Sunteți pe pagina 1din 761

d

Ionel Teodoreanu
La Medeleni
Vol.1 - Hotarul nestatornic
Partea nti
I
POTEMKIN I KAMI-MURA
oi !"rani salutar" cu o ar#aic" sole$nitate %e &iitorul st"%'n al $o(iei.
Mi(carea &astelor %"l"rii 'n&"lui %e "nu! cu e%icul &'nt al )loriei. *e o%ri 'n
$i+locul (oselei ca un )ladiator acla$at 'n aren" cu c"lc'iul %e tru%ul ,iruitului-
a&'nd dre%t scut .$eul- dre%t lance s/oara al c"rei /uior 'l str'n)ea 'n %u$nul
r"%e.it 'nd"r"t.
0 -a%oi nu te do,oar"- ,oierule- na$ila asta1 'ntre," unul din !"rani.
0 Pe $ine12
"nu! toc$ai is%r"&ise clasele %ri$are. Era licean 'n &acan!".
0 Mai ,ine #ai de i-o$ da ,oierului o $'n" de-a+utor s"-l suie- se a$estec"
'n &or," cel"lalt !"ran- a%ro%iindu-se de .$eu.
0 a $are-i2 se $inun" el. 3't o /ereastr" ,oiereasc"2
"nu! se si$!i $'ndru c" .$eul e al lui (i u$ilit c" e $ai $are dec't el.
Instincti& 0 cu$ ocole(te o /e$eie $"runt" &ecin"tatea celor 'nalte 0 se
'nde%"rt" )ra&- $"sur'nd (oseaua cu %asul. 4$eul r"$ase arestat 'ntre cei doi
!"rani.
0 O%re(te- ,oierule- c" nu ,ate &'ntul dintr-acolo5 'ntoarce-te-na%oi- %orunci
s/"tos unul dintre ei.
"nu! se codi o cli%"- cercet" ."rile- se 'ncrunt" cu de$nitate- ca /r"$'ntat
de socoteli ad'nci- de r"s%underi... (i se su%use. 6n )oana $are trecu %e l'n)"
.$eul atent- (i /u)i- (i /u)i de%"n'nd s/oara 'ntre de)ete. 6n ur$a lui $osorul se
.,"tea ca un )u.)an e%ile%tic.
0 a!i-i dru$ul2 r"cni el de de%arte- s$ucind s/oara din r"s%uteri.
4$eul c".u 'n ca%- "nu! %e s%ate.
6ntre ti$%- unul c'te unul- a%oi %'lcuri-%'lcuri- co%ila(ii satului 'n)r"dir"-
descul!i (i nai&i- e&eni$entul de %e (osea.
0 Las"- ,oierule- c" !i-l $u(truluiesc eu- 'l lini(ti unul din !"rani- (ter)'ndu-i
straiele de col, cu ,"t"i delicate- ca %e un %atra/ir.
0 Ve.i2 Ve.i2 ac" nu i-a!i 'ntins coada- sus%in" 'ntret"iat "nu!- a,ia
st"%'nindu-(i lacri$ile.
0 Ia s" &e.i- ,oierule- nu$ai s"-l iei cu ,ini(oru- (-"l &e.i c" %orne(te2 A(a-i
(i calu n"r"&a(2... Ia te uit" $ata2... -"l tra)i... (-"l 'ncerci- (-"l $ai la(i
slo,od... (i iar tra)i #"!u... Ian au.i2
Melodic" $'nie de &ioloncele- .,'rn'itoarea &'+'ia 'n salturile- tres"lt"rile (i
'ncon&oierile-ncordate ale .$eului 'nsu/le!it de &ia!a &'nturilor str"&e.ii. 3o.ile
se alintau /e$inin 'n lar)- de.$ierd'nd %uterea &'nturilor.
0 Hooo-%a2...
"nu! 'ntinse ,ra!ele %e +u$"tate- 'ntr-a+utor celui de sus- c-un )ol 'n %ie%t
(i- 'n/iorat- '(i /eri ca%ul. 3u o %ornire de ,alet- /eti!ele se $l"diar" lin5 ,"ie!ii
se-ncordar"- )ata s" se a&'nte.
3a un del/in %e &alul $"rii .$eul se d"duse %este ca%... (i $'r'ind se
'n!e%enise iar la loc- %ie%t 'n %ie%t cu-ntre) &".du#ul...
6n ur$" ondular" co.ile- %"str'ndu-(i )ra!ia de stele c"."toare.
0 H"i-#"i2 c#iuir" co%iii.
"nu! cli%i- .'$,ind.
*/oara cur)ea re%ede s%re cer. 4$eul se 'n"l!" deasu%ra satului- $ai sus
dec't dealurile- dec't soarele- dec't r'ndunelele. 3o%iii 'l c"utau cu $'na
strea(in" la oc#i- cu de)etul celeilalte 'ntins.
0 Uite-l- $"i2 i.,ucni un ,"ie!el.
0 Taci- $"i2 se r"sti la el altul.
0 3i- $"i1 3i1
0 *ss2 se-ncruntar" ceilal!i.
6n t"cerea din nou li$%e.it"- cerul torcea 'nn",u(it. "nu! %i%"i s/oara ca %e
t"i(ul unei s",ii- cu &'r/ul &'r/ului de)etelor.
0 A%uc" .dra&"n- ,oierule- c" !in (i eu...
"nu! se 'n)#esui 'n !"ran- a%uc" s/oara (i- %"truns de ad'nci$ea ,ul,oanei
de sus- '(i trase o $'n" de %e s/oar". i,uind cu ea 'nd"r"t- a%uc" ,ra!ul
o$ului. M'na de %e ,ra! str'n)ea din r"s%uteri5 cea de %e s/oar"- u(urel.
0 7ine ,ine- ,oierule- nu-!i /ie /ric"2... Pune a$'ndou" $'nile- &oinice(te2
3u o %ornire du($"noas"- "nu! se o%inti (i trase- 'ncre!indu-(i /a!a. 3erul
nu se des/und"... 6n $'nile lui- atletic"- s/oara &i,ra- u$%l'ndu-i $u(c#ii de
,"r,"!ie... Oc#ii 'i str"lucir" '$,"ta!i.
0 e-acu$ %o!i %leca.
0 R"$'i s"n"tos- ,oierule2 )lu$i cu serio.itate !"ranul- %re/"c'ndu-se c"
%leac".
*/oara-i i.,ucni din $'n".
0 *tai2 *tai2 Nu $" l"sa2 *ca%"-$"2 !i%" "nu!- '$,r'ncit- t'r't- r"scolit de
%anica unui 'nec 'n &".du#.
0 Iaca aici-s2
in ur$" r"sun" un tra% +uc"u(...
0 V" %o/te(te coni!a de )ra," la curte.
0 e ce1 se r"sti "nu! c"tre o$ul de %e ,i#unc".
0 Mer)e$ la )ar"- ,oierule- c"-i &re$ea2 r"s%unse o$ul- a,ia st"%'nind
calul.
0 8eri!i- $""i2 c#iuir" co%iii- .,u)#ind din calea calului s%eriat.
3ol,ul se lu" la tr'nt" cu (oseaua... Hora co%iilor 'ncercui 'ndea%roa%e %e
"nu!.
0 3e ne /ace$1 'ntre," el $'#nit- cu toat" n"de+dea 'n !"ran... 6l d"$ +os1
0 Mai las"-l ,"die2... Nu-l da +os- ,oierule2 se ru)ar" 'n cor co%iii- c'nd la
!"ran- c'nd la "nu!.
0 Eu .ic s"-l duce$ 'n o)rad" (i s"-l le)"$.
0 *i)ur2 *i)ur2 +u,il" "nu!- $ai-$ai s" sar" de )'tul $'ntuitorului.
6n /runte cu "nu!- alaiul $"run!ilor c"l"u.i %'n" la %oarta o)r".ii %asul 'nalt
al .$eului... O)rada se u$%lu de .ar&"9 c'nii #"$"iau- slu)ile r"s"reau din
toate %"r!ile.
0 Hai- "nu!- #ai c" &ine trenul- 'l 'nde$n" din tr"sur"- )ata de %lecare-
doa$na eleanu- cu $'nile %e urec#i.
0 *tai- $a$"- nu &e.i c" a$ trea,"2 r"s%unse "nu!- tr")'nd de s/oara
.$eului %ri%onit- ca s%re 'ncercare.
0 :ata- ,oierule2 e-acu$a nu $ai sca%"- c" doar 'l !ine un ste+ar2
0 Ai is%r"&it- "nu!1
0 ;ine- da< cine-l %".e(te1 se 'n)ri+or" el.
0 Noi2 Noi2 %rotest" %oarta 'n/lorit" cu co%ii.
0 ;a eu2 #ot"r' a%"sat un ,"ie!a( $ai r"s"rit- 'n)ro('ndu-(i )lasul.
6n/runt'nd dul"ii- intr" 'n o)rad" (i se 'n/i%se l'n)" ste+arul 'ncol"cit de s/oara
.$eului.
0 3u$ '!i .ice !ie1 'l cercet" ,"nuitor "nu!.
0 A Marandei- s" tr"i!i- r"sun" $ar!ial r"s%unsul.
0 i $ai cu$- ,"ietele1 'ntre," cu ,l'nde!" doa$na eleanu- sco,or'nd %e
scara tr"surii.
0 :#eor)#i!"- s"rut $'na2
0 i nu !i-i tea$" c-or s" te $"n'nce c'nii1
0 E#ei2...
0 M"i :#eor)#i!"- s" nu te $i(ti de-aici2 %orunci "nu!.
0 Ecoutes, mon petit, il faut lui parler gentiment, pas de cette maniere;
tiens, donnes-lui des bonbons. (1)
0 Na... %o/ti$- retu(" "nu! su,t %ri&irea doa$nei eleanu.
i- ,rusc- 'i 'ntinse cutiu!a cu ,o$,oane &iolete- o/erindu-i or"(ene(te.
:#eor)#i!" (o&"i- dar 'nde$nul cucoanei 'l #ot"r'. 6n(/"c" re%ede cutiu!a. "nu!
r"$ase cu ca%acul- indi)nat (i nedu$erit. oa$na eleanu 'nce%u s" r'd".
0 Las"- "nu!- d"-i (i ca%acul... Po/ti$ (i du$itale %entr-un rac#iu- (i-!i
$ul!u$esc.
0 *" tr"iasc" ,oierul (i s" creasc" $are2 se %loconi !"ranul.
Tr"sura %orni.
Urc'ndu-se 'n )enunc#i %e %ern"- cu ,"r,ia s%ri+init" de %oclit- "nu! %ri&i
'ndelun)- cu $elancolic" in&idie- %e din ce 'n ce $ic(oratul :#eor)#i!". La /el
%ri&eau co%iii- c"!"ra!i de-a lun)ul %or!ii- %e str"+erul ste+arului cu .$eul.
R"$as st"%'n- :#eor)#i!" a Marandei de.$ierd" s/oara 'ntins" (i sonor" ca
o strun"... (i nesocotind ,un"t"!ile din %u$nul 'nc#is- se a(e." la %"$'nt
s%ri+inindu-se de trunc#i- '(i 'ncruci(" ,ra!ele %e %ie%t (i 'nce%u s" %ri&easc"
cerul ca un /l"c"u 'ndr")ostit.
0 ...Te ro)- nu te deran+a- do$nule te/lea.
0 Vai de $ine2 *cu.a!i- &" ro)2 ti!i- c"ldurile...
1 Ascult"- $icu!ul $eu- tre,uie s"-i &or,e(ti /ru$os- nu a(a5 !ine- d"-i
,o$,oane =/r.>.
Od"i!a scund" ,'.'ia ca un 1? $ai al $u(telor.
e/ul )"rii- cu surtucul %e +u$"tate '$,r"cat- ,o@a 'n .adar- %e ne&".ute- cu
%u$nul 'nd"r"t- )aura ,leste$at" a celeilalte $'neci... 6n s/'r(it- r".,ind %rin
tunelul de al%aca al,astr"- $'na (e/ului se re%e.i s%re $'na 'n$"nu(at" a
doa$nei eleanu. 3u o 'nclinare eroic" de o$ )ras- s"rut" $"nu(a. Aduc'ndu-(i
a$inte de ,atist"- (i-o lu" de %e ca%- %udic.
"nu! se si$!i 'n/ri)urat- ca 'ntr-o $a)a.ie cu +uc"rii $isterioase. Nu-(i lua
oc#ii de la looping-the-loop-ul lent al ,en.ii de #'rtie ciuruit" de %e roti!a
tele)ra/ului... tia c" ,anda aceea e tainicul /unicular cu care urc" (i co,oar"
cu&intele de %rin &".du#... (i %arc" nu-i &enea s" cread".
0 Vine re)ulat- do$nule te/lea1
0 Vai de $ine- coni!"- i$ediat2 )'/'i (e/ul.
0 Hai- "nu!- a/ar".
Pe %eron a(te%tau un ,uc#et de )'(te le)ate- o traist" &"r)at" (i- ,lond"-
di$inea!a de &ar" 'ntre doi castani.
0 Ia s" te &"d- "nu!.... Vai2 6n ce #al e(ti2
3ostu$ul ele)ant de $arinar- '$,r"cat a,ia de di$inea!"- 'ncercase
nau/ra)iul (oselei. *andalele /u$e)au la /iecare $i(care de col,"ite ce erau- iar
(osetele at'rnau ,u.ate- desco%erind )le.nele $ai al,e dec't %ul%ele.
oa$na eleanu se a(e." %e ,anc"- a&'ndu-l %e "nu! 'n /a!"- ca o
%ro,le$" de ar#itectur". 6(i ridic" &oaleta- '(i scoase $"nu(ile. "nu! se si$!i
reconstruit.
3oc#et" i$%ertinen!" 0 %oruncit" de n"sucul c'rn co%il"re(te 0 ,ereta al,"
se 'nclin" s%re cea/"- ca$ %e-o urec#e- decolt'nd /runtea 'n 'ntre)i$e5
%an)licile /luturar" $arin5 /unda al,astr" re'n/lori cu ancora %e /a!"- la
'$,inarea ari%elor )ulerului...
0 Nu$ai o $ireas"-i li%se(te2 se $inun" duios (e/ul )"rii- r"s"rind cu o
condicu!" su,!ioar" (i cu c#i%iul ro( deasu%ra %letelor ,atistei.
0 Vine1
0 Vine.
0 "nu!2 "nu!2
3u rese$nare satis/"cut"- ca sal&at de la sinucidere- "nu! se l"s" tras
'nd"r"t. 4"rise la ori.ontul &erti)inos al (inelor un %unct ne)ru- du($"nos ca o
)aur" de re&ol&er 'nc"rcat.
Mai a(te%tar"- %ri&ind (inele ner&oase... 6n)ro.itor de su%"rat" %e )ar"-
$a(ina trecu 'nainte...
0 Mar/"... $ar/"... $ar/"5 a treia... a treia... a treia... desci/ra "nu! 'n )ura
$are- cli%ind (i str'n)'nd $ai tare $'na doa$nei eleanu.
0 Uite-l %e tata- $a$"2 Nu-l &e.i12 Pa%a2 Pa%a2 La /ereastra unui
co$%arti$ent- $'inile do$nului eleanu scuturau $"nu(ele s%re cei de %e
%eron... La u(a &a)onului /luturar" %letele 'ntunecate ale Ol)u!ei. Nici nu se
o%rise trenul- c" Ol)u!a (i s"rise de %e scar"- &esel"- /a$iliar"- cu$ s"rea (i
di$inea!a din %at %e co&ora(.
0 Vai- Ol)u!a2 &rei s" $" '$,oln"&e(ti1 !i%" doa$na eleanu- aler)'nd s%re
ea.
6n treac"t- Ol)u!a-i s"rut" $'na (i se re%e.i la &i.itiu 9
0 Mo( :#eor#)e2 Mo( :#eor)#e2 A$ &enit2
6n ur$a Ol)u!ei se co,or'r" ,a)a+ele 0 trecute %e )ea$ lui Ion 0 a%oi
do$nul eleanu- c#e/liu- 'n #aine de soie-ecrue, cu %ana$aua %e cea/"- )ata
s" )lu$easc"- s" inter%ele.e5 du%" el- cu $i(c"ri lini(tite (i oc#i $ari de
'ndr")ostit"- %ri&ind (i res%ir'nd &acan!a- Monica.
0 6!i %are ,ine c" ai &enit la noi- Monica1 o 'nt'$%in" doa$na eleanu-
lu'nd-o 'n ,ra!e- de-a dre%tul de %e ulti$a trea%t"- (i s"rut'ndu-i o,ra+ii.
0 a.
P"l"ria de %ai- cu ,oruri rotunde (i %an)lic" nea)r"- %rins" cu elastic %e su,
,"r,ie- 'i alunec" %e s%ate- at'rn'ndu-i de )'t.
oa$na eleanu sur'se %"rului desco%erit9 era auriu cu$ s'nt nu$ai %letele
de soare- %e care co%iii &'n"tori de /luturi le )"sesc %rin iar,a cr'n)urilor-
.'$,ind su,t %"l"ria lor- 'n locul /luturelui du%" care au a.&'rlit-o.
0 Ei- co%ii- n-a$ uitat &reun ,a)a+1... ;un... Totu-i 'n re)ul"2 Ei- ,ra&o2
:ro.a& 's de ,ine dis%us2 se lu$in" de-a ,inelea do$nul eleanu- /rec'ndu-(i
$'nile ca du%" un %roces c'(ti)at.
:estul ,ucuriei- al ener&"rii (i al s%"latului %e $'ni era acela(i la do$nul
eleanu.
"nu! se ,osu$/lase5 ni$eni nu-l lua 'n sea$"- ni$eni nu se uita la el2
6nc#ise oc#ii (i se /"cu ne&".ut2
0 Ma$"- unde $i-i %"l"ria1 )'/'i Ol)u!a- sosind 'n )oana $are de la cai.
Un ca% de ,unic- cu oc#elari de aur %e &'r/ul nasului- a%"ru la /ereastra
&a)onului.
0 M" ro)- a r"$as 'n co$%arti$ent o %"l"rie de do$ni(oar"5 nu-i a
du$nea&oastr"1
0 ;a da2 o re&endic" Ol)u!a cu t"rie.
0 Mai ,ine $ul!u$e(te do$nului- Ol)u!a... Po/ti$2 3e !i-ai $ai uitat1 o
cercet"- $"sur'nd-o din ca% %'n"-n %icioare- doa$na eleanu.
0 P/uuu2 i.,ucni Ol)u!a- d'nd cu oc#ii de "nu!. o%ti ce&a la urec#ea
Monic"i.
0 P/uuu2 %u/nir" a$'ndou".
0 ;u/tea- ;u/tea %olo,oc- cioc-%oc- cioc-%oc2 a%ostro/" Ol)u!a %e "nu!.
3ele dou" s"%t"$'ni de &acan!" la !ar" 'i rotun+iser" o,ra+ii- st'rnind ast/el o
nou" %orecl" %e ,u.ele Ol)u!ei. e(te%tat din %oso$oral" (i uitare- "nu!
$"sur" %ie.i( %e sora lui (i- cu $'nile care !inuser" s/oara .$eului- o %"l$ui din
dou" %"r!i- alun)'nd de %e o,ra+ii ei %aloarea e@a$enelor.
0 ;ra&oo2 :alant ca&aler2 se a$estec"- de la /ereastra trenului %ornit-
do$nul cel ,"tr'n.
0 Res%ectili $ele- coani Ior)u2 r"sun" un )las de la /ereastra &a)onului
ur$"tor.
0 Vus tis di land?... A ghiten Weig.
La au.ul +ar)onului ire%ro(a,il- /erestrele &a)onului de-a doua se u$%lur"
de ca%ete se$ite- ca /erestrele unei ca/enele de %e te/an cel Mare... (i de
ser&ia,ile salut"ri. 3are ne)ustor din Ia(i nu /usese sau nu era clientul lui conu
Ior)u eleanu2
0 3o%ii2 3o%ii2 Ia- $" ro)2 'i %otoli doa$na eleanu- des%"r!ind la ti$% %e
"nu! de %u$nul (i %iciorul Ol)u!ei.
0 A$ s"-!i ar"t eu !ie2 )esticul" Ol)u!a.
0 Las"- Ol)u!a- nu &or,i c-un r"u crescut- o '$%"c" Monica- lu'nd-o de ,ra!.
Pornir" 'nainte- '$%reun" cu doa$na eleanu... "nu! le a+unse din ur$".
0 Voi... &oi s'nte!i ni(te fete le arunc" el cu )lasul 'necat de indi)nare.
0 Nu-i ade&"rat2 ,"tu din %icior Ol)u!a- r".,it" de insult".
0 Nici nu $ai 'nca%e &or,". Tu e(ti ,"iat- inter&eni do$nul eleanu.
*in)ura noastr" /eti!" e Monica. A(a-i- Monica1
0 ;a (i eu2 %rotest" Ol)u!a... a nu-i dau &oie lui 0 'l /ul)er" cu de)etul 0
s" $" insulte2
0 Nu$ai /oc 'i dudui!a noastr"- (o%ti $o( :#eor)#e- cu .'$,ete-n $ust"!i
(i-n oc#i- c"tr" o$ul care-nc"rca )ea$andanele 'n c"ru!".
0 Pace &ou"2 le %orunci r'.'nd do$nul eleanu. 3ine $er)e cu $ine 'n
,i#unc"1
0 Eu2 se %ri%i "nu!.
0 ;a eu2 'l 'nl"tur" Ol)u!a.
0 Eu a$ s%us 'nt'i2
0 3e-are a /ace2
0 ;a are2
0 Nu &or,esc cu tine.
6ntre ti$%- doa$na eleanu se urcase 'n tr"sur".
0 ;ine- da cu $ine nu &ine ni$eni1
0 Eu- tante Alice- se o/eri Monica.
0 Atunci- &oi #aide!i cu $ine 'n ,i#unca.
0 El s" $ear)" 'n tr"sur"- st"rui 'ncruntat Ol)u!a.
0 udui!"- 'i (o%ti $o( :#eor)#e- #ai cu $o(u %e ca%r".
Ol)u!a se 'nse$n"... dar re%ede-(i lu" o /i)ur" de $ucenic".
0 u-te cu ,i#unca2 Mie nu-$i tre,uie2... Las"- las"2 se %re/"cu ea c"
sus%in"- urc'ndu-se %e ca%r"- eu 's %ersecutat"9 (tiu eu2
i s$ul)'nd ,iciul din teaca lui- (/ic#iui caii.
0 *tai ,ini(or- dudui!"- c" ne r"stoarn"2
0 Mo( :#eor)#e- .&'cni Ol)u!a cu neast'$%"r 'ntre %icioarele lui- $'n" c't
%o!i... *" nu cu$&a s" ne a+un)"2 Au.i- $o( :#eor)#e1
0 V" salut cu res%ect- coane Ior)ule2
0 Hei2 ce $ai /aci- do$nule te/lea1 Tot &oinic12 Tot &esel12
0 V" $ul!u$esc2 3u slu+,a... M$d"2...
Neast'$%"rul (i $'nia clocoteau 'n su/letul lui "nu!- 'nc"lecat %e ,i#unca5
deo%otri&" (i-n co%itele calului r"$as %e loc- 'n ur$a tr"surii.
0 Hai- %a%a- te ro)... iute...
0 *tai- /rate- ce at'ta )ra,"1 oar nu e(ti %re(edinte la 3asa!ie2
0 *" dea u$ne.eu s-a+un)"2 dori din ad'ncul ini$ii do$nul te/lea.
0 Ai a+uns cu &reun %roces %e-acolo1
0 3#iar %'n-acolo nu- se s%o&edi el $odest... Nu$ai la 3urtea de a%el- d"-
ca o$ul2
0 O $'n" de-a+utor1
0 ac-a!i &rea2 'ndr".ni el.
0 Ei2 O$ &or,i alt"dat".
"nu! se $uiase9 tr"sura nu se $ai &edea. Un nod a$ar i se urc" 'n )'t-
a$intindu-(i cu$ se urcase Ol)u!a %e ca%r"... At'ta o,id" se a,"tu asu%ra lui-
'nc't su,t %leoa%ele 'nc#ise 'nc#i%uirea-i d"du ,u.na 'n tr"sur"- al"turi de
$a$a lui9 s" %oat" %l'n)e (i s" /ie consolat... Locul era ocu%at de Monica2...
"nu! d"du %inteni ro!ilor ,i#uncii.
Picioarele Monic"i nu a+un)eau %'n" la %odeaua tr"surii5 at'rnau. Totu(i- nu
(i le le)"na.
Nici nu ,"tea cu &'r/ul )#etelor s'r)uitor lustruite toaca- 'n )ea$andanul ei
de %e sc"una(. i $'nile Monic"i %luteau lini(tite %e )enunc#ii '$%reuna!i.
Nu$ai &'r/urile de)etelor se ridicau uneori... (i iar se l"sau- (i iar tres"reau
r"s/ir'ndu-se...
...8iindc" de-a drea%ta (i de-a st'n)a dru$ului se le)"nau lanuri de culoarea
soarelui- c'nd lu$inate- c'nd u$,rite 0 /iindc" %e-alocuri s-alun)au at'!ia $aci-
de %arc" toate %o.ele *cu/i!ei Ro(ii din c"r!ile de ,as$e %orniser" 'nsu/le!ite-
l"s'nd al,e %a)inile- ru$enind c'$%iile...
A3e ,ine-i st" 'n ne)ru2A )'ndi doa$na eleanu- (i 'ndat"-(i duse cu s%ai$"
su%ersti!ioas" $'na la )ur". Monica a&ea a,ia .ece ani (i %urtase de trei ori
#aina de doliu- %e care co%il"ria ei o '$,r"case acu$ %entru ulti$a oar"-
/iindc" de acu$ 'nainte nu $ai a&ea %e ni$eni... Roc#ia nea)r"- %entru
$oartea ,unicii- i-o /"cuse doa$na eleanu...
0 Monica- ce culoare '!i %lace !ie $ai $ult1
Oc#ii /eti!ei %ri&ir" )ra& %e doa$na eleanu.
Prin.'nd %ri&irea 'ndre%tat" asu%ra roc#i!ei de doliu- '(i %lec" )enele ne)re
%e oc#ii de $iere ,run". O,ra+ii i se '$%ur%urar"5 lacri$i $ari 'i alunecar" de-a
lun)ul /e!ei... M'nu!ile ei str'nser" roc#i!a ca %e o %"%u(" %ri$e+duit".
0 Pui $ic- %ui $ic- n-a$ &rut s" te su%"r2
6i lu" ca%ul $'#nit %e )enunc#i- $ur$ur'ndu-i desc'ntecul cu &or,e dulci-
%entru durerile co%iilor (i-ale 'ndr")osti!ilor.
3'$%iile .&oneau de r'setele )lasurilor $ici. Lu$ina soarelui ad'nc se d"ruia
%"$'ntului.
0 Iart"-$" tante Alice- n-a$ s" $ai /ac2... 6$i %lace al,astrul- (o%ti Monica-
'$,r"c'nd cu-al,astrul cerului unde era ,unica ,londul #oldelor unde-nce%ea
&acan!a.
0 Nu $ai tra)i din lulea- $o( :#eor)#e1
0 udui!a $o(ului- toate le (tie2... cl"tin" din ca% $o(nea)ul. ;a tra) eu-
c'nd a$ &re$e2 Toate cu r'nduiala lor.
0 a acu$a de ce nu tra)i1
Mo(nea)ul ridic" din u$eri. 3u$ s" tra)"1 Pal$ele lui ne)re (i ,"t"torite
'n&"luiau- ocrotitoare- %u$ni(orii al,i 'ncle(ta!i %e #"!uri- ca dou" co+i de nuc"
$ie.urile /ra)ede.
0 a caii cine s"-i $'ie- dudui!a $o(ului1
0 3ine12... Eu.
0 ;at"-te norocul s" te ,at"2
0 N-ai titiun1 'l cercet" Ol)u!a- i$it'ndu-l.
0 3u$%"r" $o(u<2
0 Mo( :#eor)#e- 'nce%u Ol)u!a cu s/ial"- 'ntorc'nd s%re el coada oc#ilor
ne)ri ca dou" ca%ete de r'ndunici ie(ite din cui,- !i-a$ adus un %ac di titiun...
Ve.i c" $-a$ !inut de cu&'nt- $o( :#eor)#e2 'l do+eni ea cu serio.itate.
e ast"-&ar" /")"duise Ol)u!a $o(ului un %ac di titiun- (i nu uitase2 Pacul
era o cutie de ta,l"- cu tutun de lu@ cu$%"rat" de Ol)u!a din ,anii ei- de cu
toa$n"- (i %"strat" 'n dul"%iorul ei un an 'ntre).
Ol)u!a n-a&ea ,unici.
3#i%ul &ioi (i )#idu( al $o(nea)ului se 'ncrunt" de 'nduio(are. Oc#ii $ici se
$ic(orar" scli%itori5 $uste!ile-$%ro(cate-a neast'$%"r- tre$urar" .,urlite.
3u%rin.'nd c-o $'n" #"!urile 'ncrustate cu $'nile Ol)u!ei- scotoci cu cealalt" 'n
,u.unarul de la %ie%t- scoase o )aro/i!" s"l,atec" (i- ,ini(or- 'n/i%se 'n %letele
'ntunecate ale /eti!ei ro(ul lucea/"r al dedeoc#iului.
"nu! n-au.ea dec't tictacul $at al co%itelor- ,"t'nd 'n tact cu ini$a lui-
%'n"-n ini$a %"$'ntului. *u,t ro!ile ,i#uncei- (oseaua &iscolea-nd"r"t... "nu!
'nc#ise oc#ii.
A...*e /"cuse noa%tea nea)r" ca iadul- c'nd .$eul se n"%usti n"%rasnic 'n
ur$a /u)arilor. 8u)ea calul lui 8"t-8ru$os ca &'ntul- dar .$eul s-a%ro%ia ca
)'ndul (i 8"t-8ru$os si$!ea 'n s%ate...A
"nu! desc#ise oc#ii- c-un /ior 'n s%ate. *e %re/"cuse el 'n .$eu- dar si$!ise
nu$ai s%ai$a lui 8"t-8ru$os2... -a%oi- dac" 8"t-8ru$os ar /i t"iat ca%ul
.$eului- cine-ar $ai /i ur$"rit-o %e Ol)u!a1... "nu! %orni din nou la dru$-
c"lare %e ,i#unc"...
o$nul eleanu !inea #"!urile- dar nu i-ar /i trecut %rin $inte c" nu $'na el
calul... i cu$ s"-l /i $'nat2 i ,i#unca (i calul (i #"!urile- (i Ion- care-l !inea %e
"nu! s" nu cad"- de la s%ate- nu erau dec't "nu! %re/"cut 'n ei to!i. 3u din!ii
str'n(i- cu oc#ii 'nc#i(i- cu /runtea 'ncordat"- "nu! se iu!ea du%" Ol)u!a- 'n
rosto)olul ro!ilor- 'n tictacul $at al co%itelor.
"nu! se %utea %re/ace-n oricine- (i-n orice5 %utea /i oric'nd- oriunde. N-a&ea
dec't s"-nc#id" oc#ii... *" /i &rut el- c't r"u n-ar /i %utut /ace2 !oroc c" era $ilos2
"nu! era $'ndru cu s%ai$" de %uterile ascunse-n el... Odat" se $'niase %e
$a$a lui- /iindc"-l luase de urec#i (i-l %usese la col!. 6nc#i.'nd oc#ii "nu! o
o$or'se... su/erise... (i- )r",it- o 'n&iase la loc- c"ci dac" $urea $a$a cine l-ar
/i iertat2 Ni$eni nu ,"nuia tainele lui "nu!- nici doctorul care-l (tia %e de rost
'nl"untru (i-n a/ar". *u,t %leoa%ele lui "nu!- 'n ad'ncul lor- de acolo de unde
&in lacri$ile- se ascundea ce&a- ca un so$n cu &isuri5 cu$ 'nc#idea oc#ii era
$ai $are %este to!i- c#iar %este tata (i $a$a. Pe $a$a o /"cea '$%"r"teas"-
%e tata ori )eneral- ori $are s/etnic- %e Ol)u!a ori co%il de cas"- ori o tri$etea
la ,uc"t"rie.
3'nd le %o&estise $o( :#eor)#e %o&estea lui I&an Tur,inc"- Ol)u!a ceruse
$o(ului o tur,inc" la /el cu a lui I&an.
0 ac-a( /i *'n-Petru- $atale !i-a( da-o- dudui!a $o(ului2
0 "-$i-o- $o( :#eor)#e2
0 e unde s-o iau1
0 "-$i-o- $o( :#eor)#e2
Ol)u!a se 'nro(ise de neca.. "nu! t"cuse- c-un .'$,et %entru el- 'n oc#i...
Mai t'r.iu- la lu$ina lu$'n"rii- "nu! '(i %i%"ise /runtea- %ri&ind-o 'n 'necul
ciudat al o)lin.ii. O de.$ierdase c#iar- ca %e un dar. Acolo era tur,inca lui I&an-
'n care 'nc"%ea tot iadul (i tot %"$'ntul. Mult se ,ucurase "nu!- /iindc" ni$eni
0 nici Ol)u!a 0 n-a&ea tur,inc". i ni$eni nu (tia c" nu$ai el o are- c'nd
'nc#ide oc#ii...
"nu! si$!i deodat" &'ntul (i soarele 'n %"rul lui.
0 3e-i1
0 O%ri!i- ,oierule- o%ri!i... a c".ut %"l"ria cona(ului.
8lutur'ndu-(i %an)licele- ,ereta se rosto)olea %e +os. Ion s"ri du%" ea.
0 Pa%a- nu %orni$1 'ntre," "nu!- alar$at de %resi$!irea unui nou %o%as.
0 7ine #"!ul- Ioane... Iar te )r",e(ti1 M"i- $"i2 *tai s"-n&'rt o !i)ar". Uite (i
%entru tine.
4'$,ind co%il"re(te- do$nul eleanu 'i 'n/und" %ana$aua 'n ca%ul lui
"nu!- l"s'ndu-l /"r" ca%- ca un cuier ocu%at.
0 Ho"""2 c"sc" el .)o$otos- 'ntin.'nd ,ra!ele alene.
"nu! ridic" %ana$aua- %oso$or't- (i se uit" la tat"l lui- care-(i r"sucea
!i)ara- cu oc#ii /e$eilor ne"n#elese de ,"r,a!ii lor.
0 Uu-uu2 uu-uu2 uu-uu2...
0 3ine /ace-a(a- $o( :#eor)#e12 'ntre," Ol)u!a /"c'nd 'ntoc$ai.
0 3aii- dudui!a $o(ului5 au ,"ut $ult" a%".
0 A(a2 au ,roa(te-n ,urt".
Monica de.$ierd" $'na doa$nei eleanu.
0 $ante Alice2
0 3e-i Monica1
0 Ni$ic- tante Alice- .'$,i Monica- res%ir'nd ad'nc.
0 Vrei s"-$i s%ui ce&a- Monica1
0 Nu... E /ru$os- tante Alice2
0 Pui $ic2... *coate-!i %"l"ria- s" te ru$eneasc" soarele...
0 $ante Alice- uite ro$ani!e2 recunoscu Monica /lorile c"lcate 'n %icioare
%rin o)rada (colilor.
Ro$ani!ele r'deau 'n soare- (i ele 'n &acan!".
0 Acele ce-s- tante Alice1
0 *'n.iene2
0 i acelea1
0 *'n)ele-&oinicului2
0 i acelea1
0 3ondurul-doa$nei2
0 ...*'n.iene- $ur$ur" Monica sila,ele tre$ur"toare de soare ca un &ers
uitat de al,ine %e ,u.ele co%iilor.
T"cur".
U)uiau ne&".u!i 'n +urul tr"surii- dulci #ulu,i... 3aii d"deau din ca% ,la+in-
urc'nd la %as sui(ul... P'l%'iau /lutura(i al,a(tri... R'ndunelele-(i l"saser" 'n iar,"-
la uscat- roc#i!ele u$ede de rou"... ru$ul de /o(nete (i de $ires$e ducea
s%re cerul a%ro%iat 0 cu %"rul auriu- cu o,ra+ii %ali.i- cu co.ile %e s%ate- cu
$'nile '$%reunate 0 %e Monica.
Putea s" r"sar"- acolo unde dru$ul se '$%reun" cu al,astrul- 'n #ain" al,"-
!in'nd 'ntr-o $'n" inelul cu c#eile cele )rele care desc#id %or!ile cerului- s/'ntul
Petre sur'.'nd.
0 Mi-i /oa$e- %rotest" Ol)u!a.
e c'nd a(te%ta $o( :#eor)#e &or,a asta2
0 *ss2 (o%ti el la urec#ea Ol)u!ei5 are $o(ul ce&a2
0 Ia s" &"d2 'l ru)" Ol)u!a cu )las sc".ut.
Mo( :#eor)#e scoase din ,u.unar o %un)uli!" de #'rtie.
0 3e are $o(u11
0 Ro(co&e2 %orunci Ol)u!a.
0 Iaca- la asta nu $-a$ )'ndit- se 'ntrist" $o(nea)ul.
0 3e ai acolo- $o( :#eor)#e1 se /r"$'nt" Ol)u!a.
0 Ia ni(te .a#"r de )#ea!"- o/t" el $elancolic.
0 Monica2 A&e$ .a#"r de )#ea!"2 stri)" Ol)u!a- tro%"ind %e ca%r"...
0 Ei- $o( :#eor)#e- '$i %are c" &rei s"-!i dai lea/a %e $'na denti(tilor2 'l
do+eni 'n (a)" doa$na eleanu.
0 Las"- cuconi!"- s" $"n'nce co%iii .a#"r... Parc" $atale nu-!i d"dea$ tot
a(a c'nd erai $ic"2...
oa$na eleanu .'$,i. A(a era. i ea... Era $ult de-atunci.
0 ar acu$a '$i $ai dai- $o( :#eor)#e1
0 "- cuconi!"2 3u$ o &rea dudui!a2
Ol)u!a s/"r'$" ce!oasele dia$ante 'n(irate %e s/oar"... 6nce%u %ra.nicul9
Ol)u!a- %e ca%r"- s/"r$a- su)ea (i 'n)#i!ea- (i iar 'nce%ea5 Monica- 'n tr"sur"-
ron!"ia 'nceti(or- %ri&ind aiurea. oa$na eleanu su)ea ne'nde$'natec-
'n)#i$%'ndu-se 'n col!urile sloiului &anilat- )'ndindu-se la &acan!ele de
odinioar"... Mo( :#eor)#e '(i s$ul)ea $uste!ile .'$,ind. Ol)u!a nu-l uitase9 cu
de-a sila 'i &'r'se 'n )ur" o ,ucat" de .a#"r5 $o( :#eor)#e o /uri(ase 'n
,u.unar- cu $are ,")are de sa$"- ca %e un dar de %re!.
0 Mo( :#eor)#e- )ro.a& $i-i de %o/t" de un castra&ete crud... (tii- cu sare
(i c#i%er2 ron!"i Ol)u!a.
0 Las" s-a+un)e$2 6!i %re)"te(te $o(u- cu$ (tie el.
0 Mo( :#eor)#e- cu$%"r"$ (i ro(co&e de la cr'($"... N-a$ $ai $'ncat de
c'nd2 tii- la co/et"rie n-au ro(co&e2 Au.i- $o( :#eor)#e1
0 Aud eu2
0 i cu$%"r"$1
0 3u$%"r"$- cu$ nu2
0 i $'nc"$.
0 ...ac" $i-i da din!ii la loc oi $'nca (i eu- (oricelul $o(ului2
0 Vai- $o( :#eor)#e2 N-ai s" $"n'nci ro(co&e1... Hai s" le /ace$ co$%ot.
Un nec#e.at &esti din ur$" a%ro%ierea ,i#uncei5 caii de la tr"sur"
nec#e.ar" r".,oinic. Ol)u!a se r"suci- %ri&i- se 'ncrunt" (i %use $'na %e ,ici.
0 Mo( :#eor)#e2 Nu $" l"sa2 Ne-a+un)2
Mult iu,ea $o( :#eor)#e caii- (i %e cei de la tr"sur"- (i %e cei de la ,i#unc".
Totu(i- 'ntrecerea 'nce%u &ioaie- ca odinioar"- c'nd ,oierii erau n"%rasnici la
$'nie (i la &eselie- (i c'nd suru)ii 'n&'rteau #ara%nice intr'nd cu oi(tea-
nainta(ilor la %or!i- ca s" .'$,easc" ini$a ,oierilor de !i%etele +u%'ni!elor. Mo(
:#eor)#e '(i $ai aducea a$inte- (tia (i Ol)u!a de la el.
0 Hii-#iii2... c#iui Ol)u!a.
Mo( :#eor)#e .'$,i nu$ai5 ,iciul (uier" o &or," de (ar%e5 caii lun)ir"
tra%ul- scutur'nd coa$ele )rele- /lutur'nd co.ile lun)i... i o%t co%ite ,"tur" to,a
lu%telor.
0 Uit"-te-na%oi- Monica2 o 'nde$n" Ol)u!a- 'n )ura $are- ca 'n %lin" &i+elie.
Monica 'n)enunc#ie %e %erne- ridic'nd ca%ul %e deasu%ra %oclitului.
0 *-a%ro%ie1
0 Parc"... (o&"i r"s%unsul.
0 *-a%ro%ie1
0 Parc" da- se te$u Monica.
0 *-a%ro%ie1 tun" Ol)u!a- lu'nd ,iciul din $'na lui $o( :#eor)#e.
0 a-da 2 se-ns%"i$'nt" Monica.
3u tru%ul lun) (i .&elt de li,elul"- ,i#unca r"s"ri 'n r'nd cu tr"sura- )ata s-o
'ntreac".
0 :r",i!i- co%ii2 :r",i!i9 $i-i o /oa$e )ro.a&"2 i-o sete2 le &or,i din )oan"
do$nul eleanu.
"nu!- senin- se uita dre%t 'nainte- 'ncord'ndu-(i coada oc#iului. Ast/el ar"ta
Ol)u!ei dis%re!ul lui (i totodat" %utea s"-i (i ."reasc" 'n/r'n)erea %relun)".
A3e ,ine-i s" /ii ,"r,at2A )'ndi "nu! res%ir'nd cu nesa! aro$a de tutun
des%rins" din #aina tat"lui s"u- res%ir'nd cu con&in)ere du#oarea de tutun
$'inilor (i a su/l"rii lui Ion de la s%ate.
0 Mo( :#eor)#e- o%re(te2 #ot"r' 'n (oa%t" Ol)u!a.
0 Ho-#o- co%ii2 Ho-#o- ,"ie!i2
;i#unca se ducea dus" ca o s"niu!" cu ro!i %rin %ul,eri.
0 a- da2 8u)i!i du$nea&oastr" c't &re!i2 Noi nu o$or'$ caii- le arunc"
Ol)u!a- ca o %iatr" uci)"toare din ur$"- $"rini$ia $ilei.
3aii o%ri!i )'/'iau din )reu5 su/l"rile lor aler)au 'nc"- .,uciu$'ndu-i %e loc.
3ei din tr"sur" se ridicaser" 'n %icioare- ur$"rind /u$ul ,i#uncei %e (osea.
Ol)u!a r"sucea ,iciul- 'n)'ndurat"... Ielele str"&e.ii ale ar(i!ei u$%leau ."rile de
+ocuri /"r" tru%uri. i deodat"- ca o $elancolie de /'n cosit 'n toa$na soarelui de
sus- de 'n)eri tri(ti (i ,l'n.i- $ireas$a sul/inei 'i 'n&"lui.
0 Nu $ai %ot2 Mor de sete2 r"su/l" Ol)u!a r"sturn'nd 'n tr"sur" ,ra!ul de
sul/in" s$uls" &oinice(te.
0 Las" c" %orni$ 'ndat"- o %otoli doa$na eleanu- (ter)'ndu-i cu ,atista
/ocul o,ra+ilor n"du(i!i.
0 Uite- tante Alice2 r"s"ri (i Monica- aduc'nd 'n ,ra!e $"nunc#iul &erde %lin
de )al,ene sc'ntei- (i %e o,ra+i culori de c'$%- culese o dat" cu sul/ina (i cu
al,"strelele din %"r.
Ocolind tr"sura %e dind"r"t- s" se urce 'n st'n)a- Monica se o%ri deodat"- ca
'nt'$%inat" de un )'nd r"u... H"inu!a nea)r"- tr"sura o%rit"2 6n $intea ei de
co%il nec"+it- toate tr"surile $er)eau s%re ci$itir5 toate tr"surile o%rite a(te%tau
%ornirea con&oiului...
