Sunteți pe pagina 1din 165

Proiect

CODUL CONTRAVENIONAL AL REPUBLICII


MOLDOVA
Parlamentul adopt preentul cod!
Cartea "nt"i
DREPTUL MATERIAL
Titlul I
PARTE #ENERAL$
Capitolul I
DI%PO&III COMUNE
Articolul '! Le(a contra)en*ional a Repu+licii Moldo)a
,'- Preentul cod e.te unica le(e a Repu+licii Moldo)a care cuprinde norme de
drept ce .ta+ile.c principiile /i di.poi*iile (enerale /i .peciale ale dreptului
contra)en*ional0 determin 1aptele ce con.tituie contra)en*ie /i pre)ede procedura /i
.anc*iunile contra)en*ionale!
,2- 3n caurile e4pre. pre)ute "n preentul cod0 di.poi*ia articolului din cod
poate . con*in o norm de trimitere la un alt act normati)0 pu+licat "n Monitorul
O1icial al Repu+licii Moldo)a! 3n a.emenea ca0 e4i(en*ele aplica+ile normei le(ii
contra)en*ionale0 inclu.i) e4i(en*a de pre)ii+ilitate0 ."nt aplica+ile /i actului
normati) re.pecti)!
,5- Dac "n proce.ul aplicrii pre)ederilor preentului cod .au ale unui alt act
normati) .e con.tat c pre)ederile ultimului contra)in principiilor .ta+ilite "n
preentul cod0 .e aplic pre)ederile preentului cod!
Articolul 2! %copul le(ii contra)en*ionale
%copul le(ii contra)en*ionale con.t "n aprarea drepturilor /i li+ert*ilor
le(itime ale per.oanei0 propriet*ii0 ordinii pu+lice0 altor )alori ocrotite de le(e0 "n
.olu*ionarea cauelor contra)en*ionale0 precum /i "n pre)enirea .)"r/irii a noi
contra)en*ii!
Articolul 5! Ac*iunea le(ii contra)en*ionale "n timp
,'- Caracterul contra)en*ional al 1aptei /i .anc*iunea ei contra)en*ional .e
.ta+ile.c de le(ea contra)en*ional0 "n )i(oare la momentul .)"r/irii 1aptei!
,2- Le(ea contra)en*ional care "n.pre/te .anc*iunea .au "nrut*e/te .itua*ia
per.oanei )ino)ate de .)"r/irea unei contra)en*ii nu are e1ect retroacti)!
,5- 6apta care0 printr7o le(e nou0 nu mai e.te con.iderat contra)en*ie nu .e
.anc*ionea0 iar .anc*iunea .ta+ilit /i nee4ecutat anterior intrrii "n )i(oare a noii
le(i nu .e e4ecut!
,8- Dac le(ea nou pre)ede o .anc*iune contra)en*ional mai u/oar0 .e aplic
acea.t .anc*iune! 3n caul aplicrii .anc*iunii din le(ea )ec9e0 acea.t .anc*iune .e
e4ecut "n limita ma4imului .anc*iunii din le(ea nou! Dac le(ea nou nu mai
pre)ede o anumit cate(orie a .anc*iunii0 .anc*iunea de o a.t1el de cate(orie0 .ta+ilit
/i nee4ecutat anterior intrrii "n )i(oare a noii le(i0 nu .e mai e4ecut!
,:- Dac le(ea nou pre)ede o .anc*iune mai a.pr0 contra)en*ia continu a
crei .)"r/ire a "nceput anterior intrrii "n )i(oare a noii le(i e.te .anc*ionat "n
con1ormitate cu le(ea0 "n )i(oare la momentul con.umrii ei!
,;- Timpul .)"r/irii contra)en*iei e.te con.iderat timpul .)"r/irii ac*iunii
ilicite0 iar "n caul inac*iunii0 timpul "n care tre+uia . .e de.1/oare ac*iunea pe care
contra)enientul a omi. . o e1ectuee0 independent de timpul .ur)enirii con.ecin*elor!
Articolul 8! Ac*iunea le(ii contra)en*ionale "n .pa*iu /i a.upra per.oanei
,'- Contra)en*ia .)"r/it pe teritoriul Repu+licii Moldo)a .e .anc*ionea "n
con1ormitate cu preentul cod!
,2- Contra)en*ia .)"r/it "n a1ara teritoriului *rii de un cet*ean al Repu+licii
Moldo)a .au de un apatrid care domicilia pe teritoriul ei .e .anc*ionea "n
con1ormitate cu preentul cod dac 1apta e.te pre)ut /i de le(ea *rii "n care a 1o.t
.)"r/it0 iar per.oana nu a 1o.t tra. la r.pundere "n acea *ar!
,5- Nu pot 1i .upu/i r.punderii contra)en*ionale repreentan*ii diploma*iei
.tatelor .trine .au alte per.oane care0 "n con1ormitate cu tratatele interna*ionale la
care Repu+lica Moldo)a e.te parte .au "n con1ormitate cu le(ile Repu+licii Moldo)a0
nu cad .u+ inciden*a <uri.dic*iei contra)en*ionale a Repu+licii Moldo)a .au "n caul
crora e.te "nlturat r.punderea contra)en*ional!
,8- Contra)en*ia .)"r/it "n apele teritoriale .au "n .pa*iul aerian al Repu+licii
Moldo)a .e con.ider .)"r/it pe teritoriul Repu+licii Moldo)a!
,:- Contra)en*ia .)"r/it pe o na) maritim .au aerian care e.te "nre(i.trat
"ntr7un port .au aeroport al Repu+licii Moldo)a /i .e a1l "n a1ara .pa*iului ei ac)atic
.au aerian .e .anc*ionea "n con1ormitate cu preentul cod dac tratatele
interna*ionale la care Repu+lica Moldo)a e.te parte nu di.pun alt1el!
,;- 3n temeiul preentului cod .e .anc*ionea contra)en*iile .)"r/ite la +ordul
unei na)e militare maritime .au aeriene apar*in"nd Repu+licii Moldo)a0 indi1erent de
locul de a1lare a na)ei!
,=- %e con.ider loc al .)"r/irii ac*iunii locul "n care a 1o.t .)"r/it ac*iunea
pre<udicia+il0 independent de timpul .ur)enirii urmrilor! 3n ca de inac*iune0 loc al
.)"r/irii 1aptei .e con.ider locul unde tre+uia . .e de.1/oare ac*iunea pe care
contra)enientul a omi. . o e1ectuee0 independent de timpul .ur)enirii urmrilor!
Articolul :! Principiul le(alit*ii
,'- Nimeni nu poate 1i declarat )ino)at de .)"r/irea unei contra)en*ii0 nici
.upu. unei .anc*iuni contra)en*ionale dec"t "n con1ormitate cu le(ea contra)en*ional!
,2- Interpretarea e4ten.i) de1a)ora+il /i aplicarea prin analo(ie a le(ii
contra)en*ionale ."nt interi.e!
,5- Nici urmrirea contra)en*ional0 nici r.punderea contra)en*ional /i nici
.anc*iunea contra)en*ional nu are drept .cop cauarea de .u1erin*e 1iice .au
"n<o.irea demnit*ii umane!
Articolul ;! Principiul e(alit*ii "n 1a*a le(ii
,'- Per.oanele care au .)"r/it contra)en*ii ."nt e(ale "n 1a*a le(ii /i ."nt .upu.e
r.punderii contra)en*ionale 1r deo.e+ire de ra.0 na*ionalitate0 lim+0 reli(ie0 .e40
apartenen* politic0 a)ere0 ori(ine .ocial .au de orice alt .itua*ie!
,2- Con1orm pre)ederilor Con.titu*iei0 ale altor le(i /i>.au ale tratatelor
interna*ionale la care Repu+lica Moldo)a e.te parte0 anumite cate(orii de per.oane
pot +ene1icia de condi*ii .peciale de urmrire contra)en*ional .au de (aran*ia de a nu
1i .upu.e urmririi /i r.punderii contra)en*ionale!
Articolul =! Principiul )ino)*iei
Per.oana poate 1i .anc*ionat numai pentru contra)en*ia "n a crei pri)in* e.te
do)edit )ino)*ia .a0 cu re.pectarea normelor preentului cod!
Articolul ?! Principiul caracterului per.onal al r.punderii contra)en*ionale
,'- Per.oana e.te .upu. r.punderii contra)en*ionale numai pentru 1apte
.)"r/ite cu )ino)*ie!
,2- E.te .upu. r.punderii contra)en*ionale numai per.oana care a .)"r/it cu
inten*ie .au din impruden* o 1apt pre)ut de le(ea contra)en*ional!
Articolul @! Principiul indi)idualirii r.punderii contra)en*ionale
/i .anc*iunii contra)en*ionale
,'- La aplicarea le(ii contra)en*ionale0 .e *ine cont de caracterul /i de (radul
pre<udicia+il al contra)en*iei0 de per.oana 1ptuitorului /i de circum.tan*ele atenuante
ori a(ra)ante!
,2- Nimeni nu poate 1i .upu. de dou ori r.punderii contra)en*ionale pentru
aceea/i 1apt!
Capitolul II
CONTRAVENIA! R$%PUNDEREA CONTRAVENIONAL$
Articolul 'A! Contra)en*ia
E.te contra)en*ie 1apta B ac*iune .au inac*iune B ilicit0 de un (rad
pre<udicia+il mai redu. dec"t in1rac*iunea0 .)"r/it cu )ino)*ie0 care atentea la
)alorile ocrotite de le(e0 e.te pre)ut de preentul cod /i e.te pa.i+il de .anc*iune
contra)en*ional!
Articolul ''! Contra)en*ia continu
,'- %e con.ider contra)en*ie continu 1apta care .e caracteriea prin
.)"r/irea ne"ntrerupt0 timp nedeterminat0 a acti)it*ii contra)en*ionale! 3n caul
contra)en*iei continue nu e4i.t pluralitate de contra)en*ii!
,2- Contra)en*ia continu .e con.um "n momentul "ncetrii acti)it*ii
contra)en*ionale .au al .ur)enirii unor e)enimente care "mpiedic acea.t acti)itate!
Articolul '2! Contra)en*ia prelun(it
,'- %e con.ider contra)en*ie prelun(it 1apta .)"r/it cu o unic inten*ie0
caracteriat prin dou .au mai multe ac*iuni /i>.au inac*iuni contra)en*ionale
identice comi.e cu un .in(ur .cop0 alctuind "n an.am+lu o contra)en*ie!
,2- Contra)en*ia prelun(it .e con.um "n momentul .)"r/irii ultimei ac*iuni
contra)en*ionale .au al ultimei omi.iuni "n caul inac*iunii!
Articolul '5! Repetarea contra)en*iei
,'- %e con.ider repetare a contra)en*iei .)"r/irea a dou .au mai multor
contra)en*ii identice ori omo(ene0 pre)ute de aceea/i norm contra)en*ional dac
per.oana nu a 1o.t tra. la r.punde contra)en*ional pentru una dintre ele /i dac nu
a e4pirat termenul de pre.crip*ie!
,2- %)"r/irea a dou .au mai multor contra)en*ii pre)ute la di1erite articole
ale preentului cod e.te con.iderat repetare a contra)en*iei "n caurile pre)ute "n
partea .pecial a cr*ii "nt"i!
Articolul '8! Vino)*ia
,'- Contra)en*ia e.te .)"r/it cu inten*ie .au din impruden*!
,2- Contra)en*ia .e con.ider .)"r/it cu inten*ie dac per.oana care a .)"r/it7
o "/i ddea .eama de caracterul pre<udicia+il al ac*iunii .au inac*iunii .ale0 a pre)ut
urmrile ei pre<udicia+ile0 a dorit .au a admi. "n mod con/tient .ur)enirea ace.tor
urmri!
,5- Contra)en*ia .e con.ider .)"r/it din impruden* dac per.oana care a
.)"r/it7o "/i ddea .eama de caracterul pre<udicia+il al ac*iunii .au inac*iunii .ale0 a
pre)ut urmrile ei pre<udicia+ile0 dar con.idera "n mod u/uratic c ele )or putea 1i
e)itate ori nu "/i ddea .eama de caracterul pre<udicia+il al ac*iunii .au inac*iunii .ale0
nu a pre)ut po.i+ilitatea .ur)enirii urmrilor ei pre<udicia+ile0 de/i tre+uia /i putea
. le pre)ad!
,8- Dac0 drept reultat al .)"r/irii cu inten*ie a contra)en*iei0 .e produc
urmri mai (ra)e care0 con1orm le(ii0 atra( "n.prirea .anc*iunii contra)en*ionale /i
care nu erau cuprin.e de inten*ia 1ptuitorului0 r.punderea contra)en*ional pentru
atare urmri .ur)ine numai dac per.oana a pre)ut urmrile pre<udicia+ile0 dar
con.idera "n mod u/uratic c ele )or putea 1i e)itate0 .au dac per.oana nu a pre)ut
po.i+ilitatea .ur)enirii ace.tor urmri0 de/i tre+uia /i putea . le pre)ad! 3n
con.ecin*0 contra)en*ia .e con.ider inten*ionat!
Articolul ':! R.punderea pentru contra)en*ia .)"r/it
"n .tare de +e*ie produ. de alcool /i de alte .u+.tan*e
%tarea de +e*ie )oluntar produ. de alcool .au de alte .u+.tan*e nu "nltur
caracterul contra)en*ional al 1aptei! Cauele +e*iei0 (radul /i in1luen*a ei a.upra
.)"r/irii contra)en*iei .e iau "n con.iderare la .ta+ilirea .anc*iunii!
Articolul ';! Tentati)a
Tentati)a de contra)en*ie con.t "n ac*iunea .au inac*iunea inten*ionat0
"ndreptat nemi<locit .pre .)"r/irea unei contra)en*ii0 care0 din caue independente
de )oin*a 1ptuitorului0 ace.tea nu /i7au produ. e1ectul!
Articolul '=! R.punderea contra)en*ional a per.oanei 1iice
,'- E.te pa.i+il de r.pundere contra)en*ional per.oana 1iic re.pon.a+il
care0 "n momentul .)"r/irii contra)en*iei0 are "mplinit )"r.ta de '? ani!
,2- 3n caul minorului care a .)"r/it o 1apt ce .e "ncadrea "n di.poi*ia
normei .peciale din preentul cod0 a(entul con.tatator0 procurorul .au in.tan*a de
<udecat e4pedia materialele cauei contra)en*ionale autorit*ii pu+lice locale
a+ilitate de con.iliere a minorilor! La demer.ul a(entului con.tatator0 in.tan*a de
<udecat poate aplica 1a* de minor m.uri de con.tr"n(ere cu caracter educati)
con1orm pre)ederilor art!'A8 din Codul penal!
,5- Per.oana 1iic cu )"r.t "ntre '; /i '? ani e.te pa.i+il de r.pundere
contra)en*ional pentru .)"r/irea contra)en*iilor pre)ute la art!2A=B225 /i 28'7
5A?!
,8- Pentru .)"r/irea de contra)en*ii "n a1ara e4ercitrii atri+u*iilor de .er)iciu0
militarii0 cu e4cep*ia celor "n termen0 poart r.pundere contra)en*ional con1orm
di.poi*iilor (enerale!
,:- Pentru .)"r/irea de contra)en*ii0 militarii "n termen poart r.pundere "n
con1ormitate cu .tatutele /i re(ulamentele di.ciplinare!
,;- Per.oana cu 1unc*ie de r.pundere ,per.oan creia0 "ntr7o "ntreprindere0
in.titu*ie0 or(ania*ie de .tat0 autoritate pu+lic central .au local i .e acord0
permanent .au pro)ioriu0 prin le(e0 prin numire0 ale(ere .au "n )irtutea unei
"n.rcinri0 anumite drepturi /i o+li(a*ii "n )ederea e4ercitrii 1unc*iilor autorit*ii
pu+lice .au a ac*iunilor admini.trati)e de di.poi*ie0 or(aniatorice ori economice-
e.te pa.i+il de r.pundere contra)en*ional pentru .)"r/irea unei 1apte pre)ute de
preentul cod "n caulC
a- 1olo.irii cu inten*ie a atri+u*iilor .ale contrar o+li(a*iilor de .er)iciuD
+- dep/irii )dite a drepturilor /i atri+u*iilor acordate prin le(eD
c- ne"ndeplinirii .au "ndeplinirii necore.puntoare a o+li(a*iilor de .er)iciu!
,=- 3n lip.a condi*iilor enun*ate la alin!,;-0 per.oana cu 1unc*ie de r.pundere
)ino)at de .)"r/irea unei contra)en*ii poart r.pundere con1orm di.poi*iilor
(enerale!
Articolul '?! R.punderea contra)en*ional a per.oanei <uridice
,'- E.te pa.i+il de r.pundere contra)en*ional per.oana <uridic0 cu e4cep*ia
autorit*ilor /i a in.titu*iilor pu+lice0 "n caurile pre)ute de preentul cod0 pentru
contra)en*iile .)"r/ite "n numele .au "n intere.ul .u de ctre or(anele .ale ori de
repreentan*ii ace.tor or(ane dac "ntrune/te una din urmtoarele condi*iiC
a- e.te )ino)at de ne"ndeplinirea .au de "ndeplinirea necore.puntoare a
di.poi*iilor le(ii ce .ta+ile.c "ndatoriri .au interdic*ii pentru de.1/urarea unei
anumite acti)it*iD
+- e.te )ino)at de de.1/urarea unei acti)it*i ce nu core.punde actelor .ale de
con.tituire ori .copurilor declarateD
c- 1apta care cauea .au creea pericolul caurii de daune "n propor*ii
con.idera+ile unei alte per.oane0 .ociet*ii ori .tatului a 1o.t .)"r/it "n intere.ul .u0
a 1o.t admi.0 .anc*ionat0 apro+at0 utiliat de or(anul ori de per.oana cu 1unc*ie de
r.pundere "mputernicit!
,2- Per.oana <uridic ce de.1/oar acti)itate de "ntreprintor poart
r.pundere contra)en*ional "n caul "n care norma material din partea .pecial a
preentului cod pre)ede implicit .anc*ionarea ei!
,5- Dac "n partea .pecial din preentul cod e.te pre)ut r.punderea
contra)en*ional a per.oanei <uridice0 "ntreprinderea cu .tatut de per.oan 1iic
poart r.pundere ca per.oan <uridic!
,8- R.punderea contra)en*ional a per.oanei <uridice care de.1/oar
acti)itate de "ntreprintor nu e4clude r.punderea per.oanei 1iice pentru
contra)en*ia .)"r/it!
Capitolul III
CAU&ELE CARE 3NL$TUR$ CARACTERUL CONTRAVENIONAL
AL 6APTEI EI R$%PUNDEREA CONTRAVENIONAL$
Articolul '@! Cauele care "nltur caracterul contra)en*ional
al 1aptei /i r.punderea contra)en*ional
%e con.ider caue care "nltur caracterul contra)en*ional al 1aptei /i
r.punderea contra)en*ionalC
a- ire.pon.a+ilitateaD
+- le(itima aprareD
c- .tarea de nece.itateD
d- con.tr"n(erea 1iic /i con.tr"n(erea moralD
e- in1irmitateaD
1- caul 1ortuit!
Articolul 2A! Ri.cul "ntemeiat
,'- Nu e.te contra)en*ie 1apta0 pre)ut de le(ea contra)en*ional0 care a
cauat daune intere.elor ocrotite de le(e "n caul ri.cului "ntemeiat "n atin(erea unor
.copuri .ocialmente utile!
,2- %e con.ider "ntemeiat ri.cul 1r de care .copul .ocialmente util nu a putut
1i atin.0 iar per.oana care a ri.cat a luat m.uri de pre)enire a caurii de daune
intere.elor ocrotite de le(e!
,5- Nu poate 1i con.iderat "ntemeiat ri.cul "m+inat cu +un /tiin* cu pericolul
pentru )ia*a per.oanei .au cu pericolul pro)ocrii unui dea.tru ecolo(ic ori .ocial!
Articolul 2'! 3nlturarea r.punderii contra)en*ionale
3nlturarea r.punderii contra)en*ionale pentru 1apt ce con*ine elementele
con.tituti)e ale con*inutului contra)en*iei are loc "n caulC
a- renun*rii +ene)ole la .)"r/irea contra)en*ieiD
+- contra)en*iei ne"n.emnate0 tentati)eiD
c- "mpcrii cu )ictimaD
c- pre.crip*iei de tra(ere la r.pundere contra)en*ionalD
d- amni.tiei!
Articolul 22! Ire.pon.a+ilitatea
,'- E.te "n .tare de ire.pon.a+ilitate per.oana care .)"r/e/te o 1apt a1l"ndu7.e
"n impo.i+ilitatea de a con/tientia .au diri<a ac*iunile .ale din caua unei +oli p.i9ice
cronice0 unei tul+urri temporare a acti)it*ii p.i9ice0 alienrii mintale .au a unei alte
.tri p.i9ice patolo(ice!
,2- Nu e.te pa.i+il de r.pundere contra)en*ional per.oana care a .)"r/it o
contra)en*ie "n .tare de re.pon.a+ilitate0 dar care0 p"n la pronun*area 9otr"rii de
.anc*ionare0 .7a "m+oln)it de o +oal p.i9ic0 lip.it 1iind de po.i+ilitatea
con/tientirii .au diri<rii ac*iunilor .ale!
Articolul 25! Le(itima aprare
E.te "n .tare de le(itim aprare per.oana care .)"r/e/te o 1apt pentru a
re.pin(e un atac direct0 imediat0 material /i real0 "ndreptat "mpotri)a .a0 altuia .au
"mpotri)a unui intere. pu+lic!

Articolul 28! %tarea de nece.itate
E.te "n .tare de nece.itate per.oana care .)"r/e/te o 1apt pentru a .al)a de la
un pericol (ra) iminent0 care nu putea 1i "nlturat alt1el0 )ia*a0 inte(ritatea corporal
ori .ntatea .a0 a altuia .au un +un important al .u ori al altuia0 .au un intere.
pu+lic!
Articolul 2:! Con.tr"n(erea 1iic /i con.tr"n(erea moral
,'- Nu e.te contra)en*ie 1apta pre)ut de preentul cod .)"r/it din caua
unei con.tr"n(eri 1iice creia per.oana nu i7a putut rei.ta /i care nu putea 1i
"nlturat "n alt mod!
,2- Nu e.te contra)en*ie 1apta pre)ut de preentul cod .)"r/it din caua
unei con.tr"n(eri morale e4ercitate prin amenin*are cu un pericol iminent0 pentru .ine
ori pentru o alt per.oan0 care nu putea 1i "nlturat "n alt mod!
Articolul 2;! In1irmitatea
E.te "n .tare de in1irmitate per.oana care .e a1l "n raport de in1erioritate cu
ceilal*i din caua unui de1ect 1iic0 con(enital .au do+"ndit0 care "i reduce po.i+ilitatea
de ac*iune!
Articolul 2=! Caul 1ortuit
,'- Nu e.te contra)en*ie 1apta pre)ut de preentul cod al crei reultat e.te
con.ecin*a unei "mpre<urri care nu putea 1i pre)ut!
,2- Nu con.tituie ca 1ortuit "mpre<urrile create prin concur.ul
contra)enientului!

Articolul 2?! Renun*area +ene)ol la .)"r/irea contra)en*iei
E.te renun*are +ene)ol la .)"r/irea contra)en*iei "ncetarea ac*iunii "ndreptate
nemi<locit .pre .)"r/irea contra)en*iei dac per.oana e.te con/tient de po.i+ilitatea
1inalirii 1aptei!
Articolul 2@! 3nlturarea r.punderii contra)en*ionale "n caul
contra)en*iei ne"n.emnate0 al tentati)ei .au "mpcrii
,'- 3n caul contra)en*iei ne"n.emnate0 or(anul ,per.oana cu 1unc*ie de
r.pundere- "mputernicit . reol)e caul poate "nltura r.punderea
contra)en*ional0 limit"ndu7.e la adre.area unei o+.er)a*ii )er+ale 1ptuitorului!
,2- %e con.ider ne"n.emnat tentati)a de contra)en*ie .au contra)en*ia pentru
care preentul cod pre)ede "n calitate de .anc*iune ma4im aplicarea .anc*iunii
amenii de p"n la 'A unit*i con)en*ionale!
,5- Proce.ul contra)en*ional pornit "ncetea "n caul "mpcrii )ictimei cu
1ptuitorul0 pentru contra)en*iile pre)ute la art!=?0 @@ alin! ,'- /i ,2-0 'AA0 'A'0 'A50
'A8 /i 22A!
,8- 3mpcarea e.te per.onal! Pentru )ictima per.oan incapa+il0 "mpcarea .e
poate 1ace de repreentantul ei le(al! Per.oana cu capacitate de e4erci*iu limitat .e
poate "mpca cu "ncu)iin*area repreentantului ei le(al!
Articolul 5A! Pre.crip*ia r.punderii contra)en*ionale
,'- Pre.crip*ia "nltur r.punderea contra)en*ional!
,2- Termenul de pre.crip*ie a r.punderii contra)en*ionale e.te de 5 luni!
,5- Termenul de pre.crip*ie cur(e de la data .)"r/irii contra)en*iei!
,8- 3n caul contra)en*iei continuate0 termenul de pre.crip*ie cur(e de la data
.)"r/irii ultimei ac*iuni .au inac*iuni!
,:- Pre.crip*ia e4ecutrii .anc*iunii contra)en*ionale e.te de ' an!
Articolul 5'! Amni.tia
,'- Amni.tia e.te actul care are ca e1ect "nlturarea r.punderii
contra)en*ionale /i e4ecutrii .anc*iunii contra)en*ionale0 reducerea .au comutarea
.anc*iunii contra)en*ionale!
,2- Amni.tia nu are e1ecte a.upra m.urilor de .i(uran* /i nici a.upra
drepturilor per.oanei )tmate!
Articolul 52! E1ectele r.punderii contra)en*ionale
%e con.ider ca nu a 1o.t .upu. r.punderii contra)en*ionale contra)enientulC
a- a crui r.pundere contra)en*ional a 1o.t "nlturatD
+- care a e4ecutat inte(ral .anc*iuneaD
c- "n a crui pri)in* procedura contra)en*ional a "ncetat!
Capitolul IV
%ANCIUNILE CONTRAVENIONALE
Articolul 55! %anc*iunea contra)en*ional
,'- %anc*iunea contra)en*ional e.te o m.ur de con.tr"n(ere .tatal /i un
mi<loc de corectare /i reeducare ce .e aplic0 "n numele le(ii0 per.oanei care a .)"r/it
o contra)en*ie!
,2- %anc*iunile contra)en*ionale aplica+ile per.oanei 1iice ."nt:
a- a)erti.mentul;
+- amenda;
c- pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itateD
d- munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii;
e- are.tul contra)en*ional!
,5- Pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate poate 1i aplicat /i ca
.anc*iune complementar!
,8- Minorii pot 1i .anc*iona*i doar cu pri)area de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate!
,:- %anc*iunile contra)en*ionale aplica+ile per.oanei <uridice ."nt:
a- amendaD
+- pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itateD
c- a1i/area /i>.au di1uarea actului de .anc*ionare!
,;- Pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate0 a1i/area /i>.au
di1uarea actului de .anc*ionare pot 1i aplicate /i ca .anc*iuni complementare!
Articolul 58! A)erti.mentul
,'- A)erti.mentul con.t "n aten*ionarea contra)enientului a.upra pericolului
1aptei .)"r/ite /i "n recomandarea de a re.pecta pe )iitor di.poi*iile le(ale!
,2- A)erti.mentul poate 1i oral .au .cri.!
Articolul 5:! Amenda
,'- Amenda e.te o .anc*iune pecuniar0 care .e aplic "n caurile /i "n limitele
pre)ute de preentul cod! Amenda .e .ta+ile/te "n unit*i con)en*ionale ,"n
continuare B uniti-! O unitate e.te e(al cu 2A de lei!
,2- Amenda .e aplic per.oanelor 1iice de la o unitate la ':A de unit*i0 iar
per.oanelor <uridice de la 'A la :AA de unit*i!
,5- 3n caul contra)en*iilor 1i.cale0 amenda poate 1i .ta+ilit /i "n 1unc*ie de
)aloarea "n +ani a impoitului .au a ta4ei 1i.cale nepltite .au de )aloarea "n +ani a
opera*iunii ile(ale! 3n a.t1el de .itua*ii0 amenda nu poate dep/i )aloarea tripl a
impoitului0 a ta4ei .au a )alorii opera*iunii ile(ale!
,8- Contra)enientul e.te "n drept . ac9ite <umtate din amenda .ta+ilit dac o
plte/te "n cel mult =2 de ore din momentul .ta+ilirii ei! 3n ace.t ca0 .e con.ider c
.anc*iunea amenii e.te e4ecutat inte(ral!
,:- Dac per.oana 1iic nu plte/te amenda "n decur.ul a 5A de ile de la data
.ta+ilirii ei0 in.tan*a de <udecat o "nlocuie/te0 dup ca0 cuC
a- pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate pe un termen de la ;
luni la un anD
+- amend "n mrime du+l0 care "n. nu poate dep/i limita ma4im a
.anc*iunii cu amend pre)ut de norma material contra)en*ional .au de preentul
articolD
c- munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii0 calcul"ndu7.e o unitate pentru o
or de munc0 durata ace.tei munci 1iind de cel mult ;A de oreD
d- are.t contra)en*ional0 calcul"ndu7.e 2 unit*i pentru o i de are.t0 durata
are.tului 1iind de cel mult 5A de ile! 3n ace.t ca0 .e )a *ine cont de re.tric*iile
pre)ute la art!5? alin!,8-!
,;- Dac per.oana .anc*ionat pentru .)"r/irea contra)en*iei pre)ut la
art!2A=B225 nu a pltit +ene)ol /i inte(ral amenda "n decur.ul a 5A de ile de la data
.ta+ilirii ei0 acea.ta .e "nlocuie/te cu pri)are de dreptul de a de.1/ura o anumit
acti)itate0 prin ridicarea dreptului .pecial0 pe un termen de la ; luni la un an!
,=- Pentru .itua*iile enumerate la alin!,:- lit!+-0 c- /i d-0 pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate pe un termen de la ; luni la un an poate 1i aplicat ca
.anc*iune complementar!
,?- 3n caul "n care per.oana <uridic nu a pltit inte(ral amenda "n mod
+ene)ol "n decur.ul a 5A de ile de la data .ta+ilirii ei0 acea.ta .e poate "nlocui cu
pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate pe un termen de la ; luni la un
an /i>.au cu a1i/area ori di1uarea actului de .anc*ionare!
,@- Amenda .e "nlocuie/te de ctre in.tan*a de <udecat0 la demer.ul a(entului
con.tatator .au a procurorului! 3n caul "n care .anc*iunea amenii e.te .ta+ilit de
ctre in.tan*a de <udecat0 "nlocuirea o e1ectuea in.tan*a0 la demer.ul e4ecutorului
<udectore.c!
Articolul 5;! Pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate
,'- Pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate con.t "n intericerea
temporar per.oanei 1iice de a de.1/ura o acti)itate0 inclu.i) prin pri)area ace.teia
de dreptul .pecial! %anc*iunea pri)rii de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate
poate 1i aplicat dac acti)itatea a 1o.t 1olo.it la .)"r/irea contra)en*iei .au dac
contra)en*ia repreint o "nclcare a re(ulilor de de.1/urare a ace.tei acti)it*i!
,2- Pri)area de dreptul de a conduce un auto)e9icul nu poate 1i aplicat
per.oanelor in)alide care 1olo.e.c auto)e9iculul ca unic mi<loc de depla.are0 cu
e4cep*ia caurilor c"nd l7au condu. "n .tare de +e*ie produ. de alcool /i de alte
.u+.tan*e ori .7au e.c9i)at de la e4amenul medical de con.tatare a ace.tei .tri0 ori
au pr.it locul accidentului rutier la care ."nt participan*i!
,5- Pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate poate 1i .ta+ilit de
in.tan*a de <udecat pentru un termen de la 5 luni la un an!
Articolul 5=! Munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii
,'- Munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii con.t "n antrenarea
contra)enientului per.oan 1iic0 "n a1ara timpului .er)iciului de +a .au al
.tudiilor0 la munca .ta+ilit de autoritatea admini.tra*iei pu+lice locale!
,2- Munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii .e .ta+ile/te cu o durat de la
'A la ;A de ore /i .e e4ecut "n 2B8 ore pe i!
,5- 3n ca de e.c9i)are de la munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii0
munca .e "nlocuie/te cu are.t contra)en*ional0 calcul"ndu7.e o i de are.t pentru 2 ore
de munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii!
,8- Munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii nu poate 1i aplicat per.oanelor
declarate in)alii de (radul I /i de (radul II0 militarilor0 1emeilor (ra)ide0 per.oanei
care e.te unicul "ntre*intor al copilului cu )"r.t de p"n la ? ani /i nici per.oanelor
care au atin. )"r.ta (eneral de pen.ionare!
,:- Munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii .e pre.tea "n cel mult ; luni0
timp care cur(e de la data rm"nerii de1initi)e a 9otr"rii <udectore/ti!
Articolul 5?! Are.tul contra)en*ional
,'- Are.tul contra)en*ional e.te o .anc*iune contra)en*ional e4cep*ional care
con.t "n pri)area de li+ertate pe un termen .ta+ilit prin 9otr"re <udectorea.c0 care
.e e4ecut "n condi*iile pre)ute de Codul de e4ecutare!
,2- Are.tul contra)en*ional .e aplic0 de re(ul0 pentru .)"r/irea unei
contra)en*ii ce atentea .au creea un pericol real de atentare la .ntatea ori
inte(ritatea corporal a per.oanei /i e.te pre)ut "n .anc*iunea articolelor din
preentul cod!
,5- Are.tul contra)en*ional poate 1i aplicat /i "n caul nee4ecutrii inten*ionate
a unei alte .anc*iuni contra)en*ionale!
,8- Durata are.tului contra)en*ional e.te de la 5 la 5A de ile! 3n caul
concur.ului de contra)en*ii .au cumulului de 9otr"ri de .anc*ionare0 pentru care0
con1orm le(ii0 .e pre)ede "n calitate de .anc*iune are.tul contra)en*ional0 in.tan*a de
<udecat "l poate aplica pe un termen de p"n la ;A de ile!
,:- Durata re*inerii contra)en*ionale .e include "n durata are.tului
contra)en*ional!
,;- Are.tul contra)en*ional nu poate 1i aplicat per.oanelor declarate in)alii de
(radul I /i de (radul II0 militarilor "n termen0 1emeilor (ra)ide0 1emeilor care au copii
cu )"r.t de p"n la ? ani0 per.oanei care e.te unicul "ntre*intor al copilului cu )"r.t
de p"n la '2 ani /i nici per.oanelor care au atin. )"r.ta (eneral de pen.ionare!
Articolul 5@! Pri)area per.oanei <uridice de dreptul
de a de.1/ura o anumit acti)itate
,'- Pri)area per.oanei <uridice care de.1/oar acti)itate de "ntreprintor de
dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate con.t "n .ta+ilirea interdic*iei de a "nc9eia
anumite tranac*ii0 de a emite ac*iuni .au alte titluri de )aloare0 de a primi .u+)en*ii0
"nle.niri /i alte a)anta<e de la .tat .au de a de.1/ura alte acti)it*i!
,2- Pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate poate 1i limitat la
un anumit teritoriu al unit*ii admini.trati)7teritoriale .au la o anumit perioad a
anului /i .e .ta+ile/te pentru un termen de la 5 luni la un an!
Articolul 8A! A1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare
,'- A1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare a per.oanei <uridice con.t
"n o+li(area ace.tei per.oane de a a1i/a /i>.au a di1ua0 pe c9eltuial proprie0 9otr"rea
<udectorea.c pri)ind .anc*ionarea .a!
,2- A1i/area 9otr"rii pri)ind .anc*ionarea per.oanei <uridice .e 1ace "n locul /i
pentru o perioad de cel mult 5A de ile0 .ta+ilite de in.tan*a de <udecat!
,5- Di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare .e 1ace prin pu+licare "n Monitorul
O1icial al Repu+licii Moldo)a /i>.au "n unul .au mai multe iare /i>.au prin unul .au
mai multe .er)icii de comunica*ii audio)iuale0 dup cum 9otr/te in.tan*a de
<udecat!
,8- C9eltuielile de a1i/are .au di1uare nu pot dep/i cuantumul ma4im al
.anc*iunii amenii aplica+ile per.oanei <uridice!
Articolul 8'! E4pularea
,'- E4pularea e.te o m.ur de .i(uran* care "n.o*e/te o .anc*iune
contra)en*ional /i con.t "n o+li(area contra)enientului cet*ean .trin .au apatrid
de a pr.i teritoriul Repu+licii Moldo)a!
,2- E4pularea .e aplic de in.tan*a de <udecat pentru contra)en*ii
inten*ionate!
,5- 3n caul "n care "n.o*e/te .anc*iunea de are.t contra)en*ional0 e4pularea are
loc dup e4ecutarea are.tului!
Capitolul V
APLICAREA %ANCIUNII CONTRAVENIONALE
Articolul 82! Criterii (enerale
,'- %anc*iunea contra)en*ional .e aplic "n 1unc*ie de caracterul /i de (radul
pre<udicia+il al contra)en*iei0 de caracteri.tica per.oanei /i de circum.tan*ele
atenuante /i a(ra)ante!
,2- 6a* de per.oana a crei )ino)*ie e.te do)edit .e aplic o .anc*iune
ec9ita+il "n limitele /i "n con1ormitate cu di.poi*iile preentului cod!
Articolul 85! Circum.tan*ele atenuante
,'- La aplicarea .anc*iunii contra)en*ionale 1a* de per.oana a crei )ino)*ie
e.te do)edit0 .e con.ider circum.tan*e atenuanteC
a- pre)enirea con.ecin*elor pre<udicia+ile .au repararea +ene)ol a
pre<udiciuluiD
+- contri+u*ia per.oanei la de.coperirea contra)en*ieiD
c- .)"r/irea contra)en*iei "ntr7un concur. de "mpre<urri per.onale .au
1amilialeD
d- .)"r/irea contra)en*iei de ctre un minor0 o 1emeie (ra)id .au o per.oan
care "ntre*ine copil cu )"r.t de p"n la 5 ani;
e- ac*iunile ile(ale .au imorale ale )ictimei care au pro)ocat contra)en*ia!
,2- %e pot con.idera atenuante /i alte circum.tan*e dec"t cele pre)ute la alin!
,'-!
Articolul 88! Circum.tan*ele a(ra)ante
,'- La aplicarea .anc*iunii contra)en*ionale 1a* de per.oana a crei )ino)*ie
e.te do)edit0 .e con.ider circum.tan*e a(ra)anteC
a- continuarea comportrii ilicite0 contrar .oma*iei de a .e pune capt unei
a.t1el de comportriD
+- .)"r/irea contra)en*iei de ctre o per.oan anterior .anc*ionat
contra)en*ional .au condamnat al crei antecedent penal nu e.te .tin.D
c- in.ti(area .au atra(erea minorilor la .)"r/irea contra)en*ieiD
d- .)"r/irea contra)en*iei de ctre un (rup de per.oaneD
e- .)"r/irea contra)en*iei pro1it"ndu7.e de condi*iile unor calamit*i naturale
.au ale altor .tri e4cep*ionaleD
1- .)"r/irea contra)en*iei "n .tare de +e*ie produ. de alcool .au de alte
.u+.tan*eD
(- .)"r/irea contra)en*iei 1a* de un minor0 o 1emeie0 o per.oan "n etate .au o
per.oan care .e a1l "n impo.i+ilitatea de a .e apra!
,2- Circum.tan*a a(ra)ant pre)ut "n partea .pecial din preentul cod ca
element con.tituti) al con*inutului contra)en*iei nu poate 1i luat "n con.iderare la
aplicarea .anc*iunii!
,5- Enumerarea circum.tan*elor a(ra)ante din preentul articol e.te e49au.ti)!
Articolul 8:! Aplicarea .anc*iunii contra)en*ionale
"n caul pluralit*ii de contra)en*ii
,'- 3n caul "n care una /i aceea/i per.oan .)"r/e/te dou .au mai multe
contra)en*ii0 .e aplic .anc*iune pentru 1iecare contra)en*ie "n parte!
,2- Dac per.oana e.te declarat )ino)at de ctre in.tan*a de <udecat de
.)"r/irea a dou .au mai multe contra)en*ii0 .e aplic .anc*iune pentru 1iecare
contra)en*ie "n parte0 .ta+ilindu7.e de1initi) .anc*iunea pentru concur. de contra)en*ii
prin a+.or+*ia .anc*iunii mai u/oare de .anc*iunea mai (ra) ori prin cumulul
.anc*iunilor aplicate "n limitele .ta+ilite de articolul care pre)ede .anc*iunea mai
(ra)!
Articolul 8;! Repararea pre<udiciului
,'- Dac0 prin contra)en*ie0 a 1o.t cauat un pre<udiciu0 per.oana pre<udiciat
e.te "n drept .7/i )alori1ice preten*iile ci)ile "n procedur ci)il!
,2- %olu*ion"nd caua contra)en*ional0 autoritatea competent e.te "n drept0 la
cererea )ictimei0 . di.pun repararea pre<udiciului cauat prin contra)en*ie "n caul
c"nd nu e4i.t di)er(en*e a.upra "ntinderii lui!
Articolul 8=! E4ecutarea o+li(a*iei a crei ne"ndeplinire e.te .anc*ionat
Aplicarea de .anc*iune contra)en*ional nu a+.ol) contra)enientul de
e4ecutarea o+li(a*iei pentru a crei ne"ndeplinire a 1o.t .anc*ionat!
Titlul II
PARTEA %PECIAL$
Capitolul VI
CONTRAVENII 3MPOTRIVA DREPTURILOR POLITICE0 DE MUNC$ EI
ALTOR DREPTURI CON%TITUIONALE ALE PER%OANEI 6I&ICE
Articolul 8?! 3mpiedicarea e4ercitrii dreptului de )ot
,'- 3mpiedicarea acce.ului "n localul de )otare .e .anc*ionea cu amend de la
2A la 5A de unit*i!
,2- 6apta pre)ut la alin! ,'- .)"r/it de o per.oan cu 1unc*ie de r.pundere0
.e .anc*ionea cu amend de la 5A la :A de unit*i cu pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate!
Articolul 8@! 6olo.irea "n ale(eri a 1ondurilor )enite din .trintate
.au a 1ondurilor nedeclarate pu+lic
6olo.irea "n ale(eri .au la re1erendum a 1ondurilor )enite din .trintate .au a
1ondurilor nedeclarate pu+lic .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la 5A la 8A de .alarii minime0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0
de la 5AA la :AA de unit*i!
Articolul :A! 3mpiedicarea acti)it*ii comi.iei electorale
,'- Ne1urniarea de ctre per.oane cu 1unc*ie de r.pundere a datelor /i
materialelor .olicitate de or(anul electoral0 precum /i ne"ndeplinirea 9otr"rii ace.tuia
luate "n limitele competen*ei .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- Di.tru(erea0 deteriorarea inten*ionat prin orice mod a li.tei electorale .au a
1i/ei electorale0 .au a colectrilor de .emnturi pentru .u.*inerea re1erendumului .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,5- A1i/area materialului de a(ita*ie electoral .au a materialului de .u.*inere a
re1erendumului "n alt loc dec"t cel .ta+ilit .e .anc*ionea cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
,8- Re1uul ne<u.ti1icat de a pune la di.poi*ie or(anului electoral a localului /i
ec9ipamentului nece.ar or(anirii0 de.1/urrii /i totalirii reultatelor ale(erilor
.au re1erendumului .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,:- Re1uul de a e4ecuta di.poi*iile pre/edintelui +iroului electoral al .ec*iei
de )otare pri)ind a.i(urarea ordinii "n localul de )otare /i pe teritoriul din prea<ma lui
.e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,;- %coaterea din localul .ec*iei de )otare a +uletinului de )ot "nm"nat pentru
)otare .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul :'! 6al.i1icarea li.telor electorale0 li.telor
de candida*i /i li.telor de .u+.crip*ie
,'- 3n.crierea cu inten*ie "n li.tele electorale a per.oanelor care nu au drept de
)ot "n con1ormitate cu le(i.la*ia /i a unor per.oane 1icti)e .au "n.crierea cu inten*ie a
unor per.oane "n mai multe li.te .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,2- Acceptarea deli+erat a per.oanei de a 1i "n.cri. "n mai multe li.te de
candida*i .e .anc*ionea cu amend de la ': la 2: de unit*i!
,5- 6al.i1icarea .emnturilor "n li.tele de .u+.crip*ie .e .anc*ionea cu amend
de la 2A la 5A de unit*i!
,8- Colectarea de .emnturi pentru .u.*inerea re1erendumului pe li.te ce nu
con*in te4tul pro+lemelor propu.e pentru re1erendum .e .anc*ionea cu amend de la
': la 2: de unit*i!
Articolul :2! A(ita*ia electoral "n iua imediat anterioar ilei )otrii
Continuarea a(ita*iei electorale .au a(ita*iei pentru .u.*inerea re1erendumului
"n iua imediat anterioar ilei )otrii .au "n iua )otrii .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la 8A la :A de unit*i!
Articolul :5! 3nclcarea le(i.la*iei electorale
de ctre mem+rii or(anului electoral
,'- Neaducerea la cuno/tin* pu+lic de ctre mem+rii comi.iilor electorale a
propunerilor de de.emnare a candida*ilor .au a pro+lemelor .upu.e re1erendumului .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Pr.irea nemoti)at a localului de )otare "nainte de "nceperea totalirii
reultatelor ale(erilor .au reultatelor re1erendumului /i p"n la .emnarea proce.ului7
)er+al .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,5- Ne"nm"narea ne<u.ti1icat a +uletinului de )ot per.oanei "n.cri.e "n li.ta
electoral .au "nm"narea unui .in(ur ale(tor a mai multor +uletine dec"t e.te
pre)ut de le(e .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,8- 3mpiedicarea acce.ului "n localul de )otare al per.oanelor "n)e.tite cu ace.t
drept .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul :8! 3nclcarea le(i.la*iei cu pri)ire la culte
,'- Con.tr"n(erea de a practica .au de a nu practica e4erci*iul reli(io. al
)reunui cult0 de a contri+ui .au nu la .uportarea c9eltuielilor practicilor reli(ioa.e .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA unit*i0 cu .au 1r pri)area0 "n am+ele
cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate!
,2- Intoleran*a con1e.ional mani1e.tat prin acte care .t"n<ene.c li+erul
e4erci*iu al unui cult recuno.cut de .tat .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend
de la 'A la 2A de unit*i!
,5- E4ercitarea0 "n numele unui cult "nre(i.trat .au ne"nre(i.trat ori "n nume
propriu0 a unor practici /i ritualuri care contra)in Le(ii cu pri)ire la li+ertatea
con/tiin*ei /i a.ocia*iile reli(ioa.e .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,8- In)itarea de cet*eni .trini pentru acti)it*i reli(ioa.e0 precum /i
e4ercitarea unor acti)it*i /i rituri reli(ioa.e de ctre cet*eni .trini 1r acordul
autorit*ilor pu+lice .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i /i e4pularea
din *ar!
,:- O1en.a adu. .entimentelor reli(ioa.e ale per.oanelor 1iice0 pro1anarea
o+iectelor )enerate de ele0 a localurilor0 monumentelor0 mormintelor0 a .im+olicii lor
conceptuale .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
,;- 3nclcarea dreptului e4clu.i) al cultelor de editare0 tiprire /i con1ec*ionare
a o+iectelor de cult .e .anc*ionea cu amend de la 2: la 5: de unit*i!
,=- Di)ul(area tainei mrturi.irii de ctre un .lu<itor al cultelor .e .anc*ionea
cu amend de la : la 'A unit*i!
,?- Or(aniarea de partide politice dup criteriul con1e.ional .e .anc*ionea
cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul ::! 3nclcarea le(i.la*iei pri)ind protec*ia muncii
,'- 3nclcarea de ctre an(a<ator .au de ctre per.oana cu 1unc*ie de
r.pundere re.pon.a+il a actelor normati)e pri)ind protec*ia muncii0 dac ar putea
pro)oca o a)arie0 un accident la locul de munc .au o +oal pro1e.ional0 .e
.anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,2- Acelea/i ac*iuni .)"r/ite a.upra minorului .e .anc*ionea cu amend de la
:A la ?A de unit*i!
Articolul :;! 3nclcarea le(i.la*iei pri)ind ocuparea 1or*ei
de munc /i protec*ia .ocial a per.oanelor
a1late "n cutarea unui loc de munc
,'- Utiliarea de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere0 la completarea
documentelor o1iciale0 a denumirilor de pro1e.ii .au 1unc*ii care nu core.pund
Cla.i1icatorului ocupa*iilor din Repu+lica Moldo)a .e .anc*ionea cu amend de la
'A la :A de unit*i!
,2- Necomunicarea0 "n termenul .ta+ilit de le(i.la*ie0 de ctre +ene1iciarul de
a<utor de /oma< /i>.au de aloca*ii de inte(rare ori de reinte(rare pro1e.ional a(en*iei
teritoriale pentru ocuparea 1or*ei de munc la care e.te "nre(i.trat a oricrei
modi1icri din condi*iile care au condu. la .ta+ilirea dreptului de +ene1iciar .e
.anc*ionea cu amend de la 5 la 'A unit*i!
Articolul :=! 3nclcarea termenelor de plat a .alariilor0
pen.iilor0 +ur.elor0 indemnia*iilor0 .ta+ilite
con1orm le(i.la*iei
3nclcarea de ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere a termenelor de plat a
.alariilor0 pen.iilor0 +ur.elor0 indemnia*iilor0 .ta+ilite de contractul indi)idual .au
colecti) de munc .au>/i de le(i.la*ie0 ca urmare a utilirii "n alte .copuri a
mi<loacelor 1inanciare di.poni+ile .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul :?! Antrenarea minorului la munci
care preint pericol pentru .ntatea lui
Antrenarea minorului "n e4ecutarea unei munci interi.e de le(i.la*ie .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la ':A de unit*i cu .au 1r pri)area0
"n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul :@! E.c9i)area de la ne(ocieri a.upra "nc9eierii contractului
colecti) de munc .au "nclcarea termenului de "nc9eiere
E.c9i)area repreentan*ilor pr*ilor de la ne(ocieri a.upra "nc9eierii0
modi1icrii .au completrii contractului colecti) de munc .au "nclcarea termenului
de ne(ocieri0 nea.i(urarea acti)it*ii comi.iei "n )ederea "nc9eierii "n termen a
contractului colecti) de munc .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul ;A! Re1uul ne"ntemeiat de a "nc9eia contract colecti) de munc
Re1uul ne"ntemeiat al an(a<atorului de a "nc9eia contract colecti) de munc .e
.anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul ;'! 3mpiedicarea e4ercitrii dreptului de "ntemeiere
/i a1iliere "n .indicate
3mpiedicarea e4ercitrii dreptului .alaria*ilor de a "ntemeia /i de a .e a1ilia "n
.indicate pentru a7/i apra intere.ele pro1e.ionale0 economice /i .ociale /i de a .e
"n.crie "n ele .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul ;2! Tinuirea circum.tan*elor care "mpiedic "nc9eierea c.toriei
Tinuirea0 la "nre(i.trarea c.toriei0 a circum.tan*elor care "mpiedic
"nc9eierea ei .e .anc*ionea cu amend de :A de unit*i!
Articolul ;5! Ne"ndeplinirea o+li(a*iilor de "ntre*inere0
educare /i in.truire a copilului
,'- Ne"ndeplinirea .au "ndeplinirea necore.puntoare de ctre prin*i .au de
ctre per.oanele care "i "nlocuie.c a o+li(a*iilor de "ntre*inere0 educare /i in.truire a
copilului .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,2- Ac*iunile de la alin!,'-0 dac au a)ut ca urmare lip.a de .upra)e(9ere0
)a(a+onda<ul copilului .au .)"r/irea de ctre ace.ta a unei 1apte .ocialmente
periculoa.e0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat prin*ilor ori per.oanelor care "i
"nlocuie.c0 de la ': la 2: de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii
de p"n la ;A de ore!
Articolul ;8! 3mpiedicarea e4ercitrii dreptului
de a comunica cu copilul /i de a7l educa
3mpiedicarea ne"ntemeiat a unuia dintre prin*i ,a am+ilor prin*i- .
comunice cu copilul ori . ia parte la educarea lui0 precum /i a copilului . comunice
cu +unicii0 1ra*ii /i .urorile0 .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul ;:! Necomunicarea de.pre e4i.ten*a unui pericol
pentru )ia*a ori .ntatea copilului
Necomunicarea autorit*ii tutelare de ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere /i
de ctre alte per.oane de.pre e4i.ten*a unui pericol pentru )ia*a ori .ntatea
copilului .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul ;;! 3nclcarea re(ulilor "n1ierii0 in.tituirii tutelei ,curatelei-
a.upra copiilor rma/i 1r "n(ri<ire printea.c
,'- 3nclcarea de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere din in.titu*iile
curati)e0 de in.truire0 de a.i.ten* .ocial /i din alte in.titu*ii .imilare a termenului de
5 ile pentru comunicare autorit*ii tutelare de.pre copiii rma/i 1r "n(ri<ire
printea.c ce pot 1i ulterior tran.mi/i .pre adop*ie .au .u+ tutel ,curatel- pentru
"n(ri<ire /i educare .e .anc*ionea cu amend de la 2A la :A de unit*i!
,2- Preentarea de date 1al.e de.pre copilul rma. 1r "n(ri<ire printea.c de
ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere de la ca.a ,.ec*ia- de na/tere0 in.titu*ia
curati)0 de pro1ila4ie .au de alt (en .e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de
unit*i!
Articolul ;=! 3nclcarea le(i.la*iei cu pri)ire la or(aniarea
/i de.1/urarea "ntrunirilor
,'- 3nclcarea termenului /i modului de e4aminare a declara*iei pri)ind
de.1/urarea "ntrunirii .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- 3mpiedicarea or(anirii ori a de.1/urrii "ntrunirilor con1orme le(ii .au
"mpiedicarea participrii ori con.tr"n(erea de a participa la ele .e .anc*ionea cu
amend de la 8A la :A de unit*i!
,5- Or(aniarea /i de.1/urarea "ntrunirii 1r a)iarea primriei .au 1r
autoria*ia ei0 precum /i "nclcarea condi*iilor ,1orma0 locul0 timpul- de.1/urrii
"ntrunirii indicate "n autoria*ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat or(aniatorilor
,conductorilor- "ntrunirii0 de la 5A la 8A de unit*i!
,8- Ne"ndeplinirea de ctre or(aniatorul ,conductorul- "ntrunirii a o+li(a*iilor
pre)ute de le(e .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,:- Participarea la "ntrunire a per.oanelor care au a.upra lor o+iecte .pecial
adaptate .au o+iecte ce pot 1i utiliate pentru cauarea de leiuni corporale ori de
daune materiale0 .au .u+.tan*e ce pot 1i 1olo.ite "n ac*iuni )iolente de tul+urare a
"ntrunirii0 .au +uturi alcoolice .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i
.au cu are.t contra)en*ional p"n la 5A de ile!
,;- 3mpiedicarea .u+ orice 1orm de ctre participan*ii la "ntrunire a circula*iei
tran.portului "n comun .au a 1unc*ionrii "ntreprinderilor0 in.titu*iilor0 or(ania*iilor
.e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,=- Antrenarea copiilor "n "ntrunirile de.1/urate "n condi*iile alin!,5- .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul ;?! Con.tr"n(erea de a participa .au "mpiedicarea
de a participa la (re)
Con.tr"n(erea de a participa .au "mpiedicarea de a participa la (re) prin
aplicarea 1or*ei .au prin amenin*area de a aplica 1or*a ori pro1itarea de dependen*a
celui con.tr"n. .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la @A la '?A de ore!
Articolul ;@! In<uria
,'- In<uria0 )or+e .au 1apte adu.e "n pu+lic care "n<o.e.c onoarea /i demnitatea
per.oanei .e .anc*ionea cu amend de la 2A la ;A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii p"n la ;A de ore!
,2- In<uria adu. "n ma..7media .e .anc*ionea cu amend de la :A la 'AA de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii p"n la ;A de ore!
Articolul =A! 3nclcarea le(i.la*iei pri)ind acce.ul la in1orma*ie
/i cu pri)ire la peti*ionare
,'- 3nclcarea de ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere a di.poi*iilor le(ale
pri)ind acce.ul la in1orma*ie /i cu pri)ire la peti*ionare .e .anc*ionea cu amend de
la 8A la :A de unit*i!
,2- Preentarea0 la .olicitare0 a unui r.pun. cu date )dit eronate .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 8: la
:: de unit*i!
Articolul ='! 3mpiedicarea ile(al a acce.ului la documentele
din 6ondul ar9i)i.tic
3mpiedicarea ile(al de ctre o per.oan cu 1unc*ie de r.pundere a acce.ului la
documentele din 6ondul ar9i)i.tic .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de
unit*i!
Articolul =2! Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat a 1ondului +i+liotecii
,'- 3nclcarea modului de predare Bi+liotecii Na*ionale /i altor +i+lioteci a
e4emplarelor depoitului pentru control +i+lio(ra1ic na*ional /i e)iden* .tati.tic .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2: la :A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii0 "n am+ele cauri0 de la 2A la ;A de ore!

