Sunteți pe pagina 1din 461

Editorial

RAIUL CEL NCHIS, AZI IAR S-A DESCHIS


A sosit din nou Crciunul, cu bucuriile lui, pentru mari i
pentru mici. Multe sunt motivele pentru care oamenii se bucur la
Crciun. Unul dintre ele, poate cel mai important, ni-l dezvluie
colindul Praznic lumino
!
" Raiul c#l $nc%i,& Azi iar -a
d#c%i,& 'ar(#lui cum(lit,& Ca(ul -a zdro)it,& 'i tr*mo+ii iar*,&
Prin S,-nta .#cioar*,& Iar -au $nnoit/
1
Profesor on !rie, 73 Colinde, Clu"-#apoca, 1$%&, p.'(.
$
Editorial
Altarul R#$ntr#0irii
)aiul, sau *mpr+ia Cerurilor, sunt locuri i stri r,vnite de
orice muritor. C-iar dac subtilit+ile teolo.ice fac deosebire /ntre
cele dou, /n .eneral, cretinii le consider ca fiind acelai lucru.
0f,ntului oan 1eolo.ul, de e2emplu, 3omnul 4ristos /i spune c
c#lui c# 1a )irui $i 1a da * m*n-nc# din Pomul 2i#3ii, car# #t#
$n raiul lui Dumn#z#u 5Apocalipsa 6,78.
ar atunci c,nd un cretin se mut /n eternitate, *i cerem lui
3umnezeu s-i druiasc $m(*r*3ia c#rurilor +i i#rtar#a
(*cat#lor i s-l aeze $n loc luminat, $n loc d# 1#rd#a3*, $n loc
d# odi%n*, d# und# a ,u0it toat* dur#r#a, $ntritar#a +i
u(inar#a.
6

9i-n /mpr+ia cerurilor intui+ia du-ovniceasc a alctui-
torului slu"bei vede, ca i-n rai, un loc plin de ve.eta+ie mirific care
odi-nete sufletul i-l introduce /n comuniune cu 3umnezeu i cu
sfin+ii 0i.
Cuv,ntul rai este de ori.ine slav. *n .reac denumirea
raiului este (arad#io, iar /n limbile de provenien+ latin (aradi.
3e fapt el este un cuv,nt /mprumutat din iraniana vec-e i /nseamn
o .rdin /mpre"muit cu zid.
(
:ste un loc plin de /nc,ntare i de
fericire. *ntr-un asemenea loc, /n raiul pm,ntesc, au fost aeza+i
primii oameni. #e spune cuv,ntul sf,nt c Domnul Dumn#z#u a
*dit o 0r*din*, (r# r**rit, +i a (u acolo (# omul (# car#-l
zidi# 5;acere 6,%8. Pe parcursul <ec-iului 1estament un asemenea
loc minunat mai poate fi .sit sub numele de livad= sau pdure=.
C-iar slava vremurilor mesianice, ateptate cu ardoare, va fi identic
cu cea din .rdina :denului.
6
Pani%ida, !ucureti, 1$>7, p. >.
1&
*n #oul 1estament loca+ia privelitii minunate se sc-imb?
raiul devine ceresc. Aici a"un. sufletele cretinilor dup moarte. Aici
petrec sfin+ii i drep+ii plcu+i lui 3umnezeu. *n dialo.ul pe care-@
are M,ntuitorul cu t,l-arul cel de-a dreapta /i spune? Ad#1*rat
0r*i#c 3i#, at*zi 1#i ,i cu 4in# $n rai5 5@uca 6(,'(8. 0racul
@azr, la moarte, a ,ot du d# c*tr# $n0#ri $n -nul lui
A1raam 5@uca 1>,668. ar pentru to+i repausa+ii notri *i cerem @ui
3umnezeu ca $n corturil# dr#(3ilor *-i a+#z#, $n -nuril# lui
A1raam *-i odi%n#ac* +i cu dr#(3ii *-i num#r#
6
/ 9i, aa cum
aminteam la /nceput, 3omnul 4ristos promite c c#lui c# 1a )irui
$i 1a da * m*n-nc# din Pomul 2i#3ii, car# #t# $n raiul lui
Dumn#z#u 5Apocalipsa 6,78.
0f,ntul Pavel le spune Corintenilor c*, dac* ac#t cort,
locuin3a noatr* (*m-nt#ac*, # 1a trica, a1#m zidir# d# la
Dumn#z#u, ca* n#,*cut* d# m-n*, 1#+nic*, $n c#ruri 56
Corinteni A,18. 3e fapt el, /nainte de a muri, a fost ridicat p,n la al
treilea cer a ,ot r*(it $n rai +i a auzit cu1int# d# n#(u, (# car#
nu # cu1in# omului * l# 0r*iac* 56 Corinteni 16,'8.
*n cartea de evlavie 4-ntuir#a (*c*to+ilor, ni se spune c
un mona-, /mbunt+it, /nspre sf,ritul vie+ii sale a fost dus cu
sufletul /n rai i, apoi, le-a povestit fra+ilor? 78, (r#adulc# +i
(r#aluminoa* a ,ot noa(t#a c#a tr#cut* (#ntru min#5 C-t #ra d#
tr*lucit* +i 1##litoar# (#ntru minunat#l# c-nt*ri (# car# l#-am
auzit $n rai, c-ntat# d# c#r#+til# c#t# al# $n0#rilor +i al# ,#rici3ilor
)*r)a3i, car# laud* (# Dumn#z#u cu (r#adulc# c-ntar# +i 0la
n#$nc#tat, 0-ndindu-# la ac#a n#0r*it* la1* +i ,rumu#3#
n#m#+t#+u0it*, a 9r#imii c#i d# o ,iin3* +i n#d#(*r3it*:
A
.
1eolo.ia popular a colindului rom,nesc d o e2presie vie a
fericirii din rai, pe care o triau Adam i :va? Raiul#, 0r*din*
(
Dic3ionar )i)lic, :ditura Cartea cretin= Bradea, 1$$A, p. $7&.
'
Pani%ida, Bucureti, 1967, p. 41.
A
A.apie Criteanul, 4-ntuir#a P*c*to+ilor, !ucureti, 1$($, p. '>$.
dulc#,& Eu din tin# nu m-a+ duc#,& D# miroul ,lorilor,& D# dra0ul
$n0#rilor/
>
Bmul a fost creat de 3umnezeu t,nr, frumos, sntos i
nemuritor. A fost aezat /n rai i i s-a dat o sin.ur porunc? din to3i
(omii din rai (o3i * m*n-nci, iar din (omul cuno+tin3#i )in#lui +i
a r*ului * nu m*n-nci, c*ci, $n ziua $n car# 1#i m-nca din #l, 1#i
muri n#0r#+it5 5;acere 6,1>-178.
M,ncarea din acest pom /i era rezervat pentru mai t,rziu.
3eocamdat putea m,nca din Pomul <ie+ii. 0f,ntul Ma2im
Mrturisitorul, medit,nd la aceast realitate, spune c numai c#i c#
(rin mult* #;(#ri#n3* au do)-ndit (ut#r#a d# a cunoa+t# c#l# )un#
+i c#l# r#l# au (rimit d# la Dumn#z#u %arul +i (ut#r#a d# a
$n3#l#0# )in# +i d# a (un# lim(#d# c#l# $n3#l##
7
.
'ar(#l# c#l d# d#mult car# # c%#am* dia1ol +i atana
5Apocalipsa 16,$8, cu dialectica-i cunoscut, a intrat /n dialo. cu
omul. nten+ia lui, nedeclarat, era s-l determine s fac rul. C*
r*ul #t# a)at#r#a (ut#rilor *dit# $n ,ir# d# la co(ul lor
<
, de la
3umnezeu.
'i a zi +ar(#l# c*tr# ,#m#i#" CDumn#z#u a zi El, oar#, *
nu m-nca3i road# din oric# (om din rai=D. Iar ,#m#ia a zi c*tr#
+ar(#" CRoad# din (omii raiului (ut#m * m-nc*m> numai din
rodul (omului din mi?locul raiului n#-a zi Dumn#z#u" S* nu
m-nca3i din #l, nici * 1* atin0#3i d# #l, ca * nu muri3i: 5;acere
(, 1-(8.
#u ve+i muriE= F a continuat diavolul cu convin.ereG #u
ve+i muriE=. <e+i fi ca 3umnezeu=, fr s ave+i trebuin+ de
3umnezeu. <e+i cunoate binele i rul. <e+i fi savan+iE
>
Conf. Univ. 3r. oan !oca, Colind# rom-n#+ti,HH, ;unda+ia Cultural 1err
Armonia, 6&&(, p. '7%.
7
0f. Ma2im Mrturisitorul, R*(unuri c*tr# 9alai#, ;ilocalia , 0ibiu,
1$'%, p. 7.
%
I)id#m, p. %.
D# ac##a ,#m#ia, ocotind c* rodul (omului #t# )un d#
m-ncat +i (l*cut oc%ilor la 1#d#r# +i 1r#dnic d# dorit, (#ntru c* d*
+tiin3*, a luat din #l +i a m-ncat +i a dat )*r)atului *u +i a m-ncat
+i #l 5;acere (,>8. Colinda, cu farmecul su ar-aic, red /n felul
urmtor cderea? 'ar(#l# c#l 1#nino,& A luat un m*r ,rumo,& 'i
l-a dat lui E1a ?o,& Ea i-a dat +i lui Adam,& n+#l-nd $ntr#0ul
n#am/
Catastrofa s-a produs. Bmul cel t,nr, frumos, sntos i
nemuritor, devine btr,n, ur,t, bolnav i muritor. #e spune tot
0f,ntul Ma2im Mrturisitorul c ,*c-ndu-# at,#l c*lc*tor d#
(orunc* +i n#cunoc-nd (# Dumn#z#u, +i-a am#t#cat cu
$nc*(*3-nar# $n toat* im3ir#a toat* (ut#r#a cu0#t*toar# +i a+a a
$m)r*3i+at cuno+tin3a com(u* +i (i#rz*toar#, (roduc*toar# d#
(atim*, a c#lor #ni)il#
@
/
!ietul om a aflat din e2perien+a lui c* oric# (l*c#r# ar# ca
urma+* dur#r#a
!A
/ Cele dou nu pot fi despr+ite. A+a -a
tr#curat mar#a +i n#num*rata mul3im# a (atimilor $n 1ia3a
oam#nilor/ A+a a d#1#nit 1ia3a (lin* d# u(in#
!!
/
Bamenii au fost scoi din rai ca nu cumva s intre s
mn,nce din Pomul <ie+ii, i r*utat#a * ,i# ,*r* d# moart#/
!B
3umnezeu a (u %#ru1imi +i a)i# d# ,lac*r* 1-l1-itoar# *
(*z#ac* drumul c*tr# (omul 1i#3ii 5;acere (,6'8.
$
I)id#m, p.$.
1&
I)id#m
11
I)id#m, p. 1&.
16
Pani%ida, !ucureti 1$>%, p. (>.
0tarea sufleteasc a lui Adam, dup iz.onirea din rai, ne-o
face cunoscut 0f,ntul 0iluan At-onitul. *i prea ru nu numai dup
rai i dup frumuse+ea lui, c,t mai ales pentru c a pierdut iubirea lui
3umnezeu care /n orice moment atra.e sufletul omului spre :l. 3e
fapt, prin aceste c-inuri trece orice suflet care @-a cunoscut pe
3umnezeu i mai apoi @-a pierdut. Adam se t,n.uia +i lacrimil#
cur0#au d# (# ,a3a lui (# (i#(t (-n* la (*m-nt/ 'i toat* (utia
r*una d# 0#m#t#l# lui/ Animal#l# +i (**ril# t*c#au lo1it# d#
dur#r#/ Adam (l-n0#a c*ci, din (ricina (*catului *u, to3i oam#nii
au (i#rdut (ac#a +i iu)ir#a
!C
/
Colinda red /n felul urmtor t,n.uirea lui Adam? Raiul#
0r*din* dulc#,& Eu din tin# nu m-a+ duc#,& C-am ,ot $n0r*dit $n
)in#,& 'i-acum m* d#(art d# tin#
!6
/
@a plinirea vremii= 3umnezeu, /ns, din marea 0a iubire de
oameni a redesc-is raiul. 0f,ntul Apostol Pavel, de la a crui natere
s-au /mplinit /n anul acesta 6&&& de ani, le scria Ialatenilor? Iar
c-nd a 1#nit (linir#a 1r#mii, Dumn#z#u a trimi (# .iul S*u,
n*cut din ,#m#i#, n*cut u) L#0#, ca (# c#i d# u) L#0# *-i
r*cum(#r#, ca * do)-ndim $n,i#r#a 5Ialateni ','8. Prin
/ntruparea @ui 4ristos omul redevine t,nr, frumos, sntos i
nemuritor. )aiul se desc-ide din nou i oamenii au acces la pomul
vie+ii.
<ecernia Crciunului ne face cunoscut aceast veste bun?
2#ni3i * n# )ucur*m $ntru Domnul, (o1#tind taina c# #t# d#
,a3*/ Zidul c#l d#(*r3itor acum cad#> a)ia c#a d# ,oc #
$nd#(*rt#az*> %#ru1imul nu mai (*z#+t# Pomul 2i#3ii> iar #u m*
$m(*rt*+#c din dulc#a3a din rai, d# la car# m-am $nd#(*rtat (rin
n#acultar#
!D
/
1(
Cuviosul 0iluan At-onitul, ntr# iadul d#zn*d#?dii +i iadul m#r#ni#i,
3eisis, Alba ulia, 1$$', p. 6&>.
1'
Conf. Univ. 3r. oan !oca, I)id#m.
1A
4in#iul (# D#c#m)ri#, :ditura nstitutului !iblic, !ucureti, 6&&A, p.'6>.
@a Utrenia de la Crciun aflm c !etleemul a desc-is
:denul, adic 3omnul, nsc,ndu-0e, ne desc-ide raiul. 0untem i
c-ema+i s vedem minunea? E#tl##mul a d#c%i Ed#nul, 1#ni3i *
1#d#m5 A,lat-am d#,*tar# tainic* $n*untrul (#+t#rii> 2#ni3i *
(ri1im c#l# din rai5 Acolo S-a ar*tat r*d*cina c#a n#udat*,
odr*lind i#rtar#> acolo -a a,lat ,-nt-n* n#*(at* din car# Da1id
mai $naint# a dorit * )#a> acolo .#cioara, n*c-nd Pruncul, a
(otolit #t#a lui Adam +i a lui Da1id
!F
/
A potolit i setea noastr a tuturor. 0etea de via+
nemuritoare. At*zi G spune 0f,ntul oan Iur de Aur F a ,ot
d#zl#0at* l#0*tura c#a 1#c%#, dia1olul a ,ot ,*cut d# ru+in#, raiul
-a d#c%i, )l#t#mul a di(*rut, (*catul a ,ot alun0at,
$n+#l*ciun#a -a $nd#(*rtat, ad#1*rul -a r#$ntor, iar cu1-ntul
#1la1i#i -a r*(-ndit +i a al#r0at (r#tutind#ni/ 2i#3uir#a c#lor d#
u a ,ot *dit* (# (*m-nt, $n0#rii au to1*r*+i# cu oam#nii, iar
oam#nii tau ,*r* t#am* d# 1or)* cu $n0#rii/ P#ntru c#= P#ntru c*
Dumn#z#u a 1#nit (# (*m-nt +i omul -a uit la c#r
!H
/
;iind urca+i /n rai, participm la un osp+ bo.at, la osp+ul
eu-aristic. Colinda ne spune c de pe masa raiului 0r-ul # 1ar*,&
(rintr# 0r-u colaci d# 0r-u. 9i, (a%ar#l# sunt pline i ne
ateapt. mportant este s fim pre.ti+i de osp+, s avem colibele=
sufleteti cur+ite de toat rutatea i spurcciunea. 0 fim
pre.ti+i pentru a intra /n raiul cel /nc-is= cari azi iar s-a desc-is=.
Pre.tirea am fcut-o prin post i nevoin+, printr-o bun
spovedanie. Pomul <ie+ii este accesibil tuturor. 9i, .ust,nd din :l,
noi /nine devenim cer strlucit=, rai=.
1>
I)id#m, p. ''1.
17
Cu1-nt*ri la Praznic# m(*r*t#+ti, !ucureti, 1$'6, p. (A.
<asile <oiculescu, /n colindul= su, ne spune c n
coli)aIntun#cat*& Din carn# +i o lucrat*,& A intrat Hrito
d#odat*&J Coli)a cum L-a (rimit& S-a ,*cut c#r tr*lucit& P# )olt*
d# m*r0*rit/& Iar $n #a, oar# +i t#l#& Cu ar%an0%#li (rintr# #l#/&
n mi?loc, 9ron lumino& 'i, (# #l, Domnul Hrito,& Car# mult #
)ucura& Du%ul S,-nt -al*tura& 'i acolo r*m-n#a& 'i acum +i
(urur#a
!<
/
Aceasta este i urarea noastr de srbtori ca, oric,te ar fi
necazurile i .reut+ile cu care v confrunta+i, oric,t ar fi de mare
criza economic ce vine, 3omnul 4ristos s rm,n /n sufletele
dumneavoastr, druindu-v pacea i bucuria 0a cu prile"ul
Crciunului, Anului #ou i !obotezei. Srbtori fericite!
1%
<asile <oiculescu, Int#0rala o(#r#i (o#tic#, Anataia, 1$$$, p. A7A.
Itoria lui .aut, un mit ,ondator
al lumii mod#rn#
Pr/ uni1/ dr/ 2ior#l 't#,*n#anu,
Universitatea Paris XII
A)tract:
aust is !it"out an# dou$t t"e %ost used %#t"ical &i'ure in %odern literature
( in &act, t"e onl# %#t", !e %a# sa#, in !"ic" t"e conte%porar# %an !ill&ull#
ad%its "is i%a'e.
Indeed, t"e appearance o& t"is %#t" durin' )enaissance announces and
pre&i'urates a ne! orientation ( !it"out precedent in "u%an "istor# ( t"e
*estern societies !"ic" pro'ressivel# adopt an ant"ropolo'ical pattern
&ounded on a %aterialist vision o& t"e !orld and o& t"e "u%an $ein', t"e
overturnin' o& t"e values !"ic" are opposite to t"e t"eocentric C"ristian
pattern.
+'reein' !it" t"e %aterial sciences, considered an indisputa$le uni,ue source
o& t"e trut" and t"ere&ore a$usivel# rated at a %etap"#sical level, %odern
"u%anit# repeats at a collective scale t"e pact o& aust, !"o sells "is i%%ortal
soul in order to do%inate t"e nature t"rou'" %a'ical po!ers and to possess,
due to "is satanic alle'iance, all t"e !orldl# 'oods.
Studii i
Articole
-"is pact !it" t"e %aterial !orld ( !"ic" sets t"e %an in t"e universe o&
peris"a$le t"in's, is, at t"e sa%e ti%e, a pact !it" deat" ( is, at its turn, a
%odern and collective reproduction o& +da%.s &all. -"e $i$lical serpent (
&orced to cra!l on t"e eart" ( represents, in &act, a lo!er intelli'ence
/snea0iness ( a &or% o& ani%al intelli'ence !"ic" "as as purpose t"e %aterial
$ene&its and advanta'es1, !"ic" disputin' 2od.s !ill assi'ns to itsel&, in an
a$usive %anner, a %etap"#sical aut"orit#, attri$utin' t"e supre%ac# o& t"e
sensual %an in &ront o& t"e spiritual e3istence.
4ence, !e can notice "ere a idolatr# o& t"e &les" and o& t"e %atter !"ic", a&ter
it "as $eco%e t"e 5universal6 %odel &or %odern societies, con&ers to t"e
pri%ordial sin, as to t"e austian sin, t"e collective and 'lo$al di%ension o&
an up7side7do!n reli'ious p"eno%enon /8t"e t"eolo'# o& 2od.s deat"6, as
9ircea :liade calls it1, !"ic" $rin's a$out a con&ir%ation o& t"e relative
$i$lical prop"ecies o& t"e event, at t"e end o& ti%e, o& t"e +ntic"rist ( in ot"er
!ords, a collective %odel !"ic" "as as 'oal !orld do%ination, !"ic" is
visi$l# opposed to t"e C"ristian ant"ropolo'ic pattern.
K#LMord: aust;s %#t", t"e $i$lical sna0e, )enaissance, t"eolo'# o& 2od;s
deat", le'end o& aust, c"ristian antropolo'#
89itul povestete o istorie
care nu s7a <nt=%plat niciodat>
i care se petrece <n &iecare ?i.6
Mitul lui ;aust a devenit, cu /ncepere din secolul al J<-lea, o
tem obsedant a culturii europene, fr /ndoial fi.ura mitic cel mai
des reluat /n literatura modern F de fapt, sin.urul mit /n care omul
contemporan /i poate recunoate ima.inea 5K8, /ntr-at,t persona"ul i
istoria sa simbolizeaz omul secolului JJ, omul occidental, cel
pu+in=.
1$
Prima versiune a le.endei lui ;aust este un manuscris anonim
intitulat Lstoria doctorului Mo-annes ;austus= F carte popular
5<olNsbuc-8, care apare /n Iermania /n 1A%7, i cunoate imediat un
imens succes, necesit,nd nu mai pu+in de douzeci i dou de reeditri
/n anii urmtori, la care se adau. nenumrate imita+ii i variante.
1$
AndrO 3abezies, F ;aust, articol din :nc#clopedia Universalis, Paris, 1$%',
1. 7, p.%&1
Itoria lui .aut, un mit ,ondator al lumii mod#rn#
1radus /n en.lezete, la numai un an dup apari+ia ei /n
Iermania 51A%%8, aceast prim versiune va furniza subiectul piesei lui
C-ristofer MarloPe L1ra.ica istorie a 3octorului ;austus=, reprezentat
la @ondra /n 1A$& i reluat apoi ani de-a r,ndul.
3e atunci i p,n /n zilele noastre, mitul lui ;aust va constitui o
surs de inspira+ie permanent pentru poe+ii, scriitorii, filozofii i artitii
europeni? @essin., Ioet-e, @enau, 4eine, ;ranN QedeNind, Mic-el de
I-elderode, Mi-ail !ul.aNov, 1-omas i Rlaus Mann, Paul <alerS,
Armand 0alacrou, 1ristan 1zara, ;ernando Pessoa etc., la care se
adau. o puzderie de autori mai pu+in cunoscu+i 5printre care i <ictor
:ftimiu8.
Patru compozitori romantici importan+i s-au inspirat din acest
mit? !erlioz 53amnatiunea lui ;aust, 1%'>8, 0c-umann 50cene pentru
;aust de Ioet-e, 1%A(8, Iound 5;aust, 1%A$8, !oito 5Mefistofele,
1%>%8.
*n sf,rit, mitul lui ;aust a fost transpus /n mai multe versiuni
cinemato.rafice, din care cele mai cunoscut sunt cele ale lui Murnau
5;aust, 1$6>8, )enO Clair 5;rumuse+ea diavolului, 1$A&8, Claude
Autant-@ara 5Mar.areta nop+ii F 1$AA8.
#u numai cultura savant dar i cea popular a preluat mitul lui
;aust /n nenumrate variante, reprezentate cu precdere de teatrele de
marionete ambulante.
Pentru a /nc-eia acest rapid 5i incomplet8 inventar al operelor
inspirate din le.enda lui ;aust, trebuie s men+ionm influen+ele
multiple, mai mult sau mai pu+in directe, pe care le-a e2ersat acest mit
asupra ma"orit+ii autorilor i oamenilor de cultur importan+i F
scriitori, poe+i, filozofi F care au modelat spiritul i sensibilitatea omului
modern? 4offman, !alzac, <ictor 4u.o, PusNin, Io.ol, 3ostoTevsNi,
;laubert, !Sron, Bscar Qilde, :.A. Poe, 1-Oop-ile Iaut-ier,
!audelaire, 0pen.ler, #ietzsc-e, C.I.Mun. etc. F lista e departe de a fi
completE F to+i au dezvoltat /n operele lor teme i idei inspirate de
problematica faustian.
1$
Altarul R#$ntr#0irii
0e vorbete astzi F remarca AndrO 3abezies 568, unul din cei
mai eminen+i specialiti francezi ai mitului lui ;aust F de o Lart
faustian=, de o Lcredin+ faustian=, de un Lstat faustian=, ba c-iar
fizicianul 0tannard a lansat no+iunea de Lunivers faustian=.
0in.urul mit modern comparabil mitului lui ;aust, dar fr s-l
e.aleze, este cel al lui 3on Muan, persona" care, /n ultima instan+, nu e
dec,t o variant a prototipului faustian? 3on Muan, ra+ionalist i ateu, a
crui sin.ur credin+ e c 6 U 6 V ', a fcut i el un pact implicit cu
prin+ul acestei lumi i dup ce primete rsplata lumeasc a acestui
le.m,nt, se va prbui i el /n infern.
3up cum vedem, sfera de influen+ a mitului lui ;aust este
practic nelimitat, aa /nc,t problematica faustian pare a constitui, cu
multiplele ei ramifica+ii /n toate domeniile culturii i .,ndirii, un fel de
sistem san.uin al contiin+ei moderne. 0,n.ele lui ;aust, cu care a
semnat pactul satanic, cur.e oare /n vinele omului contemporan,
trec,nd din tat-n fiu precum pcatul ini+ial al lui AdamW
Putem rspunde de pe acum afirmativ la aceast /ntrebare, /n
msura /n care pcatul primului cuplu omenesc, prefi.ureaz de"a
pactul faustian, aceasta nefiind dec,t o reeditare modern a aceluiai
pcat strmoesc.
Dumn#z#u, Adam +i ,#m#ia G mod#lul ,ondator al
antro(olo0i#i cr#+tin#
Crearea omului de ctre 3umnezeu prezint particularitatea de
ne fi relatat de dou ori? o dat /n prima parte a L;acerii=, /n ziua a
asea, c,nd 3umnezeu creaz toate animalele pm,ntului 5crearea
omului nu necesit deci o zi deosebit8G i /n partea a doua, care ne
prezint mai /n amnunt, mai /nt,i crearea lui Adam i apoi crearea
femeii.
6&
Itoria lui .aut, un mit ,ondator al lumii mod#rn#
Br confruntarea acestor dou pasa"e ale Ienezei, care relateaz
/n aparen+ unul i acelai eveniment F crearea omului F face s apar,
la o prim lectur, un anume numr de contradic+ii i incoeren+e destul
de evidente i importante ca s nu le putem trece cu vederea.
18 *n prima parte 5ziua a asea8, momentul apari+iei omului ne
este descris astfel? L9i l-a fcut 3umnezeu pe om, dup c-ipul su,
dup c-ipul lui 3umnezeu l-a fcut, brbat i femeie i-a fcut. 9i i-a
binecuv,ntat pe ei 3umnezeu 5K8= 5;acerea 1, 67, 6%8.
Aici crearea omului ne este prezentat ca fiind /nso+it de la
bun /nceput de diferen+ierea se2ual, prin apari+ia simultan a
brbatului i femeii 5ca i a celorlalte cupluri de animale create /n
aceeai zi8.
Br /n partea a doua, aflm c mai /nt,i a fost creat Adam, care
cut,ndu-i perec-ea printre celelalte vie+uitoare Lnu a aflat un a"utor pe
potriva lui= 5;acerea 6,6&8. #umai dup aceea 3umnezeu o creeaz pe
femeie printr-un fel de Lopera+ie c-irur.ical=, necesit,nd o Lanestezie
.eneral= 53umnezeu aduce peste Adam un Lsomn .reu=8.
#e putem deci /ntreba de ce 3umnezeu nu i-a dat de la bun
/nceput o perec-e, ca i celorlalte animale, i de ce aceast /nt,rziere, /n
aparent ine2plicabil, nu e nicidecum semnalat /n prima parte, /n care
apari+ia brbatului i femeii ne este prezentat ca fiind simultan.
Mai putem avea i o alt nedumerire? de ce 3umnezeu nu o
plmdete pe femeie din +r,n, ca i pe Adam, i are nevoie s
recur. la un procedeu Lc-irur.ical= destul de complicat 5cruia /i sunt
consacrate dou versete, 6,61-668, pe care nu-l utilizeaz cu nici un alt
animal, i la care, iari, /n prima parte, nu se face nici o aluzie.
61
Altarul R#$ntr#0irii
*n sf,rit, /n prima parte, /n versetul citat mai sus, ni se spune,
/n aceeai fraz, pe de-o parte, c omul a fost fcut dup c-ipul lui
3umnezeu 5afirma+ie repetat cu insisten+ de dou ori8, iar pe de alt
parte, Lbrbat i femeie i-a fcut=. Br diferen+ierea se2ual, care
reprezint o limitare, nu poate fi nicidecum un atribut al lui 3umnezeu
F care nu e nici brbat nici femeie i nici -ermafroditE F , ci arat /n
mod evident /nrudirea omului cu celelalte specii animale, fcute /n
aceeai zi.
)emarcm, /n acelai timp, c /n a doua parte, la crearea lui
Adam, nu se men+ioneaz se2ul acestuia. Cuv,ntul Lbrbat= nu apare
aici dec,t F i /n mod concomitent F cu crearea i numirea femeii.
68 *n prima parte a Ienezei, /n versetul citat mai sus, trecerea
de la sin.ular F Ll-a fcut 3umnezeu pe om= F la plural F Lbrbat i
femeie i-a fcut=, ne d de /n+eles nu numai apari+ia simultan a
brbatului i femeii, ci i raportul de deplin e.alitate care e2ist /ntre
ei. *ntr-adevr, c,nd le acord stp,nirea peste lumea natural, ve.etal
i animal, 3umnezeu se adreseaz deopotriv la am,ndoi F Lat v
dau vou 5K8= 51,6$-(&8.
Br /n a doua parte, privile.iul de a stp,ni peste celelalte
animale i de a le numi, nu-i este acordat dec,t lui Adam, cci femeia
nu e2ist /nc. Pe de alt parte, ea nu va fi creat dec,t pentru a i se da
lui Adam Lun a"utor pe potriva lui= 5;acerea 6,1%-6&8, ceea ce plaseaz
femeia /ntro pozi+ie subaltern fa+ de acesta. Pozi+ie inferioar
confirmat de faptul c Adam el /nsui o numete Lfemeie=, tot aa cum
a numit celelalte animale. 0pre deosebire de el, femeia, ca i celelalte
animale, nu are nume propriu 5ea nu se va numi :va dec,t dup
iz.onirea din rai8.
66
Itoria lui .aut, un mit ,ondator al lumii mod#rn#
3eci, /n timp ce /n prima parte a Ienezei, brbatul i femeia
apar ca fiind pe picior de e.alitate, 3umnezeu nefc,nd nici o distinc+ie
/ntre ei, a doua parte pune /n eviden+ /n mod vdit inferioritatea femeii
fa+ de Adam, care o recunoate de altfel ca fiind Los din oasele mele i
carne din carnea mea= 5;acerea 6,6(8, cu alte cuvinte, dac putem
spune aa, un fel de sub-produs al propriei lui persoane, care, prin
urmare, nu poate beneficia de un statut independent.
(8 Prima porunc pe care 3umnezeu o adreseaz, /n prima
parte a Ienezei, brbatului i femeii, dup ce le d binecuv,ntarea 5care
nu e men+ionat /n a doua parte8 este? L;i+i roditori i v /nmul+i+i i
umple+i pm,ntul 5K8 5;acerea 1,6%8
Cum se face atunci c, /n a doua parte, Adam i femeia sunt
unicul cuplu omenesc din .rdina raiuluiW Bare arpele o fi fost at,t de
prompt i /ntreprinztor /nc,t nu le-a lsat timp s se /nmul+eascW 0au
poate nu tiau /nc cum s-o fac, dat fiind nevinov+ia lor, i a fost
necesar interven+ia arpelui i cderea /n pcat, ca s descopere
procedeul procreriiW F cci nu /ncep s se /nmul+easc dec,t dup
iz.onirea din .rdina raiului. 3ar /n cazul /n care actul procrerii
presupune cderea /n ispit, cum putea 3umnezeu s-i /ndemne la
pcat, spun,ndu-le, imediat dup ce le d binecuv,ntarea, s se
/nmul+easc i s umple pm,ntul WE
#e aflm i aici /n fa+a unei contradic+ii /n aparen+
insolubilK
'8 *n sf,rit, arpele, el /nsui i influen+a lui nefast asupra
primului cuplu omenesc, pot st,rni nedumerirea.
*n prima parte a Ienezei, c,nd 3umnezeu acord brbatului i
femeii stp,nirea peste celelalte vie+uitoare, printre acestea sunt
men+ionate toate L"ivinele care se t,rsc pe pm,nt= 5;acerea 1,(&8,
deci i arpele.
6(
Altarul R#$ntr#0irii
Cum se face atunci c acesta, afl,ndu-se sub stp,nirea
brbatului i femeii prin /nsi voin+a lui 3umnezeu, poate avea o
asemenea putere asupra lor /nc,t s-i duc /n ispit i s pricinuiasc
iz.onirea lor din raiW
#e mai putem /ntreba, /n privin+a arpelui lui /nsui, de unde-i
vine pornirea de a face ruW Cci /n ultima zi a ;acerii, privindu-i
Crea+ia, 3umnezeu constat c toate c,te le fcuse F deci i arpele F
Lerau bune foarte= 5;acerea 1,(18. Atunci de unde poate veni rul,
pentru c 3umnezeu Lprin carele toate s-au fcut=, n-a fcut nimic
ruWE
B alt contradic+ie care, la prima vedere, pare insolubilK
1oate aceste nedumeriri se spulber de la sine dac /n+ele.em
c aceast dubl prezentare a crerii omului corespunde, /n mod
evident, dublei naturi a fiin+ei omeneti sin.ura vie+uitoare ca s
spunem aa dedublat, prin faptul c omul poseda o fiin+ interioar, de
natur spiritual F acest om interior este cel fcut dup c-ipul i
asemnarea lui 3umnezeu F i /n acelai timp un trup de carne i oase,
fcut dup c-ipul animalului.
*n prima parte a Ienezei asistm deci la crearea omului ca
specie animal F el este fcut /n aceeai zi cu celelalte animale i
prezint ca i ele, i de la bun /nceput, o diferen+iere F i o limitare F
se2ual, Lbrbat i femeie i-a fcut=. 3ar ni se spune totodat c
animalul uman se deosebete /n mod radical de celelalte vie+uitoare,
fiind fcut dup c-ipul lui 3umnezeu F Ldup c-ipul su, dup c-ipul
lui 3umnezeu l-a fcut= F sin.ularul indic,nd aici /n mod clar c este
vorba de omul interior, omul spiritual, unic i ase2uat precum este i
3umnezeu, /n timp ce omul e2terior este dedublat prin diferen+ierea
se2ual, aidoma celorlalte animale.
6'
Itoria lui .aut, un mit ,ondator al lumii mod#rn#
Aceast dubl natur a omului, fiin+ spiritual i carnal /n
acelai timp, ne este deci semnalat de la bun /nceput /n prima parte a
Ienezei, care traseaz planul .eneral al Crea+iei i locul pe care-l ocup
omul /n acest plan al lui 3umnezeu. B dat definit pozi+ia omului pe
plan e2terior, fa+ de lumea natural peste care este c-emat s
stp,neasc, el fiind sin.ura fptur fcut dup c-ipul lui 3umnezeu,
partea a doua a Ienezei ne descrie cu de-amnuntul, nu crearea omului
ca specie animal, ci naterea i alctuirea omului interior, cel fcut
dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu.
Abia acum, /n a doua parte, /n+ele.em /n ce const asemnarea
omului cu 3umnezeu, de"a semnalat /n prima parte F dar ne definit,
dat fiind c prima parte nu face dec,t s traseze planul .eneral al
Crea+iei. )eiese /ns /n mod evident, aa cum am vzut, c asemnarea
omului cu 3umnezeu nu este nicidecum de ordin fizic sau e2terior,
pentru c Lbrbat i femeie i-a fcut=, diferen+iere se2ual care este un
atribut al animalului i nicidecum al lui 3umnezeu.
A doua parte deci revine /n mod amnun+it asupra constituirii
omului interior, dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu, asemnare
care /n prima parte nu a fost dec,t men+ionat, pentru a ni se e2plica
pozi+ia central a omului /n planul Crea+iei. Cele dou fiin+e ale omului,
cea interioar de ordin spiritual i cea e2terioar, /nrudit cu animalul,
au fost desi.ur create concomitent i constituie o unitate indisociabil,
dar ne sunt prezente succesiv, tocmai pentru a se evita confuzia /ntre
cele dou planuri, /n acelai timp /ntreptrunse i distincte unul de altul?
animalul omenesc, brbat i femeie, i omul interior, unic i
nediferen+iat se2ual, cci fcut dup c-ipul lui 3umnezeu.
*
H
3e aceea la crearea lui Adam se2ul acestuia nu e men+ionat 5el nu se va numi
Lbrbat= dec,t F i concomitent cu apari+ia i numirea femeii8 i tot de aceea
aa zisa femeie va fi creat mai t,rziu, i conform unui procedeu insolit F etape
ale crea+iei omului interior care nu trebuie nicidecum confundate cu crearea
brbatului i femeii ca specie animal, despre care ni se vorbete /n prima parte
F confuzie din pcate foarte rsp,ndit care duce la incoeren+ele men+ionate
mai sus i la o interpretare eronat F i ca s spunem aa Lmaterialist= F a
6A
:ste vorba prin urmare /n a doua parte, nu de crearea brbatului
i femeii ca doi indivizi diferen+ia+i se2ual, diferen+iere care ne este de"a
prezentat /n prima parte F ar fi deci inutil s se revin asupra acestui
aspect F, ci de constituirea omului spiritual i a ar-itecturii lui
interioare, structur comun /ntre.ii specii omeneti, care, fiind fcut
dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu, va constitui temelia
antropolo.iei cretine.
Prima /ntrebare pe care trebuie s ne-o punem pentru a defini
profilul acestui om interior, de natur spiritual, este? /n ce const
asemnarea lui cu 3umnezeuW
Atributele fundamentale ale lui 3umnezeu ne sunt su.erate de
cei doi pomi plasa+i /n mi"locul .rdinii :denului, ca un a2 central ce
traverseaz i sus+ine /ntrea.a Crea+ie? pomul vie+ii i pomul cunotin+ei
binelui i rului.
3umnezeu este, cu alte cuvinte, ;iin+a absolut, izvorul vie+ii
care /nsufle+ete /ntrea.a Crea+ie, i Cunoatere absolut, /n+elepciunea
suprem care a alctuit i realizat planul Crea+iei, /n care toate c,te le-a
fcut sunt Lbune foarte=.
3eci un al treilea atribut al lui 3umnezeu, ce se manifest prin
facerea @umii, este cel de Creator F L;ctorul cerului i pm,ntului
prin Carele toate s-au fcut=.
3ac omul este cu adevrat fcut dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu F i cum ne-am putea /ndoi de acest adevr, dat fiind c el
este formulat de 3umnezeu :l /nsuiW F, creatura omeneasc trebuie s
posede i ea cele trei atribute ale Creatorului? <ia+a, Cunoaterea i
Crea+ia.
*n lipsa unuia sau altuia din aceste atribute asemnarea omului
cu 3umnezeu ar fi incomplet.
cuplului. Adam i femeia 5care /nc nu se numete :va8, ca fiind dou fpturi
distincte /n carne i oase, identice cu brbatul i femeia din prima parte.
Aceast confuzie, din pcate frecvent, /ntre omul spiritual, dup c-ipul lui
3umnezeu, i omul natural, diferen+iat se2ual, dup c-ipul animalului, a avut
i are /nc, dup cum bine tim, consecin+e nefaste at,t pe plan social c,t i
teolo.ic F doctorii scolasticii medievale a"unseser c-iar s pun la /ndoial
faptul c femeia ar avea un suflet nemuritorE
Br partea a doua a Ienezei, ne prezint crearea omului interior
/n trei etape distincte i bine delimitate, care corespund, dup cum vom
vedea, celor trei atribute divine cu care 3umnezeu /l /nzestreaz pe om,
pentru a-l face dup c-ipul i asemnarea @ui.
*n primul moment al crerii lui Adam F care nu e nici brbat nici
femeie, ci reprezint aici Lfiin+a vie=, Bmul inte.ral F 3umnezeu /i d
<ia+? Li a suflat /n nrile lui suflare de via+ i s-a fcut Adam, fiin+
vie= 5;acerea 6,678.
:ste vorba aici de naterea spiritual a omului, concomitent
desi.ur cu naterea lui biolo.ic, dar +r,na din care este zidit F
reprezent,nd partea material i pm,nteasc a fiin+ei F, o are /n comun
cu celelalte animale, care i ele sunt Lfiin+e vii=, dar numai pe plan
biolo.ic, /n timp ce Adam F omul interior F a primit i via+a 3u-ului
5spiritus V suflare8 lui 3umnezeu.
#umai Bmul, /ntre toate fpturile pm,ntului, este dotat cu
aceast dubl via+, biolo.ic F +r,n vie F, i spiritual F 3u- viu, de
aceeai fiin+ cu 3u-ul lui 3umnezeu.
3e aceea aici, noua fptur adus la via+ de 3umnezeu nu se
mai numete numai om, ca /n prima parte, F nume .eneric al speciei
umane prin care aceasta se distin.e de celelalte specii animale F, ci
Adam, nume propriu care indic apari+ia contiin+ei F fiin+a spiritual
adus la via+ F, prin care creatura uman dob,ndete o identitate
personal i individual, contrar celorlalte animale care nu posed dec,t
identitatea colectiv a speciei creia /i apar+in.
Adam F fiin+ vie pe plan spiritual, /nzestrat cu contiin+ de
sine, este acum /n msur s primeasc al doilea atribut al lui
3umnezeu? Cunoaterea.
Br, dup cum bine tim, 3umnezeu /i interzice s mn,nce din
pomul cunoaterii binelui i rului. 3eci, /n aparen+, 3umnezeu refuz
s-i acorde Cunoaterea, i deci, tot /n aparen+, asemnarea omului cu
3umnezeu va rm,ne tirbit. Pe de alt parte, cunoaterea fiind func+ia
principal a contiin+ei F nici un animal, /n afar de om, nu are acces la
cunoatere F, acest refuz apare contradictoriu i absurd, plas,ndu-l din
nou pe Adam F om /nzestrat cu 3u-ul lui 3umnezeu F /n r,ndul
animalelor incontiente, din care abia a fost scosE
Contradic+ie /n aparen+ insolubil, i care face s apar aceast
interdic+ie nu numai absurd dar i nedreapt? /ntr-adevr, dup cum
bine tim, Adam va fi pedepsit pentru a fi /nclcat porunca lui
3umnezeu, or cum poate fi pedepsit o fiin+ care nu are contiin+a
binelui i ruluiWE
*n sf,rit, acest moment crucial al Ienezei, care va determina
cderea lui Adam i destinul /ntre.ii omeniri, mai poate st,rni /nc o
nedumerire.
3umnezeu pronun+ aici pentru prima dat cuv,ntul Lru=. 3ar
cum ar putea oare rul e2ista i de unde ar putea veni el, av,nd /n
vedere c toate c,te le fcuse 3umnezeu Lerau bune foarte=, aa cum
constat Creatorul :l /nsui privindu-i Crea+iaW 5;acerea 1,(18.
3esi.ur, /ntrebrile i nedumeririle de mai sus nu rsar dec,t /n
mintea cititorului superficial sau .rbit, care orbit de aparen+a
cuvintelor F aa cum va fi orbit Adam el /nsui de cuvintele arpelui F
nu mai vede eviden+a.
*
H
0criitorii i filozofii atei i anti-clericali ai secolului J< F mai cu seam
<oltaire i 3iderot F au uzat i au abuzat de acest pasa", prezentat /n mod
eronat i caricatural F pentru a Ldemonstra= absurditatea credin+ei. 3iderot
.sete c-iar ocazia de a-@ lua /n der,dere pe 1atl ceresc, remarc,nd c acesta
+ine mai mult la merele sale dec,t la propriul lui fiuEK
#u numai c 3umnezeu nu-i ascunde lui Adam taina binelui i
rului dar /i reveleaz :l /nsui aceast cunoatere? sin.ura surs
posibil a !inelui i Adevrului este voin+a lui 3umnezeu, /n afar de
care nu e2ist nici bine, nici adevr. ar sin.urul mod de cunoatere a
!inelui i Adevrului este de a face voia 1atlui ceresc. 3eci
supun,ndu-se voin+ei lui 3umnezeu, Adam cunoate /n mod implicit
!inele i Adevrul, fr a mai avea nevoie s mn,nce din fructul oprit.
C,t despre ru, /n acest moment al Ienezei, el nu e2ist /nc,
cci toate cele fcute de 3umnezeu sunt Lbune foarte=. )ul deci nu
poate avea e2istent proprie, el nefiind creat de 3umnezeu, i nu ar
putea surveni dec,t din neascultarea poruncii lui 3umnezeu. Prin
urmare, adres,ndu-i acest avertisment, 1atl ceresc /i dezvluie lui
Adam cunoaterea binelui i rului? binele provine din recunoaterea
raportului ierar-ic ce e2ist /ntre Creator i creatur. Creatura,
tr.,ndu-i fiin+a de la Creator, se afl /n mod obli.atoriu subordonat
acestuia. Adam e fcut dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu dar nu
identic cu Acesta. ar sin.ura surs posibil a rului F eventualitate
semnalat aici prima dat de 3umnezeu, /ntr-un scop, ca s spunem
aa, peda.o.ic F ar fi /nclcarea poruncii lui 3umnezeu, cu alte cuvinte
inversarea raportului normal /ntre creatur i Creator. 1otul /i este
permis lui Adam F el poate m,nca din to+i pomii .rdinii F /n afar de a
comite nebunia de a se crede el /nsui 3umnezeu. Acesta e sensul real
al interdic+iei formulate de 3umnezeu. ;ructul oprit nu con+ine /n el
/nsui nimic ru nici duntor F toate cele fcute de 3umnezeu fiind
Lbune foarte=. )ul F care nu este /nc dec,t o posibilitate virtual, ce
deriv din libertatea lui Adam F nu ar putea proveni dec,t din atitudinea
lui Adam fa+ de acest fruct F adic din ispita de a crede c e2ist o alt
cunoatere i un alt bine dec,t cele ce vin de la 3umnezeu. )tcire
care, contest,nd le.ea i voin+a lui 3umnezeu, ar duce la o confuzie
/ntre creatur i Creator i la inversarea raportului ierar-ic normal care
e2ist /ntre ei. *n acest caz, creatura, rup,nd alian+a cu Creatorul, sursa
vie a /nsi fiin+ei ei, s-ar condamna ea /nsi la moarte i s-ar /ntoarce
/n neant, cci prin ea /nsi creatura nu este dec,t pulbere i s-ar
/ntoarce /n pulbere.
3up cum vedem, 3umnezeu /i d aici lui Adam adevrata
cunoatere a binelui i rului, /n afar de care o alta nu e2ist, binele
consider,nd /n a face voin+a lui 3umnezeu, rul, /n a /nclca aceast
voin+. 3eci, contrar aparen+elor, care rezult dintr-o lectur superficial
a acestui pasa" fundamental, Adam posed acum nu numai cunoaterea
i rului, dar i modul de a-l evita pe acesta din urm. 53eci nu se poate
spune nicidecum c el nu i-ar fi meritat pedeapsa8.
*nzestrat cu cele dou atribute divine, via+a /n 3u- F surs a
contiin+ei umane F i cunoaterea, func+ie inerent a contiin+ei, Adam
poate stp,ni acum peste toate vie+uitoarele pm,ntului care nu posed
aceste atribute, devenind ca s spunem aa L3umnezeul= lumii
naturale, cruia /i este /n.duit s numeasc animalele dup voia lui.
*
A"un.em aici la a treia i ultima etap a constituirii i
desv,ririi Bmului inte.ral, Adam, fcut dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu.
Adam posed acum dou atribute divine, dar zidirea lui nu e
/nc terminat. Pentru prima dat de la apari+ia @umii create, /n care
toate cele fcute de Creator sunt Lbune foarte=, 3umnezeu pronun+
cuvintele Lnu este bine=?
L#u este bine ca omul s fi sin.ur. *i voi face lui un a"utor de
potriva lui= 5;acerea 6,1%8.
Cum adic F ne-am putea /ntreba F ;iin+a lui 3umnezeu care
/ntrunete toate perfec+iunile i care i-a comunicat propriul lui 3u-, nu-i
e suficient lui AdamW Ce-i mai poate lipsi i de ce are el nevoie de un
a"utor, fiind el /nsui fcut dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu,
care, /n mod evident nu are nicidecum trebuin+ de vreun a"utorW
H
*n acest moment al Ienezei Adam este Lprin+ul lumii=, i nicidecum diavolul
care nici nu e2ist /nc, av,nd /n vedere c rul el /nsui nu e2ist. Putem
spune deci c Adam, prin care rul vine /n lume, este creatorul diavolului F
idol furit de el /nsui, prin de.radarea i denaturarea atributelor lui
dumnezeiti.
3umnezeu nu, dar Adam da, el nefiind identic cu 3umnezeu, ci
o creatur ca i celelalte vie+uitoare ale pm,ntului, dar nu identic nici
cu acestea, cci poart /n el 3u-ul lui 3umnezeu. 0itua+ie intermediar
/ntre 3umnezeu i animal, sau /n al+i termeni, /ntre cer F lumea
supranatural i pm,nt, lumea natural, pe care nici o alt creatur nu
are /n afar de el. 3e aceea se simte el stin.-er, ne.sindu-i perec-ea
printre celelalte animale.
3eci, dac are nevoie de un a"utor, nu este pentru c 3umnezeu
i Crea+ia lui ar con+ine vreo imperfec+ie, ci pentru c Adam el /nsui
este imperfect, el nefiind dec,t o creatur i neput,nd /n nici un caz
e.ala perfec+iunea lui 3umnezeu. 3e aceea el va avea nevoie de un
a"utor Lde potriva lui=, deci nu de Lsus=, de natur divin, pe care-l are
de"a, ci un a"utor de L"os=, de ordin inferior, care s +in seama de
/nrudirea lui nu numai cu 3umnezeu, dar i cu animalul F diferen+ierea
se2ual fiind un atribut al acestuia din urm. 3ar i aici, ca i /n cazul
lui Adam, crearea femeii nu trebuie /n+eleas numai pe plan biolo.ic.
5!rbatul i femeia ca indivizi diferen+ia+i se2ual au fost crea+i /n mod
simultan /n ziua a asea, /mpreun cu celelalte cupluri animale, aa cum
ni se spune /n prima parte a Ienezei8.
;iind vorba aici de zidirea omului interior, Bmul inte.ral,
prototip spiritual al /ntre.ii specii omeneti, apari+ia femeii trebuie
/n+eleas i ea, ca i cea a lui Adam, nu numai pe plan biolo.ic, ci /n
primul r,nd pe plan spiritual 5/n acest sens, fiecare om, brbat sau
femeie, este, pe plan spiritual, i Adam i femeia8.
3umnezeu nu spune Lnu e bine s fie brbatul sin.ur=, ci nu e
bine s fie omul sin.ur= F omul interior i spiritual nefiind nici brbat
nici femeie F i despre acest om este vorba aici. Ceea ce e2plic faptul
c 3umnezeu nu o face pe femeie din +r,n, ca pe Adam, ci recur.e la
un procedeu insolit, pe care nu l-a utilizat cu nici o alt creatur, pentru
simplul fapt c sin.ur omul posed o fiin+ spiritual, i numai
biolo.ic precum celelalte animale.
Ce /n+eles poate deci avea femeia aici, fiind vorba de zidirea
omului spiritual dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeuW 9i, ne-am
mai putea /ntreba, /n cazul unei confuzii F din pcate frecvent F /ntre
planul biolo.ic i cel spiritual F, oare asemenea omului cu 3umnezeu
nu este tirbit prin crearea femeii, diferen+ierea se2ual nefiind
nicidecum un atribut divin, ci animalW
#u, dimpotriv, /n+eleas pe plan spiritual, zmislirea femeii
din carnea lui Adam, desv,rete asemnarea lui cu 3umnezeu, cci e
momentul /n care el va fi /nzestrat cu cel de-al treilea atribut divin, cel
de Creator.
Avem acum e2plica+ia procedeului ca s zicem aa
Lc-irur.ical=, precedat de o Lanestezie .eneral=, prin care 3umnezeu
e2tra.e femeia din /nsi carnea lui Adam. Acesta este asociat astfel
crea+iei lui 3umnezeu, av,nd ca s spunem aa, o func+ie matern.
3esi.ur /ns, el nu d natere femeii din punct de vedere biolo.ic F
ceea ce ar fi o absurditate i o abera+ie, contrar le.ii /nsi a lui
3umnezeu, conform creia numai femela poate nate, specia uman
nefc,nd e2cep+ie de la aceast re.ul.
:ste vorba aici de renaterea lui Adam el /nsui sub forma lui
definitiv i desv,rit, act de crea+ie la care este asociat, devenind deci
nu numai creatur, ci i creator F al treilea atribut divin care
desv,rete asemnarea lui cu 3umnezeu. Aa cum 3umnezeu a
e2tras Crea+ia din propria lui ;iin+ i a /nsufle+it-o cu propriul lui 3u-,
tot aa va fi e2tras i femeia din trupul lui Adam F dar /nsufle+it F ca
i Adam el /nsui i ca tot ce e2ist F de 3u-ul lui 3umnezeu. 9i tot aa
cum prin crearea lumii, 3umnezeu se manifest sub o form dedublat,
Creator i crea+ie, aa i Adam va renate dedublat? fiin+ fcut din
3u- dumnezeiesc Adam, i fiin+ fcut din propria lui carne, dup
c-ipul i asemnarea animalului uman.
#u este deci nicidecum vorba aici F insistm asupra acestui
aspect care a dat natere la at,tea confuzii F de crearea femeii din punct
de vedere biolo.ic F ci de crearea fpturii carnale sau animale a omului
F un a"utor pe msura lui F parte inferioar a fiin+ei omeneti, cci
e2tras din ea /nsi, tot aa cum @umea creat i material, ocup un
ran. inferior fa+ de Creator. 3ar, ca i @umea natural, care este
sfin+it de 3u-ul lui 3umnezeu, aceast a doua natere a animalului
uman, la care Adam este el /nsui asociat, va fi sanctificat de 3u-ul lui
3umnezeu i inte.rat fiin+ei lui spirituale F Bmul inte.ral constituit
dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu.
Aa zisa Lopera+ie c-irur.ical= la care 3umnezeu /l supune pe
Adam, urmat de renaterea lui dedublat F fiin+ din 3u- i din carne
sanctificat F reproduce la scar omeneasc crearea @umii de ctre
3umnezeu? somnul cel .reu al lui Adam F care nu este desi.ur o
Lanestezie=, durerea neput,nd e2ista /n .rdina raiuluiE F reprezint
noaptea ad,nc a nefiin+ei /nainte de actul Crea+iei F el nu este desi.ur
ine2istent i nici mort, ci numai nemanifestat, ca i 3umnezeu /nainte
de actul Crea+iei.
)eadus la fiin+, Adam renate sub noua lui form dedublat?
creator, Adam F fiul lui 3umnezeu F i creatur, fiin+a de carne e2tras
din el /nsui, dar sanctificat i ea de 3u-ul lui 3umnezeu F deci i ea
LAdam=, dar pe un plan inferior, prin alian+ ca s spunem aa. 3e
aceea aa zisa femeie nu are nume propriu F ea reprezint partea
carnal a omului, av,nd /n structura acestuia o pozi+ie ec-ivalent cu
cea a animalului /n s,nul Crea+iei.
*ntr-adevr, Adam care o recunoate ca fiind Los din oasele
mele i carne din carnea mea= F deci dup c-ipul i asemnarea
animalului uman, va numi el /nsui aceast nou fptur tot aa cum a
fcut-o pentru celelalte vie+uitoare, dar concomitent se va numi i pe
sine Lbrbat=, recunosc,nd astfel, prin diferen+ierea se2ual, propriul lui
statut animal.
3eci dup cum vedem, apari+ia brbatului i femeii are loc /n
mod concomitent, cuv,ntul brbat nefiind pronun+at niciodat /nainte
de apari+ia femeii 5apari+ie simultan a brbatului i femeii confirmat
de prima parte a Ienezei8.
#umind /n acelai timp femeia i brbatul, aa cum a numit i
celelalte animale, Adam recunoate /n mod implicit inferioritatea fiin+ei
carnale a omului, diferen+iat se2ual, fa+ de fiin+a lui spiritual F Adam
fiul lui 3umnezeu, cruia i se dau /n stp,nire nu numai animalele
pm,ntului, ci i propria lui fiin+ animal, cu alte cuvinte propria lui
carne.
3umnezeu /i /n.duie lui Adam F omul spiritual F s se
Llipeasc= cu du-ul 5sau sufletul8 de propria lui carne, care acum nu
mai e numai animal, ci sanctifical de 3u-ul lui 3umnezeu, cu alte
cuvinte /i /n.duie s-l iubeasc nu numai pe 3umnezeu, ci i propria
lui fptur de carne i oase, creat dup c-ipul i asemnarea lui. Cu
condi+ia ca aceast alian+ a du-ului cu carnea s nu-i fie dec,t un
La"utor=, cu alte cuvinte partea animal a omului F femeia fr nume F
s-i recunoasc pozi+ia subaltern sau ane2 fa+ de fiin+a lui spiritual
F Adam.
Abia acum putem vorbi de apari+ia Bmului inte.ral, fcut /n
/ntre.ime, i nu par+ial, dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu F cu
aceast sin.ur diferen+ esen+ial c 3umnezeu este, ca s spunem aa,
ori.inalul, iar omul numai copia Acestuia, care fr modelul ori.inal n-
ar putea e2ista. 1ot aa, Adam F omul interior F va deveni modelul unic
i e2emplar al fiecrui om, femeie sau brbat, i ca atare se afl la
ori.inea modelului antropolo.ic cretin.
*n momentul /n care 3umnezeu /i desv,rete Crea+ia /n a
asea zi, :l este /n acelai timp Unul F ;iin+a absolut F Lunul 3umnezeu
prin Carele toate s-au fcut= F, dar i 3oi F dedubl,ndu-se prin facerea
@umii, /n Creator i Crea+ie, i /n acelai timp 1rei, prin crearea Bmului
fcut dup c-ipul i asemnarea lui, acesta din urm ocup,nd /n ierar-ia
Crea+iei, o pozi+ie intermediar /ntre 3umnezeu i lumea natural, sau
cu alte cuvinte, /ntre Cer i Pm,nt.
Aceste trei niveluri ale Crea+iei F 3umnezeu X Bm X #atur F
sunt net diferen+iate i ordonate conform unei ierar-ii descresc,nd, dar
constituie /n acelai timp i o unitate indisociabil, cele dou niveluri
inferioare, Bmul i #atura, fiind sanctificate de 3u-ul lui 3umnezeu
care /nsufle+ete i sus+ine /ntre. edificiul crea+iei.
Adam F Bmul inte.ral F prototipul e2emplar al /ntre.ii specii
omeneti, fiind fcut dup c-ipul i asemnarea Creatorului F, va fi
constituit conform aceluiai model, /n acelai timp Unul F Adam
/nsufle+it de 3u-ul lui 3umnezeu, 3oi, Adam-brbat F 3umnezeu i
om /n acelai timp, i 1rei, prin crearea aa zisei femei F care dup cum
am vzut, reprezint aici partea animal sau natural a fiin+ei omeneti.
Aceste trei niveluri sunt i ele /n acelai timp diferen+iate i ordonate
conform unei ierar-ii descresc,nde? Adam F 3u-ul lui 3umnezeu, cu
alte cuvinte omul spiritual, Adam F brbat, omul individualizat, dotat cu
contiin+ proprie i cu un suflet personal F cu alt cuv,nt omul
psi-olo.ic F, i Adam F femeie F omul carnal F cu alte cuvinte corpul
omenesc, Llipit= /n du- de omul interior.
Aceste trei niveluri formeaz deci /n acelai timp o unitate, prin
prezen+a lui Adam-3u-ul lui 3umnezeu i la cele dou niveluri
inferioare F /ntrea.a persoan a omului F spirit, suflet, trup, fiind astfel
sanctificat i unit cu Creatorul. Perfecta simetrie i unitate /ntre
structura Crea+iei i structura Bmului reprezint alian+a omului cu
3umnezeu, tot aa cum apari+ia femeii reprezint alian+a lui Adam F
3u- de la 3umnezeu cu creatura de carne, /nrudit cu animalul dar
sanctificat prin unirea spiritual cu Adam, i prin el, cu 3umnezeu.
*n+ele.em acum de ce Adam i femeia care Lerau am,ndoi .oi
i nu se ruinau= 5;acerea 6,6A8 i care sunt unul i acelai trup 56,6'8
nu se /nmul+esc 5aa cum a poruncit 3umnezeu brbatului i femeii /n
prima parte Ienezei8. :i nu procreeaz pentru simplul motiv c Adam
i femeia 5ne personific, ea fiind fr nume8 nu reprezint aici 5sau nu
numai8 F aa cum se crede /ndeobte F doi indivizi /n carne i oase
diferen+ia+i se2ual, ci ele dou pr+i constitutive al Bmului inte.ral,
fiin+a sa spiritual 5Adam8 i cea carnal 5femeia8 care convie+uiesc /n
bun /n+ele.ere /ntr-unul i acelai trup spiritual, fr s se ruineze una
de alta, cci sunt conform planului lui 3umnezeu i unite prin 3u-ul lui
cel sf,nt.
Acest prototip al Bmului inte.ral fiind acelai pentru /ntrea.a
specie omeneasc i zidit de Creator o dat pentru totdeauna, Adam i
femeia nu au cum s /nmul+easc? numai animalul omenesc se poate
/nmul+i dar nu i modelul unic al Bmului interior, fcut dup c-ipul i
asemnarea lui 3umnezeu.
3ac am insistat at,t de /ndelun. asupra raportului /ntre
3umnezeu, Adam i femeie, este pentru c aici se afl sursa
antropolo.iei cretine care a constituit p,n la epoca )enaterii F adic
de-a lun.ul mai multor secole 5/n "ur de o mie de ani8 F modelul
e2emplar unic i incontestabil al societ+ilor i culturilor :uropei
occidentale. *n ciuda diversit+ilor na+ionale, a concuren+ei economice,
a conflictelor politice etc. F toate +rile europene recunoteau modelul
antropolo.ic cretin ca fiind conform adevrului i deci sin.urul
posibil. Putem deci vorbi de o L.lobalizare= cretin 5care /n formele ei
denaturate a luat uneori aparen+a unui imperialism cretin8, care a
depit frontierele :uropei, lu,nd propor+ii mondiale.
Acest model antropolo.ic care a constituit secole de-a r,ndul
armtura spiritual a culturii europene, determin,nd toate aspectele vie+ii
i activit+ii umane, /i datoreaz lon.evitatea milenar i for+a lui de
propa.are faptului c el era considerat ca fiind or,nduit nu de om, ci de
/nsui 3umnezeu, /nc de la ;acerea lumii.
Aa cum am vzut ar-itectura Crea+iei cuprinde trei planuri sau
eta"e? 3umnezeu X Bmul X #atura 53eus X 4omo X #atura8 F model /n
acelai timp spiritual i cosmolo.ic pe care se fondeaz antropolo.ia
:vului mediu. 51ranspuse /n termenii universului fizic aceste trei eta"e
ale Crea+iei constituie Cerul 5sau Aerul8, Apa i Pm,ntul F Apa,
ocup,nd /ntre Cer i Pm,nt pozi+ia intermediar a Bmului fa+ de
3umnezeu i #atur8.
Aceast structur ini+ial care constituie armtura universului,
indic ordinea ierar-ic pe care se fondeaz Crea+ia lui 3umnezeu F /n
acelai timp unic F pentru c este furit dup unul i acelai plan
divin F i multipl, /n msura /n care acest model tripartit se manifest
sub o infinitate de form, la toate nivelurile Crea+iei. Bmul, el /nsui e
constituit conform aceleiai structuri? 0piritus F 3u-ul lui 3umnezeu X
Anima F sufletul omenesc X Corpus F omul carnal ce se /nrudete cu
animalul. Aceste trei planuri constitutive ale fiin+ei omeneti sunt
reprezentate /n Ienez, aa cum am vzut de renaterea lui Adam sub o
form /n acelai timp dedublat i tripartit? Adam, emana+ie
nemi"locit a 3u-ului lui 3umnezeu, Adam Fbrbat, omul /ntrupat i
individualizat, femeia, neindividualizat printr-un nume propriu, cci ea
e carne din carnea lui Adam, dup c-ipul i asemnarea animalului
uman.
Acelai raport ierar-ic care e2ist /ntre 3umnezeu, Creatorul, i
Adam, creatura, e2ist i /ntre Adam i creatur numit femeie, fcut
dup c-ipul i asemnarea lui. Cu alte cuvinte partea animal i
pm,nteasc a fpturii omeneti trebuie s se supun lui Adam, omul-
3umnezeu, tot aa cum acesta se supune voin+ei 1atlui ceresc.
*n acest moment al Ienezei rul nu e2ist, cci toate
elementele Crea+iei, Cerul i Pm,ntul, Bmul i #atura, brbatul i
femeia, omul spiritual i omul carnal etc., sunt or,nduite conform
aceluiai model divin care eman din /nsi ;iin+a Creatorului, 3u-ul
lui 3umnezeu fiind sistemul san.uin care unific toate niveluri Crea+iei
asi.ur,nd armonia i ec-ilibrul /ntre toate elementele ei. Irdina
:denului ilustreaz perfec+iunea ini+ial a Crea+iei, /n centrul creia
pomul vie+ii i pomul cunoaterii reprezint ;iin+a etern i
/n+elepciunea suprem a lui 3umnezeu, a2ul vital care sus+ine
totalitatea Crea+iei.
Aceast viziune teocentric a lumii F conform cu modelul
ini+ial al Crea+iei F a constituit timp de secole de-a r,ndul trunc-iul
comun al societ+ilor i culturilor europene.
*
H
)u.ciunea L1atl nostru= este structurat dup acelai model recapitul,nd,
/n ordinea lor ierar-ic, cele trei niveluri constitutive ale Crea+iei 5la care se
adau., dup cderea lui Adam, nivelul infernal8.
Primele cuvinte ale ru.ciunii se refer la 1atl ceresc, ultimul la cel ru sau
cel viclean, iar /ntre aceti poli opui se situeaz /n ordine descendent cele trei
planuri ale Crea+iei?
- /mpr+ia cerurilor 5L1atl nostru carele eti /n ceruri=8
- lumea pm,nteasc, ce trebuie s reproduc modelul ceresc, conform
voin+ei 1atlui creator 5Lvie /mpr+ia 1a, fac-se voia 1a X precum /n cer aa i
pre pm,nt=8
- nivelul omului natural, /nscris /n timpul acestei lumi i condi+ionat de
nevoile lui biolo.ice 5Lp,inea noastr cea de toate zilele d-ne o nou astzi= F
ceea ce nu e2clude, bine/n+eles, semnifica+ia cristic a p,inii, ca -ran
spiritual8
- la care se adau. nivelul inferior F ne creat de 3umnezeu? omul czut /n
pcat F Li ne iart nou .reelile noastre= F, supus ispitei i influen+ei celui
ru 5sau viclean8 F aceast ultim parte con+ine sin.urul Lnu= al ru.ciunii,
care traseaz frontiera /ntre Crea+ia lui 3umnezeu i @ucrarea celui ru? Li nu
ne duce pe noi /n ispit, ci ne izbvete de cel ru=.
3up cum vedem aceast scurt ru.ciune recapituleaz /n mod succint toat
istoria Crea+iei i a omului czut /n pcat i reproduce prin /nsi structura ei,
modelul antropolo.ic al cretinismului, alctuit conform voin+ei lui 3umnezeu.
3ar cu /ncepere din secolul J<, acest model care asi.ura
unitatea omului cu lumea, i a lumii cu *mpr+ia Cerurilor F conform
planului ini+ial al 1atlui ceresc F /ncepe s se clatine, s se fisureze i
s fie combtut de un model concurent care la /nceput izolat i /nc
ovitor, va sf,ri prin a se consolida i a se impune, construind o nou
ima.ine a omului, care din teocentric devine antropocentric.
Acest nou model antropolo.ic care marc-eaz /nceputul erei
moderne, se va Lmondializa= pro.resiv, substituindu-se modelului
cretin i constituind /n zilele noastre trunc-iul comun al societ+ilor
occidentale 5i nu numai8, care i-au laicizat nu numai institu+iile dar F
i /n primul r,nd F viziunea fiin+ei umane.
*nsui numele triumftor de )enatere sub care este cunoscut
secolul J<, denumire ea /nsi orientat ideolo.ic, d s se /n+elea.
c omenirea a luat o nou cale, /ntorc,nd spatele trecutului, considerat
ca o etap depit, ba c-iar nefast 5cunoatem cu to+ii clieele care
circul pe seama lumii medievale, considerat de omul de r,nd F dar nu
de specialitiE F ca o perioad sumbr i barbar, apar+in,nd, din
fericire, definitiv trecutuluiE8.
*n realitate, secolul J< nu a fost deloc at,t de .lorios pe c,t
las s se /n+elea. mitolo.ia epocii moderne, ci una din perioadele cele
mai /ntunecate i zbuciumate din istoria omenirii, o epoc de criz fr
precedent de la dezmembrarea i cderea imperiului roman, care a
marcat /nceputul erei cretine.
Criza zdruncin i fisureaz /nsi temelia societ+ii medievale?
!iserica, ierar-ia ecleziastic, do.mele fundamentale ale teolo.iei
catolice. Protestantismul scindeaz /n mod brutal i ireversibil unitatea
lumii cretine, /n dou tabere nu numai concurente, dar i opuse cu
/nverunare una alteia, ceea ce va duce la rzboaie reli.ioase, nu
/mpotriva p.,nilor, ci F fapt fr precedent F /n s,nul comunit+ii
cretine ei /nii.
@ut-er declar un rzboi total bisericii catolice i
reprezentan+ilor ei, care, consider el, au denaturat principiile cretine,
pun,ndu-se /n slu"ba lui Antic-rist, a crui /ncarnare este /nsui Papa,
eful suprem al cretint+ii. Calvin rsp,ndete focul rzmeri+ei
protestante /n ;ran+a i :lve+ia, /n timp ce biserica an.lican, inspirat
din tezele lui @ut-er, devine reli.ie oficial /n Marea !ritanie.
Aceast diviziune intern a comunit+ii cretine este a.ravat
de apari+ia unei viziuni a universului care nu corespunde modelului
.eocentric a lui Ptolemeu, F considerat ca o confirmare a faptului c
3umnezeu a plasat omul i @umea /n centrul Crea+iei. Copernic i
Ialilei 5obli.at s se retracteze /n fa+a nc-izi+iei8 descoper i
demonstreaz c Pm,ntul nu e nicidecum centrul universului, ci numai
o planet printre altele, care se /nv,rte /n "urul soarelui, sistemul solar
fiind la r,ndul lui pierdut /n mi"locul unei infinit+i de constela+ii i de
.ala2ii F tez pentru care Iiordano !runo va fi ars pe ru. F, ceea ce ne
d msura violen+ei cu care autorit+ile catolice combat aceast nou
viziune a universului care zdruncin temeliile lumii medievale.
Atacat /n acelai timp din interiorul comunit+ii cretine
divizate, i din e2terior, de descoperirile tiin+ifice i tezele filozofice
inspirate de aceast nou viziune a lumii, care contrazic bazele
do.matice ale teolo.iei catolice, !iserica, institu+ie care, /ntro societate
teocentric, controleaz i diri"eaz toate aspectele vie+ii sociale i
politice, declaneaz o ofensiv disperat pentru a-i men+iune
autoritatea i privile.iile. 0ecolul J< este perioada /n care sinistrele
tribunale ale nc-izi+iei dezln+uie o teroare fr precedent F procesele
trucate, /nso+ite de tortur, i arderile pe ru., se numr cu miile /n toate
+rile :uropei, nu numai /n tabra catolic dar i /n cea protestant,
fiecare din ele acuz,nd-o pe cealalt de a fi fcut pact cu diavolul.
@umea cretin pare cuprins de demen+. *n numele lui
3umnezeu, cretinii se mcelresc /ntre ei i /n numele lui 4ristos, mii
de oameni i mai ales, femei, sunt sc-in.iui+i i ari pe ru..
0ocietatea tradi+ional /n plin decaden+ e pe cale de prbuire,
i o dat cu ea modelul antropolo.ic care /i "ustifica e2isten+a i
structurile.
Un cretinism care rsp,ndete teroarea i moartea i
/nvr"bete pe fra+ii de aceeai credin+ nu mai e credibil.
1ot felul de ma.i, alc-imiti, astrolo.i i alte feluri de ilumina+i
F #ostradamus, Paracelsius, Macob !oe-me 5care pretinde c se afl sub
inspira+ia 3u-ului 0f,nt8 F ca s nu-i numim dec,t pe cei mai
cunoscu+i, /ncearc s /ncropeasc sisteme de substitutive combin,nd
doctrina cretin cu elemente p.,ne i interpretri personale ale
do.melor bisericii.
Un fel de panteism a crui coloratur cretin e tot mai palid i
ovitoare, doctrin /nrudit cu credin+ele animiste i formulat cu
lirism de 1-omaso Campanella F /n fluviul vie+ii universale, totul e viu,
/nsufle+it, /n micare continu F, Ltraverseaz toat epoca )enaterii
p,n la apari+ia fizicii nePtoniene=.
1
L3umnezeu se reveleaz prin natur=
1
, afirm la r,ndul su
Macob !oe-me 51A7A-1>6', teosof care a influen+at .,ndirea lui Iot-e,
/nclinat i el ctre panteism8. Conform acestei doctrine 5/mprtit i
de Paracelsius8 fiecare element din natur poart semntura lui
3umnezeu. Cu alte cuvinte, cartea Lsf,nt= unde trebuie cutat
3umnezeu nu mai e !iblia, nici :van.-eliile, ci natura F nivel inferior
al Crea+iei, lumea fizic fiind astfel considerat surs de adevr
metafizicE
1
:u.enio Iarin F :vul 9ediu i )enaterea F Iallimard, Paris, 1$%7, p.1(6
1
Macob !oe-me F @espre se%n>tura lucrurilor, Irasset, Paris, 1$$A, p.>(
3ac 3umnezeu se reveleaz prin natur, :l se releva tot aa i
/nainte de venirea lui 4ristos. Ce nevoie mai avem deci de revela+ia
:van.-eliilor, i /n ultim instan+, ce nevoie mai avem de cretinismul
/nsuiW
P,n la urm, conform acestei lo.ici care pretinde a descifra /n
lumea natural tainele lumii supranaturale, nu vom mai avea nevoie
nici de 3umnezeuE
;iin+a divin devenind un fel de atribut al naturii i al materiei,
iar studiul materiei fiind obiectul tiin+ei, aceasta va constitui treptat
propria ei Lteolo.ie= materialist, fondat pe Lrevela+iile= lumii
naturale, a crei structur va fi disecat p,n la cele mai mrunte
particule moleculare i atomice. 3ar cum nici microscopul, nici
telescopul F instrumente a cror apari+ie dateaz tot din epoca
)enaterii F nu revela niciunde F nici /n structura celular, nici /n cea
atomic, nici /n cea a sistemelor planetare F dec,t i numai le.i fizico-
c-imice i raporturi de cauz i efect ce se /nln+uie /n mod mecanic,
marea i mult ateptata Lrevela+ie= a naturii, va fi /n cele din urm c
3umnezeu nu e2ist F studiul naturii neput,nd, /n mod evident, revela
altceva dec,t le.i naturale, i 3umnezeu neput,nd fi ciop,r+it, disecat i
observat la microscop ca o broascE
#atura fiind considerat sin.ura surs incontestabil de adevr,
le.ile naturii, demonstrate de tiin+, se vor substitui le.ilor lui
3umnezeu, i #atura idolatrizat va deveni autoritatea suprem,
creatoarea cerului i a pm,ntului, i bine/n+eles a omului, compus i el,
ca tot ce e2ist, din molecule i atomi, pulbere F deci F care se va
/ntoarce /n pulbere.
3ar omul fiind, printre celelalte creaturi fabricate de natur din
aceeai pulbere ca i el, sin.urul animal dotat cu contiin+ i ra+iune, el
va pretinde F printr-o contradic+ie lo.ic fla.rantE F c stp,nete i
domin le.ile naturii, al cror produs este, i c le poate pune /n slu"ba
lui.
;r s-i pun aceast simpl /ntrebare? cum se face oare c o
natur lipsit de spirit i de contiin+, poate produce o fiin+
/n.duitoare, F deci o creatur superioar creatorului eiE F, omul, orbit
de lumina propriului lui spirit, se va /ncorona el /nsui /mprat al lumii
F aa cum #apoleon, care nefiind de ori.ine nobil, /i pune el /nsui
coroana de /mpratE
Bmul i nimeni altcineva F dat fiind c 3umnezeu nu e2ist F
va pretinde a deveni /mpratul cerului i pm,ntului, ocup,nd tronul
vacant al lui 3umnezeu.
Acest parcurs, care plec,nd de la destrmarea modelului
antropolo.ic cretin, trec,nd prin apele tulburi ale ma.iei, alc-imiei
astrolo.iei i teozofiei, va sf,ri prin a da natere noului model
antropolo.ic al omului modern F aceast curioas i -ibrid creatur
care pe de o parte recunoate cu f+arnic umilin+ c nu este dec,t un
animal printre altele F pulbere care se va /ntoarce /n pulbere F, iar pe de
alt parte, pretinde a stp,ni universul /n locul lui 3umnezeu F, aceast
rtcire a omului care s-a lepdat de sufletul lui nemuritor, pentru a
deveni stp,nul vremelnic al acestei lumi, rtcire care /n vremurile
moderne nu este numai individual, ci a luat pro.resiv o dimensiune
colectiv i planetar, este sensul profund al le.endei lui ;aust i
e2plic vitalitatea i puterea de propa.are a acestui mit, /n care omul
modern recunoate propriul lui parcurs.
*

