Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECTARE CADASTRU SI CONSTRUCTII CIVILE

Constanta, Str.Dumbrava Rosie Nr.92; Tel/ Fax.0241657545; Tel.0241619712;


J13/2927/1993
CUI RO 4130135

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si


viticultura Terasele Dunarii

- BREVIAR DE CALCUL - STRUCTURA DE REZISTENTA -

Beneficiarul investitiei:
Asociatia Profesionala Viti - Vinicola <<Terasele Dunarii>>

Elaboratorul documentatiei:
S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

Pentru analiza structurii de rezistenta, am folosit programul de calcul automat ETABS


v.9.0.7, acesta fiind un program care foloseste metoda de analiza a elementelor finite.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


Se introduc urmatoarele incarcari normate:
-

Incarcarea din greutatea proprie GP;


Incarcarea utila U;
Incarcarea zapezii Z;
Incarcarea din finisaj pardoseala F;
Incarcarea din scara S;
Incarcarea din zidarie Zi;
Incarcarea din atic A;
Spectrul de raspuns seismic pe axa X QX;
Spectrul de raspuns seismic pe axa Y QY;
Spectrul de raspuns seismic oblic pe axa XY QXY.

Pentru determinarea eforturilor la care sunt supuse elementele structurale ale cladirii,
se vor defini urmatoarele combinatii de incarcari:
-

Gruparea fundamentala: GF=1.35( Gp+ F+ S+ Zi+ A ) +1.5(U + Z)


Masa vibranta: MVBR=1.00( Gp+ F + S+ Zi+ A ) +0.40(U + Z)
Incarcari normate: NORMATE=1.0( Gp+ F+ S+ Zi + A ) +1.0(U + Z)
Gruparea speciala pe axa X: SEISMX =1.00MVBR+1.00QX +0.30QY
Gruparea speciala pe axa Y: SEISMY =1.00MVBR+1.00QY +0.30QX
Gruparea speciala pe axa XY: SEISMXY =1.00MVBR+ 1.00QXY
Infasuratoare totala: ENVEALL=GF +SEISMX +SEISMY + SEISMXY
Infasuratoare seism: ENVESEISM =SEISMX +SEISMY +SEISMXY
Forta taietoare la grinzi: FTG=MVBR

Forta taietoare la stalpi:

FTS=ENVESEISM

Definirea caracteristicilor mecanice si fizice ale materialelor folosite:


Pentru definirea corecta a materialelor de constructie folosite, programul automat de
calcul cere o serie de date care trebuiesc riguros introduse pentru fiecare material in parte:
Beton C16/20:
Masa per unitate de volum
= 2.54 kg/mc;
Greutate per unitate de volum
= 25.0 kN/mc;
Modul de elasticitate
E = 29 000 000 kN/mp;
Coeficientul lui Poisson
= 0.20;
Coeficient de expansiune termica
= 1.00 x E(-05);
Rezistenta caracteristica beton pe cilindru fck = 16 000 kN/mp;
Rezistenta caracteristica armatura intindere fyk = 345 000 kN/mp;
Rezistenta caracteristica armatura taietoare fywk = 240 000 kN/mp;

Evaluarea ncrcrilor pentru terasa necirculabil pentru cota +15.50m :

Evaluarea ncrcrilor corespunztoare terasei necirculabile se face n conformitate cu


Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


normele n vigoare inndu-se seama de urmatoarea stratificaie:
- Strat de protecie de nisip cu grosimea de 4cm;
- Hidroizolaie cu grosimea de 4cm;
- Strat de difuzie (hrtie KRAFT) cu grosimea de 0.5cm;
- ap slab armat cu grosimea de 5cm;
- Folie PVC cu rol de protecie;
- Termoizolaie din polistiren extrudat de 5cm;
- Bariera de vapori n grosime de 1cm;
- Strat de difuzie (hrtie KRAFT) cu grosimea de 0.5cm:
- Beton de egalizare in grosimea de 3cm;
- Beton de panta cu inaltimea medie de 5cm;
- Placa de beton armat in grosime de 15cm;
- Tencuiala cu grosimea de 2.0cm;

Incarcarea utila aferenta terasei necirculabile este de 0.75kN/mp. Aceasta incarcare nu


se introduce in calcul deoarece este mai mica decat incarcarea din zapada care are o
valoare normata de 2.50kN/mp, rezultata conform CR 1-1-3/2012 pentru un imobil amplasat
in zona de actiune a zapezii la expunere partiala, pentru o perioada de revenire de 50 de ani.

