Sunteți pe pagina 1din 6

Seminar 1

Codificarea si inscriptionarea vagoanelor de cale ferata

1. Probleme generale:

Acesta codificare si inscriptionare se realizeaza in scopul identificarii ________ si precise a


vagoanelor in exploatare pentru utilizarea lor normala in concordanta cu caracteristicile lor tehnico-
constructive si de performanta. Ea se practica de o maniera vizibila pe cele doua parti laterale ale
vagonului

La caile ferate romane, sistemul de codificare si inscriptionare ptr toate vagoanele ( de marfa, de
calatori) si pentru cazul administratiei sunt sisteme unificate care au la baza prevederile ( 1, 2 , 3, 4,
Aceste sisteme fac posibila o tratare unitara a vagonului atat in trafic intern cat si in trafic
international.

Sunt doua sisteme de marcaje :

-marcajul codificat in cifre -permite tratarea problemelor specifice vag cu ajutorul tehnicilor
moderne de calcul

- marcajul codificat in litere – mai usor de operat cu el in activitati curente de exploatare

Intre aceste doua sisteme este o corespondenta biunivoca, inferioare furnizate de acestea sunt
identice si se refera la regimul de schimb al vagonului; reteaua de cale ferata.

Bibliografie :

1. SNCFR
2. UIC , fisa UIC 438-1 : marcajul unificat pentru identificarea vagonului de calatori
3. UIC fisa UIC 438-2 : marcajul unificat pentru identificarea vagonului de marfa
4. UIC regulamentul pentru folosirea reciproca a vagonului de calatori in traficul international ( RIC)
5. UiC regulamentul pentru folosirea reciproca a vag de marfa in treficul intern RIV

Aplicarea pe vagoane a ambelor sisteme este obligatorie, exceptie fac vagoanele de calatori ptr
care aplicarea marcajului de calatori este facultativa
2) Marcajul in cifre al vagonului

Marcajul in cifre este format din 12 cifre care pentru facilitarea intelegerii sunt afectate de la
stanga spre dreapta cu numarul de ordine de la 1 la 12 ; repartizate pe 5 grupe de cifre de la I la
V cum se vede pe tabela I
In tabela 1 pe randul 2 este marcata pozitia cifrelor din marcajul numeric al vag, pe randul 1
sunt trecute numarul de ordine al cifrelor din compunerea codului numeric al vag Iar pe randul
al treilea sunt trecute numerele grupelor de cifre afectate diferitelor cifre din codul numeric.

2.1. SEMNIFICATIA CIFRELOR DIN GRUPA I

Cifrele din grupa 1 ( cifrele cu numar de ordine 1 si 2 ) definesc codul numeric al regimului de
schimb al vagonului
Codurile regimului de schimb au valori din tabela numarul 2 anexa pentru vagoane de calatori
si valorilor din anexa 1.2

Codurile reprezinta pentru regimul de schimb pentru vagoane de marfa 01-49, 80-49.
In afectarea individuala a acestor coduri a avut in vedere:
-felul
- daca vagonul este pe bughiuri sau pe osii ( fara boghiuri; cu osiile montate in sasiu)
-daca vagonul este al retelei si inchiriat de particular
-ecartamentul vagonului(fix ,variabil prin schimbarea boghiurilor,cu osi ecartament variabil)
-documentele internationale care stabilesc conditiile de exploatare a vagonului

2.2.SEMNIFICATIA CIFRELOR IN GRUPA 2

Pentru toate vagoanele din grupa a 2 de cifre(cu numarul de ordine 3 si 4 defineste codul
numeric al retelei de proprietar al vagonului sau al retelei
Lista cu aceste coduri, pentru administratiile participante la UIC este data in anexa 2 din fisa UIC
920-1.
In aceasta lista caile ferate romane au numar de cod 5 si 3 in SIGLA CFR.

2.3. SEMNIFICATIA CIFRELOR DIN GRUPA A 3 A

Cifrele cu numarul de ordine 5 6 7 8 definesc unele caracteristici tehnice si de exploatare ale


vagonului.