C,t despre persona"ul real care a dat natere acestei le.ende, el
pare a fi fost mult prea ne/nsemnat pentru a e2plica apari+ia acestui mit
i locul central pe care /l ocup /n cultura i contiin+a omului modern.
:ste vorba de un anume Ieor. ;aust, despre care rarele
mrturii pstrate /n ar-ive ne spun c ar fi trit /ntre 1'>> i 1A($. :l se
/nscrie /n 1'%( la universitatea din 4eildelber. i, patru ani dup aceea,
la terminarea studiilor, devine medic, astrolo. i ma.ician, conform
titlului pe care i-l acord el /nsui? LMa.ister Ieor.ius ;austus "unior,
fons necromanticum, astrolo.us, ma.us scundus= F Maestrul Ieor.
;aust "unior, ef al necroma+ilor 5adep+i ai ma.iei ne.re8, astrolo. i
ma.ician de cate.oria a doua.
3up cum vedem, el /nsui se consider, cu modestie, ca fiind
un ma.ician de m,na a doua, iar mrturia unui contemporan, care l-a
cunoscut personal la :rfurt, ni-l descrie ca nefiind altceva dec,t un
Lludros care sporovia prin taverne i nu-i convin.ea dec,t pe
i.noran+i=.
2
;aust /i propovduiete doctrina cutreier,nd Iermania, iz.onit
de autorit+i dintr-un ora /ntr-altul, dar se pare c nu at,t /n calitatea lui
de necromant i c-iromant 5cci era i .-icitor /n palmE8, ci mai ales
H
)tcire de propor+ii mondiale, fr precedent nu numai /n istoria lumii
cretine dar i /n istoria omenirii F cci din toate timpurile i pe /ntrea.a fa+ a
pm,ntului, de la omul cavernelor, p,n la Platon i Aristotel, de la esc-imoi,
p,n la pieile roii i triburile africane, omul de orice culoare o fi fost el i
oric,t de rudimentar ar fi fost .,ndirea i cultura lui, n-a czut niciodat /ntro
asemenea orbire, care s-l fac s ne.e e2isten+a unei 5sau unor8 ;iin+e divine
i supranaturale, fa+ de care omul i natura ocup opozi+ia subaltern a
creaturii fa+ de Creator.
#o+iunea de om reli.ios apare deci ca un pleonasm. Credin+a /n 3umnezeu s-
a nscut o dat cu omul i dispozi+ia ei ar /nsemna dispari+ia omuluiE
6
Citat de ;. @aroYue /n introducerea la 9arlo!e ( @octorul austus,
;lammarion, Paris 1$$7, p.1A
prin reputa+ia lui de Lmare sodomit=, aa cum /l calific autorit+ile din
#Zrenber. /ntr-un act prin care i se refuz intrarea /n ora.
3
3ar nicieri nu se .sete vreo aluzie la un pact pe care l-ar fi
semnat cu diavolul. *n rezumat, nu pare a fi vorba dec,t de un ma.ician
mediocru, un fel de arlatan i .-icitor /n palm, cu preten+ii de mare
necromant, aa cum e2istau puzderie /n vremea lui 5sin.ura
particularitate care l-ar fi putut distin.e de acetia, fiind devia+ia lui
se2ual, pe care, de altfel, le.enda lui nici nu o pomenete8.
3ac acest persona" mediocru a fost ridicat la ran.ul de erou
mitic i traverseaz secolele constituind, aa cum am vzut o tem
obsedant a culturii i contiin+ei europene, este pentru c el a fost
reinventat de ima.ina+ia colectiv care i-a atribuit identitatea supra-
individual a omului divizat al )enaterii i de mai t,rziu, cruia i se
propunea F ca i lui ;aust F un nou model antropolo.ic, opus celui
cretin.
3esi.ur, cderea omului /n pcat nu e lucru nou, fiecare om de
la facerea lumii /ncoace fiind supus ispitei i pcatului. 3ar /n
momentul /n care mitul lui ;aust /i face apari+ia, nu numai omul
individual, ci /ntrea.a omenire se afl la o rsp,ntie de drumuri. P,n
acum, rtcirea omului i cderea lui /n pcat nu afecta dec,t un individ
sau altul, fr s duneze sau s tirbeasc c,tui de pu+in modelul
colectiv al antropolo.iei cretine, ci dimpotriv confirm,nd validitatea
lui, prin consecin+ele nefaste ale pcatului.
Br sc-imbarea capital care se produce /n timpul )enaterii,
este c acest model colectiv el /nsui, care secole de-a r,ndul fusese
temelia lumii cretine, determin,nd at,t structurile sociale c,t i
structura psi-ic a omului individual, acest model considerat drept unic
i inatacabil cci conform voin+ei lui 3umnezeu, /ncepe s fie contestat
i s se ubrezeasc, s se clatine F concomitent cu credin+a /n
3umnezeu.
(
I$id
Pentru prima dat /n lumea cretin, calea contrar, considerat
p,n atunci ca o rtcire diavoleasc, va fi prezentat cu tot mai mult
insisten+ 5aceast rsturnare a valorilor se va face desi.ur /n mod
pro.resiv8 ca fiind modelul cel bun, pe care trebuie s-l urmeze de
acum /nainte /ntrea.a omenire. 3esi.ur, /n mod concomitent i
simetric, modelul cretin va aprea ca o rtcire, /n dezacord cu le.ile
naturii i cu descoperirile tiin+ifice.
#e putem, bine ima.ina socul produs de aceast rsturnare de
valori asupra omului )enaterii, care avea fr /ndoial sentimentul c
lumea s-a /ntors pe dosE 5tra.ediile lui 0-aNespeare redau cu deosebit
for+ acest sentiment a unei lumi dere.late, -aotice, care i-a pierdut
valorile i reperele morale8.
3e aici, termenul de )enatere, care traseaz net frontiera /n
acelai timp istoric i metafizic /ntre lumea cretin tradi+ional i
lumea modern, Lrenscut= sub o nou le.e, 5ca i ;aust al lui Ioet-e
care rene.,ndu-i credin+a i adopt,nd Lideolo.ia= adevrului lui
3umnezeu, re/ntinerete dup semnarea pactului diavolesc8.
3ar /n ce const acest nou sistem de valori i de unde vine
puterea lui de seduc+ie asupra sufletului omenesc, /ntr-at,t de mare
/nc,t s se impun ca model e2emplar /n locul celui dat de /nsui
3umnezeuW
*n mod evident, tot aa cum modelul antropolo.ic cretin /i
afl ori.inea /n primele capitole ale Ienezei, c,nd 3umnezeu
alctuiete @umea i Bmul conform unui plan unic i comun, care se
afl la temelia /ntre.ii Crea+ii, tot aa modelul contrar nu e dec,t /n
aparen+ o inven+ie modern, pactul diavolesc al lui ;aust provenind
din aceeai sm,n+ cu pcatul lui Adam.
'ar(#l#, ,#m#ia, Adam G o (r#,i0urar# a (actului ,autian
<om urmri pas cu pas, etapele cderii /n pcat a lui Adam, /n
paralel cu cele ale istoriei lui ;aust, care, la r,ndul ei, prefi.ureaz i
anun+ etapele succesive ale Lrenaterii= omenirii sub influen+a unui
model antropolo.ic, /n acelai timp nou F date fiind forma lui moderne
i propriile lui planetare F i vec-i c,t lumea, el nefiind dec,t o
reactualizare colectiv a cderii lui Adam.
C,nd arpele se apropia de femeie, ne-am putea /ntreba F dat
fiind confuzia frecvent /ntre Adam i brbatul /n carne i oase F oare
unde se afl acestaW *ntrebare cu at,t mai "ustificat cu c,t, cu c,teva
r,nduri mai sus, ni se spune c ei Lvor fi unul i acelai trup= 5;acerea
6,6'8.
Curioas dispari+ie /ntr-un moment crucial care va determina
destinul omului primordial i al /ntre.ii omeniriK
Aceeai nedumerire se nate i /n privin+a femeii ei /nsei, care
nici ea nu era prezent /n momentul F capital i el F al interdic+iei
pomului cunoaterii, pentru simplul motiv c nici nu se nscuse /ncE
:a nu a auzit deci aceast porunc din .ura lui 3umnezeu
/nsui.
*
#u, !iblia, nu e absurdE Absurde sunt numai /ncercrile de a
interpreta te2tele sfinte conform criteriilor tiin+elor naturii sau istoriei
profane, cu alte cuvinte de a cuprinde :ternitatea /n cuul /n.ust al
secolului.
H
)isc ine2istent /n :vul Mediu, pentru simplul motiv c pe tot cuprinsul
:uropei F iar pentru marea ma"oritate a oamenilor, lumea se limita /n vremea
aceea la -otarele :uropei F modelul antropolo.ic cretin era considerat ca
unicul posibil, fiind conform voin+ei lui 3umnezeu, deci nici nu se putea
concepe ideea unui model ateu F ci numai anume deformri de interpretare ale
do.melor cretine, put,nd duce la erezii. Prin urmare F aa cum o confirm /n
unanimitate to+i specialitii care au studiat aceast epoc F, omul fr
3umnezeu era o specie nu numai ine2istent /n :vul Mediu dar i de
neconceput 5p.,nii av,nd c-iar i ei un 3umnezeu, sin.ura concuren+ real a
modelului cretin, dar situat nu /n interiorul, ci /n afara -otarelor :uropei8.
*mi vine /n minte aici o mic istorioar care mi se pare o
e2celent ilustrare a prime"diei care-l p,ndete pe om de a se lsa orbit
de propria sa ra+iune, /ntr-at,t /nc,t nu mai vede eviden+a, pe care i un
copil ar putea s-o priceap.
Un om av,nd trebuin+ de un ulcior, intr /n atelierul unui olar.
Acesta fiind momentan absent, omul remarc pe o mas un vas de lut
proaspt fcut, /ntors cu fundul /n sus ca s se prfuiasc pe dinuntru.
LCe ciudat, /i spune omul, vasul sta n-are desc-idereE= 9i
/ntorc,nd vasul, constat cu sporit uimire? La te uit, nici fund nu areE
Blarul sta e cu si.uran+ nebunEEE= 9i pleac /n cutarea unui alt
olarK
Cam aa e i privirea pe care o arunc asupra !ibliei <oltaire,
3iderot i discipolii lor 5care sunt le.iune /n ziua de azi? Mar2, @enin,
#ietzc-e i ;reud, au trecut cu to+ii prin coala lor, /nainte de a crea
propria lor coalE8.
Citit, ca s spunem aa cu Ldosul /n sus=, adic din perspectiva
tiin+elor materiei i a istoriei profane, !iblia apare, desi.ur, tot at,t de
absurd ca vasul cu pricina.
*
H
;unc+ia limba"ului simbolic 5i realist /n acelai timp, cci simbolul, /n sensul
mistic al cuv,ntului este o realitate spiritual i nu o metafor sau o ale.orie8
fiind nu numai de a revela o realitate spiritual inaccesibil numai pe cale
ra+ional, ci i de a ascunde, /n oc-ii profanilor misterul spiritual dezvluit
credincioilor? de aceea cele mai ad,nci parabole i evenimente biblice apar la
prima vedere, de o simplitatea Lcopilreasc= F Adam i :va au fost i sunt /n
Bccident F ca i #oe i Arca lui F persona"e de desene animate i de benzi
desenateE8.
<a fi deci suficient s sc-imbm perspectiva, trec,nd de pe
planul /n.ust materialist, pe un plan spiritual, pentru ca toate aparentele
contradic+ii i nedumeriri enumerate mai sus s se spulbere ca cea+a
ls,nd s apar /n plin lumin sensul profund i realitatea spiritual
care ne sunt revelate de scena ispitei F moment crucial /n istoria
Bmului i a @umii care interpretat /n mod eronat i superficial amenin+
s ubrezeasc /ntre. edificiul cretinismului, a crui istorie F spiritual
i lumeasc /n acelai timp F nu este altceva dec,t consecin+a pcatului
primordial.
#u este vorba aici F insistm asupra acestui aspect F de un
simbol /n sensul modern al cuv,ntului 5adic un mod fi.urant de a
reprezenta o idee sau un sentiment8, ci de o realitate /n deplinul sens al
cuv,ntului F numai c nu material, ci spiritual F pe care fiecare om de
la Adam /ncoace o poart /n el /nsui i o poate verifica /n orice
moment F cu o precizie i o eviden+, ca s zicem aa, tiin+ifice F cu
condi+ia ca Lmicroscopul= acestei cercetri de sine s fie i el de ordin
spiritual, adic de aceeai natur cu realitatea observat 5tot aa cum
pentru a vedea vasul olarului, nu vasul trebuie sc-imbat, ci numai
privirea care-l e2amineaz8.
Cu alte cuvinte, realitatea momentului cderii /n ispit nu
consist nicidecum /n prezen+a material a arpelui, a lui Adam i a
femeii, ci /n prezen+a lor spiritual /n fiecare din noi. Prin urmare,
pentru a ptrunde aceast realitate, este suficient s transpunem scena
ispitei de pe planul e2terior i material, pe plan interior i spiritual.
3ac Adam i femeia reprezint F aa cum am vzut F nu 5sau
nu numai8 dou persoane diferite, ci pr+ile constitutive ale Lanatomiei=
interioare a Bmului inte.ral, fcut dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu 5dar i a animalului santificat prin prezen+a 3u-ului 0f,nt8,
arpele trebuie i el, /n mod evident, transpus pe acelai plan spiritual.
*n primul moment al apari+iei lui arpele, nu poate fi Lru= F
rul nu e2ist /nc dec,t /n mod virtual. Posibilitatea lui, su.erat de
3umnezeu prin porunca sa 5sin.ura formulat sub form restrictiv i
ne.ativ Ls nu mn,nci=8, apare numai i concomitent cu crearea
Bmului, care /ntrunete, aa cum am vzut, toate atributele lui
3umnezeu, /n afar de Perfec+iunea lui, care nu este un atribut, ci ;iin+a
/nsi a lui 3umnezeu, unic i fr putin+ de identificare cu nimic din
lumea creat.
*nv+tura F adic cunoaterea binelui i a rului, ine2istent, dar
acum posibil F pe care i-o d 3umnezeu lui Adam /n momentul
interdic+iei, este at,t de simpl, lo.ic i evident /nc,t i un copil ar
putea-o pricepe 5aa cum o pricepea cel mai simplu i neinstruit cretin
din epoca medieval F un analfabet avea atunci o cunoatere infinit mai
ad,nc a !ibliei dec,t filozofii i erudi+ii secolului J< i de mai pe
urm8.
Ce-i spune 3umnezeu lui AdamW <om lua libertatea de a o
e2prima /n modul cel mai simplu cu putin+, pentru a pune /n eviden+
limpezimea i lo.ica evident a poruncii dumnezeieti?
L1e voi face dup c-ipul i asemnarea Mea 5/n acel moment al
Crea+iei, aa cum am vzut, Adam F omul spiritual nu este /nc
Lterminat=8.
*
1oate atributele 5fructele8 mele divine le vei putea inte.ra
5m,nca8 /n fiin+a ta. Un sin.ur lucru nu e cu putin+ s-l ai? Propria mea
Perfec+iune, cu alte cuvinte, propria mea ;iin+ absolut.
3eci /+i interzic un sin.ur pom al .rdinii, ca s-+i aduci aminte
c,nd te voi face dup c-ipul i asemnarea Mea, c c-iar dac vei
poseda toate atributele Mele, nu tu, ci numai :u sunt cu adevrat
3umnezeu.
H
#u /nt,mpltor acest avertisment, continu,nd un moment Lini+iatic=, se
situeaz /nainte de desv,rirea lui Adam prin apari+ia femeii, c,nd F creatur
i creator /n acelai timp, el va fi cu adevrat fcut dup c-ipul i asemnarea
lui 3umnezeu.
1u, nefiind dec,t o creatur care /i tra.e fiin+a din ;iin+a mea,
dac te vei desprinde de Mine, rup,nd alian+a dintre noi, te vei /ntoarce
la nefiin+ 5vei muri8.
3eci sin.urul mod al creaturii F fcut dup c-ipul Creatorului
F de a rm,ne <ie i de a se bucura de toate atributele 5fructele8 lui
3umnezeu, este de a pstra aceast porunc? s nu uit niciodat c nu-s
dec,t o creatur, i nu 3umnezeu :l /nsui F cu alte cuvinte s
recunoasc aceast simpl eviden+? imperfec+iunea creaturii fa+ de
Creator.
Asta-i tot. Cunoaterea suprem. 3e o simplitate i de o
limpezime de cristal. Ce alt cunoatere ar mai putea dori s afle Adam,
pentru c toate celelalte fructe 5atribute8 ale lui 3umnezeu /i sunt
acordateW
Aceste precizri o dat fcute, rolul arpelui apare i el cu tot
at,ta limpezime, ca o consecin+, ca s spunem aa, matematic a
raportului ierar-ic definit mai sus, /ntre creatur i Creator.
Aceast consecin+ decur.e /n mod automat din /nsui statutul
dublu al lui Adam? pe de-o parte fcut dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu, dar pe de alt parte imperfect, el nefiind dec,t o creatur,
/nrudit cu celelalte animale.
Bmul, fiin+ intermediar care face le.tura /ntre 3umnezeu i
lumea natural, este sin.urul element fra.il al Crea+iei, prin simplul fapt
c dispune pe de-o parte de libertate, dar pe de alt parte, fiind, prin
/nsi natura lui, imperfect, libertatea lui dumnezeiasc, prezint, ca s
spunem aa o fisur, prin care s-ar putea infiltra rul F adic
neascultarea i nesupunerea lui fa+ de 3umnezeu. 3e aici necesitatea
de a verifica Lsoliditatea= armturii spirituale a lui Adam F alian+a lui cu
3u-ul lui 3umnezeu F care trebuie s fie mai puternic dec,t alian+a cu
fptura lui carnal, partea inferioar a fiin+ei lui, /nrudit cu animalul,
reprezentat de femeie.
*
H
Prin locul intermediar pe care-l ocup /ntre 3umnezeu, 1atl i #atura, Mama
5materia F de la latinescul Lmater=8, F cci fiind creat de 3umnezeu din
propria lui fiin+ @umea material ocupa fata de Aceasta, o pozi+ie analo. cu
cea a Lfemeii=, ieit din carnea lui Adam F, Bmul se /ndeprteaz i de unul i
3eci pentru ca 3umnezeu s se poat /ncredin+a c toate c,te le-
a fcut F inclusiv Bmul F sunt Lbune foarte= F, ispita este necesar.
9i care parte a lui Adam trebuie ispititW *n mod evident, nu cea
care vine de la 3u-ul lui 3umnezeu, ci partea lui inferioar, care vine
de la animal, cu alte cuvinte femeia, fcut din propria lui carne.
Aceast parte animal a fiin+ei, nici nu putea auzi porunca lui
3umnezeu /nainte de unirea ei cu 3u-ul lui Adam 5animalul neav,nd
contiin+ i deci nici o posibilitate de a distru.e /ntre bine i ru8.
*n+ele.em acum de ce aa zisa Lfemeie= nu era prezent /n momentul
interdic+iei fructului cunoaterii. 9i /n+ele.em i de ce Adam va fi F /n
aparen+ numai F absent /n momentul ispitirii. #eascultarea F deci rul
F nu ar putea veni de la Adam F 3u-ul lui 3umnezeu, ci numai de la
fptura lui animal F femeia F care nu a primit acest 3u- dec,t prin
alian+ cu partea divin a lui Adam.
de cealalt, pentru a deveni el /nsui. 3e aceea ni se spune, dup apari+ia
femeii 5prin care Adam dob,ndete ultimul atribut dumnezeiesc, fiind deci abia
acum Bmul /n forma lui desv,rit8? LPentru aceea, va lsa omul 5i nu numai
brbatulE8 pe tatl su i pe mama sa i se va lipi de femeia sa, i vor fi
am,ndoi un trup= 5;acerea 6,6'8. Aceast fraz trebuie desi.ur i ea /n+eleas
nu numai /n sensul ei lumesc, ci i F mai ales F /n sensul ei spiritual, Adam
neav,nd /n acel moment al Ienezei alt 1at dec,t pe 3umnezeu, nici alt
mam dec,t +r,na 5materia8 @umii naturale, i nici alt femeie dec,t, dac
putem spune aa, pe sine /nsui F adic Bmul inte.ral, carne din carnea lui,
adic partea animal a fpturii omeneti, dar sanctificat prin unirea ei cu
3u-ul lui 3umnezeu. Astfel Bmul, definitiv i complet constituit, se
deprteaz de ambii lui prin+i 53umnezeu i #atura8 pentru a se Llipi= de
propria lui fiin+ nou creat 5care nu este nici cu totul 3umnezeu, nici cu totul
natur8.
3eci prin ispit 3umnezeu vrea s /ncerce soliditatea alian+ei
/ntre :l i Bm, de care depinde edificiul /ntre.ii Crea+ii F dat fiind
pozi+ia intermediar a Bmului /ntre 3umnezeu i #atur F soliditate
care nu ar putea fi amenin+at dec,t de slbiciunile i imperfec+iile pr+ii
animale a fiin+ei lui, a crei fra.ilitate ne este su.erat prin natura ei
femeiasc.
*ntr-adevr, /n zmislirea femeii Adam a avut o func+ie
matern, pasiv, ca i cea a materiei din care a fost el /nsui fcut F
materia fiind deci Lmama= 5mater8 lui, deci partea femeiasc a fiin+ei
lui.
<om urmri transformarea pro.resiv a ispitei /n pcat 5sau cu
alte cuvinte a libert+ii omeneti /n ru8, conform celor cinci etape ale
cderii /n ispit definite de 0fin+ii Prin+i? su.estia, dialo.ul sau
le.tura, consim+m,ntul, pasiunea i captivitatea.
<om e2amina /n paralel cderea /n ispit pe cele trei planuri
care fac obiectul acestui studiu F cderea lui Adam, mitul lui ;aust i
deriva lumii moderne de dup aa zisa L)enatere= F, pentru a pune /n
lumin faptul, c sub aceste /ntruc-ipri diferite se ascunde unul i
acelai pact cu Larpele= pcatului ori.inar.
Su0#tia
C,nd arpele se adreseaz Lfemeii= 5vom continua s o numim
aa, dar tim acum c aici nu e nicidecum vorba de femeia /n carne i
oase8, prima fraz pe care o pronun+ este o /ntrebare? LAdevrat este c
a spus 3umnezeu s nu m,nca+i din to+i pomii .rdiniiW= 5;acerea (,18.
:ste pentru prima dat c,nd forma intero.ativ apare /n cartea
Ienezei. #u este o /nt,mplare, nici un detaliu fr importan+ 5nimic nu
poate fi fr importan+ /ntro carte sf,nt care nu trebuie citit ca un
romanE8, dimpotriv, forma intero.ativ semnaleaz sc-imbarea
capital care a intervenit /n s,nul Crea+iei o dat cu apari+ia Bmului.
#iciodat /n cursul Ienezei, 3umnezeu 5i nici martorul anonim8 nu a
utilizat forma intero.ativ, pentru simplul motiv c perfec+iunea ;iin+ei
@ui i a Crea+iei emanat din :l, e2clude /ndoiala, i deci orice fel de
/ntrebare. 1ot ce iese din .ura lui 3umnezeu i tot ce ascult de voin+a
@ui, este /n acelai timp !ine absolut i Adevr absolut, nels,nd loc
pentru nici un fel de /ntrebare.
Posibilitatea formei intero.ative F deci a /ndoielii, deci a
riscului de a cdea /n pcat F nu apare dec,t o dat cu crearea omului.
*ntr-adevr acesta e /n acelai timp fcut dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu, dar nicidecum identic cu acesta, fiind zidit i din +r,n
5materia Lmam=8, dup c-ipul animalului. :l este deci, ca s spunem
aa, un 3umnezeu de ran. subaltern, care nu de+ine atributele lui divine
dec,t prin alian+, i nu prin propria lui natur, acesta fiind F aa cum
am vzut F sin.urul punct fra.il al Crea+iei, prin care rul ar putea s se
strecoare, dat fiind e2isten+a unei fiin+e /n acelai timp dumnezeiasc
i imperfect, prin /nsui statutul ei de creatur F cu alte cuvinte nefiin+a
fcut ;iin+ vie, dup c-ipul lui 3umnezeu.
)ul nu are de unde s apar at,ta timp c,t omul /i recunoate
statutul subaltern i imperfec+iunea sa fa+ de Creator F reprezentat de
interdic+ia de a m,nca din fructul cunoaterii F cunoatere a binelui
5voin+a lui 3umnezeu8 i rului 5neascultarea fa+ de Acesta8, pe care,
aa cum am vzut, Adam o posed de"a, neav,nd nici o nevoie s
cunoasc altceva 5cunoaterea absolut ca i <ia+a absolut neput,nd
apar+ine dec,t ;iin+ei absolute care este 3umnezeu8.
3eci din punctul de vedere al lui Adam, nu e vorba nicidecum
aici de fructul cunoaterii F pe care 3umnezeu i-a dat-o concomitent cu
interdic+ia 0a F, ci de fructul ispitei 5precedat de /ndoial, deci de
forma intero.ativ8 de a crede c mai e2ist i alt cunoatere bun de
Lm,ncat= /n afar de cea pe care i-a dat-o 3umnezeu, i c dob,ndind
aceast parte a cunoaterii care-i lipsete, va deveni un 3umnezeu
Ltotal=, e.alul 1atl ceresc.
Acest ra+ionament dere.lat, prin care rul s-ar putea strecura /n
Crea+ia lui 3umnezeu, nu poate desi.ur veni de la partea divin a
omului, ;iu al lui 3umnezeu, ci din partea lui inferioar, mai fra.il i
mai slab /n 3u-, cci provine din +r,na mam F materia F deci din
partea Lfemeiasc= a lui Adam, /ntruc-ipat de femeie.
3e aceea arpele F i ispita care se manifest prin el F se
adreseaz pr+ii pm,nteti i materiale a omului F fcut dup c-ipul
animalului F i nu pr+ii lui divine care, fiind fcut dup c-ipul lui
3umnezeu, nu poate fi supus /n mod direct ispitei, ci numai prin
mi"locirea pr+ii inferioare a fiin+ei, /nrudit cu +r,na, care nu a primit
3u-ul lui 3umnezeu dec,t prin alian+a i Llipirea= ei cu Adam, pentru
a+i da un a"utor pe msura lui 5adic pe msura slbiciunii lui de
creatur8.
*n sf,rit, din aceleai motive de mai sus, "ivina menit s
devin instrumentul ispitei, este un animal din specia t,r,toarelor. #u
pentru c arpele ar fi mai Lru= dec,t celelalte "ivine F nimic din cele
fcute de 3umnezeu neput,nd fi ru F ci pentru simplul i evidentul
motiv, c el este /ntre toate celelalte "ivine cel mai Llipit= de pm,nt, tot
aa cum aa zisa Lfemeie= este partea lui Adam cea mai Llipit= de
materie.
nstrumentul tenta+iei corespunde deci obiectului acesta F
partea fiin+ei omeneti ca mai apropiat de +r,n, aa cum e i arpele
printre celelalte "ivine. 3e aici posibilitatea unui dialo. i a unei alian+e
/ntre arpe i Lfemeie=, care ocup am,ndoi o pozi+ie inferioar, deci
simetric F cel dint,i /n ierar-ia animal a naturii e2terioare, cea de-a
doua, /n ierar-ia spiritual omului interior. Bmul fiind sin.ura creatur
aliat /n acelai timp F dar nu /n aceeai msur F cu 3umnezeu i cu
#atura, cu 3u-ul 0f,nt i cu +r,na 5materia8, cu Cerul i cu Pm,ntul,
cel dint,i termen al acestei duble alian+e, trebuie s stp,neasc peste
cel de-al doilea.
Aa cum /n lumea natural omul are stp,nire peste celelalte
animale, tot aa pe plan spiritual, 3umnezeu trebuie s stp,neasc
peste om, cu alte cuvinte Adam cel din 3u-ul lui 3umnezeu trebuie s
stp,neasc peste Adam cel fcut din carne i +r,n.
)ul nu s-ar putea strecura /n lume dec,t prin inversarea
acestui raport ierar-ic normal /ntre creatur i Creator, cu alte cuvinte
/ntre 0uperior i inferior F Crea+ia fiind /n acest caz amenin+at s se
/ntoarc Lcu "osul /n sus= 5ca i oala din povesteE8, iar partea
dumnezeiasc a lui Adam, cz,nd sub stp,nirea fiin+ei lui pm,nteti,
s se presc-imbe /ntr-un fals 3umnezeu inversat, F du-ul minciunii, aa
cum 3umnezeu e 3u-ul adevrului, i dttor de moarte, aa cum
3umnezeu e dttor de via+ F cci pactul cu +r,na astfel idolatrizat ar
fi concomitent un pact cu minciuna i cu moartea.
3e aceea F aa cum am mai spus F 3umnezeu trebuie s pun
la /ncercare tria alian+ei /ntre :l i om, av,nd /n vedere pozi+ia central
i privile.iat pe care a /ncredin+at-o acestuia /n s,nul Crea+iei.
#i se spune, desi.ur, c arpele ar fi fost trimis de 3umnezeu.
3ar mai trebuie oare s ni se spunW Cine altcineva ar fi putut s-l
trimit, dat fiind c /n acest moment al Ienezei, /ntrea.a Crea+ie ascult
numai de voia lui 3umnezeuW 3eci dac arpele se apropie de femeie,
el nu o poate face dec,t cu voia @ui, i prin urmare, /n acest prim
moment al ispitei F su.estia F el nu poate fi considerat ca fiind ru.
;orma intero.ativ pe care o utilizeaz este /n mod evident
e2presia libert+ii omeneti, prero.ativ divin pe care 3umnezeu
trebuie s o pun la /ncercare, pentru a se /ncredin+a c omul este /n
msur s-i e2erseze libertatea fr a pune /n prime"die propria lui
fiin+.
Pe de alt parte, ce valoare ar putea avea o libertate care nu ar
avea ocazia s se manifeste i o ale.ere care nu ar avea nimic de alesW
Prin urmare interven+ia arpelui i /ntrebarea lui reprezint /n
acest prim stadiu al ispitei, momentul /n care omul /i poate e2ersa
libertatea.
Putem spune deci c arpele F /n+eles desi.ur pe plan spiritual,
ca posibilitate a /ndoielii i ispitei F s-a nscut /n sufletul lui Adam /n
acelai moment cu libertatea, adic /n momentul /n care el tie c poate
ale.e /ntre a se supune poruncii lui 3umnezeu sau a /nclca aceast
porunc. *n acest sens, arpele era i el prezent c,nd 3umnezeu i-a
adresat lui Adam interdic+ia de a m,nca din pomul cunoaterii F ceea ce
e2plic /n ce fel a luat el cunotin+ de aceast porunc.
3eci prin arpe i se su.ereaz omului, posibilitatea unei ale.eri
opuse voin+ei lui 3umnezeu F av,nd /n vedere c libertatea ale.erii nu
se poate e2ersa dec,t /ntre dou posibilit+i opuse.
3ar /nainte de a formula /n mod e2plicit aceast posibilitate,
arpele nu face dec,t s pun la /ndoial, nu /nc voin+a lui 3umnezeu,
ci numai faptul c :l ar fi e2primat porunca tiut? LAdevrat este c a
spus 3umnezeuKW=
3ac am suprima semnul /ntrebrii fraza nu ar fi dec,t o
confirmare a poruncii lui 3umnezeu? LAdevrat este c a spus
3umnezeu s nu m,nca+i din to+i pomii .rdinii=.
Cu sin.ura deosebire c 3umnezeu nu a spus Lnu m,nca+i=, ci
dimpotriv Lvei m,nca din to+i pomii .rdinii=. 3ar aceast formulare
uor alterat nu poate fi /nc c-emat minciun, ci nu face dec,t s o
con+in /n .ermene, tot aa cum /ndoiala con+ine /n .ermene pcatul,
fr s fie /nc un pcat, ci o manifestare a libert+ii acordate omului de
3umnezeu.
3eci /n acest prim stadiu F al su.estiei F ispita nu se manifest
dec,t prin forma intero.ativ, e2presie a /ndoielii, cci fr /ndoial, nu
ar fi ispit, i fr ispit nu ar mai fi nici libertate real.
Aa cum vedem, /n acest moment ini+ial al ispitei rul /nc nu
e2ist dec,t /n mod virtual, ca o posibilitate ce decur.e din libertatea lui
Adam, deci totul fiind /nc conform planului i voin+ei lui 3umnezeu.
#i se spune, e drept, de la bun /nceput, c arpele Lera cel mai
viclean dintre fiarele c,mpului pe care le fcuse 3omnul 3umnezeu=,
dar acest atribut nu poate fi luat F sau nu /nc F /ntr-un sens ne.ativ, din
moment ce viclenia arpelui ca i a celorlalte animale 5el fiind numai
cel mai viclean dintre ele8, este /n.duit de 3umnezeu. <iclenia
trebuind, /n acest caz, /n+eleas ca form de inteli.en+ inferioar,
acordat animalului /n scopuri practice? nutri+ie, aprare, conservarea
speciei etc. *n orice caz, ea nu poate fi superioar inteli.en+ei omului,
/nzestrat cu 3u-ul lui 3umnezeu, i ca atare c-emat s stp,neasc
peste toate celelalte animale.
Prin urmare, acest prim moment al su.estiei i al /ndoielii,
e2primat prin forma intero.ativ, nu con+ine /nc nimic ru /n sine,
fiind numai o form de manifestare a libert+ii omului dat de
3umnezeu.
9arpele nu e /nc Lcel ru=, dar Lfemeia= trebuie s-l resimt ca
atare, astfel ispita n-ar mai avea nici o valoare. 3e aici dispari+ia ciudat
nu numai a lui Adam, dar c-iar a lui 3umnezeu :l /nsui care, dac
putem spune aa, se preface c Lnu e2ist= /n momentul ispitei, pentru
ca arpele s apar ca adversarul 0u.
0u.estia este i etapa preliminar a cderii /n pcat a lui ;aust.
#umele lui ;aust vine de la latinescul Lfaustus= F fericit, amintind c el
poart /n fiin+a lui F ca oricare om F sm,n+a i amintirea fericirii
pierdute prin cderea omului /n pcat, ca i posibilitatea de a o re.si
re/ntorc,ndu-se la 3umnezeu i fc,nd voia @ui. 3ar credin+a lui ;aust
e roas de /ndoial. Putem spune c /nainte de semnarea pcatului fatal,
toat via+a lui de savant i cercettor al tainelor naturii a fost o
ne/ntrerupt fraz intero.ativ? care e sensul vie+iiW
Br acest sens este definit /n mod lmurit de !iblie i de
slu"itorii !isericii, dar slbit /n credin+ ;aust se /ndoiete, ca i arpele,
de cuv,ntul lui 3umnezeu? LAdevrat este c a spus 3umnezeuKW=
Asemenea omului de tiin+ modern, el ar vrea s verifice
adevrul venit de 0us prin cercetarea lumii de "os, supun,nd deci
cuv,ntul lui 3umnezeu "udec+ii omului pm,ntesc i cercetrii
5materiei8 acestei lumi. nteli.en+a lui Llipit= de pm,nt este un mod
de manifestare a vicleniei arpelui i a /ndoielii ce rezult din
interven+ia intero.ativ a acestuia? LAdevrat este c a spus
3umnezeu...W= ecoul acestei /ntrebri i a /ndoielii pe care o e2prim,
traverseaz toat epoca )enaterii, /n care omul /ncepe s pun la
/ndoial cuv,ntul lui 3umnezeu propovduit de slu"itorii !isericii,
fenomen ine2istent /n societatea teocentric a :vului Mediu.
*ndoiala i scepticismul epocii vor fi /ncarnate /n mod ma.istral
de un alt persona" devenit mitic, 4amlet, a crui /ntrebare celebr? LA fi
sau a nu fiW=, pune la /ndoial sensul e2isten+ei, deci, /n mod indirect
dar nu mai pu+in evident, adevrul cuv,ntului lui 3umnezeu /nscris /n
Cartea sf,nt, care indic /n mod clar sensul vie+ii omeneti.
Putem spune c 4amlet reprezint omul /naintea cderii /n
ispit, /n prima etap, a su.estiei i a /ndoielii, /n timp ce ;aust parcur.e
toate etapele cderii /n pcat.
Ca i savan+ii i ma.ii epocii )enaterii F al crui spirit /l
/ncarneaz F ;aust nu mai caut adevrul /n Cartea sf,nt i nici /n
cadrul tradi+ional al !isericii i culturii cretine F care reprezint pe
pm,nt semnul alian+ei omului cu 3umnezeu 5sau /n termenii Ienezei,
3u-ul lui 3umnezeu /ntrupat /n Adam8, ci /n lumea natural i prin
mi"locirea tiin+elor omeneti, care se deprteaz tot mai mult de cele
spirituale 5acestea neput,nd fi demonstrate /n mod Ltiin+ific= F /n
sensul modern al cuv,ntului8 i se apropie /n aceeai msur de lumea
material i de fiin+a natural F fcut dup c-ipul animalului F parte
inferioar a Crea+iei i a omului, reprezentat /n Ienez de femeie care
se las cea dint,i sedus de oapta arpelui, "ivin Llipit= de pm,nt,
tot aa cum sunt Llipite= de pm,nt i tiin+ele materiei F considerate cu
/ncepere din epoca )enaterii dar /nc i mai mult /n vremea noastr ca
sin.ura surs de adevr demn de crezut.
Putem spune c /n mod .lobal /ntrea.a epoc a )enaterii F /n
care ateismul este /nc o raritate F se afl /nc /n stadiul ini+ial al ispitei
F su.estia F cazul lui ;aust care, a parcurs toate etapele, fiind /nc
destul de izolat i numai individual. storia lui ;aust nu este deci nici ea
/nc resim+it /n aceast epoc dec,t ca o su.estie adresat omului
modern, ale crei consecin+e pot fi /nc evitate.
3e aceea, primul te2t anonim care relateaz istoria pcatului
faustian, este precedat de un lun. i ve-ement avertisment adresat
cititorului cretin, care-l pune /n .ard /mpotriva acestei rtciri,
art,nd /n mod clar c istoria lui ;aust nu face dec,t s reproduc /ntro
form modern pcatul ini+ial al strmoilor notri biblici, care au
desc-is ciclul cderii /n pcat, pun,nd la /ndoial cuv,ntul lui
3umnezeu i revolt,ndu-se /mpotriva @ui.
1ot aa cum, /n momentul /n care arpele se apropie de
Lfemeie=, 3umnezeu nu-i manifest /n nici un fel prezen+a, pr,nd
absent din propria lui Crea+ie, tot aa, /n epoca )enaterii 5aflat /nc /n
stadiul ini+ial al Lsu.estiei=8, 3umnezeu pare a se fi /ndeprtat sau
ascuns. #oua viziune a cosmosului care spulber treptat ideea c
pm,ntul s-ar afla /n centrul universului F el nefiind dec,t o planet,
pierdut /n infinitul spa+iului cosmic F contribuie la acest sentiment al
omului )enaterii de /ndeprtare a lui 3umnezeu care pare a se fi retras
din lume i a nu se mai /n.ri"i de soarta omului. Conflictul /ntre spa+iul
fizic i spa+iul spiritual care F manifest,ndu-se i /n s,nul bisericii
catolice, care se cramponeaz cu /nverunare de vec-iul i eronatul
sistem cosmic al lui Ptolemeu F este dac, putem spune aa, o form de
Lmaterialism= spiritual, care anun+ vremurile moderne. Cci
/mpotrivindu-se at,t de cr,ncen descoperirilor tiin+ifice 5Ialilei este
obli.at s se retracteze /n fa+a inc-izi+iei, iar Iiordano !runo e ars pe
ru.8, clerul catolic contribuie el /nsui la Lsacralizarea= tiin+ei, care
apare ca o concurent a cretinismului, fiind deci /nvestit F de /nii
adversarii ei cu prero.ativele unei noi reli.ii. #imeni nu se /ndoiete
/nc F nici savan+ii ei /nii, cu foarte rare e2cep+ii F de e2isten+a lui
3umnezeu, dar este pus la /ndoial F mai ales dup apari+ia
protestantismului F mai /nt,i autoritatea bisericii catolice, suspect ea
/nsi de erezie sau c-iar de pactizare cu necuratul 5@ut-er vede /n Pap
o /ncarnare a lui Antic-rist8, i apoi a cretinismului /nsui, care apare
tot mai mult ca o doctrin F dac nu depit, cel pu+in /mbtr,nit i
vl.uit F care are nevoie pentru a-i re.si vitalitatea de un Ls,n.e=
nou, furnizat de credin+ele p.,ne i de studiul lumii naturale
Lidolatrizate=.
Cutarea unui nou model antropolo.ic nu este /nc, /n epoca
)enaterii, dec,t de o tendin+ confuz i /nc impre.nat de tradi+ia
cretin, dar Lsu.estia= i /ndoiala vor lua treptat propor+iile unui
fenomen Lmondializat=, anun+,nd Lrenaterea= lumii sub noua ei form
Lfaustian=.
Dialo0ul au l#0*tura
;emeia rspunde arpelui, rectific,nd forma ne.ativ folosit
de acesta 5Ls nu m,nca+i din to+i pomii .rdinii=8? L3in roadele
pomilor .rdinii avem voie s m,ncmK=, dup care reproduce /n
mod fidel interdic+ia lui 3umnezeu 5;acerea (,6-(8.
*n aparen+, ea a restabilit adevrul i a suprimat /ndoiala, /n
lipsa creia ispita nu mai poate func+iona. :a pare deci a fi rezistat
ispitei, i arpele ar trebui s se retra..
)spunsul dat e firete corect F dei cam seamn cu o lec+ie
/nv+at pe dinafar 5ceea ce se poate /n+ele.e, ea neav,nd cunotin+
dec,t /n mod indirect de porunca dat de 3umnezeu8. 3ar acest rspuns
se adreseaz arpelui, creatur Llipit= de pm,nt peste care omul ar
trebui s stp,neasc. Br dialo.ul /nsui arat faptul c femeia /l
trateaz pe arpe pe picior de e.alitate, recunosc,nd implicit autoritatea
lui i dreptul lui nu numai de a-i cere socoteal, dar i de a se /ndoi de
3umnezeu.
Prin /nsi e2isten+a dialo.ului, arpele este ridicat la statutul de
om, i dat fiind natura /ntrebrii lui, ce manifest /ndoiala fa+ de
cuv,ntul lui 3umnezeu, su.estia arpelui se afl pus, prin simplul fapt
c femeia /l consider demn de a-i da un rspuns, pe acelai plan cu
cuv,ntul lui 3umnezeu.
Aici vedem mai bine /n ce const viclenia arpelui F care, o
repetm, nu poate fi rea /n sine, arpele fiind i el creat de 3umnezeu.
<iclenia este F aa cum am mai spus F o form de inteli.en+ inferioar,
menit s procure animalului un anume beneficiu sau avanta" de ordin
material, /nlesnind satisfacerea instinctelor lui naturale, de nutri+ie, de
procrearea, de aprare. Cu alte cuvinte, prin viclenie, spiritul se pune /n
slu"ba crnii i materiei, ceea ce e c,t se poate de normal /n cazul
animalului, el nefiind nicidecum creat dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu, i neav,nd deci nici o instan+ spiritual superioar
vicleniei.
1ranspus pe planul fiin+ei umane, viclenia animal reprezint
inteli.en+a practic a omului, orientat ca i cea a animalului, spre
satisfacerea nevoilor lui biolo.ice. 9arpele deci ar fi forma de
inteli.en+ proprie a trupului sau a crnii, reprezentat de aa zisa
Lfemeie=. 3ar fiin+a carnal a omului F femeia F spre deosebire de cea a
animalului, a fost sanctificat prin alian+a ei cu Adam, i prin el, cu
3u-ul lui 3umnezeu. @e.,nd dialo.ul cu aceast form inferioar de
inteli.en+, "ustificat numai la nivelul lumii naturale i materiale F i
ca atare, /n.duit de 3umnezeu F femeia /i atribuie /n mod implicit un
ran. mai /nalt dec,t i se cuvine, acord,ndu-i un statut omenesc, ba c-iar
i o anume valoare metafizic, dat fiind c /ntrebarea i /ndoiala
arpelui se refer la cuv,ntul lui 3umnezeu.
3,ndu-i rspuns arpelui F c-iar dac nimic /n acest rspuns nu
trdeaz neascultarea fa+ de 3umnezeu F femeia recunoate deci /n
mod implicit autoritatea inteli.en+ei animale F viclenia F i dreptul ei de
a "udeca partea superioar a fiin+ei omeneti, fcut dup c-ipul i
asemnarea lui 3umnezeu. 3ialo.ul F al doilea stadiu al ispitei F
stabilete deci o le.tur nefireasc a omului cu elementul inferior al
fiin+ei F inteli.en+a crnii F considerat ca un interlocutor de /ncredere,
care /i poate da prerea despre raporturile omului cu 3umnezeu.
<iclenia arpelui nu devine nociv i veninoas dec,t /n momentul i /n
msura /n care tinde s se Ldezlipeasc= de +r,n F lumea material F
pentru care a fost fcut i s manifeste preten+ii metafizice, pun,nd la
/ndoial /nsui cuv,ntul lui 3umnezeu. 0e /ntrevede de"a posibilitatea
unei confuzii /ntre autoritatea abuziv a arpelui i cea a lui 3umnezeu
F cu alte cuvinte arpele, care substituind viclenia lui voin+ei lui
3umnezeu, va deveni diavol F cel ce separ pe om de 0ursa vie+ii care
vine de la 3umnezeu, pentru a-l pune sub stp,nirea +r,nei fr 3u-,
deci a mor+ii.
3ialo.ul 5sau le.tura8 va fi deci primul pas spre rsturnarea
ierar-iei date de 3umnezeu i inversarea diavoleasc a valorilor, care
va da natere unui sistem /n care planul inferior al fiin+ei F carnal i
material, Llipit de pm,nt= F va avea putere i stp,nire asupra planului
superior F de ordin spiritual i divin.
Mitul lui ;aust ilustreaz aceast confuzie a valorilor prin
dialo.ul savantului cu materia i lumea natural, el cut,nd sensul vie+ii
/n formele ei de manifestare inferioare, Llipite= de pm,nt, care sunt
investite cu o autoritate e2cesiv, aa cum apare i cea a arpelui fa+ de
Lfemeie=. Ca i arpele, materia studiat /ntro perspectiv profan, ca
surs de cunoatere i de adevr, se L/ndoiete= de cuv,ntul lui
3umnezeu.
#ici piatra, nici broasca, nici celula, nici stelele, nu pot prin ele
/nsele produce un adevr superior materiei din care sunt fcute. Br a
crede c materia inert, lipsit de via+a 3u-ului lui 3umnezeu, ar putea
con+ine un adevr de ordin spiritual, /nseamn a-i atribui o valoare
metafizic e.al cu cea a unei reli.ii. 0untem aici la ori.inea
materialismului, reli.ie fr 3umnezeu, care caut sursa adevrului i
vie+ii /n +r,n.
<iclenia arpelui este prin urmare cea a tiin+elor materiei
Ldivinizate= F deci demoniace F prin preten+ia lor de a fi surs de
adevr nu numai de ordin material, ci i spiritual.
3ialo.ul savantului cu materia F ca i arpelui cu femeia F este
primul pas spre o rsturnare i inversare a valorilor diavoleasc, /n care
planul inferior al Crea+iei i al omului, pune la /ndoial i "udec planul
superior.
Mi se pare inutil s insist asupra acestui aspect at,t de evident
/n zilele noastre, prin suprema+ia absolut pe care lumea modern o
acord tiin+elor materiei i adevrurilor care ies din laboratoarele
specializate /n sf,rtecarea oarecilor sau a atomului, surs suprem de
adevr a omului de astzi, /n detrimentul tiin+elor zise umane F
suspecte de a con+ine o doz de suflet Lnetiin+ific=, ea neput,nd fi
observat la microscop nici disecat. ;r s mai vorbim de teolo.ie F
care considerat ca fiind tiin+a suprem /n :vul mediu F se afl plasat
astzi F /n +rile occidentale zise Lavansate= F pe ultimul loc /ntre
celelalte discipline, considerat ca o ciud+enie, dac nu ca o anomalie
-, reli.ia fiind dup ;reud F unul din profe+ii cei mai venera+i ai
vremurilor noastre F o form de nevroz colectiv. 1ot el afirm cu o
certitudine do.matic de tip reli.ios? L#u e2ist nici o instan+
superioar ra+iunii=, cu alte cuvinte? nu e2ist nici o autoritate
superioar vicleniei arpeluiE
Conim3*m-ntul
*n acest stadiu avansat al ispitei, ceea ce era p,n acum numai
su.erat i tulbure, se arat /n plin lumin. 9arpele, autorizat F /n mod
Ldemocratic=E F s-i spun cuv,ntul, dialo.,nd de la e.al la e.al cu
omul, i s supun "udec+ii lui de "ivin lipit de pm,nt, cuv,ntul
1atlui ceresc, trece la faza ofensiv a ispitei /n care se arat /n mod
vdit ca fiind adversarul lui 3umnezeu. L#u ve+i muri delocE=, declar
el.
Cu alte cuvinte, 3umnezeu v-a min+it. :l nu e numai mincinos,
ci i e.oist i tiranic F ne/n.duind omului s fie 3umnezeu i
interzic,ndu-i fructul cunoaterii binelui i rului.
9arpele propovduiete aici o ideolo.ie Lrevolu+ionar= menit
s duc la revolta omului asuprit i orbit /mpotriva tiraniei lui
3umnezeu.
1ot aa, /n austul lui MorloPe 5care, dat,nd din 1A%%, se afl
cel mai aproape de sursele mitului8, /n.erul cel ru /l /ndeamn s
devin un nou Mupiter pe pm,nt. ;aust viseaz la puterea total? cu
a"utorul lui Mefistofeles Leu voi fi marele /mprat al lumii=
4
F i
furete planuri menite s sc-imbe fa+a lumii i s-i asi.ure stp,nirea
peste /ntrea.a omenire.
Ceea ce secolul J< aprea ca o rtcire mintal diavoleasc,
va lua propor+ii de mas /n vremurile moderne, de la )evolu+ia francez
/ncoace.
;aust nu mai este un caz izolat, i ambi+ia sa Lrevolu+ionar= i
totalitar va deveni, dup cum bine tim, unul din fenomenele cele mai
caracteristice ale timpurilor noastre, care a zdruncinat temeliile lumii i
a sc-imbat fa+a planetei.
'
MarloPe @octorul aust, ;lammarion, Paris, 1$$7, p.7A
3oi dintre cei mai idolatriza+i profe+i ai lumii moderne, Mar2 i
;reud, vor propa.a /nv+tura arpelui strmoesc la propor+ii planetare,
proclam,nd i ei, cu autoritatea tiin+elor materialiste Llipite= de pm,nt
F c 3umnezeu a min+it, i propun,ndu-i i ei, precum arpele biblic,
s desc-id oc-ii omenirii, orbit i czut /n robia credin+ei /n
3umnezeu, care dup celebra formul a lui Mar2 este Lopiumul
poporului=.
;reud ne asi.ur i el c reli.ia e o iluzie, iar manifestrile ei o
form de nevroz colectiv. :l ne invit, cit,nd un vers din 4eine, s
lsm cerul psrelelor, i F ar fi putut s adu.a F pm,ntul, arpeluiE
Ca i Mar2, ;reud nu face dec,t s continue i s desv,reasc
opera de desacralizare a lumii sv,rit de 3arPin, care nu vede /n cer
dec,t psrele, /n ap peti i broate, pe pm,nt furnici, .,ndaci i,
desi.ur, erpi F spre deosebire de e2isten+a lui 3umnezeu, cea a
arpelui este dovedit /n mod tiin+ific F iar /ntre cer i pm,nt, rsare
maimu+a, dup c-ipul i asemnarea creia natura va fabrica omul.
9i tot ca arpele, noii profe+i denun+ tirania lui 3umnezeu, care
se teme, vezi bine, c maimu+a, luminat de fructul cunoaterii
tiin+ifice, /i va lua loculE
)eli.ia nu e dec,t instrument al puterii /n m,na claselor
dominante va proclama Mar2, ambi+ia lui fiind de a-@ elimina pe
3umnezeu din cadrul istoriei i societ+ii omeneti, tot aa cum 3arPin
@-a suprimat din lumea natural. 5Mar2 declar cu "ustificat m,ndrie
c el este un 3arPin al istoriei, el aplic,nd teoriile evolu+iei animale, la
istoria omului F un soi de animal socializat F, lupta pentru e2isten+ a
speciilor animale, lu,nd forma luptei de clas8.
*n sf,rit, dup eliminarea lui 3umnezeu din lumea natural i
din societatea uman, ;reud va desv,ri opera de desacralizare a
predecesorilor lui elimin,ndu-l pe 3umnezeu i din sufletul omului.
luzia numit 3umnezeu F ne e2plic el F nu este dec,t o
fantom a tatlui pm,ntesc, care e2ercit o tiranie abuziv asupra
spiritului omenesc i, tem,ndu-se c-i va pierde puterea, a inventat
autocenzura interioar F cu alte cuvinte fructul oprit F, care fiind, dup
cum bine tim, de natur se2ual, ne d o e2plica+ie a spiritului
omenesc, din perspectiva F Llipit= de pm,nt F a omului de carne.
3arPin, Mar2 i ;reud alctuiesc /mpreun 0f,nta 1reime= a
timpurilor moderne, uni+i /ntr-una i aceeai fiin+ cu du-ul arpelui
strmoesc i cu Mefistofeles, ispititorul lui ;aust, cci, ca i acetia, ei
vor s desc-id oc-ii omului de +r,n i s-l elibereze de tirania
fantomei numit 3umnezeuE
Paiun#a
9arpele procedeaz /ntru totul conform metodelor de
ar.umentare i de demonstra+ie tiin+ificeG pentru a convin.e femeia s
cad /n ispit, el /i prezint mai /nt,i credin+a /n 3umnezeu ca pe o
iluzie? cum mai poate fi numit 3umnezeu, un stp,n mincinos, e.oist i
tiranic, care interzice omului cunoaterea adevrului, tem,ndu-se c
acesta /i va lua loculW
#u, acesta nu poate fi 3umnezeu, ci un fel de om Lde.-izat= /n
3umnezeu pentru a-i men+ine /n mod abuziv puterea i privile.iile.
Cci desacralizarea lumii i a omului nu poate /ncepe dec,t
dup ce 3umnezeu :l /nsui a fost desacralizat, cu alte cuvinte "udecat
i criticat dup criterii omeneti 5sau mai bine zis Lerpeti=8.
#umai dup ce 3umnezeu va fi fost fcut nu numai e.alul
omului, dar prezentat ca fiind mai imperfect dec,t acesta, deci /n ultim
instan+, inferior omului normal constituit 5un fel dro. al celor obidi+i i
asupri+i, dup Mar2, o form de nevroz, dup ;reud, i un tiran dup
am,ndoi8, deci numai dup ce 3umnezeu va fi fost fcut om, omul va
putea fi fcut 3umnezeu.
3up compromiterea teoretic a modelului reli.ios, arpele, ca
i profe+ii moderni, prezint femeii un nou proiect? omul poate deveni
3umnezeu.
3ar cum nici arpele, nici urmaii lui, nu ar putea inventa
nicicum un alt model dec,t cel alctuit de 3umnezeu, ei nu vor face
dec,t s reia acelai model F unicul e2istent, aa cum 3umnezeu este
unic F dar inversat, promi+,nd omului inferior, cel fcut din carne ca i
animalul, c oc-ii lui se vor desc-ide /n sf,rit i c el, omul de carne, -
/ntruc-ipat de aa zisa femeie, care ocup /n acest moment planul inferior
al omului inte.ral F Adam F va putea pune stp,nire pe acesta, lu,nd
locul lui 3umnezeu.
3umnezeu fiind prezentat ca mincinos, arpele F ca i savan+ii
moderni, trebuie s dovedeasc cum c el nu minte. :l va trece deci la
faza Le2perimental= a ispitei F care este pasiunea. Privind fructul oprit
cu oc-ii arpelui, a crui Lideolo.ie= a adoptat-o F femeia constat c
Lrodul pomului este bun de m,ncare i ispititor la vedere i de dori=
5;acerea (,'8.
;ructul oprit nu con+ine desi.ur /n sine /nsui nimic ru F rul
nee2ist,nd niciunde /n Crea+ia lui 3umnezeu F dar o dat cu fructul
femeia L/n.-ite= /nv+tura arpelui i du-ul lui cel viclean, devenit
diavolesc, pe care le inte.reaz prin actul nutri+iei fiin+ei ei F i deci a
lui Adam, ei fiind unul i acelai trup spiritual.
Alian+a /n 3u- cu 1atl ceresc, este /nlocuit cu forma ei
denaturat i inversat, pactul cu du-ul pm,ntesc i viclean al arpelui,
care F contrar raportului firesc de suprema+ie a omului peste animal F
va stp,ni peste femeie i apoi F prin alian+ F peste Adam.
9arpele va lua deci locul lui 3umnezeu i numai /n acest
moment el devine diavol F un dumnezeu mincinos, care /i tra.e
puterea din cele de "os, din +r,na de care este lipit, i care e sortit s se
/ntoarc /n +r,n.
Pactul cu arpele este deci /n mod implicit, aa cum /l
avertizase 3umnezeu pe Adam, pactul omului cu moartea.
Cu alte cuvinte, omul reface alian+a cu propria lui carne F
Adam renate sub o nou form F dar acum partea animal 5femeia8
stp,nete peste Adam 5fiin+a spiritual8, iar arpele i du-ul lui viclean
stp,nesc peste am,ndoi.
Acest nou raport ierar-ic? arpe X femeie X Adam, care nu este
dec,t forma inversat a celui precedent? 3umnezeu X Adam X femeia,
reprezint o prefi.urare profetic a modelului antropolo.ic materialist,
care, cu /ncepere din epoca )enaterii, va face concuren+ modelului
cretin i, ca i acesta, va sf,ri prin a se Lmondializa=.
#atura idolatrizat de tiin+ele Lerpeti= ale materiei va deveni
unica surs a vie+ii, lu,nd locul lui 3umnezeu, iar le.ile ei unica surs a
adevrului, /n locul cuv,ntului lui 3umnezeu. Bmul va fi creat de
#atur dup c-ipul i asemnarea animalului, i la r,ndul su /l va
Lcrea= sau inventa pe 3umnezeu, dup c-ipul i asemnarea lui F cu
alte cuvinte F aa cum ne asi.ur Mar2 i ;reud, 3umnezeu, care /n
acest sistem inversat ocup ultima treapt a Crea+iei F nu a fi dec,t o
emana+ie sau o fantom a spiritului omenesc, un mira" de opioman sau
de delir nevrotic, care trebuie e2pulzat din structura psi-ic a omului
normal.
Modelul materialist al lumii reproduce deci /n mod evident
modelul cretin inversat? #atura X Bmul X 53umnezeu W8 F acesta din
urm fiind considerat ca o iluzie 5tot aa cum asce+ii cretini considerau
ca o iluzie bunurile i plcerile pm,nteti8.
#oul model antropolo.ic va reproduce i el, ca i cel cretin,
cele trei niveluri ale Crea+iei i ierar-ia lor inversat, la nivelul
persoanei umane? Corp X 0uflet X 50pirit W8 F acesta din urm, czut ca i
3umnezeu pe ultima treapt a fiin+ei omeneti, ne mai av,nd nimic
divin, ci, dimpotriv, fiind considerat suspect de Lviclenie=
dumnezeiasc F un fel de derivat cultural al sufletului omenesc, /n cel
mai bun caz de ordin poetic sau artistic, /n cel mai ru, o form de
nevroz 5;reud8 sau de dro. destinat s adoarm contiin+a de clas a
maselor populare 5Mar28.
Mitul lui ;aust prefi.ureaz /nc din secolul J< acest pact
satanic al umanit+ii. :ste prima dat /n istoria erei cretine c,nd
cderea lui Adam nu afecteaz numai omul individual, ci se impune ca
model colectiv i Lmondializat= al omenirii, care /i vinde sufletul fcut
dup c-ipul i asemnarea lui 3umnezeu pentru a se prosterna /n fa+a
omului de carne idolatrizat, lipindu-se de +r,na acestei lumi, dup
c-ipul i asemnarea arpelui. <iclenia acestuia ia aspectul triumfal al
pro.reselor te-nice i tiin+ifice puse /n slu"ba bunstrii materiale i a
plcerilor vremelnice ale acestei lumi.
Mitul lui ;aust anun+ deci renaterea omenirii sub o nou
form F nu /nt,mpltor epoca lui se c-eam )enaterea F prin
adoptarea pe plan mondial al uni nou model antropolo.ic opus celui
cretin, rsturnare a valorilor prin care fptura carnal a omului va
domina fiin+a lui spiritual, pun,nd-o /n slu"ba ei.
Arta )enaterii i mult ludatul ei umanism arat /n mod vdit
aceast .lorificare a corpului omenesc F form de idealizare i de
idolatrie a crnii care apare c-iar /n operele artistice cu subiecte
reli.ioase 5frescele Capelei 0i2tine sunt deosebit de elocvente /n
aceast privin+8.
3e aceea )enaterea este perceput de omul modern ca o
Lre/ntinerire= a omenirii, creia, ieit din /ntunecimile :vului Mediu, i
s-au desc-is /n sf,rit oc-iiE
9arpele deci n-a min+it, numai c aceti oc-i sunt cei ai crnii,
care i-au /ntors privirea ctre pm,nt F /n acelai timp /mpr+ia
arpelui i cea a tiin+elor materiei, care nu cred dec,t ce vd F i ce
altceva ar putea vedea oc-ii crnii dec,t omul de carneW
Animalul uman privindu-se pe sine /nsui din e2terior, ca pe un
obiect F deci /n mod Lobiectiv= al omului de tiin+ faustian, care i-a
pierdut sufletul F se ruineaz vz,ndu-i .oliciunea animal,
dezvluit de luminile tiin+ei F el care se credea fcut dup c-ipul i
asemnarea lui 3umnezeuE 3ar, omul fiind, prin alian+a lui cu tatl
erpesc, cel mai viclean printre animalele pm,ntului, el /i va acoperi
ruinea animal cu frunzele de smoc-in ale tiin+elor pm,nteti,
considerate ca fiind unicul mod de cunoatere a adevrului i de
stp,nire a naturii.
Ca(ti1itat#a
;aust, care, /n versiunea lui Ioet-e, este btr,n i /n pra.ul
mor+ii 5pierz,ndu-i credin+a el se .,ndete c-iar s se sinucid8, va
renate, dup pactul cu Mefistofeles i inven+ia vr"itoarelor, /ntr-un
trup re/ntinerit, dar care i-a pierdut sufletul nemuritor, v,ndut
diavolului /n sc-imbul plcerilor i .loriei vremelnice ale acestei lumi.
1ot aa secolul J< F secolul lui <oltaire i al lui 3iderot, /n
care modelul materialist /ncepe s-i afirme ambi+ia de domina+ie
universal F va fi resim+it de omul modern ca o nou )enatere i
supranumit secolul @uminilor? omul Lluminat= al acestei epoci crede c
i s-au desc-is oc-ii i c deci el poate deveni noul .-id al umanit+iiE
:l va putea, /n sf,rit, conform promisiunii arpelui, s ia pe
pm,nt locul lui 3umnezeu, prin pactul de captivitate pe care /l face cu
tiin+ele materiei, care, Llipite= de pm,nt, /l lea. definitiv de +r,na
din care a ieit i /n care se va /ntoarce, dup ce se va fi bucurat un
anume timp de beneficiile lumeti ale acestui le.m,nt.
Aa cum /l avertizase 3umnezeu pe Adam, omul materialist,
renun+,nd la 3u-ul dttor de via+ ce vine de la 3umnezeu, s-a
condamnat el /nsui la moarte. #oua lumin pe care crede c o vede
este o form de orbire, noul lui trup de carne re/ntrunit se afl sub
puterea mor+ii, iar aa zisul ran. dumnezeiesc pe care i-l atribuie este o
form de captivitate i robie.
Brb fiind, sortit mor+ii i czut /n robia uci.torului de suflete,
noul .-id al umanit+ii cu ambi+ii mesianice, nu poate conduce
omenirea dec,t pe calea orbirii, mor+ii i robiei.
<enirea lui 4ristos pe pm,nt pentru salvarea lui Adam i
refacerea alian+ei lui cu 3u-ul lui 3umnezeu, va fi urmat F conform
profe+iei biblice din Apocalips F de venirea lui Antic-rist.
Aa cum Adam, care ridicat din +r,n i /nsufle+it de 3u-ul lui
3umnezeu, trebuia supus ispitei pentru a-i e2ersa libertatea i pentru a
se /ncerca tria alian+ei lui cu 3umnezeu, tot aa omenirea reczut prin
pcatul lui Adam /n puterea +r,nei, i ridicat din nou din +r,n de
4ristos, printr-o nou alian+ cu 3umnezeu, va trebui pus la /ncercare
prin /ntruparea arpelui /ntro fptur omeneasc, care va prezenta
omenirii, un model opus /nv+turii lui 4ristos, de unde numele lui de
Antic-rist.
Cei doi ilutri profe+i i teolo.i ai vicleniei tiin+ifice, 3arPin i
Mar2, care au modelat spiritul omului modern, nu au fcut dec,t s
anun+e i s /nlesneasc pro.ramul de /ndumnezeire a omului definit de
#ietzsc-e, mesianicul ;iu al arpelui diavolesc, care s-a /ntrupat /n om
i a cobor,t pe pm,nt ca s ne fac pe noi dumnezei, conform voin+ei
tatlui erpesc.
Contient de misiunea lui diavoleasc, #ietzsc-e s-a numit el
/nsui Antic-rist. 3umnezeu a murit, proclam el. *n sf,rit omenirea
va putea realiza nu numai /n mod individual, ci colectiv, promisiunea
profetic a arpelui primordial? L<e+i fi ca 3umnezeuE= 5;acerea (,A8.
#ietzsc-e ne invit, ca i Mefisto pe ;aust, s fim dumnezei /n
aceast lume. Cci fructul acestei lumi e dulce i .ustos, i omul
/ndumnezeit prin propria lui voin+ de putere F asemenea lui #apoleon
care s-a /ncoronat el /nsui /mprat F poate .usta fr team din toate
fructele paradisului lumesc F dar nu to+i oamenii, bine/n+eles F ci numai
cei converti+i la anticretinism i /mprti+i cu s,n.ele dionisiac al
noului dumnezeu p.,n, care .riete prin .ura proorocului
[arat-ustra.
0,n.ele lui dttor de via+ zeiasc era /ns otrvit de sifilis, i
profetul care anun+a /mpr+ia supraomului pe pm,nt, a murit nebun.
*nv+tura lui /ns a dinuit i a dat roade Lispititoare la vedere
i de dorit=, fiind /ntru totul conform cu aceea a tatlui erpesc.
Bamenii-dumnezei au umplut pm,ntul, i cum planeta e cam
str,mt pentru a .zdui at,+ia dumnezei, ei au /nceput s se /ncaiere.
Paradisul pm,ntesc promis de @enin, 0talin sau 4itler F obsesia
paranoic a rasei pure fiind, ca i materialismul mar2ist, o form de
idolatrie a crnii F s-a transformat /ntr-un infern planetar fr precedent
/n istoria omenirii, sold,ndu-se cu milioane de mor+i, la.re de
concentrare, camere de .azare i alte mi"loace de e2terminare /n mas,
a cror /ncoronare au fost bombele atomice de la 4iros-ima i
#a.asaNi F inven+ie prin care omul a dovedit c este cu adevrat cel
mai viclean animal al planetei, niciunul din acestea nefiind capabil s
produc o asemenea cantitate de cadavre /n numai c,teva secunde.
Milioane de oameni fcu+i dup c-ipul i asemnarea lui
3umnezeu au fost e2termina+i ca viermii i ca furnicile, /ntr-un timp
record, datorit pro.reselor remarcabile ale tiin+ei i te-nicii moderne,
care luminate de du-ul vicleniei erpeti, au confirmat /n propor+ii
industriale pactul de s,n.e prin care omenirea a czut /n captivitatea
omor,torului de suflete.
Acum e linite i pace. Pactul fiind semnat, societatea de
consum se poate bucura din plin de fructele lui.
Di# Uni1#ralitNt d# H#il durc% C%ritu und S#in#
Kirc%# Im Zuamm#n%an0 mit d#r
D#c%ritianii#run0O im P#t#n
Und d#m %#ut# o Mic%ti0 0#Mord#n#n Dialo0 mit d#n
P#ltr#li0ion#n
Al)#rt Rauc%,
Ast0ir0es Institut )e'ens$ur'
A)tract:
Ane o& t"e c"allen'es t"at C"ristians &ace toda#, especiall# in t"e *est, is
dec"ristiani?ation. In t"eolo'#, t"ere are so%e tendencies: on one "and, one
%a# spea0 a$out inclusivis%, and one o& t"e &orerunners o& t"is trend is Bt.
Custin t"e 9art#r, !"o discovers in all t"e ot"er reli'ions 8seeds o& t"e
Do'os6. +not"er trend !"ic" is opposed to t"e &or%er is t"e e3clusivis%,
!"ic" vie!s an# ot"er reli'ion as a dan'erous opponent. Eo!ada#s, one %a#
!itness a ne! trend t"at considers an# reli'ion to "ave its o!n vision o& 2od
and ever#$od# %a# c"oose "is reli'ion, as in a super%ar0et. -"e Cat"olic
perspective o& t"e Fatican II deals !it" t"e value o& all reli'ions, appreciatin'
all positive aspects, t"ou'" it considers C"rist as 8 t"e *a#, t"e -rut" and -"e
Di&e6 /Co"n 14:61. -"e act o& reco'ni?in' t"e divine "oliness in t"e !orld and
o& reconcilin' all &ait"s is t"e !or0 o& t"e 4ol# Bpirit.
K#LMord: c"ristians, dec"ristiani?ation, t"eolo'#, inclusivis%, Custin t"e
9art#r, seeds o& t"e Do'os, Fatican II deals, divine "oliness, 4ol# Bpirit
0c-on von Anbe.inn sa- sic- das C-ristentum
-eraus.efordert durc- die traditionellen, uralten )eli.ionen der
<\lNer und auc- durc- neue )eli.ionsstifter, Pie z. !. Mo-ammed.
Man sa- sic- bald auc- -eraus.efordert durc- innerc-ristlic-e
4]resien und 0paltun.en. 4eute ist es im Qesten vor allem die
Pac-sende 3ec-irstianisierun.L, die uns bedro-t.
Qie vertr].t sic- die :2istenz so vieler )eli.ionen,
@e-rmeinun.en und modernem 0SnNretismus mit der @e-re von
dem einen Iott und dem einen Mittler Mesus C-ristusW :s .ab immer
Pieder .ro^e 3enNer, die Pie Mustin der M]rtSrer, in den anderen
)eli.ionen 0amen des QB)1:0L entdecNten und die die
AndersdenNenden und Anders.l]ubi.en darum nic-t einfac-
abPerteten oder .ar verurteilten. 3iese .ro^en 1-eolo.en und
)eli.ionsp-ilosop-en .elten als <or.]n.er des modernen reli.i\sen
InQlui1imu/
:s .ab und es .ibt aber auc- -eute absolute Ie.ner
"edPeder AnerNennun. oder .ar AufPertun. der anderen )eli.ionen
und IlaubensZberzeu.un.en. 0ie verPerfen alles, Pas nic-t direNt
in der c-ristlic-en 1radition ste-t. 3iese vertreten einen reli.i\sen
E;Qlui1imu/
4eute -errsc-t me-r eine andere 1endenz vor? viele
be-aupten? alle )eli.ionen sa.en etPas )ec-tes aus Zber den
unendlic-en, unbe.reiflic-en Iott, doc- Neine Nann das Qesen
Iottes be.reifen. Und so sind alle )eli.ionen, auc- die
c-ristlic-e, .leic- Pa-r und .leic- falsc-. 3araus fol.ern viele,
dass sie sic- aus den )eli.ionen und i-ren _berzeu.un.en selbst
aussuc-en N\nnen, .leic-sam Pie in einem reli.i\sen
0upermarNt, Pas i-nen .ene-m ist und Pas i-nen als ndividuen
und ndividualisten 0pa^ mac-tL.
Di# Uni1#ralitNt d# H#il
Pluralis%us. n Anbetrac-t der Qerte, die in den vielen
reli.i\sen 1raditionen der .anzen Qelt bezeu.t und der
Mensc--eit an.eboten Perden, -ei^t es in der RonzilserNl]run.
des <atiNanum Zber die !ezie-un. der Rirc-e zu den
nic-tc-ristlic-en )eli.ionen offen und positiv? 3ie Nat-olisc-e
Rirc-e le-nt nic-ts von alledem ab, Pas in diesen )eli.ionen
Pa-r und -eili. ist. Mit aufric-ti.em :rnst betrac-tet sie "ene
4andlun.s- und @ebensPeisen, "ene <orsc-riften und @e-ren, die
zPar in manc-em von dem abPeic-en, Pas sie selber fZr Pa-r
-]lt und le-rt, die aber doc- nic-t selten einen 0tra-l "ener
Qa-r-eit erNennen lassen, die alle Mensc-en erleuc-tet`.
A
A
l. <at. Ronzil, :rNl]run. Eostra aetate, 6.
7$
n ;ortfZ-run. dieser @inie Pird -eute beim Auftra. der
Rirc-e zur <erNZndi.un. Mesu C-risti, der d#r P#0, di# Pa%r%#it
und da L#)#n" ist, 5Mo- 1',>8 auc- der interreli.i\se 3ialo.
.epfle.t, der die %issio ad 'entes .ePi^ nic-t ersetzt, sondern
be.leitet, Pe.en "enes MSsteriums der :in-eit, aus dem fol.t, `dass
alle erl\sten Mensc-en, Penn.leic- in <ersc-ieden-eit, dennoc- an
dem einen und selben Ie-eimnis der :rl\sun. in Mesus C-ristus
durc- den 4eili.en Ieist teil-aben`.
>
3ieser 3ialo., der zum :van.elisierun.sauftra. der Rirc-e
.e-\rt
7
fZ-rt zu einer 4altun. des <erst]ndnisses und zu einer
!ezie-un. der .e.enseiti.en Renntnis und der Pec-selseiti.en
!ereic-erun., und zPar im Ie-orsam .e.enZber der Qa-r-eit und
mit )espeNt vor der ;rei-eit.
%
0o .lauben Pir, dass im MSsterium
Mesu C-risti, des ;leisc- .ePordenen 0o-nes Iottes, der "d#r P#0,
di# Pa%r%#it und da L#)#n" ist 5Mo- 1',>8, die ;Zlle der .\ttlic-en
Qa-r-eit .eoffenbart ist? Eie%and 0ennt den Bo"n, nur der Fater,
und nie%and 0ennt den Fater, nur der Bo"n und der, de% es der
Bo"n o&&en$aren !illG 5Mt 11,678. 5Eie%and "at 2ott He 'ese"en.
@er :in?i'e, der 2ott ist und a% 4er?en des Faters ru"t, er "at
Iunde 'e$rac"tG 5Mo- 1,1%8. @enn in i"% allein !o"nt !ir0lic" die
'an?e Jlle 2ottes. @urc" i"n seid auc" i"r davon er&Jllt` 5Rol 6,$-
1&8.
>
P]pstlic-er )at ;Zr 3en nterreli.i\sen 3ialo. und Ron.re.ation ;Zr 3ie
:van.elisierun. 3er <\lNer, nstruNtion @ialo' und Fer0Jndi'un', 6$? ++B %'
51$$68 '6'G v.l. . <at. Ronzil, PastoralNonstitution 2audiu% et spes, 66. 1.
7
v.l. Mo-annes Paul , :nzSNliNa )ede%ptoris %issio, AA? ++B %( 51$$18 (&6-
(&'.
%
v.l. P]pstlic-er )at ;Zr 3en nterreli.i\sen 3ialo. und Ron.re.ation ;Zr
3ie :van.elisierun. 3er <\lNer, nstruNtion @ialo' und Fer0Jndi'un', $?
AA0 %' 51$$68 '17 f.
Di# Uni1#ralitNt d# H#il
n 1reue zum Qort Iottes le-rt das [Peite <atiNanisc-e
Ronzil? 3ie 1iefe der durc- diese Bffenbarun. Zber Iott und Zber
das 4eil des Mensc-en ersc-lossenen Qa-r-eit leuc-tet uns auf in
C-ristus, der zu.leic- der Mittler und die ;Zlle der .anzen
Bffenbarun. ist`.
$
!eNr]fti.end -ei^t es Peiter-in? Mesus C-ristus,
das ;leisc- .ePordene Qort, als ,Mensc- zu den Mensc-ena .esandt,
verNZndet die Qorte Iottesa 5v.l. Mo- (,('8 und vollendet das
4eilsPerN, dessen 3urc-fZ-run. der <ater i-m auf.etra.en
-atL5v.l. Mo- A,(>G 17,'8. Qer -n sie-t, sie-t auc- den <ater 5v.l.
Mo- 1',$8. :r ist es, der durc- sein .anzes 3asein und seine .anze
:rsc-einun., durc- Qorte und QerNe, durc- [eic-en und QunderG
vor allem aber durc- seinen 1od und seine -errlic-e Auferste-un.
von den 1oten, sc-lie^lic- durc- die 0endun. des Ieistes der
Qa-r-eit die Bffenbarun. erfZllt und absc-lie^t und durc-
.\ttlic-es [eu.nis beNr]fti.t. 3a-er ist die c-ristlic-e 4eilsordnun.,
n]mlic- der neue und end.Zlti.e !und, unZber-olbar, und es ist
Neine neue \ffentlic-e Bffenbarun. me-r zu erParten vor der
:rsc-einun. unseres 4errn Mesus C-ristus in 4errlic-Neit 5v.l. 11im
>,1' und 1it 6,1( 8=.
1&
$
. <at. Ronzil, 3o.matisc-e Ronstitution @ei ver$u%, 6.
1&
:bd., '.
%1
Altarul R#$ntr#0irii
m Ie.ensatz zum Ilauben der Nat-olisc-en Rirc-e ste-t
des-alb die -eute Peit verbreitete Meinun., die Bffenbarun. Mesu
C-risti sei be.renzt, unvollst]ndi., unvollNommen und
Nomplement]r zu "ener in den anderen )eli.ionen und in modernen
nic-tc-ristlic-en Qeltaunsc-auun.en. 3iese Auffassun.
Piderspric-t radiNal den Ilaubensaussa.en, .em]^ denen in Mesus
C-ristus das 4eilsmSsterium Iottes .anz und vollst]ndi.
.eoffenbart ist. 3ie Qorte und QerNe und das .anze .esc-ic-tlic-e
:rei.nis Mesu -aben n]mlic-, auc- Penn sie als mensc-lic-e
QirNlic-Neiten be.renzt sind, als buell.rund die .\ttlic-e Person
des ;leisc- .ePordenen Qortes, Pa-r-aft Iott und Pa-r-aft
Mensc-`
11
und ber.en des-alb in sic- end.Zlti. und vollst]ndi. die
Bffenbarun. der 4eilsPe.e Iottes, auc- Penn die 1iefe des
.\ttlic-en MSsteriums an sic- transzendent und unersc-\pflic-
bleibt. 3ie Qa-r-eit Zber Iott Pird durc- i-re Aussa.e in
mensc-lic-er 0prac-e nic-t beseiti.t oder ein.e.renzt. 0ie bleibt
vielme-r einzi.arti., .anz und vollst]ndi., denn der"eni.e, der
spric-t und -andelt, ist der ;leisc- .ePordene 0o-n Iottes. Aus
diesem Irund verlan.t der Ilaube das !eNenntnis, dass das ;leisc-
.ePordene Qort in seinem .anzen MSsterium, das von der
Mensc-Perdun. bis zur <er-errlic-un. reic-t, der reale buell.rund,
Penn auc- in 1eil-abe am <ater, und die :rfZllun. der .anzen
4eilsoffenbarun. Iottes an die Mensc--eit ist
16
und dass der
4eili.e Ieist, der Ieist C-risti, die Apostel und durc- sie die Rirc-e
aller [eiten diese `.anze Qa-r-eit` 5Mo- 1>,1(8 le-rt.
11
Ronzil <on C-alNedon, 2lau$ens$e0enntnis von C"al0edon: 34 (&1G v.l.
4@. At-anasius <on Ale2andrien, @e Incarnatione, A', (? BC 1$$, 'A%. r
16
v.1. . <at. Ronzil, 3o.matisc-e Ronstitution @ei ver$u%, '.
%6
Di# Uni1#ralitNt d# H#il
Andererseits -at das [Peite <atiNanisc-e Ronzil .esa.t, dass
die @ebensPeisen, die <orsc-riften und die @e-ren der anderen
)eli.ionen zPar in manc-em von dem abPeic-en, Pas sie selber
cdie Rirc-ed fZr Pa-r -]lt und le-rt, doc- nic-t selten einen 0tra-l
"ener Qa-r-eit erNennen lassen, die alle Mensc-en erleuc-tet=.
13
1(
v.l. . <at. Ronzil, :rNl]run. Eostra aetate, 6G v.l. auc- 3eNret +d 'entes,
$, Po die )ede ist vom Iuten, das sic- `in den "ePeili.en )iten und Rulturen
der <\lNer` findetG 3o.matisc-e Ronstitution Du%en 'entiu%, >, Po auf das
Iute und Qa-re unter den #ic-tc-risten verPiesen Pird, das als <orbereitun.
fZr die Anna-me des :van.eliums betrac-tet Perden Nann.
%(
Altarul R#$ntr#0irii
Qeil Iott alle <\lNer in C-ristus zu sic- rufen und i-nen die
;Zlle seiner Bffenbarun. und seiner @iebe mitteilen Pill, -\rt er
nic-t auf, sic- auf vielf]lti.e Qeise .e.enP]rti. zu mac-en, nic-t
nur dem einzelnen, sondern auc- den <\lNern im )eic-tum i-rer
0piritualit]t, die in den )eli.ionen i-ren vorzZ.lic-en und
Pesentlic-en AusdrucN findet, auc- Penn sie ,@ZcNen,
Unzul]n.lic-Neiten und rrtZmer ent-alten=.
14
3ie -eili.en !Zc-er
anderer )eli.ionen, die faNtisc- das @eben i-rer An-]n.er n]-ren
und leiten, er-alten also vom MSsterium C-risti "ene :lemente des
Iuten und der Inade, die n -nen vor-anden sind. !eispiel? None
der Ieistsendun. mit RosmosL und den !uc-rollen8
1'
Mo-annes Paul ., :nzSNliNa )ede%ptoris %issio, AA? ++B %( 51$$18 (&6f.G
v.l. auc- ebd., A>? a.a. K., (&'f.G PAU@ <., Apostolisc-es 0c-reiben
:van'elii nuntiandi, A(? AA0 >% 51$7>8 '1f.
%'
Di# Uni1#ralitNt d# H#il
D#r .l#ic% 0#Mord#n# Lo0o und d#r H#ili0# R#it im
H#ilM#rQ
%A
Altarul R#$ntr#0irii
n der .e.enP]rti.en t-eolo.isc-en 3isNussion Pird Mesus
von #azaret- oft als eine besondere -istorisc-e Iestalt /als
"istorisc"e Person1 an.ese-en, die be.renzt ist und das I\ttlic-e in
einem Ma^ .eoffenbart -at, das nic-t e2Nlusiv ist, sondern
Nomplement]r zu anderen Bffenbarun.s- und 4eils.estalten. 3as
Unendlic-e, das Absolute, das letzte MSsterium Iottes zei.e sic-
der Mensc--eit in vielen Qeisen und in vielen -istorisc-en
Iestalten, Mesus von #azaret- sei eine von i-nen. :r sei - so noc-
NonNreter- eines von den vielen Iesic-tern, das der @o.os im @aufe
der [eit an.enommen -abe, um der Mensc--eit das 4eil zu
vermitteln.
3a.e.en ist fest zu 'lau$en, dass Mesus von #azaret-, der
0o-n der Mun.frau Maria, und nur er, der 0o-n und das Qort des
<aters ist. 3as Qort, das `im Anfan. bei Iott Par` 5Mo- 1,68, ist
dasselbe, das `;leisc- .ePorden ist` 5Mo- 1,1'8. Mesus ist `der
Messias, der 0o-n des lebendi.en Iottes` 5Mt 1>,1>8G `in i-m allein
Po-nt PirNlic- die .anze ;Zlle Iottes` 5Rol 6,$8. :r ist `der
:inzi.e, der Iott ist und am 4erzen des <aters ru-t` 5Mo- 1,1%8.
5@urc" i"n "a$en !ir die :rlLsun'... @enn 2ott !ollte %it seiner
'an?en Jlle in i"% !o"nen, u% durc" i"n alles ?u versL"nen. +lles
i% 4i%%el und au& :rden !ollte er ?u C"ristus &J"ren, der riede
'esti&tet "at a% Ireu? durc" sein BlutG 5Rol 1,1(.1$-6&8.
Q]-rend Pir daran.e-en, die von Iott "edem <olN
zu.eteilten Iaben aller Art, insbesondere die .eisti.en )eic-tZmer,
zu entdecNen und aufzuPerten, N\nnen Pir diese Iaben nic-t
trennen von Mesus C-ristus, der im [entrum des einen und ein?i'en
.\ttlic-en 4eilsplanes ste-t=.
1A
1A
Mo-annes Paul ., :nzSNliNa )ede%ptoris %issio, >? ++B %( 51$$18 6A'f.
%>
Di# Uni1#ralitNt d# H#il
n ]-nlic-er Qeise .lauben Pir, dass es nur eine einzi.e,
vom 3reifalti.en Iott .ePollte 4eilsordnun. .ibt, deren buell.rund
und Mitte das MSsterium der ;leisc-Perdun. des Qortes ist, des
Mittlers der .\ttlic-en Inade in der 0c-\pfun.s- und in der
:rl\sun.sordnun. 5v.l. Rol 1,1A-6&8, in dem alles vereint ist 5v.l.
:p- 1,1&), d#n Rott ,Sr un zur P#i%#it 0#mac%t %at, zur
R#r#c%ti0Q#it, H#ili0un0 und ErlTun0U 51 Ror 1,(&8. 3as
MSsterium C-risti -at eine innere :in-eit, die sic- von seiner
ePi.en :rP]-lun. in Iott bis zur QiederNunft erstrecNt? `n i-m -at
er cder <aterd uns erP]-lt vor der :rsc-affun. der Qelt, damit Pir
-eili. und untadeli. leben vor Iott` 5:p- 1,'8. UDurc% i%n ind Mir
auc% al Er)#n 1or%#r)#timmt und #in0##tzt nac% d#m Plan
d##n, d#r all# o 1#rMirQlic%t, Mi# #r # in #in#m Pill#n
)#c%li#VtU /:p" 1,111. UD#nn all#, di# #r im 1orau #rQannt %at,
%at #r auc% im 1orau dazu )#timmt, an P##n und R#talt #in#
So%n# t#ilzu%a)#n, damit di##r d#r Ert0#)or#n# 1on 1i#l#n
ErSd#rn #i/ Di# a)#r, di# #r 1orau - )#timmt %at, %at #r auc%
)#ru,#n, und di# #r )#ru,#n %at, %at #r auc% 0#r#c%t 0#mac%t> di#
#r a)#r 0#r#c%t 0#mac%t %at, di# %at #r auc% 1#r%#rrlic%tU 5)\m
%,6$-(&8.
3as 'an?e QerN der Auferbauun. der Rirc-e durc- das
4aupt Mesus C-ristus im @aufe der Ma-r-underte Pird als ein QerN
.ese-en, das er in Iemeinsc-aft mit seinem Ieist vollbrin.t.
Au^erdem erstrecNt sic- das 4eilsPirNen Mesu C-risti mit
und durc- seinen Ieist Zber die sic-tbaren Irenzen der Rirc-e
-inaus auf die 'an?e Mensc--eit.
%7
Altarul R#$ntr#0irii
3as QirNen des Ieistes .esc-ie-t also nic-t au^er-alb oder
neben dem QirNen C-risti. :s .ibt nur die eine 4eilsordnun. des
einen und 3reifalti.en Iottes, die im MSsterium der nNarnation,
des 1odes und der Auferste-un. des 0o-nes Iottes QirNlic-Neit
Pird und die durc- die MitPirNun. des 4eili.en Ieistes
ver.e.enP]rti.t und in i-rer 4eilsbedeutun. auf die .anze
Mensc--eit und das Universum aus.ede-nt Pird? 3ie Mensc-en
N\nnen demnac- mit Iott nic-t in <erbindun. Nommen, Penn es
nic-t durc- Mesus C-ristus unter MitPirNun. des Ieistes .esc-ie-t?
das 4eil aller und die [usammenfZ-run. des Universums.
Aber sie mZssen nic-t unbedin.t davon PissenL im
0inn der c-ristlic-en IlaubensunterPseiun.. 3ie ]usseren ;ormen
des C-ristentums Pandeln sic-, doc- das ist noc- Neine
3ec-ristianisierun.L im stren.en sinn. 3as ist "a auc- .ar nic-t
m\.lic-, da der .anzen Qelt C-ristus ein.epr].t ist durc- die
einmali.e und sic- in alle [eiten und )]ume fortsetzende
nNarnation des @o.os, der Anfan. und :nde a e und W ealler
-immlisc-en und irdisc-en .esc-affenen PirNlic-Neit ist.
%%
S,-nta Scri(tur* G Cu1-ntul lui Dumn#z#u +i
im(ortan3a ac#tuia $n 1ia3a cr#dincio+ilor
Pr/ con,/ dr/ Simion 9odoran,
Universitatea 81 @ece%$rie 191M6 +l$a Iulia
A)tract:
*e cannot 0no! 2od t"rou'" our o!n natural resources $ut onl# trou'" !"at
is percepti$le in 4is creation !"ere 4is $ein' re&lects. It is under t"ese
circu%stances t"at !e are 'iven t!o points o& departure. An t"e one "and,
t"ere is t"e e3perience o& t"e !orld and o& t"e ot"ers !"ere 8!"at 2od le&t
invisi$le a&ter t"e creation o& t"e !orld can $e a0no!led'ed t"rou'" 4is
creation, 4is al%i'"t# po!er and "is divinit#.6 /)o% 1,NK1. An t"e ot"er "and,
t"ere is t"e inner e3perience t"rou'" !"ic" our %oral conscience s"o!s us t"e
divine Da! !ritten do!n in our sel& /)o%. N,1O1, !"ile t"e d#na%is% o& our
Bel& in searc" o& t"e a$solute appears li0e t"e real si'n o& our su$ordination to
2od. Brie&l#, Cesus. "istor# is treated ever#!"ere as a sacred "istor# a$ove all,
and Cesus. !ords as t"e divine !ord, also.
K#LMord" -"e "ol# Bi$le, 2od;s !ord, t"e eternal li&e, t"e )evelation, t"e
lan'ua'es o& t"e "ol# Bi$le
Introduc#r#
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
)evela+ia reprezint ini+iativa dumnezeiasc de depire a
ceea ce omul resimte a fi ruptur la nivel ontolo.ic, adic .rani+a
dintre creat i necreat, ea se realizeaz dinspre 3umnezeu spre om
1>
/n virtutea puterii dumnezeieti i ca rspuns creator la cutarea
liber a omului. Creat dup c-ipul= lui 3umnezeu, omul avea
menirea s a"un. asemenea= lui 3umnezeu prin virtute i prin -ar.
Pentru a a"un.e la 3umnezeu omul are nevoie /n mod esen+ial de o
scar pe care numai Acesta i-o poate face accesibil, nu e2ist deci
teolo.ie fr a"utor dumnezeiesc
17
. )evela+ia este descoperirea
fiin+ei, lucrrii i voii lui 3umnezeu cuprins /n 0f,nta 0criptur i
0f,nta 1radi+ie, pstrat i e2plicat de !iseric
1%
. Pentru a intra /n
1>
*n le.tur cu revela+ia divin supranatural amintim urmtoarele studii?
Diac. Asist. Ion Bria, B&=nta Bcriptur> i -radiPia. ConsideraPii 'enerale, /n
rev. C 0tudii 1eolo.ice D, JJ 51$7&8, nr. A->, pp.(%'-'&AG Pr. Prof. I.
Consatntinesc, B&=nta Bcriptur> i B&=nta -radiPie, /n rev. CIlasul
!isericii D,JJJ 51$768, nr. A->, pp. A((-A'&G Pr. Prof. !"a#i$ir Pre"i%cean,
B&=nta Bcriptur>, cartea de c>petenie a preotului, /n rev. C 0tudii 1eolo.ice D,
51$'$8, nr.7-%, pp. '%7-A&&G Pr. Prof. Dr. &ri'orie (. )arc, Cunoaterea
apro&undat> a B&intei Bcripturi, <ndatorire de c>petenie a preotului ?ilelor
noastre, /n rev. C 0tudii 1eolo.ice D, < 51$A68, nr. (-', pp. 6&6-61AG I#e$,
Unele preci?>ri cu privire la locul Bi$liei <n Artodo3ie, /n rev. C Mitropolia
Blteniei D, J51$>68, nr. 1&-16, pp. A%(-A$>G Pr. Prof. &ri'orie )arc i
Pr. Prof. !"a#i$ir Pre"i%cean, Cuv=ntul lui @u%ne?eu <n viaPa Bisericii 5<.1.
i #.1.8, /n rev. C 0tudii 1eolo.ice D, JJ51$718, nr. 1-6, pp. (1-7(G Pr.
*ico"ae )a+i$, ConcepPii protestante %ai noi despre B&=nta Bcriptur> 5tez
de doctorat8, /n rev. Mitropolia Moldovei i 0ucevei D @51$7A8, nr.A-%,
pp.'&7-AAAG Diac. Asist. Ioan Cara,a, -r>irea B&intei Bcripturi <n Biserica
Artodo3>, /n rev. C Brtodo2ia D J@<51$$'8, nr.6-(, pp.$&-1&%G Pr. Prof. I"ie
)o"#o-an, Cuv=ntul lui @u%ne?eu <n Bcriptur> i <n -radiPie, /n C Mitropolia
Moldovei i 0ucevei D @J<51$%$8, nr. (, pp. $-(&G
17
<ezi mai pe lar. A#rian .e$eni i Pr. /,-an Ionesc, -eolo'ie ortodo3>
i tiinP>. )epere pentru dialo', :di+ia a doua revizuit i adu.it, :ditura
!M!B), !ucureti, 6&&7, pp. 6'$-6A%.
1%
C storia reli.iilor i culturilor ne arat dou ci prin intermediul crora
cuvintele lui 3umnezeu au putut a"un.e nealterat p,n la noi? prima cea a
$1
Altarul R#$ntr#0irii
comuniune cu cineva sau /n le.tur cu ceva, se impune cunoaterea
lui. 3e aceea i comuniunea venic cu 3umnezeu se bazeaz pe
cunoaterea @ui. Aceasta este via+a venic? s 1e cunoasc pe
1ine, sin.urul adevrat 3umnezeuK= spune M,ntuitorul isus
4ristos /n )u.ciunea Ar-iereasc 5oan 17,(8. Pentru a intra /n
comuniune cu 3umnezeu i a ne desv,ri via+a du-ovniceasc,
trebuie s-l cunoatem pe 3umnezeu, s tim dac este un printe
sau un stp,n despoticG dac ne putem apropia de :l i /n ce formG
dac este milostiv, /ndurtor, ierttorG sau numai drept i necru+torG
dac ne putem apropia de :l cu iubire i cu team. Apoi, cum /i
putem noi cunoate voia @ui, ce atitudinea are :l fa+ de lume, de
e2isten+G sau i mai mult?cine este :lW 1oate aceste premise stau la
baza comuniunii cu 3umnezeu noi le putem cunoate prin
3escoperirea pe care *nsui 3umnezeu a binevoit s ne-o fac,
dorind i :l s intre /n le.tur cu noi i s ne m,ntuiasc /n
comuniune venic cu :l. 3umnezeul Cel viu este /n acelai timp i
inaccesibil, i apropiat, iar trirea at,t de special pe care o au
proorocii, drep+ii, tot poporul ales, se e2prim /ntr-un limba" bo.at i
variat. A evoca aceast comple2itate de e2presie nu /nseamn c,tui
de pu+in a reduce taina lui 3umnezeu la un limba", adic la
-radiPiei, a doua cea a Bcripturii. *n civiliza+iile care nu foloseau scrisul ideile
reli.ioase i practicile cultice se transmiteau e2clusiv pe calea tradi+ieiG prin
care trebuie s /n+ele.em nu numai comunicarea /nv+turii pe cale oral, sub
forma unor C predici D, sau anumite ini+ieri secrete, ci mai ales prin
permanen+a unui pra2is reli.ios, care consta /n anumite rituri, .esturi,
interdic+ii, etc. care e2primau un con+inut ideolo.ic tradus adesea prin formule
corespunztoarea. *n civiliza+iile care foloseau scrisul, activitatea i /nv+tura
unui fondator reli.ios, foarte repede se consemnau /ntr-o carte s&=nt>, care
devenea cluza dezvoltrii ulterioare a tradi+iei reli.ioase D. <ezi mai pe lar.?
Pierre &re"ot, Da Bi$le parole de @ieu. Introduction t"Qolo'i,ue a lRQtude de
DRScriture Bainte, Paris, 1$>A, pp.'-(6G 0. .ei%o"#t 1 S. )oren,, 4eili'e
Bc"ri&ten, @eipzi., 1$A(G -"eolo'isc"es *Lrter$uc" ?u% Eeuen -esta%ent, ed.
;. Rittel , art. fghij, tom , p. 7'6-77(.
$6
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
structurile unei poezii, ale unui ansamblu de ima.ini reli.ioase.
Prezen+a 3umnezeului ascuns care, rm,n,nd ascuns, totui 0e
dezvluie. #umele divine au de"a un caracter realist. 3umnezeu
*nsui 0e numete /n ele. 0e arat. Aici, limba"ul d mrturie de
/nt,lnirea dintre revela+ie i credin+, nu este e2terior Celui care
vorbete, nici omului care ascult
1$
.
1$
Pr. Prof. Boris Bobrins2o3, -aina Preas&intei -rei%i, trad. 3in limba
francez de Mriuca i Adrian Ale2andresu, :ditura !M!B), !ucureti,
6&&A, p. 6&-61.
$(
Altarul R#$ntr#0irii
Ce este 0f,nta 0cripturW :ste o carte ca oricare alta,
destinat oricrui cititor de la care se ateapt o /n+ele.ere prompt a
sensului ei specificW 0f,nta 0criptur este mai mult dec,t at,t. :ste o
carte sf,nt care se adreseaz mai /nt,i de toate credincioilor.
0f,nta 0criptur este unic prin faptul c ea con+ine un mesa"
universal de ori.ine dumnezeiasc. 3atorit importan+ei cu totul
e2cep+ionale pe care o reprezint )evela+ia dumnezeiasc, ea nu este
comunicat oricui, ci anumitor persoane alese /n mod special 5de
ctre 3umnezeu8 /n acest scop. *n <ec-iul 1estament cr+ile
profetice pstreaz peste tot contiin+a profetului c este c-emat de
3umnezeu spre a /ndeplini o misiune sf,nt, ca ceea ce el comunic
nu sunt cuvintele sale, ci 3escoperirea lui 3umnezeu, Cuv,ntul lui
3umnezeu. Profetul simte c este ridicat cu du-ul la o stare
superioar, care nu este comun oamenilor i la care nu poate a"un.e
orice om, ci numai cei c-ema+i /n mod special de 3umnezeu. Cu alte
cuvinte, acei cu care 3umnezeu comunic au fost pre.ti+i ca s
poat primi comunicarea i mai departe au fost fcu+i capabili ca s
poat transmite 3escoperirea lui 3umnezeu. <ocabularul
revela+ional este foarte amplu /n ambele 1estamente, cuprinz,nd
no+iunea de a clarifica lucruri obscure, de a aduce la lumin /n
lucruri ascunse, de a arta semne, a rosti cuvinte i de a face
persoanele care sunt obiectul acelei revela+ii, s aud, s /n+elea. i
s cunoasc. *n+eles prin credin+ ca fiind Cuv,ntul lui 3umnezeu
adresat oamenilor, i nu, simplu, cuvintele omului despre
3umnezeu, 0criptura se adreseaz fiecrei epoci, indiferent de
caracteristicile istorice i culturale ale ei. 0f,nta 0criptur vorbete
omului secolului JJ la fel de direct i cu autoritate la fel de mare
ca /n primele veacuri cretine !ine/n+eles, c o carte sf,nt poate fi
citit la fel de bine de oricare, ca i literatura=. Acest lucru este
irelevant scopului nostru imediat. 0untem preocupa+i acum nu de
liter, ci de mesa". 0f,ntul larie a accentuat acest lucru? 0criptura
est non in le.endo, sed in intelli.endo V 0criptura nu const /n citire,
$'
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
ci /n /n+ele.ere
6&
. 3in punct de vedere al con+inutului ei, revela+ia
dumnezeiasc este at,t indicativ c,t i imperativ precum i
normativ din toate punctele de vedere. 3ezvluirile pe care le face
3umnezeu sunt efectuate de fiecare dat /n conte2tul solicitrii
/ncrederii i a supunerii fa+ de cele dezvluite. Cu alte cuvinte,
revela+ia lui 3umnezeu /i parvine omului nu ca o informa+ie fr
obli.a+ie, ci ca o re.ul obli.atorie /n ceea ce privete credin+a i
atitudinea sa moral. <ia+a omului trebuie s fie .uvernat nu de
toane sau fantezii personale, ci de o credin+ plin de respect pentru
ceea ce 3umnezeu a spus, care s conduc la o conformare
contient cu toate imperativele pe care le con+ine revela+ia? Cele
ascunse sunt ale @o%nului @u%ne?eului nostru, iar cele
descoperite sunt ale noastre i ale &iilor notri pe veci, ca s> plini%
toate cuvintele le'ii acesteia6 53eut. 6$,6$8. Acest mesa" este
/nvluit /ntr-un limba" i /n forme de .,ndire care sunt condi+ionate
din punct de vedere istoric i cultural, fapt ce-l face arareori
transparent. Prin urmare, el trebuie interpretat de fiecare .enera+ie
diferit?trebuie tradus /ntr-o limb modern i e2plicat /n termeni
accesibili spiritului modern. #umai printr-un asemenea procedeu
Cuv,ntul lui 3umnezeu din trecut poate deveni Cuv,ntul lui
3umnezeu din prezent. 3e aici rezult urmtoarele /ntrebriW Ce
criteriu poate folosi e2e.etul pentru a face Cuv,ntul scripturistic al
trecutului s devin Cuv,ntul viu al prezentuluiW Cum poate trece el
6&
Pr. &eor'es 4"oro-s23, Bi$lie, Biseric>, -radiPie, trad. i prefa+ de )adu
1eodorescu, :ditura )e/ntre.irea, Alba ulia, 6&&>, p. '>. )evela+ia are dou
puncte centrale? 18 scopurile lui 3umnezeuG 68 persoana lui 3umnezeu. Pe de o
parte, 3umnezeu le spune oamenilor despre 0ine *nsui- cine este :l, ce a
fcut, ce face i ce va face, precum i ceea ce cere :l de la eiK Pe de alt
parte, c,nd 3umnezeu le trimite oamenilor Cuv,ntul 0u, de asemenea /i
confrunt cu 0ine. 0f,nta 0criptur nu concepe revela+ia ca o simpl difuzare
de informa+ii, .arantate /n mod divin, ci ca pe o venire personal a lui
3umnezeu la oameni 5cf. ;ac. (A,7G e. >,(G #um. 16, >-%G Ial. 1,1A i urm.8
<ezi? @icPionar $i$lic, :ditura Cartea cretin=, Bradea, 1$$A, p. 111%.
$A
Altarul R#$ntr#0irii
de la o evaluare istorico-critic a unui te2t biblic la o interpretare a
semnifica+iei sale universal-doctrinaleW 3ac 3umnezeu 0-a revelat
/ntr-o limb biblic, /ntr-o limb condi+ionat de timpul i mediul
0u, cum putem noi interpreta acel limba" astfel, /nc,t el s ne spun
ceva astzi, /n conte2tul nostru istoric i culturalW
$>
0f,nta 0criptur, ca i carte, a fost compus /ntr-o
comunitate i, mai /nt,i de orice, prin ea s-a dorit edificarea ei.
Cartea i !iserica nu pot fi separate. Cartea i le.m,ntul co-e2ist
i trebuie luate /mpreun. @e.m,ntul implic disponibilitatea
oamenilor. Cr+ile ce compun 0f,nta 0criptur au fost autentificate i
le.iferate de comunitate i /n cele din urm de autoritatea formal a
!isericii. 0f,nta 0criptur nu este o colec+ie complet a tot ceea ce
este istoric, le.islativ sau scrieri devo+ionale disponibile. A e2istat o
selec+ie= prin care colec+ia= a fost verificat i format? 9i /nc
multe alte lucruri a fcut isus /n fa+a ucenicilor 0i, care nu sunt
scrise /n aceast carte. ar acestea s-au scris pentru ca voi s crede+i
c isus este 4ristos, ;iul lui 3umnezeuG i crez,nd, via+ s ave+i
/ntru numele @ui= 5oan 6&, (&-(18. Cr+ile 0fintei 0cripturi au fost
/ncredin+ate credincioilor ca versiune autorizat a mesa"ului
dumnezeiesc, pentru c, /n definitiv, mesa"ul este dumnezeiesc, el
vine de la 3umnezeu, este Cuv,ntul lui 3umnezeu.
Eta(#l# r#1#la3i#i
@a /nceput= 3umnezeu vorbete din tcere pentru a crea
cerul i pm,ntul prin puterea Cuv,ntului 0u. <orbirea
dumnezeiasc are o calitate dinamic, creatoare. Cuv,ntul lui
3umnezeu a fost /ncredin+at oamenilor le.m,ntului sub vec-ea
form? 5TPentru c> lor 5iudeilor n.n.8 li s7a <ncredinPat cuvintele lui
@u%ne?eu65)om.(,68 Prin da$arV cuv,nt, 3umnezeu determin
creterea i destinul poporului 0u ales, /n timp ce 0e unete cu el
/ntr-un @e.m,nt al iubirii. Pe msur ce <ec-iul 1estament se
retra.e pentru a face posibil o nou i ad,nc le.tur de iubire
dintre 3umnezeu i om, 3u-ul profe+iei se retra.e din srael. 0f,ntul
.natie i /ntrea.a cretintate interpreteaz acest moment crucial al
istoriei lui srael ca pe un preludiu al plinirii vremii=, c,nd
3umnezeu va vorbi din nou prin tcere=
61
, pentru a face
promisiunea unei noi crea+ii prin persoana i /nv+tura Cuv,ntului
/ntrupat.
61
Sf5nt" I'natie, :pistola c>tre 9a'ne?ieni, <, 6, /n col. P.0.!.=, vol ,
0crierile Prin+ilor apostolici, traducere, note i indici de Pr. 3. ;ecioru,
:ditura !M!B), !ucureti, 1$7$, p. 1>7? 3umnezeieti profe+i au trit
potrivit /nv+turii lui isus 4ristos, de aceea au i fost pri.oni+iG ei au fost
/nsufle+i+i de -arul @ui, Care este Cuv,ntul @ui ieit din tcere, Care /n toate a
bineplcut Celui ce @-a trimis=
3escoperirea suprem a 3umnezeirii o avem /n isus
4ristos, care este ;iul lui 3umnezeu /ntrupat i care ni l-a artat pe
1atl i ni l-a trimis pe 3u-ul 0f,nt, 3u-ul Adevrului. #atura lui
4ristos este dubl, /n acelai timp uman i divin. *n msura /n care
4ristos este *ntruparea 5Cuv,ntului n.n.8 <erbului lui 3umnezeu, /n
:l slluiete acest <erb i astfel 3umnezeu /nsui. 3ar pentru c
trupul /n care 0-a /ntrupat <erbul e asemenea trupului nostru, 4ristos
e i om ca noi=
66
. Brice trup este e incapabil s /i fie suficient lui
/nsui datorit lipsurilor, dorin+elor, suferin+elor i durerilor care-l
/ncearc. 4ristos /n aceast finitudinea /ntrupat a muncit, a
cunoscut foamea, setea, oboseala, triste+ea i lacrimile /nainte a
primi suferin+ele rsti.nirii 0ale pe Crucea de pe Iol.ota.
66
)ic6e" 7enr3, Cuvintele lui 4ristos, trad. i postfa+ oan . c "r, :ditura
3eisis, 0ibiu, 6&&A, p. A.
Altarul R#$ntr#0irii
#atura dubl a lui isus 4ristos, presupune c i cuv,ntul
0u este dublu
6(
, /n sensul c /n el e vorba c,nd de cuv,ntul unui om
c,nd de cuv,ntul lui 3umnezeu. 9i atunci c,nd analizm cuvintele
lui 4ristos ne /ntrebm la fiecare dintre ele? Cine anume ne
vorbeteW Bmul isus, cel care nu are unde s-i plece capul su i
care cere ap de but samarinenceiW 0au @o.osul lui 3umnezeu
*nsui, care e Cuv,ntul unui 3umnezeu venic i Care spune despre
cuvintele 0ale? Cerul i pm,ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu
vor trece= 5@c.61, ((8W *n orice cuv,nt al omului, dup unii, separm
uor natura limba"ului pe care acesta /l pune /n "oc i obiectele pe
care acesta le desemneaz i calific. Cuvintele lui 4ristos sunt
cuprinse /n aa-numitele Do'ia sau colec+ii de ziceri a cror ori.ine
este ne/ndoielnic. 0fin+ii evan.-eliti le-au e2ploatat /n mod
evident 5fr ca asta s /nsemne subestimarea importan+ei decisive a
predicii orale a apostolilor8 pentru a construi o /nv+tur destinat
transmiterii revela+iei divine cuprinse /n cuvintele lui 4ristos.Ar
trebui /ns s fim /n stare s le /n+ele.em. Mul+i oameni mrturisesc
c nu le /n+ele.. M,ntuitorul 4ristos spune despre propria 0a
/nv+tur, cit,ndu-l pe proorocul saia ? Urec-i au i nu aud=.
Bamenii nu sesizeaz din aceste cuvinte dec,t sensul lor omenesc,
reduc,ndu-l la nite precepte morale respectabile, ba c-iar
admirabile, dar despre care nimic nu dovedete altceva dec,t
zicerea unui inspirat, a unui /n+elept sau a unui prooroc. #oi trebuie
s dovedim c este vorba despre cuv,ntul lui 3umnezeu sau c
4ristos Cel care le-a rostit este @o.osul Acestuia
6'
.
6(
Ibi#e$, p. >-7? #u c ar fi marcat de dublicitate /n felul unui cuv,nt
omenesc supus intri.ilor, deprins cu prefctoria i minciuna=.
6'
Ibi#e$, p. $.
1&&
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
R#1#la3ia cr#+tin* G u(r#ma cunoa+t#r#
0f,nta 0criptur scris sub insuflare dumnezeiasc, ea nu
poate fi citit 5i interpretat8 dec,t cu insuflare dumnezeiasc.
Cuviosul 0iluan At-onitul spunea urmtoarele? 0fin+ii prooroci i
prietenii 3omnului erau plini de 3u-ul 0f,ntG iat de ce cuvintele lor
erau puternice iar poporul primea Cuv,ntul lui 3umnezeu=
6A
. #umai
/n+ele.erea omeneasc nu este de a"uns? trebuie o /n+ele.ere
metamorfozat de ener.iile 3u-ului 0f,nt. *n+ele.erea omeneasc
crete prin puterea -arului /ndumnezeitor. B lectur insuflat este o
lectur /n care limitele simplei creaturi sunt depite? mintea
omeneasc devine /n stare de noi concep+ii. nvocarea 3u-ului
0f,nt, prin ru.ciune, atunci c,nd citim Cuv,ntul lui 3umnezeu va
deveni lumin pentru mintea i inima noastr unite.
Aproape eti 1u, 3oamne, i toate poruncite 1ale sunt
adevrul= 5Ps. 11%, 1A18. 3ou persoane care sunt /mpreun au un
sens? eu vd /n tine un sens i am eu /nsumi un sens pentru tineG tu
eti o persoan i eu sunt o persoan. *n versetul de mai sus din
Psalmul 11% nu putem s separm sensul de putere. *n Cuv,ntul lui
3umnezeu, mintea unit cu inima /n ru.ciune percepe /n mod
.lobal at,t sensul c,t i puterea. Cineva este prezent /n acest cuv,nt.
Cineva vorbete. Cineva /mi vorbete, i vorbete cu putere, m
transform vorbindu-mi. Cu c,t sunt mai transformat, cu at,t percep
prezen+a @ui i sensul cuv,ntului 0u. Pentru ca omul s poat citi
!iblia, este necesar ca mintea lui s fie transformat. 1ot a+a cum pe
Muntele 1abor a trebuit ca oc-ii i min+ile apostolilor s fie ele
6A
Citat la Preot D$itr Stni"oae i %reot )arc8Antoine Costa #e
Beare'ar#, 9ica do'%atic> vor$it>. @ialo'uri la Cernica, :di+ia a -a,
traducere Maria-Cornelia c "r., :ditura 3eisis, 0ibiu, 6&&7, p. 1'A.
1&1
Altarul R#$ntr#0irii
/nsele transformate de lumina dumnezeiasc pentru ca ei s poat
percepe aceast lumin=
6>
.
Cunoaterea lui 3umnezeu prin descoperire /n via+a
luntric este o necesitate absolut ca una ce vizeaz /mplinirea
desv,rit a fiin+ei umane? Mintea omului, fcut dup c-ipul
Min+ii 3umnezeieti, poart /n sine acest C-ip, /l presupune. :a /ns
nu este /n stare s descopere desv,rit /n sine acest C-ip, numai pe
temeiul propriei e2perien+eG ea are de trecut un proces de dezvoltare
i de determinare de sine, i ca atare nu este /n posesiunea
cunoaterii fiin+rii /n ultima ei deplintate=
67
. 3umnezeu se
reveleaz tot mai ad,nc /n termenii unei /nt,lniri, printr-o cunoatere
nemi"locit? B astfel de cunoatere nemi"locit nu se supune nici
unei dovezi lo.iceG ba c-iar este cu neputin+ a o /n.rdi= /n acele
concepte prin care opereaz mintea omeneasc. ar aceasta nu numai
fiindc .,ndirea conceptual omeneasc este pur i simplu prea
limitat /n diapazonul ei pentru a cuprinde realit+ile dumnezeieti,
ci mai ales pentru c adevrata cunoatere a lui 3umnezeu nu poate
fi dat dec,t fiin+ial, prin e2perien+a vie a /ntre.ii noastre fpturi=
6%
.
;ariseii *l ispitesc la un moment dat pe 4ristos, /ntreb,ndu-@
se cuvine s dm da"die Cezarului sau nu W=, la care Acesta cere?
Arta+i-mi banul de da"die 5K8 Al cui este c-ipul acesta i
inscrip+ia de pe elW=. )spuns-au ei? Ale Cezarului. Atunci a zis lor?
3a+i Cezarului cele ce sunt ale Cezarului i lui 3umnezeu cele ce
sunt ale lui 3umnezeu= 5Mt.66,17-668. Cu alte cuvinte, 4ristos
spune?da+i Cezarului cele ce sunt ale lui, ca unele ce-i poart c-ipul,
i druiete-te pe tine, omule lui 3umnezeu, unul ca unul ce por+i
6>
Ibi#e$, p. 1'%.
67
Ar6i$. Sofronie, Eaterea <ntru U%p>r>Pia cea Eecl>tit>, :ditura
)e/ntre.irea, Alba ulia, 6&&(, 7>.
6%
Ibi#e$, p. 7%G <ezi i A#rian .e$eni i Pr. /,-an Ionesc, op. cit., p.
6A1-6A6.
1&6
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
/nluntrul tu c-ipul 0u dumnezeiesc i /n virtutea crui c-ip *i
apar+ii
6$
.
Cuv,ntul lui 3umnezeu, Cuv,nt creator, Care ne aduce de
la nefiin+ la fiin+= 50f,ntul oan Iur de Aur8, este revelator al
*n+elepciunii i iubirii 1atlui. Prin el cunoatem taina m,ntuirii, care
se actualizeaz /n !iseric /n cadrul cultului litur.ic i unde cuv,ntul
omenesc, ca rspuns la revela+ia lui 3umnezeu, a"un.e la cunotin+a
i vederea Celui ne.rit.
*n 0f,nta 0criptur 3umnezeu se manifest i se descoper
pe 0ine omului, apare= /n fa+a lui, vorbete cu el pentru ca s-i
descopere acestuia /n+elesul ascuns al propriei sale e2isten+e i
scopul ultim al vie+ii sale. ;iecare interven+ie a lui 3umnezeu se
constituie /ntr-o nou treapt de cunoatere. ;aptele lui 3umnezeu
aduc cu ele /nsele un mesa". #u e nevoie, prin urmare, s ieim din
timp sau din istorie pentru a ne /nt,lni cu 3umnezeu, dar 3umnezeu
se /nt,lnete cu omul /n istorie, /n elementul uman, /n mi"locul
e2isten+ei zilnice a omului. 0untem aproape oca+i de rela+ia intim a
lui 3umnezeu cu omul i a omului cu 3umnezeu, reieit din
pa.inile 0fintei 0cripturi. Aceast intimitate culmineaz cu
*ntrupare? 3umnezeu @-a trimis pe ;iul 0u nscut din femeie,
nscut sub le.e= 5Ial. ','8. 3umnezeu vine /n e2isten+ pentru ca s
se descopere omului i /l vedem i pe om /nt,lnindu-se cu
3umnezeu, nu numai ascult,ndu-i vocea, dar i rspunz,ndu-i
acesteia
(&
.@ibertatea omului, /n acest sens, nu este afectat, ci
dimpotriv, i-o .aranteaz, deoarece omul este c-ip al Celui ce este
@ibertatea absolut, neumbrit de nicio condi+ionare.
Lim)il# $n car# -a cri S,-nta Scri(tur*
6$
Ibi#e$, nota 6>%, p. 6A1.
(&
Pr. &eor'es 4"oro-s23, op. cit., p.A&-A1.
1&(
Altarul R#$ntr#0irii
*n domeniul scripturistic cercetarea filolo.ic a avut i are
un rol important. Pentru iudei e2ist dou limbi biblice, ebraica i
aramaica 5versete din eremia, capitole din 3aniel i :zdra8, pentru
cretini trei limbi 5primele dou amintite8, .reaca fiind limba prin
care s-a transmis #oul 1estament.
Aceste limbi, mai ales limba .reac, au fcut obiectul unor
studii elaborate. Ireaca #oului 1estament nu era .reaca clasic,
nicio limb special, ci .reaca comun 50oinV1 folosit /n bazinul
mediteranian /n timpul epocii lui Bctavian Au.ustus. Pentru limbile
ebraic i aramaic munca de cercetare a /naintat mai lent din cauza
pu+inelor informa+ii lin.vistice. *n secolul 6& cercetrile au cunoscut
un av,nt deosebit, mai ales dup ce s-au descoperit documentele din
U.arit i bumran
(1
.
(1
:2ist o biblio.rafie bo.at /n acest domeniu. <ezi i? Ianc )asco-ici,
9anuscrisele de la 9area 9oart>, /n rev. Ilasul !isericii=, J< 51$A78,
nr.1&-11, pp. 7(>-7A'G I#e$, 9anuscrisele de la 9area 9oart>. @escoperiri
ulterioare, /n rev. Mitropolia Moldovei i 0ucevei=, JJJ< 51$A%8, nr.A->,
pp. ($'-'1&G Sabin !er,an, Cronolo'ia %anuscriselor de la 9area 9oart>, /n
rev. 0tudii 1eolo.ice= J 51$>&8, nr. 1-6, pp. '&-A$G Pr. Atanasie *e'oi9,
9ediul <n care a ap>rut Eoul -esta%ent. Cultura na$ateenilor <n lu%ina
ulti%elor s>p>turi ar"eolo'ice, *n rev. Mitropolia Blteniei=, J 51$>&8, nr. $-
1&, pp. A>1-A7AG I#e$, 9anuscrisele de la Wu%ran i ori'inea cretinis%ului,
/n rev. Ilasul !isericii=, JJ 51$>68, nr.7-%, pp. >7%->%%G I#e$, Paralele
<ntre Bi$lie i %anuscrisele de la 9area 9oart> /ericirile se a&l> <n aceste
%anuscriseX1 , /n re'v. Mitropolia !anatului=, J< 51$>%8, nr. 7-$, pp. (%7-
'&1G I#e$, 9anuscrisele de la 9area 9oart> i Eoul -esta%ent, /n rev.
Ilasul !isericii=, JJJ 51$7'8, nr.7-%, pp. >%&->$$G )irei""e 7a#as8
.ebe", 9anuscrisele de la 9area 9oart>, traducere de Iabriela Cmar, /n
rev. 1eolo.ie i <ia+=, 5@J<8 1$$6, nr.11-16, pp 1%&-1$1 )'r. Ioan
Sb#:, @escopririle de la 9area 9oart> i raportul lor cu Eoul -esta%ent,
/n rev. 0tudii 1eolo.ice=, J< 51$>A8, nr. (-', pp. 61&-6'&G Pr. Petr
Bbr,, -a n$i cetateaBunt, oare, dest>inuite eni'%ele co%unit>Pii de la
Wu%ranX, /n rev. Brtodo2ia=, J@ 51$$18, nr.1, p.1$AG &or#on C., U'aritic
-e3t$oo0, )oma, 1$$A, etc.
1&'
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
0tudierea unei limbi care nu se cunoate prin te2te sau prin
/nre.istrri pe band de ma.netofon sau prin alte mi"loace moderne
de redare, cere o cercetare filolo.ic mult mai comple2. 3e fapt,
limbile biblice sunt limbi moarte=, pentru c nici ebraica modern
i nici .reaca modern, nu mai aceleai structuri cu ebraica i .reaca
biblic. Cunoaterea este dificil i pentru faptul c /n cazul celor
dou limbi nu erau inventate semnele orto.rafice. Irecii i israeli+ii
au /mprumutat sistemul lor de scriere de la fenicieni. Irecii aveau
nevoie de a nota vocalele pe care fenicienii nu le notau, acest lucru
s-a /nt,mplat ctre secolul al J-lea /. 4r.G vocala o= 5omicron8 la
fenicieni era o consoan asemntoare unui stri.t de cmil /n
deert. sraeli+ii aveau trei consoane siflante, celelalte popoare
semite din Arabia i fenicienii nu aveau dec,t dou consoane
siflante. Aceasta se datoreaz omonimelor orto.rafice corespunz,nd
/n realitate la dou semnifica+ii diferite.
1&A
Altarul R#$ntr#0irii
0f,nta 0criptur, este format din te2te din re.iuni i v,rste
diferite, fr a se preciza v,rsta i re.iunea unde s-au scris aceste
te2te. *n secolul al JJ-lea s-a o .ramatic a limbii ebraice, care, de
fapt, nu rspundea evolu+iei limbii i societ+ii israelite, evolu+ie care
ce se /ntindea pe durata unui mileniu
(6
.
(6
0. Cantinea i ;. 7arris au muncit /n mod special asupra limbilor
semitice. @ui C. Broc2e"$ann /i datorm o .ramatic a limbilor semitice.
3espre limbile biblice vezi i BuppllQ%ent au @ictionnaire de la Bi$le, <, col.
6A7-(('G S. )oscati, &. &arbini, 4ron,aro"i, +n Introduction to t"e
co%parative 2ra%%ar o& t"e se%itic Dan'ua'es, Qiesbaden, 1$>'G A.
)artine, Dan'ue et unction, une t"Qorie &unctionelle du lan'a'e, B2ford,
1$>6, trad. /n limba francez, Paris, 1$>$.
1&>
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
*n sf,rit, un ultim aspect pentru studiul lin.vistic al 0fintei
0cripturi, ce nu trebuie s fie ne.li"at, este le.at de sensul
plenitudinii culturale i de promovare a civiliza+iilor. 0f,ntul prooroc
saia numea ebraica limba Canaanului=? *n vremea aceea, vor fi
numai cinci cet+i /n pm,ntul :.iptului care vor .ri "i$ba
Canaan"i i vor "ura /n numele 3omnului 0avaot? una se va numi
Cetatea 0oarelui= 51$,1%8. Acest adevr s-a confirmat prin
descoperirile ce s-au fcut la 1ell-el-Amarna din :.ipt, unde s-au
.sit inscrip+ii /n limba canaanit. Poporul israelit s-a format cu
limba sa /n aceast re.iune muntoas de pe +rmul apusean al
Mediteranei, acolo unde de"a fenicienii i canaani+ii fuseser
stabili+i. Mai mult, literatura poporului israelit s-a format /n contact
cu marile culturi ale timpului, e.iptean, mesopotamian, e.eean,
anatolian 5-itit8 care au strlucit /n mileniul i /. 4r. 3e fapt,
Canaanul /n prima "umtate a mileniului al -lea /. 4r. a fost o
provincie cultural a literaturii cuneiformelor cu epopeele i
contrastele sale. nfluen+a e.eean s-a manifestat /n domeniul artei,
mai ales /n diferitele forme ceramice. *n sf,rit :.iptul, marele i
redutabilul vecin de la sud-vest, a dominat politic re.iunea /ntre
secolele J< i J /. 4r. i, fr cunoaterea colilor de scribi din
valea #ilului, nu vom aprecia cum se cuvine literatura biblic.
Proorocii i scriitorii biblici au .sit /n aceste culturi i la aceste
popoare mi"loace literare pe care le-au remodelat. Care din aceste
e2presii i modele de e2presii vor fi folosite de limba biblicW *n
msura /n care aceste literaturi /nvecinate sunt tributare
civiliza+iilor anterioare, cunoscute de data aceasta prin intermediul
etno.rafiei mai de.rab dec,t prin monumente scrise, avem de a
face cu o micare cultural universal /n care limbile biblice /i afl
osmoza
((
.
((
7enri Ca,e""es, op. cit., p. 1($-1'&.
1&7
Altarul R#$ntr#0irii
Cu1int#l# lui Hrito ca om car# # adr##az* oam#nilor (#
lim)a lor
*n 0f,nta 0criptur /l vedem pe 3umnezeu venind /n
e2isten+ pentru ca s se descopere omului i /l vedem pe om
/nt,lnindu-se cu 3umnezeu, nu numai ascult,ndu-i vocea, dar i
rspunz,ndu-i acesteia. @imba"ul uman, e2presie a .,ndirii, mi"loc
de comunicare social
('
, este condi+ionat de e2perien+a sensibil /n
func+ie de care a fost elaborat dup principiul? ni"il in intellectu,
,uod non prius &uerit in sensu. @imba"ul reflect o structur mental
ce se lea. intim de /ntrea.a via+ psi-ic.
*n ciuda multilin.vismului, comunicarea este posibil,
pentru c spiritul uman este acelai peste tot. C-iar dac limbile nu
sunt ireductibile unele altora, pentru c e2perien+a uman este
sim+it i e2primat diferit, trebuie s se fac un efort dificil de
detaare de sine i de /n+ele.ere a semenului.
('
B. Parain, )ec"erc"es sur la nature et les &onction du lan'a'e, Paris, 1$'6,
p. >7G .. .a-e""e, Da parole e lRQcriture, Paris, 1$$6, p. 1AG <ezi i P. &re"ot,
op. cit., p. $&-$1.
1&%
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
*n 0fintele :van.-elii putem eviden+ia un numr de cuvinte
care ar putea fi /ntr-adevr cele ale unui om , omul-isus. Acesta s-ar
distin.e doar prin profunzimea vederilor sale, prin concluziile pe
care le scoate de aici pentru a indica celor care-@ ascult norme de
conduit=
(A
. Pentru M,ntuitorul 4ristos locul rului este /n om, /n
inima lui. at de ce pentru isus toate alimentele erau curate? #u
/n+ele.e+i c tot ce intr /n .ur se duce /n p,ntece i se arunc afarW
ar cele ce ies din .ur pornesc din inim i acelea spurc pe om.
Cci din inim ies? .,nduri rele, ucideri, adultere, desfr,nri,
furtia.uri, mrturii mincinoase, -ule. Acestea sunt care spurc pe
om, dar a m,nca cu m,ni nesplate nu spurc pe om= 5Matei 1A, 11-
6&8. Un te2t asemntor .sim la 0f,ntul evan.-elist Marcu? #u
este nimic din afara omului care, intr,nd /n el, s poat s-l spurce.
Cci dinuntru, din inima omului ies cele rele 5K8 1oate aceste rele
ies dinuntru i spurc pe om= 5Marcu 7,1'-6(8. dentificarea
realit+ii umane cu inima= are o semnifica+ie nemaiauzit, ea atest
c, spre deosebire de lucrurile lumii care nu simt i nu /ncearc
nimic F i care din acest motiv n-ar putea fi nici bune nici rele F,
omul este cel care se /ncearc pe sine /nsui=
(>
.
Multe alte cuvinte ale lui 4ristos se /nscriu, se pare /ntr-un
atare sistem /n care totul +ine de om. : mai cu seam cazul
cuvintelor foarte aspre prin care 4ristos refuz subordonarea
acestuia unei re+ele de le.i crora Acesta ar trebui s-i conformeze
ac+iunea lui. )sturnarea unei ierar-ii care pune le.ea mai presus de
om e cu at,t mai impresionant cu c,t le.ea /n cauz este le.ea
reli.ioas? : /n.duit sau nu vindecarea /ntr-o zi de sabatW=
*ntruc,t cea care trebuie vindecat este via+a, obiectul rsturnrii se
descoper /n /ntrea.a sa claritate? cea ce este mai presus dec,t le.ea
e tocmai via+a. Care dintre voi, de-i va cdea fiul sau boul /n
f,nt,n, nu-l va scoate /ndat c-iar /n zi de s,mbtW=
(A
)ic6e" 7enr3, op. cit., p. 1A
(>
Ibi#e$, p. 1>.
1&$
Altarul R#$ntr#0irii
Un alt pasa" din 0f,ntul evan.-elist @uca, caut s pun /n
om principiul deciziilor sale? 3e ce oare de la voi /niv nu "udeca+i
ce este dreptW Astfel c,nd mer.i cu p,r,ul tu la dre.tori, d-+i
silin+a s te scapi pe el pe cale= 5@c. 16, A7-A%8. Prima .enera+ie a
0fin+ilor Prin+i fondatori ai !isericii afirm /n mod constant natura
uman a lui 4ristos? K a flm,nzit ca s /n+ele.em c umanitatea
@ui era adevrat i indiscutabil=
(7
.
3up /nv+tura Prin+ilor de la Calcedon, Cel care a asumat
pe deplin natura noastr uman e Cuv,ntul lui 3umnezeu care
rm,ne /n omul isus, care este 4ristos ;iul lui 3umnezeu. Ce
/nseamn aceasta /n limba"ul 0inodului de la Calcedon, c acelai
isus a fost om desv,rit= i 3umnezeu desv,rit=, dar totui o
personalitate unicW. Bmul modern este, de obicei, c,t se poate de
critic fa+ de aceast defini+ie a Calcedonului, care nu reuete sFi
mai comunice nici un /n+eles. *nv+tura Calcedonului nu este o
afirma+ie metafizic i nici nu s-a voit s fie tratat aa, deoarece
nici taina *ntruprii nu a fost doar un miracol metafizic=. ;ormula
Calcedonului a fost o afirma+ie a credin+ei i, prin urmare, nu poate
fi /n+eleas /n afara conte2tului total al e2perien+ei !isericiiK *ntre
3umnezeu i om s-a creat astfel o rela+ie personal
(%
.
Criza actual* a (#rc#(3i#i $n1*3*turilor cri(turitic# d#
c*tr# tin#ri
(7
Ir<n<e, Contre les "QrQsies, kd. 3u Cerf, 1$$1, p. >(1Y Cf. Ibi#e$, p. 6A.
(%
Pr. &or'es 4"oro-s23, op. cit.,p. (>-(7? or%ula de la Calcedon este un
contur intelectual al tainei care este <nPeleas> prin credinP>. )>scu%p>r>torul
nostru nu este un om, ci @u%ne?eu nu+i=.
11&
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
*n urma unor sonda"e fcute printre tineri F din liceu i
facultate F am observat c acetia au mare nevoie de preceptele
0fintei 0cripturi, dar nu tiu cum s a"un. la ele. Uneori din spirit
.re.ar, autoimpus sau constr,ni de /mpre"urri, oamenii zilelor
noastre omit, c-iar dac au contiin+a veridicit+ii lor, prescrip+iile
0fintelor 0cripturi. :i urmeaz, din dorin+a de emancipare sau
dezvoltare a personalit+ii, coordonate morale desprinse din cr+i,
altele dec,t 0f,nta 0criptur. 1rebuie s tim c? studiul 0fintei
0cripturi se /nc-eie numai c,nd duce la o /n+ele.ere e2isten+ial a
0cripturii, adic atunci c,nd 0criptura a devenit cuv,ntul lui
3umnezeu i izvor de via+ spiritual. Atunci te2tul nu mai e citit cu
distan+area proprie lecturii istorice, ci /n sensul unui te2t actual care-
l interpeleaz pe cititorul de astzi /ntruc,t /i ofer orientri,
/nv+turi i stimulente pentru timpul nostru i-l a"ut la interpretarea
propriei vie+ii i la rezolvarea problemelor puse de timpul nostru. *n
lumina te2tului interpretul trebuie s se /ntrebe? 18 Ce este el /n
raport cu te2tele i 68 Ce ar putea fi el /n raport cu ele. B lectur
actualizat caut /n te2tul biblic o orientare pentru interpretare i
stimulente pentru realizarea propriei vie+i. Cartea biblic, ce-i are
ori.inea /n trecut, este /ntrebat de un cititor care e impulsionat de
/ntrebrile timpului nostru, care caut /n !iblie un rspuns la
problemele vitale i o /nv+tur pentru a ac+iona. Actualizarea poate
avea loc /n multe feluri? /n omilii, /n /nv+m,nt, /n lectura
personal=
($
.
($
=i"6e"$ >''er, 9etodolo'ia Eoului -esta%ent, trad. 3umitru Iroan,
:ditura Iala2ia Iutenber., 1,r.u-@pu, 6&&>, p. 6'7-6'%.
111
Altarul R#$ntr#0irii
3e obicei te2tul biblic trebuie s devin orientativ e2isten+ial
i operativ pentru zilele noastre, /ns pentru aceasta nu e suficient
cunoaterea scririlor bibblice, ci trebuie luat /n considerare i omul
modern. :2e.eza tiin+ific a dezvoltat /n mod nesatisfctor
contientizarea cititorului de propria pre/n+ele.ere i de puterea de a
/nv+a din 0criptur c,te ceva despre el /nsui. 5Adic, prin
ra+ionament, aplicarea /nv+turilor scripturistice /n via+a sa dup
cum se poate el raporta la ea8. Unei astfel de renun+ri de fapt i se
contrapune tendin+a rsp,ndit de a citi un te2t biblic i de a-l aplica
la via+ /n mod spontan=, renun+,nd la instrumentul comple2 al
e2e.ezei tiin+ifice=
'&
. 3e asemenea, te2tul poate a"uta la
interpretarea i la trirea noilor e2perien+e ale lumii, societ+ii i
!isericii. C-iar dac este un te2t al trecutului, el se adreseaz
prezentului. ar dac este vzut din punctul de vedere al e2e.etului
biblic, el se adreseaz viitorului, deoarece con+ine idei es-atolo.ice.
9i /nc un aspect sub care poate fi privit te2tul biblic, i anume cel
taumatur.ic, deoarece sub aspect pastoral, el are puteri taumatur.ice
pe care le putem aplica sufletului omenesc, cci potrivit cuvintelor
lui isus 4ristos nu numai cu p,inea va tri omul, ci cu orice cuv,nt
al lui 3umnezeu= 5@c. ','8. Pentru a /n+ele.e cu e2actitate sensul
te2telor biblice, trebuie s se aib .ri" la con+inutul i la unitatea
0fintei 0cripturi, s se +in cont de tradi+ia vie a /ntre.ii !iserici i de
analo.ia credin+ei
'1
. Cu alte cuvinte, trebuie s se aib /n vedere
'&
Ibi#e$, p. 6'%.
'1
Ibi#e$, p. 6A1G <ezi i Pr. &or'es 4"oro-s23, op. cit.,p. (6-((? Bmul
modern se pl,n.e adesea c adevrul lui 3umnezeu /i este oferit /ntr-un idiom
ar-aic= F /n limba"ul !ibliei F care nu mai este al su i care nu poate fi folosit
cu spontaneitate. )ecent 5n,. autorului8,s7a su'erat c> ar tre$ui s>
5de%itolo'i?>%6 Bcriptura, <nPele'=nd prin aceasta <nlocuirea <nPelesului
cate'oriilor <nvec"ite ale B&intelor Bcripturi prin ceva %ai %odern. 1otui, nu
putem scpa de /ntrebarea? este oare lim.a"ul 0cripturii, realmente, nimic
altceva dec,t un /nveli accidental i e2tern din care trebuie eliberat i
descoperit o idee etern=W 0au este mai mult un ve-icul peren al mesa"ului
116
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
interpretarea 0fintei 0cripturi dat de oamenii abilita+i pentru asta,
de 1radi+ie i de modelul de interpretare a !isericii? mrturisirile de
credin+, scrierile litur.ice i deciziile ecleziale. *n particular, aceasta
/nseamn c fiecare pasa" trebuie citit /n conte2tul /ntre.ii 0cripturi,
te2tele se citesc /n conte2tul litur.ic sau +in,ndu-se cont de istoria i
de e2perien+a de via+ a unui individ, a unei comunit+i, a !isericii,
ca i /n lumina efectelor produse.
1eolo.ii medievali au rezumat e2perien+a lor bazat pe ideea
unui /mptrit sens al 0cripturii, /ntr-un vers latin? Lit#ra 0#ta
doc#t, Wuid cr#da all#0oria, morali Wuid a0a, Wuo t#nda,
ana0o0ia. Ditera 5sensul literal8 <nvaP> &aptele, 5ale'oria6 ceea ce
tre$uie s> cre?i, sensul %oral ceea ce tre$uie s> cre?i 5ana'o'ia6
/<n>lParea1 scopul spre care Pinteti6
4N
. *n accep+ia modern
considerarea /mpr+itului sens furnizeaz un model de lectur care
include multe faze ale unei actualizri cu caracter tiin+ific. ;azele
sunt urmtoarele?
dumnezeiesc care a fost oferit odat pentru totdeaunaW.
#e aflm aici /n pericolul de a pierde unicitatea Cuv,ntului lui
3umnezeu /n procesul unei reinterpretri= continue. Cum putem noi
interpreta dac am uitat limba"ul ori.inalW #u ar fi mai nimerit s ne plecm
.,ndirea spre obinuin+ele mentale ale limba"ului biblic i s re/nv+m
idiomul !iblieiW. #ici un om nu poate primi limba"ul :van.-eliei dac nu se
pociete F /i sc-imb mintea=K 1rim astzi /ntr-un veac plin de -aos i
dezinte.rare intelectual. :ste posibil ca omul s nu se fi decis, iar varietatea
opiniilor s fie dincolo de orice nde"de i reconciliereW Probabil un icul
indicator luminos pe care /l avem i care ne conduce prin cea+a min+ii veacului
nostru disperat este doar credin+a care a fost descoperit sfin+ilor=, aceasta
oric,t de /nvec-it i ar-aic ar prea idiomul !isericii primare, "udecat dup
standardele noastre vremelnice=
'6
Ibi#e$, p. 6A6.
11(
Altarul R#$ntr#0irii
18 @u,nd /n considerarea sensul literar 5litera8, te2tul este
citit ca o scrisoare a trecutului. B astfel de lectur constituie o
presupunere de ne/nlocuit de orice studiu ulterior al 0cripturii.
Apropierea tiin+ific fa+ de te2te se servete de metode sincronice
i diacronice.
68 Perspectiva credin+ei 5aa cum trebuie tradus e2presia
ale.oria=, at,t de ec-ivoc8 /ncearc s plaseze evenimentul sau
cuv,ntul /n conte2tul /ntre.ii 0cripturi, a credin+ei 5ca i aa numita
analo.ia fidei8 i a vie+ii litur.ice a !isericii 5fr ca prin aceasta s
se doreasc s se surprind /ntr-un fra.ment toate aceste
dimensiuni8. *n versiunea cretin a /mptritului sens este
determinant ca al doilea punct s nu aib imediat o aplicare moral
5cum ar putea fi pentru orice alt te2t, c-iar din fabule etc.8 ci s se
.seasc lectura -ristolo.ic. Aceast lectur, care .sete /n scriere
o mrturie despre 4ristos i trupul su=, pre.tete la r,ndul ei paii
urmtori.
11'
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
(8 *nv+tura pentru viat 5sensus moralis8 nu se deduce
numai din pr+ile parenetice ale 0cripturiiG multe fra.mente ale
0cripturii /n care omului pot a"uta la interpretarea i realizarea
propriei vie+i. 1e2tul devine aproape o o.lind /n care omul se poate
vedea pe sine /nsui. Aici se verific confruntarea dintre carte i
omul de azi.
'8 *n sens orientativ 5ana.o.ia8 cititorul descoper indica+ii
despre scopul ultim al istoriei i al propriei vie+i. 1e2tul biblic este
intero.at despre semnifica+ia sa i mai precis, /n orizontul actualei
problematici a sensului vie+ii i a viitorului=
'(
.
*ntrebrile puse 0fintei 0cripturi nu se pot formula /ntr-un
mod prea restr,ns i /n afar de aceasta trebuie s fie adecvate.
0f,nta 0criptur nu are func+ia dea rezolva, /n c-eie fundamentalist,
orice problem, ci furnizeaz un tablou de referin+. Credinciosul
5cititorul8 raporteaz /ndoielile sale te2tului i observ /n ce msur
te2tul se potrivete frm,ntrilor sale. A actualiza nu /nseamn a
scoate un con+inut din te2tul scripturistic, ci a realiza o /nt,lnire /ntre
0f,nta 0criptur i persoana ta.
''
'(
Ibi#e$, p. 6A%.
''
Actualizarea nu poate avea loc /ntr-un mod slbatic= ca i c,nd orice
aplicare ar fi conform scrierii, dar e adevrat i c o /nt,lnire rodnic,
descoperirea de noi realit+i i reuita actualizrii nu se pot pro.rama. Brice
actualizarea trebuie /nso+it de /ntrebarea? /n ce msur noile cunotin+e
acumulate de mine 5mai ales cele teolo.ice8 sunt pe aceeai linie cu afirma+iile
0crpturiiW Un prim pas /n actualizare ar putea fi urmtorul? lumea actual care
/nfrunt anumite probleme pune o serie de /ntrebri cu privire la realitatea unui
te2t biblic. 0e trece apoi la aprofundarea con+inutului unor astfel de
problematici pentru a evita rm,nerea al un nivel netiin+ific a omului, /n timp
ce te2tul biblic e tratat cu metode tiin+ifice.
11A
Altarul R#$ntr#0irii
Pe l,n. cele enumerate mai sus, sunt i alte cauze care duc
la imposibilitatea ptrunderii /nv+turii 0fintei 0cripturi i care pot
descumpni pe tineri. 3intre acestea amintim pe cele mai evidente?
lipsa unei persoane care s> interprete?e B&=nta Bcriptur> <n %od
corect din anturaHul lorY aceast> lips> duc=nd la <nPele'erea eronat>
a %esaHului scripturisticY lipsa lecturii te3tului sacru din cadrul
&a%iliei /<ndeose$i1 cretin>Y lipsa educaPiei cretineY accentuarea
pati%ilor <n %odul de viePuire /aici &>c=nd re&erire la %odi&icarea
valorilor %orale ( privind $anul i trupul 71, dar i a lipsei de
co%unicare de care dau dovad>, lips> care are drept cau?> toc%ai
ne'liHarea poruncilor 9=ntuitorului S* iu)#+ti (# Domnul
Dumn#z#ului t*u din toat* inima ta +i din tot u,l#tul t*u +i din
toat* (ut#r#a ta +i din tot cu0#tul t*u, iar (# a(roa(#l# t*u ca (#
tin# $nu3i 5@uca 1&, 678 , aici amintind noi boli= ale erei neP-a.e?
individualismul i indiferentismul reli.ios.
4#tod# ,oloit# $n 1#d#r#a (romo1*rii citirii +i
a(ro,und*rii S,int#i Scri(turi
3ac doreti ca cei din "urul tu s caute /n+elepciunea,
trebuie s promovezi setea dup /n+elepciune. :ste tiut faptul c
personalitatea se formeaz /n timp, cu at,t mai mult cu c,t la baza
formrii ei st 0f,nta 0criptur. at c,teva metode ce pot fi folosite
/n cunoaterea i aprofundarea 0cripturii?
18 3ezvoltarea unui plan sistematic de studiu biblic, pe
termen lun.. 1rebuie s te asi.uri c s-a citit toat 0f,nta 0criptur
sau mcar cunosc /n parte perceptele ei
11>
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
68 Un mare numr de oameni nu mai citesc o carte /n
/ntre.ime dup terminarea liceului. 3intre cei ce citesc, foarte pu+ini
mer. mai departe de nuvelele de dra.oste. 3e aceea trebuie s
stabileti scopuri pentru citit. Pe msur ce vei crete /n /n+elepciune,
vei avea foarte multe ilustra+ii pe care s le foloseti /n vederea
promovrii zelului pentru cutarea cunoaterii.
(8 0-+i creezi timp pentru studiu. 1impul este e2trem de
important pentru studiu 0fintei 0cripturi. #u vei deveni niciodat
mai /n+elept uit,ndu-te ore /ntre.i la televizor /n fiecare zi. Pentru
cei ce sunte+i dependen+i de 1<, /ncepe+i s /nlocui+i un meci cu o
carte, /n fiecare sptm,n.
'8 *ntotdeauna suntem suntem capabili s /nv+m unii de la
ceilal+i. Acest lucru este /ntrit de proorocul saia c,nd spune? Cel
mai mic va fi c,t o mie, cel mai ne/nsemnat va fi c,t un neam
puternic? :u, 3omnul, am -otr,t acestea i la vreme voi fi
/mplinitorul lor= 5saia >&,668.
A8 0 cau+i un sfat /n+elept, care poate fi uor aflat /n 0f,nta
0criptur. *n felul acesta nu eti pus /n situa+ia de a vorbi
credincioilor ca dintr-o balt cu ap sttut=.
117
Altarul R#$ntr#0irii
>8 0-i tratezi pe to+i ca pe nite surse demne de respect
pentru cultura lor i pentru domeniile lor particulare de interes.
*ntotdeauna suntem capabili s /nv+m unii de la al+ii. Acest lucru
este /ntrit de proorocul saia c,nd spune? Cel mai mic va fi c,t o
mie, cel mai ne/nsemnat va fi c,t un neam puternic? :u, 3omnul, am
-otr,t acestea i la vreme voi fi /mplinitorul lor= 5saia >&,668.
Uneori ne lipsete tactul i /n+elepciunea pentru acest lucru. 1actul
pentru a ti c,nd i cum s-i abordezi, iar /n+elepciunea pentru a ti
c,nd s lai de la tine, cci poate veni timpul c,nd cel %ai %are va
sluHi celui %ai %ic 5;ac. 6A,6(8, sau c,nd s te afirmi ca etalon, C>ci
cine este %ai %are: cel care st> la %as>, sau cel care sluHeteX
Aare, nu cel care st> la %as>X F /nsui M,ntuitorul isus 4ristos
/ndeamn la acest lucru F Iar :u, <n %iHlocul vostru, sunt ca unul
care sluHete 5@uca 66,678.
78 3ificultatea pentru om de a auzi Cuv,ntul lui 3umnezeu e
o tem constant a /nv+turii lui 4ristos. : apare at,t atunci c,nd
4ristos se adreseaz oamenilor pentru a vorbi despre ei, c,nd i
atunci c,nd le vorbete despre :l *nsui. Cine oare mai mult dec,t :l
trebuia s fie contient de aceast dificultate, :l Care, pe de o parte,
/i cunotea pe oameni F < cunosc pe voi 5K8= 5oan A,'68 F i
Care, pe de alt parte, era una cu Cuv,ntul pe care venise s li-l fac
auzit pentru a-i smul.e din idolatrie i a-i restabili /n @e.m,ntW
Aici suntem /n prezen+a a ceea ce cutm? s le.itimm cuvintele lui
4ristos. C,t vreme aceste cuvinte sunt interpretate ca nite cuvinte
ale lumii /n raport cu un referent e2terior, a crui e2isten+ nu sunt /n
stare s o stabileasc, /ndoiala subzist. *n calitatea 0a de Cuv,nt
/ns, 4ristos vorbete cu un totul alt cuv,nt.
Conc",ii
11%
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
M,ntuitorul isus 4ristos a vorbit oamenilor at,t despre
dificultatea, c,t i despre posibilitatea lor de a auzi cuv,ntul 0u.
Parabola semntorului 5matei 1(8 eviden+iaz at,t obstacolele, c,t
i posibilitatea oamenilor de azi de a auzi i primi Cuv,ntul lui
3umnezeu. 0m,n+a acestuia rodete doar acolo unde cade /n
pm,ntul unei inimi vii, nu se lovete de duritatea unei inimi
/mpietrite de e.oismul poftelor, fricii, urii sau trufiei din care rodete
rul, nu /nt,lnete o inim moart /ntoars spre lume i ca atare
oarb la adevr i surd la Cuv,ntul vie+ii. 3ac obstacolele sunt /n
inima moart, posibilitatea auzirii Cuv,ntului lui 3umnezeu de ctre
oameni st tot /n inim, dar /n inima vie.
Cuvintele lui 3umnezeu se adreseaz oamenilor pe limba lor
vorbindu-le /n acelai timp despre ei /nii i despre :l *nsui.
<orbindu-le oamenilor despre ei /nii, M,ntuitorul isus 4ristos
redefinete condi+ia uman, fc,nd distinc+ia crucial /ntre vizibil i
invizibil
'A
, /ntre omul vzut e2terior /n lume i omul nevzut interior
i viu 5aflat /n inim8. Aceasta e mai de pre+ dec,t orice pe lume 5Mt.
>,6A-(' i Mc. 6,7? omul viu e deasupra sabatului i a @e.ii /nsei8 i
doar ac+iunile lor nevzute conteaz /n fa+a lui 3umnezeu.
Cuvintele lui 3umnezeu pentru oameni nu propun o simpl
/n+elepciune practic omeneasc i lumeasc care s duc la
ameliorarea pro.resiv a naturii umane. Cuv,ntul lui 3umnezeu
'A
*n mod teolo.ic? evenimentul )evela+iei implic trecerea a ceea ce nu se
vedea la ceea ce sa face vizibilG dar, aceast metamorfoz se desfoar /n
teatrul acestei lumi, /ntru-at,t /nc,t s se pun aici /n scen nu numai pe
3umnezeu pe Care nimeni nu @-a vzut vreodat= 5oan 1,1%8, dar i lucrurile
lumii, pe care fiecare credincios credea p,n atunci c le-a vzut mereu, dar pe
care le descoper acum /ntr-o lumin absolut nou 5/n soarele iubirii i /n
"udecata sa8, trebuie s admitem c aici intr /n "oc o fenomenalitate radical
nou i indefinit puternic=. <ezi i 0ean8.c )arion Fi?i$ilul i revelatul.
-eolo'ie, %eta&i?ic> i &eno%enolo'ie, trad. Maria-Cornelia c "r., :ditura
3eisis, 0ibiu, 6&&7, p. %.
11$
Altarul R#$ntr#0irii
vorbete /n ad,ncul inimii 5unde vede 1atl8 i ne spune c suntem
fii ai lui 3umnezeu i c avem /n :l un tat unic
'>
.
1rebuie s recunoatem c 0f,nta 0criptur este o carte
dificil, o carte pecetluit cu apte pece+i=. Bdat cu trecerea
timpului, acest lucru nu se sc-imb. Principalul motiv c este aa nu
este faptul c aceast carte este scris /ntr-o limb necunoscut= sau
con+ine cuvinte tainice pe care omul nu le poate repeta, aa cum
afirm unii. 3in contr, piatra de poticnire a 0fintei 0cripturi const
/n simplitatea ei total? tainele lui 3umnezeu sunt sc-i+ate pentru
via+a zilnic a omului de r,nd i toat povestea pare mult prea
uman.
0f,nta 0criptur este istoria )evela+iei dumnezeieti, ea nu
este un sistem al credin+ei i nu trebuie folosit ca o summa
t-eolo.iae. storia sf,nt a m,ntuirii este /nc /n dezvoltare, este
istoria !isericii 1rup al lui 4ristos. 0f,nta 0criptur este pstrat de
'>
)ic6e" 7enr3, op. cit., p. 171.
16&
S,-nta Scri(tur* G Cu1antul lui Dumn#z#u
!iseric i sub forma unei cr+i de istorie, pentru a le readuce aminte
credincioilor de natura dinamic a )evela+iei dumnezeieti
'7
.
'7
Pr. &. 4"oro-s23, op. cit., p.76.
161
mic% in d#n Xn0t#n zu trTt#n, di# mic% tr#,,#n oll#nO
Bi"#er -o$ Sterben
LudMi0 9a1#rni#r,
UniversitZt Roblenz7Dandau, Iermania

