Sunteți pe pagina 1din 157

LEGE nr.

263 din 16 decembrie 2010 (*actualizat*)


privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT PARLAMENTUL
!"#LI$%T &N MONITORUL OFICIAL nr. 8! din !" dece
'ata intrarii in (i)*are 1 ianuarie 2011


+*rma actualizata (alabila la data de
!rezenta ,*rma actualizata e-te (alabila de la

############
$% F&rma actuali'at( a acestui act n&
)epartamentul *uridic din cadrul +.C. ,Centrul Terit&rial de Calcul Electr&nic, +.A. Piatra
tutur&r m&di-ic(ril&r .i c&mplet(ril&r aduse de c(tre/
!"0"1 LE2EA nr. !83 din !8 decembrie !"0"
martie !"0!1 )ECI4IA nr. 58" din !5 iunie !"0!
LE2EA nr. 5 din !0 -ebruarie !"061 LE2EA nr. 67" din 0" decembrie !"06
!"061 LE2EA nr. 083 din !7 &ct&mbrie !"0!

C&n8inutul acestui act apar8ine e9clusiv +.C. Centrul Terit&rial de Calcul Electr&nic +.A. Piatra
un d&cument cu caracter &-icial: -iind destinat pentru in-&rmarea utili'at&ril&r.

$$% NOTA C.T.C.E. +.A. Piatra#Neam8/
C&n-&rm alin. ;0% al art. 0<6 din LE2EA nr. !56 din 05 decembrie !"0"
8! din !" decembrie !"0": pre'enta le=e intr( >n vi=&are la data de 0 ianuarie !"00: cu e9cep8ia art. 3" alin. ;0%:
art. 06!: 06 .i 0<7: care intr( >n vi=&are la 6 'ile de la data public(rii >n M&nit&rul O-icial al R&m?niei: Partea I.
@n c&nsecin8(: LE2EA nr. !56 din 05 decembrie !"0"
decembrie !"0" intr( >n vi=&are la data de 0
UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"

Parlamentul R&m?niei ad&pt( pre'enta le=e.

CAP. I
)isp&'i8ii =enerale

ART. 0
)reptul la asi=ur(ri s&ciale este =arantat de stat .i se e9ercit(: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: prin sistemul public de
pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: denumit >n c&ntinuare sistemul public de pensii.
ART. !
+istemul public de pensii se &r=ani'ea'( .i -unc8i&nea'( av?nd ca principii de ba'(/
a% principiul unicit(8ii: p&trivit c(ruia statul &r=ani'ea'( .i =arantea'( sistemul public de pensii ba'at pe acelea.i
n&rme de drept: pentru t&8i participan8ii la sistem1
b% principiul &bli=ativit(8ii: p&trivit c(ruia pers&anele -i'ice .i *uridice au: c&n-&rm le=ii: &bli=a8ia de a participa
la sistemul public de pensii: drepturile de asi=ur(ri s&ciale e9ercit?ndu
c% principiul c&ntributivit(8ii: c&n-&rm c(ruia -&ndurile de asi=ur(ri s&ciale se c&nstituie pe ba'a c&ntribu8iil&r
dat&rate de pers&anele -i'ice .i *uridice participante la sistemul public de pensii: drepturile de asi=ur(ri s&ciale
cuvenindu#se >n temeiul c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale pl(tite1
d% principiul e=alit(8ii: prin care se asi=ur( tutur&r participan8il&r la sistemul public de pensii: c&ntribuabili .i
bene-iciari: un tratament nediscriminat&riu: >ntre pers&ane a-late >n aceea.i si
drepturile .i &bli=a8iile prev('ute de le=e1
$ a b i n e t d e % ( * c a t E m i l M i . a i l T a t u
$ * n - t a n t a / # d . M a m a i a n r .
T e l 0 + a 1 0 2 2 1 0 2 3 4 0 2 0 5 T e l 0 6 2 2 4 4 6 3 7 6 5
e m i l . t a t u 8 a ( * c a t c * n - t a n t a . c * m
9 9 9 . a ( * c a t c * n - t a n t a . c * m
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizat*)
privind sistemul unitar de pensii publice
MONITORUL OFICIAL nr. 8! din !" decembrie !"0"
1 ianuarie 2011
+*rma actualizata (alabila la data de 13 ,ebruarie 2012
!rezenta ,*rma actualizata e-te (alabila de la 1 ,ebruarie 2012 :ana la data -electata
rmativ p?n( la data de 08 -ebruarie !"07 este reali'at( de c(tre
)epartamentul *uridic din cadrul +.C. ,Centrul Terit&rial de Calcul Electr&nic, +.A. Piatra
tutur&r m&di-ic(ril&r .i c&mplet(ril&r aduse de c(tre/ OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie
LE2EA nr. !83 din !8 decembrie !"0"1 LE2EA nr. !86 din 07 decembrie !"00
)ECI4IA nr. 58" din !5 iunie !"0!1 OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
LE2EA nr. 67" din 0" decembrie !"061 LE2EA nr. 68" din !7 decembrie
LE2EA nr. 083 din !7 &ct&mbrie !"0!.
ine e9clusiv +.C. Centrul Terit&rial de Calcul Electr&nic +.A. Piatra
un d&cument cu caracter &-icial: -iind destinat pentru in-&rmarea utili'at&ril&r.
Neam8/
art. 0<6 din LE2EA nr. !56 din 05 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr.
8! din !" decembrie !"0": pre'enta le=e intr( >n vi=&are la data de 0 ianuarie !"00: cu e9cep8ia art. 3" alin. ;0%:
e la 6 'ile de la data public(rii >n M&nit&rul O-icial al R&m?niei: Partea I.
LE2EA nr. !56 din 05 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8! din !"
decembrie !"0" intr( >n vi=&are la data de 0 ianuarie !"00: cu t&t cu m&di-ic(rile aduse de
UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
Parlamentul R&m?niei ad&pt( pre'enta le=e.
)reptul la asi=ur(ri s&ciale este =arantat de stat .i se e9ercit(: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: prin sistemul public de
pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: denumit >n c&ntinuare sistemul public de pensii.
+istemul public de pensii se &r=ani'ea'( .i -unc8i&nea'( av?nd ca principii de ba'(/
a% principiul unicit(8ii: p&trivit c(ruia statul &r=ani'ea'( .i =arantea'( sistemul public de pensii ba'at pe acelea.i
pan8ii la sistem1
b% principiul &bli=ativit(8ii: p&trivit c(ruia pers&anele -i'ice .i *uridice au: c&n-&rm le=ii: &bli=a8ia de a participa
la sistemul public de pensii: drepturile de asi=ur(ri s&ciale e9ercit?ndu#se c&relativ cu >ndeplinirea &bli=a8iil
c% principiul c&ntributivit(8ii: c&n-&rm c(ruia -&ndurile de asi=ur(ri s&ciale se c&nstituie pe ba'a c&ntribu8iil&r
dat&rate de pers&anele -i'ice .i *uridice participante la sistemul public de pensii: drepturile de asi=ur(ri s&ciale
temeiul c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale pl(tite1
d% principiul e=alit(8ii: prin care se asi=ur( tutur&r participan8il&r la sistemul public de pensii: c&ntribuabili .i
bene-iciari: un tratament nediscriminat&riu: >ntre pers&ane a-late >n aceea.i situa8ie *uridic(: >n ceea ce prive.te
drepturile .i &bli=a8iile prev('ute de le=e1
$ a b i n e t d e % ( * c a t E m i l M i . a i l T a t u
$ * n - t a n t a / # d . M a m a i a n r . 4 0 / e t a ; 2
T e l 0 + a 1 0 2 2 1 0 2 3 4 0 2 0 5 T e l 0 6 2 2 4 4 6 3 7 6 5
e m i l . t a t u 8 a ( * c a t c * n - t a n t a . c * m
9 9 9 . a ( * c a t c * n - t a n t a . c * m
data -electata
rmativ p?n( la data de 08 -ebruarie !"07 este reali'at( de c(tre
)epartamentul *uridic din cadrul +.C. ,Centrul Terit&rial de Calcul Electr&nic, +.A. Piatra#Neam8 prin includerea
OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie
LE2EA nr. !86 din 07 decembrie !"001 )ECI4IA nr. !<3 din !3
OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"061
LE2EA nr. 68" din !7 decembrie
ine e9clusiv +.C. Centrul Terit&rial de Calcul Electr&nic +.A. Piatra#Neam8 .i nu este
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr.
8! din !" decembrie !"0": pre'enta le=e intr( >n vi=&are la data de 0 ianuarie !"00: cu e9cep8ia art. 3" alin. ;0%:
e la 6 'ile de la data public(rii >n M&nit&rul O-icial al R&m?niei: Partea I.
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8! din !"
ianuarie !"00: cu t&t cu m&di-ic(rile aduse de OR)ONANAA )E
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
)reptul la asi=ur(ri s&ciale este =arantat de stat .i se e9ercit(: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: prin sistemul public de
pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: denumit >n c&ntinuare sistemul public de pensii.
+istemul public de pensii se &r=ani'ea'( .i -unc8i&nea'( av?nd ca principii de ba'(/
a% principiul unicit(8ii: p&trivit c(ruia statul &r=ani'ea'( .i =arantea'( sistemul public de pensii ba'at pe acelea.i
b% principiul &bli=ativit(8ii: p&trivit c(ruia pers&anele -i'ice .i *uridice au: c&n-&rm le=ii: &bli=a8ia de a participa
se c&relativ cu >ndeplinirea &bli=a8iil&r1
c% principiul c&ntributivit(8ii: c&n-&rm c(ruia -&ndurile de asi=ur(ri s&ciale se c&nstituie pe ba'a c&ntribu8iil&r
dat&rate de pers&anele -i'ice .i *uridice participante la sistemul public de pensii: drepturile de asi=ur(ri s&ciale
d% principiul e=alit(8ii: prin care se asi=ur( tutur&r participan8il&r la sistemul public de pensii: c&ntribuabili .i
tua8ie *uridic(: >n ceea ce prive.te

e% principiul reparti8iei: pe ba'a c(ruia -&ndurile de asi=ur(ri s&ciale se redistribuie pentru plata &bli=a8iil&r ce
revin sistemului public de pensii: c&n-&rm le=ii1
-% principiul s&lidarit(8ii s&ciale: c&n-&rm c(ruia participan8ii la sistemul public de pensii >.i asum( recipr&c
&bli=a8ii .i bene-icia'( de drepturi pentru prevenirea: limitarea sau >nl(turarea riscuril&r asi=urate prev('ute de
le=e1
=% principiul aut&n&miei: ba'at pe administrarea de sine st(t(t&are a sistemului public de pensii: c&n-&rm le=ii1
C% principiul imprescriptibilit(8ii: p&trivit c(ruia dreptul la pensie nu se prescrie1
i% principiul incesibilit(8ii: p&trivit c(ruia dreptul la pen
ART. 6
;0% @n >n8elesul pre'entei le=i: termenii .i e9presiile de mai *&s au urm(t&arele semni-ica8ii/
a% asi=urat # pers&ana -i'ic( pentru care an=a*at&rul este &bli=at s( re8in( .i s( pl(teasc( c&ntri
de asi=ur(ri s&ciale: precum .i pers&ana -i'ic( ce acCit(: >n nume pr&priu: c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: c&n-&rm
pre'entei le=i1
b% case de pensii sect&riale # casele de pensii care -unc8i&nea'( >n sub&rdinea Ministerului Ap(r(
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: cu respectarea le=isla8iei >n vi=&are
privind pr&tec8ia in-&rma8iil&r clasi-icate >n institu8iile din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(: &rdine public(
.i si=uran8( na8i&nal(1
c% c&ntract de asi=urare s&cial( # c&ntractul >ncCeiat v&luntar >ntre pers&ane -i'ice .i casele terit&riale de pensii
>n sc&pul asi=ur(rii >n sistemul public de pensii1
d% c&ntribuabil # pers&ana -i'ic( sau *uridic( ce pl(te.te c&
pensii: c&n-&rm pre'entei le=i1
e% declara8ie individual( de asi=urare
>nre=istrea'( >n sistemul public de pensii pers&anele care
prin e-ectul le=ii >n sistemul public de pensii1
-% declara8ie n&minal( de asi=urare #
c(tre bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat1
############
Litera -% a alin. ;0% al art. 6 a -&st m&di-icat( de pct. 0 al
!6 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

=% l&curi de munc( >n c&ndi8ii de&sebite
pr&-esi&nal sau la c&ndi8iile speci-ice un&r cate=&rii de servicii publice: pe t&at( durata timpului n&rmal de munc(:
p&ate c&nduce >n timp la >mb&ln(viri pr&-esi&nale: la c&mp&rtamente riscante >n activitate: cu c&nsecin8e asupra
securit(8ii .i s(n(t(8ii >n munc( a asi=ura8il&r1
C% l&curi de munc( >n c&ndi8ii speciale
sau la c&ndi8iile speci-ice un&r cate=&rii de servicii publice: pe durata a cel pu8in "D din timpul n&rmal de munc(:
p&ate c&nduce >n timp la >mb&ln(viri pr&-esi&nale: la c&mp&rtamente riscante >n activitate: cu c&nsecin8e =rave
asupra securit(8ii .i s(n(t(8ii >n munc( a asi=ura8il&r1
i% l&curi de munc( >n alte c&ndi8ii # l&curile de munc( .i activit(8i din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii
publice .i si=uran8ei na8i&nale care implic( peric&l permanent de v(t(mare c&rp&ral( =rav(: invaliditate: muti
suprimare a vie8ii &ri de pierdere a libert(8ii
situa8ii # .i pentru care nu se p&t lua m(suri de prevenire sau de pr&tec8ie1
*% peri&ade asimilate # peri&adele pentru care nu s
sunt asimilate sta=iului de c&ti'are >n sistemul public de pensii1
E% presta8ii de asi=ur(ri s&ciale # veniturile de >nl&cuire ac&rdate la intervenirea riscuril&r asi=urate sub -&rm( de
pensii: a*ut&are sau alte tipuri de presta8ii prev('ute de pre'enta le=e: pentru pierderea t&tal( &ri par8ial( a
venituril&r asi=urate1
l% puncta* lunar # num(rul de puncte reali'at de asi=urat >ntr
brut lunarFs&ldei brute lunare sau: dup( ca': a venitului lunar asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a
c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: la c?.ti=ul salarial mediu brut din luna respectiv(: c&municat de Institutul
Na8i&nal de +tatistic(1
m% puncta* anual # num(rul de puncte reali'at de asi=urat pe parcursul unui an calendaristic: &b8inut prin
>mp(r8irea la 0! a sumei puncta*el&r lunare1
e% principiul reparti8iei: pe ba'a c(ruia -&ndurile de asi=ur(ri s&ciale se redistribuie pentru plata &bli=a8iil&r ce
revin sistemului public de pensii: c&n-&rm le=ii1
-% principiul s&lidarit(8ii s&ciale: c&n-&rm c(ruia participan8ii la sistemul public de pensii >.i asum( recipr&c
&bli=a8ii .i bene-icia'( de drepturi pentru prevenirea: limitarea sau >nl(turarea riscuril&r asi=urate prev('ute de
aut&n&miei: ba'at pe administrarea de sine st(t(t&are a sistemului public de pensii: c&n-&rm le=ii1
C% principiul imprescriptibilit(8ii: p&trivit c(ruia dreptul la pensie nu se prescrie1
i% principiul incesibilit(8ii: p&trivit c(ruia dreptul la pensie nu p&ate -i cedat: t&tal sau par8ial.
;0% @n >n8elesul pre'entei le=i: termenii .i e9presiile de mai *&s au urm(t&arele semni-ica8ii/
pers&ana -i'ic( pentru care an=a*at&rul este &bli=at s( re8in( .i s( pl(teasc( c&ntri
de asi=ur(ri s&ciale: precum .i pers&ana -i'ic( ce acCit(: >n nume pr&priu: c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: c&n-&rm
casele de pensii care -unc8i&nea'( >n sub&rdinea Ministerului Ap(r(
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: cu respectarea le=isla8iei >n vi=&are
privind pr&tec8ia in-&rma8iil&r clasi-icate >n institu8iile din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(: &rdine public(
c&ntractul >ncCeiat v&luntar >ntre pers&ane -i'ice .i casele terit&riale de pensii
>n sc&pul asi=ur(rii >n sistemul public de pensii1
pers&ana -i'ic( sau *uridic( ce pl(te.te c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale sistemului public de
e% declara8ie individual( de asi=urare # d&cumentul depus la casele terit&riale de pensii: pe ba'a c(ruia se
>nre=istrea'( >n sistemul public de pensii pers&anele care des-(.&ar( activit(8i independente: asi=urate &bli=at&riu
prin e-ectul le=ii >n sistemul public de pensii1
declara8ia privind eviden8a n&minal( a asi=ura8il&r .i a &bli=a8iil&r de plat(
&ciale de stat1
Litera -% a alin. ;0% al art. 6 a -&st m&di-icat( de pct. 0 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
=% l&curi de munc( >n c&ndi8ii de&sebite # l&curile de munc( unde =radul de e9punere la -act&rii de risc
pr&-esi&nal sau la c&ndi8iile speci-ice un&r cate=&rii de servicii publice: pe t&at( durata timpului n&rmal de munc(:
b&ln(viri pr&-esi&nale: la c&mp&rtamente riscante >n activitate: cu c&nsecin8e asupra
securit(8ii .i s(n(t(8ii >n munc( a asi=ura8il&r1
C% l&curi de munc( >n c&ndi8ii speciale # l&curile de munc( unde =radul de e9punere la -act&rii de risc pr&-esi&nal
sau la c&ndi8iile speci-ice un&r cate=&rii de servicii publice: pe durata a cel pu8in "D din timpul n&rmal de munc(:
p&ate c&nduce >n timp la >mb&ln(viri pr&-esi&nale: la c&mp&rtamente riscante >n activitate: cu c&nsecin8e =rave
t(8ii >n munc( a asi=ura8il&r1
l&curile de munc( .i activit(8i din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii
publice .i si=uran8ei na8i&nale care implic( peric&l permanent de v(t(mare c&rp&ral( =rav(: invaliditate: muti
suprimare a vie8ii &ri de pierdere a libert(8ii # captivitate: ter&rism: r(piri: lu(ri ca &statici &ri alte asemenea
.i pentru care nu se p&t lua m(suri de prevenire sau de pr&tec8ie1
peri&adele pentru care nu s#au dat&rat sau pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale .i care
sunt asimilate sta=iului de c&ti'are >n sistemul public de pensii1
veniturile de >nl&cuire ac&rdate la intervenirea riscuril&r asi=urate sub -&rm( de
nsii: a*ut&are sau alte tipuri de presta8ii prev('ute de pre'enta le=e: pentru pierderea t&tal( &ri par8ial( a
num(rul de puncte reali'at de asi=urat >ntr#& lun(: calculat prin rap&rtarea c?.ti=ului salarial
ut lunarFs&ldei brute lunare sau: dup( ca': a venitului lunar asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a
c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: la c?.ti=ul salarial mediu brut din luna respectiv(: c&municat de Institutul
num(rul de puncte reali'at de asi=urat pe parcursul unui an calendaristic: &b8inut prin
>mp(r8irea la 0! a sumei puncta*el&r lunare1

e% principiul reparti8iei: pe ba'a c(ruia -&ndurile de asi=ur(ri s&ciale se redistribuie pentru plata &bli=a8iil&r ce
-% principiul s&lidarit(8ii s&ciale: c&n-&rm c(ruia participan8ii la sistemul public de pensii >.i asum( recipr&c
&bli=a8ii .i bene-icia'( de drepturi pentru prevenirea: limitarea sau >nl(turarea riscuril&r asi=urate prev('ute de
aut&n&miei: ba'at pe administrarea de sine st(t(t&are a sistemului public de pensii: c&n-&rm le=ii1

sie nu p&ate -i cedat: t&tal sau par8ial.
;0% @n >n8elesul pre'entei le=i: termenii .i e9presiile de mai *&s au urm(t&arele semni-ica8ii/
pers&ana -i'ic( pentru care an=a*at&rul este &bli=at s( re8in( .i s( pl(teasc( c&ntribu8ia individual(
de asi=ur(ri s&ciale: precum .i pers&ana -i'ic( ce acCit(: >n nume pr&priu: c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: c&n-&rm
casele de pensii care -unc8i&nea'( >n sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale:
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: cu respectarea le=isla8iei >n vi=&are
privind pr&tec8ia in-&rma8iil&r clasi-icate >n institu8iile din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(: &rdine public(
c&ntractul >ncCeiat v&luntar >ntre pers&ane -i'ice .i casele terit&riale de pensii
ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale sistemului public de
d&cumentul depus la casele terit&riale de pensii: pe ba'a c(ruia se
des-(.&ar( activit(8i independente: asi=urate &bli=at&riu
declara8ia privind eviden8a n&minal( a asi=ura8il&r .i a &bli=a8iil&r de plat(
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
l&curile de munc( unde =radul de e9punere la -act&rii de risc
pr&-esi&nal sau la c&ndi8iile speci-ice un&r cate=&rii de servicii publice: pe t&at( durata timpului n&rmal de munc(:
b&ln(viri pr&-esi&nale: la c&mp&rtamente riscante >n activitate: cu c&nsecin8e asupra
l&curile de munc( unde =radul de e9punere la -act&rii de risc pr&-esi&nal
sau la c&ndi8iile speci-ice un&r cate=&rii de servicii publice: pe durata a cel pu8in "D din timpul n&rmal de munc(:
p&ate c&nduce >n timp la >mb&ln(viri pr&-esi&nale: la c&mp&rtamente riscante >n activitate: cu c&nsecin8e =rave
l&curile de munc( .i activit(8i din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii
publice .i si=uran8ei na8i&nale care implic( peric&l permanent de v(t(mare c&rp&ral( =rav(: invaliditate: mutilare:
captivitate: ter&rism: r(piri: lu(ri ca &statici &ri alte asemenea
au dat&rat sau pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale .i care
veniturile de >nl&cuire ac&rdate la intervenirea riscuril&r asi=urate sub -&rm( de
nsii: a*ut&are sau alte tipuri de presta8ii prev('ute de pre'enta le=e: pentru pierderea t&tal( &ri par8ial( a
& lun(: calculat prin rap&rtarea c?.ti=ului salarial
ut lunarFs&ldei brute lunare sau: dup( ca': a venitului lunar asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a
c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: la c?.ti=ul salarial mediu brut din luna respectiv(: c&municat de Institutul
num(rul de puncte reali'at de asi=urat pe parcursul unui an calendaristic: &b8inut prin

n% puncta* mediu anual # num(rul de puncte reali'at de asi=urat: calculat prin rap&rtarea puncta*ului t&tal
reali'at de acesta >n >ntrea=a peri&ad( de activitate la num(rul anil&r c&respun'(t&ri sta=iului c&mplet de c&ti'are
prev('ut de le=e la data pensi&n(rii1
&% riscuri asi=urate # evenimentele care: la pr&ducerea e-ectel&r l&r: &bli=( institu8iile sistemu
s( ac&rde asi=ura8il&r presta8iile s&ciale: cu respectarea prevederil&r pre'entei le=i ;invaliditate: b(tr?ne8e .i
deces%1
p% sta=iu de c&ti'are # peri&ada de timp pentru care s
public de pensii: precum .i cea pentru care asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare sau c&ntract de
asi=urare s&cial( au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale la sistemul public de pensii1
I% sta=iu de c&ti'are >n specialitate #
&rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din sistemul administra8iei penitenciare s
urm(t&arele situa8ii/
0. a avut calitatea de cadru militar >n a
!. a >ndeplinit serviciul militar ca militar >n termen: militar cu termen redus: elev al unei .c&li militareF.c&li de
a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i
si=uran8( na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut special din
sistemul administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului militar1
6. a -&st c&ncentrat( sau m&bili'at( ca re'ervist1
7. a -&st >n captivitate1
. a avut calitatea de -unc8i&nar public cu statut special >n institu8iile din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine
public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din sistemul administra8iei penitenciare1
5. a avut calitatea de militar an=a*at pe
r% sta=iu c&mplet de c&ti'are # peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e >n care asi=ura8ii au reali'at sta=iul
de c&ti'are pentru a putea bene-icia de pensie pentru limit( de v?rst(: pensie ant
par8ial(1
s% sta=iu de c&ti'are necesar # peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e: >n -unc8ie de v?rst(: >n care asi=ura8ii
au reali'at sta=iul de c&ti'are pentru &b8inerea unei pensii de invaliditate1
t% sta=iu minim de c&ti'are # peri&ada minim( de timp prev('ut( de pre'enta le=e >n care asi=ura8ii au reali'at
sta=iul de c&ti'are pentru a putea bene-icia de pensie: la >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare1
u% sta=iu p&ten8ial # peri&ada de timp prev('ut(
calculul pensiei de invaliditate: ca & creditare pentru sta=iul de c&ti'are nereali'at din cau'a a-ec8iunil&r
invalidante1
v% v?rst( standard de pensi&nare # v?rsta stabilit( de pre'enta
&b8ine pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile le=ii: precum .i v?rsta din care se &perea'( reducerile prev('ute
de le=e.
;!% @n sensul pre'entei le=i: prin c?.ti= salarial brutFs&ld( brut(Fsalar
salarii sau asimilate salariil&r care se supun imp&'itului pe venit: c&n-&rm prevederil&r C&dului -iscal.
ART. 7
;0% )e la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: Casa Na8i&nal( de Pensii .i Alte )repturi
devine Casa Na8i&nal( de Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP: institu8ie care p(strea'( m&dul de
&r=ani'are .i -unc8i&nare: preia pers&nalul: precum .i drepturile .i &bli=a8iile acesteia.
;!% Administrarea sistemului public de pensii se reali'ea'( prin CNPP .i prin casele de pensii sect&riale: care se
>n-iin8ea'(: -unc8i&nea'( .i >ndeplinesc atribu8iile prev('ute de pre'enta le=e.
;6% @n sub&rdinea CNPP -unc8i&nea'( case *ude8ene de pensii: >n -iecare municipiu
Casa de Pensii a Municipiului Jucure.ti: denumite >n c&ntinuare case terit&riale de pensii.
;7% CNPP p&ate >n-iin8a case l&cale de pensii: >n -unc8ie de num(rul .i structura asi=ura8il&r: care -unc8i&nea'(
sub c&nducerea .i c&ntr&lul casei *ude8ene de pensii: respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Jucure.ti.
ART.
;0% Asi=ura8ii sistemului public de pensii p&t -i cet(8eni r&m?ni: cet(8eni ai alt&r state sau apatri'i: pe peri&ada >n
care au: c&n-&rm le=ii: d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
num(rul de puncte reali'at de asi=urat: calculat prin rap&rtarea puncta*ului t&tal
eali'at de acesta >n >ntrea=a peri&ad( de activitate la num(rul anil&r c&respun'(t&ri sta=iului c&mplet de c&ti'are
evenimentele care: la pr&ducerea e-ectel&r l&r: &bli=( institu8iile sistemu
s( ac&rde asi=ura8il&r presta8iile s&ciale: cu respectarea prevederil&r pre'entei le=i ;invaliditate: b(tr?ne8e .i
peri&ada de timp pentru care s#au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale la sistem
public de pensii: precum .i cea pentru care asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare sau c&ntract de
asi=urare s&cial( au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale la sistemul public de pensii1
peri&ada >n care & pers&an( din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(:
&rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din sistemul administra8iei penitenciare s
0. a avut calitatea de cadru militar >n activitate1
!. a >ndeplinit serviciul militar ca militar >n termen: militar cu termen redus: elev al unei .c&li militareF.c&li de
a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i
8( na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut special din
sistemul administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului militar1
6. a -&st c&ncentrat( sau m&bili'at( ca re'ervist1
. a avut calitatea de -unc8i&nar public cu statut special >n institu8iile din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine
public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din sistemul administra8iei penitenciare1
5. a avut calitatea de militar an=a*at pe ba'( de c&ntract .iFsau de s&ldat .i =radat v&luntar1
peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e >n care asi=ura8ii au reali'at sta=iul
de c&ti'are pentru a putea bene-icia de pensie pentru limit( de v?rst(: pensie anticipat( sau pensie anticipat(
peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e: >n -unc8ie de v?rst(: >n care asi=ura8ii
au reali'at sta=iul de c&ti'are pentru &b8inerea unei pensii de invaliditate1
peri&ada minim( de timp prev('ut( de pre'enta le=e >n care asi=ura8ii au reali'at
sta=iul de c&ti'are pentru a putea bene-icia de pensie: la >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare1
peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e: c&nsiderat( sta=iu de c&ti'are .i ac&rdat( la
calculul pensiei de invaliditate: ca & creditare pentru sta=iul de c&ti'are nereali'at din cau'a a-ec8iunil&r
v?rsta stabilit( de pre'enta le=e: pentru b(rba8i .i -emei: la care ace.tia p&t
&b8ine pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile le=ii: precum .i v?rsta din care se &perea'( reducerile prev('ute
;!% @n sensul pre'entei le=i: prin c?.ti= salarial brutFs&ld( brut(Fsalariu lunar brut se >n8ele=e veniturile din
salarii sau asimilate salariil&r care se supun imp&'itului pe venit: c&n-&rm prevederil&r C&dului -iscal.
;0% )e la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: Casa Na8i&nal( de Pensii .i Alte )repturi
devine Casa Na8i&nal( de Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP: institu8ie care p(strea'( m&dul de
&r=ani'are .i -unc8i&nare: preia pers&nalul: precum .i drepturile .i &bli=a8iile acesteia.
c de pensii se reali'ea'( prin CNPP .i prin casele de pensii sect&riale: care se
>n-iin8ea'(: -unc8i&nea'( .i >ndeplinesc atribu8iile prev('ute de pre'enta le=e.
;6% @n sub&rdinea CNPP -unc8i&nea'( case *ude8ene de pensii: >n -iecare municipiu
Casa de Pensii a Municipiului Jucure.ti: denumite >n c&ntinuare case terit&riale de pensii.
;7% CNPP p&ate >n-iin8a case l&cale de pensii: >n -unc8ie de num(rul .i structura asi=ura8il&r: care -unc8i&nea'(
lul casei *ude8ene de pensii: respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Jucure.ti.
;0% Asi=ura8ii sistemului public de pensii p&t -i cet(8eni r&m?ni: cet(8eni ai alt&r state sau apatri'i: pe peri&ada >n
n-&rm le=ii: d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia.
LLLLLLLLLL

num(rul de puncte reali'at de asi=urat: calculat prin rap&rtarea puncta*ului t&tal
eali'at de acesta >n >ntrea=a peri&ad( de activitate la num(rul anil&r c&respun'(t&ri sta=iului c&mplet de c&ti'are
evenimentele care: la pr&ducerea e-ectel&r l&r: &bli=( institu8iile sistemului public de pensii
s( ac&rde asi=ura8il&r presta8iile s&ciale: cu respectarea prevederil&r pre'entei le=i ;invaliditate: b(tr?ne8e .i
au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale la sistemul
public de pensii: precum .i cea pentru care asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare sau c&ntract de
asi=urare s&cial( au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale la sistemul public de pensii1
peri&ada >n care & pers&an( din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(:
&rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din sistemul administra8iei penitenciare s#a a-lat >n una dintre
!. a >ndeplinit serviciul militar ca militar >n termen: militar cu termen redus: elev al unei .c&li militareF.c&li de
a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i
8( na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut special din
. a avut calitatea de -unc8i&nar public cu statut special >n institu8iile din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine

ba'( de c&ntract .iFsau de s&ldat .i =radat v&luntar1
peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e >n care asi=ura8ii au reali'at sta=iul
icipat( sau pensie anticipat(
peri&ada de timp prev('ut( de pre'enta le=e: >n -unc8ie de v?rst(: >n care asi=ura8ii
peri&ada minim( de timp prev('ut( de pre'enta le=e >n care asi=ura8ii au reali'at
sta=iul de c&ti'are pentru a putea bene-icia de pensie: la >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare1
de pre'enta le=e: c&nsiderat( sta=iu de c&ti'are .i ac&rdat( la
calculul pensiei de invaliditate: ca & creditare pentru sta=iul de c&ti'are nereali'at din cau'a a-ec8iunil&r
le=e: pentru b(rba8i .i -emei: la care ace.tia p&t
&b8ine pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile le=ii: precum .i v?rsta din care se &perea'( reducerile prev('ute
iu lunar brut se >n8ele=e veniturile din
salarii sau asimilate salariil&r care se supun imp&'itului pe venit: c&n-&rm prevederil&r C&dului -iscal.
;0% )e la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: Casa Na8i&nal( de Pensii .i Alte )repturi de Asi=ur(ri +&ciale
devine Casa Na8i&nal( de Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP: institu8ie care p(strea'( m&dul de
&r=ani'are .i -unc8i&nare: preia pers&nalul: precum .i drepturile .i &bli=a8iile acesteia.
c de pensii se reali'ea'( prin CNPP .i prin casele de pensii sect&riale: care se
;6% @n sub&rdinea CNPP -unc8i&nea'( case *ude8ene de pensii: >n -iecare municipiu#re.edin8( de *ude8: precum .i
Casa de Pensii a Municipiului Jucure.ti: denumite >n c&ntinuare case terit&riale de pensii.
;7% CNPP p&ate >n-iin8a case l&cale de pensii: >n -unc8ie de num(rul .i structura asi=ura8il&r: care -unc8i&nea'(
lul casei *ude8ene de pensii: respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Jucure.ti.
;0% Asi=ura8ii sistemului public de pensii p&t -i cet(8eni r&m?ni: cet(8eni ai alt&r state sau apatri'i: pe peri&ada >n

;0% Pers&anele care sunt asi=urate >n sistemul public de pensii >
cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte: av?nd an=a*at&r nere'ident >n R&m?nia: >.i p&t asuma
&bli=a8iile respectivului an=a*at&r: >n numele acestuia: >n ceea ce prive.te plata c&ntribu8iil&r: -
acest sens: asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH lit. e% din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;!% P&t -i asi=ura8i ai sistemului public de pensii .i cet(8enii r&m?ni: cet(8enii alt&
d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia: >n c&ndi8iile prev('ute de instrumentele *uridice cu caracter interna8i&nal la
care R&m?nia este parte.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;!% Pers&anele care nu au d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia .i care >n temeiul instrumentel&r *uridice cu
caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte au &bli=a8ia de a se asi=ura >n sistemul
>ntr#& rela8ie dependent( cu un an=a*at&r re'ident >n R&m?nia: depun declara8ie individual( de asi=urare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;6% Asi=ura8ii au &bli=a8ia s( pl(teasc( c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale .i au
asi=ur(ri s&ciale: c&n-&rm pre'entei le=i.
ART. 5
;0% @n sistemul public de pensii sunt asi=urate &bli=at&riu: prin e-ectul le=ii/
I. a% pers&anele care des-(.&ar( activit(8i pe ba'( de c&ntract individua
v&luntari1
b% -unc8i&narii publici1
c% cadrele militare >n activitate: s&lda8ii .i =rada8ii v&luntari: p&li8i.tii .i -unc8i&narii publici cu statut special din
sistemul administra8iei penitenciare: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale1
d% pers&anele care reali'ea'( venituri de natur( pr&-esi&nal(: altele dec?t cele salariale: din drepturi de aut&r .i
drepturi c&ne9e de-inite p&trivit art. 3 alin. ;0% pct. 06N0 din Le=ea nr. 30F!""6
m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are: precum .i din c&ntracteFc&nven8ii >ncCeiate p&trivit C&dului civil.
############
Litera d% a pct. I al alin. ;0% al art. 5 a -&st intr&dus( de pct. ! al
003 din !6 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

II. pers&anele care >.i des-(.&ar( activitatea >n
e9ecutive: le=islative &ri *udec(t&re.ti: pe durata mandatului: precum .i membrii c&&perat&ri dintr
c&&pera8iei me.te.u=(re.ti: ale c(r&r drepturi .i &bli=a8ii sunt asimilate: >n c
pers&anel&r prev('ute la pct. I1
III. pers&anele care bene-icia'( de drepturi b(ne.ti lunare: ce se asi=ur( din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*:
>n c&ndi8iile le=ii: denumite >n c&ntinuare .&meri1
IH. pers&anele care reali'ea'(: >n m&d e9clusiv: un venit brut pe an calendaristic ecCivalent cu cel pu8in de 7 &ri
c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la -undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i care se a-l( >n una
dintre situa8iile urm(t&are/
a% administrat&ri sau mana=eri care au >ncCeiat c&ntract de administrare &ri de mana=ement1
b% membri ai >ntreprinderii individuale .i >ntreprinderii -amiliale1
c% pers&ane -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. !!
@n cate=&ria ,pers&ane -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice,: prev('ut( la art. 5 alin
c% din le=e: se >ncadrea'( pers&anele care e9ercit( pr&-esiuni libere: .i anume/
a% e9pert c&ntabil1
b% c&ntabil aut&ri'at1
c% c&nsultant de plasament >n val&ri m&biliare1
;0% Pers&anele care sunt asi=urate >n sistemul public de pensii >n c&ndi8iile prev('ute de instrumentele *uridice
cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte: av?nd an=a*at&r nere'ident >n R&m?nia: >.i p&t asuma
&bli=a8iile respectivului an=a*at&r: >n numele acestuia: >n ceea ce prive.te plata c&ntribu8iil&r: -
acest sens: asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH lit. e% din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;!% P&t -i asi=ura8i ai sistemului public de pensii .i cet(8enii r&m?ni: cet(8enii alt&
d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia: >n c&ndi8iile prev('ute de instrumentele *uridice cu caracter interna8i&nal la
LLLLLLLLLL
;!% Pers&anele care nu au d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia .i care >n temeiul instrumentel&r *uridice cu
caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte au &bli=a8ia de a se asi=ura >n sistemul
& rela8ie dependent( cu un an=a*at&r re'ident >n R&m?nia: depun declara8ie individual( de asi=urare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;6% Asi=ura8ii au &bli=a8ia s( pl(teasc( c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale .i au dreptul s( bene-icie'e de presta8ii de
asi=ur(ri s&ciale: c&n-&rm pre'entei le=i.
;0% @n sistemul public de pensii sunt asi=urate &bli=at&riu: prin e-ectul le=ii/
I. a% pers&anele care des-(.&ar( activit(8i pe ba'( de c&ntract individual de munc(: inclusiv s&lda8ii .i =rada8ii
c% cadrele militare >n activitate: s&lda8ii .i =rada8ii v&luntari: p&li8i.tii .i -unc8i&narii publici cu statut special din
iei penitenciare: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale1
d% pers&anele care reali'ea'( venituri de natur( pr&-esi&nal(: altele dec?t cele salariale: din drepturi de aut&r .i
art. 3 alin. ;0% pct. 06N0 din Le=ea nr. 30F!""6 privind C&dul -iscal: cu
m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are: precum .i din c&ntracteFc&nven8ii >ncCeiate p&trivit C&dului civil.
al art. 5 a -&st intr&dus( de pct. ! al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr.
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
II. pers&anele care >.i des-(.&ar( activitatea >n -unc8ii elective sau care sunt numite >n cadrul aut&rit(8ii
e9ecutive: le=islative &ri *udec(t&re.ti: pe durata mandatului: precum .i membrii c&&perat&ri dintr
c&&pera8iei me.te.u=(re.ti: ale c(r&r drepturi .i &bli=a8ii sunt asimilate: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: cu cele ale
III. pers&anele care bene-icia'( de drepturi b(ne.ti lunare: ce se asi=ur( din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*:
>n c&ndi8iile le=ii: denumite >n c&ntinuare .&meri1
ele care reali'ea'(: >n m&d e9clusiv: un venit brut pe an calendaristic ecCivalent cu cel pu8in de 7 &ri
c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la -undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i care se a-l( >n una
% administrat&ri sau mana=eri care au >ncCeiat c&ntract de administrare &ri de mana=ement1
b% membri ai >ntreprinderii individuale .i >ntreprinderii -amiliale1
c% pers&ane -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice1
LLLLLLLLLL
@n cate=&ria ,pers&ane -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice,: prev('ut( la art. 5 alin
c% din le=e: se >ncadrea'( pers&anele care e9ercit( pr&-esiuni libere: .i anume/
c% c&nsultant de plasament >n val&ri m&biliare1

n c&ndi8iile prev('ute de instrumentele *uridice
cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte: av?nd an=a*at&r nere'ident >n R&m?nia: >.i p&t asuma
&bli=a8iile respectivului an=a*at&r: >n numele acestuia: >n ceea ce prive.te plata c&ntribu8iil&r: -iind asimilate: >n
;!% P&t -i asi=ura8i ai sistemului public de pensii .i cet(8enii r&m?ni: cet(8enii alt&r state .i apatri'ii care nu au
d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia: >n c&ndi8iile prev('ute de instrumentele *uridice cu caracter interna8i&nal la
;!% Pers&anele care nu au d&miciliul sau re.edin8a >n R&m?nia .i care >n temeiul instrumentel&r *uridice cu
caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte au &bli=a8ia de a se asi=ura >n sistemul public de pensii: ne-iind
& rela8ie dependent( cu un an=a*at&r re'ident >n R&m?nia: depun declara8ie individual( de asi=urare.
dreptul s( bene-icie'e de presta8ii de
l de munc(: inclusiv s&lda8ii .i =rada8ii
c% cadrele militare >n activitate: s&lda8ii .i =rada8ii v&luntari: p&li8i.tii .i -unc8i&narii publici cu statut special din
iei penitenciare: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale1
d% pers&anele care reali'ea'( venituri de natur( pr&-esi&nal(: altele dec?t cele salariale: din drepturi de aut&r .i
privind C&dul -iscal: cu
m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are: precum .i din c&ntracteFc&nven8ii >ncCeiate p&trivit C&dului civil.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr.
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
-unc8ii elective sau care sunt numite >n cadrul aut&rit(8ii
e9ecutive: le=islative &ri *udec(t&re.ti: pe durata mandatului: precum .i membrii c&&perat&ri dintr#& &r=ani'a8ie a
&ndi8iile pre'entei le=i: cu cele ale
III. pers&anele care bene-icia'( de drepturi b(ne.ti lunare: ce se asi=ur( din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*:
ele care reali'ea'(: >n m&d e9clusiv: un venit brut pe an calendaristic ecCivalent cu cel pu8in de 7 &ri
c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la -undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i care se a-l( >n una
% administrat&ri sau mana=eri care au >ncCeiat c&ntract de administrare &ri de mana=ement1
@n cate=&ria ,pers&ane -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice,: prev('ut( la art. 5 alin. ;0% pct. IH lit.

d% medic1
e% -armacist1
-% medic veterinar1
=% psiC&l&= cu drept de liber( practic(1
C% n&tar public1
i% audit&r -inanciar1
*% practician >n re&r=ani'are .i licCidare1
E% pers&ane aut&ri'ate s( reali'e'e .i s( veri-ice lucr(rile de specialitate din d&meniul cadastrului: =e&de'
cart&=ra-iei1
l% e9pert teCnic1
m% urbanist1
n% restaurat&r1
&% pers&ane aut&ri'ate s( -urni'e'e servicii publice c&ne9e actului medical1
p% c&nsilier >n pr&prietate industrial(1
I% e9pert criminalist1
r% e9ecut&r *udec(t&resc1
s% arCitect1
t% traduc(t&r aut&ri'at1
u% c&nsultant -iscal1
v% br&Eer1
O% &ricare pr&-esiiFmeserii re=lementate: des-(.urate >n m&d independent: >n c&ndi8iile le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

d% pers&ane an=a*ate >n institu8ii interna8i&nale: dac( nu sunt asi=ura8ii acest&ra1
e% alte pers&ane care reali'ea'( venituri din activit(8i pr&-esi&nale1

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. !7
@n ca'ul pers&anel&r asi=urate >n sistemul public de pensii >n ba'a declara8iei de asi=urare la data de 60
decembrie !"0" .i care: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00: nu se
art. 5 alin. ;0% pct. IH din le=e: dar au acCitat c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e: aceasta nu se
restituie: iar peri&ada respectiv( c&nstituie sta=iu de c&ti'are: >n c&ndi8iile le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

H. cadrele militare trecute >n re'erv(: p&li8i.tii .i -unc8i&narii publici cu statut special din sistemul administra8iei
penitenciare ale c(r&r rap&rturi de serviciu au >ncetat: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rd
si=uran8ei na8i&nale: care bene-icia'( de a*ut&are lunare ce se asi=ur( din bu=etul de stat: >n c&ndi8iile le=ii1
############
Pct. HI al alin. ;0% al art. 5 a -&st abr&=at de pct. 6 al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;!% +e p&t asi=ura >n sistemul public de pensii: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: .i pers&anele care:
asi=urate -iind >n temeiul art. 5 alin. ;0% din Le=ea nr. !56F!"0"
denumit( >n c&ntinuare le=e: d&resc s( >.i c&mplete'e venitul asi=urat p?n( la pla-&nul prev('ut de le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


;!% +e p&t asi=ura >n sistemul public de pensii: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: >n c&ndi8iile pre'entei
le=i: av&ca8ii: pers&nalul clerical .i cel asimilat din cadrul cultel&r recun&scute prin le=e: neinte=rate >n sistemul
public: precum .i &rice pers&an( care d&re.te s( se asi=ur

=% psiC&l&= cu drept de liber( practic(1
*% practician >n re&r=ani'are .i licCidare1
E% pers&ane aut&ri'ate s( reali'e'e .i s( veri-ice lucr(rile de specialitate din d&meniul cadastrului: =e&de'
&% pers&ane aut&ri'ate s( -urni'e'e servicii publice c&ne9e actului medical1
p% c&nsilier >n pr&prietate industrial(1
O% &ricare pr&-esiiFmeserii re=lementate: des-(.urate >n m&d independent: >n c&ndi8iile le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ate >n institu8ii interna8i&nale: dac( nu sunt asi=ura8ii acest&ra1
e% alte pers&ane care reali'ea'( venituri din activit(8i pr&-esi&nale1
LLLLLLLLLL
@n ca'ul pers&anel&r asi=urate >n sistemul public de pensii >n ba'a declara8iei de asi=urare la data de 60
decembrie !"0" .i care: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00: nu se mai a-l( >ntr#una dintre situa8iile prev('ute la
art. 5 alin. ;0% pct. IH din le=e: dar au acCitat c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e: aceasta nu se
restituie: iar peri&ada respectiv( c&nstituie sta=iu de c&ti'are: >n c&ndi8iile le=ii.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
H. cadrele militare trecute >n re'erv(: p&li8i.tii .i -unc8i&narii publici cu statut special din sistemul administra8iei
penitenciare ale c(r&r rap&rturi de serviciu au >ncetat: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rd
si=uran8ei na8i&nale: care bene-icia'( de a*ut&are lunare ce se asi=ur( din bu=etul de stat: >n c&ndi8iile le=ii1
Pct. HI al alin. ;0% al art. 5 a -&st abr&=at de pct. 6 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
LLLLLLLLLL
;!% +e p&t asi=ura >n sistemul public de pensii: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: .i pers&anele care:
art. 5 alin. ;0% din Le=ea nr. !56F!"0" privind sistemul unitar de pensii publice:
denumit( >n c&ntinuare le=e: d&resc s( >.i c&mplete'e venitul asi=urat p?n( la pla-&nul prev('ut de le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
c de pensii: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: >n c&ndi8iile pre'entei
le=i: av&ca8ii: pers&nalul clerical .i cel asimilat din cadrul cultel&r recun&scute prin le=e: neinte=rate >n sistemul
public: precum .i &rice pers&an( care d&re.te s( se asi=ure: respectiv s( >.i c&mplete'e venitul asi=urat.

E% pers&ane aut&ri'ate s( reali'e'e .i s( veri-ice lucr(rile de specialitate din d&meniul cadastrului: =e&de'iei .i
O% &ricare pr&-esiiFmeserii re=lementate: des-(.urate >n m&d independent: >n c&ndi8iile le=ii.
ate >n institu8ii interna8i&nale: dac( nu sunt asi=ura8ii acest&ra1
@n ca'ul pers&anel&r asi=urate >n sistemul public de pensii >n ba'a declara8iei de asi=urare la data de 60
una dintre situa8iile prev('ute la
art. 5 alin. ;0% pct. IH din le=e: dar au acCitat c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e: aceasta nu se
H. cadrele militare trecute >n re'erv(: p&li8i.tii .i -unc8i&narii publici cu statut special din sistemul administra8iei
penitenciare ale c(r&r rap&rturi de serviciu au >ncetat: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i
si=uran8ei na8i&nale: care bene-icia'( de a*ut&are lunare ce se asi=ur( din bu=etul de stat: >n c&ndi8iile le=ii1
ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;!% +e p&t asi=ura >n sistemul public de pensii: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: .i pers&anele care:
privind sistemul unitar de pensii publice:
denumit( >n c&ntinuare le=e: d&resc s( >.i c&mplete'e venitul asi=urat p?n( la pla-&nul prev('ut de le=e.
c de pensii: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: >n c&ndi8iile pre'entei
le=i: av&ca8ii: pers&nalul clerical .i cel asimilat din cadrul cultel&r recun&scute prin le=e: neinte=rate >n sistemul
e: respectiv s( >.i c&mplete'e venitul asi=urat.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;0% @n sistemul public de pensii se p&t asi=ura: pe ba'( de c&ntrac
clerical .i cel asimilat din cadrul cultel&r recun&scute prin le=e: cu sisteme pr&prii de asi=ur(ri s&ciale .i pensii:
neinte=rate >n sistemul public: precum .i &rice alt( pers&an( care d&re.te s( se asi=ure >n
. NORMA !"F"6F!"00
ART. !6
;0% Pers&anele asi=urate la data de 60 decembrie !"0": pe ba'( de declara8ieFc&ntract de asi=urare s&cial(: >n
c&ndi8iile Le=ii nr. 0<F!""" privind sistemul public de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: cu m&di-ic(rile .i
c&mplet(rile ulteri&are: care se re=(sesc >n situa8iile de asi=ura8i &bli=at&riuF-acultativ prev('ute de le=e: >.i
p(strea'( calitatea de pers&ane asi=urate >n sistemul public de pensii >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;!% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% nu au &bli=a8ia depuneriiF>ncCeierii un&r n&i d&cumente de asi=urare
p&trivit prevederil&r le=ii.
;6% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: venitul asi=urat >nscris >n d&cumentele de asi=urare se va >ncadra
&bli=at&riu >n limitele prev('ute la art. 65 din le=e.
;7% Pers&anel&r prev('ute la alin. ;0% le revin >n c&ntinuare &bli=a8iile .i bene-icia'( de drepturile stab
le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 3
;0% Pers&anele *uridice sau -i'ice la care >.i des-(.&ar( activitatea asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II:
denumite >n c&ntinuare an=a*at&ri: institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* pentru .&merii prev('u8i
la art. 5 alin. ;0% pct. III: precum .i institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r pentru pers&anele prev('ute la art.
5 alin. ;0% pct. H sunt &bli=ate s( >nt&cmeasc( .i s(
;!% @n situa8ia >n care se c&nstat( er&ri >n cuprinsul declara8iil&r prev('ute la alin. ;0%: indi-erent de cau'ele
pr&ducerii acest&ra: .iFsau m&di-ic(ri ale datel&r pe ba'a c(r&ra se stabilesc sta=iul de c&ti'
anual ale asi=uratului: pers&anele *uridice sau -i'ice prev('ute la alin. ;0% sunt &bli=ate s( >nt&cmeasc( .i s( depun(
& declara8ie n&minal( de asi=urare recti-icativ(.
;6% Termenele .i m&dalit(8ile de depunere a declara8iil&r p
30F!""6 privind C&dul -iscal: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
############
Art. 3 a -&st m&di-icat de pct. 7 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0
Asi=urarea eviden8ei n&minale a asi=ura8il&r .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat se
reali'ea'( pe ba'a declara8iei n&minale de asi=urare: p&trivit m&delului apr&bat prin
0.6<3F!"0" privind m&delul: c&n8inutul: m&dalitatea de depunere .i de =esti&nare a ,)eclara8iei privind &bli=a8iile
de plat( a c&ntribu8iil&r s&ciale: imp&'itului pe venit .i eviden8a n&minal( a pers&anel&r asi=urate,.
ART. !
)eclara8ia n&minal( de asi=urare se c&mpletea'( .i se depune de pers&anele -i'ice .i *uridice care au calitatea de
an=a*at&r sau entit(8i asimilate an=a*at&rului: prev('ute la
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are: c(r&ra le revin: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: &bli=a8ii de plat( privind
imp&'itul pe venitul din salarii: precum .i cele privind bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. 6
)eclara8ia n&minal( de asi=urare se depune lunar: p?n( la data de ! inclusiv a lunii urm(t&are celei pentru
care se dat&rea'( c&ntribu8iile: la &r=anul -iscal c&mpetent: p&trivit prevederil&r
30F!""6: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


ART. 8
LLLLLLLLLL
;0% @n sistemul public de pensii se p&t asi=ura: pe ba'( de c&ntract de asi=urare s&cial(: av&ca8ii: pers&nalul
clerical .i cel asimilat din cadrul cultel&r recun&scute prin le=e: cu sisteme pr&prii de asi=ur(ri s&ciale .i pensii:
neinte=rate >n sistemul public: precum .i &rice alt( pers&an( care d&re.te s( se asi=ure >n
;0% Pers&anele asi=urate la data de 60 decembrie !"0": pe ba'( de declara8ieFc&ntract de asi=urare s&cial(: >n
privind sistemul public de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: cu m&di-ic(rile .i
c&mplet(rile ulteri&are: care se re=(sesc >n situa8iile de asi=ura8i &bli=at&riuF-acultativ prev('ute de le=e: >.i
de pers&ane asi=urate >n sistemul public de pensii >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;!% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% nu au &bli=a8ia depuneriiF>ncCeierii un&r n&i d&cumente de asi=urare
rev('ute la alin. ;0%: venitul asi=urat >nscris >n d&cumentele de asi=urare se va >ncadra
&bli=at&riu >n limitele prev('ute la art. 65 din le=e.
;7% Pers&anel&r prev('ute la alin. ;0% le revin >n c&ntinuare &bli=a8iile .i bene-icia'( de drepturile stab
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pers&anele *uridice sau -i'ice la care >.i des-(.&ar( activitatea asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II:
nstitu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* pentru .&merii prev('u8i
la art. 5 alin. ;0% pct. III: precum .i institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r pentru pers&anele prev('ute la art.
5 alin. ;0% pct. H sunt &bli=ate s( >nt&cmeasc( .i s( depun( declara8ia n&minal( de asi=urare.
;!% @n situa8ia >n care se c&nstat( er&ri >n cuprinsul declara8iil&r prev('ute la alin. ;0%: indi-erent de cau'ele
pr&ducerii acest&ra: .iFsau m&di-ic(ri ale datel&r pe ba'a c(r&ra se stabilesc sta=iul de c&ti'
anual ale asi=uratului: pers&anele *uridice sau -i'ice prev('ute la alin. ;0% sunt &bli=ate s( >nt&cmeasc( .i s( depun(
& declara8ie n&minal( de asi=urare recti-icativ(.
;6% Termenele .i m&dalit(8ile de depunere a declara8iil&r prev('ute la alin. ;0% .i ;!% sunt prev('ute >n
privind C&dul -iscal: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
LLLLLLLLLL
Asi=urarea eviden8ei n&minale a asi=ura8il&r .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat se
reali'ea'( pe ba'a declara8iei n&minale de asi=urare: p&trivit m&delului apr&bat prin
privind m&delul: c&n8inutul: m&dalitatea de depunere .i de =esti&nare a ,)eclara8iei privind &bli=a8iile
de plat( a c&ntribu8iil&r s&ciale: imp&'itului pe venit .i eviden8a n&minal( a pers&anel&r asi=urate,.
)eclara8ia n&minal( de asi=urare se c&mpletea'( .i se depune de pers&anele -i'ice .i *uridice care au calitatea de
an=a*at&r sau entit(8i asimilate an=a*at&rului: prev('ute la art. !<5N6 din Le=ea nr. 30F!""6
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are: c(r&ra le revin: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: &bli=a8ii de plat( privind
imp&'itul pe venitul din salarii: precum .i cele privind bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
clara8ia n&minal( de asi=urare se depune lunar: p?n( la data de ! inclusiv a lunii urm(t&are celei pentru
care se dat&rea'( c&ntribu8iile: la &r=anul -iscal c&mpetent: p&trivit prevederil&r art. !<5N0< din Le=ea nr.
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

t de asi=urare s&cial(: av&ca8ii: pers&nalul
clerical .i cel asimilat din cadrul cultel&r recun&scute prin le=e: cu sisteme pr&prii de asi=ur(ri s&ciale .i pensii:
neinte=rate >n sistemul public: precum .i &rice alt( pers&an( care d&re.te s( se asi=ure >n sistemul public de pensii.
;0% Pers&anele asi=urate la data de 60 decembrie !"0": pe ba'( de declara8ieFc&ntract de asi=urare s&cial(: >n
privind sistemul public de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: cu m&di-ic(rile .i
c&mplet(rile ulteri&are: care se re=(sesc >n situa8iile de asi=ura8i &bli=at&riuF-acultativ prev('ute de le=e: >.i
de pers&ane asi=urate >n sistemul public de pensii >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;!% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% nu au &bli=a8ia depuneriiF>ncCeierii un&r n&i d&cumente de asi=urare
rev('ute la alin. ;0%: venitul asi=urat >nscris >n d&cumentele de asi=urare se va >ncadra
;7% Pers&anel&r prev('ute la alin. ;0% le revin >n c&ntinuare &bli=a8iile .i bene-icia'( de drepturile stabilite de
;0% Pers&anele *uridice sau -i'ice la care >.i des-(.&ar( activitatea asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II:
nstitu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* pentru .&merii prev('u8i
la art. 5 alin. ;0% pct. III: precum .i institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r pentru pers&anele prev('ute la art.
depun( declara8ia n&minal( de asi=urare.
;!% @n situa8ia >n care se c&nstat( er&ri >n cuprinsul declara8iil&r prev('ute la alin. ;0%: indi-erent de cau'ele
pr&ducerii acest&ra: .iFsau m&di-ic(ri ale datel&r pe ba'a c(r&ra se stabilesc sta=iul de c&ti'are .i puncta*ul mediu
anual ale asi=uratului: pers&anele *uridice sau -i'ice prev('ute la alin. ;0% sunt &bli=ate s( >nt&cmeasc( .i s( depun(
rev('ute la alin. ;0% .i ;!% sunt prev('ute >n Le=ea nr.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
Asi=urarea eviden8ei n&minale a asi=ura8il&r .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat se
reali'ea'( pe ba'a declara8iei n&minale de asi=urare: p&trivit m&delului apr&bat prin P&t(r?rea 2uvernului nr.
privind m&delul: c&n8inutul: m&dalitatea de depunere .i de =esti&nare a ,)eclara8iei privind &bli=a8iile
de plat( a c&ntribu8iil&r s&ciale: imp&'itului pe venit .i eviden8a n&minal( a pers&anel&r asi=urate,.
)eclara8ia n&minal( de asi=urare se c&mpletea'( .i se depune de pers&anele -i'ice .i *uridice care au calitatea de
art. !<5N6 din Le=ea nr. 30F!""6 privind C&dul -iscal:
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are: c(r&ra le revin: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: &bli=a8ii de plat( privind
imp&'itul pe venitul din salarii: precum .i cele privind bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
clara8ia n&minal( de asi=urare se depune lunar: p?n( la data de ! inclusiv a lunii urm(t&are celei pentru
art. !<5N0< din Le=ea nr.

;0% CNPP: prin casele terit&riale de pensii: c&ntr&lea'( m&dul >n care an=a*at&rii: precum .i institu8iile care
e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* re
n&minale de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat(: precum .i respectarea termenel&r de depunere.
;!% Casele de pensii sect&riale c&ntr&lea'( m&dul >n care an=a*at&rii din d&meniul ap
publice .i si=uran8ei na8i&nale respect( disp&'i8iile le=ale privind >nt&cmirea .i transmiterea declara8iei n&minale
de asi=urare: precum .i termenele de transmitere.
ART. <
;0% An=a*at&rii: precum .i institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* sunt &bli=ate s( pun( la
disp&'i8ia repre'entan8il&r CNPP .i ai casel&r terit&riale de pensii t&ate d&cumentele necesare veri-ic(rii le=alit(8ii
.i c&rectitudinii datel&r >nscrise >n declara8ia n&m
asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;!% An=a*at&rii din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale au &bli=a8ia de a pune la
disp&'i8ia repre'entan8il&r casel&r de pensii s
c&rectitudinii datel&r >nscrise >n declara8ia n&minal( de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul
asi=ur(ril&r s&ciale de stat.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0!
An=a*at&rii sau &rice al8i de8in(t&ri de arCive sunt direct r(spun'(t&ri: >n c&ndi8iile le=ii: de le=alitatea:
e9actitatea .i c&rectitudinea datel&r: elemen
>n adeverin8ele pe care le eliberea'( >n vederea stabilirii: recalcul(rii sau revi'uirii drepturil&r de pensie.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0"
;0% Pentru peri&adele de dup( 60 martie !""0: declara8ia n&minal( de asi=urare prev('ut( la art. 3 alin. ;0% .i ;!%
c&nstituie d&cumentul pe ba'a c(ruia se stabile.te sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i puncta*ul
mediu anual pentru asi=ura8ii sistemului public de pensii: cu e9cep8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I
lit. c%.
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: declara8ia prev('ut( la art. 3 alin. ;0% .i ;!%
c&nstituie sin=urul d&cument pe ba'a c(ruia se stabile.te sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i
puncta*ul anual de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i.
;6% @n situa8iile >n care: pentru peri&adele prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: derularea rap&rturil&
serviciu nu p&ate -i d&vedit( prin declara8ia n&minal( de asi=urare: >n vederea stabilirii sta=iului de c&ti'are .i a
puncta*ului anual: p&t -i val&ri-icate .i alte acte d&vedit&are: >nt&cmite >n c&ndi8iile le=ii.
;7% Obli=a8ia pre'ent(rii actel&r d&vedit&are prev('ute la alin. ;6% revine pers&anei >n cau'(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART.
)eclara8ia n&minal( de asi=urare c&nstituie d&cumentul pe ba'a c(ruia casele terit&riale de pensii: respectiv
casele de pensii sect&riale c&mpetente stabilesc sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i determin(
puncta*ul lunar al asi=uratului: utili'ate la stabilir
ART. 5
;0% @n situa8iile >n care: pentru anumite peri&ade de dup( data de 60 martie !""0: sta=iul de c&ti'are >n sistemul
public de pensii: respectiv veniturile asi=urate pe ba'a c(r&ra se determin( puncta*ul lunar: nu p&t
declara8ia n&minal( de asi=urare: pers&ana >n cau'( p&ate pre'enta casei terit&rialeFsect&riale de pensii
c&mpetente alte d&cumente d&vedit&are: >nt&cmite >n c&ndi8iile le=ii.
;!% )&cumentele d&vedit&are p&t -i/
a% carnetul de munc(: cu >nre=istr(rile e-ectuate p&trivit n&rmel&r le=ale: >n &ri=inal1
b% certi-icate cu in-&rma8ii e9trase din re=istrele =enerale de eviden8( a salaria8il&r depuse de an=a*at&ri p&trivit
art. 3 din P&t(r?rea 2uvernului nr. 050F!""5
salaria8il&r: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are1
;0% CNPP: prin casele terit&riale de pensii: c&ntr&lea'( m&dul >n care an=a*at&rii: precum .i institu8iile care
e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* respect( disp&'i8iile le=ale privind >nt&cmirea .i depunerea declara8iei
n&minale de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat(: precum .i respectarea termenel&r de depunere.
;!% Casele de pensii sect&riale c&ntr&lea'( m&dul >n care an=a*at&rii din d&meniul ap
publice .i si=uran8ei na8i&nale respect( disp&'i8iile le=ale privind >nt&cmirea .i transmiterea declara8iei n&minale
de asi=urare: precum .i termenele de transmitere.
.i institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* sunt &bli=ate s( pun( la
disp&'i8ia repre'entan8il&r CNPP .i ai casel&r terit&riale de pensii t&ate d&cumentele necesare veri-ic(rii le=alit(8ii
.i c&rectitudinii datel&r >nscrise >n declara8ia n&minal( de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul
;!% An=a*at&rii din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale au &bli=a8ia de a pune la
disp&'i8ia repre'entan8il&r casel&r de pensii sect&riale t&ate d&cumentele necesare veri-ic(rii le=alit(8ii .i
c&rectitudinii datel&r >nscrise >n declara8ia n&minal( de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul
LLLLLLLLLL
An=a*at&rii sau &rice al8i de8in(t&ri de arCive sunt direct r(spun'(t&ri: >n c&ndi8iile le=ii: de le=alitatea:
e9actitatea .i c&rectitudinea datel&r: elementel&r .i in-&rma8iil&r pe care le >nscriu: >n ba'a d&cumentel&r de8inute:
>n adeverin8ele pe care le eliberea'( >n vederea stabilirii: recalcul(rii sau revi'uirii drepturil&r de pensie.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pentru peri&adele de dup( 60 martie !""0: declara8ia n&minal( de asi=urare prev('ut( la art. 3 alin. ;0% .i ;!%
c&nstituie d&cumentul pe ba'a c(ruia se stabile.te sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i puncta*ul
ru asi=ura8ii sistemului public de pensii: cu e9cep8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: declara8ia prev('ut( la art. 3 alin. ;0% .i ;!%
d&cument pe ba'a c(ruia se stabile.te sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i
puncta*ul anual de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i.
;6% @n situa8iile >n care: pentru peri&adele prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: derularea rap&rturil&
serviciu nu p&ate -i d&vedit( prin declara8ia n&minal( de asi=urare: >n vederea stabilirii sta=iului de c&ti'are .i a
puncta*ului anual: p&t -i val&ri-icate .i alte acte d&vedit&are: >nt&cmite >n c&ndi8iile le=ii.
t(rii actel&r d&vedit&are prev('ute la alin. ;6% revine pers&anei >n cau'(.
LLLLLLLLLL
de asi=urare c&nstituie d&cumentul pe ba'a c(ruia casele terit&riale de pensii: respectiv
casele de pensii sect&riale c&mpetente stabilesc sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i determin(
puncta*ul lunar al asi=uratului: utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.
;0% @n situa8iile >n care: pentru anumite peri&ade de dup( data de 60 martie !""0: sta=iul de c&ti'are >n sistemul
public de pensii: respectiv veniturile asi=urate pe ba'a c(r&ra se determin( puncta*ul lunar: nu p&t
declara8ia n&minal( de asi=urare: pers&ana >n cau'( p&ate pre'enta casei terit&rialeFsect&riale de pensii
c&mpetente alte d&cumente d&vedit&are: >nt&cmite >n c&ndi8iile le=ii.

c(: cu >nre=istr(rile e-ectuate p&trivit n&rmel&r le=ale: >n &ri=inal1
b% certi-icate cu in-&rma8ii e9trase din re=istrele =enerale de eviden8( a salaria8il&r depuse de an=a*at&ri p&trivit
nr. 050F!""5 privind >nt&cmirea .i c&mpletarea re=istrului =eneral de eviden8( a
salaria8il&r: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are1

;0% CNPP: prin casele terit&riale de pensii: c&ntr&lea'( m&dul >n care an=a*at&rii: precum .i institu8iile care
spect( disp&'i8iile le=ale privind >nt&cmirea .i depunerea declara8iei
n&minale de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat(: precum .i respectarea termenel&r de depunere.
;!% Casele de pensii sect&riale c&ntr&lea'( m&dul >n care an=a*at&rii din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii
publice .i si=uran8ei na8i&nale respect( disp&'i8iile le=ale privind >nt&cmirea .i transmiterea declara8iei n&minale
.i institu8iile care e-ectuea'( plata drepturil&r de .&ma* sunt &bli=ate s( pun( la
disp&'i8ia repre'entan8il&r CNPP .i ai casel&r terit&riale de pensii t&ate d&cumentele necesare veri-ic(rii le=alit(8ii
inal( de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul
;!% An=a*at&rii din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale au &bli=a8ia de a pune la
ect&riale t&ate d&cumentele necesare veri-ic(rii le=alit(8ii .i
c&rectitudinii datel&r >nscrise >n declara8ia n&minal( de asi=urare .i a &bli=a8iil&r de plat( c(tre bu=etul
An=a*at&rii sau &rice al8i de8in(t&ri de arCive sunt direct r(spun'(t&ri: >n c&ndi8iile le=ii: de le=alitatea:
tel&r .i in-&rma8iil&r pe care le >nscriu: >n ba'a d&cumentel&r de8inute:
>n adeverin8ele pe care le eliberea'( >n vederea stabilirii: recalcul(rii sau revi'uirii drepturil&r de pensie.
;0% Pentru peri&adele de dup( 60 martie !""0: declara8ia n&minal( de asi=urare prev('ut( la art. 3 alin. ;0% .i ;!%
c&nstituie d&cumentul pe ba'a c(ruia se stabile.te sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i puncta*ul
ru asi=ura8ii sistemului public de pensii: cu e9cep8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: declara8ia prev('ut( la art. 3 alin. ;0% .i ;!%
d&cument pe ba'a c(ruia se stabile.te sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i
;6% @n situa8iile >n care: pentru peri&adele prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: derularea rap&rturil&r de munc( sau de
serviciu nu p&ate -i d&vedit( prin declara8ia n&minal( de asi=urare: >n vederea stabilirii sta=iului de c&ti'are .i a
puncta*ului anual: p&t -i val&ri-icate .i alte acte d&vedit&are: >nt&cmite >n c&ndi8iile le=ii.
t(rii actel&r d&vedit&are prev('ute la alin. ;6% revine pers&anei >n cau'(.
de asi=urare c&nstituie d&cumentul pe ba'a c(ruia casele terit&riale de pensii: respectiv
casele de pensii sect&riale c&mpetente stabilesc sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii .i determin(
;0% @n situa8iile >n care: pentru anumite peri&ade de dup( data de 60 martie !""0: sta=iul de c&ti'are >n sistemul
public de pensii: respectiv veniturile asi=urate pe ba'a c(r&ra se determin( puncta*ul lunar: nu p&t -i d&vedite prin
declara8ia n&minal( de asi=urare: pers&ana >n cau'( p&ate pre'enta casei terit&rialeFsect&riale de pensii
c(: cu >nre=istr(rile e-ectuate p&trivit n&rmel&r le=ale: >n &ri=inal1
b% certi-icate cu in-&rma8ii e9trase din re=istrele =enerale de eviden8( a salaria8il&r depuse de an=a*at&ri p&trivit
privind >nt&cmirea .i c&mpletarea re=istrului =eneral de eviden8( a

c% certi-icateFadeverin8e eliberate >n c&ndi8iile le=ii de ArCivele Na8i&nale sau de c(tre de8in(t&rii le=ali ai
arCivel&r -&.til&r an=a*at&ri1
d% C&t(r?ri *udec(t&re.ti prin care se rec&nstituie elementele necesare stabilirii drepturil&r de pensie.
;6% )&cumentele prev('ute >n alin. ;!% se pre'int( >n c&pie certi-icat( sau >n &ri=inal: dup( ca'.
;7% Prevederile alin. ;0% .i ;!% se aplic( numai >n situa8iile >n care se d&vede.te c( an=a*at&rul se a-l( >n
imp&sibilitatea de a >nt&cmi .i de a depune declara8ia n&minal( de asi=urare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 00
;0% Pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH care au cel pu8in v?rsta de 08 ani sunt &bli=ate s( se asi=ure pe
ba'a declara8iei individuale de asi=urare.
;!% )eclara8ia individual( de asi=urare se depune >n termen de 6" de 'ile de la data
prev('ut( la alin. ;0% la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei.
;6% Henitul lunar asi=urat pentru pers&anele men8i&nate la alin. ;0% este cel stabilit prin declara8ia individual
asi=urare .i nu p&ate -i mai mic dec?t suma repre'ent?nd 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la
-undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i mai mare dec?t val&area c&respun'(t&are a de &ri c?.ti=ul
salarial mediu brut.
;7% +e e9ceptea'( de la &bli=ativitatea depunerii declara8iei de asi=urare pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0%
pct. IH: dac( bene-icia'( de una dintre cate=&riile de pensii prev('ute de pre'enta le=e sau dac( se re=(sesc >n
situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H.
############
Alin. ;% al art. 00 a -&st abr&=at de pct. al
!"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0

############
Alin. ;5% al art. 00 a -&st abr&=at de pct. al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

############
Alin. ;3% al art. 00 a -&st abr&=at de pct. al
!"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 06
@n sistemul public de pensii sunt &bli=ate s( depun( declara8ie individual( de asi=urare pers&anele care
reali'ea'(: >n m&d e9clusiv: un venit brut pe an calendaristic ecCivalent cu cel pu8in de 7 &ri c?.ti=ul salarial mediu
brut utili'at la -undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i care se a-l( >n una dintre situa8iile prev('ute
la art. 5 alin. ;0% pct. IH din le=e.
ART. 0
;0% )eclara8ia individual( de asi=urare se depune pers&nal la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n -unc8ie de
d&miciliul sau re.edin8a pers&anei.
;!% Nedepunerea declara8iei individuale de asi=urare c&nstituie: p&trivit p
c&ntraven8ie .i se sanc8i&nea'( c&n-&rm le=ii.
;6% )eclara8ia individual( de asi=urare prev('ut( la art. 07 alin. ;!% se depune la casa terit&rial( de pensii
c&mpetent(: >n -unc8ie de l&cul de des-(.urare a activi
ART. 05
La depunerea declara8iei individuale de asi=urare pers&ana &bli=at( s( se asi=ure pre'int( asi=ur(t&rului: dup(
ca': urm(t&arele d&cumente/
a% actul de identitate: >n &ri=inal .i >n c&pie: certi-icarea pentru c&n-&rmitate a c&pie
asi=ur(t&r1
b% c&pie a c&ntractului de administrare &ri de mana=ement: >n ca'ul administrat&ril&r sau mana=eril&r care au
>ncCeiat c&ntract de administrare &ri de mana=ement1
c% certi-icateFadeverin8e eliberate >n c&ndi8iile le=ii de ArCivele Na8i&nale sau de c(tre de8in(t&rii le=ali ai
d% C&t(r?ri *udec(t&re.ti prin care se rec&nstituie elementele necesare stabilirii drepturil&r de pensie.
;6% )&cumentele prev('ute >n alin. ;!% se pre'int( >n c&pie certi-icat( sau >n &ri=inal: dup( ca'.
vederile alin. ;0% .i ;!% se aplic( numai >n situa8iile >n care se d&vede.te c( an=a*at&rul se a-l( >n
imp&sibilitatea de a >nt&cmi .i de a depune declara8ia n&minal( de asi=urare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH care au cel pu8in v?rsta de 08 ani sunt &bli=ate s( se asi=ure pe
ba'a declara8iei individuale de asi=urare.
;!% )eclara8ia individual( de asi=urare se depune >n termen de 6" de 'ile de la data
prev('ut( la alin. ;0% la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei.
;6% Henitul lunar asi=urat pentru pers&anele men8i&nate la alin. ;0% este cel stabilit prin declara8ia individual
asi=urare .i nu p&ate -i mai mic dec?t suma repre'ent?nd 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la
-undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i mai mare dec?t val&area c&respun'(t&are a de &ri c?.ti=ul
+e e9ceptea'( de la &bli=ativitatea depunerii declara8iei de asi=urare pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0%
pct. IH: dac( bene-icia'( de una dintre cate=&riile de pensii prev('ute de pre'enta le=e sau dac( se re=(sesc >n
alin. ;0% pct. I: II: III .i H.
Alin. ;% al art. 00 a -&st abr&=at de pct. al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
Alin. ;5% al art. 00 a -&st abr&=at de pct. al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
3% al art. 00 a -&st abr&=at de pct. al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
LLLLLLLLLL
@n sistemul public de pensii sunt &bli=ate s( depun( declara8ie individual( de asi=urare pers&anele care
n m&d e9clusiv: un venit brut pe an calendaristic ecCivalent cu cel pu8in de 7 &ri c?.ti=ul salarial mediu
brut utili'at la -undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i care se a-l( >n una dintre situa8iile prev('ute
;0% )eclara8ia individual( de asi=urare se depune pers&nal la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n -unc8ie de
;!% Nedepunerea declara8iei individuale de asi=urare c&nstituie: p&trivit prevederil&r art. 077 lit. b% din le=e:
c&ntraven8ie .i se sanc8i&nea'( c&n-&rm le=ii.
;6% )eclara8ia individual( de asi=urare prev('ut( la art. 07 alin. ;!% se depune la casa terit&rial( de pensii
c&mpetent(: >n -unc8ie de l&cul de des-(.urare a activit(8ii.
La depunerea declara8iei individuale de asi=urare pers&ana &bli=at( s( se asi=ure pre'int( asi=ur(t&rului: dup(
a% actul de identitate: >n &ri=inal .i >n c&pie: certi-icarea pentru c&n-&rmitate a c&pie
b% c&pie a c&ntractului de administrare &ri de mana=ement: >n ca'ul administrat&ril&r sau mana=eril&r care au
>ncCeiat c&ntract de administrare &ri de mana=ement1

c% certi-icateFadeverin8e eliberate >n c&ndi8iile le=ii de ArCivele Na8i&nale sau de c(tre de8in(t&rii le=ali ai
d% C&t(r?ri *udec(t&re.ti prin care se rec&nstituie elementele necesare stabilirii drepturil&r de pensie.
;6% )&cumentele prev('ute >n alin. ;!% se pre'int( >n c&pie certi-icat( sau >n &ri=inal: dup( ca'.
vederile alin. ;0% .i ;!% se aplic( numai >n situa8iile >n care se d&vede.te c( an=a*at&rul se a-l( >n
;0% Pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH care au cel pu8in v?rsta de 08 ani sunt &bli=ate s( se asi=ure pe
;!% )eclara8ia individual( de asi=urare se depune >n termen de 6" de 'ile de la data >ncadr(rii >n situa8ia
prev('ut( la alin. ;0% la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei.
;6% Henitul lunar asi=urat pentru pers&anele men8i&nate la alin. ;0% este cel stabilit prin declara8ia individual( de
asi=urare .i nu p&ate -i mai mic dec?t suma repre'ent?nd 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la
-undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i mai mare dec?t val&area c&respun'(t&are a de &ri c?.ti=ul
+e e9ceptea'( de la &bli=ativitatea depunerii declara8iei de asi=urare pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0%
pct. IH: dac( bene-icia'( de una dintre cate=&riile de pensii prev('ute de pre'enta le=e sau dac( se re=(sesc >n
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie
@n sistemul public de pensii sunt &bli=ate s( depun( declara8ie individual( de asi=urare pers&anele care
n m&d e9clusiv: un venit brut pe an calendaristic ecCivalent cu cel pu8in de 7 &ri c?.ti=ul salarial mediu
brut utili'at la -undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i care se a-l( >n una dintre situa8iile prev('ute
;0% )eclara8ia individual( de asi=urare se depune pers&nal la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n -unc8ie de
revederil&r art. 077 lit. b% din le=e:
;6% )eclara8ia individual( de asi=urare prev('ut( la art. 07 alin. ;!% se depune la casa terit&rial( de pensii
La depunerea declara8iei individuale de asi=urare pers&ana &bli=at( s( se asi=ure pre'int( asi=ur(t&rului: dup(
a% actul de identitate: >n &ri=inal .i >n c&pie: certi-icarea pentru c&n-&rmitate a c&piei -(c?ndu#se de c(tre
b% c&pie a c&ntractului de administrare &ri de mana=ement: >n ca'ul administrat&ril&r sau mana=eril&r care au

c% c&pie a certi-icatului de >nre=istrare la re=ist
membril&r >ntreprinderii individuale .i ai >ntreprinderii -amiliale1
d% c&pie a certi-icatului de >nre=istrare la re=istrul c&mer8ului: c&pii ale declara8iil&r -iscale depuse >n ca'ul
pers&anel&r -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice1
e% c&pie a c&ntractului individual de munc( sau a altui d&cument din care re'ult( des-(.urarea activit(8ii:
>ncCeiat cu s&cietatea an=a*at&are: >n ca'ul pers&anel&r an=a*ate >n institu8ii in
acest&ra1
-% c&pie a c&ntractului: a ac&rdului sau a altui d&cument din care re'ult( des-(.urarea activit(8ii: >ncCeiat cu
s&cietatea an=a*at&are: >n ca'ul alt&r pers&ane care reali'ea'( venituri din activit(8i pr&
ART. !0
Ori de c?te &ri intervin m&di-ic(ri ale elementel&r care au stat la ba'a declara8iei individuale de asi=urare:
asi=uratul are &bli=a8ia de a depune la casa terit&rial( de pensii & c&municare de m&di-icare a declara8iei.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


