Sunteți pe pagina 1din 3

Parteneriat de învățare Grundtvig

Everybody can do it! (ECDI)


Buletin informativ nr. 9

În perioada 1 august 2012–31 iulie 2014, Liceul ”Ștefan Procopiu” – Vaslui derulează
parteneriatul pentru învățare Grundtvig ”Everybody can do it!” (ECDI) în parteneriat
cu instituții din Spania (țara coordonatoare), Marea Britanie, Portugalia, Franța,
Estonia, Finlanda și Turcia.

Site-ul parteneriatului: http://everybodycandoit.eu/


Site pentru diseminarea parteneriatului în limba română: http://ecdi.webnode.com/

Egalitatea de gen – valoare europeană

În data de 22 ianuarie 2014, membrii din echipa parteneriatului pentru învățare


Grundtvig ”Everybody can do it!” (ECDI) au oferit profesorilor un exemplu de bună practică în
ceea ce privește promovarea egalității de gen în rândul tinerilor adulți.

Obiectivele specifice/concrete ale activităţii:

 definirea unor termeni și expresii precum stereotipuri de gen, roluri de gen, discriminare,
egalitate de gen, prejudecăți de gen, identitatea de gen etc.;
 recunoașterea stereotipurilor de gen în atitudinile și comportamentele proprii, dar și ale
celorlalți;
 identificarea unor convingeri, atitudini și comportamente ale părinților care pot constitui
bariere în dezvoltarea potențialului real al copiilor și identificarea unor modalități pentru
depășirea acestor baiere;
 conștientizarea faptului că genul este o construcție socială;
 identificarea de către elevi a unor modalități de a schimba percepția asupra egalității de gen;
 identificarea efectelor stereotipurilor asupra societății și indivizilor;
 minimalizarea stereotipurilor față de celălalt gen și implicarea în promovarea conceptului
egalității de gen;
 încurajarea gândirii critice și a reflecției în legătură cu stereotipurile de gen;

1
Etapele activității:

 Exercițiul 1: Exercițiu de spargere a gheții: ”Mă numesc .... și îmi place să fiu
femeie/bărbat deoarece ...”. În timpul exercițiului, unul dintre moderatorii activității a notat
răspunsurile elevilor pe flip-chart. Astfel, la sfârșitul exercițiului, elevii au fost întrebați dacă
argumentele menționate se pot aplica ambelor sexe, sau doar femeilor sau doar bărbaților. De
asemenea, elevii au fost solicitați să-și expună punctele de vedere referitoare la percepțiile
diferite privind rolul bărbaților și al femeilor (diferențele biologice dintre sexe sau tradițiile
culturale și sociale?). Au fost definiți, cu ajutorul elevilor, următorii termeni: egalitate de gen,
sex, gen.

 Exercițiul 2. ”Stereotipuri și prejudecăți de gen”. Elevii au vizionat filmul de animație


referitor la diferențele dintre bărbați și femei realizat de Bozzetto. Discuții: Ce înțelegeți prin
stereotipuri de gen? Dar prin prejudecăți de gen? De ce avem stereotipuri de gen? Care sunt
consecințele stereotipurilor asupra vieții oamenilor? Facilitatorii au subliniat faptul că
Stereotipurile de gen duc la discriminare care poate avea consecințe negative pe termen lung,
pot limita dezvoltarea personală și profesională a unei persoane (pentru că această persoană
își construiește scenariul de viață în funcție de stereotipurile și rolurile de gen), pot determina
o persoană să-i judece pe ceilalți din prisma stereotipurilor și prejudecăților de gen, neținând
cont de particularitățile individuale ceea ce conduce la opinii greșite despre persoana
respectivă.

 Exercițiul 3: Activitate de grup: ”Acționează ca o femeie/bărbat”. Elevii au fost împărțiți


în cinci grupe. Fiecare grupă a primit aceeași sarcină de lucru, adică să menționeze cum
acționează în diferite contexte, din perspectiva băieților și a fetelor (sosirea acasă, vizionarea
unui film romantic, călătoria de afaceri, dieta/cura de slăbire, întâlnirea cu iubitul/iubita,
metodele de seducție, cumpăraturile) și să identifice cel puțin un stereotip de gen și o
prejudecată de gen. Fiecare grup a prezentat rezultatul muncii în echipă. Au fost definiți
termenii roluri de gen și identitate de gen. Unul dintre moderatori a explicat că genul este o
construcție socială deoarece factorii care contribuie la formarea stereotipurilor de gen sunt
familia, școala, mass-media, mediul social, statutul socio-economic etc. Familia este primul
loc în care copilul începe să înțeleagă genul. Familia este primul loc în care copilul învață
atitudinile și comportamentele față de gen. Apoi, pe măsură ce copiii cresc, ei sunt expuși
mai multor factori (școala, anturajul, mass-media etc.) care vor contribui la menținerea și
consolidarea atitudinilor și comportamentelor față de gen învățate în sânul familiei.

2
Parteneriatul de învăţare Grundtvig "Everybody can do it!"
(ECDI) se derulează în perioada 1 august 2012-31 iulie 2014 în
parteriat cu instituţii din Spania, Portugalia, Franţa, Marea
Britanie, Turcia, Finlanda, Estonia. Parteneriatul de învăţare
Grundtvig "Everybody can do it!" (ECDI) este finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă
numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.