Sunteți pe pagina 1din 65

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#


AU*I L I AR CURRI CUL AR
CLASA a *I %a
MODULUL+
ETIC I COMPORTAMENT PRO,ESIONAL
DOMENIUL+ ECONOMIC
NIVEL+ )
CALI,ICARE+ TE-NICIAN IN ADMINISTRAIE
MECI.CNDIPT " UIP
Martie 2/
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
AUTOR+ 4ro2( ec( MIRELA NICOLETA DINESCU
coala Su4erior: Co1ercial: ;Nicolae <ret=ule0cu>
?ucure@ti
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
CUPRINS
LISTA SIM!L"#IL!#
INTRODUCERE 5
COMPETENE SPECIFICE MODULULUI 6
INFORMAII DESPRE SPECIFICUL AGENILOR ECONOMICI 7
MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII 9
RESPECTAREA NORMELOR DE SNTATE I SECURITATEA MUNCII 11
INSTRUMENTE DE LUCRU 16
Disciplina n munc 16
Fia de documentae !Fia postului! 1"
Fia de lucu !#si$uaea esponsa%ilit&ilo la locul de munc! '1
Fia de o%se(ae !Disciplina muncii! ')
Fia de lucu !*tica! '5
Fia de documentae !Cod etic! '6
Studiu de ca+ !Dilema etic! '"
Fia de lucu !Rela&ia ,ia de post - Cod etic! '"
Fia de o%se(ae !#nali+a unei ocupa&ii! '9
Fia de lucu !.%se(aea sacinilo postului! /0
1unal de pactic !Disciplina n munc! /1
Rela&ii intepesonale coespun+toae n cadul $upului de lucu2 compotament etic n
ela&iile cu pu%licul
/'
Studiu de ca+ !#nali+a unui con,lict de munc! //
*3eci&iu de descopeie !Depistm amenin&i4 e(itm con,licte! /)
Fia de documentae !Cod de conduit! /5
Fia de lucu !Compotament i conduit n cadul $upului! /"
Poiect !Compotament i comunicae! /9
*3eci&iu de descopeie !#teptile tale4 ateptile555(oaste! )1
' studii de ca+ )'
Poiect !6nte%ile noului an$a7at! )/
6n loc de ,inal
F5I58595 ))
:la+on
Compotament po,esional
)5
)6
1unal de pactic !Rela&ii intepesonale 2 Compotament etic! )"
MODALITI DE EVALUARE )9
Fia de e(aluae ;model<
Po%a pactic
Poiectul
Poto,oliul
ANEXE
Utili+aea instumentelo de lucu
.%se(aea diect4 apot de e(aluae a pe,oman&elo po,esionale
=ata conceptual
1unalul du%lu
55
GLOSAR DE TERMENI 6'
BIBLIOGRAFIE 66
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
LEGENDA SIMBOLURILOR
ATEN>IONARE (CE S? AI N VEDERE, DE CE S? >II SEAMA)
INTERZICERE (CE S? NU FACI)
INFORMAII UTILE
FI@A DE LUCRU
FI@A DE OBSERVA>IE
STUDIU DE CAZ
EXERCI>IU DE DESCOPERIRE
PROB PRACTIC
PROIECT
PORTOFOLIU
INAR.DUC*R*
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
Cali2ic:rile 4e5tru LICEUL TE-NOLOAIC 0u5t 4re=e5tate 4e5tru 4ri1a 8at: 75tr%u5 1o8 u5itar, 2ii58
cu4ri50e 75tr%u5 STANDARD DE PREATIRE PRO,ESIONAL BSPPC, care Da Eara5ta 4reE:tirea u5itar:
a tuturor eleDilor @i a8ul6ilor care 8ore0c 0: o36i5: cali2icarea(
Ela3orarea Curriculu1%ului 4or5e@te 8e la Sta58ar8ul 8e 4reE:tire 4ro2e0io5al:, 4e5tru cali2icarea
8e 5iDel ), ;AeBnician n administa&ie>(
AuFiliarele curriculare 0u5t 8e0ti5ate eleDilor 8e liceu teh5oloEic, cali2icare 8e 5iDel III, 4recu1 @i
4ro2e0orilor i14lica6i 75 4reE:tirea ace0tora (
Ace0t 1aterial o2er: 0uEe0tii 1eto8oloEice 4e5tru actiDit:6ile 4ro4u0e eleDilor, 8e luat 75 co50i8erare
4e 4erioa8a 8e 8e02:@urare a 0taEiilor 8e 4ractic: i5clu=G58 @i eFe14le re=olDate 8e eFerci6ii @i a4lica6ii(
,i@ele 8e 8ocu1e5tare 4ot 2i utili=ate ca 2i@e co504ect, 8ar @i ca 3a=: 8e 4lecare"co14arare a actiDit:6ilor
4ractice cu ceri56ele teoretice
,i@ele re4re=i5t: u5 alt 1o8 8e orEa5i=are @i 0tructurare a co56i5uturilor @tii56i2ice, 1ult 1ai atractiD 4e5tru
eleDi @i 1ai u@or 8e utili=at 75 actiDitatea 8e 4re8are%75D:6are(
I52or1a6iile co56i5 o 0erie 8e 2or1ulare utile eleDului, 2or1ulare care 4ot 2i utili=ate eFact a@a cu1 au 2o0t
EG58ite 0au 4ot co50titui 1o8el 4e5tru ela3orarea altor 1ateriale+
2i@a 8e o30erDare a actiDit:6ilor
2i@a 8e lucru
0tu8ii 8e ca=
eFerci6ii 8e 8e0co4erire
Hur5al 8e 4ractic:
0uEe0tii 1eto8oloEice
Toate actiDit:6ile @i eFerci6iile 4ro4u0e eleDului 04re re=olDare ur1:re0c ati5Eerea criteriilor 8e
4er2or1a56: 75 co58i6iile 8e a4lica3ilitate 8e0cri0e 75 Sta58ar8ele 8e 4reE:tire 4ro2e0io5al:(
ActiDit:6ile 4re=e5tate 75 ace0t Ehi8 4reE:te0c eleDii 75 De8erea eDalu:rii co14ete56elor 8i5 u5it:6ile 8e
co14ete56: 4ri5 4ro3ele 8e eDaluare 4reD:=ute 75 0ta58ar8e( De a0e1e5ea, Ehi8ul cu4ri58e o Darietate 8e
ti4uri 8e eDaluare a actiDit:6ii 4ractice 4roiect, 4orto2oliu, autoeDaluarea( Su5t luate 75 co50i8erare 8i2erite
0tiluri 8e 75D:6are @i i5clu8e actiDit:6i " 1ateriale 4e5tru lucru 8i2ere56iat, care au rolul 8e a 8e1o50tra
4roEre0ul 75reEi0trat 75 4roce0ul 8e 75D:6are(
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
C.9P*A*N>* SP*CIFIC*
9.DU8U8UI
*AIC? @I C.9P.RA#9*NA
PR.F*SI.N#8
Re04ect: 8i0ci4li5a 75 1u5c:
De=Dolt: rela6ii i5ter4er0o5ale
core04u5=:toare 75 ca8rul Eru4ului 8e lucru
De=Dolt: u5 co14orta1e5t etic 75 rela6iile
cu 4u3licul
Management! "e!a#$$!%" $nte"&e"'%na!e
"e&"e($nt) n$tate *e +%m&eten#) +,e$e-
ag"egat) !a m%*!! Et$+) .$
+%m&%"tament &"%/e'$%na!
I5 INF.R9#>II D*SPR* SP*CIFICU8 #C*N>I8.R *C.N.9ICI
8# C#R* S* *F*CAU*#D? SA#CIU8 D* PR#CAIC?
UNDE I VEI DESFURA STAGIUL DE PRACTIC?
#$en&ii economici la cae se (o putea e,ectua sta$iile de pctica (o ,i epe+enta&i de unit&i ale
administa&iei pu%lice E autorit:6ile a81i5i0tra6iei 4u3lice 8e 0tat 0au locale, celelalte autorit:6i 4u3lice ale
0tatului, 4recu1 @i 8e i50titu6ii 4articulare care 8e02:@oar: actiDit:6i 8e i5tere0 4u3lic, n scopul reali=:rii
i5tere0ului 4u3lic, re04ectiD al 0ati02acerii 5ece0it:6ilor 0ociale(
ADMINISTRAIA PU?LIC+
C*NAR#8# - Peedin&ie2 AuDer5 I Mi5i0terele @i i50titu6iile EuDer5a1e5tale2 AEe56ii eco5o1ici @i ONA%
uri care reali=ea=: 0erDicii 4u3lice 8e i5tere0 5a6io5al
A*RIA.RI#8# - Pre2ecturiI SerDicii 4u3lice 1i5i0teriale @i ale celorlalte i50titu6ii EuDer5a1e5taleI ,iliale
teritoriale ale aEe56ilor eco5o1ici @i PJ%urilor care reali=ea=: 0erDicii 4u3lice 75 4la5 teritorial
8.C#8? % Co50ilii Ju8e6e5eI Pri1:rii

Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Pre@e8i56ia
AuDer5ul
A81i5i0tra6ia 4u3lic:
ce5tral:
Parla1e5tul
Mi5i0tere
Pri1arul
A81i5i0tra6ia 4u3lic:
local:
Co50iliul Local
Pre2ectul
Co50iliul
Ju8e6ea5
Puterea
Hu8ec:torea0c:
!9
I58i2ere5t 8e u5itatea la care 7@i Dei 8e02:@ura 0taEiul 8e 4ractic:, 0e Da 75cheia o co5De56ie 8e
4ractic: 0e15at: 8e liceu @i 8e 4arte5erul care orEa5i=ea=: 4ractica(
K6i Dei 8e02:@ura 0taEiile 8e 4reE:tire 4ractic: 75 u5a 8i5 i50titu6iile 4u3lice
K6i Dei 8e02:@ura actiDitatea 75 co58i6ii 04eci2ice ale 1u5cii 8e 3irou
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
De=Doltarea eco5o1iei 8e 4ia6: @i eFti58erea 4ro4riet:6ii 4riDate au 2:cut ca 1u5ca 8e 3irou 0:
cu5oa0c: o a14loare 8eo0e3it:( K5 ace0te co58i6ii a4ar ceri56e 5oi 2a6: 8e co14o5e5tele 4roce0ului 8e
1u5c:, 2a6: 8e o1, 2a6: 8e 1iHloacele 8e 1u5c: @i 2a6: 8e 75treEul 0i0te1 Lo1%1a@i5a%1e8iu>( Ace0te
a04ecte ale orEa5i=:rii @tii56i2ice a 1u5cii @i%au E:0it re=olDare 4ri5 a4licarea 75 0erDiciile @i 3irourile
i50titu6iilor 4u3lice a cercet:rilor 8e erEo5o1ie care 0: a0iEure a8a4tarea 1u5cii la o1, cre@terea
4ro8uctiDit:6ii @i 0c:8erea 0olicit:rilor 8e e2ort 75 1u5c:(
De=Doltarea eco5o1iei 8e 4ia6: @i eFti58erea 4ro4riet:6ii 4riDate au 2:cut ca 1u5ca 8e 3irou 0:
cu5oa0c: o a14loare 8eo0e3it:( K5 ace0te co58i6ii a4ar ceri56e 5oi 2a6: 8e co14o5e5tele 4roce0ului 8e
1u5c:, 2a6: 8e o1, 2a6: 8e 1iHloacele 8e 1u5c: @i 2a6: 8e 75treEul 0i0te1 Lo1%1a@i5a%1e8iu>( Ace0te
a04ecte ale orEa5i=:rii @tii56i2ice a 1u5cii @i%au E:0it re=olDare 4ri5 a4licarea 75 0erDiciile @i 3irourile
i50titu6iilor 4u3lice a cercet:rilor 8e erEo5o1ie care 0: a0iEure a8a4tarea 1u5cii la o1, cre@terea
4ro8uctiDit:6ii @i 0c:8erea 0olicit:rilor 8e e2ort 75 1u5c:(
a81i5i0tratia 4u3lic: re4re=i5t: e2ortul 2u5c6io5arilor 4u3lici BEru4 re0trG50C 75 De8erea a0iEur:rii 3i5elui
co1u5 al 0ocieta6ii Bre4re=i5t: u5 e2ort 8e Eru4 75tr%u5 ca8ru 4u3licC
a81i5i0tra6ia 4u3lic: e0te eF4re0ia celor trei 4uteri ale 0tatului, cu 1e56iu5ea c: re4re=i5t: @i rela6iile
8i5tre ace0te trei 4uteri Baco4er: toate ra1urile% eFecutiD:, leEi0latiD: si Huri8ic:%4recu1 i rela6iile 8i5tre
ele
a81i5i0tra6ia 4u3lic: are rol 75 8e2i5irea 4oliticilor 4u3lice, ceea ce o 2ace 4arte 8i5 4roce0ul 4olitic(
a81i5i0tra6ia 4u3lic: e0te 8e2i5it: ca 2ii58 5et 8i2erit: 8e cea 4riDat:(
a81i5i0tra6ia e0te leEat: 8e Eru4uri @i i58iDi=i 4riDa6i, cu care 0e a0ocia=: 75 De8erea 4re0t:rii 8e 0erDicii
75 2olo0ul co1u5it:6ii % 04re eFe14lu, De4arta1e5tul MS4a6ii Ver=iM al Pri1:riei a5EaHea=: 2ir1a *
4e5tru a a1e5aHa u5 04a6iu Der8e 8i5 localitate(
a81i5i0tratia 4u3lic: re4re=i5t: e2ortul 2u5c6io5arilor 4u3lici BEru4 re0trG50C 75 De8erea a0iEur:rii 3i5elui
co1u5 al 0ocieta6ii Bre4re=i5t: u5 e2ort 8e Eru4 75tr%u5 ca8ru 4u3licC
a81i5i0tra6ia 4u3lic: e0te eF4re0ia celor trei 4uteri ale 0tatului, cu 1e56iu5ea c: re4re=i5t: @i rela6iile
8i5tre ace0te trei 4uteri Baco4er: toate ra1urile% eFecutiD:, leEi0latiD: si Huri8ic:%4recu1 i rela6iile 8i5tre
ele
a81i5i0tra6ia 4u3lic: are rol 75 8e2i5irea 4oliticilor 4u3lice, ceea ce o 2ace 4arte 8i5 4roce0ul 4olitic(
a81i5i0tra6ia 4u3lic: e0te 8e2i5it: ca 2ii58 5et 8i2erit: 8e cea 4riDat:(
a81i5i0tra6ia e0te leEat: 8e Eru4uri @i i58iDi=i 4riDa6i, cu care 0e a0ocia=: 75 De8erea 4re0t:rii 8e 0erDicii
75 2olo0ul co1u5it:6ii % 04re eFe14lu, De4arta1e5tul MS4a6ii Ver=iM al Pri1:riei a5EaHea=: 2ir1a *
4e5tru a a1e5aHa u5 04a6iu Der8e 8i5 localitate(
II5 9.D#8IA#A*# D* .RC#NID#R* # PR#CAICIIF AIPURI D*
PR#CAIC? ;C.9#S#A4 INDIGIDU#84 P* CRUP*<4 C..RD.N#A.RH6NDRU9?A.R D*
PR#CAIC?4 AUA.R*
K5 De8erea 8o3G58irii co14ete56elor 4ro2e0io5ale 76i Dei 8e02:@ura 0taEiul 8e 4ractic: la
i50titu6ii ale a81i5i0ta6iei 4u3lice, 75 3a=a u5ei co5De56ii 8e 4ractic: @i 75 co52or1itate cu
Sta58ar8ul 8e 4reE:tire 4ro2e0io5al: @i curriculu1ul a4ro3at 4ri5 Or8i5 al Mi5i0trului
E8uca6iei, Cercet:rii @i I5oD:rii( PreE:tirea 4ractic: Da 2i orEa5i=at: 75 0:4t:1G5i co1a0ate,
75tr%u5 5u1:r total 8e #2 8e ore, & 0:4t:1G5i, cGte ) 8e ore 4e 0:4t:1G5:(
Chiar 8ac: Dei 2i 0i5Eurul re4arti=at la i50titu6ia 4u3lic: 0au Dei 2ace 4arte 8i5tr%u5 Eru4 8e
eleDi care 7@i Dor 8e02:@ura 4ractica la acea i50titu6ie, Dei aDea ur1:toarele o3liEa6ii+
S: re04ec6i 4roEra1ul 8e lucru 0ta3ilit
S: eFecu6i actiDit:6ile 0olicitate 8e tutore 8u4: o 4reala3il: i50truire, 75 co58i6iile
re04ect:rii ca8rului leEal cu 4riDire la Dolu1ul @i 8i2icultatea ace0tora Bco52or1 Co8ului
Mu5ciiC(
S: re04ec6i reEula1e5tul 8e or8i5e i5terioar: al 4arte5erului 8e 4ractic:(
S: re04ec6i 5or1ele 8e 0ecuritate @i 0:5:tate 75 1u5c: 4e care 6i le%ai 750u@it 8e la
re4re=e5ta5tul 4arte5erului 8e 4ractic: 75ai5te 8e 75ce4erea 0taEiului 8e 4ractic:(
S: 5u 2olo0e@ti, 75 5ici u5 ca=, i52or1a6iile la care Dei aDea acce0 75 ti14ul 0taEiului
8e04re 4arte5erul 8e 4ractic: 0au clie56ii 0:i, 4e5tru a le co1u5ica u5ui ter6 0au
4e5tru a le 4u3lica, chiar 8u4: ter1i5area 0taEiului, 8ecGt cu acor8ul 4arte5erului 8e
4ractic:(
Perio8ic @i 8u4: 75cheierea 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic:, Dei 4re=e5ta u5 caiet 8e 4ractic:
care Da cu4ri58e+
% 8e5u1irea 1o8ulului 8e 4reE:tire
% co14ete56e eFer0ate
% actiDit:6i 8e02:@urate 4e 4erioa8a 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic:
% o30erDa6ii 4er0o5ale 4riDitoare la actiDitatea 8e4u0:(
Caietul 8e 4ractic: Da 2i 4arte 8i5 4orto2oliul t:u(

K5 ti14ul 0taEiilor 8e 4reE:tire 4ractic: actiDitatea 76i Da 2i coor8o5at: 8e+
Tutore N 4er0oa5a care Da aDea re04o50a3ilitatea ta 8i5 4artea i50titu6iei 4u3lice(
Co58ucerea i50titu6iei Da 0ta3ili u5 tutore 4e5tru 0taEiul 8e 4ractica, ce Da 2i 0electat
8i5tre 0alaria6ii 4ro4rii(
Cadrul didactic re04o50a3il cu ur1:rirea 8erul:rii 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic: 8i5
4artea orEa5i=atorului 8e 4ractic:(
K5 ti14ul 8erul:rii 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic:, tutorele 714reu5: cu ca8rul 8i8actic
re04o50a3il cu ur1:rirea 8erul:rii 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic: te Dor eDalua, 4e 3a=a u5ei ,i@e 8e
o30erDa6ie"eDaluare(
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
Vor 2i eDaluate atGt 5iDelul 8e 8o3G58ire a co14ete56elor eco5o1ice, cGt @i co14orta1e5tul
@i 1o8alitatea 8e i5teErare 75 actiDitatea i50titu6iei B8i0ci4li5:, 4u5ctualitate, re04o50a3ilitate 75
re=olDarea 0arci5ilor, re04ectarea reEula1e5tului 8e or8i5e i5terioar: al i50titu6iei 4u3lice, etc(C(
Re=ultatul ace0tei eDalu:ri Da 0ta la 3a=a 5ot:rii tale 75 cataloE 8e c:tre ca8rul
8i8actic re04o50a3il cu 8erularea 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic:(
A5eFa 4e8aEoEic:
a Co5De56iei ca8ru 4riDi58 e2ectuarea 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic: 75 i50titu6ie 4u3lic: 8e
c:tre eleDii 8i5 75D:6:1G5tul 4ro2e0io5al 0i teh5ic . cali2icarea Teh5icia5 75 a81i5i0tra6ie
#( Durata total: a 4reE:tirii 4ractice
2( Cale58arul 4reE:tirii
)( Perioa8a 0taEiului, ti14ul 8e lucru @i orarul B8e 4reci=at =ilele 8e 4reE:tire 4ractic: 75 ca=ul
ti14ului 8e lucru 4ar6ialC+
&( A8re0a u58e 0e Da 8erula 0taEiul 8e 4reE:tire 4ractic: B8ac: e0te 8i2erit: 8e cea i58icat:
75 Co5De56ieC+
9( De4la0area 75 a2ara locului u58e e0te re4arti=at 4ractica5tul Di=ea=: ur1:toarele loca6ii+
!( Co58i6ii 8e 4ri1ire a eleDului 75 0taEiul 8e 4ractic:
'( Mo8alit:6i 4ri5 care 0e a0iEur: co14le1e5taritatea 75tre 4reE:tirea 8o3G58it: 8e eleD la
@coal: @i 75 75tre4ri58ere
$( Nu1ele @i 4re5u1ele ca8rului 8i8actic care a0iEur: 0u4raDeEherea 4e8aEoEic: a
4ractica5tului 4e 4erioa8a 0taEiului 8e 4ractic:
/( Dre4turi @i re04o50a3ilit:6i ale ca8rului 8i8actic 8i5 u5itatea 8e 75D:6:1G5t . orEa5i=ator al
4racticii, 4e 4erioa8a 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic:
#( Nu1ele @i 4re5u1ele tutorelui 8e0e15at 8e 75tre4ri58ere care Da a0iEura re04ectarea
co58i6iilor 8e 4reE:tire @i 8o3G58irea 8e catre 4ractica5t a co14ete56elor 4ro2e0io5ale 4la5i2icate
4e5tru 4erioa8a 0taEiului 8e 4reE:tire 4ractic:
##( Dre4turi @i re04o50a3ilit:6i ale tutorelui 8e 4ractic: 8e0e15at 8e 4arte5erul 8e 4ractic:
#2( De2i5irea u5it:6ilor 8e co14ete56e @i a co14ete56elor care Dor 2i 8o3G58ite 4e 4erioa8a
0taEiului 8e 4ractic:
U5itatea 8e
Co14ete56e
Co14ete56a Mo8ulul 8e
4reE:tire
Locul 8e
1u5c:
ActiDit:6i
4la5i2icate
O30erDa6ii
#)( Mo8alit:6i 8e eDaluare a 4reE:tirii 4ro2e0io5ale 8o3G58ite 4e 4erioa8a 0taEiului 8e
4reE:tire 4ractic:
Ace0t 1aterial a 2o0t ela3orat 4ri5 2i5a56are Phare 75 4roiectul 8e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!9
III5 R*C.9#ND?RI PRIGIND R*SP*CA#R*# N.R9*8.R D*
S?N?A#A* @I S*CURIA#A* # 9UNCII
Securitatea @i 0:5:tatea 75 1u5c: e0te 4ri5ci4alul i58icator al calit:6ii 1u5cii, care 8e4i58e 8e
5iDelul 4reE:tirii 4ro2e0io5ale a a5EaHa6ilor 75 1aterie, orEa5i=area 1u5cii @i ti14ul 8e 1u5c:(
ADG58 75 De8ere 4reDe8erile LeEii 0ecurit:6ii @i 0:5:t:6ii 75 1u5c:

OrEa5i=atorul 4racticii e0te o3liEat+
0: Eara5te=e ti5erilor co58i6ii 8e 1u5c: a8a4tate DGr0tei lor(
0: ia 1:0urile 5ece0are 4e5tru a0iEurarea 0ecurit:6ii @i 4roteHarea 0:5:t:6ii ti5erilor, 6i5G58 0ea1a,
75 04ecial, 8e ri0curile 04eci2ice i8e5ti2icate(
0: i52or1e=e 6i5erii a0u4ra eDe5tualelor ri0curi @i a0u4ra tuturor 1:0urilor luate 75 ceea ce 4riDe@te
0ecuritatea @i 0:5:tatea lor(
0: reali=e=e i50tructaHul 4riDi58 re04ectarea 5or1elor 8e 0:5:tate @i 0ecuritate 75 1u5c:(
0: re04ecte 4roEra1ul 8e lucru 0ta3ilit 4ri5 4la5ul 8e 75D:6:1G5t(
OrEa5i=atorul 4racticii Da a4ela la 0erDiciile 8e 4reDe5ire @i 4rotec6ie, 75 De8erea 4la5i2icarii, a4lic:rii @i
co5trolului co58i6iilor 8e 0ecuritate @i 8e 0:5:tate a4lica3ile 75 1u5ca ti5erilor(

