Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE

ȘI ADMINISTRATIVE

Programul de studii universitare de licență: Drept

Disciplina: Istoria statului și dreptului românesc

Tema

Tripticele din Transilvania

Cadru didactic titular:

Lect.univ.dr. Ionuț CIUTACU Student: Puiu Sorin

Anul I

Forma de învățământ : ZI

Grupa : 1106

- 2020 -

1
Cuprins:

1. Introducere
2. Rolul și semnificațiile Tripticelor din Transilvania
3. Analiza și evaluarea Tripticelor din Transilvania
4. Concluzii

2
Tripticele din Transilvania
(Tăbliţele cerate din Transilvania)

1. Introducere

Strămoşii poporului roman - dacii şi romanii - care au determinat etnogeneza sa, i-au
transmis totodată şi anumite elemente fundamentale ale organizării politice şi ale instituţiilor
juridice.Geto - dacii fac parte din grupul etnic al tracilor, care, potrivit mărturiei părintelui
istoriei Herodot, era cel mai numeros după cel al indienilor.Vechii autori, precum şi
descoperirile arheologice, ne arată că tracii au trăit şi au creat o strălucită civilizaţie pe un
spaţiu cuprins între Marea Egee, la sud, şi zona Pripetului, la nord, Dunărea Panonică, la vest
şi zona Bugului la est.1
Prezenţa statornică a geto-dacilor pe teritoriul patriei noastre este menţionată de către
izvoarele istorice încă din prima jumătate a secolului I î.e.n. Este de reţinut faptul că
strămoşii noştrii erau numiţi geţi de către istoricii greci şi daci de către istoricii romani. Pe de
altă parte, unele izvoare menţionează că dacii trăiau în arcul Carpaţilor, pe când geţii se aflau
în zona extracarpatică. Geţii şi dacii vorbeau aceeaşi limbă şi constituiau acelaşi popor.
Geto-dacii sunt o populaţie sedentară care practica pe scară largă agricultura, înalte
construcţii impunătoare, la stăpânirea cărora râvnesc puternicii regi din sudul Dunării,
poseda armate puternice, bine echipate, în măsură să învingă de-a lungul secolelor pe sciţi,
macedoneni, bastarni sau celţii care au năvălit succesiv asupra teritoriului patriei noastre. Cu
toate că începând cu secolul IV î.e.n. sunt menţionate puternice formaţiuni militare, precum
si numeroase cetăţi, aflate sub conducerea unor regi care îşi exercitau autoritatea pe întinse
teritorii, societatea geto-dacă nu cunoaşte încă organizarea statală, ci se afla în stadiul
uniunilor de triburi bazată pe democraţia militară. Aşa cum s-a văzut, în cadrul acestui
sistem, atribuţiile de conducere socială aparţin poporului înarmat care îşi primejduieşte viaţa
în luptă.2
Relațiile geto-dacilor erau constituite prin norme de conduită, norme care erau
respectate de către toți membrii cetății. Procesul înființării statului dac a fost influențat pe de

1
https://biblioteca.regielive.ro/licente/drept/tripticele-318094.html
2
https://biblioteca.regielive.ro/licente/drept/tripticele-318094.html
3
parte de popoarele din imediata vecinatate cu care dacii se aflau in conflict, ulterior au
decăzut în urma luptelor cu romanii, iar de pe altă parte, pericolul expansiunii romane.

2. Rolul și semnificațiile Tripticelor din Transilvania

Tăblițele cerate din Translvania au o deosebită importanță pentru studiul istoriei


dreptului românesc, privind perioada stapânirii romane în Dacia. Acestea sunt cunoscute sub
numele de Triptice fiinf principalul izvor care atestă dreptul roman în Dacia.

Tripticele din Transilvania au fost descoperite în anii 1786 și 1885 în minele de aur de la
Roșia Montană, reprezentând documente extrem de valoroase.

În Transilvania, au fost descoperite un număr de 25 de Triptice, fiind descoperite de


Alburnus Maior3, având o însemnătate aparte pentru ius comercii (dreptul de a devein
creditor sau debitor). Ele au fost traduse şi publicate de către marele romanist german
Theodor Mommsen, la Viena, într-o ediţie criptică, denumită Corpus Inscriptionum
Latinarum.4

Doar 14 dintre cele 25 de tăbilțe au valoare documentară, celelate 11 nefiind


descrifrabile.

