Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL AUTOBIOGRAFIE -

Autobiografia va fi redactata personal de catre candidat,in mod cursiv,cu ceneala albastra,lizibil


fara stersaturi sau prescurtari,si va face referire la obligatoriu la toate punctele prevazute in
ghid.
Subsemnatul,numele si prenumele, nascut la ata e !iua,luna anul in
municipiul"#rasul"c#muna"satul , $uetul,%se &a trece enumirea actuala a l#calitatil#r' (iul lui )))) si
al )))))),#miciliat in l#calitatea,straa,nr*,bl#c,scara,apartament,eta$,$uetul, cetatenia r#mana,sunt
%ne'casat#rit,am ca stuii (acultatea e))))))speciali!are in carul uni&ersitatii))))))sc#ala
p#stliceala specialitatea sau liceul cu ipl#ma e bacalaureat pr#(il electr#te+nic sau sc#ala
pr#(esi#nala e mecanici aut#%se &a trece institutia e in&atamant abs#l&ita',%ne'cun#scat#r al limbii
en,le!e,(rance!e etc* la ni&el (#arte bun,bun,c#respun!at#r,e pr#(esie %se &a trece c#n(#rm ipl#mei
e abs#l&ire sau a cursului e cali(icare'cu l#cul e munca la %se &a trece enumirea institutiei',pe
(unctia e))))), sau- in pre!ent (ara #cupatie-sau s#mer./0
/umarul e tele(#n e la #miciliu este)))))-iar la ser&iciu ))))
Se va arata cronologic si detaliat activitatea desfasurata pe perioade,incepand de la clasa I
si pana in prezent(scoli,cursuri,locuri de munca),mentionandu-se functiile indeplinite,titulatura
completa a unitatilor in care a muncit,adresa acestora,indeplinirea serviciului
militar,perioada,arma si specialitatea militara,indicativul si resedinta unitatii,gradul actual,
deplasarie in strainatate,scopul, durata
Pentru fiecare perioada vor fi indicate 2- persoane care ii cunosc bine activitatea,locurile
de munca actuale si domiciliile acestora.
!"emplu#
In peri#aa 12*34*1456-12*37*1448 am (#st ele& la Sc#ala Generale nr*------------- in Bistrita,
clasele I-9III*
Din aceasta peri#aa p#t a relatii:
------------ -in&atat#are clasele I-I9,#miciliata in Bistrita))))
--------------pr#(es#ara e bi#l#,ie,#miciliata in)))))))))))
In peri#aa 12*34*1448-12*37*1445 am (#st ele& la Liceul A,ric#l in Bistritacurs e !i sau (ara
(ec&enta %sau Sc#ala pr#(esi#nala' pr#(il mecanic a,ric#l pe care l-am abs#l&it cu ipl#ma e
bacalaureat,sesiunea-----*
Din aceasta peri#aa p#t a relatii urmat#arele care iactice:
--------------pr#(es#ara e sp#rt,#miciliata in Bistrita))))
--------------pr#(es#ara e bi#l#,ie,#miciliata in)))))))))))
--------------pr#(es#r e matematica,#miciliat in))))))))
Dupa terminarea liceului,am urmat cursurile (acultatii e ))))))))-pe care am abs#l&it-# in
anul)))))))))))cu ipl#ma e licenta sau in peri#aa 12*37*1445 pana la ata e 31*3;*1445 am a&ut
calitatea e s#mer sau am (#st incarat in munca la S*.*)))))S*R*L*pe (unctia e s#(er,etc*
Din aceasta peri#aa ma cun#sc urmat#rii%aca nu a (#st incarat in munca,se &#r menti#na
&ecini'
-------------------in,iner,#miciliat in )))))))
-------------------ec#n#mista,#miciliata))))
-------------------muncit#r,#miciliat)))))
In ata e ----------------- am (#t inc#rp#rat la U*M* -----------------,arma
-------------------,specialitatea militara,---------------e une am (#st trecut in re!er&a la ata e
-------------------cu ,ra e ---------------------*%aceste ate se &#r trece c#n(#rm li&retului militar'
Din aceasta peri#aa p#t a relatii urmat#arele care militare:
-------------- -c#manant c#mpanie,#miciliata in Bistrita))))
----------------c#manant plut#n,#miciliata in)))))))))))
----------------plut#nier e c#mpanie,#miciliat in))))))))
Dupa terminarea sta,iului militar,in ata e 31*3;*1444 si pana in pre!ent%sunt s#mer sau (ara
#cupatie,a,ricult#r,' lucre! la S*.*)))))))*S*R*L in Bistrita ,str*)))),nr*)),tele(#n)pe (unctia e
s#(er<
Din aceasta peri#aa ma cun#sc:
--------------------------in,iner,#miciliat in )))))))
---------------------------, ma,a!i#nera,#miciliata))))
------------------------muncit#r,#miciliat)))))
T#t in aceasta peri#aa,respecti& intre ------------------------- am urmat cursurile e
---------------------------,la .asa e .ultura a Sinicatel#r Bistrita,pe care l-am abs#l&it cu ipl#ma*Se
&#r menti#na in c#ntinuare ; pr#(es#ri,Instruct#ri<
De la #miciliul actual ma cun#sc urmat#rii &ecini:
------------------#miciliat in ))))))),nr*84
------------------#miciliata)))),nr*2=
------------------,#miciliat)))))nr*21
Menti#ne! (aptul ca nu am (#st plecat in strainatate*%sau aca a (#st plecat se &a arata
peri#aa,sc#pul,si in ce tari'
Date espre rue<
Tata-numele,prenumele,prenumele parintil#r,ata si l#cul nasterii,cetatenia,stuiile,ultimul
l#c*e munca si (unctia%situatia actuala3,#miciliul si nr* e tele(#n
Mama-iem%se &a menti#na si numele purtat inainte e casat#rie'./0
Frati si sur#ri%se &a menti#na si numele purtat inainte e casat#rie'-iem ./0
S#tia iem%se &a menti#na si numele purtat inainte e casat#rie'./0
.#pii-iem./0
0arintii s#tiei-iem./0
Frati si sur#ri %se &a menti#na si numele purtat inainte e casat#rie'ale s#tiei-iem./0
Menti#ne! ca eu si pers#anele mai sus pre!entate nu am (#st arestati,$uecati sau c#namnati,nu
suntem in curs e urmarire penala,$uecare sau e>ecutarea unei sanctiuni penale*%sau aca este ca!ul se
&a pre!enta etaliat in ce au c#nstat (aptele,can s-au pr#us si can s-a luat +#tararea in cau!a'
In inc+eiere se &a menti#na??Aceasta imi este autobiografia pe care o dau si o
semnez,asumandu-mi raspunderea e"actitatii tutror datelor@
Data Semnatura