,2- Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat a 1ondului +i+liotecii .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i!

Articolul =5! 3nclcarea re(ulilor de ocrotire /i 1olo.ire
a monumentelor de i.torie /i cultur
3nclcarea re(ulilor de ocrotire /i de 1olo.ire a monumentelor de i.torie /i
cultur0 a monumentelor care 1ac parte din patrimoniul natural .au a o+iecti)elor
ocrotite de .tat0 precum /i a o+iectelor .au documentelor care preint )aloare i.toric
.au cultural0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la =A la
'AA de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0
cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Capitolul VII
CONTRAVENII 3MPOTRIVA %$N$T$II POPULAIEI0 %$N$T$II
PER%OANEI0 %T$RII %ANITARO7EPIDEMIOLO#ICE
Articolul =8! Di)ul(area .ecretului pri)ind e4amenul medical
de depi.tare a contaminrii cu )iru.ul imunode1icien*ei
umane ,FIV- ce pro)oac maladia %IDA
Di)ul(area .ecretului de ctre per.onalul medical .au de ctre alte per.oane
care0 "n )irtutea o+li(a*iilor de .er)iciu0 de*in in1orma*ii de.pre e4amenele medicale
de depi.tare a contaminrii cu )iru.ul imunode1icien*ei umane ,FIV- ce pro)oac
maladia %IDA .e .anc*ionea cu amend de la :A la =A de unit*i!
Articolul =:! E.c9i)area +olna)ilor de tu+erculo eliminatori de +acili
de la tratament .au "nclcarea re(imului pre.cri.
E.c9i)area +olna)ilor de tu+erculo eliminatori de +acili de la tratament .au
"nclcarea re(imului pre.cri. .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2: de unit*i!
Articolul =;! Practica medical ile(al
,'- E4ercitarea unei acti)it*i medicale ca pro1e.ie de ctre per.oana care nu
are .tudiile medicale cu)enite .au licen* ,autoria*ie- pentru practicarea (enului
re.pecti) de acti)itate .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i0 cu .au 1r
pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,2- 3ndeletnicirea cu medicina popular 1r autoria*ie .pecial0 eli+erat "n
modul .ta+ilit de le(e0 .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i cu .au 1r
pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul ==! Practicarea ilicit a acti)it*ii 1armaceutice
,'- Practicarea ca pro1e.ie a acti)it*ii 1armaceutice 1r .tudiile 1armaceutice
core.puntoare ori 1r licen* ,autoria*ie- .au practicarea unor (enuri de acti)itate
1armaceutic neindicate "n licen* ,autoria*ie- .e .anc*ionea cu amend de la =A la
'AA de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la
5 luni la un an!
,2- De.1/urarea de acti)itate 1armaceutic "n locuri neautoriate de Mini.terul
%nt*ii /i Protec*iei %ociale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la =A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni
la un an!
,5- P.trarea0 utiliarea0 comercialiarea0 precum /i pu+licitatea
medicamentelor neautoriate de Mini.terul %nt*ii /i Protec*iei %ociale0 a celor cu
termenul de )ala+ilitate e4pirat0 a celor 1r certi1icat de pro)enien* /i de calitate .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la =A la 'AA de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,8- Producerea .au prepararea de medicamente0 inclu.i) de .u+.tan*e
9omeopatice /i de remedii din medicina popular0 precum /i de articole medicale0
1r licen* ,autoria*ie- .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la
=A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i
cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate
de la 5 luni la un an!
Articolul =?! Vtmarea u/oar a inte(rit*ii corporale
Vtmarea u/oar inten*ionat a inte(rit*ii corporale .e .anc*ionea cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore .au cu are.t
contra)en*ional de la 'A la ': ile!
Articolul =@! 3nclcarea le(i.la*iei pri)ind donarea de ."n(e
,'- Ac*iunea .au inac*iunea neinten*ionat care a a)ut drept urmare alterarea
."n(elui .au a deri)atelor lui .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
,2- %u.tra(erea ."n(elui /i a deri)atelor lui .e .anc*ionea cu amend de la :A
la 'AA de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de
ore!
,5- 6olo.irea ."n(elui donat0 a deri)atelor lui /i a preparatelor din el pentru
o+*inerea de pro1it .e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
,8- %coaterea ilicit din *ar a ."n(elui donat0 a deri)atelor lui .au a
preparatelor din el .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la
:A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la ':A de unit*i!
,:- Nea.i(urarea p.trrii ."n(elui donat0 a deri)atelor lui /i a preparatelor din
el .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la ':A de unit*i!
,;- Tinuirea cu inten*ie de ctre donatorii de ."n(e a a1ec*iunilor antecedente
.e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i!
Articolul ?A! 3nclcarea re(ulilor /i a normelor .anitaro7i(ienice
/i .anitaro7antiepidemice
,'- 3nclcarea re(ulilor /i a normelor .anitaro7i(ienice /i .anitaro7
antiepidemice la comercialiarea de produ.e ,mr1uri- .au .er)icii con.umatorului .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 'A unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de 'AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de
.anc*ionare!
,2- 3nclcarea re(ulilor /i a normelor .anitaro7i(ienice /i .anitaro7
antiepidemice de ctre an(a<a*ii "ntreprinderilor alimentare .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de 2AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,5- Ne"ndeplinirea "n termen a pre.crip*iilor le(ale ale autorit*ilor competente
pri)ind "nlturarea "nclcrii re(ulilor /i normelor .anitaro7i(ienice /i .anitaro7
antiepidemice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 'AA la ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
2:A de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,8- Ne"ndeplinirea o+li(a*iei de a 1ace pu+lice in1orma*iile )eridice de.pre
calitatea apei pota+ile .e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i!
,:- Producerea0 depoitarea0 tran.portarea /i di.tri+uirea produ.elor alimentare
/i a materialelor )enite "n contact cu produ.ele alimentare "n .pa*ii /i "n condi*ii
necore.puntoare re(ulilor .anitare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la :A la ?A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la ':A la 2AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice de
2AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul ?'! An(a<area "n "ntreprinderile alimentare a per.onalului 1r
e4amen medical /i>.au 1r in.truire i(ienic /i>.au
1r cali1icarea pro1e.ional nece.ar "n materie de i(ien
An(a<area "n "ntreprinderile alimentare a per.onalului 1r e4amen medical
/i>.au 1r in.truire i(ienic /i>.au 1r cali1icarea pro1e.ional nece.ar "n materie de
i(ien .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la
'?A la 2'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de 2AA de unit*i cu .au
1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul ?2! Pre.tarea de .er)icii periculoa.e pentru )ia*a
/i .ntatea con.umatorului
Pre.tarea de .er)icii periculoa.e pentru )ia*a /i .ntatea con.umatorului0
contrar pre)ederilor le(ale0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare0 cu pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul ?5! Procurarea .au p.trarea ile(al de .u+.tan*e narcotice
.au de alte .u+.tan*e p.i9otrope 1r pre.crip*ia medicului0
"n cantit*i mici ori con.umarea unor a.t1el de .u+.tan*e0
1r pre.crip*ia medicului
Procurarea .au p.trarea ile(al0 1r .cop de "n.trinare0 de .u+.tan*e narcotice
.au de alte .u+.tan*e p.i9otrope0 "n cantit*i mici0 precum /i con.umarea lor 1r
pre.crip*ia medicului .e .anc*ionea cu amend de p"n la 5 unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore!
Not. E.te "nlturat r.punderea contra)en*ional0 pentru 1aptele pre)ute de preentul
articol0 per.oanei care a predat +ene)ol .u+.tan*ele narcotice .au alte .u+.tan*e p.i9otrope! Per.oana
care e.te declarat0 "n modul .ta+ilit0 ca .u1erind de narcomanie .au to4icomanie /i care nu a predat
+ene)ol .u+.tan*ele narcotice .au alte .u+.tan*e p.i9otrope poate 1i internat0 cu con.im*m"ntul
.u0 "ntr7o in.titu*ie narcolo(ic pentru tratament medical /i adaptare .ocial0 r.punderea ei
contra)en*ional pentru .)"r/irea de contra)en*ii pre)ute "n preentul articol 1iind "nlturat!

Articolul ?8! Neadoptarea de m.uri pentru a.i(urarea protec*iei
.emnturilor de plante care con*in .u+.tan*e narcotice
.au alte .u+.tan*e p.i9otrope
Neadoptarea de m.uri pentru a.i(urarea re(imului .ta+ilit de protec*ie a
.emnturilor de c"nep /i de mac pentru ulei0 a locurilor de p.trare /i prelucrare a
recoltei ace.tor culturi0 neadoptarea de m.uri pentru di.tru(erea re.turilor rma.e
dup recoltare /i a de/eurilor de produc*ie care con*in .u+.tan*e narcotice .au alte
.u+.tan*e p.i9otrope .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la :A la 'AA de unit*i!

Articolul ?:! Culti)area ile(al a plantelor care con*in .u+.tan*e
narcotice .au alte .u+.tan*e p.i9otrope
Culti)area ile(al a plantelor care con*in .u+.tan*e narcotice .au alte .u+.tan*e
p.i9otrope0 1ie "n propor*ii mici /i 1r .cop de "n.trinare0 .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'AA la 5AA de unit*i!
Articolul ?;! Circula*ia ile(al a precur.orilor
Producerea0 prepararea0 prelucrarea0 e4perimentarea0 procurarea0 p.trarea0
e4pedierea0 tran.portarea0 "n.trinarea .au e1ectuarea 1r autoria*ie oricror alte
opera*iuni cu precur.ori .e .anc*ionea cu amend de la 2AA la 8AA de unit*i!
Not. Prin precur.or .e "n*ele(e .u+.tan*a de ori(ine natural .au .intetic utiliat ca
materie prim la producerea de .u+.tan*e narcotice .au p.i9otrope! Li.ta precur.orilor .e apro+ de
#u)ern!

Articolul ?=! Aducerea minorului "n .tare de +e*ie
produ. de alcool .au de alte .u+.tan*e
,'- Aducerea minorului la .tare de +e*ie produ. de alcool .au de alte .u+.tan*e
.e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Ac*iunile de la alin!,'- .)"r/ite de prin*i .au de per.oanele care "i
"nlocuie.c0 .au de per.oanele 1a* de care minorul an(a<at "n c"mpul muncii .e a1l "n
raport de .u+ordine .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul ??! Practicarea pro.titu*iei
Practicarea pro.titu*iei .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Not: Per.oana an(a<at "n pro.titu*ie contrar )oin*ei .ale e.te de(re)at de r.pundere
contra)en*ional!
Articolul ?@! Producerea0 comercialiarea0 di1uarea .au
p.trarea produ.elor porno(ra1ice
Producerea0 comercialiarea0 di1uarea .au p.trarea produ.elor porno(ra1ice
pentru a 1i comercialiate ori di1uate .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la
':A de unit*i!
Articolul @A! E.c9i)area de la plata mi<loacelor de "ntre*inere
a copilului0 a .o*ului .au a printelui inapt pentru munc
E.c9i)area de la plata mi<loacelor0 .ta+ilite de in.tan*a de <udecat0 pentru
"ntre*inerea copilului minor0 a copilului care a atin. ma<oratul0 dar care e.te inapt
pentru munc0 a .o*ului .au a printelui inapt pentru munc .e .anc*ionea cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
Articolul @'! 6umatul "n locuri interi.e /i comercialiarea
ctre minori a produ.elor din tutun
,'- 6umatul "n locuri interi.e0 altele dec"t cele indicate la art!'@:0 .e
.anc*ionea cu amend de : unit*i!
,2- Comercialiarea ctre minori a produ.elor din tutun .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de
dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
Articolul @2! Cruimea 1a* de animale
,'- Nea.i(urarea condi*iilor de ooi(ien "n "ntre*inerea animalelor0 ceea ce
poate periclita )ia*a .au .ntatea lor0 a+ata<ul /i prelucrarea animalelor prin metode
nepre)ute "n normele te9nolo(ice de a+ata< /i prelucrare .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de 5A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii0 "n am+ele cauri0 de la 8A la ;A de ore
,2- Cauarea inten*ionat de dureri /i .u1erin* animalului0 "n.o*it de
"nclcarea normelor morale unanim acceptate0 .e .anc*ionea cu amend de 'A
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore
,5- Ac*iunile de la alin!,'- /i ,2- a)"nd drept urmare mutilarea .au dece.ul
animalului .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
Articolul @5! 3nclcarea re(ulilor de "ntre*inere a c"inilor0
pi.icilor /i a altor animale
,'- 3nclcarea interdic*iilor .au a re(ulilor de "ntre*inere a c"inilor0 pi.icilor /i a
altor animale0 apro+ate de #u)ern /i>.au de autoritatea admini.tra*iei pu+lice locale0
.e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2A la 8A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii0 "n am+ele cauri0 de la 8A
la ;A de ore!
,2- Plim+area c"inilor .au a altor animale "n locuri pu+lice contrar re(ulilor
.ta+ilite de #u)ern /i>.au de autoritatea admini.tra*iei pu+lice locale .e .anc*ionea
cu amend de :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A
de ore!
Capitolul VIII
CONTRAVENII 3MPOTRIVA DREPTURILOR REALE
Articolul @8! Tinuirea in1orma*iei de.pre 1ondul 1unciar di.poni+il
,'- Tinuirea in1orma*iei de.pre 1ondul 1unciar di.poni+il .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2A la 5A de unit*i cu
pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,2- 3nclcarea termenelor de e4aminare a cererilor per.oanei 1iice pri)ind
atri+uirea de terenuri /i tinuirea in1orma*iei de.pre 1ondul 1unciar di.poni+il .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 8A la
:A de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5
luni la un an!
Articolul @:! 3nre(i.trarea tranac*iilor ilicite cu pm"nt
3nre(i.trarea cu +un /tiin* a tranac*iilor ilicite cu pm"nt0 denaturarea
datelor din Cada.trul 1unciar0 reducerea inten*ionat a impoitului /i ta4elor 1unciare
.e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i cu pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la ; luni la un an!
Articolul @;! 3nclcarea le(i.la*iei pri)ind (eodeia0 carto(ra1ia /i topo(ra1ia
,'- E.c9i)area de la o+li(a*ia de a preenta date te9nice /i materiale de proiect
In.pectoratului de %tat pentru %upra)e(9ere #eodeic0 Te9nic /i de Re(im0
nea.i(urarea inte(rit*ii in1orma*iei (eodeice /i topo(ra1ice0 ne"ndeplinirea "n termen
a m.urilor .peci1icate "n actele de control ale ace.tui in.pectorat .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la ':A la 2:A de unit*i!
,2- Di.tru(erea inten*ionat a +ornelor de 9otar .au a punctelor re*elei
(eodeice .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul @=! 3nclcarea re(ulilor de con.truc*ie pe .upra1e*e
cu cminte de .u+.tan*e utile
3nclcarea re(ulilor de con.truc*ie pe .upra1e*e cu cminte de .u+.tan*e utile
/i pe teritoriile de a.upra o+iecti)elor miniere /i a.upra locurilor de "n9umare a
.u+.tan*elor /i de/eurilor noci)e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i cu pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de
la ; la '2 luni!
Articolul @?! 3nclcarea modului .ta+ilit de 1olo.ire a 1ondului
de e4ploatare0 de recoltare /i tran.portare a lemnului0
de recoltare a r/inii
,'- 3nclcarea modului .ta+ilit de 1olo.ire a 1ondului de e4ploatare0 de recoltare
/i tran.portare a lemnului /i de recoltare a r/inii .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de 5 unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0
de 5AA de unit*i!
,2- Circula*ia ma.ei lemnoa.e 1r acte de pro)enien* .au li)rare .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 'A unit*i .au cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 5AA de unit*i!
Articolul @@! 3nclcarea dreptului de autor /i a drepturilor cone4e
a.upra operelor /i 1ono(ramelor
,'- Con1ec*ionarea0 di1uarea .au o alt )alori1icare ile(al a operelor .au a
1ono(ramelor0 inclu.i)C "nclcarea condi*iilor de )alori1icare a operelor /i>.au a
1ono(ramelor prote<ate de dreptul de autor /i de drepturile cone4eD indicarea pe
e4emplarele de opere .au de 1ono(rame a unei in1orma*ii 1al.e de.pre apartenen*a /i
limitele e4ercitrii dreptului de autor /i a drepturilor cone4e0 precum /i a unei alte
in1orma*ii care poate induce "n eroare +ene1iciarulD modi1icarea0 "nlturarea de pe
e4emplarele de opere .au de 1ono(rame a .im+olurilor /i .emnelor de protec*ie a
dreptului de autor /i a drepturilor cone4e indicate de titularul drepturilor re.pecti)eD
"nlturarea de pe e4emplarele de opere .au de 1ono(rame a in1orma*iei de.pre
admini.trarea dreptului de autor /i a drepturilor cone4e0 a mi<loacelor te9nice de
protec*ie a dreptului de autor /i a drepturilor cone4eD )alori1icarea e4emplarelor de
opere .au de 1ono(rame "n orice mod /i .u+ orice 1orm 1r marca< de controlD
"n.u/irea paternit*ii .au con.tr"n(erea la copaternitate .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la ':A la 2AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au
di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,2- Di.tru(erea ori(inalului operei /tiin*i1ice0 literare0 de art pla.tic0 de
.culptur0 de ar9itectur0 a manu.cri.ului .au a )ariantei de1initi)e a ori(inalului
1ono(ramei .au al operei audio)iuale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 'AA la 2AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 2AA la :AA de unit*i!
,5- 6al.i1icarea ori producerea0 di.tru(erea0 utiliarea .au comercialiarea
ilicit a marca<elor de control .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la ':A la 2AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la
2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 'AA! 3nclcarea drepturilor de in)entator
Utiliarea ilicit a in)en*iei0 mo.trei .au em+lemei indu.triale0 di)ul(area
e.en*ei in)en*iei p"n la pu+licarea o1icial a datelor de.pre ea0 "n.u/irea dreptului de
autor .au con.tr"n(erea per.oanei "n calitate de coautor .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice de la
5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 'A'! 3nclcarea dreptului e4clu.i) a.upra o+iectelor
de proprietate indu.trial
6a+ricarea0 1olo.irea0 o1erirea .pre )"nare0 )"narea0 orice alt mod de punere "n
circula*ie economic .au .tocarea "n ace.t .cop a o+iectelor de proprietate indu.trial
prote<ate .au a produ.ului o+*inut prin aplicarea unor a.t1el de o+iecte0 precum /i
"ndemnarea ter*ilor la e1ectuarea unor a.t1el de ac*iuni0 1r permi.ul titularului de
licen* ,autoria*ie- .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la
:A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i cu
.au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 'A2! 3n.u/irea +unului (.it
6apta de a nu preda "n termen de 'A ile un +un (.it autorit*ilor .au celui care
l7a pierdut ori de a di.pune de acel +un ca de al .u0 "n.u/irea pe nedrept a unui +un
ce apar*ine altuia0 a<un. din eroare "n po.e.iune0 .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au
cu amend de la o unitate la : unit*i!
Articolul 'A5! Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat a +unurilor .trine
Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat a +unurilor .trine dac 1apta nu
repreint o in1rac*iune .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore!
Articolul 'A8! %u.tra(erea "n propor*ii mici din a)utul proprietarului
%u.tra(erea "n propor*ii mici din a)utul proprietarului prin 1urt0 "n.u/ire0
delapidare0 a+u de .er)iciu .au prin e.croc9erie .e .anc*ionea cu amend de la 8A
la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de
ore0 .au cu are.t contra)en*ional de la ': la 5A de ile!
Articolul 'A:! Di)ul(area .au o+*inerea .ecretului comercial .au 1i.cal
,'- O+*inerea 1r con.im*m"ntul titularului a in1orma*iilor care con.tituie
.ecret comercial .au 1i.cal "n .copul di)ul(rii .au 1olo.irii lor ile(ale .e .anc*ionea
cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,2- Di)ul(area in1orma*ilor ce con.tituie .ecret comercial .au 1i.cal de ctre o
per.oan creia ace.tea i7au 1o.t "ncredin*ate .au i7au de)enit cuno.cute "n le(tur cu
.er)iciul .au munca ei .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,5- 6apta pre)ut la alin!,'- /i>.au alin!,2- .)"r/it de un 1unc*ionar pu+lic
.au de un lucrtor al or(anului de urmrire penal0 al procuraturii .e .anc*ionea cu
amend de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul 'A;! Conectarea neautoriat la .ur.ele de ener(ie electric0
termic .au la .ur.ele de (ae
Conectarea neautoriat la .ur.ele de ener(ie electric0 termic .au la .ur.ele
de (ae .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul 'A=! 3nclcarea re(ulilor de 1olo.in* a "ncperilor de locuit
,'- 3nclcarea re(ulilor de 1olo.in* a "ncperilor de locuit0 a re(ulilor /i
normati)elor de e4ploatare a unor a.t1el de "ncperi /i a in.tala*iilor te9nice0
reamena<area neautoriat a "ncperilor de locuit0 dac au cauat de.tinderea
rei.ten*ei0 .e .anc*ionea cu amend de la =A la 'AA de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
,2- 3nclcarea re(ulilor de "ntre*inere de ctre per.oanele re.pon.a+ile de
"ntre*inerea ca.elor /i "ncperilor de locuit0 reutilarea lor 1r acordul arendatorului
dac reutilarea .c9im+ e.en*ial condi*iile de 1olo.ire a .pa*iului locati) .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Capitolul IG
CONTRAVENII 3MPOTRIVA MEDIULUI
Articolul 'A?! 3nclcarea re(imului de protec*ie a apelor
,'- 3nclcarea re(imului de protec*ie a apelor a)"nd drept urmare poluarea lor0
eroiunea .olurilor /i alte 1enomene duntoare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la
:AA de unit*i!
,2- Darea "n e4ploatare a "ntreprinderilor0 a imo+ilelor comunale /i de alt
natur 1r con.truc*iile /i in.tala*iile care . pre)in impuri1icarea /i in1ectarea
apelor .au in1luen*a lor duntoare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de
la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i
cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate
de la 5 luni la un an!
,5- %plarea "n apele naturale a )e9iculelor0 a utila<elor /i am+ala<elor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la :A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,8- Nere.pectarea dimen.iunilor onelor /i 1"/iilor ri)erane de protec*ie a
r"urilor /i altor o+iecti)e ac)atice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la
2AA de unit*i!
,:- Nere.pectarea limitelor perdelelor 1ore.tiere de protec*ie a apelor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,?- Ne"ndeplinirea de ctre cpitan .au de ctre alte per.oane din per.onalul de
comand al unei na)e a o+li(a*iilor pre)ute de le(i.la*ie pri)ind "nre(i.trarea "n
actele de +ord a opera*iunilor cu .u+.tan*e noci)e pentru oameni /i pentru re.ur.ele
)ii ale mrii0 ori cu ame.tecuri ce con*in a.t1el de .u+.tan*e pe.te normele .ta+ilite0
introducerea "n actele de +ord a unor men*iuni 1al.e re1eritor la a.t1el de opera*iuni
.au re1uul nele(itim de a preenta actele per.oanelor cu 1unc*ie de r.pundere .e
.anc*ionea cu amend de la :A la =A de unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
Articolul 'A@! 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a apei
Captarea /i 1olo.irea apei cu "nclcarea limitelor .ta+ilite0 1olo.irea apei
pota+ile "n .copuri te9nice0 .)"r/ite cu inten*ie0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la
:AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!

Articolul ''A! Nere.pectarea re(ulilor /i in.truc*iunilor
pri)ind e4ploatarea con.truc*iilor /i in.tala*iilor
9idrote9nice0 de (o.podrire /i de protec*ie a apelor
Nere.pectarea re(ulilor /i in.truc*iunilor pri)ind e4ploatarea con.truc*iilor0
in.tala*iilor /i a aparatelor de m.urat 9idrote9nice0 de (o.podrire .au de protec*ie a
apelor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 8A la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul '''! Deteriorarea inten*ionat a con.truc*iilor /i in.tala*iilor
9idrote9nice0 de (o.podrire /i de protec*ie a apelor
Deteriorarea inten*ionat a con.truc*iilor /i in.tala*iilor 9idrote9nice0 de
(o.podrire /i de protec*ie a apelor0 inclu.i) a re*elelor /i in.tala*iilor .i.temelor de
alimentare cu ap pota+il0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la
2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul ''2! 3nclcarea re(ulilor de de.1/urare a acti)it*ii
economice "n onele de protec*ie a apelor
,'- Aplicarea neautoriat a pe.ticidelor /i "n(r/mintelor pe 1"/ii cu o l*ime
de 5AA m! de la muc9ia taluului ri)eran al al+iei .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
la 5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,2- Con.truc*ia /i ampla.area0 "n ona de protec*ie a apelor0 a depoitelor de
"n(r/minte /i pe.ticide0 a o+iecti)elor pentru prepararea .olu*iilor c9imice0 a
depoitelor de produ.e petroliere0 a colectoarelor de ape reiduale de la 1ermele /i
comple4ele oote9nice0 a punctelor de de.er)ire te9nic /i de .plare a te9nicii /i
)e9iculelor0 repartiarea de terenuri0 "ntr7o a.t1el de on0 pentru depoitarea0
con.truc*ia neautoriat de colectoare /i de in.tala*ii de epurare a apelor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,5- De.1/urarea neautoriat a lucrrilor de a.tupare a luncilor /i +ra*elor
u.cate0 a lucrrilor de re(ulariare a cur.urilor r"urilor0 de e4tra(ere a .u+.tan*elor
utile0 a materialelor de con.truc*ie /i de in.talare a comunica*iilor "n ona de protec*ie
a apelor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i!
,8- Prelucrarea terenurilor0 or(aniarea ta+erelor de )ar pentru )ite0
amena<area campin(urilor /i a ta+erelor de corturi "n ona de protec*ie a apelor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i!
Articolul ''5! 3nclcarea re(ulilor de protec*ie a re.ur.elor
pi.cicole /i a re(ulilor de pe.cuit
,'- 3nclcarea re(ulilor de pe.cuit0 cu e4cep*ia o+iecti)elor ac)atice a1late "n
(e.tiune pri)at0 dac 1apta nu repreint o in1rac*iune0 .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de p"n la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la
5AA de unit*i!
,2- 3nclcarea re(ulilor de protec*ie a re.ur.elor pi.cicole .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,5- Comercialiarea produ.elor pe.cuitului 1r documentele nece.are pre.cri.e
de le(e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'AA la ':A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i0 cu
pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2
luni!
,8- Ac*iunile pre)ute la alin!,'- "n.o*ite de pe.cuitul ori de di.tru(erea unor
.pecii )aloroa.e de pe/te /i de plante ac)atice .au a altor repreentan*i ai 1aunei /i
1lorei ac)atice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
Articolul ''8! De(radarea terenurilor
,'- De(radarea .tratului 1ertil al .olului0 decopertarea ne.electi) /i 1olo.irea
lui contrar de.tina*iei .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la
2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,2- Ampla.area0 con.truc*ia /i darea "n e4ploatare a o+iecti)elor care (enerea
e1ecte de poluare a .olului .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la
=A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i!
,5- Arderea re.turilor )e(etale ,miri/ti0 .tu1ri/0 ppuri/- .e .anc*ionea cu
a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 8A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
,8- 6al.i1icarea in1orma*iei de.pre .tarea /i 1olo.irea terenurilor .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la ':A la 2AA de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanelor cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul '':! A+aterea neautoriat de la proiectele de or(aniare
a teritoriului .au de 1olo.in* a terenului
A+aterea neautoriat0 inten*ionat0 de la proiectele de or(aniare a teritoriului0
de ameliorare0 precum /i 1olo.irea terenurilor contrar de.tina*iei pentru care au 1o.t
repartiate0 .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la
8AA de unit*i!
Articolul '';! Ne"ndeplinirea o+li(a*iei de a aduce terenurile
"ntr7o .tare care . a.i(ure 1olo.irea lor la de.tina*ie
,'- Ne"ndeplinirea de ctre +ene1iciar a o+li(a*iei de a aduce terenurile "ntr7o
.tare care . a.i(ure 1olo.irea lor la de.tina*ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la
'AA de unit*i!
,2- Ne"ndeplinirea o+li(a*iei de a aduce terenurile a1ectate de 1olo.irea
.u+.olului "ntr7o .tare care . nu preinte pericol /i . a.i(ure 1olo.irea lor ulterioar
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul ''=! Neculti)area terenurilor0 nee1ectuarea m.urilor
o+li(atorii de ameliorare a ace.tora0 de protec*ie
a .olului contra eroiunii pro)ocate de )"nturi /i ape0
de pre)enire a altor proce.e care deteriorea .tarea .olului
Neculti)area terenurilor0 nee1ectuarea m.urilor o+li(atorii de ameliorare a
ace.tora0 de protec*ie a .olului contra eroiunii pro)ocate de )"nturi /i ape0 de
pre)enire a altor proce.e care deteriorea .tarea .olului0 1olo.irea terenurilor contrar
de.tina*iei .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 5A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul ''?! 3nclcarea modului de protec*ie /i de 1olo.ire a .u+.olului
,'- %tudierea /i cercetarea .u+.olului 1r proiecte .peciale0 precum /i .tudierea
/i cercetarea incomplet /i nera*ional a .u+.olului0 .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la :A la 'AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de
a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,2- Preentarea de in1orma*ie ne)eridic pri)ind cantitatea /i calitatea materiei
prime e4tra.e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la
2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i cu .au
1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5
luni la un an!
,5- Nere.pectarea cerin*elor de proiectare0 con.truire /i dare "n e4ploatare a
"ntreprinderilor0 altor o+iecti)e "n proce.ul 1olo.irii .u+.olului .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2: la 5: de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de o lun!
,8- 3nclcarea re(ulilor /i normelor de de.1/urare "n condi*ii de .ecuritate a
lucrrilor de 1olo.ire a .u+.olului0 a cerin*elor pri)ind protec*ia .u+.olului /i a
mediului0 "nclcare ce pro)oac impuri1icarea ace.tora .au le aduce "ntr7o .tare
inutilia+il .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la
2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i cu
.au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de
la o lun la 5 luni!
,:- Nea.i(urarea inten*ionat0 "n timpul .tudierii /i 1olo.irii .u+.olului0 a
inte(rit*ii teritoriilor0 a con.truc*iilor /i a altor o+iecti)e0 inclu.i) a o+iecti)elor
ocrotite "n mod deo.e+it0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la
2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i
cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate
de la o lun la 5 luni!
,;- 3nclcarea modului de *inere a e)iden*ei /i a +alan*ei mi/crii reer)elor de
.u+.tan*e utile0 "nclcarea cerin*elor pri)ind *inerea cada.trelor de .tat /i a +alan*elor
reer)elor de .u+.tan*e utile .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,=- Ne"ndeplinirea cerin*elor pri)ind aducerea "ntreprinderilor e4tracti)e de
.u+.tan*e utile "n cur. de lic9idare .au de con.er)are0 a (aleriilor .u+terane0 a
.ondelor de 1ora< "ntr7o .tare care . a.i(ure .ecuritatea popula*iei /i nici a cerin*elor
pri)ind inte(ritatea cmintelor0 a (aleriilor .u+terane /i a .ondelor de 1ora< pentru
"ntrea(a perioad de con.er)are .e .anc*ionea cu amend de la ':A la 2:A de
unit*i!
,?- Comercialiarea /i circula*ia .u+.tan*elor minerale utile .olide 1r acte
le(ale de pro)enien* .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de :A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 5AA de unit*i!
Articolul ''@! Decopertarea /i di.tru(erea neautoriat a .tratului de 1rune
cute0 a pturii )ii /i a .tratului .uperior de .ol 1ertil
Decopertarea /i di.tru(erea neautoriat a .tratului de 1rune cute0 a pturii
)ii /i a .tratului .uperior de .ol 1ertil .pre a le 1olo.i "n alte .copuri dec"t cele .il)ice
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul '2A! E1ectuarea unor e4ploatri 1ore.tiere contrar .copurilor
.au cerin*elor pre)ute "n le(i.la*ie
E1ectuarea unor e4ploatri 1ore.tiere contrar .copurilor .au cerin*elor pre)ute
"n autoria*ia ,di.poi*ia- de tiere a ar+orilor ori "n +iletul .il)ic .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul '2'! Tierea ile(al .au )tmarea ar+orilor /i ar+u/tilor
Tierea ile(al .au )tmarea ar+orilor /i ar+u/tilor p"n la (radul de "ncetare a
cre/terii lor ori )tmarea ile(al a ar+orilor /i ar+u/tilor care nu "ntrerupe cre/terea
lor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au
cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul '22! Di.tru(erea /i )tmarea culturilor .il)ice0
a ar+oretului t"nr pro)enit prin re(enerare
natural0 a .emin*i/ului natural /i pree4i.tent
Di.tru(erea /i )tmarea culturilor .il)ice0 a ar+oretului t"nr pro)enit prin
re(enerare natural0 a .emin*i/ului natural /i pree4i.tent .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la
:AA de unit*i!
Articolul '25! Di.tru(erea /i )tmarea puie*ilor /i +uta/ilor
din pepiniere /i planta*ii .il)ice
Di.tru(erea /i )tmarea puie*ilor /i +uta/ilor din pepiniere /i planta*ii .il)ice
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul '28! 3nclcarea termenului de re.tituire a terenului
din 1ondul 1ore.tier0 neonorarea o+li(a*iilor
de a aduce terenurile de1ri/ate "n .tare util
3nclcarea termenului de re.tituire a terenului din 1ondul 1ore.tier .au
neonorarea o+li(a*iilor de a aduce terenurile de1ri/ate "n .tare util .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul '2:! 3nclcarea modului /i a termenelor de "mpdurire
a parc9etelor e4ploatate /i a terenurilor ne"mpdurite
3nclcarea modului /i a termenelor de "mpdurire a parc9etelor e4ploatate /i a
terenurilor ne"mpdurite din 1ondul 1ore.tier0 precum /i a parc9etelor e4ploatate de pe
terenurile cu )e(eta*ie 1ore.tier din a1ara ace.tui 1ond0 .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de la 8A la ;A de ore0 .au cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0
de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul '2;! Nimicirea /i deteriorarea inten*ionat a 1"ne*elor0
p/unilor0 /an*urilor de de.ecare din pduri0
a .i.temelor de drena<0 a drumurilor /i a in.tala*iilor
in(inere/ti de pe terenurile 1ondului 1ore.tier
Nimicirea /i deteriorarea inten*ionat a 1"ne*elor0 p/unilor0 /an*urilor de
de.ecare din pduri0 a .i.temelor de drena<0 a drumurilor /i a in.tala*iilor in(inere/ti
de pe terenurile 1ondului 1ore.tier .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de
;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul '2=! 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a o+iectelor 1ondului 1ore.tier
,'- Co.itul neautoriat al ier+ii pentru 1"n /i p/unatul neautoriat al )itelor pe
terenurile 1ondului 1ore.tier0 "n perdelele 1ore.tiere de protec*ie /i "n .pa*iile )eri .e
.anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la : la 'A unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore!
,2- Cule(erea neautoriat a 1ructelor /i pomu/oarelor0 a nucilor0 a ciupercilor0
a plantelor medicinale /i a altor plante0 a melcilor de )i* de )ie de pe .ectoarele unde
ace.t lucru e.te interi. .au e.te admi. numai "n temeiul +iletelor .il)ice0 precum /i
"nclcarea termenelor0 cantit*ii /i a modului de cule(ere0 .e .anc*ionea cu
a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul '2?! Di.tru(erea 1aunei .il)ice
Di.tru(erea 1aunei .il)ice0 cu e4cep*ia .peciilor de carantin0 .e .anc*ionea
cu amend de la 8A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii
de ;A de ore!
Articolul '2@! Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat
a locurilor de )ie*uire a 1aunei
Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat a )iuinelor0 mu/uroaielor de 1urnici0
cui+urilor de p.ri /i altor locuri de )ie*uire a 1aunei de pe terenurile 1ondului
1ore.tier .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A unit*i .au cu munc neremunerat
"n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore!
Articolul '5A! Ampla.area neautoriat a .tupilor
/i a pri.cilor pe terenurile 1ondului 1ore.tier
.au nere.pectarea pre.crip*iilor din +iletul .il)ic
Ampla.area neautoriat a .tupilor /i pri.cilor pe terenurile 1ondului 1ore.tier
.au nere.pectarea pre.crip*iilor din +iletul .il)ic "n caul ampla.rii lor .e
.anc*ionea cu a)erti.ment ori cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5 la
: unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul '5'! Di.tru(erea /i deteriorarea inten*ionat a indicatoarelor
de delimitare0 de amena<are a 1ondului 1ore.tier0
a +ara<elor /i in.tala*iilor0 a o+iecti)elor de a(ita*ie
)iual /i de in1orma*ii
,'- Di.tru(erea /i deteriorarea inten*ionat "n terenurile 1ondului 1ore.tier a
indicatoarelor de delimitare0 de amena<are a 1ondului 1ore.tier0 a +ara<elor /i
in.tala*iilor de delimitare "n locurile de odi9n0 a o+iecti)elor de a(ita*ie )iual /i de
in1orma*ii .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore!
,2- Di.tru(erea /i deteriorarea inten*ionat a .emnelor de re.tric*ie0 a
indicatoarelor de amena<ament .il)ic /i a +ornelor .il)ice0 a o+iectelor de a(ita*ie /i
in1orma*ie )iual0 a "n(rdirilor de interdic*ie /i a con.truc*iilor din locurile de
a(rement .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la ;A de ore!
Articolul '52! Darea "n e4ploatare a o+iecti)elor de produc*ie
1r in.tala*iile de pre)enire a impactului ne(ati)
a.upra pdurilor
Darea "n e4ploatare a "ntreprinderilor0 .ec*iilor0 a(re(atelor0 cilor de tran.port0
o+iecti)elor comunale0 a altor o+iecti)e noi0 precum /i a celor recon.truite0 1r
in.tala*iile de pre)enire a impactului ne(ati) a.upra .trii /i re(enerrii pdurilor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanelor cu 1unc*ie de r.pundere0 de :A de
unit*i0 cu .au 1r pri)area per.oanei <uridice de dreptul de a de.1/ura o anumit
acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul '55! 6olo.irea neautoriat a terenurilor din 1ondul 1ore.tier
pentru de1ri/are0 con.truc*ie de cldiri admini.trati)e0
depoite /i de alte o+iecti)e
6olo.irea neautoriat a terenurilor din 1ondul 1ore.tier pentru de1ri/are0
con.truc*ie de cldiri admini.trati)e0 depoite /i de alte o+iecti)e .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul
de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul '58! Circula*ia /i parcarea )e9iculelor pe terenurile
1ondului 1ore.tier
Circula*ia /i parcarea )e9iculelor pe terenurile 1ondului 1ore.tier .e
.anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul '5:! 3nclcarea re(ulilor .anitare "n pduri
3nclcarea re(ulilor .anitare "n pduri .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu
amend de 'A unit*i!
Articolul '5;! 3nclcarea re(ulilor de aprare "mpotri)a incendiilor
"n pduri
,'- 3nclcarea re(ulilor de aprare "mpotri)a incendiilor "n pduri .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Di.tru(erea .au )tmarea pdurii ca urmare a incendierii .au atitudinii
ne(li<ente 1a* de 1oc .e .anc*ionea cu amend de la 'AA la 2AA de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore!
Articolul '5=! 3nclcarea modului .ta+ilit de creare
/i 1olo.ire a colec*iilor oolo(ice
3nclcarea modului pre)ut de le(i.la*ie de creare0 completare0 p.trare0
1olo.ire0 e)iden*0 comercialiare0 ac9ii*ie .au de e4pediere a colec*iilor oolo(ice .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul '5?! 3nclcarea modului de 1olo.ire a re(nului animal
"n reer)a*iile naturale /i "n alte teritorii ocrotite .pecial
3nclcarea modului .ta+ilit de 1olo.ire a re(nului animal "n reer)a*iile naturale
/i "n alte teritorii ocrotite .pecial .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul '5@! Colectarea .au nimicirea .peciilor de plante rare
.au de animale periclitate0 )ulnera+ile0 rare
inclu.e "n Cartea Ro/ie
,'- Colectarea0 comercialiarea neautoriat .au nimicirea .peciilor de plante
rare /i ocrotite0 pe.cuitul /i )"natul .peciilor de animale periclitate0 )ulnera+ile0 rare0
inclu.e "n Cartea Ro/ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la
'AA la ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i!
,2- Aceea/i 1apt .)"r/it "n mod inten*ionat "n pri)in*a .peciilor de plante rare
/i ocrotite0 pe.cuitul /i )"natul .peciilor de animale periclitate0 )ulnera+ile0 rare0
inclu.e "n Cartea Ro/ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i!
,5- 3nclcarea re(ulilor de e4port al .peciilor de plante /i animale luate .u+
protec*ia .tatului .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i!
Articolul '8A! 3nclcarea re(imului de protec*ie a o+iecti)elor
/i comple4elor din 1ondul ariilor naturale prote<ate de .tat
,'- 3nclcarea re(imului de protec*ie a o+iecti)elor /i comple4elor din 1ondul
ariilor naturale prote<ate de .tat0 a re(ulamentelor lor de ordine interioar .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
,2- Deteriorarea .au di.tru(erea inten*ionat a ariilor naturale prote<ate de .tat
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
,5- Nelic9idarea urmrilor ecolo(ice ale a)ariilor0 cata.tro1elor /i altor
calamit*i .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la ; luni la un an!
Articolul '8'! 3nclcarea cerin*elor ecolo(ice la con.truc*ia0
punerea "n 1unc*iune0 e4ploatarea "ntreprinderilor0
in.tala*iilor0 altor o+iecti)e
3nclcarea cerin*elor ecolo(ice la con.truc*ia0 punerea "n 1unc*iune0 e4ploatarea
"ntreprinderilor0 in.tala*iilor0 altor o+iecti)e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de la 2A la 8A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la
:AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul '82! Neadmiterea in.pectrii o+iecti)elor .au nepreentarea
in1orma*iei de.pre .tarea mediului
Neadmiterea in.pectorilor de .tat pentru ecolo(ie la in.pectarea o+iecti)elor /i
re1uul de a acorda in1orma*ii0 preentarea unei in1orma*ii denaturate de.pre .tarea
mediului .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r
pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la
un an!