2.3.1. SEMNIFICATIA CIFRELOR DIN GRUPA A 3 A PENTRU VAGOANELE DE CALATORI


Pentru cifrele de pe pozitiile 5 si 6 semnificatia este : cifra a 5 a desemneaza categoria si tipul
vagonului si poate fi reprezentat prin cifrele : -0- vehicul particular exploatat in trafic intern si se
aplica numai pe vagoane apartinand administratiei.

OSJD -1,2 sau 3 sau vagonul din clasa I si a II a si respectiv vagonul clasa a II a

-7- vagonul de dormit toate clasele

-8 sau 9 – vagonul de retea de constructive speciala, respective vagonul furgon cifra a 6 a desemneaza
unele caracteristici a vagonului cum sunt : numarul de niv sau de etaje, numarul de componente fictive
sau efective, amplasarea ________lateral sau central, existenta sau neexistenta compartimentului de
bagaje tipul vehiculului : restaurant, pentru automobile cu camp de bagaje cu loc pentru bar sau bufet,
loc pentru joaca copiilor, indicatoare privind numarul de osii al vehic.

Pentru cifra de pe pozitiile 7 , 8 vezi anexa a 3 a din bibliografia 2 pentru vagoane trafic intern si anexa 3
b pentru vehicule trafic intern .

Cifra a 7 a este legata de viteza maxima a vagoanelor ( V max ≤ 120km/h, Vmax≥ 121 km/ h ≤ 140km /h,
Vmax ≥ 141 km/h ≤ 160 km/h, Vmax > 160 km/h )

Cifra a 8 a desemneaza datele tehnice referitare la tipul incadrarii vagoanelor si la alimentarea cu


energie pentru incalzire , in acest sens diferentiindu-se:

- Vehiculele dotate cu conducta electrica la toate tensiunile admise de RIC ( cu current alternativ
monofazat cu frecventa 15 ÷ 51 Hz si tensiunea de 1000 V ; curentul alternative monofazat 50
Hz, 150 V; curentul continu – 150 V; current conitnu 3000V) dar care necesita pentru
climatizarea unui vagon furgon generator.
- Vehiculele numai cu incalzire electrica la toate tensiunile admise de RIC
- Vehiculele incalzite numai cu abur
- Vehicule cu instalatii de incalzire cu abur si electricitate in toate valorile anterioare

2.3.2. SEMNIFICATIA CIFRELOR DIN GRUPA A TREIA PENTRU VAGOENALE DE MARFA

Cifra a 5 a represinta cifra de serie caracteristica pentru fiecare tip de vaon 9 acoperit,
descoperit, siterna, platform, etc) si are valori de la 0 ÷ 9 asa cum se prezinta in tabela numaru 3
anexa si respective anexa 6

OBSERVATIE : IN tabela numarul 3 este prezentata si litera corespunzatoare de serie. Cifrele 6 7


8 desemneaza o serie de caracteristici tehnice ale vagonului. Ele se stabilesc folosindu se anexa
3 din ind. 3 ; cifra a 6a este egala cu numarul coloanei din anexa; 7,8 – egala cu n randuri in care
este situata casuta cu caracteristici tehnice ale vagonului exprimate literal
2.4. SEMNIFICATII DIN GRUPA A IV

Pentru toate vagoanele cele 3 cifre din aceasta grupa reprezinta numarul de ordine al vagonului
din seria de 1000 de vagoane cu caracteristici tehnice si de exploatare identice in care este
inmatriculat vagonul. Aceasta serie de 3 cifre poate fi cazul din 000 ÷ 999

2.5. CIFRA DIN GRUPA v

Pentru toate vagoanele reprezinta cifra de autocontrol al numarului de inmatriculare. Ea se


stabileste in conformitate cu reglementarile din fisa UIC 913 astfel :
Se iau cifrele de pe pozitiile de la 1 ÷ 11, dintre acestea cifrele de pe pozitii impare se inmultesc
cu 2 iar cele de pe pozitiile pare se lasa asa;cifra unitatilor din aceasta se scade din 10 ,rezultatul
obtinut reprezinta cifra de autocontrol.

Observatie : daca suma obtinuta este intreg. De zeci, se ia egala cu 0.