Ti5erii tre3uie 0: 2ie 4roteHa6i+
714otriDa oric:rei 1u5ci 0u0ce4ti3ile 0a 8:u5e=e 0ecurit:6ii, 0:5:t:6ii 0au 8e=Dolt:rii lor 2i=ice,
40iholoEice, 1orale ori 0ociale 0au 0: 4ericlite=e e8uca6ia ace0tora
714otriDa ri0curilor 04eci2ice 4e5tru 0ecuritatea, 0:5:tatea @i 8e=Doltarea lor, ri0curi care re=ulta 8i5
li40a lor 8e eF4erie56a, 8i5 co5@tie5ti=area i50u2icie5t: a ri0curilor eFi0te5te 0au 4ote56iale ori 8i5
2a4tul c: ti5erii 0u5t 75c: 75 8e=Doltare(
Se i5ter=ice 1u5ca ti5erilor 75 actiDit:6i care+
8e4:@e0c ca4acit:6ile lor 2i=ice 0au 40iholoEiceI
i14lic: o eF4u5ere 5ociD: la aEe56i toFici, ca5ceriEe5i, care 8eter1i5: alter:ri Ee5etice ere8itare,
aDG58 e2ecte 5ociDe 4e5tru 2at: 4e 8urata EraDi8it:6ii 0au aDG58 orice alt e2ect 5ociD cro5ic a0u4ra
2ii56ei u1a5eI
i14lic: o eF4u5ere 5ociD: la ra8ia6iiI
4re=i5t: ri0curi 8e acci8e5tare 4e care 0e 4re0u4u5e ca ti5erii 5u le 4ot i8e5ti2ica 0au 4reDe5i, 8i5
cau=a a30e56ei 0i16ului lor 8e 0ecuritate 0au a li40ei lor 8e eF4erie56: ori 8e 4reE:tireI
SNTATEA PU?LIC
SNTATEA PU?LIC
SNTATEA KN
MUNC
SNTATEA KN
MUNC
SECURITATEA
I SNTATEA
MUNCII
SECURITATEA
I SNTATEA
MUNCII
CALITATE
A MUNCII
CALITATE
A MUNCII
,olosiea de instala&ii po(i+oii4 conductoi de lumin cu tu%ui de potec&ie sti(ite4
le$tui des,cute sau nteuptoae spate5 In aceste ca+ui se (a anun&a imediat
electicianul de nte&inee5
,olosiea de instala&ii po(i+oii4 conductoi de lumin cu tu%ui de potec&ie sti(ite4
le$tui des,cute sau nteuptoae spate5 In aceste ca+ui se (a anun&a imediat
electicianul de nte&inee5
le 4u5 75 4ericol 0:5:tatea 8i5 cau=a 2riEului ori c:l8urii eFtre1e 0au 8i5 cau=a =Eo1otului ori a
4ra2ului(
CITETE CU ATENIEO
Se Da a0iEura 4o=i6io5area ca3lurilor 8e ali1e5tare cu e5erEie electric:, 75 a2ara c:ilor 8e acce0,
a0t2el 75cGt 0: 0e eDite ri0curile 8e 8eteriorare a ace0tora 4ri5 a@e=area 4iciorului u5ui 0cau5 0au a
u5ei 1e0eI
Se Da eDita 8ea0e1e5ea 4o=i6io5area 4e c:ile 8e acce0 a ca3lurilor tele2o5iceI
Toate ta3lourile electrice tre3uie 0: 2ie 75cuiateI
I50tala6iile electrice tre3uie 0: 2ie 3i5e i=olate, iar a4aratele @i 1a@i5ile ali1e5tate cu e5erEie
electric: tre3uie 0: 2ie leEate la 4:1G5tI
Schi13area 0iEura56elor i50tala6iilor electrice 0e Da 2ace 5u1ai 8e c:tre 4er0o5al autori=at @i i50truit
75 ace0t 0e50(


K5 ca=ul a4ari6iei u5or 8e2ecte 0au a u5ei u=uri la cor8oa5ele electrice 0e Da a5u56a i1e8iat
co58uc:torul locului 8e 1u5c:, iar utili=area echi4a1e5telor 0e Da 2ace 5u1ai 8u4: re4ararea 0au
75locuirea cor8oa5elor, 8e c:tre electricia5ul 8e 75tre6i5ereI
K5ai5te 8e co5ectarea u5ui echi4a1e5t la o 4ri=: electric: tre3uie co5trolat: 4e5tru ca acea0ta 0:
2ie 75 4o=i6ia ;deconectat$I
Re6i5e reEulile 04eci2ice actiDit:6ilor 75 i50titu6ii 4u3lice(
Su5t 0i1ilare celor 4e care le Dei reE:0i la locul u58e 76i Dei 8e02:@ura actiDitatea 4ractic: @i
e0te 5ece0ar 0: le re04ec6i(
Re6i5e reEulile 04eci2ice actiDit:6ilor 75 i50titu6ii 4u3lice(
Su5t 0i1ilare celor 4e care le Dei reE:0i la locul u58e 76i Dei 8e02:@ura actiDitatea 4ractic: @i
e0te 5ece0ar 0: le re04ec6i(
scoateea tecBeului din pi+4 pin ta$eea de codonul electic5
I s se &in sau s se atin$ cu mJna un o%iect metalic ;&ea(a sau adiatoul caloi,eului< n
timp ce cu cealalt mJn se intoduce tecBeul n pi+5
I inte(en&ia opeatoilo la epaaea4 nte&ineea i e$laea la apaatu 2 acestea te%uie
e,ectuate numai de cte pesonal autoi+at i desemnat n acest sens5
I s se intoduc conductoaele electice4 diect n pi+4 ,a a se ,olosi tecBeul4 aceste
impo(i+a&ii putJnd duce la poduceea de accidente $a(e pin electocutae5
scoateea tecBeului din pi+4 pin ta$eea de codonul electic5
I s se &in sau s se atin$ cu mJna un o%iect metalic ;&ea(a sau adiatoul caloi,eului< n
timp ce cu cealalt mJn se intoduce tecBeul n pi+5
I inte(en&ia opeatoilo la epaaea4 nte&ineea i e$laea la apaatu 2 acestea te%uie
e,ectuate numai de cte pesonal autoi+at i desemnat n acest sens5
I s se intoduc conductoaele electice4 diect n pi+4 ,a a se ,olosi tecBeul4 aceste
impo(i+a&ii putJnd duce la poduceea de accidente $a(e pin electocutae5
micaea de %alansae pe dou dinte picioaele scaunului 2
ucaea pe scaunul cu melc sau ,olosiea de impo(i+a&ii de podele ,omate din scaune4
cutii4 setae4 ae+ate unele peste altele4 pentu a lua un o%iect a,lat la nl&ime2
micaea de %alansae pe dou dinte picioaele scaunului 2
ucaea pe scaunul cu melc sau ,olosiea de impo(i+a&ii de podele ,omate din scaune4
cutii4 setae4 ae+ate unele peste altele4 pentu a lua un o%iect a,lat la nl&ime2
descBideea4 n acelai timp4 a mai multo setae de la patea supeioa a clasoului2
pstaea mateialelo in,lama%ile ;acetona4 spit etc5< n setaele %iouilo de lucu2
descBideea4 n acelai timp4 a mai multo setae de la patea supeioa a clasoului2
pstaea mateialelo in,lama%ile ;acetona4 spit etc5< n setaele %iouilo de lucu2
Pu5erea 75 2u5c6iu5e a oric:rui a4arat 0e Da 2ace 5u1ai 8u4: ce a 2o0t cu5o0cut 0i0te1ul 8e
2u5c6io5are @i 5u1ai cu carca0a 8e 4rotec6ie i5tactaI
La utili=area cu6itelor 8e 1G5: 0au a la1elor 4e5tru t:ierea hGrtiei, 8eEetele tre3uie 6i5ute 8e4arte
8e t:i@ul ace0toraI
A@e=area 75 0ertare a o3iectelor t:ioa0e 0au a0cu6ite Bcreioa5e, cu6ite, la1e,etc(C 0e Da 2ace 5u1ai
75 co14arti1e5te 0e4arateI
La 4ro8ucerea u5or t:ieturi 0au r:5iri 0e Da 2olo0i tru0a 8e 4ri1%aHutor @i"0au 0e Da cere i5terDe56ie
1e8ical:I
K5ai5te 8e 2olo0irea u5ui 0cau5, tre3uie co5trolat: 0tarea lui, 8u4: care 0e 4otriDe@te i5tr%o 4o=itie
0ta3il:, eDitG58u%0e a@e=area 4e 1arEi5ea ace0tuiaI
K5ai5te 8e 758e4:rtarea u5ui 0cau5 8e 3irou, 0e Da Deri2ica 8ac: 5u eFi0ta 4ericolul 8e a 0e r:0tur5a
0au 8e a loDi alt: 4er0oa5:I
Pe5tru a 0e lua u5 o3iect a2lat la 75al6i1e 0e Dor utili=a+ ta3urete 0oli8e, 4o8iu1uri 0au 0c:ri
core04u5=:toareI
Pe5tru eDitarea ri0curilor 8e acci8e5tare 4ri5 714ie8icare, 0ertarele 3irourilor, 2i@etelor 0au ale
8ula4urilor tre3uie 6i5ute 75chi0eI
La i5chi8erea 0ertarelor 3irourilor 0au u@ilor ca0elor 8e 3a5i, 0e Dor 2olo0i 1G5erele 04ecial
co52ec6io5ate i5 ace0t 0co4I
Pe5tru a 0e a0iEura o 3u5: 0ta3ilitate a cla0orului B8ula4uluiC, e0te 5ece0ar ca lucrurile Erele 0: 2ie
a@e=ate 75 0ertarele 8e Ho0 ale ace0tuiaI
La ter1i5area 4roEra1ului 8e lucru 0e Da Deri2ica 8ac: + Ea=ul, cure5tul electric, a4a etc( 0u5t
75chi0e B75treru4teC, Deri2icare ce Da 2i e2ectuat: 8e c:tre o 4er0oa5: 8e0e15at: 8e c:tre
co58uc:torul locului 8e 1u5c:(
De4la0:rile 8i5tr%o 75c:4ere 75 alta 0e Dor e2ectua cu 2a6a 75ai5te, iar 8e0chi8erea u@ilor 0e Da 2ace
le5t, a0t2el 75cGt 0: 0e eDite acci8e5tarea 4er0oa5elor 8i5 75c:4erea al:turat:, a2late 75 i1e8iata
a4ro4iere a u@ilor(
La circula6ia 4e 0c:ri 8e acce0 0e Dor re04ecta ur1:toarele reEuli+
0e Da circula 5u1ai 4e 4artea 8rea4t:I
0e Da 1erEe 75cet, u5ul 8u4: altulI
0e Dor 758e4arta 8e 4e tre4te toate o3iectele care ar 4utea 4roDoca alu5ecarea Bcreioa5e, coHi
8e 2ructe, etc(CI
a se spi7ini sau a se impin$e uile de patea de sticl a acestoa5
a se spi7ini sau a se impin$e uile de patea de sticl a acestoa5
intaea sau ieiea din ca%in n ,u$2
impiedicaea ,unc&ionii nomale a uii5
intaea sau ieiea din ca%in n ,u$2
impiedicaea ,unc&ionii nomale a uii5
cnd uci sau co%oi scile F cititul2 apindeea &i$ii2 numaea %anilo2 siea a
dou sau mai multe tepte deodat sunt ac&iuni pe cae s le amJni55
cnd uci sau co%oi scile F cititul2 apindeea &i$ii2 numaea %anilo2 siea a
dou sau mai multe tepte deodat sunt ac&iuni pe cae s le amJni55
0e Da 04riHi5i 8e 1G5a cure5t:I
La utili=area a0cce50oarelor, 0e Dor re04ecta ur1:toarele reEuli +
0e Da i5tra 75tot8eau5a cu 2a6a 75ai5te 75 ca3i5: I
5u 0e Da 8e4a@i 0arci5a 1aFi1: 8e tra504ort a a0ce50orului, iar 75c:rc:tura Da 2i
re4arti=at: u5i2or1 4e 4lat2or1a ace0tuiaI
0e Da 0e15ala i1e8iat, re04o50a3ilului ISCIR 4e i50titu6ie, orice 8e2ec6iu5e co50tatat: la
a0ce50or
Ma5eDrarea u@ilor cu Eea1uri 0e Da 2ace le5tI
ReEuli 4e5tru 8e4la0area 4ri5 cl:8ire
La ie@irea 8i5 cl:8ire, orice 4er0oa5: 0e Da a0iEura 75 toate 8irec6iile 4e5tru a 5u 2i 0ur4ri50e 8e
Dreu5 1iHloc 8e tra504ortI
La i5ter0ec6ii tre3uie 0: 0e circule 5u1ai 4e 4artea 8rea4t:, 1erEG58u%0e 75cet, 4e5tru a 0e eDita
coli=iu5ea cu o alt: 4er0oa5: 0au cu u5 1iHloc 8e tra504ortI
Tre3uie 0: 0e 4riDea0c: 75 8irec6ia 8e 1er0, iar la tra504ortul u5or 4achete, 75 3ra6e, ace0tea NU
tre3uie 0: i14ie8ice Di=i3ilitateaI
Par8o0elile 75 75c:4eri tre3uie 75tre6i5ute, iar ur1ele 8e ulei 0au a4: tre3uie 75l:turate( Orice
8e2ec6iu5e ale 4ar8o0elilor B04:rturi 0au ru4turi 8e li5oleu1, coDoare etc(C tre3uie 0e15alate
4er0o5alului 8e 75tre6i5ereI
I5 ti14ul 4roEra1ului 8e lucru, tre3uie 2olo0it: o 75c:l6:1i5te core04u5=:toare 4e5tru a 0e eDita
orice 4ericol 8e acci8e5tare 4ri5 alu5ecareI
Pe5tru 4rotec6ia 4er0o5alului care 2ace cur:6e5ie, cio3urile 8e 0ticl: tre3uie 75Delite @i 8e4u0e a0t2el
75cGt 0: 2ie u@or i8e5ti2icate 8e catre ace0t 4er0o5al, 8e 4re2erat 2ii58 a 0e l:0a la De8ere, 4e 3irou(
ReEuli 4e5tru 8e4la0area 04re @i 8e la locul 8e 8e02:@urare a 4racticii
Pieto5ii 0u5t o3liEa6i 0: 0e 8e4la0e=e 5u1ai 4e trotuar, iar 75 li40a ace0tuia, 4e
aco0ta1e5tul 8i5 4artea 0tG5Ea a 8ru1ului, 75 8irec6ia lor 8e 1er0( CG58 @i aco0ta1e5tul li40e@te, 4ieto5ii
0u5t o3liEa6i 0: circule cGt 1ai a4roa4e 8e 1arEi5ea 8i5 4artea 0tG5Ea a 4:r6ii caro0a3ile, 75 8irec6ia lor 8e
1er0(
Pieto5ii au 4rioritate 8e trecere 2a6: 8e co58uc:torii 8e Dehicule 5u1ai atu5ci cG58 0u5t a5EaHa6i 75
traDer0area 8ru1urilor 4u3lice 4ri5 locuri 04ecial a1e5aHate, 1arcate @i 0e15ali=ate core04u5=:tor, ori la
Pieto5ii 0ur4ri5@i @i acci8e5ta6i ca ur1are a traDer0:rii 4ri5 locuri 5e4er1i0e, la culoarea ro@ie a
0e1a2orului 8e0ti5at ace0tora 0au 5ere04ect:rii altor o3liEa6ii 0ta3ilite 8e 5or1ele rutiere
4oarta 75treaEa r:04u58ere a acci8e5t:rii lor, 75 co58i6iile 75 care co58uc:torul Dehiculului
re04ectiD a re04ectat 4reDe8erile leEale 4riDi58 circula6ia 4ri5 acel 0ector(
Su5t a0i1ilate 4ieto5ilor 4er0oa5ele care co58uc u5 0cau5 rula5t 8e co50truc6ie 04ecial:, cele
care co58uc Dehicule 8e0ti5ate eFclu0iD traEerii 0au 714i5Eerii cu 1G5a, 4recu1 @i cele care
0e 8e4la0ea=: 4e 4ati5e 0au 8i04o=itiDe cu role(
Pieto5ii 0ur4ri5@i @i acci8e5ta6i ca ur1are a traDer0:rii 4ri5 locuri 5e4er1i0e, la culoarea ro@ie a
0e1a2orului 8e0ti5at ace0tora 0au 5ere04ect:rii altor o3liEa6ii 0ta3ilite 8e 5or1ele rutiere
4oarta 75treaEa r:04u58ere a acci8e5t:rii lor, 75 co58i6iile 75 care co58uc:torul Dehiculului
re04ectiD a re04ectat 4reDe8erile leEale 4riDi58 circula6ia 4ri5 acel 0ector(
Su5t a0i1ilate 4ieto5ilor 4er0oa5ele care co58uc u5 0cau5 rula5t 8e co50truc6ie 04ecial:, cele
care co58uc Dehicule 8e0ti5ate eFclu0iD traEerii 0au 714i5Eerii cu 1G5a, 4recu1 @i cele care
0e 8e4la0ea=: 4e 4ati5e 0au 8i04o=itiDe cu role(
culoarea Der8e a 0e1a2orului 8e0ti5at 4ieto5ilor(
TraDer0area 8ru1ului 4u3lic 8e c:tre 4ieto5i 0e 2ace 4er4e58icular 4e aFa ace0tuia, 5u1ai 4ri5 locurile
04ecial a1e5aHate @i 0e15ali=ate core04u5=:tor, iar 75 li40a ace0tora, 75 localit:6i, 4e la col6ul 0tr:=ii, 5u1ai
8u4: ce 0%au a0iEurat ca o 4ot 2ace 2:r: 4ericol 4e5tru ei @i 4e5tru ceilal6i 4artici4a56i la tra2ic(
#U F.SA PR*# 9U8A* CUGINA*K
SUNA PR*# 9U8A* R*CU8I D* R*>INUAK
P.#A* D#5 6NS? NU UIA# - GI#># A# *SA* I9P.RA#NA?
IG5 INSARU9*NA* D* 8UCRU N*C*S#R* D*SF?@UR?RII PR#CAICII5
Disciplina n munc
A0u1area re04o50a3ilit:6ilor la locul 8e 1u5c:+ ,i@a 4o0tului, 8eleEare 8e 0arci5i
K50u@irea 8i0ci4li5ei 75 1u5c:+ ReEula1e5tul i5ter5, Co8ul etic, 4olitici @i Dalori
P:0trarea 0ecretului 8e 0erDiciu
Re!o"a#ilitate @i autoritate
,iecare 2u5c6io5ar 4u3lic tre3uie 0: 7@i @tie cu 4reci=ie cG14ul 8e i5terDe56ie @i re04o50a3ilitat:6ile 0ale(
Acea0ta i14lic: 8e2i5irea 1i0iu5ilor, co5tri3u6iilor @i actiDit:6ilor 2iec:ruia @i co1u5icarea lor 75 ca8rul
autorit:6ii locale(
O actiDitate 8e 0ucce0 8e4i58e 75 2oarte 1are 1a0ur: 8e a5EaHa6i, 8e Era8ul lor 8e 4reE:tire @i 8e cGt 8e
1ult 0e a8a4tea=: ei la 04eci2icul 2ir1ei(
Re8actarea 2i@elor 8e 4o0t 4e5tru 2iecare 2u5c6ie e0te util: 8eoarece+
% Per1ite 2iec:ruia 756eleEerea 1ai 3u5: a rolului 0:uI
% ,iecare @tie ce 0e 4etrece 75ai5te @i 8u4: actiDitatea 0aI
% EDit: co52lictele @i 4ier8erile 8e ti14I
% ,acilitea=: o 3u5: 8e02:@urare 75 2a6a u5ei 0itua6ii 5e4reD:=ute 0au 8i2icileI
% Re04o50a3ili=ea=: @i 1otiDea=: 2iecare 2u5c6ie
9INISA*RU8 #D9INISAR#>I*I @I INA*RN*8.R
#C*N>I# N#>I.N#8? #NAIDR.C
FI@# P.SAU8UI
#5 ID*NAIFIC#R*# P.SAU8UI
15 C.9P#RAI9*NAU8F DIR*C>I# D* *G#8U#R* I C..RD.N#R*
'5 D*NU9IR*# P.SAU8UIF consilie $adul II
/5 PUNCA#1U8 P.SAU8UIF 1i5i1N2,9, 1e8iuN),'9, 1aFi1N9,
)5 R*8#>II CU #8A* P.SAURIF
)515 I*R#R=IC*+ e0te 0u3or8o5at 5e1iHlocit 8irectorului Ee5eral @i 8irect 4re@e8i5telui
AEe56ieiI are 75 0u3or8i5e to6i lucr:torii Direc6iei 8e EDaluare % Coor8o5areI
)5'5 FUNC>I.N#8*F coo4erea=: cu 8irectorii celorlalte 0tructuri orEa5i=atorice ale AEe56iei
@i cu cei ai i50titu6iilor a3ilitate 75 re8ucerea o2ertei 8e 8roEuriI
)5/5 D* C.NAR.8F co5trolea=: actiDitatea lucr:torilor 8irec6iei @i 1o8alit:6ile 8e a4licare a
8eci=iilor Pre@e8i5telui AEe56iei 4riDi58 re8ucerea o2ertei 8e 8roEuri, actiDitatea ce5trelor 8e
4reDe5ire teritoriale 8ate 75 coor8o5are, 4recu1 @i alte actiDit:6i 8i04u0e 8e co58ucerea
AEe56ieiI
)5)5 D* C.8#:.R#R*+ cola3orea=:, 4otriDit 4reDe8erilor leEale, cu co58ucerile 0tructurilor
ce5trale @i teritoriale ale Mi5i0terului A81i5i0tra6iei @i I5ter5elor, cu 0tructurile EuDer5a1e5tale
@i 5eEuDer5a1e5tale, care au ca 8o1e5iu 8e actiDitate 4reDe5irea @i co13aterea tra2icului @i
co50u1ului ilicit 8e 8roEuriI
)555 D* R*PR*D*NA#R*F re4re=i5t: AEe56ia 75 ra4orturile cu 0tructurile i5ter5e @i
i5ter5a6io5ale a3ilitate 75 co13aterea tra2icului 8e 8roEuri, cG58 8i04u5e Pre@e8i5tele AEe56iei
Na6io5ale A5ti8roE(
55 D*FINIR*# SU9#R? # #ARI:U>II8.R P.SAU8UIF a0iEur: co50tituirea 3:5cii 8e 8ate a
AEe56iei, ela3orarea 8e 0tu8ii @i 0i5te=e 4riDi58 2e5o1e5ul 8roEurilor, 1o5itori=area
o4eratorilor @i o4era6iu5ilor cu 4recur0ori 2olo0i6i la 2a3ricarea ilicit: a 8roEurilor, 4recu1 @i
a4licarea celorlalte 8i04o=i6ii leEale 75 8o1e5iul 8e actiDitate(
:5 C*RIN>*8* P.SAU8UI
15 C#A*C.RI# D* P*RS.N#8 C* P.#A* .CUP# P.SAU8F 2u5c6io5ar 4u3lic cu 0tatut
04ecial 0au 4er0o5al co5tractual(
'5 CR#DU8 PR.F*SI.N#8 @I C8#S# N*C*S#R? .CUP#NAU8UI P.SAU8UIF o2i6er 8e
4oli6ie 0au 4er0o5al co5tractual(
/5 PR*C?AIR*# N*C*S#R? .CUP#NAU8UI P.SAU8UIF
/515 PR*C?AIR* D* :#D?+ 0tu8ii 0u4erioare 8e lu5E: 8urat:, cu 8i4lo1: 8e lice56: 75 cel
4u6i5 u5ul 8i5 8o1e5iile @tii56e Huri8ice, eco5o1ice, i52or1atic:, 40iho0ocioloEieI
/5'5 PR*C?AIR* D* SP*CI#8IA#A*+ 0: ai3: cel 4u6i5 0tu8ii 8e 1a0terat 0au
4o0tu5iDer0itare 75 04ecialitatea 0tu8iilor 0u4erioare a30olDite 0au 75 8o1e5iile 1a5aEe1e5t
ori a81i5i0tra6ie 4u3lic:I
/5/5 CUN.@AIN>*F cultur: Ee5eral:, 1a5aEe1e5t, Huri8ice, leEi0la6ia 1u5cii, i52or1atic:,
li13i 0tr:i5eI
/5)5 #UA.RID#>II SP*CI#8* P*NARU *L*RCIA#R*# #ARI:U>II8.RF % autori=a6ie
4e5tru acce0 la i52or1a6ii cla0i2icateI
/555 8I9:I SAR?IN*F cel 4u6i5 o li13: 8e circula6ie i5ter5a6io5al:, 5iDelul citit, Dor3it+ ?INE(
)5 *LP*RI*N>?F
)515 6N 9UNC?+ 1i5i1 ' a5iI 0: 2i o36i5ut 75 ulti1ii ) a5i cali2icatiDul 8e cel 4u6i5 ?INE la
eDaluarea"a4recierea 4ro2e0io5al: i58iDi8ual: @i 0: 5u 2ie 0u3 e2ectul u5ei 0a5c6iu5i
8i0ci4li5are, care 0: 5u 2i 2o0t ra8iat: 75 co58i6iile leEiiI
Rolul ,iei postului din pespecti(a an$a7atului
Facilitea=: 4roce0ul 8e autoclari2icare re2eritoare la 4o0t+ ca58i8atul a2l:, 75ai5te 8e a5EaHare, 0arci5ile 4e
care le%ar aDea 8e 758e4li5it, 4recu1 @i re04o50a3ilita6ile 4er0o5ale( Dac: 8e0crierea 4o0tului 5u
core04u58e cu a@te4t:rile 4e care le are, o a5u1it: 4er0oa5: 4oate re5u56a la ca58i8atura 0a, iar alta
4oate 0ta3ili 8e co1u5 acor8 cu a5EaHatorul, 1o8i2icarea 0au i5tro8ucerea u5or 5oi 0arci5i @i
re04o50a3ilit:6i 4e5tru 4o0tul re04ectiD(
Clari2ic:, orie5tea=: @i 2acilitea=: ra4ortarea corect: a a5EaHatului 2a6: 8e al6i a5EaHa6i( A5EaHatul a2l: care
0u5t celelalte 4o0turi 8i5 2ir1:, care 0u5t rela6iile 0ale 8e cola3orare, 8e 0u3or8o5are @i"0au 8e
0u4raor8o5are, care 0u5t re04o50a3ilit:6ile 0ale @i @tie cui @i 75 ce 1o8 tre3uie 0: i 0e a8re0e=e(
Re4re=i5t: 3a=a 8e 4lecare 75 eDaluarea 4er2or1a56elor( Cu5o0cG58 care 7i 0u5t 0arci5ile @i
re04o50a3ilit:6ile, a5EaHatul e0te aDi=at a0u4ra a04ectelor 75 2u5c6ie 8e care 0e Da reali=a eDaluarea
actiDit:6ii 0ale(
*0te u5 i50tru1e5t 8e re04o50a3ili=are a a5EaHatului( Pri5 2i@a 4o0tului, a5EaHatul e0te 2oarte clar i52or1at
cu 4riDire la 0arci5ile, o3iectiDele @i re04o50a3ilit:6ile care 7i reDi5 @i a0t2el 0e 0i1te 1ult 1ai re04o50a3il
75 actiDitatea 0a(
I52or1ea=: clar a5EaHatul cu 4riDire la 1e8iul @i co58i6iile 75 care tre3uie 0:%@i 8e02:@oare actiDitatea( 65
ace0t 2el, el 4oate reDe58ica 5ere04ectarea acelor co58i6ii 8e lucru(
#5EaHatul a2l:, 75c: 8e la 75ce4utul a5EaH:rii, care 0u5t co58i6iile 8e 4ro1oDare @i 8e 2or1are 4ro2e0io5al:,
a0t2el 75cGt 4la5i2icarea carierei e0te 1ult u@urat:(
Rolul ,iei postului din pespecti(a an$a7atului
Facilitea=: 4roce0ul 8e autoclari2icare re2eritoare la 4o0t+ ca58i8atul a2l:, 75ai5te 8e a5EaHare, 0arci5ile 4e
care le%ar aDea 8e 758e4li5it, 4recu1 @i re04o50a3ilita6ile 4er0o5ale( Dac: 8e0crierea 4o0tului 5u
core04u58e cu a@te4t:rile 4e care le are, o a5u1it: 4er0oa5: 4oate re5u56a la ca58i8atura 0a, iar alta
4oate 0ta3ili 8e co1u5 acor8 cu a5EaHatorul, 1o8i2icarea 0au i5tro8ucerea u5or 5oi 0arci5i @i
re04o50a3ilit:6i 4e5tru 4o0tul re04ectiD(
Clari2ic:, orie5tea=: @i 2acilitea=: ra4ortarea corect: a a5EaHatului 2a6: 8e al6i a5EaHa6i( A5EaHatul a2l: care
0u5t celelalte 4o0turi 8i5 2ir1:, care 0u5t rela6iile 0ale 8e cola3orare, 8e 0u3or8o5are @i"0au 8e
0u4raor8o5are, care 0u5t re04o50a3ilit:6ile 0ale @i @tie cui @i 75 ce 1o8 tre3uie 0: i 0e a8re0e=e(
Re4re=i5t: 3a=a 8e 4lecare 75 eDaluarea 4er2or1a56elor( Cu5o0cG58 care 7i 0u5t 0arci5ile @i
re04o50a3ilit:6ile, a5EaHatul e0te aDi=at a0u4ra a04ectelor 75 2u5c6ie 8e care 0e Da reali=a eDaluarea
actiDit:6ii 0ale(
*0te u5 i50tru1e5t 8e re04o50a3ili=are a a5EaHatului( Pri5 2i@a 4o0tului, a5EaHatul e0te 2oarte clar i52or1at
cu 4riDire la 0arci5ile, o3iectiDele @i re04o50a3ilit:6ile care 7i reDi5 @i a0t2el 0e 0i1te 1ult 1ai re04o50a3il
75 actiDitatea 0a(
I52or1ea=: clar a5EaHatul cu 4riDire la 1e8iul @i co58i6iile 75 care tre3uie 0:%@i 8e02:@oare actiDitatea( 65
ace0t 2el, el 4oate reDe58ica 5ere04ectarea acelor co58i6ii 8e lucru(
#5EaHatul a2l:, 75c: 8e la 75ce4utul a5EaH:rii, care 0u5t co58i6iile 8e 4ro1oDare @i 8e 2or1are 4ro2e0io5al:,
a0t2el 75cGt 4la5i2icarea carierei e0te 1ult u@urat:(
Fia de documentae I Fia postului ;model<
;<<$eneal<