0 $ante Alice2 Tr"sura n-are nu$"r2
0 *i)ur c" n-are2 Tr"surile de cas" n-au nu$"r.
0 N-ai nu$"r2 (o%ti Monica tr"surii (i-o ,"tu cu $'nu!a- ,ucuroas".
A+utorat" de Monica- doa$na eleanu or'ndui 'n %oclit $"nunc#iurile de
sul/in"- r"s/ir'nd (u&i!ele... 3aii %ornir"... Mult" &re$e- al,ine credincioase
ur$"rir" coli,ioara de sul/in"... 6n soare- scli%eau stelu!e aro$ate- /ul)uind u(or
%e ca%etele din tr"sur".
0 $ante Alice2
0 3e-i- Monica1
0 Mai e $ult %'n" acas"1
0 Acu(i a+un)e$2
0 Vai2
0 6!i %are r"u- Monica1
0 Nuuu- tante Alice2
*i)ur c"-i %"rea ,ine2 i totu(i... %arc" ar /i &rut s" nu se $ai co,oare
niciodat" din tr"sura /"r" nu$"r (i cu sul/in" 'n %oclit9 tr"sura &acan!ei.
0 Mo( :#eor)#e- ce s-aude1 'ntre," Ol)u!a- cercet'nd cerul cu $'na adus"
deasu%ra oc#ilor.
0 ;at c'nii2
0 Ei2 3'nii2 *us- $o( :#eor)#e2
0 ;at"-l s"-l ,at"2 4$"ul lui cona(u "nu!.
0 A#a2 $or$"i Ol)u!a.
0 Las"- c"-!i /ace $o(u unu $ai /ru$os2
0 Nu-$i tre,uie2
3aii se o%rir" (i- s$ucind de #a$uri- trecur" %ra)ul %or!ii la tra%- %e su,t
&'+'itul .$eului str"+uit de un ste+ar (i de un $arinar $"runt. e-un $arinar2 e-
un a$iral a&'nd %e ,u.e .'$,etul aceluia care %ri$i s%ada 'n/r'ntului Na%oleon.
Risi%a al," a caselor o)r".ii- cu cea din $i+loc lar)" (i ad'nc" (i st"%'n"
%este toate- r"s"ri ca o lu$inoas" $"n"stire /"r" turle (i c"lu)"ri 'n oc#ii
Monic"i.
*/or"ind- caii se o%rir" la scar"... 6n /rea$"tul de &i!" &erde al %rid&orului-
.orelele $ulticolore c"scau /ra)ed.
0 Mi-i /oa$e2 !i%" Ol)u!a cu $'nie. Unde e(ti- ,a,o1
La )lasul ei- cu c#i% (i tru% enor$ de eunuc 0 ,ro,oad" al," (i %estelc"
al,"- r'.'nd 'n #o%urile %'ntecului (i-n c"scatul (tir, al )urii- cu ,ra!ele desc#ise
cu%rin.'nd o)rada toat" 0 co,or' %e sc"ri ,uc"t"reasa.
0 Aici-i ,a,a2 a ,ine c-a!i &enit odat"- c"-$i ard %uii %e /ri)are- ,"tu-i-ar
norocii s"-i ,at"2
Un cer(a/ ud %rins cu !inte de col!urile /erestrei desc#ise se ,o$,a lin (i iar
&enea la loc- %re-/"c'nd c"ldura care $ole(ea caisele li&e.ii 'n r"corit" ,oare.
6n od"i!a /eti!elor nu era ni$eni... Intrase Anica 'n )oan" descul!"- l"s'nd %e
scaun )ea$andanul u(urel al Monic"i (i ie(ise tr'ntind u(a- du%" ce-(i scli%ise 'n
o)linda o&al" a (i/onierei de $a#on- sur'sul de !i)anc" t'n"r".
Acu$ )ea$andanul cu ini!ialele ,unicei era sin)ur. 6n el a(te%tau %ortretul
,unicei (i o %"%u(" '$,r"cat" 'n ne)ru- s" &ad" noua locuin!" a Monic"i.
Monica- a(e.at" 'n so/ra)erie la $as"- %e un scaun cu dou" %erne dedesu,t-
$'nca /ru$os cu$ o 'n&"!ase ,unica9 cu (er&e!elul a)"!at de %ie%tarul roc#i!ei-
/"r" s"-(i 'ntind" coatele %e $as"- cu )ura 'nc#is"- !in'ndu-se drea%t"...
ac" ar /i intrat ,unica 'n odaia /eti!elor (i-ar /i %us oc#elarii (i- /"r" s"
atin)" cu de)etul nici (i/oniera- nici cele dou" dul"%ioare de l'n)" %aturile de
nuc- ar /i &".ut c" %ic de col, nu-i nic"ieri- nici $u(te- (i-ar /i o/tat cu u(urare5
ar /i si$!it $irosul de %odele ceruite '$,in'ndu-se cu aro$a de r"coare %"strat"
doar 'n ti#na caselor ,"tr'ne unde iernea." $ere (i )ut"i (i ar /i cl"tinat din ca%
cu ,un"tate (i cu duio(ie5 (i s-ar /i a%lecat cu $ult" trud" asu%ra %aturilor
neted 'n&elite- (i de.&elind un col! ar /i &".ut c" a(ternutu-i de oland" (i c"
s%"l"toreasa-i &rednic"- (i c"-n dula%ul ru/elor $ai e sul/in" (i la&and" 0 (i-ar /i
aco%erit ea cu e&la&ie col!ul desco%erit5 (i dac" ar $ai /i desc#is (i (i/oniera (i-
ar /i &".ut %"%u(ile care a(te%tau e$o!ia /eti!elor %re$iate la e@a$enul de
clasa treia %ri$ar" (i-ar /i luat ,unica oc#elarii de %e nas- (ter)'ndu-(i-i- ar /i
/"cut o cruce la icoana Preacuratei din %"rete- o alta deasu%ra 'nc"%erii 0 (i-
nceti(or- 'nceti(or- ar /i ie(it- (i s-ar /i dus... /iindc" Monica %utea s" intre- 'n
odaia /eti!elor nu $ai era ni$eni.
0 3o%ii- da!i-$i &oie s"-$i scot #aina5 nu $ai %ot.
*co!'ndu-(i surtucul de soie-ecrue, do$nul eleanu r"$ase 'n c"$a(" de
soie-ecrue, cu )uler +os (i $oale. Ridic'ndu-(i ,ra!ele 'n sus- le scutur"5 $'nicile
alunecar" 'n +os. P"strase $i(carea aceasta de $ult- de %e atunci c'nd a&oca!ii
%ledau '$,r"ca!i 'n ro,". P"strase (i ro,a cu )'ndul c" "nu! &a '$,r"ca-o 'ntr-
o .i ca s" %lede.e... Poate c" %'n" atunci &or %rice%e AcretiniiA 0 cretinii erau
to!i aceia care contra.iceau %"rerile %ro/esionale ale do$nului eleanu 0 c"
ro,a d" ari%i cu&'ntului- (i &or reintroduce-o. e nu- s"-i a$inteasc" $"car din
dula%- lui "nu!- de &re$urile &ec#i.
o$nul eleanu '(i iu,ea %ro/esia Aca %e-o a$ant"A 0 a(a s%usese 'ntr-o
%ledoarie la 3asa!ie- rostind cu&'ntul ile)al cu %asiune (i aro)an!"- ca s"
de(te%te %e un consilier ador$it 0 (i dorea ca (i "nu! s" )'ndeasc" (i s"
%oat" s%une la /el... ac" Ol)u!a ar /i /ost ,"iat2...
0 Ei- "nu!- acu$a e(ti licean2 E(ti ,"iat $are2 Po!i +udeca. Te /aci a&ocat
ca (i tata1
oa$na eleanu ridic" din u$eri.
0 Las"-l te ro) s" $"n'nce $ai 'nt"i2... "nu!2 Iar !ii coatele %e $as"2...
Uite-te la Monica ce /ru$os $"n'nc". i-i $ai $ic" dec't tine2
Ol)u!a '(i retrase coatele .'$,ind. "nu! se 'nro(i. *c"%"r'nd o %ri&ire
crunt" 'ns%re Monica (i Ol)u!a... Teroarea co$%ara!iilor cu Monica d"inuia de
un an9 de c'nd Monica (i Ol)u!a %re%arau '$%reun"- cu aceea(i %ro/esoar"-
clasele %ri$are... 3ine-o $ai desco%erise (i %e Monica2 Ol)u!a2 8ire(te2 Ea
aducea (i %uii de $'!" %"r"si!i %e su,t )arduri- s%re de.n"de+dea ,uc"t"resei.
Asta $ai $er)ea2 ar %e Monica n-o %utea $istui. U.ur%atoarea2 Aliata
Ol)u!ei2 ;londa2... "nu! de$ult a(te%ta %rile+ul s-o tra)" de co.i cu$ tre,uie2
ALas"2A 'n)#i!i el 'n )'nd. i din nou se de.ro,i- a/ar"- cu .$eul.
Oc#ii Ol)u!ei 'l iscodeau %e su,t )ene. e la o &re$e ,")" de sa$". 3li%i-
se suci. Ol)u!a nu-l sl",ea din oc#i. O !inti (i el dre%t 'n oc#i.
0 e ce te ui!i la $ine1
0 Eu1 se $ir" candid Ol)u!a.
0 a- tu2 re%lic" el- #ot"r't s" /ac" scandal.
0 Eu nu $" uit la tine2 Eu $" uit la Monica2 ar)u$ent" Ol)u!a- uit'ndu-se la
Monica. *%une (i $ata- $a$"1
0 ;a te-ai uitat2 '(i ie(i din /ire "nu!- sc#i$,'nd ti$%ul (i '$%un)'nd cu
de)etul- &iolent.
0 Ei- (i12 N-a$ &oie s" $" uit1
0 ;ine2 Vo$ &edea2
0 ;a ia te ro) s" te ast'$%eri2 'l urec#i din oc#i doa$na eleanu.
0 P/uu2 se ,ucur" Ol)u!a cu (er&etul la )ur".
0 i tu s" te lini(te(ti2
0 Eu nu /ac ni$ic2... Era$ s" $"-nec2 r"su/l" Ol)u!a.
0 Ia- $" ro) 2
o$nul eleanu '(i trecu .adarnic (er&etul %este /a!"5 to!i 'i ."rir" r'sul.
'nd din u$eri se rese$n" (i doa$na eleanu s" r'd". R'sul se r"s%'ndi ca o
#or" ,at+ocoritoare 'n +urul %oso$or"lii lui "nu!. *e ridic" de la $as"- .&'rlind
(er&etul- (i %orni s%re u(".
0 "nu!- unde te duci1 3e- ai is%r"&it1 Ne-a$ ridicat de la $as"1... Ia
%o/ti$ 'na%oi2
0 Nu &reau2 'n)'n" "nu! cu +u$"tate )las.
0 Nu &rei la $as"12... ;ine2 8oarte ,ine2... Atunci %o/ti$ la col!... Au.i-
"nu!1 'nc#eie- scurt (i ener)ic- doa$na eleanu.
"nu! se duse- )'r,o&... 6n so/ra)erie se /"cuse o t"cere sole$n"... oa$na
eleanu .'$,i cu ,un"tate 'nt'lnind oc#ii s%eria!i (i u$e.i ai Monic"i a!inti!i
asu%ra ei.
0 Vrei s"-l iert- Monica1
Monica d"du din ca% cu %utere.
0 Po/ti$ la $as"... i $ul!u$e(te Monic"i2 a- da2
0 %erci tre$urar" sarcastic ,u.ele lui "nu!- l"s'nd o $'n" $oart" 'n
$'nile Monic"i.
0 Acu$ $"n'nc"-!i caisele.
"nu! des%ic" 'n din!i o +u$"tate de cais" (i a(te%t"- (i a(te%t" s"-i treac"
nodul din )'t- ca s" o %oat" 'n)#i!i... 3u s'$,urele 'n ea (i cu o &ies%e %roas%"t
ateri.at"- cealalt" +u$"tate r"$ase 'n /ar/uria cu caise )ra!iate de la $oarte.
0 *" &" /ie de ,ine... Eu $" duc s" $" culc2
0 "nu!- du-te (i tu la culcare.
0 e ce- $a$"1
0 8iindc" a(a tre,uie2
0 Hai cu tata (i te culc"- $"i ,"iete2 'l consol" do$nul eleanu- c"sc'nd cu
%o/t".
0 i .$eul de a/ar"1 sc'nci "nu!.
0 Te-a(tea%t".
;ucuria +ocului cu .$eul 'n %lin soare se u$%lu de a$"r"ciunea so$nului
silit.
ALua-l-ar dracu de so$n2A ,leste$" "nu! 'n )'nd %e Molo#ul du%"-
a$ie.elor co%il"re(ti.
0 Ai is%r"&it- Monica1
0 a- tante Alice5 $ul!u$esc2 r"s%unse Monica- %"turindu-(i (er&etul (i
scutur'ndu-(i /"rB$"turile de %e roc#i!".
0 Haide$ s"-!i ar"t odaia &oastr"...
Ol)u!a- cu ca%ul %lecat 'n /ar/urie- trudea $'nc'nd caise- a,sor,it" (i atent"
ca (i cu$ ar /i 'n&"!at o %oe.ie %e de rost.
0 i tu- Ol)u!a- #ai-#ai- is%r"&e(te.
0 Vin 'ndat"5 uite- nu$ai %atru caise $ai a$- se ru)" ea.
0 *" (tii c" te-a(te%t 'n odaie- Ol)u!a2 *" nu cu$&a s" te %rind %e-a/ar"2
0 ac" s%un c" &in2
0 ;ine-,ine2
R"$'n'nd sin)ur"- Ol)u!a trase cu urec#ea... 6ncredin!'ndu-se c" nu se-
ntorcea ni$eni 'n so/ra)erie- se uit" lun) la Pro/ira. Pro/ira '(i 'ntoarse /a!a
turtit" de %ansea al," s%re Ol)u!a. A(te%t"... scutur'nd un (er&et.
0 Pro/ira... Ascult" ,ine... Ad"-$i c#iar acu$a un /oar/ece- un creion (i o
,uc"!ic" de #'rtie2 )esticul" &lgu#a cu de)etul ar"t"tor- 'nto&"r"(ind
su,stanti&ele cu c'te o cioc"neal" 'n $as".
0 La ce- duduie1 c"ut" s" se du$ireasc" /e$eia.
0 Nu te %ri&e(te2 A(a &reau eu2
6n a(te%tarea Pro/irei- Ol)u!a '(i s%ri+ini ,"r,ia de $ar)inea $esei- '(i l"!i
coatele- str'n)'ndu-(i o,ra+ii cu %u$nii- (i $edit" %reocu%at.
0 Ai adus1
0 A$ adus.
0 Nu cu$&a i-ai cerut $a$ei ce !i-a$ s%us1 se alar$" deodat" Ol)u!a.
0 ;a c#iar a(a2
0 Vai- Pro/ira2 i &rei s" a$ 'ncredere 'n tine
0 e ce- duduie1 Iaca a$ adus.
0 i ce-a s%us $a$a1
0 A s%us s" caut la du$neaei 'n odaie- (i eu a$ c"utat (i a$ adus.
0 A(aa2 ;un2... 6!i $ul!u$esc.
Ol)u!a .'$,i. A%lec'ndu-se asu%ra $esei- 'nce%u s" scrie %e #'rtia ele)ant"-
luat" de Pro/ira din cutia de scrisori 0 $are- l"t"re!- a%"sat 0 sco!'nd li$,a la
/iecare cotitur" de liter".
0 ;un2
Ie(i #ot"r't"- cu oc#ii 'nne)ura!i de *alo$ee- cu /oar/ece de %arc" des%icat
'n $'n".
0 A$arnic dia&ol2 e@cla$" ad$irati& Pro/ira- $u(c'nd dintr-o cais".
Odaia lui "nu! se 'n&ecina %ri$e+dios cu odaia /eti!elor. Punctul de
/runtarie era u(a 'nc#is"- cu c#eia 'n ,roasca din %artea cealalt".
8a!a dins%re odaia /eti!elor %urta un cuier- 'n care at'rnau %"l"rii de %ai-
/unde de $"tas"- un cerc tricolor- o re!ea cu $in)i $ulticolore (i dou"
%altona(e %e%ita.
8a!a dins%re odaia lui "nu! era '$%odo,it" 'n %artea de sus cu o %ano%lie
de %osta& de ,iliard- alc"tuit" ast/el9 o %u(c" EureCa 0 culcat" %e !inta ei de
carton al, cu cercuri ro(ii 'n +urul centrului al,astru 0 'n to&"r"(ia ,e!i(oarelor
is%r"&ite cu un ta$%on de )u$" li%icioas"5 dou" s",ii de tinic#ea cu tecile
%istruite de ru)in" (i sco/'lcite de duelurile cu Ol)u!a- 'ncruci(ate 'n D (i o
(uier"toare %rins" cu un (nur ro(u- cu (uier ,'l,'it (i )ust acri(or.
Mai +os de %ano%lie- des%"r!ite de o sa,ie at'rnat" &ertical ca o coloan"
&erte,ral" a r".,oiului- erau r"sti)nite dou" uni/or$e9 una de a$iral +a%one.-
cu (a%c" (i /"r" %antaloni- %oreclit" Ka$i-Mura5 alta de a$iral rus- ,ote.at"
Pote$Cin.
Pe atunci era la $od" r".,oiul ruso-+a%one. =1>.
Ol)u!a %rote)uia %e ru(i- "nu! %e +a%one.i. e aceea- decora!ia 0 o /und"
de la o +artier" de-a doa$nei eleanu 0 cusut" ne$uritor de Pro/ira %e %ie%tul
a$iralului +a%one.- /usese s$uls" cu sto/" cu tot (i era %"strat" %rudent 'n
,u.unarul a$iralului r"$as decorat cu Asteaua c"%tu(eliiA. 6n sc#i$,- c#i%iul
a$iralului rus su,t %u$nul lui "nu! se destu%ase. Ol)u!a li%ise la loc
ar#i%ela)ul de carton- cu )u$" ara,ic" (i cususe trainic /undul cu s/oar"-
'$%odo,ind totodat" c#i%iul cu ciudate !es"turi de aur. Ol)u!a '(i a&ansase
c#i%iul la )radul de %este-a$iral (i inau)urase e&eni$entul destu%'nd la r'ndul
ei 0 ce&a $ai cal$ (i $ai $etodic dec't "nu! 0 c#i%iul a$iralului +a%one..
oa$na eleanu reconstruise c#i%iul- iar "nu! 'l a&ansase )eneros la )radul
de %este-%este-a$iral9 Aceea ce- s%unea Ol)u!a- e i$%osi,ilA.
Iat" (i e%ilo)ul r".,oiului ruso-+a%one. 'n casa eleanu9
0 Acu$a ce mai s%ui1 Ai $'ncat ,"taie2 o anun!ase "nu! %e Ol)u!a-
'$,r"cat 'n uni/or$" de a$iral +a%one..
0 Nu-i ade&"rat2
0 *" s%uie %a%a.
0 "- Ol)u!a2 3e s"-!i /ac2 Ru(ii au $'ncat ,"taie5 iac"t" +urnalele.
0 Ru(ii- nu eu.
0 a tu nu e(ti Pote$Cin1 o s/idase "nu!.
0 Eu1 Nici n-a$ /ost- nici nu puteam s' fiu.
=1> R".,oiul ruso-+a%one. a a&ut loc 'n anii 1E?F01E?G (i s-a s/'r(it cu
&ictoria +a%one.ilor.
0 3u$1
0 8etele nu /ac ar$at". Eu 's /at"... s" s%uie %a%a... i-n a/ar" de asta-
+a%one.ii t"i au a&ut noroc- da-s ni(te /rico(i.
0 Min!i2
0 Mint1 Atunci de ce-s )al,eni1
0 3u$ de ce1 8iindc"-s )al,eni5 a(a-s +a%one.ii.
0 *"-!i s%un eu9 is )al,eni de /ric". To!i au )"l,enare2 !i%ase Ol)u!a %entru
urec#ile 'ntre)ii Ha%onii... i dac" &rei s" te ,a!i- s" te ,a!i cu mine, nu cu ru(ii-
'nc#eiase Ol)u!a cu /runtea sus.
La $asa dat" 'n cinstea a$,ilor a$irali- do$nul eleanu citise ur$"torul
co$unicat9
(otem)in *i +ami-%ura
Au pornit d"r,i la r'-bel
.oc *i par' *i o#el.
/ra /ra
0-au luptat c"t s-au luptat
0 /mpl"nd casa de cle$stre 0
(rin salon, sufragerie
1i prin locuri mai sihastre.
Au mai stat ei *i la col#
0 A2eau (i p'rin#i du*manii
3ipost4nd5 col# pentru col#,
6u toat' cen-ura mamii.
7n ce hal f'r' de hal
8i-e chipiul, (otem)in
9ar e peste-amiral
+ami-%ura-i mai pu#in
(este-peste-amiral
+ami-%ura-i a2ansat.
9ar chipiul e-ntr-un hal
0upra-supranatural.
+ami-%ura a "n2ins,
1i 9'nu# a c"*tigat;
9ar &lgu#a a pretins
6' e fat', nu b'iat.
1i c' deci nu poate fi
:iruit', nici 2asal,
.iindc' n-a fost niciodat'
Autentic amiral.
En&oi =1>I
+ami-%ura legendar,
Ve-i pro2erbul cu c'ru#a
:uturuga nu-i la ru*i,
&cole*te-o pe &lgu#a.
En&oi II
;apone-i st'p"nitori
(e "ndep'rtata mare,
<a ce bun? $o#i 2e#i pieri
7n cur"nd de g'lbenare.
Od"i!a lui "nu! a&ea (i /lota2 8lota de li)#ean lucrat" de $o( :#eor)#e din
co+i $ari de nuc"9 c#i,rituri dre%t catar)- /oi!e de #'rtie ceruit" dre%t &'ntrele-
,u.ele lui "nu! dre%t &'nt (i ale Ol)u!ei dre%t ciclon.
8lota de ,"ltoace9 cor",ioare de,ile 'nc"rcate ca arca lui Noe- cu &iet"!i de
celuloid )"unos.
1
edica!ie =/r.>.
i /lota de ia.- cu$%"rat" de la AMa)asin uni&eiseiA din ;ucure(ti de $o(u
Puiu9 un sin)ur &as- lun) (i )ros c't o /ran.el"- cu elice- stea)- tunuri- co(uri (i
$arinari de tinic#ea- %arali.a!i %e %unte.
"nu! tr'nti u(a cu at'ta %utere- 'nc't $olo.ul se %r",u(i %e u$eri. *e
scutur"- cl"tin'ndu-(i ,uclele castanii- cu $i(carea ,i,lic" a lui *a$son.
0 Las"-las"2 d"du el din ca%.
'nd cu oc#ii de ulti$a cunun" de %re$iant 'nt'i- at'rnat" deasu%ra %atului-
o s$ulse din cui (i o tr'nti %e +os- '$,r'ncind-o cu %iciorul.
0 e asta 'n&"! eu- ca s" $" %ersecute2 Las"... &-oi ar"ta eu &ou"2 cl"tin"
el %u$nii s%re u(a /eti!elor.
es%rin.'nd %u(ca de %e !int"- o 'nar$" cu s")eata )u$at" (i trase...
3#i%iul %este-a$iralului rus tres"ri r"$'n'nd cu o )ro%i!" 'ntunecat" 'n /und.
Pac2 %ocni s")eata- r"$'n'nd li%it" de u("- ca o /i(" de tele/on... "nu! o
des%rinse... Pe u(" r"$ase un $onoclu a,urit. Pac2... %ac2... %ac2...
0 Ei- da ce-i scandalul acesta1 3e /aci acolo "nu!1 Nu dor$i11 'l 'nt'$%in"-
de dincolo de u("- )lasul doa$nei eleanu.
"nu! a$u!i. 6n &'r/ul %icioarelor '(i at'rn" %u(ca la loc... 3ulese cununa-
$"tur'nd /oile des%rinse su,t dula%- (i at'rn" restul )loriei 'n cuierul ei.
0 Ai ador$it1
"nu! i.,i cu %u$nul 'n %ern" (i se 'ntinse %e ru).
0 Uite- Monica... Asta e odaia &oastr"... 6!i %lace1
M'na Monic"i 'i str'nse $'na $ai tare.
0 3e ,ine $iroase- tanle Alice2
3u%rin.'nd-o 'n ,ra!e- doa$na eleanu o ridic" sus- sus...
0 Ve.i tu ce&a acolo1
0 a... Eii2... %erci, tante Alice2
4"rise deasu%ra (i/onierei o ta,l" de-ar)int aco%erit" cu sul/in".
0 Acu$ s"-$i s%ui- 'n care %at &rei s" dor$i1
0 Ol)u!a %e care (i l-a ales- tante Alice1
0 Las-o %e Ol)u!a- o de.$ierd" doa$na eleanu5 ale)e-!i-l tu %e care-l
&rei... Pe cel dins%re /ereastr"- sau %e cel dins%re u("1
0 Mi-i totuna- tante Alice...
0 ;ine- atunci !i-l ale) eu %e cel dins%re /ereastr"... A(a o a$ %e Ol)u!a $ai
a%roa%e de urec#ea $ea2 .'$,i doa$na eleanu.
U(a ietacului ei (i u(a od"ii /eti!elor- a(e.ate /a!"-n /a!"- erau des%"r!ite de
t"cerea unui &ast antret.
0 -acu$a- #ai s" des/ace$ ,a)a+ul... Unde-i c#eia1
0 Po/ti$- tante Alice2 'i o/eri Monica- cu ca%ul ridicat- ca%"tul l"n!ucului de
ar)int din +urul )'tului- scos de %e %ie%t- de su,t %ie%tarul roc#i!ei.
0 a asta ce-i- Monica1... 3e cruciuli!" /ru$oas"2 Al"turi de c#ei!a nic#elat"
at'rna o cruce de ara$" %e care ardea relie/ul unei c#inuite r"sti)niri.
0 6!i %lace- tante Alice1
0 8oarte $ult... O ai de la $a$a1
0 Nu (tiu... $i-a dat-o ,unica... $ante Alice...
0 3e-i- Monica1
0 ...Te ro)- ia-o2 o ru)" /eti!a- cu o,ra+ii 'ncin(i- sco!'ndu-(i l"n!ucul... Vreau
eu s" !i-o dau- tante Alice2 st"rui ea- cu s%r'ncenele ridicate- 'n %rea+$a
ener)iei lacri$ilor.
i cu de-a sila strecur" l"n!ucul 'n $'na doa$nei eleanu.
0 ...6!i $ul!u$esc- Monica- o '$%"c" ea de.$ierd'ndu-i %"rul... a ast/el de
lucruri nu se dau- %ui(or2 E o a$intire de la %"rin!ii t"i... Eu !i-o %"stre. nu$ai.
0 7ie %ot s" !i-o dau- 'i r"s%unse cu lini(te (i )ra&itate Monica- %ri&ind 'n
%"$'nt.
0 O iu,e(ti a(a de $ult %e tante Alice1
0 a.
0 i tante Alice te iu,e(te %e tine $ult de tot... ca %e Ol)u!a (i "nu!.
0 tiu2 (o%ti Monica.
0 Oare Ol)u!a de ce nu $ai &ine1 Ia du-te (i &e.i tu.
oa$na eleanu cli%i... (i %'n" s" desc#id" )ea$andanul di,ui $ult 'n +urul
,roa(tei- cu c#ei!a nic#elat".
0 N-o )"sesc- tante Alice2 intr" alar$at" Monica.
0 Las"- c" &ine ea sin)ur"... Tre,uie s" /ie la $o( :#eor)#e2 Uite- Monica2
7i-a$ %us %e $"su!a de noa%te %ortretul ,unicei... ac" &rei s"-l at'rni 'n
%"rete- '!i dau eu o alt" ra$".
0 Nu-nu- e ,ine a(a- tante Alice.
0 Lucrurile !i le-a$ a(e.at 'n (i/onier"... Uite9 ra/turile de sus s'nt ale tale...
0 $ante Alice- se cutre$ur" Monica- n-ai )"sit o %"%u(" 'n )ea$andan1
0 ;a da2 .'$,i doa$na eleanu. A$ culcat-o- uite...
i din %enu$,ra ra/tului- lu" 'n ,ra!e un %"tu! 'n care dor$eau dou" %"%u(i
cu %"l"riile 'n ca%.
0 Mie- tante Alice1 nu-(i cre.u oc#ilor Monica.
0 *i)ur- Monica2... Uite (i o (i/onier" cu roc#ii %entru %"%u(ile tale.
0 a< Ol)u!a1 se o%ri /eti!a cu ,ra!ele 'ntinse.
0 i ea are la /el2
3lan!a desc"rc" un /oc de %u(c"- u(a %ocni (i ,u/ni la loc- re%e.it" 'nd"r"t-
cu $'na st'n)"- de Ol)u!a...
0 3e-i1 3e-i1
Ol)u!a se aruncase de sus- 'n %at- le)"n'ndu-se $olatec 'n tres"lt"rile
arcurilor sc'r!'itoare- care dor$eau de un an.
0 ;ine- Ol)u!a- a(a se intr" 'ntr-o cas" de oa$eni1... i cu ,otinele $urdare
'n %at2 Vai2 Vai2 Vai2
0 Nu $ai %ot2
0 Unde-ai /ost1
0 La $o( :#eor)#e.
0 i ce-ai $ai /"cut- Ol)u!a1 o 'ntre," doa$na eleanu- %ri&indu-i deodat"
oc#ii cu luare-a$inte.
0 Nu s%un12 A$ /ost la $o( :#eor)#e2
0 Ol)u!a- iar ai /"cut o %o.n"2
0 *%une dre%t- Ol)u!a2
0 A$ /"cut ce trebuia s' fac &or,i Ol)u!a sacadat- s/id'nd.
0 Ol)u!a- nu u$,la cu /leacuri2 A(a se r"s%unde1
0 ...8oar/ecele l-a$ %us la loc- 'nc#eie Ol)u!a- %rin &or,e- $"rturisirea
'nce%ut" 'n )'nd.
0 8oar/ecele22... 3ine !i l-a dat1
0 3#iar $ata2... *i)ur2 $ata $i l-ai dat2 se ilu$in" Ol)u!a- si$!ind /ericirea
&ino&a!ilor care-(i )"sesc din senin un co$%lice la r"s%undere- du%" ce-au
s"&'r(it sin)uri /a%ta.
0 Eu22 Ol)u!a- &in"-!i 'n /ire2... Ia #ai (i te de.,rac" $ai ,ine... R"%e)ior-
r"%e)ior.
0 Ma$"- $i s-a ru%t ciora%ul2 se ,ucur" Ol)u!a- cu o )#eat" 'n $'n"-
ca$,r'ndu-(i de)etul cel $are de la %icior- %rin s%"rtura $ereu l"r)it" de
'n/lorirea lui ro." (i )#idu(".
0 V"d (i $" ,ucur... Las" ciora%ul 'n %ace- Ol)u!a2 Hai scoate-l2
0 *"-!i a+ut- Monica1
0 Nu merci, tante Alice2 Pot sin)ur".
3u ,ra!ele aduse la s%ate %e deasu%ra )ru$a.ilor- Monica '(i desc#ise
nasturii roc#i!ei... 3iora%ii Ol)u!ei .,urar" &iolent... Alunec'nd- roc#i!a Monic"i
desco%eri un tru% de ,"ie!el $l"diu- cu %ie%t nai&... *i$!ind %ri&irea doa$nei
eleanu- se aco%eri din nou- %lec'nd ,"r,ia.
0 Eu $" duc... e.,rac"-te- Monica.
0 Ma$"- ce ,ine-i 'n %antaloni2 se /"li Ol)u!a- s"rind de %e %at +os.
6nce%u s"-(i conte$%le %o.i!ia de scri$" 'n o)lind".
0 rac '$%eli!at- culc"-te odat"2... La re&edere- Monica.
6nc#i.'nd oc#ii- "nu! desc#ise tur,inca lui I&an...
..."nu! e %a(" sau sultan9 n-are a /ace2 3a%ul e 'n/"(urat 'ntr-un tur,an de
su,t care r"sar dou" $uste!i ca dou" iata)ane (i o %"rec#e de oc#i /ioro(i... oi
col!i lun)i ies %rin )ur" r'n+ind. 3ol!ii s'nt '$%ru$uta!i de la un stri)oi2...
*ultanul "nu! era a(a de 'ns%"i$'nt"tor- 'nc't "nu! desc#ise oc#ii (i se
r"suci %e-o coast"... in odaia /eti!elor s-au.ea )lasul Ol)u!ei. "nu! 'nc#ise
oc#ii cu $'nie2
...*ultanul st" %e un tron de aur. e-a drea%ta (i de-a st'n)a- dou"
ar"%oaice cu din!ii ca /ri(ca %e cre$a de ca/ea- /lutur" $ari e&antalii colorate.
La %icioarele tronului se-n(ir" $ii de tur,ane a%lecate %'n" la %"$'nt. To!i se
'nc#in" sultanului. Nu$ai doi #ara%i )oi- ne)ri (i ,u.a!i- cu %"rul des (i cre! ca
icrele ne)re- stau dre%!i (-a(tea%t" cu $'na %e securi. Ni$eni nu &or,e(te.
*ultanul ridic" un de)et... R"sare un ar$"sar care tresalt" (i r'n+e(te... *ultanul
/ace un se$n... Hara%ii 'nnoad" co.ile Monic"i de coada ar$"sarului... Monica
$u(c" dintr-o cais". Nu-i %as"2 Las" c"-i arat" el sultanul2... O sut" de $ii de
#ara%nice s-a,at asu%ra calului...
Hara%ii o 'n(/ac" %e Ol)u!a. Ol)u!a d" din %icioare (i se str'$," la sultan.
A(a2 ;ine2... Hara%ul ridica securea... Ol)u!a e s%oliat"... N-are %e ni$eni s-o
a%ere dec't %e /ratele ei "nu!... i-ntr-ade&"r- 'n /runtea unei o(ti- ca Mi#ai
Vitea.ul- &ine "nu!- ucide %e sultan (i %e #ara%i 0 tur,anele /u) 0 (i sca%" de
la $oarte %e Ol)u!a (i %e Monica. Ol)u!a (i Monica 'n)enunc#ea." (i-i s"rut"
$'nile. El le ia %e (ea (i %orne(te- (i %orne(te...
6n /undul tur,incei lui I&an era so$nul.
0 Tu dor$i- Monica1
0 Nu.
0 Nici eu.
Ol)u!a '(i ridic" %icioarele 'n sus- ,"t'ndu-(i t"l%ile )oale cu %al$ele.
0 Au.i Monica1
0 3e s-aud1
0 M" ,at la t"l%i...
0 e ce1
0 tiu eu2... 8" (i tu a(a...
0 Monica- ce /ace$1
0 Nu dor$i$12
0 e ce s" dor$i$1
0 A(a &rea tante Alice.
0 Ei- (i2 Parc" tu dor$i2
0 Eu 'ncerc2 se scu." Monica.
0 Nu $ai 'ncerca... Parc" ne (tie cine&a2 Ma$a doar$e.
0 Monica1
0 3e1
0 Ni$ic...
Ol)u!a c"sc" a %ustiu... 6nce%u s" colinde cu %ri&irea %la/onul al,- nu$"r'nd
.)ru$!urii &aru/ui.
0 Monica- tu ai &rea s" /ii $usc"1
0 Musc"1
0 a- $usc"2 Eu )ro.a& a( &rea... tii- $-a( %li$,a %e %la/on cu ca%ul 'n
+os...
0 Eu a( &rea s" /iu $are- &is" Monica.
0 i eu- se )r",i Ol)u!a s-o a+un)"... 3e-ai /ace tu dac-ai /i $are1
0 ...Nu (tiu2 se 'ncurc" Monica.
0 Eu $-a( /ace &i.itiu... ca $o( :#eor)#e2... i l-a( r"sturna %e ;u/tea din
tr"sur".
0 3e ai tu cu "nu!1
0 Eu1... Ni$ica2 El are cu $ine.
0 Ade&"rat2 consi$!i Monica. Te-a ,"tut5 asta nu se /ace2
0 M-a ,"tut1 se r"sti Ol)u!a 'ntre,"tor.
0 a- a.i-di$inea!"2
0 Nu $" !in2... ac" nu-l a%"ra $a$a- 'i ar"ta$ eu lui2
0 Tu (tii s" te ,a!i- Ol)u!a11
0 Tu nu (tii11
0 Nu.
0 Eu (tiu /oarte ,ine2
0 i-!i %lace1
0 *i)ur... Vrei s"-!i ar"t1
0 Nu.
T"cur". Ol)u!a o/t"...
0 Monica- de ce nu-!i tai co.ile1
0 e ce s" le tai1... 6i %l"ceau ,unicei... ea $i le-$%letea.
0 a... cred2... a< nu-s ,une la ,"taie. Te a%uc" de ele2
0 e ce s" $" ,at1
0 Nu %o!i (ti2
0 i cu cine s" $" ,at1
0 3u ;u/tea...Nu- ai dre%tate2 re&eni Ol)u!a. Nu-i dau eu &oie2
Ol)u!a se ridic" 'ntr-un cot- $i(c'nd %iciorul 'n aer.
0 Monica- tu ai $u(c#i1
0 Nu (tiu2
0 Eu a$2 Uite9 c'nd str'n) %iciorul2... Monica- eu nu $ai dor$2
*"rind +os din %at- 'nce%u s" !u%"ie %e %odele- ins%ect'nd odaia...
0 Monica2 !i%" ea deodat"- cu intona!ia %re.u$at" a lui 3risto/or 3olu$, 'n
/a!a A$ericei.
0 3e-i1 s"ri s%eriat"- Monica.
0 Ni$ic2 r"s%unse iute Ol)u!a- 'nc#i.'nd %orti!a so,ei.
*e a(e." %e scaun- %este roc#i!a Monic"i- $edit'nd...
0 Ascult"- Monica- a$ s"-!i s%un un secret.
0 *%une.
0 Ei- nu a(a2 d"du din ca% Ol)u!a- a(e.'ndu-se %e %atul Monic"i.
0 Mai 'nt'i s" te +uri c" nu s%ui.
0 Eu nu spun se re&olt" Monica.
0 Nu te su%"ra2 Te cred. 9ar tre,uie s" +uri.
0 Te +uri1
0 Nu $" +ur5 eu nu spun, se 'nc"%"!'n" Monica.
0 Nu te +uri12
0 Nu.
0 ;ine2
Ol)u!a se ridic" de %e %at. 6nce%u s" se %li$,e %rin odaie- ocolind-o %e
Monica... 6ntr-un t'r.iu- se a(e." %e $ar)inea %atului.
0 Te-ai su%"rat- Monica1 o de.$ierd" Ol)u!a.
0 Nu2 se '$,l'n.i Monica... a< de ce nu $" cre.i1
0 Atunci te ro)- +ur"-te2... Te ro)- Monica9 /"-$i $ie %l"cere2 Haide- Monica2
0 ;ine... $" +ur.
0 Ei- &e.i1 ;ra&o2... Pe ce te +uri1
8"c'nd ocolul od"ii- oc#ii Ol)u!ei se o%rir" o cli%" deasu%ra $"su!ei de
noa%te. Monica ."ri %ri&irea Ol)u!ei.
0 Pe %ortretul ,unicei1 'ntre," ea cu oc#ii $ari.
0 Nu2 Asta nu2 se a%"r" Ol)u!a... Atunci +ur"-te %e %"%u(a ta.
0 M" +ur %e %"%u(a $ea Monica... 6nce%u ea re%ede.
0 3" n-a$ s" s%un la ni$eni... /or$ul" Ol)u!a $ai de%arte- ,"t'nd tactul cu
de)etul ar"t"tor.
0 ...c" n-a$ s" s%un la ni$eni... re%et" Monica d'nd din ca%.
0 ...ceea ce are s"-$i s%uie Ol)u!a.
0 ...ceea ce are s"-$i s%uie Ol)u!a.
0 *tai2 se 'ncrunt" Ol)u!a. Mai s%une du%" $ine2... i dac-oi s%une...
0 ...(i dac-oi s%une... re%et" Monica 'n sil"- ridic'nd din u$eri.
0 ...s"-$i $oar" %"%u(a.
0 ...s"-$i $oar" %"%u(a. Ai is%r"&it1
0 *tai- a(a nu-i ,ine... *%une 'nc" o dat"2... i dac-oi s%une... s%ui1
0 ...(i dac-oi s%une- o/t" Monica.
0 ...'i dau &oie Ol)u!ei...
0 ...'i dau &oie Ol)u!ei...
0 ...s" s%ar)" ca%ul %"%u(ei $ele Monica.
0 ...s" s%ar)" ca%ul %"%u(ei $ele Monica- re%et" Monica- indi)nat".
0 Acu$ s%une9 a$in2
0 ...A$in.
0 8"-!i cruce.
0 A$ /"cut.
0 Ei- acu$ s"-!i s%un secretul2
T"cu .'$,ind.
0 *%ui- Ol)u!a1
0 *%un2 A(tea%t"... Hai s"-!i s%un. Ridic"-te (i &ino cu $ine.
O duse de $'n" %'n" la )ura so,ei.
0 a n-ai s" s%ui1... 'ncerc" Ol)u!a s" s$ul)" su%re$a /")"duial".
0 Vai2 Ol)u!a2
0 esc#ide (i uit"-te- 'i d"du &oie Ol)u!a- c-un )est lar).
0 Ista era secretul12
6n u$,ra r"coroas" a so,ei- (edeau dou" )a&anoase de dulcea!"- cu ca%ete
de #'rtie al,".
0 3e1 Poate nu-!i %lace2... *" nu cu$&a s" s%ui- Monica2 )esticul" Ol)u!a c-
un de)et s%adasin.
0 A!i dor$it ,ine1 le-ntre," doa$na eleanu- intr'nd %e u(" ur$at" de
Pro/ira- care aducea %e ta,la c#iseaua cu dulcea!" de tranda/ir.
Monica se 'nro(i5 %lec" oc#ii la %"$'nt.
0 ac"-i cald- $a$" dra)"2 $"rturisi Ol)u!a- 'ndre%t"!indu-se cu ,ra!ele
aruncate 'n sus.
0 Nu te-a l"sat s" dor$i- Monica1
0 Nu po#i s" dor$i %e-a(a c"lduri2 #ot"r' Ol)u!a- e&a.i&- r"sucind lin)uri!a
'n dulcea!".
0 %ata ai inso$nii1
0 3e-i asta Ainso$niiA- $a$"1 sus%ect" Ol)u!a cu&'ntul (i %olite!a /or$ulei
(i .'$,etul 'nso!itor.
0 Asta nu-i %entru tine. Mai ,ine s%une dre%t de ce n-ai dor$it1
0 Eu n-a$ inso$nii2 El are inso$nii2 arunc" Ol)u!a noul cu&'nt 'n u(a lui
"nu!- care dor$ea dus...
U(a se desc#ise ,l'nd- /"r" .)o$ot de clan!"... 8iindc" u$,lau 'n &'r/uri-
)#etele sc'r!'ir"- do+enite de un A!!A ,ine cunoscut lui "nu!. oa$na eleanu
/"cea --!!A ='ncre!ind nasul (i scutur'nd ca%ul cu o $i(care &ioaie> c'nd era
ener&at" din %ricini $"runte ori din %ricini $ai )ra&e (i tre,uia s" se
st"%'neasc"... e %ild"- /iindc" nu intra a!a 'n urec#ile acului- sau /iindc" la$%a
/ila de $ult- 'nainte de-a /i ,")at de sa$"- sau c'nd un $usa/ir /"r" cre(tere
$'nca ,r'n.a cu cu!itul...
0 oar$e... U$,l" 'ncet2
Pro/ira %"(ea descul!" ca (i c'nd ar /i a&ut ci.$e9 %odelele duduiau... 3o%iii-
$ai de$ult- o %orecliser"- A*/'nta lui */'ntul IlieA.
0 Tic-tac- tic-tac- tic-tac... ,an)... &or,i %endula din %"rete- nesocotind
%orunca de t"cere.
;"tuse +u$"tatea lui cinci...
0 *"-l scol1... (o&"i doa$na eleanu- cu$%"nind %ri$e+duirea so$nului de
noa%te cu ,ine/acerile so$nului de du%" $as".
