Sunteți pe pagina 1din 41

TRANSPORTUL FEROVIAR

Transporturi feroviare faciliteaza legaturile intre regiunile cu materii prime in care acestea se prelucreaza, desfacerea si distribuirea marfurilor in centrele corespunzatoare. Prin intremediul lor se fac schimburi permamente de materii prime, produse si bunuri in general intre diversele zone ale unei tari, intre tari aflate pe acelasi continent, sau la mnari distante pe alte continente. In secolul XIX , ca urmare a dezvoltarii productiei industriale, nevoile de materii prime si materiale cereau crearea unor mijloace de transport cu capacitati mai mari, mai puternice, sigure in exploatare si care sa realizeze viteze sporite. Dezvoltarea economica a unei tari, economiei mondiale in general, este de neconceput fara transporturi. Ele asigura buna desfasurare a productiei in industrie si agricultura, circulatia bunurilor materiale si a oamenilor,faciliteaza legaturile intre regiunile cu materii prime in care acestea se prelucreaza, desfacerea si distribuirea marfurilor in centrele corespunzatoare.Participarea la dezvoltarea economiei mondiale,iesirea din izolare a comunitatilor umane, integrarea in sistemele generale informationale si cresterea nivelului de civilizatie au fost si sunt posibile prin intermediul transporturilor. Elemente componente; caracteristici principale Prin transport feroviar se intelege orice operatiune de transport realizata cu vehicule feroviare, de catre operatorii de transport feroviar, pe infrastructura cailor ferate, in scopul deplasarii in spatiu si timp a marfurilor, bunurilor si persoanelor. Vehiculele feroviare cele mai importante sunt locomotivele, respectiv mijloacele de tractiune si vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise. Impreuna, acestea formeaza trenurile de marfa, de calatori sau mixte, care circula dupa un orar sau program prestabilit. Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport-persoane juridice, al caror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferata. Infrastructura cailor ferate romane constituie proprietate publica a statului si este formata din ansamblul elementelor necesare circulatiei materialului rulant in scopul efectuarii serviciului public de transport feroviar, in conditii de siguranta, potrivit tehnologiilor si reglementarilor specifice transportului feroviar. Facem precizarea ca transportul feroviar public se efectueaza pe baza de contract de transport si se delimiteaza strict de transportul feroviar in interes propriu, efectuat pentru activitatile proprii, cu mijloace de transport detinute in proprietate sau inchiriate. Elementele ansamblului care formeaza infrastructura cailor ferate sunt: liniile ferate deschise circulatiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate necesare exploatarii, in limitele concrete stabilite prin standarde de stat si prin hotarari ale Guvernului; lucrarile de arta: poduri, tunele, viaducte etc. aferente liniilor ferate deschise circulatiei publice; lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate; instalatiile de siguranta si de conducere operativa a circulatiei feroviare; triajele de retea ale caii ferate si terenurile aferente acestora; instalatiile de electrificare, statiile de transformare si terenurile aferente acestora; instalatiile de telecomunicatii care asigura transmiterea informatiei pentru siguranta si conducerea operativa a circulatiei;

37

cladirile care contin numai instalatii de centralizare, electrificare si telecomunicatii feroviare, inclusiv constructiile de orice fel destinate lor si terenurile aferente; dotarile care sunt utilizate pentru intretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii cailor ferate.

Nu fac parte din infrastructura cailor ferate: instalatiile de siguranta a circulatiei, de control al vitezei, de schimb de date cale-tren si de telecomunicatii, aflate pe materialul rulant; constructiile de orice fel, terenurile si liniile ferate utilizate pentru activitatea tehnologica de transport feroviar; instalatiile, echipamentele si terminalele de telecomunicatii si de prelucrare electronica a datelor, care sunt utilizate numai pentru exploatarea comerciala a serviciilor de transport public pe caile ferate.

Functionarea infrastructurii cailor ferate romane se asigura in mod neintrerupt de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin: a) asigurarea starii de functionare a tuturor liniilor, instalatiilor si celorlalte elemente ale infrastructurii la parametrii stabiliti; b) conducerea operativa a circulatiei trenurilor si permiterea manevrei; c) indeplinirea ansamblului functiilor tehnice, comerciale, economice si de reprezentare necesare. Parametrii elementelor infrastructurii cailor ferate romane trebuie sa corespunda normelor interne,internationale sau stabilite prin acorduri specifice la care Romania este parte. Acesti parametri trebuie saasigure compatibilitatea infrastructurii cailor ferate romane, in intregul ei sau pe directii si culoare de transport, cu ansamblul international al cailor ferate feroviare. Definite sintetic ca un ansamblu de constructii si instalatii care asigura circulatia trenurilor pe un anumit teritoriu, caile ferate au ca element principal sinele de cale ferata fixate rigid in traversele de lemn sau beton precomprimat, la o anumita distanta una de alta, numita ecartament. Mai precis, ecartamentul este distanta dintre fetele interioare ale sinelor si care in tara noastra masoara, de obicei, 1435 mm. Ecartamentul de 1435 mm este considerat normal si este cel mai reprezentativ ecartament si in alte tari europene. In alte tari exista si ecartamente mai mari, ca de exemplu in Comunitatea Statelor Independente (1524 mm) si S.U.A. (1675mm). Dupa importanta lor economica si volumul traficului, caile ferate se clasifica in: a) cai ferate magistrale; b) cai ferate principale; c) cai ferate secundare; si d) cai ferate uzinale. Caile ferate magistrale asigura legaturile Capitalei cu principalele orase ale tarii si cu sistemele de transport ale tarilor vecine. Reteaua feroviara din tara noastra cuprinde un numar de opt zone, deservite de opt magistrale, care acopera practic intreg teritoriul tarii si asigura legatura cu toate retelele feroviare ale tarilor vecine, inclusiv cu Turcia si tarile Orientului Apropiat. Liniile principale - de importanta economica deosebita si care leaga Bucurestiul cu orasele principale ale tarii, sunt incluse partial si in magistralele de cale ferata. Liniile secundare deservesc anumite zone urbane si asigura legaturile acestora cu liniile principale si magistrale. In sfarsit, liniile uzinale sau industriale apartin acelor intreprinderi si combinate care dispun de asemenea linii si deservesc proceselor tehnologice ale acestora, asigurand accesul mijloacelor de tractiune si al vagoanelor pana in incinta intreprinderii sau combinatului respectiv, prin statia uzinala sau statia SNCFR din zona. Lungimea retelei de cale ferata din Romania este de 11.342 km, din care 24% (2.711 km) reprezinta linii duble si 23,8% reprezinta linii electrificate (2.700 km).

37

Raportata la suprafata tarii sau la numarul populatiei, densitatea retelei feroviare din Romania se prezinta la nivelul mediu european, fiind comparabila cu densitatile retelelor feroviare din Anglia, Italia, Franta si Elvetia. Ponderea liniilor electrificate (23,8%) este comparabila cu media europeana si situeaza Romania pe locul 12 in Europa. In schimb, Romania se afla sub media europeana in ceea ce priveste ponderea liniilor duble in totalul retelei feroviare. In ceea ce priveste principalele caracteristici ale transportului feroviar, acestea sunt urmatoarele: asigura deplasarea in spatiu si timp a marfurilor in partizi mari, indeosebi a marfurilor de masa solide si lichide, dar si a produselor finite si semifinite, industriale sau agricole. Sunt putine marfurile care nu fac obiectul transportului pe calea ferata; in cazul societatilor comerciale si regiilor autonome care dispun de linii industriale, asigura transportul direct "din poarta in poarta"; transportul este asigurat, de regula, la preturi mai scazute decat cele practicate in transportul auto si aerian, indeosebi pe distante medii si lungi; procesul de transport se desfasoara neintrerupt, ziua si noaptea si in tot cursul saptamanii, in conditii de regularitate si potrivit unor grafice prestabilite; prezinta un grad ridicat de siguranta, ca urmare a respectarii stricte a normelor de siguranta a circulatiei pe caile ferate.

Pe de alta parte, transportul feroviar nu poate asigura in orice situatie transportul direct de la furnizor la beneficiar, necesitand combinarea acestuia cu transportul auto si transbordarea marfurilor in parcurs. Durata transportului este mai mare decat in transportul auto, datorita vitezei comerciale reduse determinate de stationarea indelungata a vagoanelor in triaje si sub operatiuni de incarcare - descarcare. Organizarea si conducerea transportului feroviar public

Autoritatea de stat in domeniul transportului feroviar

In calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, Ministerul Transporturilor si Lucrarilor Publice este autoritatea de stat in domeniul transportului feroviar si reprezinta autoritatea competenta care asigura dezvoltarea si siguranta transportului feroviar. Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, M.T.L.P. are urmatoarele atributii: elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport feroviar; elaboreaza si supune aprobarii Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare; asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura cailor ferate romane, conform reglementarilor interne, acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte; asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transport autorizat si liber ales; sprijina dezvoltarea si functionarea transportului feroviar public; asigura conditiile unui mediu concurential normal in transportul feroviar, precum si intre acesta si alte moduri de transport; asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie in caz de calamitati naturale sau in alte situatii deosebite; asigura dezvoltarea cercetarii in transportul feroviar in corelare cu programele nationale de cercetare; elaboreaza politica economica in domeniul transportului feroviar; elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat; elaboreaza politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport; asigura gestionarea proprietatii publice din domeniul transportului feroviar; gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat; aproba tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare;

37

clasifica infrastructura de transport feroviar in conformitate cu standardele nationale si internationale; stabileste regulile de acces pe infrastructura cailor ferate romane pentru operatorii feroviari. In calitate de autoritate de stat in domeniul transportului feroviar, M.T.L.P are urmatoarele atributii: reprezinta Guvernul in domeniul transporturilor feroviare, in organismele internationale si in relatiile bilaterale cu alte state; elaboreaza si promoveaza acte normative si norme destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport feroviar cu sistemele de transport internationale; emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea infrastructurii cailor ferate romane; emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, repararea si verificarea tehnica a mijloacelor de transport feroviar; stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreaza sau concura la siguranta traficului; emite norme obligatorii de atestare, certificare si licentiere a personalului din transporturile feroviare, care efectueaza sau vor efectua activitati de transport feroviar si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor; emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare, precum si pentru transportul multimodal si combinat, si supravegheaza respectarea acestora; emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase; aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare; exercita activitatea de registru de inspectie si de control in transporturile feroviare; stabileste conditiile de inmatriculare a materialului rulant; asigura certificarea de tip si individuala a mijloacelor de transport feroviar; autorizeaza efectuarea de lucrari care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurii cailor ferate romane; ancheteaza evenimentele sau accidentele produse in activitatile de transport feroviar; asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si controlul veterinar specific activitatilor de transport feroviar; autorizeaza, din punct de vedere tehnic, pe agentii economici care efectueaza lucrarile de constructie, intretinere si reparatie a elementelor cailor ferate romane si a materialului rulant; aproba norme si regulamente obligatorii pentru detinatorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferata, detinatori care au acces pe infrastructura cailor ferate romane si, dupa caz, pentru beneficiarii de transport; autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din siguranta circulatiei feroviare; analizeaza si decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacitatilor infrastructurii cailor ferate romane intre operatorii feroviari. o Procesul reorganizarii transportului feroviar dupa 1990 In perioada tranzitiei la economia de piata, transportul feroviar a cunoscut un proces complex de reorganizare si restructurare in scopul adaptarii sale tot mai eficiente la principiile si mecanismele economiei concurentiale. Incepand cu anul 1990, transportul feroviar a beneficiat de tratament egal din partea statului in concurenta sa cu celelalte moduri de transport, indeosebi cu transportul auto. Totodata, a beneficiat de sprijin financiar din partea statului roman pentru restructurare, modernizare si retehnologizare. In plan organizatoric, intr-o prima etapa, a avut loc transformarea C.F.R. in Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane - regie autonoma de interes national care a functionat pe baza gestiunii economice si autonomiei financiare in conformitate cu H.G. nr. 235 din 1991. Treptat, au fost create conditiile transformarii S.N.C.F.R. in societate comerciala pe actiuni, iar din