Articolul '85! Ne1olo.irea in.tala*iilor pentru puri1icarea de poluan*i
a emi.iilor "n atmo.1er /i epurarea apelor uate
Ne1olo.irea in.tala*iilor0 utila<ului0 aparata<ului .ta+ilit pentru puri1icarea de
poluan*i /i controlul emi.iilor "n atmo.1er0 precum /i pentru epurarea /i controlul
calit*ii apelor uate ce .e e)acuea "n o+iecti)ele ac)atice .au "nclcarea re(ulilor /i
in.truc*iunilor de e4ploatare a in.tala*iilor indicate .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 2AA la 8AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul
de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
Articolul '88! Dep/irea normati)elor (radului admi.i+il de ac*iune
duntoare a.upra mediului /i emi.ia de poluan*i
1r autoria*ie
Dep/irea normati)elor (radului admi.i+il de de(a<are a .u+.tan*elor poluante0
de ac*iune radiolo(ic0 1iic /i +iolo(ic a.upra mediului .au emi.ia de poluan*i "n
atmo.1er 1r autoria*ia autorit*ii pu+lice "mputernicite .pecial pentru acea.ta0 c"nd
o+*inerea unei a.t1el de autoria*ii e.te nece.ar con1orm le(i.la*iei0 .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
Articolul '8:! 3nclcarea re(imului /i modului de utiliare
a 9idrocar+urilor 9alo(enate care di.tru( .tratul de oon
,'- 6a+ricarea .au punerea "n circula*ie comercial a aero.olilor .au a
e4tinctoarelor porta+ile care con*in .u+.tan*e c9imice re(lementate prin Protocolul de
la Montreal pri)ind .u+.tan*ele care di.tru( .tratul de oon ,'@?=- .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,2- Utiliarea .u+.tan*elor c9imice re(lementate prin Protocolul de la Montreal
pri)ind .u+.tan*ele care di.tru( .tratul de oon la 1a+ricarea de aero.oli0 de noi
.i.teme indu.triale de rcire0 de unit*i mo+ile de climatiare0 precum /i de produ.e
de .teriliare0 .au "n orice alte domenii noi "n care0 anterior0 nu au 1o.t utiliate .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,5- Utiliarea .u+.tan*elor c9imice re(lementate prin Protocolul de la Montreal
pri)ind .u+.tan*ele care di.tru( .tratul de oon la 1a+ricarea de panouri iolante /i de
am+ala<e con1ec*ionate din .pume de .u+.tan*e or(anice e4pandate0 1le4i+ile .au
.emi1le4i+ile .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,8- Utiliarea /i punerea "n circula*ie comercial a a(en*ilor de cur*ire /i a
.ol)en*ilor care con*in una .au mai multe .u+.tan*e c9imice re(lementate prin
Protocolul de la Montreal pri)ind .u+.tan*ele care di.tru( .tratul de oon0 cu e4cep*ia
tetraclorurii de car+on dac e.te utiliat ca .ol)ent "n proce.ele de clorurare "n
.i.tem "nc9i. ori ca .ol)ent "n proce.ele "n care0 din con.iderente de ordin te9nic0 nu
poate 1i "nlocuit cu o alt .u+.tan* mai pu*in periculoa. pentru .tratul de oon0 .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,:- 3nclcarea re(ulilor de utiliare a +romurii de metil "n a(ricultur .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,;- Utiliarea0 .tocarea /i tran.portarea containerelor cu .u+.tan*e c9imice
re(lementate prin Protocolul de la Montreal pri)ind .u+.tan*ele care di.tru( .tratul de
oon0 neetic9etate cu in.crip*ia HCon*in .u+.tan*e care di.tru( .tratul de oonH .e
.anc*ionea cu amend de la 2: la 5: de unit*i!
,=- Re1uul importatorilor0 e4portatorilor /i per.oanelor care pun "n circula*ie
pe pia* .u+.tan*e0 produ.e /i ec9ipamente ce con*in .u+.tan*e c9imice re(lementate
prin Protocolul de la Montreal pri)ind .u+.tan*ele care di.tru( .tratul de oon de a
preenta pentru control autorit*ilor a+ilitate cu ace.t drept documentele pre)ute de
le(i.la*ia pri)ind 1olo.irea ace.tor .u+.tan*e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
':A la 2:A de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura
o anumit acti)itate de la 5 la ; luni!
Articolul '8;! Poluarea mediului cu cauarea de pre<udicii unui alt .tat
Poluarea mediului ,a aerului atmo.1eric0 a +ainelor ac)atice de .upra1a* /i
.u+terane0 a terenurilor- cu reiduuri indu.triale0 de con.truc*ii .au mena<ere0 cu ape
mena<ere0 cu emi.ii de poluan*i care a cauat pre<udicii unui alt .tat .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la ; la '2 luni!
Articolul '8=! Ne"ndeplinirea o+li(a*iilor de "nre(i.trare "n actele de +ord
a opera*iunilor cu .u+.tan*e /i ame.tecuri noci)e
Ne"ndeplinirea o+li(a*iilor0 pre)ute de le(i.la*ia "n )i(oare0 pri)ind
"nre(i.trarea "n actele de +ord ale unei na)e a opera*iunilor cu .u+.tan*e noci)e pentru
.ntatea omului0 pentru 1lora /i 1auna ac)atic ori cu ame.tecuri ce con*in a.t1el de
.u+.tan*e pe.te normele .ta+ilite0 "n.crierea "n actele de +ord a unor 1al.uri re1eritoare
la a.t1el de opera*iuni .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul '8?! 3nclcarea re(ulilor de te.tare te9nic /i ecolo(ic
,'- 3nclcarea re(ulilor de te.tare te9nic /i ecolo(ic a )e9iculelor0 na)elor /i
aerona)elor prin te.tare necalitati)0 care a a)ut ca urmare dep/irea normelor
admi.i+ile de emi.ii a poluan*ilor .au de1ecte te9nice0 /i eli+erarea documentului de
con1irmare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,2- 3nclcarea normelor de protec*ie a aerului atmo.1eric "n timpul e1ecturii
te.trii te9nice /i ecolo(ice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i!
Articolul '8@! Darea "n e4ploatare a )e9iculelor tere.tre0 na)elor
/i aerona)elor care dep/e.c normati)ele admi.e
de emi.ie a poluan*ilor /i a (omotului
Darea "n e4ploatare a )e9iculelor tere.tre ,"n continuare B vehicul-0 na)elor /i
aerona)elor care dep/e.c normati)ele admi.e de emi.ie a poluan*ilor /i de emitere a
(omotului "n timpul 1unc*ionrii .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanelor cu
1unc*ie de r.pundere0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de
.anc*ionare!
Articolul ':A! E4ploatarea )e9iculelor0 na)elor /i aerona)elor
care dep/e.c normati)ele admi.e de emi.ie a poluan*ilor
E4ploatarea )e9iculelor0 na)elor /i aerona)elor care dep/e.c normati)ele
admi.e de emi.ie a poluan*ilor /i de emitere a (omotului produ. "n timpul
1unc*ionrii .e .anc*ionea cu amend de 'A unit*i!
Articolul ':'! 3nclcarea normelor de (e.tionare a de/eurilor
,'- Nere.pectarea modului .ta+ilit de colectare0 p.trare0 tran.port0 depoitare0
ardere0 neutraliare /i e)acuare0 inclu.i) "n o+iecti)ele ac)atice0 "n .u+.ol etc!0 a
de/eurilor indu.triale0 de con.truc*ie0 mena<ere /i de alt natur .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii p"n la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 5AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul
de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
,2- 6aptele e4pu.e la alin!,'- care au creat pericolul polurii mediului .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
,5- Depoitarea ar+itrar ori "n locuri interi.e .au utiliarea unor alte procedee
de e)acuare a de/eurilor 1r autoria*ia autorit*ilor a+ilitate .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la =A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
,8- Tinuirea .au preentarea inten*ionat de in1orma*ii 1al.e .au incomplete
pri)ind (e.tionarea de/eurilor0 pri)ind e)acuarea lor "n ca de a)arie .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 5AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la ; la '2 luni!
,:- 3nclcarea re(ulilor de e)iden* /i control primar "n domeniul (e.tionrii
de/eurilor0 nere.pectarea termenelor de preentare a drilor de .eam "n domeniul
nominaliat .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
,;- Tran.miterea de/eurilor periculoa.e unor per.oane 1iice .au <uridice care
nu de*in licen*e ,autoria*ii- pentru tran.portul0 p.trarea /i prelucrarea lor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la =A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
,=- Nere.pectarea re(imului /i re(ulilor de e4ploatare a in.tala*iilor de
prelucrare /i neutraliare a de/eurilor0 a locurilor de depoitare ori de "n9umare a
de/eurilor indu.triale0 mena<ere /i de alt natur .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la :A la =A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura
o anumit acti)itate de la ; la '2 luni!
,?- Proiectarea /i con.truc*ia de "ntreprinderi /i de alte o+iecti)e0 precum /i
implementarea de materiale /i te9nolo(ii care nu core.pund condi*iilor de .ecuritate a
utilirii0 prelucrrii /i e)acurii de/eurilor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la :A la =A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea
9otr"rii de .anc*ionare!
,@- Nere.pectarea normelor pri)ind importul0 e4portul .au tranitul de de/euri
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la ; la '2 luni!
Articolul ':2! 3nclcarea re(ulilor de e)iden*0 tran.port0 p.trare0
utiliare /i "n9umare a .u+.tan*elor radioacti)e0
a preparatelor +iolo(ice0 c9imice /i a altor .u+.tan*e to4ice
,'- 3nclcarea re(ulilor de e)iden*0 tran.port0 p.trare0 utiliare /i "n9umare a
.u+.tan*elor radioacti)e0 a preparatelor +iolo(ice /i c9imice0 a "n(r/mintelor
minerale0 a .u+.tan*elor meliorati)e0 a pe.ticidelor0 a .timulatorilor de cre/tere a
plantelor0 a ame.tecurilor de preparate .au a altor .u+.tan*e to4ice0 dac nu con.tituie
o in1rac*iune0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'AA la
':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu
pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la ; la
'2 luni!
,2- 3nclcarea normati)elor0 re(ulilor /i .tandardelor care .ta+ile.c modul /i
limitele aplicrii .u+.tan*elor men*ionate la alin!,'- .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,5- Aplicarea de preparate c9imice /i de alte .u+.tan*e de protec*ie a plantelor
cu a<utorul a)ia*iei0 introducerea lor "n .ol adpo.tit0 "n one .anitare /i de protec*ie a
apelor "n perioada de toamn7iarn ,cu e4cep*ia luptei contra rotoarelor- .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul ':5! Ne"ndeplinirea di.poi*iilor or(anelor care e4ercit
controlul de .tat a.upra protec*iei mediului
Ne"ndeplinirea .au "ndeplinirea 1r re.pectarea termenului .ta+ilit0 a
di.poi*iilor or(anelor care e4ercit controlul de .tat a.upra protec*iei mediului
pri)ind lic9idarea "nclcrii re(ulilor de protec*ie a mediului .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 5AA la :AA de unit*i!
Articolul ':8! Ne"ndeplinirea cerin*elor le(i.la*iei
pri)ind e4pertia ecolo(ic de .tat
Ne"ndeplinirea cerin*elor le(i.la*iei pri)ind e4pertia ecolo(ic de .tat .au a
cerin*elor inclu.e "n concluiile e4pertiei ecolo(ice de .tat0 1inan*area .au e4ecutarea
proiectelor /i pro(ramelor care nu au trecut e4pertia ecolo(ic de .tat .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Capitolul G
CONTRAVENII 3MPOTRIVA INDU%TRIEI0
CON%TRUCIILOR0 ENER#ETICII0 #O%POD$RIEI
COMUNALE EI AMENAI$RII TERITORIULUI

Articolul '::! 3nclcarea re(ulilor0 normelor /i a in.truc*iunilor
cu pri)ire la e1ectuarea "n condi*ii de .ecuritate a lucrrilor
3nclcarea de ctre per.oane cu 1unc*ie de r.pundere a re(ulilor0 normelor /i a
in.truc*iunilor cu pri)ire la e1ectuarea "n condi*ii de .ecuritate a lucrrilor "n ramurile
indu.triei /i la o+iecti)ele a1late .u+ controlul autorit*ilor de .upra)e(9ere de .tat a
e1ecturii "n condi*ii de .ecuritate a lucrrilor "n indu.trie /i in.pec*iei miniere .e
.anc*ionea cu amend de ': unit*i!
Articolul ':;! 3nclcarea re(ulilor0 normelor /i a in.truc*iunilor cu pri)ire
la p.trarea0 1olo.irea /i e)iden*a materialelor e4ploi)e
3nclcarea re(ulilor0 normelor /i in.truc*iunilor cu pri)ire la p.trarea0
1olo.irea /i e)iden*a materialelor e4ploi)e "n indu.trie0 la o+iecti)ele a1late .u+
controlul autorit*ilor de .upra)e(9ere de .tat a e1ecturii "n condi*ii de .ecuritate a
lucrrilor "n indu.trie /i in.pec*iei miniere .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 2A de unit*i!
Articolul ':=! Deconectarea neautoriat a ener(iei electrice
Deconectarea neautoriat a ener(iei electrice li)rate con.umatorilor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2: de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de :A de unit*i!
Not: 3n preentul articol0 prin deconectare neautoriat a ener(iei electrice li)rate
con.umatorilor .e "n*ele(e "nclcarea de ctre lucrtorii din .i.temul electroener(etic0 precum /i de
ctre per.oane neautoriate de per.onalul admini.trati)7te9nic /i operati) al ace.tui .i.tem0 a
modului de alimentare cu ener(ie electric .ta+ilit prin actele normati)e te9nice0 cu e4cep*ia
caurilor c"nd atare ac*iuni .e e1ectuea pentru .ecuritatea )ie*ii omene/ti0 "n cauri de a)arie .au
"n .itua*ii e4traordinare!
Articolul ':?! Pro)ocarea inten*ionat a unui deran<ament "n re*elele
electrice cu ten.iunea de p"n la 'AAA de )ol*i
Pro)ocarea inten*ionat a unui deran<ament "n re*elele electrice cu ten.iunea
de p"n la 'AAA de )ol*i ,la liniile aeriene0 .u+terane /i .u+ac)atice de tran.port de
ener(ie electric0 la in.tala*iile de racord /i de di.tri+u*ie-0 a)"nd drept urmare o pan
de curent "n a.i(urarea con.umatorilor cu ener(ie electric0 .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de 'AA de unit*i!
Articolul ':@! 3nclcarea Re(ulilor de protec*ie a re*elelor electrice
cu ten.iunea mai mare de 'AAA de )ol*i
3nclcarea Re(ulilor de protec*ie a re*elelor electrice cu ten.iunea mai mare de
'AAA de )ol*i0 apro+ate de #u)ern0 a)"nd drept urmare .au cre"nd pericolul unei pane
de curent0 o deteriorare a re*elelor electrice .au cauarea unei daune de alt natur
economiei na*ionale .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de :A de unit*i0 cu a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei
cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2A la 'AA de unit*i!
Articolul ';A! 6olo.irea neautoriat "n .cop de pro1it
a ener(iei electrice0 termice .au a (aelor
6olo.irea neautoriat "n .cop de pro1it a ener(iei electrice0 termice .au a
(aelor0 "nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a ener(iei electrice0 termice .au a (aelor de
ctre con.umatori .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la
'AA de unit*i .au cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la =: la
2AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu
.au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de
la 5 luni la un an!
Articolul ';'! 6olo.irea 1r autoria*ie a in.tala*iilor
ce 1unc*ionea cu (ae
6olo.irea in.tala*iilor ce 1unc*ionea cu (ae 1r autoria*ia or(anelor de
.upra)e(9ere de .tat a 1olo.irii (aelor .e .anc*ionea cu amend de la 5A la :A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore!
Articolul ';2! Deteriorarea inten*ionat a (aoductelor
la e1ectuarea de lucrri
Deteriorarea inten*ionat a (aoductelor /i a utila<elor lor la e1ectuarea de
lucrri .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice de la 8A la ;A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la =A la 'AA de unit*i!
Articolul ';5! Nere.pectarea condi*iilor .ta+ilite "n licen*ele
pentru (enurile de acti)itate din .ectorul ener(etic
Nere.pectarea condi*iilor .ta+ilite "n licen*ele pentru (enurile de acti)itate din
.ectorul ener(etic0 eli+erate de A(en*ia Na*ional pentru Re(lementare "n Ener(etic0
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'AA la
:AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu
.au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de
la 5 la '2 luni!
Articolul ';8! 3nclcarea modului de luare la e)iden* a per.oanei 1iice
/i termenelor de in.talare a locatarilor "n locuin*e
3nclcarea modului de luare la e)iden* a per.oanei 1iice care are ne)oie de
"m+unt*irea condi*iilor de trai0 modului de .coaterea ace.teia de la e)iden* /i de
acordare a locuin*ei0 nere.pectarea termenelor de in.talare a locatarilor "n locuin*e .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i!
Articolul ';:! 3nclcarea le(i.la*iei /i documentelor normati)e "n con.truc*ii
,'- 3nclcarea le(i.la*iei /i documentelor normati)e "n con.truc*ii prinC
a- e.c9i)area de la 1urniarea de date /i in1orma*ii0 nece.are acti)it*ii de
amena<are a teritoriului /i de ur+ani.m0 ce .e con*in "n +ncile de date /i "n .i.temele
in1orma*ionale0 1urniarea de date /i in1orma*ii neautenticeD
+- lip.a nemoti)at de la )eri1icarea lucrrilor a<un.e "n 1ae determinante0 ca
urmare a con)ocrii (re/ite0 con)ocarea ne<u.ti1icat0 din caua e4ecutantului0 a
1actorilor intere.a*iD
c- ne"ndeplinirea o+li(a*iei proiectantului de a .ta+ili .olu*ii pentru remedierea
de1ectelor .e.iate "n proiect0 re1eritoare la e4i(en*ele e.en*ialeD
d- neaplicarea de ctre e4ecutant a .olu*iilor .ta+ilite de proiectant .au de
e4pert pentru reol)area necon1ormit*ilor0 de1ectelor .au neconcordan*elor aprute "n
timpul e4ecu*ieiD
e- nepreciarea "n proiect a cate(oriei de importan* a con.truc*iei /i
ne.ta+ilirea 1aelor determinante ale e4ecu*iei .upu.e controlului calit*iiD
1- pre)ederea "n proiect .au utiliarea unor produ.e necerti1icate .au pentru
care nu e4i.t a(remente te9nice la lucrrile la care tre+uie . .e a.i(ure ni)elul de
calitate core.puntor e4i(en*elor e.en*ialeD
(- necon)ocarea 1actorilor care tre+uie . participe la )eri1icarea lucrrilor
a<un.e "n 1ae determinante ale e4ecu*iei /i nea.i(urarea condi*iilor de )eri1icareD
9- ne.e.iarea "n termen de 28 de ore a In.pec*iei de %tat "n Con.truc*ii "n
caul producerii unor accidente te9nice la con.truc*iile "n e4ecu*ie /i la cele "n
e4ploatareD
i- a)iarea /i apro+area documenta*iei de proiect0 de amena<are a teritoriului /i
de ur+ani.m /i autoriarea lucrrilor de moderniare0 modi1icare0 tran.1ormare0
con.olidare /i de repara*ie a con.truc*iilor cu "nclcarea le(i.la*iei "n )i(oare .au a
documentelor normati)eD
<- "nclcarea pre)ederilor din documentele normati)e re1eritoare la e4i(en*ele
e.en*ialeD
J- recep*ionarea con.truc*iei cu "nclcarea pre)ederilor le(ale .au e4ploatarea
ace.teia 1r recep*ieD
l- necompletarea /i nep.trarea cr*ii te9nice a con.truc*iei con1orm
pre)ederilor le(aleD ne"ndeplinirea termenelor7limit pre)ute de le(i.la*ia "n
)i(oare "n domeniul ur+ani.mului .au ne"ndeplinirea la termenul .ta+ilit a m.urilor
cuprin.e "n actele de control
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 8A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 5A la ;A de unit*i!
,2- 3nclcarea le(i.la*iei /i documentelor normati)e "n con.truc*ii prinC
a- .ta+ilirea0 "n cadrul e4pertiei te9nice0 a unor proiecte .au lucrri de
con.truc*ie0 a unor .olu*ii care pot determina nerealiarea ni)elului de calitate al
con.truc*iilor core.puntor e4i(en*elor e.en*ialeD
+- neamena<area terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la .tarea
ini*ial0 la terminarea lucrrilor de con.truc*iiD nea.i(urarea )eri1icrii e4ecu*iei
lucrrilor de con.truc*ii prin diri(in*i de /antier ate.ta*i con1orm pre)ederilor le(aleD
c- intericerea .au o+.truc*ionarea e1ecturii controlului calit*ii "n con.truc*ii0
nepreentarea documentelor /i actelor .olicitate de per.oane cu atri+u*ii de control0
con1orm pre)ederilor le(aleD
d- proiectarea0 )eri1icarea0 e4pertia .au realiarea con.truc*iilor ori
modi1icarea ace.tora 1r re.pectarea documentelor normati)e pri)ind rei.ten*a /i
.ta+ilitatea lorD
e- e4ecutarea de modi1icri ori demolarea inte(ral .au par*ial a con.truc*iilor
cu "nclcarea pre)ederilor pri)ind autoriarea /i e4ecutarea ace.tora0 nee4ecutarea
o+li(a*iilor de urmrire a comportrii "n e4ploatare a con.truc*iilor re1eritor la
rei.ten* /i .ta+ilitate0 nee4ecutarea lucrrilor de "ntre*inere0 repara*ie /i con.olidare
care decur( din acea.t urmrireD
1- realiarea de con.truc*ii 1r proiect .au pe +aa proiectelor ne)eri1icate de
.peciali/tii )eri1icatori de proiecte ate.ta*i con1orm pre)ederilor le(aleD
(- realiarea de modi1icri0 tran.1ormri0 moderniri0 con.olidri care pot
a1ecta e4i(en*ele e.en*iale 1r proiect )eri1icat de .peciali/tii )eri1icatori de proiecte
ate.ta*i con1orm pre)ederilor le(aleD
9- or(aniarea necore.puntoare /i neaplicarea .i.temului de conducere /i
a.i(urare a calit*ii0 inclu.i) realiarea de con.truc*ii 1r re.pon.a+ili te9nici ate.ta*i
con1orm pre)ederilor le(aleD
i- 1al.i1icarea .au "ntocmirea incorect a documentelor de e4ecu*ie /i a celor
de "ncercare /i anali "n con.truc*ie0 1a+ricarea /i comercialiarea materialelor /i
articolelor de con.truc*ie 1r documentele de con1irmare a calit*iiD
<- ne(li<area .au ne"ndeplinirea pre.crip*iilor In.pec*iei de %tat "n Con.truc*ii
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la :A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la :A la =: de unit*i0 cu
.au 1r pri)area per.oanei <uridice de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de
la 5 luni la un an!
Articolul ';;! Con.truc*iile neautoriate
E4ecutarea con.truc*iilor de orice cate(orie0 a lucrrilor de modi1icare0
reamena<are0 con.olidare /i repara*ie capital a cldirilor /i edi1iciilor 1r certi1icatul
de ur+ani.m /i autoria*ia de con.truire0 precum /i a con.truc*iilor ce cad .u+
inciden*a le(i.la*iei pri)ind calitatea "n con.truc*ii 1r licen* eli+erat "n modul
.ta+ilit0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'AA la ':A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 8AA la :AA de
unit*i!
Not: %e con.ider neautoriate con.truc*iile de orice cate(orie0 indi1erent de tipul de
proprietate0 precum /i lucrrile de modi1icare0 reamena<are0 con.olidare /i repara*ie capital a
cldirilor0 e4ecutate 1r certi1icat de ur+ani.m /i autoria*ie de con.truire!
Articolul ';=! 3nclcarea re(ulilor de a.i(urare a cur*eniei
"n localit*ile ur+ane
3nclcarea re(ulilor de a.i(urare0 "n modul .ta+ilit de ctre autoritatea
admini.tra*iei pu+lice locale0 a cur*eniei "n localit*ile ur+ane .e .anc*ionea cu
a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i .au cu
munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la ;A de ore!
Articolul ';?! Vtmarea .au tierea .ama)olnic a )e(eta*iei
din onele )eri ale localit*ilor ur+ane
Vtmarea )e(eta*iei din .pa*iile )eri0 tierea .au .trmutarea ei0 1r
permi.iunea autorit*ii admini.tra*iei pu+lice locale0 "n alte locuri "n timpul e1ecturii
con.truc*iilor pe unele por*iuni de teren care0 "n momentul con.truc*iei0 au one )eri0
precum /i neluarea de m.uri pentru protec*ia onelor )eri a1late "n admini.trare0
atitudinea ne(li<ent 1a*a de ele .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la :A la 'AA de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 2A
la ;A de ore0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2AA la
5AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu
.au 1r pri)area0 "n cele 5 cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la
5 luni la un an!
Capitolul GI
CONTRAVENII 3MPOTRIVA A#RICULTURII0
VETERIN$RIEI EI &OOTEFNIEI
Articolul ';@! Daunele pro)ocate .emnturilor0 planta*iilor
.au recoltei de culturi a(ricole
,'- Daunele pro)ocate .emnturilor0 planta*iilor .au recoltei .tr"n.e de culturi
a(ricole ce .e a1l "n c"mp de ctre )ite .au p.ri .e .anc*ionea cu amend0
aplicat proprietarului de )ite .au de p.ri ori per.oanei re.pon.a+ile de ele0 de 'A
unit*i!
,2- Trecerea prin .emnturi .au alte planta*ii cu auto)e9icule .e .anc*ionea
cu amend de 2A unit*i!

Articolul '=A! 3nclcarea normelor te9nice pri)ind producerea
/i comercialiarea .emin*elor
Producerea /i>.au comercialiarea .emin*elor necon1orme0 dup calitate0
.tandardelor "n )i(oare .au 1r actele de con1irmare a calit*ilor de .oi /i culturale .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 2:A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i cu .au 1r
pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni
la un an0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!

Articolul '='! Producerea /i comercialiarea neautoriat
.au 1r documenta*ie a materialului de "nmul*ire
/i .ditor pomicol /i +aci1er0 1al.i1icarea lui
Producerea /i comercialiarea neautoriat a materialului de "nmul*ire /i
.ditor pomicol /i +aci1er0 1r documenta*ie .au cu documenta*ie "ntocmit cu
"nclcarea cerin*elor .ta+iliteD 1al.i1icarea materialului de "nmul*ire /i .ditor pomicol
/i +aci1er .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2: de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de =A de unit*i!

Articolul '=2! 3n1iin*area planta*iilor cu .upra1a* de pe.te A0: 9ectare
1r proiect0 cu material .ditor necerti1icat
.au de .oiuri /i tipuri de portaltoi neraionate
3n1iin*area planta*iilor cu .upra1a*a de pe.te A0: 9ectare 1r proiect0 cu
material .ditor necerti1icat .au de .oiuri /i tipuri de portaltoi neraionate .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2A de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de =A de unit*i!
Articolul '=5! De1ri/area neautoriat a planta*iilor pomicole /i +aci1ere
De1ri/area neautoriat a planta*iilor pomicole /i +aci1ere cu .upra1a* de pe.te
A0: 9ectare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2: de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de ':A de unit*icu .au 1r pri)area0 "n am+ele
cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul '=8! Nere.pectarea re(imului 1ito.anitar /i de carantin0
"nclcarea te9nolo(iei de culti)are a planta*iilor
pomicole /i +aci1ere
Nere.pectarea re(imului 1ito.anitar /i de carantin0 "nclcarea te9nolo(iei de
culti)are a planta*iilor pomicole /i +aci1ere0 .oldat cu pierderi materiale
con.idera+ile .au cu di.tru(erea planta*iilor0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de =: de unit*i!
Articolul '=:! Nee4ecutarea .au "nclcarea re(ulilor
de e1ectuare a m.urilor o+li(atorii
de com+atere a or(ani.melor duntoare
,'- Nee4ecutarea .au "nclcarea re(ulilor de e1ectuare a m.urilor o+li(atorii
de com+atere a or(ani.melor duntoare0 1apt ce a condi*ionat apari*ia /i r.p"ndirea
"n ma. a +olilor0 )tmtorilor /i +uruienilor0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de 8: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de 2:A de unit*i!
,2- Utiliarea c9imicalelor pentru protec*ia culturilor a(ricole /i .il)ice0 "n
con1ormitate cu normele "n )i(oare0 1r a)ertiarea de*intorilor de al+ine .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2A de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 5A de unit*i!
Articolul '=;! %coaterea materialelor 1r control de carantin /i tratare
%coaterea din porturile 1lu)iale ,de+arcadere- de 1rontier0 din .ta*iile de cale
1erat0 din (rile ,.ta*iile- auto0 din aeroporturi /i din alte puncte de 1rontier a
materialelor adu.e din .trintate0 1r controlul de carantin /i 1r tratare0 atunci
c"nd un a.t1el control /i o a.t1el de tratare ."nt o+li(atorii0 con1orm pre)ederilor
le(i.la*iei0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la =A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere de la =A la 'AA de
unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit
acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul '==! Neadoptarea de m.uri "n )ederea .t"rpirii c"nepei .l+atice
Neadoptarea0 de ctre +ene1iciarul de 1olo.in* a pm"ntului0 de m.uri "n
)ederea .t"rpirii c"nepei .l+atice .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la
: la 'A unit*i .au cu .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A
de ore!
Articolul '=?! 3mpiedicarea lucrtorilor din %er)iciul de %tat pentru
Protec*ia Plantelor de a e4ercita .upra)e(9ere 1ito.anitar
3mpiedicarea0 "n orice mod0 a lucrtorilor din %er)iciul de %tat pentru Protec*ia
Plantelor de a7/i e4ercita 1unc*iile de .upra)e(9ere 1ito.anitar .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de :A de unit*i .au cu amend0 aplicat per.oanei
cu 1unc*ie de r.pundere0 de ':A de unit*i!
Articolul '=@! 3nclcarea re(ulilor /i normelor .anitaro7)eterinare
3nclcarea re(ulilor /i normelor .anitaro7)eterinare0 nere.pectarea ri(orilor de
carantin0 antiepiootice0 altor m.uri .anitaro7)eterinare /i indica*ii .cri.e ale
.peciali/tilor )eterinari pri)ind ocrotirea .nt*ii animalelor0 1olo.irea0 "ntre*inerea /i
9rnirea lor corect0 ocrotirea .nt*ii omului contra antroprooonoelor0 precum /i a
altor cerin*e adoptate de Mini.terul A(riculturii /i Indu.triei Alimentare .au de
autoritatea admini.tra*iei pu+lice locale "n pro+lemele medicinii )eterinare .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8: la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'AA la '2A de unit*i!

Articolul '?A! 3nclcarea re(ulilor /i normelor de reproducere
/i e)iden* a animalelor
,'- E1ectuarea "n.m"n*rii arti1iciale a animalelor .au a tran.1erului de
em+rioni de ctre per.oane care nu au ace.t drept0 nere.pectarea normelor
te9nolo(ice /i in.truc*iunilor ale Mini.terului A(riculturii /i Indu.triei Alimentare la
e1ectuarea "n.m"n*rii arti1iciale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 5A
de unit*i!
,2- 6olo.irea materialului +iolo(ic de reproduc*ie ,animalelor0 em+rionilor0
materialului .eminal con(elat0 ou pentru incu+a*ie0 (renelor- 1r te.tarea /i
omolo(area lui con1orm normelor "n )i(oare ale Mini.terului A(riculturii /i Indu.triei
Alimentare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de :A de unit*i!
,5- Monta clande.tin0 1olo.irea reproductorilor neautoria*i pentru
"n.m"n*are arti1icial .au monta nediri<at .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de 5A de unit*i!
,8- 3nclcarea re(ulilor de e)iden* a animalelor prin 1al.i1icarea "n.crierilor "n
certi1icatul de ori(ine0 "n certi1icatul de producti)itate .au "n alte e)iden*e o1iciale0
nepreentarea /i nedeclararea animalelor ctre per.oanele care e1ectuea
recen.m"ntul a(ricol .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 8A de unit*i!
Articolul '?'! 3nclcarea re(ulilor de producere
/i comercialiare a nutre*urilor
3nclcarea re(ulilor de producere /i comercialiare a nutre*urilor de ori(ine
)e(etal0 animal /i mineral .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 2A de unit*i!
Articolul '?2! 3nclcarea re(ulilor /i normelor te9nolo(ice
de e)aluare calitati) a animalelor /i a produ.elor
animaliere comercialiate
,'- 3nclcarea re(ulilor /i normelor te9nolo(ice de e)aluare calitati) a
animalelor pentru reproducere .au .acri1icare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de @: de unit*i!
,2- 6al.i1icarea indicilor de componen* 1iic0 c9imic .au +iolo(ic a
produ.elor animaliere .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de 'AA de unit*i0 cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit
acti)itate de la 5 luni la un an!

Articolul '?5! 3nclcarea modului .ta+ilit de "ncercare
/i raionare a .oiurilor de )i* de )ie
3nclcarea modului .ta+ilit de "ncercare /i raionare a .oiurilor de )i* de )ie .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i!
Articolul '?8! Comercialiarea materialului de "nmul*ire /i .ditor
)iticol necore.puntor normelor te9nice
Comercialiarea materialului de "nmul*ire /i .ditor )iticol necore.puntor
normelor te9nice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2: de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de =: de unit*i!
Articolul '?:! 3nclcarea modului .ta+ilit de "n1iin*are a planta*iilor )iticole
3n1iin*area de planta*ii )iticole pe o .upra1a* de pe.te A0': 9a cu .oiuri
neraionate .au cu material .ditor )iticol necore.puntor normelor te9nice0 1ie 1r
proiect .au autoria*ie0 .direa de noi planta*ii )iticole "n locul celor de1ri/ate p"n la
e4pirarea a 5 ani de la de1ri/are .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de =: de
unit*i!
Articolul '?;! 3nclcarea modului .ta+ilit de trecere la pierderi
/i de de1ri/are a planta*iilor )iticole
3nclcarea modului .ta+ilit de le(i.la*ie de trecere la pierderi /i de de1ri/are a
planta*iilor )iticole .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2: de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de =: de unit*i!
Capitolul GII
CONTRAVENII 3MPOTRIVA RE#IMULUI DIN TRAN%PORTURI
Articolul '?=! 3nclcarea normelor de capacitate a tra1icului de pa.a(eri
3nclcarea normelor de capacitate a tra1icului de pa.a(eri de ctre conductorul
ma4i7ta4iului0 al auto+uului de rut interur+an .au interna*ional .e .anc*ionea cu
amend de 'A unit*i!
Articolul '??! 3nclcarea re(ulilor de .ecuritate
a circula*iei tran.portului 1ero)iar
,'- Punerea pe liniile de cale 1erat a unor o+iecte0 ce ar putea duce la
deran<area circula*iei trenurilor0 .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Deteriorarea inten*ionat a liniei de cale 1erat0 a perdelelor 1ore.tiere de
protec*ie0 a para)anelor0 (rila<elor de protec*ie contra peii /i a altor o+iecti)e0
con.truc*ii de de.er)ire a cilor 1erate0 a in.tala*iilor de .emnaliare /i de
telecomunica*ii .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,5- 3nclcarea re(ulilor de trecere a tran.portului cu trac*iune animal /i de
m"nare a )itelor pe.te liniile de cale 1erat0 precum /i de p/unare a )itelor "n
apropierea liniilor de cale 1erat0 .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la
5 la : unit*i!
,8- Tra)er.area de ctre pietoni a liniilor de cale 1erat "n locuri interi.e .au
"nclcarea re(ulilor de tra)er.are "n locurile indicate .e .anc*ionea cu a)erti.ment
.au cu amend de la ' la 5 unit*i!
Articolul '?@! 3nclcarea re(ulilor de na)i(a*ie
,'- 3nclcarea re(ulilor de na)i(a*ie "n apele interioare0 a normelor de
capacitate a na)elor pentru pa.a(eri0 tran.portarea pa.a(erilor cu na)e nede.tinate
unui a.t1el de tran.port0 nere.pectarea re(ulilor de .ecuritate a pa.a(erilor la
"m+arcare0 "n cur. /i la de+arcare0 1olo.irea na)elor la lucrri nepre)ute ini*ial "n
de.tina*ia lor0 lip.a actelor de +ord0 conducerea na)elor cu )icii0 a cror e4ploatare
e.te interi. .au a na)elor reutilate 1r autoria*ie0 "nclcarea re(ulilor de "ncrcare0
de.crcare0 de arimare /i de .ti)uire a "ncrcturilor "n porturi0 deteriorarea
inten*ionat a con.truc*iilor 9idrote9nice0 ne"n(rdirea in.tala*iilor cu .emne de
na)i(a*ie ,de i /i de noapte-0 "nclcarea re(ulilor de intrare /i ie/ire din port0 de tra1ic
/i de .ta*ionare a na)elor "n rada portului .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu .au 1r pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de un an0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
2AA la 5AA de unit*i!
,2- Di.tru(erea0 deteriorarea0 .mul(erea0 mutarea inten*ionat a .emnelor de
na)i(a*ie plutitoare /i ri)erane 1r permi.iunea lucrtorilor cii de na)i(a*ie0
in.talarea de (arduri /i de alte in.trumente de pe.cuit dincolo de locurile .ta+ilite "n
ace.t .cop0 1r a .e coordona cu .er)iciul te9nic al cii de na)i(a*ie0 .e .anc*ionea
cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,5- E1ectuarea 1r permi.iune a lucrrilor de .ca1andrier0 de drena< /i de 1ora<
"n apele portuare0 nere.pectarea re(ulilor de .emnaliare "n timpul unor a.t1el de
lucrri .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,8- 3nclcarea de ctre per.onalul na)elor 1lu)iale a re(ulilor de na)i(a*ie /i de
.ta*ionare a na)elor pe por*iunea de r"u "ntre dou pra(uri0 "n rade /i "n porturi0
emiterea necondi*ionat a .emnalelor luminoa.e /i .onore0 purtarea luminilor /i
.emnelor de na)i(a*ie necore.puntoare .e .anc*ionea cu amend0 de la 2A la
8A de unit*i!
Articolul '@A! 3nclcarea re(ulilor de .ecuritate a +orurilor
,'- Ampla.area "n ona aerodromului a unor indicatoare /i in.tala*ii .imilare
indicatoarelor /i in.tala*iilor de marca< 1olo.ite pentru di.tin(erea aerodromurilor .au
aprinderea unor materiale pirote9nice 1r permi.iunea admini.tra*iei aeroportului0
.au in.talarea unor o+iecte contri+uind la a(lomerarea "n ma. a p.rilor0 ceea ce
preint un pericol pentru +orurile aerona)elor0 .e .anc*ionea cu amend de la 8A
la :A de unit*i!
,2- Nere.pectarea re(ulilor de ampla.are a indicatoarelor /i a in.tala*iilor
pentru marca< de noapte /i de i pe cldiri /i pe alte con.truc*ii .e .anc*ionea cu
amend de la : la 'A unit*i!
,5- Deteriorarea inten*ionat a utila<elor de aerodrom0 a indicatoarelor de
aerodrom0 a aerona)elor /i a utila<elor lor .e .anc*ionea cu amend de la 8A la
:A de unit*i!
,8- Trecerea .au a1larea 1r permi.iune pe teritoriul aeroportului0 cu e4cep*ia
aero(rii0 pe teritoriul aerodromului0 al o+iecti)elor de radio.emnaliare /i de
.emnaliare optic a +orurilor .e .anc*ionea cu amend de la 5 la : unit*i!

Articolul '@'! 3nclcarea re(ulilor de +or al aerona)elor
3nclcarea re(ulilor de +or al aerona)elor .e .anc*ionea cu amend de 'AA
de unit*i!
Articolul '@2! 3nclcarea re(ulilor tra1icului de "ncrcturi
periculoa.e0 de mare (a+arit .au .upra(rele
,'- 3nclcarea re(ulilor tra1icului de "ncrcturi periculoa.e ,in1lama+ile0
e4ploi)e-0 de mare (a+arit .au .upra(rele cu )e9icule .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
,2- 3nclcarea re(ulilor tra1icului de "ncrcturi periculoa.e0 de mare (a+arit
.au .upra(rele pe cale 1erat .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de
unit*i!
,5- 3nclcarea re(ulilor tra1icului de "ncrcturi periculoa.e0 de mare (a+arit
.au .upra(rele cu na)e pe ape interioare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
la 'AA la 2AA de unit*i!
,8- 3nclcarea re(ulilor tra1icului de "ncrcturi periculoa.e0 de mare (a+arit
.au .upra(rele cu aerona)e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la
5A la 8A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul '@5! 3nclcarea re(ulilor de a.i(urare a inte(rit*ii "ncrcturilor
,'- Deteriorarea inten*ionat a materialului rulant0 a containerelor0 mi<loacelor
1lotante /i a altor mi<loace de tran.port0 de.tinate tra1icului de "ncrcturi0 precum /i a
di.poiti)elor de tra1ic0 .e .anc*ionea cu amend de la ': la 2: de unit*i!
,2- Deteriorarea .i(iliului /i a di.poiti)elor de "nc9idere ale )e9iculelor0
remorcilor0 containerelor0 )a(oanelor de mar10 calelor /i ale altor ma(aii de na)e /i
aerona)e0 deteriorarea unit*ilor de "ncrcturi .au am+ala<ului lor0 a pac9etelor0
(rila<elor de la ma(aiile de mr1uri0 de la .ta*iile de autocamioane0 de la .ta*iile de
cale 1erat0 de la punctele ,rampele- de containere0 din porturi ,de+arcadere- /i
depoite0 ce .e 1olo.e.c pentru e4ecutarea opera*iunilor le(ate de tra1icul de mr1uri0
inclu.i) pe cale aerian0 .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,5- A1larea 1r permi.iune pe teritoriul ma(aiilor de mr1uri0 al punctelor
,rampelor- de containere0 al onelor ,.ectoarelor- de manipulare a mr1urilor de la
.ta*iile de autocamioane0 de la .ta*iile de cale 1erat0 din porturi ,de+arcadere-0 al
ecluelor /i al depoitelor .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul '@8! Deteriorarea inten*ionat a tran.portului "n comun
/i a ec9ipamentului interior
Deteriorarea inten*ionat a )e9iculelor de tran.port "n comun0 a )a(oanelor de
cltori /i a locomoti)elor0 a na)elor /i aerona)elor0 precum /i a ec9ipamentului lor
interior .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore!
Articolul '@:! 3nclcarea re(ulilor de conduit a pa.a(erilor "n tran.porturi
,'- Urcarea .au co+or"rea din mer.ul )e9iculului0 trenului0 cltoria pe .crile0
pe acoperi/ul )a(oanelor /i "n alte locuri interi.e0 oprirea neautoriat0 1r
nece.itate0 a trenului0 cltoria neautoriat "n tren de mar1 .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de
p"n la ;A de ore!
,2- Aruncarea (unoiului /i altor o+iecte pe 1erea.tra /i u/a trolei+uului0
tram)aiului0 auto+uului0 ma4i7ta4iului0 )a(onului /i pe.te +ordul na)ei .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore!
,5- 6umatul "n trolei+ue0 tram)aie0 auto+ue0 ma4i7ta4iuri0 "n )a(oane0 "n
locuri neindicate pentru 1umat din trenuri de lun( parcur. /i "n trenuri .u+ur+ane0 "n
na)e .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc neremunerat
"n 1olo.ul comunit*ii de la 2A la ;A de ore!
,8- Ne"ndeplinirea di.poi*iilor cpitanului aerona)ei .e .anc*ionea cu
amend de 'AA de unit*i!
Articolul '@;! Cltoria 1r +ilet
Cltoria 1r +ilet cu tran.port ur+an "n comun0 cu auto+ue interur+ane /i
interna*ionale0 cu trenuri .u+ur+ane0 cu trenuri locale /i de lun( parcur.0 cu na)e
1lu)iale .e .anc*ionea cu amend de 'A unit*i .au cu munc neremunerat "n
1olo.ul comunit*ii de la 2A la 8A de ore!
Articolul '@=! 6al.i1icarea +iletelor /i tic9etelor /i>.au comercialiarea lor
6al.i1icarea +iletelor /i tic9etelor0 punerea "n comercialiare0 comercialiarea
+iletelor /i tic9etelor 1al.e pentru tran.port ur+an "n comun0 cu auto+ue interur+ane
/i interna*ionale0 cu trenuri .u+ur+ane0 cu trenuri locale /i de lun( parcur.0 cu na)e
1lu)iale .e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i!
Articolul '@?! 3nclcarea re(ulilor de "nre(i.trare0 de e)iden*
/i de 1olo.ire a na)elor
,'- 3nclcarea re(ulilor de "nre(i.trare /i de e)iden* a na)elor a1late .u+
controlul cpitniei portului .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la :A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la
5AA de unit*i!
,2- 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a na)elor /i a de+arcaderelor .e
.anc*ionea cu amend de la =: la 'AA de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul '@@! Admiterea .pre e4ploatare a )e9iculelor0
locomoti)elor /i )a(oanelor0 na)elor0 aerona)elor
cu "nclcarea re(ulilor de e4ploatare
Admiterea .pre e4ploatare a )e9iculelor0 locomoti)elor /i )a(oanelor0 na)elor0
aerona)elor care au )icii ,cu e4cep*ia )e9iculelor 1r autopropul.ie-0 din care cau
e.te interi. e4ploatarea lor0 .au a celor reutilate 1r autoria*ia de ri(oare0
ne"nre(i.trate "n modul .ta+ilit0 .au a celor care nu au trecut controlul te9nic de .tat .e
.anc*ionea cu amend de ':A de unit*i!
Articolul 2AA! 3nclcarea re(ulilor de e4ploatare te9nic a ma/inilor
cu autopropul.ie /i a re(ulilor de .ecuritate te9nic
3nclcarea re(ulilor de e4ploatare te9nic a tractoarelor0 com+inelor0 a altor
ma/ini a(ricole cu autopropul.ie0 a ma/inilor de con.truc*ie a drumurilor0 precum /i a
re(ulilor de .ecuritate te9nic0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la
5AA de unit*i!
Articolul 2A'! 3nclcarea re(ulilor de .ecuritate "n con.truc*ia0
e4ploatarea /i repararea conductelor ma(i.trale
3nclcarea re(ulilor de .ecuritate "n con.truc*ia0 e4ploatarea /i repararea
conductelor ma(i.trale .e .anc*ionea cu amend de la :A la =: de unit*i0 cu .au
1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul 2A2! Deteriorarea drumurilor0 pa.a<elor de ni)el0
altor in.tala*ii rutiere0 nere.pectarea re(ulilor
de "ntre*inere a ace.tora
,'- 3nclcarea re(ulilor de "ntre*inere a autodrumurilor de 1olo.in* pu+lic0 a
pa.a<elor de ni)el /i a altor in.tala*ii rutiere "ntr7o .tare de .ecuritate pentru circula*ie
.au neluarea de m.uri pentru oprirea ori limitarea la timp a circula*iei pe .ectoare
rutiere a cror 1olo.in* amenin* .ecuritatea circula*iei0 .au murdrirea
"m+rcmintei rutiere .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 'A la :A de unit*i!
,2- Deteriorarea inten*ionat a autodrumurilor de 1olo.in* pu+lic0 pa.a<elor de
ni)el0 altor in.tala*ii rutiere .au a mi<loacelor te9nice de diri<are a circula*iei rutiere0
precum /i crearea inten*ionat de o+.tacole pentru circula*ia rutier0 .e .anc*ionea
cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 2A5! 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a drumurilor pentru )e9icule
,'- Circula*ia pe drumurile na*ionale a )e9iculelor cu /enile0 cu trac*iune
animal0 precum /i a celor neec9ipate core.puntor0 care duc "ncrcturi a cror
.cur(ere poate pro)oca murdrirea "m+rcmintei rutiere .au acoperirea ei cu (9ea*
"n perioada de iarn0 .au diminuarea .i(uran*ei circula*iei rutiere .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
,2- Nere.pectarea re.tric*iilor de tona< .au de (a+arit menite . prote<ee
drumurile .au lucrrile de art a1erente .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA
de unit*i!
Articolul 2A8! Blocarea inten*ionat a arterelor de tran.port
,'- Blocarea inten*ionat a arterelor de tran.port prin crearea de o+.tacole0 prin
.ta+ilirea de po.turi .au prin alte mi<loace0 care au pro)ocat .au ar 1i putut pro)oca
dere(larea 1unc*ionrii normale a tran.portului auto0 1ero)iar0 1lu)ial .e .anc*ionea
cu amend de la :A la 'AA de unit*i!
,2- Ac*iunile de la alin!,'-0 "n.o*ite de pericol pentru )ia*a .au .ntatea
oamenilor0 ori .)"r/ite "n urma "n*ele(erii preala+ile a unui (rup de per.oane0 ori
"n.o*ite de controlul nele(itim al "ncrcturii0 +a(a<ului .au documentelor0 dac nu
con.tituie in1rac*iune0 .e .anc*ionea cu amend de ':A de unit*i cu .au 1r
pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
Articolul 2A:! 3nclcarea re(ulilor de protec*ie a +enii de .epara*ie
/i a re(ulilor de 1olo.ire a terenurilor din ona
de protec*ie a drumurilor
,'- Aratul unor por*iuni de teren0 co.itul ier+ii0 tierea /i )tmarea planta*iilor0
de.*elenirea /i e4ca)area .olului0 e)acuarea apelor de canaliare0 indu.triale0
ameliorati)e /i cele de .cur(ere din in.tala*ii de e)acuare a apei /i din reer)oare
e1ectuate pe +anda de .epara*ie a drumurilor auto 1r coordonare cu autorit*ile
rutiere0 a*"*area 1ocului pe +anda de .epara*ie /i mai aproape de 'AA de metri de
poduri de lemn .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,2- E4ecutarea de "mpre<muiri0 plantarea de ar+ori0 ceea ce poate pro)oca
"npeirea .au inundarea drumului ori "mpiedic )ii+ilitatea0 ampla.area "n ona de
protec*ie a drumului de con.truc*ii0 in.tala*ii /i panouri pu+licitare 1r autoriarea
autorit*ii de admini.trare a drumurilor auto .e .anc*ionea cu amend de la : la
'A unit*i!
,5- E4ecutarea 1r autoria*ie "n ona de protec*ie a drumului a unor lucrri
care ar periclita .ta+ilitatea /i inte(ritatea lui .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
'AA la 2AA de unit*i!
,8- Comer*ul 1r autoria*ie "n ona drumului pu+lic .e .anc*ionea cu
amend de la : la 'A unit*i!
Articolul 2A;! Ne"ndeplinirea de ctre proprietarii .au per.oanele
care (e.tionea o proprietate a o+li(a*iilor
de amena<are0 reparare /i cur*ire
Ne"ndeplinirea de ctre proprietarii .au per.oanele care (e.tionea o
proprietate a o+li(a*iilor0 pre.cri.e "n mod e4pre. de ctre autoritatea admini.tra*iei
pu+lice locale0 de amena<are0 reparare /i cur*ire re(ulat a pi.telor pentru pietoni /i a
pun*ilor de trecere din terenul dat "n .eama lor0 "n)ecinat cu +anda de .epara*ie a
drumurilor0 ne"ndeplinirea o+li(a*iilor de "ntre*inere "n .tare te9nic +un /i "n
cur*enie a +arierelor de la mar(inea terenului dat "n .eama lor .au a cilor de acce. la
drumul de 1olo.in* (eneral0 inclu.i) a pun*ilor de trecere0 .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Capitolul GIII
CONTRAVENII 3MPOTRIVA CIRCULAIEI RUTIERE
Articolul 2A=! 3nclcarea re(ulilor de e4ploatare a )e9iculelor
,'- E4ploatarea )e9iculelor cu de1ecte te9nice "n .i.temul de 1r"nare .au "n
mecani.mul de direc*ie0 la di.poiti)ele de iluminare ori .emnaliare0 e4ploatarea
)e9iculelor reutilate 1r autoria*ia de ri(oare .e .anc*ionea cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
,2- E4ploatarea )e9iculelor cu de1ecte te9nice a cror e4ploatare e.te interi.
prin re(ulile de circula*ie rutier0 cu e4cep*ia de1ectelor men*ionate la alin!,'-0 .e
.anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul 2A?! 3nclcarea re(ulilor "nmatriculrii .au "nre(i.trrii
de .tat /i a trecerii re)iiei te9nice a )e9iculelor
,'- 3nclcarea re(ulilor "nmatriculrii .au "nre(i.trrii de .tat a )e9iculelor .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Conducerea unui )e9icul care nu a 1o.t "nmatriculat .au "nre(i.trat "n modul
.ta+ilit .au nu a 1o.t .upu. re)iiei te9nice0 .au "n lip.a poli*ei de a.i(urare o+li(atorie
de r.pundere ci)il .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 2A@! Conducerea unui )e9icul cu "nclcarea re(ulilor de ampla.are
a numerelor de "nmatriculare .au 1r ace.tea
,'- Conducerea unui )e9icul cu numrul de "nmatriculare inde.ci1ra+il0
ne.tandardiat .au ampla.at cu "nclcarea cerin*elor .tandardului "nmatriculrii de
.tat .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,2- Conducerea unui )e9icul 1r numr de "nmatriculare .e .anc*ionea cu
amend de la 2A la 5A de unit*i!
,5- Atri+uirea unui numr de "nmatriculare 1al. /i conducerea0 cu +un /tiin*0 a
)e9iculului cu un a.t1el de numr .e .anc*ionea cu pri)area de dreptul de a conduce
)e9icul de la un an la 2 ani!
,8- Ne.emnaliarea )e9iculului cu .emnul di.tincti) core.puntor
re(ulamentului .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,:- Nemen*inerea "n .tare curat a di.poiti)elor de iluminare0 .emnaliare0 a
.eturilor re1lectoriante a .ticlelor de la portierele din 1a* /i a par+riului .e
.anc*ionea cu a)erti.ment!
Articolul 2'A! Conducerea )e9iculului de ctre o per.oan care nu po.ed
permi. de conducere de cate(oria re.pecti)
,'- Conducerea )e9iculului 1r permi. de conducere ,cu e4cep*ia in.truirii0 "n
preen*a in.tructorului- .au cu permi. de conducere 1r cate(oria core.puntoare
)e9iculului .e .anc*ionea cu amend de ':A de unit*i!
,2- Conducerea unui )e9icul de ctre o per.oan pri)at de dreptul de a
conduce .e .anc*ionea cu amend de ':A de unit*i!
,5- Predarea cu +un /tiin* a conducerii )e9iculului ctre o per.oan care nu
are permi. de conducere ,cu e4cep*ia in.truirii0 "n preen*a in.tructorului-0 care e.te
pri)at de ace.t drept .au care are permi. de conducere 1r cate(oria
core.puntoare )e9iculului .e .anc*ionea cu amend de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 2''! Conducerea )e9iculului de ctre o per.oan
care nu are a.upra .a permi. de conducere
,'- Conducerea )e9iculului de ctre o per.oan care nu are a.upra .a permi. de
conducere .au act de "nmatriculare de .tat a )e9iculului .e .anc*ionea cu
a)erti.ment ,/i- .au cu amend de : unit*i!
,2- Predarea conducerii )e9iculului ctre o per.oan care nu are a.upra .a
permi. de conducere .e .anc*ionea cu a)erti.ment /i>.au cu amend de : unit*i!
Articolul 2'2! Conducerea )e9iculului "n .tare de +e*ie produ. de alcool
.au de alte .u+.tan*e0 predarea conducerii lui ctre
o per.oan care .e a1l "n .tare de +e*ie produ. de alcool
.au de alte .u+.tan*e
,'- Conducerea )e9iculului de ctre o per.oan care .e a1l "n .tare de +e*ie
produ. de alcool ce dep/e/te (radul minim admi.i+il .ta+ilit de #u)ern .e
.anc*ionea cu pri)area de dreptul de a conduce )e9icul pe o perioad de ; luni!
,2- Conducerea unui )e9icul de o per.oan "n .tare de +e*ie produ. de alcool
ce dep/e/te (radul a)an.at de alcoolemie .ta+ilit de #u)ern .au "n .tare de +e*ie
produ. de alte .u+.tan*e .e .anc*ionea cu pri)area de dreptul de a conduce )e9icul
de un an!
,5- Predarea cu +un /tiin* a conducerii unui )e9icul ctre o per.oan care .e
a1l "n .tare de +e*ie produ. de alcool ce dep/e/te (radul minim admi.i+il .ta+ilit de
#u)ern .e .anc*ionea cu amend de ':A de unit*i!
,8- Predarea cu +un /tiin* a conducerii unui )e9icul ctre o per.oan care .e
a1l "n .tare de +e*ie produ. de alcool ce dep/e/te (radul a)an.at de alcoolemie
.ta+ilit de #u)ern .au "n .tare de +e*ie produ. de alte .u+.tan*e .e .anc*ionea cu
pri)area de dreptul de a conduce )e9icul de la ; luni la un an!
Articolul 2'5! E.c9i)area conductorului de )e9icul de la pro+a
de determinare a .trii de +e*ie produ. de alcool
.au de alte .u+.tan*e
E.c9i)area conductorului de )e9icul de la pro+a de determinare a .trii de
+e*ie produ. de alcool .au de alte .u+.tan*e0 date 1iind temeiuri reona+ile de a
pre.upune o a.t1el de .tare0 .e .anc*ionea cu pri)area de dreptul de a conduce
)e9icul de un an!
Articolul 2'8! 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a centurii de .i(uran*0
c/tii de protec*ie a motocicli.tului /i a re(ulilor
pri)ind con)or+irile radiotele1onice
,'- 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a centurii de .i(uran* /i a c/tii de
motocicli.t .e .anc*ionea cu amend de : unit*i!
,2- Purtarea con)or+irilor radiotele1onice "n necore.pundere cu cerin*ele
re(ulamentului .e .anc*ionea cu amend de : unit*i!
Articolul 2':! Dep/irea )iteei0 .ta+ilite pe .ectorul re.pecti) de drum
,'- Dep/irea )iteei de circula*ie0 .ta+ilite pe .ectorul re.pecti) de drum0 de la
'A la 2A Jm>or .e .anc*ionea cu amend de : unit*i!
,2- Dep/irea )iteei de circula*ie0 .ta+ilite pe .ectorul re.pecti) de drum0 de la
2A la 8A Jm>or .e .anc*ionea cu amend de 'A unit*i!
,5- Dep/irea )iteei de circula*ie0 .ta+ilite pe .ectorul re.pecti) de drum0 de
pe.te 8A Jm>or .e .anc*ionea cu amend de ': unit*i!
Articolul 2';! 3nclcarea de ctre conductorul de )e9icul a re(ulilor de
tra)er.are a liniei de cale 1erat prin pa.a<ul de la ni)el cu ea
3nclcarea de ctre conductorul )e9iculului a re(ulilor de tra)er.are a liniei de
cale 1erat prin pa.a<ul de la ni)el cu ea .e .anc*ionea cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
Articolul 2'=! 3nclcarea re(ulilor de oprire /i neacordarea de prioritate
pietonilor /i altor participan*i la tra1icul rutier
,'- Oprirea "n locuri interi.e .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de
: unit*i!
,2- %ta*ionarea .au parcarea "n locuri interi.e .e .anc*ionea cu amend de 'A
unit*i!
,5- Neacordarea de prioritate pietonilor .au cicli/tilor0 con1orm pre)ederilor
le(ale0 .e .anc*ionea cu amend de 'A unit*i!
,8- Nere.pectarea re(ulilor de circula*ie prin onele reiden*iale .e
.anc*ionea cu amend de 'A unit*i!
Articolul 2'?! Nere.pectarea de ctre conductorul de )e9icul
a indicatoarelor de .emnaliare rutier /i de acordare
a priorit*ii de trecere
,'- Nere.pectarea de ctre conductorul de )e9icul a indicatoarelor rutiere de
prioritate0 a indicatoarelor de intericere /i de .en. o+li(atoriu0 a marca<ului de pe
partea caro.a+il a drumului pri)ind acordarea dreptului prioritar de circula*ie0 de
dep/ire a )e9iculelor0 a e4i(en*elor de 1olo.ire a di.poiti)elor de iluminat la
cderea "ntunericului .au "n condi*ii de )ii+ilitate redu. de circula*ie pe auto.tri
.e .anc*ionea cu amend de la 5 la : unit*i!
,2- Ne(li<area de ctre conductorul de )e9icul a .emnalului de intericere al
.ema1orului .au a (e.tului de intericere al a(entului de circula*ie .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 2'@! Ne"ndeplinirea de ctre conductorul de )e9icul a indica*iei
le(ale de a opri )e9iculul /i de acordare a priorit*ii
de trecere )e9iculelor cu re(im prioritar de circula*ie

