Sunteți pe pagina 1din 112

Cuprins

Introducere................................................................................................................................................pag.3-5
Capitolul I Conceptul originea i evoluia terorismului............................................pag.6-
33
1.1. Apariia i evoluarea terorismului ca fenomen global..........................................................pag.6-
11
1.2. Definirea terorismului...............................................................................................................pag..11-
26
1.3. Clasificarea terorismului...........................................................................................................pag.26-
33
Capitolul II Caracteristica criminologic a terorismului......................................pag.34-
3
2.1 Cau!ele i con"iiile care favori!ea!# terorismul.................................................................pag.34-
41
2.2. $ersonalitatea teroristului..........................................................................................................pag.41-
46
2.3. %rgani!aii teroriste....................................................................................................................pag.46-
6&
2.4 'en"inele principale ale terorismului contemporan...........................................................pag.6&-3
Capitolul III Manifestri actuale ale terorismului.....................................................pag.4-
&
3.1. Deturnarea ilicit# "e aeronave.................................................................................................pag.4-(
3.2. )uarea "e ostatici........................................................................................................................pag.(-
&3
2
3.3. Actele violente comise "e teroritii *ami*a"!e...................................................................pag.&3-
&
Capitolul IV. Mecanisme de prevenire i combatere a terorismului..........pag.&&-1+5
4.1. ,eglement#rile "e "rept internaional cu privire la suprimarea terorismului................pag.&&-
(3
4.2. Cooperarea "intre state -n combatrea terorismului.............................................................pag.(3-
(6
4.3. .#suri cu caracter organi!atoric "e lupt# -mpotriva terorismului................................pag.(6-
1+5
ncheiere.............................................................................................................................................pag.1+6-
1+&
Bibliografie.......................................................................................................................................pag.1+(-112
3
Introducere
Actualitatea temei.
$reocuparea cercet#torilor "e a "escifra cau!ele i con"iiile care favori!ea!# fenomenul
criminalit#ii in "omeniul terorismului a primit / "imensiune aca"emic# "e / perioa"a mai mic# "e
timp0 iar stu"ierea problemei -ntr-un ca"ru universitar aparine "e / "at# i mai recenta.
'rebuie totui s# recunoatem ca pe acest fun"al "omeniul "e stu"iu a r#mas "oar -n
preocuparea unui num#r restr-ns "e instituii -n"eosebi "in 1tatele 2nite ale Americii0 -ns# trebuie "e
subliniat c#0 la -nceput0 aceste stu"ii au inut seama mai mult "e obiective politice "ec-t "e cele
tiinifice i0 -n"eosebi0 "e cele specifice "omeniului cercet#rii criminologice. $entru -nceput0
preocuparea tiinific# a -ncercat -n"eosebi sa "ea unele r#spunsuri la cererile sociale0 "in ce -n ce mai
persistente0 "e e3plicare a terorismului i0 mai ales0 a cau!elor care -l favori!ea!#. 4ntr-un asemenea
moment0 a ap#rut / a"ev#rat# pia#0 uneori clan"estin#0 a stu"iilor "espre terorism -n care au -ntrat
multe categorii sociale capabile s# pro"uc#0 c-t "e 5-t0 lucr#ri i "iscursuri specifice -n "omeniu6
!iariti0 psi7ologi0 militari etc. i abia -n ultima perioa"a "e timp i criminologi0 sociologi0 istorici sau
politicieni 5are pe bun# "reptate au acor"at atenie acestui subiect.
4n pre!ent terorismul este unul "in cele mai comple3e i mai periculoase fenomene sociale.
Afl-n"u-se -n permanent# evoluie0 pe parcursul istoriei el a trecut prin "iferite etape0 -nglob-n"
"iverse forme i manifest-n"u-se prin cele mai violente mo"alit#i. 4n pre!ent terorismul a a8uns s# fie
una "in cele mai grave infraciuni0 amploarea acestuia pun-n" -n gar"# -ntreaga umanitate. 1tu"iul
tuturor manifest#rilor "e terorism i a infraciunilor cone3e trebuie -nceput cu stu"ierea fiec#rui ca! -n
parte0 "e la particular la general0 iar ulterior0 pe ba!a re!ultatelor obinute0 s# fie efectuat# sinte!a
acestor infraciuni i elaborarea unor m#suri eficiente0 actuale i a"ecvate "e prevenire i stopare a
apariiei i evolu#rii acestui grav fenomen social care a "evenit inerent vieii coti"iene "in pre!ent.
9aptul c# terorismul este un fenomen foarte comple3 re!ult# i "in "ificult#ile ce apar la
elaborarea "efiniiei acestuia0 p-n# -n pre!ent nefiin" a"optat# i recunoscut# la nivel internaional o
formulare corespun!#toare ce ar "efini terorismul. Acest fapt pre!int# importan# "eosebit#0 "eoarece
-n ca!ul respectiv vor fi accentuate cele mai importante tr#s#turi ale terorismului0 "atorit# relev#rii
c#rora va "eveni posibil# "elimitarea lui "e infraciunile asem#n#toare0 precum i "eterminarea
concret# a faptelor "e terorism. De asemenea0 pre!ena unei astfel "e "efiniii poate contribui esenial
la elaborarea m#surilor preventive antiteroriste0 precum i la stabilirea corect# a particularit#ilor
4
terorismului0 a formelor lui "e manifestare i a tr#s#turilor 8uri"ico-penale ale terorismului ca
infraciune. Cu acest scop0 s-nt "esf#urate activit#i "e elaborare a actelor normative internaionale i
interne0 organi!in"u-se conferine tiinifico-practice0 instruin"u-se specialiti competeni -n
combaterea terorismului etc.
copul i sarcinile lucrrii.
:ecesitatea stu"ierii continue a acestui fenomen e3trem "e negativ i elabor#rii m#surilor
eficiente "e prevenire0 stopare i combatere este evi"ent#0 "eoarece un stat "emocrat i civili!at
trebuie s# contribuie prin toate mi8loacele "e care "ispune0 aplic-n" p-rg7iile "e8a e3istente0 pentru
salvgar"area vieilor umane0 ani7ilarea situaiilor "e conflict ce pot ap#rea -n ca"rul oric#rei societ#i
i asigurarea securit#ii tuturor cet#enilor statului0 in"iferent "e opinii0 confesii0 ras#0 naionalitate0
apartenen# la un anumit grup social sau politic etc.
Astfel0 -n orice situaie0 -n ca"rul unui stat "e "rept0 prioritate trebuie s#-i fie acor"at# ocrotirii
valorilor general umane0 libert#ii i egalit#ii cet#enilor0 asigur#rii unui nivel "e trai "ecent pentru toi
locuitorii statului.
;mportan# ma8or# pentru "esf#urarea activit#ilor antiteroriste pre!int# colaborarea i
interaciunea statelor prin interme"iul organelor -mputernicite -n ve"erea supraveg7erii i controlului
oportun i efectiv a tuturor manifest#rilor "e terorism i a situaiilor "e risc ce pot genera st#ri "e
conflict -n ca"rul statului0 sau la nivel internaional0 precum i sc7imbul "e informaii i e3perien# -n
acest sens. Aciunile menionate s-nt necesare "in motivul c# -n pre!ent terorismul nu poate fi blocat
-n anumite regiuni sau frontiere "e stat "in "iverse motive0 acestea ne mai constituin" un
impe"iment forte la r#sp-n"irea lui.
,efer-n"u-ne la ,. .ol"ova0 care0 spre fericire0 nu afectat# este "e acest fenomen0 trebuie
totui s# menion#m c# starea social-politic# i economic# e3istent#0 multitu"inea problemelor ce
persist# pe plan intern0 nivelul -nalt al corupiei i proporiile alarmante ale criminalit#ii organi!ate0
p#trun"erea acesteia -n organele "e stat0 sporirea proporiilor terorismului la nivel internaional <
constituie "oar c-teva "in motivele ce ar trebui s# "emonstre!e necesitatea acor"#rii "eosebitei atenii
m#surilor "e prevenire a terorismului. De asemenea0 prioritate trebuie acor"at# stu"ierii practicii "e
opunere "e re!isten# terorismului0 e3istent# la nivel internaional i naional0 -n statele afectate "e
acest flagel0 fiin" elaborate m#suri "e rigoare0 precum i implementarea acestora -n toate "omeniile
"e risc "in ca"rul statului0 cu scopul ani7il#rii sau minimali!#rii posibilit#ilor apariiei i escala"#rii
5
acestui pericol.
1arcina prioritar# la cercetarea fenomenului "at "e c#tre savanii 8uriti0 sociologi0 politologi0
"e c#tre toate organele statului trebuie s# re!i"e -n stu"ierea minuioas# a terorismului -n toat#
comple3itatea sa0 a factorilor generatori ai acestuia0 a formelor "e manifestare a lui0 a personalit#ii
celor implicai -n aceast# activitate0 a principalelor curente i organi!aii teroriste =gene!a i evoluia
acestora0 structura0 mo"ul "e aciune0 motivele i imbol"urile trecerii la alt act etc.>0 a ten"inelor
terorismului contemporan0 precum i a mecanismelor 8uri"ice i e3tra8uri"ice "e prevenire i
combatere a acestui veritabil flagel.
uportul metodologic al lucr#rii -l constituie teoria cunoaterii0 stu"iile fun"amentale ale
criminologiei. 4n stu"iul -ntreprins au fost utili!ate "e asemenea meto"ele generale i speciale0 cum ar
fi6 meto"a sistematic#0 istoric#0 comparativ#0 gramatical#0 logic#0 precum i stu"ierea materialului
normativ<legislativ0 a materialelor sub"ivi!iunilor speciali!ate ale ..A.;. al ,... -n lupta contra
teroierismului.
6
Capitolul I Conceptul originea i evoluia terorismului
!.!. Apariia i evoluarea terorismului ca fenomen global.
'ermenul "e terorism a ap#rut -n istorie "up# revoluia france!# "in 1&(. :oiunea era -ns#
cunoscut# "e omenire "e la -nceputurile istoriei. 'eroarea era "in antic7itate perceput# ca folosirea
sistematic# a fricii pentru a obine ceva. Dar0 ca arm# politic#0 terorismul a fost folosit -n sec ?;; i ?;;
"e c#tre un or"in islamic0 cunoscut sub "enumirea "e @Asasini@.
'ermenul provine "in arab# i se tra"uce literar prin @consumator "e 7ai@ sau @to3icoman@.
Aceast# grupare "e musulmani sectani fanatici0 care a"esea acionau sub influena "rogurilor0 era
folosit# "e c#tre con"uc#torii ei spirituali pentru a r#spAn"i prin violen# i crim# teroare -n rAn"ul
@necre"incioilor@.
1
Asasinii au fost prima grupare care a folosit crima planificat# i sistematic# pentru a menine
teroarea pe termen lung0 transformAn" atentatele -ntr-o arm# politic#.
Conform afirmaiilor unor istorici0 gruparea @asasinilor@ num#ra cAteva !eci "e mii0 "e aceea0
"e @B#tr-nul "in muni@0 se temeau "e moarte c-rmuitorii "e la :il p-n# -n 1can"inavia i "e la .area
Caspic# p-n# la oceanul Atlantic. Cl nu era nici rege0 nici -mp#rat0 nici mare coman"ant "e oti. Cl nu
avea nici imperiu0 nici armat#. 1ingurul lucru pe care -l avea era puterea - teribila putere asupra
oamenilor0 putere ce-i "etermina la moarte ori s# uci"# pe alii.
:imeni "in c-rmuitorii "e atunci nu era -n siguran# fa# "e oamenii lui Dasan. :ici !i"urile
cet#ilor0 nici stra8a nu-i putea opri.
2
1ub ameninarea cu moartea0 @asasinii@ au reuit s#-i foloseasc# cu succes reputaia0
e3torc-n"u-i "e bani at-t pe con"uc#torii musulmani0 c-t i pe cei cretini.
Eruparea @asasinilor@ a pre!entat similitu"ini certe cu mic#ri i organi!aii teroriste
mo"erne i contemporane0 "-n" "ova"# "e un
manierism evi"ent -n materie "e atentate0 folosin" -ntot"eauna pumnalul -n reali!area
scopului.
4n 12560 c-n" armata mongolilor a intrat -n $ersia0 puterea @Asasinilor@ a luat sf-rit. 4n 1&1+0
-ns#0 au fost "escoperite "e c#tre consulul france! -n 1iria noi informaii "espre @asasini@.
1
Colectiv "e autori0 'erorism0 antiterorism0 contraterorism0 %ra"ea0 e". Antet0 1((0 p. 51.
2
F/GH/I5JKL M.0 NOPOQ/I R.0 STJGUVUO 5VGTQKWU K5V/GKK0 X.0 1(&&0 5. 23+.

Con"uc#torul acestora locuia -ntr-un s#tuc l-ng# 'e7eran. % alt# pomenire "espre @asasini@ "atea!#
"in 1&660 c-n" la un proces "in Bombei s-a vorbit "espre gruparea asasinilor c#reia i-a fost refu!at#
plata unei sume "e 1++++ "e lire sterline.
3
'eroarea constituie o stare0 o fric# cresc-n"#0 "ar "e pe Ytimpurile ,evoluiei france!e
"evine "e asemenea un regim politic0 c7iar i o form# "e guvern#m-nt0 care permite puterii e3istente
s#-i nimiceasc#0 prin m#suri e3treme i intimi"are colectiv#0 pe cei care i se opun.
9olosirea mo"ern# a conceptului "e teroare a -nceput -n ,evoluia 9rance!# "in 1&(.
'eroarea este numele generic "at perioa"ei ce a urmat prelu#rii puterii "e cea mai ra"ical# grupare0 a
iacobinilor0 perioa"# -n care violena fi!ic#0 asociat# cu ameninarea prin folosirea violenei0 a fost
practicat# -n scopul cre#rii ba!ei unei noi or"ini sociale.
Astfel0 -n 9rana o"at# cu -nl#turarea "e la putere a regelui se instaurea!# @Domnia 'erorii@.
;ar ca urmare pe 21 ianuarie 1(3 regele )%2;1 ?Z; este e3ecutat prin g7ilotinare.
4
:ou# luni mai
t-r!iu aceeai soart# a avuto i regina .#rie-Antoinette.
Data -nceputului @Domniei 'erorii@ este controversat#. 2nii istorici socot aceast# "at# !iua
c#"erii Bastiliei0 a"ic# 14 iulie 1&(0 iar alii - masacrarea "in septembrie 1(2. -n acea lun# "e
septembrie au fost e3ecutai sub "iferite prete3te 2+++ "e oameni0 -n perioa"a 1(3-1(40 teroarea a
fost nu numai ca mi8loc "e supravieuire a naiunii YYfrance!e0 "ar i ca o cale spre bine i bun#stare
social#.
@Domnia 'erorii@ a luat sf-rit o "at# cu arestarea i e3ecutarea lui ,obespierre0 care0
-mpreun# cu 21 "e susin#tori0 a fost g7ilotinat pe "ata "e 2& iulie 1(4. Ca reacie la arestarea i
e3ecutarea lui ,obespierre0 parti!anii tribunalelor revoluionare iacobine au fost etic7etai "rept
@teroriti@.
9olosirea "eliberat# a terorii i violenei "e c#tre stat0 pentru a insufla team# -n r-n"ul
ma8orit#ii populaiei0 in"iferent "e convingerile i inteniile acestora0 a "us la apariia -n ,usia a unei
grup#ri secrete care -ncearc# s#-1 r#stoarne pe arul :icolae ;. Acesta transformase poliia secret# -
%7rana - -ntr-un instrument "e guvernare prin teroare "iscriminatorie0 ce era capabil# s# -n#bue
orice form# "e nesupunere.
3
;bi"em0 p. 23.
4
Balan %.0 'erorismul < crim# internaional#0 C7iin#u0 1((&.
&
Astfel0 -n "ecembrie 1&250 nobilimea rus# a a8uns la conclu!ia c# bunele intenii nu s-nt
suficiente pentru a-1 r#sturna pe [ar. 1ub influena revoluiilor "in 9rana i 1.2.A.0 a mic#rilor
revoluionare "in Erecia0 1pania0 ;talia i0 ca urmare a tre!irii sentimentelor naionale "up# r#!boiul
"in 1&120 micarea revoluionar# "in ,usia -i pune scopul instaur#rii -n ar# a unui regim
republican sau constituional.
5
Decembritii 7ot#r#sc -nl#turarea "e la putere a arului cu propriile lui arme - apelul la teroare
i terorism0 -ns# actul lor terorist nu s-a -ncununat "e succes0 "in care cau!# cinci "intre organi!atori
au fost e3ecutai0 iar ceilali au fost "eportai -n 1iberia sau -n Cauca!.
,egimul "e teroare0 instaurat "e :icolae ;0 care a "urat 3+ "e ani0 "in 1&25-1&550 inea sub
control at-t instituiile "e stat0 religia0 precum i masele populare. Cen!ura a8unsese p-n# la absur".
$ermisiunea "e plecare peste 7otare era obinut# foarte greu.
4n trei "ecenii "e guvernare a lui :icolae ; au avut loc aproape 5++ "e r#scoale0 "ar care
aveau un caracter local i necoor"onat0 "e aceea ele erau repe"e i s-ngeros -n#buite.
Drept urmare a revoluiei "in 1&10 9rana0 este cuprins# "e un nou val "e teroare. Comuna
"in $aris0 a fost primul guvern revoluionar0 ce a con"us $arisul 2 "e !ile
6
i avea mai multe
ten"ine politice0 printre care i cea "e terori!are.
$este 3++++ "e comunar!i au fost ucii -n lupte sau e3ecutai f#r# 8u"ecat#0 alte !eci "e mii au
fost trimii la munc# silnic#0 comuna "in $aris a c#!ut0 teroarea alb# s-a "ove"it a fi mai puternic#
"ec-t teroarea roie a comunar!ilor. Dar -n g-n"irea revoluionar# "in Curopa0 c#"erea Comunei "in
$aris n-a -nseninat un parastas0 -n cur-n" vor fi alte revoluii - revoluii triumf#toare.
Dup# Comuna "in $aris0 urmea!# o perioa"# -n"elungat# a in"ivi"ualismului acionai0
caracteristic# anar7o-terorismului clasic. Anar7itii visau s# sc7imbe societatea cu a8utorul bombelor0
al pistoalelor sau al cuitelor.
'eroarea era o meto"# "e propagan"# a anar7itilor. 9iecare act terorist trebuia s# atrag#
atenia poporului i s# tre!easc# activitatea revoluionar# a maselor.

Astfel0 -n ianuarie 1&& Z.
\asulici0 membr# a organi!aiei noro"niciste @$#m-nt i libertate@0 1-a -mpucat pe c-rmuitorul
oraului $etersburg0 9. 'repov. )a 8u"ecat# \asulici a afirmat c# prin actul terorist a avut intenia s#
atrag# atenia societ#ii asupra faptului c# 'repov0 ca repre!entant al puterii0 a "at or"in s# fie mutilai
5
]K^/5/_5JKL 5^/ITG`0 X.0 1(&0 5. 132.
6
Dicionar politic0 Bucureti0 e". $olitic#0 1(50 p. 132.

abJTIJKQT c.0 R5V/GKd NNN$ 1&61-1(10 X.0 1((+0 5. (+.