3. Analiza și evaluarea Tripticelor din Transilvania

Acestea se prezintă sub forma unor tăblițe din lemn de brad de dimensiunea unei palme
( 25*8 cm), legate câte 3,cu un șnur de mătase. Acestea au primit numele de ‘cerate’, denumirea
fiind dată de cei care s-au ocupat de studiul lor, fiind ușor scobite în interior, iar această scobitură
fiind acoperită cu un strat de ceară, iar peste acest strat de ceară, au fost scrise cu ajutorul unui
condei. Scrierea este aplicată pe fețele interioare ale tăblițelor I și III și pe ambele fețe ale tăbliței II.

Cele 14 tăblițe descifrate cuprind:

 4 cuprind contracte de vânzare-cumpărare;


 3 se referă la închirirere;

3
https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/istoria-statului-si-dreptului-romanesc-tinu-boboc-extras.pdf
4
https://administrare.info/domenii/drept/306-dreptul-%C3%AEn-dacia-roman%C4%83
4
 1 contract de împrumut;
 1 contract de depozit;
 1 contract de societate
 1 proces-verbal prin care se constată desființarea unui colegiu funerar;
 lista cheltuielilor necesare pentru organizarea unui banchet;
 o declarație de garanție.5

Studiul tăblițelor cerate atestă faptul că dreptul roman nu s-a aplicat în mod identic cu alte
provincii romane ci într-o formă simplificată pentru a facilita utilizarea lui în noua provincie
cucerită.6

Tăbliţele cerate de la Roşia Montană, vechi de aproape 2.000 de ani, reprezintă un interes al
oamenilor de ştiinţă din întreaga lume. Descoperite întâmplător, în galeriile miniere din masivele
muntoase, tăbliţele de lemn relevă, printre altele, faptul că aici a existat prima „bancă” din această
parte a lumii.

„Deşi s-au descoperit şi alte tăbliţe cerate asemănătoare pe cuprinsul fostului Imperiu roman,
cele de la Roşia Montană s-au păstrat într-o stare atât de bună încât au putut fi citite în zilele noastre,
puţine altele fiind conservate la fel de bine. Motivul pentru care tăbliţele cerate au fost ascunse în
minele de aur nu se cunoaşte, se presupune doar că ele ar fi fost depozitate acolo în urma invaziei
marcomanilor. Faptul că ele rămas ascunse în mine timp de mai bine 1.500 ani sugerează că
proprietarii lor ori au murit în timpul invaziei marcomanilor, ori că nu s-au mai întors niciodată din
refugiul spre care plecaseră din calea atacatorilor“, afirmă Ion Rusu Abrudeanu în cartea ”Moţii,
calvarul unui popor eroic, dar nedreptăţit”, publicată în anul 1928. Tripticele, cum mai sunt
cunoscute tăbliţele cerate din lemn, cele mai multe descoperite între anii 1786 şi 1855, cuprind texte
din contracte de vânzare-cumpărare, de împrumut cu dobândă, de asociere, dovezi de cheltuieli şi
preţuri. Ele au fost descoperite accidental, prin surparea unor galerii. După perioada în care au fost
scrise, ele provin din vremea împăraţilor romani Antoninus Pius (138-161) şi Marcus Aurelius (161-
180). O singură tăbliţă provine din perioada împăratului roman Hadrianus.7

5
Curs ISDR, Tripticele din Transilvania (Tăblițele cerate din Transilvania)
6
http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/cursuri_biblioteca_virtuala/drept/istoria_dreptulu
i_romanesc.pdf
7
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/tablitele-cerate-vechi-de-2-000-de-ani-gasite-la-rosia-montana-
cum-au-ajuns-obiectele-pretioase-tocmai-la-budapesta
5
4. Concluzii

Coexistenţa elementelor mixte în textele tăbliţelor atestă tendinţa de unificare a celor două
sisteme juridice în cadrul unui proces mai general de unificare, manifestat pe plan etnic şi pe plan
instituţional. Este sinteza juridică daco-romană ce va sta mai târziu la formarea vechiului drept
românesc. 8

http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/cursuri_biblioteca_virtuala/drept/istoria_dreptului
_romanesc.pdf
6
Bibliografie:

1. https://biblioteca.regielive.ro/licente/drept/tripticele-318094.html
2. https://biblioteca.regielive.ro/licente/drept/tripticele-318094.html
3. https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/istoria-statului-si-dreptului-romanesc-
tinu-boboc-extras.pdf
4. https://administrare.info/domenii/drept/306-dreptul-%C3%AEn-dacia-roman%C4%83
5. Curs ISDR, Tripticele din Transilvania (Tăblițele cerate din Transilvania)
6. http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/cursuri_biblioteca_virtu
ala/drept/istoria_dreptului_romanesc.pdf
7. https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/tablitele-cerate-vechi-de-2-000-de-ani-
gasite-la-rosia-montana-cum-au-ajuns-obiectele-pretioase-tocmai-la-budapesta

S-ar putea să vă placă și