Sunteți pe pagina 1din 27

Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I
PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social Euo!"an
POSDRU #$$%&#$'(
In)*u+"n*" S*uc*ual"
#$$%&#$'(
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I
PROTECIEI SOCIALE
O,I,P,O,S,D,R,U, NORD&VEST
Investete n oameni !
Proiect cofinanat din FO!U" SO#I$" EUROPE$ prin Programul Operaional
Sectorial pentru !e%voltarea Re&ur&elor Umane '(() * '(+,
$-a prioritar , ..Cresterea adaptabilittii lucrtorilor si a ntreprinderilor/
!omeniul ma0or de intervenie ,1' Formarea si sprijinirea pentru ntreprinderi si
angajai pentru promovarea adaptabilitii
umrul de identificare al contractului2 PO!"#$%&$'()$$**+*)
Titlul proiectului2 Pregtire, instruire, educare in vederea asimilrii de procese
te-nologice inovative, mbuntirea practicilor manageriale si a proteciei mediului
in sectoarele calde
Beneficiar2 #niversitatea .e-nic din Cluj/0apoca
1anagementul 2ctivitilor pentru
Protecia 1ediului i a 1uncii
3.oate modulele4
Pro5(univ(dr(ing( .I67"I# "##
#niversitatea .e-nic din Cluj/0apoca
3 + 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
C#P"I0
P2".72 &
&( I.717 !7 120287170. !7 17!I#
)( P"7970.2"72 I.71#:#I !7 120287170. !7
17!I# CO0FO"1 " IO &;<<&
'( 2#!I.2"72 I.71#:#I !7 120287170. !7 17!I#
P2".72 ) P2".72 )
;( 120287170.#: 7C#"I.=>II ?I =0=.=>II @0 1#0C= ;( 120287170.#: 7C#"I.=>II ?I =0=.=>II @0 1#0C=
*( C2"2C.7"I.ICI:7 !7 629A 2:7 #0#I I.71 !7
120287170. 2: 7C#"I.A>II ?I A0A.A>II @0 1#0CA
+( 7BO:#>I2 I.717:O" !7 120287170. 2:
7C#"I.A>II ?I A0A.A>II @0 1#0CA
C( P"7B70I"72 P7"ICO:7:O" / 1A#"I !7 P"7B70I"7 ?I
CO0."O:
%( 7.2P7:7 P"OC7#:#I !7 I1P:7170.2"7 2 I.71#:#I
!7 120287170. 2 I.71#:#I !7 A0A.2.7 ?I
7C#"I.2.7 @0 1#0CA
D( 6I6:O8"2FI7
3 ' 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
P2".72 &
I.717 !7 120287170. !7 17!I#
&(&( 2specte generale
Tot mai multe tipuri de organi%aii &unt preocupate din ce 4n ce mai mult & ating i
& demon&tre%e o performan de mediu evident. control5nd impactul propriilor
activiti. produ&e &au &ervicii a&upra mediului i lu5nd 4n con&iderare politica i
o6iectivele lor de mediu1 $ce&te a&pecte &e 4n&criu 4n conte-tul legi&laiei din ce 4n ce mai
&tricte. al de%voltrii politicilor economice i a altor m&uri de&tinate & 4ncura0e%e
protecia mediului. a creterii preocuprilor prilor intere&ate privind pro6lemele legate
de mediu. inclu&iv de%voltarea dura6il1
umeroa&e organi%aii 4ntreprind audituri de mediu 4n &copul evalurii
performanei lor de mediu1 Totui. ace&te audituri de mediu pot fi in&uficiente pentru a
furni%a unei organi%aii certitudinea c performana de mediu nu numai c &ati&face. dar
va continua & &ati&fac at5t prevederile legale c5t i cerinele politicii &ale 4n domeniul
mediului1 Pentru a fi eficiente. ace&te audituri de mediu tre6uie reali%ate 4n cadrul unui
&i&tem &tructurat de management de mediu. integrat 4n an&am6lul activitilor de
management1
Standardele internaionale referitoare la managementul de mediu &unt de&tinate &
furni%e%e organi%aiilor intere&ate elementele unui &i&tem de management de mediu.
elemente care pot fi integrate i altor cerine de management. pentru &pri0inirea
organi%aiilor 4n atingerea o6iectivelor referitoare la mediu i a celor economice1 $ce&te
&tandarde. precum i alte &tandarde internaionale &imilare. nu &unt de&tinate crerii unor
6ariere comerciale netarifare. creterii &au modificrii o6ligaiilor legale ale unei
organi%aii1
E-i&t o deo&e6ire important 4ntre &pecificaiile care de&criu cerinele &i&temului 4n
&copul certificrii 7 4nregi&trrii i7&au autodeclarrii unui &i&tem de management de
mediu al unei organi%aii i g8idul care nu e&te de&tinat certificrii. ci i furni%rii unui
&pri0in organi%aiei 4n vederea implementrii &au 4m6untirii unui &i&tem de
management de mediu1 Managementul de mediu acoper un an&am6lu de pro6leme.
3 , 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
inclu&iv pe cele cu implicaii de ordin &trategic i concurenial1 !emon&trarea aplicrii cu
&ucce& a unui &tandard de mediu poate fi utili%at de o organi%aie pentru a a&igura prile
intere&ate c are implementat un &i&tem core&pun%tor de management de mediu1
Standardele de mediu nu &ta6ile&c cerine a6&olute pentru performana de mediu. cu
e-cepia anga0amentului re%ultat din politica de mediu de a &e conforma legi&laiei i
reglementrilor &pecifice. precum i principiului 4m6untirii continue1 $&tfel. dou
organi%aii care au activiti &imilare. dar performane de mediu diferite. pot &ati&face
am5ndou cerinele &tandardelor de mediu1
$doptarea i implementarea 4ntr3un mod &i&tematic a unui an&am6lu de te8nici
pentru managementul de mediu pot contri6ui la o6inerea unor re%ultate optime. 4n
6eneficiul tuturor prilor intere&ate1 Totui. adoptarea unui &tandard de mediu nu va
garanta ea &ingur re%ultate de mediu optime1 Pentru reali%area o6iectivelor de mediu. &e
recomand ca &i&temul de management de mediu & 4ncura0e%e organi%aiile & aplice cea
mai 6un te8nologie di&poni6il. dac acea&ta e&te adecvat i via6il din punct de vedere
economic1 9n plu&. &e recomand & &e in &eama de totalitatea co&turilor eficienei unei
a&emenea te8nologii1
Standardele de mediu nu &unt de&tinate i nu includ cerine pentru managementul
&ntii i &ecuritii 4n munc1 #u toate ace&tea. &tandardul nu 4mpiedic reali%area
integrrii de ctre o organi%aie a ace&tor elemente ale &i&temului de management1 Totui.
proce&ul de certificare 7 4nregi&trare va fi aplica6il numai a&pectelor legate de &i&temul de
management de mediu1
Standardele de mediu au multe lucruri 4n comun cu anumite principii ale &i&temului
de management al calitii conform &eriei ISO :(((1 Organi%aiile pot alege utili%area
unui &i&tem de management e-i&tent. care core&punde &tandardului ISO :(((. ca 6a% a
&i&temului lor de management de mediu1 Totui. ar tre6ui & 4neleag c utili%area
diferitelor elemente ale &i&temului de management poate varia 4n funcie de diver&ele
&copuri i pri intere&ate1 9n timp ce &i&temul de management al calitii a6ordea%
nece&itile clienilor. &i&temele de management de mediu r&pund cerinelor unui mare
numr de pri intere&ate i &olicitrilor cre&c5nde ale &ocietii 4n domeniul proteciei
mediului1
3 ; 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
#erinele &tandardelor de mediu nu tre6uie & fie &ta6ilite independent de
elementele &i&temului de management ce e-i&t de0a 4ntr3o organi%aie1 9n anumite ca%uri.
e&te po&i6il 4ndeplinirea ace&tor cerine prin adaptarea elementelor &i&temului de
