Sunteți pe pagina 1din 2

MASURA 322

CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV


(pentru proiecte fara lucrari e con!tructii"#onta$%
&' Date (enerale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)
1.2 Denumirea investiiei
1.3 Elaborator (coordonate de identificare)
1.4 Amlasamentul (!udeul, localitatea, strada, num"rul, descrierea
amlasamentului)
1.# $ema, cu descrierea obiectivelor rouse, fundamentarea necesit"ii %i
oortunit"ii investitiei
1.& Descrierea funcional" %i te'nolo(ic"
2' Date pri)in for*a e #unc+ !i #ana(e#entul proiectului
)esonsabil le(al (nume, renume, functie, studii si e*erienta rofesionala) +
relevante entru roiect
Intreprinerea
Functia a)uta !i
principalele inatoriri
,erioaa
2.1 $otal ersonal, ,,,,,,,,,..
din care personal de execuie ..
2.2 -ocuri de munc" nou.create ,,,,,,,,,..
3 De)i-ele in)e!ti*iei. in conformitate cu reverile /0 21/23.21.2221.
/' Finan*area in)e!ti*iei
Din valoarea total" a investiiei de ,,,,,..,..mii )4N, sursele de
finantare rouse sunt5
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele
prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RO publicat
pe pagina !eb a "ancii #entral Europene !!!.ecb.int/index.html de la data
intocmirii memoriului $ustificativ.
1
Curs Euro / RON ..din data de...

C0eltuieli
eli(i1ile
C0eltuieli
neeli(i1ile
Total
RON Euro RON Euro RON Euro
A$utor pu1lic
nera#1ur!a1il
Cofinantare pri)ata. in
care2
. autofinantare
. imrumuturi
3u(et local
TOTA4 ,ROIECT
5' ,rincipalii inicatori te0nico"econo#ici ai in)e!ti*iei
#.1 6aloarea total"5 ,,,..................................,,,..
#.2 Durata de reali7are (luni)5 ,,,,,,,,,,,,
#.3 0rafic de esalonare a investitiei e*rimat valoric e luni si activitati5
RON
Inicatori 4una & 4una 2 6 4una n Total
Activitatea 1 6aloare
Activitatea 2
,. ,
Activitatea n 6aloare
Total
Su#a
(luna &%
Su#a
(luna 2%
Su#a
(luna n%
6
%n procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a
planificarii activitatilor& incepand cu data semnarii contractului de finantare cu
'P(RP& proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros& neprielnice
realizarii investitiilor de acest gen.
2