Sunteți pe pagina 1din 18

VARIANTA 1- 2010

A. (70%) Studii de caz, ntrebri i e!erci"ii


V1A1.2010 (#0%) Informaii privind situaia patrimonial la 31 decembrie 2009
(LA FEL ! "1 2009 # I$%&E'(I$ )L!*+ ", 2010+in acelasi -en "3 2010.
/ ldiri industriale 1(000 mp ,(000 lei
/ %erenuri construite 000 mp 300 lei
/ 1a2ini luate cu c3irie ,00 lei
/ Ec3ipamente industriale 13(000 lei
/ Licene 2,0 lei
/ 3eltuieli de 4nfiinare 50 lei
/ Imobili6ri financiare (10 aciuni deinute la societatea 7rion din totalul de
200 aciuni. 50 lei
/ *tocuri 8(000 lei
/ reane 19(000 lei
/ *ume la bnci 900 lei
/ apital social (100 aciuni. 12(000 lei
/ &e6erve 100 lei
/ )rofit net 800 lei
/ )rovi6ioane pentru riscuri 2i c3eltuieli 500 lei
/ Furni6ori/creditori 25(850 lei
/ 7bli-aii bu-et ,00 lei
/ 7bli-aii salariai 1900 lei
/ 7bli-aii bancare 2(000 lei
(din care pe termen lun-. 500 lei
Alte informaii:
/ ec3ipamente industriale 4n valoare de 200 lei au fost folosite 4n medie; 4n ultimii , ani; doar 4n proporie de 10<+ restul
ec3ipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la 10(000 lei+
/ dou instaiatii 4n valoare de 200 lei au fost 4nc3iriate unei alte firme; acum 2 ani+
/ un teren situat 4n incinta societii a fost v=ndut acum 0 6ile cu 20 lei pe m(p(+
/ creane 4n valoare de ,00 lei sunt ne4ncasate de peste 100 de 6ile+
/ societatea 7rion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 1(000 lei+
/amorti6area imoboli6arilor corporale a fost in anul 2009 de 1000 lei+
/ rata de capitali6are a societii; determinat pe ba6a costului capitalului este de 10<+
/ veniturile din v=n6ri ale anului au fost de 15(000 lei+
/ capacitatea beneficiar a societii e>primat prin profitul net a fost stabilit de e>peri la 000 lei?an+
/ rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 9<+ provi6ioanele pentru riscuri 2i c3eltuieli au caracter de re6erv+
/ profitul 4nainte de impo6itare 2i dob=n6i a fost de 300 lei+
/ stocurile de materii prime care repre6int 30< din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm de consultant la 3(300 lei+
/ in urmatorii 0 ani societatea inre-sitrea6a cresteri de 0<?an la toate po6itiile patrimoniale(
*e cere:
1( * elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0;0 p.
2( * elaborai bilanul economic+ s aratai semnificaia 2i rolul acestuia (1;0 p.
3( * elaborai bilanul financiar 2i bilanul funcional+ s artati rolul 2i semnificaia acestora+ s
comentai funcia de finanare a societii 2i cum folose2te societatea efectul de levier 4n finanare (3 p.
,( @eterminai activul net corectat al societii 2i valoarea intrinsec a aciunilor societii (2;0 p.
0( alculai valoarea substanial brut 2i valoarea substanial net (0;0 p.
5( Evaluai riscul de faliment (1 p.
8( Estimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p.
9( Estimati valoarea unei actiuni prin actuali6area flu>urilor viitoare de numerar actuali6ate+
R$%&'VAR$(
)i*ant c+ntabi*
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a e*e.ent /u.a
cladiri , 000 ap soc (100 act. 12 000
terenuri 300 &e6erve 100
ec3ip(industrial 13 000 )rofit net 800
licente 2,0 )rovi6ioane 500
c3elt(infiintare 50 F6/creditori 25 850
IF (10 act din 200. 50 7bli-atii bu-et ,00
*tocuri 8 000 7bli-atii salariati 1 900
reante 19 000 7bli-atii bancare 2 000
*ume in banci 900 / t(l( 500
T+ta* Acti0 #1 020 T+ta* -a/i0 #1 020
Active fictive A Licente#c3elt infiintareA2,0#50A300
*caderea Activelor fictive din -estiune duce la scaderea cu aceasi valoare a elementului B)rofit netC din )asiv(
)rofit netA800/300A,00
)i*ant c+ntabi* 3ara acti0e 3icti0e
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a e*e.ent /u.a
cladiri , 000 ap soc (100 act. 12 000
terenuri 300 &e6erve 100
ec3ip(industrial 13 000 )rofit net ,00
IF (10 act din 200. 50 )rovi6ioane 500
*tocuri 8 000 F6/creditori 25 850
reante 19 000 7bli-atii bu-et ,00
*ume in banci 900 7bli-atii salariati 1 900
7bli-atii bancare 2 000
/ t(l( 500
T+ta* Acti0 ## 720 T+ta* -a/i0 ## 720
Ec3ipamentele industriale care au fost folosite in ultimii , ani doar 0< se scad din val(Imob(corp(
13(000/200A13(300
Evaluare rest ec3ip 10(000; re6ulta o aDutare a Imob corp de 10(000/13(300A1800
Instalatiile inc3iriate unei alte firme se pastrea6a in valoarea imob corp(
)I'ANT $,&N&4I,
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a a5u/tari 0a*.5u/ta e*e.ent /u.a a5u/tari 0a*.5u/ta
cladiri , 000 0 , 000 ap soc (100 act. 12 000 12 000
terenuri 300 9 800 10 000 &e6erve 100 100
ec3ip(industrial 13 000
/200
#1800 10 000 @if din reevaluare 11 9,0 11 9,0
IF (10 act din 200. 50 / 10 00 )rofit net ,00 ,00
*tocuri 8 000 1 000 9 000 )rovi6ioane 500 500
reante 19 000 / ,00 18 500 F6/creditori 25 850 25 850
*ume in banci 900 0 900 7bli-atii bu-et ,00 ,00
7bli-atii salariati 1 900 1 900
7bli-atii bancare 2 000 2 000
/ t(l( 500 500
T+ta* Acti0 ## 720 11 6#0 12 200 T+ta* -a/i0 ## 720 11 6#0 12 200
"aloare Dusta teren A 000E20A10(000+ re6ulta aDutare de 10(000/300A9(800 lei
reantele neincasate de peste 100 6ile se scad din val(creante(
* destine 10 act la * 7rion din totalul de 200; ceea ce repre6inta 0<+ A$ 7rionA1000; deci valoarea Dusta a actiunilor
detinute de * este de 1000E0<A00 lei
*tocuri materii primeA8000E30<A2200 lei+val Dusta mat primeA3(300 lei; deci aDustari stocuriA3(300/2200A1000 lei
)i*antu* ec+n+.ic este un bilant de calcul teoretic; abstract; elaborat de e>perti e>clusiv in scopuri de anali6a; e>perti6a; studiu
sau cercetare; un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actuali6ate in timp si la piata
din care face parte intreprinderea(
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare
la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de
conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
)e ba6a bilantului ec( putem calcula activul net contabil corectat(
1etoda aditiva: A$ A ap soc#re6erve#)rofit net#provi6#dif din reevalA20(0,0 lei
1etoda substractiva: A$Atotal active/%otal datoriiA05(500/31(050A20(0,0 lei
)i*antu* 3uncti+na* este elabora de e>pertii contabili pe cel putin 2/3 ani anteriori pt studierea preocuparilor mana-ementului in
ceea ce priveste de6voltarea functiilor vitale ale intr (investitii+ e>pl+ tre6 si finantare.(
Fctia investitiiAtotal imobili6ari
Fctia e>plA*tocuri#creante/7bli- nefin (clasa ,.