)5'5 6N SP*CI#8IA#A*+ cel 4u6i5 9 a5iI
)5/5 9#N#C*RI#8?+ cel 4u6i5 9 a5iI
)5)5 P*RI.#D# D* #C.9.D#R* CU C*RIN>*8* P.SAU8UI+ ) lu5i
55 #PAIAUDINI @I #:I8IA?>I N*C*S#R*F 1a5aEeriale, ca4acitate 8e a5ali=: @i 0i5te=:,
04irit 8e i5i6iatiD:, o30erDa6ie, coo4erare @i orEa5i=atorice, a3ilit:6i 8e co1u5icare,
ca4acitate 8e lucru 75 echi4:, 4raE1ati01, o4ortu5itate, 2leFi3ilitate 75 EG58ire, tolera56: la
2ru0trare(
65 #PAIAUDINI N*C*S#R*HC.9P.RA#9*NA S.8ICIA#AF 2er1itate4 o4eratiDitate 75
0olu6io5area 4ro3le1elor4 echili3ru e1o6io5al4 rece4tiDitate4 riEuro=itate4 4u5ctualitate,
0ocia3ilitate, 8i4lo1a6ie, tact, 4ri5ci4ialitate, ci50te, corectitu8i5e, loialitate(
75 GMRSA#F I
"5 P#R#9*ARII PRIGIND SA#R*# S?N?A?>II S.9#AIC*F 0: 2ie 8eclarat ;a4t> 1e8ical(
95 AR?S?AURI PSI=IC* @I D* P*RS.N#8IA#A*F 0: 2ie 8eclarat ;a4t> 40iholoEic la
te0tarea 40iholoEic:(
C5 C.NDI>II SP*CIFIC* D* 9UNC?
15 8.CU8 D* 9UNC?F 0e8iul AEe56iei Na6io5ale A5ti8roE(
'5 PR.CR#9U8 D* 8UCRUF ci5ci =ile 4e 0:4t:1G5: a cGte $ ore =il5ic, 75tre orele $(%
#!(I 75 2u5c6ie 8e 5eDoile 1u5cii @i 75 a2ara 4roEra1ului 8e lucru(
/5 D*P8#S?RI CUR*NA*F ori 8e cGte ori e0te 5eDoie(
)5 C.NDI>II D*.S*:IA* D* 9UNC?F 0tre0, rit1 alert 8e lucru, 8e4:@irea 2recDe5t: a
4roEra1ului 8e lucru, e2orturi 40ihice, i5telectuale @i 2i=ice 4relu5Eite, 8e4la0:ri 75 a2ara
u5it:6ii, cG14 electro1aE5etic(
55 RISCURI I9P8IC#A* D* P.SAF 3oli 4ro2e0io5ale
65 C.9P*NS?RIF 04orurile 4reD:=ute 8e leEe(
D5 D*SCRI*R*# S#RCINI8.R4 6ND#A.RIRI8.R @I R*SP.NS#:I8IA?>I8.R
P.SAU8UIF
a( Stu8ia=:, a5ali=ea=: @i 8i04u5e i5tro8ucerea 75 3a5ca 8e 8ate a AEe56iei, a 8atelor @i
i52or1a6iilor 4riDi58 4ro8uc6ia, tra2icul @i co50u1ul ilicit 8e 8roEuri @i 04:larea
ca4italurilorI
3( Stu8ia=:, a5ali=ea=: @i 8i04u5e i5tro8ucerea 75 3a5ca 8e 8ate a AEe56iei, a 8atelor cu
4riDire la reEi1ul Huri8ic al 4la5telor, 0u30ta56elor @i 4re4aratelor 0tu4e2ia5te @i 40ihotro4e,
co52or1 LeEii 5r( ))/"29(
c( coor8o5ea=: actiDit:6ile 8e 1o5itori=are a o4eratorilor @i o4era6iu5ilor cu 4recur0oriI
8( a0iEur: coor8o5area 75 8o1e5iu 75tre i50titu6iile @i orEa5i=a6iile EuDer5a1e5tale i14licate
75 actiDit:6ile 4reD:=ute 75 StrateEia Na6io5al: A5ti8roE, 4riDi58 re8ucerea o2ertei 8e 8roEuriI
e( coor8o5ea=: ela3orarea, 1o5itori=area, aDi=area @i 8erularea 4roEra1elor 5a6io5ale
4riDi58 re8ucerea cererii @i o2ertei 8e 8roEuriI
2( coor8o5ea=: ela3orarea 0tu8iilor, 0i5te=elor, a5ali=elor 4riDi58 tra2icul @i co50u1ul ilicit 8e
8roEuriI
E( 4artici4: la 75toc1irea StrateEiei Na6io5ale A5ti8roE @i a 4la5ului 0:u 8e ac6iu5eI
h( coor8o5ea=: 75toc1irea eDalu:rilor 4riDi58 0ta8iul reali=:rii StrateEiei Na6io5ale A5ti8roEI
i( coor8o5ea=: actiDit:6ile 8e 75toc1ire a ra4ortului a5ual 4riDi58 eDolu6ia @i 5iDelul tra2icului
@i co50u1ului 8e 8roEuri 75 Ro1G5iaI
H( 0e 4reocu4: 8e actuali=area @i a8a4tarea leEi0la6iei 75 8o1e5iul re8ucerii o2ertei 8e
8roEuriI
P( i5i6ia=:, coor8o5ea=: 0au aDi=ea=: actiDitatea 8e cercetare 75 8o1e5iul re8ucerii o2ertei
8e 8roEuriI
l( coor8o5ea=: ela3orarea, 714reu5:, cu celelalte 0tructuri ale AEe56iei, a ?uleti5ului I52o%
DroE, 4recu1 @i a altor 1ateriale 75 8o1e5iul i52or1:rii @i 4reE:tirii 4er0o5aluluiI
1( co58uce, 758ru1: @i co5trolea=: actiDitatea lucr:torilor 8irec6ieiI

5( coor8o5ea=:, 758ru1: @i co5trolea=: actiDitatea ce5trelor 8e 4reDe5ire teritoriale 8ate 75
co14ete56:I
o( co5trolea=: 1o8ul 8e a4licare a 8eci=iilor Pre@e8i5telui AEe56iei 8e c:tre i50titu6iile 0tatului
i14licate 75 lu4ta a5ti8roEI
4( eFecut: alte actiDit:6i 8i04u0e 8e c:tre 8irectorul Ee5eral @i Pre@e8i5tele AEe56iei+
#( =il5ic+ i52or1are 75 8o1e5iile 8e co14ete56:, 0ta3ilirea 0arci5ilor 4rioritare, ra4ortarea
4ro3le1elor 8eo0e3ite, co5trolul actiDit:6ii cola3oratorilor a4ro4ia6iI a5ali=: @i 0i5te=:,
eDalu:ri, e0ti1:ri, 4ro4u5eri, 8ocu1e5tareI co5tacte, 8i0cu6ii 8e lucru cu cola3oratori eFter5i,
4reE:tire 4er0o5al:, core04o58e56:I
2( 0:4t:1G5al+ a5ali=a actiDit:6ii cu co58ucerea AEe56ieiI a5ali=a actiDit:6ii 4er0o5alului 8i5
0u3or8i5e @i 0ta3ilirea 0arci5ilor 4e5tru 0:4t:1G5a ur1:toareI re8actarea 0au aDi=area
lucr:rilor 8e 3a=:, 75cheierea 8e 4rotocoale @i 1o5itori=area 8erul:rii actiDit:6ilor la care
ace0tea 0e re2er:,
Di=ite @i 8i0cu6ii 8e lucru 75 o3iectiDe 8i5 8o1e5iul 4roEra1elor 8e actiDitate, Deri2ic:ri @i
eDalu:ri 4ri5 0o58aH la ce5trele Hu8e6e5e 8e 4reDe5ire @i co50iliere a5ti8roE, 4artici4area la
0i14o=ioa5e, Der5i0aHe, co52eri56e, etcI actiDit:6i Eo04o8:re@ti, core04o58e56:, 8i0cu6ii
i58iDi8uale @i co5trolul cola3oratorilor a4ro4ia6iI
)( lu5ar+ 75toc1e@te 2i@a 8e 0erDiciu a 8irec6iei, coor8o5ea=: 4reE:tirea co5ti5u: a a5EaHa6ilor
8irec6iei, a5ali=ea=: 758e4li5irea 0arci5ilor ce reDi5 8irec6iei 8i5 StrateEia 5a6io5al: a5ti8roE,
4relucrea=: @i 4u5e la 8i04o=i6ie 8ate @i i52or1a6ii 4e5tru i52or1area o4i5iei 4u3liceI
&( oca=io5al+ 4artici4: la eDe5i1e5te @i 1a5i2e0t:ri 4u3lice 75 8o1e5iu, o2er: la cerere,
co50ulta56: 8e 04ecialitateI
*5 SA#ND#RD* D* P*RF.R9#N>? #S.CI#A* P.SAU8UI
15INDIC#A.RI C#NAIA#AIGI+ 758e4li5e@te toate atri3u6iile, 0arci5ile @i re04o50a3ilit:6ile
4o0tului 4e care%l ocu4:I
'5INDIC#A.RI C#8IA#AIGI+ 0olu6io5ea=: 75 8e4li5: leEalitate toate lucr:rileI 758e4li5e@te
leEal @i re04o50a3il toate atri3u6iile @i 0arci5ile care 7i reDi5, a0iEur: ela3orarea"re8actarea 8e
lucr:ri corecte, coere5te, o4ortu5e, o4eratiD cu Era8 ri8icat 8e a4lica3ilitate(
/5C.SAURI+ 75 li1ita 2o58urilor alocateI
)5AI9PU8+ 75 ter1e5ele 0ta3ilite 8e actele 5or1atiDe 04eci2ice 4roEra1ele @i 4la5urile 8e
orEa5i=are @i 4la5i2icare a actiDit:6iiI
55UAI8ID#R*# R*SURS*8.R+ 2olo0e@te ra6io5al re0ur0ele 1ateriale @i 2i5a5ciare la
8i04o=i6ieI
659.D D* R*#8ID#R*+ lucr:ri ela3orate 4ri5 coor8o5area colectiDelor @i i58iDi8ual(
PR*@*DINA*8* #C*N>I*I
Se15:tura((((((((((((Data(((((((((((((
DIR*CA.R C*N*R#8
Se15:tura((((((((((((Data(((((((((((((
AIAU8#RU8 P.SAU8UI
Se15:tura(((((((((((((((((Data(((((((((((((

5( coor8o5ea=:, 758ru1: @i co5trolea=: actiDitatea ce5trelor 8e 4reDe5ire teritoriale 8ate 75
co14ete56:I
o( co5trolea=: 1o8ul 8e a4licare a 8eci=iilor Pre@e8i5telui AEe56iei 8e c:tre i50titu6iile 0tatului
i14licate 75 lu4ta a5ti8roEI
4( eFecut: alte actiDit:6i 8i04u0e 8e c:tre 8irectorul Ee5eral @i Pre@e8i5tele AEe56iei+
#( =il5ic+ i52or1are 75 8o1e5iile 8e co14ete56:, 0ta3ilirea 0arci5ilor 4rioritare, ra4ortarea
4ro3le1elor 8eo0e3ite, co5trolul actiDit:6ii cola3oratorilor a4ro4ia6iI a5ali=: @i 0i5te=:,
eDalu:ri, e0ti1:ri, 4ro4u5eri, 8ocu1e5tareI co5tacte, 8i0cu6ii 8e lucru cu cola3oratori eFter5i,
4reE:tire 4er0o5al:, core04o58e56:I
2( 0:4t:1G5al+ a5ali=a actiDit:6ii cu co58ucerea AEe56ieiI a5ali=a actiDit:6ii 4er0o5alului 8i5
0u3or8i5e @i 0ta3ilirea 0arci5ilor 4e5tru 0:4t:1G5a ur1:toareI re8actarea 0au aDi=area
lucr:rilor 8e 3a=:, 75cheierea 8e 4rotocoale @i 1o5itori=area 8erul:rii actiDit:6ilor la care
ace0tea 0e re2er:,
Di=ite @i 8i0cu6ii 8e lucru 75 o3iectiDe 8i5 8o1e5iul 4roEra1elor 8e actiDitate, Deri2ic:ri @i
eDalu:ri 4ri5 0o58aH la ce5trele Hu8e6e5e 8e 4reDe5ire @i co50iliere a5ti8roE, 4artici4area la
0i14o=ioa5e, Der5i0aHe, co52eri56e, etcI actiDit:6i Eo04o8:re@ti, core04o58e56:, 8i0cu6ii
i58iDi8uale @i co5trolul cola3oratorilor a4ro4ia6iI
)( lu5ar+ 75toc1e@te 2i@a 8e 0erDiciu a 8irec6iei, coor8o5ea=: 4reE:tirea co5ti5u: a a5EaHa6ilor
8irec6iei, a5ali=ea=: 758e4li5irea 0arci5ilor ce reDi5 8irec6iei 8i5 StrateEia 5a6io5al: a5ti8roE,
4relucrea=: @i 4u5e la 8i04o=i6ie 8ate @i i52or1a6ii 4e5tru i52or1area o4i5iei 4u3liceI
&( oca=io5al+ 4artici4: la eDe5i1e5te @i 1a5i2e0t:ri 4u3lice 75 8o1e5iu, o2er: la cerere,
co50ulta56: 8e 04ecialitateI
*5 SA#ND#RD* D* P*RF.R9#N>? #S.CI#A* P.SAU8UI
15INDIC#A.RI C#NAIA#AIGI+ 758e4li5e@te toate atri3u6iile, 0arci5ile @i re04o50a3ilit:6ile
4o0tului 4e care%l ocu4:I
'5INDIC#A.RI C#8IA#AIGI+ 0olu6io5ea=: 75 8e4li5: leEalitate toate lucr:rileI 758e4li5e@te
leEal @i re04o50a3il toate atri3u6iile @i 0arci5ile care 7i reDi5, a0iEur: ela3orarea"re8actarea 8e
lucr:ri corecte, coere5te, o4ortu5e, o4eratiD cu Era8 ri8icat 8e a4lica3ilitate(
/5C.SAURI+ 75 li1ita 2o58urilor alocateI
)5AI9PU8+ 75 ter1e5ele 0ta3ilite 8e actele 5or1atiDe 04eci2ice 4roEra1ele @i 4la5urile 8e
orEa5i=are @i 4la5i2icare a actiDit:6iiI
55UAI8ID#R*# R*SURS*8.R+ 2olo0e@te ra6io5al re0ur0ele 1ateriale @i 2i5a5ciare la
8i04o=i6ieI
659.D D* R*#8ID#R*+ lucr:ri ela3orate 4ri5 coor8o5area colectiDelor @i i58iDi8ual(
PR*@*DINA*8* #C*N>I*I
Se15:tura((((((((((((Data(((((((((((((
DIR*CA.R C*N*R#8
Se15:tura((((((((((((Data(((((((((((((
AIAU8#RU8 P.SAU8UI
Se15:tura(((((((((((((((((Data(((((((((((((
FI@# D* 8UCRU
#sumaea esponsa%ilit&ilo la locul de munc
E@ti 8e0e15at"8e0e15at: 0: 8e02:@ori o actiDitate 04eci2ic: 4roEra1ului =il5ic 8e lucru la 8e4arta1e5tul
8i5 i50titutia 4u3lic: la care 7@i 8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:+
Sarci5ile tale 0u5t+
#( A5ali=a 2i@elor 8e 4o0t , 8i5 4u5ct 8e De8er 0tructural @i a 1a5ierei 8e co14letare, 4e5tru 8ou:
ocu4a6ii @i 2u5c6ii 8i2erite
2( I8e5ti2icarea re04o50a3lit:6ilor re=ultate 8i5 2i@a 4o0tului
)( Co14letarea u5ui 1o8el 8e 2i@: 8e 4o0t 4e5tru u5 2u5c6io5ar 4u3lic 8e3uta5t B4e 3a=a 2i@ei 1o8elC
Pe5tru 04riHi5 75 8erularea actiDit:6ii 0tu8ia=: 2i@a 8e 4o0t 8i5 2i@a 8e 8ocu1e5tare @i 4reci=:rile
re2eritoare la i14orta56a 75toc1irii 2i@ei 8e 4o0t
Stu8ia=: 2i@ele 8e 4o0t 8e la 8e4arta1e5tul u58e 7@i 8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
ADi=at 8e
Se aDi=ea=Q 8e 0u4eriorul co58ucQtorului co14arti1e5tului
Nu1ele @i 4re5u1ele +
,u5c6ia 4u3licQ 8e co58ucere+
Data
Se15:tura
De5u1irea 4o0tului + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
NiDelul 4o0tului+
,u5c6ia 4u3lic: 8e co58ucere +(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
,u5c6ia 4u3lic: 8e eFecu6ie + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ara8ul 4ro2e0io5al al ocu4a5tului 4o0tului+
CateEoria, cla0a, Era8ul + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Sco4ul 4ri5ci4al al 4o0tului + Se Dor i58ica 5ece0itatea eFi0te5tei 4o0tului 0i co5tri3utia 4e care ace0ta o
are 75 ca8rul autoritQtii 0au i50titutiei 4u3lice
Ceri56e 4riDi58 ocu4area 4o0tului+
PreE:tirea 8e 04ecialitate + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Per2ectio5Qri B04eciali=QriC + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Cu5o@ti56e 8e o4erare"4roEra1are 4e calculator B5ece0itate @i 5iDelC + (((((((((((((((((((
Li13i 0tr:i5e B5ece0itate @i Era8 8e cu5oa0tereC + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Vechi1e 75 2u5c6ii 4u3lice + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
A3ilitQtile, calitQti 0i a4titu8i5i 5ece0are + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ceri5te 04eci2ice B8e eFe14lu+ c:l:torii 2recDe5te, 8eleEQri, 8eta0QriC + (((((((((((((((((((
Co14ete56a 1a5aEerialQ Bcu5o@ti56e 8e 1a5aEe1e5t, calit:6i @i a4titu8i5i
1a5aEerialeC + ((((((((((((((((((((((((((((
Atri3utii % Re4re=i5tQ li3ertatea 8eci=io5alQ 8e care 3e5e2icia=Q titularul 4e5tru 758e4li5irea atri3utiilor
care 7i reDi5(
Li1ite 8e co14ete5tQ % Se 0ta3ile0c 4e 3a=a actiDitQtilor 4reDQ=ute 75 LeEea 4riDi58 Statutul 2u5ctio5arilor
4u3lici, 75 co5cor8a5tQ cu 04eci2icul 2u5ctiei 4u3lice( Ara8ul 8e co14leFitate @i 8i2icultate Da cre@te tre4tat
4e5tru 2iecare cla0Q 0i Era8 8i5 ca8rul aceleia0i cateEorii
DeleEarea 8e atri3u6ii + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
S2era relatio5alQ+
I5ter5+
aC Rela6ii ierarhice+
0u3or8o5at 2atQ 8e ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
0u4erior 4e5tru ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3C relatii 2u5c6io5ale + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
cC rela6ii 8e co5trol + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
8C rela6ii 8e re4re=e5tare + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
EFter5+
aC cu autorit:6i @i i50titu6ii 4u3lice + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3C cu orEa5i=atii i5ter5a6io5ale + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
cC cu 4er0oa5e Huri8ice 4riDate + ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
K5toc1it 8e % Se 75toc1e@te 8e co58ucQtorul co14arti1e5tului 75 care 7@i 8e02Q0oarQ actiDitatea titularul
4o0tului(
Nu1ele @i 4re5u1ele + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
,u5c6ia 4u3licQ 8e co58ucere + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Se15Qtura (((( RRRRRRRRRRR Data 75toc1irii + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Luat la cu5o@ti5tQ 8e cQtre ocu4a5tul 4o0tului+
Nu1ele @i 4re5u1ele + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Se15Qtura (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Data ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Dici!li"a $u"cii
Pe ti14ul eFecutarii ra4ortului 8e 1u5ca e0te 5ece0ara o a5u1ita or8i5e, o a5u1ita 8i0ci4li5a, acea
or8i5e care tre3uie 0a eFi0te i5 ti14ul eFecutarii ra4orturilor 0ociale 8e 1u5ca, or8i5e 8ecurEa58 8i5
re04ectarea i5toc1ai 8e catre a5EaHat a o3liEatiilor Huri8ice care i5tra i5 co5ti5utul ra4ortului Huri8ic 8e
1u5ca(
Di0ci4li5a 1u5cii e0te 75 0tra50: corelare cu 8re4turile @i 758atoririle a5EaHa6ilor(
Orice 75c:lcare a 8re4turilor, 8ar 1ai ale0 a 758atoririlor a5EaHa6ilor, 4oate Ee5era acte 8e
i58i0ci4li5:(
FI@# D* .:S*RGR*
A re04ecta 8i0ci4li5a 1u5cii N a re04ecta toate o3liEatiile re=ultG58 8i5 leEe B75 0e50 larEC,
8i5 reEula1e5tul i5ter5, co5tractul colectiD 8e 1u5c: 0au co5tractul i58iDi8ual 8e 1u5c:,
a0iEurG58u%0e 4ri5 acea0ta or8i5ea 5ece0ar: 3u5ei 8e02:@urari a 4roce0ului 8e 1u5c:(
A re04ecta 8i0ci4li5a 1u5cii N a re04ecta toate o3liEatiile re=ultG58 8i5 leEe B75 0e50 larEC,
8i5 reEula1e5tul i5ter5, co5tractul colectiD 8e 1u5c: 0au co5tractul i58iDi8ual 8e 1u5c:,
a0iEurG58u%0e 4ri5 acea0ta or8i5ea 5ece0ar: 3u5ei 8e02:@urari a 4roce0ului 8e 1u5c:(
Di0ci4li5a e0te o o3liEa6ie Huri8ic: ce 750u1ea=: totalitatea 758atoririlor a0u1ate 8e
0alariati la 75cheierea co5tractului 8e 1u5c:, 4reD:=ute 75 actele 5or1atiDe, 75 co5tractul
colectiD, 75 co5tractul i58iDi8ual 8e 1u5c:, 75 reEula1e5tul i5ter5, 4recu1 6i 1:0urile luate
8e a5EaHator 4ri5 or8i5e 0cri0e 0au Der3ale, 75 eFercitarea atri3u6iilor 0ale 8e 758ru1are @i
co5trol(
Di0ci4li5a e0te o o3liEa6ie Huri8ic: ce 750u1ea=: totalitatea 758atoririlor a0u1ate 8e
0alariati la 75cheierea co5tractului 8e 1u5c:, 4reD:=ute 75 actele 5or1atiDe, 75 co5tractul
colectiD, 75 co5tractul i58iDi8ual 8e 1u5c:, 75 reEula1e5tul i5ter5, 4recu1 6i 1:0urile luate
8e a5EaHator 4ri5 or8i5e 0cri0e 0au Der3ale, 75 eFercitarea atri3u6iilor 0ale 8e 758ru1are @i
co5trol(
Disciplina muncii