ART. 0!
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( prev('ut la art. 5 alin. ;!% se >ncCeie >ntre pers&ana interesat( sau: dup( ca':
tut&rele: curat&rul &ri mandatarul acesteia desemnat prin pr&cur(
c&mpetent(: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei.
;!% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >n -&rm( scris( .i pr&duce e-ecte de la data >nre=istr(rii acestuia la
casa terit&rial( de pensii.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 8
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >ntre pers&ana interesat( sau: dup( ca': tut&rele: curat&rul &r
mandatarul acesteia desemnat prin pr&cur( special( .i casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: denumit(: >n
c&ntinuare: asi=ur(t&r: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei interesate &ri: dup( ca': a tut&relui:
curat&rului sau mandatarului.
;!% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >n -&rm( scris( .i pr&duce e-ecte de la data >nre=istr(rii la
asi=ur(t&r.
ART. 0"
La >ncCeierea c&ntractului de asi=urare s&cial( se pre'int( asi=ur(t&rului urm(t&arele d&cumente/
a% actul de identitate: certi-icarea pentru c&n-&rmitate a c&piei -(c?ndu
b% actul de identitate al repre'entantului: precum .i actul care atest( calitatea acestuia: dup( ca'.
ART. 00
@n situa8ia nerespect(rii termenului de plat( a c
asi=urare s&cial(: se calculea'( d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere a-erente.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 06
;0% Henitul asi=urat >nscris >n declara8ia individual( de asi=urare sau >n c&ntractul de asi=urare s&cial( p&ate -i
m&di-icat prin depunerea unei c&munic(ri de m&di-icare a declara8iei individuale de asi=urare &ri: dup( ca': prin
>ncCeierea unui act adi8i&nal la c&ntractul de asi=u
;!% )eclara8ia individual( de asi=urare .i c&ntractul de asi=urare s&cial( c&nstituie titluri de crean8( .i devin
titluri e9ecut&rii la data la care crean8a bu=etar( este scadent(: c&n-&rm le=ii.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. <
;0% Henitul asi=urat >nscris >n c&ntractul de asi=urare s&cial(: la care se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri
s&ciale: este stabilit de pers&ana interesat(: cu respectarea prevederil&r le=ale.
;!% Henitul asi=urat p&ate -i m&di-icat din ini8iativa asi=uratului: >n c&ndi8iile le=ii: prin >ncCeierea unui act
adi8i&nal la c&ntractul de asi=urare s&cial(.
c% c&pie a certi-icatului de >nre=istrare la re=istrul c&mer8ului: c&pii ale declara8iil&r -iscale depuse >n ca'ul
membril&r >ntreprinderii individuale .i ai >ntreprinderii -amiliale1
d% c&pie a certi-icatului de >nre=istrare la re=istrul c&mer8ului: c&pii ale declara8iil&r -iscale depuse >n ca'ul
&anel&r -i'ice aut&ri'ate s( des-(.&are activit(8i ec&n&mice1
e% c&pie a c&ntractului individual de munc( sau a altui d&cument din care re'ult( des-(.urarea activit(8ii:
>ncCeiat cu s&cietatea an=a*at&are: >n ca'ul pers&anel&r an=a*ate >n institu8ii interna8i&nale: dac( nu sunt asi=ura8ii
-% c&pie a c&ntractului: a ac&rdului sau a altui d&cument din care re'ult( des-(.urarea activit(8ii: >ncCeiat cu
s&cietatea an=a*at&are: >n ca'ul alt&r pers&ane care reali'ea'( venituri din activit(8i pr&
Ori de c?te &ri intervin m&di-ic(ri ale elementel&r care au stat la ba'a declara8iei individuale de asi=urare:
asi=uratul are &bli=a8ia de a depune la casa terit&rial( de pensii & c&municare de m&di-icare a declara8iei.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( prev('ut la art. 5 alin. ;!% se >ncCeie >ntre pers&ana interesat( sau: dup( ca':
tut&rele: curat&rul &ri mandatarul acesteia desemnat prin pr&cur( special( .i casa terit&rial( de pensii
c&mpetent(: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei.
;!% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >n -&rm( scris( .i pr&duce e-ecte de la data >nre=istr(rii acestuia la
LLLLLLLLLL
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >ntre pers&ana interesat( sau: dup( ca': tut&rele: curat&rul &r
mandatarul acesteia desemnat prin pr&cur( special( .i casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: denumit(: >n
c&ntinuare: asi=ur(t&r: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei interesate &ri: dup( ca': a tut&relui:
;!% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >n -&rm( scris( .i pr&duce e-ecte de la data >nre=istr(rii la
La >ncCeierea c&ntractului de asi=urare s&cial( se pre'int( asi=ur(t&rului urm(t&arele d&cumente/
dentitate: certi-icarea pentru c&n-&rmitate a c&piei -(c?ndu#se de c(tre asi=ur(t&r1
b% actul de identitate al repre'entantului: precum .i actul care atest( calitatea acestuia: dup( ca'.
@n situa8ia nerespect(rii termenului de plat( a c&ntribu8iei: prev('ut la art. !3: >n cursul derul(rii c&ntractului de
asi=urare s&cial(: se calculea'( d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere a-erente.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
is >n declara8ia individual( de asi=urare sau >n c&ntractul de asi=urare s&cial( p&ate -i
m&di-icat prin depunerea unei c&munic(ri de m&di-icare a declara8iei individuale de asi=urare &ri: dup( ca': prin
>ncCeierea unui act adi8i&nal la c&ntractul de asi=urare s&cial(.
;!% )eclara8ia individual( de asi=urare .i c&ntractul de asi=urare s&cial( c&nstituie titluri de crean8( .i devin
titluri e9ecut&rii la data la care crean8a bu=etar( este scadent(: c&n-&rm le=ii.
LLLLLLLLLL
;0% Henitul asi=urat >nscris >n c&ntractul de asi=urare s&cial(: la care se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri
nteresat(: cu respectarea prevederil&r le=ale.
;!% Henitul asi=urat p&ate -i m&di-icat din ini8iativa asi=uratului: >n c&ndi8iile le=ii: prin >ncCeierea unui act
adi8i&nal la c&ntractul de asi=urare s&cial(.

rul c&mer8ului: c&pii ale declara8iil&r -iscale depuse >n ca'ul
d% c&pie a certi-icatului de >nre=istrare la re=istrul c&mer8ului: c&pii ale declara8iil&r -iscale depuse >n ca'ul
e% c&pie a c&ntractului individual de munc( sau a altui d&cument din care re'ult( des-(.urarea activit(8ii:
terna8i&nale: dac( nu sunt asi=ura8ii
-% c&pie a c&ntractului: a ac&rdului sau a altui d&cument din care re'ult( des-(.urarea activit(8ii: >ncCeiat cu
s&cietatea an=a*at&are: >n ca'ul alt&r pers&ane care reali'ea'( venituri din activit(8i pr&-esi&nale.
Ori de c?te &ri intervin m&di-ic(ri ale elementel&r care au stat la ba'a declara8iei individuale de asi=urare:
asi=uratul are &bli=a8ia de a depune la casa terit&rial( de pensii & c&municare de m&di-icare a declara8iei.
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( prev('ut la art. 5 alin. ;!% se >ncCeie >ntre pers&ana interesat( sau: dup( ca':
special( .i casa terit&rial( de pensii
;!% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >n -&rm( scris( .i pr&duce e-ecte de la data >nre=istr(rii acestuia la
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >ntre pers&ana interesat( sau: dup( ca': tut&rele: curat&rul &ri
mandatarul acesteia desemnat prin pr&cur( special( .i casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: denumit(: >n
c&ntinuare: asi=ur(t&r: >n -unc8ie de d&miciliul sau re.edin8a pers&anei interesate &ri: dup( ca': a tut&relui:
;!% C&ntractul de asi=urare s&cial( se >ncCeie >n -&rm( scris( .i pr&duce e-ecte de la data >nre=istr(rii la
La >ncCeierea c&ntractului de asi=urare s&cial( se pre'int( asi=ur(t&rului urm(t&arele d&cumente/
se de c(tre asi=ur(t&r1
b% actul de identitate al repre'entantului: precum .i actul care atest( calitatea acestuia: dup( ca'.
&ntribu8iei: prev('ut la art. !3: >n cursul derul(rii c&ntractului de
is >n declara8ia individual( de asi=urare sau >n c&ntractul de asi=urare s&cial( p&ate -i
m&di-icat prin depunerea unei c&munic(ri de m&di-icare a declara8iei individuale de asi=urare &ri: dup( ca': prin
;!% )eclara8ia individual( de asi=urare .i c&ntractul de asi=urare s&cial( c&nstituie titluri de crean8( .i devin
;0% Henitul asi=urat >nscris >n c&ntractul de asi=urare s&cial(: la care se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri
;!% Henitul asi=urat p&ate -i m&di-icat din ini8iativa asi=uratului: >n c&ndi8iile le=ii: prin >ncCeierea unui act

;6% Actul adi8i&nal la c&ntractul de asi
>nre=istr(rii acestuia la asi=ur(t&r .i are acela.i re=im *uridic ca .i c&ntractul de asi=urare s&cial(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 07
;0% @n situa8ia >n care pe parcursul derul(rii asi=ur(rii >n ba'a declara8iei individuale de asi=urare se -ace d&vada
c( e9ist( peri&ade >n care nu se reali'ea'( venituri: la cererea asi=uratului sau din ini8iativa casei terit&riale de
pensii: declara8ia p&ate -i suspendat(.
;!% Pentru peri&adele de suspendare prev('ute la alin. ;0% nu se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 03
;0% @n situa8ia >n care pe parcursul derul(rii asi=ur(rii >n ba'a declara8iei individuale de asi=urare se -ace d&vada
c( >ntr#un an calendaristic nu se reali'ea'( venituri la nivelul prev('ut de le=e: declara8ia se suspend(
asi=uratului sau din ini8iativa casei terit&riale de pensii.
;!% @n situa8ia >n care declara8ia individual( de asi=urare se suspend( din ini8iativa casei terit&riale de pensii:
aceasta va n&ti-ica asi=uratul: cu indicarea peri&adei pentru c
;6% C&nstatarea nereali'(rii venituril&r se -ace pe ba'a d&cumentel&r -iscale prev('ute de le=isla8ia >n materie: a
adeverin8el&r eliberate de &r=anele -iscale c&mpetente sau: dup( ca': pe ba'a datel&r -urni'ate casel&r teri
de pensii de c(tre &r=anele -iscale.
;7% @n peri&ada de suspendare prev('ut( la alin. ;0% nu se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale .i peri&ada
respectiv( nu c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
;% @n situa8ia >n care >n peri&ada de suspendare s
restituie: -iind luate >n calcul la determinarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului lunar pentru stabilirea
drepturil&r de pensie.
ART. 08
)eclara8ia individual( de asi=urare este suspendat( de drept: >n c&ndi8iile le=ii: pe peri&ada >n care asi=uratul a
bene-iciat de c&ncedii medicale .i indemni'a8ii de asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate .iFsau de c&ncedii pentru cre.terea
c&pilului p?n( la >mplinirea v?rstei de un an: ! ani: respectiv 6 ani: >n ca'ul c&pilului cu Candicap.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0
;0% @n sistemul public de pensii: eviden8a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale se reali'ea'( pe ba'a
c&dului numeric pers&nal al asi=uratului.
;!% )atele cu caracter pers&nal actuali'ate pentru t&8i cet(8enii r&m?ni: cet(8enii Uniunii Eur&pene: ai statel&r
membre ale +pa8iului Ec&n&mic Eur&pean: ai Elve8iei .i pentru str(inii care au >nre=istrat( re'iden8aF.ederea
R&m?nia: precum .i ale pers&anel&r pentru care CNPP .i casele de pensii sect&riale >nt&cmesc d&cumenta8ii de
plat( .iFsau e-ectuea'( plata un&r presta8ii s&ciale sunt -urni'ate acest&ra =ratuit de c(tre Ministerul
Administra8iei .i Internel&r: prin )irec8ia pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate: dup(
ca'.
;6% )atele prev('ute la alin. ;!% sunt -urni'ate =ratuit: la cererea CNPP .i a casel&r de pensii sect&riale: .i de
&ricare alt( aut&ritate: institu8ie public( sau alt( instit
;7% C&n8inutul: m&dalit(8ile .i termenele de transmitere a in-&rma8iil&r prev('ute la alin. ;!% se stabilesc prin
C&t(r?re a 2uvernului.
ART. 05
C&nstituie sta=iu de c&ti'are >n sistemul public de pensii/
a% vecCimea >n munc( recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r p?n( la data de 0 aprilie !""01

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0!7
;0% In situa8ia pre'ent(rii .i a alt&r acte de vecCime >n munc( prev('ute de le=e: pentru peri&adele men8i&nate la
art. 05 lit. a% din le=e: acestea v&r cuprinde &bli=at&riu cel pu8in urm(t&arele elemente/
;6% Actul adi8i&nal la c&ntractul de asi=urare s&cial( pr&duce e-ecte pentru viit&r cel mai devreme de la data
>nre=istr(rii acestuia la asi=ur(t&r .i are acela.i re=im *uridic ca .i c&ntractul de asi=urare s&cial(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n situa8ia >n care pe parcursul derul(rii asi=ur(rii >n ba'a declara8iei individuale de asi=urare se -ace d&vada
c( e9ist( peri&ade >n care nu se reali'ea'( venituri: la cererea asi=uratului sau din ini8iativa casei terit&riale de

;!% Pentru peri&adele de suspendare prev('ute la alin. ;0% nu se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale.
LLLLLLLLLL
;0% @n situa8ia >n care pe parcursul derul(rii asi=ur(rii >n ba'a declara8iei individuale de asi=urare se -ace d&vada
un an calendaristic nu se reali'ea'( venituri la nivelul prev('ut de le=e: declara8ia se suspend(
asi=uratului sau din ini8iativa casei terit&riale de pensii.
;!% @n situa8ia >n care declara8ia individual( de asi=urare se suspend( din ini8iativa casei terit&riale de pensii:
aceasta va n&ti-ica asi=uratul: cu indicarea peri&adei pentru care s#a pr&dus suspendarea.
;6% C&nstatarea nereali'(rii venituril&r se -ace pe ba'a d&cumentel&r -iscale prev('ute de le=isla8ia >n materie: a
adeverin8el&r eliberate de &r=anele -iscale c&mpetente sau: dup( ca': pe ba'a datel&r -urni'ate casel&r teri
;7% @n peri&ada de suspendare prev('ut( la alin. ;0% nu se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale .i peri&ada
respectiv( nu c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
>n care >n peri&ada de suspendare s#au acCitat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: acestea nu se
restituie: -iind luate >n calcul la determinarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului lunar pentru stabilirea
ia individual( de asi=urare este suspendat( de drept: >n c&ndi8iile le=ii: pe peri&ada >n care asi=uratul a
bene-iciat de c&ncedii medicale .i indemni'a8ii de asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate .iFsau de c&ncedii pentru cre.terea
rstei de un an: ! ani: respectiv 6 ani: >n ca'ul c&pilului cu Candicap.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n sistemul public de pensii: eviden8a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale se reali'ea'( pe ba'a
ic pers&nal al asi=uratului.
;!% )atele cu caracter pers&nal actuali'ate pentru t&8i cet(8enii r&m?ni: cet(8enii Uniunii Eur&pene: ai statel&r
membre ale +pa8iului Ec&n&mic Eur&pean: ai Elve8iei .i pentru str(inii care au >nre=istrat( re'iden8aF.ederea
R&m?nia: precum .i ale pers&anel&r pentru care CNPP .i casele de pensii sect&riale >nt&cmesc d&cumenta8ii de
plat( .iFsau e-ectuea'( plata un&r presta8ii s&ciale sunt -urni'ate acest&ra =ratuit de c(tre Ministerul
ec8ia pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate: dup(
;6% )atele prev('ute la alin. ;!% sunt -urni'ate =ratuit: la cererea CNPP .i a casel&r de pensii sect&riale: .i de
&ricare alt( aut&ritate: institu8ie public( sau alt( institu8ie care de8ine ast-el de in-&rma8ii.
;7% C&n8inutul: m&dalit(8ile .i termenele de transmitere a in-&rma8iil&r prev('ute la alin. ;!% se stabilesc prin
temul public de pensii/
a% vecCimea >n munc( recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r p?n( la data de 0 aprilie !""01
LLLLLLLLLL
;0% In situa8ia pre'ent(rii .i a alt&r acte de vecCime >n munc( prev('ute de le=e: pentru peri&adele men8i&nate la
art. 05 lit. a% din le=e: acestea v&r cuprinde &bli=at&riu cel pu8in urm(t&arele elemente/

=urare s&cial( pr&duce e-ecte pentru viit&r cel mai devreme de la data
>nre=istr(rii acestuia la asi=ur(t&r .i are acela.i re=im *uridic ca .i c&ntractul de asi=urare s&cial(.
;0% @n situa8ia >n care pe parcursul derul(rii asi=ur(rii >n ba'a declara8iei individuale de asi=urare se -ace d&vada
c( e9ist( peri&ade >n care nu se reali'ea'( venituri: la cererea asi=uratului sau din ini8iativa casei terit&riale de
;!% Pentru peri&adele de suspendare prev('ute la alin. ;0% nu se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale.
;0% @n situa8ia >n care pe parcursul derul(rii asi=ur(rii >n ba'a declara8iei individuale de asi=urare se -ace d&vada
un an calendaristic nu se reali'ea'( venituri la nivelul prev('ut de le=e: declara8ia se suspend( la cererea
;!% @n situa8ia >n care declara8ia individual( de asi=urare se suspend( din ini8iativa casei terit&riale de pensii:
a pr&dus suspendarea.
;6% C&nstatarea nereali'(rii venituril&r se -ace pe ba'a d&cumentel&r -iscale prev('ute de le=isla8ia >n materie: a
adeverin8el&r eliberate de &r=anele -iscale c&mpetente sau: dup( ca': pe ba'a datel&r -urni'ate casel&r terit&riale
;7% @n peri&ada de suspendare prev('ut( la alin. ;0% nu se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale .i peri&ada
au acCitat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: acestea nu se
restituie: -iind luate >n calcul la determinarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului lunar pentru stabilirea
ia individual( de asi=urare este suspendat( de drept: >n c&ndi8iile le=ii: pe peri&ada >n care asi=uratul a
bene-iciat de c&ncedii medicale .i indemni'a8ii de asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate .iFsau de c&ncedii pentru cre.terea
rstei de un an: ! ani: respectiv 6 ani: >n ca'ul c&pilului cu Candicap.
;0% @n sistemul public de pensii: eviden8a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale se reali'ea'( pe ba'a
;!% )atele cu caracter pers&nal actuali'ate pentru t&8i cet(8enii r&m?ni: cet(8enii Uniunii Eur&pene: ai statel&r
membre ale +pa8iului Ec&n&mic Eur&pean: ai Elve8iei .i pentru str(inii care au >nre=istrat( re'iden8aF.ederea >n
R&m?nia: precum .i ale pers&anel&r pentru care CNPP .i casele de pensii sect&riale >nt&cmesc d&cumenta8ii de
plat( .iFsau e-ectuea'( plata un&r presta8ii s&ciale sunt -urni'ate acest&ra =ratuit de c(tre Ministerul
ec8ia pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate: dup(
;6% )atele prev('ute la alin. ;!% sunt -urni'ate =ratuit: la cererea CNPP .i a casel&r de pensii sect&riale: .i de
u8ie care de8ine ast-el de in-&rma8ii.
;7% C&n8inutul: m&dalit(8ile .i termenele de transmitere a in-&rma8iil&r prev('ute la alin. ;!% se stabilesc prin
a% vecCimea >n munc( recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r p?n( la data de 0 aprilie !""01
;0% In situa8ia pre'ent(rii .i a alt&r acte de vecCime >n munc( prev('ute de le=e: pentru peri&adele men8i&nate la
art. 05 lit. a% din le=e: acestea v&r cuprinde &bli=at&riu cel pu8in urm(t&arele elemente/

a% denumirea an=a*at&rului1
b% datele de identi-icare a pers&anei1
c% peri&ada >n care s#a lucrat: cu indicarea datei de >ncepere .i de >ncetare a rap&rtului de munc(1
d% men8i&narea temeiului le=al >n ba'a c(ruia a avut l&c >ncadrarea1
e% -unc8ia: meseria sau specialitatea e9ercitat(1
-% salariul tari-ar de >ncadrare1
=% denumirea sp&ruril&r cu caracter permanent: pr&centul sau suma ac&rdat(1
C% peri&ada >n care a primit sp&rul .i temeiul >n ba'a c(ruia s
;!% Actele v&r avea num(r .i dat( de >nre=istrare: .tampila unit(8ii emitente: precum .i semn(tura celui care
an=a*ea'( unitatea sau a pers&anei dele=ate >n acest sens de c&nducerea unit(8ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

b% vecCimea >n serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0%
pct. I lit. c%: p?n( la intrarea >n vi=&are a pre'entei le=i1
c% peri&ada cuprins( >ntre 0 aprilie !""0 .i data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: >
asi=urate >n ba'a Le=ii nr. 0<F!""" privind sistemul public de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: cu
m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are1
d% peri&ada cuprins( >ntre 0 ianuarie !"0
prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 60
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului din
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
c&ndi8ii n&rmale.
ART. 6!
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilat
ART. 66
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i de
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
medicale.
ART. 67
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
ART. 6
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
sect&riale.
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 03
b% datele de identi-icare a pers&anei1
a lucrat: cu indicarea datei de >ncepere .i de >ncetare a rap&rtului de munc(1
d% men8i&narea temeiului le=al >n ba'a c(ruia a avut l&c >ncadrarea1
8ia: meseria sau specialitatea e9ercitat(1
=% denumirea sp&ruril&r cu caracter permanent: pr&centul sau suma ac&rdat(1
C% peri&ada >n care a primit sp&rul .i temeiul >n ba'a c(ruia s#a ac&rdat.
;!% Actele v&r avea num(r .i dat( de >nre=istrare: .tampila unit(8ii emitente: precum .i semn(tura celui care
an=a*ea'( unitatea sau a pers&anei dele=ate >n acest sens de c&nducerea unit(8ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0%
pct. I lit. c%: p?n( la intrarea >n vi=&are a pre'entei le=i1
c% peri&ada cuprins( >ntre 0 aprilie !""0 .i data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: >
privind sistemul public de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: cu

d% peri&ada cuprins( >ntre 0 ianuarie !"0" .i data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: >n ca'ul pers&anel&r
LLLLLLLLLL
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
v('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilat
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i de
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

a lucrat: cu indicarea datei de >ncepere .i de >ncetare a rap&rtului de munc(1
;!% Actele v&r avea num(r .i dat( de >nre=istrare: .tampila unit(8ii emitente: precum .i semn(tura celui care
serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0%
c% peri&ada cuprins( >ntre 0 aprilie !""0 .i data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: >n care pers&anele au -&st
privind sistemul public de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: cu
" .i data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: >n ca'ul pers&anel&r
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
v('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
tre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind

;0% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i peri&ada suplimentar( la vecCimea >n munc( sau la vecCimea >n serviciu
ac&rdat( >n ba'a le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0 pentru peri&adele reali'ate >n =rupa I: a II
>n c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%.
;!% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i peri&adele de p?n( la data de 0 aprilie !""0 >n care & pers&an(/
a% s#a a-lat >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 7<1
b% are stabilite drepturi privind vecCimea >n munc( >n ba'a prevederil&r
ac&rdarea un&r drepturi pers&anel&r persecutate din m&tive p&litice de dictatura instaurat( cu >ncepere de la 5
martie 0<7: precum .i cel&r dep&rtate >n str(in(tate &ri c&nstituite >n pri'&nieri: republicat.
;6% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i timpul util la pensie reali'at de a=ricult&ri: >n c&ndi8iile re=lementate de
le=isla8ia privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale a=ricult&ril&r: anteri&ar( datei de 0 aprilie !""0.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0!0
;0% Prin timp util la pensie reali'at de a=ricult&ri: prev('ut la art. 03 alin. ;6% din le=e: se >n8ele=e peri&ada >n care
-&.tii membri c&&perat&ri au reali'at un v&lum de munc( >n -&stele unit(8i a=ric&le: p&trivit prevederil&r
7F0<33 privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale membril&r c&&perativel&r a=ric&le de pr&du
calculat p&trivit met&d&l&=iei utili'ate la aplicarea
s&ciale ale a=ricult&ril&r: republicat(: cu m&di-ic(rile ulteri&are.
;!% Timpul util la pensie reali'at de a=ricult&ri se calculea'( >n ani .i se determin( prin rap&rtarea v&lumului
t&tal de munc(: e9primat >n num(rul de n&rme reali'ate >n >ntrea=a peri&ad( >n care asi=uratul a lucrat >n -&sta
unitate a=ric&l( c&&peratist(: la cel mai mic num(r de n
stabilit de adunarea =eneral( a c&&perat&ril&r. Frac8iunile de an se ne=li*ea'(.
;6% Timpul util la pensie: determinat p&trivit prevederil&r alin. ;!%: nu p&ate dep(.i num(rul anil&r
calendaristici >n care asi=uratul a prestat munc( >n -&sta unitate a=ric&l( c&&peratist(.
;7% Timpul util la pensie se determin( pe ba'a datel&r: elementel&r .i in-&rma8iil&r c&n8inute >n carnetul de
pensii .i asi=ur(ri s&ciale .iFsau >n actele d&vedit&are eli
a=ric&le c&&peratiste: >nt&cmite cu respectarea prevederil&r le=ale re-erit&are la valabilitatea actel&r d&vedit&are.
ART. 0!!
@n situa8ia pers&anel&r asi=urate p&trivit
8(ranil&r cu =&sp&d(rie individual( din '&nele nec&&perativi'ate: timpul util la pensie se determin( pe ba'a
carnetului de pensii .i asi=ur(ri s&ciale .i repre'int( num(ru
minim( lunar( de 7" lei.
ART. 0!6
;0% +e asimilea'( sta=iil&r de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale peri&adele anteri&are datei de 0 aprilie !""0: >n care
asi=ura8ii au des-(.urat activit(8i dintre
lucru din -iecare lun(: numai >n l&curile de munc( avi'ate >n c&ndi8ii speciale din cadrul unit(8il&r prev('ute >n
ane9a nr. 6 la le=e: activit(8i >ncadrate: p&trivit le=isla8iei anter
;!% )&vedirea acest&r sta=ii de c&ti'are se -ace cu carnetul de munc(: c&mpletat p&trivit prevederil&r
nr. <!F0<35 privind carnetul de munc(: .iFsau cu adeverin8e elibe
pers&ana respectiv( sau: dup( ca': de institu8ia care a preluat arCivele acestuia. M&delul adeverin8ei este pre'entat
>n ane9a nr. 0!.
;6% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i asi=ura8il&r care >ndepl
a% au des-(.urat activit(8i dintre cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e1
b% au des-(.urat activit(8i numai >n l&curi de munc( din cadrul un&r unit(8i care: >n urma re&r=ani'(rii: inclusiv
prin preluarea par8ial( a patrim&niului: se re=(sesc la una dintre unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e1
c% anteri&r re&r=ani'(rii: au >ncetat rap&rturile de munc( cu unitatea care a -&st re&r=ani'at(.
;7% )&vedirea c&ndi8iil&r prev('ute la alin. ;6% se -ace cu c
)ecretului nr. <!F0<35: .i cu adeverin8e eliberate: p&trivit le=ii: de an=a*at&rul la care a lucrat pers&ana respectiv(
sau: dup( ca': de institu8ia care a preluat arCivele a
;% Adeverin8ele >nt&cmite >n c&n-&rmitate cu prevederile
-amiliei nr. 3!F!""5 pentru apr&barea N&rmel&r
>ncadrarea un&r l&curi de munc( >n c&ndi8ii speciale: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: v&r putea -i val&ri-icate la
stabilirea .i recalcularea drepturil&r de
;0% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i peri&ada suplimentar( la vecCimea >n munc( sau la vecCimea >n serviciu
n ba'a le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0 pentru peri&adele reali'ate >n =rupa I: a II
>n c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%.
sta=iu de c&ti'are .i peri&adele de p?n( la data de 0 aprilie !""0 >n care & pers&an(/
a a-lat >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 7<1
b% are stabilite drepturi privind vecCimea >n munc( >n ba'a prevederil&r )ecretului
ac&rdarea un&r drepturi pers&anel&r persecutate din m&tive p&litice de dictatura instaurat( cu >ncepere de la 5
martie 0<7: precum .i cel&r dep&rtate >n str(in(tate &ri c&nstituite >n pri'&nieri: republicat.
6% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i timpul util la pensie reali'at de a=ricult&ri: >n c&ndi8iile re=lementate de
le=isla8ia privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale a=ricult&ril&r: anteri&ar( datei de 0 aprilie !""0.
LLLLLLLLLL
;0% Prin timp util la pensie reali'at de a=ricult&ri: prev('ut la art. 03 alin. ;6% din le=e: se >n8ele=e peri&ada >n care
&.tii membri c&&perat&ri au reali'at un v&lum de munc( >n -&stele unit(8i a=ric&le: p&trivit prevederil&r
privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale membril&r c&&perativel&r a=ric&le de pr&du
calculat p&trivit met&d&l&=iei utili'ate la aplicarea Le=ii nr. 8"F0<<! privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri
s&ciale ale a=ricult&ril&r: republicat(: cu m&di-ic(rile ulteri&are.
reali'at de a=ricult&ri se calculea'( >n ani .i se determin( prin rap&rtarea v&lumului
t&tal de munc(: e9primat >n num(rul de n&rme reali'ate >n >ntrea=a peri&ad( >n care asi=uratul a lucrat >n -&sta
unitate a=ric&l( c&&peratist(: la cel mai mic num(r de n&rme plani-icat a se reali'a anual: din peri&ada respectiv(:
stabilit de adunarea =eneral( a c&&perat&ril&r. Frac8iunile de an se ne=li*ea'(.
;6% Timpul util la pensie: determinat p&trivit prevederil&r alin. ;!%: nu p&ate dep(.i num(rul anil&r
istici >n care asi=uratul a prestat munc( >n -&sta unitate a=ric&l( c&&peratist(.
;7% Timpul util la pensie se determin( pe ba'a datel&r: elementel&r .i in-&rma8iil&r c&n8inute >n carnetul de
pensii .i asi=ur(ri s&ciale .iFsau >n actele d&vedit&are eliberate de prim(ria care de8ine arCiva -&stel&r unit(8i
a=ric&le c&&peratiste: >nt&cmite cu respectarea prevederil&r le=ale re-erit&are la valabilitatea actel&r d&vedit&are.
@n situa8ia pers&anel&r asi=urate p&trivit Le=ii nr. F0<33 privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale
8(ranil&r cu =&sp&d(rie individual( din '&nele nec&&perativi'ate: timpul util la pensie se determin( pe ba'a
carnetului de pensii .i asi=ur(ri s&ciale .i repre'int( num(rul anil&r calendaristici >n care s
;0% +e asimilea'( sta=iil&r de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale peri&adele anteri&are datei de 0 aprilie !""0: >n care
asi=ura8ii au des-(.urat activit(8i dintre cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: pe durata pr&=ramului n&rmal de
lucru din -iecare lun(: numai >n l&curile de munc( avi'ate >n c&ndi8ii speciale din cadrul unit(8il&r prev('ute >n
ane9a nr. 6 la le=e: activit(8i >ncadrate: p&trivit le=isla8iei anteri&are acestei date: >n =rupa I de munc(.
;!% )&vedirea acest&r sta=ii de c&ti'are se -ace cu carnetul de munc(: c&mpletat p&trivit prevederil&r
privind carnetul de munc(: .iFsau cu adeverin8e eliberate: p&trivit le=ii: de an=a*at&rul la care a lucrat
pers&ana respectiv( sau: dup( ca': de institu8ia care a preluat arCivele acestuia. M&delul adeverin8ei este pre'entat
;6% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i asi=ura8il&r care >ndeplinesc cumulativ urm(t&arele c&ndi8ii/
a% au des-(.urat activit(8i dintre cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e1
b% au des-(.urat activit(8i numai >n l&curi de munc( din cadrul un&r unit(8i care: >n urma re&r=ani'(rii: inclusiv
l( a patrim&niului: se re=(sesc la una dintre unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e1
c% anteri&r re&r=ani'(rii: au >ncetat rap&rturile de munc( cu unitatea care a -&st re&r=ani'at(.
;7% )&vedirea c&ndi8iil&r prev('ute la alin. ;6% se -ace cu carnetul de munc(: c&mpletat p&trivit prevederil&r
: .i cu adeverin8e eliberate: p&trivit le=ii: de an=a*at&rul la care a lucrat pers&ana respectiv(
sau: dup( ca': de institu8ia care a preluat arCivele acestuia. M&delul adeverin8ei este prev('ut >n ane9a nr. 06.
;% Adeverin8ele >nt&cmite >n c&n-&rmitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii: s&lidarit(8ii s&ciale .i
pentru apr&barea N&rmel&r teCnice de aplicare a prevederil&r
>ncadrarea un&r l&curi de munc( >n c&ndi8ii speciale: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: v&r putea -i val&ri-icate la
stabilirea .i recalcularea drepturil&r de pensie dac( >ndeplinesc c&ndi8iile de -&nd .i -&rm( prev('ute de acesta.

;0% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i peri&ada suplimentar( la vecCimea >n munc( sau la vecCimea >n serviciu
n ba'a le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0 pentru peri&adele reali'ate >n =rupa I: a II#a: respectiv
>n c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%.
sta=iu de c&ti'are .i peri&adele de p?n( la data de 0 aprilie !""0 >n care & pers&an(/
)ecretului#le=e nr. 008F0<<" privind
ac&rdarea un&r drepturi pers&anel&r persecutate din m&tive p&litice de dictatura instaurat( cu >ncepere de la 5
martie 0<7: precum .i cel&r dep&rtate >n str(in(tate &ri c&nstituite >n pri'&nieri: republicat.
6% C&nstituie sta=iu de c&ti'are .i timpul util la pensie reali'at de a=ricult&ri: >n c&ndi8iile re=lementate de
le=isla8ia privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale a=ricult&ril&r: anteri&ar( datei de 0 aprilie !""0.
;0% Prin timp util la pensie reali'at de a=ricult&ri: prev('ut la art. 03 alin. ;6% din le=e: se >n8ele=e peri&ada >n care
&.tii membri c&&perat&ri au reali'at un v&lum de munc( >n -&stele unit(8i a=ric&le: p&trivit prevederil&r Le=ii nr.
privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale membril&r c&&perativel&r a=ric&le de pr&duc8ie:
privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri
reali'at de a=ricult&ri se calculea'( >n ani .i se determin( prin rap&rtarea v&lumului
t&tal de munc(: e9primat >n num(rul de n&rme reali'ate >n >ntrea=a peri&ad( >n care asi=uratul a lucrat >n -&sta
&rme plani-icat a se reali'a anual: din peri&ada respectiv(:
;6% Timpul util la pensie: determinat p&trivit prevederil&r alin. ;!%: nu p&ate dep(.i num(rul anil&r
istici >n care asi=uratul a prestat munc( >n -&sta unitate a=ric&l( c&&peratist(.
;7% Timpul util la pensie se determin( pe ba'a datel&r: elementel&r .i in-&rma8iil&r c&n8inute >n carnetul de
berate de prim(ria care de8ine arCiva -&stel&r unit(8i
a=ric&le c&&peratiste: >nt&cmite cu respectarea prevederil&r le=ale re-erit&are la valabilitatea actel&r d&vedit&are.
privind pensiile .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale ale
8(ranil&r cu =&sp&d(rie individual( din '&nele nec&&perativi'ate: timpul util la pensie se determin( pe ba'a
l anil&r calendaristici >n care s#a acCitat c&ntribu8ia
;0% +e asimilea'( sta=iil&r de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale peri&adele anteri&are datei de 0 aprilie !""0: >n care
cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: pe durata pr&=ramului n&rmal de
lucru din -iecare lun(: numai >n l&curile de munc( avi'ate >n c&ndi8ii speciale din cadrul unit(8il&r prev('ute >n
i&are acestei date: >n =rupa I de munc(.
;!% )&vedirea acest&r sta=ii de c&ti'are se -ace cu carnetul de munc(: c&mpletat p&trivit prevederil&r )ecretului
rate: p&trivit le=ii: de an=a*at&rul la care a lucrat
pers&ana respectiv( sau: dup( ca': de institu8ia care a preluat arCivele acestuia. M&delul adeverin8ei este pre'entat
inesc cumulativ urm(t&arele c&ndi8ii/
b% au des-(.urat activit(8i numai >n l&curi de munc( din cadrul un&r unit(8i care: >n urma re&r=ani'(rii: inclusiv
l( a patrim&niului: se re=(sesc la una dintre unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e1
c% anteri&r re&r=ani'(rii: au >ncetat rap&rturile de munc( cu unitatea care a -&st re&r=ani'at(.
arnetul de munc(: c&mpletat p&trivit prevederil&r
: .i cu adeverin8e eliberate: p&trivit le=ii: de an=a*at&rul la care a lucrat pers&ana respectiv(
cestuia. M&delul adeverin8ei este prev('ut >n ane9a nr. 06.
Ordinului ministrului muncii: s&lidarit(8ii s&ciale .i
teCnice de aplicare a prevederil&r Le=ii nr. !!5F!""5 privind
>ncadrarea un&r l&curi de munc( >n c&ndi8ii speciale: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: v&r putea -i val&ri-icate la
pensie dac( >ndeplinesc c&ndi8iile de -&nd .i -&rm( prev('ute de acesta.

. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 0!
la n&rme

)ate de identi-icare a unit(8ii
...............................
Nr. ...........F...............


A)EHERINAB

+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna ..........: n(scutFn(scut( la data de ........ >n l&calitatea .........:
*ude8ul ........: av?nd c&dul numeric pers&nal .........:
s&cietatea$0% ............: >n meseriaF-unc8ia ........: >n peri&ada ......... .
Pe peri&ada ........ se >ncadrea'( >n =rupa I de munc(: >n pr&cent de ....: >n ba'a prevederil&r$!% .........: a
care se re=(se.te la p&'i8ia ......... din ane9a nr. ! la
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
+&cietatea se re=(se.te la p&'i8ia ......... d
ulteri&are.
Men8i&n(m c( pre'enta adeverin8( s
cun&sc?ndu#se at?t prevederile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&arC&nduc(t&rul unit(8ii:
...........................
;numele: prenumele: semn(tura .i .tampila%
##############
$0% +e c&mpletea'( cu denumirea s&ciet(8ii sau: dup( ca':
$!% +e preci'ea'( actul n&rmativ ;num(r: dat(: p&'i8ie: ane9(% >n ba'a c(ruia a -&st >ncadrat >n =rupa I de munc(:
anteri&r datei de 0 aprilie !""0.


ANEGA 06
la n&rme

)ate de identi-icare a unit(8ii
...............................
Nr. .......F.......

A)EHERINAB

+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna ............: n(scutFn(scut( la data de ........ >n l&calitatea ........:
*ude8ul ........: av?nd c&dul numeric pers&nal ..........: a -&st an=a*atFan=a*at( cu c&ntract individual de munc( la
s&cietatea$0% ..........: >n meseriaF-unc8ia .........: >n peri&ada ........ .
Pe peri&ada$!% ......... se >ncadrea'( >n =rupa I de munc(: >n pr&cent de ..
activitate care se re=(se.te la p&'i8ia .... din ane9a nr. ! la
publice: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
L&cul de munc( unde se des-(.&ar( activitatea prev('ut( >n ane9a nr. ! la
c&mplet(rile ulteri&are: a -&st preluat de s&cietatea ...............................: care se re=(se.te la p&'i8ia .......
nr. 6 la Le=ea nr. !56F!"0": cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
Preluarea l&cului de munc( s#a -(cut >n ba'a$7% .........: >ncep?nd cu data de ........ .
+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna ..........: n(scutFn(scut( la data de ........ >n l&calitatea .........:
*ude8ul ........: av?nd c&dul numeric pers&nal .........: a -&st an=a*atFan=a*at( cu c&ntract individual de munc( la
s&cietatea$0% ............: >n meseriaF-unc8ia ........: >n peri&ada ......... .
Pe peri&ada ........ se >ncadrea'( >n =rupa I de munc(: >n pr&cent de ....: >n ba'a prevederil&r$!% .........: a
care se re=(se.te la p&'i8ia ......... din ane9a nr. ! la Le=ea nr. !56F!"0" privind sistemul unitar de pensii publice:
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
+&cietatea se re=(se.te la p&'i8ia ......... din ane9a nr. 6 la Le=ea nr. !56F!"0": cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile
Men8i&n(m c( pre'enta adeverin8( s#a eliberat >n ba'a d&cumentel&r: veri-icabile: a-late >n arCiva s&ciet(8ii:
ile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&are utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.
;numele: prenumele: semn(tura .i .tampila%
$0% +e c&mpletea'( cu denumirea s&ciet(8ii sau: dup( ca': cu eventualele denumiri anteri&are.
$!% +e preci'ea'( actul n&rmativ ;num(r: dat(: p&'i8ie: ane9(% >n ba'a c(ruia a -&st >ncadrat >n =rupa I de munc(:
+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna ............: n(scutFn(scut( la data de ........ >n l&calitatea ........:
nd c&dul numeric pers&nal ..........: a -&st an=a*atFan=a*at( cu c&ntract individual de munc( la
s&cietatea$0% ..........: >n meseriaF-unc8ia .........: >n peri&ada ........ .
Pe peri&ada$!% ......... se >ncadrea'( >n =rupa I de munc(: >n pr&cent de .....: >n ba'a prevederil&r$6% .......:
activitate care se re=(se.te la p&'i8ia .... din ane9a nr. ! la Le=ea nr. !56F!"0" privind sistemul unitar de pensii
publice: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
c( unde se des-(.&ar( activitatea prev('ut( >n ane9a nr. ! la Le=ea nr. !56F!"0"
c&mplet(rile ulteri&are: a -&st preluat de s&cietatea ...............................: care se re=(se.te la p&'i8ia .......
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
a -(cut >n ba'a$7% .........: >ncep?nd cu data de ........ .

+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna ..........: n(scutFn(scut( la data de ........ >n l&calitatea .........:
a -&st an=a*atFan=a*at( cu c&ntract individual de munc( la
Pe peri&ada ........ se >ncadrea'( >n =rupa I de munc(: >n pr&cent de ....: >n ba'a prevederil&r$!% .........: activitate
privind sistemul unitar de pensii publice:
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile
a eliberat >n ba'a d&cumentel&r: veri-icabile: a-late >n arCiva s&ciet(8ii:
ile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
e utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.
cu eventualele denumiri anteri&are.
$!% +e preci'ea'( actul n&rmativ ;num(r: dat(: p&'i8ie: ane9(% >n ba'a c(ruia a -&st >ncadrat >n =rupa I de munc(:
+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna ............: n(scutFn(scut( la data de ........ >n l&calitatea ........:
nd c&dul numeric pers&nal ..........: a -&st an=a*atFan=a*at( cu c&ntract individual de munc( la
...: >n ba'a prevederil&r$6% .......:
privind sistemul unitar de pensii
Le=ea nr. !56F!"0": cu m&di-ic(rile .i
c&mplet(rile ulteri&are: a -&st preluat de s&cietatea ...............................: care se re=(se.te la p&'i8ia ....... din ane9a
a -(cut >n ba'a$7% .........: >ncep?nd cu data de ........ .

Men8i&n(m c( pre'enta adeverin8( s
cun&sc?ndu#se at?t prevederile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&are utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.C&nduc(t&rul unit(8ii:
................................
;numele: prenumele: semn(tura .i .tampila%

###############
$0% +e c&mpletea'( cu denumirea s&ciet(8ii sau: dup( ca': cu eventualele denumiri anteri&are.
$!% Pentru peri&ada anteri&ar( datei de 0 aprilie !""0.
$6% +e preci'ea'( actul n&rmativ ;num(r: dat(: p&'i8ie: ane9(% >n ba'a c(ruia a -&st >ncadrat >n =rupa I de munc(:
anteri&r datei de 0 aprilie !""0.
$7% +e >nscriu actele n&rmative sau alte d&cumente care au re=lementat aceast( preluare.
. NORMA !"F"6F!"00
CAP. II
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
sistemul public de pensii

ART. 60
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pe
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
c&ndi8ii n&rmale.
ART. 6!
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
ART. 66
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
medicale.
ART. 67
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
ART. 6
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
sect&riale.
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 08
Men8i&n(m c( pre'enta adeverin8( s#a eliberat >n ba'a d&cumentel&r: veri-icabile: a-late >n arCiva s&ciet(8ii:
se at?t prevederile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&are utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.
;numele: prenumele: semn(tura .i .tampila%
$0% +e c&mpletea'( cu denumirea s&ciet(8ii sau: dup( ca': cu eventualele denumiri anteri&are.
$!% Pentru peri&ada anteri&ar( datei de 0 aprilie !""0.
l n&rmativ ;num(r: dat(: p&'i8ie: ane9(% >n ba'a c(ruia a -&st >ncadrat >n =rupa I de munc(:
$7% +e >nscriu actele n&rmative sau alte d&cumente care au re=lementat aceast( preluare.
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pe
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
>n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

rat >n ba'a d&cumentel&r: veri-icabile: a-late >n arCiva s&ciet(8ii:
se at?t prevederile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&are utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.
$0% +e c&mpletea'( cu denumirea s&ciet(8ii sau: dup( ca': cu eventualele denumiri anteri&are.
l n&rmativ ;num(r: dat(: p&'i8ie: ane9(% >n ba'a c(ruia a -&st >ncadrat >n =rupa I de munc(:
$7% +e >nscriu actele n&rmative sau alte d&cumente care au re=lementat aceast( preluare.
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
>n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind

Pentru peri&adele ulteri&are datei de 0 aprilie !""0 care repre'int(: c&n-&rm le=ii: sta=iu de c&ti'are reali'at >n
c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale sau alte c&n
munc( sau la vecCimea >n serviciu: care c&nstituie sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii n&rmale: dup( cum urmea'(/
a% 6 luni pentru -iecare an lucrat >n c&ndi8ii de&sebite de munc(1
b% 5 luni pentru -iecare an lucrat >n c&ndi8ii speciale de munc(1
c% 0! luni pentru -iecare an lucrat >n alte c&ndi8ii de munc( a.a cum sunt re=lementate la art. !< alin. ;!%.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
CAP. II
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
sistemul public de pensii

ART. 60
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
c&ndi8ii n&rmale.
ART. 6!
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
ART. 66
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
medicale.
ART. 67
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
ART. 6
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
sect&riale.
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0<
;0% C&nstituie sta=iu de c&ti'are peri&adele de timp pentru care asi=ura8ii dat&rea'( .iFsau pl(tesc c&ntribu8ii de
asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii di
ac&rdurile sau c&nven8iile interna8i&nale la care R&m?nia este parte.
;!% La stabilirea drepturil&r de asi=ur(ri s&ciale se iau >n c&nsiderare sta=iile de c&ti'are reali'ate >n sistemul
public de pensii din R&m?nia: precum .i peri&adele de asi=urare reali'ate sau recun&scute ca atare >n alte 8(ri: >n
c&ndi8iile re=lementate prin instrumente *uridice cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte .iFsau
re=ulamente c&munitare.
;6% @n sistemul public de pensii: &bli=a8iile .i presta8iile de asi=ur(ri s&ciale se acCit( >n m&ned( na8i&nal(.
;7% @n ca'ul drepturil&r salariale sau venituril&r asi=urate: stabilite >n m&neda alt&r 8(ri pe terit&riul R&m?niei:
c&ntribu8iile se pl(tesc >n lei la cursul de scCimb valutar c&municat de Janca Na8i&nal( a R&m?niei din data
stabilit( pentru plata acest&r drepturi.
Pentru peri&adele ulteri&are datei de 0 aprilie !""0 care repre'int(: c&n-&rm le=ii: sta=iu de c&ti'are reali'at >n
c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale sau alte c&ndi8ii de munc( se ac&rd( peri&ade suplimentare la vecCimea >n
munc( sau la vecCimea >n serviciu: care c&nstituie sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii n&rmale: dup( cum urmea'(/
a% 6 luni pentru -iecare an lucrat >n c&ndi8ii de&sebite de munc(1
pentru -iecare an lucrat >n c&ndi8ii speciale de munc(1
c% 0! luni pentru -iecare an lucrat >n alte c&ndi8ii de munc( a.a cum sunt re=lementate la art. !< alin. ;!%.
LLLLLLLLLL
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
'ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
>n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
e pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% C&nstituie sta=iu de c&ti'are peri&adele de timp pentru care asi=ura8ii dat&rea'( .iFsau pl(tesc c&ntribu8ii de
asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii din R&m?nia: precum .i >n alte 8(ri: >n c&ndi8iile stabilite prin
ac&rdurile sau c&nven8iile interna8i&nale la care R&m?nia este parte.
;!% La stabilirea drepturil&r de asi=ur(ri s&ciale se iau >n c&nsiderare sta=iile de c&ti'are reali'ate >n sistemul
blic de pensii din R&m?nia: precum .i peri&adele de asi=urare reali'ate sau recun&scute ca atare >n alte 8(ri: >n
c&ndi8iile re=lementate prin instrumente *uridice cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte .iFsau
@n sistemul public de pensii: &bli=a8iile .i presta8iile de asi=ur(ri s&ciale se acCit( >n m&ned( na8i&nal(.
;7% @n ca'ul drepturil&r salariale sau venituril&r asi=urate: stabilite >n m&neda alt&r 8(ri pe terit&riul R&m?niei:
n lei la cursul de scCimb valutar c&municat de Janca Na8i&nal( a R&m?niei din data


Pentru peri&adele ulteri&are datei de 0 aprilie !""0 care repre'int(: c&n-&rm le=ii: sta=iu de c&ti'are reali'at >n
di8ii de munc( se ac&rd( peri&ade suplimentare la vecCimea >n
munc( sau la vecCimea >n serviciu: care c&nstituie sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii n&rmale: dup( cum urmea'(/
c% 0! luni pentru -iecare an lucrat >n alte c&ndi8ii de munc( a.a cum sunt re=lementate la art. !< alin. ;!%.
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
'ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
>n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
;0% C&nstituie sta=iu de c&ti'are peri&adele de timp pentru care asi=ura8ii dat&rea'( .iFsau pl(tesc c&ntribu8ii de
n R&m?nia: precum .i >n alte 8(ri: >n c&ndi8iile stabilite prin
;!% La stabilirea drepturil&r de asi=ur(ri s&ciale se iau >n c&nsiderare sta=iile de c&ti'are reali'ate >n sistemul
blic de pensii din R&m?nia: precum .i peri&adele de asi=urare reali'ate sau recun&scute ca atare >n alte 8(ri: >n
c&ndi8iile re=lementate prin instrumente *uridice cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte .iFsau
@n sistemul public de pensii: &bli=a8iile .i presta8iile de asi=ur(ri s&ciale se acCit( >n m&ned( na8i&nal(.
;7% @n ca'ul drepturil&r salariale sau venituril&r asi=urate: stabilite >n m&neda alt&r 8(ri pe terit&riul R&m?niei:
n lei la cursul de scCimb valutar c&municat de Janca Na8i&nal( a R&m?niei din dataKLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
CAP. II
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
sistemul public de pensii

ART. 60
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
.&ma* pentru care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie d
c&ndi8ii n&rmale.
ART. 6!
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
ART. 66
Peri&ada pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&
medicale.
ART. 67
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea dete
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
ART. 6
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat(
sect&riale.
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

CAP. II
Ju=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat

ART. !"
;0% Ju=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat cuprinde veniturile .i cCeltuielile sistemului public de pensii.
;!% 2uvernul elab&rea'( anual: pe ba'a pr&puneril&r CNPP .i ale
sect&riale: pr&iectul le=ii bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: pe care >l supune spre apr&bare Parlamentului.
;6% Casele de pensii sect&riale elab&rea'( pr&puneri pentru bu=etul asi=ur(ril&r s&cia
institu8iil&r publice >n sub&rdinea c(r&ra -unc8i&nea'(.
;7% @n situa8ia >n care le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat nu a -&st ad&ptat( cu cel pu8in 6 'ile >nainte de
e9pirarea e9erci8iului bu=etar: se aplic( >n c&nti
precedent: p?n( la ad&ptarea n&ului bu=et.
ART. !0
Heniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat pr&vin din/
a% c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?
b% sume al&cate de la bu=etul de stat pentru ecCilibrarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: care se apr&b(
prin le=ile bu=etare anuale.
LLLLLLLLLL
+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
;0% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II: III .i H din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&
sistemul public de pensii peri&adele pentru care s#au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
u8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
activitatea: sau: dup( ca': >n 'ile lucr(t&are din num(rul 'ilel&r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
;0% +ta=iul de c&ti'are se determin( .i se e9prim( >n 'ile calendaristice.
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea dete
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
Pensii Publice: denumit( >n c&ntinuare CNPP.
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Ju=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat cuprinde veniturile .i cCeltuielile sistemului public de pensii.
;!% 2uvernul elab&rea'( anual: pe ba'a pr&puneril&r CNPP .i ale institu8iil&r care au >n sub&rdine case de pensii
sect&riale: pr&iectul le=ii bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: pe care >l supune spre apr&bare Parlamentului.
;6% Casele de pensii sect&riale elab&rea'( pr&puneri pentru bu=etul asi=ur(ril&r s&cia
institu8iil&r publice >n sub&rdinea c(r&ra -unc8i&nea'(.
;7% @n situa8ia >n care le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat nu a -&st ad&ptat( cu cel pu8in 6 'ile >nainte de
e9pirarea e9erci8iului bu=etar: se aplic( >n c&ntinuare prevederile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat pe anul
precedent: p?n( la ad&ptarea n&ului bu=et.
Heniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat pr&vin din/
a% c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere: precum .i din alte venituri: p&trivit le=ii1
b% sume al&cate de la bu=etul de stat pentru ecCilibrarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: care se apr&b(

+ta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii. Certi-icarea sta=iului de c&ti'are .i a puncta*ului reali'at >n
din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: c&nstituie sta=iu de c&ti'are >n
au dat&rat .i pl(tit c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: sup&rtate din bu=etul asi=ur(ril&r pentru
u8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale: sta=iul de
c&ti'are se determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
e asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale >n sistemul public de pensii se >nre=istrea'( >n
'ile lucrate dintre cele lucr(t&are: c&respun'(t&are c&ndi8iil&r de munc( >n care asi=uratul >.i des-(.&ar(
r calendaristice: >n ca'ul peri&adel&r de c&ncedii
;!% M&dalitatea teCnic( de trans-&rmare a 'ilel&r lucr(t&are >n 'ile calendaristice: >n vederea determin(rii
sta=iului de c&ti'are reali'at: se -ace p&trivit pr&cedurii apr&bate prin &rdin al pre.edintelui Casei Na8i&nale de
la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
;0% Ju=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat cuprinde veniturile .i cCeltuielile sistemului public de pensii.
institu8iil&r care au >n sub&rdine case de pensii
sect&riale: pr&iectul le=ii bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: pe care >l supune spre apr&bare Parlamentului.
;6% Casele de pensii sect&riale elab&rea'( pr&puneri pentru bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i le transmit
;7% @n situa8ia >n care le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat nu a -&st ad&ptat( cu cel pu8in 6 'ile >nainte de
nuare prevederile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat pe anul
r'iere: precum .i din alte venituri: p&trivit le=ii1
b% sume al&cate de la bu=etul de stat pentru ecCilibrarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: care se apr&b(

ART. !!
;0% CCeltuielile bu=etului asi=ur(ril&r s
sistemul public de pensii: cCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea sistemului public de pensii: -inan8area
un&r investi8ii pr&prii: alte cCeltuieli prev('ute de le=e.
;!% )in veniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se prelev( anual p?n( la 6D pentru c&nstituirea unui
-&nd de re'erv(.
;6% F&ndul de re'erv( cumulat nu p&ate dep(.i nivelul cCeltuielil&r prev('ute pentru anul bu=etar respectiv.
;7% F&ndul de re'erv( se utili'ea'( pentru ac&perirea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale >n situa8ii temeinic
m&tivate sau a alt&r cCeltuieli ale sistemului public de pensii: apr&bate prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de
stat.
;% F&ndul de re'erv( nu se p&ate utili'a >n primii 6 ani de la >nceperea c&nstituirii acestuia.
;5% F&ndul de re'erv( se c&nstituie >n anii >n care bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat este e9cedentar: nu
prime.te sume pentru ecCilibrare: p&trivit art. !0 lit. b%: .i numa
ale bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. !6
;0% @n termen de 5 luni de la publicarea pre'entei le=i: A=en8ia Na8i&nal( de Administrare Fiscal(: denumit( >n
c&ntinuare ANAF: CNPP .i casele de pensii sect&riale au &bli=a8ia s( c&rele'e ba'ele pr&prii de date pentru
reali'area unei eviden8e c&recte .i unitare a drepturil&r .i &bli=a8iil&r participan8il&r la sistemul public de pensii:
precum .i la sistemul -&nduril&r de pensii administrate privat
;!% CNPP: casele de pensii sect&riale .i ANAF au &bli=a8ia s( >.i transmit( recipr&c in-&rma8iile re-erit&are la
sumele repre'ent?nd c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: declarate .i: respectiv: pl(tite de an=a*at&ri.
;6% CNPP: casele de pensii sect&riale .i ANAF: pe ba'a in-&rma8iil&r prev('ute la alin. ;!%: identi-ic( situa8iile >n
care an=a*at&rii nu au respectat prevederile le=ale privind declararea .i plata c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale:
dispun?nd m(surile prev('ute de le=e.
;7% Institu8iile prev('ute la alin. ;6% >.i ac&rd( recipr&c .i =ratuit accesul la in-&rma8iile re-erit&are la declararea
.i plata c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale din ba'ele de date pe care le au >n administrare.
;% Anual: dup( depunerea declara8iil&r -iscal
altele dec?t cele care reali'ea'( venituri din salarii sau asimilate acest&ra.
ART. !7
;0% E9cedentele anuale ale bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat p&t -i utili'ate >n anul urm(
destina8iil&r apr&bate prin le=e: dup( re=ulari'area cu bu=etul de stat: >n limita sumel&r primite de acesta: p&trivit
prevederil&r art. !0 lit. b%.
;!% Eventualul de-icit curent al bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se ac&per( din -&
;6% )e-icitul din anii preceden8i .i din anul curent al bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat r(mas dup( utili'area
-&ndului de re'erv( se -inan8ea'( din disp&nibilit(8ile c&ntului curent =eneral al Tre'&reriei +tatului.
ART. !
)isp&nibilit(8ile b(ne.ti ale asi=ur(ril&r s&ciale de stat sunt purt(t&are de d&b?n'i: nivelul d&b?n'il&r
stabilindu#se prin c&nven8ii >ncCeiate de CNPP cu Tre'&reria +tatului.
ART. !5
@n m&d e9cep8i&nal: >n situa8ii m&tivate: pentru ac&perirea
epui'area -&ndului de re'erv(: veniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se c&mpletea'( cu sume care se
al&c( de la bu=etul de stat.

CAP. III
C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale

ART. !3
;0% @n sistemul public de pensii sunt c&ntribuabili: dup( ca'/
a% asi=ura8ii care dat&rea'( c&ntribu8ii individuale de asi=ur(ri s&ciale1
b% an=a*at&rii .i institu8iile care e-ectuea'( plata a*ut&arel&r >n situa8
pct. H1
c% pers&anele *uridice la care >.i des-(.&ar( activitatea asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. d% .i pct. II:
asimilate an=a*at&rului >n c&ndi8iile pre'entei le=i1
############
;0% CCeltuielile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat ac&per( c&ntraval&area presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale din
sistemul public de pensii: cCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea sistemului public de pensii: -inan8area
un&r investi8ii pr&prii: alte cCeltuieli prev('ute de le=e.
;!% )in veniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se prelev( anual p?n( la 6D pentru c&nstituirea unui
;6% F&ndul de re'erv( cumulat nu p&ate dep(.i nivelul cCeltuielil&r prev('ute pentru anul bu=etar respectiv.
de re'erv( se utili'ea'( pentru ac&perirea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale >n situa8ii temeinic
m&tivate sau a alt&r cCeltuieli ale sistemului public de pensii: apr&bate prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de
nu se p&ate utili'a >n primii 6 ani de la >nceperea c&nstituirii acestuia.
;5% F&ndul de re'erv( se c&nstituie >n anii >n care bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat este e9cedentar: nu
prime.te sume pentru ecCilibrare: p&trivit art. !0 lit. b%: .i numai dup( ac&perirea de-icitel&r din anii preceden8i
ale bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;0% @n termen de 5 luni de la publicarea pre'entei le=i: A=en8ia Na8i&nal( de Administrare Fiscal(: denumit( >n
pensii sect&riale au &bli=a8ia s( c&rele'e ba'ele pr&prii de date pentru
reali'area unei eviden8e c&recte .i unitare a drepturil&r .i &bli=a8iil&r participan8il&r la sistemul public de pensii:
precum .i la sistemul -&nduril&r de pensii administrate privat.
;!% CNPP: casele de pensii sect&riale .i ANAF au &bli=a8ia s( >.i transmit( recipr&c in-&rma8iile re-erit&are la
sumele repre'ent?nd c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: declarate .i: respectiv: pl(tite de an=a*at&ri.
&riale .i ANAF: pe ba'a in-&rma8iil&r prev('ute la alin. ;!%: identi-ic( situa8iile >n
care an=a*at&rii nu au respectat prevederile le=ale privind declararea .i plata c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale:

u8iile prev('ute la alin. ;6% >.i ac&rd( recipr&c .i =ratuit accesul la in-&rma8iile re-erit&are la declararea
.i plata c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale din ba'ele de date pe care le au >n administrare.
;% Anual: dup( depunerea declara8iil&r -iscale: ANAF transmite CNPP veniturile reali'ate de pers&anele -i'ice:
altele dec?t cele care reali'ea'( venituri din salarii sau asimilate acest&ra.
;0% E9cedentele anuale ale bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat p&t -i utili'ate >n anul urm(
destina8iil&r apr&bate prin le=e: dup( re=ulari'area cu bu=etul de stat: >n limita sumel&r primite de acesta: p&trivit
;!% Eventualul de-icit curent al bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se ac&per( din -&
;6% )e-icitul din anii preceden8i .i din anul curent al bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat r(mas dup( utili'area
-&ndului de re'erv( se -inan8ea'( din disp&nibilit(8ile c&ntului curent =eneral al Tre'&reriei +tatului.
)isp&nibilit(8ile b(ne.ti ale asi=ur(ril&r s&ciale de stat sunt purt(t&are de d&b?n'i: nivelul d&b?n'il&r
se prin c&nven8ii >ncCeiate de CNPP cu Tre'&reria +tatului.
@n m&d e9cep8i&nal: >n situa8ii m&tivate: pentru ac&perirea de-icitului bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: dup(
epui'area -&ndului de re'erv(: veniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se c&mpletea'( cu sume care se
;0% @n sistemul public de pensii sunt c&ntribuabili: dup( ca'/
a% asi=ura8ii care dat&rea'( c&ntribu8ii individuale de asi=ur(ri s&ciale1
b% an=a*at&rii .i institu8iile care e-ectuea'( plata a*ut&arel&r >n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0%
c% pers&anele *uridice la care >.i des-(.&ar( activitatea asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. d% .i pct. II:
asimilate an=a*at&rului >n c&ndi8iile pre'entei le=i1

&ciale de stat ac&per( c&ntraval&area presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale din
sistemul public de pensii: cCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea sistemului public de pensii: -inan8area
;!% )in veniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se prelev( anual p?n( la 6D pentru c&nstituirea unui
;6% F&ndul de re'erv( cumulat nu p&ate dep(.i nivelul cCeltuielil&r prev('ute pentru anul bu=etar respectiv.
de re'erv( se utili'ea'( pentru ac&perirea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale >n situa8ii temeinic
m&tivate sau a alt&r cCeltuieli ale sistemului public de pensii: apr&bate prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de
nu se p&ate utili'a >n primii 6 ani de la >nceperea c&nstituirii acestuia.
;5% F&ndul de re'erv( se c&nstituie >n anii >n care bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat este e9cedentar: nu
i dup( ac&perirea de-icitel&r din anii preceden8i
;0% @n termen de 5 luni de la publicarea pre'entei le=i: A=en8ia Na8i&nal( de Administrare Fiscal(: denumit( >n
pensii sect&riale au &bli=a8ia s( c&rele'e ba'ele pr&prii de date pentru
reali'area unei eviden8e c&recte .i unitare a drepturil&r .i &bli=a8iil&r participan8il&r la sistemul public de pensii:
;!% CNPP: casele de pensii sect&riale .i ANAF au &bli=a8ia s( >.i transmit( recipr&c in-&rma8iile re-erit&are la
sumele repre'ent?nd c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: declarate .i: respectiv: pl(tite de an=a*at&ri.
&riale .i ANAF: pe ba'a in-&rma8iil&r prev('ute la alin. ;!%: identi-ic( situa8iile >n
care an=a*at&rii nu au respectat prevederile le=ale privind declararea .i plata c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale:
u8iile prev('ute la alin. ;6% >.i ac&rd( recipr&c .i =ratuit accesul la in-&rma8iile re-erit&are la declararea
.i plata c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale din ba'ele de date pe care le au >n administrare.
e: ANAF transmite CNPP veniturile reali'ate de pers&anele -i'ice:
;0% E9cedentele anuale ale bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat p&t -i utili'ate >n anul urm(t&r: p&trivit
destina8iil&r apr&bate prin le=e: dup( re=ulari'area cu bu=etul de stat: >n limita sumel&r primite de acesta: p&trivit
;!% Eventualul de-icit curent al bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se ac&per( din -&ndul de re'erv(.
;6% )e-icitul din anii preceden8i .i din anul curent al bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat r(mas dup( utili'area
-&ndului de re'erv( se -inan8ea'( din disp&nibilit(8ile c&ntului curent =eneral al Tre'&reriei +tatului.
)isp&nibilit(8ile b(ne.ti ale asi=ur(ril&r s&ciale de stat sunt purt(t&are de d&b?n'i: nivelul d&b?n'il&r
de-icitului bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: dup(
epui'area -&ndului de re'erv(: veniturile bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat se c&mpletea'( cu sume care se
ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0%
c% pers&anele *uridice la care >.i des-(.&ar( activitatea asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. d% .i pct. II:

Litera c% a alin. ;0% al art. !3 a -&st m&di-icat( de pct. 5 al
!6 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

d% A=en8ia Na8i&nal( pentru Ocuparea F&r8ei de Munc(: care administrea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*:
institu8ie care: pentru .&meri: este asimilat( an=a*at&rului1
e% pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%.
############
Litera e% a alin. ;0% al art. !3 a -&st m&di-icat( de pct. 5 al
!6 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

;!% C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&cial
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
;6% C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: respectiv c&ta c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta
c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de an=a*at&r: sunt prev('ute >n
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are. C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale p&t -i m&di-icate prin le=ea
bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat$%.
############
Alin. ;6% al art. !3 a -&st m&di-icat de pct. 3 al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
$% NOTA C.T.C.E. +.A. Piatra#Neam8/
Art. 03: Cap. III din LE2EA nr. !83 din !8 decembrie !"0"
decembrie !"0" prevede/
,Art. 03
;0% Pentru anul !"00 c&tele de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale se stabilesc dup( cum urmea'(/
a% 60:6D pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
an=a*a8i .i !":8D dat&rat( de an=a*at&ri1
b% 65:6D pentru c&ndi8ii de&sebite de munc
an=a*a8i .i !:8D dat&rat( de an=a*at&ri1
c% 70:6D pentru c&ndi8ii speciale de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
an=a*a8i .i 6":8D dat&rat( de an=a*at&r
;!% @n c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( la alin. ;0% este inclus( .i c&ta de 6D a-erent(
-&nduril&r de pensii administrate privat: prev('ut( de
privat: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
;6% C&tele prev('ute la alin. ;0% .i ;!% se aplic( >ncep?nd cu veniturile a-erente lunii ianuarie !"00.,

;7% @n c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale
a-erent( -&nduril&r de pensii administrate privat: prev('ut( de
administrate privat: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 7
;0% Obli=a8ia de plat( c(tre bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat c&nst( >n plata
;!% C&tele c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale: a celei dat&rate de an=a*at&r: ba'a de calcul a acest&ra:
termenele de plat( .i celelalte aspecte privind c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale sunt re=lementate
,C&ntribu8ii s&ciale &bli=at&rii, din Le=ea nr. 30F!""6
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. !8
;0% C&ndi8iile de munc( >n care se des-(.&ar(
de&sebite .i speciale.
;!% Pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: c&ndi8iile >n care se des-(.&ar( activitatea p&t -i
n&rmale: de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
ART. !<
tera c% a alin. ;0% al art. !3 a -&st m&di-icat( de pct. 5 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
pentru Ocuparea F&r8ei de Munc(: care administrea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*:
institu8ie care: pentru .&meri: este asimilat( an=a*at&rului1
e% pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%.
0% al art. !3 a -&st m&di-icat( de pct. 5 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;!% C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale sunt di-eren8iate >n -unc8ie de c&ndi8iile de munc( n&rmale:
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
;6% C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: respectiv c&ta c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta
s&ciale dat&rat( de an=a*at&r: sunt prev('ute >n Le=ea nr. 30F!""6
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are. C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale p&t -i m&di-icate prin le=ea
ril&r s&ciale de stat$%.
Alin. ;6% al art. !3 a -&st m&di-icat de pct. 3 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
Neam8/
Art. 03: Cap. III din LE2EA nr. !83 din !8 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 88" din !8
ibu8ie de asi=ur(ri s&ciale se stabilesc dup( cum urmea'(/
a% 60:6D pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
an=a*a8i .i !":8D dat&rat( de an=a*at&ri1
b% 65:6D pentru c&ndi8ii de&sebite de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
an=a*a8i .i !:8D dat&rat( de an=a*at&ri1
c% 70:6D pentru c&ndi8ii speciale de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
an=a*a8i .i 6":8D dat&rat( de an=a*at&ri.
;!% @n c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( la alin. ;0% este inclus( .i c&ta de 6D a-erent(
-&nduril&r de pensii administrate privat: prev('ut( de Le=ea nr. 700F!""7 privind -&ndurile de pen
privat: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
;6% C&tele prev('ute la alin. ;0% .i ;!% se aplic( >ncep?nd cu veniturile a-erente lunii ianuarie !"00.,
;7% @n c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( la alin. ;6% este inclus( .i c&ta de c&ntribu8ie
a-erent( -&nduril&r de pensii administrate privat: prev('ut( de Le=ea nr. 700F!""7
administrate privat: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
LLLLLLLLLL
;0% Obli=a8ia de plat( c(tre bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat c&nst( >n plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;!% C&tele c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale: a celei dat&rate de an=a*at&r: ba'a de calcul a acest&ra:
termenele de plat( .i celelalte aspecte privind c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale sunt re=lementate
Le=ea nr. 30F!""6: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% C&ndi8iile de munc( >n care se des-(.&ar( activitatea asi=ura8il&r din sistemul public de pensii p&t -i n&rmale:
;!% Pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: c&ndi8iile >n care se des-(.&ar( activitatea p&t -i
c&ndi8ii de munc(.

art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
pentru Ocuparea F&r8ei de Munc(: care administrea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*:
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
e sunt di-eren8iate >n -unc8ie de c&ndi8iile de munc( n&rmale:
;6% C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: respectiv c&ta c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta
Le=ea nr. 30F!""6 privind C&dul -iscal:
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are. C&tele de c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale p&t -i m&di-icate prin le=ea
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 88" din !8
ibu8ie de asi=ur(ri s&ciale se stabilesc dup( cum urmea'(/
a% 60:6D pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
c% 70:6D pentru c&ndi8ii speciale de munc(: dat&rat( de an=a*at&r .i an=a*a8i: din care 0":D dat&rat( de
;!% @n c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( la alin. ;0% este inclus( .i c&ta de 6D a-erent(
privind -&ndurile de pensii administrate
;6% C&tele prev('ute la alin. ;0% .i ;!% se aplic( >ncep?nd cu veniturile a-erente lunii ianuarie !"00.,
prev('ut( la alin. ;6% este inclus( .i c&ta de c&ntribu8ie
privind -&ndurile de pensii
c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;!% C&tele c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale: a celei dat&rate de an=a*at&r: ba'a de calcul a acest&ra:
termenele de plat( .i celelalte aspecte privind c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale sunt re=lementate >n titlul IGN!
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
activitatea asi=ura8il&r din sistemul public de pensii p&t -i n&rmale:
;!% Pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: c&ndi8iile >n care se des-(.&ar( activitatea p&t -i

;0% +unt >ncadrate >n c&ndi8ii de&sebite l&curile de munc( stabilite >n ba'a criteriil&r .i met&d&l&=iei prev('ute
de le=isla8ia >n vi=&are la data >ncadr(rii acest&ra.
;!% @n d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: >ncadrarea l&curil&r de munc( >n
c&ndi8ii de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii se reali'ea'( pe ba'a criteriil&r .i met&d&l&=iei de >ncadrare prev('ute
de P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.!<7F!""0
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are:
.i de P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.8!!F!""7
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&li8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 73
@n d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: >ncadrarea l&curil&r de munc( >n c&ndi8ii
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii de munc(: p&triv
P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.!<7F!""0 privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru
P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.8!!F!""7
speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&l
care d&vedesc >ncadrarea pers&nalului militar >n aceste c&ndi8ii >ntre structurile an=a*at&areFpl(tit&are .i casele de
pensii sect&riale: respectiv casele terit&riale de pensii: se sta
institu8iil&r publice din acest d&meniu. Adeverin8ele se >nt&cmesc p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr. 6.
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 6
la n&rme


)ate de identi-icare a unit(8ii
....................................
....................................
Nr. ....F.........

A)EHERINAB

+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna .......: n(scu
......: av?nd c&dul numeric pers&nal .......: a -&st cadru militarFp&li8istF-unc8i&nar public cu statut special >n
sistemul administra8iei penitenciare la ......: >n peri&ada ........ .
Pe peri&ada ...... se >ncadrea'( >n c&ndi8ii de munc( ......: >n ba'a .....: activitate care se re=(se.te >n ane9a nr. ... la
P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.!<7F!""0 privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii d
c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are: .i >n
P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.8!!F!""7
speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&li8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are.
Men8i&n(m c( pre'enta adeverin8( s
cun&sc?ndu#se at?t prevederile C&dului pe
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&are utili'ate la

C&nduc(t&rul unit(8ii:
......................
;semn(tura .i .tampila%
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 6"
;0% @n sensul pre'entei le=i: l&curile de munc( >n c&ndi8ii speciale sunt cele din/
;0% +unt >ncadrate >n c&ndi8ii de&sebite l&curile de munc( stabilite >n ba'a criteriil&r .i met&d&l&=iei prev('ute
de le=isla8ia >n vi=&are la data >ncadr(rii acest&ra.
na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: >ncadrarea l&curil&r de munc( >n
c&ndi8ii de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii se reali'ea'( pe ba'a criteriil&r .i met&d&l&=iei de >ncadrare prev('ute
ului nr. 0.!<7F!""0 privind stabilirea l&curil&r de munc( .i a activit(8il&r cu c&ndi8ii
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are:
?rea 2uvernului nr. 0.8!!F!""7 privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&li8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are.
LLLLLLLLLL
@n d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: >ncadrarea l&curil&r de munc( >n c&ndi8ii
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit criteriil&r .i met&d&l&=iei de >ncadrare prev('ute de
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are: .i
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&li8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are: precum .i transmiterea d&cumentel&r
care d&vedesc >ncadrarea pers&nalului militar >n aceste c&ndi8ii >ntre structurile an=a*at&areFpl(tit&are .i casele de
pensii sect&riale: respectiv casele terit&riale de pensii: se stabilesc prin n&rme interne apr&bate de c&nduc(t&rii
institu8iil&r publice din acest d&meniu. Adeverin8ele se >nt&cmesc p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr. 6.
+e adevere.te prin pre'enta c( d&mnulFd&amna .......: n(scutFn(scut( la data de ....... >n l&calitatea ......: *ude8ul
......: av?nd c&dul numeric pers&nal .......: a -&st cadru militarFp&li8istF-unc8i&nar public cu statut special >n
sistemul administra8iei penitenciare la ......: >n peri&ada ........ .
i&ada ...... se >ncadrea'( >n c&ndi8ii de munc( ......: >n ba'a .....: activitate care se re=(se.te >n ane9a nr. ... la
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii d
c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are: .i >n
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c
speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&li8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are.
Men8i&n(m c( pre'enta adeverin8( s#a eliberat >n ba'a d&cumentel&r: veri-icabile: a-late >n arCiva unit(8ii:
se at?t prevederile C&dului penal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
valabilitatea .i c&rectitudinea actel&r d&vedit&are utili'ate la stabilirea drepturil&r de pensie.

