Sunteți pe pagina 1din 20

L E G E A

viei i vinului

nr. 57-XVI din 10.03.2006

Monitorul Oficial nr. 75-78/314 din 19.05.2006

* * *
C U P R I N

C!"i#$lul I
%IP&'I(II GENERALE

Ar#i)$lul 1. Obiectul, scopurile i sfera de aplicare a legii
Ar#i)$lul 2. Noiuni principale
Ar#i)$lul 3. Productorii de produse marf vitivinicole

C!"i#$lul II
VI*ICUL*URA

Ar#i)$lul +. Arealul vitivinicol destinat obinerii produselor marf
Ar#i)$lul 5. Patrimoniul viticol
Ar#i)$lul 6. Cadastrul viticol
Ar#i)$lul 7. ncercarea i omologarea soiurilor de vi de vie
Ar#i)$lul ,. Clasificarea materialului de nmulire i sditor viticol
Ar#i)$lul -. Producerea, evaluarea conformitii, controlul i comercialiarea materialului de
nmulire i sditor viticol
Ar#i)$lul 10. nfiinarea plantaiilor viticole
Ar#i)$lul 11. !eglementarea te"nologiei de producere i a calitii materialului de nmulire i
sditor viticol, a strugurilor producie marf
Ar#i)$lul 12. #ermenul de e$ploatare, trecerea la pierderi %casarea& i defriarea plantaiilor viticole

C!"i#$lul III
VINI.ICA(IA

Ar#i)$lul 13. Clasificarea vinurilor
Ar#i)$lul 1+. Produsele obinute pe ba de must i de vin
Ar#i)$lul 15. Produsele secundare vinicole
Ar#i)$lul 16. Condiiile de consum al vinului de "ibrii
Ar#i)$lul 17. Atribuirea denumirii de origine
Ar#i)$lul 1,. Particularitile producerii vinurilor i a altor produse pe ba de vin cu denumire de
origine
Ar#i)$lul 1-. 'inurile cu indicaie geografic recunoscut
Ar#i)$lul 20. Condiiile de calitate i de inofensivitate ale vinurilor, produselor pe ba de must i vin,
ale produselor secundare vinicole
Ar#i)$lul 21. Condiiile de producere a vinurilor, produselor pe ba de must i vin i a produselor
secundare vinicole
Ar#i)$lul 22. (eclaraiile unitilor vinicole
Ar#i)$lul 23. )odul i particularitile de comercialiare a vinurilor i a produselor pe ba de must i
vin
Ar#i)$lul 2+. Atribuirea de denumire vinurilor i produselor pe ba de must i vin
Ar#i)$lul 25. *tic"etarea vinurilor i produselor pe ba de must i vin
Ar#i)$lul 26. +mportul i e$portul vinurilor i al produselor pe ba de must i vin

C!"i#$lul IV
RE*RIC(II

Ar#i)$lul 27. !estricii privind condiiile de calitate i de producere a materialului de nmulire
i sditor viticol, strugurilor marf, vinurilor i a produselor pe ba de must i vin
Ar#i)$lul 2,. !estricii privind valorificarea vinurilor i produselor pe ba de must i vin

C!"i#$lul V
PRELUCRAREA %E/EURIL&R /I PR&*EC(IA 0E%IULUI

Ar#i)$lul 2-. Prelucrarea deeurilor
Ar#i)$lul 30. Protecia mediului

C!"i#$lul VI
*I0ULAREA 1N.IIN(2RII %E PLAN*A(II VI*IC&LE

Ar#i)$lul 31. +nvestiii pentru nfiinarea de plantaii viticole

C!"i#$lul VII
P&LI*ICA %E *A* 1N %&0ENIUL VI*IVINIC&L.
UPRAVEG3EREA /I EVALUAREA C&N.&R0I*2(II PR&%UEL&R

Ar#i)$lul 32. Promovarea politicii de stat n domeniul vitivinicol
Ar#i)$lul 33. ,upraveg"erea i controlul de stat asupra e$ecutrii cerinelor din actele legislative
i alte acte normative privind produsele vitivinicole
Ar#i)$lul 3+. #estarea %ncercarea& produselor vitivinicole
Ar#i)$lul 35. Certificarea produselor vitivinicole

C!"i#$lul VIII
ANC(IUNI

Ar#i)$lul 36. Obiectul sanciunilor

C!"i#$lul IX
%IP&'I(II .INALE /I *RAN'I*&RII

Ar#i)$lul 37 (ata intrrii n vigoare i dispoiii tranitorii

Parlamentul adopt preenta lege organic-

C!"i#$lul I
%IP&'I(II GENERALE

Ar#i)$lul 1. Obiectul, scopurile i sfera de aplicare a legii
%.& Preenta lege stabilete baele /uridice, economice i sociale n domeniul pepinieritului
viticol, viticulturii i vinificaiei, reglementea raporturile ce apar n activitatea de producere,
prelucrare i comercialiare a materialului de nmulire i sditor viticol, a strugurilor marf
pentru mas i pentru vin, a vinurilor i a altor produse pe ba de must i vin-
%0& ,copurile preentei legi snt1
a& aprarea intereselor economice ale statului i societii n domeniul pepinieritului viticol,
viticulturii i vinificaiei2
b& crearea unor condiii adecvate pentru producerea strugurilor marf, vinurilor i altor
produse pe ba de must i vin2
c& alinierea la cerinele internaionale n domeniul vitivinicol2
d& consolidarea imaginii !epublicii )oldova ca ar cu tradiii vitivinicole, sporirea
e$portului de vinuri calitative2
e& combaterea i contracararea falsificrii vinurilor i altor produse pe ba de must i vin2
f& ameliorarea culturii consumului vinurilor-
%3& ,ubiectele raporturilor reglementate de preenta lege snt persoanele fiice i
persoanele /uridice, indiferent de tipul de proprietate i forma /uridic de organiare, care
desfoar activiti n domeniul pepinieritului viticol, viticulturii i vinificaiei-
%4& Preenta lege nu se aplic asupra raporturilor ce in de1
a& producerea i comercialiarea alcoolului etilic i a buturilor alcoolice tari de alt natur
dect cea viticol2
b& fabricarea produselor vitivinicole n gospodriile au$iliare ale populaiei pentru consum
familial %personal&2
c& producerea oetului din vin-
%5& Cadrul /uridic al domeniului pepinieritului viticol, viticulturii i vinificaiei se
constituie din preenta lege, din alte acte legislative, precum i din acte normative n domeniu
adoptate de 6uvern, de autoritile administraiei publice centrale de specialitate i de alte
autoriti administrative centrale, conform competenei lor-
%7& (ac n tratatele internaionale ce in de domeniul pepinieritului viticol, viticulturii i
vinificaiei la care !epublica )oldova este parte snt stabilite alte dispoiii dect cele prevute
n preenta lege, se vor aplica dispoiiile tratatelor internaionale-

