Sunteți pe pagina 1din 3

BREVIAR DE CALCUL

rezistenta

1.DATE DESPRE STRUCTURA


regim de inaltime infrastructura suprastructura : : fundatii : pereti planseu scara acoperis P continue, bloc beton simplu ,si cuzinet b.a. zidarie portanta, intarita cu samburi si centuri b.a. monolit monolita sarpanta lemn, invelitoare tabla

2. LISTA PRESCRIPTIILOR
Prezenta documentatie a fost intocmita pe baza STAS-urilor, NORMATIVELOR si NORMELOR in vigoare la data intocmirii proiectului, dintre care enumeram: - STAS 10101/OA 77 - Actiuni in constructii - Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale - STAS 10101/OB 77 - Actiuni in constructii - Clasificarea si gruparea incarcarilor - STAS 10101/1 91 - Greutati tehnice si incarcari permanente - STAS 10101/2A1 - 87 - Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice - STAS 10101 /21 - 92 - Incarcari date de zapada - STAS 10101/20 90 - Incarcari date de vant - STAS 10107/0 90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si precomprimat - STAS 10107/2-90 - Plansee curente din placi si grinzi de beton armat si beton precomprimat - P100 1/2006 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social - culturale, agrozootehnice si industriale - CR 6 - 2006 - Normativ privind alcatuirea , calculul si executarea structurilor din zidarie - NP112-04 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe -STAS 3300/2 86 - Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

3. INCARCARI DE CALCUL
Placa planseu peste parter (incarcari utile) - locuinta Incarcari date de zapada 1,50 kN/mp

Conform CR1-1-3-2005, zonarea valorii caracteristice a incarcarii pe sol, avand IMR=50ani, are coeficientul: gz =2,0 kN / m2 (200 daN/m2)

Incarcari date de vant

Conform NP 082-04, presiunea de referinta a vantului mediata pe 10 min la 10m, avand un interval de recurenta de 50 ani, are coeficientul : gv = 0,50kN / m2 (50 daN/m2)
Incarcari seismice

conform normativ P100-1/2006, innd cont de zona seismica, acceleratia terenului are valoarea de 0.32g si perioada de colt Tc = 1.60sec. Clasa de importanta este IV, = 0.80

4. MATERIALE
Pentru calcul s-au luat in considerare urmatoarele materiale: zidarie : GVP30, M25 beton : Bc C16/20 armatura : PC52

5. IPOTEZE SI METODE DE CALCUL


STRUCTURA DE ZIDARIE Structura de zidarie portanta s-a calculat la actiunea sarcinilor orizontale, utilizandu-se calculul cu conlucrarea spatiala la care solicitarile aferente peretilor se determina in functie de rigiditatea relativa a acestora. Calculul s-a efectuat conform cu normativul P2-85. Nu s-a tinut cont de actiunea vantului. Modul de calcul are un caracter de verificare , este simplificat si aproximativ. Astfel s-au considerat urmatoarele ipoteze de calcul : planseele au o rigiditate suficienta pentru a putea redistribui incarcarile, dupa ce un element sau mai multe elemente au atins valoarea capacitatii de rezistenta, lucrand in continuare in domeniul plastic; prin redistribuirea incarcarilor pot fi antrenate elementele care mai au rezerve de rezistenta efectele neconcordantei dintre comportarea efectiva si ipotezele facute asupra redistribuirii incarcarii, ca de exemplu determinarea unor elemente slabe si iesirea lor din lucru inainte de timp, fara sa lucreze in domeniul plastic, deformabilitatea planseelor,etc. se corecteaza printr-un coeficient al conditiilor de lucru; pentru calculul la torsiune a structurii si pentru verificarea fundatiilor se accepta ipoteza distribuirii solicitarilor orizontale in functie de capacitatea de rezistenta a elementelor; nu s-a tinut cont de efectul favorabil al buiandrugilor. FUNDATII Fundatiile si infrastructura s-au calculat la actiunile corespunzatoare gruparilor fundamentale si gruparilor speciale de incarcari. Conform NP007-97, pct.10.2 eforturile sectionale s-au determinat prin studiul echilibrului infrastructurii izolate , solicitate la forteie de legatura cu suprastructura si la presiunile care apar la talpa fundatiilor.Pentru gruparile fundamentale de incarcari, fortele de legatura considerate in calculul infrastructurii sunt cele rezultate din calculul suprastructurii, in timp ce pentru gruparile speciale de incarcari reactiunile suprastructurii sunt asociate mecanismului structural de plastificare. Conditiile privind presiunile pe terenul de fundare si de proiectare a fundatiilor sunt precizate in P1086, STAS 3300/1-85 si STAS 3300/2-85 . In calcul s-a lluat in considerare si adancimea de inghet in zona constructiei ( 80 - 90 cm) conform normativelor in vigoare - STAS 6054-77.

PLANSEE Planseul este de tip monolit, din beton armat, C16/20 si se considera ca - este nedeformabil in planul sau (saiba rigida) ; - actiunea seismica se distribuie liniar, proportional cu masa si este echivalenta fortelor orizontale dezvoltate in cadrele de beton armat ;. Planseul a fost calculat conform STAS 10107/2-90 "Plansee curente din placi si grinzi de beton armat si beton precomprimat", pct. 4 "Calculul simplificat in domeniul plastic". Metoda de calcul impusa este bazata pe principiul redistribuirii eforturilor in urma aparitiei articulatiiior plastice in zona de momente maxime. La baza acestei metode stau o serie de ipoteze simplificatoare : - se considera ca liniile in lungul carora se produce ruperea placii sunt drepte - se neglijeaza in calcul deformarile elastice (foarte mici in raport cu cele plastice) - se considera ca de-a lungul liniilor de rupere se formeaza articulatii plastice (betonul ajunge in stadiul III - armatura la curgere, betonul comprimat a cedat) - se considera ca dupa formarea liniilor de rupere intreg sistemul devine un mecanism Astfel s-au determinat cantitatile de armatura necesare in sectiunile de pe reazem si in campul placii , pe cele doua directii, rezultand procente de armare rezonabile , superioare procentelor minime indicate de STAS 10107/0 - 90.

6. PRESIUNEA CONVENTIONALA LA BAZA FUNDATIILOR


Terenul de fundare este plan,orizontal si perfect stabil. Terenul se clasifica in categoria "bun de fundare" si se accepta calculul definitiv al fundatiilor pe baza presiunilor conventionale . Presiunea conventionala efectiva la talpa fundatiilor rezulta ca fiind p=N/A=18.3t/mp= 183.4kPa deci este mai mica ca presiunea conventionala de calcul : pconv= 400 kPa.

INTOCMIT ing. AVRAM ALEXANDRU

S-ar putea să vă placă și