A)tract"
It.s !ell 0no!n t"e li&e is al!a#s related to deat". -"e transition &ro% li&e to
deat", t"e decease or deat" itsel& "ides t"e 'reatest possi$le c"allen'e o& t"e
%an, &ollo!ed $# t"e &eelin' o& loneliness, a$andon and &ear.
In t"e Ee! -esta%ent t"is &eelin's are $est descri$ed in t"e pericopes a$out
t"e Passions o& C"rist. Cesus "ad to &ace &ear and &ri'"t, &or t"at 4e !ent
to'et"er !it" Peter, Caco$ and Co"n on t"e Alive 9ountain to pra#. ear clear
e3pressed in a stress !a# $# t"e :van'elists in t"e pra#in' %o%ent on t"e
Alive 9ountain, it !as not assu%ed $# t"e Paleoc"ristian art. Anl# in t"e FI
t"
7 centur# it is 0no!n a %onu%ent !"ic" e3presses Cesus. &ear in t"e &ace o& 4is
deat". 9ean!"ile, in t"e 2ospels 7 !"ic" !ere !ritten in t"e last ,uarter o&
t"e &irst C"ristian centur# 7 in t"e description o& t"e scenes on t"e Alive
9ountain, o& t"e Cruci&ication and deat" o& Cesus, t"e loneliness, t"e a$andon
and t"e &ear appear li0e a ver# s"arp t"e%e in t"e Passion o& C"rist, &ro% t"e
IF7F centur# in %an# traditions a$out t"e deat" o& t"e Fir'in 9ar#, appear t"e
co%&ort o& our Dad# on "er deat" $ed and t"e co%%union !it" "er.
In t"e art, in &ront o& deat", eac" %an is represented as $ein' alone, $ut "e
doesn.t al!a#s "ave to $e alone. -"e i%a'e o& 9ar#.s deat" concentrates t"is
t"ou'"t: our relatives, our &riends and all !"o too0 part in our li&e, 'at"er
around our deat" $ed. -"e d#in' one t"ou'"t at "i%sel& li0e a %e%$er o& t"e
co%%unit#
K#LMord" transition &ro% li&e to deat", i%a'e o& C"rist d#in', Passion o&
C"rist, i%a'e o& 9ar#.s deat", i%a'e o& a c"ristia deat"n
[u "edem @eben .e-\rt ein 1od. :r ist unausPeic-lic- und
end.Zlti.. 3er _ber.an. vom @eben zum 1od, das 0terben, bir.t die
M\.lic-Neit der Pa-rsc-einlic- .r\^ten e2istenziellen 4eraus-
forderun. eines Mensc-en, be.leitet vom IefZ-l der :insamNeit,
der <erlassen-eit und der An.st.
Eild#r 1om St#r)#n
m #euen 1estament Perden diese IefZ-le in den
_berlieferun.en zur Passion C-risti besc-rieben. Me-r noc- als die
0c-ilderun. der Rreuzi.un. ne-men dabei !eric-te der :van-
.elisten vom Iebet Mesu am llber. ein. #eben MarNus 5um 7& nC8
und Matt-]us 5um 7A-%& oder %&-%A nC8 Zberliefert vor allem @uNas
5nac- %&-%A nC8 in seiner :rz]-lun. dieser 0zene Mesu <erzPeiflun.
vor dem na-enden 1od, Penn er mitteilt? 5[...\ und sein Bc"!ei]
!ar !ie Blut, das au& die :rde trop&te.8
'%
Um der urc"t und
+n'stL, die Mesus er.riffen -atte, ent.e.en zu PirNen, -atte er, Pie
MarNus sc-reibt, aus der )ei-e seiner MZn.er, die i-n zum llber.
be.leitet -atten, Petrus, MaNobus und Mo-annes aus.eP]-lt, in seiner
#]-e zu bleiben. 5[...\ 9eine Beele ist ?u -ode $etrJ$t. Blei$t "ier
und !ac"t^8 :r selbst Parf sic- ein 0tZcN Peiter auf die :rde nieder
und betete. Als Mesus sp]ter zu den drei MZn.ern zurZcNNam, fand er
sie "edoc- sc-lafend. 5@a sa'te er ?u Petrus: Bi%on, du sc"lZ&stX
Ionntest du nic"t ein%al eine Btunde !ac" $lei$enX *ac"t und
$etet, da%it i"r nic"t in Fersuc"un' 'eratet. @er 2eist ist !illi',
a$er das leisc" ist sc"!ac". Und er 'in' !ieder !e' und $etete
%it den 'leic"en *orten. +ls er ?urJc00a%, &and er sie !ieder
sc"la&end, denn die +u'en !aren i"nen ?u'e&allen, und sie !ussten
nic"t, !as sie i"% ant!orten sollten. Und er 0a% ?u% dritten 9al
und sa'te ?u i"nen: Bc"la&t i"r i%%er noc" und ru"t euc" ausX :s
ist 'enu'. @ie Btunde ist 'e0o%%enY Het?t !ird der 9ensc"enso"n
den BJndern aus'elie&ert.8
'$

'%
@N 66, ($-'>. <.l. Mt 6>, (>-'>G MN 1', (6-'6.
'$
MN 1', (6-'6. <.l. Mt 6>, (>-'>.
16A
3ie neutestamentlic-e _berlieferun. brin.t die Qa--
rne-mun. einer @ebensbedro-un. zum AusdrucN, die Mesus als
einen Mensc-en zei.t, der von IefZ-len bestimmt Pird.
n der Runst Pird die bis-er frZ-este beNannte 3arstellun.
des Iebetes Mesu am llber. auf dem 3ecNel der @ipsanot-eN von
!rescia Zberliefert. !ei dem )eliYuiar, das um (7& Pa-rsc-einlic-
Po-l in )om entstanden ist, -andelt es sic- um einen rec-tecNi.en,
aus einem 4olzNern .eferti.ten 0c-rein, der mit besc-nitzten
:lfenbeinplatten verNleidet ist, deren !ildt-emen aus dem Alten und
dem #euen 1estament stammen 5Abb. 18.
A&
Auf einer der beiden
:lfenbeintafeln des 3ecNels finden sic- 0zenen aus der Passion
C-risti mit einer <isualisierun. der Iefan.enna-me Mesu am
llber.L. :nt.e.en der neutestamentlic-en _berlieferun. ersc-eint
Mesus dort allerdin.s ru-i. zPisc-en zPei llb]umen sc-reitend
dar.estellt und o-ne ir.endein Anzeic-en von 1odesan.st. 3ie
;urc-t, die in dem von den :van.elisten eindrin.lic- .esc-ilderten
Moment des Iebetes am llber. zum AusdrucN Nommt, Pird in der
frZ-c-ristlic-en Runst zun]c-st nic-t auf.enommen. 3er
3arstellun.sPeise des sp]teren '. Ma-r-underts la. es fern, den
:rl\ser in einer verzPeifelten 0ituation zu sc-ildern. [u se-r
Pidersprac- dies der sp]tantiNen !ildauffassun., in deren
<orstellun.en die !ildPerNe der frZ-en C-risten Purzelten.
0tattdessen Pird Mesus mit einem bartlosen, "u.endlic-en Antlitz
.ezei.t, das an 4elden- oder I\tterbilder der AntiNe erinnert.
A&
M. RB@@Q1[? 3ie @ipsanot-eN von !rescia. 5Btudien ?ur spZtanti0en
Iunst'esc"ic"te, 78 !erlin 1$((, #ac-drucN !erlin 1$7%. F 3:)0.? c)ezension
zud ). 3elbruecN? Probleme der @ipsanot-eN von !rescia 5!onn 1$A68. n?
B#?antinisc"e _eitsc"ri&t '$ 51$A>8, 0. 1''-1'7.
:rst aus dem >. Ma-r-undert ist ein 3enNmal beNannt, das
von der 1odesan.st Mesu erz]-lt. :s Pird im Code3 Purpureus aus
)ossano Zberliefert, der in einem 0Nriptorium bSzantinisc-er
1radition entstanden ist, die das 1-ema ansc-einend frZ-er und
-]ufi.er auf.e.riffen -at, als Pestlic-e QerNst]tten.
A1
Auf einer
!ildseite, die mit zPei 0zenen das Iebet Mesu und die Ma-nun. an
die MZn.er sc-ildern, Pird C-ristus in der bSzantinisc-en 4altun.
der ProsNSnesis inmitten einer n]c-tlic-en ;elsenlandsc-aft mit
bittend .e\ffneten 4]nden am !oden -in.ePorfen dar.estellt,
AusdrucN trostloser <erlassen-eit 5Abb. 68.
A6

A1
A. 4A0:@B;; 54I.8? Code2 Purpureus )ossanensis. 3ie Miniaturen der
.riec-isc-en :van.elien-4andsc-rift in )ossanoG !erlin 1%$% - A. MUmB[? l
Codice purpureo di )ossano e il frammento 0inopenseG )oma 1$&7. F P.
MA#R:? 3er )ossano-Code2 und die 0inope-;ra.mente. Miniaturen und
1-eolo.ieG Qorms 1$$&.
A6
M. 14_#:)? llber.. n? @e2iNon der c-ristlic-en Nono.rap-ie. 4.. v. :.
R)0C4!AUM. 51$768G )om 1$$&, !d. (, (''.
Q]-rend sic- in der bSzantinisc-en und davon ab-]n.i.en
Runst auf der Apennin-albinsel zun]c-st zPei- und me-rszeni.e
3arstellun.en des 1-emas verbreiten, ist auf den Pestlic-en 3en-
Nm]lern durc- eine zune-mende @ocNerun. der ProsNSnesis-altun.
ein _ber.an. zur Nnienden Iebets-altun. Mesu zu beobac-ten. [Par
spielte das 1-ema der llber.szene im !ereic- der QestNirc-e
zun]c-st noc- eine nac-.eordnete )olle und Nommt erst im 16. und
1(. Ma-r-undert in der !uc-malerei n\rdlic- der Alpen verme-rt zur
AnPendun.. 0eit dem 1'. Ma-r-undert -]ufen sic- dann aber die
Qieder.aben der 0zene auf Passionsalt]ren. :nt.e.en der frZ-eren
me-rszeni.en 3arstellun.sPeise, Pird das neutestamentlisc-e
:rei.nis seit dieser [eit dann auc- nur noc- in einer einzelnen 0zene
als !ild verdic-tet, deren 3arstellun.ssc-ema C-ristus, meist vor
einem ;elsen Nniend, und sc-lafenden MZn.er als Motiv aufnimmt,
er.]nzt durc- die 4and, das !rustbild oder :n.el Iottes. n
zune-mender Qeise Pird dabei die 1odesan.st Mesu betont, die
insbesondere in den Pestlic-en PassionszSNlen des 0p]tL <orran.
.ePinnt.
A(

A(
m _berblicN? M. 14_#:)? llber.. n? @e2iNon der c-ristlic-en Nono.rap-ie.
4.. v. :. R)0C4!AUM. 51$768G )om 1$$&, !d. (, ('7f. 5llber.8.
n einem bis da-in un.ePo-nten Ma^e Nommt die
0c-ilderun. der 1odesan.st in Albrec-t 3Zrers Rupferstic- aus der
Rleinen Passion mit einer 3arstellun. der llber.szene 5um 1A&%8
zum AusdrucN, in der Mesus die Arme in die @uft Pirft und laut
sc-reit 5Abb. (8. 0ie Purde durc- den Pac-senden :influ^ der
MSstiN und der @evotio %oderna auf die <olNsfr\mmi.Neit
bef\rdert, die sic- durc- Passionsspiele und 1odesan.standac-ten
ausdrZcNte.
A'
ndem 3Zrer den mit der llber.szene verbundenen
aNuten AffeNt der 1odesan.st t-ematisierte, er-ob er die <orstellun.
Mesu als dem auc- mit mensc-lic-en 0c-P]c-en be-afteten :rl\ser
zu einem bildPZrdi.en 1-ema der neuzeitlic-en, ant-ropozentrisc-
bestimmten, vormodernen !ildNZnste.
A'
:. P@_00? 3Zrers 3arstellun.en C-risti am llber.G [Zric- 1$A'.
Q]-rend in den :van.elien aus dem letzten 3rittel des 1.
Ma-r-underts in den !esc-reibun.en der 0zene am llber., der
Rreuzi.un. und des 1odes Mesu :insamNeit, <erlassen-eit und An.st
als ein durc-.]n.i.es Motiv der Passion C-risti ersc-einen, Pird
seit dem '.XA. Ma-r-undert in den _berlieferun.en vom 1od der
Maria die 1r\stun. der sterbenden Mutter.ottes und die
Iemeinsc-aft mit i-r .esc-ildert. m Ansc-luss an die Nurzen
!eric-te zu Maria in den :van.elien, der Apostel.esc-ic-te des
@uNas, den !riefen des Paulus an die Ialater und an die )\mer
spie.eln 3arstellun.en in der lateinisc-en, .riec-isc-en und
orientalisc-en @iteratur den Aufsc-Pun. der Marienvere-run. im
!ePusstsein des c-ristlic-en Abendlandes und <orderasiens Pider.
#ac-dem Maria '(1 auf dem Ronzil von :p-esus als Iottesmutter
5t"eoto0os8 tituliert Porden Par, ist das !emZ-en zu beobac-ten, die
in den biblisc-en _berlieferun.en als @ZcNen in der :rz]-lun. des
Marienlebens empfundenen !ereic-e zu sc-lie^en. 3ies .esc-a- vor
allem durc- die ApoNrSp-en, deren !eric-te fZr die sp]teren
literarisc-en und NZnstlerisc-en 3arstellun.en der Maria eine
breitere Irundla.e anboten, als die Nnappen :rP]-nun.en im
#euen 1estament.
AA
Auc- der Roran, der aus Bffenbarun.en Iottes
an den Prop-eten Mo-ammed 5um A7& F >(68 beste-t, -andelt in der
1$. 0ure von Maria und ist eine Peit verbreitete buelle Zber deren
@eben.
A>

AA
Q. 3:@U0? Iesc-ic-te der Marienvere-run.G MZnc-en 1$>(. F R. ;):n?
Marienle.endenG [Zric- 1$6>. F I. RBPP-0C4M31? Maria. 3as !ild der
Iottesmutter in der !uc-malereiG ;reibur. 1$$6.
A>
3er Roran. Aus dem Arabisc-en Zbersetzt von M. 4:###I. :inleitun. und
AnmerNun.en von A. 0C4MM:@G 0tutt.art 6&&1.
m vorlie.enden [usammen-an. Nommt den apoNrSp-en
!Zc-ern des Pseudo-Meliton eine besondere )olle zu. 0ie sind in
einer um A&& entstandene lateinisc-e <ersion der ursprZn.lic- Po-l
im '. Ma-r-undert entstandenen .riec-isc-en 0c-rift Zberliefert und
besc-]fti.en sic- vor allem mit dem 1od der Maria. 3ie buelle
beric-tet, Pie Maria 66 Ma-re nac- dem 1od i-res 0o-nes Mesu ein
:n.el ersc-ienen sei und i-r mit.eteilt -abe, dass sie in drei 1a.en
sterben Perde. 5@a sprac" 9aria ?u% :n'el: Ic" $itte dic", dass
sic" alle +postel %eines 4errn Cesus C"ristus u% %ic" versa%%eln.
[...\ @a !urden au& ein%al au& 2ottes 2e"ei] alle +postel durc"
eine *ol0e von den Arten &ort 'etra'en, !o sie das *ort 2ottes
ver0Jndet und vor der -Jr des 4auses nieder'eset?t, !o 9aria, die
9utter des :rlLsers, !o"nteY [...\ Bie sprac": @er 4err "eut euc"
"ier"er 'e&J"rt, u% %ic" in den `n'sten ?u trLsten, die %ic" tre&&en
sollen. Ic" $itte euc" alle, una$lZssi' %it %ir ?u !ac"en $is ?u der
Btunde, !o der 4err ersc"eint und ic" diesen Dei$ verlassen !erde.
Bie set?ten sic" und trLsteten sie und ver$rac"ten drei -a'e
%it de% Do$preis 2ottesY a% dritten -a' a$er 0a% der Bc"la& J$er
alle i% 4ausee, und 0einer ver%oc"te, !ac" ?u $lei$en, au]er den
+posteln und drei Cun'&rauen, den 2e&Z"rtinnen der "oc""eili'en
Cun'&rau. Und sie"e au& ein%al ersc"ien der 4err Cesus %it einer
'ro]en Bc"ar von :n'eln in stra"lende% 2lan?e, und die :n'el
san'en Do$'esZn'e und priesen den 4errn. Und der 4err sprac":
Io%%, du +user!Z"lte, 0ost$arste Perle, tritt ein in die *o"nun'
des e!i'en De$ens.
@a !ar& sic" 9aria ?u Boden und $etete ?u% 4errn:
:%p&an'e deine 9a'd, o 4err, und erlLse %ic" von der 9ac"t der
insternis , da%it Batan %ic" nic"t an'rei&t und ic" nic"t die
&urc"t$aren 2eister u% %ic" se"e^. @er 4eiland er!iderte: +ls ic"
von %eine% Fater ?ur :rlLsun' der *elt entsandt !urde und a%
Ireu?e "in', 0a% der Jrst der insternis au& %ic" ?uY a$er da er
an %ir 0eine Bpur seines *er0es entdec0en 0onnte, ?o' er sic"
J$er!unden und verac"tet ?urJc0. Ic" "a$e i"n 'ese"en und du
!irst i"n se"en, !ie es das all'e%eine 2eset? des
9ensc"en'esc"lec"tes verlan't, de% du dic" i% Bter$en
unter!ir&st, a$er er !ird dir nic"t sc"aden 0Lnnen [...\.
Und als der 4err diese *orte 'esproc"en "atte, er"o$ sic"
die Cun'&rau, strec0te sic" au& i"r Bett und 'a$ i"ren 2eist au&,
inde% sie 2ott @an0 sa'te. @a sa"en die +postel einen solc"en
2lan?, !ie i"n 0eine %ensc"lic"e _un'e ?u sc"ildern ver%a', denn
er J$ertra& die *ei]e des Bc"nees und die 4elle des Bil$ers.8
O7

A7
4eim.an. der seli.en Maria 5Pseudo-Meliton8. n? 4. 3A#:@-)BP0 54I.8?
3ie ApoNrSp-en :van.elien des #euen 1estamentesG [Zric- 1$A>.
3as zentrale Motiv der _berlieferun. ist der 1opos vom
1rost der Maria, i-r Absc-ied von den Mensc-en, mit denen sie
Pic-ti.e P-asen i-res @ebens .emeinsam verbrac-t -at, und i-r
friedvolles 0terben. Q]-rend das 1-ema des Marientodes in der
BstNirc-e seit dem frZ-en 11. Ma-r-undert .ebr]uc-lic- Purde,
bele.en !eric-te im Di$er Ponti&icalis, dass es in )om bereits zum
:nde des %. oder am !e.inn des $. Ma-r-underts 3arstellun.en vom
1od der Iottesmutter .e.eben -abe.
A%
3as ]lteste er-altene
3enNmal aus dem !ereic- der QestNirc-e datiert um $7AX%&. :s ist
eine Miniatur im Aet-elPold-!enedictionale, in deren 3arstellun.
Maria sitzend von den Aposteln Absc-ied nimmt, die in zPei
Iruppen um sie -erum versammelt sind 5fol. 1&6v8.
A$
A%
@. 3UC4:0#:? ;astes Opiscopau2 de loancienne IauleG Paris 1%$(, 1. , %&&G
1. , 1', >1, >7.
A$
1-e !enedictional of 0t Aet-elPold. A masterpiece of An.lo-0a2on ArtG
;acsimile. ntrod. bS A. P):0CB11G @ondon 6&&6. - ). 3:04MA#? 1-e
benedictional of Aet-elPoldG Princeton 1$$A. - M. M. I. A@:JA#3:)? 1-e
!enedictional of 0t. Aet-elPold and An.lo-0a2on illumination of t-e reform
period. n? 3. PA)0B#0 5:3.8? 1ent--CenturS 0tudies. :ssaSs in
Commemoration of t-e Millennium of t-e Council of Qinc-ester and
a)e.ularis ConcordiaaG @ondon 1$7A, 1>$-1%(. - 1. M. !)BQ#? 1-e
!enedictional of 0t. Aet-elPold. n? -"e Britis" 9useu% Wuarterl# 66 51$>&8
A7-A$.
:inen besonderen AusdrucN bir.t die um 16(& entstandene
3arstellun. vom 1od der Maria in der Iemeinsc-aft der Apostel im
1Smpanon am 0Zdportal des 0trassbur.er MZnsters 5Abb. '8. 0ie ist
um 16(& als 1eil eines MarienzSNlus entstanden, der im linNen
!o.enfeld mit dem 1od der Maria be.innt. 3arunter im 1Zrsturz
fol.t die Irabtra.un., im 1Zrsturz des rec-ten Portals die leiblic-e
:r-ebun. Zber der im !o.enfeld darZber die Rr\nun. Mariens
ersc-eint. 3ie im <order.rund der 0terbeszene am 1otenbett
Nauernde Peiblic-e ;i.ur Pird als eine der !e.leiterinnen der Maria
an.ese-en, die in \stlic-en 3arstellun.en Zberliefert sind. #ac- den
[erst\run.en in der ;ranz\sisc-en )evolution ist der Portalsc-mucN
nur noc- teilPeise er-alten, l]sst sic- aber durc- einen 0tic- von
saac !ruun 51>178 reNonstruieren 5Abb. A8.
>&
#eben der Rr\nun.
Mariens 5im rec-ten 1Smpanon8 spielte die 3arstellun. vom 0terben
der Maria 5im linNen 1Smpanon8 dabei eine zentrale )olle mit einer
Peitaus .r\^eren \ffentlic-en QirNsamNeit, als die <erbreitun. des
1-emas durc- eine 4andsc-rift mit einem ver.leic-sPeise
.erin.eren !etrac-teranteil. 0ie repr]sentiert den zentralen, in den
ApoNrSp-en Zberlieferten IedanNen vom 0terben in der
Iemeinsc-aft, dem !eistand vor furc-tbaren Ieistern, dem 1rost
vor pn.sten und den Absc-ied von .eliebten Mensc-en. 3ass die
3arstellun. dieses IedanNens NeinesPe.s vereinzelt blieb, bele.en
sp]tere Arbeiten anderer RZnstler.
>1

>&
Q. 0AU:)@p#3:)? Iotisc-e 0Nulptur in ;ranNreic-G MZnc-en 1$7&, 16'f. -
0. !:#I:@? 3er Marientod am 0ZdYuer-ausportal des 0tra^bur.er MZnsters.
n? 4. R)B4M 54I.8? MeisterPerNe mittelalterlic-er 0Nulptur. !erlin 1$$>, (&,
16'f.
>1
m _berblicN? M. Mn0@<:C? 1od Mariens. n? @e2iNon der c-ristlic-en
Nono.rap-ie. 4.. v. :. R)0C4!AUM. 51$768G )om 1$$&, !d. ', (('-((%.
Qie 1e2t- und !ilddarstellun.en der Passion C-risti und
vom 0terben der Maria Zberliefern, ist an.esic-ts des 1odes zPar
"eder Mensc- auf sic- allein .estellt, doc- muss er dabei nic-t
alleine sein.
>6
3as !ild vom 1od der Maria verdic-tet, Pie sic-
An.e-\ri.e, ;reunde und !eNannte, die 1eil des @ebens Paren, um
das 0terbebett versammeln. 3ie 0terbende erfu-r sic- als Mit.lied
einer Iemeinsc-aft. 3as zei.t auc- der !eric-t Zber die Rreuzi.un.
Mesu im Mo-annesevan.elium, Po neben :insamNeit und
<erlassen-eit, die den Bpfertod C-risti be.leiten, mit.eteilt Pird,
dass 5seine 9utter und die Bc"!ester seiner 9utter, 9aria, die
rau des Ilopas, und 9aria von 9a'dala8 beim Rreuze standen.
>(

>6
#. B4@:)? 0terben und 1od im MittelalterG MZnc-en
(
1$$7, 67%.
>(
Mo- 1$, 6A.
Altarul R#$ntr#0irii
1e2t- und !ilddarstellun.en des frZ-en C-ristentums und
des Mittelalters brin.en im [usammen-an. mit dem 0terben eine
<orstellun. von trostloser <erlassen-eit einerseits und !eistand in
der 1odesan.st andererseits zum AusdrucN. 0ie t-ematisieren damit
ein vielf]lti. zu erfassendes Problem und seine @\sun., das sic- im
!e.riff der 0terbebe.leitun. zusammenfassen l]sst und Zber die
<ormoderne -inaus
>'
bis in die Ie.enPart bildPZrdi. .eblieben ist.
Ansc-aulic-es !eispiel dafZr ist ein PlaNat 5'6 2 (& cm8, das im
Auftra. der ;irma !enetton 1$$6 durc- Blivieri 1oscani entstanden
ist. :s zei.t den RZnstler und Aids-Patienten 3avid RirbS, der im
Rreis seiner ;amilie den 1od erPartet 5Abb. >8.
>A
3as PlaNat basiert
auf einem ;oto, das 1-erese ;rare 1$$& in RirbSos RranNenzimmer
im B-io 0tate UniversitS 4ospital im Mai 1$$& auf.enommen und
im #ovember 1$$& im @ife Ma.azine ver\ffentlic-t -atte, PofZr sie
1$$1 den Qorld Press P-oto APard .ePann.
>>
Auc- Penn !enetton
fZr die Umsetzun. dieses und anderer ernster 1-emen im 3ienste
der Qerbun. Nritisiert Purde, bele.t das PlaNat, das Zbri.ens auc-
@ob fZr die 3arstellun. dr]n.ender sozialer Probleme erfu-r, dass
das 1-ema 0terbebe.leitun. NeinesPe.s tabuisiert ist.
>'
<.l.dazu die [usammenstellun. der !eispiele in? @e2iNon der c-ristlic-en
Nono.rap-ie. 4.. v. :. R)0C4!AUM. 51$768G )om 1$$&, !d. (, ('6-('$
5llber.8G !d. ', (('-((% 51od Mariens8.
>A
4. A. I)BUJ? 3ie Rultur der IePalt und die PolitiN der bunten Pullover?
!enettons Qelt o-ne IrenzenL. n? !lut. Runst, Mac-t, PolitiN, Pat-olo.ie.
4.. v. M. M. !)A3!U)#: unter Mitarbeit von A. Q:!:)G MZnc-en 6&&1, 61>-
66$, bes. 661f.
>>
-ttp?XXPPP.print.duncans.tvX6&&7Xbenetton-pieta-in-aids-campai.n
1(>
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
7 Bu%ar> psi"o7anali?> a tr>irilor interioare
corespun?>toare 5convertirii6 7
Altarul R#$ntr#0irii
Pr/ con,/ uni1/ dr/ 9#o,il 9ia,
Universitatea 51 @ece%$rie 191M6, +l$a Iulia
A)tract:
-"e stud#: a9eetin' !it" 2od. B#nt"etic ps#c"o7anal#sis o& t"e e3perience o&
conversion. tries to c"aracteri?in' t"e speci&icit# o& aut"entic e3perience o&
2od: 11 t"is sort o& e3perience s"ould $e e3plained &ro% t"e reli'ious point o&
vie! $# t"e $ene&iciar# into t"e cultural7e3istential conte3t speci&ic &or
"i%sel&Y N1 on t"e ot"er "and, one deep %#stical e3perience causes 'rate
availa$ilit# &or t"e en'a'e%ent in t"e social li&e. In &act our re&lection is
provin' it is not possi$le to tal0 a$out a univocal, uni&or% and standard
e3pression o& t"e inner e3perience $elon'in' to t"e persons !"o "ad a %eetin'
!it" 2od. Bo, eac" person e3presses in a di&&erent !a# "is inner e3perience,
"is interior li&e.
K#LMord: ps#c"o7anal#sis, e3perience o& conversion, aut"entic e3perience,
inner e3perience, cultural7e3istential conte3t
1(%
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
5T@ar i aceasta tiu /T1, c> pe cei ce &ier$inte se poc>iesc,
cu %ila <ndur>rii <i cur>Peti, /T1 p>rtai @u%ne?eirii -ale &>c=ndu7i,
i ( lucru str>in de '=ndurile <n'ereti i o%eneti ( 1or)#+ti cu #i,
d# mult# ori, ca +i cu ni+t# (ri#t#ni ai 9*i adev>raPi6.
Con-ertiri? :ocante
Pe neprevzute, l-am /nt,lnit pe 3umnezeuK=. B
transformare interioar rapid i neprevzut atra.e aten+ia celor din
"ur, pentru c oamenii sunt tenta+i s o considere re,"tat" nei
ac9ini #irecte a "i D$ne,e. *n beletristica lumii occidentale
e2ist mul+i subiec+i sau martori a unor astfel de re"e-a9ii %ersona"e
a"e "i D$ne,eG acetia descriu e2perien+ele neprevzute i
transformatoare de care au beneficiat, fie din proprie ini+iativ, fie
/ntreba+i de ceilal+i, interesa+i de sc-imbarea neprevzut produs 5o
fac uneori oral, alteori /n scris8.
1ipul acesta de convertire, instantanee=, atra.e aten+ia
e2trem de tare, fiind /n sc-imb ne.li"ate din aten+ia spa+iului public
convertirile lente, de durat=, mult mai numeroase, care sunt
rezultatul unei sc-imbri pro.resive, etapizate. at c,teva titluri de
volume care atra. aten+ia asupra convertirii de tip oc=?
D$ne,e e+ist! > "8a$ @nt5"nit!?A D$ne,e e+ist c
a#e-rat! Iat #o-e,i"e!?.
BC

>7
)enO @aurentin, @io esiste. :cco le prove. De scien?e erano contro. Ara
conducono a lui, :dit. Piemme, Casale Monferrato, 1$$7. Acest volum are un
profil aparte i beneficiaz de un presti.iu special? el nu are /n obiectiv at,t
convertirea autorului, c,t sc-imbarea, convertirea= unei mentalit+i din
cultura unei epoci. :l e2plic de ce a falimentat scientismul ateist. <olumul
constituie un c,ntec de victorie=, nscut din bucuria biruin+ei /ntr-o lupt
/ndelun.at? cea dintre reli.ie i pozitivismul scientist. Acum c-iar tiin+a
recunoate, stupefiat de propriile rezultate, c nu mai poate fi sus+inut
precedenta ei pozi+ie ideolo.ic, prin care dorea s domine totul prin intelectul
calculator=. @a /nceput, tiin+a era /mpotriva lui 3umnezeu. Acum, conduce
1($
Altarul R#$ntr#0irii
R#1#la3ii contradictorii, t*ri d# con+tiin3* noi, l#(*d*ri
d# cr#din3*
la :l. Aceasta este noua revolu+ie tiin+ific= F aceasta ar fi ideea fundamental
a cr+iiG asistm la o convertire a mentalului colectiv din lumea tiin+ific.
Autorul, )enO @aurentin, este licen+iat /n teolo.ie i /n filolo.ie, pred,nd la
Universitatea de 0tat din Paris i la Academica Pontifical din )oma. A primit
patru premii ale Academiei ;ranceze.
1'&
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
#u orice transformare radical a unei persoane umane se
face /n direc+ia /mbr+irii reli.iei. 3impotriv, e2ist muta+ii ferme
/n personalitatea cuiva 5care presupun o sc-imbare a valorilor, a
credin+elor i a atitudinilor respectivei persoane8 care determin o
lepdare a credin+ei reli.ioase i o /ndeprtare de comunitatea
reli.ioas la care, p,n /n acel moment, se aderase.
>%
at un
e2emplu? Da 14 ani a% &>cut pri%a %ea declaraPie de a'nosticis%.
>%
5Ei%ic nu %> averti?ase anterior c> voi aHun'e la aceast> situaPie. -oc%ai
<%i pre'>tea% licenPa <n in&or%atic>Y &usese% crescut i &or%at <ntr7o &a%ilie
de cretini responsa$iliY at=t tat>l c=t i %a%a %ea erau cretini practicanPi.
+ putea ?ice c> nu e3cesiv, nu erau &unda%entalitiT erau sinceri i convini
de ceea ce &>ceau. +nterior ter%inase% un liceu <n care a% studiat reli'ia.
+t%os&era la aceste ore era rela3at>, discuta% %ulte lucruri cu pro&esoara de
reli'ie, o &e%eie cu desc"idere i 5ne<ncr=ncenat>6. Cole'ii %ei puneau la
orele de reli'ie %ai %ult pro$le%e ce Pineau de Biseric> dec=t de @u%ne?eu
ca Persoan>: co%porta%entul cut>rui preot, %orala se3ual>, scandalul
cutareT Pentru %ine, e3istenPa lui @u%ne?eu constituia o certitudine care nu
%ai necesita de?$atere. +parPinea% c"iar unui 'rup de ru'>ciune D-CA).
Prietena %ea era i ea cretin>, i nu se atepta deloc la ceea ce a
ur%at. Da s&=ritul unei ?ile &ru%oase de iarn>, dup> ce &>cuse% %ult sc"i (
era% <ntr7o e3cursie ( &iind o$osit dup> at=tea suiuri i co$or=uri pe pant>,
privind cerul, a% avut o revelaPieT Btelele str>luceau pe cer &>r> nu%>rT 9>
'=ndea% la <ntoarcerea acas>, la prietena %ea care cur=nd ur%a s>7%i
devin> soPie. 'i dintr-o dat*, o c#rtitudin# # intaur* $n inima m#a"
Dumn#z#u nu #;it*555, nici ca putere superioar>, nici ca iu$ire supre%>T
nu e3ist> ni%ic %ai %ult dec=t iu$irea pe care o ave% noi <ntre noi. bi toate
acestea c=ndva vor disp>rea, pentru c> va tre$ui s> %uri%, i aa este nor%al
s> &ie...
Un plus, st=nd $ine s> '=ndi% lucrurile, viaPa este &ru%oas> i plin>
de &ar%ec, neav=nd nevoie de e3plic>ri reli'ioase i nici de 5prelun'iri6
post%orte%. Intra% <n "otel cu'et=nd la ceea ce si%Pea%: era% n>p>dit de o
im#n* u+urar# l*untric*/
+ doua ?i, tre?indu7%> din so%n, tia% c> totul era clar: Dumn#z#u
#t# inutil> +i mai inutil* #t# o #1#ntual* alt* 1ia3*. Cerul era al$astru &>r>
s> %ai ai$> deasupra vreun paradis. Iar norii nu &>ceau altceva dec=t s>7l
1'1
Altarul R#$ntr#0irii
:ra% <ntr7o ta$>r> de tineret. Untr7o ?i a% pornit prin %unPi cu un
cole' i a% petrecut <%preun> pe c>r>ri alpine <ntrea'a dup>7
%as>T discut=nd <%preun> pro i contra credinPei. Cu mult*
ati,ac3i# mi-am dat #ama c* nu #;it* un ,undam#nt #rio
(#ntru cr#din3*, i %> <ntre$a% cu% de cole'ul credeaT si%Pea%
c> nu e3ist> un @u%ne?eu real, i c> nu e3ist> nici un ar'u%ent
serios pentru a7I de%onstra e3istenPa. btiind aceasta, a% si%Pit c>
tre$uie s>7%i declar po?iPia. Un acea ?i %i7a% pus pe &oc toate
ilu?iile i de atunci am $naintat $n 1ia3* ,#rm (# (ozi3i#, (r#
n#cunocut5
&ene,a necre#in9ei. :2ist o mare diferen+ /ntre naterea
credin+ei i naterea necredin+ei. *n procesul de convertire,
sentimentele sunt multiple i se diversific 5iubire, prietenie,
an2ietate, dubiu, entuziasm, idealism, sociabilitate8, reunific,ndu-se
/n "urul unui pol reli.ios. Convertirea are drept consecin+
a%artenen9a, no :i #ecisi-, "a o co$nitate #e cre#in9, la
nite .rupuri reli.ioase i la nite institu+ii prestabilite.
&ac> i %ai &ru%os. Nu #t# n#c#ar * cr#zi, nici * (ractici 1r#o r#li0i#,
(#ntru a ,i )un, nici (#ntru ca * ai (ut#r# * iu)#+ti/ Ei%ic nu e3ist> deci <n
cer, i nici deasupra capului %eu. Eici <n &aPa %ea nu e3ist> ni%ic, dec=t
eventual un traseu pe care eu <nsu%i <l voi "ot>r<, dup> propria7%i po&t>.
R#(iram (ro,und5 Eram li)#r5 C,nd un om sus+ine cu trie un lucru,
inevitabil a"un.e s-l i cread. 0punea Printele 1eofil de la 0,mbta?
Poart>7te dup> cu% cre?i, c>ci alt&el aHun'i s> cre?i dup> cu% te porPi^=.
nevitabil, ne avertizeaz printele, c,nd sus+ii o pozi+ie necretin, o ener'ie
anti86ristic se re-ars @n tine. Aceast ener.ie /+i d o anumit satisfac+ie,
tot aa cum i o -ran suro.at 5cu :-uri8, confer o anumit sa+ietate celui care
o consum, dar nu te /mplinete e2isten+ial. Pe termen lun. /ns, /+i .aranteaz
falimentul, at,t /n plan imanent c,t i /n plan supra-mundan. Cfr. Cu% a%
devenit ateu, manuscris de 1& pa.ini, compus de un t,nr la v,rsta de 6' de
ani.
1'6
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
0tarea emo+ional nscut din necredin+ este /ntotdeauna
/nso+it de o e+%"o,ie centrif'a" a vie+ii afective individuale. 3in
contr, noul necredincios= se detaeaz de punctele de reper sociale
avute anterior.
1ipurile de anti-convertire=, de refuz al divinului, de
venire /n sine= atee, e2puse necesit c,teva clarificri? nu se poate
vorbi, din e2emplele enumerate, de vreo interven+ie transcendent=
clarificatoare /n via+a respectivilor, ci mai de.rab de o sti$"are
%si6o"o'ic %ro%rie anti8re"i'ioas, so"#at c o @n#e%rtare?
-o"ntar #e D$ne,e, care ar fi ec-ivalent unei treceri la
ateism=. Aceste muta+ii ale strii de contiin+= a cuiva, pot fi
atribuite F din punct de vedere psi-olo.ic F mai mult tipului de
personalitate a indivizilor respectivi, dec,t unei interven+ii
e2terioare.
1'(
Altarul R#$ntr#0irii
3in acest punct de vedere, mul+i psi-olo.i occidentali
>$
au
analizat trsturile de personalitate ale unor studen+i teolo.i,
.rup,ndu-i pe cate.orii care s aib aceleai coordonate sociale. 3e
e2emplu, /ntr-o facultate de teolo.ie luteran, din '& de studen+i, 6&
vorbeau de o convertire individual, realizat /ntr-un timp record, /n
urma unui eveniment anume din via+a lor. 3in punct de vedere
psi-olo.ic /ns, statistica a demonstrat c tocmai acetia 6& se
/ncadreaz la cate.oria de inteli.en+ sub-medie, fiind, /n plus,
personalit+i cu tendin+ isteric, respectiv e2troverti+i cu /nclina+ie
spre manifestri e2cesive ale sinelui.
>$
#oi folosim drept volum pilot lucrarea lui AndrO Iodin, Psicolo'ia delle
esperien?e reli'iose. Il desiderio e la realta., aprut la :ditura bueriniana,
!rescia, 1$%(, edi+ia /n limba italian a volumului Ps#colo'ie des espQriences
reli'ieuses. De dQsir et la rQalitQ, :ditions du Centrurion, Paris, 1$%1.
1''
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
1rebuie s subliniem faptul c /n mediile protestante i
neoprotestante con-ertirea? constitie n e-eni$ent c -a"oare
#e in#icator? a" strii #e $atritate s%irita" a ni a#e%t,
fiind /ntr-o oarecare msur institu+ionalizat=. 1o+i trebuie s fi
trecut prin acest stadiu=, c,ndva pe traseul vie+ii, /ncep,nd cu
adolescen+a 5adolescen+a este considerat drept ante-camera
maturit+ii, prima etap a vie+ii viabil sub aspectul sim+irilor i al
deciziilor spirituale8.
7&

7&
0e pot vizita= din acest punct de vedere site-urile oficiale /n limba rom,n
ale bisericilor neoprotestante din )om,nia, /ncep,nd c-iar cu cele din Alba
ulia. at o scurt autobio.rafie a unui pastor neoprotestant? 8Un copil>rie a%
renunPat s> &recvente? $iserica <n &avoarea terenurilor de &ot$al, deoarece
era% dependent de sport i de alte p>cate din viaPa %ea. Batan a adus <n calea
%ea un t=n>r care a &>cut e3perienPe pe %ine i %i7a trans%is %ie '=ndurile
lui rele i p>catele lui ascunse. Ui evita% pe cretini, <ns> nu Ul putea% evita pe
@u%ne?eu, <n special nu %> putea% ascunde de dra'ostea Dui, de care %>
&>cea tot %ai contient. +% <nceput s> stri' dup> %ila Dui, recunosc=nd c> %erit
iadul. :l %i7a au?it stri'>tul i m-a m-ntuit la 1-rta d# !H ani/ Batan a luptat
cu disperare s> <%i %enPin> '=ndirea %urdar> i contiinPa vinovat>, <ns> nu a
putut, datorit> s=n'elui lui Isus i a <nnoirii %inPii %ele prin Cuv=ntul care
<ncepea s> ia locul '=ndurilor rele. Untre anii 197M719MK a% satis&>cut sta'iul
%ilitar. Un %artie 19M3 %7a% c>s>torit cu iu$ita %ea soPie care s7a dovedit a &i
cea %ai $un> prieten> pentru %ine i aHutorul potrivit. :a %7a susPinut %ult pe
durata ti%pului <n care a% &ost al Be%inar /<ntre anii 19M4719MM, perioad> <n
care a &ost o$li'at> s> r>%=n> acas>, din cau?a re'i%ului co%unist. @o%nul a
$inecuv=ntat lucrarea %ea <n ulti%ii 1M ani, prin "arul B>u, i prin lucrarea
ec"ipei de conducere i a <ntre'ii $iserici. Biserica noastr>, <ntre ti%p, a
crescut cu 1KKc6.
1'A
Altarul R#$ntr#0irii
(. D$ne,e e+ist! > "8a$ @nt5"nitD?
3escrierea, oral sau scris, a unei e2perien+e de /nt,lnire
cu 3umnezeu=, prezentat ca un contact concret c D$ne,e i
urmat de o transfor$are '"oba" a %ersoanei beneficiare,
fascineaz. :a rspunde la o cerin9 inti$ a fiin+ei noastre, cerin+
pe care pu+ini reuesc s o satisfac.
1'>
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
0ubtitlul nostru este preluat de la francezul AndrO ;rossard
71
,
care /n urm cu peste (& de ani a publicat /n volum omonim, ce a
cunoscut un succes editorial fulminant? pentru mai multe sptm,ni
/n ir a fost cea mai v,ndut carte de librrie la nivel na+ional. Acest
lucru demonstreaz c,t de puternic este #orin9a incon:tient a
$i"ioane #e cititori de a beneficia ei /nii de o astfel de e2perien+.
71
AndrO ;rossard 51$1A-1$$A8, membru al Academiei ;ranceze, autor al unor
remarcabile cr+i cu caracter istoric, memorialistic i eseistic, este cunoscut /n
lumea credin+ei= prin volumul Dumn#z#u #;it*, #u L-am $nt-lnit /5Di#u
#;it#, ?# LYai r#contrZ?8 care a avut un rsuntor succes de public 5/n prezent
a a"uns la a 67-a edi+ie8. 0criitorul, descendentul unei familii cu vederi de
st,n.a 5tatl su a fost primul F /n ordine cronolo.ic F secretar .eneral al
Partidului Comunist ;rancez8 mrturisete c la v,rsta de douzeci de ani a
trit, /ntr-o capel din Cartierul @atin, o revela+ie, /n urma creia s-a convertit
la catolicism. Cartea constituie istoria acestei revela+ii. Intr=nd la ora 17.1K
<ntr7o capel> din Cartierul Datin <n c>utarea unui prieten, a% ieit de acolo la
ora 17.1O $no3it d# o (ri#t#ni# n#(*m-nt#ac*/ Intr-nd acolo c#(tic +i at#u
d# #;tr#m* t-n0*, am i#+it cu c-t#1a minut# mai t-rziu catolic, a(otolic +i
roman/
1'7
Altarul R#$ntr#0irii
A ob+inut edi+ia rom,neasc acelai succes editorialW Un
volum cu un astfel de titlu poate dezam.i enorm un cititor, dac
odat lecturat, nu confer cititorului o e2perien+ interioar, dac nu-
i co$nic ce-a #in stare e$o9iona" :i $istic a beneficiar"i
re-e"a9iei. 3up lecturarea cr+ii, cineva propuse ironic un alt titlu
pentru carte? 5@u%ne?eu e3ist>. :u nu l7a% <nt=lnit^6
7N
, fc,nd
referire la faptul c orice metafor este insuficient pentru a reda sau
desemna lucrarea lui 3umnezeu asupra inimii omului.
S*-l 1#zi (# Dumn#z#u +i * continui * tr*i#+tiJ S#
contrazic# Dumn#z#u=
HC

76
Popularitatea incontestabil a volumului are acoperire /ns /n sinceritatea
mrturisirilor autorului. *n plus, succesul cr+ii "ustific un comentariu al
efectelor ei pe termen lun.. *n ori.inal, este vorba de 5@ieu e3iste, He l.ai
rencontrQ, Paris, ;aSard, 1$>$, aprut /n limba rom,n /n traducerea lui Ale2
9tefnescu, la :ditura Universal 3alsi, /n 1$$( 5edi+ia /n limba rom,n are i o
postfa+ a autorului, preluat de la cea de a 67-a edi+ie din limba francez8.
7(
Cfr. AndrO Iodin, Psicolo'ia delle esperien?e reli'iose. Il desiderio e la
realta., :dit. bueriniana, !rescia, 1$%(, p. 7'.
1'%
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
:ste interesant i relevant pentru fiecare lider de comunitate
s afle c,+i dintre membrii colectivit+ii /n care activeaz au citit
vreo carte care are /n centrul aten+iei o persoan care @-a /nt,lnit pe
3umnezeu=W
0f,nta 0criptur ne prezint situa+ii de acest .en? Moise 5de
dou ori8, 0f,ntul lie 1esviteanul, 0f,ntul Apostol Pavel 5de dou
ori8, 0f,ntul 0iluan At-onitul, 0f,ntul ;rancisc de Assisi, Paul
Claudel
7'
. Acetia, e2ponen+i a epoci i culturi at,t de diferite
5v,rste? /ntre (A->A ani8, prin .usturi i profesii aveau o forma+ie
umanist=.
7'
Paul Claudel este cunoscut /n )om,nia publicului lar. /n special datorit
cr+ii Un poet privete crucea, aprut la :ditura Anastasia /n 1$$', /n
traducerea Anci 0,rbulescu, dup ori.inalul francez Un poVte re'arde la
croi3=, Iallimard, 1$(%.
1'$
Altarul R#$ntr#0irii
Moise este un titan biblic cu un profil aparte. ma.ina+ia
popular /l limiteaz adeseori la un persona" care s-a urcat pe
Muntele 0inai i .8a -,t %e D$ne,e?. Cartea >+o#"i ne
re"atea, e+act contrari"E c,nd Moise -a cerut lui 3umnezeu?
@oa%ne, &>7%> s>7di v>d c"ipul^=, s-a auzit rspunsul? Eu vei
putea s>79i ve?i &aPa, c>ci nici un om nu (oat# * m* 1ad* +i *
r*m-n* 1iu5/ 3ar mai apoi vocea completeaz? Iat> aici la 9ine
un loc: e?i pe st=nca aceasta. C=nd va trece slava 9ea, te voi
ascunde <n sco$itura st=ncii i voi pune %=na 9ea peste tine p=n>
voi trece. Iar c=nd voi ridica %=na 9ea, tu vei vedea spatele 9eu,
iar &aPa 9ea nu o vei vedea^6 5:2od ((, 61-6(8.
1A&
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
Personalitatea F la fel de impuntoare a Profetului lie F o
re.sim conturat /n cr+ile )e.ilor 5( )e.i 17-1$G 61 i ' )e.i 1-68.
lie /n 4oreb @-a /nt,lnit pe 3umnezeu /n v,nt lin= 5( )e.i
1$,168.
7A
0ti-ira <ecerniei sf,ntului men+ioneaz? 5Eu <n cutre%ur,
ci <n v=nt su$Pire ai v>?ut venirea lui @u%ne?eu, Care te7a lu%inat
pe tine de de%ult, Ilie, de @u%ne?eu &ericite, i <n c>ruP> cu patru
cai &iind purtat, pe cer ai u%$lat cu str>in> vedere, %inunat
&>c=ndu7te, de @u%ne?eu <nsu&late6.
76

7A
Prezen+a lui 3umnezeu, prin 3u-ul 0f,nt, e lin i linititoare. :ste -5nt"
"in? care a#ce %ace sf"et"i. 9i dac /n veacul nostru este nelinite i
zbucium, aceasta este pentru c "i%se:te D6" Sf5nt. 1oate avanta"ele
materiale pe care +i le ofer o societate de consum, mul+imea de asocia+ii
pacifiste puse la cale de societatea civil, pluralismul ne!7a'e7ist care
socotete e.ale /ntre ele toate credin+ele reli.ioase i spiritualit+ile adecvate
culturilor diverse, falimenteaz lamentabil. #umai c oamenii n-au oc-i de
vzut=. *naltpreasfin+itul Andrei Andreicu+, /n CredinPa Btr>$un>, nr. %X6&&%,
p. 1.
7>
9ineiul pe Iulie, !ucureti, 6&&6, p. 6'1.
1A1
Altarul R#$ntr#0irii
Aspira+ia de a vedea, de a intra @n contact #irect c 4iin9a
S%re$, de a F %tea conte$%"a fr inter$e#ieri, constituie o
dorin+ profund a fiin+ei umane, care odat /mplinit l-ar /mplini
e2isten+ial pe om, ar sintetiza sensul vie+ii lui. Parado2al, aspirm la
acest lucru, /ns dac ar fi s lum /n calcul avertismentul fcut lui
Moise, de o asemenea e2perien+ ar trebui s ne pzim. *n cazul lui
Moise @nt5"nirea c D$ne,e are "oc %rin c-inte, %rin $esaGe,
%rintr8o a"ian9 #ia"o'ic?, prin nite porunci destul de dificil de
/ndeplinit, care te conduc spre o ac+iune concret.
#imeni nu poate s-@ vad pe 3umnezeu i apoi s continue
s triasc... #e-am putea c-iar mira de faptul c se %oate s8.
@nt5"ne:ti %e D$ne,e :i a%oi s contini s -orbe:tiD Au
fcut-o /ns mul+i /naintea noastr, i este foarte important s
analizm rezultatul e2perien+ei lor i s identificm efectul pozitiv al
relatrilor lor.
)eferat? Paul Claudel i <ntoarcerea la credinP>. Eoaptea de
Cr>ciun de la Eotre7@a%e, 1MM6.
S* 1or)#+ti d#(r# un [A\altul, $n a)#n3a [L\luiJ
HH
77
<orbirea despre 3umnezeu, /n absen+a @ui, este imposibil din punct de
vedere strict do.matic. 3in punct de vedere practic /ns, este un fapt aproape
cotidian, /n mod special /n colile promotoare ale tiin+ei teolo.ice=. Aceasta
pentru c dei 3umnezeu este atotprezent, inclusiv /n slile de curs, :l nu este
si$9it #e -orbitoriHa#itoriK Pentru aceasta este nevoie de e2perien+
mistic, de trire du-ovniceasc, de o anumit maturitate spiritual, at,t la
asculttori, c,t i la vorbitor. 3intre cei care 1or)#c despre @u%ne?eu, c,+i *l
i imt pe @u%ne?euW 3eci, omul nedu-ovnicesc vorbete despre 3umnezeu
fr a-@ sim+i i fr a- contientiza prezen+a. *n aceste condi+ii /ns,
inevitabil, el rm,ne i "i%sit #e ener'ii"e "i D$ne,e, iar c-5nt" s n
-a a-ea %tere #e i$%act. @ucrul se poate repeta uor i la alte eta"e sociale
5predarea lec+iei de reli.ie /n colile de stat8.
1A6
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
*n .eneral, se vorbete despre un altul=, /n absen+a lui. 3ac
oameni /nzestra+i cu mult sim+ poetic, precum Claudel sau ;rossard,
/i descriu propria e2perien+ de /nt,lnire cu 3umnezeu, cititorul F
oric,t de fascinat ar fi de relatare F nu *l /nt,lnete, la r,ndul lui, pe
3umnezeu, sau, cel pu+in, nu o face /n momentul lecturii, nu o poate
face instantaneu. Ci, /n cel mai bun caz, a#e -orbin#8se
#es%re? >". Cititorul intr @n contact c o re"atare #es%re
D$ne,e, o e2presie a e2perien+ei altuia. * Ire)trie:te @ntr
tot" acea e2perien+. 3espre ce aude vorbindu-seW
>+%erien9a ce"i"a"t. C,nd cineva /i descrie propria
/nt,lnire cu 3umnezeu, poate fi at,t de confiscat? #e %ro%rii"e
triri sbiecti-e, poate fi at,t de 6i%noti,at #e $o$ente"e
%ri-i"e'iate pe care dorete s le surprind, /nc,t s nu reueasc s
redea nimic din personalitatea Celui despre Care vrea s depun
mrturie.
1,nrul care nu a fost niciodat /ndr.ostit va fi impresionat
de relatrile i amnuntele interesante ale amicului /ndr.ostit, i va
asculta cu oarecare nesa+ povetile acestuia de dra.oste, c-iar dac
acesta va e2pune elemente care nu sunt esen+iale 5nici tipolo.ice8
oricrei rela+ii de dra.oste. <a fi poate entuziasmat de o descriere
fidel a circumstan+elor i a emo+iilor trite de prietenul su /n clipa
/n care i-a cerut iubita /n cstorie. Dar ce %oate :ti e" #es%re
%ersoana ibit #e ce""a"tJ Un /ndr.ostit /i poate provoca
amicul s salte /mpreun cu el de bucurie /n momentele de culme ale
rela+iei lui afective, dar ce va /n+ele.e prietenul despre crrile
particulare ale dra.ostei din via+a celuilaltW
7%
7%
AndrO Iodin, op. cit., p. 7>.
1A(
Altarul R#$ntr#0irii
Un lucru similar se poate petrece lectur,nd o carte care
e2pune convertirea altuia. Cel care povestete poate fi at,t de
absorbit de nararea vie+ii sale i de e2punerea tririlor avute /n
momentul e2perien+ei, /nc,t a"un.e s nu mai vorbeasc despre
Altul. 0e va observa astfel c, din punct de vedere numeric, %a'ini"e
atobio'rafice abn# 5c-iar dac nu fac nici o referin+ la
convertire, ci doar /i contureaz cadrul=8, /n timp ce pa.inile
privitoare la convertire sunt pu+ine. Unul din scopurile
nenumratelor pa.ini autobio.rafice este cel de a demonstra
cititorului faptul c 3umnezeu era totalmente i.norat /n via+a
anterioar a beneficiarului revela+iei.
7$
7$
I$ide%, p. 77.
1A'
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
Brice bio.rafie %res%ne @ns o se"ec9ie? este o scriere
construit= %"ec5n# #e "a o an$it inten9ie. :ste vorba deci de
n trect reconstrit. 1endin+a incontient este aceea de a sublinia
o fractur care separ un mai /nainte= de un dup=, tendin+
.eneral /n acest tip de literatur. Un studiu analiz,nd .rupuri de
-arismatici catolici din 0tatele Unite ale Americii a descoperit
si$%"ificri sr%rin,toare /n prezentarea crizei care a anticipat
afilierea respectivilor la .rupurile -arismatice, /n mod special prin
sbe-a"area intensit9ii -ie9ii cre:tine #se %5n @n $o$ent"
con-ertirii.
Indiciil# un#i con1#rtiri r#al#
)elatrile convertirilor vorbesc i despre transformri
radicale ale vie+ii, de sc6i$bri se$nificati-e re,"tate #in
e+%erien9a @nt5"nirii c D$ne,e. ;rossard definete momentele
ca bucurie, dulcea+, lumin=, e2perien+a de efervescen+ interioar
prelun.indu-se cam o lun. Are loc o modificare i /n intensitatea
certitudinilor dob,ndite? @u%ne?eu e3ist> i totul este adev>ratT
:3ist> deci o ordine <n lu%e, <n acest univers, dincolo de v>lul de
ceaP> care ascundea evidenPaT=. #oua stare se definete printr-o
#is%o,i9ie s%ecia" #e a acce%ta @n-9tra re"i'ioas i de a
crede? 5Ceea ce Biserica propov>duiete este adev>rat, p=n> la
ulti%a vir'ul>^6.
1ransformrile care au loc sunt uneori corelate unor dorin+e
anterioare, uor de reperat de un psi-olo. competent. )ostul
discursului este tocmai acela de a le fortifica pentru a le men+ine. Cu
alte cuvinte, $rtrisitor" are ne-oie, "a r5n#" "i, #e $artori
i de cititori pentru a se confir$a @n %ro%ria con-ertire. 3in punct
de vedere psi-olo.ic lucrul acesta apare normal, dar ne invit s
reflectm asupra ideii seductoare potrivit creia con-ertirea s8ar
1AA
Altarul R#$ntr#0irii
#efini #re%t o transfor$are brsc, '"oba" :i @n $are %arte
ine+%"icabi".
%&

Cert este c o convertire care se e2pune= e2cesiv este
fra.il. (riri"e interioare 9in #e inti$itatea nei fiin9e $ane, :i
n trebie co$nicate ostentati-. 3ac 3umnezeu se relev
personal unei fiin+e umane, o face spre %ro%ria ei @$%"inireG ori
/mplinirea aceasta nu trebuie s aib nici un fel de efecte prozelitiste.
Marii mistici ortodoci sunt definitorii /n aceast privin+? cu mult
.reutate ei /i dezvluie tririle din momentele de intimitate cu
3umnezeu.
C5n# ce" care -orbe:te este >"?. :2ist /ns foarte multe
situa+ii /n care cel care vorbete despre /nt,lnirea cu 3umnezeu este
at,t de pu+in prezent /n relatarea sa, /nc,t aproape n -orbe:te #e"oc
#es%re sine, ci #oar #es%re #orin9e"e Ce"i"a"t. >" #e-ine atnci
!ocea Ce"i"a"t. Astfel Moise, re/ntorc,ndu-se cu tablele @e.ii de
pe Muntele 0inai, le sfr,m /n momentul /n care se revolt fa+ de
compromisurile fcute de poporul rmas sub ascultarea lui Aron.
Moise #is%are astfe" @n s%ate"e c-inte"or :i a acte"or care -or
fn#a$enta :i contra tot $ai $"t o re"i'ie, >brais$".
0tilul profetic s-a nscut aici? c5n# %rofe9ii -orbesc #es%re
D$ne,e, D$ne,e Kns:i -orbe:te %rin ei. !io.rafia lor
personal i starea lor de spirit= conteaz pu+in, /n ciuda F uneori F
a strii de lamentare i de epuizare pe care acetia o acuz, ca
urmare a sarcinilor cu care 3umnezeu /i /ncarc.
Sf5nt" A%osto" Pa-e", con-ertit instantane, #
co$nit9i"or cre:tine %ri$a "or teo"o'ie, @n care e%iso#" #e %e
#r$" Da$asc"i n fi'rea, #ec5t foarte #iscret. 0fin+ii nu
vorbesc despre ei /nii dec,t pentru a indica crrile care i-ar putea
a"uta pe al+ii /n .sirea drumului lor propriu spre 3umnezeu, spre
nefabil, spre Cel care este dincolo de orice reprezentare ima.inat,
%&
I$ide%, p. 7%.
1A>
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
Care este i dincolo i %ai presus de orice cuv,nt. *n .reac,
$istic" este n $t.
%1
5Da cap>tul ?ilelor %ele, %7a% "ot>r=t s> vor$esc &raPilor
%ei despre ceea ce <nainte n7a &i <ndr>?nit, socotind acestea lipsite
de $un si%P. Cu toate c> sunt ne<nse%nat din toate punctele de
vedere, dar &aptul este &apt: @u%ne?eu -at>l a avut %il> de %ine,
cu% <n 'eneral are %il> de toPi cei cu ini%> ?dro$it>. Du%ina care
%7a cercetat a &ost Du%ina din 5U%p>r>Pia ce nu este din lu%ea
aceasta6 ( mrturisete Ar-imandritul 0ofronie.
%6
:2ist o diferen+ clar /ntre scrierile care relateaz
convertiri 5Claudel i ;rossard8 i te2tele sacre pe care se
fundamenteaz reli.ii 5Moise, 0f. Pavel8 sau /ntre.i curente
du-ovniceti. Prima cate.orie de scrieri fac referin+ la o apropiere
de un nefabil transformator i ine2plicabilG cea de-a doua cate.orie
ne invit pe crri"e e+i'ente :i astere a"e asce,ei, c,nt,nd imnuri
du-ovniceti, implic,ndu-ne /n activitatea filantropic a !isericii i
dob,ndind astfel transfi.urarea.
HHH
* to9i oa$enii care $er' "a Biseric %retin# c a
beneficiat #e o e+%erien9 %ersona" a @nt5"nirii c D$ne,e.
C,nd vom analiza scrierile care au /n centrul aten+iei o convertire
spectaculoas, ne vom putea orienta dup urmtoarea .ril?
1. A c,ta parte din relatare este consacrat atobio'rafiei
autorului i c,t parte din ea e alocat= e2perien+ei
3ivinuluiW
%1
@a o privire atent se observ c /nsui 0f,ntul 0iluan a fost cunoscut /n
toat .randoarea= sa mistic doar dup moarte, dup lectura manuscriselor
descoperite /n c-ilie. Convertirea= lui a fost un proces, .reu de inclus /ntr-un
determinat arc temporal.
%6
9istica vederii lui @u%ne?eu, :dit. Adonai, !ucureti, 1$$A, p. 16(.
1A7
Altarul R#$ntr#0irii
6. *n descrierea /nt,lnirii cu 3umnezeu, se vorbete doar=
sau /n principal= despre triri emotiveW :2ist vreo
referire constant la consecin9e"e e+%erien9ei /n via+a
convertitului, care deriv dintr-un nou mod de a vedea
e2isten+aW
(. 0pune ceva /ntr-o manier nou, nonconformist,
convertitulW Are un stil aparte, e2presii specialeW
1A%
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
Ce ar putea spune nou= un convertitW Bare revela+ia nu este
definitiv /nc-eiatW mportant de subliniat este faptul c re'istr"
se$antic? a" re"atri"or #es%re D$ne,e n -a fi nicio#at
e%i,at. :2ist un poten+ial imens de creativitate /n domeniul
acesta, pentru a e2prima rela+ia unui om, a unui .rup, a unei culturi,
cu 3umnezeu. 0punea M. P. 3econc-S c @u%ne?eu /?eii, <n
'eneral1 este prea puternic pentru a putea &i epui?at se%antic <ntr7o
cultur>6.
'. )elatarea lui su.ereaz cititorilor n no sti" #e -ia9,
un mod de ru.ciune, o manier de a tri slu"bele
reli.ioase care ar permite celorlal+i s aib ei /nii o
/nt,lnire cu 3umnezeu= similarW
Cu c,t autorul /i focalizeaz aten+ia e2clusiv asupra
propriului trecut, fr a prezenta nimic care ar putea @$bo'9i
i$a'inea %e care fiecare cititor o are #es%re D$ne,e, cu at,t
relatarea lui devine mai ire"e-ant #in %nct #e -e#ere re"i'ios :i
$istic. @a urma urmelor, o astfel de relatare nici n-ar vorbi despre
3umnezeu? ar vorbi doar despre o sete de renume a autorului.
Fnto"o'ia e+%erien9ei $istice, #in %ers%ecti-
%si6o"o'ic
a) Intensitatea e+%erien9e"or interioare
>+%erien9e"e intense #e @nt5"nire c D$ne,e?
constituie nite $o$ente #e %"enit#ine e+isten9ia", av,nd o
$are @ncrctr e$o9iona", prin care are loc o #esc6i#ere
interioar s%re n #inco"o?, spre universul transcendent.
1A$
Altarul R#$ntr#0irii
b) >+%erien9a $istic f"$inant sau obiectul acestei
e2perien+e este perceput /ntotdeauna de beneficiarul unei revela+ii=
ca n abso"t @n sine?E e2perien+a /i are @n sine @ns:i %ro%ri"
sens, propria le.itimitate, neav,nd nimic de domeniul utilitarului=.
0e demonstreaz a fi n sco% @n sine 5cel pu+in temporar8, iar nu n
si$%" $iG"oc. Acest obiect= 5care poate s fie o stare afectiv
/ntru totul interioar8 reor.anizeaz /ntrea.a e2isten+ umanG este ca
o a2 pentru /ntrea.a via+. B metafor su.estiv ar fi /nt,lnirea cu
persoana iubit, eveniment care reconfi.ureaz rela+iile cu prietenii
anteriori.
c) F -a"oare -ita"
Plec,nd de la e+%erien9a $istic tota" :i c referin9 "a
ea, via+a cotidian apare mult mai frumoas, ea $erit s fie trit,
c-iar dac, /n anumite cazuri, poate aprea ideea mor+ii, dar
nicidecum ca moment suicidal, ci mai ales ca dorin+ de a opri
timpul, pentru a e2perimenta un etern prezent.
%(

%(
B scurt referin+ meteoric s-a cuveni s facem la e2perien+ele mor+ii
clinice, inventariate i analizate de 3r. )aSmond MoodS 5/n volumul Di&e a&ter
li&e1, e2perien+e de mare intensitate i cu repercusiuni asupra /ntre.ii vie+i.
)aSmond MoodS, doctor /n filosofie al Universit+ii <ir.inia, doctor /n
psi-olo.ie al Cole.iului Qest Ieor.ia i doctor /n medicin al Cole.iului
Medical din Ieor.ia, /n volumul FiaP> dup> viaP>. Investi'area unui
&eno%en: supraviePuirea dup> %oartea corpului, :ditura @ibertas Publis-in.,
6&&%, prezint peste o sut de cazuri de moarte clinic=, respectiv situa+ia
unor persoane care au fost declarate decedate i apoi au revenit la via+.
Publicat pentru prima data /n 1$7A, aceasta e2plorare a ceea ce se /nt,mpl
dup moarte sr%rin#e stri"e e$o9iona"e, #e $are intensitate, a ce"or care
trec %ra'" $or9ii. Cazurile prezentate constituie dovezi ale e2isten+ei vie+ii
dup moartea trupului, relatrile celor care au trecut acest pra. oferindu-ne o
ima.ine impresionant a sentimentelor de pace, senintate i iubire
necondi+ionat care-i /nvluie pe cei a"uni dincolo=.
1>&
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
#) Ln #ar? %ri$it acti-
*n e2perien+a mistic culminant, contiin+a triete o stare
#e bcrie, de a#$ira9ie inefabi", #e st%oare, cu un mare i
umil respect, cu convin.erea c e2perien+a are loc fr nici n fe"
#e $erit %ersona". B stare /ntruc,tva similar, dar de o intensitate
mult mai redus, este aceea a sportivului care repurteaz un mare
succes, un record, ob+inut cu mult dificultate i antrenament, sau
starea interioar a unui cercettor care face o descoperire tiin+ific.
*n plan literar se poate vorbi despre inspira+ie=, despre o muz=
prezent. Contiin+a c eti beneficiarul acestei e2perien+e fa+ de
care nu ai nici un merit personal este atotprezent. 5Unii spun c>
aceasta a &ost c=ndva %ai <nainte, dar acu% toate acestea s7au
<nvec"itY dar la @o%nul niciodat> ni%ic nu se %icorea?>, ci nu%ai
noi ne sc"i%$>%, ne &ace% r>i i ast&el pierde% "arulY iar cine cere,
aceluia @o%nul <i d> totul nu (#ntru c* m#rit*m noi ac#t lucru, ci
pentru c> @o%nul este %ilostiv i ne iu$ete6.
M4
e) Poten9ia"" tera%etic a" e+%erien9ei
:fectele acestor e2perien+e cov,ritoare sunt e"iberarea #e
an+ietate, o #i$inare e-i#ent a in6ibi9ii"or i a controlului
e2cesiv de sine. !eneficiarul unei astfel de e2perien+e triete o
contin stare #e e$%atie i de simpatie, care predispun la o
disponibilitate .eneroas de iertare a semenilor, la toleran+ fa+ de
ceilal+i. 5:u a% <nt=lnit dou> persoane care ( dup> o ast&el de
e3perienP> %istic> ( s7au vindecat: una de nevro?> i an'oas>, alta
de o$sesie recurent> cu idei de sinucidere6.
MO

f) Co$%orta$ent a%arent "#ic
MB
%'
0f. 0iluan At-onitul, Untre iadul de?n>deHdii i iadul s%ereniei, :dit. 3eisis,
Alba ulia, 1$$'.
%A
A. Iodin, op. cit., p. %%.
%>
@udic, - adH. referitor la "ocG specific "oculuiG .lume+, sprin+arG 5p. e2t.8 fr
finalitate practic, .ratuit. 5q fr. ludi,ue8
1>1
Altarul R#$ntr#0irii
Ca urmare a unei astfel de e2perien+e, unele persoane uneori
devin aparent naive, se $anifest c $"t inocen9? Cel care nu
este capa$il s> se a$andone?e <n $raPele altuia precu% un copil, nu
va &i capa$il s> cunoasc> $ucuriile cele %ai pro&unde ale
iu$iriiT6
M7
. *n acest tip de e2perien+ interioar, indiferent dac are
loc /n art, iubire sau reli.ie, $anifestri"e n a -a"en9e
%ato"o'ice, nici nu sunt efectul unei sfor+ri teatrale, ci sunt pline de
e2presivitate, /n special corporal, e2presie a unei supra-abundente
stri de fericire. 5:u %> cunosc pe %ine: sunt o%ul cel %ai o$inuit,
uneori sunt 1##l (r#cum co(iii. @ar ceea ce %i s7a dat %ie de c>tre
@u%ne?eu, din iniPiativa Dui, este ceva ase%>n>tor +postolilor,
P>rinPilor Bisericii.6
MM
%7
A. Iodin, op. cit., p. %$.
%%
Ar-imandritul 0ofronie, op. cit., p. 16>.
1>6
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
') >+%erien9e $istice %ro%ri8,ise. Starea #e 6ar
MasloP enumr urmtoarele componente ale unei stri de
eforie %$5nteasc? sportivul accept recordul su ca pe un dar
acordat=, indiferent de c,t de multe au fost eforturile sale din
timpul antrenamentuluiG poetul este beneficiarul unei inspira+ii
.ratuiteG /ndr.ostitul se umple de ener.ii de dra.ul altei persoaneG
misticul se simte nevrednic de iluminrile de care beneficiazG toate
aceste momente pot fi interpretate de unii ca av,nd ad,ncimi
reli.ioaseG sunt realmente astfel /n msura /n care beneficiarii sunt
persoane reli.ioase. MasloP lectureaz evenimentele dintr-o
perspectiv .nosticG /n opera lui nu e2ist nici profe+i, nici cuv,nt
al lui 3umnezeu=. Ar-imandritul 0ofronie /ns avertiza? 5btiu c>, <n
a&ar> de credinP>, st>rile tr>ite de %ine ar &i &ost e3cluse.6
M9
3e-a lun.ul e2isten+ei sale pm,nteti, omul are multe alte
e2perien+e interioare cutremurtoare, de mare /ncrctur
emo+ional, declanate de? contiin+a acut a inevitabilit+ii mor+iiG
solitudinea fiecruia /n momentul marilor decizii care implic
responsabilitate ma2imalG an.oasa din fa+a impersonalit+ii reci a
naturiiG /nstrinarea fiecruia de propriul incontientG revolta din fa+a
in"usti+iei insurmontabile din lume etc.
%$
Ar-im. 0ofronie, op. cit., p. 16'.
1>(
Altarul R#$ntr#0irii
MasloP este convins c re"i'ii"e instit9iona"i,ate care nu
/i vor asuma drept scop sublim F la nivel individual F atin'erea
ni astfe" #e ti% #e e+%erien9 $istic %rofn#, cu scopul de a
o comunica i multiplica ulterior, se -or ato#istr'e, pentru c /i
vor rata /mplinirea unei datorii elementare. Cu alte cuvinte, re"i'ii"e
se -or i$%ne @n $sra @n care -or fi sensibi"e "a aceast
e+i'en9 a cre#incio:i"or, satisfc,ndu-le reli.iozitatea spontan,
plin de nesa+ dup acest tip de e2perien+e interioare privile.iate.
HHH
:2ist nite riscuri /n momentul /n care o reli.ie se
concentreaz e2clusiv pe .arantarea unor e2perien+e mistice speciale
adep+ilor si? 1. accentuarea importan+ei retra.erii din lume se face,
inevitabil, atenu,nd e2i.en+a implicrii /n social, pentru sc-imbarea /n
bine a lumiiG 6. este periculoas apari+ia unui cult centrat pe e+%erien9a
e+tatic ca sco% @n ea @ns:iG au e2istat astfel de ritualuri /n Me2ic i /n
America de 0ud, /n care s-a a"uns s fie considerate sacre anumite
plante 5pe#otl, iar la iranieni i indieni so%ae"ao%a8.
Concluzii
1>'
nt-lnir#a cu Dumn#z#u
)efle2ia noastr asupra strilor interioare de plenitudine
e2isten+ial i asupra e2perien+elor intense, spontane sau
e2perimentale, trebuie s sublinieze criteriile dup care o e2perien+
poate fi calificat drept e2perien+ a divinului=? 1. B astfel de
e2perien+ trebuie s fie inter%retat re"i'ios, /n conte2tul cultural-
e2isten+ial propriu beneficiarului. B stare e2perimentat de cineva
va fi /ntotdeauna ambi.u p,n /n clipa /n care el va opera o
interven+ie -ermeneutic, de interpretare i transpunere /n limba" a
respectivei stri. 3oar e2primat /n limba" omenesc, o stare poate fi
su.estiv pentru ceilal+iG 6. B stare interioar mistic determin
/ntotdeauna o atitudine i o #is%onibi"itate s%re i$%"icare /n social,
pentru a lsa urme /n societate.
$&
*n concluzie, putem aprecia, /ntr-o
manier .rosier i .eneral, c nu se poate vorbi de o e2primare
ni-oc, nifor$, stan#ar#i,at, a tririlor luntrice de mare
intensitate mistic.
$&
1rebuie analizate, /n acest conte2t, op+iunile mona-ilor de la @avra PecersNa
din secolele J<-J<, care decideau la un moment dat s se retra. /ntr-o
c-ilie=Xv.un scobit /n ad,ncul pm,ntului, unde primeau F printr-o
ferestruic rmas nezidit F doar o bucat de prescur i un pa-ar cu ap pe
zi, iar /n momentul mor+ii aceast .ur de acces era zidit, c-ilia devenind
astfel i morm,ntul misticului.
1>A
C%ritlic%# Id#ntitNt im #uro(Nic%#n Kont#;t
@!
In0#)or0 Ra)ri#l
@irector al Institutului de :tica Bocial>
Universitatea Fiena
A)tract"
Under "istorical, cultural and spiritual aspects, C"ristianit# and t"e :uropean
continent are ti'"tl# united. :ven t"ou'" t"e evolution o& C"ristianit# !as not
even, t"e %ultitude o& its &or%s o& develop%ent per%itted a diversit# o&
C"ristian cultures.
$1
Conferin+ sus+inut /n cadrul 0impozionului interna+ional dentitate
cretin i dialo. /n noul conte2t european=, Alba ulia, 6&&>.
4o!ever, t"e tensions, t"e disunions and t"e &ractions created t"rou'"out t"e
ti%e $et!een *est and :ast are ver# !ell70no!n: &re,uentl#, &or t"e *est, t"e
eastern 'eo'rap"ical space is a sort o& terra inco'nitioY and in t"e conscience
o& t"e :ast t"ere still are repercussion o& t"e "istorical %e%ories suc" as t"e
ones o& t"e Isla%ic ro$$in', and, a&ter!ards, t"e co%%unist persecutions.
-"ese &actors are not &avoura$le to t"e ecu%enical dialo'ue, and t"e issue o&
t"e ecu%enis% !it"in %odernis% !as de$ated in t"e Becond Council o&
Fatican, !"ic" c"ose a dialo'ue $et!een reli'ions.
-"us, due to t"is dialo'ue !e can understand t"at identit# clai%s 0no!led'e o&
t"e correct conte3t, !"ic" c"an'es, and puts us in &ront o& ne! c"allen'es
su''estin' t!o principles: t"e return to t"e sources and t"e ot"er one is t"e
renovation o& t"ese sources in t"e conte3t o& t"e present.
K#LMord: c"ristianit#, c"ristian identit#, Becond Council o& Fatican,
C"ristian cultures, ecu%enical dialo'ue
@assen 0ie mic- mit einer Nleinen Iesc-ic-te be.innen? ic-
Par -euer zu Bstern, den ort-odo2en Bstern an der Brt-odo2en
ANademie Rretas. Auf dem Platz vor der ANademie ste-en
;a-nenmasten mit drei ;a-nen? "ener Iriec-enlands in der Mitte,
dann linNs die des lNumenisc-en Patriac-ats und rec-ts "ene der
:urop]isc-en Union. Am Rarfreita. Perden die ;a-nen auf
4albmast .esetzt, Pie dies bei 1rauer Zblic- ist. 3er !ub der das
mac-en sollte fra.te, ob er auc- die europ]isc-e ;a-ne auf 4albmast
setzen solle.
c- erz]-le i-nen diese Nleine Iesc-ic-te, Peil -ier "emand,
der sic-er nic-t 1-eolo.ie und P-ilosop-ie studiert -at, se-r .enau
verstanden -at, dass -ier ein Problem, oder Peni.stens eine ;ra.e
an.ebrac-t ist. 3er !ub Par sic- offenbar nic-t sic-er, in Pelc-em
<er-]ltnis die c-ristlic-e dentit]t zu :uropa stand. Und dies ist "a
PirNlic- eine zentrale ;ra.e.
C%ritlic%# Id#ntitNt
[um ersten .ilt natZrlic-, dass :uropa und das C-ristentum
auf das :n.ste miteinander verbunden sind. 3ies .ilt fZr die
Iesc-ic-te, ebenso Pie fZr die Rultur und das Ieistesleben
ins.esamt. Qenn man versuc-en PZrde, das C-ristlic-e von :uropa
zu substra-ieren bzP. sic- :uropa o-ne C-ristentum vorzustellen,
dann bliebe nic-t einmal ein 1orso Zbri.. ;reilic- -aben die
Nlassisc-e AntiNe, die .riec-isc-e P-ilosop-ie, vor allem auc- die
politisc-e :t-iN, die .riec-isc-e Runst, soPie das r\misc-e )ec-t
:uropa .epr].t. 3azu Namen in .ePissen :poc-en "Zdisc-e und
islamisc-e aber auc- andere Nulturelle :inflZsse. Alle diese
.eisti.en 0tr\mun.en Purden "edoc- in der fast 6&&& "]-ri.en
Iesc-ic-te durc- das C-ristentum als dominierende )eli.ion
um.eformt, interpretiert und reinterpretiert. Auf diese Qeise -aben
die 3ic-tun. und P-ilosop-ie, die Arc-iteNtur und MusiN :uropas,
ebenso Pie seine nstitutionen der Qissensc-aft, die Universit]ten,
der PolitiN, Pie die 3emoNratie und des 0ozialen i-ren Ursprun.
und i-re Qurzeln im C-ristentum, in der 1-eolo.ie, in der ANtion
und nic-t zuletzt im Iebet.
#ac-dem dies .runds]tzlic- fest.estellt ist, .ilt es freilic-
die Untersc-iede und !rZc-e in dieser c-ristlic-en 1radition
:uropas Nlar zu benennen?
[um ersten ist die :ntPicNlun. nic-t uniform verlaufen. :s
.ibt nic-t die eine c-ristlic-e Rultur, sondern eine <ielza-l von
;ormen des C-ristlic-en, die sic- mit- und nebeneinander
entPicNelt, und sic- leider auc- .e.eneinander absolut .esetzt,
verteufelt und beNrie.t -aben.
[um zPeiten .ab es eine bePusste AbNe-r von der
c-ristlic-en Rultur in der Nontinentaleurop]isc-en, vor allem
franz\sisc-en AufNl]run., in der Moderne, auf die die s]Nularen
politisc-en nstitutionen zurZcN.e-en. 3er !ub, der nic-t Pusste, ob
er die europ]isc-e ;la..e am Rarfreita. auf 4albmast setzen sollte,
-atte also rec-t.
1>$
Altarul R#$ntr#0irii
@assen 0ie mic- zuerst die ;ra.e der c-ristlic-en Pluralit]t
im europ]isc-en Ronte2t etPas n]-er beleuc-ten. 3ie <ielfalt
c-ristlic-er Rulturen und Rirc-en stellt zuerst einen )eic-tum, ein
.emeinsames :rbe des C-ristentums, dar. :s .ibt Po-l niemandem
mit einem Pac-en nteresse fZr den c-ristlic-en Ilauben, der nic-t
in den anderen Rirc-en !eeindrucNendes, 0c-\nes,
!ePundersPertes finden PZrde. :s .ibt aber auc-, Pie Pir Pissen,
-istorisc- .ePac-sene 0pannun.en und 0paltun.en, die bis -eute
nac-PirNen und das C-ristentum in :uropa pr].en.
3a ist zuerst die Iesc-ic-te von )om und !Szanz, die von
Anfan. Nulturell Nomple2 Par und durc- die PolitiN Peiter
Nompliziert Purde. 0c-on lan.e vor der offiziellen 1rennun. von
1&A' -aben sic-, Pie 0ie Pissen, die Qest- und BstNirc-e trotz des
.emeinsamen Credo und der Peit.e-end .emeinsamen 1-eolo.ie
auseinander entPicNelt. :s Par und ist eine Nulturelle und politisc-e
0paltun., die auc- t-eolo.isc- vertieft Purde, die bis -eute fZr
:uropa bestimmend ist. 0. 4untin.ton -at in seinem Clas- of
Civilizations, der seit einem Ma-rze-nt viel disNutiert Pird, eine
Nulturelle !ruc-linie entlan. des :influssbereic-es der QestNirc-en
und der Brt-odo2ie an.esetzt 54untin.ton 1$$(8. :r meint, dass
dieser Nulturell-reli.i\se Untersc-ied die Pesentlic-e Ursac-e fZr
die !alNanNrie.e Par. 3iese [uordnun. der Brt-odo2ie einerseits
und der r\misc--Nat-olisc-en und protestantisc-en Rirc-en
anderseits zu versc-iedenen RulturNreisen ZberbePertet offenNundi.
tats]c-lic- beste-ende 3ifferenzen. 0ie Piderspric-t zudem dem
0elbstverst]ndnis der Rirc-en, die sic- trotz aller Untersc-iede als
c-ristlic- be.reifen. 3ennoc- ist es eine 1atsac-e, dass es Peiter-in
beac-tlic-e !arrieren zPisc-en dem Qesten und dem Bsten :uropas
und vor allem auc- zPisc-en den Bst- und QestNirc-en .ibt.
17&
C%ritlic%# Id#ntitNt
3ie Art des Um.an.s mit diesen -istorisc-en !rZc-en in Bst
und Qest ist dabei versc-ieden? 3ie QestNirc-en blenden das
ostNirc-lic-e :rbe Peit.e-end aus oder rezipieren es bestenfalls in
seleNtiver und oft auc- romantisierender Qeise. 3ie Brt-odo2ie
e2istiert fZr den Qesten Naum. :uropa ist das )eic- Rarls des
Iro^en, der Qesten. Alles Pas .eo.rap-isc- da-inter lie.t, ist eine
Art terra inco.nita. 3ass dies eine 4albierun. der ei.enen
c-ristlic-en 1radition einen .ro^en <erlust fZr alle darstellt, Pird
erst lan.sam erNannt. 3iese <eranstaltun. -ier ist eines der
ermuti.enden [eic-en auf diesem Qe..
171
Altarul R#$ntr#0irii
n den BstNirc-en dominiert -in.e.en ein ne.atives !ild des
Qestens. 3ie :roberun. Ronstantinopels durc- den slam 51'A(8,
die vielfac- als ;ol.e der frZ-eren UnterPerfun. im [u.e des
<ierten Rreuzzu.s 516&'8 durc- die @ateiner .edeutet Pird, stellt bis
-eute eine F im Qesten .anz ver.essene F NolleNtive :rinnerun. dar,
die das <er-]ltnis zur Pestlic-en C-risten-eit belastet. :s sc-eint
mir Zbri.ens, dass damit ein anderes Iesc-ic-tsverst]ndnis
verbunden ist, fZr das der .arsti.e Iraben der Iesc-ic-te, von dem
@essin. sprac-, Peni.er tief ist. 3ies bedeutet, dass dadurc-
-eils.esc-ic-tlic-e und t-eolo.isc-e 1raditionen unmittelbarer
Pa-r.enommen Perden 5dies ist eine !ereic-erun.8, aber auc-
-istorisc-e :rinnerun.en nic-t durc- die 3istanz der [eit
ab.esc-P]c-t Perden 5dies fZ-rt zu einer st]rNeren !elastun. in den
!ezie-un.en8. 3ie lan.e [eit unter islamisc-er 4errsc-aft, die
bedeutende )olle der ort-odo2en Rirc-en fZr die !ePa-run. der
nationalen Rultur und die e2istenzbedro-enden Nommunistisc-en
<erfol.un.en in den ver.an.enen Ma-rze-nten -aben andere
Nulturelle <oraussetzun.en und ein anderes 0elbstverst]ndnis
entste-en lassen, das es erst zu entdecNen .ilt F in diesen Rirc-en
selbst, aber auc- im Qesten. 3arZber -inaus -at die -e.emoniale
0tellun. der Pestlic-en Rultur in den letzten beiden Ma-r-underten
ein Misstrauen .e.en den Qesten entste-en lassen, das einem
3ialo. nic-t f\rderlic- ist. 3ies zu verste-en, sc-eint mir -eute eine
Pic-ti.e Auf.abe auc- im \Numenisc-en 3ialo..
176
C%ritlic%# Id#ntitNt
[um zPeiten? 3ie s]Nulare deen, Qerten, :rfindun.en und
nstitutionen der AufNl]run. -aben Qesteuropa und die QestNirc-en
seit dem 1%. Ma-r-undert entsc-eidend .epr].t. n i-rer
franz\sisc-en <ariante stellten sie eine teils radiNale AbPendun.
vom C-ristentum dar. c- erinnere nur an die <ere-run. der I\ttin
<ernunft in der ;ranz\sisc-en )evolution. 3ie Auseinandersetzun.
mit diesen deen in i-rer liberalen und sp]ter auc- in i-rer
mar2istisc-en ;orm Par die ei.entlic-e 4erausforderun. fZr die
QestNirc-en. 4ier .ab es zPei Arten der AntPort? :ntPeder man
versuc-te sic- .e.en die AnstecNun. abzusc-otten und sic- mit
imponierendem 1rotz -inter -o-en Mauern zu verbarriNadieren.
Bder man mZ-te sic- in 1-eolo.ie und :t-iN darum, das s]Nulare
und liberale IedanNen.ut der AufNl]rer zu verste-en und i-m im
4eilsplan Iottes einen Brt zuzuPeisen. 3ie .esamte 1-eolo.ie der
QestNirc-en ist seit 6&& Ma-ren von diesen Auseinandersetzun.en
.epr].t. 3ie AufNl]run. Par und ist immer der unsic-tbare
Iespr]c-spartner in all i-rer Arbeit. 3er russisc-e
)eli.ionsp-ilosop- 0er.ei !ul.aNov ver.lic- in seiner
Antrittsvorlesun. 1$(> in Paris die Moderne mit einer 0p-in2. 0ie
Nennen die Iesc-ic-te? die 0p-in2 versc-lan. alle, die auf i-re
;ra.en Neine AntPort Pussten. 3as !ild ist dramatisc-, aber auc-
Pieder treffend, Peil es zei.t, dass die C-risten sic- der
intelleNtuellen Auseinandersetzun. mit der liberalen Rultur der
Moderne stellen mZssen. 3ies .ilt natZrlic- besonders fZr die soziale
1-eolo.ie. 3enn ab.ese-en von der ;ra.e, ob man auc- die ;la..e
der :U am Rarfreita. auf 4albmast setzen soll, stellt sic- "a die
;ra.e, Pie man c-ristlic-erseits mit den :rrun.ensc-aften und
Iefa-ren der Moderne um.e-en soll. Qas bedeutet die s]Nulare
politisc-e und Pirtsc-aftlic-e Brdnun. fZr den c-ristlic-en
IlaubenW c- m\c-te am :nde meines )eferats im 4inblicN auf
:uropa darauf zurZcNNommen.
17(
Altarul R#$ntr#0irii
3ie Nat-olisc-e Rirc-e -at sic- auf dem [Peiten <atiNanum
dieser ;ra.e auc- Nirc-enoffiziell .estellt, P]-rend sie zuvor der
Moderne und i-ren nstitutionen Peit.e-end defensiv .e.enZber
stand. [um IlZcN .ab es sc-on vor-er .ro^e 1-eolo.en, die die
3oNumente des [Peiten <atiNanisc-en Ronzils durc- i-re
3enNarbeit vorbereiteten, Peil sie Pussten, dass dies fZr die Rirc-e
lebensnotPendi. Par. 3adurc- Nonnte dann beim Ronzil auf sie
zurZcN.e.riffen Perden und eine PirNlic-e :rneuerun. ein.eleitet
Perden, die sic- auf das @eben der Nat-olisc-en Rirc-e positiv
aus.ePirNt -at. Qesentlic-e :ntsc-eidun.en Paren die Bption fZr
die lNumene, den interreli.i\sen 3ialo., und ein .runds]tzlic-es Ma
zur Qelt von -euteL in der PastoralNonstitution Iaudium et spes,
d.-. vor allem zur politisc-en Rultur der Mensc-enrec-te,
einsc-lie^lic- der )eli.ionsfrei-eit, und zum demoNratisc-en 0taat.
Auf diese Qeise sind t-eolo.isc-e <oraussetzun.en
.esc-affen Purden, um zu verste-en, Pas c-ristlic-e dentit]t -eute
in :uropa bedeuten Nann. 3enn dentit]t setzt nic-t nur das Qissen
darum, Per man selbst ist, voraus. :s .e-t vielme-r darum, dieses
Qissen im "ePeili.en -istorisc-en Ronte2t neu auszubuc-stabieren.
dentit]t ist so nie .esc-ic-tslos bestimmbar, sie verlan.t die
Renntnis des "ePeili.en Ronte2tes, der sic- immer ]ndert und die
C-risten so vor neue 4erausforderun.en stellt.
3as [Peite <atiNanisc-e Ronzil -at da-er mit zPei
Irunds]tzen .earbeitet? die eine ist die )ZcNNe-r zu den buellen,
das ressourcement, der andere ist die :rneuerun. diese buellen im
@ic-te der Ie.enPart, das a..iornamento. 3er !e.riff bedeutet
P\rtlic-? die Iesc-]ftsbZc-er auf den neuesten 0tand brin.en, damit
der Ilaube in der Ie.enPart seine _berzeu.un.sNraft be-alten und
entfalten Nann.
17'
C%ritlic%# Id#ntitNt
@assen 0ie mic- den .esc-ic-tlic-en :2Nurs, durc- den ic-
den europ]isc-en Ronte2t auszuleuc-ten versuc-e, beenden. [entral
fZr das <erst]ndnis der c-ristlic-en dentit]t und den \Numenisc-en
3ialo. 5aber auc- den 3ialo. inner-alb der Rirc-en8 in :uropa
sc-eint mir zu sein, dass die Rirc-en Bst- und Mitteleuropas die
AufNl]run. vor allem in i-rer mar2istisc-en anti-c-ristlic-en ;orm
Nennen lernten. Mit dem s]Nularen 0taat Pird so <erfol.un.
assoziiert. m Qesten -in.e.en Paren die :rfa-run.en mit dem
politisc-en und Pirtsc-aftlic-en @iberalismus zPar ambivalent, aber
NeinesPe.s so ne.ativ, Pie im Rommunismus. <or allem die
Ma-rze-nte seit 1$'A Paren eine [eit des ;riedens und auc- des
!rZcNensc-la.s -in zur s]Nularen politisc-en und Pirtsc-aftlic-en
Rultur. 3as Pro.ramm einer freien Rirc-e im freien 0taatL, das die
\sterreic-isc-en Rat-oliNen 1$A6 formulierten, Nonnte so auc- zum
Qo-l der Rirc-e um.esetzt Perden.
17A
Altarul R#$ntr#0irii
3ie Qende von 1$%$ -at fZr .anz :uropa eine neue
0ituation entste-en lassen, die zuerst mit .ro^en 4offnun.en
verbunden Par F alle, die diese [eit bePusst miterlebt -aben,
erinnern sic- an das -errlic-e IefZ-l, das der ;all der 3iNtaturen
aus.el\st -atte. c- se-e noc- die vielen sloPaNisc-en und
un.arisc-en Autos, die an den ersten 1a.en nac- der lffnun. der
Irenzen nac- Qien Namen mit Nleinen #ationalfla..en an den
Q].en. 0ie Purden von allen be.eistert PillNommen .e-ei^en. :s
.ab neue [uNunftsperspeNtiven. Aber sc-neller als erPartet, standen
die alten Iespenster des #ationalismus in den $&er Ma-ren auf.
<\lli. Zberrasc-end fZr viele flammten nationale RonfliNte auf, die
durc- die Nommunistisc-e Rlassenideolo.ie in Bst- und
Mitteleuropa in das Iefrierfac- der Iesc-ic-te .ele.t Porden
Paren. 3ie Rrie.e am !alNan und die Iefa-r Peiterer
#ationalit]tenNonfliNte ersc-recNten uns aufs tiefste und lie^en uns
ratlos zurZcN. Qie Paren diese Ir]uel m\.lic-W Qie Nonnten sie
nic-t nur et-nisc-, sondern F Pas noc- sc-recNlic-er und zudem
anac-ronistisc- Par F reli.i\s be.rZndet PerdenW Qie Nonnten
nationalpolitisc-e RonfliNte also zu )eli.ionsNrie.en Perden, nac-
all dem, Pas in der Iesc-ic-te .esc-e-en Par, vor allem der
<erfol.un. der )eli.ionen durc- die totalit]ren )e.imeW
17>
C%ritlic%# Id#ntitNt
3ie pn.ste, die uns Mitte der $&er Ma-re pla.ten, Paren zum
IlZcN Zbertrieben, auc- Penn die Qunden bis -eute tief sind. 3ie
.espenstisc-e nstrumentalisierun. des C-ristentums fZr national-
politisc-e [PecNe fand Neine ;ortsetzun.. 3ie 4orrorvision, dass
:uropa durc- eine <ielza-l von !Zr.erNrie.en entlan. nationaler
und reli.i\ser !ruc-linien -eim.esuc-t PZrde, -at sic- Iott sei
3anN nic-t bePa-r-eitet. 3as RonfliNtpotential Purde durc- die
Rlu.-eit politisc-er und reli.i\ser ;Z-rer, aber vor allem auc- durc-
die 4offnun., in der :urop]isc-en Union ein .emeinsames
politisc-es 4aus zu finden, entsc-]rft. 3ies zei.t, Pie Pic-ti. die
positive [uNunftsperspeNtive eines .eeinten :uropa fZr den ;rieden
ist.
#un -aben Pir bereits me-r als die 4]lfte des ersten
Ma-rze-nts des 61. Ma-r-underts -inter uns. c- meine, dass eben
diese Ie.enPart einen 0airos darstellt F Pie sic- die 3in.e im
n]c-sten Ma-rze-nt entPicNeln Perden, Pird lan.fristi. entsc-eidend
sein.
Qird die europ]isc-e :ini.un. .elin.en, sic- vertiefenW
Qird es .elin.en, die ne.ativen 1endenzen einer :rosion
moralisc-er Qerte ent.e.enzuPirNenW 3ie fZr ein [usammenleben
zentralen moralisc-en 4altun.en aufzubauenW Und F und dies ist die
;ra.e, die uns -ier besc-]fti.t, Pas N\nnen und mZssen die Rirc-en
dazu beitra.en, denen das :van.elium zum 4eil aller anvertraut istW
Qas bedeutet also c-ristlic-e dentit]t in :uropa -eute und Pas ist
der Auftra. der C-ristenW c- Nann, Pas diese .ro^e ;ra.e betrifft,
nur eini.e PunNte aufzei.en, die Anre.un.en .eben, Peiter zu
denNen. c- m\c-te dies in drei 0c-ritten mit !licN auf drei :benen
tun, die aufs en.ste miteinander verPoben sind? die pers\nlic--
moralisc-e, die .esellsc-aftlic-e und die politisc-e.
C%ritlic%# Id#ntitNt al moralic%# Id#ntitNt
177
Altarul R#$ntr#0irii
3ie Irundla.e "eder c-ristlic-en dentit]t ist der Ilaube und
das 1un, besser das 1un, das aus dem Ilauben Nommt. 3enn, Pie
der Apostel MaNobus sc-reibt? Meine !rZder, Pas nZtzt es, Penn
einer sa.t, er -abe Ilauben, aber es fe-len die QerNeW Rann etPa
der Ilaube i-n rettenWL 5MaN 1, 1'8. C-ristlic-e dentit]t beP]-rt
sic- so im 4andeln, das alle @ebensbereic-e umfasst. 3ies .ilt
immer, besonders aber in modernen pluralen Iesellsc-aften, in
denen das soziale 1un ein [eu.nis darstellt, das auc- au^er-alb der
Rirc-e von #ic-t-Il]ubi.en am besten Pa-r.enommen Pird. 3ies
ist nic-t neu. :s .alt bereits in der vorNonstantinisc-en :poc-e, Pie
patristisc-e 1e2te, aber auc- Aussa.en der ;einde des C-ristentums
zei.en. 0o sc-rieb Raiser Mulian Apostata im 6. Ma-r-undert, dass
pers\nlic-e Moral und )ein-eit des @ebensPandels, aber auc- die
Naritative 4ilfe fZr C-risten und #ic-t-C-risten fZr die Ausbreitun.
des Ilaubens zentral Paren und zei.t so die eminent missionarisc-e
!edeutun. des sozialen :n.a.ements.
1