Fctia tre6Adisponibil#val mobiliare (cl(0.
Fctia finantare surse propriiAFpr (*#&e6#)rofit#dif din reeval#)rovi6.
Fctia finantare surse imprumutateA7bli- financiare ts#tl
)I'ANT 78N,TI&NA'
A,TIV -ASIV
7unctia /u.a 7unctia /u.a
fctia de investitii 29 000 Fctia de finantare 28 090
fctia de e>pl /2 950 / surse proprii 20 0,0
Fctia de tre6 900 / surse impr 2 000
T+ta* Acti0 27 190 T+ta* -a/i0 27 190
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si
utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de
oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea
costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare, care
se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
$3ectu* de *e0ier(
Levierul financiar repre6inta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi; a recur-erii intr/o masura mai mare sau mai
mica la imprumuturi; pornind de la o rentabilitate economica data(
$3 de *e0ier A &ec # (&ec/rdob. > @atorii financiare ? F proprii
A)rofit brut?ap(investit # ()rofit brut?ap(investit/rdob. > @atorii financiare ? F proprii
ap investit A fctia de finantare
@at fin A surse impr
F proprii A surse proprii
A(300?28(090.E100 # ((300?28(090.E100/9<. > 2000?20(0,0A1(09#(1(09/9. > 0(1
(&ec/rdob.G0 deci apare Befectul de maciucaC; cresterea indatorarii determina scaderea rentab fin
Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recur-erii la finantarea prin imprumuturi a
intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fi> al capitalului imprumutat (&dob.
)I'ANT 7INAN,IAR
A,TIV -ASIV
7unctia /u.a 7unctia /u.a
Imobili6ari 29 000 ap permanente 20 5,0
stocuri#creante 25 100 7bli- nefin 29 010
disp#val mob 900 7bli- fin %* 1 900
T+ta* Acti0 12 200 T+ta* -a/i0 12 200
F& A apital permanent H Imobili6ari A /3910
$F& A reante # *ocuri H 7bli-atii nefinanciare A /2950
%$ A @isponibil H 7bli-atii financiare A F&/$F&A /1000
Intr se afla in de6ec3ilibru financiar(
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale
intreprinderii:
- fondul de rulment net global ;
- necesarul de fond de rulment ;
- trezoreria intreprinderii.
ornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mi!loacelor de finantare
corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi
acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate
din resurse temporare. "erespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
artea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de !os echilibrul financiar pe termen scurt.
onform calculelor de mai sus A$ A 20(0,0 lei
"a intrinseca a unei act A A$ ? nr( act A 20(0,0?100A200(, lei
"*' A %A bil(ec # bunuri luate in c3irie H bunuri date cu c3irie A 05(500#,00/200A05(900
"sneta A "*'/total datoriiA05(900/f6/obli- stat/obli- salariati/obli- fin.A05(900/25(850#,00#1900#2000.A20(2,0
Ri/cu* de 3a*i.ent : 1,2;1 < 1,#;2 < =,=;= < 0,2;# < 1;1
I1 A Active circulante ? %otal active A (25(100#900.?05(500A 0(,9 %71A: ap circulant?%A
I2 A )rofit net/@ividende ? %otal active A 300E9,<?05(500A 0;00,, %71A: )rofit reinvestit?%A
I3 A )rofit inainte de dob? %otal active A 300? 05(500A 0;0003 %71A:profit inainte de impo6it?%A
I, A A$ ? total @atorii A 20(0,0?(29010#1900.A0(91 %71A: val(capital subscris si varsat?@at(%L
I0 A ifra de afaceri ? %otal Active A 15(000?05(500A 0(29 %71A: " din v6?%A
J A 1(35 G 1(9 AK firma este in faliment
1,6 > % ? = :? a*erta-/ituatie di3ici*a
%>1.6 a@r+a@e de 3a*i.ent
Va*+area de rentabi*itate c+ntinuaA'#'?rata de actuali6areA000#000?0(10A3(933 lei
(pt rata de actuali6are este folosita rata de capitali6are din enunt(((.
Va*+are unei actiuni @rin .et 3*u!uri*+r 0iit de nu.erar (A,7)
"aloarea intreprinderii prin flu>urile viitoare de numerar actuali6ate este data de suma flu>urilor de numerar nete
actuali6ate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de pro-no6a n cand se calculea6a valoarea re6iduala a
intreprinderii; actuali6andu/se si aceasta( Anul de pro-no6a n al unei firme; corespunde anului in care proprietarul trebuie
sa provoace asemenea sc3imbari in viata intreprinderii care sa/I permita sa/si reia ciclul vietii(Astfel de sc3imbari constau
in cai de restructurare cum ar fi : fu6iunea ; divi6area; asocierea de parti ale intreprinderii; inDectii de capital pentru
inlocuirea te3nolo-iilor;moderni6area ec3ipamentelor;reinnoirea lor(
as3/floLA)rofit net#amorti6#provi6ioane/Investitii/variatia $F&
)rofit net A profit brut > 9,<A300E9,<A202
Amorti66are 2009 A 1000
)rovi6 2009 A 500
Investitii A 0 (nu apar in enunt.
"ariatia $F& 2010?2009 A 0< > (/2950.A/1,3
An 2009 2010 2011 2012 201= 201#
@r+3it net 202 250 289 292 305 322
< a.+rtiz 1000 1000 1103 1109 1215 1285
<@r+0iz 500 530 552 590 829 855
-in0e/titii 0 0 0 0 0 0
-0arN7R 0 /1,3 /100 /109 /155 /18,
,7 1612 2066 2192 2=02 2#17 21=7
3act de actua*izare
(1<11%)Bn 1(10 1(32 1(02 1(80 2(01
,7 actua*izat 1910 1508 1013 1392 1252
"al intrAsuma F actuali6at # "r?(1#i.MnA8529#800,?(1(10.M0A11(112
"rAFn E 6A1252E0(00A800,
6A1?(t/N.A1?(23/0.A0(00
tArata de crestere a primei de riscAi#rata de crestere a coef primei de risc A 10<#9<A23<
NArata de crestere a flu>ului de numerar (0<.