(
"einuii politici. :oro"nicitii au -nceput s# afirme c# actele teroriste s-nt primele fantome ale
revoluiei. Ci consi"erau c# uci"erea celor mai nepopulari repre!entani ai arului va atrage simpatia
maselor fa# "e micarea revoluionar#.
)a 2 aprilie 1&(0 membrul organi!aiei @$#m-nt i libertate@0 A. 1oloviov c7iar -n $alatul "e
;arn# a tras 5 cartue asupra arului Ale3an"ru ;;. 4ns# [arul n-a fost nici m#car r#nit. Atentatorul a
fost prins i 8u"ecat0 iar apoi e3ecutat prin sp-n!urare.
4n toamna anului 1&(0 "in nou este organi!at un atentat -mpotriva lui Ale3an"ru ;;0 care
urma s# se -ntoarc# "e la o"i7n#0 "in su"ul #rii. Astfel0 atentatorii au minat trei no"uri "e cale ferat#0
pe un"e presupuneau c# va trece garnitura arist# "e tren. Din cau!a timpului nefavorabil0 ruta a fost
sc7imbat# i oraul %"esa a fost ocolit. Astfel0 prima capcan# nu i-a f#cut efectul.A "oua
-nc#rc#tur#0 "in motive neeluci"ate n-a e3plo"at0 iar -n .oscova0 e3plo!ia a avut loc sub o alt#
garnitur#0 nepro"uc-n"u-i arului nici o v#t#mare.
2rm#torul atentat a fost organi!at -n interiorul palatului imperial "in $etersburg. 1. Dalturin
s-a anga8at t-mplar la palat i a primit o camer# -n palat. 9olosin"u-se "e acest prile80 cu a8utorul altor
a"epi ai terorii0 Dalturin a"ucea -n fiecare sear# "in ora cantit#i "e e3plo!iv0 pe care -l ascun"ea -n
pern#. 9olosirea pernei -n loc "e ascun!i0 creea!# mai apoi incomo"itate0 care -l face s# transfere
e3plo!ivul -n la"a pentru albituri ce urma s# fie transformat# mai apoi -n bomb#0 -n sf-rit0 -n
februarie 1&&+ totul era gata. Dalturin cunotea orarul pr-n!ului. Cl a instalat bomba sub sufragerie
un"e urma s# apar# arul cu suita0 "ar acesta a -nt-r!iat la mas# i -n momentul e3plo!iei se afla -n
apropiere. Ca urmare a e3plo!iei au fost ucii 11 oameni i 56 au fost r#nii0 iar arul iar#i a r#mas
nev#t#mat.
&
4n ciu"a arest#rilor masive0 membrii organi!aiei @)ibertatea poporului@ preg#tesc un alt
atentat -mpotriva arului.
Drept loc "e asasinare au ales stra"a .alaia 1a"ovaia0 care era loc obligatoriu "e trecere a
arului "e la -nt-lniri i plimb#ri0 -n scopul acesta0 "oi tineri au -nc7iriat "ou# camere0 "in care urma s#
fie s#pat un tunel0 -n cap#tul c#ruia trebuia s# fie pus e3plo!iv. 'unelul era aproape gata0 "ar
con"uc#torii organi!aiei au 7ot#r-t0 pentru eficiena actului0 s# amplase!e a"#ug#tor i arunc#tori "e
bombe0 urm-n" -n ca!, "e nereuit# s# fie folosite.
Dar0 pe neateptate0 este arestat con"uc#torul grupului0 eeleabov. Con"ucerea grupului este
&
Balan %.0 op. cit.0 p. 11-12.
1+
preluat# "e c#tre 1ofia $erovscaia0 8 o femeie care cunotea -n "etaliu planul lui eeleabov.
.erg-n" la plimbare0 arul -ncon8oar# stra"a 1a"ovaia0 $erovscaia "# noi "ispo!iii
arunc#torilor "e bombe. $rima e3plo!ie fost o neateptare total#. A aruncat bomba :icolae ,-sacov.
Dup -mpr#tierea fumului0 poliia 1-a a8utat pe ar s# ias# "in careta sa "istrus#0 -n acel moment
;gnarii Erinevic7ii0 al "oilea arunc#tor0 stu"ent la facultatea "e inginerie0 s-a apropiat "e ar la c-iva
pai i aruncat bomba. Astfel0 marele scop a fost atins6 arul a murit peste o or# -n palatul s#u "e iarn#0
Erinevic7ii0 r#nit i el "in cau!a e3plo!iei0
6i
moare la scurt timp "up# aceea.
4n aprilie 1&&1 organi!atorii eeleabov0 $erovscaia0 ,-sacov C7ibalcici s-nt sp-n!urai.
Dup# asasinarea arului0 "e!am#girea anar7itilor a foti imens#0 -n locul para"isului social
preconi!at0 ,usia s-a confruntat cu un regim mai opresiv i reacionar con"us "e Ale3an"ru al ;;;-lea.
)a 16 martie 1&21 'u"or Zla"imirescu -i aea!# tab#ra la Cotroceni0 un"e a8unge la
-nelegere cu boierii i se unesc cu toii -mpotriva 9anarioilor.
-n acelai timp0 -n .ol"ova -ncepuse r#scoala eteritilor -n fruntea c#reia se afl#
Ale3an"ru ;psilante. Acesta vrea s#-1 atrag# i pe Zla"imirescu -mpotriva turcilor0 care -ns# nu
este "e acor"0 -n situaia complicat# care se crease0 Zla"imirescu este nevoit s# se retrag# -n
%ltenia0 un"e avea m#n#stiri -nt#rite i populaia -i era favorabil#.
Cl -nainta cu oastea p-n# la Eoleti0 l-ng# $iteti0 un"e este -nt-mpinat "e vec7iul s#u
prieten0 ;or"ac7e %limpiotul0 care era -n oastea Cteriei. Acesta -i cump#rase pe efii arn#uilor
i pan"urilor0 care -l "#"ur# prins pe Zla"imirescu. ;or"ac7e -l con"uce la oastea lui ;psilante la
'-rgovite0 un"e eteritii -l taie -n buc#i cu s#biile i -i arunc# resturile -ntr-o f-nt-n#.
% pagin# tragic# a istoriei romAneti0 o constituie reprima - rea marii r#scoale #r#neti "in
1(+. -n cursul r#scoalei0 timp "e c-teva s#pt#m-ni0 au fost comise acte "e teroare f#r# prece"ent. Din
or"inul guvernului i al monar7ului0 11+++ "e #rani care-i cereau "repturile0 au fost asasinai0 iar
alte c-teva !eci "e mii mutilai.
(
4n toate aceste atentate i omoruri0 observ#m o multitu"ine "e motive0 "ar ma8oritatea "intre
ele erau e3ecutate "e in"ivi!i aparte i numai puine la num#r erau puse la cale "e organi!aii care
urm#reau scopuri politice.
Cpoca mo"ern# nu s-a confruntat numai cu asaltul teroritilor in"ivi"uali0 ci i cu mic#ri
clan"estine0 care a"eseori promovea!# un terorism organi!at ea0 epoca0 r#m-n-n" -n istorie ca o
(
Bo"unescu ;.0 9lagelui terorismului internaional0 Bucureti0 1(&0 p.&1.
11
perioa"# a societ#ilor secrete.
)a sf-ritul 1ec.?;?-lea -n ,usia ia fiin# un nou parti"0 parti"ul social-"emocrat.
.embru era i )enin0 care nu ve"ea folos -n actele teroriste particulare i -n grup#rile teroriste
puin numeroase. )a -nceputul lui 1(++0 )enin susinea c# lucrul parti"ului social-"emocrat trebuie
orientat spre "ictatur#. Cl afirm# c# f#r# "ictatura iacobinilor0 "ictatura proletariatului repre!int# "oar
vorbe goale.
4n programul parti"ului social-"emocrat )enin scrie c#0 "up# p#rerea sa0 teroarea este o
meto"# "e lupt#0 care poate fi "e folos0 uneori fiin" necesar# i eficient#0 "ar numai c-n" se va
transforma -ntr-o r#scoal# armat#. Astfel0 -n istorie -i face apariia unul "intre marii propov#"uitori ai
terorismului Z.;. )enin.
!.". #efinirea terorismului.
Claborarea noiunii terorismului este una "in cele mai complicate probleme c-t a tiinelor
8uri"ice at-t i a practicii combaterii criminalit#ii. Conform "atelor "iferitor autori0 e3ist# "e la 1++
p-n# la 2++ "e noiuni ale terorismului
1+
. falter )aguer0 istoric i comentator "e politic# e3tern#
american0 spunea -ntr-o carte consacrat# acestui fenomen0 c# -ntre 1(36 i 1(&1 s-au "at peste 1+(
"efiniii terorismului
11
0 nici una "in ele0 -ns#0 nu este recunoscut# clasic#
12
.
Deci0 cu toate c# e3ist# o multitu"ine "e publicaii tiinifice i "e alt or"in0 "espre terorismh
"ocumente 8uri"ice privin" lupta cu acesta "e nivel internaional i naional0 trebuie s# constat#m
lipsa unei interpret#ri clare i unice a fenomenului respectiv
13
.
Aa "ar0 "in punct "e ve"ere 8uri"ic0 fenomenul nu a c#p#tat nici p-n# a!i o "efiniie universal
valabil#0 "ificultatea provenin" "in faptul c# terorismul constituie o meto"# "e aciune0 o mo"alitate
"e punere -n e3ecuie a unei activit#i infracionale prin teroare0 violen#0 intimi"are0 meto"# a"esea
confun"at# cu -ns#i infraciunea
14
. % astfel "e stare a lucrurilor este con"iionat# at-t "e
comple3itatea a -ns#i fenomenului pe care -l repre!int# terorismul c-t i "e un ir "e factori "e or"in
subiectiv0 ce e3ist# la nivelele naional i internaional. 'otui0 aceasta nu -nseamn# c# toate -ncerc#rile
1+
iPO^`dQ/I c.j. aOGG/GKkP K lGO5Vml^OQKd 5 lGKkQTJTPK VOGG/GKkKG/ITQKd0 X/5JIT0 2+++0 5.(
11
;onescu Z. Zeacul terorismului.
12
iPO^`dQ/I c.j.0 op. cit.0 p.(.
13
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0 2++20 5.3.
14
Balan %. 'erorismul < flagel internaional tt u)egea i viaav0 :r.&0 1((0 p.25.
12
"e a elabora o "efiniie general# a terorismului sunt pre"estinate eecului0 ci invers0 posibilitatea
a"opt#rii acesteia crete0 fapt confirmat i "e practica a"opt#rii la nivel internaional a "efiniiilor unor
astfel "e fenomene0 "e altfel nu mai puin complicate0 cum ar fi genoci"ul i agresia
15
.
% "efiniie este -n esen# o ecuaie ce re"# e3act sensurile unui cuv-nt. 4n ca!ul conceptului "e
terorism situaia este puin "iferit# "in cau!a naturii sale emoionale0 a conotaiei negative a
termenului i "iscursului politic pe care -l presupune "eoarece toate acestea contribuie la m#rirea
comple3it#ii surprin"erii sale -n totalitatea componentelor ce-l caracteri!ea!#
16
.
:oiunea "e terorism este cunoscut# omenirii "e la -nceputul istoriei
1
. $rima tentativ# "e a
"efini i reglementa terorismul "in punct "e ve"ere 8uri"ic are o vec7ime respectabil#0 aparin-n"
legiuitorilor romani0 care -n anul 1+3 -.e.n.0 -n )e3 Apuleia0 au incriminat Crimen .agestatis0 a"ic#
orice aciune intern# sau e3tern# -n"reptat# -mpotriva integrit#ii statului. Aceast# m#sur# nu a fost
lipsit# "e temei0 "eoarece ulterior a"opt#rii acestei legi0 mai ales -n provinciile romane "in %rientul
.i8lociu0 au ap#rut grup#ri teroriste formate "in fanatici religioi care0 pentru atingerea propriilor
obiective0 au atacat at-t pe romani c-t i pe evrei0 f#r# "iscriminare
1&
.
Deci0 problema terorismului
1(
0 "up# cum s-a v#!ut i -n paragraful prece"ent0 -n esen# nu e
nou#0 "ar totui0 primele -ncerc#ri serioase "e a elabora o "efiniie general acceptabil# acestui
fenomen au fost -ntreprinse mai activ -n anii 2+ ai secolului ??
2+
.
.area "ificultate a "efinirii terorismului nu const# -n ten"ina "e generali!are a unei te7nici
"e aplicare a violenei < care -n principiu ar putea fi utili!at# "e oricine0 -n ca"rul tuturor tipurilor "e
relaii i situaii conflictuale < ci0 mai "egrab#0 la limitarea "efinirii la anumii factori0 numai la
anumite tipuri "e conflicte etc.
% alt# surs# "e "ificultate -nt-lnit# -n procesul "e "efinire a terorismului este
caracteristica acestui concept "e a presupune aprioric -mp#rirea -n wa face parte "intr-un grup i a te
simi -n afara grupuluiv.
2nii sociologi i unii politologi susin c#0 -n principiu0 nu se poate "a nici o "efinire a
terorismului "eoarece -nsui procesul "e elaborare a unei "efiniii face parte "intr-un conte3t mai larg
"e contestare a i"eologiilor i obiectivelor politice. Definiiile susin argumentul c# perspectiva se
15
iPO^`dQ/I c.j.0 op. cit.0 p.(.
16
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p..
1
)a!ari C. Drepturile omului i terorismul tt u,evista naional# "e "reptv0 2++10 :r.1+0 p.22.
1&
:istoreanu E7.0 $#un C. Criminologie0 Bucureti0 1((60 p.265.
1(
iPO^`dQ/I c.j.0 op. cit.0 p.1+.
2+
;bi"em.
13
sc7imb# -n funcie "e momentul i "e locul un"e are loc actul terorist. Definirea presupune o
interpretare subiectiv# a relaiei care "ifer# "e la observator la observator0 -n funcie "e percepiile
fiec#ruia0 "e motivaiile acestora etc.
:oiunea "e wterorismv este "in punct "e ve"ere etimologic un "erivat "e la wteroarev0 -n
latin# wterro0 terrorisv care se i"entific# cu groa!#0 fric#0 spaim# provocat# preme"itat0 prin
ameninare i intimi"are. % semnificaie asem#n#toare au cuvintele wterrorv "in engle!# i wterreurv
"in 0limba france!#
21
.
'otui0 -nc# -nainte "e romani0 -n mitologia greac#0 teroarea =$7obos> i frica =Deimos> "up#
cum am menionat erau numele celor "oi cai0 care tr#geau carul "e lupt# al lui Ares0 !eul r#!boiului.
1imbolistica acestor cuvinte este semnificativ#. ,#!boiul0 lupta0 conflictul presupun
recurgerea la folosirea forei0 a mi8loacelor violente0 "istructive. ,esorturile psi7ologice ale acestui
proces s-nt6 frica =teama> i teroarea. Erecii subliniau in"epen"ena relativ# "intre aceste "ou#
concepte ce se interrelaionea!#. 9rica era cunoscut# "e ei i ca o reacie la lucruri noi i ciu"ate0
neateptate i periculoase. 9rica era o reacie a cet#enilor eleni la sc7imb#rile politice ma8ore "in
cetate =polis>0 "ac# aceste sc7imb#ri erau at-t "e semnificative -nc-t s# amenine securitatea lor
in"ivi"ual# i a comunit#ii sociale "in care f#ceau parte.
'eroarea era -nc# "e pe atunci perceput# ca folosirea sistematic# a fricii pentru a obine ceva.
$rin noiunea "e teroare < luat# "e sinest#t#tor < se -nelege o stare "e team# e3trem# care
-nsp#im-nt#0 tulbur# i parali!ea!#. Aceast# team# colectiv# poate fi in"us# prin wterori!arev a"ic#
prin practicarea amenin#rii cu violena sau folosirea acesteia
22
.
Dicionarul enciclope"ic "efinete teroarea ca fiin" < frica. 1paima0 groa!a provocat# -n mo"
intenionat prin "iverse mi8loace "e intimi"are0 "e timorare. Asuprirea ba!at# pe intimi"are0
timorare
23
.
)a r-n"ul ei violena este "efinit# ca implic-n" recurgerea la for# "e c#tre un stat sau un grup
-n ve"erea pre8u"icierii integrit#ii unor persoane sau bunuri.
Cu toate c# acest gen "e manifest#ri s-nt "e c-n" lumea0 verbul wa terori!av a intrat -n
vocabularul limbii france!e abia -n secolul ?Z;;;. )eg#tura -ntre actul terori!#rii i wterorismv < -n
21
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# D.0 op. cit.0 p.-&h xdy/I i.F. j/^KVKJT VOGG/GKkPT < l/^KVKJT QT5K^Kd K
ToGO55KK0 X/5JIT0 1(&0 5.21h zmGTIO^` c.j. aOGG/GKkP K QOJ/V/GUO l/py/pU H/G`HU 5 QKP tt
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R. X/5JIT0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 2++20 5.3+.
22
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.-&.
23
Dicionar enciclope"ic0 e"iia ;;0 Bucureti0 1(&0 p.((6.
14
sensul actual al termenului < a ap#rut cu mult mai t-r!iu0 "ar c7iar i aa nu e3ist# un consens privin"
relaia "intre aceti termeni.
2nii specialiti consi"er# terorismul ca fiin" forma cea mai organi!at# "e teroare. A"versarii
acestei i"ei sublinia!# -ns# faptul c# teroarea este o stare politic#0 -n timp ce terorismul se refer# la o
activitate social# organi!at#. %piniile cele mai polari!ate s-nt cele conform c#rora teroarea poate
surveni f#r# terorism i0 respectiv0 c# teroarea este c7iar c7eia care "esf#oar# terorismul.
1ufi3ul w-ismv care se a"aug# la r#"#cina cuv-ntului terorism este "eseori -nterpretat ca
"enot-n" un caracter sistematic0 fie la nivel teoretic0 un"e sufi3ul se refer# la un concept politic0 fie la
nivel practic0 un"e se are -n ve"ere un mo" "e aciune sau o atitu"ine. 'erorismul este asimilat cu o
calitate "octrinar# "ar i cu un mo" "eliberat "e aciune
24
.
'ermenele wteroarev i wterorismv s-nt "esp#rite contient "eoarece iniial aveau sens comun
i se foloseau -n circumstane i"entice. 4ns# acum ele au un coninut "iferit. 'eroarea fiin" o politic#
"e represii "in partea statului0 ba!at# pe instituiile "e for#. 'erorismul este violena efectuat# "e c#tre
grup#rile opo!iionale. Arma teroarei < represiile0 arma terorismului- actele teroriste
25
.
Dicionarul enciclope"ic la fel "efinete terorismul ca6 wsistem "e aciuni teroristev
26
.
Deci0 terorismul nu pro"uce numai i numai teroare. .ai mult0 "ec-t at-t teroarea nu
repre!int# -ntot"eauna re!ultanta principal# a unui act terorist sau0 c7iar0 a unei companii teroriste.
'eroarea este "efinit# prin teama e3trem# i angoas#0 -n timp ce terorismul repre!int# un pericol real
"ar "ifu!0 o ameninare vag#0 greu "e -neles i "efinit0 imprevi!ibil# i neateptat#0 cu efecte
in7ibitoare0 "e blocare a aciunii luci"e. 'erorismul afectea!# grav at-t structura social# c-t i in"ivi"ul
luat ca atare0 put-n" "istorsiona co"ul "e percepere i imagini "e care membrii societ#ii "epin" i -n
care au -ncre"ere. ;ncertitu"inea legat# "e aberaia comportamental# presupus# "e terorism poate
"uce la "e!orientare social# i "escura8are.
Actul "e terorism are un scop similar "escura8#rii generale0 victima primar# este mai puin
important# -n comparaie cu efectul general scontat asupra unei colectivit#i sau grup c#ruia -i este
a"resat "e fapt. 'erorismul0 "ei pro"uce victime in"ivi"uale este o crim# la a"resa unei -ntregi
comunit#i sociale. 'eroarea este un fenomen psi7ologic natural0 iar terorismul repre!int# e3ploatarea
contient# a acesteia. 'erorismul are un caracter coercitiv0 menit s# influene!e prin manipulare voina
24
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.1+.
25
{/|m}J/ i.j. N/IGOPOQQUL VOGG/GKkP. MQT^Kk /5Q/IQUy QTlGTI^OQKL0 XKQ5J0 2+++. c.1+.
26
Dicionar enciclope"ic0 e"iia ;;0 Bucureti0 1(&0 p.(66.
15
victimelor sale "irecte i a publicului int#. Era"ul "e team# este generat "e -ns#i natura crimei
respective0 "e mo"ul "e comitere sau "e aparenta inutilitate i absur"itate a ei0 "e in"iferena fa# "e
viaa omeneasc#0 "e bunurile materiale i culturale sau simbolurile societ#ii respective. Aceast#
team# 8ustificat# constituie sursa potenei terorismului "eoarece intimitatea societ#ii se ba!ea!# pe o
asemenea ameninare continu#. $entru a-i p#stra nealterat# cre"ibilitatea0 terorismul materiali!ea!#
sistematic ameninarea potenial# -n violen# s-ngeroas#
2
.
Aa "ar0 terorismul este o practic# "e re!olvare prin mi8loace violente a problemelor ap#rute
-ntre state0 -ntre grupuri "e interes0 organi!aii criminale "in aceeai ar# sau "in #ri "iferite0 -ntre
in"ivi!i0 precum i -ntre acetia i organi!aii politice0 economice0 i"eologice0 religioase0 etnice0
rasiale. 'erorismul u!ea!# "e orice mi8loc pentru a-i atinge obiectivele6 asasinate i!olate sau
colective0 luarea "e ostatici0 ameninarea cu moartea0 sc7ingiuri0 mutil#ri0 "istrugerea bunurilor
materiale0 anta8ul0 subminarea prestigiului0 compromiterea etc.
2&
1ociologii "efinesc terorismul ca fiin" utili!area "e c#tre un grup a voinei sub acoperire0 -n
scopul atingerii unor obiective politice. Deci0 terorismul poate fi consi"erat ca o form# "e strategie
violent#0 "e constr-ngere0 utili!at# pentru a sc7imba libertatea "e opiune a celorlali.
$entru ca un act s# poat# fi consi"erat terorist0 re!ultatul cu care se sol"ea!# trebuie s#
pro"uc# neap#rat i teroare0 aceasta constituin" matricea i"eal# "e materiali!are a unei rupturi
afective i psi7ologice -ntre populaie i putere. Contractul social "intre in"ivi" i societate pre"ispune
statul s# apere populaia "e teroare0 "e amenin#ri0 "e violen# i s# ofere cet#enilor care pl#tesc
impo!ite0 activit#i sociale utile < -ntr-un cuv-nt < un ambiant prielnic vieii i muncii lor.
;ntro"ucerea teroarei "e c#tre teroriti poate "ep#rta publicul "e instituiile atacate "e terorism0
pe motiv c# acestea nu mai s-nt capabile s# se apere i s#-i prote8e!e pe cet#eni. .ai mult "ec-t at-t0
teroarea provoac# societatea s# riposte!e cu violen# tocmai pentru c# ea oc7ea!# prin violen#.
,iposta violent# poate -ncura8a propagarea terorii astfel -nc-t aceast# reacie s# vin#0 -n mo"
para"o3al0 -n spriginul "emersului terorist.
'erorismul folosete permanent violena i -n i"eea unui potenial transfer "e violen# c#tre
societatea atacat#.
Acest proces presupune comutarea ateniei publicului "e la actul terorist violent la aciunea
"ur#0 "e ripost# a structurilor "e putere atacate. 1ocietatea lovit# "e terorism se ve"e a"eseori
2
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.1+.
2&
C7ele .. 'erminologie "e specialitate6 w'erorism-Antiterorismv0 Bucureti0 1((30 p.215.
16
7an"icapat# "e sentimente "e vinov#ie in"use "e pier"erea -ncre"erii i legitimit#ii -n moralitatea
ripostei. Astfel0 frustarea iniial# a teroritilor poate fi transmis# societ#ii int#. Cercul
comportamental acional se -nc7i"e -n aa fel -nc-t s# nu mai poi "elimita cine este agresorul i cine
este victima0 cine pe cine terori!ea!# sau mai bine spus0 cine pe cine urm#rete s# terori!e!e
2(
.
$rin terorism ca meto"# "e aciune0 se -nelege practicarea teroarei. Cl "esemnea!# acte "e
natur# s# provoace -ntr-un anumit me"iu0 un sentiment "e team# imens#0 prevestitoare a unui r#u0 cu
alte cuvinte0 acte intimi"ante sub toate aspectele.
1-nt consi"erate -n ansamblu infraciuni "e terorism0 acelea care prin sine pre!int# amenin#ri
grave cu intenia "e a se repeta. $entru -nelesul noiunii "e terorism nu interesea!# motivul faptei0 ci
meto"a "e comitere. Cste evi"ent c# actele "e terorism s-nt comise cel mai "es ca mi8loace ce pot
provoca o prime8"ie comun# i care le!ea!#0 prin efectele lor morale0 interesele -ntregii colectivit#i.
Dar nu este o lege c# actul "e terorism este comis printr-o meto"# specific# numai acestuia6 o
populaie poate fi terori!at# prin asasinarea oamenilor politici0 a unor li"eri0 efi "e parti"e0
provocarea unor incen"ii0 avarii "e proporii etc. f#r# ca -ns#i populaia s# fie e3pus# la un pericol
3+
.
4n general0 pot fi "eosebite trei grupuri "e meto"e "e influen# terorist# i anume6 fi!iceh
materiale i psi7ologice.
.eto"ele "e influen# material# se refer# numai la obiectele materiale i presupune
"istrugerea sau "eteriorarea lor0 precum i capturarea sau folosirea lor "e c#tre teroriti -n interese
proprii. )a influena teroritilor asupra anumitor grupuri sociale a oamenilor trebuie "e avut -n ve"ere
meto"ele "e influen# psi7ologic# i fi!ic#. Deci0 cu c-t mai mari s-nt ambiiile teroritilor0 cu atAt mai
importante scopuri -i propun0 cu c-t este mai mare cuantumul motiv#rii politice -n aciunile sale
ilegale0 cu atAt mai mult# atenie ei acor"# wprelucr#riiv psi7ologice a cet#enilor.
4n afar# "e aceasta se mai soluionea!# un comple3 -ntreg "e probleme cu caracter tactic6
apelarea la opinia public# -n ca"rul statului s#u i peste 7otarele acestuia cu scopul 8ustific#rii
activit#ii sale ilegale0 r#spAn"irii i"eologiei0 programelor politice0 asigurarea susinerii aciunilor sale
"in partea unei anumite categorii "e politicieni0 ali activiti0 c#ut#rii a"epilor i sponsorilor0 -nvinuirii
organelor puterii "e stat -n aciuni nea"ecvat "e "ure i in8uste fa# "e subiecii activit#ii teroriste =care
"e regul# se pre!int# "rept lupt#tori pentru ec7itatea social#0 in"epen"ena naional#0 nimicirea
"epen"enei coloniale etc.>.
2(
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.1+.
3+
Dumneanu ). 'erorismul6 aspect internaional0 'e!a "e magistru0 C7iin#u0 2+++0 p.(.
1
% particularitate caracteristic# a folosirii meto"elor teroriste pentru atingerea scopurilor
politice -n toat# lumea servete aplicarea pe larg a aa-numitei meto"e woarbe a terorismuluiv.
Aceast# meto"# const# -n aceea c# victimele actelor teroriste preventiv nu se stabilesc0
presupunAn"u-se c# pot suferi orice oameni care -ntAmpl#tor se vor afla la locul efectu#rii actului
terorist. $ractica organelor "e ocrotire a "reptului "emonstrea!# c# -n ca!ul "at organi!atorii actelor
teroriste folosesc0 "e obicei0 cea mai ieftin# i efectiv#0 "up# consecinele sale tragice0 meto"# a
s#vAririi e3plo!iilor -n locurile a"un#rii -n mas# a oamenilor =piee0 sta"ioane0 case "e locuit0 centre
comerciale etc.>. -nc# o particularitate a efectu#rii actelor contemporane "e wterorism orbv este
clan"estinitatea acestora0 a"ic# nimeni nu-i asum# r#spun"erea pentru s#vArirea lor0 "ei -n anii
prece"eni aceasta era o norm# obligatorie -n terorismul politic. $rincipala cau!# -n acest sens const#
-n aceea c# la s#vArirea omorurilor -n mas# a oamenilor inoceni organi!atorii actelor teroriste nu pot
mi!a pe susinerea "in partea opiniei publice a planurilor sale0 scopurilor precum i meto"elor
folosite0 susinere ce pre!int# importan# mare pentru subiecii activit#ii teroriste
31
.
Aa "ar0 -n mo" curent0 prin terorism se are -n ve"ere latura material# a fenomenului0
motivaiile practice0 prin care acesta se manifest#0 respectiv e3ecutarea unei activit#i infracionale0 ce
se caracteri!ea!# prin folosirea terorii sau a violenei.
32
'otui un lucru necesar pentru a "a o noiune "e terorism este a -nelege tr#s#turile "e ba!# ale
terorismului ca fenomen social "e "rept =social < "up# origine i coninut0 "e "rept < "up#
"eterminare>.
Dup# p#rerea unor specialiti =.in*ovs*i i ,evin> noiunea terorismului cuprin"e i faptele
cu asemenea motivaii6 profit0 r#splat#0 concuren# economic#0 motivaie iraional# a unor bolnavi
psi7ici etc. Definiia tra"iional# a terorismului prin prisma motivelor politice -n sensul -ngust al
cuv-ntului =-nsp#im-ntarea populaiei0 sl#birea statului0 impunerea la unele aciuni sau -nstr#inarea
fi!ic# a "umanilor politici> nu -mpie"ic# a -nelege arealul real al fenomenului i a programa i
organi!a a"ecvat lupta cu actele teroriste. Dup# p#rerea acestora -n calitate "e elemente caracteristice
a terorismului apare scopul0 motivul0 coninutul aciunilor0 consecinele presupuse i reale. 'erorismul
poate urm#ri scopul comiterii aciunilor -n lan sau o singur# "at#0 s# se s#v-reasc# global sau local.
Cl poate fi orientat la6 "eturnarea sistemului politic0 con"ucerii statului =regiunii>0 impunerea -n
31
jOVGK~OI c.i. nHOJVU VOGG/GK5VKsO5JKy l/5doTVO^`5VI K Ky kT~KVT0 nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0
2++20 5.3-3&.
32
Balan %. 'erorismul flagel0 p.23.
1&
calitate "e i"eologie oficial# a unor "etermin#ri sociale0 religioase0 etnice a stan"ar"elor i re!oluiilor
ce reiese "in acestea0 alt# mo"ificare -n politica statuluih eliberarea teroritilor "einuih punerea -n
pericol a siguranei populaieih -nsp#im-ntarea acesteiah cau!area "aunei relaiilor internaionale i
provocarea aciunilor militare. Aici trebuie "e menionat c# motivul nu-i obligatoriu s# poarte o
manta politic# -n sensul "irect al cuv-ntului. 4n i!voare se atest# c# apariia terorismului la momentul
actual este "in motive politice =complicarea relaiilor internaionale0 intervenia -n politica intern# i
e3tern# a statului0 "estabili!area situaiei>0 -ns# consi"er 8ust# opinia c# acesta este scopul i nici"ecum
motivul. .otivele pot fi "iferite "e la fanatism0 religionism0 naionalism la r#!bunare etc.
33
0 fapt ce
voi -ncerca s#-l "emonstre! -n paragraful consacrat cau!elor i con"iiilor terorismului.
$rincipalul obstacol la elaborarea "efiniiei terorismului0 consi"er# un alt cercet#tor0 -l
constituie interesul naional al fiec#rei #ri -n parte i c7iar mai mult "e c-t at-t0 interesele specifice a
numeroase grupuri "e presiune "in interiorul statelor.
Cu toate c# nu e3ist# un consens internaional asupra "efinirii terorismului0 multe #ri au
-ncercat s# "elimite!e conceptual propriile interese i valori0 apel-n" la propriile lor formule.
Aa "e e3emplu0 una "in "efiniiile u!itate "e Euvernul 1tatelor 2nite0 consi"er# c#6
w'erorismul semnific# ameninarea cu violena sau folosirea violenei -n scopuri politice "e c#tre
in"ivi!i sau grupuri0 in"iferent "ac# acionea!# pro sau contra autorit#ii guvernamentale e3istente0
c-n" aceste aciuni au intenia "e a oca.0 intimi"a0 sau consterna un grup int# mai larg "ec-t victimele
ime"iate. 'erorismul este relaionat cu in"ivi!ii sau grupuri care urm#resc r#sturnarea regimurilor
politice0 corectarea unor "eficiene sociale percepute "e grupurile respective sau ero"area or"inii
politice internaionalev.
9ran* C.Carluci ;;;0 1ecretar al Ap#r#rii -n timpul a"ministraiei lui E.Bus70 consi"er# c#6
w'erorismul este un mo" esenial0 o tactic#0 o form# "e lupt# politic# "estinat# atingerii unor scopuri
politice. 'erorismul poate fi -nscris -n categoria conflictelor "e mic# intensitate i "escris ca r#!boi
purtat la limita minim# a spectrului violenei0 r#!boi -n care conotaiile politice0 economice i sociale
8oac# un rol mai important "ec-t -n ca!ul celui clasic0 purtat "e puterea militar# convenional#v.
Aceste formul#ri nu s-nt greite0 inclu!-n" multe elemente asociate cu trorismul. Anali!ate cu
atenie0 ele relev# -ns# o pronunat# not# "escriptiv# -n "auna "emersului "e "efinire propriu-!is#0
precum i o ten"in# "e generali!are care le fac aplicabile aproape oric#rei forme "e violen# politic#.
33
Dumneanu ).0 op. cit.0 p.1+-11.
1(
Din acest motiv ele nu pot c#p#ta acceptare internaional# -n ve"erea folosirii lor ca ba!# conceptual#
a aciunilor antiteroriste i contrateroriste specifice.
4n plus0 constr-ngerilor "e natur# politic# care -ngreunea!# "efinirea terorismului li se a"aug#0
"e asemenea0 probleme "e or"in semantic. Dei cuv-ntul wterorismv are peste tot -n lume o conotaie
negativ#0 el este at-t "e imprecis i at-t "e evocator "in punct "e ve"ere emotiv0 -nc-t este a"esea folosit
pentru a acoperi o varietate "e activit#i < "e multe ori incompatibile -ntre ele.
Aa "ar0 termenul wterorismv este folosit at-t "e "es i -n circumstane at-t "e "iferite -nc-t
sensul lui este greu "e -neles. 2nul "in cei mai cunoscui cercet#tori americani folter )a*er0 a
consemnat -n aceast# privin# c# noiunea "at# practic i-a pier"ut sensul0 "eoarece poate cuprin"e
orice act "e violen# i nu numai"ecAt politic#
34
.
Deci0 un alt obstacol care se ri"ic# -n faa elabor#rii unei "efiniii 8uri"ice a terorismului0 este i
acela c# noiunea "e terorism constituie o "enumire generic#0 -nglob-n" o serie "e acte foarte "iferite
ca manifestare "ar care au tr#s#tura comun# a amenin#rii0 violenei i teroarei. Cu toate str#"uinele
oamenilor "e specialitate0 congreselor internaionale0 mai ales a celor pentru unificarea "reptului
penal0 care au luat -n cercetare fenomenul terorismului0 "ar -nc# nu au reuit s# reali!e!e un consens
asupra unei "efiniii 8uri"ice a"ecvate0 propunerile i opiniile apar ca incomplete0 lipsite "e preci!ie.
4n "ocumentele 8uri"ice internaionale0 actele normative interne i literatura tiinific# <
terorismul primete o caracteri!are prea larg#0 nu -ntot"eauna univoc# i -n consecin# neprecis#.
1-ar p#rea c# complicarea noiunii terorismului corespun"e comple3it#ii acestuia ca
fenomen social0 iar concreti!#rii pot fi supuse "oar formele lui "e manifestare ce se "eosebesc -n
"iferite con"iii "e loc i "e timp. $entru aceste forme i s-nt elaborate noiunile operaionale -nt#rite
-n actele normative0 articolele co"urilor penale. 'otui0 cercet#rile criminologice i social-8uri"ice
"emonstrea!# c# "ac# nu s-nt "eterminate particularit#ile coninutului terorismului comparativ cu
alte fenomene social-negative0 atunci crete nivelul probabilit#ii la "escrierea infraciunilor concrete0
caracteri!ate -n actele normative ca infraciuni cu elemente teroristice. C3ist# serioase "ificult#i la
calificarea unor astfel "e aciuni0 precum i altora asem#n#toare cu acestea
35
.
2nii autori menionea!# "ou# mo"alit#i "e ba!# "e tratare a noiunii terorismului6 biologic i
social. $rima mo"alitate leag# acest fenomen "e wesena violent# a omuluiv0 "e ten"ina wnatural#v a
34
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.12-13.
35
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0 2++20 5.3.
2+
omului "e a amenina interesele altora pentru atingerea scopurilor sale. A "oua mo"alitate reiese "in
importana "eterminant# a proceselor sociale
36
.
Conform unei alte "efiniii ce aparine cercet#torului Derman < w'erorismul este utili!area
sistematic# i bine g-n"it# a actelor "e violen# ofensiv# -mpotriva guvernului i a maselor largi ca i
-mpotriva propriet#ii publice i private pentru a constr-nge unele persoane0 grupuri0 comunit#i s#-i
mo"ifice comportamentul i politica promovat#v
3
.
Cercet#toarea rus# .o"8orean ).A. consi"er# c#6 w'erorismul s-nt acte "e violen# s#v-rite
"e c#tre persoane particulare0 organi!aii sau organe "e stat0 -n"reptate spre lic7i"area oamenilor
politici i "e stat0 precum i spre "estabili!area or"inii "e "rept -n scopul atingerii anumitor re!ultate
politicev
3&
.
1avantul polone! A.Berugar" scrie < teroarea constituie violen# i -nfricoare0 utili!are
obiectiv "e c#tre cei puternici fa# "e cei mai slabih terorism < violen# i -nfricoare0 utili!ate "e cei
slabi -n raport cu cei mai puternici.
'7omas Civanovite7 consi"er# c# prin terorism se -neleg acte "e natur# s# provoace
sentimentul "e team#0 "e un r#u oarecare0 acte care apar ca intimi"#ri "in toate punctele "e ve"ere.
,ap7ael em*in privete problema -ntr-un sens foarte larg0 a8ung-n" la conclu!ia c#
terorismul const# -n a intimi"a oamenii prin interme"iul actelor "e violen#.
$e plan "octrinar0 terorismul a fost "efinit ca o meto"# "e aciune care pre!int# urm#toarele
caracteristici6
- "eci!ia "e a utili!a actele "e terorism ca arm# cu caracter sistematich
- ameninarea sau comiterea unor acte "e violen# e3trem#h
- efectele acestei violene asupra victimelor < opinia care se formea!# -n urma acestor
acte.
Ali autori ="e e3emplu Er.Eeam#nu> consi"er# c# terorismul este un comportament "estinat
s# pro"uc# o panic# e3trem# i0 cel mai a"esea0 o teroare colectiv#
3(
.
Conform altor opinii prin terorism se -nelege folosirea sistematic# a m#surilor "e e3cepie -n
ve"erea atingerii unui scop politic0 cuprin!-n" acte "e violen# =atentatele in"ivi"uale sau colective0
36
MIpOOI . R. aOGG/GKkP JTJ 5/WKT^`Q/-l/^KVKsO5J/O dI^OQKO tt N/IGOPOQQUL VOGG/GKkP6 5/5V/dQKO0
lOG5lOJVKIU0 X/5JIT0 2+++0 5.30 citat "e NOGpbJ x.c.0 op. cit.0 p. 2&&.
3
C7ele ..0 op. cit.0 p.4(.
3&
XTp|/GdQ x.M. aOGG/GKkP < lGTIpT K IUPU5O^0 X/5JIT0 1(&60 p.14.
3(
Dumneanu ).0 op. cit.0 p.12.
21
"istrugeri>0 pe care o organi!aie politic# le e3ecut# pentru a impresiona populaia i a crea un
climat "e insecuritate0 sau prin terorism se -nelege o aciune politic# violent# a in"ivi!ilor sau a
minorit#ilor0 ansamblul acestor acte "e violen# =in"ivi"ual sau colective>0 care poate fi "ivers prin
mo"alit#ile sale =asasinatul0 luarea "e ostatici0 punerea "e e3plo!ive0 sabota8ul> precum i -n
scopurile saleh in"epen"ena unui teritoriu0 r#sturnarea unui regim politic0 contestarea anumitor
aspecte ale politicii unui stat i altele.
Deseori0 terorismul este "efinit ca folosirea cu preme"itare a violenei sau a amenin#rii cu
violena pentru a pro"uce team#0 cu intenia "e a corcita sau a intimi"a guverne sau societ#i0 -n
urm#rirea scopurilor care s-nt0 "e obicei0 politice0 religioase sau i"eologice
4+
.
4n 1(60 -n ca"rul %:2 s-a -ncercat a "efini terorismul. Dup# p#rerea lui ,.Aron0 un act "e
teroare poate fi conceput ca terorism -n ca!ul -n care efectul lui psi7ologic este proporional cu
re!ultatul fi!ic obinut. Aregacea susine c# terorismul este un act s#v-rit la scar# internaional# cu
scopul "e a crea panic# i "e!or"ine -ntr-o societate organi!at#0 "e a "estabili!a organi!area social#.
Dicionarul e3plicativ al lui Z.Dali in"ic# c# terorismul este orientat spre crearea unei st#ri "e
fric# -ntre oameni0 "e instabilitate -n societate. Aceast# tratare e mai aproape -ns# "e esena termenului
wterori!arev0 care presupune sperierea i meninerea -ntr-o stare tensionat# prin ameninarea cu
aplicarea violenei0 cu nimicirea fi!ic#.
1.%8egov vine s# fac# o preci!are foarte 8ust#6 w'erorismul este o violen# fi!ic#0 -n raport cu
oponenii politiciv. :u e corect# -ns# afirmaia c# "ac# vinovatul a s#v-rit unele acte violente "in
motive politice -n raport cu persoane or"inare0 atunci fapta nu poate fi atribuit# terorismului.
Definiia terorismului este "at# i -n wDicionarul 8uri"icv0 un"e se stipulea!# ca fin"
winfraciune contra securit#ii publice0 ce re!i"# -n s#v-rirea unor e3plo!ii0 incen"ii sau altor aciuni0
care crea!# pericolul "ecesului oamenilor0 -n cau!area unui pre8u"iciu patrimonial consi"erabil sau
survenirea altor urm#ri sociale nefavorabile0 "ac# aceste acte s-nt s#v-rite -n scopul -nc#lc#rii
securit#ii publice0 -nfrico#rii populaiei sau -n scopul "e a influiena organele puterii "e stat -n luarea
unor "eci!ii0 precum i -n pericolul s#v-ririi actelor menionate -n aceleai scopuriv.
Cste o "efiniie larg#0 care inclu"e at-t obiectul nemi8locit al infraciunii0 c-t i formele0
consecinele0 scopul
41
.
4+
Balan %. 'erorismul < crim# internaional#0 C7iin#u0 1((&0 p.42.
41
.utu .. 'erorismul6 aspecte penal0 criminologic0 social tt Analele tiinifice ale 21.0 seria wtiine
socioumanistev0 volumul ;0 C7iin#u0 2++10 p.322.
22
$rofesorii romAni E7.:istoreanu i C.$anu foarte argumentat "efinesc terorismul ca fiin" o
strategie persistent# i sistematic# "e utili!are a violenei "e c#tre un stat sau un grup politic -mpotriva
altui stat sau grup politic0 cu scopul "e a reali!a obiective politice0 prin constr-ngerea "eterminat# "e
"eclanarea unei st#ri "e teroare i intimi"are colectiv#
42
.
De asemenea0 nu mai puin argumentat autorul Z.Cmelianov sinteti!ea!# urm#toarea
"efiniie6 w'erorismul < s-nt aciuni general peroculoase s#v-rite public sau ameninarea cu astfel "e
aciuni0 -n"reptate spre -nsp#im-ntarea populaiei sau grupurilor sociale -n scopul influien#rii "irecte
sau in"irecte asupra a"opt#rii unei anumite 7ot#r-ri sau refu!ul "e la ea -n interesele teroritilorv
43
.
% "efiniie nu mai puin reuit# "ei mai larg# este "at# "e cercet#torul C.$.Co8uco care
susine c# terorismul este tactica luptei politice0 caracteri!at# prin folosirea sistematic# a violenei
i"eologic motivat#0 e3primat# prin omoruri0 "iversii0 sabota8e0 r#piri i alte aciuni care pre!int#
pericol pentru viaa i securitatea oamenilor. Astfel "e violen# se folosete at-t pentru lic7i"area
anumitor a"versari c-t i pentru -nsp#im-ntarea guvernanilor0 parti"elor0 mic#rilor social-politice i
religioase0 grupurilor etnice0 p#turilor sociale pentru atingerea unor scopuri "eterminate "e or"in
politic0 religios0 social-economice.
,eferitor la "efiniiile laconice a "ori s-o menione! pe cea a lui B.Coro!ie0 "irectorul
institutului lon"one! pentru stu"ierea conflictelor < w'erorismul este o violen# motivat# cu scopuri
politicev
44
.
Aa "ar0 conclu!ion-n" cele e3puse mai sus se poate afirma c# "efiniiile terorismului s-nt
formul#ri sintetice0 a"esea cu caracter aforistic0 -ncerc-n" s# cuprin"# notele caracteristice ale
fenomenului terorist0 ca0 "e e3emplu0 violena utili!at# pentru impunerea unor reven"ic#ri politice0
economice0 religioase0 etnice sau "e alt# natur#0 caracterul ilegal0 imoral0 faptul c# actele "e teroare
s-nt comise "e c#tre organi!aii teroriste sau c7iar "e c#tre state0 c# se urm#rete -nsp#im-ntarea
cercurilor largi ale populaiei pentru ca aceasta s# e3ercite presiuni asupra guvernului0 -n sensul
satisfacerii reven"ic#rilor organi!aiilor teroriste0 e3tin"erea terorismului la scar# internaional# etc.
:um#rul autorilor care au -ncercat s# "efineasc# terorismul este enorm0 re!ult-n" tot at-tea "efiniii.
;n"iferent "e 7aina verbal# a"optat#0 "efiniiile se -mpart -n "ou# mari categorii0 -n raport cu
orientarea politic# i i"eologic# a autorilor6 unele care -l con"amn# "irect sau in"irect i altele care
42
:istoreanu E7.0 $#un C. Criminologie0 Bucureti0 1((60 p.2+.
43
iPO^`dQ/I c.j. aOGG/GKkP0 op. cit.0 p.2&.
44
{/|m}J/ i.j.0 op. cit.0 p.11.
23
-ncearc# s#-l 8ustifice "e pe po!iii wrevoluionarev0 politice0 morale sau filosofice
45
.
$arcurg-n" etapa cercet#rilor i "efinirilor "ate "e teoreticieni consi"er#m important i
necesar "e a atrage o atenie "eosebit# i eforturilor -ntreprinse "e legiuitor -n aceast# privin#.
Astfel0 )egea ,usiei privin" combaterea terorismului stipulea!#6 w'erorismul < violena sau
ameninarea cu aplicarea ei -n privina persoanelor fi!ice sau organi!ailor0 "e asemenea nimicirea
="eteriorarea> sau ameninarea cu nimicirea ="eteriorarea> propriet#ii i altor obiecte materiale0
creatoare "e pericol privin" survenirea consecinelor fatale pentru oameni0 pricinuirea "aunelor
patrimoniale consi"erabile0 precum i survenirea altor consecine social-periculoase efectuate cu
scopul -nc#lc#rii securit#ii publice0 -nsp#im-ntarea populaiei sau pentru a influena a"optarea
anumitor 7ot#r-ri "e c#tre organele puterii "e stat0 convenabile teroritilor sau satisfacerii anumitor
interese ilegale ale lorh atentarea la viaa funcionarilor publici0 -nf#ptuit# cu scopul -ncet#rii activit#ii
lui "e stat sau a altei activit#i politice sau "in r#!bunare pentru o astfel "e activitateh atacarea
repre!entanilor unui stat str#in sau a colaboratorului organi!aiei internaionale care se bucur# "e
ocrotire internaional#0 la fel i asupra -nc#perilor "e serviciu sau mi8loacelor "e transport a
persoanelor care "ispun "e imunitate "iplomatic#0 "ac# aceast# aciune este -nf#ptuit# cu scopul "e a
provoca r#!boi sau -nr#ut#irea relaiilor internaionalev
46
.
Cste evi"ent c# prin preve"erea legal# menionat# legislatorul rus a -ncercat0 posibil pentru a
evita o tratare "ual# sau apariia anumitor "ubii0 s# -nglobe!e -n aceasta ma8oritatea formelor "e
manifestare0 scopurilor i consecinelor terorismului.
)egislatorul ,epublicii .ol"ova este mai concis. Astfel0 prin )egea cu privire la combaterea
terorismului "in 12.1+.2++10 publicat# -n .onitorul %ficial la +6.12.2++1 preve"e6 w'erorismul <
s#v-rirea unor e3plo!ii0 incen"ii sau altor aciuni0 care creea!# pericol pentru viaa oamenilor ori
cau!ea!# "aune materiale consi"erabile0 ori provoac# alte urm#ri sociale grave -n scopul viol#rii
securit#ii publice0 intimi"#rii populaiei sau "etermin#rii autorit#ilor publice ori a persoanelor fi!ice
s# ia anumite 7ot#r-ri0 precum i ameninarea cu s#v-rirea unor astfel "e aciuni -n aceleai
scopuriv
4
.
4n Co"ul $enal al ,epublicii .ol"ova0 legislatorul0 prin terorism ca infraciune consi"er# <
provocarea unor e3plo!ii0 incen"ii sau s#v-rirea altor aciuni care periclitea!# viaa oamenilor0
45
C7ele ..0 op. cit.0 p.4&.
46
w)egea 9e"eral# a 9e"eraiei ,use privin" lupta cu terorismulv0 a"optat# "e Duma "e 1tat la 3 iulie 1((&.
4
)egea ,..ol"ova cu privire la combaterea terorismului "in 12.1+.2++10 publicat# -n .onitorul %ficial "in
+6.12.2++1.
24
cau!ea!# "aune materiale -n proporii mari sau provoac# alte urm#ri grave0 "ac# acestea s-nt s#v-rite
-n scopul "e a submina securitatea public#0 "e a intimi"a populaia sau "e a impune autorit#ilor
publice sau persoanelor fi!ice anumite "eci!ii0 precum i ameninarea cu s#v-rirea unor astfel "e
aciuni -n aceleai scopuri
4&
.
4n general0 stu"iin" "iversele mo"alit#i "e interpretare a terorismului constat#m c# -n unele
acte normative terorismul este "efinit "rept un fenomen social comple30 -n altele s-nt enum#rate
aciunile consi"erate ca fiin" teroristice0 -n al treilea tip "e acte normative s-nt combinate ambele
meto"e menionate mai sus.
Actele cu caracter terorist pot fi cele mai "iverse0 cu timpul ele repurtAn" sc7imb#ri0
mo"ificAn"u-se. 4n lege este greu "in timp "e "eterminat precis cercul acestora. )a anali!a
"ocumentelor 8uri"ice internaionale0 precum i a practicii e3istente "eseori s-nt -ntAlnite mai multe
aciuni cu caracter terorist "ecAt cele prev#!ute "e legislaiile naionale i -n special cea a ,epublicii
.ol"ova. Aici se au -n ve"ere r#pirea navelor aeriene i alte aciuni -n"reptate -mpotriva securit#ii
aviaiei civile0 a securit#ii navigaiei fluviale i maritime0 actele ilicite legate "e r#pirea materialelor
nucleareh genoci"ul i "iversele forme "e -n8osire a populaiei neb#tinae0 "e alt# naionalitate0
confesie etc.
$ornin" "e la cele menionate0 mai pro"uctiv ar fi a "istinge -n lege terorismul pe ba!a
caracteristicii generale specifice i numai "up# aceasta a enum#ra infraciunile ce ca" sub inci"ena
acestei caracteristici. .otivele0 caracterul i circumstanele s#vAririi aciunilor "ate pot esenial s# se
"eosebeasc# la "iferii subieci i -n "iverse situaii.
Cele e3puse permit iniierea unei "iscuii profesionale =i nu politice sau publicistice>
multilaterale privin" noiunea "e ba!# a terorismului. Csena terorismului0 "eosebirea lui "e alte
infraciuni ce pre!int# periculo!itate sporit#0 cel mai clar a fost formulat# "e colaboratorii serviciilor
speciale ce pose"# e3perien# "e participare nemi8locit# la operaiunile antiteroristice.
'erorismul const# -n s#vArirea aciunilor social-periculoase ce atentea!# la viaa0 s#n#tatea
oamenilor0 "repturile i interesele legitime a "iferitor subieci0 pentru a impune tera parte s# accepte
con"iiile -naintate "e teroriti.
Aici0 -n primul rAn"0 este esenial# constatarea lipsei conflictului -ntre teroriti i victimele lor
4&
Art.2& al Co"ului $enal al ,..ol"ova0 a"optat la 1& aprilie 2++2.
25
nemi8locite. $#rile v#t#mate nefiin" vinovate "e comportamentul respectiv al teroritilor0 ele nu se
caracteri!ea!# nici c7iar prin simplul comportament victimogen. Actele teroriste -n sensul in"icat nu
se pre!int# ca o verig# -n lanul interaciunii complicate a vinovatului cu victimele nemi8locite. Dac#0
spre e3emplu0 e s# vorbim "espre omor i comportamentul nevictimogen a victimei -ntr-o situaie
concret# "e lipsire a cesteia "e via#0 atunci la stu"ierea relaiilor "intre uciga i victim# -ntr-un