17%
C%ritlic%# Id#ntitNt
Meder C-rist ist !otsc-after des Ilaubens, Penn sein @ic-t
vor den Mensc-en leuc-tet, die "a seine .uten QerNe se-en und den
<ater im 4immel dafZr preisen.L sollen 5Mt A, 1>8. 3as Rapitel Zber
das @etzte Ieric-t bei Matt-]us 5Mt 6A, (>-'(8 .e-t so Peit, die
4ilfeleistun. fZr den #]c-sten, den 4un.ri.en, Bbdac-losen,
RranNen, in dem uns C-ristus selbst be.e.net, zum ei.entlic-en
PrZfstein des Ilaubens und 4eils zu mac-en. 0o.ar die 1rennlinie
zPisc-en #ic-t-Il]ubi.en und Il]ubi.en Pird dadurc- relativiert.
Qie bereits die alttestamentarisc-e RultNritiN, in deren 1radition
Mesus ste-t, zei.t, sind ;r\mmi.Neit und 1-eolo.ie nutzlos, "a ein
pr.ernis, Penn i-nen nic-t die [uPendun. zum Mensc-en
entspric-t. c- fra.e mic- oft, ob Pir den :rnst dieser 1e2te des
:van.eliums sc-on realisiert -aben. Und Peiter? PZrden sic- nic-t
viele do.matisc-e 0treiti.Neiten und 3ifferenzen relativieren 5ic-
sa.e relativieren, nic-t sinnlos Perden8, Penn Pir anerNennen
PZrden, dass der lebendi.e Mensc- die :-re Iottes istL, Pie der -l.
ren]us so Punderbar sc-rieb.
3as C-ristentum Nann und darf nic-t auf Moral und :t-iN
reduziert Perden F dies ist die 0cSlla F aber ebenso .ilt, dass der
Ilaube o-ne 1un nutzlos ist F dies P]re die C-arSbdis F Pir mZssen
einen Qe. zPisc-en beiden finden.
3ie .e.enP]rti.e Qelt mit i-rer 3SnamiN 5die sic- zum
Iuten und zum 0c-lec-ten entPicNeln Nann8, i-ren 0t]rNen, aber
auc- moralisc-en 3efiziten im Privaten und im Politisc-en stellt uns
vor die ;ra.e, Pie der Ilaube als 3iaNonie und [eu.nis, das
unaufl\slic- mit der @itur.ie und 3o2olo.ie verbunden ist, in der
Pra2is PirNen Nann. Mede [eit -at i-re ei.enen Probleme und
M\.lic-Neiten, und es ist die <erantPortun. der Rirc-en und
C-risten, mit i-rem @eben darauf eine AntPort zu .eben, "a dies
AntPort selbst zu sein.
17$
Altarul R#$ntr#0irii
3ies brauc-t auc- eine Iesellsc-aftsanalSse, aber auc- eine
soziale 1-eolo.ie und :t-iN, die diese ;ra.en auf Pissensc-aftlic-er
:bene stellt und im @ic-te des Ilaubens refleNtiert. @assen 0ie mic-
eini.e Probleme benennen, die mir -eute besonders drin.lic-
ersc-einen.
1%&
C%ritlic%# Id#ntitNt
3a ist zuerst die :rosion der Qerte im privaten
@ebensbereic-. 3er Rommunismus -at moralisc-e und d.-. zu.leic-
soziale Qerte sSstematisc- disNreditiert. Aber auc- in
einer pluralistisc-en Iesellsc-aft Perden Qerte relativiert und
aus.e-\-lt. :iner der beNanntesten 0oziolo.en der Ie.enPart, )alf
3a-rendorf, sie-t die Anomie, also einen Man.el an moralisc-en
_berzeu.un.en, Qerten und #ormen als .r\^te Iefa-r moderner
Iesellsc-aften. :ine mensc-lic-e Rultur des Miteinander, des
<ertrauens, der Ac-tun., der @iebe und Ierec-ti.Neit P]c-st nic-t
von selbst. 0ie muss bePusst .epfle.t Perden. 4ilfsbereitsc-aft und
)ZcNsic-tna-me auf den Anderen, !arm-erzi.Neit .e.enZber dem
0c-P]c-eren und ;riedferti.Neit sind Qert-altun.en, die von "eder
Ieneration neu ein.eZbt Perden mZssen. 4ier -aben die c-ristlic-en
Rirc-en eine Pesentlic-e :rzie-un.s- und <orbildfunNtion. Ierade
auc- an.esic-ts massiver Ie.enstr\mun.en, Pie 4absuc-t und
RonNurrenz im privaten und beruflic-en !ereic- ist es von zentraler
!edeutun., einen @ebensstil und eine Pra2is zu finden, die dem
:van.elium entsprec-en und es damit auc- in diese [eit -inein
verNZndi.t. 3ies ist die Irundla.e c-ristlic-en 0elbstvertrauens und
c-ristlic-er dentit]t in der Ie.enPart. 3abei dZrfen versc-iedene
moralisc-e 4altun.en nic-t .e.eneinander aus.espielt Perden. :s
brauc-t famili]re und private Qerte der @iebe ebenso Pie Naritative,
soziale und politisc-e Qerte. 3ie QZrde "edes Mensc-en, e.al ob
arm oder reic-, Ierec-ti.Neit, ;riede und <ers\-nun. und F Pas
-eute dazu Nommt - die !ePa-run. der 0c-\pfun. sind ebenso
Pic-ti., Pie die private Moral im famili]ren !ereic-. Qenn ein
!ruder oder eine 0c-Perster o-ne Rleidun. ist und o-ne das
t].lic-e !rot und einer von euc- zu i-nen sa.t? .e-t in ;rieden,
P]rmt und s]tti.t euc-E -r .ebt i-nen aber nic-t, Pas sie zum
@eben brauc-en F Pas nZtzt dasWL 5MaN 1, 1Af8. 3ie Raritas .e-\rt
Pesentlic- zur c-ristlic-en dentit]t. 3ie deolo.ien in Bst und Qest
-aben diese Naritativen :instellun.en vielfac- als unn\ti.,
1%1
Altarul R#$ntr#0irii
demZti.end und sSstemer-altend Nritisiert? Raritas beN]mpft
demnac- die 0Smptome, und ver-indert die vollst]ndi.e
Um.estaltun. der sozialen 0truNturen. 3ies ist offenNundi. falsc-.
:s .ilt da-er die verlorene !arm-erzi.Neit - so der 1itel eines
!uc-es des russisc-en Autors 3aniel Iranin - Piederzu.ePinnen.
Ierade auc- an.esic-ts der mar2istisc-en 3isNreditierun. der
Raritas Pird die c-ristlic-e Raritas zum [eic-en fZr die QZrde des
Mensc-en.
:s .ibt aber auc- eine immaterielle und .eisti.e Armut? den
Man.el an 4offnun. und @ebenssinn, den Man.el an @ebensmut,
die es Mensc-en sc-Per mac-en, mensc-enPZrdi. zu leben. 3ie
frei-eitlic-e Iesellsc-aft fordert darZber -inaus .anz neue
1u.enden von den C-risten, Pie [ivilcoura.e und Rreativit]t. <ieles
von dem, Pas die c-ristlic-e 0piritualit]t als Rr\nun. der :t-iN
le-rt, ist an.esic-ts einer dSnamisc-en Iesellsc-aft mit neuen
M\.lic-Neiten, aber auc- Iefa-ren neu auszubuc-staben. :s ist
da-er an der [eit, darZber nac-zudenNen, Pie das c-ristlic-e @eben
in :uropa -eute zum [eu.nis fZr den Ilauben Perden und in die
europ]isc-en Iesellsc-aften -inein PirNen Nann.
Ierade in dieser 4insic-t Nommt den Rirc-en die )olle
einer Avant.arde zu. c- Nenne Neine anderen nstitutionen, die f]-i.
P]ren, aus i-rem :rbe, die fundamentalen )e.eln fZr ein .e.lZcNtes
mensc-lic-es [usammenleben Pieder ins Iespr]c- zu brin.en,
Mensc-en dazu zu ermuti.en und zu bef]-i.en, sic- selbst als
moralisc-e Qesen ernst zu ne-men, aber auc- den anderen als
Mitmensc-en mit seinen #\ten anzuerNennen und sic- i-m
zuzuPenden, i-n zu lieben, Peil er :benbild Iottes ist F und dies in
der <er-ei^un. der Inade Iottes zu tun.
1%6
C%ritlic%# Id#ntitNt
n dieser 4insic-t .ibt es versc-iedene 1raditionen der
Rirc-en. c- erinnere mic-, Pie uns der rum]nisc-e 0eelsor.er von
Qien erz]-lte, als ic- mit einer 0tudenten.ruppe bei i-m Par, dass
dem P\nitenten als !usse in seiner Rirc-e eine NonNrete Naritative
1at bei der !eic-te auferle.t Pird F z.!. einer alten, alleinste-enden
;rau, 4olz zu brin.en. c- -abe das eine .ute Anre.un. auc- fZr
unsere !eic-tpra2is .efunden. :in Austausc- darZber, Pie C-risten
in versc-iedenen @]ndern im Allta. Raritas praNtizieren, P]re so
sic-er fZr alle von nteresse.
C%ritlic%# Id#ntitNt in d#r R##llc%a,t in TQum#nic%#r
2#rantMortun0
Qie das soeben Iesa.te zei.t, formt der c-ristlic-e Ilaube,
das Nulturelle und soziale @eben auf me-r Mensc-lic-Neit und
Ierec-ti.Neit -in. :infac-, Peil der einzelne C-rist aus seinem
0elbstverst]ndnis -eraus, sic- verpflic-tet und .edr]n.t Pei^, dem
:van.elium zu entsprec-en. Aus dieser Qurzel P]c-st das soziale
und .esellsc-aftlic-e :n.a.ement der Rirc-en. 3er ;reiraum
zPisc-en ndividuum und 0taat, der c-araNteristisc- fZr frei-eitlic-e
demoNratisc-e Iesellsc-aften ist, brin.t .anz neue M\.lic-Neiten
des :n.a.ements. :s P]re ein interessantes Pissensc-aftlic-es
Pro"eNt zu erforsc-en, Pas in diesem !ereic- bereits .esc-ie-t, auf
Pelc-er t-eolo.isc-en Irundla.e und Pie die Rirc-enleitun.en
dazu durc- i-re 0ozialverNZndi.un. beitra.en.
1%(
Altarul R#$ntr#0irii
c- Nann -ier nur einen AspeNt -eraus.reifen, die m. :. nac-
besonders Pic-ti. und erfreulic- ist? die \Numenisc-e
0ozialverNZndi.un.. Rurz zur <or.esc-ic-te? 0ie be.innt nac- dem
:rsten QeltNrie. in der !ePe.un. fZr PraNtisc-es C-ristentum, die
aus der c-ristlic-en ;riedensbePe.un. -ervor.in.. 1$6& .ab das
lNumenisc-e Patriarc-at von Ronstantinopel ein 0c-reiben an alle
Rirc-en -eraus, in dem es - analo. zum im Ma-r zuvor .e.rZndeten
<\lNerbund 5@ea.ue of #ations8 - eine Rooperation zPisc-en den
Rirc-en in sozialen !elan.en anre.t. 0eit 1$'% bezie-t der
lNumenisc-e )at der Rirc-en 5l)R8 immer Pieder 0tellun. zu
sozialen ;ra.en und das lNumenismusdeNret Unitatis redinte'ratio
des [Peiten <atiNanisc-en Ronzils 51$>'8 fordert eine st]rNere
[usammenarbeit in den Auf.aben des IemeinPo-lsL 5U) 78 als
Mittel zur ;\rderun. der :in-eit unter den C-risten 5U) 168. 3ies
sind die beiden zentralen [iele der sozialen lNumene, die sic-
Pec-selseiti. stZtzen und er.]nzen sollen? die ;\rderun. des
IemeinPo-ls und die ;\rderun. der :in-eit der C-risten, dadurc-
dass sie in sozialen und politisc-en ;ra.en zusammenarbeiten
1%'
C%ritlic%# Id#ntitNt
:inen 3urc-bruc- brac-ten die beiden :urop]isc-en
lNumenisc-en <ersammlun.en von 1$%$ in !asel und 1$$7 in
Iraz. 3enn -ier Purde erstmals eine .emeinsame t-eolo.isc-e
0prac-e in sozialen ;ra.en .efunden. n den fol.enden Ma-ren
entfaltete diese \Numenisc-e 0ozialverNZndi.un. eine starNe
3SnamiN. :in ;aNtor Par, dass der [usammenbruc- der
Nommunistisc-en )e.ime einen neuen )uf nac- :t-iN, und vor
allem auc- nac- 0ozialet-iN 5und sp]ter auc- !ioet-iN8, laut Perden
lie^. Und - Pie Ronrad )aiser, der frZ-ere IeneralseNret]r des QCC
es formulierte F dieser )uf nac- :t-iN Purde erstmals als Anfra.e
an das Rirc-e 0ein verstanden. 3ie 0olidarit]t mit den Armen, der
:r-alt der natZrlic-en UmPelt, der :insatz fZr die Mensc-enrec-te
vor allem auc- von Minder-eiten, und die <ers\-nun. sind demnac-
nic-t Peni.er als @itur.ie und Mission ein inte.raler AusdrucN des
c-ristlic-en Ilaubens, eine @itur.ie nac- der @itur.ieL, Pie es
ort-odo2e 1-eolo.en formuliert -aben. Bder Pie der Nat-olisc-e
0c-riftsteller C. 0. @ePis es formulierte? #ac- dem 4eili.en
0aNrament selbst, ist dein #]c-ster das -eili.ste Bb"eNt fZr deine
0inne.L
m ;rZ-"a-r 6&&1 verabsc-iedete die Ronferenz
:urop]isc-er Rirc-en 5R:R8 und der )at der :urop]isc-en
!isc-ofsNonferenzen 5CC::8 die C"arta Aecu%enica mit dem
Untertitel @eitlinien fZr eine Pac-sende [usammenarbeit der
Rirc-en in :uropaL. -r [iel ist, die \Numenisc-e Rooperation in
sozialen und politisc-en ;ra.en in :uropa auf 3auer zu stellen. 3ie
starNe !etonun. des 0ozialen und Politisc-en, dem :insatz fZr die
QZrde der Person und die <ers\-nun. 5X78, als Brt der lNumene
ist ein #ovum, das der .e.enP]rti.en 0ituation der Rirc-en in
:uropa )ec-nun. tr].t. .
1%A
Altarul R#$ntr#0irii
#ational spielten die evan.elisc-e und Nat-olisc-e Rirc-e
3eutsc-lands seit 1$%A eine <orreiterrolle. Qe.Peisend ist das
\Numenisc-e 0ozialPort Jr eine _u0un&t in BolidaritZt und
2erec"ti'0eit von 1$$7. -m .in. ein umfassender .esellsc-aftlic-er
Ronsultationsprozess voraus, Pie er erstmals in den U0A 1$%>
praNtiziert Purde. :r Par auc- das <orbild fZr das 0c-Peizer
lNumenisc-e 0ozialPort von 6&&1 und das \sterreic-isc-e \Nu-
menisc-e 0ozialPort. n lsterreic- be.ann der Ronsultationsprozess
1$$$ mit einer !asisbefra.un. aller sozialen c-ristlic-en nitiativen.
3as :r.ebnis Purde 6&&1 in einem 0ozialberic-t ver\ffentlic-t.
#ac- einem Peiteren 3isNussionsprozess mit .esellsc-aftlic-en und
politisc-en Iruppen, Parteien und nteressenvertretun.en ersc-ien
das 0ozialPort des lNumenisc-en )ats der Rirc-en im #ovember
6&&(. :s Paren 1' Rirc-en daran beteili.t, darunter erstmals ac-t
ort-odo2e bzP. altorientalisc-e F eine 1atsac-e, die Zber lsterreic-
-inaus !eac-tun. .efunden -at.
1%>
C%ritlic%# Id#ntitNt
3ies alles zei.t eine beac-tlic-e @ebendi.Neit der Rirc-en
und auc- der \Numenisc-en !ePe.un.. 3iese soziale lNumene ist
soPo-l im 3ienst an der Iesellsc-aft, als auc- um der
IlaubPZrdi.Neit der Rirc-en selbst .eboten, die F dies ist die
:rfa-run. in lsterreic- und in der :U F nur .e-\rt Perden, Penn
sie .emeinsam auftreten. 3ies -ei^t nic-t, dass die C-risten immer
.leic-sam e2 cat-edra ric-ti.e @\sun.en -aben, dazu ist die
0ituation viel zu Nomple2. Aber sie N\nnen im @ic-t des
:van.eliums und in der Rraft des 4l. Ieistes, deen und Positionen
in die \ffentlic-en 3ebatten einbrin.en, um dem ;rieden, der
<ers\-nun., der Ierec-ti.Neit und 0olidarit]t zu dienen. Qer Nann
dies sonst tunW Qer er-ebt die 0timme fZr die, die sozial unter die
)]der Nommen, Peil sie am MarNt nic-ts anzubieten -abenW Qeil
sie zu NranN, zu sc-Pac- oder zu alt sind, Peil sie den Mut verloren
-abenW Und Pie N\nnen die C-risten, die daran .lauben, dass i-nen
im Ierin.sten Mesus C-ristus selbst be.e.net, sic- dieser Auf.abe
entzie-enW Qer setzt sic- fZr eine <ers\-nun. zPisc-en
versc-iedenen :t-nien, Ronfessionen und #ationen ein, versuc-t
!rZcNen zu sc-la.en und das Misstrauen, das in der Iesc-ic-te
entstanden ist, zu ZberPindenW Qer sonst sollte dies tun, Penn nic-t
die Rirc-en, denen das :van.elium von der <ers\-nun. 56 Ror A,
1%8 anvertraut istW 3ie ort-odo2en Rirc-en -aben darZber -inaus
einen 0c-PerpunNt im \Nolo.isc-en !ereic- .esetzt, um der
0c-\n-eit der 0c-\pfun., aber auc- um der Mensc-en Pillen, die
durc- die [erst\run. der natZrlic-en @ebens.rundla.en bedro-t
sind. Qir -aben in diesen 1a.en des Unfalls von 1sc-ernobSl vor 6&
Ma-ren .edac-t F Pie N\nnen die Rirc-en als Ma-ner auftreten,
damit die Iier nac- immer -\-erem @ebensstandard nic-t
Natastrop-al endetW
1%7
Altarul R#$ntr#0irii
3ie \Numenisc-e 0ozialt-eolo.ie dient der Pissensc-aftlic--
et-isc-en )efle2ion dieser ;ra.en. 3ie [usammen-]n.e sind -eute
Nomple2. :s .ibt, Pie diese Peni.en ;ra.en zei.en, unendlic- viel
zu tun. !ereits aus IrZnden der :ffizienz ist da-er eine
sozialt-eolo.isc-e [usammenarbeit auf den .emeinsamen
biblisc-en und t-eolo.isc-en Irundla.en der Rirc-en ein Iebot der
0tunde. 3rei Irundfra.en sc-einen mir fZr eine derarti.e soziale
\Numenisc-e 1-eolo.ie zentral? Qie Nann das reic-e c-ristlic-e
:rbe im 0ozialen entdecNt und fZr die Ie.enPart fruc-tbar .emac-t
PerdenW Qie N\nnen sic- die untersc-iedlic-en 1raditionen der
Rirc-en im 0ozialen er.]nzen und st]rNenW 3rittens? Pelc-es sind
die aNtuellen 1-emen, Po Pir als Rirc-en besonders .efordert sind,
unseren !eitra. zu leistenW
[um ersten? "ede 1-eolo.ie -at eine ant-ropolo.isc-e und
eine 5sozial8et-isc-e 0eite. :in !eispiel? der !e.riff der Person
Purde in den trinit]tst-eolo.isc-en 0peNulationen der ersten
Ma-r-underte entPicNelt F aus der 1-eolo.ie Purde so die Irundla.e
fZr eine c-ristlic-e Ant-ropolo.ie .esc-affen. Qas mac-t den
Mensc-en als Person ausW 3ieser Personbe.riff ist -eute der zentrale
!e.riff der 0ozialet-iN, nic-t nur der c-ristlic-en, sondern auc- der
s]Nularen. p-nlic-es .ilt fZr viele andere !ereic-e.
1%%
C%ritlic%# Id#ntitNt
[um zPeiten? :s .ibt le.itimerPeise versc-iedene soziale
1raditionen in den Rirc-en. 3ies ist auc- .ut so. :ine c-ristlic-e
:in-eitset-iN P]re nic-t PZnsc-ensPert. Pluralit]t der PerspeNtiven
ist bereits ein Rennzeic-en des :van.eliums F es .ibt vier
:van.lien, die alle ein neues @ic-t auf das C-ristuserei.nis Perden
und dazu noc- die !riefliteratur des #euen 1estaments. 3ie
versc-iedenen [u.]n.e der 0ozialt-eolo.ie stellen so ein reic-es
:rbe dar, das es zu entdecNen, zu respeNtieren und
PeiterzuentPicNeln .ilt. 0o sc-reibt der ort-odo2e 1-eolo.e I.
@arentzaNis? <on der :insic-t, dass beide !etrac-tun.sPeisen, die
\stlic-e und die Pestlic-e, Nomplement]rer #atur sind K, cN\nnted
das .anze C-ristentum profitieren.L 5@arentzaNis 1$%&, 6&668.
1%$
Altarul R#$ntr#0irii
[um dritten? die !enennun. der praNtisc-en 1-emen, i-re
sozialt-eolo.isc-e )efle2ion und die Auseinandersetzun. auf breiter
!asis, Pozu die 0ozialverNZndi.un. einen Pic-ti.en !eitra. leisten
Nann, dies alles Nann durc- RommuniNation und \Numenisc-e
#etzPerNe nur .ePinnen. :in Austausc- Zber .elun.ene 5und
vielleic-t auc- misslun.ene8 :2perimente Nann fZr alle eine .ro^e
4ilfe sein. 3ies .ilt t-eoretisc- Pie praNtisc-. c- m\c-te -ier nur
ein !eispiel fZr eine praNtisc-e nitiative nennen? die \sterreic-isc-e
ArmutsNonferenz. 0ie Purde von der Rat-olisc-en 0ozialaNademie
lsterreic-s 1$$A iniitiert. n i-r treffen sic- versc-iedenste
c-ristlic-e und nic-t-c-ristlic-e Iruppen, die sic- im Rampf .e.en
die Armut sozial und politisc- en.a.ieren. 0ie verste-t sic- als
#etzPerN, in dem nformationen aus.etausc-t Perden und als
@obbSin. nstitution, die das 1-ema Armut in der lffentlic-Neit
pr]sent setzt und den politisc-en :ntsc-eidun.str].ern <orsc-l].e
unterbreitet. 0ie -at also eine AnPaltsfunNtion fZr die Mensc-en, die
sozial an den )and .eraten sind. 3ie .elun.ene Rooperation
zPisc-en Nirc-lic-en 5Nat-olisc-e Raritas, evan.elisc-e 3iaNonie
etc.8 und nic-t-Nirc-lic-en nstitutionen 5IePerNsc-aften,
zivil.esellsc-aftlic-e ntitiativen etc.8 ist nic-t nur effeNtiv, sondern
auc- ein missionarisc-es [eu.nis.
D#r (olitic%# Au,tra0 d#r Kirc%#n im #uro(Nic%#n
Int#0ration(roz#
1$&
C%ritlic%# Id#ntitNt
3er dritte !ereic-, in dem die c-ristlic-e dentit]t sic-
ausdrZcNt, ist der Politisc-e. Auc- -ier .]be es viel zu sa.en. Qir
leben in der so.enannten nac--Nonstantinisc-e :poc-e, in der es die
:in-eit von 1-ron und Altar, von sacerdotium und imperium 5um
die Pestlic-e 1erminolo.ie zu verPenden8 nic-t me-r .ibt. 3ie
Rirc-en sind damit von der politisc-en Mac-t entlastet F und ic-
meine, dies ist ein <orteil fZr sie F aber sie mZssen sic- auc- in einer
s]Nularen 3emoNratie zurec-t finden F und dies f]llt i-nen immer
noc- sc-Per. :inein-alb Ma-rtausende sind doc- eine lan.e [eit. 3ie
s]Nularen nstitutionen, 3emoNratie, )ec-tsstaat, Mensc-enrec-te,
sind zudem in einem politisc-en Ronte2t entstanden, der dem
C-ristentum nic-t Po-l .esonnen Par. 3ies .alt vor allem fZr die
europ]isc-e 5im Ie.ensatz zur an.els]c-sisc-en8 AufNl]run.. Auc-
dieses :rbe PirNt nac-. 3azu Nommen die Rirc-enverfol.un.en im
Rommunismus, die F ic- sa.e dies als Au^enste-ende F es
sic-erlic- se-r sc-Per mac-en, sic- politisc- zu orientieren und zu
positionieren. 3ies .ilt auf der nationalen :bene, aber darZber
-inaus auc- auf der europ]isc-en. Ierade -ier -at eine \Numenisc-e
0ozialt-eolo.ie eine Pic-ti.e Auf.abe.
1$1
Altarul R#$ntr#0irii
:ine der Pesentlic-en t-eolo.isc-en @eistun.en in der
Nat-olisc-en Rirc-e in den letzten Ma-rze-nten Par es, die
politisc-en :rrun.ensc-aften der Moderne t-eolo.isc- zu
inte.rieren entsprec-end der Ma-nun. des Apostels Paulus? PrZft
alles, und be-altet das IuteEL dies .ilt fZr die AnerNennun. der
Mensc-enrec-te, Peil sie der QZrde und Iottesebenbildlic-Neit der
Person entsprec-en, der )eli.ionsfrei-eit, Peil das freie !eNenntnis
der vorran.i.e AudrucN dieser QZrde ist, und der 3emoNratie, Peil
i-re M\.lic-Neit zur Partizipation und .ePaltfreien Mac-tausZbun.,
dem c-ristlic-en Ilauben am besten entspric-t. Qir Pissen, dass
dies nic-t immer so .ese-en Purde. 3oc- inzPisc-en ist der
!rZcNensc-la. -in zu einem s]Nularen 4umanismus aus der
0ubstanz des c-ristlic-en Ilaubens .elun.en. Ans]tze dafZr .ab es
Zbri.ens sc-on in vorNonstantinisc-er [eit, so denNt bereits der
Rirc-envater 1ertullian Zber die )eli.ionsfrei-eit nac- F auc- Penn
dies sp]ter ver.essen Purde.
All dies .ePinnt an.esic-ts des europ]isc-en nte.ra-
tionsprozesses noc-mals an !edeutun.. 3ieser ist, dies darf nic-t
ver.essen Perden, eine -istorisc- einmali.e :rfol.s.esc-ic-te, die
sic- dem Qillen zur <ers\-nun. verdanNt. !ereits fZnf Ma-re nac-
dem :nde eines der sc-recNlic-sten Rrie.e der Qelt.esc-ic-te,
entParfen vor allem c-ristlic-e PolitiNer, den Plan fZr eine
umfassende Auss\-nun. zPisc-en den seit Ma-r-underten
verfeindeten <\lNern :uropas als Irundla.e des ;riedens. n der
:rNl]run. des damali.en franz\sisc-en Au^enministers )obert
0c-uman 5er soll demn]c-st seli. .esproc-en Perden8 vom $. A.
1$A& -ei^t es?
1$6
C%ritlic%# Id#ntitNt
3er 4rie#e in der Qelt Nann nic-t .ePa-rt Perden o-ne
sc-\pferisc-e Anstren.un.en, die der Ir\^e der !edro-un.
entsprec-en. :uropa l]^t sic- nic-t mit einem 0c-la.e -erstellen und
auc- nic-t durc- eine einfac-e [usammenfassun. ? :s Pird durc-
NonNrete 1atsac-en entste-en, die zun]c-st eine So"i#aritNt #er (at
sc-affen. 3ie <ereini.un. der europ]isc-en #ationen erfordert, da^
der Ma-r-underte alte Ie.ensatz zPisc-en ;ranNreic- und
3eutsc-land aus.el\sc-t Pird.L
Ileic-es .ilt auc- fZr andere #ationen, zPisc-en denen es in
der europ]isc-en Iesc-ic-te immer Pieder Rrie.e .ab. 3ie [iele
der europ]isc-en :ini.un. Paren und sind demnac- von Anfan. an?
<ers\-nun. und 0olidarit]t. 0o sc-rieb M. Monnet, einer der
IrZnderv]ter :uropas 5und der einzi.e s]Nulare 4umanist8, in
seinen Memoiren? 3er !e.inn :uropas Par eine politisc-e, me-r
aber noc- eine moralisc-e <isionL 5Monnet 1$%%, '$78.
3ie Iesc-ic-te der :urop]isc-en :ini.un. der letzten A>
Ma-re -at dies oft in den 4inter.rund treten lassen. Aber die Rraft
der :urop]isc-en Union lie.t in diesen .eisti.en und moralisc-en
Irundla.en. 3ies zei.t auc- der 1e2t, der leider nic-t
verabsc-iedeten <erfassun. 5ArtiNel -( 5'88, der fol.ende [iele der
:U nennt? 0ie leistet einen !eitra. zu ;rieden, 0ic-er-eit, .lobaler
nac--alti.er :ntPicNlun., 0olidarit]t und .e.enseiti.er Ac-tun.
unter den <\lNern, zu freiem und .erec-tem 4andel, zur
!eseiti.un. der Armut und zum 0c-utz der Mensc-enrec-te,
insbesondere der )ec-te des Rindes soPie zur striNten :in-altun.
und QeiterentPicNlun. des <\lNerrec-ts, insbesondere zur Qa-run.
der Irunds]tze der C-arta der <ereinten #ationen.L
1$(
Altarul R#$ntr#0irii
3ies alles sind moralisc-e [iele, mit denen sic- die C-risten
und Rirc-enleitun.en identifizieren N\nnen. 3ie sc-Pierit.e ;ra.e
ist freilic-, Pie sie unter den .e.enP]rti. !edin.un.en der
Ilobalisierun., des _ber.an.s zur postindustriellen Iesellsc-aft,
Peltpolitisc-er RonfliNte u.a. verPirNlic-t Perden N\nnen. Iibt es
die die moralisc-en )essourcen und den politisc-en Qillen fZr eine
innereurop]isc-e 5und internationale8 0olidarit]t, einen Aus.leic-
zPisc-en )eic-en und ArmenW Ielin.t es auf 3auer, die nationalen
und et-nisc-en RonfliNte zu entsc-]rfenW #ur Penn dies .elin.t,
Perden sic- die :urop]er mit der :U als ;riedens- und
0olidarit]tspro"eNt identifizieren. :in rein tec-noNratisc-es :uropa,
in dem Qirtsc-aftsinteressen den 1on vor.eben, ist lan.fristi. nic-t
Zberlebensf]-i.. 3amit dies aber m\.lic- ist, brauc-t es Mensc-en,
die sic- dafZr einsetzen, die :uropa als moralisc-es Pro"eNt
verste-en. 3er vor zPei Ma-ren verstorbene Rardinal R\ni. sa.te
bereits 1$76? 3as zentrale Problem des :uropas der [uNunft Pird
der :urop]er selbst, Pird der Mensc- seinL. 3ie <eranNerun.
:uropas als ;riedens- und <ers\-nun.spro"eNts in den 4erzen der
C-risten zu f\rdern, ist -eute eine vorran.i.e Auf.abe der Rirc-en.
0ie N\nnen durc- i-r .emeinsames Auftreten, i-re Qertoptionen und
die _berPindun. der 0pannun.en im binnenc-ristlic-en )aum dazu
einen Pesentlic-en !eitra. leisten. Als .r\^te soziale ANteure in
:uropa N\nnen sie auc- 0olidarit]t soPo-l praNtizieren als auc-
fordern F und einer einseiti. \Nonomisc-en und interesse.eleiteten
0ic-t des Pro"eNts :uropa ent.e.en treten. Mensc-en verlan.en
nic-t nur nac- einer 0tei.erun. des @ebensstandards. 0ie brauc-en
mindestens ebenso moralisc-e Brientierun.en, 0olidarit]t,.
Ierec-ti.Neit und @iebe. Um :uropa eine 0eele zu .ebenL 5Pie der
e-emali.e Rommissionspr]sident M. 3elors8 sa.te, brauc-t so die
aNtive MitPirNun. der Rirc-en. 3ies nic-t nur, Peil sie damit den
Mensc-en dienen, sondern auc-, Peil sie in dieser Union die
M\.lic-Neit -aben, das :van.elium frei zu verNZndi.en. 3ies Purde
1$'
C%ritlic%# Id#ntitNt
auc- von 0eiten der :U anerNannt, die sic- im :ntPurf des
<erfassun.svertra.esin AnerNennun. der dentit]t und des
besonderen !eitra.s der Rirc-en und Iemeinsc-aftenL zu einem
offenen, transparenten und re.elm]^i.en 3ialo. mit i-nenL
beNennt 5Art. FA1 c(d8. :s ist da-er an den Rirc-enleitun.en und
allen C-risten, diese C-ance zu er.reifen und mit @eben zu erfZllen.
:s .ibt berec-ti.te und -o-e :rPartun.en an die Rirc-en. 0ie sollen
zur <ers\-nun. von Minder-eiten und Ronfessionen beitra.en, der
sozialen nte.ration der Iesellsc-aft dienen F indem sie sic- zum
AnPalt fZr die Armen mac-en, \ffentlic-e 3ebatten f\rdern und i-re
0timme als Ma-ner er-eben.
@assen sie mic- zum 0c-luss Nommen? 3urc- die
europ]isc-e :ini.un. finden sic- die c-ristlic-en Rirc-en erstmals
politisc- unter einem 3ac- vereint. deolo.isc-e und politisc-e
!ruc-linien Purden ZberPunden und eine politisc-e ;riedensre.ion
.esc-affen. 3ie C-risten mZssen sic- diesem Nairos stellen. 3ies
Pird den Ilauben an das :van.elium in :uropa st]rNen, eben Peil
die Rirc-en zum 4eil aller beitra.en. :s Pird auc- das europ]isc-e
:ini.un.spro"eNt st]rNen, das Zber PolitiN und Qirtsc-aft -inaus auf
tiefe moralisc-e und .eisti.e <erbindun.en an.ePiesen ist.
Politisc-er Pra.matismus und die 4offnun. auf eine <erbesserun.
des @ebensstandards, "a selbst der ;riede, sind zu Peni., um dem
Pro"eNt :uropa 3auer zu verlei-en. 3azu brauc-t es die C-risten,
mit i-rem lan.en -istorisc-en :rbe, und i-rem lebendi.en Ilauben
an das sSner.etisc-e [usammenPirNen Iottes und des Mensc-en in
der Iesc-ic-te.
1$A
Altarul R#$ntr#0irii
!eac-ten Pir, dass die Mensc-enfreundlic-Neit .e.en die
;remden, die <orsor.e fZr die !estattun. der 1oten und die
vor.eblic-e )ein-eit des @ebensPandels es Paren, die im <erein
miteinander die 5c-ristlic-e8 Iottlosi.Neit am meisten .ef\rdert
-aben. Kdenn es ist eine 0c-mac-, Penn von den Muden nic-t ein
einzi.er um UnterstZtzun. nac-suc-en muss, P]-rend die .ottlosen
Ialil]er neben den i-ren auc- noc- die unsri.en ern]-ren, die
unsri.en aber der 4ilfe von unserer 0eite offenbar entbe-ren
mZssen. 5Mulian Apostata :p. ($, zit. nac- 3assmann 1$$>, 1&$8.
1$>
La ,ormazion# #cum#nica
@B
Pr/ (ro,/ dr/ 9#cl# 2#trali
Instituto di Btudi :cu%enici 5B. Bernardino6, FenePia
A)tract:
$6
Conferin+ sus+inut /n cadrul 0impozionului interna+ional dentitate
cretin i dialo. /n noul conte2t european=, Alba ulia, 6&&>.
-"is stud# indicates a pass7t"ro! o& all t"e t"in's t"at re,uire an ecu%enical
&or%ation. It anal#ses so%e recent and %odern aspects re'ardin' t"e
ecu%enical &or%ation: t"e no!ada#s crises in t"e ecu%enical &or%ationY t"e
di&&erent proposals and docu%ents o& t"e C"urc"es, %eanin' t"e decisions o&:
a1 -"e 9i3 *or0in' Cat"olic 'roup ( C:C /:cu%enical Council o& -"e
C"urc"es: :cu%enical &or%ation, 19941Y $1 -"e Con're'ation &or t"e Cat"olic
education and t"e Ponti&ical Council &or pro%otin' t"e unit# $et!een
C"ristians /&ro% 1993, and &ro% 19971. -"e t"ird point notices a &e! possi$le
education sc"edules and stop over t"e t"eoretic content !"ic" is necessar# &or
t"eolo'ical and ecu%enical &airl# &or%ation. -"e &ort" c"apter insists over t"e
pro&ile o& t"e aecu%enical people. and t"e &i&t" c"apter o&&er us so%e lines o&
ecu%enical &or%ation ainto t"e C"urc".. -"e ai% o& t"e ecu%enical &or%ation
o& t"e c"ristians is ver# a%$itious $ut also ver# "ard: it.s supposin' a
consistent and inte'rative c"ristian personalit#, su%%in' up all t"e aspects o&
personal, c"ristian and C"urc" li&e.
It is !ron' t"at t"e ecu%enical &or%ation is reserved onl# to so%e speciali?ed
people in eac" C"urc" $ut is 'ood &or t"e% t"e# e3ist 7 !e "ope not in a sel&7
su&&icient !a#, $ut to &or% t"e ot"er c"ristians o& t"at C"urc" in an ecu%enical
!a#. In addition, it %ustn.t $e &or'otten t"at t"e ecu%enical &or%ation
s"ouldn.t $e a si%ple individual !a#, $ut a C"urc" !a# !"ic" 'ro!s inside it
&or its evolution.
K#LMord: ecu%enis%, ecu%enical &or%ation, spritual !or0, ecu%enical
!or0, ecu%enical dialo'ue
Crii # ,ormazion# #cum#nica
La ,ormazion# #cum#nica
l problema della formazione ecumenica si inserisce fra le
prioritr c-e si s posto il Consi.lio :cumenico delle C-iese nella nona
Assemblea .enerale c-e si s svolta a Porto Ale.re, in !rasile, dal 1' al
6( febbraio di Yuestoanno 6&&>. n precedenza, il Iruppo misto di
lavoro nel suo < rapporto inviato alloAssemblea di Porto Ale.re,
aveva rivolto alla c-iesa romana cattolica e al C:C Yuattro
raccomandazioni come pro.ramma per il settennio 6&&>-6&1(? 1. Lla
necessitr di promuovere un ritorno alle radici spirituali
delloecumenismo... 3obbiamo insistere sul biso.no di spiritualitr come
fondamento del lavoro c-e dobbiamo compiere nel mondo=G 6. Ls
necessario uno sforzo ma..iore nel campo della formazione
ecumenica=G (. Luna testimonianza comune nel campo delle Yuestioni
di morale personale e sociale=G '. L<i sono altre nuove sfide c-e
necessitano ancora di una risposta. l dialo.o interreli.ioso s diventato
una necessitr ur.ente e i cristiani devono impe.narsi in tale dialo.o
insieme. l pluralismo reli.ioso e, in certi ambienti, la crescente assenza
di 3io nella vita culturale sfidano i cristiani a dar tra.ione della
speranza c-e s in 5loro8o 51P (,1A8 e a vivere insieme la loro vocazione
alla missione=. @oAssemblea -a accolto le proposte del Iruppo misto e
le -a conse.nate alle c-iese membri del C:C come prioritr per il
prossimo futuro.
Particolarmente rispondenti alla situazione attuale
delloecumenismo mi sembrano le raccomandazioni ri.uardanti la
formazione e la spiritualitr ecumenica. #essuno ne.a c-e
loecumenismo stia vivendo un momento, c-e ormai s diventato una
situazione stabilizzata, di profonda crisi e immobilitr.
1$$
Altarul R#$ntr#0irii
#aturalmente, parlo del dialo.o e delloecumenismo ufficiale,
c-e re.istra i rapporti reciproci fra le c-iese istituzionali. !en diversa si
presenta la situazione se si considera la sensibilitr di tanti cristiani, c-e
manifestano una crescente maturazione ecumenica e un sempre piu
convinto impe.no nel vivere e promuovere la comunione spirituale con
fedeli di altre confessioni. #on puv essere univoca, Yuindi, la risposta
alla domanda? loecumenismo s veramente in crisiW
Possiamo notare uno sviluppo nel dialo.o ecumenico, cosw
come si s sviluppato nel secolo appena trascorso. nodi fondamentali
c-e sembravano .iustificare le divisioni erano di carattere teolo.ico,
oltre c-e storico. 0i s incominciato, Yuindi, un proficuo lavoro mirato a
c-iarire Yuesti nodi. l livello del dialo.o c-e finora -a ottenuto la
ma..iore attenzione delle c-iese s il dialo'o teolo'ico. @a necessitr di
Yuesto tipo di dialo.o s fuori discussione, poic-O molte divisioni -anno
avuto la loro ori.ine e sono ancora causate da differenze dottrinali fra le
c-iese. #aturalmente, Yuesto tipo di dialo.o ric-iede una seria
preparazione e va condotto, contemporaneamente, con ri.orositr e con
amore. A Yuesto livello di c-iarimento teolo.ico le c-iese -anno
percorso un lun.o e fruttuoso cammino, tanto da poter affermare c-e i
veri nodi teolo.ici c-e ancora .iustificano le divisioni si sono molto
ridotti.
Ma, nonostante tutti i c-iarimenti in campo storico e teolo.ico,
le c-iese non -anno fatto nessun passo in avanti verso lounitr visibile.
Perciv, in un secondo momento, pur senza convalidare in forma
assoluta il detto c-e la fede divide ma la pratica unisce, se.uendo il
motto delloassemblea di @und, c-e invita le c-iese a fare assieme tutto
civ c-e le differenze di fede non impediscono di fare assieme, le c-iese
istituzionali si sono impe.nate a una collaborazione sul piano della
testimonianza comune in campo sociale, nei problemi di .iustizia, pace
e inte.ritr della creazione. Ma anc-e Yuesta esperienza non -a avuto
conse.uenze per Yuanto ri.uarda lounitr.
6&&
La ,ormazion# #cum#nica
Penso non sia fuori luo.o notare c-e alle piste di dialo.o finora
percorse mancava un -umus, Yuello del Lvissuto ecclesiale=.
:o doveroso sottolineare ambedue i termini delloespressione?
Lvissuto= F Lecclesiale=. B.ni dialo.o, anc-e il piu specialistico, deve
essere piantato in un Lvissuto=, perc-O la fede cristiana non s solo
adesione a una veritr rettamente formulata, ma s soprattutto esperienza
vissuta di Yuella veritr. Perciv, lounitr nella fede si.nifica non solo
adesione a una formulazione della fede, ma soprattutto condivisione
nelloesperienza concreta di Yuella fede. noltre, il dialo.o deve essere
piantato in un -umus Lecclesiale=, c-e coinvol.a non solo alcuni teolo.i,
specialisti in determinati problemi, ma tutti i fedeli. :o proprio
loisolamento dei teolo.i del dialo.o, c-e non sono riusciti a trasmettere i
risultati del loro cammino nemmeno allointerno della comune riflessione
teolo.ica, a rendere poco incisivo il loro prezioso cammino.
@oecumenismo s stato sottovalutato nella sua dimensione inte.rale.
A Yuesto punto si impone una domanda? rasse.narsi a Yuesta
situazione di rista.no o cercare una via di uscitaW
:o risaputo c-e i periodi di difficoltr e di crisi sono spesso i piu
fecondi nel risve.liare la creativitr e nel manifestare potenzialitr
precedentemente insospettate o sottovalutate. 0ono situazioni c-e
spin.ono ad attin.ere alle riserve piu profonde delle proprie capacitr e
possibilitr. Per intraprendere Yuesta rinascita in campo ecumenico si
impon.ono come inevitabili e improro.abili due strade maestre? la
formazione e la spiritualitr. 0e si percorreranno Yueste due strade, la
crisi ecumenica diventerr sfida e occasione di rilancio.
Pro(ot# # docum#nti d#ll# c%i##
6&1
Altarul R#$ntr#0irii
#umerose sono le proposte per itinerari di formazione. Ma il
problema principale non s tanto Yuello dei contenuti, Yuanto Yuello di
suscitare lointeresse per il problema, perc-O non sono molte le persone e
meno ancora .li ambienti nei Yuali si sente la necessitr di una
formazione ecumenica. buesto si.nifica c-e loecumenismo s ridotto a
una serie di problemi concreti da risolvere. Penso di non offendere
nessuno dicendo c-e loecumenismo s fuori del centro dointeresse delle
c-iese. Come -a sottolineato piu volte ne.li ultimi tempi il Pastore
Robia, 0e.retario .enerale del C:C, attualmente nelle c-iese prevale la
ricerca e loaffermazione della propria identitr, la difesa dei propri diritti
e il consolidamento delle strutture. :o soprattutto una concezione
riduttiva della Lidentitr= c-e ostacola loapertura al dialo.o, Yuando per
identitr si intende non civ c-e s piu fondamentale e Yualificante 5e
Yuindi patrimonio pressoc-O comune8 nella vita delle c-iese, ma solo
civ c-e distin.ue louna dalle altre. #on ci si accor.e c-e cosw si
costruisce loimma.ine di unoidentitr debole, formata da elementi
secondari e periferici.
3a Yui la necessitr di una formazione ecumenica c-e, perv, non
sia puramente teorica, ma c-e coinvol.a tutti i settori della vita e della
riflessione delle c-iese.
0ia il C:C c-e le sin.ole c-iese -anno proposto itinerari e
pro.rammi di formazione.
a. 2ruppo %isto di lavoro cattolici7C:C: @a formazione ecumenica
51$$'8
:o un testo c-e merita seria considerazione soprattutto per il
fatto c-e s un documento ecumenico, frutto di una lun.a e trava.liata
elaborazione, pubblicato nel 1$$'. Alcuni punti sono de.ni di
particolare riflessione?
- al n. 1, con riferimento a Iv 17,61-66, si afferma c-iaramente c-e
imperativo ecumenico e missione della c-iesa sono inseparabiliG
6&6
La ,ormazion# #cum#nica
- nei nn. $-1& la formazione ecumenica viene definita come un
processo di ricerca e di apprendimento, c-e ric-iede un esame paziente,
umile e rispettoso intrapreso con persone di altre tradizioni? L:sso deve
accompa.narci sia nel profondo delle divisioni, sia verso le piu alte
vette dellounitr c-e .ir esiste in 3io 1rinitr e di Yuella c-e speriamo di
realizzare. @a formazione s anc-e un processo educativo .razie al Yuale
ci sforziamo di orientare noi stessi e di orientare tutti i cristiani, e in
realtr tutti .li uomini, verso 3io, in uno spirito di fedeltr rinnovata nei
confronti della missione cristiana=G
- una seria formazione ecumenica puv essere fondamento di una
speranza per il futuro ecumenico perc-O, come si afferma al n. 11, essa
Lvuole contribuire a dare il carattere e a indicare le prospettive di o.ni
inse.namento, ed essa, di conse.uenza, puv esi.ere il cambiamento di
orientamento delle istituzioni, dei sistemi e dei pro.rammi educativi=G
- una vera formazione deve ri.uardare non solo i pro.rammi educativi,
ma abbracciare tutti i settori della vita della c-iesa 5n. 1(8G
- importante s pure loaffermazione c-e il processo di formazione deve
essere fondato sulla spiritualitr ecumenica 5n. 1A8? solo cosw essa
condurrr al pentimento, alla conversione, a un nuovo stile di vita e a
una fiducia reciproca 5n. 1A8G
- penso siano fondamentali le affermazioni del n. 1%? L@a 0oinonia o
comunione come comprensione fondamentale della c-iesa esi.e
loelaborazione di prospettive ecumenic-e comuni ri.uardanti
loecclesiolo.ia. @ounitr non s uniformitr, ma comunione a partire da
ricc-e diversitr. Cosw biso.na esaminare con altri i limiti di le.ittime
diversitr. Al ri.uardo, si dovrr avere la co.nizione in particolare del
contesto reli.ioso e culturale in cui -a luo.o il processo di formazione
ecumenica. @r dove esiste una c-iesa fortemente ma..ioritaria, la
sensibilitr ecumenica sarr tanto piu necessaria= 5la sottolineatura s
mia8G
6&(
Altarul R#$ntr#0irii
- la formazione ecumenica va condotta anc-e in maniera ecumenica,
cios lavorando insiemeG s fondamentale conoscere direttamente .li
altri, pre.are insieme, testimoniare insieme, realizzare pro.rammi e
pro.etti comuni, rile..ere insieme la storia ... 5n. 618G
$. C"iesa cattolica /Con're'a?ione per l.educa?ione cattolica1: Ili
studi sulle c-iese orientali 5 8
:o un documento interno alla c-iesa cattolica, ma c-e indica la
preoccupazione di inserire nella propria formazione la conoscenza e
loesperienza della tradizione orientale. Al n. A si afferma c-e la
conoscenza de.li altri non solo ci arricc-isce, ma contribuisce al ritorno
alle proprie radici, in parte dimenticateG perciv, si ribadisce c-e loereditr
teolo.ica orientale deve essere parte sostanziale dei trattati di teolo.ia
5si ricordano in particolare i trattati sulla 1rinitr, la Cristolo.ia,
loAntropolo.ia ...8G tutto Yuesto non puv essere fatto solo attraverso un
uso anonimo di testi, ma si consi.lia il contatto diretto fra persone 5n.
1&8.
c. C"iesa cattolica /Ponti&icio Consi'lio per la pro%o?ione dell.unitf
dei cristiani1: 3irettorio per loapplicazione dei principi e delle norme
sulloecumenismo 51$$(8
6&'
La ,ormazion# #cum#nica
:o un documento fondamentale per re.olare loattivitr
ecumenica allointerno della c-iesa cattolica. @o-o sentito citare in
unoAssemblea .enerale del C:C, con la proposta c-e pure il Consi.lio
adotti direttive analo.-e. 3e.na di nota s la preoccupazione c-e tutti
coloro c-e si occupano di pastorale e non soltanto .li inse.nanti
ven.ano formati .radatamente secondo criteri ecumenici, e cios,
partendo dalla parola di 3io, ricercando una obiettiva conoscenza della
storia delle divisioni e dei tentativi per ricomporre lounitr, tenendo
presenti i risultati dei dialo.-i ecumenici 5n. A78G attraverso .li operatori
pastorali la formazione deve passare a tutti i fedeli, attraverso loascolto
e lo studio della parola di 3io, la predicazione, la catec-esi, la litur.ia,
la formazione spirituale, e civ ne.li ambiti della fami.lia, della
parrocc-ia, della scuola, dei .ruppi e movimenti ... 5nn. A%->$8G per i
ministri e per .li operatori pastorali s ric-iesta una formazione piu
approfondita, non solo teorica, ma anc-e attraverso la pratica 5nn. 7&-
%68G a tale scopo sono ric-iesti centri specializzati 5nn. %7-$&8.
d. C"iesa cattolica /Ponti&icio Consi'lio per la pro%o?ione dell.unitf
dei cristiani1: @a dimensione ecumenica nella formazione di c-i si
dedica al ministero pastorale 51$$78
:o un documento c-e entra nel concreto della formazione
teolo.ica dei pastori, esplicitando le affermazioni .enerali del
3irettorioG di rilievo s la sottolineatura dei due aspetti della formazione
teolo.ica ecumenica? prima di tutto la dimensione ecumenica di o.ni
disciplina teolo.ica, rivedendo, Yuindi, la teolo.ia sistematica, la storia,
ecc ... 5nn. 1&-1%8, come pure la metodolo.ia delloinse.namento,
evidenziando .li elementi comuni alle diverse tradizioni e i punti c-e
ancora non -anno ra..iunto loaccordo ed utilizzando i risultati dei
dialo.-i 5nn. 1>-1$8G nella seconda parte ven.ono fatte proposte
detta.liate per un inse.namento specifico delloecumenismo 5nn. 66-6$8.
6&A
Altarul R#$ntr#0irii
Itin#rari # cont#nuti (#r una ,ormazion# t#olo0ica #cum#nica
Per rimanere nelloambito della formazione teolo.ica
ecumenica, appare sempre piu evidente c-e in tutte le c-iese s
necessaria una riformulazione di itinerari e contenuti, concentrandosi,
prima di tutto, su determinate discipline e tematic-e, ma per .iun.ere a
una nuova visione doinsieme. Una prima operazione da intraprendere s
la liberazione da radicati pre.iudizi per .iun.ere a una condivisa onestr
storica, poter le..ere insieme la Parola di 3io e la 1radizione espressa
dalle molteplici tradizioni e poter inserirsi insieme nelloambiente nel
Yuale viviamo.
#on s possibile entrare ora nel labirinto dei vari problemi, ma
si possono enunciare i titoli come di un ordine del .iorno c-e dovrr
impe.nare tutte le c-iese e i cui frutti forse a nessuno di noi sarr dato di
vedere.
Uno dei primi passi da muovere s Yuello di imparare a le..ere
insieme la parola di 3io, collocandola al di sopra di tutte le nostre
formulazioni sistematic-e. Attualmente noi Lci serviamo= della 0.
0crittura per lo piu per confermare le nostre interpretazioni e
formulazioni, ma non ci lasciamo condurre da essa. n Yuesta maniera
non ci sarr mai un cambiamento e una conversione delle coscienze e
delle c-iese. Cos molto cammino da fare prima di .iun.ere a le..ere
insieme, con .li stessi metodi, e a lasciar parlare la parola di 3io in
maniera liberante. Ma Yuesto primo passo s fondamentale. Un punto da
c-iarire insieme, poi, alla luce della parola di 3io, s il rapporto fra
c-iesa e sraele.
6&>
La ,ormazion# #cum#nica
Anc-e lo studio della storia necessita di un radicale
cambiamento. @e nostre visioni storic-e sono apolo.ie settoriali e
spesso settarie de.li avvenimenti, perc-O condizionate dai nostri
rispettivi punti di osservazione, sia .eo.rafico c-e confessionale o
culturale. B.nuno di noi -a il suo centro di osservazione, perciv
abbiamo le storie eurocentric-e, cattolicocentric-e,
ortodossocentric-e ... Abbiamo biso.no di recuperare una seria e onesta
ricostruzione delle nostre storie, per poterle valutare e riconciliare,
perc-O nessuna ricostruzione attuale s credibile.
Anc-e le nostre costruzioni sistematic-e -anno biso.no di
essere rilette e riviste, non per farne una .rande sintesi pianificante, ma
per illuminarle e vivacizzarle louna con loaltra, in modo da arricc-irle e
collocarle allointerno del .rande messa..io della parola di 3io rivelata.
@o stesso discorso si puv applicare a tutte le altre discipline
teolo.ic-e.
<o.lio solo accennare a un altro nodo della formazione
ecumenica? uno dei punti da c-iarire s Yuale tipo di unitr 3io -a
promesso e vuole dalla c-iesaG la risposta non s cosw ovvia e nessuna
c-iesa da sola s in .rado di dare una risposta soddisfacente, perc-O si
deve prima c-iarire c-e cosa si intende per c-iesa.
.ormar# lIuomo #cum#nico
#on s sufficiente nO prioritario formare a una .rande
conoscenza della teolo.ia e dei problemi ecumenici? il punto di
partenza e loobiettivo fondamentale deve essere Yuello di formare
louomo ecumenico, c-e non s fatto solo di conoscenze, ma soprattutto
di esperienze di vita.
6&7
Altarul R#$ntr#0irii
0i entra cosw nel vasto campo della spiritualitr, della Yuale ora
molto di parla, ma in termini ancora molto confusi ed ambi.ui. #on
posso dilun.armi ora su Yuesto ar.omento, ma lo reputo uno dei punti
fondamentali per uscire dalloattuale crisi ecumenica. 4o detto sopra c-e
i dialo.-i teolo.ici e la testimonianza comune a servizio dellouomo
sono preziosi e necessari, ma non bastano a creare lounitr. @ounitr va
creata allointerno della vita cristiana in Yuanto tale, e cios
nelloesperienza spirituale. Una delle espressioni piu indovinate per
definire loecumenismo mi sembra Yuella di considerarlo come processo
spiritualeG come tale esso ric-iede una .rande apertura di cuore e una
forte carica spirituale, occ-i limpidi c-e sappiano scor.ere le tracce e i
se.ni del re.no di 3io dappertutto, anc-e fuori di casa propria. : se
lounitr cristiana affonda le sue radici nellounitr trinitaria, s c-iaro Yual s
il vincolo c-e puv creare unitr? s lounico amore di 3io profuso nei
nostri cuori e c-e ci fa ritrovare uniti in lui e fra di noi. :cco perc-O
loecumenismo non s diplomazia, patte..iamento, compromesso, ma
solo processo di amore.
0e una spiritualitr abbraccia tutte le sfere delloesperienza
umana, essa s se.nata anc-e da determinate caratteristic-e, alcune piu
palesi e verificabili e altre meno. Possiamo tentare di sintetizzare in
alcuni tratti le caratteristic-e di una spiritualitr ecumenica.
nnanzitutto, una spiritualitr ecumenica presuppone una
%entalitf ecu%enica c-e, fra loaltro, abbia maturato le se.uenti
convinzioni?
- loecumenismo non s una rinuncia, unoabdicazione, un
compromesso, ma un arricc-imento e una crescita nella fede e nella
caritr, e Yuindi nelloautentica esperienza cristianaG
- loecumenismo s una scelta impe.nativa c-e abbraccia il van.elo in
tutta la sua novitr, come anticipazione del re.no, c-e s amore,
riconciliazione, paceG
6&%
La ,ormazion# #cum#nica
- loecumenismo non s diplomazia, ma operazione di fede c-e si
abbandona a 3io, lasciando a lui la determinazione dei modi, dei ritmi e
delle vie concrete per stabilire la comunione fra i cristianiG
- loecumenismo non sopporta assolutizzazioni o esclusioni, nO di
persone nO di metodiG
buesta mentalitr deve diventare cultura popolare e stile di vita
di tutta la c-iesa, c-e si esprime nella stima reciproca e nel dialo.o.
0olo da Yuesta nuova mentalitr puv nascere una spiritualitf
ecu%enica, sia personale c-e ecclesiale, c-e si esprimerr?
- in un nuovo atte..iamento e stile di vita basato sul dialo.o, sulla
stima reciproca e su una nuova metodolo.ia di rapporti, c-e consiste
nel misurarsi e confrontarsi non direttamente con .li altri, ma ciascuno
con CristoG
- in un diverso atte..iamento nei confronti della parola di 3io e in
una nuova metodolo.ia di riflessione, distin.uendo c-iaramente fra la
vera fonte, alla Yuale tutti siamo sottomessi 5la parola di 3io8 e le sue
testimonianze e interpretazioniG
- in una conversione intellettuale, c-e ci permetta di cambiare certi
sc-emi mentali ereditati dal passato e .iun.ere cosw a introdurre nella
propria vita le acYuisizioni del dialo.o teolo.icoG
- in una conversione morale, c-e comporta il riconoscimento dei
propri peccati e delle proprie responsabilitr in fatto di divisioni e un
atte..iamento di benevolenza, simpatia e comprensioneG
- in una conversione reli.iosa al 0i.nore, c-e ci stabilisce
pienamente nelloamore di 3io e de.li altri.
@a spiritualitr ecumenica parte da unoesperienza di povertr, di
fronte a 3io e di fronte alle altre tradizioniG da civ, loesi.enza di ascolto
e la disponibilitr a ricevere, la .ioia per lo scambio incrociato fra
povertr e ricc-ezze, per la scoperta di 3io nelle altre confessioniG ne
scaturisce una convinta vita di dialo.o e di continuo confronto con la
parola di 3io.
6&$
Altarul R#$ntr#0irii
Ma la spiritualitr ecumenica deve caratterizzare non solo la vita
dei sin.oli cristiani, ma anc-e la vita delle c-iese. Possiamo anc-e dire
c-e loecumenismo s un modo di vivere la comunione dei santi. @a
comunione dei santi s realtr c-e assorbe e avvol.e tutta la nostra
esperienza di vita cristiana, collocandola in un diretto rapporto con 3io
e in un naturale e spontaneo interscambio di vita con tutti i fi.li di 3io.
1utte le divisioni, sempre frutto di uomini non santi, sono una
sconfessione di Yuesta comunione e una dimostrazione di mancanza di
santitr. santi, passati o viventi, sono ineluttabilmente le.ati da vincoli
c-e nessuno puv scio.liere. n essi, ovunYue si trovino e a Yualsiasi
appartenenza ven.ano asse.nati, s .ir presente Yuellounitr c-e le
istituzioni ufficiali non riescono a comporre. 3a Yui la necessitr c-e
emer.ano non solo persone, ma soprattutto c-iese sante, con la
caratteristica della santitr di Cristo. Bperare per lounitr si.nifica
operare per la santitr della c-iesa.
3al momento c-e lounitr s creata dallo 0pirito attraverso il
vincolo della fede e dei sacramenti, Yuesti devono essere .li elementi
prevalenti nella vita delle c-iese, sostenuti e non a..ravati o resi opac-i
dal peso delle strutture. buanto piu preval.ono .li elementi spirituali
tanto piu una c-iesa s orientata verso lounitr. Bpportunamente afferma
il Card. Rasper c-e Lmeno loopera dello 0pirito sarr limitata alle
istituzioni della c-iesa e da esse monopolizzata, e meno lo 0pirito,
ovvero il Carisma, sarr in contrasto con la struttura sacramentale e con i
ministeri della c-iesa. @o 0pirito non opera Yuando .li uomini sono .li
uni contro .li altri, ma Yuando essi sono .li uni con .li altri, e .razie al
contributo comune da parte di o.nuno= 5Q. Rasper, Bpiritualitf ed
ecu%enis%o, in )ivista -eolo'ica di Du'ano 7 56&&68 611-66'G Yui?
61$8. Anc-e Yui, Yuindi, si tratta di vedere c-e cosa per noi s la c-iesa?
se s una struttura o il luo.o in cui opera lo 0pirito 0anto.
A Yuesto punto s c-iaro Yuanto ampi siano .li spazi c-e deve
abbracciare una formazione ecumenica.
61&
La ,ormazion# #cum#nica
La ,ormazion# n#lla c%i#a
:o evidente c-e non ci si puv limitare a una formazione teorica
e dottrinale, ma c-e deve abbracciare tutta la vita. Una breve nota
pastorale della Conferenza episcopale italiana, .ir nel 1$%$ toccava il
cuore del problema proponendo alcuni orientamenti pastorali per una
formazione ecumenica di tutti i fedeli.
n primo luo.o veniva enunciata la condizione essenziale di
una comunitr cristiana per avviare la formazione ecumenica, e cios,
uno stile cristiano di dialo.o allointerno della comunitr. l dialo.o,
prima c-e uno strumento di rapporto, s una convinzione interiore e
unoesperienza di vita. :o lo stadio e la condizione fondamentale della
formazione ecumenica.
@a formazione teolo.ica s proposta come un fattore decisivo di
crescita nella maturitr cristiana delle comunitr.
A livello pastorale una ma..iore incidenza s riconosciuta alla
predicazione e alla catec-esi. A tal proposito i vescovi si esprimono in
modo deciso? L:o necessaria particolare vi.ilanza perc-O siano sradicati
tutti Yuei pre.iudizi c-e sono contrari alla serenitr, alla obiettivitr, alla
veritr per Yuanto ri.uarda la storia, la dottrina, la natura e la vita dei
fratelli non cattolici. <a superata o.ni polemica, nella presentazione
della dottrinaG il modo piu de.no ed efficace di inse.nare s la
manifestazione ampia e piena della veritrG tutti devono poter
riconoscere, dal nostro modo di annunciare la parola di 3io, c-e noi
tnon siamo contro YualcunooG siamo soltanto i testimoni di Cristo=. :o
inutile c-e i teolo.i firmino documenti di accordo se noi nella
predicazione e nella catec-esi continuiamo a fomentare la diffidenza e
la divisione.
611
Altarul R#$ntr#0irii
Uno spazio privile.iato nella formazione ecumenica s
riconosciuto alla vita sacramentale e litur.ica, c-e concentra la nostra
vita in Cristo e nella Yuale abbiamo loopportunitr di crescere
nelloascolto dellounica parola di 3io, nelle celebrazioni penitenziali e
praticando la pre.-iera di intercessione per tutti i fratelli cristiani.
Concluion#
3a Yuesta rasse.na di problematic-e e di campi di impe.no
risulta Yuanto siano molteplici e articolati i campi di una formazione
ecumenica. :ssa va di pari passo con la formazione cristiana .lobale,
coprendo tutti i campi delloesperienza di vita cristiana, personale ed
ecclesiale. :o difficile imma.inare una seria formazione cristiana c-e
non sia anc-e ecumenica. :o pure difficile pensare di riservare la
formazione ecumenica a poc-e persone specializzate, le Yuali ci
possono e ci devono essere, ma al servizio della formazione e crescita
di tutti i cristiani. @a formazione ecumenica non s un cammino
individuale, ma deve essere un processo della c-iesa c-e avviene nella
c-iesa.
616
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa# $n Eizan3ul
#colului al 2-l#a" Patriar%ul Acaciu +i
H#notiQonul lui Z#non
Con,/ uni1/ dr/ 4ariu 9#l#a
Universitatea 51 @ece%$rie 191M6 +l$a Iulia
A)tract
+s re'ards t"e internal politics led $# _enon t"e %ost i%portant &act !as
represented $# "is atte%pt o& re7esta$lis"in' peace !it"in t"e C"urc". -"e
e%pire lost its :astern provinces due to t"e reli'ious politics led $# _enon;s
predecessors. -"e rulers o& t"e :astern C"urc" &elt t"e need to $rin' t"e%
under t"eir leaders"ip and, conse,uentl#, t"e# &ound a reconcilin' &or%ula.
+cac"ie, t"e patriarc" o& Constantinople proposed a ne! &or%ula !"ic" !as
a'reed !it" $# t"e 9onop"#sites. 2uided $# "is advice _enon dre! up t"e
&a%ous uni&ication edict 0no!n under t"e na%e 4enoti0on /4MN1.
-"e decisions o& t"e 4
t"
:cu%enical Council !ere t"us eluded, as a
conse,uence, a ne! reli'ious &or%ula see%ed a$le to reunite Calcedon;s
ene%ies and partisans. It !as onl# Pope eli3 t"e 3
rd
!"o "ad a di&&erent
opinion !"ic" led to t"e &irst act o& t"e 2reat Bc"is% $et!een t"e *est and t"e
:ast.
K#LMord: B#?antiu%, t"e 4enoti0on, c"r#stolo'#, t"e t!o )o%es, c"ristian
c"urc", %on0s, saints
*n timpul domniei /mpratului @eon MaNelles 5'A7-'7'8 s-
a constatat o cretere evident a reac+iei anticalcedoniene /n :.ipt i
0iria. *n Apus, papa @eon cel Mare 5''&-'>18, rmas practic sin.ura
personalitate marcant a vremii, dup cum se poate observa i din
scrisorile sale conciliatoare adresate /mpratului bizantin /n anul
'A%, era contient de faptul c atitudinea ferm a ortodocilor
necesita, i c-iar implica, ataamentul fa+ de dimensiunea
soteriolo.ic a -ristolo.iei 0f,ntului C-iril al Ale2andriei. 3e altfel,
fi.ura monumental a acestui pap va fi mult resim+it /n
urmtoarele decenii. *n acest timp, /n Antio-ia conflictele din
interiorul !isericii au dus la sc-imbri frecvente /n scaunul
episcopal. 0curtele mandate ale lui Ma2im 5'A1-'AA8, <asile 5'A7-
'A%8 i Acac-ie 5'A%-'A$8 au fost urmate de acela al lui Martiriu
5'A$-'7&8. :l a fost contestat de monofizitul Petru ;ulon 5Inafevs8
5'7&G '%A-'%$8, o personalitate strlucitoare care a reuit s-l elimine
pe Martiriu de trei ori succesiv, i s-i ia locul. @a r,ndul su, Petru
;ulon a fost /nlocuit cu c,teva persoane a.reate de /mprat? oan al
-lea Codonatus 5'7>-'778, 9tefan al -lea 5'77-'7$8 F ucis de
monofizi+i F i /n cele din urm Calandion 5'7$-'%'8. :ste cunoscut
faptul c tradi+ia -ristolo.ic a vec-ii coli antio-iene a fost practic
copleit sub presiunea monofizi+ilor. Mai t,rziu, ea a fost serios
afectat c,nd, dup moartea episcopului bas 5'A78, 9coala din
:dessa, centrul teolo.iei i culturii din 0iria, s-a mutat la #isibi, /n
Persia. #oua 9coal din #isibi a avut o contribu+ie important la
dezvoltarea intelectual i rsp,ndirea monofizitismului /n )srit.
3ar 9coala din #isibi a fost /nc-is de /mpratul [enon 5'7>-'$18 /n
anul '%$. *ntre timp, /n :.ipt, episcopul 1imotei al -lea 0alofaciol
5'>&-'7A, '77-'%68 i-a men+inut scaunul doar datorit protec+iei
trupelor imperiale.
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
Anii care au urmat mor+ii /mpratului @eon MaNelles 5'7'8
au fost marca+i de lupta pentru putere dintre .inerele /mpratului
[enon, care a ocupat primul tronul imperial i cumnatul su
!asiliscus, care a reuit s-l alun.e pe [enon /n ianuarie '7A. Acesta
a reuit s revin, i l-a e2ilat pe !asiliscus /n septembrie '7>.
Aceast instabilitate dinastic a fcut s creasc amenin+area la
adresa unit+ii mperiului datorit disputelor -ristolo.ice.
*ntr-adevr, /n acest punct al crizei, nici unul dintre .rupurile
/n conflict nu a contestat /n mod deliberat rolul mperiului /n
men+inerea unit+ii cretine. 3e asemenea, nu sosise /nc vremea /n
care monofizitismul avea s devin un simbol al afirmrii etnice
culturale a sirienilor, cop+ilor e.ipteni i armenilor.
$(
:2ista, desi.ur
un .rad de separatism cultural /n :.ipt /nc de la /nceputul cuceririi
romane, iar episcopii ca i cea mai mare parte a mona-ilor /l
foloseau /n interes propriu. 3ar toate marile personalit+i ale
!isericii e.iptene, inclusiv 0f,ntul C-iril al Ale2andriei 5'16-'''8,
3ioscor 5'''-'A18 i 1imotei al -lea :lur 5'A7-'>&G '7A-'778 erau
.ata s accepte i s profite de sistemul imperial ori de c,te ori
politica mperiului coincidea cu a lor. Mai mult, ma"oritatea
personalit+ilor marcante monofizite printre care nu doar :uti-ie, ci
i patriar-ii 3ioscor, 1imotei al -lea :lur, Petru ;ulon, Petru al -
lea Mon.ul 5''7-'77G '%6-'%$8, i, mai t,rziu, marele 0ever de
Antio-ia 5A16-A1%8, erau .reci prin limb i cultur.
$(
Cunoscutul istoric A. 4. M. MB#:0, specialist /n istoria antic-it+ii este
autorul unui articol intitulat? *ere +ncient 4eresies Eational or Bocial
9ove%ents in @is'uiseX=, /n MBU)#A@ B; 14:B@BICA@ 01U3:0=,
#eP 0eries, 1$A$, nr. 1&, pp. 6%&-6$%, /n care contest punctul de vedere al
istoricilor secolului al JJ-lea i al celor moderni care au interpretat
ascensiunea monofizitismului drept o micare naPional>=. Acest punct de
vedere este fr /ndoial adevrat abia dup secolul al <-lea dar nu are nici o
"ustificare /n secolul al <-lea.
61A
Altarul R#$ntr#0irii
:2ista astfel posibilitatea ca mperiul bizantin s restaureze
unitatea /n acelai mod /n care /mpratul 1eodosie cel Mare 5(7$-
($A8 restaurase unitatea dup conflictele cu arienii. Probabil c acest
lucru ar fi fost posibil dac politicile imperiale ar fi fost /nso+ite i de
sfaturi teolo.ice adecvate aa cum s-a /nt,mplat /n timpul lui
1eodosie cel Mare, c,nd un rol important l-au "ucat Prin+ii
Capadocieni sau mai t,rziu, sub ustinian 5A67-A>A8, c,nd
/mpratul /nsui era teolo., dar era de"a prea t,rziu pentru a /nltura
sc-isma. *n orice caz, dac a e2istat o ans de reconciliere, aceasta
nu a fost valorificat. *n locul acesteia a fost folosit for+a brut
pentru a impune fie prerile .reite, fie o politic de compromis
doctrinar, ceea ce a avut ca efect o ad,ncire i o accentuare a
sc-ismei. *mpra+ii acestei perioade au ini+iat astfel o nou metod
de a-i impune autoritatea /n treburile !isericii? publicarea unor
mrturisiri de credin+ 5edicte8 care pretindeau c reflect consensul
!isericii, dar de fapt impuneau politica imperial prin for+. 1rebuie
men+ionat c astfel de edicte nu trebuie considerate ca defini+ii
doctrinare ce rivalizau cu crezurile sau mrturisirile sinodale. 3e
obicei, ele aveau forma unei scrisori imperiale adresate unei anumite
!iserici. Bficial, /mpra+ii bizantini nu aveau preten+ia de a defini
doctrina !isericii, ci doar s dea interpretri autorizate ale
/nv+turilor stabilite la precedentele sinoade. 1otui, deosebirea a
fost mai de.rab teoretic, iar /ncercrile au fost /n mod clar
ce?aro7papiste=. :ste demn de remarcat c nici unul din aceste
edicte F fie c au fost publicate de /mpra+i ortodoci, fie de ctre cei
eretici
$'
- nu au fost acceptate de !iseric ca fiind /n sine e2presii
autorizate ale /nv+turii ortodo2e.
$'
@ista acestor edicte include :nciclica 5'7A8 i +ntienciclica 5'7>8 lui
!A0@0CU0, 4enoti0on - ul lui [:#B# 5'%68, @ecretul despre cele -rei
Capitole al lui U01#A# 5A'(8, Pro'ra%ul lui U01# al -lea 5A718,
:0t"esis - ul lui 4:)AC@B0 5>(%8 i -#pos - ul lui CB#01A#0 al -lea
5>'%8.
61>
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
Pentru a-i recpta tronul, dup ce a fost alun.at de
/mpratul [enon, uzurpatorul !asiliscus, a -otr,t s ob+in a"utorul
monofizi+ilor. :nciclica= sa, era o scrisoare adresat Patriar-ului
ale2andrin e2ilat, 1imotei al -lea :lur, pe care noul /mprat
inten+iona s-l repun /n scaun. *n numele unit>Pii=, a $unelor
relaPii <ntre Biserici= i a p>cii universale=, !asiliscus a declarat c
adevrata credin+ fusese e2primat suficient de bine la #iceea i
:fes, c 1omosul= papei @eon i cele discutate la Calcedon=, au
fost o inovaPie= i c oricine ar /ncerca s i%pun>= credin+a
calcedonian va fi supus e2ilului, confiscrii propriet+ilor i
pedepselor e2treme.
$A
1imotei al -lea :lur i-a prsit e2ilul su din
Crimeea, a fost primit solemn la Constantinopol, plec,nd apoi, mai
departe, la :fes, unde a prezidat sinodul episcopilor din dioceza
Asiei i a anulat solemn canonul 6% al 0inodului al <-lea ecumenic
de la Calcedon 5'A18, care oferea episcopului din Constantinopol
dreptul de a consacra episcopii din :fes. @a Ale2andria, unde
1imotei al -lea :lur a revenit /n .rab, triumful su a fost aa de
complet, /nc,t i-a putut permite s fie .eneros i s ofere o pensie
lui 1imotei al -lea 0alofaciol. Acesta din urm s-a retras /n linite
la m,nstirea calcedonian din Canopus. 1rupul ne/nsufle+it al
patriar-ului 3ioscor a fost adus la Ale2andria i a fost cinstit ca
mrturisitor al adevratei credin+e. *n Antio-ia, Petru ;ulon a fost
repus /n scaun, iar /n erusalim Anastasie 5'A%-'7%8 succesorul lui
Muvenal 5'66-'A%8, a semnat :nciclica= lui !asiliscus.
$A
A se vedea :va.rie 0CB@A01CU@, 4istoria :cclesiastica= , ', ed. M.
!3:[ and @. PA)M:#1:), reprt. Amsterdam, 1$>', pp. 1&1-1&'G apud P.
). CB@:MA#-#B)1B#, )o%an Btate and C"ristian C"urc". + Collection o&
De'al @ocu%ents to +.@. O3O, vol. , @ondon, 0.P.C.R., 1$>>, pp. $1A-$17.
617
Altarul R#$ntr#0irii
Aceast incredibil sc-imbare de situa+ii a artat o anumit
labilitate a episcopilor rsriteni care au trecut prea uor de la
acceptarea -otr,rilor 0inodului de la Calcedon sub /mpratul @eon
i respin.erea lor sub !asiliscus. *n acest conte2t, /ntr-o manier
mai pu+in uzitat de un episcop al capitalei bizantine, Patriar-ul
Acaciu al Constantinopolului 5'76-'%$8 a refuzat s se supun lui
!asiliscus i s-l /nt,mpine pe 1imotei al -lea :lur /n timpul vizitei
acestuia /n ora. :l a solicitat i a ob+inut spri"inul marelui ascet
3aniel 0tilitul, care a cobor,t de pe st,lpul su, l-a amenin+at pe
!asiliscus cu pedeapsa venic i l-a numit al doilea @ioclePian=.
$>
*mpreun cu 3aniel, patriar-ul a or.anizat c,teva procesiuni /n ora
i l-a atacat /n mod direct pe !asiliscus /n predicile sale. *n cele din
urm, el i-a scris papei 0implicius 5'A%-'%(8 care i-a rspuns,
lud,ndu-i atitudinea.
$>
Fita @anielis, '', 7(, :n.lis- translation in :. 3AQ:0 and #orman 4.
!An#:0, -"ree B#?antine Baints, CrestPood, #eP norN, 1$77, p. A6.
61%
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
;ie c unitatea de credin+ a celor dou )ome a fost un act
independent, fie a fost o ac+iune calculat, ce urmrea cderea lui
!asiliscus, acest fapt l-a /nspim,ntat pe uzurpator. Cur,nd acesta a
publicat o Antienciclic= care anula formal :nciclica= i men+iona
/n mod clar c? +caciu, cel %ai pios i cel %ai s&=nt patriar" i
ar"iepiscop, tre$uie repus <n drepturi pentru a putea s>v=ri
"irotonii <n teritoriile atri$uite anterior scaunului acestui 'lorios
ora i%perial=.
$7
[ilele lui !asiliscus pe tronul imperial erau
numrate. *mpratul le.itim, [enon a revenit /n capital /n anul '7>,
i a luat msuri drastice /mpotriva monofizi+ilor. Astfel, Petru ;ulon
al Antio-iei, Pavel din :fes, care l-a sus+inut i 1imotei al - :lur au
fost /nltura+i i e2ila+i, dei ultimul a murit cur,nd dup ce a primit
notificarea imperial, fr s prseasc Ale2andria 5(1 iulie '778.
mediat dup moartea sa, episcopii monofizi+i, scp,nd de sub
suprave.-erea imperial, l-au -irotonit ca ar-iepiscop pe Petru al
-lea Mon.ul, un anticalcedonian convins. Acesta s-a refu.iat /ntr-
un loc ascuns, /n timp ce 1imotei al -lea 0alofaciol i-a recuperat
scaunul. 3esi.ur, !iserica din :.ipt a rmas iremediabil divizat,
mare ma"oritate spri"inindu-l pe Petru al -lea Mon.ul.
$7
:va.rie 0CB@A01CU@, op. cit., p. 1&7, apud P. ). CB@:MA#-#B)1B#,
op. cit., vol. , p. $1%.
61$
Altarul R#$ntr#0irii
#oua autoritate imperial, solid instalat la Constantinopol,
a cutat, inevitabil, solu+ii pentru a stabiliza situa+ia !isericii. 0-au
luat msuri dure /mpotriva monofizi+ilor dar era evident c acestea
nu erau suficiente. 3e fapt, nici unul din principalele scaune
episcopale nu era scutit de certuri.
$%
Patriar-ul Calandion al
Antio-iei, -irotonit de Patriar-ul Acaciu nu a fost /n stare nici mcar
s-i ia /n primire scaunul. Patriar-ul Martiriu al erusalimului,
succesor al lui Anastasie , semnase :nciclica= lui !asiliscus, o
scrisoare ambi.u /n care recunotea drept canonice doar trei
sinoade ecumenice? #iceea, Constantinopol i :fes. 3ar, cea mai
mare /n.ri"orare o producea Ale2andria, 3up moartea lui 1imotei al
-lea 0alofaciol, /n februarie '%1, devenise foarte clar faptul c
pacea nu putea fi ob+inut dec,t dac Petru al -lea Mon.ul era
recunoscut ca patriar-. Ma"oritatea popula+iei nu dorea s accepte
nici un alt candidat i, mai ales, pe oan 1alaia 5iun. '%6-dec. '%68,
un ieromona- ortodo2 de la mnstirea din Canopus, care fusese
-irotonit episcop de ctre minoritatea ortodo2 ale2andrin dup
moartea lui 1imotei al -lea 0alofaciol i care atepta recunoaterea
i spri"inul imperial. 3ar .reeala lui oan 1alaia consta /n faptul c
/i stabilise .reit rela+iile /n !izan+ i nu era prieten cu Patriar-ul
Acaciu. Ale.erea sa nu a fost recunoscut deoarece [enon i Acaciu
care au preferat o <nPele'ere= cu Petru al -lea Mon.ul. oan
1alaia a trebuit s se refu.ieze la )oma.
$%
B descriere a situa+iei .sim la Q. 4. C. ;):U3, -"e )ise o& t"e
9onop"#site 9ove%ent, Cambrid.e, 1$76, pp. 17'-177.
66&
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
*n istoria .eneral a vremii, Patriar-ul Acaciu este prezentat
drept un cripto-monofizit, fiind etic-etat ca atare de papii din timpul
conflictului de mai t,rziu cu )oma. *n realitate, nu e2ist nici un
motiv s credem c atitudinea sa ostil i cura"oas /mpotriva lui
!asiliscus precum i condamnarea at,t a lui Petru ;ulon i a lui
Petru al -lea Mon.ul
$$
din scrisorile adresate papei 0implicius
5'>%-'%(8, ar fi nesincere. ;iind un ierar- tipic bizantin, Patriar-ul
Acaciu era pe deplin contient c pozi+ia lui necesita nu doar o
atitudine ferm atunci c,nd e2ista perspectiva unei victorii
adevrate, cum a fost cazul /n conflictul su cu !asiliscus, ci i o
fle2ibilitate atunci c,nd interesele mperiului o cereau. Astfel, el a
realizat <nPele'erea= cu Petru al -lea Mon.ul, ls,nd /mpratului
responsabilitatea direct i sper,nd probabil c credin+a ortodo2 va
rm,ne /n si.uran+.
$$
Collectio +vellana, ed. B. IU:#14:), /n CB)PU0 0C)P1B)UM
:CC@:0A01CB)UM @A1#B)UM=, (A, 1, <ienna, 1%7&, pp. >>->7.
661
Altarul R#$ntr#0irii
@a 6% iulie '%6 /ntr-o scrisoare a lui [enon adresat !isericii
din Ale2andria, cunoscut sub numele de 4enotiNon=, nici un
pariar- nu era desemnat cu numele. *mpratul /i e2prima
/n.ri"orarea /n le.tur cu unitatea !isericii i proclama /n mod
solemn c mperiul i toate Bisericile= nu trebuie s accepte dec,t
credin+a e2primat /n Crezul stabilit la #iceea i Constantinopol i
c 0inodul de la :fes l-a condamnat pe #estorie pe baza acestui
Crez. *mpratul a adu.at imediat o anatem /mpotriva lui :uti-ie,
fr a preciza care sinod a proclamat-o, anun+,nd i acceptarea
Celor 16 Anatematiste= ale 0f,ntului C-iril al Ale2andriei. A
publicat, de asemenea, o mrturisire a credin+ei -ristolo.ice, care
evit utilizarea unor termeni controversa+i precum natur>=,
"#postasis=, prosopon=. 0ub raportul con+inutului aceast
mrturisire pstreaz cu .ri" nu doar afirma+ia c-irilian despre
unitatea persoanei lui isus 4ristos, incluz,nd teopas-ismul, ci
condamn i /nv+tura despre cei doi &ii=, sus+in,nd punctul de
vedere, important pentru ortodoci dar respins de monofizi+i, c isus
4ristos este consu$stanPial cu noi, dup> u%anitatea Ba=. 1otui,
afirma+ia papei @eon ca i defini+ia calcedonian c /n unitatea
persoanei lui 4ristos at,t divinitatea c,t i umanitatea 0a i7au
p>strat caracteristicile=, a fost omis.
@ipsit de contradic+ii, din punct de vedere te-nic, aceast
prim i cea mai important parte a 4enotiNon=- ului, con+ine totui
unele inadverten+e? dac 0imbolul niceo-constantinopolitan este
sin.ura mrturisire de credin+ acceptat, de ce a fost anatematizat
:uti-ie, care a acceptat-o W @a fel, cum poate fi "ustificat doctrina
du$lei consu$stanPialit>Pi= care nu apare /n Crezul niceean W
666
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
Mai sunt unele probleme care apar /n ultimul para.raf al
documentului. 0e men+ioneaz c? T nici Bisericile, nici
9aHestatea Eoastr> s> nu accepte un alt Cre? /1 sau
%>rturisire de credinP> / 1 T= o aluzie la defini+ia
calcedonian, numit de obicei . Apoi, documentul con+ine o
curioas formulare defensiv, ca i c,nd ar respin.e mai dinainte
acuza+ia de cezaro-papism? +% scris toate aceste lucruri nu ca s>
inov>% credinPa, ci de dra'ul de a v> in&or%a=. Urmeaz o fraz cu
adevrat important? Aricine a '=ndit sau '=ndete alt&el, acu%
sau <n orice alt ti%p, &ie la Calcedon sau la orice alt sinod, va &i
anate%ati?at, <n special ante%enPionaPii Eestorie i :uti"ie i cei
care '=ndesc ca ei=.
1&&
1&&
:va.rie 0CB@A01CU@, op. cit., , 1', ed. cit., pp. 111-11', apud P. ).
CB@:MA#-#B)1B#, op. cit., vol. , pp. $6A-$67. :ste necesar citirea
te2tului ori.inal /n limba .reac pentru /n+ele.erea multiplelor nuan+e ale
acestui document ambi.uu.
66(
Altarul R#$ntr#0irii
At,t ca form c,t i ca con+inut, 4enotiNon= - ul a fost o
/ncercare de a ridica dezbaterea teolo.ic la nivelul conceptelor
-ristolo.ice, dar /n ceea ce privete terminolo.ia nu era perfect.
3ac nu ar fi avut alte implica+ii i dac ar fi avut succes,
controversele -ristolo.ice ar fi putut /nceta, revenindu-se la starea
care a urmat reconcilierii dintre 0f,ntul C-iril al Ale2andriei i oan
al Antio-iei, /n anul '((. 3ar te2tul /nsui, fcea imposibil o astfel
de revenire men+ion,nd, pe de o parte, condamnarea lui :uti-ie, care
s-a produs la Calcedon i, /n acelai timp, referindu-se la sinodul de
la Calcedon /ntr-un conte2t clar peiorativ.
66'
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
Cu toate acestea, /n ceea ce privete rela+iile interbisericeti
din )srit, s-au putut observa unele rezultate imediate. Astfel, toate
principalele scaune episcopale rsritene au reintrat /n comuniune.
Petru al -lea Mon.ul a fost recunoscut ca Patriar- al Ale2andriei,
iar Acaciu al Constantinopolului, /n mod formal, a acceptat s
discute cu el. 3eoarece !iserica din Constantinopol era, desi.ur,
calcedonian 5ortodo28, Petru al -lea Mon.ul i-a scris lui Acaciu
urmtoarele? Conduc=ndu7ne pe noi toPi, ai unit B&=nta Biseric> a
lui @u%ne?eu i ne7ai de%onstrat cu dove?i convin'>toare c> cel
%ai s&=nt i ecu%enic sinod Pinut la Calcedon nu a &>cut ni%ic
contrar /celui de la Eiceea1, i c> a &ost de acord i a con&ir%at
deci?iile P>rinPilor niceeni=.
1&1
Aceast recunoatere formal a
sinodului de la Calcedon de ctre un reprezentant al opozi+iei, a fost
realmente un eveniment, care prea s "ustifice politica lui Acaciu.
1otui, Petru al -lea Mon.ul s-a confruntat cur,nd cu o revolt a
mona-ilor din :.ipt, care /i reproau intrarea /n comuniune cu
calcedonienii. Unii mona-i s-au retras formal de sub autoritatea lui
Petru al -lea Mon.ul, fiind numi+i V fr cap. 3rept
urmare, acesta a trebuit s condamne sinodul de la Calcedon i
1omul= papei @eon .
1&6
Aceasta a fcut ca el s fie considerat, at,t
printre calcedonieni c,t i printre monofizi+i, drept un ipocrit
instabil.
1&1
I$ide%, , 17, ed. cit., p. 11A. :2ist, de asemenea, o cule.ere de scrisori
falsificate, care se presupune c au fost sc-imbate /ntre Petru MB#IU@ i
Patriar-ul ACACU i care /l prezint pe acesta din urm drept opozant al
sinodului de la Calcedon, o imposibilitate evident. Cf. <. I)UM:@, Des
)Q'estes du patriarcat de Constantinople, , Paris, 1$(6, pp. 1A>-1A$, 1>1,
1>', 1>7.
1&6
[AC4A)A0, 4istoria ecclesiastica, <, 1, :n.lis- translation bS :. Q.
QBB30, /n Corpus 0criptorum C-ristianorum Brientalum - 0criptores
sSriaci=, tome , >, Paris, 1$&%, p. 1&%.
66A
Altarul R#$ntr#0irii
*n Antio-ia, severul Patriar- calcedonian Calandion a
respins 4enotiNon= - ul dar s-a compromis /n urma unui complot ce
urmrea /nlturarea /mpratului [enon, i a fost e2ilat /n anul '%'.
0caunul rmas liber a fost reocupat de Petru ;ulon, care nu doar c a
recunoscut 4enotiNon= - ul, ci c-iar a devenit el /nsui promotorul
activ al acestuia, introduc,nd /n mod special, /n practica litur.ic
imnul 1risa.-ion interpolat? B&inte @u%ne?eule, B&inte tare, B&inte
&>r> de %oarte, Car# t#-ai r*ti0nit (#ntru noi, %iluiete7ne pe noi=.
nten+ia sa a fost, desi.ur, aceea de a proclama teopasc-ismul= /n
sens -ristolo.ic c-irilian. 3in nefericire, promovarea imnului
1risa.-ion interpolat de ctre Petru ;ulon precum i puternica
opozi+ie fa+ de el a mediului calcedonian din Antio-ia, au contribuit
la transformarea lui /ntr-un adevrat slo.an monofizit.
C-iar i /n Palestina unde calcedonienii s-au bucurat de un
puternic spri"in din r,ndul mona-ilor, 4enotiNon= - ul a fost
acceptat de Patriar-ul Martiriu al erusalimului, iar fi.uri
proeminente ale calcedonienilor au salutat unirea !isericilor.
1&(
1&(
oan de 0C4n14BPB@0, FiaPa B&. :ut"inie, la A. M. ;:01UIx):, Des
9oines d.Arient, vol. , Paris, 1$>1, pp. 161-166.
66>
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
0itua+ia creat de apari+ia 4enotiNon=- ului a devenit aa
cum a fost descris de istoricul bisericesc :va.rie 0colasticul? T<n
acele ?ile sinodul de la Calcedon nici nu a &ost procla%at <n %od
desc"is <n %aHoritatea s&intelor $iserici nici nu a &ost respins de eleY
&iecare episcop a acPionat <n con&or%itate cu convin'erea
proprie=.
1&'
)e.imul 4enotiNon= - ului sus+inut de /mpra+ii [enon
5'7'-'$18 i Anastasie 5'$1-A1%8 a dus la ascensiunea treptat a
monofizitismului, care respin.ea ambi.uit+ile i insista asupra unei
respin.eri formale a sinodului de la Calcedon. 1imp de c,teva
decenii, !iserica din Constantinopol, sub Patriar-ul Acaciu i
succesorii si, a fost practic sin.urul centru bisericesc rsritean care
a rezistat acestei tendin+e. Parado2al, episcopii din capital, dei erau
cei care spri"ineau politicile imperiale, au fost sin.urii care s-au
opus. Alia+ii lor naturali /n lupta pentru sus+inerea credin+ei
calcedoniene trebuiau s fie /n mod normal papii romani. 1otui,
rela+iile dintre cele dou )ome au fost subminate de situa+ia
particular a Patriar-ului Acaciu.
1&'
Ap. cit., , (&, /n ed. cit., p. 16>.
667
Altarul R#$ntr#0irii
*ncep,nd din anul '7>, vec-ea capital imperial a a"uns sub
stp,nirea ostro.o+ilor, iar papii au avut posibilitatea de a /nfrunta
desc-is pe /mpra+ii de la Constantinopol. @a /nceputul pstoririi
papei ;eli2 al -lea 5'%(-'$68, le.a+ii papali au venit la
Constantinopol pentru a face dreptate lui oan 1alaia, nefericitul
competitor al lui Petru al -lea Mon.ul pentru scaunul Ale2andriei,
ca i pentru a sus+ine cauza Brtodo2iei calcedoniene care, aa cum a
fost informat papa de ctre clu.rii ac-ini+i 5neadormi+i8 din
Constantinopol, era /n pericol din cauza Patriar-ului Acaciu. Cu
toate c Patriar-ul Acaciu le-a e2plicat politica 4enotiNon= - ului,
le.a+ii papali au fost impresiona+i de credin+a calcedonian a lui
Acaciu i au fost informa+i de punctele slabe din revendicrile lui
oan 1alaia. 3e asemenea, au fost ademeni+i cu cadouri i, pe bun
dreptate, impresiona+i de presti.iul Eoii )o%e=. 3rept urmare, ei au
oficiat 0f,nta @itur.-ie /mpreun cu Patriar-ul Acaciu. 3in pcate,
aceast ac+iune a fost interpretat de to+i drept o acceptare de ctre
)oma a 4enotiNon= - ului, ceea ce nu era adevrat.
@a /ntoarcerea le.a+ilor papali la )oma, papa ;eli2 al -lea
i un conciliu format din 77 de episcopi, au dezavuat ac+iunea lor, i
l-au condamnat pe Patriar-ul Acaciu pentru faptul c l-a recunoscut
pe Petru al -lea Mon.ul, care a &ost "irotonit de eretici=.
1&A
1&A
:va.rie 0CB@A01CU@, op. cit., , 61, ed. cit., p. 11$.
66%
.r*m-nt*ri +i con,lict# r#li0ioa#
Pozi+ia ferm a lui ;eli2 al -lea fa+ de ambi.uit+ile
4enotiNon= - ului a contribuit cu si.uran+ la triumful cauzei
Brtodo2iei calcedoniene, /ns preten+iile succesorilor si, /n special
papa Ielasiu 5'$6-'$>8, c Patriar-ii Constantinopolului :ufimie
5'$&-'$>8 i Macedonie al -lea 5'$>-A118 au rupt doar formal
le.turile cu patriar-ii monofizi+i ai Ale2andriei
1&>
i au luptat
pentru calcedonieni sunt nerealiste. @a fel, e2cluderea sa din diptice,
e2clusiv datorit condamnrii sale de ctre papa ;eli2 al -lea a
fost un abuz care a anticipat, /ntr-un fel, viitoarea sc-ism dintre
)srit i Apus.
3esi.ur, din punct de vedere ortodo2, Patriar-ul Acaciu nu
poate fi fcut responsabil pentru un document emis de /mprat, iar
le.turile sale cu Petru al -lea Mon.ul nu trebuie s-l incrimineze
deoarece ele erau rezultatul recunoaterii formale a calcedonienilor
de ctre patriar-ul monofizit. Astfel, Patriar-ul Acaciu poate fi
acuzat eventual de .reeli tactice, dar nu de erezie.
.
1&>
1-eop-anes CB#;:00B), Crono'ra&ia, ed. C. de !BB), vol. 1, @eipzi.,
1%%A, pp. 1(A-1(7.
66$
O9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%/
Pu)lic 9%#olo0L and Ecolo0L

