Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectant,

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiii

(denumirea obiectivului de investiii)


Valoare fr
Nr. TVA
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli TVA
crt.
lei lei
1 2 3 4
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00

1.3
Amenajri pentru protecia mediului i aducerea terenului la starea iniial 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitilor 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investiii
2.1 0.00
2.2 0.00
2.3 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00

3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pentru obinerea de avize,


acorduri i autorizaii 0.00
3.3 Expertizare tehnic 0.00
3.4 Certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor 0.00
3.5 Proiectare 0.00 0.00
3.5.1. Tem de proiectare 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de
intervenii i deviz general 0.00
3.5.4. Documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii
avizelor/acordurilor/autorizaiilor 0.00
3.5.4. Documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii
avizelor/acordurilor/autorizaiilor 0.00
3.5.5. Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a
detaliilor de execuie 0.00
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execuie 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie 0.00
3.7 Consultan 0.00 #VALUE!

doar aici treci


val consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii fara TVA #VALUE!
3.7.2. Auditul financiar 0.00
3.8 Asisten tehnic 0.00 0.00
3.8.1. Asisten tehnic din partea proiectantului 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de execuie a lucrrilor 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse n


programul de control al lucrrilor de execuie, avizat de ctre
Inspectoratul de Stat n Construcii 0.00
3.8.2. Dirigenie de antier 0.00
Total capitol 3 0.00 #VALUE!
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj 0.00

4.4 doar aici treci


Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit val totala
montaj i echipamente de transport utilaje fara TVA #VALUE!
4.5 Dotri 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
Total capitol 4 0.00 #VALUE!
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 0.00 0.00
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele i dobnzile aferente creditului bncii
finanatoare 0.00
5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitii lucrrilor de
construcii 0.00
5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului n amenajarea
teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii 0.00
5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de
construire/desfiinare 0.00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 0.00
Total capitol 5 0.00 0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0.00
6.2 Probe tehnologice i teste 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 #VALUE!
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 0.00 0.00
Nota:
*2) In preturi la data de 31.05.2017; 1 euro= 4.5655 RON

Data: 31/05/2017 Intocmit,


Beneficiar,
Valoare cu
TVA
lei
5

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
#VALUE!

#VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
#VALUE!

0.00
0.00
0.00

#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
0.00

Intocmit,
Proiectant,

DEVIZ FINANCIAR

Continut cadru
Valoare (fara Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
TVA) TVA
crt
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0 0 0

3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice,


hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 0 0 0
topografica si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0 0 0


avize, acorduri si autorizatii
a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de 0 0 0
urbanism
b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de 0 0 0
construire/desfiintare

obtinerea avizelor si acordurilor pentru acorduri si


c) bransamente la retele publice de alimentare cu apa, 0 0 0
canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic,
energie electrica, telefonie
d) 0 0 0
obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

e) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral 0 0 0


provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara
f) obtinerea actului administrativ al autoritatii competente 0 0 0
pentru protectia mediului
g) obtinerea avizului de protectie civila 0 0 0

h) 0 0 0
avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu
i) alte avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Expertiza tehnica 0 0 0

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0 0 0


cladirilor
3.5 Proiectare 0 0 0
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general (1 expert x 50 0 0 0
euro/ora x 99 ore)
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie 0 0 0
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si 0 0 0


a) multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)
cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna 0 0 0
b) membrilor desemnati in comisiile de evaluare

anunturi de intentie, de participare si de atribuire a 0 0 0


contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta
c) electronica in legatura cu procedurile de achizitie publica
cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de 0 0 0
d) achizitii publice
3.7 Consultanta #VALUE! #VALUE! #VALUE!

doar aici
completezi val
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de consultanta fara
investitii (1 expert x 50 euro/ora x 200 ore) tva #VALUE! #VALUE!
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 0 0 0
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 0 0 0


in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0 0 0
Total capitol 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 0 0 0
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0 0 0
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0 0 0
de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0 0 0
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC 0 0 0
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0 0 0
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0
Total capitol 5 0 0 0
Nota:
*2) In preturi la data de 31.05.2017; 1 euro= 4.5655 RON

Data: 31/05/2017 Intocmit,


Beneficiar,
Proiectant,

Nr. 1/31.05.2017
DEVIZ obiect - ACHIZITIE TRACTOR
Continut cadru
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara Valoare cu
TVA
Nr. crt cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 0 0 0


amenajari exterioare
4.1.2. Rezistenta 0 0 0
4.1.3. Arhitectura 0 0 0
4.1.4. Instalatii 0 0 0
TOTAL I - subcap. 4.1 0 0 0

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0 0 0


functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0


care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale doar aici val-
4.4 care nu necesita montaj si echipamente de TVA pt fiecare #VALUE! #VALUE!
transport utilaj in parte
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Nota:
*2) In preturi la data de 31.05.2017; 1 euro= RON 4.5655

Data: 31/05/2017 Intocmit,


Beneficiar,
Obiectiv Proiectant,
ACHIZITIA DE UTILAJE

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M. Pretul unitar - Valoarea


Nr. Crt. Denumirea (exclusiv TVA) (2
(BUC) lei/U.M.
x 3) -
lei -
0 1 2 3 4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 0 0
a)
b)

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care


nu necesita montaj si echipamente de transport 2 #VALUE!

a) 1 val/buc-tva lei #VALUE!

b) 1 val/buc-tva lei #VALUE!Dotari
Active necorporale
Total #VALUE!

Proiectant,

L.S.
ve necorporale

Fisa tehnica atasata

Fisa tehnica nr. ..


Fisa tehnica nr. ..
Fisa tehnica nr. ..

Fisa tehnica nr. ..

Fisa tehnica nr. ..


Fisa tehnica nr. ..
Fisa tehnica nr. ..
Fisa tehnica nr. ..
Obiectiv, Proiectant,
ACHIZITIA DE UTILAJE

FISA TEHNICA NR. 1


(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotari.)
Pentru specificatiile tehnice s-a consultat Baza de Date preturi de referinta AFIR
Utilajul, echipamentul tehnologic: Nacela
Corespondenta
propunerii tehnice
Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
tehnice impuse prin
caietul de sarcini
0 1 2

Parametri tehnici si functionali . . . . . . . . . . Va fi completat cu date din baza de -


1 date afir

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare . . . -


2 . . . . . . . Va fi completat cu date din baza de date afir
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante . . . . . . . . . . -
4 Conditii de garantie si postgarantie -
5 Conditii cu caracter tehnic -
Proiectant,

coloana 2 si 3 se va completa doar dupa contractare pt dosarul de achizitii cu datele din oferta furnizorului ca sa se verifice core
otari.)

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)
3

-
-
-

zorului ca sa se verifice corespondenta cu caracteristicile AFIR