management e-i&tent1
O conducere orientat ctre mediu nu e&te important doar la organi%aiile mari ci i
la cele mici pentru c nu &e urmrete prin acea&ta doar un c5tig de imagine ci i
reducerea co&turilor1 $adar implementarea unui &i&tem de management de mediu are
numeroa&e avanta0e i ea nu con&t doar din re&pectarea unor cerine legale1 Utili%area
unui management de mediu modern con&t din2
4m6untirea capacitii concureniale prin imagine po%itiv<
reducerea co&turilor prin reducerea cantitii de deeuri i a cantitii de
materii prime<
reducerea ri&curilor de mediu<
4m6untirea per an&am6lu 4n organi%aie<
acce&ul ctre noi piee1
S nu &e 4neleag. c o certificare de mediu aduce de la &ine e-cluderea
re&pon&a6ilitii 4n ca%ul unor accidente ecologice. 4n& &e va garanta faptul c
accidentele aprute &unt inute &u6 control pe 6a%a unor planuri. iar urmrile accidentelor
vor fi c5t mai mici cu putin1
Pentru a avea o conducere de v5rf orientat ctre mediu &unt nece&ari pai mruni
dar continui1 $cetia vor a0uta ca pe viitor organi%aia & fie pregtit pentru cerinele de
mediu ce &tau & apar i & reuea&c o implementare eficient i economic= avanta0oa&
a ace&tor cerine1
Iat de ce conducerea orientat ctre mediu e&te o 4ndatorire a fiecrui manager1 !ar
inve&tiia numai 4n te8nologii de v5rf nu e&te o &oluie1 $ inve&ti 4n protecia mediului
4n&eamn & inve&teti i 4n anga0ai1 >i a&ta pentru c motivarea anga0ailor i
&peciali%area lor &unt elemente e&eniale ale unei conduceri orientate ctre mediu. o
conducere ce e&te inovativ. ce g5ndete de0a 4n viitor i care pune &u6 &emnul 4ntre6rii
&oluiile actuale de re%olvare a pro6lemelor1
3 ? 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
Sarcinile unei conduceri orientate ctre mediu e&te & identifice potenialul de
poluare al activitilor proprii. luarea m&urilor ce &e impun i po&i6ilitatea de de%voltare
a unui comportament proecologic1 $ce&te &arcini &unt univer&al vala6ile deoarece nu
e-i&t organi%aie care & nu de&foare activiti ce influenea% mediul1
$lte avanta0e ar mai putea fi2
evitarea accidentelor ecologice<
pregtirea unei 6a%e de date ce poate fi folo&it 4n ca%ul unui accident<
numirea re&pon&a6ilitilor pe linie de mediu<
reducerea co&turilor<
relaii mai 6une cu autoritile1
&()( PreEentarea sistemului de management de mediu con5orm
" 70 IO &;<<&
Si&temul de management de mediu conform ISO +;((+ e&te cel mai r&p5ndit
&i&tem de management de mediu din lume1 !e aceea el va fi pre%entat mai detaliat 4n
ace&t cur& 4n comparaie cu celelalte &i&teme de management de mediu1 $ce&t &tandard
internaional &ta6ilete cerinele pentru un &i&tem de management de mediu i a fo&t
ela6orat pentru a putea fi aplicat tuturor organi%aiilor. de orice tip i mrime. i de a fi
adaptat diver&elor condiii geografice. culturale i &ociale1 Ba%a ace&tei a6ordri e&te
repre%entat 4n figura ,1+
Bine4nele& c acea&t repre%entare grafic poate 4m6rca forma unei &pirale
a&cendente care 4ncepe tot cu planificarea i termin5nd cu 4m6untirea continu1 $celai
concept al 4m6untirii continue &t la 6a%a alegerii &en&ului a&cendent al &piralei adic
al evoluiei &i&temului de management de mediu1
Succe&ul &i&temului depinde de anga0amentul a&umat la toate nivelurile i funciile
organi%aiei. 4n &pecial la nivelul cel mai ridicat al conducerii organi%aiei1 Un &i&tem de
ace&t tip permite unei organi%aii & &ta6ilea&c i & evalue%e eficiena procedurilor
pentru ela6orarea politicii de mediu i a o6iectivelor &ale de mediu @o6iectiv de mediu A
el general de mediu. re%ultat din politica de mediu. pe care o organi%aie 4i propune &3l
ating i care e&te cuantificat acolo unde ace&t lucru e&te po&i6ilB. & o6in conformitatea
3 C 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
cu ace&tea i & demon&tre%e acea&t conformitate altora1 Scopul general al pre%entului
&tandard internaional e&te de a susine protecia mediului i de a preveni poluarea. 4n
ec8ili6ru cu nece&itile &ocio3economice1 $ce&t &tandard conine doar acele cerine ce
pot fi auditate 4n mod o6iectiv 4n &copul certificrii 7 4nregi&trrii i7&au autodeclarrii1
Pentru organi%aiile care au nevoie de mai multe 4ndrumri privind pro6lematica
&i&temului de management de mediu. &e recomand utili%area &tandardului internaional
ISO +;((; Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele i
tehnicile de aplicare.
copul
Pre%entul &tandard internaional &ta6ilete cerinele referitoare la un &i&tem de
management de mediu care permite unei organi%aii &3i formule%e politica i o6iectivele
de mediu in5nd cont de prevederile legale i de informaiile referitoare la impacturile
&emnificative a&upra mediului1 $ce&t &tandard &e aplic acelor a&pecte de mediu @a&pect
de mediu A element al activitii. produ&elor &au &erviciilor unei organi%aii care poate
interaciona cu mediulB pe care organi%aia le poate controla i a&upra crora &e pre&upune
c are o influen1 Standardul nu &ta6ilete criterii de performan 4n domeniul mediului1
Scopul ace&tui &tandard e&te urmtorul2
& implemente%e. & menin i & 4m6untea&c un &i&tem de
management de mediu<
& &e a&igure de conformarea cu politica de mediu<
& demon&tre%e i altora acea&t conformitate<
& urmrea&c certificarea 7 4nregi&trarea &i&temului &u de management de
mediu de ctre un organi&m e-terior organi%aiei<
& fac o autodeterminare i o autodeclaraie de conformare cu &tandardul<
Cerine generale
$ce&t &tandard internaional conine cerine referitoare la &i&temul de management
de mediu pe 6a%a unui proce& dinamic conform ciclului Planific !erulea% Controlea%
2cionea% &au a roii lui !eming din figura ,1'1
3 ) 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
3 D 3
Plani5icare
Politica de mediu
$&pecte de mediu
Prevederi legale
O6iective i inte de mediu
Programe de management de mediu
Plani5icare
Politica de mediu
$&pecte de mediu
Prevederi legale
O6iective i inte de mediu
Programe de management de mediu
Implementare i operare
tructur i responsabilitate
In&truire. contienti%are i competen
#omunicare
!ocumentaie
#ontrolul documentelor
#ontrol operaional
Pregtire pentru &ituaii de urgen
Implementare i operare
tructur i responsabilitate
In&truire. contienti%are i competen
#omunicare
!ocumentaie
#ontrolul documentelor
#ontrol operaional
Pregtire pentru &ituaii de urgen
Beri5icare i actiuni
preventive$corective
1onitoriEare i msurare
econformiti
$ciuni corective i preventive
9nregi&trri
$udituri
Beri5icare i actiuni
preventive$corective
1onitoriEare i msurare
econformiti
$ciuni corective i preventive
9nregi&trri
$udituri