*torul cu resort nu !'(ni cu$ a&ea o,icei c'nd 'l s$uncea "nu!5 se urc" lin-
'nso!it de $'na doa$nei eleanu %'n" la cerul co%t de soare- 'ntre /run.ele
$"rului do$nesc de la )ea$.
"nu! '(i st"%'ni un .'$,et de su%erioritate... Pleoa%ele lui %e care le %ri&ea
cu oc#ii 'nc#i(i- '$%odo,eau #aina de $"tas" cenu(ie a so$nului a,ia is%r"&it-
cu 'ntortoc#eate cri.ante$e %ortocalii- scuturate din lu$in"...
*o$nul- ca (i ,oala 'l /"ceau %e "nu! in&ulnera,il (i r"s/"!at de %"rin!i. e
aceea lui "nu! 'i %l"cea s" /ie ,olna& (i s" !ie oc#ii 'nc#i(i du%" ce se de(te%ta.
oa$na eleanu se a(e." o/t'nd %e $ar)inea %atului... Pre.en!a ei %ar/u$"
alt/el c"ldura &enit" din li&ad". A...*e uit" la $ine... Ha-#a2... 3u-cu- aici-sA2 !i%"
)'ndul lui "nu!- !u%"ind- ascuns 'n tru%ul cald (i /ericit ca 'ntr-un %od 'n care
at'rn" lenea stru)urilor co%!i.
:enele lui "nu! tre$urau5 'nce%u s" cli%easc"...
0 Hai scoal"- lene(ule2... Hai- so$norosule2 'l '$,ie doa$na eleanu-
cule)'ndu-i ,uclele de %e /runte.
"nu! se 'ntinse (i c"sc" sincer- desc#i.'nd oc#ii de-a ,inelea...
0 esc#ide )ura $are2... Ia re%ede- s" nu cur)"2
Lin)uri!a %lin"- adus" %lutitor deasu%ra %a#arului cu a%" care o o)lindea-
intr" dulce 'n )ura c"scat" (i ie(i ane&oie dintre ,u.ele 'nc#ise asu%r"-i- curat"
la /a!"... oa$na eleanu cu%rinse cu ,ra!ul ca%ul lui "nu!- 'l ridic"- a+ut'ndu-i
ca unui con&alescent ne'ntre$at s" ,ea a%" din %a#ar.
"nu! %ri$ea cal$ r"s%lata so$nului.
;lu.a de $"tas" 'n/lori cu ro( de $ac neast'$%"rul &"ratec al Ol)u!ei. 6(i
'nc#eie )ra,nic centura de lac- des%"r!itoare la $i+loc- 'ntre ,lu." (i-ntre roc#i!a
ecossaise.
0 :ata2 r"su/l" ea- 'nc'ntat" c-a 'ntrecut-o %e Monica.
0 *tai- Ol)u!a- nu !i-ai %us ciora%ii.
Pri&indu-se-n o)lind" %este u$"r- ridicat"-n &'r/uri- Monica '(i 'nc#eia la
s%ate nasturii roc#i!ei de doliu.
0 Monica- nu $i-ai &".ut ciora%ii1 'ntre," Ol)u!a- c"ut'nd- scoas" din /ire- (i
su, %ern".
0 Nu i-ai %us %e scaun1
0 I-a$ %us- da nu-s2 se 'n/urie Ol)u!a tr'ntind %erna.
0 Poate i-a luat Pro/ira s"-i c'r%easc"2
0 A$ s"-i ar"t eu ei... 3u$1... Nu-i dau &oie s" u$,le 'n lucrurile $ele2... Eu
nu-s co%il2... ,o$,"ni Ol)u!a tr'ntindu-se din nou %e %at.
0 6!i dau eu o %"rec#e de ciora%i... Ve.i- '!i &in1 o 'nde$n" 'ntre,"tor
Monica- a(e.'ndu-i coira%ii la c"%"t'i.
0 Nu &reau ni$ic2 Nu %ri$esc2... Eu nu $" $i(c din %at %'n" ce nu-$i d"
ciora%ii $ei2... Uite-i- Monica2 I-a$ )"sit... Merci.
3iora%ii .&'rli!i de Ol)u!a at'rnau %este %"l"rii- 'n cuierul u(ii.
0 E(ti )ata- Ol)u!a1
0 6ndat".
6(i %"l$ui %"rul cu a$'ndou" $'inile 'n drea%ta (i-n st'n)a unei c"r"ri alese
%e ne&".ute.
0 Ia uit"-te2 E ,ine1
0 e ce nu te %ie%teni 'n o)lind"- Ol)u!a1 o 'ntre," Monica 'ndre%t'ndu-i
c"rarea.
Ol)u!a se %lecase docil su,t $'nile Monic"i.
Is%r"&ind- Monica 'i str'nse %"rul la t'$%le cu (u&i!ele ali%ite- %"str'nd o cli%"
'n %al$ele ei ca%ul %ie%t"nat corect- ca %e o enor$" ,oa," de ca/ea 3eJlon
%r"+it" din cale-a/ar"... Ol)u!a se %ri&i 'n o)lind".
0 Ia s" &ede$ care din noi e $ai 'nalt"1
0 3e ,ine-!i st" cu ,lu." ro(ie2 E(ti /ru$oas"- Ol)u!a.
0 Tu e(ti $ai 'nalt"2... a eu 's $ai &oinic"2 se consol" Ol)u!a- l"!indu-(i
u$erii- ,o$,'ndu-(i %ie%tul 'n o)lind"...
0 Ridic"-!i (osetele- Ol)u!a2
0 Las"-le-a(a2 Haide$2
6n /a!a u(ii se r"suci %e loc- %ironit" de un )'nd.
0 Ascult"- Monica- s" (tii c" a.i are s" se-nt'$%le ce&a2
0 Nu (tiu2 ridic" din u$eri Monica- %otri&indu-(i cu de)etul elasticul %"l"riei
%e su,t ,"r,ie.
0 6!i s%un eu2 o asi)ur" Ol)u!a.
0 ;ine- da ce are s" se-nt'$%le1
0 3e&a2 se 'ncrunt" eni)$atic Ol)u!a.
0 i ce %ot s" /ac eu1
0 ;a %o!i2
0 Eu12
0 *i)ur2 a%"s" Ol)u!a- %ri&ind-o 'n oc#i.
0 3e %ot eu1
0 Tu trebuie s" !ii cu $ine.
0 e ce1
0 8iindc" tu e(ti %rietena $ea.
0 *i)ur...
0 Atunci- $i-ai /")"duit1
0 a- Ol)uta- o/t" Monica.
"nu! str","tu casa 'n )oan". 6i erau $'nile /l"$'nde9 de c'nd a(te%tau ele
s/oara .$eului2 Totu(i- du%" ce tr'nti u(a antretului din /a!"- )ata s" /u)"-
'ncetini %asul... (i se a(e." %e tre%tele %rid&orului calde de soare. 4$eul era
acolo- "nu! era aici. 6nainte de a se +uca- "nu! se ,ucura c" are s" se +oace.
i a(te%ta. 8iecare ,ucurie a&ea %entru "nu!- 'ntoc$ai ca (i s"%t"$'na- o
s'$,"t" (i o du$inic"... u$inica- 'n ti$%ul (colii- era &acan!a cea $are a
s"%t"$'nii. *'$,"t" era a+unul ei. ar %e c'nd ,ucuria du$inicii era 'ntotdeauna
'ntristat" de a%ro%ierea tre%tat" a celei $ai ur'te .ile din s"%t"$'n" 0 luni- .i
nea)r" 'n calendar du%" .iua ro(ie 0 ,ucuria s'$,etei era ocrotit" de
a%ro%ierea unei du$inici care-o des%"r!ea de luni. "nu! a+unsese s"
%re!uiasc" $ai $ult s'$,"ta de c't du$inica... e du$inic" %arc" se te$ea...
Atie2A )'ndi Ol)u!a &".'ndu-l %e "nu! a(e.at %e sc"ri. Mu(c" o '$,uc"tur"
,un" din tartina cu unt- ru)" %e Monica s"-i !ie restul (i- cu $'nile slo,ode-
co,or' tre%tele. Monica o ur$" cu tartinele 'n $'n"- ne$ai'ndr".nind s" $u(te
din a ei. Trecur" %e l'n)" "nu!- atin)'ndu-l cu u$,rele lor. "nu! 'ntoarse
ca%ul 'ntr-alt" %arte.
ALa(2A $ur$ur" Ol)u!a %entru sine cu&'ntul la* cur'nd 'n&"!at 'ntr-o %oe.ie
%atriotic" (i t"l$"cit de tat"l ei.
0 3e-nsea$n" asta Ala(A- %a%a1
0 3u$ s"-!i s%un eu !ie1... Uite- dac" cine&a '!i d" o %al$" (i tu nu-i
r"s%un.i e(ti la(2
0 Va s" .ic" eu era$ la("- %a%a1
0 e ce1
0 ...;ine- %a%a- c'nd '$i tr")ea $a$a cu %a%ucul unde (tii tu1 'i re%licase
Ol)u!a %ri&indu-l %e su,t s%r'ncene.
0 Asta-i altce&a2 'nce%use s" r'd" do$nul eleanu.
0 ...i dac" a( /i dat (i eu1 'ndr".nise Ol)u!a cu oarecare codeal" (i /"r"
con&in)ere.
0 Ai /i /ost o,ra.nic"- (i s-ar /i su%"rat (i %a%a2
0 N-a$ 'n!eles. Mai s%une-o dat"- %a%a.
i 'n s/'r(it se l"$urise Ol)u!a c" un co%il nu %oate s" /ie la( dec't 'ntre
co%ii- dar c" acolo nu tre,uie s" /ie.
0 Haide$- Monica5 n-a&e$ ce c"uta aici.
Un 'nce%ut de nelini(te 'l cu%rinse %e "nu! du%" ce trecur" /eti!ele. A,ia
atunci '(i d"du sea$a c" li%sea ce&a... ce&a9 a2 nu s-au.ea .,'rn'itoarea
.$eului. 3u ini$a 'n #o%uri se re%e.i 'ns%re ste+ar.
*u,t cerul /"r" u$ne.eu (i /"r" .$eu- "nu! ceti ,iletul 'n/i%t 'n s/oara
care at'rna- t"iat"- de ste+ar-
=Asta pentru palmele de la gar', :uftea
&lgu#a 9eleanu=
*u/letul lui "nu! c".u- t"iat ca (i s/oara .$eului.
*e a(e." ostenit de durere la r"d"cinile ste+arului... e data aceasta-
tur,inca lui I&an era %lin" de lacri$i.
0 Mai las" .$eul- "nu!2... Hai (i $"n'nc" ce&a- 'i stri)" din ca%ul sc"rilor
doa$na eleanu.
0 "nu!- n-au.i1
oa$na eleanu co,or' sc"rile...
0 Te-ai lo&it- "nu!1 e ce stai a(a1
0 A2 Ista era /oar/ecele Ol)utei2
Pe doa$na eleanu anu$ite lacri$i o 'ntristau ad'nc. Lacri$ele de acu$
ale lui "nu! erau dintr-a-celea... R"utatea Ol)u!ei o re&olt".
0 Hai cu $a$a- "nu!... N-ai tu 'ncredere 'n $a$a1
"nu! a(te%ta un $iracol.
oa$na eleanu 'l lu" de du%" )'t 'ns%re cas"... Pe $"sura ce se-nde%"rta
de locul .$eului- "nu! '(i ducea tot $ai des $'nile la oc#i. *e '$%iedec" de
scar"- or, (i .)uduit de sus%ine- ca de %ra)ul unei te$ni!e.
0 uduie Ol)u!"2 uduie Ol)u!"2 d"du alar$a 'n li&ad" un )las ascu!it.
0 A#a2 se %re)"ti Ol)u!a... Aici-s2 'n/runt" ea 'nce%utul 'nce%utului.
0 uduie Ol)u!"- 'nce%u Anica )'/'ind de aler)"tur"- cu $'nile %e s'ni- &"
%o/te(te coni!a 'n cas".
0 *%une c" &in.
0 Nu se %oate- duduie2 d"du ea cu s%ai$" din ca%. A %oruncit coni!a s"
&eni!i 'ndat"... c" de nu 0 Anica %lec" ru(inat" oc#ii 'n %"$'nt 0 s" &" aduc %e
sus
0 *" %o/te(ti2... u-te (i s%une c" &in2 co$and" Ol)u!a.
0 Iaca $" duc2... a s" &eni!i- duduie Ol)u!a2 se $ilo)i Anica.
Ol)u!a a(te%t" %'n" ce %ierdu din oc#i tul%anul ro( al Anic"i.
0 Acu$a #aide$2
Ol)u!a %"(ea- ca un erou- 'nainte5 Monica du%" ea- ca o $ucenic".
0 A s%us duduia c" &ine 'ndat"- '(i 'nde%lini Anica 'ns"rcinarea cu )las
sc".ut (i oc#i c't $ai de c"%rioar".
0 O a(te%t... (tie ea ce-o a(tea%t"2 &or,i uscat doa$na eleanu.
0 P/uu2
oa$na eleanu do+eni din oc#i %e %"rintele &ino&atei (i- 'ncruci('ndu-(i
,ra!ele- ridic" u$erii cu re&olt"- co,or'ndu-i cu de.n"de+de. o$nul eleanu
era a&ocat 'ntr-at'ta- 'nc't nici %e co%ii nu-i %utea +udeca- $ai ales %e Ol)u!a.
Tri,unalul &indictei %"rinte(ti '(i inau)ura (edin!ele 'n %rid&or- la ad"%ostul
%lin de c'ntece- de u$,r" (i de soare al &i!ei.
3u ini$a )rea ca o lacat" de ,iseric" %ustie- "nu! (edea 'n %icioare
'nd"r"tul /otoliului de %ai '$%letit- 'n care /ier,ea +udec"tore(te $'nia $a$ei
lui.
o$nul eleanu- r"sturnat 'n /otoliu- %icior %este %icior- %ri&ea 'n sus-
)'ndindu-se cu ner",dare (i curio.itate la %ledoaria Ol)u!ei. 7i)areta de
c#ili$,ar cu !i)ara ne'nce%ut" %'ndea de %e $as" cli%a c'nd- or)olios de
Ol)u!a- o &a c#e$a la el s"-i 'ntre)easc" $ul!u$irea /"r" c#i% (i /"r" )las.
Ol)u!a urc" sin)ur" tre%tele %rid&orului. esco%erindu-l %e "nu! 'nd"r"tul
,aricadei se 'ncrunt" scutur'ndu-(i %letele.
0 A$ &enit.
0 V"d.
0 tiu de ce $-a!i c#e$at. Eu a$ dre%tate.
0 3re.i12
0 *'nt si)ur".
0 Atunci s" taci din )ur".
0 ac"-i a(a- eu $" duc.
0 ;a te %o/tesc s" stai... (i s" stai cu&iincios.
0 Alice- inter&eni do$nul eleanu- las-o (i %e ea s" se a%ere2
0 N-are ne&oie2 Are destui a&oca!i2
0 ...ar tre,uie s" ai," (i un +udec"tor2 st"rui cu 'n!eles (tiut do$nul
eleanu- asu%ra acestui su,stanti& abstract, cu$ 'i s%unea el uneori.
0 Po/ti$- +udec-o2
0 Nu2 se a%"r" el... tii- eu...
0 tiu. 7!2... *%une ce ai de s%us1 re'nce%u doa$na eleanu- adres'ndu-se
Ol)u!ei.
0 Eu tac.
0 Ol)u!a- nu $" scoate din s"rite2
0 Eu tac.
0 ..."nut- s%une tu ce !i-a /"cut1
0 Eu a$ iertat-o2 'n)'n" %oso$or't (i r")u(it "nu!.
0 Asta nu- s"ri Ol)u!a. Iertare nu %ri$esc. Eu a$ dre%tate. El $-a lo&it 'nt'i.
A(a-i- Monica1
0 Asta-i ade&"rat. A$ &".ut (i eu... la )ar".
0 Vede!i1 triu$/" Ol)u!a.
0 Min!i2 se re&olt" "nu!.
0 ;a tu $in!i2
0 Nu-i ade&"rat2
0 ;a da2
0 Tu $-ai insultat2
0 i tu $-ai lo&it2 .&'cni Ol)u!a- )ata s"-(i ia re&an(a.
0 e ce $-ai /"cut A;u/teaA1
0 8iindc" e(ti.
0 Eu12
0 Tu. ;u/tea2
0 *"-$i dea .$eul- $a$"2 sc'nci "nu!.
0 Ia-l2 .'$,i Ol)u!a $e/isto/elic- ar"t'ndu-i cerul.
0 A$ ascultat destul. Las"-$" %e $ine- "nu!2 'l aco%eri doa$na eleanu.
0 *i)ur2 To!i %e $ine2
0 Ol)u!a2
0 Eu a$ dre%tate2
0 8oarte ,ine... Ai s" te duci la tine 'n odaie 0 unde ai s" stai toat" .iua 0
(i ai s" scrii de sut" de ori AEu a$ dre%tateA (i de dou" sute de ori AEu n-a$
dre%tateA. M'ne di$inea!" s" &ii s"-$i s%ui /a!" de "nu! cine are dre%tate 0
dac" &rei s"-!i $ai dau &oie s" te +oci (i s" ca%e!i ,o$,oane.
0 *" stau %'n" $'ne di$inea!" 'n odaie2... Eu21 sui )lasul Ol)u!ei tre%tele
e(a/odului- '$%l'nt'nd %e ulti$a ro(ul r".&r"tirii.
0 a2 Tu... (i i$ediat2
0 ac"-i a(a- eu $" $ut.
0 Te $u!i12
0 M" $ut.
0 i unde- $" ro)1
0 La $o( :#eor)#e. El nu $" %ersecut" /iindc" a$ dre%tate (i /iindc" nu-s
,"iat.
o$nul eleanu a%rinse !i)ara. Ol)u!a %ierduse %rocesul cu ,rio.
0 Ol)u!a- tre,uie s-o ascul!i %e $a$a...
Ol)u!a se 'ncrunt".
o$nul eleanu /"cu o %au." sa&ant"- d'nd r")a. %ro%o.i!iei s" ca%ete o
&aloare neat'rnat"... Rosto)oli un colac de /u$ aro$at s%re Ol)u!a.
0 ...c'nd te roa)" tata.
Ol)u!a intr" 'n cas"- cu ca%ul sus- str"nut'nd.
0 A(a strici tu co%iii2
0 Alice... 'nce%u do$nul eleanu- r"s/ir'ndu-(i $uste!ile. *%une dre%t-
Alice- /"r" $'nie- /"r" ener&are... dac" Ol)u!a nu-i un drac... 6n)eresc2 .'$,i ei
cu oc#ii Ol)u!ei.
0 A(a e2 o/t" doa$na eleanu- a,ia st"%'nind o lucire de tainic" $'ndrie.
i se )r",i s" de.$ierde ca%ul 'n/r'ntului "nu!.
0 ;ine /ace tante Alice- a%ro," 'n (oa%t" Monica- )ata s" /ac" la /el.
0 Las"- "nu!- '!i cu$%"r" $a$a un .$eu $ai $are... Uite- c#iar acu$
scriu la Auni&erselA. Acu$a ia-o %e Monica de $'n" (i +uca!i-&"-$%reun".
"nu! lu" cu acreal" $'nu!a ti$id" a su%linitoarei .$eului (i o s$uci s%re
li&ad".
oa$na eleanu se ridic" de %e /otoliu- %ornind s%re u("... in treac"t-
de.$ierd" /runtea i$%ertinent ,o$,at" a ca%ului culcat %e s%etea.a /otoliului.
0 i %e tine ar tre,ui s" te %un la col!2 .'$,i ea ,l'nd.
0 P"cat c" nu se $ai %oate2 o/t" nostal)ic do$nul eleanu- scutur'nd
scru$ul !i)"rii.
Ol)u!a ie(i din odaia ei- 'nc#i.'nd u(a cu .)o$ot. *e 'ndre%t" s%re u(a din
/a!"- /"r" (o&"ire- c"lc'nd a%"sat %e co&orul $oale. ;"tu cu de)etul 'ndoit 'n
u(a ietacului doa$nei eleanu- de dou" ori- corect- )lacial.
0 Pot s" intru1
;"tu din nou- %reci%itat (i &iolent.
0 Au2
6nce%u s"-(i su)"- %lin" de $'nie- 'nc#eietura 'ndurerat"... ;"tu din nou cu
%u$nul 'n u(".
0 ...Nu %ot s" intru1 a%ostro/" ea clan!a %ie.i(".
"du ,u.na 'n odaie-
0 A$ &enit s"...
Ietacul era )ol.
0 A#a2 se du$eri Ol)u!a.
*e 'ndre%t" s%re salona(... Un %icior 'i lunec" %e %odeaua ,ine ceruit"- $ai-
$ai s-o tr'nteasc". *e uit" crunt la %odele 0 cu )'ndul la Anica- ale c"rei o)lin.i
erau %odelele 0 (i se 'ntoarse 'nd"r"t. 8"c'ndu-(i &'nt- '(i d"du dru$ul %e
)#e!u(ul ro(cat... ;u/- %ocnir" $'nile ei 'n u(a salona(ului.
0 3e-i1
0 M-a$ '$%iedicat2 )'/'i Ol)u!a- cu $'na %e clan!a din a/ar".
0 Te-ai lo&it1 s"ri de)ra," doa$na eleanu.
0 Nu2 r"s%unse Ol)u!a- relu'ndu-(i de$nitatea.
0 3e &rei1
0 A$ &enit s" cer #'rtie- cerneal"- condei- %eni!"- su)"toare... (i un
trans%arent2 $ai n"scoci Ol)u!a- cu noua su/lare.
0 Pentru ce1 o 'ntre," distrat doa$na eleanu- !in'nd cu $'na /oile c"r!ii
cetit" %'n" la $i+loc.
0 3a s" scriu de o sut" de ori c" a$ dre%tate.
0 i de dou" sute de ori c" n-ai dre%tate2 ad"u)" doa$na eleanu-
'ntorc'ndu-(i cartea %e dos.
Ol)u!a '(i trecu $'na %e /runte- 'nde%"rt'nd (u&i!ele alunecate... oa$na
eleanu desc#ise s"ltarul ,iroua(ului de le$n de tranda/ir. *co!'nd o %lu$ier"
de lac +a%one.- 'nce%u s" caute cu $i(c"ri de %ianist" %rin ra/turile 'n)uste. O
/lac"r" ,o$,at" se des%rinse dintr-un ,u+or ro(. Ol)u!a o culese din .,or- o
%re/"cu 'n %un)uli!"- o u$%lu cu su/larea ei (i o %ocni de /runte9 Poc. La
.)o$otul /eti!ii- doa$na eleanu tres"ri.
0 Iar te !ii de dr"cii... Uite un condei /ru$os.
8runtea Ol)u!ei se-nc"rc".
0 ...(i o %eni!" nou".
0 Mai d"-$i una2 %retinse Ol)u!a 'ntin.'nd $'na $ai de%arte- cu o atitudine
de %icolo ne$ul!u$it cu ,ac(i(ul c"%"tat.
0 Po/ti$ 'nc" una... Asta-i Acla%sA 'i e@%lic" doa$na eleanu.
0 Nu %ot scrie cu Acla%sA2
0 Te ro) las"-$"2... 3e-!i %lace1 Hai- s%une2
0 AAlu$iniu$A- triu$/" Ol)u!a- %"str'nd %eni!a Acla%sA.
0 Po/ti$ --alu$iniu$A2 Acu$ las"-$"2... Ia-!i (i cala$ara... (i &e.i s" n-o
sca%i %e +os2... 3e $ai &rei- Ol)u!a1 '(i ie(i din /ire doa$na eleanu- &".'nd-o c"
tot nu %leac".
0 H'rtie.
0 U/2... N-a$ #'rtie2 r"s%unse scurt doa$na eleanu- 'nc#i.'nd cutia cu
#'rtia de scrisori.
0 Atunci s" nu scriu1
0 ;a te %o/tesc2... u-te i$ediat la tata (i s%une-i s"-!i dea coli... c'te &rei2
0 Ma$"- nu %ot s" desc#id u(a2
Tr'ntindu-(i cartea %e ,irou- cu /oile r"scolite- doa$na eleanu ser&i de
%ortar $"riei-sale Pede%sita.
0 Pa%a- $-a tri$es $a$a s"-$i dai coli.
0 Pentru ce- dra)u tatii1 se interes" do$nul eleanu- 'ndoindu-(i .iarul.
0 M-a %ede%sit- %a%a2 Nu (tii1
Pun'nd cala$ara %e $as"- Ol)u!a culese cu solicitudine scru$ul din ca%"tul
!i)"rii- 'n %al$"- (i-l su/l" s%re &i!a %rid&orului.
0 Haide$ 'n ,irou- Ol)u!a- s"-!i dau coli.
0 i-un trans%arent- %a%a.
0 i-un trans%arent.
Ol)u!a 'ntinse $'na s%re cala$ara de cristal.
0 Las" c-o iau eu- se o/eri )alant do$nul eleanu.
0 %erci, %a%a.
Ol)u!a lu" .iarul su,t ,ra!- ca %e o ser&iet"- (i %orni 'ndatoritoare du%"
do$nul eleanu.
;iroul de ste+ar- ca (i su/letul do$nului eleanu- era aco%erit cu c"r!i de
dre%t- (i-nl"untru %lin de ,un"t"!i %entru- co%ii.
0 Uite- Ol)u!a- asta din %artea $a$ei...
6i 'ntinse un cont 'ntre) de #'rtie al," (i un trans%arent %"tat de cerneal".
0 i astea din %artea $ea 0 ser&e(te-te...
6i o/eri cutia %lin" de &erdele %ri$"&"ratec al ,o$,oanelor de $int".
0 ... cu condi!ia s-o ascul!i %e $a$a (i s" n-o su%eri.
0 ;ine- %a%a- dac" a$ dre%tate2 se a%"r" Ol)u!a- s/"r'$'nd 'n din!i
,o$,oana.
0 Las"- Ol)u!a2... 3'nd are $a$a dre%tate... nu %o!i a&ea (i tu.
0 e ce r'.i- %a%a1 'l iscodi Ol)u!a.
0 M-a$ )'ndit la ce&a2...
0 tiu eu2
0 Ol)u!a- las" %e oa$enii $ari s" (tie... Tu +oac"-te2... Adic"- du-te (i scrie
ce-a s%us $a$a...
0 Pa%a- tu e(ti su%"rat %e $ine1
0 Nu2 e ce1
0 Atunci a$ a&ut dre%tate. %erci, %a%a2
"nu! intr" 'n li&ad"- cu $'na Monic"i /erecat" 'n %u$nul lui- a(a cu$ '(i
aduce-acas" un ,"r,at rno#or't so!ia desco%erit" necredincioas". Monica 'l
ur$a %ri&ind %e sus... 4area se r"sturnase ro(ie ca un co( de cire(e %e cer (i %e
o,ra+i.
"nu! (tia c" tre,uie s" se r".,une- dar nu (tia cu$ s" 'ncea%". Parc"
'nce%use s"-i $ai treac" $'nia. Asta 'l re&olt"2
0 e ce $er)i a(a 'ncet1 Nu %o!i s" $er)i $ai re%ede1 se stro%(i el-
)r",ind %asul- la Monica.
Monica iu!i %asul du%" el. Mer)eau re%ede ca su,t a$enin!area unei %loi
toren!iale c'nd n-ai u$,rel".
0 Unde $er)e$- "nu!1
0 Nu-i trea,a ta2
AE su%"rat- s"racu2 'l co$%"ti$i Monica.
0 tii ce1 Hai s" ne lu"$ la-ntrecere- "nu!2
0 Nu.
0 Atunci #ai s" st"$ %e iar,".
0 Nu.
0 3u$ &rei2
0 A(a &reau2
0 E(ti su%"rat %e $ine- "nu!1
0 e ce nu-$i r"s%un.i1
0 Nu &rei s" &or,e(ti cu $ine1
0 Nu.
0 Atunci $" duc.
0 ;a s" stai2
0 3u sila1
0 a.
0 3u$1 Nu-$i dai &oie s" $" duc1
0 Nu-!i dau.
0 "nu!- ce-nsea$n" asta1
0 6nsea$n"2
0 E(ti un r"u-crescut2
0 Vra s" .ic" $" insul!i1... Las"- c"-!i ar"t eu2
3u o $i(care &i+elioas" o a%uc" de co.i (i s$uci. Monica '(i str'nse din!ii5
oc#ii i se 'nne)rir" su,t s%r'ncenele 'ncordate...
0 Vrei s" $" ,a!i1 )'/'i ea.
0 a2 ,u/ni "nu!- ne(tiind cu$ s" ,at" %e cine&a care &or,e(te 'n loc s"
lo&easc" (i s" !i%e.
Trase din nou de co.i cu st'n)"cie... 6nainte de-a-(i da sa$a de ce i-au
sc"%at co.ile din $'ini- si$!i o arsur" la de)et...
0 Au2
Monica-i d"du dru$ul.
0 Mu(ti1 o a$enin!" el cu %u$nii.
0 i .)'rii.
6n /a!a oc#ilor (i-a $'inilor Monic"i- "nu! /"cu un %as 'nd"r"t. O alt" Monic"
o a%"ra %e cea dinainte.
0 Nu $" ,at c-o /at"2... u-te-acas" (i s%une c" te-a$ ,"tut- o s/ida el $ai
de de%arte- al, la /a!".
0 Eu nu %'r"sc... cu$ ai %'r't-o %e Ol)u!a. 6n loc s" !in cu Ol)u!a- $i-a /ost
$il"... A(a '$i tre,uie2 sus%in" Monica (ter)'ndu-(i oc#ii cu $'neca.
0 ...Te-ai su%"rat1 'nce%u "nu! de.ar$at- &".'nd-o c" %l'n)e.
0 *" nu $ai &or,e(ti cu $ine.
"nu! %ri&i 'ndelun) co.ile ,londe tres"rind %e s%atele a%lecat al Monic"i...
O %ierdu din oc#i.
AMai ,ine ne-a$ /i +ucat a$'ndoi de-a caii- o/t" el desco%erind ce #"!uri
$inunate %uteau /i co.ile Monic"i- (i ce )reu era de-acu$ 'nainte s" le $ai ai,"
'n $'ni. A$ /ost un %rostA...
*i$!i o 'n!e%"tur" la de)et9 din!i(orii Monic"i l"saser" o cununi!"
ur.ic"toare. A...3" n-a$ ,"tut-o2A
0 e ce $-a /"cut %'r'tor1 !i%" el ciudos ,"t'nd din %icior... Las" c-a$ s"-i
ar"t eu2 ;lond"2 a%ostro/" "nu! o cais" coa%t"- /iindc" 'n li&ad"- du%" Monica-
nu$ai caisele $ai erau ,londe.
A$ur)ul era ro(u.
Ol)u!a lu" cu de)etele din )ur" ulti$a ,o$,oan" de $int" (i o a(e." %e
su)"toare. A%oi ,ote." 'ntre ,u.e noua %eni!" Aalu$iniu$A cu )ust de a)urid"-
o cu/und" u$e.it" 'n cerneal"- scutur" condeiul %e su)"toare- (i scrise titlul
%ede%sei9
AOl)u!a are dre%tateA.
*u,linie titlul cu-at'ta ener)ie- 'nc't linia- la 'nce%ut %lin"- se %re/"cu la s/'r(it
'n dou" (ine su,!iri- ca (i cu$ e@%resul care le u$%luse ar /i deraiat. Ol)u!a le
conte$%l" cu satis/ac!ie... Mai $uie o dat" condeiul 'n cerneal" (i 'nce%u s"
cali)ra/ie.e a/ir$a!ia... Vira+urile ro(ii ale li$,ii- din ce 'n ce $ai r"s"rit" dintre
,u.e- 'nso!eau &ira+urile ne)re ale %eni!ei- din ce 'n ce $ai re%e.i... u%" a
.ecea a/ir$a!ie- Ol)u!a se 'ncrunt"- contra.is" de cele dou" sute de ne)a!ii
care-(i a(te%tau r'ndul 'n ciu,"ra(ul ne)ru al c"li$"rii de cristal... Mirosea a
cerneal".
Ol)u!a l"s" condeiul (i 'nce%u s"-(i suceasc" nasul.
Lu" din nou condeiul. *u,t /iecare cu&'nt al ulti$ei a/ir$a!ii 'nse$n" cu
&'r/ul %eni!ei c'te dou" )#ile$e!e dre%te. *u,t ele altele- (i altele- (i altele.
Mi(carea 'i %l"cea. Parc" sc"r%ina coala. 3u 'ncetul #'rtia se u$l%u %'n" +os de
un +oc de !'n!ari sinelii.
Ol)u!a nu era $ul!u$it". Iar l"sa condeiul- iar '(i suci nasul. Lu" (i
,o$,oana de $int" %un'nd-o 'n )ur". 6nce%u s" /ac" )i$nastic" suede." cu
de)etele- desc#i.'ndu-le- 'nc#i.'ndu-le- desc#i.'ndu-le- 'nc#i.'ndu-le...
3-un AoacA de castaniete- de)etele %ocnir" lo&ind &ioi %odul %al$elor.
;o$,oana de $int" e@%lod" 'n din!i. 3ondeiul se ridic" 'n aer- ori.ontal- (i de-
acolo co,or' ins%irat asu%ra unei coli intacte9
=&lgu#a nare dreptate de dou' sute de ori=.
Ol)u!a %ri&i cu $il" %e re%re.entanta celor dou" sute de ne)a!ii- ca %e un
%leni%oten!iar $ut. 8"cuse 'ntr-adins o )re(eal" de orto)ra/ie- scriind An-areA
'ntr-un cu&'nt.
=&lgu#a are dreptate de o sut' de ori.=
Pri&i cu $'ndrie sinte.a ,ine cali)ra/iat" (i corect scris"- a celor o sut" de
a/ir$a!ii. *u,t ele trase o linie- sc".u (i scrise9
=&lgu#a n-are dreptate de o sut' de ori=.
Vra s" .ic" ni$icise o sut" de ne)a!ii. ;un2
ar tot $ai r"$'neau o sut"... ;ine2 dac"-i a(a-
=&lgu#a n-are dreptate de o sut" de ori
7ns' :uftea n-are dreptate de loc.=
Ol)u!a res%ir"- %ri&ind e%ita/ul %ede%sei... U(a se desc#ise 'nceti(or...
Monica intr" 'n odaie- %ri&ind %odelele- cu $'na la )ur".
0 Monica- ia uit"-te ce-a$ scris2
0 Ol)u!a- 'nce%u Monica- uit'nd s"-(i scoat" %"l"ria- eu te-a$ tr"dat.
0 3ine12 Tu12
0 a- eu.
0 Nu cred2 scutur" ea ca%ul.
Monica o/t".
0 A$ /ost cu "nu! 'n li&ad".
0 i te-a ,"tut1
0 Nu.
0 3e-a!i /"cut atunci1
0 ...A$ $ers...
0 Nuu2 Nu $-ai tr"dat2 t")"dui Ol)u!a Ai !inut cu $ine c'nd te-a$ 'ntre,at.
Ai &oie s" $er)i cu el 'n li&ad"2 ridic" ea cu indi/eren!" u$erii- sc#i$,'nd tonul.
Nu$ai s" nu te ,at"... El (tie c" !ii cu $ine2 o 'ncredin!a ea con/iden!ial.
0 a- (tie2 sus%in" Monica.
0 7i-a s%us el1
0 ...Nu... (tiu eu2
0 *i)ur. Ai dre%tate.
0 a.
0 i !i-a s%us ce&a1
0 ...Nu. Eu nu $ai &or,esc cu "nu!.
0e ce1
0 A(a.
0 8oarte ,ine2 a%ro," Ol)u!a. Tu e(ti %rietena $ea.
0 a- Ol)u!a- '!i %ro$it c" de-acu$ 'nainte s'nt nu$ai %rietena ta.
0 ;ine2 acce%t" Ol)u!a. N-ai &".ut ce-a$ scris12
0 3u$1 ai (i scris12
0 Uit"-te2
0 Aa2 Nu$ai at'ta ai scris2 se lini(ti Monica.
0 3e1 Nu-!i %lace1
0 Nu .ic c" nu2... a scriu eu %entru tine.
0 a nu &reau2... A(a a$ &rut eu s" scriu2
0$ante Alice a &".ut1
0 A(a &reau eu2 se '$%otri&i Ol)u!a.
0 Ol)u!a- /"-$i (i $ie o %l"cere... Eu !i-a$ /"cut9 &e.i2 A$ +urat %entru tine.
0 i eu ce s" /ac1 'nce%u s" consi$t" Ol)u!a.
0 Tu uit"-te2
0 Asta nu2
0 Atunci %une su)"toarea2
0 T!2
0 8" (i tu ce&a2 Hai- Ol)u!a- las"-$" s"-nce%.
0 tii ce1
0 ...1
0 *criu (i eu cu tine2
0 Nu &reau.
0 a &reau eu2
0 e ce- Ol)u!a1
0 8iindc" n-a$ ce /ace2... Tu scrii AOl)u!a n-are dre%tateA de dou" sute de
ori- (i eu scriu c" a$ dre%tate.
0 Hai s"-nce%e$.
0 Monica- n-a$ condei2 se t'n)ui Ol)u!a- l"s'nd-o %e Monica s"-i ia condeiul.
0 Ve.i- Ol)u!a2 Las"-$" %e $ine2
0 8" cu$ &rei2 o/t" Ol)u!a. Eu te-a(te%t2
6nce%u s" cutreiere odaia 'n lun) (i-n lat- din ce 'n ce $ai re%ede. Po%osi
l'n)" so,"- desc#ise %orti!a- acord" o scurt" audien!" )a&anoaselor- 'nc#ise
%orti!a la loc.
0 Ascult" Monica- tu %ui nu$ere la-nce%ut1
0 Nu %un.
0 Atunci cu$ (tii c't ai scris1
0 7in $inte.
0 A#a2
0 Vrei s" %un1
0 Nu... s"-$i s%ui c'nd 'i a+un)e la dou".eci.
0 e ce1
0 Ai s" &e.i2 ...............
*e a%lec" %este u$"rul Monic"i- control'nd...
0 A(a2 ou".eci1
0 a.
0 *crie la-nce%ut nu$"rul cinci.eci.
0 Vai- Ol)u!a2
0 8" cu$ s%un .
0 i tante Alice1
0 Nu controlea."... *crie $are de tot Acinci.eciA... A(a. Mai ai de scris
dou".eci de r'nduri- (i s-a /"cut suta mea.
0 Ma$"- ce-a&e$ la $as"1 'ntre," "nu! %e doa$na eleanu- intr'nd 'n
salon- $a#$ur de sin)ur"tate.
0 7i-e /oa$e- "nu!1
0 tiu eu1... a n-a$ ce /ace2
0 e ce nu te +oci cu Monica1
0 *-a dus la Ol)u!a.
0 u-te (i tu.
0 La Ol)u!a12
0 ;ine. Ia o carte (i cete(te.
0 3e carte s" iau1
0 "nu!2... E(ti ,"iat $are2... Ascult" $u.ic" dac" nu &rei s" cete(ti.
A3e r"u e s" /ii ,"iat $areA- c"sc" "nu! r"sturn'ndu-se %e di&an. in
%ricina Ol)u!ei (i-a Monic"i tre,uia s"-ndure %'n" la $as" %edea%sa unei sonate
de ;eet#o&en. 6l is%iti deodat" o '$%"care %ornit" de la el... Nu-(i d"du &oie.
A3'nd e(ti ,"iat $areA... 6nce%u el s"-(i &or,easc".
0 Ma$"- d"-$i- te ro)- o ,atist".
0 Vai- "nu!- $ai r"u dec't s"l,atecii2... Po/ti$ ,atista $ea. e ce n-ai
,atist"1
*onata re'nce%u. "nu! )#e$ui ,atista $a$ei lui 'n ,u.unar- %este ,atista
lui.
A3'nd oi /i $are- n-a$ s"-i dau &oie ne&estii $ele s" c'nte la %ianA- #ot"r' el-
re$arc'nd li%sa do$nului eleanu.
i /iindc" n-o $ai asculta- 0onata lunii 'nce%u s" c'nte-n el %entru a$intirile
de $ai t'r.iu...
A/ar" s-a%rindea cli%a de ar)int a cerului %e 'nserate... $elancolia u$,relor
/"r" de soare (i de lun"- cli%a c'nd ni$eni nu 'ndr".ne(te s" a%rind" lu$'n"rile
su,t oc#ii .ilei care &ede 'nc"...
0 Is%r"&e(te- Monica- se i$%acient" Ol)u!a.
0 Las"- c" nu $ai a$ $ult.
Ol)u!a $"sluise (i ne)a!iunile- silind-o %e Monica s" nu$erote.e cu c'te-un
Acinci.eciA %ersua.i& /iecare r'nd al cincis%re.ecelea.
0 Ascult"- Monica- 'nce%u Ol)u!a a)itat"- du%" oarecare codeal" +enat"- '!i
dau !ie %"%u(a $ea.
0 Pentru c" !i-a$ scris asta1 dis%re!ui Monica colile aco%erite de %arada
a$")itoare a literilor. Eu a$ dou" %"%u(i2... Tu ce-ai s" /aci /"r" %"%u("1
0 Nu2... a $ie nu-$i tre,uie %"%u(". Ai is%r"&it1
0 A$ is%r"&it... Asta nu-i /ru$os- Ol)u!a2 3e-are s" s%un" tante Alice2
0 Las"... 3aut"-$i o %an)lic".
Ol)u!a /"cu sul colile.
0 Ai )"sit1
0 a.
0 Acu$ /" o /und" /ru$oas"5 (tii- cu$ $i-ai /"cut %entru %re$ii.
0 e ce- Ol)u!a1 'ntre," Monica- 'n/lorind din &'r/ul de)etelor /unda sulului
cu %edea%sa.
0 Ma$a are s" &ad" c" /unda-i ,ine /"cut" (i-are s" /ie $ul!u$it".
0 ...1
0 8iindc" eu nu (tiu s" /ac /unde... (-atunci are s" uite s" $ai controle.e2
0 Vai- Ol)u!a- tare e(ti (ireat"2
0 A(a-i c'nd... Aai %"rin!iA ur$" 'n )'nd Ol)u!a.
0 3e1
0 Ni$ic... a(a s%un eu.
0 V" %o/te(te la $as"- le &or,i din u(" Anica- sor,ind din oc#i /unda ro(ie.
0 3ine1 o lu" 'n %ri$ire Ol)u!a.
0 3oni!a2
0 Pe cine1
0 Pe du$nea&oastr"- duduie2
0 3u$ !i-a s%us1
0 *%une- cu$ !i-a s%us1
0 3u$ s"-$i s%un"- duduie12... *" &eni!i la $as"- $i-a s%us 2
0 Monica- du-te tu sin)ur". Eu nu $" duc.
0 Pentru ce- Ol)u!a1
0 8iindc" nu $-a %o/tit %e $ine5 (i eu a$ /"cut %edea%sa.
0 Iar 'nce%i- Ol)u!a1
0 Te ro)2 Eu /ac ce tre,uie... u-te (i s%une c" eu nu &in la $as"- /iindc" nu
$-a %o/tit- scand" ea cu $'na (i cu %iciorul.
0 i ce-ai s" /aci1
0 A$ s-a(te%t s" $" %o/teasc".
0 $ante Alice- $-a ru)at Ol)u!a s" te-ntre, dac" %oate s" &in" 'a $as"1
0 *i)ur c" da... Anica du-te (i o %o/te(te.
AAl dracului 's /etele2A se $'ndri Anica- aler)'nd din nou 'nd"r"t.
o$nul eleanu '(i 'ntoarse /a!a din lu$in"- .'$,ind5 recunoscuse
retu(area.
Luau $asa 'n %rid&or. 3a %entru un 'nce%ut de c#e/- ne&".u!i- )reierii '(i
acordau su,!ire scri%cele5 ,roa(tele '(i dre)eau )lasul...
0 A$ &enit.
Ol)u!a 'ntinse sulul ca un %rete@t %entru /und".
0 ;ra&o- Ol)u!a2 o l"ud" 'ndu%lecat" doa$na eleanu.
Ol)u!a .'$,i $odest (i ,la.at.
0 Ei- acu$a- /iindc" e(ti o /at" cu$inte- s" ne s%ui /ru$os (i dre%t cine-a
a&ut dre%tate9 tu sau "nu!1
Ol)u!a %ri&i ad'nc %e do$nul eleanu.
0 Mata- $a$" dra)".
0 La $as"- co%ii- c" se r"ce(te su%a2 i.,ucni )"l")ios do$nul eleanu de
tea$a unui nou %roces.
