Sunteți pe pagina 1din 69

Municipiul Trgovite

Primria Municipiului Trgovite


Strategia Local
pentru Dezvoltare Durabil
a Municipiului Trgovite
- Agenda Local 21 Trgovite -
1
Strategia de Dezvoltare Durabil
Document supus dezbaterii i consultrii publice
2!
2
Municipiul Trgovite
3
Strategia de Dezvoltare Durabil
Comitetul Local de Coordonare:
- "ondil Dorel - Preedinte CLC (Viceprimar Primria Trgovite);
- Aldea #eorgeta - Consilier Prefectra !m"ovi#a;
- $adu Sorin - $ef %ervicil Personal Consilil &de#ean;
- #elu $u%e%cu - !irector Camera de Comer#' (ndstrie i )gricltr;
- Mimi Pavel - !irector !irec#ia de %ntate P"lic;
- &irgil Mani'i - (nspector $ef (nspectoratl de Protec#ie a *edili;
- Tri(u $obertino - !irector +ficil de Protec#ie al Consmatorli;
- Aurelia )atan - (nspector ,eneral (nspectoratl $colar !m"ovi#a;
- Margareta Patric*e - Lector -niversitatea Vala.ia;
- +icolae &itiuc - Comisar $ef Poli#ia mnicipili Trgovite;
- )oman +icolae - Preedinte sindicat;
- Prvu Tudor - Preedinte Consilil /a#ional al 0ntreprinderilor
Private' *ici i *i1locii din 2omnia 3filiala
Trgovite;
- Picioru ,on - !irector )gen#ia &de#ean pentr +cparea 4or#ei
de *nc;
5 Teodor &a%iliu 5 2epre6entant mass5media;
- "og*i' )on%tantin 5 2esponsa"il protec#ia medili +78L(/+9;
- Tabacu &iorel - Preedinte )socia#ia de 8ficien# a 8nergiei;
- Staicu ,on 5 $ef %ec#ie calitatea apei:2),C Trgovite;
- Preot Stan ,oan 5 )r.iepiscopia Trgovite;
Coordonatorii Grupelor de lucru pe domenii de activitate sunt:
- %ocial< 5 &iceprimar ,oana )ri%tea-
- 8conomic< 5 .c/ Aldea Daniela-
- Protec#ia medili< 5 ,ng/ )on%tantin "laa/
Biroul Local de Coordonare:
- ,ng/ )amelia Dnil-
- .c/ ,onu' #agiu/
Coordonator din partea CNDD:
#eorge $omanca
=
Municipiul Trgovite
C-P2(/%
%crt istoric al orali ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1
(; 8V)L-)28) %(T-)7(8( )CT-)L8
(;1 Capitall natral
(;1;1 !ate geografice; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1
(;1;2 2esrse primare i secndare; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2
(;1;3 Calitatea factorilor de medi; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; >
); Calitatea aerli ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; >
?; Calitatea apei ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; @
C; Calitatea solli i a vegeta#iei ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; A
!; %ita#ia polrii sonore ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1B
8; *anagementl deerilor ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1B
(;2 Capitall antropic
(;2;1; !otarea edilitar
); 2e#eaa stradal ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;12
?; )limentarea c ap pota"il ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 13
C; )limentarea c energie electric ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1=
!; )limentarea c energie termic ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1C
8; )limentarea c ga6e natrale ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;1D
4; 4ondl de locin#e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;1D
,; Pie#e agroalimentare ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1@
(;2;2; )ctivit#ile economice i medil de afaceri
); (nvesti#iile strine ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;1A
?; (ndstria ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;1A
C; )gricltra i creterea animalelor ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;2B
!; %ervicii ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;22
8; Comer# ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 22
4; Transport ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 22
,; Pot i telecomnica#ii ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 23
(;3 Capitall social
(;3;1 8vol#ia popla#iei i a principalelor fenomene demografice ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;2D
(;3;2 %ita#ia strctral pe categorii socio5profesionale
); +cparea for#ei de mnc ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;2A
?; $oma1l ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 3B
C; %ita#ia pensionarilor ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 31
(;3;3 8valarea sistemli de Env#mnt ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;32
); 0nv#mntl preniversitar ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 33
?; 0nv#mntl niversitar ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 3C
(;3;= Protec#ia social
); Protec#ia copilli ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 3D
?; Protec#ia persoanelor c .andicap ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 3D
C; )sisten#a social ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 3@
(;3;C %ita#ia cltelor religioase i a etniilor; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =B
(;3;> %ntatea ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;=1
(;3;D +rdinea p"lic i protec#ia civil
); )sigrarea ordinii p"lice ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =3
?; Protec#ia civil ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =>
(;3;@ *ass5media ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =>
(;3;A Cltra
); +"iective cltrale ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =>
?; 8venimente cltrale ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =D
(;3;1B )grement i sport ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; =@
(;= )nali6a %F+T ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;CB
((; P2(/C(P(( $( +?(8CT(V8 P8/T2- + !8GV+LT)28 !-2)?(LH
((;1 Principii ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; C1
((;2 +"iective generale pentr o de6voltare dra"il a mnicipili Trgovite ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;C3
((;3 +"iective specifice ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; C3
C
Strategia de Dezvoltare Durabil
Scurt istoric al oraului
*nicipil Trgovite este reedin#a 1de#li !m"ovi#a din anl 1A>@; )testarea docmentar
apare tr6i' Entr5n memorial de cltorie din 13A> apar#innd li &o.n %c.ild"erg; ?eneficiind de o
po6i#ie geografic eItrem de favora"il la contactl dintre Cmpia piemontan omonim i
%"carpa#i' pe mall drept al (alomi#ei' Trgovite 3 este n nme de adnc re6onan# En istoria i
cltra noastr na#ional;
Capital a 7rii 2omneti' c nele intermiten#e Entre 1=1@ i 1D13' Trgovitea a fost
reedin#a ni ir Ensemnat de voievo6i 5 33 la nmr' Entre care se disting domniile li *ircea cel
?trn' Vlad 7epe' *i.ai Vitea6l i Constantin ?rncovean' domnitori c i"ire de #ar' dar i de
slov' care a de6voltat necontenit Trgovitea' fiind En acele vremri n important ora eropean
asemit de nmeroi cltori i diploma#i c cele mai vestite orae ale lmii de atnci Jo 4loren#a a
romnilorK;
!e6voltarea fedal a orali era centrat pe n areal din 1rl Cr#ii !omneti i a sistemelor
de fortifica#ii ($antl Cet#ii)' care pornea semicirclar pe (alomi#a (Entre Tei la nord i cartierl
actal %r"i la sd5 Poarta ?cretilor);
%e distingea atnci cele trei 6one principale ale orali< Trgl de %s 5 %seni En nord' nord5
vest' Crtea !omneasc' En partea central i Trgl de &os En sd' sd5vest' care imprim i ast6i o
anmit strctr i teItr r"an; 4nc#ia sa comercial a fost o coordonat ma1or a orali'
datorit rolli de capital' ct i a po6i#iei sale geografice' pe traiectoria nor importante artere
comerciale eropene i orientale; *en#ionm astfel roll pie#ii centrale' a trgrilor periodice care
antrena importante sc.im"ri comerciale romneti i strine;
8vol#ia demografic arat oscila#ii importante< circa >B;BBB locitori En vremea li *atei
?asara"' D@12 locitori En anl 1ABB' circa 1BB;BBB locitori la sfritl anilor @B' En pre6ent ceva mai
p#ini;
0n pre6ent mnicipil Trgovite se Encadrea6 En categoria oraelor mi1locii' avnd o fnc#ie
predominant indstrial< platforma indstriei grele En partea de sd' sd5vest (C;+;%;T;' +#elinoI'
8rdemir' %aro' 2omlI); platforma indstriei oare (Entreprinderi de panifica#ie' depo6ite de legme'
frcte' cereale' prodse lactate etc;) sitat En nordl orali; En interior 3 -pet i %permarLet5l
99L' fiind Encon1rate En pre6ent de 6one re6iden#iale;
0n afar de fnc#ia indstrial pe care o are' oral se mai remarc i prin fnc#ia tristic pe
care o de#ine' En sensl c dispne de o mare varietate de o"iective tristice' ce snt legate' mlte
dintre ele de trectl istoric al orali;
,/ .&AL0A$.A S,T0A1,., A)T0AL.
,/1 )apitalul natural
I.1.1 Date geografice
A. Aezare i relief
*nicipil Trgovite este sitat En cmpia s"colinar care5i poart nmele' parte a cmpiei
piemontane Enalte' la 6ona de contact dintre %"carpa#ii ,etici i Cmpia 2omn; +ral "eneficia6
de o ae6are prielnic' En apropierea paralelei de =CM' anme ==MC>N latitdine nordic i meridianl
2CM2>N longitdine estic;
)flat la Encrciarea nor vec.i drmri comerciale (?6' ?rila' ,irgi' ?raov'
Cmplng)' mnicipil repre6int n important nod al cilor de comnica#ii rtiere i feroviare'
gsind5se la nmai D@ Lm de ?creti' la =@ Lm de Ploieti i la 11B Lm de ?raov;
Cadrl natral a asigrat condi#ii de .a"itat deose"it de prielnice pentr de6voltarea ni centr
r"an' En 1rl cria a gravitat ae6ri rrale Enirate pe vile mi1locii ale rrilor (alomi#a i
!m"ovi#a; Trgovitea de ast6i repre6int n important centr economic' cltral5istoric i tristic
al #rii;
%pre nord de Trgovite' reliefl este mai ctat' dealrile din vecintate rcnd spre clmile
mn#ilor ?cegi i Leaota; Ctre sd i sd5vest se Entinde Cmpia 2omn; %pre nord5vest' En
>
Municipiul Trgovite
imediata vecinatate a orali domin deall *nstirii' care co"oar En trepte spre est;
0nl#imea dealrilor din vecintatea orali atinge cota de =2C m' Entreaga 6on colinar
caracteri6nd5se prin vi spate de toren#i i c.iar alnecri de teren; 0n marginea vestic a
Trgovitei reliefl este or "oltit' formnd pragl interflvial dintre (alomi#a i !m"ovi#a;
!ealrile din dreapta (alomi#ei snt mai departate de ora' la cca; > Lm' formnd n plato 5
,ril Priscii;
Vatra orali' delimitat la est de rl (alomi#a' se afl la o Enl#ime de 1B51C m deaspra lncii
innda"ile a (alomi#ei; L#imea acestei terase este de >5D Lm i constitie cmpna apelor' Entre
"a6inl (alomi#ei i al !m"ovi#ei; 0n 6ona mnicipili' lnca (alomi#ei are o l#ime de CBB52BBB m
i o Enclina#ie de ='C m la Lilometr;
Cmpia Trgovitei se desfoar En dreapta (alomi#ei pe o lrgime de >5@ Lm En vecintatea
orali' fiind str"tt de nmeroase praie; )mintim (lfovl care i6vorte din deall Teili i'
avnd ca srse de alimentare ploile i 6pe6ile' *ilioara' canali6at par#ial pe $an#l Cet#ii' Enc din
secoll al 9V((5lea i recent deviat spre rl (lfov i (a6l *orilor care trece pe la nord de Crtea
!omneasc;
B. Clima
Clima orali Trgovite este determinat de ae6area geografic i de relief; Paralela de =CM
care trece pe la nord de teritoril mnicipili ($otnga5!oiceti5)ninoasa) i care repre6int n
nmai 1mtate din distan#a dintre pol i ecator' ci i dintre clmile Carpa#ilor *eridionali i Cmpia
2omn eIplic clima temperat5continental a orali;
)mplitdinea termic anal specific acestei latitdini este diminat de amplasarea orali
En 6ona intracolinar< *gra ?canilor oprete gerrile i vntrile pternice din timpl iernii' iar
dealrile i Valea (alomi#ei temperea6 canicla verii; %e poate spne c Trgovitea "eneficia6 de
n climat plct' nl dintre cele mai favora"ile din #ar; Clima Trgovitei se caracteri6ea6 printr5o
temperatr medie anal de A'AMC i o amplitdine termic de 22MC ( temperatra medie a lnii
ianarie fiind de 51'2MC' iar a lnii ilie de O2B'@MC); *aIima a"solt Enregistrat la Trgovite a
fost de O=B'=MC En 1A=>; Valoarea anal a "ilan#li radiativ (intensitatea anal a cldrii solare)
este de CBLcal:cmP 5 cldr care a1t la de6voltarea optim a covorli vegetal;
2egiml eolian se caracteri6ea6 prin predominarea vntrilor de nord5vest' nord5est i vest att
En perioadele reci ale anli ct i En cele calde; Vite6ele medii anale ale vntrilor' En fnc#ie de
direc#ie varia6 Entre 2'1 i 3'2m:s (din direc#ia /8' respectiv /) iar vite6ele medii lnare Entre B'A
m:s (din %8 En ianarie) i ='2m:s (din /8 En martie); 4recven#a perioadelor de calm e mai mare En
perioada rece' peste =BQ En intervall octom"rie5fe"rarie (decem"rie i ianarie peste =CQ);
Cel mai mare nmr de 6ile senine se Enregistrea6 En intervall ilie5octom"rie' media pentr
aceast perioad fiind de D'A 6ile senine:lna (2C'CQ); *edia anal arat >3'= 6ile senine:an;
Precipita#iile atmosferice ating En 6ona mnicipili valori cprinse Entre =CB5D@B mm anal'
dei s5a Enregistrat i valori eItreme de 3>@ mm (1AA2) sa 1B1C mm (1ADA); *edia smei anale'
de >2D mm' arat c En 6on snt condi#ii favora"ile de6voltrii plantelor' mai ales c valorile maIime
lnare se Enregistrea6 En inie (media lnar 1B1 mm) i ilie (media lnar @= mm);
I.1.2 Resurse priare i secundare
A. Resursele de ap
Reeaua idro!rafic
Cea mai important ap crgtoare care str"ate teritoril Trgovitei' crgnd pe direc#ia /V5
%8 este rl (alomi#a' ce5i are i6voarele En *n#ii ?cegi; (alomi#a are n crs permanent' c de"it
varia"il inflen#at mai ales de precipita#iile ce cad mai ales En crsl sperior al "a6inli .idrografic;
!e"itl medi este de A513 mc:s' iar vite6a apei rli varia6 Entre B'DC m:s i @'= m:s; 2l (alomi#a
adn apele din acest teritori prin nmeroase vi c caracter toren#ial; !in al"ia (alomi#ei se
desprind (a6l *orilor 3 folosit la irigarea cltrilor de legme de la marginea orali' n canal de
deriva#ie de cca; = Lm lngime i n alt canal de deriva#ie de cca; > Lm lngime care asigr' En aval'
de"itele nor acmlri de pe valea (lfovli;
D
Strategia de Dezvoltare Durabil
La 35= Lm spre vest de valea (alomi#ei crge (lfovl' care i6vorte din pdrile Teili i pe
care' En aval de mnicipi' s5a amena1at o sal" de lacri (?nget' (lfoveni' -dreti); 0n ra6a orali
Trgovite poate fi semnalat i pre6en#a prli *ilioara (*ierea)' canali6at i deviat ctre rl
(lfov;
Pn6a de ap freatic se gsete la adncimi diferite En fnc#ie de forma de relief i de
petrografia variat' specific Cmpiei piemontane; )stfel' pe terasa (alomi#ei pn6a freatic se afl la
adncimea medie de 35C m' iar En lnca Enalt a (alomi#ei i En lnca praielor (lfov i *ilioara la
adncimea de 1'C53 m;
Resursele de ap potabil
)limentarea c ap pota"il a mnicipili Trgovite se reali6ea6 din > srse 3 C srse
s"terane' aflate la o distan# de 1B52B Lm fa# de mnicipil Trgovite 3 i o srs de sprafa#' din
rl (alomi#a' aflat En pre6ent En conservare;
Volml total de ap atori6at' captat din s"teran este de 3B;3DC mii mc:an' cele > srse
s"terane fiind<
%rsa !ragomireti /ord' amplasat la CBB m fa# de mall stng al rli !m"ovi#a; lngimea
frontli de captare este de 3'> Lm' comps din 32 fora1e; V
anal
R D@@= mii mc;
%rsa Sl"eti5?toi' amplasat pe mall stng al prli Potop; captarea este format din 1D
p#ri de adncime' forate la 1BB m; V
anal
R31C= mii mc;
%rsa *neti' amplasat pe mall stng al rli !m"ovi#a' la DB m de acesta; captarea se Entinde
pe o lngime de 2'> Lm' fiind format din 22 fora1e c adncimi cprinse Entre 1B m i 22 m; V
anal
R
3D3B mii mc;
%rsa La6ri5Vcreti' fnc#ionea6 c 3= fora1e c adncimi cprinse Entre 32 m i C1 m; frontl
de captare lng de >'DC m Encepe din al"ia ma1or a rli !m"ovi#a la %5V fa# de comna
Vcreti i se termin En partea de / a comnei La6ri;V
anal
RA=>B mii mc;
%rsa Parcl *itropoliei este format dintr5n fora1 c adncimea de 2BB m amplasat En 6ona
central a mnicipili Trgovite; actalmente aceast srsa se afla En conservare; V
anal
R3>C mii
mc;
%rsa de sprafa# C+% Trgovite care preia apa de sprafa# din rl (alomi#a' ce este pota"ili6at
En %ta#ia de tratare Trgovite %d' se afl En pre6ent En conservare; Volml anal este de =D3B mii
mc; i se preia En ca6l En care n este satisfact cerin#a de ap din s"teran;
Pentr apa din srse s"terane eIista = sta#ii de repompare ap c o capacitate total de 1B1D
l:s; Pentr apa din srsa de sprafa# eIist o sta#ie de repompare c o capacitate de 1CB l:s;
2e#eaa de ap de 1oas presine (153'C "ar)' inclsiv adc#ini' este de 1=B Lm' din care =1 Lm
a fost rea"ilitat En perioada 2BBB52BB2 prin credit ?82!; 2e#eaa de ap pota"il de medie presine
(3'C51B "ar) este de =BB Lm;
Pentr sigran#a fnc#ionrii sistemli de alimentare c ap pota"il' eIist<
- 2e6ervoare de Enmagani6are sitate En pnctele<
- La6ri5Vcreti 3 1 I 1BBB mc; 1 I CBBB mc;
- Priseaca 3 2 I CBBB mc; 1 I CBBB mc 3 En crs de eIec#ie;
- 3C de sta#ii pentr ridicarea presinii pe re#eaa de distri"#ie la tili6ator (.idrofoare)
La intrarea En re#eaa de alimentare a orali' cantitatea de ap este masrat prin 3 pncte de
contori6are; Presinea din re#ea' este monitori6at permanent En 3@ de pncte din re#ea;
!in resrsa de ap pota"il teoretic de 3B;3DC mii mc:an s5a captat En crsl anli 2BB2 n
volm de A;3C2 mii mc' din care s5a factrat >;1>1 mii mc' Enregistrnd5se o pierdere de 33Q;
Resursele de ap industrial
)limentarea c ap indstrial a orali se reali6ea6 din rl (alomi#a prin amena1ri
specifice ale -;8; !oiceti (canal de fg i camer de Encrcare)' apa fiind apoi transportat de la
pri6a de ap aflat En amonte de mnicipi' printr5o condct special de metal lng de 12'C Lm;
Volml anal atori6at pentr captarea apei indstriale din rl (alomi#a este de 3B'2BD mil; mc;
%imltan' nii agen#i economici mari consmatori de ap indstrial' cm ar fi -P8T %)' a
propriile srse de ap indstrial i pota"il din s"teran;
@
Municipiul Trgovite
Puncte tari Puncte %labe
*a1oritatea locin#elor snt racordate la sisteml
de alimentare c ap pota"il;
2l (alomi#a asigr necesarl de ap indstrial
al mnicipili Trgovite i poate fi tili6at i ca
srs de ap pota"il;
Capacitatea srselor depaete necesarl actal
de ap al mnicipili;
%rsele s"terane pentr alimentarea c
ap a orali se afl En vecintatea
acestia' la 1C 5 2B Lm;
0n nele 6one ale orali eIist nmai
alimentare c ap' fr re#ea de prelare a
apelor 6ate;
B. Resursele de sol
%oll i s"soll repre6int o resrs natral ce tre"ie gestionat Entr5o manier dra"il;
*nicipil Trgovite are n teritori administrativ En sprafa# de =>@1.a' din care sprafa#a
intravilanli este de 1A>> .a' iar din acesta 1BB'D .a repre6int 6ona verde;
!p destina#ie<
%prafa#a agricol dp modl de folosin#< 21=1 .a
5 %prafa#a ara"il 1A1D .a
5 Planta#ii viticole i pomicole 2B .a
5 Pa1iti (pni i fne#e) 2B= .a
Pdri i alte terenri forestiere 1B3C .a
Terenri c ape i ape c stf 1B2 .a
Ci de comnica#ie i ci ferate 1C3 .a
Terenri ocpate c constrc#ii i cr#i 12=@ .a
Terenri degradate i neprodctive 2 .a
%olrile din 6ona orali Trgovite snt solri argiloilviale "rn5rocate specifice
sprafe#elor ocpate En trect sa En pre6ent' de pdri de cvercinee i acoperite c lTessri sa ltri
lTessoide; 8Iisten#a ni ori6ont de .ms de 2B5=B cm confer acestor solri o "n fertilitate
pentr plantele de cltr (cereale' legme etc);
0n afara pierderilor ca6ate de r"ani6are' soll de pe teritoril Trgovitei are de sferit En
special En 6ona platformei indstriale din sdl orali' datorit emisiilor de pl"eri c con#int de
metale grele' re6ltate din procesele indstriale;
2ampele de depo6itare a deerilor mena1ere ()ninoasa) i indstriale (-dreti' Lcieni' rampa
-P8T aflat pe mall (alomi#ei) degradea6 terenrile i .a"itatele' att prin ocparea acestora' ct i
prin faptl c nefiind amena1ate i prote1ate repre6int o srs de polare a solli;
Puncte tari Puncte %labe
%olrile din ra6a mnicipili Trgovite
pre6int o "na fertilitate' oferind condi#ii
optime pentr de6voltarea vegeta#iei;
%olrile sfer impactl ca6at de r"ani6are i
de activita#ile indstriale' mai ales En 6ona de
sd a orali;
C. Resurse minerale
Ca resrse minerale pot fi men#ionate<
- pietririle i nisiprile eIistente Entr5o 6on pternic alvionar;
- petroll i ga6ele de sond eIploatate En localit#ile din apropierea mnicipili< Tei' )ninoasa'
26vad prin %c.ela de Petrol Trgovite apar#innd %/P Petrol5%crsala Trgovite;
- cr"nele (lignitl)' se eIploatea6 En apropierea mnicipili la cca; 1B Lm' de la $otnga'
*rgineanca' sa este ads de la mari distan#e;
- ga6ele natrale (metan) snt adse de la mari distan#e prin re#eaa de transport i distri"#ie
na#ional sa snt importate;
D. Resurse cu "aloare peisa!istic # biodi"esitatea $"e!etaia% fauna&
0n interiorl nei ra6e de cca; 1C Lm se pot regsi importante sprafe#e de pdre care
repre6int resrse economice' dar a i valoare peisagistic< Pdrea ?radli (>CB .a)' c trprile
A
Strategia de Dezvoltare Durabil
)ninoasa' Viforta' ,orgota' *nstirea !eal; Pdrea Priseaca (3BB .a)' En teritoril administrativ
al mnicipili Trgovite; Pdrea Tei (2@BB .a); Pdrea Lcieni (2BBB .a); Pdrea 2ncaciov
(2BBB .a); Pr#i ale acestor pdri se pot constiti ca 6one pentr odi.n i agrement;
%peciile forestiere Entlnite snt specifice 6onei de silvostep< aninl negr' mai rar cel al"'
plopl al"' negr i tremrtor' salcia' lemnl cinesc' sngerl' socl' pdcell' salcml' cirel
sl"atic 3 En lnci i pe terase; carpenl' ste1arl' gornl' garni#a 5 En padrile din apropiere;
-n loc special El ocp !eall *nstirii' nde asistm la fenomenl' Engri1ortor' de distrgere
a vegeta#iei' En special a pdrii i planta#iilor de pin aflate pe versantl dinspre nord5nord5vestl
mnstirii' din ca6a defririlor i pnatli' ceea ce dce la dispari#ia .a"itatelor din 6on i
generea6 alnecri de teren;
!intre plantele ier"oase specifice 6onei se pot aminti< iar"a gras' pirl' trifoil; Pe pa1iti' En
mai5inie Enfloresc mlte plante< ppdia' romani#a' margareta' piciorl cocoli' gl"enele; 0n
pdri Entlnim primvara toporai' mseaa citei' "re"enei' floarea pateli' ci"o#ica ccli'
viorele' precm i o plant rar' ocrotit de lege 5 crcea voinicli (Sepatica transilvanica);
0n apropierea lacli de pe (lfov i a "l#ilor se afl o vegeta#ie palstr i acvatic alctit din
stf' papr' pipirig' piciorl cocoli de ap;
Vegeta#ia ornamental cprinde ar"ori i ar"ti (castan' plop' salcie' lemn cinesc' gard vi'
tia' tisa etc) i nmeroase specii de flori' dintre care se pot aminti trandafiri' petnii' lalele; + parte
dintre ar"ori' En special plopii' a atins vrsta matrit#ii i tre"ie Enloci#i c pie#i;
Gonele ver6i repre6entnd 11'2> mp:locitor i C'12 Q din intravilan' ocp la nivell
mnicipili Trgovite o sprafa# de 1BB'D .a din care CD'D .a repre6int parcri i 6one de
agrement;
Pe teritoril mnicipili Trgovite se afla cca; =B de ar"ori seclari (ste1ari' tei' salcmi
"oiereti' d6i'etc) sa specii de ar"ori din Lista 2oie de plante (larice' tisa) 5 cei mai mlti afla#i En
parcl de la *6el scriitorilor dm"ovi#eni 5 care ar tre"i s fie pi s" ocrotire' ca monmente
ale natrii;
%pa#iile ver6i En 6onele de locin#e precm i spa#iile ver6i de aliniament a aportl lor la
oferirea ni microclimat mai sntos i constitie o re6erv poten#ial En msra En care va crete
preocparea pentr Em"nt#irea calitativ a planta#iilor dendro5floricole; -nitatea de prodc#ie
dendro5floricol' En sprafa# de D .a asigr materialll sditor pentr 6onele ver6i ale orali;
Vegeta#ia cltivat este repre6entat de gr' or6' porm"' secar' floarea5soareli' lcern'
trifoi etc; 0n lnca Enalt a rli (alomi#a se cltiv legme i 6ar6avatri< var6' roii' morcovi'
ceap' stroi' ardei' gogoari' spanac' salat etc;); Live6ile de pomi frctiferi (meri' peri' prni) i
planta#iile de vi# de vie se gsesc pe versan#ii Ensori#i ai dealrilor din Empre1rimi;
'auna 5este divers' fiind caracteristic 6onelor de cmpie i 6onelor colinare; Pdrile din
1rl orali snt poplate c iepri' vlpi' vie6ri' di.ori; !intre psri co#ofana i cioara se
