Sunteți pe pagina 1din 9

Neagu Catalina Maria

Proiect Logistica
PROIECT LOGISTICA
GESTIUNEA STOCURILOR
1
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
Neagu Catalina Maria
Gr. 20

CUPRINS
1. Definirea gestiunii stocurilor.................................................................3
Definitie....................................................................................................3
Caracteristici...........................................................................................3
2. Rolul gestiunii stocurilor ........................................................................4
3. Clasificarea Stocurilor ............................................................................5
4. Factorii de influen asupra mrimii i dinamicii stocurilor ..............
5. !etode de control utili"ate #n gestiunea stocurilor .............................$
%. &i'liografie ..............................................................................................(
2
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
GESTIUNEA STOCURILOR
1. Definirea gestiunii stocurilor
). Definiie
GESTIUNEA STOCURILOR re!re"int# totalitatea ac$iunilor %e sta&ilire' control (i
e)aluare a *o%ului %e asigurare a intr#rilor necesare continuit#$ii !rocesului %e !ro%uc$ie' !e %e+
o !arte' %e control (i e)aluare a !ro%uselor ,inite e-istente (i necesare satis,acerii ne)oilor
clien$ilor' !e %e alt# !arte.
&. Caracteristici
Elementele componente ale gestiunii stocurilor sunt cu!rinse .n ur*#toarele categorii/
a0 *aterii !ri*e' *ateriale' co*&usti&il' !iese' su&ansa*&luri .nainte %e a ,i
trans,or*ate .n !ro%use inter*e%iare sau ,inite1
&0 *ateriale' !iese' su&ansa*&luri inter*e%iare a,late .n !relucrare sau care a(tea!t#
trans,or*area .n !ro%use ,inite 2.n ca%rul organi"a$iei cu a3utorul resurselor
!ro!rii sau .ncre%in$ate unei alte organi"a$ii 01
c0 !ro%use ,inite' !relucrate sau ac4i"i$ionate 2%e !e !ia$a intern# sau e-tern#0 .n
)e%erea )5n"#rii6re)5n"#rii
Pri*ele %oua categorii sunt controlate %e co*!arti*entele %e !ro%uc$ie' .n ti*! ce ulti*a
categorie este .n res!onsa&ilitatea co*!arti*entelor %e %es,acere' *ar7eting' logistic# sau .n
unele ca"uri a co*!arti*entelor %e !ro%uc$ie 2!entru reali"area unor o!era$ii .n co*&ina$ie cu
alte !ro%use0 (i a%*inistrati)e.
Gestiunea stocurilor reprezint o necesitate' o cerin a acti)it#$ii econo*ice' a
!rocesului %e circula$ie a *#r,urilor .
8n structura stocurilor se pot regsi *#r,uri nonse"oniere (i *#r,uri se"oniere' !ro%use
)an%a&ile' lent sau greu )an%a&ile1 *#r,uri a,late .n %i,erite sta%ii ale ciclului lor %e )ia$#
co*erciale1 *#r,uri %estinate trans,or*#rii .n !ro%use6ser)icii (i *#r,uri necesare
clien$ilor1 *#r,uri cerute %e *o%# (i *#r,uri %e*o%ate.
Motivaia gestiunii stocurilor (i a e-isten$ei stocurilor se s!ri3in# !e ur*#toarele
argu*ente/
a0 Asigurarea continuit#$ii acti)it#$ii organi"a$iei !entru sincroni"area intr#rilor cu
ie(irile
&0 Pru%en$a reali"#rii acti)it#$ii ca o reac$ie la incertitu%inile *e%iului 2econo*ic'
!olitic' social0 %ar (i a caracterului aleator al )iitorului.
c0 Ac$iuni s!eculati)e ale organi"a$iei !ro%uc#toare sau co*erciale care !#strea"#
sau ac4i"i$ionea"# cantit#$i %e *#r,uri care le+ar !utea )alori,ica ulterior !entru