,'- Ne"ndeplinirea de ctre conductorul de )e9icul a indica*iei le(ale date de
poli*i.t de a opri )e9iculul .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,2- Neacordarea priorit*ii de trecere )e9iculului cu 1arurile de .emnaliare
a)"nd lumina al+a.tr .au ro/ie /i cu di.poiti)ele de .emnaliare .onor .pecial "n
1unc*iune ,)e9iculelor cu re(im prioritar de trecere- .e .anc*ionea cu amend de la
2A la 5A de unit*i
Not. Indica*ia poli*i.tului0 "m+rcat "n uni1orm0 de a opri )e9iculul .e d prin
.emnaliarea cu m"na .au cu +a.tonul de .emnaliare0 .au prin me(a1on0 a.t1el "nc"t . 1ie a.i(urat
)ii+ilitatea ac*iunilor lui pentru a .e e)ita o .itua*ie de a)arie!
Articolul 22A! 3nclcarea re(ulilor de circula*ie rutier
.oldat cu cauarea de leiuni corporale u/oare
3nclcarea de ctre conductorul de )e9icul a re(ulilor de circula*ie rutier
.oldat cu cauarea de leiuni corporale u/oare )ictimei .e .anc*ionea cu amend
de :A de unit*i!
Articolul 22'! Pr.irea locului unde .7a produ. accidentul rutier
Pr.irea de ctre conductorul de )e9icul a locului unde .7a produ. accidentul
rutier "n care e.te implicat .e .anc*ionea cu pri)area de dreptul de a conduce
)e9icul de un an!
Articolul 222! 3nclcarea di.poi*iilor din re(ulament care a (enerat
pericolul unui accident de circula*ie
,'- 3nclcarea de ctre conductorul de )e9icul a di.poi*iilor din re(ulament0
pre)ute la art!2'; /i art!2'=0 care a (enerat pericolul unui accident de circula*ie .e
.anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la ' la 5 unit*i!
,2- 3nclcarea de ctre conductorul de )e9icul a di.poi*iilor din re(ulament0
pre)ute la art!2'; /i art!2'=0 care a (enerat un accident de circula*ie .e .anc*ionea
cu amend de la : la 'A unit*i!
Not: E.te accident de circula*ie caul "n care ."nt implicate unul .au mai multe )e9icule
a1late "n circula*ie pe drum pu+lic "n urma cruia au decedat ori ."nt traumate per.oane0 ori ."nt
cauate pre<udicii materiale!
Articolul 225! 3nclcarea re(ulilor de circula*ie de ctre pietoni
/i al*i participan*i la circula*ia rutier
,'- I(norarea de ctre pietoni a .emnalelor de diri<are a tra1icului rutier0
tra)er.area pr*ii caro.a+ile a drumului .au depla.area pe ea "n locuri neindicate0
nere.pectarea indicatoarelor rutiere de prioritate0 a indicatoarelor de intericere /i de
.en. o+li(atoriu0 a re(ulilor de depla.are pe auto.tri a motocicli/tilor0 +icicli/tilor0
)iitiilor /i a altor per.oane care .e 1olo.e.c de drum .e .anc*ionea cu a)erti.ment
.au cu amend de la ' la 2 unit*i!
,2- 3nclcarea de ctre per.oanele indicate la alin!,'- a di.poi*iilor din
re(ulament care a (enerat o .itua*ie de a)arie .e .anc*ionea cu amend de la : la
'A unit*i!
,5- 3nclcarea de ctre per.oanele indicate la alin!,'- a di.poi*iilor din
re(ulament care a cauat deteriorarea )e9iculului .au leiuni corporale u/oare
)ictimei .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Capitolul GIV

CONTRAVENII 3MPOTRIVA TELECOMUNICAIILOR EI IN6ORMATICII
Articolul 228! Acti)itatea de.1/urat "n domeniul telecomunica*iilor
1r licen* ,autoria*ie- ori cu licen* ,autoria*ie-
a cror ac*iune e.te .u.pendat .au a "ncetat
,'- De.1/urarea acti)it*ii "n domeniul telecomunica*iilor .au utiliarea
1rec)en*ei radio 1r licen* ,autoria*ie- eli+erat de or(anul a+ilitat .e .anc*ionea
cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- Continuarea acti)it*ii dup .u.pendarea .au limitarea .1erei de ac*iune a
licen*ei ori dup "ncetarea )ala+ilit*ii autoria*iei eli+erate de or(anul a+ilitat .e
.anc*ionea cu amend de la 8A la ;A de unit*i!
,5- 6urniarea pentru comercialiare .au comercialiarea ec9ipamentelor /i
ca+lurilor pentru nece.it*ile telecomunica*iilor0 in1ormaticii /i acti)it*ii po/tale
necerti1icate /i nemarcate "n con1ormitate cu procedura de certi1icare de ctre
or(ani.mul de certi1icare a produ.elor din domeniul telecomunica*iilor0 in1ormaticii /i
acti)it*ii po/tale .e .anc*ionea cu amend de la 8A la ;A de unit*i0 cu .au 1r
pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,8- In.talarea .au utiliarea ec9ipamentelor de radiocomunica*ii "n )e9icule
1r autoria*ie eli+erat de or(anul a+ilitat .e .anc*ionea cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
Articolul 22:! Tran.miterea ctre o alt per.oan a 1rec)en*ei radio
a.i(nate .au a licen*ei ,autoria*iei-
Tran.miterea ctre o alt per.oan a 1rec)en*ei radio a.i(nate .au a licen*ei
,autoria*iei- eli+erate de or(anul a+ilitat .e .anc*ionea cu amend de la 2A la
5A de unit*i!
Articolul 22;! Utiliarea .au conectarea la re*elele de telecomunica*ii
a ec9ipamentelor /i ca+lurilor de telecomunica*ii
necerti1icate /i nemarcate
Utiliarea .au conectarea la re*elele de telecomunica*ii a ec9ipamentelor /i
ca+lurilor de telecomunica*ii necerti1icate /i nemarcate de or(anul a+ilitat .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 22=! Conectarea neautoriat .au admiterea conectrii
neautoriate la re*elele de telecomunica*ii
Conectarea neautoriat .au admiterea conectrii neautoriate a aparatelor
tele1onice .au a altor ec9ipamente terminale la liniile de a+onat .au la ta4o1oane0 a
aparatelor de radio0 tele)ioarelor /i a altor mi<loace de telecomunica*ii la re*elele de
telecomunica*ii radio1onice .au tele)iate .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
:A la 'AA de unit*i!
Articolul 22?! Re1uul ne"ntemeiat al titularului de licen* ,autoria*ie-
de a conecta la re*eaua .a de telecomunica*ii re*eaua
de telecomunica*ii a unui alt titular de licen* ,autoria*ie-
Re1uul ne"ntemeiat al titularului de licen* ,autoria*ie- de a conecta0 con1orm
condi*iilor .ta+ilite "n licen* ,autoria*ie-0 la re*eaua .a de telecomunica*ii re*eaua de
telecomunica*ii a unui alt titular de licen* ,autoria*ie- .e .anc*ionea cu amend de
la 2A la 5A de unit*i!
Articolul 22@! 3nclcarea normelor de emi.ie electroma(netic /i de
pertur+a*ii indu.triale admi.i+ile pentru radiorecep*ie0
"mpiedicarea recep*ionrii pro(ramelor audio)iualului
.au a 1unc*ionrii ec9ipamentelor /i liniilor de telecomunica*ii
3nclcarea normelor de emi.ie electroma(netic /i de pertur+a*ii indu.triale
admi.i+ile pentru radiorecep*ie0 "mpiedicarea recep*ionrii pro(ramelor
audio)iualului .au a 1unc*ionrii ec9ipamentelor /i liniilor de telecomunica*ii .e
.anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 25A! 3nclcarea re(ulilor de protec*ie a liniilor de telecomunica*ii
3nclcarea re(ulilor de protec*ie a liniilor /i in.tala*iilor de telecomunica*ii prin
1ir /i ca+lu .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul 25'! Crearea /i operarea mi<loacelor de telecomunica*ii
.u.cepti+ile . cauee pre<udicii .nt*ii
Crearea /i operarea0 "n mod ile(al0 a mi<loacelor de telecomunica*ii .u.cepti+ile
. cauee pre<udicii .nt*ii oamenilor care locuie.c "n ona lor de in1luen* .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 252! 6rancarea trimiterilor po/tale cu mrci po/tale
utiliate .au neautoriate
6rancarea trimiterilor po/tale cu mrci po/tale utiliate .au neautoriate de
Mini.terul De)oltrii In1orma*ionale .e .anc*ionea cu amend de la 5 la : unit*i!
Articolul 255! Con1ec*ionarea pentru de.1acere .au de.1acerea
cu +un /tiin* a mrcilor po/tale 1al.e0 a cli/eelor
ma/inilor de 1rancare .au a .i(iliilor po/tale
Con1ec*ionarea pentru de.1acere .au de.1acerea cu +un /tiin* a mrcilor
po/tale 1al.e0 a cli/eelor ma/inilor de 1rancare .au a .i(iliilor po/tale .e .anc*ionea
cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 258! E4ecutarea lucrrilor de amena<are /i de tran.1erare
a re*elelor de telecomunica*ii "n timpul con.truc*iei
,recon.truc*iei- 1r condi*ii te9nice .au 1r a le re.pecta
E4ecutarea lucrrilor de amena<are /i de tran.1erare a re*elelor de
telecomunica*ii "n timpul con.truc*iei ,recon.truc*iei- cldirilor0 drumurilor0 podurilor
/i altor imo+ile 1r condi*iile te9nice .ta+ilite de proprietarii re*elelor de
telecomunica*ii .au 1r a le re.pecta .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA
de unit*i!

Articolul 25:! E4ecutarea 1r autoria*ie a lucrrilor de con.truc*ie
"n onele de protec*ie a liniilor0 ca+lurilor
/i in.tala*iilor de telecomunica*ii
E4ecutarea lucrrilor de con.truc*ie "n onele de protec*ie a liniilor0 ca+lurilor
/i in.tala*iilor de telecomunica*ii 1r autoria*ia proprietarului ace.tor linii0 ca+luri /i
in.tala*ii .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 25;! Deteriorarea inten*ionat .au de.c9iderea
neautoriat a di.poiti)elor /i a con.truc*iilor
de.tinate .er)iciilor po/tale
Deteriorarea inten*ionat .au de.c9iderea neautoriat a cutiilor po/tale0 a
automatelor po/tale0 a c.u*elor po/tale0 a altor di.poiti)e /i con.truc*ii de.tinate
.er)iciilor po/tale .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore!
Articolul 25=! Predarea .pre e4pediere a o+iectelor care preint pericol
Predarea .pre e4pediere prin intermediul oricrui tip de trimitere po/tal a
o+iectelor 1r a le declara natura real0 o+iecte care0 la .trmutare .au tran.port0
preint pericol pentru .ntatea oamenilor .e .anc*ionea cu amend de la 8A la
:A de unit*i!
Articolul 25?! Deteriorarea inten*ionat a liniilor0 in.tala*iilor
/i ec9ipamentelor de telecomunica*ii
Deteriorarea inten*ionat a liniilor de telecomunica*ii prin 1ir /i ca+lu0 a
dulapurilor repartitoare0 ta4o1oanelor0 ca+inelor tele1onice0 a altor in.tala*ii /i
ec9ipamente de telecomunica*ii .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 25@! 3nclcarea modului de editare /i di1uare
a pu+lica*iilor periodice /i a emi.iunilor
Editarea .au di1uarea pu+lica*iilor periodice /i a emi.iunilor de ctre
mi<loacele de in1ormare "n ma. ne"nre(i.trate .au dup lic9idarea ori pri)area lor de
dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate0 "n modul .ta+ilit0 .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la =A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul 28A! Editarea pu+lica*iilor 1r ca.et te9nic
Editarea /i>.au di1uarea pu+lica*iilor 1r ca.et te9nic0 precum /i indicarea
cu +un /tiin* a unor date 1al.e0 .e .anc*ionea cu amend de la :A la 'AA de unit*i!
Capitolul GV
CONTRAVENII 3MPOTRIVA ACTIVIT$II ECONOMICE
Articolul 28'! 3mpiedicarea acti)it*ii de "ntreprintor
Re1uul ne1ondat de a "nre(i.tra ori de a re"nre(i.tra acti)itatea de
"ntreprintor0 re.tric*ia drepturilor .au intere.elor "ntreprintorului indi1erent de
tipul de proprietate /i 1orma <uridic de or(aniare0 precum /i limitarea independen*ei
acti)it*ii de "ntreprintor .au o alt imi4tiune "n acea.t acti)itate0 dac ac*iunile
men*ionate au 1o.t "ntreprin.e cu uul atri+u*iilor de .er)iciu0 .e .anc*ionea cu
amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 282! De.1/urarea ile(al a acti)it*ii de "ntreprintor
,'- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor 1r "nre(i.trarea core.puntoare
la autorit*ile autoriate prin le(e0 ori cu certi1icatul de "nre(i.trare declarat ne)ala+il
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2: de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ': la 5: de unit*i!
,2- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor 1r a 1i "nre(i.trat la or(anul
1i.cal pentru atri+uirea codului 1i.cal .au 1r indicarea "n documente a codurilor
1i.cale dac indicarea lor e.te pre)ut de le(i.la*ie0 .au cu 1olo.irea unui cod 1i.cal
.trin ori pla.to(ra1iat .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 2: la 5: de unit*i!
,5- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor 1r "nre(i.trare ca pltitor de cote
de a.i(urare .ocial de .tat o+li(atorie "n modul .ta+ilit de le(i.la*ie .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei re.pon.a+ile de "nre(i.trare0 de la 'A la 2A de unit*i!
,8- De.1/urarea unei acti)it*i de "ntreprintor interi.e0 a unei acti)it*i de
"ntreprintor "n unitate de comer* a crei ampla.are nece.it licen* .au autoria*ie
eli+erat de autoritatea admini.tra*iei pu+lice locale .au a unei acti)it*i de
"ntreprintor permi.e e4clu.i) "ntreprinderilor de .tat .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 2: la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la :A la 'AA de unit*i!
,:- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor prin intermediul 1ilialelor0
repreentan*elor0 .ucur.alelor0 .ec*iilor0 ma(ainelor0 depoitelor0 unit*ilor
comerciale etc! ne"nre(i.trate "n modul .ta+ilit de le(i.la*ie .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2: la :A de unit*i!
,;- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor cu "nclcarea dreptului la 1irm
,denumire-0 .ta+ilit de le(i.la*ie0 /i a modului de utiliare a 1irmei .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la ': unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ': la 5A de unit*i!
,=- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor 1r em+lem comercial .au
marc de produc*ie o+li(atorii prin le(e .au cu em+lem comercial ori marc de
produc*ie .trine .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la
2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2A la 5:
de unit*i!
,?- Preentarea .pre "nre(i.trare de acte /i in1orma*ie neautentice ,1al.e- .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 2: de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la :A la =: de unit*i!
,@- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor 1r "nre(i.trarea "n termen a
modi1icrilor operate "n actele de con.tituire /i a datelor pri)ind .c9im+area
conductorului ,mana(erului- .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la 'A la ': de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de
la 2A la 5: de unit*i!
,'A- De.1/urarea acti)it*ii de "ntreprintor 1r "nre(i.trare ca pltitor de
prime de a.i(urare o+li(atorie de a.i.ten* medical "n modul .ta+ilit de le(i.la*ie .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei re.pon.a+ile de "nre(i.trare0 de la 'A la
2A de unit*i!
Articolul 285! Ac9ii*ionarea0 p.trarea0 tran.portul0 de.1acerea
.au comercialiarea ile(al a )alorilor materiale
Ac9ii*ionarea0 p.trarea0 tran.portul .pre comercialiare .au comercialiarea
mr1urilor0 produ.elor .au a materiei prime 1r do)ada ori(inii /i pro)enien*ei lor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 288! 3nclcarea modului de preentare a datelor
nea1erente calculrii /i )r.rii impoitelor la +u(et
Nepreentarea "n termen or(anelor 1i.cale a in1orma*iei de.pre .ediul ori
de.pre .c9im+area .ediului "ntreprinderii0 unit*ilor ei ,1iliale0 repreentan*e0
.ucur.ale0 .ec*ii0 ma(aine0 depoite0 unit*i comerciale etc!- unde .e produce0 .e
p.trea ori .e )inde produc*ie ,mr1uri-0 .e e4ecut lucrri ori .e pre.tea .er)icii0
de.pre conturile +ancare ale "ntreprinderii de.c9i.e "n *ar /i "n .trintate0
preentarea de in1orma*ii ne)eridice .e .anc*ionea cu amend de la ': la 2: de
unit*i!
Articolul 28:! 3nclcarea re(ulilor de calculare /i )r.are a impoitelor
/i a altor o+li(a*ii la +u(etul pu+lic na*ional
,'- 3nclcarea re(ulilor .ta+ilite de le(i.la*ie pri)ind calcularea /i a.i(urarea
ac9itrii impoitelor /i altor o+li(a*ii 1inanciare0 re*inerea /i )irarea la +u(et a
impoitului pe )enit0 pri)ind primirea /i )r.area la +u(etul pu+lic na*ional a altor
impoite /i o+li(a*ii 1inanciare "n locul contri+ua+ililor .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanelor 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanelor
cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 'AA de unit*i!
,2- Neac9itarea impoitelor0 contri+u*iilor de a.i(urri .ociale /i altor o+li(a*ii
1inanciare la +u(etul pu+lic na*ional "n termenul .ta+ilit de le(i.la*ie .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2: la :: de unit*i!
,5- Nepreentarea "n +nci .au "n alte in.titu*ii de credit "n termenul .ta+ilit de
le(i.la*ie a documentelor de plat pri)ind )irarea impoitelor /i altor o+li(a*ii
1inanciare la +u(etul pu+lic na*ional .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 2A de unit*i!
,8- Diminuarea de ctre contri+ua+il a impoitelor0 contri+u*iilor de a.i(urri
.ociale /i altor o+li(a*ii 1inanciare0 ce urmea a 1i )r.ate la +u(etul pu+lic na*ional0
prin diminuarea o+iectelor impoa+ile0 prin nere.pectarea re(ulilor .ta+ilite "n acte
le(i.lati)e /i "n alte acte normati)e pri)ind re1lectarea "n conturi /i "n re(i.trele
conta+ile a opera*iunilor economice /i 1inanciare .au prin "nclcarea modului de
per1ectare documentar a ace.tor opera*iuni .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2A la 5A de unit*i!
,:- Diminuarea de ctre contri+ua+il a impoitelor0 contri+u*iilor de a.i(urri
.ociale /i altor o+li(a*ii 1inanciare0 ce urmea a 1i )r.ate la +u(etul pu+lic na*ional0
prin re1lectarea incorect "n conta+ilitate a datelor de.pre )enituri /i c9eltuieli .au
de.pre alte o+iecte impoa+ile .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 2A de unit*i!
,;- Diminuarea de ctre contri+ua+il a impoitelor0 contri+u*iilor de a.i(urri
.ociale /i altor o+li(a*ii 1inanciare0 ce urmea a 1i )r.ate la +u(etul pu+lic na*ional0
prin preentarea de documente ce con*in indici denatura*i cu +un /tiin*0 .er)ind
temei direct .au indirect pentru diminuare0 precum /i pentru ram+ur.are ,trecere "n
contul pl*ilor )iitoare- a .umelor pltite .au percepute anterior .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 2: la :A de unit*i!
,=- Netran.1erarea0 tran.1erarea tardi) .au tran.1erarea incomplet a cotelor de
a.i(urare .ocial de .tat o+li(atorie "n caul retri+uirii muncii "n e4pre.ie +nea.c
.au "n natur0 pentru toate temeiurile /i 1elurile de o+li(a*ii 1inanciare0 la care0
con1orm le(i.la*iei0 .e calculea cotele men*ionate .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ': la =: de unit*i!
,?- Nepreentarea "n termenele .ta+ilite de le(i.la*ie a drilor de .eam pri)ind
calcularea /i tran.1erul contri+u*iilor de a.i(urri .ociale0 a declara*iei pri)ind
e)iden*a nominal a a.i(ura*ilor /i a declara*iei de a.i(urare .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 2A de unit*i!
,@- Nere.pectarea ordinii /i modului de calculare a contri+u*iei de a.i(urri
.ociale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ': la :A de unit*i!
,'A- Necomunicarea modi1icrii termenelor de plat a contri+u*iei de a.i(urri
.ociale Ca.ei Na*ionale de A.i(urri %ociale /i ca.elor teritoriale de a.i(urri .ociale
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ': la
:A de unit*i!
,''- Ne"ndeplinirea o+li(a*iei .ta+ilite de le(i.la*ie pri)ind anun*area
modi1icrilor .ur)enite "n acordarea de pen.ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 2A de unit*i!
,'2- Re1uul de a pune la di.poi*ia or(anelor de control ale Ca.ei Na*ionale de
A.i(urri %ociale /i ale ca.elor teritoriale de a.i(urri .ociale documentele
<u.ti1icati)e /i actele de e)iden*0 nece.are .ta+ilirii o+li(a*iilor de a.i(urri .ociale .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 5A la
=: de unit*i!
Articolul 28;! 3nclcarea re(ulilor de calculare /i de plat a primelor
de a.i(urare o+li(atorie de a.i.ten* medical
,'- Nere.pectarea ordinii /i modului de calculare a primelor de a.i(urare
o+li(atorie de a.i.ten* medical .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la ': la :A de unit*i!
,2- Neplata primelor de a.i(urare o+li(atorie de a.i.ten* medical "n termenul
.ta+ilit de le(i.la*ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 2: la :: de unit*i!
,5- Netran.1erarea0 tran.1erarea tardi) .au tran.1erarea incomplet a primelor
de a.i(urare o+li(atorie de a.i.ten* medical "n caul retri+uirii muncii "n e4pre.ie
+nea.c .au "n natur0 pentru toate temeiurile /i 1elurile de pl*i0 la care0 con1orm
le(i.la*iei0 .e calculea primele men*ionate .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la : la 'A unit*i!
,8- Nepreentarea "n termenele .ta+ilite de le(i.la*ie a drilor de .eam pri)ind
calcularea /i plata primelor de a.i(urare o+li(atorie de a.i.ten* medical0 precum /i a
modi1icrilor la li.tele de e)iden* nominal a per.oanelor a.i(urate0 .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 2A de unit*i!
,:- Re1uul de a pune la di.poi*ia or(anelor de control ale Companiei
Na*ionale de A.i(urri "n Medicin0 ale a(en*iilor ei teritoriale /i ale %er)iciului
6i.cal de %tat documentele <u.ti1icati)e /i actele de e)iden*0 nece.are .ta+ilirii
o+li(a*iilor de a.i(urare o+li(atorie de a.i.ten* medical .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 5A la =: de unit*i!
Articolul 28=! 3nclcarea modului de trecere la conturi /i de )irare de pe ele
a mi<loacelor +ne/ti de ctre in.titu*iile 1inanciare
,'- 3nclcarea termenelor0 .ta+ilite de le(i.la*ie0 de trecere a mi<loacelor +ne/ti
"n conturile curente "n lei moldo)ene/ti .au "n )alut .trin pentru e1ectuarea
opera*iunilor le(ate de acti)itatea de +a ale "ntreprintorilor0 trecerea mi<loacelor
+ne/ti0 "n numerar .au 1r numerar0 o+*inute din comercialiarea mr1urilor
,produc*iei-0 din e1ectuarea lucrrilor /i pre.tarea .er)iciilor0 nemi<locit la conturile de
depoit .au la alte conturi +ancare .imilare0 e)it"ndu7.e conturile re.pecti)e0 .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la
2A de unit*i!
,2- Ne)irarea0 "n termenul .ta+ilit de le(i.la*ie0 la conturile +u(etului pu+lic
na*ional ,inclu"nd 1ondurile .peciale- a .umelor o+li(a*iilor 1i.cale "nca.ate de la
contri+ua+ili de ctre in.titu*iile 1inanciare .au de alte per.oane re.pon.a+ile de
perceperea impoitelor ori de per.oana o+li(at . calculee0 . re*in /i . )iree
impoitul "n locul contri+ua+ilului .e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de
unit*i!
,5- 3nclcarea modului .ta+ilit de decontare0 de ctre in.titu*iile 1inanciare0 a
mi<loacelor de pe conturile contri+ua+ililor0 "nclcarea termenelor0 .ta+ilite de
le(i.la*ie0 de decontare a mi<loacelor de pe conturile clien*ilor "n temeiul unei cereri
"ntocmite "n modul cu)enit de ctre or(anul 1i.cal .au al unei 9otr"ri de1initi)e a
in.tan*ei de <udecat ,ar+itra<ului- .e .anc*ionea cu amend de la ': la 2: de unit*i!
,8- De.c9iderea ile(al de conturi contri+ua+ililor0 adic de.c9iderea de ctre
+nci .au de alte in.titu*ii de credit a unor conturi curente "n lei moldo)ene/ti .au "n
)alut .trin pentru e1ectuarea opera*iunilor le(ate de acti)itatea de +a .au a unor
alte conturi +ancare 1r certi1icatul or(anului 1i.cal ori cu "nclcarea cerin*elor
.ta+ilite de le(e pentru de.c9iderea de conturi +ancare .au nenoti1icarea or(anului
1i.cal de ctre in.titu*ia 1inanciar de.pre de.c9iderea de conturi contri+ua+ililor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere din in.titu*ia
1inanciar0 de la 'A la 2: de unit*i!
,:- Primirea de ctre in.titu*ia 1inanciar a documentelor de la a(en*ii
economici crora nu li .7au atri+uit coduri 1i.cale0 precum /i e4ecutarea lor "n lip.a
in1orma*iei de.pre atri+uirea de coduri 1i.cale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'A la 2: de unit*i!
Articolul 28?! Comer*ul cu mr1uri a cror comercialiare
e.te interi. .au limitat
Comer*ul cu mr1uri a cror comercialiare e.te interi. .au limitat de
le(i.la*ie .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de
unit*i .au cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul 28@! Atri+uirea ile(al produ.elor alimentare
a propriet*ilor pro1ilactice /i>.au curati)e
Atri+uirea de ctre productori /i>.au )"ntori0 prin etic9etare0 pu+licitate0
produ.elor alimentare de propriet*i pro1ilactice /i>.au curati)e ori re1erirea la a.t1el
de propriet*i 1r a)iul Mini.terului %nt*ii /i Protec*iei %ociale .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ?A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ''A la '5A de unit*i!
Articolul 2:A! Pla.area pe pia* a produ.elor alimentare peri.a+ile
1r indicarea datei limit de con.um .au dup o a.t1el de dat
Pla.area pe pia* a produ.elor alimentare peri.a+ile 1r indicarea datei limit
de con.um .au dup o a.t1el de dat .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la '2A la ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la '8A la ';A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
8AA de unit*i0 cu .au 1r pri)area0 "n cele 5 cauri0 de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 luni la un an0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii
de .anc*ionare!
Articolul 2:'! 6olo.irea0 la producerea ,prepararea- de produ.e alimentare0
a materiei prime cu termenul de )ala+ilitate e4pirat
6olo.irea0 la producerea ,prepararea- de produ.e alimentare0 a materiei prime
cu termenul de )ala+ilitate e4pirat .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 'AA la '2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la '2A la '8A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
8AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n cele 5 cauri0 de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 luni la un an0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii
de .anc*ionare!
Articolul 2:2! Pla.area pe pia* a produ.elor alimentare pentru care
a 1o.t deci. 1orti1icarea0 dar care nu au 1o.t 1orti1icate
Pla.area pe pia* a produ.elor alimentare pentru care Mini.terul %nt*ii /i
Protec*iei %ociale a deci. 1orti1icarea0 dar ne1orti1icate cu nutrimentele pre.cri.e .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ':A la
'=A de unit*i!
Articolul 2:5! 3nclcarea re(ulilor de e4ploatare a ca.ei de "nre(i.trare
,'- E4ploatarea ca.ei de "nre(i.trare ,ma/inii de ca. /i control- 1r memorie
1i.cal0 de1ectat0 ne.i(ilat0 ne"nre(i.trat "n modul .ta+ilit la or(anul 1i.cal .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- De1ectarea inten*ionat a memoriei 1i.cale a ca.ei de "nre(i.trare .au
"nlocuirea ei 1r acordul or(anului 1i.cal .e .anc*ionea cu amend de la 8A la
:A de unit*i!
,5- Lip.a re(i.trului ca.ei de "nre(i.trare pentru "nre(i.trarea cronolo(ic a
datelor 1i.cale .tocate "n memoria 1i.cal .au completarea lui nere(ulat .e
.anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,8- E1ectuarea decontrilor cu con.umatorii 1r aplicarea ca.ei de "nre(i.trare
.au emiterea +onului de ca. pe care nu ."nt imprimate toate elementele o+li(atorii0
.au nepredarea inten*ionat a +onului de ca. con.umatorului .e .anc*ionea cu
amend de la 8A la :A de unit*i!
,:- P.trarea "n .ertarul pentru +ani al ca.ei de "nre(i.trare a .umelor de +ani
care nu ."nt "nre(i.trate "n ca. "n modul .ta+ilit .e .anc*ionea cu amend de la 8A
la :A de unit*i!
,;- Neimprimarea +enilor de control .au nimicirea lor p"n la e4pirarea
termenului de p.trare ,ar9i)are- .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 2:8! Tran.portul .au comercialiarea mr1urilor
.upu.e accielor 1r marcarea cu tim+re de acci
Tran.portul pentru comercialiare .au comercialiarea mr1urilor .upu.e
accielor 1r marcarea lor cu tim+re de acci de modelul .ta+ilit .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 2::! 3nclcarea modului de procurare0 tran.port0
p.trare .au de.1acere a tim+relor de acci
3nclcarea modului de procurare0 tran.port0 p.trare .au de.1acere a tim+relor
de acci .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
Articolul 2:;! 3nclcarea re(ulilor de comer* "n "ntreprinderile
de comer* /i de alimenta*ie pu+lic0 precum
/i de ctre per.oanele 1iice care .e ocup cu comer*
,'- 3n/elarea cumprtorilor la m.urat0 la c"ntar0 la plat .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- V"narea mr1urilor pe care nu .e indic data 1a+ricrii /i termenul de
)ala+ilitate .au )"narea mr1urilor cu termenul de )ala+ilitate e4pirat .e .anc*ionea
cu amend de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de 2AA de
unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,5- Nere.pectarea re(ulilor de 1olo.ire a aparatelor de m.urat /i de c"ntrit
.au 1olo.irea unor aparate de1ectate0 ne)eri1icate ori nemarcate .e .anc*ionea cu
amend de la : la 'A unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit
acti)itate de la 5 luni la un an!
,8- 3nclcarea modului de 1ormare /i aplicare a pre*urilor /i a tari1elor
re(lementate .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,:- Lip.a li.tei de pre*uri ori a meniurilor .au "ntocmirea lor cu "nclcarea
re(ulilor .ta+ilite .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la
'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i!
,;- 3nclcarea modului de primire a mr1urilor0 de "ntocmire a documentelor /i
decontrilor la mr1urile primite la con.i(na*ie din partea popula*iei .e .anc*ionea
cu amend de la : la 'A unit*i!
,=- Comercialiarea mr1urilor de 1olo.in* "ndelun(at 1r indicarea "n
documentele de "n.o*ire a termenelor de (aran*ie0 1r pa/aport te9nic .au un alt
document0 de un model .ta+ilit0 care "l "nlocuie/te0 precum /i 1r in.truc*iunile de
1olo.ire0 .cri.e "n lim+a de .tat0 la mr1urile de import0 .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de
.anc*ionare!
Articolul 2:=! 3nclcarea re(ulilor de comer* am+ulant
,'- Or(aniarea comer*ului din m"n "n locuri neautoriate de autoritatea
admini.tra*iei pu+lice locale .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,2- 6unc*ionarea unit*ii de comer* cu amnuntul 1r autoria*ia autorit*ii
admini.tra*iei pu+lice locale pri)ind ampla.area unit*ii "ntr7un loc .pecial reer)at /i
1unc*ionarea ei 1r documente ce ar con1irma pro)enien*a mr1urilor .e .anc*ionea
cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,5- V"narea mr1urilor peri.a+ile /i cu o peri.a+ilitate .porit "n lip. de utila<
1ri(ori1ic0 1r documente care . certi1ice calitatea /i termenele lor de comercialiare
.e .anc*ionea cu amend de la 2: la :A de unit*i!
Articolul 2:?! 3nclcarea re(ulilor de comer* pe pia*
,'- Comer*ul 1r plata ta4ei de pia*0 a ta4ei pentru ampla.area o+iectului de
comer* /i a ta4ei pentru .er)icii .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,2- Comer*ul cu mr1uri interi.e pe teritoriul pie*ei .e .anc*ionea cu amend
de la : la 'A unit*i!
,5- Comer*ul cu mr1uri u/or altera+ile /i 1oarte u/or altera+ile 1r documente
ce ar con1irma calitatea /i termenele lor de comercialiare .e .anc*ionea cu amend
de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 2:@! Nea.i(urarea re.pectrii actelor normati)e
ce re(lementea comer*ul "n pie*e
,'- Nee4ecutarea de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere din admini.tra*ia
pie*elor a atri+u*iilor le(ate de a.i(urarea "n pie*e a controlului a.upra calit*ii
produc*iei e1ectuat prin intermediul la+oratoarelor pentru e4perti )eterinar7.anitar
/i a e4amenului medical la termen al .alaria*ilor pie*ei care recep*ionea0
comercialiea0 tran.port .au p.trea produ.e alimentare0 precum /i al .alaria*ilor
care e1ectuea prelucrarea .anitar a utila<elor /i a in)entarului0 .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Permiterea de ctre admini.tra*ia pie*elor a comercialirii "n pie*e a
mr1urilor indu.triale nealimentare /i alimentare de ctre per.oane care nu ."nt
"nre(i.trate0 con1orm le(ii0 "n calitate de .u+iecte ale acti)it*ii de "ntreprintor .au
care nu po.ed patent pentru dreptul de a de.1/ura acti)itate comercial .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul 2;A! Nea.i(urarea tra.a+ilit*ii
Nea.i(urarea po.i+ilit*ii de identi1icare /i urmrire "n trecut a unui produ.
alimentar0 a unui material "n contact cu produ.e alimentare .au a unei .u+.tan*e care
urmea a 1i .au poate 1i "ncorporat "ntr7un produ. alimentar .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ':A la 2AA de unit*i!
Articolul 2;'! 3nclcarea le(i.la*iei "n domeniul pie*ei produ.elor petroliere
,'- Comercialiarea cu amnuntul a produ.elor petroliere nemi<locit din
autoci.terne0 cani.tre .au din alt am+ala<0 precum /i comercialiarea cu amnuntul a
produ.elor petroliere principale "n alte locuri dec"t la .ta*iile de alimentare autoriate
.e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i!
,2- Comercialiarea cu amnuntul a produ.elor petroliere principale /i>.au a
(aelor lic9e1iate 1r di.poiti)e de alimentare utilate cu aparate de ca. /i control
cu memorie 1i.cal conectate la di.tri+uitor ,.i.tem de m.urare /i "nre(i.trare a
produ.elor petroliere principale /i>.au a (aelor lic9e1iate- ori utiliarea0 "n proce.ul
de comercialiare0 a unor a.t1el de di.poiti)e0 de1ecte0 1r )eri1icare metrolo(ic
.au ne.i(ilate "n modul .ta+ilit .e .anc*ionea cu amend de :AA de unit*i!
,5- Lip.a la .ta*iile de alimentare cu produ.e petroliere a re(i.trului de e)iden*
a produ.elor petroliere recep*ionate /i a raportului de .c9im+ de o 1orm .ta+ilit0
*inerea lor ne.i.tematic .au "n.crierea "n ele a unor date ne)eridice .e .anc*ionea
cu amend de la ':A la 2AA de unit*i!
,8- Recep*ionarea produ.elor petroliere "n +aa documentelor "n.o*itoare0 de
tran.port /i e4pedi*ie "ntocmite incorect 1ie "n caul manco al produ.elor petroliere0
1ie cu utila<ele de .cur(ere de1ectate .e .anc*ionea cu amend de la ':A la 2AA de
unit*i!
,:- Li)rarea produ.elor petroliere 1r a .e trece indica*iile de pe contorul
coloanei de di.tri+u*ie a produ.elor petroliere la (rada*ia ero .e .anc*ionea cu
amend de la 5A la :A de unit*i!
,;- Inter)en*ia .au modi1icarea ne.anc*ionat a di.poiti)elor de alimentare cu
produ.e petroliere principale /i>.au cu (ae lic9e1iate utilate cu aparate de ca. /i
control cu memorie 1i.cal conectate la di.tri+uitor ,.i.tem de m.urare /i "nre(i.trare
a produ.elor petroliere principale /i>.au a (aelor lic9e1iate- .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanelor re.pon.a+ile ale utiliatorului .au ale productorului
.i.temului de m.urare /i "nre(i.trare0 de ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i!
,=- 3nclcarea normelor de p.trare a produ.elor petroliere .e .anc*ionea cu
amend de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 2;2! 3nclcarea re(ulilor de pre.c9im+are a mr1urilor
nealimentare cumprate "n re*eaua de comer* cu amnuntul
3nclcarea re(ulilor de pre.c9im+are a mr1urilor nealimentare0 cumprate "n
re*eaua de comer* cu amnuntul0 care .e mani1e.t prin re1uul ne"ntemeiat de a
permite con.umatorului .7/i realiee dreptul de a pre.c9im+a .au a "napoia mar1a
necalitati) .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 2;5! Preentarea de in1orma*ie neautentic .au incomplet
pri)ind calitatea produ.elor /i .er)iciilor
Preentarea ctre con.umator a unei in1orma*ii neautentice .au incomplete
pri)ind calitatea produ.elor /i .er)iciilor0 trecerea .u+ tcere a indicilor calitati)i0 a
propriet*ilor produ.elor /i a re(ulilor de 1olo.ire a lor .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i .au cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul 2;8! 6olo.irea ile(al a codului liniar
6olo.irea ile(al a codului liniar la marcarea produ.ului .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!