sitea6 pe priml loc; 4ana acvatic e repre6entat de clean' mrean' roioar' "i"an;
)nimalele domestice frecvente snt< porcinele' "ovinele' ovinele' caprinele' ca"alinele' psrile
de crte i al"inele' cinii i pisicile;
Puncte tari Puncte %labe
Pdrile din imediata apropiere a
mnicipili Trgovite repre6int
att 6one c valoare peisagistic' ct
i 6one favora"ile odi.nei i
agrementli;
!istrgerea vegeta#iei En nele 6one din apropierea
mnicipili (*nstirea !eal) prin activit#i antropice'
cm ar fi defriarea i pnatl;
Lipsa ariilor natrale prote1ate (monmente ale natrii'
re6erva#ii natrale) pe teritoril administrativ al
mnicipili Trgovite;
1B
Municipiul Trgovite
(. Resurse alimentare
*nicipil Trgovite Ei asigr par#ial necesarl de prodse alimentare' cm ar fi< laptele i
derivatele din lapte' ole' frctele ato.tone; Carnea ca atare provine aproape En totalitate de la
centrele de tiere i prelcrare de pe teritoril orali' ac.i6i#ia fcnd5se de la cel mlt 2C53BLm
distan#; Legmele i 6ar6avatrile proaspete snt asigrate de legmicltorii din partea de sd5est a
orali i din comnele Envecinate; Pentr prodcerea pinii se folosete i grl care se cltiv En
6onele limitrofe' dar n nmai;
I.1.! "alitatea factorilor de ediu
!in pnct de vedere al protec#iei medili' mnicipil Trgovite se Encadrea6 En categoria
6onelor c nivel de polare medi; Principalele srse de polare snt< indstria (metalrgic' c.imic'
constrctoare de maini i ec.ipamente' indstria alimentar' prodctoare de energie electric i
termic' eItrac#ia de #i#ei i ga6 natral etc;)' precm i traficl rtier i activit#ile mena1ere;
*a1oritatea srselor de polare amintite se afl pe ra6a mnicipili Trgovite' iar altele' sitate En
6onele Envecinate (indstria eItrac#iei de petrol i ga6e natrale 3 %crsala P8T2+* Trgovite sa
indstria energetic 3 -6ina 8lectric !oiceti) pot avea impact aspra medili din 6ona Trgovite'
prin polarea la distan#;
!intre agen#ii economici polatori se pot men#iona < %;C; C;+;%;T; %;);' %;C; -P8T %;);' %;C;
2omlI %;);' F;T;%;5%;);' %;C; 8rdemir %;);' %; C; Victoria %;);' %;C; %orpa %;);' %;C; Termica
%;); etc; 0n anmite sita#ii se resimte i impactl pl"erilor emise de -;8; !oiceti;
Traficl rtier se Enscrie En categoria srselor dif6e de polare c pondere ma1or En polarea
atmosferei' datorit emisiilor re6ltate din ga6ele de eapament (C+' /+
I
' SC' pl"eri' fm' plm")
i prin antrenarea prafli sedimentat pe cile rtiere; 0n ltiml deceni se constat creterea
semnificativ a parcli ato' mlte dintre atove.icle nendeplinind criteriile de calitate impse de
directivele eropene (8-2+ 2);
Polarea indstrial i r"an' ca6at de traficl rtier i de instala#iile de Encl6ire' altri de
al#i factori' cm ar fi< insficien#a spa#iilor ver6i' mai ales En cartierele mrginae i a spa#iilor de
1oac pentr copii' lipsa platformelor corespn6toare pentr depo6itarea gnoili mena1er'
6gomotl prods En vecintatea 6onelor de locit' prin Ensmare pot genera stri de disconfort
locitorilor mnicipili sa pot favori6a creterea sensi"ilit#ii popla#iei la diferite "oli' En special
ale aparatli respirator;
%e poate spne c medil r"an este n mare consmator de resrse' n prodctor ma1or de
emisii polante re6ltate din instala#ii indstriale' instala#ii de Encl6ire i de la mi1loacele de
transport' fiind caracteri6at de o densitate mare a popla#iei i de o concentrare a srselor de polare;
A. Calitatea aerului
Calitatea aerli En 6ona Trgovite' considerat 6on critic s" aspectl polrii c pl"eri En
sspensie (srse ma1ore< metalrgia i traficl rtier)' a cnosct o ameliorare contin En ltimii ani
datorit diminarii emisiilor re6ltate din activit#ile indstriale ca rmare a msrilor impse
agen#ilor economici< Em"nt#irea monitori6rii emisiilor' planri de conformare via"ile' importante
lcrri de investi#ii pe linie de protec#ie a medili' dar i datorit regresli din indstrie;
0n mnicipil Trgovite este spraveg.eat nivell polrii c pl"eri En sspensie' pl"eri
sedimenta"ile' dioIid de a6ot' dioIid de slf' amoniac' alde.id formic' s"stan#e oIidante;
Polarea atmosferei c pulberi n suspensie En 6ona Trgovite se datorea6 En special indstriei
metalrgice feroase (%;C; C;+;%;T; %;);) care emite pl"eri ce con#in oIi6i de fier i metale feroase i
traficli rtier; /ivell de polare c pl"eri En sspensie se men#ine En continare ridicat' peste
concentra#ia maIim admisi"il (C*)) anal' conform %T)% 12CD=:1A@D' eIistnd toti o
tendin# de scdere En ltimii ani;
11
Strategia de Dezvoltare Durabil
Pl"eri En sspensie 3 concentra#ii medii anale<
Concentra#ie medie anal C*) mg:mc 1AA@ 1AAA 2BBB 2BB1 2BB2
B'BDC B'1A3 B'1@D B'1DD B'13> B'11>
(nspectoratl de Protec#ia *edili Trgovite a rmrit nivell pl"erilor En sspensie' En 6ona
Trgovite' prin cele trei sta#ii de prelevare< (;P;*; Trgovite 5 repre6entativ pentr traficl rtier'
*icro 9(( 5 repre6entativ pentr pl"erile re6ltate de la %;C; C;+;%; Trgovite' Centrl civic 5
repre6entativ pentr pl"erile re6ltate din traficl rtier i din alte srse dp dispersie (%;C;
C;+;%;T; %;);' %;C; -P8T %;););
0n anl 2BB2' concentra#iile medii En timp de 2= ore a depit C*) (B'1C mg:mc)' En toate cele
trei pncte de prelevare' frecven#a de depire medie pe 2= . pentr 6ona Trgovite fiind de 13'A=
Q' iar maIima depirii fiind de B'2>D mg:mc (En pnctl %edi (P*) aa cm re6lt din ta"ell
rmtor<
Pulberi n suspensie n municipiul Trgovite n anul 2002:
Pnct de prelevare
/r; depiri
:nr;
msrtori
4recven#a de
depire a C*)
:2=. (Q)
*edia anal a
concentra#iei
medii:2= .
(mg:mc)
*aIima
concentra#iei
medii:2=.
(mg:mc)
*inima
concentra#iei
medii:2=.
(mg:mc)
Sediu I.P.M. D3:3=> 21'BA B'121 B'2>D B'B1B
Centrul Civic 31:33@ A'1D B'112 B'222 B'B23
Micro II 1A:1A@ A'>B B'111 B'22D B'B2B
)otal )*r!o"ite 123:@@2 13'AC B'11C B'2>D B'B1B
0n 6onele En care se Enregistrea6 depiri ale valorilor normale la pl"eri En sspensie' starea de
sntate a locitorilor ar ptea fi afectat' prin generarea pnemoniilor' "ronitelor' astmli sa
emfi6emli' iritarea oc.ilor (con1nctivita) i a pielii; Capacitatea iritant a pl"erilor En sspensie
crete atnci cnd eIist En aer i al#i polan#i iritan#i respiratori' cm ar fi %+
2
i /+
2
' manifestnd5
se efectl sinergic Entre %+
2
5 pl"eri En sspensie i /+
2
5 pl"eri En sspensie;
Pulberile sedimentabile s5a Encadrat En limite normale' nedepind concentra#ia maIim
admisi"il' respectiv 1Dg:mp:ln;
0n mnicipil Trgovite concentra#iile de poluan!i ga"oi %+
2
' /+
2
i /S
3
n a depit C*)
pe 2= ore i nici anal' dar acetia a fost pre6en#i;
(P* Trgovite efectea6' Encepnd c anl 2BBB' inventarl de emisii conform
metodologiilor C+2(/)(2 i )P 3 =2; !intre polan#ii reglementa#i prin KProtocoll de la UVotoW s5
a inventariat emisiile de dioIid de car"on' monoIid de car"on' oIi6i de a6ot i metan; %5a constatat
o scdere a nivelli emisiilor En intervall 2BBB 3 2BB2 ca rmare a tili6rii preferen#iale de
com"sti"ili fosili c con#int sc6t de car"on i c ptere caloric ridicat (ga6 metan)' En
defavoarea celor c ptere caloric reds i con#int ridicat de car"on (cr"ne' pcr' cocs); !e
asemenea' consmrile glo"ale de com"sti"ili a sc6t' fie datorit eficienti6rii tili6rii energiei'
fie datorit scderii necesarli de consm;
Puncte tari Puncte %labe
12
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
CMA
admisibil
1998 1999 2000 2001 2002
m
g
/
m
c
Municipiul Trgovite
/oIele ga6oase' %+
2
i /+
2
snt En cantit#i redse En aerl
am"iental al mnicipili' s" limitele prev6te de
standardele romneti i de cele prev6te En directiva -8;
2edcerea emisiilor de dioIid de car"on' monoIid de
car"on' metan i oIi6i de car"on 3 polan#i reglementa#i de
Protocoll de la UVoto' En perioada 2BBB52BB2;
Concentra#ia de pl"eri sedimenta"ile se Encadrea6 En
limite normale;
Concentra#ia de pl"eri En
sspensie En aerl am"iental
depesc limitele admisi"ile
datorit indstriei metalrgice i
traficli rtier;
B. Calitatea apei
Calitatea apelor r*urilor
!in pnct de vedere calitativ apa rli (alomi#a (rmarit En sec#inile P;S Trgovite i aval
Trgovite5la %cieni) se Encadrea6 En categoria ( de calitate' conform %T)% =DB>:@@' c eIcep#ia
indicatorilor c.imici de calitate' amoni (/S
=
) i fier (4e) En sec#inea %cieni' aval de Trgovite<
- la amoni (/S
=
) valoarea concentra#iei medii pe anl 2BB2 a fost de 3'@ mg:l fa# de 1'B mg:l
concentra#ie admisi"il i se datorea6 deversrii apelor insficient eprate din sta#ia de eprare
Trgovite %d' apar#innd 2),C Trgovite;
- la fier (4e) valoarea concentra#iei medii pe anl 2BB2 a fost de B'>A mg:l fa# de B'3 mg:l
concentra#ie admisi"il' srsa principal de polare fiind %;C; C+%T %;); Trgovite;
)pa prli (lfov' rmarit En sec#inea Colan se Encadrea6 En categoria ( de calitate;
Calitatea apelor subterane
0n general calitatea apelor s"terane este corespn6toare' Encadrnd5se En condi#iile de
pota"ilitate; )limentarea c ap pota"il a mnicipili Trgovite se face En sistem centrali6at' AAQ
din totall locin#elor din ora fiind racordate la re#aa p"lic' iar En 6ona limitrof rral snt
racordate DBQ din locin#e;
Captarea apelor s"terane' Enmaga6inarea' transportl i distri"#ia apei pota"ile se face prin
regia atonom de interes local' s"ordonat Consilili Local al mnicipili' anme 2;);,;C;
Trgovite; )limentarea c ap pota"il se reali6ea6 c > srse 3 prin captarea apei din s"teran i o
srs de sprafa# (din rl (alomi#a)' aflat En pre6ent En conservare; Volml total atori6at de ap
captat din s"teran este de 3B;3DC mii mc:an;
2e#eaa de ap pota"il din Trgovite e monitori6at de ctre (nspectoratl de Protec#ia
*edili prin C pncte fiIe de control< 2 la intrare En re#ea (/; ?lcesc i 2omlI) i 3 la pncte
termice; 0n 2BB2' la re#ea de distri"#ie a apei En Trgovite s5a efectat 311 pro"e din pnct de
vedere c.imic i "acteriologic' din care 2DC pro"e corespn6toare i 3> necorespn6toare;
!easemenea' s5a efectat 2 eIperti6e' nde s5a recoltat 1D pro"e' din care 12 pro"e
corespn6toare i C necorespn6toare;
0n localit#ile din vecintatea mnicipili Trgovite' Encepnd din anii 1AA=51AAC s5a sta"ilit
6onele afectate de eIploatrile petroliere' institind5se n regim de spraveg.ere i msrare
permanent a apei din pn6a freatic (fntni); %5a monitori6at 6onele< 26vad 5 Valea Voievo6ilor'
)ninoasa 3 %teni i Tei' nde s5a constatat depiri ale limitelor admisi"ile' conform %T)%
=DB>:@@ la indicatorl clorri (C*) 2CB mg:l)' ca rmare a polrii c ap srat de ctre %c.ela de
Petrol Trgovite; La nivell anilor 1AAA 5 2BB2 s5a constatat o diminare a concentra#iei medii de
clorri En 6onele afectate' comparativ c anii anteriori' pn la Encadrarea En limitele admisi"ile' ca
rmare a fenomenli natral de splare a stratrilor srtrate' a Enlocirii condctelor de transport
ap srat corodate' a scderii nmrli polrilor accidentale i monitori6rii rigroase a acestor
6one;
("acuarea apelor mena+ere% industriale i meteorice $tratarea apelor uzate&
!in volml total de ape 6ate generate din activit#ile prodctive i mena1ere' cca; CBQ
constitie ape 6ate care tre"ie eprate; )pele 6ate indstriale i mena1ere' precm i cele plviale
snt colectate de pe teritoril mnicipili Trgovite prin sisteml de canali6are eIploatat i
Entre#int de 2;);,;C; Trgovite' dp care snt spse eprrii prin intermedil sta#iilor de eprare
Trgovite %d i Trgovite /ord' apar#innd aceleai societ#i;
13
Strategia de Dezvoltare Durabil
,istemul de canalizare din mnicipil Trgovite este comps din 12B Lm de condcte' 2 sta#ii
de eprare amplasate pe am"ele pr#i ale rli (alomi#a' En aval de 6ona de locit a mnicipili' c
o capacitate de eprare de A>B l:s' o sta#ie de repompare ape 6ate mena1ere i indstriale En 6ona
indstrial de sd i C deversoare pentr ape plviale ce descarc apele En rl (alomi#a; %isteml a
fost proiectat i reali6at En sistem miIt;
%ervicil de colectare ape 6ate este asigrat pentr ACQ din locin#ele din mnicipi;
8ste necesar eItinderea re#elei de canali6are En 6onele En care aceasta n eIist pentr evitarea
polrii pn6ei freatice i a solli;
%ta#iile de eprare a fost reali6ate En perioada 1AD2 5 1AA2 i snt dotate c ec.ipamente la
nivell anilor DB5@B' c 6r moral i fi6ic avnd o eficien# sc6t i anme<
%ta#ia de eprare Trgovite %d' amplasat pe mall drept al rli (alomi#a' la cca; CBB m de
al"ia minor' asigr eprarea apelor 6ate i plviale din 6ona indstrial i de locit a orali;
8ste prev6t c treapt mecanic i "iologic' dar evacea6 de mlte ori ape insficient eprate En
rl (alomi#a; (ndicatorii c.imici de calitate frecvent depai#i la evacare En anl 2BB2 fa# de limitele
admisi"ile conform /TP) BB2:2BB2 snt<
5 amoni 5 1D'1mg:l fa# de 3'B mg:l
5 detergen#ii 5 1'32mg:l fa# de B'C mg:l
5 sspensii 5 >C'=mg:l fa# de 3C mg:l);
Ca6ele depirii limitelor atori6ate snt repre6entate En general de 6ra fi6ic i moral a
ec.ipamentelor de pe liniile de eprare' defec#ini ale instala#iilor i tila1elor' capacitate de eprare
depit; 2andamentele actale atinse de sta#ia de eprare Trgovite %d snt cprinse Entre 3=53@ Q
pe indicatori fa# de randamentl de eprare prev6t la proiectarea i eIec#ia sta#iei' cprins Entre
@>3A2Q;
%ta#ia de eprare Trgovite /ord' asigr eprarea apelor 6ate i plviale din 6ona indstrial
i de locit de pe mall stng al rli (alomi#a; )vnd o capacitate de >B l:s' evacea6 apele 6ate En
rl (alomi#a dp o preala"il eprare mecano5"iologic; 0n pre6ent tili6ea6 o capacitate de
eprare reds a apelor 6ate mena1ere i indstriale' preeprate local i provenite de pe platforma
indstrial Trgovite /ord' fr a se semnala depiri semnificative la indicatorii de calitate' c
eIcep#ia amonili 5 C'D> mg:l fa# de 3'B mg:l' conform /TP) BB2:2BB2;
Consecin#ele eprrii necorespn6toare a apelor 6ate le repre6int impactl negativ aspra
calit#ii apei rli (alomi#a i implicit aspra florei i fanei acvatice; Pe de alt parte n toate apele
6ate generate din activit#i prodctive i mena1ere snt deversate En canali6are' mlte dintre ele
a1ngnd direct En emisarl natral;
Puncte tari Puncte %labe
*a1oritatea locin#elor snt racordate la
sisteml de canali6are;
8Iist proiect pentr rea"ilitarea sistemli de
eprare a apelor 6ate din sta#ia de eprare
Trgovite 3%d;
)pa rli (alomi#a i prli (lfov se
Encadrea6 la categoria ( de calitate' En 6ona
Trgovite;
!imensionarea re#elei de canali6are n
corespnde necesarli de prelare a apelor
6ate din mnicipi
0n nele 6one ale orali eIist nmai
alimentare c ap' fr re#ea de prelare a
apelor 6ate;
2andament sc6t al sta#iilor de eprare;
C. Calitatea solului i a "e!etaiei
Polarea solli i a vegeta#iei' din ca6e antropice locale' este mai ptin evident' c eIcep#ia
6onelor nde snt amplasate depo6itele de deeri indstriale (-dreti' Lcieni) i de deeri r"ane
()ninoasa); )ceste depo6ite neamena1ate' constrite fr respectarea criteriilor ecologice' constitie
srse de imprificare' de degradare a solli sprafe#elor de teren ocpate' necesitnd n proces de
reconstrc#ie ecologic Enaintat' Enainte de a fi redate circitli natral; !in anali6ele fi6ico5c.imice
efectate de (;P;*; Trgovite' En 6onele din apropierea platformei indstriale (%;C; C+% %;) i
2+*L-9 %;);) se constat c solrile snt practic netre i a o fertilitate de la mi1locie pn la
1=
Municipiul Trgovite
ridicat; 0n general' solrile de pe ra6a mnicipili Trgovite ofer condi#ii optime pentr
de6voltarea vegeta#iei' specifice 6onei de cmpie i 6onelor colinare;
-onele "erzi repre6entnd 11'2> mp:locitor i C'12 Q din intravilan' ocp la nivell
mnicipili Trgovite o sprafa# de 1BB'D .a' din care CD'D .a repre6int parcri i 6one de
agrement;
%pa#iile ver6i de interes orenesc' c acces nerestric#ionat i c nivel de dotare i ec.ipare care
asigr cele mai diversificate nevoi de agrement periodic snt parcrile p"lice< Parcl C.india (1=
.a) i Parcl *itropoliei (2'D .a)' aflate En Entre#inerea nit#ii speciali6ate din cadrl Consilili
Local al *nicipili Trgovite; Parte component a Parcli C.india este ,rdina Goologic (2
.a)' care poate fi considerat 6ooparc modern; %pa#ii ver6i p"lice c acces nerestric#ionat snt i
scarrile;
)ltri de aceste parcri este i ?a6a de )grement Cri6antema (22 .a) care prin amplasarea pe
mall drept al rli (alomi#a' sprafa# i ec.ipare constitie n spa#i verde de perspectiv;
Pro"lemele snt de natra definitivrii stattli acesti spa#i' a Entre#inerii i ec.iprii moderne;
%pa#iile ver6i din 6onele de locin#e' precm i spa#iile ver6i de aliniament a aportl lor la
oferirea ni anmit microclimat i constitie o re6erv poten#ial En masra En care va crete
preocparea pentr Em"nt#irea calitativ a planta#iilor dendro5floricole; -nitatea de prodctie
dendro5floricol' En sprafa# de D .a' asigr materiall sditor pentr 6onele ver6i ale orali;
Terasa rli (alomi#a ar ptea deveni n loc recreere i odi.n pentr locitorii orali
Trgovite prin amena1area nei 6one a rli En intravilanl mnicipili Trgovite' prin plantri de
ar"ori' ar"ti i cltr ier"oas;
Puncte tari Puncte %labe
8Iisten#a parcrilor En 6ona centrala a
orali;
8Iisten#a ni proiect privind amena1area ca
loc de recreere i odi.n a nei 6one a rli
(alomi#a En intravilanl prin plantri de
ar"ori' ar"ti' vegeta#ie ier"oas;
Gone de agrement neamena1ate corespn6ator
(Cri6antema)
Lipsa 6onelor ver6i de lnga aliniamente
/ s5a fct demersri pentr declararea
parcli dendrologic de la *6el scriitorilor
dm"ovi#eni
D. ,ituaia polurii sonore
0n 6ona Trgovite este caracteristic polarea sonor tipic medili r"an' cea mai important
srs fiind traficl rtier' En special En timpl 6ilei; Valorile Enregistrate pentr nivell de 6gomot
ec.ivalent s5a sitat' En general s" nivell de 6gomot admisi"il' eIceptnd str6ile de deservire i
de legtr (X>C d?); -nele srse indstriale' En special %;C; -P8T %;); sitat En centrl orali'
generea6 stri de disconfort fonic i se Encearc minimi6area 6gomotli prin Entre#inerea i i6olarea
fonic a tila1elor;
Puncte tari Puncte %labe
Traficl gre evit 6onele
de locit;
Traficl intens En 6onele de locit' En special En centrl orali i
arterele s"dimensionate' este ca6a depirii nivelli de 6gomot
admisi"il;
8Iisten#a nor srse de 6gomot indstriale En centrl orali 3
%;C; -P8T %;);
(. .ana!ementul deeurilor
La nivell mnicipili Trgovite principalele categorii de deeri prodse snt deeurile
industriale i deeurile urbane;
#eeurile urbane generate cprind< deeri mena1ere' c cea mai mare ponderea' colectate de la
popla#ie; deeri mena1ere de la agen#ii economici; deeri stradale; deeri re6ltate din activit#ile
de comer#' indstrie' din sectorl p"lic i administrativ asimila"ile c cele mena1ere; Compo6i#ia
medie a deerilor r"ane (Q) este< s"stan#e organice DBQ' .rtie i carton 1BQ' materiale plastice
DQ' sticl 3Q' metale 3Q' materiale teItile 2Q' altele CQ;
!eerile solide r"ane snt colectate' transportate i depo6itate la groapa de gnoi oreneasc
1C
Strategia de Dezvoltare Durabil
()ninoasa) de ctre nit#i ce asigr sal"ri6area orali' i anme %;C; P28%C+* %;);
Trgovite (deeri mena1ere) i !irec#ia %ervicii Comnale din cadrl Primariei Trgovite (deeri
stradale i mena1ere);
-nit#ile de sal"ritate colectea6 deerile mena1ere dp n anme program< de la "locrile
de locin#e 3 6ilnic; de la gospodriile individale 3 sptmnal; de la agen#ii economici 3 conform
prevederilor contractale Enc.eiate c acestea; !eerile stradale snt ridicate conform programelor
de sal"ritate Entocmite de primrie;
Principalii prodctori de deeuri industriale la nivell mnicipili Trgovite snt< %;C;
C;+;%;T; %;) (6gr de trntorie' lam' leiri 6ate' electro6i grafit' materiale refractare' "aterii i
acmlatori 6a#i' deeri cpr' "ron6' alam' almin)' %;C; +78L(/+9 %;); (lam' .rtie i
carton' dee feros)' %;C; F;T;%; %;);' %;C; 82!8*(2 %;2;L; (dee feros)' %;C; 2+*L-9 %;);
(cio"ri de sticl)' %;C; -P8T %;) (nisip ars' dee feros)' %;C; C2+*%T88L %;); (dee feros)'
%;C; C+*P)/ %;); (dee caracteristic indstriei de panifica#ie)' %;C; *8C)/(C) 2+T8% %;)
(pan neferoase' dee feros 12 t valorif; 28*)T)' %C *+/T8?()/C+ %) (.rtie i carton) etc;
*odalit#ile de valorificare a deerilor indstriale din mnicipil Trgovite consta En<
- reciclarea deerilor indstriale ( feroase' neferoase' carton' .rtie' anvelope 6ate' "aterii i
acmlatori 6a#i) prin intermedil nit#ilor de specialitate %;C; 28*)T %;) i nit#i de tip
28*)T' En propor#ie de >> Q;
- refolosirea deerilor En procesele te.nologice ale altor nit#i (%;C; C;+;%;T; %;) valorific cca; 3=
Q din deel feros prods En 1de#; reciclarea 6grii de o#elrie prin firma %;C; )*%( 2omnia %2L'
En vederea o"#inerii nor prodse tili6ate En constrc#ii cm ar fi< platforme de drmri' podri'
mpltri pentr digri' Enso#it de recperarea fierli); cio"rile de sticl snt valorificate prin
nit#i speciali6ate;
#eeurile periculoase generate la nivell mnicipili snt< lamrile galvanice' leirile 6ate'
"ateriile i acmlatorii 6a#i' ec.ipamentele care con#in PC?5ri' precm i deerile spitaliceti;
-nele dintre acestea ("aterii i acmlatori' leirile 6ate) snt valorificate prin nit#i de
specialitate' altele' cm snt lamrile galvanice care snt depo6itate En depo6ite pentr deeri
pericloase (%;C; -P8T %;)' %;C; 2+*L-9 %;);)
!eerile sanitare snt colectate selectiv la locl de prodcere i incinerate c incineratoarele
clasice din dotarea nit#ilor sanitare;
/molrile de la sta#iile de eprare oreneti' En care se regsete i nmoll din fosele septice'
este eliminat pe platformele de des.idratare rmnd a fi depo6itat pe platformele neamena1ate de
deeri ale mnicipili;
Depozite de deeuri
Platforma de deeri r"ane a mnicipili Trgovite' amplasat En localitatea )ninoasa (!;/;
D1)' pe mall rli (alomi#a' este neamena1at' n este preva6t c sisteme de protec#ie a medili'
repre6entnd pericol de contaminare a solli' apelor de sprafa# i a celor freatice prin levigarea
s"stan#elor toIice con#inte< compi c a6ot' compi clorra#i' compi organici' metale grele;
Totodat' re6idrile repre6int vectori importan#i En rspndirea "olilor infec#ioase' datorit agen#ilor
patogeni con#in#i En ele; !atorit evacrii i depo6itrii de mlte ori necorespn6toare' deerile
mena1ere degradea6 estetica r"an' provocnd disconfort pentr popla#ie; Platforma ocp o
sprafa# de 12'> .a' din care 1B .a apar#in Primariei Trgovite i 2'> .a apar#in nit#ii %;C;
P28%C+* %;) Trgovite' cantitatea de deeri oreneti depo6itat anal fiind de cca A@BBB mc;
Principalele depo6ite de deeri indstriale nepericloase de pe ra6a mnicipili Trgovite
snt< .aldele de 6gr ale %;C; C;+;%;T; %;);' sitate la Lcieni (actalmente Enc.is) i -dreti 5
-lmi (prelcrat de %;C; )*%( 2omnia %;2;L;)' .aldele de 6gr ale %;C; -P8T %;);' depo6itele de
deeri nepericloase (lam) ale %;C; +78L(/+9 %;);' ia6l de decantare lam apar#innd %;C;
82!8*(2 2omnia %;2;L;
!epo6itarea deerilor indstriale pericloase se reali6ea6 dp cm rmea6a< lamrile
galvanice prodse de %;C;2omlI %;);' %;C; -P8T %;); snt eliminate prin depo6itare En depo6ite
indstriale proprii; transformatoarele i condensatorii care con#in PC?' scoi din 6 snt depo6itate En
depo6ite special amena1ate' En condi#ii de sigran# de ctre nit#ile de#intoare (%;C; !488
*ntenia 5 8Iploatarea Trgovite' %;C; C;+;%;T; %;););
1>
Municipiul Trgovite
,estionarea deerilor are En vedere tili6area proceselor i a metodelor care n pn En pericol
sntatea popla#iei i a medili Encon1rtor iar atorit#ile competente atori6ea6 i controlea6
activit#ile de valorificare i eliminare a deerilor' rmnd ca acestea<
- s n pre6inte riscri pentr popla#ie' ap' aer' sol' fan sa vegeta#ie;
- s n prodc polare fonic sa miros neplct;
- s n afecte6e peisa1ele sa 6onele prote1ate;