37

anul 1998 in temeiul Ordonantei de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea S.N.C.F.R. au luat fiinta si functioneaza separat, dar ca un tot unitar, urmatoarele societati comerciale pe actiuni: a) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R."- S.A.; b) Societatea Nationala de transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa"- S.A. c) Societatea Nationala de transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori"- S.A d) Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."-S.A. e) Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F"-S.A. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R."- S.A. este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut. Scopul "C.F.R."-S.A. este realizarea de profit, prin gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, pe baza contractului de acces, precum si prin desfasurarea altor activitati specifice obiectului sau de activitate. C.F.R. desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si are, in principal, ca obiect de activitate: gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitie operatorilor de transport feroviar, in conditiile legii; dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din Romania in concordanta cu standardele europene, in scopul asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar european; conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare; desfasurarea activitatilor industriale si de servicii conexe, pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare; exploatarea comerciala a patrimoniului auxiliar feroviar. In scopul realizarii obiectului sau de activitate, "C.F.R."-S.A. desfasoara urmatoarele activitati: asigura functionarea infrastructurii feroviare publice prin: indeplinirea ansamblului functiilor tehnice, economice, comerciale si de reprezentare; asigurarea starii de functionare a liniilor, instalatiilor si a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii tehnici stabiliti; conducerea operativa a circulatiei trenurilor si autorizarea manevrei pe liniile deschise circulatiei publice sau cu acces la acestea; repartizarea capacitatii infrastructurii feroviare pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor si a contractului de acces pe infrastructura feroviara; elaboraza si propune spre aprobare norme, instructiuni si regulamente obligatorii privind activitatile care se desfasoara pe infrastructura feroviara; organizeaza si exercita, prin organele sale proprii si specializate controlul permanent al activitatii proprii si poate verifica starea personalului din siguranta circulatiei, apartinand operatorilor feroviari, conform dispozitiilor din instructiunile specifice transporturilor feroviare; exercita controlul permanent in ceea ce priveste functionarea, intretinerea, repararea liniilor de cale ferata, a instalatiilor, utilajelor si masinilor, actionand pentru prevenirea cauzelor care pot produce perturbari in desfasurarea transportului feroviar public; in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru indepartarea urmarilor acestora si pentru restabilirea circulatiei feroviare; asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate; avizeaza amplasarea si executarea de lucrari in zonele de protectie si siguranta a infrastructurii feroviare publice, conform reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor; avizeaza construirea si aproba punerea in functiune a liniilor de cale ferata industriale, racordate la infrastructura feroviara; asigura protectia patrimoniului sau si asigura pastrarea ordinii in spatiile deschise accesului public; asigura functionarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare publice, precum si a bunurilor din proprietatea sa;

37

asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura feroviara publica, conform reglementarilor interne, acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte; incheie contracte de acces pe infrastructura feroviara publica cu operatorii feroviari licentiati si percepe tariful de utilizare a infrastructurii; asigura servicii de telecomunicatii, radiotelefonie, telex, transmisii de date, televiziune, informatica pentru operatorii feroviari si pentru alte persoane fizice sau juridice; executa expertize tehnice, testari, masuratori, acorda consultanta in domeniile specifice obiectului sau de activitate; valorifica la intern si la export, materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii; desfasoara activitati la transport feroviar si auto in interes propriu; organizeaza activitatea de cadastru, in conditiile legii, si asigura servicii in acest domeniu pentru operatorii feroviari si pentru alti agenti economici; organizeaza activitati proprii de cercetare, proiectare, invatamant, asistenta medicala, psihologia muncii si de perfectionare profesionala; detine sau participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat operatorii feroviari; asigura furnizarea datelor statistice cu privire la traficul feroviar; face parte din organisme internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe, potrivit obiectului sau de activitate; participa la negocierea si la incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri; urmareste derularea contractelor incheiate. "C.F.R."- S.A. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni. Obligatiile "C.F.R."- S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Conducerea "C.F.R."- S.A. se realizeaza prin Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie si Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al "C.F.R."- S.A., care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se convoaca ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita. Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, dupa incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Ele se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, sau la cererea cenzorilor. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. In caz de neindeplinire a acestor conditii, la a doua convocare, hotararile vor fi luate de actionarii prezenti, oricare ar fi partea de capital social reprezentata, cu majoritate de voturi. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social; la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.

37

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economicofinanciara a C.F.R.; alege membrii consiliului de administratie si cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca; stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor; stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie; examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora; aproba constituirea rezervelor statutare; examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului; fixeaza dividendele; propune infiintarea sau desfiintarea de filiale; hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al C.F.R.; stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii; se pronunta asupra gestiunii administratorilor; hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale C.F.R.; Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: aproba structura organizatorica a C.F.R. la nivel central si teritorial; hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica; hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni, sau a valorii nominale a acestora; hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; hotaraste cu privire la mutarea sediului C.F.R.; analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R.; hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R.; aproba proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia; hotaraste cu privire la subconcesionarea sau inchirierea de portiuni ale infrastructurii feroviare publice care i-a fost atribuita in concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor; aproba proiectul contractului de activitate al C.F.R., ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia; aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale; hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor. Consiliul de administratie este ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani. Se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin cinci zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul- verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

37

Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.F.R. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R.; elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.F.R.; elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; asigura elaborarea si avizeaza proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia; propune subconcesionarea sau inchirierea elementelor infrastructurii feroviare publice, primita in concesiune; hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor proprietate publica a statului care i-au fost atribuite in concesiune, altele decat aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati; aproba efectuarea operatiilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii; aproba incheierea contractelor de inchiriere; stabileste tactica si strategia de marketing; aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. pe anul in curs; aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor; aproba tarife pentru prestatiile specifice, altele decat tariful de utilizare a infrastructurii; aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R.; aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii; asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R.; stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R.; rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor. Directorul general asigura conducerea executiva, reprezinta C.F.R., in raporturile cu tertii si are,in principal, urmatoarele atributii: aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R.; angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R.; numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. si le fixeaza salariile; negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie; incheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R.; aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor; aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor; indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor acordate. Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul C.F.R.;

37

Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor, durata mandatului lor fiind de trei ani, cu posibilitatea realegerii: Cenzorii au urmatoarele atributii principale: - sa supravegheze gestiunea C.F.R.; - sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele; - sa verifice daca registrele sunt regulat tinute; - sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor. De asemenea cenzorii sunt obligati: sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit; sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori; sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor; sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de catre administratori si de lichidatori.

Cu privire la rezultatul verificarilor efectuate, precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot. Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare ale actionarilor. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. este persoana juridica romana cu capital social initial integral de stat care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut. Scopul C.F.R. Marfa este realizarea de profit prin desfasurarea activitatii de transport feroviar de marfuri, precum si prin desfasurarea altor activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate. C.F.R. Marfa desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public de marfa si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii, si are ca obiect de activitate:

37

efectuarea transportului de marfuri in trafic intern si international; transportul marfurilor in trafic combinat; expeditii de mesagerie, coletarie, containere si vagoane, precum si de alte bunuri; camionarea unitatilor de transport intermodal la domiciliul clientului; lucrari de intretinere si reparatii de locomotive, mijloace de transport si utilaje de mecanizare; comert intern si import-export; schimb valutar, in conditiile legii; operatiuni de inchiriere si leasing; transport cu nave feribot de marfuri si pasageri; activitati de intermediere; consultanta si expertize, in conditiile legii; receptii tehnice; instruiri, scolarizari si autorizari de personal; marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate; asigurarea pazei si ordinii; declarant si comisionar vamal, fara plata garantiei pentru taxele vamale; productie, turism, prestari de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara; cercetare, proiectare, informatica, invatamant, asistenta medicala si psihologia muncii, psihologie aplicata, perfectionare profesionala. In scopul realizarii obiectului de activitate, C.F.R. Marfa desfasoara urmatoarele activitati: conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de transport feroviar public de marfa pe care o desfasoara; asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate; organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei; stabileste si adapteaza tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfa, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate; elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii; initiaza si incheie conventii si contracte de transport international potrivit legii si reglementarilor internationale in vigoare; participa in nume propriu la organisme similare internationale de cooperare in domeniul feroviar sau in domenii conexe activitatii sale; infiinteaza sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate si coordoneaza activitatea acestora; negociaza si contracteaza credite cu banci si alte institutii financiare, in conditiile legii; detine sau participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare; se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine in scopul crearii de noi societati comerciale, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare sau Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.; poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilitati si gratuitati la transportul pe calea ferata, in conditiile legii; poate organiza si asigura functionarea propriilor structuri de paza, in conditiile legii; asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu; in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate; organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei; exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, a instalatiilor, mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie; stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente;

37

asigura modernizarea materialului rulant, in scopul integrarii in sistemul de transport feroviar european; organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu; valorifica, la intern si la export, materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii; desfasoara activitati de transport feroviar in interesul propriu; asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata; realizeaza, pentru personalul propriu, activitati sociale, culturale, turistice si sportive; initiaza proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobarea Ministerului Transporturilor; participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri si urmareste derularea contractelor economice; desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

C.F.R. Marfa poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni. Obligatiile C.F.R. Marfa sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Conducerea C.F.R. Marfa se realizeaza prin Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie si Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al C.F.R. Marfa care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economicofinanciara a C.F.R. Marfa; alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, ii descarca de activitate si ii revoca; stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor; stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie; examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora; examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor si aproba repartizarea profitului; fixeaza dividendele; propune infiintarea sau desfiintarea de filiale; hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; se pronunta asupra gestiunii administratorilor; hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale C.F.R. Marfa. Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: - aproba structura organizatorica a C.F.R. Marfa la nivel central si teritorial; hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si alte subunitati fara personalitate juridica; hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea acestora; hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

37

hotaraste cu privire la mutarea sediului; analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R. Marfa; hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R. Marfa; hotaraste cu privire la oportunitatea luarii in concesiune a unor elemente de patrimoniu public, necesare desfasurarii obiectului de activitate; aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale; hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite C.F.R. Marfa; hotaraste cu privire la orice modificare a statutului; hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii; aproba politica tarifara a C.F.R. Marfa, inclusiv criteriile de acordare a reducerilor tarifare, a facilitatilor si gratuitatilor in transportul de marfuri; numeste directorul general si ii stabileste salariul; hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Marfa, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare si actionarilor. Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata de acesta sa-l inlocuiasca. Adunarile generale ordinare ala actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in acesta. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, adunarea generala a actionarilor care se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea simpla. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social; - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social. Consiliul de administratie este ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani. Se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin cinci zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul- verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Consiliul de administratie poate delega unele din atributiile sale conducerii executive a C.F.R. Marfa si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.

37

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Marfa. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. Marfa pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: - elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. Marfa; - elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Marfa; - elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Marfa pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; - aproba incheierea contractelor de acces pe infrastructura si de prestatii de servicii financiar- contabile si juridice cu tertii; - aproba investitiile C.F.R. Marfa, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor; - avizeaza propunerile privind tarifele de baza pentru prestatiile in trafic local si international si politica tarifara a C.F.R. Marfa; - aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii; - aproba incheierea contractelor de inchiriere; - stabileste tactica si strategia de marketing; - aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; - supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Marfa, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. Marfa pe anul in curs; - aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor; - aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Marfa; - aproba tarife pentru prestatiile auxiliare; - aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii; - rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor; - stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Marfa. Directorul general asigura conducerea executiva si reprezinta C.F.R. Marfa in raporturile cu tertii. El are, in principal, urmatoarele atributii: aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R. Marfa; angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R. Marfa; numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. Marfa si le fixeaza salariul; negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie; icheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R. Marfa; aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor; indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

Directorul general poate delega din atributiile sale directorilor executivi, sau oricarei alte persoane din cadrul C.F.R. Marfa. Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Marfa. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de trei ani, putand fi realesi. Ei au urmatoarele atributii principale: sa supravegheze gestiunea C.F.R. Marfa; sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;

37

sa verifice daca registrele sunt regulat tinute; sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor. Cenzorii sunt obligati, de asemenea: sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Marfa ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit; sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori; sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor; sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.