Ar#i)$lul 2. Noiuni principale
n sensul preentei legi, snt utiliate urmtoarele noiuni principale1
areal vitivinicol 8 arie teritorial8geografic a culturii viei de vie, caracteriat prin anumite
condiii ecologice, metode de cultivare, direcii de utiliare a strugurilor i procedee de
vinificare2
unitate vinicol 8 persoan fiic sau persoan /uridic liceniat n domeniu care ntrunete
cerinele pentru fabricarea, stocarea i comercialiarea produciei vinicole2
pepinier viticol 8 unitate de producie destinat obinerii materialului de nmulire i
sditor viticol2
coal de vi!e 8 teren arabil destinat nrdcinrii materialului de nmulire viticol i
obinerii materialului sditor viticol2
"aterial de #n"ul!ire viticol 8 poriuni ale organelor vegetative %coarde, lstari, muguri&
destinate multiplicrii2
"aterial $ditor viticol 8 plante altoite i plante pe rdcini proprii, utiliate la nfiinarea
plantaiilor viticole2
planta!ie viticol 8 teren agricol valorificat cu vi de vie2
planta!ie viticol pentru $tru%uri 8 plantaie destinat obinerii de struguri pentru utiliare
n stare proaspt, prelucrare i uscare2
planta!ie portaltoi 8 plantaie special destinat producerii de coarde %butai& portaltoi2
planta!ie altoi 8 plantaie special destinat producerii de coarde altoi2
planta!ie viticol pentru produc!ie "arf 8 plantaie viticol cu suprafa mai mare de 9,.5
"a a crei producie este destinat comercialirii2
$oiuri de $tru%uri pentru "a$ 8 soiuri de vi de vie ai cror struguri se utiliea n stare
proaspt dup recoltare sau pstrare2
$oiuri de $tru%uri pentru vin 8 soiuri de vi de vie ai cror struguri se utiliea la
fabricarea produciei vinicole2
$oiuri de $tru%uri cu de$tina!ie "i&t 8 soiuri de vi de vie ai cror struguri, dup caliti,
pot fi utiliai att ca struguri pentru mas, ct i pentru producerea vinului2
$oiuri de $tru%uri apirene 8 soiuri de struguri pentru mas fr semine, destinai utilirii
n stare proaspt i n stare uscat2
$tru%uri proa$pe!i 8 fructe ale viei de vie folosite n stare proaspt sau ca materie prim
n vinificaie, recoltate la maturitatea de consum, te"nologic sau ntr8un anumit stadiu de
supramaturare, care, dup drobire sau presare cu mi/loace obinuite, pot intra spontan n
fermentaie alcoolic2
"u$t de $tru%uri 'proa$pt( 8 produs lic"id obinut, prin scurgere liber sau procedee fiice,
din struguri proaspei2 se admite ca mustul s aib o concentraie alcoolic dobndit de cel mult
.: n volume2
"u$t tiat 8 must oprit s intre n fermentaie alcoolic prin aplicarea unui procedeu
autoriat, concentraia lui alcoolic dobndit fiind de cel mult .: n volume2
"u$t de $tru%uri concentrat 8 produs necarameliat obinut prin des"idratarea parial a
mustului proaspt sau a mustului tiat, efectuat printr8un procedeu autoriat altul dect cel de
nclire pe foc direct2 se obine din struguri pentru vin cu o concentraie n mas a a"arurilor de
cel puin .47 g;dm
3
, are o fracie masic a a"arurilor, indicat printr8un indice refractometric
determinat la 09
o
C, de cel puin 59,<: i poate avea o concentraie alcoolic dobndit de cel
mult .: n volume2
"u$t de $tru%uri concentrat rectificat 8 produs obinut prin des"idratarea parial a
mustului proaspt sau a mustului tiat, efectuat printr8un procedeu autoriat altul dect cel de
nclire pe foc direct, care a fost supus unor tratamente autoriate de deacidifiere i de
eliminare a altor compui dect a"rul2 se obine din struguri pentru vin cu o concentraie n
mas a a"arurilor de cel puin .47 g;dm
3
, are o fracie masic a a"arurilor de cel puin 7.,=:,
indicat printr8un indice refractometric determinat la 09
o
C, i poate avea o concentraie alcoolic
dobndit de cel mult .: n volume2
$uc de $tru%uri 8 produs lic"id nefermentat, dar fermentabil, obinut, prin aplicarea de
tratamente autoriate, din must de struguri sau, prin reconstituire, din must de struguri concentrat
ori din suc de struguri concentrat2 se admite ca sucul de struguri s aib o concentraie alcoolic
dobndit de cel mult .: n volume2
$uc de $tru%uri concentrat 8 produs necarameliat obinut prin des"idratarea parial a
sucului de struguri printr8un procedeu autoriat altul dect cel de nclire pe foc direct, astfel ca
fracia masic a a"arurilor, indicat printr8un indice refractometric determinat la 09
o
C, s nu fie
mai mic de =9:2 se admite ca sucul de struguri concentrat s aib o concentraie alcoolic
dobndit de cel mult .: n volume2
)ec"e$ 8 produs carameliat obinut prin des"idratarea parial, prin fierbere pe foc direct,
a mustului de struguri sau a mustului tiat2
"i$tel 8 produs obinut prin alcooliarea mustului de struguri neintrat n fermentaie2 poate
avea o concentraie alcoolic dobndit cuprins ntre .0: i .5: n volume2 mustul folosit
pentru obinerea mistelului trebuie s aib o concentraie n mas a a"arurilor de cel puin .47
g;dm
3
2 alcooliarea se face cu alcool etilic obinut din materie prim alimentar sau cu alcool
etilic de origine viticol cu concentraia alcoolic de cel puin <5,5: n volume, sau cu distilat de
vin crud, sau cu alcool din vin cu concentraia alcoolic cuprins ntre 70: i >7: n volume2
mistelul este utiliat, n principal, ca partener de cupa/ n prepararea de vinuri speciale2
"u$t de $tru%uri par!ial fer"entat 8 produs provenit prin fermentarea mustului de struguri,
avnd o concentraie alcoolic dobndit mai mare de .: n volume, dar mai mic de trei cincimi
din concentraia sa alcoolic total2 n caul producerii unor vinuri de calitate cu denumire de
origine, musturile a cror concentraie alcoolic dobndit este mai mic de trei cincimi din
concentraia lor alcoolic total, dar nu mai puin de 5,5: n volume, nu snt considerate musturi
parial fermentate2
vin de $tru%uri '#n continuare - vin( 8 butur obinut e$clusiv prin fermentarea alcoolic,
complet sau parial, a strugurilor proaspei sau ng"eai, drobii sau nedrobii, ori a mustului
de struguri2 concentraia alcoolic dobndit a vinului nu poate fi mai mic de >,5: n volume2
vin de $oi 8 vin obinut prin prelucrarea unui singur soi de struguri2 se admite preena a cel
mult .5: de struguri de alte soiuri ampelografice, corespuntoare soiului respectiv dup specia
botanic2
vin cu un $oi de )a* 8 vin obinut prin sepa/ul strugurilor la recoltare sau prelucrare ori la
cupa/area vinurilor materie prim cu ponderea soiului de ba de cel puin 5.: i alte, unul sau
dou, soiuri corespuntoare soiului de ba dup specia botanic2
vin din a"e$tec de $oiuri 8 vin obinut prin vinificarea strugurilor de o specie botanic
culei separat sau laolalt sau prin cupa/area vinurilor materie prim dintr8un sortiment de soiuri2
vin de +i)ri*i 8 vin obinut din struguri de soiuri de "ibrii simpli %direct productori&2
vin de ca$ 8 vin produs de persoane fiice n condiii rustice pentru consum familial
%personal&2
vin !rne$c 8 vin obinut din soiuri de struguri autoriate, fabricat n condiii rustice i
destinat comercialirii n reeaua local2
vin natural 8 vin obinut prin fermentaia alcoolic, complet sau parial, a strugurilor,
mustuielii sau mustului de struguri, coninnd alcool etilic endogen2
vin $pecial 8 vin obinut din struguri, mustuial, must sau vin cu aplicarea unor procedee
te"nologice speciale care i atribuie nsuiri organoleptice specifice2
vin tare 8 vin special obinut cu adaos de alcool etilic rafinat de struguri sau de alcool etilic
obinut din materie prim alimentar, cu utiliarea de componeni speciali i de procedee
te"nologice autoriate, cu concentraia alcoolic natural de cel puin 3: n volume2
vin de de$ert 8 vin special obinut cu adaos de alcool etilic rafinat de struguri %de origine
viticol& sau cu adaos de alcool etilic obinut din materie prim alimentar, cu utiliarea de
componeni speciali i de procedee te"nologice autoriate2 concentraia alcoolic natural este de
cel puin .,0: n volume2
vin dealcooli*at 8 vin special obinut din vin natural prin eliminarea alcoolului etilic dup
procedee autoriate2
vin pelicular 8 vin special obinut prin maturarea biologic aerob %$eresare& a vinurilor
seci alcooliate n preena unor sue de levuri speciale, ce se devolt la suprafa sub form de
pelicul sau n volumul vinului2
vin aro"ati*at 8 vin special obinut din vin natural cu adaos de substane aromatice e$trase
din plante admise de legislaia n vigoare, cu sau fr adaos de must de struguri, must de struguri
parial fermentat i;sau mistel, must concentrat, a"aro, distilat de vin, alcool etilic obinut din
materie prim alimentar, alte vinuri speciale2
vin eferve$cent 8 vin special cu coninut n dio$id de carbon de origine endogen sau
e$ogen care devolt n sticlele n care este mbuteliat ca produs finit o presiune de cel puin 9,5
bar la temperatura de 09
o
C2
vin $pu"ant 8 vin efervescent cu coninut n dio$id de carbon de origine e$clusiv endogen