;semn(tura .i .tampila%
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
n sensul pre'entei le=i: l&curile de munc( >n c&ndi8ii speciale sunt cele din/

;0% +unt >ncadrate >n c&ndi8ii de&sebite l&curile de munc( stabilite >n ba'a criteriil&r .i met&d&l&=iei prev('ute
na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: >ncadrarea l&curil&r de munc( >n
c&ndi8ii de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii se reali'ea'( pe ba'a criteriil&r .i met&d&l&=iei de >ncadrare prev('ute
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i a activit(8il&r cu c&ndi8ii
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are:
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii
de&sebite: speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru p&li8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are.
@n d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: >ncadrarea l&curil&r de munc( >n c&ndi8ii
it criteriil&r .i met&d&l&=iei de >ncadrare prev('ute de
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are: .i
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
i8i.ti: cu m&di-ic(rile ulteri&are: precum .i transmiterea d&cumentel&r
care d&vedesc >ncadrarea pers&nalului militar >n aceste c&ndi8ii >ntre structurile an=a*at&areFpl(tit&are .i casele de
bilesc prin n&rme interne apr&bate de c&nduc(t&rii
institu8iil&r publice din acest d&meniu. Adeverin8ele se >nt&cmesc p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr. 6.
tFn(scut( la data de ....... >n l&calitatea ......: *ude8ul
......: av?nd c&dul numeric pers&nal .......: a -&st cadru militarFp&li8istF-unc8i&nar public cu statut special >n
i&ada ...... se >ncadrea'( >n c&ndi8ii de munc( ......: >n ba'a .....: activitate care se re=(se.te >n ane9a nr. ... la
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii: speci-ice pentru cadrele militare >n activitate: cu m&di-ic(rile ulteri&are: .i >n
privind stabilirea l&curil&r de munc( .i activit(8il&r cu c&ndi8ii de&sebite:
a eliberat >n ba'a d&cumentel&r: veri-icabile: a-late >n arCiva unit(8ii:
nal re-erit&are la -alsul >n >nscrisuri &-iciale: c?t .i prevederile le=isla8iei
de re=lementare a pensiil&r din sistemul public: p&trivit c(r&ra an=a*at&rul p&art( >ntrea=a r(spundere pentru
stabilirea drepturil&r de pensie.

a% unit(8ile miniere: pentru pers&nalul care >.i des-(.&ar( activitatea >n subteran cel pu8in "D din timpul
n&rmal de munc( >n luna respectiv(1
b% activit(8ile de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime nucleare: '&nele I .i II de
e9punere la radia8ii1
c% activit(8ile din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: prev('ute de actele
n&rmative cu re=im clasi-icat emise p?n( la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i1
d% avia8ia civil(: pentru pers&nalul navi=ant prev('ut >n ane9a nr. 01
e% activit(8ile .i unit(8ile prev('ute >n ane9ele nr. ! .i 61
-% activitatea artistic( des-(.urat( >n pr&-esiile pre
;!% Peri&dic: din ! >n ! ani: l&curile de munc( >n c&ndi8ii speciale prev('ute la alin. ;0% lit. e% sunt supuse
pr&cedurii de reevaluare a >ncadr(rii >n c&ndi8ii speciale.
;6% Pr&cedura de reevaluare prev('ut( la alin. ;!% se
de < luni de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i.
;7% Este asimilat( sta=iului de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale de munc(: prev('ut la alin. ;0% lit. b%: peri&ada
anteri&ar( datei de 0 aprilie !""0: >n care salaria8ii au des-(.urat activit(8i de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau
prelucrare a materialel&r prime nucleare: >n l&curile de munc( >ncadrate c&n-&rm le=isla8iei anteri&are >n =rupele I
.i II de munc( .i care: p&trivit art. !" alin. ;0% lit. b% din Le=ea nr. 0<F!"""
ulteri&are: sunt >ncadrate >n c&ndi8ii speciale de munc(.
;% C&nstituie sta=iu de c&ti'are reali'at >n c&ndi8ii speciale de munc( .i peri&adele >
des-(.&ar( activitatea >n c&ndi8ii speciale de munc( se a-l( >n c&ncediu pentru incapacitate temp&rar( de munc(
.iFsau >n c&ncediu de &diCn(: dac( cel pu8in >n 'iua premer=(t&are c&ncediului a lucrat >n l&curi de munc(
>ncadrate >n ast-el de c&ndi8ii de munc(.
ART. 60
;0% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( din m&mentul >ncadr(rii >n una dintre situa8iile prev('ute la art.
5 alin. ;0% sau de la data >ncCeierii c&ntractului de asi=urare s&cial(.
;!% C&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( de asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II.
;6% Asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% dat&rea'( inte=ral c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri
s&ciale c&respun'(t&are c&ndi8iil&r n&rmale de munc(: stabilit( prin le=e.
;7% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri se sup&rt( inte=ral din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma* la
nivelul c&tei stabilite pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(: cu e9cep8ia pl(8il&r c&mpensat&rii
c&mpletare ac&rdate salaria8il&r din industria de ap(rare: >n peri&ada de reducere temp&rar( a activit(8ii.
;% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii se sup&rt( din
bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma* la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale: cu e9cep8ia ca'uril&r
>n care: prin le=e: se dispune alt-el.
;5% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H se sup&rt( int
bu=etul de stat: la nivelul c&tei stabilite pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(.
;3% Asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. HI dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale la nivelul c&tei
c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale.
;8% Nu dat&rea'( c&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri s&ciale pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. HI lit. a%
pentru veniturile reali'ate din aceast( calitate >n m&d &ca'i&nal: atunci c?nd pe l?n=( acestea reali'ea'( .i venituri
de natur( salarial(.
############
Alin. ;<% al art. 60 a -&st abr&=at de pct. 8 al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

;0"% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de c&ntribuabilii prev('u8i la art. !3 alin. ;0% nu se imp&'itea'(.
ART. 6!
;0% Calculul .i plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de c(tre asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I
.i II: respectiv de c(tre an=a*at&rii acest&ra se -ac lunar de c(tre an=a*at&ri.
;!% Calculul .i plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri se -ac lunar de c(tre institu8ia care
administrea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: iar >n situa8ia pers&anel&r pre
c(tre institu8ia care acCit( drepturile respective.
a% unit(8ile miniere: pentru pers&nalul care >.i des-(.&ar( activitatea >n subteran cel pu8in "D din timpul
tare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime nucleare: '&nele I .i II de
c% activit(8ile din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: prev('ute de actele
emise p?n( la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i1
d% avia8ia civil(: pentru pers&nalul navi=ant prev('ut >n ane9a nr. 01
e% activit(8ile .i unit(8ile prev('ute >n ane9ele nr. ! .i 61
-% activitatea artistic( des-(.urat( >n pr&-esiile prev('ute >n ane9a nr. 7.
;!% Peri&dic: din ! >n ! ani: l&curile de munc( >n c&ndi8ii speciale prev('ute la alin. ;0% lit. e% sunt supuse
pr&cedurii de reevaluare a >ncadr(rii >n c&ndi8ii speciale.
;6% Pr&cedura de reevaluare prev('ut( la alin. ;!% se stabile.te prin C&t(r?re a 2uvernului: elab&rat( >n termen
de < luni de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i.
;7% Este asimilat( sta=iului de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale de munc(: prev('ut la alin. ;0% lit. b%: peri&ada
aprilie !""0: >n care salaria8ii au des-(.urat activit(8i de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau
prelucrare a materialel&r prime nucleare: >n l&curile de munc( >ncadrate c&n-&rm le=isla8iei anteri&are >n =rupele I
art. !" alin. ;0% lit. b% din Le=ea nr. 0<F!""": cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile
ulteri&are: sunt >ncadrate >n c&ndi8ii speciale de munc(.
;% C&nstituie sta=iu de c&ti'are reali'at >n c&ndi8ii speciale de munc( .i peri&adele >
des-(.&ar( activitatea >n c&ndi8ii speciale de munc( se a-l( >n c&ncediu pentru incapacitate temp&rar( de munc(
.iFsau >n c&ncediu de &diCn(: dac( cel pu8in >n 'iua premer=(t&are c&ncediului a lucrat >n l&curi de munc(
>n ast-el de c&ndi8ii de munc(.
;0% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( din m&mentul >ncadr(rii >n una dintre situa8iile prev('ute la art.
5 alin. ;0% sau de la data >ncCeierii c&ntractului de asi=urare s&cial(.
ia individual( de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( de asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II.
;6% Asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% dat&rea'( inte=ral c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri
di8iil&r n&rmale de munc(: stabilit( prin le=e.
;7% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri se sup&rt( inte=ral din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma* la
nivelul c&tei stabilite pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(: cu e9cep8ia pl(8il&r c&mpensat&rii
c&mpletare ac&rdate salaria8il&r din industria de ap(rare: >n peri&ada de reducere temp&rar( a activit(8ii.
;% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii se sup&rt( din
r(ril&r pentru .&ma* la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale: cu e9cep8ia ca'uril&r
;5% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H se sup&rt( int
bu=etul de stat: la nivelul c&tei stabilite pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(.
;3% Asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. HI dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale la nivelul c&tei
c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale.
;8% Nu dat&rea'( c&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri s&ciale pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. HI lit. a%
pentru veniturile reali'ate din aceast( calitate >n m&d &ca'i&nal: atunci c?nd pe l?n=( acestea reali'ea'( .i venituri
Alin. ;<% al art. 60 a -&st abr&=at de pct. 8 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de c&ntribuabilii prev('u8i la art. !3 alin. ;0% nu se imp&'itea'(.
;0% Calculul .i plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de c(tre asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I
de c(tre an=a*at&rii acest&ra se -ac lunar de c(tre an=a*at&ri.
;!% Calculul .i plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri se -ac lunar de c(tre institu8ia care
administrea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: iar >n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H: de
c(tre institu8ia care acCit( drepturile respective.

a% unit(8ile miniere: pentru pers&nalul care >.i des-(.&ar( activitatea >n subteran cel pu8in "D din timpul
tare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime nucleare: '&nele I .i II de
c% activit(8ile din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei na8i&nale: prev('ute de actele

;!% Peri&dic: din ! >n ! ani: l&curile de munc( >n c&ndi8ii speciale prev('ute la alin. ;0% lit. e% sunt supuse
stabile.te prin C&t(r?re a 2uvernului: elab&rat( >n termen
;7% Este asimilat( sta=iului de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale de munc(: prev('ut la alin. ;0% lit. b%: peri&ada
aprilie !""0: >n care salaria8ii au des-(.urat activit(8i de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau
prelucrare a materialel&r prime nucleare: >n l&curile de munc( >ncadrate c&n-&rm le=isla8iei anteri&are >n =rupele I
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile
;% C&nstituie sta=iu de c&ti'are reali'at >n c&ndi8ii speciale de munc( .i peri&adele >n care un asi=urat care >.i
des-(.&ar( activitatea >n c&ndi8ii speciale de munc( se a-l( >n c&ncediu pentru incapacitate temp&rar( de munc(
.iFsau >n c&ncediu de &diCn(: dac( cel pu8in >n 'iua premer=(t&are c&ncediului a lucrat >n l&curi de munc(
;0% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( din m&mentul >ncadr(rii >n una dintre situa8iile prev('ute la art.
ia individual( de asi=ur(ri s&ciale se dat&rea'( de asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II.
;6% Asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% dat&rea'( inte=ral c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri
;7% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri se sup&rt( inte=ral din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma* la
nivelul c&tei stabilite pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(: cu e9cep8ia pl(8il&r c&mpensat&rii .i a venituril&r de
c&mpletare ac&rdate salaria8il&r din industria de ap(rare: >n peri&ada de reducere temp&rar( a activit(8ii.
;% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii se sup&rt( din
r(ril&r pentru .&ma* la nivelul c&tei c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale: cu e9cep8ia ca'uril&r
;5% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H se sup&rt( inte=ral din
;3% Asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. HI dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale la nivelul c&tei
;8% Nu dat&rea'( c&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri s&ciale pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. HI lit. a%
pentru veniturile reali'ate din aceast( calitate >n m&d &ca'i&nal: atunci c?nd pe l?n=( acestea reali'ea'( .i venituri
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de c&ntribuabilii prev('u8i la art. !3 alin. ;0% nu se imp&'itea'(.
;0% Calculul .i plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( de c(tre asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I
;!% Calculul .i plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri se -ac lunar de c(tre institu8ia care
v('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H: de

;6% Plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rate de asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% se
-ace lunar de c(tre ace.tia sau: >n numel
care sunt asi=ura8i.
;7% Plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;!%: se p&ate -ace .i
anticipat: pe & peri&ad( de cel mult 0! luni.
;% Calculul .i plata c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale pentru peri&ada >n care asi=uratul bene-icia'(
de indemni'a8ie de asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate se e-ectuea'(: dup( ca': de c(tre/
a% an=a*at&r: pentru asi=ura8ii prev('u8i
b% institu8ia abilitat( de le=e s( e-ectue'e pl(8i din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: pentru asi=ura8ii prev('u8i
la art. 5 alin. ;0% pct. III1
c% casa de asi=ur(ri de s(n(tate: pentru asi=ura8ii prev('u8i la
############
Alin. ;5% al art. 6! a -&st abr&=at de pct. < al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. 66
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale >n ca'ul asi=ura8il&r este prev('ut( >n
nr. 30F!""6: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
############
Art. 66 a -&st m&di-icat de pct. 0" al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. 67
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale
30F!""6: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
############
Art. 67 a -&st m&di-icat de pct. 00 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2E
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. 6
;0% Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri este prev('ut( >n
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
############
Alin. ;0% al art. 6 a -&st m&di-icat de pct. 0! al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 d

;!% Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H &
c&nstituie cuantumul a*ut&arel&r lunare: pl(tite din bu=etul de stat: >n c&ndi8iile le=ii.
;6% Prevederile art. 66 alin. ;6% se aplic( .i pentru situa8iile prev('ute la alin. ;0% .i ;!%.
ART. 65
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i
alin. ;!% & c&nstituie venitul lunar asi=urat: >nscris >n declara8ia individual( de asi=urare sau >n c&ntractul de
asi=urare s&cial(: dar nu mai pu8in dec?t suma repre'ent?nd 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la
-undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i
ART. 63
;0% Nu se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale asupra sumel&r e9pres e9ceptate: prev('ute >n
30F!""6: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
;!% +umele asupra c(r&ra nu se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale nu se iau >n c&nsiderare la stabilirea
presta8iil&r din sistemul public de pensii.
############
Art. 63 a -&st m&di-icat de pct. 06 al art. GHII
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. 68
;6% Plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rate de asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% se
-ace lunar de c(tre ace.tia sau: >n numele l&r: de c(tre &rice alt( pers&an(: >n c&ntul casei terit&riale de pensii la
;7% Plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;!%: se p&ate -ace .i
! luni.
;% Calculul .i plata c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale pentru peri&ada >n care asi=uratul bene-icia'(
de indemni'a8ie de asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate se e-ectuea'(: dup( ca': de c(tre/
a% an=a*at&r: pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I .i II1
b% institu8ia abilitat( de le=e s( e-ectue'e pl(8i din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: pentru asi=ura8ii prev('u8i
c% casa de asi=ur(ri de s(n(tate: pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH.
Alin. ;5% al art. 6! a -&st abr&=at de pct. < al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale >n ca'ul asi=ura8il&r este prev('ut( >n
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rate de an=a*at&r este prev('ut( >n
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;0% Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri este prev('ut( >n
cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
Alin. ;0% al art. 6 a -&st m&di-icat de pct. 0! al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;!% Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H &
c&nstituie cuantumul a*ut&arel&r lunare: pl(tite din bu=etul de stat: >n c&ndi8iile le=ii.
;6% Prevederile art. 66 alin. ;6% se aplic( .i pentru situa8iile prev('ute la alin. ;0% .i ;!%.
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i
venitul lunar asi=urat: >nscris >n declara8ia individual( de asi=urare sau >n c&ntractul de
asi=urare s&cial(: dar nu mai pu8in dec?t suma repre'ent?nd 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la
-undamentarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i nici mai mult de &ri val&area acestuia.
;0% Nu se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale asupra sumel&r e9pres e9ceptate: prev('ute >n
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
;!% +umele asupra c(r&ra nu se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale nu se iau >n c&nsiderare la stabilirea
presta8iil&r din sistemul public de pensii.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

;6% Plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rate de asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% se
e l&r: de c(tre &rice alt( pers&an(: >n c&ntul casei terit&riale de pensii la
;7% Plata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;!%: se p&ate -ace .i
;% Calculul .i plata c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale pentru peri&ada >n care asi=uratul bene-icia'(
b% institu8ia abilitat( de le=e s( e-ectue'e pl(8i din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: pentru asi=ura8ii prev('u8i
art. 5 alin. ;0% pct. IH.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale >n ca'ul asi=ura8il&r este prev('ut( >n Le=ea
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
dat&rate de an=a*at&r este prev('ut( >n Le=ea nr.
NAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
;0% Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru .&meri este prev('ut( >n Le=ea nr. 30F!""6:
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
in 6" decembrie !"0".
;!% Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H &
c&nstituie cuantumul a*ut&arel&r lunare: pl(tite din bu=etul de stat: >n c&ndi8iile le=ii.
;6% Prevederile art. 66 alin. ;6% se aplic( .i pentru situa8iile prev('ute la alin. ;0% .i ;!%.
Ja'a lunar( de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i
venitul lunar asi=urat: >nscris >n declara8ia individual( de asi=urare sau >n c&ntractul de
asi=urare s&cial(: dar nu mai pu8in dec?t suma repre'ent?nd 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut utili'at la
nici mai mult de &ri val&area acestuia.
;0% Nu se dat&rea'( c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale asupra sumel&r e9pres e9ceptate: prev('ute >n Le=ea nr.
;!% +umele asupra c(r&ra nu se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale nu se iau >n c&nsiderare la stabilirea
I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":

;0% +umele repre'ent?nd a*ut&r de deces: care se pl(tesc de an=a*at&r asi=ura8il&r: p&trivit prevederil&r pre'entei
le=i: >n c&ntul asi=ur(ril&r s&ciale: se re8in de acesta din c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale dat&rate pentru luna
respectiv(.
;!% +umele repre'ent?nd a*ut&r de deces pl(tite de an=a*at&r asi=ura8il&r: p&trivit prevederil&r pre'entei le=i:
care dep(.esc suma c&ntribu8iil&r dat&rate de acesta >n luna respectiv( se recuperea'( din c&ntul asi=ur(ril&r
s&ciale de la casa terit&rial( de pensii >n ra'a c(reia se a-l( sediul acestuia: respectiv de la casa de pensii sect&rial(.
ART. 6<
;0% C&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e se virea'( lunar de c(tre an=a*at&r: la unitatea
terit&rial( a Tre'&reriei +tatului la care acesta este luat >n eviden8( ca pl(tit&r de imp&'ite .i ta9e: >mpreun( cu
c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pe care
de stat.
;!% C&ntribu8ia la -&ndul de pensii administrat privat: care este parte din c&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri
s&ciale dat&rat( la sistemul public de pensii: se tr
pensii administrate privat.
;6% Lunar: p?n( cel t?r'iu >n data de !" a lunii urm(t&are celei >n care pl(tit&rii au depus declara8ia n&minal( de
asi=urare: CNPP .i casele de pensii sect&ria
c(tre -&ndul de pensii pe care acesta >l administrea'(.
;7% Lunar: p?n( cel t?r'iu >n data de !" a lunii urm(t&are celei >n care an=a*at&rul a depus declara8ia n&minal(
de asi=urare: CNPP .i casele de pensii sect&riale virea'( c(tre -iecare -&nd de pensii administrat privat: de la
bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat: suma repre'ent?nd c&ntribu8iile individuale dat&rate acest&r -&nduri.
############
Art. 6< a -&st m&di-icat de pct. 07 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. 7"
;0% @n ca'ul asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5
asi=ur(ri s&ciale este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se dat&rea'( plata.
;!% Pentru ceilal8i asi=ura8i ai sistemului public de pensii termenul de plat( a c&ntr
este prev('ut >n Le=ea nr. 30F!""6: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
############
Art. 7" a -&st m&di-icat de pct. 0 al art. GHIII din OR)ONANA
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. !3
;0% Termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r pe ba'( de c&ntract de asi=urare
s&cial( sau declara8ie individual( de asi=urare: este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se
dat&rea'( plata.
;!% Neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale la termen =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere.
;6% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;!%: precum .i m&dalitatea de calcul al
acest&ra se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


ART. 70
;0% Activitatea privind administrarea crean8el&r pr&venind din c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: dat&rate de
pers&anele -i'ice sau *uridice care au calitate de an=a*at&r sau de entit(8ile asimilate an=a*at&ril&r: precum .i
c&nstatarea .i sanc8i&narea c&ntraven8iil&r se reali'ea'( de ANAF .i unit(8ile sub&rd&nate acesteia: >n ba'a
prevederil&r C&dului de pr&cedur( -iscal(.
;!% ANAF .i unit(8ile sale sub&rd&nate: CNPP .i casele de pensii sect&riale c&lab&rea'( .i -ac scCimb de
in-&rma8ii privind c&lectarea .i: respectiv: declararea c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale.
ART. 7!
;0% +umele repre'ent?nd a*ut&r de deces: care se pl(tesc de an=a*at&r asi=ura8il&r: p&trivit prevederil&r pre'entei
i: >n c&ntul asi=ur(ril&r s&ciale: se re8in de acesta din c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale dat&rate pentru luna
;!% +umele repre'ent?nd a*ut&r de deces pl(tite de an=a*at&r asi=ura8il&r: p&trivit prevederil&r pre'entei le=i:
suma c&ntribu8iil&r dat&rate de acesta >n luna respectiv( se recuperea'( din c&ntul asi=ur(ril&r
s&ciale de la casa terit&rial( de pensii >n ra'a c(reia se a-l( sediul acestuia: respectiv de la casa de pensii sect&rial(.
dividual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e se virea'( lunar de c(tre an=a*at&r: la unitatea
terit&rial( a Tre'&reriei +tatului la care acesta este luat >n eviden8( ca pl(tit&r de imp&'ite .i ta9e: >mpreun( cu
c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale pe care acesta & dat&rea'( >n calitate de c&ntribuabil bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale
;!% C&ntribu8ia la -&ndul de pensii administrat privat: care este parte din c&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri
s&ciale dat&rat( la sistemul public de pensii: se transmite de CNPP .i de casele de pensii sect&riale -&nduril&r de
;6% Lunar: p?n( cel t?r'iu >n data de !" a lunii urm(t&are celei >n care pl(tit&rii au depus declara8ia n&minal( de
asi=urare: CNPP .i casele de pensii sect&riale transmit -iec(rui administrat&r lista n&minal( de virare a sumel&r
c(tre -&ndul de pensii pe care acesta >l administrea'(.
;7% Lunar: p?n( cel t?r'iu >n data de !" a lunii urm(t&are celei >n care an=a*at&rul a depus declara8ia n&minal(
CNPP .i casele de pensii sect&riale virea'( c(tre -iecare -&nd de pensii administrat privat: de la
bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat: suma repre'ent?nd c&ntribu8iile individuale dat&rate acest&r -&nduri.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;0% @n ca'ul asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: termenul de plat( a c&ntribu8iei de
asi=ur(ri s&ciale este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se dat&rea'( plata.
;!% Pentru ceilal8i asi=ura8i ai sistemului public de pensii termenul de plat( a c&ntr
: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
LLLLLLLLLL
;0% Termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r pe ba'( de c&ntract de asi=urare
s&cial( sau declara8ie individual( de asi=urare: este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se
eplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale la termen =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere.
;6% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;!%: precum .i m&dalitatea de calcul al
re=lement(ril&r privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Activitatea privind administrarea crean8el&r pr&venind din c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: dat&rate de
re au calitate de an=a*at&r sau de entit(8ile asimilate an=a*at&ril&r: precum .i
c&nstatarea .i sanc8i&narea c&ntraven8iil&r se reali'ea'( de ANAF .i unit(8ile sub&rd&nate acesteia: >n ba'a
prevederil&r C&dului de pr&cedur( -iscal(.
le sale sub&rd&nate: CNPP .i casele de pensii sect&riale c&lab&rea'( .i -ac scCimb de
in-&rma8ii privind c&lectarea .i: respectiv: declararea c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale.

;0% +umele repre'ent?nd a*ut&r de deces: care se pl(tesc de an=a*at&r asi=ura8il&r: p&trivit prevederil&r pre'entei
i: >n c&ntul asi=ur(ril&r s&ciale: se re8in de acesta din c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale dat&rate pentru luna
;!% +umele repre'ent?nd a*ut&r de deces pl(tite de an=a*at&r asi=ura8il&r: p&trivit prevederil&r pre'entei le=i:
suma c&ntribu8iil&r dat&rate de acesta >n luna respectiv( se recuperea'( din c&ntul asi=ur(ril&r
s&ciale de la casa terit&rial( de pensii >n ra'a c(reia se a-l( sediul acestuia: respectiv de la casa de pensii sect&rial(.
dividual( de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e se virea'( lunar de c(tre an=a*at&r: la unitatea
terit&rial( a Tre'&reriei +tatului la care acesta este luat >n eviden8( ca pl(tit&r de imp&'ite .i ta9e: >mpreun( cu
acesta & dat&rea'( >n calitate de c&ntribuabil bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale
;!% C&ntribu8ia la -&ndul de pensii administrat privat: care este parte din c&ntribu8ia individual( de asi=ur(ri
ansmite de CNPP .i de casele de pensii sect&riale -&nduril&r de
;6% Lunar: p?n( cel t?r'iu >n data de !" a lunii urm(t&are celei >n care pl(tit&rii au depus declara8ia n&minal( de
le transmit -iec(rui administrat&r lista n&minal( de virare a sumel&r
;7% Lunar: p?n( cel t?r'iu >n data de !" a lunii urm(t&are celei >n care an=a*at&rul a depus declara8ia n&minal(
CNPP .i casele de pensii sect&riale virea'( c(tre -iecare -&nd de pensii administrat privat: de la
bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat: suma repre'ent?nd c&ntribu8iile individuale dat&rate acest&r -&nduri.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: termenul de plat( a c&ntribu8iei de
asi=ur(ri s&ciale este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se dat&rea'( plata.
;!% Pentru ceilal8i asi=ura8i ai sistemului public de pensii termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale
A )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
;0% Termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r pe ba'( de c&ntract de asi=urare
s&cial( sau declara8ie individual( de asi=urare: este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se
eplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale la termen =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere.
;6% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;!%: precum .i m&dalitatea de calcul al
re=lement(ril&r privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
;0% Activitatea privind administrarea crean8el&r pr&venind din c&ntribu8ii de asi=ur(ri s&ciale: dat&rate de
re au calitate de an=a*at&r sau de entit(8ile asimilate an=a*at&ril&r: precum .i
c&nstatarea .i sanc8i&narea c&ntraven8iil&r se reali'ea'( de ANAF .i unit(8ile sub&rd&nate acesteia: >n ba'a
le sale sub&rd&nate: CNPP .i casele de pensii sect&riale c&lab&rea'( .i -ac scCimb de
in-&rma8ii privind c&lectarea .i: respectiv: declararea c&ntribu8iil&r de asi=ur(ri s&ciale.

Pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i al
reali'ea'( de CNPP: prin casele terit&riale de pensii: .i de casele de pensii sect&riale: dup( ca'.
############
Art. 7! a -&st m&di-icat de pct. 05 al art. GHIII din
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. 76
@n ca'ul neacCit(rii la termen: p&trivit le=ii: a c&ntribu8iil&r dat&rate bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat de
pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: casele terit&riale de pensii pr&cedea'( la aplicarea
m(suril&r de e9ecutare silit( pentru >ncasarea sumel&r cuvenite: c&n-&rm disp&'i8iil&r le=ale privind e9ecutarea
crean8el&r bu=etare.
ART. 77
;0% @n situa8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale
la termenul prev('ut la art. 7" alin. ;0% =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?
-iecare 'i de >nt?r'iere: p?n( la data acCit(rii sumei dat&rate: inclusiv.
;!% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;0%: se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r
privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare
;6% +umele repre'ent?nd d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere se -ac venit la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i
se calculea'( -(r( 'ecimale: prin r&tun*ire la leu.
;7% Calculul d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere se e-ectuea'( de c(tre
;% )isp&'i8iile pre'entei le=i: re-erit&are la neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: se c&mpletea'( cu
prevederile le=ale privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
############
Art. 77 a -&st m&di-icat de pct. 03 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. !3
;0% Termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r pe ba'( de c&ntract de asi=urare
s&cial( sau declara8ie individual( de asi=urare: este p?n(
dat&rea'( plata.
;!% Neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale la termen =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere.
;6% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la
acest&ra se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
ART. !8
Calculul d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere pentru asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=ura
c&ntract de asi=urare s&cial( se e-ectuea'( de c(tre casele terit&riale de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


ART. 7
;0% Peri&adele >n care pers&anele asi=urate pe ba'( de declara8ie individual( de asi=urare sau c&ntract de
asi=urare s&cial( nu au acCitat c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( nu se val&ri-ic( la stabilirea pensiil&r p?n(
la acCitarea acesteia: inclusiv a d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere a-erente.
;!% @n ca'ul >n care asi=ura8ii a-la8i >n situa
asi=ur(ri s&ciale pentru peri&adele pentru care aceasta nu se dat&ra: c&ntribu8ia nu se restituie: iar sta=iul de
c&ti'are reali'at se val&ri-ic( la stabilirea presta8iil&r de asi=ur(ri s&
ART. 75
Asi=ura8ii care -ac d&vada c( nu se mai re=(sesc >n situa8iile pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit art.
5 alin. ;0% pct. IH: au &bli=a8ia s( depun( la casele terit&riale de pensii: >n termen de 6
situa8iei: -&rmularul#tip de >ncetare a asi=ur(rii individuale la sistemul public de pensii.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
Pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: activitatea de c&lectare a c&ntribu8iil&r se
reali'ea'( de CNPP: prin casele terit&riale de pensii: .i de casele de pensii sect&riale: dup( ca'.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
@n ca'ul neacCit(rii la termen: p&trivit le=ii: a c&ntribu8iil&r dat&rate bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat de
le prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: casele terit&riale de pensii pr&cedea'( la aplicarea
m(suril&r de e9ecutare silit( pentru >ncasarea sumel&r cuvenite: c&n-&rm disp&'i8iil&r le=ale privind e9ecutarea
;0% @n situa8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale
la termenul prev('ut la art. 7" alin. ;0% =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?
-iecare 'i de >nt?r'iere: p?n( la data acCit(rii sumei dat&rate: inclusiv.
;!% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;0%: se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r
privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
;6% +umele repre'ent?nd d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere se -ac venit la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i
se calculea'( -(r( 'ecimale: prin r&tun*ire la leu.
;7% Calculul d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere se e-ectuea'( de c(tre casele terit&riale de pensii.
;% )isp&'i8iile pre'entei le=i: re-erit&are la neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: se c&mpletea'( cu
prevederile le=ale privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0"
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
LLLLLLLLLL
;0% Termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r pe ba'( de c&ntract de asi=urare
s&cial( sau declara8ie individual( de asi=urare: este p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se
;!% Neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale la termen =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere.
;6% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;!%: precum .i m&dalitatea de calcul al
acest&ra se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
Calculul d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere pentru asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=ura
c&ntract de asi=urare s&cial( se e-ectuea'( de c(tre casele terit&riale de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Peri&adele >n care pers&anele asi=urate pe ba'( de declara8ie individual( de asi=urare sau c&ntract de
si=urare s&cial( nu au acCitat c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( nu se val&ri-ic( la stabilirea pensiil&r p?n(
la acCitarea acesteia: inclusiv a d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere a-erente.
;!% @n ca'ul >n care asi=ura8ii a-la8i >n situa8ia prev('ut( la art. 5 alin. ;0% pct. IH au acCitat c&ntribu8ia de
asi=ur(ri s&ciale pentru peri&adele pentru care aceasta nu se dat&ra: c&ntribu8ia nu se restituie: iar sta=iul de
c&ti'are reali'at se val&ri-ic( la stabilirea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale.
Asi=ura8ii care -ac d&vada c( nu se mai re=(sesc >n situa8iile pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit art.
5 alin. ;0% pct. IH: au &bli=a8ia s( depun( la casele terit&riale de pensii: >n termen de 6
tip de >ncetare a asi=ur(rii individuale la sistemul public de pensii.
LLLLLLLLLL

in. ;!%: activitatea de c&lectare a c&ntribu8iil&r se
reali'ea'( de CNPP: prin casele terit&riale de pensii: .i de casele de pensii sect&riale: dup( ca'.
OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
@n ca'ul neacCit(rii la termen: p&trivit le=ii: a c&ntribu8iil&r dat&rate bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat de
le prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: casele terit&riale de pensii pr&cedea'( la aplicarea
m(suril&r de e9ecutare silit( pentru >ncasarea sumel&r cuvenite: c&n-&rm disp&'i8iil&r le=ale privind e9ecutarea
;0% @n situa8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale
la termenul prev('ut la art. 7" alin. ;0% =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere calculate pentru
;!% C&ta d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere: prev('ute la alin. ;0%: se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r
;6% +umele repre'ent?nd d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere se -ac venit la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i
casele terit&riale de pensii.
;% )isp&'i8iile pre'entei le=i: re-erit&are la neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: se c&mpletea'( cu
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6 decembrie !"0":
;0% Termenul de plat( a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: >n ca'ul asi=ura8il&r pe ba'( de c&ntract de asi=urare
la data de ! a lunii urm(t&are celei pentru care se
;!% Neplata c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale la termen =enerea'( plata un&r d&b?n'i .i penalit(8i de >nt?r'iere.
alin. ;!%: precum .i m&dalitatea de calcul al
acest&ra se stabile.te p&trivit re=lement(ril&r privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare.
Calculul d&b?n'il&r .i penalit(8il&r de >nt?r'iere pentru asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare sau
;0% Peri&adele >n care pers&anele asi=urate pe ba'( de declara8ie individual( de asi=urare sau c&ntract de
si=urare s&cial( nu au acCitat c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( nu se val&ri-ic( la stabilirea pensiil&r p?n(
8ia prev('ut( la art. 5 alin. ;0% pct. IH au acCitat c&ntribu8ia de
asi=ur(ri s&ciale pentru peri&adele pentru care aceasta nu se dat&ra: c&ntribu8ia nu se restituie: iar sta=iul de
Asi=ura8ii care -ac d&vada c( nu se mai re=(sesc >n situa8iile pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit art.
5 alin. ;0% pct. IH: au &bli=a8ia s( depun( la casele terit&riale de pensii: >n termen de 6" de 'ile de la m&di-icarea
tip de >ncetare a asi=ur(rii individuale la sistemul public de pensii.

. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0<
Asi=ura8ii care -ac d&vada c( nu se mai re=(sesc >n situa8iile pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit art.
5 alin. ;0% pct. IH din le=e: au &bli=a8ia s( depun( la casele terit&riale de pensii: >n termen de 6" 'ile de la
m&di-icarea situa8iei: -&rmularul#tip de >ncetare a declara8iei individuale de asi=urare >n sistemul public de pensii:
apr&bat prin &rdin al ministrului muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale.
ART. !"
;0% @n situa8ia >n care casa terit&rial( de pensii de8i
declara8ie individual( de asi=urare nu se mai re=(sesc >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH din
le=e: pentru a -i asi=ura8i &bli=at&riu >n sistemul public: p&ate pr
la >ncetarea: din &-iciu: a declara8iei individuale de asi=urare.
;!% Prevederile alin. ;0% se p&t aplica .i pers&anel&r a-late >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 00 alin. ;7% din
le=e.
;6% @ncetarea declara8iei individuale de asi=urare se e-ectuea'( pe ba'( de pr&ces
m&tivele >ncet(rii: precum .i in-&rma8iileFd&cumentele care au -&st avute >n vedere.
;7% @ncetarea &perea'( cu data de >nt?i a lunii urm(t&are
dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH din le=e.
;% Asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare: care -ac d&vada c( se re=(sesc >n situa8iile prev('ute la art.
00 alin. ;7% din le=e: p&t depune -&rmularul
de pensii. @n acest ca': >ncetarea &perea'( >ncep?nd cu data depunerii cererii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 73
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( p&ate -i re'iliat la ini8iativa &ric(reia dintre p(r8i: c&n-&rm clau'el&r
prev('ute >n c&ntract.
;!% @n ca'ul re'ilierii c&ntractului de asi=urare s&cial(: c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale acCitate
iar sta=iul de c&ti'are reali'at se val&ri-ic( la stabilirea dreptului de pensie.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0!
C&nstatarea re'ilierii c&ntractului de asi=urare s&cial( se -ace prin deci'ie a asi=ur(t&rului.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 78
;0% @n sistemul public de pensii: sta=iul de c&ti'are se c&nstituie din >nsumarea peri&adel&r pentr
dat&rat c&ntribu8ia la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat de c(tre an=a*at&r .i asi=urat sau: dup( ca': s
pl(tit de c(tre asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%.
############
Alin. ;0% al art. 78 a -&st m&di-icat de pct. 08 al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

;!% +ta=iul de c&ti'are c&respun'(t&r c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&
determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie individual( de
asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >
ART. 7<
;0% @n sistemul public de pensii se asimilea'( sta=iului de c&ti'are .i peri&adele nec&ntributive: denumite >n
c&ntinuare peri&ade asimilate: >n care asi=uratul/
a% a bene-iciat de pensie de invaliditate1
b% a urmat cursurile de 'i ale >nv(8(m?ntului universitar: &r=ani'at p&trivit le=ii: pe durata n&rmal( a studiil&r
respective: cu c&ndi8ia abs&lvirii acest&ra cu dipl&m(1

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
Asi=ura8ii care -ac d&vada c( nu se mai re=(sesc >n situa8iile pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit art.
5 alin. ;0% pct. IH din le=e: au &bli=a8ia s( depun( la casele terit&riale de pensii: >n termen de 6" 'ile de la
tip de >ncetare a declara8iei individuale de asi=urare >n sistemul public de pensii:
apr&bat prin &rdin al ministrului muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale.
;0% @n situa8ia >n care casa terit&rial( de pensii de8ine in-&rma8ii certe cu privire la -aptul c( asi=ura8ii pe ba'( de
declara8ie individual( de asi=urare nu se mai re=(sesc >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH din
le=e: pentru a -i asi=ura8i &bli=at&riu >n sistemul public: p&ate pr&ceda: dup( n&ti-icarea prealabil( a asi=uratului:
la >ncetarea: din &-iciu: a declara8iei individuale de asi=urare.
;!% Prevederile alin. ;0% se p&t aplica .i pers&anel&r a-late >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 00 alin. ;7% din
@ncetarea declara8iei individuale de asi=urare se e-ectuea'( pe ba'( de pr&ces#
m&tivele >ncet(rii: precum .i in-&rma8iileFd&cumentele care au -&st avute >n vedere.
;7% @ncetarea &perea'( cu data de >nt?i a lunii urm(t&are celei >n care asi=uratul nu se mai re=(se.te >n una
dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH din le=e.
;% Asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare: care -ac d&vada c( se re=(sesc >n situa8iile prev('ute la art.
n le=e: p&t depune -&rmularul#tip de >ncetare a declara8iei individuale de asi=urare >n sistemul public
de pensii. @n acest ca': >ncetarea &perea'( >ncep?nd cu data depunerii cererii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( p&ate -i re'iliat la ini8iativa &ric(reia dintre p(r8i: c&n-&rm clau'el&r
;!% @n ca'ul re'ilierii c&ntractului de asi=urare s&cial(: c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale acCitate
iar sta=iul de c&ti'are reali'at se val&ri-ic( la stabilirea dreptului de pensie.
LLLLLLLLLL
C&nstatarea re'ilierii c&ntractului de asi=urare s&cial( se -ace prin deci'ie a asi=ur(t&rului.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n sistemul public de pensii: sta=iul de c&ti'are se c&nstituie din >nsumarea peri&adel&r pentr
dat&rat c&ntribu8ia la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat de c(tre an=a*at&r .i asi=urat sau: dup( ca': s
pl(tit de c(tre asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%.
m&di-icat de pct. 08 al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;!% +ta=iul de c&ti'are c&respun'(t&r c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale dat&rate >n c&ndi8iile art. 60 alin. ;% se
determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie individual( de
asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >
;0% @n sistemul public de pensii se asimilea'( sta=iului de c&ti'are .i peri&adele nec&ntributive: denumite >n
c&ntinuare peri&ade asimilate: >n care asi=uratul/
nvaliditate1
b% a urmat cursurile de 'i ale >nv(8(m?ntului universitar: &r=ani'at p&trivit le=ii: pe durata n&rmal( a studiil&r
respective: cu c&ndi8ia abs&lvirii acest&ra cu dipl&m(1
LLLLLLLLLL

Asi=ura8ii care -ac d&vada c( nu se mai re=(sesc >n situa8iile pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit art.
5 alin. ;0% pct. IH din le=e: au &bli=a8ia s( depun( la casele terit&riale de pensii: >n termen de 6" 'ile de la
tip de >ncetare a declara8iei individuale de asi=urare >n sistemul public de pensii:
ne in-&rma8ii certe cu privire la -aptul c( asi=ura8ii pe ba'( de
declara8ie individual( de asi=urare nu se mai re=(sesc >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH din
&ceda: dup( n&ti-icarea prealabil( a asi=uratului:
;!% Prevederile alin. ;0% se p&t aplica .i pers&anel&r a-late >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 00 alin. ;7% din
#verbal >n care se c&nsemnea'(
m&tivele >ncet(rii: precum .i in-&rma8iileFd&cumentele care au -&st avute >n vedere.
celei >n care asi=uratul nu se mai re=(se.te >n una
;% Asi=ura8ii cu declara8ie individual( de asi=urare: care -ac d&vada c( se re=(sesc >n situa8iile prev('ute la art.
tip de >ncetare a declara8iei individuale de asi=urare >n sistemul public
;0% C&ntractul de asi=urare s&cial( p&ate -i re'iliat la ini8iativa &ric(reia dintre p(r8i: c&n-&rm clau'el&r
;!% @n ca'ul re'ilierii c&ntractului de asi=urare s&cial(: c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale acCitate nu se restituie:
C&nstatarea re'ilierii c&ntractului de asi=urare s&cial( se -ace prin deci'ie a asi=ur(t&rului.
;0% @n sistemul public de pensii: sta=iul de c&ti'are se c&nstituie din >nsumarea peri&adel&r pentru care s#a
dat&rat c&ntribu8ia la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat de c(tre an=a*at&r .i asi=urat sau: dup( ca': s#a dat&rat .i
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
ciale dat&rate >n c&ndi8iile art. 60 alin. ;% se
determin( prin aplicarea asupra peri&adei de c&ti'are a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie individual( de
asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n c&ndi8ii n&rmale.
;0% @n sistemul public de pensii se asimilea'( sta=iului de c&ti'are .i peri&adele nec&ntributive: denumite >n
b% a urmat cursurile de 'i ale >nv(8(m?ntului universitar: &r=ani'at p&trivit le=ii: pe durata n&rmal( a studiil&r

ART. 060
;0% @n ca'ul pers&anel&r care au urmat cursurile de 'i ale un&r institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: d&vada
abs&lvirii cursuril&r de 'i .i a duratei n&rmale a studiil&r se -ace cu dipl&ma >ns&8it( de -&aia matric&l( sau
adeverin8( din care s( re'ulte -&rma de >nv(8(m?nt: durata n&rmal( .i peri&ada studiil&r.
;!% @n ca'ul pers&anel&r care au urmat cursurile de 'i ale un&r institu8ii de >nv(8(m?nt su
d&cumentele d&vedit&are se pre'int( traduse .i le=ali'ate.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care p&t d&vedi: prin acte: imp&sibilitatea &b8inerii d&cumentel&r care atest( -&rma
de >nv(8(m?nt .i durata studiil&r: val&ri-icarea peri&ade
r(spundere.
;7% @n ca'ul pers&anel&r >nscrise la pensie anteri&r datei de 0 aprilie !""0: ale c(r&r drepturi de pensie au -&st
recalculate >n ba'a Le=ii nr. !35F!""7
de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: prin val&ri-icarea peri&adei >n care au urmat cursuri de 'i ale un&r
institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: pentru d&vedirea duratei n&rmale a studiil&r .i a -&rmei de >nv(8(m?nt r(m?n
valabile declara8iile date pe pr&pria r(spundere.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

c% a satis-(cut serviciul militar ca militar >
c&ncentrat: m&bili'at sau >n pri'&nierat1
d% a bene-iciat: >n peri&ada 0 aprilie !""0
le=ii1
e% a bene-iciat: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"": de c&ncediu pentru incapacitate temp&rar( de munc(
cau'at( de accident de munc( .i b&li pr&-esi&nale1
-% a bene-iciat: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !""5: de c&ncediu pentru cre.terea c&pilului >n v?rst( de
ani sau: >n ca'ul c&pilului cu Candicap: de p?n( la 6 ani1
=% a -&st elev al unei .c&li militareF.c&li de a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din
sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(
.i -unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului militar.
;!% Asi=ura8ii care au abs&lvit mai multe institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: c&n-&rm pr
bene-icia'( de asimilarea: ca sta=iu de c&ti'are: a unei sin=ure peri&ade de studii: la ale=ere.
;6% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% bene-icia'( de peri&adele asimilate dac( >n aceste peri&ade nu au reali'at
sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8iile pre'entei le=i.
;7% Peri&adele asimilate prev('ute la alin. ;0% se val&ri-ic( pentru &b8inerea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale >n
c&ndi8iile prev('ute de pre'enta le=e.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 6!
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. "
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de CNPP .i de casele de pensii
sect&riale.
;!% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( .i la cererea asi=ura8il&r: c&ntra c&st. Tari-ul ser
anual de CNPP .i casele de pensii sect&riale.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 6
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
sect&riale.
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
sta=iul de c&ti'are >n sistemul public de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n ca'ul pers&anel&r care au urmat cursurile de 'i ale un&r institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: d&vada
n&rmale a studiil&r se -ace cu dipl&ma >ns&8it( de -&aia matric&l( sau
adeverin8( din care s( re'ulte -&rma de >nv(8(m?nt: durata n&rmal( .i peri&ada studiil&r.
;!% @n ca'ul pers&anel&r care au urmat cursurile de 'i ale un&r institu8ii de >nv(8(m?nt su
d&cumentele d&vedit&are se pre'int( traduse .i le=ali'ate.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care p&t d&vedi: prin acte: imp&sibilitatea &b8inerii d&cumentel&r care atest( -&rma
de >nv(8(m?nt .i durata studiil&r: val&ri-icarea peri&adel&r respective se -ace >n ba'a declara8iei pe pr&pria
;7% @n ca'ul pers&anel&r >nscrise la pensie anteri&r datei de 0 aprilie !""0: ale c(r&r drepturi de pensie au -&st
pentru c&mpletarea art. 05< din Le=ea nr. 0<F!"""
de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: prin val&ri-icarea peri&adei >n care au urmat cursuri de 'i ale un&r
r: pentru d&vedirea duratei n&rmale a studiil&r .i a -&rmei de >nv(8(m?nt r(m?n
valabile declara8iile date pe pr&pria r(spundere.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
c% a satis-(cut serviciul militar ca militar >n termen sau militar cu termen redus: pe durata le=al stabilit(: a -&st
c&ncentrat: m&bili'at sau >n pri'&nierat1
d% a bene-iciat: >n peri&ada 0 aprilie !""0 # 0 ianuarie !""5 de indemni'a8ii de asi=ur(ri s&ciale: ac&rdate p&trivit
-iciat: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"": de c&ncediu pentru incapacitate temp&rar( de munc(
cau'at( de accident de munc( .i b&li pr&-esi&nale1
-% a bene-iciat: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !""5: de c&ncediu pentru cre.terea c&pilului >n v?rst( de
ani sau: >n ca'ul c&pilului cu Candicap: de p?n( la 6 ani1
=% a -&st elev al unei .c&li militareF.c&li de a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din
sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r
.i -unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului militar.
;!% Asi=ura8ii care au abs&lvit mai multe institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: c&n-&rm pr
bene-icia'( de asimilarea: ca sta=iu de c&ti'are: a unei sin=ure peri&ade de studii: la ale=ere.
;6% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% bene-icia'( de peri&adele asimilate dac( >n aceste peri&ade nu au reali'at
ti'are >n c&ndi8iile pre'entei le=i.
;7% Peri&adele asimilate prev('ute la alin. ;0% se val&ri-ic( pentru &b8inerea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale >n
LLLLLLLLLL
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de CNPP .i de casele de pensii
;!% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( .i la cererea asi=ura8il&r: c&ntra c&st. Tari-ul ser
anual de CNPP .i casele de pensii sect&riale.
LLLLLLLLLL
e certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privind
ublic de pensii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;0% @n ca'ul pers&anel&r care au urmat cursurile de 'i ale un&r institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: d&vada
n&rmale a studiil&r se -ace cu dipl&ma >ns&8it( de -&aia matric&l( sau
adeverin8( din care s( re'ulte -&rma de >nv(8(m?nt: durata n&rmal( .i peri&ada studiil&r.
;!% @n ca'ul pers&anel&r care au urmat cursurile de 'i ale un&r institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r >n str(in(tate:
;6% @n situa8ia pers&anel&r care p&t d&vedi: prin acte: imp&sibilitatea &b8inerii d&cumentel&r care atest( -&rma
l&r respective se -ace >n ba'a declara8iei pe pr&pria
;7% @n ca'ul pers&anel&r >nscrise la pensie anteri&r datei de 0 aprilie !""0: ale c(r&r drepturi de pensie au -&st
art. 05< din Le=ea nr. 0<F!""" privind sistemul public
de pensii .i alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale: prin val&ri-icarea peri&adei >n care au urmat cursuri de 'i ale un&r
r: pentru d&vedirea duratei n&rmale a studiil&r .i a -&rmei de >nv(8(m?nt r(m?n
n termen sau militar cu termen redus: pe durata le=al stabilit(: a -&st
0 ianuarie !""5 de indemni'a8ii de asi=ur(ri s&ciale: ac&rdate p&trivit
-iciat: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"": de c&ncediu pentru incapacitate temp&rar( de munc(
-% a bene-iciat: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !""5: de c&ncediu pentru cre.terea c&pilului >n v?rst( de p?n( la !
=% a -&st elev al unei .c&li militareF.c&li de a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din
pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r
.i -unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului militar.
;!% Asi=ura8ii care au abs&lvit mai multe institu8ii de >nv(8(m?nt superi&r: c&n-&rm prevederil&r alin. ;0% lit. b%:
bene-icia'( de asimilarea: ca sta=iu de c&ti'are: a unei sin=ure peri&ade de studii: la ale=ere.
;6% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% bene-icia'( de peri&adele asimilate dac( >n aceste peri&ade nu au reali'at
;7% Peri&adele asimilate prev('ute la alin. ;0% se val&ri-ic( pentru &b8inerea presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale >n
Peri&adele nec&ntributive prev('ute la art. 7< din le=e repre'int( peri&ade asimilate sta=iului de c&ti'are.
;0% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de CNPP .i de casele de pensii
;!% +ta=iul de c&ti'are se certi-ic( .i la cererea asi=ura8il&r: c&ntra c&st. Tari-ul serviciului respectiv se stabile.te
e certi-ic( asi=ura8il&r: din &-iciu: & dat( la ! ani: de c(tre CNPP .i casele de pensii
;!% Certi-icarea prev('ut( la alin. ;0% se -ace prin emiterea .i c&municarea c(tre asi=ura8i a Certi-icatului privindCAP. IH
Pensii

ART. 0
@n sistemul public de pensii se ac&rd( urm(t&arele cate=&rii de pensii/
a% pensia pentru limit( de v?rst(1
b% pensia anticipat(1
c% pensia anticipat( par8ial(1
d% pensia de invaliditate1
e% pensia de urma..

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 65
@n sistemul public de pensii au dreptul la pensie: >n situa8ia >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute de le=e:
urm(t&arele cate=&rii de pers&ane/
a% asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 din le=e1
b% pers&anele care satis-ac &bli=a8ii militare sau
e9cep8ia elevil&r liceel&r militare: studen8i ai unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare: &rdine public(
.i si=uran8( na8i&nal(1
c% elevii: inclusiv elevii liceel&r militar
capacitatea de munc( dat&rit( b&lil&r pr&-esi&nale sau accidentel&r de munc( survenite >n timpul .i din cau'a
practicii pr&-esi&nale1
d% pers&anele care .i#au pierdut t&tal sa
la lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< sau >n le=(tur( cu evenimentele rev&lu8i&nare din
decembrie 0<8<: dac( erau cuprin.i >ntr
cau'(1
e% pers&anele care: la data s&licit(rii drepturil&r de pensie: nu mai au calitatea de asi=urat1
-% urma.ii pers&anel&r prev('ute la lit. a%
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


+ECAIUNEA 0
Pensia pentru limit( de v?rst(

ART. !
Pensia pentru limit( de v?rst( se cuvine pers&anel&r care >ndeplinesc: cumulativ: la data pensi&n(rii: c&ndi8iile
privind v?rsta standard de pensi&nare .
pre'enta le=e.
ART. 6
;0% H?rsta standard de pensi&nare este de 5 de ani pentru b(rba8i .i 56 de ani pentru -emei. Atin=erea acestei
v?rste se reali'ea'( prin cre.terea v?rstel&r standard de pensi&nare: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;!% +ta=iul minim de c&ti'are este de 0 ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se
reali'ea'( prin cre.terea sta=iului minim de c&ti'are: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;6% +ta=iul c&mplet de c&ti'are este de 6 de ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui
sta=iu se reali'ea'( prin cre.terea sta=iului c&mplet de c&ti'are: c&n-&rm e.al

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 63
;0% +ta=iul minimFc&mplet de c&ti'are prev('ut la art. 6 alin. ;!% .i
c&ti'are prev('ut la art. 7 alin. ;6% din le=e cuprinde .i/
@n sistemul public de pensii se ac&rd( urm(t&arele cate=&rii de pensii/
LLLLLLLLLL
@n sistemul public de pensii au dreptul la pensie: >n situa8ia >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute de le=e:
a% asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 din le=e1
b% pers&anele care satis-ac &bli=a8ii militare sau sunt elevi ai unei .c&li militareF.c&li de a=en8i de p&li8ie: cu
e9cep8ia elevil&r liceel&r militare: studen8i ai unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare: &rdine public(
c% elevii: inclusiv elevii liceel&r militare: ucenicii .i studen8ii care .i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din
capacitatea de munc( dat&rit( b&lil&r pr&-esi&nale sau accidentel&r de munc( survenite >n timpul .i din cau'a
au pierdut t&tal sau par8ial capacitatea de munc( .i marii mutila8i: ca urmare a particip(rii
la lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< sau >n le=(tur( cu evenimentele rev&lu8i&nare din
decembrie 0<8<: dac( erau cuprin.i >ntr#un sistem de asi=ur(ri s&ciale anteri&r datei ivirii invalidit(8ii din aceast(
e% pers&anele care: la data s&licit(rii drepturil&r de pensie: nu mai au calitatea de asi=urat1
-% urma.ii pers&anel&r prev('ute la lit. a%#e%: respectiv c&piii .i s&8ul supravie8uit&r.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Pensia pentru limit( de v?rst( se cuvine pers&anel&r care >ndeplinesc: cumulativ: la data pensi&n(rii: c&ndi8iile
privind v?rsta standard de pensi&nare .i sta=iul minim de c&ti'are sau >n specialitate: dup( ca': prev('ute de
;0% H?rsta standard de pensi&nare este de 5 de ani pentru b(rba8i .i 56 de ani pentru -emei. Atin=erea acestei
a'( prin cre.terea v?rstel&r standard de pensi&nare: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;!% +ta=iul minim de c&ti'are este de 0 ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se
nim de c&ti'are: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;6% +ta=iul c&mplet de c&ti'are este de 6 de ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui
sta=iu se reali'ea'( prin cre.terea sta=iului c&mplet de c&ti'are: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
LLLLLLLLLL
;0% +ta=iul minimFc&mplet de c&ti'are prev('ut la art. 6 alin. ;!% .i ;6% din le=e: respectiv sta=iul c&mplet de
c&ti'are prev('ut la art. 7 alin. ;6% din le=e cuprinde .i/

@n sistemul public de pensii au dreptul la pensie: >n situa8ia >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute de le=e:
sunt elevi ai unei .c&li militareF.c&li de a=en8i de p&li8ie: cu
e9cep8ia elevil&r liceel&r militare: studen8i ai unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare: &rdine public(
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din
capacitatea de munc( dat&rit( b&lil&r pr&-esi&nale sau accidentel&r de munc( survenite >n timpul .i din cau'a
u par8ial capacitatea de munc( .i marii mutila8i: ca urmare a particip(rii
la lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< sau >n le=(tur( cu evenimentele rev&lu8i&nare din
i&r datei ivirii invalidit(8ii din aceast(
e% pers&anele care: la data s&licit(rii drepturil&r de pensie: nu mai au calitatea de asi=urat1
e%: respectiv c&piii .i s&8ul supravie8uit&r.
Pensia pentru limit( de v?rst( se cuvine pers&anel&r care >ndeplinesc: cumulativ: la data pensi&n(rii: c&ndi8iile
i sta=iul minim de c&ti'are sau >n specialitate: dup( ca': prev('ute de
;0% H?rsta standard de pensi&nare este de 5 de ani pentru b(rba8i .i 56 de ani pentru -emei. Atin=erea acestei
a'( prin cre.terea v?rstel&r standard de pensi&nare: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;!% +ta=iul minim de c&ti'are este de 0 ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se
nim de c&ti'are: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;6% +ta=iul c&mplet de c&ti'are este de 6 de ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui
&n(rii prev('ute >n ane9a nr. .
;6% din le=e: respectiv sta=iul c&mplet de

a% sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii1
b% vecCimea >n serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: p?n( la in
pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e1
c% vecCimea >n munc( sau: dup( ca': vecCimea >n serviciu reali'at( >n celelalte sisteme de asi=ur(ri s&ciale:
neinte=rate >n sistemul public de pensi
d% peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupa I: a II
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 7
;0% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: v?rsta standard de pensi&nare este de 5" de ani:
at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestei v?rste se reali'ea'( prin cre.terea v?rstel&r standard de
pensi&nare: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n a
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate este de
!" de ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se reali'ea'(
minim de c&ti'are >n specialitate: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. 5.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;!% +ta=iul minim de c&ti'are >n specialitate prev('ut la art. 7 alin. ;!% din le=e este c&nstituit din peri&ada >n
care & pers&an( din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din
sistemul administra8iei penitenciare s#
0. a avut calitatea de cadru militar >n activitate1
!. a >ndeplinit serviciul militar ca militar >n termen: militar cu termen redus: elev al unei .c&li militareF.c&li de
a=en8i de p&li8ie sau student al unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8(
na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului milita
6. a -&st c&ncentrat( sau m&bili'at( ca re'ervist1
7. a -&st >n captivitate1
. a avut calitatea de -unc8i&nar public cu statut special >n institu8iile din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i
si=uran8( na8i&nal(: precum .i din sistemul administra8iei penitenciare1
5. a avut calitatea de militar an=a*at pe ba'( de c&ntract .iFsau de s&ldat .i =radat v&luntar.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;6% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art.
pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se reali'ea'( prin cre.terea sta=iului c&mplet de
c&ti'are: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. 5.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;0% +ta=iul minimFc&mplet de c&ti'are prev('ut la art. 6 alin. ;!% .i ;6% din le=e: respectiv sta=iul c&mplet de
c&ti'are prev('ut la art. 7 alin. ;6% din le=e cuprinde .i/
a% sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii1
b% vecCimea >n serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: >n ca'ul
pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e1
c% vecCimea >n munc( sau: dup( ca': vecCimea >n serviciu reali'at( >n celelalte sisteme de asi=ur(ri s&ciale:
neinte=rate >n sistemul public de pensii1
d% peri&adele suplimentare ac&rdate pentru acti
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART.
;0% Pers&anele care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are au dreptul la pensie
reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare: dup( cum urmea'(/
a% sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii1
b% vecCimea >n serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: >n ca'ul
pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e1
c% vecCimea >n munc( sau: dup( ca': vecCimea >n serviciu reali'at( >n celelalte sisteme de asi=ur(ri s&ciale:
neinte=rate >n sistemul public de pensii1
d% peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupa I: a II
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: v?rsta standard de pensi&nare este de 5" de ani:
at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestei v?rste se reali'ea'( prin cre.terea v?rstel&r standard de
pensi&nare: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. 5.
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate este de
!" de ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se reali'ea'(
minim de c&ti'are >n specialitate: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. 5.
LLLLLLLLLL
l minim de c&ti'are >n specialitate prev('ut la art. 7 alin. ;!% din le=e este c&nstituit din peri&ada >n
care & pers&an( din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din
#a a-lat >n una dintre urm(t&arele situa8ii/
0. a avut calitatea de cadru militar >n activitate1
!. a >ndeplinit serviciul militar ca militar >n termen: militar cu termen redus: elev al unei .c&li militareF.c&li de
l unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8(
na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare: cu e9cep8ia liceului militar1
6. a -&st c&ncentrat( sau m&bili'at( ca re'ervist1
. a avut calitatea de -unc8i&nar public cu statut special >n institu8iile din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i
i din sistemul administra8iei penitenciare1
5. a avut calitatea de militar an=a*at pe ba'( de c&ntract .iFsau de s&ldat .i =radat v&luntar.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;6% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: sta=iul c&mplet de c&ti'are este de 6" de ani: at?t
pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se reali'ea'( prin cre.terea sta=iului c&mplet de
c&ti'are: c&n-&rm e.al&n(rii prev('ute >n ane9a nr. 5.
LLLLLLLLLL
;0% +ta=iul minimFc&mplet de c&ti'are prev('ut la art. 6 alin. ;!% .i ;6% din le=e: respectiv sta=iul c&mplet de
ev('ut la art. 7 alin. ;6% din le=e cuprinde .i/
a% sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii1
b% vecCimea >n serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: >n ca'ul
ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e1
c% vecCimea >n munc( sau: dup( ca': vecCimea >n serviciu reali'at( >n celelalte sisteme de asi=ur(ri s&ciale:
neinte=rate >n sistemul public de pensii1
d% peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupa I: a II
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pers&anele care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are au dreptul la pensie pentru limit( de v?rst(: cu
reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare: dup( cum urmea'(/

trarea >n vi=&are a le=ii: >n ca'ul
c% vecCimea >n munc( sau: dup( ca': vecCimea >n serviciu reali'at( >n celelalte sisteme de asi=ur(ri s&ciale:
d% peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupa I: a II#a: respectiv >n c&ndi8ii
ev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: v?rsta standard de pensi&nare este de 5" de ani:
at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestei v?rste se reali'ea'( prin cre.terea v?rstel&r standard de
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate este de
!" de ani: at?t pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se reali'ea'( prin cre.terea sta=iului
l minim de c&ti'are >n specialitate prev('ut la art. 7 alin. ;!% din le=e este c&nstituit din peri&ada >n
care & pers&an( din sistemul na8i&nal de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(: precum .i din
!. a >ndeplinit serviciul militar ca militar >n termen: militar cu termen redus: elev al unei .c&li militareF.c&li de
l unei institu8ii de >nv(8(m?nt din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8(
na8i&nal( pentru -&rmarea cadrel&r militare: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
. a avut calitatea de -unc8i&nar public cu statut special >n institu8iile din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i
5. a avut calitatea de militar an=a*at pe ba'( de c&ntract .iFsau de s&ldat .i =radat v&luntar.
5 alin. ;0% pct. I lit. c%: sta=iul c&mplet de c&ti'are este de 6" de ani: at?t
pentru -emei: c?t .i pentru b(rba8i. Atin=erea acestui sta=iu se reali'ea'( prin cre.terea sta=iului c&mplet de
;0% +ta=iul minimFc&mplet de c&ti'are prev('ut la art. 6 alin. ;!% .i ;6% din le=e: respectiv sta=iul c&mplet de
b% vecCimea >n serviciu recun&scut( pentru stabilirea pensiil&r: p?n( la intrarea >n vi=&are a le=ii: >n ca'ul
c% vecCimea >n munc( sau: dup( ca': vecCimea >n serviciu reali'at( >n celelalte sisteme de asi=ur(ri s&ciale:
vitatea des-(.urat( >n =rupa I: a II#a: respectiv >n c&ndi8ii
pentru limit( de v?rst(: cu

a% c&n-&rm tabelului nr. 0: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii de&sebite de
munc(1

Tabelul nr. 0
$T$

Stagiul de cotizare Reducerea vrstei standard


realizat n condiii de pensionare cu:
deosebite
(ani mplinii) Ani

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

35

*ST*

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 6<
;0% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare pentru pers&anele care au de
le=e >n c&ndi8ii de&sebite de munc( se -ace c&respun'(t&r timpului e-ectiv lucrat >n aceste c&ndi8ii: din v?rstele
standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: cu respectarea c&ndi8i
prev('ute la art. alin. ;0% lit. a% din le=e.
;!% +e asimilea'( sta=iil&r reali'ate >n c&ndi8ii de&sebite de munc( .i vecCimea >n munc( reali'at( >n =rupa I sau
a II#a de munc(: p&trivit le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: cu e9cep8
speciale.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
a% c&n-&rm tabelului nr. 0: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii de&sebite de

Reducerea vrstei standard
de pensionare cu:

Ani Luni

1 -

1 6

2 -

2 6

3 -

3 6

4 -

4 6

5 -

5 6

6 -

6 6

7 -

7 6

8 -

LLLLLLLLLL
;0% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare pentru pers&anele care au des-(.urat activit(8i >ncadrate prin
le=e >n c&ndi8ii de&sebite de munc( se -ace c&respun'(t&r timpului e-ectiv lucrat >n aceste c&ndi8ii: din v?rstele
standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: cu respectarea c&ndi8i
prev('ute la art. alin. ;0% lit. a% din le=e.
;!% +e asimilea'( sta=iil&r reali'ate >n c&ndi8ii de&sebite de munc( .i vecCimea >n munc( reali'at( >n =rupa I sau
a de munc(: p&trivit le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: cu e9cep8ia cel&r >ncadrate >n c&ndi8ii
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

a% c&n-&rm tabelului nr. 0: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii de&sebite de
s-(.urat activit(8i >ncadrate prin
le=e >n c&ndi8ii de&sebite de munc( se -ace c&respun'(t&r timpului e-ectiv lucrat >n aceste c&ndi8ii: din v?rstele
standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: cu respectarea c&ndi8iil&r
;!% +e asimilea'( sta=iil&r reali'ate >n c&ndi8ii de&sebite de munc( .i vecCimea >n munc( reali'at( >n =rupa I sau
ia cel&r >ncadrate >n c&ndi8iiaN0% c&n-&rm tabelului nr. 0N0: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n =rupa I de munc(:
p&trivit le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0:
prevederil&r art. 6" alin. ;0%: sunt >ncadrate >n c&ndi8ii speciale1

Tabelul nr. 0N0
$T$

Stagiul de cotizare realizat


n grupa I de munc
ani mplinii)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

aN0% c&n-&rm tabelului nr. 0N0: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n =rupa I de munc(:
p&trivit le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: cu e9cep8ia cel&r reali'ate >n activit(8ile care: c&n-&rm
prevederil&r art. 6" alin. ;0%: sunt >ncadrate >n c&ndi8ii speciale1

Stagiul de cotizare realizat Reducerea vrstei standard
de pensionare cu:
i)
Ani Luni

6 3 -

7 3 6

8 4 -

9 4 6

10 5 -

11 5 6

12 6 -

13 6 6

14 7 -

15 7 6

16 8 -

17 8 6

18 9 -

19 9 6

20 10 -

21 10 6

22 11 -

23 11 6

24 12 -

25 12 6


aN0% c&n-&rm tabelului nr. 0N0: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n =rupa I de munc(:
cu e9cep8ia cel&r reali'ate >n activit(8ile care: c&n-&rm

26 de ani i peste

*ST*
############
Lit. aN0% a alin. ;0% al art. a -&st intr&dus( de pct. 0 al
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 87! din 6" decembrie !"06.

b% c&n-&rm tabelului nr. !: >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n l&curile de munc(
>ncadrate >n alte c&ndi8ii de munc( prev('ute la art. !< alin. ;!% .i >n c&ndi8ii speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0%1

Tabelul nr. !
$T$

Stagiul de cotizare Reducerea vrstei standard


realizat n condiii de pensionare cu:
speciale
(ani mplinii) Ani

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

i peste 13 -

Lit. aN0% a alin. ;0% al art. a -&st intr&dus( de pct. 0 al art. unic din LE2EA nr. 68" din !7 decembrie !"06
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 87! din 6" decembrie !"06.
ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n l&curile de munc(
>ncadrate >n alte c&ndi8ii de munc( prev('ute la art. !< alin. ;!% .i >n c&ndi8ii speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0%1

Reducerea vrstei standard
de pensionare cu:

Ani Luni

1 -

1 6

2 -

2 6

3 -

3 6

4 -

4 6

5 -

5 6

6 -

6 6

7 -

7 6

8 -

8 6

9 -

9 6


art. unic din LE2EA nr. 68" din !7 decembrie !"06:
ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n l&curile de munc(
>ncadrate >n alte c&ndi8ii de munc( prev('ute la art. !< alin. ;!% .i >n c&ndi8ii speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0%1

20 10

21 10

22 11

23 11

24 12

25 12

26 de ani i peste 13

*ST*

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 7"
;0% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare pentru pers&anele care au des-(.urat activit(8i >ncadrate prin
le=e >n c&ndi8ii speciale sau >n alte c&ndi8ii de munc( se -ace c&respun'(t&r sta=iului de c&ti'are reali'at >n aceste
c&ndi8ii: din v?rstele standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: cu
respectarea c&ndi8iil&r prev('ute la art.
;!% @n situa8ia pers&anel&r care au des-(.urat activitate cel pu8in "D >n subteran sau >n '&na I de e9punere la
radia8ii: respectiv cel pu8in 3"D >n '&na a II
.i b% din le=e: sta=iul de c&ti'are reali'at >n aceste c&ndi8ii este e=al cu timpul lucrat >n re=im n&rmal de lucru.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are de 6" de ani: dintre care cel pu8in !" de ani
>n activit(8ile prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a% .i -% din le=e: >ncadrate prin le=e >n c&ndi8ii speciale: reducerea
v?rstel&r standard de pensi&nare se -ace p&trivit art. 5 alin. ;!% din le=e: cu respectarea prevederil&r alin. ;6% .i
;7% ale aceluia.i artic&l.
;7% Pers&anele care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. b% din le=e
bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst( indi-erent de v?rst(: dac( >ndeplinesc c&ndi8iile de sta=iu de c&ti'are
prev('ute la art. 3 alin. ;0% .i ;6% din le=e.
;% @n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8iile speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit.
b% din le=e: mai pu8in de 0 ani >n '&na I de e9punere la radia8ii .i mai pu8in de
radia8ii: aceste sta=ii se cumulea'( c&nsider?ndu
vederea >nscrierii la pensie pentru limit( de v?rst(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


c% cu c?te 5 luni: pentru -iecare an de privare de libertate: de dep&rtare >n str(in(tate: dup( data de !6 au=ust
0<77: .iFsau de pri'&nierat: >n situa8ia pers&anel&r c(r&ra le
>n c&ndi8iile prev('ute la art. 0 alin. ;0% lit. a%
;!% Pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% bene-icia'( de reducerile prev('ute la alin. ;0%: dac( au
reali'at sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate prev('ut >n ane9a nr. 5.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 70
;0% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare p&trivit art. din le=e se -ace numai >n c&ndi8iile reali'(rii
sta=iului c&mplet de c&ti'are.
;!% @n situa8ia cadrel&r militare: s&lda8il&r .i =rada8il&r v&luntari: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut
special din sistemul administra8iei penitenciare: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei
10 -

10 6

11 -

11 6

12 -

12 6

13 -

LLLLLLLLLL
;0% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare pentru pers&anele care au des-(.urat activit(8i >ncadrate prin
ii speciale sau >n alte c&ndi8ii de munc( se -ace c&respun'(t&r sta=iului de c&ti'are reali'at >n aceste
c&ndi8ii: din v?rstele standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: cu
respectarea c&ndi8iil&r prev('ute la art. alin. ;0% lit. b% din le=e.
;!% @n situa8ia pers&anel&r care au des-(.urat activitate cel pu8in "D >n subteran sau >n '&na I de e9punere la
radia8ii: respectiv cel pu8in 3"D >n '&na a II#a de e9punere la radia8ii: dintre cele >ncadrate la art. 6"
.i b% din le=e: sta=iul de c&ti'are reali'at >n aceste c&ndi8ii este e=al cu timpul lucrat >n re=im n&rmal de lucru.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are de 6" de ani: dintre care cel pu8in !" de ani
n activit(8ile prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a% .i -% din le=e: >ncadrate prin le=e >n c&ndi8ii speciale: reducerea
v?rstel&r standard de pensi&nare se -ace p&trivit art. 5 alin. ;!% din le=e: cu respectarea prevederil&r alin. ;6% .i
;7% Pers&anele care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. b% din le=e
bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst( indi-erent de v?rst(: dac( >ndeplinesc c&ndi8iile de sta=iu de c&ti'are
ev('ute la art. 3 alin. ;0% .i ;6% din le=e.
;% @n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8iile speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit.
b% din le=e: mai pu8in de 0 ani >n '&na I de e9punere la radia8ii .i mai pu8in de 03 ani >n '&na a II
radia8ii: aceste sta=ii se cumulea'( c&nsider?ndu#se sta=ii de c&ti'are >n '&na a II#a de e9punere la radia8ii: >n
vederea >nscrierii la pensie pentru limit( de v?rst(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
c% cu c?te 5 luni: pentru -iecare an de privare de libertate: de dep&rtare >n str(in(tate: dup( data de !6 au=ust
0<77: .iFsau de pri'&nierat: >n situa8ia pers&anel&r c(r&ra le#au -&st stabilite drepturi privind vecCimea >n munc(:
art. 0 alin. ;0% lit. a%#c% .i la alin. ;!% din )ecretul#le=e nr. 008F0<<"
;!% Pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% bene-icia'( de reducerile prev('ute la alin. ;0%: dac( au
sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate prev('ut >n ane9a nr. 5.
LLLLLLLLLL
a v?rstel&r standard de pensi&nare p&trivit art. din le=e se -ace numai >n c&ndi8iile reali'(rii
;!% @n situa8ia cadrel&r militare: s&lda8il&r .i =rada8il&r v&luntari: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut
pecial din sistemul administra8iei penitenciare: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei

;0% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare pentru pers&anele care au des-(.urat activit(8i >ncadrate prin
ii speciale sau >n alte c&ndi8ii de munc( se -ace c&respun'(t&r sta=iului de c&ti'are reali'at >n aceste
c&ndi8ii: din v?rstele standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: cu
;!% @n situa8ia pers&anel&r care au des-(.urat activitate cel pu8in "D >n subteran sau >n '&na I de e9punere la
a de e9punere la radia8ii: dintre cele >ncadrate la art. 6" alin. ;0% lit. a%
.i b% din le=e: sta=iul de c&ti'are reali'at >n aceste c&ndi8ii este e=al cu timpul lucrat >n re=im n&rmal de lucru.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are de 6" de ani: dintre care cel pu8in !" de ani
n activit(8ile prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a% .i -% din le=e: >ncadrate prin le=e >n c&ndi8ii speciale: reducerea
v?rstel&r standard de pensi&nare se -ace p&trivit art. 5 alin. ;!% din le=e: cu respectarea prevederil&r alin. ;6% .i
;7% Pers&anele care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. b% din le=e
bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst( indi-erent de v?rst(: dac( >ndeplinesc c&ndi8iile de sta=iu de c&ti'are
;% @n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8iile speciale prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit.
03 ani >n '&na a II#a de e9punere la
a de e9punere la radia8ii: >n
c% cu c?te 5 luni: pentru -iecare an de privare de libertate: de dep&rtare >n str(in(tate: dup( data de !6 au=ust
au -&st stabilite drepturi privind vecCimea >n munc(:
le=e nr. 008F0<<": republicat.
;!% Pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% bene-icia'( de reducerile prev('ute la alin. ;0%: dac( au
a v?rstel&r standard de pensi&nare p&trivit art. din le=e se -ace numai >n c&ndi8iile reali'(rii
;!% @n situa8ia cadrel&r militare: s&lda8il&r .i =rada8il&r v&luntari: p&li8i.til&r .i -unc8i&naril&r publici cu statut
pecial din sistemul administra8iei penitenciare: din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei

na8i&nale: reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare se -ace din v?rstele standard prev('ute >n ane9a nr. 5 la
le=e: numai >n c&ndi8iile reali'(rii sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate.
;6% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute de alte acte n&rmative .i cele prev('ute la art. din
le=e p&t -i cumulate >ntre ele: -(r( ca reducerea t&tal( s( -ie mai mare de 06 ani.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


ART. 5
;0% Fac e9cep8ie de la prevederile art. alin. ;0% lit. b% pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are de cel
pu8in !" de ani >n l&curile de munc( prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a% .i -%.
;!% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: reducerea v?rstei standard de pensi&nare este de/
a% !" de ani: pentru cele prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a%1
b% 0 ani: pentru cele prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. -%.
;6% H?rsta standard de pensi&nare redus( p&trivit prevederil&r alin. ;!% lit. a% nu p&ate -i mai mic( de 7 de ani.
;7% H?rsta standard de pensi&nare redus( p&trivit alin. ;!% lit. b% nu p&ate -i mai mic( de " de ani: cu e9cep8ia
balerinil&r .i acr&ba8il&r pentru care v?rsta de pensi&nare nu p&ate -i mai mic( de 7" de ani pentru -emei .i 7 de
ani pentru b(rba8i.
;% +ta=iul c&mplet de c&ti'are pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0% este de 6" de ani.
ART. 3
;0% Fac e9cep8ie de la prevederile art. ali
pu8in 0 ani >n '&na I de e9punere la radia8ii sau de cel pu8in 03 ani >n '&na a II
l&curile de munc( prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. b%.
;!% Pers&anele prev('ute la alin. ;0% bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst( indi-erent de v?rst(.
;6% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: sta=iul c&mplet de c&ti'are este de !! ani .i 5 luni: >n ca'ul cel&r care
au des-(.urat activitate >n '&na I de e9punere la radia8ii: respectiv de ! de ani .i 5 luni: >n ca'ul cel&r care au
des-(.urat activitate >n '&na a II#a de e9punere la radia8ii.
ART. 8
Pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are >n c&ndi8ii de Can
bene-icia'( de reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. : >n -unc8ie de =radul de
Candicap: dup( cum urmea'(/
a% cu 0 ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap =rav: dac( au reali'at: >
calit(8ii de asi=urat: cel pu8in & treime din sta=iul c&mplet de c&ti'are1
b% cu 0" ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap accentuat: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului
pree9istent calit(8ii de asi=urat: cel pu8in d&u( treimi din sta=iul c&mplet de c&ti'are1
c% cu 0" ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap mediu: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului pree9istent
calit(8ii de asi=urat: sta=iul c&mplet de c&ti'are.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 76
;0% Reducerea prev('ut( la art. 8 din le=e se aplic( pers&anel&r cu Candicap care: la data s&licit(
d&vada acestui statut cu certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap: emis >n c&ndi8iile le=ii1
;!% @n vederea aplic(rii art. 8 din le=e: certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap va c&n8ine &bli=at&riu/
a% data d&b?ndirii Candicapului1
b% =radul de Candicap1
c% men8iunea c( pers&ana este nerevi'uibil(1
d% men8iunea c( certi-icatul a -&st emis pentru aplicarea art. 8 din le=e.
;6% Reducerea prev('ut( la alin. ;0% se -ace numai >n c&ndi8iile Candicapului pree9
;7% +cCimbarea ulteri&ar( >nscrierii la pensie a =radului de Candicap nu a-ectea'( drepturile de pensie ac&rdate:
cu e9cep8ia ca'ului >n care certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap a -&st anulat: >n c&ndi8iile le=ii
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. <
na8i&nale: reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare se -ace din v?rstele standard prev('ute >n ane9a nr. 5 la
(rii sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate.
;6% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute de alte acte n&rmative .i cele prev('ute la art. din
le=e p&t -i cumulate >ntre ele: -(r( ca reducerea t&tal( s( -ie mai mare de 06 ani.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Fac e9cep8ie de la prevederile art. alin. ;0% lit. b% pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are de cel
pu8in !" de ani >n l&curile de munc( prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a% .i -%.
;!% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: reducerea v?rstei standard de pensi&nare este de/
a% !" de ani: pentru cele prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. a%1
b% 0 ani: pentru cele prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. -%.
rd de pensi&nare redus( p&trivit prevederil&r alin. ;!% lit. a% nu p&ate -i mai mic( de 7 de ani.
;7% H?rsta standard de pensi&nare redus( p&trivit alin. ;!% lit. b% nu p&ate -i mai mic( de " de ani: cu e9cep8ia
v?rsta de pensi&nare nu p&ate -i mai mic( de 7" de ani pentru -emei .i 7 de
;% +ta=iul c&mplet de c&ti'are pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0% este de 6" de ani.
;0% Fac e9cep8ie de la prevederile art. alin. ;0% lit. b% .i pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are de cel
pu8in 0 ani >n '&na I de e9punere la radia8ii sau de cel pu8in 03 ani >n '&na a II#a de e9punere la radia8ii: >n
l&curile de munc( prev('ute la art. 6" alin. ;0% lit. b%.
ers&anele prev('ute la alin. ;0% bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst( indi-erent de v?rst(.
;6% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: sta=iul c&mplet de c&ti'are este de !! ani .i 5 luni: >n ca'ul cel&r care
a I de e9punere la radia8ii: respectiv de ! de ani .i 5 luni: >n ca'ul cel&r care au
a de e9punere la radia8ii.
Pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are >n c&ndi8ii de Candicap pree9istent calit(8ii de asi=urat
bene-icia'( de reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. : >n -unc8ie de =radul de
a% cu 0 ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap =rav: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului pree9istent
calit(8ii de asi=urat: cel pu8in & treime din sta=iul c&mplet de c&ti'are1
b% cu 0" ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap accentuat: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului
t: cel pu8in d&u( treimi din sta=iul c&mplet de c&ti'are1
c% cu 0" ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap mediu: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului pree9istent
calit(8ii de asi=urat: sta=iul c&mplet de c&ti'are.
LLLLLLLLLL
;0% Reducerea prev('ut( la art. 8 din le=e se aplic( pers&anel&r cu Candicap care: la data s&licit(
d&vada acestui statut cu certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap: emis >n c&ndi8iile le=ii1
;!% @n vederea aplic(rii art. 8 din le=e: certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap va c&n8ine &bli=at&riu/
c% men8iunea c( pers&ana este nerevi'uibil(1
d% men8iunea c( certi-icatul a -&st emis pentru aplicarea art. 8 din le=e.
;6% Reducerea prev('ut( la alin. ;0% se -ace numai >n c&ndi8iile Candicapului pree9
;7% +cCimbarea ulteri&ar( >nscrierii la pensie a =radului de Candicap nu a-ectea'( drepturile de pensie ac&rdate:
cu e9cep8ia ca'ului >n care certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap a -&st anulat: >n c&ndi8iile le=ii
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

na8i&nale: reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare se -ace din v?rstele standard prev('ute >n ane9a nr. 5 la
;6% Reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute de alte acte n&rmative .i cele prev('ute la art. din
;0% Fac e9cep8ie de la prevederile art. alin. ;0% lit. b% pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are de cel
;!% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: reducerea v?rstei standard de pensi&nare este de/
rd de pensi&nare redus( p&trivit prevederil&r alin. ;!% lit. a% nu p&ate -i mai mic( de 7 de ani.
;7% H?rsta standard de pensi&nare redus( p&trivit alin. ;!% lit. b% nu p&ate -i mai mic( de " de ani: cu e9cep8ia
v?rsta de pensi&nare nu p&ate -i mai mic( de 7" de ani pentru -emei .i 7 de
;% +ta=iul c&mplet de c&ti'are pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0% este de 6" de ani.
n. ;0% lit. b% .i pers&anele care au reali'at un sta=iu de c&ti'are de cel
a de e9punere la radia8ii: >n
ers&anele prev('ute la alin. ;0% bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst( indi-erent de v?rst(.
;6% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;0%: sta=iul c&mplet de c&ti'are este de !! ani .i 5 luni: >n ca'ul cel&r care
a I de e9punere la radia8ii: respectiv de ! de ani .i 5 luni: >n ca'ul cel&r care au
dicap pree9istent calit(8ii de asi=urat
bene-icia'( de reducerea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr. : >n -unc8ie de =radul de
n c&ndi8iile Candicapului pree9istent
b% cu 0" ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap accentuat: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului
t: cel pu8in d&u( treimi din sta=iul c&mplet de c&ti'are1
c% cu 0" ani: >n situa8ia asi=ura8il&r cu Candicap mediu: dac( au reali'at: >n c&ndi8iile Candicapului pree9istent
;0% Reducerea prev('ut( la art. 8 din le=e se aplic( pers&anel&r cu Candicap care: la data s&licit(rii pensiei: -ac
d&vada acestui statut cu certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap: emis >n c&ndi8iile le=ii1
;!% @n vederea aplic(rii art. 8 din le=e: certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap va c&n8ine &bli=at&riu/
;6% Reducerea prev('ut( la alin. ;0% se -ace numai >n c&ndi8iile Candicapului pree9istent calit(8ii de asi=urat.
;7% +cCimbarea ulteri&ar( >nscrierii la pensie a =radului de Candicap nu a-ectea'( drepturile de pensie ac&rdate:
cu e9cep8ia ca'ului >n care certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap a -&st anulat: >n c&ndi8iile le=ii.