Pentru terasa necirculabila de la cota +15.50, valorile incarcarilor luate in


considerare sunt:
Tipul incarcarii

Grosime

Greutatea

Incarcari

Coeficient de

Incarcari de

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii


Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA

[cm]

specifica
[kN/mc]

normate
[kN/mp]

actiune
n

calcul
[kN/mp]

4.00
4.00
0.50

20.00
4.00
-

0.80
0.16
0.01

1.35
1.35
1.35

1.080
0.216
0.014

5.00

24.00

1.20

1.35

1.620

0.10

5.00

0.30

0.015

1.35

0.020

1.00
0.50
5.00

24.00

0.035
0.01
1.20

1.35
1.35
1.35

0.047
0.014
1.620

15.00
2.00

25.00
19.00

3.75
0.38

1.35
1.35

5.06
0.513

TOTAL permanente [kN/mp]

7.56

10.20

Temporare
12. Utila
13. Zapada

0.75
1.60

1.50
1.50

1.125
2.40

1.60

2.40

Nr. Crt.
Permanente
1.
Strat
de
protectie
2. Hidroizolatie
3. Hartie KRAFT
4.
Sapa
slab
armata
5. Folie PVC protectie
6.
Polistiren
extrudat
7.
Bariera
de
vapori
8. Hartie KRAFT
9. Beton de panta
10. Placa de beton
armat
11. Tencuiala

Nu se considera in calcul
-

TOTAL temporare [kN/mp]

TOTAL GENERAL [kN/mp]


9.16
*NOTA: in cadrul programului de calcul incarcarile se introduc in mod separat
(permanente si temporare) in scopul de a putea defini combinatiile de incarcari. De
asemenea incarcarile se introduc fara greutatile proprii ale placilor de BA,
programul de calcul realizand in mod automat evaluarea acestora. Deci, valoarea
introdusa in program este:

12.60
Permanente =
3.81kN/mp
ROT
=
4.00kN/mp

Evaluarea incarcarilor pentru planseele etajelor curente neafectate de modificari


sau zonele cu camere de cazare de la planseul etaj 1 si parter :
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA

Evaluarea incarcarilor corespunzatoare planseului se face in conformitate cu normele


in vigoare tinandu-se seama de urmatoarea stratificatie in functie de zona considerata:
-

Pardoseala gresie cu grosimea de 2.00cm;


Sapa autonivelanta + adeziv cu grosimea de 5.00cm;
Placa din beton armat cu grosimea de 15.00cm;
Tencuiala cu grosimea de 2.00cm
La zona coridoarelor se mai poate adauga o incarcare distribuita de 0.50kN/mp,
daca exista pereti care descarca direct pe placa de beton armat in zone unde nu
exista grinzi (se introduce direct in programul de calcul acolo unde este nevoie);

Incarcarea utila data conform STAS 10101/2A1-87, corespondent camerelor de


apartament, de 1.50kN/mp. Similar se definesc incarcarea utila uniform distribuita pentru
balcoane de 2.00kN/mp, respectiv holuri si coridoare, de 3.00kN/mp.

Tipul incarcarii

Grosime

Greutatea
specifica

Incarcari
normate

Coeficient de
actiune

Incarcari de
calcul

Nr. Crt.

[cm]

[kN/mc]

[kN/mp]

[kN/mp]

Permanente
1. Gresie

1.50

26.00

0.39

1.35

0.527

2. Sapa
autonivelanta +
adeziv

5.00

21.00

1.05

1.35

1.41

3. Placa din beton


armat

15.00

25.00

3.75

1.35

5.062

4. Tencuiala

2.00

19.00

0.38

1.35

0.513

5.07

7.51

1.50

1.50

2.25

TOTAL temporare [kN/mp]

1.50

2.25

TOTAL GENERAL [kN/mp]

6.57

9.76

TOTAL permanente [kN/mp]

Temporare
5. Utila

*NOTA: in cadrul programului de calcul incarcarile se introduc in mod separat


(permanente si temporare) in scopul de a putea defini combinatiile de incarcari. De
asemenea incarcarile se introduc fara greutatile proprii ale placilor de BA,
programul de calcul realizand in mod automat evaluarea acestora. Deci, valoarea
introdusa in program este:

Permanente =
1.82kN/mp
ROT =
2.00kN/mp

Evaluarea incarcarilor pentru planseele zonelor restaurant de la planseul etaj 1


si parter:

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii


Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


Evaluarea incarcarilor corespunzatoare planseului se face in conformitate cu normele
in vigoare tinandu-se seama de urmatoarea stratificatie in functie de zona considerata:
-

Pardoseala gresie cu grosimea de 2.00cm;


Sapa autonivelanta + adeziv cu grosimea de 5.00cm;
Placa din beton armat cu grosimea de 15.00cm;
Tencuiala cu grosimea de 2.00cm;
La zona coridoarelor se mai poate adauga o incarcare distribuita de 0.50kN/mp,
daca exista pereti care descarca direct pe placa de beton armat in zone unde nu
exista grinzi (se introduce direct in programul de calcul acolo unde este nevoie);

Incarcarea utila data conform STAS 10101/2A1-87, corespondent auditorii, aule, sali
de mese este de 3.00kN/mp.

Tipul incarcarii

Grosime

Greutatea
specifica

Incarcari
normate

Coeficient de
actiune

Incarcari de
calcul

Nr. Crt.

[cm]

[kN/mc]

[kN/mp]

[kN/mp]

Permanente
1. Gresie

1.50

26.00

0.39

1.35

0.527

2. Sapa
autonivelanta +
adeziv

5.00

21.00

1.05

1.35

1.41

3. Placa din beton


armat

15.00

25.00

3.75

1.35

5.062

4. Tencuiala

2.00

19.00

0.38

1.35

0.513

5.07

7.51

3.00

1.50

4.50

TOTAL temporare [kN/mp]

3.00

4.50

TOTAL GENERAL [kN/mp]

6.57

12.01

TOTAL permanente [kN/mp]

Temporare
5. Utila

*NOTA: in cadrul programului de calcul incarcarile se introduc in mod separat


(permanente si temporare) in scopul de a putea defini combinatiile de incarcari. De
asemenea incarcarile se introduc fara greutatile proprii ale placilor de BA,
programul de calcul realizand in mod automat evaluarea acestora. Deci, valoarea
introdusa in program este:

Permanente =
1.82kN/mp
ROT =
2.00kN/mp

Evaluarea incarcarilor liniare care actioneaza pe grinzi:


- Zidarie de caramida plina de 60cm si inaltimea de 2.60m;
- Zidarie de caramida plina de 25cm si inaltimea de 2.60m;
- Atic din zidarie de caramida plina cu grosimea de 60cm si inaltimea de 1.30m.
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


Greutatea
Tipul incarcarii Inaltime
Gros
specifica
Nr. Crt.
[m]
[cm]
[kN/mc/mp]
Permanente
I. Perete exterior de grosime 60 cm, inaltime 2.60m
1. Caramida
plina
2.60
60.0
16.0
2. Tencuiala
2.60
5.00
19.0
3. Polistiren
2.60
5.00
0.15

Incarcari
normate
[kN/ml]

Coeficient de
actiune
n

Incarcari de
calcul
[kN/ml]

24.95
2.47
0.019

1.35
1.35
1.35

33.68
3.33
0.026

TOTAL [kN/ml]

27.44

37.05

II. Perete interior de grosime 25 cm, inaltime 2.60m


1. Caramida
plina
2.60
25.0
16.0
2. Tencuiala
2.60
5.00
19.0

10.40
2.47

1.35
1.35

14.04
3.33

TOTAL [kN/ml]

12.87

17.40

III. Atic din zidarie de caramida plina cu grosimea de 60cm si inaltimea de 1.30m.
1. Caramida
plina
1.30
60.0
16.0
12.48
1.35
2. Polistiren
1.30
5.00
0.15
0.009
1.35
3. Tencuiala
1.30
5.00
19.00
1.23
1.35

16.84
0.013
1.65

TOTAL [kN/ml]

18.52

13.72

Evaluarea incarcarilor din zapada:


Evaluarea incarcarilor din zapada se va face conform CR 1-1-3/2012 si se va tine cont
de urmatoarele aspecte definitorii:
- Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este definita cu 2%
probabilitate de depasire intr-un an sau echivalent cu un interval mediu de
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA

recurenta IMR = 50 ani. Aceasta valoare caracteristica are o probabilitate de


realizare mai mare de 50% pe durata de existenta a unei constructii.
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis se determina prin
multiplicarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol cu coeficientii de
expunere a amplasamentului si de forma pentru incarcarea din zapada pe
acoperis.
Coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei stabileste reducerea sau
cresterea incarcarii din zapada pe acoperis in functie de topografia locala a
amplasamentului si de obstacolele de langa constructie.
Incarcarea din zapada neaglomerata pe acoperis este incarcarea datorata
depunerii naturale a zapezii pe acoperis, distribuita cvasiuniforma si influentata
doar de forma acoperisului. Acest tip de incarcare nu include redistribuirea zapezii
datorita actiunii vantului sau a topirii zapezii.
Incarcarea din zapada aglomerata pe acoperis este incarcarea datorata
redistribuirii zapezii pe acoperis datorita actiunii vantului sau a topirii zapezii.
Coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis stabileste
distributia incarcarii din zapada pe acoperisuri de diferite forme, fara a lua in
considerare influenta de expunere a amplasamentului.

Astfel valoarea actiunii zapezii asupra terasei necirculabile considerate la imobilul


analizat rezulta din formula:
sk =iCeCtsok , unde
sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis;
i = coeficientul de forma pentru incarcarea de pe acoperis;
Ce = coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei;
Ct = coeficientul termic;
sok = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol;
In cazul de fata termenii precedenti vor lua urmatoarele valori:
i = 0.8 pentru = 0o, cazul situatiei terasei necirculabile;
Ce = 0.80 in cazul structurii expuse complet la actiunea zapezii si a vantului;
Ct = 1.00 pentru cazul existentei izolarii termice clasice la nivelul terasei;
sok = 2.50 kN/mp valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol pentru imobilul
studiat amplasat in localitatea Ostrov, valoare determinata din analiza hartii de macrozonare
a Romaniei pe zone cu incarcare din zapada, conform CR-1-1-3/2012.
Astfel:
kN
sk =iCeCtsok =0.800.801.002.50=1.60 2
m
Evaluarea actiunii seismice:
Actiunea seismica se evalueaza conform Normativului P100-2013, conform caruia
actiunea este data de urmatoarele relatii:
Fb= ISd ( T I )m
Fb = Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental, pentru fiecare
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


directie orizontala principala considerata in calculul cladirii;
Sd(T1) = Ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei
fundamentale T1;
T1 = perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul ce contine directia
orizontala considerata;
3 /4
3/ 4
T 1 =CtH =0.05022.00 =0.05010.16=0.508 s
Ct = coeficient cu valori in functie de tipul structurii: pentru structuri din cadre spatiale de
beton armat sau otel cu contravantuiri C t = 0.050;
H = inaltimea cladirii masurata in metri de la nivelul fundatiei sau de la extremitatea
superioara a fundatiei rigide;
m = masa totala a cladirii calculata ca suma maselor de nivel m i;
I = factorul de importanta expunere al constructiei;
= factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa
modala efectiva asociata acestuia, putand lua valorile:
= 0.85 daca T1 TC si cladirea are mai mult de 2 nivele;
= 1 in celelalte situatii;
Perioada proprie fundamentala T1 se determina pe baza unor metode de calcul
dinamic. Ea poate fi estimata aproximativ cu formulele simplificate specificate pentru diferite
categorii de structuri.
Astfel, pentru structura analizate avem urmatoarele valori ale parametrilor caracteristici
seismului:
I = 1.00 coeficient de importanta a constructiei corespunzator clasei III de importanta;
TC = 1.00 perioada de colt a solului;
ag = 0.25g = 2.50 m/s2 viteza de propagare a undelor seismice in sol;
TB = 0.20s inceputul sectiunii acceleratiei spectrale constante;
TC = 1.00s sfarsitul sectiunii acceleratiei spectrale constante;
TD = 3.00s inceputul deplasarii constante al domeniului spectrului;
0 = 2.50 factorul de amplificare spectrala a acceleratiei;
u
q=5
=51.35=6.75 - factor de comportare seismica.
1

( )

In cazul programului de calcul automat ETABS exista doua modalitati de introducere a


actiunii seismice considerate: metoda spectrelor normalizate de raspuns elastic si metoda
fortei taietoare de baza.
Pentru situatia analizata vom folosi metoda spectrelor normalizate de raspuns elastic
pentru a defini actiunea seismica asupra structurii de rezistenta. Programul automat de calcul
permite introducerea unui spectru definit de utilizator care depinde de amplasamentul pentru
care se face analiza.
Astfel, conform P100/2013, localitatea Ostrov are urmatoarele caracteristici:

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii


Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA

Fig. Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure cu IMR=225 ani

Fig. Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc

Corespunzator perioadei de colt specifice localitatii Ostrov, respectiv Tc=1.00sec, din


Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


normativul P100/2013 extragem spectrul normalizat de raspuns elastic:

Fig. 5 Spectrul normalizat de raspuns elastic pentru perioada de colt Tc=1.70sec

Acest spectru constitue reprezentarea grafica a valorilor obtinute iterativ pentru


componenta (T) in functie de perioada de timp T si perioadele de colt, respectiv perioada
proprie fundamentala de vibratie a cladirii.
Determinarea diferitelor valori intermediare ale lui (T) se realizeaza prin folosirea
formulelor:

In cadrul metodei spectrelor normalizate de raspuns elastic programul automat de


calcul are capacitatea de a determina automat valoarea lui (T) corespunzatoare perioadei
proprii de vibratie a structurii, in urma definirii de catre utilizator a unui spectru normalizat de
raspuns elastic identic cu cel evidentiat mai sus. Acest lucru se realizeaza prin introducerea a
catorva valori caracteristice pentru T si (T).

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii


Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


Nr.
Crt.

Perioada
considerata T (sec)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.00
0.20
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

Spectrul de raspuns
elastic
normalizat
(T)
1.00
2.50
2.50
2.50
1.666
1.250
1.000
0.833
0.612
0.468

In urma introducerii acestor date, programul detine spectrul normalizat de raspuns


elastic, dar mai necesita definirea cazurilor specifice de spectru de raspuns (directia pe care
actioneaza seismul).
Se va avea grija ca in momentul definirii cazurilor specifice QX, QY, QXY
corespunzatoare pentru fiecare directie, sa se introduca si termenul SCALE FACTOR,
exemplificat in cele ce urmeaza, si care reprezinta un factor care contine termenii specifici
din formula fortei taietoare, pe care programul nu ii poate stabili singur. Astfel:

Sd (T) = spectru de proiectare inelastic; in cazul de fata T>T B, deci:


a (T )
Fb= ISd ( T I )m= I g
m , cum si m se evalueaza automat =>
q
a
Fb= I g ( T )m=SCALE FACTOR ( T )m
q
a 1.000.209.810.85
SCALE FACTOR= I g =
=0.2470
q
6.75
Acesta reprezinta factorul definit de utilizator necesar pentru programul de calcul.

VERIFICAREA STALPILOR:
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA

Vetificarea stalpilor se face pentru urmatoarele conditii:


a) Asigurarea conditiilor de ductilitate (din Gruparea Fundamentala) la baza
cladirii:
-

N sti
<0.5 5( valoarea maxima permisa de normativ)
bhofcd
N stm
Stalp marginal: n stm=
< 0.55
bhofcd
N stc
Stalp de colt: n stc=
<0.5 5 , unde
bhofcd
Stalp interior: n sti=

b = latimea sectiunii stalpului;


ho = inaltimea sectiunii stalpului fara acoperirea cu beton a armaturii;
fcd = rezistenta de calcul la compresiune a betonului considerat;
ho =ha , unde a = acoperirea cu beton a armaturii;
f cd =

a ccf ck 1.0016000
=
=10666 kN /mmp
c
1.50

Stalp interior H2 (60x60cm):


n sti=

N sti
<0.40
bhofcd

n sti=

1 990.00
=0.518< 0.55 (OK)
0.6 00.6010666

Stalp interior F3 (60x60cm):


N sti
n sti=
<0.40
bhofcd
n sti=

2085 .00
=0.543< 0.55 (OK)
0.6 00.6010666
Stalp interior H3 (60x60cm):

n sti=

N sti
<0.40
bhofcd

n sti=

2080 .00
=0.541< 0.55 (OK)
0.6 00.6010666

Concluzie: stalpii cei mai solicitati la compresiune, situati la interiorul cladirii, se verifica
la asigurarea conditiilor de ductilitate, pentru sectiunea majorata a stalpului dupa consolidare
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