"al unei act A 11(112?100A111 lei
V1.A2.2010 (=0%) *ocietatea A absoarbe *ocietatea '+ bilanurile celor dou societti se pre6int astfel:
(LA FEL ! "1 2009+ "2 2010+ "3 2009+ "1 2008 cu mici modif+ "0 2008.
S+cietatea A
3eltuieli de 4nfiinare 2,0
%erenuri 820
ldiri ,90
Ec3ipamente 1000
%itluri de participare 300
*tocuri 3500
reane 0100
din care *oc( ' 350
@isponibiliti 50
apital social (10 aciuni. 3500
&e6erve 120
)rofit 120
7bli-aii nefinanciare 32,0
7bli-aii financiare ,920
S+cietatea )
3eltuieli de 4nfiinare 120
Imobili6ri necorporale (FO. 2,0
Imobili6ri corporale 1900
*tocuri 3000
reane ,000
@isponibiliti 50
apital social (2(000 aciuni. 1000
&e6erve 50
)rofit 50
)rovi6ioane 330
7bli-aii nefinanciare 3500
7bli-aii financiare ,180
)roiectul de fu6iune prevede:
/ metoda de fu6iune: prin absorbie (A absoarbe '.+
/ raportul de sc3imb se stabile2te pe ba6a valorii matematice (intrinsece. a titlurilor fiecrei societti (valori determinate prin metoda
A$.+
Alte informaii:
/ valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate speciali6at a patrimoniului societii absorbite sunt:
/ fond comercial 500
/ imobili6ri corporale 2(,00
/ stocuri 2(100
/ creane ,(200
/ fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 1(200+
/ imobili6rile corporale ale absorbantei au fost evaluate la ,(000+
/ absorbanta preia inte-ral datoriile absorbitei c=t 2i elementele pentru care s/au creat previ6ionale pentru risc contabili6ate+
/ absorbanta detine 0 de titluri 4n societatea '(
*e cere:
1( @eterminarea raportului de sc3imb 2p(
2( alculul numrului de aciuni de emis de ctre *ocietatea A 2p(
3( @eterminarea primei de fu6iune 1 p(
,( ontabili6area operaiunilor la *ocietatea A 2 p(
/ modificarea capitalului social
/ preluarea activelor 2i pasivelor *ocietii '
/ contabili6area obli-aiilor reciproce
0( 4ntocmirea bilanului dup fu6iune 3 p(
1. Aeter.inarea ra@+rtu*ui de /cCi.b
&aportul de sc3imb se determina pe ba6a valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni '; determinate pe ba6a A$(
AN,, ) @rin .et+da aditi0a(
apital social #1000
&e6erve # 50
)rofit # 50
)rovi6ioane #330
Active fictive (c3eltuieli de infintare#imob( necorporale. /350
)lus valoare fond comercial # 500
)lus valoare imobili6ari corporale (2,00/1900A500. # 500
)lus valoare stocuri (2100/3000A /900. / 900
)lus valoare creante (,200/,000A/300. / 300
%otal A$ ' 1090
"$ 'A *?nr act A1000?20A50 lei?act
" intrinseca 'A A$?nr actA1090?20A53(5 lei?act
AN,, A @rin .et+da aditi0a(
apital social #3500
&e6erve #120
)rofit #120
Active fictive (c3eltuieli de infintare. /2,0
)lus valoare actiuni ' (319/300A19. 19
)lus valoare imobili6ari corporale (,000/2800A1900. # 1(900
)lus valoare fond comercial #1(200
%otal A$ 5(519
A detine 0 titluri in '+ ap *oc ' are 20 actiuni AKA detine 20< din ap *oc '(
%) puse in ec3ivalenta A A$ ' E 20< A 1090E20<A319 lei
"$ AA*?nr actA3500?10A350 lei?act
" intrinseca AAA$?nr actA5519?10A551(9 lei?act
Ra@+rt de /cCi.b A Actiunea ' ? Actiunea A A 53(5? 551(9 A 0(095
1 actiune ' A 0(095 actiuni A
2) ,a*cu* nu.aru*ui de actiuni e.i/ de /+cietatea A : R/ ! Nr act B care nu sunt detinute de A
A&s > (nr act '/nr act detinute de A.AA0(095 > (20/0.A1(93 actiuni A2 actiuni
=)Aeter.inarea @ri.ei de 3uziune(
resterea cap *oc A dupa emisiunea de actiuni A nr actiuni emise de A E "$ A A 2E 350A820 lei
-ri.a de e.i/iune : A$'E90<(partea nedetinuta de A in './1aD ap *oc AA1320E90</820A002 lei
)rima fu6iune suplimentaraA prima de emisiune datorata plusvalorii %) deDa detinute de A la '
A0 > (53(5/50.A 19
)rima de fu6iune: prima de emisiune#prima de fu6iune suplimentaraA002#19A080
1),+ntabi*itatea *a /+cietatea A(
/ maDorarea capitalului (actiunile deDa detinute se anulea6a.: prima de fu6iuni se diminuea6a cu val(provi6ioane pt ca in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate
de catre A.
,05 A < 1090/330(provi6.A1250
1012 820
251 300
10,2 2,0 (080/330.
)I'ANT $,&N&4I, )
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a a5u/tari 0a*.5u/ta e*e.ent /u.a a5u/tari 0a*.5u/ta
Fd com 0 500 500 ap soc (20 act. 1 000 1 000
Imob corporale 1 900 500 2 ,00 &e6erve 50 50
stocuri 3 000 / 900 2 100 )rofit / 300 / 300
reante , 000 / 300 , 200 )rovi6ioane 330 330
@isponibil 50 50 @if din reeval 0 0
7bli- nefin 3 500 3 500
0 7bli- fin , 180 , 180
T+ta* Acti0 9 =20 0 9 =20 T+ta* -a/i0 9 =20 0 9 =20
/ preluarea activelor societatii ':
< A ,05 9350
213 2,00
3>> 2100
,1> ,200
0121 50
2081 500
/ preluarea elementelor de pasiv:
,05 A < 9100
7bli-atii nefinanciare 3500
7bli-atii financiare
)rovi6
,180
330
,+ntabi*izarea +@eratiuni*+r reci@r+ce(
,01 A ,11 350 lei
)I'ANT A du@a 3uziune
A,TIV -ASIV
e*e.ent Va* A Va* ) T+ta* e*e.ent Va* A Va* ) T+ta*
cl3elt infiintare 2,0 2,0 ap soc (10 act. , 320 , 320
fd comercial 500 500 &e6erve 120 120
Imob corp 2 800 2 ,00 0 100 )rime de f6 080 080
stocuri 3 500 2 100 0 800 )rofit 120 120
reante , 8,0 , 200 9 9,0 7bli- nefin 3 2,0 3 2,0 5 ,90
@isponibil 50 50 120 7bli- fin , 920 , 180 9 090
T+ta* Acti0 11 =#0 9 =20 20 700 T+ta* -a/i0 1= 290 7 #10 20 700
apital social dupa fu6iuneAapital soc A # maD *
Fd comercial apare doar cel de la '(
"aloarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea ' la A+ drept consecinta valoarea obli- nefin '
se reduce cu aceasi valoare (contabili6area operatiunilor reciproce.(
VARIANTA 2 2010
V2.A1.2010 (A)&7I ", 2009+ ", 2009+ "3 2008+ "0 2008.
