Sunteți pe pagina 1din 40
I. COMPARTIMENTUL DE PROIECTARE 2. 1. Elaborarea proiectului rutei de autobue nr.108 2.1.1. Caracteristica generală a
I. COMPARTIMENTUL DE PROIECTARE
2. 1. Elaborarea proiectului rutei de autobue nr.108
2.1.1. Caracteristica generală a rutei de autobuze
Conform planului de restructurare rețelei de transport public municipiului Chișinău se planifică
că prin deschiderea rutei de autobuze să fie satisfăcută cerea al populației în călătorii între
următoarele microraioane specifice: Centru; Telecentru.
Schema rutei din proiectul de restructurare rețea de rute inițiate de Direcția Generală de Transport
Public și Căi de Comunicație al Primăriei Municipiului Chișinău este prezentate pe figura 2.1
Figura 2.1. Rutele planificate № 106-109
Mod Coala
Nr. document
Semn.
Data
Elaborat
Litera
Coala
Coli
Elaborarea proiectului de ruta
Conducător
nr.108 după planul de restructurare
a reețelei de transport public din
1
Consultant
mun. Chișinău
Contr.norm
Aprobat
 

Itinerarul rutei 108:

 

Tur: str. I. Zaichin – str. Moara Roșie – str. Petru Rareș - bd. Grigore Vieru – str. Albișoara – str. Vasile Alexandri str. Pantelimon Holippa str. Lomonosov str. Korolenco str. Testemițianu. Retur: str.Testemițianu – str. Korolenco str. Lomonosov str. Pantelimon Halippa str. Mihai Eminescu str. Alexandru cel Bun – str. Pușchin – str. Cosmonauților – bd. Grigore Vieru – str. Petru Rareș - str. Moara Roșie – str. I. Zaichin.

Itinerarul rutei în direcție tur și retur nu coincide. Traseul itinerarilor sînt prezentae pe figura 2.2.

 
Itinerarul rutei 108: Tur: str. I. Zaichin – str. Moara Roșie – str. Petru Rareș -
Itinerarul rutei 108: Tur: str. I. Zaichin – str. Moara Roșie – str. Petru Rareș -

A)

B)

Figura 2.2. Schema itinerarului rutei nr.108 elaborate în conformitate cu planul de restructrare de transport public: a) tur; b) retur

     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

2

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
 

Ruta examinată nr.108 este ruta cu itinerarul care dispună cu așa avantaje precum:

 
 • - asigură comunicare între microraioane fără transbordare;

 • - nu există problema cu amenajare a stațiilor terminus.

Măsurarea longevităţii rutei examinată cu automobilul în ambele direcţii a arătat:

 • - parcursul rutei în direcție tur constituie 8,3 km;

 
 • - parcursul rutei în direcție retur constituie 7,1 km;

 • - Lungimea totală a rutei conform indicilor turo-metrului ori (vitezometrului) este: 15,4 km

 
 • - Distanţa de la Î. M. Parcul Urban de Autobuze pînă la punctul iniţial al rutei pe strada str. I.Zaichin 9,2 km;

 • - Distanţa de la Î. M. Parcul Urban de Autobuze pînă la punctul final al rutei pe strada N.Testemițianu - 6,1 km. Calculul arată că coeficientul de colinaritate la ruta proiectată constituie

 

-

Knr = lr / ld = 8,3/4,8 = 1,2

 

(unde ld este parcursul direct minim între stații terminus a rutei

Proiectată conform maps.google.com). Valoarea coeficientului Knr este foarte avantajoasă. Coeficientul de schimb de călători așteptat se determine după relație:

 

Ksc = lc / lm = 21,3 / 4,8 = 1,7 unde: lc – parcursul în direcția tur, lc = 8,3 km lm distanţa medie de deplasare a unui călător cu transportul public urban, km Distanţa medie de deplasare poate fi apreciată în linii mari după relaţia lui Zilbertali. l m = a+bK sp ∙√F unde : - F este aria al teritoriului municipal, km 2 - a, b, Ksp – coeficienții luate din sursa bibliografică (1) Conform calcurilor ditanța medie a unei călătorii al locuitorului mun. Chişinău în cadrul urbirii constituie cca. lm = 4,8 km. l m = a+b∙ K sp ∙√F = 1,2+0,15∙1∙√571,6 = 4,8 (km)

2.1.2 Elaborarea traseului rutei

 

Traseul rutei în afară de itinerarul trebuie să conține și lista stațiilor de oprire a mijlocului de

 

transport public atît acelor intermidiare, cît și stații terminus.

 

Lista stațiilor de oprire se elaborează reieșind din mai multe condiții, precum:

 • - gradul de atractivitate a călătorilor;

 
 • - urbanistice;

 
 • - de siguranță;

 • - în apropiere de stații de transbordare la linii magistrale de transport public;

 
 • - se folosesc stații de oprire care deja sunt amenajate dealungul traseului.

     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

3

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
 

La etapa numirii stațiilor de oprire sa respectat recomendații:

   
 • - distanța minimă între stații de oprire intermidiare: 300 – 400 m;

 • - distanța maximă între stații de oprire intermidiare: 800 – 1000 m.

 

Tabelul 2.1. Lista stațiilor de oprire pe ruta nr. 108

 

TUR „str. I. Zaichin – str. N. Testemițeanuarie”

 

RETUR ” str. N. Testemițeanuarie – str. I. Zaichin”

 

d/o

al staţiei

 

d/o

al staţiei

 

Nr.

 

Denumirea staţiei

Nr.

Denumirea staţiei

 
 

1

Str. I. Zaichin

 

1

Str. N.Testemițianu

 

2

Str. P.Rareș

 

2

Str. M. Korolenko

 
 

3

Str. G. Vieru (1)

   

3

Str. M. Lomonosov

 
 

4

Str. G. Vieru (2)

   

4

Str. A. Cosmescu

 
 

5

Str. V. Alexandri

   

5

Str. P. Halippa

 
 

6

Str. G. Hajdeu

 

6

Str. Tighina

 
 

7

Str. Columna

 

7

Str. Armenească

 
 

8

Str. București

 

8

Str. M. Cogîlniceanu

 
 

9

Str. P. Halippa

   

9

Str. București

 
 

10

Str. A. Cosmescu

   

10

Str. Alexandre cel Bun

 
 

11

Str. M. Lomonosov

   

11

Str. G.Vieru

 
 

12

Str. Korolenko

   

12

Str. Moara Roșie

 
 

13

Str. N.Testemițianu

   

13

Str. I.Zaichin

 
 

Total staţii de oprire – 26 unit.

   
 

2.1.3. Determinarea cererii în călătorii pe ruta proiectată. Pentru determinarea cererii de călătorii pe ruta proiectată vom folosi datele al studiului de fluxuri de pasageri în cadrul municipiului Chișinău. Studiul examinat a fost realizat cu forța studenților specialităților Inginerie și Management în Transport, Tehnologii de Operare de Transport pe parcursul zilelor de lucru și odihnă a lunei aprilie anului 2012. Rezultatele studiului a fost utilizate în cadrul proiectului de restructurarea rețelei de

transport public.

 
 

Pentru a determina volumul traficului de pasageri pe traseu rutei proiectate nr.108 vom utiliza

 

numărul de călători transportați în derecții tur și retur efectuate la stație:

 
 
 • - str. N.Testemițanu

 
     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

4

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 

La etapa calculurilor estimative a volumului de trafic de pasageri a fost apreciate fluxuri maxime de pasageri la orele de vîrf pe perioada a primei și a două jumatatei de zi. Rezultatele cercetării sînt prezentate în tabelul 2.2.

     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

5

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
Ruta 9-10 săptă mînei Tur / Retur Stația Ziua tată proiec 0,45 Nr. 108 de lucru
Ruta
9-10
săptă
mînei
Tur
/
Retur
Stația
Ziua
tată
proiec
0,45
Nr.
108 de lucru
retur
108 de lucru
retur
tur
108 de lucru
tur
108 de lucru
0,33
6-7
0,40
7-8
0,15
8-9
0,6
5-6
Ponderea gt,
Ora de lucru pe
ruta
1,0
14-15
0,25
13-14
0,20
12-13
0,25
11-12
0,33
10-11
Ruta 9-10 săptă mînei Tur / Retur Stația Ziua tată proiec 0,45 Nr. 108 de lucru
Semn. Data Mod Coala Nr. Docum.
Semn.
Data
Mod Coala
Nr. Docum.
la momentul actual 0,30 0,33 0,25 0,45 0,20 Lista rutelor ce efectuiază transport de călători 0,3
la momentul actual
0,30
0,33
0,25
0,45
0,20
Lista rutelor
ce efectuiază
transport de călători
0,3
Ora de vîrf
7.00 – 8.00
125 16.30-17.30
125
125 17.00-18.00
7.00 – 8.00
125,112
1/3
0,15
0,4
0,35
1
0,35
0,05
Ponderea g max
Ponderea gr,
direcție RETUR
0,15
0,35
0,35
0,25
0,20
0,25
0,25
0,6
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

6 Coala
6
Coala

Tabelul 2.2. Traficul de călători orar maxim

           

Traficul

de numărare

călători orar

a fluxului

maxim (W),

de călători

pasageri

     

Str. București

   

585

Testemițanu

     

Testemițanu

   

455

     

Testemițanu

   

425

     

Testemițanu

   

275

În baza datelor prezentate în tabelul 2.2. pentru a realiza viitoarele calculurile estimative acceptăm următoarele valori:

- traficul de călători orar maxim în direcție tur – Wt = 585, pasageri/ora - traficul de călători orar maxim în direcție retur – Wr = 425, pasageri/ora.