Despre rezultatul verificarilor efectuate precum si asupra propunerilor pe care le cred necesare asupra bilantului contabil si repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot. Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R. Marfa, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Cenzorii vor trece deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor intr-un registru special. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor. Societatea nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori - S.A." este persoana juridica romana, initial cu capital integral de stat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul sau statut. Scopul "C.F.R. Calatori" este efectuarea transportului de calatori pe calea ferata pentru satisfacerea interesului public national si a nevoilor sociale si de aparare a tarii, cu realizarea de profit. Obiectivul de activitate al "C.F.R. Calatori" il constituie in principal: - efectuarea transportului feroviar public de calatori; - efectuarea transportului de bagaje si mesagerii; - organizarea si asigurarea exploatarii vagoanelor de dormit, a cusetelor, barului si restaurantului, in trafic intern si international; - efectuarea de transporturi in vagoane specializate tip posta, militare, penitenciare si altele asemenea; - alte activitati conexe sau adiacente transportului feroviar public de calatori, cum ar fi: productie industriala, consultanta, turism intern si international, prestari de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara, publicitate, reclama, editare, tiparire si difuzare, inchirieri de mijloace de transport, exploatarea comerciala a patrimoniului propriu, comert, operatiuni in valuta, declararea, depozitarea si vamuirea expeditiilor de bagaje si mesagerii, in calitate de comisionar in vama, orice alte servicii executate pe baza de contracte sau conventii in numele tertilor, legate direct sau indirect de activitatea C.F. R. Calatori.

37

In scopul realizarii obiectului sau de activitate, C.F.R. Calatori desfasoara urmatoarele activitati: conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de transport feroviar public de calatori pe care o desfasoara; asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate; organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei si confort; stabileste tipul, forma si felul legitimatiilor de calatorie valabile pe calea ferata si realizeaza tiparirea acestora; vinde legitimatiile de calatorie prin unitatile si agentiile proprii sau prin alti agenti, pe baza de contract; stabileste si adapteaza, in conditiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de calatori, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate; elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii; initiaza si incheie conventii si contracte de transport international potrivit legii si reglementarilor internationale in vigoare; participa in nume propriu la organisme similare internationale de cooperare in domeniul feroviar sau in domenii conexe activitatii sale; infiinteaza sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate si coordoneaza activitatea acestora; negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii; detine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare; se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati comerciale; poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilitati si gratuitati la calatoria pe calea ferata; poate organiza si asigura functionarea propriilor structuri de paza si de pastrare a ordinii, in conditiile legii; asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu; in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate; organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei; exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, a instalatiilor, mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie; stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente; asigura modernizarea materialului rulant, in scopul asigurarii integrarii in sistemul de transport feroviar european; organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu; valorifica materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii; desfasoara activitati de transport feroviar in interes propriu; asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata; realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale, turistice si sportive; initiaza proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; fundamenteaza necesarul de fonduri pentru acoperirea diferentei dintre tarife si costurile de exploatare, precum si pentru investitii, modernizari, dezvoltari si reparatii capitale, necesare pentru reabilitarea parcului de material rulant; participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri; urmareste derularea contractelor incheiate;

37

desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

C.F.R. Calatori poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni. Obligatiunile C.F.R. Calatori sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Conducerea C.F.R. Calatori este asigurata prin: Adunarea generala a actionarilor; Consiliul de administratie; Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al C.F.R. Calatori care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Atributiile adunarii generale ordinare sunt urmatoarele: aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economicofinanciara a C.F.R. Calatori; alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, ii descarca de activitate si ii revoca; stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie; examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. Calatori, elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora; examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor, si aproba repartizarea profitului; fixeaza dividendele; propune infiintarea sau desfiintarea de filiale; hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; aproba delegari de competente pentru Consiliul de administratie si se pronunta asupra gestiunii administratorilor; hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale C.F.R. Calatori. Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: - aproba structura organizatorica a C.F.R. Calatori la nivel central si teritorial; hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si alte subunitati fara personalitate juridica; hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, reducerea sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R. Calatori; hotaraste cu privire la orice modificare a statutului; aproba proiectul contractului de activitate al C.F.R. Calatori ce urmeaza a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum si modificari ale acestuia; analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R. Calatori; aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale; hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagube pricinuite C.F.R. Calatori; hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii; aproba facilitati si gratuitati de calatorie pentru persoane fizice sau juridice; stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor; numeste directorul general al C.F.R. Calatori si ii stabileste salariul. Pentru perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor; stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;

37

hotaraste in orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Calatori, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea generala a actionarilor are loc cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. Pentru validitarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, la a doua convocare, adunarea generala a actionarilor poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: -la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social; - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social. Consiliul de administratie este ales de adunarea generala a actionarilor, se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin cinci zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul- verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Consiliul de administratie poate delega unele din atributiile sale conducerii executive a C.F.R. Calatori si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Calatori. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.F.R. Calatori pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: - elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. Calatori: elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Calatori; elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Calatori pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in proprietate; aproba investitiile C.F.R. Calatori, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor; aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;

37

aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii; aproba incheierea contractelor de inchiriere; stabileste tactica si strategia de marketing; aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Calatori, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs; aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor; aproba tarifele pentru activitatile specifice C.F.R. Calatori, in conditiile legii; aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Calatori; aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii; asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R. Calatori; rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor; stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Calatori.

Directorul general asigura conducerea executiva a C.F.R. Calatori, pe care o reprezinta in relatiile cu tertii, si are, in principal, urmatoarele atributii: aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R. Calatori; angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.F.R. Calatori; numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.F.R. Calatori si le fixeaza salariile; negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie; incheie acte juridice, in numele si pe seama C.F.R. Calatori; aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor; aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor; indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

Directorul general poate delega din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul C.F.R. Calatori. Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Calatori. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de trei ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Ei isi exercita personal mandatul si au urmatoarele atributii principale: sa supravegheze gestiunea C.F.R. Calatori; sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele; sa verifice daca registrele sunt regulat tinute; sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor. Cenzorii sunt obligati, de asemenea: sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Calatori ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit; sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori; sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

37

sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor; sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.

Despre rezultatul verificarilor efectuate, precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii, cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor. Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut. Scopul S.M.F. este realizarea de profit, prin asigurarea serviciilor financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite externe, gestionarea acestor credite, cat si prin desfasurarea altor activitati specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate. S.M.F. are, in principal, ca obiect de activitate: organizarea si conducerea contabilitatii pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea S.N.C.F.R., precum si pentru alte persoane juridice, pe baza documentelor justificative intocmite de acestea, in conformitate cu prevederile legale si in limita raspunderilor stabilite prin contractul incheiat cu acestea; asigurarea serviciilor financiar-contabile pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea S.N.C.F.R., precum si pentru terte persoane, in conditiile legii; colectarea, contabilizarea si controlul veniturilor realizate din transportul de marfa si de calatori, din gestionarea infrastructurii, din valorificari de active sau bunuri, precum si a oricaror altor venituri; intocmirea bilantului contabil, a deconturilor T.V.A., declaratiilor privind impozitul pe profit si a altor situatii financiar-contabile pentru fiecare beneficiar; acordarea de servicii juridice pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea S.N.C.F.R., precum si reprezentarea acestora in fata instantelor judecatoresti; informarea periodica, si ori de cate ori este nevoie, asupra unor situatii deosebite aparute in activitatea economica si financiara a agentilor economici beneficiari si propuneri de masuri corespunzatoare; auditarea situatiilor financiar-contabile ale altor beneficiari decat cei pentru care organizeaza si conduce contabilitatea; organizarea contabilitatii de gestiune pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si pentru terte persoane, in limita raspunderilor stabilite prin contractul incheiat cu acestea; participarea la intocmirea contractelor de activitate dintre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. cu Guvernul si urmarirea realizarii acestora cu privire la aspectele financiare si juridice; participarea la negocierea si incheierea de conventii la care caile ferate romane sunt parte; participarea, pe baza de mandat, la negocierea contractelor, redactarea acestora si la incheierea lor;

37

intocmirea de analize si studii cu privire la aspectele economice, financiare si juridice ce apar in activitatea societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; asigurarea organizarii de licitatii pentru achizitii de investitii pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si/sau pentru terti; asigurarea organizarii de licitatii pentru achizitii de bunuri si servicii sau pentru valorificarea de active si bunuri, fie direct, fie prin bursa de valori, pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si/sau pentru terti; organizarea si urmarirea stingerii prin compensare a obligatiilor reciproce dintre societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si dintre acestea si terti; asigurarea elaborarii instructiunilor si normelor specifice obiectului sau de activitate; executarea de expertize contabile si acordarea de consultanta in domeniile specifice obiectului sau de activitate, in conditiile legii; organizarea activitatii de perfectionare profesionala in domeniile specifice obiectului sau de activitate, pentru personalul propriu, personalul regiei autonome si pentru personalul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; negocierea si contractarea de credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii; exercitarea, pe baza de contract, a controlului financiar de gestiune privind gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, precum si a controlului privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv la societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; efectuarea platilor, numai in limitele plafoanelor valorice si ale competentelor de aprobare a cheltuielilor stabilite de adunarile generale ale actionarilor din societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; nerespectarea limitelor plafoanelor atrage raspunderea directa a conducerii S.M.F.; asigurarea managementului de proiecte finantate, partial sau integral, din credite externe rambursabile sau nerambursabile, inclusiv gestionarea acestor credite, in baza unui contract- cadru si a unor contracte specifice incheiate de S.M.F. cu societatile comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si cu alte persoane juridice, romane sau straine.

Obligatiile S.M.F. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Conducerea S.M.F. este asigurata prin Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie si Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.M.F. care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se convoaca ori de cate ori este nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata sa-l inlocuiasca, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita. Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social sau la cererea cenzorilor. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. Daca nu este intrunit cvorumul, la a doua convocare adunarea generala va putea delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate simpla. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

37

-la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social; - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: aproba strategia globala de dezvoltare, modernizare si restructurare economica-financiara a S.M.F.; alege membrii consiliului de administratie si cenzorii inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca; stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor; stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie; examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.M.F., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora; aproba constituirea rezervelor statutare; examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor, si aproba repartizarea profitului; fixeaza dividendele; hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al S.M.F.; stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii; se pronunta asupra gestiunii administratorilor.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: - aproba structura organizatorica a S.M.F. la nivel central si teritorial; hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie: hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de agentii, sucursale, reprezentante si de alte subunitati ale S.M.F.; hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora; hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; hotaraste cu privire la mutarea sediului S.M.F.; analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea S.M.F.; hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al S.M.F.; aproba participarea la capitalul social al altor persoane juridice, romane sau straine; aproba participarea altor persoane juridice, romane sau straine, la capitalul social al S.M.F.; aproba asocierea, in conditiile legii, cu alte persoane juridice, romane sau straine; hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; hotaraste cu privire la orice modificare a statutului; hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii; numeste directorul general al S.M.F. si ii stabileste salariul; in perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor; stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi; hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.M.F., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la

37

convocarea presedintelui, sau la cererea a 1/3 din numarul membrilor sai. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a celor prezenti. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin cinci zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un consiliului de administratie. Procesul- verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a S.M.F. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii. Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act de administrare a S.M.F., in interesul acesteia, in limita mandatului acordat de consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea S.M.F. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de S.M.F. pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: - elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al S.M.F.: - elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare al S.M.F.; - elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a S.M.F. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; - aproba investitiile S.M.F., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor; - aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati; - aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii; - aproba incheierea contractelor de inchiriere; - stabileste tactica si strategia de marketing; - aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; - supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.M.F., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.M.F. pe anul in curs; - aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor sau aproba limitele salariilor individuale, dupa caz; - aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.M.F.; - aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii; - stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al S.M.F.; -rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor. Directorul general asigura conducerea executiva si reprezinta S.M.F. in raporturile cu tertii, avand urmatoarele atributii principale: - aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.M.F.; - angajeaza, promoveaza si concediaza personalul S.M.F.; - numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai S.M.F. si le fixeaza salariile; - negociaza contractul colectiv de munca sau nivelul individual al salariilor, in limita mandatului dat de consiliul de administratie; - incheie acte juridice, in numele si pe seama S.M.F.; - aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor; - aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor; -indeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor acordate.