Consilil &de#ean !m"ovi#a' Consilil Local al *nicipili Trgovite i celelate @1 de
Consilii locale din 1de# s5a constitit En persoan 1ridic c denmirea J)socia#ia 2ea"ilitarea
Colectrii' Transportli' !epo6itrii' Prelcrrii !eerilor %olide En &de#l !m"ovi#aJ' c scopl
de a moderni6a i eItinde sisteml de gospodrire a deerilor En 1de# i implicit i En mnicipil
Trgovite;
0n acest sens s5a ela"orat proiectl J2ea"ilitarea Colectrii' Transportli' Tratrii i !epo6itrii
Controlate a !eerilor %olide En &de#l !m"ovi#aJ' proiect ce se afl la Comisia -ninii 8ropene
i va fi finan#at prin Programl (%P)' Encepnd c anl 2BB=;
Prin acest proiect se propne moderni6area sistemli de precolectare' colectare' transport'
tratare i depo6itare ecologic a deerilor r"ane En depo6ite ecologice; Proiectl are ca o"iectiv
general de6voltarea infrastrctrii prin ec.iparea te.nico5edilitar pentr pstrarea' protec#ia i
Em"nt#irea calit#ii medili En 1de#l !m"ovi#a' c scopl de a Endeplini o"liga#iile care decrg
din acordl pentr aderarea 2omniei la -ninea 8ropean;
Principalele o"iective ale proiectli snt<
- protec#ia snt#ii oamenilor En 1de#l !m"ovi#a i En 1de#ele Envecinate; )cest o"iectiv se refer
la contaminarea apelor En pre6ent' datorit gospodririi defectoase a deerilor;
- Em"nt#irea condi#iilor peisagistice din 1de# c efecte indse prin sporirea confortli popla#iei
i creterea atractivit#ii 6onei pentr vi6itatori;
- redcerea folosirii resrselor prin sortarea i reciclarea deerilor mnicipale;
Puncte tari Puncte %labe
%al"ri6area orali este organi6at' competen#ele snt
reparti6ate;
Proiectl J2ea"ilitarea Colectrii' Transportli' Tratrii
i !epo6itrii Controlate a deerilor %olide En &de#l
!m"ovi#aJ' ce se afl la Comisia -ninii 8ropene i
va fi finan#at prin Programl (%P)' Encepnd c anl
2BB=' c scopl de a moderni6a i eItinde sisteml de
gospodrire a deerilor En 1de# i En mnicipil
Trgovite;
!epo6itl de deeri )ninoasa n
este amena1at;
/ este organi6at colectarea
selectiv a deerilor;
!epo6ite de deeri necontrolate;
1D
Strategia de Dezvoltare Durabil
,/2 )apitalul antropic
I.2.1. Dotarea edilitar
A. Reeaua stradal
2e#eaa stradal a mnicipili Trgovite msoar En pre6ent 11='D23 Lm' din care @>'CQ
moderni6ate< 5 asfaltate 3 @3'AD> Lm
5 "etonate 3 1C'213 Lm
5 pavate 3 B'31B Lm
5 "alastate 3 1C'22= Lm
0n aceasta este incls i oseaa de centr care asigr devierea traficli rtier gre; !atorit
eItinderii 6onelor re6iden#iale i indstriale ale orali' por#ini ale centrii trec acm prin sa pe la
limita acestora;
)proIimativ @BQ din lngimea total a str6ilor are asigrat evacarea apelor meteorice;
8vol#ia din ltimii ani a re#elei stradale<
Anul 1223 1224 1225 1222 2 21
Lngimea str6ilor oreneti' Lm 1B@ 1B@ 1BA 1BA 11= 11=
Lngimea str6ilor moderni6ate' Lm AB AB A1 A1 A@ A@
B. Alimentarea cu ap potabil
%ervicil de ap5canal este asigrat de 2egia de ,ospodrie Comnal Trgovite (2),C)' a
crei prodc#ie este En scdere; )ceasta se datorea6 micorrii consmli ca rmare' En pricipal' a
contori6rii consmli de ap En apartamente i redcerii pierderilor En re#eaa de transport i
distri"#ie; Ca eIempl< En inie 2BB1 prodc#ia a fost de >D3 mii mc' iar En inie 2BB2 de C== mii
mc' deci o scdere de 2BQ;
+ivelul contorizrii 21 ,ul 22
La "ranamentl "locrilor : scrilor A> Q A@'C Q Y
)partamente 3 ap pota"il D2 Q @A Q
)partamente 3 ap cald 21 Q C@ Q
La case DC Q AB Q
Calitatea serviciilor oferite de 2),C<
- regiml de frni6are al apei pota"ile este permanent;
- servicil de canali6are este contin;
- 2),C asigr pe "a6a contractelor de service' interven#ii imediate la re#elele de ap5canal;
- cet#enii snt spri1ini#i prin ealonarea datoriilor (a"ona#ilor restan#ieri li se ealonea6 datoriile pe o
perioada de pn la 3 ani)' montarea de contoare c plata En 1B rate;
- apa livrat En *nicipil Trgovite este nmai din resrse s"terane' fiind de calitate sperioar;
%ta#ia de tratare ap din rl (alomi#a este En re6erv;
8vol#ia pre#li serviciilor prestate de 2),C' eIprimat En lei:mc' Entr5n an calendaristic<
Perioada ,ul/ 21 Aug/ 21 ,an/ 22 Mai 22 ,un/ 22
Popla#ie
)p >;>>B @;2@> 1B;B>@ 12;>DA 12;>AD
Canal D@B ADD 1;33@ 1;3=C 1;3=C
Pre# ap O canal D;==B A;2>3 11;=B> 1=;B=2 1=;B=2
)gen#i economici 1>;3== 1>;3== 1>;3== 1>;3== 1>;3==
Pre# medi centrali6at A@2D 11;CDB 13;BDA 1D;BA3 1D;BA3
Pret medi conf; +, 3D:AD 12;1C2 13;AA2 1C;@33 2B;3D1 2B;3D1
- ilie 2BB1 3 factra medie a fost de 13D;=BB lei:consmator la n pre# de >;>>B lei:mc
- inie 2BB2 5 factra medie a fost de 1@1;BBB lei:consmator la n pre# de 12;>AD lei:mc
- En perioada anali6at creterea de tarif a fost de AB Q' iar factra medie a cresct c 31 Q;
Calitatea apei distri"ite consmatorilor este spraveg.eat de !irec#ia de %ntate P"lic
!m"ovi#a dp n program imps de legisla#ia sanitar En vigoare (Legea =C@:2BB2' +*%
C3>:1AA1' +*% 11A3:1AA>); 0n anl 2BB2' compartimentele de specialitate ale !;%;P; a recoltat i
anali6at 2@B pro"e ap pentr eIamen clinic i micro"iologic' din care 1= pro"e n s5a Encadrat la n
1@
Municipiul Trgovite
parametr din cei 1D anali6a#i; 0n priml semestr al anli 2BB3' s5a recoltat 1=1 pro"e' din care =
n s5a Encadrat la n parametr conform %T)% 13=2:1AA1;
Coro"ornd datele de spraveg.ere crent c cele ale eIperti6elor anale' !;%;P; !m"ovi#a
aprecia6 c apa distri"it popla#iei se Encadrea6 din pnct de vedere calitativ i cantitativ En
normativele sanitare En vigoare;
Puncte tari Puncte %labe
4rni6area apei pota"ile are regim permanent
Contori6area se apropie de 1BBQ
Calitatea "n a apei pota"ile' En cantitate mai
mare dect cerin#ele
Pre# mic al apei' En compara#ie c pre#l practicat
En alte orae
-nele 6one ale orali n snt racordate la
sisteml de canali6are (eI; Priseaca)
Pierderi En re#eaa de transport i distri"#ie
%ecri6area deficitar a sta#iilor de captare
i tratare (Empre1miri' personal
insficient)
C. Alimentarea cu ener!ie electric
*nicipil Trgovite este alimentat c energie electric din %isteml 8nergetic /a#ional prin
%crsala de !istri"#ie i 4rni6are a 8nergiei 8lectrice Trgovite (%!488)' care este na dintre
cele > componente ale %ociet#ii Comerciale de !istri"#ie i 4rni6are a 8nergiei 8lectrice *ntenia
/ord %);
)limentarea c energie electric se face prin intermedil a trei sta#ii de transformare 11B : (>LV'
2B LV) miIte i o sta#ie 11B:> LV de a"onat; )ceste sta#ii snt< sta#ia 11B:2B LV Tei' sta#ia (-P 11B:>
LV i cele do sta#ii 11B:2B:> LV 2omlI i Valea Voievo6ilor care alimentea6 oral i 6ona
indstrial de sd;
0n mnicipil Trgovite' En ltimii ani' a cresct nmrl de clien#i ai %!488 Trgovite'
tendin#a pstrnd5se pentr toate categoriile de consmatori; Pe Entreg areall deservit snt
Enregistra#i 31;@2B consmatori casnici' 3B mari consmatori (titlari de contract) i 1B2A mici
consmatori (titlari de contract) 5 32;=BB consmatori casnici' 2;3BB mici consmatori i 2= mari
consmatori' care a avt n consm relativ constant En ltimii ani' iar stdiile de progno6 snt
optimiste En aceasta privin#;
%!488 Targovite a vandt En anl 2BB2 1'2 milioane de *F.' van6are care o sitea6a alatri
de celelalte scrsale pe nl din primele locri la nivel national din acest pnct de vedere;
Calitatea energiei electrice livrate depinde' En mare masr' de volml' starea te.nic i
fia"ilitatea instala#iilor energetice prin care se reali6ea6 transportl i distri"#ia energiei electrice;
%!488 Trgovite gestionea6 3AB Lm linii electrice' aeriene i s"terane i 1>1 pncte de alimentare
i postri de transformare; Consml medi este de @B UZ.:loc;:ln' iar pierderile a fost estimate
En procent de 1A'AQ En anl 2BB2;
2itml accelerat al constrc#iilor edilitare i perspectiva de6voltrii indstriale creea6
premisele de6voltrii re#elelor electrice de distri"#ie i creterii consmli En Trgovite;
Vecintatea c instala#iile electrice din gestinea Transelectrica' Sidroelectrica' Termoelectrica
constitie garan#ia gsirii nor sol#ii eficiente pentr crearea nor noi pncte de in1enc#ie En
mnicipil Trgovite' perspectiv pentr care %!488 Trgovite are pregatit docmenta#ia te.nic
En vederea crerii ni [inelW de 11B LV pe perimetrl mnicipili;
0n pre6ent snt pregtite docmenta#iile te.nice pentr alimentarea Campsli -niversitar
Trgovite' pentr cartierele de locin#e En eItensie (micro ((' micro (((' cartier %agricom' C;
(alomi#a)' pentr 6ona indstrial de sd (P2+C+2' L)*(/+2-L' %+*8C+);
1A
Strategia de Dezvoltare Durabil
Puncte tari Puncte %labe
(nstala#iile de 2B LV' > LV' B;= LV snt constitite
En sc.eme te.nologice elastice' c asigrarea
re6ervei i c capacitate de prelare
(nstala#iile snt En proces de contin
moderni6are En scopl creterii sigran#ei En
alimentarea c energie electric a clien#ilor
%istem de asigrarea calit#ii implementat'
personal calificat i competent
(nstala#iile de > LV snt 6ate fi6ic i moral'
ma1oritatea c drata de via# normat
depait
8Iisten#a nor pncte de transformare c
ec.ipament vec.i i eIisten#a nor ca"lri de
1oas tensine c i6ola#ie sl"it sa defect
de i6ola#ie
D. Alimentarea cu ener!ie termic
)limentarea c energie termic a mnicipili este asigrat prin sistem centrali6at de ctre
%;C;Termica %;); din rmtoarele srse <
C;T; Trgovite %d' c o capacitate instalat de 1BB ,cal:.;
C Centrale termice de cvartal' c o capacitate instalat de 2D'3 ,cal:.;
%isteml alimentea6 n nmr de 1>>D@ apartamente (@@Q din consml total) i 3DB agen#i
economici (12Q din consml total)' din care 2@ snt coli i grdini#e;
%rsele de alimentare c energie termic din C;T; Trgovite %d snt pse En fnc#ine En
perioada 1ADC31AD@ fr a fi moderni6ate;
)ctivitatea de transport' distri"#ie i frni6are energie termic este concesionat de
%;C;Termica %;); Transportl energiei termice pn la cele 32 de Pncte Termice de distri"#ie i la
cele 1B Pncte Termice proprii ale consmatorilor se reali6ea6 prin 1D'3 Lm de re#ea de transport
(canal termic);
Lngimea re#elei de distri"#ie energie termic' de la pnctele termice la consmatori este de =2
Lm (canal termic); 2e#elele de transport energie termic snt re#ele clasice' amplasate sprateran En
procent de 2CQ i s"teran En procent de DCQ i a o vec.ime medie de aproIimativ 1@ ani;
2e#elele de distri"#ie a o vec.ime medie de peste 2B de ani' i a fost rea"ilitate En perioada
1AA232BB2 En procent de =BQ' En cadrl ni proiect ce se afl En derlare;
Cele 32 Pncte termice ale %;C; Termica %;); a fost moderni6ate prin Enlocirea
sc.im"toarelor t"lare c sc.im"toare c plci i s5a atomati6at regla1l de"itli necesar En
fnc#ie de temperatra eIterioar;
Consml de ap cald la nivel de "ranament (scara de "loc) este contori6at 1BBQ;
Consml de energie termic pentr Encl6ire este contori6at En procent de @B;AQ' rmnd ca
pn En anl 2BB= procesl de contori6are s fie finali6at;
C asocia#iile de proprietari' colile i grdini#ele din oral Trgovite' %;C; Termica a Enc.eiat
contracte de service;
8vol#ia consmli de energie termic<
Anul 2 21 22
8nergie termic consmat (,cal:an) 22=;2A@ 1A=;=DC 1>=;A22
2B
Energie termica consumata
0
50000
100000
150000
200000
250000
G
c
a
l
/
a
n
Municipiul Trgovite
%cderea consmli de energie termic En anl 2BB2 c 2DQ fa# de anl 2BBB se datorea6
att optimi6rii cantit#ii frni6ate En fnc#ie de necesar prin regla1l atomat En pnctele termice' ct
i deconectrii a aproIimativ 1AQ din apartamentele alimentate c energie termic En sistem
centrali6at;
0n perioada ilie 2BB1 5 inie 2BB2 s5a distri"it En Trgovite 1D3;1D3 ,cal' din care<
5 Termoficare (sisteml centrali6at) 3 1CA;@C1 ,cal;
5 Centrale de cartier 3 13;322 ,cal;
Prin re#eaa de termoficare s5a livrat<
- ctre popla#ie< 5 1=D;DD@ ,cal' din care <
- ap cald mena1er 5 C>;BB= ,cal;
- Encl6ire 5 A1;DD= ,cal;
- ctre agen#ii economici < 5 12;BD3 ,cal' din care <
- ap cald mena1er 5 @>B ,cal;
- Encl6ire 5 11;211 ,cal;
Pentr energia termic livrat prin sisteml centrali6at de termoficare' ctre popla#ie' En
perioada anali6at' s5a Enregistrat consmri specifice medii anale' pe apartament (En se6onl de
iarna 2BB152BB2 s5a livrat agent termic pe o perioada de > lni)6 astfel <
Total < 5 A'BC2 ,cal:apartament i an' din care 7
5 )C* 5 3'=C> ,cal:apartament i an;
5 Encal6ire 5 C'CA> ,cal:apartament i an;
Pentr sporirea calit#ii seviciilor' En fnc#ie de dorin#ele i necesit#ile fiecrei familii' %C
Termica %) a facilitat )socia#iilor de proprietari ac.i6i#ionarea i montarea En apartamente a
termostatelor i a repartitoarelor de costri; )stfel' pn la sfritl lnii decem"rie 2BB2 s5a dotat
n nmar de 12B2 de apartamente c repartitoare i termostate i Enc 332 de apartamente snt En crs
de perfectare a contractelor;
Pentr creterea calit#ii serviciilor societatea' prin srse proprii' a reali6at repara#ii la re#eaa
de distri"#ie primar i secndar; )ceste lcrri a ds la redcerea pierderilor c =Q fa# de anl
anterior;
!iminarea pierderilor i montarea de"itmetrelor i a gigacalorimetrelor la "ranamentl
scrilor a ds la o redcere a consmrilor specifice Enregistrate pe apartament' de la B'D22
,cal:apartament En perioada ian5sept 2BB1 la B'>=@ ,cal:apartament En perioada ian5sept 2BB2;
+ aten#ie deose"it a fost acordat Em"nt#irii procesli de prodcere a energiei termice care
a conds la redcerea consmrilor specifice de prodc#ie; )stfel' En anl 2BB2 consml specific de
energie electric s5a reds c 3Q fa# de aceeai perioad a anli anterior' iar la ga6 metan acesta s5a
reds c 1'CQ pentr aceeai perioad;
Concl6ii<
5 %isteml de alimentare c energie termic asigr En pre6ent la limit necesarl
consmatorli r"an din Trgovite' Ens srsele a o vec.ime de peste 2C de ani i necesit
moderni6ri;
5 7innd cont de vec.imea i starea re#elelor de transport i de distri"#ie este necesar s se contine
procesl de rea"ilitare i moderni6are a acestor re#ele;
5 Consilil Local *nicipal Trgovite are Entocmit n stdi de prefe6a"ilitate pentr reali6area nei
Centrale de cogenerare En mnicipi' En scopl prodcerii energiei electrice i termice En condi#ii
avanta1oase' de rea"ilitare a srselor i re#elelor de energie termic eIistente; Pentr reali6area
acesti proiect' Consilil Local Trgovite a Enc.eiat n Protocol de Cola"orare c n investitor
olande6 (/-+/);
21
Strategia de Dezvoltare Durabil
Puncte tari Puncte %labe
8Iisten#a nor pncte termice moderne
c posi"ilitatea regla1li atomat al
consmli
2ea"ilitarea a aproIimativ =BQ din
re#elele de distri"#ie i derlarea acesti
proiect En continare
8Iisten#a ni %tdi de Prefe6a"ilitate
pentr reali6area nei Centrale de
cogenerare
8Iisten#a ni investitor interesat En
reali6area centralei de cogenerare i de
rea"ilitare a srselor i re#elelor eIistente
Vec.imea srselor de prodcere i lipsa
atomati6arii acestor srse
Capacitatea instalat En srsa C;T;
Trgovite %d este la nivell necesarli'
fr o srs de re6erv' fapt ce poate dce la
neacoperirea necesarli En ca6 de avarie la
nl din ca6anele aflate En fnc#ine
4enomenl de de"ranare de la sisteml
de alimentare centrali6at c cldra' care
de6ec.ili"rea6 re#elele i dce la creterea
consmli pentr apartamentele alimentate
centrali6at
(. Alimentarea cu !aze naturale
Lngimea re#elei de ga6e natrale En sectorl Trgovite este de 1C2'= Lm6 din care cca; ADQ
din o#el i cca; 3Q din polietilen; %ita#ia consmatorilor de ga6e natrale' la ora actal' se pre6int
astfel< 5 casnici 3 22;2B3;
5 agen#i economici 3 >2A;
8vol#ia consmli de ga6e natrale<
Anul 2 21 22
Consm ga6e popla#ie (mii mc) 2C;AAD 22;>1@ 21;BD3
Consm ga6e ag; economici i instit#ii (mii mc) 1DB;1=C 1D1;>D> 1C3;C>2
Consm total ga6e (mii mc) 1A>;1=2 1A=;2A= 1D=;>3C
-rmrind dinamica consmli de ga6e natrale En perioada 2BBB52BB2' se constat o
diminare a consmli' att la popla#ie' ct i la agen#ii ecomomici i instit#ii;
0n ltimii trei ani s5a constatat o cretere semnificativ a nmrli de#intorilor de centrale
termice individale' la B1;BC;2BB3 Enregistnd5se n nmr de 1DAD' En viitor estimnd5se de
asemenea o cretere la nivell popla#iei;
-nl dintre elementele negative ale re#elei de distri"#ie a ga6elor natrale El repre6int faptl
c aproIimativ CDQ din re#eaa eIitent de distri"#ie are drata normat de fnc#ionare depait; !e
aici' Enlocirea condctelor i "ranamentelor este elementl prioritar En cadrl proiectelor de
rea"ilitare a re#elei de distri"#ie a ga6elor;
!e men#ionat faptl c En mnicipil Trgovite se afl En derlare astfel de proiecte de
Enlocire a condctelor de ga6e i "ranamentelor' rmrind5se astfel' En fnc#ie de priorit#i i de
"getl alocat' acoperirea 6onelor deficitare;
'. 'ondul de locuine
8vol#ia fondli de locin#e<
Speci(icare
Anul
Di(eren'
89- !1/12/2 $ecen%mnt 22
/mr locin#e 32;>A> 33;23A C=3
/mr camere de locit @B;D=3 @2;1A@ 1;=CC
%prafa# loci"il 5 mp 1;1=1;A2= 1;231;B21 @A;BAD
/mr medi de camere pe o locin# 2'C 2'C B
/mr medi de locitori pe o locin# 3 2'D 5B'3
Locin#e terminate 1@ 1C= 13>
%prafa# loci"il (mp) pe<
- o locin# 3='A 3D 2'1
- o camer 1='1 1C B'A
- n locitor 11'> 1= 2'=
La recensmntl din 2BB2 s5a constat o cretere a fondli de locin#e c C=3 locin#e fa# de
22
Municipiul Trgovite
sfritl anli 2BBB; /mrl camerelor de locit s5a ma1orat c 1;=CC camere' iar sprafa#a
loci"il c @A;BAD mp;
%e poate constata c' dei En anl 2BB1 fa# de 2BBB' fondl de locin#e i sprafa#a camerelor
de locit s5a ma1orat' nmrl acestora rmne insficient En raport c cel al popla#iei;
0n pre6ent o locin# din fondl constrit are En medie 2'C camere' iar pe o locin# revin 3
persoane' re6ltnd 1'2 persoane:camer' ceea ce Enseamn c circa 2BQ din popla#ia mnicipili
contin s lociasc En condi#ii de spraaglomerare;
0n anl 2BB2 fa# de 2BBB' indicatorii ce caracteri6ea6 caracteristicile constrctive a pre6entat
rmtoarea sita#ie< En timp ce nmrl medi de camere pe o locin# a rmas la acelai nivel (2'C)'
sprafa#a loci"il a cresct c 2'1mp pe o locin# i c B'A mp pe o camer;
(ndicatorii calitativi cei mai semnificativi ai sita#iei locin#elor se pre6int astfel<
- nmrl medi de locitori pe o locin# a sc6t de la 3 la 2'D;
- sprafa#a loci"il pe n locitor a cresct de la 11'> mp la 1= mp;
8vol#ia constrc#iei de locin#e<
Speci(icare
Anul Di(eren' 89-
2 21
/mr locin#e En proprietate p"lic >;B3A >;1A1 1C2
/mr loci#e din fondrile private 2>;>CD 2>;C2C 5132
%prafa#a loci"il proprietate p"lic 5mp A>;1>2 1B2;@DB >DB@
%prafa#a loci"il fondrile private 5mp 1B=CD>2 1B=3@3= 51A2@
%e constat c dei nmrl de locin#e din fondri private a cnosct o scdere de 132
locin#e' ponderea acestora se men#ine ridicat En compara#ie c cea a locin#elor constrite din
fondri proprietate p"lic; 2e6ltatl acestei evol#ii se reflect i En sita#ia sprafe#elor loci"ile
care a avt o evol#ie asemntoare;
!in srse proprii i srse atrase s5a dat En folosin# En anl 2BB1 n nmr de 1C apartamente
pentr tineri' finan#ate conform +, 1A:1AA=' iar En perioada 2BB2 5 semestrl (:2BB3 s5a dat En
folosin# n nmr total de 3A3 apartamente' din care<
- locin#e sociale 5 >@ apartamente;
- locin#e c c.irie pentr tineri eIectate prin )/L 532C apartamente'
rmnd' ca pn la sfritl anli En crs' s se mai dea En folosin# 2> apartamente pentr tineri'
eIectate conform +, 1A:1AA=;
Totodat se are En vedere' ca En perioada 2BB352BB= s se reali6e6e n nmr de 1DB
apartamente pentr tineri' c credit ipotecar' En prima etap' rmnd eItinderea acestora c Enc 2BD
apartamente En a 25a etap' momentan acestea din rm' aflnd5se En stadil de apro"are;
G. /iee a!roalimentare
0n nele cartiere ale orali snt amena1ate pie#e de desfacere a prodselor alimentare i
nealimentare' nele dintre ele fiind reamena1ate i dotate astfel Enct s sol#ione6e temporar i
sficient nevoile de aprovi6ionare civili6at a popla#iei;
%ita#ia lcrrilor de moderni6are i rea"ilitare' terminate sa En crs' se pre6int astfel<
1; Pia#a 1 *ai (Central)< eItinderea sectorli de vn6are frcte i legme c n nmr de 3B tonete
c "lat de fi"r din sticl i acoperite c poliplan; lcrri de igieni6are En regie proprie;
2; Pia#a KVlad 7epeW < repararea grprilor sanitare i a platoli pie#ei; repararea' 6grvirea i
vopsirea .alei Enc.ise la fa#ada eIterioar;
3; Pia#a ?cegi < lcrri de igieni6are En regie proprie;
=; Pia#a ?r#iei< rea"ilitarea i constrirea nei strctri comerciale moderne c toate tilit#ile
necesare; reparat sedi administrativ;
C; Pia#a K%electW< igieni6area i Entre#inerea pie#ei En regie proprie;
>; Pia#a K)roraW< rea"ilitarea i constrirea nei strctri comerciale moderne c toate tilit#ile
necesare;
D; Trgl i o"orl sptmnal< repararea i vopsirea gardli; marca1e ale platformei pentr
comerciali6area animalelor i cerealelor; alimentare c ap; igieni6area grpli sanitar;
I.2.2. #ctivit$ile econoice i ediul de afaceri
23
Strategia de Dezvoltare Durabil
A. 0n"estiiile strine
!in eviden#ele +ficil 2egistrli Comer#li de pe lng Tri"nall !m"ovi#a reiese c pn
En inie 2BB3 a fost imatriclate 3=2D persoane 1ridice c sedil En Trgovite' avnd n capital
social total de 3;==3;D3B;@31;BCA lei;
!intre acestea' n nmr de 2=C de firme c sedil En Trgovite a n ac#ionar: asociat c
sedil sa domicilil En stintate; Lista complet cprinde 3D #ri' inclsiv 2omnia; %nt
eviden#iate mai 1os cele mai importante' dp aportl total de capital<
+r/
crt/
1ara
Aport de capital -
lei
Din care aport :n
valut ec*iv 0SD
1/
8lve#ia @==D3AC2DBBB 12BBB
2;
Trcia 3ADCA211>>D> 12D>1CBA
2=
Municipiul Trgovite
3;
2omnia 3B121D1D3ACC 1CD=3B
=;
Cipr 2C3>=3==B2@B DBA>1D
C;
(nslele Virgine ?ritanice 22B3133BBBBB 23D1CB
>;
,ermania 1@>2ABAA>11= 2@>3>3
D;
(talia 11A=1=@@2@D2 223AB12
@;
%tatele -nite ale )mericii @2>DBCBCBBB 31D3
A;
*area ?ritanie 21B@D>@DBB 32@212
1B;
Li"an 2B@2DBBBBB DB2CB
11;
-ngaria 1BDA3BBBBB 1BBBB
12;
+landa >>A3BC=BB 1C>=@B
13;
?elgia 2DD21>ACB AB@A
1=;
4ran#a 1AC13@C2> 122A3
1C;
,recia 1D1D1=@1= C113B
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- -- -- --- --- -- --
Total 2;1!12;1;<!3; 141!!52<
B. 0ndustria
!atele oferite de !irec#ia &de#ean de %tatistic !m"ovi#a da posi"ilitatea sta"ilirii c n
grad sporit de o"iectivitate a strii de fapt a evol#iei principalilor indicatori economici ai
mnicipili Trgovite<
/roducia industrial reali6at En anl 2BB1 En mnicipil Trgovite a Enregistrat fa# de anl
precedent o cretere de 26;=/ Pe sectoare' prodc#ia indstrial a Enregistrat creteri nmai pentr
ramra eItractiv i prelcrtoare' En timp ce prodc#ia indstrial la energie electric i termic' ga6e
i ap a Enregistrat o scdere de 1C'>Q;
2C
Industrie - total Industria
extractiv
Industria
prelucr
!n el, term,
"a#e $ i ap
00%
100%
200%
&00%
'00%
500%
(00%
)00%
800%
900%
1000%
1100%
1200%
1&00%
1'00%
Evolutia productiei industriale fata de 1999
1999
2000 *a+ de 1999
2001 *a+ de 1999
2002 *a+ de 1999
Strategia de Dezvoltare Durabil
0n perioada B1;B1531;BD;2BB2' En mnicipil Trgoviste' producia industrial reali6at s5a
diminat' comparativ c perioada similar din anl 2BB1' c 56;= datorit diminrii prodc#iei
Enregistrate En indstria prelcrtoare (31B'@Q)' c toate c En indstria eItractiv i a energiei
electrice' termice' ga6e i ap s5a Enregistrat creteri ale prodctiei c B'=Q i respectiv >Q;
Privati6area Com"inatli de +#elri %peciale' a -P8T' a altor societ#i comerciale' creterea
nmrli de Entreprinderi mici i mi1locii repre6int o premis pentr relansarea activit#ii
economice;
)torit#ile administra#iei p"lice locale vor tre"i s ai" ca priorit#i pentr rmtorii ani'
atragerea de investitori i spri1inirea de6voltrii nit#ilor economice din ra6a de competen#' En
vederea asigrrii resrselor "getare necesare de6voltrii mnicipili;
C. A!ricultura i creterea animalelor
0n agricltr s5a constatat o ma1orare a sprafe#elor cltivate c porm" "oa"e' or6' ov6'
