Sunteți pe pagina 1din 2

W e s t Y a c h t C l u b W e s t Y a c h t C l u b W e s t Y a c h t C l u b W e s t Y a c h t C l u b

Timisoara Dacilor 15 facebook.com/yachtclubwest westyachtclub@gmail.com cap compas 270


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ONG 2858/A/2012 RAF 125/26.09.2012 CIF 30800234 45
0
4456 N 21
0
1319 E T. 0727431579
1

Permisul International de Navigatie
(permisul de barca)


Certificatului International de Conducator de Ambarcatiune de Agrement eliberat de ANR
(Autoriatea Navala Romana), da dreptul detinatorului sa conduca o ambarcatiune de
agrement propulsata cu motor si/sau vele, in zona reglementata de clasa permisului. Pentru
obtinerea permisului, candidatul trebuie sa: aib varsta minim de 16 ani; fie apt din punct de
vedere medical; indeplineasca cerintele de pregatire i vechime; prezinte dovada absolvirii
cursurilor de pregatire, dup caz.

Ambarcatiunea de agrement reprezinta acel tip de barca propulsata de motor si/sau vele si cu
lungimea intre 2,5m si 24m, care nu transporta marfuri si care este utilizata exclusiv in scop
sportiv si recreativ.
Pentru a conduce o ambarcatiune de agrement cu o putere a motorului de pana la 4.93 cai
(3,68 kW), pe ape interioare, nu este necesara detinerea permisului de navigatie. Inafara
acestui caz, avem urmatoarele categorii de permis:
- clasa D - ape interioare;
- clasa C - maritim costier, pana la 6Mm; certificatul da dreptul titularului sa conduca
ambarcatiuni de agrement in zone maritime pana la o distanta de maxim 6 Mile
marine fata de coasta;
- clasa B maritim, pana la 12 Mm; certificatul da dreptul titularului sa conduca
ambarcatiuni de agrement in zone maritime pana la o distanta de maxim 12 Mile
marine fata de coasta;
- clasa A maritim + ape interioare, nelimitat; certificatul da dreptul titularului sa
conduca ambarcatiuni de agrement pe ape interioare si in toate zonele maritime.
*1 Mm (mila marina) = 1852 m (pentru aproximarea cu usurinta, se inmulteste cu 2 si
se extrage 10%).
Dosarul de examen pentru categoria D (originale pentru confruntare + fotocopii; in cazul
schimbarii numelui, se va depune actul doveditor):
1. copie diploma de studii;
2. copie CI;
3. adeverinta medicala "apt pentru conducerea ambarcatiunilor de agrement cu motor";
4. doua fotografii tip pasaport;
5. un dosar plic;
6. taxe - aproximativ 350 RON;
7. fisa de insriere.
* Pentru clasa C, detinatorii categoriei D, vor sustine examenul de diferenta din COLREG
(Regulamentul international de prevenire a coliziunior pe mare), minim 8 puncte din 10.

Disciplinele de examen si punctajul minim (pentru clasa D):
1. Regulament de Navigatie pe Dunare minim 8 punte din 10;
2. Marinarie - minim 7 punte din 10;
3. Conducerea si manevra ambarcatiunii cu motor - minim 7 punte din 10.
W e s t Y a c h t C l u b W e s t Y a c h t C l u b W e s t Y a c h t C l u b W e s t Y a c h t C l u b
Timisoara Dacilor 15 facebook.com/yachtclubwest westyachtclub@gmail.com cap compas 270
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ONG 2858/A/2012 RAF 125/26.09.2012 CIF 30800234 45
0
4456 N 21
0
1319 E T. 0727431579
2

Navigarea cu vele

Dac posesorul certificatului de conductor de ambarcatiune de agrement intentioneaza sa
navige si cu ajutorul velelor, acesta trebuie s fac dovada ca a absolvit cursul practic
"Manevra ambarcatiunii cu vele. Certificatul de conductor de ambarcaiune de agrement
cu vele se va emite numai posesorilor unui certificat de conductor de ambarcatiune de
agrement clasa C si/sau D.

Manevra ambarcaiunii cu vele
Programul de pregatire este conceput pentru asigurarea cunostintelor si formarea
deprinderilor necesare cunoasterii si conducerii, in siguranta, a ambarcatiunilor de agrement
cu vele. Modulele de curs cuprind pregatirea teoretica si practica. Examenul consta in
sustinerea probei teoretice si practie, pentru obtinerea Certificatului de Absolvire. Pe baza
acestui atestat, ANR va inscrie, la punctul 9 de pe permis, dreptul posesorului de a naviga si
cu vele.
In acest sens, propunem, urmatoarele module:
1. Modulul Dunare: trei zile de pregatire intensiva pe Clisura Dunarii sau alta locatie,
cu velierul scoala; minim 50% practica; cost aproximativ echivalentul a 250 euro;
2. Modulul Mediterana: sase zile pe Mediterana, in sudul Frantei, organizat, in
principiu, de doua ori pe an, primavara si toamna, minim 50% practica, cost
aproximativ echivalentul a 500 euro.

Operator Radio in mediul marin GMDSS LRC
(Global Maritime Distress and Safety System) (Long Range Certificate)
Cursul include o parte de teorie si una de practica, cu un modul si in engleza. Examenul
pentru obtinerea brevetului de operator radio are loc la sfarsitul cursului. Scopul instruirii
practice consta in formarea abilitatilor de operare, testare si intretinere a echipamentelor si
sistemelor GMDSS dedicate si instalate pe ambarcatiunile de agrement, yachturi si urmareste
familiarizarea cursantilor cu notiuni privind conceptele teoretice fundamentale referitoare la:
echipamente si sisteme de radiocomunicatii maritime si prin satelit (SMM-Serviciul Mobil
Maritim si SMMS- Serviciul Mobil Maritim prin Satelit), tehnici de comunicatii utilizate in
GMDSS, frecvente radio, functii GMDSS, proceduri de comunicatii etc. Posesorii de
certificate internationale de conductor de ambarcatiune de agrement clasele C i D,
care navigheaza in afara cailor navigabile interioare ale Romaniei, trebuie s detina un
certificat de absolvire a cursului. Durata: o zi intensiv; cost aproximativ echivalentul a 100
euro.

Recomandare suport cursuri:
Mihai Ghiba Manualul conducatorului de ambarcatiuni cu motor pentru agrement