37

Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul S.M.F. Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a F.S.M. Cenzorii au urmatoarele atributii principale: - sa supravegheze gestiunea S.M.F.: - sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele; - sa verifice daca registrele sunt regulat tinute; - sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor. Cenzorii sunt obligati, de asemenea: sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.M.F. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit; sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori; sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor; sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.

Despre rezultatul verificarilor efectuate, precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarea dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot. Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile S.M.F., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. este persoana juridica romana, cu capital social initial integral de stat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut. Scopul S.A.A.F. este realizarea de profit prin exploatarea si valorificarea activelor preluate de la S.N.C.F.R., in vederea achizitionarii de noi active necesare modernizarii si dezvoltarii transportului feroviar in Romania. S.A.A.F. are, in principal, ca obiect de activitate:

37

-administrarea excedentului de active preluat ca urmare a reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; - achizitionarea de bunuri si active necesare dezvoltarii si modernizarii transportului feroviar, pe care le transfera societatilor comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in conditiile legii. In scopul realizarii obiectului de activitate, S.A.A.F., desfasoara urmatoarele activitati: - indeplineste functiile tehnice, economice, comerciale si de reprezentare; - valorifica activele sale, prin vanzare, leasing, inchiriere si prin alte cai, in conditiile legii; - asigura starea de conservare sau, dupa caz, de functionare a activelor sale; - elaboreaza si propune spre aprobare norme, instructiuni si regulamente specifice activitatii proprii; - asigura paza si integritatea bunurilor din patrimoniul sau; - executa expertize tehnice, testari, masuratori, acorda consultanta in domeniile specifice obiectului de activitate; - detine sau participa la capitalul social al altor persoane juridice si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice romane sau straine; - negociaza si contracteaza credite cu banci sau cu alte institutii financiare, in conditiile legii; - desfasoara activitati de reclama, publicitate, editare, tiparire si difuzare; - participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri; - urmareste derularea contractelor incheiate; - desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior. S.A.A.F. poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni. Conducerea S.A.A.F. este asigurata de Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie si Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.A.A.F. care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: -aproba strategia de valorificare prin vanzare, leasing, inchiriere a activelor, precum si strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a S.A.A.F; - alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca; - stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor; - stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie; - examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.A.A.F., elaborate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora; - aproba constituirea rezervelor statutare; - examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor si aproba repartizarea profitului; - fixeaza dividendele; - propune infiintarea sau desfiintarea de filiale; - hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; - aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al S.A.A.F.; se pronunta asupra gestiunii administratorilor; -hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale S.A.A.F. Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii: - -aproba structura organizatorica a S.A.A.F., la nivel central si teritorial; - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie; -hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;

37

- hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, cu privire la reducerea sau reintregirea acestuia, precum si la mutarea sediului S.A.A.F.; - analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea S.A.A.F.; - hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al S.A.A.F.; - aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale; - hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite S.A.A.F.; - hotaraste cu privire la orice modificare a statutului, cumpararea de actiuni si cotarea lor la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii; - numeste directorul general al S.A.A.F. si ii stabileste salariul. In perioada in care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor; -hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.A.A.F., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor. Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata de acesta sa-l inlocuiasca, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita. Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social sau la cererea cenzorilor. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta. Daca nu se intruneste cvorumul, la a doua convocare se poate delibera, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate simpla de voturi. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: -la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social; - la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social. Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesulverbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit. Consiliul de administratie al S.A.A.F. este ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. Se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a 1/3 din numarul membrilor sai. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a administratorilor prezenti. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin cinci zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul- verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a S.A.A.F. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize si expertize, necesare luarii unor decizii.

37

Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act de administrare a S.A.A.F., in interesul acesteia, in limita mandatului acordat de consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea S.A.A.F. Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de S.A.A.F., pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: - elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al S.A.A.F.; - elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a S.A.A.F.; - elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a S.A.A.F. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; - aproba investitiile S.A.A.F., in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor; - aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati; - aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si de servicii; - aproba incheierea contractelor de inchiriere si leasing; - stabileste tactica si strategia de marketing; - aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; - supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.A.A.F., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.A.A.F., pe anul in curs; - aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor; - aproba tarife pentru prestatiile specifice; - aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.A.A.F.; - aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii; - stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al S.A.A.F.; - rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor. Directorul general asigura conducerea executiva si reprezinta S.A.A.F. in raporturile cu tertii avand, in principal, urmatoarele atributii: aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.A.A.F.; angajeaza, promoveaza si concediaza personalul S.A.A.F.; numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai S.A.A.F.; negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie; incheie acte juridice, in numele si pe seama S.A.A.F.; aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor; aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor; indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate. Directorul general poate delega o parte dintre atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul S.A.A.F. Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a S.A.A.F. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pentru un mandat de trei ani, putand fi realesi. Ei au urmatoarele atributii principale: sa supravegheze gestiunea S.A.A.F. ; sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;

37

sa verifice daca registrele sunt regulat tinute; sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor. Cenzorii sunt obligati, de asemenea: sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.A.A.F. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit; sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori; sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor; sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.

Despre rezultatul verificarilor efectuate precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor. Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot. Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile S.A.A.F., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.

Contractarea necesarului de vagoane pentru transportul marfurilor pe calea ferata

Agentii economici cu capital de stat, privat sau mixt isi pot procura vagoanele necesare pentru transportul marfurilor pe calea ferata la intern, sau pentru derularea exporturilor si importurilor, in baza contractelor economice anuale de prestatii de transport. Partile acestui contract sunt, pe de o parte, regionala de cai ferate in raza de activitate a careia se afla statia C.F.R. de expediere (in prezent - filiala a C.F.R. Marfa, avand personalitate juridica, autonomie operationala si buget propriu de venituri si cheltuieli) si agentul economic interesat (societate comerciala pe actiuni, S.R.L., regie autonoma sau companie nationala etc.), pe de alta parte. In functie de planul de afaceri intocmit pentru anul urmator, de bugetul de venituri si cheltuieli intocmite, de contractele de vanzare-cumparare incheiate cu partenerii interni si externi si care urmeaza a se derula in anul care vine, agentul economic va remite statiei de expediere propunerile cu necesarul de transport pentru anul urmator, pe formulare tip, pana la data de 15 octombrie a anului curent. Necesarul de

37

transport, respectiv de vagoane, exprimat in tone, trebuie esalonat pe trimestre si luni (pentru traficul intern) si pe trimestre (pentru traficul de import-export). Propunerile cu necesarul de transport ale agentilor economici interesati sunt centralizate la nivelul filialei C.F.R. Marfa (regionala), urmand ca in termen de 15 zile, prin consultari directe si negocieri cu expeditorii, sa fie definitivate si sa devina clauza a contractului anual de prestatii de transport ce urmeaza a fi incheiat. Centralizarea necesarului de transport la nivelul C.F.R. Marfa, pentru toti agentii economici care au indeplinit aceste formalitati, permite acesteia sa intocmeasca balantele anuale de capacitate, pe categorii de vagoane, in scopul incadrarii propunerilor de necesar in capacitatea de transport pe intregul an, pe trimestre si luni. Datele de balanta comunicate apoi de C.F.R. Marfa regionalelor, respectiv filialelor sale, servesc acestora din urma la incheierea, pana la 31 decembrie a fiecarui an, a contractelor anuale de prestatii de transport, pentru anul urmator. Incheierea acestor contracte are loc prin completarea clauzelor pe formulare tip si semnarea lor de catre partile contractante. Pe de o parte, regionala de cai ferate se obliga sa asigure expeditorului mijloacele de transport contractate, pe categorii de vagoane, corespunzatoare felului marfii si tehnologiei de transport. Pe de alta parte, expeditorul se obliga sa asigure la transport marfurile in tonajul stabilit, pe grupe de marfuri, traficuri si tehnologii de transport, conform anexei de contract. Anexa 1, intitulata "Programul de transport anual" esaloneaza cantitatea totala de marfuri pe trimestre si luni (pentru traficul intern) si pe trimestre (pentru traficul de export-import). Cu 25 zile inainte de inceperea fiecarui trimestru, cantitatile de marfuri la export si import trebuie esalonate pe luni, in functie de contractele incheiate. Urmatoarea etapa o constituie elaborarea programului de transport lunar. Expeditorii au obligatia de a defalca cantitatile de marfuri contractate pe luna respectiva, pe statii de destinatie si destinatari, in scopul incadrarii acestora in capacitatile de descarcare ale destinatarilor. In acest sens sunt utilizate formulare tip, intitulate "Program de transport pe luna". Acestea trebuie definitivate pana la data de 20 a lunii curente, pentru luna urmatoare si devin anexa la contractul anual de prestatii de transport. Expeditorul semneaza pe exemplarul statiei de expediere ca a luat la cunostinta de datele definitive ale programului de transport lunar, iar seful statiei semneaza pe exemplarul expeditorului si aplica stampila rotunda, pana la data de 25 a fiecarei luni, pentru luna urmatoare. In sfarsit, cantitatile de marfa cuprinse in programul lunar de transport trebuie esalonate de catre expeditori pe decade, pe formulare tip, numite "Esalonarea decadala a transporturilor pe luna" Acestea trebuie remise statiei de expediere pana la data de 26 a lunii curente pentru decada I a lunii urmatoare, pana in data de 6 a lunii curente, pentru decada a II-a si pana in data de 16 a lunii curente, pentru decada a III-a. Esalonarea decadala defalca necesarul de transport, in tone, pe fiecare zi a decadei respective si in functie de acest necesar, statia de expediere asigura zilnic vagoanele necesare la frontul de incarcare al expeditorului. Obligatiile asumate prin contractul de prestatii de transport pe calea ferata, sunt reciproce. Calea ferata este obligata sa puna la dispozitia expeditorului, vagoanele contractate pe zile calendaristice, iar expeditorul este obligat sa utilizeze integral capacitatea vagoanelor, contractata zilnic si pusa la dispozitia sa.In caz de neindeplinire a acestor obligatii, partea in culpa suporta penalizari, conform legii. Expeditorul este obligat sa verifice daca vagoanele care i-au fost puse la dispozitie asigura realizarea transportului in bune conditii, evitand alterarea, degradarea, sustragerea, scurgerea sau pierderea marfii. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, expeditorul va anunta calea ferata pentru a-i pune la dispozitie un alt vagon, corespunzator. Daca calea ferata refuza, sau nu poate satisface cererea expeditorului, ea este obligata sa mentioneze in scrisoarea de trasura obiectiunile expeditorului privind vagonul pus la dispozitie pentru incarcare.

conditii generale ale transportului pe calea ferata in trafic intern

37

In calitatea sa de caraus public, calea ferata este obligata sa transporte marfurile incredintate la transport daca: - expeditorul marfii se conformeaza dispozitiilor Regulamentului de transport CFR si ale Tarifului local de marfuri CFR; - transportul este posibil cu mijloacele de transport normale de care dispune calea ferata; - transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea. Calea ferata este scutita de obligatia de a transporta numai daca interesele economiei nationale sau cauze de forta majora impun la un moment dat: suspendarea temporara, totala sau partiala a traficului; excluderea temporara a unor marfuri de la transport sau admiterea conditionata a acestora; transportul cu prioritate al anumitor categorii de marfuri. Prin exceptie de la regula generala, anumite marfuri sunt excluse de la transportul pe calea ferata, iar altele sunt admise conditionat. Sunt excluse de la transport: -marfurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica; - marfurile care din cauza dimensiunii, greutatii, modului de prezentare etc. nu pot fi transportate cu materialul rulant al caii ferate si instalatiile obisnuite chiar pe o portiune din parcurs; - expeditiile in greutate totala sub 12 kg; -caramizile de lut nearse sau arse rudimentar. Anumite marfuri sunt admise numai daca sunt indeplinite conditiile speciale stabilite pentru transportul acestora si anume: marfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale prin dispozitii legale, administrative, sanitarveterinare sau de alta natura, sunt admise la transport numai daca conditiile prevazute de aceste dispozitii sunt indeplinite; obiectele al caror transport, incarcare, descarcare sau transbordare prezinta greutati, tinand seama de mijloacele sau instalatiile caii ferate, sunt admise la transport in conditii tehnice si de exploatare stabilite de calea ferata pentru fiecare caz in parte; vehiculele feroviare care circula pe rotile lor proprii sunt admise la transport numai insotite, cand se constata ca ele sunt apte de a circula pe liniile cailor ferate; marfurile perisabile si vietatile se primesc la transport in conditiile prevazute de dispozitiile speciale privind transportul acestor marfuri; fanul si paiele sunt admise la transport numai in baloturi presate mecanic.