legme i o diminare a sprafe#elor cltivate c gr;
!atorit secetei prelngite' prodc#iile o"#inte En anl 2BB2 a fost mai mici sa compromise
total sa par#ial la nele cltri (de eIempl< gr' or6' ov6' prni' caii);
Creterea animalelor
0n ceea ce privete creterea animalelor' se constat ponderea din ce En ce mai mare a
efectivelor de#inte En gospodriile popla#iei' En detrimentl celor din ferme' mai ales la psri i
ovine; !e asemenea' caprinele' ca"alinele i al"inele' dei acestea n se regsesc En datele satistice;
!in datele' par#ial prelcrate la 2ecensmntl agricol' anali6nd sita#ia efectivelor de animale
Enregistrate la 31;12;2BB2' comparativ c aceeai perioad a anli 2BBB se constat diminarea
efectivelor de "ovine' porcine' ovine;
8vol#ia prodc#iilor o"#inte En sectorl 6oote.nic<
Produc'ie 1223 1224 1225 1222 2 21
Carne sacrificri 3 t gret; En vi 323 31= 2D@ 3>C =3D 2>3
Lapte de vac' "ivoli# 3 .l fi6ic @>D= @@A3 AB=B @2>> D131 C>A1
Ln 3 Lg fi6ic 12B= 21BB 1ABB 2CB 1>BB 1=BB
+ 3 mii "c; 1=>B 1B>3 11@A 1B2D 1BBC A2>
2>
8vol#ia cltrilor agricole (sprafe#e i prodc#ii)<
Culturi
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
Supraf.
cultivat
!"a#
$rod.
o%tinuta
!t#
,upra* a"ric dup- modul de
*olosin.-
21'2 ----- 21'2 ----- 21'2 ----- 21'2 ----- 21'1 ----- 21'1 ----- 21'1 -----
,upra* arabil- 18'2 ----- 1918 ----- 1918 ----- 1918 ----- 191) ----- 191) ----- 191) -----
,upra* live#i /i pepiniere
pomicole
1) 59 1) &( 1) 2&2 1) 108 1) 28) 1) &59 1) '5 0 50
,upra* vii /i pepiniere viticole & 9 & & & & & ( & ( & ( & (
,upra* p-/uni 2(0 ----- 18' ----- 18' ----- 18' ----- 18' ----- 18' ----- 18' -----
,upra* *1ne.e 20 ----- 20 ----- 20 ----- 20 ----- 20 ----- 20 ----- 20 -----
2r1u /i secar- 8)5 1082 '20 1200 2(0 (2( 22& 5)2 522 )&1 ))0 195( &00 &10
3orumb boabe ('5 1901 '89 2295 '09 1'8& ')& 15)2 509 55( 1)8 &52 2&2 )50 4est5
Carto*i 151 2858 15' 152( 15& 255& 15& 28&' 1() 2&8( 10' 1'(2 100 1120
6e"ume 2'( '1)5 2'9 5295 2)8 5028 251 '908 2'0 '052 219 ''15 220 &&9(
&otal supraf. cultivat
4inclusiv p-/uni /i *1ne.e5
2217 ''''' 1()6 ''''' 1)2* ''''' 1)2* ''''' 1662 ''''' 1*9( ''''' 1076 '''''
8vol#ia efectivelor de animale<
+nimale
4capete5
1996 1997 1998 1999 2000 2001
&otal
supraf.
anului
,n gospodriile
popula-iei
&otal
supraf.
anului
,n gospodriile
popula-iei
&otal
supraf.
anului
,n gospodriile
popula-iei
&otal
supraf.
anului
,n gospodriile
popula-iei
&otal
supraf.
anului
,n gospodriile
popula-iei
&otal
supraf.
anului
,n gospodriile
popula-iei
7ovine (89 '5& ((% ()2 &51 52% (58 &20 '9% ('& &'0 5&% &(2 &11 8(% &55 285 80%
3orcine 1'1& 550 &9% 1(50 )50 '5% 1509 )00 '(% 1808 ))& '&% 1&0& 558 '&% 1099 580 5&%
8vine '5( &'2 )5% (9& &)0 5&% (&5 &09 '9% )() &15 '1% )'& &(' '9% &2( &2( 100%
3-s-ri 1&25) 12&00 9&% 155&' 1&&00 8(% 1&(5& 1&200 9)% 12(00 12(00 100% 10)00 10)00 100% 10200 10200 100%
Strategia de Dezvoltare Durabil
D. ,er"icii
La nivell mnicipili Trgovite snt de6voltate servicii profesionale (servicii de proiectare'
r"anism' inginerie i alte servicii te.nice' servicii prestate En principal Entreprinderilor' servicii de
investiga#ie i protec#ie a "nrilor i persoanelor)' servicii generale (Enc.irieri de mi1loace de
transport' repara#ii diverse' recperri deeri' Enc.irieri de "nri imo"iliare) i servicii sociale
(activit#i recreative' activit#i referitoare la sntatea man i activit#i veterinare);
(. Comer
Comer#l' mai ales cel c amnntl' este ramra economic c cea mai rapid de6voltare; 0n
Trgovite fnc#ionea6 1DBB firme care a ca principal o"iect de activitate comer#l' A@'D Q din ele
pot fi Encadrate la categoria (**;
'. )ransport
)ransportul rutier
Pe ra6a mnicipili Trgovite snt Enregistrate n nmr de 1@;1>1 atotrisme' 2>A=
atocamioane' 3B1 atotractoare' 23= micro"6e;
0n mnicipil Trgovite' En pre6ent' activitatea de taIimetrie este desfrat de D firme de taIi
i n nmr de 2>C de persoane fi6ice atori6ate;
)ctivitatea de transport public En mnicipil Trgovite este efectat de %ocietatea
Comercial Transport P"lic %;); care Ei desfoar activitatea pe do coordonate principale<
- Em"nt#irea' de6voltarea i men#inerea calit#ii servicili de transport p"lic;
- diversificarea activit#ii;
Parcl eIistent de ato"6e i trolei"6e dispne de o capacitate de transport de =CDC locri din
care 3A2C locri En ato"6e i de >CB locri En trolei"6e' asigrnd5se astfel o capacitate 6ilnic de
transport de 2D;=CB persoane' din care 2=;2BB persoane c ato"6l i 32CB persoane c trolei"6l;
0n perioada 2BB1 3 2BB2 a fost transporta#i =2BB mii cltori (c CQ mai mlt dect En
perioada 2BBB52BB1) din care 21BB mii cltori En mnicipil Trgovite;
0n strctr' cltorii c "ilete repre6int CC'>CQ' din care 33'CBQ En mnicipil Trgovite i
=='3C Q cltori c a"onamente' din care En mnicipil Trgovite 2C'C@ Q;
0m"nt#irea' de6voltarea i men#inerea servicili de transport p"lic snt repre6entate prin<
- repararea i Em"nt#irea aspectli eIterior i interior a patr ato"6e;
- Entre#inerea i men#inerea cr#eniei interioare i eIterioare a mi1loacelor de transport En comn;
- ac.i6i#ionarea a do ato"6e second5.and c plata En rate din fondri de investi#ii;
- pnerea En circla#ie En rma repara#iei ni ato"6 prelat de la *;)p;/;;
!iversificarea activit#ii societ#ii a constat En<
- creterea nmrli de inspec#ii te.nice periodice' En valoare de DBB mil; Lei' repre6entnd o
cretere de @B'= Q fa# de perioada ilie 2BBB 3 inie 2BB1;
- activit#i de service ato care a ads societ#ii venitri splimentare de 23B mil; lei;
- Enc.eierea de contracte de transport persoane pentr agen#i economici' precm i taIri oca6ionale
ctre persoane fi6ice' adcnd5se En semestrl ( 2BB2 venitri splimentare de ABC mil; lei;
C apro"area Consilili Local a fost acordate facilit#i pentr transportl r"an de cltori
pentr n nmar de 3A1;12B cltorii' facilit#i care repre6inta D3> mil; lei' sme sportate de la
"getl Consilili Local Trgovite' dp cm rmea6 <
- 1>;BBB cltorii din categoria pensionarilor i asista#ilor sociali;
- 122;D>B cltorii repre6entnd 2=BD a"onamente pentr categoria veterani i vdve de r6"oi;
- 3D;A2B cltorii repre6entnd >32 a"onamente pentr categoria Lpttori ai 2evol#iei din
!ecem"rie 1A@A;
- cltorii repre6entnd 21D a"onamente pentr categoria foti de#in#i politici;
- 1CA;BBB cltorii repre6entnd 2>CB a"onamente pentr persoane c .andicap;
- =2;=2B cltorii repre6entnd DBD a"onamente c redcere CBQ pentr categoria pensionari;
0n anl 2BB2 s"ven#iile acordate de Consilil Local pentr diferen#ele de tarif la transportl de
cltori a fost En sm de 3;DBB;BBB mii lei;
2@
Municipiul Trgovite
8vol#ia tarifelor En perioada anali6at7
Data Tari( 9cltorie >lei? Tari(9abonament >lei?
2B ilie 2BBB 2 CBB @D BBB
1 inie 2BB1 3 BBB 1BB BBB
1 ilie 2BB1 3 CBB 12B BBB
1 septem"rie 2BB1 = BBB 13C BBB
1 ilie 2BB2 C BBB 1DB BBB
)ctivitatea de transport p"lic a Enregistrat i minsri constnd En <
- neasigrarea de fondri de investi#ii care s asigre reEnnoirea parcli' avnd En vedere c peste
ACQ din parcl din dotare are drata de servici eIpirat;
- pierderea traseli Trgovite 3 26vad' care a conds la redcerea nmrli de cltori i implicit
a venitrilor societ#ii;
- n s5a reit cola"orarea c -niversitatea Vala.ia Trgovite i (nspectoratl $colar pentr
procrarea a"onamentelor de ctre stden#i i elevi Entr5n sistem centrali6at care s condc la
Em"nt#irea o"#inerii a"onamentelor' decontarea mai facil pentr diferen#a de CBQ din costl
a"onamentli i' implicit' la Enltrarea posi"ilit#ii ca acetia s devin cltori fradloi;
G. /ot i telecomunicaii
0n Trgovite fnc#ionea6 n nmr de 1B nit#i PTT2;
%ervicil de telefonie fiI' asigrat de operatorl na#ional' Enregistrea6 n or declin En
privin#a nmrli de a"ona#i' datorat eItinderii telefoniei mo"ile i creterii tarifelor 2omtelecom;
Telefonia mo"il este En contin de6voltare' to#i cei = operatori na#ionali avnd acoperire En
Trgovite;
Anul 1223 1224 1225 1222 2 21
/mr a"onamente telefonie fiI 2=DC3 2>=>3 2>A>D 23DB> 21A22 21A=A
2A
Strategia de Dezvoltare Durabil
Pe ansam"l' acti"itatea economic En mnicipil Trgovite poate fi ilstrat prin nmrl de
firme din fiecare domeni' cifra de afaceri:domeni i nmrl de anga1a#i cprini En aceste firme;
%ita#ia pe domenii de activitate<
Domeniu
+r/
(irme
2
)i(r a(aceri
>mii lei?
+r/
%alaria'i
+r/ (irme cu //-// %alaria'i +r/
(irme
- 2
1 -
;2
<-
2;2
Pe%te
2<
(nd; eItractiv A 1CC@1B>@D 1121 = 1 2 2 11
(nd; prod; primare i energetic 32 23C1CBD=B 11B1 21 D 3 1 =A
(nd; metalrgic i a
constrc#iilor metalice
== 2A=CBB>3B2 D=B@ 32 D 2 3 D1
(nd; constr;de maini' tila1e' i
mi1loacelor de transport
21 C1323=DA> =C21 13 3 2 3 CD
(nd; oar 1= 13D@AD>B 1C@ 12 1 1 B 1=
(nd; confec#iilor 3C @CCDDC== 1@1> 23 > = 2 >3
(nd; pielriei D =AAC>DA 23 D B B B @
(nd; lemnli' cello6ei i
.rtiei
23 @BD1AB@B =A1 1C = = B =D
(nd; de mo"ilier 22 =2@=3C3B 1=3 1@ 3 1 B 23
(nd; alimentar C> 3>DA@@>>= 1>=1 3= 1C C 2 12@
(nd; "trilor i ttnli C 13=D2C2AD 1=3 2 1 2 B 2>
)gricltra 12 CDDDD2D @A A 3 B B C@
%ilvicltra 3 >===>DA @1 2 B 1 B 1B
Constrc#ii AC @12C3321B 3DDC CD 22 11 C 212
Comer# c ridicata 1A2 1BD@3AD2B@ 1B=D 1>> 21 C B 3DC
Comer# c amnntl 1>2B 1C3DD>>2C1 3B@> 1C>A => = 1 132C
Trism 3 .otelri i restarante D2 3>=@C=A= 2AD >3 @ 1 B 11A
Trism 3 agen#ii = 1B3A3A@B 12 = B B B 23
Transportri =@ 1>>=>C>CA @@A 3A C 3 1 132
%ervicii profesionale 12B 1=23D=3A@ 12BB A@ 1= @ B 2D3
*i1loace de informare i
p"licitate
A D=1=1D3 C@ D 2 B B 31
%ervicii generale D2 1BA=31@2> =>> >C 3 = B 13A
%ervicii sociale 1D= >3@DCCD2 CA= 1>> = = B 12D
8ditri' tipografii' Enreg; pe
spor#i
1B 1BD=CAC= @3 D 3 B B 33
T@TAL 2322 5<342;521 !2;! 2;!! 142 34 2 !!<;
C)2)CT82(%T(C( 8C+/+*(C8 ,8/82)L8
6ona are legtri de comnica#ie est5vest' nord5sd "ine de6voltate' re#eaa r"an "ine
strctrat' En proIimitatea legtrilor aero5feroviare i rtiere interne i interna#ionale eficiente;
for#a de mnc este calificat i o"init c n ritm modern de activitate indstrial' nmr relativ
mare de cadre medii i sperioare te.nice;
En pofida concentrrii indstriale' En 6ona se gsesc areale de agrement i recreere;
P2+?L8*8 8C+/+*(C8 $( %+C()L8
ora c Entreprinderi mari (c peste 1BBB de salaria#i);
necesitatea conversiei acestor Entreprinderi;
restrctrarea Enteprinderilor a ds la creterea oma1li;
P+T8/7()L !8 !8GV+LT)28
resrse de s"sol i sol;
for#a de mnc c grad Enalt de calificare;
indstrie foarte diversificat' creia prin efortri de management i pre6entare corespn6toare' n
3B
Municipiul Trgovite
i5ar ptea lipsi pie#ele;
nivel ridicat al r"ani6rii i densitate mare a popla#iei;
apropierea de capitala #rii;
re#ea edca#ional de toate gradele' dens i diversificat' apropierea de Centrl -niversitar
?creti;
eIisten#a ni nmr mare de (**5ri En toate domeniile de activitate' predominante fiind cele En
domenil comer#li;
re#ea "ancar i de servicii "ine de6voltat;
de6voltarea trismli' apropierea de centrl "alnear Pcioasa;
Pornind de la caracteristicile pre6entate mai ss se poate Entocmi anali6a %F+T a vie#ii
economice a mnicipili Trgovite<
P0+)T. TA$, P0+)T. SLA".
2e#ea rtier i feroviar diversificat En toate direc#iile;
deservire aerian 5 ?creti;
2esrse de sol (pdri' ape) i s"sol (petrol' ga6e)' 6one
de agrement i recreere cnoscte;
(ndstrie diversificat (siderrgie' c.imie' mo"il' teItile'
materiale de constrc#ii);
/ivel ridicat al r"ani6rii;
2e#ea "ancar i de servicii de6voltat;
Popla#ie c tradi#ie En activitatea indstrial' agricltra
intensiv i grad sporit de cltrali6are;
4or#a de mnc ieftin i calificat;
2e#ea edca#ional de toate gradele' dens i
diversificat;
/mrl mare de (**5ri En domenil comer#li;
8Iisten#a terenrilor disponi"ile care pot constiti temelia
atragerii de noi investitori;
!isponi"ilitatea administra#iei p"lice de a concesiona
terenri;
2edcerea activit#ii platformelor
indstriale (metalrgie' tila1
petrolier' c.imie' maini nelte'
"ecri);
,radl reds de moderni6are al
indstriei eIistente;
Lipsa infrastrctrii de afaceri;
@P@$T0+,TA1, $,S)0$,
(nfrastrctra de6voltat poate favori6a' c costri redse'
apari#ia de noi inteprinderi;
)propierea de capital 5 nde se manifest o concentrare
a investi#iilor i deci o crestere a costrilor mncii 5 poate
oferi alternative pentr investi#ii;
%porirea Ensemnat#ii ca 6on de trism i recreere
permanent (locin#e de vacan#) pentr popla#ia
"cretean;
Posi"ilitatea de a accesa grantri;
Legislatie insta"il;
!egradarea contin a nivelli
de trai;
*igra#ia for#ei de mnc;
Planl strategic tre"ie s ai" En vedere atingerea nor #inte economice pentr viitorl orali
nostr; 8l ofer n cadr pentr larea deci6iilor En comnitate i identific scoprile i o"iectivele pe
care comnitatea dorete s le ating En viitor;
)facerile repre6int motorl de6voltrii economice locale; Comnitatea Ei poate spori
venitrile i nmrl locrilor de mnc prin<
atragerea nor indstrii sa afaceri noi En 6on;
men#inerea En comnitate a venitli creat' redcnd5se c.eltirea "anilor En afara acesteia;
Em"nt#irea eficien#ei firmelor eIistente;
Encra1area apari#iei afacerilor noi;
31
Strategia de Dezvoltare Durabil
%trategia de6voltrii dra"ile tre"ie s ai" En vedere<
1/ @rganizarea comunit'ii i con%tituirea Parteneriatului Public Privat-
Principalele trei mari grpri implicate En procesl de de6voltare i care pot adce "eneficii
pentr Entreaga comnitate' snt sectorul public' sectorul privat i societatea civil$' respectiv<
repre6entan#i alei din administra#a local' oameni de afaceri' personalit#i repre6entative pentr
comnitatea local;
Cele trei mari grpri enmerate mai ss Ei pot adce fiecare contri"#ia specific; (at cteva
eIemple de resrse specifice pe care cele trei grpri le pot pne la dispo6i#ia parteneriatli<
%ectorl p"lic< servicii' lcrri p"lice' gospodrirea terenrilor i cldirilor' resrse financiare;
%ectorl privat< capital' fondri i resrse care pn la lcr resrsele p"lice insficient tili6ate'
eIperien#a En planificarea profesional a afacerilor' inovare i creativitate' spiritl Entreprin6tor'
atitdine concren#ial;
%ocietatea civil< ec.ili"rarea intereselor contradictorii' credi"ilitate fa# de atorit#i'
repre6entativitate fa# de cet#eni' acces la finan#are interna#ional;
Vi6inea planli de de6voltare economic pentr oral nostr este promovarea i
diversificarea oportnit#ilor de ocpare a locrilor de mnc pentr a asigra o "a6 de impo6itare
sntoas i o eIcelent calitate a vie#ii pentr to#i cet#enii;
)vnd En vedere c oral nostr concrea6 c altele pentr a o"#ine de6voltarea economic
Entr5o economie glo"al En contin sc.im"are' tre"ie s men#inem n plan de de6voltare economic
prin care s fim mai cnosctori' mai promp#i' mai creativi i mai fleIi"ili dect concren#a;
2/ SpriBinirea :mbunt'irii i eCtinderii a(acerilor ;
0m"nt#irea eficien#ei firmelor locale le poate face mai competitive' dnd5le o ans mai
mare de a5i contina activitatea i de a dce mai mlte venitri la economia local; 8ficien#a poate fi
Em"nt#it prin diferite te.nici<
reali6area nor programe de instrire managerial;
Encra1area oficialilor locali En vederea vi6itrii i a nei mai "ne cnoateri a activit#ii firmelor
En vederea spri1inirii lor de ctre administra#ia p"lic local;
identificarea de resrse de capital pentr satisfacerea necesit#ilor afacerilor locale i promovarea
nei mari disponi"ilit#i de capital pentr afacerile mici;
informarea contin;
Em"nt#irea aptitdinilor generale ale salariatilor locali prin instrire profesional i servicii de
asisten#;
Em"nt#irea calit#ii serviciilor p"lice;
Liderii nei comnit#i tre"ie s gndeasc i s Entreprind ac#ini care ar ptea Em"nt#i
climatl economic En vederea apari#iei nor noi afaceri<
crearea de fondri c capital privat local pentr investi#ii En afacerile noi care n reesc s o"#ina
capital de la instit#iile financiare (masr care poate fi d"lat de msri active de com"atere a
oma1li' cm ar fi condi#ionarea finan#rii de crearea de noi locri de mnc);
organi6area de crsri i sc.im"ri de eIperien# En domenil marLetingli' managementli'
planificrii afacerilor;
folosirea datelor statistice eIistente En vederea descoperirii "reelor de pe pia#;
!/ Dmbunt'irea abilit'ii de a re'ine veniturile :n economia local
Captarea de venitri locale Enseamn Encra1area ac.i6i#iei de "nri i servicii locale En cadrl
comnit#ii' tili6area creativ a resrselor<
identificarea poten#ialli pie#elor locale prin sonda1e i anali6e;
coordonarea sectorli de afaceri;
spri1in En vederea Em"nt#irii calita#ii prodselor i serviciilor;
crearea nei strategii de marLeting comnitar;
revitali6area 6onelor centrale' de trecere' ca 6one comerciale i de petrecere a timpli li"er;
32
Municipiul Trgovite
;/ Atragerea unor angaBatori din alte localit'i
0n vederea reali6rii de6ideratli de mai ss pot fi folosite rmtoarele o"iective strategice<
crearea de parcri indstriale' identificarea i inventarierea spa#iilor disponi"ile aflate la dispo6i#ia
comnit#ii' anali6a alternativelor de folosinta# adaptiv;
crearea nor pac.ete de facilit#i pentr investitorii care creea6 locri de mnc;
</ Atragerea de (inan'ri de la %tructurile regionale6 na'ionale i interna'ionale
)tragerea de finan#ri poate fi ps En practica prin rmtoarele strategii<
identificarea programelor i proiectelor locale care Endeplinesc criteriile de eligi"ilitate ale
instit#iilor finan#atoare;
identificarea srselor de finan#are eIistente;
crearea de parteneriate En vederea promovarii nor proiecte;
o"#inerea de finan#ri gvernamentale En vederea eItinderii infrastrctrii;
,/! )apitalul %ocial
I.!.1 %volu$ia popula$iei i a principalelor fenoene deografice
La 1@ martie 2BB2' potrivit re6ltatelor recensmntli popla#iei' populaia stabil a
mnicipili Trgovite a fost de @A;A3B persoane' c @;1@D persoane mai p#in dect la
recensmntl din 1AA2' respectiv c 3@'3Q;
8vol#ia nmrli popla#iei pe seIe la recensmintele din 1AA2 i 2BB2<
SeC
15 martie 22 4 ianuarie 1222
/r; popla#iei %trctra En Q /r; popla#iei %trctra En Q
Total @A;A3B 1BB'B A@;11D 1BB'B
5 masclin =3;21B =@'B =@;21@ =A'1
5 feminin =>;D2B C2'B =A;@AA CB'A
0n ceea ce privete strctra pe seIe' ca i la recensmntl anterior se men#ine o oar
predominare nmeric a popla#iei de seI feminin;Ponderea popla#iei feminine a Enregistrat En 2BB2
En totall popla#iei C2'BQ' fiind En oar cretere comparativ c 1AA2 cnd a fost de CB'AQ;
0n ltimii 1B ani' scderea populaiei feminine (5>'=Q) a fost mai reds dect cea a populaiei
masculine (51B'=Q)' ceea ce a avt ca re6ltat accentarea decala1li procental Entre seIe; )stfel' En
anl 2BB2' la 1;BBB persoane de seI masclin revenea 1;B@1 persoane de seI feminin' fa# de 1;B3C
persoane de seI feminin En anl 1AA2;
8vol#ia diferit a popla#iei En ltiml deceni a fost inflen#at i de modificrile intervenite
En flIrile migratorii; 0ncepnd c anl 1AAC sporl migratori devine negativ (5>3 persoane)'
aceast tendin# men#innd5se pn En anl 2BB1 dar diferit ca intensitate (5DA1 En anl 2BBB i 3
2@1 En anl 2BB1);
8vol#ia fenomenli de migrare a popla#iei<
)ategorii de popula'ie
Anul
Di(eren'
89-
2 21
Popla#ie c domicilil En localitate A@;D3D A@;>A1 5=>
%ta"iliri de domicili En localitate CDD 1;2@B DB3
Plecri c domicilil din localitate 1;3>@ 1;C>1 1A3
%ta"iliri de reedin#e En localitate 1;B3> AAC 5=1
Plecri c reedin#a din localitate 1;D=C 1;2CA 5=@>
0n ansam"l' migrarea popla#iei a Enregistrat En perioada anali6at nele modificri' cm ar fi<
au cre%cut< nmrl sta"ilirilor de domicili En localitate c 121'@ Q i al plecrilor c domicilil
din localitate c 1='1 Q ' fapt ce demonstrea6 c migrarea popla#iei a avt o pondere mai mare En
atragerea de popla#ie sta"il;
au %czut< sta"ilirile de reedin#e En localitate c 3'AC Q ' ca i plecrile c reedin#a din localitate
33
Strategia de Dezvoltare Durabil
c 2D'@C Q ' fapt ce demonstrea6 c migrarea popla#iei a cnosct o cretere a flIli de plecri
c domicilil din localitate fa# de cel al sta"ilirilor de domicili En localitate;
8vol#ia fenomenelor demografice<
Speci(icare
Anul
Di(eren'
89-
2 21
Popla#ia sta"il A@;B2@ A@;=22 3A=
/sc#i vii A=3 A2A 51=
/sc#i vii la 1BBB locitori5 natalitate A'>1 A'=2 5B'1A
!eceda#i total >2@ CAB 53@
!eceda#i la 1BBB locitori >'= > 5B'=
!eceda#i s" n an 1= 12 52
!eceda#i s" n an la 1BBB nsc#i vii 1='@ 12'A 51'A
%por natral 31C 33@ 23
%por natral la 1BBB locitori 3'21 3'=3 B'22
Privind evol#ia fenomenelor demografice En anl 2BB1 fa# de anl 2BBB' se constat o oar
cretere a < 5 popla#iei sta"ile c B'= Q ;
5 sporli natral c D'B3 Q '
precm i o diminare a< 5 nmrli de deceda#i c >'BC Q ;
5 nmrl de nsc#i vii c 1'= Q ;
0n perioada 1AAB51AA> natalitatea a sc6t' iar Encepnd c anl 1AAD se remarc o oar
tendin# de redresare a natalit#ii i a fertilit#ii; 0n anl 2BB1 nmrl nsc#ilor vii era de A2A' En
scdere c 3@3 fa# de anl 1AA1; 2ata natalit#ii a sc6t de la A'> nsc#i vii la 1;BBB locitori la A'=
nsc#i vii la 1BBB locitori En 2BB1;
*ortalitatea s5a men#int En ltimii 1B ani aproIimativ la acelai nivel de > deceda#i la 1BBB
locitori; 8vol#ia natalit#ii i a mortalit#ii a determinat n spor natral po6itiv pe Entreaga
perioad anali6at' dar En scdere de la DB= persoane En 1AA1 la 33@ persoane En 2BB1;
0n ceea ce privete indicatorii care caracteri6ea6 via#a de cpl En ltimii 1B ani s5a Enregistrat
o scdere contin a nmrli de cstorii (de la @B> En 1AA1 la >D1 En 2BB1) i o cretere contin a
divor#rilor (de la 2=B En 1AA1 la 3>D En 2BB1);
/mrl cstoriilor Enc.eiate En anl 2BB1 a fost mai mare c >C fa# de aceeai perioad a
anli precedent' iar nmrl divor#rilor s5a ma1orat c 1B1; 0n aceste condi#ii rata np#ialit#ii a fost
de >'@ cstorii la 1;BBB locitori (D'C En anl 2BBB)' iar rata divor#rilor a cresct de la 2'>A la 3'D2 la
1;BBB locitori;
0n strctra pe vrste a popla#iei se o"serv o mta#ie specific care reflect o accentare a
procesli de Em"trnire demografic prin creterea propor#iei persoanelor adlte i vrstnice' c
precdere a celor de peste >B de ani' paralel c scderea nmrli i propor#iei persoanelor tinere
s" 1C ani;
)stfel ponderea popla#iei tinere cprins Entre B51= ani En total popla#ie a sc6t de la 2@'2Q
En anl 1AA2 la 1D'2Q En anl 2BB1' propor#ia popla#iei adlte de 1C5CA ani a fost En cretere de la
>C'BQ En anl 1AA2 la D3'CQ En anl 2BB1 la fel i propor#ia popla#iei En vrst de >B de ani i peste
care a cresct de la >'@Q la A'3Q;
1mbtr*nirea demo!rafic este mai accentat la popla#ia de seI feminin; Ponderea femeilor
vrstnice (1B'=Q) este mai ridicat dect cea a popla#iei mascline de aceeai vrst (@'1Q)' iar
nmrl femeilor vrstnice este c 3C'AQ mai mare dect al "r"a#ilor vrstnici;
)ccentarea procesli de Em"trnire demografic va avea consecin#e negative att pentr
evol#ia viitoare a popla#iei' ct i pentr pro"lemele de natr economic i social care rmea6 a
fi sportate de societate;
8fectele pe care procesl de Em"trnire le are aspra vie#ii economice i sociale ct i aspra
perspectivelor evol#iei demografice snt eviden#iate i de raportl de dependen# (propor#ia Entre
popla#ia adlt de 1C5CA ani i popla#ia s" i peste aceste limite de vrst); 0n anl 2BB1 la 1BBB
3=
Municipiul Trgovite
persoane adlte revenea 3>1 persoane tinere i vrstnice fa# de C33 persoane tinere i vrstince En
anl 1AA2;
La recensmntl din martie 2BB2 s5a Enregistrat 3B;@1C !ospodrii ale populaiei alctite din
@@;B1D persoane; 0n ltiml deceni nmrl gospodriilor popla#iei a cresct c 31D; )ceast
evol#ie ascendent a nmrli de gospodrii En perioada dintre cele do recensminte' corelat c
