Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1.1.

Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 1


Calendarul activităţilor

Calendarul activităţilor
Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atât cele care au avut loc/ vor avea loc până la semnarea contractului de finanţare (e.g. elaborarea planului de
afaceri, întocmirea cererii de finanţare, eventuale achiziţii), cât şi cele previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanţare (în perioada de implementare).
Corelaţi calendarul, în mod special, cu informaţiile de la punctele 2.3.3. „Durata de implementare a proiectului” şi 2.3.4. „Activităţile proiectului”

Tabel 1 - Activităţile realizate până la depunerea cererii de finanţare, sau care urmează să fie realizate până la semnarea contractului de finanţare (întrucât acestea din urma au
un caracter estimativ, calendarul activităţilor va fi actualizat în etapa precontractuală).
Anul 2009
Luna Luna
Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil Luna
ex. ex. Luna ... Luna ...
...
August Sept.
Activ. 1 Titlul (sub)activităţii, cf. 2.3.4. Numele şi poziţia persoanei responsabile de
„Activităţile proiectului” din formularul implementarea activităţii/ subactivităţii
CF
Subactiv.
1.1
Subactiv.
1.n.
Activ. 2

Tabel 2 - Activităţile ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanţare


Anul 1 Anul n
Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil
Luna 1* Luna 2 Luna 3 … Luna 12 Luna 1 Luna 2 Luna 3 … Luna 12
Activ. 1 Titlul Numele şi poziţia
(sub)activităţii, cf. persoanei responsabile
2.3.4. „Activităţile de implementarea
proiectului” din activităţii/ subactivităţii
formularul CF
Subactiv.
1.1
Subactiv.
1.n.
Activ. 2

*) Anul 1, luna 1 = prima lună din perioada de implementare a proiectului, respectiv după semnarea contractului de finanţare.
Anexa 1.1.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 2
Calendarul activităţilor