Scrisoarea de trasura, avand stampila statiei de expediere, constituie dovada incheierii contractului de transport. Ea se compune din 5 file si anume: unicatul scrisorii de trasura, care insoteste marfa prin seful de tren si este predat destinatarului odata cu aceasta; duplicatul, care ramane la expeditor, dovedind incheierea contractului si predarea marfii in custodia caii ferate; copia, care ramane la statia de expediere, ca document primar; avizul si adeverirea de primire, care insoteste marfa si ramane la statia de destinatie; pe acest exemplar destinatarul semneaza de primirea marfii; exemplarul de serviciu, ramane la statia de destinatie, care il anexeaza la contul taxelor de transport incasate, servind ca document contabil pentru verificarea justei perceperi a taxelor de transport. Expeditorul raspunde pentru exactitatea indicatiilor si declaratiilor inscrise de el sau prin grija sa in scrisoarea de trasura. El suporta toate consecintele rezultate din faptul ca aceste declaratii sau indicatii sunt incomplete, inexacte sau incorecte. In cazul transporturilor avand ca destinatie localitati deservite de mai multe statii, expeditorul este obligat sa indice in scrisoarea de trasura, denumirea exacta a statiei respective.

37

Primirea marfurilor la transport este conditionata de indeplinirea dispozitiilor privind contractarea necesarului de vagoane si de prezentarea lor la transport in ambalaje corespunzatoare transportului pe calea ferata. In acest scop, expeditorul trebuie sa tina seama de: prevederile standardelor in vigoare in privinta ambalarii; riscurile inerente transportului pe calea ferata (incarcare, descarcare, manevre etc); natura marfii; volumul, greutatea si forma exterioara a marfii; durata transportului; conditiile atmosferice in care se executa transportul; incarcarea si transportul impreuna cu alte marfuri; dispozitiile sanitare, fitosanitare, veterinare, fiscale etc. Cu respectarea conditiilor mentionate, marfurile pot fi primite la transport ca expeditii de coletarie, expeditii de vagoane sau expeditii de transcontainere, pentru viteza normala. Constituie o expeditie marfurile predate la transport cu o singura scrisoare de trasura. Ca expeditii de coletarie se primesc la transport marfurile in greutate totala de la 12-5000 kg inclusiv, pentru care nu este necesara punerea unui vagon la dispozitia exclusiva a expeditorului. Coletele din compunerea expeditiei trebuie sa aiba greutatea cuprinsa intre 5-500 kg, iar lungimea lor nu trebuie sa depaseasca 8 m. Ca expeditii de vagoane se primesc marfurile predate in vagoane puse la dispozitia exclusiva a expeditorului, in greutate pana la limita de incarcare a vagonului. Prin limita de incarcare a vagonului se intelege greutatea maxima ce poate fi incarcata intr-un vagon, in functie de caracteristicile constructive ale vagonului si de sarcina admisa pe osie si pe metru liniar de vagon, pe intregul parcurs. De exemplu: un vagon de 4 osii are tarra de 25 tone si lungimea intre discurile tampoanelor de 12 m. Presupunem ca pe parcurs sunt admise 12 tone/osie si 6 tone/metru liniar de vagon. Caracteristicile constructive ale vagonului permit incarcarea lui pana la 55 tone de marfa, dar tinand seama de sarcina admisa pe osie si pe metru liniar de vagon, rezulta: 12 t/osie 4 = 48 tone 6 t/m.l. 12 = 72 tone Alegand cifra mai mica din cele doua, rezulta diferenta de: 48 tone 25 t (tarra vagonului) = 23 tone de marfa care se pot incarca cel mult in vagonul respectiv. Cifrele care indica sarcina bruta admisa pe osie si greutatea admisa / m.l. de vagon, de inscriu de calea ferata in scrisoarea de trasura la rubrica: greutatea bruta maxima admisa sub forma de fractie, unde la numarator se afla sarcina bruta admisa/osie si la numitor sarcina bruta admisa/m.l. de vagon. Ca expeditii de transcontainere, se primesc marfurile predate in transcontainere puse la dispozitia exclusiva a expeditorului, in greutate pana la limita de incarcare a transcontainerului. Operatiunile de incarcare-descarcare se executa de catre calea ferata, pentru expeditiile de coletarie si de catre expeditor, respectiv destinatar, in cazul expeditiilor de vagoane si de transcontainere. Expeditorul este obligat sa utilizeze complet capacitatea de transport a vagoanelor care i-au fost puse la dispozitie de catre calea ferata, pentru ca, in caz contrar, se percep penalitati importante pentru spatiile moarte (neutilizate). Coletele trebuie stivuite corespunzator si fixate solid pe locurile unde au fost stivuite, materialele de separatie si fixare fiind procurate de expeditorul marfii Calea ferata acorda expeditorului marfii si respectiv destinatarului un termen gratuit de incarcaredescarcare (cand aceste operatiuni revin in sarcina acestora) numit termen normat. Termenele normate de incarcare-descarcare difera de la o marfa la alta, sau de la o grupa de marfuri la alta (marfuri solide, marfuri lichide etc.), fiind in functie si de tonajul vagonului si de cantitatea efectiva de

37

marfa incarcata sau descarcata. Aceste termene sunt publicate in Tariful local de marfuri (T.L.M.) pentru operatiunile de incarcare-descarcare executate la liniile publice ale statiilor de cale ferata. Pentru operatiunile de incarcare-descarcare executate pe liniile industriale ale agentilor economici, termenele normate in functie de caracteristicile proceselor lor tehnologice si de capacitatea fronturilor de incarcare-descarcare sunt stabilite prin conventii de lucru incheiate intre C.F.R. Marfa si agentii economici respectivi. In unele cazuri, cum sunt cele ale unor combinate siderurgice, termenele normate sunt stabilite pe baza unei medii de stationare/vagon, indiferent de marfa care a facut obiectul incarcarii-descarcarii. Calea ferata este obligata sa avizeze beneficiarii transporturilor despre sosirea vagoanelor goale (la incarcare) si a celor incarcate (la descarcare). Avizarea trebuie facuta cu cel putin 3 ore inainte de punerea vagoanelor la incarcare-descarcare. Depasirea termenelor normate din cauze care nu pot fi imputate C.F.R. Marfa da nastere la plata de penalitati, numite locatii, de catre expeditor si respectiv destinatar. Acestea sunt stabilite ca o suma forfetara in lei/ora/vagon si sunt progresive, in functie de durata depasirii termenului normat (mai putin de 24h, intre 24-48h, peste 48h). Pentru executarea contractului de transport pe calea ferata T.L.M. prevede: un termen de expediere de 48 ore necesar SNCFR pentru organizarea transportului; un termen de transport propriu-zis, de 48 ore, pentru fractii indivizibile de 250 km de aplicare a tarifului. Sunt exceptate de la aceste termene marfurile perisabile, animalele si pasarile vii, legumele si fructele proaspete etc. pentru care termenul de executare a contractului este mai mic. De pilda, pentru fructele si legumele proaspete, termenul de expediere este de numai 4 ore, iar termenul de transport este de 24 ore, pentru fractii indivizibile de 300 km de aplicare a tarifului. Termenul de executare a contractului de transport incepe sa curga de la orele 24 ale zilei in care marfa a fost primita la transport (sau la 4 ore de la punerea vagonului incarcat cu legume si fructe proaspete la dispozitia statiei de expediere) si se considera respectat daca inainte de expirarea acestuia marfa a sosit la statia de destinatie si destinatarul a fost avizat corespunzator ca marfa ii sta la dispozitie in magaziile SNCFR (pentru expeditiile de coletarie) sau la locurile de descarcare (pentru expeditiile de vagoane si de transcontainere). Din momentul preluarii marfii la transport si pana in momentul eliberarii ei la destinatie, calea ferata raspunde (cu unele exceptii) pentru pierderea marfii (totala sau partiala), pentru deteriorarea ei in timpul calatoriei si pentru livrarea cu intarziere a marfii la destinatie. Despagubirile sunt identice cu cele acordate de transportatorii auto. Predarea marfii la destinatie, fara obiectiuni din partea destinatarului, presupune, pana la proba contrarie, ca marfa a fost predata in buna regula, conform celor mentionate in scrisoarea de trasura. De aceea, in caz de lipsuri cantitative sau calitative, este necesar sa se intocmeasca proces-verbal de receptie, semnat de destinatar si reprezentantul statiei de destinatie, din care sa rezulte lipsurile efective, intinderea acestora si cauzele care le-au determinat. Daca reprezentantii statiei CFR de destinatie refuza, din diferite motive, sa semneze un proces verbal comercial, acesta poate fi semnat cu delegat neutru (reprezentantul unei intreprinderi neutre, sau primarul localitatii de care apartine statia CFR de destinatie).

Tarifele aplicabile in transportul intern de marfuri pe calea ferata si modalitatile de plata a acestora Tariful de transport se plateste fie in statia de predare, de catre expeditor, fie in statia de destinatie, de catre destinatar, conform mentiunii de francare facute de expeditor in scrisoarea de trasura (transmis sau