Nev('(t&rii bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst(: indi-erent de v?rst(: dac( au reali'at ca nev('(t&r cel
pu8in & treime din sta=iul c&mplet de c&ti'are.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 77
Reducerea prev('ut( la art. < din le=e se aplic( nev('(t&ril&r care -ac d&vada acestui statut cu certi-icatul de
>ncadrare >n =rad de Candicap emis >n c&ndi8iile le=ii: care va c&n8ine &bli=at&riu urm(t&arele elemente/ data ivirii
Candicapului: =radul de Candicap: termenul de revi'uire: precum .i men8iunea c( certi-icatul a -&st emis >n
vederea aplic(rii art. < din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 5"
;0% Reducerile v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute la art. : precum .i cele prev('ute de alte acte
n&rmative p&t -i cumulate -(r( ca reducerea t&tal( s( -ie mai mare de 06 ani.
;!% H?rstele de pensi&nare reduse >n c&ndi8iile alin. ;0% nu p&t -i mai mici de " de ani pentru -emei .i de ! de
ani pentru b(rba8i: respectiv de 7 de ani pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%.
ART. 50
;0% @n situa8ia pers&nalului aer&nautic civil navi=ant pr&-esi&nist din avia8ia civil( din R&m?nia: prevederile art.
alin. ;0% lit. b% se aplic( numai >n c&ndi8iile reali'(rii num(rului minim de &re de 'b&r: salturi sau starturi
apr&bat prin P&t(r?rea 2uvernului nr. 80F!""0
civil( >n c&ndi8ii speciale de munc(.
;!% Activit(8ile de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime
e9punere la radia8ii sunt cele apr&bate prin
>ncadrare a activit(8il&r de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a mate
.i II de e9punere la radia8ii.
;6% Activit(8ile din ane9a nr. !: avi'ate >n c&ndi8ii speciale de munc(: reali'ate >n unit(8ile din ane9a nr. 6 se
c&nsider( >n c&ndi8ii speciale de munc( numai dac( acestea se des-(.&ar
dintr#& lun(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 7
;0% Asi=ura8ii care .i#au des-(.urat activitatea p
din ane9a nr. ! la le=e: avi'ate >n c&ndi8ii speciale de munc(: reali'ate >n unit(8ile men8i&nate >n ane9a nr. 6 la le=e:
bene-icia'( de sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale de munc(.
;!% @n situa8ia >n care: p&trivit le=ii: unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e >.i scCimb( denumirea sau sediul
&ri se re&r=ani'ea'(: inclusiv prin preluarea >n t&talitate sau >n parte a patrim&niului de c(tre & alt( s&cietate:
l&curile de munc( avi'ate >n c&ndi8ii speciale: >n care p?n( la data la care au intervenit aceste m&di-ic(ri s
des-(.urat activit(8ile prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: r(m?n >n c&ntinuare >ncadrate >n c&ndi8ii speciale de
munc(: dac( respectivele l&curi de munc( se re=(sesc l
;6% C&ntr&lul privind men8inerea: c&n-&rm avi'ului: a l&curil&r de munc( la n&ua s&cietate se e-ectuea'( de c(tre
Inspec8ia Muncii: prin inspect&ratele terit&riale de munc(.
;7% @n situa8iile prev('ute la alin. ;!% .i ;6%: an=a*at
l&curile de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale, p&trivit ,Avi'ului pentru >ncadrarea l&curil&r de munc( >n
c&ndi8ii speciale,: >nt&cmit( de c(tre acesta: >n c&n-&rmitate cu m&delul pre'entat >n a
c&nstatare, >nt&cmit( de c(tre inspect&ratul terit&rial de munc(: din care s( re'ulte men8inerea: c&n-&rm avi'ului:
a l&curil&r de munc( la n&ua unitate.
;% Peri&adele >n care asi=ura8ii care >.i des-(.&ar( activitatea >n c&ndi
pentru incapacitate temp&rar( de munc( .iFsau >n c&ncediu de &diCn( c&nstituie sta=iu de c&ti'are reali'at >n
c&ndi8ii speciale de munc(: dac( au lucrat cel pu8in >n 'iua premer=(t&are c&ncediului >n l&curi de munc
>ncadrate >n ast-el de c&ndi8ii de munc(.
;5% @ncadrarea asi=ura8il&r >n l&curi de munc( >n activit(8ile speciale prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e se -ace de
c(tre unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e: pe ba'a d&cumentel&r .i eviden8el&r acest&
Nev('(t&rii bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst(: indi-erent de v?rst(: dac( au reali'at ca nev('(t&r cel
pu8in & treime din sta=iul c&mplet de c&ti'are.
LLLLLLLLLL
Reducerea prev('ut( la art. < din le=e se aplic( nev('(t&ril&r care -ac d&vada acestui statut cu certi-icatul de
>ncadrare >n =rad de Candicap emis >n c&ndi8iile le=ii: care va c&n8ine &bli=at&riu urm(t&arele elemente/ data ivirii
Candicapului: =radul de Candicap: termenul de revi'uire: precum .i men8iunea c( certi-icatul a -&st emis >n
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Reducerile v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute la art. : precum .i cele prev('ute de alte acte
n&rmative p&t -i cumulate -(r( ca reducerea t&tal( s( -ie mai mare de 06 ani.
H?rstele de pensi&nare reduse >n c&ndi8iile alin. ;0% nu p&t -i mai mici de " de ani pentru -emei .i de ! de
ani pentru b(rba8i: respectiv de 7 de ani pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%.
;0% @n situa8ia pers&nalului aer&nautic civil navi=ant pr&-esi&nist din avia8ia civil( din R&m?nia: prevederile art.
alin. ;0% lit. b% se aplic( numai >n c&ndi8iile reali'(rii num(rului minim de &re de 'b&r: salturi sau starturi
P&t(r?rea 2uvernului nr. 80F!""0 privind criteriile de >ncadrare a pers&nalului navi=ant din avia8ia
;!% Activit(8ile de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime
e9punere la radia8ii sunt cele apr&bate prin P&t(r?rea 2uvernului nr. 86F!""0 privind stabilirea criteriil&r de
>ncadrare a activit(8il&r de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime nucleare din '&nele I
;6% Activit(8ile din ane9a nr. !: avi'ate >n c&ndi8ii speciale de munc(: reali'ate >n unit(8ile din ane9a nr. 6 se
c&nsider( >n c&ndi8ii speciale de munc( numai dac( acestea se des-(.&ar( pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru
LLLLLLLLLL
au des-(.urat activitatea pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru dintr
din ane9a nr. ! la le=e: avi'ate >n c&ndi8ii speciale de munc(: reali'ate >n unit(8ile men8i&nate >n ane9a nr. 6 la le=e:
bene-icia'( de sta=ii de c&ti'are >n c&ndi8ii speciale de munc(.
!% @n situa8ia >n care: p&trivit le=ii: unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e >.i scCimb( denumirea sau sediul
&ri se re&r=ani'ea'(: inclusiv prin preluarea >n t&talitate sau >n parte a patrim&niului de c(tre & alt( s&cietate:
e >n c&ndi8ii speciale: >n care p?n( la data la care au intervenit aceste m&di-ic(ri s
des-(.urat activit(8ile prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: r(m?n >n c&ntinuare >ncadrate >n c&ndi8ii speciale de
munc(: dac( respectivele l&curi de munc( se re=(sesc la n&ua s&cietate.
;6% C&ntr&lul privind men8inerea: c&n-&rm avi'ului: a l&curil&r de munc( la n&ua s&cietate se e-ectuea'( de c(tre
Inspec8ia Muncii: prin inspect&ratele terit&riale de munc(.
;7% @n situa8iile prev('ute la alin. ;!% .i ;6%: an=a*at&rul va depune la casa terit&rial( de pensii ,N&ta privind
l&curile de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale, p&trivit ,Avi'ului pentru >ncadrarea l&curil&r de munc( >n
c&ndi8ii speciale,: >nt&cmit( de c(tre acesta: >n c&n-&rmitate cu m&delul pre'entat >n a
c&nstatare, >nt&cmit( de c(tre inspect&ratul terit&rial de munc(: din care s( re'ulte men8inerea: c&n-&rm avi'ului:
;% Peri&adele >n care asi=ura8ii care >.i des-(.&ar( activitatea >n c&ndi8ii speciale de munc( se a-l( >n c&ncediu
pentru incapacitate temp&rar( de munc( .iFsau >n c&ncediu de &diCn( c&nstituie sta=iu de c&ti'are reali'at >n
c&ndi8ii speciale de munc(: dac( au lucrat cel pu8in >n 'iua premer=(t&are c&ncediului >n l&curi de munc
>ncadrate >n ast-el de c&ndi8ii de munc(.
;5% @ncadrarea asi=ura8il&r >n l&curi de munc( >n activit(8ile speciale prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e se -ace de
c(tre unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e: pe ba'a d&cumentel&r .i eviden8el&r acest&

Nev('(t&rii bene-icia'( de pensie pentru limit( de v?rst(: indi-erent de v?rst(: dac( au reali'at ca nev('(t&r cel
Reducerea prev('ut( la art. < din le=e se aplic( nev('(t&ril&r care -ac d&vada acestui statut cu certi-icatul de
>ncadrare >n =rad de Candicap emis >n c&ndi8iile le=ii: care va c&n8ine &bli=at&riu urm(t&arele elemente/ data ivirii
Candicapului: =radul de Candicap: termenul de revi'uire: precum .i men8iunea c( certi-icatul a -&st emis >n
;0% Reducerile v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute la art. : precum .i cele prev('ute de alte acte
H?rstele de pensi&nare reduse >n c&ndi8iile alin. ;0% nu p&t -i mai mici de " de ani pentru -emei .i de ! de
ani pentru b(rba8i: respectiv de 7 de ani pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%.
;0% @n situa8ia pers&nalului aer&nautic civil navi=ant pr&-esi&nist din avia8ia civil( din R&m?nia: prevederile art.
alin. ;0% lit. b% se aplic( numai >n c&ndi8iile reali'(rii num(rului minim de &re de 'b&r: salturi sau starturi
privind criteriile de >ncadrare a pers&nalului navi=ant din avia8ia
;!% Activit(8ile de cercetare: e9pl&rare: e9pl&atare sau prelucrare a materiil&r prime nucleare: '&nele I .i II de
privind stabilirea criteriil&r de
riil&r prime nucleare din '&nele I
;6% Activit(8ile din ane9a nr. !: avi'ate >n c&ndi8ii speciale de munc(: reali'ate >n unit(8ile din ane9a nr. 6 se
( pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru
e durata pr&=ramului n&rmal de lucru dintr#& lun(: activit(8ile
din ane9a nr. ! la le=e: avi'ate >n c&ndi8ii speciale de munc(: reali'ate >n unit(8ile men8i&nate >n ane9a nr. 6 la le=e:
!% @n situa8ia >n care: p&trivit le=ii: unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e >.i scCimb( denumirea sau sediul
&ri se re&r=ani'ea'(: inclusiv prin preluarea >n t&talitate sau >n parte a patrim&niului de c(tre & alt( s&cietate:
e >n c&ndi8ii speciale: >n care p?n( la data la care au intervenit aceste m&di-ic(ri s#au
des-(.urat activit(8ile prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: r(m?n >n c&ntinuare >ncadrate >n c&ndi8ii speciale de
;6% C&ntr&lul privind men8inerea: c&n-&rm avi'ului: a l&curil&r de munc( la n&ua s&cietate se e-ectuea'( de c(tre
&rul va depune la casa terit&rial( de pensii ,N&ta privind
l&curile de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale, p&trivit ,Avi'ului pentru >ncadrarea l&curil&r de munc( >n
c&ndi8ii speciale,: >nt&cmit( de c(tre acesta: >n c&n-&rmitate cu m&delul pre'entat >n ane9a nr. 0: .i ,N&ta de
c&nstatare, >nt&cmit( de c(tre inspect&ratul terit&rial de munc(: din care s( re'ulte men8inerea: c&n-&rm avi'ului:
8ii speciale de munc( se a-l( >n c&ncediu
pentru incapacitate temp&rar( de munc( .iFsau >n c&ncediu de &diCn( c&nstituie sta=iu de c&ti'are reali'at >n
c&ndi8ii speciale de munc(: dac( au lucrat cel pu8in >n 'iua premer=(t&are c&ncediului >n l&curi de munc(
;5% @ncadrarea asi=ura8il&r >n l&curi de munc( >n activit(8ile speciale prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e se -ace de
c(tre unit(8ile prev('ute >n ane9a nr. 6 la le=e: pe ba'a d&cumentel&r .i eviden8el&r acest&ra: >nt&cmite p&trivit

le=ii: din care re'ult( c( activitatea asi=ura8il&r s
pr&=ramului n&rmal de lucru din luna respectiv(.
;3% Pr&=ramul n&rmal de lucru din luna respectiv( pentru l&curil
prin acte n&rmative speci-ice: prin c&ntractul c&lectiv de munc( .iFsau re=ulamentul intern: >n c&ndi8iile le=ii: >n
-unc8ie de sect&rul de activitate sau de an=a*at&r.
ART. 75
;0% Asi=ura8ii unui an=a*at&r: denumit >n c&ndi8iile pre'entel&r n&rme prestat&r: care e-ectuea'(: p&trivit le=ii:
activit(8i dintre cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru dintr
de munc( apar8in?nd altei unit(8i dintre cele
n&rme bene-iciar: >ncadrate p&trivit le=ii >n c&ndi8ii speciale: bene-icia'( pentru aceste peri&ade de prevederile art.
6" alin. ;0% lit. e% din le=e.
;!% @n ca'urile prev('ute la alin. ;0%: prestat&rul depune: p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei >n care
intervin aceste situa8ii: la casa terit&rial( de pensii >n a c(rei ra'( de activitate >.i are sediul: &ri=inalul .i c&pia
d&cumentului pe ba'a c(ruia: p&trivit le=ii: -unc8i&n
prev('ut( .i des-(.urarea un&r activit(8i care se re=(sesc >n ane9a nr. ! la le=e: d&cumentul &ri=inal restituindu
prestat&rului dup( certi-icarea c&n-&rmit(8ii c&piei.
;6% @n termenul prev('ut la alin. ;!%: prestat&rul depune la casa terit&rial( de pensii: pe sup&rt C?rtie: lista cu
asi=ura8ii care .i#au des-(.urat activitatea: pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru din -iecare lun(: numai >n
l&curile de munc( >ncadrate: p&trivit le=ii: >n c
ane9a nr. !.
;7% Lista prev('ut( la alin. ;6% se c&n-irm(: >n m&d &bli=at&riu: prin semn(tur( .i .tampil( de c(tre bene-iciar .i
va -i >ns&8it( de avi'ul eliberat p&trivit le=isla8iei
;% P&trivit prevederil&r art. 8 alin. ;0% din le=e: casele terit&riale de pensii veri-ic( lunar c&nc&rdan8a dintre
datele >nscrise >n aceste liste .i cele din declara8iile n&minale de asi=urare.
;5% C&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale prev('ut( de le=e pentru c&ndi8ii speciale de munc( se dat&rea'( de c(tre
prestat&r.
;3% Atribu8iile de serviciu ce revin -iec(rui asi=urat: >n -unc8ie de sarcinile speci-ice de munc(: precum .i
peri&adele >n care un asi=urat lucrea'( pe dura
de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale p&trivit art. 6" alin. ;0% lit. e% din le=e se stabilesc prin deci'ie a
an=a*at&rului. Aceast( deci'ie este d&cument *usti-icativ pentru >nt&cmirea d
sau: dup( ca': a declara8iil&r recti-icative.
;8% Orice m&di-icare intervenit( >n le=(tur( cu l&curile de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale pentru care s
&b8inut avi'ul men8i&nat la alin. ;7% se c&munic( de c(tre
a-l( d&cumenta8ia depus( ini8ial.
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 0
la n&rme

$T$

Nr. ...../........


privind locurile de munc
potrivit Avizului pentru ncadrarea locurilor de muncA. Datele de identificare a unit
pentru ncadrarea locurilor
..........., cu sediul n localitatea ..........., str. ..............
nr. ..., judeul ......., cod unic de nregistrare/cod fiscal ............,
nr. de nregistrare la registrul comer
B. Datele de identificare a unit
le=ii: din care re'ult( c( activitatea asi=ura8il&r s#a des-(.urat numai >n respectivele l&curi de munc(: pe durata
pr&=ramului n&rmal de lucru din luna respectiv(.
;3% Pr&=ramul n&rmal de lucru din luna respectiv( pentru l&curile de munc( prev('ute >n avi' este cel stabilit
prin acte n&rmative speci-ice: prin c&ntractul c&lectiv de munc( .iFsau re=ulamentul intern: >n c&ndi8iile le=ii: >n
-unc8ie de sect&rul de activitate sau de an=a*at&r.
*at&r: denumit >n c&ndi8iile pre'entel&r n&rme prestat&r: care e-ectuea'(: p&trivit le=ii:
activit(8i dintre cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru dintr
de munc( apar8in?nd altei unit(8i dintre cele n&minali'ate >n ane9a nr. 6 la le=e: denumit >n c&ndi8iile pre'entel&r
n&rme bene-iciar: >ncadrate p&trivit le=ii >n c&ndi8ii speciale: bene-icia'( pentru aceste peri&ade de prevederile art.
lin. ;0%: prestat&rul depune: p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei >n care
intervin aceste situa8ii: la casa terit&rial( de pensii >n a c(rei ra'( de activitate >.i are sediul: &ri=inalul .i c&pia
d&cumentului pe ba'a c(ruia: p&trivit le=ii: -unc8i&nea'(: din care s( re'ulte c( >n &biectul de activitate este
prev('ut( .i des-(.urarea un&r activit(8i care se re=(sesc >n ane9a nr. ! la le=e: d&cumentul &ri=inal restituindu
prestat&rului dup( certi-icarea c&n-&rmit(8ii c&piei.
('ut la alin. ;!%: prestat&rul depune la casa terit&rial( de pensii: pe sup&rt C?rtie: lista cu
au des-(.urat activitatea: pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru din -iecare lun(: numai >n
l&curile de munc( >ncadrate: p&trivit le=ii: >n c&ndi8ii speciale. M&delul listei cu asi=ura8ii este cel prev('ut >n
;7% Lista prev('ut( la alin. ;6% se c&n-irm(: >n m&d &bli=at&riu: prin semn(tur( .i .tampil( de c(tre bene-iciar .i
va -i >ns&8it( de avi'ul eliberat p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la acea dat(.
;% P&trivit prevederil&r art. 8 alin. ;0% din le=e: casele terit&riale de pensii veri-ic( lunar c&nc&rdan8a dintre
datele >nscrise >n aceste liste .i cele din declara8iile n&minale de asi=urare.
i s&ciale prev('ut( de le=e pentru c&ndi8ii speciale de munc( se dat&rea'( de c(tre
;3% Atribu8iile de serviciu ce revin -iec(rui asi=urat: >n -unc8ie de sarcinile speci-ice de munc(: precum .i
peri&adele >n care un asi=urat lucrea'( pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru din luna respectiv( numai >n l&curi
de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale p&trivit art. 6" alin. ;0% lit. e% din le=e se stabilesc prin deci'ie a
an=a*at&rului. Aceast( deci'ie este d&cument *usti-icativ pentru >nt&cmirea declara8iil&r n&minale de asi=urare
sau: dup( ca': a declara8iil&r recti-icative.
;8% Orice m&di-icare intervenit( >n le=(tur( cu l&curile de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale pentru care s
&b8inut avi'ul men8i&nat la alin. ;7% se c&munic( de c(tre an=a*at&r casei terit&riale de pensii >n eviden8a c(reia se

Nr. ...../........

NOT
privind locurile de munc ncadrate n condiii speciale
potrivit Avizului pentru ncadrarea locurilor de munc
condiii speciale
nr. ......./..........

A. Datele de identificare a unitii iniiale creia i s-a emis avizul
de munc n condiii speciale: denumirea unit
..........., cu sediul n localitatea ..........., str. ..............
ul ......., cod unic de nregistrare/cod fiscal ............,
nr. de nregistrare la registrul comerului ............................ .
B. Datele de identificare a unitii care a preluat locurile de munc

a des-(.urat numai >n respectivele l&curi de munc(: pe durata
e de munc( prev('ute >n avi' este cel stabilit
prin acte n&rmative speci-ice: prin c&ntractul c&lectiv de munc( .iFsau re=ulamentul intern: >n c&ndi8iile le=ii: >n
*at&r: denumit >n c&ndi8iile pre'entel&r n&rme prestat&r: care e-ectuea'(: p&trivit le=ii:
activit(8i dintre cele prev('ute >n ane9a nr. ! la le=e: pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru dintr#& lun(: >n l&curi
n&minali'ate >n ane9a nr. 6 la le=e: denumit >n c&ndi8iile pre'entel&r
n&rme bene-iciar: >ncadrate p&trivit le=ii >n c&ndi8ii speciale: bene-icia'( pentru aceste peri&ade de prevederile art.
lin. ;0%: prestat&rul depune: p?n( la data de ! a lunii urm(t&are celei >n care
intervin aceste situa8ii: la casa terit&rial( de pensii >n a c(rei ra'( de activitate >.i are sediul: &ri=inalul .i c&pia
ea'(: din care s( re'ulte c( >n &biectul de activitate este
prev('ut( .i des-(.urarea un&r activit(8i care se re=(sesc >n ane9a nr. ! la le=e: d&cumentul &ri=inal restituindu#se
('ut la alin. ;!%: prestat&rul depune la casa terit&rial( de pensii: pe sup&rt C?rtie: lista cu
au des-(.urat activitatea: pe durata pr&=ramului n&rmal de lucru din -iecare lun(: numai >n
&ndi8ii speciale. M&delul listei cu asi=ura8ii este cel prev('ut >n
;7% Lista prev('ut( la alin. ;6% se c&n-irm(: >n m&d &bli=at&riu: prin semn(tur( .i .tampil( de c(tre bene-iciar .i
;% P&trivit prevederil&r art. 8 alin. ;0% din le=e: casele terit&riale de pensii veri-ic( lunar c&nc&rdan8a dintre
i s&ciale prev('ut( de le=e pentru c&ndi8ii speciale de munc( se dat&rea'( de c(tre
;3% Atribu8iile de serviciu ce revin -iec(rui asi=urat: >n -unc8ie de sarcinile speci-ice de munc(: precum .i
ta pr&=ramului n&rmal de lucru din luna respectiv( numai >n l&curi
de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale p&trivit art. 6" alin. ;0% lit. e% din le=e se stabilesc prin deci'ie a
eclara8iil&r n&minale de asi=urare
;8% Orice m&di-icare intervenit( >n le=(tur( cu l&curile de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale pentru care s#a
an=a*at&r casei terit&riale de pensii >n eviden8a c(reia se

Nr. ...../........


ii speciale
potrivit Avizului pentru ncadrarea locurilor de munc n
ii speciale
nr. ......./..........

a emis avizul
ii speciale: denumirea unitii
..........., cu sediul n localitatea ..........., str. ..............
ul ......., cod unic de nregistrare/cod fiscal ............,
............................ .
ii care a preluat locurile de munc

specificate n avizul pentru ncadrarea locurilor de munc
speciale: denumirea unitii ........, cu sediul n localit
str. ......... nr. ....., jude
fiscal ........, nr. de nregistrare la registrul comer
Locurile de munc au fost preluate total/par

Conduc
.......................................
(numele, prenumele, semn

*ST*

ANEGA !
la n&rme
$T$
Date de identificare a unit
....................................
....................................
Nr. ....../...........


asigurailor care au desf
programului normal de lucru din luna respectiv
locurile de munc specificate n Avizul nr. ...../.......,
emis de Ministerul Muncii, Familiei

Nr. Numele i Codul numeric


crt. prenumele personal


Sub sanciunile prevzute de Codul penal, declar
nscrisurilor din prezenta list


................................
(numele, prenumele, semn
*ST*
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


+ECAIUNEA a !#a
Pensia anticipat(

ART. 5!
;0% Pensia anticipat( se cuvine: cu cel mult ani >naintea >
care au reali'at un sta=iu de c&ti'are cu cel pu8in 8 ani mai mare dec?t sta=iul c&mplet de c&ti'are prev('ut de
pre'enta le=e.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
specificate n avizul pentru ncadrarea locurilor de munc n condi
ii ........, cu sediul n localitatea .......,
str. ......... nr. ....., judeul ........., cod unic de nregistrare/cod
fiscal ........, nr. de nregistrare la registrul comerului ............ .
au fost preluate total/parial conform listei anexate.

Conductorul unitii,
.......................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)

Date de identificare a unitii


....................................
....................................
LISTA
ilor care au desfurat activiti pe durata
programului normal de lucru din luna respectiv
specificate n Avizul nr. ...../.......,
emis de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale

Codul numeric Locul de munc Perioada


personal (atelier/secie/(de la ...
compartiment) pn la ...)

zute de Codul penal, declarm conformitatea


nscrisurilor din prezenta list.
Conductorul unitii,
................................
umele, prenumele, semntura i tampila)
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pensia anticipat( se cuvine: cu cel mult ani >naintea >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare: pers&anel&r
care au reali'at un sta=iu de c&ti'are cu cel pu8in 8 ani mai mare dec?t sta=iul c&mplet de c&ti'are prev('ut de
LLLLLLLLLL

n condiii
atea .......,
ul ........., cod unic de nregistrare/cod
ului ............ .
ial conform listei anexate.

ii,
.......................................
tampila)


i pe durata
programului normal de lucru din luna respectiv la
specificate n Avizul nr. ...../.......,
iei Sociale

Perioada Observaii
(de la ...
la ...)m conformitatea
tampila)
mplinirii v?rstei standard de pensi&nare: pers&anel&r
care au reali'at un sta=iu de c&ti'are cu cel pu8in 8 ani mai mare dec?t sta=iul c&mplet de c&ti'are prev('ut de

ART. 78
+ta=iul c&mplet de c&ti'are: >n sensul art. 5! alin. ;0% .i art. 5 alin. ;0% din le=e: este cel prev('ut >n ane9a nr.
sau: dup( ca': >n ane9a nr. 5 la le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: pentru &b8inerea pensiei anticipate: pe l?n=(
c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: este necesar( .i reali'area sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate: prev
ane9a nr. 5: .i care se a-l( >n una dintre urm(t&arele situa8ii/
a% sunt trecute >n re'erv(Fau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a >mplinirii limitei de v?rst( >n =rad
prev('ute de statutul cadrel&r militareFp&li8i.til&rF-unc8i&naril&r
administra8iei penitenciare sau ca urmare a re&r=ani'(rii un&r unit(8i .i a reducerii un&r -unc8ii din statele de
&r=ani'are: precum .i pentru alte m&tive sau nev&i ale institu8iil&r din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &
.i si=uran8ei na8i&nale1
b% sunt trecute >n re'erv( sau direct >n retra=ereFau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a clas(rii ca inapt
sau apt limitat pentru serviciul militarFserviciu de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
;6% La stabilirea sta=iului de c&ti'are necesar ac&rd(rii pensiei anticipate nu se iau >n c&nsiderare peri&adele
asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a%
;7% Cuantumul pensiei anticipate se stabile.te >n acelea.i c&ndi8ii >n ca
de v?rst(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 7<
;0% La stabilirea sta=iului c&mplet de c&ti'are
puncta*ului mediu anual >n ca'ul pensiei anticipate .i pensiei anticipate par8iale nu se iau >n c&nsiderare
peri&adele asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a%
sistemele de asi=ur(ri s&ciale neinte=rate sistemului public de pensii la data intr(rii >n vi=&are a le=ii.
;!% +istemele neinte=rate sistemului public de pensii: p&trivit art. 5 alin. ;!% din le=e: sunt urm(t&a
de asi=ur(ri s&ciale al av&ca8il&r .i sistemele pr&prii de asi=ur(ri s&ciale ale cultel&r recun&scute de le=e.
ART. "
;0% @n vederea descCiderii dreptului la pensia anticipat( .i la pensia anticipat( par8ial(: sta=iul de c&ti'are
cuprinde .i peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupele I .i a II
respectiv >n c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
;!% +ta=iul minim de c&ti'are >n specialitate nu cuprinde peri&adele suplimentare men8i&nate la alin. ;0%.
ART. 0
+ta=iul de c&ti'are reali'at >n peri&adele >n care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate
par8iale c&ntribuie la sistemul public de pensii:
numai la stabilirea pensiei pentru limit( de v?rst(.
ART. 6
;0% Prin sinta=ma luni de anticipare se >n8ele=e peri&ada cuprins( >ntre data ac&rd(rii pensiei anticipate sau a
pensiei anticipate par8iale .i data >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. &ri: dup( ca':
>n ane9a nr. 5 la le=e sau: dup( ca': data >mplinirii v?rstei standard reduse p&trivit le=ii.
;!% Pr&centul de diminuare: >n ca'ul pensiei
determin( prin >nmul8irea num(rului de luni de anticipare cu ":3D. Frac8iunile de lun( se >ntre=esc la lun(.
;6% )iminuarea stabilit( p&trivit alin. ;!% se men8ine p?n( la data >ndeplinir
de pensi&nare sau v?rsta standard redus(: p&trivit prevederil&r le=ale.
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 06
Pers&anele care bene-icia'( de pensie anticipat( par8ial(
>ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute la art. 5! din le=e p&t cere trans-&rmarea pensiei anticipate par8iale >n pensie
anticipat(: stabilit( p&trivit le=ii: n&ile drepturi ac&rd?ndu
>nre=istrat( cererea.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

+ta=iul c&mplet de c&ti'are: >n sensul art. 5! alin. ;0% .i art. 5 alin. ;0% din le=e: este cel prev('ut >n ane9a nr.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: pentru &b8inerea pensiei anticipate: pe l?n=(
c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: este necesar( .i reali'area sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate: prev
ane9a nr. 5: .i care se a-l( >n una dintre urm(t&arele situa8ii/
a% sunt trecute >n re'erv(Fau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a >mplinirii limitei de v?rst( >n =rad
prev('ute de statutul cadrel&r militareFp&li8i.til&rF-unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare sau ca urmare a re&r=ani'(rii un&r unit(8i .i a reducerii un&r -unc8ii din statele de
&r=ani'are: precum .i pentru alte m&tive sau nev&i ale institu8iil&r din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &
b% sunt trecute >n re'erv( sau direct >n retra=ereFau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a clas(rii ca inapt
sau apt limitat pentru serviciul militarFserviciu de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
;6% La stabilirea sta=iului de c&ti'are necesar ac&rd(rii pensiei anticipate nu se iau >n c&nsiderare peri&adele
asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a%#c% .i =%.
;7% Cuantumul pensiei anticipate se stabile.te >n acelea.i c&ndi8ii >n care se stabile.te cel al pensiei pentru limit(
LLLLLLLLLL
;0% La stabilirea sta=iului c&mplet de c&ti'areFsta=iului de c&ti'are >n specialitate: precum .i la determinarea
puncta*ului mediu anual >n ca'ul pensiei anticipate .i pensiei anticipate par8iale nu se iau >n c&nsiderare
peri&adele asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a%#c% .i =% din le=e: respectiv sta=iile de c&ti'are reali'ate >n
sistemele de asi=ur(ri s&ciale neinte=rate sistemului public de pensii la data intr(rii >n vi=&are a le=ii.
;!% +istemele neinte=rate sistemului public de pensii: p&trivit art. 5 alin. ;!% din le=e: sunt urm(t&a
de asi=ur(ri s&ciale al av&ca8il&r .i sistemele pr&prii de asi=ur(ri s&ciale ale cultel&r recun&scute de le=e.
;0% @n vederea descCiderii dreptului la pensia anticipat( .i la pensia anticipat( par8ial(: sta=iul de c&ti'are
prinde .i peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupele I .i a II
respectiv >n c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
n specialitate nu cuprinde peri&adele suplimentare men8i&nate la alin. ;0%.
+ta=iul de c&ti'are reali'at >n peri&adele >n care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate
par8iale c&ntribuie la sistemul public de pensii: av?nd plata pensiei suspendat(: p&trivit le=ii: p&ate -i val&ri-icat
numai la stabilirea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;0% Prin sinta=ma luni de anticipare se >n8ele=e peri&ada cuprins( >ntre data ac&rd(rii pensiei anticipate sau a
ei anticipate par8iale .i data >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. &ri: dup( ca':
>n ane9a nr. 5 la le=e sau: dup( ca': data >mplinirii v?rstei standard reduse p&trivit le=ii.
;!% Pr&centul de diminuare: >n ca'ul pensiei anticipate par8iale: prev('ut la art. 5 alin. ;7% din le=e: se
determin( prin >nmul8irea num(rului de luni de anticipare cu ":3D. Frac8iunile de lun( se >ntre=esc la lun(.
;6% )iminuarea stabilit( p&trivit alin. ;!% se men8ine p?n( la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r privind v?rsta standard
de pensi&nare sau v?rsta standard redus(: p&trivit prevederil&r le=ale.
Pers&anele care bene-icia'( de pensie anticipat( par8ial( stabilit( p&trivit le=isla8iei anteri&are .i care
>ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute la art. 5! din le=e p&t cere trans-&rmarea pensiei anticipate par8iale >n pensie
anticipat(: stabilit( p&trivit le=ii: n&ile drepturi ac&rd?ndu#se >ncep?nd cu luna urm(t&ar
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

+ta=iul c&mplet de c&ti'are: >n sensul art. 5! alin. ;0% .i art. 5 alin. ;0% din le=e: este cel prev('ut >n ane9a nr.
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: pentru &b8inerea pensiei anticipate: pe l?n=(
c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: este necesar( .i reali'area sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate: prev('ut >n
a% sunt trecute >n re'erv(Fau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a >mplinirii limitei de v?rst( >n =rad
publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare sau ca urmare a re&r=ani'(rii un&r unit(8i .i a reducerii un&r -unc8ii din statele de
&r=ani'are: precum .i pentru alte m&tive sau nev&i ale institu8iil&r din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice
b% sunt trecute >n re'erv( sau direct >n retra=ereFau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a clas(rii ca inapt
sau apt limitat pentru serviciul militarFserviciu de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&#militar(.
;6% La stabilirea sta=iului de c&ti'are necesar ac&rd(rii pensiei anticipate nu se iau >n c&nsiderare peri&adele
re se stabile.te cel al pensiei pentru limit(
Fsta=iului de c&ti'are >n specialitate: precum .i la determinarea
puncta*ului mediu anual >n ca'ul pensiei anticipate .i pensiei anticipate par8iale nu se iau >n c&nsiderare
pectiv sta=iile de c&ti'are reali'ate >n
sistemele de asi=ur(ri s&ciale neinte=rate sistemului public de pensii la data intr(rii >n vi=&are a le=ii.
;!% +istemele neinte=rate sistemului public de pensii: p&trivit art. 5 alin. ;!% din le=e: sunt urm(t&arele/ sistemul
de asi=ur(ri s&ciale al av&ca8il&r .i sistemele pr&prii de asi=ur(ri s&ciale ale cultel&r recun&scute de le=e.
;0% @n vederea descCiderii dreptului la pensia anticipat( .i la pensia anticipat( par8ial(: sta=iul de c&ti'are
prinde .i peri&adele suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupele I .i a II#a de munc(:
n specialitate nu cuprinde peri&adele suplimentare men8i&nate la alin. ;0%.
+ta=iul de c&ti'are reali'at >n peri&adele >n care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate
av?nd plata pensiei suspendat(: p&trivit le=ii: p&ate -i val&ri-icat
;0% Prin sinta=ma luni de anticipare se >n8ele=e peri&ada cuprins( >ntre data ac&rd(rii pensiei anticipate sau a
ei anticipate par8iale .i data >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. &ri: dup( ca':
>n ane9a nr. 5 la le=e sau: dup( ca': data >mplinirii v?rstei standard reduse p&trivit le=ii.
anticipate par8iale: prev('ut la art. 5 alin. ;7% din le=e: se
determin( prin >nmul8irea num(rului de luni de anticipare cu ":3D. Frac8iunile de lun( se >ntre=esc la lun(.
ii c&ndi8iil&r privind v?rsta standard
stabilit( p&trivit le=isla8iei anteri&are .i care
>ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute la art. 5! din le=e p&t cere trans-&rmarea pensiei anticipate par8iale >n pensie
se >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st

ART. 56
La ac&rdarea pensiei anticipate: reducerea v?rstei standard de pensi&nare prev('ute la art. 5! alin. ;0% nu p&ate
-i cumulat( cu nici& alt( reducere re=lementat( de pre'enta le=e sau de alte acte n&rmative.
ART. 57
;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia anticipat( se
trans-&rm( >n pensie pentru limit( de v?
eventualel&r sta=ii de c&ti'are reali'ate >n peri&ada de suspendare a pl(8ii pensiei anticipate.
;!% Trans-&rmarea pensiei anticipate >n pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile pre
din &-iciu.


KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 066
Trans-&rmarea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale: st
a le=ii: >n pensii pentru limit( de v?rst( se -ace la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a
nr. la le=e sau: dup( ca': a v?rstel&r standard reduse p&trivit le=isla8iei >
pensie pentru limit( de v?rst( se -ace >n c&ndi8iile le=ii.
ART. 065
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la d
v?rst(.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
pentru limit( de v?rst( era stabilit( >n -unc8ie de data cererii.
. NORMA !"F"6F!"00
ART. !
Pensia anticipat( &ri pensia anticipat( par8ial( se trans-&rm( din &-iciu >n pensie pentru limit( de v?rst(: care se
ac&rd( >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8
p&trivit prevederil&r le=ale: pentru ac&rdarea unei pensii pentru limit( de v?rst(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

+ECAIUNEA a 6#a
Pensia anticipat( par8ial(

ART. 5
;0% Pensia anticipat( par8ial( se cuvine: cu cel mult ani >naintea >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare:
pers&anel&r care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are: precum .i cel&r care au dep(.it sta=iul c&mplet de c&
cu p?n( la 8 ani.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 78
+ta=iul c&mplet de c&ti'are: >n sensul art. 5! alin. ;0% .i art. 5 alin. ;0% d
sau: dup( ca': >n ane9a nr. 5 la le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: pentru &b8inerea pensiei anticipate par8iale: pe
l?n=( c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: este necesar( .i reali'area sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate:
prev('ut >n ane9a nr. 5: .i care se a-l( >n una dintre urm(t&arele situa8ii/
a% sunt trecute >n re'erv(Fau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare
prev('ute de statutul cadrel&r militareFp&li8i.til&rF-unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare sau ca urmare a re&r=ani'(rii un&r unit(8i .i a reducerii un&r -unc8ii din statel
La ac&rdarea pensiei anticipate: reducerea v?rstei standard de pensi&nare prev('ute la art. 5! alin. ;0% nu p&ate
reducere re=lementat( de pre'enta le=e sau de alte acte n&rmative.
;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia anticipat( se
trans-&rm( >n pensie pentru limit( de v?rst( .i se recalculea'( prin ad(u=area peri&adel&r asimilate .i a
eventualel&r sta=ii de c&ti'are reali'ate >n peri&ada de suspendare a pl(8ii pensiei anticipate.
;!% Trans-&rmarea pensiei anticipate >n pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile pre
LLLLLLLLLL
Trans-&rmarea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are
a le=ii: >n pensii pentru limit( de v?rst( se -ace la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a
nr. la le=e sau: dup( ca': a v?rstel&r standard reduse p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: iar calculul drepturil&r de
pensie pentru limit( de v?rst( se -ace >n c&ndi8iile le=ii.
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit( de
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
pentru limit( de v?rst( era stabilit( >n -unc8ie de data cererii.
Pensia anticipat( &ri pensia anticipat( par8ial( se trans-&rm( din &-iciu >n pensie pentru limit( de v?rst(: care se
ac&rd( >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r privind v?rsta standard de pensi&nare sau v?rsta standard redus(:
p&trivit prevederil&r le=ale: pentru ac&rdarea unei pensii pentru limit( de v?rst(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pensia anticipat( par8ial( se cuvine: cu cel mult ani >naintea >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare:
pers&anel&r care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are: precum .i cel&r care au dep(.it sta=iul c&mplet de c&
LLLLLLLLLL
+ta=iul c&mplet de c&ti'are: >n sensul art. 5! alin. ;0% .i art. 5 alin. ;0% din le=e: este cel prev('ut >n ane9a nr.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: pentru &b8inerea pensiei anticipate par8iale: pe
i8iile prev('ute la alin. ;0%: este necesar( .i reali'area sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate:
prev('ut >n ane9a nr. 5: .i care se a-l( >n una dintre urm(t&arele situa8ii/
a% sunt trecute >n re'erv(Fau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a >mplinirii limitei de v?rst( >n =rad
prev('ute de statutul cadrel&r militareFp&li8i.til&rF-unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare sau ca urmare a re&r=ani'(rii un&r unit(8i .i a reducerii un&r -unc8ii din statel

La ac&rdarea pensiei anticipate: reducerea v?rstei standard de pensi&nare prev('ute la art. 5! alin. ;0% nu p&ate
reducere re=lementat( de pre'enta le=e sau de alte acte n&rmative.
;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia anticipat( se
rst( .i se recalculea'( prin ad(u=area peri&adel&r asimilate .i a
eventualel&r sta=ii de c&ti'are reali'ate >n peri&ada de suspendare a pl(8ii pensiei anticipate.
;!% Trans-&rmarea pensiei anticipate >n pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: se -ace
abilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are
a le=ii: >n pensii pentru limit( de v?rst( se -ace la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a
n vi=&are: iar calculul drepturil&r de
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ata >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit( de
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
Pensia anticipat( &ri pensia anticipat( par8ial( se trans-&rm( din &-iciu >n pensie pentru limit( de v?rst(: care se
iil&r privind v?rsta standard de pensi&nare sau v?rsta standard redus(:
;0% Pensia anticipat( par8ial( se cuvine: cu cel mult ani >naintea >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare:
pers&anel&r care au reali'at sta=iul c&mplet de c&ti'are: precum .i cel&r care au dep(.it sta=iul c&mplet de c&ti'are
in le=e: este cel prev('ut >n ane9a nr.
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: pentru &b8inerea pensiei anticipate par8iale: pe
i8iile prev('ute la alin. ;0%: este necesar( .i reali'area sta=iului minim de c&ti'are >n specialitate:
a >mplinirii limitei de v?rst( >n =rad
prev('ute de statutul cadrel&r militareFp&li8i.til&rF-unc8i&naril&r publici cu statut special din sistemul
administra8iei penitenciare sau ca urmare a re&r=ani'(rii un&r unit(8i .i a reducerii un&r -unc8ii din statele de

&r=ani'are: precum .i pentru alte m&tive sau nev&i ale institu8iil&r din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice
.i si=uran8ei na8i&nale1
b% sunt trecute >n re'erv( sau direct >n retra=ereFau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a clas(r
sau apt limitat pentru serviciul militarFserviciu de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
;6% La stabilirea sta=iului de c&ti'are necesar ac&rd(rii pensiei anticipate par8iale nu se iau >n c&nsiderare
peri&adele asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a%
;7% Cuantumul pensiei anticipate par8iale se stabile.te din cuantumul pensiei pentru limit( de v?rst( care s
cuvenit: prin diminuarea acestuia cu ":3D pentru -iecare lun( de anticip
pentru &b8inerea pensiei pentru limit( de v?rst(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;!% Pr&centul de diminuare: >n ca'ul pensiei anticipate par8iale: prev('ut la art. 5 alin. ;7% din le=e: se
determin( prin >nmul8irea num(rului de luni de anticipare cu ":3D. Frac8iunile de lun( se >ntre=esc la lun(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;% Pers&anele care au l&cuit cel pu8in 6" de ani >n '&nele a-ectate de p&luarea remanent( dat&rit( e9trac8iei .i
prelucr(rii minereuril&r ne-er&ase cu c&n8inut de cupru: plumb: sul-: cadmiu: arseniu: 'inc: man=an: -lu&r: cl&r:
respectiv Jaia Mare: C&p.a Mic( .i 4latna: pe & ra'( de 8 Em >n *urul acest&r l&calit(8i: bene-icia'( de reducerea
v?rstei standard de pensi&nare cu ! ani -(r( penali'area prev('ut( la alin. ;7%.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 7
;0% Pers&anele care >ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute la art. 5 alin. ;% din le=e p&t s&licita pensia anticipat(
par8ial(: -(r( penali'are: cu cel mult ! ani >naintea >mpli
sau: dup( ca': >n ane9a nr. 5 la le=e.
;!% Pentru a bene-icia de pensie anticipat( par8ial(: cu reducerea v?rstei standard prev('ute la alin. ;0%:
pers&anele trebuie s( >ndeplineasc( .i cele
;6% Prin sinta=ma au l&cuit prev('ut( la art. 5 alin. ;% din le=e se >n8ele=e c( au avut d&miciliulFre.edin8a >n
una dintre l&calit(8ile Jaia Mare: C&p.a Mic( .i 4latna sau >n unit
8 Em >n *urul acest&r l&calit(8i.
;7% Lista unit(8il&r administrativ#terit&riale situate >n '&na de 8 Em >n *urul l&calit(8il&r C&p.a Mic(: Jaia Mare
.i 4latna: precum .i a l&calit(8il&r c&mp&nente al
ane9a nr. 7.
;% )&vada >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute la art. 5 alin. ;% din le=e: re-erit&r la peri&ada de l&cuire >n '&nele
a-ectate de p&luarea remanent(: se -ace prin ad
pers&anel&r c&mpetent: p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr. .
;5% Cererea pentru &b8inerea adeverin8ei prev('ute la alin. ;% se depune la serviciul public c&munitar de
eviden8( a pers&anel&r: >n -unc8ie de d&miciliul actual al s&licitantului. Cererea va cuprinde &bli=at&riu in-&rma8ii
re-erit&are la data .i l&cul na.terii: prenumele p(rin8il&r: CNP: d&miciliul actualFd&miciliile anteri&are: precum .i
m&tivul s&licit(rii.
;3% +erviciul public c&munitar de eviden8( a pers&anel&r are &bli=a8ia s( elibere'e adeverin8a >n termen de !" de
'ile de la data >nre=istr(rii cererii: pe ba'a >nre=istr(ril&r e9istente >n c&mp&nentele Re=istrului na8i&nal de
eviden8( a pers&anel&r prev('ute la art. <
met&d&l&=ice de aplicare unitar( a disp&'i8iil&r le=ale privind eviden8a: d&miciliul: re.edin8a .i actele de identitate
ale cet(8enil&r r&m?ni.
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 7
la n&rme

LI+TA
unit(8il&r administrativ#terit&riale cuprinse >n '&na
de 8 Em >n *urul l&calit(8ii Ja
&r=ani'are: precum .i pentru alte m&tive sau nev&i ale institu8iil&r din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice
b% sunt trecute >n re'erv( sau direct >n retra=ereFau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a clas(r
sau apt limitat pentru serviciul militarFserviciu de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
;6% La stabilirea sta=iului de c&ti'are necesar ac&rd(rii pensiei anticipate par8iale nu se iau >n c&nsiderare
la art. 7< alin. ;0% lit. a%#c% .i =%.
;7% Cuantumul pensiei anticipate par8iale se stabile.te din cuantumul pensiei pentru limit( de v?rst( care s
cuvenit: prin diminuarea acestuia cu ":3D pentru -iecare lun( de anticipare: p?n( la >ndeplinirea c&ndi8iil&r
pentru &b8inerea pensiei pentru limit( de v?rst(.
LLLLLLLLLL
>n ca'ul pensiei anticipate par8iale: prev('ut la art. 5 alin. ;7% din le=e: se
determin( prin >nmul8irea num(rului de luni de anticipare cu ":3D. Frac8iunile de lun( se >ntre=esc la lun(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;% Pers&anele care au l&cuit cel pu8in 6" de ani >n '&nele a-ectate de p&luarea remanent( dat&rit( e9trac8iei .i
prelucr(rii minereuril&r ne-er&ase cu c&n8inut de cupru: plumb: sul-: cadmiu: arseniu: 'inc: man=an: -lu&r: cl&r:
.a Mic( .i 4latna: pe & ra'( de 8 Em >n *urul acest&r l&calit(8i: bene-icia'( de reducerea
v?rstei standard de pensi&nare cu ! ani -(r( penali'area prev('ut( la alin. ;7%.
LLLLLLLLLL
;0% Pers&anele care >ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute la art. 5 alin. ;% din le=e p&t s&licita pensia anticipat(
par8ial(: -(r( penali'are: cu cel mult ! ani >naintea >mplinirii v?rstei standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr.

;!% Pentru a bene-icia de pensie anticipat( par8ial(: cu reducerea v?rstei standard prev('ute la alin. ;0%:
pers&anele trebuie s( >ndeplineasc( .i celelalte c&ndi8ii prev('ute de le=e pentru >nscrierea la aceast( pensie.
;6% Prin sinta=ma au l&cuit prev('ut( la art. 5 alin. ;% din le=e se >n8ele=e c( au avut d&miciliulFre.edin8a >n
una dintre l&calit(8ile Jaia Mare: C&p.a Mic( .i 4latna sau >n unit(8ile administrativ
terit&riale situate >n '&na de 8 Em >n *urul l&calit(8il&r C&p.a Mic(: Jaia Mare
.i 4latna: precum .i a l&calit(8il&r c&mp&nente ale acest&ra: la care -ace trimitere art. 5 alin. ;%: este prev('ut( >n
;% )&vada >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute la art. 5 alin. ;% din le=e: re-erit&r la peri&ada de l&cuire >n '&nele
a-ectate de p&luarea remanent(: se -ace prin adeverin8(#tip eliberat( de serviciul public c&munitar de eviden8( a
pers&anel&r c&mpetent: p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr. .
;5% Cererea pentru &b8inerea adeverin8ei prev('ute la alin. ;% se depune la serviciul public c&munitar de
pers&anel&r: >n -unc8ie de d&miciliul actual al s&licitantului. Cererea va cuprinde &bli=at&riu in-&rma8ii
re-erit&are la data .i l&cul na.terii: prenumele p(rin8il&r: CNP: d&miciliul actualFd&miciliile anteri&are: precum .i
rviciul public c&munitar de eviden8( a pers&anel&r are &bli=a8ia s( elibere'e adeverin8a >n termen de !" de
'ile de la data >nre=istr(rii cererii: pe ba'a >nre=istr(ril&r e9istente >n c&mp&nentele Re=istrului na8i&nal de
art. <#00 din P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.63F!""5
met&d&l&=ice de aplicare unitar( a disp&'i8iil&r le=ale privind eviden8a: d&miciliul: re.edin8a .i actele de identitate
terit&riale cuprinse >n '&na
de 8 Em >n *urul l&calit(8ii Jaia Mare

&r=ani'are: precum .i pentru alte m&tive sau nev&i ale institu8iil&r din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice
b% sunt trecute >n re'erv( sau direct >n retra=ereFau >ncetat rap&rturile de serviciu ca urmare a clas(rii ca inapt
sau apt limitat pentru serviciul militarFserviciu de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&#militar(.
;6% La stabilirea sta=iului de c&ti'are necesar ac&rd(rii pensiei anticipate par8iale nu se iau >n c&nsiderare
;7% Cuantumul pensiei anticipate par8iale se stabile.te din cuantumul pensiei pentru limit( de v?rst( care s#ar -i
are: p?n( la >ndeplinirea c&ndi8iil&r
>n ca'ul pensiei anticipate par8iale: prev('ut la art. 5 alin. ;7% din le=e: se
determin( prin >nmul8irea num(rului de luni de anticipare cu ":3D. Frac8iunile de lun( se >ntre=esc la lun(.
;% Pers&anele care au l&cuit cel pu8in 6" de ani >n '&nele a-ectate de p&luarea remanent( dat&rit( e9trac8iei .i
prelucr(rii minereuril&r ne-er&ase cu c&n8inut de cupru: plumb: sul-: cadmiu: arseniu: 'inc: man=an: -lu&r: cl&r:
.a Mic( .i 4latna: pe & ra'( de 8 Em >n *urul acest&r l&calit(8i: bene-icia'( de reducerea
;0% Pers&anele care >ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute la art. 5 alin. ;% din le=e p&t s&licita pensia anticipat(
nirii v?rstei standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a nr.
;!% Pentru a bene-icia de pensie anticipat( par8ial(: cu reducerea v?rstei standard prev('ute la alin. ;0%:
lalte c&ndi8ii prev('ute de le=e pentru >nscrierea la aceast( pensie.
;6% Prin sinta=ma au l&cuit prev('ut( la art. 5 alin. ;% din le=e se >n8ele=e c( au avut d&miciliulFre.edin8a >n
(8ile administrativ#terit&riale a-late pe & ra'( de
terit&riale situate >n '&na de 8 Em >n *urul l&calit(8il&r C&p.a Mic(: Jaia Mare
e acest&ra: la care -ace trimitere art. 5 alin. ;%: este prev('ut( >n
;% )&vada >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute la art. 5 alin. ;% din le=e: re-erit&r la peri&ada de l&cuire >n '&nele
tip eliberat( de serviciul public c&munitar de eviden8( a
;5% Cererea pentru &b8inerea adeverin8ei prev('ute la alin. ;% se depune la serviciul public c&munitar de
pers&anel&r: >n -unc8ie de d&miciliul actual al s&licitantului. Cererea va cuprinde &bli=at&riu in-&rma8ii
re-erit&are la data .i l&cul na.terii: prenumele p(rin8il&r: CNP: d&miciliul actualFd&miciliile anteri&are: precum .i
rviciul public c&munitar de eviden8( a pers&anel&r are &bli=a8ia s( elibere'e adeverin8a >n termen de !" de
'ile de la data >nre=istr(rii cererii: pe ba'a >nre=istr(ril&r e9istente >n c&mp&nentele Re=istrului na8i&nal de
00 din P&t(r?rea 2uvernului nr. 0.63F!""5 pentru apr&barea N&rmel&r
met&d&l&=ice de aplicare unitar( a disp&'i8iil&r le=ale privind eviden8a: d&miciliul: re.edin8a .i actele de identitate

.i a l&calit(8il&r c&mp&nente
$T$

Unitatea
administrativ-teritorial Denumirea localit

BAIA MARE BAIA MARE 106327 MARAMURE


BLIDARI 106336 MARAMURE
FIRIZA
VALEA NEAGR
GROI GRO
OCOLI
SATU NOU DE JOS 106390 MARAMURE
RECEA RECEA 106416 MARAMURE
BOZNTA MIC
L
MOCIRA 106443 MARAMURE
S
TUII-MGHERU T
B
BOZNTA MARE 106498 MARAMURE
BU
MERI
NISTRU 106522 MARAMURE
ULMOASA 106531 MARA
BAIA SPRIE BAIA SPRIE 106693 MARAMURE
CHIUZBAIA 106700 MARAMURE
T
SATU NOU DE SUS 106728 MARAMURE
ARDUSAT ARDUSAT 107010 MARAMURE
ARIE
COL
CICRLU CICRL
BRG
COPALNIC-MNTUR C
DESETI MARA 108008 MARAMURE
DUMBRVIA DUMBR
C
CH
RUS 108071 MARAMURE

UNGURA
REMETEA CHIOARULUI POSTA 108534 MARAMURE
SATULUNG ARIE
FINTEU
HIDEAGA 108767 MARAMURE
SCLENI S
CORUIA 108847 MARAMURE
CULCEA 108856 MARAMURE
COLTU COLT
C
IETI
BONT
D
.i a l&calit(8il&r c&mp&nente

Denumirea localitii SIRUTA Jude

BAIA MARE BAIA MARE 106327 MARAMURE


BLIDARI 106336 MARAMURE
FIRIZA 106345 MARAMURE
VALEA NEAGR 106354 MARAMURE
I GROI 106372 MARAMURE
OCOLI 106381 MARAMURE
SATU NOU DE JOS 106390 MARAMURE
RECEA RECEA 106416 MARAMURE
BOZNTA MIC 106425
LPUEL 106434 MARAMURE
MOCIRA 106443 MARAMURE
SSAR 106452 MARAMURE
TUII-MGHERU 106470 MARAMURE
BIA 106489 MARAMURE
BOZNTA MARE 106498 MARAMURE
BUAG 106504 MARAMURE
MERIOR 106513 MARAMURE
NISTRU 106522 MARAMURE
ULMOASA 106531 MARA
BAIA SPRIE BAIA SPRIE 106693 MARAMURE
CHIUZBAIA 106700 MARAMURE
TUII DE SUS 106719 MARAMURE
SATU NOU DE SUS 106728 MARAMURE
ARDUSAT ARDUSAT 107010 MARAMURE
ARIEU DE CMP 107029 MARAMURE
COLIREA 107038 MARAMURE
U CICRLU 107671 MARAMURE
BRGU 107680 MARAMURE
TUR CRPINI 107760 MARAMURE
TI MARA 108008 MARAMURE
A DUMBRVIA 108044 MARAMURE
CRBUNARI 108053 MARAMURE
CHECHI 108062 MARAMURE
RUS 108071 MARAMURE
INDRETI 108080 MARAMURE
UNGURA 108099 MARAMURE
REMETEA CHIOARULUI POSTA 108534 MARAMURE
SATULUNG ARIEU DE PDURE 108730 MARAMURE
FINTEUU MIC 108758
HIDEAGA 108767 MARAMURE
ENI SCLENI 108801 MARAMURE
CORUIA 108847 MARAMURE
CULCEA 108856 MARAMURE
U COLTU 108838 MARAMURE
CTLINA 108810 MARAMURE
IETI 109103 MARAMURE
BONTIENI 109112 MARAMURE
DNETI 109130 MARAMURE


ii SIRUTA Judeul

BAIA MARE BAIA MARE 106327 MARAMURE
BLIDARI 106336 MARAMURE
106345 MARAMURE
106354 MARAMURE
I 106372 MARAMURE
106381 MARAMURE
SATU NOU DE JOS 106390 MARAMURE
RECEA RECEA 106416 MARAMURE
106425 MARAMURE
EL 106434 MARAMURE
MOCIRA 106443 MARAMURE
SAR 106452 MARAMURE
106470 MARAMURE
A 106489 MARAMURE
BOZNTA MARE 106498 MARAMURE
106504 MARAMURE
OR 106513 MARAMURE
NISTRU 106522 MARAMURE
ULMOASA 106531 MARAMURE
BAIA SPRIE BAIA SPRIE 106693 MARAMURE
CHIUZBAIA 106700 MARAMURE
II DE SUS 106719 MARAMURE
SATU NOU DE SUS 106728 MARAMURE
ARDUSAT ARDUSAT 107010 MARAMURE
U DE CMP 107029 MARAMURE
107038 MARAMURE
U 107671 MARAMURE
U 107680 MARAMURE
107760 MARAMURE
TI MARA 108008 MARAMURE
A 108044 MARAMURE
RBUNARI 108053 MARAMURE
108062 MARAMURE
RUS 108071 MARAMURE
TI 108080 MARAMURE
108099 MARAMURE
REMETEA CHIOARULUI POSTA 108534 MARAMURE
DURE 108730 MARAMURE
U MIC 108758 MARAMURE
HIDEAGA 108767 MARAMURE
ENI 108801 MARAMURE
CORUIA 108847 MARAMURE
CULCEA 108856 MARAMURE
U 108838 MARAMURE
LINA 108810 MARAMURE
109103 MARAMURE
IENI 109112 MARAMURE
TI 109130 MARAMURE

*ST*

LI+TA
unit(8il&r administrativ#terit&riale cuprinse >n '&na
de 8 Em >n *urul l&calit(8ii C&p.a Mic(
.i a l&calit(8il&r c&mp&nente
$T$

Unitatea
administrativ-teritorial Denumirea localit

MEDIA MEDIA

TRNAVA TRNAVA 143655 SIBIU

COPA MIC COP
AXENTE SEVER AXENTE SEVER 144125 SIBIU


BAZNA BAZNA 144161 SIBIU

BLJEL BL
BRATEIU BUZD
MICSASA MIC


MONA MO
EICA MIC
VALEA VIILOR VALEA VIILOR 145970 SIBIU

CETATEA DE BALT CR

VALEA LUNG F

*ST*


LI+TA
unit(8il&r administrativ#terit&riale cuprinse
>n '&na de 8 Em >n *urul l&calit(8ii 4latna
.i a l&calit(8il&r c&mp&nente
$T$

Unitatea
administrativ-teritorial Denumirea localit

ABRUD ABRUD 1160 ALBA

ZLATNA ZLATNA 1945 ALBAterit&riale cuprinse >n '&na
de 8 Em >n *urul l&calit(8ii C&p.a Mic(
.i a l&calit(8il&r c&mp&nente

Denumirea localitii SIRUTA Jude

MEDIA 143628 SIBIU


IGHIU NOU 143637 SIBIU
TRNAVA TRNAVA 143655 SIBIU
COLONIA TRNAVA 143664 SIBIU
COPA MIC 143780 SIBIU
AXENTE SEVER AXENTE SEVER 144125 SIBIU
AGRBICIU 144134 SIBIU
OALA 144143 SIBIU
NA BAZNA 144161 SIBIU
BOIAN 144170 SIBIU
JEL BLJEL 144312 SIBIU
BRATEIU BUZD 144367 SIBIU
SASA MICSASA 145006 SIBIU
CHESLER 145015 SIBIU
VLENI 145033 SIBIU
A MONA 145113 SIBIU
EICA MIC 145747 SIBIU
VALEA VIILOR VALEA VIILOR 145970 SIBIU
MOTI 145989 SIBIU
CRCIUNELU DE SUS 3976 ALBA
TTRLAUA 3994 ALBA
FGET 8372 ALBA
TUNI 8416 ALBA
terit&riale cuprinse
>n '&na de 8 Em >n *urul l&calit(8ii 4latna
.i a l&calit(8il&r c&mp&nente

Denumirea localitii SIRUTA Jude

ABRUD ABRUD 1160 ALBA


ABRUD-SAT 1179 ALBA
GURA CORNEI 1188 ALBA
SOHARU 1197 ALBA
ZLATNA ZLATNA 1945 ALBA
BOTETI 1954 ALBA
BUDENI 1963 ALBA
DEALU ROATEI 1972 ALBA


ii SIRUTA Judeul

143628 SIBIU
U NOU 143637 SIBIU
TRNAVA TRNAVA 143655 SIBIU
COLONIA TRNAVA 143664 SIBIU
143780 SIBIU
AXENTE SEVER AXENTE SEVER 144125 SIBIU
AGRBICIU 144134 SIBIU
OALA 144143 SIBIU
NA BAZNA 144161 SIBIU
BOIAN 144170 SIBIU
JEL 144312 SIBIU
144367 SIBIU
SASA 145006 SIBIU
CHESLER 145015 SIBIU
LENI 145033 SIBIU
NA 145113 SIBIU
145747 SIBIU
VALEA VIILOR VALEA VIILOR 145970 SIBIU
145989 SIBIU
CIUNELU DE SUS 3976 ALBA
TRLAUA 3994 ALBA
GET 8372 ALBA
UNI 8416 ALBA

ii SIRUTA Judeul

ABRUD ABRUD 1160 ALBA
SAT 1179 ALBA
GURA CORNEI 1188 ALBA
SOHARU 1197 ALBA
ZLATNA ZLATNA 1945 ALBA
TI 1954 ALBA
1963 ALBA
DEALU ROATEI 1972 ALBA
ALMAU MARE ALMA


BLANDIANA BLANDIANA 3404 ALBA
BUCIUM BUCIUM 3468 ALBA


DOBROT 1981 ALBA
DUMBRAVA 1990 ALBA
FENE 2005 ALBA
GALAI 2014 ALBA
IZVORU AMPOIULUI 2023 ALBA
PTRNGENI 2032 ALBA
PIRITA 2041 ALBA
PRU GRUIULUI 2050 ALBA
PODU LUI PAUL 2069 ALBA
RUNC 2078 ALBA
RUI 2087 ALBA
SUSENI 2096 ALBA
TRMPOIELE 2103
VALEA MIC 2112 ALBA
VLTORI 2121 ALBA
U MARE ALMAU MARE 2318 ALBA
ALMAU DE MIJLOC 2327 ALBA
BRDET 2336 ALBA
CHEILE CIBULUI 2345 ALBA
CIB 2354 ALBA
GLOD 2363 ALBA
NDTIA 2372 ALBA
BLANDIANA BLANDIANA 3404 ALBA
ACMARIU 3413 ALBA
IBRU 3422 ALBA
POIENI 3431 ALBA
RCTU 3440 ALBA
BUCIUM BUCIUM 3468 ALBA
ANGHELETI 3477 ALBA
BISERICANI 3486 ALBA
BUCIUM-SAT 3495 ALBA
CERBU 3501 ALBA
CIUCULETI 3510 ALBA
COLEENI 3529 ALBA
DOGRETI 3538 ALBA
FERETI 3547 ALBA
FLORETI 3556 ALBA
GURA IZBITEI 3565 ALBA
HELETI 3574 ALBA
IZBICIOARA 3583 ALBA
IZBITA 3592
JURCUIETI 3609 ALBA
LUPULETI 3618 ALBA
MGURA 3627 ALBA
MUNTARI 3636 ALBA
POIENI 3663 ALBA
STLNIOARA 3672 ALBA
VALEA ABRUZEL 3681 ALBA
VALEA ALB 3690 ALBA
VALEA CERBULUI 3707 ALBA
VALEA NEGRILESII 3716 ALBA
VALEA POIENII 3725 ALBA
VALEA ESII 3734 ALBA
VLENI 3743 ALBA

DOBROT 1981 ALBA
DUMBRAVA 1990 ALBA
2005 ALBA
I 2014 ALBA
IZVORU AMPOIULUI 2023 ALBA
2032 ALBA
PIRITA 2041 ALBA
U GRUIULUI 2050 ALBA
PODU LUI PAUL 2069 ALBA
RUNC 2078 ALBA
I 2087 ALBA
SUSENI 2096 ALBA
TRMPOIELE 2103 ALBA
2112 ALBA
VLTORI 2121 ALBA
U MARE 2318 ALBA
U DE MIJLOC 2327 ALBA
DET 2336 ALBA
CHEILE CIBULUI 2345 ALBA
2354 ALBA
GLOD 2363 ALBA
TIA 2372 ALBA
BLANDIANA BLANDIANA 3404 ALBA
ACMARIU 3413 ALBA
IBRU 3422 ALBA
POIENI 3431 ALBA
3440 ALBA
BUCIUM BUCIUM 3468 ALBA
TI 3477 ALBA
BISERICANI 3486 ALBA
SAT 3495 ALBA
CERBU 3501 ALBA
TI 3510 ALBA
3529 ALBA
TI 3538 ALBA
TI 3547 ALBA
TI 3556 ALBA
GURA IZBITEI 3565 ALBA
TI 3574 ALBA
IZBICIOARA 3583 ALBA
IZBITA 3592 ALBA
TI 3609 ALBA
TI 3618 ALBA
GURA 3627 ALBA
MUNTARI 3636 ALBA
POIENI 3663 ALBA
OARA 3672 ALBA
EL 3681 ALBA
3690 ALBA
VALEA CERBULUI 3707 ALBA
VALEA NEGRILESII 3716 ALBA
VALEA POIENII 3725 ALBA
ESII 3734 ALBA
LENI 3743 ALBA


CERU-BCINI CERU

CIURULEASANTREGALDE GHIONCANI 5014 ALBALUPA VIN
METE METE
MOGO MOGOROIA MONTAN BVINU DE JOS DEALU FERUL
VLCEA 3752 ALBA
I CERU-BCINI 3850 ALBA
BOLOVNETI 3869 ALBA
BULBUC 3878 ALBA
CUCUTA 3887 ALBA
CURPENI 3896 ALBA
DUMBRVIA 3903 ALBA
FNTNELE 3912 ALBA
GROI 3921 ALBA
VALEA MARE 3930 ALBA
VIEZURI 3949 ALBA
CIURULEASA 4017 ALBA
BIDIGETI 4026 ALBA
BOGLETI 4044 ALBA
BUNINGINEA 4053
GHEDULETI 4062 ALBA
MTIETI 4071 ALBA
MORRETI 4080 ALBA
VULCAN 4099 ALBA
NTREGALDE GHIONCANI 5014 ALBA
IVNI 5032 ALBA
NECRILETI 5069 ALBA
SFRCEA 5087 ALBA
A VINA 5568 ALBA
METE 5586 ALBA
ISCA 5602 ALBA
LUNCA AMPOIEI 5611 ALBA
LUNCA METEULUI 5620 ALBA
POIANA AMPOIULUI 5648 ALBA
POIANA URSULUI 5657 ALBA
PRESACA AMPOIULUI 5666 ALBA
REMETEA 5675 ALBA
VLENI 5693 ALBA
MOGO 5835 ALBA
BRBETI 5844 ALBA
BRLETI 5853 ALBA
CRISTETI 5924 ALBA
MMLIGANI 5933 ALBA
NEGRETI 5942 ALBA
POIENILE-MOGO 5960 ALBA
VALEA BRLUETI 5988 ALBA
VALEA BARNII 5997 ALBA
VALEA COCETI 6002
VALEA MLACII 6020 ALBA
VALEA UPILOR 6039 ALBA
BLMOETI 6789 ALBA
BUNTA 6805 ALBA
CORNA 6832 ALBA
DROAIA 6850 ALBA
U DE JOS DEALU FERULUI 8871 ALBA
GURA CUULUI 8880 ALBA
HAEGANA 8899 ALBA
MTCINA 8924 ALBA
VALEA VINULUI 8997 ALBA

3752 ALBA
I 3850 ALBA
TI 3869 ALBA
BULBUC 3878 ALBA
CUCUTA 3887 ALBA
CURPENI 3896 ALBA
A 3903 ALBA
3912 ALBA
I 3921 ALBA
VALEA MARE 3930 ALBA
VIEZURI 3949 ALBA
CIURULEASA 4017 ALBA
TI 4026 ALBA
TI 4044 ALBA
BUNINGINEA 4053 ALBA
TI 4062 ALBA
TI 4071 ALBA
TI 4080 ALBA
VULCAN 4099 ALBA
NTREGALDE GHIONCANI 5014 ALBA
5032 ALBA
5069 ALBA
SFRCEA 5087 ALBA
A 5568 ALBA
5586 ALBA
ISCA 5602 ALBA
EI 5611 ALBA
ULUI 5620 ALBA
5648 ALBA
POIANA URSULUI 5657 ALBA
PRESACA AMPOIULUI 5666 ALBA
REMETEA 5675 ALBA
LENI 5693 ALBA
5835 ALBA
TI 5844 ALBA
5853 ALBA
TI 5924 ALBA
LIGANI 5933 ALBA
TI 5942 ALBA
5960 ALBA
TI 5988 ALBA
VALEA BARNII 5997 ALBA
TI 6002 ALBA
VALEA MLACII 6020 ALBA
UPILOR 6039 ALBA
TI 6789 ALBA
BUNTA 6805 ALBA
CORNA 6832 ALBA
ROAIA 6850 ALBA
UI 8871 ALBA
ULUI 8880 ALBA
EGANA 8899 ALBA
CINA 8924 ALBA
ULUI 8997 ALBA

BALA ALMA

BUCE BUCE
GEOAGIU B
*ST*ANEGA
la n&rme

C&nsiliul L&cal al ...................
Qude8ul ..............................
+erviciul public c&munitar l&cal
de eviden8( a pers&anel&r
Nr. .................. din ...........


A)EHERINAB

Adeverim prin pre'enta c(: p&trivit datel&r din Re=istrul na8i&nal de eviden8( a pers&anel&r: d&mnulFd&amna
............: numele avut anteri&r .........: -iulF-iica lui ......... .i alFa .......: n(scut;(
*ude8ul .........: c&dul numeric pers&nal ..........: d&miciliat;(% >n l&calitatea .........: str. ....... nr. ......: bl. ..
....: ap. .....: *ude8ul ........: a avut d&miciliulFd&micil
a% de la ...... p?n( la .....: >n &ra.ulFc&muna .....: satul ......: *ude8ul .......1
b% de la ...... p?n( la .....: >n &ra.ulFc&muna .....: satul ......: *ude8ul .......1
c% de la ...... p?n( la .....: >n &ra.ulFc&muna .....: satul ......: *ude8ul ...... .
+#a eliberat pre'enta adeverin8(: ca urmare a cererii nr. .................. din ..................: >n vederea >nscrierii la
pensie: p&trivit disp&'i8iil&r art. 5 alin. ;
m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.


Re- serviciu: @nt&cmit:
................. ...................
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;5% Prevederile alin. ;% se aplic( p?n( la data de 60 decembrie !"6".
ART. 55
La ac&rdarea pensiei anticipate par8iale: reducerea v?rstei standard de pensi&nare prev('ute la art. 5 alin. ;0%
nu p&ate -i cumulat( cu nici& alt( reducere re=lementat( de pre'enta le=e sau de alte acte n&rmative.
ART. 53
A ALMAU MIC DE MUNTE 87861 HUNEDOARA
ARDEU 87870 HUNEDOARA
OPRIETI 87914 HUNEDOARA
POIANA 87923 HUNEDOARA
POIENIA 87932 HUNEDOARA
TECHEREU 87969
BUCE-VULCAN 88804 HUNEDOARA
DUPPIATR 88813 HUNEDOARA
GROHOELE 88822 HUNEDOARA
STNIJA 88840 HUNEDOARA
TARNIA 88859 HUNEDOARA
GEOAGIU BCIA 89598 HUNEDOARA
BOZE 89605 HUNEDOARA
HOMOROD 89641 HUNEDOARA
MERMEZEU-VLENI 89650 HUNEDOARA
VLENI 89678
Adeverim prin pre'enta c(: p&trivit datel&r din Re=istrul na8i&nal de eviden8( a pers&anel&r: d&mnulFd&amna
............: numele avut anteri&r .........: -iulF-iica lui ......... .i alFa .......: n(scut;(% la data de .......... >n l&calitatea ..........:
*ude8ul .........: c&dul numeric pers&nal ..........: d&miciliat;(% >n l&calitatea .........: str. ....... nr. ......: bl. ..
....: ap. .....: *ude8ul ........: a avut d&miciliulFd&miciliileFre.edin8a dup( cum urmea'(/
a% de la ...... p?n( la .....: >n &ra.ulFc&muna .....: satul ......: *ude8ul .......1
b% de la ...... p?n( la .....: >n &ra.ulFc&muna .....: satul ......: *ude8ul .......1
lFc&muna .....: satul ......: *ude8ul ...... .
a eliberat pre'enta adeverin8(: ca urmare a cererii nr. .................. din ..................: >n vederea >nscrierii la
art. 5 alin. ;% din Le=ea nr. !56F!"0" privind sistemul unitar de pensii publice: cu

Re- serviciu: @nt&cmit:
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;5% Prevederile alin. ;% se aplic( p?n( la data de 60 decembrie !"6".
La ac&rdarea pensiei anticipate par8iale: reducerea v?rstei standard de pensi&nare prev('ute la art. 5 alin. ;0%
cere re=lementat( de pre'enta le=e sau de alte acte n&rmative.

U MIC DE MUNTE 87861 HUNEDOARA
ARDEU 87870 HUNEDOARA
87914 HUNEDOARA
POIANA 87923 HUNEDOARA
A 87932 HUNEDOARA
TECHEREU 87969 HUNEDOARA
VULCAN 88804 HUNEDOARA
88813 HUNEDOARA
ELE 88822 HUNEDOARA
NIJA 88840 HUNEDOARA
A 88859 HUNEDOARA
CIA 89598 HUNEDOARA
89605 HUNEDOARA
HOMOROD 89641 HUNEDOARA
LENI 89650 HUNEDOARA
LENI 89678 HUNEDOARA
Adeverim prin pre'enta c(: p&trivit datel&r din Re=istrul na8i&nal de eviden8( a pers&anel&r: d&mnulFd&amna
% la data de .......... >n l&calitatea ..........:
*ude8ul .........: c&dul numeric pers&nal ..........: d&miciliat;(% >n l&calitatea .........: str. ....... nr. ......: bl. .....: sc. .....: et.
iileFre.edin8a dup( cum urmea'(/
a eliberat pre'enta adeverin8(: ca urmare a cererii nr. .................. din ..................: >n vederea >nscrierii la
privind sistemul unitar de pensii publice: cu
La ac&rdarea pensiei anticipate par8iale: reducerea v?rstei standard de pensi&nare prev('ute la art. 5 alin. ;0%
cere re=lementat( de pre'enta le=e sau de alte acte n&rmative.