S&ne aten#$e$ ta!e ma$ m!#$ anga0a#$ *$n 1$"%! 2n +a"e 2.$ *e'/).%"$ 'tag$! *e &"a+t$+)3 O1'e"4)
+ m%*! 2n +a"e 2.$ "e'&e+t) at"$1#$$!e .$ "e'&e+t) *$'+$&!$ea mn+$$
O30erDa6ii ale 4ro2e0orului"tutorelui 8e 4ractic:+ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Or8i5ea @i 8i0ci4li5a 75 1u5c: co50tituie o 5ece0itate 4e5tru orice 4roce0 8e 1u5c: i58i2ere5t 8ac:
e0te u5 4roce0 colectiD 0au i58iDi8ual, 4recu1 @i 8e locul @i ti14ul cG58 0e 8e02:@oar:, 8eoarece
co58i6io5ea=: 8erularea 5or1al: @i e2icie56a a 1u5cii 8e4u0e(
Pe5tru 04riHi5 75 8erularea actiDit:6ii 0tu8ia=: 2i@ele 8e 4o0t 8e la 8e4arta1e5tul u58e 7@i 8e02:@ori
0taEiul 8e 4ractic:(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e o30erDare, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
FIS# D* 8UCRU
*tic
UC 23 Etic i
comportament
profesional
C# Re04ect:
8i0ci4li5a 75 1u5c:
Su%iect
o%se(atH,unc&ia
NNNNNNN5
Su%iect
o%se(atH,unc&ia
NNNNNNN5
Su%iect
o%se(atH,unc&ia
NNNNNNN5
Su%iect
o%se(atH,unc&ia
NNNNNNN5
#%ilitate de
ela&ionae i
comunicae
Respectaea
o%li$a&iilo din
Re$ulamntul
Inten
Contiincio+itate
i esponsa%ilitate
Intees n
e+ol(aea sacinii
Re+ol(aea
calitati( a
sacinii
#lte aspecte
E@ti 8e0e15at"8e0e15at: 0: 8e02:@ori o actiDitate 04eci2ic: 4roEra1ului =il5ic 8e lucru la 8e4arta1e5tul
8i5 i50titu6ia 4u3lic: la care 7@i 8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:+
Sarci5ile tale 0u5t+
A5ali=a ReEula1e5tului i5ter5 @i a Co8ului etic
I8e5ti2icarea Dalorilor, actiDit:6ile co50i8erate >co52lict 8e i5tere0e>, 2olo0irea i52or1a6iilor
co52i8e56iale
A5ali=a 4e u5 eFe14lu a rela6iei clie5t%4ro2e0io5i0t, 8i5 4er04ectiD: etic:.
Pe5tru 04riHi5 75 8erularea actiDit:6ii 0tu8ia=: 2i@ele 8e 8ocu1e5tare
Stu8ia=: 8ocu1e5tele 04eci2ice 4u0e la 8i04o=i6ie 8e c:tre tutore la 8e4arta1e5tul u58e 7@i 8e02:@ori
0taEiul 8e 4ractic:(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e5 ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
%tica se confrunt cu ce este &ine i cu ce este ru'
Deoarece Dalorile 0u5t lucruri 4e care le co50i8er:1 i14orta5te, etica cu4ri58e 5e co52ru5t: cu
>4o0i3ilit:6ile> @i >i14o0i3ilit:6ile> Die6ii 4e care le u5i1, 8eoarece 8ori1 0: o36i5e1 ceea ce 5e 8ori1(
,ii 2a1iliari=at"2a1iliari=at: cu 4ro4riul co8 8e etic:( A 756eleEe 4ro4riile reEuli 5e0cri0e 750ea15: luarea
8eci=iilor 4e care tu 750u6i le a4ro3i(
E0te i14orta5t 0: cu5o@ti 4ro4riile Dalori, a0t2el 75cGt 0: 4o6i lua cu u@uri56: 8eci=iile(
De0co4er: care e0te co8ul t:u 4er0o5al 8e etic:, a0t2el 75cGt 0: 5u i5tri 75 0itua6ii He5a5te la 1u5c:(
"n conflict de interese este orice situaie n care interesele instituiei sunt diver(ente fa
de interesele personale sau fa de cele ale rudelor apropiate sau ale persoanelor cu care
sunteti n strns contact personal sau de afaceri'
)iecare an(a*at este responsa&il pentru aciunile sale'
E'te +%n'$*e"at +%n/!$+t *e $nte"e'e +
K50u@irea 8e aDa5taHe 4er0o5ale 8i5tr%o o4ortu5itate 0au utili=area re0ur0elor i50titu6iei
0trict i5 0co4uri 4er0o5ale(
Acce4tarea 8irect: 0au i58irect: a oric:rui 2el 8e aDa5taH 4er0o5al
I52or1a6iile co52i8e56iale 0u5t+
% orice i52or1atie care 5u a 8eDe5it 4u3lic: @i 4e5tru care eFi0t: u5 i5tere0 75 a%i 4:0tra
co52i8e56ialitatea, 8ar care 4oate aDea e2ecte 1aHore a0u4ra actiDit:6ii, 4re6ului ac6iu5ii,
tre58ului u5ei co14a5ii
% orice i52or1atie 4riDi58 actiDitatea i50titu6iei care 5u a 8eDe5it i5c: i52or1atie 4u3lic:
% Erila 8e 4roEra1e, 2or1ate 8e 4roEra1e, co5ti5utul 4roEra1elor, co5tracte i5 cur0 8e
5eEociere, a5EaH:ri, 8i04o5i3ili=ari, 0trateEii 8e 4roEra1e 0i 8e Da5=ari 0u5t i52or1atii
co52i8e5tiale
% orice i52or1atie i5cre8i5tata 8e terti 0u3 o3liEa6ia 8e co52i8e56ialitate
% i52or1a6ii 4riDi58 8ate 4er0o5ale ale a5EaHatilor
"n conflict de interese este orice situaie n care interesele instituiei sunt diver(ente fa
de interesele personale sau fa de cele ale rudelor apropiate sau ale persoanelor cu care
sunteti n strns contact personal sau de afaceri'
)iecare an(a*at este responsa&il pentru aciunile sale'
E'te +%n'$*e"at +%n/!$+t *e $nte"e'e +
K50u@irea 8e aDa5taHe 4er0o5ale 8i5tr%o o4ortu5itate 0au utili=area re0ur0elor i50titu6iei
0trict i5 0co4uri 4er0o5ale(
Acce4tarea 8irect: 0au i58irect: a oric:rui 2el 8e aDa5taH 4er0o5al
I52or1a6iile co52i8e56iale 0u5t+
% orice i52or1atie care 5u a 8eDe5it 4u3lic: @i 4e5tru care eFi0t: u5 i5tere0 75 a%i 4:0tra
co52i8e56ialitatea, 8ar care 4oate aDea e2ecte 1aHore a0u4ra actiDit:6ii, 4re6ului ac6iu5ii,
tre58ului u5ei co14a5ii
% orice i52or1atie 4riDi58 actiDitatea i50titu6iei care 5u a 8eDe5it i5c: i52or1atie 4u3lic:
% Erila 8e 4roEra1e, 2or1ate 8e 4roEra1e, co5ti5utul 4roEra1elor, co5tracte i5 cur0 8e
5eEociere, a5EaH:ri, 8i04o5i3ili=ari, 0trateEii 8e 4roEra1e 0i 8e Da5=ari 0u5t i52or1atii
co52i8e5tiale
% orice i52or1atie i5cre8i5tata 8e terti 0u3 o3liEa6ia 8e co52i8e56ialitate
% i52or1a6ii 4riDi58 8ate 4er0o5ale ale a5EaHatilor
,i0e 8e 8ocu1e5tare % COD ETIC B#C
SAUDIU D* C#D
*tica E 0i0te1ul 0au co8ul 1oral al u5ei a5u1ite 4er0oa5e, reliEii, Eru4 0au 4ro2e0ie(
Moralitatea e0te leEat: 8e re=olDarea 0au ca4acitatea 8e a reali=a 8i0ti5c6ia 8i5tre
3i5e @i r:u 75 co14orta1e5t(
Etica p!"#$i!%a&' p#ci(#a(' pactici&#, )#pt*i&# +i )at!ii&#
,#,-i&! *%*i .*p p!"#$i!%a&, citic' +i $a%c/i!%#a('
,a&pactici&# p!"#$i!%a&#%
Codul etic re4re=i5ta o re2lectare a Dalorilor, 0erDe0te la 0i13oli=area 4ri5ci4iilor 8u4a
care u5 Eru4 4ro2e0io5al 0au o orEa5i=atie 0e 8e2i5e0te 4e 0i5e(
E0te 1ai 1ult 8ecGt u5 8ocu1e5t a81i5i0tratiD, 1ai 1ult 8ecGt o li0ta 8e reEuli, 8u4a
care u5 1e13ru al orEa5i=atiei 0au al u5ui Eru4 4ro2e0io5al 4oate i8e5ti2ica 0au
eFclu8e(
O-i#cti0#&# u"ui at&el de cod u"t ur$'toarele(
1 )cu!' locul l'at li#er *"tre +alorile cadru ale u"ei co$u"it',i -i
le.e%
1 Co"tri#uie la #p*ta/ia, 2%c#)##a, #$p#ct*& !e care
#e"e/ciarii u"ei acti+it',i *l
au &a,' de i"titu,ia care !retea0' er+iciul re!ecti+%
1 Re!re0i"t' u" c!%tact ,!a& *"tre #e"e/ciari -i or.a"i0a,ii1 *"tre
cei ce &ac !arte di" or.a"i0a,ie -i1 *" acet ulti$ e"1 ,#%/i%#
c!#(i*%#a *%#i !.a%i(a/ii, i%$tit*/ii.
1 P!t#3#a(' !.a%i(a/ia de co$!orta$e"te "eci"tite au
o!ortu"ite -i &ur"i0ea0' u" ,!)#& )# c!,p!ta,#%t.
1 Pro$o+ea0' o i,a.i%# p!(iti0' a !.a%i(a/i#i.
1 Ete u" $i2loc de re.le$e"tare a a)#(i*%ii +i )#0!ta,#%t*&*i
cola#oratorilor%
1 I"3ue",ea0' crearea e"ti$e"tului de *%icitat# +i apat#%#%/'
!e"tru $e$#rii
.ru!ului%
1 Ete u" cadru de re&eri",' *" !i#%ta#a )#ci(ii&! -i orie"tarea
ac,iu"ii%
1 Arat' a%.a3a,#%t*& )# pi%cipi* a& c!%)*c't!i&!%
1 Corelea0' rela,iile !ur co"tractuale cu 2%c#)##a +i
#$p!%$a-i&itat#a%
1 Creea0' c&i,at*& #tic, re!ecti+ cli$atul *" care ac,iu"ile u"t
!erce!ute ca dre!te%
1 G4i)#a(' c!,p!ta,#%t*& *" ca0 de dile$e etice
*tica E 0i0te1ul 0au co8ul 1oral al u5ei a5u1ite 4er0oa5e, reliEii, Eru4 0au 4ro2e0ie(
Moralitatea e0te leEat: 8e re=olDarea 0au ca4acitatea 8e a reali=a 8i0ti5c6ia 8i5tre
3i5e @i r:u 75 co14orta1e5t(
Etica p!"#$i!%a&' p#ci(#a(' pactici&#, )#pt*i&# +i )at!ii&#
,#,-i&! *%*i .*p p!"#$i!%a&, citic' +i $a%c/i!%#a('
,a&pactici&# p!"#$i!%a&#%
Codul etic re4re=i5ta o re2lectare a Dalorilor, 0erDe0te la 0i13oli=area 4ri5ci4iilor 8u4a
care u5 Eru4 4ro2e0io5al 0au o orEa5i=atie 0e 8e2i5e0te 4e 0i5e(
E0te 1ai 1ult 8ecGt u5 8ocu1e5t a81i5i0tratiD, 1ai 1ult 8ecGt o li0ta 8e reEuli, 8u4a
care u5 1e13ru al orEa5i=atiei 0au al u5ui Eru4 4ro2e0io5al 4oate i8e5ti2ica 0au
eFclu8e(
O-i#cti0#&# u"ui at&el de cod u"t ur$'toarele(
1 )cu!' locul l'at li#er *"tre +alorile cadru ale u"ei co$u"it',i -i
le.e%
1 Co"tri#uie la #p*ta/ia, 2%c#)##a, #$p#ct*& !e care
#e"e/ciarii u"ei acti+it',i *l
au &a,' de i"titu,ia care !retea0' er+iciul re!ecti+%
1 Re!re0i"t' u" c!%tact ,!a& *"tre #e"e/ciari -i or.a"i0a,ii1 *"tre
cei ce &ac !arte di" or.a"i0a,ie -i1 *" acet ulti$ e"1 ,#%/i%#
c!#(i*%#a *%#i !.a%i(a/ii, i%$tit*/ii.
1 P!t#3#a(' !.a%i(a/ia de co$!orta$e"te "eci"tite au
o!ortu"ite -i &ur"i0ea0' u" ,!)#& )# c!,p!ta,#%t.
1 Pro$o+ea0' o i,a.i%# p!(iti0' a !.a%i(a/i#i.
1 Ete u" $i2loc de re.le$e"tare a a)#(i*%ii +i )#0!ta,#%t*&*i
cola#oratorilor%
1 I"3ue",ea0' crearea e"ti$e"tului de *%icitat# +i apat#%#%/'
!e"tru $e$#rii
.ru!ului%
1 Ete u" cadru de re&eri",' *" !i#%ta#a )#ci(ii&! -i orie"tarea
ac,iu"ii%
1 Arat' a%.a3a,#%t*& )# pi%cipi* a& c!%)*c't!i&!%
1 Corelea0' rela,iile !ur co"tractuale cu 2%c#)##a +i
#$p!%$a-i&itat#a%
1 Creea0' c&i,at*& #tic, re!ecti+ cli$atul *" care ac,iu"ile u"t
!erce!ute ca dre!te%
1 G4i)#a(' c!,p!ta,#%t*& *" ca0 de dile$e etice
,i@e 8e 8ocu1e5tare % COD ETIC B2C
Dile1a etic:
Ele5a lucra ca 2u5c6io5ar 4u3lic 8e 5u1ai 8ou: lu5i, cG58 0%a co52ru5tat cu 4ri1a 0a 8ile1: etic:(
@e2ul ei i%a cerut 0: 1i5t:(
>Dac: 75trea3: ci5eDa u58e 0u5t> . =i0e ace0ta . >04u5e c: li40e0c toat: =iua( A1 2oarte 1ulte 4ro3le1e
8e re=olDat @i tre3uie 0: 1: co5ce5tre=(>
Ele5a 0%a co50i8erat 75tot8eau5a o 4er0oa5: o5e0t:( Cu1 4utea ea 0: 1i5t:S Pe 8e alt: 4arte, ea era la
ace0t loc 8e 1u5c: 8oar 8e 8ou: lu5i( Cu1 4utea 0: 7@i 752ru5te @e2ulS
Ce ai 2i 2:cut 8ac: erai 75 locul Ele5ei
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e5 ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
FI@# D* 8UCRU
Rela&ia Fia postului - Cod etic
#( D: eFe14le 8i5 care 0: reia0: 8i0ti5c6iile 75tre+ 4ro2e0ie @i ocu4a6ie, 4ro2e0io5i01%a1atori01(
2( Care 0u5t caracteri0ticile i8eale ale 4ro2e0iilor @i 4ri5 ce 0e caracteri=ea=: 4ro2e0io5ali01ulS
)( Ce rol 4oate Huca etica 75 eFercitarea 4ro2e0iilor @i 75 ce co50t: caracterul co5tractual al eticii
4ro2e0io5aleS
&( Care cre=i c: 0u5t Dirtu6ile @i Dalorile cali2ic:rii 75 care te 4reE:te@tiS
9( Schi6ea=: 4ri5ci4iile, Dalorile @i 5or1ele u5ui co8 etic al 4ro2e0iei 4e care ur1ea=: 0: o aDe6i(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
FI@# D* .:S*RG#R*
#nali+a unei ocupa&ii din institu&ia pu%lic
Co14letea=: 2i@a 8e o30erDare 8e 1ai Ho0 ca 2i5ali=are a a5ali=ei 4e care o Dei reali=a 4e5tru o ocu4a6ie
,u5c6ia ActiDitate
04eci2ic: ((((((
(((((((((
ActiDitate
04eci2ic: ((((((
(((((((((
ActiDitate
04eci2ic: ((((((
(((((((((
ActiDitate
04eci2ic: (((((((((
((((((
ActiDitate
04eci2ic: (((((((
((((((((
De0crierea actiDit:6ii
Re=ultatul actiDit:6ii
Etaloa5e calitatiDe
Cu5o@ti56e teoretice
De4ri58eri 4ractice
Atitu8i5i
NiDel 8e
re04o50a3ilitate
O30erDa6ii ale 4ro2e0orului"tutorelui 8e 4ractic:+ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
FI@# D* 8UCRU
.:S*RG#R*# S#RCINI8.R P.SAU8UI
Co14letea=: ur1:toarea 2i@e 4e 3a=a 8ocu1e5t:rii reali=ate la 8e4arta1e5tul u58e 7@i 8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:,
4or5i58 8e la u5 eFe14lu co5cret( Po6i aleEe orice 4o0t, 75 orice 5iDel ierarhic
Co14arti1e5tulTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT(
De5u1irea 4o0tuluiTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT(
Re04o50a3ilit:6i 758e4li5ite
#(
2(
)(
&(
9(
!(
Nr(
crt( Docu1e5te 75toc1ite 2recDe5t 75
758e4li5irea atri3u6iilor
Co56i5utul
8ocu1e5tului
Perio8icitatea
75toc1irii
8ocu1e5telor
CQtre ci5e % ce 0tructurQ
.
7l tra501ite" 8e la ci5e .
ce 0tructurQ % 7l 4ri1e@te
Nr(
crt(
ActiDitQ6i @i o4era6iu5i e2ectuate 8e ocu4a5tul
4o0tului
Rolul actiDitQ6ilor
CGt 8e 2recDe5t 0u5t
8e02Q@urate
De2i5irea 0u1arQ a atri3u6iilor 4o0tului 75 ca8rul co14arti1e5tului"u5itQ6ii+
Nu1e"4re5u1e eleD
O30erDa ii ale 4ro2e0orului"tutorelui 8e 4ractic:+ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
}4ur"al de !ractic'
5odul ETIC I C)5P)RTA5ENT PR)FESI)NAL
Re04ectarea 8i0ci4li5ei 1u5cii
Loca,ia 6 I"titu,ia !u#lic'1 de!arta$e"t
Numele ele(ului } 4erioa8a }
K5 Hur5alul 8e 4ractic:, Dei co14leta ur1:toarele i52or1a6ii+
#( Care 0u5t 4ri5ci4alele actiDit:6i releDa5te 4e5tru 1o8ulul 8e 4ractic: 4e care le%ai o30erDat 0au
le%ai 8e02:@uratS
ActiDit:6i o30erDate
ActiDit:6i 8e02:@urate
2( Ce ai 75D:6at 0: 2aci 4e5tru ati5Eerea co14ete56eiS
7% Care au 2o0t actiDit:6ile 4ractice care @i%au 4l:cutS MotiDea=:(
&( Ce actiDit:6i 4ractice 5u 6i%au 4l:cutS MotiDea=:(
De+(olt ela&ii intepesonale coespun+toae n cadul $upului de
lucuH De+(olt un compotament etic n ela&iile cu pu%licul
Nome de compotament i conduit n cadul $upului
K50u@irea 5or1elor 8e co14orta1e5t @i co58uit: 75 ca8rul Eru4ului+ cal1, 0t:4G5ire 8e 0i5e,
o5e0titate, re04ectarea 4arte5erului, a0cultarea o4i5iilor @i arEu1e5telor 4arte5erilor,
8e15itate, 0: 5u cree=e 0u04iciu5i, tact, atitu8i5e 4o=itiD:
A0iEurarea u5ui cli1at 2aDora3il lucrului 75 echi4:+ 04riHi5, 75curaHare, u1or, a13ia56:,
re=olDarea a1ia3il: a co52lictelor,8i4lo1a6ie, atitu8i5ea 2a6: 8e coleEi
Re=olDarea co52lictelor 8e 1u5c:+ Ee5erate 8e 0tilul 8e 1u5c: 4ro4riu,0i0te1ul i52or1a6io5al+
4ertur3area i52or1a6iei, =Do5uri, 8e=a4ro3:ri,5e756eleEeri,8i2ere56: 75tre 4ro2e0io5al @i
4uterea 8e 1u5c:, co5trol 4reDe5tiD, 5eEociere, ar3itraH
Rela&ii intepesonala n cadul $upului de lucu
Re04ectarea 4ri5ci4iilor etice 8e co14orta1e5t 75 rela6iile 8e 1u5c:+ 4ri5ci4iul eEalit:6ii,
4ri5ci4iul 5e8i0cri1i5:rii, acce0ului la i52or1a6ie,4ri5ci4iul tra504are5tei,4ri5ci4iul re04ectului 0i
co50i8era6iei, 4ri5ci4iul co52i8e56ialit:6ii
K50u@irea 5or1elor etice la locul 8e 1u5c:+ 4urtarea ecu0o5ului cu 8atele 8e i8e5ti2icareI 6i5uta
8ece5t:, core04u5=:toare 2u5c6ieiI 0t:4G5ire 8e 0i5e Bcal1, 4olitico0, re04ecto0CI 0: 1a5i2e0te o
atitu8i5e 4o=itiD: 75 rela6iile cu 4u3liculI 0: 2olo0ea0c: u5 li13aH corect 8i5 4u5ct 8e De8ere
Era1atical, 0: o2ere r:04u50uri corecte @i co14lete
C* *SA* C.9UNIC#R*# INA*RP*RS.N#8?
Pri5 ur1are, ce e0te co1u5icarea i5ter4er0o5al:S
Re2lecta6i u5 1o1e5t @i 0crie6i 1ai Ho0 cuDi5tele care D: Di5 75 1i5te atu5ci cG58 D: EG58i6i la co1u5icare
i5ter4er0o5al:.
Comunicaea intepesonal e0te a3ilitatea oa1e5ilor 8e a tra502or1a 04u0ele 2:r: 5oi1: 75
cuDi5te Dor3ite @i 0cri0e, 4ri5 care ei 0u5t ca4a3ili 0: 7@i 2ac: cu5o0cute 5eDoile, 8ori56ele, i8eile @i
0e5ti1e5tele(
Comunicaea intepesonal e0te u5 4roce0 co14leF care 4oate 0: 2ie 8e0cri0, 75 ter1e5i 0i14li2ica6i, 4ri5
aceea c: u5 E1i6:tor @i u5 Rece4tor 0chi13: 1e0aHe 75tre ei, 1e0aHe care co56i5 8eo4otriD: @i i8ei @i
0e5ti1e5te(
*mi&toul co8i2ic: 1e0aHele 2olo0i58 ele1e5te (e%ale4 (ocale @i (i+uale(
CuDi5tele 2or1ea=: ele1e5tul (e%al5
Ele1e5tul (ocal i5clu8e to5ul, i5te50itatea Docii @i L1u=ica li13aHului>(
Ele1e5tul (i+ual 75cor4orea=: tot ceea ce Rece4torul De8e( Poate 0a Di 0e 4ara 0ur4ri5=:tor, 8ar ele1e5tul
Di=ual, 5o5%Der3al, e0te cel 1ai 4uter5ic ele1e5t, cel care atraEe @i re6i5e i5 4ri1ul ra58 ate56ia
Rece4torului( Ele1e5tele Docale @i Der3ale ur1ea=: 8oar 8u4: cel Di=ual(
Receptoul 4ri1e@te 1e0aHele @i le 8eco8ea=:, 4u5G58 75 or8i5e @i i5ter4retG58 cele trei ele1e5tele, 75
2u5c6ie 8e 4ro4riile eF4erie56e, cre8i56e @i 5eDoi(
D* C* #G*9 N*G.I* D* C.9UNIC#R* INA*RP*RS.N#8?
Su5te1 2ii56e 0ociale(
Tr:i1 75tr%o lu1e 75 care 1ilioa5e @i 1ilioa5e 8e al6i oa1e5i tr:ie0c(
Tr:i1 714reu5:, 1u5ci1 714reu5: @i 5e Huc:1 714reu5:(
ADe1 5eDoie u5ii 8e al6ii 4e5tru 0iEura56a 5oa0tr:, 4e5tru co52ortul 5o0tru, 4e5tru 4riete5ie @i 8raEo0te(
ADe1 5eDoie u5ii 8e al6ii 4e5tru a 5e 1aturi=a 4ri5 8ialoE(
ADe1 5eDoie u5ii 8e al6ii ca 0: 5e 758e4li5i1 0co4urile @i o3iectiDele(
Nici u5a 8i5tre ace0te 5eDoi 5u ar 4utea 2i 0ati02:cut: 2:r: co1u5icare i5ter4er0o5al:(
Co1u5ic:1 ca 0:+
Ne cu5oa@te1
Ne 714:rt:@i1 e1o6iile u5ii altora
Schi13:1 i52or1a6ii
Co5Di5Ee1 4e al6ii 0: 756eleaE: 4u5ctul 5o0tru 8e De8ere
Co50trui1 rela6ii
SAUDIU D* C#D
#nali+a unui con,lict de munc
S+"t) &"e(enta"e
La I50titu6ia *, coo4erarea a5EaHa6ilor @i a0iEurarea u5ui cli1at o4ti1 4e5tru 8e02:@urarea actiDit:6ii
la locul 8e 1u5c: 0u5t co58i6ii e0e56iale 4e5tru a 4re0ta 0erDicii 8e calitate 75 ter1e5ul 0ta3ilit, 4e5tru ca
acea0ta 0:%@i cree=e o i1aEi5e 2aDora3il: 75 rG58ul clie56ilor, a0ocii58u%@i ter1e5i 4recu1+ 0erio=itate,
2leFi3ilitate, co52i8e5tialitate(
I50titu6ia i58e4li5e0te atGt o 2u56ie eco5o1ic: cGt @i o 2u5c6ie 0ocial:( Acea0ta 8i5 ur1: 4er1ite
oa1e5ilor 0: 0e 1a5i2e0te ca 2ii56e 0ociale, 0: 2ie actiDi, 0: co1u5ice, 0: 0e 0i1t: utili, 0: lucre=e 75 echi4e(
Pe5tru c: oa1e5ii 0u5t 8i2eri6i i5tre ei, au alte 4ri5ci4ii, alte Dalori 1orale, co14orta1e5te 8i2erite, u5eori, 75
ca8rul u5ui Eru4 4ot i5terDe5i o 0erie 8e co52licte(
P"e(enta"ea anga0at$!%" $m&!$+a#$ 2n +%n/!$+t
Do15ul A( e0te u5 a5EaHat Dechi al i50titu iei Bi50titu ia 7@i 8e02:@ura actiDitatea 8oar 8e # a5 cG58
0%a a5EaHat 8o15ul A(C, cu eF4erie5ta( E0te o 2ire or8o5ata, cal1a, 1eticuloa0a, calculata, e0te u5 3u5
a5ali0t( I5 ceea ce 4riDe0te relatia cu ceilalti coleEi, are o atitu8i5e coleEiala, ii aHuta au5ci ca58 e0te 0olicitat
0i cel 1ai i14orta5t are ca4acitatea 8e a a8a4ta 1o8ul i5 care tra501ite i52or1atie i5 2u5ctie 8e rece4tor(
Pe 8e alta 4arte e0te o 4er0oa5a 8e0tul 8e co50erDatoare( Do15ul A( e0te u5 a5EaHat Daloro0 4e5tru 2ir1a(
Ceilalti coleEi ti5 co5t 8e 02aturile lui iar ca58 0e2ul e0te 4lecat, ace0ta il 4u5e 0a%i ti5 locul(
Do15ul D( e0te u5 4roa04at a5EaHat al ace0tei i50titu ii( El 5u a 1ai lucrat i5 ace0t 8o1e5iu 8ar are
a5u1ite relatii ce a8uc 3e5e2icii i50titu iei( Do15u D(e0te o 4er0oa5a 8e0chi0a, 8or5ica 8e a2ir1are, u5eori
0u4er2iciala B2ii58 co50tie5t ca e i14orta5t 4e5tru 2ir1a 8atorita relatiilor 4e care le areC( A04ira 0a eDolue=e
4e 0cara 0ociala 8ar 5u 5ea4arat 4ri5 1u5ca ci 1ai 8eEra3a Dalori2ica58 a5u1ite co5Hu5cturi 0au i5torca58
i5 2aDoarea 0a a5u1ite 0ituatii( De0iEur ca 2ata 8e ceilalti 0e arata a 2i o 4er0oa5a 4lacuta(
P"e(enta"ea +%n/!$+t!$
ADa58 i5 De8ere ca 8o15ul A( e0te o 4er0oa5a cal1a, cu eF4erie5ta, ace0ta a 2o0t i50arci5at 8e
catre 0e2 cu i50truirea 5oului a5EaHat( I5itial relatia 8i5tre cei 8oi 8ecurEea 5or1al, 8o15ul D( a0culta
i58icatiile iar 8o15ul A( 0e 0tra8uia 0a%i eF4lice cat 1ai 3i5e cele ce aDea 8e 2acut( Dar ace0ta 0ituatie 5u a
8ura 1ult 4e5tru ca 5oul a5EaHat a i5ce4ut 0a 0e o2ere 0a%i aHute 4e ceilalti 8e0i 5u 0ta4a5ea actiDitatile 4e
care le aDea el i50u0i 8e 2acut( Nu era o 4ro3le1: c: 7@i aHuta coleEii Bcu lucruri 1:ru5te 8ar care
i14re0io5auC 8ar lucrarile 4e care le aDea el 8e 2acut, le 2acea i5 Era3a 0i o1itea a5u1ite acte 0au 5u le
2acea la 1o1e5tul i5 care tre3uia( A0t2el 8o15ul A( tre3uia 5u 8oar 0a%i eF4lice ce are 8e 2acut 8ar 0i 0a 0e
roaEe 8e el 0a 2ie 1ai re04o50a3il, 0i 1ai ale0 tre3uia 0a 0a%i 2aca chiar el 1u5ca u5eori 4e5tru ca al2el 0%ar
2i i5tar=iat 8e4u5erea lucrarilor 04re 5e1ultu1irea clie5tilor 0i a 0e2ului( Ace0tuia 5u%i 4utea 04u5e eFact
cu1 0tau lucrurile i5 4ri1ul ra58 4e5tru ca 5u%i era i5 caracter 0a 0e 4la5Ea 8e coleEi 0i 4e 8e alta 4arte ar 2i
4arut ca are ceDa 4er0o5al cu el i5tru cat 8o15ul D( 0e arata i5 2ata 0e2ului o 4er0oa5a la locul ei( Co52lictul
i50a 5u 0e o4re0te aici( Do15ul D( i14ru1uta 0au ia 4ur 0i 0i14lu 8e 4e 3iroul 8o15ul A( 4iFuri, riEla,
ca40atorul 0au alte lucruri 4e care ori 5u le 1ai 8a i5a4oi ori le 4u5e ala58alaB5u 8e u58e le%a luatC 0au
chiar 0e 8e2ectea=a i5 ti14 ce le 2olo0e0te 0i le 4u5e la loc 2ara 0a =ica 5i1ic( Su5t lucruri la 4ri1a De8ere
1i5ore 8ar aDa58 i5 De8ere ca 8o15ul A( e0te o 4er0oa5a co50erDatoare 0i or8o5ta, toate ace0tea ii
crea=a 8i0co52ort( A4oEeul e0te ati50 ca58 8o15ul D( i0i atri3uie a5u1ite 02aturi, 0uEe0tii, 4areri 4e care le
au8e la 8o15ul A( Toata acea0ta 0ituatie il 4u5ea 4e 5oul a5EaHat i5tr%o lu1i5a 4o=itiDa Bo 4er0oa5a
ca4a3ila, 8e0chi0a, rece4tiDa, Eata 0a Di5a i5 aHutorC 0i i5tr%o lu1i5a 1ai 4uti5 3u5a 4e 8o15ul A( care
8eDe5i0e 2oarte i5cor8at 0i oarecu1 2ru0trat ca 5u 4oate ie0i 8i5 ace0ta 0ituatie(
S%!#%na"ea +%n/!$+t!$
A:0irea u5ei 0olu6ii 75 acea0t: 0itua6ie era 2oarte 8i2icil: 75trucGt @e2ul 7@i 8:8ea 0ea1a c: a13ii
a5EaHa@i erau i14orta56i 4e5tru i50titu6ie Bu5ul 4e5tru 1u5ca 8e4u0:, altul 4e5tru rela6iile 4e care le aDea @i
4e5tru 2a4tul c: 4:rea o 4er0oa5: re04o50a3il: @i corect:C( Co52lictul era cu atGt 1ai Ereu 8e 0olu6io5at
5e2ii58 75calcat: 5icio 4reDe8ere leEal:( De 1e56io5at e0te 2a4tul c: 8i0cu6iile 5u aDeau 5iciu5 e2ect @i c:
@e2ul au=i0e c: u5ii clie56i erau 5e1ultu1i6i 8e cu1 le Dor3ea 8o15ul D( Ba0ta il 4u0e0e oarecu1 4e
Ea58uriC( A5ali=a58 0ituatia 0e2ul co50i8era ca u5ica 0olutie ar 2i ca cei 8oi 0a ia 4e ra58 co5ce8iu cate o
0a4ta1a5a( A0t2el el 4utea 0: le ur1area0c: co14orta1etul, 0: Da8: ce 1o8i2ic:ri i5terDi5 75 atitu8i5ea
8o15ului A( @i cu1 0e 8e0curc: 2:r: 5iciu5 aHutor( Pri5 ur1are, 4ri1ul care a luat co5ce8iu a 2o0t 8o15ul
D( ( I5 ace0t ti14 totul 8ecurEe a0e1:5:tor cu 4erioa8a 8i5ai5tea a5EaHarii 8o15ului D( ( I5 ur1atoarea
0:4t:1G5:, cG58 8o15ul A( era 75 co5ce8iu, a4ar 1ici 0chi13ari @i chiar 75curcaturi B 75tar=ieri 75
8e4u5erea lur:rilor, ace0tea 5u 0u5t 75toc1ite cu 0u2icie5t: ate5 ie, iar 4e coleEi 5ici 5u 0e 1ai 4u5e
4ro3le1a 0:%i aHute 4e5tru :a 5u 1ai are ti14C(
C%n+!($$
I5 ur1a celor 8ou: 0:4ta1a5i @e2ul 8eci8e c: 8o15ul A( 7@i Da 8e02a@ura7 i5 co5ti5uare actiDitatea
ca @i 4G5: acu1, iar 8o15ului D( i 0e o2er: 4o0tul 8e 8actiloEra2 Ba0t2el 75cGt 0: 5u 1ai ai3e 5icio leEatur:
cu 8o15ul A(C( Pu5758 75 3ala56: 8e=aDa5taHele 4lec:rii u5uia 0au altuia 8i5 i50titu6ie, @e2ul e0te hot:rGt 0:
4:0tre=e o at1o02er: cal1: @i 4lacut:, chiar 8ac: a0ta 750ea15: 0: re5u56e la rela6iile 8o15ului D(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
*L*RCI>IU D* D*SC.P*RIR*
!D*PISA?9 #9*NIN>?RI 4 C# S? *GIA?9 C.NF8ICA*!
Sacina de lucu F completea+ ta%elul umto deteminJnd itemii dominan&i ;cu inciden& ma7o<
cu poten&iale suse de con,lict
N*G.I SURS* D* C.NF8ICA
8a locul de des,uae al pacticii ;sau coal4 sau ,amilie4 sau stad4
sau pieteni<
Identitate
Si$uan&
#patenen&
Cetee
Solu&ii posi%ile de atenuaeHeliminae a con,lictului
I
I
I
I
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
P*NARU # PR*G*NI C.NF8ICA*4 F.8.S*@A* @I #C*SA* R*CU8I D* C.9UNIC#R*
#( ASCULT >ACTIV>, REUONVND CU INTERLOCUTORUL(
2( KNTREA? + DA DOVAD DE CURAJ, ,R RE INERI
)( E*PRIM DESC-IS, CLAR, ONEST CEEA CE SIM I
FI@# D* D.CU9*NA#R*
5DIN NOU DESPRE CODUL DE CONDUIT5
Succe0ul 8ura3il 75 a2aceri 5u 0e 1:0oar: 8oar 4ri5 re=ultate 2i5a5ciare, ci @i 4ri5 2elul 75 care 5e
co14ort:1 2a6: 8e clie56ii, a0ocia6ii, a5EaHa6ii, i5De0titorii 5o@tri, 4recu1 @i 2a6: 8e co1u5it:6ile locale(
K5 8e02:@urarea actiDit:6ii i50titu iei, tre3uie 0: re04ect:1 75tot8eau5a 4ri5ci4iile 8e2i5ite 75 Co8(
De 1ulte ori, acea0ta 4re0u4u5e eDaluarea cu 8i0cer5:1G5t a 0itua6iei, iar 8u15eaDoa0tr: tre3uie
0: D: co50ulta6i 0u4eriorul ierarhic 0au oricare alt: 4er0oa5: autori=at: 8i5 ca8rul Aru4ului 4e5tru orice
5el:1uriri 4riDi58 i5ter4retarea 0au 02era 8e cu4ri58ere a Co8ului(
Orice a3atere 8e la i14le1e5tarea 04iritului @i literei Co8ului tre3uie ra4ortat: 2:r: e=itare
co58uceriiI 5u De6i 2i 5icio8at: 0a5c6io5atB:C 8i0ci4li5ar 4e5tru 0e0i=:ri 2:cute cu 3u5:%cre8i56:(
Etica @i 0ta58ar8ele 75alte 8e co58uit: 4re=i5t: o i14orta56: crucial: 75 lu1ea a2acerilor, iar
re4uta6ia i50titu iei cu 4riDire la re04ectarea celor 1ai 75alte 0ta58ar8e 8e co58uit: e0te u5 atu i5e0ti1a3il(
Pri5 ur1are, Co8ul 8e co58uit: tre3uie 0: ocu4e u5 loc ce5tral 75 8e02:@urarea actiDit:6ilor 5oa0tre(
Co8ul 8e co58uit: aco4er: @a4te 8o1e5ii%cheie
1 Clie56i, 4ro8u0e @i 0erDicii
' A5EaHa6i
/ I5De0titori
) Societate @i co1u5it:6i locale
5 S:5:tate, 4rotec6ia 1u5cii @i a
1e8iului 75co5Hur:tor
6 Co52licte 8e i5tere0e
7 Co5cure56:
+lieni, produse i servicii
Pe5tru 758e4li5irea o3iectiDelor 4ro4u0e, e0te e0e56ial 0: 1e56i5e1 rela6ii 3u5e @i 8e lu5E: 8urat:
cu clie56ii 5o@tri(
K5 ra4orturile cu clie56ii eFi0te56i 0au 4ote56iali, cu 2ur5i=orii 0au al6i 4arte5eri 8e a2aceri, tre3uie 0:
5e 4:0tr:1 i5tact: re4uta6ia 8e i5teEritate @i 0:%i trat:1 4e to6i 75 1o8 echita3il, co50ecDe5t, 75tr%u5 ca8ru
8e re04ect @i 75cre8ere reci4roc:(
K5 De8erea 758e4li5irii ace0tor 0ta58ar8e tre3uie+
W S: 2ur5i=:1 75 1o8 co50ta5t 4ro8u0e 8e 75alt: calitate, 2ia3ile @i care 758e4li5e0c ceri56ele
clie56ilor(
W S: 2ur5i=:1 0erDicii 8e 75alt: calitate @i 2ia3ilitate(
W S: 2ur5i=:1 i52or1a6ii clare, co5ci0e, utile, corecte 8e04re 4ro8u0e @i 0erDicii(
W S: 4roteH:1 i52or1a6iile co52i8e56iale 75cre8i56ate 5ou: @i 0: 5u le 2olo0i1 4e5tru 8e02:@urarea
u5or actiDit:6i 5e4otriDite 75 2olo0ul Aru4ului 0au 4e5tru cG@tiEul 4er0o5al(
W S: 5e co14ort:1 echi8i0ta5t 75 toate rela6iile 8e a2aceri, i5clu0iD 4ri5 re04ectarea 4oliticii Aru4ului
re2eritoare la co52lictele 8e i5tere0e, ca8ouri @i 1it:(
A5EaHa6i
K5 rela6iile cu coleEii, co14orta1e5tul 5o0tru tre3uie 0: 0e 3a=e=e 4e 3u5:cre8i56: @i re04ectul 2a6:
8e 8e15itatea 4er0o5al:(
Sati02ac6ia la locul 8e 1u5c: 4re0u4u5e u5 1e8iu 8e lucru care 0: 1otiDe=e a5EaHatul 0: 2ie
4ro8uctiD @i i5oDator @i care 0:%i o2ere o4ortu5it:6i 8e 2or1are @i 8e=Doltare 4ro2e0io5al: 75 De8erea 714li5irii
4ote56ialului @i 8e=Dolt:rii u5ei cariere 75 ca8rul i50titu6iei(
Tre3uie 0: 5e a0cult:1 a5EaHa6ii cu ate56ie, 0: 7i i14lic:1 75 cre@terea 4ro8uctiDit:6ii, a calit:6ii
1u5cii @i 75 713u5:t:6irea co58i6iilor 8e 1u5c:(
K5 4lu0, tre3uie+
W S: 5e a0iEur:1 c: recrutarea, 2or1area, 4ro1oDarea, 8e=Doltarea carierei, 8e02acerea
co5tractului 8e 1u5c: @i alte a04ecte 4riDitoare la a5EaHare au la 3a=: ca4acit:6ile, reali=:rile, eF4erie56a @i
co58uita i58iDi8uale, i58i2ere5t 8e ra0:, culoare, 5a6io5alitate, cultur:, oriEi5e et5ic:, reliEie, 0eF, orie5tare
0eFual:, DGr0t:, ha58ica4 0au orice alte 1otiDe care 5u au leE:tur: cu 4er2or1a56a 4ro2e0io5al: 0au 0u5t
ileEale co52or1 leEilor 75 DiEoare(
W S: 5u toler:1 8i0cri1i5area 0au h:r6uirea(
W S: re1u5er:1 a5EaHa6ii 75 2u5c6ie 8e Daloarea 1u5cii lor @i, 75 1:0ura 75 care e0te 4o0i3il, 8e
0ucce0ul 0ociet:6ii(
W S: 5e 6i5e1 a5EaHa6ii la cure5t cu orice eDolu6ii i14orta5te care 7i a2ectea=: 4e ei ori Di=iu5ea,
o3iectiDele @i 4la5urile Aru4ului(
W S: 1e56i5e1 1eto8e e2icie5te 4e5tru re=olDarea co52lictelor la locul 8e 1u5c:(
W S: 4:0tr:1 8o0arele a5EaHa6ilor co52i8e56iale 4e cGt e0te 4o0i3il 8i5 4u5ct 8e De8ere 4ractic(
I5De0titori
"nul dintre o&iectivele principale fa de investitori este 0: le 4roteHe=e @i 0: le 4ro1oDe=e
i5tere0ele( Tre3uie 0: 5e 8e02:@ur:1 actiDitatea 75 1o8 re04o50a3il, a0u1G58u%5e 75 acela@i ti14 ri0curi
calculate, ace0ta 2ii58 i5Ere8ie5tul e0e56ial al 0ucce0ului( Tre3uie 0: acor8:1 o ate56ie 8eo0e3it: 4:0tr:rii @i
4roteH:rii 4atri1o5iului 4ri5 utili=area 4ru8e5t: @i e2icie5t: a re0ur0elor(
A@a8ar, tre3uie+
W S: le 2ur5i=:1 ter6ilor, 4erio8ic @i la ti14, i52or1a6ii 2i5a5ciare eFacte @i o eDaluare echili3rat: a
4o=i6iei i50titu6iei
W S: utili=:1 cele 1ai 3u5e 4ractici 8e Ee0tio5are a i50titu6iei
W S: trat:1 to6i i5De0titorii 75 1o8 echita3il @i co50ecDe5t @i 0: 5u aDa5taH:1 o cateEorie 8e
i5De0titori 75 8e2aDoarea alteia(
W S: 2i1 8e0chi@i, 0i5ceri @i 4ro2e0io5i@ti 75 758e4li5irea o3liEa6iilor, 75 rela6ia cu co50ulta56ii @i
au8itorii @i cu Eru4ul 8e i5De0titori(
Societate @i co1u5it:6i locale
Societatea CooP0o5 75cearc: 0: 2ie u5 3u5 cet:6ea5 al 6:rii 75 care 7@i 8e02:@oar: actiDitatea(
Tre3uie 0: re04ect:1 toate leEile, or8o5a56ele @i reEula1e5tele 5a6io5ale @i locale, i5clu0iD cele 4riDi58
actiDit:6ile 4olitice @i 4lata i14o=itelor(
Mita e0te 0trict i5ter=i0:(
Aru4ul 5u Da 75cerca 5icio8at: 0: o36i5: aDa5taHe 4ri5 1iHloace 5eci50tite 4recu1 3a5i, 2aDoruri
co1erciale 0au alt2el 8e 2acilit:6i( Tre3uie 0: eDit:1 75tot8eau5a 0: o2eri1 0au 0: 8:1 e2ectiD o3iecte 8e
Daloare 4e5tru a i52lue56a 75 1o8 ileEal B0au 75tr%u5 1o8 care ar 4utea 4:rea ileEalC co58uita oric:ror o2iciali
ai EuDer5ului, 4arte5eri 8e a2aceri, co5cure56i 0au a altor 4er0oa5e(
A@a8ar, tre3uie+
W S: 2i1 75 4er1a5e56: i52or1a6i cu 4riDire la cultura local:, 0: 75curaH:1 0chi13ul 8e eF4erie56: 75
ca8rul Aru4ului @i 0: 2i1 a8a4ta3ili, i5oDatori @i 0e50i3ili 75 rela6iile cu co1u5itatea local:(
W S: re04ect:1 @i 0: 6i5e1 co5t 8e 4reocu4:rile, o3iceiurile @i tra8i6iile locale @i reEio5ale(
5 S:5:tate, 4rotec6ia 1u5cii @i a 1e8iului 75co5Hur:tor
Che0tiu5ile leEate 8e 0:5:tate, 4rotec6ia 1u5cii @i a 1e8iului 75co5Hur:tor 0u5t re04o50a3ilit:6i 8e
3a=: ale co58ucerii( ADe1 8atoria 8e a 4roteHa 0:5:tatea @i 0iEura56a clie56ilor, a5EaHa6ilor, co5tractorilor,
Di=itatorilor, ale 4u3licului larE @i ale oric:ror 4er0oa5e a0u4ra c:rora 0e r:02rG5E actiDit:6ile 5oa0tre(
Che0tiu5ile 8e i5tere0 4u3lic leEate 8e 0:5:tate, 4rotec6ia 1u5cii @i a 1e8iului 75co5Hur:tor ale
actiDit:6ilor 8e02:@urate 8e 5oi tre3uie a3or8ate 75tr%o 1a5ier: co50tructiD:(
A@a8ar, tre3uie+
W S: o2eri1 tuturor a5EaHa6ilor co58i6ii 8e lucru 0:5:toa0e @i 0iEure(
W S: aDe1 75 De8ere i14actul 4ote56ial a0u4ra 1e8iului al 4ro8u0elor @i 4roce0elor 5oi 75c: 8i5
4ri1ele 0ta8ii 8e 8e=Doltare(
W S: 1i5i1i=:1, 0: 5eutrali=:1 0au, 8ac: e0te 4o0i3il, 0: 4reDe5i1 e1i0iile 8e 0u30ta56e care ar
4utea aDea u5 e2ect 5eEatiD a0u4ra 0:5:t:6ii u1a5e 0au a0u4ra 1e8iului(
W S: re8uce1 ca5titatea 8e 8e@euri 4ro8u0:, 2olo0i58 75 1o8 ra6io5al 1aterialele, e5erEia @i alte
re0ur0e, @i 0: 1aFi1i=:1 4o0i3ilit:6ile 8e reciclare(
W S: a0iEur:1 0u2icie5te re0ur0e u1a5e, 1ateriale @i 2or1are 4ro2e0io5al: 4e5tru a 5e 758e4li5i
a5EaHa1e5tele a0u1ate 4riDi58 0:5:tatea, 4rotec6ia
1u5cii @i a 1e8iului(
Co52licte 8e i5tere0e
A5EaHa6ii, 2u5c6io5arii @i a81i5i0tratorii au 8atoria 8e a 2i loiali Aru4ului @i 5u 0e 4ot 2olo0i 8e 2u5c6iile
4e care le 8e6i5 4e5tru o36i5erea 8e 2oloa0e 4er0o5ale 0au 75 3e5e2iciul u5or ter6i, 75 8e2aDoarea Aru4ului(
I5tere0ele 4er0o5ale care 0e a2l: 0au 4ot 8a i14re0ia c: 0e a2l: 75 co52lict cu i5tere0ele Aru4ului 0au care
ar 4utea aDea u5 e2ect 5e8orit a0u4ra actiDit:6ii 5oa0tre 4ro2e0io5ale tre3uie eDitate cu orice 4re6( A@a8ar,
tre3uie+
W S: 5u i5tr:1 5icio8at: 75 rela6ii 8irecte 0au i58irecte 8e a2aceri, 2i5a5ciare 0au 8e alt 2el, 75 5u1ele
i50titu ieii, cu e5tit:6i 8i5 a2ar: care 2ac 0au ar 4utea 2ace a2aceri cu Aru4ul 0au care re4re=i5t: co5cure56a,
2:r: a 75@tii56a co58ucerea 75 leE:tur: cu ace0te rela6ii(#!9 ,leetet
W S: 5u re4re=e5t:1 5icio8at: i50titu ia 75 ca8rul u5or tra5=ac6ii 75 care u5 a5EaHat 0au o 4arte
a0ociat: cu ace0ta are u5 i5tere0 4er0o5al 0u30ta56ial, 2:r: a 75@tii56a co58ucerea(
W S: 5u 8e=D:lui1 5icio8at: 0au 0: 2olo0i1 75 i5tere0 4ro4riu i52or1a6ii co52i8e56iale 0au 8i5 i5terior
care a4ar6i5 i50titu iei 0au 4arte5erilor 0:i 8e a2aceri ori care au leE:tur: cu ace@tia(
W S: 5u 2ace1 5icio8at: co5cure56: i50titu6iei 0au 0:%i aHut:1 4e al6ii 75 ace0t 0co4(
W S: 5u 2ace1 4arte 5icio8at: 8i5tr%u5 co50iliu eFter5 al u5ei 0ociet:6i co1erciale 75 ca=ul 75 care
co58ucerea 5u a 2o0t 75@tii56at: cu 4riDire la ace0t lucru 0au 8ac: acea0ta a 8eci0 c: re04ectiDa calitate 8e
1e13ru i5tr: 75 co52lict cu i5tere0ele i50titu iei
W S: 5u 0olicit:1 0au 0: acce4t:1 3a5i 75 3e5e2iciul 4ro4riu 8e la 4arte5erii 8e a2aceri 0au 8e la
co5cure56:(
W S: 5u acce4t:1 5icio8at: 8e la 4arte5erii 8e a2aceri 0au 8e la co5cure56: ca8ouri 2:r: caracter
4ecu5iar, 0erDicii 0au orice alte ca8ouri 75 ca=ul 75 care ace0tea ar 4utea i52lue56a 75 1o8 5ecore04u5=:tor
758e4li5irea o3liEa6iilor 2a6: 8e Aru4, 8ac: ar 4utea 4:rea eFaEerate 0au 8ac: ace0tora 5u le 4ute1
r:04u58e 4ri5 ceDa 0i1ilar(
Co5cure56:
Tre3uie 0: i5tr:1 75 co5cure56: 75 1o8 actiD, 8ar ci50tit( K5 ace0t 0e50, tre3uie+
W S: 5u 8i0cut:1 5icio8at: 8e04re i52or1a6ii co52i8e56iale 0au cu caracter 8e 0ecret 8e 0erDiciu cu
co5cure56ii 5o@tri(
W S: 5u o36i5e1 i52or1a6ii 8e04re u5 co5cure5t 4ri5 1iHloace 5eci50tite(
W S: 5u 5e a5EaH:1 75 4ractici re0trictiDe 0au 2rau8uloa0e 0au 0: a3u=:1 8e 4o=i6ia 5oa0tr: 4e
4ia6:(
W S: 5u 2ace1 co5cure56: 5eloial:, i5clu0iD co1e5tarii 0au a2ir1a6ii 2al0e 0au care i58uc 75 eroare cu
4riDire la i50titu ie, co5cure56ii 0au 4ro8u0ele 0ale(
FI@# D* 8UCRU
Compotament i conduit n cadul $upului
E@ti 8e0e15at 0: 8e02:@ori o actiDitate 04eci2ic: 4roEra1ului =il5ic 8e lucru 714reu5: cu 1e13ri echi4ei 8i5 care 2aci
4arte
Sarci5ile tale 0u5t+
#( K50u@irea 5or1elor 8e co14orta1e5t @i co58uit: 75 ca8rul Eru4ului
2( A0iEurarea u5ui cli1at 2aDora3il lucrului 75 echi4:
)( Re=olDarea co52lictelor 8e 1u5c:
Pentu spi7in n e+ol(aea sacinilo studia+ ,ia de documentae cae i e+int modelul unui
C.D D* C.NDUIA?4 %i%lioteca (itual cu mateiale despe lucul n ecBip i nome de compotae5
Nu uita de spi7inul pe cae iIl poate o,ei po,esoulHtutoele de pactic5
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
Nor1ele 0ociale 0u5t re4re=e5tate 8e acele a@te4tari colectiDe, i8ei 0au cre8i5te 4e care 1e13rii
u5ui Eru4 le au cu 4riDire la co14orta1e5tul lor, u5ii 2ata 8e altii( A0t2el, ele 0u5t 0ta58ar8e 8e co58uita
i14arta0ite 8e toti 1e13rii Eru4ului 0i au ca rol 4ri5ci4al reEle1e5tarea actiu5ilor ace0tora( Di5 ace0t 1otiD,
ele 4ot 2i co50i8erate reEuli 0au 0ta58ar8e 8e co58uita 0i 0e 4ot re2eri la o Ea1a Dariata 8e a04ecte 8i5tre
care a1i5ti1 4artici4area la 0e8i5te, acte 8e loialitate, De0ti1e5tatia la locul 8e 1u5ca, rit1ul 8e 1u5ca 0i
1ulte altele(
Aipui de nome clasice
N%"me *e !%$a!$tate( Se 2or1ea=a i5 04ecial i5 acel orEa5i=atii care 4reti58 u5 Era8 1are 8e
co52or1are 0i 8e loialitate 8e la 1e13rii lorI
N%"me &"$4$n* #$nta5 Ace0tea 0e re2er: la u5 a5u1it ti4 8e De0ti1e5ta6ie cu care a5EaHa6ii tre3uie
0a 0e 713race 75 u5ele orEa5i=a6ii( Cu toate ace0tea, 5or1ele 4riDi58 6i5uta 4ot 8eDe5i actiDe chiar @i 75
acele orEa5i=atii i5 care ele 5u au 2o0t 4rocla1ate ca reEuli 8e or8i5e i5terioara, i50a a5EaHatii 8eDi5
4reocu4ati 2oarte 1ult 8e ceea ce i13raca la 0erDiciu(
N%"me *e &e"/%"manta( A0t2el 8e 5or1e 0u5t actiDe i5 ca8rul Eru4ului 8e lucru care 2or1ulea=a o
0erie 8e i58icii 4uter5ice a0u4ra a ceea ce e0te u5 M5iDel 4otriDit 8e 4er2or1a56:M(
N%"me +a"e 4$(ea() a+%"*a"ea "e+%m&en'e!%"( U5ele Eru4uri tra502or1: 1o8ul 8e acor8are a
reco14e50elor i5 5or1e( EFi0ta cel 4uti5 4atru a0t2el 8e 5or1e+ echitatea, eEalitatea, reci4rocitatea @i
re04o50a3ilitatea 0ociala(
De 2iecare 8ata ca58 ci5eDa i5tra 4e5tru 4ri1a oara i5tr%u5 Eru4 B8e eFe14lu, Di5e i5 4ri1a =i la 0erDiciuC
cauta acele i58icii elocDe5te 5ece0are 4e5tru o co14ortare 4otriDit: 75 acel Eru4( A0t2el, 0%a aHu50 la
co5clu=ia ca oa1e5ii au o reala 5eDoie 8e 0tructurare 0i 4re8icti3ilitate i5 1e8iul 0ocial, 75 04ecial 75 Eru4ul
8i5 care 2ac 4arte( Iar 5or1ele care cre0c 4re8icti3ilitatea co14orta1e5telor 1e13rilor Eru4ului 0u5t
i50tituite 0i 4ro1oDate cu te5acitate(