redcerea popla#iei En aceast perioad' a conds la continarea tendin#ei de scdere a nmrli
medi de persoane pe o gospodrie de la 3'1C En 1AA2 la 2'@> En 2BB2;
I.!.2 Situa$ia structural pe categorii socio&profesionale
A. 2cuparea forei de munc
0n anl 2BB2 conform datelor recensmntli popla#iei' popla#ia crent activ
1)
a
mnicipili Trgovite a fost de =B;@3C persoane' de#innd En totall popla#iei o pondere de =C'=Q'
iar popla#ia crent inactiv a cprins n nmr de =A;BAC persoane ( C='>Q din total);
%ata global$ de activitate (raportl dintre popla#ia activ i popla#ia total) la recensmntl
din 2BB2 a fost de =C'=Q fa# de CB'1Q En 1AA2;
%ata de ocupare (ponderea popla#iei ocpate En popla#ia total) a fost En anl 2BB2 de 3@'AQ
fa# de =D'BQ En anl 1AA2;
0n cadrl persoanelor inactive' En anl 2BB2 aproape 33Q snt pensionari' =3'CQ snt elevi i
stden#i' restl fiind Entre#inte de alte persoane' de instit#ii p"lice i private' casnice sa persoane
care a alte srse de eIisten# (do"n6i' arende' c.irii);
0n 2BB2 rata de dependen!$ economic$ (raportl dintre popla#ia inactiv i cea activ) este de
1;2B2 inactivi la 1;BBB persoane active fa# de AA> En 1AA2;
/mrl salaria#ilor
2)
care desfra activitate' En mnicipil Trgovite En anl 2BB1 era de
=1;3A= persoane;
8vol#ia nmrli de salaria#i pe domenii de activitate<
+umr mediu %alaria'i pe domenii de activitate
Anul Di(eren'
89-
2 21
Total !2/25< ;1/!2; 1/;2
)gricltr 132 12A 53
(ndstrie 1>;=BA 1D;A>@ 1;CCA
(ndstria eItractiv >AC 1;BDD 3@2
(ndstria prelcrtoare 1=;1C1 1C;33B 1;1DA
8nergie electric i termic' ga6e i ap 1;C>3 1;CCA 5=
Constrc#ii 2;=A3 2;3AC 5A@
Comer# >;1=> C;3== 5@B2
Transport' depo6itare' pot' comnica#ii 2;DCC 2;D== 511
4inan#e5"nci i asigrri >C= C=B 511=
)dministra#ie p"lic 2;D3C 2;@>D 132
0nv#mnt 2;A@B 3;2B> 22>
%ntate i asisten# social 2;=12 2;D>D 3CC
8vol#ia popla#iei active pe diferite domenii de activitate se pre6int astfel<
s5a Enregistrat creteri ale popla#iei ocpate En rmtoarele domenii de activitate< sntate i
asisten# social 5 1='D Q' indstrie 5 A'C Q' din care o pondere mai mare a constitit5o indstria
prelcrtoare' Env#mnt 5 D'C@ Q' administra#ie p"lic 5 ='@2 Q;
s5a Enregistrat diminri ale popla#iei ocpate En rmtoarele domenii de activitate< finan#e5"nci
i asigrri 5 1D'=3' comer# 5 13'B= Q; constrc#ii 5 3'A3 Q' agricltr 5 2'2D Q' transport'
1)
Popula'ia curent activ cprinde toate persoanele apte de mnc En vrst de 1= ani i peste care En sptmna de
referin# 1151D martie 2BB2 a constitit for#a de mnc disponi"il de "nri i servicii
2)
Care Ei desfoar activitatea En mnicipil Trgovite' indiferent de adresa de domicili
3C
Strategia de Dezvoltare Durabil
depo6itare' pot' comnica#ii 5 B'3A Q' energie electric i termic' ga6e i ap 5 B'2C Q;
Creterea cea mai mare a popla#iei ocpate este Enregistrat En domenil snt#ii i asisten#ei
sociale' iar scderea cea mai accentat a ponderii popla#iei ocpate a constitit5o domenil
financiar5"ancar/
Printre principalele msri de stimlare a ocprii for#ei de mnc se nmr<
M%uri
/mr persoane
Encadrate En mnc
%ervicii de mediere @BB
Crsri de formare profesional =C
)cordarea de aloca#ii pentr omerii incadra#i En mnc Enainte de
eIpirarea oma1li
1DB
0ncadrarea omerilor peste =C ani sa intre#intori nici de familie >B
0ncadrarea a"solven#ilor de Env#mnt' prin s"ven#ionare =B
0ncadrarea persoanelor c .andicap' prin s"ven#ionare 3
Consltan# i asisten# pentr Enceperea nei activit#i independente 1B
+cparea temporar En servicii p"lice 12B
B. 3oma+ul
0n cadrl popla#iei crent active' 3=;A>3 persoane a fost ocupate En sptmna anterioar
recensmntli' iar nmrl persoanelor care s5a declarat omeri
4
afla#i En ctarea ni loc de
mnc a fost de C;@D2 persoane' propor#ia acestora En totall popla#iei active fiind de 1='=Q fa# de
1B'>Q ct se Enregistra la nivell 1de#li; !intre omeri' =D'@Q a declarat c snt En ctarea
primli loc de mnc' fiind' En principal' a"solven#i ai instit#iilor de Env#mnt sperior' liceal'
profesional sa gimna6ial care n s5a ptt Encadra En activitate dp terminarea stdiilor;
$omerii En ctarea ni alt loc de mnc a fost En nmr de 3;B>@ persoane (C2'2Q din totall
omerilor); !istri"#ia pe seIe a omerilor relev c predominante snt persoanele de seI masclin
(>B'@Q);
!ate de#inte de );&;+;4;*; privind sita#ia oma1li<
Data AButor integrare AButor omaB Aloca'ie %priBin
Eomeri
neindemniza'i
Total
total (emei total (emei total (emei total (emei
!/3/21 =A@ 22C 1;1C= D1= 1;=DA @23 2@C 133 3;=1>
!/3/22 =B@ 1>> @@= =D1 @B> CB@ 1;B1= =>= 3;112
8vol#ia oma1li En primele > lni ale anli 2BB3 se pre6int astfel<
Luna
Eomeri :n plat
Eomeri
neindem-
niza'i
Eomeri :nregi%tra'i
Ponderea
omerilor
:nregi%tra'i :n
categ/ de 15-32
ani >=?
AButor de
integrare
AButor de
omaB
Aloca'ie
de %priBin Total Femei
(anarie 3C3 1;B2C 3DD 1;1CA 2;A1= 1;=>C =;22
4e"rarie 321 1;B=D 311 1;1=C 2;@2= 1;33@ =;BA
*artie 2D3 1;B1@ 22> 1;1=1 2;>C@ 1;2C@ 3;@C
)prilie 213 AD@ 1>3 @C@ 2;212 1;BC= 3;2B
*ai 1D= AB@ 113 DD2 1;A>D 1;BB= 2;@C
(nie 1>2 @@1 CB A=C 2;B3@ 1;B2B 2;AC
0n perioada ianarie5inie 2BB3 se constat o scdere contin a nmrli total de omeri
Enregistra#i de );&;+;4;*; !m"ovi#a' precm i a celor cprini En categoriile de a1torare i
*
$omer este acea persoan c o vrsta de 1= ani sa peste' apt de mnc' care n are n loc de mnc' dar Ei cat nl
i care' En termen de 2 sptmni de la gsirea nia' se anga1ea6
3>
Municipiul Trgovite
integrare;
+"iective reali6ate<
5 *sri active derlate prin Programl de 2edistri"ire a 4or#ei de *nc ( P24* )' finan#at de
ctre ?anca *ondial i ?getl asigrrilor pentr oma1 i ss#int de !epartamentl *ncii din
%-)' prin )gen#ia %-) pentr !e6voltare (nterna#ional5-%)(!;
5 0n anl 2BB2 s5a derlat do astfel de msri active' prin asocia#iile K0napoi la mncW i KTrnl
C.indieiW' constnd En servicii de ocpare5mtare; ) fost asistate 33= persoane En ctare de loc
de mnc' dintre care 1BD a fost plasate;
5 *sri pentr stimlarea ocprii for#ei de mnc' definite prin Legea D>:2BB2 privind sisteml
asigrrilor pentr oma1 i stimlarea ocprii for#ei de mnc;
!isfnc#ionalit#i<
5 + parte din cei afla#i En oma1 prefer mi1loacele pasive de protec#ie social (indemni6a#iile "neti)
celor active (mi1loacele de stimlare a ocprii for#ei de mnc);
+"iective propse<
5 Promovarea imaginii )gen#iei i de6voltarea campaniei de informare p"lic aspra activit#ii ei;
5 (dentificarea nor spa#ii i dotri moderne pentr pnctele de informare apar#innd )gen#iei locale
Trgovite a );&;;+;4;*; !m"ovi#a' pentr crearea nor inc"atoare de afaceri i a nor
1o"5cl"ri;
5 %pri1inirea i Encra1area nor poten#iali frni6ori de servicii de ocpare i formare profesional;
5 0ncra1area oamenilor de afaceri' de diferite etnii' de a pne la dispo6i#ia omerilor apar#innd
acestor etnii locri de mnc adecvate;
5 %timlarea de6voltrii' pe pia#a for#ei de mnc a segmentli constitit din ocpa#iile tradi#ionale
etniei rrome;
5 )tragerea i participarea )&+4* !m"ovi#a' ca partener En cadrl diverselor proiecte c finan#are
eItern' care s ai" n impact social po6itiv;
5 0ncra1area participrii i pe viitor a diverilor anga1atori la serviciile p"lice de interes comnitar'
locrile de mnc astfel create (pe perioada determinat) "eneficiind de s"ven#ii de la "getl
asigrrilor pentr oma1;
C. ,ituaia pensionarilor
8vol#ia nmrli de pensionari afla#i En plat<
)ategorii de pen%ionari
Anul
21 22 ,ulie 2!
Total 15/222 15/522 15/445
Pensionari limit de vrst 11;32C 11;2CB 11;=@2
Pensionari invaliditate C;ACD C;@C2 C;A2>
Pensionari rmai 1;>=D 1;D2B 1;3DB
0n mnicipil Trgovite nmrl de pensionari c dreptri "neti a avt o evol#ie constant'
Enregistrnd5se la momentl actal creteri ale nmrli de pensionari la limit de vErst i
invaliditate i o scdere a "eneficiarilor de pensie de rma;
!isfnc#ionalit#i<
5 necorelarea pensiilor c indicele de infla#ie ;
5 men#inerea la n nivel ridicat a taIei pentr transportl p"lic local;
+"iective<
- crearea ni K%fat al VrstnicilorW' la care s participe' att aleii locali ct i pensionarii' En vederea
re6olvrii pro"lemelor c care se confrnt aceast categorie social;
3D
Strategia de Dezvoltare Durabil
Puncte tari Puncte %labe
*sri active pentr stimlarea ocprii for#ei
de mnc
0n cadrl Consilili &de#ean fnc#ionea6
K+rgani6a#ia Persoanelor VrstniceW
!m"ovi#a' care cprinde 1B organi6a#ii ale
vrstnicilor
Pncte de informare apar#innd )gen#iei locale
Trgovite a );&;+;4;*; !m"ovi#a' pentr
crearea nei mai "ne informri aspra
activit#ii instit#iei
%erviciile oferite de )gen#ie snt gratite i se
adresea6 att persoanelor aflate En ctare de
loc de mnc' ct i agen#ilor economici
2ata glo"al de activitate i rata de ocpare En
scdere
2ata de dependen# economic En cretere
+ parte dintre omeri prefermo1loacele
pasive de protec#ie social
/ eIist n cl" al pensionarilor la nivel de
mnicipi
/ eIist spa#ii pentr desfrarea diferitelor
activit#i En care s5ar ptea implica pensionarii
Participarea sc6t a diverilor anga1atori la
serviciile p"lice de interes comnitar'
eIisten#a ni nmr foarte mic de locri de
mnc astfel create
I.!.! %valuarea sisteului de 'nv$nt
0n mnicipil Trgovite' Env#mntl este organi6at Entr5n sistem compleI' care poate
asigra colari6area la toate nivelrile;
5nitile de 6n"m*nt.
0n ltimii ani' nmrl nit#ilor de Env#mnt din mnicipil Trgovite a fost constant'
neEnregistrEnd5se sc.im"ri ma1ore<
0nit'i de :nv'mnt
0nit'i colare
21-22 22-2!
Total ;3 ;<
,rdini#e 1D 1D
$coli din Env#mntl primar i gimna6ial 1= 13
Licee' colegii liceale' grpri colare 1= 1=
Cl"ri ale elevilor 1 1
Cl"ri sportive colare 1 1
$coli a1ttoare 1 1
-niversit#i 1 1
/opulaia colar
La Enceptl anli colar 2BB2:2BB3 a fost de 3C;2C3 persoane' En scdere c 2;>CD persoane
fa# de anl precedent;
%trctra popla#iei colare pe nivelri de instrire En anl colar 2BB252BB3 n s5a modificat
semnificativ fa# de anl precedent; 0n perioada anali6at' ponderea cea mai mare a de#int5o
popla#ia colar din Env#mntl primar i gimna6ial (23Q)' rmat de Env#mntl sperior
(22'3=Q) i liceal (1A'>3Q);
8vol#ia popla#iei colare pe nivel de Env#mnt<
+ivel de :nv'mnt
Popula'ia colar
Di(eren' 89-
21-22 22-2!
Total ;5/!;2 ;</3!; -2/45
Precolar 2;2AC 2;2C1 5==
Primar =;=DD 3;A@C 5=A2
,imna6ial >;AAD >;C2D 5=DB
Primar i gimna6ial (total) 11;=D= 1B;C12 5A>2
Liceal @;D3@ @;A>B 222
3@
Municipiul Trgovite
Profesional' complementar i de cenici 2;>BC 2;D1A 11=
Postliceal' te.nic i de maitri 1;2D@ =@2 5DA>
%perior 1B;=D@ 1B;1A@ 52@B
0n general' popla#ia colar a cnosct' En perioada anali6at' n regres En propor#ie de C'>Q;
!in datele pre6entate mai ss se constat c En anl colar 2BB252BB3 comparativ c 2BB152BB2'
popla#ia colar s5a diminat la toate formele de Env#mnt' c eIcep#ia Env#mntli liceal (O222
persoane) i a Env#mntli profesional' complementar i de cenici (O11=);
%tden#ii Enscrii En anl niversitar 2BB252BB3 a repre6entat 22'3Q din popla#ia colar' En
scdere c 2'>DQ fa# de anl niversitar precedent;
,ituaia absol"enilor
0n ltiml deceni s5a Enregistrat modificri Ensemnate En nivell de instrire colar a
popla#iei; !atele recensmntli din 2BB2' comparativ c cele din 1AA2 eviden#ia6 creterea
nmrli i propor#iei a"solven#ilor de Env#mnt sperior' postliceal i de maitrii' iar En cadrl
Env#mntli secndar' a celi liceal i profesional' concomitent Ens c redcerea nmrli i
propor#iei a"solven#ilor de Env#mnt gimna6ial i primar' ceea ce denot o Em"nt#ire a nivelli
de instrire a popla#iei;
0n ltimii 1B ani' creterile cele mai Ensemnate se remarc la nmrl a"solven#ilor de
Env#mnt sperior (O=B'CQ)' rmat de cel al a"solven#ilor de Env#mnt liceal (O2D'>Q) i de
Env#mnt postliceal i de maitrii (OA'AQ); 0n acelai timp s5a reds c =;13= persoane nmrl
a"solven#ilor Env#mntli gimna6ial (52B'DQ);
8vol#ia nmrli de a"solven#i pe nivel de Env#mnt<
+ivel de :nv'mnt
Perioada
Di(eren'
89-
2-21 21-22
Total 11/132 1/21< -2;4
Primar 1;=2= 1;2AD 512D
,imna6ial 1;D2C 1;DC1 2>
Liceal 2;BB= 1;@2> 51D@
Profesional i de cenici ACC D=B 521C
Postliceal i de maitri 3BA 23D 5D2
%perior 1;CA> 2;B1C =1A
La sfritl anli colar 2BB152BB2 cel mai mare nmr de a"solven#i a fost Enregistrat la
nivell Env#mntli sperior (1@'=Q din nmrl total al a"solven#ilor)' En cretere fa# de anl
colar anterior c =1A a"solven#i;
A. 1n"m*ntul preuni"ersitar
8vol#ia nmrli de a"solven#i pe nivel de Env#mnt' En anl colar 2BB252BB3<
Forma de
:nv'mnt
.levi :n%crii
$mai
:n%crii la %(/
%em/ ,,
Promova'i )origen'i
)u %itua'ia
ne:nc*eiat
+ecolariza'i
Primar 3;@A3 3;@=3 3;DCA >3 1> C
,imna6ial >;23D >;1AD C;=C2 >=3 >A 33
Liceal<
- 6i @;CBB @;2=A D;3DC @BD >D 5
5 seral =3B 3D= 3BC 21 =3 5
Profesional 1;DA> 1;>3@ 1;==1 1CC =2 5
2e6ltatele la eIamenl de capacitate En sesinea inie5ilie 2BB3 s5a pre6entat astfel< a fost
n nmr de 1;C>D elevi Enscrii din care s5a pre6entat 1;C=1 i a reit 1;21@' ceea ce Enseamn n
procenta1 de promova"ilitate de D@'32Q fa# de >A'>CQ ct este media pe 1de#;
2e6ltatele la eIamenl de "acalareat En sesinea inie5ilie 2BB3 a artat c a fost pre6en#i
la pro"a )< 2;BAA elevi' din care' admii 1;B>=' ceea ce Enseamn n procenta1 de promova"ilitate de
D@'32Q fa# de D2'BAQ ct este media pe 1de#;
2e6ltatele la Env#tr ale elevilor din mnicipil nostr pot fi apreciate ca "ne i din
3A
Strategia de Dezvoltare Durabil
pnctl de vedere al participrii c scces la olimpiadele na!ionale pe diferite discipline' nde a
o"#int importante premii< premil ( 5 3 elevi' premil (( 5 = elevi' premil ((( 5 3elevi' men#ini 5 3>
elevi' premii speciale 5 12 elevi;
/ersonalul didactic:
+ivel de :nv'mnt
Perioada
Di(eren'e 89-
21-22 22-2!
Total !/1<< !/24 -<5
Precolar 1>D 1>3 5=
Primar 2AB 21B 5@B
,imna6ial CDD CC1 52>
Primar i gimna6ial @>D D>1 51B>
Liceal D=@ >D1 5DD
Profesional i de cenici 1DB 3@2 212
Postliceal i de maitrii 1B 1B 5
%perior (de "a6) 32> 3=A 23
0n anl colar 2BB2:2BB3 se constat o diminare a personalli didactic' mai accentat la
nivel primar i gimna6ial (51B> persoane) i o cretere semnificativ la nivel profesional i de cenici
(O212); /mrl personalli didactic din Env#mntl postliceal i de maitrii este foarte reds
deoarece acesta fnc#ionea6 En cadrl liceelor i a altor nit#i colare;
(nspectoratl $colar preconi6e6 ca pentr anl colar 2BB352BB= toate nit#ile de Env#mnt
s fie Encadrate c personal didactic calificat' c o "n pregtire profesional i metodic astfel Enct
se vor la rmtoarele msri<
la Env#mntl precolar activitatea va fi restrns c > postri;
la Env#mntl primar activitatea va fi restrns c 33 postri;
la Env#mntl gimna6ial' liceal i profesional cele 1DC catedre vacante vor fi ocpate En rma
eIamenelor de titlari6are;
La nivell Env#mntli sperior se constat o oar cretere c D'BCQ a personalli
didactic de "a6;
Baza material:
+ivel de :nv'mnt
Sli de cla% Laboratoare Ateliere
21-2 22-! 21-2 22-! 21-2 22-!
Total 41! 32 53 54 2 54
0nv#mntl primar i gimna6ial =AD =@1 1> 1A 3C 3=
0nv#mntl liceal 21> 2BA DB >@ CC C3
0n ceea ce privete atori6a#iile de fnc#ionare ale colilor i liceelor acestea' En marea parte le
de#in' mai p#in o coal i n lice (pentr corpl ?)' precm i n cmin liceal;
+"iective ale sistemli de Env#mnt preniversitar trgovitean<
creterea eficien#ei tili6rii resrselor alocate Env#mntli;
Em"nt#irea i de6voltarea flIrilor comnica#ionale;
tili6area ec.ipamentelor informatice i a te.nicii de calcl;
optimi6area spa#iilor colare i dotarea corespn6toare a acestora;
desc.iderea ctre comnitate' atorit#i locale' +/, 3 ri sa agen#i economici;
dotarea c mo"ilier a nor coli din mnicipi;
dotarea c materiale didactice a nit#ilor de Env#mnt;
amena1are poligon ato 5Licel ato;
repararea nor coli insal"re;
=B
Municipiul Trgovite
Puncte tari Puncte %labe
!otarea logistic adecvat a anmitor nit#i colare
din mnicipi
8Iisten#a ni "ogat fond de carte En "i"liotecile
colare
%itarea mnicipili Entr5o 6on apropiat fa# de
importante centre de Env#mnt din afara 1de#li
+"#inerea nor re6ltate "ne ale elevilor la
olimpiadele na#ionale
8Iisten#a nor coli c tradi#ie
Personal didactic c o "n pregtire profesional i
metodic
%la"a finan#are a nor coli din "getl
local
%la"e msri de protec#ie social pentr
cadrele didactice tinere
?a6a material necorespn6toare a nor
cldiri
/mr insficient de te.nic de calcl i
mi1loace de transmitere a informa#iei
(internet' faI' etc;)
/mrl mic de sli de sport
,radl avansat de 6r a nor cldiri
B. 1n"m*ntul uni"ersitar
0nv#mntl sperior pe forme de specialitate<
Forme de %pecialitate 21-22 22-2!
Total general 11/<2 1/125
Facult'i Gtotal 2/424 5/245
Te.nice 2;2>A 2;2C2
8conomice 2;CC> 2;3DD
&ridice 1;@A@ 1;>>2
$tiin#e maniste 1;D=3 1;C2=
)rtistice =1 C>
Teologice 1;2AB 1;1BD
)olegii Gtotal 1/42! 1/22
Te.nice =33 3=A
8conomice >C> =3>
Pedagogice >3= =3C
0n anl niversitar 2BB252BB3 s5a Enregistrat scderi mai mari ale stden#ilor care a optat
pentr faclt#i c profil tiin#e maniste (5=A@ stden#i) i 1ridice (53=D stden#i);
-niversitatea Vala.ia a avt 32> cadre didactice de "a6 En anl niversitar 2BB152BB2' iar En
anl rmtor 3=A;
8vol#ia infrastrctrii la nivel niversitar<
+umr
Perioada
21-22 22-2!
4aclt#i A A
Colegii niversitare 3 3
La"oratoare 12B 122
?i"lioteci 11 11
Patri En cmine : stden#i din afara localit#ii 1;1@B : >;C>@ 1;=3> : C;CA>
%li de crs i amfiteatre @B @1
%li de sport 5 5
0n principi sita#ia dotrilor -niversit#ii Vala.ia snt satisfctoare' avnd En vedere nmrl
de la"oratoare' "i"lioteci' sli de crs ce revin la nmrl de faclt#i i colegii aferente centrli
niversitar;
+"iectivele -niversit#ii Vala.ia snt rmtoarele<
1; *oderni6area procesli de Env#mnt prin<
- restrctrarea nomenclatorli de speciali6ri i a planrilor de Env#mnt' En acord c
cererile pie#ei mncii;
=1
Strategia de Dezvoltare Durabil
- moderni6area organi6rii administrative a procesli de Env#mnt dp modell creditelor
transfera"ile;
- de6voltarea activit#ii de pregtire doctoral;
- promovarea ni spectr larg de formare contin;
- asigrarea sportli logistic necesar organi6rii i reorgani6rii procesli de Env#mnt;
2; !e6voltarea cercetrii tiin#ifice prin<
- diversificarea direc#iilor de cercetare tiin#ific la nivell departamentelor prin crearea nei
re#ele de la"oratoare i centre de cercetare acreditate;
- angrenarea personalli didactic En programe interna#ionale;
- de6voltarea sc.im"rilor de p"lica#ii niversitare;
- moderni6area managementli cercetrii' En scopl gsirii srselor de finan#are;
3; !e6voltarea sportli informatic i de comnica#ii al niversit#ii i implementarea flIli
informa#ional pentr instrc#ie' edca#ie' administrare;
=; *oderni6area concep#iei de folosire a personalli implicat En procesl formativ i de cercetare<
5 prin atragerea i men#inerea tinerilor pentr acoperirea activit#ilor aplicative i pentr
asigrarea continit#ii i a transferli de competen#;
- tili6area eficient a poten#ialli cadrelor didactice c eIperien#;
- asigrarea pregtirii profesionale contine a personalli administrativ;
C; (mplementarea sistemli de finan#are glo"al promovat de reforma Env#mntli sperior;
>; *oderni6area serviciilor oferite stden#ilor En procesl de Env#mnt i integrarea acestora En
medil social' prin<
- crearea de la"oratoare info pentr accesl contin al stden#ilor la informa#ie;
- crearea ni cl" stden#esc;
- renta"ili6area cminelor stden#eti i asigrarea condi#iilor de ca6are' mas i servicii la
standarde normale;
- spri1inirea asocia#iilor stden#eti En desfrarea activit#ilor cltrale i sportive;
D; +crotirea patrimonili i de6voltarea infrastrctrii -niversit#ii Vala.ia' prin<
- ela"orarea programelor de investi#ii pentr de6voltare;
- ela"orarea programelor de reparare i refacere a constrc#iilor;
Puncte tari Puncte %labe
*ltitdinea profilelor de speciali6are
,rade de speciali6are< colegi niversitar' facltate'
masterat' doctorat
!otarea "n a la"oratoarelor
8Iisten#a ni departament de edca#ie contin
4orma de Env#mnt la distan# pentr nele speciali6ri
Centre de cercetare acreditate
+ "i"liotec dotat i c calclatoare pentr docmentare
on5line
Lipsa nei sli de sport
Lipsa nei cantine stden#eti'
/mr insficient de locri de
ca6are En cmine;
=2
Municipiul Trgovite
I.!.( )rotec$ia social
)ctivitatea de protec#ie social se reali6ea6 prin intermedil mai mltor instit#ii speciali6ate
pe anmite domenii i pentr anmite categorii sociale' astfel<
A. /rotecia copilului
8vol#ia protec#iei copilli<
,n%titu'ie )apacitate
+r/ per%oane
Anul 22 Aprilie 2!
Centrl de plasament pentr "ie#i 3BB 1=2 11D
Centrl de plasament pentr fete 3BB >@ >C
Centrl de plasament de tip familial 1> 1= 1C
Centr de primire En regim de rgen# i evalare 1> 5 13
Centrl pentr prevenirea violen#ei domestice DB 5 =
Centrl de 6i pentr copii c disa"ilit#i 1BB A> 12B
Centrl maternal 12 A > copii : > mame
)lian#a copiilor romni 2B 1> 1D
Centrl de servicii comnitare K!n#W 2B 21 2B
Total 5<; !33 !44
0n mnicipil Trgovite' sistemli clasic de Engri1ire a copilli i s5a adgat servicii
alternative de preven#ie i protec#ie;
%e remarc n grad sc6t de ocpare al nmrli total de locri disponi"ile' En propor#ie de
=2'@CQ En 2BB2 i =='1=Q pn la data de 3B aprilie 2BB3;
0n ceea ce privete nmrl de copii prote1a#i En sisteml re6iden#ial' se constat o oar
cretere de 3Q ' Encepnd c anl 2BB3 fa# de sfritl anli 2BB2;
8vol#ia serviciilor de consiliere<
Servicii de con%iliere
+r/ per%oane
Anul 22 Aprilie 2!
%ervicil de pregtire a integrrii:reintegrrii copilli En familie 22B 5
%ervicil de consiliere a femeii En perioada preconceptiv 1@1 1D
%ervicil de consiliere a gravidei c risc de a"andon al copilli A2 13
%ervicil de consiliere prin#i i copii 3B 1B
Total <2! ;
/mrl de persoane care a "eneficiat de serviciile de consiliere eIistente la Enceptl anli
2BB3' a cnosct o scdere semnificativ fa# de anl precedent' En propor#ie de A2'3CQ; )cest lcr
se datorea6 nei sla"e mediati6ri a acestor servicii i a interesli sc6t manifestat de popla#ie;
B. /rotecia persoanelor cu andicap
0n general' se remarc o flcta#ie contin a nmrli de persoane late En eviden#ele
)gen#iei /a#ionale a Persoanelor c Sandicap' pe parcrsl celor 12 ani de fnc#ionare; + sita#ie
mai ec.ili"rat se constat la nivell minorilor' dintre acetia' o propor#ie de @@'>=Q prsind
sisteml de eviden# a persoanelor c .andicap;
Persoanele c .andicap "eneficia6 de sctiri la plata radio5tv5telefon' altri de asisten#ii
personali a transport local i par#ial interr"an gratit' iar cele adlte i fr venitri primesc
indemni6a#ie de .andicap;
=3
Strategia de Dezvoltare Durabil
8vol#ia nmrli persoanelor c .andicap<
Anul Adul'i imdemniza'i Pen%ionari Minori
,ntra'i ,ei'i ,ntra'i ,ei'i ,ntra'i ,ei'i
1222 =A 5 1= 5 1> 5
122! 2=@ 3 A= = 2B2 3
122; 132 2> 122 23 13@ =>
122< CD == @C C= D3 C1
1223 1A >2 2= @C =C =3
1224 =3 22 =B 2= D@ =3
1225 3A 3> 2A 2B CD >B
1222 3> 2= C3 2B 2A 1B3
2 2@ 3= 3B 2A 32 DB
21 C> 21 DB 2@ =2 =1
22 >= 31 DA 3= =2 >3
,unie
2!
CC AC 21 A1 12 1C>
Total 523 !25 331 ;12 433 342
C. Asistena social
)ctivitatea de asisten# social este compleI i se desfoar pe mai mlte direc#ii' astfel<
Biroul de a+utor social
8vol#ia nmrli medi de familii "eneficiare de a1tor social i de venit minim garantat<
Anul 1224 1225 1222 2 21 22 Mai 2!
/r; familii "eneficiare >B1 CB> 3@@ 3CA 3D2 >3> >1B
8vol#ia nmrli medi de persoane "eneficiare de a1tor social<
Anul 1224 1225 1222 2 21 22 Mai 2!
/r; persoane "eneficiare CCB >BB >CB >3A >2C C2= CCB
.eneficiari de a/utor social
0
100
200
&00
'00
500
(00
)00
199) 1998 1999 2000 2001 2002 mai0&
0
u
m

