Sunteți pe pagina 1din 1

ASE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat


Piaa Roan!" #" sect $" Bucuresti" cod %$%&'(
Tele)on* +(%,%-$,&$./$./%% 0 +(%,%-$,&$./$./%$ e1t/ #%&
Procedura de desfasurare a seminariilor stiintifice la nivelul Scolilor
Doctorale din Academia de Studii Economice din Bucuresti
1. In primele doua saptamani ale fiecarui semestru directorii scolilor doctorale consulta
conducatorii de doctorat cu privire la stabilirea temelor si programarii lor in cadrul
seminarului stiintific organizat la nivelul Scolii doctorale (SD).
2. Directorul SD va inainta lista propunerilor la Secretariatul CSUD in format electonic
si pe suport de hartie in primele trei saptamani ale semestrului. rogramarea pentru
fiecare semestru va fi prezentata sub forma de mai !os"
Scoala doctorala ................................
Programarea temelor in cadrul seminarului stiintific
Anul universitar:
Semestrul:
#r.crt. Denumirea temei rofesor(i)
coordonator(i)
Student(i)
doctorand(zi)
Data
sustinerii
$ocul de
desfasurare
Director Scoala Doctorala" ......................................
Semnatura"................................................................
Data" ........................................................................
%. rogramarea temelor va fi afisata pe site & ul CSUD http"''doctorat.ase.ro in sectiunea
(vizier & seminarii pana la data de 1) octombrie.
.
Director CSUD*
rof. Univ. Dr. +udorel (#D,-I
1