H#inric% E#d,ord-Stro%m,
Universit# o& Ba%$er', 2er%an#
A)tract:
Ane o& t"e c"allen'es t"at C"ristians &ace toda#, especiall# in t"e *est, is
dec"ristiani?ation. In t"eolo'#, t"ere are so%e tendencies: on one "and, one
%a# spea0 a$out inclusivis%, and one o& t"e &orerunners o& t"is trend is Bt.
Custin t"e 9art#r, !"o discovers in all t"e ot"er reli'ions 8seeds o& t"e
Do'os6. +not"er trend !"ic" is opposed to t"e &or%er is t"e e3clusivis%,
!"ic" vie!s an# ot"er reli'ion as a dan'erous opponent. Eo!ada#s, one %a#
!itness a ne! trend t"at considers an# reli'ion to "ave its o!n vision o& 2od
and ever#$od# %a# c"oose "is reli'ion, as in a super%ar0et. -"e Cat"olic
perspective o& t"e Fatican II deals !it" t"e value o& all reli'ions, appreciatin'
all positive aspects, t"ou'" it considers C"rist as 8 t"e *a#, t"e -rut" and -"e
Di&e6 /Co"n 14:61. -"e act o& reco'ni?in' t"e divine "oliness in t"e !orld and
o& reconcilin' all &ait"s is t"e !or0 o& t"e 4ol# Bpirit.
K#LMord: c"ristians, dec"ristiani?ation, t"eolo'#, inclusivis%, Custin t"e
9art#r, seeds o& t"e Do'os, Fatican II deals, divine "oliness, 4ol# Bpirit
Introduction
0peaNin. about public t-eolo.S and ecolo.ical issues is not
a purelS academic affair. t is nurtured not onlS bS t-eolo.ical
t-inNin. and academic discipline but also bS concrete e2periences of
political and et-ical dilemmas P-ic- call for furt-er reflection and
fundamental clarification. Public e2perience of c-urc- and t-eolo.S
as an a.ent P-ic- can be -elpful in dealin. Pit- suc- dilemmas
mi.-t not be t-e least important factor for its public c-arisma and
t-erefore its success in proclaimin. t-e .ospel to t-e Porld. And
P-at t-e c-urc- proclaims, maNes a difference? )ecent sociolo.ical
studies -ave s-oPn t-e effect of reli.ious convictions on ecolo.ical
consciousness. Amon. t-ose P-o are involved in ecolo.ical issues
t-e percenta.e of t-ose P-o are reli.ious is si.nificantlS -i.-er.
1
1
Udo RucNartz, UmPeltbePusstsein in 3eutsc-land 6&&6. :r.ebnisse einer
repr]sentativen !ev\lNerun.sumfra.e, erstellt im Auftra. des UmPel-
tbundesamtes, !erlin 6&&6, $>.
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
1-e public relevance of t-eolo.ical t-inNin. in ecolo.ical
issues is evident P-en Pe looN at t-e lan.ua.e P-ic- is used bS
politicians in public speec-es or parliamentarS debates. 1-eS often
turn from speaNin. about Lnature= to speaNin. about Lcreation=
P-en t-eS trS to emp-asize t-e fundamental Yuestions involved in
our attitudes toPard nature, especiallS P-en t-eS draP our attention
to t-e responsibilitS of -umans for t-e inte.ritS of our natural
environment.
6
t mi.-t even be seen as an act of public t-eolo.S
P-en secular .roups taNe suc- speaNers bS t-eir Pords and remind
t-em of t-eir oPn responsibilitS. n 1$$% t-e !U#3, one of t-e
leadin. Ierman environmental or.anisations, .ave public sc-ool
report card .rades for politicians. C-ancellor Ro-l Pas .iven a >
5P-ic- is t-e Porst possible sc-ool .rade in IermanS8 in reli.ious
studies because F as t-e !U#3 emp-asized F -e called -imself a
C-ristian 3emocrat but failed completelS in conservin. creation.
0uc- e2amples s-oP? if Pe talN about public t-eolo.S,
Yuestions of ecolo.S and t-e t-eolo.ical reflection of our attitudes
toPard non--uman nature deserve a central place.
1o e2plore t-e interdependence betPeen t-eolo.ical
assumptions and et-ical decision maNin. in ecolo.ical issues, Pill
be.in Pit- an e2ample of a political conflict involvin. ecolo.ical
Yuestions in mS oPn -ome re.ion P-ic- Pill t-en lead into our
t-eolo.ical reflection.
Ca# StudL" ORodI Rard#n in U((#r .ranconia
6
:2amples of suc- speec-es, in t-is case bS former Ierman President )ic-ard
von Qeizs]cNer and former C-ancellor 4elmut Ro-l, can be found in? Q.
<\.ele, [ivilreli.ion in der !undesrepubliN 3eutsc-land 5lffentlic-e
1-eolo.ie A8, IZterslo- 1$$', (7f.
6((
Altarul R#$ntr#0irii
1& miles from mS -ome toPn Cobur., t-ere is a beautiful
valleS, s-aped bS t-e river Main. 1-e Upper Main valleS is a lovelS
ensemble of beautiful countrSside and -istoric buildin.s, Pit- tPo
cat-edrals situated across from eac- ot-er on bot- sides of t-e
valleS. @ittle ponds and and lar.e fields accompanS t-e Main river
on its PaS doPn, ultimatelS leadin. into t-e )-ine river near
;ranNfurt. 0everal bird species, suc- as t-e blue-breast or t-e Milan,
maNe t-e area into a environmentallS valuable place. :nvironmental
or.anisations -ave t-erefore done P-at t-eS could to prevent t-e
construction of a planned -i.-PaS and to conserve t-e present s-ape
of t-is place. 1-e beautS of t-is piece of land Pill nevert-eless soon
be a matter of t-e past. n t-e midst of t-e valleS t-ere Pill be a bi.
-i.-PaS and even Porse, a -i.-PaS intersection P-ic- Pill connect
t-e formerlS :ast Ierman re.ions of 1-urin.ia and 0a2onia in t-e
#ort- Pit- t-e state of !avaria in t-e 0out-. After a lon. le.al
stru..le, a court decision .ave final .reen li.-t for t-e construction
of t-e -i.-PaS P-ic- is noP in PorN.
6('
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
Q-at F on first si.-t F mi.-t seem to be a clear issue for a
t-eolo.ical et-ic P-ic- taNes t-e biblical call for Ltillin. and carin.
for t-e eart-= seriouslS and P-ic- t-erefore opposes all furt-er
destruction of natural environments, becomes more comple2 and
ambivalent, if Pe consider t-e economic and social meanin. of t-e
-i.-PaS pro"ect for t-e re.ion. Upper ;ranconia is t-e re.ion of
!avaria Pit- t-e -i.-est unemploSment rate. ;urniture industrS
P-ic- -ad formerlS provided emploSment for manS people, -as
moved furt-er east into t-e Czec- republic and Poland P-ere t-e
salaries are muc- loPer. 1-e e2pansion of t-e :uropean marNet into
:astern :urope -as .enerated deep fears of furt-er loss of
emploSment in t-is re.ion. 1-e -i.-PaS is one of t-e feP -opes in
t-e midst of t-is situation. n t-e local debate, emploSers -ave often
emp-asized -oP important t-e -i.-PaS is for t-eir future
en.a.ement in t-e re.ion. 1-e vast ma"oritS of t-e political parties,
almost all t-ose P-o are politicallS responsible as maSors or
representatives -ave stru..led for t-e -i.-PaS. 1-e fact t-at it is
bein. built as part of t-e LIerman UnitS 4i.-PaS Pro"ect= indicates
t-at it is also seen as a PaS of fosterin. t-e unification of IermanS
P-ic- -as -appened on paper 17 Sears a.o but is far from bein.
accomplis-ed in peopleos -eads, let alone in t-eir Pallets.
At t-e time of t-e court decision, a considerable part of t-e
neP #ort--0out- 4i.-PaS connection Pas alreadS built or under
construction. 1-e defenders of t-e pro"ect emp-asized t-e
unbearabilitS of a Ldead-end= situation. 1-e environmental .roups
assumed t-at t-ere Pere smaller and environmentallS more
responsible road improvements possible.
Q-at Pould be responsible public t-eolo.ical advice in
t-is situationW Public t-eolo.S in ecolo.ical affairs needs to taNe into
account si2 factors.
6(A
Altarul R#$ntr#0irii
Si; .actor o, Pu)lic 9%#olo0ical R#,l#ction in
Ecolo0ical iu#
1-ere is an e$%at63 factor? A social et-ical vision s-aped
bS t-e option for t-e poor Pould stron.lS emp-asize t-e prioritS of
anSt-in. P-ic- could provide emploSment for people P-o
ot-erPise -ave no perspective and are close to despair.
1-ere is a sstainabi"it3 factor? f Pe .ive PaS to
environmental destruction because in eac- individual situation
-uman Pell bein. 5suc- as emploSment to live on8 is at staNe, t-ere
Pill be no limit to suc- destruction and t-erefore no sustainable
future.
1-ere is a ti$e factor? visions of a sustainable future
Pit-out unemploSment and Pit- "ust distribution of PorN, income
and poPer maS be a lon. term alternative, but t-eS are of no use for
t-ose P-o need PorN noP. n a PaS people P-o are Pit-out PorN
noP Pould be Lsacrificed= for t-e future Pell bein. of t-e eart- and
its in-abitants.
1-ere is a -a"e factor? 1-e decision about t-e -i.-PaS is
also s-aped bS t-e inner mutual balance of t-e values P-ic- are
involved. 4oP decisive t-e protection of t-e environment is Pill
also depend on t-e specific "ud.ement on t-e importance of -uman
Pell bein. in relation to t-e Pell bein. of non--uman nature.
1-ere is an i$a'ination factor? 0ometimes t-e proposed
alternatives are not t-e onlS ones, creative and ima.inative t-inNin.
can find solutions t-at minimize t-e ne.ative factors.
1-ere is a #iscorse factor? 1-e proposed solutions -ave
to be t-e result of a t-orou.- discussion and open e2c-an.e of t-e
different viePs. :ven if t-ere is no consensus at t-e end, t-e
different opponents s-ould -ave understood t-e inner lo.ic of t-e
ot-er sideos t-inNin..
6(>
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
;or t-e inner balance betPeen all t-ese factors and, t-us,
t-e ultimate "ud.ement, t-e basic t-eolo.ical assumptions t-at
inform oneos t-inNin. are decisive. 1o .ive us a basis for assessin.
t-ese assumptions Pill e2plore t-ree basic models of describin. t-e
relations-ip betPeen -uman life and non--uman nature. Pill not
repeat t-e classical distinction betPeen a .eocentric, biocentric and
ant-ropocentric approac-, but Pill distin.uis- t-ree ot-er models.
1-eS represent tSpical basic patterns P-ic- can be found in t-e
public t-eolo.ical debate on ecolo.ical issues.
9L(# o, d#,inin0 t%# r#lation%i( o, %uman )#in0 and
natur#
Utilitarian +nt"ropocentris%
Utilitarian ant-ropocentrism sees t-e -uman bein. as t-e
center of creation. n its stron.er form, it sees non--uman nature as a
Lt-in.= P-ic- is of purelS instrumental use for -uman bein.s. )enO
3escartes and ;rancis !acon are t-e tPo p-ilosop-ers P-o are
normallS portraSed as t-e main -istoric prota.onists of t-is vieP
openin. t-e door to t-e modern a.e bS emp-asizin. -uman poPer
over nature. Bf course it Pas not t-eS P-o opened t-e door, but t-e
neP tec-nolo.ical discoveries and a neP spirit P-ic- t-eS put into
Pords especiallS Pell. 3escartes made t-e famous distinction
betPeen res co.itans and res e2tensa and paralleled it Pit- mind and
bodSXnature to .round t-e certaintS of t-e self in t-e midst of a
c-an.in. Porld outside. 4uman sub"ectivitS became t-e means to
control t-e Porld. 4uman self-understandin. as Lmaitre et
possesseur de la nature= as 3escartes called it, became t-e cultural
code of a time P-ic- Pas moved bS t-e e2perience of victorS over
nature.
6(7
Altarul R#$ntr#0irii
A certain t-eolo.ical understandin. of t-e biblical idea of
-uman bein.os dominion over nature affirmed t-is cultural code. n
-is fra.ment L<alerius 1erminus or 1-e nterpretation of #ature=,
Pritten in 1>&(, ;rancis !acon assumes t-at t-rou.- t-e fall -uman
bein. -as lost -er dominion over nature and -er NnoPled.e of
nature. 4uman bein. can and is obli.ed to re.ain suc- dominion and
NnoPled.e LPit- labour, as Pell in inventin. as in e2ecutin.=. 1-e
true .oal of NnoPled.e of nature is Lrestitution and reinvestin. of
man to t-e soverei.ntS and poPerK P-ic- -e -ad in t-e first state
of creation=.
(
1-us, -uman effort to rule over nature is seen as an
effort to re.ain paradise. 1-is is onlS one e2ample -oP various
forms of t-e biblical call for dominion over nature Pere seen to
encoura.e a cultural code P-ic- can be called a conYuereros code.
(
I. @iedNe, m !auc- des ;isc-es. lNolo.isc-e 1-eolo.ie, 0tutt.art 1$7$,
>>f.
6(%
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
Q-at can still be seen as a force of civilization in t-e 17
t-
centurS became a t-reat and a destructive force in t-e 1$
t-
and 6&
t-
centurS in P-ic- Set unseen fast tec-nolo.ical pro.ress dramaticallS
c-an.ed t-e poPer balance betPeen -uman bein.s and non--uman
nature. 1ec-nolo.ical pro.ress united Pit- an economic sSstem
P-ic- Pas oriented toPard ma2imization F ma2imization of capital
and ma2imization of .oods. t .enerated an unforeseen level of
Pealt- F -oPever uneYuallS distributed F but at t-e same time an
eYuallS -i.- potential of destruction of t-e eart-.
Under t-ese circumstances, utilitarian ant-ropocentrism in
its e2treme form is -ardlS advocated publicallS anSmore. Q-at Pe
NnoP better, is utilitarian ant-ropocentrism in its mild form. t does
not see nature as a pure Lt-in.= anSmore. t reco.nizes t-e value of a
sustainable natural environment, but it still bases t-is value on
-uman needs. Qe need to leave t-e eart- to our c-ildren in a s-ape
t-at Pill sustain t-em as it sustains us noP. 4uman bein.s are t-e
onlS criterion for our use of nature, and t-e basis for attributin. its
value. Mild utilitarian ant-ropocentrism is as e2clusivelS oriented
toPards t-e Pell bein. of t-e -uman race as its e2treme form. 1-e
onlS difference is t-e inclusion of a .enerational "ustice factor.
'
1-e second approac- Pant to describe taNes t-e opposite
standpoint.
'
Bne e2ample for suc- mild utilitarian ant-ropocentrism is s-oPn bS @arrS
)asmussen in -is L:art- CommunitS, :art- :t-ics=, P-en -e points toPard
0entence one of Principle 1 in t-e )io 3eclaration of t-e 1$$6 :art- 0ummit ?
L4uman bein.s are at t-e centre of concerns for sustainable development= 5@.
)asmussen, :art- CommunitS, :art- :t-ics, Ieneva 1$$>, 6(A, ;ootnote 1%.
6($
Altarul R#$ntr#0irii
Eature7centered approac"
call t-is second approac- t-e Lnature-centered approac-=.
t includes .eocentric t-inNin., t-at is, an orientation toPard t-e
eart- as a P-ole and all its parts, P-et-er t-eS are alive or not. t
also includes Lbiocentric t-inNin.=, t-at is, an orientation toPard
everSt-in. P-ic- is alive.
6'&
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
1-is nature-centered approac- can be found in feminist
t-eolo.ical t-inNin. and t-eolo.ical PorN inspired bS indi.enous
spiritualitS. L*"en !e incorporate +&rican or +sian indi'enous
spiritualit# to eco7&e%inist spiritualit#,LF saSs C-un. 4Sun RSun. F
L!e $e'in to perceive t"e %eanin' o& nature, 2od and "u%anit# in a
&res" ne! !a#T 2od ener'i?es t"e cos%os, and t"e cos%os in
return %oves !it" t"e creator in a cos%ic dance o& e3,uisite $alance
and $eaut#. In t"is cos%ic un&oldin' o& on'oin' creation, "u%an
$ein's $eco%e co7creators !it" 2od and nature.=
A
4uman life is
embedded in nature. !ot- to.et-er are an e2pression of Iodos
creative poPer. 1-ere is no room for -ierarc-S betPeen -uman
bein.s and t-e rest of nature. 0ince t-is approac- taNes into account
t-at L%an# eco7&e%inists reHect t"e spiritualit# o& traditional *estern
C"ristianit#=
>
, it develops neP ima.es of t-e relations-ip of Iod
and Iodos creation. 1-erefore C-un. 4Sun RSun. describes Lt"e
s#%$ol o& a tree as t"e %ost inspirin' s#%$ol &or t"e spiritualit# o&
eco7&e%inis%. -"e tree captures t"e li&e7'ivin' t"rust and po!er o&
t"e eco7&e%inist %ove%ent. Its roots 'o deep into t"e soil o& %ot"er
eart"T Its trun0 t"rusts up!ards into t"e &reedo% o& t"e s0# !it"
consu%%ate uni,ueness in its te3ture, s"ape and si?e, its leaves,
roots and $ranc"es. -"e leaves trans&or% deat"7dealin' poisonous
car$on dio3ide into li&e 'ivin' o3#'enT -"en, its leaves die and
$eco%e co%post to recreate t"e soil. -"is c#clic, r"#t"%ic process o&
creatin', nurturin', "ealin' and re7creatin' li&e s#%$oli?es t"e
aspirations o& t"e cos%ic spiritualit# o& eco7&e%inis%.=
7
A
C-un 4Sun RSun., :colo.S, ;eminism and African and Asian 0piritualitS.
1oPards a 0piritualitS of :co-;eminism, in? 3. 4allman, :cot-eolo.S, 17A-
17% 51778.
>
bid. 17>.
7
bid. 17%.
6'1
Altarul R#$ntr#0irii
1-e nature-centered approac- -onours Iodos continuin.
creation and Iodos continuin. presence in Iodos creation. t
leaves anS pure instrumentalization of nature bS -uman bein.s
be-ind. 1-e stren.t- of t-is approac-, t-e movement beSond a
-ierarc-ical vieP of nature, is at t-e same time its PeaNness. ts
emp-atic vieP of natureos divine YualitS leaves us alone Pit- t-e
distinctions and value "ud.ements Pit-out P-ic- no dailS
decision in ecolo.ical conflict situations can be made. 1-ere is
even a dan.er of a neP completelS unintended dualism betPeen
reli.ious Pordin. and pra2is. #o one Pould consider a .ardener
P-o Nills t-e slu.s in -er .arden as a Lmass murderer=, because
in our dailS ecolo.ical conflict decisions Pe all intuitivelS
presuppose some form of -ierarc-ical value sSstem in ecolo.ical
issues, in t-is case bS not puttin. t-e life of a snail on t-e same
level as -uman life. #o international ecumenical conference on
eco-feminism could be -eld, if t-ere Pere not people from all
parts of t-e Porld comin. to.et-er bS plane and, of course,
t-erebS -urtin. t-e ozone laSer as muc- as for anS ot-er
conference. 1-e reason Pe Pould nevert-eless opt for t-e
conference, is a value "ud.ement P-ic- -as to Pei.- t-e dama.e
to t-e eart- bS travellin. as opposed to t-e value of inter-cultural
e2c-an.e and t-e raisin. of consciousness in ecolo.ical issues
t-rou.- t-e vivid discussion betPeen t-e participants.
6'6
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
MS intention in maNin. t-is ar.ument is not to put doPn
t-e t-eolo.ical value of eco-feminist t-inNin. F P-ic- can
certainlS be an eSe-opener for traditional t-eolo.S F but to plea
for -onestS in our t-eolo.ical vocabularS. ;or our Yuestion of
public t-eolo.S see t-e dan.er of mar.inalizin. t-e t-eolo.ical
voice in public, if it abandons t-ose P-o -ave to maNe t-e -ard
political decisions bS leavin. no room for ponderin. t-e different
sides in t-e concrete value "ud.ement t-at -ave to be made.
1-e c-allen.e for a public t-eolo.ical approac- in
ecolo.ical issues, t-us, is to voice t-e critical potential of t-e
biblical vieP of nature as Iodos creation for modern societies and
t-eir ecolo.icallS destructive economic sSstems Pit-out fallin.
bacN into a romantic vieP of t-e relations-ip betPeen -uman
bein.s and non--uman nature and t-erebS loosin. t-e t-eoretical
means to maNe prioritS "ud.ements in concrete ecolo.ical
decision situations. 1-e best candidate to meet suc- c-allen.e, in
mS vieP, is an approac- t-at -as been called Lant-ropocentrism
of responsibilitS=.
%
+nt"ropocentris% o& responsi$ilit#
Ant-ropocentrism of responsibilitS acNnoPled.es a special
place of t-e -uman bein. in t-e P-ole of creation Pit-out
le.itimizin. subordination, e2ploitation and destruction of t-e eart-
bS -uman bein.s. Bn t-e contrarS? ant-ropocentrism of
responsibilitS involves an et-ic of self-limitation of t-e -uman bein.
in -is or -er relations-ip to t-e eart-.
%
;or t-is term 5Ant-ropozentriN der <erantPortun.L8 see Q. 4uber, RonfliNt
und Ronsens, MZnc-en 1$$&, 6(1f.
6'(
Altarul R#$ntr#0irii
t is mS t-esis t-at biblical te2ts on creation P-ic-
emp-asize -uman poPer over nature and -ave often been
understood as a le.itimization of a utilitarian e2ploitative use of
nature can onlS be adeYuatelS understood if t-eS are read in t-e li.-t
of an ant-ropocentrism of responsibilitS. t is an obvious insi.-t t-at
biblical praise of Iodos salutarS assistance to -uman bein.s in t-e
stru..le a.ainst t-e destructive forces of nature completelS c-an.es
its meanin. P-en it is used in t-e conte2t of a time and place in
P-ic- t-e poPer balance betPeen nature and -uman bein. -as
drasticallS c-an.ed. 0peaNin. about -uman dominion over nature in
an a.e of overP-elmin. poPer of nature over -uman bein.s, is an
adeYuate description of Iodos creative poPer of orderin. natural
environments and .eneratin. t-e comple2 sSstems P-ic- represent
t-e beautS of creation. 4oPever, it .ains a meanin. far remote from
its biblical sense, if it is understood as a call to -uman bein.s to
e2ercise poPer over an eart- P-ic- alreadS stru..les to survive
-uman destructive action.
:2e.etical researc- in t-e last decades -as .iven us manS
insi.-ts P-ic- confirm t-is ar.ument. BnlS tPo e2amples maS be
mentioned?
6''
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
1-e call for -uman dominion over t-e eart-
in Ien 1,6% -as to be seen in t-e conte2t of Iodos creation
of -uman bein. as t-e Lima.e of Iod=. !ein. t-e ima.e of
Iod is irreconcilable Pit- anS destructive use of t-e eart-.
n -is famous Ienesis commentarS Claus Qestermann -as
s-oPn t-at in t-e Bld 1estament t-e Ldominium= of a Nin.,
in P-ic- t-is Nin. uses -is sub"ects purelS as instruments
for -is oPn e.oistic purposes, is unt-inNable. 1-ere is
alPaSs a moment of care for -is sub"ects. 1-e tasN of a
Nin., .iven to -im bS Iod, is to protect t-e ri.-ts of -is
people, especiallS its PeaNest members F t-is is P-at -as
been called Iodos Loption for t-e poor=. @iNePise t-e
concept of Ldominion over t-e eart-= can onlS be
adeYuatelS understood if t-e element of care for t-e eart- is
included.
$
1-us, Ien 1,6% must be interpreted in li.-t of
Ien 6,1A P-ic- .ives -uman bein.s t-e tasN of Ltillin. and
Neepin.= t-e eart-.
$
C. Qestermann, Ienesis 1-11 5!R X18, #euNirc-en 1$7', 667.
6'A
Altarul R#$ntr#0irii
;or a lon. time, t-e orderin. of t-e PorNs of
creation in Ien 1 seemed unlo.ical. 1-e fact t-at t-e stars
and t-e sun and t-e moon Pere created on t-e fourt- daS,
after t-e eart-, t-e plants and t-e trees, seemed to not maNe
anS sense. n a booN, publis-ed in 1$7A, Bdil 4annes 0tecN
found a convincin. solution to t-is problem P-ic-
underlined t-e ecolo.ical order of creation.
1&
f Pe
understand t-e stars as livin. bein.s, as t-eS Pere
understood in t-e time of t-e development of t-e creation
te2ts, t-en, t-e order of t-e creation PorNs becomes clear?
;irst Iod creates t-e realms in P-ic- life can e2ist, t-e sNS,
t-e sea, t-e air and t-e eart- Pit- its plants. 1-en, t-e livin.
bein.s P-ic- in-abit t-ese realms, are created, first t-e stars
in t-e sNS, t-en t-e fis- in t-e Pater, t-e birds in t-e air and
t-e animals of t-e land and finallS t-e -uman bein.s. 0uc-
an interpretation F saSs Ier-ard @iedNe F Lcan trulS be
called ecolo.ical=.
11
f Pe understand t-e non-utilitarian meanin. of t-ose
biblical creation te2ts P-ic- -ave traditionallS been used to "ustifS
-uman e2ploitation of t-e eart-, Pe maS also .ain a fres- vieP of
concepts in t-e t-eolo.ical tradition P-ic- -ave e2perienced a
similar fate. A .ood e2ample is 1-omas AYuinaso vieP of t-e
teleolo.ical orderin. of nature.
1&
B.4. 0tecN, 3ie 0c-\pfun.s.esc-ic-te der Priestersc-rift, I\ttin.en 1$7A.
11
I. @iedNe, m !auc- des ;isc-es, 167.
6'>
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
1-omas assumes t-at eac- creature e2ists for its oPn
action and perfection. 1-e loPer creatures are t-ere for t-e -i.-er
ones. 1-ose creatures P-ic- are loPer t-an -uman bein.s are t-ere
for -uman bein.s. 1-e sin.le parts of t-e cosmos are t-ere for t-e
P-ole cosmos. And t-e cosmos is t-ere for Iod. Creatures endoPed
Pit- reason -ave a special teleolo.ical relations-ip Pit- Iod to
P-om t-eS can reac- out bS t-eir action, bS t-eir NnoPled.e and bS
t-eir love.
16
n -is 0umma contra Ientiles, 1-omas describes t-is
order of t-e cosmos in Pords P-ic- impressivelS remind us of
modern natural science lan.ua.e.
1(
;or 1-omas, -uman bein.so
special place in t-is order is beSond anS doubt. !ut it Pould be
misunderstood if it Pas interpreted in t-e sense of a utilitarian
ant-ropocentrism. not onlS does -e emp-asize eac- creatureos
intrinsic Port-, but also c-aracterizes and limits -uman bein.os
position in t-e order of t-e cosmos bS -is or -er embeddedness in
t-e teleolo.ical movement toPards Iod as t-e creator. )educin. t-e
value of t-e eart- to a pure instrumental value for -uman bein.s is
irreconcilable Pit- suc- teleolo.ical t-inNin..
16
1-omas AYuinas, 0umma 1-eolo.ica, Y. >A, a.6.
1(
1-omas AYuinas, 0umma Contra Ientiles ,66,7-%.
6'7
Altarul R#$ntr#0irii
1-e ima.e of t-e -uman bein. as Lmicrocosmos=, as
modern ort-odo2 t-eolo.S -as developed it, can furt-er add to t-e
plausibilitS of an ant-ropocentrism of responsibilitS. t -i.-li.-ts
t-at -uman bein.s are t-emselves part of nature. 1-e connectedness
Pit- nature and t-e aPareness of t-e dimension of sacredness in
nature t-at comes from t-is insi.-t prevents -uman bein.s from
purelS instrumentalizin. nature. 1-e ort-odo2 tradition is a ric-
resource for t-is line of t-ou.-t. 1-e ecumenical patriarc-
!art-olomeP . -as developed it at manS opportunities.
1'
Brt-odo2
t-eolo.ians -ave emp-asized t-e conseYuences of :uc-aristic
t-eolo.S for a careful relations-ip to creation.
1A
C-rist is seen as a
Lpriest of creation=, t-e model of manos proper relation to t-e
natural Porld=.
1>
Creation -as a central place in t-e ort-odo2
litur.S.
17
:ven t-e central meanin. of t-e icon as an e2pression of
creation -as been e2plored as a t-eme in ecolo.ical t-eolo.S.
1%
1-us, t-ere are manS reasons to include contemporarS ort-odo2
t-eolo.S in t-e furt-er e2ploration of t-e notion of
ant-ropocentrism of responsibilitS.
1$
1'
Address of 4is All 4oliness t-e :cumenical Patriarc- !art-olomeP , in? 0.
4obsonX@. 3. Mee 5eds.8, 1-e !lacN 0ea in Crisis, 0in.apore et al. 1$$%, 1$-
6( 56&8.
1A
M. [izioulas, 4e Ntise os euc-aristia 5creation as euc-aristL8, At-enXANritas
1$$6G I. @imouris, #eP C-allen.es, <isions and 0i.ns of 4ope? Brt-odo2
nsi.-ts on MPC, in? P. #iles 5ed.8, !etPeen t-e ;lood and t-e )ainboP.
nterpretin. t-e Conciliar Process of Mutual Commitment 5Covenant8 to
Mustice, Peace and t-e nte.ritS of Creation, Ienf 1$$6, 11&-167 516(8.
1>
@imouris, #eP C-allen.es, 16(.
17
M. :ft-imiou, Brt-odo2S and t-e :colo.ical Crisis, in? 3. 4allman 5ed.8,
:cot-eolo.S. <oices from 0out- and #ort-, IenfX#eP norN 1$$', $6-$A 5$68.
1%
@imouris, #eP C-allen.es, 11A.
1$
-ave mSself tried to contribute to -i.-li.-tin. t-e ort-odo2 tradition in t-si
tasN in? 4. !edford-0tro-m, 0c-\pfun., I\ttin.en 6&&1 5lNumenisc-e
0tudien-efte !d. 168, 6$-'A. 0ee also? P. Ire.orios, 1-e 4uman Presence. An
Brt-odo2 <ieP of #ature, Madras 1$%&G A. <allianatos, Creation, Roinonia,
6'%
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
Qe -ave seen t-at common t-eolo.ical criticism of
Lant-ropocentric t-inNin.= is not differentiated enou.-. Utilitarian
ant-ropocentrism is a concept verS different in content and
conseYuences from ant-ropocentrism of responsibilitS.
Ant-ropocentrism of responsibilitS, to be sure, does presuppose t-at
t-ere is violence in t-e relations-ip betPeen -uman bein.s and non-
-uman nature and t-at it Pill not completelS cease until t-e end of
our times, P-en
0ustainabilitS and Climate C-an.e, in? 1-e :cumenical )evieP '$ 51$$78,
1$'-6&6G 1se-ai !er-ane-0elassie, :colo.S and :t-iopian Brt-odo2 1-eolo.S,
in? 4allman 51$$'8, 1AA-176G 0. 4araNas, 1-e nte.ritS of Creation? :t-ical
ssues, in? I. @imouris 5ed.8, Mustice, Peace and te- nte.ritS of Creation.
nsi.-ts from Brt-odo2S, Ieneva 1$$&, 7&-%6, and ot-er contributions in t-e
same volume.
6'$
Altarul R#$ntr#0irii
Lt"e !ol& T s"all d!ell !it" t"e la%$, and t"e leopard
s"all lie do!n !it" t"e 0idY and t"e cal& and t"e #oun' lion and t"e
&atlin' to'et"erY and a little c"ild s"all lead t"e%. +nd t"e co! and
t"e $ear s"all &eedY t"eir #oun' ones s"all lie do!n to'et"er: and
t"e lion s"all eat stra! li0e t"e o3. +nd t"e suc0in' c"ild s"all pla#
on t"e "ole o& t"e asp, and t"e !eaned c"ild s"all put "is "and on
t"e coc0atriceR den= 5saia- 11,7f8.
As lon. as t-is esc-atolo.ical vision -as not Set come
true, responsible action in relations-ip to nature Pill be oriented
toPard t-e %ini%i?ation o& violence. 1-is attitude taNes into account
t-e realitS of conflict betPeen -uman needs and non--uman nature.
4uman bein.s, in t-eir Ltillin. and carin. for t-e eart-= Pill
e2tin.uis- life and Pill maNe use of non-livin. creature. !ut t-eS
Pill not for.et t-at t-e eart- is .iven to t-em to care for it. 1-eS Pill
trS to minimize t-e e2tinction of life, and t-eS Pill -onour t-e
different de.rees of comple2itS in t-eir relations-ip to non--uman
nature. 1-at is P-S t-e Nillin. of a c-impanzee .enerates a stron.er
intuitive counter-reaction in our -earts t-an t-e e2tin.uis-ment of
slu.s in a .arden, alt-ou.- even t-e slu.s are life to encounter Pit-
respect.
1-e t-ree positions P-ic- -ave described can be found
in various forms in current political debates. 0ometimes t-eS appear
Pit-out anS reli.ious reference. 1-eir underlSin. value "ud.ements,
-oPever, correspond Pit- t-e reli.ious approac-es. t-erefore Pant
to reframe t-em in t-eir correspondin. secular forms.
9%r## 9L(# o, moral ?ud0#m#nt in #colo0ical iu#
Bu$ordination o& nature to t"e econo%#
6A&
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
1-e first form, P-ic- corresponds Pit- utilitarian
ant-ropocentrism, subordinates nature to t-e economS. ts leadin.
interest is to increase economic Pell bein. for as manS people as
possible. 0ince t-e en"oSment of natural environments is part of
peopleos Pell bein., considerations of ecolo.S maS be part of t-e
decision maNin. process but do not -ave an intrinsic Pei.-t as
compared to -uman interests. As lon. as -uman en"oSment, noP or
in t-e future, is not diminis-ed, natural environment can be
e2ploited Pit-out limit. 1-is approac- is probablS t-e most PidelS
spread approac- in Qestern societies. ManS of t-ose P-o principallS
a.ree Pit- environmental efforts are motivated not bS a fundamental
respect or reverence toPards nature as creation of Iod but bS t-e
Pell based concern t-at -uman bein.s mi.-t destroS t-e eart- and
not leave it to t-e ne2t .eneration in a s-ape P-ic- is en"oSable for
-uman bein.s.
Principal advocac# &or nature
1-e second form P-ic- corresponds Pit- t-e nature-
centered approac- is on t-e opposite side. ts motivation is
sometimes fundamental mistrust toPards Qestern societS and its
dominant values. 1-is position principallS taNes sides for nature in
all concrete conflicts betPeen -uman interests and environmental
concerns. ts main concern is not an idea sSstem P-ic- adeYuatelS
balances different values in comple2 decision situations, but a
liberationist approac- P-ic- sees nature on t-e PeaNer side in t-e
conflict and t-erefore does everSt-in. to stren.t-en natureos cause.
1-erefore t-ere is no emp-asis on t-e effort of developin. prioritS
criteria for t-e relations-ip betPeen 4umanitS and non--uman
nature.
)esponsi$le advocac# &or nature
6A1
Altarul R#$ntr#0irii
1-is t-ird form is based on t-e belief t-at nature -as a
di.nitS P-ic- needs political protection. 4oPever, it leaves t-e door
open for limited destruction of t-e inte.ritS of specific natural
environments, P-en careful consideration -as led to t-e result t-at
-uman interest -as a -i.-er moral value t-an t-e conservation of t-is
specific natural environment. t tries to name criteria for Pei.-in.
t-e interest of -umans a.ainst t-e interest of nature? 4oP basic are
t-e -uman needs t-at are satisfied bS disturbin. natureos inte.ritSW s
it about e2istential needs suc- as food, s-elter and communitS,
maSbe also PorN opportunities 5t-e ri.-t to PorN is part of t-e
3eclaration of 4uman )i.-tsE8W Br is it onlS about an increase in
comfort for -uman livesW Are t-ere ot-er, less destructive PaSs to
satisfS t-e needs P-atever t-eS areW And on t-e ot-er side? -oP
.rave is t-e disturbance of t-e ecolo.ical balanceW Can it be
redeemed bS t-e forces of nature over t-e timeW Br does it cause
unredeemable dama.e to nature, maSbe bS e2tin.uis-in. a rare
natural speciesW 3oes t-e proposed pro"ect fulfil t-e criterion of
sustainabilitSW
Pu)lic 9%#olo0L in Ecolo0ical Iu# G 9Mo E;am(l#
6A6
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
f Pe talN about public t-eolo.S in ecolo.ical issues, t-ere
is certainlS one e2ample at P-ic- Pe -ave to looN? t-e LConci"iar
Process of 0stice, Peace ant t6e Inte'rit3 of Creation= P-ic-
Pas started at t-e :cumenical Porld assemblS in <ancouver in 1$%(
and culminated in t-e Porld convocation in 0eoul in 1$$&.
6&
:ven
t-ou.- it Pas or.anized bS t-e QCC on a Porld Pide scale it
developed si.nificant public relevance onlS in :urope, and
especiallS in IermanS. 1-e conciliar process Pas meant as a PaNe
up call to Porld C-ristianitS to face t-e bi. et-ical c-allen.es of
-umanNind from a fait- perspective. n IermanS it involved manS
paris- members and is even seen as t-e decisive nurturin. .round of
t-e peaceful revolution in :ast IermanS P-ic- led to t-e fall of t-e
Pall.
6&
;or an e2panded treatment of t-e t-eme of creation in t-e Conciliar Process
see 4. !edford-0tro-m, 0c-\pfun., I\ttin.en 6&&1, 166-1A'.
6A(
Altarul R#$ntr#0irii
1-e most prominent public event in :urope Pas t-e
:uropean :cumenical AssemblS in !asel in 1$%$ at P-ic- dele.ates
from manS c-urc-es in :urope includin. t-e )oman Cat-olic
C-urc- came to.et-er and issued a public statement P-ic- Pas
PidelS publicised and Pas meant as t-e :uropean contribution to t-e
Porld convocation in 0eoul one Sear later. 1-e t-eme of creation
Pas t-e most prominent amon. t-e t-ree topics of t-e P-ole
process. n t-e final document t-e dele.ates emp-asized?
6A'
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
8T !e a&&ir% t"at 2od t"e Creator up"olds and loves all
"is creatures. -"ere&ore, t"e# all "ave a &unda%ental ri'"t to li&e.
2od t"e Creator "as 'iven "u%anit# a special place !it"in t"e
creation: R-"e Dord 2od too0 t"e %an and put "i% in t"e 'arden o&
:den to till it and care &or itR /2en. N.1OY et. 4.1,NM1. *e are to $e
ste!ards !it"in 2odRs !orld. Bte!ards"ip is not o!ners"ip. 2od t"e
Creator re%ains t"e sole o!ner, in t"e &ull sense o& t"e ter%, o& t"e
entire creation. +s t"e psal%ist puts it: R-"e eart" is t"e DordRs and
t"e &ullness t"ereo&, t"e !orld and t"ose !"o d!ell t"erein: &or "e
"as &ounded it upon t"e seas and esta$lis"ed it upon t"e riversR /Ps.
N4.17N1. -o understand ri'"tl# t"e special role o& "u%an $ein's as
t"e %ost privile'ed creature a%on' all, it is i%portant to re%e%$er
t"at t"e !"ole o& creation is ordered to t"e 'lor# o& 2od. -"is is t"e
&unda%ental %eanin' o& t"e Ba$$at" da# /2en. N.31. Eot "u%anit#
$ut 2od is t"e $e'innin', t"e centre and t"e cul%ination o& all
creation and "istor#: RI a% t"e +lp"a and t"e A%e'a, !"o is and
!"o !as and !"o is to co%e, t"e Boverei'n Dord o& allR /)ev. 1.M1.
Bo, !e "ave to reconsider t"e prevailin' et"ics o& recent centuries,
!"ic", in contrast to t"e real %eanin' o& t"e *ord o& 2od, allo!ed
"u%anit# to Gdo%inateG t"e creation &or its o!n ends, !"en, on t"e
contrar#, "u%anit# s"ould act as ste!ard in service 7 service $ot" o&
2od and o& t"e creation itsel&. -"ere&ore, "u%anit# "as to preserve
and pro%ote t"e inte'rit# o& creation in o$edience to 2od, &or t"e
'ood o& &uture 'enerations6 /33&1.
t is not difficult to see t-at t-e perspective taNen Pas t-e
one t-at -ave called Lant-ropocentrism of responsibilitS=.
6AA
Altarul R#$ntr#0irii
1-e ot-er e2ample Pant to mention is a public
t-eolo.ical and social et-ical statement of t-e Ierman c-urc-es
P-ic- -as .enerated unprecedented discussion in IermanS in t-e
mid $&os. 1-e document L;or a ;uture ;ounded on 0olidaritS and
Mustice. A 0tatement of t-e :van.elical C-urc- in IermanS and t-e
Ierman !is-opsa Conference on t-e :conomic and 0ocial 0ituation
in IermanS= of 1$$7 Pas in part inspired bS t-e U.0. Cat-olic
bis-opso 1$%> letter on t-e economS, Pas PidelS discussed in its
t-ree versions and made it not onlS into t-e -eadlines of t-e
nePspapers but also into t-e debates of t-e Ierman parliament.
61
n
a central passa.e on creation and sustainabilitS, t-e document saSs?
61
1-e consultation process Pas introduced on 66 #ovember 1$$' Pit- t-e
publication of a discussion paper. t came Pit- an invitation to dialo.ue? bot-
Pit-in t-e c-urc-es, and Pit- politicians, business representatives, unions and
.roups in societS. 1-is Pas intended to -elp t-e :R3 Council and t-e Ierman
!is-opsa Conference to prepare t-is statement and, t-rou.- e2c-an.in.
e2periences and ar.uments, to broaden t-e basic social consensus. !esides t-e
:R3 and t-e Ierman !is-opsa Conference ot-er c-urc-es tooN part in t-e
consultation process. 1-e discussion paper Pas disseminated in an edition of
over '&&,&&& copies. A lar.e number of meetin.s and events tooN place in t-e
c-urc-es t-emselves, in parties, industrial associations and trade unions, and
particularlS betPeen representatives of c-urc- and societS. At a central
Academic ;orum on 16 0eptember 1$$A t-e advice of selected e2perts Pas
sou.-t. 1-e consultation process Pas concluded at a Pindin.-up event on $-1&
;ebruarS 1$$> in !erlin. About 6A&& responses Pere sent in, totallin. 6A &&&
pa.es 5for furt-er information see t-e introductorS c-apter of t-e final
document8. 1-e P-ole 0tatement can be found in :n.lis- in t-e nternet under
-ttp?XXPPP.eNd.deXen.lis-X6'&(ysocial.-tml.
6A>
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
8-"e 'oal o& sustaina$ilit# &ocuses on responsi$ilit# &or
creation. In $i$lical t"in0in' t"is di%ension o& responsi$ilit# is
'rounded in t"e idea o& "u%an $ein's $ein' created to live a%on'
&ello! creatures /2en 17NY Ps MY 1K41. -"e# s"are t"e sa%e destin#
as all created li&e and "ave special responsi$ilit# &or t"e rest o&
creation. -"e# are supposed to till and care &or t"e eart" /2en
N:1O1, i.e. $# cultivatin' it, to %a0e and 0eep it in"a$ita$le. -"e
special position o& "u%an $ein's does not %ean t"at t"e# "ave t"e
ri'"t to treat non7"u%an creation in an ar$itrar# or e3ploitative
!a#. )at"er, it co%%its t"e% to a reverent ste!ards"ip o& 2odRs
creation, $ased on care, econo%# and conservation.6
NN
66
Rirc-enamt der :R3 5ed.8,
;or a ;uture ;ounded on 0olidaritS and Mustice
.
A 0tatement of t-e :van.elical
C-urc- in IermanS and t-e Ierman !is-opsa Conference on t-e :conomic and 0ocial 0ituation in IermanS, 1$$7
, no. 16(..
6A7
Altarul R#$ntr#0irii
n t-is passa.e Pe can find all t-e basic t-emes P-ic-
form t-e position of ant-ropocentrism of responsibilitS? 4uman
bein.s bein. created bS Iod and t-erefore bearin. responsibilitS for
t-e P-ole of Iodos creation, an understandin. of reverence toPards
non--uman creation P-ic- avoids romanticizin. nature or even its
deification, t-e call to -uman activitS P-ic- cultivates instead of
destroSin., t-e acNnoPled.ement of t-e special position of
-umanNind in t-e P-ole of creation Pit-out t-e le.itimization to use
t-e eart- purelS as a means for -uman purposes.
1-ese tPo documents, in mS vieP, represent appropriate
e2pressions of public t-eolo.S in ecolo.ical issues. 1-eS do not
replace difficult value "ud.ments in concrete situations, but t-eS can
-elp in t-ese "ud.ements bS .ivin. basic orientation.
Q-at Pould an ant-ropocentrism of responsibilitS, as
-ave defended it, mean for our beautiful Upper Main valleS in t-e
introductorS e2ampleW
Pu)lic 9%#olo0L and t%# U((#r 4ain 2all#L
;irst of all, t-is concrete decision -as to be imbedded into
t-e framePorN of a .eneral political picture. f all t-e alternatives for
effective and ine2pensive public transportation -ad been trulS
effectivelS pursued, t-e need for a -i.-PaS in t-is former border
area Pould not be as stron. as it is under present circumstances. #o
matter -oP one decides in t-is concrete case, t-e ecolo.ical
transformation of mobilitS sSstems in modern societies is an ur.ent
political a.enda from t-e standpoint of ant-ropocentrism of
responsibilitS as muc- as from a nature-centered approac- F an
a.enda to P-ic- t-e Qorld Council of C-urc-es -as t-erefore
directed a considerable amount of resources.
6(
6(
Cf. lNumenisc-er )at der Rirc-en, !esc-leuni.ter RlimaPandel? [eic-en
der Iefa-r, !eP]-run. des Ilaubens, Ienf 1$$'G cf. also Qorld Council of
6A%
9illin0 and Carin0 ,or t%# Eart%
Iiven t-e fact t-at suc- ecolo.ical transformation of
mobilitS -as not Set -appened, t-e area of Upper ;ranconia does not
-ave an accessibilitS P-ic- maNes it attractive enou.- for investors
to create neP "obs. f t-e emp-atic plea of entrepreneurs in t-is
re.ion for t-e -i.-PaS as a prereYuisite for economic development
is not onlS propa.anda to .et P-at t-eS Pant, t-ere is a conflict
betPeen natural inte.ritS and a liveable future for all t-ose in t-e
re.ion P-o desperatelS looN for "obs. 1-e sustainabilitS factor
speaNs for conservin. t-e inte.ritS of t-e Upper Main valleS. 1-e
empat-S factor speaNs for not blocNin. t-e construction of t-e
-i.-PaS. 1-ere is also t-e time factor? before t-e -i.-PaS Pas
planned and before construction be.an, t-ere Pould -ave been
considerable evidence for t-e possibilitS of smaller solutions. #oP,
since most of t-e #ort--0out--connection is alreadS done or under
construction t-e disturbance of natural beautS in t-e Upper main
valleS can be seen as less .rave t-an t-e discoura.ement of t-e
sociallS underprivile.ed people in t-e re.ion P-o -ave no "obs.
1-ere is also t-e discourse factor? environmental .roups -ave not
mana.ed to Pin t-e -earts of t-e people in t-e re.ion F most people
Pant t-e -i.-PaS as a means to prevent t-e re.ion from a dead-end
situation.
C-urc-es, Climate C-an.e and t-e buest for 0ustainable 0ocieties. )eflections
on an Qorld Council of C-urc-es 0tudS Pro"ect, Ieneva 1$$%G and?
lNumenisc-er )at der Rirc-en, Mobilit]t. PerspeNtiven zuNunftsf]-i.er
Mobilit]t. :in 0tudienpapier fZr die Mit.liedsNirc-en des lNumenisc-en )ates
der Rirc-en, Ienf 1$$%. 1-e papers .iven at t-is consultation are publis-ed in
:n.lis- in? :cumenical )evieP '$ 51$$78, 1(1-6&6.
6A$
Altarul R#$ntr#0irii
t is important, t-ou.-, t-at even if one comes to a
conclusion in favour of t-e construction, it does not mean .ivin.
reli.ious blessin. to t-e -i.-PaS. 1-e destruction of nature P-ic-
is necessarS for t-e -i.-PaS construction remains painful F
maSbe it even is a matter of sin and for.iveness. And it underlines
t-e ur.encS of looNin. for models of societS and its economic
activities P-ic- Pound t-e inte.ritS of t-e eart- less t-an Pe
-ave .otten used to tolerate.
6>&
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
Arci1#co1o (ro,/ dott/ Dioni0i 9#ttamanzi,
Ponti&icia +ccade%ia di Ban -o%%aso d.+,uinoY
presidente dellRIstituto -onioloY
A)tract"
-"e evolution o& science and t"eolo'# enlar'e and sustain t"e possi$ilit# &or
t"e %an to de&end and pro%ote t"e li&e and t"e "u%an "ealt". An t"e ot"er
"and t"is evolution "as certain a%$ivalence, also openin' t"e !a# to so%e
interventions !"ic" can 'o to an outra'e to t"e "ealt" and "u%an li&e.
+t t"e sa%e ti%e, t"e %edical involvin' in &avor &or our li&e and "ealt" can
s0id to a ne'ative e&&ect over t"e "u%an $ein's. Bo, t"e realit# o& li&e and deat"
is de&#in' science, tec"nolo'# and %edicine.
-"at.s !"# a ver# i%portant $ioet"ics pro$le% is t"e attitude !"ic" !e %ust
"ave in &ront o& t"e su&&erin'.
It.s a 'reat "u%an as !ell as reli'ious c"allen'e, to &ind a satis&#in' ans!er
&or t"is co%ple3 pro$le% a$out t"e su&&erin'.
K#LMord: evolution o& science, "u%an su&&erin', spiritual li&e, tec"nolo'#,
%edicine, "u%an li&e, reli'ious c"allen'e, "u%an $ein's
@o sviluppo delle scienze e delle tecnic-e -a ampliato e appro-
fondito le possibilitr dellauomo di difendere e promuovere la vita e
la salute.
3aaltra parte Yuesto stesso sviluppo -a la sua ambivalenza,
rendendo possibili interventi c-e si risolvono in nuovi attentati alla
vita e alla salute.
#ello stesso tempo laimpe.no medico a favore della vita e
della salute puv sfociare in esiti ne.ativi.
Cosw scienza, tecnica e medicina si trovano Yuotidianamente
sfidate dalla realtr della sofferenza e di Yuella sofferenza c-e tutte le
riassume e le compie ossia della morte.
Per Yuesto tra i problemi di bioetica si pone anc-e Yuello del-
l
?
Ratte''ia%ento da assu%ere e da vivere di &ronte alla so&&eren?a e
nella so&&eren?a.
Ci sia consentito sviluppare, almeno per accenni, una Cmedita-
zioneD insieme profondamente umana e reli.iosa sul soffrire del-
lauomo, per co.lierne il si.nificato e laappello propriamente Ceti coD,
ossia CumanoD.
Un 72an0#lo: (#r il mondo d#lla o,,#r#nza
buale sia e come sia il mondo della sofferenza tutti e ciascuno
lo conosciamo per diretta esperienza? nessuno s straniero in tale
mondo.
x un mondo vastissi%o: -a .li stessi orizzonti dellaumanitr e
della storia, perc-O la sofferenza ne costituisce F di fatto F una
componente fondamentale ineliminabile. :d s un mondo vicinis7
si%o? basta vol.ere lo s.uardo attorno a noi, anzi dentro di noi?
anc-e la nostra personale umanitr e la nostra piccola storia sono
se.nate e attraversate intimamente dalla realtr del soffrire.
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
x un mondo estremamente vario e %olteplice, nel Yuale convi-
vono le piu disparate forme di sofferenza? dai disastri provocati dalla
siccitr, dalla fame, dalle .uerre e dalle devastazioni umane
dellaambiente alle orribili torture inflitte per motivi politiciG dalla
Cstra.e de.li innocentiD del nostro tempo F i CdesaparecidosD del
.rembo materno F alle sofferenze dei bambini abbandonati, vio-
lentati o -andicappati. n una parola, tutti .li innumerevoli mali
fisici di cui laumanitr s colpita senza sostaG anzi, in un modo ancora
piu pesante e insopportabile, tutti i mali daordine morale, come il
trionfo dellain.anno sulla lealtr, la vittoria del vizio sulla virtu, il
potere dellaoro c-e tutto compra e al Yuale tutti si vendono, laop-
pressione dei poveri e lo sfruttamento dei deboli, laemar.inazione dei
vecc-i, laimposizione del silenzio sulle piu elementari esi.enze-delia
vita umana. : come pretendere di enumerare, in termini di
completezza, tutte le forme di sofferenza c-e trava.liano laumanitrW
<ario ma nello stesso tempo tremendamente %onotono s Yue-
sto mondo della sofferenza? al di lr delle forme diverse, unica e
identica rimane la realtr di fondo, ossia il soffrire, il male del sof-
frire. x un mondo sul Yuale saappuntano .li occ-i di tutti? ma la
sofferenza reale s ancora piu ampia e profonda di Yuella c-e puv
essere ra..iunta dallo s.uardo umano. C-i riesce a vedere le soffe-
renze nascoste, spesso volutamente tenute se.rete dallo stesso sor
riso della persona c-e ne s colpitaW
6>(
Altarul R#$ntr#0irii
ComunYue, s un mondo c-e suscita incoercibilmente
interro'a tivi &or%ida$ili: c"e senso "a tanto so&&rire nel %ondoX
C"e senso "a o'ni so&&eren?aX C-e senso -a di fronte alla
convinzione fonda mentale e centrale della coscienza reli.iosa
dellaumanitr, cios Pesi stenza di 3ioW #on sono del tutto
inconciliabili tra loro laesistenza del soffrire e laesistenza di un 3io
creduto insieme buono e onni potenteW :, in termini ancora piu
acuti, come conciliare tra loro il soffrire della persona CinnocenteD e
la bontr e onnipotenza di un 3io c-e viene c-iamato PadreW
Cosw posto, in tutta la sua c-iarezza, lainterro.ativo si fa scon-
certante, perc-O pare ci costrin.a a sce.liere una delle due realtr? se
esiste il male, non puv esistere 3ioG se esiste 3io, non puv esistere il
maleE Con la consueta luciditr e concisione 0an 1ommaso daAYuino
rilevava cosw nellaesistenza del male nel mondo la piu .rossa
obiezione allaesistenza di 3io? C0e 3io esiste non vi sarebbe nessun
male nel mondo. Ma nel mondo si trova il male. buindi 3io non
esisteD.
6'
6'
0an 1omasso, Bu%%a -"eolo'iae, , 6, (.
6>'
CAllainterno di o.ni sin.ola sofferenza provata dallauomo F
scrive Iiovanni Paolo F e, parimenti, alla base dellaintero mondo
delle sofferenze appare inevitabilmente lRinterro'ativo: perc"QX x un
interro.ativo circa la causa, la ra.ione, ed insieme un interro.ativo
circa lo scopo gperc"QX1 e, in definitiva, circa il senso. :sso non solo
accompa.na laumana sofferenza, ma sembra addirittura determinarne
il contenuto umano, civ per cui la sofferenza s propriamente
sofferenza umana... buesta s una do%anda di&&icile, cosw come lo s
unaaltra, molto affine, cios Yuella intorno al male. Perc-O il maleW
Perc-O il male nel mondoW buando poniamo lainterro.ativo in Yuesto
modo, facciamo sempre, almeno in una certa misura, una domanda
anc-e sulla sofferenza. @auno e laaltro interro.ativo sono difficili,
Yuando lauomo li pone allauomo, .li uomini a.li uomini, come anc-e
Yuando lauomo XX pone a @io. @auomo, infatti, non pone Yuesto
interro.ativo al mondo, benc-O molte volte la sofferenza .li
perven.a da esso, ma lo pone a 3io come al Creatore e al 0i.nore
del mondo. :d s ben noto come sul terreno di Yuesto interro.ativo si
arrivi non solo a molteplici frustrazioni e conflitti nei rapporti
dellauomo con 3io, ma capiti anc-e c-e si .iun.a alla ne'a?ione
stessa di @io. 0e, infatti, laesistenza del mondo apre Yuasi lo s.uardo
dellaanima umana allaesistenza di 3io, alla sua sapienza, potenza e
ma.nificenza, allora il male e la sofferenza sembrano offuscare
Yuestaimma.ine, a volte in modo radicale, tanto piu nella Yuotidiana
drammaticitr di tante sofferenze senza colpa e di tante colpe senza
ade.uata pena. Perciv, Yuesta circostanza F forse ancor piu di
YualunYue altra F indica Yuanto sia importante lRinterro'ativo sul
senso della so&&eren?a, e con Yuale acutezza occorre trattare
lainterro.ativo stesso, sia o.ni possibile risposta da darviD.
6A
6A
Iiovanni Paolo , Balvi&ici doloris, 11 febbraio, 1$%', n. $.
Altarul R#$ntr#0irii
@aobiezione .ridata dallainterno della sofferenza non ri.uarda
soltanto 3io, ri.uarda in Yualc-e modo anc-e lauomo, creato a
imma.ine e somi.lianzr di 3io. @aesistenza, cosw massiccia e insu-
perabile, del soffrire nel mondo, non costituisce forse unaobiezione
anc-e alla bontr e alla potenza dellauomoW buante ener.ie, di mente
e di cuore oltre c-e di mezzi materiali, lauomo non dispie.a nella sua
lotta contro la sofferenza e la morteE Ma perc-O Yuesta lotta, anc-e
Yuando re.istra vittorie, non -a la forza di eliminare la presenza del
male nel mondoW
3a sempre Yuesti interro.ativi inYuietano e spaccano lo spirito
dellauomo. 3i Yui i continui e ripetuti tentativi della ra.ione e del
cuore per cercare e trovare una risposta soddisfacente. Anc-e lauomo
dao..i non puv eludere Yuesto drammatico interro.ativo sul senso
del soffrire, non puv abdicare alla fatica dauna risposta, come -a
rilevato il Concilio <aticano ? C3iventano sempre piu numerosi
Yuelli c-e si pon.ono o sentono con nuova acutezza .li interro.ativi
capitali? cosas lauomoW bual s il si.nificato del dolore, del male,
della morte, c-e mal.rado o.ni pro.resso continuano a sussistereW...
Cosa ci sarr dopo Yuesta vitaWD 52audiu% et spes, 1&8.
0pessissimo lainterro.ativo non si placa? la risposta lascia
dubbi e incertezze, o neppure viene trovata comunYue. @auomo,
allora, s tentato o dal silenzio o dalla ribellione? un silenzio
rasse.nato, una ribellione disperata. Ma nO il silenzio nO la ribellione
sono de.ni dellauomo? occorre altro per poter vivere anc-e nella
sofferenza. Bccorre una Cbuona notiziaD, un vero e proprio
C<an.eloD.
@a fede incontra e acco.lie il <an.elo vivente e personale,
Iesu Cristo, e confessa c-e @ui solo s Cla rispostaD allainterro.ativo
sul senso di soffrire.
6>>
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
x da riascoltarsi uno dei messa..i conclusivi del Concilio
<aticano , diretto ai Cfratelli provati, visitati dalla sofferenza in
mille modiD? s una sintesi limpida e stupenda della visione cristiana
del soffrire, e Yuindi del suo senso per lauomo sofferente? C
Concilio sente fissi sopra di sO i vostri occ-i imploranti, accesi dalla
febbre o spenti dalla fatica, s.uardi c-e interro.ano, c-e ce no
invano il perc-O della sofferenza umana e c-e domandano
siosamente Yuando e da dove verrr il conforto... ;ratelli cariss noi
sentiamo risuonare profondamente nei nostri cuori di Pac di Pastori i
vostri .emiti e i vostri pianti. : la nostra pena si ao sce al pensiero
c-e non s in nostro potere di apportarvi la sa. corporale, nO di
diminuire i vostri dolori fisici, c-e medici, in mieri e tutti coloro c-e
si consacrano ai malati si sforzano di viare facendo del loro me.lio.
Ma noi abbiamo Yualcosa di piu profondo, di piu preziose
darvi? la sola veritr capace di rispondere al mistero della soffei za e
di apportarvi un sollievo senza illusione? la fede e launione lauomo
dei dolori, al Cristo, ;i.lio di 3io, messo in Croce p nostri peccati e
per la nostra salvezza.
Il Cristo non "a a$olito la so&&eren?a: e non ci "a voluto nepp
intera%ente svelare il %istero: lR"a presa su di Dui, e cih V su&&ic, te
perc"Q noi ne co%prendia%o tutto il pre??o. B-, voi tutti c-e s tite
piu .ravemente il peso della croce, voi c-e siete poveri e bandonati,
voi c-e pian.ete, voi c-e siete .li sconosciuti del de re, riprendete
cora..io? voi siete i preferiti del re.no di 3io, il .no della speranza,
della bontr e della vitaG voi siete i fratelli Cristo sofferenteG e con
@ui, se voi lo volete, salvate il mondo.
:cco la scienza cristiana della sofferenza, la sola c-e da la pi
0appiate c-e voi non siete soli, nO separati, nO abbandonati, inutili?
voi siete c-iamati da Cristo, voi siete la sua vivente e tras rente
imma.ineD.
So,,#r#nza # li)#razion#
6>7
Altarul R#$ntr#0irii
Per comprendere il C<an.eloD della sofferenza umana, Yu
risposta della fede al senso umano del soffrire, puv essere utile tuarci
entro una prospettiva c-e risulta essere fondamentale pe vita dao.ni
uomo c-e soffre? la prospettiva della liberazione.
@ainvito ad assumere una simile prospettiva ci viene dal <an lo
stesso, nella presentazione c-aesso fa di Iesu nella sina.o.a
#azaret-. Iesu si alza a le..ere. Ili viene dato il rotolo del profe ta
saia. @o apre e trova il passo dovas scritto? C@o 0pirito del 0i .nore s
sopra di meG X per Yuesto mi -a consacrato con launzione, X e mi -a
mandato per annunziare ai poveri un lieto messa..io, X per
proclamare ai pri.ionieri la liberazione X e ai ciec-i la vistaG X per
rimettere in libertr .li oppressi, X e per predicare un anno di .razia
del 0i.noreD 5@e ',1%-1$8.
: Iesu, mentre .li occ-i di tutti nella sina.o.a sono fissi su di
lui, conclude con Yueste parole? CB..i si s adempiuta Yuesta 0crit -
tura c-e voi avete udita con i vostri orecc-iD 5@e ',618. Come si
vede, laannuncio profetico di saia ripetutamente accosta tra loro la
realtr del soffrire nelle sue diverse forme 5povertr, sc-iavitu, cecitr,
oppressione8 e la realtr della liberazione, proposta come .ioia e
.razia. 1ale annuncio si fa realtr, realtr piena e perfetta nella
persona e nellaopera del Messia 0alvatore? in Iesu Cristo
saincontrano e si unificano la sofferenza e la liberazione. : cosw,
finalmente, in @ui laattesa dellauomo c-e soffre trova risposta de-
cisiva ed esauriente.
l contenuto e il senso di Yuestaattesa, e Yuindi dellaazione di
Iesu Cristo nei ri.uardi del soffrire dellauomo, possono emer.ere
alla luce di una triplice prospettiva, secondo la Yuale si caratterizza il
rapporto c-e viene a instaurarsi tra la sofferenza e la liberazione.
Da li$era?ione idallaj so&&eren?a
6>%
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
@a prima prospettiva s Yuesta? lRuo%o V c"ia%ato a li$erarsi
dalla so&&eren?a, cosk co%e V c"ia%ato ad aiutare 'li altri a
li$erarsi dalla so&&eren?a.
B.ni persona sente, nel profondo, di essere fatta per la vita e
per la .ioia. n tal senso la sofferenza, secondo i diversi volti c-e
assume F da Yuella fisica a Yuella morale, da Yuella visibile a Yuella
se.reta -, s sentita come un li%ite. : come da o.ni altro limite,
anc-e dalla sofferenza lauomo cerca di uscire. @a sofferenza s av-
vertita e subita come una ne'ativitf: s istintivo tentare di cancel-
larla. @a sofferenza costituisce una vera e propria forma di sc"iavi7
tl: e allora laesi.enza dauna liberazione da essa si presenta come una
vera e propria necessitr.
n una parola, laesi.enza di liberarsi dalla sofferenza saimpone
con tanta ma..ior forza Yuanto piu essa s avvertita come un &alli7
%ento per lauomo, per i suoi valori, per lzuomo, per i suoi valori, per
i compiti c-e c-e s c-iamato ad assolvere nella vita.
x utile rile..ere la prima pa.ina biblica, c-e descrive la
creazione dellauomo fatto a imma.ine e somi.lianzr di 3io? s una
pa.ina W sin.olarmente illuminante i valori e i compiti dellauomo. n
particolare tre fondamentali si.nificati emer.ono con immediatezza,
si.nificati c-e sembrano irrimediabilmente compromessi dalla re-
faltr del soffrire.
- primo si.nificato? lauomo non s un essere c-iuso e ripie.a-
fto su se stesso, ma un essere aperto a'li altri e in rapporto con 'li
altri. 0ua vocazione s di entrare e rimanere in dialo.o e in comu-
nione con i propri simili. n Yuesta prospettiva risulta altamente
si.nificativa la creazione dellauomo come masc-io e femmina, la
creazione della prima coppia? proprio Yuesta creazione proclama la
nativa e fondamentale c-iamata della persona alla relazione e alla
comunione, di cui il matrimonio costituisce una privile.iata
realizzazione.
6>$
Altarul R#$ntr#0irii
Ma la sofferenza sembra contraddire la vocazione dellauomo
alla comunione? Yuando si offre si corre il risc-io F e non solo il
risc-io F di essere dimenticati ed emar.inati da.li altriG oppure .li
altri finiscono per annoiare e c-i soffre s tentato lui stesso di rin-
c-iudersi e di separarsi. : certamente soprattutto alcune forme di
sofferenza F si pensi a certe malattie F costrin.ono a ridimensionare
se non addirittura a eliminare i rapporti con le altre persone.
0olitudine, isolamento, rifiuto costituiscono il triplice fenomeno,
spesso inscindibilmente fisico-psic-ico-spirituale, c-e minaccia e
contrasta la fondamentale vocazione dellauomo alla socialitr e alla
solidarietr.
- :ssere a imma.ine di 3io si.nifica, inoltre, ricevere il
compito di do%inare la terra, di porre al servizio dellauomo le realtr
terrene e temporali. x Yuanto avviene, nella forma piu ordinaria e
comune, con il lavoro? s in Yuesto modo c-e lauomo domina la terra,
trasformando le cose e ponendole al servizio della promozione
dellauomo. l lavoro s cosw un comandamento dato da 3io 0i.nore
allauomo, reso partecipe della Csi.noriaD del Creatore stesso sul
mondo e sulla storia.
Ma Yuando la sofferenza colpisce la persona, Yuando il dolore
sconvol.e e deruba le forze del corpo e ancor piu Yuelle dello spi-
rito, Yuando la malattia inc-ioda lauomo a un letto, il dominio del
creato non s forse un so.no, tanto e tanto irrealizzabileW Come
dominare le cose, Yuando diventa cosw faticoso, talvolta impossibile,
dominare persino se stessiW l corpo si fa CestraneoD allaanima, e la
volontr nei suoi confronti sembra aver perso o.ni capacitr di
comando. 3i nuovo, la sofferenza appare come un attentato alla
di.nitr e alla .randezza dellauomo imma.ine di 3io, perc-O lo frena
o laostacola nel compito affidato.li dal Creatore di dominare e
sottomettere la terra.
67&
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
- l senso piu radicale dellaessere a imma.ine di 3io s Yuello
dellauomo c-e sta in ascolto di @io e 2li parla. x la relazione, co-
stitutiva e insopprimibile, con 3io Creatore. @a di.nitr suprema
dellauomo consiste nel dialo.o e nella comunione daamore e di vita
con il 1u di 3io, di 3io 0i.nore e Padre.
Ma anc-e Yuesto valore reli.ioso viene ra..iunto dalla
sofferenza e sconvolto dalla furia delle tentazioni e dei dubbi? la
pre.-iera diventa un problema, non solo perc-O le labbra si
muovono a fatica o il sentimento si fa stanco, ma anc-e perc-O 3io s
sentito lontano, Yuasi irra..iun.ibile nel suo silenzio cosw pesante e
oppri mente, oppure s sentito tremendamente in.iusto, non attento e
non toccato dalla miseria dellauomo, non carico di affetto paterno e
di compassione materna verso i fi.li c-e versano nella sofferen za. :
cosw, ancora una volta, sofferenza e malattia sembrano porsi in
contrasto insanabile con lauomo reli.ioso, con la sua fede e la sua
pre.-iera? non laaiutano ad avvicinarsi al 0i.nore, ma ve lo spin.ono
lontano.
671
Altarul R#$ntr#0irii
Per i motivi detti la sofferenza s sentita dallauomo come un li
mite, una ne.ativitr, una sc-iavitu. x naturale allora fare di tutto per
liberarsi dalla sofferenza. 3i Yui un imperativo morale per tut ti? V
lecito, an?i V o$$li'atorio i%pe'narsi a co%$attere contro le di
verse &or%e di so&&eren?a. nfatti, il co%anda%ento di @io, fonte di
vita e di .ioia, V c"e lRuo%o sia vivo e sia &elicei Iesu Cristo, con i
suoi miracoli verso i sofferenti e i malati, si pone come modello
primo dellaimpe.no c-e tutti e ciascuno si deve avere nella lotta
contro la sofferenza e la malattia. :.li, il Messia 0alvatore, libera
dal male? anc-e dal male c-e assume il volto della sofferenza, della
malattia, della morte. : il cristiano, proprio perc-O discepolo del
0i.nore, se.ue il Maestro anc-e sulla strada della lotta contro la
sofferenza, la malattia e la morte. #e deriva il valore non solo
morale ma anc-e reli.ioso della professione medica, posta comas al
servizio della vita e della salute della persona. #e deriva c-e lain-
differenza, lainattivitr, la rinuncia al combattimento, il vittimismo
non sono affatto se.ni della fede e dellaesistenza cristiana. :splicito
al ri.uardo s Iiovanni Paolo ? C@a parabola del buon 0amaritano,
c-e appartiene al <an.elo della sofferenza, cammina insieme con
esso lun.o la storia della C-iesa e del cristianesimo, lun.o la storia
dellauomo e dellaumanitr. :ssa testimonia c-e la rivelazione da parte
di Cristo del senso salvifico della sofferenza non si identifica in
alcun modo con un atte..iamento di passivitr. x tutto il contrario. Il
Fan'elo V la ne'a?ione della passivitf di &ronte alla so&&eren?a.
Cristo stesso in Yuesto campo s soprattutto attivoD.
6>
6>
bid, n. (&.
676
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
Da li$era?ione inellaj so&&eren?a
Come sas visto, la realtr umana e cristiana della liberazione
deve entrare e trionfare anc-e nellaimmenso campo della sofferenza.
Ma proprio Yui incontriamo, piu volte, una difficoltr c-e sembra
rivelarsi insormontabile. x la difficoltr di una sofferenza dalla Yuale
non ci si riesce a liberare, di una malattia c-e non si puv superare, di
una morte c-e viene inesorabilmente incontro. @o sforzo di li-
berazione s destinato al fallimento, e lauomo s costretto a ricono-
scere la propria impotenza. Certo, laesi.enza della liberazione ri-
spunta continuamente, ma spesso laesperienza s Yuella dauna sc-ia-
vitu ancora piu pesante e umiliante. @a liberazione dalla sofferenza
s, allora, unaillusione, unautopiaW
Per una risposta ade.uata s necessario addentrarci, sia pure te-
le.raficamente, nella natura propria della liberazione. 3i Yuesta il
concetto piu abituale e comune s Yuello di una li$ertf idaj: libe-
razione s, infatti, il superamento da una sc-iavitu, laemer.ere e il
trionfare da una serie di ostacoli e di condizionamenti. Ma vas un
ulteriore aspetto della liberazione, piu profondo e completo? laaspetto
della li$ertf iperj. Certo, occorre superare la sc-iavitu della
sofferenza, ma per fare Yualcosa e per essere Yualcuno. 0i devono
vincere ostacoli e condizionamenti, ma ancora una volta come
premessa per un ulteriore e decisivo passo, un passo in ordine a
Yualcosa c-e in libertr si deve fare e si deve essere.
n senso positivo la libertr s la possi$ilitf c"e lRuo%o "a fi
essere piena%ente se stesso, di reali??arsi co%e uo%o. 0an
1ommaso daAYuino esprime in termini concreti e vivi laessere libero
come il Ctenere in mano se stessoD. x il tradizionale concetto di
CautodominioD e di CautonomiaD, ossia di padronanza di sO e di
essere le..e a se stesso. 3el resto, Yuale vero .uada.no avrebbe
lauomo se fosse capace di dominare le cose e di tenere in mano .li
altri, ma poi non fosse capace di .uidare se stessoW
67(
Altarul R#$ntr#0irii
Bra s interessante notare come il momento della sofferenza
costituisca unaoccasione particolare nella vita della persona, proprio
in ordine allaaffermazione e alla crescita della sua libertr CperD. Da
so&&eren?a pone lRuo%o iin crisij. : la CcrisiD non dice
semplicemente la difficoltr, la paura, il fallimentoG dice anc-e e
soprattutto il momento nel Yuale lauomo s interpellato nella sua
veritr piu profonda, s c-iamato cios a veri&icare se stesso: a vedere
sino a c"e punto sa e vuole vivere da uomo anc-e nella situazione di
sofferenza, di malattia e di morte. Per Yuesto si suoi dire c-e la
sofferenza s lo specc-io piu fedele c-e esista? essa rivela il vero
volto della persona, dice il suo valore.
n veritr, anc-e nella sofferenza lauomo puv e deve rispettare
la propria di.nitr e vivere i propri compiti di imma.ine vivente di
3io, anc-e se in modalitr forse diverse e complementari rispetto a
Yuelle del momento della .ioia e della salute.
67'
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
Anc-e c-i soffre o s ammalato puv e deve vivere la
solidarietf con i &ratelli: accettando, ad esempio, di CdipendereD
da.li altri, di Cfarsi aiutareD da.li altri, e, nello stesso tempo,
continuando a CdareD a.li altri. Come si sa, il dono c-e .li altri
aspettano, e c-e comunYue s loro dovuto, non s necessariamente
laazione, il lavoro il rendimento economico, ecc. Cas un dono non
meno prezioso, ur.entissimo specialmente nella societr del
benessere materiale e nella cultura dellaefficienza e della ricerca del
piacere? il dono dei valori morali e spirituali, il valore della stessa
sofferenza, non tanto in se stessa 5a c-e cosa puv mai servireW8,
Yuanto nella modalitr e si.nificazione umane secondo cui viene
vissuta. x in Yuestione, in profonditr, il processo di
CumanizzazioneD della societr? se vuole assicurare a se stessa il
valore di CumanitrD, Yuesta deve riconoscere, apprezzare,
valorizzare lainsostituibilitr del contributo c-e viene dalla folla dei
sofferenti, dei malati, dei poveri, de.li -andicappati, dei piccoli,
de.li CultimiD, in una parola di tutti coloro c-e possono far
spri.ionare intorno a se stessi ener.ie di amore, di acco.lienza, di
delicatezza, di premura, di dedizione, di aiuto. 0ono, dunYue, i valori
dello spirito la piu vera ricc-ezza umana e umanizzante dellaattuale
societr? e la sofferenza, circondata e sostenuta dallaamore, ne s la
sor.ente piu feconda.
Ancora? anc-e il sofferente, laammalato deve vivere la propria
imma.ine divina coltivando XX dialo'o con @io, la fede, la pre.-iera.
0e abbiamo parlato dauna tentazione cosw violenta contro 3io c-e
puv sfociare nella stessa ne.azione di 3io, dobbiamo anc-e
riconoscere c-e la sofferenza puv condurre, e piu volte conduce di
fatto, a una fede piu pura e disinteressata, a una pre.-iera piu umile
e forte, a un amore piu .rande per il 0i.nore, sino alla confortante
scoperta c-e la bontr infinita del Padre riful.e anc-e nella CprovaD
alla Yuale :.li sottopone i suoi fi.li.
67A
Altarul R#$ntr#0irii
Cosw pure c-i soffre o s malato puv reali??are se stesso come
c-i non s ra..iunto dalla sofferenza o dalla malattia. 0e la
realizzazione di sO passa attraverso il Csincero dono di sOD
g2audtu% et spes, 6'8, tale dono puv esprimersi e attuarsi anc-e
nella sofferenza. #ei momenti della difficoltr lauomo viene favorito
nella lettura piu vera dei valori della vita, e viene pertanto stimolato
nella crescita dauna autentica libertr, c-e s sempre e solo una
Clibertr nella veritrD. x laesperienza di tutti? Yuando si soffre laocc-io
dello spirito si fa piu penetrante ed s piu facile discernere i valori
veri dai valori falsi di cui la nostra vita s intessuta. buante cose
sembrano importanti, del tutto insostituibili, Yuando si sta beneE : il
momento del soffrire strappa violentemente il velo e fa apparire la
veritr? sono cose mar.inali. : viceversa. : la luce c-e risc-iara la
vita, penetra nella libertr e la matura, impe.nando lauomo ad
assumere e a vivere le sue responsabilitr F la CresponsabilitrD per
antonomasia, Yuella daessere e di divenire sempre piu CuomoD F
anc-e nel momento della sofferenza e della malattia.
n modo privile.iato si deve dire della %orte Yuanto si s detto
ora della sofferenza? nella morte deve esprimersi e realizzarsi la li-
bertr dellauomo, ossia la libertr del suo donarsi. Anc-e la morte
umana, proprio perc-O umana, c-iede non daessere subita ma daes-
sere CvissutaD, daessere Yuindi assunta dallauomo libero e respon-
sabile, perc-O solo da tale libertr e responsabilitr essa puv assumere
il suo si.nificato umano? Yuella di un morire come momento
terminale e supremo dauna vita vissuta nella lo.ica del dono di sO. n
c-iave reli.iosa, il donarsi dellauomo morente s il ri-donarsi ultimo e
pieno dellauomo, Cdono viventeD dellaAmore di 3io, al 3onatore
stesso della vita.
67>
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
0e s unaesi.enza insopprimibile liberarsi dalla sofferenza, s un
dovere morale fondamentale li$erarci nella so&&eren?a, cios assu-
merla Yuando s inevitabile e viverla non come ostacolo ma come
occasione e stimolo alla realizzazione di se stessi. C-e Yuesto sia
possibile, al di lr di comprensibili difficoltr, risulta dallaesperienza?
sono tante le testimonianze di persone c-e, dopo le ribellioni iniziali
e Yuelle ricorrenti, -anno trovato nella sofferenza una forza per
obbedire ad una CmissioneD da compiersi, proprio nella modalitr del
soffrire, nella e per la C-iesa, nella e per la societr umana. buante
persone sono passate dalla disperazione piu nera alla speranza piu
luminosa, dal rifiuto piu o meno voluto di 3io e del suo amore
allaacco.lienza .enerosa e cora..iosa di un dise.no c-e, al di lr
dao.ni contraria apparenza, rimane testimonianza di un Amore c-e
insieme ci avvol.e e ci trascende.
Da li$era?ione iattraversoj la so&&eren?a
0iamo cosw introdotti a un terzo e piu profondo si.nificato del
rapporto c-e esiste tra la sofferenza e la liberazione? Yuestaultima si
attua CattraversoD la sofferenza. #el dise.no divino la sofferen za,
Yuesta realtr c-e allauomo pare Csenza sensoD, anzi Ccontro sensoD,
riceve Yuale suo senso ultimo Yuello di porsi al servi?io della li$ertf
vera e per&etta.
Civ si comprende alla luce della persona e dellaazione di Iesu
Cristo, lauomo CliberoD per eccellenza. @a libertr di Cristo trova la
sua piu luminosa rivelazione e la piu piena attuazione nel CswD
daamore detto al Padre e allaumanitr sulla Croce. @a sofferenza del
0ervo di Ma-vO, la sua morte in croce diventa Cluo.oD del supremo
realizzarsi della libertr 5libertr per amare8 di Cristo e Csor.enteD
della liberazione da @ui donata a tutti .li uomini? liberazione dalla
le..e, dal peccato, dalla morte.
677
Altarul R#$ntr#0irii
n Yuesto senso, Iiovanni Paolo nella sua lettera apostolica
insiste in modo particolare nel colle.are tra loro so&&eren?a e sal7
ve??a: Iesu salva il mondo con la sofferenza e, nello stesso tempo,
salva la sofferenza, caricandola di un si.nificato di salvezza. Proprio
perc-O Cil )edentore -a sofferto al posto dellauomo e per lauomoD, si
deve dire c-e Cnella Croce di Cristo non solo si s compiuta la
redenzione mediante la sofferenza, ma anc-e la stessa sofferenza
umana s stata redenta... Bperando la redenzione mediante la
sofferenza, Cristo -a elevato insieme la sofferenza umana a livello di
redenzione. buindi anc-e o.ni uomo, nella sua sofferenza, puv
diventare partecipe della sofferenza redentiva di CristoD.
67
67
bid., n. 1$.
67%
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
Bra la libertr perfetta di Iesu Cristo, nella Yuale e con la Yuale
:.li -a vissuto la sua sofferenza e la sua morte come atto daamore
filiale al Padre e atto daamore fraterno per .li uomini, si pone come
CdonoD e CcompitoD per lauomo sofferente e morente. <iene Cpar-
tecipataD allauomo, sicc-O anc-e lauomo riceve la .razia e la re-
sponsabilitr di assumere la sua sofferenza e la sua morte con la li -
bertr di Cristo, ossia con il suo amore. Irazie a Cristo la sofferenza
umana s caricata daun nuovo si.nificato, il si.nificato CsalvificoD? s
ripiena della libertr e dellaamore del 0i.nore Iesu. :d s con Yuesto
nuovo si.nificato c-e lauomo s abilitato 5per 'ra?ia1 e impe.nato
5per responsabilitr8 a vivere la sua sofferenza e la sua morte.
x nel senso detto, al Yuale si accede nella fede, c-e il momento
della sofferenza puv divenire il momento privile.iato della li$ertf,
intesa co%e possi$ilitf ed ener'ia di a%ore e di dona?ione. n sinte-
si possiamo dire c-e la CnovitrD c-e la fede fa scoprire e vivere nella
realtr umana della sofferenza s, al di lr di o.ni apparente antitesi,
laintimo e vivo le'a%e tra il so&&rire e lRa%are. buesto s il
C<an.eloD della sofferenza, proclamato e vissuto da Iesu Cristo?
CPer poter percepire la vera risposta al perc-O= della sofferenza F
scrive Iiovanni Paolo -, dobbiamo vol.ere il nostro s.uardo verso
la rivelazione dellaamore divino, fonte ultima del senso di tutto civ
c-e esiste. @aamore s anc-e la fonte piu ricca del senso della
sofferenza, c-e rimane sempre un mistero? siamo consapevoli
dellainsufficienza ed inade.uatezza delle nostre spie.azioni. Cristo ci
fa entrare nel mistero e ci fa scoprire il perc-O= della sofferenza, in
Yuanto siamo capaci di comprendere la sublimitr dellaamore
divinoD.
6%
6%
bid., n. 1(.
67$
Altarul R#$ntr#0irii
#on possiamo Yui addentrarci al Csenso salvificoD della soffe-
renza di Cristo e del credente.
6$
Ci preme rilevare soltanto come
laitinerario della libertr, come possibilitr daamore, attuato attraverso
la sofferenza trovi in Iesu Cristo il suo principio e il suo modello.
x pure importante rilevare come il Csenso salvificoD della sof-
ferenza costituisca un dato o..ettivo e universale? si tratta cios di
una CrealtrD dovuta alla salvezza di Iesu Cristo c-e s tale anc-e
Yuando so..ettivamente non s conosciutaG e di una realtr Cper tuttiD,
offerta dal 0i.nore anc-e a coloro c-e non credono. #asce da Yui la
fiducia c-e tutti possiamo nutrire circa la c-iamata rivolta a ciascun
sofferente perc-O conosca ed accol.a il Csenso salvificoD della
sofferenza? nessun uomo s escluso da tale c-iamata. #on possiamo
dimenticare, infine, c-e il 0i.nore -a strade se.rete per ra..iun.ere
il cuore e renderlo partecipe di Yuella libertr suprema daamore
c-a:.li -a vissuto nel dono totale di sO nel momento culminante
della sua sofferenza, nel momento della sua morte in Croce.
6$
)imandino a 3. 1ettamanzi, Per una pastorale di speran?a dell;uo%o c"e
so&&re, !rezzo di !edero 5<a8 1$%>.
6%&
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
Ci si puv c-iedere se le riflessioni fatte sulla sofferenza come
itinerario di libertr, in particolare sul suo Csi.nificato salvificoD,
abbiano valore anc-e per laesercizio della medicina e pertanto per la
cura del malato? ed anc-e per la bioetica.
(&
@a risposta non puv
essere c-e affermativa. 3a due punti di vista. 3el malato, anzitutto.
0e la cura non s semplicemente cura della malattia ma del malato,
della persona malata, non cas dubbio c-e solo il rispetto e la
promozione di CtutteD le componenti e le dimensioni della persona
5Yuindi anc-e di Yuelle etic-e e reli.iose8 possono assicurare, il piu
efficacemente possibile, il ristabilimento .lobale e armonico della
persona stessa. 3el medico, poi. Per laori.ine e laininterrotta
tradizione storica e per .li alti valori in .ioco, la professione medica
s stata F ed s tuttora F .iustamente interpretata come una missione
non solo profondamente umanitaria, ma anc-e reli.iosa. Bra,
proprio di fronte al CmisteroD della sofferenza e della morte, sul
Yuale la parola e laazione del medico -anno il diritto e il dovere di
offrire una Yualc-e luce, si misura e si [ decide la Creli.iositrD
della professione medica e sanitaria.
(&
n riferimento ad alcune Yuestioni particolari di bioetica si veda
lainteressante articolo di A. 0pa.nolo, Da te%atica della so&&eren?a in $ioetica, in
CAnime e CorpiD 1$%%, pp. 61-($.
6%1
Altarul R#$ntr#0irii
Parlando ai partecipanti al Con.resso Mondiale dei Medici
Cattolici, il ( ottobre 1$%6, Iiovanni Paolo, tra laaltro, diceva?
C@aesperienza inse.na c-e lauomo, biso.noso di assistenza, sia
preventiva c-e terapeutica, svela esi.enze c-e vanno oltre la pa-
tolo.ia or.anica in atto. 3al medico e.li non saattende soltanto una
cura ade.uata F cura c-e, del resto, prima o dopo finirr fatalmente
per rivelarsi insufficiente F ma il soste.no umano di un fratello, c-e
sappia partecipar.li una visione della vita, nella Yuale trovi senso
anc-e il mistero della sofferenza e della morteD.
6%6
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
0ia lecito concludere riportando la Cpre.-iera Yuotidiana del
medicoD, attribuita a Moss Maimonide 511(A-16&'8
(1
? C3io
Bnnipotente, 1u -ai creato il corpo umano con infinita sapienza.
3iecimila or.ani per diecimila volte -ai combinati in esso, perc-O
a.endo incessantemente e con armonia ne preservino lainsieme in
tutta la sua bellezza? il corpo, involucro dellaanima immortale. :
a.iscono sempre con un ordine perfetto e in un armonioso accordo.
Ma Yuando la fra.ilitr della materia o laimpeto delle passioni ne
sconvol.ono laordine o ne interrompono laaccordo, le forze si
scontrano e il corpo crolla per tornare nella polvere dalla Yuale s
venuto. 1u mandi allauomo le malattie Yuali benefici messa..eri per
avvertirlo del pericolo c-e lo minaccia e perc-O lo sollecitino ad
evitarlo. 1u -ai benedetto la 1ua terra, i 1uoi fiumi e le 1ue
monta.ne con sostanze benefic-e c-e permettono alle 1ue creature
di alleviare le loro sofferenze e .uarire le malattie. 1u -ai dotato
lauomo di sa..ezza, perc-O possa lenire il dolore del fratello,
individuarne i disturbi, estrarre dalla natura le sostanze
medicamentose, scoprirne il potere, prepararle e somministrarle a
seconda della malattia. #ella 1ua :terna Provvidenza, 1u -ai scelto
me per vi.ilare sulla vita e sulla salute delle 1ue creature. Bra sto
per dedicarmi ai compiti della mia professione. 0ostienimi, o 3io
(1
)iprendiamo la pre.-iera da @ocu%enti di deontolo'ia e etica %edica 5a
cura di 0. 0P#0A#18, 1orino 1$%A, pp. 61-6(. n nota le..iamo? C@a pre.-iera
venne pubblicata per la prima volta in una rivista tedesca, nel 17$(, e presentata
come Pre.-iera Yuotidiana di un medico prima della visita ai suoi pazienti. 3al
manoscritto ebraico di un famoso medico ebreo e.iziano del J secolo=.
@aallusione s a Moss Maimonide 511(A-16&'8, ma laattribu zione s molto
dibattuta. 0embra c-e la pre.-iera sia stata composta da uno scrittore del 2vin
sec, probabilmente Marcus 4erz, medico tedesco discepolo di mmanuel Rant.
Man ca perv una prova assoluta, e forse non si potrr mai scoprire la vera paternitr
della pre.-iera 5cfr. ;. )B0#:), -"e P"#sician Pra#er attri$uted to 9oses
9ai%onides, in C.). !U)#0, De'acies in :t$ics and 9edicine, #eP norN 1$77,
pp. 1A%-1768D.
6%(
Altarul R#$ntr#0irii
Bnnipotente, in Yuesta importante impresa, affinc-s io possa essere
di .iovamento allaumanitr, poic-O senza il 1uo aiuto nulla potrr aver
buon esito, neppure la piu piccola cosa.
nfondi in me laamore per la mia arte e per le 1ue creature.
#on permettere c-e la sete di .uada.no, laambizione di essere noto e
ammirato, ostacolino la mia professione, poic-O Yuesti sono i nemici
della veritr e dellaamore per laumanitr e potrebbero sviarmi dal
.rande compito di dedicarmi al benessere delle 1ue creature.
Conserva al mio corpo e alla mia anima la forza necessaria per
essere sempre pronto ad aiutare serenamente e ad assistere sia i
ricc-i c-e i poveri, i buoni come i cattivi, i nemici come .li amici. n
colui c-e soffre, concedimi di vedere solamente laessere umano.
llumina la mia mente perc-O veda con c-iarezza civ c-e le sta
davanti e intuisca civ c-e s assente o nascosto. ;aa c-e possa
riconoscere civ c-e s visibile, ma non permetterle di arro.arsi il
potere di vedere civ c-e non puv essere visto? delicati e infiniti sono
infatti i confini di Yuella .rande arte c-e s la cura della vita e della
salute delle 1ue creature. ;aa c-e io non mi distra..a mai. C-e
nessun pensiero estraneo svii la mia attenzione al capezzale del
malato, nO disturbi il silenzioso lavoro della mia mente, perc-O
.randi e sacre sono le profonde deliberazioni necessarie per vi.ilare
sulla vita e sulla salute delle 1ue creature.
;aa c-e i miei pazienti abbiano fiducia sia in me c-e nella mia
arte, e se.uano le mie istruzioni e i miei consi.li. Allontana da loro
tutti i ciarlatani, la moltitudine di parenti premurosi e di infermieri
saccenti, tutta .ente crudele c-e rende inutili con la sua arro.anza .li
intenti piu assennati della nostra arte e spesso porta le 1ue creature
alla morte.
6%'
La o,,#r#nza itin#rario di li)#rt]
0e Yualcuno piu sa..io di me volesse mi.liorarmi e consi.liar-
mi, faa c-e la mia anima se.ua con .ratitudine la sua .uidaG perc-O
vasta s laestensione della nostra arte. 0e perv Yualc-e sciocco pre-
suntuoso impedisse con la sua critica il mio lavoro, faa c-e laamore
per laa mia arte mi dia il cora..io incrollabile di affrontarlo e di
continuare risoluto senza alcun ri.uardo per la sua etr, reputazione,
fama, perc-O se mi arrendessi le 1ue creature soccomberebbero alla
malattia e alla morte.
)iempi la mia anima di .entilezza e di calma Yuando colle.-i
piu anziani, forti della loro etr, dovessero soppiantarmi, disde.narmi
o ammaestrarmi con atte..iamento sprezzante.
;aa c-e io possa .iovarmi anc-e di Yuesto, perc-O loro sanno
molte cose c-e io i.noro, ma aiutami a non soffrire per la loro ar -
ro.anza. Perc-O loro sono vecc-i, e la vecc-iaia non s padrona delle
passioni. Anc-aio spero di poter .iun.ere alla vecc-iaia su Yuesta
terra, davanti a 1e, o 3io Bnnipotente.
;ammi essere soddisfatto di o.ni cosa, eccetto della .rande
scienza della mia professione. #on permettere c-e nasca in me il
pensiero di aver ra..iunto una conoscenza sufficiente, ma con-
cedimi la forza, la possibilitr e laambizione di ampliarla sempre piu.
Perc-O laarte s .rande, ma la mente dellauomo s in continua
espansione.
B 3io BnnipotenteE 1u mi -ai scelto nella 1ua misericordia
per vi.ilare sulla vita e sulla morte delle 1ue creature. Adesso io mi
dedic-erv allaesercizio della mia professione. 0ostienimi in Yuesto
.rande compito, affinc-s laumanitr possa beneficiarne, poic-O senza
il 1uo aiuto neppure la piu piccola cosa potrr aver buon esitoD.
6%A
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut"
E*l0rad, !F<H
Pr/ l#ct/ dr/ Dumitru 2anca
Universitatea 81 @ece%$rie 191M6 +l$a Iulia
A)tract"
-"is researc" is part &ro% a %ore a%ple pro'ra%%e !"ic" !as initiated $#
t"e aut"or &or t"e %oral and "istorical re"a$ilitation o& protopope Ioan _o$a
!"o !as un&airl# accused o& ad"erence to Calvinist.
-"e su$stitution o& Blavonic !it" )o%anian ordinar# lan'ua'e in litur'ical
%inistration "as $een initiated 4KK #ears a'o. -"e process !asn.t eas#. +&ter
%ore t"an 1KK #ears since &irst )o%anian Ditur'"ier /Brasov, 1O7K1 "ave $een
printed, Art"odo3 C"urc".s leaders still 'ave instructions a'ainst t"ose
translation initiatives /considered to $e si'n o& Calvinist prosel#tis%1. Bet!een
t"e XFI7XFII centur# Calvinist !as reli'ion o& political po!er in -rans#lvania,
!"ic", out o& dissi%ulation, tried to attract as %an# Art"odo3 )o%anians to
Protestant principles and precepts, one o& its principles !as usa'e o& national
lan'ua'es in %inistration.
Protopope Ioan _o$a &ro% FinP /a little localit# near +l$a7Iulia1 "ad a
considera$le contri$ution to insertion o& litur'ical lan'ua'e in %inistration o&
)o%anian Art"odo3 C"urc". In t"e period o& 16M3716M9 t"is priest "as
translated and printed into )o%anian t"ree essential $oo0s &or %inistration:
Ceaslovul, 16M7 /Arolo'"ion1, )=nduiala @iaconstvelor, 16M7 /a %ini
Ditur'"ier1 and 9olit&elnic, 16M9 /:v"olo'"ion1.
-"e $oo0 presented 7 )=nduiala @ianconstvelor 7 includes t"e cere%onial o&
Bt. Co"n C"ristoto%.s @ivine Ditur'#, :venin' Pra#er /Fespers1 and 9ornin'
Pra#er /9atins1. -"e te3t co%prises onl# t"e vocal parts !it"out t"e pra#ers
o& priest, $ut also %ini%u% ru$rics re'ardin' t"e dialo' $et!een priest,
deacon and people. Eear $# t"e transliteration o& t"e ori'inal te3t /until XIX
t"
centur# t"e )o%anian !as usin' C#rillic alp"a$et in !ritin' and printin'1
also is %ade as !ell a concise and co%parative anal#sis o& its te3t !it"
anot"er t!o old Ditur'# $oo0s /Coresi.s, Braov 1O7K and @oso&tei.s, Iai
16791.
-"e concluion o& t"is researc" can $e su%%ari?e in t"is !a#:
- t"e aut"entic ort"odo# o& Ioan _o$a.s &ait"Y
- t"e $oo0 s"ould $e included in so called 8transition period $oo06 &ro%
Paleoslavonic to )o%anian lan'ua'eY
- alt"ou'" is possi$le to $e &a%iliar !"it earlier Coresi.s and @oso&tei.s
te3t, _o$a.s te3t s"o!s a di&&erent readin' te3t !"ic" is %ore i%proved
and ver# &luent.
K#LMord: @ivine Ditur'#, litur'ical lan'ua'es into -"e Ditur'#, C#rilic
alp"a$et, old litur'ical $oo0s, Ioan _o$a din FinP, )=nduiala @iaconstvelor
*n prefa+a la Untre$are cretineasc>, tiprit la !raov /n
1AA$, Coresi "ustific necesitatea traducerii cr+ilor de cult /n limba
vorbit a rom,nilor, plec,nd de la te2tul 0f. Apostol Pavel? 5@ar <n
Biseric> vreau s> 'r>iesc cinci cuvinte cu %intea %ea, ca s> <nv>P i
pe alPii, dec=t ?eci de %ii de cuvinte <ntr7o li%$> str>in>.6 5 Cor.
1', 1$8. 1eza aceasta va fi invocat ulterior /n prefe+ele mai multor
traduceri rom,neti ale cr+ilor de cult. Apel,nd la numele i
personalitatea patriar-ului 1eodor !alsamon al Antio-iei,
mitropolitul 3osoftei lr.ete aceast ar.umenta+ie invoc,nd /n
favoarea traducerii te2telor litur.ice /n limbile na+ionale, rspunsul
favorabil al acestuia ctre patriar-ul Marcu al Ale2andriei privind
traducerile ini+iate /n r,ndul credincioilor armeni ori sirieni
(6
.
<alul traducerilor cuprinde /n perioada imediat urmtoare
mai toate cr+ile litur.ice care, fie din slavon, fie din elinete, vor fi
<ntoarse pre li%$a ru%=neasc> astfel /nc,t i rom,nii s se poat
ru.a pe limba lor. Cum era i firesc, pentru 1ransilvania rolul de
lider /n tipriturile i traducerile rom,neti /l va "uca Alba ulia,
!l.radul de odinioar, capitala politic i economic a provinciei i
sediul Mitropoliei ortodocilor. ),nd pe r,nd, de sub teascurile
bl.rdene 5ori din /mpre"urimi? 0ebe i <in+8, apar /n .rai
rom,nesc nenumrate cr+i de cult, unele pionierat /n domeniu
((
?
Eoul -esta%ent F 1>'%, Psaltirea F 1>A1, Ceaslovul F 1>%7,
9oli&elnicul F 1>%$
('
, Iiria0odro%ionul F 1>$$, Bu0oavna F 1>$$.
(6
*ntrebat de patriar-ul Marcu al Ale2andriei dac este &>r> pericol ca
ortodocii Biriei i dintre ar%eni, c"iar i din alte locuri, unii credincioi s>
o&icie?e Ditur'"ia pe li%$a lor, sau sunt <n tot &elul o$li'aPi s> sluHeasc> dup>
te3tele 'receti X6, patriar-ul 1eodor !alsamon, dup ce face trimitere la te2tul
0f. Ap. Pavel care zice c C@u%ne?eu este nu nu%ai al iudeilor , ci i al
p>'=nilorD 5)om. (, $8, rspunde? deci cei ce sunt cu adev>rat ortodoci, i
dac> vor &i cu totul nep>rtinitori li%$ii 'receti, sluHasc> pe li%$a lor s&=nta
Ditur'"ie.= vezi la 3osoftei, @u%ne?>iasca Ditur'"ie71679, edit. #. A. Ursu,
:ditura Mitropoliei Moldovei i 0ucevei, ai 1$%&, p. $-1&.
((
Pentru o ima.ine sintetic asupra tipriturilor bl.rdene /n aceast perioad
se poate vedea :u.en Pavel, Carte si tipar la B>l'rad /1O67717KN1, :dit.
Clusium Clu" #apoca, 6&&1
('
Credem c Molitfelnicul tiprit de protopopul oan [oba din <in+ ar trebui s
se bucure nu numai de o edi+ie critic, fiind considerat unul dintre primele
Molitfelnice rom,neti /n adevratul sens al cuv,ntului 5#. ;loca8, ci i de o
mai mare aten+ie at,t din partea teolo.ilor c,t i a filolo.ilor. 3e departe, multe
din r,nduielile litur.ice prezentate sunt mai ortodo2e i mai conforme cu du-ul
!isericii dec,t te2tele folosite /n Molitfelnicele de azi.
*ntre cei care se vor remarca /n domeniul tipriturilor
rom,neti /n secolul J<, de departe cel mai prolific, dei nu cel
mai faimos este protopopul oan [oba din <in+ care pe nedrept a
primit etic-eta de unealt a calvinilor=
(A
. 3ei este autorul sau
editorul unor cr+i remarcabile pentru cultul ortodo2 i pentru
omiletica rom,neasc, contribu+ia acestui preot la dezvoltarea limbii
litur.ice rom,neti i a limbii literare rom,neti este insuficient
studiat. Mai ales /n ultima vreme istorici precum Ana 3umitran, fin
cunosctor a problemelor confesionale i istorice din sec. J<, dar
i a lucrrilor ieite din tiparni+ele bl.rdene, se pronun+ /n
favoarea ortodo2iei protopopului [oba
(>
3ei ne aflm doar la /nceput /n studierea acestei c-estiuni,
prezentul studiu trebuie considerat doar ca o umil contribu+ie la
reabilitarea istoric i teolo.ic, dar i filolo.ic a protopopului
crturar.
(A
...obedien+a zeloas a noului responsabil al bisericii tolera+ilor= F notarul
soborului, oan [oba din <in+ F fa+ de normele calvine 5a reconstruit tipo.rafia
de la Alba, distrus de turci, i a pus /n func+iune tiparni+a de la 0ebe, unde i-a
publicat lucrrile Bicriul de aur i C>rare pe scurt spre &apte $une, <ndrept>toare
i unde au mai aprut un CeasloveP i un 9olitvelnic, toate /n limba rom,n i /n
spirit protestant8= vezi la Maria 0omean, Unceputurile Bisericii )o%=ne Unite
cu )o%a, !ucureti, 1$$$, capitolul , 0itua+ia reli.iei /n 1ransilvania /n
secolele premer.toare Unirii cu )oma a !isericii )om,ne=, subcapitolul >,
*ncercri de calvinizare a !isericii )om,ne=, p.6(-(1, apud )emus C,mpean,
Biserica )o%=n> Unit>, <ntre istorie i istorio'ra&ie, postat pe !!!."istor#7
cluH.ro. <ezi i la Mi-ail 3iaconescu, 9arele c=ntec, :di. Ministerul nternelor
ui )eformei Administrative, bucureti 6&&7, p. A1 5..protopopul Ioan _o$a de
la FinP, &ost pop> drept credincios, dat <ns> la le'ea calvin> i aHuns t>l%>citor
de c>rPi i tipo'ra& &oarte "arnic=, p. A1G ...un fost clu.r dreptcredincios care
trecuse la le.ea calvin i se /nsurase pentru ca apoi s stea i s rspund pe
l,n. .rof de treburile mitropoliei *nalt Prea 0fin+itului 0ava c...d. p. 1'6G ...cel
mai apri. dintre rom,nii trecu+i la calvini i dumanul de moarte al tuturor
ardelenilor sc-ismatici sau catolici.= p. (778
(>
Ana 3umitran, Poarta ceriului, :dit. Altip, Alba ulia 6&&%, p. (>A.
*nainte de a ne ocupa de persoana sa va trebui s vedem care este
conte2tul istoric, reli.ios i cultural /n care a activat.
Sc%i3* con,#ional-cultural* a 9ranil1ani#i #c/ ^2II
3up scindarea )eformei /n Ardeal 5Aiud, 1A>'8 presiunea
asupra rom,nilor ortodoci s-a accentuatG administra+ia politic
emite decrete prin care cei ce nu aderau la calvinism, indiferent de
.radul ierar-ic, erau alun.a+i din +ar, iar preo+ii ortodoci care nu
slu"eau /n limba rom,n ar fi fost aspru pedepsi+i
(7
. *n acest conte2t,
/ntr-un rstimp foarte scurt 51A>>-1A7&8 Coresi tiprete /n limba
rom,n importante cr+i de cult? 1,lcul :van.-eliilor, Psaltirea,
@itur.-ierul, Molitfelnicul. 3ac din punct de vedere cultural-
lin.vistic revolu+ia calvino-coresian= este remarcabil, din punct
de vedere al fidelit+ii credin+ei ortodo2e cr+ile sale erau ptrunse
de du- calvinizant. 3emascarea trdrii= acestor traduceri
5traduttore, traditore8, a determinat o le.itim opozi+ie a ierar-iei i
a unei pr+i din clerul ortodo2 fa+ de traducerea te2telor litur.ice pe
care le suspectau de eresuri, dovedind otrava de moarte
sufleteasc= aa cum scrisese Mitropolitul <arlaam /n )>spuns la
Cate"is%ul calvinesc
(%
. Poate din acest motiv, de la sf,ritul sec.
J< p,n /n a doua "umtate a celui urmtor lupta dintre dorin+a de
a avea slu"bele /n limba rom,n i teama de insinurile )eformei au
determinat o atitudine, dac nu ostil, cel pu+in rezervat fa+ de
te2tele rom,neti, fapt care duce la o diminuare a produc+iei de
tiprituri rom,neti.
(7
Ale2andru Mare, Introducere la Ditur'"ierul lui Coresi, :dit. Academiei
)0), !ucureti1$>$, p. 7-%.
(%
3isimul,nd preocupri culturale, inten+ia acestora viza mai cur,nd un c,ti.
politic i reli.ios prin atra.erea rom,nilor ortodoci la valorile i principiile
confesiunii calvine. Acest fapt a fcut de multe ori ca preo+ii i ierar-ii
ortodoci s v,sleasc cu .reu printre meandrele i capcanele do.matic-
confesionale strecurate /n cr+ile de cultG c,ti.ul era /ns, indiscutabil, de
partea rom,nilor. 5acob M,rza, @ialo' cu :uropa clasic>, /n Psaltirea 16ON7
NKK1, :dit. )e/ntre.irea 6&&1, p. 1AG Pr. Prof. M. Pcurariu, Istoria Bisericii
Artodo3e )o%=ne, vol. , :dit. !M!B), pp. >1-$(G vezi i la :va M,rza,
@in istoria tiparului ro%=nesc. -ipo'ra&ia de la +l$a Iulia, 1O77717KN, :dit.
ma.o 1$$%, 0ibiu8
@ucrurile se sc-imb abia /n a doua "umtate a sec. J<.
*n timpul scurtei ascensiuni politice a lui Mi-ai <iteazul, !iserica
rom,nilor din 1ransilvania se consolideaz. Iri"a acestuia de a /nl+a
la Alba ulia un sediu mitropolitan cu biseric de zid i cldiri
oficiale, in care va func+iona coala pentru preo+i i tipo.rafia, fusese
de bun au.ur. Pe l,n. acestea, .ri"a i influen+a mai ales a domnilor
munteni, ddea o oarecare autoritate !isericii Brtodo2e, dei nu era
numrat /ntre confesiunile recepte=. 0lu"bele /ns continuau s fie
+inute /n slavon i doar preo+ii mai /ndrzne+i /ncercau, poate s
foloseasc formulare litur.ice rom,neti 5de cele mai multe ori /n
manuscris8. *ntr-o scrisoare din 66 sept. 1>'&, adresat principelui
I-eor.-e )acoczi 51>(&-1>'%8, episcopul calvin stvan Ratona,
lud,nd destoinicia lui Meletie Macedoneanul, pe care-l dorea
episcop al rom,nilor, propunea c,teva msuri pe care acesta va fi
trebuit s le /ndeplineasc. Printre aceste msuri, pe l,n.
obli.ativitatea unei coli i a unei tipo'ra&ii rom,neti 5desi.ur, cu
slove c-irilice8 acesta ar fi trebuit s-i determine pe preo+ii rom,ni
ca serviciul litur'ic s> &ie Pinut <naintea o$tii P>r>neti <n li%$a
lor, adic> ro%=nete=.
($
:vident aceast informa+ie avanseaz
ipoteza c limba rom,n nu c,ti.ase definitiv confruntarea cu
slavona. @ucrurile se micau anevoios i datorit faptului c /n
btlie= interveneau ierar-ii din afara +rii, spri"inind ortodo2ia=
limbii slavone ori .receti, /n detrimentul celei auto-tone pe care o
considerau un cal troian= al propa.andei calvine. Astfel, c-iar i /n
1>$%, mult dup apari+ia primelor tiprituri rom,neti, c,nd de"a
ma"oritatea cr+ilor de cult fuseser tiprite /n rom,nete, /ntr-o
scrisoare adresat mitropolitului Atanasie An.-el de ctre patriar-ul
3ositei al erusalimului, acesta /l sftuia ca sluH$a de toate ?ilele s>
te nevoieti cu dinadinsul s> s> citeasc> toat> pe li%$a sloviniasc>
sau elineasc>, iar nu ru%=nete sau <ntr7alt c"ip=
'&
.
($
Cornelia Papacostea 3anielopolu X @idia 3emenS, Carte i tipar <n
societatea ro%=neasc> sud7est european> /secolele XFII7XIX1, :ditura
:minescu 1$%A, !ucureti, p. >%.
'&
1imotei Cipariu, +cte i &ra'%ente, !la", 1%AA p. 6'(-6''.
*n aceast atmosfer /n care antirom,nismul lin.vistic era
propovduit de la /nl+imea scaunelor /nalte orice tentativ a
preo+ilor de a traduce cr+ile /n rom,nete putea fi considerat ca
erezie, iar preo+ii care le realizau ori le promovau, erau etic-eta+i ca
unelte ale propa.andei calvine=. 1otui, /n ciuda opozi+iei ierar-iei,
activitatea de traducere i tiprire a cr+ilor rom,neti a continuat. *n
acest conte2t !l.radului medieval /i revine un rol important /n
formarea i consolidarea limbii literare rom,neti. *n atmosfera
lu%inilor ce rzbtea din :uropa, o seam de principi calvini i-au
/ndreptat aten+ia i asupra supuilor rom,ni ortodoci, dintre care
unii cu ceva brum de carte au pus temelie culturii rom,neti ce
cpta acum contur
'1
. Port-stindardul tendin+ei de rom,nizare a
cultului i culturii au fost poate unii preo+i instrui+i tocmai /n colile
/ntemeiate prin interven+ia i spri"inul principilor calvini din
1ransilvaniaG /ntre ei oan [oba din Alvin+ 5<in+, Alba8, Mi-ai
4alici, Ieor.e !uitul, oan Ca"oni .a.
'6
;r a intra /n polemica
privind scopurile politice ale principilor calvini ai 1ransilvaniei,
trebuie s recunoatem c aceasta a fost sc,nteia care a determinat
e2plozia tipriturilor rom,neti din 1ransilvania sec. J<
'(
i, de ce
nu, dorin+a acestora de a da rom,nilor coli i cr+i /n limba lor. *ntre
'1
Astfel, /n timpul domniei lui Iabriel !et-len 51>1(-1>6$8 1ransilvania
cunoate o /nflorire cultural nemaicunoscut p,n atunci. Printre msurile
culturale luate de principele transilvan amintim /nfiin+area unui Colle'iu%
+cade%icu% la Alba ulia /n care predau renumi+i profesori din Iermania sau
An.lia, /n care %& de tineri erau colariza+i anual pe c-eltuiala vistieriei
domneti. :ste posibil ca printre acetia s fi fost i c,+iva de copii rom,ni mai
/nstri+i, de vreme ce de numele acestui principe se lea. i le.iferarea
/nv+m,ntului pentru copii ioba.ilor. 1ot Iabriel !et-len a /nfiin+at tipo.rafia
princiar i a dispus scutirea preo+ilor ortodoci de plata di"mei, precum i
/nfiin+area unei coli pentru acetia, tot la Alba ulia.