interval "e timp mai -n"elungat se poate constata c# omorul a "evenit re!ultatul comportamentului
ilegal uneori c7iar criminal al celui omorAt. 4ns# la terorism c-t nu s-ar a"Anci cercet#rile -n istoria
relaiilor teroritilor cu victimele sale nemi8locite aceasta nimic nou nu ar a"uce0 "eoarece teroritii0 "e
regul#0 nu s-nt cunoscui cu aceste victime0 iar cele "in urm# nu s-nt vinovate -n faa teroritilor.
$ersoanele fi!ice i organi!aiile inocente i care nu particip# la relaiile "intre teroriti i wterav parte
servesc -n ca!urile "ate -n calitate "e wostaticiv al a"opt#rii "eci!iilor necesare teroritilor.
Cele menionate "au temei moral pentru aplicarea celor mai energice m#suri pentru
curmarea actelor concrete "e terorism i eliberarea oamenilor inoceni0 ap#rarea vieii0 s#n#t#ii0
"repturilor i intereselor lor legitime.
4n al "oilea rAn"0 -n calitate "e wtera partev pot fi cele mai "iverse subiecte6 instituiile
internaionale0 statele0 parti"ele politice0 alte asociaii obteti0 populaia statului sau a unei regiuni a
acestuia0 "iferite instituii statale0 funcionari publici sau sociali. 1pre e3emplu0 pe "eplin sub
inci"ena noiunii terorismului e3pus# mai sus nimerete i -nsp#imAntarea populaiei prin
interme"iul aplic#rii violenei fa# "e anumite persoane -n scopul asigur#rii unui anumit mo"el "e
comportament "in partea acesteia.
4n al treilea rAn"0 subiectele -naint#rii cerinelor fa# "e tera parte prepon"erent s-nt nu -nsui
e3ecutorii infraciunilor "e terorism concrete0 ci organi!atorii lor. C3ecutorii pot s# nu fie la curent
referitor la esena cerinelor i foarte "es pier la s#vArirea e3plo!iilor sau altor aciuni teroriste. De
fapt acetia "oar enun# cerinele respective. C3cepii0 "e sigur0 servesc rarele ca!uri "e s#vArire a
actelor teroriste "e persoane singure.
Cerinele -naintate "e c#tre organi!atorii actelor teroriste sau se formulea!# "up# fiecare act
terorist0 sau s-nt -naintate la un anumit moment0 iar comiterea actelor teroriste -n serie este consi"erat#
"rept confirmare conving#toare a inteniilor teroritilor0 a amenin#rilor acestora. 4n asemenea ca!uri
se anun# c# wresponsabilitatea i-o asum#v un anumit subiect =colectiv sau in"ivi"ual>
4(
.
4(
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0 2++20 5.3.
26
!.$. Clasificarea terorismului.
Datorit# faptului c# terorismul s-a manifestat i se manifest# sub multiple aspecte0 scopurile i
mobilurile aciunilor teroriste nefiin" aceleai0 acesta a fost clasificat "e c#tre specialiti "up# anumite
criterii.
4n literatura "e specialitate e3ist# o multitu"ine "e criterii "up# care s-a f#cut clasificarea
terorismului. 4n 9rana0 "e e3emplu0 clasificarea cuprin"e patru mari tipuri6
- terorismul regional0 a c#rui cau!# o constituie refu!ul unei populaii0 care se consi"er#
marginali!at# i e3ploatat# -n sAnul unei #ri unitare0 "e a recunoate acest stat. De e3emplu0 uebec0
;rlan"a0 [ara Basc# etch
- terorismul anticolonial0 repre!entat "e mic#rile "e eliberare0 care visea!# construirea unei
contraputeri0 -n faa c#reia populaia -i va g#si securitateah
- terorismul nihilist =anarhismul internaional> care are un scop -n"elungat i este r#spAn"it
-n Eermania i ;taliah
- terorismul internaional0 care beneficia!# -n mo" "esc7is "e spri8inul statelor i este calificat
ca un act "e barbarie0 e3ecutat pe teritoriul unui al treilea stat0 "e c#tre un str#in -mpotriva unei
persoane0 care n-are naionalitatea autorului0 -n scopul "e a e3ercita presiune -ntr-un conflict0 care nu
este intern.
$recum observ#m0 terorismul este multiform0 variabil -n timp i -n spaiu0 "iferit "up#
scopurile sale0 in"ivi"ual sau colectiv0 criminal i i"ealist0 reacionar i revoluionar0 care cere folosirea
sistematic# a violenei pentru a impresiona fie in"ivi!i0 fie populaia -n general.
AvAn" -n ve"ere cele e3puse mai sus0 clasific#m terorismul "up# urm#toarele criterii6
1. Dup mobilul sau intenia care st la baza actului terorist, distingem:
a> terorism de drept comun - prin care se urm#rete reali!area unui avanta8 material ori cu
titlu personal0 cum ar fi e3torcarea "e fon"uri sau r#!bunarea0 anta8ul0 amenin#rile0 r#pirile etc. 4n
asemenea ca!uri ne afl#m -n faa unor infraciuni "e "rept comun0 a c#ror consecine ca" sub
inci"ena co"ului penal0 agravat# prin meto"a "e e3ecuie6 acte teroriste.
9orma respectiv# a terorismului este cunoscut# "in cele mai vec7i timpuri0 care poate fi
atribuit# pirateriei i 8afului la "rumul mare.
2
'erorismul "e "rept comun const#0 -n esen#0 "intr-o aciune violent# sau "e intimi"are0
comis# "e un in"ivi" sau "e un grup "e personae0 care nu urm#resc obiective politice.
b> terorismul social - acea form# a terorismului0 care urm#rete sc7imbarea orAn"uirii sociale
-ntr-o ar#0 impunAn"u-i o alt# i"eologie social# i economic#. Caracteristica acestui gen "e terorism
este faptul0 c# el nu "ep#ete graniele #rii respective. 'erorism social a e3istat -n istorie spre sfAritul
secolului al ?;?-lea0 -n ,usia0 -n America "e :or"0 -n 9rana i c7iar -n Anglia0 un"e acionau o serie
"e grup#ri anar7iste0 care c#utau s# impun# i"eologia lor.
c> terorismul politic - are "rept scop ruperea relaiilor "intre state0 -nl#turarea anumitor li"eri
politici0 inclusiv efi "e state0 "evenii in"e!irabili unor cercuri politice0 s# influene!e prin intimi"area
politic# general# a unor state.
4nfraciunile "e terorism politic sunt acele -nfraciuni0 care apelea!# la mi8loace specifice -n
ve"erea atingerii unui scop politic i care provoac# un sentiment "e team#. Dintre cele mai
semnificative acte "e acest gen0 amintim asasinarea fotilor pree"ini eo7n 9itgeral" ene" -
1.2.A.h Anar Cl 1a"at - Cgipth 1alva"or Allien"e - ,epublica C7ileh a fotilor prim-minitri ai
;n"iei - ;n"ira i ,a"8iv Ean"ih it!7a* ,abin - ;sraelh a "octorului .artin )ut7er ing0 personalitate
proeminent# a mic#rii "e emancipare a negrilor -n 1.2.A. etc. Aceast# enumerare ar putea-o
continua nenum#ratele lovituri "e stat0 -nf#ptuite -ntr-o serie "e #ri0 prin numeroase acte "e violen#0
-n urma c#rora au c#!ut victime magistrai0 8uriti0 militari0 personal "in organele "e poliie etc.
'erorismul politic pre!int#0 "eci0 o ameninare "irect# pentru or"inea "e "rept a unui stat.
"> terorismul de stat - form# ce presupune recurgerea "in partea unui stat la acte "e natur#
terorist# -n lupta contra unor mic#ri sau persoane0 consi"erate subversive. 4n aceast# categorie se mai
-nscrie e3ercitarea sistematic# a actelor "e coerciie ba!ate pe utili!area pe scar# larg# a forei i pe un
larg evantai "e mi8loace violente6 meninerea unor grupuri sociale etnice sau religioase0 -n con"iii "e
inferioritate prin oprimare i represiuneh politica "e segregaie rasial# i apart7ei".
5+
4n literatura france!# terorismul "e stat este acea form#0 prin care statul folosete -mpotriva
concet#enilor s#i violena ascuns#0 caracteristic# statului centrali!at0 in8ust0 totalitar i responsabil "e
aciunile sale ca un veritabil terorist.
,ealitatea a "emonstrat0 c# acest gen "e terorism se poate manifesta atAt pe plan naional0 prin
politica "e for# a unor guverne "ictatoriale fa# "e masele populare0 "e parti"ele i "e organi!aiile
5+
Er. Eeam#nu.0 Drept internaional penal i infraciunile internaionale0 Bucureti0 1(0 p.16(.
2&
"emocratice0 cAt i pe plan internaional0 prin aciunile "e ameninare cu folosirea violenei0 actele "e
teroare0 e3ercitate "e un stat -mpotriva altui stat0 folosin"u-se atacuri armate0 bombar"area i
mitralierea populaiei civile0 "istrugeri materiale0 toate acestea vi!An" impunerea prin for# a voinei
politice a unui stat asupra altui stat sau obinerea "e c#tre acesta "e avanta8e "e or"in economic0
politic0 social ori teritorial.
Eravitatea "eosebit# a acestei forme "e terorism const# i -n faptul0 c# ea poate pre8u"icia -n
cel mai -nalt gra" pacea0 securitatea i stabilitatea mon"ial#.
Ca e3emplu "e terorism "e stat pe plan naional ne servete politica totalitar#0 "us# "e 1talin
i Ditler asupra populaiei0 fapt care a "us la "eteniunea -n lag#rele "e concentrare a milioane "e
oameni i e3terminarea "e c#tre regimul "ictatorial al lui Ditler a populaiei "e origine evreiasc#.
,#!boiul "in golf -nceput "e regimul irac7ian0 care0 fiin" obligat s#-i retrag# armata "in uait0 a
incen"iat son"ele petroliere cu scopul pre8u"icierii economice0 ne poate servi ca e3emplu "e terorism
"e stat pe plan internaional.
.area ma8oritate a #rilor lumii sunt "e acor" c#0 fiin" fapte ilicite "in punct "e ve"ere al
"reptului internaional0 actele "e terorism nu trebuie -ncura8ate0 spri8inite sau tolerate "e nici un stat0
in"iferent "e interesele ce l-ar "etermina s# fac# acest lucru0 "up# cum nici recurgerea la aciuni "e
represalii -mpotriva unei asemenea #ri nu poate fi a"mis#0 nefiin" conform# cu "reptul internaional.
2. Dup spaiul n care este practicat, al factorilor implicai sau afectai, precum i din punct
de vedere al ntinderii efectelor sale, terorismul poate fi:
a> terorism naional sau intern - care provoac# o stare "e teroare pentru a-i atinge scopul pe
calea unor acte "e violen#0 susceptibile s# e3ercite o influen# "istructiv# asupra st#rii morale a
maselor. 1tarea "e intimi"are a maselor0 pe care o creea!# i care ar putea atrage o "e!organi!are a
forelor sociale0 constituie con"iia necesar# a reali!#rii unui succes probabil al programului urm#rit
"e autor.
%bserv#m0 c# activitatea infracional# a terorismului este -n"reptat# "irect contra or"inii
publice0 "An" natere unei atmosfere "e -ngri8orare i unei st#ri "e intimi"are.
$entru atingerea scopului urm#rit0 autorul va alege mi8loacele potrivite pentru crearea
spaimei0 pe care o urm#rete0 cum ar fi atentatele asupra vieii0 s#n#t#ii sau libert#ii persoanelor.
Autorul actului "e teroare prin fapta sa "elictuoas# poate a"uce atingere i unor bunuri materiale sau
poate provoca c7iar "istrugerea acestora. Asemenea acte pot fi incen"iile0 inun"aiile0 e3plo!iile0
2(
propagarea epi"emiilor0 otr#virea apei potabile i a pro"uselor alimentare0 care ar "uce la crearea
unui climat "e -ngri8orare i teroare0 urm#rit "e autor.
'erorismul naional sau intern a c#p#tat a!i noi "imensiuni i forme0 el fiin" "efinit ca
folosirea nelegitim# a forei sau a violenei0 comise "e un grup0 "e "oi sau "e mai muli in"ivi!i0
-mpotriva persoanelor ori propriet#ii0 pentru a intimi"a sau a coercita un guvern0 populaia civil#0 sau
orice segment al acesteia0 ca s#-i reali!e!e obiectivele politice i sociale.
b> terorismul internaional - este folosirea nelegal# a forei sau a violenei0 comis# "e un grup
sau "e in"ivi!i0 care se afl# -n str#in#tate itsau sunt con"ui "e #ri sau "e grup#ri "in afar#0 sau a
c#ror activitate transcen"e 7otarele naionale0 -mpotriva persoanelor sau a propriet#ii0 pentru a
intimi"a sau a coercita un guvern0 populaia civil# sau orice segment al acesteia0 ca s#-i reali!e!e
obiectivele politice sau sociale.
Zespasian Z. $ela "efinete fenomenul ca un ansamblu "e crime i "elicte0 care poart# -n
anumite circumstane un caracter internaional0 prin faptul c# a"uc atingere unor bunuri 8uri"ice "e
-nalt# valoare0 a c#ror protecie constituie o con"iie esenial# pentru meninerea raporturilor "e bun#
-nelegere -ntre state i0 -n consecin#0 a p#cii internaionale.
Actele teroriste0 s#vArite sub aceast# form#0 -mbrac# obligatoriu elemente "e e3tranietate cu
caracter internaional0 -n ce privete autorul0 victima0 locul comiterii sau preg#tirii aciunii0 locul "e
refugiu al autorilor sau al complicilor0 natura intereselor le!ate i consecinele actului -n sine. 4n acest
sens0 actele "e terorism internaional sunt preg#tite "e cele mai multe ori -ntr-un alt teritoriu "ecAt cel0
un"e trebuie s# fie e3ecutate. Ca principale forme "e manifestare amintim pirateria aerian#0 luarea "e
ostatici0 r#pirea "e "iplomai i "emnitari0 pentru a c#ror eliberare se pun con"iii grele0 "e or"in
politic sau material0 -n a c#ror re!olvare sunt antrenate mai multe state. 4n materiali!area sa0
terorismul internaional p#strea!# -nsuirile oric#rui act terorist0 -ns# -n ca"rul lui se "isting mai multe
elemente6 naionalitatea autorilor sau a complicilor0 naionalitatea victimelor0 c#rui stat -i aparine
teritoriul un"e s-au pro"us efectele actului terorist0 -n ce ar# s-au refugiat autorii0 ce state concurea!#
la -nl#turarea efectelor.
2n e3emplu "e grup terorist internaional ar fi .u8a7e"in-C-7a*". ..C.. este un grup
terorist iranian0 ce se opune regimului iranian curent.
% problem#0 legat# "e terorismul internaional0 o constituie sponsori!area acestuia "e "iferite
state. 4n "ecursul anilor &+ terorismul a fost sponsori!at -n mare m#sur# "e fosta 2.,.1.1. Ast#!i
3+
statele0 care sponsori!ea!# activit#ile teroriste0 sunt6 ;ran0 ;rac0 )iba0 1u"an0 Cuba i Coreea "e
:or". ;ranul este sponsorul principal0 care continu# finanarea i acor"area "e a!il grupelor teroriste
"e tip Damas i De!bolla70 grupe care se manifest# activ -n ;srael0 Cgpt0 Algeria0 'urcia i $a*istan.
1ponsori!area "e stat a terorismului poate avea mai multe gra"e "e implicare6 - implicarea
"irect# -n operaiunile teroriste0 - -ncura8area0 asistena logistic# i spri8inul material0 acor"at grupurilor
teroriste0 -n pro"ucerea "e atentate -n interesul statelor-sponsor0 - pro"ucerea "e armament0 e3plo!ibil0
asisten# -n "omeniul instruciei0 asigur#rii "e liber# trecere i wsanctuarev0 precum i 8ustificarea
i"eologic# "in partea statului-sponsor.
1ponsori!area unor activit#i teroriste "in partea statelor-sponsori are "iferite motive0 unele
apelea!# la terorism pentru atingerea unor obiective ale politicii e3terne0 sau pentru m#rirea puterii "e
influen# -n ca"rul unor mic#ri revoluionare sau religioase.
c> terorismul transnaional - o nou# form#0 a c#rui "enumire este -ntAlnit# -n literatura "e
specialitate0 "ar care aproape c# este confun"at# cu terorismul internaional0 "eosebirea constAn" -n
faptul0 c# autorii actelor teroriste sunt autonomi fa# "e orice stat.
Dincolo "e leg#turile "e pro3imitate0 ca cele ale euroterorismului0 e3ist# o colaborare "atorit#
stagiunilor "e formaie comune -n cAmpurile )ibiei sau ale %rientului .i8lociu. 9iecare stat
coman"itar0 "e e3emplu 1iria i ;ran0 are grup#rile sale cliente0 Amal0 D8i7a"ul islamic0 De!bolla70
Damas sau 9rontul "e Cliberare a $alestinei0 -ntre care se crea!# o leg#tur# te7nic#0 surs# a unui
profesionalism0 astfel -ncAt "esc7i"e calea pentru reali!area scopurilor.
A"esea grup#rile teroriste transnaionale sunt compuse "in in"ivi!i "e naionalit#i "iferite0
unii sub "rapelul religiei i al violenei. C3plo!ia "in forl" 'ra"e Center "in 1((40 este un e3emplu
"e acest fel "e terorism0 -n a c#rui componen# figurea!# egipteni0 ira*ieni0 ior"anieni0 palestinieni i
americani.
'erorismul internaional ra"ical a "evenit un fenomen transnaional0 care implic# o
interpretare ra"ical# a cre"inelor. $#rtai ai acestei mic#ri ra"icale sunt persoane "in toate p#turile
sociale. Cre"inele in"ivi"uale sau "e grup sunt a"esea folosite ca o 8ustificare a violenei. Aspecte ale
terorismului internaional ra"ical au e3istat -n Bosnia0 ;srael0 ;n"ia0 ri-)anca etc.
4n tratarea acestei forme "e terorism se are -n ve"ere cooperarea "in ce -n ce mai activ# "intre
organi!aiile i grup#rile teroriste -n comiterea atentatelor. 1e constat# o ten"in# "e coali!are i c7iar
"e unificare a grup#rilor teroriste0 aspect evi"eniat i "e faptul0 c# la e3ecutarea unor aciuni au
31
participat membri0 aparinAn" mai multor grup#ri teroriste.
51
3. Dup principalele cauze care l genereaz, putem distinge6
a> terorismul rasist - care a ap#rut -n 12A -n a "ou# 8um#tate a secolului ?;? i avea "rept
repre!entant "e frunte vestita organi!aie u-lu3-lan. %rgani!aia a fost inter!is# -n 1(6+0 -ns#
aceasta continu# s# e3iste -ntr-o "eplin# clan"estinitate0 iar aciunile teroriste s#vArite crea!# un
sentiment "e teroare -n comunit#ile negrilor "e pe -ntreg teritoriul 1.2.A.0 "ar mai ales a a"Ancit
nesigurana i teama pentru !iua "e mAine -n rAn"ul cet#enilor "e culoare.
'erorismul rasist a cunoscut apogeul -n ,epublica 1u"-African#0 un"e politica "e apart7ei" a
guvernului a fost ri"icat# la rang "e lege. 4n slu8ba parti"ului "e guvern#mAnt au fost anga8ate ban"e
"e mercenari0 transformate -n grupuri teroriste0 creAn" astfel un a"ev#rat val "e teroare -n rAn"ul
lupt#torilor pentru eliberarea naional#.
b> terorismul extremist-naionalist - -n general0 -i limitea!# aria -n interiorul unei singure #ri.
Astfel0 autorii unor stu"ii consi"er# c# o mare pon"ere a aciunilor teroriste0 comise -n"eosebi
-n ultimii ani0 se -nscriu sub semnul te!elor anar7iste i ni7iliste. 4n acest conte3t0 o parte restrAns# a
manifest#rilor "e violen# ar fi inspirate "e concepii naionaliste0 semnificative fiin" aciunile
organi!aiilor palestiniene0 armene - wArmata secret# pentru eliberarea Armenieiv0 organi!aii
paramilitare - wArmata ,epublican# ;rlan"e!#v0 w.icarea basc# patriotic# "e eliberarev.
)egitimitatea cau!ei naionalitilor -i convinge pe militanii "e la C.'.A. basc#0 ca i pe cei "e la
;.,.A. irlan"e!# "e a face "in terorism arma lor privilegiat#. $entru a-i elibera mai uor regiunea sa0
activitii recurg la atentate. 4n acest sens0 reinem6
- 1porirea violenei fenomenului terorist -n 1pania0 este o urmare a intensific#rii aciunilor
organi!aiei paramilitare basce wC.'.A.v0 -n"reptat# -mpotriva autorit#ilor spaniole0 vi!An" -n"eosebi
ca"re ale aparatului "e represiune i obiective turisticeh
- $erpetuarea activit#ii teroriste "esf#urate "e wArmata ,epublican# ;rlan"e!#v - aripa
provi!orie0 "ecis# s# acione!e pAn# la crearea w;rlan"ei )iberev. 4n acest scop0 potrivit unor afirmaii
ale membrilor con"ucerii grup#rii0 w;.,.A.v nu va "epune armele pAn# la atingerea scopului propus0
intensificAn" waciunile "e intimi"are0 "e panic# i tensiune social#vh
- .ultiplele aciuni tot mai grave0 puse la cale "e-a lungul timpului "e organi!aiile teroriste
*ur"e0 armene0 palestiniene0 evi"enia!# tot mai mult actualitatea i periculo!itatea sporit# a acestei
51
%. Balan0 op.cit.0 p.6+.
32
forme "e terorism.
c> terorismul neofascist sau neonazist - grafat pe fon"ul unor situaii internaionale comple3e
i contra"ictorii. :eofascismul0 ca manifestare politic# i i"eologic# a e3tremei "repte0 -ncearc# ast#!i
s# reactuali!e!e cultul violenei0 -n"eamn# la ignorarea "repturilor legitime ale popoarelor0 la
amestecul -n treburile interne ale statelor0 la aciuni "e for# "e natur# s# periclite!e climatul
internaional.
4ntre fascism i neofascism e3ist# numeroase elemente "e continuitate i asem#nare0 afinit#i
ce nu pot fi ignorate.
De aceea0 recru"escena terorismului "e inspiraie fascist# impune o ripost# tot mai 7ot#rAt#
nu numai a popoarelor "in #rile respective0 ci i pe plan internaional0 pentru ca ororile suferite "e
omenire "e pe urma na!ismului i fascismului s# nu se mai repete nicio"at#.
"> terorismul de nuan fundamentalist-religioas - "ei pare a fi nefiresc0 terorismul a
"evenit totui un mi8loc0 o meto"# "e aciune c7iar i pentru unele grup#ri i organi!aii care pretin" a
avea un caracter religios. %bserv#m c# sub acoperiri religioase sunt e3ecutate acte teroriste -n numele
Cretinismului0 ;u"aismului i Bu""ismului. Ca e3emplu avem actele s#vArite "e secta Aum
17inr*o -n eaponia0 ;.,.A. -n ;rlan"a0 Damas -n ;srael etc.
1unt cunoscute faptele sectei Aum 17inr*o0 care -n martie 1((5 a organi!at atentate
simultane cu ga! sarin -n metroul "in 'o*o. Drept re!ultat 11 persoane omorAte i mai mult "e 5+++
r#nite.
4n ultimul timp0 tot mai mult se vorbete "e problema r#spAn"irii fun"amentalismului islamic
-n lume0 care -nseamn# ignorarea intereselor fa# "e i!voarele "e -nceput ale islamului i folosirea
acestuia -n scopul -mbun#t#irii societ#ii.
4n acest sens0 se aprecia!# c# la cei peste &3 "e milioane "e musulmani e3isteni -n pre!ent0
anual se a"aug# circa 16 "e noi a"epi0 atr#gAn" atenia asupra pericolului real0 pe care -l repre!int#
integralismul musulman0 care se eri8ea!# -n wpastorv al acestor "octrine.
$e "e alt# parte0 integritii islamici consi"er#0 c# lupta trebuie e3tins# -n toate #rile lumii0
a"miAn" ca fiin" wlogicev i inevitabile aciunile teroriste i "e atentat.
Dat fiin" periculo!itatea actual# a fanatismului religios musulman i0 pe atare fon"0 a sporipii
actelor teroriste comise "e organi!aiile e3tremiste "e nuan# islamic#0 multe state0 printre care i
unele arabe0 sesi!An" asemenea situaie0 sunt preocupate "in ce -n ce mai mult "e combaterea acestui
33
periculos flagel.
4. Dup modalitile de executare a aciunilor teroriste, distingem6
a> terorismul direct - prin care atacul vi!ea!# scopul propus0 aceasta constituin" -nsui
obiectivul actului terorist.
Actul terorist0 s#vArit sub aceast# form#0 poate avea0 -n principal0 urm#toarele aspecte6
- atacul for# a"us# obiectivului vi!ath
- atacul "e la "istan# -mpotriva obiectuluih
- pro"ucerea "e e3plo!ii0 incen"ii etc.h
- "eturnarea mi8loacelor "e transporth
- r#pirea0 luarea "e ostatici i sec7estrarea "e persoane.
b> terorismul indirect - prin care actele teroriste se comit0 folosin" meto"e i proce"ee "e
aciune in"irect#0 care con"uc la atingerea scopului propus ori concurea!# la reali!area acestuia.
Dintre meto"ele specifice acestei forme0 reinem6
- plasarea "e "ispo!itive e3plo!iveh
- e3pe"ierea sau trimiterea "e scrisori i colete-capcan#h
- infestarea sau infectarea me"iului0 spaiului sau bunurilor "e larg consumh
- perturbarea sau "ereglarea unor sisteme electronice -n scopul terorist.
'erorismul informaional este o form# nou# ap#rut#. :oua te7nologie informaional# ofer#
teroritilor noi posibilit#i. 9olosin" noile te7nolo"ii informaionale0 sca" c7eltuielile financiare.
Astfel0 terorismul informaional "evineun real pericol pentru societate. De e3emplu0 -n eaponia
teroritii au atacat sistemul computeri!at "e coman"# a trenurilor personale0 fapt ce a "us la
parali!area -n "ecurs "e c-teva ore a oraelor 8apone!e.
34
Capitolul II Caracteristica criminologic a terorismului
".! Cau%ele i condiiile care favori%ea% terorismul.
)a ba!a apariiei i prolifer#rii fenomenului terorismului stau cau!e i con"iii0 care continu#
amplificarea i "iversificarea acestuia. 'en"ina actual# a terorismului este0 -n mo" ne-n"oielnic0
"eterminat# "e evoluia sa la scar# mon"ial#0 fapt atestat tot mai elocvent0 at-t "e sporirea lui "in
punct "e ve"ere geografic0 c-t i "e frecvena i gravitatea actelor teroriste0 comise -n multe state ale
lumii. Zarietatea i comple3itatea acestor "eterminante inclu" fenomenul menionat -n lista celor mai
complicate probleme ale !ilelor noastre
52
.
.icul Dicionar al )imbii ,omAne prin wcau!#v sub-nelege6 1. ceea ce "etermin# e3istena
unui lucru sau a unui fenomenh 2. problema social# "e mare importan# care preocup# i pentru care
militea!# o colectivitateh 3. proces0 pricin#
53
h iar prin wcon"iiev < -mpre8urare0 fapt0 eveniment care
favori!ea!# sau "etermin# apariia unui fenomen0 circumstan#0 con8unctur#
54
.
.a8oritatea savanilor i practicienilor0 care se ocup# "e stu"ierea terorismului0 au a8uns la
conclu!ia privin" raionalitatea i necesitatea stu"ierii cau!elor acestei infraciuni. Consi"er#m opinia
"at# 8ust# "eoarece6 terorismul ca infraciune pre8u"icia!# tot sistemul relaiilor 8uri"ice. 2n singur act
terorist sau un ir "e asemenea acte -ntr-o anumit# m#sur# "evin parte in"ispensabil# i negativ# a
acestor relaii
55
.
Cercetarea cau!elor e3istenei unui astfel "e fenomen ca criminalitatea -n comple3itatea sa0
precum i caracteristica structural# a ei trebuie s# fie anticipat# "e e3plicarea cau!elor apariiei i
e3istenei wcelulelorv primare a fenomenului negativ
56
0 -n ca!ul nostru al terorismului.
$roblema "eterminantelor terorismului este una "in cele mai complicate i contra"ictorii -n
criminologie.
$rocesul -nelegerii cau!elor terorismului pre!int# mari "ificult#i0 "eoarece terorismul
balansea!# -ntre procesele politice0 pe "e o parte0 i fenomenele socio-culturale i economice pe "e
alt# parte. 2n asemenea comple3 cau!al influenea!# asupra formelor "e manifestare a terorismului.
52
Balan %. 'erorismul < crim#0 p.4&.
53
.ic Dicionar al )imbii ,omAne0 Bucureti0 1((&0 p.6&.
54
;bi"em0 p.&&.
55
xdy/I i.F. jG/H^OPU 5/VGmpQKsO5VIT o/5mpTG5VI I H/G`HO 5 PO|pmQTG/pQUP VOGG/GKkP/P0 X/5JIT0 1((0
5.6(-+.
56
{GKPKQ/^/oKd tt j/p GOp. {mkQOW/I/L .]. K XKQ`J/I5J/o/ F.X.0 X/5JIT0 1((40 5.113.
35
4n aceste situaii nu este e3clus# nici posibilit#ile apariiei unor -mbin#ri -nt-mpl#toare ale
circumstanelor. Anume "in acest motiv "iscuia privin" cau!ele terorismului continu# p-n# -n
pre!ent.
9#r# cunoaterea cau!ei < sublinia!# savanii D.;.9eli"man i ;u.;u.Basc7in < este imposibil#
at-t cunoaterea teoretic# a proceselor0 c-t i "iri8area practic# cu ele
5
.
Astfel0 cau!ele i con"iiile criminalit#ii cuprin" sistemul fenomenelor negative pentru
formaiunea social-economic# i politic# concret#0 care0 la r-n"ul s#u0 ca consecin# "etermin# -ns#i
e3istena criminalit#ii
5&
0 8ust consi"er# un ir "e savani preocupai "e investigaiile -n acest "omeniu.
4n continuare autori menionai propun "efinirea cau!elor i con"iiilor criminalit#ii. Astfel0
cau!ele sunt acele fenomene social-psi7ologice0 care nemi8locit "au natere sau repro"uc
criminalitatea i -n consecin# < infraciuneah iar con"iiile s-nt acele fenomene care "e sine st#t#tor nu
"au natere criminalit#ii i infraciunii0 "ar contribuie0 favori!ea!#0 intensific# formarea i activarea
cau!ei.
4ntre cau!e i con"iii e3ist# o interaciune reciproc#0 pre!ena c#reia permite folosirea
noiunii generali!atoare w"eterminani crominogeniv0 noiune cuprin"e ambele fenomene cercetate.
Con"iiile singure nu pot "a natere criminalit#ii i crimei0 -ns# f#r# e3istena lor cau!a nu poate nici
s# se forme!e i nici s# se reali!e!e
5(
.
Deci0 stu"ierea cau!elor i con"iiilor terorismului necesit# cercetarea obiectiv# i
multilateral# a -ntregului fenomen infracional -n toat# comple3itatea sa.
De r-n" cu aceasta0 "ac# "e f#cut analogie cu procesul stu"ierii luptei statelor cu
criminalitatea "e "rept comun0 un"e -n pre!ent s-a a8uns la conclu!ia privin" necesitatea i
raionalitatea cercet#rii cau!elor criminalit#ii -n scopul prevenirii i luptei cu ea0 atunci stu"ierea
cau!elor terorismului trebuie s# "evin# una "in sarcinile "e ba!# a tiinei "reptului.
;mportana stu"ierii "eterminantelor terorismului0 -n opinia savantului rus )ia7ov C.E.0
const# -n urm#toarele6
1. orice fenomen social poate fi -neles corect "ac# va fi stu"iat -n evoluia sa istorico-
material#h
5
xdy/I i.F. aOGG/GKkP K PO|o/5mpTG5VIOQQUO /VQ/}OQKd0 X/5JIT0 1((10 c.+.
5&
{GKPKQ/^/oKd tt j/p GOp. {mkQOW/I/L .]. K XKQJ/I5J/o/ F.X.0 op. cit.0 p.136.
5(
;bi"em0 p.13-13&.
36
2. e3istena leg#turii "irecte "intre stu"ierea cau!elor principale ale terorismului i
elaborarea m#surilor "e prevenire i "e combatere ale acestuiah
3. necesitatea stabilirii cau!elor i con"iiilor principale ale terorismului ca infraciune
6+
.
Criminologia a acumulat un num#r important "e concepii referitor la cau!ele terorismului.
4ns# stu"iin" concepiile propuse "e savani r#m-ne cert faptul c# apariia i r#sp-n"irea terorismului
sunt con"iionate "e totalitatea cau!elor i con"iiilor obiective i subiective care nu -ntot"eauna
coinci" -n "iferite regiuni ale globului p#m-ntesc.
Apariia0 evoluia i e3istena terorismului -n "omeniile relaiilor umane organic se
interp#trun" cu procesele "e cri!# ce au loc -n societate0 prin acestea av-n"u-se -n ve"ere perioa"ele
"e stagnare economic#0 cri!e energetice0 inflaie0 creterea preurilor i a impo!itelor0 oma8ului0
progresarea criminalit#ii organi!ate etc.
1ituaiile legate "e terorism se acuti!ea!# -n ca!ul -nc#lc#rii principiilor legalit#ii0
"emocratismului0 cAn" organele a"ministrative i funcionarii "e stat nu manifest# gri8# fa# "e
necesit#ile ma8orit#ii populaiei0 s-nt orientate e3clusiv la "eservirea aa-numitei welitevh la
wautoi!olareav grupurilor sociale ce se afl# -n con"iii grele0 -nstr#inarea lor "e la me"iul cultural i
tiinific0 "e la valorile civili!aiei. % importan# mare o pre!int# cunoaterea0 capacitatea0 posibilitatea
i "orina oamenilor "e a folosi pArg7iile 8uri"ice pentru sc7imbarea situaiei0 cre"ina -n faptul c#
mi8loacele legale vor fi efective i persoanele vinovate "e -nc#lcarea legii vor fi atrase la r#spun"ere
61
.
1ub impactul "eterminantelor menionate omul -ncetea!# "e a mai spera -n posibilitatea
ieirii "in situaia creat#. 1e sc7imb# esenial nu numai starea social-psi7ologic# a populaiei -n
general0 ci i a unor grup#ri sociale sau etnice aparte care pot fi purt#tori poteniali a i"eilor
e3tremismului. 4n lumea l#comiei0 in"iferenei i criminalit#ii0 ei0 slabi i "isperai0 se autoafirm# prin
furie i agresivitate.
Aa "ar0 este evi"ent c# amploarea terorismului este "eterminat# "e anumite -mpre8ur#ri.
62
Cercet-n" cau!ele terorismului0 muli autori0 -n afara factorilor sociali generatori0 recunosc i
factorul biologic0 str-ns legat "e particularit#ile psi7ologice omului. D. Z. Ciu7vicev0 spre e3emplu0
scrie "espre categoria "e oameni wgata "e r#scoal# s-ngeroas#v0 care neav-n" posibilitate "e a atrage
6+
xdy/I i.F. op. cit.0 p.+.
61
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 X/5JIT0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 2++20 5.(.
62
.utu .. 'erorismul6 aspecte penal0 criminologic0 social ttAnalele tiinifice ale 21.. 1eria wtiinesocio-
umanisticev0 vol.10 C7iin#u0 2++10 p.322.
3
poporul "e partea sa0 aleg wactele "e "istrugere i nimicirev
63
.
Eenerali!-n" "iverse opinii tiinifice cu privire la cau!ele i con"iiile terorismului0 pot fi
menionate urm#toarele6 s#r#cia0 "e!am#girea i "isperarea at-t in"ivi"ual# c-t i colectiv# a
populaiei0 con"iionate "e politica statelor0 -n"reptat# spre negarea "reptului sf-nt al popoarelor la
in"epen"en# i auto"eterminare0 neonorarea "e c#tre state a obligaiunilor internaionale asumateh
"iverse conflicte sociale i politice pentru care -nc# nu e g#sit# soluia satisf#c#toare
64
h wpolitici0
economici i sociali
65
etc.
2nii autori mai inclu" printre factorii generatori ai terorismului i6
1. Destr#marea imperiilor sub aciunea forelor separatiste "e orientare e3tremist#h
2. 1ituaia social-politic# tensionant# prece"at# "e sc7imb#rile car"inale -n stath
3. Cri!a spiritual#h
4. $re"ispunerea natural# a omului la violen#h
5. )ipsa unor organe competente -n prevenirea0 combaterea i lupta cu terorismul
66
.
)u-n"u-se -n consi"erare importana stu"ierii cau!elor terorismului0 la 1& "ecembrie 1(20 -n
ca"rul %:20 a fost creat un comitet special pentru problemele terorismul internaional0 sarcina
principal# a c#ruia este "e a stu"ia cau!ele fenomenului "at i "e a recoman"a m#suri practice -n
ve"erea reprimarea actelor "e violen# i teroare. Cele mai frecvente cau!e ale actelor teroriste0 "up#
afirmaiile comitetului s-nt cele "e or"in social0 politic0 rasial0 fun"amentalist-religiosh naionalist0
economic etc. 4n aceast# or"ine "e i"ei0 menion-n"u-se urm#toarele "intre aceste cau!e6 politica "e
"ominaie0 e3pansiune i 7egemonie0 "iscriminatorie0 rasial#0 politica "e apart7ei"0 folosirea forei -n
relaiile internaionale i violarea in"epen"enei politice0 a suveranit#ii naionale i integrit#ii
teritoriale a statelor0 amestecul -n treburile interne ale altor state0 teroarea -n mas#0 -ncerc#rile "e a
impune unor grupuri etnice p#r#sirea forat# a spaiilor populate "e acesteah e3o"ul forat al populaiei
persecutateh intensificarea activit#ii organi!aiilor fasciste i neofascisteh meninerea unei or"ini
economice in8uste i inec7itabile0 e3ploatarea "in e3terior a resurselor naturale naionaleh "istrugerea
sistematic# "e c#tre o putere str#in# a populaiei0 florei0 faunei0 mi8loacelor "e transport0 a structurilor
economice i sociale0 violarea sistematic# a "repturilor omului0 arest#rile -n mas#0 utili!area torturilor
63
myIKsOI q.c. aOGG/GKkP. R5V/GKd K 5/IGOPOQQ/5V` tt c. {Q. aGmpU X/5J/I5J/L F/5mpTG5VIOQQ/L
MJTpOPKK0 X/5JIT0 1((0 c. 11(0 citat "e NOGpbJ x.c.0 op. cit.0 p. 2(.
64
xdy/I i.F. jG/H^OPU 5/VGmpQKsO5VIT0 op. cit.0 p.&.
65
;bi"em0 p.&&.
66
{IT}T .].0 STLQT^THKp/I M.N.0 SGO^/I M.j. K pG. {GKPKQ/^/oKd0 r/5V/I-QT-q/Qm0 ]OQKJ50 2++20 5.41+-
412.
3&
i represalilor0 s#r#cia0 foametea0 mi!eria i frustr#rile.
)a aceste "eterminante ar putea fi a"#ugate i altele6 stabilirea -n unele state a unor regimuri
totalitare sau "ictatoriale0 -nvr#8birea cet#enilor "e religii i etnii "iferiteh apariia i "e!voltarea
curentelor i"ealist-fataliste0 oma8ul0 criminalitatea0 violena0 traficul ilicit "e arme etc.
% alt# cau!#0 i poate cea mai important#0 o constituie leg#turile terorismului cu anumite
state0 guverne i servicii secrete0 manipularea0 "e regul#0 wmascat#v a fenomenului terorist i a
teroritilor "e c#tre acestea prin interme"iul serviciilor secrete0 -n scopul fr-n#rii ascensiunii forelor
"emocratice0 ale p#cii i progresului
6
.
Astfel0 conform opiniei unor autori0 e3ist# cel puin trei grupe "e cau!e care "etermin#
apariia0 "e!voltarea i e3istena0 -n lumea contemporan#0 a fenomenului criminal wteroristv. Apariia
fenomenului terorismului -n "omeniul "esf#ur#rii relaiilor general umane este legat# organic "e6
1> procesele "e cri!# care au loc -n societate =instabilitate politic#0 stagnare
economic#0 cri!# energetic#0 inflaia0 creterea preurilor0 e3plo!ia informaional#0 revoluia te7nico-
tiinific#>h
2> procesele legate "e transform#rile revoluionare0 "e activitatea mic#rilor ra"icale
pentru eliberare naional# i religioas#h
3> interesul unor state sau fore "e opo!iie "in stat -n i!bucnirea unor conflicte
i"eologice0 religioase i interetnice.
Aa "ar0 "up# cum am stabilit mai sus0 lucr#rile "e"icate stu"ierii cau!elor terorismului
enumer# urm#toarele cau!e6 economice0 politice0 social0 entice0 religioase i i"eologice0 psi7ologice.
Aceti factori cau!ali pot fi -mp#rii -n "ou# categorii6
1> factori cu influen# "e lung# "urat# =cum ar fi inec7it#ile sociale0 "epresiunea
economic#>h
2> factori cu influen# "e scurt# "urat# =care pot fi re!ultatul unor confrunt#ri etnice
sau al oprim#rii e3ercitate "e autorit#ile statale>.
2nii analiti susin teoria menionat# anterior conform c#reia terorismul este pro"usul unei
conspiraii orc7estrate "e state susin#toare0 care con"uc i organi!ea!# -n lumea -ntreag# reele "e
organi!aii teroriste. Aceast# teorie consi"er# terorismul ca un fenomen "eterminat -n mo" e3clusiv
"e factorii e3terni.
6
Balan %. 'erorismul6 crim# internaional#0 C7iin#u0 1((&0 p.4&-4(.
3(
C3ist# i manifest#ri "e terorism ale c#ror cau!e se reg#sesc -n con"iiile interne. 2nele acte
teroriste pot fi mai bine e3plicate ca fiin" pro"use ale impulsurilor psi7ologice =ur# personal#0 "orin#
"e r#!bunare0 tulbur#ri mentale>. Ali cercet#tori consi"er# c# terorismul nu este legat "e conte3tul
politico-istoric0 c# ar fi generat "e "eci!ia unor in"ivi!i f#r# principii0 animai "e impulsul "e a uci"e0
"istruge0 tortura i "e a amenina f#r# nici o 8ustificare raional#
6&
.
Consi"er#m important# clasificarea cau!elor terorismului -n6
social-economice care -nglobea!#6 s#r#cia0 oma8ul0 "iferenierea societ#ii "up#
clase0 ce au con"us la mo"ificarea rapi"# a orient#rii sociale a populaiei
6(
. Astfel0 nivelul mereu
cresc-n" al oma8ului constituie un a"ev#rat barometru al evoluiei terorismului
+
. 4n aa -mpre8ur#ri
starea tensionat# se transform# -n "iferite manifest#ri antisociale e3tremisteh
socio-psi7ologice6 ce se caracteri!ea!# prin pier"erea "e c#tre muli "intre cet#eni
a -ncre"erii -n stabilitate i viitorul lor0 mai ales -n perioa"ele "e tran!iie a societ#ii. Aici trebuie
menionat# i sc#"erea nivelului "e moralitate a populaiei -n momentele "e tran!iie0 c-n" valorile
supreme se sc7imb#h
con"iiile politice care conin6 sl#birea po!iiilor statului i instituiilor puterii0
corupia0 inegalitatea social#. 4n acest moment se sl#bete controlul "in partea statului0 apar noi
orient#ri politice0 -nc# ne"efinite0 i -n lipsa unor sisteme "e "iri8are i control "evenin" mai le8er a
manipula cu p-rg7iile statului
1
.
2n interes "eosebit pre!int# opinia referitoare la factorii generatori ai terorismului0 printre
care0 ..1amoilov menionea!# at-t factorii interni0 c-t i cei e3terni.
9actorii e3terni s-nt6 num#rul -n cretere "e acte teroriste -n #rile "in vecin#tateh instabilitate
social#0 politic# i economic#0 conflictele armate -n unele state.
9actorii interni ar fi6 pieele "e armamenth pier"erea valorilor sociale i moraleh pier"erea
autorit#ii legii i puteriih nivelul sc#!ut al culturii 8uri"ice i socialeh propagan"a necontrolat# a
violenei -n mi8loacele "e informare -n mas#
2
.
Dei e3ist# opinia savanilor referitor la aceea c# cau!ele teroarei trebuie c#utate -n con"iiile
e3terne sociale0 -n opinia lui 1er"iuc ).Z. < la ba!a form#rii i reali!#rii teroarei se afl# calit#ile i
6&
C7ele ..0 op. cit.0 p.32-33.
6(
.utu ..0 op. cit0 p.323.
+
Balan %.0 op. cit0 p.4(.
1
.utu ..0 op. cit.0 p.323.
2
;bi"em.
4+
propriet#ile social-biologice a personalit#ii teroritilor
3
.
$entru lic7i"area pericolului terorismului -ntot"eauna este necesar# anali!a relaiilor "intre
teroriti i tera parte fa# "e care s-nt -naintate cerinele0 pentru a stabili motivele actelor teroriste0 a
-nelege cau!ele0 con"iiile0 a "etermina subiecii vinovai -n crearea situaiilor "e terorism i pentru a
aplica fa# "e ei m#suri 8uri"ice a"ecvate. 9#r# aceasta nu poate e3ista o lupt# efectiv# cu terorismul.
4n interaciunea teroritilor i a wterei p#riv foarte "es pot fi observate momente generatoare a
comportamentului criminal0 -n crearea i acuti!area c#rora pot fi vinovai0 -n m#sur# "iferit#0 teroritii
i wtera partev0 sau c7iar -n "eosebi ultima. 4n special ea poate crea con"iii insuportabile pentru
anumite p#turi sociale0 grupuri etnice etc.h con"iii -n care repre!entanii acestora nu v#" alt# ieire
pentru "esemnarea i ap#rarea "repturilor i intereselor sale legitime.
'otui < i aceasta este important a recunoate < atentatele la via# i alte aciuni criminale -n
privina oamenilor nevinovai "e comportamentul terei p#ri0 -ntot"eauna s-nt infraciuni care nu pot
fi -n"rept#ite. 'erorismul este una "in cele mai 8osnice meto"e "e lupt#. Cl folosete -n calitate "e
mi8loace "e atingere a scopurilor sale cele mai periculoase forme "e violen#
4
.
Atitu"inea tiinific# fa# "e stu"ierea terorismului i a meto"elor "e lupt# cu el permit nu
numai a efectua caracteristica criminologic# activit#ii persoanelor implicate -n acte teroriste0 "ar i "e
a evi"enia un comple3 -ntreg "e cau!e care "etermin# esena i con"iionea!# evoluia terorismului.
4n -nc7eiere generali!-n" cele e3puse i ba!-n"u-ne pe opinia unui ir "e cercet#tori a
problemei respective0 susine c# imunitatea fa# "e terorism este -nc#lcat# "e urm#toarele
"eterminante6
- contra"iciile a"-nci -n sfera social-economic#0 -n "eosebi caracteristice pentru statele
cu economie "e tran!iieh
- "iferenierea social# -n cretere i polari!area cet#enilor s#raci i a celor bogaih
- folosirea concepiilor ra"ical fun"amentaliste0 inclusiv i a celor religioase0 pentru
l#murirea ne"rept#ii i inegalit#ii social-economice i politiceh
- eficacitatea 8oas# a lucrului aparatului "e stat i a organelor "e ocrotire a "reptului -n
multe state a lumiih
3
NOGpbJ x.c.0 op. cit.0 p. 31+.
4
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0 2++20 5.3.
41
- interaciunea slab# "intre organele "e ocrotire a "reptului "in "iferite state -n
-ntreb#rile luptei cu terorismulh
- orientarea spre lic7i"area consecinelor activit#ii teroriste i c#utarea persoanelor ce
practic# astfel "e activitate i nu spre crearea m#surilor efective "e prevenire i curmare oportun# a
activit#ii teroristeh
- lupta aprig# pentru putere -n ca"rul statului -ntre parti"ele politice0 asociaiilor obteti0
grupuri "e persoane i persoane aparteh
- crearea i susinerea contient# a climatului financiar nes#n#tos la nivel internaional0
ce const# -n e3istena posibilit#ii practic#rii specul#rilor financiare i interveniilor -n privina unor
state aparteh
- sc#"erea eficacit#ii funcion#rii mecanismelor "e ap#rare -n sfera moralei i
spiritualit#iih
- creterea ten"inelor "e soluionare a contra"iciilor i conflictelor ap#rute prin meto"e
"e for#h
- amplificarea contra"iciilor sociale sub influena creterii nivelului criminalit#ii i
ma8or#rii pericolului i agresivit#ii acesteia.
5
".". &ersonalitatea infractorului terorist.
)a momentul comiterii unei infraciuni0 prev#!ute "e legea penal#0 persoana va purta
r#spun"ere "ac# va -ntruni con"iiile generale < Z-rsta0 responsabilitatea i0 -n unele ca!uri aparte <
con"iii speciale. 4ns# o"at# cu comiterea unei infraciuni0 persoana -n cau!# cuprin"e i alte calit#i
sociale importante0 care nu sunt absorbite "e subiectul infraciunii. 2n cerc mai larg "e calit#i sociale
ale persoanei ce a comis infraciunea este cuprins "e sintagma wpersonalitatea infractoruluiv. )a
momentul actual "e stu"ierea problemei -n cau!# este preocupat unnum#r mare "e autori.
Datorit# stu"ierii persoalit#ii infractorului0 este posibil# a"optarea unor m#suri eficace -n
lupta cu criminalitatea. Cste important0 -n stu"ierea personalit#ii0 utili!area cunotinelor "in mai
multe "omenii < istorie0 filo!ofie0 psi7ologie. Coninutul problemei -l constituie stu"ierea calitilor
sociale ale acestuia. Cle pot avea un un caracter "emografic0 psi7ologic0 biologic0 a"ic# stu"ierea
5
cT5K^`OI ..0 {IT}T x.].0 {IT}T .]. jGTI//yGTQKVO^`QUO /GoTQU r.].0 j/p. /H~. GOp. {IT}K .].0
X/5JIT0 2+++0 5.35(.
42
comportamentului social important al persoanei p-n# la comiterea infrciunii i0 -n unele ca!uri0 "up#
comiterea ei.
Cu p#rere "e r#u0 la momentul actual literatura "e specialitate nu eluci"e!# suficient
tr#s#turile personalit#ii teroristului. $uini autori0 -n lucr#rile lor0 "au o caracteri!are a figurii
teroriistului. 1unt pre!entate "oar unele cr-mpee ce "etermin# esna0 tr#s#turile0 motivele0 cau!ele
comiterii actelor teroriste "e c#tre figuri care0 -n final0 cap#t# statut "e terorist.
C posibil "e "at un tablou personalit#ii teroristului "oar prin prisma teoriilor e3istente -n
literatura "e specialitate.
)egea cu privire la combaterea teriorismului0 a"optat# "e legislatorul auto7ton0 a specificat
noiunea implicat ntr-o activitate terorist sub orice form.
Dar asemenea "ifiniie are un sens prea larg0 "eoarece nu-i posibil "e a numi terorist o
persoan# care se ocup# "oar cu "esfacerea unor substane e3plo!ive0 utili!ate mai apoi la comiterea
unui act "e terorism. [in-n" seama "e faptul c# terorismul este o infraciune "eosebit# prin carcterul
s#u comple30 "atorit# faptului c# o"at# "ecis la comiterea unui act "e terorism0 contienti!ea!#
pericolul faptei s#v-rite i consecinele "e amploare survenite.
Autorii ;.B. )in"er i 1.A. 'itcov a"uc nite argumente fiarte interesante "espre
personalitatea teroristului. Ci consi"er#0 c# ma8oritatea teroritilor sunt < oameni care au avut o
copil#rie foarte grea0 -n ma8oritatea ca!urilor f#r# atenia matern#. De asemenea autorii afirm# c# ei
sunt6 oameni cu o "e!voltare personal# insuficient#0 cu traume "in copil#rie i "iferite boli eri"itare. %
parte "intre ei sunt persoane cu "eficiene psi7ice bine evi"eniate0 muli "in potrv# sunt persoane
normale cu calit#i e3traor"inare "e a se camufla. % parte sunt persoane wbolnavev"e supremaia
i"eei0 care contient merg la comiterea actelor "e terorism0 tiin" bine i consecinele acestora. Autorii
Atrag atenia c# muli "intre teroriti sunt persoane0 care0 pentru unele -n8osiri tr#ite -n perioa"a
prece"ent# "e "e!voltare0 se r#!bun#0 i nu nmai pe unii in"ivi!i "ar i pe -ntreaga societate.
.a8oritatea "intre aceste persoane comit astfel "e acte pentru a "emonstra weulvs#u.
6
Autorul %. $op relev# faptul c# teroritii au contiina superiorit#ii lor morale0 se consi"er#
mai sensibili0 mai nobili -n fapt0 nite i"ealiti pe care societatea nu-i merit#.