PR.I*CA
.%iecti(eF Proiectul ur1:re@te o co50oli8are a cu5o@ti56elor 8e co14orta1e5t @i co1u5icare, a4licarea
ace0tor cu5o@ti56e 75 4ractic:( K5 acela@i ti14 0e 8ore@te 8e=Doltarea a3ilit:6ilor 8e o30erDare, a5ali=: @i
0olu6io5are a u5or 4ro3le1e 0au 0ituaEii 8i5 ca8rul orEa5i=a6io5al Bi50titu6ia"8e4arta1e5tul 75 care 7@i
8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:C(
.$ani+aeF Proiectul Da 2i reali=at i58iDi8ual @i Da 2i cGt 0e 4oate 8e a4licat 4e i50titu6ia u58e e@ti i14licat(
Se Eara5tea=: co52i8e56ialitatea 4e5tru i52or1a6iile 8i5 co56i5utul 4roiectului(
StuctuF
63 De'+"$e"ea $n't$t#$e$7 i5tere0ea=: 8o1e5iul 8e actiDitate, 5u1:rul 8e a5EaHa6i @i 5u1:rul 8e 5iDeluri
ierarhice, 0tructur: orEa5i=atoric: u58e 0: 2ie 1arcat: 4o=i6ia autorului 4roiectului(
83 Pe"'%na!$tate(
Ela3orea=: cGte u5 4ro2il 8e 4er0o5alitate 4e5tru 8ou: 4er0oa5e 8i5 ca8rul orEa5i=a iei 75 care ai
8e02:@urat 0taEiul 8e 4ractic:( Cele 8ou: 4er0oa5e ar tre3ui 0: 2ie o 4roDocare 4e5tru ti5e( Pe5tru a reali=a
ace0te 4ro2ile 0e Dor 2olo0i 0i0te1ele 8e tr:0:turi 8e 4er0o5alitate 8i5 1ateriale 8e 8ocu1e5tare cu4ri50 e75
3i3lioEra2ie 0au 0ite%uri 04eci2ice 750o6ite 8e eFe14le 8i5 co14orta1e5tul 4er0oa5ei caracteri=ate care 0:
ate0te acele tr:0:turi( Se 4ot utili=a @i 0tilurile 8e co1u5icare(
93 At$t*$n$(
O30erD: atitu8i5i care 0u5t 4re=e5te la 1ai 1ulte 4er0oa5e 8i5 ca8rul i50titu6iei( AleEe 8ou: 8i5tre ele @i
reali=ea=: ur1:toarea a5ali=: 4e5tru 2iecare 8i5tre ele+
- De0crierea atitu8i5ii B8ac: e0te o atitu8i5e 4o=itiD: 0au 5eEatiD:, leEat 8e ce a5u1e 0%a 2or1atCI
- EF4lica cu1 0%a 2or1at acea atitu8i5e Ba5ali=a co14o5e5telor atitu8i5iiCI
- De0crie e2ectele atitu8i5ii 75 ca8rul orEa5i=a6ieiI
- O2er: 8etalii 8e04re 8ou: 1o8alit: i 4ri5 care acea atitu8i5e 0%ar 4utea 0chi13a B8ac: a4recie=i
e2ectele ca 2ii58 5eEatiDeC 0au 4ri5 care 0%ar 4utea Dalori2ica 75 2aDoarea i50titu6iei B8ac: atitu8i5ea
e0te 4o=itiD:C(

