Sunteți pe pagina 1din 2

1). Ce este baza de date?

Baza de date ansamblu structurat de date nregistrate pe suporturi accesibile calculatorului, n scopul
satisfacerii simultan, a mai multor cereri din partea utilizatorilor, n mod selectiv, si n timp optim
Proprietati:
- buna reprezentare a lumii reale
- completitudinea
- redundanta minimala a informatiei
- independenta fat de programe

2). Ce este banca de date?
Banca de date sistem complex destinat conservarii, centralizrii si manipulrii datelor
- baz de date
- hardware
- software ( SGBD + aplicatii )
- utilizatori
- administratorul bazei de date
- programatori de aplicatii
- utilizatori finali

3). Ce este Sistemul de Gestionare a Bazelor de Datelor?
Un SGBD reprezinta un ansamblu coordonat de programe care permit descrierea, memorarea,
manipularea, tratarea ansamblurilor de date ce constituie baza de date.

4).Proprietatile si functiile a SGBD.
SGBD Proprietatii:
obiective: - independenta fizica a datelor si programelor
- independenta logica a utilizatorilor la nivel extern
- partajarea datelor
- asigurarea integritatii, securittii, confidentialitatii

Functii:
- de descriere - de manipulare
- de utilizare - de administrare

Modelul relational:- se bazeaza bazeaza pe teoria matematica a relatiilor. Ceea ce il caracterizeaza este
o implementare mai simpla, fara a utiliza pointerii; structurile de date sunt mai uniforme; expresiile
sunt mai naturale, apropiate de semnificatia lor reala.
Reguli:
1) nu exist dou linii identice;
2) ordinea liniilor nu este importanta;
3) ordinea coloanelor nu este importanta ;
4) numarul de coloane este fix; numrul de linii este variabil;
5) fiecare relatie posed o cheie primara
6) nu exist dou chei primare identice;

5). Ce este cheia primara?
Una sau mai multe coloane ale caror valori identifica in mod unic toate liniile unui tabel.

6). Ce este cheia straina?
Se numeste cheie straina o coloana sau o multime de coloane a unei relatii R1 ale carei valori,
daca nu sunt nule, coincid cu valori ale unei chei primare dintr-o relatie R, nu neaparat distincta de
R1.

7). Ce este redundanta?
Redundanta este un fenomen negativ care se obtine din faptul ca in baza de date se gasesc
informatii duplicat.

8). Ce semnifica legatura m:m intre entitati?
Unui element din clasa A ii corespunde unul sau mai multe elemente din clasa B si unui element
din clasa B ii corespunde unul sau mai multe elemente din clasa A.

9). Ce semnifica legatura 1:m intre entitati?
Unui element din clasa A ii sunt asociate mai multe elemente, sau unul sau nici un element din
clasa B.

10). Agregarea Care este? care sunt?
SELECT <coloane> , <fctgrup(coloane)>
FROM <nume_tabela> [WHERE <conditie>]
GROUP BY <expresie> [HAVING <cond_grup>]
[ORDER BY <coloane>] ;
>>select avg(pret), count(codp)
from prod where den='panza';

11). Subinterogarii Ce ?
SELECT <lista> FROM <tabele>
WHERE <expresie> <operator> (SELECT <lista> FROM <tabele>) ;
>>select den,pret,culoare
from prod
where pret >(select pret from prod where den='panza' and culoare='rosu');

12). Jonctiuni(legaturii)
SELECT tabela1.<coloane> , tabela2.<coloane>
FROM tabela1, tabela2
WHERE tabela1.<col1> = tabela2.<col2> ;
>>select prod.den
from prod,client,vanzare
where prod.codp=vanzare.codp and client.codcli=vanzare.codcli and client.nume='Ionescu';