;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia anticipat( par8ial( se
trans-&rm( >n pensie pentru limit( de v?rst( .i se recalculea'( prin eliminarea diminu(rii prev('ute la art. 5 alin.
;7% .i prin ad(u=area peri&adel&r asimilate .i a eventualel&r sta=ii de c&ti'are reali'ate >n peri&ada de suspendare a
pl(8ii pensiei anticipate par8iale.
;!% Trans-&rmarea pensiei anticipate par8iale >n pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile prev('ute la alin.
;0%: se -ace din &-iciu.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 066
Trans-&rmarea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are
a le=ii: >n pensii pentru limit( de v?rst( se -ace la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >
nr. la le=e sau: dup( ca': a v?rstel&r standard reduse p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: iar calculul drepturil&r de
pensie pentru limit( de v?rst( se -ace >n c&ndi8iile le=ii.
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 065
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit( de
v?rst(.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
pentru limit( de v?rst( era stabilit( >n -unc8ie de data cererii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


+ECAIUNEA a 7#a
Pensia de invaliditate

ART. 58
;0% Pensia de invaliditate se cuvine pers&anel&r care .i
munc(: din cau'a/
a% accidentel&r de munc( .i b&lil&r pr&-esi&nale: c&n-&rm le=ii1
b% ne&pla'iil&r: scCi'&-reniei .i +I)A1
c% b&lil&r &bi.nuite .i accidentel&r care nu au le=(tur( cu munca.
;!% Jene-icia'( de pensie de invaliditate: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: .i pers&anele care se a-l( >n situa8iile
prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. c% .i =%.
;6% Au dreptul la pensie de invaliditate: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0% lit. a%: .i elevii: ucenicii .i studen8ii care
.i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: ca urmare a accidentel&r de munc( sau b&lil&r
pr&-esi&nale survenite >n timpul .i din cau'a practicii pr&-esi&nale.
;7% Pers&anele care .i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( .i marii mutila8i: ca
urmare a particip(rii la lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0
rev&lu8i&nare din decembrie 0<8<: care erau cuprin.i >ntr
invalidit(8ii din aceast( cau'(: au dreptul la pensie de invaliditate >n acelea.i c&ndi8ii >n care se ac&rd(
invaliditate pers&anel&r care au su-erit accidente de munc(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART.
@ncadrarea sau ne>ncadrarea >ntr#un =rad de invaliditate se -ace prin deci'ie emis( de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
ART. 3
Pensia de invaliditate se ac&rd(: indi-erent de sta=iul de c&ti'are reali'at/
;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia anticipat( par8ial( se
de v?rst( .i se recalculea'( prin eliminarea diminu(rii prev('ute la art. 5 alin.
;7% .i prin ad(u=area peri&adel&r asimilate .i a eventualel&r sta=ii de c&ti'are reali'ate >n peri&ada de suspendare a
area pensiei anticipate par8iale >n pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile prev('ute la alin.
LLLLLLLLLL
Trans-&rmarea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are
a le=ii: >n pensii pentru limit( de v?rst( se -ace la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >
nr. la le=e sau: dup( ca': a v?rstel&r standard reduse p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: iar calculul drepturil&r de
pensie pentru limit( de v?rst( se -ace >n c&ndi8iile le=ii.
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit( de
in. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
pentru limit( de v?rst( era stabilit( >n -unc8ie de data cererii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pensia de invaliditate se cuvine pers&anel&r care .i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de
a% accidentel&r de munc( .i b&lil&r pr&-esi&nale: c&n-&rm le=ii1
scCi'&-reniei .i +I)A1
c% b&lil&r &bi.nuite .i accidentel&r care nu au le=(tur( cu munca.
;!% Jene-icia'( de pensie de invaliditate: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: .i pers&anele care se a-l( >n situa8iile

;6% Au dreptul la pensie de invaliditate: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0% lit. a%: .i elevii: ucenicii .i studen8ii care
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: ca urmare a accidentel&r de munc( sau b&lil&r
r&-esi&nale survenite >n timpul .i din cau'a practicii pr&-esi&nale.
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( .i marii mutila8i: ca
urmare a particip(rii la lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< &ri >n le=(tur( cu evenimentele
rev&lu8i&nare din decembrie 0<8<: care erau cuprin.i >ntr#un sistem de asi=ur(ri s&ciale anteri&r datei ivirii
invalidit(8ii din aceast( cau'(: au dreptul la pensie de invaliditate >n acelea.i c&ndi8ii >n care se ac&rd(
invaliditate pers&anel&r care au su-erit accidente de munc(.
LLLLLLLLLL
un =rad de invaliditate se -ace prin deci'ie emis( de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&#militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul
de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
Pensia de invaliditate se ac&rd(: indi-erent de sta=iul de c&ti'are reali'at/

;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia anticipat( par8ial( se
de v?rst( .i se recalculea'( prin eliminarea diminu(rii prev('ute la art. 5 alin.
;7% .i prin ad(u=area peri&adel&r asimilate .i a eventualel&r sta=ii de c&ti'are reali'ate >n peri&ada de suspendare a
area pensiei anticipate par8iale >n pensie pentru limit( de v?rst(: >n c&ndi8iile prev('ute la alin.
Trans-&rmarea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are
a le=ii: >n pensii pentru limit( de v?rst( se -ace la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare prev('ute >n ane9a
nr. la le=e sau: dup( ca': a v?rstel&r standard reduse p&trivit le=isla8iei >n vi=&are: iar calculul drepturil&r de
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit( de
in. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de
;!% Jene-icia'( de pensie de invaliditate: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0%: .i pers&anele care se a-l( >n situa8iile
;6% Au dreptul la pensie de invaliditate: >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;0% lit. a%: .i elevii: ucenicii .i studen8ii care
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: ca urmare a accidentel&r de munc( sau b&lil&r
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( .i marii mutila8i: ca
<8< &ri >n le=(tur( cu evenimentele
un sistem de asi=ur(ri s&ciale anteri&r datei ivirii
invalidit(8ii din aceast( cau'(: au dreptul la pensie de invaliditate >n acelea.i c&ndi8ii >n care se ac&rd( pensia de
un =rad de invaliditate se -ace prin deci'ie emis( de medicul e9pert al
militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul

a% pers&anel&r care .i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( din cau'a accidentel&r de
munc( .i b&lil&r pr&-esi&nale p&trivit le=ii
b% pers&anel&r care se a-l( >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. c% .i =% din le=e1
c% elevil&r: ucenicil&r .i studen8il&r care .i
urmare a accidentel&r de munc( sau b&lil&r pr&-esi&nale survenite >n timpul .i din cau'a practicii pr&-esi&nale1
d% pers&anel&r care .i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( .i maril&r mutila8i: ca
urmare a particip(rii la lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< &ri >n le=(tur( cu evenimentele
rev&lu8i&nare din decembrie 0<8<: care erau cuprin.i >ntr
invalidit(8ii din aceast( cau'(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 5<
@n rap&rt cu =radul de reducere a capacit(8ii de munc(: invaliditatea este/
a% de =radul I: caracteri'at( prin pierderea t&tal( a capacit(8ii de munc( .i a capacit(8ii de aut&>n=ri*ire1
b% de =radul II: caracteri'at( prin pierderea t&tal( a capacit(8ii de munc(: cu p(strarea capacit(8ii de
aut&>n=ri*ire1
c% de =radul III: caracteri'at( prin pierderea a cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: pers&ana put?nd s(
preste'e & activitate pr&-esi&nal(: c&respun'(t&are a cel mult *um(tate din timpul n&rmal de munc(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART.
@ncadrarea sau ne>ncadrarea >ntr#un =rad de invaliditate se -ace prin deci'ie emis( de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 3"
;0% Criteriile .i n&rmele pe ba'a c(r&ra se -ace >ncadrarea >n =radele I: II .i III de invaliditate se stabilesc prin
C&t(r?re a 2uvernului: la pr&punerea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': cu avi'ul
Ministerului +(n(t(8ii: care va -i ad&ptat( >n termen de <" de 'ile de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entului
alineat.
;!% CNPP .i casele de pensii sect&riale: prin intermediul Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i
Recuperare a Capacit(8ii de Munc( .i al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': &r=ani'ea'(:
>ndrum( .i c&ntr&lea'( activitatea de e9perti'( medical( .i recuperare a capacit(8ii de munc(.
ART. 30
;0% Evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea stabilirii =r
medicul speciali'at >n e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc( din cadrul CNPP: denumit >n c&ntinuare medic
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: iar >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I
e9perti'( medic&militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8(
na8i&nal(.
;!% Pentru evaluarea capacit(8ii de munc(: cererea .i d&cumentele medicale ale s&licitantului se de
cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( din cadrul casei terit&riale de pensii c&mpetente: >n -unc8ie
de d&miciliul s&licitantului: sau: dup( ca': la c&misiile de e9perti'( medic&militar( de pe l?n=( spitalele din
sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
;6% @n urma e9amin(rii clinice .i anali'(rii d&cumentel&r medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale
c&mpletea'( rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( .i emite deci'ia medical(
munc(. @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: c&misiile de e9perti'( medic&
l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( emit deci'ii medicale de
>ncadrare >ntr#un =rad de invaliditate: care v&r -i avi'ate de c&misia central( de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r sau a +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:
dup( ca'.
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( din cau'a accidentel&r de
munc( .i b&lil&r pr&-esi&nale p&trivit le=ii: ne&pla'iil&r: scCi'&-reniei .i +I)A1
b% pers&anel&r care se a-l( >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. c% .i =% din le=e1
c% elevil&r: ucenicil&r .i studen8il&r care .i#au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(:
urmare a accidentel&r de munc( sau b&lil&r pr&-esi&nale survenite >n timpul .i din cau'a practicii pr&-esi&nale1
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( .i maril&r mutila8i: ca
a lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< &ri >n le=(tur( cu evenimentele
rev&lu8i&nare din decembrie 0<8<: care erau cuprin.i >ntr#un sistem de asi=ur(ri s&ciale anteri&r datei ivirii
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
@n rap&rt cu =radul de reducere a capacit(8ii de munc(: invaliditatea este/
a% de =radul I: caracteri'at( prin pierderea t&tal( a capacit(8ii de munc( .i a capacit(8ii de aut&>n=ri*ire1
radul II: caracteri'at( prin pierderea t&tal( a capacit(8ii de munc(: cu p(strarea capacit(8ii de
c% de =radul III: caracteri'at( prin pierderea a cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: pers&ana put?nd s(
esi&nal(: c&respun'(t&are a cel mult *um(tate din timpul n&rmal de munc(.
LLLLLLLLLL
un =rad de invaliditate se -ace prin deci'ie emis( de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&#militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul
de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Criteriile .i n&rmele pe ba'a c(r&ra se -ace >ncadrarea >n =radele I: II .i III de invaliditate se stabilesc prin
C&t(r?re a 2uvernului: la pr&punerea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale: Ministerului Ap(r(rii
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': cu avi'ul
Ministerului +(n(t(8ii: care va -i ad&ptat( >n termen de <" de 'ile de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entului
;!% CNPP .i casele de pensii sect&riale: prin intermediul Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i
Recuperare a Capacit(8ii de Munc( .i al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului Ap(r(rii
inistra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': &r=ani'ea'(:
>ndrum( .i c&ntr&lea'( activitatea de e9perti'( medical( .i recuperare a capacit(8ii de munc(.
;0% Evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea stabilirii =radului de invaliditate: se -ace: la cerere: de c(tre
medicul speciali'at >n e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc( din cadrul CNPP: denumit >n c&ntinuare medic
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: iar >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I
e9perti'( medic&militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8(
;!% Pentru evaluarea capacit(8ii de munc(: cererea .i d&cumentele medicale ale s&licitantului se de
cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( din cadrul casei terit&riale de pensii c&mpetente: >n -unc8ie
de d&miciliul s&licitantului: sau: dup( ca': la c&misiile de e9perti'( medic&militar( de pe l?n=( spitalele din
na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
;6% @n urma e9amin(rii clinice .i anali'(rii d&cumentel&r medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale
c&mpletea'( rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( .i emite deci'ia medical(
munc(. @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: c&misiile de e9perti'( medic&
l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( emit deci'ii medicale de
un =rad de invaliditate: care v&r -i avi'ate de c&misia central( de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r sau a +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:

au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( din cau'a accidentel&r de
b% pers&anel&r care se a-l( >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. c% .i =% din le=e1
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: ca
urmare a accidentel&r de munc( sau b&lil&r pr&-esi&nale survenite >n timpul .i din cau'a practicii pr&-esi&nale1
au pierdut t&tal sau cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc( .i maril&r mutila8i: ca
a lupta pentru vict&ria Rev&lu8iei din )ecembrie 0<8< &ri >n le=(tur( cu evenimentele
un sistem de asi=ur(ri s&ciale anteri&r datei ivirii
a% de =radul I: caracteri'at( prin pierderea t&tal( a capacit(8ii de munc( .i a capacit(8ii de aut&>n=ri*ire1
radul II: caracteri'at( prin pierderea t&tal( a capacit(8ii de munc(: cu p(strarea capacit(8ii de
c% de =radul III: caracteri'at( prin pierderea a cel pu8in *um(tate din capacitatea de munc(: pers&ana put?nd s(
esi&nal(: c&respun'(t&are a cel mult *um(tate din timpul n&rmal de munc(.
un =rad de invaliditate se -ace prin deci'ie emis( de medicul e9pert al
militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul
;0% Criteriile .i n&rmele pe ba'a c(r&ra se -ace >ncadrarea >n =radele I: II .i III de invaliditate se stabilesc prin
&ciale: Ministerului Ap(r(rii
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': cu avi'ul
Ministerului +(n(t(8ii: care va -i ad&ptat( >n termen de <" de 'ile de la data intr(rii >n vi=&are a pre'entului
;!% CNPP .i casele de pensii sect&riale: prin intermediul Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i
militar( ale Ministerului Ap(r(rii
inistra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': &r=ani'ea'(:
>ndrum( .i c&ntr&lea'( activitatea de e9perti'( medical( .i recuperare a capacit(8ii de munc(.
adului de invaliditate: se -ace: la cerere: de c(tre
medicul speciali'at >n e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc( din cadrul CNPP: denumit >n c&ntinuare medic
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: iar >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: de c(tre c&misiile de
e9perti'( medic&militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8(
;!% Pentru evaluarea capacit(8ii de munc(: cererea .i d&cumentele medicale ale s&licitantului se depun la
cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( din cadrul casei terit&riale de pensii c&mpetente: >n -unc8ie
de d&miciliul s&licitantului: sau: dup( ca': la c&misiile de e9perti'( medic&militar( de pe l?n=( spitalele din
;6% @n urma e9amin(rii clinice .i anali'(rii d&cumentel&r medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale
c&mpletea'( rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( .i emite deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
munc(. @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: c&misiile de e9perti'( medic&#militar( de pe
l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( emit deci'ii medicale de
un =rad de invaliditate: care v&r -i avi'ate de c&misia central( de e9perti'( medic&#militar( a
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r sau a +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:

;7% @n situa8ia >n care: pentru emiterea deci'iei medicale prev('ute la alin. ;6%: sunt necesare investi=a8ii sau
e9amin(ri de specialitate suplimentare: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale pr&pune: dup( ca': prelun=irea
duratei c&ncediului pentru incapacitate temp&rar(
;% )eci'ia medical( prev('ut( la alin. ;6% se emite >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii .i se
c&munic( >n termen de 'ile de la emitere. @n situa8iile prev('ute la alin. ;7%: termenul de emitere a
medicale se prelun=e.te c&respun'(t&r.
;5% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( p&ate -i c&ntestat(: >n termen de 6" de 'ile de la c&municare:
la c&misiile medicale de c&ntesta8ii sau la c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
;3% C&misiile medicale de c&ntesta8ii -unc8i&nea'( >n cadrul centrel&r re=i&nale de e9perti'( medical( a
capacit(8ii de munc( .i Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de Munc(.
;8% C&ntesta8ia prev('ut( la alin. ;5% se s&lu8i&nea'( >n termen de 7 de 'ile de la >nre=istrare. )eci'ia emis( >n
s&lu8i&narea c&ntesta8iei se c&munic( >n termen de
;<% )eci'iile c&misiil&r medicale de c&ntesta8ii .i ale c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii da
>n s&lu8i&narea c&ntesta8iil&r prev('ute la alin. ;8% p&t -i atacate la instan8ele *udec(t&re.ti c&mpetente >n termen
de 6" de 'ile de la c&municare.
;0"% )eci'iile medicale asupra capacit(8ii de munc(: precum .i deci'iile prev('ute la alin. ;<% nec
termen r(m?n de-initive.
ART. 3!
@n vederea e-ectu(rii de investi=a8ii .i e9amin(ri de specialitate suplimentare: CNPP: prin institu8iile
sub&rd&nate: p&ate >ncCeia c&ntracte de prest(ri de servicii medicale cu unit(8i sanitare de spec
c&ndi8iile le=ii.
ART. 36
;0% Pers&anele care .i#au pierdut capacitatea de munc( din cau'a un&r b&li &bi.nuite sau a un&r accidente care
nu au le=(tur( cu munca bene-icia'( de pensie de invaliditate dac( au reali'at sta=iul de c&ti'are
cu v?rsta: c&n-&rm tabelului nr. 6.

Tabelul nr. 6
$T$

Vrsta persoanei la
data emiterii Stagiul de cotizare necesar
deciziei medicale
asupra capacitii
de munc

pn la 20 ani

de la 20-23 ani

23-25 ani

25-29 ani

29-33 ani

33-37 ani

37-41 ani

41-45 ani

45-49 ani
n care: pentru emiterea deci'iei medicale prev('ute la alin. ;6%: sunt necesare investi=a8ii sau
e9amin(ri de specialitate suplimentare: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale pr&pune: dup( ca': prelun=irea
duratei c&ncediului pentru incapacitate temp&rar( de munc(: >n c&ndi8iile le=ii.
;% )eci'ia medical( prev('ut( la alin. ;6% se emite >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii .i se
c&munic( >n termen de 'ile de la emitere. @n situa8iile prev('ute la alin. ;7%: termenul de emitere a
medicale se prelun=e.te c&respun'(t&r.
;5% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( p&ate -i c&ntestat(: >n termen de 6" de 'ile de la c&municare:
la c&misiile medicale de c&ntesta8ii sau la c&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar(
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
;3% C&misiile medicale de c&ntesta8ii -unc8i&nea'( >n cadrul centrel&r re=i&nale de e9perti'( medical( a
i Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de Munc(.
;8% C&ntesta8ia prev('ut( la alin. ;5% se s&lu8i&nea'( >n termen de 7 de 'ile de la >nre=istrare. )eci'ia emis( >n
s&lu8i&narea c&ntesta8iei se c&munic( >n termen de 'ile de la data s&lu8i&n(rii.
;<% )eci'iile c&misiil&r medicale de c&ntesta8ii .i ale c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii da
>n s&lu8i&narea c&ntesta8iil&r prev('ute la alin. ;8% p&t -i atacate la instan8ele *udec(t&re.ti c&mpetente >n termen
;0"% )eci'iile medicale asupra capacit(8ii de munc(: precum .i deci'iile prev('ute la alin. ;<% nec
@n vederea e-ectu(rii de investi=a8ii .i e9amin(ri de specialitate suplimentare: CNPP: prin institu8iile
sub&rd&nate: p&ate >ncCeia c&ntracte de prest(ri de servicii medicale cu unit(8i sanitare de spec
au pierdut capacitatea de munc( din cau'a un&r b&li &bi.nuite sau a un&r accidente care
nu au le=(tur( cu munca bene-icia'( de pensie de invaliditate dac( au reali'at sta=iul de c&ti'are


Stagiul de cotizare necesar
(ani)1

2

3

6

9

11

14

17

20

n care: pentru emiterea deci'iei medicale prev('ute la alin. ;6%: sunt necesare investi=a8ii sau
e9amin(ri de specialitate suplimentare: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale pr&pune: dup( ca': prelun=irea
;% )eci'ia medical( prev('ut( la alin. ;6% se emite >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii .i se
c&munic( >n termen de 'ile de la emitere. @n situa8iile prev('ute la alin. ;7%: termenul de emitere a deci'iei
;5% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( p&ate -i c&ntestat(: >n termen de 6" de 'ile de la c&municare:
militar( ale Ministerului Ap(r(rii
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
;3% C&misiile medicale de c&ntesta8ii -unc8i&nea'( >n cadrul centrel&r re=i&nale de e9perti'( medical( a
i Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de Munc(.
;8% C&ntesta8ia prev('ut( la alin. ;5% se s&lu8i&nea'( >n termen de 7 de 'ile de la >nre=istrare. )eci'ia emis( >n
;<% )eci'iile c&misiil&r medicale de c&ntesta8ii .i ale c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&#militar( ale
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii date
>n s&lu8i&narea c&ntesta8iil&r prev('ute la alin. ;8% p&t -i atacate la instan8ele *udec(t&re.ti c&mpetente >n termen
;0"% )eci'iile medicale asupra capacit(8ii de munc(: precum .i deci'iile prev('ute la alin. ;<% nec&ntestate >n
@n vederea e-ectu(rii de investi=a8ii .i e9amin(ri de specialitate suplimentare: CNPP: prin institu8iile
sub&rd&nate: p&ate >ncCeia c&ntracte de prest(ri de servicii medicale cu unit(8i sanitare de specialitate: >n
au pierdut capacitatea de munc( din cau'a un&r b&li &bi.nuite sau a un&r accidente care
nu au le=(tur( cu munca bene-icia'( de pensie de invaliditate dac( au reali'at sta=iul de c&ti'are necesar >n rap&rt

49-53 ani

53-57 ani

57-60 ani

Peste 60 de ani

*ST*
###########
$% NOTA C.T.C.E. +.A. Piatra#Neamt/
Prin )ECI4IA CURTII CON+TITUTIONALE nr. 58" din !5 iunie !"0!
55 din < au=ust !"0!: s#a admis e9ceptia de nec&nstituti&nalitate a disp&'itiil&r
!56F!"0" privind sistemul unitar de pensii publice: c&nstatandu
tabelului nr. 6, este nec&nstitu8i&nal(.
C&n-&rm art. 073 alin. ;0% din CON+TIT
&ct&mbrie !""6 disp&'itiile din le=ile si &rd&nantele in vi=&are: precum si cele din re=ulamente: c&nstatate ca -iind
nec&nstituti&nale: isi incetea'a e-ectele *uridice la 7 de 'ile de la publi
acest interval: Parlamentul sau 2uvernul: dupa ca': nu pun de ac&rd prevederile nec&nstituti&nale cu disp&'itiile
C&nstitutiei. Pe durata acestui termen: disp&'itiile c&nstatate ca -iind nec&nstituti&nale sunt
@n c&nclu'ie: >ncep?nd cu data de < au=ust !"0!: disp&'i8iile inv&cate mai sus sunt suspendate de drept: urm?nd
s(#.i >ncete'e e-ectele *uridice >n data de !7 septembrie !"0!: dac( le=iuit&rul nu intervine pentru m&di-icarea
prevederil&r atacate.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 5
;0% Pers&anele cu Candicap: care s&licit(
d&vada acestui statut cu certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap emis >n c&ndi8iile le=ii: care va c&n8ine
&bli=at&riu urm(t&arele elemente/ data ivirii Candicapului: =radu
men8iunea c( certi-icatul a -&st emis >n vederea aplic(rii art. 36 alin. ;!% din le=e.
;!% Aut&rit(8ile emitente ale certi-icatel&r men8i&nate la alin. ;6% au &bli=a8ia s( c&munice casel&r
terit&rialeFsect&riale de pensii &rice m&di-icare a elementel&r ini8iale: >n termen de 0 'ile de la emiterea n&ului
certi-icat.
;6% +cCimbarea ulteri&ar( >nscrierii la pensie a =radului de Candicap nu a-ectea'( drepturile de pensie ac&rdate:
cu e9cep8ia ca'ului >n care certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap a -&st anulat: >n c&ndi8iile le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;!% Au dreptul la pensie de invaliditate .i pers&anele prev('ute la art. 8 lit. a% .i b% .i art. <: dac( au reali'at cel
pu8in *um(tate din sta=iul de c&ti'are necesar prev('ut >n tabelul nr. 6.
ART. 37
Au dreptul la pensie de invaliditate: indi-erent de sta=iul de c&ti'are reali'at: pers&anele prev('ute la art. 58
alin. ;0% lit. a% .i b%: alin. ;!%: ;6% .i ;7%.
ART. 3
;0% La stabilirea pensiei de invaliditate se ac&rd( un sta=iu p&ten8ial: determinat ca di-eren8( >ntre sta=iul
c&mplet de c&ti'are prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 .i sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la
ac&rd(rii pensiei de invaliditate.
;!% +ta=iul p&ten8ial re'ultat c&n-&rm alin. ;0% nu p&ate -i mai mare dec?t sta=iul de c&ti'are pe care pers&ana l
ar -i putut reali'a de la data ac&rd(rii pensiei de invaliditate p?n( la >mplinirea v?rstei stand
prev('ut( >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5: la care p&ate s&licita pensie pentru limit( de v?rst(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00

23

25

26

27

Neamt/
)ECI4IA CURTII CON+TITUTIONALE nr. 58" din !5 iunie !"0!: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr.
a admis e9ceptia de nec&nstituti&nalitate a disp&'itiil&r art. 36 alin. ;0% din Le=ea nr.
privind sistemul unitar de pensii publice: c&nstatandu#se c( sinta=ma ,>n rap&rt cu v?rsta: c&n-&rm

C&n-&rm art. 073 alin. ;0% din CON+TITUTIA ROMANIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 60
&ct&mbrie !""6 disp&'itiile din le=ile si &rd&nantele in vi=&are: precum si cele din re=ulamente: c&nstatate ca -iind
nec&nstituti&nale: isi incetea'a e-ectele *uridice la 7 de 'ile de la publicarea deci'iei Curtii C&nstituti&nale daca: in
acest interval: Parlamentul sau 2uvernul: dupa ca': nu pun de ac&rd prevederile nec&nstituti&nale cu disp&'itiile
C&nstitutiei. Pe durata acestui termen: disp&'itiile c&nstatate ca -iind nec&nstituti&nale sunt
@n c&nclu'ie: >ncep?nd cu data de < au=ust !"0!: disp&'i8iile inv&cate mai sus sunt suspendate de drept: urm?nd
.i >ncete'e e-ectele *uridice >n data de !7 septembrie !"0!: dac( le=iuit&rul nu intervine pentru m&di-icarea
LLLLLLLLLL
;0% Pers&anele cu Candicap: care s&licit( pensie de invaliditate p&trivit prevederil&r art. 36 alin. ;!% din le=e: -ac
d&vada acestui statut cu certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap emis >n c&ndi8iile le=ii: care va c&n8ine
&bli=at&riu urm(t&arele elemente/ data ivirii Candicapului: =radul de Candicap: termenul de revi'uire: precum .i
men8iunea c( certi-icatul a -&st emis >n vederea aplic(rii art. 36 alin. ;!% din le=e.
;!% Aut&rit(8ile emitente ale certi-icatel&r men8i&nate la alin. ;6% au &bli=a8ia s( c&munice casel&r
t&riale de pensii &rice m&di-icare a elementel&r ini8iale: >n termen de 0 'ile de la emiterea n&ului
;6% +cCimbarea ulteri&ar( >nscrierii la pensie a =radului de Candicap nu a-ectea'( drepturile de pensie ac&rdate:
are certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap a -&st anulat: >n c&ndi8iile le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;!% Au dreptul la pensie de invaliditate .i pers&anele prev('ute la art. 8 lit. a% .i b% .i art. <: dac( au reali'at cel
8in *um(tate din sta=iul de c&ti'are necesar prev('ut >n tabelul nr. 6.
Au dreptul la pensie de invaliditate: indi-erent de sta=iul de c&ti'are reali'at: pers&anele prev('ute la art. 58

;0% La stabilirea pensiei de invaliditate se ac&rd( un sta=iu p&ten8ial: determinat ca di-eren8( >ntre sta=iul
c&mplet de c&ti'are prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 .i sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la
;!% +ta=iul p&ten8ial re'ultat c&n-&rm alin. ;0% nu p&ate -i mai mare dec?t sta=iul de c&ti'are pe care pers&ana l
ar -i putut reali'a de la data ac&rd(rii pensiei de invaliditate p?n( la >mplinirea v?rstei stand
prev('ut( >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5: la care p&ate s&licita pensie pentru limit( de v?rst(.
LLLLLLLLLL

: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr.
art. 36 alin. ;0% din Le=ea nr.
se c( sinta=ma ,>n rap&rt cu v?rsta: c&n-&rm
UTIA ROMANIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 60
&ct&mbrie !""6 disp&'itiile din le=ile si &rd&nantele in vi=&are: precum si cele din re=ulamente: c&nstatate ca -iind
carea deci'iei Curtii C&nstituti&nale daca: in
acest interval: Parlamentul sau 2uvernul: dupa ca': nu pun de ac&rd prevederile nec&nstituti&nale cu disp&'itiile
C&nstitutiei. Pe durata acestui termen: disp&'itiile c&nstatate ca -iind nec&nstituti&nale sunt suspendate de drept.
@n c&nclu'ie: >ncep?nd cu data de < au=ust !"0!: disp&'i8iile inv&cate mai sus sunt suspendate de drept: urm?nd
.i >ncete'e e-ectele *uridice >n data de !7 septembrie !"0!: dac( le=iuit&rul nu intervine pentru m&di-icarea
pensie de invaliditate p&trivit prevederil&r art. 36 alin. ;!% din le=e: -ac
d&vada acestui statut cu certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap emis >n c&ndi8iile le=ii: care va c&n8ine
l de Candicap: termenul de revi'uire: precum .i
;!% Aut&rit(8ile emitente ale certi-icatel&r men8i&nate la alin. ;6% au &bli=a8ia s( c&munice casel&r
t&riale de pensii &rice m&di-icare a elementel&r ini8iale: >n termen de 0 'ile de la emiterea n&ului
;6% +cCimbarea ulteri&ar( >nscrierii la pensie a =radului de Candicap nu a-ectea'( drepturile de pensie ac&rdate:
are certi-icatul de >ncadrare >n =rad de Candicap a -&st anulat: >n c&ndi8iile le=ii.
;!% Au dreptul la pensie de invaliditate .i pers&anele prev('ute la art. 8 lit. a% .i b% .i art. <: dac( au reali'at cel
Au dreptul la pensie de invaliditate: indi-erent de sta=iul de c&ti'are reali'at: pers&anele prev('ute la art. 58
;0% La stabilirea pensiei de invaliditate se ac&rd( un sta=iu p&ten8ial: determinat ca di-eren8( >ntre sta=iul
c&mplet de c&ti'are prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 .i sta=iul de c&ti'are reali'at p?n( la data
;!% +ta=iul p&ten8ial re'ultat c&n-&rm alin. ;0% nu p&ate -i mai mare dec?t sta=iul de c&ti'are pe care pers&ana l#
ar -i putut reali'a de la data ac&rd(rii pensiei de invaliditate p?n( la >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare:
prev('ut( >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5: la care p&ate s&licita pensie pentru limit( de v?rst(.

ART. 8
+ta=iul c&mplet de c&ti'are >n -unc8ie de care se determin( sta=iul p&ten8ial prev('ut la art. 3 din le=e este
sta=iul c&mplet de c&ti'are prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e.
ART. 5"
@n vederea descCiderii dreptului la pensie de invaliditate: sta=iul de c&ti'are necesar cuprinde .i peri&adele
suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupele I .i a II
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(
ART. 50
+ta=iul p&ten8ial se determin( >n ani: luni .i 'ile.
ART. 5!
;0% @n ca'ul pers&anel&r ale c(r&r drepturi de pensie de invaliditate se descCid dup( data intr(rii >n vi=&are a
le=ii: la scCimbarea =radului de invaliditate sta=iul p&
eventualele sta=ii de c&ti'are: precum .i sta=iile asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% din le=e: reali'ate dup(
pensi&nare: nu se val&ri-ic(.
;!% Prin e9cep8ie de la prevederile alin.
de invaliditate: atunci c?nd cau'a ivirii invalidit(8ii este b&al( &bi.nuit( sau accident care nu are le=(tur( cu
munca.
ART. 56
@n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii
precum .i >n alte situa8ii prev('ute de le=e: la determinarea sta=iului p&ten8ial .i a puncta*ului mediu anual a-erent
acestuia se utili'ea'( sta=iile c&mplete de c&ti'are pr
-unc8ie de ultimul l&c de asi=urare.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


ART. 35
;0% @n situa8ia =radului III de invaliditate: sta=iul p&ten8ial prev(
pers&anel&r prev('ute la art. 37.
;!% Pers&anel&r care au reali'at un sta=iu de c&ti'are ca nev('(t&r sau >n c&ndi8ii de Candicap pree9istent
calit(8ii de asi=urat li se ac&rd( un sta=iu p&ten8ial: determinat ca
8 .i < .i sta=iile de c&ti'are reali'ate p?n( la data ac&rd(rii pensiei de invaliditate.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. <
@n situa8ia pensiei de invaliditate =radul III: nu se ac&rd( sta=iu p&ten8ial pers&anel&r care au drept cau'( a ivirii
invalidit(8ii b&al( &bi.nuit( sau accident care nu are le=(tur( cu munca.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 33
;0% Pensi&narii de invaliditate >ncadra8i >n =radul I de invaliditate au dreptul: >n a-ara pensiei: la & indemni'a8ie
pentru >ns&8it&r: >n cuantum -i9.
;!% Cuantumul indemni'a8iei pentru >ns&8it&r repre'int( 8"D din va
c&ndi8iile le=ii.
;6% Indemni'a8ia pentru >ns&8it&r se sup&rt( de la bu=etul de stat.
ART. 38
;0% Pensi&narii de invaliditate sunt supu.i revi'uirii medicale peri&dic: >n -unc8ie
cuprinse >ntre un an .i 6 ani: p?n( la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare: la termenele stabilite de medicul
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&
;!% )up( -iecare revi'uire medical(: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: respectiv c&misiile centrale de
e9perti'( medic&#militar( emit & n&u( deci'ie medical( asupra capacit(8ii de munc(: prin care se stabile.te: dup(
ca'/
a% men8inerea >n acela.i =rad de invaliditate1
b% >ncadrarea >n alt =rad de invaliditate1
+ta=iul c&mplet de c&ti'are >n -unc8ie de care se determin( sta=iul p&ten8ial prev('ut la art. 3 din le=e este
sta=iul c&mplet de c&ti'are prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e.
derii dreptului la pensie de invaliditate: sta=iul de c&ti'are necesar cuprinde .i peri&adele
suplimentare ac&rdate pentru activitatea des-(.urat( >n =rupele I .i a II#a de munc(: respectiv >n c&ndi8ii
de&sebite: c&ndi8ii speciale .i alte c&ndi8ii de munc(.
+ta=iul p&ten8ial se determin( >n ani: luni .i 'ile.
;0% @n ca'ul pers&anel&r ale c(r&r drepturi de pensie de invaliditate se descCid dup( data intr(rii >n vi=&are a
le=ii: la scCimbarea =radului de invaliditate sta=iul p&ten8ial ac&rdat la >nscrierea ini8ial( se men8ine: iar
eventualele sta=ii de c&ti'are: precum .i sta=iile asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% din le=e: reali'ate dup(
;!% Prin e9cep8ie de la prevederile alin. ;0% nu se ac&rd( sta=iu p&ten8ial >n ca'ul scCimb(rii >n =radul al III
de invaliditate: atunci c?nd cau'a ivirii invalidit(8ii este b&al( &bi.nuit( sau accident care nu are le=(tur( cu
@n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e:
precum .i >n alte situa8ii prev('ute de le=e: la determinarea sta=iului p&ten8ial .i a puncta*ului mediu anual a-erent
acestuia se utili'ea'( sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: >n
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n situa8ia =radului III de invaliditate: sta=iul p&ten8ial prev('ut la art. 3 alin. ;0% se ac&rd( numai
;!% Pers&anel&r care au reali'at un sta=iu de c&ti'are ca nev('(t&r sau >n c&ndi8ii de Candicap pree9istent
calit(8ii de asi=urat li se ac&rd( un sta=iu p&ten8ial: determinat ca di-eren8( >ntre sta=iile de c&ti'are cerute de art.
8 .i < .i sta=iile de c&ti'are reali'ate p?n( la data ac&rd(rii pensiei de invaliditate.
LLLLLLLLLL
@n situa8ia pensiei de invaliditate =radul III: nu se ac&rd( sta=iu p&ten8ial pers&anel&r care au drept cau'( a ivirii
invalidit(8ii b&al( &bi.nuit( sau accident care nu are le=(tur( cu munca.
LLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pensi&narii de invaliditate >ncadra8i >n =radul I de invaliditate au dreptul: >n a-ara pensiei: la & indemni'a8ie
;!% Cuantumul indemni'a8iei pentru >ns&8it&r repre'int( 8"D din val&area unui punct de pensie: stabilit( >n
;6% Indemni'a8ia pentru >ns&8it&r se sup&rt( de la bu=etul de stat.
;0% Pensi&narii de invaliditate sunt supu.i revi'uirii medicale peri&dic: >n -unc8ie de a-ec8iune: la intervale
cuprinse >ntre un an .i 6 ani: p?n( la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare: la termenele stabilite de medicul
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&
% )up( -iecare revi'uire medical(: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: respectiv c&misiile centrale de
militar( emit & n&u( deci'ie medical( asupra capacit(8ii de munc(: prin care se stabile.te: dup(
rad de invaliditate1
b% >ncadrarea >n alt =rad de invaliditate1

+ta=iul c&mplet de c&ti'are >n -unc8ie de care se determin( sta=iul p&ten8ial prev('ut la art. 3 din le=e este
sta=iul c&mplet de c&ti'are prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e.
derii dreptului la pensie de invaliditate: sta=iul de c&ti'are necesar cuprinde .i peri&adele
a de munc(: respectiv >n c&ndi8ii
;0% @n ca'ul pers&anel&r ale c(r&r drepturi de pensie de invaliditate se descCid dup( data intr(rii >n vi=&are a
ten8ial ac&rdat la >nscrierea ini8ial( se men8ine: iar
eventualele sta=ii de c&ti'are: precum .i sta=iile asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% din le=e: reali'ate dup(
;0% nu se ac&rd( sta=iu p&ten8ial >n ca'ul scCimb(rii >n =radul al III#lea
de invaliditate: atunci c?nd cau'a ivirii invalidit(8ii este b&al( &bi.nuit( sau accident care nu are le=(tur( cu
de c&ti'are >n situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e:
precum .i >n alte situa8ii prev('ute de le=e: la determinarea sta=iului p&ten8ial .i a puncta*ului mediu anual a-erent
ev('ute >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: >n
'ut la art. 3 alin. ;0% se ac&rd( numai
;!% Pers&anel&r care au reali'at un sta=iu de c&ti'are ca nev('(t&r sau >n c&ndi8ii de Candicap pree9istent
di-eren8( >ntre sta=iile de c&ti'are cerute de art.
8 .i < .i sta=iile de c&ti'are reali'ate p?n( la data ac&rd(rii pensiei de invaliditate.
@n situa8ia pensiei de invaliditate =radul III: nu se ac&rd( sta=iu p&ten8ial pers&anel&r care au drept cau'( a ivirii
;0% Pensi&narii de invaliditate >ncadra8i >n =radul I de invaliditate au dreptul: >n a-ara pensiei: la & indemni'a8ie
l&area unui punct de pensie: stabilit( >n
de a-ec8iune: la intervale
cuprinse >ntre un an .i 6 ani: p?n( la >mplinirea v?rstel&r standard de pensi&nare: la termenele stabilite de medicul
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale sau: dup( ca': de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar(.
% )up( -iecare revi'uire medical(: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: respectiv c&misiile centrale de
militar( emit & n&u( deci'ie medical( asupra capacit(8ii de munc(: prin care se stabile.te: dup(

c% red&b?ndirea capacit(8ii de munc(.
;6% )reptul la pensie de invaliditate se m&di-ic( sau >ncetea'( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care s
deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc(: emis( >n urma revi'uirii medicale.
;7% Nepre'entarea: din m&tive imputabile pensi&narului: la revi'uirea medical( atra=e suspendarea pl(8ii
pensiei >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care era prev('ut( revi'uirea medical( sau: dup( c
pensiei: >n c&ndi8iile le=ii.
;% Revi'uirea medical( se p&ate e-ectua .i la cererea pensi&naril&r: dac( starea s(n(t(8ii l&r s
dup( ca': s#a a=ravat.
;5% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( emis( la
c&ntestare .i s&lu8i&nare: c&n-&rm prevederil&r art. 30.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 06!
;0% @n situa8ia scCimb(rii =radului de invaliditate dup( intrarea >n vi=&are a le=ii: pentru & pensie stabilit( pe
ba'a le=isla8iei anteri&are: pensia a-erent( n&ului =rad de invaliditate se stabile.te p&trivit prevederil&r le=ii:
c&nsider?ndu#se >ndeplinite c&ndi8iile re-erit&are la sta=iul de c&ti'are necesar: e9istente la data >nscrierii la
pensie.
;!% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0%: sta=iul p&ten8ial se stabile.te p&trivit prevederil&r le=ii: iar eventualele sta=ii
de c&ti'are: precum .i sta=iile asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% din le=e: reali'ate dup( pensi&nare .i
neluate >n calcul la ultima scCimbare de =rad: nu se val&ri-ic(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 3<
;0% Nu mai sunt supu.i revi'uirii medic
a% pre'int( invalidit(8i care a-ectea'( ireversibil capacitatea de munc(1
b% au >mplinit v?rstele standard de pensi&nare prev('ute de pre'enta le=e1
c% au v?rsta mai mic( cu p?n( la ani -a8( de v?rsta sta
c&ti'are: c&n-&rm pre'entei le=i.
;!% C&nstatarea situa8iil&r prev('ute la alin. ;0% lit. a% se -ace numai cu avi'ul Institutului Na8i&nal de E9perti'(
Medical( .i Recuperarea Capacit(8ii de Munc(
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:
dup( ca'.
ART. 8"
;0% Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperar
e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii p
pentru e9perti'are pensi&narul de invaliditate. C&nclu'iile e9perti'(rii sunt &bli=at&rii .i de-initive.
;!% Nepre'entarea la Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperarea Capacit(8ii de Munc(: la centrele
re=i&nale de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau la c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: din
m&tive imputabile pensi&narului: atra=e suspendarea
;6% +uspendarea pl(8ii pensiei prev('ute la alin. ;!% se -ace >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care
nepre'entarea s#a c&municat c(tre casa terit&rial( de pensii sau c(tre casa de pensii sect&rial(: dup( ca'.
ART. 80
;0% Pensi&narii de invaliditate: cu e9cep8ia cel&r prev('u8i la art. 3< alin. ;0%: sunt &bli=a8i s( urme'e pr&=ramele
recuperat&rii >nt&cmite de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale care a emis deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
munc(: >n vederea reinte=r(rii s&ci&pr&-esi&nale.
;!% Ne>ndeplinirea: din m&tive imputabile pensi&narului: a &bli=a8iei prev('ute la alin. ;0% atra=e suspendarea
pl(8ii pensiei >ncep?nd cu luna urm(t&are c&nstat(rii.
;6% Casele terit&riale de pensii .i casele de pensii sect&ri
recuperat&rii: pe ba'a n&rmel&r met&d&l&=ice emise.
;7% +uspendarea pl(8ii pensiei >ncetea'( cu luna urm(t&are relu(rii sau: dup( ca': >nceperii pr&=ramel&r
recuperat&rii.
c% red&b?ndirea capacit(8ii de munc(.
;6% )reptul la pensie de invaliditate se m&di-ic( sau >ncetea'( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care s
cit(8ii de munc(: emis( >n urma revi'uirii medicale.
;7% Nepre'entarea: din m&tive imputabile pensi&narului: la revi'uirea medical( atra=e suspendarea pl(8ii
pensiei >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care era prev('ut( revi'uirea medical( sau: dup( c
;% Revi'uirea medical( se p&ate e-ectua .i la cererea pensi&naril&r: dac( starea s(n(t(8ii l&r s
;5% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( emis( la revi'uirea medical( urmea'( acelea.i pr&ceduri de
c&ntestare .i s&lu8i&nare: c&n-&rm prevederil&r art. 30.
LLLLLLLLLL
;0% @n situa8ia scCimb(rii =radului de invaliditate dup( intrarea >n vi=&are a le=ii: pentru & pensie stabilit( pe
ba'a le=isla8iei anteri&are: pensia a-erent( n&ului =rad de invaliditate se stabile.te p&trivit prevederil&r le=ii:
plinite c&ndi8iile re-erit&are la sta=iul de c&ti'are necesar: e9istente la data >nscrierii la
;!% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0%: sta=iul p&ten8ial se stabile.te p&trivit prevederil&r le=ii: iar eventualele sta=ii
a=iile asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% din le=e: reali'ate dup( pensi&nare .i
neluate >n calcul la ultima scCimbare de =rad: nu se val&ri-ic(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Nu mai sunt supu.i revi'uirii medicale pensi&narii de invaliditate care/
a% pre'int( invalidit(8i care a-ectea'( ireversibil capacitatea de munc(1
b% au >mplinit v?rstele standard de pensi&nare prev('ute de pre'enta le=e1
c% au v?rsta mai mic( cu p?n( la ani -a8( de v?rsta standard de pensi&nare .i au reali'at sta=iile c&mplete de
;!% C&nstatarea situa8iil&r prev('ute la alin. ;0% lit. a% se -ace numai cu avi'ul Institutului Na8i&nal de E9perti'(
Medical( .i Recuperarea Capacit(8ii de Munc( sau al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:
;0% Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperarea Capacit(8ii de Munc(: centrele re=i&nale de
e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii p
pentru e9perti'are pensi&narul de invaliditate. C&nclu'iile e9perti'(rii sunt &bli=at&rii .i de-initive.
;!% Nepre'entarea la Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperarea Capacit(8ii de Munc(: la centrele
edical( a capacit(8ii de munc( sau la c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: din
m&tive imputabile pensi&narului: atra=e suspendarea pl(8ii pensiei.
;6% +uspendarea pl(8ii pensiei prev('ute la alin. ;!% se -ace >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care
a c&municat c(tre casa terit&rial( de pensii sau c(tre casa de pensii sect&rial(: dup( ca'.
i&narii de invaliditate: cu e9cep8ia cel&r prev('u8i la art. 3< alin. ;0%: sunt &bli=a8i s( urme'e pr&=ramele
recuperat&rii >nt&cmite de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale care a emis deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
i s&ci&pr&-esi&nale.
;!% Ne>ndeplinirea: din m&tive imputabile pensi&narului: a &bli=a8iei prev('ute la alin. ;0% atra=e suspendarea
pl(8ii pensiei >ncep?nd cu luna urm(t&are c&nstat(rii.
;6% Casele terit&riale de pensii .i casele de pensii sect&riale e-ectuea'( c&ntr&lul asupra respect(rii pr&=ramel&r
recuperat&rii: pe ba'a n&rmel&r met&d&l&=ice emise.
;7% +uspendarea pl(8ii pensiei >ncetea'( cu luna urm(t&are relu(rii sau: dup( ca': >nceperii pr&=ramel&r

;6% )reptul la pensie de invaliditate se m&di-ic( sau >ncetea'( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care s#a emis
;7% Nepre'entarea: din m&tive imputabile pensi&narului: la revi'uirea medical( atra=e suspendarea pl(8ii
pensiei >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care era prev('ut( revi'uirea medical( sau: dup( ca': >ncetarea pl(8ii
;% Revi'uirea medical( se p&ate e-ectua .i la cererea pensi&naril&r: dac( starea s(n(t(8ii l&r s#a >mbun(t(8it sau:
revi'uirea medical( urmea'( acelea.i pr&ceduri de
;0% @n situa8ia scCimb(rii =radului de invaliditate dup( intrarea >n vi=&are a le=ii: pentru & pensie stabilit( pe
ba'a le=isla8iei anteri&are: pensia a-erent( n&ului =rad de invaliditate se stabile.te p&trivit prevederil&r le=ii:
plinite c&ndi8iile re-erit&are la sta=iul de c&ti'are necesar: e9istente la data >nscrierii la
;!% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0%: sta=iul p&ten8ial se stabile.te p&trivit prevederil&r le=ii: iar eventualele sta=ii
a=iile asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% din le=e: reali'ate dup( pensi&nare .i
ndard de pensi&nare .i au reali'at sta=iile c&mplete de
;!% C&nstatarea situa8iil&r prev('ute la alin. ;0% lit. a% se -ace numai cu avi'ul Institutului Na8i&nal de E9perti'(
sau al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&#militar( ale
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:
ea Capacit(8ii de Munc(: centrele re=i&nale de
e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau c&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului
Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii p&t c&nv&ca
pentru e9perti'are pensi&narul de invaliditate. C&nclu'iile e9perti'(rii sunt &bli=at&rii .i de-initive.
;!% Nepre'entarea la Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperarea Capacit(8ii de Munc(: la centrele
edical( a capacit(8ii de munc( sau la c&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar( ale
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: din
;6% +uspendarea pl(8ii pensiei prev('ute la alin. ;!% se -ace >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care
a c&municat c(tre casa terit&rial( de pensii sau c(tre casa de pensii sect&rial(: dup( ca'.
i&narii de invaliditate: cu e9cep8ia cel&r prev('u8i la art. 3< alin. ;0%: sunt &bli=a8i s( urme'e pr&=ramele
recuperat&rii >nt&cmite de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale care a emis deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
;!% Ne>ndeplinirea: din m&tive imputabile pensi&narului: a &bli=a8iei prev('ute la alin. ;0% atra=e suspendarea
ale e-ectuea'( c&ntr&lul asupra respect(rii pr&=ramel&r
;7% +uspendarea pl(8ii pensiei >ncetea'( cu luna urm(t&are relu(rii sau: dup( ca': >nceperii pr&=ramel&r

ART. 8!
;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia de invaliditate devine
pensie pentru limit( de v?rst(.
;!% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0% se ac&rd(: din &-iciu: cuantumul cel mai avanta*
;6% Indemni'a8ia pentru >ns&8it&r prev('ut( la art. 33 se men8ine .i pe durata ac&rd(rii pensiei pentru limit( de
v?rst(.


KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 57
;0% Pensia de invaliditate se trans-&rm( din &-iciu: >n pensie pentru limit( de v?rst( .i se ac&rd( cuantumul .i
puncta*ul cel mai avanta*&s >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pens
v?rst(.
;!% C&ndi8iile pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( se c&nsider( >ndeplinite la v?rsta standard de
pensi&nare sau la v?rsta standard redus(: >n c&ndi8iile art.
c&ndi8iile prev('ute de alte acte n&rmative.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care nu >ndeplinesc c&ndi8ia de sta=iu minim de c&ti'are: trecerea >n cate=&ria
pensi&naril&r pentru limit( de v?rst( se -ace din &-iciu: la v?rsta standard de pensi&nare: p(s
a-erent pensiei de invaliditate.
;7% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0%: indemni'a8ia de >ns&8it&r prev('ut( la art. 33 din le=e se men8ine .i pe
durata ac&rd(rii pensiei pentru limit( de v?rst(.
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 065
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensie
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit(
v?rst(.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
pentru limit( de v?rst( era stabilit( >n -unc8ie de data cererii.
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 80
;0% Evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea stabilirii =radului de invaliditate: se -ace la cererea pers&anei
interesate: de c(tre medicul speciali'at >n e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: din
c&ntinuare medic e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale.
;!% Pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea
stabilirii =radului de invaliditate: se -ace la cererea c&m
sesi'at( .i de c(tre pers&ana interesat(: sau: >n ca'ul pers&anel&r trecute >n re'erv(: la cererea pers&anei
interesate: de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&
&rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
ART. 8!
;0% @n vederea evalu(rii capacit(8ii de munc(: pers&anele care s&licit( e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc(
>n vederea >ncadr(rii l&r >n =rad de invaliditate dep
munc( din cadrul casei terit&riale de pensii c&mpetente: >n -unc8ie de d&miciliu.
;!% Cererea pentru e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc( >n vederea >ncadr(rii >n =rad de invaliditate
>ns&8it( de d&cumente medicale.
;6% Cererea prev('ut( la alin. ;0% se depune cu cel pu8in 7 de 'ile >naintea e9pir(rii duratel&r ma9ime de
c&ncediu medical prev('ute de le=e. Medicul curant ac&rd( c&ncediu medical necesar >n vederea -inali'(rii
pr&cedurii de e9perti'are a capacit(8ii de munc(: >n c&ndi8iile le=ii.
;7% Evaluarea capacit(8ii de munc( a pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e se -ace la
s&licitarea c&misiei din unitatea din care -ace parte pers&ana e9pe
interne: pr&prii institu8iil&r din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
ART. 86
;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia de invaliditate devine
;!% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0% se ac&rd(: din &-iciu: cuantumul cel mai avanta*
;6% Indemni'a8ia pentru >ns&8it&r prev('ut( la art. 33 se men8ine .i pe durata ac&rd(rii pensiei pentru limit( de
LLLLLLLLLL
;0% Pensia de invaliditate se trans-&rm( din &-iciu: >n pensie pentru limit( de v?rst( .i se ac&rd( cuantumul .i
puncta*ul cel mai avanta*&s >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pens
;!% C&ndi8iile pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( se c&nsider( >ndeplinite la v?rsta standard de
pensi&nare sau la v?rsta standard redus(: >n c&ndi8iile art. #5" din le=e: precum .i la v?rsta standard redus(
c&ndi8iile prev('ute de alte acte n&rmative.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care nu >ndeplinesc c&ndi8ia de sta=iu minim de c&ti'are: trecerea >n cate=&ria
pensi&naril&r pentru limit( de v?rst( se -ace din &-iciu: la v?rsta standard de pensi&nare: p(s
;7% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0%: indemni'a8ia de >ns&8it&r prev('ut( la art. 33 din le=e se men8ine .i pe
durata ac&rd(rii pensiei pentru limit( de v?rst(.
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensie
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit(
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
pentru limit( de v?rst( era stabilit( >n -unc8ie de data cererii.
;0% Evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea stabilirii =radului de invaliditate: se -ace la cererea pers&anei
interesate: de c(tre medicul speciali'at >n e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: din
c&ntinuare medic e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale.
;!% Pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea
stabilirii =radului de invaliditate: se -ace la cererea c&misiei de la nivelul unit(8ii din care -ace parte: care p&ate -i
sesi'at( .i de c(tre pers&ana interesat(: sau: >n ca'ul pers&anel&r trecute >n re'erv(: la cererea pers&anei
interesate: de c(tre c&misiile de e9perti'( medic&#militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(:
;0% @n vederea evalu(rii capacit(8ii de munc(: pers&anele care s&licit( e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc(
>n vederea >ncadr(rii l&r >n =rad de invaliditate depun & cerere la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
munc( din cadrul casei terit&riale de pensii c&mpetente: >n -unc8ie de d&miciliu.
;!% Cererea pentru e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc( >n vederea >ncadr(rii >n =rad de invaliditate
;6% Cererea prev('ut( la alin. ;0% se depune cu cel pu8in 7 de 'ile >naintea e9pir(rii duratel&r ma9ime de
c&ncediu medical prev('ute de le=e. Medicul curant ac&rd( c&ncediu medical necesar >n vederea -inali'(rii
pr&cedurii de e9perti'are a capacit(8ii de munc(: >n c&ndi8iile le=ii.
;7% Evaluarea capacit(8ii de munc( a pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e se -ace la
s&licitarea c&misiei din unitatea din care -ace parte pers&ana e9perti'at(: >n c&ndi8iile prev('ute >n re=lement(rile
interne: pr&prii institu8iil&r din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.

;0% La data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(: pensia de invaliditate devine
;!% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0% se ac&rd(: din &-iciu: cuantumul cel mai avanta*&s.
;6% Indemni'a8ia pentru >ns&8it&r prev('ut( la art. 33 se men8ine .i pe durata ac&rd(rii pensiei pentru limit( de
;0% Pensia de invaliditate se trans-&rm( din &-iciu: >n pensie pentru limit( de v?rst( .i se ac&rd( cuantumul .i
puncta*ul cel mai avanta*&s >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de
;!% C&ndi8iile pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( se c&nsider( >ndeplinite la v?rsta standard de
5" din le=e: precum .i la v?rsta standard redus( >n
;6% @n situa8ia pers&anel&r care nu >ndeplinesc c&ndi8ia de sta=iu minim de c&ti'are: trecerea >n cate=&ria
pensi&naril&r pentru limit( de v?rst( se -ace din &-iciu: la v?rsta standard de pensi&nare: p(str?ndu#se cuantumul
;7% @n situa8ia prev('ut( la alin. ;0%: indemni'a8ia de >ns&8it&r prev('ut( la art. 33 din le=e se men8ine .i pe
;0% @n situa8ia bene-iciaril&r de pensie de invaliditate: pensie anticipat( .i pensie anticipat( par8ial(: care
anteri&r intr(rii >n vi=&are a le=ii au >ndeplinit c&ndi8iile le=ale pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst( .i
care nu au s&licitat trecerea la aceast( cate=&rie de pensie: trecerea se -ace din &-iciu >ncep?nd cu data de 0
ianuarie !"00: p&trivit le=isla8iei >n vi=&are la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei pentru limit( de
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( pers&anel&r pentru care >ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a pensiei
;0% Evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea stabilirii =radului de invaliditate: se -ace la cererea pers&anei
interesate: de c(tre medicul speciali'at >n e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: din cadrul CNPP: denumit >n
;!% Pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: evaluarea capacit(8ii de munc(: >n vederea
isiei de la nivelul unit(8ii din care -ace parte: care p&ate -i
sesi'at( .i de c(tre pers&ana interesat(: sau: >n ca'ul pers&anel&r trecute >n re'erv(: la cererea pers&anei
in sistemul de ap(rare na8i&nal(:
;0% @n vederea evalu(rii capacit(8ii de munc(: pers&anele care s&licit( e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc(
un & cerere la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
;!% Cererea pentru e9perti'a medical( a capacit(8ii de munc( >n vederea >ncadr(rii >n =rad de invaliditate este
;6% Cererea prev('ut( la alin. ;0% se depune cu cel pu8in 7 de 'ile >naintea e9pir(rii duratel&r ma9ime de
c&ncediu medical prev('ute de le=e. Medicul curant ac&rd( c&ncediu medical necesar >n vederea -inali'(rii
;7% Evaluarea capacit(8ii de munc( a pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e se -ace la
rti'at(: >n c&ndi8iile prev('ute >n re=lement(rile
interne: pr&prii institu8iil&r din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.

;0% M&delul cererii pentru e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc( este cel prev('ut >n a
;!% M&delul prev('ut la alin. ;0% nu se utili'ea'( >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din
le=e.
;6% Cererea prev('ut( la alin. ;0% este >ns&8it( de urm(t&arele acte: >n &ri=inal sau c&pie certi-icat( pent
c&n-&rmitate cu &ri=inalul/
a% actul de identitate1
b% d&cumente medicale din care s( re'ulte a-ec8iunile pre'entate .i re'ultatele investi=a8iil&r necesare pentru
sus8inerea dia=n&sticului clinic .i -unc8i&nal ;-&rma clinic( .i stadiul ev&lutiv
c% adeverin8a eliberat( de an=a*at&r care s( ateste num(rul de 'ile de c&ncediu medical: cumulat >n ultimele
0!F!7 de luni: cu men8i&narea datei ultimei 'ile de c&ncediu medical1
d% d&cumentul din care s( re'ulte cau'a invalidit(8ii1
e% d&cumentul care s( ateste data ivirii invalidit(8ii: dup( ca'.
;7% )&cumentele care atest( cau'a invalidit(8ii sunt: dup( ca'/
# -i.a JP!Fadeverin8( de c&n-irmare eliberat( de direc8ia de s(n(tate public(: >n ca' de b&al( pr&-esi&nal(1
# FIAMFpr&ces#verbal avi'at de inspect&ratul terit&rial de munc( ce a c&n-irmat caracterul de munc( al
accidentului sau adeverin8( de c&n-irmare a >nre=istr(rii accidentului de munc( la inspect&ratul terit&rial de
munc(: >n ca' de accident de munc(1
# d&cumente medicale eliberate de medicii de specialitate care c&n-irm( dia=n&sticul: >n ca' de
scCi'&-renieFne&plasmF+I)A1 pentru a-ec8iunea ne&pla'ic( se ane9ea'( .i re'ultatul e9amenului Cist&pat&l&=ic1
# certi-icat emis de c&misia de e9perti'( me
din cau'a >ndeplinirii serviciului militar sau a .c&lil&r militare.
;% @n situa8ii m&tivate de imp&sibilitatea &biectiv( a pr&cur(rii d&cumentel&r &ri=inale: medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale p&ate accepta c&pii simple ale acest&ra: s&licit?nd titularului d&cumentel&r & declara8ie pe
pr&pria r(spundere din care s( re'ulte c&n-irmarea e9actit(8ii c&piil&r cu &ri=inalele pe care nu le mai de8ine.
;5% )&cumentele medicale eliberate >n alte state se accept( numai >ns&8ite de traducerea l&r >n limba r&m?n(:
e-ectuat( de un traduc(t&r aut&ri'at.
ART. 87
;0% Pentru ca'urile nec&ncludente: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&cialeFpre.edintele c&misiei de e9perti'(
medic&#militar( p&ate s&licita c&mpletarea d&cumenta8iei medicale cu investi=a8ii sau e9amin(ri de specialitate
suplimentare.
;!% Investi=a8iile sau e9amin(rile de specialitate suplimentare se v&r e-ectua >n unit(8i sanitare de specialitate cu
care CNPP are >ncCeiate c&ntracte de prest(ri de servicii medicale.
;6% Pr&cedura de c&ntractare .i de selectare a unit(8il&r sanitare >n vederea >ncCeierii de c&ntracte de prest(ri de
servicii medicale: precum .i &biectul acest&r servicii medicale: >n aplicarea prevederil
stabilesc prin &rdin al pre.edintelui CNPP: cu respectarea prevederil&r le=ale >n d&meniu.
ART. 8
;0% Pentru b&lnavii psiCici sau pentru alte ca'uri cu a-ec8iuni =rave &ri cu & pr&blematic( de&sebit(: medicul
e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale p&ate s&licita e-ectuarea unei ancCete s&ciale de c(tre serviciul de asisten8( s&cial(
din cadrul prim(riei de d&miciliu sau re.edin8( ;la d&miciliu: l&cul de munc(: unitatea sanitar(%: particulari'at( la
ca': cu indicarea un&r &biective necesare evalu(rii medicale.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e.
ART. 85
;0% )up( >nre=istrareaFc&mpletarea d&cumenta8iei medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&c
cabinetul unde a -&st depus( cererea de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( pr&=ramea'( b&lnavul pentru
e9perti'are.
;!% J&lnavii netransp&rtabili sunt e9perti'a8i pe ba'a d&cumenta8iei medicale. Medicul curant are &bli=a8ia de a
c&mpleta un re-erat medical detaliat: care s( cuprind( date clinice .i paraclinice pentru sus8inerea dia=n&sticului
clinic .i =ravitatea a-ec8iunil&r. Pentru ca'urile nec&ncludente: b&lnavii v&r -i transp&rta8i pentru e9aminare la
sediul cabinetului de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: prin =ri*a -amiliei.
;6% Pentru b&lnavii netransp&rtabili care -ac parte din cate=&ria pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit.
c% din le=e: e9perti'a capacit(8ii de munc( se p&ate reali'a pe ba'a d&cumen
ART. 83
;0% M&delul cererii pentru e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc( este cel prev('ut >n a
;!% M&delul prev('ut la alin. ;0% nu se utili'ea'( >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din
;6% Cererea prev('ut( la alin. ;0% este >ns&8it( de urm(t&arele acte: >n &ri=inal sau c&pie certi-icat( pent
b% d&cumente medicale din care s( re'ulte a-ec8iunile pre'entate .i re'ultatele investi=a8iil&r necesare pentru
sus8inerea dia=n&sticului clinic .i -unc8i&nal ;-&rma clinic( .i stadiul ev&lutiv al b&lii%1
c% adeverin8a eliberat( de an=a*at&r care s( ateste num(rul de 'ile de c&ncediu medical: cumulat >n ultimele
0!F!7 de luni: cu men8i&narea datei ultimei 'ile de c&ncediu medical1
d% d&cumentul din care s( re'ulte cau'a invalidit(8ii1
e% d&cumentul care s( ateste data ivirii invalidit(8ii: dup( ca'.
;7% )&cumentele care atest( cau'a invalidit(8ii sunt: dup( ca'/
-i.a JP!Fadeverin8( de c&n-irmare eliberat( de direc8ia de s(n(tate public(: >n ca' de b&al( pr&-esi&nal(1
verbal avi'at de inspect&ratul terit&rial de munc( ce a c&n-irmat caracterul de munc( al
accidentului sau adeverin8( de c&n-irmare a >nre=istr(rii accidentului de munc( la inspect&ratul terit&rial de
d&cumente medicale eliberate de medicii de specialitate care c&n-irm( dia=n&sticul: >n ca' de
scCi'&-renieFne&plasmF+I)A1 pentru a-ec8iunea ne&pla'ic( se ane9ea'( .i re'ultatul e9amenului Cist&pat&l&=ic1
certi-icat emis de c&misia de e9perti'( medic&#militar(: >n ca' de accident sau b&al( c&ntractat( >n timpul &ri
din cau'a >ndeplinirii serviciului militar sau a .c&lil&r militare.
;% @n situa8ii m&tivate de imp&sibilitatea &biectiv( a pr&cur(rii d&cumentel&r &ri=inale: medicul e9pert al
r(ril&r s&ciale p&ate accepta c&pii simple ale acest&ra: s&licit?nd titularului d&cumentel&r & declara8ie pe
pr&pria r(spundere din care s( re'ulte c&n-irmarea e9actit(8ii c&piil&r cu &ri=inalele pe care nu le mai de8ine.
rate >n alte state se accept( numai >ns&8ite de traducerea l&r >n limba r&m?n(:
;0% Pentru ca'urile nec&ncludente: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&cialeFpre.edintele c&misiei de e9perti'(
r( p&ate s&licita c&mpletarea d&cumenta8iei medicale cu investi=a8ii sau e9amin(ri de specialitate
;!% Investi=a8iile sau e9amin(rile de specialitate suplimentare se v&r e-ectua >n unit(8i sanitare de specialitate cu
te c&ntracte de prest(ri de servicii medicale.
;6% Pr&cedura de c&ntractare .i de selectare a unit(8il&r sanitare >n vederea >ncCeierii de c&ntracte de prest(ri de
servicii medicale: precum .i &biectul acest&r servicii medicale: >n aplicarea prevederil
stabilesc prin &rdin al pre.edintelui CNPP: cu respectarea prevederil&r le=ale >n d&meniu.
;0% Pentru b&lnavii psiCici sau pentru alte ca'uri cu a-ec8iuni =rave &ri cu & pr&blematic( de&sebit(: medicul
ur(ril&r s&ciale p&ate s&licita e-ectuarea unei ancCete s&ciale de c(tre serviciul de asisten8( s&cial(
din cadrul prim(riei de d&miciliu sau re.edin8( ;la d&miciliu: l&cul de munc(: unitatea sanitar(%: particulari'at( la
ecesare evalu(rii medicale.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e.
;0% )up( >nre=istrareaFc&mpletarea d&cumenta8iei medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&c
cabinetul unde a -&st depus( cererea de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( pr&=ramea'( b&lnavul pentru
;!% J&lnavii netransp&rtabili sunt e9perti'a8i pe ba'a d&cumenta8iei medicale. Medicul curant are &bli=a8ia de a
eta un re-erat medical detaliat: care s( cuprind( date clinice .i paraclinice pentru sus8inerea dia=n&sticului
clinic .i =ravitatea a-ec8iunil&r. Pentru ca'urile nec&ncludente: b&lnavii v&r -i transp&rta8i pentru e9aminare la
( medical( a capacit(8ii de munc(: prin =ri*a -amiliei.
;6% Pentru b&lnavii netransp&rtabili care -ac parte din cate=&ria pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit.
c% din le=e: e9perti'a capacit(8ii de munc( se p&ate reali'a pe ba'a d&cumenta8iei medicale.

;0% M&delul cererii pentru e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc( este cel prev('ut >n ane9a nr. 0".
;!% M&delul prev('ut la alin. ;0% nu se utili'ea'( >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din
;6% Cererea prev('ut( la alin. ;0% este >ns&8it( de urm(t&arele acte: >n &ri=inal sau c&pie certi-icat( pentru
b% d&cumente medicale din care s( re'ulte a-ec8iunile pre'entate .i re'ultatele investi=a8iil&r necesare pentru
al b&lii%1
c% adeverin8a eliberat( de an=a*at&r care s( ateste num(rul de 'ile de c&ncediu medical: cumulat >n ultimele
-i.a JP!Fadeverin8( de c&n-irmare eliberat( de direc8ia de s(n(tate public(: >n ca' de b&al( pr&-esi&nal(1
verbal avi'at de inspect&ratul terit&rial de munc( ce a c&n-irmat caracterul de munc( al
accidentului sau adeverin8( de c&n-irmare a >nre=istr(rii accidentului de munc( la inspect&ratul terit&rial de
d&cumente medicale eliberate de medicii de specialitate care c&n-irm( dia=n&sticul: >n ca' de
scCi'&-renieFne&plasmF+I)A1 pentru a-ec8iunea ne&pla'ic( se ane9ea'( .i re'ultatul e9amenului Cist&pat&l&=ic1
militar(: >n ca' de accident sau b&al( c&ntractat( >n timpul &ri
;% @n situa8ii m&tivate de imp&sibilitatea &biectiv( a pr&cur(rii d&cumentel&r &ri=inale: medicul e9pert al
r(ril&r s&ciale p&ate accepta c&pii simple ale acest&ra: s&licit?nd titularului d&cumentel&r & declara8ie pe
pr&pria r(spundere din care s( re'ulte c&n-irmarea e9actit(8ii c&piil&r cu &ri=inalele pe care nu le mai de8ine.
rate >n alte state se accept( numai >ns&8ite de traducerea l&r >n limba r&m?n(:
;0% Pentru ca'urile nec&ncludente: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&cialeFpre.edintele c&misiei de e9perti'(
r( p&ate s&licita c&mpletarea d&cumenta8iei medicale cu investi=a8ii sau e9amin(ri de specialitate
;!% Investi=a8iile sau e9amin(rile de specialitate suplimentare se v&r e-ectua >n unit(8i sanitare de specialitate cu
;6% Pr&cedura de c&ntractare .i de selectare a unit(8il&r sanitare >n vederea >ncCeierii de c&ntracte de prest(ri de
servicii medicale: precum .i &biectul acest&r servicii medicale: >n aplicarea prevederil&r art. 3! din le=e: se
stabilesc prin &rdin al pre.edintelui CNPP: cu respectarea prevederil&r le=ale >n d&meniu.
;0% Pentru b&lnavii psiCici sau pentru alte ca'uri cu a-ec8iuni =rave &ri cu & pr&blematic( de&sebit(: medicul
ur(ril&r s&ciale p&ate s&licita e-ectuarea unei ancCete s&ciale de c(tre serviciul de asisten8( s&cial(
din cadrul prim(riei de d&miciliu sau re.edin8( ;la d&miciliu: l&cul de munc(: unitatea sanitar(%: particulari'at( la
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e.
;0% )up( >nre=istrareaFc&mpletarea d&cumenta8iei medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale de la
cabinetul unde a -&st depus( cererea de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( pr&=ramea'( b&lnavul pentru
;!% J&lnavii netransp&rtabili sunt e9perti'a8i pe ba'a d&cumenta8iei medicale. Medicul curant are &bli=a8ia de a
eta un re-erat medical detaliat: care s( cuprind( date clinice .i paraclinice pentru sus8inerea dia=n&sticului
clinic .i =ravitatea a-ec8iunil&r. Pentru ca'urile nec&ncludente: b&lnavii v&r -i transp&rta8i pentru e9aminare la

;6% Pentru b&lnavii netransp&rtabili care -ac parte din cate=&ria pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit.
ta8iei medicale.

;0% )up( e9aminarea b&lnavului .i anali'area d&cumenta8iei medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale
c&mpletea'( rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( .i emite deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
munc(.
;!% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( se >nt&cme.te >n 6 sau: dup( ca': 7 &ri e9emplare. Un
e9emplar al deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc( r(m?ne la d&sarul medical. Celelalte e9emplare se
>nm?nea'( pers&anei e9perti'ate: sub semn(tur(: cu c&nsemnarea datei pred(rii .i cu &bli=a8ia ca aceasta s( le
depun(: dup( ca': la casa terit&rial( de pensii: la an=a*at&r ;dac( este asi=urat%: la inspect&ratul terit&rial de
munc( ;>n ca'ul accidentului de munc(% sau la direc8ia de s(n(t
e9emplar r(m?ne >n p&sesia pers&anei e9perti'ate.
;6% @mpreun( cu deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( pers&anei e9perti'ate i se >nm?nea'( .i
pr&=ramul recuperat&r.
;7% Pentru pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: c&misiile de e9perti'( medic&
pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( emit deci'ii medicale
care sunt avi'ate de c(tre c&misiile centrale de e9
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
ART. 88
Rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: deci'ia medical( asupra capacit(8ii
pr&=ramul recuperat&r v&r -i semnate .i para-ate de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: >nre=istrate: datate .i
.tampilate de cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( emitent.
ART. 8<
Pr&=ramul recuperat&r este &bli=at&riu pentru pers&ana >n cau'( .i pentru pers&anele c&mpetente s( >l aplice.
Medicii curan8i au &bli=a8ia de a c&nsemna m(surile recuperat&rii e-ectuate de b&lnavi >n pr&=ramul recuperat&r.
ART. <"
C&mpartimentele de stabiliri presta8
e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( situa8ia pers&anel&r >ncadrate >n =rad de invaliditate .i ale c(r&r cereri
au -&st respinse din punct de vedere administrativ.

J. Revi'uirea medical(

ART. <0
Revi'uirea medical( a pensi&naril&r >ncadra8i >n =rad de invaliditate se e-ectuea'( la termenul stabilit de
medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale sau de c&misiile de e9perti'( medic&
pensi&narii.
ART. <!
;0% Medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: respectiv c&misiile de e9perti'( medic&
medical( a pers&anei >n cau'( .i anali'area d&cumenta8iei medicale pre'entate: c&mpletea'( c&nclu'iile medicale
la revi'uire .i emit deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( >n 6 e9emplare.
;!% )&cumenta8ia medical( pentru revi'uirea medical( la termen cuprinde/
a% re-eratul medical detaliat cu c&nsemnarea st(rii pre'ente .i ev&lu8iei b&lii: a datel&r cli
sus8in dia=n&sticul clinic: c&mpletat de c(tre medicul curant: specialist pentru a-ec8iunile invalidante1
b% re'ultatele investi=a8iil&r s&licitate1
c% biletele de ie.ire din spital sau c&pii de pe -&aia de &bserva8ie clini
d% datele din -i.a de dispensari'are a b&lnavului: dup( ca'1
e% pr&=ramul recuperat&r c&mpletat de c(tre medicii curan8i.
ART. <6
La revi'uirea medical(: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale va
pr&=ramului de recuperare a capacit(8ii de munc( a b&lnavului: >n peri&ada de valabilitate a deci'iei.
ART. <7
;0% La s&licitarea pensi&narului: revi'uirea medical( se p&ate e-ectua .i >naintea termenului stabil
medical( a capacit(8ii de munc(: indi-erent de =radul de invaliditate: dar numai p?n( la >mplinirea v?rstel&r
standard pentru &b8inerea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;!% Cererile de revi'uire pentru a=ravare sau ameli&rare: >mpreun( cu
de s(n(tate: se depun la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( &ri la c&misiile de e9perti'(
medic&#militar(: dup( ca'.
;0% )up( e9aminarea b&lnavului .i anali'area d&cumenta8iei medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale
c&mpletea'( rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( .i emite deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
;!% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( se >nt&cme.te >n 6 sau: dup( ca': 7 &ri e9emplare. Un
e9emplar al deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc( r(m?ne la d&sarul medical. Celelalte e9emplare se
sub semn(tur(: cu c&nsemnarea datei pred(rii .i cu &bli=a8ia ca aceasta s( le
depun(: dup( ca': la casa terit&rial( de pensii: la an=a*at&r ;dac( este asi=urat%: la inspect&ratul terit&rial de
munc( ;>n ca'ul accidentului de munc(% sau la direc8ia de s(n(tate public( ;>n ca'ul b&lii pr&-esi&nale%. Un
e9emplar r(m?ne >n p&sesia pers&anei e9perti'ate.
;6% @mpreun( cu deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( pers&anei e9perti'ate i se >nm?nea'( .i
ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: c&misiile de e9perti'( medic&
pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( emit deci'ii medicale
care sunt avi'ate de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale:
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
Rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: deci'ia medical( asupra capacit(8ii
pr&=ramul recuperat&r v&r -i semnate .i para-ate de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: >nre=istrate: datate .i
.tampilate de cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( emitent.
&riu pentru pers&ana >n cau'( .i pentru pers&anele c&mpetente s( >l aplice.
Medicii curan8i au &bli=a8ia de a c&nsemna m(surile recuperat&rii e-ectuate de b&lnavi >n pr&=ramul recuperat&r.
C&mpartimentele de stabiliri presta8ii din cadrul casel&r terit&riale de pensii v&r c&munica lunar cabinetel&r de
e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( situa8ia pers&anel&r >ncadrate >n =rad de invaliditate .i ale c(r&r cereri
au -&st respinse din punct de vedere administrativ.
Revi'uirea medical( a pensi&naril&r >ncadra8i >n =rad de invaliditate se e-ectuea'( la termenul stabilit de
medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale sau de c&misiile de e9perti'( medic&#militar(: dup( ca': care au >n evide
;0% Medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: respectiv c&misiile de e9perti'( medic&#
medical( a pers&anei >n cau'( .i anali'area d&cumenta8iei medicale pre'entate: c&mpletea'( c&nclu'iile medicale
a revi'uire .i emit deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( >n 6 e9emplare.
;!% )&cumenta8ia medical( pentru revi'uirea medical( la termen cuprinde/
a% re-eratul medical detaliat cu c&nsemnarea st(rii pre'ente .i ev&lu8iei b&lii: a datel&r cli
sus8in dia=n&sticul clinic: c&mpletat de c(tre medicul curant: specialist pentru a-ec8iunile invalidante1
b% re'ultatele investi=a8iil&r s&licitate1
c% biletele de ie.ire din spital sau c&pii de pe -&aia de &bserva8ie clinic(: pentru spitali'(rile recente: dup( ca'1
d% datele din -i.a de dispensari'are a b&lnavului: dup( ca'1
e% pr&=ramul recuperat&r c&mpletat de c(tre medicii curan8i.
La revi'uirea medical(: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale va avea >n vedere m&dul de respectare a
pr&=ramului de recuperare a capacit(8ii de munc( a b&lnavului: >n peri&ada de valabilitate a deci'iei.
;0% La s&licitarea pensi&narului: revi'uirea medical( se p&ate e-ectua .i >naintea termenului stabil
medical( a capacit(8ii de munc(: indi-erent de =radul de invaliditate: dar numai p?n( la >mplinirea v?rstel&r
standard pentru &b8inerea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;!% Cererile de revi'uire pentru a=ravare sau ameli&rare: >mpreun( cu d&cumentele medicale care atest( starea
de s(n(tate: se depun la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( &ri la c&misiile de e9perti'(

;0% )up( e9aminarea b&lnavului .i anali'area d&cumenta8iei medicale: medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale
c&mpletea'( rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( .i emite deci'ia medical( asupra capacit(8ii de
;!% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( se >nt&cme.te >n 6 sau: dup( ca': 7 &ri e9emplare. Un
e9emplar al deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc( r(m?ne la d&sarul medical. Celelalte e9emplare se
sub semn(tur(: cu c&nsemnarea datei pred(rii .i cu &bli=a8ia ca aceasta s( le
depun(: dup( ca': la casa terit&rial( de pensii: la an=a*at&r ;dac( este asi=urat%: la inspect&ratul terit&rial de
ate public( ;>n ca'ul b&lii pr&-esi&nale%. Un
;6% @mpreun( cu deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( pers&anei e9perti'ate i se >nm?nea'( .i
ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: c&misiile de e9perti'( medic&#militar( de
pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare na8i&nal(: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal( emit deci'ii medicale
militar( ale Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale:
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
Rap&rtul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( .i
pr&=ramul recuperat&r v&r -i semnate .i para-ate de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: >nre=istrate: datate .i
&riu pentru pers&ana >n cau'( .i pentru pers&anele c&mpetente s( >l aplice.
Medicii curan8i au &bli=a8ia de a c&nsemna m(surile recuperat&rii e-ectuate de b&lnavi >n pr&=ramul recuperat&r.
ii din cadrul casel&r terit&riale de pensii v&r c&munica lunar cabinetel&r de
e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( situa8ia pers&anel&r >ncadrate >n =rad de invaliditate .i ale c(r&r cereri
Revi'uirea medical( a pensi&naril&r >ncadra8i >n =rad de invaliditate se e-ectuea'( la termenul stabilit de
militar(: dup( ca': care au >n eviden8(
#militar(: dup( e9aminarea
medical( a pers&anei >n cau'( .i anali'area d&cumenta8iei medicale pre'entate: c&mpletea'( c&nclu'iile medicale
a% re-eratul medical detaliat cu c&nsemnarea st(rii pre'ente .i ev&lu8iei b&lii: a datel&r clinice .i paraclinice care
sus8in dia=n&sticul clinic: c&mpletat de c(tre medicul curant: specialist pentru a-ec8iunile invalidante1
c(: pentru spitali'(rile recente: dup( ca'1
avea >n vedere m&dul de respectare a
pr&=ramului de recuperare a capacit(8ii de munc( a b&lnavului: >n peri&ada de valabilitate a deci'iei.
;0% La s&licitarea pensi&narului: revi'uirea medical( se p&ate e-ectua .i >naintea termenului stabilit >n deci'ia
medical( a capacit(8ii de munc(: indi-erent de =radul de invaliditate: dar numai p?n( la >mplinirea v?rstel&r
d&cumentele medicale care atest( starea
de s(n(tate: se depun la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( &ri la c&misiile de e9perti'(

ART. <
;0% La termenul de revi'uire: pensi&narul >ncadrat >n =rad de
n&ti-icat: la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau la c&misiile de e9perti'( medic&
dup( ca': >n vederea revi'uirii medicale.
;!% )ac( pensi&narul >ncadrat >n =rad de
d&cumente medicale recente: acesta este &bli=at s( anun8e cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(
sau c&misiile de e9perti'( medic&#militar(: dup( ca': p?n( la termenul de revi'u
ba'a d&cumentel&r medicale recente trimise de c(tre acesta la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
munc( sau la c&misiile de e9perti'( medic&
e-ectuarea unei ancCete s&ciale.
;6% @n situa8ia >n care pensi&narul >ncadrat >n =rad de invaliditate se pre'int( cu >nt?r'iere la revi'uirea
medical(: aceasta se -ace la cerere.
;7% Revi'uirea medical( a pers&anel&r internate >n spitale
>nt&cmit de medicul curant &ri: dup( ca': pe ba'a d&cumentel&r medicale recente: s&licitate prin deci'ia medical(
asupra capacit(8ii de munc( emis( la revi'uirea medical( anteri&ar(.
ART. <5
;0% @n situa8ia >n care pensi&narul s#a pre'entat la revi'uirea medical( .i aceasta nu s
stabilit: din m&tive neimputabile pensi&narului: revi'uirea se e-ectuea'( la & dat( ulteri&ar(: dar nu mai t?r'iu de
s-?r.itul lunii urm(t&are termenului de revi'uire stabilit.
;!% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i >n situa8ia >n care pensi&narul a c&municat: cel t?r'iu p?n( la termenul de
revi'uire stabilit: imp&sibilitatea nepre'ent(rii la revi'uirea medical( peri&dic(: din m&tive neimputabil
;6% @n situa8iile prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: p?n( la data emiterii deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc(:
se men8ine acela.i =rad de invaliditate stabilit prin deci'ia anteri&ar(.
ART. <3
Cabinetele de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( au &bli=a8ia ca: >n primele 'ile ale -iec(rei luni: s(
c&munice c&mpartimentului de specialitate pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate nepre'enta8i la revi'uirea
medical( peri&dic( >n cursul lunii precedente: >n vederea su
ART. <8
;0% Nu mai sunt supu.i revi'uirii medicale pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate care/
a% pre'int( invalidit(8i care a-ectea'( ireversibil capacitatea de munc(1
b% au >mplinit v?rstele standard de pensi&nare prev('ute de le=e1
c% au v?rstele mai mici cu p?n( la ani -a8( de v?rstele standard de pensi&nare .i au reali'at sta=iile c&mplete de
c&ti'are: p&trivit le=ii.
;!% @n ca'ul pers&anel&r -(r( p&ten8ial recuperat&r: a c(r&r
revi'uirile medicale nu mai aduc elemente n&i >n pr&n&sticul de recuperabilitate: c&nstatarea situa8iil&r prev('ute
la alin. ;0% lit. a% se -ace numai cu avi'ul Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medi
Munc(: denumit >n c&ntinuare INEMRCM: sau al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
;6% @n vederea aplic(rii alin. ;0% lit. b%: c&mpartimentul stabiliri presta8ii c&munic( lunar cabinetului de e9perti'(
medical( a capacit(8ii de munc( pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate care au >mplinit v?rsta standard de
pensi&nare sau: dup( ca': c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;7% +tabilirea >ncadr(rii >n situa8iile prev('ute la alin. ;0% lit. a% .i c% se -ace prin deci'ie medical( asupra
capacit(8ii de munc(.
ART. <<
@n aplicarea art. 8" din le=e: INEMRCM emite: dup( ca': rap&arte de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(:
avi'e de specialitate .i deci'ii medicale asupra capacit(8ii de munc(.
ART. 0""
@n ca'ul deci'iil&r c&misiil&r de e9perti'( medic&
public( .i si=uran8( na8i&nal(: avi'ate ne=ativ de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rm
pers&ana este cCemat( pentru ree9perti'are la nivelul acest&r c&misii.