Articolul 2;:! Comercialiarea produ.elor0 .upu.e certi1icrii
o+li(atorii0 1r certi1icat .au marc de con1ormitate
Comercialiarea produ.elor0 .upu.e certi1icrii o+li(atorii0 1r certi1icat0
eli+erat de or(anul competent0 .au 1r marc de con1ormitate cu e4i(en*ele .ta+ilite
.e .anc*ionea cu amend de la 2: la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de 'AA de unit*i cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 2;;! 6olo.irea ilicit a mrcii .au a denumirii de ori(ine a produ.elor
6olo.irea ilicit a mrcii .au a denumirii de ori(ine a produ.elor "nre(i.trate0
precum /i a .emnelor .imilare de marcare a produ.elor .au .er)iciilor pentru care ."nt
"nre(i.trate0 ori a produ.elor .au .er)iciilor de acela/i (en0 care induc "n eroare0 .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i!
Articolul 2;=! 3nclcarea de ctre .u+iectele acti)it*ii comerciale
din .1era alimenta*iei pu+lice a condi*iilor
pre)ute pentru cate(oria re.pecti)
,'- De.1/urarea acti)it*ii "n .1era alimenta*iei pu+lice de ctre .u+iectul
acti)it*ii comerciale 1r certi1icat de acordare a cate(oriei re.pecti)e .e
.anc*ionea cu amend de la ': la 2: de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un an!
,2- Nere.pectarea cerin*elor cate(oriei acordate .u+iectului acti)it*ii
comerciale .e .anc*ionea cu amend de la ': la 2: de unit*i!
,5- Nea1i/area la un loc )ii+il a certi1icatului de cate(orie acordat .u+iectului
acti)it*ii comerciale .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul 2;?! 3nclcarea re(ulilor de ac9ii*ionare de la popula*ie
a metalelor /i pietrelor pre*ioa.e "n articole /i de/euri
/i de comercialiare a lor cu amnuntul
,'- Ac9ii*ionarea de la popula*ie a metalelor pre*ioa.e ,"n lin(ouri0 metal
nati)0 /lic0 ."rm0 plci /i detalii-0 a .emi1a+ricatelor pentru producerea de
(iu)aiericale /i protee dentare0 a articolelor din metale pre*ioa.e de.tinate produc*iei
/i lucrrilor de la+orator0 a de/eurilor de produc*ie /i a pietrelor pre*ioa.e
,neprelucrate-0 a diamantelor +rute /i a .emi1a+ricatelor din ele0 a diamantului te9nic
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei <uridice de :AA de unit*i!
,2- Le(aliarea )alorilor ac9ii*ionate de la popula*ie 1r eli+erarea ctre
predtor a unei c9itan*e tipiate .au cu eli+erarea de c9itan* 1r a .e indica0 "n
modul .ta+ilit0 datele de ri(oare de.pre )alori .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
:AA de unit*i!
,5- Nere.pectarea pre*urilor de .tat de ac9ii*ie a metalelor pre*ioa.e "n articole
/i de/euri .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i!
,8- Utiliarea "n alte .copuri0 1r autoria*ia or(anului de .tat a+ilitat0 a
)alorilor ac9ii*ionate ce urmea . 1ie tran.mi.e Vi.tieriei de %tat .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de :AA de unit*i!
,:- Comercialiarea cu amnuntul a articolelor din metale pre*ioa.e 1r a a)ea
imprimat marca<ul de .tat al Repu+licii Moldo)a .au 1r certi1icat de con1ormitate
pentru unele tipuri de (iu)aiericale0 a altor articole de u curent din metale /i pietre
pre*ioa.e0 precum /i comercialiarea articolelor de (iu)aer(erie 1r etic9ete marcate
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i!
Articolul 2;@! Producerea0 comercialiarea0 tran.portul
.au p.trarea produc*iei ,mr1urilor- 1al.i1icate
Producerea0 comercialiarea0 tran.portul .au p.trarea pentru comercialiare a
produc*iei ,mr1urilor- 1al.i1icate .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la
:AA de unit*i!
Articolul 2=A! 3nclcarea le(i.la*iei cu pri)ire la 1a+ricarea
/i la circula*ia produc*iei alcoolice
,'- Nere.pectarea documenta*iei normati)e pri)ind 1a+ricarea produc*iei
alcoolice0 marcarea0 am+alarea0 etic9etarea /i tran.portul ei .e .anc*ionea cu
amend de la 5AA la 8AA de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a e4ercita o
anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
,2- 6a+ricarea /i>.au punerea "n circula*ie a produc*iei alcoolice de ctre a(en*i
economici care nu au licen* "n domeniu0 precum /i punerea "n circula*ie a produc*iei
alcoolice nemarcate cu tim+ru de acci /i0 dup ca0 cu mrci de calitate .au marcate
cu tim+ru de acci /i mrci de calitate 1al.e0 .e .anc*ionea cu amend de la 5AA la
8AA de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la 5
la '2 luni!
,5- Darea "n arend0 ctre a(en*i economici care nu au licen* ,autoria*ie-0 de
.pa*ii pentru 1a+ricarea produc*iei alcoolice0 de utila<e te9nice /i depoite .pecialiate
.e .anc*ionea cu amend de la 'AA la 2AA de unit*i!
,8- 6a+ricarea alcoolului etilic /i a +uturilor alcoolice 1r 1olo.irea utila<ului
te9nolo(ic te.tat0 dotat cu aparate de m.urare a cantit*ii produc*iei 1a+ricate /i a
concentra*iei de alcool0 1r certi1icarea /i .i(ilarea lor .e .anc*ionea cu amend de
la 8AA la :AA de unit*i!
,:- 6a+ricarea0 comercialiarea0 p.trarea .au tran.portarea produc*iei alcoolice
1al.i1icate .au contra1cute0 dac nu repreint o in1rac*iune0 .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la ; la '2 luni!
Articolul 2='! 6al.i1icarea documentelor pri)ind calitatea produc*iei alcoolice
6al.i1icarea documentelor pri)ind calitatea produc*iei alcoolice0 dac ace.te
ac*iuni au cauat daune necon.idera+ile drepturilor /i intere.elor ocrotite de le(e ale
per.oanei0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la :A la 'AA de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la 'AA la ':A de
unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a e4ercita o anumit
acti)itate de la ; luni la un an0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de 8AA de
unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni
la ' an0 cu a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 2=2! 3nclcarea re(ulilor de comercialiare cu amnuntul
a +uturilor alcoolice
,'- Comercialiarea unor tipuri de produ.e ce con*in alcool0 interi.e "n re*eaua
de comer* cu amnuntulC alcool alimentar0 inclu.i) de import0 alcool etilic0 produ.e
alcooliate 1armacopeice0 alcool etilic recti1icat0 +rut .au 1a+ricat din materie prim
nealimentar ,.intetiat prin 9idroli-0 )inuri +rute alcooliate din 1ructe /i
pomu/oare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de :AA de unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n
am+ele cauri0 de dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la ; la '2 luni0 cu .au
1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,2- Comercialiarea +uturilor alcoolice 1r o marcare clar0 care . permit
identi1icarea "ntreprinderii productoare0 .au a celor recep*ionate de la productorul
.au 1urniorul care nu di.pune de licen* pentru producerea0 p.trarea /i
comercialiarea +uturilor alcoolice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i cu
.au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la
; la '2 luni0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,5- Comercialiarea +uturilor alcoolice "n modul /i "n locurile interi.e de
Le(ea cu pri)ire la 1a+ricarea /i circula*ia alcoolului etilic /i a produc*iei alcoolice .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la ; la '2 luni0 cu .au 1r a1i/area
/i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
,8- Comercialiarea +uturilor alcoolice ctre minori .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la :A la 'AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n am+ele cauri0
de dreptul de a e4ercita o anumit acti)itate de la 5 la '2 luni0 cu .au 1r a1i/area
/i>.au di1uarea 9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 2=5! 3nclcarea re(ulilor )amale
,'- Neoprirea )e9iculului0 inclu.i) a )e9iculului de u indi)idual0 care
tra)er.ea 1rontiera de .tat ,)amal- a Repu+licii Moldo)a "n locul de a1lare a
or(anului )amal de la 1rontiera de .tat ,)amal-0 pornirea /i admiterea pornirii
)e9iculului0 inclu.i) a )e9iculului de u indi)idual0 a1lat .u+ control )amal0 1r
autoria*ia or(anului )amal .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i!
,2- Aco.tarea la na)a a1lat .u+ controlul )amal a altor na)e /i altor mi<loace
na)i(ante 1r autoria*ia or(anului )amal .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de 8 unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0
de 'A unit*i!
,5- Nepreentarea or(anului )amal "n termenul .ta+ilit a actelor nece.are
controlului )amal a.upra mr1urilor0 o+iectelor /i altor )alori a1late .u+ control )amal
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de : unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i0 cu .au 1r pri)area0 "n cele 5 cauri0 de dreptul
de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la ' an!
,8- Neaducerea la or(anul )amal "n termenul .ta+ilit de le(i.la*ie a mr1urilor0
o+iectelor /i altor )alori a1late .u+ control )amal0 tran.portate de la un or(an )amal
la altul0 a actelor )amale /i altor acte a.upra ace.tor mr1uri0 a o+iectelor /i altor
)alori primite pentru a 1i remi.e or(anului )amal "n termenul .ta+ilit .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de : unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA
la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n cele 5 cauri0 de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 luni la ' an!
,:- 3ncrcarea0 de.crcarea0 tran.portul0 repara*ia am+ala<ului deteriorat0
deam+alarea0 am+alarea0 ream+alarea mr1urilor0 o+iectelor /i altor )alori a1late .u+
control )amal .au .c9im+area .emnelor de identi1icare .au de marcare de pe ace.te
mr1uri0 o+iecte /i alte )alori .au de pe am+ala<ul lor 1r autoria*ia or(anului )amal0
deteriorarea .au pierderea .i(iliilor0 /tampilelor aplicate de or(anul )amal .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de : unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i!
,;- Ne.coaterea de pe teritoriul )amal al Repu+licii Moldo)a a mr1urilor0
o+iectelor /i altor )alori introdu.e cu o+li(a*ia de a 1i .coa.e ulterior0 .au
ne"ntoarcerea pe teritoriul )amal al Repu+licii Moldo)a a mr1urilor0 o+iectelor /i
altor )alori .coa.e cu o+li(a*ia de a 1i re"ntoar.e "n termenele .ta+ilite "n ace.te
o+li(a*ii .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de : unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n cele
5 cauri0 de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la ' an!
,=- Nepreentarea la )am "n termenul .ta+ilit de le(e a mr1urilor0 o+iectelor
/i altor )alori introdu.e cu .copul de a 1i tranitate prin teritoriul ei .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de : unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de 'A unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA
la :AA de unit*i cu .au 1r pri)area0 "n cele 5 cauri0 de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 luni la ' an!
,?- Trecerea mr1urilor0 o+iectelor /i altor )alori pe.te 1rontiera de .tat
,)amal- a Repu+licii Moldo)a0 elud"ndu7.e controlul )amal ,prin alte locuri dec"t
cele de a1lare a or(anelor )amale .au "n a1ara orelor de control )amal- .au tinuindu7
le de el ,cu 1olo.irea a.cuni/urilor .au prin alte metode care "mpiedic de.coperirea
lor- dac lip.e.c elementele con.tituti)e ale componen*ei de contra+and .au a altei
in1rac*iuni .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de 2: de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de =: de unit*i0 cu amend0
aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul 2=8! 3nclcarea le(i.la*iei cu pri)ire la pu+licitate
,'- Ampla.area pu+licit*ii e4terioare 1r permi.iunea autorit*ii admini.tra*iei
pu+lice locale /i 1r acordarea .pa*iului de a1i/a< "n modul .ta+ilit .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,2- Ampla.area pu+licit*ii e4terioare pe ar+ori .au "n onele de protec*ie a
monumentelor de ar9itectur0 i.torie /i cultur .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
2AA la 5AA de unit*i!
,5- Ampla.area .au di1uarea pu+licit*ii mr1urilor /i .er)iciilor .upu.e
certi1icrii .au licen*ierii "n caul "n care productorii lor nu di.pun de certi1icat .au
de licen* ,autoria*ie-0 precum /i ampla.area .au di1uarea mr1urilor /i .er)iciilor
interi.e producerii /i comercialirii0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la
5AA de unit*i!
,8- Ampla.area .au di1uarea pu+licit*ii mr1urilor /i .er)iciilor cu 1olo.irea
neautoriat a .im+olurilor .tatului0 a denumirilor .au a+re)ierilor de 1irme0
companii0 "ntreprinderi0 in.titu*ii /i or(ania*ii .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
2AA la 5AA de unit*i!
,:- Preentarea0 producerea .au di1uarea 1r autoria*ie a pu+licit*ii
/edin*elor medicale "n ma. cu 1olo.irea metodelor de in1luen* p.i9ic .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
Articolul 2=:! Re.tric*ia concuren*ei
Re.tric*ia concuren*ei prin "nc9eierea de acord ile(al0 "ndreptat .pre di)iiunea
pie*ei0 limitarea acce.ului la pia*0 "nlturarea altor .u+iecte economice0 ma<orarea
.au men*inerea unor pre*uri unice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la
:AA de unit*i!
Articolul 2=;! 3nclcarea le(i.la*iei cu pri)ire la in.ol)a+ilitate
3nclcarea le(i.la*iei cu pri)ire la in.ol)a+ilitate0 mani1e.tat prinC nedepunerea
de ctre de+itor a cererii introducti)e dac e4i.t unul din temeiurile de intentare a
proce.ului de in.ol)a+ilitateD .au depunerea de ctre de+itor a cererii introducti)e cu
pri)ire la in.ol)a+ilitate 1icti)D tinuirea de admini.tratorul pro)ioriu a
documentelor acti)it*ii economice /i a documentelor de e)iden* conta+ilD
pu+licarea ori di)ul(area "n alt mod a in1orma*iilor pri)ind in.ol)a+ilitatea
de+itorului p"n la data intentrii proce.ului de in.ol)a+ilitateD .au depunerea de ctre
o per.oan "n mod inten*ionat0 1r e4i.ten*a unui temei de in.ol)a+ilitate0 a cererii de
intentare a proce.ului de in.ol)a+ilitate contra de+itorului pentru a aduce pre<udicii
reputa*iei lui comerciale .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Capitolul GVI
CONTRAVENII 3MPOTRIVA 6I%CALIT$II
EI VALORILOR MOBILIARE
Articolul 2==! E.c9i)area de la primirea /i utiliarea +iletelor
Bncii Na*ionale a Moldo)ei
E.c9i)area ne"ntemeiat de la primirea /i utiliarea +iletelor Bncii Na*ionale a
Moldo)ei .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2: la 5: de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul 2=?! Acti)itatea 1r autoria*ie
De.1/urarea acti)it*ii +ancare ,e1ectuarea de opera*iuni +ancare- 1r
"nre(i.trare .au 1r licen* ,autoria*ie-0 dac licen*a ,autoria*ia- e.te o+li(atorie0 ori
cu "nclcarea condi*iilor de licen*iere0 dac ace.te ac*iuni au cauat pa(u+e per.oanei
1iice .au <uridice ori .tatului .au ."nt "n.o*ite de "n.u/irea unui )enit0 .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul 2=@! 3nclcarea re(ulilor pri)ind opera*iunile )alutare
3nclcarea re(ulilor pri)ind opera*iunile )alutare .e .anc*ionea cu amend de
la 8A la :A de unit*i!
Articolul 2?A! 3nclcarea termenelor de repatriere a mi<loacelor
materiale /i a mi<loacelor +ne/ti
3nclcarea termenelor de repatriere a mr1urilor /i a .er)iciilor primite0 a
mi<loacelor +ne/ti care0 con1orm le(i.la*iei Repu+licii Moldo)a0 tre+uie tran.1erate
"n mod o+li(atoriu pe contul +ncii autoriate a Repu+licii Moldo)a .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
Articolul 2?'! 3nclcarea re(ulilor de e1ectuare a pl*ilor
%tin(erea o+li(a*iilor 1inanciare "n numerar "n .um ce dep/e/te :AAA de lei
lunar0 contrar modului .ta+ilit de e1ectuare a pl*ilor prin )irament0 .au e1ectuarea
pl*ilor "n numerar /i prin )irament prin intermediari0 indi1erent de .umele pltite "n
ace.t mod0 .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Not: %anc*iunea nu .e aplic la pl*ile e1ectuate pentru per.oanele 1iice care nu ."nt
.u+iecte ale acti)it*ii de "ntreprintor0 titulari ai patentelor de "ntreprintor0 pentru>de ctre
"ntreprinderi indi)iduale0 (o.podrii *rne/ti ,de 1ermier- /i a.ocia*ii ale lor /i nici la pl*ile
e1ectuate la +u(etul pu+lic na*ional0 la pl*ile e1ectuate de per.oanele <uridice ale cror drepturi de
plat0 con1orm o+li(a*iilor 1inanciare0 ."nt re(lementate "n alt mod dec"t cel .ta+ilit "n actele
normati)e ale Bncii Na*ionale a Moldo)ei0 cu e4cep*ia caurilor de e1ectuare a pl*ilor prin
intermediari!
Articolul 2?2! Nere.pectarea re(ulilor de e)iden* a contri+ua+ililor
,'- De.1/urarea acti)it*ii 1r certi1icatul de atri+uire a codului 1i.cal "n caul
/i "n modul pre)ut de le(i.la*ie .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,2- Preentarea ctre autoritatea 1i.cal a unor in1orma*ii ne)eridice de.pre
.ediul contri+ua+ilului0 al .u+di)iiunilor lui ,1iliale0 repreentan*e0 .ucur.ale0 .ec*ii0
ma(aine0 depoite0 unit*i comerciale etc!- care .e a1l "n alt parte dec"t .ediul
central .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,5- Neincluderea "n orice document a codului 1i.cal0 dac includerea lui e.te
pre)ut de le(i.la*ie0 .au necomunicarea ctre o alt per.oan a codului 1i.cal .au
acceptarea documentului 1r a 1i indicat "n el codul 1i.cal0 dac indicarea lui e.te
pre)ut de le(i.la*ie0 .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,8- Nepreentarea de in1orma*ie re1eritoare la codul 1i.cal al 1ondatorului .au al
in)e.titorului .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,:- 6olo.irea unui cod 1i.cal .trin0 pla.to(ra1iat .au anulat .e .anc*ionea cu
amend de la 5: la 8: de unit*i!
,;- Ne"nre(i.trarea "n calitate de contri+ua+il al T!V!A! .au de .u+iect al
impunerii cu acci .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
Articolul 2?5! De.1/urarea acti)it*ii 1r a 1i luat la e)iden*
indi)idual "n calitate de contri+ua+il al .i.temului
pu+lic de a.i(urri .ociale
De.1/urarea acti)it*ii 1r a 1i luat la e)iden* indi)idual "n calitate de
contri+ua+il al .i.temului pu+lic de a.i(urri .ociale "n modul .ta+ilit de le(i.la*ie .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul 2?8! 3nclcarea re(ulilor de or(aniare /i *inere a conta+ilit*ii0
de "ntocmire /i preentare a drilor de .eam 1inanciare0
precum /i "nclcarea re(ulilor de or(aniare /i *inere
a e)iden*ei 1i.cale
,'- 3nclcarea re(ulilor de or(aniare /i *inere a conta+ilit*ii .au de control
a.upra *inerii ei ori "nclcarea re(ulilor de "ntocmire /i preentare a drilor de .eam
1inanciare0 cu e4cep*ia caurilor pre)ute la alin!,2-7,8-0 .e .anc*ionea cu
a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,2- 3ntocmirea incomplet ori neadec)at a documentelor primare .au 1olo.irea
+lanc9etelor de documente primare de un alt model dec"t cel .ta+ilit prin act normati)
"n )i(oare0 .au 1olo.irea tipiatelor de documente primare pla.to(ra1iate ori .trine
,inclu.i) 1actura 1i.cal-0 .au ne"n.crierea mr1urilor /i .er)iciilor "n re(i.trele de
e)iden* conta+il .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,5- Introducerea cu +un /tiin* "n darea de .eam 1inanciar a unor indici
denatura*i .au ne"ndeplinirea premeditat0 dup e4pirarea termenului .ta+ilit de
le(i.la*ie pentru preentarea drii de .eam 1inanciare0 a di.poi*iei .cri.e a autorit*ii
competente pri)ind preentarea ei "n termenul .ta+ilit de acea.ta .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,8- 3nclcarea termenelor de re.ta+ilire a e)iden*ei conta+ile .e .anc*ionea cu
amend de la 8A la :A de unit*i!
,:- Acceptarea unor documente primare care "mpiedic e1ectuarea controlului
1i.cal0 dac 1apta ile(al nu con*ine elementele con.tituti)e ale con*inutului
contra)en*iei pre)ute la art!2?@ alin!,5-0 .au ne"nre(i.trarea )alorilor materiale0
.er)iciilor li)rate /i procurate "n con1ormitate cu le(i.la*ia pri)ind ta4a pe )aloarea
adu(at .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,;- Lip.a re(i.trului de e)iden* a mr1urilor .upu.e accielor e4pediate
,tran.portate- .au *inerea necore.puntoare ori nepreentarea lui 1unc*ionarului
1i.cal0 "n caul .u+iectelor impunerii cu acci0 .e .anc*ionea cu amend de la 8A la
:A de unit*i!
,=- Lip.a unei e)iden*e aparte a mr1urilor .upu.e accielor primite de
per.oane care nu ."nt .u+iecte ale impunerii cu acci .pre comercialiare ori .pre
prelucrare /i>.au 1a+ricare a unor alte mr1uri .upu.e accielor de la alte per.oane 1r
con1irmarea documentar a 1aptului c ace.tea din urm au pltit acciul .e
.anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 2?:! Nere.pectarea modului de e)iden* /i control0
de "ntocmire /i de preentare a drii de .eam 1i.cale
,'- Nepreentarea "n termenul .ta+ilit de le(i.la*ie a 1acturii 1i.cale .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- Lip.a certi1icatului de acci /i>.au a tim+relor de acci la mr1urile .upu.e
accielor pa.i+ile de marcare o+li(atorie .au utiliarea unor tim+re de acci 1al.i1icate
.e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,5- Nepreentarea de ctre .u+iectul impunerii cu acci "n termenul .ta+ilit de
autoritatea 1i.cal a documentelor ce con1irm e4portul /i neac9itarea de ctre .u+iect
a accielor con1orm le(i.la*iei .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,8- Nepreentarea "n termen ctre or(anul 1i.cal a drii de .eam 1i.cale
pre)ute de le(i.la*ie .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul 2?;! Primirea /i eli+erarea mi<loacelor pentru retri+uirea muncii
1r tran.1erarea contri+u*iei de a.i(urri .ociale
,'- Preentarea "n in.titu*ia 1inanciar a documentelor "n )ederea primirii de
mi<loace pentru retri+uirea muncii 1r documentul ce con1irm tran.1erarea
contri+u*iei de a.i(urri .ociale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la ': la 2: de unit*i!
,2- Eli+erarea de ctre in.titu*ia 1inanciar contri+ua+ilului din .i.temul pu+lic
de a.i(urri a mi<loacelor pentru retri+uirea muncii 1r ca ace.ta . preinte0 "n
modul .ta+ilit de le(i.la*ie0 documentul ce con1irm tran.1erarea contri+u*iei de
a.i(urri .ociale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la ': la 2: de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la ':A
la 2:A de unit*i!
Articolul 2?=! 3nclcarea "n in.titu*iile 1inanciare
a modului de e)iden* /i decontare
,'- De.c9iderea0 modi1icarea .au "nc9iderea de ctre in.titu*ia 1inanciar a
contului +ancar al contri+ua+ilului 1r certi1icatul autorit*ii 1i.cale ori cu "nclcarea
altor re(uli .ta+ilite de le(i.la*ie0 nepreentarea ori nepreentarea "n termen a
in1orma*iei de.pre modi1icarea .au "nc9iderea contului +ancar al contri+ua+ilului .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- E1ectuarea de ctre in.titu*ia 1inanciar a unor opera*iuni pe contul +ancar
al contri+ua+ilului 1r ca autoritatea 1i.cal . con1irme luarea la e)iden* a contului
+ancar de.c9i. .au neutiliarea de ctre in.titu*ia 1inanciar0 "n modul .ta+ilit de
le(i.la*ie0 a codului 1i.cal al per.oanei 1iice .e .anc*ionea cu amend de la 5A la
8A de unit*i!
,5- 3nclcarea termenelor .ta+ilite de le(i.la*ie pentru "nre(i.trarea mi<loacelor
+ne/ti "n conturile +ancare ale per.oanei <uridice .au "nre(i.trarea mi<loacelor
+ne/ti0 o+*inute din comercialiarea de mr1uri0 e4ecutarea de lucrri /i pre.tarea de
.er)icii0 "n conturile de depoit .au "n alte conturi +ancare elud"ndu7.e conturile
curente "n moned na*ional .au "n )alut .trin .e .anc*ionea cu amend de la 'A
la 2A de unit*i!
,8- 3nclcarea termenelor de "nre(i.trare "n conturile Treoreriei de %tat a
.umelor "nca.ate de la contri+ua+il .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de
unit*i!
,:- Nee4ecutarea ,total .au par*ial- .au e4ecutarea tardi) a di.poi*iei de
plat treoreriale .au a di.poi*iei inca.o treoreriale0 .au a documentului de
e4ecutare .ilit emi. "n +aa 9otr"rii de1initi)e a in.tan*ei de <udecat pri)ind
e4ecutarea o+li(a*iei "n caul "n care contri+ua+ilul0 de+itorul /i>.au clientul .u
di.pun de mi<loace +ne/ti la contul +ancar0 .au nee4ecutarea deciiei autorit*ii
1i.cale de .u.pendare a opera*iunilor la conturile +ancare ale contri+ua+ilului0 .au
nee4ecutarea cerin*elor din cita*ia +ancar .e .anc*ionea cu amend de la 5A la
8A de unit*i!
,;- Ne"ndeplinirea de ctre in.titu*ia 1inanciar a o+li(a*iei de .ta+ilire pentru
"ntreprinderi0 in.titu*ii /i or(ania*ii a limitelor de ca. /i normati)elor admi.i+ile de
c9eltuire a +anilor (9ea* din )enitul lunar pentru nece.it*i ur(ente .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la ': la 2: de unit*i .au cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul 2??! 3nclcarea drepturilor0 intere.elor /i o+li(a*iilor
contri+ua+ilului .au ale unui alt participant la raporturile 1i.cale
,'- Re1uul ne"ntemeiat al 1unc*ionarului autorit*ii cu atri+u*ii de admini.trare
1i.cal de a "n.crie la e)iden* contri+ua+ilul /i de a eli+era0 con1orm le(i.la*iei0
certi1icatul de atri+uire a codului 1i.calD re1uul ne"ntemeiat de a eli+era documentul
prin care autoritatea 1i.cal con1irm c a luat la e)iden* contul +ancarD re1uul
ne"ntemeiat de a in1orma contri+ua+ilul de.pre drepturile /i o+li(a*iile lui0 inclu.i)
de.pre impoitele /i ta4ele "n )i(oare0 de.pre modul /i termenele lor de plat /i
de.pre actele normati)e re.pecti)eD netratarea cu re.pect /i corectitudine a
contri+ua+ilului0 repreentantului ace.tuia0 unui alt participant la raporturile 1i.cale0
adic ne(li<area .au "n<o.irea premeditat a drepturilor0 intere.elor .au demnit*ii
per.oaneiD re1uul ne"ntemeiat de a acorda 1acilit*ile ,"nle.nirile- 1i.cale pre)ute de
le(i.la*ieD re1uul de a a.i(ura (ratuit contri+ua+ilul cu 1ormulare tipiate de dare de
.eam 1i.calD cerin*a ne"ntemeiat de a .)"r/i ac*iuni /i a preenta dri de .eam
1i.caleD re1uul ne"ntemeiat de a eli+era la cerere ori neeli+erarea "n termen a
certi1icatului pri)ind .tin(erea o+li(a*iei 1i.cale .au re1uul ne"ntemeiat de a primi /i
"nre(i.tra cereri0 comunicri0 reclama*ii0 conte.ta*ii /i alte peti*ii .e .anc*ionea cu
amend de la 2A la 5A de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 la ; luni!
,2- 3nclcarea termenului de remitere ctre contri+ua+il a a)iului de plat a
o+li(a*iei 1i.cale "n caul c"nd0 con1orm le(i.la*iei0 autoritatea cu atri+u*ii de
admini.trare 1i.cal calculea impoit .au ta4 .e .anc*ionea cu amend de la 2A
la 5A de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de
la 5 la ; luni!
,5- Nee4aminarea "n modul /i "n termenul .ta+ilit de le(e a peti*iei0 conte.ta*iei
contri+ua+ilului0 repreentantului lui .au a unui alt participant la raporturile 1i.cale .e
.anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 la ; luni!
,8- %u.pendarea nele(itim a opera*iunilor la conturile +ancare ale
contri+ua+ilului .au "nca.area nele(itim a mi<loacelor +ne/ti de pe conturile
+ancare ale contri+ua+iluluiD ridicarea nele(itim de la contri+ua+il a mi<loacelor
+ne/ti "n numerarD urmrirea nele(itim a altor +unuri ori a datoriilor de+itoare ale
contri+ua+ilului0 .au "nclcarea modului0 .ta+ilit de le(i.la*ie0 de e1ectuare a
compen.rii /i>.au re.tituirii .umelor ce con.tituie o+li(a*ii 1i.cale pltite "n plu. ori a
.umelor care0 con1orm le(i.la*iei 1i.cale0 urmea a 1i re.tituite .e .anc*ionea cu
amend de la 8A la :A de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o
anumit acti)itate de la 5 la '2 luni!
Articolul 2?@! 3nclcarea modului de calculare0 de apro+are
/i de utiliare a mi<loacelor +u(etare
,'- Denaturarea0 de ctre in.titu*iile 1inan*ate de la +u(etele de toate ni)elurile0
a calculelor de .ta+ilire a nece.arului de mi<loace +u(etare .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la =: la ':: de unit*i!
,2- Ac*iunile de la alin!,'- care au du. la 1ormarea de .urplu.uri de mi<loace
+u(etare .au de +unuri materiale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 de la ''A la ';: de unit*i!
,5- Nepreentarea .pre apro+are .au neapro+area "n termen de ctre ordonatorii
de credite ,e4ecutorii de +u(et- a planurilor de 1inan*are ,de)ielor de c9eltuieli- ale
in.titu*iilor +u(etare .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la :: la ''A unit*i!
,8- Utiliarea contrar de.tina*iei a mi<loacelor +u(etare de ctre in.titu*iile
1inan*ate de la +u(etele de toate ni)elurile .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la '@A la 5AA de unit*i!
,:- Contractarea de mr1uri0 lucrri /i .er)icii de ctre in.titu*iile pu+lice din
+anii pu+lici "n .ume ce dep/e.c limitele lor anuale .ta+ilite pentru ac9ii*ionarea
unui tip de mr1uri0 lucrri /i .er)iciiD di)iarea ac9ii*iei de mr1uri0 lucrri /i
.er)icii de acela/i tip din +anii pu+lici prin contracte .eparateD ne"nre(i.trarea "n
unit*ile teritoriale ale Treoreriei de %tat a contractelor de ac9ii*ie de mr1uri0
lucrri /i .er)icii din mi<loacele +u(etului de .tat .au ale +u(etelor unit*ilor
admini.trati)7teritoriale cu )aloarea contractului mai mare de 'AAA de leiD
tran.1erarea mi<loacelor +u(etului de .tat .au ale +u(etelor unit*ilor admini.trati)7
teritoriale pentru mr1uri0 lucrri /i .er)icii 1r "nre(i.trarea preala+il a contractelor
"n unit*ile teritoriale ale Treoreriei de %tat .au admiterea de ctre in.titu*iile pu+lice
a datoriilor creditoare cu termenul de onorare e4pirat .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la ''A la 22A de unit*i!
Articolul 2@A! 3nclcarea re(ulilor de p.trare /i de e)iden*
a +lanc9etelor de .trict e)iden*
,'- 3nclcarea re(ulilor de p.trare /i de e)iden* a +lanc9etelor de .trict
e)iden* .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- 3nclcarea re(ulilor de )"nare7cumprare a +lanc9etelor de .trict e)iden*
.e .anc*ionea cu amend de la 'AA la ':A de unit*i!
Articolul 2@'! 6ormarea /i utiliarea contrar le(i.la*iei a mi<loacelor
.peciale ale in.titu*iei 1inan*ate de la +u(et
6ormarea /i utiliarea contrar le(i.la*iei a mi<loacelor .peciale ale in.titu*iei
1inan*ate de la +u(et .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
Articolul 2@2! 3nclcarea modului /i a termenelor de preentare a in1orma*iei
de.pre 1olo.irea /i ram+ur.area "mprumuturilor de .tat
/i altor credite acordate contra (aran*iilor de .tat
Nepreentarea .au preentarea cu "nt"riere de ctre +ene1iciari ctre Mini.terul
6inan*elor a in1orma*iei re1eritoare la 1olo.irea /i ram+ur.area "mprumuturilor de .tat
/i creditelor acordate contra (aran*iilor de .tat0 precum /i preentarea unei in1orma*ii
incomplete .au ne)eridice0 .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 2@5! 6olo.irea contrar de.tina*iei a creditelor de .tat
/i a altor credite acordate contra (aran*iilor de .tat
.au "nclcarea termenelor de ram+ur.are a lor
6olo.irea contrar de.tina*iei a creditelor de .tat /i a altor credite acordate contra
(aran*ii de .tat .au "nclcarea termenelor de ram+ur.are a lor .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la 8A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i!
Articolul 2@8! Manipularea pe pia*a )alorilor mo+iliare
,'- Tranac*ionarea .au in1luen*area tranac*iilor cu )alori mo+iliare prin
in1orma*ie0 promi.iuni0 prono.ticuri0 a)ie 1al.e /i eronate0 denaturarea .au tinuirea
inten*ionat a in1orma*iei de.pre emitent .au de.pre )alorile lui mo+iliare .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
,2- Utiliarea de ctre participantul pro1e.ioni.t la pia*a )alorilor mo+iliare .au
de cola+oratorii ace.tuia a in1orma*iei con1iden*iale cu "nclcarea le(i.la*iei la
e1ectuarea tranac*iilor cu )alori mo+iliare0 precum /i in1luen*area ace.tor tranac*ii
de ctre ter*i0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 5A la
8A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i!
,5- 3nclcarea0 nee4ecutarea .au e4ecutarea neadec)at ori neone.t de ctre
+roJer a cerin*elor pri)ind acti)itatea .a0 .tipulate "n le(i.la*ie /i "n contractul
re.pecti)0 a altor pre)ederi ale le(i.la*iei /i ale actelor normati)e ale Comi.iei
Na*ionale a Valorilor Mo+iliare .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
,8- Re1uul dealer7ului de a e1ectua tranac*ii cu )alori mo+iliare con1orm
clauelor e.en*iale anun*ate de el0 iar "n caul lip.ei "n anun*ul dealer7ului a clauelor
e.en*iale0 con1orm condi*iilor propu.e de clientul ace.tuia .au con1orm cerin*elor
le(i.la*iei "naintate 1a* de dealer .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 2@:! 3mpiedicarea acti)it*ii or(anului 1i.cal
,'- 3mpiedicarea controlului 1i.cal prin nea.i(urarea acce.ului "n "ncperile de
produc*ie0 "n depoite0 "n locurile de p.trare a +unurilor0 "n .pa*iile comerciale /i "n
.pa*iile cu o alt de.tina*ie0 prin nepreentarea de e4plica*ii0 date0 in1orma*ii /i
documente0 nece.are or(anului 1i.cal0 a.upra pro+lemelor care apar "n timpul
controlului0 prin alte ac*iuni .au prin inac*iune .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de ': unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :A de
unit*i!
,2- Intericerea acce.ului 1unc*ionarului 1i.cal la .i.temul electronic de
e)iden* conta+il al contri+ua+ilului .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei
1iice0 de ': unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :A de unit*i!
,5- 3mpiedicarea ridicrii unui document .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
'AA de unit*i!
,8- Nee4ecutarea deciiei or(anului 1i.cal de .u.pendare a opera*iunilor la
conturile +ancare ale contri+ua+ilului .e .anc*ionea cu amend "n propor*ie de 'AK
din .uma trecut la .cderi "n perioada de ne.u.pendare a opera*iunilor!
,:- Nee4ecutarea cerin*elor din cita*ia +ancar .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de
:AA de unit*i!
Articolul 2@;! Neutiliarea ca.ei de "nre(i.trare
,'- De.1/urarea unei acti)it*i 1r a a)ea ca. de "nre(i.trare "n caul "n care
actele normati)e "n )i(oare pre)d 1olo.irea ei .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de 2AA de
unit*i!
,2- De.1/urarea unei acti)it*i 1r utiliarea ca.ei de "nre(i.trare e4i.tente .au
cu utiliarea ca.ei de "nre(i.trare de1ectate0 ne.i(ilate "n modul .ta+ilit .au
ne"nre(i.trate la or(anul 1i.cal .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de 2AA de unit*i!
Articolul 2@=! Nepreentarea in1orma*iei de.pre .ediu
,'- Nepreentarea .au preentarea tardi) ctre or(anul 1i.cal a in1orma*iei
de.pre .ediul .au de.pre .c9im+area .ediului contri+ua+ilului0 al .u+di)iiunilor lui
,1iliale0 repreentan*e0 .ucur.ale0 .ec*ii0 ma(aine0 depoite0 unit*i comerciale etc!-
care .e a1l "n alt parte dec"t .ediul central .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
2A la 8A de unit*i!
,2- Preentarea ctre or(anul 1i.cal a unor in1orma*ii ne)eridice de.pre .ediul
contri+ua+ilului0 al .u+di)iiunilor lui ,1iliale0 repreentan*e0 .ucur.ale0 .ec*ii0
ma(aine0 depoite0 unit*i comerciale etc!- care .e a1l "n alt parte dec"t .ediul
central .e .anc*ionea cu amend de la :A la =: de unit*i pentru 1iecare ca!
Articolul 2@?! Nere.pectarea re(ulilor de e)iden* a contri+ua+ililor
,'- Practicarea oricrei acti)it*i 1r "nre(i.trare la or(anul 1i.cal .e
.anc*ionea cu amend de la @A la '?A de unit*i!
,2- Neincluderea "n documente a codului 1i.cal dac includerea lui e.te
pre)ut de le(i.la*ie0 necomunicarea ctre alte per.oane a codului 1i.cal .au
acceptarea de documente 1r a 1i indicat "n ele codul 1i.cal .e .anc*ionea cu
amend de @ unit*i pentru 1iecare ca de neincludere0 necomunicare a codului 1i.cal
.au de acceptare a documentelor 1r cod 1i.cal!
,5- 6olo.irea unui cod 1i.cal .trin0 pla.to(ra1iat .au anulat .e .anc*ionea cu
amend de la 2:A la :AA de unit*i!
,8- Neutiliarea de ctre in.titu*ia 1inanciar ,.ucur.ala .au 1iliala ace.teia- "n
modul .ta+ilit de le(i.la*ie a codului 1i.cal al per.oanei 1iice .e .anc*ionea cu
amend de la :A la =: de unit*i!
,:- Modi1icarea .au "nc9iderea de ctre in.titu*ia 1inanciar ,.ucur.ala .au
1iliala ace.teia- a contului +ancar al contri+ua+ilului0 cu e4cep*ia conturilor de credit0
de depoit la termen /i pro)iorii ,de acumulare a mi<loacelor 1inanciare pentru
1ormarea .au ma<orarea capitalului .ocial-0 precum /i a conturilor per.oanelor 1iice
care nu ."nt .u+iecte ale acti)it*ii de "ntreprintor0 1r certi1icatul or(anului 1i.cal
ori cu "nclcarea re(ulilor .ta+ilite de le(i.la*ie .au nepreentarea ori preentarea
tardi) or(anului 1i.cal a in1orma*iei de.pre modi1icarea .au "nc9iderea contului
+ancar al contri+ua+ilului0 cu e4cep*ia conturilor de credit0 de depoit la termen /i
pro)iorii ,de acumulare a mi<loacelor 1inanciare pentru 1ormarea .au ma<orarea
capitalului .ocial-0 precum /i a conturilor per.oanelor 1iice care nu ."nt .u+iecte ale
acti)it*ii de "ntreprintor0 .e .anc*ionea cu amend de la 2:A la 8AA de unit*i!
,;- E1ectuarea de ctre in.titu*ia 1inanciar ,.ucur.ala .au 1iliala ace.teia- a
unor opera*iuni pe contul +ancar al contri+ua+ilului0 cu e4cep*ia conturilor de credit0
de depoit la termen /i pro)iorii ,de acumulare a mi<loacelor 1inanciare pentru
1ormarea .au ma<orarea capitalului .ocial-0 precum /i a conturilor per.oanelor 1iice
care nu ."nt .u+iecte ale acti)it*ii de "ntreprintor0 1r ca or(anul 1i.cal . con1irme
luarea la e)iden* a contului +ancar de.c9i. .e .anc*ionea cu amend "n propor*ie
de 'AK din .umele "n.cri.e "n ace.t cont!
,=- Ne"nre(i.trarea "n calitate de contri+ua+il al T!V!A! .au de .u+iect al
impunerii cu acci .e .anc*ionea cu amend de 8AA de unit*i pentru 1iecare lun de
acti)itate 1r "nre(i.trare .au cu '8 unit*i pentru 1iecare i "n caul "n care luna de
acti)itate 1r "nre(i.trare e.te incomplet!
,?- Nepreentarea .au preentarea tardi) la or(anul 1i.cal de ctre contri+ua+il
a in1orma*iei de.pre contul +ancar de.c9i. "n .trintate .e .anc*ionea cu amend
de 2:A de unit*i pentru 1iecare cont +ancar!
Articolul 2@@! 3nclcarea re(ulilor de *inere a e)iden*ei conta+ile
/i a e)iden*ei "n .copuri 1i.cale
,'- 3ntocmirea incomplet .au neadec)at a documentelor primare0 precum /i
acceptarea unor documente primare care "mpiedic e1ectuarea controlului 1i.cal0 dac
1apta ile(al nu con*ine elementele "nclcrilor pre)ute la art!2?8 alin!,2-0 .e
.anc*ionea cu amend de 'A unit*i pentru 1iecare document "ntocmit incomplet .au
neadec)at!
,2- 6olo.irea +lanc9etelor de documente primare de un alt model dec"t cel
.ta+ilit prin act normati) "n )i(oare0 precum /i 1olo.irea tipiatelor de documente
primare pla.to(ra1iate ori .trine ,inclu.i) 1acturile 1i.cale- .e .anc*ionea cu
amend e(al cu .uma opera*iunilor economice "n.cri.e "n a.t1el de documente!
,5- Ne"nre(i.trarea )alorilor materiale0 .er)iciilor li)rate /i procurate "n
con1ormitate cu art!''? alin!,5- din Codul 1i.cal0 precum /i ne"nre(i.trarea mr1urilor
.upu.e accielor "n con1ormitate cu pre)ederile art!'2= alin!,'- din Codul 1i.cal .e
.anc*ionea cu amend de :A de unit*i pentru 1iecare ca de ne"nre(i.trare!
,8- Lip.a re(i.trului de e)iden* a mr1urilor .upu.e accielor e4pediate
,tran.portate-0 *inerea cu "nclcarea in.truc*iunii ori nepreentarea lui de ctre
.u+iectul impunerii cu acci 1unc*ionarului 1i.cal .e .anc*ionea cu amend de :A de
unit*i pentru 1iecare "nclcare!
,:- Nea.i(urarea p.trrii drilor de .eam 1i.cale /i>.au a documentelor de
e)iden* /i>.au lip.a total ori par*ial a e)iden*ei conta+ile0 ceea ce 1ace impo.i+il
e1ectuarea controlului 1i.cal0 .e .anc*ionea cu amend de :AA de unit*i!
Articolul 5AA! 3nclcarea de ctre in.titu*iile 1inanciare ,.ucur.alele
.au 1ilialele lor- a modului de decontare
,'- 3nclcarea termenelor .ta+ilite de le(i.la*ie pentru "nre(i.trarea mi<loacelor
+ne/ti "n conturile +ancare ale per.oanelor <uridice .e .anc*ionea cu amend de
:K din .uma ne"nre(i.trat "n termen!
,2- 3nre(i.trarea mi<loacelor +ne/ti0 o+*inute din comercialiarea de mr1uri0
e4ecutarea de lucrri /i pre.tarea de .er)icii0 "n conturile de depoit .au "n alte conturi
+ancare elud"ndu7.e conturile curente "n moned na*ional .au "n )alut .trin .e
.anc*ionea cu amend de :K din .uma "nre(i.trat!
,5- Nee4ecutarea .au e4ecutarea tardi) a di.poi*iei de plat treoreriale /i>.au
a di.poi*iei inca.o treoreriale pri)ind .tin(erea o+li(a*iei 1i.cale "n caul "n care
contri+ua+ilul .au de+itorul lui di.pune de mi<loace +ne/ti la contul +ancar .e
.anc*ionea cu amend0 pentru 1iecare i de "nt"riere0 de A0:K din .uma care tre+uie
pltit!
,8- 3nclcarea termenelor de "nre(i.trare "n conturile Treoreriei de %tat a
.umelor "nca.ate de la contri+ua+il .e .anc*ionea cu amend0 pentru 1iecare i de
"nt"riere0 de :K din .uma ne"nre(i.trat "n termen!
,:- Nepreentarea .au preentarea tardi) de ctre in.titu*ia 1inanciar
,.ucur.ala .au 1iliala ace.teia- la or(anul 1i.cal a in1orma*iei de.pre "n.crierea "n
contul +ancar al contri+ua+ilului a mi<loacelor +ne/ti0 "n caul .u.pendrii
opera*iunilor la ace.t cont0 .e .anc*ionea cu amend0 pentru 1iecare i de
nepreentare .au de "nt"riere0 de A0'K din .uma "n.cri. "n cont!
Articolul 5A'! Nere.pectarea modului de "ntocmire
/i de preentare a drii de .eam 1i.cale
,'- Nepreentarea drii de .eam 1i.cale .au preentarea ei tardi) .e
.anc*ionea cu amend de :K din .uma impoitului .au ta4ei care urmea . 1ie
)r.at la +u(et /i care tre+uie . 1ie indicat "n darea de .eam 1i.cal men*ionat0
iar pentru acci0 de :K din .uma acciului care tre+uie . 1ie indicat ca 1iind calculat0
"n caul "n care perioada pentru care nu .7a preentat darea de .eam 1i.cal nu
dep/e/te o lun0 ma<or"ndu7.e0 "n caul nepreentrii ulterioare a drii de .eam
1i.cale0 cu :K din .uma impoitului .au ta4ei care urmea . 1ie )r.at la +u(et /i
care tre+uie . 1ie indicat "n darea de .eam 1i.cal men*ionat0 iar pentru acci0 cu
:K din .uma acciului care tre+uie . 1ie indicat ca 1iind calculat pentru 1iecare lun
urmtoare .au cu o cot din ace.te :K "n caul "n care luna e.te incomplet! Totodat0
"n an.am+lu0 mrimea amenii nu tre+uie . dep/ea.c 2:K din .uma impoitului
.au ta4ei!
,2- Nepreentarea drii de .eam 1i.cale con1orm art!@2 din Codul 1i.cal .au
preentarea drii de .eam 1i.cale care con*ine in1orma*ie neautentic .e .anc*ionea
cu amend de 'A unit*i pentru 1iecare dare de .eam nepreentat .au de : unit*i
pentru 1iecare in1orma*ie neautentic din darea de .eam 1i.cal! %e con.ider c
darea de .eam 1i.cal con*ine in1orma*ie neautentic dac nu are in1orma*ia
.olicitat con1orm le(i.la*iei 1i.cale .au dac in1orma*ia e.te 1al. total .au par*ial!
Or(anul 1i.cal e.te "n drept . anulee .au . reduc amenda dac eroarea e.te
corectat "n decur.ul a 5A de ile de la data .ta+ilit pentru a 1i preentat!
,5- Nepreentarea 1acturii 1i.cale "n termenul pre)ut la art!''= din Codul
1i.cal .e .anc*ionea cu amend de :A de unit*i pentru 1iecare 1actur nepreentat
"n termen!
,8- Nepreentarea de ctre .u+iectul impunerii cu acci "n termenul .ta+ilit de
or(anul 1i.cal a documentelor ce con1irm e4portul /i neac9itarea de ctre .u+iect a
acciului con1orm art!'25 alin!,:- din Codul 1i.cal .e .anc*ionea cu amend e(al
.umei acciului!
Articolul 5A2! 3nclcarea re(ulilor de calculare /i de plat
a impoitelor /i ta4elor
,'- Neplata0 "n termenul /i la +u(etul .ta+ilit con1orm le(i.la*iei 1i.cale0 a
impoitelor /i ta4elor0 precum /i ne)irarea lor "n termen /i la +u(etul re.pecti) de
ctre per.oanele care le7au "nca.at .au re*inut .e .anc*ionea cu amend de 2K din
.uma impoitului .au ta4ei nepltite "n termen0 dac termenul nepl*ii nu dep/e/te o
lun0 ma<or"ndu7.e0 "n caul nepl*ii lor ulterioare0 cu 2K din .uma impoitului .au
ta4ei nepltite "n termen pentru 1iecare lun urmtoare .au cu o cot din ace.te 2K "n
caul "n care luna e.te incomplet! Totodat0 "n an.am+lu0 mrimea amenii nu
tre+uie . dep/ea.c 28K din .uma impoitului .au ta4ei! Amenda nu .e aplic
contri+ua+ililor men*iona*i la art!22? alin!,:- din Codul 1i.cal "n ceea ce pri)e/te
o+li(a*iile 1i.cale /i perioadele 1i.cale pentru care nu .e aplic ,nu .e calculea-
ma<orri de "nt"riere ,penalit*i-!
,2- Prin dero(are de la alin!,'-0 neplata de ctre .u+iectele impunerii cu acci a
acciului la mr1urile .upu.e acciului la momentul e4pedierii ,tran.portrii- lor .e
.anc*ionea cu amend de :AK din .uma accielor la mr1urile .upu.e accielor0 la
momentul e4pedierii ,tran.portrii-!
,5- Prin dero(are de la alin!,'-0 neplata accielor "n iua .ucce.i) celei "n care
au 1o.t comercialiate mr1uri .upu.e acciului de ctre per.oane care nu ."nt
.u+iecte ale impunerii cu acci0 inclu.i) de ctre "ntreprinderi comerciale crora
per.oane <uridice /i per.oane 1iice le e4pedia ,tran.port- /i le li)rea mr1uri
.upu.e acciului 1r documente <u.ti1icati)e ,copia de pe declara*ia )amal0 1actura
de e4pedi*ie a mr1urilor0 documentul de plat0 alte documente .ta+ilite de or(anul
1i.cal ce con1irm plata acciului- pentru comercialiare0 prelucrare /i>.au 1a+ricare a
unor alte mr1uri .upu.e acciului .e .anc*ionea cu amend de :AK din .uma
accielor la mr1urile .upu.e accielor0 comercialiate!
,8- Diminuarea impoitelor0 ta4elor prin preentarea ctre or(anul 1i.cal a unei
dri de .eam 1i.cale cu in1orma*ii .au date ne)eridice ori incomplete .e .anc*ionea
cu amend de 2AK din .uma diminurii!
,:- E.c9i)area de la calculul /i de la plata impoitelor0 ta4elor /i>.au
ma<orrilor de "nt"riere0 adic .)"r/irea de ac*iune .au inac*iune ce e4clude
po.i+ilitatea e4ercitrii0 "n modul .ta+ilit0 a controlului a.upra contri+ua+ilului .au
oricrei alte per.oane ori ce a.cunde temeiul pentru care .7ar cere contri+ua+ilului .7
/i onoree o+li(a*ia 1i.cal /i>.au i .7ar aplica m.uri de e4ecutare .ilit a o+li(a*iei
1i.cale0 .e .anc*ionea cu amend e(al cu impoitul0 ta4a /i>.au ma<orarea de
"nt"riere nedeclarate!
Articolul 5A5! Lip.a certi1icatului de acci /i>.au a tim+relor de acci
,'- Lip.a certi1icatului de acci /i>.au a tim+relor de acci la mr1urile .upu.e
acciului pa.i+ile de marcare o+li(atorie .au utiliarea unor tim+re de acci 1al.i1icate
ori ne)ala+ile0 "n caul "n care .u+iectul impunerii cu acci comercialiea0
tran.port .au depoitea mr1uri 1r tim+re de acci .au cu tim+re de acci
1al.i1icate ori ne)ala+ile0 .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
':A de unit*i .au cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de 5AA de unit*i!
Not: Pre)ederile alin!,'- .e aplic /i per.oanelor care nu ."nt .u+iecte ale impunerii cu
acci0 inclu.i) "ntreprinderilor comerciale crora per.oane <uridice /i per.oane 1iice le e4pedia
,tran.port- /i li)rea mr1uri .upu.e acciului0 inclu.i) mr1uri importate0 1r documente
<u.ti1icati)e ,copia de pe declara*ia )amal0 1actura de e4pedi*ie a mr1urilor0 documentul de plat0
alte documente0 .ta+ilite de or(anul 1i.cal0 ce con1irm plata acciului- pentru comercialiare0
prelucrare /i>.au 1a+ricare a unor alte mr1uri .upu.e acciului0 p"n "n anul 2AA:!
Articolul 5A8! E)aiunea 1i.cal a per.oanelor 1iice
,'- E)aiunea 1i.cal a per.oanelor 1iice prin nepreentare .au preentare
tardi)0 1r moti)e "ntemeiate0 a declara*iei pe )enit /i>.au prin includere "n
declara*ia pe )enit a unor date )dit denaturate pri)ind )eniturile .au c9eltuielile ori
prin tinuire a altor o+iecte impoa+ile dac .uma impoitului pltit nu dep/e/te
':AA de unit*i .e .anc*ionea cu amend de la :A la 'AA de unit*i .au cu amend "n
mrimea impoitului!
,2- Aceea/i ac*iune dac .uma impoitului neac9itat dep/e/te ':AA de unit*i
.e .anc*ionea cu amend "n mrimea du+l a impoitului!
Not: Nu .e aplic .anc*iune "n caul "n care impoitul pe )enit ce urmea a 1i pltit e.te
mai mic de 'AA de unit*i! Nu .e aplic amend contri+ua+ililor men*iona*i la art!22? alin!,:- din
Codul 1i.cal!
Articolul 5A:! A+uurile pe pia*a )alorilor mo+iliare
,'- De.1/urarea 1r "nre(i.trare la Comi.ia Na*ional a Valorilor Mo+iliare a
o1ertei pu+lice .au a o1ertei tender a )alorilor mo+iliare .e .anc*ionea cu amend de
la 8A la :A de unit*i!
,2- Nee1ectuarea0 pe parcur.ul de.1/urrii o1ertei pu+lice primare0 a
modi1icrilor /i completrilor nece.are "n pro.pectul o1ertei pu+lice /i "n alte
documente preentate pentru "nre(i.trarea o1ertei "n caul depi.trii unor
necore.punderi dintre ace.te documente /i cerin*ele le(i.la*iei .e .anc*ionea cu
amend de la 2A la 5A de unit*i!
,5- Preentarea de in1orma*ie neautentic .au tinuirea in1orma*iei cerute de
Comi.ia Na*ional a Valorilor Mo+iliare .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de
unit*i!
,8- inerea re(i.trului cu "nclcarea re(ulilor /i cerin*elor .ta+ilite .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,:- Nere.pectarea de ctre emiten*i0 de ctre participan*ii pro1e.ioni/ti la pia*a
)alorilor mo+iliare0 de ctre or(ania*iile de autore(lementare ale ace.tora0 de ctre
al*i participan*i la pia*a )alorilor mo+iliare a 1ormelor de dare de .eam .ta+ilite de
le(i.la*ie0 precum /i a termenelor de pu+licare "n pre. /i de preentare Comi.iei
Na*ionale a Valorilor Mo+iliare a drii de .eam0 .e .anc*ionea cu amend de la 'A
la 2A de unit*i!
,;- Nere.pectarea de ctre participan*ii pro1e.ioni/ti la pia*a )alorilor mo+iliare
a cerin*ei pri)ind acce.ul li+er al clien*ilor ace.tora la in1orma*ia (eneral acce.i+il
de.pre acti)itatea pe care o de.1/oar .e .anc*ionea cu amend de la 2A la
5A de unit*i!
Articolul 5A;! 3nclcarea cerin*elor 1a* de drile de .eam pre)ute
de le(i.la*ia cu pri)ire la )alorile mo+iliare
Nepreentarea .au preentarea tardi) Comi.iei Na*ionale a Valorilor
Mo+iliare de ctre emiten*i /i de ctre participan*ii pro1e.ioni/ti la acea.t pia* a
drilor de .eam .ta+ilite de le(i.la*ie .e .anc*ionea cu amend de la ': la
2: de unit*i!
Articolul 5A=! 3nclcarea re.tric*iilor pentru )"narea .au cumprarea )alorilor
mo+iliare0 re(lrilor tranac*iilor cu con1lict de intere.e
,'- 3nclcarea re.tric*iilor pentru )"narea .au cumprarea )alorilor mo+iliare
.ta+ilite pentru participan*ii la pia*a )alorilor mo+iliare .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,2- Nere.pectarea re.tric*iilor pre)ute de le(i.la*ia "n )i(oare pri)ind
ac9ii*ionarea .au r.cumprarea ac*iunilor de teaur de ctre emitent .e .anc*ionea
cu amend de la ': la 2: de unit*i!
,5- Necomunicarea0 "n termenele .ta+ilite pentru .ocietatea pe ac*iuni0 ctre
Comi.ia de %tat pentru Pia*a Valorilor Mo+iliare0 ctre alte or(ane0 a in1orma*iei
con1orm le(i.la*iei "n caurile c"nd acea.t comi.ie .ta+ile/te o+li(ati)itatea
in1ormrii de ctre ac*ionar .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,8- Denaturarea /i a.cunderea premeditat a in1orma*iei de.pre acti)itatea
economico71inanciar a .ociet*ii pe ac*iuni0 a altei in1orma*ii pe care creditorii0
ac*ionarii .au autorit*ile pu+lice0 "n con1ormitate cu le(i.la*ia0 tre+uie . o primea.c
.e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i!
,:- Necon)ocarea "n adunare (eneral a ac*ionarilor .au con)ocarea cu
"nclcarea le(i.la*iei "n )i(oare /i>.au a .tatutului .ociet*ii .e .anc*ionea cu
amend de 'AA de unit*i!
,;- 3nclcarea modului de "nc9eiere a tranac*iilor de propor*ii /i>.au
tranac*iilor cu con1lict de intere.e .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de
unit*i!
,=- Nepreentarea .au preentarea tardi) a datelor .ta+ilite de le(i.la*ia "n
)i(oare de ctre per.oanele intere.ate "n e1ectuarea de ctre .ociet*ile pe ac*iuni a
tranac*iilor cu con1lict de intere.e .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de
unit*i!
Articolul 5A?! 3nclcarea drepturilor mem+rilor .ociet*ilor
comerciale /i ai cooperati)elor
,'- Necon)ocarea mem+rilor .ociet*ii comerciale .au ai cooperati)ei "n
adunare (eneral ori "nclcarea termenului .au procedurii de con)ocare pre)ut de
le(i.la*ie /i>.au de .tatutul .ociet*ii .au al cooperati)ei .e .anc*ionea cu amend de
la 2A la 5A de unit*i!
,2- Tinuirea premeditat de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere ale
.ociet*ii comerciale .au ale cooperati)ei a in1orma*iei pri)ind acti)itatea economic
/i 1inanciar0 a altei in1orma*ii pe care mem+rii tre+uie . o primea.c potri)it
le(i.la*iei ori .tatutului .ociet*ii .au cooperati)ei dac acea.t tinuire nu a cauat
pre<udicii materiale con.idera+ile .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i!
,5- 3nclcarea de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere ale .ociet*ii
comerciale .au ale cooperati)ei a modului de "nc9eiere a tranac*iilor de propor*ii0 a
tranac*iilor cu con1lict de intere.e ori a altor tranac*ii al cror mod de "nc9eiere e.te
pre)ut de le(i.la*ie .au de .tatutul .ociet*ii .au al cooperati)ei dac acea.t
"nclcare nu a cauat pre<udicii materiale con.idera+ile .e .anc*ionea cu amend de
la 5A la 8A de unit*i!
Capitolul GVII
CONTRAVENII CE A6ECTEA&$
ACTIVITATEA AUTORIT$ILOR PUBLICE
Articolul 5A@! Ne"ndeplinirea cerin*elor le(itime ale deputatului "n Parlament
,'- Ne"ndeplinirea de ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere a cerin*elor
le(itime ale deputatului "n Parlament .au "mpiedicarea de.1/urrii acti)it*ii de
deputat .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- Nere.pectarea de ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere a termenelor de
preentare a in1orma*iei .olicitate de deputatul "n Parlament .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 5'A! Mani1e.tarea lip.ei de re.pect 1a* de <udector .au nere.7
pectarea di.poi*iilor pre/edintelui completului de <udecat
,'- Mani1e.tarea lip.ei de re.pect0 "n cadrul /edin*ei0 1a* de <udectorul
in.tan*ei de <udecat .au al Cur*ii Con.titu*ionale .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 'A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 'AA la ':A de unit*i!
,2- Nere.pectarea di.poi*iei pre/edintelui completului de <udecat .au
ter(i)er.area e4ecutrii ace.teia .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0
de la 'A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere0 de la
:A la ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2A la 2AA de unit*i!
Articolul 5''! 3mpiedicarea e4ecutrii 9otr"rii <udectore/ti!
O1en.a adu. e4ecutorului
,'- 3mpiedicarea e4ecutrii 9otr"rii <udectore/ti .e .anc*ionea cu
a)erti.ment .au cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 8A la :A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 8AA la :AA de unit*i!
,2- O1en.a adu. e4ecutorului <udectore.c "n le(tur cu e4ercitarea
atri+u*iilor lui de .er)iciu .e .anc*ionea cu a)erti.ment0 cu amend de la 'A la 2A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 5A la ;A de ore!
,5- 6apta pre)ut la alin!,'- .au ,2- .)"r/it de ctre per.oana cu 1unc*ie de
r.pundere din cadrul autorit*ii pu+lice .e .anc*ionea cu amend de la =: la
'AA de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore cu .au
1r pri)area de dreptul de a ocupa anumite 1unc*ii .au de a e4ercita o anumit
acti)itate de la ; la '2 luni!
Articolul 5'2! Nee4ecutarea o+li(a*iilor pre)ute de Codul de e4ecutare!
Necomunicarea e4ecutorului <udectore.c a datelor de.pre .c9im+area locului
de munc .au a domiciliului0 nepreentarea 1r moti) "ntemeiat la e4ecutorul
<udectore.c .au la locul de e4ecutare0 c"nd preentarea0 con1orm le(ii0 e.te
o+li(atorie0 nere.tituirea0 pierderea .au deteriorarea inten*ionat a documentului
e4ecutoriu .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu amend de la 2 la : unit*i!
Articolul 5'5! Imi4tiunea "n acti)itatea a)ocatului parlamentar
Imi4tiunea "n acti)itatea a)ocatului parlamentar pentru a in1luen*a deciiile
ace.tuia a.upra unor .e.iri0 i(norarea inten*ionat de ctre per.oana cu 1unc*ie de
r.pundere a .e.irii /i ne"ndeplinirea recomandrilor date de a)ocatul parlamentar0
"mpiedicarea .u+ orice alt 1orm a acti)it*ii ace.tuia .e .anc*ionea cu amend de
la 2A la 5A de unit*i!
Articolul 5'8! 3nclcarea re(ulilor de 1olo.ire a pa/apoartelor diplomatice
/i de .er)iciu ale Repu+licii Moldo)a
De*inerea ile(al a pa/apoartelor diplomatice /i de .er)iciu ale Repu+licii
Moldo)a .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 5':! 3nclcarea modului de 1olo.ire a .im+olurilor de .tat
,'- 3nclcarea cu inten*ie a modului de 1olo.ire a .im+olurilor de .tat ,.tema0
drapelul0 imnul- ale Repu+licii Moldo)a .au ale unui alt .tat .e .anc*ionea cu
amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i .au cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,2- Ac*iunile pre)ute la alin!,'- .)"r/ite "n urma unei "n*ele(eri de un (rup
de per.oane0 precum /i de per.oane re.pon.a+ile de re.pectarea modului de 1olo.ire a
.im+olurilor de .tat0 .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul 5';! Ac*iunile ile(ale 1a* de di.tinc*iile de .tat
,'- Purtarea /i p.trarea ile(al a di.tinc*iilor de .tat ale Repu+licii Moldo)a
.e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,2- Tranac*ii ilicite cu di.tinc*iile de .tat ale Repu+licii Moldo)a .e
.anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
,5- 6al.i1icarea di.tinc*iilor de .tat ale Repu+licii Moldo)a0 .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 5'=! Uurparea de calit*i o1iciale
Uurparea de calit*i o1iciale prin 1olo.irea ile(al a uni1ormei cu .emne
di.tincti)e0 cu .im+olica autorit*ilor pu+lice .au cu a.pect a.emntor ce ar permite
con1undarea0 dac nu e.te "n.o*it de .)"r/irea unei in1rac*iuni0 .e .anc*ionea cu
amend de la :A la 'AA de unit*i!
Articolul 5'?! Di)ul(area datelor de.pre m.urile de .ecuritate
,'- Di)ul(area datelor de.pre aplicarea m.urilor de .ecuritate unei per.oane
ori rudelor ei apropiate0 dac nu repreint o in1rac*iune0 .e .anc*ionea cu amend
de la 'AA la ':A de unit*i!
,2- Di)ul(area de ctre o per.oan cu 1unc*ie de r.pundere din or(anul care
a.i(ur aprarea de .tat a )ictimelor0 martorilor /i altor per.oane care contri+uie la
proce.ul penal0 precum /i a rudelor lor apropiate0 a in1orma*iei pri)ind m.urile de
aprare0 dac nu repreint o in1rac*iune0 .e .anc*ionea cu amend de ':A de unit*i
cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la un
an!
Articolul 5'@! 3nclcarea pre)ederilor Le(ii cada.trului +unurilor imo+ile
,'- 3nclcarea de ctre titularii de drepturi a termenului .ta+ilit pentru
depunerea cererii de "nre(i.trare a dreptului a.upra +unurilor imo+ile .e .anc*ionea
cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,2- Nea.i(urarea de ctre titularii de drepturi a acce.ului la +unul imo+il pentru
e4ecutarea de lucrri cada.trale .e .anc*ionea cu amend de la 2A la 5A de unit*i!
,5- Nepreentarea0 de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere din
"ntreprinderi0 in.titu*ii /i or(ania*ii care e4ecut lucrri ce *in de 1olo.irea datelor
cada.trale0 a documentelor ce .er)e.c drept temei pentru e1ectuarea de "nre(i.trri "n
re(i.trul +unurilor imo+ile "n con1ormitate cu le(i.la*ia .e .anc*ionea cu amend de
la 'A la 2A de unit*i!
,8- Nepreentarea0 de ctre per.oanele cu 1unc*ie de r.pundere din
"ntreprinderi0 in.titu*ii /i or(ania*ii care e4ecut lucrri ce *in de 1olo.irea datelor
cada.trale0 a datelor cada.trale actualiate .e .anc*ionea cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
,:- Introducerea0 modi1icarea /i radierea din re(i.trul +unurilor imo+ile0 cu
"nclcarea modului .ta+ilit0 a datelor cada.trale0 di1uarea /i 1urniarea lor
ne.anc*ionat de ctre lucrtorii or(anelor cada.trale teritoriale .e .anc*ionea cu
amend de la 8A la :A de unit*i!
,;- 6urniarea de date cada.trale "n .copuri comerciale 1r contract "nc9eiat cu
or(anul cada.tral teritorial ctre "ntreprinderi0 in.titu*ii /i or(ania*ii care nu 1ac parte
din .i.temul or(anelor cada.trale .e .anc*ionea cu amend de la 8A la :A de unit*i!
Articolul 52A! 3nclcarea termenelor de preentare a drilor de .eam A(en*iei
de %tat pentru Reer)ele Materiale /i A<utoarele Umanitare
3nclcarea termenelor de preentare a drilor de .eam A(en*iei de %tat pentru
Reer)ele Materiale /i A<utoarele Umanitare0 preentarea de date 1al.e "n drile de
.eam .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul 52'! 3nclcarea re(ulilor de p.trare0 de completare0 de e)iden*
.au de 1olo.ire a documentelor de ar9i)
3nclcarea re(ulilor de p.trare0 de completare0 de e)iden* .au de 1olo.ire a
documentelor de ar9i) .e .anc*ionea cu amend de la 5 la : unit*i!
Articolul 522! Di.tru(erea .au alterarea documentelor din 6ondul Ar9i)i.tic
,'- Di.tru(erea 1r autoria*ia de ri(oare a documentelor din 6ondul
Ar9i)i.tic ce .e p.trea "n ar9i)ele de .tat0 "n alte depoite /i "n ar9i)ele per.oanei
<uridice .e .anc*ionea cu amend de la 5AA la 8AA de unit*i!
,2- Alterarea documentelor din 6ondul Ar9i)i.tic prin eliminarea te4tului .au a
ima(inii .au prin in.erarea "n te4t .au "n ima(ine a unor modi1icri ori completri
care nu au a)ut con.ecin*e (ra)e .e .anc*ionea cu amend de la ':A la 2:A de
unit*i!
Articolul 525! Nepreentarea la timp a datelor .tati.tice
.au comunicarea unor date .tati.tice eronate
Nepreentarea la timp a datelor .tati.tice .au comunicarea unor date eronate .au
"n )olum incomplet .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 2A la =A de unit*i!
Capitolul GVIII
CONTRAVENII 3MPOTRIVA RE#IMULUI 6RONTIEREI DE %TAT
EI RE#IMULUI DE A6LARE 3N TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 528! Deteriorarea0 nimicirea0 permutarea inten*ionat a .emnelor
1rontierei de .tat0 in.talarea unor .emne de 1rontier 1al.e
Deteriorarea0 nimicirea0 permutarea inten*ionat a .emnelor 1rontierei de .tat0
in.talarea unor .emne de 1rontier 1al.e .e .anc*ionea cu amend de la 8A la
:A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore!
Articolul 52:! 3nclcarea re(ulilor de trecere a 1rontierei de .tat
Trecerea 1rontierei de .tat prin punctele de trecere 1r pa/aportul .ta+ilit .au
1r autoria*ie din partea autorit*ilor re.pecti)e .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 2A la :A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 'AA la ':A de unit*i!
Not. Ac*iunea preentului articol nu .e e4tinde a.upra )ictimelor tra1icului de 1iin*e umane
.peci1icate la art!';: /i 2A; din Codul penal al Repu+licii Moldo)a!
Articolul 52;! 3nclcarea de ctre cet*eni .trini .au apatrii
a re(ulilor de /edere "n Repu+lica Moldo)a
3nclcarea de ctre cet*eni .trini .au apatrii a re(ulilor de /edere "n
Repu+lica Moldo)a0 mani1e.tat prin locuirea 1r documente de identitate0 cu
documente neautentice0 nere.pectarea modului .ta+ilit de "nre(i.trare0 e.c9i)area de
la plecare dup e4pirarea termenului de /edere0 nere.pectarea re(ulilor de intrare /i
ie/ire din Repu+lica Moldo)a .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i cu .au
1r e4pulare din Repu+lica Moldo)a!
Not. Ac*iunea preentului articol nu .e e4tinde a.upra )ictimelor tra1icului de 1iin*e umane
.peci1icate la art!';: /i 2A; din Codul penal al Repu+licii Moldo)a!
Articolul 52=! 3nclcarea de ctre per.oane cu 1unc*ie de r.pundere
.au cet*eni ai Repu+licii Moldo)a a re(ulilor de /edere
a cet*eanului .trin .au apatridului "n Repu+lica Moldo)a
,'- 3nclcarea0 de ctre per.oana cu 1unc*ie de r.pundere care prime/te "n
Repu+lica Moldo)a cet*eni .trini .au apatrii0 de ctre per.oana care le a.i(ur
de.er)irea .au care e4ercit atri+u*ii le(ate de re.pectarea condi*iilor de intrare0 de
/edere /i de ie/ire din Repu+lica Moldo)a0 a re(ulilor de "nre(i.trare0 de "ntocmire a
actelor pentru dreptul a1lrii "n Repu+lica Moldo)a /i pentru plecarea lor din *ar .e
.anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
,2- Neluarea0 de ctre cet*eanul care a in)itat "n intere. per.onal "n Repu+lica
Moldo)a cet*eni .trini .au apatrii /i care le7a pu. la di.poi*ie .pa*iu locati)0 de
m.uri pri)ind a.i(urarea "nre(i.trrii la timp /i plecrii lor dup e4pirarea
termenului de a1lare .e .anc*ionea cu amend de la : la 'A unit*i!
Articolul 52?! 3nclcarea re(ulilor de "ncadrare "n c"mpul muncii a cet*eanului
.trin .au a apatridului pe teritoriul Repu+licii Moldo)a
,'- 3ncadrarea "n c"mpul muncii a cet*eanului .trin .au apatridului0 a1lat
pro)ioriu "n Repu+lica Moldo)a0 1r autoria*ie de "ncadrare "n c"mpul muncii
eli+erat "n modul .ta+ilit de le(i.la*ia "n )i(oare .e .anc*ionea cu amend de la 8A
la :A de unit*i pentru 1iecare an(a<at ile(al!
,2- De.1/urarea acti)it*ii de ctre cet*eni .trini /i apatrii0 a1la*i pro)ioriu
"n Repu+lica Moldo)a0 1r autoria*ie de "ncadrare "n c"mpul muncii eli+erat "n
modul .ta+ilit de le(i.la*ia "n )i(oare .e .anc*ionea cu amend de la 5A la
:A de unit*i!
,5- O+*inerea autoria*iei de "ncadrare "n c"mpul muncii la cererea per.oanei cu
1unc*ie de r.pundere0 emi. pe numele unui cet*ean .trin .au apatrid0 a1lat
pro)ioriu "n Repu+lica Moldo)a0 1r a 1i an(a<at "n munc pe teritoriul Repu+licii
Moldo)a .e .anc*ionea cu amend0 aplicat cet*eanului .trin .au apatridului
nean(a<at0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei cu 1unc*ie de
r.pundere0 de la 8A la :A de unit*i!
Not. Ac*iunea preentului articol nu .e e4tinde a.upra per.oanelor )ictime ale tra1icului de
1iin*e umane .peci1icate la art!';: /i 2A; din Codul penal al Repu+licii Moldo)a!