Puterea a fluxului de călătorii în zilele de odihnă poate fi estimate la nivel de ¼ ... fluxul în zilele de lucru.

vață de

Pentru a determina volumul de trafic de pasageri pe parcursul zilei întregă de lucru pe ruta proiectată vom construi iepiura volumului de trafic de pasageri pe ore. Iepiura fie construită în conformitate cu legimități clasice, prezentate în manualul (1). Tabelul 2.3. Ponderea (g) pe oră de la intensitatea maximă de transportare Wt / Wr.

direcția TUR WmaxIntensitatea maximă fluxului de pasageri, pas/h
direcția TUR
WmaxIntensitatea
maximă fluxului
de pasageri, pas/h
0,4 0,04 23-24 0,06 22-23 0,1 18-19 0,2 20-21 0,2 19-20 0,3 21-22 Tabelul 2.3. Continuare
0,4
0,04
23-24
0,06
22-23
0,1
18-19
0,2
20-21
0,2
19-20
0,3
21-22
Tabelul 2.3. Continuare
15-16
-
Total
16-17
0,5
17-18
0,4
6.16 Wt
-
-
- lungimea interstații;
-
-
-
unde:
Qan
0,4 0,04 23-24 0,06 22-23 0,1 18-19 0,2 20-21 0,2 19-20 0,3 21-22 Tabelul 2.3. Continuare
Semn. Data Mod Coala Nr. Docum.
Semn.
Data
Mod Coala
Nr. Docum.
0,6 0,1 0,10 0,15 0,15 0,2 0,20 0,25 0,25 0,35 0,35 6.2 Wr 0,60 0,45 0,45
0,6
0,1
0,10
0,15
0,15
0,2
0,20
0,25
0,25
0,35
0,35
6.2 Wr
0,60
0,45
0,45
0,65
0,65
1,0
1
4581
7,83
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

7 Coala
7
Coala
Traficul zilnic de călători așteptați pe ruta proiectată nr.108 în zilele de lucru poată determinat la

Traficul zilnic de călători așteptați pe ruta proiectată nr.108 în zilele de lucru poată determinat la nivel estimativ după relație:

Q zi lucru = g max * Wt / Tct = (7,83* 585) / 0,365 = 12550 pas unde: - Tc – durata deplasării în direcția tur sau retur (ora), se determine în paragraful 1.4. - Ksc – coeficientul de schimb de călători Traficul anual de călători așteptați pe ruta proiectată nr.108 determinăm după relație:

Qan = 259*Q zi lucru * Ksăp * Klun + 106*Qzi odihnă * Klun, pas./an

= 259 * 12550 * 0,98 * 0,93 + 106 * 6275 * 0,93 = 3581050, pas/an

- 259 – numărul de zile de lucru pe parcursul anului calendaristic;

106 - numărul de zile de odihnă pe parcursul anului calendaristic;

Qzi odihnă - traficul zilnic de călători așteptați în zilele de lucru. Luînd în considărație valori

de traficul de călători realizat în zilele de lucru și acele de odihnă indicate în tabelul 2.2

acceptăm Qzi odihnă = 1/2 Qzi lucru = 1/2 * 12550 = 6275 pas

Ksăp – coeficientul neregularității săptemînale. Acceptăm Ksăp = 0,98 (1)

Klun - coeficientul neregularității lunară (pe parcursul anului). Acceptăm Klun = 0,93 (1).

2.1.4. Normarea vitezelor de circulație a mijloacelor de transport public și a timpului unei rotații

La durata unei cursei de rotație (tur + retur) înfluițează mai multe factori, precum:

capacități dinamice și de tracțiune a parcului rulant ;

particularități constructive, numărul și diminsiuni a ușelor de îmbărcare/debarcare ;

 • - intensitatea fluxului de pasageri;

 
 • - intensitatea fluxului de transport ;

 
 • - condiții climaterice;

 
 • - condișii rutiere;

 
 • - nivelul de experiență și starea psihofiziologică a conducătorului de autovehicul Timpul de rotație din poziții de organizare procesului tehnologic de transportare a pasagerilor pe itinerarul unei rute urbane poate fi prezentat prin relație :

 

Trot ts.t.i. ts.t.t. tdep , min

(2.5)

 
 

unde: ts.t.i. - timpul sumar de staţionare la staţiile intermediare, min

 

ts.t.t. - timpul sumar de staţionare la staţiile terminus, min

tdep

- timpul sumar de deplasare, min.

 

În lucrarea examinată pentru a realiza calculul teoretic de normare a vitezelor și timpului de circulație cu un grad de precizie mai înalt la realitate vom prezenta timpul de executare a unei rotații ca suma a timpului cursei de tur și a cursei de retur :

Tr = Tct + Tcr + tst, min Înurma calcurilor realizate mai jos obținem Tr = Tct + Tcr + tst = 21,9 + 20,3 + 2 = 44 min, (0,73 ore) Timpul cursei de tur sau retur vom determina ca suma timpurilor de deplasare pe fiecare interstație :

Tct =

tin,

unde : - tin - este timpul de deplasare de la o stație de oprire pînă la alta stație intermidiare de oprire pe itinerarul rute, min. Timpul tin este format din timpul în mișcare al mijlocului de transport, precum și timpul de reținere destinat pentru efectuarea scimbului de pasageri la stații de oprire ; - tst - timpul de staţionare la staţiile terminus, min. Conform recomanderilor formulate în urma unor cercetări (1) acceptăm timpul de staţionare la staţiile terminus în volum de 5% din suma (Tct +

Tcr).

Obținem tst = 0,05 * (Tct + Tcr) = 0,05 * (21,9 + 20,3) = 2, min Calculul timpului de deplasare pe fiecare interstație vom realiza după relație :

 

tin = 60 * lin / Vex , min

 

unde :

- lin este lungimea interstației, km

 

- Vexviteza exploatațională mijlocului de transport public în cadrul interstației, km/h. Viteza exploatațională vom determina după relație folosite din sursa (1):

 

Vex = 0,85 √lin , km/h,

 

Rezultatele calcurilor vom prezenta în tabelul 2.4.

 
 

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

8

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
 • 11 Str. M. Lomonosov

  • 2 Str. P.Rareș

  • 3 Str. G. Vieru (1)

  • 4 Str. G. Vieru (2)

  • 5 Str. V. Alexandri

Nr.

Stației

Denumirea stației

 • 1 Str. I. Zaichin

 • 10 Str. A. Cosmescu

 • 12 Str. Korolenko

  • 6 Str. G. Hajdeu

 • 13 Str. N.Testemițianu Distanța de parcurs în direcție tur, km

  • 7 Str. Columna

  • 8 Str. București

  • 9 Str. P. Halippa

11 Str. M. Lomonosov 2 Str. P.Rareș 3 Str. G. Vieru (1) 4 Str. G. Vieru
Semn. Data Nr. Docum. Mod Coala
Semn.
Data
Nr. Docum.
Mod Coala
explotațio între stații, km Distanța în sens 0,0 creștere, km Viteza Ditanța nală la înterstației km/h
explotațio
între stații,
km
Distanța
în sens
0,0
creștere,
km
Viteza
Ditanța
nală la
înterstației
km/h
Timpul de
deplasare pe
înterstații,
min
tur în
0,5
0,7
0,7
22,5
1,9
0,5
1,2
19,0
1,6
1,7
1,7
19,0
1,6
0,8
2,5
24,0
2,0
24,0
17,0
1,4
0,7
3,6
22,5
1,9
20,8
4,4
2,9
2,0
1,4
5,8
31,8
2,6
0,6
6,4
8,3
0,7
7,1
22,5
1,9
0,4
7,5
17,0
0,8
0,8
24,0
2,0
8,3
20,3
21,9
1,4
0,4
explotațio între stații, km Distanța în sens 0,0 creștere, km Viteza Ditanța nală la înterstației km/h
explotațio între stații, km Distanța în sens 0,0 creștere, km Viteza Ditanța nală la înterstației km/h

UTM 521.8 IMT 091 ME

9 Coala
9
Coala

Tabelul 2.4 a). Normarea vitezelor și timpului de mișcare pe itinerarul rutei proiectate nr.108 (direcția tur)

Viteza medie exploatationala in directia tur, km/h Timpul cursei tur (Tct), min
Viteza medie exploatationala
in directia tur, km/h
Timpul cursei tur (Tct), min

În mod analogic vom realiza calculul de normare a vitezelor și timpului de mișcare pe itinerarul rutei în direcție retur

 • 1 Str. N.Testemițianu

 • 2 Str. M. Korolenko

 • 3 Str. M. Lomonosov

 • 5 Str. P. Halippa

 • 6 Str. Tighina

 • 4 Str. A. Cosmescu

Nr.

Stației

Denumirea stației

 • 10 Str. Alexandre cel Bun

 • 11 Str. G.Vieru

 • 12 Str. Moara Roșie Distanța de parcurs în direcție tur, km

 • 13 Str. I.Zaichin

  • 7 Str. Armenească

  • 8 Str. M. Cogîlniceanu

  • 9 Str. București

1 Str. N.Testemițianu 2 Str. M. Korolenko 3 Str. M. Lomonosov 5 Str. P. Halippa 6
Semn. Data Nr. Docum. Mod Coala
Semn.
Data
Nr. Docum.
Mod Coala
explotațio Ditanța între stații, km Distanța în sens tur în km Viteza 0,4 nală la înterstației
explotațio
Ditanța
între stații,
km
Distanța
în sens
tur în
km
Viteza
0,4
nală la
înterstației
km/h
Timpul de
deplasare pe
înterstații,
min
0,0
0,7
0,8
0,8
24,0
2,0
0,4
1,2
17,0
1,4
creștere,
1,9
22,5
1,9
0,5
2,4
19,0
1,6
0,4
1,4
0,4
3,2
17,0
1,4
0,5
3,7
1,6
17,0
4,1
17,0
1,4
1,0
5,1
26,9
2,2
2,8
0,4
5,5
17,0
1,4
1,0
6,5
26,9
2,2
19,0
0,6
7,1
20,8
1,7
7,1
20,3
20,3
explotațio Ditanța între stații, km Distanța în sens tur în km Viteza 0,4 nală la înterstației
explotațio Ditanța între stații, km Distanța în sens tur în km Viteza 0,4 nală la înterstației

UTM 521.8 IMT 091 ME

10 Coala
10
Coala

Tabelul 2.4. b) Normarea vitezelor și timpului de mișcare pe itinerarul rutei proiectate nr.108, direcția retur

Viteza medie exploatationala in directia tur, km/h Timpul cursei retur (Tcr), min
Viteza medie exploatationala
in directia tur, km/h
Timpul cursei retur (Tcr),
min

2.1.5. Organizarea traficului de pasageri pe ruta regulată de bază din complexul de transport public

2.1.5.1. Calculul capacității și numărului necesar de autobuze în exploatare pe rută urbană regulată pe timp de vărf.

Crităriul de bază pentru determinarea numărului și a capacității de transportare este intervalul rațional de circulație a autobuzelor pe itinerarulul rutei. La moment transportul public municipal de capacitate mare cedează transportului privat de microbuze anume din motivul că ultimii asigură la orele de vîrf intervalul de circulație în direcția examinată în proiect la nivel de circa 3 – 5 minute.

