Sunteți pe pagina 1din 1

In atentia domnului decan,

Subsemnatul Puiu Sorin, student in Anul I de studiu IF, in anul universitar 2019-
2020, la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative a Universitatii Crestine ‘ Dimitrie
Cantemir’, programul de studii universitare de licenta DREPT, nr matricol 20684, solicit
participarea la examenele online (acolo unde exista aceasta posibilitate), impreuna cu
studentii de la Forma de invatamant IFR.

Precizez ca programul de lucru nu imi permite participarea la examenele sustinute


de studentii de la forma de invatamant IF.

Mentionez ca am participat la cursurile online din weekend organizate in semestrul


II, iar in semestrul I am sustinut examenele cu studentii de la IFR.

Va multumesc!

O zi buna !

14.05.2020

Puiu Sorin

0746478086