Sunteți pe pagina 1din 2

Va prezentam obligatiile fiscale in vigoare pentru anul 2011 in cazul unui PFA

Veniturile realizate de persoanele fizice care desfasoara, venituri comerciale, profesii libere din activitatea
desfasurata in mod independent sunt tratate din punct de vedere fiscal drept venituri din activitati
independente si supuse regulilor prevazute la art. 48 din odul fiscal.

!mpozitul pe venit datorat de persoanele fizice care desfasoara activitati independente se plateste in cursul
anului de catre acestea prin efectuarea de plati anticipate cu titlu de impozit urmare a depunerii declaratiei
privind veniturile si c"eltuielile estimate #formularul 220 $ %eclaratie privind venitul estimat & conform
'()F 2*+1,200+- sau pe baza veniturilor din anul precedent. !n cursul anului persoana fizica este supusa
astfel platilor anticipate trimestriale efectuate in contul impozitului anual pe venit, potrivit art. 82 alin. #*-
din odul fiscal.

!mpozitul pe venitul net anual impozabil datorat este declarat de persoana fizica prin completarea declaratiei
de impunere #formularul 200 $ %eclaratie privind veniturile realizate-. Pentru declararea veniturilor realizate
in anul 2011 declaratia de impunere se va depune pana la data de 1. mai 2012. Persoana fizica are obligatia
determinarii si declararii venitului net anual si a impozitului datorat pe venitul net anual impozabil si a
stabilirii diferentelor de impozit anual rezultat din regularizarea impozitului anual datorat cu platile
anticipate.

!n ceea ce priveste contributiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate de persoanele fizice
care desfasoara profesii libere dupa data de 10 septembrie 2010, aceastea sunt platite de insasi persoana
fizica, datorandu$se urmatoarele contributii obligatorii/

a- contributia la asigurarile sociale, potrivit art. 0 alin. #1- pct. !V. lit. c- din 1egea 20*,2010

Persoane autorizate sa desfasoare activitati independente sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii in
sistemul public de asigurari sociale, avand prin urmare obligativitatea contribuirii la acest sistem. Persoane
autorizate sa desfasoare activitati independente au obligatia sa depuna declaratie de asigurare la casa
teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta, venitul lunar asigurat fiind cel stabilit de insasi
persoana fizica prin declaratia de asigurare. Persoana fizica datoreaza cota integrala de contributie de
asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea. Venitul minim in
anul 2011 este +08 lei iar cota este *1,*2, aplicabila la acest venit minim.

b- contributia la asigurarile sociale de sanatate, in temeiul art. 2.+ alin. #2- lit. b- din 1egea 3.,2000.

Persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente care se supun impozitului pe venit
au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate. %aca acest venit este singurul
asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza
minim brut pe tara, lunar.

1egea introduce o limita minima pentru contributia la asigurarile sociale de sanatate in situatia in care
venitul din activitati independente este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia. Aceasta limita
de venit este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar si obliga persoanele care realizeaza
pierdere din activitatea independenta sa contribuie totusi la sistemul asigurarilor sociale de sanatate la
nivelul minim.

c- contributia pentru concedii si indemnizatii potrivit art. 1 alin. #2- din '45 1.8,200., optional PFA sa
desfasoare activitati independente datoreaza si ac"ita in nume propriu cota de contributie pentru concedii si
indemnizatii de 0,8.2.

6aza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii nu poate depasi plafonul a 12 salarii
minime brute pe tara #garantate in plata-. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele
mentionate mai sus sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de
1
asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de
sanatate.

Persoanele care nu vor sa beneficieze de concediile si indemnizatiile prevazute de '45 1.8,200. au
posibilitatea de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unui
formular tip de solicitare de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii #model
prevazut de ane7a 0 la '(8 si P9A8 nr. 00,*2,2000-.
!n concluzie, impozitul pe venit 102 si contributia de asigurari sociale de sanate .,.2 sunt obligatorii,
acestea ac"itandu$se anticipat pe baza declaratiei de venit estimat #220- ,iar plata se face trimestrial #1. mart,
1. iun, 1. sept, 1. dec-. :egularizarea se face in anul urmator pe baza declaratiei 200 privind venitul
realizat. ontributia de asigurari de sanatate nu se declara pentru platile anticipate, ci anual pana la da de 1.
martie anului urmator, respectiv 1..0*.2012 pentru anul 2011. la acelasi termen se face si plata diferentei
intre contributia de sanatate platita pe baza venitului estimat si venitului realizat determinat pe baza
evidentelor din contabilitatea in partida simpla.
2