obinut prin fermentarea secundar a vinului la sticl, n reervoare sau n sisteme de reervoare
care devolt n sticlele n care este mbuteliat ca produs finit o presiune de cel puin 3,5 bari la
temperatura de 09
o
C2
vin $pu"ant cla$ic 8 vin spumant obinut prin fermentarea secundar a vinului la sticl, cu
nvec"ire ulterioar la sticl de cel puin < luni2
vin $pu"ant ori%inal 8 vin spumant obinut prin fermentarea secundar a vinului n
reervoare sau n sisteme de reervoare ermetice2
vin perlant 'fri*ant( 8 vin efervescent cu un coninut n dio$id de carbon de origine, total
sau parial, e$ogen care devolt n sticlele n care este mbuteliat ca produs finit o presiune
cuprins ntre .,9 i 0,5 bari la temperatura de 09
o
C, cu concentraie alcoolic dobndit de cel
puin =: n volume i concentraie alcoolic total de cel puin <: n volume2
vin petiant 8 vin efervescent cu un coninut n dio$id de carbon de origine endogen care
devolt n sticlele n care este mbuteliat ca produs finit o presiune cuprins ntre 9,5 i 0,5 bari
la temperatura de 09
o
C, cu concentraie alcoolic dobndit de cel puin =: n volume i
concentraie alcoolic total de cel puin <: n volume2
vin $pu"o$ 8 vin efervescent cu un coninut n dio$id de carbon de origine e$clusiv
e$ogen, obinut prin impregnarea vinului n butelii, reervoare ermetice, care devolt n
sticlele n care este mbuteliat ca produs finit o presiune de cel puin 0 bari la temperatura de
09
o
C, cu concentraie alcoolic total de cel puin <: n volume2
vin de con$u" curent 8 vin obinut din struguri cu nsuiri calitative obinuite dup o
te"nologie general2
vin tul)urel 8 vin de consum curent n curs de desvrire a fermentaiei alcoolice,
neseparat de dro/die, pus n consum n anul de recolt a strugurilor2
vin t#nr 8 vin de consum curent mbuteliat i comercialiat n anul de recolt a strugurilor2
vin o)inuit 8 vin de consum curent comercialiat mbuteliat sau n vrac ncepnd cu anul
ce urmea anului de recolt a strugurilor2
vin de "a$ 8 vin de consum curent cu o concentraie alcoolic total de cel puin <: n
volume pus n consum n anul ce urmea anului de recolt a strugurilor2
vin de calitate 8 vin obinut din soiuri de struguri cu nsuiri calitative superioare dup o
te"nologie aparte, cu o concentraie alcoolic total de cel puin .9,9: n volume, n caul
vinurilor albe, i de .9,5: n volume, n caul vinurilor ro i roii2
vin $electat 8 vin de calitate cu o concentraie alcoolic natural total de cel puin .0,9:
n volume pus n consum n anul ce urmea anului de recolt a strugurilor2
vin "atur 8 vin de calitate maturat n recipiente te"nologice nainte de mbuteliere pn la
obinerea nuanelor de maturare bine pronunate, dar nu mai puin de 7 luni, n caul vinurilor
albe, i nu mai puin de .0 luni, n caul vinurilor ro i roii2
vin "atur re*erv 8 vin de calitate maturat n recipiente te"nologice nainte de mbuteliere
pn la obinerea nuanelor de maturare bine pronunate, dar nu mai puin de . an, n caul
vinurilor albe, i nu mai puin de .,5 ani, n caul vinurilor ro i roii2
vin de colec!ie 8 vin matur suplimentar nvec"it la sticl cel puin 0 ani, n caul vinurilor
albe, i cel puin 0,5 ani, n caul vinurilor ro i roii, sau vin matur reerv suplimentar nvec"it
la sticl cel puin .,5 ani, n caul vinurilor albe, i cel puin 0 ani, n caul vinurilor ro i roii2
vin cu indica!ie %eo%rafic recuno$cut 8 vin obinut din struguri de soiuri autoriate i
cultivate n regiuni vitivinicole delimitate, pstrat, maturat, tratat i mbuteliat n centre
vitivinicole, condiii care i determin proprieti organoleptice distinctive2
vin cu denu"ire de ori%ine 8 vin de calitate obinut din struguri de soiuri autoriate,
produi n regiuni sau centre delimitate ale arealului vitivinicol auto"ton, care posed caliti
gustative e$cepionale distinctive locului de provenien i care este recunoscut de ctre
consumatori, avnd o concentraie alcoolic natural de cel puin .9,9: n volume, n caul
vinurilor naturale albe i ro, i de .9,5: n volume, n caul vinurilor naturale roii2
vin cu denu"ire de ori%ine controlat 8 vin de calitate obinut din struguri de soiuri
autoriate, recoltai n plaiuri delimitate ale arealului vitivinicol auto"ton, care posed caliti
gustative e$cepionale distinctive locului de provenien i care este recunoscut de ctre
consumatori, avnd o concentraie alcoolic natural de cel puin ..,9: n volume, n caul
vinurilor naturale albe i ro, i de ..,5: n volume, n caul vinurilor naturale roii2
)utur $pu"oa$ 8 butur efervescent cu un coninut de dio$id de carbon de origine
e$ogen obinut prin impregnarea cupa/ului format din componente autoriate cu presiunea
e$cedentar n sticle, n care este mbuteliat ca produs finit, cuprins ntre .,9 i 3,9 bari la o
temperatur de 09
o
C, cu o concentraie alcoolic dobndit de cel puin 5: n volume2
di$tilat de vin crud 8 produs obinut e$clusiv prin distilarea vinului brut pn la concentraia
alcoolic de 708=0: n volume, care nu a fost n contact cu lemnul de ste/ar2
di$tilat de vin #nvec+it 8 produs obinut prin nvec"irea distilatului de vin crud n contact cu
lemnul de ste/ar2
di$tilat de vin auto+ton 8 distilat de vin crud i distilat de vin nvec"it, obinute din materia
prim %struguri& cultivat n arealul vitivinicol al !epublicii )oldova2
divin 8 butur alcoolic tare fabricat din distilate de vin, nvec"ite cel puin 3 ani, cu
adaos de ap deduriat, sirop de a"r i, dup ca, cu caramel de a"r i ape alcooliate, pn
la obinerea caracteristicilor organoleptice i fiico8c"imice stabilite n reglementrile te"nice
respective2
produc!ie alcoolic 8 producie alimentar de origine viticol avnd o concentraie de alcool
etilic mai mare de .,5: n volume2
alcool etilic de ori%ine viticol ')rut, purificat i rafinat( 8 produse obinute e$clusiv prin
distilare i;sau rectificare, pornind de la vin, pic"et, tescovin de struguri i dro/die de vin2
concentraia alcoolic n alcool etilic de origine viticol rafinat este de cel puin <5,5: n
volume2
alcool etilic de vin 8 produs obinut prin distilarea vinurilor cu concentraie alcoolic de cel
puin 4: n volume2
)utur tare de $tru%uri 8 produs obinut din alcool etilic de origine viticol rafinat i;sau
distilat de vin, i;sau alcool etilic de vin cu adaosul partenerilor de cupa/ autoriai2
)rand- 8 butur alcoolic tare, fabricat prin cupa/area distilatelor i alcoolurilor de
struguri sau de fructe nvec"ite cel puin 7 luni, alcoolului etilic rafinat, e$tractelor naturale de
substane fenolice sau e$tractului de ste/ar, apei deduriate, siropului i caramelului de a"r2
produ$e $ecundare vinicole 8 deeu provenit din prelucrarea strugurilor i fabricarea
produselor vinicole2
te$covin de $tru%uri 8 produs secundar vinicol care repreint totalitatea prilor vegetale
componente ale strugurilor folosii la obinerea mustului sau a vinului prin procedeul de presare
i care poate fi nefermentat ori se poate afla n diferite stadii de fermentaie alcoolic2
vina$ 8 produs secundar vinicol reultat din distilarea vinurilor pentru distilate de vin2
)or+ot 8 produs secundar vinicol reultat din distilarea deeurilor provenite din prelucrarea
strugurilor i fabricarea produselor vinicole2
*ea" de difu*ie 8 produs secundar vinicol obinut prin splarea tescovinei cu soluii
alcaline sau acide2
pic+et 8 produs secundar vinicol obinut prin epuiarea cu ap a tescovinei proaspete sau
fermentate, fr adaos de a"r2
tiri%+ie 'piatr de vin( 8 produs secundar vinicol format din srurile acidului tartric2
"u$t de ciorc+ini 8 produs secundar vinicol obinut n urma presrii ciorc"inilor dup
desciorc"inare2
dro.die de vin 8 produs secundar vinicol format n recipiente n urma fermentrii mustului,
stocrii vinului sau a mustului i aplicrii de tratamente autoriate asupra musturilor i vinurilor,
precum i cel separat prin filtrarea sau centrifugarea acestor produse2
produ$ vinicol fal$ificat 8 produs pe ba de must i vin care, potrivit compoiiei i
procedeelor de fabricare, nu corespunde actelor normative n vigoare i este preentat drept
veritabil, inducndu8se n eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus dup modelul
originalului2
concentra!ie alcoolic natural, #n volu"e 8 concentraia alcoolic total a produsului
considerat naintea oricrei mbogiri2
concentra!ie alcoolic do)#ndit, #n volu"e 8 numrul de volume n alcool pur coninut n
.99 de volume din produsul considerat, la temperatura de 09
o
C2
concentra!ie alcoolic poten!ial, #n volu"e 8 numrul de volume n alcool pur ce poate fi
realiat prin fermentarea total a a"arurilor preente n produs, coninut n .99 de volume din
produsul considerat, la temperatura de 09
o
C2
concentra!ie alcoolic total 8 sum a concentraiei alcoolice dobndite i a concentraiei
alcoolice poteniale-