Neagu Catalina Maria


Proiect Logistica
o&$inerea unor c5(tiguri su!erioare .n li*ita !re)e%erilor legale (i ,#r# a se .nc#lca
regulile concuren$ei loiale.
Gestiunea stocurilor exist .n *a3oritatea acti)it#$ilor siste*ului logistic al organi"a$iei /
%e!o"itare' %istri&u$ie' trans!ort
Opiniile !ri)in% utilitatea *en$inerii stocurilor sunt contradictorii /
a0 !ers!ecti)a tra%i$ional# arat# c# stocurile sunt necesare !entru asigurarea
continuit#$ii !ro%uc$iei (i satis,acerii cererii clien$ilor1
&0 a&or%area *o%ern# !une accentul !e re%ucerea sau .nl#turarea stocurilor' ca!italul
in)estit .n stocuri ar !utea ,i ,olosit !ro,ita&il .n alte acti)it#$i ale organi"a$iei.
2. Rolul gestiunii stocurilor
Rolul gestiunii stocurilor const# .n/
mbuntirea ser)iciului logistic !entru clien$i !rin asigurarea %is!oni&ilit#$ii
!ro%uselor !entru satis,acerea cererii clien$ilor interni sau e-terni. Ni)elul %e
ser)ire re,lect# ca!acitatea organi"a$iei %e a onora cererea clien$ilor (i %e,init !rin/
%urata ciclului %e !er,or*ant# 2inter)alul %e ti*! %intre lansarea co*en"ii %e
client (i !ri*irea *#r,ii %e c#tre acesta01 nu*#rul co*en"ilor onorate1 cantitatea
co*an%at#.
Echilibrul rela$iei %intre cerere (i o,ert# %eter*inat %e %ecala3ul te*!oral %intre
acestea. Pro%usele a c#ror cerere se concentrea"# .ntr+un inter)al scurt %e ti*! ,ac
necesar# *en$inerea %e stocuri %e c#tre !ro%uc#tori' angrosi(ti (i %etaili(ti' .n
a)ans ,at# %e !erioa%a %e *ani,estare a cererii. Pro%uc$ia se"onier# i*!lic#
canalelor %e %istri&u$ie sau !ro%uc#torii !entru a satis,ace cererea care se
*ani,est# .n alte !erioa%e ale anului.
Reducerea costurilor.
Diminuarea incertitu%inii !rin ,a!tul c# !re"en$a stocurilor !rote3ea"# organi"a$ia
%e )aria$iile nea(te!tate !e ter*en scurt a o,ertei !e !ia$# (i a !re$urilor !racticate
%e ,urni"ori.
3. Clasificarea stocurilor
Gru!area stocurilor %u!# %i,erite criterii este util# !rocesului %e gestiune a acestora
%eoarece stocul re!re"int# cantitatea %e *#r,uri e-istent# la un *o*ent %at 2.n *aga"ine'
%e!o"it sau !e ansa*&lul organi"a$iei0' ,iin% necesar# at5t !ro%uc$iei c5t (i %istri&u$iei !e lanul
,urni"ori+a!ro)i"ionare+!ro%uc$ie+%istri&u$ie+clien$i
8n literatura %e s!ecialitate cele *ai .nt5lnite categorii ti!ologice sunt ur*#toarele/
a0 %u!# a&or%area te*!oral#/
stoc iniial;
9
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
stoc final
&0 %u!# *o%ul %e locali"are sunt /
stoc la productor;
stoc !n comer;
stoc !n expediie
c0 %u!# *oti)a$ia constituirii/
stoc sezonier;
stoc curent
%0 %u!# rolul .n gestiunea stocurilor/
stoc minim 2cantitatea cea *ic# !entru !ro%uc$ie sau )5n"are 1 cantitatea %e
*#r,uri e-istent# .n *o*entul !ri*irii unei co*en"i01
stoc de siguran 2cantitatea necesar# !re)enirii li!sei stocului %atorit#
nerit*icita$ii li)r#rilor %e la ,urni"ori cre(terii nea(te!tate a cererii01
stoc de recepie 2cantitatea %eter*inat# !entru a ,i %istri&uita clien$ilor01
stoc de condiionare 2cantitatea *#r,urilor care' %u!# rece!$ie' !entru stocare sau
)5n"are necesit# unele o!era$ii' cu* sunt' %e e-e*!lu/ sortarea' asa*&larea'
!rea*&alarea etc01
stoc maxim 2cantitatea %e *#r,uri e-istent# %u!# a!ro)i"ionare (i care ,or*ea"#
ni)elul cel *ai ri%icat al stocului01
stoc de alert 2ni)elul cantit#$ii %e *#r,uri care s# asigure %es,#(urarea