5vezi la Cornelia
Papacostea 3anielopolu X @idia 3emenS, Carte i tipar ...., p. >>8
'6
Ale2andru #iculescu, Artodo3ie i )e&or%> ( sec. XFI7XFI, /n rev. <atra=,
6&&1 5au..8 p. >%.
'(
3oina !raicuXpr. <ictor !unea, Carte vec"e ro%=neasc> din secolele XFI7
XFII <n colecPiile ar"iepiscopiei Bi$iului, :dit. Centrului Mitropolitan, 1$%&,
0ibiu, p. 6'.
cei care, disimul,nd obedien+a fa+ de principiile calvinilor au reuit
s se pun /n slu"ba nemului lor protopopul ortodo2 oan [oba st la
loc de frunte, traductorul i editorul, ori c-iar autorul a nu mai pu+in
de cinci cr+i, /ntr-un rstimp de > ani, ceea ce pentru acea perioad
este un fapt cu totul i cu totul remarcabil.
Cin# #t# (roto(o(ul Ioan Zo)a=
3ocumentele vremii ni-l descoper ca preot si protopop
ortodo2 in <intu de Mos, "ud. Alba, epitrop al averilor mitropoliei i
protonotar al sinodului mitropolitan. )idicarea sa /n r,ndul clasei
nobiliare 51>>'8 pentru merite culturale deosebite= 5despre care
/ns nu tim mai nimic8, precum i ale.erea sa ca episcop /n anul
1>%' 5neconfirmat /ns de principele 1ransilvaniei8 ni-l prezint /ntr-
adevr ca o personalitate remarcabil a 1ransilvaniei sec. J<.
*n anul 1>>7 /l .sim pe [oba drept curator al Mnstirii
rom,neti din Alba alturi de 1oma 1opai, 3umitru @o.oft i
I-eor.-e C-ira. *ntr-o scrisoare din 6' mai 1>>7, principele Mi-alS
Apafi care depunea eforturi mari pentru a reface principatul aflat /n
ruin dup luptele interne i invazia turcilor, le cere celor patru ca
din veniturile mnstirii s or.anizeze aici o coal rom,neasc i o
tipo.rafie pentru tiprirea cr+ilor rom,neti. C-iar dac mitropolitul
0ava s-a dovedit un bun or.anizator, or.aniz,nd !iserica i +in,nd
sinoade pentru /ntrirea disciplinei
''
totui din punct de vedere
economic a intrat /n conflict at,t cu principele Apafi c,t i cu cei
patru curatoriG a c-eltuit banii mnstirii fr s respecte
instruc+iunile principelui, st,rnind m,nia acestuia care lr.ete
cole.iul curatorilor mitropoliei adu.,nd i preo+ii din @ancrm,
Armeni i 0ebe
'A
i poruncindu-le ca din veniturile ob+inute ne.reti
s se preocupe de coal i tiparni+. )efuzul, ori poate neimplicarea
mitropolitului 0ava /n problema tiparni+ei a fost mai apoi unul dintre
''
@a 1>7A, 0ava +inu cel doint,iu sobor al su pentru /ndreptarea clerului /n
sens calvin. Predica rom,neasc, limba rom,neasc /n !iseric, coala de
catec-ism, pe temeiul, firete, al celui din 1>'&, din care Cipariu asi.ura c soa
dat o nou edi+ie la 1>A7G se /nltur multe srbtori, se -otrte slu"ba zilnic
/n orae, iar la sate de trei ori pe saptm,n, afar de srbtoriG se oprete
cununia /ntre rude, a fu.arilor, cari poate au le.aturi de cstorie aiurea, a
oamenilor riG se interzic vec-ile datine de la mor+i? fu.a /naintea preotului ce
a cuminecat pe bolnav, +ipatul pe uli+i al femeilor, frica de /n.ropare @unea i
Miercurea, darea de `oi sau vaci`, de .aini, de colaci peste mort ori peste
.roap, aruncarea banilor /n .roap pentru drumul sufletului pe la multele
vmi din alt lume, -rnirea mortului i rcorirea lui cu `ap pre pa"ite`,
splarea cu molitv a oaselor c...dG aprinderea de focuri, /n curte, la Iioi Mari
sau la !la.ovetenii pentru /nclzirea mor+ilor, splarea picioarelor
dobitoacelor= i arderea lor `cu lumina, in frunte`. Preo+ii vor fi numi+i de
<ladic, /ntrebandu-se protopopul i aduc,ndu-se mrturii scrise de bune
purtriG ei nu vor petrece la vin, nu vor primi sa fie vornici la nun+i, nu vor fi
`mascrici si vra"itori`G ei nu vor /n.dui botezul cu mir si apa sfin+it, lsarea
/n prsire a bisericilor, necuminecarea de patru ori pe an, purtarea `patilor
pre de afara` F asimilate cu `cina 3omnului` calvina F de catre mireni,
binecuvantarea dobitoacelor i molitvele asupra lor, `vr"ile` i `srbtorile
drceti` de Mar+i i Miercuri, nici toaca de Presimi a copiilor cari aler.au la
biseric c...d, nici btaia cu lopata, nici stropirea cu ap de *nviere, nici -or /n
ceasuri de biseric.= or.a /nc-eie? Cum se vede, se satisfceau toate vec-ile
cereri ale calvinilorG i c -otr,rile se luaser cu .,ndul la Iuvernul +rii
dovedete i aceasta? `cum amu avutu si pana acumu obiciaiu, i poruncim,
cumu /n toate ru.aciunile noastre s facem poman pintru Marie 0a Craiu,
milostivul 3omnu`. #u se poate t.adui serios nici aceia c 0ava a primit, cu
acest prile", i /n forma limpede, botezul cu orice fel de ap i cstoria cu
"urm,nt.= 5#icolae or.a, Istoria Bisericii )o%<neti, 8. #u ne.m uoare
influen+e calvine, cum ar fi c-estiunea srbtorilor ori mirun.erea la !otez, dar
capetele de acuzare /n procesul care a dus la /nlturarea lui din
scaun. *ntre acuzatorii mitropolitului /l .sim i pe protopopul oan
[oba, curatorul Mnstirii !l.radului. Pozi+ia de acuzator al
mitropolitului 0ava i-a atras pe nedrept sti.matul de &ilo7calvin pe
care i l-au pus mul+i istorici, /ntre care i #. or.a.
'>
Cu toate acuzele
care i s-au adus de-a lun.ul vremii, nimeni n-a demonstrat /nc
abaterea sa de la ortodo2ia con+inutului te2telor tiprite de el. #ici
),nduiala diaconstvelor nu pare s con+in te2te neconforme cu
/nv+tura !isericii ori vreun eres calvin sau luteran. 3impotriv,
spre deosebire de @itur.-ierul lui Coresi, @itur.-ia lui [oba con+ine
F spre e2emplu F ectenia pentru mor+i, dei se cunoate faptul c,
mai ales calvinii nu acceptau ru.ciune pentru sufletele celor
mor+i
'7
.
este evident c aceste practici, /n marea parte de natur disciplinar ori de
eliminare a unor practici p.,ne, le-ar socoti nepotrivite orice episcop ortodo2.
3e fapt este posibil ca ostilitatea preo+ilor i ierar-iei ortodo2e fa+ de aceste
cereri calviene= s fi fost datorate mai cur,nd preocuprii preo+ilor c vor
activitatea lor va fi mai atent suprave.-eat /n paro-ii.
'A
Cornelia Papacostea 3anielopolu X @idia 3emenS, Carte i tipar <n so7
cietatea ro%=neasc> sud7est european> /secolele XFII7XIX1, :ditura :minescu
1$%A, !ucureti, p. 7(.
'>
Uneori a fost prezentat c-iar ca preot calvin 53in nefericire, i contrar adevrului
istoric, unele studii /l prezint ca preot calvin= ceea ce este evident o mare
nedreptate 5Cristina 3obre-!o.dan, I%a'o %ortis <n cultura ro%=neasc> vec"e /sec.
XFIImXIX1, :dit. Universit+ii din !ucureti, 6&&6, p. $>8.
'7
Pentru detalii privind influen+ele calvine din tipriturile lui Coresi a se vedea
i Ale2andru Mare, Introducere la Ditur'"ierul lui Coresi, :dit. Academiei
)0), !ucureti1$>$, p. %.
C. Papacostea X @. 3emenS, Carte i tipar T, p. >%
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
0truin+a lui Apafi, fr roade pe timpul pstoririi vldici
0ava, va fi pus /n aplicare abia dup /nlturarea acestuia, probabil
pe la /nceputul deceniului al noulea. *ntr-o scrisoare 5nedatat8
adresat principelui Apafi de preo+ii i protopopii rom,ni se
men+ioneaz c au fost luate msurile necesare /nfiin+rii unei
tiparni+e rom,neti 5cu litere c-irilice8 i c se fac pre.tiri /n
vederea desc-iderii colii
'%
. *n protocoalele de anc-et din 16 iulie
1>%6, dispuse de principe pentru mitropolitul oasaf, este pomenit
tiparni+a care urma s fie adus /n 1ransilvania=
'$
.
'%
ibidem, p. 7(
'$
ibidem, p. 7'
6$$
Altarul R#$ntr#0irii
*n aceast con"unctur, /n anul 1>%6 soborul /l ale.e pe
protopopul oan [oba ca succesor al lui osif !udai
A&
. Acest amnunt
al bio.rafiei sale ne descoper fie c protopopul nostru era clu.r,
fie c rmsese vduv. *n ciuda ale.erii sale, principele a preferat
/ns s-l numeasc /n scaunul mitropoliei pe .recul oasaf, dovad
care atest c nu era /n .ra+iile calvinilor.
:ste posibil ca aceast situa+ie s fi deteptat /n btr,nul
protopop or.oliul de a-i demonstra superioritatea. *n anul urmtor
/nfiin+eaz la 0ebe, sau poate aduce aici tipo.rafia mitropoliei, i
/ncepe tiprirea unor cr+i de cult de ma2im importan+ pentru
rom,nizarea limbii litur.ice /n 1ransilvania. *ntre acestea Sicriul d#
aur? Carte de propovedanie la %orti 50ebe, 1>%(8, cu 1A predici
funebre
A1
G C*rar# (# curt (r# ,a(t# )un# $ndr#(t*toar# 5Alba
ulia, 1>%A8, considerat o traducere a unei lucrri a predicatorului
calvin ma.-iar 0tefan MatNosG C#alo1#3, 5Alba ulia, 1>$78,
R-nduiala diacont1#lor 5Alba ulia, 1>%78 i 4olit1#lnic 5Alba
lulia, 1>%$8
A6
, poate cea mai important lucrare a sa i, probabil,
primul Molitfelnic /n adevratul sens al cuv,ntului
A(
.
A&
Ar-ivele statului ma.-iar, ; (, Capitulul albaiulian, Centuria, litera : (%,
citat la Ana 3umitran, Poarta ceriului, :dit. Altip, Alba ulia 6&&%, p. (>A,
nota. 6.
A1
Pentru detalii privind importan+a i rolul protopopului de <in+ /n dezvoltarea
predicii funebre /n 1ransilvania, a se vedea lucrarea Anei 3umitran, Poarta
ceriului, :dit. Altip, Alba ulia 6&&%
A6
3espre Molitfelnicul de la !l.rad tim c este a treia edi+ieXvariant /n
limba rom,n dup cel al diaconului Coresi 5!raov, 1A>'8 i cel al
mitropolitul 3osoftei 5ai, 1>%18. #umrul mare de e2emplare pstrat,
identificarea mai multor e2emplare colle.ate cu alte tiprituri i-a fcut pe unii
specialiti s considere c [oba /nsui s-a ocupat de mai multe edi+ii. 5;l.
3uda, 9anuscrisele ro%=neti din Bi"or, :dit. :piscopiei Brtodo2e )om,ne
a Bradiei, Brade 1$%>, pp. 61-6(8.
(&&
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Rnduiala Diaconstvelor 1687
A(
*n edi+ia de la !raov, 1A>7, Molitfelnicul este doar o ane2 la -=lcul
:van'"eliilor iar cea de la ai, 1>%1, cuprinde /n fapt cele trei @itur.-ii i
doar (1 de ru.ciuni la diverse trebuin+e. vezi i la 3umitru <anca, B&inPirea
cea %ic> a apei, la s&=ritul sec. XFII <n -ransilvania, /n CAnnales
Universitatis ApulensisD c0eries t-eolo.icad 6&&6, p. 1&&.
(&1
Altarul R#$ntr#0irii
*n acest entuziasm tipo.rafic apare la Alba ulia R-nduiala
Diacont1#lor F 1>%7, cu titlul complet ),nduiala diaconstvelor i cu a
vz.laeniilor care s zic la @itur.-ie i ),nduiala <ecerniei i cu a
Utreniei. 3atorit preocuprilor noastre cu privire la Molitfelnicul de la
!l.rad, cu care de altfel /n unele e2emplare face corp comun, am aflat
cu surprindere c ),nduiala 3iaconstvelor nu este o simpl colec+ie de
ectenii aa cum ar prea c anun+ titlul
A'
, ci un mic @itur.-ier=,
cuprinz,nd te2tul @itur.-iei 0f,ntului oan Iur de Aur, al <ecerniei i
al Utreniei. *n fapt, c-iar primele @itur.-iere tiprite la noi, datorit
te2tului slavonesc ce /l au la baz 5fie reprodus, fie tradus8, folosesc ca
subtitlu aceast denumire pentru @itur.-ie? astfel, traducerea lui Coresi
are ca titlu complet 1ocmealcad slu"beei dumnezeiasc /ntru ea i
diac{o|nstvele
AA
iar mitropolitul 3osoftei /i numete @itur.-ierul?
),nduiala dumnezeietii slu"be, /n care i a diaconstvelor
A>
.
A'
@ia0onstvana ecteniilor /sl. 2enitiv1. *ntruc,t 3iata2ele bizantine cuprind
cu re.ularitate r,nduiala @itur.-iei cu diacon, copiile i tipriturile de mai
t,rziu reproduc te2tul @itur.-iei aa, /n+ele.,nd c aceasta se compune din
partea rostit de preot 5ecfoniseleXvz.laeniile8 i partea rostit de diacon
5diaconstveleXecteniile8.
AA
Ale2andru Mare, Ditur'"ierul lui Coresi, :dit. Academiei )0), !ucureti
1$>$, p. 167.
A>
Ditur'"ierul lui 9acarie, trad. nou din limba slavon pr.prof. Al. 0tan
5vol.68, :dit. Ar-iepiscopieie 1,r.ovitei F !iblioteca Academiei )om,ne,
1,r.ovite 6&&%, p. 6( cf.A
r
d.
(&6
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
C-iar dac te2tul cuprinde doar pr+ile vocale ale
@itur.-iei, <ecerniei i Utreniei, fr ru.ciunile altarului F pr+i
litur.ice ce se citesc de ctre preot /n tain, /n altar F i care sunt
doar indicate mar.inal /n slavon, merit toat aten+ia filolo.ilor, dar
mai cu seam a litur.itilor. Pe de alt parte nici numrul redus de
file F doar 66 561 tiprite8 F nu recomand lucrarea ca un adevrat
@itur.-ier, cum este cel al lui Coresi 5'6 f. in-cvarto8 ori 3osoftei
51&1 f. in-cvarto8. 1otui, datorit apari+iei sale /n mediul
intracarpatic, /ntr-un limba" e2traordinar de fluid, inteli.ibil i azi,
recomand lucrarea ca un important reper istoric pentru limba
rom,n, cel pu+in pentru 1ransilvania. 3e vreme ce 0f,nta @itur.-ie
este slu"ba cea mai important i cea mai frecventat de credincioii
ortodoci, apari+ia acestui te2t al @itur.-iei /n limba vorbit trebuie
s fi fost un eveniment deosebit pentru rom,ni. Pe de alt parte,
dimensiunile reduse o recomand i ca un succes litur.ic F practic
i uopr de purtat dintr-un loc /n altul, i ca un succes economic F
uor de tiprit i, ca atare, ieftin la cumprat de ctre clerG iar dac
se va putea dovedi c a fost emis /ntr-un numr /nsemnat de
e2emplare se va dovedi c a avut o influen+ cov,ritoare nu numai
asupra limbii litur.ice, ci i asupra limbii rom,neti /n ansamblul ei.
Chestiuni privind autorul traducerii i tiparul
(&(
Altarul R#$ntr#0irii
3in c-iar foaia de titlu ni se spune c traducerea s-a fcut
dup un te2t slavon, /n timpul mitropolitul <arlaam al !l.radului.
;olosirea unui izvod slavon este sus+inut i de folosirea unor
termeni i indica+ii slavoneti /n te2t, studii mai aprofundate /n viitor
vor trebui /ns s arate care este acest izvod. 3ei despre autorul
traducerii nu aflm nimic din lucrare, totui ma"oritatea specialitilor
consider c autor al traducerii a fost protopopul oan [oba din <in+,
cel care s-a /n.ri"it de tiprirea sa. :ste posibil ca te2tul folosit de
[oba s fi fost procurat de acesta din r,ndul manuscriselor rom,neti
care circulau de"a /n 1ransilvania /nc din secolul J<.
C,t privete te2tul micului nostru @itur.-ier - este posibil
ca protopopul oan [oba s fi fost doar /n.ri"itorul edi+iei iar te2tul
de baz folosit la traducere s fi fost un manuscris mai vec-i, din
nord vestul 1ransilvaniei
A7
, care circulau /n acea vreme /n zon.
Bricum, te2tul e2trem de cursiv i de omo.en ne descoper fie o
1ransilvanie /n care limba rom,neasc litur.ic era de"a stabil
5diferen+ele fa+ de te2tul de azi nu este foarte mare8, fie c cel ce a
ales traducerea aceasta a fost un vizionar /n materie de lin.vistic.
A7
Pe aceast direc+ie se /nscriu i ipotezele lui Alin I-erman care consider c
folosirea fonismelor 'i, #,, /n te2tele lui [oba este un indiciu c traductorul
era ori.inar din pr+ile nord-transilvane, deci nu de la !l.rad.
(&'
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
1iparul a fost e2ecutat /n teascurile tipo.rafiei mitro-
politane /n anul 1>%7, (& septembrie, dup cum este consemnat /n
c-iar foaia de titlu, de ctre meterul tipo.raf RiriaN, care i
semneaz la sf,ritul lucrriiG probabil aceasta este prima lui lucrare
dup venirea /n zon i care mai semneaz /n acelai an i
Ceaslove+ul.
@ucrarea con+ine 66 file in-cvarto 51%,A21' cm8, dar lu/nd
/n considerare numrul celor ase caiete numerotate, trebuie s fi
con+inut 6' de file. Corpul de liter este fr /ndoial cel care va fi
folosit la tiprirea 9olit&elnicului cu care apare coli.at /n c,teva
dintre e2emplare pstrate. Prerea cum c, din motive de marNetin.
comercial, Molitfelnicul a fost /mbo.+it= cu lucrri de mai mici
dimensiuni dar mai cutate de preo+i, cum sunt Ca?anii la oa%eni
%orPi, Povestea la 4K de %ucenici ori )=nduiala daconstvelor, nu
credem c se sus+ine. Mai cur,nd credem c preo+ii foloseau
sistemul le.rii mai multor cr+i /n aceleai scoar+e datorit pre+ului
destul de ridicat al recopertrii i recondi+ionrii cr+ilor
A%
. Apari+ia
)=nduielii diaconstvelor alturi de Molitvelnic se poate e2plica i
prin adoptarea modelului .recesc de a aeza /n @itur.-ia /n corpusul
te2telor litur.ice folosite frecvent de preot.
Cteva date de natur tehnic privind transliterarea
A%
:va M,rza, 3oina 3re.-iciu, Carte ro%=neasc> vec"e din HudePul +l$a.
Becolele XFI7XFII, :dit. :piscopiei Brtodo2e, Alba iulia 1$%$, p. ''-'$. Atfel,
/n timp ce o carte cum este C"iriacodro%ionul avea un pre+ de 6& de florini
5zlo+i8, re-le.area dup deteriorare era a 1& parte, adic 6 florini. Prin le.area
mai multor cr+i se facea astfel o economie considerabil.
(&A
Altarul R#$ntr#0irii
Pentru redarea te2tului c-irilic /n .rafie latin am folosit
metoda transliterrii interpretative. C,t privete punctua+ia am
folosit normele .ramaticale i semnele din zilele noastre. 1ot /n
spiritul limbii actuale, pentru /n+ele.erea i cursivitatea te2tului, mi-
am permis s unesc sau s despart unele cuvinte i s transcriu cu
ma"uscul toate numele proprii, precum i pronumele referitoare la
Persoanele 1reimice.
@iterele suprascrise nu sunt semnalate prin vreun semn
distinctiv, ele fiind pur i simplu cobor,te /n te2t. *ntre paranteze
drepte F cKd F am pus cuvintele sau literele care lipsesc din cauza
unor posibile erori. 1ot prin acest procedeu am introdus unele
cuvinte care, /n conte2tul sinta2ei de azi, au uurat /n+ele.erea i
cursivitatea frazei.
Pentru facilitarea parcur.erii te2tului am transcris
indica+iile tipiconale cu liter cursiv.
0ub nici o form nu m-am ocupat de aten+ionrile
mar.inale F /nceputuri de ru.ciuni, de ectenii sau e2trem de scurte
indica+ii tipiconale F care demonstreaz odat /n plus c este un te2t
de tranzi+ie i c [oba a avut abilitatea de a v,sli /n ape tulburi.
Pentru uurarea editrii dar i pentru economisirea spa+iului
tipo.rafic 5din respect fa+ de lemnul din care se produce -,rtia8 nu
am respectat cu stricte+e numrul cuvintelor din te2tul ori.inal,
prefer,nd o transcriere continu. Am marcat doar /nceputul de
pa.in printr-o linie /nclinat urmat de numrul foii i pozi+ia ei cX
(r
sau X
6'v
d.
*n ce privete valoarea fonetic a literelor, am respectat, /n
.eneral, normele propuse de edi+ia critic a Psaltirii de la !l.rad
51>A18 F Alba ulia 6&&1.
3ei te2tul /ntre. al cr+ii con+ine i r,nduiala <ecerniei i a
Utreniei, /n prezentul studiu am prezint doar te2tul transliterat la
@itur.-iei.
(&>
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
TRANSLITERARE
/
1r
RNDUIALA DIACONSTVELOR i cu a
vzglaeniilor care s zic la Liturghie i Rnduiala
Vecerniei i cu a Utreniei.
Scoase i tocmite dipre lima sloveniasc pre
lima rumneasc cu lagosloveniia
!"
prea
osvin#itului $ir Varlaam, arhiepiscop i %itropolit
&elgradului iproceaia
'(
.
A$
*n slavon? binecuv,ntarea=. 0cris? As!, As,
>&
proceaia V adv. 5*nv.8 9i aa mai departe, caici, i celelalte titluridG 3in sl.
%rocO.
(&7
Altarul R#$ntr#0irii
)cum *nti s+au tiprit *ntru ,olosul i *n#leageria
-ravoslavniceii Rumnetii eseareci, ca to#i preo#ii i
diaconii ca s poat cunoate pe lesne de a slu.i cum
s cade pre ornduiala lor.
/n scaunul %itropolii &elgradului tiprindu+s.
)nii 0omnului, 1'12, luna lui septemrie, 3(.
/
1v
Dup ce s va zice otpustul de la preot,
iase diaconul din oltar, n mijlocul amvonului i s
nchin cu smerenie, de trei ori, zicnd4 < 3
w9z1 ` uc1a Hoa z1c11
61
: i dzice4
&lagosloveate &iruitoriule.
Iar preotul nceape4
&lagoslovit+i *mpr#iia -rintelui i a 5iiului i a
0uhului
'6
svint, acum i pururia i *n veacii veacilor.
Strana4 )min.
Diaconul, sau preotul4 Cu pace, 0omnului
'3
s ne
rugm.
Strana rspunde ctr toat rugciunea
diaconului: 0oamne miluiate
'7
.
Diaconul: Pentru pacea cia de sus i pentru
mntuirea su8etelor noastre, 0omnului s ne rugm.
>1
*n slavon? 3oamne, buzele mele vei desc-ide i .ura mea va vesti...=
>6
0cris? )x}ynn,
>(
0cris? )H<nnn, )H<n,
>'
0cris?Hn}y,
(&%
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Pentru pacea a toat lumea i pentru un
tocmirea svintelor esearecilor a lui 0umnedzu
'!
i
pentru adunarea tuturor, 0omnului s ne 9rugm:
''
.
Pentru svinta casa aciasta i pentru ceia ce *ntr
*ntr+*nsa cu credin# i cu un cucerie i /
6r
cu ,rica
lui 0umnezu, 0omnului s ne ru9gm:.
Pentru svin#itul )rhiiepiscopul i mitropolitul
nostru ;imere<
'2
= i pentru cinstit a lui preo#ie i
*ntru >ristos
'1
diaconie? i pentru tot poporul i
oamenii, 0omnului9s ne rugm:.
Pentru marele craiul nostru ;@mere<= i pentru
unii credincioii domnii notri i pentru toat polata
i otile lui, 0omnului 9s ne rugm:.
;Pentru un, credincios i iuitoriul de >ristos
0omnul nostru ;@mere<= i pentru toat curtea i
slu.itorii lui, 0omnului s ne 9rugm:=.
Pentru ca s+i agiute i s pleace supt picioarele
lui pre tot vr.maul i pizmaul, 0om9nului s ne
rugm:.
Pentru svintul lcaul acesta i pentru toate
cet#ile, oraele i laturile i carii lcuiesc *ntrnsele
cu credin#, 0om9nului s ne rugm:.
Pentru un mestecarea vzduhului i pentru
*nmul#irea rodurilor pmntului i a vremilor cu pace,
0omnului s ne rugm.
Pentru ceia ce *noat i cltoresc, carii slsc
i s ostenesc, pentru cei roi# i /
6v
pentru mntuirea
lor, 0omnului s ne rugm.
>A
0cris? )H<ns,
>>
Cuv,nt netiprit, dar sub/n+eles din lo.ica te2tului.
>7
*n slavon? cutare=. 0cris peste tot? IHrk.
>%
0cris peste tot? X<.
(&$
Altarul R#$ntr#0irii
Pentru ca s ne izvim noi din toat scra
mnia i nevoia, 0omnului s ne rugm.
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate
pre noi 0oamne cu darul Au ce un.
Pre cea svint, curat, preainecuvntat, slvit,
iruitoarea noastr de 0umnezu Bsctoare i
pururi ,ecioar %ariia, cu to#i svin#ii pomenindu+o?
/nine pre noi i unul pre altul i toat via#a noastr
lui >ristos 0umnezu s o dm.
Strana: O <.
'"
Popa, vzglaenie
2(
4 C #ie i s cade toat
mrirea, cinstea i *nchinciunea, -rintelui i 5iiului
i 0uhului Svint, acum i pururea i *n veacii veacilor.
Strana4 Amin.
Popa ceteate Molitva
21
Antifon[ului] dinti4
< < na!, crw! !:
26
Iar dup
antifon, diaconul, nchinndu-s, zice4
Iar i iar cu pace, 0omnului s ne rugm.
Strana: 0oamne miluiate.
/
3r
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne
,ereate pre noi, 0oamne, cu darul Au cel un.
Strana: 0oamne miluiate.
Pre cea svint, curat i preainecuvntat,
slvit, iruitoarea noastr de 0umnezu Bsctoare
i pururea ,ecioar %ariia, cu to#i svin#ii pomenindu+
o, *nine pre noi i unul pre altul i toat via#a noastr
s o dm lui >ristos 0omnul.
>$
*n slavon, peste tot? }ie 3oamne
7&
Cuv,nt de ori.ine slavon 5ecfonis8 intrat atunci sub o form rom,nizat /n
te2tele litur.ice.
71
0cris /n slavon? M<
76
*n slavon? 3oamne, 3umnezeul nostru, a Crui stp,nire...=
(1&
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
trana: O <.
!zglaenie4 C a Aa iaste #inearea i a Aa+i
*mpr#iia i putearia i mrirea, -rintelui i 5iiului
i 0uhului Svint, acum i pururea i *n veacii veacilor.
trana: Amin.
Molitva Antifon"ului# al doilea4 < < na!,
> 1
23
,
Diaconul: Iar i iar cu pace, 0omnului s ne
rugm.
Strana: 0oamne miluiate.
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate
pre noi, 0oamne, cu darul Au cel un. /
2v

trana: Doamne miluiate.
Pre cea svint, curat i preainecuvntat,
slvit, iruitoarea noastr de 0umnezu Bsctoare
i pururea ,ecioar %ariia, cu to#i svin#ii pomenindu+
o, *nine pre noi i unul pre altul i toat via#a noastr
lui >ristos 0omnul s o dm. Strana: ie
0oamne.
!zglaenie: C ieti 0umnedzu un i iuitoriu
de oameni, i Cie mrire trimitem -rintelui i 5iiului
i 0uhului Svint, acum i pururea i *n veacii veacilor.
Strana: Amin.
Molitva antifon"ului# al treilea4 E# |3...
27
.
Iar la slava, fac vhodul cel mic cu $vangheliia
2!
.
%olitva vhod9ului:4 End < E< na!L...
2'
.
Diaconul zice: -rea *n#lepciune dreapt.
7(
*n slavon? 3oamne, 3umnezeul nostru, m,ntuiete poporul 1u...=
7'
*n slavon? Cel ce obtetile cru.ciuni ne-ai druit noud ...=
7A
Cuv,nt .recesc. *n te2t? c`vg
7>
*n slavon? 0tp,ne 3oamne, 3umnezeul nostru....=
(11
Altarul R#$ntr#0irii
Peave%ii
22
4 )min. npe1e nnnn1...
21
i
&roparele, iar popa zice4 C svint ieti 0umnedzul
nostru i Cie mrire trimitem, -rintelui i 5iiului i
0uhului Svint, acum i pururea... 'iacon"ul:4 /
7r
i
*n veacii veacilor4 Strana4 Amin. i cntnd Aghios
2"
.
77
Peave+V dascl, c/ntre+. 0l. povpcp 51iNtin8. 0ec. J<, slavism cultural, ca i
der. pevePi, vb. 5a c/nta la biseric8G pevePie, s.f. 5c/ntare bisericeasc8
7%
*n sl. <eni+i s ne /nc-inm...=
7$
*n .r. 0finte c3umnezeule, 0finte tare, 0finte fr de moarte...d=
(16
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Popa ceteate Molitva4 <e C1<n n3
ac1<x
1(
.
Diaconul zice: S lum aminte. (opa4 Pace
tuturor.
'iacon"ul#: Cu prea *n#lepciune s lum aminte?
iar c"e#te%ul zice (rochim"enul#)
Diacon"ul#: Prea *n#lepciune.
Cete%ul zice4 K rana11wm4
11

'iacon"ul# zice4 S lum aminte.
'up apostol dzice popa: Pace #ie.
'iaconul: Cu prea *n#lepciune s lum aminte. i
cntnd *lliluia, popa ceteate Molitva4 Azc1
cdx na1unh
16

'zice popa4 Prea *n#lepciune dreapt s
ascultm svinta Dvanghelie, pace tuturor.
'iacon"ul#: 0e la ;@mere<= Svinta Dvanghelie
cetenie.
(opa4 S lum aminte.
'up $vanghelie dzice popa4 Pace #ie, iar
diaconul nceape aia4 S zicem to#i, din tot su8etul i
din tot gndul nostru s zicem to#i.
trana4 0oamne miluiate.
"'iaconul#: Doamne a toate #iitoriule, 0umnezul
prin#ilor notri rugmu+ne Cie ascult+ne /
7v
miluiate.
trana: 0oamne miluiate.
Miluiate+ne pre noi 0oamne, dup mare mila Aa,
rugmu+ne Cie ascult+ne i ne miluiate.
%&
*n sl. 3umnezeule cel 0f,nt, care /ntru sfin+i ...=
%1
ctr .alateni 5EW8=
%6
*n sl. 0trlucete /n inimile noastre...=
(1(
Altarul R#$ntr#0irii
nc ne rugm pentru marele craiul nostru
;@mere<= i pentru unii cinstitorii domnii notri,
pentru #ineare i iruire, petreacere cu pace, cu
sntate i mntuire i pentru iertare pcatelor lor? Ei
*nc 0omnnul 0umnezul nostru mai vrtos s+i
agiute i s+i sporiasc *n toate i s pleace supt
picioarele lui pre tot vr.maul i pizmaul.
;nc ne rugm pentru un credincios i iuitoriul
de >ristos 0omnul nostru ;@mere<=, pentru #ineare i
iruire, petreacere cu pace, cu sntate i mntuire?
Ei *nc 0omnul 0umnezul nostru mai vrtos s+i
agiute i s+i sporiasc *n toate i s pleace supt
picioarele lui pre tot vr.maul i pizmaul.=.
trana: Doamne miluiate.
nc ne rugm pentru svin#itul arhiiepis /
!r
+copul
i mitropolitul nostru, ;sau iepiscopul nostru= @mere<.
nc ne rugm pentru to#i ceia ce ne slu.esc i
posluesc *n svintul lcaul acesta.
nc ne rugm pentru prin#ii notri cei
s9u:8eteti i pentru to# ce+s, *ntru >ristos, ,ra#ii
notri.
nc ne rugm pentru oamenii carii stau *nainte+
Ci i ateapt de la Aine mila Aa cea ogat.
nc ne rugm pentru to#i ,ra#ii notri i pentru
to#i pravoslavnicii cretini.
MOLITVA: < < na! npnne1noe
13
.
!zglaenie4 C ieti milostiv i iuitoriu de
oameni 0umnezu i Cie mrire trimitem, -rintelui
i 5iiului i 0uhului Svint, acum i pururi i *n veacii
veacilor. trana: Amin.
%(
*n slavon? 3oamne 3umnezeul nostru, primete...=
(1'
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Iar de va + prinos sau liturghie pentru mor%i
17
,
diaconul, sau preotul, zice4
%'
0pre deosebire de @itur.-ierul lui Coresi, al lui 3osoftei i c-iar de cel al lui
Macarie, [oba introduce ectenia pentru cei rposa+i /n c-iar te2tul @itur.-iei.
:ctenia pentru mor+i, dar /n varianta slavon 5doar indica+iile tipiconale sunt /n
rom,n /n acest te2t8, apare /n @itur.-ierul de la !uzu-1>%&. Care-l poate
identifica drept surs pentru @itur.-ierul lui [oba.
(1A
Altarul R#$ntr#0irii
Miluiate+ne pre noi, 0oamne, dup mare mila /
!v
Aa, rugmu+ne Cie ascult+ne i ne miluiate.
Strana: 0oamne miluiate.
nc ne rugm pentru odihna su8etelor celor
rposa#i, a roilor Ai ;@mere<= i ca s s iarte lor
toat greala cea cu voie i cea ,r de voie.
Strana: 0oamne miluiate.
Cum c 0omnul 0umnezul nostru s odihneasc
su8etele lor unde rpoosaz to# drep#ii.
Strana4 0oamne miluiate.
Mila lui 0umnezu i *mpr#iia ceriului i iertare
pcatelor lor, de la >ristos, *mpratul cel nemuritoriu
i 0umnezul nostru, s cearem.
Strana: 0+ne 0oamne.
Diaconul4 0omnului s ne rugm.
Popa zice Molitva4 A<e py1xoa n`a1
1!
.
Vzglaenie4 C Au ieti *nviiarea i via#a i odihna
rposa#ilor roilor ti ;@mere<=, >ristFse 0umnedzul
nostru i #ie mrire trimitem, cu ,r de *nceputul
-rintele Au i cu -rea svintul, un i de via#
,ctoriu al /
'r
Au 0uh, acum i pururi i *n veacii
veacilor. Strana4 )min.
'iacon"ul# s zic4 Ruga#i+v cei chiema#i lui
0umnedzu.
Iar strana rspunde ctr toat rugciunea
diaconului: Doamne miluiate.
Credincioii, pentru cei chiema#i s ne rugm ca
0omnul s+i miluiasc pre dnii.
%A
*n slavon? 3umnezeul du-urilor i a
(1>
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
S cheame pre dnii cu cuvntul adevrului.
S descopere lor Dvanghelia dirept#ii.
S *npreuneaze pre dnii cu svinta Sa sornic
i apostoliasc &esearec.
Mntuiate, miluiate, ,oloseate i ne ,ereate
pre noi, 0Fmne, cu darul Au cel un.
Cei chema#i capetele voastre 0omnului pleca#i.
Strana4 ie 0Fmne.
Molitva: < < na! n3 1nh
1'
.
!zglaenie4 Ca s mreasc i aceia cu noi,
preacinstitul i de mare cuviin# numele Au, a
-rintelui i a 5iiului i a Svintului 0uh,
acum i pururi i *n veacii veacilor. /
'v
Strana4
Amin.
*icea popa ntinde antimisul, iar diaconul zice4
C#i snte#i chema#i veni#i. Cei chema#i s iei#i. C#i
chema#i, veni#i. Ca nime din cei chema#i, c#i
credincioi, iar i iar cu pace 0omnului s ne rugm.
*ciastea numai diaconul le zice.
Pentru pacea cia de sus i pentru mntuirea
su8etelor noastre, 0omnului s ne rugm.
Pentru pacea a toat lumea i pentru un
tocmirea svintelor esearecilor, a lui 0umnezu i
pentru adunarea tuturor, 0om9nului s ne rugm:.
Pentru svinta casa aciasta i pentru ceia ce *ntr
*ntr+*nsa cu credin# i cu un cucerie i cu ,rica lui
0umnezu, 0om9nului s ne rugm:.
Pentru ca s ne izbvim noi din toat sc,rba, m,nia i nevoia,
3omcnului s ne ru.md.
%>
*n slavon? 3oamne 3umnezeul nostru, Cela ce /ntru cele /nalte clocuietid ...=
(17
Altarul R#$ntr#0irii
4oloseate, m,ntuiate, miluiate i ne fereate pre noi 3~mne
cu darul 1u ce bun.
Prea *n#lepciune.
Iar de iaste numai popa singur, zice aia4 /
2r
C#i
snte#i chema#i veni#i? Cei chema#i s iei#i? C#i
chema#i, veni#i? Ca nime din cei chema#i, c#i
9sntem: credincioi iar i iar cu pace 0omnului s ne
rugm.
Molitva: A<m
12
.
%7
*n slavon? Mul+umim c}ie, 3oamne, 3umnezeul nostrud...=
(1%
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate pre
noi 0Fmne cu darul Au cel un.
Prea *n#elepciune. !zglaenie: C Ci s cuvine
toat mrirea, cinstea i *nchinciunea, -rintelui i
5iiului i 0uhului Svint, acum i pururi i *n veacii
veacilor. Strana: )min.
'iaconul4 Iar i iar cu pace 90:omnului s ne
rugm.
Pentru svintul lcaul acesta i pentru toate
cet#ile, oraele i laturile i carii lcuiesc *ntr+*nsele
cu credin#, 0om9nului s ne rugm:G
Pentru un amestecarea vzduhului i pentru
*nmul#irea rodurilor pmntului i a vremilor cu pace,
0omnului s ne rugm.
Pentru ceia ce *nnoat i cltoresc, carii slsc
i s ostenesc, pentru cei roi# i pentru mntuirea
lor, 0omnului s ne rugm.
/
2v
Pentru ca s ne izvim noi din toat scra,
mnia i nevoia, 0omnului s ne rugm.
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate
pre noi, 0Fmne, cu darul Au cel un.
Prea *n#lepciune.
Iar de nu iaste diacon, preotul zice numai4 @ar i
iar cu pace 0omnului s ne rugm.
Molitva4 1 ` H
11
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate
pre noi, 0Fmne, cu darul Au cel un.
%%
*n slavon? ar i de multe ori.d..=
(1$
Altarul R#$ntr#0irii
Prea *n#lepciune. !zglaenie: Cum ca ,erindu+
ne pururea supt a Aa #ineare i Cie mrire trimitem,
-rintelui i 5iiului i Svintului 0uh, acum i pururea
i *n veaci de veaci. Strana: Amin.
i cnt ,eruvic) (opa, Molitva4 1
1"
i
# xepyam
"(
, i ies cu darurile, rugndu-s:
%$
*n slavon? #imeni nu este cvrednicd...=
$&
*n slavon? c#oid cei ce pe -eruvimi...=
(6&
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Ca s pomeneasc pre voi, pre to#i pravoslavnicii
cretini, 0omnul 0umnezu *ntru *mpr#iia Sa, acum
i pururi i *n veaci de veaci... i alalte dup o-iceaiu)
Iar diacon"ul#, sau popa4 S plinim rugciunile
noastre 0omnului.
/
1r
Pentru aceaste cinstite daruri ce+s puse *nainte,
0omnului s ne rugm.
Pentru svinta casa aceasta i pentru ceia ce *ntr
*ntr+*nsa cu credin# i cu un cucerie i cu ,rica lui
0umnedzu, 0omnului s ne rugm.
Pentru ca s ne izvim noi din toat scra,
mnia i nevoia, 0om9nului s ne rugm:G
Molitva4 < < a ppn1
"1
.
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate
pre noi, 0Fmne, cu darul Au cel un.
Zuoa *ntru tot deplin, svint, cu pace i ,r
pcate, la 0omnul s o cearem.
Strana4 0+ne 0Fmne.
ngerul pcii, credincios,
"6
*ndrepttoriu i
pzitoriu su8etelor i trupurilor noastre, la 0omnul
s+l cearem.
Mil i iertare pcatelor i a greealelor noastre,
la 0omnul s cearem.
Ceale une i de ,olos su8etelor noastre i pace
lumii, la 0omnul s cearem.
Ceaialalt vreame a vie#ii noastre *n pace /
1v
i cu
pocin# s o svrim, la 0omnul 9s cearem:.
$1
*n slavon? 3oamne, 3umnezeule, Atot+iitorule...=
$6
:ste posibil ca [oba s fi fost cel ce introduce nefericit aceast vir.ul, i care
deturneaz /n+elesul ori.inar al te2tului 5/n.erul este un credincios
pov+uitorX/ndrepttor8G ultimele edi+ii ale @itur.-ierului au /ndreptat .reeala.
(61
Altarul R#$ntr#0irii
Svritul cretinesc a vie#ii noastre, ,r de
chinuri, neruina#i, cu pace i rspunsul cel un la
*n,ricoata giudecat a lui >ristos, la 0omnul s
cearem.
Pre cea svint, curat, preainecuvntat, slvit,
iruitoarea noastr de 0umnedzu Bsctoare i
pu9ru:rea 5ecioar %ariia cu to#i svin#ii pomenindu+o,
*nine pre noi i unul pre altul i toat via#a noastr
lui >ristos 0umnedzu s o dm. Strana: ie 0Fmne.
!zglaenie: Cu *ndurrile a unuia nscut 5iiului
Au cu carele ine ieti cuvntat, cu prea Svintul,
&unul i de via# ,ctoriul Au 0uh, acum i pururea
i *n veacii veacilor. Strana: Amin.
Popa4 -ace tuturor.
Diacon"ul#: S iuim unul pre altul ca *ntr+un
gnd s mrturisim.
Strana: -re Aatl i pre 5iiul i pre 0uhul Svint,
Aroi# de o Hin# i nedespr#it.
/
"r
i s nchin de . ori i strig aea4 Uea
por#ilor svinte, cu *n#lepciune s o lum aminte.
Strana zice4 Ae 3 c`pnn
"3
.
Diaconul sau popa zice: Stnd ine, s stm cu
,ric i s lum aminte svinta rdicare cu pace s o
aducem.
Strana4 Mila, pacea, .irtv de laud.
Popa4 0arul cel un a 0omnului nostru, a lui @isus
>ristos, i dragostea lui 0umnezu, -rintelui, i
*mpreunarea Svintului 0uh s He cu voi cu to#i.
Strana: Ei cu 0uhul tu.
Popa: Spre *nl#ime s avem inimile.
$(
*n slavon? Cred /ntr-unul ...=
(66
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Strana: )vm ctr 0omnul.
Popa: &ine mul#mind 0omnului.
Strana: 0estoinic i dirept iaste.
Popa: Molitv: 1w
"7
!zglaenie: Cntare
de iruire, cntnd, zicnd, strignd i grind.
$'
*n slavon? *n+elepciune...=
(6(
Altarul R#$ntr#0irii
Strana: Svint, svint, svintu+i 0omnul Savaot, plinu+
i ceriul i pmntul de mrirea Aa, osanna Iela ce
ieti *ntru cei de sus, la/
"v
+goslovit ieti, cela ce vii *n
numele 0omnului, osanna cela ce ieti *ntru cei de
sus.
Popa: N1 ` J
"!
J
!zglaenie: Lua#i de mnca#, acesta iaste trupul
%ieu carele s ,rnge pentru voi, *ntru iertare
pcatelor.
Strana4 )min.
Popa zice n tain4 )i.derea i potiriul dup cin
grind4 !zglaenie: &ea#i dintr+*nsul to#, acesta iaste
sngele %ieu a legii noao, care pentru voi i pentru
mul#i s vars *ntru iertare pcatelor.
Strana: Amin.
Popa: 1N
"'
!zglaenie4 ) Aale dintru
ale Aale, Cie aducndu+s de la to#i i pentru to#i.
Strana: -re Aine cntm, pre Aine lagoslovim,
Cie mul#mim, 0Fmne i ne rugm Cie, 0umnezul
nostru.
Popa: E3J npnno1cnmJ
"2
i < 3
npc<7
"1
.
Popa: A#1
""
.
*poi zice preotul4 Mai ales pentru cia prea svint,
curat, prea inecuvntat, cu mrire, iruitoarea
noastr de 0umnezu Bsctoare i /
1(r
pururea
5ecioar %ariia.
$A
*n slavon? Cu aceste cfericite puterid, i noi...=
$>
*n slavon? Pomenind ...= cAduc,ndu-ne aminte...d
$7
*n slavon? *nc aducem }ie ..=
$%
*n slavon? 3oamne, cel ce pe Preasf,ntul c3u- /n ceasul al trei-lea...=
$$
*n slavon? Pentru ca s fie...=
(6'
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Strana cnt4 AKion.
Diaconul pomeneate viii i mor%ii, pre cine va
vrea)
Popa s roag4 C<wr #|1
100
.
1&&
*n slavon? Pentru 0f,ntul oan Proorocul ...=
(6A
Altarul R#$ntr#0irii
*poi zice preotul4 ntru cei dinti pomeneate,
0oamne, pre arhiiepiscopul i mitropolitul nostru
I!"#"$% pre carele l+ai druit svintelor esearecilor
Aale, *n pace, *ntreg, cinstit, sntos, cu zile
delungate, dirept *ndreptnd cuvntul adevrului
Au.
*poi zice4 < 1 ce16
1(1
.
!zglaenie: i ne d noa cu un rost i cu o
inim a mri i a cnta -reacinstitul i de mare
cuviin# numele Au, a -rintelui i a 5iiului i a
0uhului Svint, acum i pururea i *n veacii veacilor.
!zglaenie: i ca s He milele %arelui
0umnezu i a %ntuitoriului nostru, a lui @isus
>ristos, cu voi cu to#i.
Strana: i cu 0uhul Au.
Diaconul, sau popa, dzice4 Pre to#i svin#ii
pomenind, iar i iar/
1(v
, cu pace, 09o:mnului s ne
rugm.
Pentru aceaste cinstite i svinte daruri ce+s
aduse, 09o:mnului s ne rugm.
Cum ca 0umnedzul nostru, cel iuitoriu de
oameni s le priimasc *ntru svintul, preacerescul i
cugettoriul al Su .irtvnic, *ntru mirezm de un
miros su8etesc, i s ne trimi# noa darea cia un,
0umnedziasc, i darul 0uhului Svint, s ne rugm.
Pentru ca s ne izvim noi din toat scra,
mniia i nevoia, 09o:mnului s ne rugm.
Popa s roag4 O npde1
1(6
.
1&1
*n slavon? Pomenete, 3oamne, cdup mul+imea...d ... oraul acesta...=
1&6
*n slavon? }ie /+i punem, dinonainte...=
(6>
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Diaconul: Foloseate, mntuiate, miluiate i ne
,ereate pre noi, 0Fmne, cu darul Au cel un.
Zuoa *ntrutot deplin, svint, cu pace i ,r
pcate, la 09o:mnul s o cearem.
Strana: 0+ne 0Fmne.
ngerul pcii, credincios, *ndrepttoriu i
pzitoriu su8etelor i trupurilor noastre, la 0omnul
s+l cearem.
Mil i iertare pcatelor i a greealelor /
11r
noastre, la 0omnul s cearem.
Ceale une i de ,olos su8etelor noastre i pace
lumii, la 0omnul s cearem.
Ceaialalt vreame a vie#ii noastre *n pace
1(3
i cu
pocin# s o svrim, la 0omnul s cearem.
1&(
0cris? `n1
(67
Altarul R#$ntr#0irii
Svritul cretinesc a vie#ii noastre, ,r de
chinuri, neruina#i, cu pace i rspunsul cel un la
*n,ricatul giude# a lui >ristos, la 0omnul s cearem.
Uniciunea credin#ei i *npreunarea 0uhului Svint
ceindu+o
1(7
, *nine pre noi i unul pre altul i toat
via#a noastr lui >ristos 0umnezu s o dm.
Strana: Cie 0Fmne.
Popa, vzgla4 i ne spodoeate pre noi,
&iruitoriule, cu *ndrznire neosndit a cuteza i a Ae
chema pre Aine, 0umnezu, -rinte ceresc, i a gri4
Oamenii: T>e 1
1(!
.
!zglaen"ie#: C a Aa iaste *npr#iia i putearia
i mrirea a -rintelui i a 5iiului i a 0uhului Svint,
acum i pururea i *n veacii veacilor.
Strana4 Amin.
Popa4 Pace tuturor. /
11v
Strana: i duhului Au.
Diaconul: Capetele voastre 0omnului pleca#i.
trana4 ie 0Fmne, iar popa s roag4
A>1 >
1('
.
!zglaenie: Cu darul cel un i cu *ndurrile i
cu iuire de oameni a Unuia Bscut 5iiului Au, cu
carele ine ieti cuvntat, cu prea svintul i unul i
de via# ,ctoriul Au 0uh, acum i pururea i *n
veacii veacilor.
Strana: Amin, iar popa s roag4 A1 <
IC<
1(2

1&'
;orm ar-aic? cer,ndu-o
1&A
*n slavon? 1atl nostru ...=
1&>
*n slavon? *+i mul+umim, *mprate...=
1&7
*n slavon? a aminte, 3oamne, isuse 4ristoase...=
(6%
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Iar diaconul strig: S lum aminte, iar popa
zice: Ceale svinte ale svin#ilor.
Strana: Unului svint, unul 0omnul @isus >ristos,
*ntru mrirea lui 0umnezu -rintelui. Amin. i
cnt peave%ii priceastna, i alalte dup o-iceaiu.
Popa, Molitva4 A>m
1(1
.
1&%
*n slavon? *+i mul+umim, c}ie, 0tp,ne...d=
(6$
Altarul R#$ntr#0irii
Diaconul, sau popa zice: Cu ,rica lui 0umnedzu
i cu credin# s v apropiia#i, iar popa
-lagosloveate pre oameni zicnd cu glas4 Mntuiate
0oamne oamenii Ai/
16r
i lagosloveate ocina Aa.
Strana: A1xwm
1("
.
Popa: )cum i pururea i *n veacii veacilor.
Strana: )min. `9
11(
.
Diacon"ul#, sau popa4 Iart pre ceia ce luar
0umnezietile, SHntele, -reacuratele, ,r de
moarte, ceretile i de via# ,ctoare, *n,ricoate a
lui >ristos Aaine, cu destoinicie, ine s mul#mim
0omnului.
Foloseate, mntuiate, miluiate i ne ,ereate
pre noi, 0Fmne, cu darul Au cel un.
Zuoa *ntru tot deplin, svint, cu pace i ,r
pcate, cerindu+o? *nine pre noi i unul pre altul i
toat via#a noastr lui >ristos 0omnul s o dm.
Strana: Cie 0Fmne.
Popa, strngnd antimisul, zice zglaenie: C tu
ieti svin#irea noastr i Cie mrire trimitem,
-rintelui i 5iiului i 0uhului Svint, acum i pururea
i *n veacii veacilor.
Strana: )min.
Diacon"ul#, sau popa4 Cu pace s ieim.
Strana: Cu numele 0omnului.
Diacon"ul#, sau popa4 Domnului s ne rugm.
/
16v
Strana: Domne miluiate.
1&$
*n slavon? Am vzut ...=. 3ac, /n .eneral te2tele mai vec-i recomand aici
Ps. 7&, te2tul lui [oba recomand un imn mai nou? Am vzut lumina cea
adevrat, am primit 3u-ul cel ceresc, am aflat credin+a... 1e2tul acesta nu se
.sete la Macarie, nici la Corei, 3osoftei sau @itur.-ierul de la !uzu 17&6,
11&
*n slavon? 0 se umple .urile...=
((&
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Popa zice: MOLITVA
Cela ce lagosloveti pre ceia ce ine Ae
cuvinteaz pre Aine, 0oamne, i svin#eti pre ceia ce
nede.duiesc spre Aine, mntuiate oamenii Ai i
lagosloveate ocina Aa. /nmplearia &esearecii Aale o
,erete? svin#eate pre ceia ce iusc una cuviin#a
casei Aale? Svin#iia Aa proslveate pre aceia cu
putearia Aa cia 0umnedziasc i nu ne lsa pre noi,
carii nede.duim spre svin#iia Aa? pace lumii Aale
druiate, &esearecilor Aale i preo#ilor, marelui
craiului nostru i!"#"$ i tuturor oiarilor i
voinicilor lui i tuturor oamenilor Ai. C toat darea
cia un i tot darul cel deplin de sus iaste,
pogorndu+s prin lumin, de la Aine -rinte, i Cie
slav i mul#umire i *nchinciune trimitem,
-rintelui i 5iiului i 0uhului Svint, acum i pururia
i *n veacii veacilor.
Strana: Amin.
S He numele 0omnu+ /
13r
lui lagoslovit de acum
i pn *n veaci. "de# . "ori#, i (salmul ..4 As
<
111
.
i ntrnd popa pre svintele dveri i mrgnd la
jirtvnic, zice aciast
MOLITV&:
mplearia legii i a prorocilor, *nsu#i Hind
>ristoase 0umnezul nostru carele ai *mplut toat a
-rintelui socoteal, *mple de ucurie i de veselie
inimile noastre totdeauna acum i pururea i *n veacii
de veaci.
111
*n slavon? !ine voi cuv,nta pe 3omnul...=
((1
Altarul R#$ntr#0irii
i iase preotul de d anafora oamenilor, iar dup
svritul psalmului i anaforei zice popa:
'lagoslovenia 0omnului spre voi, totdeauna acum
i pururea i *n veacii de veaci.
Strana: Amin.
Popa zice: Mrire Cie >ristoase, 0Fmne,
ndea.dea noastr mrire Cie.
Strana: N1, H-<
116
0Fmne miluiate de 3
ori
113
... 'lagosloveate.
i face preotul otpust, zicnd aia, de iaste
duminec4 Cela ce ai *nvins din mor#i...
Iar de nu, "aa#: (ristoase 0umnedzul nostru cel
adevrat, pentru rugciunile -reacuratei %aicei Aale
i pen+ /
13v
tru a svin#i9lor: slvi#i i *ntru tot luda#i
)postoli i cela ce+i *ntru Svin#i -rintele nostru
arhiiepiscopul Iet#ii lui Ionstantin, @oan cu Rostul
de )ur i a svintului I!i#"$ ce s prznuiate
astdzi, i a tuturor svin#ilor, miluiate+ne i ne
mntuiate pre noi, ca un un i de oameni iuitoriu.
Iar de va + /iturghia Marelui !asilie, s dzici4 i
cela ce+i *ntru svin#i, printele nostru %arele Vasilie,
arhiiepiscopul de la Ihesariia Iappadochiei i a
tuturor svin#ilor, miluiate+ne i ne mntuiate pre
noi, ca un un i de oameni iuitoriu.
Iar strana cnt4 I1 1
117
, pentru 'omn i
pentru arhiiereu.
Sv*ritul iecteniilor de la Liturghie.
116
*n slavon, peste tot? 0lav...9i acum...=
11(
*n slavon? N =
11'
*n slavon? Mul+i ani ctriascd...=
((6
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
Pentru a eviden+ia superioritatea limbii folosite de [oba, dar
i pentru a se putea evalua folosirea /n prezenta traducere a te2telor
anterioare, redm comparativ c,teva e2trase din te2tul celor mai
vec-i Ditur'"iere rom,neti, cel al lui Coresi 51A7&8 i 3osoftei
51>7$8, sin.urele tiprituri rom,neti din care s-a putur inspira
protopopul ardelean.
(((
Altarul R#$ntr#0irii
Coresi I1PCQ)
5edi+ia lui Al. Mare8
Dosoftei I1BCR)
11P
5edi+ia lui #. A. Ursu8
;oba I1BMC8
5transliterare proprie8
>
c
t
e
n
i
a

)
a
r
e
.umiei, 3omnul s
ru.m
De sus pace i de
spsenia sufletelor
noastre, 3omnului s
ne ru.m.
c...d
4oloseate,
spseate, miluiate i
fereate noi, 3oamne,
cu a 1a dulcea+.
Preasf/nt, curat i
preabla.oslovit,
3espuietoarea noastr
i curata fat Mariia,
cu to+i sfin+ii pomenir
:i unul altuia i toat
vi+a noastr lu 4ristos,
3omnului s dm.
C cade-}i-se toat
mriia, cinste i
/nc-inciune, 1atl i
;iiul i 0f,ntul 3u-,
acmu i pururea i /n
veacii de veac.
Cu pace, 3omnului
s ne ru.m.
Pentr-acea de sus
pace i spsenia
sufletelor noastre,
3omnului s ne ru.m.
c...d
Spri"ineate,
m,ntuiate, miluiate i
ne fereate, 3umnezu
cu al 1u dar.
De preasv,nta,
curata,
preabla.oslovita,
slvita 3espuitoarea
noastr, cded
3umnezu
#sctoarea i pururea
;icioar Maria, cu to+
svin+ii pomenind, %re
/nine i unii pre-alal+
i toat via+a noastr
lui 4ristos 3umnezu,
pre sam s dm.
C }/ s cuvine
toat slava , cinstea i
/nc-inciunea, 1atlui
i ;iiului i 0v/ntului
3u-, acmu i purureai
/n veacii de veaci.
Cu pace, 3omnului s
ne ru.m.
Pentru pacea cia de
sus i pentru m,ntuirea
sufletelor noastre,
3omnului s ne ru.m.
c...d
4oloseate,
m,ntuiate, miluiate i
ne fereate pre noi
3oamne cu darul 1u cel
bun.
Pre cea svint, curat,
preabinecuv,ntat,
slvit, biruitoarea
noastr de 3umnezu
#sctoare i pururi
fecioar Mariia, cu to+i
svin+ii pomenindu-oG
@nine pre noi i unul pre
altul i toat via+a
noastr lui 4ristos
3umnezu s o dm.
C }ie }i s cade
toat mrirea, cinstea i
/nc-inciunea, Printelui
i ;iiului i 3u-ului
0vint, acum i pururea i
/n veacii veacilor.
11A
Ar fi fost necesar o compara+ie i cu cea de-a doua edi+ie a lui 3osoftei
51>%68 dar care nu am avut-o la /ndem,n.
(('
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
/

'

c
i

n
e
a

a
$
-
o
n

"

i
Bla.osloveate ceia
ce bla.osclodvesc tine,
3oamne cid
csvind+eate ceia ce pre
tine ncde"dudiesc.
0pseate, 3oamcned,
coameniid ti i
bla.osloveatced
cpartea ta Wd. *mplerile
besearecilor ctaled,
fereate, sfin+eate ceia
ce ciubescWd dulce
fr/msea+ea besearecilor
tale, aceia mreate cu
dumnezeiasca a ta trie
i nu lsa ceia ce
nd"duiesc spre tine.
Pacile lumiei tale
druiate, besearecilor
tale, preu+ilor,
/mpra+ilor notri
imerecu, voinicilor i
tuturor oamenilor ti,
c toat darea duce i
tcodat druirea ce iaste
desf/rit de sus iaste ,
detin.e de la tine,
tatl luminilor . 9i +ie
mrire i dulce-dare,
cinste i /nc-inciune
tremeatem, tatl i fiiul
i sf/ntul du-, acmu
cid cpudruri i /n
veacciid de veaccid.
Acela ce
bla.osloveti pre carii
te bla.oslovsc,
3oamne, i svin+eti
pre carii li-i pre 0vin+ia
1a nede"dea,
m,ntuiete nrodul
1u i bla.osloveate
cea de sor+ ocina 1a.
Umplutura !esearecii
1ale ferete-o,
svin+eate pre ceia ce
iubsc buncuviin+a
casii 1ale. 1u pre /nii
/mprotiv-i proslvete
cu dumneziasca 1a
putere i nu prsi pre
noi carii nede"duim
spre svin+iia 1a. Pace
lumii 1ale druiete,
besericilor 1ale,
preu+,lor, /mpra+ilor
notri, bla.ocestivului
i lui 4ristos iubit
3omnului nostru, oan,
numele, voievoda,
boierilor i otilor lui,
-a tot nrodul 1u. C
tot datul cel bun i tot
darul cel /ntre. de sus
este, de s pu.oar de
la 1ine, de la 1atl
luminelor, i }ie slava
trimitem, tatlui i
;iiului i 0vintului
3u-, acmu i pururi i-
n vecii de veci.
Cela ce bla.osloveti
pre ceia ce bine 1e
cuvinteaz pre 1ine,
3oamne, i svin+eti pre
ceia ce nede"duiesc spre
1ine, m,ntuiate oamenii
1i i bla.osloveate
ocina 1a. *mplearia
!esearecii 1ale o fereteG
svin+eate pre ceia ce
iubsc buna cuviin+a
casei 1aleG 0vin+iia 1a
proslveate pre aceia cu
putearia 1a cia
3umnedziasc i nu ne
lsa pre noi, carii
nede"duim spre svin+iia
1aG pace lumii 1ale
druiate, !esearecilor
1ale i preo+ilor, marelui
craiului nostru imereN i
tuturor boiarilor i
voinicilor lui i tuturor
oamenilor 1i. C toat
darea cia bun i tot
darul cel deplin de sus
iaste, po.or,ndu-s prin
lumin, de la 1ine
Printe, i }ie slav i
mul+umire i
/nc-inciune trimitem,
Printelui i ;iiului i
3u-ului 0vint, acum i
pururia i /n veacii
veacilor.
((A
Altarul R#$ntr#0irii
3in tabelul de mai sus se poate vedea foarte uor pro.resul mare
pe care l-a fcut limba rom,n de la Coresi, la 3osoftei i, apoi, la
[oba. Ceea ce uimete /n te2tul propus de protopopul ardelean este
vioiciunea i fluiditatea limbii, capabil i azi, la o diferen+ de peste
trei sute de ani, s e2prime cu o claritate e2traordinar te2tul eucolo.ic.
3iferen+a mare /n ceea ce privete calitatea traducerii oferite de [oba
fa+ de cel al lui 3osoftei va trebuie s ofere noi piste de cercetare. Cu
si.uran+ acestea vor demonstra fie c [oba, dei cunosc,nd te2tul lui
3osoftei, nu l-a folosit, consider,nd te2tul acestuia imprecis, fie,
necunosc,ndu-l a reuit s pun la /ndem,na clerului transilvan un te2t
ori.inal i at,t de bun /nc,t, cu mare probabilitate, nu a putut fi ne.li"at
de edi+iile urmtoare ale @itur.-ierului.
Concluzii"
@imba aleas de [oba este e2trem de literar i de cursiv i cu
si.uran+ mult peste cea a lui Coresi i c-iar a lui 3osoftei, iar dac
+inem cont c de atunci au trecut peste trei sute de ani iar te2tul pare
suficient de clar, putem s realizm anver.ura operei unui protopop
care va trebui numrat cel pu+in /ntre elitele veacului su.
3emersul meu nu /ncearc s ne.e influen+a nefast,
calvinizant asupra cr+ilor de cult rom,neti. Acesta este un fapt istoric
demonstrat. 3ar a considera c toate lucrarea de traducere a cr+ilor de
cult /n ansamblul ei, precum i to+i cei ce s-au ostenit cu traducerea i
tiprirea cr+ilor litur.ice rom,neti au fost trdtorii ortodo2iei mi se
pare cam mult. 3e aceea cred c munca litur.itilor va trebui s se
orienteze i /n aceast direc+ie. Avem nevoie de o analiz teolo.ic
serioas a tuturor te2telor produse /n acea perioad.
((>
Un Litur0%i#r rom-n#c mai (u3in cunocut
3in studiile /ntreprinse de noi p,n acum nu am putut identifica
erezii ori adaosuri neortodo2e /n te2tele protopopului [oba, dei mul+i
l-au etic-etat ca filocalvin, ori c-iar convertit la calvinism. Credem cu
trie c activitatea sa tipo.rafic nu trebuie umbrit de conflictul su
real cu episcopul su, conflict care i-a adus de altfel oprobriul
contemporanilor i urmailor deopotriv
0pre deosebire de @itur.-ierul lui Coresi, al lui 3osoftei i
c-iar de cel al lui Macarie, [oba introduce ectenia pentru cei r>posaPi
/n c-iar te2tul @itur.-iei. ;aptul acesta demonstreaz odat /n plus c
nu era unealta calvinilor= dup cum s-a afirmat, binetiindu-se faptul
c acetia /ncercaser de mai multe ori s dezrdcineze cultul mor+ilor
pe care, potrivit /nv+turii lor, /l socoteau neconform cu /nv+tura
cretin.
1e2tul poate fi /ncadrat mai cu seam /ntre cr+ile litur.ice de
tranzi+ie care nu au avut cura"ul btliei finale, dar care vor contribui
decisiv la introducerea @itur.-iei /n limba rom,n /n cultul !isericii
Brtodo2e rom,ne. deea de a a nu traduce te2tul ru.ciunilor altarului a
contribuit, credem, foarte mult la acceptarea acestui te2t, sau mcar
tolerarea sa de ctre ierar-ie.
0arcina unor studii viitoare este de a art circula+ia, aria de
difuzare i tira"ul acestei cr+i. Bricum, te2tul e2trem de cursiv,
foarte apropiat de limba"ul actula 5dei au trecut peste (&& de ani de
la apari+ia ei8 ni-l arat pe protopopul oan [oba ori ca o
personalitate vizionar, ori c limba litur.ic a evoluat prea pu+in.
((7
P#roan#l# (ri1at# titular# al# dr#(tului d# (ro(ri#tat#
#cl#ziatic* $n l#0ila3ia canonic* +i ci1il*
a (rimului mil#niu
Pr/ l#ct/ uni1/ dr/ Ioan Cozma,
Universitatea 51 @ece%$rie 191M6, +l$a Iulia
A)tract?
Aver t"e ti%e, neit"er t"e less !ere t"e pro$le%s t"at re'arded !"o% %i'"t $e
t"e o!ners o& a C"urc" propert#, !"ic" lead to %an# t"eories suc" as: an
an'el, t"e poor, t"e C"urc" co%%unit#, t"e Btate, t"e C"urc", t"e Pope and t"e
private person. )e'ardin' to t"e private person, so%e aut"ors sustain, t"at t"e
ro%an7c"ristian le'islation "ad &ound enou'" evidence, t"at could allo! us to
ad%it t"e% as su$Hects o& t"e c"urc".s ri'"t and even o& t"e private person. In
t"e Ariental civic le'islation t"e private person could $uilt or contri$utin' at
t"e conservation or edi&ication o& an reli'ious $uildin', $ut t"ose $uildin's
ounce t"e# !ere $uilt, t"e# !ere $uilt, t"e# entered in t"e possession o& t"e
C"urc". -"e private c"apels or an# ot"er reli'ious $uildin's, $uilt on t"e
private propert#, !ere not considered as t"e C"urc".s possessions $ut onl# as
private places &or pra#in'. In steed, in t"e *est, t"e ri'"t o& t"e private person
to posses c"urc" $elon'in'.s !as ad%itted $# t"e C"urc" and $# t"e Btate.
Eever t"e Dess t"is t"eor# didn.t. "ad continuit#, $ecause it !as considered
C"urc".s $elon'in's t"ose t"in's !"ic" !ere in t"e propert# o& Huridical
C"urc" person.
K#LMord: C"urc" la!, private person propert#, Art"odo3 C"urc" le'islation,
Ariental civic le'islation, reli'ious $uildin's
3eclararea cretinismului ca reli'io licita a dus la recu-
noaterea !isericii ca persoan "uridic i /n consecin+ a dreptului
acesteia de a fi subiect e2clusiv al dreptului de proprietate
bisericeasc. #u pu+ine /ns au fost polemicile referitoare la cei care
puteau s fie proprietari de iure a bunurilor bisericeti. 3e-a lun.ul
timpului c-estiunea /n cauz a dus la formularea a diverse teorii,
fiind considera+i ca subiec+i ai dreptului de proprietate ecleziastic
isus 4ristos, un /n.er, un sf,nt, sracii, comunitatea bisericeasc,
0tatul, !iserica /n ansamblul su, Papa i c-iar persoanele private.
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
*n primele secole ale cretinismului aceast problem nu a
preocupat /n mod deosebit pe Prin+ii !isericii. !iserica av,nd o
situa+ie destul de precar /n .eneral comunitatea ecleziastic era
considerat ca proprietara de &acto a tuturor bunurilor care se .seau
/n posesia sa. C-iar dac membrii comunit+ii au fost /ns
considera+i ca proprietari ai bunurilor, totui din cauza strii de
ile.alitate /n care se .sea cretinismul /n acele timpuri multe bunuri
apar+ineau de iure membrilor !isericii i de &acto erau considerate ca
bunuri ale comunit+ii ecleziastice. Acest fapt rezult din modul /n
care /mpra+ii au tratat bunurile bisericeti /n timpuri de persecu+ie i
de toleran+, ele fiind considerate ca bunuri corporative ale !isericii,
reprezentat prin administratorii ei episcopii
11>
.
11>
:usebiu de Cezareea amintete /n storia sa de cazul comunit+ii din
Antio-ia, care /n anul 676 a cerut a"utorul /mpratului Aurelian /mpotriva
episcopului eretic Pavel de 0amosata, care nu vroia s lase casele !isericii
succesorului su episcopul 3omnus. *mpratul a dat o decizie favorabil,
dispun,nd ca acestea s fie repartizate acelora cu care vor sta /n coresponden+
episcopii cretini din talia i din !iserica )omei. Acest rspuns al /mpratului
este de fapt recunoaterea comunit+ii din Antio-ia ca titulara dreptului de
proprietate asupra acelor bunuri. Cfr. :U0:!U 3: C:[A)::A, Istoria
$isericeasc>, p. , <, (&, 1$, /n PBB 1(, p. (&A.
('1
Altarul R#$ntr#0irii
3ispozi+iile /mpratului Constantin priveau restituirea bunurilor
confiscate comunit+ilor cretine, /ns nu fceau nici o precizare despre
bunurile bisericeti confiscate persoanelor private, ceea ce denot c,
c-iar dac ar fi avut /n posesia lor bunuri bisericeti, care le-ar fi fost
confiscate, nu li s-a recunoscut acest caracter, tiindu-se c lucrurile
sfinte nu pot a"un.e /n stp,nirea particularilor=
117
.
117
. 3. <A#, Bunurile $isericeti <n pri%ele 6 secole. BituaPia lor Huridic> i
canonic>, !ucureti, 1$(7, p. A%.
('6
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
Cu toate acestea, au fost totui autori care au sus+inut c /n
le.isla+ia romano-cretin post-constantinian se afl suficiente
probe care ne permit s admitem ca subiecte ale dreptului de
proprietate bisericeasc c-iar i persoanele particulare. Un e2emplu
concludent /n acest sens este o le.e din anul (6> a /mpratului
Constantin cel Mare, care permitea ereticilor nova+ieni s-i pstreze
edificiile de cult i cimitirele, dob,ndite prin cumprare sau /n alt
mod
11%
G o dispozi+ie ce ar recunoate principiul c persoanele private
puteau s dob,ndeasc prin cumprare c-iar un imobil bisericesc
de"a consacrat
11$
. 3e altfel /n Code2 1-edosianum .sim termenii
ecclesia privata i ecclesia pu$lica, termeni cu care /mpra+ii
<alentinian 5(%(-($68 i 1eodosie 5(7$-($A8 desemnau edificiile
de cult apar+intoare adep+ilor episcopului eretic Apolinarie de
@aodiceea
16&
.
11%
LEovatianos non adeo conperi%us praeda%natos, ut "is ,uae petiverunt
credere%us %ini%e lar'ienda. Ita,ue ecclesiae suae do%os et loca sepulcris
apta sine in,uietudine eos &ir%iter possidere praecipi%us, ea scilicet, ,uae e3
diuturno te%pore vel e3 e%pto "a$uerunt vel ,uali$et ,uaesiverunt ratione.
Bane providentu% erit, ne ,uid si$i usurpare conentur e3 "is, ,uae ante
discidiu% ad ecclesias perpetuae sanctitatis pertinuisse %ani&estu% est=. Cod.
-"eod. J<, A, 6 /n 14. MBMM0:# F P. M. M:n:) ed., -"eodosiani, Di$ri
XFI, cu% Constitutioni$us Bir%ondianis et De'es Eovellae ad -"eodosianu%
pertinentes, vol. , pars 6, !erlin, 1$&A, p. %AA.
11$
Cfr. . 3. <A#, Bunurile $isericeti <n pri%ele 6 secole. BituaPia lor Huridic>
i canonic>, p. A$.
16&
L+pollinarios ceteros,ue diversaru% "aeresu% sectatores a$ o%ni$us locis
iu$e%us in"i$eri, a %oeni$us ur$iu%, a con'ressu "onestoru%, a co%%unione
sanctoru%Y instituendoru% clericoru% non "a$eant potestate%Y
colli'endaru% con're'ationu% vel in pu$licis vel in privatis ecclesiis careant
&acultate=. Cod. -"eod. J<, A, 1' /n 14. MBMM0:# F P. M. M:n:) ed.,
-"eodosiani, Di$ri XFI, cu% Constitutioni$us Bir%ondianis et De'es Eovellae
ad -"eodosianu% pertinentes, vol. , pars 6, p. %>&.
('(
Altarul R#$ntr#0irii
Un alt e2emplu este oferit de o le.e din anul ($% a /mpra+ilor
4onoriu i Arcadie /n care se amintete de bisericile private din
casele marilor proprietari, pentru care dispune ca s fie alei preo+i
dintre locuitorii din acele zone
161
.
161
L:cclesiis, ,uae in possessioni$us, ut adsolet, diversoru%, vicis etia% vel
,ui$usli$et locis sunt constitutae, clerici non e3 alia possessione vel vico, sed
e3 eo, u$i ecclesia% esse constiterit, eatenus ordinentur, ut propriae
capitationis onus ac sarcina% reco'noscant, ita ut pro %a'nitudine vel
cele$ritate uniuscuius,ue vici ecclesiis certus sudicio episcopi clericoru%
nu%erus ordinetur=. Cod. -"eod. J<, 6, (( /n 14. MBMM0:# F P. M. M:n:)
ed., -"eodosiani, Di$ri XFI, cu% Constitutioni$us Bir%ondianis et De'es
Eovellae ad -"eodosianu% pertinentes, vol. , pars 6, p. %'>.
(''
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
Capelele i bisericile private se /nmul+esc treptat, aa /nc,t
/mpratul ustinian 5A67-A>A8 interzice prin #ovella A% sv,rirea
cultului /n astfel de edificii dac proprietarii lor nu se conformeaz
dispozi+iilor canonice i nu au aprobarea episcopului locului
166
.
Aceste dispozi+ii sunt /ntrite apoi de #ovella >7, care stabilete c
nimeni nu poate construi o mnstire, o biseric sau un alt edificiu
de cult fr consensul episcopului. :piscopul putea s dea acest
consens dup ce constata c respectivul edificiu va fi prevzut cu
mi"loacele materiale necesare pentru desfurarea /n bune condi+ii a
cultului divin, /ntre+inerea bisericii i a clerului
16(
. #ovella >7 de fapt
reproducea dispozi+iile canonului ' al sinodului al <-lea ecumenic
de la Calcedon 5'A18, unde Prin+ii sinodali stabiliser ca nimeni i
nicieri s nu /ntemeieze sau s ridice mnstire sau cas de
ru.ciune fr /nvoirea episcopului cet+ii=.
166
L:t priscis sancitu% est le'i$us nulla% penitus esse licentia% do%i ,uae
sacratissi%a sunt a'ere, sed pu$lice sinere procedere incredulitate% et dei
cultura% secundu% sanctiones de "is sacratis acti$us traditas, et nos aute%
"anc in praesenti poni%us le'e%, ,ua% cu% cautela o%ni tenere volu%us.
A%ni$us eni% interdici%us %a'nae "uius civitatis "a$itatori$us, %a'is aute%
etia% totius dicionis, in do%i$us suis "a$ere ,uasda% ,uasi orationu% do%os
et in "is sacra cele$rare %#steria, et "inc &ieri ,uade% cat"olicae at,ue
apostolicae traditioni e3tranea. Bed si ,uide% do%os ita si%pliciter ali,ui
"a$ere putant oportere in suis sacras orationis videlicet solius 'ratia et nullo
cele$rando penitus "oru% ,uae sacri %inisterii, "oc eis per%itti%us [...\=.
Eovella A% /n ). 0C4B:@@ F I. R)B@@ ed., Corpus Iuris Civilis, <
-ed.
, vol. ,
!erlin, 1$A$, pp. (1'-(1A.
16(
LBanci%us i'itur prae o%ni$us ,uide% illud &ieri, et nulli licentia% esse
ne,ue %onasteriu% ne,ue ecclesia% ne,ue orationis do%u% incipere
aedi&icare, ante,ua% civitatis deo a%$ilis episcopus oratione% in loco &aciat
et cruce% &i'at pu$licu% i$i processu% &aciens et causa% %ani&esta% o%ni$us
statuens. 9ulti eni% si%ulantes &a$ricare ,uasi orationis do%os suis %edentur
lan'ori$us, non ort"odo3aru% ecclesiaru% aedi&icatores &acti, sed
speluncaru% illicitaru% [...\=. Eovella >7, c. , in ). 0C4B:@@ F I. R)B@@ ed.,
Corpus Iuris Civilis, vol. , pp. (''-('7.
('A
Altarul R#$ntr#0irii
Consacrarea locului i punerea crucii fcute de episcop erau
semnul autoriza+iei de construire
16'
. *n realitate /ns nici o persoan
privat nu putea s ob+in aceast aprobare dac nu trecea mai /nt,i
/n proprietatea !isericii tot ceea ce era necesar pentru construirea
respectivului edificiu bisericesc. Cei ce doreau s construiasc
trebuiau aadar s renun+e /n favoare !isericii la titlul lor de
proprietate asupra bunurilor puse /n slu"ba unei astfel de construc+ii
iar la terminarea edificiului nu puteau s emit preten+ii diferite de
cele ale membrilor comunit+ii respective. :vident !iserica a luat /n
considerare "ertfa unor astfel de persoane i cu timpul le-a oferit
unele privile.ii, /ns niciodat nu a considerat imobilele construite
sau donate !isericii ca proprietate a fondatorilor lor ci proprietatea
!isericii.
@caurile de cult private nu dispar aa cum nu dispar nici
abuzurile celor care celebrau /n astfel de edificii de cult. Acest fapt i-
a determinat pe Prin+ii sinodului de la 1rullan 5>$1->$68 s emane o
norm clar care s opreasc fr consensul episcopului sv,rirea
cultului divin, /n special a litur.-iei, /n capelele din casele
particulare.
16'
Aceste acte sunt precizate /n #ovella A, c. ? LIllud i'itur ante alia dicendu%
est, ut o%ni te%pore et in o%ni terra nostra, si ,uis aedi&icare venera$ile
%onasteriu% voluerit, non prius licentia% esse "oc a'endi, ,ua% deo
a%a$ile% locoru% episcopu% advocet, at ille %anus e3tendat ad caelu% et
per oratione% locu% consecret deo, &i'ens in eo nostrae salutis si'nus%
/dici%us aute% adoranda% et "onoranda% vere cruce%1, sic,ue inco"et
aedi&iciu%, $onu% uti,ue ,uodda% "oc et decens &unda%entu% ponens. 4oc
ita,ue principiu% piae venera$iliu% %anosterioru% &a$ricae &iat=? ).
0C4B:@@ F I. R)B@@ ed., Corpus Iuris Civilis, vol. , pp. 6%-6$.
Mai t,rziu Patriar-ul de Constantinopol #ic-ifor Mrturisitorul stabilea /n
canonul c consacrarea locului i /nfin.erea creucii pot s fie fcute i de ctre
un simplu preot dac episcopul local /i d permisiunea /n acest sens. <ezi can.
(1 #ic-ifor Mrturisitorul /n . #. ;@BCA ed., Canoanele Bisericii Artodo3e
)o%ane. Eote si co%entarii, 0ibiu, 1$$(, p. 'A$.
('>
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
(r""an, can. 31? 3ispunem ca clericii care litur.-isesc csau
boteazd /n paraclise care se .sesc /n interiorul caselor, s
fac aceasta cu /nvoirea episcopului din locul acela, iar dac
vreun cleric nu va pzi acest lucru aa, s se cateriseasc
16A
.
Aceast dispozi+ie a fost /ntrit de Prin+ii sinodului 1rullan /n
canonul A$, care oprete /n mod cate.oric sv,rirea botezului /n
paraclisele ce se .sesc /n interiorul unei case private.
16A
Canonul /n forma sa ini+ial se referea numai la celebrarea litur.-iei, mai
t,rziu /ns /n colec+iile orientale a fost inclus i dispozi+ia referitoare la
sv,rirea botezului. Aceast interpolare este considerat de canoniti o
adu.are t,rzie, deoarece dac canonul ar fi inclus /n forma sa ini+ial i
referirea la botez, atunci ar fi fost contrar normei imperative din canonul A$ al
aceluiai sinod 1rullan. Cfr. 3. 0A@AC4A0, Da nor%ativa del Concilio
-rullano: co%%entata dai canonisti $i?antini del XII secolo, _onaras,
Balsa%one, +ristenos, Palermo cAriente Cristiano, 6-(d, 1$$1, p. >%.
Canonul trullan dezvolt de fapt dispozi+ia canonului A% al sinodului local de
la @aodiceea, care stabilea? #u se cuvine a aduce "ertf prin case de ctre
episcopi sau prezbiteri=. :vident canonul nu se referea la o simpl cas ci la
capelele private din interiorul caselor, recomand,nd ca /n astfel de locuri s nu
fie sv,rit litur.-ia.
('7
Altarul R#$ntr#0irii
(r""an, can. PR? *n paraclisul care se .sete /n interiorul
unei case, /n nici un c-ip s nu se sv,reasc botezul, ci
acei care doresc s se /nvredniceasc de luminarea cea
nepri-nit, aceia s mear. la bisericile publice i acolo s
se fac prtai de acest dar. ar de se va .si cineva care nu
va +ine cele stabilite de noi, dac ar fi cleric s se
cateriseasc, iar de ar fi laic s se afuriseasc.
('%
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
3ou secole mai t,rziu norma trullan pare s fi czut /n
desuetudine, deoarece /mpratul @eon ;ilosoful 5%%>-$168 /n
#ovelele sale 5#ovella 1' i #ovella 1A8 permitea preo+ilor s
sv,reasc litur.-ia i botezul /n case private. Autorizarea
episcopului, cerut e2pres de canonul (1 1rullan, era considerat ca
prezumat dac nu e2ista o pro-ibi+ie e2plicit pentru o astfel de
cas
16>
. 3e altfel canonistul oan #. ;loca este de prere c
dispozi+iile cuprinse /n canoanele (1 i A$ 1rullan se refereau /n
realitate la paraclisele e2istente /n aezmintele de asisten+ social
pe care le avea !iserica, locuri /n care sv,rirea cultului divin era
permis doar cu aprobarea episcopului locului. Motivele unei astfel
de aprobri erau mai de.rab de natur administrativ-disciplinar?
punerea /n eviden+ a autorit+ii episcopale i obli.area
credincioilor de a frecventa pentru cultul divin lcaurile de cult
publice
167
.
16>
Cfr. 3. 0A@AC4A0, Da nor%ativa del Concilio -rullano: co%%entata dai
canonisti $i?antini del XII secolo, _onaras, Balsa%one, +ristenos, p. >$.
167
Cfr. . #. ;@BCA ed., Canoanele Bisericii Artodo3e )o%ane. Eote si
co%entarii, p. 16(.
('$
Altarul R#$ntr#0irii
Paraclisele sau orice alt loca de cult aflate /n proprietatea unei
persoane private nu au fost niciodat considerate bunuri bisericeti.
3ac /ns respectivele locauri erau sfin+ite de ctre episcop atunci
deveneau bunuri ale !isericii
16%
, /n sc-imb refuzul proprietarilor de a
trece respectivul edificiu consacrat /n patrimoniul ecleziastic avea ca
i consecin+ considerarea acelui loca ca un simplu loc privat de
ru.ciune fiind oprit sv,rirea oricrei celebrri sacramentale
16$
.
Pedepsele prevzute pentru cei ce ar fi /nclcat o astfel de norm
pro-ibitiv erau? caterisirea pentru clerici i afurisirea pentru laici. B
persoan care dorea s construiasc o mnstire sau o biseric, fie
direct fie fc,nd acte dona+ie /n acest sens, nu putea pretinde s aib
un drept asupra respectivelor bunuri. Un canon important /n acest
sens este canonul 1 al sinodului local de la Constantinopol din anul
%>1, care /ntrete toate dispozi+iile anterioare privitoare la fondarea
unei biserici sau m,nstiri si destina+ia bunurilor primite prin acte de
dona+ie.
16%
:vident este vorba despre !iserica local din acel loc nu de !iserica luat /n
ansamblul ei.
16$
[onaras i Aristene, coment,nd canonul ' al sinodului de la Calcedonia,
afirmau c m,nstirile construite fr consensul i consacrarea locului de ctre
episcop nu pot fi nicidecum considerate m,nstiri. Cfr. I. A. )4A@@0 F M.
PB1@0 ed., B#nta'%a du%ne?eietilor i s&intelor canoane c/n .reacd, vol. ,
Atena, 1%A6-1$A$, pp. 676-67(.
(A&
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
Constantino%o" II8II), can. 1? [idirea m,nstirilor, lucru
at,t de venerabil i de cinstit i din vec-ime bine c-ibzuit de
ferici+ii i cuvioii notri Prin+i, astzi ru se face. 3eoarece
unii, pun,nd nume de mnstire averilor i propriet+ilor lor
i f.duind c le afierosesc lui 3umnezeu, se /nscriu pe sine
stp,ni ai celor afierosite i socotesc c /nel,nd am.esc pe
3umnezeu numai cu numirea, cci nu se ruineaz a-i
/nsui i dup afierosire aceeai stp,nire, pe care mai
/nainte nu erau opri+i de a o de+ine. 9i at,ta ne.ustorie fac
din acest lucru, /nc,t multe di cele afierosite c-iar de cei ce
le-au afierosit se vd v,nz,ndu-se, mirare i sc,rb
pricinuind celor ce le vd. 9i nu numai c nu se pociesc /n
privin+a celor odat afierosite lui 3umnezeu, permi+,ndu-i
lor /nii stp,nirea asupra acelora, ci /nc fr sfial i
altora o transmit. 3eci pentru aceasta 0f,ntul 0inod a -otr,t
ca nimnui s nu-i fie iertat a zidi mnstire fr tirea i
/nvoirea episcopului. 9i dup ce acela a luat la cunotin+ i
i-a dat /nvoirea i a sv,rit ru.ciunea trebuincioas,
precum cei din vec-ime cu iubire de 3umnezeu s-a le.iuit,
s se zideasc mnstirea, apoi toate cele ce se cuvin ei
/mpreun cu ea /nsi s se scrie /n condic i s se aeze /n
ar-ivele episcopetiG dar cel ce le-a /nc-inat nicidecum s nu
aib voie, fr /nvoirea episcopului, a se aeza e.umen pe
sine sau pe altul /n locul su. Cci dac cineva nu poate fi
stp,n peste cele ce le-a druit unui om, cum se va admite a
se rpi stp,nirea asupra celor ce cineva le consfin+ete i le
dedic lui 3umnezeuW
1(&