C. C&ntestarea deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc(

;0% La termenul de revi'uire: pensi&narul >ncadrat >n =rad de invaliditate are &bli=a8ia s( se pre'inte: -(r( a -i
n&ti-icat: la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau la c&misiile de e9perti'( medic&
dup( ca': >n vederea revi'uirii medicale.
;!% )ac( pensi&narul >ncadrat >n =rad de invaliditate este netransp&rtabil .i d&vede.te acest -apt prin
d&cumente medicale recente: acesta este &bli=at s( anun8e cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(
militar(: dup( ca': p?n( la termenul de revi'uire stabilit. E9perti'area se -ace pe
ba'a d&cumentel&r medicale recente trimise de c(tre acesta la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
munc( sau la c&misiile de e9perti'( medic&#militar(: dup( ca'. Medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale p&ate
;6% @n situa8ia >n care pensi&narul >ncadrat >n =rad de invaliditate se pre'int( cu >nt?r'iere la revi'uirea
;7% Revi'uirea medical( a pers&anel&r internate >n spitale sau sanat&rii se -ace pe ba'a re-eratului medical
>nt&cmit de medicul curant &ri: dup( ca': pe ba'a d&cumentel&r medicale recente: s&licitate prin deci'ia medical(
asupra capacit(8ii de munc( emis( la revi'uirea medical( anteri&ar(.
a pre'entat la revi'uirea medical( .i aceasta nu s
stabilit: din m&tive neimputabile pensi&narului: revi'uirea se e-ectuea'( la & dat( ulteri&ar(: dar nu mai t?r'iu de
menului de revi'uire stabilit.
;!% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i >n situa8ia >n care pensi&narul a c&municat: cel t?r'iu p?n( la termenul de
revi'uire stabilit: imp&sibilitatea nepre'ent(rii la revi'uirea medical( peri&dic(: din m&tive neimputabil
;6% @n situa8iile prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: p?n( la data emiterii deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc(:
se men8ine acela.i =rad de invaliditate stabilit prin deci'ia anteri&ar(.
a capacit(8ii de munc( au &bli=a8ia ca: >n primele 'ile ale -iec(rei luni: s(
c&munice c&mpartimentului de specialitate pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate nepre'enta8i la revi'uirea
medical( peri&dic( >n cursul lunii precedente: >n vederea suspend(rii pl(8ii pensiei p&trivit le=ii.
;0% Nu mai sunt supu.i revi'uirii medicale pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate care/
a% pre'int( invalidit(8i care a-ectea'( ireversibil capacitatea de munc(1
e standard de pensi&nare prev('ute de le=e1
c% au v?rstele mai mici cu p?n( la ani -a8( de v?rstele standard de pensi&nare .i au reali'at sta=iile c&mplete de
;!% @n ca'ul pers&anel&r -(r( p&ten8ial recuperat&r: a c(r&r dinamic( a invalidit(8ii este sta8i&nar( .i pentru care
revi'uirile medicale nu mai aduc elemente n&i >n pr&n&sticul de recuperabilitate: c&nstatarea situa8iil&r prev('ute
la alin. ;0% lit. a% se -ace numai cu avi'ul Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de
Munc(: denumit >n c&ntinuare INEMRCM: sau al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
;6% @n vederea aplic(rii alin. ;0% lit. b%: c&mpartimentul stabiliri presta8ii c&munic( lunar cabinetului de e9perti'(
medical( a capacit(8ii de munc( pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate care au >mplinit v?rsta standard de
ca': c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;7% +tabilirea >ncadr(rii >n situa8iile prev('ute la alin. ;0% lit. a% .i c% se -ace prin deci'ie medical( asupra
t. 8" din le=e: INEMRCM emite: dup( ca': rap&arte de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(:
avi'e de specialitate .i deci'ii medicale asupra capacit(8ii de munc(.
@n ca'ul deci'iil&r c&misiil&r de e9perti'( medic&#militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare: &rdine
public( .i si=uran8( na8i&nal(: avi'ate ne=ativ de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rm
pers&ana este cCemat( pentru ree9perti'are la nivelul acest&r c&misii.
C. C&ntestarea deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc(

invaliditate are &bli=a8ia s( se pre'inte: -(r( a -i
n&ti-icat: la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau la c&misiile de e9perti'( medic&#militar(:
invaliditate este netransp&rtabil .i d&vede.te acest -apt prin
d&cumente medicale recente: acesta este &bli=at s( anun8e cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(
ire stabilit. E9perti'area se -ace pe
ba'a d&cumentel&r medicale recente trimise de c(tre acesta la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
militar(: dup( ca'. Medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale p&ate s&licita
;6% @n situa8ia >n care pensi&narul >ncadrat >n =rad de invaliditate se pre'int( cu >nt?r'iere la revi'uirea
sau sanat&rii se -ace pe ba'a re-eratului medical
>nt&cmit de medicul curant &ri: dup( ca': pe ba'a d&cumentel&r medicale recente: s&licitate prin deci'ia medical(
a pre'entat la revi'uirea medical( .i aceasta nu s#a putut e-ectua la termenul
stabilit: din m&tive neimputabile pensi&narului: revi'uirea se e-ectuea'( la & dat( ulteri&ar(: dar nu mai t?r'iu de
;!% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i >n situa8ia >n care pensi&narul a c&municat: cel t?r'iu p?n( la termenul de
revi'uire stabilit: imp&sibilitatea nepre'ent(rii la revi'uirea medical( peri&dic(: din m&tive neimputabile lui.
;6% @n situa8iile prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: p?n( la data emiterii deci'iei medicale asupra capacit(8ii de munc(:
a capacit(8ii de munc( au &bli=a8ia ca: >n primele 'ile ale -iec(rei luni: s(
c&munice c&mpartimentului de specialitate pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate nepre'enta8i la revi'uirea
spend(rii pl(8ii pensiei p&trivit le=ii.
;0% Nu mai sunt supu.i revi'uirii medicale pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate care/
c% au v?rstele mai mici cu p?n( la ani -a8( de v?rstele standard de pensi&nare .i au reali'at sta=iile c&mplete de
dinamic( a invalidit(8ii este sta8i&nar( .i pentru care
revi'uirile medicale nu mai aduc elemente n&i >n pr&n&sticul de recuperabilitate: c&nstatarea situa8iil&r prev('ute
cal( .i Recuperare a Capacit(8ii de
Munc(: denumit >n c&ntinuare INEMRCM: sau al c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului
Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca'.
;6% @n vederea aplic(rii alin. ;0% lit. b%: c&mpartimentul stabiliri presta8ii c&munic( lunar cabinetului de e9perti'(
medical( a capacit(8ii de munc( pensi&narii >ncadra8i >n =rad de invaliditate care au >mplinit v?rsta standard de
ca': c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;7% +tabilirea >ncadr(rii >n situa8iile prev('ute la alin. ;0% lit. a% .i c% se -ace prin deci'ie medical( asupra
t. 8" din le=e: INEMRCM emite: dup( ca': rap&arte de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(:
spitalele din sistemul de ap(rare: &rdine
public( .i si=uran8( na8i&nal(: avi'ate ne=ativ de c(tre c&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar( ale
Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii:

ART. 0"0
;0% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( p&ate -i c&ntestat(: >n termen de 6" de 'ile d
c&misiile medicale de c&ntesta8iiFc&misiile centrale de e9perti'( medic&
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii.
;!% C&ntesta8ia se >nre=istrea'( la cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: care a emis deci'ia
medical( asupra capacit(8ii de munc( ce -ace &biectul c&ntesta8iei: sau: dup( ca': la c&misiile de e9perti'( medic&
militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare: &rdine
;6% C&ntesta8ia: >mpreun( cu d&sarul medical al titularului: se >naintea'( c&misiei medicale de c&ntesta8ii
c&mpetente: respectiv c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: >n termen de 6 'ile lucr(t&are de la
data >nre=istr(rii.
ART. 0"!
P&t -ace &biectul c&ntesta8iei &rice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditat
>nscrise >n deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc(.
ART. 0"6
)eci'ia emis( >n re'&lvarea c&ntesta8iei >nl&cuie.te deci'ia ini8ial( .i pr&duce e-ecte de la data acesteia.
ART. 0"7
@n s&lu8i&narea c&ntesta8iei se au >n vedere acelea.
asupra capacit(8ii de munc(.
ART. 0"
;0% )eci'iile c&misiil&r medicale de c&ntesta8ii p&t -i atacate la instan8ele *udec(t&re.ti c&mpetente >n termen de
6" de 'ile de la c&municare.
;!% )eci'iile medicale asupra capacit(8ii de munc(: nec&ntestate >n termen: r(m?n de-initive.
ART. 0"5
)eci'iile r(mase de-initive p&t -i revi'uite de c(tre medicii e9per8i ai asi=ur(ril&r s&ciale care le
sesi'area p(r8ii interesate sau a &r=anel&r de c&ntr&l ale CNPP.
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 0"
la n&rme

Casa terit&rial( de pensii
Cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( ................

Nr. .......F.......

CERERE
pentru e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc(

+ubsemnatul;a% ..........: av?nd c&dul numeric pers&nal .........: d&miciliat;(% >n l&calitatea ..
bl. ....: sc. ....: ap. ...: *ude8ulFsect&rul ........: p&ses&r;p&ses&are% al;a% buletinuluiFc(r8ii de identitate seria .....
.......: s&licit e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc( >n vederea >ncadr(rii >n =rad d
Le=ii nr. !56F!"0" privind sistemul unitar de pensii publice: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
$T$
Odat cu prezenta cerere depun
1. copie xerox de pe cartea de
2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
4. analize medicale de laborator
5. investigaii imagistice [ ]
6. explorri funcionale [ ]
7. alte rezultate ale investiga
8. adeverin cu nr. zile de concediu medical cumulat
n ultimele 12/24 luni

;0% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( p&ate -i c&ntestat(: >n termen de 6" de 'ile d
c&misiile medicale de c&ntesta8iiFc&misiile centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului Ap(r(rii
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii.
cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: care a emis deci'ia
medical( asupra capacit(8ii de munc( ce -ace &biectul c&ntesta8iei: sau: dup( ca': la c&misiile de e9perti'( medic&
militar( de pe l?n=( spitalele din sistemul de ap(rare: &rdine public( .i si=uran8( na8i&nal(.
;6% C&ntesta8ia: >mpreun( cu d&sarul medical al titularului: se >naintea'( c&misiei medicale de c&ntesta8ii
c&mpetente: respectiv c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale:
sterului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: >n termen de 6 'ile lucr(t&are de la
P&t -ace &biectul c&ntesta8iei &rice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditat
>nscrise >n deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc(.
)eci'ia emis( >n re'&lvarea c&ntesta8iei >nl&cuie.te deci'ia ini8ial( .i pr&duce e-ecte de la data acesteia.
@n s&lu8i&narea c&ntesta8iei se au >n vedere acelea.i pr&ceduri .i criterii medicale ca .i >n ca'ul e9perti'(rii
;0% )eci'iile c&misiil&r medicale de c&ntesta8ii p&t -i atacate la instan8ele *udec(t&re.ti c&mpetente >n termen de
;!% )eci'iile medicale asupra capacit(8ii de munc(: nec&ntestate >n termen: r(m?n de-initive.
)eci'iile r(mase de-initive p&t -i revi'uite de c(tre medicii e9per8i ai asi=ur(ril&r s&ciale care le
sau a &r=anel&r de c&ntr&l ale CNPP.
Cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( ................
Nr. .......F.......
pentru e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc(
+ubsemnatul;a% ..........: av?nd c&dul numeric pers&nal .........: d&miciliat;(% >n l&calitatea ..
bl. ....: sc. ....: ap. ...: *ude8ulFsect&rul ........: p&ses&r;p&ses&are% al;a% buletinuluiFc(r8ii de identitate seria .....
.......: s&licit e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc( >n vederea >ncadr(rii >n =rad d
privind sistemul unitar de pensii publice: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
cu prezenta cerere depun i urmtoarele acte:
1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]
2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
4. analize medicale de laborator
ii imagistice [ ]
ionale [ ]
7. alte rezultate ale investigaiilor medicale [ ]
cu nr. zile de concediu medical cumulat
n ultimele 12/24 luni - pentru salariai [ ]

;0% )eci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( p&ate -i c&ntestat(: >n termen de 6" de 'ile de la c&municare: la
militar( ale Ministerului Ap(r(rii
Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii.
cabinetul de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc(: care a emis deci'ia
medical( asupra capacit(8ii de munc( ce -ace &biectul c&ntesta8iei: sau: dup( ca': la c&misiile de e9perti'( medic&#
public( .i si=uran8( na8i&nal(.
;6% C&ntesta8ia: >mpreun( cu d&sarul medical al titularului: se >naintea'( c&misiei medicale de c&ntesta8ii
militar( ale Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale:
sterului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: >n termen de 6 'ile lucr(t&are de la
P&t -ace &biectul c&ntesta8iei &rice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate:
)eci'ia emis( >n re'&lvarea c&ntesta8iei >nl&cuie.te deci'ia ini8ial( .i pr&duce e-ecte de la data acesteia.
i pr&ceduri .i criterii medicale ca .i >n ca'ul e9perti'(rii
;0% )eci'iile c&misiil&r medicale de c&ntesta8ii p&t -i atacate la instan8ele *udec(t&re.ti c&mpetente >n termen de
;!% )eci'iile medicale asupra capacit(8ii de munc(: nec&ntestate >n termen: r(m?n de-initive.
)eci'iile r(mase de-initive p&t -i revi'uite de c(tre medicii e9per8i ai asi=ur(ril&r s&ciale care le#au emis: la
+ubsemnatul;a% ..........: av?nd c&dul numeric pers&nal .........: d&miciliat;(% >n l&calitatea ........: str. ....... nr. ....:
bl. ....: sc. ....: ap. ...: *ude8ulFsect&rul ........: p&ses&r;p&ses&are% al;a% buletinuluiFc(r8ii de identitate seria ....... nr.
.......: s&licit e9perti'area medical( a capacit(8ii de munc( >n vederea >ncadr(rii >n =rad de invaliditate: c&n-&rm
privind sistemul unitar de pensii publice: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
identitate/buletinul de identitate [ ]
2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
[ ]
ii imagistice [ ]
ionale [ ]
iilor medicale [ ]
i [ ]


Data .......... Semn

*ST*
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

+ECAIUNEA a #a
Pensia de urma.

ART. 86
Pensia de urma. se cuvine c&piil&r .i s&8ului supravie8uit&r: dac( sus8in(t&rul decedat era pensi&nar sau
>ndeplinea c&ndi8iile pentru &b8inerea unei pensii.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;0% Jene-icia'( de pensie de urma. c&piii .i s&8ul supravie8uit&r: >n c&ndi8iile le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 87
C&piii au dreptul la pensie de urma./
a% p?n( la v?rsta de 05 ani1
b% dac( >.i c&ntinu( studiile >ntr#& -&rm( de >nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii: p?n( la terminarea acest
-(r( a dep(.i v?rsta de !5 de ani1
c% pe t&at( durata invalidit(8ii de &rice =rad: dac( aceasta s
situa8iile prev('ute la lit. a% sau b%.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
;!% @n ca'ul c&piil&r de peste 05 ani: pensia de urma. se ac&rd( dac( ace.tia urmea'( studiile >ntr
>nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii: indi-erent de nivelul ei:
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 8
;0% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma. pe t&t timpul vie8ii: la >mplinirea v?rstei standard de
pensi&nare: dac( durata c(s(t&riei a -&st de cel pu8in 0 ani.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 55
H?rsta de pensi&nare la care se -ace re-erire la art. 8 alin. ;0% di
prev('ut( >n ane9a nr. la le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;!% @n ca'ul >n care durata c(s(t&riei este mai mic( de 0 ani: dar de cel pu8in 0" ani: cuantumul pensiei de
urma. cuvenit s&8ului supravie8uit&r se diminuea'( cu ":D pentru -iecare lun(: respectiv cu 5:"D pentru -iecare
an de c(s(t&rie >n minus.
ART. 85
;0% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma.: indi-erent de v?rst(: pe peri&ada >n care est
=radul I sau II: dac( durata c(s(t&riei a -&st de cel pu8in un an.
;!% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma.: indi-erent de v?rst( .i de durata c(s(t&riei: dac( decesul
s&8ului sus8in(t&r s#a pr&dus ca urmare a unui accident
venituri lunare dintr#& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este &bli=at&rie &ri dac( acestea sunt mai
mici de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut: prev('ut la art. 66 alin. ;%.

Data .......... Semntura
.................
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Pensia de urma. se cuvine c&piil&r .i s&8ului supravie8uit&r: dac( sus8in(t&rul decedat era pensi&nar sau
inerea unei pensii.
LLLLLLLLLL
;0% Jene-icia'( de pensie de urma. c&piii .i s&8ul supravie8uit&r: >n c&ndi8iile le=ii.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
C&piii au dreptul la pensie de urma./
& -&rm( de >nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii: p?n( la terminarea acest
c% pe t&at( durata invalidit(8ii de &rice =rad: dac( aceasta s#a ivit >n peri&ada >n care se a-lau >n una dintre
LLLLLLLLLL
;!% @n ca'ul c&piil&r de peste 05 ani: pensia de urma. se ac&rd( dac( ace.tia urmea'( studiile >ntr
>nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii: indi-erent de nivelul ei: -(r( a dep(.i v?rsta de !5 de ani.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma. pe t&t timpul vie8ii: la >mplinirea v?rstei standard de
t&riei a -&st de cel pu8in 0 ani.
LLLLLLLLLL
H?rsta de pensi&nare la care se -ace re-erire la art. 8 alin. ;0% din le=e este v?rsta standard de pensi&nare
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;!% @n ca'ul >n care durata c(s(t&riei este mai mic( de 0 ani: dar de cel pu8in 0" ani: cuantumul pensiei de
ravie8uit&r se diminuea'( cu ":D pentru -iecare lun(: respectiv cu 5:"D pentru -iecare
;0% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma.: indi-erent de v?rst(: pe peri&ada >n care est
=radul I sau II: dac( durata c(s(t&riei a -&st de cel pu8in un an.
;!% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma.: indi-erent de v?rst( .i de durata c(s(t&riei: dac( decesul
a pr&dus ca urmare a unui accident de munc( sau a unei b&li pr&-esi&nale .i dac( nu reali'ea'(
& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este &bli=at&rie &ri dac( acestea sunt mai
mici de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut: prev('ut la art. 66 alin. ;%.

Pensia de urma. se cuvine c&piil&r .i s&8ului supravie8uit&r: dac( sus8in(t&rul decedat era pensi&nar sau
;0% Jene-icia'( de pensie de urma. c&piii .i s&8ul supravie8uit&r: >n c&ndi8iile le=ii.
& -&rm( de >nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii: p?n( la terminarea acest&ra:
a ivit >n peri&ada >n care se a-lau >n una dintre
;!% @n ca'ul c&piil&r de peste 05 ani: pensia de urma. se ac&rd( dac( ace.tia urmea'( studiile >ntr#& -&rm( de
-(r( a dep(.i v?rsta de !5 de ani.
;0% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma. pe t&t timpul vie8ii: la >mplinirea v?rstei standard de
n le=e este v?rsta standard de pensi&nare
;!% @n ca'ul >n care durata c(s(t&riei este mai mic( de 0 ani: dar de cel pu8in 0" ani: cuantumul pensiei de
ravie8uit&r se diminuea'( cu ":D pentru -iecare lun(: respectiv cu 5:"D pentru -iecare
;0% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma.: indi-erent de v?rst(: pe peri&ada >n care este invalid de
;!% +&8ul supravie8uit&r are dreptul la pensie de urma.: indi-erent de v?rst( .i de durata c(s(t&riei: dac( decesul
de munc( sau a unei b&li pr&-esi&nale .i dac( nu reali'ea'(
& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este &bli=at&rie &ri dac( acestea sunt mai

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 53
;0% Ac&rdarea pensiei de urma. prev('ute la art. 85 alin. ;0% din le=e nu este c&ndi8i&nat( de data ivirii
invalidit(8ii s&8ului supravie8uit&r.
;!% @ncadrarea >ntr#un =rad de invaliditate a s&8ului supravie8uit&r >n vederea &b8inerii pensiei de urma. se
p&ate -ace p?n( la v?rsta standard de pensi&nare de c(tre medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: inclusiv
urma.ii pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 83
+&8ul supravie8uit&r care nu >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute la art. 8 .i la art. 85 alin. ;0% bene-icia'( de pen
de urma. pe & peri&ad( de 5 luni de la data decesului: dac( >n aceast( peri&ad( nu reali'ea'( venituri lunare dintr
& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este &bli=at&rie sau dac( acestea sunt mai mici de 6D din c?.ti=ul
salarial mediu brut: prev('ut la art. 66 alin. ;%.
ART. 88
+&8ul supravie8uit&r care are >n >n=ri*ire: la data decesului sus8in(t&rului: unul sau mai mul8i c&pii >n v?rst( de
p?n( la 3 ani: bene-icia'( de pensie de urma. p?n( la data >mplinirii de c(tr
peri&adele >n care nu reali'ea'( venituri lunare dintr
&bli=at&rie sau dac( acestea sunt mai mici de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut: prev('ut la art. 66 alin
ART. 8<
;0% Pensia de urma. se stabile.te: dup( ca': din/
a% pensia pentru limit( de v?rst( a-lat( >n plat( sau la care ar -i avut dreptul: >n c&ndi8iile le=ii: sus8in(t&rul
decedat1
b% pensia de invaliditate =radul I: >n ca'ul >
c&ndi8iil&r pentru &b8inerea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;!% Cuantumul pensiei de urma. se stabile.te pr&centual din puncta*ul mediu anual reali'at de sus8in(t&r:
a-erent pensiei prev('ute la alin. ;0%: >n -unc8ie de num(rul urma.il&r >ndrept(8i8i: ast-el/
a% "D # pentru un sin=ur urma.1
b% 3D # pentru ! urma.i1
c% 0""D # pentru 6 sau mai mul8i urma.i.
ART. <"
Cuantumul pensiei de urma.: >n ca'ul &r-anil&r de ambii
pensie de urma.: calculate dup( -iecare p(rinte.
ART. <0
@n ca'ul m&di-ic(rii num(rului de urma.i: pensia se recalculea'( >n c&n-&rmitate cu disp&'i8iile art. 8< alin. ;!%.
ART. <!
+&8ul supravie8uit&r care are dreptul la & pensie pr&prie .i >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru
&b8inerea pensiei de urma. dup( s&8ul decedat p&ate &pta pentru cea mai avanta*&as( pensie.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 58
+&8ul supravie8uit&r care are dreptul la & pensie pr&prie .i >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru
&b8inerea pensiei de urma. dup( s&8ul decedat p&ate &pta pentru cea mai avanta*&as( dintre acestea: plata
drepturil&r pentru care a &ptat e-ectu?ndu
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. <6
Pers&anele prev('ute la art. 87 lit. c% .
urma pr&=ramele recuperat&rii: c&n-&rm re=lement(ril&r prev('ute pentru pensia de invaliditate.

+ECAIUNEA a 5#a
Calculul pensiil&r
LLLLLLLLLL
;0% Ac&rdarea pensiei de urma. prev('ute la art. 85 alin. ;0% din le=e nu este c&ndi8i&nat( de data ivirii
un =rad de invaliditate a s&8ului supravie8uit&r >n vederea &b8inerii pensiei de urma. se
p&ate -ace p?n( la v?rsta standard de pensi&nare de c(tre medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: inclusiv
urma.ii pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
+&8ul supravie8uit&r care nu >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute la art. 8 .i la art. 85 alin. ;0% bene-icia'( de pen
de urma. pe & peri&ad( de 5 luni de la data decesului: dac( >n aceast( peri&ad( nu reali'ea'( venituri lunare dintr
& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este &bli=at&rie sau dac( acestea sunt mai mici de 6D din c?.ti=ul
: prev('ut la art. 66 alin. ;%.
+&8ul supravie8uit&r care are >n >n=ri*ire: la data decesului sus8in(t&rului: unul sau mai mul8i c&pii >n v?rst( de
p?n( la 3 ani: bene-icia'( de pensie de urma. p?n( la data >mplinirii de c(tre ultimul c&pil a v?rstei de 3 ani: >n
peri&adele >n care nu reali'ea'( venituri lunare dintr#& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este
&bli=at&rie sau dac( acestea sunt mai mici de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut: prev('ut la art. 66 alin
;0% Pensia de urma. se stabile.te: dup( ca': din/
a% pensia pentru limit( de v?rst( a-lat( >n plat( sau la care ar -i avut dreptul: >n c&ndi8iile le=ii: sus8in(t&rul
b% pensia de invaliditate =radul I: >n ca'ul >n care decesul sus8in(t&rului a survenit >naintea >ndeplinirii
c&ndi8iil&r pentru &b8inerea pensiei pentru limit( de v?rst(.
;!% Cuantumul pensiei de urma. se stabile.te pr&centual din puncta*ul mediu anual reali'at de sus8in(t&r:
'ute la alin. ;0%: >n -unc8ie de num(rul urma.il&r >ndrept(8i8i: ast-el/
pentru 6 sau mai mul8i urma.i.
Cuantumul pensiei de urma.: >n ca'ul &r-anil&r de ambii p(rin8i: se stabile.te prin >nsumarea drepturil&r de
pensie de urma.: calculate dup( -iecare p(rinte.
@n ca'ul m&di-ic(rii num(rului de urma.i: pensia se recalculea'( >n c&n-&rmitate cu disp&'i8iile art. 8< alin. ;!%.
+&8ul supravie8uit&r care are dreptul la & pensie pr&prie .i >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru
&b8inerea pensiei de urma. dup( s&8ul decedat p&ate &pta pentru cea mai avanta*&as( pensie.
LLLLLLLLLL
+&8ul supravie8uit&r care are dreptul la & pensie pr&prie .i >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru
p( s&8ul decedat p&ate &pta pentru cea mai avanta*&as( dintre acestea: plata
drepturil&r pentru care a &ptat e-ectu?ndu#se cu luna urm(t&are s&licit(rii l&r.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Pers&anele prev('ute la art. 87 lit. c% .i la art. 85 alin. ;0% sunt e9perti'ate: revi'uite medical .i au &bli=a8ia de a
urma pr&=ramele recuperat&rii: c&n-&rm re=lement(ril&r prev('ute pentru pensia de invaliditate.

;0% Ac&rdarea pensiei de urma. prev('ute la art. 85 alin. ;0% din le=e nu este c&ndi8i&nat( de data ivirii
un =rad de invaliditate a s&8ului supravie8uit&r >n vederea &b8inerii pensiei de urma. se
p&ate -ace p?n( la v?rsta standard de pensi&nare de c(tre medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: inclusiv pentru
+&8ul supravie8uit&r care nu >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute la art. 8 .i la art. 85 alin. ;0% bene-icia'( de pensie
de urma. pe & peri&ad( de 5 luni de la data decesului: dac( >n aceast( peri&ad( nu reali'ea'( venituri lunare dintr#
& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este &bli=at&rie sau dac( acestea sunt mai mici de 6D din c?.ti=ul
+&8ul supravie8uit&r care are >n >n=ri*ire: la data decesului sus8in(t&rului: unul sau mai mul8i c&pii >n v?rst( de
e ultimul c&pil a v?rstei de 3 ani: >n
& activitate pr&-esi&nal( pentru care asi=urarea este
&bli=at&rie sau dac( acestea sunt mai mici de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut: prev('ut la art. 66 alin. ;%.
a% pensia pentru limit( de v?rst( a-lat( >n plat( sau la care ar -i avut dreptul: >n c&ndi8iile le=ii: sus8in(t&rul
n care decesul sus8in(t&rului a survenit >naintea >ndeplinirii
;!% Cuantumul pensiei de urma. se stabile.te pr&centual din puncta*ul mediu anual reali'at de sus8in(t&r:
'ute la alin. ;0%: >n -unc8ie de num(rul urma.il&r >ndrept(8i8i: ast-el/
p(rin8i: se stabile.te prin >nsumarea drepturil&r de
@n ca'ul m&di-ic(rii num(rului de urma.i: pensia se recalculea'( >n c&n-&rmitate cu disp&'i8iile art. 8< alin. ;!%.
+&8ul supravie8uit&r care are dreptul la & pensie pr&prie .i >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru
&b8inerea pensiei de urma. dup( s&8ul decedat p&ate &pta pentru cea mai avanta*&as( pensie.
+&8ul supravie8uit&r care are dreptul la & pensie pr&prie .i >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e pentru
p( s&8ul decedat p&ate &pta pentru cea mai avanta*&as( dintre acestea: plata
i la art. 85 alin. ;0% sunt e9perti'ate: revi'uite medical .i au &bli=a8ia de a
urma pr&=ramele recuperat&rii: c&n-&rm re=lement(ril&r prev('ute pentru pensia de invaliditate.


ART. <7
;0% Cuantumul pensiei se determin( prin >nmul8irea puncta*ului mediu anual reali'at de asi=urat cu val&area
unui punct de pensie.
;!% La determinarea cuantumului pensiei c&n-&rm alin. ;0% .i a cuantumului indemni'a8iei pentru >ns&8it&r
prev('ute la art. 33 alin. ;!%: -rac8iunile de leu se >ntre=esc la un leu >n -av&area pensi&narului.
ART. <
;0% Puncta*ul mediu anual reali'at de asi=urat se determin( prin >mp(r8irea num(rului de puncte re'ultat din
>nsumarea puncta*el&r anuale ale asi=uratului la num(rul de ani c&respun'(t&r sta=iului c&mplet de c&ti'are:
prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5
sta=iile de c&ti'are c&mplete prev('ute la aceste artic&le.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care reali'ea'( sta=ii de c&ti'are >n mai multe situa8ii: pentru care le=ea prevede sta=ii
c&mplete de c&ti'are di-erite: puncta*ul mediu anual se
calculate c&respun'(t&r sta=iil&r c&mplete de c&ti'are prev('ute de pre'enta le=e: pentru -iecare dintre situa8iile
respective.
;7% La calcularea puncta*ului mediu anual: a puncta*ului anual .i a punct

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 5<
;0% +ta=iile c&mplete de c&ti'are re=lementate la art. < din le=
precum .i la art. 5#< din le=e.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5
c&nsiderare sta=iile c&mplete de c&ti'are re=lementate la ac
medii anuale c&respun'(t&are peri&adel&r reali'ate >n c&ndi8iile la care acestea se re-er(.
;6% )isp&'i8iile alin. ;!% se aplic( .i >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are mai mic
prev('ute la art. 5#< din le=e.
ART. 3"
;0% La determinarea puncta*ului mediu anual: >n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n mai
multe situa8ii: inclusiv >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I l
c&mplete de c&ti'are prev('ute pentru -iecare situa8ie >n parte.
;!% @n situa8iile prev('ute la alin. ;0%: puncta*ul mediu anual re'ult( din >nsumarea puncta*el&r medii anuale
reali'ate pentru -iecare dintre situa8iile respective.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n specialitate: la determinarea puncta*ului mediu
anual pentru aceste situa8ii se utili'ea'( sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9a nr. 5 la le=e.
;7% La cuantumul pensiei c&respun'(t&r sta=iil&r de c&ti'are >n specialitate: stabilit p&trivit prevederil&r le=ii: se
aplic( disp&'i8iile art. 00 alin. ;6% din Le=ea nr. 8"F0<< privind statutul cadrel&r militare: cu m&di-ic(rile .i
c&mplet(rile ulteri&are.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. <5
;0% Puncta*ul anual al asi=uratului se determin( prin >mp(r8irea la 0! a sumei puncta*el&r lunare reali'ate >n
anul calendaristic respectiv.
;!% Puncta*ul lunar se calculea'( prin rap&rtarea c?.ti=ului salarial brutFs&lda brut( sau: dup( ca': a venitului
lunar asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: la c?.ti=ul salarial mediu brut din
luna respectiv(: c&municat de Institutul Na8i&nal de +tat
;6% @n situa8ia asi=uratului care c&ntribuie la un -&nd de pensii administrat privat: puncta*ul lunar stabilit >n
c&ndi8iile pre'entei le=i se c&rectea'( cu rap&rtul dintre c&ntribu8ia dat&rat( la sistemul public de pensii .i
c&ntribu8ia prev('ut( de le=e pentru c&ndi8ii n&rmale de lucru.
;7% Pentru lunile pentru care Institutul Na8i&nal de +tatistic( >nc( nu a c&municat c?.ti=ul salarial mediu brut se
utili'ea'(: pentru >ntrea=a lun(: ultimul c?.ti= salarial mediu brut c&municat.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
ei se determin( prin >nmul8irea puncta*ului mediu anual reali'at de asi=urat cu val&area
;!% La determinarea cuantumului pensiei c&n-&rm alin. ;0% .i a cuantumului indemni'a8iei pentru >ns&8it&r
c8iunile de leu se >ntre=esc la un leu >n -av&area pensi&narului.
;0% Puncta*ul mediu anual reali'at de asi=urat se determin( prin >mp(r8irea num(rului de puncte re'ultat din
nsumarea puncta*el&r anuale ale asi=uratului la num(rul de ani c&respun'(t&r sta=iului c&mplet de c&ti'are:
prev('ut >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5.
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5#<: la stabilirea puncta*ului mediu anual s
sta=iile de c&ti'are c&mplete prev('ute la aceste artic&le.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care reali'ea'( sta=ii de c&ti'are >n mai multe situa8ii: pentru care le=ea prevede sta=ii
c&mplete de c&ti'are di-erite: puncta*ul mediu anual se determin( prin >nsumarea puncta*el&r medii anuale
calculate c&respun'(t&r sta=iil&r c&mplete de c&ti'are prev('ute de pre'enta le=e: pentru -iecare dintre situa8iile
;7% La calcularea puncta*ului mediu anual: a puncta*ului anual .i a puncta*ului lunar se utili'ea'( 'ecimale.
LLLLLLLLLL
;0% +ta=iile c&mplete de c&ti'are re=lementate la art. < din le=e sunt prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e:
;!% @n situa8ia pers&anel&r prev('ute la art. 5#< din le=e: la stabilirea puncta*ului mediu anual se iau >n
c&nsiderare sta=iile c&mplete de c&ti'are re=lementate la aceste artic&le: numai pentru determinarea puncta*el&r
medii anuale c&respun'(t&are peri&adel&r reali'ate >n c&ndi8iile la care acestea se re-er(.
;6% )isp&'i8iile alin. ;!% se aplic( .i >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are mai mic
;0% La determinarea puncta*ului mediu anual: >n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n mai
multe situa8ii: inclusiv >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: se utili'ea'( sta=iile
c&mplete de c&ti'are prev('ute pentru -iecare situa8ie >n parte.
;!% @n situa8iile prev('ute la alin. ;0%: puncta*ul mediu anual re'ult( din >nsumarea puncta*el&r medii anuale
a8iile respective.
;6% @n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n specialitate: la determinarea puncta*ului mediu
anual pentru aceste situa8ii se utili'ea'( sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9a nr. 5 la le=e.
ntumul pensiei c&respun'(t&r sta=iil&r de c&ti'are >n specialitate: stabilit p&trivit prevederil&r le=ii: se
aplic( disp&'i8iile art. 00 alin. ;6% din Le=ea nr. 8"F0<< privind statutul cadrel&r militare: cu m&di-ic(rile .i
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Puncta*ul anual al asi=uratului se determin( prin >mp(r8irea la 0! a sumei puncta*el&r lunare reali'ate >n
n rap&rtarea c?.ti=ului salarial brutFs&lda brut( sau: dup( ca': a venitului
lunar asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: la c?.ti=ul salarial mediu brut din
luna respectiv(: c&municat de Institutul Na8i&nal de +tatistic(.
;6% @n situa8ia asi=uratului care c&ntribuie la un -&nd de pensii administrat privat: puncta*ul lunar stabilit >n
c&ndi8iile pre'entei le=i se c&rectea'( cu rap&rtul dintre c&ntribu8ia dat&rat( la sistemul public de pensii .i
ut( de le=e pentru c&ndi8ii n&rmale de lucru.
;7% Pentru lunile pentru care Institutul Na8i&nal de +tatistic( >nc( nu a c&municat c?.ti=ul salarial mediu brut se
utili'ea'(: pentru >ntrea=a lun(: ultimul c?.ti= salarial mediu brut c&municat.
LLLLLLLLLL

ei se determin( prin >nmul8irea puncta*ului mediu anual reali'at de asi=urat cu val&area
;!% La determinarea cuantumului pensiei c&n-&rm alin. ;0% .i a cuantumului indemni'a8iei pentru >ns&8it&r
c8iunile de leu se >ntre=esc la un leu >n -av&area pensi&narului.
;0% Puncta*ul mediu anual reali'at de asi=urat se determin( prin >mp(r8irea num(rului de puncte re'ultat din
nsumarea puncta*el&r anuale ale asi=uratului la num(rul de ani c&respun'(t&r sta=iului c&mplet de c&ti'are:
<: la stabilirea puncta*ului mediu anual se iau >n c&nsiderare
;6% @n ca'ul pers&anel&r care reali'ea'( sta=ii de c&ti'are >n mai multe situa8ii: pentru care le=ea prevede sta=ii
determin( prin >nsumarea puncta*el&r medii anuale
calculate c&respun'(t&r sta=iil&r c&mplete de c&ti'are prev('ute de pre'enta le=e: pentru -iecare dintre situa8iile
a*ului lunar se utili'ea'( 'ecimale.
e sunt prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e:
< din le=e: la stabilirea puncta*ului mediu anual se iau >n
este artic&le: numai pentru determinarea puncta*el&r
medii anuale c&respun'(t&are peri&adel&r reali'ate >n c&ndi8iile la care acestea se re-er(.
;6% )isp&'i8iile alin. ;!% se aplic( .i >n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are mai mici dec?t cele
;0% La determinarea puncta*ului mediu anual: >n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n mai
it. c% din le=e: se utili'ea'( sta=iile
;!% @n situa8iile prev('ute la alin. ;0%: puncta*ul mediu anual re'ult( din >nsumarea puncta*el&r medii anuale
;6% @n ca'ul pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n specialitate: la determinarea puncta*ului mediu
anual pentru aceste situa8ii se utili'ea'( sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9a nr. 5 la le=e.
ntumul pensiei c&respun'(t&r sta=iil&r de c&ti'are >n specialitate: stabilit p&trivit prevederil&r le=ii: se
aplic( disp&'i8iile art. 00 alin. ;6% din Le=ea nr. 8"F0<< privind statutul cadrel&r militare: cu m&di-ic(rile .i
;0% Puncta*ul anual al asi=uratului se determin( prin >mp(r8irea la 0! a sumei puncta*el&r lunare reali'ate >n
n rap&rtarea c?.ti=ului salarial brutFs&lda brut( sau: dup( ca': a venitului
lunar asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale: la c?.ti=ul salarial mediu brut din
;6% @n situa8ia asi=uratului care c&ntribuie la un -&nd de pensii administrat privat: puncta*ul lunar stabilit >n
c&ndi8iile pre'entei le=i se c&rectea'( cu rap&rtul dintre c&ntribu8ia dat&rat( la sistemul public de pensii .i
;7% Pentru lunile pentru care Institutul Na8i&nal de +tatistic( >nc( nu a c&municat c?.ti=ul salarial mediu brut se

. NORMA !"F"6F!"00
ART. 30
;0% Puncta*ul lunar al asi=uratului se determin( p&trivit art. <5 din le=e: pe ba'a c?.
brut( care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale sau: dup( ca': a venitului lunar
asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;!% @n situa8ia asi=uratului care c&ntribuie la un -&nd de pensii administrat privat: puncta*ul lunar stabilit >n
c&ndi8iile le=ii se c&rectea'( cu rap&rtul dintre c&ta de c&ntribu8ii dat&rat( la sistemul public de pensii .i c&ta de
c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentr
;6% C&ta de c&ntribu8ii dat&rat( la sistemul public de pensii se determin( prin deducerea c&tei de c&ntribu8ie
a-erent( -&ndului de pensii administrat privat din c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru c&nd
n&rmale de munc(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. <3
;0% Pentru peri&adele asimilate: la determinarea puncta*ului lunar al asi=uratului se utili'ea'(/
a% cuantumul pensiei de invaliditate: >n situa8ia prev('ut( la art. 7< ali
b% !D din c?.ti=ul salarial mediu brut lunar din peri&adele respective: >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0%
lit. b%: c%: -% .i =%1
c% cuantumul indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc(: >n situa8iile prev('ute
lit. e%.
;!% @n ca'ul pers&anel&r care bene-icia'( de peri&adele asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% .i care: >n
aceea.i peri&ad(: &b8in venituri pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: la calculul p
lunar al asi=uratului se iau >n c&nsiderare: prin cumulare: aceste venituri .i cele stabilite pentru peri&adele
asimilate.
ART. <8
;0% Pentru sta=iul p&ten8ial: ac&rdat pers&anel&r >n drept s( &b8in( & pensie de invaliditate: puncta*ul l
de/
a% ":3" puncte pentru =radul I de invaliditate1
b% ": puncte pentru =radul II de invaliditate1
c% ":6 puncte pentru =radul III de invaliditate.
;!% Pentru peri&adele >n care pers&ana a -&st .&mer: la determinarea puncta*ulu
drepturile b(ne.ti lunare ac&rdate care au c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;6% +e e9ceptea'( de la prevederile alin. ;!% pers&anele care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: pentru care s
acCitat c&ntribu8ia din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*. @n acest ca': la determinarea puncta*ului lunar se
utili'ea'( suma &b8inut( >n urma aplic(rii asupra drepturil&r primite a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
c&ndi8ii n&rmale.
;7% Pentru peri&adele de asi=urare reali'ate de c(tre pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H: la
determinarea puncta*ului lunar se utili'ea'( cuantum
c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;% @n situa8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. d%: la determinarea puncta*ului lunar se utili'ea'(
suma &b8inut( >n urma aplic(rii asupra
asi=ur(ri s&ciale: a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de
asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curi de munc( >n c&ndi8ii n&r
############
Alin. ;% al art. <8 a -&st m&di-icat de pct. 0< al
decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

ART. <<
;0% Pentru asi=ura8ii care au reali'at sta=iul minim de c&ti'are .i care c&ntribuie la sistemul public de pensii
dup( >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. : puncta*ul lunar reali'at >n peri&ada
respectiv( se ma*&rea'( cu ":D.
;0% Puncta*ul lunar al asi=uratului se determin( p&trivit art. <5 din le=e: pe ba'a c?.
brut( care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale sau: dup( ca': a venitului lunar
asi=urat: care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
ului care c&ntribuie la un -&nd de pensii administrat privat: puncta*ul lunar stabilit >n
c&ndi8iile le=ii se c&rectea'( cu rap&rtul dintre c&ta de c&ntribu8ii dat&rat( la sistemul public de pensii .i c&ta de
c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru c&ndi8ii n&rmale de munc(.
;6% C&ta de c&ntribu8ii dat&rat( la sistemul public de pensii se determin( prin deducerea c&tei de c&ntribu8ie
a-erent( -&ndului de pensii administrat privat din c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru c&nd
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Pentru peri&adele asimilate: la determinarea puncta*ului lunar al asi=uratului se utili'ea'(/
a% cuantumul pensiei de invaliditate: >n situa8ia prev('ut( la art. 7< alin. ;0% lit. a%1
b% !D din c?.ti=ul salarial mediu brut lunar din peri&adele respective: >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0%
c% cuantumul indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc(: >n situa8iile prev('ute
;!% @n ca'ul pers&anel&r care bene-icia'( de peri&adele asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% .i care: >n
aceea.i peri&ad(: &b8in venituri pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: la calculul p
lunar al asi=uratului se iau >n c&nsiderare: prin cumulare: aceste venituri .i cele stabilite pentru peri&adele
;0% Pentru sta=iul p&ten8ial: ac&rdat pers&anel&r >n drept s( &b8in( & pensie de invaliditate: puncta*ul l
a% ":3" puncte pentru =radul I de invaliditate1
b% ": puncte pentru =radul II de invaliditate1
c% ":6 puncte pentru =radul III de invaliditate.
;!% Pentru peri&adele >n care pers&ana a -&st .&mer: la determinarea puncta*ului lunar se iau >n c&nsiderare
drepturile b(ne.ti lunare ac&rdate care au c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;6% +e e9ceptea'( de la prevederile alin. ;!% pers&anele care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: pentru care s
Citat c&ntribu8ia din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*. @n acest ca': la determinarea puncta*ului lunar se
utili'ea'( suma &b8inut( >n urma aplic(rii asupra drepturil&r primite a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
;7% Pentru peri&adele de asi=urare reali'ate de c(tre pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H: la
determinarea puncta*ului lunar se utili'ea'( cuantumul a*ut&rului lunar care a c&nstituit ba'a de calcul a
;% @n situa8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. d%: la determinarea puncta*ului lunar se utili'ea'(
suma &b8inut( >n urma aplic(rii asupra venitului care a c&nstituit ba'( de calcul a c&ntribu8iei individuale de
asi=ur(ri s&ciale: a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de
asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curi de munc( >n c&ndi8ii n&rmale.
Alin. ;% al art. <8 a -&st m&di-icat de pct. 0< al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;0% Pentru asi=ura8ii care au reali'at sta=iul minim de c&ti'are .i care c&ntribuie la sistemul public de pensii
dup( >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. : puncta*ul lunar reali'at >n peri&ada

;0% Puncta*ul lunar al asi=uratului se determin( p&trivit art. <5 din le=e: pe ba'a c?.ti=ului salarial brutFs&lda
brut( care a c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei individuale de asi=ur(ri s&ciale sau: dup( ca': a venitului lunar
ului care c&ntribuie la un -&nd de pensii administrat privat: puncta*ul lunar stabilit >n
c&ndi8iile le=ii se c&rectea'( cu rap&rtul dintre c&ta de c&ntribu8ii dat&rat( la sistemul public de pensii .i c&ta de
;6% C&ta de c&ntribu8ii dat&rat( la sistemul public de pensii se determin( prin deducerea c&tei de c&ntribu8ie
a-erent( -&ndului de pensii administrat privat din c&ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru c&ndi8ii
;0% Pentru peri&adele asimilate: la determinarea puncta*ului lunar al asi=uratului se utili'ea'(/
n. ;0% lit. a%1
b% !D din c?.ti=ul salarial mediu brut lunar din peri&adele respective: >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0%
c% cuantumul indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc(: >n situa8iile prev('ute la art. 7< alin. ;0%
;!% @n ca'ul pers&anel&r care bene-icia'( de peri&adele asimilate prev('ute la art. 7< alin. ;0% lit. a% .i care: >n
aceea.i peri&ad(: &b8in venituri pentru care se dat&rea'( c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale: la calculul puncta*ului
lunar al asi=uratului se iau >n c&nsiderare: prin cumulare: aceste venituri .i cele stabilite pentru peri&adele
;0% Pentru sta=iul p&ten8ial: ac&rdat pers&anel&r >n drept s( &b8in( & pensie de invaliditate: puncta*ul lunar este
i lunar se iau >n c&nsiderare
drepturile b(ne.ti lunare ac&rdate care au c&nstituit ba'a de calcul a c&ntribu8iei de asi=ur(ri s&ciale.
;6% +e e9ceptea'( de la prevederile alin. ;!% pers&anele care bene-icia'( de pl(8i c&mpensat&rii: pentru care s#a
Citat c&ntribu8ia din bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*. @n acest ca': la determinarea puncta*ului lunar se
utili'ea'( suma &b8inut( >n urma aplic(rii asupra drepturil&r primite a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie
ta de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale apr&bat( pentru l&curile de munc( >n
;7% Pentru peri&adele de asi=urare reali'ate de c(tre pers&anele prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. H: la
ul a*ut&rului lunar care a c&nstituit ba'a de calcul a
;% @n situa8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. d%: la determinarea puncta*ului lunar se utili'ea'(
venitului care a c&nstituit ba'( de calcul a c&ntribu8iei individuale de
asi=ur(ri s&ciale: a rap&rtului dintre c&ta de c&ntribu8ie individual( de asi=ur(ri s&ciale .i c&ta de c&ntribu8ie de
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003 din !6
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;0% Pentru asi=ura8ii care au reali'at sta=iul minim de c&ti'are .i care c&ntribuie la sistemul public de pensii
dup( >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. : puncta*ul lunar reali'at >n peri&ada

;!% Pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: care au reali'at sta=iul minim de c&ti'are >n
specialitate .i care c&ntribuie la sistemul public de pensii dup( >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare
prev('ut( >n ane9a nr. 5: puncta*ul lunar reali'at >n peri&ada respectiv( se ma*&rea'( cu ":D.
;6% Ma*&rarea puncta*ului lunar prev('ut( la alin. ;0% .i ;!% nu se ac&rd( pentru peri&adele >n care se cumulea'(
pensia cu venituri de natur( salarial(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 3!
;0% Jene-icia'( de ma*&rarea puncta*ului lunar prev('ut( la art. << alin. ;0% .i ;!% din le=e pers&anele care: dup(
>ndeplinirea cumulativ( a c&ndi8iil&r privind sta=iul minim de c&ti'areFsta=iul minim de c&ti'are >n specialitate .i
v?rsta standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: c&ntribuie & anumit(
peri&ad( la sistemul public de pensii.
;!% Ma*&rarea prev('ut( la alin. ;0% se aplic( numai puncta*ului lunar c&respun'(t&r peri&adei de sta=iu de
c&ti'are: reali'at( dup( >ndeplinirea cumulativ( a c&ndi8iil&r prev('ute la acela.i alineat.
;6% Pentru pers&anele >nscrise la pensie pentru limit( de v?rst( p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are a
le=ii ma*&rarea prev('ut( la alin. ;0% se ac&rd( pentru sta=iile reali'ate dup( >mplinirea v?rstei standard de
pensi&nare: re=lementat( de le=isla8ia >n vi=&are la data de
;7% Pentru peri&adele >n care se cumulea'( pensia cu venituri de natur( salarial( nu se aplic( ma*&rarea
puncta*ului lunar prev('ut( la art. << din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0""
Pers&anele care au des-(.urat activit(8i >n l&curi de munc( >ncadrate >n =rupele I .i a II
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: cele care au des-(.urat activit(8i >n l&curi de munc( >ncadrate >n
c&ndi8ii de&sebite: c&ndi8ii speciale sau alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit le=ii: bene-icia'( de ma*&rarea puncta*el&r
lunare reali'ate >n peri&adele respective: dup( cum urmea'(/
a% cu !D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: sau >n l&curi de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii de&sebite: p&trivit le=ii1
b% cu "D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n =rupa I de munc(
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: sau >n l&curi de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale: p&trivit le=ii1
c% cu "D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit
le=ii.
ART. 0"0
CNPP .i casele de pensii sect&riale c&munic( asi=ura8il&r puncta*ul anual .i puncta*ul cumulat pentru peri&adele
de c&ti'are: >n c&ndi8iile art. ".
ART. 0"!
;0% La data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: val&area punctului de
###########
$% N&t( C.T.C.E. Piatra Neam8/
C&n-&rm art. II din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06: ,@n anul !"06 va

;!% Hal&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata medie anual( a in-la8iei: la care se adau=(
"D din cre.terea real( a c?.ti=ului salarial mediu brut reali'at.
##########
Alin. ;!% al art. 0"! a -&st m&di-icat de pct. 0 al
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.

;!N0% @ncep?nd cu anul !"06: indicat&rii prev('u8i la ali
pentru anul urm(t&r: sunt cei de-initivi: cun&scu8i >n anul curent pentru anul calendaristic anteri&r: c&munica8i de
Institutul Na8i&nal de +tatistic(.
##########
;!% Pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: care au reali'at sta=iul minim de c&ti'are >n
specialitate .i care c&ntribuie la sistemul public de pensii dup( >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare
>n ane9a nr. 5: puncta*ul lunar reali'at >n peri&ada respectiv( se ma*&rea'( cu ":D.
;6% Ma*&rarea puncta*ului lunar prev('ut( la alin. ;0% .i ;!% nu se ac&rd( pentru peri&adele >n care se cumulea'(

LLLLLLLLLL
;0% Jene-icia'( de ma*&rarea puncta*ului lunar prev('ut( la art. << alin. ;0% .i ;!% din le=e pers&anele care: dup(
>ndeplinirea cumulativ( a c&ndi8iil&r privind sta=iul minim de c&ti'areFsta=iul minim de c&ti'are >n specialitate .i
v?rsta standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: c&ntribuie & anumit(
;!% Ma*&rarea prev('ut( la alin. ;0% se aplic( numai puncta*ului lunar c&respun'(t&r peri&adei de sta=iu de
c&ti'are: reali'at( dup( >ndeplinirea cumulativ( a c&ndi8iil&r prev('ute la acela.i alineat.
pensie pentru limit( de v?rst( p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are a
le=ii ma*&rarea prev('ut( la alin. ;0% se ac&rd( pentru sta=iile reali'ate dup( >mplinirea v?rstei standard de
pensi&nare: re=lementat( de le=isla8ia >n vi=&are la data descCiderii drepturil&r de pensie pentru limit( de v?rst(.
;7% Pentru peri&adele >n care se cumulea'( pensia cu venituri de natur( salarial( nu se aplic( ma*&rarea
puncta*ului lunar prev('ut( la art. << din le=e.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Pers&anele care au des-(.urat activit(8i >n l&curi de munc( >ncadrate >n =rupele I .i a II
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: cele care au des-(.urat activit(8i >n l&curi de munc( >ncadrate >n
sebite: c&ndi8ii speciale sau alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit le=ii: bene-icia'( de ma*&rarea puncta*el&r
lunare reali'ate >n peri&adele respective: dup( cum urmea'(/
a% cu !D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n =rupa a II
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: sau >n l&curi de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii de&sebite: p&trivit le=ii1
b% cu "D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n =rupa I de munc(
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: sau >n l&curi de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale: p&trivit le=ii1
c% cu "D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit
CNPP .i casele de pensii sect&riale c&munic( asi=ura8il&r puncta*ul anual .i puncta*ul cumulat pentru peri&adele
;0% La data intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: val&area punctului de pensie este de 36!:8 lei$%.
art. II din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06 publicat( >n MONITORUL
OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06: ,@n anul !"06 val&area punctului de pensie este de 35!:0 lei,.
;!% Hal&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata medie anual( a in-la8iei: la care se adau=(
"D din cre.terea real( a c?.ti=ului salarial mediu brut reali'at.
al art. 0"! a -&st m&di-icat de pct. 0 al art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.
;!N0% @ncep?nd cu anul !"06: indicat&rii prev('u8i la alin. ;!%: utili'a8i la stabilirea val&rii punctului de pensie
pentru anul urm(t&r: sunt cei de-initivi: cun&scu8i >n anul curent pentru anul calendaristic anteri&r: c&munica8i de

;!% Pentru asi=ura8ii prev('u8i la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c%: care au reali'at sta=iul minim de c&ti'are >n
specialitate .i care c&ntribuie la sistemul public de pensii dup( >mplinirea v?rstei standard de pensi&nare
>n ane9a nr. 5: puncta*ul lunar reali'at >n peri&ada respectiv( se ma*&rea'( cu ":D.
;6% Ma*&rarea puncta*ului lunar prev('ut( la alin. ;0% .i ;!% nu se ac&rd( pentru peri&adele >n care se cumulea'(
;0% Jene-icia'( de ma*&rarea puncta*ului lunar prev('ut( la art. << alin. ;0% .i ;!% din le=e pers&anele care: dup(
>ndeplinirea cumulativ( a c&ndi8iil&r privind sta=iul minim de c&ti'areFsta=iul minim de c&ti'are >n specialitate .i
v?rsta standard de pensi&nare prev('ut( >n ane9a nr. sau: dup( ca': ane9a nr. 5 la le=e: c&ntribuie & anumit(
;!% Ma*&rarea prev('ut( la alin. ;0% se aplic( numai puncta*ului lunar c&respun'(t&r peri&adei de sta=iu de
c&ti'are: reali'at( dup( >ndeplinirea cumulativ( a c&ndi8iil&r prev('ute la acela.i alineat.
pensie pentru limit( de v?rst( p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are a
le=ii ma*&rarea prev('ut( la alin. ;0% se ac&rd( pentru sta=iile reali'ate dup( >mplinirea v?rstei standard de
scCiderii drepturil&r de pensie pentru limit( de v?rst(.
;7% Pentru peri&adele >n care se cumulea'( pensia cu venituri de natur( salarial( nu se aplic( ma*&rarea
Pers&anele care au des-(.urat activit(8i >n l&curi de munc( >ncadrate >n =rupele I .i a II#a de munc(: p&trivit
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: cele care au des-(.urat activit(8i >n l&curi de munc( >ncadrate >n
sebite: c&ndi8ii speciale sau alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit le=ii: bene-icia'( de ma*&rarea puncta*el&r
=rupa a II#a de munc(: p&trivit
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: sau >n l&curi de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii de&sebite: p&trivit le=ii1
b% cu "D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n =rupa I de munc(: p&trivit
le=isla8iei anteri&are datei de 0 aprilie !""0: sau >n l&curi de munc( >ncadrate >n c&ndi8ii speciale: p&trivit le=ii1
c% cu "D pentru peri&adele >n care au des-(.urat activit(8i >n l&curi >ncadrate >n alte c&ndi8ii de munc(: p&trivit
CNPP .i casele de pensii sect&riale c&munic( asi=ura8il&r puncta*ul anual .i puncta*ul cumulat pentru peri&adele
pensie este de 36!:8 lei$%.
publicat( >n MONITORUL
l&area punctului de pensie este de 35!:0 lei,.
;!% Hal&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata medie anual( a in-la8iei: la care se adau=(
art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
n. ;!%: utili'a8i la stabilirea val&rii punctului de pensie
pentru anul urm(t&r: sunt cei de-initivi: cun&scu8i >n anul curent pentru anul calendaristic anteri&r: c&munica8i de

Alin. ;!N0% al art. 0"! a -&st intr&dus de pct. ! al
!"06 publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.

;6% @n situa8ia >n care unul dintre indicat&rii prev('u8i la alin. ;!% are val&are ne=ativ(: la stabilirea val&rii
punctului de pensie se utili'ea'( indicat&rul cu val&are p&'itiv(.
###########
Alin. ;6% al art. 0"! a -&st m&di-icat de pct. 0 al
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.

;7% @n situa8ia >n care indicat&rii prev('u8i la alin. ;!% au val&ri ne=ative: se p(strea'( ultima val&are a punctului
de pensie.
############
Alin. ;7% al art. 0"! a -&st m&di-icat de pct. 0 al
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.

;% @ncep?nd cu anul !"!0: val&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata in-la8iei: la care se
adau=( 7D din cre.terea real( a salariului mediu brut: reali'ate pe anul precedent. Pr&centul din cre.terea real( a
salariului mediu brut: luat >n c&nsiderare la ma*
c?te D >n -iecare an.
;5% @ncep?nd cu anul !"6": val&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata in-la8iei reali'at(
pe anul precedent.

+ECAIUNEA a 3#a
+tabilirea .i plata pensiil&r

ART. 0"6
;0% Pensia se ac&rd( la cererea pers&anei >ndrept(8ite: a tut&relui sau a curat&rului acesteia: a pers&anei c(reia i
s#a >ncredin8at sau i s#a dat >n plasament c&pilul
prin pr&cur( special(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 33
;0% Pr&cura special( la care se -ace re-erire la art. 0"6 alin. ;0% din le=e se emite p&trivit re=lement(ril&r le=ale >n
materie.
;!% Pr&cura special( care nu este emis( >n limba r&m?n( .i: dup( ca': ap&stila v&r -i traduse .i le=ali'ate.
;6% Pr&cura special( este valabil( 08 luni.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;!% Cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele prin care se d&vede.te >ndeplinirea c&ndi8iil&r prev('ute de
pre'enta le=e: se depune: >ncep?nd cu data >ndeplinirii acest&r c
a c(rei ra'( d&micilia'( pers&ana. Pentru pers&anele din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei
na8i&nale: cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele prin care se d&vede.te >ndeplinir
pre'enta le=e: se depune: >ncep?nd cu data >ndeplinirii acest&r c&ndi8ii: la casa de pensii sect&rial( c&mpetent(: >n
-unc8ie de ultimul l&c de munc(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 5
la n&rme

Nr. ......... din ......


Alin. ;!N0% al art. 0"! a -&st intr&dus de pct. ! al art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.
n care unul dintre indicat&rii prev('u8i la alin. ;!% are val&are ne=ativ(: la stabilirea val&rii
punctului de pensie se utili'ea'( indicat&rul cu val&are p&'itiv(.
Alin. ;6% al art. 0"! a -&st m&di-icat de pct. 0 al art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.
;7% @n situa8ia >n care indicat&rii prev('u8i la alin. ;!% au val&ri ne=ative: se p(strea'( ultima val&are a punctului
Alin. ;7% al art. 0"! a -&st m&di-icat de pct. 0 al art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 6 din !6 ianuarie !"06.
0: val&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata in-la8iei: la care se
adau=( 7D din cre.terea real( a salariului mediu brut: reali'ate pe anul precedent. Pr&centul din cre.terea real( a
salariului mediu brut: luat >n c&nsiderare la ma*&rarea anual( a val&rii punctului de pensie: se reduce =radual cu
;5% @ncep?nd cu anul !"6": val&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata in-la8iei reali'at(
;0% Pensia se ac&rd( la cererea pers&anei >ndrept(8ite: a tut&relui sau a curat&rului acesteia: a pers&anei c(reia i
a dat >n plasament c&pilul min&r: dup( ca': depus( pers&nal &ri prin mandatar desemnat
LLLLLLLLLL
la care se -ace re-erire la art. 0"6 alin. ;0% din le=e se emite p&trivit re=lement(ril&r le=ale >n
;!% Pr&cura special( care nu este emis( >n limba r&m?n( .i: dup( ca': ap&stila v&r -i traduse .i le=ali'ate.
abil( 08 luni.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;!% Cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele prin care se d&vede.te >ndeplinirea c&ndi8iil&r prev('ute de
pre'enta le=e: se depune: >ncep?nd cu data >ndeplinirii acest&r c&ndi8ii: la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n
a c(rei ra'( d&micilia'( pers&ana. Pentru pers&anele din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei
na8i&nale: cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele prin care se d&vede.te >ndeplinir
pre'enta le=e: se depune: >ncep?nd cu data >ndeplinirii acest&r c&ndi8ii: la casa de pensii sect&rial( c&mpetent(: >n
LLLLLLLLLL
Nr. ......... din ......

art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie
n care unul dintre indicat&rii prev('u8i la alin. ;!% are val&are ne=ativ(: la stabilirea val&rii
art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
;7% @n situa8ia >n care indicat&rii prev('u8i la alin. ;!% au val&ri ne=ative: se p(strea'( ultima val&are a punctului
art. I din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 0 din !! ianuarie !"06
0: val&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata in-la8iei: la care se
adau=( 7D din cre.terea real( a salariului mediu brut: reali'ate pe anul precedent. Pr&centul din cre.terea real( a
&rarea anual( a val&rii punctului de pensie: se reduce =radual cu
;5% @ncep?nd cu anul !"6": val&area punctului de pensie se ma*&rea'( anual cu 0""D din rata in-la8iei reali'at(
;0% Pensia se ac&rd( la cererea pers&anei >ndrept(8ite: a tut&relui sau a curat&rului acesteia: a pers&anei c(reia i
min&r: dup( ca': depus( pers&nal &ri prin mandatar desemnat
la care se -ace re-erire la art. 0"6 alin. ;0% din le=e se emite p&trivit re=lement(ril&r le=ale >n
;!% Pr&cura special( care nu este emis( >n limba r&m?n( .i: dup( ca': ap&stila v&r -i traduse .i le=ali'ate.
;!% Cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele prin care se d&vede.te >ndeplinirea c&ndi8iil&r prev('ute de
&ndi8ii: la casa terit&rial( de pensii c&mpetent(: >n
a c(rei ra'( d&micilia'( pers&ana. Pentru pers&anele din d&meniul ap(r(rii na8i&nale: &rdinii publice .i si=uran8ei
na8i&nale: cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele prin care se d&vede.te >ndeplinirea c&ndi8iil&r prev('ute de
pre'enta le=e: se depune: >ncep?nd cu data >ndeplinirii acest&r c&ndi8ii: la casa de pensii sect&rial( c&mpetent(: >n

CERERE
privind ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?r
anticipateFpensiei anticipate par8iale

C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii ..........

+ubsemnatul ;a% .............: av?nd c&dul numeric pers&nal ............ d&miciliat;(% >n l&calitatea ..........
nr. ......: bl. ....: sc. ....: et. ....: ap. ...: *ude8ul ......: p&ses&rFp&ses&are al;a% actului de identitate seria .... n
eliberat de ........ la data de ........: n(scut;(% la data de ...... >n l&calitateaF*ude8ul .......:
........: s&licit >nscrierea la pensie pentru limit( de v?rst(Fpensie anticipat(Fpensie anticipat( par8ial(.
@n acest sc&p depun urm(t&arele/
# carnet de munc( seria .......... nr. ......: >n &ri=inal .i c&pie1
# carnet de asi=ur(ri s&ciale seria ....... nr. .....: >n &ri=inal .i c&pie1
# livret militar seria ........ nr. ........: >n c&pie1
# buletinFcarte de identitate seria ........ nr. .......: >n c&pie1
# certi-icat de na.tere .iFsau certi-ica
# dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >n c&pii: sau adeverin8( de certi-icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
superi&r nr. ........ din .......1
# adeverin8( privind sp&rurile la salariu
# adeverin8( privind =rupa superi&ar(Fc&ndi8ii de munc( .........1
# alte acte pentru d&vedirea peri&adel&r de activitate .i a venituril&r reali'ate ....... .
)eclar pe pr&pria r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal
# suntFnu sunt asi=urat;(%1
# primescFnu primesc & alt( pensie sau a*ut&r s&cial
# primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii inte=rat sistemului public de pensii
# primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii neinte=rat sistemului public de pensii
# primescFnu primesc indemni'a8ie #
# primescFnu primesc indemni'a8ie de .&ma*1
# primescFnu primesc indemni'a8ie ac&rdat( pers&anel&r cu Candicap.
M( &bli= a anun8a: >n termen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
declarate mai sus.
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta c
>ncasate nele=al: sup&rt?nd ri=&rile le=ii.
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.


)ata ............ +emn(tura
.................


ANEGA 3
la n&rme

Nr. ....... din ......

CERERE
pentru ac&rdarea pensiei de invaliditate

C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii .........

+ubsemnatul;a% ............: av?nd c&dul numeric pers&nal ............: d&miciliat;(% >n l&calitatea ........: str. .........
......: bl. ....: sc. ....: et. ...: ap. ...: *ude8ul .....: p&ses&r
de ......... la data de .......: n(scut;(% la data de ........ >n l&calitateaF*ude8ul .......: -iul ;-iica% lui ........ .i a
s&licit >nscrierea la pensie de invaliditate.
privind ac&rdarea pensiei pentru limit( de v?rst(Fpensiei
anticipateFpensiei anticipate par8iale
C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii ..........
+ubsemnatul ;a% .............: av?nd c&dul numeric pers&nal ............ d&miciliat;(% >n l&calitatea ..........
nr. ......: bl. ....: sc. ....: et. ....: ap. ...: *ude8ul ......: p&ses&rFp&ses&are al;a% actului de identitate seria .... n
eliberat de ........ la data de ........: n(scut;(% la data de ...... >n l&calitateaF*ude8ul .......:
........: s&licit >nscrierea la pensie pentru limit( de v?rst(Fpensie anticipat(Fpensie anticipat( par8ial(.
carnet de munc( seria .......... nr. ......: >n &ri=inal .i c&pie1
carnet de asi=ur(ri s&ciale seria ....... nr. .....: >n &ri=inal .i c&pie1
livret militar seria ........ nr. ........: >n c&pie1
buletinFcarte de identitate seria ........ nr. .......: >n c&pie1
certi-icat de na.tere .iFsau certi-icate de c(s(t&rie seria ......... nr. ........: >n c&pie1
dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >n c&pii: sau adeverin8( de certi-icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
adeverin8( privind sp&rurile la salariu ............1
adeverin8( privind =rupa superi&ar(Fc&ndi8ii de munc( .........1
alte acte pentru d&vedirea peri&adel&r de activitate .i a venituril&r reali'ate ....... .
)eclar pe pr&pria r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii -alse: c(/
primescFnu primesc & alt( pensie sau a*ut&r s&cial # d&sar nr. ........1
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii inte=rat sistemului public de pensii
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii neinte=rat sistemului public de pensii
# d&sar nr. ........1
primescFnu primesc indemni'a8ie de .&ma*1
'a8ie ac&rdat( pers&anel&r cu Candicap.
M( &bli= a anun8a: >n termen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
>ncasate nele=al: sup&rt?nd ri=&rile le=ii.
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.
)ata ............ +emn(tura
Nr. ....... din ......
pentru ac&rdarea pensiei de invaliditate
tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii .........
+ubsemnatul;a% ............: av?nd c&dul numeric pers&nal ............: d&miciliat;(% >n l&calitatea ........: str. .........
......: bl. ....: sc. ....: et. ...: ap. ...: *ude8ul .....: p&ses&rFp&ses&are al;a% actului de identitate seria ....... nr. ......: eliberat
de ......... la data de .......: n(scut;(% la data de ........ >n l&calitateaF*ude8ul .......: -iul ;-iica% lui ........ .i a
ate.

+ubsemnatul ;a% .............: av?nd c&dul numeric pers&nal ............ d&miciliat;(% >n l&calitatea ..........: str. ..........
nr. ......: bl. ....: sc. ....: et. ....: ap. ...: *ude8ul ......: p&ses&rFp&ses&are al;a% actului de identitate seria .... nr. ......:
eliberat de ........ la data de ........: n(scut;(% la data de ...... >n l&calitateaF*ude8ul .......: -iul ;-iica% lui ......... .i al;a%
........: s&licit >nscrierea la pensie pentru limit( de v?rst(Fpensie anticipat(Fpensie anticipat( par8ial(.
te de c(s(t&rie seria ......... nr. ........: >n c&pie1
dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >n c&pii: sau adeverin8( de certi-icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
alte acte pentru d&vedirea peri&adel&r de activitate .i a venituril&r reali'ate ....... .
pentru declara8ii -alse: c(/
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii inte=rat sistemului public de pensii # d&sar nr. ........1
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii neinte=rat sistemului public de pensii # d&sar nr. ......1
M( &bli= a anun8a: >n termen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
erere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.
+ubsemnatul;a% ............: av?nd c&dul numeric pers&nal ............: d&miciliat;(% >n l&calitatea ........: str. .......... nr.
Fp&ses&are al;a% actului de identitate seria ....... nr. ......: eliberat
de ......... la data de .......: n(scut;(% la data de ........ >n l&calitateaF*ude8ul .......: -iul ;-iica% lui ........ .i al;a% .........:

@n acest sc&p depun urm(t&arele acte/
# carnet de munc( seria ........ nr. ......: >n &ri=inal .i c&pie1
# carnet de asi=ur(ri s&ciale seria ....... nr. .......: >n &ri=inal .i c&pie1
# livret militar seria ......... nr. .......: >n c&pie1
# buletinFcarte de identitate seria ....... nr. .......: >n c&pie1
# certi-icat de na.tere .iFsau certi-icate de c(s(t&rie seria ........ nr. .......: >n c&pie1
# dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >n c&pii: sau adeverin8a de certi-
superi&r nr. ........ din .......1
# adeverin8( privind sp&rurile la salariu ............1
# adeverin8( privind =rupa superi&ar(Fc&ndi8ii de munc( ........1
# alte acte pentru d&vedirea peri&adel&r de ac
# adeverin8( din care s( reias( data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc( sau:
dup( ca': data >ncet(rii calit(8ii de asi=urat ........1
# deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc(1
# FIAMFJP! pentru accident de munc(Fb&al( pr&-esi&nal( nr. ......... din ..........: >n c&pie.
)eclar pe pr&prie r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii -alse: c(/
# suntFnu sunt asi=urat;(%1
# primescFnu primesc & alt( pensie sau a*ut&r s&cial
# primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii inte=rat sistemului public de pensii
# primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii neinte=rat
# primescFnu primesc indemni'a8ie #
# primescFnu primesc indemni'a8ie de .&ma*1
# primescFnu primesc indemni'a8ie ac&rdat( pers&anel&r cu Candicap.
M( &bli= a anun8a: >n termen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
declarate mai sus.
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
>ncasate nele=al: sup&rt?nd ri=&rile le=ii.
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.


)ata .......... +emn(tura
.................

ANEGA 8
la n&rme

Nr. ........ din ......

CERERE
pentru ac&rdarea pensiei de urma.

C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii ............

+ubsemnatul;a% ..........: >n calitate de s&8 supravie8uit&rF-iuF-iic(Ftut&reFcurat&r: av?nd c&dul numeric pers&nal
..........: d&miciliat;(% >n l&calitatea .......: str. ...... nr. .....: bl. .....: sc. ....: et. ....: ap. ......: *ude8ul .
p&ses&r;p&ses&are% al;a% actului de identitate seria ....... nr. .......: eliberat;(% de ........ la data de ......: n(scut;(% la
data de ........ >n l&calitateaF*ude8ul ........: -iul ;-iica% lui ..... .i al;a% .......: s&licit >nscrierea la pensie de ur
sus8in(t&rul ........: decedat;(% la data de .......: >n calitate de asi=uratFpensi&nar: av?nd c&dul numeric pers&nal
..........Fd&sar pensie nr. .....: pentru titularii ;numele .i calitatea%/
0. ...................................................1
!. ...................................................1
6. ...................................................1
7. ...................................................1
. .................................................. .
@n acest sc&p depun urm(t&arele acte/
carnet de munc( seria ........ nr. ......: >n &ri=inal .i c&pie1
carnet de asi=ur(ri s&ciale seria ....... nr. .......: >n &ri=inal .i c&pie1
n c&pie1
buletinFcarte de identitate seria ....... nr. .......: >n c&pie1
certi-icat de na.tere .iFsau certi-icate de c(s(t&rie seria ........ nr. .......: >n c&pie1
dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >n c&pii: sau adeverin8a de certi-icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
adeverin8( privind sp&rurile la salariu ............1
adeverin8( privind =rupa superi&ar(Fc&ndi8ii de munc( ........1
alte acte pentru d&vedirea peri&adel&r de activitate .i a venituril&r reali'ate ........1
adeverin8( din care s( reias( data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc( sau:
dup( ca': data >ncet(rii calit(8ii de asi=urat ........1
(8ii de munc(1
FIAMFJP! pentru accident de munc(Fb&al( pr&-esi&nal( nr. ......... din ..........: >n c&pie.
)eclar pe pr&prie r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii -alse: c(/
primescFnu primesc & alt( pensie sau a*ut&r s&cial # d&sar nr. ........1
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii inte=rat sistemului public de pensii
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii neinte=rat sistemului public de pensii
# d&sar nr. .........1
primescFnu primesc indemni'a8ie de .&ma*1
primescFnu primesc indemni'a8ie ac&rdat( pers&anel&r cu Candicap.
ermen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
t?nd ri=&rile le=ii.
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.

Nr. ........ din ......
pentru ac&rdarea pensiei de urma.
C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii ............
itate de s&8 supravie8uit&rF-iuF-iic(Ftut&reFcurat&r: av?nd c&dul numeric pers&nal
..........: d&miciliat;(% >n l&calitatea .......: str. ...... nr. .....: bl. .....: sc. ....: et. ....: ap. ......: *ude8ul .
entitate seria ....... nr. .......: eliberat;(% de ........ la data de ......: n(scut;(% la
data de ........ >n l&calitateaF*ude8ul ........: -iul ;-iica% lui ..... .i al;a% .......: s&licit >nscrierea la pensie de ur
;(% la data de .......: >n calitate de asi=uratFpensi&nar: av?nd c&dul numeric pers&nal
..........Fd&sar pensie nr. .....: pentru titularii ;numele .i calitatea%/


icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
tivitate .i a venituril&r reali'ate ........1
adeverin8( din care s( reias( data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc( sau:
FIAMFJP! pentru accident de munc(Fb&al( pr&-esi&nal( nr. ......... din ..........: >n c&pie.
)eclar pe pr&prie r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii -alse: c(/
primescFnu primesc pensie din alt sistem de pensii inte=rat sistemului public de pensii # d&sar nr. .......1
sistemului public de pensii # d&sar nr. ......1
ermen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.
itate de s&8 supravie8uit&rF-iuF-iic(Ftut&reFcurat&r: av?nd c&dul numeric pers&nal
..........: d&miciliat;(% >n l&calitatea .......: str. ...... nr. .....: bl. .....: sc. ....: et. ....: ap. ......: *ude8ul .........:
entitate seria ....... nr. .......: eliberat;(% de ........ la data de ......: n(scut;(% la
data de ........ >n l&calitateaF*ude8ul ........: -iul ;-iica% lui ..... .i al;a% .......: s&licit >nscrierea la pensie de urma. dup(
;(% la data de .......: >n calitate de asi=uratFpensi&nar: av?nd c&dul numeric pers&nal

@n acest sc&p depun urm(t&arele acte/
# carnet de munc( seria ......... nr. .......: >n &ri=inal .i c&pie1
# carnet de asi=ur(ri s&ciale seria ....... nr. .......: >n &ri=inal .i c&pie1
# livret militar seria ......... nr. .........: >n c&pie1
# dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >
superi&r nr. ......... din ........1
# adeverin8a privind sp&rurile la salariu ...........1
# adeverin8a privind =rupa superi&ar(Fc&ndi8ii de munc( ..........1
# act d&vedit&r din care s( reias( cau'a decesului1
# FIAM: pentru decesul cau'at de accident de munc(: >n c&pie1
# JP! .i certi-icat medical c&nstatat&r al decesului: pentru decesul cau'at de b&al( pr&-esi&nal(:>n c&pie1
# certi-icat de deces seria .......... nr. ........: >n c&pie1
# act de stare civil( ;buletinFcarte de identitate: certi-icat de na.tere: certi-icat de c(s(t&rie%1
# adeverin8a de studii1
# deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc(1
# tal&n de plat( a pensiei sau c&pia deci'iei de pensie.

)ECLARAAIE

)eclar pe pr&pria r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii neadev(rate: c(/
# nu am s(v?r.it in-rac8iunea de &m&r sau tentativ( de &m&r asup
# nu sunt asi=urat1
# nu reali'e' venituri lunare mai mari de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut1
# primescFnu primesc indemni'a8ii prev('ute de le=i speciale
# primescFnu primesc & alt( pensie sau a*ut&r s&cial
# primescFnu primesc indemni'a8ie de .&ma*1
# nu s#a des-(cut c(s(t&ria cu sus8in(t&rul decedat1
# dup( decesul sus8in(t&rului nu m#am rec(s(t&rit.
M( &bli= ca la >mplinirea v?rstei de 05 ani .i la
0" 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii d&vada c&ntinu(rii studiil&r ;>n ca'ul c&piil&r urma.i%.
M( &bli= a anun8a: >n termen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii
declarate mai sus.
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
>ncasate nele=al: sup&rt?nd ri=&rile le=ii.
Am c&mpletat .i am citit cu aten8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.