37

francat). Pentru anumite categorii de marfuri, tariful de transport se plateste obligatoriu la predare. In indexul alfabetic al marfurilor acestea apar cu mentiunea Fr.(francat). Tariful de transport se aplica separat pentru fiecare expeditie. Aplicarea tarifului se face in functie de: 1) felul expeditiei (de vagoane, coletarie sau transcontainere); 2) felul marfii (clasa in care este incadrata marfa respectiva); 3) greutatea expeditiei; 4) distanta de aplicare a tarifului. Urmatoarele tarife se aplica in prezent marfurilor pe calea ferata in trafic intern: Tarife etalon. Acestea sunt exprimate in lei/tona de marfa, iar nivelul lor creste in functie de distanta. Marfurile sunt grupate in bareme tarifare in functie de tipul vagoanelor utilizate la transport. Tarifele de transport din baremul tarifar 1 se aplica marfurilor incadrate in clasa 1 transportate cu vagoane speciale (refrigerente, frigorifice, pentru transportul autoturismelor etc). Tarifele de transport din baremul tarifar 2 se aplica marfurilor incadrate in clasa 2 transportate cu vagoane cisterne. Tarifele de transport din baremele 3 4 se aplica marfurilor incadrate in clasele 3 4 transportate cu vagoane acoperite, iar tarifele din baremele 5 6 se aplica marfurilor incadrate in clasele 5 6 transportate cu vagoane descoperite. Nivelul tarifelor scade pe masura ce clasa marfii creste. Pentru expeditiile de transcontainere si pentru cele de coletarie se aplica tarife separate. Tarifele pentru transporturile executate in conditii si cu mijloace speciale. Sunt exprimate in lei/osie km, si se refera la: transportul vehiculelor feroviare neinscrise in parcul unei cai ferate, care circula ca marfa; transportul in stare goala, in vederea incarcarii sau dupa descarcare, a vagoanelor ce nu apartin cailor ferate; transportul in stare goala a containerelor care nu apartin cailor ferate, pe vagoane speciale amenajate, constituind o unitate cu aceste vagoane s.a. Tarifele pentru operatiuni adiacente transporturilor. Acestea sunt foarte diversificate si privesc o multitudine de operatiuni intre care mentionam: tarifele pentru utilizarea containerelor si transcontainerelor in trafic local si international; tarifele pentru utilizarea paletelor; tarifele pentru utilizarea prelatelor; tarifele de manevra; tarifele pentru cantarirea si recantarirea transporturilor; tarifele pentru stationarea vagoanelor in parcurs din cauze care nu sunt imputabile caii ferate. Tarifele pentru utilizarea bunurilor C.F.R., prestatii de serviciu, afisaj si reclame in statii si vagoane C.F.R. Din aceasta categorie fac parte: tariful minim pentru inchirieri de bunuri si prestatii de serviciu; tarifele pentru terenuri CFR folosite pentru liniile industriale; tarifele pentru manopera de intretinere a infrastructurii liniei; tarifele pentru controlul, inspectarea si verificarea liniilor industriale; si tarifele pentru manopera de intretinere a schimbatoarelor de cale. Tarifele pentru transportul marfurilor in conditii speciale. In asemenea situatii se aplica: majorarea cu 100% pentru vagoanele atasate la trenurile de calatori; tarife majorate cu 100% pentru transporturile de marfuri negabaritice; tarife majorate cu 50% pentru transportul de materii si obiecte explozibile; tarife majorate cu 50% pentru transportul de marfuri voluminoase in vagoane de mare capacitate. Nivelul tarifelor este astfel stabilit incat veniturile realizate sa acopere cheltuielile si dobanzile la creditele contractate. Consiliul de administratie al CFR face propuneri pentru tarifele de baza care se prezinta guvernului pentru aprobare de catre ministrul transporturilor. Tarifele de baza sunt tarifele platite de beneficiarii de transporturi pentru deplasarea pe calea ferata a calatorilor si marfurilor de la statia de imbarcare, respectiv incarcare, la statia de destinatie. Celelalte tarife pentru prestatii si servicii, precum si tarifele pentru traficul international, sunt stabilite de catre operatorii de transport. C.F.R. poate acorda reduceri de tarife cu scop comercial, pentru a mentine, spori sau crea un anumit trafic, cu asigurarea echilibrului bugetar.

37

Din considerente sociale sau de alta natura, se pot acorda reduceri de tarife sau gratuitati pentru transportul calatorilor si al marfurilor, pe baza de hotarari ale Guvernului, care trebuie sa stabileasca modul de aplicare si sursele de acoperire a diferentelor de tarif rezultate. Acoperirea deficitului CFR determinat de mentinerea tarifelor in transportul de marfuri si calatori, in conditiile fluctuatiei preturilor in economie, se face operativ in cadrul lunii urmatoare, prin subventii de la bugetul de stat, stabilite potrivit legii. Tariful de transport al marfurilor se plateste, obligatoriu, la predare. In indexul alfabetic al marfurilor acestea apar cu mentiunea Fr (francat). Tariful de transport se aplica separat pentru fiecare expeditie in parte (in principiu, pentru fiecare vagon).

Conditii generale ale transporturilor de marfuri pe calea ferata in trafic international Transporturile internationale de marfuri pe calea ferata sunt reglementate prin Conventia privind transporturile feroviare internationale (C.O.T.I.F.) la care participa toate tarile europene, inclusiv unele tari din Asia (Turcia, Siria, Iran si Irak). C.O.T.I.F. contine ca anexa Regulile uniforme privind contractul de transport international de marfuri pe calea ferata (C.I.M.). o Obligatia cailor ferate de a transporta; obiecte excluse de la transport sau admise conditionat C.O.T.I.F. prevede obligatia cailor ferate de a transporta marfurile incredintate la transport daca: expeditorul se conformeaza dispozitiilor conventiei respective; transportul este posibil cu mijloacele de transport normale de care dispune calea ferata; transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea. Conventia prevede eliberarea temporara a caii ferate de obligatie de a transporta in cazul cand autoritatea competenta hotaraste suspendarea temporara, totala sau partiala a traficului; suspendarea temporara sau excluderea unor marfuri de la transport, ori admiterea conditionata a acestora, cu obligatia caii ferate care a introdus asemenea restrictii sa avizeze telegrafic despre aceasta caile ferate interesate, participante la conventie. Pe langa aceste conditii comune, Conventia prevede si o serie de conditii specifice: calea ferata nu este obligata sa primeasca decat expeditii al caror transport poate fi efectuat fara intarziere; calea ferata nu este obligata sa primeasca la transport marfurile a caror incarcare, transbordare sau descarcare pretinde folosirea unor mijloace speciale, decat in cazul cand statiile unde trebuie sa se faca aceste operatii dispun de asemenea mijloace; caile ferate pot decide, de comun acord si sub rezerva incuviintarii guvernelor lor, sa limiteze transportul marfurilor, in anumite relatii, la puncte de frontiera si tari de tranzit determinate. Conventia stipuleaza o serie de obiecte excluse de la transport si altele care sunt admise conditionat. C.I.M. prevede ca sunt excluse de la transport: obiectele al caror transport este rezervat administratiei postelor; obiectele care, datorita dimensiunilor lor, greutatii lor sau modului de prezentare, nu ar putea fi transportate, din cauza instalatiilor sau a mijloacelor de exploatare, fie numai pe una dintre caile ferate din parcurs; obiectele al caror transport este interzis fie chiar numai pe unul dintre teritoriile de strabatut; materiile si obiectele excluse de la transport in virtutea anexei 1 la conventie. Sunt admise la transport in anumite conditii: vehiculele de cale ferata care circula pe roti proprii; animalele vii; obiectele al caror transport prezinta dificultatii speciale; transporturile funerare etc. Pentru aceste transporturi se cer indeplinite o serie de conditii speciale, cum ar fi prezenta unui insotitor care sa unga pe parcurs materialul rulant de cale ferata care circula pe roti proprii. Nerespectarea obligatiei de a transporta, in conditiile mentionate mai sus, atrage pentru calea ferata raspunderea sa materiala. o Contractul de transport In traficul international de marfuri contractul de transport imbraca forma scrisorii de trasura internationale. El se considera incheiat din momentul in care calea ferata de predare a primit marfa la transport, insotita de scrisoarea de trasura pe care a aplicat stampila sa. Dupa aplicarea stampilei, scrisoarea de trasura face

37

dovada incheierii contractului de transport, iar data stampilei aplicata pe scrisoarea de trasura este considerata ca data a expedierii marfii. Contractul de transport incheiat intre calea ferata de predare si expeditor are, in virtutea clauzelor conventiilor mentionate, un caracter international unic. El nu angajeaza numai raspunderea caii ferate de predare, ci si a celorlalte cai ferate care participa la derularea transportului marfii respective. Caile ferate care s-au angajat la transportul respectiv raspund solidar fata de expeditor pentru executarea in bune conditiuni a transportului si pentru predarea marfii destinatarului mentionat in scrisoarea de trasura. La randul sau, expeditorul se obliga sa respecte toate obligatiile ce-i revin in legatura cu predarea marfii la transport si cu plata taxelor de transport. Pentru fiecare expeditie se emite o anumita scrisoare de trasura internationala. Exista, asadar, scrisoarea de trasura internationala tip C.I.M. care se prezinta in doua variante: 1) pentru transportul marfurilor cu mica viteza si 2) pentru transportul marfurilor cu mare viteza. Aceasta din urma este barata cu doua benzi rosii. Scrisorile de trasura tip C.I.M. trebuie tiparite in doua sau eventual trei limbi, din care cel putin una trebuie sa fie limba franceza, germana sau italiana. Scrisorile de trasura de tip C.I.M. sunt insotite si de un buletin de francare in care caile ferate care participa la transportul respectiv inscriu taxele de transport si accesorii care li se cuvin. O serie de date ale contractului de transport pe calea ferata sunt impuse in mod expres prin conventiile internationale. Ele sunt deci obligatorii si se intalnesc in orice scrisoare de trasura internationala. Acestea sunt: denumirea statiei de destinatie; numele si adresa destinatarului; denumirea marfii si greutatea acesteia; felul ambalajului si numarul coletelor; numarul vagonului si felul acestuia; documentele anexate cerute de organele vamale si alte autoritati administrative; numele statiei si al cailor ferate de predare; numele si adresa completa a expeditorului si semnatura acestuia; locul si data intocmirii scrisorii de trasura. Scrisoarea de trasura poate sa cuprinda, daca este cazul, si alte mentiuni, considerate facultative. Astfel de mentiuni se pot referi la: taxele pe care expeditorul le ia in sarcina sa; tarifele care trebuie sa se aplice; suma rambursului si debursului; indicatii privitoare la formalitatile cerute de organele vamale sau de autoritatile administrative; mentiunea ca destinatarul nu are dreptul sa modifice contractul de transport; numarul insotitorilor sau mentiunea fara insotitor etc. Expeditorul raspunde pentru exactitatea indicatiilor si declaratiilor inscrise de el, sau prin grija sa, in scrisoarea de trasura. El suporta toate consecintele care rezulta din inscrierea incorecta, inexacta si incompleta a acestor mentiuni si declaratii, precum si din faptul sa ele nu au fost inscrise in rubrica corespunzatoare din scrisoarea de trasura. Calea ferata are dreptul sa verifice intotdeauna exactitatea declaratiilor privind marfa indicata de expeditor in scrisoarea de trasura. Ea poate sa verifice greutatea declarata a marfii, numarul coletelor, precum si tarra reala a vagoanelor si eventual supraincarcarea acestora, concordanta dintre declaratia expeditorului si natura reala a marfii, mai ales in cazul marfurilor speciale etc. Rezultatul verificarii respective se va inscrie in scrisoarea de trasura. Daca verificarea se face in statia de predare, inscrierea trebuie facuta si in duplicatul scrisorii de trasura. Daca se descopera inexactitati (de pilda declararea marfii la o alta clasa tarifara decat cea reala, sau declararea unei cantitati in minus etc) atunci costul verificarii va fi suportat de expeditor. In plus, calea ferata va proceda la incadrarea tarifara corecta a marfii si va taxa marfa declarata in minus, putand percepe chiar penalizari. o Starea, ambalarea si marcarea marfii C.I.M. prevede obligatia expeditorului de a prezenta marfa la transport intr-un ambalaj corespunzator, care sa conserve marfa pe parcursul transportului si eventual in cursul transbordarii, sa preintampine deteriorarea altor marfuri sau a mijloacelor de transport. In caz contrar, calea ferata poate sa refuze

