Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr. 1*) EVIDENA GESTIUNII DEEURILOR Agentul economic Anul .. Tip deeu..

codul( conform codificarii din anexa nr. 2 HG 856/2002 !tarea fi"ica #nitatea de m$%ura . &ap '. Generarea deeurilor (r. crt. '. 2. 1. 3. 5. 6. 4. 8. 5. '0. ''. '2. &antitatea de deeu din care* ,liminat$ final +alorificat$

)una .anuarie /e0ruarie 2artie Aprilie 2ai .unie .ulie Augu%t !eptem0rie 6ctom0rie (oiem0rie 7ecem0rie Total an

Generate

-$ma%a in %toc

CAPITOLUL 2 !tocarea pro+i"orie8 tratarea i tran%portul deeurilor (r. &rt '. 2. 1. 3. 5. 6. 4. 8. 5. '0. ''. '2. )una .anuarie /e0ruarie 2artie Aprilie 2ai .unie .ulie Augu%t !eptem0rie 6ctom0rie (oiem0rie 7ecem0rie Total (ot$* Tipul de %tocare -2 ; recipient metalic -= ; recipient de pla%tic ?@ ; 0a"in decantor &T ; container tran%porta0il &/ ; container fix ! ; %aci =7 ; platform$ de de%Aidratare <( ; >n +rac8 neacoperit <A ; >n +rac8 acoperit -) ; recipient de lemn A ; altele 2 2odul de tratare T2 ; tratare mecanic$ T& ; tratare cAimic$ T2& ; tratare mecano ; cAimic$ tratare 0iocAimic$ 7 ; de%Aidratare TT ; tratare termic$ A B altele
'

!ec9ia

!tocare &ant. Tipul'

&ant.

Tratare 2odul2 !copul1

Tran%port 2i:locul 7e%tina9ia


3 5

!copul trat$rii < ; pentru +alorificare , ; >n +ederea elimin$rii 3 2i:locul de tran%port A! ; auto%peciale A( ; auto ne%pecial H ; tran%port Aidraulic &/ ; cale ferat$ A ; altele 5 7e%tina9ia 76 ; depo"it de gunoi al oraului/comunei H= ; Aalda proprie H& ; Aald$ indu%trial$ comun$ . ; incinerare >n %copul elimin$rii <r ; +alorificare prin agen9i economici autori"a9i = ; utili"are material$ %au energetic$ >n propria >ntreprindere T? ; <e ; +alorificare energetic$ prin agen9i economici autori"a9i A ; altele

Cap 3 Valori i!ar"a #"$"%rilor (r. crt 2. 1. 3. 5. 6. 4. 8. 5. '0. ''. '2. &ant de deeu +alorificat$ 6pera9ia de +alorificare conform Anexei .. ? din )egea 326/200' Agentul economic care efectuea"$ opera9ia de +alorificare

)una

/e0ruarie 2artie Aprilie 2ai .unie .ulie Augu%t !eptem0rie 6ctom0rie (oiem0rie 7ecem0rie Total an &A=.T6)#) 3 Eli&i'ar"a #"$"%rilor 6pera9ia de eliminare &ant de deeu conform Anexei .. A din eliminat$ )egea 326/200'

(r. crt 2. 1. 3. 5. 6. 4. 8. 5. '0. ''. '2.

)una /e0ruarie 2artie Aprilie 2ai .unie .ulie Augu%t !eptem0rie 6ctom0rie (oiem0rie 7ecem0rie Total an

Agentul economic care efectuea"$ opera9ia de eliminare