acti)i"a$ilor organi"a$iei (i care este %eter*inat %e/ %urata .ntoc*irii (i e-!e%ierii
co*en"ii c#tre e-!e%itor1 %urata trans!ortului %e la ,urni"or la !ro%uc#tor1 ti*!ul
necesar !entru rece!$ionarea (i con%i$ionarea *#r,urilor01
stoc mediu 2constituit %e *#r,urile .n curs %e !relucrare (i !ro%usele ,inite
!#strate' %e regul# .ntr+un siste* logistic01
stoc !n tranzit 2*#r,urile a,late .n *i(care sau .n a(te!tare' .n *i3loacele %e
trans!ort (i utile siste*ului logistic !entru satis,acerea cererii01
stoc ciclic sau de baz 2necesar !entru a satis,ace cerea *e%ie .n !erioa%a %intre
%ou# co*!let#ri succesi)e ale stocului0.
e0 %u!# !artici!area la !rocesul %e circula$ie a *#r,urilor/
stoc activ 2cantitatea %e *ar,# atras# consu*at# care asigur# continuitatea
!ro%uc$iei (i a %es,acerii0
stoc pasiv 2cantitatea r#*as# %u!# !ro%uc$ie sau %es,acere (i care %e)ine acti)# .n
ur*#torul !roces sau ciclu econo*ic0
:
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
Rela$ia %intre %i,erite categorii %e stoc (i ti*!ul %e %eter*inare se re!re"int# gra,ic ast,el
2,igura 10/
Alte rela$ii !osi&ile /
STOC MINIM ; STOC <E SIGURAN=>?
; STOC <E RECEP=IE ?
; STOC <E CON<I=IONARE
I*!ortan$a clasi,ic#rii stocurilor !entru logistic# se e-!ri*# !rin c5te)a aspecte/
@
Aigura 1. Rela$iile %intre costuri
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
a&sor&irea ,luctua$iilor !e ter*en scurt ale cererilor !entru %istri&u$ie1
reac$ie la ,luctua$iile %in !ro%uc$ie (i %istri&u$ie 2nerit*icitate' .ntreru!eri' stagn#ri'
)aria$ii ale !rocesului %e !ro%uc$ie etc01
reali"area circula$iei !er*anente a *#r,urilor !e lan$ul ,urni"or+a!ro)i"ionare+
!ro%uc$ie+%istri&u$ie+client1
ec4ili&rarea cererii cu o,erta1
asigurarea !osi&ilit#$ilor %e alegere .n co*er$ul cu ri%icata (i cu a*#nuntul1
anali"a !rocesului %e %istri&u$ie .n )e%erea a%a!t#rii la *uta$iile !ie$ei1
cunoa(terea !osi&ilit#$ilor %e ,or*are a stocurilor cu i*!ortan$# strategic# coor%onate
(i controlate %e structuri gu)erna*entale1
i%enti,icarea cau"elor !osi&ile %eclan(#rii unor %e"ec4ili&re .n %es,#(urarea acti)it#$ii
econo*ice 2!rin stocul %e alert#01
sta&ilirea !osi&ilit#$ilor %e lic4i%are a *#r,urilor greu )an%a&ile.
4. Factorii de influen asupra mrimii i dinamicii
stocurilor
Asu!ra *#ri*ii (i %ina*icii stocurilor in,luen$ea"# o serie %e ,actori/ econo*ici' te4nici'
!olitici' geogra,ici etc. Cunoa(terea (i a!recierea acestor ,actori %e c#tre gestiunea stocurilor
!re"int# i*!ortan$# !entru asigurarea !er,or*an$ei organi"a$iei.
<intre ,actorii %e in,luen$# cei *ai i*!ortan$i sunt ur*#torii /
a. *olumul+ structura ,-n"rilor i gradul de comple.itate sortimental al ofertei de
mrfuri
Caracteri"are/
rela$ia este %irect !ro!or$ional#1
!re"int# i*!ortan$# .n ,a"a %e %e")oltare a ciclului %e )ia$# a !ro%usului1
cre(terea stocurilor .n celelalte ,a"e %in ciclul %e )ia$# a !ro%usului re!re"int# o
situa$ie %e,a)ora&il# !entru organi"a$ie ca )5n"are a cre(terii costurilor.
'. Frec,ena cererii
Caracteri"are/
rela$ia este' .n general' %irect !ro!or$ional#1
e-isten$a *#r,urilor .n stoc )aria"# .n ,unc$ie %e ti!ul cererii 2curent#' !erio%ic#' rar#0.
Alt,el' ni)elul stocurilor )aria"# %e la o "i sau c5te)a "ile .n ca"ul *#r,urilor cu cerere
curent#' !5n# la s#!t#*5ni sau luni .n ca"ul *#r,urilor cu cerere *ai rar# sau oca"ional#.