Intensitatea medie 20 – 40 de locuri mică sau Clasa Autobuz 1000 pînă la maxim, pas/h
Intensitatea
medie
20 – 40
de locuri
mică sau
Clasa
Autobuz
1000
pînă la
maxim, pas/h
pasageri
fluxului de
- nu să fie scump și altele
Troleibuz
-
Tramvai
-
2.5.
- să fie ecologic ;
- să fie fiabil ;
- să fie econom ;
- să fie confortabil
Intensitatea medie 20 – 40 de locuri mică sau Clasa Autobuz 1000 pînă la maxim, pas/h
Semn. Data Mod Coala Nr. Docum.
Semn.
Data
Mod Coala
Nr. Docum.
1000 - 1800 de locuri 95 -115 mare Clasa Clasa mare 80 - 95 de locuri
1000 - 1800
de locuri
95 -115
mare
Clasa
Clasa
mare
80 - 95
de locuri
Clasa
medie sau
mare
40 – 80
de locuri
2600 - 3200
1800 - 2600
două vagoane
un vagon
un vagon
de mare
sau deosebit
Mare
mare
medie
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

11 Coala
11
Coala

Practica arată că mărirea intervalului de circulație mai ales pe rute cu lungimea relativ mică (pînă la 10km) aduce la sporirea gradului de refuz a pasagerilor în călătorie. În cazul rutei proiectate, reieșind din rezultatelor studiului fluxului de pasageri acceptăm intervalul minim pe perioada orelor de vărf la nivel de Imin = 3, min.

Atuci frecvența de circulație a autobuzelor pe rute va fi : h = 60/I = 60/3 = 20 autobuz/ora Numărul necesar de autobuze necesar pe itinerar la orele de vîrf determinăm după relație

Amax = Tr / I = 44/3 = 14 autobuze Capacitatea de îmbărcare a autobuzului vom determina după relație :

q = Wmax / Amax = 585 / 14 = 42 pasageri

Capacitatea de îmbărcare a autobuzului trebuie se corespundere unor normative prezentate în tabelul

Tabelul 2.5. Normative pentru alegerea mijloacelor de transpor

mai mult de 3200 Clasa deosebit de mare 150 - 170 de locuri Deosebit de mare
mai mult de
3200
Clasa
deosebit de
mare
150 - 170
de locuri
Deosebit de
mare
două vagoane

2.1.5.2. Alegerea tipului autobuzului pentru ruta regulată de bază după marca și modelul Mijlocul de transport urban destinat pentru exploatare în condiții urbane pe o rută regulată de bază trebuie să corespunde unelor criterii importante :

Capacitate rezervor 170 litri Cutie de viteze Sistem de franare Suspensie Anvelope 265 Sistem electric 24
Capacitate rezervor
170 litri
Cutie de viteze
Sistem de franare
Suspensie
Anvelope
265
Sistem electric
24
Dimensiuni
Numar locuri
24
Motorizare
Capacitate cilindrica
Putere maxima obtinuta
Capacitate rezervor 170 litri Cutie de viteze Sistem de franare Suspensie Anvelope 265 Sistem electric 24
Nr. Docum. Mod Coala Data Semn.
Nr. Docum.
Mod Coala
Data
Semn.
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

12 Coala
12
Coala

În urma unui studiu al listei de autobuze cu capacitatea medie de la 30 pina la 50 pasageri de clasa

mare care sunt fabricate la moment putem opri la următoarele mărci și modele contemporane:

1. Modelul: BMC Hawk KLQ6108GD

mare care sunt fabricate la moment putem opri la următoarele mărci și modele contemporane: 1. Modelul:

Fig. 2.3 Fotografiile Hawk KLQ6108GD

Destinat transportului public de calatori, BMC Hawk este un autobuz compact de 9.8m lungime cu podea joasa integrala, motorizare Cummins Euro5/EEV de 285CP, ce are o capacitate maxima de 33 + 37 locuri. Cu un design elegant si un spatiu interior aerisit si bine gandit, Hawk este destinat calatoriilor pe distante mici in interiorul oraselor. A fost gandit ca o alternativa la modelul BMC Probus 215 SCB, diferentierile fiind date de numarul de locuri si dotarile incorporate.

Tabel 2.6 Datele tehnice a autobuzului Hawk KLQ6108GD

 

Motor Cummins Euro5 ISBe5 285B

 

6 cilindri, capacitate 6700 cmc

 

285CP / 210 kW (la 2300 rpm)

   
 

ZF 6HP 504C automatica , cu 6 + 1 trepte

 

Cu discuri fata + spate , sistem ABS + ASR

 

Pneumatica ; fata 2 perne aer + 2 amortizoare soc / spate 4 perne + 4

amortizoare

 

/ 70 R 19.5 (6+1)

 

V, baterii 2 x 12V, 150 Ah, alternator 24V, 140A

 

9.800 mm x 2.500 mm 2980mm (3080 -cu aparat de aer conditionat)

 

pe scaun + 44 in picioare + 1 loc sofer

Dotari optionale

Consum de combustibil

Inaltime maxima

Axe

Anvelope

265

Sistem electric

24

Dimensiuni ( L x l x ampatament)

Numar locuri

24

Masa

Viteza maxima

110

Echipamente standard

<a href=Tel: (+44) 1494 - 89 08 88 Dotari optionale Consum de combustibil Inaltime maxima Axe Anvelope 265 Sistem electric 24 Dimensiuni ( L x l x ampatament) Numar locuri 24 Masa Viteza maxima 110 Echipamente standard Semn. Mod Coala Nr. Docum. Data " id="pdf-obj-12-37" src="pdf-obj-12-37.jpg">
Semn. Mod Coala Nr. Docum. Data
Semn.
Mod Coala
Nr. Docum.
Data

Tel: (+90 232) 477 18 00 (PBX)

<a href=UK Office Contact Tel: (+90 232) 477 18 00 (PBX) UTM 521.8 IMT 091 ME " id="pdf-obj-12-47" src="pdf-obj-12-47.jpg">
<a href=UK Office Contact Tel: (+90 232) 477 18 00 (PBX) UTM 521.8 IMT 091 ME " id="pdf-obj-12-49" src="pdf-obj-12-49.jpg">

UTM 521.8 IMT 091 ME

13 Coala
13
Coala

Tabel 2.6 Datele tehnice a autobuzului Hawk KLQ6108GD (continuare)

 

fata sectiune I din otel forjat / spate marca Dana 9.24

/ 70 R 19.5 (6+1)

V, baterii 2 x 12V, 150 Ah, alternator 24V, 140A

9.800 mm x 2.500 mm x 4.400 mm

2980mm (fara aparat aer conditionat), 3080 (cu aparat de aer conditionat)

pe scaun + 44 in picioare + 1 loc sofer

8640 kg = 2640 axa fata + 6000 axa spate

km/h / sau limitata in functie de cerintele clientului

oglinzi retrovizoare interior / exterior

scaun cu suspensie pneumatica

volan reglabil

parbriz panoramic cu parasolar

tahograf digital pentru doi soferi

usa de serviciu comandata pneumatic

izolare termica si fonica

avertizare sonora de mers inapoi

pardoseala antiderapanta

roata de rezerva + cric hidraulic

aer conditionat Webasto

retrader / intarder

lift persoane cu dizabilitati

sistem de afisaj digital

 

17 l / 100 km

 

BMC PRODUCTION FACILIITIES Kemalpasa Caddesi No: 32 35060 Izmir - TURKEY Tel: (+90 232) 477 18 00 (PBX) Fax: (+90 232) 477 18 77-78-79 EXPORT SALES Kemalpasa Caddesi No: 32 35060 Izmir TURKEY Fax: (+90 232) 477 18 33

2.Modelul: Higer KLQ 6108 GQ Fig.2.4 Fotografii Higer KLQ 6108 GQ Tabelul 2.7. Caracteristica ternica a
2.Modelul: Higer KLQ 6108 GQ
Fig.2.4 Fotografii Higer KLQ 6108 GQ
Tabelul 2.7. Caracteristica ternica a autobuzului HIGER KLQ6108GD
Lungime x latime x ampatament :
10 510 x 2 480 x 2 950
Numarul de locuri:
33+1 + 30 стоячих
Masa maxima autorizata:
Viteza maxima
Rezervor combustibil
Cilindre:
16 500 kg
100 km/h
200 l
6 690 cmc
Puterea maxima CP / KW / rpm
Norma euro:
210 / При - 2500
Euro 3
Consumul de combustibil în traficul urban
25 л. / 100км.
Transmisia
Mecanica
Tipul de sina
11R 22,5 din neinte
11R 22,5 din urma
Numarul de usi
2
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
14
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
3.Modelul: Guleryuz GM220LF Am analizat intr-un material anterlor modelul de autobuz Guleryuz GD272, autobuz destinat transportului
3.Modelul: Guleryuz GM220LF
Am analizat intr-un material anterlor modelul de autobuz Guleryuz GD272, autobuz destinat
transportului inter-urban (categoria 1, conform noilor reglementari RAR). Vom prezenta in acest
material inca un produs Guleryuz, este vorba de autobuzul urban GM 220 LF, un vehicul cu podea
joasa integrala, motorizat de MAN si “accesorizat” de ZF. Desi a fost lansat acum 3 ani, modelul
Guleryuz GM220LF se bucura inca de un succes continuu gratie performantelor de top oferite de
producatorul turc. Incepand cu anul 2011 modelul este dotat cu un nou motor Euro5 de provenineta
MAN ce dezvolta 290CP.
Guleryuz GM220LF are incorporata o suspensie bazata pe perne de aer, suspensie ce asigura o
garda la sol mica facilitand astfel accesul persoanelor cu dizabilitati. Lungimea vehiculului este de
10.5m iar numarul total de calatori ce poate fi transportat este de 85 persoane (26 locuri pe scaun +
59 locuri in picioare).
Fig 2.5 Fotografii Guleryuz GM220LF
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
15
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
aproximativ Masa proprie masa total admisa / Caracteristici Fax: (+40) 244 576 281 (L Telefoane: Date
aproximativ
Masa proprie
masa total admisa
/
Caracteristici
Fax: (+40) 244 576 281
(L
Telefoane:
Date de contact:
Consum
ZF
Axe (fata – spate)
Transmisie
de
combustibil
RL
6
Cilindree si putere
maxima
Motorizare
fara AC)
x
l
x
gabarit
Instalatie electrica
Pneumatica
fata/spate)
Suspensie
(axa
Sistem franare
Sistem directie
combustibil
Dotari standard
Numar pasageri
2
stabilizatoare
275
Roti
300 L
Rezervor
Sasiu
stabilizatoare
Pneumatica
(+40) 244 576 280
h
Dimensiuni
aproximativ Masa proprie masa total admisa / Caracteristici Fax: (+40) 244 576 281 (L Telefoane: Date
Semn. Data Mod Coala Nr. Docum.
Semn.
Data
Mod Coala
Nr. Docum.
8.500kg pt (rigida podea joasa) (+40) 722 284 651 (+40) 727 948 178 Email: bestmotors@upcnet.ro perne
8.500kg
pt
(rigida
podea
joasa)
(+40) 722 284 651
(+40) 727 948 178
Email: bestmotors@upcnet.ro
perne
4
cu
hidraulice,
bara
amortizoare
de
aer,
maxima
sarcina
amortizoare
4
aer,
de
perne
2
cu
hidraulice,
bara
4
8.500kg pt (rigida podea joasa) (+40) 722 284 651 (+40) 727 948 178 Email: bestmotors@upcnet.ro perne
8.500kg pt (rigida podea joasa) (+40) 722 284 651 (+40) 727 948 178 Email: bestmotors@upcnet.ro perne

UTM 521.8 IMT 091 ME

Tabelul 2.8 Caracteristica tehnica a autobuzului Guleryuz GM220LF.