0 *%une dre%t- Ol)u!a. 6!i %are r"u de ce-ai /"cut1 o 'ntre," doa$na
eleanu cu %olonicul de su%" 'n $'n"
0 6$i %are r"u... du%" .$eu- o/t" Ol)u!a.
6n +urul l"$%ii cu )lo, ro.- 'nce%ur" s" coteasc" /luturii ca ni(te delicate
&e#icule la ulti$ul rond a+ unei (osele...
8a!a de %ansea al," cu tru% )i)antic a Pac#i!ei &isa- ascult'nd $u.ica
lin)urilor de su%". M'nile ei 'ncruci(ate odi#neau ori.ontal %e %'ntece.
0 "nu!- nu sor,i su%a.
Iar2
0 "nu!- de ce nu te-n&e!i s" $"n'nci /ru$os2... Monica- arat"-i- te ro)-
cu$ se $"n'nc" su%a.
3u ru$en 'n o,ra+i- ca o lo)odnic" s"rutat" 'n /a!a %"rin!ilor- Monica a%lec"
&'r/ul lin)urii s%re ,u.e- insinu'nd su%a- lin- /"r" $ur$ur.
0 Acu$ /" (i tu la /el.
0 Miauuu...
Modula!ia de /oa$e a %isicilor se $l"die &eridic" 'n noa%tea de &ar".
0 3'!!2 se stro%(i doa$na eleanu s%re 'ntunericul de su,t $as"- d'nd cu
%iciorul.
O %isic" ne&ino&at" su/eri 'n locul Ol)u!ei. o$nul eleanu '(i (terse cu
(er&etul un .'rn,et 'nstelat de su%".
6nce%ur" s" se adune oas%e!ii ne%o/ti!i ai $eselor de-a/ar". Veni- $ai 'nt"i-
Ali9 pointer-ul l"%tos- ro(cat (i +o&ial. *e a(e." l'n)" doa$na eleanu- %ri&ind-o
cu de/eren!" #e$esit". Era %lin de ticuri sau de %urici. 3li%ea9 n"rile-i tre$urau-
$ereu $o,ile5 str"nuta5 '(i sucea )'tul ca cei care %oart" )ulere stran)ulatoare5
'(i culca t'$%lele c'nd %e-o %arte- c'nd %e alta5 #"%"ia $u(te (i le 'n)#i!ea ca (i
cu$ ar /i a&ut a$i)dalit"5 '(i /reca dina%oiul %e +os- ,otul i se s/"dea cu coada5
coada cu %odelele5 %odelele cu %icioarele...
0 Mar(- Ali2
*e d"du l'n)" "nu!- tot scutur'ndu-se- tot )udur'ndu-se- %lin de &or,e dulci-
dar &or,ind %rea tare9 Uu-iuuu- #au-#au2
in /ar/uriile sc#i$,ate se 'n"l!" $irosul /ri%turii... 3#e$a!i de el- dul"ii din
o)rad" 0 cu oc#i de #aiduc (i s/ieli de c"%rioar" 0 r"s"rir" 'ntuneca!i %e
sc"ri... (i nu 'ndr".nir"... *u,t )arda %icioarelor $esenilor- %isicile se str'nser"
$ai tare- $ute- c-un /ior de /ri) de-a lun)ul s%in"rii.
0 Pata%u$- st'n)2 Pata%u$- dre%t2 Pata%u$- st'n)2 Pata%u$ dre%t2
co$and" Ol)u!a 0 'n %icioare %e scaun 0 ne$ai!in'nd sa$" de ni$ic.
3-o urec#e nea)r" %e oc#i (i una r"s/r'nt" %e cea/"- castanie5 cu ,ot
crocodilian5 %ie%tos5 cu %icioarele str'$,e5 cu $ers le)"nat (i c#ilos de atlet 'n
/rac- basset-ul Pata%u$- )#idu(ul )#idu(ilor (i A,ucuria Ol)u!eiA- '(i /"cuse
a%ari!ia. 6n ti$%ul .ilei nu-l %utea desco%eri ni$eni. *e ascundea ca o
tra)edian" r"scoa%t" de lu$ina soarelui.
Veni de-a dre%tul la Ol)u!a- con(tient %arc" de ilaritatea care-l 'nt'$%in". *e
o%ri la %icioarele scaunului- a%lec'ndu-(i ca%ul 'ntr-o %arte- ca cine&a care
s%une9 AAud1A
0 Pata%u$- dre%!i2
Pata%u$ /"cu un slu+ ost"(esc.
0 Pata%u$- ,u$2
Pata%u$ c".u dre%t %e s%ate.
0 Pata%u$- sus2
Pata%u$ 'n&ie d'nd din coad".
0 Pata%u$- #a%2
3u o str'$,"tur" acr"- ca la unt de ricin"- Pata%u$ 'n)#i!i $usca o/erit".
0 ;ra&o- Pata%u$2
Pata%u$ /"cu o %iruet"- (i 'n/lori slu+- cu +u$"tate din /ri%tura Ol)u!ei 'n
din!ii ilari.
Monica r'dea cu #o#ote. 6i c".ur" lacri$i %e /ri%tura sur%rins". oa$na
eleanu r'dea cu oc#ii la Monica5 do$nul eleanu- cu oc#ii la Ol)u!a5 Ol)u!a- 'n
,ra!e cu Pata%u$5 (i la$%a ro."- tuturora.
e$n- "nu! 'ntinse o ,ucat" de /ri%tur" lui Ali9 sin)urul rest de serio.itate
cu care $ai %utea &or,i 0 (i care-l asculta.
0 Ali2 !i%" ascu!it Ol)u!a- s"rind de %e scaun cu $'nile %e urec#i.
in ,ra!ele ei- e@%ul.at- Pata%u$ se rosto)oli %'n" su,t ,otul lui Ali- care- de
sus- arunc" o %ri&ire de.)ustat" ,"tr'nului ne$ernic.
Aco%erindu-(i %letele cu $'inile- Ol)u!a '(i ascunse ca%ul- &iolent- 'n ,ra!ele
doa$nei eleanu.
0 3e-i- Ol)u!a1 3e s-a 'nt'$%lat1... Hai- s%une- Ol)u!a2
0 Ai a$u!it- Ol)u!a1 Tu22
0 *-a dus2 !i%" Ol)u!a 'nn"du(it 'n roc#ia doa$nei eleanu.
0 3ine1
0 Liliacul2 !i%" ea scutur'ndu-(i /iorii 'n ,ra!ele $a$ei ei.
Un $ieunat strident str"%unse t"cerea.
0 Unde-i1
0 ...U/2 *-a dus.
oa$na eleanu 'nc#ise oc#ii- cutre$ur'ndu-se. *tri)oiul $oale al %letelor
.,urase a/ar"- /r'n)'nd un tr"snet ne)ru %e tre$urul lucea/"rului.
0 Hai- Ol)u!a. *-a dus... *i)ur c" s-a dus.
0 Nu cred.
0 Ol)u!a- las" co%il"riile2
0 Pa%a- s-a dus1 'ntre," Ol)u!a- tr")'nd cu coada oc#iului.
0 a- da2 *-a dus.
Ol)u!a s"ri dre%t 'n sus- cu oc#ii !int" 'n oc#ii lui "nu!.
0 Era$ si)ur" c" r'.i2 Nu-!i dau &oie s" r'.i de $ine2 Eu nu $" te$ de
ni$eni.
0 Nu$ai de lilieci2 (o%ti sua& "nu!- 'ncord'ndu-(i %icioarele su,t $as".
0 ;ra&o- "nu!2 a%ro," do$nul eieanu. 3#i%ul dina/ar" al lui "nu! nici
nu clinti- de tea$" s" nu-l desco%ere ceilal!i %e cel dinl"untru. Ol)u!a se-
ncrunt" o cli%" nu$ai (i %u/ni de r's.
0 Ai dre%tate2... 3e ,ine c" s-a dus2... Pa%a- de ce $" te$ eu de lilieci1
0 6ntrea,-o %e $a$a.
0 Ma$"- tu (tii de ce $" te$ de lilieci1
0 e unde &rei s" (tiu1 ridic" ea din u$eri %ri&ind %ie.i( %e do$nul
eleanu.
0 Atunci de ce $-a tri$is %a%a la tine1
0 6ntrea,"-l2
0 Eu (tiu- d"du din ca% cu t'lc- Ol)u!a.
0 e ce- $" ro)1
0 *" s%un1
0 *%une.
0 8iindc" (i tu te te$i de lilieci2
0 Ol)u!a- nu /i o,ra.nic"2
0 i eu $" te$ de lilieci2 se s%o&edi Monica 'nc" %alid".
0 *i)ur. Tu e(ti %rietena $ea.
A3e %roast"-i MonicaA- )'ndi c-un /el de res%ect "nu!- %e care ni$eni nu-l
(tia c" se te$use- dec't %isicile de su,t $as"- c"lcate %e coad".
0 "nu!- str'n)e-!i (er&etul.
Pe-al Ol)u!ei 'l %"turise Monica- a(a c" oc#ii lui "nu! 'nt'lnir" o de.a$")ire
0 (i %e deasu%ra oc#ii Ol)u!ei- la %'nd". Vra s" .ic" Ol)u!a nu uitase s%iritul
/"cut %e socoteala ei2... "nu! se concentra asu%ra (er&etului.
0 Ma$"- #ai s" &or,i$ /ran!u.e(te- %ro%use Ol)u!a- arunc'nd o %ri&ire s%re
"nu!.
0 3u$ nu1 consi$!i sur%rins"- dar cu %l"cere- doa$na eleanu.
0 Ma$"- eu %ot s" $" scol1 'ntre," "nu!5 lu'ndu-(i ini$a 'n din!i.
0 e ce- "nu!51 *tai cu noi. Vor,i$- cu to!ii- '$%reun".
"nu! cli%i- 'n)#i!i (i se su%use5 R".,unarea Ol)u!ei 'nce%ea.
0 Ol)u!a- >ue fais-tu en ce moment? =1> 'nce%u doa$na eleanu.
0 ?a c@est trop simple, $a$an2 Poses $oi une autre >uestion... plus
difficile5 n@est-ce pas, mon frAre? =K>
0 Est-ce >ue tu as mal B la tCte, mon frAre?... 9is 2rai 1i c@est oui, >ue ,e
ne te dDrange plus. =L>
0 "-$i %ace2 $or$"i "nu!- %ri$enindu-(i o,ra+ii cu alt" ro(ea!".
0 VoEons, mon petit, dis cela en franFais, au moins... "nu!- co$$ent dit-
on en franFais (G)5 las"-$"-n %ace1
0 <aisse-le tran>uille, maman, il ne comprends pas (H) dis%re!ui Ol)u!a %e
"nu!- cu &or,a- cu tonul (i cu $i(carea ,u.elor.
0 Ol)u!a- sois plus aimable2=I)
0 %ais puis>ue ,e dis la 2DritD, maman (J)
o$nul eleanu '(i $u(c" ,u.a. 6i cre(tea ini$a au.ind-o %e Ol)u!a
%ole$i.'nd 'ntr-o li$," %e care a,ia o 'n&"!ase- (i $ai $ult din au.ite- cu
accent corect (i de.in&oltur". --3e te$%era$ent de a&ocat2A re)ret" el.
0 Ol)u!a- tu n@as pas raison (K) a%"r" doa$na eleanu %e "nu!-
st"%'nindu-(i un .'$,et.
1
Ol)u!a- ce /aci tu 'n aceast" cli%"1
K
E %rea si$%lu $a$"2 Pune-$i alt" 'ntre,are... $ai )rea9 nu-i a(a /rate1
L
Te doare ca%ul- /ra!ioare1... *%une dre%t2 ac" da- s" nu te $ai deran+e.2
F
Ascult"- $icu!ule- cel %u!in s%une asta 'n /rance."2... "nu!- cu$ se s%une
'n /rance."...
G
Las"-l 'n %ace $a$"- nu 'n!ele)e2
M Ol)u!a- /ii $ai a$a,il"2
N ar totu(i- eu s%un ade&"rul- $a$"2
O Ol)u!a- tu n-ai dre%tate2
0 Lu@il le prou2e (1) )esticul" Ol)u!a.
"nu! (tia /ran!u.e(te c't (i Ol)u!a. N-a&ea 'ns" cura+ul s" &or,easc". *e
+ena- ca (i de recitarea %oe.iilor 'n salonul cu $usa/iri.
0 Allons, mon petit, reponds(M) 'l so$" doa$na eleanu.
Lui "nu! i se urc" s'n)ele la ca%. Adun'ndu-(i %uterile- s$ulse din t"cerea
lui 'nnourat" o e@%resie au.it" de la do$nul eleanu- (i o /ul)er" %e Ol)u!a 'n
/ran!u.e(te.
0 ;e m@en fiche (N)
0 Alors, 2a te coucher (G) 'nc#eie as%ru doa$na eleanu.
"nu! %orni. 6n antret era 'ntuneric. *e 'ntoarse 'nd"r"t 'n %rid&or- (i se
a(e." %e sc"ri 'ntre c'nii cio,"ne(ti care nu (tiau /ran!u.e(te- dar (tiau s"
$u(te... 3u accent de &iol"- Monica- la r'ndul ei- intrase 'n ta,"ra du($anilor...
0 Pata%u$- comment font Oes a2ocats? (H)
0 Hau-#au2
0 3est bien.... Pata%u$- comment font les magistrats?(I)
Pata%u$ 'nc#ise oc#ii (i c".u narcoti.at.
0 Hai- Monica2... 1i Pata%u$ (tie /ran!u.e(te2 &or,i tare Ol)u!a- trec'nd cu
Monica de $'n" %e l'n)" "nu!.
"nu!- tot %e scar"- 'ntre c'ini- '(i str'nse din!ii (i t"cu %atriotic 'n noa%tea
ro$Bneasc".
1
*" do&edeasc"2
K
Hai- $icu!ul $eu- r"s%unde...
L
Nu-$i %as"2
F
Hai- du-te la culcare2
G
Pata%u$- cu$ /ac a&oca!ii2 =Pata%u$ a de&enit nu$e %ro%riu din e@%resie
inter+ec!ional"- care s-ar %utea traduce9 #odoronc-tronc.>
M
E ,ine2... Pata%u$- cu$ /ac $a)istra!ii1
0 La ce te )'nde(ti- Alice1
0 ...La ni$ic... 6$,"tr'ni$... 3o%iii cresc $ari...
0 a...
0 3a $'ine-%oi$'ne casa r"$'ne )oal"... noi $ai ,"tr'ni...
0 3e %ute$ /ace1
0 Ni$ic2 *"-i cre(te$ %e ei- (i s" ne %ri&i$ tot $ai rar 'n o)lind"...
0 O)lin.ile de-acu$ 'nainte s'nt nu$ai %entru ei- ca (i noi.
T"cur"...
0 Ol)u!a (i Monica- %une!i-&" %altoanele. i tu- "nu!2
0 Pune!i-l (i tu- Alice- s" nu r"ce(ti.
*e %ornise %arc" o $i(care unde&a %e cer sau %e %"$'nt. Nici &'nt (i nici
$ur$ur de /run.e nu era.
O cli%"- ,roa(tele-a$u!ir". i din t"cerea lor de ini$i .,uciu$ate- care s-au
o%rit delaolalt"- ,u#aiul de ,alt" se t'n)ui a(a de si$%lu (i de trist2 i ,roa(tele-
nce%ur" iar- dar alt/el- c"ci de %e ."ri des%rinse- se a%ro%ia 'ncet- cu a$/ora
r"coarei %e u$"rul ei )ol de lun" %lin"- ade&"rata noa%te.
0 Monica- !i-a %l"cut ce i-a$ /"cut1
A*"racu "nut 2A )'ndi Monica- re&".'ndu-l din nou sin)ur %e scar" 'ntre
c'ini. i cu )las tare9
0 "nu! nu (tie /ran!u.e(te1
0 3u$ s" nu (tie12 'l a%ar" +i)nit" Ol)u!a- scutur'ndu-(i tru%ul 'n c"derea
al," a c"$e(ei de noa%te.
0 Atunci de ce nu &rea s" &or,easc"1
0 A(a-s ,"ie!ii... %ro(ti2... Monica- 'nc#eie-$" la )'t.
0 3u$1 "nu! 'i %rost1 se $ira Monica- %rin.'ndu-i nasturele 'n c#eutoarea
)ulera(ului.
0 A$ s%us eu asta1
0 ...a. Tu ai s%us c" ,"ie!ii 's %ro(ti.
0 *i)ur.
0 Atunci cu$1
0 El nu-i %rost... a a(a-s ,"ie!ii2
0 Ol)u!a- tu nu-!i %ui %a%ucii1
0 Nuu2 A(a-i ,ine2 *coate-i (i tu2 A(a-i c"-i alt/el cu %icioarele )oale1
0 3e /ru$os e- Ol)u!a2 .'$,i /eti!a- c"lc'nd descul!" 'n a%a lunii.
0 Ve.i- dac" $-ascul!i2
0 Acu$ ce /ace$12
0 Ne ,ate$ cu %erne- 'i do&edi Ol)u!a- arunc'ndu-i un %ui(or.
0 Tu nu te-nc#ini- Ol)u!a1 o 'ntre,"- /erindu-se- Monica.
0 u%" ce ne ,ate$ cu %erne2
0 Nu. Eu $"-nc#in.
0 Hai (i eu atunci2
6n)enunc#ind %e %at- Monica se ru)" 'n )'nd cu oc#ii 'nc#i(i ATat"l nostru cel
din ceruriA... Ol)u!a- cu )las tare- 'n %icioare... *e o%ri ca s" 'ndre%te icoana
str'$,at" de inau)urarea ,"t"ii cu %erne.
0 Monica- tu ai &rea s" /ii Maica o$nului1
0 ...'n nu$ele Tat"lui- al 8iului (i-al */'ntului u#- a$in... 3e-ai s%us-
Ol)u!a1 o 'ntre," Monica- des%rin.'ndu-(i /a!a din cerul ,unicei.
0 Hai s" ne ,ate$ cu %erne2... Nu$... tat"... /iu... du#... a$in.
"nu! (tia de ce dor$ea Ali %e co&or 'n odaia lui- 'n loc s" doar$" a/ar"- 'n
%rid&or. ar ni$eni nu tre,uia s" (tie nici ce (tia "nu!- nici c" Ali s/or"ia 'n
odaia lui- 'ncol"cit %e co&or ca un continent de %urici. La dre%t &or,ind nici lui
"nu! nu-i %rea &enea-nd"$'n" s" (tie ce (tia- /iindc" (tiind- /rica de noa%te (i
sin)ur"tate- nenu$it"- 'l %ri&ea )ata s" &ie- ca cine&a stri)at %e nu$e.
0 Hai s" $" de.,rac- se '$,"r,"ta "nu!- scul'ndu-se .)o$otos de %e %at.
6nce%u s"-(i scoat" #ainele- cu $i(c"rile /actice ale actorilor c'nd re%roduc
%e scen" )esturile $ici de toate .ilele. in odaia Ol)u!ei r"sunar" $oi ,u/nituri
de %erne (i r'sete de dou" )lasuri.
A3e ,ine-i s" /ii 'nsuratA... i se )'ndi deodat" cu nedu$erire c" 'ntr-o .i
c#iar el- "nu!- &a /i $are... 6(i ridic" oc#ii 'n o)lind" (i %ri&i sus- cu ca%ul dat
%e cea/"- locul unde &a /i ca%ul unui "nu!... ca%ul lui an de %este $ul!i ani...
Parc" nu-i &enea s" cread"2...
Adic" &a &eni un str"in- un uria(- 'l &a 'n)#i!i %e "nu!- (i cu "nu! 'n ei &a
/ace %e ceilal!i s" cread" c"-i 'nsu(i "nu!1... 3iudat2... i "nu! unde &a /i1...
"nu! nu &a $ai /i nic"ieri...
0 Nu &reau2 se '$%otri&i "nu!- ca 'n /a!a $or!ii (i-a $or$Bntului.
Nu-i a(a2 "nu! &a /i 'n el- ca un ou $ic de le$n 'ntr-un ou $are... Nu-i
totuna2... 8iindc" uria(ul &a /i tot "nu!... 3u$ asta1 i $ic (i $are1... 3a%ul lui
"nu! 'i a+un)e %'n" la ,u.unarul de la +iletc"- unde-i ceasul tatei- (i totodat"-
ca%ul uria(ului e 'nsu(i ca%ul lui "nu!1 3iudat2... 3a (i cu$ ai !inea ca%ul 'ntre
$'ini- (i ca%ul ar )'ndi deo%arte 0 cu$1 %oate s" )'ndeasc" a(a2 i tru%ul /"r"
ca%- s-ar )'ndi (i el2... 8oarte ciudat2...
AOare (i tata a /ost $ic1... *i)ur c-a /ost...A Vra s" .ic" a /ost odat" un co%il
de-o &r'st" cu "nu!- /rate cu "nu! (i cu Ol)u!a- dac-ar $ai /i- (i acu$a nu $ai
este dec't tat"l lui "nu!... a unde-i cel"lalt1... *-a dus sau e 'n el1... ac" l-ar
t"ia %e tata 'n dou"- l-ar )"si %e cel"lalt1 *i)ur c" nu2... 6n tru% e sc#eletul-
ini$a- %l"$'nii... "nu! a 'n&"!at la (coal" tot ce-i 'n tru%ul tatei. Atuncea unde-
i cel"lalt1
AOare nu-s eu1A
"nu! cli%i a$e!it-
...El e co%ilul tatei... (i-al $a$ei2 3iudat2... *" /ii unul sin)ur (i s" /ii co%ilul a
doi oa$eni2... Unu %lus unu /ace doi... Asta-i si)ur2 A 'n&"!at la arit$etic"...
Atunci de ce "nu! e co%ilul *i ai tatei- *i al $a$ei1...
i cu$ se /ac co%iii1...
AOare eu a$ s" /ac co%ii1A
"nu! se %ri&i cu s%ai$" 'n o)lind".
AEu 's ,"iat2A se lini(ti el- ca (i cu$ s-ar /i a$")it %e sine ca %e altcine&a
$ai $ic dec't el (i $ai ne(tiutor...
AOl)u!a are s" ai," co%iiPP- o %ede%si "nu!.
...Ol)u!a2... Ol)u!a e sora lui2... e ce1... 8iindc" (i ea e a tatei (i a $a$ei...
Nu se %oate2... Ol)u!a e a $a$ei- (i "nu! al tatei... Ma$a e /e$eie... 3u$
%oate s" /ac" o /e$eie un ,"iat2... Atunci tata l-a /"cut %e "nu!1... ;ine- da
$otanii nu /ac %ui5 nu$ai %isicile /ac2... Asta-i altce&a2... Nu s%une $a$a c"
"nu! e ,"iatul ei1 Oare $a$a s%une $inciuni1.. e ce e $a$a /e$eie1... Are
%"r lun)1... Tata are $uste!i2... Ma$a are roc#ie2... i tata ar %utea s"-(i %uie
roc#ie2
6nc#i%uindu-(i-l 'n roc#ie- "nu! .'$,i.
...Tata e a&ocat... (i $a$a e /e$eie... Oare (i "nu! &a /i a&ocat1... Nu-i
&ine s" cread"2...
3u$ %oate oare s" &or,easc" tata un ceas 'n (ir /"r" s" ceteasc"1... Oare
'n&a!" %e de rost1 Nu se %oate2... Nu$ai %oe.iile se %ot 'n&"!a %e de rost2...
Tata e /oarte de(te%t... de asta %oate &or,i un ceas2... i Ol)u!a e /oarte
de(tea%t"... "nu! se te$e de Ol)u!a... El e %re$iant 'nt'i- dar Ol)u!a e /oarte
de(tea%t"... 3u ea nu se %oate %une... Oare "nu! 'i %rost1... A(a crede Ol)u!a-
da nu-i ade&"rat2... 3u$ %oate s" /ie "nu! %rost- c'nd "nu! &ede cu$ e
Ol)u!a (i cu$ e el sin)ur2... El nu %oate &or,i ca Ol)u!a... Atunci1... Asta-i
altce&a2 "nu! (tie c" nu-i %rost /iindc" el are tur,inca lui I&an... Ol)u!a nu (tie
c" "nu! e de(te%t... c#iar /oarte de(te%t2... ac"-ar asculta Ol)u!a ce )'nde(te
"nu!2... 3e %"cat2... 3u Ol)u!a %oate &or,i nu$ai.
"nu! se %ri&i deodat" 'n o)lind"... El &or,ea sau altcine&a1... 6(i %i%"i
$'nile- una %e cealalt"... 8"cu $i(c"ri cu de)etele- cu ,ra!ul...
...Vra s" .ic" el- "nu!- era st"%'nul lui9 tot "nu!. El %oruncea (i el asculta...
a(a cu$ tre,uia s" asculte "nu! %e $a$a (i %e tata... El %utea /ace cu el
orice2... *%unea $'inii9 A6ntinde-teA- (i $'na se 'ntindea... ac" i-ar /i s%us9
--4)'rie-l %e "nu!A- l-ar /i .)'riat1... Nu... e ce nu $ai asculta1... 8iindc" n-
a&ea cu$ s-o sileasc"... ;a a&ea2 3u cealalt" $'n"... Nici a(a2 Nici una n-ar /i
&rut s"-l .)'rie... e ce1... 8iindc" nu le %utea %ede%si... ;a da2 Putea s" le
$u(te2... ar nici din!ii nu &roiau s"-l $u(te %e "nu!2... A(a-i2 M'inile care nu
&or s"-l .)'rie s'nt $'inile lui2... Oare (i de)etele )'ndesc1...
0 3e-i asta- "nu!1 6n loc s" dor$i te ui!i 'n o)lind"1 Ia- $" ro)2
oa$na eleanu- 'n c#i$ono- /"cea rondul de noa%te- %e t"cute- ca to!i cei
care-l /ac.
0 Te-ai s%"lat %e din!i1
0 M-a$ s%"lat.
0 M'nile !i-s curate1... Ia s" &"d... "nu! 0 "nu!2 Pentru ce-s /"cute %eriile
de un)#ii1
APentru $ata- $a$"- ar /i r"s%uns Ol)u!aA- )'ndi "nu!- ro(indu-se.
0 *" &ii $'ne di$inea!" s"-!i tai un)#iile. Ai au.it1
0 A$ au.it.
0 i-acu$a culc"-te... "nu!2 a asta ce $ai e1 'n$"r$uri doa$na
eleanu- desco%erindu-l %e Ali... Mar(- Ali2
Ali desc#ise oc#i de cu&ios c"lu)"r desco%erit de stare!" la $aici (i ondul"
s%re u(".
0 3e caut" du$nealui aici1
0 A &enit sin)ur- $a$"2
0 3red- ,ine 2 Asta $ai li%sea2... e ce nu l-ai dat a/ar"1
0 ...A$ uitat.
0 Noroc c" $i-a$ adus eu a$inte2... a tu ce cau!i aici11
0 N-a&ea$ c#i,rituri- $a$"2...
3a%ul Ol)u!ei r"s"rise atent- %rin cr"%"tura u(ii care d"dea 'n antret.
0 U$,li cu %icioarele )oale1 Ol)u!a2
0 Nu-$i )"sesc %a%ucii2 A$ s"-i ar"t eu Anic"i2
0 ;a te %o/tesc s" te culci2
0 3e cau!i la mine 'n odaie1 se o!"r' "nu!.
0 Eu &or,esc cu $a$a2 Asta-i casa $a$ei. e ce n-o dai a/ar" %e $a$a1
0 Ol)u!a- las"-l 'n %ace2
0 Ma$"- l-ai dat a/ar" %e Ali1
0 e asta ai &enit2... Hai la culcare2 Re%ede- Ol)u!a2
0 Ma$"- c'nii /ac %lo(ni!e1
0 3e1 Ai )"sit %lo(ni!e1 se s%"i$'nt" doa$na eleanu.
0 Nuu2 a-ntre, a(a2
0 Ol)u!a- ai s" $"-nne,une(ti2
0 e ce- $a$" dra)"1
0 Te ro)- las"-l %e "nu! s" doar$"2
0 Eu nu-l las1 EI nu $" las" %e $ine2
0 Ol)u!a2
0 Iaca $" duc... Ma$" dra)"- tare-!i (ade ,ine 'n c#i$ono2
oa$na eleanu 'ntoarse ca%ul s%re /ereastr"- s"-i .,oare r'sul acolo de
unde r"sar /luturii.
0 Noa%te ,un"- "nu!2
6l s"rut" %e /runte- stinse lu$'narea- (i ie(i l"s'ndu-l %e "nu! cu lu$ina
lunii... (i cu ce&a care nu intrase 'nc" 'n odaie... ar ini$a lui "nu! au.ea
&enind- t"cut"- $ut"- ascu!it" ca u$,ra unui .,or de liliac- s%ai$a.
...'nce%u un )'nd s" %o&esteasc" 'n )ura $are- asur.itor- ca un %a%a)al- tot
dialo)ul cu Ol)u!a (i cu $a$a9 AE(ti un %rost2 E(ti un %rost2 E(ti un %rost2 u-te
(i-o ,ate %e Ol)u!a2 Nu !i-i ru(ine s" te /ac" de r's2 *" te /ac" de r's...A
i-un alt )'nd- di$%reun" cu cel"lalt- (o%tea ca (er%ii9 --...6n ci$itir- se ridic"
din $or$'nt stri)oiul. E )al,"n la /a!"- oc#ii ne)ri ard5 din!ii (i un)#iile cresc-
cresc... (i stri)oiul &ine /"r" s"-l au.i- %rin lu$ina lunii... 6n ci$itir- 'n ci$itir... i
nici nu-l au.i c'nd &ine...A
esc#ise oc#ii9 s%ai$a lunii u$%lea odaia... *e s$ulse de %e %ern" (i
re%ede 'ntoarse ca%ul9 nu era ni$eni la s%ate- dar %oate %lecase (i &enise la
loc...
A...*tri)oii caut" s'n)e de o$ t'n"r...A
A...e /at" t'n"r"2A !i%" alt )'nd de-al lui "nu!.
6(i /"cu se$nul crucii... *e culcase /"r" s" s%uie ru)"ciunea. *e /"cu %alid 'n
%aloarea lunii.
Ol)u!a l"s" lin)ura 'n )a&anos- )a&anosul 'l &'r' 'n so,". Monica se &'r' 'n
%at. Hot"r't"- Ol)u!a %orni s%re u(a dintre odaia lor (i a lui "nu!- de unde
r"sunau ,oc"niturile.
0 3ine-i acolo1
0 Eu.
0 3ine- eu1
0 Eu- /ratele t"u.
0 Nu cred2
0 ac"-!i s%un2
0 i ce &rei1
0 *"-!i s%un ce&a.
0 *%une.
0 esc#ide u(a.
0 Pentru ce1
0 3a s"-!i s%un.
0 i ce-$i dai dac" desc#id1
0 *%une tu- ce &rei1
Ol)u!a se-ncrunt". Nu $ai 'n!ele)ea ni$ic.
0 Ol)u!a- nu desc#ide2 o 'nde$n" tainic Monica.
0 e ce s" nu desc#id1
0 esc#ide Ol)u!a- r"sun" tare (i )r",it" &ocea lui "nu!.
0 *"-$i dai %u(ca ta.
0 7i-o dau2
0 Hur"-te.
0 *%un %e onoarea $ea.
0 *%une9 +ur.
0 esc#ide- Ol)u!a. Hur %e onoarea $ea.
Ol)u!a r"suci c#eia- a%"s" clan!a (i ,rusc desc#i.'nd- r"s"ri 'n %ra).
0 Unde-i %u(ca1
0 Ia-o.
Ol)u!a des%rinse %u(ca- nel"s'ndu-l %e "nu! s" 'ncalce #otarul.
0 ;u/tea2 'l 'ncerc" ea- 'nar$at" cu %u(ca.
0 Po!i s"-$i s%ui2 Nu $" su%"r.
0 Atunci nu-!i $ai s%un.
0 3u$ &rei tu.
0 a tu ce &rei1
0 Ol)u!a... &reau s" $" '$%ac.
0 Vrei s" te-$%aci1
0 a.
0 *%ui dre%t1
0 *%un dre%t.
0 Atunci intr".
"nu! res%ir".
0 Monica- (i cu tine &reau s" $" '$%ac.
0 3e ,ine-$i %are- "nu!. Hai s" ne s"rut"$.
*e s"rutar" entu.ias$a!i9 "nu! 'n &'nt- din )ra,"- Monica-l s"rut" %e nas-
din )re(eal".
0 3e /ace$1 se-ntre," Ol)u!a.
0 "-i (i lui- Ol)u!a- cerc" s-o 'ndu%lece Monica.
0 Tu .ici s"-i dau1
0 a- Ol)u!a- de ce s" nu-i dai1
0 3e &re!i s"-$i da!i1 se nelini(ti "nu!.
0 a +uri1 inter&eni Ol)u!a.
0 a n-a$ +urat1
0 Pentru %u(c"2
0 ;ine- +ur2
0 4i du%" $ine9 M" +ur...
0 3o%ii- &oi nu dor$i!i1 'ntre," din ca%"tul antretului doa$na eleanu-
%entru a doua oar".
0 Monica- s%une tu c" dor$i$5 %e tine te crede.
0 ...'nc" nu- tante Alice.
0 Noa%te ,un"- Monica. *" (tii c" te-aud- Ol)u!a2
0 M" +ur... Hai- Ol)u!a2 'nce%u "nu! 'n (oa%t".
0 A(tea%t" s" )"sesc2... s" a$ cra$%e.
0 ...s" a$ cra$%e...
0 Ol)u!a- asta nu-i +ur"$'nt- asta-i ,leste$2 se 'n/rico(a Monica.
0 a1 8oarte ,ine. 4i du%" $ine... 3e-a$ s%us1
0 *" a$ cra$%e... se str'$," ,ine&oitor "nu!.
0 ...(i s" stau 'n %at toat" &acan!a...
0 ...(i s" stau 'n %at toat" &acan!a...
0 ...(i s" $" %uie doctorul la diet"...
0 ...(i s" $" %uie doctorul la diet"... se 'n)ri+ora "nu!.
0 .../"r" de dulciuri...
0 .../"r" de dulciuri... o/t" el a$ar.
0 ...dac" oi s%une cui&a...
0 ...dac" oi s%une cui&a...
0 ...ce-are s"-$i arate...
0 ...ce-are s"-$i arate...
0 ...Ol)u!a...
0 ...Ol)u!a...
0 A$in2
0 ;a)" de sea$"2... i-acu$- %o/ti$ %u(ca 'na%oi-
0 e ce- Ol)u!a1
0 E %u(c" de co%il2 Mie nu-$i tre,uie2
0 N-o %ri$esc. A$ dat-o.
0 Atunci o !in %entru Monica... Ai s-o %ui 'n %atul %"%u(elor. Au.i- Monica1
...Al,i %elerini ai c"ilor de lun" %e co&oare- trei co%ii descul!i- 'n lun)i c"$e(i
de noa%te 0 unul cu co.i ,londe- doi cu %lete ,rune 0 %o%osir" 'n +urul unui
)a&anos cu dulcea!".
i to!i trei $'ncau din aceea(i lin)ur"- su,t %ri&irea aceleea(i ,unice- din
dulcea!a acelora(i uria(i 0 +os- %e co&or.
II
3I*U7A AL;I I RO3HI7A ROIE
Mo( :#oor)#e- $ai-$arele )ra+dului- a&ea locuin!" la curtea ,oiereasc"9
'nc"%ere 'nalt"- ,ine &"ruit"- cu %at curat 'n/"!at- /erestre c't icoana cea $are a
,isericii din sat- (i $'ncare adus" de Anica de la $asa ,oierilor.
ar $o( :#eor)#e a&ea (i )os%od"ria lui. 3"su!a cea $ai la o %arte de sat
0 nu tare 0 (i cea $ai a%ro%iat" de curte 0 nu $ult- c't %oate cu$%"ni un
c'ne cio,"nesc 'ntre tur$" (i %"stor 0 era a lui $o( :#eor)#e.
0 3e-!i tre,uie- $o( :#eor)#e- cas"1... 3o%ii n-ai5 $a$a Anica-0
u$ne.eu s-o ierte5 caii !i-s aici5 aici-s (i eu- (i &lgu#a, 'l do+enea- eu ,un"tate-
doa$na eleanu. Ia-!i ,eleaua de %e ca%2
Mo( :#eor)#e 'ncre!ea /runtea- c-un .'$,et &iclean 'n oc#ii $ic(ora!i.
0 tie... tie el $o(u2
6n dosul casei- ca$ %e deal- se 'ntindea li&ada cu %runii (i &i(inii care
co,oar" %ri$"&ara din cerul al,astru 'n straie $irositoare5 de&ale se l"r)ea
o)orul 'n care iese )r'ul &erii ca o 'n&iere din ,iseric".
0 Mo( :#eor)#e- nu $ai ai %utere. *" tri$et oa$enii s"-!i are.
0 8ereasc" u$ne.eu- cuconi!"2 *"-!i a+ute 3el-de-*us- da s"-$i dai nu$ai
,oii (i %lu)ul.
6n casa lui $o( :#eor)#e intra nu$ai %reotul la .ile $ari- &reo nunt" c'nd
era ne&oie de-o cas" $ai 'nc"%"toare- (i Ol)u!a oric'nd &roia. Ne%o/tit"- 'ns"-
Ol)u!a nu &enea5 asta nu 'nsea$n" c" nu &enea des.
Mo( :#eor)#e n-a&ea c'ne. ALa ce1 Eu ("d la ,oieri; cine s" &ad" de el1A ar
'n &'r/ul casei era un cui, de cocost'rc cu toaca de as/in!it a %liscului 'n el.
0 8iindc" are ini$" ,un" $o(ul- '(i t"l$"ceau s"tenii %riete(u)ul
cocost'rcului cu o cas" $ai $ult nelocuit".
e aceea- %ese$ne- 'n )os%od"ria /"r" c'ne a &eteranului de la (a%te.eci (i
(a%te- /"c"torii de rele nu intrau.
0 Ma$" dra)"- ce s"r,"toare-i a.i1
0 A.i1... Nu-i nici o s"r,"toare2 3e !i-a &enit- Ol)u!a1
0 Eu credea$ c"-i s"r,"toare- $a$" dra)"2
0 Ma$" dra)"- $a$" dra)"2 :ro.a& $" $ai iu,e(ti2 *%une $ai ,ine- ce
&rei de la $ine1
0 Eu111 Ni$ic2... A( &rea nu$ai s" &"d cu$ 'i (ade Monic"i cu roc#ia
al,astr"...
oa$na eleanu iscodi 'n ."dar oc#ii Ol)u!ei. Oc#ii nu dest"inuiau $ai $ult
dec't &or,ele- adic" $ai l"$urit- /iindc" oc#ii Ol)u!ei...
0 Monica- tu &rei s"-ncerci roc#i!a al,astr"1
0 *i)ur c" &rea2 co$ent" i$%erati& Ol)u!a ro(ea!a Monic"i- 'nainte de-a o
&edea.
0 Vreau- tante Alice- 'n)'n" Monica %orunca Ol)u!ei- 'nc'ntat" c" i se
'$%linea o &ino&at" dorin!" nu din &ina ei.
Roc#i!a al,astr" o a(te%ta %e Monica de la 'nce%utul &acan!ei. oa$na
eleanu i-o /"cuse de 'ndat"- dar Monica o 'ncercase nu$ai. Pe atunci- Monica
'(i iu,ea roc#i!a de doliu nu ca o datorie- ci ca o a$intire de la ,unica.
6ntr-o .i- "nu!- Ol)u!a (i Monica se +ucau de-a culorile9 n"scocire de-a
Ol)u!ei.
0 3e culoare ai &rea s" /ii tu1... *%une re%ede- c" alt/el s%ui $inciuni (i $"
su%"r2
Luat din scurt- %e nea(te%tate- de )lasul (i oc#ii Ol)u!ei- "nu! se ."%"cise.
Nici nu-i trecuse %rin ca% una ca asta2 3e-a&ea el cu culorile2
0 Al,astru- Ol)u!a- se #ot"r'se el- scos din 'ncurc"tur" de culoarea cerului.
0 i de ce-ai &rea s" /ii al,astru1
0 8iindc"-i /ru$os.
0 aa12
0 *i)ur2 se 'n&er(unase "nu!.
0 8oarte /ru$os1
0 8oarte /ru$os.
0 3el $ai /ru$os1
0 3el $ai /ru$os.
0 Nu-i ade&"rat. Ro(ul e $ai /ru$os- /oarte /ru$os- cel $ai /ru$os.
0 ;a al,astrul e (i $ai /ru$os.
0 *%ui $inciuni. *%une (i tu- Monica.
0 ...Eu nu (tiu2
0 Atunci (i tu s%ui ca (i $ine- (i noi a&e$ dre%tate- ,iruise Ol)u!a.
...Vra s" .ic"- (i lui "nu! 'i %l"cea al,astrul... e-atunci- Monica 'nce%use s"
a(te%te roc#i!a de culoarea lui "nu!. oa$na eleanu nu $ai 'ndr".nea s" i-o
dea- de tea$" s" n-o $'#neasc". Monica nu se 'ncu$eta s-o cear"... i tare se
te$ea Monica s" n-o su%ere %e ,unica ei2... i nici %e Ol)u!a n-ar /i &rut s-o
tr"de.e.
Monica ur$" 'n ietac %e doa$na eleanu. Ol)u!a intr" o cli%" du%" ele (i
d"du s" ias".
0 Ol)u!a- unde te duci1
0 Vreau s" &or,esc cu %a%a.
0 Ol)u!a- a.i nu-i lucru curat cu tine2
0 e ce1
0 ;ine- Ol)u!a- n-ai s%us tu c" &rei s" &e.i cu$ 'i (ade Monic"i cu roc#i!a
al,astr"1
0 ;a da- eu a$ &rut.
0 Atunci de ce te duci1
0 8iindc"... 4'$,i. Ma$" dra)"- eu a$ $ai &".ut-o %e Monica 'n %antaloni2
P'n" ce se '$,rac"- eu $" 'ntorc.
3'nd /"cea &i.ite- Ol)u!a nu intra niciodat" 'ntr-o odaie 'nainte de-a ,ate la
u(". O sin)ur" u(" /"cea e@ce%!ie de la acest trata$ent9 u(a od"ii lui "nu!- 'n
care Ol)u!a ,"tea cu %iciorul c'nd nu &roia s" intre- dar &roia s"-l scoat" %e
"nu! 0 (i %e care o desc#idea %e t"cute c'nd &roia s"-l sur%rind".
Ol)u!a ,"tu o toac" discret" 'n u(a ,iroului do$nului eleanu.
0 Intr".
0 A$ &enit s" te &"d- %a%a.
0 ;ine- dra)u tatei... Poate &rei ce&a1
0 Nuu- %a%a2 A$ &enit s" te &"d.
0 Uite un scaun- Ol)u!a. A(a- stai +os.
0 3a o client"- %a%a2
0 ra)u tatei... e-a( a&ea clien!i ca tine a( c'(ti)a toate %rocesele.
0 Tu %ier.i %rocese- %a%a1
0 *i)ur. Pierd (i eu ca oricare altul2
0 Pa%a- dac-a( /i eu +udec"tor- tu n-ai %ierde nici un %roces.
0 e ce- Ol)u!a1 Tata n-are dre%tate 'ntotdeauna.
0 a... nu$ai $a$a are2
o$nul eleanu %ri&i s%re /ereastr"- /erindu-(i /a!a de oc#ii Ol)u!ei5 se
'ntoarse la loc din cale-a/ar" de serios.
0 Pa%a- eu (tiu 'ntotdeauna c'nd r'.i tu.
0 8iindc" (i $ie '$i &ine s" r'd.
6nce%ur" s" r'd" a$'ndoi.
0 ...i-l iu,e(ti tu %e tata1
Ol)u!a se 'ncrunt".
0 e ce $" 'ntre,i1 Parc" tu nu (tii2
0 tiu- (tiu2 a-$i %lace s" $i-o s%ui tu.
0 Mie nu.
0 e ce- Ol)u!a1
0 A(a... Nu (tiu...
0 Vrei ,o$,oane1
0 %erci... Pa%a- de ce nu /u$e.i tu1 8iindc"-s eu aici1
0 Nu- Ol)u!a. Uitase$... Vrei tu s" /u$e.1
0 a- %a%a. 7ie-!i st" ,ine c'nd /u$e.i.
o$nul eleanu 'n(uru," !i)ara r"sucit" 'n !i)aret". Ol)u!a a%rinse un
c#i,rit o/erindu-i cu ,")are de sea$" /lac"ra conic".