$*e.ent 0a* brute a. /i de@r 0a* nete
3elt de instalare 100 20 90
'revete 190 50 120
Fond comercial 200 200
Ec3ipamente 920 2,0 090
%itluri de participare 30 30
@atorii asupra imobili6 1,0 1,0
*tocuri 80 10 50
lieni 320 30 290
debitori diversi 90 90
"alori mobiliare 30 30
@isponibiliti 80 80
3eltuieli de e>ploatare 4n avans 10 10
3eltuieli de reparti6are pe 0 ani 90 90
apital social ,00 ,00
&e6erve 300 300
)rofitul nereparti6at 90 90
*ubvenii pentru investiii 20 20
)rovi6ioane 30 30
)rovi6ioane pentru riscuri 10 10
)rovi6ioane pentru c3eltuieli ,0 ,0
Imprumuturi bancare 300 300
/ din care %L 300 300
furni6ori 190 190
datorii fiscale si sociale 20 20
"enituri in avans (de e>pl. 10 10
1. 3elt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt le-ate de e>ploatare(
"aloarea bruta activelor fictive A c3elt instalare#brevete#fd com#c3elt de reparti6 0 ani A 100#190#200#90A000 lei
"aloarea neta activelor fictive A c3elt instalare#brevete#fd com#c3elt de reparti6 0 ani A 90#120#200#90A,90 lei
2. "aloarea bruta a imobili6arilor necorporaleA c3elt instalare#brevete#fd comA100#190#200A,90 lei
"aloarea neta a imobili6arilor necorporaleA c3elt instalare#brevete#fd comA90#120#200A,00 lei
)i*ant c+ntabi*
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a e*e.ent /u.a
I necorp ,00 apital social ,00
I 090 &e6erve 300
IF 30 Amorti6 si deprecieri 0
"alori imobiliare 30 )rofitul nereparti6at 90
3eltuieli de reparti6are pe 0 ani 90 *ubvenii pentru investiii 20
*tocuri 50 )rovi6ioane 30
reante 290 )rovi6ioane pentru riscuri 10
@isponibiliti 80 )rovi6ioane pentru c3eltuieli ,0
3eltuieli de e>ploatare 4n avans 10 Imprumuturi bancare 300
debitori diversi 90 / din care %L 300
furni6ori 190
@atorii asupra imobili6 1,0
datorii fiscale si sociale 20
"enituri in avans (de e>pl. 10
T+ta* Acti0 1 2#0 T+ta* -a/i0 1 2#0
)I'ANT 7INAN,IAR
A,TIV -ASIV
7unctia /u.a 7unctia /u.a
Imobili6ari 1 120 ap permanente 1 2,0
stocuri#creante ,,0 7bli- nefin 300
disp#val mob 80 7bli- fin %* 00
T+ta* Acti0 1 2#0 T+ta* -a/i0 1 2#0
c3elt de e!@* inre- in avans (ct ,81. le/am inclus in activele circulante
3. DDDA.+rtizari*e /i de@recieri*e in bi*antu* cu 0a*+ri nete /unt /cazute din 0a* i.+bi*iz (I,:I,brut-a.+rtiz)
8ti*izari /tabi*e A Imobili6ari la 0a* bruta A c3elt instalare # brevete # fd com # ec3ip # %) # val imobiliare # c3elt de reparti6at pe
0 ani A 100#190#200#920#30 #30 # 90 A1,,0 lei
,. re/ur/e /tabi*eAF permanente#Amorti6 (ca sa obt valoarea bruta ca la utili6ari.A12,0#350A1500
onsideram ca @atoriile asupra imobili6arilor au scadenta G1 an(
0. F&$PA&esurse stabile H !tili6 stabile A 1500/1,,0A100
$F& totalA$F&E e>pl(#$F&AE (afara e>pl. (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la utiliz stabile)
!tili6ari temporare(ciclice. A stocuri#creante#debitori diversi#disp#c3elt e>pl in avans A A80#320#90#80#10A000
&esurse temporare(ciclice. A f6#datorii fiscale#dat in le- cu imobili6#" de e>pl in avans#Impr %* A 190#20#1,0#10#00A,00
Active ciclice de e>plA stocuri#creante#c3elt e>pl in avansAA80#320#10A,00
&esurse ciclice de e>plAF6#"de e>pl in avansA190#10A190
#onsideram ca fz de imobiliz nu apartin expl, ci activ de investitii
$F&EAActive ciclice de e>pl/&esurse ciclice de e>plA,00/190A210
!tili6ari temporare AEA debitori diversiA90
&esurse temporare(ciclice. AE A dat in le- cu imobili6 # dat fiscale A 20#1,0A150
$F&AEA Active ciclice AE/&esurse ciclice AEA90/150A /90
$F&totalA210/90A130
%$AF&/$F&A100/130A20 sau: %$Adisp/impr %*A80/00A20
omentarii:
$F& este finantata in intre-ime din resursele stabile; a caror valoare totala permite de-aDarea unei tre6orerii po6itive(
VARIANTA = 2010
V=.A1.2010
(A)&7I "1 2010 dar mai comple>+
*ituatia patrimoniala a * 1atel la 31 dec 2009 se pre6inta astfel:
)i*ant c+ntabi*
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a e*e.ent /u.a
c3elt infiintare 1, ap soc 1 000
terenuri 120 re6erve 200
constructii 900 profit 300
ec3ipamente ,90 reporturi 200
mobilier 02 provi6 pt -arantii 00
imob necorp (FO. 90 provi6 pt imp(de plata 30
%) (1000 act din 20(000 ale 'eta *A. 30 7bli- nefin 1 200
*tocuri 800 7bli-atii fin 515
reante 1 900 / t(l( 000
@isponibilitati 20
T+ta* Acti0 # 092 T+ta* -a/i0 # 092
Alte info:
- Intr dispune de 300 mp teren in valoare de 120 u(m( din care construit 100 mp+ val medie actuala a terenurilor di n 6ona
este de 8 lei?mp( )e piata imob pt terenurile onstr se aplica o reducere de 00< la preturile pietei
- )entru eval constructiilor se foloseste met comparatiilor de piata( In aceasi 6ona industriala o u6ina cu indic comparabili s/
a vandut pt un pret de 220 um?mp supr la sol
- Aplicand met dif in fctie de natura si cate-orie; ec3ip au fost evaluate la 800 um; iar mobilierul la 110 um
- A$ al 'eta *A la data evaluarii a fost stabilit la 1200 um
- Anali6and structura stocurilor au re6ultat stocuri fara miscare sau cu miscare lenta de 20 um; iar celelalte stocuri au fost
reevaluate la 800 um
- reante in val de 100 um sunt neincasate de peste 90 6ile
- apacitatea benef e>primata prin profitul net a fost stabilita de e>perti la ,00 um
- A este de 9(000 um?an si creste cu 0< in urmatorii 0 ani previ6ionati
- Investitia de mentinere este de ,00 um in fiecare an
- Amorti6arile sunt de ,00 um si cresc cu 0< pe an
- &ata de actuali6 a intr determinata pe ba6a costului capitalului a fost stabilita la 10<; iar rata de remunerare a a ctivelor in