Dup# p#rerea lui ;u. Antonean0 referin"u-se la motivele ce "etermin# persoana la comiterea
6
xKQpOG R..0 OsKl/GOQJ/ n.X.0 aKVJ/I N.M.0 j/ Vm 5V/G/Qm kOGJT^T0 5.61-63.

%.$op0 Apariia i evoluia terorismlui. < 'imioara 2++20 p.14.


43
unui act "e terorism0 constat# c# leg#tura simbiotic#0 e3agerat# a omului cu naiunea0 rasa sa0 sau cu
orice alt# grup# social#0 religioas# este foarte periculoas#0 "eoarece asemenea relaii str-nse privea!#
omul "e libertate0 -l face orb i sur"0 -i "#unea!# "e!volt#rii sale0 constituie un i!vor puternic al
naionalismului0 rasismului0 pot fi mascate sub fra!e -narepate0 sub "eferite simboluri.
&

4n partaim i"eia a autorului ;u. Antonian c# tras#turele personale ale teroristului vor fi
stabilite -n funcia "e tipul concret al activit#ii teroriste. Astfel 0 terpritii politici i wi"ealitii w se vor
"eosebi "e cei naionaliti0 religioi i 0 cu at#t mai mult0 "e cei criminali.
(
'eroristu politic0 evi"ent0
presupune pre!ena unor cunotine0 aptitu"eni intelectuale0 apte s#-l "etermin# anume la comiterea
acestui tip "e terorism0 pe c#n" un terorist fanatic va avea un coieficient "e intelectualitatea mai re"us0
aciunele lui fiin" "iri8ate "e alte persoane. Aceasta nu constitue o regul#0 "eparece uneori un
e3tremist politic nu "espune "e posibilitatea preg#tirei reguroase a unor aciuni "e terorism.
2na "in caracteristece e3istente implicite a teroritelor0 const# -n obsesia acestora "e a
convinge opinia public# vi!at# s# priveasc# lumea aa cum oprivesc ei0 potrivit propriului
stan"ar" "e legitemetatea politico-social#.
&+
4n ma8oritatea ca!urilor0 o tras#tur# specific# a persoanlit#ii "e terorist constitue
ten"ina spre agresivitatea. 4n pofi"a unor circumstane "e ca!0 -n funcia "e con"iiile ce au
influenat "e!voltarea omului0 starea lui psi7ic#0 acest instinct se poate tre!i i la persoana -n cau!#
apare o pre"ispo!iia real# spre violen#.
4ns# aplicarea violenii este caracteristic# nu numai pentru cei ce comit aciuni teroriste0 ci
i pentru ali infractori0 "e e3emplu0 pentru ucigai etc. $#n# -n pre!ent nu au fost "elemitate nite
tr#s#turi anume ce ar caracteri!a nemi8locit infractorul terorist. De obicei0 cau!a principal# a
comportamentului terorist este "e origine psi7ologic#0 "ar un stu"iu psi7oanalitic -n "omeniul nu
s-a efectuat.
De la apariia fenomenului "e terorism i p#n# -n pre!ent teroritii au fost "enumii -n "ifirite
feluri6 i"ealiti0 fanatici0 e3tremiti0 oameni comple3ai 0 sa"ici criminali etc. Dei nu sau stabilit
tras#turi specifice comune pentru teroriti0 ma8oritatea actelor comise pre!int# un pericul i faa "e
teroritii -nii. $rin urmare0 o"at# ce ei contiinti!ea!# periculul faptei comise i pentru societatea0 i
&
iPO^`dQ/I c.j. aOGG/GKkP K lGO5Vml^OQKd 5 lGKkQTJTPK VOGG/GKkKG/ITQKd0 X/5JIT0 2+++0 c.54.
(
q/^o/IT M.R. {GKPKQ/^/oKd0 X/5JIT0 1((0 c.233.
&+
%.$op0 Apariia i evoluia terorismlui. < 'imioara 2++20 p.13.
44
pentru ei -ii0 -nseamn# c# acetea sunt persoane pentru care moartea a devenit un scop. Anume
asemenea persoane "evin organi!atorii i con"ucatorii unor grup#ri teroriste. $entru ei contea!#
numai atingerea scopurilor stabilite i nu are importan# preul pe care vor plati pentru reali!area lor.
De fapt0 acesta constitue tipul cel mai periculoi "e teroriti "e obicei ei sunt participanii la actele "e
terorism naional -n regimurele totalitate. 1pecificul lor este ca ei sunt orbi0 nu prev#" i nu "oresc s#
preva"# cosecinele ce vor surveni0 -n"emnai fiin" c7ear "e unele motive minore.
2neori actele "e terorism sunt comise "e c#tre persoane ratate0
&1
in"ivi!i ce nu s-au reali!at
-n via# ca personalit#i fie "in vina lor0 fie c# au c#!ut victime a unor ne"rept#i. Aciunile lor poart#
un caracter ov#ielnic. 4n timpul comiterii actelor0 acest tip "e infractori poate s# sc7imbe
revin"ec#rile sale "e nenum#rate ori0 -ncep-n" cu unele "e!i"erate politice i termin-n" cu cereri "e
or"in financiar0 material. Acestea0 "e obicei0 sunt persoane uor influenabile0 iar activitatea lor
criminal# poate fi lesne neutrali!at#0 f#r# consecine grave. Ci nu constituie un tip periculos "e
infractori-teroriti0 fiin" -ns# manipulai cu "ib#cie "in umbr# "e c#tre ultimii. 9aptul ce surprin"e
lumea contemporan# este c# vreo c-iva "intre aceti in"ivi!i0 prin abnegaia0 cura8ul i absur"itatea
faptelor pe care le -nf#ptuiasc0 pot s# insufle o spaim# general#. Calit#ile comune ale acestor in"ivi!i
sunt6 cute!ana0 ferocitatea0 uneori cru!imea0 e3igena.
$roblema tipologiei actelor "e terorism este foarte complicat#. 4nactivitatea terorist# intervin
cele mai variate evenimente0 nepotrivite i inopinate0 care nu pot fi ime"iat calificate i tipi!ate0 -n
funcie "e nivelul intelectual i apartenena social-politic#.
'ipul teroristului fanatic0 este cunoscut mic#rilorpolitice0 religioase i naionale. De obicei0
teroristul fanatic poate infraciunea -n locul cel mai neateptat i -n timpul cel mai nepotrivit.
Cste consi"erat unul "intre cele mai periculoase tipuri "e teroriti0 "eoarece0 concep-n" un act
terorist0 ei a"eseori contient merg la moarte0 iar aciunile lor sunt imprevi!ibile0 fapt ce -ngreuia!#
aplicarea unor m#suri cu caracter preventiv.
Cel mai r#sp-n"it tip al teroristului fanatic este cel religios0 in"iferent "e confesiunea pe care
o profesea!#. De obicei0 actele teroriste ale acestora nu sunt bine preg#tite0 -ns# "in cele mai multe ori
ele reuesc "atorit# fermit#ii fanatice care const# -n 8ertfirea "e sine pentru reali!area scopurilor.
'erorismul fanatic are origini mai vec7i0 "ar -n !ilele noastre pre!int# un pericol sporit0 "atorit#
&1
TkTGJKQ X.0 {GKPKQ/^/oKsO5JTd yTGTJVOGK5VKJT K lGOpmlGO|pOQKO VOG//KkPT0 X/5JIT0 1((&0 5.241.
45
amenin#rii cu utili!area unor arme "e nimicire -n mas# create -n ba!a unor te7nologii noi0 avansate0
"atorit# profesionalismului lor.
Alt tip conturat al personalit#ii teroristului este tipul revoluionar.
&2
'rebuie menionat c#
tipologia -n cau!# nu e3prim# un tip bine "eterminat0 "e sine st#t#tor.
'oate tipurile "e terorism se aseam#n# -ntre ele av-n" tr#s#turi comune.
$entru teroristul revoluionar este specific i"ealul revoluionar0 bravura i cura8ul e3traor"inar.
2neori teroristul revoluionar poate fi comparat cu cel fanatic0 -ns#0 spre "eosebire "e acesta0
revoluionarul nu comite orbete acte "e teriorism sau e3trimiste.
)a cate"oria tipului revoluionar mai pot fi atribuii6 figura aventurierului politic, teroristul
romantic, agentul unei slujbe specializate
Cel mai "es -nt-lnit la momentul actul este tipul teroristului criminal' "eterminat "e
e3tin"erea sferei criminogene. Anume -n asemenea conte3t are loc creterea i selecia autorilor
actelor teroriste. 4n pre!ent acesta este cel mai periculos infractor terorist0 "in r-n"urile acestora se
recrut# i ca"rele profesionale "e w*illeriv autorii celor mai grave acte "e terorism criminal i ai altor
infraciuni "eosebit "e grave. 'rebuie s# menion#m -n acelai conte3t i pre!ena unui institut al
w7oilor -n legev0 problem# ce este -n leg#tur# "irect# cu specificul tipologic al criminalului0 ca autor
al actelor "e terorism criminal.
2nii in"ivi!i "evin teroriti pentru a-i satisface anumite nevoi psi7ice0 "e cele mai "ese ori
"eterminate "e frustrare i "isperare cau!ate "e "iverse eecuri.
.uli "intre teroritii actuali sunt cunoscui i -nregistrai ca traficani i0 mai ales0 consumatori
"e "roguri. Ci comit acte "e violen# a"esea sub influena drogurilor 4n general -n literatura "e
specialitate nternaional#0 nu sunt cunoscute i conturate personalit#i terooriste0 "in motivul
conspirativit#ii secrete a acestora.. C3ist# "oar "escrierea unor wpersonalit#i proeminentev -n
activitatea "e terorist0 unul "intre acetia a fost ;lici ,amire! 1anc7e! < alias carlos0 "enumit "e unele
-nalte personalit#i -n lumea arab# < wCA,)%1 ACA)2)v0 teroristul care a con"us personal
nenum#rate acte teroriste0 wteroristulv v-nat "e toate serviciile secrete i poliiile "in lume0 c#ruia
mass-me"ia i-a atribuit titlul "e w'C,%,;1'2) :,.1 A) )2.;;v.
&2
NT^KP/I N.0 NI/OIGOPOQQUO lG/H^OPU VOGG/GKkPT0 X/5JIT0 1(((0 5. &5.
46
Cste evi"ent faptul c# pe l-ng# factorii sociali0 ce "au natere violenei0 terorismului i cru!imii
sub orice form# "e manifestare0 mai e3ist# i factori legai "e firea omului0 ca fiin# social-biologic#.
Care este mecanismul ce con"iionea!# biologic aciunile sociale ale omului.0 a"ic# cel "etermin#
spre violen# i sa"ism )a aceast# -ntrebare "eocam"at# nu e3ist# un r#spuns cert. 9iecare savant
contibuie la eluci"area problemei -n cau!# prin cercet#rile efectuate0 opiniile e3puse. Cste evi"ent c#
e3ist# o inter"epen"en# -ntre violen#0 terorism0 criminalitate i substana biologic# a personalit#ii
sau0 -n sens larg0 i factorul omenesc -n general. :u -n !#"ar teroritii "ese ori au nevoie "e publicitate
-n activitatea lor criminal#0 astfel ei -i m-ng-ie orgoliul i sunt m-n"ri c-n" reuesc s# pun# -n alert#
mi8loacele "e informare -n mas#0 repre!entanii politici i "e stat etc. ;nteresul sporit al societ#ii fa#
"e aciunile lor poate0 in"irect contribui la meninerea terorismului.
4n fine se poate "e spus c#0 numai o lupt# permanent# if#r# compromisuri0 la -nalt nivel
profesional0 contra criminalit#ii sub orice form# "e manifestare0 poate salva societatea "e aceast#
malim# a secolului.
".$. (rgani%aii teroriste.
4n pre!ent0 -n opinia mai multor e3peri0 -n lume e3ista apro3imativ 5++ "e organi!aii teroriste
i grup#ri "e orientare e3tremist#
&3
0 peste 1++ "intre acestea fiin" consi"erate mari0 a"ic# care
-nsumea!# apro3imativ 3++.+++ "e membri0 mai mult "e 5+-6+ "e organi!aii e3tremiste cu peste
1++.+++ "e membri fanatici. 4n ultimii 1+ ani "e c#tre acestea au fost s#vArite 65++ acte teroriste
internaionale0 -n urma c#rora au "ece"at 5+++ "e oameni i 1105 mii au avut "e suferit. Actul terorist
"in 11.+(.2++1 "in 1.2.A. a "ep#it "up# volumul aciunilor i consecinelor survenite toate actele
teroriste e3istente pAn# atunci0 fapt ce a impus savanii i sociumul s#-i sc7imbe vi!iunea referitor la
acest fenomen. %cci"entul0 lumea civili!at# -n general a "evenit i"eal# pentru teroriti0 -ntruc-t
beneficia!# "e multe facilit#i cum ar fi6 comunit#i arabe0 musulmaneh !one geografice compacteh
multe obiective "e interesh o populari!are e3cesiv# a actelor teroristeh un c-mp "e lupt# i"ealh muli
stu"eni musulmani arabi etc.h o vigilent# ine3plicabil "e sc#!ut# a organelor "e ocrotire a "reptuluih
facilitai bancare etc. 9acilit#ile bancare la care ne referim sunt cele legate "e uurina cu care pot fi
&3
zmGTIO^` c.j. aOGG/GKkP K QOJ/V/GUO l/py/pU H/G`HU 5 QKP tt nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R. X/5JIT0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0
2++20zmGTIO^` c.j.0 5. 4&.
4
efectuate orice operaii bancare -n lumea civili!at#. Zigilenta mai sc#!ut# a organelor "e informaii se
poate e3plica pentru Curopa Centrala i "e Cst0 un"e0 "up# 1((+ au avut loc mari reorgani!#ri0
"emisii etc.0 iar prestigiul acestora -n fata propriilor cet#eni este mai sc#!ut "ec-t -n orice parte a lumii
mo"erne0 "emocratice.
&4
(rgani%aii teroriste de st)nga
Micarea de eliberare naional !"#$%
Aceast# organi!aie grupare terorist# poate fi consi"erat# clasic# "up# mo"ul "e formare i "in
punctul "e ve"ere al operaionalit#ii0 fiin" una "intre cele mai cunoscute organi!aii teroriste "e
st-nga.
Eruparea "at# a ap#rut -n anul 1(62 fiin" fon"at# "e c#tre membrii tineri al $arti"ului 1ocialist
"in 2ruguai i catolicii "e st-nga0 ma8oritatea "intre care erau intelectuali0 me"ici0 profesori0 lucr#tori
ai b#ncilor0 stu"eni0 -ntreprin!#tori0 muncitori0 ofieri militari. Din aceast# organi!aie f#ceau parte
multe femei0 inclusiv i -n con"ucere.
$rimul act violent membrii grupului "at l-au s#v-rit -n anul 1(630 atac-n"0 cu scopul acapar#rii
armamentului unul "in cluburile sportive. 2lterior0 timp "e patru ani ei s#v-reau acte aparte "e
acaparare a armamentului0 e3plo!ibilului0 pro"uselor alimentare =acestea fiin" reparti!ate s#racilor>0
mi8loacelor financiareh organi!au "iversiuni la -ntreprin"erile ce aparineau cet#enilor 12A.
4n fruntea organi!aiei se afla un organ colegial < Comitetul C3ecutiv format "in 5+ "e
persoane num#rul total al membrilor "ep#ea 1+++ "e persoane0 acetia fiin" "ivi!ai -n grupuri a c-te
2+-3+ persoane -n fiecare. Erupurile respective0 la r-n"ul s#u0 se "ivi!au -n ec7ipe a c-te 3-5 persoane.
4n activitatea coti"ian# organi!aia respecta clan"istinetate i conspirativitate strict#. 9iecare membru
cunotea "oar cele necesare pentru efectuarea misiunii0 fiin" cunoscut "oar cu membrii ec7ipei sale0
rareori cu membrii grupului s#u. Coman"antul ec7ipei putea contacta coman"antul grupului0 iar
acesta la r-n"ul s#u < curatorul "in Comitetul C3ecutiv.
Aciunea Direct !&ction Directe%
AD provine "in grupurile ra"icale france!e "in anii +0 cum ar fi Erupul "e Aciune
,evoluionara ;nternaional# =EA,;> i :ucleele Armate pentru Autonomie $opular# =:A$A$>0
fiin" creat# -n anul 1(( "e c#tre eean-.ar*0 ,ouillon0 :at7alie .enigon0 eoelle Aubran0 Eeorges
Ciprian =toi arestai "e poliia france!# -n februarie 1(&>0 ,egis 1c7leic7er =con"amnat la -nc7isoare
&4
7ttp6tt.presamil.ro
4&
pe via# -n iunie 1(&>. .a3 9rerot0 9re"eric %riac70 An"re %livier =arestat -n 1(&6>. Cric .oreau.
AD susinea i"eile comunismului0 anar7ismului0 maoismului0 simpati!a lupta antiimperialist#
a statelor "in lumea a treia0 propun-n"u-i "rept obiective "e ba!# ruinarea societ#ii prin aciuni
"irecte "e "istrugere a instituiilor i oamenilor care le "eservesc0 ba!-n"u-se pe fora popular#h
preg#tirea confrunt#rii "e clas# "intre mase i uimperialismul vesticvh oponenta la pre!ena
american# pe continent care este privit# ca uamericani!areav Curopei.
%rientarea anar7ist# a AD a permis "e!voltarea e3trem "e "escentrali!at# a organi!aiei0
aciunile teroriste fiin" concepute i "use la -n"eplinire "e c#tre celulele constitutive0 -n relativ#
i!olare.
1e presupune c# AD s-a "ivi!at -n "ou# aripi0 una internaional# i una intern#0 cea "in urma
fiin" mai puin violent#. Aripa internaional#0 cu se"iul la $aris i0 "up# ca!0 -n Belgia este con"us# "e
,ouillon i are la activ mai multe atentate sofisticate =asasinate i atentate cu bombe av-n" ca int#
persoane sau instituii care simboli!ea!# cooperarea european# i leg#turile cu 12A>. Aripa intern#
prefer# intele ue3clusivv france!e0 arunc-n" -n aer cl#"iri0 -n general nelocuite. AD i-a finanat
aciunile -n primul r-n" cu a8utorul "evali!#rii b#ncilor0 folosin"u-se "e o gam# variat# "e arme i
e3plo!iv -n timpul atacurilor sale.
Fraciunea Armata Roie !'ote &rmee (ra)tion, *+aader"einhof ,ommando-, *.rupul
+aader "einhof-%
;"eea privin" necesitatea cre#rii ,A9 s-a cristali!at -n Berlinul "e est0 printre fon"atorii acesteia
fiin" Dorst .aller0 2lrica .ein7of < intelectuali i cunoscui activiti ai mic#rii ra"icale "e st-ngah
Eu"run Cnslin0 An"reas Baa"er0 participani la multiple aciuni "e protest i membri ai comunei nr.
1.
4n pre!ent ,A9 "ispune "e o con"ucere colectiv# printre care6 Barbara .a!er0 euge Ziett0
1igri" 1ternbec*0 'omas 1omin0 folf-gang Erams0 Dort .e!er0 Birgit .ogefel"0 1il*e .a!er-fitt0
1usanne Albrect.
,A9 a ap#rut ca micare stu"eneasc# -n anii 6+0 istoria acestui grup -ncep-n" "in 2 aprilie
1(6&0 o"at# cu s#v-rirea primului act terorist. :umele original al organi!aiei a fost uban"a Baa"er
.ein7of0 grupul fiin" orientat spre s#v-rirea aciunilor teroriste contra or-n"uirii statale0 atentatele
teroriste fiin" consi"erate un stimulent -n procesul "e cucerire a puterii i instaurarea unei or-n"uiri
mar3iste universale.
4(
Eeneraia actual# a membrilor ,A9 are o i"eologie mar3ist-leninist#. ,A9 se consi"era a fi o
parte a mic#rii internaionale ce lupt# pentru "eclanarea revoluiei mon"iale0 singura form# "e lupt#
capabil# s# "istrug# lumea capitalist#0 printre obiectivele acesteia mai fiin" i folosirea terorismului
pentru "istrugerea soli"arit#ii germano-americane0 -n special prin atacarea uintelorv americanev "in
Eermaniah folosirea actelor "e terorism -n -ncercarea "e a obliga autorit#ile germane s# elibere!e
teroritii ,A9 aflai -n "etenie.
,A9 a cunoscut multe sc7imb#ri -n cele "ou# "eca"e i 8um#tate "e e3isten#0 ca grup terorist.
'oi li"erii iniiali ai grupului au fost capturai sau forai s# p#r#seasc# Eermania la 8um#tatea anilor
+0 "ar un grup nou "e li"eri0 mult mai violent0 i-a -nlocuit la con"ucerea organi!aiei.
.a8oritatea li"erilor ,A9 au o e"ucaie soli"#0 av-n" licena -n me"icin#0 -n "rept sau -n
"omeniul te7nic.
Brigzile Roii !+rigate 'osso%
Aceast# organi!aie a fost creat# la sf-ritul anilor 1(6+ -nceputul anilor 1(+. 2n rol "eosebit
-n formarea ei la avut facultatea sociologic# a universit#ii "in oraul 'rento0 -n ca"rul c#reia i-au
f#cut stu"iile la sf-ritul anilor 1(6+ unii li"eri ai B,.
Astfel0 la +1.11.1(6( ,enato Curcio n#scut -n 1(420 absolvent al universit#ii "in 'rento0 -n
ca"rul a"un#rii repre!entanilor mic#rilor e3tremiste "e st-nga a pre!entat referatul -ntitulat u)upta
social# i mo"ul organi!#rii acesteia -n metropol#v. $rin acest referat el c7ema pe toi cei pre!eni s#
treac# la lupta -narmat# pentru a se elibera "e uputerea capitaluluiv. Cur-n" aceste i"ei au fost
susinute "e avocatul Alberto 9rancesc7ini0 n#scut -n anul 1(4. al treilea fon"ator al B, a "evenit
.argarita Cagol0 soia lui ,. Curcio0 "e asemenea absolvent# a universit#ii "in 'rento.
:um#rul total al membrilor activi al B, a8unge la 5++ "e persoane. Activitatea violent# a B,
cunoate o ascensiune continu# -ntre anii 1(-1(&1 c-n" la con"ucere se afla .ario .oretti. 2na
"intre cele mai cunoscute operaiuni "in aceast# perioa"# a fost r#pirea lui Au"omoro0 li"erul
$arti"ului Cretin Democrat0 fost prim-ministru al ;taliei.
Brig#!ile ,osti sunt b#nuite "e leg#turi cu serviciile secrete iugoslave0 c-t i "e contacte
in"irecte cu alte servicii secrete provenin" "in #rile comuniste est-europene0 -n perioa"a
premerg#toare pr#buirii sistemului comunist -n estul Curopei i 2,11.
Celulele Revoluionare !'evolutionare /ellen%
5+
Aceast# organi!aie terorist# a ap#rut -n anii 1(+ =conform unor "ate -n anul 1(30 iar "up#
altele - 1((>0 "up# "istrugerea organi!aiei u.icarea 2 iuniev0 -n ea au intrat acei membri ai
mic#rii =-n ma8oritate femei> care au reuit s# evite arestarea0 au fost eliberai sau au eva"at "in
-nc7isoare.
1copul principal al ,\ < susinerea luptei poporului prin atacarea inamicilor s#i i crearea unui
aparat ilegal care ar face posibile noile forme "e lupt#. De asemenea0 se urm#rete crearea unei
presiuni continue asupra pre!enei militare americane "in Eermania0 prin atacuri teroriste0 -n. scopul
"e a crea fric# i suspiciune -n r-n"ul personalului americanh "istrugerea usistemuluiv vest-german
cu a8utorul terorismului.
4n afar# "e aceasta ,\ lupt# cu upatriar7atulv0 a"ic# cu supremaia b#rbailor asupra femeilor -n
toate "omeniile vieii sociale precum i contra e3ploat#rii femeilor "e c#tre b#rbai. ,\ -ntot"eauna
tin"ea s# pre!inte propria activitate -n aa mo" precum c# activitatea e3tremist# este susinut# i
-n"reptat# "e upoporv0 iar membrii acestei organi!aii fiin" o parte a luptei "e mas#.
$rintre li"erii acestei organi!aii pot fi menionai6 ,u"olf ,aabe0 1on8a 1u"er0 C7ristian
Eanger0 ,u"olf 17in"ler0 1abine Cc*le.
Drum luminos !0endero #uminoso%.
Denumirea oficial# a 1) este $arti"ul Comunist $eruan < "rumul luminos a lui eose Carlos
.ariatga. Acest parti" "e factur# neomaoist# a ap#rut -n anii 1(6+0 iar aciunile teroriste sistematice
au fost -ncepute -n anul 1(& "up# ce politica "us# "e guvernul militar al $eru a provocat o cri!#
social-politic# acut#. .a8oritatea membrilor sunt in"ieni uec7ua < locuitori ai celei mai s#race
regiuni a $eru. :um#rul total a l acestora este "e 2+++ "e persoane0 alte surse susin-n" c# ar fi "e
4+++-5+++.
9olosin"u-se "e nume i simboluri in"iene0 1) a reuit s# atrag# spri8inul maselor -n !onele
rurale0 spri8in pe care nu l-ar fi putut obine "ac# ar fi militat pentru o linie mar3ist-leninist#
orto"o3#. 1tructura organi!atoric# a 1) permite grupului s# acione!e at-t -n !ona urban# =terorism>
c-t i -n !ona rural# =g7erile>.
Cu toate c# "ispune "e numeroi membri0 bine instruii i ec7ipai0 gruparea se abine "e la
lupte "irecte cu armata0 cu e3cepia ca!urilor -n care "ein superioritate copleitoare.
1pre "eosebire "e ma8oritatea mic#rilor subversive "e st-nga "in America )atin#0 1) nu pare
51
s# aib# leg#turi cu Cuba sau cu ali sponsori. 1pargerile "e b#nci i -ncasarea "e ta3e revoluionare
constituie sursa principal# "e autofinanare. u'a3ele "e r#!boiv par s# repre!inte cea mai mare parte a
veniturilor organi!aiei.
'eroritii 1) sunt prepon"erent tineri -n v-rst# "e la 14 la 2& "e ani. 1) are programe "e
-n"octrinare e3trem "e active i agresive0 mai ales -n apropierea ba!elor sale rurale. Eruparea practic#
recrutarea a"olescenilor "e 12-15 ani0 care pot fi transformai -n lupt#tori fanatici.
)i"erii acestei organi!aii sunt fotii stu"eni i profesori ai universit#ii "in uec7ua6 %sman
.orote ="in 1((& se afl# -n -nc7isoare>h .anuel ,uben Abimael Eu!man ="in 1((2 se afl# la
-nc7isoare>h %scar Duran"h eu"it Cua"ros0 eulio Ce!ar .e!!ic70 Carlota 'ello Cutti.
1) i-a propus "rept scop nimicirea statului e3istent i crearea u,epublicii :oii Democraiiv
orientate spre ap#rarea intereselor in"ienilor. $etru atingerea acestui scop fiin" necesar# soluionarea
urm#toarelor probleme6 blocarea oraelor i "istrugerea sistemelor "e asigurare a vitalit#ii acestorah
asigurarea supremaiei -n economia #rii a sc7imbului naturalh crearea guvernului muncitoresc-
#r#nesc. Drept mi8loc "e atingere a acestor scopuri servete r#!boiul popular.
Micarea Revoluionar upac Amaru !"ovimento 'evolucionario 1upac &maru%
1e consi"er# c# aceast# organi!aie a ap#rut -n anul 1(&30 fiin" creat# "e c#tre profesorii ce
-mp#rt#eau i"ei "e e3trem# st-nga0 lucr#torii sin"icali i comunitii ra"icalih la -nceput fiin"
consi"erat# "rept un nume conspirativ al grupului terorist 1en"ero )uminoso.
;nformaiile acumulate ulterior au "ove"it c# grupul este format "in stu"eni ra"icali0
simpati!ani ai castrismului i ai i"eologiei mar3ist-leniniste.
4n ciu"a scurtei sale e3istene .,'A s-a "ove"it a fi foarte activ#0 atac-n" intele americane0
tactica folosit# i mo"alit#ile "e aciune "enot-n" un -nalt nivel "e profesionalism.
u'utpac Amaruv a contactat unele grup#ri teroriste latino-americane ca .-1( "in
Columbia. 2nii li"eri ai .,'A tr#iesc -n Cuba sau -n fosta 2,11 =-n perioa"a 1(+ -n urma
aciunilor guvernului peruan contra mic#rilor ra"icale universitare>.
)i"erul .,'A < Zictor $olai Campus =i-a f#cut stu"iile la $aris i -n 1pania>0 "in 1((2 se afl#
la -nc7isoare. 1uccesorul acestuia a fost :estor 1erpa Cartolini omor-t -n anul 1(( -n urma
operaiunii "e eliberare a ambasa"ei eapone!e0 ocupat# "e c#tre membrii grup terorist la 1.12.1((60
rein-n" ca ostateci peste 6++ "e persoane. Dup# 126 "e !ile0 cl#"irea a fost luata cu asalt "e c#tre
52
14+ "e lupt#tori "in trupele speciale peruane. Aciunea s-a sol"at cu eliberarea ostaticilor "ar i cu
multe victime .1 mori =2 ostatici0 2 lupt#tori i 14 teroriti> i 25 r#nii "in r-n"ul ostaticilor.
Aceast# aciune a fost una "intre cele mai r#sun#toare operaiuni -ntreprinse "e c#tre aceast#
organi!aie terorist#.
1copul prioritar al .,'A const# -n "estabili!area situaiei social-politice "in stat prin
interme"iul upropagan"ei militarev i instituirea -n stat a unui regim mar3ist. 1copul secun"ar <
alungarea repre!entanilor 12A "in $eru.
.,'A este orientat# spre activi!area mic#rii revoluionare mar3iste internaionale0 -ntrein-n"
leg#turi cu alte grup#ri e3tremiste "e st-nga.
1tructura intern# a organi!aiei corespun"e tipa8ului clasic al unei organi!aii "e g7eril#.
)a efectuarea operaiunilor foarte "es sunt folosite rac7ete0 arunc#toare "e grena"e0 bombe
amplasate -n automobile.
9iin" o organi!aie puin numeroas# .,'A nu are nevoie "e prea muli bani pentru a-i
finana operaiunile. $rin 8afuri0 perceperea "e ta3e "e la oamenii "e afaceri i "e la traficanii "e
"roguri0 organi!aia pare capabil# "e a se autosubveniona. $oliia a capturat - cu oca!ia rai"urilor
sale0 armament mo"ern - inclusiv arme automate i o gam# variat# "e e3plo!ibili convenionali
sau oca!ionali0 "in ascun!#torile .,'A.
A8utorul principal0 aceast# grupare0 -l primete "in partea Cubei0 :icaragua i al %rgani!aiei
Cliber#rii :aionale "in Bolivia.
Armata Roie !aponez !2apnese 'ed &rm34 $ippon - 0e)i5un%
Erupul terorist 8apone! e,A a fost format -n 1(1 "e 9usa*o 17igenobu. 4n timp ce servea
ca uofier "e leg#tur#v -ntre u9raciunea Anuala ,oie eapone!#v i teroritii palestinieni0
17igenobu a creat e,A cu a8utorul unui mic num#r "e ca"re care i se al#turaser# -n )ibia.
e,A poate fi consi"erat# simbolul terorismului "e st-nga "in eaponia. Comparativ cu alte
organi!aii "e st-nga e,A se "eosebea printr-un nivel -nalt "e i!olare0 spirit autoritar0 ri"icarea i"eilor
revoluionare la nivel "e absur" "eplin.
4n structura acestei pot fi "eosebite trei aripi6 militar#0 i"eologic# i organi!aional#.
;nfrastructura permanent# "e ca"re nu a "ep#it nici o "at# 2+-25 "e membri0 totui -n perioa"ele
cele mai favorabile a8ung-n" p-n# la 4++ "e membri i apro3imativ 15++ simpati!ani. 1uporterii
53
8apone!i asigur# spri8in moral i material0 a8ut-n" i propagan"a e,A0 sursa cea mai consistent# "e
fon"uri o asigur# probabil unele fraciuni palestiniene i )ibia.
Drept scopuri ale acestei organi!aii au fost proclamate6 spri8inirea revoluiei mar3ist-leniniste
mon"iale prin comiterea "e atentate teroristeh unificarea tuturor organi!aiilor anar7iste "e st-nga "in
eaponiah oponenta la uimperialismulv 8apone!h crearea unei urepublici popularev -n eaponia.
$ropria po!iie politic# con"ucerea e,A a e3pus-o -n culegerea "enumit# u1alt -n r#!boiul
revoluionar mon"ialv. 4n aceast# brour# era -naintat# propunerea "e a crea uArmata ,oiev a
popoarelor "in Africa0 America )atin#0 i Coreia pentru ca ulterior s# fie format# "in acestea
uArmata ,evoluionar# .on"ial#v.
(rgani%aii teroriste de dreapta
"rupul militar# sportiv $offman
2na "in cele mai cunoscute organi!aii teroriste "e "reapta este grupul militar sportiv
Doffman0 care i-a -nceput activitatea -n anul 1(4.
Acest grup vest-german -i trage numele "e la fon"atorul i li"erul s#u0 arl Dein! Doffman.
4n anul 1( "isloc-n"u-se -n castelul Crmrot =-n apropierea oraului :urnberg>. 4n calitate "e
simbolic# grupul "at i-a ales craniul stili!at0 asem#n#tor celuia purtat pe c#ti "e c#tre ostaii 11. Cea
mai infam# aciune a sa a fost "etonarea unei bombe la 26 septembrie 1(( =%ctoberfest> la
.iinc7en0 care a "us la moartea i 13 persoane i r#nirea a altor peste 3++ aflate intr-o ber#rie.
Aciunea s-a sol"at cu arestarea lui Doffinan i a altor !ece membri ai grupului. Acest grup s-a aflat -n
leg#tur# cu %C$0 care i-a asigurat posibilit#i "e instruire i alte -nlesniri. De fapt0 la un moment "at0
un num#r "e membri ai grupului lui Doffman i ai 9aciunii Armata ,oie se aflau. concomitent la
instruire -ntr-o tab#r# a %C$ "in )iban. 2na "intre sursele "e finanare ale grupului lui Doffman era
v-n!area "e camioane u!ate pentru organi!aia al-9ata7. Erupul a e3ecutat atentate cu bombe0
asasinate i alte aciuni anti-evreieti =inclusiv profanarea unor cimitire>. 2n membru al grupului a
fost arestat pentru plasarea unei bombe -ntr-un 7otel cu refugiai vietname!i0 care a provocat moartea
c-torva copii. 2n li"er al grupului lui Doffinan a participat la un seminar la se"iul :aiunii Ariene "in
12A i este suspectat "e leg#turi cu micarea "e "reapta "in Cana"a.
54
%oua &rdine !6rdine $uovo%
Cunoscut mai -nainte sub numele "e %r"ine :ero =u%r"inea :eagr#v>0 :oua %r"ine este
unul "intre cele mai importante grupuri "e "reapta "in ;talia0 care este "e fapt filiala organi!aiei
internaionale omonime0 fon"at# "e )eon Dagreli0 fostul coman"ant al brig#!ii 11 uZaloniav0 "in
care f#ceau parte fascitii france!i i belgieni.
Conform "atelor e3istente aceast# organi!aie -ntreine leg#turi cu parti"ul neofascist <
.icarea 1ocial# ;talian# =.uvimento 1ociale ;taliano>. Astfel -n anul 1(660 la congresul .1C a
avut loc o sci!iune care s-a e3teriori!at printr-o -nc#ierare0 -n urma c#reia un grup "in care f#ceau
parte cei mai ra"icali membri -n frunte cu $ino ,auti au plecat. $este "oar un an pe ba!a acestui grup
a fost format# organi!aia %r"inea :ou#. .otivul pro"ucerii sci!iunii menionate a "evenit evi"ent
mai t-r!iu c-n" s-a stabilit c# nici ,auti0 nici 1tefano Dello e!e =li"erul organi!aiei neofasciste
uavangar"ul naionalv> nu au -ncetat contactele cu li"erii .1; < .i*elline i Almirante0 c#rora
organi!aiile nou formate le erau necesare pentru soluionarea unei sarcini "uble. 4n primul r-n"
aceast fapt permitea "e a ine -n afara parti"ului membrii cei mai ra"icali0 care puteau compromite
.1; -n ten"ina acesteia "e a trece -n legalitate. 4n al "oilea r-n" .1; a primit prin acesta combatanii
necesari pentru -nf#ptuirea "iverselor provoc#ri i acte teroriste. Datorit# acestui fapt poliia pute pune
-n afara legii "oar un grup terorist concret i nu organi!aia -n general =principiul lui .arig7ela>.
*aiunea Arian
:aiunea arian# este cea mai mare organi!aie rasist# "in 12A care a fost fon"at# -n anul 1(4
"e c#tre ,ic7ar" Butler. ;"eologul :A a fost "octorul fesli 1vift = a "ece"at -n anul 1(+>0 printre
ali li"eri pot fi menionai6 Carl 9renclin0 )ui Bem0 Bruce Betsvur"0 9lo" Co7ran. Din punct "e
ve"ere structural ea este uniunea a multiplelor grup#ri rasiste. ,epre!entanii acestei organi!aii
consi"er# popoarele europene "rept genunc7iul pier"ut a lui ;srael0 av-n" atitu"ine e3trem "e
negativ# fa# "e evrei =-nvinuin"u-i "e satanism> i "e negri =ca inapi "e a se autocon"uce>. Euvernul
fe"eral al 12A0 -n vi!iunea lor0 este un uEuvern 1ionist "e %cupaiev =\%E>0 con"us "e ;srael.
.embrii acestei organi!aii sunt protestani i catolici "e orientare cretin# fun"amentalist#. 4n calitate
"e scop politic al :A este necesitatea i!gonirii tuturor repre!entanilor minorit#ilor naionale i
crearea pe teritoriul a 5 state "in nor"-vest0 a statului arian.
)ocul principal "e "islocare se afl# -n ;"a7o. .embrii :A organi!ea!# 8efuirea b#ncilor0
55
-ntreprin"e e3plo!ii i asasin#ri. De asemenea0 membrii organi!aiei respective consi"er# necesar#
e3terminarea fi!ic# a membrilor guvernului0 elabor-n" activ tactica g7erilei or#eneti.
Au -ncercat s# obin# finanare i "otare cu armament "in partea unor state str#ine.
Cste cunoscut# i sub numele "e uBiserica lui ;isus Dristos Cretinulv. Biserica i grupul sunt
aliniate la .icarea ;"entit#ii i menin leg#turi cu aproape toate celelalte grupuri "e e3trem# "reapta
"in 12A i Cana"a =cum ar fi6 u lu3 lan0 .iliia statului .ontana0 Zoluntarii statului :iva"a0
Biserica .ontan#0 2niunea 'eoton#0 2niunea Curo-American#0 $osse Conitatus0 )iga Cretin# "e
Ap#rare>0 precum i cu Erupul militar-sportiv Doffman "in ,9E. Dup# cum am menionat
grupul -i propune formarea -n nor"-vestul 12A a unei naiuni formate numai "in albi i se pare c# s-
a -nt-lnit cu u:aiunea ;slamuluiv pentru a-i -mp#ri !onele "e influen#0 pentru a crea "ou# state
pure "in punct "e ve"ere rasial. :aiunea Arian# are -n organi!are o misiune religioas# ce acionea!#
-n -nc7isori0 "e un"e -ncearc# s# recrute!e membri pentru 9r#ia Arian# =un grup pentru supremaia
albilor care acionea!# -n mai multe -nc7isori "in 12A>. :aiunea Arian# organi!ea!# -n fiecare an
o uconvenie "e var#v la se"iul s#u "in Da!"en )a*e =;"a7o>0 la care sunt invitate grupuri "e
e3trem# "reapta i neona!iste "in 12A.
$rincipiile i"eologice ale :A a fost publicate -n c#rile6 Calling %ur :ation0 :ational
C7ronicle0 '7e fai. 9inanarea este -nf#ptuit# "in contul mi8loacelor proprii.