:3 Pe"+e&#$a(
De0crii 8ou: 8i0tor0iu5i 4erce4tuale 8i5 1e8iul orEa5i=a6io5al( O2er: 8e5u1irea 8i0tor0iu5ii, 8etalii 8e04re
co5teFtul 75 care a a4:rut, e2ectele 75reEi0trate @i 4o0i3ilit:6i 8e 4reDe5ire(
;3 M%t$4a#$a3
I8e5ti2ic: trei 2actori 1otiDa6io5ali care i52lue56ea=: 1otiDa6ia i58iDi8ual: 0au a Eru4ului 8i5 care 2aci 4arte(
Pe5tru 2iecare 2actor reali=ea=: corela6ia cu o teorie 1otiDa6io5al: 4otriDit: @i eF4lica: 1o8ul 75 care acel
2actor 7@i eFercit: i52lue56a la 5iDel i58iDi8ual 0au 8e Eru4(
<3 G"&"$ .$ mn+a 2n e+,$&)3
aC De0crie u5 co52lict 8i5 ca8rul Eru4ului 8i5 care ai 2:cut 4arte( Care au 2o0t cau=ele @i cu1 a 2o0t
0olu6io5at( Dac: 5u au eFi0tat co52licte cu1 eF4lici ace0t 2a4tS
3C I8e5ti2ic: trei 2actori care i52lue56ea=: 4er2or1a56a Eru4ului @i 8e0crie6i i52lue56a ace0tor 2actori( Ce ar
tre3ui reali=at 4e5tru ca 4er2or1a56a Eru4ului 0: 2ie 1ai 1areS
cC Care e0te co5tri3u6ia 4er0o5al: la a0iEurarea 0ucce0ului Eru4uluiS
=3 Et$+)
aC Preci=ea=: caracteri0tici 8e 4er0o5alitate @i co14orta1e5te care 7l cali2ic: 0au 7l 8e0cali2ic: 4e
2u5c io5arul 4u3lic 4e5tru rolul lui
3C I8e5ti2ic: @i eFe14li2ic: +
Re04ectarea 4ri5ci4iilor etice 8e co14orta1e5t 75 rela6iile 8e 1u5c:+ 4ri5ci4iul eEalit:6ii,
4ri5ci4iul 5e8i0cri1i5:rii, acce0ului la i52or1a6ie,4ri5ci4iul tra504are5tei,4ri5ci4iul re04ectului @i
co50i8era6iei, 4ri5ci4iul co52i8e56ialit:6ii
K50u@irea 5or1elor etice la locul 8e 1u5c:+ 4urtarea ecu0o5ului cu 8atele 8e i8e5ti2icareI 6i5uta
8ece5t:, core04u5=:toare 2u5c6ieiI 0t:4G5ire 8e 0i5e Bcal1, 4olitico0, re04ecto0CI atitu8i5e
4o=itiD: 75 rela6iile cu 4u3liculI 2olo0ea0irea u5 li13aH corect 8i5 4u5ct 8e De8ere Era1atical,
o2erirea 8e r:04u50uri corecte @i co14lete
>3 ?n4)#a"e
aC Ce ai 75D:6at 8i5 eF4erie56a 8e a lucra 75 i50titu6ia re04ectiD:S Me56io5ea=: cel 4u6i5 8ou: a04ecte(
3C U58e 0au cu1 Dei 2olo0i cele 75D:6ate S
Pe5tru 04riHi5 75 8erularea actiDit:6ii 0tu8ia=: 2i@ele 8e 8ocu1e5tare ( Stu8ia=: 8ocu1e5tele
04eci2ice 4u0e la 8i04o=i ie 8e c:tre tutore la 8e4arta1e5tul u58e 76i 8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:(
Pla5i2ic:%6i ti14ul 8e lucru 4e5tru ace0t 4roiect 4e toat: 4erioa8a 4racticii(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
*L*RCI>IU D* D*SC.P*RIR*
Complete+ spunsuile pe o ,i sepaat i ataea+Io la 7unalul de pactic5 A5eFea=:
co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e5 ialitatea i52or1a iilorC @i re=olDarea 2i@ei 8e
lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
' SAUDII D* C#D
8% ) aite"t' &oarte ocu!at'
La 9Cole.iul Eco"o$ic :1 5aria ete aite"ta directoarei ;i i" acea' calitate coordo"ea0a i
acti+itatea ecretariatului1 a #i#liotecii -i a $icii ca"ti"e a -colii% 5aria ete o !eroa"' &oarte
ordo"at' -i &oarte $u"citoare% De!u"e $ulta !aiu"e *" $u"c'1 totu-i $ultitudi"ea arci"ilor
o olicit' &oarte $ult -i a *"ce!ut ' rei$t' o a"u$it' te"iu"e -i o#oeal'1 tare care a
&acut6o ' /e $ai !u<i" ate"t'1 r'#datoare ;i a$a#il' cu ceilalti -i c=iar cu directoarea%
Adeea1 !e"tru a6;i ter$i"a $u"ca a r'$a !ete !ro.ra$1 !er>"d de ae$e"ea c'1 dac'
orele u!li$e"tare "u6i !ot / !l'tite1 cel !u<i" +a / reco$!e"at' *" alt $od%
Pe de alta !arte1 5aria "u !oate ' "u o#er+e c>t de le2er' ete $u"ca celor dou' ecretare
au ad$i"itratorului de !ratri$o"iu1 care !ar ' !ro/te de ea1 !la>"du6 i lucr'ri !e care le6
ar !utea &ace ei% De !ild' "u *"tele.e de ce tre#uie ' ce"trali0e0e ea litele de i"+e"tar1
&acturile ;i "ici de ce ' +eri/ce ce"trali0area e$etrial' a re0ultatelor ;colare ale ele+ilor%
Totu;i !ro#le$a "ici $'car "u era c' $u"cea !rea $ult1 deoarece era o#i;"uit' cu $u"ca%
Dar ceilal,i*ii &aceau .reut',i( ad$i"itratorul de !atri$o"iu *"tar0ia '6 i tri$it' docu$e"tele
?!e aceata te$' au a+ut rece"t o ceart'@1 iar ecretarele e !urtau urat de ori cate ori e
i"terea de lucr'ri ;i !'reau c=iar c' o a#otea0'% Nu 6a !la" !e"tru c' i e !'rea c'
Sa#ri"a1 directoarea ;colii1 *i i$!ati0a $ai $ult !e ceilalti dar1 *" cele di" ur$a1 6 a deci '6
i !u"' toate acete lucruri ;e&ei%
5. Ca# $*%t pati&# i,p&icat# 6i ca# $*%t i%t##$#&# &!7
8. Uti&i(a9i :4ata c!%;ict*&*i< p#%t* c&ai=ca#a p!-&#,#&!
/5 ScBim%aea po$amului de studiu sptmJnal
2( Rectoratul u5iDer0itatii L?ucur> a 4ri1it 8e la Mi5i0terul E8ucatiei u5 2aF 4ri5 care li 0e cerea 0: re8uc:
4roEra1ul 8e i5Data1a5t la #$ ore 4e 0a4ta1a5:(
Rectorul a cerut 2iecarei 2acult: i 0: 2ac: 4ro4u5eri 4e5tru a 0e co52or1a ace0tei cereri( La co50iliul
4ro2e0oral cei 1ai 1ulti 4ro2e0ori au 2o0t i14otriDa 0chi13:rii(
U5ii 4ro2e0ori au 2o0t 2oarte critici, 04u5G58 ca acea0ta 5u e0te 8ecat u5 4reteFt 4e5tru a 0e re8uce
aloca iile 3uEetare( Altii au re2u=at 2er1 0a%0i re8uca 5u1arul 8e ore 8eoarece 5u ar 4utea 0a%0i aco4ere
5or1a 8e 3a=a care le a0iEura 0alariul i5treE( S%a eF4ri1at a4oi i8ea c: re8ucerea atGt 8e 8ra0tic: a
5u1:rului 8e cur0uri @i 8e 0e1i5arii Da aDea e2ect 5eEatiD a0u4ra 4reE:tirii 0tu8e56ilor(
Ei Dor 75Da6a @i 1ai 4u6i5 8ecGt 75ai5te( I5 co5ti5uarea 8i0cu iilor au a4:rut 750: i8ei 5ea@te4tate( Ca
0chi13area 0a ai3: e2ectul 4o=itiD 0co5tat, tre3uie ca 4roce0ul 8e 4re8are @i eFa1i5are 0: 2ie 0chi13at(
Stu8e56ii Dor tre3uie 0: citea0c: 3i3lioEra2ia 8e calitate reco1a58at: 8e 4ro2e0ori, care 0: co50tituie al:turi
8e 1ateria 4re8at: la cur0 3a=a 4e5tru eFa1i5are(
Pe 8e alta 4arte, 4e5tru co14letarea 5or1elor, eFi0tau 8oua 4o0i3ilit:6i+ u5ii 4ro2e0ori 0: 4re8ea la 0eriile
8e 75Data1G5t la 8i0ta56: @i a5u1ite cur0uri 0: 2ie co1a0ate 75tr% o 0i5Eur: 1aterie(
15 Cae sunt patile implicate si cae sunt inteesele loK
'5 Utili+ati OBata con,lictului! pentu clai,icaea po%lemelo
/5 Identi,icati +onele de acod si de+acod inte pati5
)5 Cae este o%iectul ne$ocieiiK
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e5 ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 0tu8iilor 8e ca=, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC

PR.I*CA
6nte%ile noului an$a7at
,iecare 5ou a5EaHat i5tr: 4e 4oarta i50titu6iei 750o6it 8e o 0uit: 8e 75tre3:ri leEate 8e lucruri co50i8erate
ero5at 8i5tre cele 1ai 3a5ale, cu1 ar 2i+ 6i5uta la locul 8e 1u5c:, i50tru1e5tele 4e care le are la
8i04o=i6ie Btele2o5, 2aF, co4iator etc(C, 4au=a 8e 1a0:, 8ata la care 0e 8: 0alariul, 8ac: 0e 4u5e 4re 4e
4u5ctualitate, 8aca 1u5ca 4e0te 4roEra1 e0te o eFce46ie 0au o reEul:( Noul a5EaHat tre3uie 0: 0e
2a1iliari=e=e cu reEulile ca0ei, cu 5or1ele @i Dalorile acce4tate, alt2el ar aDea u5 0tatut 8e 5ea8a4tat 75
ca8rul 2ir1ei(
A2lat 0u3 4re0iu5ea o3liEatiei 8e a 0e a8a4ta 0i 8e a 8oDe8i 8e ce e0te i5 0tare, u5 a5EaHat 5ou are
5eDoie 8e i5teleEere 0i i5tere0 8i5 4artea a5EaHatorului( Va 3e5e2icia a5EaHatul 8e 75 eleEerea 8e care
are 5eDoieS
Cu ti14ul, o alt: 0erie 8e 75tre3ari 7@i Dor a@te4ta r:04u50ul+ Cu1 e0te a4reciat: 1u5ca 1eaS De ce
lucra1 a@a @i 5u alt2elS Cu1 4ot 2ace 0uEe0tii 2ar: 0: 0u4:rS Cu1 4ot o3 i5e aHutor 0au a0i0te56a 75tr%o
4ro3le1:S Chiar 8ac: 5u le ro0te@te 5icio8at:, 5oul a5EaHat a@tea4t: 0: l:1uri6i 714reu5: ace0te
4ro3le1e 8e care 8e4i58e i5i6ierea lui co14let:(
Ceri56a 4roiectului+
Pu5e%te 75 4o0tura u5ui 5ou a5EaHat
R:04u58e la 75tre3:rile 4ro4u0e aDG58 ca 3a=: i50titu6ia la care ai e2ectuat 0taEiul 8e 4ractic:
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea
i52or1a6iilorC @i re=olDarea 4roiectului, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC

5555555555555555555555555 6N 8.C D* FIN#8 55555555555555555555555555555
15 !FI89!
Completea+ umtoaea ,i pentu ,iecae sptmJn de pactic5 Centali+ea+ toate
datele la teminaea sta$iului de pactic5
8a ,inal (ei o%&ine un !FI89! al acti(it&ii pactice des,uate
INDICATORI DE ANALIZAT
(Acti0it&i pactic#)
F#PA*8*
I9P#CAU8
8*CAII8*
9*A#F.R#
,
,
9
9
I
I
L
L
Stu8ia=: 8ocu1e5tele 04eci2ice 4u0e la 8i04o=i ie 8e c:tre tutore la 8e4arta1e5tul u58e 7@i
8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
'5 :8#D.N
6&i popunem s desene+i popiul !%la+on! dup modelul umtoF
:8#D.NU8 N.SARU
;*3eci&iu indi(idual iHsau al nte$ii ecBipe<
Fia de e(aluae
NU5ELE SI PRENU5ELE
?au "u$ele ec=i!ei@
NU5ELE SI PRENU5ELE
?au "u$ele ec=i!ei@
VALORI PE CARE NI LE ASUM?M
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
CE LU?M CU NOI CE L?S?M N SALA DIN
ACEST <MODUL DE <CURS<
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Stu8ia=: 8ocu1e5tele 04eci2ice 4u0e la 8i04o=i6ie 8e c:tre tutore la 8e4arta1e5tul u58e 76i
8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
/5 !PRIG*@A*IA* 6N N .C8IND?!
K5 a2ar: 8e ace0te atitu8i5i, co14orta1e5tul 4ro2e0io5al al u5ui a5EaHat 0e 1ai 3a=ea=: 4e +
ateT T T T a0culT T T T o5e0tiT T T T 0i5ceT T T T T T
autocu5T T T T tolerT T T T 8i0crT T T T 8i04o5i3iT T T T T T
6&i popunem4 ca dup ce studie+i mateialul in,omati(4 s &i ,aci popiul po,il din punct de
(edee al compotamentului etic5 *ti doa tu i !o$linda!4 ia ea nu de,omea+ ade(ul5
Folosete linii4 ,i$ui $eometice4 alte elemente $a,ice5 Nu utili+a cu(inte P
A@a R 0auR
#titudine Descieea atitudinii la locul de munc
A1a3ilitate O 4er0oa5: a1a3il: e0te 4oliticoa0: cu coleEii, clie56ii @i cu 4er0oa5ele cu
care i5tr: 75 co5tact
Socia3ilitate O 4er0oa5a 0ocia3il: 0e a2l: 75 rela6ii 4er1a5e5te cu cei 8i5 Hur, e0te
a4ro4iat: @i 4riete5oa0:
Di4lo1a ie O 4er0oa5: 8i4lo1at: e0te a3il: 75 re=olDarea 8e 4ro3le1e la locul 8e
1u5c:, 8G58 8oDa8: 8e 0u3tilitate 75 rela6ii i5ter4er0o5ale
Malea3ilitate O 4er0oa5a 1alea3il: 0e a8a4tea=: u@or oricaror 0itua6ii la locul 8e 1u5c:
I5De5tiDitate O 4er0oa5: i5De5tiD: lucrea=: 75 0itua6ii 5e0tructurate cu reEuli 3i5e 0ta3ilite
@i 0arci5i 2oarte eFacteI 7@i 2olo0e@te creatiDitatea @i i1aEi5a6ia
R:38are O 4er0oa5: r:38:toare acce4t: o 0itua6ie 8i2icil: 2ar: a 4roiecta u5 ter1e5
2i5al 4e5tru 8e2i5itiDarea ei
Cal1 O 4er0oa5: cal1: 8: 8oDa8: 8e 0t:4G5ire 8e 0i5e, tact, 75 ac6iu5ile
75tre4ri50e @i 75 co1u5icarea cu ceilal6i
Pu5ctualitate O 4er0oa5: 4u5ctual: aHu5Ee 75tot8eau5a la ti14
I1aEi5ea 8i5 oEli58:
N aa K
N55 #u tecut anii5
*ti mana$eul depatamentului de esuse umane de la o impotant institu ie
ADG58 75 De8ere ! 8i5 4o0turile 4e care le%ai i8e5ti2icat 75 ca8rul i50titu6iei, co14letea=: ur1atoarea Eril: 8e
o30erDa6ie
i5e co5t 8e tr:0:turile 8e 4er0o5alitate ale 4er0oa5elor 1o5itori=ate(
Diua 9omentul Compotament po,esional la
locul de munc
Consecin&e