 

Guleryuz GM 220 LF

 

9.600 kg / 15.800 kg

 

10.500mm x 2.500mm x 2.880mm

 

MAN D0836 LOH55 (Euro5 EEV) Turbo Intercooler Diesel, injectie Common Rail

 

/ 6871 cmc, 290CP, cuplu maxim 1.100Nm (1200-1750 rot/min)

 

22-25 l/100km

 

Automata ZF Ecolife TIP 6AP 1200B

 

85A

ZF AV 132 sarcina maxima 11.500kg

 

ZF Hema 8046, Servo Asistat Hidraulic

 

Pneumatice cu 2+1 circuite fata-spate cu disc

   
 

Tip autoportant, profile ST 42

   
 

/ 80 / R22.5 (6 + roata de rezerva)

 

x 12V 180 Ah

 

26 pe scaune + 59 in picioare + 1 sofer + 1 scaun persoane dizabilitati (sau 26+58)

 

ABS, ASR, Intarder, Webasto, Tahograf digital, Radio-CD, Oglinzi laterale cu incalzire, computer, Aer conditionat, sistem inclinare (pentru coborarea garzii la sol), rampa manuala pentru persoane cu handicap, afisaj electronic traseu (fata-spate-laterla), microfon.

Ploiesti, Bulevardul Bucuresti , nr. 24 A, Bl. 1A parter, Romania, Ph

16 Coala
16
Coala

4.Modelul: Isuzu Novocity;

 

In ciuda dimensiunilor de gabarit reduse (numai 7.5m lungime), Isuzu Novociti este foarte spatios in interior. Ba chiar poate dispune si de o rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Calitatea fabricatiei, puterea oferita de motorul common-rail de 155CP, normele reduse de poluare (Euro5), consumul redus de carburant si alte atu-uri de succes fac din Novociti o vedeta pe strazile aglomerate ale oraselor. De mentionat este si siguranta oferita calatorilor. Echiparea cu cele mai noi tehnologii de securitate, alaturi de clasicele ABS si ASR, franele cu discuri sau sistemul de franare suplimentar fac din Novociti probabil cel mai sigur vehicul din categoria sa (mini-bus urban). Podeaua coborata faciliteaza urcarea si coborarea rapida din vehicul iar inaltimea interioara de 2170mm este suficienta pentru transportul optim al calatorilor. Pretul sau de numai 142.700TL (aprox 62.000Euro, fara taxe) asigura o amortizare rapida a investitiei.

4.Modelul: Isuzu Novocity; In ciuda dimensiunilor de gabarit reduse (numai 7.5m lungime), Isuzu Novociti este foarte
4.Modelul: Isuzu Novocity; In ciuda dimensiunilor de gabarit reduse (numai 7.5m lungime), Isuzu Novociti este foarte
4.Modelul: Isuzu Novocity; In ciuda dimensiunilor de gabarit reduse (numai 7.5m lungime), Isuzu Novociti este foarte
4.Modelul: Isuzu Novocity; In ciuda dimensiunilor de gabarit reduse (numai 7.5m lungime), Isuzu Novociti este foarte
 

Fig.2.6 Fotografii autobus Isuzu Novocity

 
     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

17

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
Rampa Ecartament fata/spate inaltime maxima x latime x Ampatament Cilindree urcare Consola fata/spate maxima la 105
Rampa
Ecartament fata/spate
inaltime
maxima
x
latime
x
Ampatament
Cilindree
urcare
Consola fata/spate
maxima
la
105
Viteza maxima
Putere maxima
Motor
Masa totala pe axe
Masa
interior
Suspensii
Anvelope
Sistem directie
Raport transmisie
Cutie de viteze
Ambreiaj
Rezervor
Sistem electric
Frana auxiliara
Sistem de franare
265
Raza de intoarcere
Scaune
Locuri pe scaune
Iluminat interior
Compartiment bagaje
130
Lungime
in
Inaltime
Rampa Ecartament fata/spate inaltime maxima x latime x Ampatament Cilindree urcare Consola fata/spate maxima la 105
Semn. Data Nr. Docum. Mod Coala
Semn.
Data
Nr. Docum.
Mod Coala
disponibile kg (axa fata) si 6.400 kg (axa spate) km/h grade mm mm / 1650 mm
disponibile
kg (axa fata) si 6.400 kg (axa spate)
km/h
grade
mm
mm / 1650 mm
mm / 2945 mm
L consum la l / 100km este 20 l
m3
/ 70 R17.5
20
configurare
mai
(cea
de
optuni
de
mm
disponibile kg (axa fata) si 6.400 kg (axa spate) km/h grade mm mm / 1650 mm
disponibile kg (axa fata) si 6.400 kg (axa spate) km/h grade mm mm / 1650 mm

UTM 521.8 IMT 091 ME

18 Coala
18
Coala

Tabelul 2.9 Caracteristica ternica a autobuzului Isuzu Novociti,

Dimensiuni si mase Isuzu Novociti

 
 

3385

 

7505

mm x 2270 mm x 3132 / 3271 mm (cu sistem de aer conditionat)

 

1914

 

1751

 

minim 1595 mm , maxim 2425 mm

   

MTMA 9.800 kg

 

3.400

Motorizare si echipare Isuzu Novociti

 
 

Isuzu 4HK1E5N Euro5 EEV de tip Diesel Common rail Turbo cu intercooler

 

4 cilindri / 5193 cmc

 

155CP la un o turatie maxima de 1600-2600 si un cuplu de 419Nm

   
 

29.4

 

6450

   

cu perne de aer

 

fata + spate cu disc; sistem de franare pneumatic dublu cu ABS

 

retarder

 

24V (acumulatori 2 x 12V de 125Ah), alternator 24V-120A, starter

24V-4.5kW

 

Hidraulic, tip uscat

 

Standard manuala Isuzu MYY 6+1 trepte

 

4.777

 

hidraulic

   
   
 

0.45

   

cu LED-uri

 

sunt

folosita

16+39+1 locuri)

 

plastic (standard), textil (optional)

Pret Isuzu Novociti : 62.000 Euro (fara taxe)

 

LKW-BUS/LKW-BUS Otomotivwww.lkw-bus.com Moskova tel.: +7(918)905-30-92, fax: +7(988)237-49-95

5 .Modelul: KavZ-4239

 
5 .Modelul: KavZ-4239 Fig. 2.7 Fotografiile autobuzului KavZ-4239 KavZ-4239 - O nouă dezvoltare de brand a
 
5 .Modelul: KavZ-4239 Fig. 2.7 Fotografiile autobuzului KavZ-4239 KavZ-4239 - O nouă dezvoltare de brand a
5 .Modelul: KavZ-4239 Fig. 2.7 Fotografiile autobuzului KavZ-4239 KavZ-4239 - O nouă dezvoltare de brand a

Fig. 2.7 Fotografiile autobuzului KavZ-4239

 

KavZ-4239 - O nouă dezvoltare de brand a producatorilor Bus Kurgan, un autobuz cu o podea joasă la ușile din față și de mijloc. Ferestrele mari oferă cabinei revizuire o conducere bună. Spatios interior și un design frumos, elegant și plin de culoare, de intrare convenabil - ieșire pentru toate categoriile de pasageri face acest lucru un autobuz indispensabil între orele de vârf, în centrul orașelor și în orașele regionale, cu o populație de aproximativ 500 de mii de oameni. Ca principal de transport de pasageri.

     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

19

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
Numarul de Viteza maxima Tipul de sina Rezervor combustibil Cilindre: Puterea maxima CP / KW /
Numarul de
Viteza maxima
Tipul de sina
Rezervor combustibil
Cilindre:
Puterea maxima CP / KW / rpm
Norma euro:
Transmisia
Masa maxima autorizata:
Numarul de locuri:
ampatament :
locuri:
4.400
2.500 x
9.800 x
78 /24 +1
latime x
Lungime x
BMC Hawk
automobile
Tipuri de
Numarul de usi
2
Rezervor
combustibil
170 l
6 / 6700
cmc
Mecanica
Transmisia
8640 kg
autorizata:
Masa maxima
Cilindre:
Numarul de usi
17 l / 100
km
traficul urban
combustibil în
Consumul de
110 km/h
Viteza maxima
285CP / 210
kW la 2300
Puterea maxima
CP / KW / rpm
Numarul de Viteza maxima Tipul de sina Rezervor combustibil Cilindre: Puterea maxima CP / KW /
Semn. Data Mod Coala Nr. Docum.
Semn.
Data
Mod Coala
Nr. Docum.
10 320/2 550/3 050 290CP /1200- 210 / 2500 cmc 6 / 7 146 90 km/h
10 320/2 550/3 050
290CP /1200-
210 / 2500
cmc
6 /
7 146
90 km/h
200 l
6R 7 146
162 / (2300) / 770(1 400мин -1 )
Euro -3, 4.
26 l / 100 km
Mecanica
225/70 R22,5
16 360 kg
88 /23+1 pas
1750 rot/min
3 050
2 550x
10 320x
7505 x 2270
x 3271
x 10.500 x 2.500
x 2.880
2 950
x 2 480
10 510
KavZ-4239
Novocity
Isuzu
GM220LF
Guleryuz
KLQ6108GQ
3
39 /16+1
200 l
300 L
130 l
200 l
Mecanica
6 690
cmc
Mecanica
4 / 5193
cmc
Mecanica
16 360 kg
9.800 kg
15.800 kg
16 500 kg
88 /23+1 pas
Mecanica
87 /26 +1
30 /33+1
105 km/h
3
3
3
2
20 l /100 km
22 l/100 km
25 l. / 100 km.
90 km/h
6 / 6871
cmc
95 km/h
100 km/h
155CP la de
1600-2600 si
10 320/2 550/3 050 290CP /1200- 210 / 2500 cmc 6 / 7 146 90 km/h
10 320/2 550/3 050 290CP /1200- 210 / 2500 cmc 6 / 7 146 90 km/h