37

transportul marfurilor respective, intocmind in acest sens un proces verbal. O atentie speciala trebuie acordata ambalajului marfurilor periculoase, care se transporta in conditii deosebite, prevazute in anexele la conventie. Calea ferata este obligata sa verifice starea ambalajului numai daca incarcarea este efectuata de ea sau in prezenta unui agent al sau. In caz ca ambalajul prezinta semne vadite de deteriorare, ea poate pretinde inscrierea unei mentiuni speciale in scrisoarea de trasura. In acest caz, proba contrarie trebuie facuta de expeditor. Altfel, proba lipsei sau a ambalajului defect cade in sarcina caii ferate. In general, expeditorul este raspunzator de toate urmarile lipsei sau starii necorespunzatoare a ambalajului. El este obligat sa repare prejudiciul pe care calea ferata l-a suferit din aceasta cauza. De asemenea, expeditorul trebuie sa prevada coletele cu inscriptii clare, care sa nu poata fi sterse sau cu etichete (tablite) care sa indice cel putin numele si adresa destinatarului si statia de destinatie. La expeditiile de vagoane complete, se eticheteaza cel putin zece colete, care se aseaza in dreptul usii vagonului. Daca natura marfii o impune, pe colete trebuie facute mentiuni speciale de genul: Atentie, Fragil etc. Marcarea se va face in limba expeditorului si in una din limbile adoptate de conventie. In cazul expeditiilor cu transbordare se va marca fiecare colet in parte, chiar daca este vorba de expeditii de vagoane complete. o Indeplinirea formalitatilor vamale si a altor formalitati administrative Formalitatile vamale si administrative se indeplinesc de catre calea ferata (contra unui comision) sau de catre un mandatar al sau. Pentru aceasta, expeditorul trebuie sa ataseze la scrisoarea de trasura toate documentele necesare, pe care le va mentiona in rubrica Documente anexate de expeditor (autorizatia de export-import, certificate sanitr-veterinare, fito-sanitare etc.). Calea ferata nu este obligata sa verifice exactitatea si suficienta documentelor anexate de expeditor la scrisoarea de trasura. Daca din cauza lipsei, insuficientei sau inexactitatii documentelor insotitoare, transportul sau eliberarea marfii vor fi impiedicate, atunci pe acest timp se vor percepe taxe de locatie sau de magazinaj. Pentru ambalajele care urmeaza sa fie returnate de destinatar, se va face mentiune speciala in acest sens, in scrisoarea de trasura. Pe baza acestei mentiuni, organele vamale intocmesc o adeverinta pentru transportul lor la inapoiere. C.I.M. prevede dreptul expeditorului si al destinatarului ca, printr-o mentiune speciala inscrisa in scrisoarea de trasura, sa ceara asistarea directa sau printr-un mandatar la indeplinirea formalitatilor vamale, sau indeplinirea pe cont propriu a acestor formalitati (ori prin mandatar) daca legile si regulamentele tarii unde se indeplinesc aceste formalitati nu interzic in mod expres acest lucru. In acest caz, in scrisoarea de trasura se va mentiona statia unde vor fi indeplinite formalitatile respective. o Termenul de executare a contractului de transport Termenul de executare a contractului de transport se compune dintr-un termen de expediere, un termen de transport si termene suplimentare (eventuale). Termenul de expediere este necesar statiei de expediere si celei de destinatie pentru efectuarea unor operatiuni comerciale si tehnice. C.I.M. stabileste un termen de expediere de 12 ore pentru transporturile de mare viteza si de o zi pentru transporturile de mica viteza. Termenul de transport se refera la transportul propriu-zis al marfii de la statia de predare si pana la cea de destinatie. El variaza in functie de distanta si de viteza tehnica. C.I.M. stabileste urmatoarele termene de transport: pentru expeditii de vagoane complete: - cu mare viteza: 24 ore pentru primii 400 km si in continuare pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km; - cu mica viteza: 24 ore pentru primii 300 km si in continuare pentru fiecare fractiune indivizibila de 300 km; - pentru expeditii de coletarie:

37

- cu mare viteza: 24 ore pentru fiecare 300 km tarifari inceputi; - cu mica viteza: 24 ore pentru fiecare 200 km tarifari inceputi. Termenele suplimentare se acorda cailor ferate pentru cauze obiective. De pilda, termenul de executarea contractului de transport se suspenda pe timpul: a) retinerii marfii pentru indeplinirea formalitatilor vamale si a altor formalitati; b) intreruperii traficului, care impiedica temporar inceperea sau continuarea transportului, daca asemenea intrerupere nu a fost provocata din vina caii ferate; c) retinerii marfii datorita modificarii contractului de transport; d) retinerii marfii pentru verificare, daca se constata nepotriviri intre cele declarate in scrisoarea de trasura si situatia reala; e) retinerii in statie pentru adaparea si scoaterea animalelor din vagoane sau pentru vizita veterinara; f) descarcarii supragreutatii, refacerii incarcaturii, a ambalajului etc. In general, termenul de executare a contractului de transport incepe sa curga de la ora 24 a zilei in care marfa a fost primita la transport. o Predarea la transport si incarcarea marfurilor Operatiile de predare a marfurilor la transport sunt reglementate de legile si regulamentele in vigoare la statia de predare. Incarcarea marfurilor in vagoane incumba caii ferate sau expeditorului marfii, potrivit prescriptiilor in vigoare la statia de predare. Daca incarcarea se efectueaza de catre expeditor, acesta raspunde de toate consecintele ce ar rezulta dintr-o incarcare necorespunzatoare. Stabilirea greutatii si a numarului coletelor se face dupa regulamentele caii ferate de predare, daca prevederile conventiei nu dispun altfel. o Eliberarea marfii La sosirea marfii in statia de destinatie1, calea ferata este obligata sa elibereze destinatarului marfa, impreuna cu scrisoarea de trasura, contra semnarii de primire si a platii drepturilor caii ferate puse in sarcina destinatarului. Primirea scrisorii de trasura obliga pe destinatar sa plateasca caii ferate sumele puse in sarcina sa. In general, marfa se considera predata daca destinatarul a preluat-o fara nici un fel de obiectii privind starea ei necorespunzatoare, sau a ambalajului, sau greutatea livrata in minus (cu exceptia scaderilor normale in greutate, mentionate in conventie). Daca exista obiectii, destinatarul are dreptul la reclamatii. o Modificarea contractului de transport Dreptul de a modifica contractul de transport apartine atat expeditorului, cat si destinatarului. Totusi, calea ferata are dreptul sa refuze modificarea contractului de transport in unul din urmatoarele cazuri: a) atunci cand aceasta modificare nu mai este posibil a fi executata in momentul sosirii dispozitiilor la statia care trebuie sa le execute; b) daca aceasta modificare este de natura sa perturbe exploatarea normala a cailor ferate; c) daca la aceasta modificare se opun legile si regulamentele in vigoare in tarile ale caror cai ferate participa la transport; d) daca valoarea marfii cand este vorba de modificarea statiei de destinatie nu acopera toate taxele care vor greva aceasta marfa la sosirea ei la noua destinatie, afara numai daca suma acestor taxe nu se plateste sau se garanteaza imediat. Conventia prevede dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, dispunand ca: 1) marfa sa fie retrasa in statia de predare; 2) marfa sa fie eliberata unei alte persoane decat destinatarului indicat initial in scrisoarea de trasura; 3) marfa sa fie eliberata in alta statie decat statia de destinatie; 4) marfa sa fie inapoiata la statia de predare; 5) marfa poate fi oprita in cursul transportului; 6) eliberarea marfii poate fi amanata;

37

7)grevarea transportului cu un ramburs; 8) majorarea, micsorarea sau anularea rambursului; 9) preluarea in sarcina a unor taxe pentru un transport nefrancat sau majorarea taxelor luate asupra sa. La randul sau, destinatarul poate solicita: a) modificarea statiei de destinatie a marfii in cuprinsul tarii de destinatie; b) schimbarea destinatarului; c) posibilitatea ca marfa sa fie oprita in cursul transportului; d) eliberarea marfii sa fie amanata; e) formalitatile vamale si administrative sa fie efectuate in prezenta destinatarului sau a unui reprezentant al acestuia. Cererile de modificare de mai sus trebuie sa nu aiba niciodata ca efect divizarea transportului. o Impedimente la transportul si eliberarea marfii Impedimentele la transport se refera fie la inceperea transportului, fie la continuarea acestuia pe parcurs si pot fi determinate de urmatoarele cauze: cauze materiale inzapeziri, inundatii etc; motive de exploatare suspendarea traficului, blocarea liniilor, accidente etc; masuri administrative motive de ordine publica etc. In astfel de situatii, calea ferata decide daca trebuie sa ceara dispozitii de la expeditor sau daca este mai rational sa efectueze transportul marfii pana la destinatie, modificand ruta. Calea ferata are dreptul in acest caz sa incaseze taxele de transport pentru ruta de indrumare modificata si beneficiaza de termenul de executare corespunzator, afara de cazurile in care calea ferata este vinovata. Daca nu exista alta ruta de transport sau daca, din alte motive, continuarea transportului nu este posibila, calea ferata va cere instructiuni de la expeditor; acestea nu sunt obligatorii insa, in cazul in care impedimentele au caracter temporar. Daca expeditorul, instiintat de un impediment la transport, nu da in timp util dispozitii ce pot fi executate, se procedeaza potrivit regulilor interne in vigoare la calea ferata unde a fost retinut transportul. Daca marfa a fost vanduta, suma rezultata din vanzare, din care se scad taxele de transport, cele accesorii si eventualele amenzi, se pune la dispozitia expeditorului. In caz ca suma obtinuta din vanzare nu acopera aceste cheltuieli, expeditorul este obligat sa plateasca diferenta. In ipoteza ca impedimentul la transport inceteaza inaintea sosirii dispozitiilor expeditorului, marfa se expediaza la destinatia sa, fara a se mai astepta aceste dispozitii, iar expeditorul va fi instiintat despre aceasta in cel mai scurt termen cu putinta. Prin impedimente la eliberarea marfii se intelege orice imprejurare care face imposibila livrarea marfii catre destinatar in statie de destinatie. Astfel de impedimente se pot referi la urmatoarele situatii: imposibilitatea avizarii destinatarului despre sosirea marfii. O astfel de situatie se poate ivi fie pentru ca adresa destinatarului a fost indicata gresit in scrisoarea de trasura, fie pentru ca intre timp destinatarul sia schimbat domiciliul; refuzul expres al destinatarului de a primi marfa. Pentru aceasta este suficient ca destinatarul sa refuze primirea avizului de sosire a marfii; refuzul destinatarului de a ridica scrisoarea de trasura din statia de destinatie, desi a primit avizul privind sosirea marfurilor; imposibilitatea eliberarii marfurilor din cauza unor masuri administrative, fiscale, vamale etc., luate de autoritatile din tara de destinatie (lipsa autorizatiei de import, sechestrarea marfii etc). In astfel de situatii, statia de destinatie trebuie sa-l instiinteze pe expeditor, cerandu-i dispozitii. Costul acestei instiintari greveaza marfa. Daca impedimentul la eliberare inceteaza inainte de sosirea dispozitiei

37

expeditorului la statia de destinatie, marfa se elibereaza destinatarului, iar expeditorul va fi anuntat ulterior despre aceasta, pe cheltuiala sa. In ipoteza ca destinatarul refuza sa preia marfa, expeditorul poate dispune ca aceasta sa fie eliberata unei persoane sau unui antrepozit de marfuri, ori poate cere ca marfa sa-i fie inapoiata. Oricum, marfa nu poate fi inapoiata fara consimtamantul sau expres. Daca expeditorul nu trimite in timp util dispozitiile sale, marfa este considerata in suferinta si poate fi vanduta de calea ferata. Pretul vanzarii, dupa scaderea taxelor care greveaza marfa, va fi tinut la dispozitia expeditorului. Daca pretul este mai mic decat cheltuielile care greveaza marfa, expeditorul trebuie sa plateasca diferenta. o Raspunderea solidara a cailor ferate Calea ferata care a primit marfa la transport insotita de scrisoarea de trasura este raspunzatoare de executarea transportului, pe intregul parcurs, pana la eliberare. Fiecare cale ferata urmatoare, prin insusi faptul luarii in primire a marfii cu scrisoarea de trasura initiala, participa la contractul de transport cu toate drepturile si obligatiile care rezulta din acesta. Raspunderea solidara a cailor ferate trebuie inteleasa insa in cadrul prevederilor conventiei, respectiv pana la intocmirea scrisorii de trasura. Conventia stabileste raspunderea cailor ferate participante la transport pe baza aceleiasi scrisori de trasura pentru: depasirea termenului de executare a contractului de transport; pagubele care rezulta din pierderea totala sau partiala a marfii; avariile suferite de marfuri din momentul primirii la transport si pana la eliberare; pierderea documentelor anexate de expeditor la scrisoarea de trasura si mentionate in aceasta; neexecutarea cererii modificate contractului de transport. Calea ferata este obligata sa-si onoreze raspunderea numai daca este vorba de fapte care pot fiimputate acesteia. Daca depasirea termenului de executare a contractului de transport, pierderea totala saupartiala a marfii ori avariile suferite de aceasta pe parcursul transportului au avut drept cauza o culpa a expeditorului (ori a destinatarului) sau o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culpa a caii ferate, sau datorat unui viciu propriu al marfii, sau unor imprejurari pe care calea ferata nu putea sa le evite si ale caror urmari nu le putea inlatura, calea ferata nu poate fi tinuta raspunzatoare. Astfel, calea ferata nu raspunde pentru pierderile totale sau partiale (inclusiv cele in greutate) ori pentru deteriorarea marfii, daca acestea se datoreaza riscurilor speciale inerente uneia sau mai multora dintre faptele care urmeaza: a) lipsa sau defectuozitatea ambalajului, pentru marfurile care prin natura lor sunt expuse la pierderi din greutate sau avarii, daca nu sunt ambalate sau sunt rau ambulate: b) incarcarea sau descarcarea marfii, daca aceste operatii s-au efectuat cu mijloacele expeditorului sau ale destinatarului; c) natura anumitor marfuri expuse din cauze inerente acestei naturi, fie pierderii totale sau partiale, fie avariei, indeosebi prin spargere, ruginire, uscare, imprastiere; d) predarea la transport sub o denumire inexacta sau incompleta a unor obiecte excluse la transport sau admise conditionat; e) transportul animalelor vii; f) transportul marfurilor cu insotitori etc. o Reclamatii administrative. Procedura si prescriptia reclamatiilor Dreptul de reclamatie, izvorat din contractul de transport, apartine expeditorului sau destinatarului. C.I.M. stabileste ca actiunea pentru restituirea unei sume platite in temeiul contractului de transport, poate fi inaintata numai de cel care a efectuat aceasta plata. Pentru rambursare, dreptul apartine numai expeditorului. In rest, acest drept apartine: a) expeditorului, pana in momentul cand destinatarul a scos scrisoarea de trasura de la casierie, a primit marfa sau a modificat contractul de transport; b) destinatarului, incepand din momentul in care a scos scrisoarea de trasura, a primit marfa, sau a modificat contractul de transport. La reclamatia scrisa se vor anexa procesul verbal comercial, originalul scrisorii de trasura sau duplicatul acesteia, precum si alte documente pe care expeditorul sau destinatarul socotesc util sa le anexeze.