Capitolul GIG
CONTRAVENII 3MPOTRIVA MODULUI DE ADMINI%TRARE
Articolul 52@! %ama)olnicia
%ama)olnicia0 adic e4ercitarea "n mod ar+itrar a unui drept real .au pre.upu.
prin "nclcarea ordinii .ta+ilite de le(e0 1r a .e caua )reo daun con.idera+il
per.oanei .e .anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de ;A de ore!
Articolul 55A! Ne.upunerea di.poi*iei .au cererii le(itime a lucrtorului
din poli*ie .au a altui a(ent con.tatator0 .au mem+rului
(rii populare0 .au o1en.a adu. lor
Ne.upunerea di.poi*iei .au cererii le(itime a lucrtorului din poli*ie0 altui
a(ent con.tatator .au mem+rului (rii populare "n timpul e4ercitrii o+li(a*iilor de
.er)iciu .au o+/te/ti0 o1en.a adu. lor .e .anc*ionea cu a)erti.ment0 cu amend de
la 'A la 2A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la 5A la
;A de ore!
Articolul 55'! Neluarea de m.uri pentru "nlturarea "nclcrii le(ii
Neluarea de m.uri pentru "nlturarea "nclcrii le(ii0 indicate "n raportul
autorit*ilor competente "n lic9idarea cauelor care au du. la a.t1el de "nclcri0
precum /i r.pun.ul tardi) dat la raport .au la in1orma*ia preentat de ace.te
autorit*i0 .e .anc*ionea cu amend de la 'A la 2A de unit*i!
Articolul 552! 6olo.irea ile(al a .emnelor a1late .u+ protec*ia
tratatelor interna*ionale
6olo.irea ile(al a em+lemei Crucii Ro/ii /i a denumirii HCrucea Ro/ieH0 a
"n.emnelor care pot 1i identi1icate cu em+lema Crucii Ro/ii .e .anc*ionea cu
amend de la 2A la 5A de unit*i!
Articolul 555! Nere.pectarea termenului de depunere
a declara*iei cu pri)ire la na/tere
Nere.pectarea 1r moti) "ntemeiat a termenului le(al de depunere la o1iciul de
.tare ci)il a declara*iei cu pri)ire la na/tere .e .anc*ionea cu amend de la 'A la
2A de unit*i!
Articolul 558! Comunicarea unor date 1al.e pentru a 1i "n.cri.e
"n actele de identitate
Comunicarea unor date 1al.e pentru a 1i "n.cri.e "n actele de identitate .e
.anc*ionea cu amend de 'AA de unit*i!
Articolul 55:! Ridicarea ile(al de ctre o per.oan cu 1unc*ie
de r.pundere a +uletinului de identitate0 luarea
.au predarea ace.tuia drept (aran*ie
,'- Ridicarea ile(al de ctre o per.oan cu 1unc*ie de r.pundere a +uletinului
de identitate .e .anc*ionea cu amend de la :A la 'AA de unit*i cu .au 1r pri)area
de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itate de la 5 luni la ' an!
,2- Cererea de a preda0 ridicarea .au predarea0 drept (aran*ie0 a +uletinului de
identitate .au a pa/aportului0 .e .anc*ionea cu amend de 2A de unit*i!
Articolul 55;! C9emarea inten*ionat 1al. a .er)iciilor .pecialiate
C9emarea inten*ionat 1al. a .er)iciului de pompieri /i .al)atori0 a poli*iei0 a
.er)iciului de a<utor medical ur(ent .au altor .er)icii .pecialiate .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de
p"n la ;A de ore!
Articolul 55=! Tran.miterea .au tentati)a de a tran.mite o+iecte interi.e
ctre per.oane de*inute "n locuri de deten*ie
Tran.miterea .au tentati)a de a tran.mite "n mod interi. .au de a tran.mite
.u+.tan*e .au produ.e interi.e per.oanelor de*inute "n locuri de deten*ie .e
.anc*ionea cu amend de la 5A la 8A de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a
e4ercita o anumit acti)itate de la ; la '2 luni!
Articolul 55?! 3nclcarea re(ulilor cu pri)ire la .tandardiare0
metrolo(ie /i calitate a produc*iei
,'- 6a+ricarea pentru comercialiare a produc*iei .au pre.tarea .er)iciilor care
nu core.pund .tandardelor0 documenta*iei te9nico7normati)e0 mo.trelor .au
etaloanelor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de
unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de unit*i!
,2- Comercialiarea mr1urilor care nu core.pund .tandardelor0 documenta*iei
te9nico7normati)e0 mo.trelor .au etaloanelor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
'AA la 2AA de unit*i!
,5- Comercialiarea produc*iei 1r marcare0 1r indicarea mrimilor 1iice ale
ma.ei0 )olumului0 "nclcarea a+aterilor ma4im admi.i+ile .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,8- Tran.miterea ctre +ene1iciar .au "n produc*ie a documenta*iei de
con.truc*ie0 te9nolo(ice /i de proiect ce nu core.punde .tandardelor .e .anc*ionea
cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu amend0 aplicat
per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
,:- Punerea "n circula*ie ,)"nare0 e4ploatare0 "nc9iriere- a mi<loacelor de
m.urat ne"ncercate "n modul .ta+ilit /i neapro+ate0 a celor necontrolate ori cu
termenul de control e4pirat .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de
la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 2AA la 5AA de
unit*i!
,;- Con1ec*ionarea0 "ncercarea0 repararea0 "nc9irierea0 )"narea /i cali+rarea
mi<loacelor de m.urat de ctre per.oane care nu au primit "n modul .ta+ilit licen*
,autoria*ie-0 "nclcarea re(ulilor metrolo(ice .e .anc*ionea cu amend0 aplicat
per.oanei 1iice0 de la 2A la 5A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la
2AA la 5AA de unit*i!
Articolul 55@! 6al.i1icarea mi<loacelor de m.urat0 a reultatelor m.urrii
6al.i1icarea mi<loacelor de m.urat0 a reultatelor m.urrii0 pro+elor0
"ncercrilor0 controlului /i ale altor lucrri metrolo(ice .e .anc*ionea cu amend0
aplicat per.oanei 1iice0 de la 'AA la ':A de unit*i0 cu amend0 aplicat per.oanei
<uridice0 de la 5AA la 8AA de unit*i cu pri)area0 "n am+ele cauri0 de dreptul de a
de.1/ura o anumit acti)itate de la ; luni la ' an0 cu .au 1r a1i/area /i>.au di1uarea
9otr"rii de .anc*ionare!
Articolul 58A! Nere.pectarea Le(ii cu pri)ire la 1unc*ionarea lim+ilor
pe teritoriul Repu+licii Moldo)a
Nere.pectarea de ctre an(a<a*ii autorit*ilor pu+lice a pre)ederilor Le(ii cu
pri)ire la 1unc*ionarea lim+ilor pe teritoriul Repu+licii Moldo)a .e .anc*ionea cu
amend de 'A unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit
acti)itate de la 5 luni la ' an!
Capitolul GG
CONTRAVENII CARE ATENTEA&$ LA ORDINEA
EI LA %ECURITATEA PUBLIC$
Articolul 58'! Fuli(ani.mul nu prea (ra)
Fuli(ani.mul nu prea (ra)0 adic aco.tarea0 "n locuri pu+lice0 <i(nitoare a
per.oanei 1iice /i alte ac*iuni .imilare prin care .e "ncalc normele morale0 .e tul+ur
ordinea pu+lic /i lini/tea per.oanei 1iice0 .e .anc*ionea cu a)erti.ment .au cu
amend de la 'A la :A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de
la 2A la ;A de ore!
Articolul 582! Con.umul de +uturi alcoolice "n locuri pu+lice /i apari*ia
"n a.t1el de locuri "n .tare de +e*ie produ. de alcool
,'- Con.umul de +uturi alcoolice pe .tri0 pe .tadioane0 "n .cuaruri0 "n
parcuri0 "n toate tipurile de tran.port "n comun /i "n alte locuri pu+lice0 unde
con.umul de +uturi alcoolice nu e.te permi. de admini.tra*ia pu+lic local0 .e
.anc*ionea cu amend de : unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
,2- Apari*ia "n locuri pu+lice "n .tare de +e*ie produ. de alcool /i de alte
.u+.tan*e "n care per.oana /i7a pierdut capacitatea de a .e mi/ca de .ine .tttor .e
.anc*ionea cu amend de 2A unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul
comunit*ii de la 8A la ;A de ore!
Articolul 585! Iocurile de noroc! #9icitul "n locuri pu+lice
,'- Or(aniarea <ocurilor de noroc cu "nclcarea re(ulilor pre)ute de
le(i.la*ie .e .anc*ionea cu amend de la :A la 'AA de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore!
,2- #9icitul "n locuri pu+lice .e .anc*ionea cu amend de la 5A la :A de
unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de p"n la ;A de ore!
Articolul 588! Tul+urarea lini/tii
Tul+urarea lini/tii "n timpul nop*ii0 de la ora 22 p"n la ora =0 inclu.i) prin
c"ntare cu )oce ridicat0 .emnaliare acu.tic0 1olo.ire cu inten.itate auditi) a
aparata<ului audio)iual "n locuin* .au "n locuri pu+lice0 alte ac*iuni .imilare0 .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'A la 2A de unit*i0 cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la ':A de unit*i!
Articolul 58:! 3nclcarea re(ulilor de aprare "mpotri)a incendiilor
3nclcarea .tandardelor0 normelor /i re(ulilor de a.i(urare a aprrii "mpotri)a
incendiilor .e .anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la : la 'A unit*i0
cu amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de la 'AA la 2AA de unit*i!
Articolul 58;! 3nclcarea re(imului .pecial "n condi*ii de .tare e4cep*ional
,'- 3nclcarea0 "n condi*ii de .tare e4cep*ional0 a re(imului .pecial0 dac nu
con*ine elementele con.tituti)e ale componen*ei in1rac*iunii0 .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 2A unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la
?A la '2A de ore!
,2- Ac*iunea de la alin!,'- .)"r/it "n perioada de e4ercitare a 1ormei .peciale
de admini.trare .e .anc*ionea cu amend de la ': la 2: de unit*i .au cu munc
neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de la '2A la ';A de ore!
Articolul 58=! 3nclcarea modului de comercialiare a armelor
indi)iduale /i a muni*iilor a1erente
Comercialiarea "n ma(ainele de .tat .pecialiate a armelor indi)iduale /i a
muni*iilor a1erente ctre per.oane care nu au autoria*ie de ac9ii*ionare a armelor .e
.anc*ionea cu amend0 aplicat per.oanei 1iice0 de la 'AA la 2AA de unit*i .au cu
amend0 aplicat per.oanei <uridice0 de :AA de unit*i cu pri)area de dreptul de a
de.1/ura a.t1el de acti)itate pe un termen de la ' an la : ani!
Articolul 58?! 3nclcarea modului de "n.trinare a armelor
indi)iduale /i a muni*iilor a1erente
Tran.miterea .au o alt "n.trinare a armei indi)iduale /i a muni*iilor a1erente
de ctre proprietarul lor ctre o per.oan care nu are autoria*ie de ac9ii*ionare a
armei /i a muni*iilor a1erente .e .anc*ionea cu amend de 'AA de unit*i!
Articolul 58@! 3nclcarea termenelor de "nre(i.trare
.au de re"nre(i.trare a armelor indi)iduale
3nclcarea termenelor de "nre(i.trare .au re"nre(i.trare a armelor indi)iduale la
or(anul de poli*ie .e .anc*ionea cu amend de 'AA de unit*i!
Articolul 5:A! Tra(erea din arm de 1oc "n locuri pu+lice0
"n locuri nereer)ate pentru acea.ta
.au cu "nclcarea modului .ta+ilit
Tra(erea din arm de 1oc "n locuri pu+lice0 "n locuri nereer)ate pentru acea.ta
.au "n locuri reer)ate0 "n. cu "nclcarea modului .ta+ilit .e .anc*ionea cu amend
de 'AA de unit*i cu .au 1r pri)area de dreptul de port arm de la 5 luni la ' an!
Articolul 5:'! Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat
a o+iectelor de pu+licitate
Di.tru(erea .au deteriorarea inten*ionat a a1i/elor ,cu e4cep*ia celor
electorale-0 a)ielor0 anun*urilor0 altor o+iecte de pu+licitate .e .anc*ionea cu
amend de la 'A la 5A de unit*i .au cu munc neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii de
la 5A la ;A de ore!
Capitolul GGI
CONTRAVENII 3N DOMENIUL EVIDENEI MILITARE
Articolul 5:2! Ne"ndeplinirea "ndatoririlor pri)ind e)iden*a militar
Nepreentarea per.oanei care .e a1l la e)iden* .au care e.te o+li(at . .e
a1le la e)iden* militar0 la citarea or(anului local al admini.tra*iei militare0 1r
moti)e "ntemeiate0 .au plecarea ei "n o alt localitate pentru domiciliere ori /edere
temporar ,de pe.te 5 luni-0 .au plecarea "n .trintate pe un termen ce dep/e/te ;
luni 1r a .e .coate de la e)iden*0 .au .o.irea dintr7o alt localitate unde domicilia
temporar 1r a .e pune la e)iden* militar0 precum /i comunicarea tardi) or(anului
de e)iden* militar a datelor de.pre .c9im+area .trii 1amiliale0 a domiciliului0 a
locului de .tudii0 de munc .au .c9im+area 1unc*iei0 .e .anc*ionea cu a)erti.ment
.au amend de o unitate!
Articolul 5:5! Deteriorarea .au nimicirea cu inten*ie .au pierderea
din ne(li<en* a documentelor de e)iden* militar
Deteriorarea .au nimicirea cu inten*ie .au pierderea din ne(li<en* a li)retului
militar .au a +uletinului per.oanei care urmea a 1i recrutat .e .anc*ionea cu
amend de la : la 'A unit*i!
Articolul 5:8! E.c9i)area de la e4amenul medical
E.c9i)area de la e4amenul .au controlul medical indicat de comi.ia de
e)iden* militar .au de comi.ia de recrutare .e .anc*ionea cu amend de la
o unitate la 5 unit*i!
Cartea a doua
PREVEDERILE PROCE%UALE
ALE CODULUI CONTRAVENIONAL
Titlul I
PROCEDURA CONTRAVENIONAL$
PARTE #ENERAL$
Capitolul GGII
DI%PO&III #ENERALE
Articolul 5::! Procedura contra)en*ional
,'- Procedura contra)en*ional e.te totalitatea de norme din preentul cod ce
re(lementea proce.ul contra)en*ional!
,2- Proce.ul contra)en*ional e.te acti)itatea de.1/urat de autoritatea
competent cu participarea pr*ilor /i a altor per.oane ca titulare de drepturi /i
o+li(a*ii0 a)"nd drept .copC con.tatarea contra)en*iei0 e4aminarea /i .olu*ionarea
cauei contra)en*ionale0 con.tatarea cauelor /i condi*iilor care au contri+uit la
.)"r/irea contra)en*iei!
,5- Proce.ul contra)en*ional .e de.1/oar pe principii (enerale /i "n temeiul
normelor dreptului interna*ional /i ale tratatelor interna*ionale cu pri)ire la drepturile
/i li+ert*ile 1undamentale ale omului la care Repu+lica Moldo)a e.te parte!
Articolul 5:;! Preum*ia ne)ino)*iei
,'- Per.oana acuat de .)"r/irea unei contra)en*ii e.te preumat ne)ino)at
at"ta timp c"t )ino)*ia .a nu e.te do)edit0 "n modul pre)ut de preentul cod!
,2- Nimeni nu e.te o+li(at . do)edea.c ne)ino)*ia .a!
,5- Concluiile de.pre )ino)*ia per.oanei "n .)"r/irea contra)en*iei nu pot 1i
"ntemeiate pe pre.upuneri! Toate du+iile "n pro+area "n)inuirii care nu pot 1i
"nlturate0 "n condi*iile preentului cod0 .e interpretea "n 1a)oarea per.oanei "n a
crei pri)in* a 1o.t declan/at procedura contra)en*ional!
Articolul 5:=! In)iola+ilitatea per.oanei
,'- Li+ertatea indi)idual /i .i(uran*a per.oanei ."nt in)iola+ile!
,2- Per.oana pa.i+il de r.pundere contra)en*ional poate 1i re*inut .au
.upu. unor con.tr"n(eri numai "n cauri e4cep*ionale /i "n condi*iile pre)ute de
preentul cod0 urm"nd . 1ie tratat cu re.pectul demnit*ii umane!
,5- Re*inerea per.oanei "n procedura contra)en*ional nu poate dep/i 28 de
ore!
,8- Per.oanei re*inute i .e aduc imediat la cuno/tin*0 "n lim+a pe care o
"n*ele(e0 drepturile .ale /i moti)ele re*inerii0 circum.tan*ele 1aptei0 "ncadrarea <uridic
a ac*iunii a crei .)"r/ire "i e.te imputat!
,:- Per.oan de*inut ile(al .au per.oana "n a crei pri)in* temeiurile re*inerii
au decut urmea . 1ie li+erat imediat!
,;- Perc9ei*ia0 e4aminarea corporal0 alte ac*iuni proce.uale care aduc
atin(ere in)iola+ilit*ii per.oanei pot 1i e1ectuate 1r con.im*m"ntul ace.teia .au al
repreentantului ei le(al numai "n condi*iile preentului cod!
,=- 3n timpul proce.ului contra)en*ional0 nimeni nu poate 1i maltratat 1iic .au
p.i9ic! %"nt interi.e orice ac*iuni /i metode care creea pericol pentru )ia*a ori
.ntatea omului0 c9iar cu acordul ace.tuia! Per.oana re*inut nu poate 1i .upu.
)iolen*ei0 amenin*rilor .au unor metode ori procedee care ar a1ecta capacitatea ei de
a lua deciii /i de a7/i e4prima opiniile!
,?- Per.oana leat "n li+ertatea /i demnitatea .a prin aplicarea ile(al a unei
m.uri proce.uale are dreptul la repararea0 "n condi*iile le(ii0 a pre<udiciului cauat
a.t1el!
Articolul 5:?! Li+ertatea de mrturi.ire "mpotri)a .a
,'- Nimeni nu poate 1i .ilit . mrturi.ea.c "mpotri)a .a ori "mpotri)a rudelor
.ale apropiate0 a .o*ului0 .o*iei0 lo(odnicului0 lo(odnicei ori .7/i recunoa.c
)ino)*ia!
,2- Per.oana creia autoritatea competent . e4aminee caua
contra)en*ional "i propune . 1ac declara*ii dema.catoare "mpotri)a .a ori a rudelor
.ale apropiate0 a .o*ului0 .o*iei0 lo(odnicului0 lo(odnicei e.te "n drept . re1ue de a
1ace a.emenea declara*ii /i nu poate 1i tra. la r.pundere pentru acea.ta!
Articolul 5:@! Dreptul la aprare
,'- 3n procedura contra)en*ional0 autoritatea competent e.te o+li(at .
a.i(ure pr*ilor /i altor participan*i la proce. deplina e4ercitare a drepturilor
proce.uale "n condi*iile le(ii!
,2- Pe parcur.ul proce.ului contra)en*ional0 pr*ile au dreptul . 1ie a.i.tate de
un aprtor ,a)ocat-!
,5- 3n momentul pornirii proce.ului contra)en*ional0 autoritatea competent
e.te o+li(at . aduc la cuno/tin* per.oanei pa.i+ile de r.pundere contra)en*ional
dreptul ei de a 1i a.i.tat de un aprtor!
,8- 3n cel mult 5 ore din momentul re*inerii0 dac per.oana pa.i+il de
.anc*iunea are.tului contra)en*ional nu are aprtor ale.0 i .e de.emnea un aprtor
din o1iciu!
Articolul 5;A! Lim+a "n care .e de.1/oar proce.ul
contra)en*ional /i dreptul la interpret
,'- Proce.ul contra)en*ional .e de.1/oar "n lim+a de .tat!
,2- Per.oana care nu po.ed .au nu )or+e/te lim+a de .tat are dreptul de a lua
cuno/tin* de toate actele /i materialele do.arului /i de a )or+i prin interpret "n 1a*a
autorit*ii competente . e4aminee caua contra)en*ional!
,5- Proce.ul contra)en*ional .e poate de.1/ura "n lim+a acceptat de
ma<oritatea per.oanelor care particip la proce.! 3n ace.t ca0 actele proce.uale .e
"ntocme.c "n mod o+li(atoriu /i "n lim+a de .tat!
,8- Actele proce.uale ale autorit*ii competente . e4aminee caua
contra)en*ional .e "nm"nea per.oanei "n a crei pri)in* a 1o.t pornit proce.ul
contra)en*ional0 1iind tradu.e "ntr7o lim+ pe care acea.ta o cunoa/te0 "n modul
.ta+ilit de preentul cod!
Articolul 5;'! Dreptul de a nu 1i urmrit .au .anc*ionat de mai multe ori
Nimeni nu poate 1i urmrit .au .anc*ionat de mai multe ori pentru aceea/i 1apt!
Reluarea proce.ului contra)en*ional care a "ncetat poate a)ea loc doar "n caul
de.coperirii unor noi circum.tan*e .au "n caul depi.trii unui )iciu 1undamental "n
9otr"rea de "ncetare!
Articolul 5;2! Acce.ul li+er la <u.ti*ie
,'- Orice per.oan are dreptul la .ati.1ac*ie e1ecti) din partea in.tan*ei de
<udecat competent "mpotri)a actelor care )iolea drepturile0 li+ert*ile .au
intere.ele .ale le(itime!
,2- Orice per.oan are dreptul la e4aminarea /i .olu*ionarea cauei .ale "n mod
ec9ita+il0 "n termen reona+il0 de ctre o in.tan* independent0 impar*ial0 le(al
con.tituit0 care . ac*ionee "n con1ormitate cu preentul cod!
,5- Repreentantul autorit*ii competente nu poate participa la e4aminarea
cauei dac are0 direct .au indirect0 un intere. care i7ar putea a1ecta impar*ialitatea!
,8- Autoritatea competent . e4aminee caua contra)en*ional are o+li(a*ia
de a lua toate m.urile pre)ute de le(e pentru cercetarea .u+ toate a.pectele0
complet /i o+iecti)0 a circum.tan*elor cauei0 de a e)iden*ia at"t circum.tan*ele care
do)ede.c )ino)*ia0 c"t /i cele care de)ino)*e.c per.oana "n a crei pri)in* e.te
pornit proce.ul contra)en*ional0 precum /i circum.tan*ele atenuante .au a(ra)ante!
Capitolul GGIII
PARTICIPANII LA PROCE%UL CONTRAVENIONAL
Articolul 5;5! Per.oana "n a crei pri)in* a 1o.t pornit un
proce. contra)en*ional
,'- Per.oana "n a crei pri)in* a 1o.t pornit un proce. contra)en*ional /i0
printr7o 9otr"re de1initi)0 a 1o.t .ta+ilit o .anc*iune contra)en*ional .au a crei
r.pundere contra)en*ional .au e4ecutare a .anc*iunii contra)en*ionale aplicate ."nt
"nlturate printr7o 9otr"re de1initi) .e nume/te contra)enient!
,2- Per.oana "n a crei pri)in* e.te pornit un proce. contra)en*ional are
dreptulC
a- la aprareD
+- la cunoa/terea 1aptei imputateD
c- la in1orma*ie .cri. /i la e4plicarea drepturilor .ale con1orm preentului
articol0 inclu.i) a dreptului de a tcea /i de a nu mrturi.i "mpotri)a .a0 "mpotri)a
rudelor .ale apropiate0 a .o*ului0 .o*iei0 lo(odnicului0 lo(odnicei ori de a nu7/i
recunoa/te )ino)*iaD
d- . 1ie audiat "n preen*a aprtorului dac accept .au cere . 1ie audiatD
e- . i .e a.i(ure0 "n cel mult 28 de ore0 un aprtor din o1iciu0 "n ca de
re*inere0 dac e.te pa.i+il de .anc*iunea are.tului contra)en*ionalD
1- . ai+ "ntre)ederi cu aprtorul "n condi*ii con1iden*iale0 1r limitarea
numrului /i duratei "ntre)ederilorD
(- . ia cuno/tin* de materialele din do.arD
9- . preinte pro+eD
i- . 1ormulee cereriD
<- . conte.tee deciia a.upra caueiD
J- . recunoa.c total .au par*ial )ino)*ia "n comiterea 1aptei ce i .e imputD
l- . anun*e0 "n caul re*inerii0 prin autoritatea competent0 cel pu*in dou
per.oane0 la propunerea .a0 de.pre 1aptul /i locul re*ineriiD
m- . cear recuarea repreentantului autorit*ii competente de a e4amina
caua contra)en*ional0 e4pertului0 interpretului0 traductorului0 (re1ieruluiD
n- . .olicite audierea martorilorD
o- . 1ac o+iec*ii "mpotri)a ac*iunilor a(entului con.tatator /i . cear
includerea o+iec*iilor .ale "n proce.ul7)er+alD
p- . ia cuno/tin* /i . 1ac o+iec*ii a.upra corectitudinii proce.ului7)er+al
"nc9eiat de a(entul con.tatator0 . cear completarea lui cu circum.tan*ele care0 "n
opinia .a0 tre+uie . 1ie men*ionateD
L- . conte.te "n in.tan* de <udecat deciia a(entului con.tatatorD
r- . conte.te ac*iunile a(entului con.tatator0 ale procurorului /i ale in.tan*ei de
<udecatD
.- . 1ie in1ormat de a(entul con.tatator de.pre toate 9otr"rile emi.e pri)ind
drepturile /i intere.ele .ale0 . primea.c0 la .olicitare0 copii de pe ace.te 9otr"riD
t- . atace "n modul .ta+ilit de le(e ac*iunile /i deciiile a(entului con.tatator
.au ale in.tan*ei de <udecat0 inclu.i) 9otr"rea <udectorea.cD
u- . retra( orice pl"n(ere depu. per.onal .au de aprtor "n intere.ele .aleD
)- . .e "mpace cu )ictima "n condi*iile pre)ute de preentul codD
M- . cear /i . primea.c repara*ia pre<udiciului cauat de ac*iunile
nele(itime ale a(entului con.tatator .au ale in.tan*ei de <udecat!
,8- E4ercitarea de ctre per.oana "n a crei pri)in* e.te pornit un proce.
contra)en*ional a drepturilor .ale ori renun*area la e4ercitarea ace.tor drepturi nu
poate 1i interpretat "n detrimentul per.oanei /i nu poate a)ea con.ecin*e ne1a)ora+ile
pentru ea!
,:- Per.oana "n a crei pri)in* e.te pornit proce.ul contra)en*ional e.te
o+li(atC
a- . .e preinte la citarea a(entului con.tatator .au a in.tan*ei de
<udecatD
+- . accepte0 la cererea a(entului con.tatator or(an al a1acerilor interne0
e4aminarea /i perc9ei*ia .a corporalD
c- . accepte necondi*ionat0 la cererea or(anului de urmrire contra)en*ional0
e1ectuarea controlului medical0 dactilo.copiei0 prele)area de ."n(e pentru analie0 de
.ecre*ii ale corpuluiD
d- . 1ie .upu. e4pertiei <udiciare0 la cererea a(entului con.tatator
competent0 a or(anului de urmrire contra)en*ional .au a in.tan*eiD
e- . .e .upun di.poi*iilor le(ale ale a(entului con.tatator /i ale pre/edintelui
/edin*ei de <udecatD
1- . re.pecte ordinea "n /edin*a de <udecat /i . nu pr.ea.c .ala de /edin*e
1r "n)oirea dat de pre/edintele /edin*ei!
,;- Per.oana "n a crei pri)in* e.te pornit un proce. contra)en*ional are /i alte
drepturi /i o+li(a*ii pre)ute de preentul cod!
,=- 3n con1ormitate cu pre)ederile preentului cod0 drepturile minorului .e
e4ercit /i de repreentantul lui le(al! Pre)ederile Codului de procedur penal cu
pri)ire la drepturile /i o+li(a*iile repreentantului le(al al minorului ."nt aplica+ile
core.puntor proce.ului contra)en*ional!
Articolul 5;8! A(entul con.tatator
A(entul con.tatator e.te repreentantul autorit*ii pu+lice care .olu*ionea0 "n
limitele competen*ei0 caua contra)en*ional "n modul pre)ut de preentul cod!
Articolul 5;:! Procurorul
,'- Procurorul particip la proce.ul contra)en*ional .olu*ion"nd caua
contra)en*ional /i particip"nd la proce.ul contra)en*ional0 "n limitele competen*ei
.ta+ilite de preentul cod!
,2- Procurorul e.te "n dreptC
a- . pornea.c proce.ul contra)en*ionalD
+- . aplice "n caurile pre)ute de le(e .anc*iune contra)en*ionalD
c- . .olicite aplicarea de ctre in.tan*a de <udecat a unei .anc*iuni
contra)en*ionaleD
d- . participe la e4aminarea cauei "n in.tan* de <udecat atunci c"nd
proce.ul contra)en*ional a 1o.t pornit de elD
e- . controlee le(alitatea ac*iunilor a(entului con.tatatorD
1- . e4ercite alte drepturi pre)ute de le(e!
,5- 3n caul "n care a(entul con.tatator .olicit aplicarea .anc*iunii are.tului
contra)en*ional .au e4pulrii0 participarea procurorului la e4aminarea cauei
contra)en*ionale "n in.tan* e.te o+li(atorie!
Articolul 5;;! Victima
,'- E.te )ictim per.oana 1iic .au per.oana <uridic creia0 prin contra)en*ie0
i .7a adu. un pre<udiciu!
,2- Victima +ene1icia de drepturi /i e4ercit o+li(a*ii per.onal ori prin
repreentan*i0 "n condi*iile le(ii! Dac )ictima e.te un minor .au o per.oan
ire.pon.a+il0 drepturile ei ."nt e4ercitate de repreentan*ii .i le(ali "n modul
pre)ut de preentul cod!
,5- Victima are dreptulC
a- . i .e "nre(i.tree imediat cererea "n modul .ta+ilit0 . i .e .olu*ionee
cererea de ctre a(entul con.tatator0 . 1ie in1ormat pri)itor la .olu*ionareD
+- . preinte documente0 alte mi<loace de pro+ "ntru con1irmarea
preten*iilor .aleD
c- .7/i retra( cererea "n caurile pre)ute de le(eD
d- . atace deciia a(entului con.tatatorD
e- . 1ie a.i.tat "n proce.ul contra)en*ional de un aprtor ale.D
1- . i .e eli+eree la cerere0 "n cel mult 28 de ore0 copia de pe materialele
din do.arul contra)en*ional!
,8- Victima tre+uie . 1ie pre)enit "n .cri. c r.punde contra)en*ional pentru
denun*are calomnioa.!
,:- Victima e.te o+li(atC
a- . .e preinte la citarea a(entului con.tatator .au a in.tan*ei
de <udecat0 . dea e4plica*ii la .olicitarea lorD
+- . preinte0 la .olicitarea a(entului con.tatator .au a in.tan*ei
de <udecat0 documente /i alte mi<loace de pro+ de care di.pune0 mo.tre pentru
cercetare comparati)D
c- . accepte a 1i .upu. unui e4amen medical0 la cererea
a(entului con.tatator0 "n caul "n care pretinde c i .7a cauat un pre<udiciu 1iicD
d- . .e .upun di.poi*iilor le(itime ale repreentantului
autorit*ii care .olu*ionea cererea .au ale pre/edintelui /edin*ei de <udecat!
,;- Victima are /i alte drepturi /i o+li(a*ii pre)ute de preentul cod!
Articolul 5;=! Martorul
,'- E.te martor per.oana citat "n acea.t calitate de ctre autoritatea
competent0 care are cuno/tin* de 1apte .au "mpre<urri de natur . .er)ea.c a1lrii
ade)rului "n procedur contra)en*ional!
,2- Rudele apropiate0 precum /i .o*ul0 .o*ia0 lo(odnicul0 lo(odnica0 nu ."nt
o+li(ate . declare "mpotri)a per.oanei creia i .7a declan/at proce. contra)en*ional!
A(entul con.tatator /i in.tan*a de <udecat ."nt o+li(a*i . aduc ace.t 1apt la
cuno/tin* per.oanelor re.pecti)e .u+ .emntur!
,5- Martorul are dreptulC
a- . /tie "n le(tur cu ce cau e.te citatD
+- . cear recuarea interpretului0 traductorului care particip la
audierea .aD
c- . "naintee cereriD
d- . re1ue de a 1ace declara*ii0 de a preenta documente0 alte mi<loace
de pro+0 mo.tre ori date dac ace.tea pot 1i 1olo.ite "mpotri)a .a ori a rudelor
apropiateD
e- . 1ac declara*ii "n lim+a matern .au "n o alt lim+D . ia
cuno/tin* de declara*iile .ale "nre(i.trate0 . cear corectarea .au completarea lorD
1- la depunerea declara*iilor0 . 1ac u de documente ce con*in calcule
complicate0 denumiri (eo(ra1ice0 in1orma*ii de alt natur di1icil de a 1i e4pu.e din
memorie0 . notee amnuntele (reu de memoriatD .7/i ilu.tree declara*iile cu
.c9eme0 de.ene (ra1iceD
(- . 1ie a.i.tat de un aprtor pe care l7a ale. ca repreentant!
,8- Martorul e.te o+li(atC
a- . .e preinte la citarea a(entului con.tatator .au a in.tan*ei de
<udecat pentru a 1ace declara*ii /i a participa la ac*iuni proce.ualeD
+- . 1ac declara*ii )eridice0 . comunice tot ceea ce /tie "n le(tur cu
caua re.pecti) /i . r.pund la "ntre+ri0 . con1irme0 prin .emntur0 e4actitatea
declara*iilor .ale con.emnate "n proce.ul7)er+al al ac*iunii proce.uale .au ane4ate la
elD
c- . preinte0 la cererea or(anului de urmrire contra)en*ional .au a
in.tan*ei0 documente0 mo.tre0 alte mi<loace de pro+D
d- . accepte0 la cererea or(anului de urmrire contra)en*ional0
perc9ei*ia corporalD
e- . .e .upun di.poi*iilor le(ale ale repreentantului a(entului
con.tatator .au al in.tan*ei de <udecat!
,:- Nee4ecutarea ne"ntemeiat a o+li(a*iilor martorului .e .anc*ionea "n
con1ormitate cu le(ea!
,;- Re1uul .au e.c9i)area martorului de a 1ace declara*ii .e .anc*ionea "n
con1ormitate cu art!5'5 din Codul penal0 iar preentarea inten*ionat de declara*ii
mincinoa.e .e .anc*ionea "n con1ormitate cu art!5'2 din acela/i cod!
,=- Martorul are /i alte drepturi /i o+li(a*ii pre)ute de preentul cod!
,?- 3n caurile pre)ute de le(i.la*ie0 a(entul con.tatator e.te o+li(at .
a.i(ure participarea martorilor deintere.a*i0 cu capacitate de e4erci*iu deplin0 la
ac*iuni proce.uale pentru a ate.ta prin .emntur caracterul )eridic al 1aptelor
con.emnate!
,@- Martorul minor e.te a.i.tat de un repreentant le(al .au de repreentantul
autorit*ii tutelare! Repreentantul martorului minor are dreptul . /tie c or(anul de
urmrire contra)en*ional .au in.tan*a a citat per.oana ale crei intere.e le repreint0
c tre+uie . o "n.o*ea.c /i . a.i.te la ac*iunile proce.uale! A(entul con.tatator .au
in.tan*a de <udecat ."nt o+li(a*i . a.i(ure participarea repreentantului minorului la
proce.ul contra)en*ional!
Articolul 5;?! %peciali.tul
,'- E.te .peciali.t per.oana c9emat . participe la e1ectuarea ac*iunii
proce.uale "n caurile pre)ute de preentul cod0 neintere.at "n reultatele
proce.ului contra)en*ional0 cu .u1iciente cuno/tin*e /i deprinderi .peciale pentru a
acorda a<utor a(entului con.tatator .au in.tan*ei de <udecat!
,2- %peciali.tul nu poate participa la ac*iunea proce.ual dac are0 direct .au
indirect0 un intere. care i7ar a1ecta impar*ialitatea!
,5- Pentru preentarea cu +un /tiin* de concluii 1al.e0 .peciali.tul poart
r.pundere "n con1ormitate cu art!5'2 din Codul penal!
Articolul 5;@! E4pertul
,'- E.te e4pert per.oana neintere.at "n reultatele cauei contra)en*ionale0
a)"nd cuno/tin*e .peciale0 numit . e1ectuee in)e.ti(a*ii "n caurile pre)ute de
preentul cod /i . preinte raport "n +aa lor!
,2- E4pertul nu poate participa la ac*iunea proce.ual dac are0 direct .au
indirect0 un intere. care i7ar a1ecta impar*ialitatea!
,5- Preentarea cu +un /tiin* de concluii 1al.e de ctre e4pert .e
.anc*ionea "n con1ormitate cu art!5'2 din Codul penal!
Articolul 5=A! Interpretul0 traductorul
,'- E.te interpret .au traductor per.oana care poate interpreta .emnele celor
mu*i ori .uri .au care poate traduce din o alt lim+0 cunoa/te terminolo(ia <uridic0
nu e.te intere.at "n caua contra)en*ional /i accept . participe "n acea.t calitate!
Per.oana e.te de.emnat "n calitatea de interpret .au traductor de ctre a(entul
con.tatator .au de in.tan*a de <udecat "n caurile pre)ute de preentul cod!
,2- Interpretul .au traductorul nu poate participa la ac*iunile proce.uale dac
are0 direct .au indirect0 un intere. ce i7ar putea a1ecta impar*ialitatea!
,5- Nee4ecutarea de ctre interpret .au traductor a o+li(a*iilor .ale atra(e
r.pundere0 potri)it le(ii! Pentru traducere inten*ionat incorect0 interpretul .au
traductorul poart r.pundere "n con1ormitate cu art!5'2 din Codul penal!
Articolul 5='! Aprtorul
,'- E.te aprtor per.oana admi. "n pro1e.ia de a)ocat a)"nd dreptul .
participe la procedura contra)en*ional pentru a a.i(ura a.i.ten* <uridic .au a
repreenta partea pe care o a.i.t "n +a de contract .au din o1iciu!
,2- 3n cel mult 5 ore din momentul re*inerii0 dac per.oana pa.i+il de
.anc*iunea are.tului contra)en*ional nu are aprtor ale.0 i .e de.emnea un aprtor
din o1iciu!
Articolul 5=2! Citarea
,'- Citarea e.te un act procedural prin care a(entul con.tatator0 <udectorul de
in.truc*ie .au in.tan*a de <udecat a.i(ur preentarea unei per.oane "n 1a*a .a pentru
de.1/urarea normal a proce.ului contra)en*ional!
,2- Cita*ia .e "nm"nea per.oanei cu cel pu*in : ile "nainte de data preentrii
ei "n 1a*a or(anului re.pecti)! 3n caul unor ac*iuni proce.uale de ur(en*0 acea.t
re(ul nu .e aplic!
,5- Per.oana e.te o+li(at . .e preinte la data0 ora /i locul indicate "n cita*ie!
3n caul impo.i+ilit*ii de a .e preenta0 e.te o+li(at . in1ormee or(anul re.pecti)0
indic"nd moti)ul!
,8- 3n caul "n care nu anun* in.tan*a de.pre impo.i+ilitatea de a .e preenta la
data0 ora /i locul indicate "n cita*ie ori nu .e preint nemoti)at0 per.oana citat poate
1i .upu. amenii <udiciare .au aducerii .ilite!
,:- C9emarea unei per.oane .e 1ace prin cita*ie .cri.0 care .e "nm"nea de
ctre a(entul "mputernicit "n ace.t .en. .au prin .er)iciul po/tal!
,;- Actul procedural de citare a per.oanei "n procedur contra)en*ional .e
e1ectuea "n con1ormitate cu art!25=B282 din Codul de procedur penal!
,=- Actele de procedur .e comunic per.oanei potri)it re(ulilor de citare!
Articolul 5=5! C9eltuielile a1erente procedurii contra)en*ionale
,'- C9eltuielile de admini.trare /i con.er)are a pro+elor0 de retri+uire a
aprtorului0 alte c9eltuieli a1erente procedurii contra)en*ionale .e .uport de
contra)enient .au de .tat "n modul .ta+ilit de le(e!
,2- Victima0 repreentantul ei0 martorul0 .peciali.tul0 e4pertul /i
interpretul>traductorul0 aprtorul>a)ocatul au dreptul la re.tituirea pre<udiciului /i a
c9eltuielilor .uportate "n proce.ul contra)en*ional "n ordinea procedurii ci)ile0 cu
e4cep*ia caurilor c"nd nu e4i.t di)er(en*e a.upra "ntinderii ace.tora!
,5- Per.oana "n a crei pri)in* a 1o.t declan/at procedura contra)en*ional .e
re.ta+ile/te "n dreptul de care a 1o.t pri)at temporar /i i .e re.tituie c9eltuielile
.uportate "n proce.ul contra)en*ional dac0 printr7o 9otr"re de1initi)0 e.te declarat
ne)ino)at .au r.punderea .a contra)en*ional e.te "nlturat0 cu e4cep*ia caului de
amni.tie!
Capitolul GIV
AUTORIT$ILE COMPETENTE %$ %OLUIONE&E
CAU&ELE CONTRAVENIONALE
Articolul 5=8! Autorit*ile competente . .olu*ionee cauele contra)en*ionale
,'- %"nt competente . .olu*ionee cauele contra)en*ionaleC
a- in.tan*a de <udecatD
+- procurorulD
+- a(entul con.tatator!
Articolul 5=:! In.tan*a care "n1ptuie/te <u.ti*ia "n cauele contra)en*ionale
,'- Iu.ti*ia "n cauele contra)en*ionale .e "n1ptuie/te de ctre in.tan*a de
<udecat con1orm competen*ei date prin preentul cod!
,2- Caua contra)en*ional e.te <udecat "n complet de <udecat con.tituit
dintr7un .in(ur <udector care .e pronun* a.upra 1ondului cauei prin deciie!
,5- In.tan*a de recur. <udec "n complet con.tituit din 5 <udectori!
,8- Caua contra)en*ional .e <udec "n /edin*e pu+lice!
Articolul 5=;! Competen*a in.tan*ei de <udecat
,'- In.tan*a <udecC
'- conte.ta*iile "mpotri)a 9otr"rii a(entului con.tatator0 procuroruluiD
2- cauele contra)en*ionale "n pri)in*a minorilorD
5- cauele contra)en*ionale pre)ute la art! 5'AD
8- cauele contra)en*ionale "n care a(entul con.tatator0 procurorul propune
aplicarea unei .anc*iuni dintre cele care urmeaC
a- pri)area de dreptul de a de.1/ura o anumit acti)itateD
+- munca neremunerat "n 1olo.ul comunit*ii;
c- are.tul contra)en*ional!
,2- In.tan*a de <udecat e.te competent . aplice m.urile de .i(uran* /i
amenda <udiciar!
,5- In.tan*a de recur. <udec recur.ul pronun*"ndu7.e printr7o deciie!
Articolul 5==! Competen*a a(entului con.tatator
,'- Caua contra)en*ional .e .olu*ionea de a(entul con.tatator competent "n
a crui ra teritorial a 1o.t con.umat contra)en*ia!
,2- E.te de.emnat ca a(ent con.tatator 1unc*ionarul competent cu atri+u*ii de
con.tatare /i>.au .anc*ionare "n autorit*ile indicate la art!5=@B8A5!
Articolul 5=?! Procurorul
,'- Procurorul e4aminea cauele cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!
;57;?0 5A@0 5''0 5'50 52@ B55'!
,2- 3n caul "ncetrii urmririi penale din cau c 1apta +nuitului0 "n)inuitului
con.tituie o contra)en*ie0 e4aminarea ace.teia e.te de competen*a procurorului0 cu
e4cep*ia pre)ut la alin!,8-!
,5- Procurorul poate aplica orice .anc*iune contra)en*ional0 cu e4cep*ia
.anc*iunii a crei aplicare e.te de competen*a in.tan*ei de <udecat!
,8- Procurorul nu e.te "n drept . aplice .anc*iune contra)en*ional "n caue
contra)en*ionale date "n competen*a in.tan*ei de <udecat!
Articolul 5=@! Mini.terul A1acerilor Interne
,'- Lucrtorii Mini.terului A1acerilor Interne e4aminea0 con1orm
competen*ei0 contra)en*iile care nu ."nt date0 prin preentul cod0 "n competen*a unui
alt a(ent con.tatator0 procurorului .au in.tan*ei de <udecat!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni0 comi.arul de poli*ie .au ad<unc*ii lui0 /e1ii .ec*iilor de poli*ie0 /e1ii
.ectoarelor de poli*ie0 /e1ii po.turilor de poli*ie0 in.pectorii de .ector .uperiori /i
in.pectorii de .ector ai poli*iei!
,5- Contra)en*iile "mpotri)a re(imului din tran.porturi /i "mpotri)a circula*iei
rutiere pre)ute la art!2A572A:0 2A=7225 .e e4aminea /i .e pot .anc*iona de ctre
/e1ul Direc*iei poli*iei rutiere .au ad<unc*ii lui0 /e1ii .er)iciilor /i .ec*iilor poli*iei
rutiere0 /e1ii po.turilor de poli*ie rutier!
Articolul 5?A! %er)iciul de pompieri /i .al)atori
,'- Or(anele .upra)e(9erii de .tat a m.urilor de lupt "mpotri)a incendiilor
e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!58: /i "n preentul
articol!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni /e1ul %er)iciul de pompieri /i .al)atori ai Mini.terului A1acerilor Interne /i
ad<unc*ii lui0 /e1ii deta/amentelor0 unit*ilor0 po.turilor paramilitare /i militare de
pompieri din .u+ordinea direc*iei0 /e1ii .u+unit*ilor .pecialiate!
Articolul 5?'! Mini.terul Tran.porturilor /i Comunica*iilor
,'- Mini.terului Tran.porturilor /i Comunica*iilor e4aminea cauele cu
pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!'?=B'@:0 '@? 7 2A'0 2A:!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuniC
a- "n tran.portul 1ero)iarC /e1ii de .ta*ii /i de (ri0 loc*iitorii lor0 /e1ii depourilor
de locomoti)e ,de )a(oane-0 /e1ii trenurilor de cltori0 controlorii7re)iori ai
trenurilor de cltoriD
+- "n tran.portul 1lu)ialC cpitanii de na)e0 in.pectorii .uperiori /i in.pectorii de
la in.pectoratele na)aleD
c- "n tran.portul aerianC comandan*ii de na)e aerieneD
d- "n tran.portul auto /i tran.portul electricC /e1ii /i ad<unc*ii .er)iciilor a+ilitate
cu 1unc*ii de control din cadrul Mini.terului Tran.porturilor /i Comunica*iilor!
Articolul 5?2! %er)iciul %tandardiare /i Metrolo(ie
,'- %er)iciul %tandardiare /i Metrolo(ie e4aminea cauele cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!?20 @;0 2=A0 55?!