0 8uuu2 Pa%a- de ce-i $ai /ru$oas" o lulea dec't o !i)aret"1
0 8iindc"-!i %lace !ie.
0 E#- %a%a2 Asta-i altce&a2 a !ie nu-!i %lace luleaua1
0 ;a '$i %lace.
0 Atunci de ce nu /u$e.i cu luleaua1
0 M-a$ de%rins cu !i)areta... (i nu /ac ,ine2 3u luleaua nu$ai %u/"i5 nu
tra)i 'n %ie%t cu$ /ac eu- %ildui cu &olu%tate do$nul eleanu.
0 i luleaua o $ai ai1
0 *i)ur. A$ $ai $ulte.
0 i ce /aci cu ele1
0 Le !in (i eu de)ea,a.
0 e)ea,a1
0 Adic" $ai dau c'te una la &reun %rieten.
0 Pa%a- tu $" iu,e(ti %e $ine1
0 Nuu2
0 ;a da.
0 3u$ &rei tu2
0 Pa%a- da $" iu,e(ti $ai $ult dec't %e %rietenii t"i1
0 Mai 'nca%e &or,"12
0 Atunci d"-$i (i $ie o lulea.
0 O lulea1
0 ac" $" iu,e(ti- %a%a2
0 i ce &rei s" /aci tu c-o lulea1
0 *-o a$ (i eu la $ine... a(a- de /ru$use!".
0 ;ine- Ol)u!a... Uite... Ale)e-!i tu una %e %lacul t"u.
esc#ise un saltar ticsit cu /elurite unelte de-ale /u$atului.
0 Uite- Ol)u!a9 asta-i /ru$oas" (i-i $ic"5 de s%u$" de $are. Nu$ai ,un"
%entru tine. 6!i %lace1
0 6$i %lace- %a%a. a eu &reau una $are.
0 Ale)e-!i una $are atunci2
0 Asta-i ,un"- %a%a1 'ntre," Ol)u!a- %unBnd $'na %e cea $ai $are.
0 ;un"- cu$ nu12 Asta... asta o a$ (i eu de la un /ran!u. care acorda %iane
la Ia(i... A $urit- s"racu2 3e o$ cu$secade2... E@celent" %i%".
0 Atunci o iau %e asta. %erci, %a%a. A$ s" !in $inte.
0 Las"- dra)u tatii. Toate-s ale tale. Tu nu (tii c" tata-!i d" orice1
Ol)u!a 'i de.$ierd" /runtea (i %"rul.
0 3e %"r /ru$os ai tu- %a%a2 Parc"-i $"tas"2... e-acu$a $" duc.
0 Ascult"- Ol)u!a- #ai (i tu cu tata la %"dure. 6l iau (i %e "nu!5 %oate &ine
(i $a$a. 8ace$ o %li$,are cu docarul.
Ol)u!a-(i trecu $'na %e /runte.
0 Mer) alt"dat"- %a%a. A.i /ac o &i.it" lui $o( :#eor)#e- cu Monica... tii- el
ne-a %o/tit- %lec" ea ca%ul.
o$nul eleanu '(i res/ir" $ust"!ile... o $"sur" %e Ol)u!a... (i desc#ise din
nou saltarul cu lulele.
0 Ol)u!a- $ai ia-!i o lulea9 s" ai (i tu una.
Ol)u!a 'i %ri&i /runtea- .'$,ind.
0 Pa%a- tare e(ti tu de(te%t2 Merci. Mie nu-$i tre,uie.
u%" ce %lec" Ol)u!a- do$nul eleanu '(i lu" /runtea 'n $'ni- (i se )'ndi
'ndelun)- cu ini$a strins"- 'nto&"r"(indu-(i co%ilul %este %ra)ul &re$ii-
de%arte...
A3'nd te )'nde(ti c" 'ntr-o .i Ol)u!a &a /i $are... ;iata Ol)u!a.A
Monica %ornise din salon '$,r"cat" cu roc#i!a nea)r"- ur$'nd-o 'nceti(or 0
de ,ucurie st"%'nit" 0 %e doa$na eleanu.
in ietac se 'ntoarse ea 'n /runte- cu roc#i!a al,astr"- 'ns" Monica cea care
intrase 'n ietac nu $ai ie(ise la loc. At'rna 'n cuierul roc#iilor- cu roc#i!a nea)r".
Monica nu sc#i$,ase o roc#i!"- ci un anoti$%. i oc#ii- (i %"rul 'i luceau alt/el...
3'nd cerul e al,astru toate lacurile li$%e.i ar /i nu$ai al,astre dac" n-ar /i
soarele at't de des%letit.
ar %"rul Monic"i- '$%letit 'n dou" co.i- at'rna %e s%ate. A(a c" Monica era
'$,r"cat" 'n roc#i!" de oland" al,astr"- decoltat" c't tre,uie ca s" r"$'ie co%il
(i ca s" ai," ca%ul 0 cu oc#ii (i )ura 0 tul%ina )'tului 'ntrea)".
Roc#i!a se o%rea deasu%ra )enunc#ilor 0 doa$na eleanu nu /"cea
#"inu!e %entru e&olu!ia co%iilor- ci nu$ai %entru '$%odo,irea unei &r'ste 0
/iindc" )enunc#ii co%iilor %ot /i sinceri ca (i o,ra.ul lor (i tot /ru$o(i r"$'n (i &ii.
i "nu! era '$,r"cat la /el... "nu! cre(tea re%ede. oa$na eleanu a&ea
$ult de lucru ca /iecare &r'st" s"-(i ai," .estrea ei coc#et" %entru toate
anoti$%urile anului. Totu(i- dula%urile nu erau ticsite cu #"inu!e str'$te sau cu
roc#i!e %rea scurte. H"inu!ele (i roc#i!ele r"$ase %e loc 'n ur$a co%iilor-
'$,r"cau- 'n case ne&oia(e- al!i "nu!i- alte Ol)u!e.
Monica nu era alt" Ol)u!". Monica era ca (i-Ol)u!a. e aceea- roc#i!a
al,astr" r"s"rise 'nt'ia- %e o nou" du$,ra&" la 'nce%utul c"reia trecuse u$,ra
unei roc#i!e ne)re.
0 Monica- ia uit"-te 'n o)lind"- o %o/ti doa$na eleanu la &ernisa+ul
roc#i!ei- ridic'nd storul unei /erestre din salon.
Lu$ina a$ie.ei su/l" cu aur 'n o)lind" iconi!a di$ine!ilor de %ri$"&ar".
Monica %lec" oc#ii 'n +os.
0 $ante Alice- nu-i %"cat1 tres"ri tea$a 'n ,ucuria ei.
0 Pui $ic- nu-i %"cat. i dac-ar /i- l-ar lua tante Alice asu%ra ei.
0 3e ,un" e(ti- tante Alice2
3lan!a .&'cni.
0 A$ &enit2
0 Nu tr'nti...
0 ...nu ,u/ni- nu %ocni2 Ma$" dra)"- tare te iu,esc2
0 Ol)u!a2
0 A$ s%us o o,r".nicie1
oa$na eleanu 'nce%u s" r'd".
0 Ve.i- $a$" dra)"2
0 Ia ast'$%"r"-te2 Uite-te $ai ,ine la Monica.
0 Ia s" te &"d- o lu" 'n %ri$ire Ol)u!a 'ntorc'nd-o s%re ea... 8oarte ,ine2 '$i
%lace 2:ro.a& '$i %lace 2... Ma$" dra)"- ,ine $ai lucre.i tu2
0 *la&" o$nului2 A$ au.it (i eu o laud" din )ura ta2
0 A.i s'nt ,ine dis%us"- $a$" dra)"2
0 Ia te ro)2 Las"-l %e tata s" /ie ,ine dis%us c'nd &rea. Tu tre,uie s" /ii
totdeauna.
0 e ce1
0 8iindc" e(ti co%il.
0 Poate... da a.i s'nt /oarte ,ine dis%us"2 i tu- $a$" dra)"1
0 i eu- dac" nu $" n"uce(ti.
0 6!i s%un eu- $a$"- c" a.i 'i s"r,"toare.
0 Ol)u!a- !i-a$ $ai s%us o dat" c" nu-i2
0 3red... da %arc" ar /i2... Monica- tu te de.,raci acu$a- sau r"$'i a(a1
0 Las-o-n %ace- Ol)u!a2 e ce &rei s" se de.,race1
0 Eu nu &reau2 Toc$ai- $-a( /i $irat... Ma$" dra)"- uit"-te la $ine 2
0 3e &rei1
0 Eu1 Ni$ic. Nu$ai s" te ui!i.
0 ;ine- $" uit.
0 Nu 'n oc#i2 Uit"-te la $ine- a(a- (tii tu9 cu$ te ui!i c'nd $er)e$ la
teatru... Ins%ectea."-$".
0 Ei- (i1
0 i nu &e.i ni$ica1
0 ;a &"d c" !i-ai %"tat roc#i!a2 3'nd !i-ai %"tat-o1
0 Ai &".ut1... 3'nd $i-a$ %"tat-o1 Tu (tii- Monica1
0 Nici eu2.. Ma$" dra)a- nu-i %"cat s" a$ eu o roc#i!" %"tat"1
0 P"cat de roc#i!"2
0 i de $ine nu1
0 e ce ai %"tat-o1
0 Eu1
0 a cine1
0 Ea sin)ur". Adic" su%a.
0 Ol)u!a2
0 Vrei s" $" %ede%se(ti- $a$"1
0 Te ro)- s%une-$i ce &rei1
0 i-$i dai1
0 *%une ce1
0 Eu nu cer ni$ic. a de ce s" a$ o roc#i!" %"tat"1 Eu nu &reau s" a$ o
roc#i!" %"tat".
0 Taci- te ro)2 A$ 'n!eles... Ai &".ut 'n (i/onier" roc#ia cea nou".
0 a- c'nd ai scos-o %e-a Monic"i- ade$eni Ol)u!a dialo)ul s%re ,iruin!".
0 Ol)u!a- de ce s%ui $inciuni1
0 Eu nu s%un $inciuni.
0 Taci... Tu nu (tiai c" !i-a$ /"cut o roc#ie nou".
0 ;a da- (tia$.
0 Atunci de ce s%ui c-ai &".ut-o acu$a1
0 *i)ur. Acu$a a$ &".ut c"-i )ata.
0 i &rei s-o '$,raci1
0 Eu1... *-o-ncerc nu$ai... ca (i Monica...
0 ;ine. Ai dre%tate. Te ro) nu$ai s"-$i r"s%un.i dre%t la ce te-oi 'ntre,a.
0 a- r"s%und.
0 Tu ai &rut s" te-$,raci cu roc#ia cea nou"- a(a-i1
0 a- consi$!i cu %recau!iune Ol)u!a.
0 Atunci de ce nu $i-ai s%us- ca un co%il cu$inte9 AMa$"- te ro) /ru$os s"-
$i %ui roc#i!a cea nou"A1
0 8iindc" nu $i-ai /i %us-o.
0 e unde (tii1
0 tiu eu. Mi-ai /i r"s%uns c" a.i nu-i s"r,"toare (i c-a$ s-o %"te..
0 Ol)u!a2 Ol)u!a2 *%une-$i dre%t- de ce e(ti tu a(a de (ireat"1
0 Taci- Ol)u!a1
0 Nu tac- da nu (tiu2
0 Ve.i- Ol)u!a2
0 Poate c" (tii $ata- $a$" dra)"2
0 Hai s" te-$,rac.
0 A#a2
"nu! 'nc#ise u(a salonului- u(urel- r"$'n'nd a/ar". Monica nu ,")ase de
sea$".
0 H$2
Prin )aura ,roa(tei o &".u din nou uit'ndu-se 'n o)lind".
0 8ru$os2
A treia oar" la /el.
0 ;ra&o2
i a %atra oar".
Vra s" .ic" Monica se uit" 'n o)lind"2 Monica-cea-cu$inte- Monica-cea-
ascult"toare- Monica... se uit" 'n o)lind". *e uit" (i "nu!- dar el era ,"iat2 Vra
s" .ic" Monica...
Aar (i tu te ui!i %e ,orta c#eii2A
AAsta-i altce&a2A r"s%unse "nu! cu &or,e $ute- )'ndului o,ra.nic.
i- ca s" i-o do&edeasc"- intr" 'n salon ,rusc. Monica se uita %e /ereastr".
0 H$2
0 Nu !i-i %rea cald- "nu!1 'l 'nt'$%in" Monica- )ata s"-i slu+easc" 'n #aine
de '$%"r"teas".
0 Trea,a $ea2 Nu te-a$esteca2
0 7i-a$ /"cut ce&a- "nu!1
0 8"-$i nu$ai2
0 Nu-!i /ac ni$ic- "nu!.
0 7i-i /ric"2
0 Nu $i-i /ric"- "nu!... A$i-i $il" de tine /iindc" te %ersecut" Ol)u!aA-
ur$" 'n )'nd- (i %e o,ra+ii tot $ai ro(i- Monica.
0 Nu !i-i /ric"1 s/ida el.
0 Nu... e ce s"-$i /ie /ric"1
0 Atunci de ce nu s"ri la ,"taie1
0 Eu nu $" ,at- "nu! .
0 8iindc" ai $'nca ,"taie1
Monica o/t"... P"cat de roc#i!a cea nea)r"2... e ce-o $ai '$,r"case %e cea
al,astr"1... P"cat2 a 2 P"cat2
0 Taci1
0 N-ai dre%tate- "nu!2 d"du din ca% Monica.
0 ;ine c" ai tu2
0 "nu!- nu &or,i a(a ur't2
0 u-te (i $" s%une2
0 Eu nu %'r"sc.
0 a te ui!i 'n o)lind"2 re%lic" &ictorios "nu!- ar"t'nd cu de)etul o)linda
)oal".
0 M-a$ uitat. $ante Alice $i-a s%us s" $" uit- (i eu $-a$ uitat...
0 Hee2 tiu eu ce s%un2... Mai .i ce&a2
0 *%une- de ce te-ai uitat1
Oc#ii Monic"i se %lecar" $ai tare (i ini$a-i ,"tu...
0 8iindc" nu era nimeni, /iindc" te-ascun.i- /iindc" te %re/aci2
3u$ ar $ai /i &rut "nu! s"-l aud" (i Ol)u!a- &or,ind a(a de $ult (i de
,ine... 3e $are /ericire2... Poate ascult" la u(" Ol)u!a.
0 Mai s%une ce&a. 3red (i eu2 '$i 'ntorci s%atele2 A(a-i u(or s" &or,e(ti2
Monica %l'n)ea- cu oc#ii 'nc#i(i- ascult'nd.
"nu! se 'ndre%t" s%re u("... Nu $ai a&ea ce /ace... Mai .",o&i %u!in 'n
%ra)- a(te%t'nd o %ro&ocare. *e des%"r!ea de Monica a(a cu$ te des%ar!i de un
succes /"r" a%lau.e9 cu $elancolie.
A"nu! e su%"rat %e $ine2... ;ine- dac"-i a(a...A M'nia %l'nsului o 'n"s%ri. 6(i
str'nse ,atista cu
se&eritate- %ede%sindu-(i roc#i!a s" /ie %"tat" de lacr"$i.
oa$na eleanu se d"du 'nd"r"t doi %a(i...
0 Ol)u!a- stai lini(tit".
Ol)u!a nici nu clinti- ca (i cu$ roc#i!a nou"- 'n acea cli%" sole$n"- s-ar /i
%utut scutura ca o tu/" de $"cie(i su%re$ 'n/lori!i. 3u /runtea 'ncordat" (i cu
oc#ii $ic(ora!i- doa$na eleanu a&ea %ri&irea %e care-o au nu$ai )eneralii
tineri %entru o(tile lor 'n %rea+$a atacului5 scul%torii %entru statui- 'nainte de-a
(i le tri$ete la *alon5 'ndr")osti!ii %entru 'nt'iul %lic- 'nainte de-ai 'ncredin!a
destinul cutiei de scrisori5 (i /e$eile coa%te 'n o)lind"- 'nainte de-a-(i %une
$antoul de ,al...
0 Po!i s"-$i $ul!u$e(ti2
0 %erci, $a$" dra)"2 r"su/l" Ol)u!a- $ul!u$ind $ai $ult %entru &or,"
dec't %entru roc#i!".
Un cusur nu$ai- (i roc#i!a ar /i trecut %e $asa de o%era!ie2
0 VinP s" te s"rut- Ol)u!a.
Ol)u!a era a doa$nei eleanu. Asta era r"s%lata.
0 u-te s" te &ad" (i tata.
Asta %e deasu%ra.
*e 'ncruci(ar" 'n antret. Ol)u!a %ri&i co$%"ti$itoare %e "nu!.
0 3redeai c" eu nu (tiu1
0 3e s" (tii1 se cutre$ur" "nu!.
0 3u$- ce s" (tiu1 3" $er)e!i la %"dure cu docarul.
0 i ce1 Mer)2 i.,ucni "nu!- antrenat de 'nt'ia &ictorie.
0 u-te2... Eu a$ re/u.at2 re%lic" sarcastic Ol)u!a.
0 Ai re/u.at1 nu-(i cre.u urec#ilor "nu!.
0 Eu nu $" ro) s" $" ia 0 ca tine. Eu re/u. s" $er)- /iindc" a(a &reau2
A;ra&o !ie- Ol)u!o2 o acla$ar" )'ndurile lui "nu!. Mer) sin)ur2 Mer)
sin)ur2...A
0 *i)ur2 dac" &rei tu a(a2 &or,i el cere$onios.
0 Las"- las"2 3re.i tu c-ai s" $'i? Tata !ine #"!urile. Mi-a s%us el mie Pune-
!i %o/ta-n cui2
0 Aa2 e asta ai re/u.at2
0 ;a de loc2 ac" $er)ea$ eu- eu $'na$. Eu (tiu s" $'n. A s%us (i $o(
:#eor)#e.
0 Atunci de ce nu $er)i1
0 8iindc" nu &reau2
0 Nu &rei12 .'$,i sce%tic "nu!... i %entru ce1
0 Asta-i trea,a $ea2
0 Nu .ic2... a eu &reau.
0 3e &rei1
0 *" $er).
0 Tuu1 Vrea tata- *i asta-i altce&a2
0 i pe tine nu te ia9 s'c2
0 Pe $ine12... Hai s"-!i ar"t eu2 i s" nu $ai s%ui s'c...
A%uc'ndu-l de $'n"- 'l s$uci s%re u(a ,iroului.
0 3e-i- co%ii1 Mer)e$1
0 Pa%a- s%une tu dac" nu $-ai %o/tit la %"dure (i eu a$ re/u.at1
0 A(a-i- Ol)u!a. Tu /aci &i.ite a.i. Te ia tata alt"dat". ;re- ,re2 a /ru$oas"
$ai e(ti2
0 Ve.i2
"nu! era 'n %ra).
0 Acu$a du-te cu docarul.
"nu! se &".u a/ar"- 'n /a!a u(ii i.)onitor 'nc#ise.
0 Las"2 A$ s"-!i ar"t eu !ie2
8e!i-/ru$o(i din tur,inca lui I&an '(i %re)"tir" %alo(ele ca s" retu(e.e
u$ilirea lui "nu!.
Mo( :#eor)#e se )"tise ca %entru #orele din tinere!"- #ore care-i $ai +ucau
'n a$intire uneori c'nd ,ucuria nu-(i )"sea ast'$%"r nici to&ar"( 'n tru%ul
'$,"tr'nit. *e )"tise /iindc" era 'n casa lui- (i /iindc" 'n casa lui a&ea s" &ie
Adudui!a $o(uluiA. Aco%eri cu o n"/ra$" strac#ina %lin" de %ere ,usuioace
culese una c'te una din &estita li&ad" a O!"lencii. Lu" strac#ina- trecu %rin
tind"- (i o a(e." deasu%ra unei ,'rne de sus. 3a dintr-o c"!uie rustic"- t"$'ia
a%rins" de soarele &erii u$%lu 'nc"%erea...
AH$ 2... Miroase ,ine a nu (tiu ce2... Unde le-ai ascuns- $o( :#eor)#e1A
A3e s-ascund- dudui!a $o(ului1A
AIa- ni(te %ere ,usuioace de la O!"leanca.A
AOare1A
A;a c" da2A
A;a c" nuP.A
AIac"t"-le- $o( :#eor)#e2 3u$ le d"$ noi gios? *us- $o( :#eor)#e- c"
$ata n-a+un)i.A
Mo( :#eor)#e &or,ea sin)ur. 3u u$ne.eu- (i cu Ol)u!a %utea &or,i
oric'nd5 )lasurile lor !ineau to&"r"(ie sin)ur"t"!ii $o(ului.
O sin)ur" a$"r"ciune a&ea $o( :#eor)#e9 c" nu &a a+un)e s-o &ad"
$ireas" %e dudui!a $o(ului. Hei2 atunci ar /i '$,r"cat $o( :#eor)#e #ainele
de $ire (i nu$ai ce-ar /i c#iuit el de %e ca%r"9 AHii-#ii- ,"ie!ii $o(ului 2A
i-ar /i 'ntins ,"ie!ii un tra% dr"cesc s"-i creasc" ini$a dudui!ei. i nu$ai ce
s-ar /i 'ntors dudui!a $o(ului s%re $ire (i i-ar /i s%us9 AAista-i $o( :#eor)#e. El
$-o 'n&"!at s" $'n caii.A
i $o(u ar /i .'$,it %e ca%r" 'ndre%t'ndu-(i s%inarea9 AHei-#ei2 i %e tine are
s" te $'ie- c" (tie dudui!a $o(ului s" !ie #"!u2A
ar $ai a&ea $o( :#eor)#e- tot 'ntr-ascuns- *i-o ,ucurie $are9 c" du%"
$oartea lui...
0 Iar- $o( :#eor)#e1 'l $ustra doa$na eleanu- &".'ndu-l cu ,anii 'ntr-o
m"na (i %"l"ria-ntr-alta.
0 "2... Iar...
0 i ce &rei s"-!i cu$%"r- $o( :#eor)#e1
0 Lucru ales- cuconi!"- ca %entru /a!" ,oiereasc".
0 3't- $o( :#eor)#e- c"-i ,un (i ie/tin.
0 ;a- $atas"- s"rut $'na- c"-i scu$%" (i /ru$oas".
0 i %entru ce- mo* :#eor)#e1 3" doar /at" de $"ritat n-ai1
0 *" #ie... tie el $o(u.
6n /iecare toa$n"- asu%ra %lec"rii la ora(- se 'nt'$%la la /el. oa$na
eleanu nu se du$irea. ar nu se du$irea nici O!"leanca- )os%odin" de /runte-
a)er" la $inte (i iscoditoare. in casa ei %orneau s%re casa lui $o( :#eor)#e
&aluri-&aluri- %'n.eturi al,e de tot soiul- %l"tite /"r" toc$eal".
0 Pentru cine str'n)i .estre- $o( :#eor)#e1
0 Are el $o(u %entru cine
0 Pentru cine- $o( :#eor)#e1
0 M"i- /i$ee- $"i- %"cat c" nu /aci tu %'n." cu li$,a aiasta... c" $ult' ai
$ai /ace2
*i%etul ,ra(o&enesc 0 dar de la ,oierul cel ,"tr'n 0 era a%roa%e %lin. e
asta $o( :#eor)#e nu (tia c" $"t"surile din /und se t"iaser". Nu cute.a el s"
u$,le 'n si%et cu $'nile de la )ra+d. El u$%lea- %ri&ea- (i-at't2 in %ricina
si%etului- $o( :#eor)#e nu $ai $'na caii la Ia(i- de doi ani.
0 *e %oate- $o( :#eor)#e12 ai caii %e $'na lui Ion12
0 A(a-i- o/tase $o( :#eor)#e. a iaca-s ,"tr'n2 *" $" )"seasc" $oartea la
$ine-acas".
ou" ierni- $o( :#eor)#e o/tase du%" cai- /"c'nd /oc 'n &atr" %entru si%et.
3"ci du%" $oartea lui...
Mo( :)eor)#e '(i %ie%t"n" %"rul al, cu $'nile. 6(i %otoli $ust"!ile- ie(i a/ar"
(i se a(e." %e %ris%" cu oc#ii 'ndre%ta!i s%re %oart"- ca cei care (tiu c" 'n cur'nd
&or ie(i %e ea- %entru &ecie...
ocarul se o%ri 'n %ra)ul %or!ii desc#ise de Ali care %orni 'nainte cu li$,a
scoas".
0 Anica2 Unde-i Anica1 stri)" doa$na eleanu.
0 A-nii-caaa2 r"cni Ion- urc'ndu-se la s%atele docarului.
0 Unde e(ti- Anica1 &oci/er" Ol)u!a de %e scara %rid&orului.
0 Unde-i Anica1 se 'ntre," %lacid Pro/ira- dind"r"tul Ol)u!ei.
0 u-te (i-o caut"2 se 'ncrunt" Ol)u!a.
0 Iac"t"-$"-s- coni!"2 !i%" Anica n"&"lind din cas"- ca un &'nat s%eriat de
r"cnetele )onacilor.
0 Uit"-te la $ine.
0 M" uit- coni!"2 se alint" din (olduri (i )ru$a+i Anica- o%rindu-se din /u)".
0 Ascult" ,ine. Ai s" te duci cu duducele la $o( :#eor)#e. *" le %".e(ti de
c'ni %'n-acolo- au.i1
0 a- s"rut $'na- a(a a$ s" /ac.
ocarul %orni. e %e sc"ri- Ol)u!a 'l %etrecu %'n" ce col,ul 'l $istui de-a
,inelea- ironic"... Monica 'nc" $ai de%arte- cu oc#ii lo)odnicelor de %escari
nor&e)ieni.
0 Hai- Monica2
0 Hai- o/t" Monica.
0 *" $er)e$2 se a$estec" Anica.
0 a tu ce &rei1
0 *" &" duc la $o( :#eor)#e2
0 *" $" duci tu %e mine?
0 A(a a %oruncit coni!"...
0 i eu '!i %oruncesc s" (ter)i col,urile 'n cas"... Hai- Monica2
0 *"rut $'na2
Oc#ii Anic"i ascultar" %e doa$na eleanu- .'$,ind du%" roc#i!a ru$en" 'n
soare- dar tru%ul Anic"i- !intuit %e sc"ri- se %re)"ti s" /ac" ceea ce %oruncise
dudui!a cu oc#i de drac.
0 e-acu$a #ai s" ne culc"$- c"sc" Pro/ira.
ou" %ri&iri se 'ncruci(ar" 'n %oart" asu%ra celor dou" roc#i!e colorate9
%ri&irea Anic"i- de %e sc"ri- cu-a lui $o( :#eor)#e- de %e %ris%".
Roc#i!a al,astr" (i roc#i!a ro(ie 'n/lorir" dru$ul al, de-a lun)ul- c'nd iat" c"
roc#i!a ro(ie se o%ri. 3ea al,astr" (o&"i %e loc. Roc#i!a ro(ie l"sase dru$ul (i
a%ucase %e c'$%.
Roc#i!a al,astr" /'l/'ia- ar"t'nd c" era $ai a%roa%e s%re casa lui $o(
:#eor)#e %e dru$ dec't %e c'$%.
Mo( :#eor)#e .'$,i.
i deodat"- roc#i!a al,astr" aler)" du%" cea ro(ie- ca un /luture al,astru
ade$enit de un $ac.
Mo( :#eor)#e %orni 'ntr-un su/let s%re li&ad". tia el din tinere!" c" la
%oart" niciodat" nu r"sar roc#i!e ro(ii.
Mo( :#eor)#e se tu%il" 'n iar," su,t )ardul nalt din /undul li&e.ii (i a(te%t".
0 A$arnic are s" se $'nie2 $or$"i el- .'$,ind... A#a2
*e au.ea )lasul Ol)u!ei.
0 7ie-!i %lace s" intri %e %oart"1
0 a- Ol)u!a- de ce s" nu-$i %lac"1
0 a de ce s"-!i %lac"2
0 tiu eu2 A(a $-a$ de%rins2
0 8oarte r"u2
0 e ce- Ol)u!a1
0 8iindc" nu$ai $o(ne)ii intr" %e %oart". Eu nu intru2
0 Tu sari )ardul1
0 *i)ur... a acu$a nu &reau- /iindc"-$i stric roc#ia.
0 Atuncea cu$ /ace$1
0 Las" c" (tiu eu.
Mo( :#eor)#e se %oso$or'.
0 Eii2... Nu se %oate22 e@cla$" Ol)u!a.
0 3e-i- Ol)u!a1
0 A astu%at-o2
0 ...1
0 ;orta de la )ard.
0 Aa2... Ve.i- Ol)u!a2 ac" $er)ea$ %e dru$2
0 a2 *i)ur2 3a s" ne u$%le$ de col,2... a de ce-a astu%at-o1
0 Nu (tiu- Ol)u!a2
0 a (tiu eu2
0 e ce12
0 ...*"racu $o( :#eor)#e2 "deau %orcii 'n li&ada lui2 *i)ur2 Tre,uia s-o
astu%e.
0 uduita $o(ului2 Nu s-a su%"rat2 $or$"i 'ncet $o(nea)ul.
0 i-acu$a ce /ace$1
0 Mer)e$ %e dincolo.
0 i intr"$ %e %oart"- .'$,i Monica.
0 Eii2 Pe %oart"... Intr"$ (i noi %e unde %ute$2
0 ;ine-ai /"cut- $o( :#eor)#e- c-ai astu%at ,orta2 I-a$ ar"tat (i Monic"i %e
unde intrau %orcii2
Ridic'ndu-se de %e %ris%"- $o( :#eor)#e le 'nt'$%in" )'/'ind.
0 Las"- c-o /ace $o(u la loc2... a %o/ti$ 'n cas"- s" &" r"cori!i.
Roc#i!a ro(ie intr" du%" cea al,astr"- cu$ se cu&ine la oas%e!i.
0 Ve.i tu- Monica- asta-i dulcea!" de nuci &er.i...
0 V"d2
0 Ve.i2 M"n'nc" $ai 'nt'i- (-ai s" &e.i2... Las"- $o( :#eor)#e- eu !in
ta,laua.
0 Nu se %oate- dudui!"2 Mata ia (i $"n'nc" (i te r"core(te cu a%"...
0 i $ata n-ai s" iei1
0 Mul!u$esc- dudui!a $o(ului2 Eu 's ,"tr'n... 3e-$i tre,uie $ie2
0 Vrei s" $" su%"r- $o( :#eor)#e1
0 Iaca iau2
0 Ei2 Ai &".ut1 se 'ncrunt" Ol)u!a la Monica.
0 8oarte ,un"2 Mul!u$esc- $o( :#eor)#e.
0 A(a dulcea!" nu $ai este2 #ot"r' Ol)u!a tot cu oc#ii ia Monica.
0 i tante Alice /ace /oarte ,un"2
0 a2 Parc" tu te %rice%i2 3a asta nu /ace ni$eni2 *%un eu2
Mo( :#eor)#e '(i trecu %al$a %este $uste!i... Tot ,uc"t"reasa de la curte 'i
/"cea (i lui dulcea!".
0 Acu$a stai +os- %o/ti Ol)u!a %e Monica... Asta se c#ea$" la&i!". A(a-i-
$o( :#eor)#e1
0 A(a-i2 3e nu (tie dudui!a $o(ului2
0 Ve.i- Monica .
0 Ol)u!a- ce ,ine $iroase2
0 *i)ur. Miroase /oarte ,ine... A#a2... Unde-s $o( :#eor)#e1
0 3e s" /ie- dudui!a $o(ului12
0 Nu s%une- c" (tiu2
0 3e s" s%un12
0 e la O!"leanca1
0 O!"leanca12
0 *i)ur c"-s de la O!"leanca2
*uit"- du%" &ec#iul o,icei- 'n ,ra!ele lui $o( :#eor)#e- Ol)u!a lu" strac#ina
de %e )rind".
0 *i)ur2 Nu$ai $o( :#eor)#e are a(a %ere.
0 Mo( :#eor)#e le are1
0 Nu-!i s%un2
0 a tu s%uneai c"-s de la O!"leanca
0 3e-are-a-/ace2 se su%"r" Ol)u!a... La O!"leanca se coc nu$ai2
0 Ia s" &" dea $o(u un %roso%... s" nu &" /e(teli!i... c" tare-s ."$oase2
0 i ,une-s2 ad"u)" Monica- $u(c'nd din %ar" cu ,atista dedesu,t.
0 i coa%te2 le %rea$"ri Ol)u!a- %ri&ind cu $'ndrie lacri$ile %icurate %e
%roso%ul a(ternut %este roc#i!".
0 Le-a ales el $o(u2... P"cat nu$ai c"-s a O!"lencei- o/t" 'nceti(or $o(
:#eor)#e.
0 Mo( :#eor)#e- da nu-i ar"!i c"r!ile1... Monica nu le-a &".ut2... *" &e.i tu
ce are $o( :#eor)#e2
0 Ia ni(te &ec#ituri- dudui!"- .'$,i $o(nea)ul- lu'nd cu e&la&ie ,ucoa&nele
r'nduite %e $asa de su,t icoan".
0 Ol)u!a- asta-i de la $ine2 se ,ucur" Monica desco%erind ."lo)ul de
$"tase dintre /oile desc#ise.
0 a... Lui $o( :#eor)#e 'i tre,uia %entru carte 2
0 i ,unica tot a(a a&ea2
0 *i)ur... ca (i $o( :#eor)#e.
Ol)u!a (i Monica se str'nser" al"turi %e la&i!". Pe roc#i!a ro(ie (i %e roc#i!a
al,astr"- deo%otri&"- :iblia &ec#e '(i des/"cu scoar!ele a/u$ate... Mo(
:#eor)#e se a(e." %e un sc"unel rotund la %icioarele /eti!elor. Mirosul
,usuioacelor %lutea /iresc deasu%ra ;i,liei (i a t"cerii. Ol)u!a 'ntoarse o /oaie cu
,")are de sea$". La 'nce%utul celei ur$"toare- 'nt'ia slo&" ardea ro(ie 'ntr-un
c#enar ne)ru- ca o )aroa/" 'n %ioas" /erestruic" a unei $"n"stiri...
0 Ve.i tu- Monica12 3ite(te dac" %o!i.
0 Tu %o!i1
0 Eii2... Nu$ai $o( :#eor)#e %oate.
0 3#iar (tii- $o( :#eor)#e1
0 tie $o(u. Aieste-s c#irilice... Nu-i )reu.
0 aa- c#irilice1
0 *i)ur- c#irilice. 8oarte )reu- d"du din ca% Ol)u!a cu res%ect.
Vor,eau cu )las sc".ut- ca la )ura so,ei.
0 Mo( :#eor)#e- s-aud (i eu cu$ cite(ti2 'l ru)" Monica- scutur'ndu-(i co.ile
%e s%ate.
0 *i)ur. Arat"-i- $o( :#eor)#e.
0 Nu$ai s"-$i %un oc#elarii.
0 i ,unica a&ea oc#elari.
0 *i)ur- ca (i $o( :#eor)#e2
0 Ol)u!a- tare-i ,ine la $o( :#eor)#e2
0 *i)ur- c"-i foarte bine.
Mo( :#eor)#e '(i drese )lasul- o/t" (i- cu%rin.'nd :iblia 'n %al$ele
des%"r!ite- '(i d"du ca%ul 'nd"r"t cu sole$nitate.
0 A(a-i c"-i /ru$os $o( :#eor)#e1
0 a- Ol)u!a- r"s%unse tot 'n (oa%t"- Monica... *-ascult"$ %e $o(
:#eor)#e.
=1i se duceau p'rin#ii s'i "n fiecare an la Oerusalim, la s'rb'toarea (a*telor.
1i c"nd el a fost de doispre-ece ani, suindu-se el la Oerusalim, dup' datina
s'rb'toarei *i sf"r*indu-se -ilele, c"nd s-au "ntors ei, a r"$as pruncul Osus "n
Oerusalim, f'r' ca Oosif *i muma lui s' *tie=...
3u $'nile 'ncruci(ate %e )enunc#i- /eti!ele ascultau %o&estea...
=1i neafl"ndu-l, s-au "ntors la Oerusalim, c'ut"ndu-l. 1i dup' trei -ile l-au aflat
"n templu, *e-"nd "n mi,locul "n2'#a#ilor, ascult"ndu-i *i "ntreb"ndu-i. 1i se mirau
to#i cei ce-l au-eau de priceperea *i de r'spunsurile lui.=
0 ra)u lui co%il2 o/t" $o( :#eor)#e cu oc#ii Ol)u!a.
0 Mo( :#eor)#e- (i 'n&"!a!ii a&eau ,"r,i lun)i1
0 i al,e- dudui!a $o(ului.
0 i ei 'l 'ntre,au1
0 6l 'ntre,au.
0 i la to!i le r"s%undea1
0 Le r"s%undea- (i-i 'ntre,a (i el.
0 *i)ur- $o( :#eor)#e... i-i 'ncurca.
0 6i 'ncurca- dudui!a $o(ului- cu$ nu.
0 i nu-i tr")ea de ,ar,"1
0 Nu-i tr")ea- dudui!a $o(ului- .'$,i $o( :#eor)#e.
0 e asta l-au ucis.
0 a- l-au ucis- se %oso$or' $o(nea)ul.
0 Mo( :#eor)#e- s%une $ai de%arte- (o%ti Monica. Ai 2'-"ndu-l, s-au uimit,
*i a -is c'tre el muma lui5 P.iule, de ce ne-ai f'cut asta? Oaca, p'rintele t'u *i
eu, "ngri,i#i fiind, te c'utam...Q i a .is c'tre d4n*ii5 P(entru ce m' c'uta#i? Au
nu a#i *tiut c' mi se cade s' fiu "n cele ce s"nt ale p'rintelui meu@Q 9ar ei nu au
"n#eles graiul care le-a 2orbit=...
0 *i)ur... Mo( :#eor)#e- nu l-au %ede%sit1
0 Nuu- dudui!a $o(ului. Pe /iul lui u$ne.eu1 se s%"i$'nt" $o( :#eor)#e-
/"c'ndu-(i cruce.
0 a ei nu (tiau- $o( :#eor)#e.
0 a (tia u$ne.eu2
...A1i Osus cre*tea "n "n#elepciune *i "n 2r"st' *i "n har "naintea lui 9umne-eu
*i-a oamenilor.=
Mo( :#eor)#e '(i ridic" oc#ii de %e :iblie, asu%ra /eti!elor. 8ericirea 'i
u$%lea su/letul. 6n c"su!a $o(ului- su,t oc#ii lui- trei co%ii cre(teau '$%reun"
'naintea lui u$ne.eu- dar /eri!i de oa$eni... i dintre ei nu$ai unul- s"racu-
a&ea s" $oar" %e cruce9 co%ilul o$nului.
0 Mo( :#eor)#e- da /esul nu l-ai ar"tat2
0 Iac"t" (i /esul turcului.
0 Ve.i- Monica- asta se c#ea$" /es- 'i e@%lic" Ol)u!a.
0 tiu- Ol)u!a2 3u$ s" nu (tiu2... A&ea (i ,unica de la ,unicu.
0 Nu se %oate2
0 ;a da- Ol)u!a2 Tot a(a era9 ro(- cu cana/ ne)ru.
0 Eii2 Acela era cu$%"rat de la 3onstan!a. A(a a$ a&ut (i eu. a /esu lui
$o( :#eor)#e e c#iar de la turci.
0 e la turci1
0 *i)ur. in ,"t"lie.
0 Ade&"rat- $o( :#eor)#e1
0 Ade&"rat- dudui!". e la Ple&na 'l a$.
0 Ai /ost la Ple&na- $o( :#eor)#e1
0 *i)ur c-a /ost. ac"-!i s%un eu2 Mo( :#eor)#e are (i decora!ii.
0 Ade&"rat1
0 Are $o(u.
0 i-i /ru$os la r".,oi- mo* Rheorghe?
0 Eii2... uc"-se %e %ustii2... Mor ,ie!ii cai 0 $ai $are +alea 0 (i oa$enii-
s"racii... uc"-se %e %ustii2
0 i $ata n-ai $urit- $o( :#eor)#e.
0 3u$ s" $oar"- se indi)n" Ol)u!a. Vrei s" $" su%"r1
0 Iaca-s &iu... Nu te su%"ra- dudui!a $o(ului... Ia $ai ,ine s" $er)e$ 'n
li&ad".
0 Mo( :#eor)#e- dac-a( /i eu /ata $atale- (i dac-a( /ace o,r".nicii- $-ai
,ate1
0 8ereasc" u$ne.eu2
0 Ve.i- Monica2... a de ce nu tra)i din lulea- $o( :#eor)#e1
0 8ac $iros ur't.
0 ;a-i /ru$os. 6$i %lace $ie... (i Monic"i.
08ie (-a(a. a #ai s" &" arate $o(u ce&a 'n li&ad".
0 Hai- Monica... 3e &rei s" /aci- $o( :#eor)#e1 se alar$" Ol)u!a- &".'ndu-l
c" 'ntinde $'na s%re %"l"ria ei.
0 *"-!i dau %"l"ria- dudui!".
0 Nu %une $'na %e %"l"rie- $o( :#eor)#e2
0 Iaca a$ l"sat-o2... a ce-i- /oc 'n %"l"rie1
0 8oc- $o( :#eor)#e- c#iar a(a2 se 'ncrunt" &iclean- Ol)u!a.
0 Mer)e$- Ol)u!a1
Mo( :#eor)#e arunc" o %ri&ire s%re lacata si%etului...
0 Nu-i descuiet- $o( :#eor)#e- n-ai )ri+". 3'nd ai s"-$i ar"!i (i $ie1
0 Nu $ai e $ult %'n-atunci- dudui!a $o(ului- .'$,i el de%arte.
Ol)u!a-i a(te%t" s" %lece.
0 6nc#ide u(a- Monica.
R"$'n'nd sin)ur"- lu" din /undul %"l"riei luleaua 'n&"lit" 'ntr-o su)"toare- o
$ai lustrui cu roc#i!a cea nou"- (i 'nce%u s" caute %rin odaie... La loc de cinste-
su,t icoan"- al"turi de ,ucoa&nele s/inte- $o( :#eor)#e a(e.ase darul Ol)u!ei9
cutia cu ,ecti$is. esc#i.'nd ca%acul- Ol)u!a des/"cu #'rtia ro(ie (i sonor"-
'n/und" 'n aro$atul a(ternut luleaua- (i 'nc#ise ca%acul la loc.
0 Mo( :#eor)#e- c#iui Ol)u!a- a+un)'ndu-i din ur$"- acu$ (tiu de ce-ai
astu%at ,orta.
0 ...1
0 Nu te %re/ace- $o( :#eor)#e. Uite-l du%" nuc. Ai &rut s"-$i /aci o
,ucurie2... tia$ eu c" n-ai astu%at ,orta din %ricina %orcilor2
0 3e s%ui tu- Ol)u!a1
0 Nu &e.i- Monica2 Uite scr'ncio,u2 *cr'ncio,- Monica2 Hai s" te dau 'n
scr'ncio,2 %erci, $o( :#eor)#e.
A&ea O!"leanca %ere ,usuioace- da scr'ncio, n-a&ea... Mo( :#eor)#e
a%rinse luleaua (i %orni s%re /undul li&e.ii s" destu%e ,orta.
0 Ol)u!a2
0 *stt2
0 Ol)u!a2
0 7i-i /ric"1
0 Nu $i-i /ric"- da...
0 7ine-te de $ine.
Ol)u!a se suise 'n %icioare %e ,anca .,ur"toare- cu $'nile 'ncle(tate %e
,arele de le$n. Toate &ioarele stridente ale scr'ncio,ului $ieunau a%ri) su,t
$'nile ei. Monica &edea c'nd cerul- c'nd %"$'ntul- c'nd al,astru- c'nd &erde.
6$,r"!i(a %icioarele Ol)u!ei... i scr'ncio,ul9 sc'r!-sc'r!... 3'nd sus- c'nd iar sus...
c-un 'n)era( al,astru la %icioarele unui dr"cu(or ro(.
0 Vai- Ol)u!a2
0 N-ai /ric".
0 Ol)u!a- c"de$2
0 Nu te las eu2
0 Ol)u!a2
0 Monica2
Monica 'nc#ise oc#ii. O,ra+ii Ol)u!ei ardeau.
0 *tai- dudui!a $o(ului- c" a$e!e(ti- o %otoli $o(nea)ul- aduc'nd
scr'ncio,ul din cer 'n %uterea ,ra!elor.