M
B
U
N

I
R
E

C
O
N
T
I
N
U

M
B
U
N

I
R
E

C
O
N
T
I
N
U

Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU


Si&temul tre6uie & permit unei organi%aii &2
ela6ore%e o politic de mediu care &3i core&pund.
identifice a&pectele de mediu re%ultate din trecutul organi%aiei. activitile
e-i&tente &au planificate. produ&ele &au &erviciile &ale 4n vederea determinrii impactelor
&emnificative a&upra mediului.
identifice cerinele legi&lative i de reglementare relevante.
identifice prioritile i & fi-e%e o6iective i inte de mediu
core&pun%toare.
&ta6ilea&c o &tructur i unul &au mai multe programe de management de
mediu pentru implementarea politicii i reali%area o6iectivelor i intelor.
facilite%e activitile de planificare. conducere. monitori%are. aciune
corectiv. auditare i anali%a pentru a a&igura at5t re&pectarea politicii c5t i meninerea
core&pun%toare a &i&temului de management de mediu.
&e poat adapta la condiii 4n &c8im6are1
Politica de mediu
3 : 3
Figura '(&( #erinele unui &i&tem de management de mediu
2naliEa e5ectuat de conducere
2naliEa e5ectuat de conducere
P
l
a
n
i
5
i
c

