Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN

PLOIEŞTI

Studiu comparativ privind


avantajele/dezavantajele celor 4 alternative de
transport al hidrocarburilor în raport cu
transportul prin conducte
Conducător proiect:
Masterand:
Prof. univ. dr. ing. Marian RIZEA
Iulian Mihai Colceag
Grupa 21407

PLOIEŞTI 2020
CUPRINS

 Introducere
 1. Studiu comparativ privind avantajele/dezavantajele celor 4
alternative de transport al hidrocarburilor în raport cu transportul
prin conducte
 2. Concluzii
 3. Bibliografie

2
INTRODUCERE

În mod normal, petrolul este transportat prin :


 Conducta - cea mai frecvent utilizată formă de
transport a petrolului. Conductele sunt de obicei
folosite pentru a muta petrolul brut din putul de foraj
(sonda) la instalațiile de colectare și procesare, iar de
acolo la rafinării și instalații de încărcare a
cisternelor. Conductele necesită mult mai puțină
energie pentru a funcționa decât camioanele sau
șinele și au o amprentă de carbon mai mică.

 Feroviar - Transportul de petrol cu ​trenul a devenit un


fenomen în creștere, pe măsură ce noile rezerve de
petrol sunt identificate pe tot globul. Costurile de
capital relativ reduse și perioada de construcție fac din
transportul feroviar o alternativă ideală la conductele
pentru transportul pe distanțe lungi. Cu toate acestea,
viteza, emisiile de carbon și accidentele sunt unele
dezavantaje semnificative ale transportului feroviar.
INTRODUCERE

 Nava - în cazul în care transportul petrolului pe


uscat nu este potrivit, petrolul poate fi transportat
cu nava. O barjă tipică de 30.000 de barili poate
transporta echivalentul a 45 de autocisterne cu
aproximativ o treime din costuri. Față de o
conductă, barcile sunt mai ieftine cu 20-35%, în
funcție de traseu. Barele cu rezervoare transportă
în mod tradițional petrochimice și materii prime
de gaze naturale la fabricile chimice.
Dezavantajele sunt de obicei preocupări de viteză
și de mediu.

 Camionul - în timp ce este una dintre metodele


cele mai limitate în ceea ce privește capacitatea
de stocare, metoda de transport a petrolului cu
camionul are cea mai mare flexibilitate în
destinațiile potențiale. Camioanele sunt adesea
ultimul pas în procesul de transport, livrând
petrol și produse petroliere rafinate către
destinațiile de depozitare prevăzute.
Transportul aerian / transportul prin conducte

Avantajele transportului aerian: Avantajele transportului prin conducte:


 Viteza de mișcare. Transportul aerian este  Cost redus de transport;
în prezent cea mai rapidă cale de a  Etanșitatea conductelor. Pierderile sunt
transporta dintr-un punct în altul. practic eliminate;
 Nivelul serviciului. Nivelul standard de  Automatizare ridicată a transportului;
servicii este mai mare decât transportul prin  Independența de mediu;
conducte.  Continuitatea transportului.
 Nu există bariere fizice pentru avioane.
Sunt independente de poduri, drumuri și Dezavantaje:
munți.
 Securitate. Niciun tip de transport nu este  Complexitatea construcției conductelor.
testat atât de mult și cu atenție ca avioanele Acesta plătește numai în direcție cu un flux
și nu acordă atâta atenție siguranței de marfă constant;
Dezavantaje:  Utilizați numai într-o direcție;
 Costul ridicat al transportului de marfă  Volumul transportului este limitat de
 Transportul aerian poluează semnificativ capacitate;
atmosfera  Dacă câmpul este uscat, conducta devine de
 Dependența de condițiile meteorologice. obicei inutilă și improprie pentru alte
 Restricții privind transportul mărfurilor scopuri.
legate de periculozitatea acestora
 Economiile datorate vitezei mari de
transport pot fi anulate prin depărtarea
aeroportului de la destinatar.
 Posibilitatea de accidente în timpul
transbordăriii.
 Necesitatea creării unei infrastructuri
costisitoare și menținerea acesteia în
Transportul rutier / transportul prin conducte

