Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare nscriere concurs

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde urmtoarele


documente, conform prevederilor art. 49 din Hotrrea Guvernului nr.
611/200 pentru apro!area normelor privind or"ani#area $i de#voltarea
carierei func%ionarilor pu!lici, modificat $i completat de H.G. nr.
11&'/200(
) copia actului de identitate*
) copie certificate de nastere*
) copie certificate de casatorie +dupa ca#,*
) formularul de -nscriere, conform ane.ei nr. ' la H.G. nr. 611/200,
modificat*
) copiile diplomelor de studii $i ale altor acte care atest efectuarea unor
speciali#ri*
) copia carnetului de munc sau, dup ca#, adeverin% care s ateste
vec/imea -n munc $i -n specialitate + dup data de 01.01.2011 dovada
vec/imii -n munc $i -n specialitate se face cu adeverint standard
conform 0rdinului 1"en%iei 2ationale a 3unc%ionarilor Pu!lici
nr.192/201',*
) ca#ierul 4udiciar*
) adeverin% care s ateste starea de sntate corespun#toare*
) declara%ia pe propria rspundere sau adeverin%a care s ateste c nu a
desf$urat activit%i de poli%ie politic.
Copiile se prezint nsoite de documentele originale i se autentific de
secretariatul comisiei - Primaria Rm. Valcea, Biroul Resurse mane -
camera !.

S-ar putea să vă placă și