piata este de 0<
- 1asinile si utilaDele inc3iriate de la terti sunt in val de 100 um
- )rofit inaintea impo6 su doban6i este de ,90 um
- $u au fost reparti6 de dividende
- oef primei de risc a intr este de 0(2
1. AN,, @rin a.be*e .et+de.
Active fictiveAc3elt infiintare#imob necorpA1,#90A9,
)rovi6ioanele pt -arantii le consideram fundamentate; avand caracter de re6erva(
)asive fictiveA )&7" I1) @E )LA%A
)rovi6ioanele pt impo6ite de plata sunt nefundamentate
and a fost constituit; provi6ionul pt imp de plata a fost considerat deductibil; deci a redus profitul si drept urmare si
datoriile fiscale cu 30E15<( Eliminarea acestui provi6ion din bil ec duce la cresterea &e6ultatului e> cu 30E(100</
15<.A20(2 um si cresterea datoriilor fiscale cu 30E15<A,(9 um(
"al Dusta teren A 200 mp (cei neconstruiti. > 8 lei?mp # 100 mp (cei construiti. > 8?2 lei A 1,00#300A1800 lei(
"al Dusta cladireA100 mp construiti la sol > 220 lei?mp A 22(000 lei
"al intrinseca act 'eta A 1200?20000A0(05 AK val Dusta %) A 0(05E1(000A50 lei
ADustare stocuri A800/(800/20./20A00
)I'ANT $,&N&4I,
A,TIV -ASIV
e*e.ent /u.a a5u/tari 0a*.5u/ta e*e.ent /u.a a5u/tari 0a*.5u/ta
c3elt infiintare 1, /1, 0 ap soc (30(000 act. 1 000 1 000
terenuri 120 1 530 1 800 re6erve 200 200
constructii 900 21 200 22 000 dif din reevaluare 0 23 0,, 23 0,,
ec3ipamente ,90 280 800 profit 300( 0 20(2 320
mobilier 02 09 110 reporturi 200 200
imob necorp (FO. 90 /90 0 provi6 pt imp(de plata 30 /30 0
%) (1000 act din 20(000 ale 'eta *A. 30 30 50 provi6 pt -arantii 00 00
*tocuri 800 00 800 dat fiscale 0 ,(9 0
reante 1 900 / 100 1 800 7bli- nefin 1 200 1 200
@isponibilitati 20 0 20 7bli-atii fin 515 515
/ t(l( 000 000
T+ta* Acti0 # 092 2= 0## 27 1#0 T+ta* -a/i0 # 092 2= 0## 27 1#0
)e ba6a bilantului ec( putem calcula activul net contabil corectat(
)i*antu* ec+n+.ic este un bilant de calcul teoretic; abstract; elaborat de e>perti e>clusiv in scopuri de anali6a; e>perti6a; studiu
sau cercetare; un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actuali6ate in timp si la piata
din care face parte intreprinderea(
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare
la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de
conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.
)e ba6a bilantului ec( putem calcula activul net contabil corectat(
1etoda aditiva: A$ A ap soc#re6erve#dif din reeval#)rofit # reporturi#provi6 A1000#200#230,,#320#200#00A20(319 lei
1etoda substractiva: A$Atotal active/%otal datoriiA281,0/1921A20(319 lei
"aloarea matematica a unei act A A$ ? nr(act A 20(319?30(000A0(9,
Va*+are unei actiuni @rin .et 3*u!uri*+r 0iit de nu.erar (A,7)
as3/floLA)rofit net#amorti6#provi6ioane/Investitii/variatia $F&
)rofit net A profit brut (din datele probl nu din bilant. > 9,<A,90E9,<A,03
Amorti6are 2009 A ,00
)rovi6 2009 A 00
Investitii A ,00
)I'ANT 7INAN,IAR
A,TIV -ASIV
7unctia /u.a 7unctia /u.a
Imobili6ari 2, 580 ap permanente 20 919
stocuri#creante 2 ,00 7bli- nefin 1 200
disp#val mob 20 7bli- fin %* 115
T+ta* Acti0 27 1#0 T+ta* -a/i0 27 1#0
$F& A reante # *ocuri H 7bli-atii nefinanciare A 2,00/1200A12,0
"ariatia $F& 2010?2009 A $F& 2009 E 0< A 12,0E0<A52(20
An 2009 2010 2011 2012 201= 201#
@r+3it net ,03 ,23 ,,, ,58 ,90 01,
< a.+rtiz ,00 ,20 ,,1 ,53 ,95 011
<@r+0iz 00 03 00 09 51 5,
-in0e/titii ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
-0arN7R 52(20 50 59 82 85
,7 #1= #== #71 119 121 21=
3act de
actua*izare(1<11%)Bn 1(10 1(32 1(02 1(80 2(01
,7 actua*izat 388 309 3,1 323 300
"aloarea intreprinderii prin flu>urile viitoare de numerar actuali6ate este data de suma flu>urilor de numerar nete
actuali6ate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de pro-no6a n cand se calculea6a valoarea re6iduala a
intreprinderii; actuali6andu/se si aceasta( Anul de pro-no6a n al unei firme; corespunde anului in care proprietarul trebuie
sa provoace asemenea sc3imbari in viata intreprinderii care sa/I permita sa/si reia ciclul vietii(Astfel de sc3imbari constau
in cai de restructurare cum ar fi : fu6iunea ; divi6area; asocierea de parti ale intreprinderii; inDectii de capital pentru
inlocuirea te3nolo-iilor;moderni6area ec3ipamentelor;reinnoirea lor(
"al intr @FAsuma F actuali6at # "r?(1#i.MnA1800#2032?(1#10<.M0A2810
"rAFn E 6A2032
6A1?(t/N.A1?(20</0<.A5(55
tArata de crestere a primei de riscA20<
NArata de crestere a flu>ului de numerar (0<.