r

m
e
d
i
u
9r mediu *amilii
9r mediu persoane
Cantina de a+utor social ofer 6ilnic 2 mese calde pentr aproI;CCB persoane' dintre care @1Q snt
copii proveni#i din familii foarte srace' 1=Q adl#i c pro"leme grave de sntate' CQ persoane
vrstnice nedeplasa"ile' care primesc .aran la domicili;
Centre sociale< a6il de noapte i centr de 6i' este destinat persoanelor fr adpost' fr venitri sa
fr familie' c program permanent 2=:2= i o capacitate de g6dire de 3D persoane:6i' En anotimpl
rece i 2D persoane:6i En anotimpl cald;
Cabinet medical prin intermedil cria se asigr asisten#a medical primar persoanelor fr
venitri i "eneficiarilor de a1tor social;
Alte msuri de protecie i consiliere:
5 -na dintre msrile po6itive ale ?iroli de a1tor social' pentr pensionarii c venitri redse i
"eneficiarii de a1tor social' a constitit5o Enfiin#area En lna mai 2BB2' a maga6inli social' de tip
==
Municipiul Trgovite
K8conomatW' oferind5le acestora mrfri alimentare la pre#ri fr adaos comercial;
5 Pentr protec#ia persoanelor c .andicap grav' snt anga1a#i ca salaria#i' aproI; 3BB asisten#i
personali care Engri1esc permanent' la domicili 2BC adl#i i AC minori;
5 Pentr protec#ia dreptrilor copilli' n nmr de ==> copii' proveni#i din familii srace' primesc
asisten# prin Cantina de a1tor social;
5 0n conformitate c %trategia ,vernli de Em"nt#ire a sita#iei rromilor' se asigr consilierea
i medierea rela#iilor dintre acetia i administra#ia local prin intermedil repre6entantli Partidei
2romilor;
!isfnc#ionalit#i<
- !irec#ionarea nor fondri de finan#are redse de la "getl statli sa din alte srse' En vederea
spri1inirii sistemli de a1tor social de orice tip; )cest lcr se datorea6 En mare parte acordrii
nei importan#e sc6te acestei categorii de popla#ie defavori6at' En compara#ie c importan#a
acordat de #rile pternic de6voltate acesti segment al societ#ii;
- / s5a gsit sol#ii' nici mcar la nivel na#ional' pentr spri1inirea tinerilor instit#ionali6a#i prin
acordarea nor locin#e sociale' locri de mnc sa monitori6area acestora;
- / s5a reit Enfiin#area Centrli social pentr copii str6ii;
- / eIist En mnicipi nici n centr pentr prevenirea i com"aterea consmli de drogri;
- / s5a Enfiin#at' prin intermedil /omenclatorli de meserii' agentul social de strad' c scopl
com"aterii ceretoriei En rndl copiilor;
- / s5a Entreprins sficiente msri active de protec#ie social (crearea de locri de mnc'
recalificri) En corcodan# c cererea de pe pia#a mncii' riscnd ca ma1oritatea asista#ilor sociali s
devin dependen#i social;
+"iective<
- 8ste necesar Enfiin#area' En mnicipil nostr a nor instit#ii care s cprind< cmin de "trni
(Legea 1D:2BBB)' centr pentr prevenirea violen#ei familiale (Legea 21D:2BB3)' centr social
pentr copii str6ii (+rdonan#a CB:2BBB)' centr de Engri1ire i asisten# social' centr de
recperare i rea"ilitare centr de integrare prin terapie ocpa#ional i centr de 6i pentr
persoanele c di6a"ilit#i (S;,; 32A:2BB3)' centr social pentr tinerii proveni#i din instit#ii de
ocrotire;
- Plecnd de la considerentl c n servici oferit de comnitate este n servici social c scopl de
a5i spri1ini pe cei nevoiai' n o"iectiv principal El constitie< identificarea pro"lemelor sociale ale
cet#enilor mnicipili Trgovite i contri"#ia lor la sol#ionarea acestora' En concordan# c
Planl /a#ional de )derare a 2omniei la -ninea 8ropean;
- 4acilitarea accesli la serviciile comnitare' care tre"ie sol#ionat fr discriminare' prin
asigrarea nei informri p"lice intense' prin transparen# total i prin ac#ini de edcare a
popla#iei En vederea solicitrii' dac este nevoie' de servicii de asisten# social;
0n pre6ent se derlea6' En cadrl programli de restrctrare indstrial i reconversie
profesional 2(C+P 3 2+ AAB= 3 componenta C' proiectl KCentrl %ocial (ntegrat %f; *ariaW care
are ca o"iective< constrc#ia centrli' asigrarea de servicii de consiliere medical' psi.ologic'
1ridic' asigrare de servicii la domicili' a1tor de rgen# i adpost i anga1area' En propor#ie de
D@Q' de personal disponi"ili6at 2(C+P;
(nformarea p"lic direct' va Em"nta#ii sita#ia asista#ilor sociali prin<
- sta"ilirea i frni6area dreptrilor de presta#ii sa "eneficii sociale;
- oferirea de servicii de asisten# social speciali6at celor afla#i En dificltate;
- oferirea de sport persoanelor i grprilor pentr perioadele de cri6;
- coordonare' mo"ili6are i facilitare de ini#iative de asisten# social' En special prin ini#ierea de
parteneriate En domenil asisten#ei sociale;
- va da rspns la pro"lemele ridicate prin intermedil acesteia;
- integrare En societate a persoanelor marginali6ate prin intermedil politicilor eficient aplicate;
- de6voltarea nor mecanisme de refacere a capacit#ilor de reintegrare' recperare a persoanelor
spse riscli de marginali6are social;
=C
Strategia de Dezvoltare Durabil
Puncte tari Puncte %labe
8Iisten#a centrli de 6i i de noapte' printre
primele din #ar;
8Iisten#a !irec#iei de )sisten# %ocial En care
snt inclse toate activit#ile de asisten# social;
(nstit#ia de Protec#ie a copilli este foarte "ine
organi6at;
!otare insficient c mo"ilier i
ec.ipamente sociale;
%pa#il de desfrare a activit#ii este
insficient;
%la"a dotare c calclatoare;
Proiecte propse sa En crs de evalare<
- )e6mnt %ocial Priseaca 3ameliorarea calit#ii vie#ii "trnilor care snt lipsi#i de sport familial
sa care provin din familii c venitri modeste ce n mai pot s le asigre Entre#inerea;
- %ervicii de asisten# social pentr tinerii ce a plecat din instit#iile de ocrotire;
- Centrl %ocial %olidaritatea 3asigrare .ran 6ilnic pentr minim 1BB persoane En incinta cantinei
Liceli nr;3 i asigrarea ni sistem de servicii care s vi6e6e inclderea social' redcerea srciei
i integrarea efectiv pe pia#a mncii;
- Centrl %ocial K4ilantropiaW 3eItinderea cantinei sociale microV(;
- Centrl %ocial pentr vrstnici K%f; 8lenaW;
- 2ea"ilitarea instala#iilor sanitare interioare En locin#ele sociale ale Primriei *nicipili
Trgovite;
- Centrl %ocial K+meniaW3asigrare .ran 6ilnic' reintegrare social pentr persoane En varst i
di6a"ilit#i fi6ice;
- 2ea"ilitarea Centrli %ocial din micro V (a6ill de noapte) i dotarea c mo"ilier i ec.ipament;
I.!.* Situa$ia cultelor religioase i a etniilor
A. Culte reli!ioase
%trctra popla#iei dp religie la recensmintele din 2BB2 i 1AA2<
$eligie
22 1222
Per%oane = Per%oane =
Total 52/2! 16 25/114 16
+rtodoI @>;>@1 A>'= A=;DAD A>'>
8vang.elic AD= 1'1 AB B'1
2omano5catolic C2A B'> >A2 B'D
Penticostal =A1 B'C 3C= B'=
)dventist de 6ia a D5a =>B B'C =3C B'=
Cretini dp evang.elie =CB B'C 1;31B 1'3
?aptist >1 B'1 =3
Y)
,reco5catolic CB B'1 DA B'1
2eformat 3D
Y)
3>
Y)
)lt religie 1CC B'2 DC B'1
)tei 33
Y)
A2 B'1
4r religie A
Y)
11= B'1
Y)
s" B'1Q
0n ceea ce privete strctra popla#iei dp religie' se eviden#ia6 preponderen#a popla#iei de
religie ortodo&$ (@>;>@1 persoane)' repre6entnd A>'=Q din totall popla#iei;
-rmtoarele religii' ca pondere snt< evang.elic (1'1Q)' romano5catolic (B'>Q)' penticostal'
adventist de 6ia a D5a i cretini dp evang.elie' fiecare de#innd cte B'CQ;
)vnd En vedere c marea ma1oritate a cet#enilor din mnicipi snt de rit ortodoI' raportrile
c prela#ii acesti clt a rmrit Em"nt#irea condi#iilor din ae6mintele "isericeti;
=>
Municipiul Trgovite
B. (tnii
%trctra popla#iei dp etnie la recensmintele din 2BB2 i 1AA2<
.tnia
22 1222
Per%oane = Per%oane =
Total 52/2! 16 25/114 16
2omni @>;@D3 A>'> A>;2B3 A@'B
2romi (#igani) 2;CCC 2'@ 1=@1 1'C
?lgari 22> B'3 DC B'1
*ag.iari @@ B'1 1=C B'1
,ermani =A
Y)
>2
Y)
,reci 33
Y)
11
Y)
%r"i 1D
Y)
DA B'1
Trci 1D
Y)
2
Y)
(talieni 1>
Y)
5 5
-crainieni 1B
Y)
>
Y)
)lt etnie =>
Y)
C3
Y)
Y)
s" B'1Q
/mrl persoanelor care s5a declarat romni' la recensmntl din 2BB2 a fost de @>;@D3'
repre6entnd A>'>Q din popla#ia mnicipili Trgovite; /mrl popla#iei care s5a declarat de
etnie romn a sc6t c A'D Q En ltimii 1B ani' En timp ce popla#ia de alt etnie dect cea romn a
cresct c CA'DQ;
Comparativ c recensmntl precedent creterea cea mai mare s5a Enregistrat la nmrl
persoanelor care s5a declarat c apar#in de etnie rrom (O1BD= persoane);
I.!.+ Sntatea
2eformele din domenil sanitar a prods modificri En strctra organi6atoric a acesti
sistem; 0n acest sens' re#eaa p"lic de ocrotire a snt#ii En anii 2BB1 i 2BB2' se pre6int astfel<
8vol#ia reelei sanitare i a personalului calificat din acest domeni<
+r/
crt/
Speci(icare
Anul
Di(eren' 89-
21 22
1; /mr patri %pitall 1de#ean 1;3DC 1;321 5C=
2; /mr patri %pitall mnicipal K*nstirea !ealW =>B ==B 52B
3; %pitale am"latorii de specialitate 2 2 5
=; Policlinici En sector privat C = 51
C; !ispensare medicale teritoriale 1 1 5
>; Ca"inete medicale private =C CB C
D; Ca"inete stomatologice private 3> =C A
@; 4armacii En sector privat 2D 3B 3
A; Pncte farmacetice private 1B 11 1
1B; !epo6ite farmacetice 2 1 51
11; La"oratoare medicale 1 1 5
12; La"oratoare te.nic dentar 21 21 5
13; *edici sector p"lic (spitale) 1AD 2BB 3
1=; *edici sector privat 1B 2B 1B
1C; Ca"inete medici de familie (comodate) 33 32 51
1>; *edici stomatologi 3C 3> 1
1D; Ca"inete medici stomatologi sector p"lic O comodate 3B 32 2
1@; 4armaciti sector p"lic > A 3
1A; 4armaciti sector privat == == 5
2B; Personal medi sanitar sector p"lic 1;B>@ A@@ 5@B
21; Personal medi sanitar sector privat @C DB 51C
=D
Strategia de Dezvoltare Durabil
/mrl dispensarelor medicale' care a asigrat asisten#a primar s5a reds prin transformarea
lor En ca"inete medicale individale nde Ei desfoar activitatea medicii de familie;
/mrl medicilor din re#eaa p"lic a cnosct' En anl 2BB2 o oar cretere (O3 medici)
fa# de nivell anli 2BB1 i o scdere mai accentat En ceea ce privete personall medi sanitar (5
@B cadre) din sectorl p"lic; )ceeai sita#ie se Enregistrea6 i En sectorl privat;
0n anl 2BB2 la 1B;BBB locitori a revenit' En medie 22 medici' = medici stomatologi i 1BA
cadre sanitare medii; La n medic a revenit ==C locitori' la n stomatolog 2;=D2 locitori i la n
cadr sanitar medi AB locitori;
0n sectorl privat Ei desfra activitatea' En anl 2BB2' n nmr de 2B medici' =C ca"inete
stomatologice private' == farmaciti i DB cadre sanitare medii;
Ca"inetele medicale individale snt dotate En mod corespn6tor' marea ma1oritate a medicilor
fcnd investi#ii pentr amena1area spa#iilor i pentr ac.i6i#ionarea aparatrii medicale necesare'
respectiv electrocardiografe' ec.ografe' glcometre etc;
,tarea de sntate a populaiei
0n ceea ce privete anali6a strii de sntate a popla#iei' principalii indicatori snt natalitatea'
mortalitatea general' eIcedentl natral' mortalitatea infantil i mor"iditatea;
Natalitatea Enregistrea6 scderi Engri1ortoare (En 2BB2 3 DB1 nsc#i vii)' ca6ele fiind
aceleai ca En Entreaga #ar' En principal cele de natr economic i social; Considerm c pentr
ameliorarea acesti indicator se impne En continare nevoia de planificare familial modern' de
descra1are a avortrilor' de protec#ie a familiei i femeii gravide i de asigrare a condi#iilor optime
En maternit#i i En serviciile de pediatrie' premise pentr o adresa"ilitate cresct la serviciile de
sntate;
0n ceea ce privete mortalitatea !eneral' se constat o cretere nedorit a nmrli de decese'
principalele ca6e de deces fiind En ordine< "olile cardio5vasclare' neoplasmele' "olile aparatli
respirator' "olile aparatli digestiv' acest ierar.ie pstrnd5se En ltimii C ani' c tendin#e oare de
scdere pentr fiecare categorie En parte i Enscriid5se En aceeai ordine ierar.ic pe #ar; 0n opinia
!irec#iei pentr %ntate P"lic !m"ovi#a' ca6ele rspn6toare de aceast sita#ie snt<
nerespectarea de ctre "olnavi a recomandrilor medicli' insficien#a ac#inilor de edca#ie pentr
sntate din partea medicilor de familie' adresa"ilitatea sc6t En timp til a popla#iei la serviciile
de sntate;
.ortalitatea infantil (decese B 3 1 an) este n indicator de "a6 al strii de sntate' al calit#ii
vie#ii i nivelli material i cltral' Enregistrea6 o cretere care se Enscrie En tendin#a pe #ar'
ca6ele fiind< rmrirea deficitar a femeii gravide' edca#ie sanitar insficient a popla#iei fertile'
fapt ce face ca femeia gravid s n se pre6inte la medic pentr consltl prenatal' nateri la
domicili neasistate de personal medical calificat' naterea nor copii c malforma#ii sa prematri
datorit nor condi#ii grele de mnc pemtr femeia gravid;
Morbiditatea:
+r/
crt/
"olnavi cronici pe unele categorii de boal 21 22
1 ?oli cardio5vasclare =A2B CD>2
2 -lcer' ciro6e i .epatite cronice 1D=> 1A@A
3 ?oli nero5psi.ice (epilepsie' tl"rri mintale) D3= @@3
= ?oli plmonare cronice o"strctive >C2 DD@
C Calclo6a rinar =BB CCC
> )nemii 3>D 321
D T?C 212 1C>
@ *alforma#ii congenitale AA A>
A (nsficien# renal >= A=
1B *alntri#ii i ra.itism 22 31
=@
Municipiul Trgovite
'volu!ia ca"urilor de bolilor in(ec!ioase:
+r/
crt/
)azuri noi de :mbolnvire prin boli in(ec'ioa%e 21 22
1 ,rip >@ CBB
2 ?oal diareic act =DA =AC
3 Varicel >DD =>2
= Parotidit epidemic 3>= 2BD
C T?C 11@ 131
> )ngin strptococic 1D2 @A
D %ifilis DD D2
@ ,onoree D= =@
A Sepatite virale >D =3
1B 2"eol 3D =1
11 %ca"ie 3A 2@
12 ToIiinfec#ii alimentare 1D 2B
13 %carlatin 33 1=
1= 8ri6ipel D C
1C !i6enterie B 3
1> %almonelo6e B 3
1D S(V O %(!) 2 2
1@ Leptospiro6 B 2
1A 21eola 1 1
2B Tric.inelo6 C B
21 Tse convlsiv = B
22 *eningit viral = B
*inisterl snt#ii prin intermedil !;%;P; !m"ovi#a desfoar o serie de programe avnd ca
scop Em"nt#irea strii de sntate i a calit#ii vie#ii; Cele patr programe coordonate de !;%;P;
!m"ovi#a snt<
5 Programl Comnitar de %ntate P"lic c > s"programe care vi6ea6 spraveg.erea i controll
"olilor transmisi"ile' infec#iilor S(V:%(!)' t"rclo6ei' evalarea strii de sntate i a factorilor de
risc' ca i promovarea snt#ii i edca#ia penrt sntate;
5 Programl de Prevenire i Control al ?olilor /etransmisi"ile' strctrat En 1= s"programe;
5 Programl de %ntate a Copilli i 4amiliei' strctrat En 1= tipri de interven#ii;
5 Programl de 2eform' Politici de %ntate i )dministra#ie %anitar;
)ctivitatea de coordonare a acestor programe de sntate are o serie de obiecti"e' printre care<
5 sta"ilirea lnar a distri"#iei fondrilor alocate En fnc#ie de priorit#i;
5 spraveg.erea tili6rii En teritori a fondrilor alocate (ac.i6i#ia de preparate);
5 Endrmarea' conform normelor metodologice specifice fiecri program' a activit#ilor profilactice
finan#ate;
5 sta"ilirea' annal' a pro"lemelor de sntate p"lic specifice orali i 1de#li i ierar.i6area lor
En vederea sta"ilirii priorit#ilor de finan#are i a estimrii smelor necesare pentr a fi alocate prin
programe;
I.!., -rdinea public i protec$ia civil
A. Asi!urarea ordinii publice
Poli#ia *nicipili Trgovite Ei desfoar activitatea pe coordonatele sta"ilite prin
KConcep#ia de ac#ine En sl1"a comnit#ii i pentr asigrarea ordinii p"liceW' ct i En "a6a
Programelor prioritare< K%trategia consolidat a sigran#ei p"lice' pentr comnitate Empren c
cet#eniiW' K%tr6i linitite' ora sigrW' KPentr linitea comnit#ii rraleW' fiind profnd ancorat la
evol#ia' diversitatea i dinamica sita#iei operative i a fenomenli infrac#ional;
0n semestrl ( 2BB3' efectivele Poli#iei *nicipale a desfrat intense activit#i de cnoatere
a popla#iei' elementl cel mai dinamic al sita#iei operative En "a6a KProgramli de *sri
=A
Strategia de Dezvoltare Durabil
%:C>;>A>:2BB2W pentr dinami6area activit#ii de prevenire a faptelor antisociale i a gradli de
sigran# En strad' pe teritoril mnicipili Trgovite' apro"at i coordonat de comanda
inspectoratli' acest program anticipnd noa concep#ie privind organi6area i fnc#ionarea
sistemli de ordine p"lic En medil r"an;
*srile Entreprinse pentr reali6area o"iectivelor propse a ds la scderea nmrli de
infrac#ini constatate' fapt ce poate fi ps i pe seama modificrii concep#iei i politicii penale a
statli' dar i pe o preven#ie mai eficient;
!in anali6a operativ pe semestrl ( 2BB3 re6lt c infrac#ionalitatea este En scdere' rata
criminalit#ii En perioada anali6at fiind de 789 infraciuni la :99.999 locuitori;
0n perioada anali6at a fost Enregistrate 1CB fapte penale c atori necnosc#i' reind5se
sol#ionarea nmai a 13> astfel de fapte' c identificarea a 11D atori' rmnnd En eviden#' la finele
semestrli ( n nmr de 1;>>2 lcrri i ca6e c atori neidentifica#i' din care En eviden#a pasiv
figrea6 31A ca6e penale c atori neidentifica#i;
Prin comiterea de infrac#ini s5a ca6at n pre1dici total de 1D;DB@;=D2 lei' din care s5a
recperat >CQ' fa# de 2A'2Q ct s5a recperat anl trect;
0n plan preventiv' la nivell s"nit#ii a fost organi6ate i desfrate 1= ra6ii i C>1 ac#ini En
diferite o"iective' locri' medii' linii de mnc' reind5se prevenirea mltor fapte i acte de natr
penal i contraven#ional' Endeose"i a celor c violen# ( 5@)' a celor Endreptate Empotriva
patrimonili ( 51CC) 3 din care frtrile a sc6t c >>' En mod deose"it frtrile din locin# 52D'
aici eIistnd o scdere semnificativ' de la 33 la >' alte frtri c 531' distrgerile c 5>A'
Enelcinile c 51A;
,ndicatori
Seme%trul ,
2!
Seme%trul ,
22
.volu'ie
O:5 nmr O:5 procent
Total in(rac'iuni con%tatate 32< 2! -25 -2!=
/mrl persoanelor cercetate C1@ D=A 5231 531Q
- atori din medil r"an 3>C
- atori din medil rral 1C3
/mrl persoanelor re#inte 3 arestate C3 AD 5== 5=CQ
!in nmrl total de fapte<
- flagrante 1=3 1== 51 51Q
- comise de rromi CC =B 1C 3@Q
- comise de minori =A == C 11Q
- pn la 1= ani 1
- 1= 5 1@ ani =@
-comise de tineri 1@ 5 3B ani 1>D
-comise de persoane fr ocpa#ie 2C1
-comise de omeri A
!p natra infrac#inilor<
- de natr economico5financiar 2D1 2CA 12 CQ
- 1diciare 1=D 23C 5@@ 53DQ
- de alt natr 2DD =BA 5132 532Q
!p strctra infrac#inilor<
- infrac#inile contra persoanei =@ C@ 51B 51DQ
- contra vie#ii' integrit#ii corporale i snt#ii 1> 2A 513 5=CQ
- infrac#inile contra li"ert#ii persoanei 3B 2D 3 11Q
- infrac#inile contra patrimonili 2BB 3CC 51CC 5==Q
- infrac#inile comise c violen# @ 1> 5@ 5CBQ
Total sanc#ini contraven#ionale 21;=BB 23;DA2 52;3A2 51BQ
5 amen6i aplicate pe linia poli#iei rtiere 1=;=@D 1>;DD2 52;2@C 51=Q
Cantm total sanc#ini 5 mii lei =1DDB2C 3=C3@=D D231D@ 21Q
Pe linia poliiei rutiere' sita#ia operativ este divers i dinamic' determinat de creterea
contin a parcli ato' a nmrli de posesori de permise de condcere' de nivell ridicat al
CB
Municipiul Trgovite
indisciplinei En rndl participan#ilor la trafic i' n En ltiml rnd' de infrastrctra
necorespn6toare a drmrilor' de lipsa parcrilor etc; ) fost controlate 1@ nit#i ato5service i a
avt loc = controale compleIe la nit#ile de#intoare de parc ato;
Pe linia de edca#ie rtier a fost reali6ate 1B> instriri En nit#ile de Env#mnt de pe ra6a de
competen#; ) fost reali6ate 12= emisini la radio i TV' din care 12B la postrile de radio locale i =
emisini la K)ntena 1W Trgovite;
8fectivele poli#iei rtiere eIect sarcinile sta"ilite prin programl prev6t En K%trategia
consolidat a sigran#ei p"liceW' KTrafic rtier mai sigrW i se impne ca fiecare cadr s ac#ione6e
c responsa"ilitate pentr Endeplinirea o"iectivelor sta"ilite' s dovedeasc o pre6en# activ En
strad;
Pe linie de sistematizare 3 semnali6are rtier' Empren c repre6entan#ii Primriei
*nicipili Trgovite' a fost verificat re#eaa stradal din interiorl mnicipili' sta"ilind5se
necesarl de indicatoare lips sa deteriorate' s5a acordat spri1in la eIectarea marca1elor din planl
longitdinal' dar i transversal;
Personall poli#iei mnicipale este strctrat pe ofi#eri' agen#i de poli#ie i personal contractal'
mai mlt de 1mtate avnd stdii sperioare' iar restl stdii medii' to#i dovedind o pregtire
profesional foarte "n do"ndit att En coal' ct i din practic' iar lnar se asigr planrile
tematice de pregtire profesional' lectori fiind cadre c fnc#ii de condcere din cadrl
(nspectoratli &de#ean de Poli#ie !m"ovi#a;
!isfnc#ionalit#i<
- Poli#ia *nicipili Trgovite are o Encadrare de personal mic fa# de sita#ia operativ' avnd
lips En sc.ema de organi6are =B cadre' sita#ie negativ dac avem En vedere Entinderea
mnicipili i densitatea popla#iei 5 n poli#ist la CC> locitori;
- )ctivitatea poli#itilor se desfoar En do corpri de cldire' din care pentr na se pltete c.irie
comnit#ii evreieti; /ici na din cldiri' En afar de faptl c snt insal"re' n asigr Encperile
necesare pentr desfrarea activit#ii' motiv pentr care do forma#ini operative Ei desfoar
activitatea Entr5n spa#i restrns din cadrl poli#iei 1de#ene' ceea ce Empiedic "nl mers al
activit#ilor;
- Lipsa de te.nic de calcl' dar i de te.nic de transmisini' mi1loace ato Em"trnite' face
deasemenea' ca activitatea s fie Engrenat' s se recrg la mi1loace empirice de aflare a nor date
de interes' de Entr6iere a operativit#ii la interven#ii etc; $i din pnct de vedere al comnica#iei snt
gret#i' nefiind dect 3 telefoane prin care se poate vor"i c oral' iar telefonia mo"il de servici
lipsete c desvrire; Poli#ia *nicipili Trgovite n are n "get propri' iar cel al
(nspectoratli &de#ean este de maIim asteritate;
- %e constat o lips a locrilor de parcare' ceea ce Engrenea6 eIcesiv circla#ia En mnicipi' din
ca6a lsrii atotrismelor En 6one c intens circla#ie;
- 8 necesar montarea gardrilor ornamentale En 6ona intersec#iilor i En apropierea nit#ilor de
Env#mnt' mai ales la acele coli amplasate En apropierea arterelor rtiere intens circlate;
Poli#ia *nicipili Trgovite i5a props rmtoarele obiecti"e' pentr Em"nt#irea
activit#ii i remedierea nor nea1nsri' astfel<
- 2idicarea nivelli contiin#ei cadrelor c privire la roll i locl poli#iei En societate' pentr ca
fiecare cadr s contienti6e6e c ne aflm permanent En sl1"a comnit#ii;
- Perfec#ionarea cooperrii c celelalte organi6a#ii caere a atri"#ii En domenil ordinii i
sigran#ei p"lice i al aplicrii legii ( gardieni p"lici' 1andarmi);
- Perfec#ionarea actli managerial i promovarea En actl de condcere a concep#iei stiin#ifice'
novatoare' "a6ate pe cnoaterea profnd' prin anali6a permanent a realit#ii' a evol#iei i
dinamicii fenomenli infrac#ional i a sita#iei operative;
- 2eali6area nei preven#ii eficiente a criminalit#ii din toate domeniile din competen#a poli#iei;
- Comnicarea eficient c comnitatea i o pre6en# activ En teren pentr cnoaterea realit#ilor
i a necesit#ilor acesteia' coro"orat c ac#inea direct' eficient' cnoscnd ca6ele i condi#iile
concrete ale fenomenli deviant;
C1
Strategia de Dezvoltare Durabil
B. /rotecia ci"il
Pentr protec#ia civil la nivell mnicipili Trgovite este organi6at strctra de protec#ie
civil c n nmr de @AA persoane; 0n conformitate c (nstrc#inile * 2B:@= snt organi6ate
s"nit#i de servici la n nmr de 12 agen#i economici c n efectiv total de 2@= persoane;
0n scopl reali6rii En timp scrt i Entr5o concep#ie nitar a msrilor de prevenire operativ i
refacere En ca6l de6astrelor' s5a Entocmit planri de protec#ie i interven#ie la de6astre En mnicipi
i la @ agen#i economici c peste CBB salaria#i' lnd En considera#ie cele C= srse de risc;
8ste Entocmit [Concep#ia eIerci#ili de alarmare p"lic a mnicipili TrgoviteW;
!isfnc#ionalit#i<
- / eIist o concep#ie a introdcerii En repara#ie capital a adpostrilor de protec#ie civil constrite
En perioada 1AD=51A@1 care snt grav afectate de sisteml de canali6are;
- / eIist sigran#a re6isten#ei la fenomenele meteo pericloase a nor Envelitori constrite de
)socia#iile de Proprietari;
- -nii agen#i economici c capital privat ignor sistematic msrile de protec#ie civil late potrivit
legii i n eIist n temei legal pentr msri coercitive;
I.!.. Mass&edia
*ass5media la nivel local se pre6int astfel<
- Presa scris (cotidiene)< &rnall de !m"ovi#a' !m"ovi#a;
- %ptmnale de informa#ie< Legea li 7epe' (mpact' 2aid;
- Postri radio< 2adio *inisat' 2adio !' 2adio Contact(sta#ie local)' 2adio Pls 4*;
- Postri locale de televi6ine< )ntena 1 Trgovite' )lp.a TV Trgovite;
I.!./ "ultura
A/ 2biecti"e culturale
0n istoria romnilor' Trgovitea are n loc aparte pe care i l5a ctigat Encepnd c cele trei
veacri En care a de#int roll de reedin# domneasc i capital a 7rii 2omneti' principal centr
economic' politic5militar i cltral5religios al #rii' pstrnd amintirea nmeroaselor personalit#i i
evenimente care a contri"it la contrarea i men#inerea fiin#ei na#ionale a romnilor;
Sarta monmentelor mnicipili Trgovite este foarte "ogat i variat' fiind alctit dintr5
n nmr de =B mnstiri i "iserici' fiecare repre6entnd ctitoria ni domnitor i prtnd