Ar#i)$lul 3. Productorii de produse marf vitivinicole
Productori de produse marf vitivinicole snt persoanele /uridice i persoanele fiice care
dein, dup ca, plantaii viticole cu suprafa de peste 9,.5 "a, mi/loace te"nice i te"nologice
pentru producerea materialului de nmulire i sditor viticol, a strugurilor marf pentru
fabricarea vinurilor din struguri i altor produse pe ba de must i vin- Productorii de material
de nmulire i sditor viticol i productorii de vinuri din struguri i de alte produse pe ba de
must i vin snt titulari de licene n domeniu-

C!"i#$lul II
VI*ICUL*URA

Ar#i)$lul +. Arealul vitivinicol destinat obinerii produselor marf
%.& Arealul vitivinicol include regiuni, centre i plaiuri-
%0& !egiunea %ona& vitivinicol este un teritoriu delimitat, caracteriat prin condiii
naturale %de clim i de relief& relativ asemntoare, precum i prin sortimente de struguri i
direcii de utiliare apropiate-
%3& Centrul %raionul& vitivinicol este un teritoriu natural, cultivat tradiional cu vi de vie,
caracteriat prin condiii specifice de clim, relief i sol, prin soiurile cultivate, prin metodele de
cultivare a viei de vie i prin procedeele de vinificare aplicate, care, n ansamblu, condiionea
obinerea unor producii de struguri i vinuri cu nsuiri specifice, dispune de tradiii i renume-
%4& Plaiul %microraionul& vitivinicol este un teritoriu restrns n cadrul unui centru
vitivinicol, cuprinde plantaii viticole situate pe aceeai form de relief, se caracteriea prin
condiii naturale i de cultur similare care determin obinerea unei producii omogene de
struguri i unor produse vinicole cu nsuiri de calitate specifice-
%5& !egiunile, centrele i plaiurile vitivinicole, inclusiv cele de cultivare a strugurilor
destinai fabricrii vinurilor cu indicaie geografic recunoscut, cu denumire de origine i cu
denumire de origine controlat, se aprob de ctre 6uvern, la propunerea Ageniei
Agroindustriale ?)oldova8'in@-

Ar#i)$lul 5. Patrimoniul viticol
Patrimoniul viticol este constituit din1
a& plantaii viticole pentru struguri, care, dup vrst, se disting n1
8 plantaii tinere %.83 ani&2
8 plantaii ce intr pe rod %anul 4&2
8 plantaii pe rod %ncepnd cu anul 5 dup plantare&2
b& plantaii portaltoi i plantaii altoi, comple$e de altoit, coli de vie cu asolamentul
respectiv2
c& terenuri reultate n urma defririi plantaiilor viticole pe o perioad de repaus pn la
replantare i terenuri aflate n perioada de pregtire pentru plantare2
d& alte terenuri din arealul vitivinicol care pot completa ori consolida plantaiile viticole
e$istente-

Ar#i)$lul 6. Cadastrul viticol
%.& Cadastrul viticol este parte component a cadastrului funciar, n care snt inute la
eviden plantaiile viticole- Coninutul i modul de inere a cadastrului viticol snt stabilite ntr8
un regulament aprobat de 6uvern-
%0& Cadastrul viticol reflect sub aspect teritorial8administrativ suprafaa plantaiilor
viticole pentru struguri i a celor de portaltoi i altoi, identific i delimitea arealul vitivinicol,
regiunile i centrele lui-
%3& Periodic, cel puin o dat la .9 ani, cadastrul viticol se detaliea sub aspectul
arealului vitivinicol, tipurilor de plantaii i sub aspectul sortimental %varietal& n baa
reultatelor recensmntului plantaiilor viticole-

Ar#i)$lul 7. ncercarea i omologarea soiurilor de vi de vie
%.& ncercarea i omologarea soiurilor de vi de vie se efectuea de ctre Comisia de stat
pentru ncercarea soiurilor de plante, n modul stabilit de legislaie-
%0& n producie, se utiliea soiurile de vi de vie nscrise n !egistrul soiurilor de plante-

Ar#i)$lul ,. Clasificarea materialului de nmulire i sditor viticol
%.& ,nt material de nmulire viticol coardele portaltoi i altoi, butaii portaltoi i altoi-
%0& ,nt material sditor viticol viele altoite, viele pe rdcini proprii din soiuri pentru
struguri, viele portaltoi-
%3& (up valoarea biologic, materialul de nmulire i sditor viticol se clasific n
urmtoarele categorii biologice1 materialul amelioratorului %plante iniiale&, preba, ba,
certificat, standard i obinuit- Producerea materialului de nmulire i sditor viticol de categorie
biologic ?obinuit@ se admite n perioada de traniie la producerea materialului deviroat la
unele soiuri, a cror list se aprob anual de Agenia Agroindustrial ?)oldova8'in@-
%4& (up starea fitosanitar, materialul de nmulire i sditor viticol se clasific n
categorii fitosanitare, reglementate de actele normative n vigoare-
%5& (up starea fiiologic a prii aeriene, materialul sditor viticol se clasific n
?maturat@ i ?vegetant@, iar dup vrst, n vie de 384 luni %vegetante&, vie de un an i vie de
doi ani-

Ar#i)$lul -. Producerea, evaluarea conformitii, controlul i comercialiarea materialului
de nmulire i sditor viticol
%.& Producerea i;sau comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol se
efectuea de ctre persoane fiice i persoane /uridice liceniate n modul stabilit de legislaie-
%0& Producerea i;sau comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol de
categoria biologic ?preba@ revine amelioratorului sau menintorului-
%3& Producerea i;sau comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol de alte
categorii biologice se efectuea de ctre gospodriile pepinieristice-
%4& Productorii de material de nmulire i sditor viticol trebuie s dispun, dup ca, de
plantaii portaltoi i altoi, de ba te"nico8material pentru producerea butailor altoii i
pstrarea materialului de nmulire i sditor viticol, de teren arabil pentru coala de vie i
asolamentul acesteia, de personal cu pregtire n domeniu i s respecte reglementrile te"nice
privind producerea, evaluarea conformitii, controlul i comercialiarea materialului de
nmulire i sditor viticol-
%5& Agenii economici liceniai n domeniul comercialirii materialului de nmulire i
sditor viticol trebuie s dispun de ba te"nico8material pentru pstrarea lui, de personal cu
pregtire n domeniu i s respecte reglementrile te"nice privind producerea, evaluarea
conformitii, controlul i comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol, privind
condiiile de pstrare i comercialiare a acestui material-
%7& !eglementrile te"nice privind producerea, evaluarea conformitii, controlul i
comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol se elaborea n modul stabilit i se
aprob de ctre Agenia Agroindustrial ?)oldova8'in@, cu respectarea prevederilor preentei
legi, ale altor acte legislative n vigoare, ale tratatelor internaionale n domeniu la care
!epublica )oldova este parte-
%=& Cerinele fa de calitatea materialului de nmulire i sditor viticol snt stabilite n
actele normative n vigoare, elaborate i aprobate n modul stabilit-
%>& Productorii i comercialiatorii de material de nmulire i sditor viticol snt
responsabili, n conformitate cu legislaia n vigoare, de puritatea, viabilitatea i de starea lui
fitosanitar-
%<& *valuarea conformitii materialului de nmulire i sditor viticol se efectuea de
ctre organismele acreditate i desemnate, n modul stabilit de legislaia n vigoare, n ,istemul
Naional de Asigurare a Conformitii Produselor-
%.9& Controlul asupra producerii i calitii materialului de nmulire i sditor viticol se
efectuea de ctre +nspectoratul de ,tat pentru ,emine de pe lng )inisterul Agriculturii i
+ndustriei Alimentare-
%..& +mportul i e$portul materialului de nmulire i sditor viticol se efectuea n baa
unui regulament aprobat de 6uvern-

Ar#i)$lul 10. nfiinarea plantaiilor viticole
%.& n cultura viei de vie se utiliea urmtoarele grupe de soiuri1
a& dup origine 8 soiuri din speciile /iti$ vinifera i /iti$ la)ru$ca, "ibrii interspecifici
%soiuri de selecie nou&2
b& dup destinaie 8 soiuri pentru struguri i soiuri portaltoi2
c& dup direciile de utiliare 8 soiuri de struguri pentru mas, soiuri de struguri pentru vin
i soiuri mi$te-
%0& nfiinarea plantaiilor viticole pentru producie marf se efectuea doar cu soiuri de
vi de vie nscrise n !egistrul soiurilor de plante-
%3& Amplasarea soiurilor viei de vie pe regiuni i centre vitivinicole se elaborea de ctre
instituiile tiinifice de profil i se aprob de ctre Agenia Agroindustrial ?)oldova8'in@-
%4& nfiinarea plantaiilor viticole pentru producie marf se efectuea n arealul
vitivinicol delimitat, pe terenuri preponderent n pant, favorabile pentru cultura viei de vie-
%5& nfiinarea de plantaii viticole pentru struguri producie marf pe o suprafa de la 9,.5
la 9,5 "a se efectuea n baa unui plan de organiare a teritoriului i de plantare, coordonat cu
direciile raionale agricultur i alimentaie i aprobat de administraia public de nivelul nti-
%7& nfiinarea plantaiilor viticole pentru producie marf pe o suprafa de peste 9,5 "a se
efectuea n ba de proiect, elaborat de persoane /uridice sau persoane fiice %birouri de
proiectare& liceniate, care snt responsabile de calitatea proiectelor elaborate, conform legislaiei
n vigoare-
%=& Aicenierea persoanelor /uridice sau persoanelor fiice n domeniul proiectrii
plantaiilor viticole se efectuea n modul stabilit de actele legislative i de alte acte normative
n vigoare-
%>& !eplantarea plantaiilor viticole pentru struguri producie marf se permite dup
pregtirea corespuntoare a terenului agricol, n conformitate cu reglementrile n domeniu-
#ermenul de replantare a plantaiilor portaltoi i altoi, a colilor de vie, n funcie de categoria
lor biologic, este stabilit n reglementrile te"nice privind producerea, evaluarea conformitii,
controlul i comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol-

Ar#i)$lul 11. !eglementarea te"nologiei de producere i a calitii materialului de
nmulire i sditor viticol, a strugurilor producie marf
#e"nologia de producere i calitatea materialului de nmulire i sditor viticol, a
strugurilor producie marf pentru mas i pentru vinuri snt reglementate prin ndrumri
agrote"nice, recomandri, reglementri te"nice, standarde naionale, instruciuni, prin alte acte
normative, elaborate i aprobate, n modul stabilit, de organele publice centrale de specialitate-