UTM 521.8 IMT 091 ME

20 Coala
20
Coala

Tabelul 2.10 Caracteristica ternica a autobuzului KavZ-4239;

Lungime x latime x ampatament : Consumul de combustibil în traficul urban
Lungime x latime x ampatament :
Consumul de combustibil în traficul urban

Tabelul 2.11 Clasificarea dupa punctaj a autobuzelor aleși

162 / (2300) / 770/1400min -1 26 l / 100 km
162 / (2300) /
770/1400min -1
26 l / 100 km
3 locuri: Numarul de 4 ampatament : Lungime x BMC Hawk automobile Tipuri de 3 combustibil
3
locuri:
Numarul de
4
ampatament :
Lungime x
BMC Hawk
automobile
Tipuri de
3
combustibil
Rezervor
3
Transmisia
5
autorizata:
Masa maxima
constituie:
latime x
Numarul de usi
3
Σ
38
Cilindre:
3
Puterea maxima
CP / KW / rpm
4
Viteza maxima
5
Consumul de
combustibil în
traficul urban
5
3 locuri: Numarul de 4 ampatament : Lungime x BMC Hawk automobile Tipuri de 3 combustibil
Nr. Docum. Mod Coala Data Semn.
Nr. Docum.
Mod Coala
Data
Semn.
2 5 3 5 5 KavZ-4239 Novocity Isuzu GM220LF Guleryuz KLQ6108GQ 4 1 5 4 3
2
5
3
5
5
KavZ-4239
Novocity
Isuzu
GM220LF
Guleryuz
KLQ6108GQ
4
1
5
4
3
3
3 3
2
5
3
2
2 5
4
2
1
4
2
3
1
5
3
5
2
4
2
26
33
30 39
5
5
5
3
1
3 4
4
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

21 Coala
21
Coala

Tabelul 2.12 Clasificarea dupa punctaj a autobuzelor aleși

Alegem autobuz turchez Guleryuz GM220LF

Alegem autobuz turchez Guleryuz GM220LF

În baza analizei mărcilor și modelelor de autobuze contemporane ce sa recomandat pe piața serviciilor de transport de pasageri acceptăm modelul Isuzu Novocity cu capacitatea de îmbărcare

mai aproape la acea necesară după calculele realizate mai sus. Modelul acceptat capacitatea de îmbărcare q n = 39 persoane. Consumul specifi al autobuzului este avantajos, constituie 20 l/km. Reieșind din capacitatea autobuzului efectuem recalcularea frecvenței de circulație a autobuzelor

pe itinerar h = Wmax / qn = 585 / 39 = 15 bus/h

Atunci numărul maximal de autobuze necesar în exploatare pe itinerarul la orele de vîrf

Amax = Tr / I = 44 /4 = 11 autobuze;

unde intervalul de circulație la orele de vîrf este I = 60 / h = 60/15 = 4 min

8 – 9 7 – 8 6 – 7 9 – 10 10 – 11 11
8 – 9
7 – 8
6 – 7
9 – 10
10 – 11
11 - 12
la nivel recomandat de 85%.
unde :
Wmax = gmax * Wt, pas/ora
unde :
Ora zilei
5 – 6
Nr. Docum. Mod Coala Data Semn.
Nr. Docum. Mod Coala Data Semn.
Nr. Docum.
Mod Coala
Data
Semn.
0,45 Arex Wmax gmax 0,15 176 0,3 193 4 0,33 263 5 11 351 7 0,6
0,45
Arex
Wmax
gmax
0,15
176
0,3
193 4
0,33
263 5
11
351 7
0,6
3
88 2
0,4
234
4
1
585
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

22 Coala
22
Coala

Acceptăm coeficientul de pregătire tehnică a mijloacelor de transport ce va deservi ruta proiectată

Atunci numărul scriptic de autobuze necesar pentru pentru ruta proiectată constituie

As = Arex/ 0,85 = 11/0,85 = 13, unități de autobuze Capacitatea totală de transportare a parcului rulant înregistrat după ruta proiectată constituie Qtot = As * q = 13 * 39 = 507 pasageri

2.1.5.3. Calculul numărului de autobuze exploatate pe ruta în funcție de ora zilei

Calculul numărului de autobuze exploatate pe ruta în funcție de ora zilei realizăm după relație:

Arex = Wmax * Tr * Knh / q* T , autobuze

- Knh – coeficientul neuniformității fluxului de pasageri pe parcursul orei examinate.

Acceptăm Knh = 1. - Tr – este timpul cursei de rotații în ore, Tr = 0,73 ore - T – este timpul aflării autobuzilor în serviciul la momentul orei examinate. Acceptăm T = 1 oră. - q capacitatea capacitatea de umplere a mijlocului de transport urban, q = 39 pas. - Wmax – intensitatea maximă fluxului de pasageri (în direcția tur sau retur) la ora examinată pe dealungul itinerarului al rutei proiectate, pas/ora. Informația prvind Wmax luăm din tabelul 2.2.

- gmax – este valoarea maximă din gt sau gr la momentul orei examinate

- Wt = 585 pas/ora – intensitatea maximă de pasageri fixată pentru ruta proiectată Rezultatele calculurilor aducem în tabelul 2.8.

Tabelul 2.13 Numărul necesar de autobuze în exploatare pe rute în funcție de ora zilei

8 – 9 7 – 8 6 – 7 9 – 10 10 – 11 11
8 23 – 24 18 – 19 17 – 18 19 – 20 20 – 21
8
23 – 24
18 – 19
17 – 18
19 – 20
20 – 21
21 – 22
22 – 23
12 – 13
Tabelul 2.13 Continuare
16 – 17
15 – 16
14 – 15
13 – 14
6 7
1
9
10
11
5
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
8 23 – 24 18 – 19 17 – 18 19 – 20 20 – 21
Nr. Docum. Mod Coala Data Semn.
Nr. Docum.
Mod Coala
Data
Semn.
0,35 146 3 3 0,15 2 117 0,2 146 0,25 4 205 0,25 0,6 380 7
0,35
146 3
3
0,15
2
117
0,2
146
0,25
4
205
0,25
0,6
380 7
1
585 11
351 7
1
59
0,1
88 2
13
24
23
22
21
20
19
17 18
16
15
14
ora zilei
12
4
0,25
146 3
0,35
205
0,45
263 5
0,65
UTM 521.8 IMT 091 ME
UTM 521.8 IMT 091 ME

UTM 521.8 IMT 091 ME

23 Coala
23
Coala
Conform datelor prezentate în tabelul 2.12 construim diagrama numărului necesar de autobuze în exploatare pe rute

Conform datelor prezentate în tabelul 2.12 construim diagrama numărului necesar de autobuze în exploatare pe rute în funcție de ora zilei.

Conform datelor prezentate în tabelul 2.12 construim diagrama numărului necesar de autobuze în exploatare pe rute
Fig. 2.8 Numărul de autobuse necesar conform calculilor 2.1.5.4. Calculul intervarelor orale de circulație autobuzelor de

Fig. 2.8 Numărul de autobuse necesar conform calculilor

2.1.5.4. Calculul intervarelor orale de circulație autobuzelor de ruta urbană Intervalul orar de circulație se determină după relație :

I = Tr / Arex, min unde : - Tr - este timpul cursei de rotații în min, Tr = 44 min ; - Arex – este numărul de autobuze în exploatare pe rută, Pentru efectuarea calculului vom folosi datele din tabelul 2.8. Rezultatele calculelor adunăm în tabelul 2.14

5 – 6 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 - 12 12
5 – 6
8 – 9
9 – 10
10 – 11
11 - 12
12 – 13
13 – 14
Ora zilei
6 – 7
7 – 8
16 – 17
19 – 20
20 – 21
21 – 22
22 – 23
23 – 24
14 – 15
15 – 16
17 – 18
18 – 19
5 – 6 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 - 12 12
Semn. Data Nr. Docum. Mod Coala
Semn.
Data
Nr. Docum.
Mod Coala
3 11 10 4 27 2 circulație, min Intervalul orar de Arex 12 4 16 3
3
11
10
4
27
2
circulație, min
Intervalul orar de
Arex
12
4
16
3
13
3
4
9
5
7
7
40
7
4
11
6
7
9
5
11
4
7
1
27
2
2 20
16
16
3
11
4
3 11 10 4 27 2 circulație, min Intervalul orar de Arex 12 4 16 3
3 11 10 4 27 2 circulație, min Intervalul orar de Arex 12 4 16 3

UTM 521.8 IMT 091 ME

24 Coala
24
Coala

Tabelul 2.14 Intervale de circulație pe ore obținute după calculile

5 – 6 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 - 12 12

În urma analizei numărului necesar de autobuze în exploatare și intervalelor circulației lor pe rută pe parcursul orelor de zi acceptăm varianta difinitivă de organizare traficului de pasageri pe ruta proiectată. Se recomandă ca activitatea autobuzelor pe rută să fie organizată cu intervalul egal în limitele unor perioade de timp a zilei cu fluxul de călători specific, tabelul 2.15

