Sunteți pe pagina 1din 3

Programa cursului de Introducere n Pedagogie/ Teoria instruirii

i teoria evalurii, 2014 - 201


!"eciali#area$ Psi%ologie, Psi%o"edagogie s"ecial, &itere
'nul$ al II-lea, !emestrul al I
(odul de tran#i)ie
7. Abordarea sistemic a proceselor educative
7.1. Ce se nelege prin abordarea sistemic a educaiei
7.2. Nivele ale abordrii sistemice de la lecie la sistemul educativ
7.3. Avanatajele i de!avantajele abordrii sistemice
'l treilea modul $ Teoria instruirii i teoria evalurii
". #biectivele educaiei
$. Coninuturile nvmntului
l%. &etodele i mijloacele de nvmnt din perspectiva educaiei moderne
ll. 'ormele de organi!are a proceselor educative
l2. (eoria i practica evalurii
l3. 'actorii instituionali ai educaiei
l3.1. )coala i societatea
l3.2. *olitica colar i conducerea nvmntului
l3.3. Cercetarea deci!ia practica educaiei
Prelegere *inal $ +niversitatea , cunoaterea i imaginea lumii
-i.liogra*ie orientativ + snt cuprinse doar volumele imediat accesibile
studenilor la biblioteca ,acultii de psi-ologie sau la .C/ studenii au
libertatea de a opta pentru orice alte titluri din domeniu 0
1 Antonesei2 3iviu2 Paideia/ 0undamentele culturale ale educa)iei2 *olirom2
l$$4
1 Antonesei2 3iviu2 1 introducere n "edagogie/ 2imensiunile a3iologice i
transdisci"linare ale educa)iei2 *olirom2 2%%2
1 .eger25aston2 1mul modern i educa)ia sa, 67*2 1$74
1 .ernstein2 .asil2 !tudii de sociologia educa)iei2 67*2 1$7"
1 .r!ea2 Ce!ar2 'rta i tiin)a educa)iei2 67*2 1$$8
1 Carlgren2 'rans2 4duca)ia "entru li.ertate, (riade2 1$$9
1 Cousinet2 :oger2 4duca)ia nou, 67*2 l$7"
1 Cojocariu2 ;enera2 0iloso*ia educa)iei "entru sc%im.are, .acu2 2%%%
1 Co!ma2 (eodor2 5coala i educa)iile "aralele2 6ditura /niversitii2 <ai2
1$$%
1 Co!ma2 (eodor2 &oise2 Constantin2 6econstruc)ie "edagogic2 An=arom2
<ai2 1$$8
1 Co!ma2 (eodor +coord.02 1 nou "rovocare "entru educa)ie$
interculturalitatea2 6d. *olirom2 2%%2
1 Creu2 Carmen2 7urriculum di*eren)iat i "ersonali#at, *olirom2 1$$"
1 Cuco2 Constantin2 Pedagogie, *olirom2 1$$4
1 Cuco2 Constantin2 Pedagogie i a3iologie, 67*2 1$$7
1 Cerg-it2 <oan2 (etode de nv)mnt, 67*2 1$"%
1 Cerg-it <on2 Neacu <oan etc2 Prelegeri "edagogice, *olirom2 2%%1
1 Cuco2 Constantin +coordonator02 Psi%o"eagogie "entru e3amenele de
de*intivare i grade didactice, *olirom2 2%%%
1 Cuco2 Constantin2 Istoria "edagogiei/ Idei i doctrine "edagogice
*undamentale2 *olirom2 2%%1
1 Cuco Constantin2 4duca)ia/ 2imensiuni culturale i interculturale,
*olirom2 2%%%
1 *ierre 7asen>C-. *erregau?> &.:e!2 4duca)ia intercultural2 *olirom2
1$$$
1 7ave2 :.@.2 0undamentele educa)iei "ermanente, 67*2 1$$1
1 7avits2 A.:.2 .all2 B.2 Psi%ologia "rocesului educa)ional, 67*2 1$7"
1 7elors2 AacCues2 7omoara luntric/ 6a"ortul ctre +84!71 al
7omisiei Interna)ionale "entru 4duca)ie n secolul 99I, *olirom2 2%%%
1 7D@ainaut2 3.2 Programe de nv)mnt i educa)ie "ermenent, 67*2
1$"1
1 5agnE2 :.2 7ondi)iile nv)rii2 67*2 1$74
1 5agnE2 :.2 .riggs2 Princi"ii de design al instruirii, 67*2 1$77
1 <onescu2 <on2 <.2 !ociologia colii, *olirom2 1$$7
1 <onescu2 &.2 &ec)ia ntre "roiect i reali#are, 7acia2 1$"2
1 <ucu2 :omi2 Instruirea colar/ Pers"ective teoretice i a"licative,
*olirom2 2%%%
1 Aoia2 6lena2 Pedagogia/ 5tiin)a integrativ a educa)iei2 *olirom2 1$$$
1 3ads-eere2 5. de2 4valuarea continu a elevilor i e3amenele, 67*2 1$78
1 3ands-eere2 5. i ;.2 2e*inirea o.iectivelor educa)iei2 67*2 1$"3
1 &arin2 Clin2 Teoria educa)iei/ 0undamentarea e"istemic i
metodologic a ac)iunii educative, All2 1$$4
1 #=on2 ;.2 2idactica general, 67*2 1$79
1 *un2 6mil2 5coala , o a.ordare socio"edagogic, *olirom2 1$$$
1 *lanc-ard2 6mile2 Introducere n "edagogie, 67*2 1$78
1 *lanc-ard2 6mile2 7ercetarea n "edagogie, 67*2 1$7"
1 Btanciu2 &i-ai2 6e*orma con)inuturilor nv)mntului/ 7adru
2
metodologic, *olirom2 1$$$
1 Bc-aub2 @2 Fen=e2 Garl2 2ic)ionar de "edagogie, *olirom2 2%%1
1 ;ideanu2 5eorge +coordonator02 Pedagogie , g%id "entru "ro*esori, 2
volume2 /niversitatea din <ai2 1$"2
1 ;ideanu2 5eorge2 4duca)ia la *rontiera dintre milenii, 6ditura politic2
1$"".
7riterii de evaluare$
- cursul durea! un semestru i prevede evaluarea pe parcurs i cea ,inalH
1 nota ,inal este o medie ponderat a notei la proba scris2 a celei pentru
activitatea de seminar i celei pentru ,recventarea activ a bibliogra,iei +de 2 ori
nota te!ei2 cte o dat nota pentru seminar i lecturi0.
1 accesul la te!a semestrial este condiionat de pre!entarea probei scrise +,ie2
re!umat2 recen!ie2 conspect2 pam,let etc0 a lecturii a cel puin trei volume din
bibliogra,ia domeniului.


3