+erorismul etnic
'atria Basc i (ibertatea !7uz)adi 1a &s)atasuna, +asconia i #ibertatea%
C'A este una "intre cele mai vec7i organi!aii teroriste "in Curopa0 fiin" organi!aia terorist# a
separatitilor basci0 care a -nlocuit micarea "e g7eril# "istrus# "e forele guvernamentale -n anii
1(5+. Cu toate c# li"erii C'A sunt mar3iti0 ma8oritatea membrilor au a"erat la organi!aie "in
motive naionaliste.
C'A s-a "esprins "in $arti"o :acionalista Zasco0 care fusese fon"at -n anul 1&(4. -n anul 1(5(
c-iva membri tineri ai $:Z0 revoltai "e refu!ul acesteia "e la lupta armat# au p#r#sit parti"ul i au
fon"at C'A. 'imp "e c-iva ani organi!aia -i consoli"ea!# structura intern# i i"eologia. 9ormarea
"efinitiv# a avut loc -n anul 1(62 la -ntrunirea naionalitilor "e st-nga care tin"eau spre combinarea
activit#ii legale cu cea clan"estin#. 4n acelai timp a fost "eclarat# crearea fronturilor politic0 militar0
muncitoresc i cultural.
56
Drept scop prioritar al organi!aiei servea crearea statului in"epen"ent al bascilor < Cusca"e
=noiunea a fost inventat# "e c#tre -ntemeietorii naionalismului basc < fraii Arana0 care "e asemenea
au inventat "rapelul basc i s#rb#torile naionale>. De asemenea ca scop al C'A servete i
provocarea unei cri!e economice -n regiunea basc# prin terori!area oamenilor "e afaceri "in
regiune.
+erorismul Irlande%
Conflictul "in 2lster =;rlan"a "e nor"> a -nceput -nc# -n evul me"iu0 o"at# cu ocuparea ;rlan"ei
"e c#tre engle!i.
Ctapa contemporan# a luptei ;,A =Armata ,epublican# ;rlan"e!#> a -nceput -n anul 1(6( cu
ciocniri "e stra"# -n oraele Derri i Balfast -ntre catolici i protestani.
$entru a stopa confrunt#rile guvernul .arii Britanii -n august 1(6( intro"uce trupele militare
-n ;rlan"a "e nor". ;niial catolicii au avut atitu"ine po!itiv# fa# "e pre!ena armatei -n 2lster0 -ns#
aciunile nea"ecvate i necalificate0 precum i po!iia proprotestant# au "iscre"itat armata.
4n leg#tur# cu aceasta -n con"ucerea ;,A au ap#rut "ivergene serioase -n ceea ce privete
aplicarea violenei -narmate -n lupta contra u;mperialismului britanicv. Astfel0 -n ianuarie 1(+ -n
;,A are loc o sci!iune -n urma c#reia au ap#rut "ou# aripi6 ;,A < oficial# =%;,A> i ;,A <
provi!orie =$;,A>.
;,A < oficial#0 consi"era c# armele pot fi folosite numai -n scop "e autoap#rare0 iar $;,A se
orienta spre "ucerea unei lupte teroriste active0 inclusiv pe teritoriul Angliei.
Armata Republican )rlandez # aripa provizorie !89'&%
$;,A este organi!aie semimilitar# cu "isciplin# rigi"# -n fruntea organi!aiei se afl# uconsiliul
militarv format "in persoane. Anume ei pot a"opta astfel "e "eci!ii cum ar fi spre e3emplu
prelungirea r#!boiului pentru reunirea ;rlan"ei -nc# pe 25 "e ani. 1e presupune c# serviciul engle! "e
contra informare .;-5 cunoate aceste persoane i nu le lic7i"ea!# "oar "in motivul c# ei pot fi
substituii "e li"eri mai agresivi i imprevi!ibili precum i "in motivul c# nu "orete s# rite cu
agentura sa i s# piar"# controlul in"irect "e care "ispune asupra organi!aiei. 'otui0 numele li"erului
$;,A este cunoscut tuturor0 acesta fiin" .artin .c.uiness.
;niial $;,A se sub"ivi!a -n ubrig#!iv0 ubatalioanev0 ucompaniiv0 -ns# unit#ile mari "e lupt# nu
5
asigurau respectarea nivelului necesar "e conspiraie0 poliia reuin" s# infiltre!e agenii s#i i s#i
areste!e cu a8utorul acestora pe muli teroriti. Din acest motiv0 -n anul 1( toate sub"ivi!iunile au
fost "ispersate -n celule autonome mici. .embrii fiec#reia "in ele necunosc-n" componena
celorlalte. 'oate celulele aveau urm#toarele speciali!#ri6 culegere "e informaie0 tr#g#tori "e elit#0
grupe "e0 e3ecuie0 min#ri i 8afuri0 fiin" capabile s# acione!e pe cont propriu -n !onele proprii "e
aciune0 8efuire0 minare0 asasinare0 contrcercetare i asigurare te7nic# fapt ce a complicat mult
posibilit#ile "e ripost# ale forelor "e securitate. C#tre anul 1(&2 poliia a reuit s# infiltre!e
informatori -n mai multe celule0 fapt ce s-a sol"at cu arest#ri -n mas# a membrilor $;,A. 4n aceast#
situaie $;,A s-a v#!ut nevoit# s# treac# la folosirea grupurilor mobile formate "in 3-4 b#rbai i o
femeie. ,olul b#rbailor const# -n preg#tirea actului terorist i asigurarea securit#ii femeii0 aceasta la
r-n"ul s#u preocup-n"u-se "e e3ecutarea atentatului sau amplasarea bombei.
:um#rul membrilor activi varia!# -ntre 3++-5++ "e persoane0 care sunt susinui "e c-teva mii
"e simpati!ani preocupai "e -ntreinerea locuinelor conspirative0 tratarea r#niilor0 ofer# transportul
necesar0 particip# la transmiterea informaiilor etc.
+erorismul armean
4n ca"rul acestui tip "e terorism printre cele mai cunoscute organi!aii teroriste pot fi
menionate6 uDasnactutiunv i A1A)A < Armenian 1ecret Arm )iberation of Armenia.
$arti"ul Dasnactutiun a fost creat -nc# -n anul 1&(+ cu scopul organi!#rii luptei pentru
in"epen"ena Armeniei. 4n istoria acestui parti" pot fi evi"eniate 3 perioa"e "e escala"are a
terorismului. $rim perioa"# revine sf-ritului sec. ?;? < -nceputului sec. ??. 1copul prioritar urm#rit
"e aceast# organi!aie era asigurarea "repturilor economice i politice egale cu turcii pentru etnicii
armeni. A "oua perioa"# se refer# la anii 1(2+ c-n" membrii acestui parti" se r#!bunau pe turci
pentru genoci"ul poporului armean0 -n re!ultatul c#ruia au "ece"at -n 8ur "e 105mln. etnici armeni. A
treia perioa"# este atribuit# anilor 1(2-1((10 c-n" ei "oreau -n primul r-n" recunoaterea "e c#tre
guvernul 'urciei a faptului pro"ucerii genoci"ului armeanh -n al "oilea r-n" < transformarea ,11
Armeania -n stat in"epen"ent i -n al treilea r-n" < reunirea Armeniei cu teritoriul Ara7a =Caraba7ul
"e munte> care fusese transmis A!erbai"8anului.
4n perioa"a in"icat# membrii acestei grup#ri teroriste au s#v-rit peste 3++ "e acte teroriste
contra "iplomailor turci0 politicienilor0 businessmanilor. 4n afara asasinatelor ei practicau i
5&
pro"ucerea e3plo!iilor -n "iferite state ale lumii. Astfel0 la +&.+1.1( un grup "in trei persoane au
s#v-rit trei e3plo!ii -n .oscova0 omor-n" 6 persoane i r#nin" altele 3 "e persoane.
4n anii 1((+ intensitatea activit#ii acestei grup#ri a sc#!ut esenial0 fapt "atorat atingerii
obiectivelor propuse. Astfel0 genoci"ul poporului armean a fost con"amnat "e parlamentul
Curopean0 Australia0 Cana"a.
,epublica Armenia "in 1((1 este stat in"epen"ent.
4n re!ultatul r#!boiului "intre Armenia i A!erbai"8an -ntreg teritoriul Caraba7ului "e munte a
trecut sub controlul Armeniei.
Armata *ecret Armean de +liberare a Armeniei !&rmenian 0ecret &rm3 #iberation of
&rmenia%
A1A)A este o grupare terorist# transnaionala0 creat# pe ba!e etnice0 cu o i"eologie mar3ist-
leninist# care -i e3prim# soli"aritatea cu toate mic#rile "e st-nga i separatitih "in -ntreaga lume.
%biectivul ei principal ii constituie restabilirea Armeniei istorice0 -ntr-o !on# care inclu"e estul
'urciei0 nor"ul ;ranului i Armenia post sovietic#.
A1A)A militea!#0 "e asemenea0 pentru forarea 'urciei s# recunoasc# genoci"ul practicat
-mpotriva armenilor -n ;mperiul %toman i -ncetarea "iscrimin#rilor suferite "e armeni -n 'urciah
atacarea instituiilor i repre!entanilor statului turc0 oriun"e -n lume i lovirea #rilor care spri8in#
'urcia0 afirmarea socialismului tiinific ca "octrin# politic# a patriei armene reconstruiteh
transformarea Armeniei sovietice =fost sovietice> -n ba!# "e lupt# revoluionar# contra 'urciei.
$entru reali!area acestor obiective0 A1A)A a comis o serie "e atentate teroriste. 'erorismul
practicat "e A1A)A este -mp#rit -n "ou# fa!e. -n timpul primei fa!e0 gruparea a atacat personalul
"iplomatic turc pentru a atrage atenia asupra uproblemei armenetiv i -n ve"erea atragerii
a"erenilor "in r-n"ul armenilor.
4n acest timp organi!aia se "isloca -n )iban0 partener "e ba!# fiin" %C$0 iar A1A)A era
susinut# "e "iaspora Armean# "in multe state ale lumii. ;ncursiunea ;sraelului -n )iban "in anul
1(&2 a impus A1A)A s#-i sc7imbe locul "e "islocare0 stabilin"u-se -n 1iria0 un"e a -nceputt s#
colabore!e cu organi!aia Abu :i"al.
Cu aceasta a -nceput fa!a a "oua0 -n care A1A)A i-a e3tins operaiile i -mpotriva intelor
uimperialistev. $rimele victime imperialiste0 atacate -n noiembrie 1((0 au fost birourile ). i
)uft7ansa "in $aris0 precum 1) biroul 'fA "in .a"ri"0 -n plus0 A1A)A a lansat atacuri
5(
-mpotriva cet#enilor i propriet#ilor aparin-n" statelor care ineau -i -nc7isoare membri ai
organi!aiei.
$olitica "e violen# ne"iscriminatorie i lupta pentru -nt-ietate au cau!at fracionarea
organi!aiei i limitarea activit#ii teroriste0 "evi!-n"u-se organi!aia A1A)A-,. care consi"er#
terorismul uorbv "#un#tor pentru formarea statalit#ii armene. Cu toate acestea0 A1A)A a fost
implicat# -ntr-o serie "e atentate cu bombe la $aris -n septembrie 1(&60 sol"ate cu circa 2++ "e
mori i r#nii. Atacurile au fost reven"icate "e uComitelul "e 1oli"aritate cu Arabii i $ri!onierii
"in %rientul Apropiatv cer-n"u-se eliberarea a trei teroriti "intre care i un membru A1A)A0
Zaron8an 1arabe"8ian.
A1A)A a continuat s# amenine interesele france!e pentru a fora eliberarea acestuia.
Din acest motiv organi!aiile armene "in 9rana0 12A0 Anglia au refu!at s# susin# A1A)A.
4n pre!ent "in A1A)A fac parte c-teva sute "e membre0 locul principal "e "islocare r#m-ne a fi
1iria0 menine leg#turi cu $arti"ul ur" al .uncii0 unele organi!aii teroriste palestiniene0 grupul Abu
:i"al. 1e confrunt# cu parti"ul Dasnactutiun0 uneori a8ung-n"u-se c7iar la conflicte armate.
9ata7 ,Al-.atah/ Al-.ath/ 0aracat Al-+ahrir Al-1atane Al-.ilistini/ .orce !2/
eptembrie *egru3
%rgani!aia Al-9ata7 a fost i r#m-ne a fi una "intre cele mai puternice grup#ri "in ca"rul %C$0
care la r-n"ul s#u repre!int# o reuniune a unei "iversit#i "e grupuri mai mici.
&5
%rgani!aia militar-politic# a palestinienilor < Al-9ata7 a fost format# -n ueit -n anul 1(5
"e c#tre asir Arafat i Abu ei7a" =7alil al-fa!ir> cu scopul eliber#rii $alestinei "e ocupaia
israelian#0 nimicirii ;sraelului ca stat0 i!gonirii "e pe teritoriile $alestinei a evreilor noi venii0
recunoaterea %rgani!aiei pentru Cliberarea $alestinei =$)%> ca unic repre!entant legitim al
poporului palestinian.
%rgani!aia a "evenit operaional# -n 1(5( i a "ebutat cu aciuni contra ;sraelului -ncep-n" cu
ianuarie 1(65. Dup# r#!boiul "e 6 !ile "in 1(60 9ata70 aripa militar# a $)% a crescut -n importan#0
eclips-n" toate celelalte organi!aii palestiniene.
;niial organi!aia "at# tin"ea spre eliberarea "efinitiv# a -ntregii $alestine0 form-n" un stat
in"epen"ent0 fiin" elaborat un plan conform c#ruia statul arab trebuie sa inclu"# sectorul Ea!a i
&5
{/|m}J/ i.j.0 op.cit.0 p. 231.
6+
malul "rept al r-ului ;or"an. $-n# a trece la negocierile panice meto"ele "e lupt# prioritare constau -n
"iversiuni i r#!boi "e g7eril#. %peraiunile teroriste erau -nf#ptuite -n Curopa0 'unis0 ;rac0 )iban0
Algir0 ;emen i alte state.
4n prima perioa"# a activit#ii sale Al-9ata7 a fost susinut# "e c#tre 1iria0 "isloc-n"u-se la
Damasc.
Creterea puterii organi!aiei "up# 1(6 a creat probleme organi!atorice0 iar -ncep-n" cu
1(6&0 ;sraelul a -nceput s# treac# la represalii lovin" se"iile "in ;or"ania.
4n anul 1(6( la con"ucerea %C$ a venit . Arafat0 "up# ce Al-9ata7 "evine organi!aia
"ominant# -n ca"rul %C$0 a8ung-n" a fi at-t "e puternic# -nc-t -ncepe s# concure!e cu instituiile statale
ale ;or"aniei.
Aceste tensiuni au culminat -ntre 16-2 septembrie 1(+ =useptembrie negruv> sol"-n"u-se
cu ciocniri -ntre g7erilele 9ata7 i armata ior"anian#0 care totui a reuit s#-i asigure controlul asupra
taberelor "e refugiai palestinieni "up# un ase"iu "e ( !ile i care au avut "rept consecin# alungarea
forelor Al-9ata7 "in ;or"ania0 fapt ce a "evenit cau!a unui r#!boi terorist -n"elungat purtat "e
palestinieni contra ;or"aniei.
4n urma acestor evenimente ma8oritatea forelor Al-9ata7 sau re"islocat -n )iban.
1trategia folosirii terorismului internaional a fost rev#!ut# "e c#tre 9ata7 "up# r#!boiul "in
1(30 -n urma c#ruia 12A -mpreun# cu alte state civili!ate l-au constr-ns pe Arafat s# refu!e "e la
folosirea unor astfel "e operaiuni. 4ns# asemenea sub"ivi!iuni ale Al-9ata7 ca uforce 1v i uDari <
grupul operaiunilor specialev0 "e mai multe ori -nc#lcau politica "us# "e Arafat. ,efu!ul lui Arafat
"e la practica terorismului internaional a fost cau!a apariiei u%rgani!aiei Abu :i"alv i altor grup#ri
e3tremiste care tin" spre nimicirea fi!ic# a con"ucerii %C$ i nemi8locit a lui Arafat.
;nva!ia israelian# -n )iban "in anul 1(&20 =care a fost consecina omorului ambasa"orului
;sraelului -n Anglia "e c#tre combatanii lui Abu :i"al>0 a provocat o lovitur# puternic# organi!aiei
9ata7. Dup# ce a suferit o -nfr-ngere militar# total# -n )iban =%peraiunea u$ace -n - Ealileeiav>0
forelor li s-a permis s# p#r#seasc# Beirutul -n mas#0 stabilin"u-i cartierul general la 'unis -n 1(&2.
4n urma rai"ului aerian israelian "e la l octombrie 1(&5 asupra coman"amentului $)% "in 'unis0
pre!ena "in 'unisia a sc#!ut consi"erabil0 -n pre!ent0 la 'unis nu a mai r#mas "ec-t con"ucerea
nominal# a $)%. Concentr#rile mai importante se g#sesc -n Algeria0 )iban0 ;ra*0 1u"an0 emenul
"e 1u".
61
:um#rul membrilor activi =fe"ainilor> a8ungea la 6+++-&+++0 -n pre!ent fiin" "e 6+++ -n
)iban0 5+++ "ispersai -n -ntreaga lume. 9ata7 primea a8utor militar i financiar "in ueit0 Arabia
1au"it#0 2,110 C7ina0 Coreea "e :or" i un ir "e alte state0 "e asemenea printre sponsori pot fi
menionai i organi!aia pentru Cliberarea $alestinei =$)%>0 palestinienii "in str#in#tate0 ma8oritatea
statelor arabe =p-n# la r#!boiul "in Eolf "in 1(&(-1((+>. %C$ "ispune "e asemenea i "e propriile
business structuri care se evaluea!# la sute "e milioane "e "olari.
&rganizaia Abu %idal !,onsiliul 'evoluionar !(',%, 6rganizaia 9unie $egru !+2,%,
+rigzile &rabe 'evoluionare !&'+%, 6rganizaia 'evoluionar a 0ocialitilor "usulmani
!'60"%, 6rganizaia 0eptembrie $egru !+0,%%
%rgani!aia Abu :i"al a fost format# -n anul 1(4 "evenin" una "intre cele mai active grup#ri
teroriste "in anii 1(&+ < -nceputul anilor 1((+. "rept obiective principale ale atentatelor -ntreprinse "e
c#tre aceast# organi!aie sunt consi"erai toi evreii in"iferent "e cet#enie. 4n afar# "e aceasta se tin"e
spre nimicirea sau -nsp#im-ntarea repre!entanelor oric#ror state0 mic#ri politice sau sociale care
recunosc "reptul la e3isten# a ;sraelului sau care -mpie"ic# -ntr-un mo" sau altul -nf#ptuirea celor
planificate "e c#tre aceast# grupare.
.embrii acestei organi!aii consi"er# c# lupta contra evreilor este prima prioritate a mic#rii
"e re!isten# palestiniene0 submin-n" prin toate mi8loacele posibile eforturile "e negociere a unei p#ci
palestiniano-israeliene terori!-n" palestinienii mo"erai i atac-n" intele israeliene "in Curopa i
%rientul Apropiat0 amenin# i atac# regimurile ureacionarev "in Cgipt0 ;or"ania0 ueit0 Arabia
1au"it# i eicatele "in Eolf.
)i"erul grupului "at este 1abri 7alil al Bonna0 n#scut -n 1(3 i fiin" cunoscut sub
pseu"onimul Abu :i"al0 care -nseamn# up#rintele lupteiv.
'actica "iversiunilor i al omorurilor a fost stu"iat# "e c#tre Abu :i"al -n Coreea "e :or" i
C7ina. $rimul act terorist "esinest#t#tor a fost -nf#ptuit "e c#tre acest grup la 5 septembrie 1(30
manefist-n"u-se prin atacarea i ocuparea ambasa"ei Arabiei 1au"ite "in $aris. 4n luna "ecembrie a
aceluiai an Abu :i"al -mpreun# cu un alt terorist au -mpucat 55 "e persoane -n aeroportul "in
Atena. Acest fapt precum i conflictul "intre Arafat i :i"al a con"us la con"amnarea la moarte u-n
absen#v a acestuia "in urm# "e c#tre $)C.
62
igrii +liberatori ai amililor !#ibertion 1igers of 1amil 7elam%
9iin" cel mai vec7i i mai activ grup militant tamil0 )''C este singura grupare tamil# care a
luptat -mpotriva 9orelor "e pace in"iene clin 1ri )an*a.
C3ist# "ivergene -n ceea ce privete "ata form#rii )''C0 unele surse susin c# acest fapt a avut
loc -n anul 1(20
&6
iar alte surse menionea!# anul 1(6.
&
'otui cert este faptul c# aceast#
organi!aie a fost creat# "e tineri tamili care consi"erau c# este necesar# -nfiinarea unui stat "e sine
st#t#tor al tamililor0 "e asemenea aceasta fiin" i o repost# a amplificarea "iscrimin#rii "in partea
ma8orit#ii singale!e precum i fa# "e refu!ul guvernului "e a re!olva problemele comunitare ale
tamililor.
)i"erul )''C este Zellupillai $rab7a*aran0 purt#tor "e cuv-nt este Anton Dalasingam.
)''C i-a -nceput campania separatist# -n 1( prin mai multe tentative "e asasinare a unor
politicieni mo"erai tamili. -ncep-n" cu r#scoalele rurale "in 1(&30 )''C i-a e3tins aria "e
aciune0 trec-n" la atacarea forelor "e securitate srilan*e!e0 la 8efuirea b#ncilor i atacuri
ne"iscriminatorii contra oficialit#ilor i populaiei srilan*e!e tlin provinciile nor"ice i su"ice.
)''C a luptat i cu alte grup#ri militante tamile - mai puin importante - -n -ncercarea "e a-si
impune influena.
Din anul 1(&3 aceast# organi!aie lupt# i -mpotriva guvernului.
+erorismul i4h
:umeroase organi!aii 1i*70 -mpr#tiate -n -ntreaga lume0 au pro"us multe atentate teroriste
s-ngeroase i violente. Cu toate acestea0 informaiile privin" culpabilitatea vreunui grup si*7 pentru
vreun atentat sau privin" infrastructura elementelor teroriste si*7 sunt puine i contra"ictorii.
;n"ia este o fe"eraie format# "in state i teritorii. 2nul "in aceste state este $un8abul0 cu
populaie "e peste 5+mln. "e oameni0 ma8oritatea fiin" etnici si*7 a"ic# urmai a lui guru :ana*a0
care a tr#it -n secolul ?Z;;;. 1i*7ii ra"icali "emult ple"ea!# pentru separarea "e la ;n"ia i crearea
teritoriului $un8abului a statului 1i*7 in"epen"ent < uDalistanv =p#m-ntul celor puri>0 care a e3istat
-ntre anii 1&+1-1&42.
.icarea separatist# a luat amploare la sf-ritul anilor +0 c-n" erau lansate c7em#ri la teroare
&6
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op.cit. p. 2(2.
&
{/|m|J/ i.j0. op.cit. p. 2+(. 7ttp6ttterrorism.allst.rutorganisation.7tm
63
contra 7in"uilor i coreligionarilor mo"erai. )a cei "in urm# erau atribuii membrii sectei :irancari.
+56(6IM78 658I9I(
$izballa, -!i,adul islamic.
Di!balla7 este o organi!aie iit# "e orientare fun"amentalist# care a ap#rut -n me"iul clericilor
iii0 la -nceputul anilor 1(&+. li"er al acestei organi!aii a fost .u7amme" Dusan 9a"lalla70 care a
stu"iat am#nunit e3periena revoluiei iraniene
,eiein" "in structura Di!balla70 putem afirma c# aceasta este o organi!aie politica0 sociala i
militar# care ple"ea!# pentru instalarea -n )iban a unui regim asem#n#tor cu cel instalat "e
Aatolla7ul 7omeni -n ;ran. .embrii Di!balla7 manifesta ur# fa# "e toi cei ce nu spri8in#
i"eologia iit#. 'erorismul repre!int# pentru Di!balla7 o tactica "e promovare a obiectivelor politice
i religioase.
.icarea Di!balla7 a ap#rut ca urmare a fu!iunii "intre organi!aia islamic# Amal i ramura
libane!a a parti"ului Be*aa -n 1(&2-1(&3. 1ub forma sa contemporan# organi!aia a fost creat# -n
anul 1(&2 -n Baalbe* un"e0 pentru respingerea agresiei ;srailiene0 "in ;ran au sosit c-teva sute "e
ustr#geri ai revoluiei islamicev. De fapt aici a i fost "eclarat# crearea organi!aiei militar-politice a
iiilor libane!i. 'rei consilii !onale =pentru Beirut0 valea Be*aa i su"ul )ibanului> sunt
responsabile pentru toate activit#ile organi!aiei. .ai multe comitete subregionale fac recoman"#ri
privin" politica organi!aiei av-n" funcii e3ecutive. Con"uce cu organi!aia Consiliul Consultativ
1uprem =17ura>0 care este format "in 12 li"eri religioi0 politici i militari. 17ura funcionea!# ca un
organ "e guvern#m-nt0 re!olv-n" problemele !ilnice ale organi!aiei0 principala ei atribuie fiin" -n "e
a informa ;ranul privin" micarea islamic# "in )iban. 4n ca!ul apariiei "ivergenilor -n ca"rul
Consiliul Consultativ 1uprem0 problema urmea!# a fi soluionat# -n ;ran "e c#tre 7omeni0
ulterior "e succesorul acestuia. $rin aceast# filiera0 membrii E#r!ilor ,evoluionare ;raniene asigur#
ba!a "octrinal# a organi!aiei0 asigur-n" i spri8inin"-o material i financiar. Di!balla7ul i Ear"a
,evoluionar# ;ranian# acionea!# -n str-nsa leg#tur# la e3ecutarea aciunilor teroriste. Din acest
motiv Di!bolla7 "ar rareori -i asum# responsabilitatea pentru s#v-rirea aciunilor teroriste0 iar atunci
c-n" o face0 folosete numele "e co" ei7a"ul islamic. De asemenea aceast# organi!aie mai folosete
i urm#toarele nume6 $arti"ul lui Dumne!eu0 %rgani!aia ,evoluionara a eustiiei0 %rgani!aia
oprimailor.
1copurile principale ale organi!aiei sunt "e a nimici statul ;srael0 stabili control islamic asupra
64
;erusalimuluih constituirea unui stat iit islamic -n )iban "up# mo"elul ;ranuluih eliminarea influenei
nonislamice i forarea Zestului sa p#r#seasc# regiuneah "evenirea acestei mic#ri0 -n mo"
instituioali!at0 ca principala micare islamic# "in )iban.
$-n# -n anul 1(&5 la con"ucerea organi!aiei se afla .u7amme" Dusan 9a"lalla7. 4ns# -n
anul 1(&5 serviciile speciale israiliene au -ntreprins un atentat asupra acestuia0 "up# ce el a p#r#sit
toate posturile ce le ocupa -n organi!aie0 r#m-n-n" li"erul spiritual al acesteia. 1uccesor al s#u "evine
Abbas .usai =asasinat -n 1((2 -mpreun# cu soia i fiul s#u>. Dup# .usai secretar general
"evine eicul Dassan :asrula. De asemenea printre li"erii organi!aiei mai pot fi menionai i6
Dusan .usai0 1ub7i 'ufali0 .u7amme" ,a"0 :aim %asim0 .u7amme" 9ennis7.
;ranul a fon"at micarea Di!balla70 unele ca"re "in con"ucerea organi!aiei fiin" membrii
ale contingentului E#r!ilor ,evoluionare iraniene "in )iban. Acest fapt reiese "in "eclaraia
conform c#reia con"ucerea organi!aiei nu are influen# asupra anumitor membri0 care primesc
or"ine "irect "e la Ear"a ,evoluionar# "in ;ran.
C#tre sf-ritul anilor 1(&+ num#rul membrilor Di!bolla7 era "e 5 +++ "e persoane0 -n pre!ent
fiin" "e apro3imativ 3+++ "e membri permaneni i circa 5++ implicai -n activit#i teroriste0 av-n" -n
"otare "iferite tipuri "e armament0 inclusiv te7nic# militar#.
1ursa principal# "e finanare este ;ranul care ofer# p-n# la 1++ mln. 12A anual0 "atorit# c#rui
fapt Di!balla7 -i permite s# practice activitatea "e caritate.
$amas !:ara)at al-"a5ua;ama al-islami3a% "icarea islamic de rezisten
Damas a fost creat# la 14 "ecembrie 1(& "e c#tre eicul A7me" ;asin. Aceast# organi!aie
terorist# a fost creat# pe ba!a a "ou# grup#ri care activau -n sectorul Ea!a fiin" oficial -nregistrate
"rept organi!aii culturale preocupate "e filantropie =9raii-.usulmani i ei7a"ul ;slamic>. % perioa"#
-n"elungat# "e timp ;sraelul acor"a a8utor acestor organi!aii0 v#!-n" -n ele opo!iie influenei %.C.$.
i altor organi!aii teroriste i naionaliste.
&&
Din momentul apariiei i p-n# -n pre!ent membrii acestei
organi!aii au s#v-rit un ir "e acte teroriste care au tulburat linitea -n regiune. 4n anii 1((+
organi!aia i-a l#rgit spectrul activit#ii "evenin" mult mai activ#0 -n consecina eclips-n" toate
celelalte grup#ri teroriste palestiniene.
&(
Damas este "islocat# -n 'e7eran0 totui p#str-n" o mare
in"epen"en# -n ceea ce privete alegerea strategiei i tacticii "e lupt#.
&&
7ttp6ttterrorism.allst.rutorganisation.7tm
&(
{/|m|J/ i.j.0 op. cit.0 p. 2&1.
65
1tructural Damas poate fi "ivi!at# -n politic# =legal#> i militar# =ilegal#0 aa numita u;! a-Din
el-assam Briga"esv>. 'r#s#tura "istinct# a Damas const# -n aceea c# ea nu "ispune "e o structur#
rigi"# i "e o con"ucere unic# ce ar efectua coor"onarea activit#ii la nivel "e organi!aie. Aa "ar0 "in
punct "e ve"ere structural ea este organi!aei comple3#0 multinivelar# "in care fac parte mai multe
secii unite mai mult i"eologic "ec-t structural. Activitatea "eosebit# -ntreprin" structurile legale care
se preocup# "e propagarea cau!ei i racolarea noilor membri. Aceste activit#i sunt -ntreprinse -n
universit#i0 coli0 centre clericale0 instituii filantrope etc. $e ba!a membrilor racolai sunt create
"etaamente "e a7i!i0 c#rora li se sugerea!# i"eea precum c# moartea -n numele islamului este cea
mai scurt# cale spre rai.
1copul operaiunilor teroriste < "emorali!area populaiei0 "iscre"itarea organelor "e represalii
ale ;sraelului.
% perioa"# -n"elungat# "e timp contra"iciile cu %.C.$. erau at-t "e evi"ente0 -nc-t Damas a
anunat "espre intenia "e al asasina pe Arafat. 4n anii 1((+ Damas refu!# "e la acesta intenie0
"atorit# c#rui fapt "evine posibil "ialogul -ntre Damas i %.C.$. 2lterior s-a a8uns la -nelegere
reciproc# -ntre aceste organi!aii "e a nu nimici membrii celeilalte organi!aii. )a sf-ritul anului
1((50 -n timpul tratativelor "intre Damas i %.C.$. "e la Cairo au "evenit evi"ente "ivergenele "intre
li"erii Damas "in regiunea Ea!a i li"erii centrelor "in str#in#tate ='i7eran0 Beirut0 $a*istan0 %man>
-n ceea ce privete -ncetarea focului. 4n urma acestor "ivergene li"erii "in Ea!a au fost "enumii
upragmaticiv0 iar oponenii lor < ue3tremitiv. 'otui0 putem afirma c# -n pre!ent Damas are rolul
prioritar -n activitatea terorist# "in orientul apropiat0 i -n "eosebi pe teritoriul $alestinei.
9inanarea Damas este efectuat# "e c#tre ;ran0 ;or"ania0 1u"an i alte state "in golful $ersic. %
treime "in bugetul anual al organi!aiei0 care constituie 3+ mln. 12A0 vine "e la a"epii acesteia care
locuiesc -n 12A i Curopa.
Al-:aeda ,+emelia3
Dup# esena sa Al-ae"a este o organi!aie terorist# internaional# fun"amentalist-islamic#.
4ntreprin"e operaiuni teroriste practic pe tot globul. A fost creat# -n 1(&& i este con"us# p-n# -n
pre!ent "e c#tre %ussama Ben )a"en0 originar "in Arabia 1au"it#.
9ora principal# a organi!aiei o constituie veteranii r#!boiului "in Afganistan.
1copul principal propus < r#sturnarea regimurilor laice "in statele musulmane i instaurarea
66
or"inii islamice ba!ate pe legile 17ariat-ului.
Al-ae"a consi"er# "rept principal "uman al ;slamului 12A i tin"e s# -ntreprin"# acte
teroriste contra cet#enilor americani.
Apariia organi!aiei este legat# nemi8locit "e activitatea lui Ben )a"en0 pe care a -nceput-o -n
Afganistan -n 1(( prin crearea organi!aiilor "e construii ce f#ceau "rumuri i tunele -n interesul
opo!iiei islamice. Concomitent el participa i la operaiunile militare. De asemenea0 "in cont propriu0
prin interme"iul reelei w.actab al-i"amatv el racula i instruia voluntari "in toat# lumea0 care
"oreau s# participe la 8i7a"ul contra 2,11. 2n rol esenial -n formarea lui Ben )a"en ca li"er al
regimului fun"amentalist l-a avut C.;.A. "in 12A0 care susinea material i te7nic opo!iia afgan#.
4ncep-n" cu 1(&&0 interesele lui Ben )a"en tot mai puin sunt legate "e Afganistan i tot mai
mult "e lupta internaional# islamitilor. $e parcursul r#!boiului "in Afganistan s-au format lupt#tori
profesioniti capabili s# "uc# r#!boaie efective .
Zeteranii "in Afganistan au "evenit o for# "e temut -n lumea musulman#. .u8a7e!ii au intrat
-n "iverse organi!aii teroriste "in orientul apropiat0 au participat la r#!boaiele "in 1omali0 Bosnia0
Cosovo0 Cecenia0 'a"8ic7istan.
4n 1(&& Ben )a"en creea!# Al-ae"a ba!-n"u-se -n special pe veteranii r#!boiului "in
Afganistan. Din 1((4 locul principal "e "islocare "evine 1u"anul0 un"e sunt create -ntreprin"eri0 se
fac investiii -n in"ustrie0 construcia "rumurilor0 afacerile bancare0 operaiunile "e e3port-import etc.
4ntreprin"erile create a"uc lui Ben )a"en un profit "e !eci "e mil. "olari0 fapt ce-i permite s# -ntrein#
un contingent mare "e teroriti. 4n mai 1((60 sub presiunea 12A0 guvernul su"ane! -l impune pe
Ben )a"en s# p#r#seasc# ara0 moment "in care el se stabilete iar#i -n Afganistan.
Al-ae"a consi"er# toate atentatele ce au loc -n %rientul apropiat ca lupta musulmanilor pe "e
o parte cu ereticii i ateitii =a"epii altor religii> pe "e alt# parte. )a "umanii ;slamului sunt atribuite
at-t regimurile islamice mo"erate c-t i 12A. $re!ena armatelor 12A -n Arabia 1au"it# este
consi"erat# "e Ben )a"en "rept -ntruc7ipare a unei noi campanii a cruciailor cretini contra
musulmanilor0 "rept ocupare locurilor sfinte0 fapt ce servete ca motiv -n plus la formarea opiniilor
antiamericane.
Dup# !ece ani "e la formarea Al-ae"a0 -n februarie 1((&0 Ben )a"en a anunat "espre
formarea unei organi!aii comune a teroritilor islamiti < 9rontului ;slamic ;nternaional0 care este o
coaliie "intre opt grup#ri fun"ementaliste -narmate0 i anume6 Al-Eamaa0 Al-;slamia0 Al-ei7a"
6
=Cgipt>h 2niunea pac7istane!# a savanilorh micarea insurgenilor "in Camir0 ei7a" =Bangla"e>h
ramura militar# a organi!aiei afgane u1fat i reform#v. De fapt aceste organi!aii i anterior -i
coor"onau activitatea0 "ar f#r# a avea organe comune "e con"ucere0 fiecare organi!aie "etermin-n"
-n mo" in"epen"ent obiectele "e atentare. Colaborarea -ntre acestea avea loc la nivelul e3ecut#rii
operaiunilor teroriste0 -n rest activ-n" absolut in"epen"ent. Dup# crearea 9rontului ;slamic
;nternaional relaiile "intre ele au fost reorgani!ate esenial. Drept organ comun "e con"ucere a
ap#rut 17ura -n fruntea c#reia se afl# Ben )a"en. 4n starea nou# organi!aia este con"us# mai sever0
ceea ce ma8orea!# eficacitatea aciunilor -ntreprinse. Dei0 "ispune "e un num#r mare "e p#rtai -n
12A0 Curopa i Asia0 Ben )a"en reuete0 prin interme"iul celor mai mo"erne mi8loace te7nice "e
care "ispune s# con"uc# efectiv -ntreaga organi!aie. A"epii acestei organi!aii tin" s# -nf#ptuiasc#
aciuni teroriste contra americanilor -n orice stat "in lume0 urm#rin" scop "ublu6 "emorali!-n"
americanii0 s#-i impun# s# refu!e "e la imi3tiunea -n treburile statelor musulmaneh precum i s#
influene!e guvernele statelor Eolfului $ersic cu scopul "e a impune pe arabi s# refu!e "e la
susinerea acor"at# "e 12A.
% alt# "irecie a activit#ii teroriste a organi!aiei respective const# -n acor"area a8utorului i
susinerii insurgenelor musulmani i teroritilor ce lupt# -n "eferite state ale lumii. 9rontul ;slamic
;nternaional tin"e s# ra"icali!e!e grup#rile islamice e3istente i s# cree!e grupuri asem#n#toare -n
statele un"e la moment lipsesc.
Aum-inri4e
Aum-1inri*e este o sect# religioas# fon"at# "e 17o*o As7ara -n anul 1(&.
As7ara avea ca scop primor"ial acapararea puterii -n eaponia0 i apoi -n -ntreaga lume.
%rgani!aia era foarte bine structurat# inclu!-n" uministerev i usecretariatev care trebuiau s# "evin#
-n perspectiv# temelia noului stat. 4n 1(&( secta a fost oficial -nregistrat# "e organele puterii "e stat
nipone0 iar -n 1((+ a participat la alegerile locale.
4n aceast# organi!aie erau atrase prepon"erent persoanele bogate0 care -i puteau permite s#
"one!e sume mari "e bani. 4ns# aceti membri ai seciei =p-n# la 3 +++> r#m-neau la periferia
organi!aiei. :ucleul Aum-1inri*e era format "in tineri savani talentai i persoane cu capacit#i
organi!atorice e3cepionale. 1pecialitii racolai "e As7ara au creat c-teva centre "e pro"ucere a
armamentului c7imic i bacteriologic. Astfel0 cu scopul verific#rii eficacit#ii sarinului pro"us a fost
6&
-ntreprins un atac c7imic -n oraul .atumoto. 2lterior se preconi!a folosirea avioanelor nepilotate
a"aptate pentru pulveri!area substanelor to3ice. C#tre luna noiembrie 1((5 Aum-1inri*e planifica
efectuarea unei operaiuni vaste "e nimicire a oamenilor. 4ns# "e8a la -nceputul anului 1((5 "e
activitatea Aum-1inri*e se interesa poliia =organi!aia fiin" b#nuit# -n s#v-rirea omorurilor>. $entru
a "ep#rta suspeciile Aum-1inri*e pe "ata "e 2+.+3.(5 -ntreprin"e un atac c7imic -n 6 linii a
metroului "in 'o*io i ;o*ogama0 -n consecin# murin" 1+ oameni i otr#vin"u-se 4 ++. Aceast#
aciune a "evenit cau!a "emasc#rii activit#ii teroriste a organi!aiei i a arest#rii ma8orit#ii
con"uc#torilor Aum-1inri*e. 4n mai 1((5 a fost arestat As7ara. 4n octombrie aceluiai an printr-o
7ot#r-re guvernamental# activitatea organi!aiei a fost inter!is#. )a acel moment Aum-1inri*e
"ispunea "e ( +++ "e a"epi -n eaponia i 4+ +++ -n -ntreaga lume. 9ilialele ale acestei secte e3istau -n
Australia0 ,usia0 Eermania0 2craina0 'aian0 1ri-)an*a0 ;ugoslavia i 12A. Dup# "emascarea
sectei proporiile activit#ii Aum-1inri*e au fost "iminuate esenial0 "ei la libertate r#m-n c-iva
con"uc#tori ai sectei0 vinov#ia c#rora nu a fost "emonstrat#.
".; +endinele principale ale terorismului contemporan.
'erorismul ca element al realit#ii politice -nc# r#m-ne -n urm# -n "e!voltarea sa0 fa# "e me"iul
-n care e3ist#
(+
.
Con"iiile actuale i scopurile utili!#rii terorismului "uc spre mo"ificarea esenial# a
coninutului lui0 organi!#rii i tacticii. 1ub influiena acestor con"iii -n ultimele "ecenii ale secolului
?? s-au creat ten"ine mai mult sau mai puin "istincte0 stu"ierea c#rora pre!int# importan# pentru
sesi!area rolului terorismului ca ameninare global# a umanit#ii i pentru prelucrarea tiinific# a unei
sisteme "e m#suri necesare penru lupta efectiv# cu acesta
(1
.
Aa "ar0 pe parcursul evoluiei tiinei i te7nicii permanent vor ap#rea noi tipuri "e
terorism
(2
.
Computeri!area lumii contemporane a "at natere unei noi categorii "e teroriti i anume <
c7iberteroritilor0 care p#trun" -n centrele "e computere ce "iri8ea!# cu economia0 forele armate <
-ncerc-n" prin asemenea aciuni s# -nf#ptuiasc# acte teroriste.
2na "in ten"inele terorismului contemporan caracteristic# multor state0 const# -n creterea
(+
N/JKGJ . OJ/V/GUO ^OPOQVU Q/IUy VOyQ/^/oKL VOGG/GKkPT ttAvocatul poporului nr.40 p.36.
(1
Dumneanu ).0 op. cit.0 p.4(.
(2
c.iPO^`dQ/I jG/H^OPU /VIOV5VIOQQ/5VK kT PO|pmQTG/pQUL VOGG/GKkPttF/5mpTG5VI/ K lGTI/ 10
2+++0 pag.+.
6(
continu# a pericolului social at-t pentru relaiile internaionale0 c-t i pentru or-n"uirea constituional#
i "repturile cet#enilor.
)a fel0 -n lumina problemei stu"iate trebuie menionat i urm#toarea ten"in# a terorismului
contemporan6 se l#rgete nu numai spectrul obiectelor atentatelor teroriste0 "ar i scopul folosirii lor
"e c#tre teroriti. 1# lu#m "rept e3emplu aeronava < un simplu avion "e rut#. $An# nu "emult puteau
fi "eterminate 3 scopuri "e ba!# "e atentare a teroritilor asupra acestui tip "e transport. 4n ; rAn"
aeronava putea fi nimicit# "e teroriti ca fiin" un obiect material costisitor0 -n scopul "emonstr#rii
serio!it#ii inteniilor i posibilit#ilor organi!aiei teroriste. % re!onan# i mai mare0 la care "e fapt i
tin" teroritii0 apare -n ca!ul nimicirii avionului cu pasageri la bor". 4n al ;; rAn"0 salonul aeronavei
este consi"erat "e teroriti ca un loc convenabil pentru inerea ostaticilor0 -n rolul c#rora apar pasagerii
acestuia. 4n acelai timp bor"ul avionului este uor "e controlat c7iar i "e un grup mic "e teroriti0 iar
"ensitatea mare a oamenilor i riscul sporit "uce la aceea c# asaltul avionului capturat "e teroriti rar
este sancionat "e organele "e for#. i -n sfArit -n al ;;; rAn"0 teroritii0 folosin" salonul avionului -n
calitate "e -nc7isoare temporar# a ostaticilor0 concomitent folosesc nava aerian# ca mi8loc "e
transport cu mobilitate sporit# care permite rapi" "e a sc7imba locul afl#rii i complic# aciunile
ofensive a sub"ivi!iunilor antiteroriste speciale.
4ns# -ncepAn" cu 11.+(.2++1 teroritii au atribuit aeronavelor -nc# o funcie periculoas#.
Astfel0 avioanele cu re!ervoarele pline cu combustibil pot fi transformate -n aviabombe "e o putere
colosal# i o preci!ie -nalt# "atorit# -n"rept#rii acestora spre inta "e c#tre teroritii *ami*a!e.
,eiein" "in cele e3puse0 trebuie ateptai noi pai -ntreprini "e teroriti -n "irecia folosirii -n
scopurile proprii a noilor performane ale te7nicii. 4n aceast# situaie colaboratorii organelor speciale
i a organelor "e ocrotire a "reptului0 con"uc#torii i specialitii -ntreprin"erilor0 care pot "eveni
obiecte a atentatelor teroritilor0 trebuie s# manifeste o ingenio!itate nu mai mic# "ecAt teroritii0
pentru a reui s# mo"ele!e posibile variante "e aciuni criminale i s# elabore!e m#suri preventive
sigure "e ap#rare a potenialelor obiecte a atacurilor. 9oarte "es0 -n "eosebi cAn" este vorba "e aciuni
motivate politic0 -n calitate "e obiecte "e acionare fi!ic# a teroritilor pot servi simplii cet#eni care nu
au nimic comun cu organele a"ministrative a statului0 cu activitatea politic# sau obteasc#
(3
.
9actorii "e ba!# ce "etermin# creterea pericolului terorismului susine autoarea
(3
jOVGK~OI c.i. nHOJVU VOGG/GK5VKsO5JKy l/5doTVO^`5VI K Ky kT~KVT0 nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0
2++20 5.34-35.
+
).Dumneanu s-nt6
- creterea general# a e3tremismului politich
- antrenarea "in ce -n ce mai mare a p#turilor i grup#rilor consi"erabile ale
populaiei -n "iferite mic#ri ale e3tremismului politich
- utili!area larg# "e c#tre terorism a formelor "eosebit "e periculoase "e
violen# i creterea potenialului mi8loacelor "istrug#toare la comiterea actelor teroriste0
la care0 -n unele con"iii0 pot recurge e3tremitiih
- mo"ificarea tacticii organi!aiei teroriste "e orientare politico-i"eologic# -n
privina select#rii -n calitate "e obiectiv "e utili!are a forei sau ameninarea cet#enilor
(4
.
$entru s#vArirea actelor teroriste activ s-nt folosite armele "e foc0 inclusiv "e cel mai mo"ern
tip. % astfel "e "inamic# creea!# premise pentru progno!e sumbre0 mai ales c-n" cri!a "in comple3ul
in"ustrial-militar i forele armate permit teroritilor s# primeasc# acces la substanele nocive0
e3plo!ibil0 armele "e foc0 iar -n perspectiv# i la cele c7imice0 bacteriologice0 nucleare. )a r-n"ul s#u
cri!a -n cercurile savanilor stimulea!# plecarea ca"relor talentate -n "iferite laboratoare clan"estine0
inclusiv i -n cele -n care pot fi create arme perfecte pentru s#vArirea actelor teroriste =ca!ul wAum
1inri*ev>
(5
.
'otui0 consi"er#m c# ten"inele principale0 precum i cele mai periculoase ale terorismului
contemporan s-nt6 cooperarea i colaborarea organi!aiilor teroristeh accesul teroritilor la te7nologiile
"e v-rf i aplicarea acestorah pericolul folosirii armelor "e nimicire -n mas# =terorism nuclear>.
,eferin"u-ne la prima ten"in# menionat# mai sus a terorismului contemporan0 susinem c#
-n ; r-n" wtrebuie cercetat# problema interaciunii0 colabor#rii0 sponsori!#rii financiare i te7nice
reciproce -ntre grupurile teroristev.
Astfel0 la parametrii calitativi noi a terorismului contemporan0 se refer# colaborarea0 a8utorul
financiar i te7nic reciproc aflate -ntr-o cretere continu# a organi!aiilor teroriste. $entru susinerea
celor e3puse remarc#m c# -n lag#rele teroriste palestiniene "in )iban0 1iria0 )ivia au fost preg#tii
wrevoluionarii "in Curopa0 Africa0 Asia0 America )atin# i c7iar "in America "e :or"h au fost
preg#tii membrii unor astfel "e organi!aii ca w$anterele negrevh Armata ,epublican# ;rlan"e!#
=;,A>0 Armata ,oie 8apone!# etc. 1e afirm#0 la fel0 c# -n anii + au avut loc0 cel puin "e "ou# ori
-nt-lniri internaionale a li"erilor terorismului6 -n )iban -n anul 1(2 i -n )arnaca0 Cipru -n anul 1(.
(4
Dumneanu ). 'erorismul < -n aspect internaional0 'e!a "e magistru0 C7iin#u0 2+++0 p.4(.
(5
{IT}T .].0 STLQT^THKp/I M.N.0 SGO^/I M.j. K pG. {GKPKQ/^/oKd0 r/5V/I-QT-q/Qm0 ]OQKJ50 2++20 5.4+3.
1
1e presupune c# la aceste -nt-lniri au participat li"erii grupurilor teroriste "in ,9E0 eaponia0 ;ran0
'urcia0 ;rlan"a "e :or"
(6
.
$rivin" urm#toarea ten"in# enunat# anterior se afirm# c# un ir "e analiticieni consi"er# c#
-n viitor este foarte posibil ca i teroritii s# "evin# posesorii unor te7nologii "e v-rf0 nu se e3clu"e
c7iar posibilitatea coor"on#rii prin satelit a activit#ilor teroriste. Cvenimentele au evi"eniat "e8a
aceast# ten"in#6 bombele arti!anale s-nt "in ce -n ce mai atent w"o!atev0 "ispo!itivele "e "eclanare
s-nt tot mai wsofisticatev =inclusiv pe ba!# "e cristale "e cuar>0 iar armamentul este "in ce -n ce mai
mo"ern
(
0 fiin" "eseori ba!at pe folosirea materialelor nucleare0 c7imice i bacteriologice
(&
.
$-n# nu "emult unii analiticieni nu luau -n serios posibilitatea folosirii "e c#tre teroriti a
armelor "e nimicire -n mas#
((
. Astfel consi"er# i profesorii E7.:istoreanu i C.$#un0 care susin c#
teroritii "oresc mai puin ca oamenii s# fie ucii0 ci mai mult ca acetia s# ia cunotin# "e scopul
luptei lor. Aceast# afirmare0 continu# autorii0 poate fi susinut# prin faptul c# terorismul pe "e o parte0
nu a utili!at nicio"at# mi8loace "e natur# s# cree!e "e!astre publice0 cum ar fi otr#virea apei "in
reelele "e "istribuire urban# ori utili!area unor e3plo!ive puternice -n !onele "ens populateh -n plus0
-n multe ca!uri0 ei semnalea!# e3istena mainilor infernale plasate -n locurile publice0 astfel -nc-t
organele speciali!ate s# poat# evacua !ona respectiv#. ,efu!ul "e a "eclana "e!astre publice este
motivat "e "orina atragerii opiniei publice "e partea teroritilor0 pe c-n" catastrofele ar "etermina o
reacie invers#
1++
.
C3emplele "in 2+ martie 1((0 c-n" la o or# "e v-rf membrii cultului 8apone! Aum 17inri*o
=1+.+++ membri "oar -n eaponia> au plasat containere cu ga! sarin0 cu efect c7imic letal asupra
sistemului nervos0 -n cinci trenuri "in reeaua "e metrouri "in 'o*o
1+1
0 atac ce a avut ca consecin#
survenirea a mii "e victime0 sau cel "in 11 septembrie 2++1 c-n" teroritii sinucigai a lui %ssama
Ben )a"en0 afl-n"u-se -n avioanele companiilor aeriene americane au lovit "irect turnurilor celui mai
mare centru comercial "in lume forl" 'ra"e Center
1+2
0 cau!-n" un num#r impresionant "e victime.
Aceste e3emple consi"er#m c# nu numai combat opiniile menionate0 "ar i pun -n gar"#
privitor la alt tip "e pericol < pericolul terorismului nuclear.
(6
xdy/I i.F.0 op. cit.0 p.3&-3(.
(
Ar#v#"oaice E7.0 ;liescu D.0 :i# D.0 op. cit.0 p.11&.
(&
]/JKQ .i. XO|pmQTG/pQ/O 5/VGmpQKsO5VI/ I H/G`HO 5 VOGG/GKkP/P tt XO|pmQTG/pQTd |KkQ`0 30 2++10
c.2.
((
{/|m}J/ i.j.0 op. cit0 p.3(1.
1++
:istoreanu E7.0 $#unu C. Criminologie0 Bucureti0 1((40 p.326-32.
1+1
Am!a '.0 op. cit.0 p.5(3.
1+2
;onescu Z. 'eroare i terorism tt .aga!in istoric0 nr.1+0 p.34.
2
'erorismul nuclear este un tip actual i "e perspectiv#0 const-n" "in -n"eplinirea obiectivelor
teroriste cu caracter strategic0 prin folosirea sau ameninarea cu folosirea mi8loacelor nucleare0 fie
pentru nimicirea unor mase "e militari i civili0 f#r# alegere0 fie pentru "istrugerea unor localit#i
-ntregi. $otenialii utili!atori ai mi8loacelor nucleare pot proveni "in r-n"ul e3tremitilor "e "iverse
orient#ri0 al criminalilor organi!ai0 precum i al psi7opailor. 'erorismul nuclear poate fi practicat i
"e statele posesoare ale acestui terifiant mi8loc "e lupt#0 -n con"iiile c-n" tot mai multe #ri au -n
arsenalul lor asemenea arme
1+3
.
$ericolul folosirii armelor "e nimicire -n mas# este foarte mare. 1e presupune c# te7nologiile
legate "e pro"ucerea armelor "e nimicire -n mas# s-nt prea complicate pentru membrii grupurilor
teroriste0 iar c7eltuielile s-nt prea mari comparativ cu posibilit#ile financiare a acestora.
$rimirea armamentului gata la fel este imposibil# "eoarece el este bine p#!it. Aceste
argumente s-nt 8uste -n privina ma8orit#ii grupurilor teroriste0 "ar nu a tuturor. Aa "ar0 accesul la
materialele0 te7nologiile i utila8ul necesar este posibil pentru acele grupuri teroriste care "ispun "e
resurse financiare i au leg#turi cu serviciile speciale. Ca e3emplu poate fi a"us grupul 8apone!
wAum 1inri*ov0 care in"epen"ent a creat i aplicat -n 'o*io substana nociv# < sarin.
Deci0 este evi"ent c# umanitatea a a8uns la aa o treapt# a "e!volt#rii sale0 c-n" folosirea unui
astfel "e tip "e arme este foarte posibil#
1+4
.
Astfel0 ameninarea cu e3plo!ia centralei atomice "in or. ;ungalin0 "up# emiterea sentinei "e
con"amnare la moarte a unuia "in li"erii unui grup criminal. Ameninarea cu e3plo!ia -n secia cu
reactoare la u!ina "e reparare a submarinelor0 preg#tit# "e lucr#torii -ntreprin"erii ca urmare a
neac7it#rii salariilor. Amplasarea "e c#tre teroritii ceceni a unui container cu i!otopi ra"ioactivi
=ce!iu-13> -n unul "in parcurile "in .oscova -n anul 1((5. 4n acelai an -n 9rana c-teva persoane
au turnat sare -n al treilea bloc energetic al atomocentralei Bleis.
2n pericol "eosebit -l pre!int# "iversiunile la "iferite obiective nucleare. Construcia
sistemelor "e securitate -n comple3ul nuclear trebuie s# se ba!e!e pe anali!a potenialelor consecine
a actului terorist.
Actele teroriste -n privina obiectelor nucleare pot fi convenional clasificate -n felul urm#tor6
1. C3plo"area =sau ameninarea e3plo"#rii> "ispo!itivului e3plo!ibil nuclearh
1+3
C7ele ..0 op. cit0 p.21.
1+4
{/|m}J/ i.j.0 op. cit.0 p.3(2.
3
2. 9olosirea ce!iului-130 plutonului0 cobaltului-6+ etc. -n actele teroriste prin
pulveri!area sub forma "e aerosol0 sau "i!olvarea -n ap#. )ic7i"area consecinelor necesit# eforturi
consi"erabile0 totui efectele unei astfel "e aciuni fiin" locale.
3. Diversiunea la obiectivele nucleare. 4n ma8oritatea ca!urilor consecinele "efect#rii
"ispo!itivelor va avea caracter local. Catastrofa global# fiin" posibil# -n ca!ul "iversiunii la reactorul
centralei atomo-electrice0 care conine o cantitate mare "e materiale ra"ioactive
1+5
.
Conform opiniei e3perilor < istoricieni "in "iferite state0 -n particular a lui .artin Zan Crevel"0
r#!boaiele mileniului ;;; vor repre!enta conflicte militare "e or"in terorist0 un"e partea agresiv# va fi
repre!entat# "e o anumit# grupare "e orientare e3tremist#. Aceste conflicte militare nu vor purta
caracter interstatal. De8a -nceputul noului mileniu confirm# aceast# pre!icere prin atacarea oraelor
americane "e c#tre organi!aiile teroriste. Dar i p-n# atunci0 asemenea wconflicte militarev0 terori!au
societatea0 pe tot globul fiin" -nf#ptuite apro3imativ 3+ "e aciuni "e acest gen. Aici poate fi
menionat# activitatea sectei Aum-1inri*e0 frontului islamic "e salvare armatei republicane irlan"e!e0
e3tremitilor ceceni i altor grup#ri teroriste. Activitatea grupurilor i asociaiilor teroriste este
susinut# "e sectele islamice e3tremiste "in 'urcia0 Deregovina0 Bosnia0 'a"8i*istan0 Cecenia i alte
state. 4n acelai timp0 ceea ce pre!int# un pericol e3trem "e mare este faptul c# activitatea terorist# nu
e3clu"e posibilitatea folosirii armelor nucleare. Astfel "e inconsolabile s-nt perspectivele r#sp-n"irii i
evolu#rii terorismului
1+6
.
)a nivel internaional teroarea nu numai c# se l#rgete cantitativ0 "ar i se perfecionea!#
calitativ. 1e perfecionea!# i meto"ele. Cle "evin tot mai subtile =rafinate> i periculoase. 4n 1.2.A.0
spre e3emplu0 -n anii (+ a c#p#tat r#sp-n"ire larg# wteroarea potal#v < colete cu "ispo!itive
e3plo!ibile0 iar -n anul 2++1 au -nceput a fi folosite i substanele biologice. 4n eaponia a fost folosit
ga!ul nociv0 tin!-n"u-se spre otr#virea -n mas# a oamenilor. :u mai puin periculoase s-nt i
e3plo!iile. 9anaticii religioi0 "orin" s# moar# pentru i"eile islamului0 se e3plo"ea!# c7iar i pe sine
cu scopul "e a omor- c-t mai muli wnecre"incioiv. C3plo!iile -i m#resc amploarea. De la bomba cu
ra!# mic# "e aciune teroritii au trecut la "ispo!itive e3plo!ibile "istrug#toare0 capabile s# "eteriore!e
cl#"iri -ntregi i s# afecte!e sute "e oameni. 4n sf-rit teroarea a crescut p-n# la aciuni militare
"esc7ise0 cu acapar#ri "e teritorii str#ine i aplicarea celor mai sofisticate arme
1+
.
1+5
;bi"em0 p.3(&-3((.
1+6
NOGpbJ x.c.0 op. cit.0 p. 36+.
1+
;bi"em0 p.361.
4
Capitolul III Manifestri actuale ale terorismului
$.!. #eturnarea ilicit de aeronave.
)uarea -n st#p-nire -n mo" ilegal a unor aeronave civile aflate -n !bor i "eturnarea lor "e la
traseul stabilit pe culuoarele aeriene pentru a fi -n"reptate spre "estinaii necunoscute0 pun-n"u-se -n
acest mo" -n pericol at-t securitatea navigaiei aeriene0 c-t i a ec7ipa8elor i pasagerilor0 constituie un
fenomen "e "at# relativ recent#0 -n con"iiile apariiei i "e!volt#rii mi8loacelor "e transport aerian.
1+&
$rimul act "e "iversiune -mpotriva unei aeronave civile a fost -nregistrat -n anul 1(3+ -n $eru.
-ns# cu a"ev#rat istoria acestui grav fenomen -ncepe "up# cel "e-al "oilea r#!boi mon"ial0 c#p#t-n"
proporii -n anii Y6+.
Ca i celelalte forme "e terorism0 terorismul aerian0 este "up# cum s-a constatat0 re!ultatul
activit#ilor criminale "esf#urate "e in"ivi!i sau grupuri teroriste pentru care actul respectiv este
scopul principal0 fie "oar un mi8loc0 o etap# interme"iar# -n ve"erea reali!#rii unui anumit obiectiv.