val unei act prin met @F A 2810?30(000A0(09
E++d-Fi** :G,) .edie H AN,, ! i(rata de re.unerare)IJt(rata de actua*izare)
AQ,00/20319E0<R?10<A/0883
PoodLill/ul repre6inta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea -estionea6a si e>ploatea6a
elementele intan-ibile de care dispune(Elementele intan-ibile sunt de re-ula elemente imateriale care pot sau nu sa fie
inre-istrate in bilant; dar care influentea6a valoarea intreprinderii; ele constituind sursa unui superprofit;spuoerbeneficiu
sau renta de -oodLill; adica profitul pe care intreprinderea il obtine peste pra-ul de rentabilitate in functie de efortul
investitional e>istent(
Firma se afla in situatia de bad/Lill; deci este sub pra-ul de rentabilitate; ceea ce va face investitorii sa isi oriente6e capitalul spre
alte afaceri(
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si
utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
)I'ANT 78N,TI&NA'
A,TIV -ASIV
7unctia /u.a 7unctia /u.a
fctia de investitii 2, 580 Fctia de finantare 20 930
fctia de e>pl 1 2,0 / surse proprii 20 319
Fctia de tre6 20 / surse impr 515
T+ta* Acti0 21 9=1 T+ta* -a/i0 21 9=1
Fctia investitiiAimobili6ari corp
Fctia e>ploatareA*tocuri # reante/7bli- nefin
Fctia de tre6Adisponibilitati
Fctia de finantare A surse proprii # surse imprumutateA(* # re6#profit#reportat#provi6. # 7bli-(fin
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale
intreprinderii:
- fondul de rulment net global ;
- necesarul de fond de rulment ;
- trezoreria intreprinderii.
ornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mi!loacelor de finantare
corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi
acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate
din resurse temporare. "erespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
artea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de !os echilibrul financiar pe termen scurt.
)I'ANT 7INAN,IAR
A,TIV -ASIV
7unctia /u.a 7unctia /u.a
Imobili6ari 2, 580 ap permanente 20 919
stocuri#creante 2 ,00 7bli- nefin 1 200
disp#val mob 20 7bli- fin %* 115
T+ta* Acti0 27 1#0 T+ta* -a/i0 27 1#0
F& A apital permanent H Imobili6ari A 20919/2,580A1(1,9
$F& A reante # *ocuri H 7bli-atii nefinanciare A 2,00/1200A12,0
%$ A @isponibil H 7bli-atii financiare A 20/115A/95
%$ A F&/$F&A 11,9/12,0A/95
%$ G 0 AK Intr se afla in de6ec3ilibru financiar(
"*' A %A bil(ec # bunuri luate in c3irie H bunuri date cu c3irie A 28(1,0#100A28(290
"sneta A "*'/total datoriiA28290/dat fiscale/7bli- nefin/obli- fin.A28290/1921A20(,59
Va*+area de rentabi*itate c+ntinuaA'#'?rata de actuali6areA,00#,00?0(10A3(058 lei
Va*+area de rentabi*itate c+ntinua a unei act A val rentab continua ? nr act A 3(058?30(000A0(10
$3ectu* de *e0ier(
Levierul financiar repre6inta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi; a recur-erii intr/o masura mai mare sau mai
mica la imprumuturi; pornind de la o rentabilitate economica data(
$3 de *e0ier A &ec # (&ec/rdob. > @atorii financiare ? F proprii
A)rofit brut?ap(investit # ()rofit brut?ap(investit/rdob. > @atorii financiare ? F proprii
ap investit A fctia de finantare
@at fin A surse impr
F proprii A surse proprii
A(,90?20930. # ((,90?20930./10<. > 515?20319A0(019#(0(019/0(10. > 0(02A 0(0103
(&ec/rdob.G0 deci apare Befectul de maciucaC; cresterea indatorarii determina scaderea rentab fin(
Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recur-erii la finantarea prin imprumuturi a
intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fi> al capitalului imprumutat (&dob.
VARIANTA 1 2010
"0(A2(2010
(LA FEL ! "3 2010#intrebare in plus+ "0 2009 + "3 2008+ ", 2008.
'ilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se pre6inta astfel:
$/2 $/1 $
Inecorp (brevete. 300 300 300
I 900 500 ,90
*tocuri 1000 1590 1900
reante 1900 1590 1950
@isponibilitati 100 120 190
apital soc ,00 ,00 ,00
&e6erve 90 50 50
7bli-atii nefin 2220 2200 2800
7bli-atii fin 1990 1520 1,10
*e cere:
a( * anali6ai 4n dinamic principalele funcii ale 4ntreprinderii 2i evoluia strii de ec3ilibru financiar al 4ntreprinderii( (, p(. (si
evolutia bratului levierului H cerinta ",2008.
b( * anali6ai evoluia pra-ului de rentabilitate al 4ntreprinderii 2tiind c rata de remunerare a activelor 4n pia s/a meninut la
12<; iar rata de capitali6are a firmei a fost de 10<( (, p(.
c( e valoare ar fi avut bilanul total din anul n; la finele anilor n/5 2i n#,; (2 p(.
a. -rinci@a*e*e 3unctii*e ale intreprinderii se anali6ea6a pe ba6a bilantului functional(
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si
utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive; le eliminam din anali6a(La elementele de )asiv le scadem din po6itia Bre6 din reevaluareC(
)i*ant c+ntabi* 3ara acti0e 3icti0e
$/2 $/1 $
I 900 500 ,90
*tocuri 1000 1590 1900
reante 1900 1590 1950
@isponibilitati 100 120 190
T&TA' A,TIV #=10 #060 #=20
apital soc ,00 ,00 ,00
&e6erve 90 50 50
&e6erve din reevaluare /300 /300 /300
7bli-atii nefin 2220 2200 2800
7bli-atii fin 1990 1520 1,10
T&TA' -ASIV #=10 #060 #=20
Fctia investitiiAimobili6ari corp
Fctia e>ploatareA*tocuri # reante/7bli- nefin
Fctia de tre6Adisponibilitati
Fctia de finantare A surse proprii # surse imprumutateA(* # re6. # 7bli-(fin
)i*ant 3uncti+na*
N-2 N-1 N
7.in0e/titii 900 500 ,90
7 e!@*+atare 1090 1110 950
7.trez+rerie 100 120 190
T&TA' A,TIV 21=0 16=0 1220
7.3inantare 2130 1930 1520
/surse proprii 2,0 210 210
/ surse impr( 1990 1520 1,10
T&TA' -ASIV 21=0 16=0 1220
N-1 J N-2 N J N-1
0a*+ri % 0a*+ri %
7.in0e/titii /300 58< /120 90<
7 e!@*+atare 30 103< /100 95<
7.trez+rerie /30 90< 50 100<
7.3inantare /300 95< /210 99<
/surse proprii /30 99< 0 100<