c. /i,elul resurselor materiale i financiare ale organi"aiei
Caracteri"are/
rela$ia e %irect !ro!or$ional#1
B
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
%e!in%e %e ca!acit#$ile %e !ro%uc$ie' *#ri*ea %e!o"itelor (i a *aga"inelor %e
%es,acere1
*#ri*ea resurselor ,inanciare con%i$ionea"# at5t %i*ensiunea stocurilor c5t (i
nu*#rul inter)alelor %e a!ro)i"ionare.
d. Distana dintre furni"or i productor
Caracteri"are/
%eter*in# li*ita *ini*# a stocului (i inter)alele %e a!ro)i"ionare1
concentrarea (i s!eciali"area !ro%uc#torilor ac$ionea"# asu!ra cre(terii %istan$elor
!rin i%enti,icarea unor noi ,urni"ori (i con%i$ionea"# ast,el' *#ri*ea stocurilor.
e. Se"onalitatea produciei
Caracteri"are/
con%i$ionea"# *#ri*ea stocurilor (i ra!i%itatea a!ro)i"ion#rii1
%eter*in# *en$inerea stocurilor !e inter)ale %e ti*! *ari 2uneori c4iar %e un an0
5. !etode de control utili"ate #n gestiunea stocurilor
:.1. I*!ortan$a controlului .n gestiunea stocurilor (i .n logistic#
Ac$iunile %e control .n gestiunea stocurilor !re"int# i*!ortan$# %in ur*#toarele motive/
re!re"int# o ,or*# %e cunoa(tere (i %e e)aluare a cantit#$ilor %e *aterii !ri*e'
*ateriale' co*&usti&il' !iese' se*i,a&ricate' !ro%use e-istente .n %e!o"ite' *aga"ii'
*aga"ine1
stau la &a"a %eter*in#rii in%icatorilor s!eci,ici stocurilor 2a&solu$i (i relati)i 0
asigur# ur*#rirea !e ansa*&lu a *i(c#rii stocurilor la ni)elul organi"a$iei
e-!ri*# ni)elul rela$iilor .ntre organi"a$ia !ro%uc#toare cu ,urni"orii' clien$ii'
trans!ortatorii ' co*ercian$ii engros (i en%etail.
!er*it cunoa(terea riscurilor (i incertitu%inilor !e .ntreg lan$ul logistic ,urni"or+
a!ro)i"ionare+!ro%uc$ie+%es,acere+clien$i1
asigur# sincroni"area co*en"ilor cu cerin$ele !ro%uc#torilor' ,urni"orilor' clien$ilor1
!er*it i%enti,icarea ra!i%# a unor *#suri %e .nl#turare a li!sei %e *aterii !ri*e'
*ateriale' co*&usti&il' !iese' su&ansa*&le' !ro%use ,inite .n %i,erite *o*ente ale
a!ro)i"ion#rii' !ro%uc$iei sau %es,acerii.
Controlul stocurilor !oate ,i continuu sau periodic sau combinaii ale acestora. "ontrolul
continuu const# .n anali"a "ilnic# a stocului !entru a %eter*ina necesit#$ile %e a!ro)i"ionare sau
%es,acere sau este %e!en%ent %e %is!oni&ilitatea %atelor re,eritoare la stocuri. "ontrolul periodic
e-!ri*# anali"a stocurilor la anu*ite inter)ale %e ti*! &ine %eter*inate 2s#!t#*5n#' lun#0 (i
asigur# o a3ustare a a!ro)i"ion#rii .ntre %ou# controale succesi)e.
8n ulti*ele %ecenii au a!#rut o serie %e *eto%e %e control a stocurilor cu gra%e %e
co*!le-itate %i,erite' cu* sunt /
*eto%a CIT 2 3ust+in+ti*e01
D
Neagu Catalina Maria
Proiect Logistica
*eto%a MRP 2!lani,icarea cerin$elor *ateriale01
*eto%a <RP 2!lani,icarea cerin$elor %e %istri&u$ie0.
Aceste *eto%e %e control au i*!us reorgani"area .ntregului siste* logistic.

Ei&liogra,ie/
Car*en E#lan #$ogistic%Editura &ranus%'ucuresti%())*
<u*itru Constantinescu+Manage*entul o!erational al !ro%uctiei'E%itura Sitec4'Craio)a'200
George Mol%o)eanu' Cos*in <o&rin+ George Mol%o)eanu' Cos*in <o&rin+ Metode actuale de management operaional ional
Co4n Gattorna+Manage*entul logisticii si %istri&uitiei'E%itura Teora'Eucuresti'200
P4ili! Fotler+Manage*entul *ar7etingului'E%itura Teora'Eucuresti 200:
Surse Internet/
GGG.logisticsto%aH.co*
GGG.gestionIlogistiJue.,r
K

S-ar putea să vă placă și