2
c

i
o
n
e
a
E

C
o
n
t
r
o
l
e
a
E

!
e
r
u
l
e
a
E

Figura '()( #ercul lui !eming


Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
Politica de mediu &ta6ilete &en&ul general de orientare i fi-ea% principiile de
aciune ale unei organi%aii1 Ea definete &copul la nivelul re&pon&a6ilitii i
performanei cerute de la organi%aie. 4n raport cu care vor fi 0udecate toate aciunile
ulterioare1
Politica de mediu e&te factorul de comand 7 motorul implementrii i 4m6untirii
&i&temului de management de mediu. a&tfel 4nc5t poate & menin i & 4m6untea&c
performanele &ale de mediu1 !e aceea. politica de mediu tre6uie & reflecte%e
determinarea conducerii de v5rf de a &e conforma legilor 4n vigoare i de a reali%a o
4m6untire continu1 Politica con&tituie 6a%a pe care organi%aia 4i &ta6ilete
o6iectivele i intele1 Politica tre6uie & fie &uficient de clar pentru a putea fi 4nelea& de
prile intere&ate interne i e-terne i tre6uie revi%uit periodic pentru a putea reflecta
condiiile i informaiile 4n &c8im6are1 !omeniul &u de aplicare tre6uie identificat 4n
mod clar1
Re&pon&a6ilitatea pentru fi-area politicii revine. 4n mod normal. conducerii
organi%aiei1 #onducerea organi%aiei e&te r&pun%toare de implementarea politicii i de
a&igurarea elementelor pentru formularea i modificarea politicii1
#onducerea organi%aiei ar tre6ui & definea&c i & documente%e politica de mediu
4n conte-tul politicii de mediu a vreunui organ corporativ mai larg din care face parte. cu
apro6area ace&tuia. 4n ca%ul 4n care ace&ta e-i&t1
#onducerea organi%aiei poate con&ta 4ntr3o per&oan &au un grup de per&oane cu
re&pon&a6ilitate e-ecutiv pentru organi%aie1
#erinele pe care tre6uie & le 4ndeplinea&c politica de mediu conform ISO +;((+
&unt urmtoarele2
& core&pund naturii. volumului i impactului activitilor. produ&elor i
&erviciilor<
& cuprind un anga0ament pentru o 4m6untire continu i pentru
prevenirea polurii<
& cuprind anga0amentul de conformare cu legi&laia i reglementrile de
mediu precum i cu alte cerine la care &u6&crie organi%aia<
& furni%e%e un cadru de formulare i anali%a o6iectivelor i intelor de
mediu<
3 +( 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
& fie documentat. implementat i meninut i & fie comunicat tuturor
anga0ailor<
& fie acce&i6il pu6licului1
$ce&tea &unt condiiile minime pe care tre6uie & le 4ndeplinea&c politica de mediu
a unei organi%aii1 Multe organi%aii g&e&c 4n& in&uficiente pentru paleta lor larg de
activiti pe care o de&foar prevederile &tandardului relativ la politica de mediu1 9n
funcie de organi%aie. politica de mediu mai poate fi completat i cu urmtoarele
a&pecte2
minimi%area oricror impacturi negative de mediu &emnificative ale
de%voltrilor noi prin folo&irea de proceduri de management integrat i prin planificare<
ela6orarea de proceduri i de indicatori de evaluare a performanei de
mediu<
conceperea produ&elor a&tfel 4nc5t & fie redu& la minimum impactul lor
a&upra mediului 4n cur&ul produciei. folo&irii i 4ndeprtrii lor<
reducerea cantitii deeurilor i a con&umului de re&ur&e @materiale.
com6u&ti6il. energieB i anga0area 4n recuperare i reciclare ca alternative ale depo%itrii.
atunci c5nd &unt fe%a6ile<
educarea i in&truirea per&onalului<
4mprtirea e-perienei de mediu<
implicarea prilor intere&ate i comunicarea cu ace&tea<
efortul &pre o de%voltare dura6il<
&timularea folo&irii &i&temului de management de mediu de ctre furni%ori
i 6eneficiari<
luarea 4n calcul a 2 mi&iunii. vi%iunii. valorilor fundamentale i a
convingerilor organi%aiei< altor politici organi%aionale de calitate. igien i &ecuritatea
muncii< condiiilor locale i regionale &pecifice1
Pentru a facilita eficiena managementului de mediu. atri6uiile. re&pon&a6ilitile
i autoritatea tre6uie & fie definite. documentate i comunicate1
3 ++ 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
#onducerea organi%aiei tre6uie & furni%e%e re&ur&ele nece&are pentru
implementarea i controlul &i&temului de management de mediu1 $ce&te re&ur&e cuprind
re&ur&e umane i calificri &peciali%ate. re&ur&e te8nologice i financiare1
#onducerea organi%aiei la cel mai 4nalt nivel tre6uie & numea&c unul &au mai
muli repre%entani care. 4n afara altor re&pon&a6iliti. tre6uie & ai6 definite atri6uiile.
re&pon&a6ilitile i autoritatea pentru2
aB a a&igura c cerinele referitoare la &i&temul de management de mediu &unt
&ta6ilite. implementate i meninute<
6B a raporta conducerii organi%aiei la cel mai 4nalt nivel performana
&i&temului de management de mediu pentru anali%are i ca 6a% pentru 4m6untirea
ace&tui &i&tem1
Implementarea cu &ucce& a unui &i&tem de management de mediu nece&it
anga0amentul tuturor anga0ailor organi%aiei1 !e aceea. re&pon&a6ilitile privind
protecia mediului nu tre6uie v%ute ca re&tr5n&e la departamentul de mediu. ci pot de
a&emenea include alte compartimente din cadrul organi%aiei cum ar fi managementul
operaional i funciile per&onalului. altele dec5t cele de mediu1
$ce&t anga0ament tre6uie & ai6 loc 4ncep5nd cu cel mai 4nalt nivel al
managementului1 9n concordant. managementul de v5rf tre6uie & &ta6ilea&c politica de
mediu a organi%aiei i & a&igure implementarea &i&temului de management de mediu1 #a
parte a ace&tui anga0ament. managementul de v5rf tre6uie & de&emne%e un anume
repre%entant al managementului care are re&pon&a6ilitate i autoritate clar definite 4n
implementarea &i&temului de management de mediu1 9n cadrul organi%aiilor mari &au
comple-e pot e-i&ta mai muli repre%entani1 9n 4ntreprinderile mici &au mi0locii. ace&te
re&pon&a6iliti pot fi 4ndeplinite de ctre o &ingur per&oan1 Repre%entantul tre6uie &
fie o per&oan cu &uficient vec8ime 4n organi%aia re&pectiv adic o 6un cuno&ctoare
a proce&elor ei i & di&pun de &uficient autoritate. competen. re&ur&e i independen1
E&te de a&emenea important ca re&pon&a6ilitile c8eie ale &i&temului de management de
mediu & fie 6ine definite i comunicate per&onalului relevant1 !irectorii de u%ine i efii
de &ecie tre6uie & definea&c re&pon&a6ilitile per&onalului din &u6ordine iar anga0aii
3 +' 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
de la toate nivelurile tre6uie & r&pund 4n limitele atri6uiilor lor de performanele
o6inute 4n implementarea &i&temului de management de mediu1
9n alocarea re&ur&elor. organi%aiile pot & ela6ore%e proceduri de punere 4n
eviden a 6eneficiilor i a co&turilor activitilor. produ&elor i &erviciilor. cum ar fi
co&tul com6aterii polurii i al eliminrii deeurilor1 Ba%a de re&ur&e i &tructura de