,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni /e1ul %er)iciului %tandarde /i Metrolo(ie /i ad<unc*ii lui!
Articolul 5?5! In.pec*ia Muncii
,'- In.pec*ia Muncii e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la
art!::B:= ,re1eritor la neac9itarea "n termen a .alariilor-0 la art!:?B;'!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni in.pectorul (eneral de .tat al muncii /i ad<unc*ii lui0 in.pectorii7/e1i ai
in.pectoratelor teritoriale de munc /i ad<unc*ii lor!
Articolul 5?8! %er)iciul )amal
,'- %er)iciul )amal e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la
art!=@ alin!,8-0 art!2=5!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni /e1ii +irourilor /i po.turilor )amale /i ad<unc*ii lor!
Articolul 5?:! Or(anele de control 1inanciar /i 1i.cal
ale Mini.terului 6inan*elor
,'- Or(anele de control 1inanciar /i 1i.cal ale Mini.terului 6inan*elor
e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!:=0 'A:0 28'728:0 28=0
2:5B2:=0 2;'0 2;872;@0 2=;B5A?!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuniC mini.trul /i )icemini/trii 1inan*elor0 directorul (eneral al Vi.tieriei de %tat
/i ad<unc*ii lui0 conductorii direc*iilor (enerale 1inan*e ale unit*ilor admini.trati)7
teritoriale /i ad<unc*ii lor0 /e1ii in.pectoratelor 1i.cale de .tat de toate ni)elurile /i
ad<unc*ii lor0 conductorii %er)iciului Control 6inanciar /i Re)iie din .u+ordinea
Mini.terului 6inan*elor /i ai .u+di)iiunilor lui teritoriale0 ad<unc*ii ace.tora!
Articolul 5?;! Mini.terul Aprrii al Repu+licii Moldo)a
,'- Mini.terul Aprrii al Repu+licii Moldo)a e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute art!5:20 5:5!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni contra)en*ionale comi.arii .ec*iilor admini.trati)7militare pentru
contra)en*ii0 pre/edintele comi.iei militare!
,5- Proce.ele7)er+ale cu pri)ire la "nclcrile .)"r/ite de ctre militarii "n
termen0 cu e4cep*ia celor date "n competen*a procurorului .au in.tan*ei de <udecat0
.unt tran.mi.e de ctre a(entul con.tatator comi.arilor .ec*iilor admini.trati)7
militare!
Articolul 5?=! Ca.a Na*ional de A.i(urri %ociale
,'- Ca.a Na*ional de A.i(urri %ociale /i ca.ele teritoriale de a.i(urri .ociale
e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute "n art!28: alin!,'A- /i ,'2-!
,2- Dreptul de a e4amina caue cu pri)ire la contra)en*ii /i de a aplica
.anc*iuni contra)en*ionale "n numele Ca.ei Na*ionale de A.i(urri %ociale "l au
pre/edintele /i )icepre/edin*ii Ca.ei Na*ionale de A.i(urri %ociale0 directorii ca.elor
teritoriale de a.i(urri .ociale /i ad<unc*ii ace.tora!
Articolul 5??! Compania Na*ional de A.i(urri "n Medicin
,'- Compania Na*ional de A.i(urri "n Medicin /i a(en*iile teritoriale
e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!28;!
,2- Dreptul de a e4amina caue cu pri)ire la contra)en*ii /i de a aplica
.anc*iuni contra)en*ionale "l are directorul (eneral /i )icedirectorii Companiei
Na*ionale de A.i(urri "n Medicin0 directorii a(en*iilor teritoriale ale Companiei
Na*ionale de A.i(urri "n Medicin /i ad<unc*ii ace.tora!
Articolul 5?@! Or(anele .upra)e(9erii .anitaro7epidemiolo(ice de .tat
,'- Or(anele .upra)e(9erii .anitaro7epidemiolo(ice de .tat e4aminea caue
cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!?A7?20 28?72:20 2;A0 2;20 2;50 2;:!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni medicul7/e1 .anitar de .tat al Repu+licii Moldo)a /i ad<unc*ii lui0 medicii7
/e1i .anitari de .tat ai raioanelor /i ora/elor ,municipiilor-!
Articolul 5@A! Or(anele .upra)e(9erii )eterinare de .tat
,'- Or(anele .upra)e(9erii )eterinare de .tat e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!'=@0 2:@!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni "n numele or(anelor .upra)e(9erii )eterinare de .tat in.pectorul )eterinar
principal de .tat /i in.pectorii )eterinari de .tat!
Articolul 5@'! Or(anele controlului de .tat "n oote9nie
,'- Or(anele controlului de .tat "n oote9nie e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art! '?A!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni "n numele or(anelor controlului de .tat "n oote9nie in.pectorul principal de
.tat /i in.pectorii de .tat "n oote9nie!
Articolul 5@2! Or(anele de protec*ie a mediului
,'- Or(anele de .tat pentru protec*ia mediului e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!'A? B ''?0 '8'7':8!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni in.pectorul principal de .tat pentru ecolo(ie0 loc*iitorii lui /i in.pectorii
.uperiori de .tat pentru ecolo(ie!
Articolul 5@5! A.ocia*ia de %tat pentru %il)icultur HMold.il)aH
,'- A.ocia*ia de %tat pentru %il)icultur HMold.il)aH e4aminea caue cu
pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!@?0 ''@B'8A!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni directorul (eneral al A.ocia*iei de %tat pentru %il)icultur HMold.il)aH /i
ad<unc*ii lui0 /e1ul Direc*iei (rii .il)ice /i /e1ii .ec*iilor .il)ice teritoriale!
Articolul 5@8! Biroul Na*ional de %tati.tic
,'- Departamentului %tati.tic /i %ociolo(ie e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!525!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni /e1ul Biroului Na*ional de %tati.tic .au ad<unctul lui0 /e1ii or(anelor
teritoriale de .tati.tic!
Articolul 5@:! In.pec*ia de %tat "n Con.truc*ii
,'- In.pec*ia de %tat "n Con.truc*ii e4ercit controlul de .tat a.upra aplicrii
unitare a pre)ederilor le(i.la*iei "n domeniul calit*ii "n con.truc*ii0 con.tat
contra)en*iile pre)ute la art!'''0 ';: /i ';;!
,2- Aplicarea de .anc*iuni nu eli+erea per.oana .anc*ionat de "ndeplinirea
pre.crip*iilor date!
Articolul 5@;! Or(anele care e1ectuea controlul
"n domeniul telecomunica*iilor0 in1ormaticii0
audio)iualului /i acti)it*ii po/tale
,'- Or(anele care e1ectuea controlul "n domeniul telecomunica*iilor0
in1ormaticii0 audio)iualului /i acti)it*ii po/tale e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!228B28A!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni0 "n limitele competen*eiC
a- directorul In.pectoratului de %tat al Comunica*iilor /i ad<unc*ii luiD
+- directorul A(en*iei Na*ionale pentru Re(lementare "n Telecomunica*ii /i
In1ormatic /i ad<unc*ii luiD
c- conductorul autorit*ii admini.tra*iei pu+lice centrale de .pecialitate /i
ad<unc*ii luiD
d- pre/edintele Con.iliului Coordonator al Audio)iualului!
Articolul 5@=! Comi.ia Na*ional a Valorilor Mo+iliare
,'- Comi.ia Na*ional a Valorilor Mo+iliare e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!5A:75A=!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni "n numele or(anelor de control a.upra pie*ei 9"rtiilor de )aloare pre/edintele
/i )icepre/edin*ii Comi.iei Na*ionale a Valorilor Mo+iliare!
Articolul 5@?! Mini.terul De)oltrii In1orma*ionale
,'- Or(anele Mini.terului De)oltrii In1orma*ionale care e1ectuea
"nre(i.trarea de .tat a "ntreprinderilor e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile
pre)ute la art!28'!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni "n numele or(anelor care e1ectuea "nre(i.trarea de .tat a "ntreprinderilor
pre/edintele /i )icepre/edin*ii Camerei 3nre(i.trrii de %tat a Mini.terului De)oltrii
In1orma*ionale!
Articolul 5@@! %er)iciul de %tat de Ar9i)
,'- %er)iciul de %tat de Ar9i) e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile
pre)ute la art!='0 52'0 522!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni directorul %er)iciului de %tat de Ar9i) /i ad<unc*ii lui!
Articolul 8AA! A(en*ia Na*ional pentru Re(lementare "n Ener(etic
,'- A(en*ia Na*ional pentru Re(lementare "n Ener(etic e4aminea caue cu
pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!':=B';5!
,2- E.te "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
ameni Con.iliul de admini.tra*ie a A(en*iei Na*ionale pentru Re(lementare "n
Ener(etic!
Articolul 8A'! In.pectoratul de %tat pentru %emin*e
,'- In.pectoratul de %tat pentru %emin*e e4aminea caue cu pri)ire la
contra)en*iile pre)ute la art!'=A7'=2!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni /e1ul In.pectoratului de %tat pentru %emin*e /i ad<unc*ii lui0 /e1ii
in.pectoratelor teritoriale pentru .emin*e /i ad<unc*ii lor!
Articolul 8A2! A(en*ia de %tat pentru Reer)ele Materiale
/i A<utoarele Umanitare
,'- A(en*ia de %tat pentru Reer)ele Materiale /i A<utoarele Umanitare
e4aminea caue cu pri)ire la contra)en*iile pre)ute la art!52A!
,2- %"nt "n drept . e4aminee caue cu pri)ire la contra)en*ii /i . aplice
.anc*iuni directorul ei (eneral /i ad<unc*ii A(en*iei de %tat pentru Reer)ele Materiale
/i A<utoarele Umanitare!
Articolul 8A5! Departamentul de E4ecutare
Ee1ii o1iciilor de e4ecutare ale Departamentului de e4ecutare e4aminea
contra)en*iile men*ionate la art!5'2!
Articolul 8A8! Tran.miterea materialelor ctre procuror0
ctre o1i*erul de urmrire penal
Dac "n proce.ul e4aminrii cauei contra)en*ionale con.tat c "nclcarea
con*ine elementele con.tituti)e ale con*inutului in1rac*iunii0 a(entul con.tatator
tran.mite materialele cauei o1i*erului de urmrire penal .au procurorului0 dup
competen*!
Capitolul GGV
PROBELE
Articolul 8A:! Pro+a
,'- Pro+a e.te element de 1apt0 do+"ndit "n modul .ta+ilit de preentul cod0 care
.er)e/te la con.tatarea e4i.ten*ei .au ine4i.ten*ei unei contra)en*ii0 la identi1icarea
1ptuitorului0 la con.tatarea )ino)*iei /i la cunoa/terea altor "mpre<urri importante
pentru <u.ta .olu*ionare a cauei!
,2- 3n calitate de pro+ "n proce.ul contra)en*ional .e admit elementele de 1apt
con.tatate prin intermediul urmtoarelor mi<loaceC proce.ul7)er+al cu pri)ire la
contra)en*ie0 proce.ul7)er+al de ridicare0 proce.ul7)er+al de perc9ei*ie0 declara*iile
per.oanei "n a crei pri)in* a 1o.t declan/at procedura contra)en*ional0 declara*iile
)ictimei0 ale martorilor0 "n.cri.urile0 "nre(i.trrile audio .au )ideo0 1oto(ra1iile0
corpurile delicte0 documentele /i alte o+iecte ridicate0 con.tatrile te9nico7/tiin*i1ice
/i medico7le(ale0 raportul de e4perti0 corpurile delicte!
,5- Aprecierea pro+elor .e 1ace de per.oana competent . .olu*ionee caua
contra)en*ional0 potri)it con)in(erii .ale pe care /i7a 1ormat7o cercet"nd toate
pro+ele admini.trate "n raport cu circum.tan*ele con.tatate ale cauei /i cluindu7.e
de pre)ederile le(ii!
,8- Nici o pro+ nu are )aloare pre.ta+ilit!
,:- %"nt admi.i+ile pro+ele pertinente0 concludente /i utile0 admini.trate "n
con1ormitate cu preentul cod!
,;- Nu pot 1i admi.e ca pro+e datele care au 1o.t o+*inuteC
a- prin aplicarea )iolen*ei0 amenin*rilor .au altor mi<loace de
con.tr"n(ere0 prin )iolarea drepturilor /i li+ert*ilor per.oaneiD
+- prin utiliarea metodelor ce contra)in pre)ederilor /tiin*i1iceD
c- prin "nclcarea e.en*ial a drepturilor /i li+ert*ilor con.titu*ionale ale
per.oanei0 inclu.i) prin "nclcarea dreptului la aprare .au a dreptului la
interpret>traductor!
,=- Pre)ederile Codului de procedur penal cu pri)ire la mi<loacele de pro+ /i
la procedeele pro+atorii ."nt aplica+ile core.puntor proce.ului contra)en*ional0 cu
e4cep*iile pre)ute de preentul cod!
Articolul 8A;! Cercetarea la 1a*a locului
,'- Pentru de.coperirea urmelor contra)en*iei0 a o+iectelor pro+a*iunii0 a(entul
con.tatator e1ectuea cercetarea la 1a*a locului ,a terenurilor0 "ncperilor0 o+iectelor0
documentelor0 animalelor0 cada)relor umane .au de animale-0 cu .copul de a cunoa/te
circum.tan*ele contra)en*iei ori alte circum.tan*e importante pentru <u.ta .olu*ionare
a cauei!
,2- Cercetarea la 1a*a locului la domiciliu 1r permi.ul per.oanei creia i .e
limitea dreptul la in)iola+ilitatea domiciliului .e e1ectuea cu autoriarea
<udectorului de in.truc*ie!
,5- 3n ca de 1la(rant delict0 cercetarea la 1a*a locului la domiciliu .e poate
e1ectua "n +aa unei ordonan*e moti)ate a a(entului con.tatator 1r autoria*ia
<udectorului de in.truc*ie0 urm"nd ca ace.tuia . i .e preinte imediat0 dar nu mai
t"riu de 28 de ore de la terminarea cercetrii la 1a*a locului la domiciliu0 materialele
o+*inute "n urma cercetrii0 indic"ndu7.e moti)ele e1ecturii ei! Iudectorul de
in.truc*ie )eri1ic le(alitatea ace.tui act proce.ual!
,8- A(entul con.tatator cercetea o+iectele )ii+ile0 permite0 dup ca0 acce.ul
la ele "n m.ura "n care nu .e "nclc drepturile omului! Per.oana care e1ectuea
actul proce.ual 1ace0 dup ca0 m.urri0 1oto(ra1ieri0 1ilmri0 de.ene0 .c9i*e0 mula<e
/i tipare de pe urme de .ine .tttor .au cu a<utorul .peciali.tului "n materie! Locul
cercetrii poate 1i delimitat de lucrtorii or(anelor de men*inere a ordinii pu+lice!
,:- Documentele /i alte o+iecte de.coperite la 1a*a locului .e e4aminea "n
acel loc0 iar reultatele e4aminrii .e con.emnea "n proce.7)er+al! 3n caul "n care
.e cere un timp mai "ndelun(at pentru a 1i e4aminate0 precum /i "n alte cauri0
documentele0 alte o+iecte .e e4aminea la .ediul or(anului de urmrire
contra)en*ional0 "n care .cop .e "mpac9etea0 pac9etul .e .i(ilea /i .e .emnea0
1aptul 1iind men*ionat "n proce.ul7)er+al!
Articolul 8A=! Temeiurile pentru ridicarea de documente /i alte o+iecte
,'- Dac e.te nece.ar . .e ridice anumite documente .au o+iecte care preint
importan* pentru cau /i dac .e cunoa/te e4act locul /i per.oana la care .e a1l0
lucrtorul Mini.terului A1acerilor Interne e1ectuea0 "n temeiul unei ordonan*e
"ntemeiate0 ridicarea lor!
,2- Ridicarea de documente con*in"nd in1orma*ii care con.tituie .ecret de .tat0
comercial0 +ancar0 ridicarea in1orma*iei pri)ind con)or+irile tele1onice .e e1ectuea
cu autoria*ia <udectorului de in.truc*ie!
,5- E.te interi. ridicarea de documente /i de alte o+iecte "n timpul nop*ii0 cu
e4cep*ia caurilor de contra)en*ie 1la(rant!
Articolul 8A?! Temeiurile pentru e1ectuarea perc9ei*iei
,'- 3n caul contra)en*iilor a1late "n competen*0 lucrtorul Mini.terului
A1acerilor Interne /i lucrtorul %er)iciului )amal0 "n punctul )amal0 e.te "n drept .
e1ectuee perc9ei*ie dac pro+ele .au materialele de in)e.ti(a*ie operati) determin
o pre.upunere reona+il c "ntr7o anumit "ncpere0 la domiciliu ori "n alt loc .au la
o anumit per.oan .e pot a1la in.trumente ce au .er)it la .)"r/irea contra)en*iei0
o+iecte .au alte )alori do+"ndite din contra)en*ie0 precum /i documente .au alte
o+iecte care ar a)ea importan* pentru elucidarea cauei contra)en*ionale!
,2- Prin domiciliu .e "n*ele(e o locuin* .au o con.truc*ie de.tinat locuirii
permanente .au temporare ,ca.0 apartament0 )il0 camer la 9otel0 ca+in pe o na)
maritim .au 1lu)ial-0 ane4ele lor nemi<locite con.tituind partea lor indi)ii+il
,)erand0 tera.0 man.ard0 +alcon0 +eci0 un alt loc de u comun-0 orice teren pri)at0
)e9icul0 na) maritim /i 1lu)ial pri)at0 +irou etc!
Articolul 8A@! Perc9ei*ia corporal /i ridicarea documentelor /i o+iectelor
,'- 3n caul contra)en*iilor a1late "n competen*0 lucrtorul Mini.terului
A1acerilor Interne0 al or(anului )amal din punctul )amal0 dac e4i.t temeiuri de a
e1ectua perc9ei*ie corporal .au ridicarea0 poate ridica documente0 alte o+iecte
importante pentru cau0 care .e a1l "n 9ainele0 "n alte lucruri ale per.oanei .au pe
corpul ei!
,2- Perc9ei*ia corporal /i ridicarea documentelor /i altor o+iecte .e pot
e1ectua 1r ordonan* .pecial /i 1r autoriarea <udectorului de in.truc*ieC
a- "n caul pre)ut la art!8'5 alin!,'-D
+- dac e4i.t moti)e reona+ile pentru a pre.upune c una dintre per.oanele
care .e a1l la locul e1ecturii perc9ei*iei .au ridicrii a.cunde a.upra .a o+iecte .au
documente care ar a)ea importan* pentru <u.ta .olu*ionare a cauei!
,5- Perc9ei*ia corporal .e 1ace 1r con.im*m"ntul per.oanei .au al
repreentantului ei le(al0 "n condi*iile preentului cod!
,8- Perc9ei*ia corporal /i ridicarea de documente0 de alte o+iecte .e
e1ectuea de repreentantul a(entului con.tatator0 cu participarea0 dup ca0 a unui
.peciali.t0 de acela/i .e4 cu per.oana perc9ei*ionat!
,:- La e1ectuarea perc9ei*iei0 pot 1i utiliate mi<loace te9nice0 1apt ce )a 1i
con.emnat "n proce.ul7)er+al!
,;- A(entul con.tatator al Mini.terului A1acerilor Interne0 "n caul cercetrii
1aptelor care ar putea 1i raportate la art!2'8B25A0 /i a(entul con.tatator al %er)iciului
)amal0 "n caul cercetrii 1aptelor care ar putea 1i raportate0 con1orm art!?A alin!,8-0
la art!2?A0 2?' /i 58?0 ."nt "n drept . e1ectuee /i perc9ei*ia )e9iculelor 1r a le
a1ecta inte(ritatea!
,=- Proce.ul7)er+al .e "nc9eie "n caul ridicrii de documente /i>.au de alte
o+iecte! Copia de pe proce.ul7)er+al .e "nm"nea0 contra .emntur0 per.oanei la
care .e re1er .au repreentantului ei le(al!
,?- 3n caul unei contra)en*ii pe care .anc*iunea normei contra)en*ionale o
pre)ede pa.i+il de pri)area dreptului de conducere a )e9iculului0 a(entul con.tatator
ridic permi.ul de conducere p"n la pronun*area 9otr"rii <udectore/ti a.upra cauei0
eli+er"nd conductorului de )e9icul un permi. de conducere pro)ioriu! A(entul
con.tatator poate aplica /i pre)ederile art!8'?!
,@- P"n la .olu*ionarea cauei0 documentele /i alte o+iecte ridicate .e p.trea
"n modul pre)ut la art!':@ din Codul de procedur penal!
Articolul 8'A! Proce.ul7)er+al cu pri)ire la perc9ei*ie0 la ridicarea
de documente /i de alte o+iecte0 la cercetarea la 1a*a locului
,'- A(entul con.tatator care e1ectuea perc9ei*ia0 ridicarea de documente /i
de alte o+iecte .au cercetarea la 1a*a locului "nc9eie un proce.7)er+al la care
ane4ea0 dup ca0 li.ta documentelor /i a altor o+iecte ridicate! 3n proce.ul7)er+al
cu pri)ire la perc9ei*ie .au la ridicarea de documente /i de alte o+iecte .e
con.emnea c celor preen*i li .7au e4plicat drepturile /i o+li(a*iile pre)ute de
preentul cod /i .e "n.criu declara*iile 1cute de ace.te per.oane!
,2- 3n proce.ul7)er+al cu pri)ire la perc9ei*ie .au la ridicarea documentelor /i
altor o+iecte .e men*ionea predarea lor +ene)ol .au ridicarea lor 1or*at0 .e indic
locul /i "mpre<urrile "n care au 1o.t de.coperite! 3n proce.ul7)er+al .au "n li.ta
ane4at la el .e enumer documentele /i celelalte o+iecte ridicate0 numrul0 m.ura0
cantitatea0 elementele caracteri.tice /i0 pe c"t e.te po.i+il0 )aloarea lor!
,5- Dac0 "n timpul perc9ei*iei0 ridicrii documentelor /i altor o+iecte .au "n
timpul cercetrii la 1a*a locului per.oanele la care .e e1ectuea perc9ei*ia .au
ridicarea ori alte per.oane au "nclcat ordinea .au au "ncercat . di.tru( ori .
a.cund documentele0 alte o+iecte cutate0 repreentantul or(anului de urmrire
contra)en*ional con.emnea 1aptul "n proce.ul7)er+al0 indic"nd /i m.urile pe care
le7a "ntreprin.!
,8- Proce.ul7)er+al cu pri)ire la perc9ei*ie .au la ridicarea documentelor /i
altor o+iecte0 la cercetarea la 1a*a locului .e aduce la cuno/tin* per.oanelor care au
participat la e1ectuarea ace.tor acte proce.uale ori au a.i.tat la e1ectuarea lor /i .e
.emnea de 1iecare! Copia de pe proce.ul7)er+al .e "nm"nea per.oanei creia i .7a
aplicat procedura .au repreentantului ei!
,:- Re1uul de a .emna proce.ul7)er+al0 precum /i a+.en*a proprietarului .au a
po.e.orului documentului .au al unui alt o+iect .e con.emnea de martorii a.i.ten*i!
,;- Pe c"t e.te po.i+il0 documentele /i alte o+iecte ridicate tre+uie . 1ie
"mpac9etate /i .i(ilate c9iar la locul perc9ei*iei .au ridicrii0 1apt ce .e men*ionea
"n proce.ul7)er+al! Pac9etele .i(ilate .e .emnea de ctre per.oana care a e1ectuat
perc9ei*ia .au ridicarea!
Articolul 8''! Corpurile delicte
,'- %"nt corpuri delicte o+iectele0 inclu.i) +anii0 documentele0 alte )alori0 1a*
de care e4i.t temeiuri a pre.upune c au .er)it la .)"r/irea contra)en*iei0 au p.trat
a.upra lor urmele 1aptei contra)en*ionale .au au con.tituit o+iecti)ul ace.tei 1apte0
.au pot .er)i ca mi<loc de con.tatare a e4i.ten*ei ori ine4i.ten*ei elementelor
con.tituti)e ale con*inutului contra)en*iei!
,2- Corpurile delicte .e ane4ea la proce.ul7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie0
"n care .e de.criu amnun*it ori .e p.trea "n alt mod pre)ut de le(e! Corpurile
delicte care0 din caua )olumului .au din alte moti)e0 nu pot 1i p.trate .e
1oto(ra1ia0 iar 1oto(ra1iile .e ane4ea la proce.ul7)er+al0 "n care .e men*ionea
ace.t 1apt!
,5- P"n la .olu*ionarea cauei contra)en*ionale0 a(entul con.tatator a.i(ur
p.trarea corpurilor delicte potri)it pre)ederilor art!':@7';' din Codul de procedur
penal0 care .e aplic "n modul core.puntor "n proce.ul contra)en*ional!
,8- La <udecarea cauei contra)en*ionale0 in.tan*a 9otr/te a.upra corpurilor
delicte potri)it pre)ederilor art!';2 din Codul de procedur penal0 care .e aplic "n
modul core.puntor "n proce.ul contra)en*ional!
Capitolul GGVI
M$%URILE PROCE%UALE DE CON%TR3N#ERE
EI M$%URILE A%I#URATORII
Articolul 8'2! M.urile proce.uale de con.tr"n(ere
A(entul con.tatator are dreptul . aplice0 "n limitele competen*ei0 urmtoarele
m.uri proce.uale de con.tr"n(ereC
'- per.oanei 1iiceC
a- re*inereaD
+- aducerea .ilitD
1- "nlturarea de la conducerea )e9iculului /i re*inerea luiD
(- .upunerea unui e4amen medical pentru con.tatarea .trii de +e*ie produ. de
alcool .au de alte .u+.tan*eD
9- re*inerea )e9iculului!
Articolul 8'5! Re*inerea
,'- Re*inerea con.t "n limitarea de .curt durat a li+ert*ii per.oanei 1iice /i
.e aplic "n caulC
a- contra)en*iilor 1la(rante pentru care preentul cod pre)ede .anc*iunea
are.tului contra)en*ionalD
+- impo.i+ilit*ii identi1icrii per.oanei "n a crei pri)in* e.te declan/at
procedura contra)en*ional dac au 1o.t epuiate toate m.urile de identi1icare!
c- "n caul contra)en*iilor pa.i+ile0 con1orm preentului cod0 de aplicarea
m.urii de .i(uran* a e4pulrii!
,2- Re*inerea .e aplic de ctreC
a- Mini.terul A1acerilor InterneD
+- %er)iciul de (rniceri0 "n cauele de "nclcare a re(imului de 1rontier .au a
re(imului punctelor de trecere a 1rontierei de .tatD
d- %er)iciul )amal0 "n caul contra)en*iilor ce *in de competen*a lor!
,5- Per.oana re*inut tre+uie . 1ie in1ormat imediat0 "ntr7o lim+ pe care o
"n*ele(e0 de.pre moti)ele re*inerii0 1aptul in1ormrii men*ion"ndu7.e "n proce.ul7
)er+al cu pri)ire la re*inere!
,8- Per.oanei re*inute i .e comunic imediat0 contra .emntur0 drepturile
pre)ute la art!5;80 1aptul comunicrii men*ion"ndu7.e "n proce.ul7)er+al cu pri)ire
la re*inere!
,:- Per.oanei re*inute i .e acord imediat po.i+ilitatea de a comunica a cel
pu*in dou per.oane0 la ale(erea .a0 c e.te re*inut! 6aptul comunicrii .au al
re1uului de a comunica .e con.emnea contra .emntur "n proce.ul7)er+al cu
pri)ire la re*inere!
Articolul 8'8! Proce.ul7)er+al cu pri)ire la re*inere
,'- La re*inerea per.oanei0 .e "nc9eie imediat un proce.7)er+al cu pri)ire la
re*inere0 "n care .e con.emnea data /i locul "nc9eierii0 1unc*ia0 numele /i prenumele
per.oanei care a "nc9eiat proce.ul7)er+al0 date re1eritoare la per.oana re*inut0 data0
locul0 ora /i moti)ul re*inerii!
,2- Proce.ul7)er+al cu pri)ire la re*inere e.te .emnat de per.oana care l7a
"nc9eiat /i de per.oana re*inut! Re1uul per.oanei re*inute de a .emna proce.ul7
)er+al .e con.emnea "n el0 cu ade)erirea 1aptului dat de cel pu*in 2 martori!
Articolul 8':! Durata re*inerii /i condi*iile pri)rii de li+ertate
,'- Re*inerea nu poate dep/i 5 ore!
,2- Per.oana .u.pectat de .)"r/irea unei contra)en*ii pentru care .anc*iunea
pre)ede are.tul contra)en*ional poate 1i re*inut p"n la e4aminarea cauei
contra)en*ionale0 dar nu mai mult de 28 de ore! 6aptul re*inerii .e comunic imediat
procurorului!
,5- Termenul re*inerii contra)en*ionale cur(e din momentul re*inerii!
,8- Per.oanei .upu.e re*inerii i .e a.i(ur cel pu*in condi*iile pre)ute "n
Codul de e4ecutare pentru per.oanele .upu.e m.urii pre)enti)e de are.t!
Articolul 8';! Li+erarea per.oanei re*inute
,'- Per.oana re*inut urmea . 1ie li+erat "n caul "n careC
'- nu .7au con1irmat moti)ele )ero.imile de a +nui c a .)"r/it contra)en*iaD
2- a e4pirat termenul re*ineriiD
5- lip.e.c temeiurile de a 1i pri)at "n continuare de li+ertate!
,2- Per.oana li+erat nu poate 1i re*inut din nou "n acelea/i temeiuri!
,5- La li+erare0 per.oanei i .e "nm"nea copia de pe proce.ul7)er+al "n care .e
men*ionea cine a re*inut7o0 temeiul0 locul /i timpul re*inerii0 temeiul /i timpul
li+errii!
Articolul 8'=! Aducerea .ilit
,'- Aducerea .ilit con.t "n conducerea 1or*at "n 1a*a in.tan*ei de <udecat a
martorului .au a )ictimei care .e e.c9i)ea de la preentare!
,2- Aducerea .ilit e.te e1ectuat de ctre or(anul de poli*ie "n temeiul unei
"nc9eieri <udectore/ti!
,5- Mandatul de aducere tre+uie . cuprindC
a- data /i locul emiteriiD
+- numele0 prenumele0 1unc*ia /i .emntura per.oanei care di.pune aducereaD
c- numele0 prenumele /i domiciliul per.oanei care tre+uie . 1ie adu.D
d- data0 ora /i locul unde per.oana urmea . 1ie adu.D
e- moti)ul aducerii!
Articolul 8'?! 3nlturarea de la conducerea )e9iculului
,'- Per.oana care conduce un )e9icul e.te "nlturat de la conducere dacC
a- e4i.t temeiuri .u1iciente de a pre.upune c .e a1l "n .tare de +e*ie produ.
de alcool la un (rad interi. .au de +e*ie produ. de alte .u+.tan*eD
+- nu are a.upra .a documentul care con1irm dreptul de a conduce .au de a
1olo.i )e9iculul!
,2- Per.oana indicat la alin!,'- "n .itua*ia de la lit!a- e.te o+li(at . accepte0 la
cererea a(entului con.tatator0 e1ectuarea e4amenului medical0 prele)area de ."n(e /i
de eliminri ale corpului!
,5- E4amenul medical0 prele)area de ."n(e /i de eliminri ale corpului .e
e1ectuea de un .peciali.t a+ilitat cu a.emenea atri+u*ii! Pentru preentarea cu +un
/tiin* a unei concluii 1al.e0 .peciali.tul poart r.pundere "n con1ormitate cu art!5'2
din Codul penal!
,8- Re(lementarea modului de e1ectuare a e4amenului medical0 precum /i de
con.tatare a (radului de +e*ie interi. produ. de alcool /i de con.tatare a +e*iei
produ.e de alte .u+.tan*e0 .e e1ectuea de #u)ern!
Articolul 8'@! Pla.area )e9iculului
,'- Ve9iculul al crui conductor a 1o.t "nlturat de la conducere e.te adu. la
.ta*ia de parcare pro4im pit .au pe teritoriul or(anului de poli*ie dac nu poate 1i
predat proprietarului0 po.e.orului .au repreentantului lor!
,2- Ve9iculul poate 1i adu. la .ta*ia de parcare pro4im pit /i "n caulC
a- "n care .ta*ionarea lui poate (enera un pericol iminent pentru intere.ul
pu+licD
+- .ta*ionrii lui "n loc interi.!
,5- De.pre aducerea )e9iculului la .ta*ia de parcare pit .e "nc9eie un proce.7
)er+al0 "n care .e indicC
a- tipul0 modelul )e9iculului0 numrul de "nmatriculare0 .emnele de
identi1icare0 de1ectele /i deteriorrile lui )ii+ileD
+- numele0 prenumele0 1unc*ia /i .emntura per.oanei care a deci. .trmutarea
)e9iculului la parcare /i care a or(aniat acea.t ac*iuneD
c- temeiul de 1apt /i temeiul <uridic care au determinat .trmutarea )e9icululuiD
c- denumirea ,numele-0 .ediul ,domiciliul-0 numrul de contact al per.oanei
care a or(aniat ,a e1ectuat- .trmutarea )e9iculului la parcareD
d- adre.a parcriiD
e- anul0 luna0 data0 ora "nc9eierii proce.ului7)er+alD
1- numele0 prenumele0 1unc*ia /i .emntura per.oanei care a luat "n primire
)e9iculul la parcare!
,:- Proce.ul7)er+al .e "nc9eie "n 8 e4emplareC primul rm"ne la per.oana care a
deci. .trmutarea )e9iculului la parcare0 al doilea .e remite per.oanei care a or(aniat
.trmutarea0 al treilea .e "nm"nea per.oanei care a luat "n primire )e9iculul la
parcare0 iar cel de7al patrulea .e "nm"nea proprietarului .au po.e.orului de )e9icul
ori i .e e4pedia la domiciliu printr7o .cri.oare recomandat! De.pre .trmutarea
)e9iculului0 a(entul con.tatator in1ormea imediat .er)iciul de (ard al poli*iei!
,;- Ve9iculul .e re.tituie proprietarului0 po.e.orului .au repreentantului lor
le(al imediat0 "n temeiul unei 9otr"ri a.upra cauei contra)en*ionale! C9eltuielile de
aducere /i de .ta*ionare a )e9iculului la .ta*ia de parcare ."nt .uportate de
contra)enient!
,=- R.punderea pentru deteriorrile cauate )e9iculului la .trmutare .au la
p.trare o poart a(entul con.tatator!
,?- 3n caurile indicate la art!8'@ alin!,2- lit!+-0 1olo.irea )e9iculului poate 1i
interi. /i prin ridicarea t+li*elor cu numrul de "nmatriculare! 3n a.t1el de cauri0
pre)ederile alin!,:- din preentul articol )or 1i aplicare core.puntor!
,@- Modul de calculare a c9eltuielilor de aducere /i de .ta*ionare a )e9iculului
la .ta*ia de parcare .e .ta+ile/te de #u)ern! C9eltuielile de .trmutare /i p.trare a
)e9iculului la parcare pit .au pe teritoriul or(anului de poli*ie .e re.tituie de ctre
conductorul0 proprietarul .au po.e.orul lui "n modul /i "n cuantumul .ta+ilit de
#u)ern!
,'A- Conductorul0 proprietarul .au po.e.orul )e9iculului nu .uport
c9eltuielile indicate la alin!,2- lit!a- .au alin!,@- din preentul articol dac lip.e.c
elementele con*inutului contra)en*iei! 3n ace.t ca0 c9eltuielile ."nt .uportate de .tat!
Titlul II
PARTEA %PECIAL$
Capitolul GGVII
CON%TATAREA 6APTEI CONTRAVENIONALE
Articolul 82A! A(entul con.tatator
,'- Con.tatarea 1aptei contra)en*ionale "n.eamn acti)itatea0 de.1/urat de
a(entul con.tatator0 de colectare /i admini.trare a pro+elor pri)ind e4i.ten*a cauei0
de "nc9eiere a proce.ului7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie0 de aplicare a .anc*iunii
contra)en*ionale .au de trimitere0 dup ca0 a do.arului ctre in.tan*a <udectorea.c
.pre e4aminare!
,2- A(entul con.tatator e.te .e.iat prin pl"n(ere .au denun*0 ori .e .e.iea
din o1iciu c"nd .e a1l c a 1o.t .)"r/it o 1apt ilicit .au c"nd 1apta a 1o.t depi.tat
"n urma e1ecturii unui control "n e4erci*iul 1unc*iunii /i "n caurile pre)ute de le(e!
,5- Imediat .au "n cel mult 5 ile de la data .e.irii0 a(entul con.tatator e.te
o+li(at . )eri1ice /i . "ntreprind m.urile pre)ute de preentul capitol!
,8- Lucrtorul Mini.terului A1acerilor Interne e.te o+li(at0 la .olicitarea unor
al*i a(en*i con.tatatori0 . acorde a<utorul nece.ar con.tatrii contra)en*iei!
Articolul 82'! Circum.tan*ele care "nltur procedura contra)en*ional
,'- Proce.ul contra)en*ional pornit "ncetea dacC
a- nu e4i.t 1aptul contra)en*ieiD
+- .e con.tat )reunul din temeiurile pre)ute la art!5 alin!,5-0 art!8 alin!,2- /i
alin!,5-0 art!2A75'D
c- per.oana pre.upu. a 1i 1ptuitor a decedat0 cu e4cep*ia caului de
rea+ilitare a ace.teiaD
d- pentru acela/i 1apt0 pri)itor la aceea/i per.oan e4i.t o deciie>9otr"re
de1initi)!
,2- 3ncetarea proce.ului contra)en*ional determin /i repunerea "n drepturi a
per.oanei "n a crei pri)in* a 1o.t pornit proce.ul contra)en*ional!
Articolul 822! Proce.ul7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie
,'- Proce.ul7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie e.te un act prin care .e
indi)idualiea 1apta ilicit /i .e identi1ic 1ptuitorul! Proce.ul7)er+al e.te "nc9eiat
de a(entul con.tatator0 pe +aa con.tatrilor per.onale /i a pro+elor acumulate0 "n
preen*a 1ptuitorului .au "n a+.en*a lui c"nd ace.ta .e e.c9i)ea!
,2- 3n cel mult 28 de ore de la data "nc9eierii0 proce.ul7)er+al cu pri)ire la
contra)en*ie .e "n.crie "ntr7un re(i.tru de e)iden* "n ordinea "ntocmirii /i depunerii
lui la autoritatea din care 1ace parte a(entul con.tatator!
Articolul 825! %tructura proce.ului7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie
,'- Proce.ul7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie tre+uie . cuprindC
a- data ,anul0 luna0 iua- /i locul "nc9eieriiD
+- numele0 prenumele /i calitatea a(entului con.tatator0 autoritatea pe care o
repreintD
c- numele0 prenumele0 domiciliul0 ocupa*ia contra)enientului0 datele din
+uletinul lui de identitateD iar "n caul per.oanei <uridice 7 denumirea0 .ediul0 codul lui
1i.cal0 precum /i datele per.oanei 1iice care "l repreint!
d- 1apta contra)en*ional0 locul /i timpul .)"r/irii ei0 circum.tan*ele cauei
care au importan* pentru .ta+ilirea .trii de 1apt /i de drept0 e)aluarea e)entualelor
pa(u+e cauate de contra)enientD
e- "ncadrarea <uridic a 1aptei0 norma material contra)en*ional /i indiciile
cali1icati)e ale elementelor con.tituti)e ale con*inutului contra)en*ieiD
1- aducerea la cuno/tin* contra)enientului /i )ictimei a drepturilor /i
o+li(a*iilor lor pre)ute la art!5;5 /i 5;;D
(- o+iec*iile /i pro+ele pe care contra)enientul le aduce "n aprarea .a0 precum
/i cele ale )ictimei!
,2- 3n caul "n care contra)enientul e.te un minor0 "n proce.ul7)er+al .e )a
con.emna /i numele0 prenumele0 domiciliul prin*ilor .au al altor repreentan*i le(ali!
,5- 3n caul "n care contra)enientul .au )ictima nu cuno.c lim+a proce.ului7
)er+al0 .e a.i(ur a.i.ten*a unui interpret>traductor0 indic"ndu7.e datele lui!
,8- Corpurile delicte .e indi)idualiea "n proce.ul7)er+al ,.e con.emnea
1orma0 mrimea0 culoarea0 (reutatea lor0 alte caracteri.tici ce ar permite
indi)idualiarea-0 indic"ndu7.e datele proprietarului /i m.urile luate0 dup ca0
pentru )alori1icarea .au con.er)area lor!
,:- Proce.ul7)er+al .e .emnea pe 1iecare pa(in de a(entul con.tatator0 de
contra)enient /i de )ictim dac e.te preent!
,;- 3n caul a+.en*ei contra)enientului ori al re1uului .u de a .emna proce.ul7
)er+al0 1aptul .e con.emnea /i .e ade)ere/te prin .emntura a cel pu*in doi martori0
indic"ndu7.e /i datele ace.tora!
,=- 3n proce.ul7)er+al nu .e admit recti1icri0 adu(iri0 alte modi1icri! 3n caul
nece.it*ii unor a.t1el de ac*iuni0 .e "nc9eie un nou proce.7)er+al0 cu men*iunea
1aptului!
,?- Partea reoluti) a proce.ului7)er+al )a cuprinde deciia a(entului
con.tatator de .anc*ionare a contra)enientului .au recomandarea de .anc*ionare .au
de "ncetare precum /i termenul de conte.tare "n in.tan* de <udecat!
,@- 3n caul deciiei de .anc*ionare0 partea reoluti) a proce.ului7)er+al )a
cuprinde /i date pri)ind in1ormarea contra)enientului de.pre dreptul de a plti
<umtate din amend0 dac amenda e.te pltit "n cel mult =2 de ore de la .ta+ilirea ei!
,'A- Partea reoluti) a proce.ului7)er+al )a cuprinde recomandarea a(entului
con.tatator0 dac a.t1el con.ider nece.ar0 de remitere a cauei contra)en*ionale "n
in.tan* de <udecat competent pentru aplicarea .anc*iunii0 date "n competen*a
ace.teia!
,''- Copia de pe proce.ul7)er+al .e "nm"nea contra)enientului /i )ictimei!
,'2- 3n caul recomandrii de remitere ctre in.tan* a cauei contra)en*ionale0
a(entul con.tatator tran.mite in.tan*ei competente o copie de pe proce.ul7)er+al /i
materialele nece.are din do.arul contra)en*ional!
,'5- 3n caul pre)ut la art! '= alin! ,2-0 a(entul con.tatator e4pedia
materialele cauei contra)en*ionale autorit*ii pu+lice locale a+ilitate de con.iliere a
minorilor /i0 dup ca0 poate .olicita0 printr7un demer.0 in.tan*ei de <udecat aplicarea
1a* de minor de m.uri de con.tr"n(ere cu caracter educati) con1orm pre)ederilor
art!'A8 din Codul penal!
Articolul 828! 3nc9eierea proce.ului7)er+al "n caul pluralit*ii de contra)en*ii
3n caul pluralit*ii de contra)en*ii0 .)"r/ite de aceea/i per.oan0 con.tatate "n
acela/i timp de acela/i a(ent0 a cror .olu*ionare *ine de competen*a aceluia/i or(an0
.e "nc9eie un .in(ur proce.7)er+al!
Articolul 82:! Nulitatea proce.ului7)er+al
Necon.emnarea datelor /i 1aptelor indicate la art!828 are ca e1ect nulitatea
proce.ului7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie!
Articolul 82;! Caurile "n care nu .e "nc9eie proce.7)er+al
cu pri)ire la contra)en*ie
,'- 3n caul con.tatrii unui act contra)en*ional0 a(entul con.tatator competent
nu "nc9eie proce.7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie dacC
a- per.oana "n a crei pri)in* a 1o.t pornit proce.ul contra)en*ional recunoa/te
c e.te )ino)at de .)"r/irea contra)en*iei /i accept . pltea.c pe loc .anc*iunea
amenii contra c9itan*D
+- a(entul con.tatator aplic .anc*iunea a)erti.mentului )er+alD
c- r.punderea contra)en*ional e.te "nlturat con1orm art!220 5A!
,2- Pre)ederile alin!,'- nu .e aplic "n caul "n careC
a- aplicarea .anc*iunii principale pre)ute de preentul cod e.te de competen*a
in.tan*ei de <udecat .au0 "n caul a dou .anc*iuni principale0 dac a(entul
con.tatator con.ider nece.ar0 aplicarea unei .anc*iuni e.te de competen*a in.tan*ei de
<udecat0 .au
+- prin contra)en*ie .7a cauat un pre<udiciu material ori e4i.t corpuri delicte
pa.i+ile de con1i.care!
Articolul 82=! C9itan*a de "nca.are a amenii la locul
de con.tatare a contra)en*iei
,'- 3n caurile pre)ute la art!82; alin!,'- lit!a-0 contra)enientul plte/te
amenda contra unei c9itan*e de "nca.are "n care a(entul con.tatator indicC
a- data0 ora /i locul pl*iiD
+- numele0 prenumele /i domiciliul per.oanei .anc*ionateD
c- numele0 prenumele /i calitatea a(entului con.tatator0 autoritatea pe care o
repreintD
d- norma contra)en*ional "n al crei temei e.te aplicat .anc*iuneaD
e- cuantumul ameniiD
1- .emnturile pr*ilor!
,2- C9itan*a de "nca.are a amenii contra)en*ionale .e "nm"nea per.oanei
.anc*ionate0 1aptul "nm"nrii men*ion"ndu7.e "n copia de pe c9itan*!
,5- 3n cel mult 28 de ore din momentul "nca.rii amenii contra)en*ionale0
numrul c9itan*ei de "nca.are /i .uma amenii "nca.ate .e "n.criu "ntr7un re(i.tru de
e)iden* a c9itan*elor de ace.t 1el "n ordinea depunerii la autoritatea din care 1ace
parte a(entul con.tatator!
,8- C9itan*a de "nca.are a amenii contra)en*ionale e.te un document de .trict
e)iden*! Modul de e)iden*0 de p.trare /i eli+erare a c9itan*elor ctre a(en*ii
con.tatatori .e re(lementea de #u)ern!