#le$e4 pe cJt posi%il4 pesoane cu tstui de pesonalitate di,eite5 Fiele de o%se(ae ela%oate
(o ,i cel mult e$ale cu numul de postui i pesoane identi,icateHmonitoi+ate5
Stu8ia=: 8ocu1e5tele 04eci2ice 4u0e la 8i04o=i6ie 8e c:tre tutore la 8e4arta1e5tul u58e 76i 8e02:@ori
0taEiul 8e 4ractic:(
A5eFea=: co4ii ale 8ocu1e5tele i52or1atiDe B8ac: 5u 0e 75calc: co52i8e56ialitatea i52or1a6iilorC @i
re=olDarea 2i@ei 8e lucru, la PORTO,OLIUL DE PRACTIC
Pentu a cule$e date pecise despe compotamentul po,esional4 su% aspectul ,ec(en&ei de
mani,estae4 a conte3tului n cae apae i a intensit&ii sale4 an$a7atoul poate monitoi+a n oice
moment an$a7atul ,olosind o $il de o%se(a&ie5
}4ur"al de !ractic'
5odul ETIC I C)5P)RTA5ENT PR)FESI)NAL
Rela&ii intepesonale2 Compotament etic
Loca,ia 6 I"titu,ia !u#lic'1 de!arta$e"t
Numele ele(ului } 4erioa8a }
K5 Hur5alul 8e 4ractic:, Dei co14leta ur1:toarele i52or1a6ii+
Care 0u5t 4ri5ci4alele actiDit:6i releDa5te 4e5tru 1o8ulul 8e 4ractic: 4e care le%ai o30erDat 0au le%ai
8e02:@uratS
ActiDit:6i o30erDate
ActiDit:6i 8e02:@urate
Ce ai 75D:6at 0: 2aci 4e5tru ati5Eerea co14ete56eiS
Care au 2o0t actiDitatile 4ractice care 6i%au 4l:cutS MotiDea=:(
Ce actiDitati 4ractice nu 6i%au 4l:cutS MotiDea=:(
G5 9.D#8IA#A*# D* *G#8U#R*+
8e0crierea 1o8alita6ilor 8e eDaluare B4ro3a 4ractic:, 4orto2oliu etc(C
# ,i competent nseamnF
a aplica cunotin&e de specialitate
a ,olosi depindei speci,ice
a anali+a i a lua deci+ii
a ,i ceati(
a luca cu al&ii ca mem%u al unei ecBipe
a comunica e,icient
a te adapta la mediul de munc speci,ic
a ,ace ,a& situa&iilo nepe(+ute5
%valuarea competenelor profesionale este procesul de colectare a informaiilor necesare
pentru sta&ilirea competenei i *udecarea lor n raport cu cerinele standardului(
P"e+$()"$ 2n !eg)t") + a&!$+a"ea &"%1e$ *e e4a!a"e
vei fi evaluat n urma parcur(erii tuturor etapelor de nvare
vei realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare
certificarea acestor competene se va realiza n urma evalurii formative'
nre(istrarea performanei se va realiza printr-o fi de evaluare completat de profesor i.sau
tutore pe parcursul pro&ei
Criteriile 04eci2ice 8e eDaluare Dor 2i 4reluate 8i5 Sta58ar8ul 8e PreE:tire Pro2e0io5al: 8e c:tre
4ro2e0or @i le Dei cu5oa@te 75c: 8e la 75ce4utul 0taEiului 8e 4ractic:(
I50tru1e5tele 8e eDaluare Dor 2i+ 2i@a 8e eDaluare, 4ro3a 4ractic:, 4orto2oliul
FIE DE EVALUARE
Fia de e(aluae ;model<
Nume candidatF Nume e(aluatoF
U5C5 '/ *tic i compotament po,esional
Sarci5i Mo8ul 8e reali=are a
0arci5ilor
Re=ultatul
eDalu:rii
Data
#( K50u@irea 5or1elor 8e co14orta1e5t @i
co58uit: 75 ca8rul Eru4ului+
cal1
0t:4G5ire 8e 0i5e
o5e0titate
re04ectarea 4arte5erului
a0cultarea o4i5iilor @i arEu1e5telor
4arte5erilor
8e15itate
0: 5u cree=e 0u04iciu5i
tact
atitu8i5e 4o=itiD:
D# sau ;Q<
NU sau ;L<
2( A0iEurarea u5ui cli1at 2aDora3il lucrului 75
echi4:+
04riHi5
75curaHare
u1or
a13ia56:
re=olDarea a1ia3il: a co52lictelor
8i4lo1a6ie
atitu8i5ea 2a6: 8e coleEi
D# sau ;Q<
NU sau ;L<
)( Re=olDarea co52lictelor 8e 1u5c:+
co5trol 4reDe5tiD
5eEociere
ar3itraH
D# sau ;Q<
NU sau ;L<
%valuatorul va &ifa fiecare sarcin ndeplinit corect '
+ompetena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o sin(ur dat'
+ertificarea competenei se o&ine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite' Sarcinile nendeplinite
se vor reevalua dup o perioada de pre(tire folosindu-se acelai instrument de evaluare'
PROBA PRACTIC?

# EDaluarea 4ri5 4ro3a 4ractic: Da a0iEura recu5oa@terea acu1ul:rilor 4roEre0iDe 75
ca8rul 1o8ululuiI a4licarea cu5o@ti56elor 8o3G58ite 75 ca8rul i50titu6iilor 75 care 0e
e2ectuea=: 0taEiul 8e 4ractic:(
M%*a!$t)#$ *e e4a!a"e7
Ve$ /$ &' 2nt"@% '$ta#$a '&e+$/$+)- +m a" /$ % '$ta#$e *e "gen#)- &n+tAn*@'e
m%*! 2n +a"e 4e$ a+#$%na
Gei,icaea apotului de sta$iu e,ectuat n cadul institu&iei i sus&ineea acestuia -
a%ilit&ile de comunicae scis i oal4 aten&ia la detaliu4 capacitatea de a in(esti$a4
capacitatea de a e+ol(a po%leme I cae asi$u pe,oman&a n acti(itate 2 oientaea
spe client4 $Jndiea state$ic4 centaea pe e+ultate4 spiitul antepenoial4
,omaea de ecBipe pe,omante
*la%oae i sus&ineea unui poiect
PR.I*CAU8
stuctua poiectului+
titluI
introducere . arEu1e5tul, cu Hu0ti2icarea i4ote=ei 0au a u5ei 75tre3:ri leEate 8e te1:I
materiale i metode+
0e Dor 4reci=a 1aterialele @i echi4a1e5tul 2olo0itI
1eto8a 8e lucruI
4la5ul eF4eri1e5tuluiI
rezultat . 4re=e5tarea re=ultatelor 0i0te1ati=at, 4e articole 750o6ite 8e Era2ice, ta3ele,
8iaEra1e, 0u4orturi au8io%Di8eo cu 0tu8ii 8e ca=I
concluzii+
4:reri 4er0o5aleI
0olu6ii 4ro4u0eI
Ee5erali=area 4ro3le1eiI
&i&lio(rafie . utili=area core04u5=:toare a 3i3lioEra2ieiI
capacit&ile H competen&ele - care 0e eDaluea=: 75 ti14ul reali=:rii 4roiectului+
1eto8ele 8e lucruI
utili=area core04u5=:toare a 3i3lioEra2ieiI
utili=area core04u5=:toare a 1aterialelor @i echi4a1e5tuluiI
corectitu8i5ea, acurate6ea @tii56i2ic:I
Ee5erali=area 4ro3le1eiI
orEa5i=area i8eilor @i 1aterialelor 75tr%u5 ra4ortI
calitatea 4re=e5t:riiI
acurate6ea ci2relor, 8e0e5elor
FI@# D* *G#8U#R*
pentu po%a pactic ;9.D*8<
I5 9.NIA.RID#R*# PR.CR*SU8UI PR.I*CAU8UI
1
#
#( Nume i penume candidat+ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2( Cali,icae+ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
)( Numele4 penumele i speciali+ae ndumto de poiectF TTTTTTTTTTTTTT
&( Aema poiectului+ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
9( Data ncepeii acti(it&ilo de poiectF TTTTTTTTTTTTTTTTT
!( Competen&e (i+ateHimplicate n eali+aeaHe3ecu&ia poiectuluiF
'( Sta%iliea planului de acti(it&i indi(iduale ale candidatului pentu poiectF
Data +TTTTTTTTT Se15:tura ca58i8atului+ Se15:tura 758ru1:torului+
"5 Sta%iliea planului de edactae a Poiectului - supotul scis +
Perioa8a+ TTTTTTTTTTReDi=uit+ TTTTTTTTT,or1: 2i5al: acce4tat: 8e 758ru1:tor+ TTTTTTTTTT
/( 6ntJlnii pentu monitoi+aea poiectuluiF
N5
ct5
Data .%se(a&ii
Semntua
ele(ului
Semntua
po,esoului
II5 #PR*CI*R*# C#8IA?>II #CAIGIA?>II C#NDID#AU8UI
Citeiul
D#
NU
.%se(a&ii
#( ActiDit:6ile 4ractice 75tre4ri50e 75 ca8rul 4roiectului 0e
ra4ortea=: a8ecDat la te1a 4roiectului
2( A3or8area te1ei 4roiectului a 2o0t 2:cut: 8i5tr%o 4er04ectiD:
4er0o5al:, ca58i8atul 8e1o50trG58 re2lec6ie critic:
)( ActiDit:6ile 4ractice au 2o0t 75tre4ri50e 0u3 0u4raDeEherea
758ru1:torului 8e 4roiect(
&( Reali=area 0arci5ilor 8e lucru 0ta3ilite 4ri5 4la5ul 4roiectului a
2o0t 2:cut: co52or1 4la5i2ic:rii i5i6iale
9( Docu1e5tarea 4e5tru 4roiect a 2o0t 2:cut: 0u3
0u4raDeEherea 758ru1:torului 8e 4roiect(
!( I8e5ti2icarea 3i3lioEra2iei 5ece0are re8act:rii 4:r6ii 0cri0e a
4roiectului a 2o0t reali=at: i5teEral
'( Re2eri56ele 3i3lioEra2ice utili=ate la re8actarea 4:r6ii 0cri0e a
4roiectului au 2o0t 4relucrate core04u5=:tor @i 5u 0u5t o
co14ila6ie 8e citate(
$( La reali=area 0arci5ilor 8e lucru 8i5 ca8rul 4roiectului, 0%a
2:cut 8oDa8a+ e2ortului 4er0o5al, a oriEi5alit:6ii 0olu6iilor 4ro4u0e,
a i1aEi5a6iei 75 a3or8area 0arci5ii(
/( Solu6iile E:0ite 4e5tru re=olDarea 4ro3le1elor 4ractice au o
3u5: tra502era3ilitate 75 alte co5teFte 4ractice(
III5 #PR*CI*R*# C#8IA?>II PR.I*CAU8UI
Citeiul
D#
NU
.%se(a&ii
#( Proiectul"4ro8u0ul are Dali8itate 75 ra4ort 8e tem4 scop4
o%iecti(e4 metodolo$ie a%odat5
2( Proiectul"4ro8u0ul 8e1o50trea=: co14letitu8i5e @i aco4erire
0ati02:c:toare 75 ra4ort 8e te1a alea0:(
)( Ela3orarea 4roiectului @i re8actarea 4:r6ii 0cri0e a 4roiectului
au 2o0t 2:cute 75tr%u5 1o8 co50i0te5t @i co5co1ite5t, co52or1
4la5i2ic:rii(
&( Utili=area a5u1itor re0ur0e e0te 3i5e Hu0ti2icat: @i
arEu1e5tat: 75 co5teFtul 4roiectului(
9( Re8actarea 4:r6ii 0cri0e a 4roiectului 8e1o50trea=: o 3u5:
co50i0te56: i5ter5:(
!( Re8actarea 4:r6ii 0cri0e a 4roiectului 8e1o50trea=: o 3u5:
loEic: @i arEu1e5tare a i8eilor(
'( Proiectul"4ro8u0ul re4re=i5t:, 75 0i5e, o 0olu6ie 4ractic:
4er0o5al:, cu ele1e5te 8e oriEi5alitate 75 E:0irea 0olu6iilor(
$( Proiectul"4ro8u0ul are a4lica3ilitate 4ractic: @i 75 a2ara @colii(
IG5 #PR*CI*R*# PR*D*NA?RIIHSUS>IN*RII .R#8* # PR.I*CAU8UI
Citeiul
D#
NU
.%se(a&ii
#( Co1u5icarea oral: a ca58i8atului e0te clar:, coere5t:,
2lue5t:
2( Pre=e5tarea a 2o0t 0tructurat: echili3rat 75 ra4ort cu te1a
4roiectului @i cu o3iectiDele ace0tuia
)( De1o50trare 4utere 8e 0i5te=: @i a8a4tarea 4re=e5t:rii la
0itua6ia 8e eFa1i5are
&( 0u06i5ere 4u5cte 8e De8ere @i o4i5iile 75tr%u5 1o8 4er0o5al @i
3i5e arEu1e5tat
9( Utili=are 75 4re=e5tare ele1e5te 8e Era2ic:, 1o8ele, a4lica6ii,
TIC, etc, 75 0co4ul acce0i3ili=:rii i52or1a6iei @i al cre@terii
atractiDit:6ii 4re=e5t:rii(
Nota 2i5ala TTTTTTTTTTTTPro2e0ori eDaluatoriTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTData+
P)RT)F)LIUL
Scopul 4ri5ci4al al 4orto2oliului e0te 8e a 4u5e 75 relie2 >De ce e@ti ca4a3il>
,ilo0o2ia 8i8actic: a ace0tei 2or1e 8e eDaluare co50t: 75 8e4la0area acce5tului 8e la Lce 5u @tie @i ce 5u
4oate 2ace eleDul> 04re Lce @tie @i ce 4oate eleDul> la te1a @i la 8i0ci4li5a re04ectiD:, 75 i5teErarea
eDalu:rii calitatiDe @i ca5titatiDe, @i, toto8at:, reorie5tarea 8e la eDaluare 04re autoeDaluare(
.%iecti(ele u5ui 4orto2oliu 075t+ 1otiDarea ta 4ri5 a4recierea re=ultatelor tale @i 4re=e5tarea eF4erie56elor
8o3758ite, ur1:rirea 8i5a1icii 4roce0ului 8e i50truire @i 7@i Da 4er1ite 0: 4la5i2ici 75D:6areaI 0: 0co@i
75 relie2 4reocu4:rile 4e5tru 8i0ci4li5a re04ectiD:I
Porto2oliul +
i50tru1e5t 8e eDaluare,
o2er: 4o0i3ilitatea 8e a e1ite o Hu8ecat: 8e Daloare care re2lect: eDolu6ia I
re4re=i5t: o colectie eFhau0tiD: 8e i52or1a6ii 8e04re 4roEre0ul @colar al u5ui eleD, o36i5ut 4ri5tr%o
Darietate 8e 1eto8e @i teh5ici 8e eDaluareI
0e 4roiectea=: 8e c:tre 4ro2e0or 75 2u5c6ie 8e co5teFt @i reu5e@te 8i2erite i50tru1e5te 8e eDaluare
tra8i6io5ale @i alter5atiDeI
0i5teti=ea=: actiDitatea eleDului 8e%a lu5Eul 0taEiului 8e 4ractic: re4re=e5ta58 a0t2el 0i o 2or1a 8e
eDaluare 0u1atiD: a achi=i6iilor eleDului @i a 4reocu4:rilor 0aleI
P%"t%/%!$! e0te 4oate cea 1ai co14leF: actiDitate 8e eDaluare @i 8e autoeDaluare iar re=ultatul 2i5al
este o colectie etero(en de documente care 4oate cu4ri58e+
8ate 8e04re 4roEra1ul t:uI
te1ele 4e5tru aca0:I
4roiectele reali=ate 75 8ecur0ulul u5ei 4erioa8e 8e ti14 B75 Ee5eral u5 0e1e0tru 0au tot a5ulC, 4recu1 @i o
0curta ;i0torie> a ace0tora B8ata la care a 2o0t 8at i5 lucru, echi4a 8e lucru cu atri3utiile 2iecaruia, ti14ul 8e
lucru e0alo5at i5 =ile, 3i3lioEra2ie co50ultata, etc(CI
2i@e 8e autoeDaluare 8e ti4ul+ 0tiu 0a 2ac(((, calit:6i"8e2ecte(
tot ceea ce ai lucrat 75 8ecur0ul 4erioa8ei Di=ate, etc(

S: ai *" +edere ur$atoarele+
3u5a aleEere a 1aterialelor care tre3uie 0a eFi0te i5 4orto2oliuI
calitatea 8ocu1e5telor 8i5 4orto2oliu 4oate 2i u5 i58iciu 8e Daloare a0u4ra atitu8i5ii tale 2a@: 8e
8e02:@urarea 0taEiului 8e 4ractic:
orEa5i=area cale58ari0tica a ace0toraI
2iecare 8ocu1e5t tre3uie a85otat 8e catre 4ro2e0or"tutore B5ote, o30erDatii, etc(C
Dei 2ace o 4re=e5tare a 4orto2oliului, a ceea ce ai re1arcat 75 ti14ul 8e02:@ur:rii 4racticii
e@ti 4arte a 0i0te1ului 8e eDaluare @i 7@i 4o6i ur1:ri, 4a0 cu 4a0, 4ro4riul 4roEre0
Un poto,oliu poate sa cupindF
8a inteio
+oninutul focalizat pe concepte i capaciti eseniale/
0elec6ii 8i5 i50e15ari care eFe14li2ica re2lectii, oriEi5alitate,
4ro8u0e ela3orate, Dariate ti4uri . co5ce4ere 0tu8ii 8e ca=, Hocuri 8e rol, 1iHloace au8io%Di=uale
BeFe14le etic: @i co14ortare 4ro2e0io5ala . 4o=itiDe @i 5eEatiDeC
4ro8u0e care arat: 4roce0ul 8e 8e=Doltare+ 75ce4utI 4la5i2icareI reDi=uiriI
4ro8u0e care i58ic: i5tere0ele, 0tilul eleDului 0i 2olo0irea u5ei Darietati 8e i5teliEe5te+
Date 4riDi58 actiDitatea la locul 8e 8e02:@urare al 4racticii+
re=olDarea 2i@elor 8e lucru, a 2i@elor 8e o30erDare
re=olDarea 0tu8iilor 8e ca= 4ro4u0eI
0tu8ii 8e ca=, Hocuri 8e rol ela3orate 4e 3a=a i52or1a iilor cule0e la locul 8e 4ractic:I
re2erateI e0euri, 4roiecteI
4artici4area la actiDit:6ile orEa5i=ate 8e i50titu6ie 4e ti14ul 8e02:@ur:rii 4racticii
2i@a 8e o30erDare ela3orat: 8e tutore
Hur5alul 8e 4ractic:I
alte 1ateriale i52or1atiDe, 8e 8ocu1e5tare, etc( utili=ate
8a e3teio 4oate ar:ta ca 1a4:, cartotec:, cutie 1ic:, etc( co1o8itatea 75 utili=are 2ii58 u5ica
ceri56: ce 0e cere re04ectat:(
CIA* A* CU #A*N>I* P
StaEiile 8e 4ractic: 0%au ter1i5at(
Ur1ea=: e(aluaea poto,oliului5
8a nceputul sta$iilo de pactic (ei pimi o lista cu elementele minime i ma3ime
o%li$atoii de cupins n poto,oliu i cae (o ,i cupinse n e(aluae
Respect cein&ele i o$ani+ea+ elementele dup citeiile su$eate 2 componentele au
puncta7e di,eite ;unele (aloea+ mai mult4 altele mai pu&in<5
K@i reco1a58:1 0: 8iDi=e=i co56i5utul 4orto2oliului 75 ur1:toarele cateEorii+
- o&li(atorii+ 4ro3e 0cri0e 8e 0i5e 0t:t:toareI
- de cercetare+ reali=area u5or 4roiecte cu Era8 ri8icat, cercetarea u5or a04ecte, re=olDarea
4ro3le1elor 5o50ta58ar8 cu Era8 04orit 8e 4er2or1a56:, ela3orarea 8e 0tu8ii8e ca=, Hocuri 8e
rol, 2il1e, 2otoEEra2ii, 4o0tereI
- situative/ a4licarea co56i5utului 0tu8iat 75 0itua6ii 4ractice, 4e5tru re=olDarea 4ro3le1elor
a4licatiDeI
- descriptive+ 0crierea re2eratelor @i a e0eurilorI 4roiectelor,
- e0terne+ aDi=ele 4ro2e0orului"tutorelui, 2i@e 8e o30erDarl ale 4ro2e0orului(
Re4arti6ia a4roFi1atiD: 4oate 2i ur1:toarea+
- cateEoria o3liEatorie . # XI
- cateEoria 8e cercetare . 9 XI
- 0ituatiD: . 2 XI
- 8e0cri4tiD: . #9 XI
- eFter5: . 9 X
Citeii de notae a poto,oliului ;model oientati(<
NiDelul Co56i5utul Nota
#( Porto2oliul 0e caracteri=ea=: 4ri5 1ultilateralitate 75 re2lectarea
cateEoriilor @i a criteriilor 4ri5ci4ale 8e eDaluare( Co56i5utul u5ui
/ % #
a0e1e5ea 4orto2oliu 8e1o50trea=: e2orturi co50i8era3ile 8e4u0e
@i u5 eDi8e5t 4roEre0 al eleDului 4riDi58 8e=Doltarea E758irii
eco5o1ice, ca4acitatea 8e a re=olDa 4ro3le1e, a3ilit:6i 8e a4licare
@i co1u5icare, 4re=e56a u5ui 75alt 5iDel 8e autoeDaluare @i atitu8i5e
creatiD: 2a6: 8e 8i0ci4li5a 8at:( Co56i5utul @i a04ectul 4orto2oliului
4ro3ea=: oriEi5alitate @i creatiDitate(
2( Porto2oliul co50tituie 8oDa8a u5or cu5o@ti56e @i ca4acit:6i 0oli8e,
750: 04re 8eo0e3ire 8e 4ri1ul 5iDel aici 4ot li40i u5ele ele1e5te 8i5
cateEoria celor 5eo3liEatorii, 5u e0te oriEi5alitate 75 co56i5ut, iar
ele1e5tul 8e creatiDitate e0te li40:(
' % $,//
)( Se 4u5e acce5tul 4e cateEoria 4ri5ci4al: 8u4: care 0e 4oate
Hu8eca 8e04re 5iDelul 750u@irii cu5o@ti56elor @i a ca4acit:6ilor
4reD:=ute 75 4roEra1a 8e 0tu8ii( Li40e0c arEu1e5te ce
8e1o50trea=: E758irea creatiD:, ca4acit:6i a4licatiDe, a3ililit:6i 8e
co1u5icare oral: @i 0cri0:(
9 % !,//
&( Du4: 4orto2oliul 8e ace0t 5iDel, e0te 8i2icil a%6i crea o i1aEi5e clar:
8e04re ca4acit:6ile eleDilor( De reEul:, el co56i5e 2raE1e5te 8e
0arci5i 8i5 8i2erite cateEorii, coli 0e4arate cu 0arci5i reali=ate
4ar6ial, 75cerc:ri 8e e2ectuare a lucr:rilor 4ractice, etc( Co56i5utul
u5ui a0e1e5ea 4orto2oliu 8oDe8e@te a30e56a aDa50:rii 75 i50truire(
Su3 9
BeFe14le @i i58ica6ii 4e5tru 1o8alitatea 8e co14letare @i utili=are a i50tru1e5telor 8e
lucruCI
CE MAI ESTE NECESAR S AI ?N VEDEREB NOTEAZ- REINE I APLICB
A.PU8 R*SP.NS#:I8IA?>I8.R P*NARU C*8 C#R* 6NG#>?
PUNE KNTRE?RI
KNVA TOTUL DESPRE MUNCA TA
KNVA TOTUL DESPRE MUNCA CELORLAL I DIN EC-IP TA
KNVA TOT CE POI DESPRE INSTITU IA UNDE I VEI DES,PURA PRACTICA
DEUVOLTA RELAII ?UNE
MUNCETE DIN AREU
,II DISPONI?IL S AJUI ACOLO UNDE ESTE NEVOIE
#N*L*
ADOPTA O ATITUDINE POUITIV
O,ER%TE VOLUNTAR PENTRU KNDATORIRI
, TOTUL CU RESPONSA?ILITATE
*AIC? @I *FICI*N>? PR.F*SI.N#8? - R*CU8I D* :#D?
S SOSETI LA TIMP LA LOCUL UNDE KI VEI DES,URA STAAIUL DE PRACTIC
,II O PERSOAN ATENT LA DETALII
IA MULTE NOTIE I ,OLOSETE%LE ATUNCI CVND ESTE NEVOIE
,II RESPONSA?IL( DAC SIMI C NU TE%AI MATURIUAT KNC,,%O ACUMI ACORD%I O
ANSO
KNVA S LUCREUI KN EC-IP( SUCCESUL EC-IPEI DEVINE MAI IMPORTANT DECVT
SUCCESUL PERSONAL
,II CINSTIT I LUCREAU CVT POI DE ?INE
S TE COMPORI CA UN PRO,ESIONIST PRIN MODUL CUM TE KM?RACI, VOR?ETI
STA?ILETE ?INE PRIORIT ILE
TRATEAU%I PE CEILALI AA CUM I%AR PLCEA IE S ,II TRATAT
#8A* INF.R9#>II UAI8*
NaDiEhea=: 4e i5ter5et @i acce0ea=: 0ite%uri utile 4e5tru etic: @i co14orta1e5t 4ro2e0io5al(
,ii u5 2i5 o30erDator a 1e8iului 75 care 7@i 8e02:@ori 0taEiul 8e 4ractic:
Co14letea=: u5 Hur5al cu o30erDa6iile 4ro4rii
UTILIUAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU
Pe5tru 2iecare 2i@e 8e o30erDare, 2i@e 8e lucru 0au 0tu8iu 8e ca= @i%au 2o0t 4reci=ate c:teDa i52or1a6ii 8e
care 0: 6ii 0ea1:(
Utili=ea=: 2i@ele 8e 8ocu1e5tare cu4ri50e 75 auFiliarul curricular, 8ar @i alte 1ateriale 8e 8ocu1e5tare 4u0e
la 8i04o=i6ie 8e tutore la locul 8e 8e02:@urare a 0taEiilor 8e 4ractic:(
De 2iecare 8at: cG58 ai ter1i5at 8e 75toc1it 2i@ele, 0olicit: ca ace0tea 0: 2ie Deri2icate 8e c:tre
4ro2e0or"tutore @i a4oi a5eFea=:%le 75 4orto2oliul 8e 4ractic:(
Pe5tru 2iecare 8ocu1e5tare e2ectuat:, co14letea=: 2i@e 04eciale, cu 1e56io5area re2eri56elor 3i3lioEra2ice(
@i ace0te 2i@e a5eFea=:%le la 4orto2oliul 4er0o5al(
MAI POI UTILIZAB
O-$#0a#a )i#ct
O30erDarea 4roce0ului 8e eDaluare @i 75toc1irea >ra4ortului 8e eDaluare>( co14ara cu 8atele 4reci=ate 75
2i@a 4o0tului
K5 1o1e5tul eDalu:rii 4er0o5alului 0e 75toc1e@te >ra4ortul 8e eDaluare>( 4o6i o30erDa acea0ta actiDitate @i
co14leta 2or1ularul ur1:tor
R#P.RA D* *G#8U#R*
a pe,omantelo po,esionale indi(iduale ale ,unctionailo pu%lici