si anume 60x60cm la baza structurii.
b) Dimensionarea armaturii longitudinale a stalpilor:
Conceptul ierarhizarii mecanismelor disipatoare de energie pentru cadrele din beton
armat multi-etajate implica dezvoltarea articulatiilor plastice in grinzi, si abia dupa aceea la
baza stalpilor de la parter. In acest fel se va evita formarea mecanismului de etaj.
Pentru realizarea acestui deziderat, in proiectarea anti-seismica curenta se foloseste
metoda proiectarii la capacitatea de rezistenta, in care momentele incovoietoare si fortele
taietoare si cele axiale in stalpi, rezultate dintr-un calcul elastic (static sau modal)
reprezentand nivelul de calcul pentru cutremurul de cod, sunt amplificate pentru a se lua in
considerare efectele dinamice si pentru a se asigura dezvoltarea unui mecanism de
plastificare favorabil.
Aceasta metoda asigura ca nu vor aparea deformatii inelastice decat in zonele plastice
potentiale si doar sub actiunea momentelor incovoietoare, chiar si in cazul unei actiuni
seismice de mare intensitate.
Primul deziderat al metodei proiectarii la capacitatea de rezistenta in cazul stalpilor il
reprezinta eliminarea posibilitatii formarii de articulatii plastice la ambele capete ale stalpilor
de la acelasi nivel.
Datorita acestui motiv, stalpii trebuie sa fie capabili sa se comporte elastic sub efectul
celor mai mari momente incovoietoare provenite de la grinzile adiacente. Pentru a oferi
stalpilor un grad ridicat de protectie impotriva unor curgeri premature a armaturilor, trebuie
luat in considerare si raspunsul dinamic inelastic in cazul unui cutremur sever, raspuns care
poate fi considerat diferit de cel predominant sub actiunea fortelor de cod.
Metoda de calcul folosita considera interactiunea dintre momentul si forta axiala ce
actioneaza asupra stalpilor, relationate la sectiunea acestora si rezistenta la compresiune a
betonului folosit. In acest caz algoritmul de calcul este urmatorul (pentru armarea simetrica a
sectiunilor dreptunghiulare de stalpi):
M Ed
=
2
bh f cd
N Ed
=
bhf cd
d1 d2
=
h h
bhf cd
A s , tot =2A s ,lat = tot
, unde
f yd
MEd = momentul de calcul pe stalp din (pe directia considerata) determinat cu ajutorul
programului de calcul automat;
NEd = efortul axial pe stalp din incarcarile normate determinat cu ajutorul
programului de calcul automat;
b
= latimea sectiunii stalpului;
h
= inaltimea sectiunii stalpului;
fcd
= rezistenta de calcul la compresiune a betonului;
fyd
= rezistenta de calcul la intindere a armaturii;
Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


d
= inaltimea efectiva a sectiunii de beton (fara acoperirea cu beton a armaturii);
, ,
= coeficienti adimensionali cu care se lucreaza in graficul urmator:
Fig.: Diagrama pentru calculul stalpilor

Daca valoarea lui tot = 0.00, atunci stalpul se armeaza constructiv, respectand prevederile
normativului P100/2013.
Stalp interior H2 (60x60cm):
MEd = 168.00 kNm;
NEd = 1445.00 kN;
M Ed
168.00106
=
=
=0.073
bh2f cd 600600 210.66
N Ed
1445.00103
=
=
=0.376
bhf cd 60060010.66
d1 d2
=
h h
bhf cd
A s , tot =2A s ,lat = tot
f yd
tot =0.00 stalpul se poate arma constructiv, conform prevederilor din P100/2013.

Stalp interior F3 (60x60cm):


Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii
Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA


MEd = 162.00 kNm;
NEd = 1527.00 kN;
M Ed
162.00106
=
=
=0.070
bh2f cd 600600 210.66
3
N Ed
1527.0010
=
=
=0.400
bhf cd 60060010.66
d1 d2
=
h h
bhf cd
A s , tot =2A s ,lat = tot
f yd
tot =0.00 stalpul se poate arma constructiv, conform prevederilor din P100/2013.
Stalp interior H3 (60x60cm):
MEd = 164.31 kNm;
NEd = 1513.00 kN;
M Ed
164.3110 6
=
=
=0.071
bh2f cd 600600 210.66
N Ed
1513.00103
=
=
=0.395
bhf cd 60060010.66
d1 d2
=
h h
bhf cd
A s , tot =2A s ,lat = tot
f yd
tot =0.00 stalpul se poate arma constructiv, conform prevederilor din P100/2013.
Se vor respecta cu strictete detaliile incluse in cadrul pieselor desenate.

Intocmit,
Ing. Olteanu Luminita

Anexa 1: Vedere 3D structura modelata in programul automat de calcul

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii


Faza P.T.+D.D.E.

BREVIAR DE CALCUL STRUCTURA DE REZISTENTA

Anexa 2: Valori ale momentelor in stalpii considerati

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunarii


Faza P.T.+D.D.E.