Tabelul 2.15 Intervalele de circulație a autobuzelor pe perioadele zilei de lucru Perioada zilei, ore Indicii
Tabelul 2.15 Intervalele de circulație a autobuzelor pe perioadele zilei de lucru
Perioada zilei, ore
Indicii
05:00
07:00
09:00
16:00
20:00
07:00
09:00
16:00
20:00
24:00
1.
Intervalul de circulație pe rută, min
15
4 12
7 20
2.
Timpul unei curse de rotație, min
44
44
44
44 44
3.
Cantitatea de autobuze în exploatare
3
11
4
7 2
pe rută, unit.
4.
Numărul de automobile – ore în
6
22
28
28
8
exploatație pe perioada zilei
5.
Numărul de curse de rotații realizate
de autobuze în zilele de lucru pe parcursul
8
30
38
38
11
perioadei
Așadar acceptăm organizarea traficului de pasageri pe ruta proiectată cu autobuze model Isuzu
Novacity în număr de 11 de unități de exploatare la line în zilele de lucru și 6 unități de autobuze în
zilele de odihnă.
Așadar numărul total de curse realizat de autobuze pe timp de zi de lucru la linie constituie
nc = 125, curse. Acceptăm numărul de curse realizate de autobuze în zilele de odihnă în proporții
de ½
- 68 curse.
Conform datelor prezentate în tabelul 2.10 construim diagrama numărului necesar de autobuze în
exploatare pe rute în funcție de ora zilei.
2.1.5.5 Calculul coeficientului de utilizare a capacității de îmbărcare pe parcursul unei zi de lucru
în exploatare
Calculul realizăm după relație
gl = 7.83*Wmax / qn * nc
In zilele de lucru g = 7.83*585/39*125 = 0.94
In zilele de odihna g o = 7.83*(0.5*585)/39*68 = 0.86
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
25
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data

Parcursul pasagerilor

Distanța medie de deplasare

Fluxul maxim

str. N.Testemițanu

str. N.Testemițanu

Viteza exploatațională

Indicii

Lungimea itinerarului circular

Timpul cursei circulare

Distanța medie între stații

Frecvența în ore de vîrf

Numărul zilnic de pasageri

 • - ziua de lucru

 • - ziua de odihna

Parcursul pasagerilor Distanța medie de deplasare Fluxul maxim str. N.Testemițanu str. N.Testemițanu Viteza exploatațională Indicii Lungimea
Semn. Data Nr. Docum. Mod Coala
Semn.
Data
Nr. Docum.
Mod Coala
km/h pas. 12 veh/ora 5 min m 638 44 min. 15,4 km Valori de măsurare Unități
km/h
pas.
12
veh/ora
5
min
m 638
44
min.
15,4
km
Valori
de măsurare
Unități
20,3
2,1
1,7
425
585
pas/ora
12550
275
pas/ora
585
pas/ora
4.8
km
11657166
pas*km
6275
km/h pas. 12 veh/ora 5 min m 638 44 min. 15,4 km Valori de măsurare Unități
km/h pas. 12 veh/ora 5 min m 638 44 min. 15,4 km Valori de măsurare Unități

UTM 521.8 IMT 091 ME

26 Coala
26
Coala

Tabelul 2.16 Indicii exploataționale ale itinerarului

Intervalul de timp între vehicule în ora de vîrf Intensitatea maxima a fluxului de pasageri Intensitatea
Intervalul de timp între vehicule în ora de vîrf
Intensitatea maxima a fluxului de pasageri
Intensitatea medie a fluxului de pasageri
Coeficient de neuniformitate zilnikă a intensitatii
Coeficientul de schimb de pasageri

2.1.5.6. Elaborarea graficelor de circulație autobuzelor de ruta urbană Pentru a elaborara graficului de circulaţie autobuzelor conform regimului de lucru a conducătorilor vom respecta următoarele condiții:

-pauza de masă este de la 0,5 – 2 ore; -numărul pauzelor de masă este egal cu numărul autobuzelor ce lucrează pe cursă, pe parcursul zilei integrale; -pauza de masă se stabileşte nu mai devreme de 2 şi nu mai tîrziu de 4 ore de la începutul schimbului; -stabilirea pauzelor de masă, pe diagramă, se efectuează conform micşorării numărului de autobuze pe traseu de la stînga la dreapta şi de jos în sus. Diagrama numărului necesar de autobuze în exploatare pe rute în funcție de ora zilei construim după varianta optimizată

10 8 1 7 6 5 4 3 2 9 7 6 11 Turul 11 10
10
8
1
7
6
5
4
3
2
9
7 6
11
Turul
11
10
9
8
7
6
5
Total
5 6
6 6
8
3
9
2
9
1
60
4 8
2
11
2
10
2
9
2
8
10 8 1 7 6 5 4 3 2 9 7 6 11 Turul 11 10
Semn. Data Mod Coala Nr. Docum.
Semn.
Data
Mod Coala
Nr. Docum.
23 2 - 1 2 - 1 6 - Total Schimbul 2 ora zilei 24 6
23
2
-
1
2
-
1
6
-
Total
Schimbul 2
ora zilei
24
6 1
22
21
19 20
Nr.
18
17
16
15
14
13
12
ore de lucru
2
5
13 2
6 1
-
7 15
2
18
9
2
18
9
-
conduc.
1
15
90
30
1
2
-
1
2
-
23 2 - 1 2 - 1 6 - Total Schimbul 2 ora zilei 24 6
23 2 - 1 2 - 1 6 - Total Schimbul 2 ora zilei 24 6

UTM 521.8 IMT 091 ME

27 Coala
27
Coala
13 15 18 18
13
15
18
18
13 15 18 18

Figura 2.9. Diagrama numărului necesar de autobuze în exploatare pe rute în funcție de ora zilei după varianta optimizată.

Regimul de lucru a conducătorilor de autovehicule se accepte în două scimburi.

Tabelul 2.17– Regimul de lucru al conducătorilor de autobuze în zilele de lucru

Orele de lucru a şoferilor pe schimburi Schimbul 1
Orele de lucru a şoferilor pe schimburi
Schimbul 1
2.1.5.6. Calculul indiciilor tehnice şi de exploatare a materialului rulant utilizat pe ruta Parcul rulant a.
2.1.5.6. Calculul indiciilor tehnice şi de exploatare a materialului rulant utilizat pe ruta
Parcul rulant
a.
Marca și modelul unității de transport – Guleryuz GM220LF
b.
Capacitatea de îmbărcare q = 33
c.
Numǎrul de autobuze necesar pe rute pe zile de lucru:
A rr =11 (bus);
d.
Numǎrul de autobuze necesar pe rute pe zile de odihnǎ:
A ro = 6(bus);
e.
Coeficientul de emisie la linie (decizie CMC nr. 4/29 din 19.04.2010):
l e = 0,85;
f.
Numǎrul inventarier de autobuze:
A i = 13 (bus);
Indicii de exploatare parcului rulant pe rută
a.
Regimul de activitate zilnic a rutei (Contract cu DGTPCC):
T = 5.30 - 23:30
b.
Duratǎ activitǎţii de transport pe rutǎ: T a = 18 (ore);
c.
Lungimea cursei de rotație
l r = 15,4 km
d.
Numǎrul total de curse realizate de autobuze în:
-
zilele de lucru - 125;
-
zilele de odihnă -68
e.
Parcursul util realizat de autobuze pe parcursul unei zi de lucru:
L zu = l r * n cr =15,4*125= 1925 (km);
f.
Parcursul util realizat de autobuze pe parcursul unei zi de odihnă:
L zo =
l r * n cr =15,4*68 = 1047
(km);
g.
Parcursul total zilnic nul a uni autobuz: l 0 =15,3 (km);
h.
Parcursul total zilnic realizat de autobuze în zilele de lucru:
L ztl = L zu + A rr * l 0 = 1925 + 11*15,3 = 2093 (km);
i.
Parcursul total zilnic realizat de autobuze în zilele de odihnă:
L zto = L zo + A rr * l 0 = 1047 + 6*15,3 = 1139 (km);
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
28
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
j. Coeficientul de utilizare a parcursului: L 1925 zu β = = =0,92; L 2093 zt
j.
Coeficientul de utilizare a parcursului:
L
1925
zu
β =
=
=0,92;
L
2093
zt
k.
Coeficientul de utilizare a capacitǎţii de transportare a mijlocului de transport ȋn zilele
de lucru(cercetǎri,datele de evidenţǎ): g l = 0,94;
l.
Coeficientul de utilizare a capacitǎţii de transportare a mijlocului de transport ȋn zilele
de odihnǎ (cercetǎri,datele de evidenţǎ): g o = 0,86;
m.
Productivitatea zilnicǎ autobuzelor ȋn zilele de lucru:
W Ql = n cr *q * g l * K s =125*39*0,94*1,7 =7790 (pas/zi);
n.
Productivitatea zilnicǎ a autobuzelor ȋn zilele de odihnǎ:
W Qo = n cr *q * g o * K s =68*39*0,86*1,7 = 3877 (pas/zi);
o.
Volumul anual de pasageri transportaţi pe ruta:
Q a = Z l * W Ql + Z o * W Qo = 259*7790 + 106*3877 = 9206155+ 999030 = 2428572 (pas);
p.
Volumul anual total de transportare pasagerilor pe rutǎ:
P a = Q a * l m = 2428572*4,8= 11657166 (pas*km);
q.
Automobile-zile de exploataţie:
AZ ex = A rl * Z l + A ro * Z o =11*259+6*106= 3485 (autozi);
r.
Parcursul anual util realizant de parcul rulant:
L au =259*L zu + 106* L zo =259*1925 + 106*1047 = 498575 + 110982 = 609557 (km);
s.
Parcursul anual total realizat de parcursul rulant:
L at =259*L ztl +106*L zto = 259*2093 + 106*1139 = 542087 + 149778 = 691865 (km);
t.
Numǎrul mediu de pasageri transportaţi la un km:
Q
a
2428572
N p =
≈ 4 (pas/km);
L
609557
at
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
29
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
 

II. Compartimentul economic

 

3.1. Metodologia evaluării eficienții economice a proiectului Metodologia de evaluare a eficienţei economice se bazează pe modelul de planificare a activităţii întreprinderii de transport, pe structura de cheltuieli operaţionale, costurile actuale a resurselor de bază. În cadrul evaluării eficienţei economice a măsurilor de proiect se pun în evidenţă nivelurile de cheltuieli variabile şi constante, se stabileşte volumul investiţiilor necesare de capital şi se determină

indicatorii economici ai proiectului.

 

Mediul economic are un caracter dinamic datorită creşterii continue a nivelului concurenţial. Acest fapt determină schimbările ce trebuies făcute în cadrul societăţi pe acţiuni în vederea adaptării la noile condiţii de competitivitate.