Ar#i)$lul 12. #ermenul de e$ploatare, trecerea la pierderi %casarea& i defriarea plantaiilor
viticole
%.& #ermenul minim de e$ploatare a plantaiilor viticole pentru struguri producie marf
este de 05 de ani de la intrarea lor pe rod-
%0& #ermenul de e$ploatare a plantaiilor portaltoi i altoi, n funcie de categoria lor
biologic, este stabilit n reglementrile te"nice privind producerea, evaluarea conformitii,
controlul i comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol, elaborate i aprobate n
modul stabilit-
%3& Auarea la eviden a plantaiilor tinere, trecerea dintr8o categorie de vrst n alta,
trecerea la pierderi i defriarea plantaiilor viticole cu o suprafa mai mare de 9,.5 "a se
efectuea de ctre deintori n baa unui regulament aprobat de 6uvern-
%4& (eintorii de plantaii viticole snt obligai s ntrein la nivelul te"nologic respectiv
patrimoniul viticol, s preinte la timp actele necesare casrii plantaiilor viticole i s efectuee
n termen defriarea lor-

C!"i#$lul III
VINI.ICA(IA

Ar#i)$lul 13. Clasificarea vinurilor
%.& n funcie de componena soiurilor de struguri, vinurile pot fi1 de soi, cu un soi de ba,
din amestec de soiuri-
%0& n funcie de culoare, vinurile se mpart n1 albe, ro i roii-
%3& n funcie de te"nologia de producere aplicat, vinurile se clasific n1 naturale i
speciale-
%4& 'inurile naturale se mpart n1 seci, demiseci, demidulci, dulci-
%5& 'inurile speciale se mpart n1 tari, de desert %demidulci, dulci, licoroase&, dealcooliate,
peliculare %seci, tari, de desert&, aromatiate %seci, demiseci, demidulci, tari, de desert&,
efervescente %spumante, perlante, petiante, spumoase&, n alte feluri autoriate n condiiile legii
i reglementrilor te"nice pertinente-
%7& n funcie de calitate, vinurile se clasific n1 vinuri de consum curent i vinuri de
calitate-
%=& 'inurile de calitate se mpart n1 selectate, mature, mature8reerv, de colecie, cu
indicaie geografic recunoscut, cu denumire de origine, cu denumire de origine controlat-
%>& 'inurile naturale i vinurile speciale pot fi1 de consum curent i de calitate-
%<& 'inurile naturale de consum curent se mpart n1 tulburel, tnr, obinuit, de mas,
rnesc-

Ar#i)$lul 1+. Produsele obinute pe ba de must i de vin
%.& Produsele obinute pe ba de must snt1 mustul tiat, mustul de struguri concentrat,
mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri parial fermentat, sucul de struguri,
sucul de struguri concentrat, becmesul, mistelul, alte produse autoriate-
%0& (in produsele obinute pe ba de vin fac parte1 distilatul de vin %crud i nvec"it&,
divinul, alcoolul etilic de origine viticol %brut, purificat i rafinat&, alcoolul etilic de vin, butura
tare de struguri, brandB, rac"iul de vin-

Ar#i)$lul 15. Produsele secundare vinicole
%.& Produsele secundare obinute n vinificaie snt1 tescovina de struguri, vinasa, bor"otul,
eama de difuie, pic"etul, tirig"ia %piatra de vin&, mustul de ciorc"ini, dro/dia de vin-
%0& Produsele secundare vinicole snt supuse n mod obligatoriu prelucrrii la
ntreprinderile vinicole sau la alte ntreprinderi specialiate n domeniu-

Ar#i)$lul 16. Condiiile de consum al vinului de "ibrii
%.& 'inul de "ibrii direct productori este destinat numai consumului familial, obinerii
alcoolilor etilici de vin i alcoolilor de origine viticol, a oetului-
%0& 'inul reultat dintr8un amestec ntre vinul de "ibrii direct productori i vinul provenit
din soiuri autoriate este considerat vin de "ibrii i se valorific n condiiile alin-%.&-

Ar#i)$lul 17. Atribuirea denumirii de origine
%.& (enumirea de origine i de origine controlat se atribuie vinurilor i altor produse pe
ba de vin provenite din regiuni, centre sau plaiuri vitivinicole delimitate, distinse prin caliti
deosebite, determinate e$clusiv de factorii naturali i;sau etnografici caracteristici, n
conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare-
%0& 'inurile cu denumire de origine i cu denumire de origine controlat pot fi obinute
numai prin respectarea unor condiii speciale, aprobate de Agenia Agroindustrial ?)oldova8
'in@, referitoare la arealul de producere, la soiurile ori sortimentul de soiuri autoriate, la
producia ma$im la "ectar, metodele de cultur, la concentraia n mas a a"arurilor n struguri
la recoltare, concentraia alcoolic natural i cea dobndit a vinului, la procedeele de vinificare,
e$amenul fiico8c"imic i organoleptic, la ambalare i etic"etare-

Ar#i)$lul 1,. Particularitile producerii vinurilor i a altor produse pe ba de vin cu
denumire de origine
'inurile cu denumire de origine i cu denumire de origine controlat se obin din struguri
produi n regiuni, centre sau plaiuri vitivinicole delimitate, cu condiia ca vinificarea strugurilor,
depoitarea, condiionarea, maturarea i mbutelierea s se fac n interiorul acestui teritoriu-

Ar#i)$lul 1-. 'inurile cu indicaie geografic recunoscut
%.& +ndicaia geografic recunoscut se aplic n caul n care vinul este obinut ntr8o
regiune vitivinicol delimitat recunoscut, iar calitatea, renumele sau alte caracteristici ale
vinului snt specifice locului de provenien-
%0& Nu se admite folosirea indicaiilor geografice ce identific vinuri i alte produse pe
ba de vin care nu snt originare din locul specificat n indicaia geografic respectiv, c"iar i
n caul n care este menionat adevrata origine a produsului sau n caul n care indicaia
geografic este folosit n traducere ori este nsoit de e$presii cum ar fi ?de genul@, ?de tipul@,
?de stilul@, ?imitaie@ sau altele-

Ar#i)$lul 20. Condiiile de calitate i de inofensivitate ale vinurilor, produselor pe ba de
must i vin, ale produselor secundare vinicole
%.& 'inurile, produsele pe ba de must i vin i produsele secundare vinicole trebuie s
corespund cerinelor prescrise n reglementrile te"nice i standardele naionale-
%0& 'inurile, produsele pe ba de must i vin i produsele secundare vinicole importate sau
destinate e$portului trebuie s corespund cerinelor prescrise n reglementrile te"nice i
standardele naionale, armoniate cu normele internaionale-
%3& Pentru produsele destinate e$clusiv e$portului, la solicitarea sau cu acceptul
importatorului, cerinele prescrise sau declarate trebuie s fie stabilite n contractele de livrare,
fr a aduce imagine negativ vinurilor moldoveneti, conform prevederilor n vigoare ale rii
importatoare-

Ar#i)$lul 21. Condiiile de producere a vinurilor, produselor pe ba de must i vin
i a produselor secundare vinicole
%.& Producerea, n vederea comercialirii, a vinurilor, produselor pe ba de must i vin i
a produselor secundare vinicole poate fi efectuat de persoane /uridice i persoane fiice
deintoare de licene n domeniu, eliberate n modul stabilit-
%0& Practicile i materialele utiliate la prelucrarea strugurilor, la producerea vinurilor, a
produselor pe ba de must i vin i a produselor secundare vinicole se stabilesc prin
reglementri te"nice i standarde naionale-
%3& ,e autoriea mbogirea, n timpul fermentrii tumultoase, a mustului cu a"aro
%aptaliare& sau cu must %suc& de struguri concentrat cu cel mult 39 g;dm
3
, la fabricarea vinurilor
naturale i a vinurilor destinate fabricrii vinurilor efervescente, cu condiia de a se depi
concentraia n mas minim a a"arurilor n mustul strugurilor stipulat n reglementri te"nice
i standarde naionale- ,e admite, n anii cu condiii climaterice nefavorabile, la deciia Ageniei
Agroindustriale ?)oldova8'in@, recoltarea strugurilor pentru producerea vinurilor naturale de
consum curent i a vinurilor destinate fabricrii vinurilor efervescente, ncepnd cu concentraia
n mas a a"arurilor n must de cel puin .09 g;dm
3
, cu mbogirea mustului n timpul
fermentrii tumultoase cu cel mult 59 g;dm
3
- 'inurile obinute cu mbogirea mustului prin
adiionarea a"aroei %aptaliare& ori mustului %sucului& de struguri concentrat nu trebuie s
posede dup fermentare, indiferent de concentraia iniial a a"arurilor n mustul de struguri, o
concentraie alcoolic mai mare de .0,9: n volume, n caul vinurilor albe, i de .0,5: n
volume, n caul vinurilor roii-
%4& 'inul rnesc se produce conform unui regulament aprobat de 6uvern-

