Sunteți pe pagina 1din 7

Farmaco curs 15

09.03.2011
MEDICINA BAZATA PE DOVEZI
Iulia Hateganu : Medicina este stiinta si constiinta incalzita de iubirea de oameni
Clase de recomandare :
!lasa I : conditii "entru care e#ista do$ezi si%sau acordul unanim asu"ra
bene&ciului si e&cientei unei "roceduri dignostice sau tratament
!lasa II: !onditii "entru care do$ezile sunt contradictorii sau e#ist o di$ergenta
de o"inie "ri$ind utilitatea%e&cacitatea tratamentului
!lasa IIa : 'o$ezile% o"iniile "ledeaza "entru bene&ciu% e&cienta
!lasa IIb : (ene&ciul%e&cienta sunt mai "utin concludente
!lasa III : !onditii "entru care e#ista do$ezi si%sau acordul unanim ca
tratamentul nu este util%e&cient ) iar in unele cazuri "oate & c*iar daunator.
Nivele de evidenta:
'o$ezi de ni$el + : 'ate "ro$enite din mai multe studii clinice randomizate sau
metaanalize
'o$ezi de ni$el (: 'ate "ro$enite dintrun singur studiu randomizat sau mai
multe studii mari) nerandomizate
'o$ezi de ni$el ! : !onsensul de o"inie al e#"ertilor si%sau studii mici ) studii
retros"ecti$e) registre.
MEDICATIA APARATULUI CARDIO VASCULAR
MEDICATIA HIPERTENSIUNII ARTERIALE
MEDICATIA DIURETICA
MEDICATIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
MEDICATIA INSUFICIENTEI CARDIACE
MEDICATIA TULBURARILOR DE RITM SI DECONDUCERE
MEDICATIA HIPERTENSIUNII ARTERIALE
,tiologia *i"ertensiunii arteriale :
Hi"ertensiunea arteriala -H.+/ este o a0ectiune "luri0actoriala
1. H.+ esentiala -120903 din cazuri/
2. H.+ secundara : boli renale) endocrina etc.
4atogenia H.+:
1
!resterea rezistentei $asculare "eri0erice 5 cel mai im"ortant 0actor
!resterea $olemiei ca urmare a retentiei *idrosaline
!resterea 0ortei de contractie a inimii
!lasi&carea *i"ertensiunii arteriale :
Categoria SISTOLICA (mmHg) DIASTOLICA (mmHg)
6"tim 7120 720
8ormal 7130 725
9imita su"erioara a
normalului
130139 2529
H.+ grad I -usoara/
subgru" H.+ de granita
1:0159
1:01:9
9099
909:
H.+ gradul II -moderata/ 1;01<9 100109
H.+ gradul III -se$era/ 1120 1110
H.+ sistolica izolata
subgru" de granita
11:0 = 1:01:9 790
!lase tera"eutice 0olosite in tratamentul H.+:
1. Medicamente sim"atolitice
2. Medicamente $asodilatatoare
3. Medicamente blocante ale canalelor de calciu
:. Medicamente in*ibitoare ale enzimei de con$ersie
5. Medicamente blocante ale rece"torilor de angiotensina II -sartani/
;. Medicamente diuretice
Medicamente sim"atolitice :
Inter$in la mai multe ni$ele ale sistemului ner$os sim"ati:
a. !entral
+l0ametildo"a
!lonidina) guan0acina) mo#onidina
b. .erminatii ner$oase "resina"tice
>ezer"ina) guanetidina) guanadrel
c. >ece"tori al0a -al0a blocante/
Fentolamina) 0eno#ibenzamina
4razosin) .erazosin) 'o#azosin
d. >ece"tori beta -betablocante 5((/
4ro"ranolol) "indolol
(iso"rolol) nebi$olol) meto"rolol
+tenolol)beta#olol
+cebutalol) nadolol) o#"renolol
e. >ece"tori al0asi beta - blocanti adrenergici micsti 5 al0a si beta/
9abetolol) car$edilol
Mediame!te "a#odi$atatoare%
2
a. ?asodilatatoare arteriale :
Hidralazina
Mino#idilul
'iazo#idul
Fenoldo"am
b. ?asodilatatoare mi#te arteriale si $enoase :
8itro"rosiatul de sodiu
Mediame!te &$oa!te a$e a!a$e$or de a$i' (BCC)%
8i0edi"ina -+dalat/
+mlodi"ina -8or$asc/
Felodi"ina -4lendil/
8imodi"ina ) 8icardi"ina
9ecarnidi"ina -9eridi"/
'iltiazem -!ardil) 'iacordin) 'ilzem/
?era"amil -Izo"tin/
Mediame!te i!(i&itoare a$e e!)imei de o!"er#ie (IEC)%
!a"to"ril -.ensiomin/
,nala"ril -,na") >enitec/
4erindo"ril -4restarium/
Fosino"ril -Mono"ril/
9isino"ril -9istril/
@uino"ril -+ccu"ro/
>ami"ril - .ritace/
.randola"ril -Ao"ten/
Mediame!te &$oa!te a$e ree*tori$or de a!giote!#i!a II (BRA):
9ostran -!ozaar/
?alsartan -'io$an/
Irbesartan -+"ro$el/
.elmisartan -Micardis) 4ritor/
!andesartan -+tacand/
Mediame!te di'retie%
1. Diuretice tiazidice :
Hidroclortiazida -8e0ri#/
(utizida
!iclo"entiazida -8a$idre#/