Acţiunea factorului de timp determină schimbari semnificative la nivelul costului resurselor şi calităţii acestora. Întreprinderea de transport reprezintă un sistem complex, între elementele căruia există legaturi structural - funcţionale complexe. În practică, activităţile informaţionale şi decizionale se succed, se înlănţuie şi se intercondiţioneaza, alcătuind veritabile reţele. În teorie şi practică descrierea actiunilor complexe cu ajutorul reţelelor de activitate se realizează cu ajutorul analizei diagnostic, care faciliteaza eviden- tierea succesiunilor şi intercorelărilor activităţilor componente ale unei acţiuni, identificarea celor mai importante activităţi, care nu suportă amînări, asa- numitele activitati critice. Determinarea si analiza costului de producţie sunt deosebit de importante la nivelul

managementului întreprinderii datorită informaţiilor furnizate care stau la baza fundamentării deciziilor. Analiza costurilor operaţionale, a îndeplinirii sarcinilor cu privire la reducerea lor constituie una din premisele indispensabile pentru buna conducere a tuturor companiilor.

 

Costul devine un instrument de control al activităţilor de transport şi de prestări de servicii la

îndemâna factorilor decidenţi, o metodă de conducere a întregii activităţi. Între analiza costurilor şi strategia unei întreprinderi exista o dublă legătură.

 

Pe de o parte, rezultatele obţinute din contabilitatea şi analiza costurilor stau la baza deciziilor

strategice ale întreprinderii.

 

Pe de altă parte, informaţiile furnizate de analiza costului pot constitui baza unui ansamblu de decizii care conduc progresiv la schimbarea strategiei societăţi pe acţiuni. Prin urmare, direct sau indirect, calculaţia şi analiza costurilor joacă un rol important în fundamentarea deciziilor strategice, constituind instrumente de bază ale pilotajului strategic al

întreprinderii.

 
     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

30

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 

Diviziunea şi descompunerea costurilor ca metodă de analiză se utilizează în scopul asigurării cercetării, al localizării elementelor componente ale costurilor. Costurile unitare se divid, se descompun, pentru a asigura profunzimea studierii faptelor. Diviziunea şi descompunerea acestora se poate face în diverse componente: costuri fixe-costuri

variabile, costuri directe-costuri indirecte. La rândul lor acestea se pot descompune pe componente principale, ca de exemplu: în cadrul cheltuielilor directe sa se detalieze tipurile acestora,

şi anume: materiale directe, manopera directă etc. Descompunerea pe părţi sau elemente componente permite aprofundarea analizei din punct de vedere structural. Ea este o condiţie pregătitoare pentru stabilirea, gruparea corelată şi măsurarea legăturilor cauzale.

 

Preţul de cost al transporturilor se formează în principal pe baza următoarelor elemente:

 
 • - costurile combustibilului şi lubrifianţilor,

 
 • - întreţinerea autovehiculelor,

 
 • - costurile anvelopelor,

 
 • - costurile de amortizare,

 • - salarizarea conducătorului auto,

 
 • - cheltuielile generale ale întreprinderii, ş.a.

 

În urma celor expuse mai sus rezultă că tariful de transport de fapt este funcţie de distanţa

 

parcursă, de tipul autovehiculului utilizat şi de consumurile specifice ale acestuia, de relieful şi de starea drumurilor parcurse, de sezon, climă etc.

3.2. Calculul consumurilor ṣi cheltuielilor la transport de pasageri pentru ruta proiectată

 
 

3.2.1.

Planul muncii la firma de administrarea a rutei examinate

 

a.

Fondul anual timp de lucru a persoanei angajate:

 

Ft=[Zc-(Zo+Zs+Zcon)]*Tn-Zas*Tn = [365-(91+12+28))*8 -12*1 = 1860, ore unde: Z c – zile calendaristice de muncă Z o – zile de odihnă Z s – zile de sărbători ce nu coincid cu zilele de sîmbătă şi duminică Z con zile de concediu T n – durata normativă a zilei de muncă T n , - numărul de ore de reducere a zilei de lucru precedente zilei de sărbători Z is – zile precedente zilelor de sărbătoare Z cc zile precedente ce coincid cu concediul

 
     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

31

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.

 
b. Volumul de lucru anual realizat de conducǎtorii auto: T aca = 259 * 125 +
b.
Volumul de lucru anual realizat de conducǎtorii auto:
T aca = 259 * 125 + 106* 1/2*125= 39586 (ore)
c.
Numǎrul necesar de conducǎtori auto:
T
39586
aca
N ṣ =
=
= 21 (persoane);
1860
F tl
d.
Volumul de lucru realizat anual de dispeceri:
T ad = (Z l +Z o )* T a = (259+106)* 18 = 6205 (ore);
e.
Numǎrul necesar de dispeceri:
T
6205
ad
N d =
=
= 3 (persoane);
1860
F tl
f.
Volumul de lucru anual realizat de ingineri-mehanici:
T m = Z l *T n = 259*8= 2072 (ore);
g.
Numǎrul necesar de ingineri-mehanici:
T
2072
m
N m =
=
≈ 1(persoanǎ) ;
1860
F tl
h.
Volumul de lucru anual realizat de contabil:
T con =Z l *T n =259*8= 2072(ore);
i.
Numǎrul necesar de contabil:
T
2072
con
=
≈ 1 (persoanǎ);
N con =
1860
F tl
j.
Volumul de lucru anual realizat de administratorul rutei (directorul firmei de transport):
T a = Z l * T n = 259*8 = 2072 (ore);
k.
Numǎrul necesar de director:
T
2072
d
N a =
=
≈ 1 (persoanǎ);
1860
F tl
l.
Volumul de lucru anual realizat de personal de deservire la staţii terminus:
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
32
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
T pa = Z l * T n = 259*8 = 2072 (ore); m. Numǎrul necesar
T pa = Z l * T n = 259*8 = 2072 (ore);
m.
Numǎrul necesar de personal auxiliar:
T
pa
2072
N pa =
=
≈ 1 (persoanǎ);
1860
F tl
n.
Total angajaţi:
N p = N ṣ + N d + N m + Ncon + N a + N pa = 21+3+1+1+1+1=28 (personae)
3.2.2.
Cheltuieri directe anuale
3.2.2.1. Planul annual de consum privind retrebuirea muncii conducǎtorilor auto
C rca = R ca + l ca = 3136794 + 831251 = 3968045 (lei)
a)
Remunerarea muncii:
R ca = S stc +S sf +S st +S ss +S si +S p +S c = 3136794 (lei)
a.
Tariful stabilit pentru o orǎ de lucru a conducǎtorilor auto t hc = 20 (lei/ora);
b.
Fondul salariului tarifar a conducǎtorilor auto:
S stc =T aca *t hc = 39586*20 = 791720 (lei);
c.
Spor la salariu de bazǎ pentru clasǎ ṣoferului cu 25%:
S sf = 0,25 * S stc = 0,25 *791720= 197930 (lei);
d.
Supliment la salariu pentru lucru pentru taxatori cu 15%:
S st = 0,15* S stc = 0,15*791720 = 118758 (lei);
e.
Supliment pentru lucru ȋn zilele de odihnǎ:
Z
o
S ss = (S stc + S sf + S st ) *
= 321438 (lei);
365
f.
Suplimentul pentru intensitatea muncii cu 10%:
S si = 0,1* S stc
= 0,1 * 791720 = 79172 (lei);
g.
Premii pentru ȋndeplinirea planului de lucru ṣi respectarea graficul de circulaţie pe rutǎ –
15%:
S p = 0,15 * S stc = 0,15* 791720 = 118758 (lei);
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
33
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
h. Salariu mediu lunar al conducǎtorului auto: S ml = Sstc +Ssf +Sst +Sss +Ssi +Sp
h.
Salariu mediu lunar al conducǎtorului auto:
S ml =
Sstc +Ssf +Sst +Sss +Ssi +Sp = 6459 (lei);
12* N s
i.
Acumularea a remuneraţiei pentru concediu:
S c = (S stc +S sf +S st +S ss +S si )/ 12 = 1509018 (lei);
j.
Consum specific pentru retribuirea muncii ȋn raport la un km de parcurs: 4,53 (lei/km);
b)
Contribuţii de asigurǎri sociale de stat ṣi de asistenţǎ medicalǎ obligatorii:
l ca = FS + AM = 831251 (lei)
a.
Fondul social:
FS = 0,23 * R ca = 0,23 * 3136794 = 721463(lei);
b.
Asigurǎri medicale:
AM = 0,035 * R ca = 0,035 * 3136794 = 109788 (lei);
c.
Cheltuieri specifice pentru defalcǎrii calculate ȋn raport la 1 km de parcurs:
1,2 (lei/km);
3.2.2.2.Consumuri de material
a)
Consumurile pentru conbustibil:
C com = P 1litre * V com =16 * 152439 = 2 490 804 (lei)
a.
Volumul de combustibil:
V com = 0,01 * H s * L at * (1 + 0,01 *D) = 152439 (litrii);
b.
Norma de consum de bazǎ a motorinei ȋn condiţii urbane de exploatare ȋn raport la
parcursul autobusului de 100 km : H s = 22 (litre / 100 km);
c.
Adaosul la norma de consum de bazǎ ȋn funcţie de condiţii ṣi regimul de exploatare
autobusului:
D = D 1 + D 2 + D 3 = 15%
d.
Norma suplimentului de combustibil pe timp de iarnǎ: D 1 = 4,2%;
e.
Norma suplimentului de combustibil pentru circulaţia transportului pe rutǎ:
D 2 = 5,8%;
f.
Norma suplimentului de combustibil pentru autobuze cu vȋrsta mai mare de 5 ani:
D 3 = 5%;
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
34
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
g. Costul mediu al 1 litru motorinǎ (angro), (datele statistice oficiale): P 1litre = 16 (lei/litru);
g.
Costul mediu al 1 litru motorinǎ (angro), (datele statistice oficiale):
P 1litre = 16 (lei/litru);
h.
Cheltuieri pentru combustibil calculate ȋn raport la 1 km de parcurs 3,6 lei/km
b)
Consumurile pentru uleiuri ṣi lubrifianţi
C ul = 0,01 * (N um * P pr.um. + N ut * P pr.ut. + N us * P pr.us + N uc * P pr.uc )* V com * K;
C ul = 451219 (lei);
a.
Norma consum de ulei de motor: N um = 2,4 (litre/100 litre de combustibil);
b.
Preţul ulei de motor: P pr.um. = 100 (lei/litru);
c.
Norma consum ulei de transmisie ṣi hydraulic: N ut = 0,3 (litre/100 litre de combus.);
d.
Preţul ulei de transmisie: P pr.ut. = 110 (lei/litru);
e.
Norma consum uleiuri special și lichiduri: N us = 0,1(litre/100 litre de combustibil);
f.
Preţul ulei special: P pr.us = 110 (lei/litru);
g.
Norma consum de unsoare consistenţǎ: N uc = 0,2 (litre/100 litre de combustibil);
h.
Preţul unsoare consistenţǎ: P pr.uc = 60 (lei/kg);
i.
Coeficientul de sporire a consumului de lubrifianţi și uleiuri pentru vehicule de vȋrsta mai
mare de 5 ani: K lu = 1;
j.
Cheltuieri pentru uleiuri și lubrifianţi calculate ȋn raport la 1 km de parcurs: 0,65 (lei/km);
c)
Valoarea serviciilor prestare de terţi-autoservice(mentenanţa autovehicului – DT și RC),
unde:
C ma = 0,001*(T rc * P pr.rc. + k r *N pr )* L at = 498143 (lei);
a.
Volumul de lucru(complexitatea) de eliminarea defectelor: T rc = 2,6 (om-orǎ /1000
km);
b.
Preţul orei de reparaţie curentǎ: P pr.rc. = 150 (lei/om-orǎ);
c.
Norma cheltuielilor pentru piese de rezervǎ: N pr = 300 (lei/1000 km);
d.
Coeficientul de sporire a cheltuielilor pentru vehicule cu vȋrsta mai mare de 5 ani: k r
=1,1;
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
35
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
e. Cheltuili specific pentru DT și RC calculate ȋn raport de un km de parcurs este
e.
Cheltuili specific pentru DT și RC calculate ȋn raport de un km de parcurs este
de 0,72 (lei/km);
d)
Anvelope, unde:
C an = 0,001 * 0,01 * N an * P pr.an. * Z an * L at = 233491 (lei);
a.
Normativ cheltuielilor la restabilirea uzurii și pentru reparaţia anvelopelor:
N an = 1,25 (% /1000 km);
b.
Preţul anvelopei: P pr.an. = 4500 (lei);
c.
Cantitatea anvelopelor a autotrenului: Z an = 6 (bucǎţi);
d.
Cheltuieli specifice pentru anvelope calculate ȋn raport la un km de parcurs este de
0,33 (lei/km);
e)
Alte consumuri directe suma cǎrora este de 271570 lei, inclusiv:
a.
Cheltuieli anuale pentru taxa locală:
C
T
A
tl
= 12 ∙
II
i
= 12 ∙ 800 ∙ 13 = 124800 (lei);
b.
Taxă locală lunară pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul municipiului
T
Chișinău:
II
= 800 (lei/lună);
c.
Cheltuieli pentru certificate de agriere:
C
P
∙ A
tl
=
ca
i
= 90 ∙13 = 1170 (lei);
P
d.
Prețul al certificatului de agreere:
ca
= 90 (lei);
e.
Cheltuieli pentru parcare:
C
T
A
tl
= 12 ∙
pl
i
= 12 ∙ 300 ∙ 13 = 46800 (lei);
T
f.
Taxa medie lunară pentru parcare:
pl
= 300 (lei/lună);
g.
Cheltuieli pentru revizii tehnice anuale obligatoriu:
C
= n
T
∙ A
tt
tt
tt
i
= 2 ∙ 250 ∙ 13 = 6500 (lei);
T
h.
Taxa pentru testare tehnică obligatoriu a autobuzului:
tt
= 200 (lei/auto);
n
i.
Numărul de testeri tehnice obligatoriu pe an:
tt
= 2;
j.
Cheltuieli pentru impozit rutier anual:
C
T
A
ir
=
ir
i
= 3600 ∙ 13 = 46800 (lei);
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
36
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
T k. Taxa de impozit rutier anual pentru un autobuz: ir = 3600 (lei/auto); l. Cheltuieli
T
k.
Taxa de impozit rutier anual pentru un autobuz:
ir
= 3600 (lei/auto);
l.
Cheltuieli pentru asigurarea obligatoriu al mijloacelor de transport
C
P
A
ir
=
as
i
= 3500 ∙ 13 = 45500(lei);
P
m.
Prețul asigurării obligatoriu anuale al unui autobuz:
as
= 3500 (lei/auto);
n.
Cheltuieli specifice calculate ȋn raport la un km de parcurs este de 0,39 (lei/km);
Cheltuieri directe anuale - 7913272 lei
3.2.3. Cheltuieli anuale indirecte.
3.2.3.1 Cheltuieli pentru uzura (amortizarea) mijloacelor fixe cu distinația productivă (autobuzelor):
H
10
C
m
(C
)
A
am
mt
100
i
= (1 000 000 ∙
100
) ∙ 13 = 1 300 000 (lei);
a.
Costul a unui autobuz de vîrsta de 5 ani la momentul înregistrării la balansa întreprinderii de
P
transport (începerii exploatării pe rută):
mt
= 1 000 000 (lei);
1
H
 (
)
100
b.
Norma amortizării (liniară) al mijlocului de tranport:
= 10 (%);
m
D
ue
c.
Durata utilă de exploatare a autobuzului acceptată reieșind din normative existente (15 - 5 =
D
= 10 ani):
ue
= 10 (ani).
3.2.3.2 Alte cheltuieli strict necesare pentru asigurare condițiilor de muncă corespunzătoare și
tehnicii de securitate în procesul de transportare, prevăzute de legislație în vigoare:
C
H
A
cm
=
cm
i
= 350 ∙ 13 = 4550 (lei);
a.
Norma de cheltuieli specifice în raport la un vehicul apreciată în baza activităților pe
H
parcursul al anilor precidente:
cm
= 350 (lei);
3.2.3. 3 Cheltuieli comerciale, generale și administrative operaționale acceptăm după estimări în
raport de 6 % din summa cheltiuelilor directe si indirect care constitue 553069 lei.
Rezultatele calculului consumurilor ṣi cheltuielilor la transport de pasageri pentru ruta
proiectată adunăm în tabelul 3.1.
Cheltuieli anuale indirecte - 1304550 lei.
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
37
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data