4n general0 "eturn#rile ilicite "e avioane s-nt clasate -n trei categorii6


- acte iraionale aparin-n" unor "e!ec7ilibraih
- aciuni ban"iteti pentru reali!area "e profituri materialeh
- "eturnarea ca mi8loc "e eva"are politic# sau pentru obinerea sc7imbului "e ostatici contra
pri!onierilor politici.
1+(
A"esea infraciunea "e "eturnare "e avioane se numete @piraterie aerian#@. 'ermenul "e
piraterie este -mprumutat "in "reptul maritim. $entru a se putea consi"era "rept infraciune0 actele "e
"eturnare "e avioane -n marea liber# s-nt consi"erate "e Convenia "e la Eeneva "in 2 aprilie 1(5&0
ca infraciune at-t pentru faptul c# anumite comport#ri -n actele "e violen#0 petrecute -n aer0 pot fi
asimilate cu actele "e piraterie maritim#0 c-t i pentru faptul c# aceste acte s-nt s#v-rite -n largul m#rii.
$entru "efinirea infraciunii "e "eturnare "e aeronave s-au f#cut numeroase tentative. 2na "in
cele mai corespun!#toare "efiniii a acestui fenomen este faptul sau aciunea ce vi!ea!# preluarea
controlului unei aeronave -n !bor0 prin violen# sau ameninarea cu aceasta0 -n ve"erea "eturn#rii ei
"e la "estinaia sa.
Conform "efiniiei ve"em "eci0 c# asemenea infraciune implic# urm#toarele elemente6
1+&
Creu Z.0 Drept internaional penal0 Bucureti0 1((60 p.256.
1+(
Eeam#nu E.0 Drept internaional public0 Bucureti0 e". Di"actic# i pe"agigic#0 1(&30 p. 3(6.
5
- aeronava s# fie -n !borh
- utili!area violenei sau a amenin#rii cu violenah
- scopul aciunii urm#rin" "eturnarea aeronavei "e la "estinaia sa.
Deturnarea aeronavelor -n !bor este forma principal#0 -n care s-a manifestat terorismul aerian.
:oiunea "e terorism aerian are -ns# un sens mai larg0 "eoarece0 pe l-ng# actele "e "eturnare0 ea
cuprin"e alte forme "e "iversiune -mpotriva aeronavelor0 cum s-nt atacul la sol0 sabotarea instalaiilor
aeroporturilor0 atacul -m- potriva pasagerilor i bunurilor ce urmea!# a fi transportate.
11+
Datorit# gravit#ii lor0 actele "e terorism aerian "evin treptat inta unei reprob#ri generale0
opinia public# cer-n" m#suri ferme pentru prevenirea lor i sancionarea autorilor acestora. Din cau!a
pericolului s#u ri"icat i a gravit#ii consecinelor sale asupra stabilit#ii relaiilor internaionale0 s-a
a8uns la un consens larg "e opinii ca m#suri corespun!#toare pentru prevenirea i reprimarea
terorismului internaional.
Consecin# acestor fapte s-a pus problema meninerii i -mbun#t#irii securit#ii navigaiei
aeriene0 problem# ce st# -n atenia permanent# a unor organisme internaionale "e specialitate0 -n
ca"rul c#rora s-a putui a8unge la m#suri0 propuneri i recoman"#ri unanim acceptate ce i-au g#sit
consacrarea at-t -n instrumente internaionale0 c-t i -n norme ale legislaiei naionale.
Discuiile pentru semnare a primei convenii pentru reprimarea actelor "e terorism -mpotriva
aeronavelor au -nceput -n anul 1(5+.
Convenia "e la 'o*o este cel mai vec7i tratat internaional0 care are "rept obiect aviaia civil#
sub aspectul -nc#lc#rilor0 comise la bor"ul aeronavelor -n timpul !borului. Convenia privin"
infraciunile i alte anumite acte0 survenite la bor"ul aeronavelor0 a fost semnat# la 'o*o la 14
septembrie 1(63 i a intrat -n vigoare la 4 "ecembrie 1(63.
Dat fiin" faptul0 c# respectiva convenie a fost elaborat# -ntr-o epoc# c-n" num#rul "e acte "e
"eturnare era -nc# -ntr-un num#r re"us0 "eturnarea "e aeronave nu este obiect principal al conveniei.
%biectul conveniei -l constituie infraciunile s#v-rite -n spaiul aerian0 puterile i obligaiile
autorit#ilor naionale i ale comandanilor de aeronave -n cazurile de infraciuni comise la bor"ul
acestora.
$rin titlul ; al conveniei este "eterminat timpul "e aplicare a acesteia0 care se e3tin"e asupra
infraciunilor la legea penal#0 precum i asupra actelor care constituie sau nu infraciuni0 pot s#
11+
.a3im ;.0 op. cit.0 p. 13&.
6
compromit# sau compromit securitatea aeronavelor sau a persoanelor0 sau a bunurilor la bor"0 sau
care compromit or"inea normal#0 sau "isciplina la bor".
111
$re!enta convenie nu se aplic# la aeronavele utili!ate -n scopuri militare0 "e vam# sau "e
poliie.
Convenia stabilete c# competent s# cunoasc# infraciunile comise si actele s#v-rite la
bord este statul de -nmatriculare al aeronavei. Convenia mai stabilete0 c# un stat contractant0 care
nu este statul "e -matriculare0 nu poate -mpie"ica e3ploatarea unei aeronave -n !bor -n scopul
e3ercit#rii competenei sale penale cu privire la infraciunea comis# la bor" "ec-t -n urm#toarele
ca!uri6
- infraciunea a pro"us efecte pe teritoriul statului respectivh
- infraciunea a fost comis# "e c#tre sau contra unui resortisant al statului respectiv sau a
unei persoane care are -n acesta ree"ina sa permanentah
- infraciunea compromite securitatea statului respectivh
- infraciunea constituie o violare a regulilor sau reglement#rilor privin" !borul sau
e3ploatarea aeronavelor -n vigoare -n statul respectiv.
Conform "ispo!iiilor conveniei0 pentru meninerea or"inii i "isciplinei la bor" i pentru
garantarea securit#ii aeronavei0 persoanelor i bunurilor "e la bor"0 coman"antul aeronavei este
-n"rept#it s# ia -mpotriva persoanei care a comis sau este pe punct "e a comite o infraciune0 m#suri
re!onabile0 inclusiv m#suri "e constr-ngere0 necesare pentru a putea remite persoana respectiv#
autorit#ilor competente sau s# o "ebarce pe teritoriul oric#rui stat -n care ateri!ea!# aeronava.
Cea mai important# preve"ere a conveniei este aceia prin care respectiva convenie nu tin"e
s# "efineasc# actul "e "eturnare0 ci numai s# -nlesneasc# cooperarea statelor -n ve"erea asigur#rii
restituirii aparatului "eturnat i continuarea normal# a !borului -ntrerupt.
'itlul Z al Conveniei stabilete reguli precise "e con"uit# pentru coman"antul aeronavei i
ec7ipa8ul s#u0 c-t i proce"ura "e "ebarcare a celor ce au -ncercat "eturnarea. Convenia mai preve"e
i o obligaie pentru statele semnatare0 -n care autorii "eturn#rii "e nave ateri!ea!#0 s# ia m#suri0 ca
pasagerii i ec7ipa8ul s#-i poat# continua c#l#toria c-t "e cur-n"0 iar aeronava s# intre -n posesia
111
Convenia privin" infraciunile i alte anumite acte ce survin la bor"ul aeronavelor semnat# la 'o*o -n
septembrie 1(630 art.1.

a"ev#ratului proprietar.
112
4ns#0 respectiva Convenie conine o serie "e ambiguit#i. 'e3tul conveniei se m#rginete s#
"efineasc# o po!iie "e principiu0 Yl#s-n" legislaiei naionale gri8a "e a reine orice "ispo!iii utile0
pentru le folosi -mpotriva interveniilor ilicite0 f#r# -ns# a face alu!ii la oarta autorilor interveniei i a
preve"ea pentru ei o sanciune penal# pecific#. Articolele -n materie se refer# la "esf#urarea
anc7etei0 iestinate s# stabileasc# faptele -n litigiu0 ca i la mo"alitatea "e "etenie a autorului0 fAc-n"u-
se alu!ie i la e3tr#"are.
Dup# p#rerea unor autori -n materie0 gravitatea fenomenului nu ap#rea -n toat# "imensiunea sa
pentru a mobili!a interesul opiniei 8ublice internaionale i arsenalul "e m#suri penale0 pe care
"reptul internaional ar fi fost -n m#sur# s# le pun# -n micare.
Convenia privin" infraciunile i alte anumite acte ce survin la bor"ul aeronavelor0 semnat# la
'o*o la 14 septembrie 1(630 a marcat o etap# important# pe calea represiunii infraciunilor "e
terorism aerian0 fiin" ratificat# p-n# -n pre!ent "e 112 state.
.#rirea num#rului "eturn#rilor "e aeronave0 -nregistrat# "up# anii Y6+0 a f#cut inevitabil#
a"optarea unei convenii -n aceast# materie. Astfel -n "ecembrie 1(+0 la Daga0 sub egi"a
%rgani!aiei Aviaiei Civile ;nternaionale s-au reunit "e state pentru elaborarea Conveniei
privin" reprimarea captur#rii ilicite a aeronavelor civile.
%biect al conveniei -l constituie autorii unor acte "e captur# ilicit# "e aeronave sau care
e3ecut# un control prin for# ori ameninarea cu fora0 ori o alt# form# "e intimi"are0 comis# pe o
nav# civil# -n !bor. $rin convenia respectiv#0 fiecare stat este obligat s# pe"epseasc# i s# 8u"ece pe
orice autor "e "eturnare aflat pe teritoriul s#u0 in"iferent "e naionalitatea sa0 "ac# nu poate s#-1
e3tr#"e!e.
Ze"em0 "eci0 c# convenia face referiri la e3tr#"area autorilor actelor "e "eturnare0 i"ee ce nu
este reinut# -ns# "e o parte consi"erabil# "e state.
$rin articolul l al Conveniei se menionea!# actele sau faptele care0 fiin" s#v-rsite0 constituie
infraciuni "e "eturnare pe care p#rile contractante se anga8ea!# s# le reprime.
@Comite o infraciune penal# orice persoan# care0 la bor"ul unei aeronave -n !bor6
a> -n mo" ilicit i prin violen# sau ameninare cu violena pune st#p-nire pe aceast# aeronav#
sau e3ercit# controlul ei sau -ncearc# s# comit# unul "in aceste acte0 sauh
112
Bol"unescu ;.0 op. cit.0 p. 1.
&
b> este complice a unei persoane care comite sau -ncearc# s8 comit# unul "in aceste acte@.