1(&
Canonul stabilete urmtoarele principii? 18 nici o mnstire nu poate fi
/nfiin+at fr binecuv,ntarea episcopuluiG 68 patrimoniul mnstirilor nu poate
fi folosit /n alte scopuriG (8 bunurile mnstirilor nu pot trece /n proprietatea
persoanelor particulareG '8 nici un donator nu poate s se considere /n
continuare ca proprietar al bunurilor donate sau s pretind administrarea
(A1
Altarul R#$ntr#0irii
Coment,nd aceste canoane, canonistul or.u van sus+ine c
prin acest procedeu se permitea episcopului s suprave.-eze orice
manifestare de natur reli.ioas din epar-ia sa iar prin dreptul de a
se opune la sfin+irea unei biserici sau capele, atunci c,nd acestea nu
/ndeplineau condi+iile cerute, se asi.ura respectarea canoanelor i a
tradi+iei !isericii privitoare la zidirea locaurilor de ru.ciune i a
propriet+ii asupra acestora
1(1
.
acelor bunuri.
1(1
Cfr. . 3. <A#, Bunurile $isericeti <n pri%ele 6 secole. BituaPia lor Huridic>
i canonic>, p. >>.
(A6
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
#u aceeai situa+ie o /nt,lnim /n Bccident, unde dreptul
persoanelor private de fi subiect al dreptului de proprietate
ecleziastic a fost recunoscut at,t de !iseric c,t i de 0tat. *n anul
7$' /mpratul Carol cel Mare a permis persoanelor libere s posede
i s /nstrineze bunuri bisericeti - biserici i capele construite de
acetia - cu condi+ia ca destina+ia respectivelor locauri de cult s nu
fie niciodat sc-imbat? @e ecclesiis ,uae a$ in'eniis "o%ini$us
construuntur licet eas tradere aut vendere tantu%%odo ut ecclesia
non destruatur sed serventur ,uotidie "onores6
1(6
. 3e asemenea
sinodul local de la )oma din anul %6> dispunea prin canonul 61 ca
fondatorilor s nu le fie anulat dreptul de proprietate asupra
bisericilor sau capelelor construite cu aprobarea episcopului pe
domeniilor lor.
/o$a IM2B), can. 21? - 9onasteriu% vel oratoriu%
canonice constructu% a do%inio constructoris eo invito non
au&eratur, liceat,ue illi pres$itero, cui voluerit, pro sacro
o&&itio illius diocesis cu% consensu episcopi, ne %alus
e3istat, co%endare
1((
.
1(6
Capitulare rancono&urtense, 7$', c. (' apud . 3. <A#, Bunurile
$isericeti <n pri%ele 6 secole. BituaPia lor Huridic> i canonic>, nota (66, p.
>%. Mai t,rziu v,nzarea bunurilor bisericeti a fost considerat un sacrile.iu?
LBi ,uis principu% vel alioru% dispositione% seu do%inatione% reru% sive
possessione% ecclesiasticaru% si$i vendicaverit, ut sacrile'us iudicetur=.
L3ecretum ma.istri Iratiani=, c. 6A, C. J<, Y 7, in A. @. )C41:);:3 F A.
;):3!:)I ed., Corpus Iuris Canonici,
-ed.
, pars prior, @ipsiae, 1$66, pp. %&7.
1((
c. ((, C. J<, Y. 7, L3ecretum ma.istri Iratiani 5pars secunda8= in A. @.
)C41:);:3 F A. ;):3!:)I ed., Corpus Iuris Canonici, pp. %&$-%1&. *n
Mansi te2tul canonului continu cu urmtoarele dispozi+ii? Lita ut placita q ad
Husta% reverentia% ipsius episcopi o$edienter sacerdos recurrat=? M. 3. MA#0
ed., Bacroru% Concilioru%, nova et a%plissi%a collectio, t. J<, <enetiis,
17>$, p. 1&&>.
(A(
Altarul R#$ntr#0irii
1otui acest drept de proprietate nu avea o valoare absolut,
/ntruc,t fr consensul episcopului laicii nu puteau s dispun dup
bunul plac asupra clericilor care celebrau /n astfel de locauri de
cult. Canonul '6 al sinodului local de la Cabilonensi din anul %1(
58 stabilea?
Cabi"onensi, can. 42? - Inventu% est, ,uod %ulti ar$itrii sui
te%eritate, et ,uod est 'ravius ducti, pres$iteris ,ui$usli$et
a$s,ue consensu [suoru%\ episcoporu% ecclesias dant vel
au&erunt. Unde oportet, ut canonica re'ula servata nullus,
a$s,ue consensu episcopii sui cuili$et pres$itero ecclesia%
det. Wua% si iuste adeptus &uerit, "anc nonnisi 'ravi culpa
sua, cora% episcopo canonica severitate amittat
1('
.
1('
M. 3. MA#0 ed., Bacroru% Concilioru%, nova et a%plissi%a collectio, t.
J<, p. 1&6G c. (%, C. J<, Y. 7, L3ecretum ma.istri Iratiani= in A. @.
)C41:);:3 F A. ;):3!:)I ed., Corpus Iuris Canonici, pp. %1&-%11.
B norm asemntoare .sim i /n canonul (7 din @ecretu% 2ratiani? LDaici
pres$iteros de ecclesia non eiciant, ne,ue in eis constituant sine consensu
suoru% episcoporu%6. ar /n canonul 6$ .sim urmtoarea dispozi+ie? LContra
sanctoru% patru% censuras videtur e3istere, si secularis vel laicus pres$iteros
a$ ecclesiis, in ,ui$us te%pore ordinationis eoru% deno%inati vel introducti
&uerint, videtur e3pellere=? c. (7, C. J<, Y. 7,. c. 6$, C. J<, Y. 7, L3ecretum
ma.istri Iratiani= in A. @. )C41:);:3 F A. ;):3!:)I ed., Corpus Iuris
Canonici, pp. %&%, %1&.
(A'
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
Problema dreptului de proprietate al laicilor asupra bunurilor
bisericeti a dat natere /n Bccident la o adevrat polemic /n :vul
Mediu. Primii care au ne.at dreptul laicilor de a poseda i folosi
bunuri bisericeti au fost episcopii, /ns preocuparea lor nu era
lipsit de interes, deoarece deseori se considerau ei /nii titulari ai
dreptului de proprietate asupra bunurilor bisericeti, consider,ndu-le
bunurile lor. Un ar.ument forte /n acest sens era actul de consacrare,
care permitea episcopului s ia /n stp,nire lcaul de cult consacrat
de el /mpreun cu toate bunurile aferente. :vident o astfel de
preten+ie era fr nici o baz canonic i "uridic i, c-iar dac se
trata de clerici 5episcopi8, favoriza de fapt aceiai cate.orie de
persoane F cele private - /n detrimentul patrimonial al !isericii.
#ici teoria care permitea laicilor s fie titulari deplini ai
dreptului de proprietate asupra imobilelor bisericeti i nici cea care
permitea clericilor s pretind transmiterea dreptului de proprietate
lor nu au dinuit mult. *n !iserica Catolic totui ctitorii de imobile
bisericeti nu au rmas fr recompense, deoarece lor le-a fost
atribuit un drept personal de patrona", considerat mai de.rab un
drept formal dec,t unul real, dar fr nici o le.tur cu titularul
dreptului de proprietate care era !iserica.
(AA
Altarul R#$ntr#0irii
*n )srit /n sc-imb a prevalat teoria destina+iei perpetue a
bunurilor imobile utilizate pentru celebrarea cultului 5biserici,
capele, mnstiri8, astfel c nu avea nici o importan+ cine era
ctitorul, donatorul sau restauratorul bunurilor respective. Bdat ce
respectivele imobile erau consacrate intrau /n patrimoniul bisericesc
i acest caracter rm,nea pentru totdeauna, astfel c acestea nu mai
puteau fi /nstrinate sau utilizate /n alte scopuri. Canonul '$ al
sinodului 1rullan, re/nnoind canonul 6' al sinodului ecumenic de la
Calcedon, oprea sub pedeaps canonic secularizarea mnstirilor i
a bunurilor bisericeti.
(r""an, can. 4R? *nnoind i acest sf,nt canon, -otr,m ca
mnstirile, odat ce au fost consacrate cu /ncuviin+area
episcopului, s rm,n pentru totdeauna mnstiri i
bunurile care apar+in lor s se pstreze pe seama mnstirii i
s nu se mai poat face acelea locauri lumeti, nici s se dea
acestea de ctre cineva oamenilor lumeti, ci c-iar dac s-a i
/nt,mplat acest lucru p,n acum, -otr,m ca /n nici un c-ip
s nu aib trie. ar cei ce s-ar apuca s fac de la canonul de
fa+ /nainte castfel de lucrurid, s fie supui pedepselor din
canoane
1(A
.
1(A
Canonul 1( al sinodului al <-lea ecumenic de la #iceea prevedea pedepse
pentru cei care refuzau s redea lcaurile de cult destina+iei ini+iale? 3e
vreme ce din pricina necazului care pentru pcatele noastre s-a abtut asupra
bisericilor, au fost rpite de ctre oarecare brba+i unele sfinte locauri i
episcopii i mnstiri i s-au prefcut /n slae de r,nd. 3ac aadar cei ce le
stp,nesc pe acestea voiesc s le dea /napoi, ca s fie aezate din nou dup
vec-ea stare, bine i frumos esteG iar de nu, poruncim s se cateriseasc acetia
dac sunt din catalo.ul strii preo+eti, iar dac sunt mona-i sau laici, s se
afuriseasc, ca fiind os,ndi+i de ctre 1atl i de ctre ;iul i de ctre 3u-ul
0f,nt i s fie aeza+i unde viermele nu se moare i focul nu se stin.e, fiindc
se /mpotrivesc .lasului lui 3umnezeu care zice? C#u face+i casa 1atlui meu
cas de ne.ustorieD.
(A>
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
Ctitorii nu erau considera+i titulari ai dreptului de proprietate ci
al dreptului de ctitor, aa numitul drept ctitoricesc 5rstsuvwrx
yzr{wux8. 3e acest drept se bucurau to+i acei care, persoane fizice sau
"uridice, care /ntr-un fel sau altul contribuiau la construirea, la
restaurarea sau la /ntre+inerea unei bisericii, a unei capele sau a unui
institut de binefacere al !isericii. Acest drept era conces de
autoritatea bisericeasc competent - episcopul locului unde ctitorul
vroia s construiasc, s restaureze sau s /ntre+in un imobil
bisericesc F i permitea titularului su s administreze patrimoniul
bisericesc urm,nd dispozi+iile canonice i cele din actul de
/ntemeiere. )eferitor la acest drept #icodim Mila scria?
(A7
Altarul R#$ntr#0irii
Pentru recunoaterea dreptului de ctitor, autoritatea biseri-
ceasc, adic episcopul epar-ial competent, nu d persoanei
respective nici unul din acele drepturi spirituale relativ la
obiectul dreptului de ctitor, care apar+ine episcopului con-
form caracterului su ar-ipstoresc. :piscopul este /n epar-
-ia sa eful necondi+ionat al oricrei biserici, oricrei
mnstiri i al oricrui institut de binefacere care urmrete
un scop bisericesc, fr a mai lua /n considera+ie, dac
funda+ia a rezultat din mi"loacele unei persoane fizice ori
"uridice sau /ntr-un alt c-ip. Pentru aceea drepturile i
datoriile, care formeaz dreptul de ctitor, se refer e2clusiv
la afacerile e2terne ale obiectului respectiv ale acestui drept.
1oate drepturile i datoriile pe care le are fundatorul sunt
con+inute de re.ul /n docu%entul de &undaPiune 5g
0) care este redactat de fondator /n /n+ele.ere cu
episcopul epar-ial competent
1(>
.
Prin urmare, dreptul de ctitor era vzut ca un drept real care
conferea titularului su prero.ativele unui posesor de bun credin+,
condi+ionat totui /n substan+a sa de /ndeplinirea obli.a+iilor asumate
/n actul de fondare. *ncetarea unui astfel de drept putea s se surveni
i prin moartea ctitorului dac acesta nu avea motenitori sau /n
testamentul su nu a /nsrcinat vre-o persoan s erediteze acest
titlu.
1(>
#. M@A9, @reptul Bisericesc Ariental, !ucureti, 1$1A, p. ''&.
(A%
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
#icodim Mila era de prere c /ncetarea dreptului ctitoricesc
avea ca efect "uridic trecerea dreptului de posesie i administrare
asupra bunurilor respective /n sarcina comunit+ii bisericeti, care
asuma drepturile i /ndatoririle ctitorului i devenea titular al acestui
drept ca i cum l-ar fi avut de la /nceput
1(7
. *n realitate /ns nu
comunitatea ca atare asimila acest drept ci persoana "uridic
bisericeasc F paro-ia, m,nstirea sau centrul epar-ial.
#u este mai pu+in adevrat c i /n )srit adeseori ctitorii,
urmrindu-i mai mult drepturile dec,t obli.a+iile, au comis o seam
de abuzuri /n e2ercitarea dreptului de ctitor, comport,ndu-se ca i
cum ar fi proprietari, administr,nd bunurile bisericeti /n func+ie de
propriile interese. Aceleai abuzuri uneori veneau din partea unor
episcopi locali, care /n loc s suprave.-eze buna administrare a
bunurilor bisericeti paro-iale sau mnstireti pretindeau veniturile
acestora ca i cum ar fi fost propriet+ile lor
1(%
. Mai mult, /n unele
cazuri episcopii utilizau bunurile bisericeti pentru a construi
mnstiri personale, motiv pentru care Prin+ii sinodului local de la
Constantinopol din anul %>1 au fost obli.a+i s intervin, -otr,nd
c dac s-ar mai /nt,mpla astfel de lucruri respectivul edificiu nu va
primi dreptul de a fi mnstire i va trece de drept i de fapt /n
patrimoniul !isericii, fiind considerat ca i cum ar fi fost de la
/nceput un bun al epar-iei.
1(7
I$ide%, p. ''1.
1(%
Cfr. . 3. <A#, Bunurile $isericeti <n pri%ele 6 secole. BituaPia lor Huridic>
i canonic>, pp. 71-76.
(A$
Altarul R#$ntr#0irii
Constantino%o" II8II), can. C? <edem c multe episcopii se
prbuesc i sunt /n pericol a se desfiin+a cu totul, fiindc cei
ce stau /n fruntea lor /i dau toat .ri"a i silin+a pentru a zidi
mnstiri noiG i pe acelea nimicindu-le i meteu.ind
acapararea veniturilor lucreaz pentru folosul acestora. 3eci
pentru aceasta a -otr,t 0f,ntul 0inod c nici unuia dintre
episcopi nu-i este iertat s zideasc din nou mnstire spre
distru.erea episcopiei sale. ar de se va vdi cineva
/ndrznind s fac acestea, acela s se supun cercetrii
cuvenite, iar cea zidit din nou de el, ca i cum de la /nceput
nici nu ar fi c,ti.at drept de mnstire, s se atribuie
episcopiei ca un drept c,ti.at de sine. Cci nimic din cele
/nfiin+ate /mpotriva le.ilor i fr r,nduial nu poate aduce
pre"udiciu celor aezate canonicete.
*n realitate e2isten+a edificiilor destinate cultului /n proprietate
privat crea o oarecare confuzie, permi+,nd apari+ia unei structuri
bisericeti paralele? bisericile i clerul public i bisericile i clerul
privat. Confuzia mer.ea p,n a considera !iserica ca pe o institu+ie
social care ar putea func+iona at,t /n re.im privat c,t i /n re.im
public, evident cu consecin+ele de ri.oare /n ceea ce privete re.imul
patrimonial bisericesc.
(>&
P#roan#l# (ri1at# $n l#0ila3ia canonic*
Pe de alt parte, persoanele private puteau s fie obiect al
dreptului de proprietate bisericeasc precum i subiecte ale
raporturilor de drept patrimonial bisericesc /ns /n nici un caz
subiecte ale dreptului de proprietate bisericeasc. @a fel ca i astzi,
/n timpurile sinoadelor bunurile !isericii se distin.eau de bunurile
private i c-iar dac bunuri simile se .seau i /n proprietatea unor
priva+i, totui acestea nu erau considerate bisericeti. Caracterul de
bun bisericesc= /n mod cert era dat de proprietarul bunului, care
trebuia s fie o persoan "uridic bisericeasc i /n nici un caz o
persoan privat.
(>1
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa# $n dia(ora
rom-n#ac* din Euro(a
Pr/ l#ct/ uni1/ dr/ Dorin 8(ri+
Universitatea G1 @ece%$rie 191MG +l$a Iulia
A)tract"
-"e connection $et!een )eli'ion and reli'ious education is 'iven $# t"e &act
t"at approac"in' 2od isn.t possi$le !it"out educational steps, co%pared $#
9. :liade !it" a real initiator# course. -"e i%portance o& reli'ious education
&or personal and social "u%an develop%ent is supported $# %oral, cultural
and social ar'u%ents.
-"e reli'ious education pro%oted $# C"ristianit# sou'"t to trans%it t"e ne!
&ait" teac"in's, t"e a$solute trut" revealed $# t"e supre%e Person so t"at $#
t"eir personal valori?ation a true spiritual revolution o& %an %a# $eco%e
possi$le.
B# %eans o& reli'ious education, %an can 'et to 0no!in' 2od and lovin' "is
counterparts. In order to acco%plis" t"e &inalities o& t"e reli'ious education, it
is necessar# t"at it $e'in in t"e c"ild"ood and $e continued to one.s deat",
!it" divine "elp and personal e&&ort.
-"e educational studies o& C"ristianit# !ere also directed to!ards t"e
esta$lis"%ent o& education institutions. +t t"e $e'innin', t"e# "ad t"e role o&
providin' t"e reli'ious preparation o& Baptis% candidates and, a&ter t"e
'enerali?ation o& t"e c"ildren.s Baptis%, t"e# !ere replaced $# t"e
catec"etical, %onaster#, paris" and $is"opric sc"ools and, later on, $#
universities.
-"e present stud# is set on presentin' t"e &unda%ental t"eoretical aspects t"at
are necessar# &or t"e develop%ent, on a %ediu% and on a lon' ter%, o& a
co%ple3 educational7reli'ious proHect in !"ic" t"e ele%ents o& t"eolo'# and
ps#c"o7peda'o'# &ro% t"e curricular docu%ents, accordin' to t"e ne!
researc" in t"e respective &ields, s"ould o&&er t"e support &or t"e production o&
au3iliar# %aterials capa$le to support an e&&icient reli'ious education in t"e
%odern !orld, as !ell as a %odel in t"eir acco%plis"%ent.
K#LMord: reli'ious education, diaspora, e&icient education, reli'ious
curriculu%, paris" and $is"opric sc"ools
Conid#ra3ii (r#liminar#
*ntre marile provocri .enerate de sc-imbarea de re.im
politic din decembrie 1$%$ a fost i e2odul rom,nilor, /n special spre
+rile din :uropa de <est. Peste 6 milioane de rom,ni, /n marea lor
ma"oritate tineri, s-au stabilit /n +ri precum talia, 0pania, ;ran+a sau
Iermania, /ntr-un proces care continu i /n prezent. *n aceste
condi+ii a aprut mai mult dec,t necesar /nfiin+area a dou
mitropolii ortodo2e rom,neti /n :uropa Bccidental.
)ealitatea lumii occidentale, cu preocuparea pentru valorile
materiale i cu /ndeprtarea de o via+ reli.ioas activ, pericolul
dezrdcinrii totale a emi.ran+ilor rom,ni au condus la ini+ierea
unui proiect al Mitropoliei Brtodo2e )om,ne a :uropei Bccidentale
i Meridionale, cu sediul la Paris, menit s asi.ure educa+ia
reli.ioas a copiilor rom,ni din +rile aflate sub "urisdic+ia sa. Parte a
acestui proiect o constituie elaborarea unui document curricular
pentru colile paro-iale, pe diferite .rupe de v,rst, i a cr+ilor de
/nv+tur /n conformitate cu acesta, demers la care a fost cooptat o
ec-ip de lucru din )om,nia.
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
0tudiul de fa+ /i propune s prezinte aspectele teoretice
fundamentale necesare dezvoltrii unui proiect educa+ional-reli.ios
comple2, /n care articularea elementelor de teolo.ie i
psi-opeda.o.ie /n documentele curriculare, /n conformitate cu noile
cercetri din domeniile respective, s ofere suportul pentru
realizarea de materiale au2iliare capabile s sus+in o educa+ie
reli.ioas eficient /n lumea modern, precum i un model de
realizare a acestora.
A)ordar# t#or#tic* a r#la3i#i #duca3i#-cr#+tinim $n (lan
diacronic
)euita oricrui demers educativ reli.ios este dependent de
msura /n care acesta se fundamenteaz pe o abordare teoretic a
rela+iei dintre educa+ie i cretinism, pe definirea clar i inte.rarea
/n documentele curriculare a valorilor i finalit+ilor educa+iei
cretine, pe valorificarea elementelor de peda.o.ie din scrierile
sacre ale cretinismului i a elementelor reli.ioase din principalele
te2te peda.o.ice, precum i pe cele mai noi rezultate ale cercetrilor
practic-aplicative desfurate /n domeniul educa+iei, /n .eneral, i al
educa+iei reli.ioase, /n particular.
(>A
Altarul R#$ntr#0irii
)ela+ia dintre cretinism i educa+ie este una e2trem de
comple2, cretinismul fiind reli.ia revelat de isus 4ristos, iar
educa+ia F esen+ial /n concep+ia cretin privind necesitatea
devenirii persoanei umane printr-o continu perfec+ionare, urmare a
/n+ele.erii superioare a raportului su cu fiin+a divin F unul dintre
pilonii dezvoltrii cretinismului, dar i ai societ+ii /n ansamblul
su, mai ales /n ultimele secole. Concep+ia cretin privind valoarea
omului se prezint /n rela+ie cu posibilitatea acestuia de a-@ cunoate
pe 3umnezeu, printr-un demers educativ reli.ios. #outatea absolut
adus de cretinism F faptul c 3umnezeu este 1reime i se
descoper omului ca fiind Persoan i /i ofer acestuia posibilitatea
/nt,lnirii personale cu :l F a determinat necesitatea redefinirii
termenului de )eli.ie, /n+eles acum ca le.tur liber contient i
personal a omului cu :l.
<alorile i finalit+ile educa+iei reli.ioase pot fi /n+elese
numai /n rela+ia str,ns pe care o au cu cretinismul, desprinse fiind
din /nv+tura revelat prin isus 4ristos, fi2at /n scris /n te2tele
biblice i patristice, i reprezint rezultatul unei e2perien+e didactice
dob,ndite /n cele dou milenii cretine marcate de reformulri i
redefiniri succesive ale acestora. *n+ele.erea valorii educative a
0fintei 0cripturi i a 0fintei 1radi+ii, izvoarele /nv+turii cretine i
ci de transmitere a revela+iei supranaturale a fost facilitat de
activitatea desfurat /n institu+iile de /nv+m,nt /ntemeiate sau
spri"inite de !iseric, care au constituit cadrul principal de
valorificare a te2telor sacre i de promovare a cretinismului i a
modelului educa+ional propus de acesta, mai ales /n primele veacuri
cretine.
(>>
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
<iziunea asupra educa+iei, formularea unor principii care s
diri"eze desfurarea educa+iei reli.ioase, utilizarea unui set de
metode i mi"loace de /nv+m,nt, identificarea celor mai eficiente
forme de or.anizare a educa+iei reli.ioase i eviden+ierea unor
aspecte ale rela+iei profesor-elev, pe baza te2telor sacre ale
cretinismului i a scrierilor teoreticienilor marcan+i ai peda.o.iei
clasice, valorificate /n procesul de elaborare a curriculumului,
reprezint elemente c-eie pentru recuperarea dimensiunii educative
a cretinismului ortodo2 i desc-iderea unor perspective viabile.
*n aparen+, cele dou concepte F divinitate i educa+ie F
necesit o abordare separat, dat fiind apartenen+a lor la cele dou
realit+i distincte? transcendental, respectiv mundan. Bri.inea
divin a cretinismului a determinat atribuirea calit+ii de /nv+tur
revelat adevrurilor sale de credin+, pe care le-a transmis de-a
lun.ul a peste dou milenii. Prezen+a /n lume a 3omnului 4ristos a
desc-is omului posibilitatea parcur.erii drumului spre lumea
spiritual, accesibil printr-un proces care include educa+ia? Ee
pred> tainele du%ne?eieti prin cuvinte i nu%iri cunoscute nou>,
&olosindu7se de vor$ele care Pin de o$inuinPa viePii o%eneti=
1($
.
1($
0f. Iri.orie de #Sssa, @espre r=nduiala cea dup> @u%ne?eu i despre
nevoinPa cea adev>rat>, /n Bcrieri, partea I, /n colec+ia P.0.!., vol.6$, :ditura
nstitutului !iblic i de Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti,
1$%6, p.('(.
(>7
Altarul R#$ntr#0irii
Pentru orice educator, lectura te2tului biblic al #oului 1estament
se transform nu doar /ntr-un act de formare /n tainele /nv+turii
revelate, ci i /ntr-un act paideic, de ini+iere /n tainele realizrii educa+iei
reli.ioase, /n special prin identificarea modelului educativ oferit de
3omnul isus 4ristos. Predica @ui nu a fost doar la nivelul discursului i
al prezentrii orale a /nv+turii? 8Un <ns>i t>cerea Ba, @o%nul nu a
<ncetat niciodat> s> <nvePe. Uns>i pre?enPa Ba i %odul <n care se %ica
printre oa%eni i se purta cu ei erau 8predici6 convin'>toare6
1'&
.
Concep+ia despre 3umnezeu adus de M,ntuitorul 4ristos a
fost una cu totul nou? 3umnezeu nu reprezint un concept abstract,
ci o Persoan spre care omul poate s se /ndrepte printr-o rela+ie
interpersonal mereu mai /nalt. 3ei e2ist un sin.ur 3umnezeu, :l
este /ntreit /n Persoane? 1atl, ;iul i 0f,ntul 3u-, aflate /ntr-o
deplin comuniune de iubire desv,rit din eternitate, care d sens
/ntre.ii Crea+ii i mai ales omului, creat dup c-ipul 0fintei 1reimi?
L>r> e3istenPa unei iu$iri des>v=rite i venice nu se poate
e3plica iu$irea din lu%e i nu se vede nici scopul lu%ii. Iu$irea din
lu%e presupune ca ori'ine i scop iu$irea etern> i des>v=rit> <ntre
%ai %ulte Persoane divine=
1'1
. Astfel, iubirea devine fundamentul
educa+iei /n sensul creterii omului de la c-ip, la asemnare.
1'&
Ar-iepiscopul 3mitri, U%p>r>Pia lui @u%ne?eu. -=lcuire du"ovniceasc> la
Predica de pe %unte, :ditura nstitutului !iblic i de Misiune al !isericii
Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 6&&(, p.1$.
1'1
3. 0tniloae, -eolo'ia @o'%atic> Artodo3>, vol. 1, :ditura nstitutului
!iblic i de Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 1$$>, p.1$A.
(>%
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
1e2tele sacre ale cretinismului prezint at,t preocuparea
@o.osului de a-i face accesibil /nv+tura 0a asculttorilor si de
diferite condi+ii sociale, culturale sau reli.ioase, c,t i dificultatea
acestora de a o /n+ele.e i de a o accepta. :ste cunoscut /n acest ultim
sens, dialo.ul dintre 3omnul isus 4ristos i Apostolii 0i, provocat de
/ndeprtarea unora dintre ucenicii @ui, pe motivul ne/n+ele.erii
adevrurilor de credin+ le.ate de 1aina 0fintei *mprtanii? Lbi de
atunci %ulPi dintre ucenicii B>i s7au dus <napoi i nu %ai u%$lau cu :l.
@eci a ?is Iisus celor doispre?ece: Eu vrePi i voi s> v> ducePiX Bi%on
Petru I7a r>spuns: @oa%ne, la cine ne vo% duceX -u ai cuvintele viePii
celei venice. bi noi a% cre?ut i a% cunoscut c> -u eti 4ristosul, iul
@u%ne?eului Celui viu.= 5oan >, >>->$8. 0olu+ia pentru ieirea din
acest impas a constituit, de fapt, un alt element de unicitate adus de
cretinism? /n+ele.erea /nv+turilor de credin+ este posibil pe baza
unui sistem educa+ional, dar numai pe msura tririi acestora? LC=nd
tiPi acestea, &ericiPi suntePi dac> le vePi &ace= 5oan 1(,178.
3up ieirea din captivitatea impus de /mpra+ii romani
persecutori, /nv+tura cretin i sistemul su educa+ional s-au
spri"init reciproc pentru a cunoate o puternic dezvoltare mai ales /n
planul teoretizrilor care vizau adaptarea modului de transmitere a
mesa"ului cretin la realit+ile istorice i culturale locale. 3ei
aparent unitare /n activitatea misionarilor cretini, cuv,ntul i
metoda au cunoscut cel pu+in dou necesare nuan+ri? /n spa+iul
marcat de cultura elenistic abordarea a cunoscut nuan+e speculative,
iar /n cel iudaic abordri mult mai concrete. Abordrile diferite
constituie o necesitate /n planul educa+iei i /n cel al reli.iei,
deopotriv. A %=ntuire care &ace a$stracPie de conte3tul cultural
local dat este o %=ntuire spiritualist> care pierde contactul cu
realitate i do$=ndete caracter a$stract i ilu?oriu=
1'6
.
1'6
3. Popescu, 4ristos, Biseric>, Bocietate, :ditura nstitutului !iblic i de
Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 1$$%, p.11.
(>$
Altarul R#$ntr#0irii
Cuv,ntarea +inut de isus /n Ialileea, l,n. Marea
1iberiadei, cunoscut sub numele de Predica de pe %unte 5Matei A-
78, reprezint cel mai important model de interven+ie educativ
bazat pe iubirea desv,rit fa+ de om, specific reli.iei cretine?
LUn Biseric>, iu$irea nu repre?int> un principiu %oral a$stract, ci
<nsuirea ontolo'ic> a @u%ne?eului -rei%ic. @u%ne?eu este iu$ire,
ca unitate de7o7&iinP> i nedesp>rPit> a celor trei Persoane. bi
iu$irea lui @u%ne?eu se arat> lu%ii prin crearea ei i purtarea de
'riH> pentru p>strarea ei. @ar iu$irea lui @u%ne?eu se &ace
cunoscut> i accesi$il> o%ului <n special prin %=ntuirea i <nnoirea
lu%ii, s>v=rite <n 4ristos. -ot ast&el i viaPa <ntru iu$ire nu are
caracter a$stract, ci se caracteri?ea?> <n Pinerea poruncilor lui
@u%ne?eu sau <n viaPa <ntru 4ristos=
1'(
.
:2isten+a unui nivel de educa+ie reli.ioas, oric,t de limitat
ar fi acesta, constituie speran+a pentru un nou /nceput. Prin afirma+ia?
+Pi au?it c> s7a ?is celor de de%ult ..., :u <ns> v> spun vou> ... =
5Matei A,61-66G A,67-6% etc.8, 4ristos a artat c transfi.urarea
fiin+ei umane nu este posibil dec,t prin demersuri educa+ionale
pozitive
1''
.
1'(
Ieor.ios Mantzaridis, 9orala cretin>, :ditura !izantin, !ucureti, 6&&>,
p. %'.
1''
Modelul oferit de 3omnul isus 4ristos a fost recomandat tuturor
educatorilor. 3e altfel, acesta a constituit baza pentru teoretizrile realizate
conform principiului valorizrii pozitivului din semeni, specific educa+iei
reli.ioase. :2perien+a dovedete faptul c eviden+ierea virtu+ilor unei persoane
are efectele educative mult mai evidente dec,t Leduca+ia= prin ne.a+ii, prin
interdic+ii. Iradul de dificultate al acestui demers este semnificativ. *n acest
sens merit amintit o cercetare-ac+iune desfurat la o clas de nivel
.imnazial, /n care fiecare elev a primit sarcina de a-i caracteriza prin cinci
aspecte ne.ative pe fiecare dintre cole.ii. Apoi, /n acelai interval de timp,
acetia au primit sarcina de a-i caracteriza prin cinci aspecte pozitive pe fiecare
dintre cole.ii. Concluziile au fost urmtoarele? to+i elevii au identificat cu
uurin+ cinci aspecte ne.ative, dar nu au reuit s identifice numrul ma2im
de aspecte pozitive la fiecare dintre cole.i. Cauza acestei stri de fapt, credem
(7&
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
3in punct de vedere cretin, educa+ia nu este un scop /n sine,
ci o cale obli.atorie spre dezvoltarea i e2primarea liber a tririlor
reli.ioase interioare. Ei%ic din ceea ce pri%ete o%ul prin natere
nu se dovedete su&icient dac> el <nsui sau se%enii s>i nu devin
activi <n perspectiva acestei des>v=riri. Ca i talentul <nn>scut,
care pentru a deveni plenar are nevoie de e3erciPiu %etodic,
reli'io?itatea pri%ar> i <nclinaPia ori'inar> spre pietate tre$uie
cultivate, <nt>rite i per&ecPionate=
1'A
.
c se datoreaz /n primul r,nd influen+ei educa+iei ne.ative primite de elevii
respectivi.
1'A
C. Cuco, :ducaPia reli'ioas>. )epere teoretice i %etodice, :ditura
Polirom, ai, 1$$$, p.1A.
(71
Altarul R#$ntr#0irii
Activitatea desfurat de isus #azarineanul a avut /n mod
evident un caracter predominant reli.ios, dar aceasta a fost /nso+it
de elemente peda.o.ice care au constituit suportul ac+iunilor educa-
tive ulterioare? <n predarea i r>sp=ndirea :van'"eliei, Iisus
4ristos s7a &olosit de %etode pe care o%enirea niciodat> nu le va
putea dep>i. +ceste %etode sunt: %unca, e3e%plul, &apta, docu%en7
tarea, dialo'ul, convor$irea dialectic>, para$ola, intuiPia, ase%>7
narea, %=n'=ierea, %ustrarea, a%eninParea, cuv=ntarea, ru'>7
ciunea, postul, cercetarea $isericii, <%p>rt>irea "arului, credinPa i
iu$irea=
1'>
.
Cretinismul presupune i un fapt cultural important, care i-
a perfec+ionat permanent mecanismele interioare pentru propria
dinuire. Acest demers nu poate fi conceput /n afara educa+iei, care
nu reprezint un simplu sistem de transmitere i perpetuare a unei
e2perien+e acumulate p,n la un moment dat. Prin educa+ie,
elementele culturale ale reli.iei sunt mereu actualizate i recreate /n
consonan+ cu posibilit+ile de receptare, mereu /n sc-imbare
1'7
.
Cretinismul trebuie /n+eles ca via+ /n isus 4ristos. *n modelul 0u
educa+ional, :l a artat modul /n care trebuie cultivat omul,
persoana. Acesta cere mai mult dec,t un simplu serviciu. Bmul nu
este numai o fiin+ intelectual, ci i una emo+ional, dorind
c,teodat mai mult dec,t cunosc,nd
1'%
.
Particularit*3i al# #duca3i#i (romo1at* d# cr#+tinim
1'>
. ;elea, )eli'ia culturii, :ditura :piscopiei Brtodo2e )om,ne, Arad, 1$$',
p. 6A'.
1'7
Aspecte privind rela+ia dintre reli.ia cretin i cultur au fost tratate de
1.M. Popescu, /n lucrarea Biserica i cultura, :ditura nstitutului !iblic i de
Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 1$$>.
1'%
;. MaSer, 1$>> apud C. Cuco, Ap. cit., 1$$$, p.17.
(76
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
Apari+ia cretinismului a fost marcat de e2isten+a unui
climat reli.ios cu accente preponderent formaliste, lipsit de
interioritate i profunzime, fapt care a determinat trecerea /ntr-un
plan secund a reli.iilor lipsite de semnifica+ii reli.ioase autentice.
Prezen+a i /nv+turile lui isus din Ialileea au impus noile criterii
pentru )eli.ie? dra.ostea fa+ de 3umnezeu i fa+ de semeni. :l s-a
autoproclamat ;iu al lui 3umnezeu i 3umnezeu adevrat, plin de
iubire. Msura cea mai /nalt a iubirii a fost dat de faptul c :l a
murit pe cruce pentru a le desc-ide oamenilor drumul spre propria
desv,rire. *n nici o reli.ie, dumnezeu nu se las rsti.nit i
bat"ocorit de oameni pentru a le da acestora posibilitatea propriei
m,ntuiri /n /mpr+ia @ui.
Cretinismul i-a propus s realizeze o adevrat revolu+ie
spiritual a omului? propune o ordine moral fundamentat pe
puritatea sufletului, prin iubire pentru 3umnezeu i oameni, porunca
iubirii fiind e2tins p,n la iubirea dumanilor. dealul noii reli.ii
este restaurarea fiin+ei umane, omul fiind c-ipul lui 3umnezeu i
c-emat s a"un. la asemnare cu el
1'$
. Bmul a fost creat bun, iar
pentru a pstra armonia cu /ntre. universul, cu el /nsui i cu
3umnezeu, nu trebuia dec,t s-i foloseasc libertatea /n sensul
respectrii poruncii divine de a nu m,nca din pomul cunotin+ei
binelui i rului. Prin pcatul ori.inar, omul a pierdut comuniunea
ori.inar de iubire cu 3umnezeu, capacitatea de cunoatere a omului
s-a restr,ns la cunoaterea lumii ca mi"loc de satisfacere a nevoilor
sale materiale i imediate, sentimentul s-a pervertit, iar voin+a a
slbit, orient,ndu-se spre ru.
1'$
C. Cuco, Ap. Cit., p.1$.
(7(
Altarul R#$ntr#0irii
3up /nl+area 3omnului 4ristos la cer, misiunea de
/nv+tori a fost continuat de Apostoli, pe care :l i-a trimis la
propovduire? 9er'=nd, <nv>PaPi toate nea%urile= 5Mt.6%,1$8,
art,nd prin aceasta faptul c /ndemnul spre educa+ie reli.ioas este
valabil p,n la sf,ritul veacurilor. Cu toate acestea, finalit+ile
educa+iei reli.ioase nu pot fi atinse /n orice condi+ii? dinePi cont de
&aptul c> nu putePi duce pe cineva acolo unde voi nu aPi &ost. @ac>
nu ai parcurs dru%ul respectiv nu poPi conduce pe altcineva pe acel
dru%. 2"id poate &i acela care a parcurs dru%ul=
1A&
. :duca+ia
reli.ioas este posibil la toate v,rstele, dar, pentru realizarea ei, este
necesar conlucrarea dintre -arul divin i efortul spiritual al celor
educa+i? Iat>, stau la u> i $atY de va au?i cineva 'lasul 9eu i va
desc"ide ua, voi intra la el= 5Apoc.(,6&8. Cunoaterea lui
3umnezeu /nseamn cunoaterea Adevrului, ceea ce presupune
deopotriv un efort intelectual i afectiv? +dev>rul divin, prin <ns>i
esenPa sa, nu poate &i <%p>rt>it cu toat> convin'erea de un su&let care
<l privete nu%ai cu spiritul s>u de curio?itate i7l trece prin retorta
rece a raPiunii=
1A1
.
1A&
Antonie de 0ouroz- /n C. Coman, Artodo3ia su$ presiunea istoriei, :ditura
!izantin, !ucureti, 1$$A, p.7&.
1A1
M. !ulacu, Peda'o'ie cretin> ortodo3>, 1ipo.rafia 0eminarului Mona-al
Cernica-lfov, 1$(A, p.1&A.
(7'
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
Cretinismul, prin intermediul sistemului su educativ, nu s-
a limitat la simpla transmiterea a unei /nv+turi de credin+, ci a
avut /n vedere modelarea persoanei umane /n lumina /nv+turii i /n
conformitate cu modelul de educator oferit de isus 4ristos. Prin+ii
!isericii, /n /ncercarea lor de a oferi o baz teoretic pentru dasclii
cretini, au /nt,mpinat dificultatea de a prezenta accesibil o
/nv+tur de credin+ cu multe aspecte suprara+ionale, astfel /nc,t
cunoaterea acesteia s determine sc-imbri semnificative la nivelul
atitudinii i comportamentului reli.ios-moral al omului? +rta
artelor este s>7l &or%e?i pe o%, cea %ai insta$il> i cea %ai
co%plicat> &iinP> dintre viePuitoare=
1A6
.
1A6
0f. Iri.ore de #azianz, apud. M.A. Comenius, @idactica 9a'na, :ditura
3idactic i Peda.o.ic, !ucureti, 1$7&, p.7.
(7A
Altarul R#$ntr#0irii
*n /ntrea.a !iblie este accentuat necesitatea unui permanent
pro.res spiritual, care a primit valoare de principiu fundamental
pentru educa+ia reli.ioas, /n special, dar i pentru educa+ie, /n
.eneral, mai ales /n colile /ntemeiate de !iseric. *n+ele.erea
faptului reli.ios i a formelor de manifestare a acestuia a reprezentat
mai mult dec,t o realitate le.at de aspectul reli.ios. . #icola
consider c e2perien+a acumulat /n educa+ia reli.ioas nu poate s
rm,n doar o simpl manifestare a unei doctrine reli.ioase.
<alorificarea ei /n coordonatele peda.o.ice se impune de la sine.
Manifestrile care /nso+esc aceste ritualuri, aceste fapte reli.ioase
implic i nuan+e educative. :2plica+ia faptului reli.ios i
manifestrile prin care el se e2prim /n cadrul realit+ii cotidiene nu
se reduc doar la con+inutul teolo.ic. Acestuia i se altur i un
/n+eles sociolo.ic, ce se e2prim /n comportamentul uman. Aceast
alturare /i confer faptului reli.ios o func+ie educativ
1A(
.
:duca+ia cretin a cutat s ofere o alternativ la sistemul
de valori e2istent /n societatea /n care a aprut. . ;elea arat c,
inclusiv /n cadrul sistemului educa+ional, reli.ia cretin i educa+ia
promovat de aceasta a contribuit la o nou /n+ele.ere a moralei,
artei, filosofiei. )eli.ia i educa+ia reli.ioas pot re.enera o lume
-aotic, prin tre?irea r>spunderilor personale <n toPi oa%enii, din
toate &uncPiile=
1A'
. )eprezentan+ii marcan+i ai peda.o.iei clasice au
cutat oportunit+i de valorificare a con+inutului /nv+turii i
e2perien+ei didactice a cretinismului /n /ncercarea de a /mbunt+i
sistemele de educa+ie. 9colile, /n viziunea lui M.A. Comenius, trebuie
s-i fac pe oameni <nPelepPi la %inte, prudenPi <n acPiune i
cucernici <n ini%>. +ceste trei tr>s>turi tre$uie <%pl=ntate <ntre'ului
tineret din toate colile, lu=nd $a?>: I1 din lucrurile care ne
1A(
. #icola, Ap.cit., p. 6&1.
1A'
. ;elea, Ap.cit., p.1>.
(7>
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
<nconHoar> aiciY II1 din noi <nineY III1 de la 4ristos, %odelul cel
%ai per&ect al per&ecPiunii noastre=
1AA
.
Docum#nt# curricular# al# (roi#ctului #duca3ional ini3iat
la ni1#lul 4itro(oli#i 8rtodo;# Rom-n# a Euro(#i 8ccid#ntal# +i
4#ridional#
Bbiectivele proiectului vizeaz identificarea aspectelor
specifice pe care le comport educa+ia reli.ioas desfurat /n afara
.rani+elor +rii, identificarea modalit+ilor optime de utilizare a
documentelor i materialelor elaborate, valorificarea valen+elor
formative ale con+inuturilor /nv+rii /n procesul educativ reli.ios
destinat copiilor rom,ni din diaspora, pornind de la ipoteza c
realizarea sistematic a educa+iei reli.ioase /n conformitate cu
principiile i normele moralei cretine ortodo2e, cuprinse /n 0f,nta
0criptur i /n 0f,nta 1radi+ie, influen+eaz semnificativ devenirea
reli.ioas i a2iolo.ic a copiilor i a tinerilor i contribuie la o mai
bun /n+ele.ere i trire a mesa"ului cretin /n condi+iile culturale,
sociale i economice ale Uniunii :uropene.
1AA
M.A. Comenius, Ap.cit., p.'1
(77
Altarul R#$ntr#0irii
Principalul document curricular al proiectului educativ-
reli.ios ini+iat la nivelul Mitropoliei Brtodo2e )om,ne a :uropei
Bccidentale i Meridionale este pro.rama pentru colile paro-iale X
duminicale. 3ocumentul F elaborat de pr.lect.univ.dr. 3orin Bpri i
prof.dr. Monica Bpri, /ntr-un proiect al Centrului de Coordonare
:ducativ pentru )om,nii din :uropa Bccidental i Meridional,
subordonat mitropoliei F /i propune conducerea copilului pe un
drum al cunoaterii care s-l a"ute s descopere lumea i valoarea
propriei persoane /n cadrul crea+iei, /n lumina /nv+turii !isericii.
3emersul a fost urmat de elaborarea de C>rPi de <nv>P>tur>,
suporturi didactice pentru copii, elaborate de aceiai autori. Prima
dintre acestea, pentru .rupa de v,rst $-1& ani a aprut /n condi+ii
.rafice de e2cep+ie la :ditura B&. 9ina din ai, fiind sus+inut
financiar de nstitutul Cultural )om,n, iar cea pentru .rupa de v,rst
7-% ani este /n curs de apari+ie la aceeai editur.
Pro'ra%> cretin7ortodo3> pentru coala paro"ial> e
du%inical>
Pro.rama /i propune?
- asi.urarea unei interdisciplinarit+i interne /ntre domeniile
teolo.ieiG
- depirea cadrului domeniilor teolo.iei, /n favoarea unui parcurs
inductiv, care s-l conduc pe copil pe drumul de la cunoaterea
propriei identit+i, /n conte2tul .rupurilor din care face parte, p,n la
devenirea sa ca persoan moral i reli.ioasG
- structurarea pro.ramei /n "urul unor competen+e i atitudini
esen+iale /n formarea personalit+ii elevilorG
- fle2ibilitate privind adaptarea con+inuturilor /nv+rii la nivelul de
dezvoltare concret i la interesele elevilorG
- predominan+a temelor de tip formativG
(7%
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
- prezentarea temelor i a subiectelor /n rela+ie cu realitatea
cotidian, cu preocuprile i specificul mediului din care provin
eleviiG
- conectarea studiului reli.iei la realit+ile .enerate de dificultatea
devenirii reli.ioase /n lumea contemporanG
- inte.rarea noilor cunotin+e /n setul de no+iuni i valori pe care
elevul le-a dob,ndit de"aG
- realizarea unui parcurs care s asi.ure condi+iile pentru respectarea
principului -ristocentric i eclesiocentric al educa+iei reli.ioaseG
- crearea posibilit+ii de valorificare a te2telor X modelelor biblice i
patristice /n ma"oritatea lec+iilor, /n diverse conte2te educa+ionale.
*n studiul de fa+ prezentm doar con+inuturile /nv+rii.
CF*SI*L(L/I.> K*!TST/II
58 <)01A? 7-% A#
1. D$ne,e este (at" nostr
- #u sunt sin.ur pe lumeE
- @umea, cas pentru to+i oamenii
- Bmul, cea mai important fiin+
- 3omnul isus 4ristos, ;iul lui 3umnezeu i fratele nostru
- 0f,nta cruce, semnul cretinilor
2. F$" @n "$e
- ;amilia mea
- Maica 3omnului, mama tuturor cretinilor
- Prietenii mei
- 0fin+ii, prietenii cretinilor
- Comunitatea cretin, familia din !iseric
- 1o+i e.ali, to+i diferi+i
- *n.erii, ocrotitorii oamenilor
(7$
Altarul R#$ntr#0irii
3. Ln#e K" cnoa:te$ %e D$ne,e
- :u am nevoie de !iseric, !iserica are nevoie de mine
- !iserica este casa lui 3umnezeu
- !iserica este locul /n care am devenit cretin
- ertarea primit de la 3umnezeu
- *mprtirea cu 1rupul i 0,n.ele 3omnului
4. C$ K" cnoa:te$ %e D$ne,e
- )u.ciunea /n via+a omului
- Postul, cale spre 3umnezeu
- 0rbtoarea, ziua cu 3umnezeu
- !iblia, Cuv,ntul lui 3umnezeu
- #atura ne /nva+ despre 3umnezeu
58 <)01A? $-1& A#
1. Ibirea "i D$ne,e
- ubirea lui 3umnezeu fa+ de om
- ubirea omului fa+ de 3umnezeu
- 3arul din iubire
- Credin+a /n 3umnezeu
- #de"dea /n 3umnezeu
2. S face$ -oia "i D$ne,e
- Poruncile lui 3umnezeu
- !iserica, locaul sf,nt
- #umele lui 3umnezeu este sf,nt
- 3uminica, ziua 3omnului
- Cura"ul /n mrturisirea adevrului
3. Ibirea a%roa%e"i
- ubirea prin+ilor fa+ de copii
(%&
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
- ubirea copiilor fa+ de prin+i
- ubirea fra+ilor
- ubirea prietenilor
- A"utorarea aproapelui
4. Cinstirea a%roa%e"i
- !l,nde+ea
- 3rnicia
- )bdarea
- )ecunotin+a
- )espectarea promisiunilor
- 3evotamentul
- ertarea
58 <)01A? 11-16 A#
1. Po%or" a"es :i )5ntitor" %ro$is
- Promisiunea unui M,ntuitor
- ;ormarea poporului ales
- 0trmutarea /n :.ipt a poporului ales
- )obia e.iptean
- Moise i ieirea din :.ipt a poporului ales
- )e.ii 0aul i 3avid
- )e.ele 0olomon
2. Pre'tirea "$ii %entr %ri$irea 4i"i "i D$ne,e
- Proorocii i rolul lor /n pstrarea credin+ei
- Profe+ii despre venirea M,ntuitorului
- Pre.tirea p.,nilor pentru venirea M,ntuitorului
- ;ecioara Maria, mama M,ntuitorului promis
3. 4i" "i D$ne,e -ine @n "$e
(%1
Altarul R#$ntr#0irii
- !unavestire
- #aterea 3omnului
- *nt,mpinarea 3omnului
- *nc-inarea ma.ilor
- isus 4ristos /n templu, la 16 ani
4. Iiss 7ristos :i $5ntirea "$ii
- !otezul 3omnului
- Ale.erea Apostolilor
- Marea porunc a iubirii
- Minunile 3omnului
- ntrarea 3omnului /n erusalim
- Patimile i moartea M,ntuitorului
- *nvierea 3omnului
- *nl+area 3omnului la cer
- Po.or,rea 3u-ului 0f,nt
5<8 <)01A? 1(-1' A#
1. K$%r9ia "i D$ne,e -estit "$ii
- 3umnezeu se descoper lumii
- isus 4ristos, *mpratul cerurilor
- isus 4ristos, /nv+torul lumii
- Pilde despre *mpr+ia cerurilor
- *mpr+ia lui 3umnezeu /n cer i pe pm,nt
- @ocuitorii /mpr+iei cerurilor
- 1aina !otezului, condi+ie pentru intrarea /n *mpr+ia cerurilor
2. De n#e af"$ #es%re K$%r9ia "i D$ne,e
- Cuprinsul i lectura !ibliei
- Mesa"ul biblic /n lumea de azi
- coana - `!iblia netiutorilor de carte`
(%6
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
- 0f,nta 1radi+ie
- 0imbolul credin+ei, esen+a /nv+turii de credin+
- )olul i valoarea cultului ortodo2 /n via+a cretinului
- Monumente reprezentative de art reli.ioas
3. Biserica, K$%r9ia "i D$ne,e %e %$5nt
- *ntemeierea !isericii, iubirea lui 4ristos fa+ de lume
- Primele comunit+i cretine
- 0fin+ii Apostoli, propovduitorii /nv+turii cretine
- ;amilia, Lmica !iseric=
- Paro-ia, !iserica /n lume
- Ucenic i du-ovnic
4. Cre:tinis$" @n "$e
- )sp,ndirea cretinismului
- Cretinismul /n primul mileniu
- Cretinismul /n al doilea mileniu
- :lemente comune celor trei ramuri mari ale cretinismului
- Confesiunile cretine din :uropa
- 3ialo.ul interconfesional
5<8 <)01A? 1A-1> A#
1. K$%r9ia "i D$ne,e, K$%r9ie a ibirii
- 0f,nta 1reime, modelul supremei iubiri
- Credin+a /n 3umnezeu i cinstirea aproapelui /n <.1. 53ecalo.ul8
- ubirea lui 3umnezeu i a aproapelui /n #.1. 5Predica de pe Munte8
- Mertfa M,ntuitorului, model de iubire
- 0f,nta @itur.-ie, actualizarea "ertfei M,ntuitorului
- *ntoarcerea la iubirea lui 3umnezeu 51aina 0povedaniei8
- Comuniunea cu isus 4ristos 51aina *mprtaniei8
(%(
Altarul R#$ntr#0irii
2. Dob5n#irea K$%r9iei "i D$ne,e
- ubirea suprem fa+ de 3umnezeu
- *nt,lnirea cu 4ristos /n sfin+ii 0i?
Preacinstirea Maicii 3omnului
Cinstirea sfin+ilor i a /n.erilor
Cinstirea 0fintelor icoane
Cinstirea sfintelor moate
- Asumarea crucii, calea m,ntuirii personale
- Iri"a fa+ de aproapele, `@itur.-ia fratelui`
- Bbstacole /n efortul ctre desv,rire 5pericolul dro.urilor, a
alcoolului, promovarea imoralit+ii prin diverse mi"loace etc.8
3. Frto#o+ia 1 trirea K$%r9iei "i D$ne,e
- Brtodo2ia i istoria cretinismului
- 0fin+enia, idealul fiecrui cretin
- 0f,nta @itur.-ie, centrul cultului ortodo2
- coane reprezentative ale Brtodo2iei
- Mona-ismul ortodo2
- !isericile ortodo2e locale, unitatea /n diversitate
- Concep+ii strine spiritualit+ii cretine ortodo2e 5supersti+iile,
astrolo.ia, ma.ia8
4. !a"ori"e Frto#o+iei, "a ro$5ni
- Brtodo2ia la rom,ni
- <ia+a reli.ioas o.lindit /n crea+ii populare, /n datini i /n
obiceiuri
- Contribu+ia !isericii Brtodo2e )om,ne la apari+ia i dezvoltarea
culturii na+ionale
- <oievozi rom,ni - aprtori ai valorilor Brtodo2iei
- 0rbtorile la rom,ni
- @iteratura Brtodo2iei
- 0tilurile ar-itecturale rom,neti
(%'
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
- ubirea de neam i patrie
5<8 <)01A? 17-1% A#
1. 4n#a$ente a"e @n-9trii cre:tine
- 3umnezeu 1atl, Creatorul i Proniatorul lumii
- 3omnul isus 4ristos, M,ntuitorul i Mudectorul lumii
- Cronolo.ia vie+ii M,ntuitorului
- Prefi.urarea M,ntuitorului i a activit+ii 0ale prin persoaneX
evenimente din <ec-iul 1estament
- @ucrarea 3u-ului 0f,nt /n lume
2. )ari re"i'ii a"e "$ii
- udaismul
- slamismul
- 4induismul
- !udismul
3. F$", fiin9 $ora"
- @ibertate i responsabilitate
- Contiin+a moral
- 1inerii i via+a intim
- 3reptul la via+, /n lumina /nv+turii cretine
- ;orme de /nclcare a poruncii iubirii 5violen+a, traficul de fiin+e
umane etc.8
- !o.a+i i sraci - e.oism i altruism
4. F$", fiin9 re"i'ioas
- Bmul, fiin+ material i spiritual
- Bmul, fiin+ /n cutarea divinit+ii
- Bmul, fiin+ creatoare de valori materiale i spirituale
- ;amilia i valorile reli.ioase
(%A
Altarul R#$ntr#0irii
- C-emarea spre asemnarea cu 3umnezeu
- :lemente de bioetic 5transplantul de or.ane, clonarea etc.8
- )eli.ia i tiin+a
Btructura C>rPii de <nv>P>tur> pentru 971K ani
0tructura cr+ilor de /nv+tur a fost stabilit astfel /nc,t s
fie la fel de util pentru fiecare dintre cele dou niveluri de v,rst i
s ofere o prezentare /n concordan+ cu finalit+ile propuse, dar i cu
nivelul cercetrilor /n domeniu.
;iecare tem este tratat pe patru pa.ini, c,te dou /n
o.lind. Prima pa.in debuteaz cu o /ntrebare-problem? -e7ai
<ntre$at vreodat> ...X B> a&l>% <%preun>^, a crei solu+ie se
dezvluie pe parcursul studierii /ntre.ului con+inut al lec+iei? te2t de
baz, aplica+ii, lectur etc. Pe coloana principal se .sete te2tul de
baz, comun pentru cele dou .rupe de v,rst, prezentat sub form
de /ntrebri i rspunsuri. Modalitatea cate-etic de prezentare a
con+inutului fiecrei teme are avanta"ul c direc+ioneaz /nv+area i
permite valorificarea valen+elor formative ale acestuia. *ntrebrile
fra.menteaz te2tul /n pr+i distincte care se pot constitui i /n
elemente de sine stttoare ale lec+iei. 3ic+ionarul apare pe coloana
secundar de pe prima pa.in, /nso+ind con+inuturile /n cadrul crora
apar termeni noi. 3e asemenea, pe prima pa.in pe coloana /n.ust
apare rubrica @oreti s> tii %ai %ultX, o e2tindere a te2tului de
baz, utilizat fie ca element de spri"in pentru activit+ile didactice
desfurate diferen+iat, fie pentru elevii din .rupa superioar.
(%>
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
Pa.ina a doua a fiecrei teme este structurat, de asemenea,
pe dou coloane i se adreseaz elevilor din prima .rup de v,rst.
Pe coloana principal se .sesc aplica+ii la lec+ie, cu .rade de
dificultate diferite, cu referire la te2tul de baz. Anumite aplica+ii pot
fi rezolvate de elevi individual sau /n .rup. Dectura prezint aspecte
din via+a unor sfin+i universali sau rom,ni, /n le.tur direct cu
te2tul de baz. @a sf,ritul fiecrei lecturi, cu a"utorul unei aplica+ii
5aflat doar episodic pe coloana mic8, elevii vor avea posibilitatea
s descopere le.tura dintre via+a sf,ntului i te2tul lec+iei sau alte
aspecte din via+a reli.ioas. Pe coloana secundar se afl activitatea
suplimentar pe care elevul poate s o rezolve /n mod individual, /n
clas sau acas. Pa.ina se /nc-eie cu )ePinePi^, unde am precizat
ideile principale ale te2tului de baz.
Pa.ina a treia se adreseaz elevilor de v,rst mai mare i are
/n vedere aplica+ii la te2tul lec+iei, dar cu .rad de dificultate mai
ridicat i care necesit opera+ii superioare ale .,ndirii. Activitatea /n
.rup prezent la fiecare tem /i propune s dezvolte la elevi spiritul
de .rup, s /i a"ute s se cunoasc, s rela+ioneze. Pe coloana
secundar, /ntrebrile .rupate sub .enericul @e ce este i%portantX
vin /n spri"inul activit+ilor de .rup i al aplica+iilor propuse la
aceast v,rst. Pa.ina se /nc-eie cu )ePinePi^, unde am precizat
ideile principale desprinse din aplica+iile propuse, cu referire la
te2tul de baz.
Pa.ina a patra cuprinde pe coloana principal diferite
ru.ciuni, c,ntri reli.ioase i lecturi biblice, relevante pentru tema
lec+iei. Acestea au rolul de a sus+ine cunotin+ele prezentate /n te2tul
principal, put,nd fi utilizate /n propunerea sau rezolvarea unor
sarcini individuale de /nv+are. 3e asemenea, citatele au ca scop
orientarea i dezvoltarea interesului pentru literatura reli.ioas.
(%7
Altarul R#$ntr#0irii
lustra+iile se re.sesc pe fiecare pa.in i prezint? icoane,
ima.ini cu valoare simbolic sau moral, -r+i, reproduceri dup
picturi cu subiect reli.ios. ;iecare ima.ine este /nso+it de o le.end
e2plicativ. Pot fi utilizate /n sus+inerea informa+iei oferite de te2tul
de baz, pentru rezolvarea cerin+elor unor aplica+ii sau pot oferi noi
perspective de abordare a con+inuturilor.
@a sf,ritul fiecrui capitol am propus teme de evaluare a
cunotin+elor, cu sarcini de lucru i au .rade de dificultate diferite.
Acestea au caracter .eneral i vizeaz /ntre. con+inutul capitolului
respectiv. Pot fi propuse spre realizare /n clas sau pot fi
recomandate copiilor ca activitate suplimentar pentru acas.
H
ndependent de aspectul cultural /nt,lnit /ntr-o parte sau /n
alta a lumii cu care a intrat /n contact, cretinismul a cutat
transmiterea pe calea educa+iei a adevrurilor de credin+ descoperite
de ctre 3omnul isus 4ristos, demers ec-ivalent cu desc-iderea
perspectivei divinit+ii, pentru om. dealul reli.iei cretine, devenit
i idealul educa+iei realizat pe baza /nv+turii cretine, este
reprezentat de cunoaterea personal a lui 3umnezeu. Astfel,
educa+ia nu este un scop /n sine, ci reprezint calea necesar pentru
dezvoltarea i e2primarea sentimentului reli.ios /nnscut.
Pro.ramele i au2iliarele didactice, ca de altfel orice crea+ie
uman, se supun principiului perisabilit+ii /ns eficien+a educa+iei
realizate pe baza lor /ntr-o anumit perioad este dependent de
cunoaterea i valorificarea conceptelor i e2perien+ei practice din
domeniu.
Bib"io'rafie
!ulacu, M., Peda'o'ie cretin> ortodo3>, 1ipo.rafia 0eminarului
Mona-al Cernica-lfov, 1$(A
(%%
Contri)u3ii la r#alizar#a #duca3i#i r#li0ioa#
Coman, C., Artodo3ia su$ presiunea istoriei, :dit. !izantin,
!ucureti,1$$A
Comenius, M.A., @idactica 9a'na, :dit. 3idactic i Peda.o.ic,
!ucureti, 1$7&
Cuco, C., :ducaPia reli'ioas>. )epere teoretice i %etodice,
:dit. Polirom, ai, 1$$$
3mitri, Ar-iepiscopul, U%p>r>Pia lui @u%ne?eu. -=lcuire
du"ovniceasc> la Predica de pe %unte, :dit. nstitutului !iblic i de
Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 6&&(
;elea, ., )eli'ia culturii, :dit. :piscopiei Brtodo2e )om,ne,
Arad, 1$$'
Mantzaridis, I., 9orala cretin>, :dit. !izantin, !ucureti,
6&&>
#icola, ., -ratat de peda'o'ie colar>, :dit. 3idactic i
Peda.o.ic, !ucureti, 1$$>
Bpri, 3., Bpri, M., Carte de <nv>P>tur>, 971K ani, :dit. 0f.
Mina, ai, 6&&7
Popescu, 3., 4ristos, Biseric>, Bocietate, :dit. nstitutului !iblic
i de Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 1$$%
Popescu, 1.M., Biserica i cultura, :dit. nstitutului !iblic i de
Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 1$$>
9ebu, 0., Bpri, M., Bpri, 3., 9etodica pred>rii reli'iei, :dit.
)e/ntre.irea, Alba ulia, 6&&&
0f. Iri.orie de #Sssa, @espre r=nduiala cea dup> @u%ne?eu i
despre nevoinPa cea adev>rat>, /n Bcrieri, partea I, /n colec+ia
P.0.!., vol.6$, :dit. nstitutului !iblic i de Misiune al !isericii
Brtodo2e )om,ne, !ucureti, 1$%6
0tniloae, 3., -eolo'ia @o'%atic> Artodo3>, vol. 1, :dit.
nstitutului !iblic i de Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne,
!ucureti, 1$$>
(%$
Altarul R#$ntr#0irii
.
($&
P#r(#cti1* itorio0ra,ic* au(ra
(roto(o(iatului ortodo; d# Al)a Iulia - #c/ ^2II-^^
[II/ #c/ ^2III-^^\
!DF
Ar%id/ l#ct/ drd/ Alin Al)u,
Universitatea 51 @ece%$rie 191M6, +l$a Iulia
A)tract
1A>
Continuarea studiului Perspectiv> istorio'ra&ic> asupra protopopiatului
ortodo3 de +l$a Iulia 7 sec. XFII7XX /I. sec. XFII7XFIII1, publicat /n Altarul
)e/ntre.irii=, Anul J, #r. 1, ianuarie-aprilie, 6&&7, p. 6(1-6A'.
-"e district o& t"e arc"priest o& +l$a Iulia "ad a special status a%on' t"e
-rans#lvanian districts o& t"e arc"priests due to t"e "istorical, political,
cultural and reli'ious i%portance o& t"e cit# in !"ic" t"is institution "ad its
"o%e. Eevert"eless, "istorio'rap"# does not record until t"is da# $ut one
%ono'rap"ic !or0 dedicated to t"is institution, !"ic" ta0es into re'ard t"e
period $et!een t"e #ears 191M and 194K. -"is !or0, $e#ond t"e enlar'ed
in&or%ational content t"at it o&&ers in co%parison to t"e studies and t"e
articles dedicated to t"e arc"priests &ro% t"at period ( a plus o& in&or%ation
t"at it "ad o$tained &ro% t"e researc" o& t"e arc"ives 7, su&&ers &ro% sli'"t
i%precision and, especiall#, &ro% inconsistenc#Y $ot" e3cusa$le due to t"e
level o& researc". At"er!ise, a &e! local researc"ers "ave dedicated studies
and articles to si%ilar t"e%es to t"e one discussed "ere: :va 9=r?a /&or 1M
t"
centur#1, @oina @re'"iciu /&or 1M
t"
centur#1, +lin +l$u /&or 1M
t"
centur#1,
Eicolae @>nil> /&or 1M
t"
centur#1, 2a$riela 9ircea /&or 1M
t"
centur#1, Eicolae
Cosan /&or 19
t"
centur#1 and Ioana )ustoiu. Anl# &our o& t"ese aut"ors si'n
%ono'rap"ic studies per se: :va 9=r?a, @oina @re'"iciu, 2a$riela 9ircea
and +lin +l$u. -"e articles si'ned $# +le3andru Ba$a, )o%ul Coant> and
EiculiP> Pascu are also %ono'rap"ic approac"es t"at, "o!ever, constitute
t"e%selves into 'eneral presentations, !it"out $rin'in' a considera$le
scienti&ic contri$ution $ecause t"e# !ere not !ritten $# specialists.
Under t"ese circu%stances, a''ravated $# t"e &act t"at t"e $i$lio'rap"ic
inconsistenc# is o&ten dou$led $# t"e lac0 o& docu%entation, t"e atte%pt to
recreate t"e "istor# o& t"e district o& t"e arc"priest o& +l$a Iulia and t"e
$io'rap"ies o& so%e i%portant personalities t"at "ave $een t"e o!ners o& t"is
distinction presupposes a ver# "ard !or0.
K#LMord: Bi%ion Btoica, ort"odo3 deaner# in +l$a Iulia, ort"odo3 li&e in
+l$a Iulia, XFIII
t"
7XX
t"
centur# c"ristianit# in -ransilvania
Simion Stoica [!HF!-!HFH=\
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
Protopopiatul ortodo2 de Alba ulia a /ncetat s e2iste
teoretic odat cu aderarea lui Atanasie la unirea cu !iserica )omei i
transformarea mitropoliei transilvnene /n episcopie .reco-catolic.
3ei dup 17&1 se /nre.istreaz cazul aparte al protopopului <asile,
care a defectat unirea, revenind la Brtodo2ie, totui, se poate spune
c aa cum /ntrea.a !iseric Brtodo2 transilvnean n-a avut cadre
institu+ionale timp de >& de ani, tot aa i protopopiatul ortodo2 de
Alba ulia i-a /ntrerupt e2isten+a /n acest rstimp.
Un prim protopop bl.rdean ortodo2 dup unire, de a crui
apartenen+ confesional suntem si.uri, este consemnat abia /n
timpul rscoalei lui 0ofronie, /n persoana lui 0imeon 0toica. 3e fapt,
abia acum, /n mi"locul acestor frm,ntri, s-a refcut acest
protopopiat, al crui titular s-a remarcat ca unul din colaboratorii
apropia+i ai clu.rului 0ofronie.
0erviciul su /n fruntea protopopiatului bl.rdean 5cel pu+in
17>1-17>78 a fost marcat continuu de tumultul micrii lui 0ofronie,
care a trenat /ndelun. i dup retra.erea clu.rului peste mun+i.
mplicarea lui 0imion 0toica /n pre.tirile sinodului de la Alba ulia
din 1'-1% februarie 17>1 - sinod ce constituie apo.eul rscoalei -,
activitatea de reor.anizare a ierar-iei ortodo2e prin /ntrirea= de
preo+i /n protopopiatul su 5preo+i -irotoni+i /n }ara )om,neasc8 i
prin rsp,ndirea /n Ardeal de antimise sfin+ite la ),mnic, le.turile
cu aprtori ai Brtodo2iei 5e2. clu.rii :frem i 1eodosie8 i c-iar
cu 0ofronie, rela+iile cu conducerea de la )inari 5episcopul
3ionisie, secretarul :ustatievici8, cele dou procese confesionale la
care a fost supus, /ntr-un caz fiind arestat, toat implicarea aceasta /n
tumultul confesional de dup 17>1 /l arat pe protopopul bl.rdean
an.renat /n cea mai formidabil micare revolu+ionar, ca e2tensie /n
timp i spa+iu, din istoria rom,nilor de p,n atunci
1PC
.
1A7
9tefan Mete, 9>n>stirile ro%=neti din -ransilvania i Un'aria, 0ibiu,
1$(>, p. @JJ.
($(
Altarul R#$ntr#0irii
3ei an.a"at /n at,tea ac+iuni de reafirmare a Brtodo2iei,
persona"ului de fa+ nu i-a fost totui consacrat dec,t un sin.ur
studiu mono.rafic
1PM
. 3ate recente despre acest subiect, care s
valorifice surse documentare inedite, lipsesc. Cele mai consistente
informa+ii parvin din colec+iile de documente, cum ar fi cele ale lui
#. or.a
1PR
i 0ilviu 3ra.omir
1BQ
, sau din lucrrile clasice de istoria
!isericii rom,neti semnate de #. or.a
1B1
, 0ilviu 3ra.omir
1B2
,
9tefan Mete
1B3
, i Au.ustin !unea
1B4
. nforma+ii colaterale, prea
pu+in valoroase /ns pentru recuperarea profilului persona"ului /n
discu+ie, se .sesc /n lucrrile lui oan @upa
1BP
, 1eodor <. 3ama
1BB
,
<iorica Pop
1BC
i <aler-Petru Blea
1BM
. Acestea din urm reuesc cel
mult s precizeze anumite detalii.
1A%
Alin Albu, )>scoala lui Bo&ronie. Unul din %arii ap>r>tori ai Artodo3iei:
protopopul Bi%ion Btoica de +l$a Iulia, /n Credin+a Brtodo2=, Anul <
56&&(8, nr. 1, p. 1>'-17>.
1A$
#icolae or.a, Btudii i docu%ente cu privire la istoria ro%=nilor, vol. J
5Bcrisori i inscripPii ardelene i %ara%ureene, partea a -a8, !ucureti,
1$&>, p. 6(7 5nr. $8, 6(%-6($ 5nr. 1(8, 6>' 5nr. 1'(, 1''8.
1>&
0ilviu 3ra.omir, Istoria desro$irei reli'ioase a ro%=nilor din +rdeal <n
secolul XFIII, vol. -, 0ibiu, 1$6&-1$(&, v. +ne3e 5edi+ia a -a, Clu"-#apoca,
:ditura 3acia, 6&&6, A%6 p.8.
1>1
#icolae or.a, Bate i preoPi din +rdeal, !ucureti, 1$&6G dem, Istoria
Bisericii ro%=neti i a viePii reli'ioase a ro%=nilor, vol. , edi+ia a -a,
!ucureti, :ditura Ministerului de Culte, 1$(6G dem, Istoria ro%=nilor din
+rdeal i Un'aria, !ucureti, :ditura 9tiin+ific i :nciclopedic, 1$%$G dem,
Istoria ro%=nilor, vol. < 5)eformatorii8, !ucureti, 1$(%.
1>6
0ilviu 3ra.omir, op. cit.
1>(
9tefan Mete, op. cit.
1>'
Au.ustin !unea, :piscopii Petru Paul +ron i @ionisiu Eovacovici sau
Istoria ro%=nilor transilv>neni de la 17O1 p>n> la 1764, !la, 1$&6.
1>A
3r. oan @upa, Istoria $isericeasc> a ro%=nilor ardeleni, ed. a -a,
introducere, /n.ri"irea edi+iei, note i comentarii de 3oru )adosav, Clu"-
#apoca, :ditura 3acia, 1$$A.
1>>
1eodor <. 3ama, Biserica 'reco7catolic> din )o%=nia <n perspectiva
istoric>, Clu"-#apoca, 1$$'.
($'
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
C,t privete sursele biblio.rafice men+ionate la /nceput F /n
special colec+ia de Bcrisori i inscripPiiT i e2pozeul despre Batele
i preoPii din +rdeal ale lui #. or.a -, acestea valorific documente
pre+ioase pentru tema de fa+, dar con+in totodat numeroase
imprecizii, uneori informa+iile contrazic,ndu-se cu alte surse. 3e
aceea, ordonarea datelor i stabilirea unei cronolo.ii provoac
cercettorul la un adevrat travaliu de detectiv. Abia /n urma
recuperrii detaliilor evenimentelor se poate proceda la o
interpretare a lor i o plasare /n cadrul mai lar. al micrilor
antiunioniste care au marcat "umtatea secolului al J<-lea. :ste i
inten+ia declarat a autorului sin.urului studiu mono.rafic dedicat
protopopului 0imion
1BR
, care, dincolo de aportul adus tematicii, nu
recenzeaz totui c,teva lucrri obli.atorii? volumul < din colec+ia
de documente a lui #. or.a
1CQ
, Cronica pastorului reformat Peter
!od din secolul al J<-lea, editat relativ cur,nd
1C1
, lucrrile lui
Mi-ai 0su"an privind politica reli.ioas a <ienei /n 1ransilvania la
"umtatea secolului al J<-lea
1C2
, ori statisticile de secol J<,
editate de oan !e"u, Reit- 4itc-ins, Matei <oileanu, <ir.il
1>7
<iorica Pop, Binodul de la +l$a Iulia din 1471M &e$ruarie 1761, /n
AP<@<M=, < 51$7&8, p. 161-16A.
1>%
<aler-Petru Blea, 9>n>stirea Bul?u, /n *ndrumtor Pastoral=, J< 51$$(-
1$$'8, Alba ulia, p. 1$'-1$%.
1>$
Alin Albu, art. cit., p. 1>'-17>.
17&
#. or.a, Btudii i docu%ente cu privire la istoria ro%=nilor, vol. <, p. $1,
nr. 1.
171
!od POter, !revis <alac-orum 1ransSlvaniam incolentium 4istoria,
+ddenda la Ana 3umitran, Iudor !otond, Pr. #icolae 3nil, )elaPii
intercon&esionale ro%=no7%a'"iare <n -ransilvania /%iHlocul secolului XFI (
pri%ele decenii ale secolului XFIII1, Alba ulia, 6&&&, p. (1(-''A.
176
Mi-ai 0su"an, Politica $isericeasc> a CurPii din Fiena <n -ransilvania
/174K717611, Clu"-#apoca, Presa Universitar Clu"ean, 6&&6G dem,
4a$s$ur'ii i Biserica Artodo3> din I%periul +ustriac /174K717611.
@ocu%ente, Clu"-#apoca, Presa Universitar Clu"ean, 6&&(.
($A
Altarul R#$ntr#0irii
Ciobanu, #icolae 1o.an, Au.ustin !unea, reeditate la un loc - /n
e2trase referitoare la actualul "ude+ Alba - de ctre #icolae Mosan,
I-eor.-e ;leer i Ana 3umitran
1C3
. 3e aceea, se reclam reluarea
investi.a+iei i lr.irea bazei de informa+ii, /n vederea recuperrii
acestui episod semnificativ al istoriei !isericii transilvnene.
17(
#icolae Mosan 5coordonator8, I-eor.-e ;leer, Ana 3umitran, Aa%eni i
&apte din trecutul HudePului +l$a <n %e%oria ur%ailor, Alba ulia, Muzeul
#a+ional al Unirii Alba ulia, 1$$>, (7& p.
($>
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
dentitatea popii Bi%ion din Btre%P, care s-a an.a"at /n
pre.tirea sinodului de la Alba ulia, cu Bi%eon Btoica, protopopul
B>l'radului este indubitabil i aceasta datorit precizrii lui
Au.ustin !unea, care noteaz i numele de familie F 0toica
1C4
. C,t
privete reedin+a acestuia, #icolae or.a o plaseaz la Ieoa.iu
1CP
,
pe c,nd Au.ustin !unea la 0trem+
1CB
, canonicul bl"an indic,nd /ns,
/n alt loc, c protopopul locuia de co%un <n Btre%P i 2eoa'iul de
sus 5s.n.8=
1CC
. Motivele pentru care rezida alternativ la Ieoa.iu au
fost presupuse, sub form de ipoteze, de ctre Alin Albu
1CM
.
Primele men+iuni despre 0imion 0toica dup sinodul din 1'-
1% febr. 17>1 le .sim la P. !od, care indic o scrisoare din (& mai
17>1, prin care popa din 0trem+ convoca o adunare ortodo2 la @ita
)om,n
17$
. 3ocumentul este /ns suspectat de 0ilviu 3ra.omir ca
neautentic, de vreme ce episodul, de mari propor+ii, nu este
consemnat nicieri /n actele oficiale
1%&
. 1ot P. !od transmite
informa+ia conform creia 0imeon 0toica a /nceput o lar.
propa.and, /ndemn,nd poporul s se duc la !raov la instalarea
episcopului 3ionisie
1%1
. Pentru acest .est a fost arestat la 1urda
1%6
,
fiind eliberat abia mai t,rziu, la interven+ia vldicii.
17'
Au.ustin !unea, op. cit., p. 66$.
17A
#icolae or.a, Bate i preoPi din +rdeal, p. 677.
17>
Au.ustin !unea, op. cit., p. '$A 5v. Btoica8.
177
I$ide%, p. 6A7.
17%
Alin Albu, art. cit., p. 1>7.
17$
+pud 0ilviu 3ra.omir, op. cit., vol. , p. 6AA.
1%&
I$ide%, p. 6AA, nota 1.
1%1
+pud I$ide%, p. 6A1.
1%6
Au.ustin !unea, op. cit., p. 66$.
($7
Altarul R#$ntr#0irii
Unul din cele mai semnificative momente ale implicrii
protopopului bl.rdean /n frm,ntrile reli.ioase i sociale ale
vremii este le.at de o scrisoare anonim din nov. 17>6 F semnalat
de #. or.a
1M3
-, una din cele mai cunoscute i tulburtoare mrturii
ale convulsiilor reli.ioase i sociale care marcau zbuciuma+ii ani de
dup rscoala lui 0ofronie. 3in ea se /ntrevd pre.tiri tainice pentru
un adevrat rzboi ale crui obiective surprind prin e2plicitatea lor?
defectarea unirii i abolirea iob.iei? sta+i uni+i i .ti+i-v la
rzboiu, ca s> 'oni% Unirea i io$>'ia din Par> 5s.n.8=
1M4
.
1%(
#icolae or.a, op. cit., p. 67A-677.
1%'
I$ide%.
($%
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
3at fiind .ravitatea con+inutului, scrisoarea a .enerat un
adevrat proces, pentru stabilirea paternit+ii acesteia. Autorit+ile l-
au suspectat /n primul r,nd pe protopopul 0imion de !l.rad
1MP
.
Actele de anc-et au fost semnalate de 9tefan Mete
1MB
i #. or.a
1MC
,
fr ca autorii s comenteze /ns deznodm,ntul? nerecunosc,nd
paternitatea scrisorii, aprat totodat de acuza+ia de colaborare cu
0ofronie de ctre episcopul 3ionisie #ovacovici
1MM
, protopopul
0imion a fost ac-itat. Cu toate acestea, el a rmas primul pe lista
autorilor probabili, ceea ce l-a determinat pe Alin Albu s se
pronun+e /n favoarea paternit+ii acestuia, pe care o sus+ine cu mai
multe ar.umente
1MR
.
1%A
dem, Istoria ro%=nilor din +rdeal i Un'aria, p. 6$(.
1%>
9tefan Mete, op. cit., p. @JJJ<-@JJJ<.
1%7
#. or.a, Bate i preoPi..., p. 677.
1%%
I$ide%.
1%$
Alin Albu, art. cit., p. 171.
($$
Altarul R#$ntr#0irii
Bricum, numele su este amintit i /n alte con"uncturi.
Astfel, pe la 17>( protopopul era din nou acuzat - informa+ia parvine
e2clusiv de la #. or.a - c a dat vestea apropiatei /ntoarceri a lui
0ofronie cu ttarii
1RQ
. Un alt episod se refer la tulburrile produse /n
17>> de doi clu.ri lua+i sub protec+ia sa, pe care i-a aezat pe
ascuns la !ulzu i la }elna 5aproape de Alba ulia8. nforma+iile se
re.sesc /n patru surse principale? #icolae or.a
1R1
, 9tefan Mete
1R2
,
Au.ustin !unea
1R3
i <aler-Petru Blea
1R4
. :ste /ns dificil stabilirea
cu e2actitate a succesiunii evenimentelor, din cauza insuficien+ei
reperelor cronolo.ice sau a absen+ei unor date /n celelalte surse. @a
acestea se adau., /n unele cazuri, neconcordan+a dintre anumite
informa+ii. Astfel, dup #. or.a
1RP
episodul ar data iulie 17>>, pe
c,nd dup 9tefan Mete
1RB
17>1, dup luna au.ust. B /ncercare de
ordonare cronolo.ic /i apar+ine lui Alin Albu
1RC
, care concentreaz
informa+iile din sursele amintite, .-id,ndu-se dup prezentarea lui
#. or.a.
1$&
#. or.a, Istoria Bisericii ro%=neti i a viePii reli'ioase a ro%=nilor, p. 1((.
1$1
dem, Bate i preoPi..., p. 6%&-6%1G dem, Btudii i docu%enteT, vol. J
5Bcrisori i inscripPiiT, partea a -a8, p. 6(7 5nr. $8, 6(%-6($ 5nr. 1(8, 6>' 5nr.
1'(, 1''8.
1$6
9tefan Mete, op. cit., p. @JJJJ, '', 'A, 1&6.
1$(
Au.ustin !unea, op. cit., p. (67-(6%.
1$'
<aler-Petru Blea, art. cit., p. 1$>-1$7.
1$A
#icolae or.a, Bate i preoPi..., p. 6%&-6%1.
1$>
9tefan Mete, op. cit., p. @JJJJ, '', 'A, 1&6.
1$7
Alin Albu, art. cit., p. 176-17'.
'&&
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
Un ultim amnunt care merit precizat se refer la pers-
pectiva subiectiv a istoricului Au.ustin !unea vis-r-vis de tematica
de fa+. Astfel, canonicul bl"ean abordeaz aproape a.resiv cazul
protopopului, calific,ndu-l, asemeni actelor de anc-et contem-
porane evenimentelor, a.ent al lui 0ofronie=
1RM
, mare duman acld
lui 3ionisie i partizan acld lui 0ofronie...=
1RR
.
C 0imion 0toica se arta /nc partizan= al lui 0ofronie este
un fapt confirmat de evenimente, cum ar fi men+inerea co-
responden+ei sofroniene= sau prote"area unor clu.ri din zona de
refu.iu a lui 0ofronie. C 0imion 0toica fcea opozi+ie episcopului
3ionisie este, /ns, interpretabil i, de aceea, sentin+a de adversar
declarat al lui 3ionisie, care i s-a acordat de ctre Au.. !unea,
sufer de subiectivism. Bricum, evolu+ia acestor rela+ii este mai
comple2, mai nuan+at dec,t a fost ea /n+eleas de canonicul bl"an.
1ocmai de aceea, pe baza studiului de ar-iv i a relecturrii
documentelor edite, momentele dramatice ale luptei pentru
consolidarea Brtodo2iei dup 17>1 - c,nd Alba ulia a redevenit o
citadel a acesteia, iar protopopul 0imion 0toica s-a dovedit a fi unul
din cei mai temerari sus+intori ai ei - se impun a fi relansate i
reconsiderate /n istorio.rafie.
Nicola# Ra3iu [!HH<=&!H@B=-!<AD\
1$%
Au.ustin !unea, op. cit., p. 66$.
1$$
I$ide%, p. 6A7, (67.
'&1
Altarul R#$ntr#0irii
@a sf,ritul secolului al J<-lea i /nceputul celui de-al
JJ-lea, /l /nt,lnim /n fruntea institu+iei protoiereti bl.rdene pe
#icolae )a+iu, fi.ur remarcabil a Brtodo2iei locale i a cet+ii
albaiuliene. A participat la via+a social-politic a vremii, fiind
du-ovnicul lui 4orea i Cloca, redact,ndu-le testamentele i
oferindu-le ultima m,n.,iere i /mbrbtare /n fa+a mor+ii, /nainte de
tra.erea lor pe roat /n ziua de 6% februarie 17%A. Activitatea lui s-a
manifestat apoi i /n plan cultural? numele su este semnalat /n
numeroase cr+i de slu"b dar, ce este mai important, de la el provin
cele 16 Mineie tiprite la ),mnic 5177>-17%&8, un lucru e2trem de
rar /nt,lnit /n cazul unei sin.ure biserici transilvnene. #icolae )a+iu
a fost ctitorul bisericii !una <estire= i probabil totodat
/ntemeietorul bibliotecii de aici, creia i-a pus bazele prin colec+ia de
cr+i ac-izi+ionate /n timpul pstoririi sale. Iestul /nzestrrii
locaurilor de cult din "urisdic+ia sa cu cr+ile de slu"b necesare
relev i el apoi, dincolo de func+ia pastoral, profilul de crturar pe
care l-a posedat #. )a+iu. 1oate aceste aspecte /i confer un statut
aparte /ntre titularii pe care protopopiatul bl.rdean i-a avut timp
de secole.
'&6
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
storio.rafia este, /n consecin+, ceva mai .eneroas /n cazul
lui, fr /ns a fi elucidate /ndea"uns anumite aspecte bio.rafice sau
pastorale ale vie+ii sale.
3e e2emplu, /nc nu se cunoate dac #. )a+iu a participat
activ sau nu la rscoala lui 4orea, dei este consemnat .estul
asisten+ei reli.ioase pe care a acordat-o celor doi conductori ai
micrii /nainte de e2ecu+ie. #u se tie, de asemenea, dac /n acest
an F 17%A F era protopop sau doar preot /n Maieri. 3oina 3re.-iciu
i Iabriela Mircea, /n ultimul studiu dedicat persona"ului de fa+,
opineaz c momentele dramatice de pe 3ealul ;urcilor l-au .sit pe
#. )a+iu /n postura de protopop, pe care o de+inea /nc din 177%
6&&
.
Alin Albu se arat, /n sc-imb, rezervat pentru aceast datare, lu,nd
/n considerare semntura lui #. )a+iu din testamentul lui 4orea i
Cloca, /n care acesta se numea /n mod simplu paro-= /n Maierii
!l.radului. Autorul propune intervalul 17%A-17$6, la sf,ritul
cruia i-a putut identifica pentru prima dat semntura de protopop
/n documentele de ar-iv
6&1
. nforma+ii despre asisten+a reli.ioas
acordat lui 4orea i Cloca /n celule F spovedanie i /mprtanie F
la care se adau. redactarea testamentelor, se .sesc /n lucrrile
dedicate rscoalei de ctre #. 3ensuianu
6&6
i 3. Prodan
6&(
.
6&&
3oina 3re.-iciu, Iabriela Mircea, A sc"iP> de $io'ra&ie a protopopului
al$aiulian Eicolae )aPiu, /n AP<@<M=, J@ 56&&A8, p. 6$1-(1&.
6&1
Alin Albu, Protopopul Eicolae )aPiu, &i'ur> re%arca$il> a B>l'radului de
la s&=ritul secolului al XFIII7lea, /n Annales Universitatis Apulensis=, 0eries
1-eolo.ica, (X6&&(, Alba ulia, p. 1(6.
6&6
#. 3ensuianu, )evoluPiunea lui 4orea <n -ransilvania i Un'aria 17M47
17MO, !ucureti, 1ipo.rafia )omanul=, Carol I\bl, 1%%', p. 'A6-'A%.
6&(
3avid Prodan, )>scoala lui 4orea, vol. , !ucureti, :ditura 9tiin+ific i
:nciclopedic, 1$7$, p. '%>-'%7.
'&(
Altarul R#$ntr#0irii
3ate despre derularea e2ecu+iei, la care a asistat i #. )a+iu,
ofer scrisoarea trimis la )oma /n 6 martie 17%A de ctre osif
Iabri, profesor la Alba ulia, martor ocular al evenimentelor,
semnalat de I-. An.-el
6&'
. Un indiciu foarte su.estiv, dar care nu
apare confirmat altundeva, este oferit de protopopul Ale2andru
!aba, care spune c /naintea /nceperii e2ecu+iei lui 4orea, popii
#icolae nu i-a fost sil a sruta obrazul bat"ocorit i desfi.urat al lui
4orea zic,nd? qqPrin mine te srut un neam /ntre.=
6&A
. Un alt
amnunt, consemnat de 3. Prodan, dar i de stampele vremii, este
cel le.at de leinul lui #. )a+iu /n timpul e2ecu+iei lui 4orea
6&>
.
6&'
I-eor.-e An.-el, @ou> docu%ente <n le'>tur> cu e3ecuPia lui 4oria i
Cloca, /n AP<@<M=, < 51$>A8, p. '66.
6&A
Prot. Ale2andru !aba, Protopopul Eicolae )aPiu al B>l'radului, /n
AP<@<M=, 51$'68, p. ('$.
6&>
3avid Prodan, op. cit., p. '$6.
'&'
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
mplicarea lui #icolae )a+iu /n problemele na+ional-sociale
ale vremii este identificabil apoi i /n .estul complice prin care a
consim+it tacit msura e2trem a evadrii unor cona+ionali 5dintre
care 6& erau condamna+i la moarte8 /n noaptea de >X7 au.ust 17%A.
:pisodul, care a z.uduit Alba ulia, este relatat de 3. Prodan
6&7
.
C,t privete activitatea cultural a lui #icolae )a+iu, meritul
de a fi cercetat competent colec+ia de carte e2istent /n patrimoniul
paro-iei Centru, demers prin care s-a recuperat totodat i profilul
cultural al protopopului, /i revine /n special cercettoarei :va
M,rza
6&%
. Alte dovezi ale activit+ii culturale a protopopului
bl.rdean au fost semnalate de 3oina 3re.-iciu
6&$
, 3oina @upan i
@ucia 4a+e.an
61&
.
Calitatea de ctitor de biserici, /ntre care se remarc !una
<estire= F Centru 517%(-17%78, i-a fost eviden+iat de Ale2andru
!aba
611
i Alin Albu
616
.
6&7
I$ide%, p. A&A.
6&%
:va M,rza, Protopopul Eicolae )aPiu i colecPia de carte ro%=neasc>
vec"e de la $iserica 5Buna Festire6 din +l$a Iulia, /n *ndrumtor Pastoral=,
51$7%8, Alba ulia, p. 16(-16>.
6&$
:va M,rza, 3oina 3re.-iciu, Cartea ro%=neasc> vec"e <n HudePul +l$a 7
secolele XFI7XFII. Catalo', Alba ulia, 1$%$, p. (%-($.
61&
3oina @upan, @ucia 4a+e.an, Carte vec"e ro%=neasc> <n Bi$lioteca
9u?eului de Istorie +l$a Iulia, /n AP<@<M=, J 51$7'8, p. (>$.
611
Prot. Ale2andru !aba, art. cit., p. ('$.
616
Alin Albu, art. cit., p. 1(6.
'&A
Altarul R#$ntr#0irii
Un aspect interesant, care a marcat sf,ritul vie+ii lui #.
)a+iu, se refer la procesul confesional din 1%&(-1%&>, /n care au
fost implica+i ' preo+i, printre care i protopopul bl.rdean.
Anc-etat pentru activitatea de a.itator contra unirii i cauzarea de
tulburri confesionale /ntre ortodocii i uni+ii din Alba ulia, #.
)a+iu n-a mai a"uns clipa sentin+ei definitive, cci a rposat /n cursul
procesului 51%&A8. 3ei de propor+ii F fiind necesar interven+ia
Iuvernului transilvnean F i complet,nd profilul pastoral al
protopopului bl.rdean, episodul nu este evocat dec,t de Alin
Albu
61(
, care, oricum, declar,ndu-i nefinalizate cercetrile /n
3irec+ia Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, prezint evenimentele
doar /n linii .enerale, fr detaliile care vor face obiectul unui alt
studiu.
Nicola# Pano1ici [!<AD-!<A<\
)eferitor la urmaul protopopului #. )a+iu .sim o
informa+ie la #icolae Albu, care, vorbind despre coala ortodo2 din
1,r.u Mure, /l identific printre st,lpii= acesteia pe #icolae
Panovici, /nv+tor, apoi preot i protopop /n 1,r.u Mure, Alba
ulia i !raov. Protopopul a fost unul din cei 16 candida+i la scaunul
vacant al episcopiei ortodo2e ardelene, /nainte de ale.erea lui <asile
Mo.a
61'
.
3ate mai multe despre activitatea sa ca protopop la Alba
ulia 51%&A-1%&%8 se .sesc la 3irec+ia Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul
Alba, fondurile Paro"ia Centru
21P
i P=clia
21B
.
61(
I$ide%, p. 1(>-1(7.
61'
#icolae Albu, Istoria <nv>P>%=ntului ro%=nesc din -ransilvania p=n> la
1MKK, !la", 1$'', p. 6&1.
61A
3irec+ia Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, ;ond Paro"ia Centru, dosar
1X17$6-1%1(.
61>
3irec+ia Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, ;ond P=clia, (X17$(-1%1(.
'&>
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
Rri0ori# Ra3iu [!<CF-!<FD\
*ntre 1%(>-1%>A protopop al Alba uliei a fost Iri.orie
)a+iu. )ecuperarea c,torva detalii bio.rafice este posibil datorit
contribu+iilor preotului <. Miteu
617
i cercettorilor #. Mosan,
I-eor.-e ;leer i Ana 3umitran
61%
, care au abordat acest subiect.
Astfel, coordonatele temporale ale pstoriei lui la }elna 5unde de
fapt a slu"it i dup ce a devenit protoprezbiter8, apoi /n calitate de
protopop al Alba uliei s-au putut stabili datorit lecturrii inscrip+iei
de pe monumentul funerar din }elna de ctre cercettorii aminti+i
61$
,
corelat cu informa+iile oferite de pr. <asile Miteu /n pomelnicul
preo+ilor din }elna
66&
.
617
Pr. <. Miteu, @in istoricul paro"iei delna /po%elnicul preoPilor1, /n
*ndrumtor Pastoral=, < 51$%68, p. 6A6.
61%
#icolae Mosan 5coordonator8, I-eor.-e ;leer, Ana 3umitran, op. cit., p.
((>.
61$
I$ide%.
66&
Pr. <. Miteu, art. cit., p. 6A6.
'&7
Altarul R#$ntr#0irii
Iri.orie )a+iu mai apare consemnat /ntr-o list a
protopopilor neuni+i din 1ransilvania copiat de Ieor.e !ari+iu din
Bc"e%atis%us et A&&icilaliu% %a'ni Principatus -ransilvaniae, pro
anno 1M47 i redat de acesta /n suplimentul de documente de la
sf,ritul volumului din lucrarea P>rPi alese din istoria -ransilvaniei
pe dou> sute de ani din ur%>
661
. nteresant, protopopul nu este
men+ionat /n documentele referitoare la 9area +dunare EaPional>
de la !la" din (X1AFAX17 mai 1%'%, transmise de 1imotei Cipariu i
Ieor.e !ari+iu. Astfel, el nu apare nici /n descrierea pe care 1imotei
Cipariu o face evenimentului
666
, nici /n Protocolul prezentat de I.
!ari+iu
66(
, care cuprinde membrii celor dou deputa+iuni= i ai
Comitetului Permanent de la 0ibiu.
:2plica+ia poate fi urmtoarea? fie nu a participat la 9area
+dunare EaPional> de la !la", din motive pe care nu le cunoatem F
dei este destul de improbabil -, fie nu a avut statura protopopilor
desemna+i /n respectivele or.anisme, ceea ce a determinat omiterea
numelui su din actele contemporane. 3ei nu avem cunotin+ s fi
fost implicat /n )evolu+ia de la 1%'%, totui articolul lui <. Miteu /l
arat pe protopopul bl.rdean ca particip,nd din plin=
66'
la aceast
micare social-na+ional, lucru care /ns va trebui verificat
documentar.
661
Ieor.e !ari+iu, P>rPi alese din istoria -ransilvaniei pe dou> sute de ani din
ur%>, vol. , 0ibiu, 1%%$, documentul J@, p. 7>7-7>%.
666
1e2tul lui 1imotei Cipariu din Br.anul #a+ional= 5noul nume al Br.anului
luminrii= dup Marea Adunare #a+ional8, nr. 1, a fost inserat de I. !ari+iu /n
op. cit., vol. , 0ibiu, 1%$&, p. 1&>-11A.
66(
I$ide%, p. 11%-16%.
66'
Pr. <. Miteu, art. cit., p. 6A6.
'&%
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
9tirile sunt la fel de lacunare i /n privin+a implicrii lui Iri.orie
)a+iu /n reformele lui 9a.una. 3ei participarea lui la adunrile de la
0ibiu este de presupus, nu-l /nt,lnim dec,t /n octombrie 1%>&, la
sinodul de la 0ibiu i /n aprilie 1%>(, la Conferin+a #a+ional de
aici
22P
.
nforma+ii despre familia lui, /n special despre fiii si, ambii
clerici i despre .inerii si F avocatul memorandist )ubin Pati+ia i
protopopul Ale2andru 1ordan F ofer aceiai autori, <. Miteu i #.
Mosan, cel din urm consacr,nd memorandistului c-iar o lucrare
66>
.
)eferiri despre oan )a+iu F unul din fiii protopopului -, remarcat de
9a.una, care l-a numit redactor la -ele'ra&ul )o%=n i profesor
seminarial, se .sesc la <. Miteu
667
, iar despre Ana )a+iu, fiica
protopopului Iri.orie i so+ia memorandistului Pati+ia, la #.
Mosan
66%
, care a valorificat mai multe documente din Muzeul
#a+ional al Unirii din Alba ulia.
Completarea informa+iilor privind pstoria lui Iri.orie )a+iu
ca protopop de Alba ulia reclam /ns orientarea cercetrii
ar-ivistice i /n zona 3irec+iei Mude+ene a Ar-ivelor #a+ionale Alba,
nee2plorat p,n acum, unde se pstreaz re.istre i documente pe
baza crora se poate reconstitui evolu+ia protopopiatului din aceast
perioad
66$
.
66A
#icolae Mosan 5coordonator8, I-eor.-e ;leer, Ana 3umitran, op. cit., p.
((>.
66>
#icolae Mosan, 9e%orandistul %oP )u$in PatiPia /1M417191M1, Alba ulia,
:ditura Altip=, 6&&6, (6% p.
667
Pr. <. Miteu, art. cit., p. 6A&.
66%
#icolae Mosan, op. cit., p. (', (A.
66$
3irec+ia Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, ;ond Paro"ia Artodo3> +l$a
Iulia, 9aieri I, dosar 1X1%''G 1%A(.
'&$
Altarul R#$ntr#0irii
Al#;andru 9ord*+an [!<FD-!<@B\, Nicola# I1an [!<@B-
!<@H\, .lorian Ruan [!<@<-!@A!> !@BB-!@BD\
3espre succesorii lui Iri.orie )a+iu, protopopii Ale2andru
1ordan, #icolae van i ;lorian )usan, nu avem cunotin+ s se fi
elaborat p,n acum vreun studiu mono.rafic.
Cel dint,i este amintit de cercettorul #. Mosan
23Q
, care,
preocupat de fi.ura memorandistului )ubin Pati+ia, a valorificat o
serie de manuscrise pstrate /n colec+iile documentare ale Muzeului
#a+ional al Unirii din Alba ulia, din care se poate recupera i
profilul protopopului bl.rdean. Apreciat de cumnatul su, )ubin
Pati+ia, cu care a colaborat, 1ordan s-a implicat profund /n actul de
/nfiin+are i func+ionare a despr+m,ntului Alba ulia al Astrei=,
merite pe care i le subliniaz #. Mosan
231
.
6(&
#icolae Mosan, op. cit., p. >1, >$G dem, 9e%orandistul )u$in PatiPia
/1M417191M1, Biserica Artodo3> i preoPii ortodoci din 9unPii +puseni i de
la +l$a Iulia, /n 0lu"itor al !isericii i al neamului. Printele prof. univ. dr.
Mircea Pcurariu, membru corespondent al Academiei )om,ne, la /mplinirea
v,rstei de 7& ani=, Clu"-#apoca, :ditura )enaterea, 6&&6, p. A>(G dem,
Un&iinParea i activitatea desp>rP>%=ntului +l$a Iulia al 5+strei6 p=n> la 19KK,
/n AP<@<M=, JJ<-JJJ 51$$&-1$$(8, p. (77-'1A.
6(1
I$ide%.
'1&
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
C,t /l privete pe #. van, care a a"uns asesor 5consilier8
economic la Ar-iepiscopia 0ibiului, apoi /nt,iul episcop al Clu"ului
51$61-1$(>8, cercettorii s-au aplecat asupra personalit+ii lui /n mai
multe r,nduri
232
, /ns o mono.rafie consistent i-a fost dedicat doar
de Pr. #icolae <asiu i Pr. Prof. on !unea
233
. 3esi.ur, au fost
reliefate /n primul r,nd realizrile sale de la 0ibiu, apoi cele de la
Clu", unde poate fi considerat ctitorul re/nviatei episcopii a <adului,
;eleacului i Clu"ului=. #u avem /ns cunotin+ s se fi insistat
asupra episodului bl.rdean 51%$6-1%$78 al vie+ii marelui ierar-.
C,teva indicii referitoare la pstoria ca protopop de Alba ulia ne
ofer #. Mosan
234
, care a constatat rela+iile tensionate dintre
memorandist i protopop, aa cum sunt ele prezentate /n /nsemnrile
memorialistice ale celui dint,i. 3esi.ur, atitudinea critic a
memorandistului fa+ de #. van are /n primul r,nd cauze subiective
F aa cum observ i #. Mosan
23P
? /nlocuirea lui Pati+ia de ctre
protopop din mai multe func+ii i pozi+ii avanta"oase pe care
avocatul le de+inea /nainte, /n timpul pstoriei lui Ale2andru
6(6
oan [.rean, :piscopul Eicolae Ivan /1MOO719361, pri%ul ierar" ro%=n al
re<nviatei :piscopii a Fadului, eleacului i CluHului, /n MA=, J< 51$7>8,
nr. 1-(, p. '1>-'67G Pr. Prof. 3r. Ale2andru Moraru, Catedrala +r"iepiscopiei
Artodo3e a Fadului, eleacului i CluHului, Clu"-#apoca, 1$$%, p. %6G Pr. Prof.
3r. Ale2andru Moraru, Un&>ptuiri de sea%> ale ortodo3iei cluHene <ntre 191M7
194K, /n vol. %& de ani de administra+ie rom,neasc la Clu"-#apoca=, vol. ,
Clu"-#apoca, 1$$$, p. 1&( u.G Preot Prof. Univ. 3r. Mircea Pcurariu,
@icPionarul -eolo'ilor )o%=ni, edi+ia a doua, !ucureti, :ditura :nciclopedic,
6&&6, p. 61%G Ale2andru Moraru, Biserica Artodo3> )o%=n> <ntre anii 1MMO7NKKK
( Biseric>. EaPiune. Cultur>, <ol. , 1om. , !ucureti, :ditura nstitutului !iblic
i de Misiune al !isericii Brtodo2e )om,ne, 6&&>, p. 6'6-6''.
6((
Pr. #icolae <asiu, Pr. Prof. on !unea, :piscopul Eicolae Ivan, 1MOO71936,
ctitorul re<nviatei episcopii a Fadului, eleacului i CluHului. Btudii i
docu%ente, Clu"-#apoca, 1$%A, '6A p.
6('
3r. #icolae Mosan, 9e%orandistul )u$in PatiPia /1M417191M1, Biserica
Artodo3> i preoPii ortodociT, p. A>6-A>'.
6(A
I$ide%, p. A>(-A>'.
'11
Altarul R#$ntr#0irii
1ordan, cumnatul su. 1otui, consider cercettorul albaiulian,
aceast ne/n+ele.ere, declanat c-iar la /nceputul micrii
memorandiste 51%$6-1%$A8, a fost p.ubitoare pentru cauza
rom,nilor
23B
. *n lucrrile lui #. Mosan mai pot fi .site succinte
referiri la atitudinea protopopului #. van /n momentele tensionate
ale procesului 9e%orandului, c,nd /n 1%$( i 1%$' la Alba ulia au
avut loc adunri de protest
23C
.
)eferitor la ;lorian )usan, c,teva informa+ii sumare sunt
oferite de #iculi+ Pascu
23M
, fr /ns a se putea /ntre.i bio.rafic
portretul acestui protopop.
Ioan [Iutinian\ 9#cul#cu [!@A!-!@BB\, Al#;andru Ea)a
[!@BD-!@6<\
6(>
I$ide%, p. A>'G dem, 9e%orandistul %oP )u$in PatiPia /1M417191M1, p.
1('.
6(7
I$ide%, p. $A, 1&1G dem, )o%=nii din 9unPii +puseni, de la 4orea i
+vra% Iancu la 9area Unire din 191M, Alba ulia, :ditura Altip=, 6&&1, p. $7.
6(%
#iculi+ Pascu, Protopopiatul Artodo3 +l$a Iulia de la <nceputuri p=n> a?i,
/n *ndrumtor Pastoral )e/ntre.irea=, vol. JJ 56&&A8, Alba ulia, p. 6>A.
'16
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
0in.ura mono.rafie a protopopiatului bl.rdean apar+ine
unei absolvente a ;acult+ii de storie - ;ilolo.ie din cadrul
Universit+ii 1 3ecembrie 1$1%=, Alba ulia, Mirela @avinia
ancu, care, /n lucrarea de licen+ din 6&&1, trateaz tema pentru
anii 1$1%-1$'&
6($
. 3ei cu uoare st,n.cii i imprecizii scuzabile
pentru nivelul de cercetare, lucrarea are meritul de-a trata
mono.rafic pentru prima dat institu+ia protoiereasc albaiulian,
av,nd la baz o sus+inut cercetare ar-ivistic.
Primul capitol, fc,nd apel la dreptul canonic, prezint
evolu+ia institu+ional a protopopiatului p,n la 9a.una, apoi /n
timpul acestuia, cu referire la prevederile din Btatutul Ar'anic
51%>%8, iar la final noua or.anizare de dup 1$6A
6'&
. Capitolul al
doilea este prefa+at de un scurt istoric al protopopiatului bl.rdean,
denumit impropriu astfel, de vreme ce spa+iul acordat temei este
nesemnificativ, iar sincopa de dou secole i "umtate 5de la
atestarea primului titular - 1>'7 - la sf,ritul secolului al JJ-lea8
anuleaz preten+ia din titlu. 0unt prezentate apoi, de data aceasta
bine documentat, apel,ndu-se la numeroase surse ar-ivistice, situa+ia
administrativ i financiar a protopopiatului, situa+ia /nv+-
m,ntului i activitatea misionar i cultural desfurat /n timpul
protopopilor oan 1eculescu i Ale2andru !aba
6'1
. *n final, sunt
prezentate bio.rafiile celor doi, completate cu date inedite
6'6
.
6($
Mirela @avinia ancu, 9ono'ra&ia istoric> a protopopiatului ortodo3
ro%=n din +l$a Iulia /191M7194K1, lucrare de diplom sus+inut la catedra
storie-ar-eolo.ie a ;acult+ii de storie - ;ilolo.ie din cadrul Universit+ii 1
3ecembrie 1$1%=, Alba ulia, 6&&1, >7 p. U 1& Ane2e.
6'&
I$ide%, p. 1&-6%.
6'1
I$ide%, p. (1-A&.
6'6
I$ide%, p. A1->1.
'1(
Altarul R#$ntr#0irii
Astfel, /n radio.rafia pe care autoarea o face pstoriei lui
Ioan 9#cul#cu [!@A!-!@BB\
6'(
, viitor episcop al Armatei 51$66-
1$6'8 i Cet+ii Albe smail 51$6'-1$(68, este prezentat activitatea
pastoral, cultural F cu referire la sus+inerea /nv+m,ntului
confesional i la calitatea protopopului de preedinte al
3espr+m,ntului Astrei din Alba ulia -, dar mai ales na+ional-
politic, /n timpul primului rzboi mondial, c,nd casa lui 1eculescu
a devenit centrul /nt,lnirilor preo+imii i /nv+torimii din
protopopiat, apoi /n prea"ma Marii Adunri #a+ionale de la 1 dec.
1$1%, /n a crei realizare i or.anizare protopopul s-a implicat
profund, av,nd calitatea de preedinte al Consiliului #a+ional
)om,n din Alba ulia.
6'(
I$ide%, p. A1-A'.
'1'
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
Ca referin+e biblio.rafice, pe l,n. mono.rafia citat, mai
sunt de amintit? Preot Prof. Univ. 3r. Mircea Pcurariu
6''
, on )usu
Abrudeanu
6'A
, Ieor.e Murebi+, care a avut inspirata ideea de a
consemna FiaPa, activitatea i %oartea episcopului Iustinian
-eculescu /ntr-un /ntre. numr al revistei lunare Buletinul
:piscopiei Cet>Pii +l$e Is%ail
6'>
, uliu 0criban
6'7
, Iala Ialaction
6'%
,
osif )usu
6'$
, oan @ctuu
6A&
, 1eodor P. Pcescu
6A1
, @ucian
Arbore
6A6
, #iculi+ Pascu
6A(
sau articolele nesemnate din -ele'ra&ul
)o%=n
6A'
.
6''
Preot Prof. Univ. 3r. Mircea Pcurariu, @icPionarul -eolo'ilor )o%=ni, p. '%%.
6'A
on )usu Abrudeanu, U.P.B. Ba Patriar"ul )o%=niei @r. 9iron Cristea,
!ucureti, 1$6$, p. (%(-(%A.
6'>
Ieor.e Murebi+, FiaPa, activitatea i %oartea episcopului Iustinian
-eculescu, /n !uletinul :piscopiei Cet+ii Albe-smail=, J 51$(68, nr. %, p. 1-
'&.
6'7
uliu 0criban, 9oartea episcopului Iustinian al Cet>Pii +l$e, /n !B)=, an.
@ 51$(68, nr. $, p. >&%->1&.
6'%
Iala Ialaction, :piscopul Iustinian -eculescu, /n Curentul=, nr. %$ din 1
au.. 1$(6, p. (.
6'$
Preot osif )usu, :piscopul Iustinian -eculescu, /n *ndrumtor Pastoral=,
51$778, Alba ulia, p. 6A(-6A'.
6A&
oan @ctuu, Personalit>Pi din Covasna i 4ar'"ita, Clu"-#apoca, 1$$%,
p. 1A1-1A%G dem, :piscopul Iustinian -eculescu %ilitant pentru unitatea
naPional> a ro%=nilor, /n AP<@<M=, JJJ 51$$'8, p. '&7-'1'.
6A1
1eodor P. Pcescu, oto'ra&ii ortodo3e, !ucureti, 1$(&, p. '(.
6A6
@ucian Arbore, :piscopul -eculescu din Covasna, /n Cuv,ntul nou=, nr.
>(% din 1% iulie 1$(6, p. (.
6A(
#iculi+ Pascu, art. cit., p. 6>>.
6A'
HHH :piscopul +r%atei P.B. Ba P>rintele Iustinian -eculescu, /n 1ele.raful
)om,n=, an 71, nr. (A din 1' iun. 1$6(, p. 6G HHH C"e%are pentru ridicarea
9onu%entului Unirii <n +l$a Iulia, /n 1ele.raful )om,n=, an >7, nr. (1 din '
mai 1$1$, p. 1.
'1A
Altarul R#$ntr#0irii
C,t /l privete pe protopopul Al#;andru Ea)a [!@BD-!@6<\,
Mirela @avinia ancu /i consacr un subcapitol din lucrare
6AA
, /n
care valorific nu at,t pu+inele surse biblio.rafice
6A>
, c,t
documentele pstrate /n ar-iva familial i /n ar-ivele Ar-iepiscopiei
<adului, ;eleacului i Clu"ului i ale 3irec+iei Ar-ivelor #a+ionale,
Mude+ul Alba, ceea ce confer capitolului un accentuat caracter
inedit.
6AA
Mirela @avinia ancu, op. cit., p. AA-A$ i Ane2ele >, $, 1&.
6A>
)omul Moant, Protopopul +le3andru Ba$a, /n *ndrumtorul Pastoral=,
51$7%8, Alba ulia, p. 17(-17'G HHH Popas, /n )enaterea=, nr. 6( din % 51(W8
sept. 1$'(, p. 'G HHH A <nalt> distincPie $ine%eritat>, /n )enaterea=, nr. 66
din 66 au.. 1$'(, p. 1.
'1>
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
;ie bio.rafice ale protopopului Ale2andru !aba apar i la
#iculi+ Pascu
6A7
, actualul protopop al Alba uliei, <asile Manea
6A%
i
Alin Albu
6A$
. Cel din urm, /n studiul dedicat preo+ilor ortodoci din
epar-ia de Alba /ntemni+a+i /n re.imul comunist, /ncearc, pe baza
surselor edite i inedite, s /ntre.easc bio.rafia protopopului
albaiulian prin prezentarea unor informa+ii din perioada de deten+ie a
acestuia. 3espre <icariatul Brtodo2 )om,n de la Alba ulia, /nfiin+at
de episcopul #. Colan dup @ictatul de la Fiena 5(& au.. 1$'&8, /n
fruntea cruia a fost numit protopopul Ale2andru !aba, amintete i
pr. prof. dr. Ale2andru Moraru
6>&
. Cea mai e2tins lucrare consacrat
temei /i apar+ine lui Cosmin Cosmu+a, despre care tim c are pe rol
o tez de doctorat referitoare la <icariatul de la Alba ulia, ceea ce
va reprezenta, probabil, i prima abordare vast a personalit+ii lui
Ale2andru !aba.
6A7
#iculi+ Pascu, art. cit., p. 6>>-6>7.
6A%
<asile Manea, PreoPi ortodoci <n <nc"isorile co%uniste, edi+ia a -a, s.l.,
Patmos, 6&&1, p. ((.
6A$
Alin Albu, PreoPi ortodoci din +r"iepiscopia de +l$a Iulia, care au su&erit
detenPie <n <nc"isorile co%uniste, /n )evista 1eolo.ic=, 0erie nou, Anul J<
56&&A8, #r. 1, p. 17-1$.
6>&
Pr. Prof. Univ. 3r. Ale2andru Moraru, FiolenPa <%potriva lui @u%ne?eu.
C=teva aspecte din perioada 194K7194O, /n vol. <iolen+a C/n numele lui
3umnezeuD - un rspuns cretin=, Alba ulia, )e/ntre.irea, 6&&6, p. $AG dem,
Biserica Artodo3> )o%=n> <ntre anii 1MMO7NKKK ( Biseric>. EaPiune. Cultur>, <ol.
, 1om. , p. >A&.
'17
Altarul R#$ntr#0irii
3ocumente /nc nevalorificate se pstreaz /n ar-ivele
clu"ene F pentru perioada /n care protopopiatul a apar+inut de
:piscopia de atunci a <adului, ;eleacului i Clu"ului F i la paro-ia
Centru 5Alba ulia8, unde Ale2andru !aba a slu"it /n perioada 1$6A-
1$'%, /n cazul celor din urm fiind importante actele de constatare
redactate /n urma vizitelor canonice, care ofer o serie de informa+ii
inedite.
'1%
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
0uccesorii lui Ale2andru !aba au fost? 4oldo1an Corn#l
51$'%-1$A>8, 2ictor N#0r#a 51$A>-1$>%8, Nicola# Cantor 51$7&-
1$%&8 i Porcar 2ior#l 51$%&-1$%$8. #umele lor au fost inserate
/ntr-o list par+ial a protopopilor de Alba ulia realizat de #iculi+
Pascu, fr alte detalii /ns
6>1
. #u avem cunotin+ s se fi elaborat
p,n /n prezent vreun studiu care s prezinte bio.rafia acestora i
evolu+ia institu+iei protoiereti albaiuliene /n a doua "umtate a
secolului al JJ-lea.
6>1
#iculi+ Pascu, art. cit., p. 6>'.
'1$
Altarul R#$ntr#0irii
*n final, merit men+ionate, ca unele colaterale subiectului,
studiile recente ale oanei )ustoiu, care, dei circumscrise istoriei
artei bisericeti, ofer informa+ii pre+ioase pentru tema /n discu+ie.
3e e2., repertoriul icoanelor de @az din "ude+ul Alba con+ine, pe
l,n. descrierea /n sine a lucrrilor, i informa+ii referitoare la
edificarea bisericilor F o parte din actualul protopopiat de Alba -, la
evolu+ia acestora /n timp, ori la alte piese de patrimoniu
6>6
. B alt
lucrare se refer, la modul .eneral, la bisericile din 3r,mbar,
P,clia, 4pria
6>(
, iar alte dou studii, /n particular, la bisericile i
comunit+ile din 3r,mbar i @imba
6>'
. Mai abundent /n informa+ii
referitoare la titularii scaunului protopopesc este /ns Cronica
paro"iei P=clia
6>A
, care, pe l,n. faptul c ofer - prin editarea
condicilor= paro-iei din prima "umtate a secolului JJ - date unice
relative la istoria acestei comunit+i, prezint i documente emise de
ctre sau adresate protopopilor Ale2andru 1ordan, #icolae van,
oan 1eculescu i Ale2andru !aba, care recompun momente
importante din evolu+ia protopopiatului bl.rdean.
Concluzii
6>6
oana )ustoiu, Icoanele Da?ului, Alba ulia, :ditura Altip, 6&&7, passim.
6>(
oana )ustoiu, _u'ravii Da?ului. Pictura %ural>, Alba ulia, :ditura Altip,
6&&%, p. %, 11, 1>, 161-1($ 5pentru 3r,mbar8, p. 11, 117-16& 5pentru P,clia8
i p. 1A(-1>6 5pentru 4pria8.
6>'
oana )ustoiu, I-eor.-e ;leer, Bisericile satului @r=%$ar ( clari&ic>ri
necesare, /n AP<@<M=, J@< 56&&78, p. A17-A(&G oana )ustoiu, Un
%onu%ent disp>rut ( $iserica ortodo3> din Di%$a /1MMK7194N1, /n
AP<@<M=, J@X6 56&&>8, p. 6$(-(&(. #. Mosan are i el un studiu
mono.rafic al unei localit+i din protopopiatul bl.rdean, Blandiana (
%ono'ra&ie istoric> /I1, /n AP<@<M=, J@ 56&&(8, p. '1$-'A6G dem,
Blandiana ( %ono'ra&ie istoric> /II1, /n AP<@<M=, J@ 56&&'8, p. >&$->6>.
6>A
oana )ustoiu, Pr. 3nil <aida, Cronica paro"iei P=clia /19K1719441,
Alba ulia, :ditura Altip, (1$ p. 5v. mai ales @ocu%ente p. 617-(&>8.
'6&
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
*ncercarea de a reconstitui istoria protopopiatului albaiulian
i bio.rafiile unor importante personalit+i care au fost titulari ai
acestui scaun presupune un travaliu deloc facil. Aceasta, datorit
inconsisten+ei biblio.rafice, dublat adeseori de caren+a
documentar, ceea ce face ca unele episoade, importante nu doar
pentru istoria local, ci i pentru aceea a !isericii transilvnene, /n
ansamblu, s fie dificil de recuperat. Acelai lucru este valabil i /n
cazul bio.rafiei unor protopopi care au "ucat un rol aparte /n evolu+ia
!isericii transilvnene.
Cauzele care au dus la aceast inconsisten+ biblio.rafic
sunt obiective, le.ate de caren+a documentar, dar, credem, i
subiective, datorate dezinteresului cercettorilor pentru aceast tem,
/n special al celor bl.rdeni, care ar fi putut, prin contactul mai
facil - dec,t l-ar fi avut al+i cercettori - cu anumite surse ar-ivistice,
dar i pe considerentul pro2imit+ii, s /ncerce reconstituirea acestui
subiect. Bbserva+iile nu se constituie nicidecum /ntr-o critic la
adresa specialitilor locali, ci /ntr-o constatare menit s semnaleze
acest inconvenient, cori"abil doar prin efortul con"u.at al mai multor
cercettori.
1ocmai de aceea, tratarea de fa+, ca inventariere
biblio.rafic, se plaseaz ea /nsi pe aceast orbit, a recuperrii
tematicii, propun,ndu-i e2tinderea acestui se.ment din istorio.rafia
bisericeasc.
Bib"io'rafie
I. I,-oare ine#ite
3):C}A Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, ;ond Paro"ia
Centru, dosar 1X17$6-1%1(.
3):C}A Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, ;ond Paro"ia
Artodo3> +l$a Iulia, 9aieri I, dosar 1X1%''G 1%A(.
'61
Altarul R#$ntr#0irii
3):C}A Ar-ivelor #a+ionale, Mude+ul Alba, ;ond P=clia,
dosar (X17$(-1%1(.
II. I,-oare e#ite
B)IA, #icolae, Btudii i docu%ente cu privire la istoria
ro%=nilor, vol. J 5Bcrisori i inscripPii ardelene i
%ara%ureene, partea a -a8, !ucureti, 1$&>.
III. Cr9i
A!)U3:A#U, on )usu, U.P.B. Ba Patriar"ul )o%=niei @r.
9iron Cristea, !ucureti, 1$6$.
A@!U, #icolae, Istoria <nv>P>%=ntului ro%=nesc din
-ransilvania p=n> la 1MKK, !la", 1$'', (>% p.
!A)}U, I., P>rPi alese din istoria -ransilvaniei pe dou>
sute de ani din ur%>, vol. -, 0ibiu, 1%%$-1%$&.
!U#:A, Au.ustin, :piscopii Petru Paul +ron i @ionisiu
Eovacovici sau Istoria ro%=nilor transilv>neni de la 17O1
p>n> la 1764, !la, 1$&6.
3AM9A, 1eodor <., Biserica 'reco7catolic> din )o%=nia <n
perspectiva istoric>, Clu"-#apoca, 1$$'.
3:#0U9A#U, #., )evoluPiunea lui 4orea <n -ransilvania i
Un'aria 17M4717MO, !ucureti, 1ipo.rafia )omanul=,
Carol I\bl, 1%%'.
3)AIBM), 0ilviu, Istoria de?ro$irii reli'ioase a ro%=nilor
din +rdeal <n secolul XFIII, vol. , , 0ibiu, 1$6&, 1$(&
5edi+ia a -a, Clu"-#apoca, :ditura 3acia, 6&&6, A%6 p.8.
3UM1)A#, Ana, !B1B#3, Iudor, 3#@, #icolae,
)elaPii intercon&esionale ro%=no7%a'"iare <n -ransilvania
/%iHlocul secolului XFI ( pri%ele decenii ale secolului
XFIII1, Alba ulia, 6&&&.
'66
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
A#CU, Mirela @avinia, 9ono'ra&ia istoric> a
protopopiatului ortodo3 ro%=n din +l$a Iulia /191M7194K1,
lucrare de diplom sus+inut la catedra storie-ar-eolo.ie a
;acult+ii de storie-;ilolo.ie din cadrul Universit+ii 1
3ecembrie 1$1%=, Alba ulia, 6&&1, >7 p. U 1& Ane2e.
B)IA, #., Istoria Bisericii ro%=neti i a viePii reli'ioase a
ro%=nilor, vol. , edi+ia a -a, !ucureti, :ditura
Ministerului de Culte, 1$(6, '$( p.
B)IA, #., Istoria ro%=nilor, vol. < 5)eformatorii8,
!ucureti, 1$(%.
B)IA, #icolae, Istoria ro%=nilor din +rdeal i Un'aria,
!ucureti, :ditura 9tiin+ific i :nciclopedic, 1$%$.
B)IA, #icolae, Bate i preoPi din +rdeal, !ucureti, 1$&6.
MB0A#, #icolae, 9e%orandistul %oP )u$in PatiPia /1M417
191M1, Alba ulia, :ditura Altip=, 6&&6, (6% p.
MB0A#, #icolae, )o%=nii din 9unPii +puseni, de la 4orea i
+vra% Iancu la 9area Unire din 191M, Alba ulia, :ditura
Altip=, 6&&1, '>7 p.
MB0A#, #icolae 5coordonator8, ;@:9:), I-eor.-e,
3UM1)A#, Ana, Aa%eni i &apte din trecutul HudePului
+l$a <n %e%oria ur%ailor, Alba ulia, Muzeul #a+ional al
Unirii Alba ulia, 1$$>, (7& p.
@C1U9U, oan, Personalit>Pi din Covasna i 4ar'"ita,
Clu"-#apoca, 1$$%.
@UPA9, oan, Istoria $isericeasc> a ro%=nilor ardeleni, ed. a
-a, introducere, /n.ri"irea edi+iei, note i comentarii de
3oru )adosav, Clu"-#apoca, :ditura 3acia, 1$$A.
MA#:A, <asile, PreoPi ortodoci <n <nc"isorile co%uniste,
edi+ia a -a, s.l., Patmos, 6&&1.
'6(
Altarul R#$ntr#0irii
M)[A, :va, 3):I4CU, 3oina, Cartea ro%=neasc>
vec"e <n HudePul +l$a 7 secolele XFI7XFII. Catalo', Alba
ulia, :ditura :piscopiei Brtodo2e )om,ne a Alba uliei,
1$%$, 6>& p. U A' ilustr.
M:1:9, 9tefan, 9>n>stirile ro%=neti din -ransilvania i
Un'aria, 0ibiu, 1$(>.
MB)A)U, Ale2andru, Biserica Artodo3> )o%=n> <ntre anii
1MMO7NKKK ( Biseric>. EaPiune. Cultur>, <ol. , 1om. ,
!ucureti, :ditura nstitutului !iblic i de Misiune al !isericii
Brtodo2e )om,ne, 6&&>, %6& p.
MB)A)U, Ale2andru, Catedrala +r"iepiscopiei Artodo3e a
Fadului, eleacului i CluHului, Clu"-#apoca, 1$$%.
PC:0CU, 1eodor P., oto'ra&ii ortodo3e, !ucureti, 1$(&.
PCU)A)U, Mircea, @icPionarul -eolo'ilor )o%=ni, edi+ia a
doua, !ucureti, :ditura :nciclopedic, 6&&6.
P)B3A#, 3avid, )>scoala lui 4orea, vol. , !ucureti,
:ditura 9tiin+ific i :nciclopedic, 1$7$.
)U01BU, oana, Icoanele Da?ului, Alba ulia, :ditura Altip,
6&&7, 'A& p.
)U01BU, oana, _u'ravii Da?ului. Pictura %ural>, Alba
ulia, :ditura Altip, 6&&%, 17& p.
)U01BU, oana, Pr. <A3A, 3nil, Cronica paro"iei
P=clia /19K1719441, Alba ulia, :ditura Altip, (1$ p.
00UMA#, Mi-ai, 4a$s$ur'ii i Biserica Artodo3> din
I%periul +ustriac /174K717611. @ocu%ente, Clu"-#apoca,
Presa Universitar Clu"ean, 6&&(.
00UMA#, Mi-ai, Politica $isericeasc> a CurPii din Fiena
<n -ransilvania /174K717611, Clu"-#apoca, Presa
Universitar Clu"ean, 6&&6.
<A0U, #icolae, !U#:A, on, :piscopul Eicolae Ivan, 1MOO7
1936, ctitorul re<nviatei episcopii a Fadului, eleacului i
CluHului. Btudii i docu%ente, Clu"-#apoca, 1$%A, '6A p.
'6'
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
I!. St#ii :i artico"e
A@!U, Alin, PreoPi ortodoci din +r"iepiscopia de +l$a Iulia,
care au su&erit detenPie <n <nc"isorile co%uniste, /n )evista
1eolo.ic=, 0erie nou, Anul J< 56&&A8, #r. 1, p. 1>-(7.
A@!U, Alin, Protopopul Eicolae )aPiu, &i'ur> re%arca$il> a
B>l'radului de la s&=ritul secolului al XFIII7lea, /n
Annales Universitatis Apulensis=, 0eries 1-eolo.ica,
(X6&&(, Alba ulia, p. 1(1-1(%.
A@!U, Alin, )>scoala lui Bo&ronie. Unul din %arii ap>r>tori
ai Artodo3iei: protopopul Bi%ion Btoica de +l$a Iulia, /n
Credin+a Brtodo2=, revista ;acult+ii de 1eolo.ie
Brtodo2 din Alba ulia, Anul < 56&&(8, nr. 1, p. 1>'-17>.
A#I4:@, I-eor.-e, @ou> docu%ente <n le'>tur> cu
e3ecuPia lui 4oria i Cloca, /n AP<@<M=, < 51$>A8.
A)!B):, @ucian, :piscopul -eculescu din Covasna, /n
Cuv,ntul nou=, nr. >(% din 1% iulie 1$(6.
!A!A, Ale2andru, Protopopul Eicolae )aPiu al B>l'radului,
/n AP<@<M=, 51$($-1$'68, Alba ulia.
HHH C4:9+): pentru ridicarea 9onu%entului Unirii <n
+l$a Iulia, /n 1ele.raful )om,n=, an >7, nr. (1 din ' mai
1$1$, p. 1.
3):I4CU, 3oina, M)C:A, Iabriela, A sc"iP> de
$io'ra&ie a protopopului al$aiulian Eicolae )aPiu,
/n AP<@<M=, J@ 56&&A8, p. 6$1-(1&.
HHH :PIBCAPUD +r%atei P.B. Ba P>rintele Iustinian
-eculescu, /n 1ele.raful )om,n=, an 71, nr. (A din 1' iun.
1$6(, p. 6.
IA@AC1B#, Iala, :piscopul Iustinian -eculescu, /n
Curentul=, nr. %$ din 1 au.. 1$(6, p. (.
'6A
Altarul R#$ntr#0irii
MBA#1, )omul, Protopopul +le3andru Ba$a, /n
*ndrumtorul Pastoral=, 51$7%8, Alba ulia, p. 17(-17'.
MB0A#, #icolae, Blandiana ( %ono'ra&ie istoric> /I1, /n
AP<@<M=, J@ 56&&(8, p. '1$-'A6.
MB0A#, #icolae, Blandiana ( %ono'ra&ie istoric> /II1, /n
AP<@<M=, J@ 56&&'8, p. >&$->6>.
MB0A#, #icolae, Un&iinParea i activitatea desp>rP>%=ntului
+l$a Iulia al 5+strei6 p=n> la 19KK, /n AP<@<M=,
JJ<-JJJ 51$$&-1$$(8, p. (77-'1A.
MB0A#, #icolae, 9e%orandistul )u$in PatiPia /1M417191M1,
Biserica Artodo3> i preoPii ortodoci din 9unPii +puseni i
de la +l$a Iulia, /n 0lu"itor al !isericii i al neamului.
Printele prof. univ. dr. Mircea Pcurariu, membru
corespondent al Academiei )om,ne, la /mplinirea v,rstei de
7& ani=, Clu"-#apoca, :ditura )enaterea, 6&&6, p. A>&-A>'.
MU):!}, Ieor.e, FiaPa, activitatea i %oartea episcopului
Iustinian -eculescu, /n !uletinul :piscopiei Cet+ii Albe-
smail=, J 51$(68, nr. %, p. 1-'&.
@C1U9U, oan, :piscopul Iustinian -eculescu %ilitant
pentru unitatea naPional> a ro%=nilor, /n AP<@<M=,
JJJ 51$$'8, p. '&7-'1'.
@UPA#, 3oina, 4A}:IA#, @ucia, Carte vec"e ro%=neasc>
<n Bi$lioteca 9u?eului de Istorie +l$a Iulia, /n AP<@<M=,
J 51$7'8 Alba ulia.
M)[A, :va, Protopopul Eicolae )aPiu i colecPia de carte
ro%=neasc> vec"e de la $iserica 5Buna Festire6 din +l$a
Iulia, /n *ndrumtor Pastoral=, 51$7%8, Alba ulia, p. 16(-
16>.
M1:U, <., @in istoricul paro"iei delna /po%elnicul
preoPilor1, /n *ndrumtor Pastoral=, < 51$%68.
'6>
Proto(o(iatul ortodo; Al)a Iulia $n #c/ ^2III-^^
MB)A)U, Ale2andru, Un&>ptuiri de sea%> ale ortodo3iei
cluHene <ntre 191M7194K, /n vol. %& de ani de administra+ie
rom,neasc la Clu"-#apoca=, vol. , Clu"-#apoca, 1$$$.
MB)A)U, Ale2andru, FiolenPa <%potriva lui @u%ne?eu.
C=teva aspecte din perioada 194K7194O, /n vol.
<iolen+a C/n numele lui 3umnezeuD - un rspuns cretin= F
0impozion nterna+ional or.anizat de ;acultatea de 1eolo.ie
Brtodo2 din Alba ulia, Alba ulia, )e/ntre.irea, 6&&6, p.
$6-11&.
HHH A UE+D-| distincPie $ine%eritat>, /n )enaterea=, nr. 66
din 66 au.. 1$'(, p. 1.
B@:A, <aler-Petru, 9>n>stirea Bul?u, /n *ndrumtor
Pastoral=, J< 51$$(-1$$'8, Alba ulia, p. 1$'-1$%.
PA0CU, #iculi+, Protopopiatul Artodo3 +l$a Iulia de la
<nceputuri p=n> a?i, /n *ndrumtor Pastoral )e/ntre.irea=,
vol. JJ 56&&A8, Alba ulia, p. 6>6-67'.
PBP, <iorica, Binodul de la +l$a Iulia din 1471M &e$ruarie
1761, /n AP<@<M=, < 51$7&8, Alba ulia, p. 161-16A.
HHH PAP+B, /n )enaterea=, nr. 6( din % 51(W8 sept. 1$'(, p.
'.
)U01BU, oana, Un %onu%ent disp>rut ( $iserica ortodo3>
din Di%$a /1MMK7194N1, /n AP<@<M=, J@X6 56&&>8, p.
6$(-(&(.
)U01BU, oana, ;@:9:), I-eor.-e, Bisericile satului
@r=%$ar ( clari&ic>ri necesare, /n AP<@<M=, J@<
56&&78, p. A17-A(&.
)U0U, osif, :piscopul Iustinian -eculescu, /n *ndrumtor
Pastoral=, 51$778, Alba ulia, p. 6A(-6A'.
0C)!A#, uliu, 9oartea episcopului Iustinian al Cet>Pii
+l$e, /n !B)=, an. @ 51$(68, nr. $, p. >&%->1&.
'67
Altarul R#$ntr#0irii
[I):A#, oan, :piscopul Eicolae Ivan /1MOO719361,
pri%ul ierar" ro%=n al re<nviatei :piscopii a Fadului,
eleacului i CluHului, /n MA=, J< 51$7>8, nr. 1-(, p. '1>-
'67.
'6%
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
G mar0inalii la 1olumul Cart#a d#c%i* a m(*r*3i#i/ 8
$no3ir# litur0ic* (#ntru (r#o3i +i mir#ni G
Proto/ l#ct/ drd/ I0nati# [Ili#\ 9ri,,
Universitatea 51 @ece%$rie 191M6 +l$a Iulia
A)tract:
Ditur'ical %#ster#, inti%ate si'ni&ications clai%ed $# @ivine Ditur'# need to
$e appre"ended &or &acilitatin' t"e $irt" o& e3perience act, t"irst o& livin' !"at
!e "ear. I& !e don.t understand /not necessar# lo'ical1, !e can not live t"e
litur'ical %eanin's, and !it"out livin' in t"is !a#, !e can.t understand t"e%.
Divin' "as as t"eolo'ical pre%ise t"e appre"ension, interpretation o& litur'ical
acts and canons. -"e "er%eneutic practice /"avin' t"e %eanin' o& as0isis1 on
t"e te3t o& @ivine Ditur'# "as t"e virtue to %a0e us i%%une to !ave o&
8litur'ical crisis6 !"ic" in&est no!ada# societ#.
-"is 0ind o& "er%eneutic as0isis c"arter us U.P.B. Bartolo%eu. Cartea desc"is>
a U%p>r>Piei. A <nsoPire litur'ic> pentru pentru preoPi i %ireni /-"e opened
$oo0 o& Iin'do%. + litur'ical convo# &or priest and laics1 is a !ell
%edicineere%ed# &or t"e su$Hects o& litur'ical $oredo%. It "as t"e po!er to
re'enerate t"e litur'ical instanc# and &unction in ourselves. *ritten in &res"
%anner, approac"in' &rontal t"e te3t o& Ditur'#, $ein' &ascinatin' in its speec"
and e3pression, Cartea desc"is> a I%par>Piei "as trul# t"e virtue to $rin' us
into t"e litur'ical Iin'do%. Internal arc"itecture o& t"is "er%eneutic stud# on
@ivine Ditur'# "as %arvellous co"erence and $eaut#. -"e poetical &or%
couples !it" t"e litur'ical $ase !"ile t"e ap"oristic sa#in' nei'"$ours !it"
t"eolo'ical speec".
K#LMord: divine litur'#, $artolo%eu, translation, "er%eneutic practice,
litur'ical crisis
3umnezeiasca @itur.-ie devine locul teolo.ic /n care se
/nt,lnesc toate. *n afara cldurii ei toate sunt de nerecunoscut, /n.-e+ate i
izolate. C,nd se .sesc aici, ele se /ntreptrund i slu"esc /n mod litur.ic.=
5Ar-im. <asilios, Intrarea <n U%p>r>Pie,
:dit. 3eisis, 0ibiu, 6&&7, p. 7A8
@itur.-ia e opera libert+ii.=
5Mean-nves @acoste, :3perienP> i +$solut,
:dit. 3eisis, 0ibiu, 6&&1, p. (68
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
3umnezeiasca @itur.-ie are darul nemsurat i adeseori prea
pu+in /n+eles de a ne brana= la plintatea vie+ii dumnezeieti. :ste
toposul /nt,lnirii cerului cu pm,ntul, al /n.erilor cu oamenii, este
cerul pe pm,nt=, cerul /n+eles ca tropos teolo.ic 5infuzie a vie+ii
dumnezeieti /n spa+iul teluricului8 i tropos an.elolo.ic 5de co-
slu"ire a /n.erilor cu oamenii8. Atunci c,nd prin 3umnezeiasca
@itur.-ie puterea cerului inund fra.ilitatea pm,ntului, omul
devine fiin+ litur.ic, adic /i consum via+a, bucuriile, .ri"ile,
frm,ntrile i nelinitile luntrice /n conte2tul luminat al
litur.icului. Contientizeaz faptul c firul vie+ii trebuie derulat /n
sfera litur.icului. Porii e2isten+ei lui absorb vinul i p,inea
eu-aristic. 0e /ndulcete
6>>
dinXprin trirea @itur.-iei. Brice
debranare= de la acest conte2t litur.ic e identic cu plasarea
omului /n lumea lui t"anatos. 9tim din e2perien+a sfin+ilor c
@itur.-ia d via+, i /nc belu. de via+.
6>>
*ndulcitu-m-ai cu dorul 1u, 4ristoase i m-ai sc-imbat cu dumnezeiasca
1a dra.oste= 5Ceaslov, )u'>ciunile B&intei U%p>rt>iri, edi+ia a -a,
:..!.M.B.)., 1$$&, p. >'78.
'(1
Altarul R#$ntr#0irii
*n 0f,nta @itur.-ie primim medicamentul nemuririi=,
0f,nta Cuminectur. Aici ni se druiete *nsui 4ristos, sub c-ipul
vinului i al p,inii eu-aristice, presc-imbate /n 1rupul i 0,n.ele
@ui. :ste locul /nt,lnirii noastre reale, personale i comunitare cu
4ristos i prin :l cu /ntrea.a 0f,nt 1reime. :ste toposul i troposul
nostru de /ndumnezeire.
3isponibilitatea anemic /n a di.era= aceste sensuri
teolo.ice ad,nci pe care ni le ofer @itur.-ia, ne catapulteaz= /n
ceea ce mul+i teolo.i numesc 5cri?> litur'ic>6
6>7
. Aceast criz= /i
are confi.ura+ia ei precis? preotul are o contiin+ foarte la2 din
punct de vedere litur.ic, /n sensul c se rezum doar la litur.-ia
duminical, fr perspectiva i tensiunea ateptrii de a- slu"i
3omnului pe c,t mai des cu putin+ posibil. #efiind aprini de
aceast r,vn de a se cli /n furnalul= slu"irii litur.ice, preo+ii /i
contamineaz i pe mireni cu aceast letar.ie fa+ de 0f,nta
@itur.-ie. Mirenii devin simpli asisten+i /n actul litur.ic.
Misterul litur.ic, sensurile profunde pe care le reclam
3umnezeiasca @itur.-ie se cer a fi apre-endate pentru a /nlesni, a
zmisli actul e2perien+ei, setea de a tri ceea ce auzi. #e/n+ele.,nd
5nu neaparat lo.ic8, nu ai cum s trieti 5cele litur.ice8, i
netrindu-le, nu ai cum s le /n+ele.i. 1rirea are drept premis
teolo.ic /n+ele.erea, t,lcuirea actelor, a te2telor litur.ice. :2erci+iul
5/n sensul de as0isis8 -ermeneutic pe te2tele @itur.-iei ne poate face
imuni la valul de criz litur.ic= ce b,ntuie societatea de azi.
6>7
Ale2ander 0c-memann, Introducere <n teolo'ia litur'ic>, traducere de
erom. <asile !,rzu, :dit. 0op-ia, !ucureti, 6&&6, p. >$-7A.
'(6
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
Un asemenea as0isis -ermeneutic ne pune la dispozi+ie *.P.0.
!artolomeu. Cartea desc"is> a U%p>r>Piei. A <nsoPire litur'ic>
pentru preoPi i %ireni #t# un )un m#dicam#nt&r#m#diu (#ntru
(aci#n3ii (lictiului litur0ic/ Are darul de a re/mprospta caracterul
i func+ia litur.ic din noi. 0cris /ntr-o manier vie, de abordare
frontal a te2tului @itur.-iei i fascinant /n ceea ce privete
rostirea, verbul ei, Cartea desc"is> a U%p>r>Piei are cu adevrat
puterea de a ne introduce /n *mpr+ia litur.icului. Ar-itectura
interioar a acestei erminii asupra 3umnezeietii @itur.-ii este de o
coeren+ i frumuse+e uimitoare. Poeticul se /n.emneaz cu
litur.icul, rostirea aforistic st /n bun vecintate cu verbul
teolo.ic.
Cartea desc"is> a U%p>r>Piei /i propune un comentariu
litur.ic te2tual 5punctual= spune autorul8 cu nite obiective foarte
bine definite?
1./ncadrarea @itur.-iei /n orizontul mai lar. al *mpr+iei
Cerurilor=.
6.trezirea contiin+ei mirenilor c ei sunt /mpreun slu"itori
cu preotul /n actul litur.ic=.
(.@itur.-ia trebuie s devin un bun luntric=.
'.afirmarea le.turii indisolubile dintre 0f,nta @itur.-ie i
0f,nta 0criptur=.
A.@itur.-ia poate deveni prin sfin+enia, dulcea+a i
/nl+imea ei pra. de descoperire a dreptei credin+e=
6>%
.
6>%
Barto"o$e Anania, Ar6ie%isco%" C"G"i, Cartea desc"is> a
U%p>r>Piei. A <nsoPire litur'ic> pentru preoPi i %ireni, :..M.!.B.).,
!ucureti, 6&&A, p. %.
'((
Altarul R#$ntr#0irii
*n-ma+i cu aceste tar.eturi litur.ice, putem purcedem la
pelerina"ul /n lumea fascinant a sensurilor 0fintei @itur.-ii,
dezvluite at,t de frumos de condeiul -arismatic al *.P.0.
!artolomeu.
Litur0%ia G in#r3ia 1#+nici#i $n tim(, icoana m(*r*3i#i
C#rurilor $n (a3iul litur0icului
Participarea la @itur.-ie este identic cu intrarea /n /mpr+ia
litur.ic. *n acest sens, @itur.-ia este tensiunea lui deHa i <nc>. Prin
cuminecarea cu 0fintele 1aine de"a pre.ustm din plintatea
*mpr+iei ce va s vin
6>$
. *n aceast c-eie trebuie solfe.iat /ntre.
e2erci+iul -ermeneutic propus de *.P.0. !artolomeu.
;r perspectiva faptului c @itur.-ia e *mpr+ia Cerurilor
/n deplin desfurare pe acest pm,nt, via+a litur.ic devine pur
specula+ie i abuz de simboluri. *naltul !artolomeu /ncearc s ne
/nfi. puternic /n solul acestui adevr? *mpr+ia lui 3umnezeu este
o realitate despre care noi, dup dou milenii de teolo.ie sistematic,
tim mult mai pu+in dec,t t,l-arul de pe Cruce=
67&
.
6>$
*mpr+ia lui 3umnezeu se afl <n devenire prin cei ce se /ndreapt spre ea
i <n plinire prin cei ce au a"uns /n ea. *mpr+ia /n devenire e tot at,t de real
ca i cea de"a construit= 5I$ide%, p. 1%8.
67&
I$ide%, p. 1'.
'('
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
*ntrea.a erminie litur.ic este e2presia fidel a *mpr+iei
Cerurilor. :2e.eza asupra te2telor @itur.-iei, /n viziunea autorului,
este o permanent invita+ie la /n+ele.erea i asumarea noetic i
Nardiac a *mpr+iei Cerurilor /nc de pe acest pm,nt. 0e recur.e
foarte des la ima.istica cuvintelor. 9i asta pentru c ima.inea
condenseaz /n ea nemsurate cuvinte. Cuv,ntul picteaz=
ima.inea. *n+ele.erea i asumarea devin realit+i faptice doar /n
!iseric, care este *mpr+ia lui 3umnezeu /n devenire? :ste
*mpr+ia lui 3umnezeu /n mers, nava la a crei timon se afl isus
4ristos, /n timp ce pe p,nza catar.ului frontal, /n bolta altarului,
plutete Maica 3omnului, cu fa+a spre noi cltorii, /ncura",ndu-ne
prin cuvinte de tain? #u v teme+iEG corabia /nfrunt furtunile
istoriei, dar s nu uita+i c la c,rm 0e afl ;iul meu=
671
. Antinomia
sau tensiunea dintre deHa i <nc> se fundamenteaz pe parado2ul i
taina vie+ii tremice? 3umnezeu este, /n acelai timp, transcendent i
imanent, accesibil i inaccesibil, comunicabil i incomunicabil=
676
.
!iserica este *mpr+ia Cerurilor /n devenire, iar @itur.-ia este
dimensiunea ei static i dinamic /n acelai timp, d,ndu-ne
posibilitatea pre.ustrii *mpr+iei finale, desv,rite i venice
67(
.
Astfel, ne /ncredin+eaz lmuritorul @itur.-iei, oamenii din
*mpr+ia litur'ic> 5prima ipostaz dinamic a *mpr+iei cerurilor,
pe l,n. cea auroral> i plenar>8 se afl pe puntea navei, unde s-au
/mbarcat prin botez i unde rm,n pe toat durata vie+ii lor. An.a"a+i
pe scara staturilor morale, unii mor /n stare de sfin+enie, al+ii rm,n
pe treptele inferioare, /n timp ce al+ii se vor prbui /n prpastie
c-iar de pe ultima treapt=
67'
.
671
I$ide%, p. 6%.
676
I$ide%, p. %'.
67(
I$ide%, p.1$.
67'
I$ide%, p. 6&.
'(A
Altarul R#$ntr#0irii
Litur0%ia G (art#n#riat du%o1nic#c $ntr# cl#r +i (o(or
'(>
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
Adunarea eu-aristic presupune, /n coeren+a ei intern i
ori.inar, co-slu"irea mirenilor cu preotul. Mirenii /i manifest
preoPia <%p>r>teasc>
N7O
, pe care au primit-o prin 1aina Mirun.erii,
/n participarea efectiv i activ 5cu%inecare eu"aristic> i
co%unicare do3olo'ic>8 la sv,rirea 0fintei @itur.-ii. Cu toate
acestea, constatm c acest deziderat de simfonie litur.ic /ntre cler
i popor este destul de .reu perceptibil /n comunit+ile noastre
paro-iale. 3up *.P.0. !artolomeu, fisura de cuminecareXcomunicare
litur.ic /ntre cler i popor este .enerat de patru factori? a8
insuficienta /n+ele.erea a raportului dintre preot i pstori+ii si
67>
A b8
slaba asumare i contientizare responsabil, din partea mirenilor, a
67A
vezi e2celenta pledoarie /n acest sens? *i2o"ai Afanasie-, Biserica @u"ului
B&=nt /11, traducere din limba rus de :lena 3erevici, :dit. Patmos, Clu"-
#apoca, 6&&% 5Practica bisericeasc s-a /ndeprtat de dou ori de cea primar?
pe de o parte, participarea real a credincioilor la 0f,nta :u-aristie a devenit
e2cep+ional, iar pe de alt parte, 1aina :u-aristiei se sv,rete mult mai des
dec,t /n !iserica primar. 9i una i alta sunt semnificative, pentru c ele
dovedesc dispari+ia treptat din contiin+a bisericeasc a /nv+turilor despre
preo+ia /mprteasc a laicilor= p. 1&68
67>
Barto"o$e Anania, Ar6ie%isco%" C"G"i, op. cit/, p. (&? ;oarte
adesea se spune c el 5preotul8 trebuie s porunceasc, iar turma, pur i simplu,
s asculte. B astfel de mentalitate e .reit i duntoare. 1rebuie s se +in
seama c e vorba, totui, de o qturm cuv,nttoare, aa cum i se spune /n
limba"ul curent al !isericii, adic o comunitate de fiin+e omeneti /nzestrate de
3umnezeu cu ra+iune, voin+, libertate i contiin+ de sine i spirit de
discernm,nt= 51
'(7
Altarul R#$ntr#0irii
calit+ii i demnit+ii lor de preo+i=
677
A c8 neparticiparea la c,ntarea
litur.ic
67%
A d8 iner+ia lui aa am apucat, aa facem=.
3in punctul nostru de vedere, aceti patru factori dac nu
sunt /nsuma+i de al+i doi factori, la fel de importan+i, riscm s
prezentm, s transformm actul litur.ic /ntr-o adunare ortodo2 cu
infle2iuni= neoprotestante. Cu alte cuvinte, s devenim ortodoci
neoprotestan+i=.
677
I$ide%, p. ((? Prin Mirun.ere, adic prin prtia 0f,ntului 3u-, el
5cretinul8 devine factor activ, qpiatr vie, de+intor al unei preo+ii ce are nu
numai menirea de a mrturisi /n lume buntatea lui 3umnezeu, dar i pe aceea
de a- aduce Acestuia q"ertfe du-ovniceti prin isus 4ristos 5K8 cretinul
devine asemenea /n.erilor i, dac se pstreaz pe sine /ntru desv,rit cur+ie
i sfin+enie, poate face c-iar minuni prin lucrarea darurilor 0f,ntului 3u-, a
cror pecete o poart=
67%
I$ide%, p. (A? C,ntarea /n comun era ceva obinuit nu numai /n vremea
Apostolilor, dar i /n veacurile cretine, p,n t,rziu, c,nd a /nceput s se
sub+ieze. 0ub+ierea s-a produs pe msur ce s-a dezvoltat psaltic-ia bizantin,
cu infle2iunile i eflorescen+ele ei orientale, pe care nu le puteau e2ecuta
credincioii de r,nd, ci numai psal+i i protopsal+i /nzestra+i cu voci melodioase
i anume coli+i pentru acest .en de muzic=.
'(%
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
Cel de al cincilea factor care contribuie la ad,ncirea acestei
fisuri= de cuminecareXcomunicare eu-aristic /ntre cler i popor
este cel al faptului c mirenii nu mai sunt contientiza+i de
importan+a aducerii ofrandei de vin i p,ine la 0f,nta @itur.-ie.
Mireanul are menirea sf,nt de a aduce prescur i vin, nu pentru a-i
umple sacii printelui, ci pentru a realiza ceea ce litur.itii numesc
circuitul darurilor eu"aristice. Prescura i vinul ni se /ntorc /napoi,
fie sub c-ipul Cuminecturii, fie sub c-ipul anafurei. <orba
rom,nului? Cine d, lui /i d=. 3ac s-ar +ine seama de acest aspect
esen+ial al actului litur.ic, atunci /mpreuna-slu"ire ar cpta mult mai
mult consisten+. Considerm c "ertfa de p,ine i vin este i
important i esenPial>
67$
, precum este cea de laud i de pace. Prima
5"ertfa de p,ine i vin8 o /ntemeiaz pe a doua 5"ertfa de laud8. ;r
"ertfa de p,ine i vin, adunarea este doar litur.ic i nu eu-aristic.
67$
I$ide%,p. ('? Mertfa de p,ine i vin e important, dar nu esen+ial 5la nevoie
preotul /i aduce sin.ur cele de trebuin+8. Cea esen+ial este conlucrarea
mirenilor cu preotul /n actul litur.ic=.
'($
Altarul R#$ntr#0irii
Al aselea factor, insuficient tratat, este cel al problemei
rostirii ru.ciunilor /n tain de ctre preot. *.P.0. !artolomeu
precizeaz? cu vremea ele 5aceste ru.ciuni8 au devenit qtainice,
dar nu pentru c ele ar constitui un qsecret al preotului, pe care nu
trebuie s le tie poporul, ci pentru anumite ra+iuni practice, pe care
nu e cazul s le abordez acum=
6%&
. Printele #iNolai Afanasiev vede
o le.tur intern /ntre faptul c aceste ru.ciuni sunt citite /n tain
i sustra.erea credincioilor de la potirul eu-aristic, am,ndou
sf,rind /n tra.ismul statutului de asisten+i= al credincioilor /n
adunarea litur.ic? #ici un ritual litur.ic, /ncep,nd cu cele mai
vec-i p,n la cele actuale, nu prevede qasisten+i /n adunarea
eu-aristic? toate ru.ciunile, c-iar i cele mai actuale, /n qtain
sau nu, se pronun+au /n numele tuturor acelora care /mpreun cu
/nt,istttorul, sv,reau 1aina 1rupului i a 0,n.elui lui 4ristos.
3ac contiin+a bisericeasc ar fi acceptat posibilitatea qasisten+ei
credincioilor la :u-aristie, aceast posibilitate ar fi trebuit s se
.seasc e2primat /n ru.ciuni specifice. 3ac !iserica se roa.
pentru cate-umeni, pentru cei ce se ciesc, pentru ce poseda+i de
du-uri, pentru credincioii participan+i, atunci, cu si.uran+, s-ar fi
ru.at i pentru cei care qasist doar. Actuala contiin+ cretin nu
realizeaz /ntotdeauna ruptura tra.ic dintre participarea la
ru.ciunile eu-aristice i sustra.erea F /n mod voit sau involuntar F
de la *mprtanie=
6%1
.
6%&
I$ide%, p. %A.
6%1
*i2o"ai Afanasie-, op. cit., p. 1&A.
''&
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
Pentru a nu i.nora adevrul c @itur.-ia este un parteneriat
litur.ic /ntre cler i popor= suntem sftui+i 5i c,t adevr cuprinde
aceast pova+E8? #iciodat, st,nd /n biseric, nu trebuie s
ne.li"m principiul cole.ialit+ii i al comuniunii=
6%6
.
R#0itr#l# #rmini#i litur0ic#
1,lcuirea 3umnezeietii @itur.-ii /n varianta propus de
*.P.0. !artolomeu se deruleaz pe mai multe nivele, re.istre, care
/mpreun alctuiesc ceea ce metaforic am numi un pu??le al actului
litur'ic. 1oate aceste re.istre se ademenesc unul pe altul /n actul
-ermeneutic. ;ormeaz o diversitate /n unitate.
a8 )e'istrul poetic7a&oristic
6%6
Barto"o$e Anania, Ar6ie%isco%" C"G"i, op. cit., p. 11>.
''1
Altarul R#$ntr#0irii
)ubem A. Alves avea s spun? A .,ndi /nseamn a .ti?
/nseamn a transforma ideile neprelucrate prin puterea focului=
6%(
.
Cartea desc"is> a U%p>r>Piei este ca o mas /ncrcat cu poamele
.,ndurilor, /n+elesurilor turnate /n cuvinte i propozi+ii /nvluite /n
-arul poeziei. Cu c,t mai poetic, cu at,t mai adevrat= decreta
#ovalis. Poezia este fiin+are, nu facere= 5:. :. Cummin.s8. ;r a
e2a.era, putem spune rspicat, /mpreun cu acelai )ubem A. Alves,
c fiecare cuv,nt 5din Cartea desc"is> a U%p>r>Piei, am spune noi8
e plin de zboruriXlumini, dincolo de controlul nostru 5K8 cuvintele
zboar i ne iau pe aripile lor=
6%'
. @imba"ul poetic este cel care d
.ust i savoare .,ndului teolo.ic /ntrupat /n cuv,ntul t,lcului
litur.ic, pentru c aceast form de limba" e2prim mai bine ceea ce
nu se poate rosti.
I,nd i cuv,nt teolo.ic i poetic sunt in.redientele care ne
determin la o m,ncare noetic i Nardiac a cr+ii *naltului
!artolomeu. Pentru a face c,t mai de poftit= aceast carte, v
su.erm c,teva ar.umente?
- Br, ce pre+ mai are timpul c,nd tu, cltor prin el,
por+i /n traist /nsi venicia=
6%A
.
6%(
/be$ A. A"-es, Cartea cuvintelor $une de %=ncat sau $uc>t>ria ca
para$ol> teolo'ic>, traducere de <ir.inia I,lea, prefa+ de diac. oan . c "r.,
:dit. 3eisis, 0ibiu, 1$$%, p. 1&(.
6%'
I$ide%, p. 16A.
6%A
Barto"o$e Anania, Ar6ie%isco%" C"G"i, op. cit/, p. >1.
''6
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
- 1,lcuind un verset din cartea ov (%, 7 5Unde erai
tu la acea vreme, c,nd stelele se nteau i /n.erii Mei to+i m
preamreau /n corW=8, *.P.0. !artolomeu ne descrie lumea
do2olo.ic /n.erilor? :i bine, ov nu e2ista, dar /n.erii vedeau
aurora universului, cum rsar lumile din bezna nimicului. <edeau i
tresreau. <edeau i se mirau. <edeau i se minunau. <edeau i se
bucurau. 0urpriza, mirarea, minunarea, bucuria, iat treptele repezi
care st,rnesc lauda, aa cum la noi, /ntr-o sal de concert, izbucnesc
aplauzele i ova+iile c,nd artistul ne /nc,nt cu nemaiauzita lui
performan+=
6%>
.
- 3ac *l laud pe 3umnezeu /n nemr.inirea
cerurilor, oamenii o fac pe rotundul pm,ntului=
6%7
.
- Cin+a este cdere /n sus=
6%%
.
- zvorul lui 3umnezeu 5-arul8 st de-a pururi la
/ndem,na omului. mportant este ca omului /nstrinat s-i fie sete,
s-i aminteasc dureros de ceea ce a avut c,ndva i s e2clame
/mpreun cu un alt c-inuit al absen+ei divine? q3oamne, izvorul meu
i c,ntecele meleE 5Ar.-ezi8=
6%$
.
- :l 53umnezeu8 ni 0e desc-ide /n msura /n care i
noi ne desc-idem spre :l, aa cum o floare nu primete roua
dimine+ii dac nu-i desc-ide corola spre cer=
6$&
.
- )u.ciunea nu e o teleconferin+ spa+ial, ci o
/nt,lnire /n 3umnezeu 5K8 3e cel dra. de dincolo poate s-+i fie
dor, ceea ce e foarte frumos, dar dorul e un sentiment, pe c,nd
ru.ciunea e o putere=
6$1
.
6%>
I$ide%, p. $$.
6%7
I$ide%, p. 1&6.
6%%
I$ide%, p. 1&'.
6%$
I$ide%, p. 11(.
6$&
I$ide%, p. 16(.
6$1
I$ide%, p. 1((.
''(
Altarul R#$ntr#0irii
- 3espre tm,ierea procove+elor ni se spune? *nainte
de a acoperi sfintele vase cu procov+ul cel mare, preotul le-a trecut
prin mireasma fumului de tm,ie, /nvluind cdelni+a ca /ntr-o
/mbr+iare=
6$6
.
- si-ia omului du-ovnicesc e linitea de a se ti
nelinitit=
6$(
.
- Caterisirea preotului sau a episcopului este descris
printr-o ima.ine foarte plastic? A face o compara+ie cu roata
morii de ap, ale crei cupe sunt micate de uvoiul ce se prvlete
din scoc, adic din ".-eabul prin care vine apa captat i diri"at de
sus. 3ac morarul, pentru o pricin oarecare, mic stvilarul din
scoc, apa cur.e prin desc-iztura de alturi, dar nu mai a"un.e la
roat i, prin aceasta, moara nu mai este /n stare s macine. Prin
caterisire, -arul primit de preot la -irotonie continu s e2iste, dar
nu mai lucreaz=
6$'
.
- Prin faptul c i ;iul 0-a dat pe 0ine, iat c
Am,ndoi se /nt,lnesc /ntru una i aceeai iubire pentru om. Poate fi
ceva mai emo+ionantW mai cutremurtorW mai /n /ncren.tura
cuvintelor i mai lumintor dintru ad,ncul taineiW=
6$A
.
b8 )e'istrul teolo'ic7litur'ic
0ubtilitatea .,ndului teolo.ic este puternic amprentat de
cea litur.ic. 0e desfoar /n interferen+. Cartea desc"is> a
U%p>r>Piei ne amintete c 1eolo.ia este /ntotdeauna litur.ic i
@itur.-ia este pururi teolo.ic. Astfel, putem vorbi de teolo.ie
litur.ic i litur.-ie teolo.ic. 0 enumerm c,teva e2emple care se
/nscriu /n aceast litur'"ie teolo'ic>.
6$6
I$ide%, p. 176.
6$(
I$ide%, p. 1%%.
6$'
I$ide%, p. 1$&.
6$A
I$ide%, p. 6&6.
'''
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
*n B&=nta Ditur'"ie, ne avertizeaz *.P.0. !artolomeu,
simbolul pornete din realitate i d tot /n realitate? 0pre deosebire
de spa+iul cultural, /n care realitatea devine simbol i se oprete aici,
spa+iul litur.ic cuprinde succesiunea? realitate-simbol-realitate=
6$>
.
Aceste precizri sunt mai mult dec,t binevenite. #e+in,nd seama de
sc-ema realitate-simbol-realitate=, a"un.em s percepem actele
litur.ice ca pe nite simple simboluri reci i abstracte, lipsite de
aureola realit+ii. 3umnezeiasca @itur.-ie este o minunat inferen+
dintre realitate i simbol. 0imbolul capt consisten+, trup odat cu
ivirea realit+ii, a corespondentului lui din lumea realului.
Prosco%idia este descris /n termenii slu"irii sacerdotale,
consumate /ntr-o suav i diafan intimitate? Cred c aceast
"umtate de or este cea mai nobil i mai frumoas parte din
slu"irea preo+easc. Aici, /n firid, preotul este desprins de lumea
e2terioar i se afl doar cu sine /nsui, sin.ur /n fa+a lui 3umnezeu
i a propriei sale contiin+e. #ici un oc-i omenesc nu ptrunde s-i
msoare aparen+ele, s-l controleze sau s-l "udece. Aici nu conteaz
dac el este /nalt sau scund, .ras sau slab, frumos sau ur,t, /nv+at
sau simplu, cu sau fr talent oratoric, cu sau fr virtu+i muzicale,
m,ndru sau modest, concentrat sau dezinvolt. 0in.ura lui msura
este aceea a -arului lucrtor=
6$7
.
Fo"odul cu :van.-elia capt o semnifica+ie aparte i
ori.inal? Aezat pe sf,nta mas i /nc-is /ntre scoar+ele ei
/mpodobite, :van.-elia era tcut. Acum reaezat la locul ei, e .ata
s se desc-id F ceea ce va face foarte cur,nd F i s .riasc=
6$%
.
6$>
I$ide%, p. '1.
6$7
I$ide%, p. '$.
6$%
I$ide%, p. $>.
''A
Altarul R#$ntr#0irii
+nti%isul 5un patrulater din mtase8 este un obiect mobil.
3atorit acestui fapt el poate fi strmutat dintr-un loc /n altul, fiind
indispensabil slu"irii litur.ice. Astfel, antimisul este spa+iul
concentrat al locaului litur.ic i, ca atare, al *mpr+iei
Cerurilor=
6$$
. Avem aici enun+at una dintre cele mai frumoase
defini+ii date vreodat antimisului.
;a+ de rostirea sau nerostirea ecteniilor i a ru.ciunilor
pentru cate-umeni este adoptat o atitudine de /n+eleapt modera+ie,
concentrat /n sinta.ma? A le ocoli nu e un pcat, a le rosti nu e un
e2ces=
(&&
.
<iziunea le.at de rara sau deasa <%p>rt>ire
(&1
este amplu
dezvoltat /n cadrele raportului dintre r=vn> i nevrednicie
(&6
.
6$$
I$ide%, p. 6%.
(&&
I$ide%, p. 1A&.
(&1
<ezi U%p>rt>irea continu> cu B&intele -aine. @osarul unei controverse.
9>rturiile -radiPiei, studiu introductiv i traducere de diac. oan. . c "r., :dit.
3eisis, 0ibiu, 6&&>.
(&6
Barto"o$e Anania, Ar6ie%isco%" C"G"i, op. cit., pp. 6'6-6A6.
''>
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
Motivul cel mai des invocat /n favoarea unei c,t mai rare
/mprtiri este nevrednicia. Considerm c este o motiva+ie
diabolic. 3e ceW #evrednicia care ne +ine departe de 4ristos este
una diavoleasc. *n sc-imb, nevrednicia care ne apropie de 4ristos,
sin.urul care ne face cu adevrat vrednici 5*nvrednicete-m s m
/mprtesc cu 0fintele 1ale 1aineK=8, ca urmare a inimii noastre
zdrobite de durerea pocin+ei, este una dumnezeiasc. Pentru foarte
mul+i func+ioneaz urmtorul clieu? deasa <%p>rt>ire V
$a'ateli?are, respectiv rara <%p>rt>ire n contienti?are, evlavie,
cinste. *n opinia noastr aceste cliee pot fi i inversate? deasa
<%p>rt>ire n &ric> i cutre%ur, respectiv rara <%p>rt>ire n
$a'ateli?are. <orba *naltului !artolomeu, adevrul e undeva la
mi"loc=? Personal, nu cred c administrarea discre+ionar a 0fintelor
1aine e un spectacol ziditor de suflet, care s e2clud i perspectiva
banalizrii, dar /n aceeai msur depl,n. vidul du-ovnicesc din fa+a
preotului care, cu potirul /n m,n, stri.? A%ro%ia9i8-!, fr ca
cineva s se mite. *ntre cele dou e2treme F frecven+a necenzurat
i absen+a pioas F adevrul poate fi, ca de obicei , la mi"loc=
(&(
.
(&(
I$ide%, p. 6A1.
''7
Altarul R#$ntr#0irii
c8 )e'istrul &ilolo'ic: departaH>ri se%antice necesare i
traducerie&or%ul>ri sui7'eneris
''%
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
*.P.0. !artolomeu se mic cu mare uurin+ /n spa+iul
semantic al limbii rom,ne. Manevreaz admirabil lo'osul /n toate
posibilele lui ipostaze semantice. Prin urmare, te2tul rom,nesc al
@itur.-iei, tradus din limba .reac de ctre *.P.0. !artolomeu, se
impune ca un model de limpezime semantic i lin.vistic
(&'
, c-iar
dac vem,ntul unor formulri litur.ice nu este /ntotdeauna cel mai
adecvat cu ori.inalul. 3ilema care poate aprea este urmtoarea?
literaturizarea te2tului litur.ic 5e2tensii ale unor forme verbale,
substantivale, ad"ectivale, e2trapolri semantice etc.8 sau traducerea
lui 5precizri semantice i fidelitate fa+ de ori.inal8W Ca s fim tot /n
du-ul sinta.mei *naltului !artolomeu vom spune? adevrul e
undeva la mi"loc=.
c.1. @epartaH>ri se%antice necesare
(&'
Unele clarificri lin.vistice i semantice, propuse de *.P.0. !artolomeu, /n
cartea de care ne ocupm, ar trebui s fac obiectul dezbaterii i aprobrii
acestora de ctre Comisia litur.ic a 0f,ntului 0inod. Avem /n vedere, mai
ales, trei cazuri din te2tul @itur.-iei? varianta cererii din ru.ciunea -at>l
nostru: P,inea noastr cea #e toate ,i"e"e= este cea mai conform cu te2tul
ori.inal. *ntr-o not de subsol a cr+ii, acolo unde este t,lcuit )u.ciunea
3omneasc, primim necesara i "usta lmurire? epiousiosV cotidian. <arianta
spre &iinP>, interpretat eu-aristic, a fost influen+at, probabil, de traducerea lui
eronim? %ane$ nostr$ u(#ru)tantial#m. : adevrat c /n componen+a
lui epiousios intr termenul ousiaVfiin+, o capcan care /l va fi fcut pe
eronim s adopte aceast traducere. Adevrul este c epiousios nu vine de la
ousioV a da fiin+, a crea, ci de la epei%iV a supravie+ui, ceea ce conduce la
sensul c p,inea zilnic este aceea care ne men+ine /n fiin+= 5p. 66$8G op+iunea
pentru sinta.ma Ce"8/ de la finalul ru.ciunii -at>l nostru? s ne
izbveasc de Cel-)u 5nume care se scrie ma"usculat spre a se vedea c nu e
vorba de ru ca principiu, ci de Cel-)u ca persoan, adic diavolul= 5p.6(A8G
preferin+a pentru traducerea? Cel ce pururi Se # #e $5ncare= /n locul lui?
qCel ce pururea Se $n5nc pentru a se evita nefirescul refle2iv Be
%>n=nc> 5pe 0ineW8 sau pasivul, tot at,t de nefiresc, este %=ncat= 5p. 6($8.
''$
Altarul R#$ntr#0irii
Cartea desc"is> a U%p>r>Piei abund, la modul fericit i
fericitor al cuv,ntului, /n delimitri semantice necesare nu numai
pentru cei nefamiliariza+i cu limba"ul litur.ic, ci i pentru clerici.
<om re+ine c,teva din aceste precizri semantice e2trem de
folositoare?
- darul e de natur material, "arul e de natur
spiritual=
(&A
.
- 'reelile sunt simple erori sau abateri de la norm, cum ar
fi .reelile de tipar, /n timp ce 'realele se /nscriu /n domeniu moral,
/nsemn,nd /nclcarea datoriilor pe care oamenii le contracteaz nu
numai fa+ de 3umnezeu, ci i fa+ de semenii lor, fie prin rul pe
care-l fac, fie prin binele pe care nu-l fac=
(&>
.
- du"ul este un fel de qozon al sufletului=
(&7
.
- drept%>ritor /l traduce cu e2actitate pe .recescul
ort"odo3=
(&%
5op+iunea pentru termenul de drept%>ritor, a numi-o
laitate lin.vistic i confesional=G termenul drept%>ritor este un
termen neutru /n ceea ce privete identitatea confesional, un termen
moale=, fiindc ideea de confesiune este 5doar8 implicitG /n
sc-imb, termenul ort"odo3 este e2plicit /n ceea ce privete ideea de
confesiuneG probabil c s-a optat pentru aceast variant +in,nd cont
de societatea pluriconfesional /n care trimG se ridic o sin.ur
/ntrebare? de ce preotul se roa. la ectenia de la finalul slu"bei
Miezonopticii astfelW? 0 fericim pe conductorii +rii. Pe ar-iereii
ortodoci=. 3e ce nu rostim? Pe ar-iereii drept%>ritori=W8.
- v=rtuteV for+ fizic, virtuteV /nsuire moral=
(&$
.
(&A
I$ide%, p. 7>.
(&>
I$ide%, p. 1($.
(&7
I$ide%, p. 1'(.
(&%
I$ide%, p. 1>%.
(&$
I$ide%, p. 1%6.
'A&
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
c.6. -raducerie&or%ul>ri sui7'eneris
1e2tul rom,nesc al 0fintei @itur.-ii, /n varianta propus de
*.P.0. !artolomeu, sufer de anumite traduceri sui-.eneris fa+ de
ori.inalul .rec. 1e2tul se zbate /ntre literaturizare i traducere. *n
acest sens, avem c,teva su.estii de rectificare a traducerii?
-pentru statornicia sfintelor lui 3umnezeu !iserici=
(1&
F
)*+,-.)/-0 LMN OPQRN LMN STTUVWQMN
(11
pentru
bn8statornicia sfintelor lui 3umnezeu !iserici=.
- Preasf,nt #sctoare de 3umnezeu, $i"ie:te8ne pe
noi=
(16
F XYZ[\PQ\ ]Z^L_TZ, +1+23 `abc
313
Preasf,nt
#sctoare de 3umnezeu, $5ntie:te8ne pe noi= 5nu Maica
3omnului m,ntuiete, ci s,n.ele luat din ea de ctre 4ristos ne
m,ntuiete? :l a intrat o sin.ur dat /n 0f,nta 0fintelor, nu cu
s,n.e de +api, ci c @ns:i S5n'e"e S :i a #ob5n#it o -e:nic
rsc$%rare= :vrei, $, 16G vezi? Ua milostivirii desc-ide-o
noua, binecuv,ntat #sctoare de 3umnezeu, ca s pierim cei ce
nd"duim /ntru tine, ci s ne $5nti$ %rin tine #in ne-oi, c tu
eti $5ntirea neamului cretinesc=G sensul lui a %=ntui din acest
conte2t este de a i?$avi, precum i din e2presia litur.ic? Preasf,nt
#sctoare de 3umnezeu, m,ntuiete-ne pe noi=8.
- Cel ce sin.ur eti bun i bine-oitor=5din ru.ciunea
4eruvicului8
(1'
F LdN a_N^N OP\edN T\f )456223
315
- Cel
sin.ur eti bun i bine8asc"ttor=.
(1&
I$ide%, p. >%.
(11
Ierati2on, :dit. ApostoliNi 3iaNonia, At-ens, 1$%7, p. 1&>.
(16
Barto"o$e Anania, p. %(.
(1(
Ierati2on, p. 1A.
(1'
Barto"o$e Anania, p. 1A(.
(1A
Ierati2on, p. 117.
'A1
Altarul R#$ntr#0irii
- #oi, cei ce, tainic, c6i%" 4eruvimilor snte$=
(1>
F gh
Li jZ[^klZfa akWLhTMc ZmT^NQn^NLZc=
(17
F care pe
4eruvimi, tainic, @nc6i%in#= sau #oi, cei ce, tainic, pe 4eruvimi
@i @nc6i%i$= 5ei0oni?o F /n te2tul nostru e la participiu F nu
/nseamn a reprezenta
(1%
5apei0oni?o /n .reac8, ci a fi dup modelul
cuiva, a fi icoana cuiva, aa cum icoana /i are prototipul ei, modelul
eiG /n slu"irea litur.ic suntem icoane ale prototipurilor *n.erilor,
0erafimilor i 4eruvimilor din ceruriG noi nu /i repre?ent>% pe /n.eri
/n cadrul @itur.-iei, /n calitate de dele.a+i ai lor, pentru c ei F
/n.erii F sunt de fa+? &> ca <%preun> cu intrarea noastr> s> &ie i
intrarea s&inPilor ->i <n'eri, care sluHesc <%preun> cu noi i
<%preun> sl>vesc $un>tatea -a=, )u.ciunea ntrrii celei Mici8.
- *n.er de pace, credincios @n#re%ttor=
(1$
5din ectenia
cererilor8 F oPPZU^N Zm[pNVc, YhWL_N 789:;3=
(6&
F *n.er
de pace, credincios @n#r$tor= 5ad"ectivul <ndrept>tor nu trimite
la ideea de cluzire, /ndrumare, ci la a /ndrepta ceva str,mb, a face
netedG doar forma de refle2iv a verbului a se <ndrepta implica ideea
de direc+ieG sensul lui odi'on e cel de a /ndruma pe cale, de a fi
/nso+itor de drumG termenul .recesc e /nrudit cu substantivul odos,
care /nseamn cale8.
(1>
Barto"o$e Anania, p. 1A%.
(17
Ierati2on, p. 11%.
(1%
Pentru cazul de fa+ nu m-a /nvinui de pedanterie dac v voi spune c
verbul ori.inal, .recesc, al acestei sinta.me este ei0oni?o, care /nseamn qa
reprezentaG este situa+ia /n care tu reprezin+i undeva pe cineva care nu e de
fa+ i care te-a dele.at pe tine F ori +i-a permis F s-o faci, sau , dac vre+i,
situa+ia /n care o persoan de undeva te-a dele.at F ori +i-a permis F s o
reprezin+i= 5p. 1A%8.
(1$
Barto"o$e Anania, p. 17A.
(6&
Ierati2on, p. 161.
'A6
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
- Dar #e %ace, Gertf #e "a#=
(61
F <=)23 Zm[pNVc,
.>+/-3 -?3@+)A0=
(66
F $i"a %cii, Gertfa "a#ei= sau $i",
%ace, Gertf #e "a#= 5mila nu este acelai lucru cu darul
(6(
G mila
instaureaz pacea, darul e un efect= al mileiG /n conte2tul de fa+ s-
ar putea t,lcui astfel, din punct de vedere semantic, acest te2t e2trem
de .reu de redat /n limba rom,n? pacea este rodul milei 5al
condescenden+ei8 lui 3umnezeu prin @itur.-ie fa+ de credincioi8.
(61
Barto"o$e Anania, p. 1%%.
(66
Ierati2on, p. 16(.
(6(
Cuv,ntul #ar este ec-ivalentul ori.inalului %il>, care la r,ndul ei, e tot
"ertf= 5p. 1%%8.
'A(
Altarul R#$ntr#0irii
- 0f,nt eti i Preasf,nt i slava 1a este %"in #e $re9ie=
(6'
F qPh^c Zf T\f Y\NqPh^c, T\f B):-=2CD)CE0 ` r_s\
W^k=
(6A
F 0f,nt eti i Preasf,nt i slava 1a 5e plin8 de $are
c-iin9= 5ad"ectivul %e'aloprepis e format din dou cuvinte
%e'alosVmare i to preponVcuviin+8.
- spre iertarea pcatelor=
(6>
5din e2presia @ua+i,
m,nca+iK= i !e+i dintru acesta to+iK=8 F Zmc FG)+H3
Oa\[LhMN=
(67
F spre "sarea pcatelor= 5ideea de a lsa pcatele
are o dubl direc+ie= semantic i e mult mai puternic? i omul las
pcatele, adic le prsete, dar i 3umnezeu i le las omului, adic i
le iart8.
- !e+i dintru Acesta to+i, Acesta este 0,n.ele Meu, a" .e'ii
ce"ei *oiK=
(6%
F tQZLZ us \vL^w YqNLZc L^wL^ uWLh Ld
\Qaq a^k, ,I ,J0 6-H3J0 KH-.5690 ...=
(6$
F !e+i dintru
acesta to+i, acesta este 0,n.ele Meu, a" .e'$5nt"i
I(esta$ent"i) ce"i noK= 5substantivul De'e 5o no%os1 are o
conota+ie prea "uridicG traducerea lui diat"e0es prin le'>%=nt
acoper cel mai bine semnifica+ia soteriolo.ic pe care o implic8.
(6'
Barto"o$e Anania, p. 1$$.
(6A
Ierati2on, p. 16A.
(6>
Barto"o$e Anania, p. 6&'.
(67
Ierati2on, p. 16A.
(6%
Barto"o$e Anania, p. 6&A.
(6$
Ierati2on, p. 16A.
'A'
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
- A#c5n#8ne a$inte, aadar, de aceast porunc
m,ntuitoareK=
((&
F L)B39B@32H L^QNkN Lxc WRLV[Q^k
uNL^Uxc...=
((1
F Po$enin# Inoi), aadar, aceast porunc
m,ntuitoareK= 5%ni%onevoV a po%eni, a avea pe cineva
per%anent <n %e%oria taG e2ista o diferen+ semantic /ntre a
po%eni i a7Pi aduce a%inteG a po%eni indic o prezen+ continu a
unei realit+i /n minte i pe care o pui /n corela+ie cu alte realit+iG
%o$ene:te8$ e sinonim cu a$inte:te8$G a7Pi aduce a%inte
semnific o readucere /n minte a unei realit+i, pe care, /ntre timp, ai
uitat-o, e vorba de o uitare temporar. 4ristos ne cere ca :u-aristia
s fie fcut /ntru amintirea @ui? Aceasta s face+i /ntru
%o$enireaHa$intirea Mea=, @c, 66.1$8
- *+i mai aducem aceast slu"b cuv,nttoare pentruK
mrturisitori, %stniciK=
((6
F uLh Y[^Wyz[_aZN W^h L{N
U^PhTpN L\|LVN U\L[ZQ\N, vYz[ LMN ga^U^PVLMN
M:6D-,)>,13=
(((
F *+i mai aducem aceast slu"b
cuv,nttoare pentruKmrturisitori, %ostitoriK= 5se face confuzia
/ntre postnicestvo i pstnicestvo, respectiv /ntre %ostnic i %stnicG
termenul din .reac semnific re+inere, ab+inere, /nfr,nareG prin
urmare, este vorba de cel care se /nfr,neaz, adic postete8.
((&
Barto"o$e Anania, p. 6&>.
((1
Ierati2on, p. 16A
((6
Barto"o$e Anania, p. 6&$.
(((
Ierati2on, p. 16>.
'AA
Altarul R#$ntr#0irii
- Cel ce @e-a primit /n 0f,ntul, S%raceresc" i
*n+ele.torul 0u "ertfelnic=
(('
5ectenia /nainte de -at>l nostru8 F }
Y[^WrZsqaZN^c \vLi Zmc Ld qPh^N T\f *C)D2>DF3H23,
T\f N^Z[_N \vL^w ekWh\WLp[h^N=
((A
F Cel ce le-a primit pe
d,nsele /n sf,ntul i ce" $ai %ress #e cerri i /n+ele.torul 0u
"ertfelnic= 5traducerea lui "#perouranion prin Bupracerescul este
destul de ine2act, pentru c ne trimite la ideea de cer material, aa
cum este /ncet+enit e2presia /n limba"ul curent F o conota+ie, care
+ine de lumea e2trateretilorG ni se pare mai litur.ic e2presia %ai
presus de ceruri8.
- sfin+ete-i pe cei ce iubesc fr$se9ea casei 1ale=
((>
5ru.ciunea amvonului8 F OPQ\W^N L^kc OP\YMNL\c L{N
Z*CD@CH-3 L^w ^QT^k W^k
337
sfin+ete-i pe cei ce iubesc
bnc-iin9a casei 1ale= 5evrepian e compus din particula evV $un
i preponV cuviinP>8.
n loc d# concluzi#
Kfolos du-ovnicesc se dob,ndete din citirea erminiilor
litur.ice de autoritate. ar t,lcuirea de fa+, intitulat de sfin+itul ei
autor F *nalt Prea 0fin+itul Ar-iepiscop !artolomeu al Clu"ului F
Cartea desc"is> a U%p>r>Piei. A <nsoPire litur'ic> pentru preoPi i
%ireni, ne/ndoielnic este o astfel de carte. Con+inutul ei /l formeaz
c-iar cuvintele de /nv+tur asupra 0fintei i 3umnezeietii
@itur.-ii, rostite de *nalt Prea 0fin+ia 0a /n fa+a credincioilor din
epar-ie spre a le lumina acestora /n+elesurile celor le.ate de actul
sacramental de cpetenie al !isericii, c,t i rostul /nalt al participrii
(('
Barto"o$e Anania, p. 61$.
((A
Ierati2on, p. 16$.
((>
Barto"o$e Anania, p. 6AA.
((7
Ierati2on, p. 1(7.
'A>
Litur0%ia G m(*r*3ia C#rurilor $n d#,*+urar#
lor, /mpreun cu sfin+i+ii slu"itori, la sv,rirea acestuia= 5(eoctist,
Patria6" Bisericii Frto#o+e /o$5ne8
((%
.
((%
Prefa+ la Cartea desc"is> a U%p>r>Piei. A <nsoPire litur'ic> pentru preoPi i
%ireni, :..M.!.B.)., !ucureti, 6&&A, p. >.
'A7
A*A DL)I(/A*, >.>*A8DA*I>.A CLCLI,
Zu0ra1ii d# la .#ia,
:ditura +ltip, +l$a Iulia, NKKM,
Pr/ l#ct/ _an Nicola#
acultatea de -eolo'ie Artodo3> +l$a Iulia
Recenzii
Prin anii $&, c,nd citeam cartea oanei Cristac-e Panait
despre !isericile de lemn de pe Mure, Arie i 1,rnave, din care
aflam cu uimire c cea mai mare parte dintre acestea au fost pictate
/n perioada dintre cea de-a doua "umtate a secolului al J<-lea i
/nceputul secolului al JJ-lea de ctre nite meteri iconari forma+i
/ntr-un sat modest din pr+ile 1,rnavei mici, numit ;eisa, nu-mi
/nc-ipuiam adevrata amploare a acestui fenomen dar /mi doream o
vizualizare mai bun a icoanelor i frescelor realizate de ctre aceti
zu.ravi, bnuind c ei meritau c-iar o mono.rafie special i un
studiu aprofundat. A"un.,nd ulterior preot la 1,rnveni, am avut
ocazia s trec de mai multe ori prin ;eisa, unde amintirea iconarilor
de odinioar era complet erodat din memoria colectiv, dar o parte
din icoanele i podoabele bisericeti care au trecut prin m,na lor le-
am admirat apoi /n depozitul de la Protopopiatul ortodo2 din 1..
Mure i apoi la Muzeul de la M,nstirea murean de la )ecea. M-
a fascinat atunci o cruce pictat de procesiune la +arin, provenit de
la bisericu+a din 0ubpdure pe care am foto.rafiat-o alturi de nite
pomi de lemn pentru colacii de pomenire proveni+i din acelai loca.
9i numai aceast cruce s vezi i /+i po+i face o ima.ine asupra
mre+iei smerite a cretinismului nostru +rnesc de odinioar.
R#c#nzii
M-am bucurat enorm c,nd am aflat mai /nt,i de inten+ia
Anei 3umitran de realiza o mare e2pozi+ie dedicat zu.ravilor de
biserici de la ;eisa ca parte dintr-un amplu proiect de cercetare,
ini+iat /n cadrul Muzeului Unirii din Alba ulia, cu tema ,,;ra.mente
din universul credin+ei rom,netioo. <ernisa"ul acestei e2pozi+ii din
ziua de 6 octombrie 6&&% a constituit o autentic srbtoare a
!isericii i a cet+ii, un moment din irul multor altora, oferite /n
ultimii ani cu .enerozitate de ctre .azdele bune de la Muzeu, care
cuprind /n succesiunea lor o adevrat muzeo.rafie mrturisitoare.
Modul de confi.urare a e2pozi+iei /n mai multe nuclee icono.rafice,
dedicate celor mai importan+i reprezentan+i ai centrului? acov
[u.ravul i fiii si I-eor.-e i #icolae, <asile !an i Porfirie
9arlea, mi-au dat sentimentul tonic al unei !iserici aflate /n stare de
procesiune, de mar triumfal spre *mpr+ia lui 3umnezeu, cu
praporii i troi+ele vec-i, cu busuioacele i candelabrele pascale
lumin,nde, cu icoanele i uile ei /mprteti pictate de aceti +rani
de acum dou veacuri. Am vizitat de mai multe ori e2pozi+ia, odat
/nso+indu-l pe P0 Macarie, episcopul rom,nilor ortodoci din #ordul
:uropei, alteori cu studen+ii de la ;acultatea de 1eolo.ie din Alba
ulia, /mpreun cu care am avut +inut s facem un curs special
/mpreun cu Ana 3umitran despre icono.rafia noastr vec-e ca
memorie bisericeasc i cultural. 3e fiecare dat icoanele ne-au
c-emat discret la ru. i c,ntare sf,nt.
'>1
Altarul R#$ntr#0irii
!ucuria noastr sporete c,nd constatm c mono.rafia care
socoteam odinioar c s-ar cuveni s fie dedicat colii de la ;eisa
este conturat /n catalo.ul e2pozi+iei de la Alba ulia, prin osteneala
Anei 3umitran i a :lenei Cucui, fc,nd posibil astfel prelun.irea
e2pozi+iei dincolo de limitele sale temporale 56 octombrie-7
decembrie 6&&%8 i livrarea fenomenului icono.rafic ;eisa ctre cei
destoinici s-i deslueasc i s-i savureze tainele. Acest catalo.
cuprinde prezentarea succint a reprezentan+ilor acestei coli
icono.rafice, urmat de fiecare dat de fiarea cronolo.iei operei,
/nso+it de o sumar ilustrare, reluat /n partea a doua /ntr-un bo.at
repertoriu icono.rafic .eneral. 0tudiul propriu-zis folosete o bo.at
biblio.rafie, /n cadrul creia numele esen+iale sunt oana Cristac-e
Panait i Marius Porumb, dar aduce el /nsui lmuriri esen+iale
le.ate de bio.rafia zu.ravilor de la ;eisa, dovedind de foarte multe
ori pasiune analitic, inteli.en+ i tact /n urmrirea diferitelor
ipoteze de lucru.
'>6
R#c#nzii
@muririle vin /n primul r,nd /n conturarea bio.rafiei lui
acov [u.ravul 5activ /ntre anii 17($-17%(8, fiul al popii )adu din
)inari, frate cu 0tan zu.ravul de la Brtie, stabilit /n prea"ma
anului 17A1 la ;eisa, probabil pentru /mpodobirea bisericii de acolo,
/nre.istrat /n anul 17'7 /n urbariul domeniului !la", artist format
/mpreun cu fratele su /n prea"ma lui Popa van din )inari i
ulterior /n mediul curentului icono.rafic br,ncovenesc, /mpreun cu
Iri.ore )anite. Ana 3umitran demonteaz cu consecven+ truismul
le.at de apartenen+a lui acov [u.ravul la curentul post-
br,ncovenesc de rusticizare i baroc-izare popular a artei rom,neti
de sor.inte bizantin? ,,icoanele sale pot sta cu cinste alturi de ale
oricrui artist de tradi+ie bizantin, iar dac fresca sa nu este astzi la
fel de celebr cu a contemporanilor inte.ra+i curentului
br,ncovenesc, vina o poart doar faptul c nu i-a fost cunoscut
autorul su sau c e prea afectat de diversele forme de de.radare. *n
opinia noastr, deci, acov [u.ravul, unul dintre cei mai mari artiti
rom,ni ai secolului J<, apar+ine stilului br,ncovenesc, /n spiritul
cruia a fost format de Popa van i #istor 3asclul, mai apoi de la
cei de la care a /nv+at i Iri.ore )anite, /n prea"ma cruia, dac a
stat, a "ucat mai probabil rolul de colaborator dec,t pe acela de
ucenicoo 53umitran, Cucui, 6&&%, pp. %-$8.
Cu totul /nt,mpltor, /ntre prima i cea de-a doua vizit a
e2pozi+iei de la Alba ulia, am avut ocazia s revd icoanele
br,ncoveneti din Muzeul M,nstirii 4urezi, re.sind modelele lui
acov [u.ravul i descenden+a sa artistic din curentul
br,ncovenesc. Probabil c aprofundarea cercetrii le.turilor dintre
acov i Iri.ore )anite va duce nuan+ri i date noi.
'>(
Altarul R#$ntr#0irii
Plecarea din )inariul natal i aezarea lui acov la ;eisa, /n
prea"ma !la"ului, se lea. /n opinia istoricului, de fenomenul de
emancipare i propire rom,neasc, care cuprinde i un aspect
ctitoricesc i estetic remarcabil, concretizat prin /mpodobirea
bisericu+elor de lemn, numai /n intervalul 17((-17A& /nl+,ndu-se /n
"ur de 16& de locauri noi, iar dup 17>1, /n perioada de dup
micarea Cuviosului 0ofronie de la Cioara i reactivarea
episcopatului ortodo2, de creterea solicitrilor pentru zu.ravii de
biserici. poteza de lucru a ucenicirii lui acov pe l,n. Iri.ore
)anite la pictarea icoanelor /mprteti pentru capela din curtea
castelului episcopal de la !la", /n anul 17(>, e demn de aten+ie i
merit s fie verificat p,n la capt. Participarea lui acov [u.ravul
la pictarea catedralei din !la" /ntre anii 17'7-17'$ este certificat
prin semntura sa /n cupola acesteia /n care a pictat c-ipurile a %
0fin+i Prin+i, pontifi romani, dup modelul de la )inari realizat de
ctre Iri.ore )anite, probabil la su.estia comanditarilor, pentru
sublinierea identit+ii confesionale. )eprezentrile necanonice ale
,,0fintei 1roi+e /ntr-un trupoo realizate de acov la Ialda de Mos i
Cutelnic, analizate ma.istral de ctre Ana 3umitran cu alt prile",
dovedesc o atitudine cura"oas i creativ /n ceea ce privete
/nnoirea tematic /n icono.rafie. poteza /nnobilrii lui acov [u.rav
i a fiului su I-eor.-e, /ntemeiat pe folosirea apelativului !oier,
merit aten+ie, /n conte2tul aprecierii sporite a miestriei
icono.rafiei /n mediile sociale i culturale transilvnene /n secolul al
JJ -lea.
'>'
R#c#nzii
3espre I-eor.-e i #icolae, fiii lui acov, se poate afirma c
apar+in cu adevrat curentului post-br,ncovenesc transilvnean,
motenind modelele tatlui dar fiind influen+a+i /n .rade diferite, /n
decora+ie i fizionomii, de elementele barocului popular. Pe l,n.
#icolae a ucenicit Porfirie 9arlea, dezvolt,nd o art icono.rafic
popular care nu este lipsit de sensibilitate i delicate+e. Alturi de
ceilal+i reprezentan+i ai centrului, prezentarea colii de la ;eisa
con+ine i raporturile zu.ravilor de aici cu 3avid de la Curtea de
Ar.e, 1oader [u.rav i 0imion 0ila.-i, colaboratori ocazionali ai
acestora.
Concluziile Anei 3umitran distileaz /ntre.ul material
analitic al studiului, /ntr-o concentrare de .,nd /n care clarificrile
istorice sunt /nso+ite de subtile arome le.ate de stilistica demersului
icono.rafic? ,,;enomenul artistic ;eisa strbate o perioad de timp
suficient de comple2 i /ndelun.at pentru a face dificil /ncadrarea
stilistic, fie ea i individual, a fiecruia dintre reprezentan+i.
;ormat /n ambientul br,ncovenesc, undeva pe un antier de la sudul
Carpa+ilor, cel mai probabil /n prea"ma zu.ravului 4ranite i a fiilor
acestuia, Iri.ore i I-eor.-e, acov a rmas p,n la sf,rit fidel
canoanelor i te-nicii /nsuite de la maetrii si, c-iar dac arareori
sobrietatea i -ieratismul persona"elor sale las loc suavit+ii i
.in.iei, /n special /n tratarea c-ipului ;ecioarei Mariaoo 53umitran,
Cucui, 6&&%, p. '&8.
9coala de pictur de la ;eisa, socotit a fi Ccel mai amplu
fenomen artistic rom,nesc transilvneanD, i-a .sit /n Ana
3umitran i /n to+i cei care au a"utat-o /n acest demers recuperator,
sufletele nobile i destoinice de care avea nevoie. Aceti oameni au
adunat i reconstituit un patrimoniu risipit prin stucuri uitate,
neapreciat de multe ori la adevrata sa valoare sau c-iar abandonat,
i l-au a"utat s vorbeasc /n fa+a noastr despre credin+a celor de
odinioar.
'>A
Altarul R#$ntr#0irii
3up prezentarea ampl a centrelor icono.rafice de la @az,
i Maierii !l.radului, dup e2pozi+iile unicat 0tea.ul bisericesc
5Prapori8 i oan Pop de ;.ra, [u.ravii de la ;eisa este darul cel
mai pre+ios pe care cercettorii de la Alba ulia ni l-au fcut i pentru
care merit toat recunotin+a noastr. Privind aceste icoane vec-i i
cinstindu-le ne re.sim pe noi /nine /n /ncuviin+area fe+ei proslvite
a Amin-ului.
'>>
IFA*A /LS(FIL, >.>*A BT0>*A/L, A*A
DL)I(/A*, S;UCS 4V.UP WA/F.X,
DPrin min#, Ioan Po( Zu0ra1ul,
:ditura +ltip, +l$a Iulia, NKKM
Pr/ l#ct/ _an Nicola#
acultatea de -eolo'ie Artodo3> +l$a Iulia
Cercetrile /n domeniul icono.rafiei transilvnene au a"uns
la Alba ulia prin eforturile Anei 3umitran i ale oanei )ustoiu din
ultimii ani la un moment al cule.erii roadelor. 3up o seam de
e2pozi+ii care ne-au propus retrospective ale unor centre
icono.rafice precum @az i Maieri, cele dou cercettoare, ne
propun, /n colaborare cu specialitii de la Muzeul <aleriu @iterat de
la ;.ra, cu o seam de paro-ii, m,nstiri i colec+ionari
particulari, o redescoperire a lui oan Pop de ;.ra 517$'-1%7&8,
unul dintre cei mai importan+i reprezentan+i ai picturii pe sticl din
1ransilvania /n secolul al JJ-lea, din nefericire foarte pu+in
cunoscut p,n la acest demers recuperator. )econsiderarea operei
sale coincide practic cu prima ei carto.rafiere serioas, /n urma unei
istovitoare munci de teren /n }ara ;.raului i /n Mun+ii Apuseni,
/n colec+ii muzeale i particulare, /n patrimoniile paro-iale i /n
ar-ivele de documente. )odul acestei intense cercetri s-a
concretizat /ntr-un repertoriu de peste 6A& de lucrri care ni-l redau
pe unul dintre marii iconari pe sticl ai :uropei. 3in cadrul acestui
repertoriu icono.rafic s-a alctuit o e2pozi+ie itinerant prin care
cercettorii l-au oma.iat pe oan Pop mai /nt,i la ;.ra, /n oraul
su natal i zona sa de formare, i apoi la Alba ulia, locul /n care i-
a dat msura anver.urii sale artistice, care de+ine i cel mai
important patrimoniu al lucrrilor sale, datorit comenzilor primite
/n zona Mun+ilor Apuseni, dup realizarea iconostasului bisericii din
Almau Mare-0useni, /ntre anii 1%((-1%('.
R#c#nzii
:2pozi+ia a fost /nso+it de editarea unui catalo.-repertoriu
/n condi+ii .rafice de e2cep+ie care ne restituie nu doar opera
icono.rafic ci i bio.rafia artistului oan Pop de ;.ra. #u avem
de-a face cu un banal catalo., realizat cu detaare, ci cu redarea
bo.at /n date i detalii a unui itinerariu al cercetrii, o sa.a
pasionant prin ar-ivele paro-iei .reco-catolice din ;.ra, urmat
de desluirea profilului bio.rafic al lui oan Pop printre membrii
breslei artistice f.rene din secolul al JJ-lea. Cutarea urmelor
i /nceputurilor maestrului ofer ocazia unei priviri de ansamblu
asupra /nceputurilor artistice /n ;.ra prin ctitoria br,ncoveneasc
cu -ramul 0f,ntul #icolae de la /nceputul secolului al J<-lea,
devenit ulterior model pentru multe locauri din sudul
1ransilvaniei, at,t ea c,t i iconostasul ei, realizat de ctre unul din
reprezentan+ii de seam ai colii de la 4urez, Preda de la C,mpulun.
i ucenicii si.
'>$
Altarul R#$ntr#0irii
oan Pop de ;.ra s-a format /n acest mediu al bo.atelor
tradi+ii icono.rafice br,ncoveneti, care se re.sesc perpetuate i
adaptate /n curentul postbr,ncovenesc din perioada dintre cea de-a
doua "umtate a secolului al J< i secolul al JJ-lea, reprezentat
de ctre pictorii oan Pop Moldoveanu, ori.inar din Iala+ii
;.rauluiG pictorii din ;amilia Irecu, oan, Ale2andru i #icolae,
ori.inari din Arpau de 0us i ucenici ai lui Pantelimon din }ara
)om,neascG 0ava [u.ravul . a. 1rec,nd peste -+iurile labirintice
ale ar-ivelor, oan Pop ni se descoper dintre mul+imea omonimilor
si f.reni, venit pe lume /ntr-o familie numeroas /n Iala+ii
;.raului /n prea"ma Crciunului anului 17$', fiu al lui Anania
Pop i nepot la preotului )adu, botezat la Crciun de ctre paro-ul
f.rean unit #icolae !odro.cozi. Ucenicia sa i-a fcut-o
probabil, mai /nt,i, pe l,n. rudenia sa, oan Pop Moldoveanu, iar
ulterior, mai mult vreme, pe l,n. 0ava [u.ravul din ;.ra, cel
care a pictat biserica din !eclean cu care se /nrudete stilistic. 0e
pare c a avut el /nsui ucenici, imitatori i epi.oni, dintre care cei
mai importan+i par a fi #icolae Ca+avei i Petru 1ma, 0avu Mo.a
i Matei },mforea, deveni+i ulterior concuren+i de faim, al+i zu.ravi
anonimi din Mr.inimea 0ibiului i din }ara !,rsei.
'7&
R#c#nzii
Activitatea lui oan Pop de ;.ra cunoate o adevrat
/nflorire dup anul 1%((, de la v,rsta de ($ de ani, /n care preotul
ortodo2 Aron Bprea din Almau Mare-0useni, probabil o rudenie
de-a sa, i-a comandat pictarea unui iconostas care l-a fcut cunoscut
/n zona Mun+ilor Apuseni, unde a primit ulterior mai multe comenzi.
Cercetarea presupune c perioada uceniciei lui oan Pop pe l,n.
0ava [u.ravul se /ntinde p,n /n anul 1%(&, an /n care artistul face
un /mprumut documentat cu o scrisoare de .aran+ie bancar,
descoperit pe spatele unei icoane i reprodus /n catalo.,
/ncep,ndu-i de atunci propria sa afacere. 3up acest an, icoanele
sale pe sticl se rsp,ndesc /n }ara ;.raului, /n zona Apusenilor,
a 0ibiului i !raovului i c-iar /n #ordul 1ransilvaniei, fiind
aproape imposibil de carto.rafiat /ntre.ul areal al renumelui su
artistic. A fost un pictor -arnic, desfur,ndu-i activitatea p,n /n
ultimele luni de via+, ultima sa lucrare datat provenind din anul
1%>$. 3ei a fost prin !otez .reco-catolic, faima i-a conferit-o /n
primul r,nd iconostasul de la Alma i comenzile primite /n primul
r,nd pentru /mpodobirea locaurilor ortodo2e. A fost foarte cunoscut
i apreciat pentru icoanele sale pe sticl dar a pictat i fresc /n
perioada sa de formare, iar mai t,rziu icoane pe lemn, pe p,nz i
tabl, pliindu-se dup .usturile comanditarilor, celor mai
tradi+ionaliti pict,ndu-le dup canoanele bizantine, celor mai
desc-ii /nnoirii, dup canoanele, tematicile i modelele
icono.rafice occidentale. 3incolo de aceast fle2ibilitate dat de
.ustul clien+ilor si i de spiritul epocii /n care s-a format cu
preferin+a sa pentru baroc i tendin+a fireasc spre rusticizare i
naturalism, este evident preferin+a sa pentru arta occidental,
filtrat subtil prin cadrele icono.rafice auto-tone.
'71
Altarul R#$ntr#0irii
Cercettoarele repertoriului icono.rafic motenit de la oan
Pop de ;.ra /i identific cu acurate+e sursele i modelele, prin
care se e2plic plasarea sa /ntre canonic i inovativ, /n conte2tul unei
necesit+i de cretere a diversit+ii tematice i a narativit+ii
reli.ioase, date probabil i de influen+ele pietismului occidental?
,,0ursele sale de inspira+ie au fost /n special cr+ile bisericeti sau cu
subiect reli.ios, tiprite sau manuscrise, calendarele populare,
antimisele, icoanele pe lemn, iconostasele, frescele din bisericile
/nvecinate ;.raului, opera pe sticl a celorlal+i zu.ravi, ,
2ilo.ravurile volante rom,neti, ruseti, poloneze sau .receti, c-iar
decora+ia mobilierului de epoc. 3ac din primele i-a luat modelele
i s-a asi.urat de canonicitatea reprezentrilor, iar de la celelalte
anumite detalii decorative, precum c-enarele, draperiile, florile cu
care a /nveselit fundalurile monocrome i c-iar anumite elemente de
detaliu /n redarea scenelor, contribu+ia sa personal se re.sete /n
cura"ul abordrii /n pictura pe sticl a subiectelor a.lomerate, cu
persona"e numeroase, aezate /n cadre ar-itectonice sofisticate, /n
minu+iozitatea desenului i , mai ales, /n modul realist, aproape
foto.rafic, /n care a redat fi.urile. *n ciuda variet+ii i adeseori a
insolitului tematicii sale 5*ncoronarea Mariei, B.linda omului celui
din luntru, 1roi+a /ntr-un trup, 4ristos /n potir, prznicarele
Patimilor-nn8 oan Pop a fost mai pu+in un inovator /n acest domeniu
i mai de.rab un iscoditor neobosit dup subiecte /nc neabordate
de confra+ii de breasl, dar consacrate de"a /n arta reli.ioas,
oriental i occidental deopotriv. 3in aceast nevoie de diversitate
provin influen+ele catolice, subiectele mai pu+in descriptive,
/ncrcate de simbolism i filozofie, draperiile baroce, volutele
roccoco, tenta+ia academismuluioo 5)ustoiu, 3umitran, !"enaru,
RarolS, 6&&%, pp. A'-AA8.
'76
R#c#nzii
:2pozi+ia itinerant de la ;.ra i Alba ulia i catalo.ul
acesteia reuesc din plin s-l scoat pe acest artist e2cep+ional din
le.enda /n care-l instalase confortabil nepsarea uitarea noastr
proverbial i s-l redea pe deplin, cu repertoriul su tematic i cu
profilul su bio.rafic /ntre.it, culturii rom,ne i europene, ca pe
unul dintre cei mai importan+i iconari pe sticl din secolul al JJ-
lea european.

