Sunteți pe pagina 1din 4

1.

In curgerea bifazica-viteza medie a fiecarei


faze este:
a) debitul masic al fazei respective raportat la
aria ocupata de faza respectiva in sectiunea
considerata
B) debitul volumetric al fazei respective
raportat la aria ocupata de faza respectiva in
sectiunea considerata
c) debitul volumetric al fazei respective
raportat la aria totala a sectiunii considerate
2. Viteza aparenta a unei faze reprezinta:
A) debitul volumetric al fazei respective
raportat la aria totala de curgere
b) debitul masic al fazei respective raportat la
aria totala de curgere
c) debitul masic al fazei respective raportat la
aria ocupata de faza respectiva in sectiunea
considerata
3. Viteza aparenta are o valoare:
a) intotdeauna egala cu viteza fazei
B) mai mica sau egala cu viteza fazei
c) mai mare sau egala cu viteza fazei
4. Pentru un amestec omogen titlul este:
a) mai mic decat titlul static
b) mai mare decat titlul static
C) egal cu titlul static
. !n regim de curgere particular este
dependent:
a) numai de cantitatea totala de energie care a
fost transferata fluidului
b) numai de conditiile locale ale fluidului
C) atat de conditiile locale ale fluidului cat si
de cantitatea totala de energie care a fost
transferata fluidului
". #$%&P'()*3 utitlizeaza pentru
caracterizarea regimurilor de curgere bifazice:
A) fractia de vid
b) vitezele aparente ala fazelor
c) vitezele aparente ale fazelor
+. ,odurile de calcul utilizeaza in general:
a) metoda %agrangeana de descriere a
ecuatiilor de conservare
B) metoda $uleriana de descriere a ecuatiilor
de conservare
c) o combinatie a celor doua descrieri
-. #$%&P utilizeaza pentru curgerea
bifazica modelul:
a) drift-flu.
B) celor doua fluide
c) omogen
/. 0istemul de ecuatii de conservare al
modelului celor doua fluide are:
A) " ecuatii si + necunoscute principale
b) + ecuatii si " necunoscute principale
c) " ecuatii si " necunoscute principale
11. In modelul celor doua fluide se considera:
a) presiuni diferite pentru cele doua faze
B) intotdeauna presiuni egale
c) presiuni egale cu energia curgerii orizontale
stratificata
11. In modelul #$%&P al curgerii bifazice2
masa virtuala reprezinta o forta la interfata
care apare atunci cand e.ista:
A) o acceleratie relativa intre faze
b) un transfer de masa intre faze
c) un transfer de energie intre faze
12. 3ilantul energiei cinetice a fazei este
obtinut prin:
a) scaderea din ecuatia de bilant pentru
energia totala 4interna 5 cinetica ) a fazei
componenta de bilant a energiei interne a
fazei
B) multiplicarea ambilor membri ai ecuatiei
de bilant a impulsului fazei cu viteza fazei
respective
c) scrierea directa a bilantului energiei
cinetice a fazei
13. 6ransferul de caldura in masa de fluid la
interfata este evaluat prin definirea unor
coeficienti de transfer de caldura pe unitatea
de volum cansiderand ca la interfata avem
conditii:
a) fluid subracit
B) de saturatie
c) vapori supraincalziti
14. #$%&P utilizeaza pentru tratarea gazelor
necondensabile:
a) o ecuatie de bilant pentru intregul amestec
de gaze necondensabile
b) o ecuatie specifica pentru fiecare gaz
necondensabil
C) o ecuatie de bilant pentru intregul amestec
de gaze necondensabile si o ecuatie specifica
pentru fiecare gaz necondensabil
1. In #$%&P 7artile de regimuri de curgere
verticala se aplica volumelor cu inclinarea
fata de orizontala cuprinsa intre:
a) 31
1
si /1
1
B) 4
1
si /1
1
c) "1
1
si /1
1
1". In #$%&P 7artile de regimuri de curgere
verticala se aplica 8onctiunilor cu inclinarea
fata de orizontala cuprinsa intre:
a) 31
1
si /1
1
b) 4
1
si /1
1
C) "1
1
si /1
1
1+. *ebitul critic reprezinta:
A) debitul ma.im pe care-l poate atinge un
fluid compresibil la trecerea dintr-o regiune
de presiune ridicata intr-o regiune de presiune
redusa
b) valoarea minima a debitului pentru care se
atinge flu.ul termic critic
c) valoarea minima a debitului pentru care
temperatura in centrul combustibilului
depaseste temperatura de topire
1-. &paritia limitarii debitului in valoarea
debitului critic este datorata faptului ca:
a) semnalele acustice nu mai pot sa se
propage catre aval
B) semnalele acustice nu mai pot sa se
propage catre amonte
c) apare blocarea canalului de curgere
1/. &paritia limitarii debitului apare:
a) la orice viteza a fluidului
B) viteza fluidului este egala sau depaseste
viteza sunetului