Encrctra sa istoric<
- )nsam"ll Cr#ii domneti' c n prim ncle datat En vremea li *ircea cel ?trn' rmnd ca En
timpl domniei li Vlad 7epe s fie ridicat Trnl C.indiei' em"lem a orali nostr; Petr
Cercel ridic o a doa Cas !omneasc i ?iserica *are a Cr#ii; 0n prelngirea incintei principale
se gsesc "iserica %f; Vineri i Casa !omni#ei ?laa' altri de rinele casei li !ionisie Lp;
- 0n 1C1D s5a mtat la Trgovite scanl mitropolitan' iar En timpl domniei li /eagoe ?asara" s5a
constrit vec.ea ?iseric a *itropoliei; 0n 1@@A s5a .otrt drmarea acesteia i Enlocirea ei c
cea pe care o vedem ast6i' oper a ar.itectli france6 Le comte de /oi;
- *nstirea !eal este ctitoria li 2ad cel *are' constitind de5a lngl timpli n pternic
centr cltral; )ici a fnc#ionat tipografia li *acarie' cea care a dat primele tipritri En lim"a
slavon din 7rile 2omne i a fost semnat tratatl de alian# Entre delega#ii Empratli 2dolf al
((5lea i voievodl *i.ai Vitea6l' priml Entregitor de #ar; 0n mnstire se pastrea6 En.mat capl
li *i.ai Vitea6l' cis mielete pe Cmpia Tr6ii;
- ?iserica )ndroneti 3 lca En stil anr.itectonic "i6antin5mntenesc' Enl#at Entre anii 1C2D51C2@' a
avt de sferit En rma atacrilor trceti i a ctremrli din anl 1>2@' fiind refact de *atei
?asara" i domna 8lena En anl 1>C3;
- *nstirea %telea' ridicat pe rinele nei constrc#ii "isericeti din sec; al 9V(5lea' a fost 6idit En
1>=C' ca semn de Empcare Entre Vasile Lp i *atei ?asara"' a g6dit' En prima 1mtate a
secolli al 9(95lea' o coal greceasc' nde a Env#at Vasile CErlova' ,rigore )leIandresc i
(on Seliade 2dlesc;
- )ltri de aceste ctitorii ale mnicipili se regsete o Entreag pleiad de cldiri' ele Ensele
C2
Municipiul Trgovite
monmente istorice i de ar.itectr' menite s de6vlie att localnicilor ct i tritilor trectori
prin vec.ea capital' momentele de glorie i de intens activitate creatoare pe care le5a cnosct
oral Trgovite;
)ceast "ogat 6estre a istoriei orali se afl ast6i En gri1a CompleIli /a#ional *6eal
KCrtea !omneascW i este completat de grpl de m6ee alctit din<
- *6el %criitorilor !m"ovi#eni' aflat En casa li (;)l; ?rtesc5Voineti' desc.is En anl 1A>D i
care de#ine manscrise' docmente i fotografii apar#innd scriitorilor trgoviteni' (enac.i#
Vcresc' Vasile Crlova' (on Seliade 2dlesc' ,rigore )leIandresc' (on ,.ica;
- *6el Tiparli i Cr#ii Vec.i 2omneti' instalat En casa mareli crtrar Constantin
Cantac6ino %tolnicl' m6el pre6int evol#ia tiparli En cele trei #ri romne de la 1CB@ pn la
1@>B; 8Ipne instrmente de scris' miniatri' mac.ete' cr#i tiprite de diacon Coresi' pictri c
foita de ar' scrieri "isericesti si laice' portrete de voievo6i' precm si tiparitrile li *acarie'
primele din tara;
- 0n imediata apropiere se afl ,aleriile %telea nde a loc o sit de eIpo6i#ii de art' etalate En slile
special concepte de ar.; /; ,.ica ?deti; *nicipil Trgovite mai g6diete casele memoriale
ale nor importan#i creatori de art i cltr atentic cm ar fi< Casa5m6e ,.eorg.e Petrac'
Casa5m6e Vasile ?lendea i Casa5m6e Prvlesc;
- *6el de )r.eologie a fost inagrat En anl 1A== i adpostete colec#ia KLapidariW care con#ine
elemente de ar.itectr i pietre de mormnt datnd din secoll 9V((; Piesa cea mai valoroas pe
care o eIpne m6el este lespedea din marmr a patriar.li !ionisie al Constantinopolli'
decedat la Trgovite En anl 1>A>;
- !e o importan# deose"it se "cr i grpl de m6ee format din< *6el de (storie' *6el
*nstirea !eal i *6el Poli#iei 2omne;
!easemeni' o valoare ar.itectral deose"it o repre6int vec.il centr comercial al orali'
contrat En sec; al 9V((5lea i al 9(95lea' En apropierea cria se afl sedil Primriei mnicipili
Trgovite' important eIemplar de ar.itectr' oper a ar.itectli italian Vign\sa;
B. ("enimente culturale
Via#a cltral a Trgovitei de a6i contin tradi#ia de vec.i centr cltral' prin evenimente
cltrale compleIe' legate de sr"torile na#ionale' religioase sa locale' dar i c oca6ia nor
aniversri' cele mai mlte organi6ate i spri1inite de Consilil Local i Primria Trgovite' altri de
instit#iile i organi6a#iile de cltr<
5 Casa de Cltr a mnicipili K(on ,.; VasiliW' patronat de Primria *nicipili Trgoviste;
5 Teatrl mnicipal KTonV ?landraW' inagrat En 3B ianarie 2BB2' cnd se sr"torea 1CB ani de la
naterea li (; L; Caragiale' pe KrineleW fostli teatr poplar c acelai nme' are de1a En
repertori 1> teIte; 0n perioada staginii trecte a pre6entat cte o premier pe ln' iar pentr
desc.iderea staginii 2BB352BB= pregtete 3 sa = noi spectacole; !easemenea' va participa la
KGilele +raliW din C5@ septem"rie 2BB3' perioad care se sprapne c K%ptmna teatrli
TonV ?landraW; Teatrl Emparte aceeai cldire c Casa de Cltr a mnicipili (fostl KCl"
PetrolW) i are pro"leme de spa#i' mai ales pentr ca"inele actorilori pentr croitorie; o alt
pro"lem este acoperil slii care tre"ie refct; !ei pn acm teatrl n a primit sponsori6ri' a
reit ac.i6i#ionarea nei instala#ii moderne de snet i lmini;
5 $coala Poplar de )rt' care are = cercri de m6ic instrmental (org' pian' acordeon' c.itar) i
ase cercri de discipline colective (art modern' pictr' teatr' design vestimentar' canto' dans
clasic i modern)' ofer spectacole la sfrit de semestr i de an' iar elevii si particip la
concrsri En #ar i En strintate (de notat< KCri6antema de )rW5 Trgovite' KCri6antema de
)rgintW5 C.iin' nde a o"#int 3 premii la edi#ia 2BB2); 0n 2BB2' la festivall5concrs
KCri6antema de )rW' elevii clasei de design vestimentar a pre6entat o parad de mod' iar cei ai
clasei de teatr n spectacol la Crtea !omneasc' de SalloZeen;
5 %)2* 3 %ocietatea )stronomic 2omn de *eteori' care a avt o activitate ss#int En
poplari6area i pregtirea o"servrii eclipsei totale din agst 1AAA' organi6ea6 o"serva#ii
astronomice' prelegeri tiin#ifice i n inedit concrs de poe6ie pe tem KastronomicW;
5 8Ipo6i#ii de pictr' grafic i sclptr ale artitilor trgoviteni' invita#ilor acestora i ale elevilor
C3
Strategia de Dezvoltare Durabil
de la $cola Poplar de )rt i de la Licel de m6ic i arte plastice snt vernisate de cteva ori pe
an' la K,aleriile %everW i la K,aleria )l"W; ) devenit de1a o tradi#ie eIpo6i#iile K*i.ai
$er"nesc i invita#ii siW' organi6ate En %ptmna *are;
5 0n nele spa#ii de clt (*nstirea %telea' ?iserica mare a Cr#ii !omneti etc;) a loc eIpo6i#ii de
art plastic c tematic religioas i concerte de m6ic sacr;
5 0n incinta "i"liotecii K(; S; 2dlescW i a *6eli de (storie se organi6ea6' deasemenea
eIpo6i#ii de art plastic' fotografie etc;
+ sccint enmerare a evenimentelor cltrale' ce vor avea loc pn la sfritl anli 2BB3 se
pre6int astfel<
Iunie: 5 4estivall5concrs de interpretare K*o6artW' organi6at de Licel de )rt i de Primria
mnicipili Trgovite' En sala de spectacole a liceli' care are cea mi "n acstic;
- %r"torirea KGilei 8roilorW;
Iulie: 5 Ta"ra de sclptr KTrgovite 2BB3W' En parteneriat c -niversitatea /a#ional de
)rte ?creti' la licel KVoievodl *irceaW;
Septembrie: ) KGilele +rali TrgoviteW' care va cprinde concrsri sportive' 4estivall de Teatr
*edieval' 4estivall (nterna#ional de 4olclor 3 edi#ia a (95a' spectacole i eIpo6i#ii;
- 4estivalrile5concrs K*otenirea VcretilorW i KTestamentmW;
*ctombrie: ) 4estivall5concrs de roman#e KCri6antema de )rW 5 edi#ia a 999V(5a (de trei ani'
prodctorl este Primria mnicipili Trgovite);
+oiembrie: ) %pectacol En premier pre6entat de trpa stden#easc %T-!' al Casei de Cltr a
mnicipili i a -niversit#ii Vala.ia;
- !esc.iderea Centrli de %tdii i Cercetrii K(on Seliade 2dlescW;
#ecembrie: ) %r"torirea Gilei /a#ionale a 2omniei;
- %r"torirea Crcinli;
- %pectacol stradal de )nl /o;
I.!.10 #greent i sport
A. A!rement
*nicipil Trgovite "eneficia6 de n parc de distrac#ii En sprafa# de 1= .a i o "a6
sportiv i de agrement En sprafa# de 1A'@ .a;
Parcl KC.indiaW se afl sitat En vecintatea rli (alomi#a i cprinde En cea mai mare parte
spa#ii ver6i' n lac artificial pentr agrement' n compleI de terenri de tenis pe 6gr i o grdin
6oo En sprafa# de 3'A .a c n nmr variat de specii de animale i psri;
0n centrl orali este amena1at parcl KCentralW c spa#ii ver6i i locri de recreere' c o
sprafa# mai mic;
?a6a de agrement KCri6antemaW En sprafa# de 22 .a' are caracter se6onier (de var)' este
amplasat En apropierea rli (alomi#a i cprinde o serie de amena1ri i dotri pentr sport i
recreere cm ar fi< n "a6in olimpic (3B I 2C m) descoperit' n "a6in de sritri de la tram"lin (2B
I 2B m) descoperit' 3 "a6ine de Enot pentr copii' n teren de tenis pe 6gr c tri"n' 3 terenri de
tenis pe 6gr' 2 terenri .and"al' "asc.et' volei 5par#ial amena1ate; 2 pla1e c nisip i ga6on' parc c
6one ver6i amena1ate' terenri de fot"al pe 6gr i iar" c tri"n' n trand i n lac de agrement
natral' spa#ii comerciale i discotec pentr Enc.iriere' pe perioada verii i o parcare pentr
atotrisme;
%pa#iile comerciale i o parte important din dotarea ?a6ei de agrement se afl Entr5o sita#ie
de6astroas datorat sla"ei Engri1iri i a lipsei de fondri necesare En acest sens;
Terasa rli (alomi#a ar ptea deveni n loc recreere i odi.n pentr locitorii orali
Trgovite' prin amena1area nei 6one a rli En intravilanl mnicipili Trgovite' prin plantri
de ar"ori i ar"ti i cltr ier"oas;
Pe lng aceste dotri' mnicipil Trgovite "eneficia6 de o "a6 .otelier format din do
.otelri (Sotel Vala.ia i Sotel !m"ovi#a)' c o capacitate de ca6are de aproI; 3DB locri' Encadrate
En categoria 3 stele (apartamente' camere d"le' i camere single)' altri de 2 nit#i de ca6are En
regim de pensine c 1@ locri de ca6are;
C=
Municipiul Trgovite
B. ,port
?a6a sportiv a mnicipili Trgovite este alctit dintr5o sal polivalent' c o capacitate
de 2;CBB de locri' destinat competi#iilor locale' na#ionale i interna#ionale i n stadion;
+"iective<
- Promovarea sportli de performan#;
- %portl pentr to#i ;
- (ntre#inerea i de6voltarea "a6ei materiale;
!isfnc#ionalit#i<
- / s5a ptt reali6a finan#area Entregli nmr de sportivi de performan# En priml rnd din ca6a
lipsei fondrilor necesare;
- / s5a reali6at En Entregime programl props K%portl pentr to#iW motivl fiind implicarea
insficient a atorit#ilor locale i 1de#ene En asigrarea condi#iilor de desfrare i finan#rii
activit#ilor En conformitate c reglementrile legale En vigoare;
- / s5a reali6at recondi#ionarea sistemelor de Encl6ire i ilminare la %ala %portrilor din
Trgovite' fapt datorat insficien#ei fondrilor necesare lcrrilor respective;
- /mrl mic al strctrilor asociative de tineret (%)T) care a solicitat finan#are;
- / s5a Enfiin#at Centrl de tineret En Trgovite;
- 2edsa implicare a atorit#ilor locale En ac#inile de tineret;
Puncte tari Puncte %labe
8Iisten#a parcrilor En 6ona central a orali;
8Iisten#a ni proiect privind amena1area ca loc
de recreere i odi.n a nei 6one a rli
(alomi#a En intravilanl mnicipili Trgovite'
prin plantari de ar"ori' ar"ti' vegeta#ie
ier"oas;
Gone de agrement Enc neamena1ate
corespn6tor (Cri6antema);
Lipsa nor dotri pentr practicarea
sportli< "a6in de Enot acoperit' patinoar'
pist carting;
P#ine competi#ii sportive organi6ate En ora;
CC
Strategia de Dezvoltare Durabil
,/; A+AL,HA SI@T
P0+)T. TA$, >Strengt*%? P0+)T. SLA". >IeaJne%%e%?
+ra modern c fnc#ini compleIe si c
mare Encrctr istoric ;
Condi#ii natrale si climatice favora"ile ;
)mplasare geografic avanta1oas la
conflenta a 3 drmri na#ionale i relativ aproape de
capitala #rii;
2esrse de sol (pdri' ape) i s"sol (petrol' ga6e);
Gona are legtri de comnica#ie est5vest' nord5sd
"ine de6voltate' re#eaa r"an "ine strctrat' En
proIimitatea legtrilor aero5feroviare i rtiere
interne i interna#ionale eficiente;
)trac#ii r"ane (ar.itectra vec.e' evenimente
cltrale);
%trctra indstrial diversificat< siderrgic'
constrc#ii de maini c.imic' mo"il' teItile'
materiale de constrc#ii' indstria alimentar' creia
prin efortri de management i pre6entare
corespn6toare' n i5ar ptea lipsi pie#ele de
desfacere;
2esrsa de for# de mnc speciali6at En domenii
te.nice si re6erv de for# de mnc En domenii
te.nice' economice i manistice format En
niversitate proprie;
Poten#ial legmicol datorat ocpa#iilor tradi#ionale
ale minorit#ii "lgare (sr"i);
?anca de !ate -r"ane aflat de1a En gestinea
administra#iei p"lice locale;
/ivel ridicat al r"ani6rii i densitate mare a
popla#iei;
8Iisten#a ni nmr mare de (**5ri En toate
domeniile de activitate' predominant comer#l;
2e#ea "ancar i de servicii "ine de6voltat;
!e6voltare tristic' apropierea de centrl "alnear
Pcioasa;
2e#ea "ancar i de servicii de6voltat;
Popla#ie c tradi#ie En activitatea indstrial'
agricol i grad sporit de cltrali6are;
2e#ea edca#ional de toate gradele' dens i
diversificat;
)propierea de Centrl -niversitar ?creti;
8Iisten#a terenrilor disponi"ile care pot constiti
temelia atragerii de noi investitori;
4or# de mnc ieftin i calificat' o"init c n
ritm modern de activitate indstrial;
/mr relativ mare de cadre medii i sperioare
te.nice;
!isponi"ilitatea administra#iei p"lice de a
)ccesi"ilitate dificil pe ci rtiere i
feroviare (n e nod de cale ferat);
!iminarea activit#ii de "a6 la
Enteprinderi de prestigi i c pondere
mare En ocparea for#ei de mnc
calificate< C+%T' %)2+' -pet' (;L;4;;
Calitatea vie#ii (deficien#e calitative i
cantitative ale ec.ipamentelor r"ane);
Calitatea medili (degradarea ttror
factorilor' En special aerl);
Lipsa terenrilor disponi"ile;
(magine r"an negativ legat de lipsa
de protec#ie a patrimonili prote1at;
implantri inadecvate En 6ona istoric;
+ferta sc6t de locri pentr ca6are
(cantitativ i calitativ);
Calitatea serviciilor;
2edcerea activit#ii platformelor
indstriale (metalrgie' tila1 petrolier'
c.imie' maini nelte' corpri de
ilminat);
,radl reds de moderni6are al
indstriei eIistente;
Lipsa infrastrctrii de afaceri;
+ra c Entreprinderi mari (c peste
1BBB de salaria#i);
/ecesitatea reconversiei acestor
Entreprinderi;
Creterea oma1li datorit
restrctrrii Enteprinderilor;
%cderea pterii de cmprare a
mem"rilor comnit#ii;
Lipsa competitivit#ii prodctorilor
locali;
Lipsa nei cltri a mncii pentr
anga1at i anga1ator;
C>
Municipiul Trgovite
concesiona terenri;
@P@$T0+,TA1, >@pportunitie%? AM.+,+1A$, >T*reat%?
)mplificarea fnc#inilor c grad mare de perenitate<
comer#l' indstria' transportri' Env#mntl i
cltra' "iserica' armata;
!e6voltarea cercetrii En domenil te.nologiilor de
vrf;
!e6voltarea activit#ii tristice En rela#ie c vile
(alomi#ei' !m"ovi#ei' Pra.ovei i c capitala #rii;
+rgani6area activit#ii de transport mrfri 3 prestare
de servicii c caracter 6onal i inter6onal;
)dministra#ie p"lic local progresist (receptiv la
aplicarea te.nicilor i metodelor care s ridice
calitatea deci6iei);
Programl ?82! pentr rea"ilitarea sistemelor de
alimentare c ap i canali6are ce s5a derlat
Encepnd c anl 1AAD;
Po6i#ionare geografic "n (@CLm 5 ?cresti'
CBLm 5 Ploiesti' >BLm 5 %inaia' ABLm 5 Piteti);
(nfrastrctra de6voltat poate favori6a' c costri
redse' apari#ia de noi inteprinderi;
)propierea de capital 5 nde se manifest o
concentrare a investi#iilor i deci o crestere a
costrilor mncii 5 poate oferi alternative pentr
investi#ii;
%porirea Ensemnat#ii ca 6on de trism i recreere
permanent (locin#e de vacan#) pentr popla#ia
din alte localit#i;
4ormarea ni ncle de Entreprinderi mici;
Posi"ilitatea de a accesa grantri;
!egradarea accentat a
medili;
!egradarea infrastrctrii
din lips de investi#ii;
!egradarea patrimonili
constrit ce necesit protec#ie;
Creterea oma1li En
rndl for#ei de mnc speciali6ate ca
rmare a restrctrrii economice' c
efecte negative aspra calit#ii vie#ii;
Legislatie interpreta"il i insta"il;
!egradarea contin a nivelli de trai;
*igrarea for#ei de mnc calificate ctre
alte comnit#i;
/ivell sc6t al cltrii civice;
,,/ P$,+),P,, E, @",.)T,&. P.+T$0 @ D.H&@LTA$. D0$A",LA
II.1 )rincipii
/rincipiile de mana!ement urban En aplicarea o"iectivelor' conform %aportului ,*rae
'uropene Sustenabile- ([8ropean %staina"le Cities' ?rselles' 1AA>)' #eclara!iei de la .remen din
/001 i En spiritl Tratatului de la 2msterdam:
)vnd En vedere c o ae6are r"an n este n sistem Enc.is' iar reali6area o"iectivelor
generale se Entemeia6 pe aplicarea ni management care s condc la de6voltare i:sa regenerare
r"an' politicile' planificarea strategic r"an' precm i reali6area programelor i proiectelor se
vor face c respectarea rmtoarelor principii<
5 de6voltare dra"il' astfel Enct pe termen lng s se prodc sc.im"ri ma1ore de cltr i
atitdine En ceea ce privete tili6area resrselor de ctre popla#ie i operatorii economici;
5 Entrirea capacit#ii instit#ionale< prin management eficient' definirea i restrctrarea serviciilor
p"lice En raport c resrsele financiare actale' c o"iectivele de6voltrii dra"ile' precm i c
dolean#ele i cerin#ele comnit#ii;
5 reali6area programelor i proiectelor prin parteneriat p"lic5privat;
CD
Strategia de Dezvoltare Durabil
5 sc.im"l de informa#ii Entre mnicipalit#i c privire la tili6area celor mai "ne practici (En
management r"an sa management de proiect);
5 reali6area acelor programe i proiecte pe care sectorl privat n le poate reali6a;
5 integrarea politicilor att pe ori6ontal' pentr a se reali6a n efect sinergic simltan Entre sectoare'
ct i pe vertical' avnd En vedere corelarea i integrarea politicilor de de6voltare a orali c
politicile de de6voltare ale 1de#li i ale reginii din care face parte;
5 managementl resrselor' ce prespne integrarea flIrilor de resrse energetice' materiale'
financiare i mane Entr5n cicl natral;
5 tili6area mecanismelor de pia# pentr a atinge #inta sstena"ilit#ii' respectiv emiterea de
reglementri pentr eco5taIe i fnc#ionarea tilit#ilor p"lice En sistem de pia#' evalarea
investi#iilor dp criterii de medi' larea En considerare a pro"lemelor de medi la Entocmirea
"getli local;
5 descentrali6area managementli En sectorl energetic;
5 design5l sstena"il ar.itectonic En temeil cria se sta"ilesc regli privitoare la materialele de
constrc#ii' forma nei cldiri' "ioclimatl' densitatea cldirilor Entr5n areal' orientarea spa#ial a
cldirilor' [strctri ver6iW En 1rl cldirilor' microclimatl' eficien#a energetic;
5 reali6area ni program sa proiect fr a afecta cltra nei comnit#i' ori pentr a recpera
motenirea cltral i:sa tradi#iile Entregii comnit#i locale;
5 inter6icerea mltiplicrii serviciilor p"lice' dac acestea n servesc nei nevoi locale;
5 fiIarea reglilor de tili6are ra#ional a terenrilor pentr toate proiectele de de6voltare En "a6a
planli de r"anism general' ca instrment de planificare spa#ial;
5 anali6a capacit#ii te.nice de eIec#ie;
5 evalarea eficien#ei tili6rii resrselor financiare i mane;
5 evalarea via"ilit#ii financiare a ni program sa proiect prin prisma venitrilor fiscale o"#inte;
5 identificarea nevoilor comnit#ii locale i a priorit#ilor acesteia; coresponden#a Entre lansarea ni
program sa proiect i nevoile comnit#ii;
5 evalarea nevoilor comnit#ilor srace i a capacit#ii mnicipalit#ii de a asigra accesl acestora
la locin#' locri de mnc i serviciile p"lice de "a6;
5 protec#ia medili;
5 reali6area ni program sa proiect En parteneriat c sectorl privat' ori reali6area ni program sa
proiect de ctre sectorl privat' pentr a transfera costrile nei investi#ii' dac eIist oportnitatea
de a o"#ine profitri viitoare;
5 asigrarea p"licit#ii informa#iilor c impact En investi#ii (informa#ii topografice' informa#ii
statistice privind economia local i regional' reglamentl de r"anism' planl de r"anism
general i planrile de r"anism 6onal);
/rincipiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planli de r"anism
general' conform 2gendei 3abitat de la Istanbul4 /005<
5 planificarea nei Entregi 6one de locit va fi integrat' astfel Enct s cprind cldiri de locit
(individale sa colective potrivit sisteml de design ar.itectonic)' cldiri c destina#ie comercial'
parcri' coli i infrastrctra edilitar necesar pentr nevoile 6ilnice ale re6iden#ilor;
5 6ona de locit va con#ine o diversitate de cldiri;
5 En sita#ia En care En 6ona snt cldiri istorice (din patrimonil na#ional cltral)' acestea vor fi
rea"ilitate (fa#ad i interior)' fr a afecta proiectl En "a6a cria s5a constrit ; 0n nici n ca6'
aceste cldiri n vor fi transformate sa demolate;
5 6ona de locit va avea n centr care com"in fnc#inile comerciale' c cele civice' cltrale i de
agrement;
5 6ona va con#ine spa#ii desc.ise En form de scar' spa#ii ver6i sa parcri;
5 spa#iile desc.ise vor avea n design care s Encra1e6e pre6en#a re6iden#ilor i rela#iile En cadrl
comnit#ii sa comnit#ilor din acea 6on fnc#ional;
5 vor fi proiectate En mod generos spa#iile pietonale i de circla#ie c "icicleta; )cestea vor fi
eIclsive En sitl istoric al orali;
C@
Municipiul Trgovite
5 terenrile natrale 3 forestiere' c vegeta#ie floral sa c lci de ap vor fi pstrate pe ct posi"il
sa integrate En parcri;
5 comnit#ile vor respecta reglile de conservare a resrselor i de redcere a deerilor;
5 comnit#ile vor tili6a En mod ra#ional resrsele de ap;
5 orientarea str6ilor i plasamentl cldirilor vor contri"i la creterea eficien#ei energetice;
)nali6nd posi"ilit#ile de de6voltare ale mnicipili Trgovite i pternicelor sale 6one de
prodc#ie' strategia la nivell orali tre"ie s condc la o"#inerea ni ec.ili"r general
diminnd efectele pnctelor sla"e' stimlnd pnctele tari' eliminnd riscrile previ6i"ile i lnd En
considerare oportnit#ile; Programele viitoare vor tre"i s ai" En vedere rela#ionri necesare En
procesl de6voltrii i evitarea sol#iilor En care de6voltarea poate genera disfnc#ini<
5 amplificarea fnc#inilor specifice i revitali6area orali
5 indstria i protec#ia medili
5 trisml i calitatea vie#ii
Profill economic compleI al localit#ii "a6at pe o anali6 %F+T i pe po6i#ia orali En
conteIt teritorial' ofer "a6a formlrii strategiei de de6voltare fi6ice i economice a orali;
(deea de "a6 este stimlarea activit#ilor c rol c.eie En cadrl de6voltrii economiei locale'
fr a pre1dicia calitatea vie#ii;
%5a identificat astfel trei aspecte importante pentr proiectarea strategiei glo"ale' ca s"5
strategii En cadrl aceliai scenariu !eneral<
T]2,+V($T8 ca loc de via# 3 Em"nt#ind accesl la locin#e i calitatea
locirii r"ane En ansam"l;
T]2,+V($T8 ca centr economic polari6ator 3 implicnd nevoia de6voltrii
integrate a sectorli secndar i ter#iar' ca principal pot strategic (central de
ordinl () al 1de#li' c de6voltarea orali ca de#intor al serviciilor de "a6;
T]2,+V($T8 ca centr tristic 3 valorificnd poten#iall tristic i acordnd
aten#ie calit#ii medili;
II.2 -biective generale pentru o dezvoltare durabil a unicipiului Trgovite
1; !e6voltarea infrastrctrii de "a6 i asigrarea accesli neEngrdit al popla#iei i al agen#ilor
economici la aceast infrastrctr (ap' electricitate' distri"#ie ga6e' ci de transport);
2; Protec#ia medili
3; 2egenerare r"an (de6voltare r"an< constrc#ii' accesl la locin# i stimlarea activit#ii
economice)
=; 0m"nt#irea calit#ii vie#ii i protec#ia social (redcerea srciei' sntatea popla#iei'
edca#ia)
III. ! -biective specifice
+"iectivele specifice deriv i ss#in o"iectivele generale i rmresc re6olvarea nor pro"leme
concrete; Ceea ce rmea6 este o list de o"iective i ac#ini propse' Enso#ite fiecare de termenl
pro"a"il de reali6are; -nele dintre acestea snt de1a materiali6ate ca proiecte sa En crs de aplicare;
!mneavoastr' stima#i cet#eni ai mnicipili Trgovite' snte#i invita#i s aprecia#i care
dintre aceste o"iective snt prioritare i s propne#i alte ac#ini:o"iective care s contri"ie la
de6voltarea dra"il a orali nostr; 0n acest sens v rgm s rspnde#i la Entre"rile din
c.estionarl ataat la finall lcrrii' detaa#i apoi c.estionarl completat i depne#i5l la 2egistratra
primriei Trgovite sa eIpedia#i5l pe adresa de mai 1os<
Prim$ria Municipiului Trgovite
.iroul de Coordonare al 2gendei 2/ 6ocale
CA
Strategia de Dezvoltare Durabil
Str. %evolu!iei4 nr. /)74 cod potal /700//4 #mbovi!a.
>B
, R (mplementare (aplicare imediat) TS R Termen scrt (1 3 3 ani) TML R Termen medi i lng (3 3 1B ani)
@",.)T,&. E, A)1,0+, P$@P0S. , TS TM
L
B 1 2 3
,/ Dezvoltarea in(ra%tructurii de baz i a%igurarea acce%ului ne:ngrdit al popula'iei i al agen'ilor economici la acea%t
in(ra%tructur
,/A/ $e'eaua %tradal i tran%portul public
1; +rgani6area circla#iei rtiere En 6ona central' astfel Enct traficl gre s evite 6onele de locit