Avantajele transportului rutier : Avantajele transportului prin conducte:


 Cost redus de transport;
 accesibilitate totală, asigurând alimentarea  Etanșitatea conductelor. Pierderile sunt
ritmică cu carburanţi şi lubrifianţi a depozitelor practic eliminate;
marilor consumatori şi staţiilor de livrare a  Automatizare ridicată a transportului;
produselor petroliere, răspândite pe întreg  Independența de mediu;
teritoriul ţării;  Continuitatea transportului.
 reducerea capacităţii de depozitare necesare la
consumatori, deoarece transporturile auto se pot Dezavantaje:
efectua la intervale de timp mai scurte;
 efectuarea rapidă a operaţiilor de încărcare şi  Complexitatea construcției conductelor.
descărcare, fapt care influenţează pozitiv Acesta plătește numai în direcție cu un flux
indicatorii tehnico-economici ai transportului; de marfă constant;
 posibilitatea transportului simultan, în cisterne  Utilizați numai într-o direcție;
compartimentate, a mai multor produse  Volumul transportului este limitat de
petroliere, către unul sau mai mulţi consumatori. capacitate;
 Dacă câmpul este uscat, conducta devine de
Dezavantaje: obicei inutilă și improprie pentru alte
scopuri.
 Utilizare limitată pe distanțe lungi;
 Dependența de rețeaua rutieră;
 Cost destul de ridicat al transportului
Transportul naval / transportul prin conducte

Avantajele transportului prin conducte:


Avantajele transportului pe apă:  Cost redus de transport;
 Etanșitatea conductelor. Pierderile sunt
 Costuri reduse de transport în comparație cu alte practic eliminate;
moduri de transport (în special pe distanțe  Automatizare ridicată a transportului;
lungi);  Independența de mediu;
 Mobilitate. În funcție de ofertă și cererea de  Continuitatea transportului.
tonaj, navele pot trece cu ușurință de la o rută la
alta Dezavantaje:
 Capacitatea mare de transport a navelor asigură
capacitatea de a transporta loturi semnificative;  Complexitatea construcției conductelor.
 Transmiterea nelimitată a rutelor maritime; Acesta plătește numai în direcție cu un flux
de marfă constant;
Dezavantaje ale transportului pe apa:  Utilizați numai într-o direcție;
 Volumul transportului este limitat de
 Dependența de existenta portului capacitate;
 Lățimea de bandă limitată a portului  Dacă câmpul este uscat, conducta devine de
 Depinde de condițiile climatice obicei inutilă și improprie pentru alte
 Indisponibilitatea transportului pe apă datorită scopuri.
caracteristicilor geografice.
Transportul feroviar / transportul prin conducte

Avantajele transportului feroviar: Avantajele transportului prin conducte:

 Eficiență ridicată a utilizării în timpul  Cost redus de transport;


transportului pe distanțe lungi;  Etanșitatea conductelor. Pierderile sunt
 Relativă ieftinitate a transportului în comparație practic eliminate;
cu transportul prin conductw;  Automatizare ridicată a transportului;
 Posibilitatea livrării „din ușă în ușă” datorită  Independența de mediu;
construcției liniilor feroviare și a drumurilor de  Continuitatea transportului.
acces ale întreprinderilor;
 Capacitate mare de transport; Dezavantaje:
 Independența față de perioada anului, ora zilei
și condițiile meteorologice;  Complexitatea construcției conductelor.
 Capacitatea de a transporta marfă într-un timp Acesta plătește numai în direcție cu un flux
relativ scurt. de marfă constant;
 Utilizați numai într-o direcție;
Dezavantaje ale transportului feroviar:  Volumul transportului este limitat de
capacitate;
 Costuri ridicate pentru construcția căilor ferate;  Dacă câmpul este uscat, conducta devine de
 Costuri mari de exploatare și întreținere a obicei inutilă și improprie pentru alte
infrastructurii și a materialului rulant scopuri.