organi%are a &i&temului de management de mediu pot impune unele limitri a&upra
implementrii1
Pentru a&igurarea unei ela6orri i implementri eficiente a &i&temului de
management de mediu. e&te nece&ar & fie 4ncredinate atri6uii i 4mputerniciri
core&pun%toare adic & e-i&te un ec8ili6ru 4ntre &arcinile de &erviciu i autoritate1 Mai
0o& e&te indicat o po&i6il a6ordare 4n ela6orarea atri6uiilor de mediu1 $ce&te atri6uii
difer 4n& de la o organi%aie la alta1
Instruire, contientiEare i competen
Organi%aia tre6uie & identifice nece&itile de in&truire1 9ntregul per&onal a crui
munc poate avea un impact &emnificativ a&upra mediului tre6uie in&truit 4n mod
core&pun%tor1
Tre6uie & &e &ta6ilea&c i & &e menin proceduri pentru ca per&onalul &au
mem6rii &i. de la toate nivelurile i toate funciile relevante. & fie contienti%at de2
aB importana conformitii cu politica de mediu. cu procedurile i cerinele
&i&temului de management de mediu<
6B impacturile &emnificative a&upra mediului. reale &au po&i6ile. ale
activitilor lor i de efectele 6enefice adu&e mediului prin 4m6untirea performanei
individuale<
cB atri6uiile i re&pon&a6ilitile lor 4n reali%area conformitii cu politica de
mediu. cu procedurile i cerinele &i&temului de management de mediu. inclu&iv cu
cerinele referitoare la pregtirea &ituaiilor de urgen i a capacitii de r&pun&<
dB con&ecinele po&i6ile ale a6aterilor de la procedurile operaionale
&pecificate1
3 +, 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
Per&onalul ce 4ndeplinete &arcini care pot avea impacturi &emnificative a&upra
mediului tre6uie & ai6 competena nece&ar. fie prin educaie. fie prin in&truire
core&pun%toare i 7&au prin e-perien1
#onducerea de v5rf are un rol c8eie 4n contienti%area i motivarea anga0ailor
prin e-plicarea valorilor de mediu la care organi%aia &u6&crie i prin comunicarea
anga0amentului &u pentru politica de mediu1 Tran&formarea unui &i&tem de management
de mediu dintr3un document pe 85rtie 4ntr3un proce& efectiv. depinde de anga0amentul
per&oanelor individuale. 4n conte-tul valorilor comune de mediu1
Toi mem6rii organi%aiei tre6uie & 4neleag i & fie 4ncura0ai & accepte
importana atingerii o6iectivelor i intelor de mediu pentru care &unt re&pon&a6ili1 Ei. la
r5ndul lor. tre6uie & 4ncura0e%e acolo unde e&te nece&ar. ali mem6ri ai organi%aiei. &
r&pund 4n aceeai manier1
Motivarea 4m6untirii continue poate fi &porit atunci c5nd anga0aii prime&c
recunoaterea atingerii o6iectivelor i intelor de mediu i &unt 4ncura0ai & fac &uge&tii
care pot conduce la 4m6untirea performanei de mediu1
9ntregului per&onal din organi%aie tre6uie & i &e a&igure o in&truire
core&pun%toare i relevant pentru reali%area politicilor. o6iectivelor i intelor de mediu1
$nga0aii tre6uie & ai6 o 6a% de cunotine core&pun%toare. care cuprinde in&truirea
cu privire la metodele i deprinderile nece&are pentru 4ndeplinirea &arcinilor 4ntr3un mod
eficient i competent i la cunoaterea impactului negativ a&upra mediului pe care 4l pot
avea activitile lor dac &unt reali%ate 4n mod incorect1
9ntruc5t nivelul i detaliile pregtirii varia% 4n funcie de atri6uii. e&te nevoie de
o educare i in&truire care & a&igure cunoaterea la %i a cerinelor impu&e de
reglementri. a &tandardelor i a politicilor organi%aiei1
Programele de in&truire implic 4n mod o6inuit urmtoarele elemente2
identificarea nevoilor de in&truire a anga0ailor<
ela6orarea unui plan de in&truire care & r&pund unor nevoi definite<
verificarea i armoni%area programului de in&truire cu cerinele
organi%atorice &au ale reglementrilor<
in&truirea de anga0ai grupai pe &arcini<
4ntocmirea de documente ce ate&t de&furarea actului de in&truire<
3 +; 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
evaluarea in&truirii1
Pregtire pentru situaii de urgen i rspuns
Organi%aia tre6uie & &ta6ilea&c i & menin proceduri pentru a identifica
po&i6ilele accidente i &ituaii de urgen i a r&punde unor a&tfel de &ituaii i pentru a
preveni i a reduce impactul a&upra mediului care poate fi a&ociat ace&tora1
Organi%aia tre6uie & anali%e%e i & revi%uia&c. acolo unde e&te nece&ar.
procedurile de pregtire pentru &ituaii de urgen i capacitate de r&pun&. 4n &pecial dup
producerea accidentelor &au apariia unor &ituaii de urgen1 !e a&emenea. organi%aia
tre6uie & te&te%e periodic a&tfel de proceduri. atunci c5nd ace&t lucru e&te po&i6il1
Pentru a asigura un rspuns corespunEtor la incidente neateptate sau
accidentale, trebuie elaborate planuri i proceduri de urgen( Posibilele accidente
care pot aprea suntF
emi&iile accidentale 4n atmo&fer<
evacurile accidentale 4n ape &au pe &ol<
efectele &pecifice a&upra mediului i eco&i&temelor ca urmare a dega0rilor
accidentale1
Procedurile tre6uie & in &eama de incidentele care au loc &au ar putea avea loc ca
urmare a2
condiiilor de funcionare anormale<
accidentelor i po&i6ilelor &ituaii de urgen1
Planurile de urgen vor diferi de la o organi%aie la alta 4n funcie de nece&iti i
vor putea cuprinde2
organi%area i re&pon&a6ilitile pentru urgene<
li&t cu per&onalul c8eie 4n ca% de nece&itate<
detalii cu privire la &erviciile de urgen @pompieri. decontaminriB<
comunicare intern i e-tern<
3 +? 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
aciuni 4ntreprin&e 4n cadrul diferitelor tipuri de urgene<
informaii referitoare la materialele periculoa&e. inclu%5nd impactul
potenial a&upra mediului i m&urile adoptate 4n ca% de 4mprtiere accidental<
planuri de in&truire i de evaluare a eficienei lor1
#onducerea organi%aiei la cel mai 4nalt nivel tre6uie & anali%e%e &i&temul de
management de mediu la intervale pre&ta6ilite. pentru a a&igura c ace&ta e&te 4n
permanen core&pun%tor. adecvat i eficient1 Proce&ul anali%ei efectuat de conducere
tre6uie & a&igure c informaiile nece&are &unt colectate a&tfel 4nc5t & permit conducerii
reali%area ace&tei evaluri1 $cea&t anali% tre6uie & fie documentat1
$nali%a efectuat de conducere tre6uie & a6orde%e eventualele nece&iti de
&c8im6are a politicii de mediu. a o6iectivelor i a altor elemente ale &i&temului de
management de mediu. ca urmare a re%ultatelor auditurilor &i&temului. modificrilor
circum&tanelor i 4n cadrul anga0amentului de 4m6untire continu1
Pentru a avea o 4m6untire continu. adecvare i eficien a &i&temului de
management de mediu. deci a performanei ace&tuia. conducerea organi%aiei tre6uie &
revad i evalue%e &i&temul la intervale definite1 Scopul ace&tei revederi tre6uie & fie
va&t. cuprin%tor. c8iar dac nu toate elementele unui &i&tem de management de mediu