2; /oi tronsoane ale oselei de centr la perimetrl sprafe#ei administrative a mnicipili3; 2etragerea cldirilor fa# de aliniamentl str6ii' pe arterele principale

=; %al"ri6area str6ilor i a pie#elor:scarrilor' dotarea lor c mo"ilier r"an adecvat

C; 2ea"ilitarea i optimi6area sistemli de ilminat p"lic stradal

>; 2ea"ilitarea transportli En comn prin tili6area mi1loacelor transport ecologice i prin Ennoirea parcli ato

D; 2ea"ilitarea podrilor peste (alomi#a de la Tei

@; 2ea"ilitarea podrilor peste (alomi#a de la Valea Voievo6ilorA; 2ea"ilitarea podli *i.ai ?rav

1B; 2ea"ilitarea pasa1li sperior ,ar Trgovite %d

11; 2ea"ilitarea pasa1li sperior Trgovite %d (Com"inat)

,/ "/ Alimentarea cu ap i evacuarea apelor uzate
1; 2ea"ilitarea i eItinderea sistemli de alimentare c ap pota"il En mnicipi

2; 2ea"ilitarea i moderni6area re6ervorli de Enmaga6inare ap i re6erv pentr incendi 3 Priseaca

3; 2ea"ilitarea srselor de ap !ragomireti /ord' *neti' ,.e"oieni

=; %ecri6area sta#iilor de tratare a apei pota"ile

C; 2ea"ilitarea sta#iilor de eprare Trgovite %d i Trgovite /ord>; 2ea"ilitarea i eItinderea sistemli de canali6are En mnicipi 3 Enfiin#area canali6rii En cartierl Priseaca

>1
,/)/ Alimentarea cu energie termic i electric
1; 2eali6area nei centrale de cogenerare energie termic i electric i a sistemelor de distri"#ie aferente

2; *oderni6area ca6anelor de ap fier"inte (2 de 2C,cal:. i 1 de CB,cal:.) pentr asigrarea consmatorilor c energie
termic

3; *oderni6area ca6anelor pentr alimentare c a"r a "oilerelor C;T; Trgovite %d

=; *oderni6area re#elelor termice En circit primar i a re#elelor termice En circit secndar

C; *oderni6area En continare a pnctelor termice

>; Crearea ni KinelW de 11BLV pe perimetrl mnicipili' pentr alimentarea c energie electric (pt eItindere mai oar^)

D; )limentarea c energie electric a cartierelor En eItensie (*icro (( i (((' %agricom' Cal; (alomi#ei)' a viitorli camps
niversitar i a 6onei indstriale sd

,/ D/ Alimentarea cu gaze naturale
1; 2ea"ilitarea re#elei de distri"#ie ga6e natrale prin Enlocirea condctelor i "ranamentelor c drata normat de
fnc#ionare depit

2; 8Itinderea re#elei de alimentare c ga6e natrale

,,/ Protec'ia mediului
,,/A/ Protec'ia calit'ii aerului
1; 2edcerea:eliminarea emisilor re6ltate din indstrie (En special de la %;C; C+%T %;);) prin moderni6area instala#iilor de
filtrare eIistente i asigrarea de instala#ii de captare 3 transport 3 eprare 3 evacare la co a ga6elor' pentr toate srsele de
emisii atmosferice

2; 2edcerea impactli aspra medili' En special aspra factorli de medi aer' a activit#ii de prodc#ie i distri"#ie a
energiei termice (redcerea emisiilor de ga6e c efect de ser' C+2' CS=' /+I) prin implementarea proiectli de cogenerare
mnicipal' prin rea"ilitarea nor centrale termice i moderni6area re#elelor termice En mnicipil Trgovite

3; 2edcerea polrii aerli prin sistemati6area:optimi6area transportli En mnicipil Trgovite' avnd En vedere
ec.ili"rarea mo"ilit#ii pe toate traseele' introdcerea mi1loacelor de circla#ie nepolante (corespn6tor normelor 8-2+
((()' moderni6area parcli de transport r"an' reali6area ni transport En comn civili6at i fr impact' gsirea de metode
alternative de transport

=; Program de informare i contienti6are p"lic p"lic' referitor la impactl aspra medili' inclsiv prin afiarea
electronic a nivelli de polare En 6ona central a mnicipili

>2
C; 0m"nt#irea sistemli de monitori6are integrat a factorli de medi aer< dotarea c aparatr performant a
la"oratorli de medi al (;P;*; Trgovite 3 anali6oare pentr emisii:imisii' instala#ii pentr pl"eri En sspensii c frac#ii
mici' ga6 cromatograf' spectrofotometr c a"sor"#ie atomic

>; +"ligativitatea atocontrolli la srsele de polare a aerli

,,/"/ Protec'ia calit'ii apelor
1; 2ea"ilitarea sistemli compleI pentr captarea' transportl i distri"#ia apei pota"ile En mnicipil Trgovite

2; Consolidarea malrilor i reglari6area rli (alomi#a pe sectorl pod Tei' En aval de 6ona agrement Cri6antema

3; %al"ri6area i reglari6area (a6li *orilor

=; +"ligativitatea atocontrolli la srsele de polare a apei

,,/)/ Managementul deeurilor
1; 2eali6area gropii de gnoi ecologice a mnicipili Trgovite

2; Colectarea selectiv i reciclarea deerilor r"ane

3; 2ea"ilitarea activit#ii de colectare' transport i depo6itare a deerilor solide din 1de#l !m"ovi#a' incl6nd i mnicipil
Trgovite

=; Prelcrarea 6grii din .aldele -dreti i Lcieni ale %;C; C+%T %;); i redarea terenli circitli agricol' activitate care En
pre6ent este efectat de ctre %;C; )*%(2+*)/() %;2;L;

C; Campanii de informare i contienti6are a popla#iei privind colectarea selectiv a deerilor

,,/D/ Spa'ii verzi
1;!e6voltarea i rea"ilitarea spa#iilor ver6i' perdelelor i aliniamentelor de protec#ie (pentr fiecare ar"ore tiat' (;P;*; impne
plantarea a minim 3 pie#i pe teritoril mnicipili);

2;(mplicarea asocia#iilor de proprietari En rea"ilitarea i men#inerea spa#iilor ver6i aferente "locrilor

3;%pri1inirea colilor En amena1area spa#iilor ver6i aferente acestora

=;0ntrirea legisla#iei locale pentr prote1area i administrarea spa#iilor ver6i

C;+crotirea ar"orilor seclari i a celor din specii ocrotite (identifica#i i po6i#iona#i c ,P%5l din dotarea (;P;*;)' declararea
acestora ca monmente ale natrii' prin Enainterea propnerii la )cademia 2omn' Comisia pentr +crotirea *onmentelor
/atrii

>3
>;Conservarea patrimonili natral al mnicipili Trgovite i Empre1rimilor acestia (deall Voievo6ilor' parcl C.india'
parcl *itropoliei' parcl *6eli scriitorilor dm"ovi#eni care poate fi declarat parc dendrologic' pdrea Priseaca' "a6a
de agrement Cri6antema etc)

D;)c#ini de informare i contienti6are a popla#iei En legtr c ocrotirea i conservarea spa#iilor ver6i' a patrimonili
natral al mnicipili Trgovite

,,,/ $egenerare urban
,,,/A/ #e%tiune >dezvoltare? urban durabil
1; 8la"orarea : refacerea Planli -r"anistic ,eneral (P-,)

2; (mplementarea ni sistem informatic geografic (,(%)

3; 8Itinderea teritorial a mnicipili Trgovite pentr crearea nei 6one metropolitane

,,,/"/ Locuirea
1; Constrirea En continare de apartamente petr tineri' c credit ipotecar

2; +rgani6area i dotarea pie#elor agro5alimentare c spa#ii amena1ate corespn6tor< ec.ipament te.nico5edilitar' locri
specifice pentr colectarea deerilor' FC5ri p"lice

3; 0m"nt#irea confortli termic al cldirilor eIistente pentr redcerea consmrilor energetice

=; *anagementl energetic al cldirilor p"lice i re6iden#iale din mnicipi

C; 2e#ele eIterioare la "locrile de locin#e pentr tineret>; 2ea"ilitarea fondli constrit eIistent' sal"ri6area cldirilor i igieni6area s"solrilor

,,,/)/ $elan%area economiei locale
1; (dentificarea de resrse de capital pentr necesit#ile afacerilor locale i promovarea nei mari disponi"ilit#i de capital
pentr afacerile mici

2; Crearea de parcri indstriale prin identificarea i atragerea de investitori din alte localit#i

3; )tragerea de fiana#ri de la strctrile regionale' na#ionale i interna#ionale

=; 2eali6area ni centr de conferin#e care s permit crearea npr pac.ete de servicii tristice (conferin#:simpo6ion O
transport' ca6are' trism Trgovite' Valea (alomi#ei' ?cegi)

>=
C; Constrirea "a6ei de agrement Trgovite (En prelngirea "a6ei de agrement Cri6antema) care s ofere servicii orientate mai
ales ctre tritii din alte localit#i (pe lng dotrile specifice va avea i spa#ii de ca6are)

>; 0nfiin#area ni centr de informare tristic

,,,/D/ )on%ervarea i dezvoltarea identit'ii culturale a municipiului
1; 2efacerea am"ian#ei centrli comercial vec.i al Trgovitei

2; 2estararea i pnerea En valoare a fortifica#iei Trgovite 3 an#l i vall cet#ii

3; Conservarea i restararea monmentelor de ar.itectr i orientarea lor ctre fnc#ini cltrale

=; %ta"ilirea la Trgovite a sedili [)socia#iei /a#ionale a +raelor i 2eginilor (storice i de )rtW

C; %pri1inirea instit#iilor de cltr din Trgovite (Teatrl [TonV ?landraW' Casa de Cltr' asocia#ii cltrale)

,,,/./ Sport i agrement
1; Constrirea ni "a6in de Enot acoperit

2; Constrirea ni patinoar

3; Constrirea nei piste de carting

=; 2efacerea dotrilor %lii Polivalente

C; *oderni6area "a6ei de agrement Cri6antema

,& Dmbunt'irea calit'ii vie'ii i protec'ia %ocial
,&/A/ $educerea %rciei
0;.A.a. (ducaia # 6n"m*nt preuni"ersitar
1; Creterea eficien#ei de tili6are a resrselor materiale alocate Env#mntli preniversitar prin pregtirea managerial a
directorilor nit#ilor colare

2; +ptimi6area spa#iilor colare i dotarea corespn6toare a acestora' inclsiv dotarea c mo"ilier no a colilor i liceelor

3; Creterea gradli de tili6are a te.nologiei informa#iei En procesl de Env#mnt prin dotarea c calclatoare a ttror celor
1= coli gimna6iale:generale si conectarea la (nternet

=; !esc.iderea ctre comnitate 3 atorit#i locale' +/,5ri' agen#i economici 3 prin sta"ilirea de parteneriate

C; )mena1area ni poligon ato pentr ,rpl $colar de Transportri

>C
0;.A.a (ducaia # 6n"m*nt uni"ersitar
>; Constrirea campsli niversitar' Encept de1a

D; *oderni6area procesli de Env#mnt prin restrctrarea nomenclatorli de speciali6ri' a planrilor de Env#mnt' prin
organi6are dp modell creditelor transfera"ile' de6voltarea activit#ii de pregtire doctoral i promovarea ni spectr
larg de formare contin

@; !e6voltarea cercetrii tiin#ifice prin diversificarea direc#iilor de cercetare tiin#ific' prin crearea nei re#ele de la"oratoare
i centre de cercetare acreditate

A; !e6voltarea sportli informatic i de comnica#ii al niversit#ii i implementarea flIli informa#ional pentr
instrc#ie' edca#ie' administrare

1B; (mplementarea sistemli de finan#are glo"al promovat de reforma Env#mntli sperior

11; *oderni6area serviciilor oferite stden#ilor prin crearea de la"oratoare info pentr accesl contin al stden#ilor la
informa#ie' crearea ni cl" stden#esc' renta"ili6area cminelor stden#eti i asigrarea condi#iilor de ca6are' mas i
servicii la standarde normale' spri1inirea asocia#iilor stden#eti En desfrarea activit#ilor cltrale i sportive

12; +crotirea patrimonili i de6voltarea infrastrctrii -niversit#ii Vala.ia prin ela"orarea programelor de investi#ii pentr
de6voltare i pentr reparare i refacere a constrc#iilor

,&/A/b/ Formarea re%ur%elor umane6 creterea ocuprii (or'ei de munc i diminuarea omaBului
1; 8la"orarea' En comn c patronatl' a nor strategii de formare profesional pentr o mai "n inser#ie social a
a"solven#ilor

2; !e6voltarea de programe de afaceri adresate tinerilor

3; Calificarea i recalificarea for#ei de mnc' avnd En vedere cererea de pe pia#a mncii' prin crsri organi6ate de )&+4* i
alte organi6a#ii

=; (dentificarea locrilor de mnc vacante i spri1inirea agen#ilor economici En crearea nora noi

C; )nga1area omerilor de ctre serviciile p"lice de interes comnitar

,&/"/ $e%pon%abilitatea (a' de per%oanele de(avorizate
1; !esc.iderea Centrli %ocial (ntegrat [%f; *ariaW care va asigra servicii de consiliere medical' psi.ologic' 1ridic'
servicii la domicili' a1tor de rgen# i adpost pentr familiile de6organi6ate' monoparentale' c sita#ie financiar
precar sa c copii c dificlt#i de integrare colar' persoane disponi"ili6ate i neasistate' persoane c pro"leme de
sntate

>>
2; 0nfiin#area ni camin de "trni

3; 0nfiin#area ni centr pentr prevenirea violen#ei familiale

=; 0nfiin#area ni centr social pentr copiii str6ii

C; 0nfiin#area ni centr de Engri1ire i asisten# social pentr persoanele c di6a"ilit#i

>; 0nfiin#area ni centr de recperare i rea"ilitare a persoanelor c di6a"ilit#i

D; 0nfiin#area ni centr de integrare prin terapie ocpa#ional a persoanelor c di6a"ilit#i

@; 0nfiin#area ni centr de 6i pentr persoanele c di6a"ilit#i

A; 0nfiin#area ni centr social pentr tinerii proveni#i din instit#ii de ocrotire

1B; 0nfiin#area ni cl" al pensionarilor pentr petrecerea timpli Entr5n cadr social

,&/)/ Sntatea
1; %cderea mortalit#ii infantile prin Em"nt#irea asisten#ei medicale a gravidei' copilli mic i derlarea de programe de
edca#ie sanitar

2; %cderea mor"idit#ii infec#ioase prin imni6area integral a popla#iei infantile

3; Programl Comnitar de %ntate P"lic 3 spraveg.erea i controll "olilor transmisi"ile

=; Programl de Prevenire i Control al ?olilor /etransmisi"ile

C; Programl de %ntate a Copilli i 4amiliei

>; !otarea c aparatra necesar a ca"inetelor medicale individale

,&/D/ @rdinea public i protec'ia civil > Siguran'a cet'eanului?
1; 2enovarea i eItinderea actalli sedi al Poli#iei *nicipale sa constrirea nia no

2; !otarea Poli#iei *nicipale c te.nic de calcl i de comnica#ie

3; 0nnoirea te.nicii specifice de transmisini a Poli#iei *nicipale

=; Cola"orarea c comnitatea i de6voltarea de programe pentr prevenirea fenomenli infrac#ional

C; 2ea"ilitarea adpostrilor de protec#ie civil

>D
Cm a a1ns acest pliant la
!mneavoastr^
Care considera#i c este pro"lema nmrl
n a orali !mneavoastr^
Care considera#i c este pro"lema nmrl
n a cartierli: vecint#ii En care loci#i^
CEt de important considera#i c este pentr oral
!mneavoastr aplicarea proiectli [)genda local
21W^ (ncercui!i varianta corespun"$toare opiniei
#umneavoastr$)
1; important
2; destl de important
3; nici important' nici neimportant
=; n prea important
C; neimportant
Ce atepta#i s se sc.im"e En via#a
!mneavoastr de 6i c 6i En rma aplicrii
proiectli [)genda Local 21W^
/mi#i trei persoane din oral
!mneavoastr despre care considera#i c
sEnt foarte respectate En ora; (+ota!i i
compania sau institu!ia n care i
des($oar$ activitatea4 respectiv (unc!ia pe
care o e&ercit$)
1;
2;
3;
+cpa#ia !mneavoastr actal este< 1; elev sa
stdent; 2; mncitor; 3; cadr medi (fnc#ionar'
te.nician sa maistr); =; cadr sperior' fr fnc#ii de
condcere; C; cadr de condcere; >; omer; D;
pensionar; @; casnic; A alte sita#ii ocpa#ionale
+ota!i aici codul corespun"$tor ocupa!iei #umenavoastr$
actuale
/mele i prenmele !mneavoastr
)dresa
potal
85mail Telefon
)#i dori s participa#i la activit#ile de aplicare a
proiectli [)genda Local 21W En oral
!mneavoastr^ (ncercui!i varianta corespun"$toare
op!iunii #umneavoastr$)
1; da' a dori
2; n' n a dori
3; n ti
!ac la Entre"area de mai ss a#i ales
varianta 1;' [da' a doriW' v rgm s
preci6a#i ce anme v5ar plcea s face#i;
!easemenea' dac la Entre"area respectiv
a#i ales varianta 1;' [da' a doriW' v rgm
s nmi#i cEteva dintre cnotin#ele
!mneavoastr mai apropiate despre care
crede#i c ar dori i ele s participe la
activit#ile de aplicare a proiectli
[)genda Local 21W En oral
!mneavoastr;
V ml#mim i v asigrm c rspnsrile !mneavoastr sEnt deose"it de importante pentr
sccesl programli i le vom acorda cea mai mare aten#ie;
>@
Pentr rela#ii splimentare accesa#i<
Tel;< B2=C5>11222:21D
4aI< B2=C521DAC1
85mail< "ondila_pmtgv;ro
agenda21_pmtgv;ro
2pinia ta conteaz<
Nu ezita% contacteaz=ne<
>A