/ surse impr( /280 95< /210 98<
Fctia de investitii a intreprinderii a sca6ut de la an la an; in anul n/1 la 58< din valoarea anului $; urmand ca scada in continuarea;
dar intr/un ritm mai incet( &e6ulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea imobili6arilor( *e poate ca firma sa foloseasca in anii
$/1 si $ ec3ipamente deDa amorti6ate sau sa fi vandut o parte din imobili6ari(
Fctia de e>ploatare a crescut in $/1 cu 3<; urmand ca in anul $ sa aDun-a la 95< din valoarea anului $/1( 3iar daca stocurile;
creantele si obli-atiile financiare au crescut; acest procent s/a datorat cresterii mai alerte a obli-atiilor nefinanciare fata de
cresterea stocurilor si a creantelor(
Fctia de tre6 a sca6ut la 90< in anul $/1; iar apoi a crescut cu 50 um ceea ce inseamna o crestere de 00< in anul $ fata de anul
$/1 (cresterea se ba6ea6a pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii si e>plorare(
*ursele proprii au sca6ut in anul $/1 cu 12<; urmand ca in anul $ sa se mentina la aceeasi valoare ca in anul $/1(
*ursel imprumutate scad de la an la an cu apro> acelasi procent (13/1,<.(
'ratul levierului A F proprii?N imprumutate
Anali6a facandu/se pe ba6a bil functional; in formula bratului de levier la F proprii nu au fost incluse obli- nefin(
'ratul levierului Asurse proprii ? surse impr
N-2 N-1 N
'ratul levierului 0(13 0(13 0(10
*e observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani; imprumuturile de la banci neputand fi acoperite de
capitalurile proprii(
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obli-atiile financiare sunt pe termen scurt; in problema nespecificandu/se
altfel(
)i*ant 3inanciar
N-2 N-1 N
Imobili6ari 900 500 ,90
*tocuri#creante 3300 3350 3550
@isponibilitati 100 120 190
T&TA' A,TIV #=10 #060 #=20
ap(permanente 2,0 210 210
7bli-(nefinanciare 2220 2200 2800
7bli-( financiare 1990 1520 1,10
T&TA' -ASIV #=10 #060 #=20
F& /550 /390 /280
$F& 1090 1110 950
%$ /18,0 /1000 /1230
F& A ap permanente H Imobili6ari
$F& A *tocuri#creante H obli- nefin
%$Adisponibilitati H obli- financiare
&elatia de ec3ilibru: %$AF&/$F&
apitalurile permanente nu acopera valoarea imobili6arilor in nici unul din anii anali6ati(
7blli-atiile nefinanciare sunt acoperite in intre-ime de catre stocuri#creante; ramanand surplus care poate fi redirectionat catre
imobili6ari(
%$ este ne-ativa; ceea ce e>prima o stare precara de ec3ilibru financiar a intreprinderii(
b. -raKu* de rentabi*itate A A$ E i (iArata de remunerare a activelor in piata. si arata sub ce nivel devine nerentabila
continuarea activitatii firmei( 7 rentabilitate sub acest pra- determina investitorii sa isi reoriente6e capitalurile catre activitati mai
profitabile(
A$ A %otal active/ @atorii
A$ A ap social # profit#re6erve#provi6ioane
)i*ant ec+n+.ic
$/2 $/1 $
I 900 500 ,90
*tocuri 1000 1590 1900
reante 1900 1590 1950
@isponibilitati 100 120 190
T&TA' A,TIV #=10 #060 #=20
apital soc ,00 ,00 ,00
&e6erve 90 50 50
&e6erve din reevaluare /100 /120 /190
7bli-atii nefin 2220 2200 2800
7bli-atii fin 1990 1520 1,10
T&TA' -ASIV #100 #220 ###0
AN,, 2#0 210 210
@raK de rentabi*itate 26.6 21.2 21.2
*e observa pra-ul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul $/2; urmand apoi sa scada de la 29(9 la 20(2; in anii $/1 si $ fiind
constant(
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n/5 si anul n#, ne folosim de valoarea Ancontabil(
"aloarea lui A$ din anul n (in viitor. se aduce la valoarea din anul n/5 (il consideram pre6ent. prin actuali6are(
> A S ? (1#i.
n
A$n/5A210?(1#10<.
5
A91
"aloarea lui A$ din anul n (pre6ent. se duce la valoarea din anul n#, (il consideram viitor. prin capitali6are(
SA>(1#i.
n

A$n#,AA$(n. > (1#i.
,
A 210> ((1#10<.
,
A 358
V#.A2.2010
La fel cu "3 2009
A2. (=0%) *ocietatea 7ltina *A pre6int la 31 decembrie anul $ urmtoarea situaie patrimonial:
capital social 90(000 (900 aciuni a 100 lei.; imobili6ri corporale 100(000; imobili6ri necorporale (licen. 0(000; imobili6ri
financiare 10(000 (1(000 aciuni ca valoare nominal de 10; deinute la societatea Pama repre6ent=nd 00< din numrul de aciuni
ale acesteia.; re6erve 10(000; profituri nereparti6ate 10(000; stocuri 100(000 (materii prime 2i materiale 20(000; producie 4n curs
100(000; produse finite 20(000.; creane 200(000 (din care incerte 20(000. furni6ori 2i creditori 190(000; datorii la bnci 100(000
(din care pe termen lun- 00(000.; disponibiliti bne2ti 10(000(
Alte informaii:
- cldirile care repre6int 00< din activele corporale amorti6abile au o valoare de pia cu 20< mai mare dec=t valoarea
contabil+
- activul net corectat al societtii Pama *A a fost la 31 decembrie $ de ,0(000+ diferentele de curs aferente creanelor 4n
valut sunt la 31 decembrie de #30(000 lei(
- diferenele de curs aferente obli-aiilor 4n valut sunt de #10(000 lei+
- stocurile fr mi2care sunt 4n sum de 10;000+ din reevaluarea stocurilor au re6ultat diferene favorabile de 90(000(
Se cere(
1( * e>plicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic 2i s elaborai bilanul economic al societtii 7ltina *A la 31
decembrie $(
2( * determinati valoarea intrinsec a unei aciuni 7ltina *A la 31 decembrie $(
3( * elaborai bilanul funcional 2i bilanul financiar al societtii 7ltina *A la 31 decembrie anul $(
,( )e ba6a bilanurilor de mai sus facei o scurt pre6entare a situaiei financiare a societii 7ltina *A la 31 decembrie anul $(
Activ )asiv
Elemente "al ctb ADustari "al ec Elemente "al ctb ADustari "al ec
Iombili6ari
necorporale
0(000 /0(000 / apital social 90(000 / 90(000
Imobili6ari corporale 100(000 #10(000 110(000 &e6erve 10(000 / 10(000
Imobili6ari
financiare:1000act
I 10lei la soc Pama