0 Mo( :#eor)#e- &reau s" $er) c"lare- stri)" Ol)u!a ,"t'nd cu %iciorul 'n
scr'ncio,ul o%rit.
0 Te-n&a!" el $o(u- da odi#ne(te-te oleac".
0 U/2 Tare-i ,ine- da nu $ai %ot2 r"su/l" Monica- 'n&iind din noa%tea
&alurilor la lu$ina %ortului.
0 M-a$ odi#nit- $o( :#eor)#e. Iar 'nce%2 Hai (i $ata- $o( :#eor)#e.
0 *tai- c" $" dau +os2 !i%" Monica.
0 -acu$a s" $" &ede!i %e mine, 'i &esti Ol)u!a ridic'ndu-se la loc 'n norii
de as/in!it- de culoarea lor.
0 R"u te-ai 'n/ier,'ntat- dudui!a $o(ului.
3ulcat" %e l"icerul 'ntins de-a lun)ul %ris%ei- Ol)u!a .'$,ea (i )'/'ia cu ca%ul
%e )enunc#ii Monic"i.
0 Nu $ai %ot2 U/2 Nu $ai %ot2 Mo( :#eor)#e- s"-$i aduci a$inte... a$ s"-!i
s%un ce&a. Monica- %une $'na aici.
0 Vai- ce tare-!i ,ate ini$a2
Ar /i %utut scutura un $"nunc#i de ,u+ori cu ,"t"ile ini$ii. M'na Monic"i /u)i
s%re /runte.
0 "-$i a%"- $o( :#eor)#e... Mult".
0 Vai de $ine2 Vrei s" ca.i la %at- dudui!"1
0 "-$i- mo* :#eor)#e- nu $" l"sa2
Mo( :#eor)#e intr" 'n cas" o/t'nd.
0 Tu e(ti teri,il"- Ol)u!a2
0 Ei2
0 a. Mie-$i &ine a$e!eal".
0 Nu se %oate. A(a cre.i tu... Eu a( &rea un scr'ncio, $are-$are-$are- un
scr'ncio, de aici %'n" la Ia(i. tii ce-a( /ace1... L-a( lua %e $o( :#eor)#e (i
dintr-o dat" l-a( l"sa la Ia(i.
0 L-ai lua de aici1
0 3'nd 'nce%e (coala- nu acu$a. i du%" asta a( lua (coala (i a( .&'rli-o 'n
ia.- (i-n locul (colii a( duce casa lui $o( :#eor)#e...
T"cur"- ur$"rindu-(i )'ndurile... Monica '(i 'nc#i%ui un scr'ncio, care ar
duce-o 'n cer- la ,unica.
A8"r" "nu!1...A
A8"r" de ,unica1...A
Monica %ri&i s%re curtea ,oiereasc". Acu(i tre,uia s" &ie (i "nu!... 6n
su/letul Monic"i ,ucuria n"&"li ca o ro(ea!" %e o,ra+i... *cr'ncio,ul %ornise )ol 'n
cer.
Vocea Ol)u!ei r"sun" ener)ic".
0 Ascult"- Monica- eu a( &rea un scr'ncio, din Ro$Bnia %'n" 'n A$erica. Tu
(tii c" 'n A$erica e cel $ai $are /lu&iu din lu$e12 Eu 'l aduc 'n Ro$Bnia.
0 i dac"-i $ai $are dec't Ro$Bnia1
0 Nu-i ni$ic. i %este !ara $ea- 'l %un '$%"rat %e $o( :#eor)#e.
0 i tu1
0 Eu 's '$%"r"teas"... a eu $" dau 'n scr'ncio,.
0 i cu re)ele 3arol ce /aci1
0 Nu (tiu... 6l /ac statuie (i )ata2... Mo( :#eor)#e- $-ai l"sat2 Mo(
:#eor)#e- $i-i sete2
0 Iaca (i $o(u.
Ascuns du%" u("- tot .",o&ise- tot a(te%tase- d'nd r")a. Ol)u!ei s" se $ai
%otoleasc" %u!in.
0 Nu-i ,un" a%a- dudui!a $o(ului. A$ uitat co/a desco%erit" (i-au dat
$u(tele 'n ea. O s%urcat a%a.
0 Mo( :#eor)#e2
0 4"u- dudui!a $o(ului2
0 Mo( :#eor)#e- nu $" l"sa2
0 Ni(te ,usuioace- dudui!a $o(ului.
0 Mai ai1
0 Are $o(u un %anera(.
0 *" le $'nc"$- $o( :#eor)#e.
0 A(a .ic (i eu.
0 ;une-s2
0 ulci-s2
0 Mai ,une dec't a%a- duduitelor.
0 ;un"-i (i a%a- $o( :#eor)#e- da cic' au intrat $u(tele.
0 ac" '!i s%une $o(u.
0 Le-ai %rins $ata de-a/ar"- c"-n cas" nu-s- $o( :#eor)#e2
0 ;a ."u 2
0 Hai s" te cred- $o( :#eor)#e- c" ,une-s ,usuioacele c'nd !i-i sete de
a%".
0 Toate le (tie dudui!a $o(ului.
0 Mo( :#eor)#e- ce s-aude1
0 Ia ni(te co%ii... *-o 'nc"ierat. 3o%ii- d"2
0 *e ,at- $o( :#eor)#e1
0 Ei2 *e #'r+onesc ei a(a.
Ol)u!a s"ri dre%t 'n %icioare- %ri&i (i se re%e.i la %oart".
0 3e-l ,a!i- $"i- nu !i-i ru(ine1
Mai n"ltu!i dec't Ol)u!a- cei doi ,"ie!i de !"ran se ,"teau cu destoinicie %e
t"cute- icnind nu$ai.
Al"turi de ei 'ns"- un co%ila( $"runt- 'n c"$e(uic"- !i%a (i se &"ic"ra ca un
l"utar toc$it %entru ,"taia celorlal!i.
0 i tu- ce !i%i1
3el $ic a$u!i- trec'ndu-(i dosul %al$ei %este nas.
0 Acu(i &-ar"t eu &ou"2 e ce &" ,ate!i1
A$'ndoi ,"ie!a(ii 'ndre%tar" o c"ut"tur" crunt" s%re Ol)u!a- ca doi t"ura(i
'n /a!a $uletei toreadorului.
0 M"i- da &oi n-a&e!i )ur" 0 c'nd &"-ntrea," dudui!a1 inter&eni $o(
:#eor)#e.
0 Ia l-a$ )",+it2
0 L-a$ tr'ntit oleac"2
0 3u$ '!i .ice !ie1
0 Ionic".
0 i !ie1
0 P"tru.
0 i tu de ce %l'n)eai1 se 'nturn" Ol)u!a c"tr" cel $"runt.
0 El 'i /rati-$eu- l"$uri- tot $o#or't- P"tru.
0 i ce i-a!i /"cut1
0 Ol)u!a- s%une s"-i (tear)" nasul. Uite ce oc#i /ru$o(i are- (o%ti Monica-
ar"t'nd doi oc#i al,a(tri (i un n"suc tare nec"+it.
0 Au.i $"i- (ter)e nasu lui /rati-t"u2
0 a di ci1
0 a di ci-i /rati-t"u1 se '$,u/n" Ol)u!a- 'n)'n'ndu-l.
3"$e(uica celui $ic- de&enind ,atist"- desco%eri o )oliciune %'ntecoas"...
0 M"i ,roscoiule- s" nu $ai %l'n)i2 i &oi &eni!i cu $ine.
0 Parc" a$ /"cut ce&a2 se 'ns%"i$'ntar" ,"ie!ii- codindu-se 'n /a!a %or!ii (i-
a %oruncii.
0 Hai-#ai2 c'nd s%une dudui!a2
Mo( :#eor)#e 'i lu" de du%" )'t %e /iecare- cu ,l'nde!"- aduc'ndu-i 'n"untru.
Monica du%" ei- de $'n" cu cel $ic. *e o%rir" cu to!ii 'n /a!a %ris%ei- Ol)u!a-
a(e.at" turce(te %e l"icer- se 'ncrunt" (i &or,i a%"sat.
0 Mo( :#eor)#e- acu$a las"-i cu $ine.
Mo( :#eor)#e 'i slo,o.i- '$%in)'ndu-i ,ini(or s%re Ol)u!a. 3el $ic 'nce%u s"
!i%e.
0 Tu s" taci odat"2 Monica- d"-i o %ar"... Acu$a s" &" +udec %e &oi.
;"ie!ii %lecar" ca%etele- 'ncruci('nd- 'n treac"t- %ri&iri d'r.e. Mai $ult dec't
to!i- $o( :#eor)#e .'$,ea 'n $ust"!ile al,e.
0 3ine-a s"rit 'nt'i la ,"taie1
0 M"i P"tru- tu ai s"rit- 'l !inti Ol)u!a.
0 Parc" nu$ai eu2
0 *%une de ce ai s"rit la ,"taie1
0 *" s%un" el2
0 ;a tu s" s%ui- c" %e tine te-a$ 'ntre,at.
0 M-o /"cut --%orculeA- $or$"i P"tru cu %u$nii str'n(i.
0 a tu di ci $-ai /"cut +idan1 i.,ucni Ionic".
0 8iindc" $-ai %r"dat de ,un)#i2
0 e unde-a!i /urat &oi ,un)#i1 se o!"r' Ol)u!a.
P"tru s" uit" la Ionic". Ionic"-l $"sur" %e P"tru... A$'ndou" ca%etele se
'ndre%tar" s%re $o( :#eor)#e... Mo( :#eor)#e 'nt'lni oc#ii Ol)u!ei (i %lec"
/runtea 'n %"$'nt.
0 A#a2... Vra s" .ic"- &oi &" +uca!i 'n ,un)#i 'n loc s" /ace!i trea,".
0 3'!i ,un)#i a&e!i1
0 Eu n-a$5 $-o %r"dat2 se r"sti P"tru la Ionic"- r")u(ind deodat".
0 3'!i ,un)#i ai tu1
0 Parc"-a$ nu$"rat12
0 M"i P"trule- da tu c'!i ,un)#i ai a&ut1
0 El (tie- c" $-o %r"dat2
0 *coate ,un)#ii2
Ionic" 'ntoarse ca%ul 'ns%re %oart"- )ata s-o ia la /u)".
0 8" cu$ %orunce(te dudui!a- $"i Ionic". Asta-i st"%'na ta- 'l s/"tui $o(
:#eor)#e.
Ionic" o/t" din )reu- s"lt" din u$eri su,!iindu-(i $i+locul 'ncins cu ,r'u ro( (i
scoase o le)"turic" %lin" de noduri (i sun"toare de ,u$,i- ca un c#i$ira(
co%il"resc.
0 Mai $ul!i n-a$2
0 "-i 'ncoace2
8runtea lui Ionic" '$,"tr'ni...
0 Monica- ia de.noad" tu...
Oc#ii lui Ionic" n-o sl",eau %e Monica. 3u /iecare nod des/"cut- %u$nii lui
Ionic" se str'n)eau $ai tare /"r" /olos %entru nodurile ,atistei (i cele din )'t...
P"tru se d"du $ai la o %arte.
0 H"... #"... ###2 H"... #"... ###2 'nce%u din nou /r"!iorul lui P"tru.
0 Mo( :#eor)#e- $ai d"-i o %ar"... d"-i dou" s" tac" 0 au.i tu1
Monica 'ntinse Ol)u!ei- 'n %al$ele al"turate- le)"tura des/"cut"- cu ,u$,ii
t"rca!i.
0 Monica- du-te-n cas" (i '$%arte-i 'n dou".
0 N-o l"sa- $o( :#eor)#e- stri)ar" 'ntr-un )las ,"ie!ii )ata s" se re%ead"
du%" Monica.
0 Ia2
Ol)u!a se ridic" 'n %icioare- %ri&indu-i de sus.
0 Vra s" .ic" $o( :#eor)#e &-a dat ,un)#ii...
0 Nou" ni i-o dat- se scuturar" ei.
0 Vou"- &ou"2 a de ce &i i-a dat1...
0 3a s" ne )iuc"$ noi2 se ,"tur" ei %este %ie%t.
0 i &oi a(a a!i /"cut1
0 a cu$1
0 a cu$1... Eu $-a$ ,"tut- sau &oi1 Ia s" &"d...
3"lc'ile )oale ale lui Ionic" s/redeleau %"$'ntul... e)etul cel $are de la
%iciorul lui P"tru se ridic" 'n sus, nedu$erit.
0 Vra s" .ic"- 'n loc s" &" +uca!i cu ,un)#ii lui $o( :#eor)#e- &oi &-a!i
%r"dat.
0 El $-o %r"dat2
0 6s ,un)#ii $ei2 4i $"i- ci stai2
0 M-ai %r"dat.
0 Ei- acu$a &or,esc eu... Vra s" .ic" &-a!i %r"dat (i &-a!i ,"tut... i $o(
:#eor)#e- /iindc" nu l-a!i ascultat- &" ia 'na%oi ,un)#ii. A(a-i- $o( :#eor)#e1
Pri&it din trei %"r!i- $o( :#eor)#e cli%i.
0 "2 o/t" el cu oc#ii la Ol)u!a.
0 Acu$a s" &" &"d2
P"tru o/t". Ionic" se sc"r%in" du%" cea/".
0 Vra s" .ic" a!i t"cut. ;ine. Acu$a s" &or,esc eu... 6n ce clas" e(ti tu-
P"tru1
0 Parc" eu $ai (tiu2
0 Nu (tii. Atunci ,un)#ii t"i 'i dau eu lui Ionic". *%une tu- $"i Ionic"- 'n ce
clas" e(ti1
0 6ntr-a %atra- se iu!i el cu r"s%unsul.
0 i eu %arc" nu-s2 s"ri P"tru.
0 Vra s" .ic" 'ntr-a %atra- ca (i $ine. ;un. Acu$a eu a$ s" %un o 'ntre,are9
cine r"s%unde 'ndat"- ca%"t" ,un)#ii lui $o( :#eor)#e. A!i au.it1
;"ie!ii se 'ncordar" ca %entru o 'ntrecere la /u)".
0 :ata- Ol)u!a- o &esti Monica- ar"t'ndu-i %u$nii 'nc#i(i.
0 Acu(i 's (i eu... 3't /ace cin.eci (i trei 'n$ul!it cu (a%te.eci (i unu1 Po/ti$.
Monica- P"tru (i Ionic" r"$aser" cu oc#ii $ari (i )ura c"scat" 'n /a!a
Ol)u!ei. Mo( :#eor)#e d"du din ca% $inunat.
0 Unu ori trei /ace trei. Unu ori cinci /ace cinci...
6nce%ur" 'n )ura $are P"tru (i Ionic"- 'ntorc'ndu-(i s%atele (i scriind 'n aer
ci/rele.
0 Tu (tii- Ol)u!a1 (o%ti u(urel- Monica.
0 a tu1
0 Nu (tiu.
0 Nici eu.
0 Vai- Ol)u!a2
0 Parc" ei (tiu2 a-s %ro(ti2 Uite cu$ '(i ,at ca%ul.
0 ac" n-a$ ta,l" (i %lu$,2 se t'n)ui P"tru cu a$"r"ciune.
0 M" duc 'n sat- (i-aduc socoteala )ata- se o/eri Ionic".
0 Vra s" .ic" nu (ti!i. Voi- ,"ie!i din clasa a %atra- nu (ti!i s" /ace!i o
'n$ul!ire. e ce nu &-a l"sat re%eten!i1
;"ie!ii o ascultau cu tea$" (i su%unere.
0 Vra s" .ic" nu$ai eu (tiu. Ia s%une!i &oi- a cui-s ,un)#ii1
0 ... o/tar" ei a$ar.
0 Ai $ei- /iindc" nu$ai eu (tiu. Monica- d"-i 'ncoace.
0 Nici le)"tura nu $i-o dai1 'ntre," cu s%ai$" (i s/ial" Ionic".
0 "-i-o- Monica... e-acu$a %leca!i2 3e $ai a(te%ta!i1
0 Hai- $"i2
0 Hai2
0 M"i P"trule- ai s" te $ai ,a!i1
0 La ce1
0 a tu- $"i Ionic"1
0 H#ei2 o/t" el #urducat.
0 Ia &eni!i 'ncoace... Hai- c" $" su%"r.
;"ie!ii se a%ro%iar" cu ca%ul 'n %"$'nt.
0 Ia 'ntinde!i /iecare c'te-o $'n".
Pu$nul lui P"tru 'n)#i!i ,u$,ii. Ionic" 'i %ri&i %e-ai s"i cu $ai $ult Ar"$as
,un2A dec't A,ine-ati &enitA- %urt'ndu-(i %ri&irile c'nd s%re %al$a lui- c'nd s%re
%u$nii lui P"tru.
0 Monica- d"-$i (ase %ere.
Monica alese- /"cu un ,uc#et din co.i- (i le 'ntinse Ol)u!ei.
0 P"trule- na dou" %ere- (i s" nu $ai /ii %rost s"-!i %ier.i ,un)#ii ia Ionic" 0
(i !ie- $"i Ionic"- '!i dau eu %atru %ere ,usuioace cu$ n-ai $'ncat tu niciodat".
Pune-!i ,un)#ii la loc 0 nu !i-i iau 'na%oi 0 (i $"n'nc" %erele... i s" te
ast'$%eri- c" $" su%"r2
0 Mul!u$i!i dudui!ei- $"i ur(ilor2
0 *"rut $'na2
0 *"r... $na2
0 *"ruta!-o- $"i- c" ea &-o /"cut dre%tate.
M'nile Husti!iei de %e %ris%a casei lui $o( :#eor)#e %ri$ir" s"rutul
'$%ricina!ilor.
0 Monica- d"-$i ,atista.
0 Uite-o. Pentru ce1
0 Mi-au 'ncleiat $'nile- .'$,i $odest Ol)u!a- co,or'ndu-se de %e %iedestal.
0 uduit"- &ine Anica s" &" c#e$e.
0 Iar Anica2
0 V" %o/...
0 tiu. 3e cau!i aici1
0 V" %o/...
0 tiu. Vino cu $ine.
Anica intr" 'n cas" du%" Ol)u!a.
0 Mi-a$ %ierdut ,atista. Pune-te (i-o caut". Ol)u!a tr'nti u(a l"s'nd-o %e
Anica 'nl"untru. Pune lacata- $o( :#eor)#e.
0 3'nd s"-i dau dru$ul1 se &eseli $o( :#eor)#e.
0 3'nd o$ a+un)e-n %oarta casei.
0 A(a oi /ace.
0 Mo(:#eor)#e- &e.i c-ai uitat s"-$i aduci a$inte2
0 Ve.i2... e ce nu %ui $ata- $o( :#eor)#e- /elii de $orco& 'n tutun- cu$
%une (i %a%a1
0 Oi %une- dudui!a $o(ului.
0 *" %ui- $o( :#eor)#e- c" $orco&ul !ine u$e.eal"- 'i e@%lic" ea serios.
0 uduitelor- da c'nd $ai &eni!i la $o(u1
0 3'nd ni-i %o/ti- $o( :#eor)#e.
0 Iaca &" %o/tesc.
0 Atunci &eni$ $'ine.
0 uduit"- a$ dres )ardu la loc2 cli%i cu 'n!eles $o( :#eor)#e.
0 Or s" intre %orcii 'n li&ad"2
0 *" intre s"n"to(i. e-acu$a are $o(u scr'ncio,.
0 uduie Ol)u!a- nu-i ,atista- &oci/era Anica din cas".
0 3aut-o.
in %ra)ul cur!ii ,oiere(ti- roc#i!a ro(ie (i cea al,astr" /"cur" se$n c"tr"
$o( :#eor)#e.
0 e-acu$ %leac"- .'$,i $o( :#eor)#e d'nd dru$ul Anic"i.
0 a- unde-s duduiele1
0 u-te (i le caut" c" asta-i trea,a ta2
6n ur$a tuturor %orni $o( :#eor)#e. *e 'nserase li$%ede. Lucea/"rul dint"i
lucea curat (i .'$,itor- la /el cu-acel care lucise deasu%ra ieslelor din ;etlee$.
Mo( :#eor)#e 'ntoarse ca%ul 'nd"r"t. Pe %oarta caselor de !ar"- %e-nserat-
intr" doar carele cu ,oi (i oa$enii cu seceri- sa%e sau securi.
Pe %oarta casei lui $o( :#eor)#e intrase (i ie(ise o %o&este.
easu%ra casei lui $o( :#eor)#e- un 'n)er sau un cocost'rc se 'nc#in".
0 3u$ a!i %etrecut- Monica1
0 8oarte ,ine- tante Alice. P"cat nu$ai c" n-a /ost (i "nu!.
III
HERR IREKTOR
0 Ma$"- tu au.i ce&a1 'ntre," Ol)u!a %ocnind 'n din!i o %run" ,ru$"rie.
0 3e s-aud1
0 Ascult" ,ine- $a$"...
0 7!2 6l aud %e "nu! sor,ind #ar,u.ul (i n-ar tre,ui s"-l aud. "nu!- nu$ai
racii se sor, a(a- c'nd nu (tii s"-i $"n'nci alt/el.
oa$na eleanu 'l o,li)a %e "nu! s" ai," c'te-o alt" surdin" %entru /iecare
/el de $'ncare. "nu! le $ai 'ncurca- le $ai uita. in care %ricin"- c'nd si$!ea
oc#ii $a$ei lui %ri&indu-l cu toat" aten!ia urec#ilor $esteca su%a- /ri)'ndu-se-
ori 'n)#i!ea /ri%tura- /"r" s-o $ai $estece- 'nec'ndu-se.
Ol)u!a /"cu se$n cu %iciorul %e su,t $as" Monic"i. Monica o/t" neutral.
"nu! toc$ai 'nce%use ru)ul ."$os din $i+locul #ar,u.oaicei. To%i 'ntre li$,"
(i cerul )urii )eroasa '$,uc"tur"- '(i (terse ,u.ele (i- 'n)#i!ind de dou" ori-
ridic" oc#ii s%re Ol)u!a.
0 3e nu-$i dai %ace s" $"n'nc1
0 Eu1 H$2 Ma$a !i-a /"cut o,ser&a!ie.
0 a2 Tu '$i s%ar)i urec#ile cu %er+ele tale (i nu-!i s%un ni$ica.
*%r'ncenile Ol)u!ei se str'$,ar" 'n sus.
0...2 Pe tine te aud $'nc'nd 'n /iecare .i- cu$ s%une (i $a$a5 $-a$
de%rins... Vor,ea$ de altce&a.
*%r'ncenile re&enir" la loc. *atanic- Ol)u!a %ocni o %run". O,ra+ii lui "nu!
luar" culoarea $ie.ului de #ar,u.- $i$etic %arc".
0 Ascult"- %a%a- n-au.i1
0 ...1
To!i ascultar" 'ns%re u(". Oc#ii Ol)u!ei se $ic(orar" de 'ncordare- ca la
$io%i... R")etele ,oilor r"sunau %ro/unde (i enor$e aco%erind !iuitul )reierilor
(i al cosa(ilor- ca notele ,a(ilor ,iserice(ti- /ra)ilul $ur$ur al so%ranelor.
0 ;""-,""... N-au.i!i1 se 'n&er(un" Ol)u!a.
0 Un ,ou ca to!i ,oii2 se %ronun!" sarcastic "nu!. Ol)u!a 'l %ri&i- d"du din
ca% ener)ic (i .'$,i indul)ent.
0 "nu!- nu &or,i ur't. 7i-a$ $ai s%us.
Ol)u!a se ridic" sole$n 'n %icioare- cu (er&etul 'n $'n"- ca un %ri$-+urat cu
&erdictul.
0 *" (ti!i c" &ine Herr ireCtor cu auto$o,ilul. 3ine %une r"$"(a) cu $ine1
N-au.i!i1 ;""-,""2... 3u$ /ac ,oii1 A(a /ac1 consult" ea de/erent" %e "nu!.
Uit'nd #ar,u.ul (i insulta- "nu! se re%e.i a/ar" cu (er&etul la )'t- ur$at de
doa$na eleanu (i Pro/ira.
0 *'nt si)ur"- %a%a. e ce nu $" cre.i tu %e $ine1
0 ;a te cred- Ol)u!a2 .'$,i do$nul eleanu- scutur'ndu-(i (er&etul. Tu ai
urec#e $u.ical"- ca (i $a$a.
0 R'.i de $ine- %a%a1
0 Nu- Ol)u!a2 a ia s%une-$i tu de unde (tii s" deose,e(ti sunetul unei
tro$,e de $u)etul &itelor1 3" doar auto$o,ilele de la noi le %o!i nu$"ra %e
de)ete2
0 8iindc" $i-s anti%atice- %a%a.
0 Taci2
0 a %a%a- eu !in cu caii ade&"ra!i.
0 i cu :ri)ore nu1 8iindc"-i auto$o,ilist1
0 ;a da. 3u Herr ireCtor2...
0 Ol)u!a- cine-i Herr ireCtor1
0 Un alt %a%a- al &ostru- 'i r"s%unse .'$,ind do$nul eleanu din %ra)ul
u(ii.
0 Monica- ai au.it ce-a s%us %a%a1 *"-l iu,e(ti %e Herr ireCtor.
0 Nici nu-l cunosc- Ol)u!a2
0 3e-are-a/ace2 6l cunosc eu. Tu e(ti %rietena $ea.
0 Ol)u!a- de ce-i s%ui tu Herr ireCtor1 E nea$!1
0 7!-!'-!'2... E /ratele tatei2... Eu )lu$esc- da lui 'i %lace s"-i s%ui a(a. i tu
s"-i s%ui Herr ireCtor.
0 E director de (coal"1
0 3u$ %o!i s" s%ui a(a ce&a2... Nu l-a( %utea su/eri2...
4"rind ini$a #ar,u.oaicei neis%r"&it" de "nu!- Ol)u!a 'nce%u s" '$%l'nte
'n ea sco,itori.
0 ...E directorul unei societ"!i /oarte $ari... nu (tiu ce /el... ce&a cu
electricitate (i cu ne$!i.
0 i sea$"n" cu $o(u Ior)u1
0 Nu. Nu (tiu cu cine sea$"n"2 3u %a%a nu sea$"n" de loc... Ai s"-l &e.i.
Eu 'l iu,esc.
0 i eu- consi$!i di%lo$atic- Monica... 3e ai tu- Ol)u!a- cu #ar,u.ul lui
"nu!1
0 M-a insultat2 M" r".,un.
3a cele (a%te s")e!i din ini$a ,i,lic" a %ariei, si$,olicele sco,itori
'ndurerau $ie.ul #ar,u.ului loc!iitor al lui "nu!.
0 P"cat de #ar,u.2 cerc" Monica s-o 'ndu%lece.
Alt" sco,itoare %"trunse $ai ad'nc.
0 *" nu se su%ere tante Alice2
Alta ur$"- te$erar".
0 Ol)u!a- #aide$ a/ar"- s" &"d (i eu auto$o,ilul.
0 Las" c"-l &e.i. Mai e &re$e. Noi a&e$ ecou la Medeleni9 de asta a$ au.it
eu tro$%a... Monica- $i se %are c" e(ti (ireat"2... *i)ur- ca (i $ine.
Is%r"&indu-(i &indicta- Ol)u!a o 'ntre)i cu un %ocnet de %run"- +u,iliar.
0 Ol)u!a- '$i dai &oie s" scot sco,itorile1
0 3u$ &rei. Eu a$ is%r"&it.
Monica %li&i $ie.ul str"%uns- adun'nd sco,itorile 'n /ar/uria ei.
0 %erci, Monica.
8"r" %o/t"- dar cu entu.ias$- Ol)u!a $'nc" $ie.ul %e care "nu! 'l cur"!ise
de s'$,uri (i Monica de sco,itori.
3u su/letele 'n/r"!ite 'n aceea(i de%"rtat" e%oc" )eolo)ic"- &itele (i !"ranii
%ri&eau tr"sura staco+ie 0 cine-o $ai &".ut2 0 /"r" de cine 0 oa$ne- iart"-
$" 0 suind la deal 'n )oana $are- cu ,urta %lin" de dara,ane ,"tute de to!i
dracii- (i-n ur$" '$%ro(c'nd un /u$ %uturos ca cel din iad. Iar &i.itiul 0 %tiu2
/ereasc" */'ntul de-a(a cre(tin2 0 'n loc de oc#i a&ea sticle ne)re- ca or,ii5 'n
loc de #"!uri- o roat" 'n %ro!a%5 (i-n loc de ,ici (i de A#ii- ,oal"2A un $u)et de
,ou 'n $'n".
7"ranii '(i /"ceau cruce- cu oc#ii c'nd la di#anie- c'nd la ,iseric". 6n)#esui!i
'n $a$ele lor- co%iii tre$urau s" nu-i /ure Uci)"-l-toaca (i sc'nceau- iscodind cu
oc#i de /e$eie.
Mo( :#eor)#e $ai &".use la Ia(i nele)iuirea-cu-ro!i. e aceea $ai scui%" o
dat".
0 *"racu conu 3ostac#e- u$ne.eu s"-l ierte2 6n o)rada du$nealui s" intre
una ca asta2... Las" c-o-n&a!" $o(u %e dudui!a s" u$,le c"lare.
Viclei$ul %"s"rilor 'n(irate %e (osea- +uca-naintea (i 'n ur$a )oanei ro(ii...
6n s/'r(it- duduind- ,u/nind- $u)ind- aco%erit de col,- $asi& %e ro!ile
,urtoase 0 $olo#ul Cilo$etrilor se o%ri r".,oinic 'n /a!a sc"rilor. 3'nii l"trau (i
sc#el"l"iau ca la urs. To!i ser&itorii ie(iser" din cas".
0 ;ine-ai &enit- :ri)ore2
0 Ruten $ag
l
- Herr ireCtor2
0 Mo(u Puiu2 $o(u Puiu2 &oci/era "nu! cu (er&etul 'n $'n"- ca o +al,".
Herr ireCtor- '$,r"cat din ca% %'n"-n %icioare 'n ar$ura auto$o,ili(tilor 0
oc#elari rotun.i de sca/andru cu ra$e de cauciuc c"r"$i.iu- casc" de doc- #alat
de doc- 'nc#is er$etic la )'t (i la 'nc#eietura $'nilor 0 se co,or' /le)$atic %e
%orti!a de la s%atele auto$o,ilului- ridic'nd ,anc#eta articulat". Tro%"i ca s"-(i
des$or!easc" %icioarele- se 'ntinse- c"sc"- '(i desco%eri /a!a l"s'nd oc#elarii s"-i
at'rne de )'t- '(i %use $onoclul 'n oc#i- 'ncrunt'ndu-se- '(i /rec" $'nele neatinse
de col, (i de soare... (i se 'nclin" .'$,ind 'n /a!a sc"rilor- cu aerul unui a$iral
en)le. acla$at 'ntr-un $ic %ort dun"rean.
0 ;ine &-a$ )"sit2
3".user" (i oc#elarii ne)ri de %e /a!a (o/erului 0 din %ricina Anic"i.
Mecanicul ,erline.- e@%ediat 'n !ar" o dat" cu auto$o,ilul- 'l 'ntre)ea. Era (i el
con/ec!ionat 'n /a,rica de ,lon.i cu oc#i al,a(tri (i o,ra+ii de :retc#en ai
:er$aniei.
Anica %lec" oc#ii ru(inat".
Herr ireCtor se 'nsu/le!ise !in'ndu-l %e "nu! 'n ,ra!e. P"rea c" toastea."
cu o cu%" de (a$%anie.
0 +ule), dieser ist mein 0ohn.
M
0 /nd ich bin sein Vater N ad"u)" $odest do$nul eleanu- co,or'nd
sc"rile.
0 as ist guuut
F
1
;un" .iua =)er$.>.
s
KuleC- acesta este /iul $eu =)er$.>.
1
i eu s'nt tat"l lui2 =)er$.>
F
Asta-i ,ine2 =)er$.>
3u%rins de )i)anticul #o#ot de r's al ,"utorilor de ,ere- Herr KuleC se ,"tea
cu %al$ele %este )enunc#i- tres"lt'nd delaolalt" cu tre%ida!iile $a(inii.
0 M"i :ri)ore- tu ai s" $" co$%ro$i!i- )lu$i do$nul eleanu- s"rut'ndu-l.
0 ;a $" cor$%ro$ite!i &oi %e $ine2 %rotest" doa$na eleanu.
0 "nu!- e(ti sau nu /eciorul $eu1
0 Tu e(ti ,urlac- Herr ireCtor- 'l a%ostro/" Ol)u!a din %rid&or.
0 Tot drac ai r"$as2
0 Nici nu $i-ai s%us ,un"-.iua- Herr ireCtor2
0 *cu.ele $ele do$ni(oar"2
Urc'nd tre%tele se a%lec" 'n /a!a Ol)u!ei (i-i s"rut" $'na.
0 Po!i s" $" s"ru!i (i %e o,ra.- Herr ireCtor. Nu $" su%"r2
0 U/2 a )rea te-ai $ai /"cut2 o/t" el- ridic'nd-o.
0 A$ $u(c#i.
0 4"u2
0 a. ;u/tea-i )ras5 eu 's &oinic".
0 o$ni(oara1
0 Monica- o nu$i doa$na eleanu- %un'ndu-i $'nile %e u$eri.
0 Monica1
oa$na eleanu 'i /"cu se$n din oc#i.
0 Monica e /eti!a noastr"... a(a cu$ e "nu! ,"iatul t"u- tat" de carton ce
e(ti2
0 Atunci $ai a$ o ne%oat"1
0 Te %o!i $'ndri2
0 M-a$ cur"!it2 M" %re)"tise$ nu$ai %entru doi ne%o!i... a /ru$oas"
ne%oat" $ai a$2 Monica9 nu1
0 Monica- (o%ti Monica inti$idat"- a%uc'nd $'na Ol)u!ei.
0 6i dai &oie lui $o(u Puiu s" te s"rute1
0 *i)ur- ca (i %e $ine- a%ro," Ol)u!a.
0 M"i o$ule- ai $'ncat1
0 A(2
0 Haide$ 'n so/ra)erie. Puteai s" te anun!i5 te-a$ /i a(te%tat.
0 I$%osi,il2 a!i-$i a%".
0 Hai la $as".
0 A%" de s%"lat- cucoan"2
0 A(a-i2 6!i uitase$ ta,ieturile2 Un ceas '!i a+un)e s" te s%eli1
0 3uconi!"- unde-l culc"$ %e do$nul nea$!1 se interes" Anica.
0 o$nul nea$!- do$nul nea$!2 'nce%u s" c'nte Ol)u!a.
0 Mo( Puiu- eu '!i torn a%" de s%"lat- st"rui "nu!- aduc'nd )ea$andanul.
0 aa2 N-ai nici-o )ri+"2 6!i d" &oie Anica2 r"s%unse Ol)u!a.
0 N-a$ &or,it cu tine.
0 Tu e(ti ser&itor9 duci )ea$andanul- torni a%"- %erii #ainele... Eu '!i
&or,esc. Tu taci (i-ascul!i.
"nu!- con)estionat- (c#io%"ta %urt'nd )ea$andanul )reu.
0 Vrei s" te-a+ut- "nu!1 ceru &oie Monica- a+un)'ndu-l 'n antret.
0 3e te-a$esteci2 u-te cu Ol)u!a.
Nici nu-i trecea %rin $inte Monic"i c't de te$erar"-i era %ro%unerea2 "nu!-
nu$ai- a&ea dre%tul sa duc" )ea$andanul )reu- s" toarne a%" de s%"lat %e
,uretele $are (i .,urlit ca un ca% de #otentot ,lond (i colonie 'n %u$nii lui
$o(u Puiu. Tot el 'i %eria #ainele- a(e.'nd %antalonii %e dun)". Asta era o
de$nitate ,"r,"teasc"- nu slu+," de slu)" cu$ s%unea Ol)u!a. Ain in&idieA-
)'ndea "nu!- o/ensat totu(i.
0 Te-ai su%"rat- "nu!1
"nu! se 'ntorcea cu $'nele )oale %"truns de o )ra&" $'ndrie- ca du%" un
/a%t de ar$e. Trecu 'nainte- /"r" s" r"s%und" Monic"i- ur$at de su%unerea ei
'ntristat".
0 *"rut $'na- cucona(ule. ;ine-ai &enit... Ni(te s"r$"lu!e de %ie%t de )'sc"2
susur" )ale( ,uc"t"reasa r"s"rind 'n ur$a lui "nu! (i a Monic"i- ro(ie la /a!".
0 *" tr"ie(ti- ,a,o2 Mi-ai ie(it cu %lin2 Unu- doi- trei- 'nce%u s" nu$ere Herr
ireCtor %e cei din %rid&or- socotindu-l (i %e KuleC. ;a,o- ai la $ine un ,ac(i(9 ai
/"cut a,ata+ul cel $are2 !ou', Ior)ule- stri)" el cu oc#ii de &i.ionar ai +uc"torilor
de chemin-de-fer. *-a s%art )#ina2
0 3ucona(ule- &-a$ %re)"tit de s%"lat.
0 Ai-ia-ia2 Pro/iro- $-ai nenorocit2 *-a /"cut ,ac... M"i Ior)ule- ce nea$ de
)#inioni(ti s'nte$2
0 6ui i-o spui?2
0 Ie(i a/ar"- Pro/ira2 Adic" du-te-n cas".
0 Ol)u!a- a(a se &or,e(te12 se 'ncrunt" doa$na eleanu.
0 Ma$" dra)"- a$ dres a,ata+ul lui Herr ireCtor-
0 *" tr"ie(ti- Ol)u!a2 ar tot ,ac a r"$as- c" ,a,a /ace c't doi2
0 3't %atru- Herr ireCtor2
0 Toate le /ace ,a,a- con&eni ser&ia,il ,uc"t"reasa.
0 Haide$ odat" la $as"2
0 La s%"lat- cucoan"2
0 *%al"-te odat"- o$ule2
0 Hai- "nu!2
0 *" nu ui!i s" &er(i c"ldarea2 insinu" Ol)u!a la urec#ea lui "nu!... e
#ar,u. n-ai )ri+"... c" a$ a&ut eu.
Proas%"t tuns- cu num'rul -ero, ca%ul rotund al lui Herr ireCtor %"rea
c"runt ca un ,ul)"re de sare. oa$na eleanu %retindea c" nu %"rea- ci c#iar
era- din %ricina a,u.ului de colonie.
0 Ve.i- "nu!- (i tu ai s" a+un)i $o(nea) ca (i $o(u Puiu.
3u ose,irea c" "nu! 'ntre,uin!a nu$ai colonia doa$nei eleanu- toren!ial.
0 3alo$nie2 %rotest" Herr ireCtor.
0 o&ad".
0 Actul de na(tere- %e care nu-l ascund5 $onoclul %e care-l ar"t ostentati&5
(i succesele... care se (tiu2
0 Ta-ta-ta2 Las" %"rul s" creasc". Atunci s" te &ede$2
0 Pre/er s" /iu calo$niat2
Pentru Herr ireCtor- de la trei centi$etri 'n sus- 'nce%eau %letele9 %oetice-
deci ne/aste5 neci&ili.ate- deci nei)ienice- inestetice (i inco$ode %e deasu%ra.
Nici su, /or$" de $uste!i nu 'n)"duia %"rul9 Aaceast" %acoste %entru ,"r,a!i-
c#iar- sau $ai ales c'nd 'l %oart" /e$eileA.
0 Herr ireCtor- c'nd ti-i $"rita ai s"-!i tun.i ne&asta1 'l 'ntre," Ol)u!a.
0 Ol)u!a- de c'te ori nu !i-a$ s%us c" nu$ai /e$eile se $"rit"2 inter&enea
doa$na eleanu.
0 e ce- $a$"1 Vreau eu s" $" 'nsor. 3ine nu-$i d" &oie1
0 Eu.
0 a eu &reau s" $" 'nsor. Eu nu-s /e$eie. *%une- Herr ireCtor- ai s"-!i
tun.i ne&asta1
0 Nu.
0 e ce1
0 8iindc" n-a$ s" $" $"rit- cu$ s%ui tu.
0 Nici n-ai s" te-nsori- cu$ s%une $a$a1
0 Nici... U$,eru/en2 =1> ad"u)" el- ,"t'nd cu de)etul 'n le$n toaca
su%ersti!io(ilor.
0 Nici eu- ader" "nu!.
0 Atunci tunde-te- 'nc#eia lo)ic (i &iolent Ol)u!a.
A*" nu /ie de deoc#i2A =:er$.>
"nu! a$u!ea. 3a s" nu-l tund" ar /i /ost 'n stare s" se 'nsoare c#iar.
0 3ine-i1
0 Eu- s"rut $'na- se reco$and" Pro/ira %e ne&".ute- 'n a/ara u(ii od"ii de
,aie. 6ntrea," coni!a dac" &-a!i ,ote.at... *i$!ind c-o %u/ne(te r'sul- Pro/ira se
,"tu cu %al$a %este )ura nele)iuit". ...3" de nu- s" c#e$"$ %"rintele din sat9
a(a a s%us coni!a.
0 *%une a$/itrioanei c" nu-$i a+un)e un %o%"5 s"-$i tri$it" un care de
popi. A(a s" s%ui.
R'nd %e r'nd- "nu! turnase de ,"ut ,uretelui- din cana cea $are5 su/lecase
la loc o $'nec" nesu%us"5 'ntinsese %roso%ul... Acu$ &enise r'ndul coloniei.
"nu! des/"cu (uru,ul do%ului $etalic.
0 3ine-i1
0 3areul de %o%i sau carul de popi, cu$ s%une Pro/ira. Pot s" intru- Herr
ireCtor1
0 Nu se %oate- r"s%unse d'r. "nu!- cu sticla de colonie 'n $'n".
0 Nu te-a$ 'ntre,at %e tine- ;u/tea2 tun" Ol)u!a.
0 Intr"- Ol)u!a. "nu!- tot 'n r".,oi s'nte!'1 "nu! se ,osu$/l". intr-o
arunc"tur" de oc#i-
Ol)u!a &".u tot- (i uit" 'ns"rcinarea cu care %ornise din su/ra)erie.
0 Herr ireCtor- #ai s"-!i ar"t eu cu$ /aci tu c'nd %ui colonie.
0 Ia s" &"d.
0 Toarn"- %orunci ea u$ilitului %a#arnic.
0 Toarn"-!i sin)ur".
0 ;a tu s"-$i torni. A(a !i-a %oruncit Herr ireCtor.
0 Toarn"-i- "nu!.
0 Au.i2... Toarn" ,ine9 asta nu-i +oac"2
AEu $-a( /ace c" torn (i l-a( lo&i cu &'r/ul... sau l-a( stro%i 'n oc#i din
)re(eal"A- $edit" Ol)u!a r".,un"ri 'n locul lui "nu!- care turna cu $'nie- dar
con(tiincios.
0 Herr ireCtor- $ai 'nt'i tu stro%e(ti co&orul... es/"c'ndu-(i %al$ele ,oltite
(i le /rec" una de alta9
%ic"turi acide %louar" %e co&ora(.
0 ...u%" aceea- te $ase.i %e ca%- de la s%r'ncene 'n sus (i )e$i9 '''-'''2...
Tot $ai ai $i)rene- Herr ireCtor1
0 ia&ol '$%ieli!at- tu ai s" $i le dai2
0 u%" aceea- dra)" Herr ireCtor- /iindc" ai is%r"&it colonia- ceri s"-!i $ai
dea.
"nu! se uita %e )ea$- /"c'nd scut cu tru%ul sticlei din $'n".
0 Toarn"- n-au.i1
0 Toarn"-i- "nu!5 a$ intrat la st"%'n2
0 A(a. Acu$ '!i dai %e /a!"- o/te.i- (i-!i /reci %leoa%ele... Nu te /ri)i1 8//-#aa2
as%ir" ea 'ntret"iat o/t'nd a%oi ca du%" o arsur".
"nu! .'$,i9 -.*-o usture2 A(a-i tre,uie2 Las"2...A
Printre .",relele de)etelor &iclene- oc#ii Ol)u!ei 'l %'ndeau.
0 e)ea,a te ,ucuri- ;u/tea. M-a$ %re/"cut.
0 i ce $ai /ac- Ol)u!a1
0 3re.i c" nu (tiu.2 "-$i sticla- ;u/tea.
"nu! r"$ase cu $'na )oal".
0 Acu$a- Herr ireCtor- &ine r'ndul ,atistei. Eu n-a$. *" .ice$ c" roc#i!a
$ea e ,atista.
0 *" .ice$... da ce-are s" .ic" Alice1
0 Ma$a .ice c" tu e(ti de &in".
3olonia )'l)'ia- $ur'nd roc#i!a Ol)u!ei.