IV

3

Consumurile pentru uleiuri și

 • 4 lubrifiati

Nr

 • 5 parcului rulant

 • 6 Consumuri pentru anvelope Alte consumuri directe pentru

Indicatori

 • I Cheltuieli directe

  • 1 Remunerarea muncii

  • 2 asistenta medicala

1.

 • V Costul de pret, lei/km

 • VI Costul de pret, lei / pas*km

 • VII lei/călătorie

  • 7 exploatarea vehiculelor

 • VIII Tariful de călătorie, lei/pas

  • II Cheltuieli indirecte Cheltuieli pentru amortizarea

   • 1 parcului rulant

   • 2 organizarea traficului

 • III administrative operaționale

3.3 Calculul tarifului

IV 3 Consumurile pentru uleiuri și 4 lubrifiati Nr 5 parcului rulant 6 Consumuri pentru anvelope
Nr. Docum. Mod Coala Data Semn.
Nr. Docum.
Mod Coala
Data
Semn.
% 1,2 831251 8,50 4,53 3136794 32,10 11,43 7 913 272 specifice, cheltuiieli lei/km specifice, consumuri
%
1,2
831251 8,50
4,53
3136794 32,10
11,43
7 913 272
specifice,
cheltuiieli
lei/km
specifice,
consumuri
80,98
cheltuelilor, lei
Suma
0,33
233491 2,38
0,72
498143 5,09
0,65
451219 4,61
6,3
2490804 25,49
1,88
C km
C 
1300000 13,30
0,79
553069 5,66
0,006
4550 0,046
1,87
L = 14.12 (lei/km);
1304550 13,35
0,39
271570 2,77
3,55
4
0,74
14,12
100
9 770 891
% 1,2 831251 8,50 4,53 3136794 32,10 11,43 7 913 272 specifice, cheltuiieli lei/km specifice, consumuri
% 1,2 831251 8,50 4,53 3136794 32,10 11,43 7 913 272 specifice, cheltuiieli lei/km specifice, consumuri

UTM 521.8 IMT 091 ME

38 Coala
38
Coala

Tabelul 3.1. Consumuri și cheltuieli anuale la transport de pasageri pentru ruta proiectată

0,024 Costul de pret pentru o călătorie, Suma totală de cheltuieli anuale 0,026 Cheltuieli comerciale, generale
0,024
Costul de pret pentru o călătorie,
Suma totală de cheltuieli anuale
0,026
Cheltuieli comerciale, generale si
Alte cheltuieli strict necesare p/t
0,062
0,063
0,013
0,011
lei /pas*km
Consumuri pentru mentenanta
0,021
0,212
Consumuri pentru combustibil
0,040
Contributii de asigurari sociale si de
0,146
0,384

Calculul tarifului realizăm după următorul algoritm:

Se determină prețul de cost 1 km parcurs:

C  unde: - cheltuieli totale (9 770 891 lei); L  - parcursul sumar pentru
C
unde:
- cheltuieli totale (9 770 891 lei);
L
- parcursul sumar pentru perioada de timp examinată (691865 km).
C
Obținem
km
= 14.12 lei/km.
2.
Se determină prețul de
cost
1
pas
km,
deci
costul de transportare a unui pasager la
1
km
parcurs:
C
km
= 0,74 (lei/(pas∙km));
C pas km
l
N
m
pas
km
N
unde:
- numărul de pasageri transportați cu vehiculul la 1 km parcurs;
pas
km
V
/
T
N
= 4 (pas/km);
pas
l
N
c
r
km
V - venitul pentru perioada examinată;
T - tariful existent pentru o călătorie;
l
r
- lungimea rutei (medie), km;
Nc - numărul curselor de rotație realizate;
l
m
- lungimea medie de călătorie a unui pasager, care se determină în baza datelor obținute pe
baza cercetărilor special și aprobate în mod oficial;
C
Obținem
pas km
= 0,74 (lei/(pas∙km)).
3.
Se determină prețul de cost pentru transportarea unui pasager:
C
C
l
p
p
km 
m
(lei/pasager);
C
Obținem
p
= 3.55 (lei/pasager).
4.
Se determină tariful de călătorie pentru transportarea unui pasager:
T  RC
p
(lei);
unde: R = 1,15 – 1,20 – rentabilitatea activității economice.
Obținem T = 4
lei.
Coala
UTM 521.8 IMT 091 ME
39
Mod Coala
Nr. Docum.
Semn.
Data
 
     

Coala

   
 

Data

UTM 521.8 IMT 091 ME

40

Mod Coala

Nr. Docum.

Semn.