Articolul 82?! Conte.ta*ia "mpotri)a proce.ului7)er+al
cu pri)ire la contra)en*ie
,'- Contra)enientul0 )ictima au dreptul . conte.tee0 "n decur.ul a ': ile de la
data aducerii la cuno/tin*0 la in.tan*a <udectorea.c "n a crei ra teritorial
acti)ea autoritatea din care 1ace parte a(entul con.tatator0 proce.ul7)er+al cu pri)ire
la contra)en*ie!
,2- Conte.ta*ia "mpotri)a proce.ului7)er+al cu pri)ire la contra)en*ie .e depune
la autoritatea din care 1ace parte a(entul con.tatator! 3n cel mult 5 ile de la data
depunerii conte.ta*iei0 a(entul con.tatator e4pedia "n in.tan* conte.ta*ia /i do.arul
cauei contra)en*ionale!
,5- Conte.ta*ia .u.pend e4ecutarea .anc*iunii contra)en*ionale aplicate prin
proce.7)er+al!
Articolul 82@! %e.iarea procurorului /i autorit*ii competente
"n .olu*ionarea cauei contra)en*ionale
,'- Dac0 "n procedura contra)en*ional0 .e con.tat c 1apta con.iderat
contra)en*ie a 1o.t .)"r/it "n condi*ii care o pla.ea .u+ inciden*a le(ii penale0
do.arul .e trimite de "ndat0 printr7o "nc9eiere moti)at0 procurorului dup
competen*!
,2- 3n caul "n care 1apta a 1o.t urmrit ca in1rac*iune /i0 ulterior0 .7a con.tatat
c e.te o contra)en*ie0 do.arul .e trimite de "ndat0 printr7o ordonan* moti)at0
procurorului0 care procedea con1orm art!5=? alin!,2-!
Articolul 85A! A)ertiarea /i "nc9eierea interlocutorie
,'- Procurorul0 a(entul con.tatator0 .anc*ion"nd contra)enientul0 .ta+ile/te
cauele /i condi*iile care au 1a)oriat .)"r/irea contra)en*iei /i0 dup ca0 .e.iea
autoritatea re.pecti) .au per.oana cu 1unc*ie de r.pundere pentru e4aminare
imediat!
,2- Con.tat"nd "n proce.ul de <udecat 1apte de "nclcare a le(alit*ii /i a
drepturilor omului0 in.tan*a de <udecat0 emite0 o dat cu 9otr"rea0 /i o "nc9eiere
interlocutorie0 prin care ace.te 1apte .e aduc la cuno/tin* procurorului /i0 dup ca0
per.oanei cu 1unc*ie de r.pundere re.pon.a+ile!
,5- 3n termen de 5A de ile0 per.oana cu 1unc*ie de r.pundere .e.iat con1orm
alin!,2- in1ormea in.tan*a de <udecat0 procurorul .au a(entul con.tatator de.pre
m.urile "ntreprin.e pentru .olu*ionarea 1aptelor e4pu.e!
Articolul 85'! Inadmi.i+ilitatea di)ul(rii materialelor
"n caul proce.ului contra)en*ional
Materialele "n caua contra)en*ional nu pot 1i di)ul(ate p"n la "nc9eierea
e4aminrii cauei dec"t cu autoria*ia per.oanei care e1ectuea urmrirea
contra)en*ional /i numai "n m.ura "n care con.ider c e.te po.i+il0 cu re.pectarea
preum*iei de ne)ino)*ie /i nea1ectarea intere.elor per.oanei!
Capitolul GGVIII
IUDECAREA CAU&EI CONTRAVENIONALE
3N IN%TAN$
Articolul 852! In.tan*a de <udecat
Iudecarea cauei contra)en*ionale are loc "n 1a*a in.tan*ei de <udecat0 "n
/edin* pu+lic0 oral0 nemi<locit /i "n contradictoriu!
Articolul 855! Acte preliminare
3n termen de 5 ile de la data intrrii cauei contra)en*ionale "n in.tan*0
<udectorul )eri1ic competen*a /i0 dup caC
a- di.pune remiterea dup competen* a do.arului cu pri)ire la contra)en*ie0
.au
+- .ta+ile/te data e4aminrii cauei contra)en*ionale0 di.pune citarea pr*ilor /i
altor participan*i "n /edin*0 "ntreprinde alte ac*iuni pentru +una ei de.1/urare!
Articolul 858! Termenul de <udecare a cauei contra)en*ionale
,'- Caua contra)en*ional .e <udec "n termen de 5A de ile de la data intrrii
do.arului "n in.tan*!
,2- 3n temeiuri reona+ile0 <udectorul poate adopta o "nc9eiere moti)at de
prelun(ire cu ': ile a termenului de <udecare a cauei!
,5- 3n caul re*inerii per.oanei con1orm art!5:= /i 8'50 <udecarea cauei
contra)en*ionale .e 1ace de ur(en* /i cu precdere!
Articolul 85:! Participarea la <udecarea cauei contra)en*ionale
,'- Eedin*a de <udecare a cauei contra)en*ionale are loc cu citarea pr*ilor0 "n
modul pre)ut de preentul cod!
,2- Preen*a a(entului con.tatator la <udecarea "n /edin* a cauei
contra)en*ionale e.te o+li(atorie! Nepreentarea a(entului con.tatator0 le(al citat0 1r
moti)e "ntemeiate /i 1r "n/tiin*area preala+il a in.tan*ei duce la "ncetarea
proce.ului contra)en*ional cu emiterea unei "nc9eieri interlocutorii!
,5- Nepreentarea 1ptuitorului .au )ictimei0 le(al citate0 1r moti)e
"ntemeiate nu "mpiedic <udecarea cauei contra)en*ionale!
,8- Participarea 1ptuitorului re*inut e.te o+li(atorie! Aducerea lui e.te
a.i(urat de poli*ie!
,:- 3n caul "n care .e .olicit aplicarea .anc*iunii are.tului contra)en*ional0
participarea 1ptuitorului e.te o+li(atorie0 cu e4cep*ia caurilor nepreentrii lui cu
rea7)oin*!
Articolul 85;! Eedin*a de <udecare a cauei contra)en*ionale
,'- Iudectorul conduce /edin*a de <udecare a cauei contra)en*ionale0 a.i(ur
ordinea /i .olemnitatea /edin*ei!
,2- La <udecarea cauei contra)en*ionale0 <udectorulC
a- anun* cauaD
+- )eri1ic preen*a per.oanelor citateD
c- )eri1ic re.pectarea procedurii de citare "n caul a+.en*ei unei per.oane
citateD
c- ia m.uri0 dup ca0 pentru participarea interpretuluiD
d- "ndeprtea martorii din .ala de /edin*D
e- identi1ic per.oana "n a crei pri)in* e.te declan/at procedura
contra)en*ionalD
1- anun* completul de <udecat /i lmure/te pr*ilor dreptul de recuareD
(- lmure/te participan*ilor la /edin* alte drepturi /i o+li(a*iiD
,5- 3n caurile de mani1e.tare a lip.ei de re.pect 1a* de <udector .au de
nere.pectare a di.poi*iilor pre/edintelui completului de <udecat0 in.tan*a de
<udecat0 printr7o "nc9eiere0 care poate 1i inclu. "n proce.ul7)er+al al /edin*ei de
<udecat0 poate 9otr" .anc*ionarea per.oanei con1orm art!5'A! 3nc9eierea poate 1i
conte.tat "n recur. de ctre per.oana intere.at!
Articolul 85=! Cercetarea <udectorea.c
,'- 3n cadrul cercetrii <udectore/ti0 .e cercetea mai "nt"i pro+ele preentate
de partea acurii!
,2- La cererea pr*ilor .au a altor participan*i la proce.0 in.tan*a poate modi1ica
ordinea de cercetare a pro+elor dac e.te nece.ar pentru +una de.1/urare a cercetrii
<udectore/ti! 6ptuitorul poate cere . 1ie audiat la "nceputul cercetrii pro+elor .au
la orice etap a cercetrii <udectore/ti!
,5- Dup cercetarea tuturor pro+elor din do.ar /i a celor preentate la <udecarea
cauei0 in.tan*a .olu*ionea cererile /i demer.urile 1ormulate /i e1ectuarea0 dup ca0
a unor ac*iuni proce.uale .uplimentare!

,8- Dup "nc9eierea cercetrii <udectore/ti0 in.tan*a anun* de+aterile
<udiciare!
,:- Participan*ii la de+ateri nu au dreptul . .e re1ere0 "n luarea lor de cu)"nt0
la noi pro+e0 nee4aminate "n cadrul cercetrii <udectore/ti! 3n caul "n care tre+uie
preentate pro+e noi0 participan*ii la de+ateri pot cere reluarea cercetrii
<udectore/ti0 indic"nd circum.tan*ele care )or 1i cercetate .uplimentar "n +aa a noi
pro+e! Dup ce a.cult opiniile celorlalte pr*i0 in.tan*a adopt o "nc9eiere moti)at
pri)ind admiterea .au re.pin(erea cererii .au demer.ului!
,;- In.tan*a nu poate limita durata de+aterilor la un anumit timp0 "n.
pre/edintele /edin*ei de <udecat are dreptul . "ntrerup cu)"ntrile care dep/e.c
limitele cauei ce .e <udec!
,=- Dup ce au luat cu)"ntul0 participan*ii la de+ateri pot lua "nc o dat cu)"nt
"n replic a.upra celor relatate ulterior! Dreptul la ultima replic apar*ine "ntotdeauna
aprtorului .au 1ptuitorului0 dup ca!
,?- Dup "nc9eierea de+aterilor <udiciare0 in.tan*a acord 1ptuitorului ultimul
cu)"nt!
,@- Dup "nc9iderea de+aterilor /i ro.tirea ultimului cu)"nt0 pr*ile pot depune
"n in.tan* concluii .cri.e pri)itor la .olu*ia pe care o propun pri)itor la cau!
Concluiile .e ane4ea la proce.ul7)er+al!
Articolul 85?! Pro+lemele ce urmea a 1i reol)ate
la adoptarea 9otr"rii contra)en*ionale
,'- E4amin"nd caua contra)en*ional0 in.tan*a de <udecat e.te o+li(at .
determineC
'- caracterul )eridic al contra)en*iei imputateD
2- e4i.ten*a cauelor care "nltur caracterul contra)en*ional al 1apteiD
5- )ino)*ia per.oanei "n a crei pri)in* a 1o.t declan/at procedura
contra)en*ionalD
8- e4i.ten*a circum.tan*elor atenuante /i>.au a(ra)anteD
:- nece.itatea .anc*ionrii /i0 dup ca0 caracterul .anc*iunii contra)en*ionaleD
;- alte a.pecte importante pentru e4aminarea <u.t a cauei!
,2- C9e.tiunile care apar "n timpul <udecrii cauei .e reol) prin "nc9eiere
<udectorea.c0 inclu. "n proce.ul7)er+al al /edin*ei de <udecat0 care poate 1i atacat
"mpreun cu 9otr"rea contra)en*ional!
Articolul 85@! Proce.ul7)er+al al /edin*ei de <udecare
a cauei contra)en*ionale
,'- De.1/urarea /edin*ei de <udecare a cauei contra)en*ionale .e
con.emnea "n proce.7)er+al!
,2- Proce.ul7)er+al al /edin*ei de <udecare a cauei contra)en*ionale tre+uie .
includC
a- denumirea in.tan*ei <udectore/tiD
+- data ,anul0 luna0 iua0 ora- /i locul /edin*ei de <udecatD
c- numele /i prenumele <udectorului /i al (re1ieruluiD
d- numele /i prenumele pr*ilor0 calitatea lor proce.ual0
e- men*iunea "ndeplinirii procedurii de citareD
e- 1apta contra)en*ional a.upra creia a 1o.t "nc9eiat proce.ul7)er+al0
"ncadrarea <uridic a 1apteiD
(- cererile /i concluiile 1ormulate de participan*ii la /edin*0 m.urile luateD
1- pro+ele cercetate "n /edin*D
i- retra(erea in.tan*ei "n camera de deli+erareD
1- men*iunea pri)ind pronun*area 9otr"rii!
,5- Declara*iile pr*ilor /i ale martorilor .e cite.c /i .e .emnea de ace/tia!
,8- Proce.ul7)er+al .e "nc9eie "n 28 ore de la "nc9iderea /edin*ei de <udecat a
cauei contra)en*ionale /i .e .emnea de pre/edintele /edin*ei /i de (re1ier!
Articolul 88A! Deli+erarea in.tan*ei de <udecat
,'- In.tan*a de <udecat 9otr/te a.upra cauei contra)en*ionale "n camera de
deli+erare0 pronun*"ndu7.e prin 9otr"re a.upra c9e.tiunilor de 1apt /i de drept!
,2- Fotr"rea .e .emnea de <udector /i .e pronun* "n /edin* pu+lic0
imediat dup deli+erare!
Articolul 88'! 3ncetarea proce.ului contra)en*ional "n /edin* de <udecat
3n caul "n care0 pe parcur.ul <udecrii cauei0 .e con.tat )reunul din
temeiurile pre)ute la art!82'0 82: .au la art!8;' alin!,2-0 in.tan*a "ncetea proce.ul
contra)en*ional!
Articolul 882! Fotr"rea <udectorea.c
,'- Fotr"rea <udectorea.c tre+uie . 1ie le(al0 "ntemeiat /i moti)at!
,2- Fotr"rea <udectorea.c con.t din parte introducti)0 parte e4poiti) /i
di.poiti)!
,5- Partea introducti) cuprinde men*iuni de.preC
a- data /i locul emiterii 9otr"riiD
+- denumirea in.tan*ei <udectore/tiD
c- numele /i prenumele <udectorului0 ale (re1ierului /i ale pr*ilor0 men*iunea
de.pre participarea ace.tora din urm la /edin*eD
d- norma contra)en*ional "n al crei temei a 1o.t pornit proce.ul
contra)en*ional!
,8- Partea e4poiti) cuprinde men*iuni de.preC
a- circum.tan*ele con.tatate "n <udecarea caueiD
+- pro+ele pe care .e "ntemeia concluia /i moti)ele de re.pin(ere a pro+elorD
c- norma contra)en*ional pe care .e "ntemeia reol)area cauei!
,:- Di.poiti)ul cuprindeC
a- datele pri)itoare la per.oana contra)enientului ,numele0 prenumele0 data /i
locul na/terii0 adre.a-D
+- .olu*ia pri)ind "ncetarea proce.ului contra)en*ionalD
c- .olu*ia dat de in.tan* pri)ind )ino)*ia per.oanei "n .)"r/irea
contra)en*iei imputate /i0 dup ca0 aplicarea .anc*iunii contra)en*ionale0 m.urii de
.i(uran* .au "nlturarea e4ecutrii .anc*iunii!
,;- Pe l"n( cele men*ionate la alin!,:-0 di.poiti)ul tre+uie . cuprind0 dup
ca0 .olu*ia cu pri)ire laC
a- corpurile delicteD
+- modul /i termenul de atac al di.poi*ieiD
c- alte c9e.tiuni pri)ind <u.ta .olu*ionare a cauei contra)en*ionale!
Articolul 885! 3nm"narea copiei de pe 9otr"rea <udectorea.c
,'- Copia de pe 9otr"rea <udectorea.c .e remite0 "n cel mult 5 ile de la data
pronun*rii0 pr*ilor care au lip.it la /edin*a de <udecare a cauei contra)en*ionale /i0
la cerere0 celor preen*i0 1aptul e4pedierii con.emn"ndu7.e "n do.ar!
,2- Contra)enientului .anc*ionat cu are.t contra)en*ional preent la pronun*are
.au0 dup ca0 re*inut i .e "nm"nea imediat0 contra .emntur0 e4tra. de pe 9otr"rea
contra)en*ional0 e4pediindu7.e ulterior copia de pe 9otr"re "n termenul pre)ut
la alin!,'-!
Capitolul GGIG
EGERCITAREA C$ILOR ORDINARE DE ATAC
3N CAU&A CONTRAVENIONAL$!
RECUR%UL
Articolul 888! Recur.ul
,'- Fotr"rile <udectore/ti contra)en*ionale pot 1i atacate "n recur.!
,2- Deciia pronun*at "n recur. e.te ire)oca+il!
Articolul 88:! Temeiurile pentru recur.
Fotr"rile <udectore/ti contra)en*ionale pot 1i atacate "n recur.0 pentru a .e
repara erorile de drept0 "n urmtoarele temeiuriC
a- nu au 1o.t re.pectate di.poi*iile pri)ind competen*a dup materie
.au dup calitatea per.oaneiD
+- /edin*a de <udecat nu a 1o.t pu+licD
c- caua a 1o.t <udecat 1r citarea le(al a unei pr*i .au care0 le(al
citat0 a 1o.t "n impo.i+ilitatea de a .e preenta .au de a "n/tiin*a in.tan*a de.pre
impo.i+ilitateD
d- 9otr"rea atacat nu cuprinde moti)ele pe care .e "ntemeia .olu*ia
ori moti)area .olu*iei contraice di.poiti)ul 9otr"rii .au ace.ta e.te e4pu. neclar0
.au di.poiti)ul 9otr"rii redactate nu core.punde di.poiti)ului pronun*at dup
deli+erareD
e- nu au 1o.t "ntrunite elementele con.tituti)e ale con*inutului
contra)en*iei .au in.tan*a a pronun*at o 9otr"re de condamnare pentru o alt 1apt
dec"t cea imputat contra)enientului0 cu e4cep*ia caurilor de re"ncadrare <uridic a
ac*iunilor lui "n temeiul unei le(i mai +l"ndeD
1-contra)enientul a 1o.t .anc*ionat pentru o 1apt nepre)ut de preentul codD
(- .7au aplicat .anc*iuni "n alte limite dec"t cele pre)ute de le(eD
9- contra)enientul a 1o.t .upu. anterior r.punderii contra)en*ionale
pentru aceea/i 1apt .au e4i.t o cau de "nlturare a r.punderii contra)en*ionale0
.au aplicarea .anc*iunii a 1o.t "nlturat de o nou le(e .au anulat de un act de
amni.tie0 .au a inter)enit dece.ul contra)enientului ori a inter)enit "mpcarea pr*ilor
"n caul pre)ut de le(eD
i-1aptei .)"r/ite i .7a dat o "ncadrare <uridic (re/itD
<-a inter)enit o le(e mai 1a)ora+il contra)enientuluiD
J- Curtea Con.titu*ional a declarat necon.titu*ional pre)ederea le(ii
aplicateD
l-in.tan*a de <udecat interna*ional a con.tatat0 prin 9otr"re "n o alt cau0 o
"nclcare la ni)el na*ional a drepturilor /i li+ert*ilor omului care poate 1i reparat /i
"n acea.t cau!
Articolul 88;! Per.oana care are dreptul de a declara recur.
,'- E.te "n drept . atace "n recur. 9otr"rea <udectorea.c contra)en*ionalC
contra)enientul0 a(entul con.tatator0 dup ca procurorul!
,2- Recur.ul poate 1i declarat "n numele pr*ilor /i de ctre aprtor0 iar "n
numele contra)enientului are.tat0 de ctre .o*ul lui!
Articolul 88=! Declararea recur.ului "mpotri)a di.poi*iei
a.upra cauei contra)en*ionale
,'- Recur.ul "mpotri)a 9otr"rii <udectore/ti contra)en*ionale .e declar "n
termen de ': ile!
,5- Recur.ul .e depune "n in.tan*a de <udecat a crei 9otr"re e.te atacat!
Per.oana de*inut poate depune recur. /i la admini.tra*ia locului de de*inere0 care e.te
o+li(at .7l e4pediee imediat in.tan*ei <udectore/ti care a emi. 9otr"rea atacat!
,8- Recur.ul primit0 "mpreun cu do.arul contra)en*ional0 .e e4pedia0 "n cel
mult 5 ile de la data e4pirrii termenului de declarare a recur.ului0 in.tan*ei de
recur.!
Articolul 88?! Repunerea "n termen /i apelul pe.te termen
,'- Recur.ul declarat dup e4pirarea termenului pre)ut de le(e /i "n cel mult
': ile de la "nceputul e4ecutrii .anc*iunii .au "nca.rii de.p(u+irilor materiale .e
con.ider e1ectuat "n termen dac in.tan*a con.tat c "nt"rierea a 1o.t determinat de
moti)e "ntemeiate .au de lip.a participantului la proce. at"t la <udecarea0 c"t /i la
pronun*area .anc*iunii /i de nein1ormarea ace.tuia de.pre adoptarea .au redactarea
.entin*ei!
,2- P"n la .olu*ionarea repunerii "n termen0 in.tan*a poate .u.penda e4ecutarea
9otr"rii!
Articolul 88@! E1ectele recur.ului
,'- Recur.ul "mpotri)a 9otr"rii <udectore/ti contra)en*ionale e.te .u.pen.i)0
cu e4cep*ia aplicrii .anc*iunii are.tului contra)en*ional!
,2- In.tan*a de recur. <udec recur.ul numai cu pri)ire la per.oana la care .e
re1er declara*ia de recur. /i numai "n raport cu calitatea ei "n proce.!
,5- In.tan*a de recur. <udec recur.ul "n limitele temeiurilor pentru recur.0
a)"nd dreptul0 "n a1ara temeiurilor in)ocate /i cererilor 1ormulate de recurent0 .
e4aminee /i alte temeiuri dec"t cele in)ocate de ace.ta0 1r a a(ra)a .itua*ia
contra)enientului!
,8- %olu*ion"nd caua0 in.tan*a de recur. nu poate crea o .itua*ie mai (ra)
per.oanei "n a crei 1a)oare a 1o.t declarat recur.ul!
,:- Prin e4ten.iune0 in.tan*a de recur. e.te "n drept . <udece recur.ul /i cu
pri)ire la per.oanele crora nu .7a declarat recur. .au la care ace.ta nu .e re1er0
a)"nd dreptul de a 9otr" /i "n pri)in*a lor0 1r a le crea o .itua*ie mai (ra)!
Articolul 8:A! Iudecarea cauei contra)en*ionale "n recur.
,'- Recur.ul .e <udec de un complet din 5 <udectori0 cu citarea pr*ilor!
,2- Nepreentarea la /edin* a pr*ilor le(al citate nu "mpiedic <udecarea
recur.ului!
,5- In.tan*a de recur. e.te o+li(at . .e pronun*e a.upra tuturor moti)elor
in)ocate "n recur.!
Articolul 8:'! Eedin*a de <udecare a recur.ului
,'- Pre/edintele completului de <udecat conduce /edin*a de <udecare a
recur.ului "mpotri)a di.poi*iei a.upra cauei contra)en*ionale0 a.i(ur ordinea /i
.olemnitatea /edin*ei!
,2- La <udecarea recur.ului "mpotri)a di.poi*iei a.upra cauei
contra)en*ionale0 pre/edintele completului de <udecatC
a- anun* recur.ul care urmea . 1ie <udecatD
+- anun* completul de <udecat0 numele procurorului0 aprtorului0
interpretului /i al altor per.oaneD
c- )eri1ic preen*a per.oanelor citateD
d- prime/te cererile de recuare .au alte cereri <uridice0 pe care le .olu*ionea
prin "nc9eiereD
e- dup enun*area recur.ului0 o1er cu)"nt recurentului0 apoi intimatului /i0 la
urm0 procurorului! Dac printre recur.urile declarate .e a1l /i recur.ul procurorului0
primul cu)"nt i .e o1er lui!
,5- Procurorul /i pr*ile au dreptul la replic re1eritor la pro+lemele aprute "n
de+ateri!
,8- Contra)enientul are dreptul la ultimul cu)"nt!
,:- In.tan*a de recur. 9otr/te a.upra cauei contra)en*ionale "n camera de
deli+erare!
,;- Deciia0 .emnat de mem+rii completului de <udecat0 inclu.i) de
<udectorul care are opinie .eparat0 .e pronun* "n /edin*!
Articolul 8:2! Deciia in.tan*ei de recur.
,'- Dup e4aminarea recur.ului0 in.tan*a de <udecat adopt una dintre
urmtoarele deciii pri)indC
'- re.pin(erea recur.ului /i men*inerea 9otr"rii atacate dac recur.ulC
a- e.te tardi)D
+- e.te inadmi.i+ilD
c- e.te ne1ondatD
2- admiterea recur.ului0 cu ca.area 9otr"rii atacate /i di.punerea re<udecrii
cauei "n prim in.tan*!
,8- Deciia in.tan*ei de recur. .e adopt inte(ral .au doar di.poiti)ul0 urm"nd
a 1i redactat "n cel mult 5 ile!
Articolul 8:5! Con*inutul deciiei in.tan*ei de recur.
,'- 3n deciia in.tan*ei de recur. tre+uie . .e indiceC
a- data /i locul pronun*riiD
+- denumirea in.tan*ei care a emi. 9otr"rea atacatD
c- numele /i prenumele mem+rilor completului de <udecat0 procurorului0
a(entului con.tatator0 aprtorului /i interpretului dac particip la <udecarea
recur.uluiD
d- numele /i prenumele recurentului0 calitatea lui proce.ualD
e- numele /i prenumele per.oanei .anc*ionate .au "n a crei pri)in* e.te cla.at
procedura contra)en*ionalD
1- numele /i prenumele )ictimei0 iar "n caul per.oanei <uridice0 a
repreentantului )ictimei dac particip la <udecarea recur.uluiD
(- di.poiti)ul 9otr"rii atacateD
9- 1ondul recur.uluiD
i- temeiurile de drept care au du. la re.pin(erea .au la admiterea recur.ului0
moti)ele adoptrii .olu*ieiD
<- una dintre .olu*iile pre)ute la art!882 alin!,:- lit!+- /i c-D
J- men*iunea c deciia e.te ire)oca+il!
,2- 3n caurile pre)ute de le(e0 in.tan*a de recur. pronun* o "nc9eiere
interlocutorie!
Capitolul GGG
C$ILE EGTRAORDINARE DE ATAC!
REVI&UIREA PROCE%ULUI CONTRAVENIONAL
Articolul 8:8! De.c9iderea procedurii de re)iuire
,'- Procedura de re)iuire .e de.c9ide "n 1a)oarea contra)enientului0 "n termen
de cel mult ; luni din momentul apari*iei unuia dintre temeiurile pre)ut la alin!,2-!
,2- Re)iuirea proce.ului contra)en*ional poate 1i cerut dacC
a- in.tan*a de <udecat interna*ional0 prin 9otr"rea .a0 a con.tatat o "nclcare a
drepturilor /i li+ert*ilor omului0 care poate 1i reparat la o nou <udecareD
+- Curtea Con.titu*ional a recuno.cut necon.titu*ional pre)ederea le(ii
aplicate "n caua re.pecti)D
c- le(ea nou "nltur .au ameliorea .itua*ia contra)enientului "n a crui
pri)in* nu a 1o.t e4ecutat inte(ral .anc*iunea contra)en*ionalD
d- e4i.t o procedur declan/at "n caua dat "n 1a*a unei in.tan*e
interna*ionale!
,5- Procedura de re)iuire .e de.c9ide "n +aa cererii procurorului de ni)elul
<udectoriei0 con1orm competen*ei teritoriale0 .au a cererii contra)enientului adre.at
<udectoriei care a <udecat caua>conte.ta*ia! 3n caul alin!,2- lit!d-0 procedura de
re)iuire .e de.c9ide la cererea Procurorului #eneral!
,8- Cererea de re)iuire .e 1ace "n .cri.0 cu in)ocarea moti)ului re)iuirii /i a
datelor do)editoare!
,:- 3n procedura de re)iuire0 in.tan*a .e.iat poate di.pune .u.pendarea
9otr"rii nee4ecutate!
,;- Cererea de re)iuire .e e4aminea con1orm pre)ederilor din
capitolul GGVIII!
Articolul 8::! Fotr"rea in.tan*ei de re)iuire
,'- 3n caul "n care con.tat c cererea de re)iuire e.te "ntemeiat0 in.tan*a
adopt una dintre urmtoarele 9otr"ri pri)indC
'- admiterea cererii0 ca.area 9otr"rii atacate /i pronun*area unei noi 9otr"riD
2- re.pin(erea cererii de re)iuire0 dac e.teC
a- tardi)D
+- inadmi.i+ilD
c- ne1ondat!
,2- In.tan*a di.pune0 dup ca0 repunerea "n drept /i re.tituirea amenii pltite
/i a +unurilor0 precum /i a c9eltuielilor <udiciare pe care per.oana "n a crei 1a)oare .7
a admi. re)iuirea nu era o+li(at . le .uporte0 calcularea0 la cerere0 ca )ec9ime
ne"ntrerupt "n munc0 a duratei .anc*iunii pri)ati)e de li+ertate e4ecutate!
,5- Fotr"rea in.tan*ei de re)iuire poate 1i atacat "n recur. "n termen de
': ile /i .e <udec "n ordinea procedurii de recur.0 con1orm pre)ederilor din
capitolul GGIG!
Capitolul GGGI
PREVEDERI %PECIALE
PRIVIND CONTRAVENIILE DIN DOMENIUL 6I%CAL
Articolul 8:;! Di.poi*ii (enerale
,'- E4aminarea contra)en*iilor din domeniul 1i.cal .e e1ectuea con1orm
procedurii contra)en*ionale pre)ute de preentul cod0 cu dero(rile /i completrile
pre)ute "n preentul capitol!
,2- Tra(erea la r.pundere contra)en*ional pentru contra)en*iile din domeniul
1i.cal nu "nltur o+li(a*ia per.oanei .anc*ionate de a plti impoitul0 ta4a /i>.au
ma<orarea de "nt"riere ,penalitatea-0 .ta+ilite con1orm pre)ederilor Codului 1i.cal!
,5- 3n caul "n care a .)"r/it dou .au mai multe "nclcri 1i.cale0 per.oana
e.te .upu. r.punderii contra)en*ionale pentru 1iecare "nclcare /i pentru 1iecare
perioad 1i.cal "n parte0 cu e4cep*ia caurilor pre)ute la art!'?? alin!,2- din Codul
1i.cal!
Articolul 8:=! Termenul de pre.crip*ie
,'- Termenul de pre.crip*ie a r.punderii contra)en*ionale pentru "nclcri
1i.cale e.te de 8 ani!
,2- Pre.crip*ia e4ecutrii .anc*iunii contra)en*ionale aplicate pentru o
contra)en*ie 1i.cal e.te de 2 ani!
Articolul 8:?! Autoritatea a+ilitat . e4aminee cauele
contra)en*ionale pri)ind "nclcrile 1i.cale
,'- Cauele contra)en*ionale pri)ind "nclcrile 1i.cale ."nt e4aminate de
or(anele 1i.cale!
,2- %"nt "n drept . e4aminee cauele contra)en*ionale pri)ind "nclcrile
1i.cale /i . aplice .anc*iuni contra)en*ionale0 "n numele autorit*ilor a+ilitate0
conductorii or(anelor 1i.cale!
Articolul 8:@! Participarea per.oanei la e4aminarea cauei
,'- Caua de contra)en*ie 1i.cal .e e4aminea "n preen*a per.oanei tra.e la
r.pundere0 citat "n modul .ta+ilit de preentul cod!
,2- 3n caul nepreentrii per.oanei citate "n a crei pri)in* e.te declan/at
proce.ul contra)en*ional0 caua de contra)en*ie 1i.cal poate 1i e4aminat "n lip.a ei!
Articolul 8;A! Locul /i modul e4aminrii cauei de contra)en*ie 1i.cal
,'- Caua de contra)en*ie 1i.cal e.te e4aminat la o1iciul autorit*ii a+ilitate
. e4aminee cauele contra)en*ionale pri)ind "nclcrile 1i.cale!
,2- Caua de contra)en*ie 1i.cal .e e4aminea cu condi*ia re.pectrii
.ecretului comercial!
,5- Deciia "n caua contra)en*ional e.te pu+lic /i .e "nm"nea ori .e
e4pedia recomandat contra)enientului "n cel mult 5 ile!
Articolul 8;'! Tipurile de deciii
,'- A.upra cauei de contra)en*ie 1i.cal poate 1i pronun*at una dintre
urmtoarele deciii pri)indC
a- aplicarea de .anc*iune contra)en*ionalD
+- "ncetarea proce.ului contra)en*ional!
,2- Deciia pri)ind "ncetarea proce.ului contra)en*ional .e emite dacC
a- e4i.t circum.tan*e0 pre)ute de preentul cod0 ce e4clud .au "nltur
r.punderea contra)en*ionalD
+- e.te adoptat0 con1orm art!'=2 din Codul 1i.cal0 un act de anulare a .anc*iunii
1i.caleD
c- e4i.t0 pentru acela/i 1apt0 "n pri)in*a per.oanei tra.e la r.pundere pentru
contra)en*ie 1i.cal0 o deciie>9otr"re neanulat!
Articolul 8;2! Deciia a.upra cauei de contra)en*ie 1i.cal
Dup e4aminarea cauei de contra)en*ie 1i.cal0 autoritatea a+ilitat .
e4aminee cauele contra)en*ionale pri)ind "nclcrile 1i.cale emite o deciie0 care
tre+uie . con*inC
a- denumirea autorit*ii "n al crui nume .e pronun* deciiaD
+- 1unc*ia0 numele /i prenumele per.oanei care a emi. deciiaD
c- data /i locul e4aminrii caueiD
d- remarca de.pre participarea per.oanelor care au .)"r/it "nclcarea 1i.cal
,repreentan*ilor lor-D
e- denumirea ,numele0 prenumele-0 .ediul ,domiciliul-0 codul 1i.cal al
per.oanei care a .)"r/it "nclcarea 1i.calD
1- de.crierea "nclcrii 1i.cale cu indicarea articolelor0 alineatelor0 punctelor din
actele normati)e "nclcateD
(- indicarea articolului0 alineatului0 punctului0 literei din actul normati) care
pre)ede .anc*iunea 1i.calD
9- deciia a.upra caueiD
i- termenul /i modul de conte.tare a deciieiD
<- alte date re1eritoare la caD
J- .emntura per.oanei care a emi. deciia!
Articolul 8;5! Particularit*ile e4ecutrii .anc*iunii
contra)en*ionale a amenii

,'- Contra)enientul +ene1icia de o reducere cu :AK a amenilor aplicate
dac re.pect urmtoarele condi*iiC
a- nu are re.tan*e la data emiterii deciiei a.upra cauei de contra)en*ie 1i.cal
.au le .tin(e concomitent cu ac*iunile pre)ute la lit!+-D
+- "n termen de 5 ile lucrtoare de la data "nm"nrii deciiei a.upra cauei de
contra)en*ie 1i.cal0 .tin(e .umele impoitelor0 ta4elor0 ma<orrilor de "nt"riere
,penalit*ilor- /i>.au :AK din amenile indicate "n deciieD
c- preint0 "n termenul pre)ut pentru e4ecutarea +ene)ol a deciiei a.upra
cauei de contra)en*ie 1i.cal0 documentele ce con1irm .tin(erea .umelor pre)ute
la lit!a- /i +-!
,2- 3n +aa documentelor preentate con1orm alin! ,'- lit!c-0 autoritatea a+ilitat
. e4aminee cauele pri)ind contra)en*iile 1i.cale0 )a adopta0 "n cel mult 'A ile
lucrtoare0 o deciie pri)ind reducerea amenilor cu :AK! 3n caul "n care0 dup
emiterea deciiei pri)ind reducerea amenilor0 .e con.tat nere.pectarea a cel pu*in
unei condi*ii dintre cele pre)ute la lit!a- /i +-0 autoritatea re.pecti) "/i )a anula
deciia0 iar per.oana nu )a +ene1icia de reducerea cu :AK a amenii!
,5- Per.oanele .cutite de impoite /i>.au ta4e0 precum /i cele care au calculat
(re/it impoitul /i>.au ta4a din caua e4plica*iilor (re/ite preentate "n .cri. de
or(anul 1i.cal0 ."nt a+.ol)ite de r.pundere pentru diminuarea0 calcularea incorect
.au neplata ace.tora!
Articolul 8;8! Propunerile de lic9idare a cauelor
/i condi*iilor .)"r/irii "nclcrii 1i.cale
,'- %ta+ilind cauele /i condi*iile .)"r/irii contra)en*iei 1i.cale0 or(anul 1i.cal
care e4aminea caua poate preenta propuneri de lic9idare a ace.tor caue /i
condi*ii!
,2- Dac0 "n proce.ul e4aminrii caurilor0 .e con.tatat e4i.ten*a elementelor
con.tituti)e ale con*inutului contra)en*iei0 materialele .e remit0 dup competen*0
or(anelor Centrului pentru Com+aterea Crimelor Economice /i Corup*iei!
Articolul 8;:! Conte.ta*ia
,'- Conte.ta*ia "mpotri)a deciiei or(anului 1i.cal poate 1i depu. "n decur.ul a
5A de ile de la data primirii deciiei .au de la data "ntreprinderii ac*iunii conte.tate!
3n caul omiterii ace.tui termen din moti)e "ntemeiate0 el poate 1i re.ta+ilit0 la cererea
per.oanei )iate "n deciie .au "mpotri)a creia a 1o.t "ntreprin. ac*iunea0 de or(anul
1i.cal a+ilitat cu e4aminarea conte.ta*iei!
,2- Conte.ta*ia depu. dup e4pirarea termenului indicat la alin!,'-0 nere.ta+ilit
"n modul pre)ut la acela/i alineat0 nu .e e4aminea /i .e re.tituie conte.tatarului!
,5- Conte.ta*ia .e depune la or(anul emitent al deciiei .au al crei lucrtor a
"ntreprin. ac*iunea conte.tat!
,8- Deciia pe care or(anul 1i.cal a emi.7o pe mar(inea conte.ta*iei poate 1i
conte.tat la In.pectoratul 6i.cal Principal de %tat! 3n ca de adre.are la In.pectoratul
6i.cal Principal de %tat0 conte.ta*ia e.te preentat or(anului 1i.cal emitent al
deciiei0 care e.te o+li(at ca0 "n termen de 5 ile0 . o remit In.pectoratului 6i.cal
Principal de %tat0 ane4"nd la ea materialele de control /i deciiile de ri(oare!
,:- Conte.ta*ia .u.pend e4ecutarea deciiei conte.tate!
,;- Conte.ta*ia .e e4aminea "n termen de 5A de ile din data primirii! La
e4aminarea conte.ta*iei poate 1i in)itat conte.tatarul!
,=- Deciia pe mar(inea conte.ta*iei .e "nm"nea .au .e e4pedia recomandat
contra)enientului "n cel mult 5 ile!
Articolul 8;;! Conte.tarea "n in.tan* <udectorea.c
Deciia a.upra conte.ta*iei poate 1i atacat "n in.tan* <udectorea.c "n ordine
(eneral0 con1orm pre)ederilor capitolelor GGVIIIBGGG!
Capitolul GGGII
TRIMITEREA %PRE EGECUTARE A FOT$R3RII IUDEC$TOREETI!
CFE%TIUNILE CARE URMEA&$ A 6I %OLUIONATE
LA EGECUTAREA %ANCIUNII CONTRAVENIONALE
Articolul 8;=! Trimiterea .pre e4ecutare a 9otr"rii <udectore/ti
,'- Trimiterea .pre e4ecutare a 9otr"rii <udectore/ti .e pune "n .arcina
in.tan*ei care a <udecat caua "n prim in.tan*!
,2- 3n termen de 'A ile de la data rm"nerii de1initi)e a 9otr"rii0 pre/edintele
in.tan*ei trimite di.poi*ia de e4ecutare a 9otr"rii <udectore/ti0 "mpreun cu o copie
de pe 9otr"rea de1initi)0 autorit*ii "n.rcinate cu punerea "n e4ecutare a 9otr"rii
con1orm pre)ederilor le(i.la*iei de e4ecutare! 3n caul "n care caua a 1o.t <udecat "n
recur.0 la copia de pe .entin* .e ane4ea copia de pe deciia in.tan*ei de recur.!
,5- Autorit*ile care pun "n e4ecutare 9otr"rea <udectorea.c comunic de
"ndat0 dar nu mai t"riu de : ile0 in.tan*ei care a trimi. 9otr"rea dat de.pre punerea
ei "n e4ecutare! Admini.tra*ia locului de deten*ie tre+uie . comunice in.tan*ei care a
trimi. 9otr"rea locul unde condamnatul "/i e4ecut .anc*iunea!
,5- In.tan*a de <udecat care a pronun*at 9otr"rea e.te o+li(at . urmrea.c
e4ecutarea 9otr"rii!
Articolul 8;?! C9e.tiunile care urmea . 1ie .olu*ionate
la e4ecutarea .anc*iunii contra)en*ionale
,'- C9e.tiunile pri)ind e4ecutarea .anc*iunii contra)en*ionale .e .olu*ionea0
la demer.ul contra)enientului0 de ctre autoritatea competent . a.i(ure e4ecutarea
.anc*iunii contra)en*ionale .au0 la demer.ul contra)enientului ori a autorit*ii
competente "n a a.i(ura e4ecutarea .anc*iunii contra)en*ionale0 de ctre in.tan*a de
<udecat!
,2- C9e.tiunile pri)ind e4plicarea .u.piciunilor /i neclarit*ilor la e4ecutarea
9otr"rii <udectore/ti .e .olu*ionea de ctre in.tan*a emitent a 9otr"rii de1initi)e0
la demer.ul contra)enientului .au al autorit*ii competente "n a a.i(ura e4ecutarea
.anc*iunii contra)en*ionale!
Articolul 8;@! Modul de .olu*ionare a c9e.tiunilor pri)ind e4ecutarea
.anc*iunii contra)en*ionale de ctre in.tan*a de <udecat
,'- C9e.tiunile pri)ind e4ecutarea .anc*iunii contra)en*ionale adre.ate in.tan*ei
de <udecat .e .olu*ionea0 con1orm pre)ederilor capitolului GGVIII0 de ctre
<udectorul de in.truc*ie din <udectoria din raa de acti)itate a autorit*ii competente
"n a a.i(ura e4ecutarea .anc*iunii contra)en*ionale!
,2- 3nc9eierea in.tan*ei pri)ind .olu*ionarea c9e.tiunilor re1eritor la e4ecutarea
.anc*iunii contra)en*ionale poate 1i atacat cu recur.0 de ctre per.oanele intere.ate0
"n termen de ': ile /i .e <udec "n procedur de recur.0 con1orm pre)ederilor
capitolului GGIG!
Titlul VIII
DI%PO&III 6INALE EI TRAN&ITORII
Articolul 8=A
Preentul cod intr "n )i(oare la ' ianuarie 2AA=!
Articolul 8='
La data intrrii "n )i(oare a preentului codC
a- .e a+ro( Codul cu pri)ire la contra)en*iile admini.trati)e0 adoptat la
2@ martie '@?: ,Ve/tile R!%!%!M!0 '@?:0 nr!50 art!8=-D
+- .e a+ro( capitolele G /i GI din Codul )amal al Repu+licii Moldo)a nr!''8@
din 2A iulie 2AAA ,Monitorul O1icial al Repu+licii Moldo)a0 2AAA0 nr!';AB';20
art!'2A'-D
c- .e a+ro( capitolele '5B'= din Codul 1i.cal nr!'';5 din 28 aprilie '@@=
,Monitorul O1icial al Repu+licii Moldo)a0 '@@=0 nr!;20 art!:22- "n partea ce pri)e/te
.anc*iunile 1i.cale!
Articolul 8=2
#u)ernulC
)a preenta Parlamentului propuneri pri)ind aducerea le(i.la*iei "n )i(oare "n
concordan* cu preentul codD
)a aduce actele .ale normati)e "n concordan* cu preentul cod /i )a a.i(ura
ela+orarea actelor normati)e nece.are punerii lui "n aplicare!
PREEEDINTELE PARLAMENTULUI
Li.ta le(ilor care urmea a 1i modi1icate
"n partea ce pri)e/te con*inutul contra)en*iei /i>.au .anc*iunile contra)en*ionale
A .e a+ro(a articolele 220 250 2;0 :5 alin!,2-0 ;A alin!,2-0 'A? alin!,5-0 '8@ alin!
,8-7,;-0 ':A0 ';A alin!,;- din Codul de e4ecutare al Repu+licii Moldo)a nr!885 din 28
decem+rie 2AA8!
A .e modi1icaC
Titlul VII din Codul de e4ecutare al Repu+licii Moldo)aD
Codul tran.portului 1ero)iarD
Codul de procedur ci)ilD
Codul de procedur penalD
Le(ea nr!'?; din 28 aprilie 2AA5 cu pri)ire la e)aluarea con1ormit*ii
produ.elorD
Le(ea nr!':@5 din 2; decem+rie 2AA2 cu pri)ire la mrimea0 modul /i
termenele de ac9itare a primelor de a.i(urareD
Le(ea contencio.ului admini.trati) nr!=@5 din 'A 1e+ruarie 2AAAD
Le(ea nr!2=2 din 'A 1e+ruarie '@@@ cu pri)ire la apa pota+ilD
Le(ea nr!':8A din 2: 1e+ruarie '@@? pri)ind plata pentru poluarea mediuluiD
Codul .il)ic nr!??= din 2' iunie '@@;D
Le(ea nr!=?= din 2; martie '@@; cu pri)ire la re.ur.ele materiale .ecundareD
Le(ea 1ondului rutier nr!=2A din 2 1e+ruarie '@@;D
Le(ea metrolo(iei nr!;8= din '= noiem+rie '@@:D
Le(ea nr!:@A din 22 .eptem+rie '@@: cu pri)ire la .tandardiareD
Le(ea nr!:?@ din 22 .eptem+rie '@@: pri)ind reer)ele materiale de .tat /i de
mo+iliareD
Codul <uri.dic*iei con.titu*ionale nr!:A2 din '; iunie '@@:D
Le(ea re(nului animal nr!85@ din 2= aprilie '@@:D
Le(ea nr!?8: din 5 ianuarie '@@2 cu pri)ire la antreprenoriat /i "ntreprinderiD
Le(ea nr!?55 din 2; decem+rie '@@' cu pri)ire la aprarea onoarei /i
demnit*ii Pre/edintelui Parlamentului /i Pre/edintelui Repu+licii Moldo)aD
Le(ea nr!;2: din 2 iulie '@@' cu pri)ire la protec*ia munciiD
Le(ea nr!8:: din '= ianuarie '@@' cu pri)ire la impoitele percepute de la
popula*ie!