Ar#i)$lul 22. (eclaraiile unitilor vinicole
%.& n campania de recoltare a strugurilor, unitile vinicole persoane /uridice prelucrtoare
de struguri marf snt obligate s preinte declaraie sptmnal cumulativ privind1
a& cantitatea de struguri recepionat, pe soiuri, cu specificarea productorilor de struguri i
adresa ntreprinderii unde au fost prelucrai strugurii2
b& concentraia medie n mas a a"arurilor n struguri, pe soiuri2
c& cantitatea de musturi crora s8au aplicat procedee te"nologice de corectare a compoiiei
ca aptaliarea, adugarea mustului %sucului& concentrat, alcooliarea, precum i cantitatea
componentului adugat2
d& cantitatea de must %suc& de struguri, de vin materie prim livrat fiecrui beneficiar pn
la . decembrie al anului de recolt a strugurilor2
e& cantitatea de a"r, must %suc& de struguri, de concentrate, alcool etilic procurat n
seonul de recoltare-
%0& Cnitile vinicole productoare de distilate i de alcool etilic de vin preint declaraie
sptmnal cumulativ privind1
a& cantitatea de vinuri materie prim pentru distilare, n decalitri i n decalitri de alcool
an"idru, cu specificarea productorilor de materie prim2
b& cantitatea de distilat de vin crud sau de alcool etilic de vin obinut2
c& cantitatea de distilate procurate sau folosite n cupa/uri-
%3& Cnitile vinicole persoane fiice productoare de vin rnesc preint, pn la .
decembrie al anului de recolt a strugurilor, declaraie despre cantitatea de vin produs pentru
comercialiare-
%4& Cnitile vinicole productoare i depoitare de vinuri preint, de dou ori pe an, pn
la data de 09 a lunii n care se efectuea inventarierea, declaraie despre stocurile1
a& de vinuri, pe categorii i soiuri2
b& de a"r, must %suc&, concentrate, alcool etilic-
%5& Productorii de distilate de vin, divinuri i buturi tari preint, o dat n an, pn la 39
decembrie al anului de gestiune, declaraie despre stocurile1
a& de distilate de vin crud i maturate dup vrst, de alcool etilic de vin2
b& de divin, brandB i de buturi tari n asortiment2
c& de a"r, alcool etilic-
%7& Cnitile vinicole persoane /uridice preint declaraiile Ageniei Agroindustriale
?)oldova8'in@ pe adresa electronic-
%=& Cnitile vinicole productoare de vin rnesc preint autoritilor administraiei
publice de nivelul nti declaraie pn la . decembrie al anului de recolt a strugurilor-
%>& Autoritile administraiei publice locale de nivelul nti preint, pn la .5 decembrie
al anului n curs, autoritilor administraiei publice de nivelul doi informaie despre numrul de
declarani, cantitatea de vin rnesc pe care au declarat8o-
%<& Autoritile administraiei publice locale de nivelul doi preint, pn la 3. decembrie al
anului n curs, Ageniei Agroindustriale ?)oldova8'in@ informaie cumulativ pe primrii
privitor la numrul de declarani i la cantitatea de vin rnesc declarat-
%.9& Prognoa sortimentului de produse vinicole mbuteliate se preint Ageniei
Agroindustriale ?)oldova8'in@ anual, pn la . martie al anului de gestiune, cu specificarea
mrcilor de produse nregistrate i aspectului e$terior al produselor, aprobat n modul stabilit-
%..& *videna materiei prime pentru fabricarea produselor pe ba de must i vin se
efectuea n regim automat, determinndu8se n mod obligatoriu cantitatea i calitatea materiei
prime, datele fiind nregistrate de ctre dispoitivele de eviden cu memorie i transmise n
regim ?on8line@ Ageniei Agroindustriale ?)oldova8'in@-

Ar#i)$lul 23. )odul i particularitile de comercialiare a vinurilor i a produselor pe
ba de must i vin
%.& Comercialiarea vinurilor i a produselor pe ba de must i vin se efectuea de ctre
agenii economici deintori de licen, prin comerul cu ridicata i comerul cu amnuntul, n
conformitate cu legislaia n vigoare-
%0& 'inurile i produsele pe ba de must i vin se comercialiea mbuteliate sau n vrac-
mbutelierea este obligatorie n caul sucurilor de struguri, vinurilor cu denumire de origine i cu
denumire de origine controlat, vinurilor cu indicaie geografic recunoscut, divinului, brandB,
precum i al unor vinuri speciale, conform reglementrilor te"nice pertinente-
%3& 'inul rnesc se comercialiea conform unui regulament aprobat de 6uvern-

Ar#i)$lul 2+. Atribuirea de denumire vinurilor i produselor pe ba de must i vin
%.& 'inurile i produsele pe ba de must i vin se comercialiea cu o denumire care se
compune din noiuni generice notorii folosite la forma nearticulat-
%0& 'inurile i produsele pe ba de must i vin pot fi comercialiate sub marc de produs
dac ea este nregistrat oficial, n conformitate cu legislaia n vigoare-
%3& Pe etic"ete, n calitate de marc, pot fi aplicate elemente verbale, figurative i
combinate- O marc nu poate fi tradus, indiferent de faptul dac este constituit dintr8un singur
cuvnt sau dintr8o mbinare de cuvinte-
%4& ,e interice atribuirea unor denumiri de vinuri care defimea profesii, leea
onoarea i reputaia profesional, /ignesc sentimentul religios ori naional-

Ar#i)$lul 25. *tic"etarea vinurilor i produselor pe ba de must i vin
%.& 'inurile i produsele pe ba de must i vin puse n comercialiare mbuteliate trebuie
s fie etic"etate-
%0& Aa etic"etare se folosesc indicaii obligatorii sau, dup ca, facultative, potrivit
reglementrilor te"nice i standardelor naionale-
%3& +nformaia de pe etic"et sau de pe ambala/ul de desfacere trebuie s fie conform
actelor normative n vigoare, respectndu8se urmtoarele cerine1
a& denumirea sub care este comercialiat vinul sau produsele pe ba de must i vin trebuie
s fie e$ecutat n caractere standard, s corespund normelor limbii de stat sau limbii n care se
preint informaia despre produs la e$port2
b& denumirea, adresa productorului, ambalatorului i importatorului trebuie s fie
e$ecutate cu caractere standard, fr s ocupe o poiie dominant pe etic"et, i trebuie s fie
transliterate n grafie latin2
c& pe etic"et i pe ambala/ul de desfacere s fie aplicat marca ?Dara alb n bor@2
d& contraetic"eta s conin alte meniuni conform legislaiei n vigoare-
%4& Prin etic"etare nu trebuie s se atribuie produselor vinicole termeni descriptivi, uuali,
generici sau cu caracter elogios dac nu se refer la produs, dac pot induce n eroare
consumatorul ori pot genera riscul de confuie n privina unui produs similar al altui productor
i pot conduce la apariia concurenei neloiale, nici s li se atribuie proprieti de prevenire,
tratare sau vindecare a unor boli ori s se fac referiri la astfel de proprieti-
%5& ,e interice indicarea pe etic"ete sau pe ambala/ul de desfacere a oricrei informaii care1
a& poate fi considerat drept indicaie a provenienei produsului n caul n care originea lui
este alta2
b& cuprinde reproduceri sau imitaii de steme, drapele i embleme de stat, denumiri oficiale
sau istorice de state ori abrevieri ale lor, denumiri depline sau abreviate de organiaii
internaionale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanie i de marcare,
decoraii i alte distincii- Astfel de semne pot fi aplicate numai dac nu ocup o poiie
dominant i dac e$ist consimmntul organului competent sau al posesorului lor2
c& conine indicaie geografic ce identific un produs care nu este originar din locul
menionat n aceast indicaie, c"iar i n caul n care adevrata origine a produsului este
menionat sau n caul n care indicaia geografic este folosit n traducere sau este nsoit de
e$presii precum1 ?de genul@, ?de tipul@, ?de stilul@, ?imitaie@ i altele2
d& este contrar ordinii publice i bunelor moravuri-
%7& *tic"etarea vinurilor i a produselor pe ba de must i vin destinate e$portului se
efectuea n conformitate cu prevederile preentei legi i cu cerinele stipulate n contractele de
livrare-

Ar#i)$lul 26. +mportul i e$portul vinurilor i al produselor pe ba de must i vin
%.& +mportul i e$portul vinurilor i al produselor pe ba de must i vin se efectuea n
conformitate cu legislaia n vigoare-
%0& Calitatea vinurilor, a produselor pe ba de must i vin i a distilatelor importate trebuie
dovedit prin1
a& declaraii de conformitate sau certificate de conformitate2
b& certificate de calitate i rapoarte de ncercri, eliberate de laboratoarele acreditate i
desemnate n modul stabilit-
%3& +mportatorul asigur respectarea cerinelor fa de conformitatea produselor de import-
Confirmarea certificrii produselor din rile de origine se efectuea de ctre organismele
abilitate-
%4& Certificatele de conformitate vor conine1
a& marca productorului2
b& denumirea produsului2
c& cerinele obligatorii fa de produs2
d& data fabricrii %anul de recolt&2
e& termenul de garanie-
%5& 'erificarea respectrii cerinelor obligatorii de calitate i inofensivitate a vinurilor i
produselor pe ba de must i vin se efectuea de ctre organele de certificare acreditate i
desemnate n modul stabilit- Produsele respective vor fi nsoite de documentele prevute de
reglementrile n vigoare, iar produsele destinate e$portului 8 i de contractul prilor-
%7& Calitatea produselor vinicole i a materialelor au$iliare importate se testea la
eliberarea din vam, n laboratoare acreditate i desemnate n modul stabilit-

