Sunteți pe pagina 1din 6

pag.

OBIECTIVUL: Amenajari interioare


OBIECTUL: Finisaje interioare
STADIUL FIZIC: Finisaje interioare
Beneficiar: Primaria Corbenii Noi

C5 - LISTA
- lei - cuprinzand cantitatile de lucrari 28 ianuarie 2009

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA


Pretul unitar TOTALUL
Nr. Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 RPCJ72A1 Pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare mp 2.300,00 1,63 3.741,13
zugravite...cu var în vederea vopsirii cu vinacet material: 1,29 2.977,17
manopera: 0,33 763,97
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
2 RPCT14A1 Desfacerea tencuielilor la fatade executate...cu mp 217,00 0,71 153,46
terasit dolomit sau similare material: 0,00 0,00
manopera: 0,71 153,46
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
3 RPCJ53A1 Reparatii de tencuieli exterioare stropite pe mp 30,00 19,08 572,47
zidarie de caramida sau beton de 3 cm material: 5,25 157,48
grosime, executate cu mortar de ciment-var
marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment manopera: 13,83 414,98
marca 25-T pentru grund si stratul utilaj: 0,00 0,00
vizibil...câmp continuu transport: 0,00 0,00

4 IZF21D Etansarea inclusiv protectia rosturilor de m 12,00 83,96 1.007,52


dilatare sau tasare a aticurilor, executarea material: 75,44 905,30
sorturilor marginale, lucrari efectuate în afara
hidroizolatiei curente cu ...materiale manopera: 8,48 101,77
bituminoase si benzi din tabla de plumb cu utilaj: 0,04 0,45
latimea de circa 300 mm, la rosturile orizontale transport: 0,00 0,00
ale constructiilor subterane nesolicitate intens

4.L 2600608 Pinza bit cu str acoper nisip pa 55 mp 12,24 8,39 102,72
100cmx10m s1046
4.L 2600749 Carton bitumat strat acop nisip ca300 mp 3,60 3,06 11,02
100cmx10m s 138
5 6101459 Mastic bituminos matizol pentru rosturi kg 26,40 4,07 107,44
material: 4,07 107,44
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
6 IZF12A Izolatii termice în camere frigorifice la ...pereti, mp 165,00 10,23 1.687,21
cu placi din polistiren celular tip ...* având material: 3,72 613,81
grosimea de ...* mm într-un strat lipite cu
mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati manopera: 2,01 331,81
din sârma zincata. Inclusiv chituirea placilor utilaj: 4,49 741,59
transport: 0,00 0,00

6.L 2602330 Placa polistiren expandat at-n4 3 mm.gros. mp 166,65 0,77 128,68
7 RPIXB07A Lucrari diverse de intretinere la cazane, boilere mp 150,00 0,86 128,84
si instalatii conexe:...demontare radiatoare material: 0,00 0,00
incalzire centrala orice tip si forma
manopera: 0,86 128,84
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
pag. 2

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare


0 1 2 3 4 5 6=4x5
8 RPGA04E1 Demontare teava ol instal montata aparent la m 250,00 2,32 579,87
loc ardere prin sudura dn...2 in lungime < 10 material: 0,22 55,31
m
manopera: 2,10 524,56
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
9 RPCU07C# Matarea...golurilor dupa instalatii sau buc 40,00 2,67 106,85
consolidari in plansee cu mortar de ciment material: 0,25 10,04
manopera: 1,84 73,60
utilaj: 0,58 23,20
transport: 0,00 0,00
10 RPCR42B1 Vopsirea in culori de ulei a tâmplariei metalice mp 24,00 17,81 427,35
la exterior si inteior, gata grunduita cu miniu de material: 2,51 60,13
plumb în constructii existente, executate în...3
straturi manopera: 15,30 367,22
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
11 RPCJ11B1 Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, la mp 350,00 10,81 3.785,08
pereti si stâlpi di beton armat driscuite...1cm material: 1,72 602,62
grosime cu mortar de var-ciment marca 25-T
pentru sprit si stratul vizibil manopera: 9,09 3.182,46
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
12 CF10D1 Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau mp 2.250,00 4,48 10.074,95
pe suprafetele elementelor din beton...glet de material: 0,54 1.204,30
ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din
beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu manopera: 3,94 8.870,65
emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi utilaj: 0,00 0,00
(procedeu GIPAC); transport: 0,00 0,00

13 RPCR54A1[ Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de mp 2.250,00 9,00 20.240,74


1] polivinil pentru exterior pe tencuieli existente material: 5,92 13.310,89
pentru exterior pe tencuieli existente, executate
în trei straturi...Vopsitorii si zugraveli cu amorsa manopera: 3,08 6.929,86
[0] utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00