0 :ri)ore- s"-!i /aci sin)ur $'ncare2 r"sun" )lasul doa$nei eleanu.
0 Intr". A$ is%r"&it.
0 3e /aci acolo- Ol)u!a1
0 Ma$" dra)"- a&ea$ o %at" %e roc#i!" (i Herr ireCtor a s%us c" ies" cu
colonie.
0 Tu-$i strici co%iii- :ri)ore2
0 Ve.i- Herr ireCtor2
0 Mai ,ine s%une-$i ce-$i dai de $'ncare.
0 3olonie... Asta $eri!i.
0 Atunci s'nt si)ur c" $asa-i ,un"2
0 Te %o/tesc s" $"n'nci la ;ucure(ti ca la $ine2
0 ;ucure(tiul are $ulte ,un"t"!i2
0 Acele2...
0 3are-s acele, Herr ireCtor1
0 Are s"-!i s%uie "nu!... %este &reo c'!i&a ani.
0 :ri)ore2
0 ;a (tiu eu (i n-a$ s"-i s%un lui ;u/tea.
0 Ol)u!a 2
0 ac" (tiu- $a$" dra)"2 La ;ucure(ti /aci un c#e/.
0 3ine !i-a $ai s%us (i asta1
0 Tu- $a$".
0 Eu12
0 *i)ur. N-ai s%us tu c" %a%a /ace un c#e/ la ;ucure(ti1
0 ...A$ )lu$it2
0 Atunci (i eu a$ )lu$it- $a$" dra)"2
0 $ante Alice- se r"cesc oc#iurile- &esti Monica din %ra)ul u(ii- cu un aer de
%a+ ti$id.
0 Iac"t" sin)urul co%il cu$inte din casa asta2
0 Las"- c-a$ s"-i ar"t eu2 $or$"i "nu!- uitat de to!i- atin)'nd cu cotul %e
Monica- dinadins r"$as" la ur$".
Oc#iul lui Herr ireCtor- cel cu $onoclul- nu /"cea $are deose,ire 'ntre
/e$eile /ru$oase (i $'nc"rile alese. Le %ri&ea cu aceea(i i$%ertinen!"
curtenitoare- 'n ti$% ce ,u.ele 'ntredesc#ise (o&"iau %arc" 'ntre &or,e (i /a%te.
*e a(e.ar" cu to!ii 'n +urul $esei- %"str'ndu-(i locurile o,i(nuite. 6n /a!a
tac'$ului solitar al lui Herr ireCtor- cur,a de aur ro. a oc#iurilor- %al%ita5
al"turi de /ar/uria lor- $"$"li)u!a %oetic" (i ador$it" ca o %orecl"
$oldo&eneasc" a soarelui5 $ai 'ncolo- untul tatuat cu lin)uri!a (i '$%odo,it cu
dou" ridic#i &iolent ro(ii5 (i s$'nt'na cu ten de $adon"...
0 *e a%ro,"2
0 M"i o$ule- nu $ai a%ro,a2 Ia (i $"n'nc". Acu(i e &re$ea $esei2
0 i &oi s" $" %ri&i!i1... Pardon2
0 Te cred2 3e &rei s" /ace$1 *"-!i 'ntoarce$ s%atele1
0 *" $'nca!i (i &oi... Alt/el s"-$i %l"ti!i intrare2
0 Ma$"- eu .ic s" aduc" un cantalu%- %ro%use Ol)u!a 'ndatoritoare.
0 H$1 consult" doa$na eleanu %e do$nul eleanu.
0 A$in. A.i e ,aira$2
0 Pro#iro- ad" un cantalop... Ve.i- Herr ireCtor- eu nu te las2
0 A(a e(ti tu- Ol)u!a9 '!i %lace s" te sacri/ici2 )lu$i doa$na eleanu.
0 Ma$"- s%une tu dre%t dac" (i !ie nu-!i %lace cantalu%ul de la )#ea!"1
0 6$i %lace9 cu$ nu12
0 Atunci ne sacri/ic"$ '$%reun"2
0 Ol)u!a2
0 ra)" Alice- toate ,une (i /ru$oase 'n casa ta- 'nce%'nd cu tine2 3u$ se
/ace nu$ai c" la &oi...
0 ...nu-s scru$elni!e1 'i lu" &or,a din )ur" Ol)u!a- lu'ndu-i (i $onoclul ca
s"-l i$ite $ai ,ine.
La $asa lui Herr ireCtor- scru$elni!a /"cea %arte dintre /ar/urii- (i !i)ara
dintre $'nc"ri.
0 Ol)u!a- scoate $onoclul9 asta-!i $ai li%se(te2... 8u$at2 /u$at (i iar
/u$at2 M'ncare se $ai c#ea$" asta :ri)ore1
0 O$oar" $icro,ii (i a+ut" di)estia2
0 Las" scru$elni!a- "nu!2
0 "-$i-o- "nu!.
0 Nu i-o da2
Ol)u!a s$unci scru$elni!a din $'na ,ui$"cit" de dou" $a)nete %otri&nice
(i o insinua %e $as".
0 Ma$"- uite ce /ace Ol)u!a2
0 A(a '!i tre,uie dac" nu ascul!i2... i tu- Ol)u!a- de ce nu /aci cu$ s%une
$a$a1
0 Mi-ai s%us mie ce&a- $a$" dra)"1
0 A$ s%us. A+un)e.
0 Ma$"- tu nu e(ti dec't $a$a $ea- %e c'nd Herr ireCtor...
0 3e-i- $" ro)1
0 El e $usa/ir... (i tu e(ti )a.d".
0 O,ra.nic" $ai e(ti2
Pro/ira intra sole$n cu sar$alele5 du%" ea Anica %urt"toarea cantalu%ului
%alid (i .,'rcit ca un ca% de $ucenic al sco%i!ilor.
0 3ine-i a$ator de cantalu% s" ridice un de)et.
Ol)u!a '$%unse cantalu%ul cu dou" de)ete.
0 Ve.i- Monica- asta-i o /i)ur" de +iu-+i!iu. ac" erai tu 'n locul cantalu%ului
0 Ol)u!a se a%lec" la urec#ea Monic"i de tea$" s" n-o aud" "nu! 0 tre,uia
s"-$i des%ici de)etele cu %al$a. Alt/el '!i scotea$ oc#ii. A(a se %area.". *" (tii
de la $ine2
Monica ridic" un de)et 'nco&oiat- re!in'ndu-(i o $odest" /elie.
0 Nu a(a. Uit"-te la $ine.
3u $uc#ea %al$ei- Ol)u!a des%ic" aerul- scurt- t"ios.
o$nul eleanu se a%lec" asu%ra cantalu%ului- 'l $irosi- a%oi- cu ,u.ele
str'nse (i n"rile dilatate- %ri&i %la/onul d'nd din $'n"
0 Vous m@en dire- des nou2elles 1... M"i- tot +idanii $ei- s"racii2 Nu$ai ei
(tiu s-alea)" ce-i ,un9 cu$ 'i a&ocatul lor a(a-i (i cantalu%ul a&ocatului... M"
duc s-aduc curaFao-ul. :ri)ore- tu &rei cognac?
1
AEi- na2A R8r.>
0 3ontra2 *'nt la al doilea a,ata+ de sar$ale2 u%" asta s"-$i /ace!i coli&a.
"nu! ridicase de)etul su,t /a!a de $as". 3e1 Erau la (coal"1 *i)ur c"
$'nca (i el. Nici nu $ai 'nc"%ea &or,". *e si$!ea 'n stare s" $"n'nce el sin)ur
tot cantalu%ul.
in cantalu%ul t"iat 'n dou"- ca dintr-o ,esactea oriental"- cur)eau (iruri
,londe (i ro(cate.
0 H$-#$-#$2 se %re)"ti Ol)u!a ."n)"nind cu!itul de /ar/urie.
3u o le)"nare de e&antaliu- $'na Monic"i alun)" $irosul sar$alelor...
;u.ele lui "nu! se cr"%ar" u$ede- to%ind 'n )ura (i 'n %l"$'ni adierea care te
/ace s" 'nc#i.i oc#ii (i s"-!i l"r)e(ti n"rile (i %ie%tul- ca 'nt'ia s"rutare a
/ecioarelor a%ri)e.
0 "nu!- tu nu $"n'nci cantalu%1
A*i)ur c" da- si)ur c" daA- &oci/erau )'ndurile '$,"tate de /")"duin!i $ereu
'$%ros%"tate.
0 Nu- merci.
e ce1 T"cu $'ndru (i a$ar... e ce1... 8iindc" a(a &roia... e ce1... e
$ulte ori ,u.ele lui "nu! erau du($anele lui "nu!... e ce1... Las"...
0 Por!ia lui o $"n'nc eu- #ot"r' Ol)u!a- d'nd din %icioare.
"nu! 'n)#i!i 'n sec de $ai $ulte ori- cu oc#ii la /ar/uria sar$alelor 0 lua-le-
ar dracu2 0 cu su/letul la %oarta %aradisului %ierdut unde &e)#ea Ol)u!a cu
din!ii (i cu!itul.
0 "nu!- noi doi nu u$,l"$ cu /leacuri. Hai (i-$i !ine to&"r"(ie. *ar$alele-
s $'ncare serioas".
0 a- $o(u Puiu. 3#iar $i-i %o/t".
0 Vai de $ine- "nu!2 3e-i l"co$ia asta1 Acu$a ne-a$ sculat de la $as"2
0 Las"-l s" $"n'nce c't &rea. La &r'sta lui...
0 ;ine- ,ine2 Pro/iro- d"-i o /ar/urie- o/t" doa$na eleanu... i s" $"n'nci
/ru$os- te ro)2 M"car at'ta2
0 ;u/tea- ;u/tea2
;u.ele Ol)u!ei insultau %e (o%tite- (i to%eau lun) aurul onctuos din care o
a%"sare nu$ai re&"rsa (i%ote de $iere )lacial".
"nu! 'ntoarse ca%ul- stri&i o lacri$" 'ntre %leoa%e (i- cu un )est de
sinuci)a(- '$%l'nt" /urculi!a 'n sar$ale.
Aro$a cantalu%ului %lutea r"coroas" deasu%ra ar(i!ei de &ar." ardeiat"- ca
un curcu,eu al /erici!ilor.
6n odaia turceasc"- %e cinci di&ane r'nduite-n (ir de-a lun)ul .idurilor de
cetate- odi#neau co&oare $oi de l'nuri- 'n/lorite-n Orientul unde lenea (i
cad'nele-s /ru$oase ca (i ,as$ele celor o $ie (i una de no%!i.
La /iecare c"%"t'i &e)#eau $"su!e ar",e(ti- /in 'ncrustate cu lucirile de )er
ale side/ului. e %e nici una nu li%sea ta,laua de ara$" '$%odo,it" cu $l"dii
desenuri- nici nar)#ileaua cea cu tro$%a lun)" %entru /u$ul lun).
Pe +os- co&or $ai %lin dec't ale di&anurilor- %e care orice .)o$ot a$u!ea
descul! 0 ca (i !i)"ncile de-odinioar"- care aduceau ,oierilor un .'$,et ro(u 'n
din!ii al,i (i dulcea!a de tranda/ir 'ntre %a#are ,ru$ate. Pe .iduri- %ano%lii de
ar$e &ec#i cu tecile '$%odo,ite ca od"+diile $itro%oli!ilor5 icoane cu o,ra.ul
castaniu '$,ro,odit 'n aur (i ar)int5 (i dou" %ortrete 'n ra$e o&ale9 tinere!ea cu
#aine (i ,ucle de$odate a str",unilor co%iilor de-acu$.
i $ai era ce&a 'n odaia trecutului9 un cu/"r-dula% de la ASert#ei$A- ultimul
model. *-ar /i 'ncruntat %oate str"$o(ii &".'nd %ri#ana- (i la 'ncruntarea lor
#an)erele (i iata)anele din cui ar /i dat iure(... ar cu/"rul de la ;erlin era
'nc"rcat cu daruri.
e aceea- 'n lini(tea e@otic" a od"ii turce(ti- %ortretele str",unilor (edeau la
locul lor a(te%t'nd s" se desc#id" u(a (i s" n"&"leasc" str"ne%o!ii- s" se
desc#id" cu/"rul ne$!esc (i s" r"sune &eselia co%iilor de-acu$ 'n /a!a
.'$,etului tinerilor de atunci.
...e$ult- Herr ireCtor a,ia sosit din :er$ania 0 cu $onoclu- ras %e de-a-
ntre)ul- tuns cu nu$"rul .ero (i '$%odo,it cu se$iluna unei cicatrice de
*c#lT)er 0 &enise la Medeleni s" /ac" &i.it" cu$natei sale (i %"rintelui ei-
r"%osatul conu 3ostac#e u$(a.
0 M"i nea$!ule- unde s" te culc %e tine1 'l 'ntre,ase conu 3ostac#e
%ri&indu-l ca$ de sus- du%" un de+un su,t nucul din li&ad"- cu l"utari (i cotnar.
0 6n odaia turceasc"- r"s%unsese Herr ireCtor- nesocotind 0 %oate din
%ricina $onoclului- %oate din %ricina cotnarului 0 %oso$orala co,or't" %e /a!a
&enera,ilului ,"tr'n.
0 i ce ai s" /aci cu cinci %aturi- $"i %")'nule1 Pentru un ca% de stecl' (i
s%'n- a+un)e unul sin)ur.
0 3oane 3ostac#e- s"-!i s%un care-i c'ntecul9 c'nd $-oi culca eu sin)ur 'ntr-
o odaie cu cinci %aturi... (i turceasc" %e deasu%ra a$ s" &ise. c"-s sultan la
$ine 'n #are$. -are s" /ie ,ine2 i c'nd $-oi de(te%ta di$inea!a cu )ri+a celor
cinci ,elele din &is- (-oi &edea cinci %aturi )oale are s" /ie (i $ai ,ine. i c't oi
sta la Medeleni a$ s" te ,inecu&'nte.- coane 3ostac#e- c'nd $-oi culca (i c'nd
$-oi de(te%ta- ca %e u$ne.eu.
0 M"i2... tii c" nu-i %rost nea$!u2 *" $ai aduc" o stecl' de cotnar. Ia s"-i
$ai .ice!i un c'ntec $oldo&enesc. ;ra&a- nea$!ule2 Tot $oldo&an ai r"$as %e
din"untru.
e atunci- odaia turceasc" 'n care ni$eni nu intra- r"$ase odaia lui Herr
ireCtor. Vor,ele lui conu 3ostac#e erau %ra&il" 'n casa ,"tr'neasc".
Re.e$'ndu-(i cre(tetul ca%ului %e di&an- Ol)u!a /"cu o tu$," (i 'nc" una-
)ata s" nu le $ai is%r"&easc".
0 Ol)u!a- ce-nsea$n" asta1
0 Tu$,e- $a$" dra)"- r"s%unse ca%ul de %e di&an rosto)olindu-se.
0 "-te +os.
Ol)u!a 'nce%u s" /u$e.e din nar)#ilea.
0 Ol)u!a- ast'$%"r"-te2
0 *"-!i a+ut- Herr ireCtor1
0 I$%osi,il2 M'n" de /e$eie 'n lada $ea12
Toc$ai des/"cuse lada. 6n )enunc#i- 'n /a!a ei- tr")ea s"ltarele %e r'nd. 6n
l".ile lui Herr ireCtor do$nea o ordine a$"nun!it" (i strate)ic". Herr ireCtor
cu oc#ii 'nc#i(i (i-ar /i %utut '$,r"ca /racul- cule)'nd- una c'te una- toate cele
tre,uitoare de la locul lor- (i de 'ndat" s-ar /i %utut de.,r"ca- '$,r"c'nd
%i+a$aua- s$oc#in)ul sau un sacou.
i doa$na eleanu era $e(ter" la alc"tuirea l".ilor. e unde- ri&alitate.
0 3u a(a lad" nu-i )reu s" /ii ordonat2
0 3u a(a ordine- orice lad"-i la-n"l!i$e.
0 */'nt" $odestie2
0 */'nt" dre%tate2
Lui "nu! 'i ,"tea ini$a re%ede- 'nec'ndu-l. 6(i /reca $ereu $'nile- ca
+uc"torii de ,acara c'nd au %ontat /undul ,u.unarelor. Uitase de Ol)u!a (i de
toate cele. *u/erea- co%le(it de %resi$!irea cadourilor... (i ceilal!i nu $ai t"ceau
odat"9 !!-!!-!!... 6n %rea+$a cadourilor- ,ucuria se %re/"cea 'n c#in (i nu $ai era
,ucurie. Tot a(a %"!ea c'nd erau %rea $ulte ,un"t"!i la $as". e %ild"9 icre
ne)re- )#iude$- sala$- $"sline $arinate... (i catai/ cu /ri(ca la s/'r(it. L"co$ia
'l e@alta a(a de tare- 'nc't nu-i $ai era %o/t" de ni$ic (i $'nca 'n sil"- dar $ult-
ca s" nu se c"iasc" $ai t'r.iu...
Monica (tia s" or)ani.e.e )ea$andanul cu lucru(oarele ei (i .estrea
%"%u(elor. ar ce-are-a /ace o ,iat" od"i!" cu un %alat2
0 $ante Alice- %arc"-i o &itrin"2
0 ;ra&o- Monica2 Ai au.it- :ri)ore1 Asta-i %ortretul ordinei tale9
/an/aronad"2
S In&idia traduc'nd elo)iul sincerit"!ii2 i asta-i un %ortret9 nu1 *" tr"ie(ti-
Monica... 6nce% cu $o(ne)ii. Po/ti$- Alice9 o %erec#e de oc#elari %entru
coc#etele &enera,ile.
0 E(ti 'n stare 2... A2 .ace-B-main %erci, :ri)ore. N-ai uitat co$isionul.
0 3u$ 'i lada- a(a-i (i ca%ul9 ce intr" nu $ai ies"... dec't atunci c'nd tre,uie.
0 Na%oleon2
0 Al l".ilor- da... Po/ti$ (i notele.
0 ;ac#1
0 Ha,ar n-a$2 A$ luat ce-ai scris. ;ac# sau ciora%i- $i-i totuna 0 cu o
u(oar" %re/erin!" %entru ciora%i2... O/2 ;ine c-a$ sc"%at2 Mu.ica asta '$i d"dea
$i)rene.
0 3red c" alte $u.ici... $ai u(oare... $ai ,erline.e2
0 Acelea te lecuiesc de $i)rene.
0 Mi)renele ca%ului t"u22
0 Ior)ule- tu ce s%ui1
0 Eu- dra)"- re)ret $i)renele ,urlacilor... Mie $i-au r"$as celelalte... (i
%ira$idonul.
0 8ru$os2
0 i Miner&a- dra)" Alice.
0 3ine-i Miner&a- %a%a1
0 O cucoan"- Ol)u!a.
0 3e nu$e2
0 A(a-s cucoanele2
0 *i)ur- %a%a.
Unul c'te unul- %ac#etele- %e +u$"tate des/"cute de doa$na eleanu- erau
r'nduite de Monica %e di&anul cel $ai a%ro%iat. Aceea(i 'nsu/le!ire co%il"reasc"
cre(tea 'n to!i deo%otri&"- ca su,t stre(inele tuturor caselor c'nd se 'ntorc
%"s"rile- %ri$"&ara. Nu$ai "nu!- cu $'nile 'n/undate 'n ,u.unarele
%antalonilor- (edea ursu.- ca .)ri,ulit de /ri).
0 Ior)ule- !i-aduci a$inte c'nd se 'ntorcea tata de %rin +ude!e- de la
sesiunile cur!ilor cu +uri1
0 ;ietul tata2 Parc"-l &"d. 6nainte de-a se de.,r"ca- ne c#e$a 'n ,iroul lui9
AA!i /ost cu$in!i- co%ii1A A3u$in!iA- r"s%undea$ noi 'n locul $a$ei. Erau
sin)urele oca.ii c'nd trecea$ (i eu dre%t co%ii cu$inte... ou" %istoale de
tinic#ea cu %eti!e...
0 ...%e(ti(ori de $int"...
0 ...,alona(e- anu$e /"cute %entru urec#ile $a$ei... :ri)ore- !i-aduci
a$inte de cele dou" ca%ete de leu de %e s%etea.a /otoliului1
0 3u$ nu12 Tata ne s%eria c" $u(c" (i tu le-ai %us 'n )ur" c'te-o ,uc"!ic"
de carne crud" ca s"-i '$,l'n.e(ti. 7ii $inte1 Acolo a r"$as carnea.
0 ;ietul tata2... AM"i ,"ie!i- de unde &ine a(a $iros ur't1A 3u$ s"-(i
'nc#i%uie ,ietul ,"tr'n c" leii de le$n de&eniser" carni&ori2
0 *e stricase carnea- %a%a12 'ntre," Ol)u!a cu oc#ii sc'nteietori de $'ndrie-
n"&"lind 'n trecutul %o.nelor %"rinte(ti.
0 a- Ol)u!a- .'$,i do$nul eleanu. Parc-o &"d %e $a$a cu oc#elarii %e
nas- ins%ect'nd %e su,t dula%- %e su,t ,irouri- %e su,t co&or... *-a uitat la t"l%i9
ni$ic2
0 i tu t"ceai- %a%a1
0 T"cea$- ce era s" /ac1
0 i $o(u Puiu nu te-a s%us1
0 *e %oate2 8ra!i (i tr"d"tori1
0 i ce s-a 'nt'$%lat1
0 Tot $a$a a desco%erit is%ra&a2 A&ea un nas2 3'nd 'nce%use$ s" /u$e.
0 era$ %rintr-a %atra de liceu 0 $'nca$ c'te o l"$'ie 'ntrea)" (i /u)ea$ %e-
a/ar" cu )ura desc#is" ca s" nu $" si$t"- (i tot $" desco%erea.
0 Pa%a- te-a ,"tut %entru conser2e?
0 Nu $-a %utut %rinde. M-a$ suit %e aco%eri(- a$enin!'nd c" $" .&'rl de-
acolo dac" nu $" iart"...
0 Ior)ule2 'l $ustr" doa$na eleanu.
0 A(a-i. *e$"n"$ cu Ol)u!a c'nd era$ $ic2
0 -acu$a- %a%a.
0 Ol)u!a2
0 Acu$a-$i sa$eni tu $ie- o/t" do$nul eleanu.
0 Herr ireCtor- $ai s%une ce /"cea %a%a.
0 3e /aci (i tu9 su%"ra %e $a$a... ;ietul tata2 3'nd te )'nde(ti c" din
le/u(oara lui de $a)istrat cinstit i.,utea s" %uie deo%arte %entru cadouri... (i
%entru studii la ;erlin...
Monoclul c".use din oc#iul lui Herr ireCtor- l"s'nd 'n loc %ri&irea a$intirilor.
Ol)u!a se a(e." %e $ar)inea di&anului- 'n)'ndurat"9 A*"racu $o( :#eor)#e2A
0 "nu!- ad"-$i un /oar/ece din trus".
0 3e ai acolo1 'ntre," doa$na eleanu.
Herr ireCtor '(i %use $onoclul.
0 O sur%ri."2
0 *%une- ce-i1
0 8oar/ecele are cu&'ntul cu %rec"dere.
0 to/e1
0 7!2
0 ;o$,oane1
0 ;a.
0 3"r!i1
0 e +oc1
0 Eu 'ntre,. R"s%unde.
0 e)ea,a. N-ai s" )#ice(ti.
6n +urul tainicului %ac#et se adunar" to!i- %ri&indu-l 'ncrunta!i. Herr ireCtor
de.$ierd" #'rtia $ut".
0 Pot s" &" s%un c" &ine de %este nou" $"ri (i nou" !"ri5 c" e de )en
neutru9 honnE soit >ui mal E pense (1)5 c" e cenu(iu %e dina/ar" (i ro(u %e
din"untru5 c"-i dulce la %i%"it5 c"-i %lin de %as"ri )in)a(e care au calitatea c"
tac5 c" cei de la care &in s'nt )a... s'nt %ali.i5 (i c" &a /i la $od".
0 Ei2
0 Po/ti$. Mai %oetic nici c" se %oate2 :#ici!i2
0 Preci.ea.".
0 3e s" &" $ai s%un1... 3"-n tara de unde &ine se ,ea $ult ceai.
0 Rusia1
0 Acolo se ,ea &otc".
0 An)lia.
0 Te-ai de%"rtat.
0 U/2 Nesu/erit e(ti cu...
0 ...cadourile tale- co$%let" Herr ireCtor.
0 3u eni)$ele tale.
0 ra)a $ea- cadoul /"r" eni)$" e ca o cucoan" cinstit"9 nu interesea."2
0 :ri)ore2
0 Tu e(ti interesant" din alt %unct de &edere2
0 Po/ti$- $o(u Puiu.
0 "nu! dra)"- tu $i-ai adus cle(tele de un)#ii2 Eu !i-a$ cerut /oar/ecele.
0 :ri)ore- nu te $ai str'$,a. Is%r"&e(te cu su,tilit"!ile.
0 ;ine- o s"-$i %l"ti!i cle(tele.
0 7i-l %l"tesc.
1
*" /ie ,leste$at cel care se )'nde(te la ce&a r"u =/r.>.
Tacticos- Herr ireCtor t"ie s/oara- o str'nse )#e$- des/"cu 'n&elitoarea
desco%erind o alta de #'rtie de $"tase- le %"turi...
0 Asta-i /ars"2
0 M" ro)...
0 Eu cred- Herr ireCtor.
0 A ta &a /i '$%"r"!ia cerurilor. Uita!i-&" 'n sus. Un-doi-trei...
4&'rlite-n sus c#i$onourile +a%one.e se des/"cur" (i c".ur" ilu$inate de
auriu (i ro(u ca /"(ii des%rinse din cerul le)endelor ni%one.
e-o &r'st" cu Ol)u!a (i Monica- doa$na eleanu 'n)enunc#ie %e co&or-
asu%ra $inunilor.
0 Ior)ule- a$ sc"%at de /e$ei. Acu$a e r'ndul t"u. 3o%iii &in la ur$". 8uu2
a cald $ai e2
0 *coate-!i surtucul- $"i o$ule2
0 *i$andicoas" doa$n"- se %oate1
0 u%" a(a sur%ri." e(ti su&eran.
0 Uite- Ior)ule- ade&"rate !i)arete orientale. E@celente. 8iindc"-s /"r"
carton !i-a$ adus o !i)aret".
:al,en" (i %lin"- ca t"iat" 'ntr-un $ie. de ananas- !i)areta de c#ili$,ar
de(te%t" .'$,etul %o$ului de 3r"ciun %e c#i%ul do$nului eleanu.
0 Herr ireCtor- a( &rea s"-!i s%un ce&a.
0 La dis%o.i!ie.
0 Nu. La urec#e.
0 Po/ti$ urec#ea.
0 Herr ireCtor 0 nu te su%"ra 0 eu a( &rea s"-i dau Monic"i c#i$onoul
$eu. tii- $ie-$i %lace /oarte $ult- dar $i se %are c" Monic"i 'i %lace (i $ai
$ult.
0 Vino s" te %u%- )ur" de aur.
0 i eu- Herr ireCtor.
0 Ol)u!a s" nu cre.i c" te-a$ uitat2 Acu$a &ine r'ndul &ostru. 3#i$onourile
erau %entru cucoane.
0 Herr ireCtor- (o%ti Ol)u!a- te ro) d"-i-l tu. tii- $ie nu-$i &ine.
0 ra)ii $ei- s" is%r"&i$ cu ,uclucurile- 'nce%u Herr ireCtor aco%erind cu
$'nile saltarul de +os... Ol)u!a- tu e(ti cucoan"1
0 Nuu- Herr ireCtor.
0 ;ra&o !ie. Tu e(ti 'n %artida $ea... A(adar c#i$onourile s'nt ale
cucoanelor... Monica nu te su%eri1 Ia s" &ede$ cu$ '!i &ine. Unu-i $ai $ic-
acela-i al t"u... Hocus-%ocus-/ili%us2...
3u o sur%rin."toare di,"cie- Herr ireCtor o $eta$or/o." %e Monica 'ntr-o
cli%".
0 Ia s" &ede$... $"i- da /ru$oase-s +a%one.ele2 M" $ut 'n Ha%onia.
0 Monica- scoate-!i co.ile a/ar"... A(a. Vino s" te s"rut.
0 $ante Alice- da Ol)u!a1... Nu &reau a(a- (o%ti ea 'n ,ra!ele doa$nei
eleanu.
0 Las"- nu te 'n)ri+i- Monica. Ol)u!a are destule.
0 %erci, $o(u Puiu.
0 Ho%a2
Lu'nd-o 'n ,ra!e- Herr ireCtor o a(e." %e di&an (i se d"du 'nd"r"t $"sur'nd-
o %rin monoclu.
0 Alice- sc#i$,"-i %ie%t"n"tura. *-o /ace$ +a%one." de-a ,inelea... Merit"
Ha%onia2
0 Vrei- Monica1
0 a- tante Alice- r"s%unse Monica %rin &isul c#i$onoului.
0 Alice- s" /ii la 'n"l!i$ea c#i$onoului... (i-a euro%encei.
0 3u-a(a %"r nu-i )reu.
0 -acu$ desc#id ,a.arul de +uc"rii. Hos $o(ne)ii2... 6nce%e$ du%" &'rst".
"nu! e cel $ai $are. Po/ti$ o %u(c"- "nu!. E cu doi ani $ai $ic" dec't tine9
cali,rul nou". Uite (i-o cutie cu cartu(e. Uite (i cartu(iera.
Pu(c" ade&"rat"2 Ade&"rat"2 La a(a ,ucurie nu s-a(te%ta. Ini$a lui "nu!-
ca un to,o(ar na%oleonian ,"tu i$nuri de )lorie... 7in'nd %u(ca 'n $'n"- arunc"
o alt/el de %ri&ire Ol)u!ei. Ol)u!a 'l %ri&ea $ai dinainte- a(te%t'ndu-l.
6nt'lnindu-i oc#ii- "nu! '(i r"suci %ri&irea s%re )ea$- ocoli %la/onul (i str'nse
$ai tare %u(ca. Oc#ii Ol)u!ei %arc" erau de un cali,ru $ai $are dec't al %u(tii.
0 ac" &rei- uit"-te (i tu- Ol)u!a.
Mut"- Ol)u!a lu" %u(ca din $'na di%lo$atic" 'n $'na ei r".,oinic". Pu(ca
de&enise interna!ional".
0 "nu!2 "nu!2 Tot "nu!2 Iar "nu!2 6nc" "nu!2... Nu cu$&a te-a$
%rote+at1
Pac#etele .,urau unul du%" altul %e al treilea di&an.
0 A &enit r'ndul Ol)u!ei. Po/ti$ ci.$e de c"l"rie (i %antaloni de a$a.oan".
;lu." s"-!i /ac" $aic"-ta. 3al s"-!i dea tat"-t"u.
0 M"i-$"i2 e antilo%"2 se $inun" doa$na eleanu %ie%t"n'nd-o %e
Monica.
0 3e &rei. Pentru a(a )a.el"2
0 Herr ireCtor...
0 Ol)u!a2... A+utor- oa$eni ,uni2 Ti)roaic"- nu )a.el"2 )e$ea Herr ireCtor
n"ucit de s"rut"rile Ol)u!ei.
0 Uite- Herr ireCtor.
Lu'nd ci.$ele 'n ,ra!e- Ol)u!a le s"rut" cu e&la&ie- %e /iecare 'n %arte- cu$
s"rutau str"&ec#ii lu%t"tori ar$ele de lu%t".
0 *tai- c" n-a$ is%r"&it. Uite dou" diabolouri5 o $in)e de /oot-,all5 (i uite-
uite...
Alte %ac#ete .,urar"- des%uiate cu 'n/ri)urare de Ol)u!a (i "nu!.
0 3e .ice!i1 'i 'ntre," doa$na eleanu d'ndu-se la o %arte cu o 'ncetineal"
sa&ant" din /a!a Monic"i.
0 A/eri$2 a%laud" Herr ireCtor.
Monica- ro(ie ca su/lat" cu &a%oros $"r)ean- (edea turce(te %e di&an- cu
)enele (i u$erii %leca!i (i $'nile 0 'n $'nicile lar)i 0 'ncruci(ate %e )enunc#i.
*/iala (i c#i$onoul 'i insu/lase )esturile 'n)uste ale +a%one.elor. P"rul ei de aur
tu$ultuos- 'n/lorise 'n coc ni%on- %rins cu %ie%tenii doa$nei eleanu... 6n ru$en
re&"rsat de .ori- un %ui de %iersic 'n/lorit- c-un %aradis de aur %e crean)a cea
din &'r/- 'n&elit de .eul li&e.ilor cu c#i$onoul unei /eti!e- ca s" nu-i /ie /ri) %este
noa%te9 &isul unui %oet +a%one. 'ndr")ostit de %iersici. A(a era Monica9 o
&i)net" la 'nce%utul unei le)ende.
0 *ta!i- co%ii- uitase$. esc#ide!i )ura (i 'ntinde!i $'nile.
Herr ireCtor des/"cu re%ede o l"di!" de carton- '(i su/lec" $'nicile ca un
#irur)- '(i cu/und" $'nile 'n cutie.
0 Va ban>ue
Prune- cire(e- caise- renclode- %iersici- %ere- $ere- nuci- ridic#i- alune-
$orco&i- ce%e- castane -$i)dale...de mar#ipan c"deau- s"reau- se rosto)oleau
ca o )rindin" u$oristic" de /ructe (i le)u$e- /"cute din %ast" de $i)dale.
0 Prinde-o- %a%a2
0 Pe el- Ol)u!a2
0 Au- Herr ireCtor 2
u#ul anar#ic al neor'nduielii- %arado@al r"s"rit din cu/"rul ordinei- intrase
'n odaia turceasc". Tr'nti!i %e +os de-a &al$a- $ari (i $ici- cule)eau ,un"t"!ile-
de tea$" s" nu le calce.
Ol)u!a c-un $orco& 'n din!i- ca un nas de cloUn5 "nu!- ca o,ra+ii u$/la!i de
%iersica din )ur"5 doa$na eleanu- $u(c'nd 0 $inune2 0 dintr-o cea%"
ino/ensi&"5 Monica- '$%iedic'ndu-se 'n c#i$ono- /"c'nd $ereu $"t"nii )ra!ioase
/ructelor ca unor dr")"la(e .eit"!i5 do$nul eleanu- %un'nd %iedici Ol)u!ei- (i
Herr ireCtor- conte$%l'ndu-i ca un ,oscar 'nc'ntat.
0 A%"2 M-a$ to%it2
0 Un du( ne-ar tre,ui. A$ 'nne,unit cu to!ii2
0 3ine-i acolo1 Intr".
Pro/ira intr"- cli%i %roste(te (i r"$ase cu )ura c"scat"... su,t o,(tescul
#o#ot de r's al celor de +os.
0 Pro#iro- uite cea%" de la ne$!i. Pune-o 'n )ur"- %orunci Ol)u!a-
,o$,ard'nd-o cu ce%e.
0 M"n'nc"- Pro/iro- s" &e.i (i tu cu$ 's ce%ele de %e-acolo- st"rui doa$na
eleanu.
3e%ele erau 'n&"lite 'ntr-o /oi!" de $"tas" do)orit" care i$ita /oi!a lor.
Pro/ira lu" cea%a- o suci- o 'ntoarse- tot tr")'nd cu oc#iul la .'$,etul nelini(titor
al co%iilor.
0 8"-!i cruce (i $"n'nc"- o s/"tui Ol)u!a- &".'nd-o c" se code(te.
0 Hai Pro/iro- .i9 oa$ne-a+ut"2
0 *-o cur"!- coni!"... Nu-i lucru curat.
0 Ia nu te $ai str'$,a2 Parc" n-ai $ai &".ui cea%" de c'nd e(ti2
Pro/ira /"cu o cruce cu li$,a 'n )ur" (i $u(c" din cea%"- /"r" s-o $ai
cur"!e- cu n"rile 'n/iorate de tea$".
0 Ptiu2 scui%" ea 'n %estelc"- sc"r%in'ndu-(i li$,a cu dosul %al$ei.
0 Te-ai otr"&it.
0 oa$ne %".e(te2 Asta-i do/torie- coni!"2
0 3ea%" ne$!easc"- Pro/iro2
0 *-o $"n'nce s"n"to(i2 M" li%sesc.
0 8u)i (i ad" a%" de ,"ut.
Un $orco& aruncat de Ol)u!a o e@%ul.a %e Pro/ira. Ridic'ndu-se 'n %icioare-
doa$na eleanu rede&eni se&er" )os%odin".
0 Vai-&ai-&ai2 3e-a$ /"cut aici2 Parc"-i un ,a.ar din *ta$,ul.
0 Herr ireCtor- las"-$" s"-!i /ac un tur,an- 'l ru)" Ol)u!a n"scocind un
$i+loc de-a %relun)i de.ordinea.
0 e unde tur,an1
0 8ac eu c-un %roso%.
0 *e a%ro,". Atunci da!i-$i (i un (al.
0 ti!i ce1 se a$estec" doa$na eleanu din nou con&ertit" la
e@tra&a)an!e- #ai s" ne costu$"$ cu to!ii. 8iecare cu$ &rea. M'na li,er"
/ante.iei /iec"ruia.
0 Eu r"$'n a(a- tante Alice- se ru)" Monica.
0 *i)ur- tu e(ti )ata costu$at". i eu tot +a%one." $" /ac.
0 a eu- $a$"1 'ntre," "nu!.
0 Tu... c"ut" doa$na eleanu '$,r"c'nd c#i$onoul- tu...
0 Ma$" dra)"- el are costu$ul +a%one.- inter&eni Ol)u!a cu o ciudat"
sua&itate 'n )las.
0 Nu &reau. 3e te-a$esteci2
0 3e idee ,un"2 *i)ur. Tu ai costu$ul lui Ka$i-Mura. u-te (i !i-l %une.
0 e ce- $a$"1
0 8iindc" (i eu 's +a%one." (i Monica.
0 a2 Monica are #ain" /ru$oas"- ,o$,"ni "nu!.
0 3red- ,ine2 Ea e do$ni(oar". Tu e(ti soldat &itea..
0 a2 cu #aine ur'te2
0 "nu!- te ro) s" nu-$i strici c#e/ul. u-te (i te-$,rac". A(a &reau eu.
0 8"r" %u(c"1 se %oso$ori "nu! $ai tare.
0 3u %u(c" (i cu tun dac" &rei2 Hai- re%ede.
0 Alice- d"-$i (i $ie o idee.
0 Tu... tu (i :ri)ore s'nte!i turci- adic" tu e(ti %a(" 0 '!i /ac eu tur,an (i tot
dic#isul 0 iar :ri)ore-i eunucul #are$ului.
0 ra)" Alice- nu-i /i a&'nd tu &reun str"$o( $on)ol1
0 Uit"-te-n o)lind". E(ti +a%one." autentic". P"rul ne)ru- 'n noua
%ie%t"n"tur"- oc#ii de%"rta!i (i %aloarea ,run" a o,ra+ilor o&ali- erau un adaos
e@otic la c#i$ono.
0 Mai (tii12 .'$,i doa$na eleanu.
0 Ia %ri&i!i2 'i in&it" Ol)u!a cu un )est teatral. 3u %roso%ul i$%ro&i.at tur,an
'n +urul ca%ului-
Herr ireCtor a&ea 'n/"!i(area unui indian de o%eret". alul turcesc de %e
u$eri nu i.,utea s" anule.e e/ectul euro%ean al $onoclului (i al .'$,otului de
ri)oare.
0 Ha-#a-#a2 Ia uita!i-&" la ;u/tea2
0 Ka$i-Mura2
0 ;ra&o- Ka$i-Mura- e(ti 'n /or$"2
"nu! se retrase %e l'n)" .id 'ntr-un col!- t'r'nd s",iu!a ru)init" (i
."n)"nitoare- ca o ru(ine 'ntru%at" 'n coad" de tinic#ea.
3a di$ensiune- uni/or$a de a$iral +a%one. a&ea (ase ani- "nu!
uns%re.ece2 Iar c#i%iul- %rea $ic- se r".,una e@a)er'nd circon/erin!a ,uclat" a
ca%ului care o %urta %louat2
0 Nu$ai ca/eaua (i ra#atul '$i $ai li%sesc2 Nar)#ilea a$- #are$ a$- eunuc
a$- e@cla$" do$nul eleanu.
0 Pa%a- tu e(ti Nastratin Ho)ea.
0 Prea onorat2... i tu- Ol)u!a1
0 Eu '$i %un ci.$ele (i %antalonii de c"l"rie. M" /ac #aiduc (i o /ur %e
Monica.
0 M" a(te%ta$2 o/t" doa$na eleanu- $ai $ult %entru &iitor dec't %entru
%re.ent. u-te (i !i le %une.
Pro/ira intr" cu ta,laua de dulce!i.
0 Iracan de $ine2
0 Te-ai s%eriat- Pro/iro1
0 Nici nu te-a$ cunoscut- coni!"- s"rut $'na.
0 e ce r'.i- Pro/iro1 o 'ntre," doa$na eleanu &".'nd ta,laua %ri$e+duit"
de #urduc"turile &ulcanice ale &eseliei %'ntecoase
0 *%une- Pro/iro.
0 *" nu &" su%"ra!i- coni!" . Tare-i /ru$os2 Parc"-i la %anora$".
0 ;ra&o- Pro/iro2
0 Tr"iasc" Pro/ira2
0 *" 'nc#in"$ un %a#ar cu a%" 'n cinstea Pro/irei2
0 *" tr"i!i (i du$nea&oastr" (i tot &eseli s" /i!i2
0 "nu!- tu nu te ser&e(ti1... a tu ce cau!i- Anica1
0 H"2
Prin u(a 'ntredesc#is"- Anica- nu$ai oc#i (i .'$,et- sor,ea tot ce &edea-
$inun'ndu-se. Peste u$"rul ei- cu )ura %'n" la urec#i- se i&i ca%ul de lun"
u$oristic" al ,uc"t"resei.
0 3e-i1 A!i &enit la %anora$"1
0 H"2 H"2... .'$,ir" di$%reun"- cu )las de so%ran" (i de ,ariton- Anica (i
,a,a.
0 Hi-#i2 le 'n)'n" Pro/ira- cli%ind din oc#i c"tre ele.
*e au.i un %ocnet. ;a,a se r"suci. Anica o .,u)#i. Peste #otarul )ol al
%ra)ului- Ol)u!a s"ri 'n odaie c-un ,ici 'n $'n".
0 3e !i-ai /"cut- Ol)u!a1
0 Muste!i- $a$" dra)". A(a au #aiducii.
Muste!ile de /unin)ine '$%odo,eau o /ra)ed" /a!" de #aiduc $"runt- 'n stilul
,aladelor %o%ulare9
%ust'cioara lui
(ana corbului,
&chi*orii lui
%ura timpului,
.e#i*oara lui
0puma laptelui...
3i.$ele de antilo%"- %antalonii ,u/an!i- (i $ai ales ,lu.a ro(ie cu centur" de
lac- erau licen!e %oetice. Ol)u!a %utea #aiduci %rintre /lori de lunc"- %e unde
n"&"lesc /esurile $acilor $usul$ani.
0 Eu %ro%un s" rede&eni$ oa$eni serio(i.
0 e ce- Herr ireCtor1 'l do+eni Ol)u!a.
0 Mor de c"ldur" 'n Turcia asta.
0 *ta!i. Nu &" de.,r"ca!i. A$ o idee.
0 *%une- $a$" dra)"- s%une.
0 *" ne /oto)ra/ie$.
0 *" ne /oto)ra/ie$. ;ra&o2
0 ;ine- dra)". 3e nu /ac eu %entru co%ii2
0 Ridica!i storurile5 eu aduc a%aratul.
0 3u$ ne-aran+"$- Ior)ule1
0 3e s" ne $ai aran+"$2 A(a cu$ s'nte$.
0 Unde te duci- "nu!1 'l 'ntre," doa$na eleanu- 'nt'lnindu-l %e coridor-
cu sa,ia (i c#i%iul 'n $'n".
0 Hai 'na%oi- "nu!2... Vrei s" $" su%eri1 i-$,rac"-te la loc.
Mo,ili.at din nou 'n o(tile ridicolului- "nu! $er)ea- $'nat din ur$" de
$a$a lui (i de ,leste$atul a%arat /oto)ra/ic 'n care ru(inea cli%ei de /a!"-
'n)#i!it" ca de-o su)"toare uria("- a&ea s" se 'ntind" 'n &iitor.