!lortalidona -HBgroton/
!9ortiazida -Cal$ric/
2. Diuretice de ansa:
Furosemid
+cid etacrinic
3. Diuretica care economisesc potasiu
C"ironolactona -+ldactona) ?eros"iron/
.riamterenul -'Btac/
3
+milorid -Midamor/
Mediame!te #im*ato$itie %
inter$in la mai multe ni$ele ale sistemului ner$os sim"atic:
1. central :
+l0ametildo"a
!lonidina) Auan0acina) Mo#onidina
2. terminatii ner$oase "resina"tice :
>ezer"ina) Auanetidina) Auanadrel
3. rece"tori al0a -al0a blocante/:
Fentolamina) Feno#ibenzamina
4razosin) .erazosin) 'o#ozosin
Antihipertensive simpatolitice cu actiune centrala :
C$o!idi!a%
Mecanism de actiune :
9a ni$el central D1 stimulare rece"torii al0a2 "ostsina"tici si imidazolici l1
bulbari 1 im"ulsuri in*ibitorii la "eri0erie
9+ ni$el "eri0eric D1 stimularea rece"torilor al0a2 "resina"tici 1 in*ibarea
eliberarii de 8+ 1 scaderea tensiunii arteriale
!aracteristici 0armacologice :
8u reduce Eu#ul sanguin renal
Ce absoarbe usor
Indicatii:
H.+ medie sau gra$a
,0ecte secundare :
>etentie de 8a -se asociaza cu un diuretic/
(radicardie
Ccade 0orta de contractie si debitul cardiac
>eactii ad$erse :
Fsoare 5 sedare) somnolenta) consti"atie) uscaciunea gurii
Ara$e 5 rebound la intreru"erea tratamentului
4re"arate comerciale : !lonidina) Haemiton
'oze : 0)10)2 mg de 23 ori "e zi.
A$+ameti$do*a
, analog '64+ D1 sinteza de al0ametinnoradrenalina
Mecanism de actiune :
Ctimulare rece"tori al0a2 centrali -nucleul tractului solitar/
D1 imoulsuri in*ibitorii la "eri0erie
!aracteristici 0armacologice:
8u scade Eu#ul sanguin renal
.endinta de retentie sodata
Ccade debitul cardiac
Indicatii:
Forme medii sua gra$e de H.+
>eactii ad$erse :
+semanatoare cu cele ale clonidinei
8u determina rebound
>ar "roduce *i"otensiune ortostatica
:
+nemie *emolitica) 0ebra
4re"arate: +ldomet) 'o"egBt c" 250 mg
'oze: 1c" # 23 ori %zi.
Mo-o!idi!a
Mecanism de actiune :
Ctimuleaza rece"torii imidazolici l1 bulbari D1 im"ulsuri in*ibitorii la "eri0erie
D1 scade tonusul sim"atic D1 scade .+
!aracteristici 0armacologice :
Ctimuleaza mai "utin rece"torii al0a2 "ostsina"tici bulbari D1 mai "utine
e0ecte ad$erse : sedare) somnolenta) consti"atie) uscaciunea gurii
Indicatii :
H.+ esentiala
!ontraindicatii:
(locuri sinoatriale si atrio$entriculare) bradicardie) I!) (I!
4re"arate: !Bnt) 4*Bsiotens c" 0)2 = 0)3 = 0): mg
'oze : 0)2 mg%zi 1 ma# 0); mg%zi . 'oza se creste "rogresi$ la 3 sa"tamani.
Antihipertensive simpatolitice cu actiune pe terminatiile nervoase presinaptice :
Re)er*i!a
+lcaloid e#tras din >an$olia Cer"entina
Mecanism de actiune :
(loc*eaza ca"tarea de 8+) '+ si 5H. in $eziculele de de"ozit D1 degradarea
lor de M+6 D1 scade eliberarea lor in 0anta sina"tica D1 scade stimularea
rece"torilor al0a "ostsina"tici D1 $asodilatatie D1 scade .+
,0ecte 0armacologice :
*.+
bradicardie
linistire - actiune tranc*ilizanta si neurole"tica/
Indicatii:
H.+
9a administrarea i.$. actiunea este mai ra"ida
>eactii ad$erse :
Cedare) somnolenta
5
4irozis si congestie nazala
9a doze mari tulburari e#tra"iramidale si de"resie
!ontraindicatii:
'e"resie
Insu&cienta cardiaca
Insu&cienta renala se$era
Flcer
4rezentare: Hi"azin) 8eocriste"in) Hi"oser"il
.'a!etidi!a
Mecanism de actiune:
(loc*eaza eliberarea noradrenalinei in 0anta sina"tica
,0ecte 0armacologice:
Ccade tensiunea arteriala - are caracter ortostatic/
Ccade 0rec$enta cardiaca
Ccade Eu#ul renal
Indicatii:
H.+ 5 cazuri se$ere care nu ras"und la alte tratamente
>eactii ad$erse:
Hi"otensiune arteriala ortostatica 1 cola"s
Im"otenta se#uala la barbati
>etentie salina
!9+C, .,>+4,F.I!, F696CI., I8 .>+.+M,8.F9 H.+:
1. Medicamente sim"atolitice
2. Medicamente $asodilatatoare
;
3. Medicamente blocante ale canalelor de calciu
:. Medicamente in*ibitoare ale enzimei de con$ersie
5. Medicamente blocante ale rece"torilor de angiotensina II - sartani/
;. Medicamente diuretice
<