C!"i#$lul IV
RE*RIC(II

Ar#i)$lul 27. !estricii privind condiiile de calitate i de producere a materialului de
nmulire i sditor viticol, strugurilor marf, vinurilor i a produselor pe ba de must i vin
%.& Productorii de material de nmulire i sditor viticol, de struguri marf, de vinuri i
produse pe ba de must i vin snt obligai s respecte actele normative n vigoare din domeniu,
elaborate i aprobate n modul stabilit-
%0& 'inurile care nu ntrunesc condiiile prevute n preenta lege vor purta denumiri n
care nu va fi utiliat termenul ?vin de struguri@-
%3& ,e interice1
a& comercialiarea i utiliarea materialului de nmulire i sditor viticol n scopuri de
nfiinare a plantaiilor viticole pentru producie marf a crui calitate nu este confirmat prin
acte de origine i de calitate autoriate2
b& folosirea unei alte materii prime la producerea vinurilor dect cea indicat n preenta lege2
c& folosirea oricrui produs secundar i a sucului de struguri pentru obinerea de vinuri,
indiferent de te"nologiile utiliate2
d& folosirea 8 la producerea vinurilor naturale 8 a substanelor aromatice naturale, identic
naturale i artificiale, a coloranilor i a ndulcitorilor2
e& falsificarea ori substituirea vinurilor, produselor pe ba de must i vin i a produselor
secundare vinicole prin diluarea vinului cu ap, prin mascarea unor defecte sau alterri ale
vinurilor cu adaosuri care determin modificri ale gustului, aromei i compoiiei lor naturale,
prepararea produselor vinicole din dro/die i tescovin cu adaos de a"r, precum i folosirea
oricror practici nepermise n actele legislative i n alte acte normative n vigoare- Prin
substituire se nelege producerea, comercialiarea i preentarea vinurilor i a produselor pe
ba de must i vin sub o identitate fals2
f& e$portul distilatelor de vin, divinului i cupa/elor de divin n vrac2
g& adugarea n vinul de struguri a buturilor obinute din suc de pomuoare, fructe sau de alt
origine sau a buturilor din ele a cror componen nu corespunde definiiei ?vinului de struguri@2
"& utiliarea n denumirea vinului a denumirii soiului de struguri n caul cnd ponderea
soiului de ba n vin nu depete =5:-

Ar#i)$lul 2,. !estricii privind valorificarea vinurilor i produselor pe ba de must i vin
%.& 'inurile i produsele pe ba de must i vin care nu ntrunesc condiiile prevute n
preenta lege nu pot fi livrate spre comercialiare-
%0& Nu se admite importul vinurilor i al altor produse pe ba de must i vin care nu snt
nsoite de certificatele i documentele de rigoare i a cror calitate nu corespunde e$igenelor
preentei legi, altor acte normative pertinente-
%3& ,e interice importul vinurilor fabricate din soiuri de "ibrii simpli %direct productori&-

C!"i#$lul V
PRELUCRAREA %E/EURIL&R /I PR&*EC(IA 0E%IULUI

Ar#i)$lul 2-. Prelucrarea deeurilor
(eeurile reultate din fabricarea vinurilor i din prelucrarea produselor secundare vinicole
se prelucrea n mod obligatoriu doar de ntreprinderile autoriate, n conformitate cu cerinele
privind protecia mediului, predarea deeurilor la unitile specialiate de recuperare a energiei i
a deeurilor industriale reciclabile, privind depoitarea deeurilor irecuperabile la poligoane
special amena/ate-

Ar#i)$lul 30. Protecia mediului
nfiinarea de plantaii viticole, ntreinerea lor, activitatea unitilor vinicole, alte lucrri din
domeniul vitivinicol se efectuea n conformitate cu legislaia proteciei mediului n vigoare-

C!"i#$lul VI
*I0ULAREA 1N.IIN(2RII %E PLAN*A(II VI*IC&LE

Ar#i)$lul 31. +nvestiii pentru nfiinarea de plantaii viticole
%.& ,e creea, n cadrul bugetului de stat, fondul pentru susinerea nfiinrii plantaiilor
viticole %n continuare 8 fond&-
%0& ,ursa de completare a fondului snt ncasrile de la plata ta$ei pentru revitaliarea
viticulturii %n continuare 8 ta&&-
%3& #a$a este o plat obligatorie efectuat de ctre productorii, importatorii i e$portatorii
de producie vinicol-
%4& Pltitori de ta$ snt persoanele /uridice i persoanele fiice care desfoar activitate
de ntreprintor n producerea, prelucrarea, comercialiarea i;sau importul produciei vinicole-
%5& #a$a se stabilete n urmtoarele mrimi pentru volumele produciei vinicole livrate de
productori i;sau importate, la un decalitru1
a& vinuri de struguri %naturale i speciale& 8 3,9 lei;dal2
b& divinuri 8 09,9 lei;dal2
c& brandB i alte buturi din struguri 8 09,9 lei;dal-
%7& Obligaia de plat a ta$ei apare n momentul efecturii operaiilor de vnare8cumprare
i;sau de import al produciei vinicole-
%=& (ata livrrii se consider data predrii %transmiterii& produciei ctre cumprtor
%ntocmirea facturilor fiscale&, data importului %ntocmirea declaraiei vamale&-
%>& Nu se percepe ta$ pentru producia vinicol livrat i;sau importat n vrac pe
teritoriul !epublicii )oldova-
%<& #a$a pltit se include n componena c"eltuielilor care vor fi deduse-
%.9& Pltitorul calculea de sine stttor ta$a i o pltete pn la data de 09 a lunii
urmtoare trimestrului gestionar al anului fiscal n curs- n acelai termen, pltitorul preint
organului fiscal teritorial calculul ta$ei potrivit formularului tipiat aprobat de +nspectoratul
Eiscal Principal de ,tat-
%..& #a$a pentru revitaliarea viticulturii se administrea de organele fiscale de stat
similar modului stabilit pentru administrarea impoitelor i ta$elor, conform legislaiei fiscale-
%.0& Pentru neefectuarea n termen a plilor, organele fiscale vor aplica msurile de
asigurare a stingerii datoriilor, e$ecutrii lor silite i de rspundere similare celor prevute n
titlul ' al Codului fiscal-
%.3& )i/loacele fondului se utiliea pentru compensarea parial a c"eltuielilor suportate de
persoanele fiice i /uridice la nfiinarea plantaiilor viticole, inclusiv a plantaiilor altoi, cu material
sditor altoit de soiuri nscrise n !egistrul soiurilor de plante, precum i a plantaiilor portaltoi-
Compensarea parial a c"eltuielilor de nfiinare a plantaiilor viticole menionate se efectuea
numai n caul n care ele se nfiinea pe o suprafa compact de cel puin 5 "a ori snt amplasate
compact lng plantaii similare nfiinate anterior, alctuind mpreun cel puin 5 "a-
%.4& Compensrile acordate snt neimpoabile-
%.5& )i/loacele fondului neutiliate pe parcursul anului de gestiune se reportea, pentru a
fi utiliate n acelai scop, la anul urmtor-
%.7& )rimea compensrii pentru fiecare "ectar nfiinat de suprafa util i modul de
gestionare a mi/loacelor fondului se stabilesc ntr8un regulament aprobat de Parlament-
%.=& Prevederile alin-%.3& nu se aplic la nfiinarea plantaiilor viticole de ctre unitile
vinicole conform obligaiilor investiionale incluse n contractul de vnare8cumprare a
pac"etului de aciuni ale statului-

C!"i#$lul VII
P&LI*ICA %E *A* 1N %&0ENIUL VI*IVINIC&L.
UPRAVEG3EREA /I EVALUAREA C&N.&R0I*2(II PR&%UEL&R

Ar#i)$lul 32. Promovarea politicii de stat n domeniul vitivinicol
%.& Politica de stat n domeniul vitivinicol este promovat de Agenia Agroindustrial
?)oldova8'in@-
%0& Agenia Agroindustrial ?)oldova8'in@1
a& promovea politica statului n domeniul pepinieritului viticol, viticulturii, fabricrii i
circulaiei produciei alcoolice, prote/rii pieei interne de concurena neloial i de ali factori negativi2
b& elaborea i ndeplinete programe de devoltare a comple$ului vitivinicol2
c& creea i implementea mecanisme de atragere a mi/loacelor financiare interne i
strine pentru soluionarea problemelor prioritare ale comple$ului vitivinicol2
d& contribuie la revitaliarea viticulturii i industriei vinicole n corespundere cu cerinele
pieei i cu politica statului n domeniu2
e& organiea e$poiii, seminare, conferine, simpoioane tematice n domeniul su de
activitate2
f& creea condiii de integrare pe vertical i oriontal a productorilor i prelucrtorilor,
a structurilor comerciale i financiare, de constituire a unor grupuri agroindustriale, financiar8
agrare n ramura viticulturii, vinificaiei i alcoolului2
g& asigur efectuarea cercetrilor tiinifice prioritare i materialiarea reultatelor lor,
pregtirea cadrelor pentru sectorul vitivinicol2
"& organiea elaborarea i implementarea reglementrilor te"nice n domeniul vitivinicol2
i& coordonea, nregistrea, dup ca, i aprob documentaia normativ te"nologic
pentru producia vitivinicol i alt producie alcoolic2
/& promovea politica de stat n domeniul importului8e$portului alcoolului etilic i
produciei alcoolice2
F& gestionea mrcile proprietate a statului n conformitate cu actele legislative i cu alte
acte normative n vigoare2
l& e$ercit i alte funcii n conformitate cu legislaia n vigoare sau funcii atribuite de 6uvern-