13.L 6104349 Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru l 1.012,50 13,07 13.232,82
int/ext
14 TRA02A50 Transportul rutier al tona 67,00 24,85 1.665,08
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0,00 0,00
pe dist.= ...50 km.
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 24,85 1.665,08
15 7331070 Colorant universal casati arlecchino l 41,00 60,90 2.496,77
material: 60,90 2.496,77
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
16 CK19B1 Lambriuri la pereti...PFL sau PAL melaminat mp 223,00 15,35 3.423,58
sau emailat, acoperit la rosturi cu profiluri din material: 2,57 573,35
PVC plastifiat
manopera: 12,78 2.850,23
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
17 2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / mc 12,00 726,86 8.722,33
48 mm L = 1,50 - 2,75 m material: 726,86 8.722,33
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
18 CE15E1[ 1 ] Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm m 6,00 14,79 88,75
grosime...cu latimea desfasurata între 30-50 material: 11,89 71,34
cm, lungimea peste 2 m, pe un strat de carton
bitumat [1] manopera: 2,90 17,42
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
Reparare placaje din faianta alba sau colorata, 15.044,42
în suprafate plane la pereti si stâlpi, inclusiv
glafurile si muchiile fixate cu mortar de ciment-
var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu placi 28,42 2.926,84
de...aceeasi culoare si forma
0,00 0,00

2400334 108,15 11.295,51


22 Mortar adez pentru plac cu gresie+faianta kg 753,23
laticrete cod l317 material:
0,00 0,00
utilaj:
0,00 0,00
6102070 55,00 3,73
3,73 205,41
manopera:
0,00 0,00
transport:
24 Pardoseli din placi din gresie ceramica mp 3.172,84
...patrate sau dreptunghiulare de aceias material:
culoare asezate simplu
8,03 1.380,99
utilaj:
0,00 0,00
2101328 1.397,00 0,90
0,90 1.255,69
manopera:
0,00 0,00
transport:
26 Chit gri perclorvinilic c.824-74 ni 1702- kg 325,29
80 material:
0,00 0,00
utilaj:
0,00 0,00
RPCK25A# 200,00 9,46
1,54 307,35
manopera:
0,19 38,89
transport:
28 Mortar adez pentru plac cu gresie+faianta kg 204,94
laticrete cod l317 material:
0,00 0,00
utilaj:
0,00 0,00
6102070 15,00 3,73
3,73 56,02
manopera:
0,00 0,00
transport:
pag. 4

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare


0 1 2 3 4 5 6=4x5
30 CG01D1[ 2 ] Strat suport pentru pardoseli executate din mp 345,00 2,69 927,02
...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm material: 0,00 0,00
grosime, cu suprafata fin driscuita ; [2]
manopera: 2,69 927,02
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
31 2101345 Mortar de var M 4 - t cu adaos de 200 kg mc 10,68 326,11 3.482,81
ciment / mc mortar material: 326,11 3.482,81
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
32 CG02D1 Pardoseli din parchet...cu parchet de stejar sau mp 345,00 10,43 3.599,18
fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în material: 2,44 840,41
încaperi cu suprafete peste 10mp;
manopera: 8,00 2.758,78
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
33 6716776 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03- mp 362,50 1,40 506,18
0,15 material: 1,40 506,18
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
34 2947723 Pervaz foioase (cires,frasin). 19x32 mm m 364,00 8,78 3.194,76
material: 8,78 3.194,76
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
35 RPCK22A1 Reparare pardoseli din...lignolit lipit cu mp 18,00 10,71 192,78
prenadez material: 3,61 64,99
manopera: 7,10 127,79
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
36 CL25C1 Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, m 31,00 5,33 165,34
rampe cu cornise din otel si la canale si camine material: 0,00 0,00
cu cornise din otel si rama din otel lat...stalpi
trepte rampe de beton sau beton armateriale manopera: 5,33 165,34
cu cornier din otel utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
37 CL20B1 Confectii metalice diverse, montate aparent kg 70,00 1,05 73,44
...balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare material: 0,00 0,00
manopera: 1,05 73,44
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
38 CB47A1 Schela metalica tubulara...lucrari pe suprafete mp 88,00 4,58 403,12
verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; material: 0,38 33,80
manopera: 4,20 369,32
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
39 AUT7606A1 Schela metalica...tubulara de exterior 11-13,5t ora 243,00 0,03 6,19
material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,03 6,19
transport: 0,00 0,00
40 MDTC550600 Transport utilaj...1 km 90100011 schela buc 0,14 4.280,76 599,31
1 metalica tubulara de exterior cu s=640mp material: 0,00 0,00
g=11-13,5t
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 4.280,76 599,31
transport: 0,00 0,00
pag. 5