vor fi rev%ute odat iar proce&ul de revedere &e face mai t5r%iu1
&('( 2uditarea sistemului de management de mediu
Prin auditare /&e ia pul&ul/ unui &i&tem de management de mediu determin5ndu3&e
via6ilitatea &i&temului implementat i &e pot depi&ta timpuriu eventualele neconcordane
ce &e pot cronici%a odat cu trecerea timpului1 Se pot a&tfel economi&i timp i 6ani
preioi prin ace&te depi&tri timpurii1
Re%ultatele auditurilor &unt o urmare a comparrii dintre &ituaia e-i&tent pe teren
i cea teoretic pre%entat de &tandard1 !i&cutarea lor cu conductorul locului de munc
e&te nece&ar deoarece2
auditorul intern &au con&ultantul e-tern nu cuno&c toate particularitile
locului de munc. a&ta mai ale& c5nd &e vor decide de comun acord m&urile ce &e vor
implementa 4n urma auditului<
3 +C 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
di&cutare interactiv a ace&tor pro6leme conduce la re%olvarea lor mai
uoar<
di&cuie 4ntr3un cerc re&tr5n& e&te mai fructuoa& dec5t una 4ntr3un cerc mai
mare
P2".72 ) P2".72 )
120287170.#: 7C#"I.=>II ?I =0=.=>II 120287170.#: 7C#"I.=>II ?I =0=.=>II
@0 1#0C= @0 1#0C=
)(&( !e5iniie
Managementul &ecuritii i Sntii 4n Munc e&te un an&am6lu de elemente cu
caracter deci%ional. organi%atoric. informaional. motivaional etc1 din cadrul firmei. prin
intermediul cruia &e e-ercit an&am6lul proce&elor i al relaiilor de management al
&ecuritii i &ntii 4n munc. 4n vederea o6inerii nivelului dorit de &ecuritate i
&ntate 4n munc
Managementul &ecuritii i Sntii 4n Munc e&te component a &i&temului de
management general. care include &tructura organi%atoric. activitile de planificare.
re&pon&a6ilitile. practicile. procedurile. proce&ele i re&ur&ele pentru ela6orarea.
implementarea. reali%area i revi%uirea planului de &ecuritate i &ntate 4n munc
)()(Caracteristicile de baE ale unui sistem de management al securitii
i sntii n munc
C2"2C.7"I.IC2 !7C"I7"72
P"7CI9I7 SMSSM nu tre6uie & conin am6iguiti1 El va indica foarte clar
3 +) 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
care &unt o6iectivele &i&temului de management al &ecuritii i
&ntii 4n munc1
O"820I92"7
I.712.ICA
#omponentele &i&temului nu tre6uie & fie a6ordate &eparat1 Ele vor
tre6ui cone-ate 4ntr3o &c8em coerent. uor de 4nele& i de aplicat1
"72:I1 SMSSM tre6uie & fie adaptat particularitilor organi%aiei.
pro6lemelor &ale &pecifice de &ecuritate i &ntate 4n munc.
re&ur&elor materiale i umane de care &e di&pune. &pecificului &u
i&toric i cultural1
CO1P:7.I.#!I07 SMSSM va acoperi toate activitile i 4ntregul per&onal al
organi%aiei1
C# 2!"72"7
P"7CIA FI7CA"#I
0IB7: !7 !7CI9I7
SMSSM va fi conceput i reali%at a&tfel 4nc5t fiecare nivel de
managerial din organi%aie & fie implicat direct. cu propriile &ale
&arcini i re&pon&a6iliti1 El tre6uie & prevad foarte clar cine are
nevoie. de ce informaie i 4n ce moment1
C# @0"78I."2"7
CO1P:7.A
SMSSM tre6uie conceput i reali%at a&tfel 4nc5t & a&igure
4nregi&trarea 4n &cri& a tuturor datelor i aciunilor1 $ce&t a&pect va
tre6ui avut 4n vedere pe toat durata proiectrii &i&temului
I0.78"2.$
I0.78"26I:
E&te important ca SMSSM & fie c5t mai mult integrat &i&temelor de
management e-i&tente de0a 4n organi%aie i & fie conceput a&tfel
4nc5t & permit integrarea ulterioar a altor7cu alte &i&teme de
management care vor fi implementate1
F:7GI6I:$
!I021IC
SMSSM tre6uie & fie capa6il & r&pund rapid i core&pun%tor
modificrilor te8nice i organi%atorice aprute 4n organi%aie< el
tre6uie & a&igure un proce& dinamic de adaptare i 4nnoire1
A 2I8#"7
@16#0A.A>I"72
CO0.I0#A
SMSSM tre6uie & a&igure un feed36acE continuu al re%ultatelor
a&upra &i&temului 4n&ui i a&upra conducerii i per&onalului1
3 +D 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
)('( 7voluia sistemelor de management al securitii i sntii n
munc
3 +: 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
3 '( 3
6 %%<<F 8uide to occupational -ealt- and sa5etH management sHstems
@F8id pentru &i&temele de management al &ecuritii i &ntii 4n muncB
OI2 &%<<&F Occupational -ealt- and sa5etH management sHstems(
peci5ication @Si&teme de management al &ntii i &ecuritii ocupaionale1
SpecificaieB
OI2 &%<<)2 Occupational -ealt- and sa5etH management sHstems(
8uidelines 5or t-e implementation o5 OI2 &%<<& @Si&teme de
management al &ntii i &ecuritii ocupaionale1 "inii directoare pentru
implementarea OGS$S +D((+B
OI2 &%<<&F &DDD / 2mendment &F )<<) 36I "e5erenceF amendment
&;))'4F Occupational -ealt- and sa5etH management sHstems(
peci5ication @$mendamentul +;'', la OGS$S +D((+B
)<<&
)<<<
&DDD
&DD+
I:O/OIF 8uidelines on occupational sa5etH and -ealt- management
sHstems @Principii directoare privind &i&temele de management al &ecuritii i
&ntii 4n muncB
OI2 &%<<)F )<<< / 2mendment &F )<<) 36I "e5erenceF amendment
&;));4F Occupational -ealt- and sa5etH management sHstems( 8uidelines
5or t-e implementation o5 OI2 &%<<& @$mendamentul +;''; la OGS$S
+D(('B
)<<)
)<<)
6 %%<<F Occupational -ealt- and sa5etH management sHstems( 8uide
@Si&teme de management al &ecuritii i &ntii 4n munc1 F8idB
)<<;
OI2 &%<<&F isteme de management al sntii i securitii
ocupaionale( peci5icaie / 2"O
OI2 &%<<)F isteme de management al sntii i securitii
ocupaionale( :inii directoare pentru implementarea OI2 &%<<& /
2"O
)<<;
)<<;
2n
apariie
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
Figura )( &( InterconeJiunile dintre principalele elemente care alctuiesc
cadrul naional al sistemelor de management al securitii i sntii n
munc
3 '+ 3
Principiile directoare ale I:O
3OI14 privind sistemele de
management al securitii i
sntii n munc
Principiile directoare
naionale privind sistemele de
management al securitii i
sntii n munc
Principiile directoare speci5ice
privind sistemele de
management al securitii i
sntii n munc
istemele de
management
al securitii
i sntii n
munc din
organiEaii
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
Figura )( )( Principalele elemente ale sistemului de management
al securitii i sntii n munc
)('( Prevenirea pericolelor K msuri de prevenire i control
M&urile de prevenire i de protecie tre6uie & fie luate in5nd cont de urmtoarea
ordine de prioriti2
a1 eliminarea pericolelor i ri&curilor<
61 controlul pericolelor i ri&curilor la &ur& prin m&uri de ordin te8nic i
organi%atoric<
c1 reducerea la minimum a pericolelor i ri&curilor prin ela6orarea de &i&teme
proprii de garantare a &ecuritii 4n munc. inclu&iv prin intermediul
controalelor admini&trative<