)ata .......... +emn(tura
...............
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 35
;0% Actele la care se -ace re-erire la art. 0"6 alin. ;!% din le=e sunt: dup( ca'/
a% pentru pensia pentru limit( de v?rst(: anticipat( .i anticipat( par8ial(/
# cerere pentru >nscrierea la pensie ;ane9a nr. 5%1
# carnetul de munc( ;&ri=inal .i c&pie%1
# carnetul de munc( pentru membrii CAP ;&ri=inal .i c&pie%1
# carnetul de asi=ur(ri s&ciale pentru a=ricult&ri ;&ri=inal .i c&pie%1
# alte acte prev('ute de le=e privind vecCimea >n munc( sau vecCimea >n serviciu reali'at(1
# actele de stare civil( ale s&licitantului/ JIFCI: certi-icat de na.tere .i de c(s(t&rie ;&ri=inal .i c&pie%1
# livretul militar ;&ri=inal .i c&pie%1
# dipl&ma de abs&lvire a >nv(8(m?ntului universitar ;&ri=inal .i c&pie% .i adeverin8a din car
n&rmal(: peri&ada studiil&r .i -aptul c( acestea au -&st urmate la 'i1
# d&vada ecCival(rii de c(tre statul r&m?n a cursuril&r des-(.urate >n cadrul un&r institu8ii de >nv(8(m?nt
universitar din str(in(tate1
@n acest sc&p depun urm(t&arele acte/
arnet de munc( seria ......... nr. .......: >n &ri=inal .i c&pie1
carnet de asi=ur(ri s&ciale seria ....... nr. .......: >n &ri=inal .i c&pie1
livret militar seria ......... nr. .........: >n c&pie1
dipl&ma de studii .i -&aia matric&l(: >n c&pii: sau adeverin8a de certi-icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
adeverin8a privind sp&rurile la salariu ...........1
adeverin8a privind =rupa superi&ar(Fc&ndi8ii de munc( ..........1
dit&r din care s( reias( cau'a decesului1
FIAM: pentru decesul cau'at de accident de munc(: >n c&pie1
JP! .i certi-icat medical c&nstatat&r al decesului: pentru decesul cau'at de b&al( pr&-esi&nal(:>n c&pie1
...... nr. ........: >n c&pie1
act de stare civil( ;buletinFcarte de identitate: certi-icat de na.tere: certi-icat de c(s(t&rie%1
deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc(1
a pensiei sau c&pia deci'iei de pensie.
)eclar pe pr&pria r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii neadev(rate: c(/
nu am s(v?r.it in-rac8iunea de &m&r sau tentativ( de &m&r asupra sus8in(t&rului decedat1
nu reali'e' venituri lunare mai mari de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut1
primescFnu primesc indemni'a8ii prev('ute de le=i speciale # d&sar nr. .......1
sie sau a*ut&r s&cial # d&sar nr. .......1
primescFnu primesc indemni'a8ie de .&ma*1
a des-(cut c(s(t&ria cu sus8in(t&rul decedat1
am rec(s(t&rit.
M( &bli= ca la >mplinirea v?rstei de 05 ani .i la >nceperea -iec(rui an .c&larFuniversitar s( pre'int: >n termen de
0" 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii d&vada c&ntinu(rii studiil&r ;>n ca'ul c&piil&r urma.i%.
M( &bli= a anun8a: >n termen de 0 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii &rice scCimbare ce va surveni >n cele
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
>ncasate nele=al: sup&rt?nd ri=&rile le=ii.
8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.

;0% Actele la care se -ace re-erire la art. 0"6 alin. ;!% din le=e sunt: dup( ca'/
a% pentru pensia pentru limit( de v?rst(: anticipat( .i anticipat( par8ial(/
cerere pentru >nscrierea la pensie ;ane9a nr. 5%1
.i c&pie%1
carnetul de munc( pentru membrii CAP ;&ri=inal .i c&pie%1
carnetul de asi=ur(ri s&ciale pentru a=ricult&ri ;&ri=inal .i c&pie%1
alte acte prev('ute de le=e privind vecCimea >n munc( sau vecCimea >n serviciu reali'at(1
actele de stare civil( ale s&licitantului/ JIFCI: certi-icat de na.tere .i de c(s(t&rie ;&ri=inal .i c&pie%1
dipl&ma de abs&lvire a >nv(8(m?ntului universitar ;&ri=inal .i c&pie% .i adeverin8a din car
n&rmal(: peri&ada studiil&r .i -aptul c( acestea au -&st urmate la 'i1
d&vada ecCival(rii de c(tre statul r&m?n a cursuril&r des-(.urate >n cadrul un&r institu8ii de >nv(8(m?nt

n c&pii: sau adeverin8a de certi-icare a peri&adel&r de studii >nv(8(m?nt
JP! .i certi-icat medical c&nstatat&r al decesului: pentru decesul cau'at de b&al( pr&-esi&nal(:>n c&pie1
act de stare civil( ;buletinFcarte de identitate: certi-icat de na.tere: certi-icat de c(s(t&rie%1
)eclar pe pr&pria r(spundere: sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal pentru declara8ii neadev(rate: c(/
ra sus8in(t&rului decedat1
>nceperea -iec(rui an .c&larFuniversitar s( pre'int: >n termen de
0" 'ile: casei terit&rialeFsect&riale de pensii d&vada c&ntinu(rii studiil&r ;>n ca'ul c&piil&r urma.i%.
&rice scCimbare ce va surveni >n cele
@n ca'ul >n care nu >mi v&i respecta declara8ia asumat( prin pre'enta cerere: m( &bli= s( restitui inte=ral sumele
8ie c&n8inutul declara8iei de mai sus: dup( care am semnat.
alte acte prev('ute de le=e privind vecCimea >n munc( sau vecCimea >n serviciu reali'at(1
actele de stare civil( ale s&licitantului/ JIFCI: certi-icat de na.tere .i de c(s(t&rie ;&ri=inal .i c&pie%1
dipl&ma de abs&lvire a >nv(8(m?ntului universitar ;&ri=inal .i c&pie% .i adeverin8a din care s( re'ulte durata
d&vada ecCival(rii de c(tre statul r&m?n a cursuril&r des-(.urate >n cadrul un&r institu8ii de >nv(8(m?nt

# adeverin8a privind sp&rurile cu caracter permanent re=lementate prin le=e sau prin c&ntractul
c&lectivFindividual de munc( ;&ri=inal%1
# adeverin8a privind c&ndi8iile de munc( de&sebite: speciale .iFsau alte c&ndi8ii ;&ri=inal%1
# pr&cura special(: pentru mandatar ;
# acte pentru d&vedirea calit(8ii de bene-iciar al
recun&.tin8ei -a8( de er&ii#martiri .i lupt(t&rii care au c&ntribuit la vict&ria Rev&lu8iei
0<8<: precum .i -a8( de pers&anele care .i
antic&muniste de la Jra.&v din n&iembrie 0<83 nr. 670F!""7: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are1
# d&vada >ncet(rii calit(8ii de asi=urat >n ca'ul >nscrierii la pensie anticipat( sau pensie anticipat( par8ial(:
pentru pers&anele care: la data s&licit(rii: nu mai au calitatea de asi=urat ;&ri=inal%1
# adeverin8( care s( ateste peri&adele de activitate reali'ate
# alte acte >nt&cmite p&trivit prevederil&r le=ale prin care se d&vedesc elemente necesare stabilirii drepturil&r de
pensie1
b% pentru pensia de invaliditate/
# cerere pentru >nscrierea la pensie ;ane9a
# actele men8i&nate la lit. a%1
# deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( ;&ri=inal%1
# adeverin8a din care s( re'ulte data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc(Fc&pia
ultimului certi-icat de c&ncediu medical sau: dup( ca': adeverin8( din care s( re'ulte data >ncet(rii calit(8ii de
asi=urat ;&ri=inal%1
# c&pie a -&rmularului pentru >nre=istrarea accidentului de munc( ;FIAM% sau c&pie a -i.ei de declarare a ca'ului
de b&al( pr&-esi&nal( JP! pentru accident de munc(: respectiv b&al( pr&-esi&nal(1
c% pentru pensia de urma./
# cerere pentru >nscrierea la pensie ;ane9a nr. 8%1
# actele men8i&nate la lit. a%: pentru ca'urile >n care sus8in(t&rul decedat nu avea calitatea de pensi&nar1
# actele de stare civil( ale urma.il&r .i ale repre'entantului le=al: dup( ca' ;&ri=inal .i c&pie%1
# deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( ;&ri=inal%1
# deci'ia de pensieFtal&n de plat( a pensiil&r: pentru ca'urile >n care sus8in(t&rul deceda
pensi&nar ;c&pie%1
# adeverin8a de studii: >n ca'ul urma.il&r c&pii >n v?rst( de peste 05 ani ;&ri=inal%1
# actul d&vedit&r al cau'ei decesului: cu e9cep8ia situa8iil&r >n care sus8in(t&rul decedat avea calitatea de
pensi&nar ;c&pie%1
# c&pie FIAM: pentru decesul cau'at de accident de munc(1
# c&pie JP! .i c&pie certi-icat medical c&nstatat&r al decesului: pentru decesul cau'at de b&al( pr&-esi&nal(.
;!% @n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: vecCimea >n serviciu: respectiv veniturile
reali'ate lunar: necesare determin(rii sta=iului de c&ti'are .i puncta*ului lunar: pentru peri&adele anteri&are datei
de 0 ianuarie !"00: p&t -i d&vedite cu adever
d&cumente d&vedit&are a-late >n p(strarea structuril&r militareFde8in(t&are de -&nduri de arCiv(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;6% @n aplicarea instrumentel&r *uridic
d&miciliate >n str(in(tate p&t transmite cererea prin care s&licit( pensie din sistemul public de pensii: >mpreun( cu
actele prin care se d&vede.te >ndeplinirea c&ndi8iil&r prev('ute de pre
c&mpetent(: >n -unc8ie de ultimul l&c >n care au -&st asi=urate >n R&m?nia: respectiv la casa de pensii sect&rial(
c&mpetent(.
;7% Cererea de pensi&nare: depus( c&n-&rm prevederil&r alin. ;!% sau ;6%: p&ate -i
depus#&: p?n( la emiterea deci'iei de pensi&nare.
;% Pentru cadrele militare .i -unc8i&narii publici cu statut special din sistemul administra8iei penitenciare care
apar8in Ministerului Qusti8iei: +erviciului de Pr&tec8ie .i
Telec&munica8ii +peciale: cererile de pensi&nare se depun la casele de pensii sect&riale care -unc8i&nea'( >n
sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .
In-&rma8ii: dup( ca': p&trivit pr&t&c&alel&r >ncCeiate >ntre acestea.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
sp&rurile cu caracter permanent re=lementate prin le=e sau prin c&ntractul
c&lectivFindividual de munc( ;&ri=inal%1
adeverin8a privind c&ndi8iile de munc( de&sebite: speciale .iFsau alte c&ndi8ii ;&ri=inal%1
pr&cura special(: pentru mandatar ;&ri=inal .i c&pie%1
acte pentru d&vedirea calit(8ii de bene-iciar al )ecretului#le=e nr. 008F0<<": republicat: .iFsau al Le=ii
martiri .i lupt(t&rii care au c&ntribuit la vict&ria Rev&lu8iei
0<8<: precum .i -a8( de pers&anele care .i#au *ert-it via8a sau au avut de su-erit >n urma rev&ltei muncit&re.ti
antic&muniste de la Jra.&v din n&iembrie 0<83 nr. 670F!""7: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are1
t(rii calit(8ii de asi=urat >n ca'ul >nscrierii la pensie anticipat( sau pensie anticipat( par8ial(:
pentru pers&anele care: la data s&licit(rii: nu mai au calitatea de asi=urat ;&ri=inal%1
adeverin8( care s( ateste peri&adele de activitate reali'ate dup( data de 0 ianuarie !"00 ;&ri=inal%1
alte acte >nt&cmite p&trivit prevederil&r le=ale prin care se d&vedesc elemente necesare stabilirii drepturil&r de
cerere pentru >nscrierea la pensie ;ane9a nr. 3%1
deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( ;&ri=inal%1
adeverin8a din care s( re'ulte data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc(Fc&pia
iu medical sau: dup( ca': adeverin8( din care s( re'ulte data >ncet(rii calit(8ii de
c&pie a -&rmularului pentru >nre=istrarea accidentului de munc( ;FIAM% sau c&pie a -i.ei de declarare a ca'ului
accident de munc(: respectiv b&al( pr&-esi&nal(1
cerere pentru >nscrierea la pensie ;ane9a nr. 8%1
actele men8i&nate la lit. a%: pentru ca'urile >n care sus8in(t&rul decedat nu avea calitatea de pensi&nar1
actele de stare civil( ale urma.il&r .i ale repre'entantului le=al: dup( ca' ;&ri=inal .i c&pie%1
deci'ia medical( asupra capacit(8ii de munc( ;&ri=inal%1
deci'ia de pensieFtal&n de plat( a pensiil&r: pentru ca'urile >n care sus8in(t&rul deceda
adeverin8a de studii: >n ca'ul urma.il&r c&pii >n v?rst( de peste 05 ani ;&ri=inal%1
actul d&vedit&r al cau'ei decesului: cu e9cep8ia situa8iil&r >n care sus8in(t&rul decedat avea calitatea de
c&pie FIAM: pentru decesul cau'at de accident de munc(1
c&pie JP! .i c&pie certi-icat medical c&nstatat&r al decesului: pentru decesul cau'at de b&al( pr&-esi&nal(.
'ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: vecCimea >n serviciu: respectiv veniturile
reali'ate lunar: necesare determin(rii sta=iului de c&ti'are .i puncta*ului lunar: pentru peri&adele anteri&are datei
de 0 ianuarie !"00: p&t -i d&vedite cu adeverin8e eliberate: p&trivit le=ii: >n temeiul statel&r de plat( sau al alt&r
d&cumente d&vedit&are a-late >n p(strarea structuril&r militareFde8in(t&are de -&nduri de arCiv(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;6% @n aplicarea instrumentel&r *uridice cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte: pers&anele
d&miciliate >n str(in(tate p&t transmite cererea prin care s&licit( pensie din sistemul public de pensii: >mpreun( cu
actele prin care se d&vede.te >ndeplinirea c&ndi8iil&r prev('ute de pre'enta le=e: la casa terit&rial( de pensii
c&mpetent(: >n -unc8ie de ultimul l&c >n care au -&st asi=urate >n R&m?nia: respectiv la casa de pensii sect&rial(
;7% Cererea de pensi&nare: depus( c&n-&rm prevederil&r alin. ;!% sau ;6%: p&ate -i
&: p?n( la emiterea deci'iei de pensi&nare.
;% Pentru cadrele militare .i -unc8i&narii publici cu statut special din sistemul administra8iei penitenciare care
apar8in Ministerului Qusti8iei: +erviciului de Pr&tec8ie .i Pa'(: +erviciului de In-&rma8ii E9terne .i +erviciului de
Telec&munica8ii +peciale: cererile de pensi&nare se depun la casele de pensii sect&riale care -unc8i&nea'( >n
sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .
In-&rma8ii: dup( ca': p&trivit pr&t&c&alel&r >ncCeiate >ntre acestea.
LLLLLLLLLL

sp&rurile cu caracter permanent re=lementate prin le=e sau prin c&ntractul
adeverin8a privind c&ndi8iile de munc( de&sebite: speciale .iFsau alte c&ndi8ii ;&ri=inal%1
: republicat: .iFsau al Le=ii
martiri .i lupt(t&rii care au c&ntribuit la vict&ria Rev&lu8iei r&m?ne din )ecembrie
au *ert-it via8a sau au avut de su-erit >n urma rev&ltei muncit&re.ti
antic&muniste de la Jra.&v din n&iembrie 0<83 nr. 670F!""7: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are1
t(rii calit(8ii de asi=urat >n ca'ul >nscrierii la pensie anticipat( sau pensie anticipat( par8ial(:
pentru pers&anele care: la data s&licit(rii: nu mai au calitatea de asi=urat ;&ri=inal%1
dup( data de 0 ianuarie !"00 ;&ri=inal%1
alte acte >nt&cmite p&trivit prevederil&r le=ale prin care se d&vedesc elemente necesare stabilirii drepturil&r de
adeverin8a din care s( re'ulte data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc(Fc&pia
iu medical sau: dup( ca': adeverin8( din care s( re'ulte data >ncet(rii calit(8ii de
c&pie a -&rmularului pentru >nre=istrarea accidentului de munc( ;FIAM% sau c&pie a -i.ei de declarare a ca'ului

actele men8i&nate la lit. a%: pentru ca'urile >n care sus8in(t&rul decedat nu avea calitatea de pensi&nar1
actele de stare civil( ale urma.il&r .i ale repre'entantului le=al: dup( ca' ;&ri=inal .i c&pie%1
deci'ia de pensieFtal&n de plat( a pensiil&r: pentru ca'urile >n care sus8in(t&rul decedat avea calitatea de
adeverin8a de studii: >n ca'ul urma.il&r c&pii >n v?rst( de peste 05 ani ;&ri=inal%1
actul d&vedit&r al cau'ei decesului: cu e9cep8ia situa8iil&r >n care sus8in(t&rul decedat avea calitatea de
c&pie JP! .i c&pie certi-icat medical c&nstatat&r al decesului: pentru decesul cau'at de b&al( pr&-esi&nal(.
'ute la art. 5 alin. ;0% pct. I lit. c% din le=e: vecCimea >n serviciu: respectiv veniturile
reali'ate lunar: necesare determin(rii sta=iului de c&ti'are .i puncta*ului lunar: pentru peri&adele anteri&are datei
in8e eliberate: p&trivit le=ii: >n temeiul statel&r de plat( sau al alt&r
d&cumente d&vedit&are a-late >n p(strarea structuril&r militareFde8in(t&are de -&nduri de arCiv(.
e cu caracter interna8i&nal la care R&m?nia este parte: pers&anele
d&miciliate >n str(in(tate p&t transmite cererea prin care s&licit( pensie din sistemul public de pensii: >mpreun( cu
'enta le=e: la casa terit&rial( de pensii
c&mpetent(: >n -unc8ie de ultimul l&c >n care au -&st asi=urate >n R&m?nia: respectiv la casa de pensii sect&rial(
;7% Cererea de pensi&nare: depus( c&n-&rm prevederil&r alin. ;!% sau ;6%: p&ate -i retras( de pers&ana care a
;% Pentru cadrele militare .i -unc8i&narii publici cu statut special din sistemul administra8iei penitenciare care
Pa'(: +erviciului de In-&rma8ii E9terne .i +erviciului de
Telec&munica8ii +peciale: cererile de pensi&nare se depun la casele de pensii sect&riale care -unc8i&nea'( >n
sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de

. NORMA !"F"6F!"00
ART. 37
;0% Cererea de pensi&nare: >ns&8it( de actele d&vedit&are: se depune la casa de pensii c&mpetent( terit&rial >n
-unc8ie de d&miciliul s&licitantului: >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare.
;!% +&licitantul p&ate -i pers&ana >ndrept(8it(: tut&rel
>ncredin8at sau i s#a dat >n plasament c&pilul min&r: precum .i mandatarul: desemnat prin pr&cur( special(: >n
situa8ia >n care este mandatat .i s( >ncase'e drepturile de pensie.
;6% @n situa8ia pers&anel&r care au reali'at cel pu8in sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate: cererea de
pensi&nare: >ns&8it( de actele d&vedit&are: se depune ast-el/
a% la unitatea militar(Finspect&ratul *ude8eanFstructura sau direc8ia *ude8ean( de in-&rma8ii: dup(
a -(cut parte pers&ana la data trecerii >n re'erv( sau direct >n retra=ereF>ncet(rii rap&rturil&r de serviciu &dat( cu
>ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a unei pensii1
b% la centrul militar '&nalF*ude8eanFde sect&r: unitatea militar(Fi
*ude8ean( de in-&rma8ii: dup( ca': din ra'a de d&miciliu a urma.il&r pensi&naril&r militari deceda8i &ri la casa de
pensii sect&rial(.
;7% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;6%: cererea de pensi&nare: >ns
>n termen de 0 'ile de la data depunerii: la casa de pensii sect&rial( c&mpetent(: >n -unc8ie de ultimul l&c de
munc( la care a reali'at sta=iile de c&ti'are >n specialitate.
;% @n situa8ia pers&anel&r care au reali'at sta=ii de c&ti'are >n specialitate: actele d&vedit&are se s&licit( de c(tre
pers&ana interesat( de la centrul militar '&nalF*ude8eanFde sect&r: unitatea militar(Finspect&ratul
*ude8eanFstructura sau direc8ia *ude8ean( de in-&rma8ii: din care a
sau direct >n retra=ereF>ncet(rii rap&rturil&r de serviciu: dup( ca'.
;5% @n ca'ul pers&anel&r stabilite >n state cu care R&m?nia aplic( instrumente *uridice cu caracter interna8i&nal:
re=imul de depunere a cererii .i a actel&r d&vedit&are respect( disp&'i8iile prev('ute >n aceste instrumente
*uridice.
;3% Prin d&miciliul pers&anei s&licitante se >n8ele=e l&cul unde & pers&an( >.i are l&cuin8a stat&rnic( sau
principal( .i se d&vede.te cu actul de iden
;8% @n situa8ia >n care data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare c&incide cu & 'i de s(rb(t&are le=al(: de repa&s
s(pt(m?nal sau c?nd serviciul este suspendat: cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele necesare: se p&ate
depune >n prima 'i lucr(t&are ce urmea'(: -iind c&nsiderat( depus( >n termen. Termenele prev('ute de le=e pentru
depunerea .i s&lu8i&narea cereril&r de pensi&nare se s&c&tesc pe 'ile ,libere,: >n sensul c( nu se iau >n calcul 'iua
c?nd >ncep s( cur=( .i nici 'iua >n care s
de s(rb(t&are le=al(: de repaus s(pt(m?nal sau c?nd serviciul este suspendat: termenul se va prelun=i p?n( la
s-?r.itul 'ilei lucr(t&are ce urmea'(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0"7
;0% @n sistemul public de pensii: pensiile se cuvin de la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute de pre'enta le=e: >n
-unc8ie de cate=&ria de pensie s&licitat(.
;!% Pensiile se stabilesc prin deci'ie a casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale: dup( ca': emis(
>n c&ndi8iile prev('ute de pre'enta le=e: .i se ac&rd( de la data >nre=istr(rii cererii.
;6% @n -unc8ie de elementele speci-ice -iec(rei cate=&rii de pensie: pensiile se a
urmea'(/
a% de la data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc( sau: dup( ca': de la data
>ncet(rii calit(8ii de asi=urat: cu e9cep8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;!%: dac(
termen de 6" de 'ile de la data emiterii deci'iei medicale de >ncadrare >ntr
pensiei de invaliditate1
b% din prima 'i a lunii urm(t&are celei >n care a avut l&c decesul: dac( cererea
'ile de la data decesului: >n situa8ia pensiei de urma. ac&rdate pers&anei al c(rei sus8in(t&r era pensi&nar: la data
decesului1
c% de la data decesului: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n termen de 6" de 'ile de la ac
pensiei de urma. ac&rdate pers&anei al c(rei sus8in(t&r nu era pensi&nar: la data decesului1
de pensi&nare: >ns&8it( de actele d&vedit&are: se depune la casa de pensii c&mpetent( terit&rial >n
-unc8ie de d&miciliul s&licitantului: >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare.
;!% +&licitantul p&ate -i pers&ana >ndrept(8it(: tut&rele acesteia: curat&rul acesteia: pers&ana c(reia i s
a dat >n plasament c&pilul min&r: precum .i mandatarul: desemnat prin pr&cur( special(: >n
situa8ia >n care este mandatat .i s( >ncase'e drepturile de pensie.
s&anel&r care au reali'at cel pu8in sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate: cererea de
pensi&nare: >ns&8it( de actele d&vedit&are: se depune ast-el/
a% la unitatea militar(Finspect&ratul *ude8eanFstructura sau direc8ia *ude8ean( de in-&rma8ii: dup(
a -(cut parte pers&ana la data trecerii >n re'erv( sau direct >n retra=ereF>ncet(rii rap&rturil&r de serviciu &dat( cu
>ndeplinirea c&ndi8iil&r de ac&rdare a unei pensii1
b% la centrul militar '&nalF*ude8eanFde sect&r: unitatea militar(Finspect&ratul *ude8eanFstructura sau direc8ia
*ude8ean( de in-&rma8ii: dup( ca': din ra'a de d&miciliu a urma.il&r pensi&naril&r militari deceda8i &ri la casa de
;7% Pentru pers&anele prev('ute la alin. ;6%: cererea de pensi&nare: >ns&8it( de actele d&vedit&are: se transmite:
>n termen de 0 'ile de la data depunerii: la casa de pensii sect&rial( c&mpetent(: >n -unc8ie de ultimul l&c de
munc( la care a reali'at sta=iile de c&ti'are >n specialitate.
au reali'at sta=ii de c&ti'are >n specialitate: actele d&vedit&are se s&licit( de c(tre
pers&ana interesat( de la centrul militar '&nalF*ude8eanFde sect&r: unitatea militar(Finspect&ratul
*ude8eanFstructura sau direc8ia *ude8ean( de in-&rma8ii: din care a -(cut parte pers&ana la data trecerii >n re'erv(
sau direct >n retra=ereF>ncet(rii rap&rturil&r de serviciu: dup( ca'.
;5% @n ca'ul pers&anel&r stabilite >n state cu care R&m?nia aplic( instrumente *uridice cu caracter interna8i&nal:
e a cererii .i a actel&r d&vedit&are respect( disp&'i8iile prev('ute >n aceste instrumente
;3% Prin d&miciliul pers&anei s&licitante se >n8ele=e l&cul unde & pers&an( >.i are l&cuin8a stat&rnic( sau
principal( .i se d&vede.te cu actul de identitate.
;8% @n situa8ia >n care data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare c&incide cu & 'i de s(rb(t&are le=al(: de repa&s
s(pt(m?nal sau c?nd serviciul este suspendat: cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele necesare: se p&ate
ucr(t&are ce urmea'(: -iind c&nsiderat( depus( >n termen. Termenele prev('ute de le=e pentru
depunerea .i s&lu8i&narea cereril&r de pensi&nare se s&c&tesc pe 'ile ,libere,: >n sensul c( nu se iau >n calcul 'iua
c?nd >ncep s( cur=( .i nici 'iua >n care s#au s-?r.it. @n situa8ia >n care ultima 'i este & 'i nelucr(t&are: respectiv 'i
de s(rb(t&are le=al(: de repaus s(pt(m?nal sau c?nd serviciul este suspendat: termenul se va prelun=i p?n( la
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n sistemul public de pensii: pensiile se cuvin de la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute de pre'enta le=e: >n
-unc8ie de cate=&ria de pensie s&licitat(.
a casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale: dup( ca': emis(
>n c&ndi8iile prev('ute de pre'enta le=e: .i se ac&rd( de la data >nre=istr(rii cererii.
;6% @n -unc8ie de elementele speci-ice -iec(rei cate=&rii de pensie: pensiile se ac&rd( .i de la & alt( dat(: dup( cum
a% de la data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc( sau: dup( ca': de la data
>ncet(rii calit(8ii de asi=urat: cu e9cep8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;!%: dac(
termen de 6" de 'ile de la data emiterii deci'iei medicale de >ncadrare >ntr#un =rad de invaliditate: >n situa8ia
b% din prima 'i a lunii urm(t&are celei >n care a avut l&c decesul: dac( cererea a -&st depus( >n termen de 6" de
'ile de la data decesului: >n situa8ia pensiei de urma. ac&rdate pers&anei al c(rei sus8in(t&r era pensi&nar: la data
c% de la data decesului: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n termen de 6" de 'ile de la ac
pensiei de urma. ac&rdate pers&anei al c(rei sus8in(t&r nu era pensi&nar: la data decesului1

de pensi&nare: >ns&8it( de actele d&vedit&are: se depune la casa de pensii c&mpetent( terit&rial >n
-unc8ie de d&miciliul s&licitantului: >ncep?nd cu data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare.
e acesteia: curat&rul acesteia: pers&ana c(reia i s#a
a dat >n plasament c&pilul min&r: precum .i mandatarul: desemnat prin pr&cur( special(: >n
s&anel&r care au reali'at cel pu8in sta=iul minim de c&ti'are >n specialitate: cererea de
a% la unitatea militar(Finspect&ratul *ude8eanFstructura sau direc8ia *ude8ean( de in-&rma8ii: dup( ca': din care
a -(cut parte pers&ana la data trecerii >n re'erv( sau direct >n retra=ereF>ncet(rii rap&rturil&r de serviciu &dat( cu
nspect&ratul *ude8eanFstructura sau direc8ia
*ude8ean( de in-&rma8ii: dup( ca': din ra'a de d&miciliu a urma.il&r pensi&naril&r militari deceda8i &ri la casa de
&8it( de actele d&vedit&are: se transmite:
>n termen de 0 'ile de la data depunerii: la casa de pensii sect&rial( c&mpetent(: >n -unc8ie de ultimul l&c de
au reali'at sta=ii de c&ti'are >n specialitate: actele d&vedit&are se s&licit( de c(tre
pers&ana interesat( de la centrul militar '&nalF*ude8eanFde sect&r: unitatea militar(Finspect&ratul
-(cut parte pers&ana la data trecerii >n re'erv(
;5% @n ca'ul pers&anel&r stabilite >n state cu care R&m?nia aplic( instrumente *uridice cu caracter interna8i&nal:
e a cererii .i a actel&r d&vedit&are respect( disp&'i8iile prev('ute >n aceste instrumente
;3% Prin d&miciliul pers&anei s&licitante se >n8ele=e l&cul unde & pers&an( >.i are l&cuin8a stat&rnic( sau
;8% @n situa8ia >n care data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare c&incide cu & 'i de s(rb(t&are le=al(: de repa&s
s(pt(m?nal sau c?nd serviciul este suspendat: cererea de pensi&nare: >mpreun( cu actele necesare: se p&ate
ucr(t&are ce urmea'(: -iind c&nsiderat( depus( >n termen. Termenele prev('ute de le=e pentru
depunerea .i s&lu8i&narea cereril&r de pensi&nare se s&c&tesc pe 'ile ,libere,: >n sensul c( nu se iau >n calcul 'iua
s-?r.it. @n situa8ia >n care ultima 'i este & 'i nelucr(t&are: respectiv 'i
de s(rb(t&are le=al(: de repaus s(pt(m?nal sau c?nd serviciul este suspendat: termenul se va prelun=i p?n( la
;0% @n sistemul public de pensii: pensiile se cuvin de la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r prev('ute de pre'enta le=e: >n
a casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale: dup( ca': emis(

c&rd( .i de la & alt( dat(: dup( cum
a% de la data >ncet(rii pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate temp&rar( de munc( sau: dup( ca': de la data
>ncet(rii calit(8ii de asi=urat: cu e9cep8ia asi=ura8il&r prev('u8i la art. 5 alin. ;!%: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n
un =rad de invaliditate: >n situa8ia
a -&st depus( >n termen de 6" de
'ile de la data decesului: >n situa8ia pensiei de urma. ac&rdate pers&anei al c(rei sus8in(t&r era pensi&nar: la data
c% de la data decesului: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n termen de 6" de 'ile de la aceast( dat(: >n situa8ia
pensiei de urma. ac&rdate pers&anei al c(rei sus8in(t&r nu era pensi&nar: la data decesului1

d% de la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n termen de 6" de 'ile de la
aceast( dat(: >n situa8ia pensiei de urma. ac&rdate pers&anei care >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e:
re-erit&are la v?rsta standard de pensi&nare: ulteri&r decesului sus8in(t&rului.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 063
;0% Cererile >nre=istrate .i nes&lu8i&nate p?n( la data intr(rii >n vi=&are a le=ii se s&lu8i&nea'( cu respectarea
prevederil&r le=ale >n vi=&are la data descCiderii drepturil&r de pensi
;!% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >nainte de intrarea >n vi=&are a le=ii: prin care se s&licit( pensii de urma.:
stabilite din pensii >n plat( ai c(r&r titulari au decedat >n luna decembrie !"0": drepturile de pensie de urma. se
stabilesc p&trivit le=isla8iei anteri&are .i se pl(tesc >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
ART. 068
;0% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >n luna ianuarie !"00: cu respectarea termenel&r prev('ute la art. 0"7 alin.
;6% lit. b%#d% din le=e: prin care se s&licit
drepturile de pensie de urma. se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;!% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >n luna ianuarie !"00: cu respectare
lit. a% din le=e: prin care se s&licit( pensii de invaliditate: >ncetarea pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate
temp&rar( de munc( sau: dup( ca': >ncetarea calit(8ii de asi=urat av?nd l&c >n luna decembrie !"0
pensie se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;6% @n situa8ia cereril&r prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: >nre=istrate cu dep(.irea termenel&r prev('ute la art. 0"7
alin. ;6% din le=e: drepturile de pensie de urma. sau: dup( ca': de invaliditate se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii:
>ncep?nd cu data >nre=istr(rii cereril&r.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0"
@n sistemul public de pensii: pensiile se pl(tesc de la data ac&rd(rii:
pensii sau a casei de pensii sect&riale: dup( ca': cu e9cep8ia pensiei anticipate .i a pensiei anticipate par8iale: care
se pl(tesc de la data >ncet(rii calit(8ii de asi=urat.
ART. 0"5
;0% Admiterea sau respin=erea cererii de pensi&nare se -ace prin deci'ie emis( de casa terit&rial( de pensii:
respectiv de casa de pensii sect&rial(: >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii.
;!% )eci'ia prev('ut( la alin. ;0% cuprinde temeiurile de -apt .i de drept >n ba'a c(r&ra se admite sau se respin=e
cererea de pensi&nare.
;6% @n termen de 6" de 'ile de la c&municare: deci'ia de pensie p&ate -i anulat( la cererea titularului.
;7% )eci'ia casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale se c&munic( pers&anei care a s&licitat
pensi&narea: >n termen de 'ile de la data emiterii.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 3
Admiterea sau respin=erea cererii de pensi&nare se -ace prin deci'ie emis( de casa terit&rial( de pensii: respectiv
de casa de pensii sect&rial(: >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii la institu8ia c&
casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale se c&munic( pers&anei care a s&licitat pensi&narea: prin
scris&are rec&mandat( cu c&n-irmare de primire: >n termen de 'ile de la data emiterii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0"3
;0% @n situa8ia >n care: ulteri&r stabilirii .iFsau pl(8ii drepturil&r de pensie: se c&nstat( di-eren8e >ntre sumele
stabilite .iFsau pl(tite .i cele le=al cuvenite: casa terit&rial( de pensii: respectiv casa de pensii sect&rial(
din &-iciu sau la s&licitarea pensi&narului: m&di-ic(rile ce se impun: prin deci'ie de revi'uire.
;!% +umele re'ultate >n urma aplic(rii prevederil&r alin. ;0% se ac&rd( sau se recuperea'(: dup( ca': >n cadrul
termenului =eneral de prescrip8ie: calculat de la data c&nstat(rii di-eren8el&r.
d% de la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n termen de 6" de 'ile de la
itua8ia pensiei de urma. ac&rdate pers&anei care >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e:
re-erit&are la v?rsta standard de pensi&nare: ulteri&r decesului sus8in(t&rului.
LLLLLLLLLL
;0% Cererile >nre=istrate .i nes&lu8i&nate p?n( la data intr(rii >n vi=&are a le=ii se s&lu8i&nea'( cu respectarea
prevederil&r le=ale >n vi=&are la data descCiderii drepturil&r de pensie.
;!% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >nainte de intrarea >n vi=&are a le=ii: prin care se s&licit( pensii de urma.:
stabilite din pensii >n plat( ai c(r&r titulari au decedat >n luna decembrie !"0": drepturile de pensie de urma. se
vit le=isla8iei anteri&are .i se pl(tesc >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;0% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >n luna ianuarie !"00: cu respectarea termenel&r prev('ute la art. 0"7 alin.
d% din le=e: prin care se s&licit( pensii de urma. ai c(r&r titulari au decedat >n luna decembrie !"0":
drepturile de pensie de urma. se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;!% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >n luna ianuarie !"00: cu respectarea termenului prev('ut la art. 0"7 alin. ;6%
lit. a% din le=e: prin care se s&licit( pensii de invaliditate: >ncetarea pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate
temp&rar( de munc( sau: dup( ca': >ncetarea calit(8ii de asi=urat av?nd l&c >n luna decembrie !"0
pensie se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;6% @n situa8ia cereril&r prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: >nre=istrate cu dep(.irea termenel&r prev('ute la art. 0"7
nsie de urma. sau: dup( ca': de invaliditate se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii:
>ncep?nd cu data >nre=istr(rii cereril&r.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
@n sistemul public de pensii: pensiile se pl(tesc de la data ac&rd(rii: stabilit( prin deci'ie a casei terit&riale de
pensii sau a casei de pensii sect&riale: dup( ca': cu e9cep8ia pensiei anticipate .i a pensiei anticipate par8iale: care
se pl(tesc de la data >ncet(rii calit(8ii de asi=urat.
;0% Admiterea sau respin=erea cererii de pensi&nare se -ace prin deci'ie emis( de casa terit&rial( de pensii:
respectiv de casa de pensii sect&rial(: >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii.
la alin. ;0% cuprinde temeiurile de -apt .i de drept >n ba'a c(r&ra se admite sau se respin=e
;6% @n termen de 6" de 'ile de la c&municare: deci'ia de pensie p&ate -i anulat( la cererea titularului.
iale de pensii sau a casei de pensii sect&riale se c&munic( pers&anei care a s&licitat
pensi&narea: >n termen de 'ile de la data emiterii.
LLLLLLLLLL
Admiterea sau respin=erea cererii de pensi&nare se -ace prin deci'ie emis( de casa terit&rial( de pensii: respectiv
de casa de pensii sect&rial(: >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii la institu8ia c&
casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale se c&munic( pers&anei care a s&licitat pensi&narea: prin
scris&are rec&mandat( cu c&n-irmare de primire: >n termen de 'ile de la data emiterii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n situa8ia >n care: ulteri&r stabilirii .iFsau pl(8ii drepturil&r de pensie: se c&nstat( di-eren8e >ntre sumele
stabilite .iFsau pl(tite .i cele le=al cuvenite: casa terit&rial( de pensii: respectiv casa de pensii sect&rial(
din &-iciu sau la s&licitarea pensi&narului: m&di-ic(rile ce se impun: prin deci'ie de revi'uire.
;!% +umele re'ultate >n urma aplic(rii prevederil&r alin. ;0% se ac&rd( sau se recuperea'(: dup( ca': >n cadrul
ie: calculat de la data c&nstat(rii di-eren8el&r.

d% de la data >ndeplinirii c&ndi8iil&r de pensi&nare: dac( cererea a -&st >nre=istrat( >n termen de 6" de 'ile de la
itua8ia pensiei de urma. ac&rdate pers&anei care >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e:
;0% Cererile >nre=istrate .i nes&lu8i&nate p?n( la data intr(rii >n vi=&are a le=ii se s&lu8i&nea'( cu respectarea
;!% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >nainte de intrarea >n vi=&are a le=ii: prin care se s&licit( pensii de urma.:
stabilite din pensii >n plat( ai c(r&r titulari au decedat >n luna decembrie !"0": drepturile de pensie de urma. se
vit le=isla8iei anteri&are .i se pl(tesc >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
;0% @n situa8ia cereril&r >nre=istrate >n luna ianuarie !"00: cu respectarea termenel&r prev('ute la art. 0"7 alin.
( pensii de urma. ai c(r&r titulari au decedat >n luna decembrie !"0":
drepturile de pensie de urma. se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii: >ncep?nd cu data de 0 ianuarie !"00.
a termenului prev('ut la art. 0"7 alin. ;6%
lit. a% din le=e: prin care se s&licit( pensii de invaliditate: >ncetarea pl(8ii indemni'a8iei pentru incapacitate
temp&rar( de munc( sau: dup( ca': >ncetarea calit(8ii de asi=urat av?nd l&c >n luna decembrie !"0": drepturile de
;6% @n situa8ia cereril&r prev('ute la alin. ;0% .i ;!%: >nre=istrate cu dep(.irea termenel&r prev('ute la art. 0"7
nsie de urma. sau: dup( ca': de invaliditate se stabilesc p&trivit n&ii le=isla8ii:
stabilit( prin deci'ie a casei terit&riale de
pensii sau a casei de pensii sect&riale: dup( ca': cu e9cep8ia pensiei anticipate .i a pensiei anticipate par8iale: care
;0% Admiterea sau respin=erea cererii de pensi&nare se -ace prin deci'ie emis( de casa terit&rial( de pensii:
respectiv de casa de pensii sect&rial(: >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii.
la alin. ;0% cuprinde temeiurile de -apt .i de drept >n ba'a c(r&ra se admite sau se respin=e
;6% @n termen de 6" de 'ile de la c&municare: deci'ia de pensie p&ate -i anulat( la cererea titularului.
iale de pensii sau a casei de pensii sect&riale se c&munic( pers&anei care a s&licitat
Admiterea sau respin=erea cererii de pensi&nare se -ace prin deci'ie emis( de casa terit&rial( de pensii: respectiv
de casa de pensii sect&rial(: >n termen de 7 de 'ile de la data >nre=istr(rii cererii la institu8ia c&mpetent(. )eci'ia
casei terit&riale de pensii sau a casei de pensii sect&riale se c&munic( pers&anei care a s&licitat pensi&narea: prin
scris&are rec&mandat( cu c&n-irmare de primire: >n termen de 'ile de la data emiterii.
;0% @n situa8ia >n care: ulteri&r stabilirii .iFsau pl(8ii drepturil&r de pensie: se c&nstat( di-eren8e >ntre sumele
stabilite .iFsau pl(tite .i cele le=al cuvenite: casa terit&rial( de pensii: respectiv casa de pensii sect&rial( &perea'(:
din &-iciu sau la s&licitarea pensi&narului: m&di-ic(rile ce se impun: prin deci'ie de revi'uire.
;!% +umele re'ultate >n urma aplic(rii prevederil&r alin. ;0% se ac&rd( sau se recuperea'(: dup( ca': >n cadrul

;6% Pensia p&ate -i recalculat( prin ad(u=area venituril&r .iFsau a sta=iil&r de c&ti'are: prev('ute de le=e:
neval&ri-icate la stabilirea acesteia.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 36
@n situa8iile prev('ute la art. 0"3 alin. ;6% .i ;7% din le=e: la determinarea puncta*ului mediu anual c&respun'(t&r
peri&adei ad(u=ate se au >n vedere sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e: precum .i la
art. 5#< din le=e: dup( ca'.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;7% Pensi&narii pentru limit( de v?rst( care: dup( da
s&licita recalcularea pensiei: >n c&ndi8iile le=ii.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 36
@n situa8iile prev('ute la art. 0"3 alin. ;6% .i ;7% din le=e: la determinarea puncta*ului mediu anual c&respun'(t&r
peri&adei ad(u=ate se au >n vedere sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e: precum .i la
art. 5#< din le=e: dup( ca'.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;% +umele re'ultate >n urma aplic(rii prevederil&r alin. ;6% .i ;7% se ac&rd( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n
care a -&st >nre=istrat( s&licitarea.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 067
;0% Pensia p&ate -i recalculat(: la cerere: prin ad(u=area venituril&r .iFsau a sta=iil&r de c&ti'are neval&ri-icate l
stabilirea acesteia.
;!% Pensia pentru limit( de v?rst( p&ate -i recalculat(: la cerere: prin ad(u=area sta=iil&r de c&ti'are reali'ate
dup( data >nscrierii la pensie.
;6% La recalcularea pensiil&r pentru limit( de v?rst(
le=ii: se utili'ea'( sta=iul c&mplet de c&ti'are avut >n vedere la stabilirea pensiei.
;7% La recalcularea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale >n c&ndi8iile alin. ;0%: stabilite
anteri&are intr(rii >n vi=&are a le=ii: se calculea'( puncta*ul mediu anual a-erent sta=iuluiFvenituril&r ad(u=ate
p&trivit le=ii .i se men8ine pr&centul de diminuare: luat >n calcul la stabilirea pensiei anticipate par8iale.
;% La recalcularea pensiil&r de invaliditate >n c&ndi8iile alin. ;0%: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n
vi=&are a le=ii: se calculea'( puncta*ul mediu anual a-erent sta=iuluiFvenituril&r ad(u=ate p&trivit le=ii: iar
puncta*ul a-erent sta=iului p&ten8ial se determin( cu respectarea c&ndi8iil&r .i m&dalit(8ii de calcul de la ultima
deci'ie de stabilireFm&di-icare a drepturil&r de pensie.
;5% Pensia p&ate -i recalculat(: la cerere: >n ca'ul depunerii un&r declara8ii recti-icative: de natur(
veniturile .iFsau sta=iile de c&ti'are val&ri-icate ini8ial la stabilirea acesteia.
;3% )repturile recalculate p&trivit alin. ;0%
>nre=istrat( s&licitarea.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0"8
;0% @n sistemul public de pensii plata pensiei se -ace lunar.
;!% Pensia se pl(te.te pers&nal titularului: tut&relui sau curat&rului acestuia: pers&anei c(reia i s
&ri i s#a dat >n plasament c&pilul urma. sau: dup( ca': mandatarului desemnat prin pr&cur( special(.
ART. 0"<
;6% Pensia p&ate -i recalculat( prin ad(u=area venituril&r .iFsau a sta=iil&r de c&ti'are: prev('ute de le=e:
LLLLLLLLLL
@n situa8iile prev('ute la art. 0"3 alin. ;6% .i ;7% din le=e: la determinarea puncta*ului mediu anual c&respun'(t&r
te se au >n vedere sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e: precum .i la
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;7% Pensi&narii pentru limit( de v?rst( care: dup( data >nscrierii la pensie: reali'ea'( sta=iu de c&ti'are: p&t
s&licita recalcularea pensiei: >n c&ndi8iile le=ii.
LLLLLLLLLL
@n situa8iile prev('ute la art. 0"3 alin. ;6% .i ;7% din le=e: la determinarea puncta*ului mediu anual c&respun'(t&r
peri&adei ad(u=ate se au >n vedere sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e: precum .i la
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;% +umele re'ultate >n urma aplic(rii prevederil&r alin. ;6% .i ;7% se ac&rd( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n
LLLLLLLLLL
;0% Pensia p&ate -i recalculat(: la cerere: prin ad(u=area venituril&r .iFsau a sta=iil&r de c&ti'are neval&ri-icate l
;!% Pensia pentru limit( de v?rst( p&ate -i recalculat(: la cerere: prin ad(u=area sta=iil&r de c&ti'are reali'ate
;6% La recalcularea pensiil&r pentru limit( de v?rst(: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are a
le=ii: se utili'ea'( sta=iul c&mplet de c&ti'are avut >n vedere la stabilirea pensiei.
;7% La recalcularea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale >n c&ndi8iile alin. ;0%: stabilite
anteri&are intr(rii >n vi=&are a le=ii: se calculea'( puncta*ul mediu anual a-erent sta=iuluiFvenituril&r ad(u=ate
p&trivit le=ii .i se men8ine pr&centul de diminuare: luat >n calcul la stabilirea pensiei anticipate par8iale.
a recalcularea pensiil&r de invaliditate >n c&ndi8iile alin. ;0%: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n
vi=&are a le=ii: se calculea'( puncta*ul mediu anual a-erent sta=iuluiFvenituril&r ad(u=ate p&trivit le=ii: iar
lui p&ten8ial se determin( cu respectarea c&ndi8iil&r .i m&dalit(8ii de calcul de la ultima
deci'ie de stabilireFm&di-icare a drepturil&r de pensie.
;5% Pensia p&ate -i recalculat(: la cerere: >n ca'ul depunerii un&r declara8ii recti-icative: de natur(
veniturile .iFsau sta=iile de c&ti'are val&ri-icate ini8ial la stabilirea acesteia.
;3% )repturile recalculate p&trivit alin. ;0%#;5% se ac&rd( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st
LLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% @n sistemul public de pensii plata pensiei se -ace lunar.
;!% Pensia se pl(te.te pers&nal titularului: tut&relui sau curat&rului acestuia: pers&anei c(reia i s
a. sau: dup( ca': mandatarului desemnat prin pr&cur( special(.

;6% Pensia p&ate -i recalculat( prin ad(u=area venituril&r .iFsau a sta=iil&r de c&ti'are: prev('ute de le=e:
@n situa8iile prev('ute la art. 0"3 alin. ;6% .i ;7% din le=e: la determinarea puncta*ului mediu anual c&respun'(t&r
te se au >n vedere sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e: precum .i la
ta >nscrierii la pensie: reali'ea'( sta=iu de c&ti'are: p&t
@n situa8iile prev('ute la art. 0"3 alin. ;6% .i ;7% din le=e: la determinarea puncta*ului mediu anual c&respun'(t&r
peri&adei ad(u=ate se au >n vedere sta=iile c&mplete de c&ti'are prev('ute >n ane9ele nr. .i 5 la le=e: precum .i la
;% +umele re'ultate >n urma aplic(rii prevederil&r alin. ;6% .i ;7% se ac&rd( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n
;0% Pensia p&ate -i recalculat(: la cerere: prin ad(u=area venituril&r .iFsau a sta=iil&r de c&ti'are neval&ri-icate la
;!% Pensia pentru limit( de v?rst( p&ate -i recalculat(: la cerere: prin ad(u=area sta=iil&r de c&ti'are reali'ate
: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n vi=&are a
;7% La recalcularea pensiil&r anticipate .i anticipate par8iale >n c&ndi8iile alin. ;0%: stabilite p&trivit le=isla8iei
anteri&are intr(rii >n vi=&are a le=ii: se calculea'( puncta*ul mediu anual a-erent sta=iuluiFvenituril&r ad(u=ate
p&trivit le=ii .i se men8ine pr&centul de diminuare: luat >n calcul la stabilirea pensiei anticipate par8iale.
a recalcularea pensiil&r de invaliditate >n c&ndi8iile alin. ;0%: stabilite p&trivit le=isla8iei anteri&are intr(rii >n
vi=&are a le=ii: se calculea'( puncta*ul mediu anual a-erent sta=iuluiFvenituril&r ad(u=ate p&trivit le=ii: iar
lui p&ten8ial se determin( cu respectarea c&ndi8iil&r .i m&dalit(8ii de calcul de la ultima
;5% Pensia p&ate -i recalculat(: la cerere: >n ca'ul depunerii un&r declara8ii recti-icative: de natur( a m&di-ica
;5% se ac&rd( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st
;!% Pensia se pl(te.te pers&nal titularului: tut&relui sau curat&rului acestuia: pers&anei c(reia i s#a >ncredin8at
a. sau: dup( ca': mandatarului desemnat prin pr&cur( special(.

;0% Plata pensiei se -ace: >n -unc8ie de &p8iunea pensi&narului: prin mandat p&.tal: >n c&nt curent sau >n c&nt de
card: >n c&ndi8iile stabilite prin c&nven8iile >ncCeiate >
,P&.ta R&m?n(, # +.A. sau: dup( ca': >ntre CNPP: casele de pensii sect&riale .i b(nci.
;!% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i >n situa8ia cel&rlalte drepturi b(ne.ti pentru stabilirea .i plat
c&mpeten8a revine: p&trivit le=ii: casel&r terit&riale de pensii sau casel&r de pensii sect&riale.
;6% Casele terit&riale de pensii .i casele de pensii sect&riale transmit lunar: la d&miciliul bene-iciaril&r din
R&m?nia: prin C&mpania Na8i&nal( ,P&.ta R&m?n(,
;!%: indi-erent de m&dalitatea de plat( pentru care au &ptat bene-iciarii acest&ra.
ART. 00"
;0% CCeltuielile cu transmiterea c(tre bene-iciari a drepturil&r prev('
cu transmiterea tal&anel&r de plat( la d&miciliul bene-iciaril&r din R&m?nia se sup&rt( din bu=etele din care se
-inan8ea'( drepturile respective .i se determin( dup( cum urmea'(/
a% prin aplicarea unui pr&cent asupra sumel&r pl(tite: >n situa8ia >n care acCitarea drepturil&r se -ace la
d&miciliul bene-iciaril&r1
b% prin stabilirea unui tari-: pentru un tal&n: >n situa8ia >n care bene-iciarii au &ptat pentru plata >n c&nt curent
sau >n c&nt de card .i c(r&ra li se transmite la d&miciliu numai tal&nul de plat(1
c% prin stabilirea unui c&misi&n bancar: ne=&ciabil: >n situa8ia >n care plata drepturil&r se -ace >n c&nt curent sau
>n c&nt de card.
;!% Pr&centul .i tari-ul prev('ute la alin. ;0% lit.
stat.
;6% Pr&centul prev('ut la alin. ;0% lit. a% se stabile.te ast-el >nc?t cCeltuielile t&tale de transmitere s( nu
dep(.easc( 0D din val&area t&tal( a sumel&r pl(tite.
;7% C&misi&nul bancar prev('ut la alin. ;0% lit. c% se stabile.te ast-el >nc?t cCeltuielile t&tale de transmitere s( nu
dep(.easc( ":0D din val&area t&tal( a sumel&r pl(tite.
ART. 000
;0% Jene-iciarii drepturil&r b(ne.ti stabilite de casele terit&riale de
au d&miciliul >n R&m?nia: p&t &pta pentru trans-erul >n str(in(tate al acest&r drepturi: >n c&ndi8iile le=ii.
;!% Presta8iile de asi=ur(ri s&ciale cuvenite bene-iciaril&r stabili8i >n str(in(tate: a-ere
art. 0< alin. ;!%: p&t -i trans-erate >n alte 8(ri: >n c&ndi8iile re=lementate prin instrumente *uridice cu caracter
interna8i&nal la care R&m?nia este parte: >n m&neda 8(ril&r respective sau >ntr
c&nvenit.
;6% CCeltuielile =enerate de trans-erul >n str(in(tate al presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: inclusiv c&misi&anele de
scCimb valutar: se sup&rt( de bene-iciar: cu e9cep8ia pl(8il&r care intr( sub inciden8a
2uvernului nr. 006F!""< privind serviciile de plat(: apr&bat( cu m&di-ic(ri prin
acest&ra din urm( c&misi&anele -iind sup&rtate: pr&p&r8i&nal: de c(tre bene-iciar .i de c(tr
pensii: respectiv de c(tre casele sect&riale de pensii.
;7% CCeltuielile =enerate de trans-erul din str(in(tate al presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: cuvenite .i ne>ncasate:
se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. 00!
Pr&cedurile re-erit&are la e-ectuarea &pera8iunil&r de plat( a drepturil&r b(ne.ti se apr&b( prin &rdine ale
c&nduc(t&ril&r CNPP .i ai casel&r de pensii sect&riale.
ART. 006
;0% @n sistemul public de pensii: plata pensiei >ncetea'(
dintre urm(t&arele cau'e/
a% pensi&narul a decedat1
b% pensi&narul nu mai >ndepline.te c&ndi8iile le=ale >n temeiul c(r&ra i
c% pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%: precum .i cel prev('ut la art. 85 alin.
;0% .i#au red&b?ndit capacitatea de munc(: p&trivit le=ii1
d% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul de urma. prev('ut la art. 87
sau cel prev('ut la art. 85 alin. ;0% nu s#
e% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
sau cel prev('ut la art. 85 alin. ;0% nu s#
-% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
sau cel prev('ut la art. 85 alin. ;0% nu a mai urmat pr&=ramele recuperat&rii prev('ute la art. 80 alin. ;0%1
;0% Plata pensiei se -ace: >n -unc8ie de &p8iunea pensi&narului: prin mandat p&.tal: >n c&nt curent sau >n c&nt de
card: >n c&ndi8iile stabilite prin c&nven8iile >ncCeiate >ntre CNPP: casele de pensii sect&riale .i C&mpania Na8i&nal(
+.A. sau: dup( ca': >ntre CNPP: casele de pensii sect&riale .i b(nci.
;!% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i >n situa8ia cel&rlalte drepturi b(ne.ti pentru stabilirea .i plat
c&mpeten8a revine: p&trivit le=ii: casel&r terit&riale de pensii sau casel&r de pensii sect&riale.
;6% Casele terit&riale de pensii .i casele de pensii sect&riale transmit lunar: la d&miciliul bene-iciaril&r din
( ,P&.ta R&m?n(, # +.A.: tal&anele de plat( a drepturil&r prev('ute la alin. ;0% .i
;!%: indi-erent de m&dalitatea de plat( pentru care au &ptat bene-iciarii acest&ra.
;0% CCeltuielile cu transmiterea c(tre bene-iciari a drepturil&r prev('ute la art. 0"< alin. ;0% .i ;!%: precum .i cele
cu transmiterea tal&anel&r de plat( la d&miciliul bene-iciaril&r din R&m?nia se sup&rt( din bu=etele din care se
-inan8ea'( drepturile respective .i se determin( dup( cum urmea'(/
pr&cent asupra sumel&r pl(tite: >n situa8ia >n care acCitarea drepturil&r se -ace la
b% prin stabilirea unui tari-: pentru un tal&n: >n situa8ia >n care bene-iciarii au &ptat pentru plata >n c&nt curent
c(r&ra li se transmite la d&miciliu numai tal&nul de plat(1
c% prin stabilirea unui c&misi&n bancar: ne=&ciabil: >n situa8ia >n care plata drepturil&r se -ace >n c&nt curent sau
;!% Pr&centul .i tari-ul prev('ute la alin. ;0% lit. a% .i b% se stabilesc prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de
;6% Pr&centul prev('ut la alin. ;0% lit. a% se stabile.te ast-el >nc?t cCeltuielile t&tale de transmitere s( nu
dep(.easc( 0D din val&area t&tal( a sumel&r pl(tite.
i&nul bancar prev('ut la alin. ;0% lit. c% se stabile.te ast-el >nc?t cCeltuielile t&tale de transmitere s( nu
dep(.easc( ":0D din val&area t&tal( a sumel&r pl(tite.
;0% Jene-iciarii drepturil&r b(ne.ti stabilite de casele terit&riale de pensii .i de casele de pensii sect&riale: care nu
au d&miciliul >n R&m?nia: p&t &pta pentru trans-erul >n str(in(tate al acest&r drepturi: >n c&ndi8iile le=ii.
;!% Presta8iile de asi=ur(ri s&ciale cuvenite bene-iciaril&r stabili8i >n str(in(tate: a-ere
art. 0< alin. ;!%: p&t -i trans-erate >n alte 8(ri: >n c&ndi8iile re=lementate prin instrumente *uridice cu caracter
interna8i&nal la care R&m?nia este parte: >n m&neda 8(ril&r respective sau >ntr#& alt( m&ned( asupra c(reia s
;6% CCeltuielile =enerate de trans-erul >n str(in(tate al presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: inclusiv c&misi&anele de
scCimb valutar: se sup&rt( de bene-iciar: cu e9cep8ia pl(8il&r care intr( sub inciden8a
privind serviciile de plat(: apr&bat( cu m&di-ic(ri prin Le=ea nr. 0<3F!"0"
acest&ra din urm( c&misi&anele -iind sup&rtate: pr&p&r8i&nal: de c(tre bene-iciar .i de c(tr
pensii: respectiv de c(tre casele sect&riale de pensii.
;7% CCeltuielile =enerate de trans-erul din str(in(tate al presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: cuvenite .i ne>ncasate:
se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
Pr&cedurile re-erit&are la e-ectuarea &pera8iunil&r de plat( a drepturil&r b(ne.ti se apr&b( prin &rdine ale
c&nduc(t&ril&r CNPP .i ai casel&r de pensii sect&riale.
;0% @n sistemul public de pensii: plata pensiei >ncetea'( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a intervenit una
b% pensi&narul nu mai >ndepline.te c&ndi8iile le=ale >n temeiul c(r&ra i#a -&st ac&rdat( pensia1
&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%: precum .i cel prev('ut la art. 85 alin.
au red&b?ndit capacitatea de munc(: p&trivit le=ii1
d% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul de urma. prev('ut la art. 87
#a pre'entat: din m&tive imputabile lui: la revi'uirea medical( &bli=at&rie1
e% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
#a pre'entat: din m&tive imputabile lui: la c&nv&carea prev('ut( la art. 8"1
-% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
5 alin. ;0% nu a mai urmat pr&=ramele recuperat&rii prev('ute la art. 80 alin. ;0%1

;0% Plata pensiei se -ace: >n -unc8ie de &p8iunea pensi&narului: prin mandat p&.tal: >n c&nt curent sau >n c&nt de
ntre CNPP: casele de pensii sect&riale .i C&mpania Na8i&nal(
+.A. sau: dup( ca': >ntre CNPP: casele de pensii sect&riale .i b(nci.
;!% Prevederile alin. ;0% se aplic( .i >n situa8ia cel&rlalte drepturi b(ne.ti pentru stabilirea .i plata c(r&ra
c&mpeten8a revine: p&trivit le=ii: casel&r terit&riale de pensii sau casel&r de pensii sect&riale.
;6% Casele terit&riale de pensii .i casele de pensii sect&riale transmit lunar: la d&miciliul bene-iciaril&r din
+.A.: tal&anele de plat( a drepturil&r prev('ute la alin. ;0% .i
ute la art. 0"< alin. ;0% .i ;!%: precum .i cele
cu transmiterea tal&anel&r de plat( la d&miciliul bene-iciaril&r din R&m?nia se sup&rt( din bu=etele din care se
pr&cent asupra sumel&r pl(tite: >n situa8ia >n care acCitarea drepturil&r se -ace la
b% prin stabilirea unui tari-: pentru un tal&n: >n situa8ia >n care bene-iciarii au &ptat pentru plata >n c&nt curent
c% prin stabilirea unui c&misi&n bancar: ne=&ciabil: >n situa8ia >n care plata drepturil&r se -ace >n c&nt curent sau
a% .i b% se stabilesc prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de
;6% Pr&centul prev('ut la alin. ;0% lit. a% se stabile.te ast-el >nc?t cCeltuielile t&tale de transmitere s( nu
i&nul bancar prev('ut la alin. ;0% lit. c% se stabile.te ast-el >nc?t cCeltuielile t&tale de transmitere s( nu
pensii .i de casele de pensii sect&riale: care nu
au d&miciliul >n R&m?nia: p&t &pta pentru trans-erul >n str(in(tate al acest&r drepturi: >n c&ndi8iile le=ii.
;!% Presta8iile de asi=ur(ri s&ciale cuvenite bene-iciaril&r stabili8i >n str(in(tate: a-erente drepturil&r prev('ute la
art. 0< alin. ;!%: p&t -i trans-erate >n alte 8(ri: >n c&ndi8iile re=lementate prin instrumente *uridice cu caracter
& alt( m&ned( asupra c(reia s#a
;6% CCeltuielile =enerate de trans-erul >n str(in(tate al presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: inclusiv c&misi&anele de
scCimb valutar: se sup&rt( de bene-iciar: cu e9cep8ia pl(8il&r care intr( sub inciden8a Ord&nan8ei de ur=en8( a
Le=ea nr. 0<3F!"0": >n ca'ul
acest&ra din urm( c&misi&anele -iind sup&rtate: pr&p&r8i&nal: de c(tre bene-iciar .i de c(tre casele terit&riale de
;7% CCeltuielile =enerate de trans-erul din str(in(tate al presta8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: cuvenite .i ne>ncasate:
Pr&cedurile re-erit&are la e-ectuarea &pera8iunil&r de plat( a drepturil&r b(ne.ti se apr&b( prin &rdine ale
>ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a intervenit una
a -&st ac&rdat( pensia1
&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%: precum .i cel prev('ut la art. 85 alin.
d% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul de urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
a pre'entat: din m&tive imputabile lui: la revi'uirea medical( &bli=at&rie1
e% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
a pre'entat: din m&tive imputabile lui: la c&nv&carea prev('ut( la art. 8"1
-% au e9pirat 0! luni de la data la care pensi&narul de invaliditate: pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c%
5 alin. ;0% nu a mai urmat pr&=ramele recuperat&rii prev('ute la art. 80 alin. ;0%1

=% c&pilul: bene-iciar al unei pensii de urma.: a >mplinit v?rsta de !5 de ani: cu e9cep8ia situa8iei prev('ute la art.
87 lit. c%1
C% pensi&narul urma. a -&st c&ndamnat: printr
de &m&r sau tentativ( de &m&r: c&mis( asupra sus8in(t&rului.
;!% M&di-ic(rile intervenite >n starea civil( a pers&anei: de natur( s( c&nduc( la >ncetarea pl(8ii pensiei: >n
c&n-&rmitate cu prevederile alin. ;0% lit. a%: se c&munic( de Ministerul Administra8iei .i Internel&r: prin )irec8ia
pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate.
;6% Instan8ele *udec(t&re.ti au &bli=a8ia s( c&munice: >n scris: in-&rma8
pl(8ii pensiei: >n termen de 0" 'ile de la data r(m?nerii de-initive a C&t(r?rii pr&nun8ate >n situa8ia prev('ut( la
alin. ;0% lit. C%: casei terit&riale de pensii: respectiv casei de pensii sect&riale >n eviden8ele c
c&ndamnat.
ART. 007
;0% @n sistemul public de pensii: plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a intervenit
una dintre urm(t&arele cau'e/
a% pensi&narul .i#a stabilit d&miciliul pe terit&riul altui stat: cu care R&m?nia a >ncCeiat c&nven8ie de
recipr&citate >n d&meniul asi=ur(ril&r s&ciale: dac(: p&trivit prevederil&r acesteia: pensia se pl(te.te de c(tre
cel(lalt stat1
b% pensi&narul: bene-iciar al unei pensii antic
dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II sau IH: cu e9cep8ia c&nsilieril&r l&cali sau *ude8eni1
c% pensi&narul de invaliditate sau pensi&narul urma. prev('ut la art. 87
nu se pre'int( la revi'uirea medical( &bli=at&rie sau la c&nv&carea Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i
Recuperare a Capacit(8ii de Munc(: a centrel&r re=i&nale de e9perti'( medical( a capacit(8ii d
c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&
.i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii1
d% pensi&narul de invaliditate nu mai urmea'( pr&=ramele recuperat&rii: >n
asi=ur(ril&r s&ciale: prev('ute la art. 80 alin. ;0%1
e% pensi&narul de invaliditate: >ncadrat >n =radul I sau II: se re=(se.te >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5
alin. ;0% pct. I: II sau IH: cu e9cep8ia c&nsilier
-% pensi&narul de invaliditate: >ncadrat >n =radul III: se re=(se.te >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin.
;0% pct. I sau II: dep(.ind *um(tate din pr&=ramul n&rmal de lucru al l&cului de munc( respectiv1
=% pensi&narul urma.: prev('ut la art. 87 lit. a%: a >mplinit v?rsta de 05 ani .i nu -ace d&vada c&ntinu(rii
studiil&r1
C% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: reali'ea'( venituri brute lunare pentru care: p&trivit
le=ii: asi=urarea este &bli=at&rie: dac( acestea sunt mai mari de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut prev('ut la
art. 66 alin. ;%1
i% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: s
*% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii din s
p&trivit le=ii: din acela.i sistem: sau dintr
E% pensi&narul nu mai >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e: re-erit&a
;!% @n situa8ia c&pilului: bene-iciar al unei pensii de urma.: >n c&ndi8iile prev('ute la art. 87 lit. b%: care nu -ace
d&vada c&ntinu(rii studiil&r: plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu data de 0 &ct&mbrie a anului
;6% Plata indemni'a8iei pentru >ns&8it&r prev('ute la art. 33 alin. ;0% se suspend( pe peri&ada >n care pensi&narul
este internat >ntr#& institu8ie de asisten8( s&cial( sau >ntr
suprave=Cere .i >n=ri*ire permanente: cu e9cep8ia situa8iil&r >n care pensi&narul este nev('(t&r.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 3<
;0% @n vederea aplic(rii art. 007 alin. ;6% din le=e: institu8ia de asisten8( s&cial( sau unitatea medical( speciali'at(
care internea'( pensi&narii de invaliditate =radul I are &bli=a8ia s( c&munice casei terit&rialeFsect&riale de pensii
peri&ada >n care ace.tia se a-l( sub suprave=Cere .i >n=ri*ire permanent(: >n termen de 0 'ile de la internare.
C&municarea nu este necesar( >n ca'ul nev('(t&ril&r.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( >n ca'ul institu8iil&r de asisten8( s&cial( sau unit(8il&r
c&nstituite e9clusiv pe ba'( de -&nduri private.
=% c&pilul: bene-iciar al unei pensii de urma.: a >mplinit v?rsta de !5 de ani: cu e9cep8ia situa8iei prev('ute la art.
amnat: printr#& C&t(r?re *udec(t&reasc( r(mas( de-initiv(: pentru in-rac8iunea
de &m&r sau tentativ( de &m&r: c&mis( asupra sus8in(t&rului.
;!% M&di-ic(rile intervenite >n starea civil( a pers&anei: de natur( s( c&nduc( la >ncetarea pl(8ii pensiei: >n
c&n-&rmitate cu prevederile alin. ;0% lit. a%: se c&munic( de Ministerul Administra8iei .i Internel&r: prin )irec8ia
pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate.
;6% Instan8ele *udec(t&re.ti au &bli=a8ia s( c&munice: >n scris: in-&rma8iile de natur( s( c&nduc( la >ncetarea
pl(8ii pensiei: >n termen de 0" 'ile de la data r(m?nerii de-initive a C&t(r?rii pr&nun8ate >n situa8ia prev('ut( la
alin. ;0% lit. C%: casei terit&riale de pensii: respectiv casei de pensii sect&riale >n eviden8ele c
;0% @n sistemul public de pensii: plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a intervenit
&miciliul pe terit&riul altui stat: cu care R&m?nia a >ncCeiat c&nven8ie de
recipr&citate >n d&meniul asi=ur(ril&r s&ciale: dac(: p&trivit prevederil&r acesteia: pensia se pl(te.te de c(tre
b% pensi&narul: bene-iciar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate par8iale: se re=(se.te >n una
dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II sau IH: cu e9cep8ia c&nsilieril&r l&cali sau *ude8eni1
c% pensi&narul de invaliditate sau pensi&narul urma. prev('ut la art. 87 lit. c% &ri cel prev('ut la art. 85 alin. ;0%
nu se pre'int( la revi'uirea medical( &bli=at&rie sau la c&nv&carea Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i
Recuperare a Capacit(8ii de Munc(: a centrel&r re=i&nale de e9perti'( medical( a capacit(8ii d
c&misiil&r centrale de e9perti'( medic&#militar( ale Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei
.i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii1
d% pensi&narul de invaliditate nu mai urmea'( pr&=ramele recuperat&rii: >nt&cmite de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale: prev('ute la art. 80 alin. ;0%1
e% pensi&narul de invaliditate: >ncadrat >n =radul I sau II: se re=(se.te >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5
alin. ;0% pct. I: II sau IH: cu e9cep8ia c&nsilieril&r l&cali sau *ude8eni1
-% pensi&narul de invaliditate: >ncadrat >n =radul III: se re=(se.te >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin.
;0% pct. I sau II: dep(.ind *um(tate din pr&=ramul n&rmal de lucru al l&cului de munc( respectiv1
ensi&narul urma.: prev('ut la art. 87 lit. a%: a >mplinit v?rsta de 05 ani .i nu -ace d&vada c&ntinu(rii
C% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: reali'ea'( venituri brute lunare pentru care: p&trivit
te &bli=at&rie: dac( acestea sunt mai mari de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut prev('ut la
i% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: s#a rec(s(t&rit1
*% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii din sistemul public de pensii: &ptea'( pentru & alt( pensie:
p&trivit le=ii: din acela.i sistem: sau dintr#un alt sistem de asi=ur(ri s&ciale: neinte=rat sistemului public de pensii1
E% pensi&narul nu mai >ndepline.te c&ndi8iile prev('ute de le=e: re-erit&are la cumulul pensiei cu salariul.
;!% @n situa8ia c&pilului: bene-iciar al unei pensii de urma.: >n c&ndi8iile prev('ute la art. 87 lit. b%: care nu -ace
d&vada c&ntinu(rii studiil&r: plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu data de 0 &ct&mbrie a anului
;6% Plata indemni'a8iei pentru >ns&8it&r prev('ute la art. 33 alin. ;0% se suspend( pe peri&ada >n care pensi&narul
& institu8ie de asisten8( s&cial( sau >ntr#& unitate medical( speciali'at(: >n care
suprave=Cere .i >n=ri*ire permanente: cu e9cep8ia situa8iil&r >n care pensi&narul este nev('(t&r.
LLLLLLLLLL
;0% @n vederea aplic(rii art. 007 alin. ;6% din le=e: institu8ia de asisten8( s&cial( sau unitatea medical( speciali'at(
care internea'( pensi&narii de invaliditate =radul I are &bli=a8ia s( c&munice casei terit&rialeFsect&riale de pensii
care ace.tia se a-l( sub suprave=Cere .i >n=ri*ire permanent(: >n termen de 0 'ile de la internare.
C&municarea nu este necesar( >n ca'ul nev('(t&ril&r.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( >n ca'ul institu8iil&r de asisten8( s&cial( sau unit(8il&r
c&nstituite e9clusiv pe ba'( de -&nduri private.

=% c&pilul: bene-iciar al unei pensii de urma.: a >mplinit v?rsta de !5 de ani: cu e9cep8ia situa8iei prev('ute la art.
& C&t(r?re *udec(t&reasc( r(mas( de-initiv(: pentru in-rac8iunea
;!% M&di-ic(rile intervenite >n starea civil( a pers&anei: de natur( s( c&nduc( la >ncetarea pl(8ii pensiei: >n
c&n-&rmitate cu prevederile alin. ;0% lit. a%: se c&munic( de Ministerul Administra8iei .i Internel&r: prin )irec8ia
iile de natur( s( c&nduc( la >ncetarea
pl(8ii pensiei: >n termen de 0" 'ile de la data r(m?nerii de-initive a C&t(r?rii pr&nun8ate >n situa8ia prev('ut( la
alin. ;0% lit. C%: casei terit&riale de pensii: respectiv casei de pensii sect&riale >n eviden8ele c(reia se a-l( pensi&narul
;0% @n sistemul public de pensii: plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a intervenit
&miciliul pe terit&riul altui stat: cu care R&m?nia a >ncCeiat c&nven8ie de
recipr&citate >n d&meniul asi=ur(ril&r s&ciale: dac(: p&trivit prevederil&r acesteia: pensia se pl(te.te de c(tre
ipate sau al unei pensii anticipate par8iale: se re=(se.te >n una
dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. I: II sau IH: cu e9cep8ia c&nsilieril&r l&cali sau *ude8eni1
lit. c% &ri cel prev('ut la art. 85 alin. ;0%
nu se pre'int( la revi'uirea medical( &bli=at&rie sau la c&nv&carea Institutului Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i
Recuperare a Capacit(8ii de Munc(: a centrel&r re=i&nale de e9perti'( medical( a capacit(8ii de munc( sau a
militar( ale Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului Administra8iei
t&cmite de medicul e9pert al
e% pensi&narul de invaliditate: >ncadrat >n =radul I sau II: se re=(se.te >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5
-% pensi&narul de invaliditate: >ncadrat >n =radul III: se re=(se.te >n una dintre situa8iile prev('ute la art. 5 alin.
;0% pct. I sau II: dep(.ind *um(tate din pr&=ramul n&rmal de lucru al l&cului de munc( respectiv1
ensi&narul urma.: prev('ut la art. 87 lit. a%: a >mplinit v?rsta de 05 ani .i nu -ace d&vada c&ntinu(rii
C% s&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: reali'ea'( venituri brute lunare pentru care: p&trivit
te &bli=at&rie: dac( acestea sunt mai mari de 6D din c?.ti=ul salarial mediu brut prev('ut la
istemul public de pensii: &ptea'( pentru & alt( pensie:
un alt sistem de asi=ur(ri s&ciale: neinte=rat sistemului public de pensii1
re la cumulul pensiei cu salariul.
;!% @n situa8ia c&pilului: bene-iciar al unei pensii de urma.: >n c&ndi8iile prev('ute la art. 87 lit. b%: care nu -ace
d&vada c&ntinu(rii studiil&r: plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu data de 0 &ct&mbrie a anului >n curs.
;6% Plata indemni'a8iei pentru >ns&8it&r prev('ute la art. 33 alin. ;0% se suspend( pe peri&ada >n care pensi&narul
& unitate medical( speciali'at(: >n care se asi=ur(
suprave=Cere .i >n=ri*ire permanente: cu e9cep8ia situa8iil&r >n care pensi&narul este nev('(t&r.
;0% @n vederea aplic(rii art. 007 alin. ;6% din le=e: institu8ia de asisten8( s&cial( sau unitatea medical( speciali'at(
care internea'( pensi&narii de invaliditate =radul I are &bli=a8ia s( c&munice casei terit&rialeFsect&riale de pensii
care ace.tia se a-l( sub suprave=Cere .i >n=ri*ire permanent(: >n termen de 0 'ile de la internare.
;!% Prevederile alin. ;0% nu se aplic( >n ca'ul institu8iil&r de asisten8( s&cial( sau unit(8il&r medicale speciali'ate

MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

;7% +uspendarea pl(8ii pensiei .iFsau a indemni'a8iei pentru >ns&8it&r se p&ate -ace .i la cererea pensi&narului:
situa8ie >n care suspendarea pl(8ii se -ace >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st >nre=istrat( cererea.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 38
;0% Plata pensiei se suspend( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care c&pilul bene-iciar al pensiei de urma. a
>mplinit v?rsta de 05 ani: >n ca'ul >n care acesta nu -ace d&vada c&ntinu(rii studiil&r >ntr
&r=ani'at( p&trivit le=ii.
;!% @n situa8ia c&piil&r urma.i a-la8i >n c&ntinuare de studii >ntre 05
suspend( >ncep?nd cu data de 0 &ct&mbrie a anului >n curs: dac( nu -ac d&vada c&ntinu(rii studiil&r >ntr
de >nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii.
;6% )&vada c&ntinu(rii studiil&r: >n situa8iile men8i&nate la alin. ;!%: se pre'int( casei terit&rialeFsect&riale de
pensii >n termen de 0" 'ile de la data >nceperii anului .c&larFuniversitar. ;7% Reluarea >n plat( a pensiei de urma.
suspendate se -ace p&trivit prevederil&r art. 00 lit. c% din le=e: cu respectarea termenului =eneral de prescrip8ie:
iar >n ca'urile prev('ute la alin. ;0%: drepturile se acCit( de la data suspend(rii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 00
@n sistemul public de pensii: reluarea pl(8ii pensiei se -ace: la cerere: dup( cum urmea'(/
a% >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st >nl(turat( cau'a care: p&trivit le=ii: a dus la suspendarea pl(8ii
pensiei: dac( cererea a -&st depus( >n term
b% >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st depus( cererea: dac( depunerea acesteia s
e9pirarea termenului prev('ut la lit. a%1
c% de la data >nceperii anului .c&lar: >n situa8ia >n care suspendarea pl(8ii pensiei s
prevederil&r art. 007 alin. ;0% lit. =%.
ART. 005
@ncetarea: suspendarea sau reluarea pl(8ii pensiei: precum .i &rice m&di-icare a drepturil&r de pensie se -ac prin
deci'ie emis( de casele terit&riale de pensii: respectiv de casele de pensii sect&riale: >n c&ndi8iile respect(rii
re=imului *uridic al deci'iei de >nscriere la pensie.
ART. 003
Prevederile pre'entei le=i: re-erit&are la stabilirea .i m&di-icarea drep
reluarea pl(8ii acest&ra: se aplic( .i indemni'a8iil&r ac&rdate prin le=i speciale: ale c(r&r stabilire .i plat( se a-l(:
p&trivit le=ii: >n c&mpeten8a material( a casel&r terit&riale de pensii: respectiv a casel&r de
e9cep8ia situa8iil&r >n care le=ea special( de re=lementare dispune alt-el.
ART. 008
;0% @n sistemul public de pensii: p&t cumula pensia cu venituri pr&venite din situa8ii pentru care asi=urarea este
&bli=at&rie: >n c&ndi8iile le=ii: urm(t&arele cate=&rii de pensi&nari/
a% pensi&narii pentru limit( de v?rst(1
b% nev('(t&rii1
c% pensi&narii de invaliditate =radul III: precum .i c&piii: pensi&nari de urma.: >ncadra8i >n =radul III de
invaliditate1
d% c&piii: pensi&nari de urma.: prev('u8i la art. 87 lit. a% .i b%.
;!% +&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: p&ate cumula pensia cu venituri din activit(8i
pr&-esi&nale pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit le=ii: dac( acestea nu d
salarial mediu brut prev('ut la art. 66 alin. ;%.
ART. 00<
Pensi&narii sistemului public de pensii sunt &bli=a8i s( c&munice casei terit&riale de pensii: respectiv casei de
pensii sect&riale: >n eviden8ele c(reia se a-l(:
m&di-icarea c&ndi8iil&r >n -unc8ie de care i
apari8iei acesteia.
ART. 0!"
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;7% +uspendarea pl(8ii pensiei .iFsau a indemni'a8iei pentru >ns&8it&r se p&ate -ace .i la cererea pensi&narului:
ea pl(8ii se -ace >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st >nre=istrat( cererea.
LLLLLLLLLL
i se suspend( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care c&pilul bene-iciar al pensiei de urma. a
>mplinit v?rsta de 05 ani: >n ca'ul >n care acesta nu -ace d&vada c&ntinu(rii studiil&r >ntr
a c&piil&r urma.i a-la8i >n c&ntinuare de studii >ntre 05#!5 de ani: plata pensiei de urma. se
suspend( >ncep?nd cu data de 0 &ct&mbrie a anului >n curs: dac( nu -ac d&vada c&ntinu(rii studiil&r >ntr
de >nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii.
)&vada c&ntinu(rii studiil&r: >n situa8iile men8i&nate la alin. ;!%: se pre'int( casei terit&rialeFsect&riale de
pensii >n termen de 0" 'ile de la data >nceperii anului .c&larFuniversitar. ;7% Reluarea >n plat( a pensiei de urma.
it prevederil&r art. 00 lit. c% din le=e: cu respectarea termenului =eneral de prescrip8ie:
iar >n ca'urile prev('ute la alin. ;0%: drepturile se acCit( de la data suspend(rii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
n sistemul public de pensii: reluarea pl(8ii pensiei se -ace: la cerere: dup( cum urmea'(/
a% >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st >nl(turat( cau'a care: p&trivit le=ii: a dus la suspendarea pl(8ii
pensiei: dac( cererea a -&st depus( >n termen de 6" de 'ile de la data la care cau'a suspend(rii a -&st >nl(turat(1
b% >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st depus( cererea: dac( depunerea acesteia s
e9pirarea termenului prev('ut la lit. a%1
lui .c&lar: >n situa8ia >n care suspendarea pl(8ii pensiei s
@ncetarea: suspendarea sau reluarea pl(8ii pensiei: precum .i &rice m&di-icare a drepturil&r de pensie se -ac prin
i'ie emis( de casele terit&riale de pensii: respectiv de casele de pensii sect&riale: >n c&ndi8iile respect(rii
re=imului *uridic al deci'iei de >nscriere la pensie.
Prevederile pre'entei le=i: re-erit&are la stabilirea .i m&di-icarea drepturil&r: la >ncetarea: suspendarea .i
reluarea pl(8ii acest&ra: se aplic( .i indemni'a8iil&r ac&rdate prin le=i speciale: ale c(r&r stabilire .i plat( se a-l(:
p&trivit le=ii: >n c&mpeten8a material( a casel&r terit&riale de pensii: respectiv a casel&r de
e9cep8ia situa8iil&r >n care le=ea special( de re=lementare dispune alt-el.
;0% @n sistemul public de pensii: p&t cumula pensia cu venituri pr&venite din situa8ii pentru care asi=urarea este
iile le=ii: urm(t&arele cate=&rii de pensi&nari/
a% pensi&narii pentru limit( de v?rst(1
c% pensi&narii de invaliditate =radul III: precum .i c&piii: pensi&nari de urma.: >ncadra8i >n =radul III de
ensi&nari de urma.: prev('u8i la art. 87 lit. a% .i b%.
;!% +&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: p&ate cumula pensia cu venituri din activit(8i
pr&-esi&nale pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit le=ii: dac( acestea nu d
salarial mediu brut prev('ut la art. 66 alin. ;%.
Pensi&narii sistemului public de pensii sunt &bli=a8i s( c&munice casei terit&riale de pensii: respectiv casei de
pensii sect&riale: >n eviden8ele c(reia se a-l(: &rice scCimbare >n situa8ia pr&prie: de natur( s( c&nduc( la
m&di-icarea c&ndi8iil&r >n -unc8ie de care i#a -&st stabilit( sau i se pl(te.te pensia: >n termen de 0 'ile de la data

;7% +uspendarea pl(8ii pensiei .iFsau a indemni'a8iei pentru >ns&8it&r se p&ate -ace .i la cererea pensi&narului:
ea pl(8ii se -ace >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st >nre=istrat( cererea.
i se suspend( >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care c&pilul bene-iciar al pensiei de urma. a
>mplinit v?rsta de 05 ani: >n ca'ul >n care acesta nu -ace d&vada c&ntinu(rii studiil&r >ntr#& -&rm( de >nv(8(m?nt
!5 de ani: plata pensiei de urma. se
suspend( >ncep?nd cu data de 0 &ct&mbrie a anului >n curs: dac( nu -ac d&vada c&ntinu(rii studiil&r >ntr#& -&rm(
)&vada c&ntinu(rii studiil&r: >n situa8iile men8i&nate la alin. ;!%: se pre'int( casei terit&rialeFsect&riale de
pensii >n termen de 0" 'ile de la data >nceperii anului .c&larFuniversitar. ;7% Reluarea >n plat( a pensiei de urma.
it prevederil&r art. 00 lit. c% din le=e: cu respectarea termenului =eneral de prescrip8ie:
n sistemul public de pensii: reluarea pl(8ii pensiei se -ace: la cerere: dup( cum urmea'(/
a% >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st >nl(turat( cau'a care: p&trivit le=ii: a dus la suspendarea pl(8ii
en de 6" de 'ile de la data la care cau'a suspend(rii a -&st >nl(turat(1
b% >ncep?nd cu luna urm(t&are celei >n care a -&st depus( cererea: dac( depunerea acesteia s#a -(cut dup(
lui .c&lar: >n situa8ia >n care suspendarea pl(8ii pensiei s#a -(cut >n temeiul
@ncetarea: suspendarea sau reluarea pl(8ii pensiei: precum .i &rice m&di-icare a drepturil&r de pensie se -ac prin
i'ie emis( de casele terit&riale de pensii: respectiv de casele de pensii sect&riale: >n c&ndi8iile respect(rii
turil&r: la >ncetarea: suspendarea .i
reluarea pl(8ii acest&ra: se aplic( .i indemni'a8iil&r ac&rdate prin le=i speciale: ale c(r&r stabilire .i plat( se a-l(:
p&trivit le=ii: >n c&mpeten8a material( a casel&r terit&riale de pensii: respectiv a casel&r de pensii sect&riale: cu
;0% @n sistemul public de pensii: p&t cumula pensia cu venituri pr&venite din situa8ii pentru care asi=urarea este
c% pensi&narii de invaliditate =radul III: precum .i c&piii: pensi&nari de urma.: >ncadra8i >n =radul III de
;!% +&8ul supravie8uit&r: bene-iciar al unei pensii de urma.: p&ate cumula pensia cu venituri din activit(8i
pr&-esi&nale pentru care asi=urarea este &bli=at&rie: p&trivit le=ii: dac( acestea nu dep(.esc 6D din c?.ti=ul
Pensi&narii sistemului public de pensii sunt &bli=a8i s( c&munice casei terit&riale de pensii: respectiv casei de
&rice scCimbare >n situa8ia pr&prie: de natur( s( c&nduc( la
a -&st stabilit( sau i se pl(te.te pensia: >n termen de 0 'ile de la data

;0% +umele ne>ncasate de c(tre pensi&nar: repre'ent?nd pensia pe luna >n care a avut l&c decesul .iFsau: dup(
ca': drepturi restante de pensie: cuvenite .i ne>ncasate p?n( la deces: se pl(tesc s&8ului supravie8uit&r: c&piil&r:
p(rin8il&r sau: >n lipsa acest&ra: cel&rlal
;!% +umele prev('ute la alin. ;0% p&t -i s&licitate >n cadrul termenului =eneral de prescrip8ie.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 8"
;0% +umele r(mase ne>ncasate de c(tre pensi&narul decedat: prev('ute >n art. 0!" alin. ;0% din le=e: se pl(tesc/
a% s&8ului supravie8uit&r1
b% c&piil&r1
c% p(rin8il&r1
d% >n lipsa acest&ra: m&.tenit&ril&r >n c&ndi8iile dreptului c&mun.
;!% Actele necesare >n vederea ac&rd(rii acest&r sume sunt: dup( ca'/
# cerere ;ane9a nr. <%1
# certi-icatul de deces: >n &ri=inal .i >n c&pie1
# actul de identitate al s&licitantului ;&ri=inal .i >n
# acte de stare civil( ale s&licitantului: din care s( re'ulte =radul de rudenie cu decedatul ;&ri=inal .i c&pie%1
# certi-icatul de m&.tenit&r ;&ri=inal .i c&pie%1
# c&pia tal&nului de plat( a pensiei pers&anei decedate: dup( ca'.
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA <
la n&rme

CERERE
pentru plata sumel&r r(mase ne>ncasate de c(tre
pensi&narul decedat

+e apr&b( @nre=istrat( sub nr. ....... din ......
............. Hi'a pentru c&ntr&lul -inanciar preventiv
;semn(tura%

C(tre .............................