Convenia "e ia Daga stabilete "rept elemente ale infraciunii6


- actul ilicith
- s#v-rirea lui prin violen# sau ameninarea cu violenah
- infraciunea comis# "e orice persoan# la bor"ul unei aeronave n !borh
- luarea -n st#p-nire sau prin e3ercitarea controlului navei.
4n te3tul conveniei este utili!at# noiunea @-n !bor@0 care sonform articolului 3 @o
aeronav# este consi"erat# -n !bor "in pomentul -n care0 -mbarcarea fiin" terminat#0 toate porile sale
terioare au fost -nc7ise p-n# -n momentul -n care una "in aceste pori te "esc7is# -n ve"erea
"ebarc#rii@. Convenia respectiv# nu face eniune e3pres# asupra tentativei sau complicit#ii0 av-n" un
c-mp "e lic#re larg i ca urmare acoper# orice fel "e aeronave civile i f#r# s# ite!e aplicabilitatea ei la
statele contractante0 cu con"iia c# nava "eturnat# s# ateri!e!e -n unul "in acestea.
&
Articolul 4 al Conveniei stabilete mo"alit#ile0 -n care statele ii contractante -i vor putea stabili
competenele "e a urm#ri aceste .ciuni. ,efu!-n" i"eea unei e3tr#"#ri automate c#tre statul "e
.triculare a aeronavei0 autorii Conveniei au plecat "e la ipote!a0 -n orice -mpre8urare va e3ista un stat0
competent s# asigure imarea actului "e "eturnare. $roce"-n" -n acest fel0 "ispo!iiile veniei nu
e3clu" -ns# posibilitatea urm#ririi i sancion#rii leiai infraciuni -n "ou# sau c7iar mai multe state.
Convenia0 -ns#0 acor"# o anumit# prioritate statului "e iculare a aeronavei "eturnate
pentru a-i "etermina competena anc7eta.
Conform articolului 6 al Conveniei0 @orice stat contractant0 pe itoriul c#ruia se afl# autorul sau
autorul pre!umat al infraciunii0 "etenia acestei persoane sau ia orice alt# m#sur# necesar# asigurarea
pre!enei sale. Aceast# "etenie i aceste m#suri ie s# fie conform legislaiei statului respectivh ele nu
pot fi iinute "ec-t pe perioa"a necesar# anga8#rii urm#ririi penale sau a i proce"uri "e e3tr#"are@.
Cu privire la aciunea penal#0 Convenia stipulea!# c# statul mtractant0 pe teritoriul c#ruia
autorul pre!umat al infraciunii este coperit0 -n situaia -n care nu-1 e3tr#"ea!#0 va supune ca!ul s#u
f#r# nici o e3cepie i f#r# a lua -n consi"erare c# infraciunea a fost sau nu comis# pe teritoriul s#u
autorit#ilor sale competente pentru e3ercitarea aciunii penale.
Convenia "e la Daga face referire i asupra e3tr#"#rii autorilor infraciunii "e "eturnare0 -ns#0
articolul & al Conveniei nu a"uce nimic nou -n materie "e e3tr#"are0 limit-n"u-se s# reia "ispo!iiile
privin" e3tr#"area ce figurea!# -n alte convenii cu vocaie universal#0 "a "atorit# faptului c# unele
(
state con"iionea!# e3tr#"area "e e3isteni unui acor" -n aceast# materie0 prin paragraful 3 se
preci!ea!# c#0 absena unui tratat "e e3tr#"are0 p#rile contractante se anga8ea!# coopere!e pe plan
8u"iciar c-t mai larg posibil.
4ns# convenia nu preve"e criterii speciale pentru punerea aplicare a e3tr#"#rii i nici nu
stabilete c-n" un anumit stat es obligat s# acor"e e3tr#"area. 1e impune "e subliniat c# Convenia
las# posibilitatea ca at-t -n materia e3tr#"#rii c-t i -n acea a repr autorii infraciunilor cu caracter
politic s# fie e3ceptai. $ractica a "emonstrat0 -ns#0 c# ma8oritatea autorilor actelor "e "eturnare
invoc# -n ap#rarea lor mobiluri i "eci0 reglement#rile actualei Convenii 8 vor "a posibilitatea ca i -n
viitor s#-i constituie ap#rarea pe acele mobiluri0 "ei -n e3ecutarea actelor lor folosesc mi8loace
str#inei lupt# politic#.
Cu toate nea8unsurile sale0 Convenia "e la Daga "in 1(+ poate fi consi"erat# "rept un
important pas -nainte pe linia "e!volt#rii cooper#rii internaionale -n ve"erea elimin#rii actelor "e
"eturnare -n vr"erea amelior#rii securit#ii transporturilor aeriene.
4n completarea preve"erilor -ncriminatorii a conveniei Daga0 la 23 septembrie 1(10 la
.ontreal este a"optat# Convenia pentru reprimarea actelor ilicite0 -n"reptate contra securit#ii
aviaiei civile.
)a lucr#rile Conferinei "e la .ontreal0 convocai %rgani!aia Aviaiei Civile
;nternaionale0 au participat repre!e "in 61 "e state i apte organi!aii internaionale.
Aceast# convenie a"uce urm#toarele elementele noi6 l#rgete elementele componente ale
infraciunii "e "eturnare ilicit# "e aeronave0 prin preci!area c# face parte "in aceast# infraciune
pro"ucerea "e "aune unei aeronave aflate la sol sau "istrugerea eih plasarea -ntr-o aeronav# -n
serviciu "e substane "e natur# s# o "istrug# sau s-o -mpie"ice s# !boarehY "istrugerea instalaiilor "e
navigaie aerian# "e la solh comunicarea unei informaii false0 "e natur# s# compromit# securitatea
!borului unei aeronave.
113
$.". 8uarea de ostatici.
)uarea "e ostatici0 ca i "eturnarea "e aeronave0 este o infraciune "e tip nou -mpotriva
c#rora ap#rarea este greu "e reali!at.
114
113
:icu ..0 Dreptul internaional public0 ;ai0 e". C7emarea0 1((30 p. 13.
114
;onel Cloc#0 ;on 1uceav#0 Drept internaional umanitar0 Bucureti e". ansa0 1((20 p. 4&1.
&+
)a 12 august 1(4( la Eeneva a fost semnat# @Convenia privin" protecia populaiei civile -n
timp "e r#!boi@0 care con"amna luarea "e ostatici -n timp "e r#!boi. .ai t-r!iu0 -n 1(0 -n scopul
"e!volt#rii i consoli"#rii preve"erilor anterioare0 au fost semnate $rotocoale "e la Eeneva
;ntensitatea ca!urilor "e luare "e ostatici a f#cut necesar# -nc7eierea unei convenii
internaionale. Astfel0 la 1 "ecembrie 1(( prin re!oluia 34t146 a A"un#rii Eenerale a %.:.2.0 a
fost a"optat# uConvenia internaional# -mpotriva lu#rii "e ostaticiv0 preve"erile c#reia se aplic#
numai -n timp "e pace. )uare "e ostatici -n timp "e pace0 conform preve"erilor conveniei0 este
calificat# "rept "elict internaional.
4n preambulul conveniei este reafirmat "reptul fiec#rui om la via#0 libertate i securitate
personal#. Convenia cere statelor s# coopere!e -ntre ele0 pentru prevenirea i reprimarea acestei
infraciuni internaionale i pe"epsirea celor vinovai "e comiterea ei.
Conform articolului l al conveniei0 @%rice persoan# care capturea!# sau "eine i amenin#
cu moartea0 cu v#t#marea sau continu# s# "ein# o alt# persoan# -n scopul "e a constr-nge o a treia i
anume un stat0 o organi!aie internaional#0 interguvernamental#0 o persoan# fi!ic# sau 8uri"ic#0 sau
un grup "e persoane0 s# fac# sau s# abin# "e a face un act0 ca o con"iie e3plicit# sau implicit# a
eliber#rii ostaticului0 comite infraciunea "e luare "e ostatici@.
115
Conform preve"erilor conveniei0 este consi"erat# infraciune internaional# tentativa "e a
s#v-ri fapta ilicit# i complicitatea la ea.
1tatele participante la convenie au obligaia "e a lua toate m#surile0 pe care le consi"er#
necesare pentru a uura situaia ostaticului i s# asigure eliberarea sa0 precum i obligaia "e a face
pe"epsibil# prin sentine corespun!#toare infraciunea0 prev#!ut# -n articolul l al conveniei.
1tatele p#ri vor coopera pentru prevenirea infraciunilor0 prev#!ute -n convenie0 prin luarea
tuturor m#surilor posibile pentru a preveni preg#tirea pe teritoriile lor a s#v-ririi unor infraciuni -n
interiorul sau -n afara teritoriului lor0 sc7imbul "e informaii i coor"onarea lu#rii unor m#suri
a"ministrative i "e alt# natur# corespun!#toare pentru a preveni s#v-rirea acestor infraciuni.
1tatele vor lua m#surile necesare pentru stabilirea 8uris"iciei sale0 "ac# infraciunea a fost
s#v-rit# pe teritoriul s#u sau la bor"ul unei nave sau aeronave -nmatriculate -n acest stat0 sau "e c#tre
un naional al s#u0 sau "e un in"ivi" care are "omiciliul obinuit pe
teritoriul s#u0 sau c-n" autorul pre!umat este pre!ent pe teritoriul s#u.
115
Convenia internaional# -mpotriva lu#rii "e ostatici "in 13 "ecembrie 1((0 art.1.
&1
1tatul0 pe teritoriul c#ruia se afl# autorul pre!umat al < infraciunii0 este autori!at0 conform
legislaiei sale0 s#-1 rein# i s#-i l asigure pre!ena pe perioa"a care este necesar# pentru proce"ura l
penal# sau e3tr#"are0 proce"-n" ime"iat la o anc7et# preliminar# a faptelor.
Aciunea0 sau alte m#suri necesare0 vor fi notificate f#r# -nt-r!iere "irect sau prin interme"iul
1ecretarului Eeneral al %.:.2.6
a> statului -n care infraciunea a fost comis#h
b> statului -mpotriva c#ruia constr-ngerea a fost -n"reptat# sau -ncercat#h
c> statului al c#rui naional este persoana fi!ic# sau 8uri"ic# apotriva c#ruia constr-ngerea a
fost -n"reptat#h
"> statului al c#rui naional este ostaticul sau -n care acesta are "omiciliul obinuith
e> statului al c#rui naional este presupusul autor sau "ac# este o persoan# apatri"#0 pe
teritoriul c#ruia -i are "omiciliul obinuith
f> organi!aiei internaionale interguvernamentale -mpotriva c#reia a fost -n"reptat# sau
-ncercat# constr-ngereah
g> tuturor celorlalte state in"epen"ente.
116
1tatul parte0 care e3ercit# anc7eta preliminar#0 este obligat s# comunice re!ultatul final al
anc7etei 1ecretarului Eeneral a %.:.2.0 care la r-n"ul s#u va transmite informaiile celorlalte p#i
interesate.
Convenia -n cau!# face referiri i la e3tr#"area autorului infraciunii0 -n ca!ul -n care statul
nu-1 e3tr#"ea!# pe autorul pre!umat al actului0 statul are obligaia s# supun# ca!ul autorit#ilor sale
competente -n ve"erea urm#ririi0 potrivit proce"urii prev#!ute "e legislaia statului respectiv.
Cererea "e e3tr#"are nu va fi acceptat#0 "ac# statul solicitat are motive s# crea"# c# autorul
pre!umat a fost cerut pentru a fi pe"epsit pe consi"erente rasiale0 religioase0 naionaliste0 origine
etnic# sau opinie politic#.
Aceast# Convenie nu este aplicabil# c-n" infraciunea este comis# -ntr-un singur stat0 c-n"
ostaticul i autorul pre!umat s-nt naionali ai acelui stat i c-n" autorul pre!umat este "escoperit -n
teritoriul statului respectiv.
Ca e3emplu "e luare "e ostatici a"ucem luarea celor 11 atlei i!raelieni -n timpul 8ocurilor
olimpice "e la .iinc7en0 "in 5 septembrie 1(20 "e c#tre gruparea "e g7eril# @1eptembrie negru@0 -n
116
;bi"em0 art 2.
&2
sc7imbul lor membrii grup#rii au cerut eliberarea unor "einui teroriti0 membri a %.C.$. "in
-nc7isorile i!raeliene i "in alte #ri. -n urma operaiunii "e eliberare toi ostaticii au fost ucii.
.asacrul "e la .iinc7en va r#mAne o pagin# neagr# -n istoria sportului.
11
2n alt e3emplu este cel "in D8ibouti0 1omalia0 care a avut loc la 3 februarie 1(60 c-n" un
coman"ou "in 4 teroriti0 aparin-n" @9rontului "e Cliberae a Coastei 1omale!e@0 a luat ostatici un
autobu! cu 3+ "e copii a personalului 9orelor Aeriene 9rance!e. ,#pitorii cereau eliberarea
pri!onierilor politici0 iar -n ca! "e ne-n"eplinire ameninau cu uci"erea copiilor.
)a eliberarea ostaticilor au participat militarii "in )egiunea france!# i ( membri ai Erupului
"e ;ntervenie al ean"armerie naionale0 -n urma operaiunii0 e3ecutate cu un -nalt nivel "e
profesionalism0 au fost lic7i"ai toi teroritii i 1+ militari somale!i0 care au acor"at spri8in teroritilor0
precum i o feti# care era inut# ostatic#0 -n 1(&4 a avut loc un alt ca! "e sec7estrare a unor persoane.
Cste vorba "e ruta "e autobu! 3++0 "e la 'el Aviv0 care a fost "eturnat spre Ea!a. 4n sc7imbul celor
35 "e pasageri0 teroritii au cerut eliberarea a 5++ pri!onieri palestinieni. )a eliberarea ostaticilor au
participat trupe speciale i!raeliene i serviciile secrete0 -n urma operaiunii0 "oi teroriti vor fi ucii0 iar
ali "oi r#nii0 un ostatic -i va pier"e viaa -n timpul sc7imbului "e focuri.
Astfel0 la "ata "e 1+ mai 1(( corespon"enta telecompaniei :.'.Z. "in ,usia0 Clena .asiuc
-mpreun# cu "oi colegi ai ei s-nt luai ostatici la periferiile oraului Ero!n-i "in Cecenia. -n sc7imbul
lor teroritii cer "ou# milioane "olari. De "ata aceasta soarta ostaticilor va fi re!olvat# pe cale panic#0
prin intervenia i la cererea guvernului ,usiei. Dup# 1+1 !ile -n sc7imbul a "ou# milioane "olari
ostaticii vor fi eliberai.
11&
% alt# sec7estrare va avea loc -n .oscova0 la 2+ "ecembrie0 asupra unui agent "iplomatic
sue"e!. 'eroristul 1erg7ei Cobiacov "e 36 ani -l sec7estrea!# pe "iplomatul sue"e! -n automobilul
s#u @Zolvo 34+@0 -n apropierea ambasa"ei0 -n sc7imbul c#ruia cere trei milioane "olari. %peraiunea
"e eliberare va fi e3ercitat# "e trupele antitero @Alfa@0 -n urma negocierilor cu teroristul0 acesta
eliberea!# ostaticul -n sc7imbul colonelului Anatolii 1aveliev0 care -n -mpre8ur#ri neeluci"ate va muri
-n momentul atac#rii autoturismului0 -n care se afla -mpreun# cu teroristul.
11(
;nfraciunea "e luare "e ostatici observ#m c# "evine o practic# "es utili!at# "e grup#rile
teroriste sau "e teroriti in"ivi"uali -n atingerea scopurilor sale at-t politice c-t i "e o alt# natur#.
11
$ane ,onal"0 .ossa"0 istoria secret#0 Bucureti0 e". Coleseum0 1((0 p. 36.
11&
{/P5/P/^`5JTd lGTIpT0 1(( o.0 24 5OQVdHGd.
11(
;bi"em.
&3
)uarea "e ostatici este un act "e ban"itism0 care ofensea!# "reptul public i "reptul privat0 care
ofensea!# concepia "espre civili!aie.
$.$. Actele violente comise de teroritii 4ami4ad%e.
Ceea ce acum 1+ ani p#rea ceva ciu"at0 nu "emult s-a "ove"it a fi a"ev#rat. 1# ne amintim "e
2 iulie 2+++. Aa-!isa @Duminica neagr#@ pentru tot"eauna a intrat -n istorie ca fiin" o !i "intre cele
mai mari a actelor teroriste cu participarea terroritilor - *ami*a"!e. Ca re!ultat a 4 e3plo!ii0 care au
avut loc -n Argun0 Eu"ermes i 2rus-.artan0 au "ece"at 33 "e oameni i &+ au fost grav r#nii.
Dup# aceasta a "evenit clar c# forele fe"erale "in Cecenia au "e luptat nu numai cu ban"a armat#0
format# "oar "in mercenari0 ci i cu teroriti. Ci fac aceste e3plo!ii numai pentru bani0 cu care vor s#
tr#iasc# pe viitor foarte bine. Dup# acest ca! -n Cecenia au mai avut loc asemenea e3plo!ii0 unele cu
succes iar altele f#r#.
Zorbin" "espre terorismul internaional0 este necesar a meniona i actele "e terorism "in
'o*io =1((60 1orin>0 12A0 11.+(.2++10 =:e-or* i fas7ington>0 acte "e terorism0 ce au loc -n
ultima vreme -n ;srael0 s#v-rite "e teroritii - *ami*a"!e "e provenien# arab# etc.
'eroritii a"eseori pre-ntAmpin# "espre posibilitatea utili!#rii unor *ami*a"!e. C-t "espre
pericol0 atitu"inea lor fa# "e aceast# "in urm# nu -ntot"eauna este aceeai. 4n septembrie 1(((0
Basaev a anunat "espre formarea batalionului "e *ami*a"!e -n Cecenia. ,eacia oficial# a
repre!entanilor "in .arele 1tat - .a8or rus a fost aAtoarea6 @Zorbele lui Basaev sunt vorbe spuse -n
v-nt0 ban"iii nu au susinere "in partea musulmanilor simpli0 iar acei care lupt# sunt nite reci"iviti
i lupt# pentru "olari fali@.
1e poate aminti anul 1((40 c-n" li"erul D8i7a"ului $alestinian ;slamic a anunat "espre formarea
grupului terorist Ali-Cas#mi compus "in + "e *ami*a"!e.
4n octombrie acelai an unul "intre lupt#tori a e3plo"at la statia auto centrul ;erusalimului0
-mpreun# cu el au murit 23 "e oameni. %rice ameninare a teroritilor impune o atitu"ine serioas#.
$entru a-i putea opri0 trebuie s# tim "esp ei mai multe.
4n anii Y&+ teroritii - *ami*a"!e erau numai -n )iban0 uait i ri-)anca.
4n anii Y(+ ei au ap#rut i -n ;srael0 ;n"ia0 $anama0 Algeria0 Argentina0 $ac7istan0 Croaia0 'urcia0
'an!ania i C7enia0 iar la -nceputul anilor 2+++ ei au ap#rut i -n ,usia. 4n februarie 2+++0 pe timpul
&4
"esf#ur#rii lucr#rilor prin conferine pe problema terorismului suici" -n ;srael0 la care au luat parte -n
8urul a &+ "e repre!entani ai structurilor poliieneti i ale forelor armate "e cercetare
0
specialiti -n
"omeniul securit#ii "in apro3imativ 2+ "e #ri0 s-a constat c# o "at# cu sf-ritul @r#!boiului rece@ a
sporit consi"erabil migraia membrilor organi!aiile teroriste i a grupelor teroriste "e la conflictul
"intr-o regiune la conflictele ce au loc -n alte regiuni ale lumii. Are loc m#rirea num#rului grupurilor
teroriste i formarea organi!aiilor teroriste internaionale. Ca re!ultat0 "up# p#rerea membrilor
conferinei0 -n viitorul apropiat ne vom tre!i cu unele ca!uri "e terorism suici" -n 12A i -n #rile
Curopei "e Cst. A trecut -ns# un an i 8um#tate "e la aceast# constatare a membrilor primei conferine
=;srael> ce a luat -n "iscuie problema terorismului internaional i iat# c# la 11 septembrie 2++1
teroritii - *ami*a"!e "in grupurile Al-ae"a au s#v-rit un act "e terorism -n 12A0 care poate fi
comparat0 "up# re!ulatul "istrugerilor i al victimelor0 "oar cu efectul unei e3plo!ii nucleare.
Aciunea -n cau!# a teroritilor - *ami*a"!e a "emonstrat o organi!are minuioas# a actului "at. 'ot
acolo0 s-a menionat c# -n ultimii 2+ "e ani0 -n 12 #ri ale lumii0 15 organi!aii teroriste "iferite au
s#v-rit 25 acte "e terorism suici" @De!bola@ i @'igrii eliber#rii 'amil ;lama@ cele mai puternice -n
plan militar i economic. .ulte organi!aii i grupe folosesc teroritii - *ami*a"!e -n limitele acelor
#ri -n care activea! -ntot"eauna. Aceeai @De!bola@ i @'igrii ...@ au efectuat "oar 2 acte teroriste "e
acelai tip0 unul -n Argentina i altul -n ;n"ia.
12+
1e "eosebeau mai ales lupt#torii grupelor speciale "e teroriti - *ami*a"!e "in organi!aia
@$antera neagr#@ i @'igrii ...@. 4n mai 1((1 femeia < *ami*a"!e a efectuat un atentat la via# fostului
prim-ministru al ;n"iei ,. Ean"i0 -n timpul campaniei sale electorale. Cu 2 ani mai t-r!iu0 b#rbatul-
*ami*a"!e s-a e3plo"at i l-a omor-t pe ,.$rema"asa0 pree"intele ri-)anc#i. 4n "ecembrie 1((( a
suferit eec -ncercarea "e a folosi un terorist - *ami*a"!e -mpotriva pree"intelui ri-)anc#i. Cl a
r#mas -n via#0 "ar s-a ales cu pier"erea unui organ al ve"erii. 4n ianuarie 2+++ a mai fost sortit# la
eec tentativa "e a-l omor- pe ministrul ap#r#rii0 care se afla -n ree"ina prim-ministrului. :imeni
"intre ei nu a suferit.
Ce -i -n"eamn# i cine -i -mpinge pe aceti oameni la terorism Cum poate fi interpretat#
sinuci"erea
1# ne oprim la terorismul islamic care are cele mai vec7i tra"iii. Dup# p#rerea multor
e3peri0 el repre!int# cel mai mare pericol pe care l-am observat0 "e e3emplu -n Cecenia. ;n
12+
Anisei 1.0 $ericolul pe care -l pre!int# teroritii < *ami*a"!e0 C7iin#u0 2++20 p. (6.
&5
multe limbi ale lumii cuv-ntul uasasin@ este sinonimul cuv-ntului @uciga@ - -n memoria sectei
islamice "in evul me"iu. De islam este legat# i noiunea a7i". Cnciclope"ia islamic# o
repre!int# -n mo"ul urm#tor6 a7i" este persoana care s-a 8ertfit pentru religie0 care a murit
c7inuin"u-se -n r#!boi -mpotriva necre"incioilor0 care0 "up# moarte0 se presupune c# va tr#i -n
rai. @$reasl#virea ii pentru religie =...> "uce la ten"ina "e a se afla -n aceast# onoare ...@.
121
4n anii 6+-(+ ai sec. al ??-lea a7i"ismul a primit un nou imbol" puternic. Acest lucru era legat "e
apariia unui r-n" "e organi!aii teroriste0 care se opuneau0 "up# p#rerea lor0 "esf#ur#rii @seani!aiei@
Asiei "e Cst.
4n ;slam0 tra"iia a7i"ismului este foarte puternic#0 fiin" legat# "e permanenta amintire a
morii nepotului prorocului .u7ame"0 cel mai respectat iman - Dusenia0 regele a7i!ilor. 2nul "in
cele mai populare petie a iismului spune u'oat# lumea C7erbela0 anul -ntreg Aurra@. C7erbela -
locul morii lui Duseimh Aurra - !iua morii lui.
4n tra"iia islamic# nu e "e a8uns "oar "e voluntari - *ami*a"!e ... 2na i aceeai organi!aie
terorist# sau grup -n "iferite sta"ii "e "e!voltare poate urm#ri "iferite scopuri "e folosire a teroritilor-
*ami*a"!e. De e3mplu0 uDe!bola@0 -n sta"iul s#u iniial0 era mic# i necunoscut#. $entru a "eclara
"espre sine i a c#p#ta o influen# -n )iban ea a purces la aciuni teroriste "e amploare cu folosirea
teroritilor - *ami*a"!e. Cele mai mari acte teroriste - e3plo!ii "e maini -nc#rcate cu substane
e3plo!ibile0 e3plo!ie -n ambasa"a american#0 -n ca!arme afanteriei maritime americane i -n armata
multinaional# france!# -n Beirut "in 1(&3. 2ltimele "ou# s-au pro"us concomitent0 ca urmare a
c#rora au murit 3++ "e oameni i c-teva sute au fost r#nii. Acesta a fost unul "in ca!urile c-n"0 -n
ve"erea atingerii scopului final0 s-a f#cut tactica teroritilor-*ami*a!"e. Atunci @De!bola a -n"reptat
a7i!ii -mpotriva 9orelor Armate ale ;sraelului i ale )ibanului. Drept re!ultat0 au suferit coloane cu
te7nic#0 puncte "e control la frontiere etc.
4n Cecenia la 11 iunie 2+++0 un fost sol"at al 9orelor Armate ,use care s-a convertit la ;slam
s-a supus actului "e suici" -ntr-un autocamion cu e3plo!iv0 l-ng# postul "e la Dancola. 4n ;srael0
pentru efectuarea actelor "e suici"0 atrage @Damasv arabi b#tinai0 cet#eni ai ;sraelului. Afar# "e
aceasta e folosit# infiltrarea teroritilor - *ami*a"!e pe un timp -n"elungat -n raioanele posibilelor
acte teroriste. .ai apoi0 c-n" ei nu vor mai atrage la sine atenia lucr#torilor "e poliie0 le vine ceasul.
Anume aceast# tactic# era folosit# "e c#tre %ussama Ben )a"en0 c-n" a comis actul terorist "e
121
;bi"em0 p. (.
&6
e3plo"are a ambasa"ei americane -n :airobi =C7enia>. Aici actul "e terorism a fost s#v-rit "e c#tre
un terorist bine conspirat0 care locuia -n C7enia timp "e 4 ani0 care s-a c#s#torit i a primit cet#enia
#rii "ate.
4n mo" analogic -n ri-)anca un terorist - *ami*a"!e l-a omor-t pe pree"inte acestei #ri -n
1((30 terorist care a locuit -n capitala Colombo 3 ani0 av-n" acces c7iar i -n $ree"inie.
Cel mai a"esea teroritii - *ami*a"!e -i ascun" mecanismele "e e3plo!ii -n nite cureli "e
corp0 instalea!# aceste mecanisme sub maini0 motociclete0 -n geni0 cor#bii etc. $ot fi "iri8ate
torpe"ele sau minele -mpotriva 7elicopterelor0 avioane uoare etc. $entru reali!area unui act terorist
-mpotriva unei persoane cu funcie "e r#spun"ere0 teroritii folosesc mecanismul "e e3plo!ie pe corp
sau -n "iplomat. Atare meto"# nu este eficace0 fiin"c# bo"iguar!ii persoanelor cu funcie "e
r#spun"ere nu "au voie la oamenii str#ini s# se apropie "e el la o anumit# "istan#.
Atunci0 teroritii - *ami*a"!e aleg meto"a "e ambusca"# sau "e urm#rire -n timpul
"eplas#rii -n main#.
%pt organi!aii teroriste folosesc cel mai "es teroritii - *ami*a!e care folosesc mecanisme "e
e3plo!ie pe corp0 autoturisme0 geni sau poete.
4n aa fel0 "ac# lu#m -n consi"eraie c# -nsui *ami*a"!e nu are ce pier"e0 fiecare act terorist
este planificat i preg#tit am#nunit. Apare -ntrebarea6 @Cste oare posibil a lupta cu aa ceva@ C7iar
i specialitii "in serviciul secret al .inisterului 9inanelor "in 12A0 care se ocup# cu pa!a
$ree"intelui i Zicepree"intelui acestei #ri susin c# "ac# cel care atentea!# la viaa pree"intelui0
pe acesta "in urm# este
imposibil a-1 salva.
122
$ractica mon"ial# "emonstrea!# c# pentru a opri aciunile teroritilor -*ami*a!e este aproape
imposibil0 "ar totui este real a lua m#suri mo"erne -n acest scop. Cea mai eficace meto"# s-a
"ove"it a fi infiltrarea agenilor secrei -n organi!aiile teroriste menite a scoate la iveal# planurile "e
preg#tire a actelor teroriste i a i"entific#rii persoanelor care le vor s#v-ri. )u-n" -n consi"eraie i
cele mai severe m#suri "e comparaie0 la preg#tirea acestor acte teroriste iau parte multe persoane
care reali!ea!# m#suri6 urm#resc obiectul0 cercetea!# situaia -n 8urul lui0 preg#tesc locurile pentru
ascun"erea *ami*a"!ilor -nainte "e actul terorist etc. $ersoanele care comit atare acte sunt
-n!estrate cu pro"use alimentare0 7aine0 "ocumente0 sunt a"use la locul teractului e3plo!ive0 au loc
122
$atterns of Elobal 'errorism0 April0 1((&.
&
antrenamente0 este asigurat# intrarea -n obiect etc. Doar ruta "e -ntoarcere pentru *ami*a!e nu este
in"icat#6 ei nu au nevoie "e ea. Dac# vreo informaie este scoas# la iveal#0 planul
este anulat.
Dup# terminarea @r#!boiului rece@0 se observ# un proces "e colaborare -ntre "iferite organi!aii
teroriste0 mai -ntii "e toate0 cele islamice0 -n problemele "e sc7imb al informaiei "e cercetare0
te7nologii0 instructori0 specialiti i lupt#tori. ;n acelai timp0 colaborarea forelor cu "estinaie
special# a "iferitelor #ri -n lupta contra teroritilor - *ami*a"!e r#m-ne la un nivel foarte re"us.
Aceasta privete0 mai -nt-i "e toate0 c7estiunile "e sc7imb cu te7nologiile noi i "esf#urarea
elabor#rilor comune -n "omeniul "at. 9orele cu "estinaie special# ale .arii Britanii au refu!at s#
-mp#rt#easc# noile lor "escoperiri -n "omeniul controlului automat pentru trecerea i transportarea
substanelor e3plo!ive0 cu colegii lor americani.
$roblema terorismului prin suici" este at-t "e serioas#0 -nc-t pentru re!olvarea ei se cere o
abor"are comple3#0 fiin" antrenai -n atare scop specialiti "in "iferite #ri.
&&
Capitolul IV. Mecanisme de prevenire i combatere a terorismului
;.!. 6eglementrile de drept internaional cu privire la suprimarea terorismului.
$ericolul0 pe care -l pre!int# terorismul pentru relaiile panice0 "e -nelegere i cooperare
-ntre state0 face ca aceast# c7estiune s# se -nscrie -n r-n"ul celor ce interesea!# la cel mai -nalt gra"
societatea mon"ial# i "reptul internaional.
$rimele m#suri "e combatere a terorismului ca fenomen internaional "atea!# "in a "oua
8um#tate a secolului trecut0 c-n" Belgia -n 1&56 a prev#!ut -n "reptul penal @clau!a atentatului@0
f#c-n" astfel asasinatele politice e3tra"abile.
A "oua fa!#0 privin" "e!voltarea reglement#rilor pe plan 8uri"ic i internaional0 este legat#
"e perioa"a "intre cele "ou# r#!boaie mon"iale. Astfel0 -n 1(20 la Zarovia a avut loc prima
Conferin# "e unificare a "reptului penal0 -n ca"rul c#reia f#r# a se utili!a termenul "e @terorism@0 s-a
-ncercat a "a o "efiniie fenomenului. ,e!oluia propune o sancionare universal# a unor infraciuni
ca6 pirateria0 falsificarea "e mone"#0 comerul cu sclavi i utili!area internaional# a unor mi8loace0
capabile s# cree!e un pericol comun.
)a cea "e-a "oua conferin# "e unificare a "reptului penal "e la Bru3elles "in 1(3+0 a fost
folosit# noiunea "e terorism. $ropunerea "e a "efini terorismul0 f#cut# la Conferina "e la Bru3elles0
preve"ea6 @9olosirea intenionat# a unor mi8loace capabile s# pro"uc# un pericol comun
repre!ent-n" acte "e terorism0 ce constau -n crime -mpotriva vieii0 libert#ii i integrit#ii fi!ice a unor
persoane sau care s-nt -n"reptate contra propriet#ii private sau publice -n ve"erea reali!#rii unor
scopuri politice sau sociale. 4n acest concept @motivul@ era reinut ca factor "eterminant0 pentru
stabilirea naturii teroriste actului.
123
)a Conferina "e la $aris "in 1(31 a fost a"#ugat i @scopul@ ca element al "efiniiei0
menion-n"u-se propagarea unor "octrine sociale i politice prin utili!area violenei0 conspiraiei sau
a activii subversive. Crima "e terorism a fost "efinit# -n ca"rul acestei conferine astfel6 @%ricine0 -n
scopul terori!#rii populaiei0 folosete -mpotriva persoanelor i propriet#i lor bombe0 mine0 incen"ii
sau mi8loace e3plo!ive0 arme "e foc sau alte mi8loace0 f#cute sau cine -ntrerupe sau -ncearc# s#
-ntrerup# un serviciu public sau "e utilitate public#0 va fi pe"epsit@.
2rm#toarea conferina0 inut# la Copen7aga -n 1(350 s-a ocupat mai ales "e principiul
123
.a3im ;oan0 'erorismul. Cau!e0 efecte i m#suri "e combatere0 Bucureti0 e"0 $olitic#0 1(&(0 p. 11.
&(
nee3tr#"#rii criminalilor politici. ,e!oluia conferinei "eclar# "rept infraciuni speciale actele0 care
crea!# o situaie "e teroare ce poate incita la sc7imb#ri sau ri"ic#ri "e obstacole -n funcionarea
unui organ public sau tulburarea relaiilor internaionale i care repre!int# o ameninare
"eosebit# la a"resa p#cii. $rima aciune "e elaborare i a"optare a unei convenii internaionale
asupra terorismului internaional s-a f#cut sub egi"a 1ociet#ii :aiunilor. Ca s-a materiali!at sub
forma a "ou# convenii0 a"optate la Eeneva -n anul 1(3. Cle au fost6 @Convenia pentru prevenirea
i reprimarea terorismului@ i @Convenia pentru -nfiinarea unei Curi penale internaionale@. Cle -ns#
n-au intrat -n vigoare.
124
'erorismul a fost obiectul "e "iscuie i -n lucr#rile 'ribunalelor militare "e la :urnberg i
'o*o.
A"unarea Eenaral# a :aiunilor 2nite este "eterminat# "e recru"escena actelor "e terorism
internaional "e a a"opta la 1& "ecembrie 1(2 re!oluia 3+34 =??ZD>0 intitulat# @.#suri vi!-n"
prevenirea terorismului internaional care pune -n pericol sau nimicete viei omeneti inocente0 ori
compromite libert#ile fun"amentale ale omului0 1tu"ierea cau!elor subiacente ale formelor
terorismului i actelor "e violen# ce -i au originea -n "ecepii0 sub8ugare i "isperare i care
-n"eamn# persoane s# sacrifice viei omeneti0 inclusiv pe ale lor0 pentru a -ncerca s# a"uc#
comunit#ii sc7imb#ri ra"icale@.
125
$rin re!oluia respectiv# se preve"e elaborarea unor m#suri corespun!#toare pentru
combaterea terorismului pe ba!a unui stu"iu asupra cau!elor0 precum i crearea -n acest scop a unui
comitet. ,e!oluia A"un#rii Eenerale -i pune "rept scop prevenirea terorismului prin
-nl#turarea cau!elor care -l generea!#.
$otrivit preve"erilor paragrafului 4 al re!oluiei0 %.:.2. con"amn# actele "e represiune i "e
terorism0 la care continu# s# "e"ea regimurile coloniale0 rasiste i str#ine privin" popoarele "reptul lor
legitim la auto"eterminare i la in"epen"en# i "e alte "repturi ale omului i libert#i fun"amentale0
iar prin paragraful 5 invit# statele s# "evin# p#ri la conveniile internaionale e3istente care privesc
"iferite aspecte ale problemei terorismului internaional.
$rin re!oluia respectiv# a A"un#rii Eenerale a %rgani!ai :aiunilor 2nite0 s-a constituit
Comitetul special pentru reprimarea terorismului internaional. Comitetul respectiv a fost compus "in
repre!entani a 35 "e state. .ai t-r!iu comitetul a constituit i subcomitete0 cu sarcina "e a stu"ia
124
:icu .arian0 op. cit.0 p. 165.
125
Documentele oficiale ale A"un#rii Eenerale a %.:.2.0 sesiunea ??Z;;-a.
(+
"efiniia terorismului internaional0 cau!ele subiacente ale acestuia i m#surile "estinate prevenirii lui.
4n ceea ce privete m#surile "estinate s# previn# terorismul internaional0 s-au "esprins "ou#
ten"ine principale. $rima ten"in# consi"er# ca esenial# "iri8area m#surilor respective -mpotriva
actelor "e teroare internaionale0 iar cea "e-a "oua ten"in# -ntrunea opiniile celora0 care consi"erau c#
m#surile "e combatere a terorismului trebuie -n"reptate -mpotrva st#rilor care stau la -ns#i originea
actelor "e terorism0 care ar urma s# "uc# la eliminarea cau!elor fenomenului.
4n raportul -ntocmit "e Comitetul special0 ca urmare a "iscuiilor purtate0 se recoman"#
A"un#rii Eenerale a %.:.2. s# elabore!e i s# aprobe convenia asupra prevenirii i reprim#rii
infraciunilor0 comise contra agenilor "iplomatici i a altor persoane0 care au "reptul la o protecie
internaional# i s# cear# comisiei "e "rept internaional s# preva"# -n lucr#rile sale elaborate unele
noi norme internaionale pentru combaterea terorismului internaional.
1esiunea a ??Z;;-a a %.:.2. n-a re!olvat problema reglement#rii pe plan internaional a
prevenirii i sancion#rii rterorismului.
Ca urmare a creterii num#rului actelor teroriste cu caracter internaional i a presiunii opiniei
publice0 A"unarea Eeneral# a %.:.2.0 a a"optat la 15 "ecembrie 1(6 ,e!oluia nr.31t1+20 care
punea -n micare Comitetul special -mpotriva terorismului.
4n 1(( sesiunea Comitetului special a elaborat c-teva recoman"#ri cu caracter general0
privin" m#suri practice "e coopeare pentru eliminarea grabnic# a terorismului internaional0
Comitetul a coman"at elaborarea unor convenii internaionale referitoare la e3tra"area autorilor
actelor teroriste.
4n 1((0 A"unarea Eeneral# a %.:.2.0 a a"optat ,e!oluia nr. 3(t1450 prin care
con"amn# f#r# ec7ivoc actele "e terorism internaional care pun -n pericol i nimicesc viei
umane0 sau a"uc atingere libert#ilor fun"amentale. Au fost con"amnate actele "e represiune i "e
terorism0 comise "e regimuri coloniale0 rasiste0 str#ine0 prin care popoarele s-nt lipsite "e "reptul la
auto"eterminare.
)a iniiativa 2.,.1.1.0 A"unarea Eeneral# a %.:.2. a"opt# -n 1(&4 ,e!oluia 3(t15(0
intitulat# @;na"misibilitatea politicii terorismului "e stat i a oric#ror aciuni "e stat vi!-n" subminarea
sistemului social-politic -n alte state suverane@. ,e!oluia con"amn# politicile i practicile "e terorism
-n relaiile "intre state0 cer-n" acestora s# nu -ntreprin"# nici o aciune "e intervenie militar# i
ocupaie sau urm#rin" sc7imbarea prin for# sau subminarea i sistemului social politic al statelor0
(1
"estabili!area i r#sturnarea guvernelor acestora.
Din categoria actelor0 care au ca obiect terorismn internaional0 fac parte i unele
tratate regionale.
2nul "intre instrumentele regionale0 a"optate -n problema terorismului internaional este i
Convenia Curopean# pent reprimarea terorismului0 semnat# la 1trasbourg la 2 ianuarie 1(
c#tre statele membre ale Consiliului Curopei.
1copul Conveniei a fost stu"ierea a"opt#rii unor principii comune -n "omeniul luptei
-mpotriva terorismului. $rin articolul l al Conveniei se enumerau infraciunile0 consi"erate a fi
politice0 pentru a c#ror s#v-rire autorii s-nt pasibili "e e3tr#"are. Aceste infraciuni s-nt6
a> infraciunile cuprinse -n c-mpul "e aplicare a Conveniei pentru reprimarea capturii ilicite a
aeronavelor0 semnat# la Daga la 16 "ecembrie 1(+h
b> infraciunile cuprinse -n c-mpul "e aplicare a Conveniei pentru reprimarea actelor ilicite
-n"reptate -mpotriva securit#ii aviaiei civile semnat# la .ontreal la 23 septem"rie 1(1h
c> infraciunile grave const-n" "intr-un atac contra vieii0 integrit#ii corporale sau libert#ii
persoanelor care au "reptul la o protecie internaional#0 inclusiv agenii "iplomaticih
"> ifraciunile ce comport# r#pirea0 luarea "e ostatici sau sec7estrareah
e> ifraciunile ce comport# utili!area "e bombe0 grena"e0 rac7ete0 arme "e foc0 automate sau
scrisori i colete conin-n" e3plo!ibil -n m#sura -n care utili!area lor pre!int# un pericol pentru
persoaneh
f> tentativa "e a comite una "intre infraciunile menionate sau "e a participa -n calitate "e
coautor sau complice a unei persoane care comite sau -ncearc# s# comit# o asemenea infraciune.
126
Articolul 2 al conveniei preve"e faptul c# alte infraciuni nu pot fi consi"erate politice.
$rin convenia "e la 1trasbourg statele urm#reau s# reali!e!e0mai cu seam#0 unificarea lor la
nivel regional -n lupta -mpotriva terorismului. Astfel0 convenia prin articolul & preve"e c# statele
contractante -i acor"# -ntra8utorarea 8uri"ic# cea mai larg posibil# -n materie penal# -n orice
proce"ur# referitoare la infraciunile vi!ate -n articolele l sau 2 Convenia recunoate "reptul
fiec#rui stat "e a refu!a e3tr#"area0 atunci c-n" are motive temeinice s# crea"# c# cererea "e
e3tr#"are ce i-a fost a"resat# are ca scop urm#rirea sau pe"epsirea unei persoane pentru
consi"erente "e ras#0 religie0 naionalitate sau convingeri politice.
126
Convenia Curopean# pentru reprimarea terorismului semnat# la 1trasbourg0 2 ianuarie 1(0 art. 1.
(2
Articolul 1+ al conveniei se refer# la "iferen"ele ce pot ap#rea -ntre statele contractante i
mo"ul "e re!olvare a acestora pe calea arbitra8ului0 a 7ot#r-rilor 'ribunalului arbitrai0 vor fi luate -n
ma8oritate0 iar sentina sa va fi "efinitiv#.
1tu"iin" aceast# Convenie0 se remarc# anumite lipsuri. Convenia nu face nici o "istincie
-ntre un act terorist cu semnificaie internaional# i un act terorist cu caracter intern0 i r#m-ne astfel
cooperarea -ntre state e3trem "e "ificil#0 implic-n" "iferitele sisteme naionale i -mpie"ic-n" astfel
a8ungerea la soluii uniforme.
5&
4n perioa"a 4-6 mai 1(6 la 'o*o a avut loc reuniunea efilor celor apte state occin"entale
in"ustriale. 4n ca"rul reuniunii a fost a"optat# o re!oluie privin" combaterea terorismului0
preci!-n"u-se m#surile ce trebuie aplicate at-t -n ca"rul legislaiei internaionale0 c-t i pe planul
normelor interne. $rintre aceste m#suri menion#m6
- limitarea strict# a nivelului repre!ent#rii "iplomatice i consulare a statelor0 ce spri8in#
terorismul i -n anumite situaii -nc7i"erea respectivelor misiuni "iplomaticeh
- "eclararea unui embargo asupra livr#rilor "e arme0 "estinate statelor care spri8in# terorismulh
- inter"icia "e intrare pe teritoriul naional pentru orice persoan# care a fost e3pul!at# "in
oricare "intre cele #ri participanteh
- cooperarea bilateral# i multilateral# c-t mai str-ns# -ntre toate forele0 ce particip# la activitatea
"e combatere a terorismului.
Alt "ocument cu caracter regional este conferina grupului celor state occi"entale in"ustriale
i ,usia. Conferina a avut loc la $aris0 pe "ata "e 31 iulie 1((60 cu participarea minitrilor "e
Afaceri C3terne i ;nterne. Conferina a avut ca scop a"optarea unui plan "e m#suri0 menit a pune
cap#t valului "e atentate teroriste0 ce au avut loc -n ultimul timp -n 1.2.A.0 .area Britanie0 eaponia
i ;talia.
$lanul "e m#suri0 a"optat la conferina respectiv#0 avea ca scop -nt#rirea cooper#rii
internaionale -n "omeniul luptei antiteroriste0 -nt#rirea legislaiei fiec#rei #ri implicate -n aceast#
problem#.
)a )on0 -ntre 1 i 1( octombrie 1((5 a avut loc al !ecelea colocviu0 "e"icat terorismului
internaional cu tema6 @'erorismul "in 1((5 p-n# -n 2+++ - $erspectiv# la r#s#ritul mileniului trei@. )a
lucr#rile Colocviului au partcipat repre!entani "in 45 "e state. 4n ca"rul "iscuiilor s-a vorbit "espre
evoluia mi8loacelor utili!ate "e teroriti0 "e pericolul care -l pre!int# fun"amentalismul islamic i
(3
sectele religioase. ,epre!entantul eaponiei a vorbit "e secta A.2...0 care avea intenia "e
militari!are0 ec7ip-n"u-se cu "iferite arme. 1uma total# "e bunuri0 aparin-n" sectei A.2...0 se ri"ic#
la mai mult "e 1++ milioane "e eni0 av-n" filiale -n ,usia0 1.2.A.0 Eermania i ri-)an*a.
;.". Cooperarea dintre state )n combatrea terorismului.
'erorismul internaional constituie una "intre cele mai periculoase crime0 abil s# a"uc# -n
secolul al ??;-lea la "istrugerea civili!aiei mo"erne.
Cl este pricina i urm#rile celor mai grave v#rs#ri "e s-nge -n istoria omenirii. Cl progresea!#
"in !i -n !i0 f#r# a ine cont "e faptul "ac# lupt# cineva -mpotriva lui sau nu. Cl obine noi forme i
"irecii "e manifestare0 contribuin" la inclu"erea unor noi fore -n antura8ul grup#rilor "e teroriti.
Aciunile teroriste sunt "estul "e "iverse -n ceea ce privete obiectul atentatului criminal0
subiecii actului criminal0 laturile lui obiective i subiective.
.eto"ele teroriste "evin mai "es#vArite0 r#sp-n"irea lor larg# -n calitate "e "e reali!are a
scopurilor politice influen-n" -n mo" "ecisiv "estabili!area legalit#tii i or"inii "e "rept at-t -n plan
intern0 c-t i internaional. :umai cooperarea tuturor statelor -n ve"erea combaterii acestui flagel va
"a re!ultate po!itive. Cooperarea "intre state -n combaterea terorismului se reali!ea!# respect-n"u-se
principiile "e ba!# ale "reptului internaional0 precum i principiile speciale0 cristali!ate -n procesul
acestei lupte6
- con"amnarea general# a terorismului i a actelor teroristeh
- inevitabilitatea pe"epsei pentru aciunea terorist# s#v-rit#h
- 8uris"icia universal#.
'oate principiile sunt legate organic unul "e altul0 "ar aplicarea lor0 -n ca!ul combaterii
internaionale a terorismului0 "ifer#.
$rincipiul "e ba!# al e"ific#rii internaionale este principiul privin" egalitatea suveran# a
statelor. Cl influenea!# asupra mecanismului "e reali!are a normelor "e "rept internaional -n
combaterea terorismului6 asupra meto"elor "e soluionare panic# a litigiilor provocate "e activitatea
terorist# a unor persoane sau organi!aiih asupra r#spun"erii statelor pentru -ncura8area0 spri8inirea i
tolerana fa# "e teroriti.
Ataamentul statelor la principiul privin" nerecurgerea la for# sau la amenin#ri face posibil#
(4
i necesar# cooperarea -n acest "omeniu.
4n ca!ul apariiei unor litigii referitoare la revi!uirea frontierelor0 c7iar i -n ca!ul implic#rii unor
grupuri "e teroriti0 statele sunt obligate s# clarifice0 prin mi8loace panice0 toate circumstanele
ca!ului0 s# stabileasc# rolul teroritilor -n conflictul "eclanath s# clarifice cine manipulea!# activitatea
terorist# ="ac# e3istau in"ici -n acest sens>0 -n Declaraia reuniunii %1CC la nivel -nalt "e la Delsin*i
"ini 1((20 statele au convenit s# a"opte m#suri -n ve"erea prevenirii0 pe teritoriile statelor semnatare0
a activit#ii criminale -nf#ptuite -n spri8inul actelor teroriste -n alte state.
12
Con"uc-n"u-se "up# principiul neamestecului -n treburile interne ale altoJ #ri0 statele
stabilesc0 -n mo" in"epen"ent0 formele i limitele particip#rii lor -n cooperarea internaional#.
1tatutul %:2 pune -n sarcina statelor obligaia privin" respectarea general# a "repturilor i
libert#ilor fun"amentale ale omului0 -n procesul cooper#rii0 statete trebuie s# ia m#suri "e combatere
a terorismului0 care s# le asigure propriilor cet#eni o e3isten# -n siguran#. 1tatele care anc7etea!#
ca!urile teroritilor e3tr#"ea!# sau con"amn# asemenea infractori. Cle trebuie s# respecte garaniile