c) viteza fluidului este egala sau depaseste 1'2
din viteza sunetului
21. In general:
a) modelul lui (ood9 ofera o limita inferioara
a debitului critic2modelul omogen o limita
superioara2 iar modelul :ausa;e ofera valori
intermediare
b) modelul lui (ood9 ofera o limita
superioara a debitului critic2modelul :ausa;e
o limita inferioara2iar modelul omogen ofera
valori intermediare
C) modelul lui (ood9 ofera o limita
superioara a debitului critic2modelul omogen
o limita inferioara2iar modelul :ausa;e ofera
valori intermediare
21. Prin <flooding=identificam fenomenul ce
are loc atunci cand:
a) curgerea unui lic7id ce este drenat in lungul
unei conducte orizontale se opune in
deplasarea sa curgerii unui gaz4sau vapori) in
contracurent
b) curgerea unui lic7id ce este drenat datorita
gravitatiei in lungul unei conducte verticale se
opune in deplasarea sa ascendenta curgerii
unui gaz4sau vapori) in contracurent in
directie descendenta
C) curgerea unui lic7id ce este drenat datorita
gravitatiei in lungul unei conducte verticale se
opune in deplasarea sa descendenta curgerii
unui gaz4sau vapori) in contracurent in
directie ascendenta
22. :enomenul poate fi relevant in cazul:
a) pe tot parcursul reudarii >& a ,&?*!
dupa %),&
b) tevile @& reactorii VV$# la condensarea
in reflu.
C) tevile @& reactorii ,&?*! la
condensarea in reflu.
23. In general2 pentru curgerea bifazica
ecuatiile trebuie sa aiba caracter:
A) 7iperbolic
b) eliptic
c) parabolic
24. %imitarile date de numarul ,ourant este
caracteristica:
a) metodei implicite
B) metodei e.plicite
c) ambelor metode
2. In #$%&P2 marimile scalare si vectoriale
sunt evaluate in:
a) acelasi loc
B) locuri diferite
c) este optiunea utilizatorului
2". (etodologia donor cell presupune
evaluarea proprietatilor la intrare si iesire in
functie de proprietatile volumului:
a) curent
b) din aval
C) din amonte
2+. In #$%&P se introduce un cupla8 intre
presiunea din volume si debitele din 8onctiuni:
a) e.plicit
B) implicit
c) este optiunea utilizatorului
2-. In #$%&P flu.ul de energie in lungul
8onctiunilor este evaluat:
a) e.plicit
B) implicit
c) este optiunea utilizatorului
2/. In #$%&P procesele la interfata sunt
evaluate:
a) e.plicit
B) implicit
c) este optiunea utilizatorului
31. ,and doua componente identice sunt
ec7ivalate cu unul singur2componenta
ec7ivalenta va avea o valoare dubla pentru:
A) debitul masic
b) viteza
c) pierderi de presiune
31. ,and doua componente identice sunt
ec7ivalate cu unul singur2componenta
ec7ivalenta va avea o valoare dubla pentru:
a) coeficient de transfer de caldura la perete
B) suprafata de transfer de caldura
c) pierdere de presiune
32. ,and doua componente identice sunt
ec7ivalate cu unul singur componenta
ec7ivalenta va avea aceeasi valoare pentru:
a) volum
b) aria de curgere
C) viteza
33. ,and doua componente identice sunt
ec7ivalate cu unul singur2componenta
ec7ivalenta va avea aceeasi valoare pentru:
a) volumul de material al structurii de transfer
de caldura
B) pierdere de presiune
c) debit masic
34. ,and doua 8onctiuni identice sunt
ec7ivalate cu una singura28onctiunea
ec7ivalenta va avea o valoare dubla pentru:
a) diametrul 7idraulic
B) aria de curgere
c) coeficientii locali pentru pierderea de
presiune
3. ,and doua 8onctiuni identice sunt
ec7ivalate cu una singura28onctiunea
ec7ivalenta va avea aceeasi valoare pentru:
a) debitele masice initiale
B) vitezele initiale
c) aria de curgere
3". ,and doua structuri de transfer de caldura
identice sunt ec7ivalate cu una
singura2structura de transfer de caldura
ec7ivalenta va avea o valoare dubla pentru:
a) diametrul ec7ivalent de transfer de caldura
b) sursa interna de caldura
C) temperatura initiala
3+. ,and doua structuri de transfer de caldura
identice sunt ec7ivalate cu una
singura2structura de transfer de caldura
ec7ivalenta va avea aceeasi valoare pentru:
a) suprafata
b) sursa interna de caldura
C) numarul ma.im de intervale a.iale
3-. ,alificarea codului este suficienta pentru
calificarea modelului:
a) da
B) nu
c) este optiunea utilizatorului
3/. Pentru a continua rularea unui fisier de tip
tranint este necesar sa e.iste un fisier restart:
A) da
b) nu
c) este optiunea utilizatorului
41. In fisierul de intrare #$%&P conditiile la
limita sunt specificate de volume si'sau
8onctiuni:
a) simple
B) time-dependent
c) este optiune utilizatorului