d1 atunci c5nd pericolele i ri&curile re%iduale nu pot fi controlate prin
intermediul m&urilor de protecie colectiv. anga0atorul tre6uie &
furni%e%e 4n mod gratuit ec8ipamente individuale de protecie adecvate i
3 '' 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
& implemente%e mecani&me i proceduri care & garante%e utili%area i
4ntreinerea ace&tora1
Procedurile &au m&urile de prevenire i de control a pericolelor tre6uie &
&ati&fac urmtoarele condiii2
a1 & fie adaptate la pericolele i ri&curile pre%ente 4n organi%aie<
61 & fie rev%ute 4n mod regulat i modificate dac e&te nece&ar<
c1 & &ati&fac condiiile impu&e de legi&laia i reglementrile naionale.
precum i de programele voluntare de protecie i de alte anga0amente la
care organi%aia a &u6&cri& @codurile de 6un practic 4n indu&trie.
acordurile 4nc8eiate cu autoritile pu6lice. g8idurile fr caracter de
reglementareB<
d1 & in cont de nivelul actual de cunotine. inclu&iv de informaiile &au
rapoartele provenind de la organi%aii cum ar fi in&pecia muncii. &erviciile
de &ecuritate i &ntate 4n munc. precum i de la alte &ervicii 4n ca%ul 4n
care &ituaia concret o impune1
)(;( 7tapele procesului de implementare a sistemului de management a
sistemului de sntate i securitate n munc(
2C>I#0I P"78A.I.O2"7F
viEeaE pregtirea angajatorului i a angajailor pentru ela6orarea &i&temului de
management al &1&1m11 9n cadrul ace&tei etape tre6uie avute 4n vedere urmtoarele
aciuniF
participarea per&onalului cu atri6uii 4n domeniul &1&1m1 la cur&uri de formare i
perfecionare de profil @legi&laie. auditul &1&1m1. evaluarea ri&curilor.
managementul &1&1m1B. organi%ate de in&tituiile &peciali%ate i recuno&cute de
M1M1S1S1F1 i M1E1#1< 4n ace&t &en&. ar tre6ui luat 4n con&iderare i participarea
managerilor la ace&t gen de cur&uri. av5nd 4n vedere faptul c acetia vor avea de
0ucat un rol deo&e6it de important 4n a&igurarea funcionrii eficiente a viitorului
&i&tem de management al &1&1m1<
3 ', 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
documentarea core&pun%toare privind cerinele implementrii &i&temului de
management al &1&1m1 prin parcurgerea unor pu6licaii de &pecialitate. inclu&iv
&tudierea referenialului i a g8idului de implementare<
a&igurarea con&ultanei de &pecialitate pentru ela6orarea i implementarea
&i&temului. con&ultan pentru care tre6uie contractate numai in&tituii cu
e-perien recuno&cut 4n domeniul &1&1m1
E"$BOR$RE$ SISTEMU"UI2
9n cadrul ace&tei etape tre6uie reali%at. 4n primul r5nd. o analiE iniial care are rolul &
ofere imaginea stadiului actual al unitii din punct de vedere al s(s(m(L anali%a
iniial tre6uie & cuprind 4n principal2
evaluarea ri&curilor de accidentare i 4m6olnvire profe&ional<
auditarea de conformitate cu prevederile legi&laiei 4n domeniul &1&1m1
Pe 6a%a re%ultatelor ace&tor aciuni angajatorul va de5ini politica i obiectivele de
s(s(m(L 4n funcie de ace&te elemente. &e planific i celelalte elemente ale &i&temului de
management1
I1P:7170.2"72 I.71#:#I
Tre6uie condu& pe trei direcii2
a&igurarea implicrii active a tuturor anga0ailor prin2
&ta6ilirea &tructurii &i&temului i a re&pon&a6ilitilor<
identificarea i acoperirea nece&arului de in&truire i competen pentru anga0aii
de la fiecare nivel al unitii<
&ta6ilirea i meninerea unor ci eficiente de con&ultare i comunicare cu anga0aii.
4n pro6leme de &1&1m1
&ta6ilirea i meninerea unor ci eficiente de comunicare cu organi&me e-terioare
unitii<
documentarea core&pun%toare a cerinelor &i&temului i &ta6ilirea tuturor
a&pectelor nece&are privind controlul documentelor i al datelor<
&ta6ilirea unor m&uri eficiente pentru prevenirea i controlul ri&curilor generate
de activitatea unitii @4n &pecial &ituaiile de urgenB &au care pot fi indu&e din
3 '; 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
e-terior prin ac8i%iionarea de 6unuri i &ervicii &au activitile de&furate de
contractani1
MEHIERE$ SISTEMU"UI2
E&te o etap al crei &ucce& depinde 4n mod deci&iv de implicarea activ a anga0ailor1
Pentru a&igurarea unei implicri active i eficiente a anga0ailor 4n meninerea &i&temului
e&te nece&ar 4ndeplinirea urmtoarelor condiii2
4nelegerea de ctre acetia a nece&itii i utilitii e-i&tenei unui &i&tem de
management al &1&1m1<
4nelegerea rolului per&onal 4n cadrul &i&temului<
6un in&truire 4n domeniul &1&1m1. core&pun%tor rolului i nivelului ierar8ic. a
fiecrui anga0at1
IERIFI#$RE$ SISTEMU"UI2
$re rolul de a a&igura core&pondena cu prevederile &ta6ilite 4n etapa de ela6orare i &e
reali%ea% prin2
m&urarea i monitori%area performanei de &1&1m1<
ge&tionarea di&funciilor &i&temului @accidente de munc. 4m6olnviri
profe&ionale. incidente. neconformiti fa de prevederile legi&laiei &au alte
reglementri etc1B<
auditul &1&1m1. cu cele dou componente ale &ale. auditul &i&temului de
management al &1&1m1 i auditul de conformitate cu prevederile legi&laiei 4n
domeniul &1&1m1<
aciunile preventive i corective &ta6ilite 4n cadrul anali%ei managementului. ca
urmare a re%ultatelor celor trei tipuri de aciuni enumerate mai &u&1
9MBUJTJHIRE$ SISTEMU"UI2
#on&t 4n identificarea i implementarea acelor aciuni care pot conduce la
optimi%area funcionrii &i&temului. re&pectiv 4ndeplinirea unor o6iective mai
am6iioa&e cu acelai volum de re&ur&e con&umate &au c8iar cu reducerea ace&tui
volum< ace&te aciuni &e identific 4n cadrul anali%ei managementului<
3 '? 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
Implementarea unui &i&tem de management al &1&1m1 nu tre6uie privit de ctre
anga0ator ca fiind o con&tr5ngere &uplimentar impu& de ctre legi&laie. ci
tre6uie mai degra6 con&iderat ca o inve&tiie @4n condiiile 4n care
implementarea nece&it alocarea i con&umarea unor re&ur&e financiare. umane.
te8nice i de timpB care tre6uie & aduc un profit. a&emenea tuturor celorlalte
activiti de&furate de anga0ator<
In ca%ul implementrii &i&temului de management al &1&1m1. profitul o6inut &e
concreti%ea%. 4n principal. prin reducerea co&turilor accidentelor de munc i
4m6olnvirilor profe&ionale1
3 'C 3
Managementul activitilor pentru protecia mediului i a muncii RUSU TIBERIU
6I6:IO8"2FI7
&( !ara6ont. $l1. Pece. >t1. !&cle&cu. $1. Managementul securitii i
sntii n munc !"ol# I i II$, 7ditura 28I", 6ucureti, )<<)(
)( !ara6ont. !1. %u&itarea &e securitate i sntate n munc' 7ditura
#niversitii :ucian 6laga din ibiu, )<<;(
'( i&ipeanu. S1. >tepa. R1. Implementarea sistemului &e management al
securitii i sntii n munc, 7ditura Fundaiei Culturale :ibra,
6ucureti, )<<'(

