Sunteți pe pagina 1din 8

Breviar de calcul

Evaluarea incarcarilor [incarcari caracteristice]PERMANENTE U.M.
Incarcarea din placa 2
Finisaje 1,5
Despartitori [etaj_!, etaj_2] 4
Despartitori [etaj propus] 2
Invelitoare 2
VARIABILE
Utila 3
Zapada 1,6
kN/mp


Conform planselor de arhitectura puse la dispozitie de catre beneficiar s-au
efectuat modelari numerice in 3 variante, si anume:
Varianta I: structura existenta in cadre din beton armat P+2E
Varianta II: structura existenta in cadre din beton armat P+2E la care se vor adauga la
capetele stalpilor de la etajul 2 reactiunile rezultate din modelarea independenta a halei
metalice
Varianta III: structura existenta in cadre din beton armat + structura metalica propusa
rezultand in final P+3E.

In toate cazurile structura a fost considerate incastrata la partea superioara a
subsolului, subsol alcatuit din diafragme de beton armat cu o rigiditate sporita, acesta
fiind asimilat cu o cutie rigida.

Calitatea materialelor luate in considerare la modelarea numerica a fost pentru beton
C8/10 iar pentru otel OB37.

Incarcarea seismica a fost luata in considerare conform normativului P100/1-2006 cu
urmatoarele caracteristici:

P100/2006 - Bucuresti - ag=0.24g; Tc=1.6s
Perioada
Spectrul normalizat
de raspuns elastic a
g
[m/s
2
]
Spectrul de raspuns
elastic
Spectrul de
proiectare
de
control T [s]
0
(T) a
g
[m/s
2
] Se(T)=ag x (T) q
Sd(T)=ag x
(T)
[s] 0,00 1,00 1,00 2,35 2,35
T
B
0,16 2,75 6,47 2,59
T
C
1,60 2,75 6,47 2,59
1,75 2,51 5,92 2,37
1,85 2,38 5,60 2,24
1,95 2,26 5,31 2,12
T
D
2,00 2,20 5,18 2,07
>T
D
2,80 1,12 2,64 1,06
>T
D
3,00 0,98 2,30 0,92
>T
D
3,50 0,72 1,69 0,68
>T
D
4,00
2,75
0,55
0,24 9,81
1,29
2,5
0,520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
T[s]

(
T
)
,

S
e
(
T
)
,

S
d
(
T
)
Spectrul de proi ectare (spectru de raspuns i nel asti c)
P100_2006_3.2
Spectrul de raspuns el asti c P100_2006_3.1
T
B
T
C
T
D
q=2.5
T
B
T
C
T
D


Varianta I


Vedere 3D a structurii

Valoarea momentului incovoietor de calcul pentru un cadru transversal intermediar

Pentru stalpul de colt de sectiune 40x30 cm si armat cu 4 bare longitudinale de 14
valoarea eforturilor maximale este:
M
Ed,z,max
=206,8 kNm
M
Ed,y,af
=190,5 kNm
N
Ed,af
=414,6 kN


Curba de interactiune N-My pentru stalpul considerat mai sus


Curba de interactiune N-Mz pentru stalpul considerat mai sus

Valoarea momentelor capabile la stapul ales este net inferioara momentelor de
calcul rezultate din analiza numerica.

Varianta II


Valoarea reactiunilor verticale aduse de structura etajului propus

Valoarea momentului incovoietor de calcul pentru un cadru transversal intermediar

Pentru acelasi stalp de colt de sectiune 40x30 cm si armat cu 4 bare longitudinale de
14 valoarea eforturilor maximale este:
M
Ed,z,max
=252,72 kNm
M
Ed,y,af
=237,75 kNm
N
Ed,af
=473,84 kN


Curba de interactiune N-My pentru stalpul considerat mai sus

Curba de interactiune N-Mz pentru stalpul considerat mai sus

Valoarea momentelor capabile la stalpul ales este net inferioara momentelor de
calcul rezultate din analiza numerica.

Varianta 3


Valoarea momentului incovoietor de calcul pentru un cadru transversal intermediar

Pentru acelasi stalp de colt de sectiune 40x30 cm si armat cu 4 bare longitudinale de
14 valoarea eforturilor maximale este:
M
Ed,z,max
=232,96 kNm
M
Ed,y,af
=191,9 kNm
N
Ed,af
=501,2 kN


Curba de interactiune N-My pentru stalpul considerat mai sus

Curba de interactiune N-Mz pentru stalpul considerat mai sus

Valoarea momentelor capabile la stalpul ales este net inferioara momentelor de
calcul rezultate din analiza numerica.

Concluzii
In urma analizelor numerice efectuate s-a demonstrate faptul ca valoarea de
calcul a eforturilor din elementele de la baza structurii existente sunt cu mult mai mari
decat valoarea capacitatii portante a acestora.
In forma actuala, structura nu poseda suficienta capacitate portanta pentru a
rezista eventualei actiunii seismice de cod, pentru a se spori nivelul de siguranta la
valori acceptabile, cladirea trebuind reabilitata. Cu atat mai mult, pentru a fi posibila
supraetajarea cladirii existente cu inca un nivel, structura de beton armat necesita
masuri majore de consolidare.