Ar#i)$lul 33. ,upraveg"erea i controlul de stat asupra e$ecutrii cerinelor din actele
legislative i alte acte normative privind produsele vitivinicole
%.& ,upraveg"erea i controlul de stat asupra e$ecutrii cerinelor din actele legislative i
alte acte normative privind produsele vitivinicole se e$ercit de ctre +nspectoratul de stat pentru
supraveg"erea produciei alcoolice de pe lng Agenia Agroindustrial ?)oldova8'in@, de alte
organe abilitate, n condiiile legii-
%0& +nspectoratul de stat pentru supraveg"erea produciei alcoolice1
a& supraveg"ea respectarea cerinelor din actele legislative i alte acte normative, din
documentaia normativ te"nologic privind produsele vitivinicole i alte produse alcoolice2
b& reglementea controlul analitic al produselor vitivinicole i al altor produse alcoolice
prin intermediul laboratoarelor specialiate ale ntreprinderilor2
c& coordonea controlul te"nic la toate etapele fabricrii produselor vitivinicole i a altor
produse alcoolice2
d& supraveg"ea calitatea vinurilor cu denumire de origine i a vinurilor cu denumire de
origine controlat2
e& supraveg"ea nfiinarea i defriarea plantaiilor viticole2
f& verific activitatea de efectuare a analielor i a e$pertiei vinurilor destinate
comercialirii pe piaa intern sau e$tern2
g& suspend fabricarea i comercialiarea produselor alcoolice n caul constatrii de
abateri, comise de ctre agenii economici, de la reglementrile preentei legi i ale
documentaiei normative te"nologice n vigoare2
"& prelevea mostre de producie alcoolic sau de parteneri de cupa/, de materiale
au$iliare pentru analie n laboratoarele acreditate- Contravaloarea mostrelor prelevate, precum
i costul analielor, potrivit tarifelor de plat folosite de laboratoare, se suport de ctre agentul
economic controlat2
i& verific corectitudinea indicilor preentai n declaraiile privitor la producia alcoolic
fabricat2
/& efectuea, n colaborare cu +nstitutul Naional al 'iei i 'inului, aciuni de control
te"nic asupra producerii vinurilor cu denumire de origine i a vinurilor cu denumirea de origine
controlat2
F& e$ercit i alte funcii n conformitate cu actele legislative i cu alte acte normative n
vigoare-

Ar#i)$lul 3+. #estarea %ncercarea& produselor vitivinicole
%.& Produsele vitivinicole se supun testrii %ncercrii& n laboratoare acreditate i
desemnate, la propunerea Ageniei Agroindustriale ?)oldova8'in@, n ,istemul Naional de
Asigurare a Conformitii Produselor, potrivit prevederilor legislaiei n vigoare-
%0& Aaboratoarele acreditate i desemnate1
a& e$ecut testri fitosanitare la producerea materialului de nmulire i sditor viticol2
b& controlea calitatea produselor alcoolice, inclusiv a vinurilor cu denumire de origine i
a vinurilor cu denumire de origine controlat2
c& testea producia alcoolic i, n baa reultatelor obinute, ntocmesc raportul de
ncercri n al crui temei se eliberea certificatele de conformitate a produciei alcoolice
destinate comercialirii-
%3& Aaboratoarele acreditate i desemnate activea independent, indiferent de tipul de
proprietate i forma /uridic de organiare, n cadrul centrelor vitivinicole-

Ar#i)$lul 35. Certificarea produselor vitivinicole
%.& Produsele vitivinicole se supun certificrii conform regulilor i procedurilor stabilite n
,istemul Naional de Asigurare a Conformitii Produselor, efectuate de organele de certificare
acreditate i desemnate n sistemul nominaliat, la propunerea Ageniei Agroindustriale
?)oldova8'in@-
%0& Organele de certificare, acreditate i desemnate, certific1
a& materialul de nmulire i sditor viticol2
b& produsele alcoolice, inclusiv vinurile cu denumire de origine i vinurile cu denumire de
origine controlat-
%3& Certificarea vinului rnesc pentru comercialiare al productorilor liceniai se
efectuea de ctre laboratoare acreditate i desemnate-

C!"i#$lul VIII
ANC(IUNI

Ar#i)$lul 36. Obiectul sanciunilor
%.& Nerespectarea prevederilor preentei legi atrage rspundere n conformitate cu
legislaia n vigoare-
%0& ,nt nclcri ale preentei legi1
a& producerea i;sau comercialiarea materialului de nmulire i sditor viticol care nu
corespunde dup calitate cerinelor din actele normative n vigoare sau care nu are acte de
confirmare a provenienei i calitii2
b& nfiinarea de plantaii viticole cu suprafa de peste 9,5 "a fr proiect2
c& nfiinarea de plantaii viticole pentru producie marf cu soiuri nenscrise n !egistrul
soiurilor de plante, inclusiv cu "ibrii simpli %productori direci&2
d& defriarea neautoriat a plantaiilor viticole2
e& producerea vinurilor cu denumire de origine i cu denumire de origine controlat n
afara arealului vitivinicol delimitat2
f& punerea n consum i comercialiarea vinurilor i altor produse vinicole care nu
corespund cerinelor de calitate i inofensivitate prevute n actele legislative i n alte acte
normative n vigoare2
g& folosirea unor denumiri de origine n comercialiarea vinurilor i a produselor pe ba
de vin fr ndeplinirea condiiilor obligatorii stabilite prin actele normative n vigoare2
"& punerea n consum a vinurilor i a produselor pe ba de must i vin n form
mbuteliat fr respectarea prevederilor preentei legi2
i& producerea, n vederea comercialirii, a vinurilor i a produselor pe ba de vin cu
indicaie geografic recunoscut care nu corespund cerinelor obligatorii ale actelor normative n
vigoare2
/& producerea i comercialiarea vinului rnesc fr licen de activitate i documente ce
atest calitatea produsului supus comercialirii2
F& ndeplinirea incorect a formularelor de eviden la toate etapele procesului te"nologic
de fabricare, nerespectarea trasabilitii2
l& folosirea aromelor naturale, substanelor aromatice naturale, identic naturale i
artificiale, coloranilor i a ndulcitorilor pentru producerea vinurilor i a produselor pe ba de
must i vin altele dect cele autoriate2
m& alte aciuni ce contravin preentei legi, depistate, n modul stabilit, de ctre autoritile
administraiei publice i;sau de persoanele cu funcie de rspundere respective-
%3& ,anciunile pentru nclcrile nominaliate la alin-%0& se aplic n temeiul documentelor
de constatare %procese8verbale& preentate de organele %persoanele& abilitate-
%4& nclcrile consemnate la alin-%0& servesc drept temei pentru retragerea licenei de
activitate-

C!"i#$lul IX
%IP&'I(II .INALE /I *RAN'I*&RII

Ar#i)$lul 37
%.& Preenta lege intr n vigoare dup 0 luni de la data publicrii, cu e$cepia art-00 alin-
%..& care intr n vigoare la . august 099>-
%0& Aa intrarea n vigoare a preentei legi, se abrog1
Aegea viei i vinului nr-.3.8G+++ din 0 iunie .<<42
art-++ al Aegii nr-=5<8G+++ din 7 martie .<<7 pentru completarea Codului cu privire la
contraveniile administrative i Aegii viei i vinului2
art-'+ al Aegii nr-4<38G+' din < iulie .<<< privind modificarea i completarea unor acte
legislative2
art-++ al Aegii nr-.9=<8G+' din 03 iunie 0999 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative2
Aegea nr-..778G+' din 07 iulie 0999 pentru modificarea i completarea Aegii viei i
vinului2
art-+ al Aegii nr-.93=8G' din 3 mai 0990 pentru modificarea Aegii viei i vinului nr-.3.8
G+++ din 0 iunie .<<4 i a Aegii nr-3>78G' din .< iulie 099. cu privire la tutun i la produsele
din tutun2
art-+' al Aegii nr-0048G' din . iulie 0994 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative2
Hotrrea Parlamentului nr- .308G+++ din 0 iunie .<<4 pentru punerea n aplicare a Aegii
viei i vinului-
%3& 6uvernul, n termen de 4 luni1
a& va elabora i va preenta Parlamentului propuneri vind aducerea legislaiei n vigoare
n conformitate cu prevederile preentei legi2
b& va aduce actele sale normative n conformitate cu preenta lege2
c& va adopta actele normative necesare aplicrii preentei legi-
PRE/E%IN*ELE PARLA0EN*ULUI 0!ri!n LUPU
C4iin5u6 10 7!r#ie 2006.
Nr.57-XVI.