.
'7(
)A/ILS (>.>A
Bi,an9" :i s%a9i" %roto8ro$5nesc
:ditura )e<ntre'irea, +l$a Iulia, NKKM
Pr/ Ioi, Zoica
Consacrat pe bun dreptate, /ntr-un timp relativ scurt, /n
clubul= bizantinolo.ilor rom,ni, profesorul Marius 1elea, iat,
surprinde, de fiecare dat prin propunerile tematice, prin ideile,
prin tiin+a cu care atac= confruntarea cu adevruri, /ntre care
adevrul rom,nesc i proto-rom,nesc, pe care contemporaneitatea
le vrea tot mai relative. 1ocmai pentru c, azi, ideolo.iile sunt mai
periculoase prin persuasiune i abilitate, <ntr7un cadru local i
universal al valorilor disp>rut aproape co%plet=. 0au, tocmai
pentru c /n ce ne privete, istoria nu trebuie s mai fie doar
trecutul, c,t, mai ales supravie+uirea lui /n prezentG iar ascendentul
nostru proto-rom,nesc supravie+uiete /nc curat i activ dintr-o
parte /n alta a !alcanilor, acolo unde se vorbete limba rom,n
strvec-e 5/n teritorii din !ul.aria, Irecia, Macedonia, Croa+ia,
Albania8G acolo unde <nc> $unicii 5las> cu li%$> de %oarte ca
nepoPii lor s> %ear'> s> <nvePe carte <n )o%=nia, pentru a <%plini
ast&el o vec"e le'e a Eea%ului= 5K8
1ema avizatului dascl are /ns alt perspectiv F aceea a
influen+ei !izan+ului /n noua realitate etnic F poporul rom,n=,
odat cu i+irea lui /n istorie. 9i influen+a care adesea a evoluat /n
reciprocitate, a fost mult, evident, implacabil, /n .eneral
binefctoare, cu urmri pe termen mediu i lun., asumat, /mpro-
priat. Periplul lui Marius 1elea are coeren+, comple2itate,
veridicitate, e2actitate, punctualitate, ansamblu, probeaz o
cunoatere e2-austiv a fenomenului i, de aici, /i /n.duie multe
"udec+i de valoare proprii.
R#c#nzii
ar, dac /n ce privete, "istoria sine eclesia, lucrurile sunt
btute /n cuie= 5i8 de at,tea alte interpretri, atunci c,nd vine vorba
de raporturile bisericeti, autorul sesizeaz acea structur> co%ple3>
de %oduri de&inite de relaPiile dintre diversele co%ponente ale
delicatului do%eniu=. 9i este mai mult dec,t fireasc particularitatea
abordrii, c,t vreme etno.eneza noastr a fost /n acelai timp i
devenire cretinG i multe din avatarurile ei au rezonat i rezoneaz
/ntr-un conte2t care trimite de la cretinismul primar, apostolic,
printr-un local veac de aur nord-dunrean, la o via+ bisericeasc
or.anizat dup re.ulile celor mai e2i.ente meniri. Asta, pentru c
/n istoria bisericii noastre, /ntotdeauna la intersec+ia dintre influen+
i destin a stat intensitatea unei viePi cretine pro$at> de
instru%entele tiinPei=.
Putem spune, dar, c, prin voia lui 3umnezeu, evident, tot
at,t de mirabil i spontan a fost i soarta noastr de popor cretin,
pe c,t de particular a fost devenirea noastr etnic. 9i c-iar dac
putem fi acuza+i de un na+ionalism nuan+at, o spunem totui? /n
spa+iul proto-rom,nesc niciodat strmoii notri nu s-au plasat la
periferia performan+elor=, dimpotrivG nici n-au acceptat condi+ia
supusului i perdantului perpetuu, ci au personalizat i influen+at 5WE8
desfurarea istoriei, creia i-au 5i8 /nfruntat nenumratele
cumpene=, din condi+ia inec-ivoc de st>p=ni ai p>%=ntului=.
'77
Altarul R#$ntr#0irii
Aadar, lucrarea este structurat /n trei mari capitole,
precedate de introducere, la care se adau. concluziile i biblio.rafia
5deopotriv selectiv, obiectiv, ampl8. 0e distin.e preocuparea i
.ri"a pentru acurate+ea informa+iei, proprietatea decelrii, cump-
nirea datelor, p,n la a deveni cunotinPe clare i distincte=, diver-
sificarea, aprofundarea i folosirea cunotin+elor /n aa fel, /nc,t
cartea poate fi citit /ntr-un conte2t modern. Mai mult, domnul
conferen+iar pledeaz, subliminal, pentru dreptul= natural al
fiecrui lucru de a se e2tinde p,n acolo unde se /ntinde puterea lui
5iar supravie+uirea, ea /nsi, este o mare putere8G i, implicit, pentru
cunoaterea i recunoaterea /n vecii vecilor a credin+ei rsritene de
rit bizantin 5ortodo2e8 /ntr-o lume /n care, vedem, se de.a"a 5i ceea
ce doar prea iminent /n vremea aceea, azi se /nt,mpl frenetic8 tot
mai mult acel spaPiu si%$olic unde li$ertatea intelectual>,
diversitatea cultural7reli'ioas>, creativitatea tiinPi&ic> oscila <ntre
posi$il i i%posi$il= K
'7%