;( i&ipeanu. S1. (isteme &e management i securitate n munc# )erspecti"e
europene i a*or&are naional' "evista Calitatea / acces la succes, nr( C/
%$)<<*, pag( *< / *)1
*( .eodoru, .(, Auditul sistemelor de management, Editura #onteca :;.
Bucureti. '((?1
+( M M M. Legea securitii i sntii n munc nr. 319!""#, Monitorul Oficial al
Rom5niei. Partea I. nr1 C;C7'C1()1'((C1
C( M M M. $.G. nr. 1%!&!""# pentru apro'area (ormelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319!""#.
Monitorul Oficial al Rom5niei. Partea I. nr1 DD'7,(1+(1'((C1
%( M M M. Guidelines on occupational sa)et* and health management s*stems
+,L-.-S$/ !""10. International "a6our Organi%ation. Feneva. '((+1
D( M M M. -$SAS 11""1/ !""% . Sisteme de management al sntii i securitii
ocupaionale. Speci)icaie, $&ociaia de Standardi%are din Rom5nia @$SROB.
Bucureti. '((;1
M M M. OGS$S +D(('2 '((; 3 Si&teme de management al &ntii i &ecuritii
ocupaionale1 "inii directoare pentru implementarea OGS$S +D((+. $&ociaia de
Standardi%are din Rom5nia @$SROB. Bucureti. '((;
3 ') 3

S-ar putea să vă placă și