Nu1ele 0i 4re5u1ele ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
,u5ctia 4u3licQ, cateEoria, cla0a 0i Era8ul + (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Data ulti1ei aDa50Qri B75 cateEoria, cla0a 0i Era8ul actualC +(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Perioa8a eDaluatQ+ 8e la (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( la ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Stu8ii((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ProEra1e 8e i50truire YC ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Nr( crt( O3iectiDe X 8i5 ti14 Ter1e5 8e
reali=are
Reali=at
B4o58ereC
% X %
#(
2(
)(
&(
9(

Criteriile 8e 4er2or1a5tQYYC
Co1e5tarii (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Ara8 8e i14orta5tQYYYC Note Cali2icatiD 2i5al al eDaluQriiYYYYC+


Re2eratYYYYYC+
Re=ultate 8eo0e3ite+

Di2icult: i o3iectiDe 75tG14i5ate 75 4erioa8a eDaluatQ+
Alte o30erDatii+
O3iectiDe 4e5tru ur1Qtoarea 4erioa8Q 4e5tru care 0e Da 2ace eDaluarea+

Nr( crt( O3iectiDe X 8i5 ti14 Ter1e5 8e reali=are
#(
2(
)(
&(
9(

YYC Ur1ate 75 4erioa8a eDaluatQ(
YYYC Se co14letea=Q cu cele 0ta3ilite co52or1 art( & 8i5 1eto8oloEie(
YYYYC Pe5tru cel 4uti5 u5 criteriu 8e 4er2or1a5tQ 0e Da 0ta3ili Era8ul 8e i14orta5tQ L2oarte i14orta5t>I 4e5tru
cel 4uti5 u5 criteriu 8e 4er2or1a5tQ 0e Da 0ta3ili Era8ul 8e i14orta5tQ Li14orta5t>I 4e5tru cel 4uti5 u5
criteriu 8e 4er2or1a5tQ 0e Da 0ta3ili Era8ul 8e i14orta5tQ L1ai 4uti5 i14orta5t>(
YYYYYC Se 0ta3ile0te 75 ur1a a4licQrii 2or1ulei 4reDQ=ute la art( #2 ali5( B9C 8i5 1eto8oloEie(
YYYYYC Se co14letea=Q 8e eDaluator(

ProEra1e 8e i50truire reco1a58ate 0Q 2ie ur1ate+

Co1e5tariile 2u5ctio5arului 4u3lic eDaluat+

Se15Qtura 2u5ctio5arului 4u3lic eDaluat ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Data ((((((((((((((((((
Se15Qtura eDaluatorului ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Nu1ele 0i 4re5u1e ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
,u5ctia 4u3licQ((
Data ((((((((((((((((((
Co1e5tariile 4er0oa5ei care co5tra0e15ea=Q+

Se15Qtura ((((((((
Nu1ele 0i 4re5u1ele ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
,u5ctia 4u3licQ((
Data ((((((((
>ata c!%c#pt*a&
E0te oEli58a ale 1o8ului 8e EG58ire, 0i1tire @i 75teleEere(
Se co50tituie ca u5 i14orta5t i50tru1e5t 4e5tru 75D:6are, cercetare @i eDaluare(
E0te re4re=e5tat: 75 1o8 8iaEra1atic, oEli58i58 re6elele coE5itiDe @i e1otio5ale 2or1ate cu
4riDire la a5u1ite 5o6iu5i(
-:rtile co5ce4tuale 0e 4re=i5t: ca o teh5ic: 8e re4re=e5tare Di=ual: a 0tructurii i52or1a6io5ale(
E0e56a cu5oa@terii co50ta 75 1o8ul cu1 0e 0tructurea=: cu5o@ti56ele(
Im&%"tant e'te n +At +n%.t$ +$ "e!a#$$!e +a"e 'e 'ta1$!e'+ 2nt"e +n%.t$nte!e
a'$m$!ate3
Pe"/%"man#a *e&$n*e *e m%*! 2n +a"e 2.$ %"gan$(e($ eC&e"$en#a- $*e$!e .$
a&!$+a1$!$tatea a+e't%"a.
Model hart
Po$amul +ilnic Bli5ear:C
Dup acest model po&i edacta B&i pentu pincipalele elemente le$ate de etic i compotament
po,esional ,olosind cu(inte cBeie i (aiante de ela%oae
*3empluF
etic:,Dalori, 4ri5ci4ii, 5or1e, 6i5uta 8ece5t:, core04u5=:toare 2u5c6ieiI 0t:4G5ire 8e 0i5e Bcal1, 4olitico0,
re04ecto0CI atitu8i5e 4o=itiD: 75 rela6iile cu 4u3liculI li13aH corect 8i5 4u5ct 8e De8ere Era1atical,
5or1e 8e co14orta1e5t @i co58uit: 75 ca8rul Eru4ului+ cal1, 0t:4G5ire 8e 0i5e, o5e0titate, re04ectarea
4arte5erului, a0cultarea o4i5iilor @i arEu1e5telor 4arte5erilor, 8e15itate, 0: 5u cree=e 0u04iciu5i, tact,
atitu8i5e 4o=itiD:
lucrul 75 echi4:+ 04riHi5, 75curaHare, u1or, a13ia56:, re=olDarea a1ia3il: a co52lictelor,8i4lo1a6ie, atitu8i5ea
2a6: 8e coleEi, 4ertur3area i52or1a6iei, =Do5uri, 8e=a4ro3:ri,5e756eleEeri,8i2ere56: 75tre 4ro2e0io5al @i 4uterea
8e 1u5c:, co5trol 4reDe5tiD, 5eEociere, ar3itraH
?*%a&*& )*-&*
6i po&i cea i completa !7unalul pesonal!
Noi i mai popunem o (aiantF
DURNALUL DUBLU
ScopF 2or1area @i 8e=Doltarea ca4acit:6ii 8e a 75D:6a 4ri5 re2lectarea 75 0cri0 a0u4ra 1co56i5utului
u5ui teFt "1e0aH
De1er0 1eto8oloEic+
,ila 8e Hur5al 0e 714arte 75 8ou: coloa5eI
- K5 0tG5Ea Dei 5ota teFtul 0tu8iat 0au i52or1a6ia 4ri1it: 8e la tutorele 8e 4ractic:, care te%a
i14re0io5at
- K5 8rea4ta Dei arEu1e5ta aleEerea 2:cut:, 4ute6i 5ota o i8ee 4ri5ci4al: 0au 2ace u5 co1e5tariu
TeFtul 5otat 75 0tG5Ea 2ilei 8e Hur5al e0te ur1area u5ei a1i5tiri 8e04re o eF4erie56: 4er0o5al:, 4e5tru c: te%
a 0ur4ri50, 4e5tru c: o co50i8ei: releDa5t:(
K5 4artea 8rea4t: 0: co50e15e=i 8e ce ai ale0 acel teFt"acea i52or1a6ieI 8e ce l%ai 5otatS La ce te%a 2:cut
0: te EG58e@tiS Ce 75tre3are ai 75 leE:tur: cu acel 2raE1e5tS Ce te%a 2:cut 0:%l 5ote=i(S La ce te%a 2:cut 0:
te EG58e@tiS
Ar.u$e"t I"&or$aie !ri$it:
GLOSAR DE TERMENI
*tica
u5a 8i5 4ri5ci4alele ra1uri ale 2ilo0o2ieiI 4oate 2i 5u1it: @tii56a realit:6ii 1oraleI 75cearc: eluci8area
4ro3le1elor 1orale 4ri5tr%u5 8e1er0 coE5itiD(
2ilo0o2ie a0u4ra 1oralei, a 3i5elui @i a r:ului, a 8atoriei
0i0te1ul 0au co8ul 1oral al u5ei a5u1ite 4er0oa5e, reliEii, Eru4 0au 4ro2e0ie( Moralitatea e0te
leEat: 8e re=olDarea 0au ca4acitatea 8e a reali=a 8i0ti5c6ia 8i5tre 3i5e @i r:u 75 co14orta1e5t(
Cod etic
re2lectare a Dalorilor, 0erDe6te la 0i13oli=area 4ri5ci4iilor 8u4: care u5 Eru4 4ro2e0io5al 0au o
orEa5i=a6ie 0e 8e2i5e@te 4e 0i5e(
1ai 1ult 8ecGt u5 8ocu1e5t a81i5i0tratiD, 1ai 1ult 8ecGt o li0ta 8e reEuli, 8u4a care u5 1e13ru al
orEa5i=atiei 0au al u5ui Eru4 4ro2e0io5al 4oate i8e5ti2ica 0au eFclu8e co14orta1e5tul 8eDia5t(
Cod de conduit a pesonalului din autoit&ile i institu&iile pu%lice
reEle1e5tea=: 5or1ele 8e co58uit: 4ro2e0io5al: a 4er0o5alului co5tractual(
Compotament po,esional
1o8alitatea 8e a ac6io5a 75 a5u1ite 714reHur:ri 0au 0ituatii, co58uit:, 4urtare, co14ortare care 6i5e
8e o 4ro2e0ie(
8eli1itea=: coor8o5atele i5 li1itele caruia 0e 1a5i2e0ta o co58uita 04eci2ica u5ei 4ro2e0ii( A0t2el,
eFercitarea cu 0ucce0 a u5ei 4ro2e0ii 4re0u4u5e atat u5 5iDel a4titu8i5al, cat 0i 8e=Doltarea 0i
eF4ri1area la locul 8e 1u5ca a u5or tra00aturi 8e 4er0o5alitate
Pesonalitate i compotament po,esional K5 2u5c6ie 8e ti4ul 8e 4er0o5alitate 0e 4ot 8e2i5i 1ai
1ulte ti4uri 8e co14orta1e5t 4ro2e0io5al+
#( #m%i&iosulF are u5 8e=Doltat 04irit 8e co14eti6ie, lucrea=: 75tr%u5 rit1 alert, aDG58 u5 ra58a1e5t 1are
75 1u5c:, 7@i a0u1: re04o50a3ilit:6i, 4o=i6ia 75 0i0te1ul BorEa5i=a6iaC 8i5 care 2ace 4arte e0te i14orta5t:
4e5tru el, 1a5i2e0tG58 te58i56e 8e a0ce50iu5e 0ocial:
2( Con,omistulF are o 4er0o5alitate care a8er: la 5or1ele Eru4ului, eDit: 0:%@i eF4ri1e i8eile, 2ii58 8e
acor8 cu ceilal6i, e0te loial @e2ului, 7l 4reocu4: 3e5e2iciile co14a5iei @i caut: c:i 8e re8ucere a co0turilor, 5u
8ecla5@ea=: co52licte, 1a5i2e0t: 8ori56a 8e a 2i 75 a0e5ti1e5tul celorlal6i(
)( DependentulF e0te i5tere0at 8e 0ta3ilitatea locului 8e 1u5c:, aDG58 5eDoie 8e u5 1e8iu 0ecuri=a5t @i
8e u5 0alariu 2iF, eDit: 75 1o8 0i0te1atic 0itua6iile 8e co14eti6ie, 5u e0te 4reocu4at 8e a0ce50iu5ea 0ocial:(
&( Po,esionistulF caut: o 4ro2e0ie core04u5=:toare a4titu8i5ilor 0ale 4ro2e0io5ale @i 5iDelului 8e
cu5o@ti56e 8e care 8i04u5e, 75 care 1eritele 0:%i 2ie recu5o0cute @i 75 care 0: eFi0te co58i6ii 4e5tru 0chi13
8e eF4erie56:I Drea 0: 2ie 75 co5tact cu 5oile 8e0co4eririI e0te creatiD, 4re2er: 4ro3le1e a30tracte, teoreticeI
a4recia=: u5 @e2 co14ete5t cel 4u6i5 eEal, 8ac: 5u 0u4eriorI 8i04u5e 8e o 1otiDa6ie coE5itiD:(
9( .mul companieiF Drea 0: lucre=e 75tr%o orEa5i=a6ie cu5o0cut:, cu cl:8iri @i utilit:6i 1o8er5e, 2:r:
4roEra1 2iF, u58e actiDitatea 0: ai3: u5 0tatu0 ri8icatI co52ortul, co58i6iile 8e lucru 2oarte 3u5e 0u5t a04ecte
Di=ate atu5ci cG58 caut: u5 loc 8e 1u5c: B3irou eleEa5t, Eru4 recu5o0cut, 0ecuritate, cli1at EeoEra2ic
4l:cutC(
!( Ai$ul oientat spe sacin+ 4re2er: u5 rit1 alert, 8i5a1ic chiar 0itua6iile te50io5ateI e0te 4otriDit
4e5tru actiDit:6ile care cer luarea 8eci=iilor 75tr%u5 ti14 0curt, a0u1area re04o50a3ilit:6ilorI o36i5e 0ati02ac6ii
reale 4ri5 1u5ca 0a(
'( #nalistul+ 7i 4lace 0: lucre=e 0i5EurI e0te u5 04irit re2leFiD, a5ali=ea=: 4ro3le1ele 75 4ro2u5=i1e,
c:utG58 0olu6ia o4ti1:I 2ace totul cu 4a0iu5e, 4re2erG58 4ro3le1ele i5tere0a5teI 75 echi4: e0te o1ul c:ruia
i 0e cere 2recDe5t aHutorul(
$( AeBnicianul+ e0te 4rice4ut 75 ceea ce 2aceI eFecut: o4era6iile 75 or8i5e, 4re2er: 0: lucre=e 75 4ro3le1e
8e 5atur: a4licatiD:, 0: utili=e=e 758e1G5:rile teh5ice 8ecGt 0: 8e0co4ere lucruri 5oiI 8ore@te o
4o=i6ie 75tr%u5 Eru4 8e lucru 4er1a5e5t cu 0arci5i 3i5e circu10cri0e(
/( .mul de ecBip+ 7@i 4u5e cel 1ai 3i5e 75 Daloare a4titu8i5ile cG58 lucrea=: 75 Eru4, 75 0itua6ii 8e
re=olDare a u5or 4ro3le1eI ela3orea=: 4la5uri, are o 3u5: Di=iu5e 8e a50a13luI e0te 3i5e orEa5i=at,
E:0e@te 0olu6ii 8e ie@ire 8i5 0itua6ii 8i2icileI e0te auto5o1I caut: o 4ro2e0ie care 0:%i 8ea li3ertatea 8e care
are 5eDoie B4roEra1 leHer, cli1at 8e lucru li3erCI 4re2er: o 1u5c: 75 care 0: 5u 2ie 5eDoit 0: a8ere la 4olitica
co14a5ieiI 4re2er: 0itua6iile 5eco14etitiDe, u58e 0alariul @i 4ro1oD:rile Di5 auto1at(
#( :usiness manIul+ are u5 04irit 4ractic, e0te i5teliEe5t, 8i5a1ic, e5erEic, 4re2er: 0: lucre=e 75tr%o
orEa5i=a6ie e2icie5t: 8i5 4u5ct 8e De8ere a81i5i0tratiDI 4re2er: 4o=i6ia 8e li8er 0au 8e 1e13ru al u5ei
echi4e li8er, e0te i5tere0at 8e 4olitica 2ir1eiI 7@i eF4ri1: i8eile chiar 8ac: eFi0t: 8iDerEe56e 8e o4i5ieI 7i
4lace 0: 8e=Dolte i8ei @i teh5ici 5oi(
Con,lict de inteese
0itua6ie 0au 714reHurare i5 care i5tere0ul 4er0o5al, 8irect ori i58irect, al a5EaHatului co5tractual
co5traDi5e i5tere0ului 4u3lic, a0t2el 75cGt a2ectea=: 0au ar 4utea a2ecta i58e4e58e56a @i
i14ar6ialitatea 0a 75 luarea 8eci=iilor ori 758e4li5irea la ti14 @i cu o3iectiDitate a 758atoririlor care 7i
reDi5 75 eFercitarea 2u5c6iei 8e6i5uteI
Disciplina muncii
0tarea 8e or8i5e eFi0te5t: 75 8e02:@urarea 4roce0ului 8e 1u5c:, re=ultG58 8i5 re04ectarea 75toc1ai
a 5or1elor Huri8ice care reEle1e5tea=: ace0t 4roce0 @i 8i5 i58e4li5irea 8e c:tre to6i 4artici4a56ii a
o3liEa6iilor a0u1ate, 4otriDit leEii, co5tractelor colectiDe 8e 1u5c: @i co5tractelor i58iDi8uale 8e
1u5c:(

Func ie
a50a13lul atri3u6iilor @i re04o50a3ilit: ilor 0ta3ilite 8e autoritatea 0au i50titu6ia 4u3lic:, 75 te1eiul
leEii, 75 2i@a 4o0tuluiI
Intees pu%lic
acel i5tere0 care i14lic: Eara5tarea @i re04ectarea 8e c:tre i50titu6iile @i autorit:6ile 4u3lice a
8re4turilor, li3ert:6ilor @i i5tere0elor leEiti1e ale cet:6e5ilor, recu5o0cute 8e Co50titu6e, leEi0la6ia
i5ter5: @i tratatele i5ter5a6o5ale la care Ro1G5ia e0te 4arte, 4recu1 @i 758e4li5irea atri3u6ilor 8e
0erDiciu, cu re04ectarea 4ri5ci4iilor e2icie56ei, e2icacit:6ii 6i eco5o1icit:6ii cheltuirii re0ur0elorI
Intees pesonal
orice aDa5taH 1aterial 0au 8e alt: 5atur:, ur1:rit ori o36i5ut, 75 1o8 8irect 0au i58irect, 4e5tru 0i5e
ori 4e5tru al6ii, 8e c:tre 4er0o5alul co5tractual 4ri5 2olo0irea re4uta6iei, i52lue56ei, 2acilit:6ilor,
rela6iilor, i52or1a6iilor la care are acce0, ca ur1are a eFercit:rii atri3utiilor 2u5c6iei+
In,oma&ie de intees pu%lic
orice i52or1a6ie care 4riDe0te actiDitatile 0au care re=ult: 8i5 actiDit: ile u5ei autorit:6i 4u3lice ori
i50titu6ii 4u3lice, i58i2ere5t 8e 0u4ortul eiI
In,oma&ie cu pi(ie la date pesonale
orice i52or1a6ie 4riDi58 o 4er0oa5a i8e5ti2icat: 0au i8e5ti2ica3il:(
Rela&ii intepesonale
ti4 8e rela6ii 0ociale caracteri=ate 4ri5 2a4tul c: 075t 0ta3ilite 75tre 4er0oa5e B5u Eru4uri, i50titu6ii,
colectiDit:6iC @i 075t reEi=ate 75tr%o 1:0ur: 0e15i2icatiD: 8e loEica 5ece0it:6ilor u1a5e i58iDi8uale(
Multe 5ece0it:6i i58iDi8uale 075t 0ati02:cute 75 rela6iile 8i5tre 4er0oa5e+ 0u4ort 40iholoEic, 8raEo0te,
0ti1:, re8ucere a i5certitu8i5ii @i a5Fiet:6ii, a2iliere, 0ecuritate, 0tatut, 4re0tiEiu(
Galoi
eF4re0ia u5or 4re2eri56e @i cre8i56e colectiDe, 8ar @i a u5or orie5t:ri 2u58a1e5tale @i 4ri5ci4ii
Ee5erale(
u5 0et 8e cre8i56e @i 5or1e care 5e Ehi8ea=: 1o8ul 8e a ac6io5aI 0u5t ceea ce 8e2i5e0c
orEa5i=a6ia @i 8eter1i5: co14orta1e5tul orEa5i=a6io5al(
:I:8I.CR#FI*2
8% VI)LETA CAIRIAC1 ETICA I EFICIENA PR)FESI)NAL1 BIBLI)TECA PERF)R5ANEL)R
C% AURELIAN SBURLESCU1 C)5UNICARE EFICIENT1 BIBLI)TECA PERF)R5ANEL)R N
CARIER1 ED%BIC ALLD CEEF
7% 5BUNTIREA ACTIVITIL)R DE NVARE1 5ANUAL ELAB)RAE 5ATERIALE DE
NVARE1 ELAB)RAT ASISTEN TEANIC PENTRU C)NSTRUCIA INSTITUI)NAL A
SISTE5ULUI DE NV5GNT PR)FESI)NAL I TEANIC1 R)5GNIA EUR)PE
AIDH8CCICFHDHSERHR)
J% 5DLINA GAE)RGAI1 RALUCA NEGULESCU1 GAID DE C)5UNICARE PUBLIC1
ED%AU5ANITAS1 CEE8
F% GE)FF PETTK1 PR)FES)RUL ALI1 5ET)DE 5)DERNE DE PREDARE1 ED%ATELIER DIDACTIC1
CEEM
N% ALAIN CARD)N1 4)CURILE 5ANIPULRII1 ED%C)DECS1 CEEC
M% ALAIN CARD)N1 VINCENT LENAARDT1 PIERRE NIC)LAS1 ANALILA TRANLACI)NAL1
ED%C)DECS1 CEEC
I% I)N )VIDIU PGNI)AR1 C)5UNICAREA EFICIENT1 ED%P)LIR)51 CEEI
O% I)AN NEACU1 NVAREA INDEPENDENT1 GAID 5ET)D)L)GIC1 BUCURESTI1 CEEN
8E%P)PA 5IRELA ETIC N AFACERI1 UNIV% BABE6B)LKAI CLU41 CEEJ
88%BALDRIGE1 LITIIA( C)DUL 5ANIEREL)R N AFACERI% BUCURETI1 8OOF%
8C%B)B)C1 I%1 C)5P)RTA5ENT )RGANILAI)NAL I 5ANAGERIAL1 BUCURETI1 ED%
EC)N)5IC1 CEE7%
87%BIPTER1 S Q DUGAN1 L%S%( PR)FESI)NITII% STIL I ETICAET% BUSINESS% CEE8%
8J%CERT)1 S%C% 5ANAGE5ENTUL 5)DERN( DIVERSITATE1 CALITATE1 ETICA I 5EDIUL GL)BAL%
BUCURETI( ED% TE)RA1 CEEC%
8F%ELENA 4)IA1 EDUCAIA C)GNITIV% FUNDA5ENTE% 5ET)D)L)GIE1 EDITURA P)LIR)51
CEEC
8N%4ELEV1 VI)RICA( ETIC1 DIPL)5AIE I C)5P)RTA5ENT N AFACERI% CEE8%
8M%GARK1 4)ANS( C)5P)RTA5ENT )RGANILAI)NAL% BUCURETI( ED% EC)N)5IC1 8OON%
8I%PIETRIESICL1 E( ETICAETA 5ANAGERULUI% BUCURETI( ED% ALL EDUCATI)NAL1 8OOO%
8O%TIERNEK1 E% ETICA N AFACERI% BUCURETI( 8OOO
CE%5ICLEA1 5% 1PSIA)L)GIA C)GNITIV1 5)DELE TE)RETIC)6EPPERI5ENTALE1 EDITURA
P)LIR)51 8OOO
C8%4INGA1 I%1 I% NEGRE1 NVAREA EFICIENT1 EDITURA ALDIN1 BUCURETI1 8OOO
CC%PPP 6 REVISTA CARIERE1 C)LECIE CEEI1CEEO
C7%PPP 6 C)DURI DE ETIC I FIE DE P)ST SPECIFICE INSTITUIIL)R PUBLICE
CJ%PPP 6 INTELTEACA6INSTRUIRE N S)CIETATEA CUN)ATERII1 SUP)T DE CURS1 BACU1
CEEM
CF%PPP Q LIDERII 5ILENIULUI TREI1 SUP)RT DE CURS1 FUNDA IA CODECS PE!"U #EADE"S$IP
CN%PPP 6 #E%E nr. &'' (in ) noiem*rie 2++& pri,in( Co(-l (e con(-ita a personal-l-i contract-al (in
a-toritatile si instit-tiile p-*lice
CM%SSS%RADI)7NET%R)
CI%SSS%INTEL%C)5HEDUCATI)NHTEACA
CO%SSS%EDU%R)
7E%SSS% GEFFPETTK%C)5
78%SSS%DIDACTIC%R)
7C%SSS%ETAICS%)RG
77%SSS%LEGALETAICS%C)5