37

Reclamatiile si actiunile impotriva cailor ferate izvorate din contractul de transport, se prescriu in decurs de 1 an (C.I.M.). o Reglementarea raporturilor intre caile ferate participante la transport Fiecare cale ferata, care a incasat la primirea sau la eliberarea marfii taxele de transport si alte taxe derivand din contractul de transport, este obligata sa plateasca celorlalte cai ferate participante la transport cotele de taxe aferente acestora. Calea ferata de expediere este raspunzatoare de tarifele de transport si oricare alte taxe pe care nu lea incasat in cazul cand, potrivit scrisorii de trasura, expeditorul le-a luat in sarcina sa. De asemenea calea ferata de destinatie raspunde daca a eliberat marfa fara sa incaseze taxele ce trebuiau platite de destinatar. Daca una din caile ferate participante la transport a platit o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, pentru avaria acesteia, precum si pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport, ea are dreptul de regres impotriva celorlalte cai ferate participante la transport, aflate in culpa. Daca celelalte cai ferate pot dovedi ca paguba nu s-a produs pe reteaua lor, suportarea acesteia se va face proportional cu kilometrii tarifari efectiv parcursi pe caile ferate participante la transport. Cand depasirea termenului de executare a contractului de transport a avut drept cauza nereguli constatate pe mai multe cai ferate, cuantumul despagubirii se repartizeaza intre aceste cai ferate proportional cu durata intarzierii pe retelele respective. C.I.M. face distinctia intre: transporturile efectuate intre doua cai ferate vecine si transporturile intre trei sau mai multe cai ferate. In primul caz, termenul de expediere se imparte in parti egale, iar termenul de transport se imparte proportional cu distanta tarifara. In cel de al doilea caz, termenul de expediere se imparte in parti egale intre calea ferata de expediere si cea de destinatie. O treime din termenul de transport se imparte in parti egale intre toate caile ferate participante, iar restul de doua treimi se imparte proportional cu distanta tarifara parcursa pe reteaua fiecarei cai ferate participante la transport. Termenele suplimentare la care o cale ferata are dreptul se atribuie acestei cai ferate. Plata taxelor de transport si accesorii; principii de constructie a tarifelor internationale Potrivit C.I.M. taxele de transport si taxele accesorii se calculeaza conform tarifelor in vigoare si reglementar publicate in fiecare stat, valabile in momentul incheierii contractului de transport. Prin insumarea tarifelor tarilor pe teritoriul carora se deruleaza transportul respectiv se obtine un tarif international, indirect, de la statia de predare si pana la statia de destinatie. Daca exista un tarif international direct de la statia de predare pana la statia de destinatie si daca, in lipsa de indicatii suficiente ale expeditorului, calea ferata a aplicat acest tarif, ea este obligata sa restituie celui indreptatit, la cererea sa, eventuala diferenta, daca aceasta depaseste 10 franci de scrisoare de trasura. Aceleasi conditii sunt valabile daca in lipsa indicatiilor suficiente din partea expeditorului, calea ferata a aplicat un tarif sudat in locul unui tarif international direct, mai avantajos pentru expeditor. C.I.M. stabileste ca taxele de transport si cele accesorii se platesc fie de expeditor, fie de catre destinatar, conform mentiunilor inscrise in scrisoarea de trasura. Daca expeditorul ia in intregime sau in parte taxele asupra sa, el va face una din urmatoarele mentiuni in scrisoarea de trasura: a) franco taxe de transport daca ia in sarcina sa numai taxele de transport; b) franco taxe de transport, inclusiv - daca ia in sarcina sa si alte taxe in afara taxelor de transport; c) franco taxe de transport pana la X (X desemnand nominal punctul unde se face sudura tarifara intre tari limitrofe) daca ia in sarcina sa taxele de transport pana la X; d) franco taxe de transport, inclusiv pana la X este o combinatie a punctelor b) si c) de mai sus; e)

37

franco orice taxe daca ia in sarcina sa o suma determinata. Daca dispozitiile tarifare nu prevad altfel, aceasta suma trebuie exprimata in moneda tarii de expediere. Taxele pe care expeditorul nu le-a luat in sarcina sa sunt in sarcina destinatarului (transmise). Totusi, calea ferata poate cere expeditorului plata anticipata a taxelor pentru anumite marfuri (marfuri perisabile, marfuri a caror valoare scazuta nu acopera plata taxelor de transport in cazul executarii dreptului de gaj al cailor ferate etc). In general, taxele francate, percepute de la expeditor, se inscriu in scrisoarea de trasura si in duplicatul acesteia. In caz de aplicare gresita a unui tarif sau de eroare in stabilirea sau incasarea taxelor, ceea ce s-a incasat in plus se restituie din oficiu de catre calea ferata, iar partea ramasa neincasata se plateste caii ferate, daca diferenta in plus sau in minus depaseste 10 franci, de scrisoare de trasura. Nivelul taxelor de transport international pe calea ferata are la baza costurile cailor ferate si considerente de politica economica, in transporturi. Ponderea cea mai mare in totalul costurilor o detin cheltuielile fixe (75% - 85%), indeosebi cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, intretinerea si reparatiile cailor ferate si salariile personalului. Politica economica a autoritatilor de cale ferata din tarile europene a consacrat, de-a lungul anilor, un ansamblu de principii de constructie tarifara dintre care cele mai importante sunt: pretul transportului (taxele de transport) creste in raport cu distanta parcursa. In principiu, cu cat distanta creste, sporesc si cheltuielile cailor ferate si deci pretul va fi mai mare. Este cunoscut ca cheltuielile variabile cresc proportional cu distanta. Cresterea pretului in raport cu distanta parcursa nu este insa direct proportionala cu aceasta din urma, preturile pe tona km fiind mai ridicate pe distante scurte pana la 100 km, mult mai avantajoase pentru client pe distante medii si lungi (pana la 1200 1500 km), dupa care pretul creste direct proportional cu distanta. Degresivitatea preturilor se opreste la distanta de 1200 1500 km, pentru ca daca pretul ar fi in continuare stabilit dupa acelasi principiu, acesta ar ajunge pe ansamblu sub pretul de cost. pretul (taxele de transport) este in functie de valoarea unitara a marfii si de gradul ei de prelucrare. Marfurile care fac obiectul transportului international pe calea ferata sunt grupate in mai multe clase (baremuri tarifare) in functie de gradul lor de prelucrare si de valoarea unitara. Produsele finite, in principiu, sunt incadrate la clasa I-a (cea mai scumpa) intrucat pot suporta un pret mai ridicat al transportului, semifabricatele sunt incadrate la clase medii de tarifare, in timp se materiile prime sunt taxate la preturile cele mai mici posibile. Caile ferate au in vedere faptul ca producatorii trebuie ajutati sa-si procure materii prime relativ ieftine care, dupa prelucrare, vor face din nou obiectul transportului, sub forma de produse finite. pretul (taxele de transport) este in functie de felul expeditiei. Expeditiile de vagoane, respectiv cele care asigura utilizarea vagoanelor la capacitate, dar si in functie de sarcina maxima admisa in parcurs pe osie si pe metru liniar de vagon, beneficiaza de preturile cele mai avantajoase. Expeditiile de coletarie (subvagonabile) necesita incarcari si descarcari repetate in parcurs, operatiuni multiple de triere a vagoanelor, stationari indelungate in statiile de triaj, toate acestea ridicand substantial cheltuielile cailor ferate si determinand preturi (taxe de transport) de cateva ori mai ridicate in comparatie cu expeditiile de vagoane. La expeditiile de mesagerie apar aceleasi probleme ca in cazul expeditiilor de coletarie, la care se adauga avantajele clientului (termen de executare a contractului de transport mult mai redus), vagoanele de mesagerie fiind atasate la trenurile de calatori. pretul (taxele de transport) este in functie de regimul de viteza, respectiv, de termenul de executare a contractului de transport garantat de caile ferate. De obicei pretul este cu 50 100% mai ridicat in cazul expeditiilor de mare viteza, comparativ cu expeditiile derulate in regim de viteza normala (mica viteza). Motivatia consta in cheltuielile mai ridicate ale cailor ferate, coroborate cu avantajele de care beneficiaza clientul.

37

pretul (taxele de transport) este mai mare in cazul transporturilor executate in conditii si cu mijloace speciale. Este cazul marfurilor cu gabarite depasite, care necesita mijloace de transport speciale, conditii deosebite la incarcare-descarcare si fixarea lor in vagoane, o grija deosebita in timpul transportului si uneori cheltuieli pentru plata insotitorilor. Pretul este si in functie de tipul vagonului, de dotarile acestuia si de numarul de osii, vagoanele pe doua osii beneficiind de taxe de transport mai avantajoase in raport cu cele pe patru osii, care solicita mai mult reteaua de cai ferate, podurile etc. pretul (taxele de transport) este stabilit uneori prin negociere cu clientul. Este cazul marilor case de expeditie internationala care deruleaza anual si cu regularitate mari cantitati de marfa la export si import. Punand in concurenta mai multe cai ferate, avand in vedere faptul ca transportul se poate derula pe mai multe rute (inclusiv pe rute ocolitoare), aceste case de expeditie internationala, dar si marii producatori si comercianti care trateaza direct cu caile ferate, pot obtine tarife preferentiale, mult mai scazute in raport cu tarifele oficiale. Reforma sistemului feroviar a inceput in anul 1998 prin reorganizarea SNCFR.Romania a facut progrese semnificative in transpunerea si implementarea aquis-ului comunitar.Raportul periodic al Comisiei Europene din 2000 precizeaza ca principala problema ramane cea a resurselor financiare necesare implementarii legislatiei adoptate.

Bibliografie : -Analele CFR(1947-1951) -Aur I. Nicu-Geografie economica mondiala,Editura Fundatiei Romania de Maine -Bungentianu C.-Caile ferate ale Europei Centrale -Ignat Dan-Transporturile ieri si azi -Simon Tamara, Andrei Madalina-Geografia economica a Terrei, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004 -Teodoru Paul-De la roata la farfuria zburatoare, Editura Albatros, Bucuresti

Chitu Andra-Elena Clasa a Xa F

37