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare


0 1 2 3 4 5 6=4x5
41 CK24A1 Rulouri din pânza...cu suport de lemn la mp 290,00 17,73 5.140,27
ferestre material: 15,73 4.561,40
manopera: 2,00 578,87
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
42 RPCP02A1 Gratii la ferestre, din otel laminat kg 15,00 3,49 52,29
executate...simple material: 1,30 19,50
manopera: 2,19 32,79
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
43 RPCU04A1 Buiandrugi din traverse metalice montati în kg 50,00 1,53 76,39
zidarie, ...cu taierea la dimensiuni a traverselor material: 1,13 56,33
manopera: 0,40 20,06
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
44 RPCXS01B Trotuar din...asfalt de 2cm. gros. pe fundatie mp 73,00 19,97 1.457,89
beton existenta material: 8,91 650,75
manopera: 11,06 807,13
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
45 RPCT09F1 Demolarea elementelor de beton simplu si mc 0,50 17,31 8,65
beton armat cu mijloace ...mecanice a material: 0,00 0,00
betonului simplu din fundatii si elevatii
manopera: 3,54 1,77
utilaj: 13,77 6,89
transport: 0,00 0,00
46 RPCA01A# Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 m mc 4,00 27,10 108,42
lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 material: 0,00 0,00
mc,mal...nesprijinit e
manopera: 27,10 108,42
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
47 RPCXC01A Confectionat si montat cofraje...obisnuite din mp 1,40 26,62 37,27
cherestea rasinoase material: 6,27 8,78
manopera: 19,59 27,42
utilaj: 0,77 1,08
transport: 0,00 0,00
48 CA02D1 Turnarea betonului armat in elementele mc 5,00 166,32 831,58
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje material: 154,13 770,65
glisante...marca ...1) în fundatii continue,
radiere si pereti cu grosime peste 30 cm; manopera: 12,19 60,93
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
48.L 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 5,04 152,89 770,55
49 CC01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 14,00 0,35 4,85
fundatii...izolate (inclusiv fundatii pahar), cu material: 0,06 0,81
diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv,
distantier din mase plastice manopera: 0,29 4,04
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
50 2000937 zxzx kg 14,00 1,42 19,84
material: 1,42 19,84
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
51 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 8,00 8,08 64,67
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 8,08 64,67
pag. 6

STADIUL FIZIC: Finisaje interioare


0 1 2 3 4 5 6=4x5
52 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 12,50 9,88 123,53
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 9,88 123,53
53 TRB01C25 Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri tona 67,00 8,15 545,96
inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta material: 0,00 0,00
50m
manopera: 8,15 545,96
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
54 TRB05B15 Transportul materialelor prin tona 67,00 1,50 100,23
purtat...direct,materiale comode peste 25 kg material: 0,00 0,00
distanta 50m
manopera: 1,50 100,23
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
procent material manopera utilaj transport total
valoare directa: 63.931,73 37.273,33 1.417,60 1.853,27 104.475,93
Recapitulatia: Recapitulatie 2009
CAS 20,800 % 0,00 7.752,85 0,00 0,00 7.752,85
Sanatate 5,200 % 0,00 1.938,21 0,00 0,00 1.938,21
Somaj 0,500 % 0,00 186,37 0,00 0,00 186,37
Fond de risc 0,280 % 0,00 104,37 0,00 0,00 104,37
Camera de munca 0,750 % 0,00 279,55 0,00 0,00 279,55
Fond de garantare 0,250 % 0,00 93,18 0,00 0,00 93,18
Concedii si 0,850 % 0,00 316,82 0,00 0,00 316,82
indemnizatii
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 63.977,60 47.944,68 1.417,60 1.853,27 115.193,15
Cheltuieli indirecte 10,000 % 6.397,76 4.794,47 141,76 185,33 11.519,32
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 70.375,36 52.739,15 1.559,36 2.038,60 126.712,47
Profit 5,000 % 3.518,77 2.636,96 77,97 101,93 6.335,62
Total Inclusiv Profit: 73.894,13 55.376,10 1.637,33 2.140,53 133.048,09
total general fara tva: 133.048,09
TVA: 19,00 % 25.279,14

total general: 158.327,23

1 euro = 4,10 lei, curs la data de 14.04.2010

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP 2009 SP 4 build 140 GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007