+ubsemnatul;a% ...........: av?nd c&dul numeric
bl. ....: sc. ....: et. ...: ap. .....: *ude8ul ......: p&ses&r;p&ses&are% al;a% actului de identitate seria ......... nr. ..
de ......... la data de .........: >n calitate de -iuF-iic(Fs&8 supravie8uit&rF p(rinteFm&.tenit&r: v( r&= ca: >n ba'a
d&sarului nr. ......... .i a cel&rlalte acte: s( apr&ba8i plata/
# pensieiFindemni'a8iei pe luna ......... anul ........ .
Odat( cu pre'enta cerere depun .i urm(t
# certi-icat de deces: >n c&pie1
# tal&n de plat( a pensiei1
# acte de stare civil( ;s&licitant%1
# certi-icat de m&.tenit&r.


)ata ................ +emn(tura
...................
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


CAP. H
Alte drepturi de asi=ur(ri s&ciale

ncasate de c(tre pensi&nar: repre'ent?nd pensia pe luna >n care a avut l&c decesul .iFsau: dup(
ca': drepturi restante de pensie: cuvenite .i ne>ncasate p?n( la deces: se pl(tesc s&8ului supravie8uit&r: c&piil&r:
p(rin8il&r sau: >n lipsa acest&ra: cel&rlal8i m&.tenit&ri: >n c&ndi8iile dreptului c&mun.
;!% +umele prev('ute la alin. ;0% p&t -i s&licitate >n cadrul termenului =eneral de prescrip8ie.
LLLLLLLLLL
;0% +umele r(mase ne>ncasate de c(tre pensi&narul decedat: prev('ute >n art. 0!" alin. ;0% din le=e: se pl(tesc/
it&ril&r >n c&ndi8iile dreptului c&mun.
;!% Actele necesare >n vederea ac&rd(rii acest&r sume sunt: dup( ca'/
certi-icatul de deces: >n &ri=inal .i >n c&pie1
actul de identitate al s&licitantului ;&ri=inal .i >n c&pie%1
acte de stare civil( ale s&licitantului: din care s( re'ulte =radul de rudenie cu decedatul ;&ri=inal .i c&pie%1
certi-icatul de m&.tenit&r ;&ri=inal .i c&pie%1
c&pia tal&nului de plat( a pensiei pers&anei decedate: dup( ca'.
pentru plata sumel&r r(mase ne>ncasate de c(tre
( @nre=istrat( sub nr. ....... din ......
............. Hi'a pentru c&ntr&lul -inanciar preventiv
+ubsemnatul;a% ...........: av?nd c&dul numeric pers&nal .........: d&miciliat;(% >n l&calitatea ......: str. ........ nr. .....:
bl. ....: sc. ....: et. ...: ap. .....: *ude8ul ......: p&ses&r;p&ses&are% al;a% actului de identitate seria ......... nr. ..
: >n calitate de -iuF-iic(Fs&8 supravie8uit&rF p(rinteFm&.tenit&r: v( r&= ca: >n ba'a
d&sarului nr. ......... .i a cel&rlalte acte: s( apr&ba8i plata/
pensieiFindemni'a8iei pe luna ......... anul ........ .
Odat( cu pre'enta cerere depun .i urm(t&arele acte/
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ncasate de c(tre pensi&nar: repre'ent?nd pensia pe luna >n care a avut l&c decesul .iFsau: dup(
ca': drepturi restante de pensie: cuvenite .i ne>ncasate p?n( la deces: se pl(tesc s&8ului supravie8uit&r: c&piil&r:
8i m&.tenit&ri: >n c&ndi8iile dreptului c&mun.
;!% +umele prev('ute la alin. ;0% p&t -i s&licitate >n cadrul termenului =eneral de prescrip8ie.
;0% +umele r(mase ne>ncasate de c(tre pensi&narul decedat: prev('ute >n art. 0!" alin. ;0% din le=e: se pl(tesc/
acte de stare civil( ale s&licitantului: din care s( re'ulte =radul de rudenie cu decedatul ;&ri=inal .i c&pie%1
pers&nal .........: d&miciliat;(% >n l&calitatea ......: str. ........ nr. .....:
bl. ....: sc. ....: et. ...: ap. .....: *ude8ul ......: p&ses&r;p&ses&are% al;a% actului de identitate seria ......... nr. .......: eliberat
: >n calitate de -iuF-iic(Fs&8 supravie8uit&rF p(rinteFm&.tenit&r: v( r&= ca: >n ba'a

ART. 0!0
@n sistemul public de pensii: >n a-ara pensiil&r: se mai p&t ac&rda: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: urm(t&arele
presta8ii/
a% tratament balnear: altul dec?t cel care: p&trivit le=ii: se sup&rt( de la bu=etul F&ndului na8i&nal unic de
asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate: pentru asi=ura8i .i pensi&nari1
b% bilete de &diCn(: pentru asi=ura8i1
c% a*ut&r de deces: >n ca'ul decesului asi=uratului: pensi&narului sau unui membru al -amiliei unuia dintre
ace.tia.
ART. 0!!
;0% Ac&rdarea presta8iil&r privind tratamentul balnear se -ace prin atribuirea de bilete de tratament s&licitan8il&r
>ndrept(8i8i: >n limita num(rului de l&curi asi=urate >n unit(8i de tratament din pr&prietatea CNPP: precum .i a
num(rului de l&curi c&ntractate cu alte unit(8i de pr&-il .i a sumel&r al&cate pentru aceast( presta8ie prin le=ea
bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;!% Asi=ura8ii .i pensi&narii sistemului public de pensii p&t bene-icia de tratament balnear: >n c&ndi8iile
pre'entei le=i: dup( cum urmea'(/
a% =ratuit # pensi&narii de invaliditate: >n cadrul pr&=ramului de recuperare >nt&cmit de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale1
b% cu sup&rtarea de c(tre bene-iciar a unei c&ntribu8ii b(ne.ti
pensi&narii: al8ii dec?t cei prev('u8i la lit. a%.
;6% )urata tratamentului balnear este de 0!
;7% C&ntraval&area presta8iil&r ac&rdate >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;!% lit. a% .i di-eren8a dintre
c&ntraval&area presta8iil&r .i c&ntribu8ia b(neasc( prev('ut( la alin. ;!% lit. b% se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r
s&ciale de stat.
;% Criteriile pe ba'a c(r&ra se ac&rd( bi
individuale a asi=ura8il&r .i a pensi&naril&r se apr&b( anual: prin &rdin c&mun al c&nduc(t&ril&r CNPP .i ai casel&r
de pensii sect&riale.
;5% L&curile de tratament balnear se asi=ur
prin c&ntracte >ncCeiate: p&trivit le=ii: cu alte unit(8i de pr&-il. La >ncCeierea c&ntractel&r se va 8ine seama de
=radul de s&licitare al sta8iunii .i de cate=&ria de c&n-&rt &-erit(: p
CNPP .i casele de pensii sect&riale: ce p&ate -i sup&rtat din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. 0!6
;0% Jiletele de &diCn( se p&t ac&rda: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: asi=ura8il&r sistem
des-(.&ar( activitatea >n institu8iile publice >n care nu este re=lementat( c&nstituirea -&ndului s&cial: cu sup&rtarea
de c(tre bene-iciar a unei p(r8i din c&stul biletului. )i-eren8a p?n( la c&stul inte=ral al biletului de
sup&rt( de la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;!% Criteriile pe ba'a c(r&ra se ac&rd( bilete de &diCn(: precum .i nivelul c&tei de participare individual( a
asi=ura8il&r se apr&b( prin C&t(r?re a 2uvernului.
ART. 0!7
Num(rul biletel&r de &diCn(: al biletel&r de tratament balnear: inclusiv cele care se ac&rd( =ratuit cate=&riil&r de
pers&ane bene-iciare ale prevederil&r un&r le=i cu caracter reparat&riu: precum .i m&dul de ac&rdare: de
distribuire .i de dec&ntare a acest&ra se sta
ART. 0!
;0% @n ca'ul decesului asi=uratului sau al pensi&narului: bene-icia'( de a*ut&r de deces & sin=ur( pers&an( care
-ace d&vada c( a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces .i care
p(rintele: tut&rele: curat&rul sau: >n lipsa acest&ra: &ricare pers&an( care -ace aceast( d&vad(.
;!% )&vada prev('ut( la alin. ;0% se p&ate -ace prin &rice mi*l&c de pr&b( admis de le=e.
;6% Cuantumul a*ut&rului de deces se stabile.te anual prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i nu p&ate
-i mai mic dec?t val&area c?.ti=ului salarial mediu brut prev('ut la art. 66 alin. ;%.$%
############
$% N&t( C.T.C.E. Piatra Neam8/
A se vedea .i art. 03 din LE2EA nr. 5 din !0 -ebruarie !"06
-ebruarie !"06: care prevede/ ,Cuantumul a*ut&rului de deces se stabile.te: >n c&ndi8iile le=ii: >n ca'ul/
a% asi=uratului sau pensi&narului: la !.!!6 lei1
b% unui membru de -amilie al asi=uratului sau al pensi&narului: la 0.00! lei,.
@n sistemul public de pensii: >n a-ara pensiil&r: se mai p&t ac&rda: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: urm(t&arele
a% tratament balnear: altul dec?t cel care: p&trivit le=ii: se sup&rt( de la bu=etul F&ndului na8i&nal unic de
asi=ur(ri s&ciale de s(n(tate: pentru asi=ura8i .i pensi&nari1
b% bilete de &diCn(: pentru asi=ura8i1
cesului asi=uratului: pensi&narului sau unui membru al -amiliei unuia dintre
;0% Ac&rdarea presta8iil&r privind tratamentul balnear se -ace prin atribuirea de bilete de tratament s&licitan8il&r
l&curi asi=urate >n unit(8i de tratament din pr&prietatea CNPP: precum .i a
num(rului de l&curi c&ntractate cu alte unit(8i de pr&-il .i a sumel&r al&cate pentru aceast( presta8ie prin le=ea
nsi&narii sistemului public de pensii p&t bene-icia de tratament balnear: >n c&ndi8iile
pensi&narii de invaliditate: >n cadrul pr&=ramului de recuperare >nt&cmit de medicul e9pert al
b% cu sup&rtarea de c(tre bene-iciar a unei c&ntribu8ii b(ne.ti # asi=ura8ii sistemului public de pensii .i
pensi&narii: al8ii dec?t cei prev('u8i la lit. a%.
;6% )urata tratamentului balnear este de 0!#08 'ile.
ac&rdate >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;!% lit. a% .i di-eren8a dintre
c&ntraval&area presta8iil&r .i c&ntribu8ia b(neasc( prev('ut( la alin. ;!% lit. b% se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r
;% Criteriile pe ba'a c(r&ra se ac&rd( bilete pentru tratament balnear: precum .i nivelul c&ntribu8iei b(ne.ti
individuale a asi=ura8il&r .i a pensi&naril&r se apr&b( anual: prin &rdin c&mun al c&nduc(t&ril&r CNPP .i ai casel&r
;5% L&curile de tratament balnear se asi=ur( >n unit(8ile de tratament din pr&prietatea CNPP .i: >n c&mpletare:
prin c&ntracte >ncCeiate: p&trivit le=ii: cu alte unit(8i de pr&-il. La >ncCeierea c&ntractel&r se va 8ine seama de
=radul de s&licitare al sta8iunii .i de cate=&ria de c&n-&rt &-erit(: precum .i de nivelul ma9im al tari-el&r: stabilit de
CNPP .i casele de pensii sect&riale: ce p&ate -i sup&rtat din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;0% Jiletele de &diCn( se p&t ac&rda: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: asi=ura8il&r sistem
des-(.&ar( activitatea >n institu8iile publice >n care nu este re=lementat( c&nstituirea -&ndului s&cial: cu sup&rtarea
de c(tre bene-iciar a unei p(r8i din c&stul biletului. )i-eren8a p?n( la c&stul inte=ral al biletului de
sup&rt( de la bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;!% Criteriile pe ba'a c(r&ra se ac&rd( bilete de &diCn(: precum .i nivelul c&tei de participare individual( a
asi=ura8il&r se apr&b( prin C&t(r?re a 2uvernului.
etel&r de &diCn(: al biletel&r de tratament balnear: inclusiv cele care se ac&rd( =ratuit cate=&riil&r de
pers&ane bene-iciare ale prevederil&r un&r le=i cu caracter reparat&riu: precum .i m&dul de ac&rdare: de
distribuire .i de dec&ntare a acest&ra se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului.
;0% @n ca'ul decesului asi=uratului sau al pensi&narului: bene-icia'( de a*ut&r de deces & sin=ur( pers&an( care
-ace d&vada c( a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces .i care p&ate -i: dup( ca': s&8ul supravie8uit&r: c&pilul:
p(rintele: tut&rele: curat&rul sau: >n lipsa acest&ra: &ricare pers&an( care -ace aceast( d&vad(.
;!% )&vada prev('ut( la alin. ;0% se p&ate -ace prin &rice mi*l&c de pr&b( admis de le=e.
umul a*ut&rului de deces se stabile.te anual prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i nu p&ate
-i mai mic dec?t val&area c?.ti=ului salarial mediu brut prev('ut la art. 66 alin. ;%.$%
art. 03 din LE2EA nr. 5 din !0 -ebruarie !"06 publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 0"3 din !!
-ebruarie !"06: care prevede/ ,Cuantumul a*ut&rului de deces se stabile.te: >n c&ndi8iile le=ii: >n ca'ul/
a% asi=uratului sau pensi&narului: la !.!!6 lei1
b% unui membru de -amilie al asi=uratului sau al pensi&narului: la 0.00! lei,.

@n sistemul public de pensii: >n a-ara pensiil&r: se mai p&t ac&rda: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: urm(t&arele
a% tratament balnear: altul dec?t cel care: p&trivit le=ii: se sup&rt( de la bu=etul F&ndului na8i&nal unic de
cesului asi=uratului: pensi&narului sau unui membru al -amiliei unuia dintre
;0% Ac&rdarea presta8iil&r privind tratamentul balnear se -ace prin atribuirea de bilete de tratament s&licitan8il&r
l&curi asi=urate >n unit(8i de tratament din pr&prietatea CNPP: precum .i a
num(rului de l&curi c&ntractate cu alte unit(8i de pr&-il .i a sumel&r al&cate pentru aceast( presta8ie prin le=ea
nsi&narii sistemului public de pensii p&t bene-icia de tratament balnear: >n c&ndi8iile
pensi&narii de invaliditate: >n cadrul pr&=ramului de recuperare >nt&cmit de medicul e9pert al
asi=ura8ii sistemului public de pensii .i
ac&rdate >n c&ndi8iile prev('ute la alin. ;!% lit. a% .i di-eren8a dintre
c&ntraval&area presta8iil&r .i c&ntribu8ia b(neasc( prev('ut( la alin. ;!% lit. b% se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r
lete pentru tratament balnear: precum .i nivelul c&ntribu8iei b(ne.ti
individuale a asi=ura8il&r .i a pensi&naril&r se apr&b( anual: prin &rdin c&mun al c&nduc(t&ril&r CNPP .i ai casel&r
( >n unit(8ile de tratament din pr&prietatea CNPP .i: >n c&mpletare:
prin c&ntracte >ncCeiate: p&trivit le=ii: cu alte unit(8i de pr&-il. La >ncCeierea c&ntractel&r se va 8ine seama de
recum .i de nivelul ma9im al tari-el&r: stabilit de
CNPP .i casele de pensii sect&riale: ce p&ate -i sup&rtat din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;0% Jiletele de &diCn( se p&t ac&rda: >n c&ndi8iile pre'entei le=i: asi=ura8il&r sistemului public de pensii care >.i
des-(.&ar( activitatea >n institu8iile publice >n care nu este re=lementat( c&nstituirea -&ndului s&cial: cu sup&rtarea
de c(tre bene-iciar a unei p(r8i din c&stul biletului. )i-eren8a p?n( la c&stul inte=ral al biletului de &diCn( se
;!% Criteriile pe ba'a c(r&ra se ac&rd( bilete de &diCn(: precum .i nivelul c&tei de participare individual( a
etel&r de &diCn(: al biletel&r de tratament balnear: inclusiv cele care se ac&rd( =ratuit cate=&riil&r de
pers&ane bene-iciare ale prevederil&r un&r le=i cu caracter reparat&riu: precum .i m&dul de ac&rdare: de
;0% @n ca'ul decesului asi=uratului sau al pensi&narului: bene-icia'( de a*ut&r de deces & sin=ur( pers&an( care
p&ate -i: dup( ca': s&8ul supravie8uit&r: c&pilul:
p(rintele: tut&rele: curat&rul sau: >n lipsa acest&ra: &ricare pers&an( care -ace aceast( d&vad(.
;!% )&vada prev('ut( la alin. ;0% se p&ate -ace prin &rice mi*l&c de pr&b( admis de le=e.
umul a*ut&rului de deces se stabile.te anual prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i nu p&ate
-i mai mic dec?t val&area c?.ti=ului salarial mediu brut prev('ut la art. 66 alin. ;%.$%
publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 0"3 din !!
-ebruarie !"06: care prevede/ ,Cuantumul a*ut&rului de deces se stabile.te: >n c&ndi8iile le=ii: >n ca'ul/


KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0!"
@n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: a*ut&rul de deces se ac&rd( numai >n
situa8ia >n care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( .i eventualele acces&rii sunt acCitate p?n( l
decesului.
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 0"3
@n sistemul public de pensii se ac&rd( a*ut&r de deces: >n ca'ul decesului asi=uratului: pensi&narului sau al unui
membru de -amilie care nu era asi=urat &ri pensi&nar la data decesului.
ART. 0"8
@n ca'ul decesului asi=uratului sau al pensi&narului: a*ut&rul de deces se acCit( unei sin=ure pers&ane: care
d&vede.te cu d&cumente c( a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces .i care p&ate -i: dup(
a% s&8ul supravie8uit&r1
b% c&pilul1
c% p(rintele1
d% tut&rele1
e% curat&rul1
-% &ricare alt( pers&an(.
ART. 0"<
;0% )&vada c( au -&st sup&rtate cCeltuielile &ca'i&nate de deces se -ace cu >nscrisuri d&vedit&are >n ace
inclusiv cu declara8ie pe pr&pria r(spundere a s&licitantului a*ut&rului de deces.
;!% Prin e9cep8ie de la alin. ;0%: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 0"8 lit. -%: d&vada c( au -&st sup&rtate
cCeltuielile &ca'i&nate de deces se -ace prin
r(spundere autenti-icat(.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0!5
;0% Asi=uratul sau pensi&narul bene-icia'( de a*ut&r de deces >n ca'ul decesulu
era asi=urat sau pensi&nar la data decesului.
;!% +e c&nsider( membru de -amilie: >n sensul pre'entei le=i/
a% s&8ul1
b% c&piii pr&prii: c&piii ad&pta8i: c&piii a-la8i >n plasament -amilial sau cei >ncredin8a8i
-amiliei: >n v?rst( de p?n( la 08 ani sau: dac( >.i c&ntinu( studiile: p?n( la terminarea acest&ra: -(r( a dep(.i v?rsta
de !5 de ani: precum .i c&piii incapabili de munc(: indi-erent de v?rst(: dac( .i
>naintea v?rstel&r men8i&nate1
c% p(rin8ii .i bunicii &ric(ruia dintre s&8i.
;6% A*ut&rul de deces cuvenit pentru un membru de -amilie repre'int( *um(tate din cuantumul prev('ut la art.
0! alin. ;6%.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 00"
@n >n8elesul le=ii: cu privire la ac&rdarea a*ut&rului de deces: membrii de -amilie p&t -i/
a% s&8ulFs&8ia1
b% c&piii pr&prii: c&piii ad&pta8i: c&piii a-la8i >n plasament -amilial &ri cei >ncredin8a8i spre cre.tere .i educare
-amiliei: >n v?rst( de p?n( la 08 ani sau: dac( >.i c&ntinu( studiile: p?n( la terminarea acest&ra: -(r( a dep(.i v?rsta
de !5 de ani: precum .i c&piii incapabili de munc(: indi-erent de v?rst(: dac( .i
>naintea v?rstel&r men8i&nate1
c% p(rin8ii .i bunicii &ric(ruia dintre s&8i.
ART. 000
)&vada c( membrul de -amilie nu era asi=urat sau pensi&nar se -ace prin declara8ie
celui care s&licit( a*ut&rul de deces.
LLLLLLLLLL
@n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: a*ut&rul de deces se ac&rd( numai >n
situa8ia >n care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( .i eventualele acces&rii sunt acCitate p?n( l
@n sistemul public de pensii se ac&rd( a*ut&r de deces: >n ca'ul decesului asi=uratului: pensi&narului sau al unui
rat &ri pensi&nar la data decesului.
@n ca'ul decesului asi=uratului sau al pensi&narului: a*ut&rul de deces se acCit( unei sin=ure pers&ane: care
d&vede.te cu d&cumente c( a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces .i care p&ate -i: dup(
;0% )&vada c( au -&st sup&rtate cCeltuielile &ca'i&nate de deces se -ace cu >nscrisuri d&vedit&are >n ace
inclusiv cu declara8ie pe pr&pria r(spundere a s&licitantului a*ut&rului de deces.
;!% Prin e9cep8ie de la alin. ;0%: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 0"8 lit. -%: d&vada c( au -&st sup&rtate
cCeltuielile &ca'i&nate de deces se -ace prin >nscrisuri d&vedit&are >n acest sens sau prin declara8ie pe pr&pria
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% Asi=uratul sau pensi&narul bene-icia'( de a*ut&r de deces >n ca'ul decesului unui membru de -amilie care nu
era asi=urat sau pensi&nar la data decesului.
;!% +e c&nsider( membru de -amilie: >n sensul pre'entei le=i/
b% c&piii pr&prii: c&piii ad&pta8i: c&piii a-la8i >n plasament -amilial sau cei >ncredin8a8i
-amiliei: >n v?rst( de p?n( la 08 ani sau: dac( >.i c&ntinu( studiile: p?n( la terminarea acest&ra: -(r( a dep(.i v?rsta
de !5 de ani: precum .i c&piii incapabili de munc(: indi-erent de v?rst(: dac( .i#au pierdut capacitatea de mu
c% p(rin8ii .i bunicii &ric(ruia dintre s&8i.
;6% A*ut&rul de deces cuvenit pentru un membru de -amilie repre'int( *um(tate din cuantumul prev('ut la art.
LLLLLLLLLL
@n >n8elesul le=ii: cu privire la ac&rdarea a*ut&rului de deces: membrii de -amilie p&t -i/
iii ad&pta8i: c&piii a-la8i >n plasament -amilial &ri cei >ncredin8a8i spre cre.tere .i educare
-amiliei: >n v?rst( de p?n( la 08 ani sau: dac( >.i c&ntinu( studiile: p?n( la terminarea acest&ra: -(r( a dep(.i v?rsta
li de munc(: indi-erent de v?rst(: dac( .i#au pierdut capacitatea de munc(
c% p(rin8ii .i bunicii &ric(ruia dintre s&8i.
)&vada c( membrul de -amilie nu era asi=urat sau pensi&nar se -ace prin declara8ie

@n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!% din le=e: a*ut&rul de deces se ac&rd( numai >n
situa8ia >n care c&ntribu8ia de asi=ur(ri s&ciale dat&rat( .i eventualele acces&rii sunt acCitate p?n( la data
@n sistemul public de pensii se ac&rd( a*ut&r de deces: >n ca'ul decesului asi=uratului: pensi&narului sau al unui
@n ca'ul decesului asi=uratului sau al pensi&narului: a*ut&rul de deces se acCit( unei sin=ure pers&ane: care
d&vede.te cu d&cumente c( a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces .i care p&ate -i: dup( ca'/
;0% )&vada c( au -&st sup&rtate cCeltuielile &ca'i&nate de deces se -ace cu >nscrisuri d&vedit&are >n acest sens:
;!% Prin e9cep8ie de la alin. ;0%: >n ca'ul pers&anel&r prev('ute la art. 0"8 lit. -%: d&vada c( au -&st sup&rtate
>nscrisuri d&vedit&are >n acest sens sau prin declara8ie pe pr&pria
i unui membru de -amilie care nu
b% c&piii pr&prii: c&piii ad&pta8i: c&piii a-la8i >n plasament -amilial sau cei >ncredin8a8i spre cre.tere .i educare
-amiliei: >n v?rst( de p?n( la 08 ani sau: dac( >.i c&ntinu( studiile: p?n( la terminarea acest&ra: -(r( a dep(.i v?rsta
au pierdut capacitatea de munc(
;6% A*ut&rul de deces cuvenit pentru un membru de -amilie repre'int( *um(tate din cuantumul prev('ut la art.
@n >n8elesul le=ii: cu privire la ac&rdarea a*ut&rului de deces: membrii de -amilie p&t -i/
iii ad&pta8i: c&piii a-la8i >n plasament -amilial &ri cei >ncredin8a8i spre cre.tere .i educare
-amiliei: >n v?rst( de p?n( la 08 ani sau: dac( >.i c&ntinu( studiile: p?n( la terminarea acest&ra: -(r( a dep(.i v?rsta
au pierdut capacitatea de munc(
)&vada c( membrul de -amilie nu era asi=urat sau pensi&nar se -ace prin declara8ie pe pr&pria r(spundere a

ART. 00!
@n situa8ia >n care membrul de -amilie decedat era un c&pil inapt pentru munc(: >n v?rst( de peste 08 ani:
a*ut&rul de deces se ac&rd( cu c&ndi8ia pre'ent(rii unui act medical
asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( cau'a care l
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0!3
;0% A*ut&rul de deces se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril
certi-icatului de deces.
;!% Ac&rdarea a*ut&rului de deces nu este c&ndi8i&nat( de reali'area unui anumit sta=iu de c&ti'are.
ART. 0!8
@n ca'ul >n care: p&trivit le=ii: an=a*at&rul >.i suspend( temp&rar activitatea sau activitatea acestuia >ncetea'(
prin/ divi'are &ri -u'iune: di'&lvare: re&r=ani'are: licCidare: re&r=ani'are *udiciar(: licCidare *udiciar(: -aliment
sau prin &rice alt( m&dalitate prev('ut( de le=e: a*ut&r
bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat de casele terit&riale de pensii: respectiv de casele de pensii sect&riale.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 005
@n aplicarea prevederil&r art. 0!8 din le=e: pers&ana interesat( depune la casa terit&rial(Fsect&rial( de pensii
acte d&vedit&are care atest( >ncetarea sau: dup( ca': suspe
abilitate: p&trivit le=ii.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 0!<
;0% A*ut&rul de deces se acCit( >n termen de !7 de &re de la s&licitare de/
a% an=a*at&r: >n ca'ul decesului asi=uratului prev('ut la art. 5 alin. ;0% pct. I: II .i H: respectiv al unui membru de
-amilie al acestuia1
b% institu8ia care =esti&nea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: >n ca'ul decesului .&merului: respectiv a
membru de -amilie al acestuia1
c% casa terit&rial( de pensii: respectiv casa de pensii sect&rial(: >n ca'ul decesului pensi&narului sau al
asi=uratului prev('ut la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: respectiv al unui membru de -amilie al ace
############
Litera c% a alin. ;0% al art. 0!< a -&st m&di-icat( de pct. !" al
din !6 decembrie !"0": publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".

;!% @n situa8ia pers&anel&r asi=urate >n sistemul public de pensii pe ba'a c&ntractului de asi=urare s&cial(
>ncCeiat anteri&r intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: a*ut&rul de deces se acCit( de casa terit&rial( de pensii la care
se a-l( >n eviden8(.

KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 007
;0% Cererea pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces se depune la pl(tit&rii acestui drept de asi=ur(ri s&ciale
prev('u8i la art. 0!< din le=e.
;!% A*ut&rul de deces se acCit( >n termen de !7 de &re de la s&licitare de un sin=ur pl(tit&r .i nu se dec&ntea'(
din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat dec?t la nivelul a*ut&rului de deces prev('ut la art. 0! alin.
art. 0!5 alin. ;6% din le=e.
ART. 003
;0% @n ca'ul >n care sumele cu titlu de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale dat&rate lunar bu=etului de asi=ur(ri
s&ciale de stat sunt mai mici dec?t sumele cu titlu de a*ut&r de deces: pe care: p&
direct asi=ura8il&r: pl(tit&rii depun la casele terit&riale de pensii sau la casele de pensii sect&riale: dup( ca': cerere
pentru recuperarea din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat a di-eren8ei respective: >mpreun( cu
*usti-icativ(.
@n situa8ia >n care membrul de -amilie decedat era un c&pil inapt pentru munc(: >n v?rst( de peste 08 ani:
a*ut&rul de deces se ac&rd( cu c&ndi8ia pre'ent(rii unui act medical emis sau vi'at de medicul e9pert al
asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( cau'a care l#a -(cut inapt pentru munc( .i data ivirii acesteia.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% A*ut&rul de deces se sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat .i se ac&rd(: la cerere: pe ba'a
;!% Ac&rdarea a*ut&rului de deces nu este c&ndi8i&nat( de reali'area unui anumit sta=iu de c&ti'are.
an=a*at&rul >.i suspend( temp&rar activitatea sau activitatea acestuia >ncetea'(
prin/ divi'are &ri -u'iune: di'&lvare: re&r=ani'are: licCidare: re&r=ani'are *udiciar(: licCidare *udiciar(: -aliment
sau prin &rice alt( m&dalitate prev('ut( de le=e: a*ut&rul de deces cuvenit .i neacCitat: p&trivit le=ii: se acCit( din
bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat de casele terit&riale de pensii: respectiv de casele de pensii sect&riale.
LLLLLLLLLL
@n aplicarea prevederil&r art. 0!8 din le=e: pers&ana interesat( depune la casa terit&rial(Fsect&rial( de pensii
acte d&vedit&are care atest( >ncetarea sau: dup( ca': suspendarea activit(8ii an=a*at&rului: eliberate de &r=anele
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
;0% A*ut&rul de deces se acCit( >n termen de !7 de &re de la s&licitare de/
a% an=a*at&r: >n ca'ul decesului asi=uratului prev('ut la art. 5 alin. ;0% pct. I: II .i H: respectiv al unui membru de
b% institu8ia care =esti&nea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: >n ca'ul decesului .&merului: respectiv a
c% casa terit&rial( de pensii: respectiv casa de pensii sect&rial(: >n ca'ul decesului pensi&narului sau al
asi=uratului prev('ut la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: respectiv al unui membru de -amilie al ace
Litera c% a alin. ;0% al art. 0!< a -&st m&di-icat( de pct. !" al art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;!% @n situa8ia pers&anel&r asi=urate >n sistemul public de pensii pe ba'a c&ntractului de asi=urare s&cial(
>ncCeiat anteri&r intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: a*ut&rul de deces se acCit( de casa terit&rial( de pensii la care
LLLLLLLLLL
;0% Cererea pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces se depune la pl(tit&rii acestui drept de asi=ur(ri s&ciale
;!% A*ut&rul de deces se acCit( >n termen de !7 de &re de la s&licitare de un sin=ur pl(tit&r .i nu se dec&ntea'(
din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat dec?t la nivelul a*ut&rului de deces prev('ut la art. 0! alin.
;0% @n ca'ul >n care sumele cu titlu de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale dat&rate lunar bu=etului de asi=ur(ri
s&ciale de stat sunt mai mici dec?t sumele cu titlu de a*ut&r de deces: pe care: p&trivit le=ii: an=a*at&rii le acCit(
direct asi=ura8il&r: pl(tit&rii depun la casele terit&riale de pensii sau la casele de pensii sect&riale: dup( ca': cerere
pentru recuperarea din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat a di-eren8ei respective: >mpreun( cu

@n situa8ia >n care membrul de -amilie decedat era un c&pil inapt pentru munc(: >n v?rst( de peste 08 ani:
emis sau vi'at de medicul e9pert al
a -(cut inapt pentru munc( .i data ivirii acesteia.
&r s&ciale de stat .i se ac&rd(: la cerere: pe ba'a
;!% Ac&rdarea a*ut&rului de deces nu este c&ndi8i&nat( de reali'area unui anumit sta=iu de c&ti'are.
an=a*at&rul >.i suspend( temp&rar activitatea sau activitatea acestuia >ncetea'(
prin/ divi'are &ri -u'iune: di'&lvare: re&r=ani'are: licCidare: re&r=ani'are *udiciar(: licCidare *udiciar(: -aliment
ul de deces cuvenit .i neacCitat: p&trivit le=ii: se acCit( din
bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat de casele terit&riale de pensii: respectiv de casele de pensii sect&riale.
@n aplicarea prevederil&r art. 0!8 din le=e: pers&ana interesat( depune la casa terit&rial(Fsect&rial( de pensii
ndarea activit(8ii an=a*at&rului: eliberate de &r=anele
a% an=a*at&r: >n ca'ul decesului asi=uratului prev('ut la art. 5 alin. ;0% pct. I: II .i H: respectiv al unui membru de
b% institu8ia care =esti&nea'( bu=etul asi=ur(ril&r pentru .&ma*: >n ca'ul decesului .&merului: respectiv al unui
c% casa terit&rial( de pensii: respectiv casa de pensii sect&rial(: >n ca'ul decesului pensi&narului sau al
asi=uratului prev('ut la art. 5 alin. ;0% pct. IH .i alin. ;!%: respectiv al unui membru de -amilie al acestuia.
art. GHIII din OR)ONANAA )E UR2ENAB nr. 003
: publicat( >n MONITORUL OFICIAL nr. 8<0 din 6" decembrie !"0".
;!% @n situa8ia pers&anel&r asi=urate >n sistemul public de pensii pe ba'a c&ntractului de asi=urare s&cial(
>ncCeiat anteri&r intr(rii >n vi=&are a pre'entei le=i: a*ut&rul de deces se acCit( de casa terit&rial( de pensii la care
;0% Cererea pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces se depune la pl(tit&rii acestui drept de asi=ur(ri s&ciale:
;!% A*ut&rul de deces se acCit( >n termen de !7 de &re de la s&licitare de un sin=ur pl(tit&r .i nu se dec&ntea'(
din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat dec?t la nivelul a*ut&rului de deces prev('ut la art. 0! alin. ;6%: respectiv
;0% @n ca'ul >n care sumele cu titlu de c&ntribu8ie de asi=ur(ri s&ciale dat&rate lunar bu=etului de asi=ur(ri
trivit le=ii: an=a*at&rii le acCit(
direct asi=ura8il&r: pl(tit&rii depun la casele terit&riale de pensii sau la casele de pensii sect&riale: dup( ca': cerere
pentru recuperarea din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat a di-eren8ei respective: >mpreun( cu d&cumenta8ia

;!% Casele terit&riale de pensii sau casele de pensii sect&riale: dup( ca': pe ra'a c(r&ra se a-l( sediul pl(tit&rului:
veri-ic( d&cumenta8ia .i dispun plata sumel&r dat&rate din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. 008
)up( e-ectuarea pl(8ii a*ut&rului de deces: pl(tit&rul are &bli=a8ia de a >nscrie pe vers&ul certi-icatului de deces
&ri=inal: >n ba'a c(ruia se s&licit( a*ut&rul de deces: men8iunea ,ACPITAT,: data: semn(tura .i .tampila.
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ART. 06"
;0% A*ut&rul de deces se acCit( pers&anei >ndrept(8ite sau mandatarului desemnat: prin pr&cur( special(: de
c(tre aceasta.
;!% A*ut&rul de deces p&ate -i s&licitat: pe ba'a actel&r *usti-icativ
calculat de la data decesului.
;6% Cuantumul a*ut&rului de deces s&licitat p&trivit alin. ;0% se acCit( la nivelul cuvenit la data decesului.


KLLLLLLLLL N&rma de aplicare LLLLLLL
. NORMA !"F"6F!"00
ART. 006
A*ut&rul de deces se ac&rd(: dup( ca': pe ba'a urm(t&arel&r d&cumente/
a% cerere pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces: p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr.
b% certi-icat de deces ;&ri=inal .i c&pie%1
c% act de identitate al s&licitantului ;&ri=inal .i c&pie%1
d% acte de stare civil( ale s&licitantului: din care s( re'ulte =radul de rudenie cu decedatul: sau: dup( ca': actul
care atest( calitatea de tut&re: curat&r: mandatar ;&ri=inal .i c&pie%1
e% d&vada c( s&licitantul a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces ;&ri=inal .i c&pie%1
-% act medical emis sau vi'at de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( b&ala care
inapt .i data ivirii acesteia: >n ca'ul c&pilului inapt >n v?rst( de peste 08 ani ;&ri=inal%1
=% adeverin8( care s( certi-ice c(: la data decesului: membrul de -amilie cu v?rsta cuprins( >ntre 08 .i !5 de ani
urma & -&rm( de >nv(8(m?nt &r=ani'at( p&trivit le=ii ;&ri=inal%.
. NORMA !"F"6F!"00
ANEGA 00
la n&rme

CERERE
pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces

+e apr&b( @nre=istrat( sub nr. ....... din .....
............. Hi'a pentru c&ntr&lul -inanciar preventiv
;semn(tura%

C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii ...........

+ubsemnatul;a% ...........: av?nd c&dul numeric
.......: et. .....: ap. ....: *ude8ul ;sect&rul% .......: p&ses&r;p&ses&are% al;a% buletinuluiFc(r8ii de identitate seria ...
......: eliberat;(% de .........: >n calitate de .........: v( r&= ca: >n ba'a d&sarului de pensie nr. ....... .i a cel&rlalte acte: s(
apr&ba8i plata a*ut&rului de deces pentru ......: av?nd calitatea de pensi&narFmembru de -amilie: c&n-&rm
certi-icatului de deces nr. ...... din ......:
Odat( cu pre'enta cerere depun .i urm(t&arele acte/
a% certi-icat de deces # c&pie .i &ri=inal1
b% act de identitate # c&pie .i &ri=inal1
c% d&cumente din care s( re'ulte c( s
d% cup&n de pensie1
e% adeverin8( de studii: dup( ca'1
;!% Casele terit&riale de pensii sau casele de pensii sect&riale: dup( ca': pe ra'a c(r&ra se a-l( sediul pl(tit&rului:
veri-ic( d&cumenta8ia .i dispun plata sumel&r dat&rate din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
)up( e-ectuarea pl(8ii a*ut&rului de deces: pl(tit&rul are &bli=a8ia de a >nscrie pe vers&ul certi-icatului de deces
&ri=inal: >n ba'a c(ruia se s&licit( a*ut&rul de deces: men8iunea ,ACPITAT,: data: semn(tura .i .tampila.
LLLLLLLLLLLLLLLL
;0% A*ut&rul de deces se acCit( pers&anei >ndrept(8ite sau mandatarului desemnat: prin pr&cur( special(: de
;!% A*ut&rul de deces p&ate -i s&licitat: pe ba'a actel&r *usti-icative: >n cadrul termenului =eneral de prescrip8ie:
;6% Cuantumul a*ut&rului de deces s&licitat p&trivit alin. ;0% se acCit( la nivelul cuvenit la data decesului.
LLLLLLLLLL
A*ut&rul de deces se ac&rd(: dup( ca': pe ba'a urm(t&arel&r d&cumente/
a% cerere pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces: p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr.
b% certi-icat de deces ;&ri=inal .i c&pie%1
c% act de identitate al s&licitantului ;&ri=inal .i c&pie%1
d% acte de stare civil( ale s&licitantului: din care s( re'ulte =radul de rudenie cu decedatul: sau: dup( ca': actul
ea de tut&re: curat&r: mandatar ;&ri=inal .i c&pie%1
e% d&vada c( s&licitantul a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces ;&ri=inal .i c&pie%1
-% act medical emis sau vi'at de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( b&ala care
inapt .i data ivirii acesteia: >n ca'ul c&pilului inapt >n v?rst( de peste 08 ani ;&ri=inal%1
=% adeverin8( care s( certi-ice c(: la data decesului: membrul de -amilie cu v?rsta cuprins( >ntre 08 .i !5 de ani
'at( p&trivit le=ii ;&ri=inal%.
pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces
istrat( sub nr. ....... din .....
............. Hi'a pentru c&ntr&lul -inanciar preventiv
C(tre Casa Terit&rial(F+ect&rial( de Pensii ...........
+ubsemnatul;a% ...........: av?nd c&dul numeric pers&nal ........: d&miciliat;(% >n ........: str. ...... nr. .........: bl. ......: sc.
.......: et. .....: ap. ....: *ude8ul ;sect&rul% .......: p&ses&r;p&ses&are% al;a% buletinuluiFc(r8ii de identitate seria ...
>n calitate de .........: v( r&= ca: >n ba'a d&sarului de pensie nr. ....... .i a cel&rlalte acte: s(
apr&ba8i plata a*ut&rului de deces pentru ......: av?nd calitatea de pensi&narFmembru de -amilie: c&n-&rm
certi-icatului de deces nr. ...... din ......: eliberat de Prim(ria ......... .
Odat( cu pre'enta cerere depun .i urm(t&arele acte/
c&pie .i &ri=inal1
c&pie .i &ri=inal1
c% d&cumente din care s( re'ulte c( s#au sup&rtat cCeltuielile de >nm&rm?ntare1

;!% Casele terit&riale de pensii sau casele de pensii sect&riale: dup( ca': pe ra'a c(r&ra se a-l( sediul pl(tit&rului:
veri-ic( d&cumenta8ia .i dispun plata sumel&r dat&rate din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
)up( e-ectuarea pl(8ii a*ut&rului de deces: pl(tit&rul are &bli=a8ia de a >nscrie pe vers&ul certi-icatului de deces
&ri=inal: >n ba'a c(ruia se s&licit( a*ut&rul de deces: men8iunea ,ACPITAT,: data: semn(tura .i .tampila.
;0% A*ut&rul de deces se acCit( pers&anei >ndrept(8ite sau mandatarului desemnat: prin pr&cur( special(: de
e: >n cadrul termenului =eneral de prescrip8ie:
;6% Cuantumul a*ut&rului de deces s&licitat p&trivit alin. ;0% se acCit( la nivelul cuvenit la data decesului.
a% cerere pentru ac&rdarea a*ut&rului de deces: p&trivit m&delului prev('ut >n ane9a nr. 001
d% acte de stare civil( ale s&licitantului: din care s( re'ulte =radul de rudenie cu decedatul: sau: dup( ca': actul
e% d&vada c( s&licitantul a sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces ;&ri=inal .i c&pie%1
-% act medical emis sau vi'at de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( b&ala care l#a -(cut
inapt .i data ivirii acesteia: >n ca'ul c&pilului inapt >n v?rst( de peste 08 ani ;&ri=inal%1
=% adeverin8( care s( certi-ice c(: la data decesului: membrul de -amilie cu v?rsta cuprins( >ntre 08 .i !5 de ani
pers&nal ........: d&miciliat;(% >n ........: str. ...... nr. .........: bl. ......: sc.
.......: et. .....: ap. ....: *ude8ul ;sect&rul% .......: p&ses&r;p&ses&are% al;a% buletinuluiFc(r8ii de identitate seria ....... nr.
>n calitate de .........: v( r&= ca: >n ba'a d&sarului de pensie nr. ....... .i a cel&rlalte acte: s(
apr&ba8i plata a*ut&rului de deces pentru ......: av?nd calitatea de pensi&narFmembru de -amilie: c&n-&rm

-% act medical emisFvi'at de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( b&ala care l
pentru munc( >n ca'ul c&pilului >n v?rst( de p?n( la 05 ani:
@n sus8inerea cererii mele: declar pe pr&pria r(spundere .i sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal re-erit&are
la -alsul >n >nscrisuri &-iciale c( am sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces: c( nu am >ncasat .i nu v&i >ncasa
a*ut&rul de deces de la nici& alt( unitate.


)ata ................ +emn(tura
................
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

CAP. HI
Casa Na8i&nal( de Pensii Publice .i casele de pensii sect&riale

ART. 060
;0% CNPP este institu8ie public( de interes na8i&nal: cu pers&nalitate *uridic(: &r=an de specialitate al
administra8iei publice centrale care administrea'( sistemul public de pensii.
;!% CNPP se a-l( sub aut&ritatea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale.
;6% +ediul CNPP este >n municipiul Jucure.ti.
;7% Casa de pensii a municipiului Jucure.ti .i casele *ude8ene de pensii sunt servicii publice: >nvestite cu
pers&nalitate *uridic(.
;% CNPP are >n sub&rdine Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de Munc(:
denumit >n c&ntinuare I.N.E.M.R.C.M.: care este institu8ie public( cu pers&nalitate *uridic( .i aut&n&mie
.tiin8i-ic(. @n sub&rdinea I.N.E.M.R.C.M. s
munc(.
;5% +tatutul .i structura &r=ani'at&ric( ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului pentru
apr&barea Re=ulamentului de &r=ani'are .i -unc8i&nare al I.N.E.M.R.C
medical( a capacit(8ii de munc(.
;3% CNPP este ac8i&nar unic la +&cietatea C&mercial( de Tratament Jalnear .i Recuperare a Capacit(8ii de
Munc( ,T.J.R.C.M., # +.A.
;8% CNPP are >n sub&rdine Centrul Na8
Publice: ca institu8ie cu pers&nalitate *uridic( .i aut&n&mie .tiin8i-ic(: iar cCeltuielile curente .i de capital se
sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. 06!
;0% Casele de pensii sect&riale se >n-iin8ea'( >n sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului
Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': ca structuri cu pers&nalitate *uridic( .i
cu sediul >n municipiul Jucure.ti.
;!% Casele de pensii sect&riale prev('ute la alin. ;0% sunt succes&are de drept ale structuril&r &r=ani'at&rice
resp&nsabile cu pensiile din institu8iile men8i&nate la alin. ;0%.
;6% Activitatea casel&r de pensii sect&riale prev('ute la alin. ;0% es

+ECAIUNEA 0
Or=ani'area CNPP .i a casel&r de pensii sect&riale

ART. 066
;0% C&nducerea CNPP este asi=urat( de pre.edinte .i c&nsiliul de administra8ie: c&mpus din !6 de pers&ane:
dintre care un pre.edinte .i !! de membri.
;!% Pre.edintele CNPP este numit prin deci'ie a primului
pr&tec8iei s&ciale: pentru un mandat de ani: care p&ate -i re>nn&it. Pre.edintele CNPP este .i pre.edinte al
c&nsiliului de administra8ie.
;6% Pre.edintele e9ercit( & -unc8ie asimilat( -unc8iil&r de demnitate public(.
;7% Pre.edintele are ran= de secretar de stat .i este salari'at la nivelul prev('ut de le=e pentru aceast( -unc8ie.
;% Membrii c&nsiliului de administra8ie sunt repre'entan8i ai 2uvernului: ai casel&r de pensii sect&riale:
patr&natel&r: sindicatel&r .i pensi&naril&r: dup( cum urmea'(/
-% act medical emisFvi'at de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( b&ala care l
pentru munc( >n ca'ul c&pilului >n v?rst( de p?n( la 05 ani: dup( ca'.
@n sus8inerea cererii mele: declar pe pr&pria r(spundere .i sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal re-erit&are
la -alsul >n >nscrisuri &-iciale c( am sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces: c( nu am >ncasat .i nu v&i >ncasa
deces de la nici& alt( unitate.
)ata ................ +emn(tura
MLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
i casele de pensii sect&riale
;0% CNPP este institu8ie public( de interes na8i&nal: cu pers&nalitate *uridic(: &r=an de specialitate al
administra8iei publice centrale care administrea'( sistemul public de pensii.
aut&ritatea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale.
;6% +ediul CNPP este >n municipiul Jucure.ti.
;7% Casa de pensii a municipiului Jucure.ti .i casele *ude8ene de pensii sunt servicii publice: >nvestite cu
;% CNPP are >n sub&rdine Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de Munc(:
denumit >n c&ntinuare I.N.E.M.R.C.M.: care este institu8ie public( cu pers&nalitate *uridic( .i aut&n&mie
.tiin8i-ic(. @n sub&rdinea I.N.E.M.R.C.M. se >n-iin8ea'( centre re=i&nale de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
;5% +tatutul .i structura &r=ani'at&ric( ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului pentru
apr&barea Re=ulamentului de &r=ani'are .i -unc8i&nare al I.N.E.M.R.C.M. .i al serviciil&r terit&riale de e9perti'(
;3% CNPP este ac8i&nar unic la +&cietatea C&mercial( de Tratament Jalnear .i Recuperare a Capacit(8ii de
;8% CNPP are >n sub&rdine Centrul Na8i&nal de F&rmare Pr&-esi&nal( a Pers&nalului din )&meniul Pensiil&r
Publice: ca institu8ie cu pers&nalitate *uridic( .i aut&n&mie .tiin8i-ic(: iar cCeltuielile curente .i de capital se
sup&rt( din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
Casele de pensii sect&riale se >n-iin8ea'( >n sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului
Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': ca structuri cu pers&nalitate *uridic( .i
;!% Casele de pensii sect&riale prev('ute la alin. ;0% sunt succes&are de drept ale structuril&r &r=ani'at&rice
resp&nsabile cu pensiile din institu8iile men8i&nate la alin. ;0%.
;6% Activitatea casel&r de pensii sect&riale prev('ute la alin. ;0% este c&&rd&nat( met&d&l&=ic de CNPP.
Or=ani'area CNPP .i a casel&r de pensii sect&riale
;0% C&nducerea CNPP este asi=urat( de pre.edinte .i c&nsiliul de administra8ie: c&mpus din !6 de pers&ane:
edinte .i !! de membri.
;!% Pre.edintele CNPP este numit prin deci'ie a primului#ministru: la pr&punerea ministrului muncii: -amiliei .i
pr&tec8iei s&ciale: pentru un mandat de ani: care p&ate -i re>nn&it. Pre.edintele CNPP este .i pre.edinte al
;6% Pre.edintele e9ercit( & -unc8ie asimilat( -unc8iil&r de demnitate public(.
;7% Pre.edintele are ran= de secretar de stat .i este salari'at la nivelul prev('ut de le=e pentru aceast( -unc8ie.
de administra8ie sunt repre'entan8i ai 2uvernului: ai casel&r de pensii sect&riale:
patr&natel&r: sindicatel&r .i pensi&naril&r: dup( cum urmea'(/

-% act medical emisFvi'at de medicul e9pert al asi=ur(ril&r s&ciale: prin care se atest( b&ala care l#a -(cut inapt
@n sus8inerea cererii mele: declar pe pr&pria r(spundere .i sub sanc8iunile prev('ute de C&dul penal re-erit&are
la -alsul >n >nscrisuri &-iciale c( am sup&rtat cCeltuielile &ca'i&nate de deces: c( nu am >ncasat .i nu v&i >ncasa
;0% CNPP este institu8ie public( de interes na8i&nal: cu pers&nalitate *uridic(: &r=an de specialitate al
aut&ritatea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale.
;7% Casa de pensii a municipiului Jucure.ti .i casele *ude8ene de pensii sunt servicii publice: >nvestite cu
;% CNPP are >n sub&rdine Institutul Na8i&nal de E9perti'( Medical( .i Recuperare a Capacit(8ii de Munc(:
denumit >n c&ntinuare I.N.E.M.R.C.M.: care este institu8ie public( cu pers&nalitate *uridic( .i aut&n&mie
e >n-iin8ea'( centre re=i&nale de e9perti'( medical( a capacit(8ii de
;5% +tatutul .i structura &r=ani'at&ric( ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului pentru
.M. .i al serviciil&r terit&riale de e9perti'(
;3% CNPP este ac8i&nar unic la +&cietatea C&mercial( de Tratament Jalnear .i Recuperare a Capacit(8ii de
i&nal de F&rmare Pr&-esi&nal( a Pers&nalului din )&meniul Pensiil&r
Publice: ca institu8ie cu pers&nalitate *uridic( .i aut&n&mie .tiin8i-ic(: iar cCeltuielile curente .i de capital se
Casele de pensii sect&riale se >n-iin8ea'( >n sub&rdinea Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului
Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: dup( ca': ca structuri cu pers&nalitate *uridic( .i
;!% Casele de pensii sect&riale prev('ute la alin. ;0% sunt succes&are de drept ale structuril&r &r=ani'at&rice
te c&&rd&nat( met&d&l&=ic de CNPP.
;0% C&nducerea CNPP este asi=urat( de pre.edinte .i c&nsiliul de administra8ie: c&mpus din !6 de pers&ane:
ministru: la pr&punerea ministrului muncii: -amiliei .i
pr&tec8iei s&ciale: pentru un mandat de ani: care p&ate -i re>nn&it. Pre.edintele CNPP este .i pre.edinte al
;7% Pre.edintele are ran= de secretar de stat .i este salari'at la nivelul prev('ut de le=e pentru aceast( -unc8ie.
de administra8ie sunt repre'entan8i ai 2uvernului: ai casel&r de pensii sect&riale:

a% repre'entan8i ai 2uvernului: desemna8i de ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale1
b% 6 repre'entan8i ai casel&r de pensii sect&riale: desemna8i de c&nduc(t&rii institu8iil&r publice prev('ute la art.
06! alin. ;0%1
c% repre'entan8i ai patr&natel&r: desemna8i de &r=ani'a8iile patr&nale repre'entative la nivel na8i&nal1
d% repre'entan8i ai sindicatel&r: desemna8i de &r=ani'a8iile sindicale repre'entative la nivel na8i&nal1
e% 7 repre'entan8i ai pensi&naril&r: desemna8i de &r=ani'a8iile na8i&nale ale pensi&naril&r.
;5% +unt repre'entative la nivel na8i&nal &r=ani'a8iile pat
de Le=ea nr. 06"F0<<5 privind c&ntractul c&lectiv de munc(: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
;3% Membrii c&nsiliului de administra8ie sunt
de 7 ani.
;8% C&nsiliul de administra8ie -unc8i&nea'( >n m&d le=al >n pre'en8a a cel pu8in 0 dintre membrii s(i.
;<% Pe durata e9ercit(rii mandatului: pre.edintele .i membrii c&ns
cei care i#au numit: respectiv desemnat.
;0"% @n ca'ul >ncet(rii mandatului: ca urmare a rev&c(rii: a demisiei sau a decesului: v&r -i numite: respectiv
desemnate alte pers&ane p?n( la e9pirarea duratei
ART. 067
;0% CNPP >.i elab&rea'( statutul pr&priu: care se apr&b( prin C&t(r?re a 2uvernului.
;!% +tatutul cuprinde >n m&d &bli=at&riu atribu8iile c&nsiliului de administra8ie: ale pre.edintelui CNPP: m&dul
de &r=ani'are .i -unc8i&nare a CNPP: atribu8iile casel&r terit&riale de pensii: precum .i m&dul de c&lab&rare cu
casele de pensii sect&riale.
;6% M&dul de &r=ani'are .i -unc8i&nare a s&ciet(8ii c&merciale prev('ute la art. 060 alin. ;3% se stabile.te prin
C&t(r?re a 2uvernului.
ART. 06
Atribu8iile: &r=ani'area .i -unc8i&narea casel&r de pensii sect&riale se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului: la
pr&punerea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale: Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului
Administra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: ad&ptat( >n termen de 6" de 'ile de la data
public(rii pre'entei le=i.
ART. 065
;0% Ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale: ministrul ap(r(rii na8i&nale: ministrul administra8ie
internel&r .i direct&rul +erviciului R&m?n de In-&rma8ii sunt &rd&nat&ri principali de credite pentru bu=etul
asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;!% Ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale p&ate dele=a atribu8iile prev('ute de disp&'i8iile le=
vi=&are pentru &rd&nat&rul principal de credite bu=etare pre.edintelui CNPP.
;6% )irect&rii casel&r terit&riale de pensii sunt &rd&nat&ri ter8iari de credite pentru bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale
de stat.
;7% )irect&rii casel&r de pensii sect&riale sunt &rd&nat&ri ter8iari de credite pentru cCeltuielile cu presta8iile
acCitate din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
ART. 063
;0% CCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea sistemului publi
asi=ur(ril&r s&ciale de stat: >n limita unui pr&cent de p?n( la 6D aplicat asupra cCeltuielil&r anuale t&tale
prev('ute prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: inclusiv asupra cCeltuielil&r din alte surse atras
c&ndi8iile le=ii.
;!% CCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea casel&r de pensii sect&riale se sup&rt( din bu=etul de stat:
prin bu=etele institu8iil&r publice >n sub&rdinea c(r&ra -unc8i&nea'(.
;6% +umele necesare administr(rii pr&ce
&ca'i&nate de virarea c&ntribu8iei la aceste -&nduri: precum .i celelalte cCeltuieli a-erente se sup&rt( din bu=etul
asi=ur(ril&r s&ciale de stat: >n limita pr&centului prev('ut la alin. ;0

+ECAIUNEA a !#a
Atribu8iile CNPP: ale casel&r terit&riale de pensii .i ale casel&r de pensii sect&riale

ART. 068
@n aplicarea prevederil&r pre'entei le=i: CNPP >ndepline.te: >n principal: urm(t&arele atribu8ii/
a% >ndrum( .i c&ntr&lea'( m&dul de aplicare a disp&'i8iil&r le=ale de c(tre casele terit&riale de pensii1
a% repre'entan8i ai 2uvernului: desemna8i de ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale1
6 repre'entan8i ai casel&r de pensii sect&riale: desemna8i de c&nduc(t&rii institu8iil&r publice prev('ute la art.
c% repre'entan8i ai patr&natel&r: desemna8i de &r=ani'a8iile patr&nale repre'entative la nivel na8i&nal1
entan8i ai sindicatel&r: desemna8i de &r=ani'a8iile sindicale repre'entative la nivel na8i&nal1
e% 7 repre'entan8i ai pensi&naril&r: desemna8i de &r=ani'a8iile na8i&nale ale pensi&naril&r.
;5% +unt repre'entative la nivel na8i&nal &r=ani'a8iile patr&nale .i sindicale care >ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute
privind c&ntractul c&lectiv de munc(: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
;3% Membrii c&nsiliului de administra8ie sunt numi8i sau desemna8i p&trivit prevederil&r alin. ;% pe & peri&ad(
;8% C&nsiliul de administra8ie -unc8i&nea'( >n m&d le=al >n pre'en8a a cel pu8in 0 dintre membrii s(i.
;<% Pe durata e9ercit(rii mandatului: pre.edintele .i membrii c&nsiliului de administra8ie p&t -i rev&ca8i de c(tre
au numit: respectiv desemnat.
;0"% @n ca'ul >ncet(rii mandatului: ca urmare a rev&c(rii: a demisiei sau a decesului: v&r -i numite: respectiv
desemnate alte pers&ane p?n( la e9pirarea duratei mandatului ini8ial.
;0% CNPP >.i elab&rea'( statutul pr&priu: care se apr&b( prin C&t(r?re a 2uvernului.
;!% +tatutul cuprinde >n m&d &bli=at&riu atribu8iile c&nsiliului de administra8ie: ale pre.edintelui CNPP: m&dul
-unc8i&nare a CNPP: atribu8iile casel&r terit&riale de pensii: precum .i m&dul de c&lab&rare cu
;6% M&dul de &r=ani'are .i -unc8i&nare a s&ciet(8ii c&merciale prev('ute la art. 060 alin. ;3% se stabile.te prin
Atribu8iile: &r=ani'area .i -unc8i&narea casel&r de pensii sect&riale se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului: la
pr&punerea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale: Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului
nistra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: ad&ptat( >n termen de 6" de 'ile de la data
;0% Ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale: ministrul ap(r(rii na8i&nale: ministrul administra8ie
internel&r .i direct&rul +erviciului R&m?n de In-&rma8ii sunt &rd&nat&ri principali de credite pentru bu=etul
;!% Ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale p&ate dele=a atribu8iile prev('ute de disp&'i8iile le=
vi=&are pentru &rd&nat&rul principal de credite bu=etare pre.edintelui CNPP.
;6% )irect&rii casel&r terit&riale de pensii sunt &rd&nat&ri ter8iari de credite pentru bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale
;7% )irect&rii casel&r de pensii sect&riale sunt &rd&nat&ri ter8iari de credite pentru cCeltuielile cu presta8iile
acCitate din bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale de stat.
;0% CCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea sistemului public de pensii se sup&rt( din bu=etul
asi=ur(ril&r s&ciale de stat: >n limita unui pr&cent de p?n( la 6D aplicat asupra cCeltuielil&r anuale t&tale
prev('ute prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: inclusiv asupra cCeltuielil&r din alte surse atras
;!% CCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea casel&r de pensii sect&riale se sup&rt( din bu=etul de stat:
prin bu=etele institu8iil&r publice >n sub&rdinea c(r&ra -unc8i&nea'(.
;6% +umele necesare administr(rii pr&cesului de a-iliere la -&ndurile de pensii administrate privat: cele
&ca'i&nate de virarea c&ntribu8iei la aceste -&nduri: precum .i celelalte cCeltuieli a-erente se sup&rt( din bu=etul
asi=ur(ril&r s&ciale de stat: >n limita pr&centului prev('ut la alin. ;0%.
Atribu8iile CNPP: ale casel&r terit&riale de pensii .i ale casel&r de pensii sect&riale
@n aplicarea prevederil&r pre'entei le=i: CNPP >ndepline.te: >n principal: urm(t&arele atribu8ii/
lea'( m&dul de aplicare a disp&'i8iil&r le=ale de c(tre casele terit&riale de pensii1

a% repre'entan8i ai 2uvernului: desemna8i de ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale1
6 repre'entan8i ai casel&r de pensii sect&riale: desemna8i de c&nduc(t&rii institu8iil&r publice prev('ute la art.
c% repre'entan8i ai patr&natel&r: desemna8i de &r=ani'a8iile patr&nale repre'entative la nivel na8i&nal1
entan8i ai sindicatel&r: desemna8i de &r=ani'a8iile sindicale repre'entative la nivel na8i&nal1
e% 7 repre'entan8i ai pensi&naril&r: desemna8i de &r=ani'a8iile na8i&nale ale pensi&naril&r.
r&nale .i sindicale care >ndeplinesc c&ndi8iile prev('ute
privind c&ntractul c&lectiv de munc(: republicat(: cu m&di-ic(rile .i c&mplet(rile ulteri&are.
numi8i sau desemna8i p&trivit prevederil&r alin. ;% pe & peri&ad(
;8% C&nsiliul de administra8ie -unc8i&nea'( >n m&d le=al >n pre'en8a a cel pu8in 0 dintre membrii s(i.
iliului de administra8ie p&t -i rev&ca8i de c(tre
;0"% @n ca'ul >ncet(rii mandatului: ca urmare a rev&c(rii: a demisiei sau a decesului: v&r -i numite: respectiv
;0% CNPP >.i elab&rea'( statutul pr&priu: care se apr&b( prin C&t(r?re a 2uvernului.
;!% +tatutul cuprinde >n m&d &bli=at&riu atribu8iile c&nsiliului de administra8ie: ale pre.edintelui CNPP: m&dul
-unc8i&nare a CNPP: atribu8iile casel&r terit&riale de pensii: precum .i m&dul de c&lab&rare cu
;6% M&dul de &r=ani'are .i -unc8i&nare a s&ciet(8ii c&merciale prev('ute la art. 060 alin. ;3% se stabile.te prin
Atribu8iile: &r=ani'area .i -unc8i&narea casel&r de pensii sect&riale se stabilesc prin C&t(r?re a 2uvernului: la
pr&punerea Ministerului Muncii: Familiei .i Pr&tec8iei +&ciale: Ministerului Ap(r(rii Na8i&nale: Ministerului
nistra8iei .i Internel&r .i +erviciului R&m?n de In-&rma8ii: ad&ptat( >n termen de 6" de 'ile de la data
;0% Ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale: ministrul ap(r(rii na8i&nale: ministrul administra8iei .i
internel&r .i direct&rul +erviciului R&m?n de In-&rma8ii sunt &rd&nat&ri principali de credite pentru bu=etul
;!% Ministrul muncii: -amiliei .i pr&tec8iei s&ciale p&ate dele=a atribu8iile prev('ute de disp&'i8iile le=ale >n
;6% )irect&rii casel&r terit&riale de pensii sunt &rd&nat&ri ter8iari de credite pentru bu=etul asi=ur(ril&r s&ciale
;7% )irect&rii casel&r de pensii sect&riale sunt &rd&nat&ri ter8iari de credite pentru cCeltuielile cu presta8iile
c de pensii se sup&rt( din bu=etul
asi=ur(ril&r s&ciale de stat: >n limita unui pr&cent de p?n( la 6D aplicat asupra cCeltuielil&r anuale t&tale
prev('ute prin le=ea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: inclusiv asupra cCeltuielil&r din alte surse atrase: >n
;!% CCeltuielile privind &r=ani'area .i -unc8i&narea casel&r de pensii sect&riale se sup&rt( din bu=etul de stat:
sului de a-iliere la -&ndurile de pensii administrate privat: cele
&ca'i&nate de virarea c&ntribu8iei la aceste -&nduri: precum .i celelalte cCeltuieli a-erente se sup&rt( din bu=etul
Atribu8iile CNPP: ale casel&r terit&riale de pensii .i ale casel&r de pensii sect&riale
@n aplicarea prevederil&r pre'entei le=i: CNPP >ndepline.te: >n principal: urm(t&arele atribu8ii/
lea'( m&dul de aplicare a disp&'i8iil&r le=ale de c(tre casele terit&riale de pensii1

b% -urni'ea'( datele necesare pentru -undamentarea .i elab&rarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat1
c% pre'int( 2uvernului .i parteneril&r s&ciali rap&arte c
asi=ur(ril&r s&ciale de stat1
d% >ndrum( met&d&l&=ic casele de pensii sect&riale1
e% stabile.te: >n c&&perare cu casele de pensii sect&riale: m&dalitatea teCnic( de eviden8( a c&ntribuabilil&r la
sistemul public de pensii: a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: precum .i a m&dului de c&lab&rare cu
)irec8ia pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate1
-% public( anual rap&rtul de activitate1
=% &r=ani'ea'( c&&perarea cu institu8ii similare din alte 8(ri: >n vederea c&&rd&n(rii presta8iil&r de asi=ur(ri
s&ciale din d&meniul pr&priu de c&mpeten8(: pentru lucr(t&rii mi=ran8i1
C% c&lectea'( .i virea'( c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale .i alte tipuri de c&ntribu8ii: p
vi=&are1
i% urm(re.te >ncasarea venituril&r bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: &r=ani'ea'(: >ndrum( .i c&ntr&lea'(
activitatea privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare: p&trivit disp&'i8iil&r le=ale >n vi=&are1
*% ia m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru de'v&ltarea .i administrarea e-icient( a patrim&niului sistemului public de
pensii: precum .i pentru asi=urarea inte=rit(8ii acestuia1
E% ia m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru pr&tec8ia -&nduril&r de asi=ur(ri s
l% asi=ur( eviden8a la nivel na8i&nal a tutur&r c&ntribuabilil&r la sistemul public de pensii1
m% asi=ur( eviden8a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale la nivel na8i&nal: pe ba'a c&dului numeric
pers&nal1
n% certi-ic(: la termenele stabilite prin deci'ie a pre.edintelui CNPP: sta=iul de c&ti'are .i puncta*ul pentru
-iecare asi=urat1
&% c&ntr&lea'( activitatea de e9perti'( medical( .i recuperare a capacit(8ii de munc(1
p% aplic( prevederile c&nven8iil&r interna8i&nale
ansamblul re=lement(ril&r c&munitare .i de'v&lt( rela8ii cu &r=anisme similare >n d&meniul asi=ur(ril&r s&ciale
din alte 8(ri: >n limita c&mpeten8el&r prev('ute de le=e1
I% &r=ani'ea'( selec8ia: pre=(tirea .i per-ec8i&narea pr&-esi&nal( a pers&nalului din d&meniul asi=ur(ril&r
s&ciale1
r% asi=ur( intr&ducerea: e9tinderea: >ntre8inerea .i pr&tec8ia sistemel&r aut&mate de calcul .i de eviden8(1
s% asi=ur( repre'entarea >n -a8a instan8el&
disp&'i8iil&r pre'entei le=i1
.% &r=ani'ea'( activitatea privind stabilirea .i plata c&ntribu8iil&r pentru -&ndurile de pensii administrate privat:
c&n-&rm disp&'i8iil&r le=ale >n vi=&are1
t% asi=ur( e9p&rtul >n str(in(tate al presta8iil&r stabilite p&trivit re=lement(ril&r le=ale >n d&meniu1
8% >ndepline.te &rice alte atribu8ii stabilite prin disp&'i8ii le=ale.
ART. 06<
@n aplicarea prevederil&r pre'entei le=i: casele
principal: urm(t&arele atribu8ii/
a% c&lectea'( .i virea'( c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale .i alte tipuri de c&ntribu8ii: p&trivit disp&'i8iil&r le=ale >n
vi=&are1
b% urm(resc >ncasarea venituril&r bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat1 &r=ani'ea'(: >ndrum( .i c&ntr&lea'(
activitatea privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare: p&trivit disp&'i8iil&r le=ale >n vi=&are1
c% iau m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru de'v&ltarea .i a
de pensii: precum .i pentru asi=urarea inte=rit(8ii acestuia1
d% iau m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru pr&tec8ia -&nduril&r de asi=ur(ri s&ciale1
e% asi=ur( eviden8a la nivel na8i&nal a tut
-% asi=ur( eviden8a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale la nivel na8i&nal: pe ba'a c&dului numeric
pers&nal1
=% certi-ic(: la termenele stabilite prin deci'ie a pre.edintelui CNPP: st
-iecare asi=urat1
C% c&ntr&lea'( activitatea de e9perti'( medical( .i recuperare a capacit(8ii de munc(1
i% aplic( prevederile c&nven8iil&r interna8i&nale de asi=ur(ri s&ciale: la care R&m?nia este parte: precu
ansamblul re=lement(ril&r c&munitare .i de'v&lt( rela8ii cu &r=anisme similare >n d&meniul asi=ur(ril&r s&ciale
din alte 8(ri: >n limita c&mpeten8el&r prev('ute de le=e1
b% -urni'ea'( datele necesare pentru -undamentarea .i elab&rarea bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat1
c% pre'int( 2uvernului .i parteneril&r s&ciali rap&arte cu privire la m&dul de administrare a bu=etului
d% >ndrum( met&d&l&=ic casele de pensii sect&riale1
e% stabile.te: >n c&&perare cu casele de pensii sect&riale: m&dalitatea teCnic( de eviden8( a c&ntribuabilil&r la
mul public de pensii: a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale: precum .i a m&dului de c&lab&rare cu
)irec8ia pentru Eviden8a Pers&anel&r .i Administrarea Ja'el&r de )ate1
-% public( anual rap&rtul de activitate1
cu institu8ii similare din alte 8(ri: >n vederea c&&rd&n(rii presta8iil&r de asi=ur(ri
s&ciale din d&meniul pr&priu de c&mpeten8(: pentru lucr(t&rii mi=ran8i1
C% c&lectea'( .i virea'( c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale .i alte tipuri de c&ntribu8ii: p
i% urm(re.te >ncasarea venituril&r bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat: &r=ani'ea'(: >ndrum( .i c&ntr&lea'(
activitatea privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare: p&trivit disp&'i8iil&r le=ale >n vi=&are1
ia m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru de'v&ltarea .i administrarea e-icient( a patrim&niului sistemului public de
pensii: precum .i pentru asi=urarea inte=rit(8ii acestuia1
E% ia m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru pr&tec8ia -&nduril&r de asi=ur(ri s&ciale1
l% asi=ur( eviden8a la nivel na8i&nal a tutur&r c&ntribuabilil&r la sistemul public de pensii1
m% asi=ur( eviden8a drepturil&r .i &bli=a8iil&r de asi=ur(ri s&ciale la nivel na8i&nal: pe ba'a c&dului numeric
rmenele stabilite prin deci'ie a pre.edintelui CNPP: sta=iul de c&ti'are .i puncta*ul pentru
&% c&ntr&lea'( activitatea de e9perti'( medical( .i recuperare a capacit(8ii de munc(1
p% aplic( prevederile c&nven8iil&r interna8i&nale de asi=ur(ri s&ciale: la care R&m?nia este parte: precum .i
ansamblul re=lement(ril&r c&munitare .i de'v&lt( rela8ii cu &r=anisme similare >n d&meniul asi=ur(ril&r s&ciale
din alte 8(ri: >n limita c&mpeten8el&r prev('ute de le=e1
ia: pre=(tirea .i per-ec8i&narea pr&-esi&nal( a pers&nalului din d&meniul asi=ur(ril&r
r% asi=ur( intr&ducerea: e9tinderea: >ntre8inerea .i pr&tec8ia sistemel&r aut&mate de calcul .i de eviden8(1
s% asi=ur( repre'entarea >n -a8a instan8el&r *udec(t&re.ti >n liti=iile >n care este parte ca urmare a aplic(rii
.% &r=ani'ea'( activitatea privind stabilirea .i plata c&ntribu8iil&r pentru -&ndurile de pensii administrate privat:
=&are1
t% asi=ur( e9p&rtul >n str(in(tate al presta8iil&r stabilite p&trivit re=lement(ril&r le=ale >n d&meniu1
8% >ndepline.te &rice alte atribu8ii stabilite prin disp&'i8ii le=ale.
@n aplicarea prevederil&r pre'entei le=i: casele terit&riale de pensii .i casele de pensii sect&riale >ndeplinesc: >n
a% c&lectea'( .i virea'( c&ntribu8iile de asi=ur(ri s&ciale .i alte tipuri de c&ntribu8ii: p&trivit disp&'i8iil&r le=ale >n
>ncasarea venituril&r bu=etului asi=ur(ril&r s&ciale de stat1 &r=ani'ea'(: >ndrum( .i c&ntr&lea'(
activitatea privind e9ecutarea crean8el&r bu=etare: p&trivit disp&'i8iil&r le=ale >n vi=&are1
c% iau m(suri: >n c&ndi8iile le=ii: pentru de'v&ltarea .i administrarea e-icient( a patrim&niului sistemului public
de pensii: precum .i pentru asi=urarea inte=rit(8ii acestuia1
d% iau m(su