10(000 #10(000 20(000 )rofituri
nereparti6ate
10(000 #20000/ 30(000
*tocuri 100(000 #80(000 220(000 Furni6ori si
creditori
190(000 #10(000 190(000
reante
/incerte:20(000
200(000 #10(000 250(000 @atorii la banci
/
%L:00(000lei
100(000 / 100(000
@isponibil banesti 10(000 / 10(000 @if( reeval 130(000 50(000 200(000
T+ta* acti0e 121.000 91.000 220.000 T+ta* @a/i0e 121.000 91.000 220.000
Imobili6ari corporale: 00<>100(000A00(000>20?100A10(000
Imobili6ari financiare: ,0(000?2(000A20 + (20/10.>1(000A10(000
reante A /20(000#30(000A 10(000
*tocuriA /10(000#90(000A 80(000
@iferente din reevaluare A 90(000 H 30(000A50(000
%recerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobili6ante necorporale cu e>ceptia celor de
de6voltare; reevaluarea activelor corporale; imobili6arile financiare se evaluea6a in functie de tipul titlurilor;la nivelul stocurile s
elimina cele cu miscare lenta; iar creantele se elimina cele incerte si se reevaluea6a cele in valuta la cursul '$& la ultima 6i a lunii
precedente(
'ilantul economic
Elemente *ume Elemente *ume
Imobili6ari 130(000 apital propriu 330(000
*tocuri 220(000 Furni6ori?creditori 190(000
reante 250(000 @atorii la banci 100(000
@isponibil banesti 10(000
T+ta* Acti0 220.000 T+ta* -a/i0 220.000
Va*+area intrin/eca : AN,JNr actiuni : ==0.000J900:=22,27*ei
AN,: ,a@ita*uri @r+@riu <J-Ai3 din ree0 A 330(000
AN,: T+ta* acti0e HT+ta* dat+rii A 520(000/290(000A330(000
'ilant functional pe ba6a bilanutului economic
Elemente *ume Elemente *ume F(
FI
$A$%
A
&E
F( I$" : Imobili6ari 130(000 apital propriu 330(000
F(EI)L:
*tocuri#reante/
Furni6ori?creditori
290(000 @atorii la banci 100(000
F( %&EJ
@isponibil banesti
10(000
T+ta* Acti0 #=0.000 T+ta* -a/i0 #=0.000
Functia de invetitie A Active imobili6ate corporale#Active imobili6ate financiare
Functia de e>ploatare A *tocuri#reante/7bli-atii nefinanciare
Functia de tre6orerie A @isponibil banesti
Functia de finantareA apital propriu #7bli-atii financiare pe %*
'ilant financiar pe ba6a bilantului economic
Elemente *ume Elemente *ume
Imobili6ari 130(000 apital permanent 390(000
*tocuri # creante ,90(000 Furni6ori?creditori 190(000
@isponibil banesti 10(000 @atorii la banci %* 00(000
T+ta* Acti0 220.000 T+ta* -a/i0 220.000
F& A apital permanent/ Imobili6ari A 390(000 H 130(000 A 200(000
$F& A *tocuri # reante HFuni6ori?reditori A ,90(000 H 190(000 A 290(000
%$ A @isponibil H @atorii la banci %* A 10(000 H00(000 A / ,0(000
%$ A F&/ $F& A 200(000/290(000 A /,0(000
7bservam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie; desi pre6inta un fond de rulment po6itiv ceea ce inseamna
ca are un capital permanent care finantea6a activele imobili6ante si o parte din activele circulante(
*ocietatea pre6inta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de mobili6at(In ca6ul in care
conducerea ar duce o politica de investitie atunci se e>plica ca o situatie normala cresterea nevoii de finantare a ciclului de
e>ploatare(
@e6ec3ilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar; prin an-aDarea de noi credite pe %*; adica dependenta
societatii de resurse e>terne; se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite prin ne-ocierea mai multor
resurse de astfel de capital(
V1.A2.2010
LA FEL ! "0 2009
2009/"0/A2( *ituaia patrimonial a unei 4ntreprinderi; 4n valori contabile se pre6int astfel:
/ Imobili6ri necorporale (FnoL/3oL. 300
/ Imobili6ri corporale 2(,00
/ Imobili6ri financiare (plasamente financiare. 300
/ *tocuri 8(000
/ reane 9(000
/ @isponibiliti ,00
/ apital social (1(000 aciuni. 3(000
/ &e6erve 300
/ )rofit ,00
/ 7bli-aii nefinanciare 11(,00
/ 7bli-aii financiare ,(900
/ din care pe termen lun- 3(000
Se cere(
1( * e>plicai care sunt aDustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe ba6a bilanului contabil s elaborai bilanul economic al
acestei 4ntreprinderi( (3 p(.
2( Ttiind c la evaluarea recent fcut de o firm de consultan a re6ultat c valoarea economic a fost stabilit la: 3(000 lei la
imobili6ri corporale; 000 lei la imobili6ri financiare; 8(300 lei la stocuri 2i 9(500 lei la creane; determinai valoare intrinsec a unei
aciuni( (, p(.
3( @eterminai principalele mase financiare ale 4ntreprinderii pe ba6a bilanului financiar al firmei( (3 p(.
A5u/tari
- e*i.inare n+n 0a*+ri
- in*+cuirea 0a*+ri*+r c+ntabi*e cu 0a*+ri*e ec+n+.ice
e*e.ente Va* ctb a5u/tari Va* ec+n+. e*e.ente Va* ctb a5u/tari Va* ec+n+.
Imob necorp 300 /300 0 ap(social 3(000 0 3(000
Imob corp 2(,00 #500 3(000 &e6erve 300 0 300
Imob fin 300 #200 000 )rofit ,00 0 ,00
*tocuri 8(000 /200 8(300 &e6erva
reev
0 /100 /100
reante 9(000 /,00 9(500 7bli- nefin 11(,00 0 11(,00
@ispon ,00 0 ,00 7bli- fin ,(900 0 ,(900
T+ta* 19.610 -100 19.610 T+ta* 19.910 -100 19.610
'ilant economic
$*e.ente Su.e $*e.ente Su.e
Imobili6ari 3(000 apital propriu 3(500
*tocuri 8(300 7bli-atii nefinanciare 11(,00
reante 9(500 7bli-atii financiare ,(900
@isponibilitati ,00
T+ta* acti0 19.610 T+ta* -a/i0 19.610
Va*+area intrin/eca: acti0 net c+rectat J nr actiuni
Activ net corectat A 3(500? 1000 act A 3(500 lei
)i*ant 3inanciar
Elemente *ume Elemente *ume
Imobili6ari 3(000 apital permanent 5(500
*tocuri#reante 10(900 7bli-atii nefinanciare 11(,00
@isponibilitati ,00 7bli-atii financiare 1(900
%otal Active 19(900 %otal )asive 19(900
7R 3inanciar : ,a@ @er.anent H acti0 i.+bi*izat A 5(500/ 3(000 A 3(100
7R @r+@riu : ,a@ita* @r+@riu H acti0 i.+bi*izat A 3(500/3(000 A 100
7R i.@ru.utat : 7R 3inanciar H 7R @r+@riu A3100/100A 3(000
N7R : acti0e circu*ante H dat+rii @e ter.en /curt A 10(900/ 11(,00 A ,(000
TN : 7R H N7R A 3(100 H ,(000 A / 1(300
TN: Ai/@+nibi* H Aat+rii 3inanciare TSA ,00/1(900A /1(300