proce"urale -n mo"ul "e a-i trata pe infractori.
1tatele sunt obligate s# se abin# "e la folosirea practicii terorismului fa# "e alte popoare care
se afl# sub "ominaie colonial#0 ocupaie str#in# sau sub 8ugul unor regimuri rasiste.
12&
,espectarea anga8amentelor care "ecurg "in acor"urile a"optate "e state armoni!area
legislaiei naionale cu anga8amentele internaionale asumateh renunarea la motivare ca "rept temei
pentru neonorarea anga8amentelor internaionale0 normele legislaiei naionale0 constituie o norm# "e
respectare a anga8amentelor -n cursul cooper#rii -ntre state -n combaterea terorismului.
Cooperarea internaional# -n combaterea terorismului se reali!ea!# la "ou# niveluri6
a. +eoretic<
- elaborarea unicei strategii "e combatere a terorismuluih
- activi!area instruirii i e3tin"erea preg#tirii lucr#torilor "in organele "e "rept -n sfera
prevenirii terorismuluih
- crearea unor programe "e -nv##mAnt 8uri"ic generalh
- anali!a ten"inelor "e "e!voltare a 8ustiiei penale referitoare la aciunile teroritilorh
b. &ractic<
- "enunarea i e3tr#"area infractorilorh
12
qOL5VImb~OO PO|pmQTG/pQ/O lGTI/0 l/p GOp. .X. {/^/5/IT0 X.0 1((0 5. (6.
12&
Declaraia privin" ina"misibilitatea interveniei i amestecului -n treburile interne ale statului0 1(&1.
(5
- acor"area asistenei 8uri"iceh
- protecia 8uri"ic# internaional# a "repturilor persoanei vinovate "e s#v-rirea unui act teroristh
- "esf#urarea unor reuniuni0 seminare0 conferine internaionale la "iferite niveluri0 vi!-n"
problemele contracar#rii terorismuluih
- -nc7eierea unor acor"uri interstatale pe ba!# bi i multilateral# -n ca"rul cooper#rii
internaionale.
4n opinia noastr#0 "rept cau!e ale unei colabor#ri ineficiente a statelor -n combaterea
terorismului0 -n etapa actual#0 sunt6 a> opo!iia politic# i i"eologic# "intre stateh b> ataamentul
multor state la teoria european# a @"ialogului critic@0 care presupune c# a8ungerea la o -nelegere cu
ara care spri8in# terorismul este preferabil# ii internaionale a acesteiah c> @politica "ublului
stan"ar"@0 cAn" unele i aceleai persoane sunt calificate "e un stat "rept @lupt#tori pentru libertate i
in"epen"en#@0 iar "e altul < "rept teroritih "> lipsa unei "efiniii mai clare a terorismuluih e>
nenum#ratele lacune -n acor"urile internaionale privin" combaterea terorismului0 inclusiv
nereglementarea unei serii "e problemeh f> lipsa unor norme speciale care s# "etermine statele ce
a"er# la tratatele sale "e combatere a acestor aciunih g> lipsa unor norme speciale care s# stabileasc#
r#spun"erea statelor pentru implicitate la actele teroriste.
$erfecionarea ba!ei "reptului internaional privin" cooperarea statelor -n combaterea
terorismului const# -n6
8a nivel internaional<
- a"optarea i intrarea -n vigoare a Co"ului $enal ;nternaional care cuprin"e preve"eri privin"
r#spun"erea statelor pentru neaplicarea m#surilor -n ve"erea combaterii terorismului0 privin"
complicitatea la actele teroristeh
- constituirea unor organisme internaionale0 -n a c#ror sfer# "e activitate intr#6 e3aminarea litigiilor
referitoare la "enunarea i e3tr#"area teroritilor0 8u"ecarea proceselor asupra teroritilorh
- "elimitarea unor asemenea termeni0 cum sunt6 agresiunea0 crimele -mpotriva umanit#ii0 crimele
"e r#!boi i terorismul0 terorismul "e stat i terorismul internaionalh
- statele s#-i "etermine po!iiile fa# "e aplicarea forei militare -mpotriva statelor acu!ate "e
-ncura8are sau prote8are a terorismuluih
- unificarea normelor legislaiei penale i "e proce"ur# penal# "in "iferite sisteme 8uri"ice.
8a nivel naional' statele trebuie<
(6
- s# consoli"e!e conlucrarea -ntre toate ramurile puteriih
- s# asigure activitatea operativ# in"epen"ent# i imparial# a organelor "e urm#rire penl# i
8u"iciareh
- s# contribuie la implementarea te7nologiilor mo"eme -n activitatea organelor "e "repth
- s# preva"# -n planurile "e -nv##m-nt - in"iferent "e treapt# - cursuri speciale "estinate
combaterii terorismului.
Aceste i alte probleme mai lesne ar putea fi re!olvate cu con"iia "e a crea un Centru practico-
tiintific pentru problemele combaterii terorismului.
;.$. Msuri cu caracter organi%atoric de lupt )mpotriva terorismului.
Zalul actelor teroriste "in anii (+0 apogeul c#rora au "evenit evenimentele "in 11.+(.2++1 "in
1.2.A.0 au impus a sc7imba punctul "e ve"ere referitor la problema terorismului i -n special a
sistemului m#surilor "e lupt# cu el0 creat cu mari "ificult#i -ncep-n" cu anii 1(+. ;n"iferent "e faptul
c# "in anul 1(&+0 conform opiniei fostului "irector al Ageniei securit#ii naionale al 1.2.A. < B.
;uman0 este efectuat# colectarea informaiei privin" terorismul0 evenimentele "in ultimii ani
"emonstr-n" c# sc7imb#rile -ntreprinse -n crearea i folosirea m#surilor preventive "e lupt# cu
terorismul s-nt prea puine
12(
.
4n aceast# or"ine "e i"ei unii autori susin c#6 combaterea i prevenirea terorismului are at-t o
"imensiune intern#0 c-t i una internaional#. 9lagelul terorismului < c#ci este un veritabil flagel0 "e
vreme ce prin implicaiile sale politice0 sociale0 militare0 financiare0 umane a afectat i !"runcinat
simitor "esf#urarea normal# a vieii -n ultimele "ecenii ale secolului ?? i continu# s# periclite!e
c7iar coninutul "emocraiei "in lumea occi"ental# < reclam# cu necesitate urgent# a se lua -n
consi"erare "e c#tre fiecare ar# -n parte0 elaborarea unei strategii "e lupt# eficiente -mpotriva
terorismului i "e sporire a cooper#rii internaionale =bilateral# i multilateral#> -n prevenirea i
combaterea fenomenului terorismului.
% strategie eficient# "e lupt# -mpotriva terorismului necesit# implicarea mi8loacelor 8uri"ice0
morale0 "ar i -nt#rirea particip#rii i anga8#rii cet#enilor0 consoli"area soli"arit#ii tuturor forelor
12(
{IT}T .].0 STLQT^THKp/I M.N.0 SGO^/I M.j. K pG. {GKPKQ/^/oKd0 r/5V/I-QT-q/Qm0 ]OQKJ50 2++20 5. 413-
414.
(
sociale i politice "emocratice0 consoli"area relaiilor internaionale i a p#cii
13+
.
:umai apreciin" anumite grupuri sociale i categorii "e cet#eni ca obiecte "e influen# "in
partea teroritilor =-n cel mai larg sens al noiunii respective>0 vom fi -n stare efectiv s# asigur#m
securitatea lor ca obiecte "e ap#rare antiterorist#0 "e posibile amenin#ri.
1tu"iere aparte necesit# i c7estiunea privin" ocrotirea obiectelor materiale0 atentatelor asupra
c#rora pot pro"uce consecine e3trem "e periculoase pentru stat i societate.
4n procesul organi!#rii ap#r#rii antiteroriste a obiectelor materiale trebuie "e luat -n
consi"eraie specificul subiectelor infraciunii i a aciunilor lor. 4n ca!ul "at este foarte important "e a
putea gAn"i ca teroritii0 "e a mo"ela algoritmul aciunilor lor cu scopul elabor#rii unor m#suri
efective "e anticipare a actului terorist. 4n situaia respectiv# cel mai perspectiv se pre!int#
colaborarea con"uc#torilor i lucr#torilor obiectelor ce necesit# a fi ap#rate ="eoarece ei cunosc
particularit#ile i locurile slabe a obiectelor respective> cu colaboratorii organelor "e ocrotire a
"reptului i serviciilor speciale0 care cunosc e3periena i tactica efectu#rii actelor teroriste i care "e
asemenea se orientea!# bine -n me"iul criminal.
)uAn" -n consi"eraie evenimentele "in trecut0 trebuie prev#!ute noile variante a aciunilor
teroritilor0 care permanent vor tin"e s# foloseasc# -n interes propriu ape"uctele oraelor mari0
sistemele "e ventilare a aerului0 "e comunicaii subterane0 sistemele computeri!ate. 'rebuie mo"elate
tentativele teroritilor "e infiltrare -n procesele te7nologice "e pro"ucie a te7nicii agricole0 !oote7nice
i a pro"uciei alimentare. Ar trebui s# fim nu mai puin ingenioi "ecAt infractorii la progno!area
amenin#rilor i la elaborarea m#surilor "e ap#rare corespun!#toare a obiectelor ce pot fi supuse
atacurilor teroriste.
4n "eosebi trebuie menionat rolul -n cretere a serviciilor speciale i a organelor "e ocrotire a
"reptului -n ap#rarea antiterorist# a obiectelor menionate
131
.
Aa "ar0 -n aceast# privin#0 este necesar# elaborarea unei filosofii generale "e lupt# cu
terorismul ca cu o infraciune penal#
132
.
Cforturile "e inere sub control a terorismului pot fi clasificate -n felul urm#tor6
13+
)uminosu D.0 $opa Z. Criminologie0 'imioara0 1((50 p.346.
131
jOVGK~OI c.i. nHOJVU VOGG/GK5VKsO5JKy l/5doTVO^`5VI K Ky kT~KVT0 nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0
2++20 5.4+-41.
132
aGmHQKJ/I c.R. XO|pmQTG/pQ/O 5/VGmpQKsO5VI/ I H/G`HO 5 VOGG/GKkP/P tt XO|pmQTG/pQTd |KkQ` 30
2++10 p.6.
(&
1. Antiterorismul
133
0 care cuprin"e toate m#surile luate pentru a preveni apariia
terorismului sau a unui anumit act terorist
134
. Aceste m#suri presupun evaluarea pericolului0 -nt#rirea
obiectivelor ap#rate0 protecia personal# i sigurana aciunilor.
2. Contraterorismul
135
0 care este r#spunsul la o aciune terorist# care a avut loc
136
.
Contraterorismul cuprin"e riposta tactic#0 investigarea crimei i structura "e con"ucere a aciunilor "e
urgen# care "iri8ea!# riposta la o aciune terorist# aflat# -n curs "e "esf#urare0 cum este luarea "e
ostatici sau r#pirea.
3. Combaterea sau contracararea terorismului0 care cuprin"e aciunile -ntreprinse "e
c#tre guverne pentru a contracara pericolul0 inclu!-n" m#surile speciale iniiate "e structurile militare0
"e organele "e or"ine i "e profesionitii pe linie "e pa!# i protecie pentru re"ucerea probabilit#ii
unui atac -mpotriva unui obiectiv. Asemenea m#suri mai cuprin" i aciunile -ntreprinse ca ripost# la
un eveniment0 merg-n" "e la folosirea unei ec7ipe tactice -ntr-o situaie "e luare "e ostateci0 p-n# la
bombar"area teritoriului #rii care patronea!# o anumit# aciune sau un anumit grup
13
.
Aa "ar0 combaterea terorismului este un termen generic folosit pentru a "escrie totalitatea
m#surilor anti i contrateroriste
13&
.
)egea ,..ol"ova cu privire la combaterea terorismului "efinete combaterea terorismului
ca fiin" o activitate "e prevenire0 "epistare0 curmare a activit#ii teroriste i "e atenuare a urm#rilor
acesteia
13(
.
Astfel observ#m c# legislatorul are -n ve"ere aceleai activit#i anti i contrateroriste0 numite
"e ali autori i m#suri ofensive sau0 respectiv0 "efensive.
De fapt0 totalitatea m#surilor "e ap#rare pot fi "ivi!ate -n "ou# grupuri mari6 pasive i active.
4n procesul organi!#rii ap#r#rii pasive a obiectului0 acesta prin interme"iul m#surilor "e regim0
te7nice0 inginerice0 a m#surilor militare i fi!ice se transform# -ntr-o a"ev#rat# cetate ocrotit# "e orice
ameninare0 in"iferent "e faptul cine va -ntreprin"e atacul.
i invers0 m#surile ap#r#rii active s-nt orientate -n ; rAn" spre "epistarea i lucrul operativ
asupra subiectelor capabile s# atace obiectul p#!it. )a subiectele "e acest tip se refer# persoanele ce
133
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.13+.
134
C7ele ..0 op. cit.0 p.1&.
135
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit0 p.13+.
136
C7ele ..0 op. cit.0 p.4+.
13
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.13+.
13&
C7ele ..0 op. cit0 p.34.
13(
)egea ,..ol"ova cu privire la combaterea terorismului.
((
fac parte "in formaiunile -narmate ilegale0 structurile teroriste sau e3tremiste "e orientare politic#0
religioas#0 naionalist# sau "e alt or"in0 care e3ecut# pe"eapsa pentru s#vArirea infraciunilor violente
cu aplicarea armei sau a substanelor e3plo!ive0 i alte persoane ce pre!int# interes operativ pentru
organele securit#ii i "e ocrotire a "reptului. Astfel "e persoane trebuie permanent s# se afle -n
cAmpul "e ve"ere a subiectelor activit#ii operative "e cercetare. 4n acelai timp este necesar "e a
-nv#a a preve"ea i preveni reali!area inteniilor lor criminale. A propos0 ca e3emplu -n acest sens
poate servi reali!area cu succes a aciunilor barbare "in :e-or* i fas7ington0 aciuni care s-au
preg#tit o perioa"# lung# "e timp0 -n care au fost implicai !eci "e oameni i nici un element al c#rora
nu a "evenit cunoscut serviciilor speciale americane < finanate i "otate e3celent. Acesta este cel mai
elocvent e3emplu "e eec -n reali!area anume a m#surilor antiteroriste active. Din aceast# lecie
tragic# organele competente "in toate statele lumii trebuie s# trag# conclu!iile corecte -n ceea ce
privete -nt#rirea m#surilor ofensive i active "e ap#rare a obiectelor "e la atentatele teroriste.
'rebuie ri"icat# calitatea activit#ii operative "e cercetare0 "e a -nv#a a preve"ea -n unele
elemente a situaiei0 -n firicelele "e informaie operativ# "inamica periculoas# a evolu#rii
evenimentelor0 -nsui -nceputul procesului "e formare a infraciunii. Cste necesar "e ma8orat
eforturile "e profila3ie0 prevenire i monitoring a situaiei0 elaborarea progno!elor evoluiei ei0
preg#tirea la timp a "eci!iilor i m#surilor -n"reptate spre neutrali!area ten"inelor negative -n
evoluie
14+
.
4n general0 -n opinia unor autori0 ma8oritatea programelor guvernamentale elaborate -n
"iverse #ri pentru combaterea terorismului cuprin" cel puin patru obiective i anume6 prevenirea0
"escura8area0 reacia i previ!iunea.
$revenirea se reali!ea!# prin iniiative internaionale i prin "iplomaie. 4n mo" i"eal0 toate
#rile ar trebui s# fie "e acor" c# terorismul este un fenomen antisocial e3trem "e nociv0 i ar trebui s#
se uneasc# pentru a-l combate.
Descura8area se reali!ea!# prin -nt#rirea obiectivelor poteniale "e a "eveni int#.
,eacia la o aciune terorist# este un element central al politicii oric#rui guvern at-t -n sfera
organelor militare0 c-t i a celor "e or"ine i securitate sau ec7ipe "e salvare a ostaticilor s-nt cele mai
clare e3emple "e preocupare a guvernelor contemporane pentru crearea unor capacit#i "e reacie.
14+
jOVGK~OI c.i. nHOJVU VOGG/GK5VKsO5JKy l/5doTVO^`5VI K Ky kT~KVT0 nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0
2++20 5.41-42.
1++
$revi!iunea sau prevenirea aciunilor i evenimentelor teroriste se reali!ea!# prin -nt#rirea
m#surilor informative i contrainformative. Aceste organe i-au format specialiti -n culegerea "e
informaii "espre teroriti i i-au sporit consi"erabil posibilit#ile -n acest "omeniu
141
.
4ns# -n afara asigur#rii organi!aionale este important# i asigurarea cuvenit# cu resursele
necesare a serviciilor speciale orientate spre -n"eplinirea preve"erilor legii privin" combaterea
terorismului
142
.
4n concepia altor autori principalul accent -n combaterea terorismului trebuie pus pe aciunile
contrateroriste0 a"ic# mi8loacele ofensive. Aplicarea acestor m#suri este mai complicat#0 "eoarece -n
unele ca!uri nu numai c# un singur stat nu poate pe"epsi ori nimici organi!aia terorist# sau statul
care susine sau practic# terorismul0 "ar nici -ntreaga comunitate n-o poate face.
Dei -n practica internaional# "e8a au avut loc ca!uri c-n" s-a recurs la aplicarea sanciunilor
economice statelor ce susin terorismul0 eficiena acestora las# "e "orit.
i mai problematic# este aplicarea m#surilor cu caracter militar fa# "e statele respective.
Astfel0 practica contraterorist# cunoate c-teva episoa"e -n acest sens0 se are -n ve"ere bombar"area
teritoriului )ibiei -n aprilie 1(&6 i a teritoriului Afganistanului la sf-ritul anului 2++1 precum i
operaiunea militar# recent# "in ;ra*. Aceste acte au fost efectuate "e c#tre armatele 12A ca r#spuns
la actele teroriste -nf#ptuite0 -n primul ca!0 "e elementele prolibamne!e -n Eermania0 iar -n cel "e-al
"oilea ca!0 i ca m#sur# "e pe"eaps# pentru evenimentele "in 11 septembrie "in 12A.
'otui aciunile respective au i multe nea8unsuri "eoarece persist# pericolul survenirii
numeroaselor victime -n r-n"ul populaiei civile0 precum i a creterii sentimentelor negative i a
"orinei "e r#!bunare fa# "e forele ce au aplicat aceste m#suri.
2nii autori menionea!# trei ca!uri c-n" poate fi ri"icat# problema privin" aplicarea m#surilor
contrateroriste pe teritoriul unui stat str#in.
4n primul r-n" aceasta este posibil -n ca!ul p#trun"erii sistematice a grupurilor -narmate "e pe
teritoriul unui stat cu scopul s#v-ririi actelor teroriste pe teritoriul altui stath -n ca!ul bombar"#rii0
lans#rii "e mine0 tragerilor perio"ice asupra teritoriului naionalh -n ca!ul unei incursiuni pe teritoriul
statului vecin0 care totui nu este un atac militar.
4n al "oilea r-n"0 aceasta este posibil -n ca!ul atac#rii "e c#tre grupurile -narmate a obiectelor
militare a unui stat aflate pe teritoriul altui stat -n ba!a unei convenii sau tratat bilateral.
141
Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D.0 op. cit.0 p.133-134.
142
{IT}T .].0 STLQT^THKp/I M.N.0 SGO^/I M.j. K pG. {GKPKQ/^/oKd0 r/5V/I-QT-q/Qm0 ]OQKJ50 2++20 5.423.
1+1
4n al treilea r-n" aceasta este posibil -n ca!ul lu#rii "e ostatici "e c#tre un grup terorist pe
teritoriul unui stat str#in0 "ac# acest stat susine terorismul sau -n urma "e!or"inilor interne nu poate
soluiona "e sinest#t#tor aceast# problem#0 sau refu!# "e a colabora.
143
Acest fenomen social negativ are caracter firesc0 specific evoluiei contemporane a civili!aiei
i poate fi stopat "oar prin lupta 7ot#r-t# i nu mai puin "ur#0 "ec-t -ns#i terorismul0 cu implicarea -n
unele ca!uri nu numai a forelor "e or"ine "ar i a armatei. %rgani!area acestei lupte trece la nivelul
problemelor primor"iale practic pentru toate statele lumii. i trebuie "e menionat -nc# c# aceasta este
lupta cu violena i nu violen#0 "eoarece ea are o ba!# 8uri"ic# temeinic#. 9ormularea legilor
corespun!#toare se conin -n Constituia oric#rui stat un"e este prev#!ut# ap#rarea teritoriului i a
cet#enilor "e la atentatele asupra "repturilor i libert#ilor lor.
'otui0 ap#rarea pe calea aciunilor militare trebuie s# "ispun# "e un temei serios i nu numai
prete3t. ;storia0 "up# cum am v#!ut mai sus0 cunoate ca!uri "e "e!l#nuire a r#!boaielor av-n" la
ba!# motive ne-nsemnate sau ambiiile unor oameni. Astfel0 "e e3emplu0 au -nceput ambele r#!boaie
mon"iale
144
.
4n acest conte3t consi"er#m c# combaterea terorismului -n aceast# "irecie ar trebui efectuat#
"up# urm#toarea sc7em#6 cercetarea grupurilor0 organi!aiilor teroriste0 supraveg7erea acestora i
nimicirea lag#relor i a ba!elor "e preg#tire a membrilor acestor grupuri.
)upta cu formaiunile -narmate ilegale este pus# "e c#tre toate statele pe primul loc la
-nf#ptuirea politicii interne.
.a8oritatea specialitilor str#ini0 competeni -n lupta cu terorismul consi"er# c# infractorul nu
trebuie s# scape "e r#spun"ere nici -ntr-un ca!. Astfel0 serviciile speciale israliene prin toat# lumea
caut# teroritii fun"amentaliti i-i nimicesc folosin" cele mai avansate te7nologii. 4n .area Britanie
guvernanii0 cu apro3imativ un "eceniu i 8um#tate -n urm#0 calm urm#reau cum mureau membrii
armatei irlan"e!e "e eliberare0 care "eclaraser# greva foamei. 4n -nc7isorile germane au avut loc un
ir "e wsinuci"eriv stranii ale membrilor wBrig#!ilor roiiv. 9ransua .itteran0 pe c-n" -nc# era
pree"intele 9ranei0 a semnat 12 sentine "e con"amnare la moarte a teroritilor "in gruparea wDirect
Actionv0 care se f#cuse vinovai -n organi!area e3plo!iilor ce au avut ca consecin# numeroase
victime omeneti. )a "epistarea infractorilor -n afara #rii0 grupurile cu "estinaie special# e3ecutau
sentina ime"iat.
143
OGQKsOQJ/ N. c/kPOkpKO p/^|Q/ QT5VKs` VOGG/GK5V/I l/I5bpm tt XO|pmQTG/pQTd |KkQ` 30 2++1. 5.+.
144
NOGpbJ x.c.0 op. cit.0 p. 36+-361.
1+2
Dup# cum "emonstrea!# practica0 neutrali!area formaiunilor teroriste este posibil# numai
unin"u-se eforturile organelor "e for# i celor politice. Aa "ar0 lupta cu terorismul presupune
folosirea m#surilor politice i economice c-t i poliieneti.
.#surile poliieneti pot fi re"use la trei etape6
)a prima etap# este efectuat# culegerea c-t mai "eplin# a informaiei operative privin"
scopurile0 mi8loacele i arsenalele grupei teroriste0 privin" con"uc#torii i membrii acestor grupe0
num#rul lor0 structura0 "islocarea0 leg#turile0 nivelul preg#tirii militare a grupului.
A "oua etap# presupune efectuarea operaiunilor "e proporii mari "e c#tre sub"ivi!iunile
poliieneti i militare0 care au ca scop lic7i"area fi!ic# a grupurilor teroriste0 nimicirea te7nicii0
eliberarea sectoarelor ocupate0 lipsirea "e ba!ele "e susinere0 limitarea re!istenei0 precum i blocarea
unor subgrupuri aparte pentru nimicirea lor ulterioar#.
Ctapa a treia este "estinat# nimicirii focarelor "e re!isten# r#mase0 confiscarea armelor i
muniiei "e la locul efectu#rii aciunilor militare0 prin"erea teroritilor ce -ncearc# s# se ascun"#.
)upta cu terorismul pre!int# importan# "in moment ce terorismul a "ob-n"it amploare
internaional#0 iar num#rul victimelor actelor teroriste "evine atAt "e mare -ncAt practic nu pot fi
supuse evalu#rii precise
145
. 'otui reali!area tuturor acestor m#suri -nc# nu -nseamn# c# succesul -n
lupta cu terorismul este asigurat.
4n -nc7eiere voi pre!enta opinia unui cercet#tor rus )itvinov :.D. care susine c# wcombaterea
terorismului trebuie -nceput# nu atunci c-n" s-nt efctuate acte teroriste ci -nc# la etapa c-n" s-nt "oar
wgenerate i"eiv "e acest genv
146
.
)upta cu terorismul0 care inclu"e i prevenirea -n calitate "e "irecie prioritar#0 trebuie
trecut# la etape c-t mai timpurii0 iar situaiile "e terorism importante "in punct "e ve"ere 8uri"ic
trebuie s# fie stu"iate -n limite spaial-temporale mai largi "ecAt evaluarea situaiilor concrete "e
amplasarea a e3plo!ibilului0 e3plo"area caselor0 luarea ostaticilor etc.
4n aceste situaii "eosebit "e important# "evine e3perti!a criminologic# a proiectelor "e
reformare social-economic#0 a "iferitor "ocumente 8uri"ico-normative. Ca poate a8uta la prevenirea
evolu#rii situaiilor generatoare a terorismului i a altor tipuri "e meto"e criminale "e soluionare a
problemelor e3istente
14
.
145
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0 2++20 5.&.
146
xKVIKQ/I .q. r/^` KpOK I GTkIKVKK TQVKo/5mpTG5VIOQQ/o/ VOGG/GKkPT ttF/5mpTG5VI/ K lGTI/0 10 c.16&.
14
nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K /GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd
1+3
De asemenea importan# ma8or# pre!int# i crearea organi!aiilor speciali!ate -n combaterea
terorismului. Astfel0 a fost creat#0 pe l-ng# Direcia control substane stupefiante i prevenirea
criminalit#ii al %.:.2.0 o sub"ivi!iune pentru prevenirea terorismului. Aceast# organi!aie
efectuea!# monitoringul i anali!a ten"inelor -n "omeniul terorismului -n toat# lumea0 stabilete
mo"urile optimale "e lupt# cu terorismul i contribuie la r#spAn"irea e3perienei acumulate -n acest
"omeniu "e c#tre statele lumii0 -n limitele proiectului colabor#rii te7nice. 4ncep-n" cu anul 2++1
aceast# sub"ivi!iune o "at# -n "oi ani public# o e"iie consacrat# terorismului.
)a nivel internaional activitatea "e combatere a "iferitor mo"alit#i a terorismului se
efectuea!# nu numai "e sub"ivi!iunile speciale ale %.:.2.0 "ar i "e alte organe internaionale0 cum
ar fi0 -n special0 ;nterpol-ul.
$articiparea ;nterpol-ului la activitatea "e lupt# cu terorismul internaional a fost acceptat# -n
timpul Asambleei Eenerale a ;nterpol-ului0 nr. 54 "in fas7ington -n anul 1(&5. Anume atunci a fost
semnat# re!oluia AE: t 54 t ,C1 t 10 -n care se in"ica asupra necesit#ii cre#rii unei sub"ivi!iuni
speciale -n ca"rul ;nterpol-ului -n scopul wcoor"on#rii i amplific#rii luptei cu terorismul
internaionalv0 se propunea o list# concret# "e m#suri pentru lupta cu acest gen "e activitate
criminal#.
Direcia Antitero al ;nterpol-ului a fost creat# -n anul 1(& i "e atunci -n competena sa intr#
organi!area re!istenei6
- terorismuluih
- circuitului ilegal al armelor i substanelor e3plo!iveh
- r#pirii i amenin#rilor cu r#pirea aeronavelor civileh
- pirateriei marineh
- r#spAn"irii armelor "e nimicire -n mas#.
1copurile acestui institut "e combatere a terorismului s-nt atinse pe calea cre#rii unui sistem
efectiv "e sc7imb a informaiei prin interme"iul ;nterpol-ului0 organi!#rii lucrului informaional-
analitic -n ca"rul serviciilor speciale a acestei Direcii0 crearea sistemului "e reacionare la semnele
activit#ii teroriste0 precum i organi!area i efectuarea conferinelor i simpo!ioanelor internaionale
consfinite elabor#rii m#surilor combaterii terorismului
14&
.
)a etapa actual# cAn" arsenalul teroritilor este completat cu noi mo"ele "e armament i alte
JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0 2++20 5.1+.
14&
{IT}T .].0 STLQT^THKp/I M.N.0 SGO^/I M.j. K pG. {GKPKQ/^/oKd0 r/5V/I-QT-q/Qm0 ]OQKJ50 2++20 5.41&-41(.
1+4
mi8loace "e s#vArire a infraciunilor0 iar structurile organi!aionale ale lor au "evenit mai comple3e i
au c#p#tat caracter internaional0 problemele referitoare la "epistarea i asigurarea ap#r#rii sigure a
potenialelor obiecte a atentatelor teroriste au o importan# "eosebit#. 'oto"at#0 luAn" -n consi"eraie
consecinele e3trem "e negative a oric#rei aciuni teroriste s#vArite0 accentul -n aceast# activitate
trebuie pus pe m#surile profilactice. Cste necesar "e a avea -n ve"ere tot spectrul obiectelor atent#rii
teroriste0 care "e altfel are ten"in# "e l#rgire.
Ast#!i0 inte ale teroritilor pot fi cele mai "iverse categorii "e persoane fi!ice0 obiectele
naturale i construciile te7nice0 obiectele "e transport0 "e comunicaii0 in"ustriale0 comple3ele
nucleare0 obiectele militare. Aceast# list# poate fi continuat# i totui ea va r#mAne incomplet#.
$rintre obiectele atentatelor teroriste pot fi instituiile "e stat i persoanele cu funcii "e
r#spun"ere "in organele legislative0 e3ecutive i 8u"ec#toreti a ,epublicii .ol"ova0 repre!entanii
statelor str#ine ce se afl# sub ocrotire internaional#0 -n perioa"a afl#rii pe teritoriul statului0 cet#enii
statului i repre!entanele "e peste 7otare0 specialitii ce particip# nemi8locit la lupta cu terorismul i
membrii familiilor lor0 obiectele forelor armate0 obiectele strategice ce pre!int# risc ecologic sporit0
obiectele nucleare0 obiectele in"ustriale0 obiectele "e transport i comunicaii.
'rebuie -n "eosebi "e subliniat acea circumstan# c# printre obiectele atentatelor teroriste pot
fi nu numai obiectele materiale0 "ar i persoanele fi!ice ce "ispun "e un anumit statut 8uri"ico-social0
a"ic# repre!int# organele puterii "e stat. Aceasta se poate e3plica prin aceea c# teroritii -i ating
scopurile sale ilegale prin folosirea unui mecanism ce const# "in 2 etape6 -n ; rAn" ei -nf#ptuiesc
aciunea "e -nsp#imAntare prin influena asupra obiectelor materiale sau a persoanelor fi!ice0 iar mai
apoi obin "e la anumite categorii "eterminate "e cet#eni =repre!entani ai puterii "e stat0 grupuri
etnice sau p#turi sociale aparte> reali!area aciunilor planificate "e teroriti -n "irecia convenabil# lor.
4n mecanismul folosirii -nsp#imAnt#rii pentru atingerea scopurilor terorismului trebuie
"eosebite obiecte influenei violente nemi8locite i obiectul influenat0 care mai "es nici nu coinci" =-n
aciunile teroriste motivate politic>. 4ntr-a"ev#r0 -n calitate "e obiecte "e influen# =fi!ic#0 material sau
psi7ologic#> pot fi grupuri aparte0 p#turi sociale sau categorii "e cet#eni0 obiect e materiale. $e cAn"
-n calitate "e obiect influenat -ntot"eauna apare sociumul0 a"ic# persoanele fi!ice "e
comportamentul c#rora "epin"e atingerea scopurilor teroritilor
14(
.
14(
jOVGK~OI c.i. nHOJVU VOGG/GK5VKsO5JKy l/5doTVO^`5VI K Ky kT~KVT0 nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0
2++20 5.33-34.
1+5
A"esea obiectul atentatului "eosebit "e minuios p#!it0 inclusiv prin m#suri "e
contrainformaii0 "e cercetare operativ#0 risc# s# fie lic7i"at -n urma c-torva variante a atentatului0
alese "e persoanele ce preg#tesc asasinarea li"erului concret.
$entru unele acte teroriste este caracteristic profesionalismul -nalt al e3ecutorilor0 c-n" se aplic#
wv-n#toareav victimei alese "in timp0 fiin" "eterminate i planificate c-teva variante "e atac0 care
in"iferent "e insucces -ntr-un ca!0 va avea sori "e i!b-n"# -n altul
15+
.
De asemenea trebuie "e avut -n ve"ere faptul c# "rept inte ale atentatelor criminale a
teroritilor pot fi i acele obiecte materiale pe care nu se planific# "e a le "eteriora sau "istruge.
%biectele materiale specificate -n aceast# situaie s-nt consi"erate "e subiecii activit#ii teroriste ca
mi8loc0 instrument al s#vAririi actului terorist. )a astfel "e obiecte pot fi atribuite armele0 te7nica
militar#0 e3plo!ibile0 substanele nocive0 c7imice0 biologice i ra"ioactive0 staiile "e tele- sau
ra"iofu!iune0 alte "ispo!itive te7nice. 4n leg#tur# cu aceasta locurile "e pro"ucere0 transportare0
"epo!itare0 utili!are0 p#strare trebuie cercetate -n calitate "e obiecte "e importan# ma8or# i care
necesit# a fi supuse ocrotirii "e atentatele teroriste
151
.
15+
{IT}T .].0 STLQT^THKp/I M.N.0 SGO^/I M.j. K pG. {GKPKQ/^/oKd0 r/5V/I-QT-q/Qm0 ]OQKJ50 2++20 5.4+5-
4+6.
151
jOVGK~OI c.i. nHOJVU VOGG/GK5VKsO5JKy l/5doTVO^`5VI K Ky kT~KVT0 nGoTQKk/ITQQUL VOGG/GKkP K
/GoTQKk/ITQQTd lGO5VmlQ/5V`0 j/p GOp.0 q/^o/I/L M.R.0 r/55KL5JTd JGKPKQ/^/oKsO5JTd T55/WKTWKd0 X/5JIT0
2++20 5.33-34.
1+6
ncheiere
4n pre!enta lucrare0 ba!-n"u-m# pe cercet#rile specialitilor -n "omeniu am -ncercat efectuarea
unui stu"iu criminologic a terorismului.
Astfel0 -ncep-n" cu cele mai str#vec7i timpuri terorismul era folosit ca o form# "e intimi"are a
a"versarului. $entru atingerea obiectivelor propuse -ntot"eauna era folosit# violena0 iar apoi i
ameninarea cu aceasta.
De la apariia terorismului i p-n# -n pre!ent s-a scurs o perioa"# lung# "e timp. Acesta a
"ove"it s# se manifeste "in "iferite puncte "e ve"ere i s# -nglobe!e "iferite forme < "e la secte
mesianice p-n# la organi!aii teroriste transnaionale0 ce au la ba!a activit#ii sale c7iar i "octrine
teroriste bine fun"amentate. .eto"ele folosite "e c#tre teroriti la fel au repurtat sc7imb#ri0 iniial
purt-n" caracter "iscriminatoriu0 ulterior au a8uns a fi ne"iscriminatorii0 fapt ce a "us la creterea i
mai mare a pericolului terorismului0 "eoarece victim# a acestuia poate "eveni oricine0 "e fapt pe
terorist nici nu-l interesea!# personalitatea victimei0 aceasta fiin" privit# "oar ca un mi8loc "e atingere
a scopului propus. )a fel nu interesea!# pe teroriti nici consecinele ce pot surveni i nici impactul
care poate s#-l cree!e actul terorist0 precum nu import# nici num#rul victimelor0 toate acestea fiin"u-
le pur i simplu in"iferente.
Aa "ar0 pericolul terorismului este evi"ent i stu"ierea evoluiei acestuia are o importan#
ma8or# "eoarece astfel ar putea fi "escoperite premisele apariiei lui0 ceea ce nu ar fi "eloc "e prisos0
mai ales la elaborarea m#surilor "e combatere i prevenire a acestui fenomen.
Dei aflat "e mult timp -n vi!orul omenirii i o perioa"# relativ lung# este stu"iat "e c#tre
"iferii savani < terorismul nu a reuit p-n# -n pre!ent s# capete o "efiniie unanim acceptat#.
Dificult#ile la elaborarea noiunii savanii le v#" -n "iferite motive. $rincipalul "intre acestea este
"ublu stan"ar"0 a"ic# ca!urile c-n" una i aceeai persoan#0 grup# sau organi!aie s-nt consi"erate "e
c#tre unii ca teroriti0 iar "e alii nu. 4n aceast# privin# consi"er c# ar trebui "e stabilit actele concrete
care se refer# la terorism ca infraciune i -n acest ca! orice persoan# ce va s#v-ri astfel "e acte va fi
privit# ca infractor0 suport-n" consecinele.
De altfel0 anali!-n" "efiniiile propuse "e "iferii autori se poate conclu"e c# a"optarea unei
"efiniii corespun!#toare a terorismului0 la nivel internaional i local nu se va l#sa mult ateptat#.
4n aceast# privin# s-nt notabile -ncerc#rile legislatorului "e a "efini terorismul i "e a cuprin"e
-n ca"rul unei norme "e "rept tr#s#turile i semnele acestuia0 fapt ce ar permite uurarea tragerii la
1+
r#spun"ere a persoanelor vinovate. Acest fenomen e3trem "e negativ nu trebuie s# fie tolerat i
-n"rept#it "e nimeni0 in"iferent "e amploarea0 meto"ele folosite0 persoanele participante sau scopul
urm#rit.
'erorismul este at-t "e neacceptabil i ina"misibil -nc-t trebuie "e!r#"#cinat folosin"u-se orice
meto"e i mi8loace -n aceast# privin#.
% atenie "eosebit# trebuie acor"at# stu"ierii cau!elor i con"iiilor terorismului "eoarece
cunosc-n"u-le va fi posibil# elaborarea m#surilor "e prevenire a terorismului. Aceasta ar permite
soluionarea problemelor ce pot genera terorismul0 astfel evit-n"u-se trecerea la act a potenialilor
teroriti0 care evi"ent c# e3ist# -n orice societate.
$roblema personalit#ii teroristului este foarte "elicat#0 "eoarece oricine acionea!# "in
anumite motive0 urm#rin" scopuri "eterminate. Dei0 teroristul nu este "ec-t un infractor0 totui
cercetarea calit#ilor acestuia pre!int# importan# apreciabil# la stabilirea factorilor en"ogeni i
e3ogeni ce pot "uce la formarea personalit#ii teroristului.
Cunoaterea acestor factori ar permite aprobarea unei proce"uri e"ucaionale ce ar
minimali!a probabilitatea "evenirii persoanei ca terorist.
,eferitor la clasificarea terorismului este necesar "e menionat c# la ba!a apariiei unui
anumit tip "e terorism stau cau!e concrete cunosc-n"u-le pe care va fi posibil# elaborarea unei
"octrine "e prevenire0 st#vilire sau combatere a tipului concret "e terorism.
1-nt foarte importante pentru prevenirea i combaterea terorismului folosirea mecanismelor
8uri"ice -n aceast# privin#0 a aciunilor anti- i contrateroriste0 precum i a m#surilor e3tra8uri"ice "e
prevenire a acestuia.
Astfel0 pentru ca activitatea antiterorist# se "evin# c-t mai eficient# este necesar# -n"eplinirea
urm#toarelor m#suri6
1. -n#sprirea m#surilor "e securitate a organi!aiilor0 -ntreprin"erilor0
instituiilor ce pot fi "rept inte a teroritilorh
2. perfecionarea permanent# a specialitilor implicai -n lupta cu
terorismulh
3. limitarea accesului armelor la populaieh
4. stabilirea unui control efectiv asupra tran!itului teritoriului naionalh
1+&
5. "eterminarea regiunilor periculoase pentru vi!itarea "e c#tre turiti i
oamenii "e afacerih
6. crearea ba!ei "e "ate ce ar cuprin"e organi!aiile teroriste0 precum i
principalii activiti0 membrii acestora.
1+(
Bibliografie
Acte normative.
1. Constituia ,epublicii .ol"ova0 2( iulie 1((40 .onitorul %ficial nr. 10 12.+&.1((4.
2. Co"ul penal al ,epublicii .ol"ova0 "in 1& aprilie 2++20 .onitorul %ficial al ,..ol"ova
nr.12&-12(t1+12 "in 13.+(.2++2.
3. Co"ul "e proce"ur# penal# al ,epublicii .ol"ova0 "in 14 martie 2++30 .onitorul %ficial
al ,..ol"ova nr.1+4-11+t44 "in +.+6.2++3.
4. )egea ,epublicii .ol"ova cu privire la combaterea terorismului :r.53(-?Z "in
12.1+.2++10 .onitorul %ficial al ,..ol"ova nr.14-14(t1163 "in +6.12.2++1.
5. )egea ,epublicii .ol"ova cu privire la prevenirea i combaterea sp#l#rii banilor i
finan#rii terorismului0 :r.633-?Z "in 15.11.2++10 .onitorul %ficial al ,..ol"ova nr.13(-
14+t1+&4 "in 15.11.2++1.
6. )egea ,epublicii .ol"ova pentru ratificarea Acor"ului privin" colaborarea statelor
membre ale Comunit#ii 1tatelor ;n"epen"ente -n lupta cu terorismul0 :r.426-?Z "in
2.+.2++10 .onitorul %ficial al ,..ol"ova nr.(-((t(5 "in 1.+&.2++1.
. Dot#r-rea Euvernului ,epublicii .ol"ova pentru aprobarea Acor"ului -ntre Euvernul
,epublicii .ol"ova i Euvernul ,epublicii Croaia privin" cooperarea -n "omeniul
combaterii crimei organi!ate0 traficului ilicit "e "roguri i substane psi7otrope0 terorismului
i a altor tipuri "e infraciuni grave0 semnat la C7iin#u la 16 februarie 2++60 nr. 522 "in
15.+5.2++60 .onitorul %ficial nr. 5-&t565 "in 1(.+5.2++6.
&. Dot#r-rea Euvernului ,epublicii .ol"ova cu privire la crearea Centrului Zirtual :aional
1CC;tE2A. pentru combaterea terorismului0 criminalit#ii organi!ate0 traficului ilicit "e
"roguri i altor tipuri "e infraciuni grave :r.(3 "in 2.+1.2++6 .onitorul %ficial al
,..ol"ova nr.21-24t13+ "in +3.+2.2++6.
(. Dot#r-rea $arlamentului ,epublicii .ol"ova privin" ratificarea Conveniei europene
pentru reprimarea terorismului0 nr.456-?;Z "in 1&.+6.1(((0 .onitorul %ficial al
,..ol"ova nr.6-6(t325 "in +1.+.1(((.
1+. )egea fe"eral# a 9e"eraiei ,use privin" lupta cu terorismul0 a"optat# "e Duma "e 1tat la
+3 iulie 1((&.
11+
11. Convenia pentru prevenirea i reprimarea terorismului a"optat# la Eeneva la 16.11.1(3.
12. Convenia pentru instituirea unei Curi penale internaionale0 a"optat# la Eeneva la
16.11.1(3.
13. Convenia Curopean# pentru reprimarea terorismului0 semnat# la 1trasbourg la 2.+1.1(.
Manuale monografii
1. Am!a '. Criminologie teoretic#. 'eorie repre!entativ# i politic# criminal#0 Bucureti0 2+++.
2. Ar#"#voaice E7.0 ;liescu D.0 :i# ).D. 'erorism0 antiterorism0 contratrorism0 %ra"ea0 1((.
3. Balan %. 'erorismul6 crim# internaional#0 C7iin#u0 1((&.
4. Bo"unescu ;. 'erorismul < fenomen global0 Bucureti0 1((.
5. Bu8or Z.0 Be8an %.0 ;lie 1.0 Casian 1. Clemente "e criminologie0 C7iin#u0 1((.
6. C7ele .. 'erminologie "e specialitate6 w'erorism-Antiterorismv0 Bucureti0 1((3.
. Creang# C. Criminalitatea internaional# i "repturile omului0 C7iin#u0 2++2.
&. Dumneanu ). 'erorismul6 aspect internaional0 'e!a "e magistru0 C7iin#u0 2+++.
(. Ela"c7i E7. Criminologie general#0 C7iin#u0 2++1.
1+. )uminosu D.0 $opa Z. Criminologie0 'imioara0 1((5.
11. :istoreanu E7.0 $#un C. Criminologie0 Bucureti0 1((6.
12. m|/G c. {GKPKQ/^/oKsO5JKL TQT^Kk oGmll/IUy _/GP QT5K^`5VIOQQ/L
lGO5VmlQ/5VK0 {K}KQOI0 1((4.
13. mG^TJ/IT c..0 NT^`QKJ/IT c.r. {GKPKQ/^/oKd0 N.-jOVOGHmGo0 1(((.
14. q/^o/IT M.R. {GKPKQ/^/oKd0 X/5JIT0 1((.
15. iPO^`dQ/I c.j. aOGG/GKkP K lGO5Vml^OQKd 5 lGKkQTJTPK VOGG/GKkKG/ITQKd0
X/5JIT0 2+++.
16. {/|m}J/ i.j. N/IGOPOQQUL VOGG/GKkP. MQT^Kk /5Q/IQUy QTlGTI^OQKL0 XKQ5J0
2+++.
1. {mkQOW/IT .].0 XKQ`J/I5JKL F.X. {GKPKQ/^/oKd0 X/5JIT0 1((4.
1&. xdy/I i.F. jG/H^OPU 5/VGmpQKsO5VIT o/5mpTG5VI I H/G`HO 5 VOGG/GKkP/P0 X/5JIT0
1((.
1(. xdy/I i.F. j/^VKJT VOGG/GKkPT- l/^KVKJT QT5K^Kd K ToGO55KK0 X/5JIT0 1(&.
2+. xdy/I i.F. aOGG/GKkP K PO|o/5mpTG5VIOQQUO /VQ/}OQKd0 X/5JIT0 1((1.
111
21. X/p|/GdQ x.M. aOGG/GKkP6 lGTIpT K IUPU5O^0 X/5JIT0 1(&6.
22. QTLpOG F.. {GKPKQ/^/oKd0 X/5JIT0 1((4.
23. X/p|/GdQ x.M. aOGG/GKkP QT P/GO6 H/G`HT o/5mpTG5VI kT HOk/lT5Q/5V`0 X/5JIT0
1((1.
24. jmQoT x. j/^KVKJ/-lGTI/IUO T5lOJVU PO|pmQTG/pQ/o/ VOGG/GKkPT0 {K}KQOI0 1((&.
5diii periodice
1. jmQoT x. j/^KVKJ/-lGTI/IUO T5lOJVU PO|pmQTG/pQ/o/ VOGG/GKkPT0 {K}KQOI0 1((&.
2. )a!ari C. Drepturile omului i terorismul tt,evista naional# "e "rept0 2++10 nr.1+.
3. .utu .. 'erorismul6 aspecte penal0 criminologic0 social ttAnalele tiinifice ale 21.. 1eria
wtiinesocio-umanisticev0 vol.10 C7iin#u0 2++1.
4. Balan %. 'erorismul < flagel internaional tt )egea i viaa0 1((0 nr.&.
5. $re"escu %.0 )ascu ;.0 1ima C. ;nfraciunile prev#!ute "e or"onana "e urgen# a Euvernului
nr. 141t2++1 $rivin" sancionarea unor acte "e terorism i a unor fapte "e -nc#lcare a or"inii
publice tt Dreptul0 2++20 nr. 2.
6. ;onescu Z. 'eroare i terorism -n istorie tt.aga!in istoric 2++10 nr. 1+-12.
. ;onescu Z. 'eroare i terorism -n istorie tt.aga!in istoric 2++10 nr. 1+-12.
&. 1oc7irc# ;u. 2nele aspecte eluci"ate -n ca"rul legislativ referitor la lupta contra terorismului
internaional ttAvocatul poporului0 2++10 nr.4.
(. ,ic7insc7i ;u. $revenirea i reprimarea terorismului -n legislaia statelor str#ine tt ,evista
naional# "e "rept0 2++10 nr. 1+.
1+. .anole ;. $otrivit unor surse "in ca"rul 1;10 ginerele lui Diacov este unul "in con"uc#torii
organi!aiei teroriste wDesbolla7v tt 9lu30 3+.1+.2++10 nr. 1+4.
11. M_TQT5`OI .. RpO/^/oKd VOGG/GKkPTttN/WKT^`Q/-omPTQKVTGQUO kQTQKd0 2++10 6.
12. XTJ5KP/I n. n 5l/5/HTy H/G`HU 5 VOGG/GKkP/P I cO^KJ/HGKVTQKK tt c^T5V`0 2+++0
1+.
13. ]/JKQ .i. XO|pmQTG/pQ/O 5/VGmpQKsO5VI/ I H/G`HO 5
VOGG/GKkP/PttXO|pmQTG/pQTd |KkQ`0 2++10 3.
14. iPO^`dQ/I c. jG/H^OPU /VIOV5VIOQQ/5VK kT PO|pmQTG/pQUL VOGG/GKkP
ttF/5mpTG5VI/ K lGTI/0 2++10 1.
112
15. XKQ`J/I5JKL a.0 rOIKQ c. TGTJVOGK5VKJT VOGG/GKkPT K QOJ/V/GUO QTlGTI^OQKd
l/IU}OQKd __OJVKIQ/5VK H/G`HU 5 QKP tt F/5mpTG5VI/ K lGTI/0 1((0 &.
16. xKVIKQ/I .q. aOGG/GK5VKsO5JKO /GoTQKkTWKK6 _/GPKG/ITQKK K pOdVO^`Q/5V`
=l/^KVKJ/-lGTI/I/L TQT^Kk> tt F/5mpTG5VI/ K lGTI/0 2++10 3.
1. MQV/QdQ .X. aOGG/GKkP6 JGKPKQ/^/oKsO5J/O K mo/^/IQ/-lGTI/I/O K55^Op/ITQKOtt
F/5mpTG5VI/ K lGTI/0 2+++0 3.
1&. N/JKGJ . OJ/V/GUO ^OPOQVU Q/IUy VOyQ/^/oKL VOGG/GKkPT tt Avocatul
$oporului0 2++10 nr.6.
1(. xKVIKQ/I .q. r/^` KpOK I GTkIKVKK TQVKo/5mpTG5VIOQQ/o/ VOGG/GKkPT tt
F/5mpTG5VI/ K lGTI/0 2++10 1.
#icionare
1. Dicionarul enciclope"ic0 C"iia a ;;-a0 Bucureti0 1(&.
2. .ic "icionar al limbii romAne0 Bucureti0 1((&.
urse internet
.7ttp6ttagentura.ruttterorismtt7eoretpsi7t
7ttp6ttterrorism.alst.rutterorist.7tm
113