Sunteți pe pagina 1din 3

Cadrul legislativ referitor la politicile pentru persoanele varstnice

A. Cadru general, asistenta sociala si medicala pentru persoane varstnice


1. Legea 47 / 2006, privind sistemul national de asistenta sociala;
2. Legea nr. 17 din 06.martie.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
3. Legea nr. 281 din 06.iulie.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind
asistenta sociala a persoanelor varstnice
4. Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice
. !rdinul nr. 246 din 27.martie.2006 privind apro"area #tandardelor minime specifice de
calitate pentru serviciile de ingri$ire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru
centrele re%identiale pentru persoanele varstnice
6. &otarare de 'uvern pentru apro"area (ontractului)cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
7. Legea nr. * din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
8. !rdonanta de urgenta +r. 10 din 31 octom"rie 2002 privind organi%area si functionarea
sistemului de asigurari sociale de sanatate
*. !rdin nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru apro"area +ormelor privind organi%area si
functionarea ingri$irilor la domiciliu, precum si autori%area persoanelor $uridice si fi%ice care
acorda aceste servicii
B. Instrumente standard de evaluare a nevoilor medico sociale
1. &otararea de 'uvern nr. 886 din 0 octom"rie 2000 pentru apro"area 'rilei nationale de
evaluare a nevoilor persoanelor varstnice
2. !rdinul nr. 4*1 din 23.mai.2003 pentru apro"area 'rilei de evaluare medico)sociala a
persoanelor care se internea%a in unitati de asistenta medico)sociale
C. Legislatie in domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat
1. Legea nr.1* ) din 17 martie 2000 privind sistemul pu"lic de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale
D. Organisme reprezentative
1. &otararea de 'uvern nr. 4** din 07.aprilie.2004 privind infiintarea, organi%area si
functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru pro"lemele persoanelor
varstnice, in cadrul prefecturilor
2. Legea nr. 16 din 06 martie 2000 privind infiintarea, organi%area si functionarea (onsiliului
+ational al ,ersoanelor -arstnice
3. Legea nr. 40 din 11.octom"rie.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000
privind infiintarea, organi%area si functionarea (onsiliului +ational al ,ersoanelor -arstnice
4. Legea nr. 47 din 18.iulie.2001 privind apro"area !rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.
184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organi%area
si functionarea (onsiliului +ational al ,ersoanelor -arstnice
. !rdonanta de .rgenta nr. 184 din 03 noiem"rie 2000 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organi%area si functionarea (onsiliului +ational al
,ersoanelor -arstnice
E. Facilitati transport
1. &otararea de 'uvern nr. 2403 din 21.decem"rie.2004 privind apro"area +ormelor
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor
pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a !rdonantei de urgenta a 'uvernului
nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari.
SA!DA"DE DE COS
Conform #otararii de $uvern nr. %&' %()( privind apro*area standardelor de cost
pentru serviciile sociale+
1. in caminele pentru persoane varstnice costul / an pentru serviciile sociale este de 16 *26 lei,
iar raportul "eneficiar anga$at este de 2/ 1
2. in locuinte prote$ate costul / an pentru serviciile sociale este de 14.7*6 lei, iar raportul
"eneficiar anga$at este de 3/ 1
3. in centre de %i costul / an pentru serviciile sociale este de 13.088,64 lei, iar raportul
"eneficiar anga$at nu este preci%at
4. in centre de respiro costul / an pentru serviciile sociale este de 17.000 lei, iar raportul
"eneficiar anga$at este de 2./ 1
. in centre am"ulatorii de recuperare costul / an pentru serviciile sociale este de 4.**2.24 lei,
iar raportul "eneficiar anga$at nu este preci%at
6. in centre de cri%a costul / an pentru serviciile sociale este de 13.2*1,13 lei, iar raportul
"eneficiar anga$at este de 3/ 1/
1
1
.ngureanu, 0lena, Politici si strategii pentru persoanele varstnice din Romania, context actual, nevoi si solutii,
2010, pp. 17)20.

S-ar putea să vă placă și