0 Alice- #ai (i tu cu noi.
0 i cine &" /oto)ra/ia."1
0 Pune tu a%aratul la %unct5 restul %oate s"-l /ac" (i Pro/ira.
0 7i-ai )"sit2 Nu %une ea $'na %e-a(a ce&a s-o tai2 *e te$e2
0 *"-l c#e$"$ %e KuleC- %ro%use Herr ireCtor. El se %rice%e.
0 Per/ect- c#ea$"-l tu- Ol)u!a.
0 3u$ s"-i s%un- Herr ireCtor1... +omen sie, Terr +ule)... nach Terr
9ire)tor (1). E ,ine1
0 *%une-i (-a(a Ol)u!a. Are s" &ie r'.'nd. *" nu te su%eri2
0 e-acu$a a(e.a!i-&"- 'i %o/ti doa$na eleanu. 8ra!ii turci al"turi %e
di&an. A(a... :ri)ore- de ce nu stai turce(te1
0 Po/ti$. A(a-i ,ine1 A la turca- ,re2
0 ;un. Monica- tu stai la %icioarele di&anului cu$ ai stat adineoarea...
A%leac"-!i ca%ul... %u!in nu$ai. "nu! a(ea."-te l'n)" Monica... ;rrr2 3runt $ai
e(ti2 Ade&"rat sa$urai2
0 +Uss die Tand gnVdige .rau. Was Wollen sie, Terr 9ire)tor?(M) ur$" Herr
KuleC ca$ ."%"cit.
0 E@%lic"-i- te ro)- :ri)ore... Ol)u!a- tu stai la drea%ta Monic"i. A(a.
oa$na eleanu se a(e." la %icioarele di&anului 'ntre co%ii. Herr ireCtor
lu" o nar)#ilea (i-(i ca,r" $onoclul.
o$nul eleanu '(i r"suci $uste!ile.
0 3uhig bleiben, bitte schXn.(N)
Ol)u!a %ri&i cu coada oc#iului %e "nu!- ironic". Monica '(i %ri&ea $'necile-
dar &edea tot %e su,t )ene.
"nu!- !in'nd recordul 'ncrunt"rii- 'ntoarse ca%ul o,iecti&ului- l"s'nd
%osterit"!ii %ro/ilul unui a$iral +a%one. cu ,ucle de /eti!"- care %re)"tea o
r".,unare a%ri)" +a%one.ei cu coc ,lond- ocrotit" de .'$,etul #aiducului cu
$uste!i de /unin)in".
1
Vino- do$nule KuleC... la Herr ireCtor =)er$.>.
K
*"rut $'na- sti$at" doa$n". 3e dori!i- do$nule irector1 =:er$.>
L *ta!i lini(ti!i- &" ro) =)er$.>.
e %e sc"ri- doa$na eleanu 0 cerc'nd s" co$%ense.e cu )ra&itatea
tonului neserio.itatea %ie%t"n"turii (i a c#i$onoului 0 &or,i a%"sat9
0 :ri)ore- te /ac r"s%un."tor2 7ine-o din scurt- $ai ales %e Ol)u!a... i nu
uita %ariul.
Ol)u!a %"strase nu$ai costu$ul de #aiduc5 $uste!ile (i le s%"lase cu &at"
'$,i,at" 'n colonie.
0 Ma$a-i /ricoas"- Herr ireCtor. Nu sa$"n" cu $ine.
0 Ia las"2
0 Vor,esc serios- Herr ireCtor.
0 E /ricoas" %entru tine, Ol)u!a.
0 Totuna.
0 Ai s"-!i sc#i$,i %"rerea.
0 Eu11 Nuu2
0 Tu. i eu $i-a$ sc#i$,at %"rerile de c'nd a$ ne%o!i.
0 Tu nu e(ti /ricos- Herr ireCtor.
0 *'nt- c'nd tre,uie... %rudent.
0 3e-i asta %rudent1
0 3ura+ cu lin)uri!a.
0 3a o doctorie.
0 A(a-i ,ine.
0 Nu-$i tre,uie. Eu 's s"n"toas".
0 Ol)u!a- de ce o su%eri tu %e $a$a1
0 8iindc"-i $a$a mea, Herr ireCtor.
La c'!i&a %a(i 'naintea celorlal!i- cu %u(ca %lecat" 'n +os 0 ca &'n"torii 0
"nu! '(i ducea o(tirile la lu%t". O(tirile din s%atele 'nc#i%uirii lui "nu! erau
nes/'r(ite. 6nce%eau de unde r"sare soarele- (i co,orau- (i suiau dealuri 0 #"t2
'n ur$" 0 se re&"rsau %e c'$%ii- (i a,ia ca%etele lor a+un)eau %e &itea.ul
'$%"rat din /runte- ai c"rui %a(i erau %a(ii o(tirilor care-l ur$au $ute- su%use-
ca o tren" uria(".
Ar$ata din s%atele concret al lui "nut era alc"tuit" din Herr ireCtor-
Ol)u!a (i Monica. Pentru e@%edi!ia &'n"toreasc" 0 co%iii /useser" ierta!i de
so$nul ritual 'n aceast" .i 0 Herr ireCtor '$,r"case #aine u(oare de tussor (i
inau)urase casca de colonist. Nu li%seau nici $"nu(ile cu to!i nasturii 'nc#eia!i.
Herr ireCtor '(i %"stra al,ea!a $'nilor 'n)ri+ite Aca o...A s%unea doa$na
eleanu.
0 3a o ce- $a$"1
0 3a o cucoan". Asta a &rut s" s%uie $a$a (i nu )"sea cu&'ntul.
0 %erci, :ri)ore. 3u&'ntul acela 'l )"se(ti tu $ai u(or dec't mine.
0 El $" )"se(te2 .'$,ise Herr ireCtor cu $odestie.
0 :ri)ore- e(ti un cara)#ios2 Uite9 eu a$ $'ni $ai ne)re dec't tine. *oarele-
i s"n"tate. At'ta coc#et"rie la un ,"r,at12
0 ra)" Alice- '$i %lac $'nile !i)"ncilor /iindc"-s /ine (i uscate- nu /iindc"-s
ne)re. *" $" ierta!i cu soarele du$nea&oastr"2 M" %'riesc eu de a+uns la c"r!i2
Monica $er)ea al"turi de Ol)u!a. 6n su/letul ei- %e o crean)" 'n/lorit"- se
le)"nau %as"rile ,rodate %e c#i$ono- la ad"%ost de %u(ti (i oc#i de &'n"tori.
...Ar$atele 'nc#i%uirii lui "nu!- c"l"u.ite de '$%"ratul lor- $er)eau s"
ucid" un .$eu str"+uit de ,alauri. Pri$e+diile %'ndeau la tot %asul. 4$eul %utea
s" /ure soarele (i s" arunce noa%tea ca un codru des 'n /a!a n"&"litorilor. N-
a&ea )ri+" '$%"ratul2 "dea /oc codrului (i trecea $ai de%arte %rintre /l"c"ri.
Parc" %o$%ierii nu u$,l" %rin /oc2... 6naintea lui "nu! aler)a Ali cu coada
!an!o( r"sucit" 'n sus ca o $ustea!" rural".
...3'nele '$%"ratului era n".dr"&an. Putea cre(te c't o &ac"5 se %utea
%re/ace 'n ar$"sar cu ari%i- %e care ni$eni nu cute.a s"-l atin)"... ar %e
'$%"rat 'l asculta ca un c'ne.
4$eul a&ea ,alauri la %oart" (i ,u.du)an n"%rasnic 'n cui... i ce1 '$%"ratul
a&ea %u(c"... *" %o/teasc" .$eul2... 6$%"ratul a&ea 'n cartu(ier" $oarte %entru
o sut" de .$ei (i tot at'!ia ,alauri... 3artu(ele le %"stra Herr ireCtor- dar .$eul
n-a&ea de unde s" (tie ce (tia "nu!.
Ar$ata din s%atele lui "nu! 0 $ai %u!in Monica 0 $er)ea s" ucid" o
le)end" (i s" c'(ti)e o %rinsoare cu %rile+ul ,ote.ului &'n"toresc al %u(tii lui
"nu!.
Iat" o,'r(ia le)endei9 'n casa lui conu 3ostac#e u$(a- sult"nise &re$e
'ndelun)at"- %este to!i (i %este toate- 8i!a Elencu- sora lui $ai $are- $ult $ai
$are.
Vl"star ur't al unui nea$ de oa$eni /ru$o(i- 8i!a Elencu era #'d" %entru
'ntre)ul ei nea$ 'n cu$%"na a dou" &eacuri- %e care o 'nclina 'ns%re ea. ar
ni$eni n-ar /i cute.at s" )'ndeasc" $"car una ca asta- c"ci oc#ii &er.i- ca
&erdele &eninului- ai 8i!ei Elencu- r".,"teau dincolo de /run!ile %lecate 'n /a!a
ei. e(tea%t" %e c't era de slut"- r"utatea ei le 'ntrecea %e a$'ndou" la un loc.
3'nd %leca la Medeleni- 'n cu%eu- 'nso!it" nu$ai de c"r!i 'n /elurite li$,i- aduse
de %rin str"in"t"!i 0 la(ul ,oieresc- sc"%at de ro,ia ro(ie (i &erde a unei li$,i (i
a unor oc#i 0 o/ta cu dulce u(urare. 6n sc#i$,- la Medeleni 'nce%eau &re$uri
de ,e+enie. Peste co%il"ria (i tinere!a doa$nei eleanu (i %este tinere!a $a$ei
ei- 8i!a trecuse ca l"custele %rin lanuri. Un ,oier de %e &re$uri o %oreclise
Asoacra ,ucurieiA (i $ultele ei nurori nu %uteau tr"i cu ea 'n cas". i-n casa lui
conu 3ostac#e- 8i!a tr"ise 'nc" (i du%" $oartea lui.
3u tinere!ele /ecioarei ,"tr'ne se 'n)ro%ase 'n trecut o tain" (o%tit"
odinioar"- a%oi a$u!it". O dra)oste... Oare1... Un t'n"r 'ndr")ostit de 8i!a
Elencu... 3u %utin!"1... 6n(elarea cu o !i)anc" tru%e(" de la Medeleni. O
%li$,are %e ia.- cu ,arca- un 'nec din care 8i!a Elencu sc"%ase... &"du&" 0 (i o
roa," ,"tut" cu #ara%nice %'n" c'nd tru%ul luase culoarea s'n)erie a ,u.elor
%"c"toase- culoare ade$enitoare de $u(te &er.ui ca oc#ii 8i!ei.
7"ranii ,"tr'ni &or,eau c" ia.u-i ,leste$at.
O sin)ur" sl",iciune a&use 8i!a Elencu 0 de ni$eni (tiut"9 Ol)u!a. Oc#ii
ne)ri ai /eti!ei de cinci ani nu se %lecau 'n /a!a oc#ilor &er.i. 3ru!a!i de
,"tr'ne!"- oc#ii &er.i ur$"reau deseori %rin cas" %letele ,rune (i /runtea scurt
(i d'r. t"iat"- ca %e o inscri%!ie net"l$"cit" 'nc". 3ur'nd 'ns"- o 'ntB$%lare
ne$ai%o$enit" 'n lun)a &ia!" a 8i!ei- o lu$inase.
*in)urii din!i de care ,"tr'ne!" o des%uiase %e 8i!a Elencu- erau cei o,'r(i!i
din )in)ii. 8i!a %urta dantur". La %r'n. (i la $as"- 'n /a!a tuturor co$esenilor-
/eciorul aducea 'ntr-un %ocal al,astru- %lin de a%"- din!ii al,i (i !a%eni ca un
r'n+et de stri)oi.
0 !aturalia non turpia (1).
Ni$eni nu cr'cnea. Po/ta de $'ncare %ierea- ca toate celelalte.
6ntr-o ,un" .i- 8i!a Elencu 'nce%u un %ost care !inu $ai ,ine de dou" luni 0
(i care-i )r",i s/'r(itul 0 /iindc" din!ii luaser" dru$ul ia.ului.
8eciorul &enise la $as" cu %ocalul gol, a(a de %alid la /a!"- c" %arc"-(i
aducea ini$a 'n %ocalul /"r" de din!i.
0 Eu i-a$ .&'rlit 'n ia.- &or,ise r"s%icat Ol)u!a- 'ntr-o t"cere de ora(
'n)ro%at su,t la&".
1
3eea ce este natural nu este ur't =lat.>.
0 *"-$i aduc" un %a#ar cu la%te la $ine 'n odaie. i $ata- /eti!o- s"
%o/te(ti la $ine du%" ce-i sta la $as".
Ol)u!a nu-(i %ierduse %o/ta de $'ncare9 di$%otri&"- cu %lecarea din!ilor-
%o/ta-i &enise la loc. u%" $as"- intrase 'n odaia 8i!ei tr'ntind u(a- ostentati&.
0 A$ &enit.
8i!a o %ri&ise din cale-a/ar" de lun) 0 cu toat" %uterea oc#ilor (i a $in!ii 0
/"c'nd-o %e Ol)u!a s" creasc" $are 'n &iitor- cu$ )er$inea." o s"$'n!" 'n $'na
unui /ac#ir.
i %entru 'nt'ia oar" 'n &ia!a lor- ,u.ele /"r" din!i s"rutaser" c-un /el de acr"
duio(ie- o,ra+ii a%rin(i ai Ol)u!ei. in cli%a aceea- 8i!a Elencu n"d"+duise c"
nea$ul ei de A%a%"-la%teA $ai c"%"tase o 8i!" Elencu. O l"sase $o(tenitoare.
re%t r"s%lat"- du%" ,inecu&'ntata ei $oarte- Ol)u!a ,ote.ase cu nu$ele
celei r"%osate o ciudat" ,roasc".
in tat"-n /iu- s"tenii din Medeleni %"straser" &or,a c" ia.u-i ,leste$at (i c"
8i!a Elencu... u%" $oartea 8i!ei 0 s%uneau !"ranii 0 se i&ise 'n ia.ul cu
%ricina o ,roasc" neo,i(nuit de $are (i de 'ndr".nea!". R'ioas"- /ire(te-
do$nea %este celelalte- cu$ do$nise 8i!a cu oc#i &er.i %este to!i. Mo(
:#eor)#e sc"%ase o &or," 0 ca s-o /ereasc" %e Ol)u!a de ia.ul necurat 0
&or," necu)etat"2 Ol)u!a 'nce%use &'n"toarea 8i!ei ia.ului 'n care .'$,ea
dantura celeilalte 8i!e. Pra(tia nu i.,utise- nici $e(te(u)ul &'n"torilor de aiurea.
Acu$- satul 'ntre) (tia c" 8i!a Elencu s-a %re/"cut 'n ,roasc" /er$ecat". i-
la ad"%ostul le)endei- ,roa(tele- nesu%"rate de ni$eni- se 'n$ul!eau 'n &oie-
oc"rind cu )lasuri din ce 'n ce s%orite %ri&eli(tile o$nului- cu ,roasca cea
$are 'ntre ele- ca un nesecat (i dia,olic %otir cu &enin...
...*e a%ro%iau. Ia.ul %ustiu ca su,t lun"- scli%ea .i$!at 'n ,"taia %ie.i(" a
soarelui- $irosind a $'l (i a r"coare %utred".
...'$%"ratul rede&eni "nu!- /iindc" "nu! (tia le)enda (i nu-i &enea s"-
n/runte sin)ur ia.ul ocolit de to!i. Ridic" %u(ca- oc#i lun) cerul %'n" c'nd 'l
a+unser" ceilal!i (i %orni cu ei al"turi- le%"d'ndu-se de %u(c"9 nu-i ,ine s" te %ui
r"u cu 8i!a Elencu2 3a si$%lu %ri&itor e altce&a. Lui $o(u Puiu nu-i %as".
...R"sun" dins%re trestii or"c"itul ,roa(telor- ca $ii de saci cu nuci scutura!i.
Lar$a crescu %atetic". Or"c"itul se de.l"n!ui $ai %"ti$a(- 'ntret"iat de ,ocete-
de &"ic"reli (i t'n)uiri 0 ca %sal$odia unei sina)o)e.
Pe $al (edeau ,roa(te cu )ura ,la.at" (i oc#i astrono$ici %ri&ind cerul /"r"
stele... H"$"itul lui Ali le /"cu s" tresar"- /"r" s" le alun)e din lenea lor (i-a
$'lului.
0 *-a(te%t"$- Herr ireCtor. Ai s-o &e.i acu(i.
0 Tu o cuno(ti- Ol)u!a1
0 *i)ur. Nu %ot s-o su/"r2 A(a-i de o,ra.nic"2
0 Las"- Ol)u!a- c"-i &in eu de #ac.
Monoclul lui Herr ireCtor o a(te%ta %e 8i!a Elencu. i %u(ca 'nc"rcat". i
%ra(tia Ol)u!ei %e deasu%ra.
e a%roa%e ,roa(tele erau soliste. L"tratul lor acuatic nu %ornea &ulcanic
din craterul soarelui de-a%us- sau din nostal)ica %aloare-a lunii- ci din c'te un
tru% ,u,os (i $oale ca de ,"tr'ne!" &ier$"noas".
0 Ol)u!a- %oate c" iese-n alt" %arte.
0 Nu- Herr ireCtor- '!i s%un eu. Acela-i tronul ei.
M'na Ol)u!ei i.,ucni du($"nos- ar"t'nd cu de)etul un ciot de salcie s"ltat"
deasu%ra a%ei- $ult $ai 'ncolo de $al- ca dinadins. Inco$at de linti!"- ciotul
%"rea un tru% de cal deca%itat- o%rit din salt- cu co%itele 'n a%" (i-ncre$enit.
P'nda 'nce%use. Herr ireCtor a%rinse o !i)ar". Ol)u!a '(i 'ncerca %ra(tia
'ntin.'nd-o %relun) cu un )est )ra!ios. Monica asculta !'n!arii al c"ror !iuit
a%ro%iat era ca /rea$"tul t'n)uitor a $ii de &ioare- 'n cer %arc".
Un ,roscoi 'ncalec" o ,roasc" (i '$%reuna!i se a.&'rlir" #'.i 'n a%a nu%!ial"-
ur$a!i de un inel de-ar)int 'n/iorat. Alte ,roa(te !'(nir" din a%"5 cu salturi de
)u$" trecur" %rin $'l- r"$'n'nd 'n )enunc#i- ne$i(cate- cu%rinse de un ,rusc
e@ta..
in &"lurele r"s"reau ca%ete cu oc#i #ol,a!i de 'necat (i s-a/undau la loc.
"nu! nu se si$!ea la 'nde$'n". Prin a%" 'l %'ndeau $ii de oc#i... i a%a e
ad'nc"2... i a%a e ciudat" ca o ne'nsu/le!it" $'n" de $ort- care deodat" %oate
s" te a%uce (i s" te tra)" dincolo...
6ncet-'ncet- de-a-ndaratelea 0 ca cine&a care se te$e s" nu /ie %rins %e la
s%ate 0 soarele ro(u- $are (i rotund se-nde%"rta de ia.- %ri&indu-l.
3'nd &or,ele a$u!esc- )'ndurile 'nce% s" &or,easc" sin)ure- iute- ciudat...
"nu! ar /i /ost $ul!u$it s"-l atace Ol)u!a. ar Ol)u!a %'ndea luciul a%ei din
%rea+$a s"lciei- ca %e-o u(" 'nd"r"tul c"reia o $'n" a%"sa cla$%a.
0 *st2
Nu &or,ea ni$eni. Herr ireCtor arunc" !i)ara (i trase tr")aciul.
0 Acu$a s" (ti!i c" iese- (o%ti Ol)u!a cu /runtea ,r".dat".
Monica '(i astu%" urec#ile.
6n +urul s"lciei- su,t a%"- .&'cneau noroadele $uce)"ite.
0 Uite-o2 Nu tra)e. Mai stai.
R"%osata 8i!a Elencu r"s"rise din a%"... sau din salcie. i toate ,roa(tele-
'$%re+$uind cu oc#i (i ,u,e salcia- 'nce%ur" a %ro#odi 'n cor.
;urdu#"noas" ca un idol c#ine.esc- le%roas"- (tir," (i )u(at"- 8i!a Elencu
nu se clinti din /a!a %u(tei. :lon!ul %orni- %iatra %orni. i )lon! (i %iatr" 'n ."dar.
Pro#odul ,roa(telor- din ce 'n ce $ai url"tor- )onea %arc" (i )lon! (i %iatr". 3u
$i(carea ele)ant" a &'n"torilor 0 ase$"n"toare cu destinderea 'n salt a
o)arilor 0 Herr ireCtor s%ri+ini %u(ca de u$"r (i trase din nou. Piatra du%"
)lon!.
:ale( (i sinistru- 8i!a Elencu 'i %ri&ea.
i deodat"- 'n)#i!it" 8i!a Elencu -r"$ase nu$ai 'n oc#ii &'n"torilor salcia
)oal" .;roa(tele se risi%ir".
0 3e .ici- Herr ireCtor1
0 tiu eu2... E )reu s" tra)i 'n a%"5 te or,e(te lu$ina... Ur't" ,roasc"2
0 Ur't" ,roasc"2 o/t" Ol)u!a.
0 Ur't"2 (o%ti Monica str'ns" de un /ior 'n s%ate.
0 Hai s" %lec"$- $o(u Puiu- se )r",i "nu!.
0 Nu- dra)". L-a$ sc"%at %e decan. *" ne lu"$ $"car re&an(a cu $e$,rii
,aroului. Institui %re$iu un leu de ,roasc". Eu !in conta,ilitatea. *-a /"cut1
0 ;ra&o- Herr ireCtor2 Las" c" le-ar"t eu2
0 "nu!- 'nce%e tu... Nu te %ri%i- $"i ,"iete2 Oc#e(te lini(tit... Acu$a tra)e.
Ai sc"%at-o. E r'ndul Monic"i.
0 Eu nu (tiu- $o(u Puiu.
0 6n&e!i... N-ai /ric"- Monica. Nu /ace .)o$ot- o '$,"r,"t" Herr ireCtor
&".'nd-o c"-(i astu%" urec#ile 'n loc s" a%uce %u(ca.
0 Monica- $" su%"r- inter&eni Ol)u!a. Eu a(te%t.
o+ana Ol)u!ei o #ot"r'. Lu" %u(ca- st'n)ace 0 a(a cu$ /u$ea." /e$eile
care nu (tiu 0 (i trase la noroc. O ,roasc" 'ntoars" %e ,urt" de&eni nu/"r al,.
0 Un leu %entru Monica... Ia s" te &"d- Ol)u!a.
;roasca Ol)u!ei /"cu un salt de.n"d"+duit (i c".u %e a%"- ar"t'nd cerului- cu
l",u!a- ini$a r"nit".
Ali aler)a de-a lun)ul $alului- #"$"ind. Un %ocnet 'l alun)a 'nainte- altul 'l
'ntorcea 'nd"r"t- $ai $'nios- $ai ,ui$ac. P"rea c" se lu%t" cu !'n!arii9 el %rea
$are- ei %rea $ici.
0 Pau.". *" /ace$ ,ilan!ul. Monica are doi lei5 "nu! cinci5 Ol)u!a o%t... E
r'ndul t"u- "nu!.
0 *sst2 Herr ireCtor2 8i!a.
Pe ia.ul &'n"t de 'nserarea cerului se /"cuse lini(te. Nu$ai %"%uri(ul din
/und sus%ina uscat.
0 Ol)u!a- tra)e tu5 eu nu $ai &"d- (o%ti "nu! le%"d'ndu-se de %u(c".
Ol)u!a i-o lu" din $'n" /"r" s"-l asculte. O,ra+ii 'i ardeau ca atunci c'nd
intrase 'n odaia 8i!ei Elencu %entru r"/uial". e ast" dat"- ,roa(tele a$u!ir" ca
s" r"sune sin)ur )lasul celei de %e salcie.
e unde r"suna1... e-acolo sau de-aiurea1... 6n t"cerea to%it" (i-n u$,ra
cli%ei &inete suiau cire.ile ne)re din /undul %"$'ntului- $'nate de un #o#ot de
r's #urducat- 'nn",u(it (i )ros.
0 Ali- &in aici2 7ine-l de )'t.
"nu! ascult" %orunca e%ic". Ol)u!a se l"s" 'ntr-un )enunc#i- '(i s%ri+ini
cotul de )enunc#iul cel"lalt- (i oc#i- (i oc#i- %'n" c'nd !elul se 'ncrust" 'n ,urta
al," ca un cio, de lun". in ini$a Ol)u!ei (i din %u(ca '$%ietrit" )lon!ul !'(ni...
(i ni$eri. La,ele 8i!ei i.,ucnir" 'n sus- tra)ice- ca ,ra!ele unui ,leste$.
6$,r'ncit de )lon!ul care-l )"urise- tru%ul se %r"&"li 'n a%"...
R"s"reau stelele %e cerul cre(tin.
0 ;ra&o- Ol)u!a2 Asta-i lo&itur" de $aestru. Meri!i o %u(c" de &'n"toare.
0 Ol)u!a- '!i dau !ie %u(ca $ea- s"ri "nu! cu%rins de entu.ias$ul darnic al
$arilor e&eni$ente.
0 %erci, %"strea.-o. Eu a$ s" a$ %u(c" de &'n"toare.
0 Ol)u!a- a$ c'(ti)at %ariul. Adic" tu l-ai c'(ti)at- Un catai/ cu /ri(c" de la
$a$a (i un /lacon de %ar/u$ de la $ine.
0 Herr ireCtor- nu se %utea s" sca%e. Tre,uia s-o ucid.
0 e ce- $"i drace1
0 A(a... 8iindc"-$i era /ric" de ea- r"s%unse tare Ol)u!a ca s-o aud" (i
Ol)u!ele din trecut.
Acesta /u e%ita/ul celor dou" 8i!e.
Mu.ical- &isul unei no%!i de &ar" suna %e #otarul toa$nei. 8luiere (i /laute-
ci$%oaie- co,.e (i &ioare- t"l"n)i- &iole (i &ioloncelul monocord al ,u#aiului de
,alt" c'ntau din trei ."ri 'ntunecate 0 al,astru- %entru %aloarea de ar)int a unei
."ri. Nu r"s"rise luna %e acolo5 de $ult trecuse soarele. 6n naltul lu$ini(- o stea
tre$ura ca %rins" 'n %'n.e de %"ian+en.
"nu!- cu %u(ca a%lecat" 'n +os- desc#idea alaiul. L"tratul lui Ali cr"inicea
&ictorii.
...'$%"ratul se 'ntorcea sin)ur de la lu%t". O(tile 'l a(te%tau $ai 'ncolo- ca o
%"dure )ata s"-n/loreasc" sau s" %iar" su,t secure... ;ietul '$%"rat2 Nu$ai el
'(i %ri$e+duise &ia!a %entru osta(ii lui (i %entru lini(tea '$%"r"!iei. 3e '$%"rat
de trea,"2 3e '$%"rat &itea.2 ;ra&o lui2
0 Mo(u Puiu- unde e(ti1... AH2 Ali 2 Hei-#ei2...
6nainte era ci$itirul de la $ar)inea satului- 'nd"r"t ia.ul cu 8i!a Elencu. ar
$o(u Puiu era 'naintea ia.ului. O lu" la )oan" 'nd"r"t- cu %u(ca.
0 Herr ireCtor- de ce nu-s eu ,"iat1
0 A(a a &rut u$ne.eu 2
0 Ei- u$ne.eu2
Herr ireCtor sc#i$," un .'$,et ateu cu stelu!a de sus.
0 *au cocost'rcul.
0 Ei- cocost'rcul2
0 3ine atunci1 'ntre," (i se-ntre," %rudent Herr ireCtor.
0 Ma$a- Herr ireCtor. 6!i s%un eu.
0 ;ine. Ma$a (i tata au &rut- a$%li/ic" scru%ulos Herr ireCtor.
0 Nu. Ma$a sin)ur".
0 e ce toc$ai $a$a1
0 3a s" $" %ersecute.
0 Ei2
0 ;a da. e ce nu l-a /"cut /at" %e ;u/tea1
0 Las"-l 'n %ace- $"i drace2 3e-!i $ai tre,uie1 Acu$a e(ti ,"iat9 ai
%antaloni.
Ol)u!a o/t" a$ar.
0 Nu-s ,"iat.
0 e ce- Ol)u!a1 3e $ai &rei1
0 Nu (tiu2... a (tiu eu...
0 i nu e(ti tu $'ndr" s" /ii la /el ca $a$a1
0 Asta-i altce&a- Herr ireCtor. Ma$ei 'i %lace.
0 i !ie1
0 Mie nu.
0 6!i %lac ,"ie!ii- Ol)u!a1
0 Mie12 Nu %ot s"-i su/"r.
0 Atunci de ce &rei s" /ii ,"iat1
0 Eu nu &reau s" /iu /at".
0 Atunci ce &rei s" /ii1
0 ...Ve.i- Herr ireCtor2 *%un %rostii... /iindc"-s /at".
0 a tu- Monica1 o 'ntre," Herr ireCtor- c'nt"rindu-i co.ile cu %al$a.
0 ...Eu a( &rea s" /iu ca tante Alice.
0 O iu,e(ti- Monica1
0 a.
0 i %e $ine1
0 *i)ur- Herr ireCtor- 'l 'ncredin!a Ol)u!a- ea e %rietena $ea.
Treceau 'n dre%tul sto)urilor de /'n r'nduite %e c'$%ie- ca ni(te /alnici
co.onaci a,ia sco(i din cu%torul &erii.
0 Monica- a(a-i c-ai o,osit1 o 'ntre," %oruncitor Ol)u!a- 'ncetinind %asul.
0 Pu!in2
0 a tu- Herr ireCtor12
0 A+un)e$ 'ndat".
0 ra)" Herr ireCtor- $ai a&e$... (i te-a( ru)a ce&a.
0 La dis%o.i!ie.
0 a s"-$i %ro$i!i c" /aci.
0 e%inde.
0 *%une c" da- Herr ireCtor.
0 *%une tu ce &rei.
0 *%un- dac" %ro$i!i.
0 *%une.
0 Vra s" .ic" $i-ai %ro$is1
0 *" .ice$2
0 Hai s" ne odi#ni$- Herr ireCtor- Uite- Monica nu $ai %oate.
0 i $a$a ce-are s" s%uie1
0 Are s" ne-a(te%te.
0 3u ,iciu(ca2
0 ;a cu $'ncare ,un" (i cald" /iindc" noi a$ c'(ti)at %ariul.
0 A(a s"-i s%ui.
0 *i)ur. Eu a$ s"-i s%un.
0 *" ne a(e."$... a unde-i "nu!1... "nu!... "nu!2 Ka$i-Mura- sto%2
AU-uuu... tra-raa... oo-ooo%A- #"uli ecoul de.$"!at.
0 Mo(u Puiu- $" duc eu s"-l aduc- se o/eri Monica- s%"i$'ntat" de
sin)ur"tatea lui "nu!.
0 N-are s"-!i /ie /ric"1
0 Nuu- $in!ir" ,u.ele Monic"i- de.$in!ite de o,ra+i.
3u din!ii (i %u$nii str'n(i- Monica o lu" la )oan" or,it" de 'ntuneric. Pe
$"sur" ce se 'nde%"rta $ai tare de cei r"$a(i %e loc- aler)a $ai iute. i
s%ai$a- ca un )reier ne)ru (i strident- !i%a-n t"cerea ei9 "nu!- "nu!- "nu!...
Ini$ile celor doi /u)ari- lo&indu-se una de alta %e nea(te%tate- c".ur"-n +os-
de /ier- (i .&'cnir" 'n sus- isto&itor de elastic.
3u %icioarele cosite Monica se o%ri 'n dru$- 'nc#ise oc#ii (i !i%"- )'/'ind9
A"nu!- a+utor2A...
Lui "nu!- 'n s%rinteneala /u)ii- 'i c".use %u(ca din $'ini 'n dre%tul Monic"i.
7i%"tul Monic"i 'l o%ri. *e 'ntoarse 'nd"r"t- ridic" %u(ca (i 'ncruntat se %orni
asu%ra Monic"i.
0 e ce $-ai stri)at1
7inea %u(ca de !ea&a- cu %atul %ro%tit 'n %"$'nt- cal$. 6n sc#i$, &or,ele-i
erau ane$iate ca ari%ele /luturilor str'nse 'n de)ete ,rutale.
Monica- $ut"- 'l a%uc" de $'n"- sor,ind ad'nc r"coarea serii.
0 Las"-$". Nu &e.i c" !in %u(ca1
0 Tu e(ti- "nu!1
0 Eu- si)ur- se /"li )lasul 'n&'rto(at. Nu &e.i2 3e cau!i aici1
0 M-a tri$is $o(u Puiu s" te c#e$ 'na%oi.
0 i de ce /u)eai1
0 Mi-era /ric"- "nu!.
0 A#a2
0 Te ro) s" nu $" s%ui Ol)u!ei. Ea se su%"r".
0 i eu $" su%"r 2
0 Nu te su%"ra- "nu!. Eu 's /ricoas".
0 tia$ eu2
0 3u tine nu $i-i /ric".
0 Hee2 3red2
0 Tu e(ti ,"iat5 e(ti cura+os.
0 i ce &rei1
0 *" $er)e$ 'na%oi.
0 i dac" nu &reau1
0 Atunci $er)e$ acas". a %arc" (i tu &eneai 'na%oi...
0 M" %li$,a$.
0 Eu $er) cu tine- "nu!- unde &rei.
0 tii tu ce-i acolo1 o 'ntre," "nu!- ar"t'nd cu !ea&a %u(tii.
0 *atul.
0 Nu. 3i-$i-ti-rul- &or,i tare "nu!- esto$%'nd tre%tat sila,ele /ioroase.
0 Vai- "nu!2
0 7i-i /ric"1
0 3u tine- nu.
"nu! '(i st"%'ni un o/tat de u(urare.
0 ...;ine. Hai cu mine 'na%oi.
0 Las"-$" s" te !in de $'n"- "nu!...
ou" $'ni se 'ncle(tar"- 'ncuiate 'n a%ro%ierea ci$itirului. Pornir". Pa(ii lui
"nu! cre(teau. in nou )oana clocotea 'n el.
0 "nu!- nu &rei s" $er)e$ $ai 'ncet1
0 N-ai dec't s" r"$'i sin)ur".
0 Nu- "nu!... eu cu tine &reau... da nu $ai %ot. Hai $ai 'ncet- "nu!...
0 ac"-!i %lace2 Eu $" )r",esc.
0 e ce- "nu!1 Mo(u Puiu ne a(tea%t".
0 A''2 A$ s%us o dat"2
...'n dru$- o &r"+itoare a!inuse calea '$%"ratului.
3u $'nile 0 /iindc" is%r"&ise )loan!ele 0 '$%"ratul se luase la tr'nt" cu ea.
6n a+utorul &r"+itoarei s"riser" din ci$itir toate du#urile rele. ar $'inile
'$%"ratului erau de /ier- ca (i cura+ul s"u. Pu(ca 'ntr-o $'n"- $'na &r"+itoarei 'n
cealalt" 0 (i la dru$2 6$%"ratul se ducea s" 'nece &r"+itoarea 'n s'n)ele
,alaurului r"%us... Halal de-a(a '$%"rat2...
in $arele ,el(u) ceresc c"deau stelu!e- stele (i luce/eri %rin noa%te (i %rin
&eacuri.
0 3e stai1
"nu! 'ntoarse ca%ul 'nd"r"t. Monica %ri&ea cerul cu oc#ii $"ri!i ca (i cu$
ar /i &".ut .,orul unui 'n)er. A%oi- cu aceia(i oc#i- 'l %ri&i %e "nu!.
0 Vai- "nu!- ce /ru$os e2
A(a se de.&"lui su/letului Monic"i- 'nt'ia noa%te liric" a lunii...
0 Unde-s1 se r"sti "nu! d'nd dru$ul $'nii de %risos de acu$ 'nainte.
0 3rede-$" c-aici i-a$ l"sat2 se a%"r" Monica- 'ndoindu-(i de)etele
'n!e%enite de str'nsoarea &itea.ului '$%"rat.
6n locul &'n"torilor de ,roa(te 0 ca 'ntr-o &ra+" 0 un $o( decorati& cocea
%"%u(oi la un /oc aro$at de &reascuri (i coceni.
La au.ul &or,elor- $o(ul se a%lec" (i 'ntoarse un %"%u(oi ru$enit9 %e
sto)urile de /'n (i %e c'$%ie- (i %oate (i %e cer 0 o u$,r" $itolo)ic" r"suci )'tul
unui ,alaur cu li$,ele &'l&oi.
0 Mo(ule.
0 N-au.i- $o(ule1
0 ...
Autoritar- "nu! ,"tu cu %atul %u(tii 'n %"$'nt.
0 Hei2 Mo(ule2 Eu 's de la curte2.... N-au.i1
Mo(ul se 'ntoarse cli%ind. 3u oc#ii $ic(ora!i (i troieni!i de s%r'ncenele al,e- 'l
%ri&i %e "nu! cu$ %ri&e(ti o r'ndunic" %ierdut" 'n cer- sau o )'." %ri."rita
%rintre ier,uri.
0 Ha1
0 Poate c" n-aude- s"racu2 inter&eni Monica. Vor,e(te $ai tare- "nu!.
0 Tu s" taci2 Mo-(u-le- url" "nu!- ro(u la /a!"- n-au.i odat"1
0 Aud1
0 N-ai &".ut un do$n (i-o do$ni(oar"1 r"cni "nu! ca %entru cine&a din
lun".
Mo(ul trase cu oc#iul la carul cu ,oi o%rit 'n dru$- trase cu oc#iul (i la /a!a
lui "nu!- %oso$or't" cu toat" &eselia /l"c"rilor- (i-(i c"ut" de trea," $ai
de%arte. Un alt %"%u(oi /u tol"nit %e cealalt" coast" de-o $'n" de%rins" cu
/ocul.
0 Ei co$edia dracului2 o/t" din )reu "nu!.
ac" (i sur'sul ar /i s" ai," u$,r"- al $o(nea)ului ar /i aco%erit c'te&a /"lci-
de $are (i ,un ce era.
0 Mo(ule- $o(ule- n-au.i1
0 N-a$ &".ut niPc"2 Ei2
0 E(ti si)ur1
0 7i-ai ,"tut +oc de $ine2 se 'ntoarse "nu! c"tre Monica.
0 3rede-$" c" nu- "nu!2 Aici erau...
0 a nu-s2 0 ,"tu el din %icior.
0 Poate c"-s $ai 'ncolo.
0 u-te (i-i caut".
0 Parc" !i-ar /i ne&ast"- ,oierule2... A(a-i )#ini2... Mai sta!i oleac" la /oc. Ia
lua!i c'te-un %"%u(oi.
0 Eu $" duc s"-i caut- sus%in" Monica. A2...
"nu! 'i 'ntoarse s%atele.
Ol)u!a r"s"rise din car- %e +u$"tate 'n ,"taia /l"c"rilor- /"c'nd se$n Monic"i
s" tac" (i s" &ie. 6n"l!at" de ,ra!ele lui Herr ireCtor- Monica se tre.i 'n /'n
)'dilitor (i %ar/u$at ca un 'nde$n la r's- cu stelele deasu%ra (i (oa%tele Ol)u!ei
la urec#e.
0 Ol)u!a- s"-l c#e$ (i %e "nu!.
0 Las"-l s" te a*tepte
0 *" stea sin)ur1
0 *i)ur. A(a a &rut2
Ol)u!a 'n+u$"t"!i %"%u(oiul adus de Monica- su/l'nd 'n %al$e. *e 'n/ru%tar"
to!i trei.
0 Herr ireCtor- ai ,")at de sea$"1 3'nd $"n'nci %"%u(oi %arc" %a(ti 2
0 %erci2
0 *"-!i $ai dau1
0 Reste 2 '$i stric %o/ta de $'ncare.
3ulcat %e s%ate- Herr ireCtor %ri&ea cerul %rin $onoclu. 3alea la%telui adia
%'n"-n .are- ca &'ntul 'ntr-un lan astral de roc#i!a r'ndunelii.
AUn tara/ de l"utari... (i celelalteA- dori tainic Herr ireCtor- o/t'nd.
0 Ol)u!a- tre,uie s" %orni$ s%re cas".
0 Iaca %ornesc.
0 3#ea$"-l %e $o(nea).
0 Parc" eu nu (tiu s" $'n2 H"is- ,oal"2 'nde$n" ea ,oii cu )las %re/"cut.
0 Iaca $" c#ea$" ne%otu-$eu. *tai- $"i co%c#ile $"i2 Nu %orni.
Mo(nea)ul se %orni de l'n)" /oc- %"tur'nd 'n %"nu(i %"%u(oi co%!i.
0 A%oi te las cu ,ine- ,oierule.
0 Mo(ule- $" la(i aici1
0 P"i cu$1
0 Mo(ule.
0 Mo(ule- n-au.i1 Vin (i eu.
0 A(tea%t"-!i co%c#ili!a- ,oierule. N-o l"sa- c-o $"n'nc" lu%c#ii. H"is2
*c'r!!-sc'r!- sc'r!-sc'r!...
0 Lu%ii1 $ur$ur" "nu! 'n)'ndurat- str'n)'ndu-se l'n)" /oc.
*c'r!-sc'r!- sc'r!-sc'r!... Parc"-i /"cea 'n ciud"2
3u %as '$%"r"tesc- le)"n'ndu-(i coarnele %rin stele- ,oii tr")eau5 carul
sc'r!'ia. Mo(nea)ul l'n)" ,oi. i nu$ai "nu! l'n)" /oc.
0 Monica2 Unde e(ti- Monica1
0 Aici-s- "nu!.
0 Ka$i-Mura2
0 ;u/tea- #oo2
0 U/2
...in car- "nu! d"du un ,ine$eritat concediu ,ra&ului '$%"rat.
0 Uite luna2
0 Luna-i1
0 Luna5 *a$"n" cu tine- ;u/tea- c'nd ai oreillons R"s"rise colorat" ca un
a,!i,ild- /"r" )ur" (i s%r'ncene lineare- luna care-o &"d co%iii $ici %rin so$n-
str'$,'ndu-se elastic9 serioas"- &esel" sau trist". Ol)u!a o &edea ilar" (i-i &enea
s"-i scoat" li$,a.
0 Nu sea$"n" cu "nu!- Ol)u!a2 %rotest" Monica du%" o scru%uloas"
e@a$inare.
0 a cu cine sea$"n"1 3u tine1
0 3-un n"t"r"u de ,ostan2 )lu$i Herr ireCtor.
0 ;u/tea- s%une (i tu cu ce sea$"n". 3-un )lo, de aur1
0 Las"-$"-n %ace.
0 8ii %oliticos2 Ai noroc c"-s ,ine dis%us".
"nu! nu se )'ndea la lun". 3onstatase din au.ite %re.en!a ei (i o )"sise 'n
tur,inca lui I&an- /"r" s-o %ri&easc" %e cer.
Lui "nu! 'i era /oa$e. Luna din tur,inca lui I&an- cu /a!a ei de li%o&an )ras-
era st"%'na unei ,"c"nii $ai $are dec't a lui Er$aco& de la Ia(i- "nu! o &edea
%un'nd 'n &astul co( de #'rtie- cutii cu sardele5 t"ind %atace ro(cate de sala$5
desc#i.'nd cutii cu $"sline $arinate5 'ntin.'nd- s%re )ustare- cu &'r/ul cu!itului-
o a(c#ie )ras" de ca(ca&al de Penteleu5 des/"c'nd un #'r.o, de %"str"&i
a/u$a!i...
0 Herr ireCtor- $ie $i-i anti%atic" luna.
0 e ce1
0 e la *l"nic- Herr ireCtor.
0 3e !i-a /"cut la *l"nic1
0 Tre,uia s" ne %li$,"$ %e lun'. Pe atuncea era$ eu $ic".
0 i-acu$ e(ti $are1
0 Nu. a atunci era$ $ai $ic"... Eu $er)ea$ de $'n" cu ;u/tea- 'nainte.
i-n ur$a noastr" &eneau ni(te do$ni(oare care se s"rutau cu do$nii...
0 I-au.i2
0 a- Herr ireCtor. Eu &edea$ u$,rele lor... e ce se s"rutau- Herr
ireCtor1
0 *e +ucau- Ol)u!a.
0 Asta-i +oac"12
0 Hoac" de oa$eni $ari 2
0 Mai r"u dec't co%iii- Herr ireCtor2 Eu n-a$ s" $" +oc a(a niciodat". Herr
ireCtor- s%une-$i dre%t dac" !i-ar &eni !ie s" te s"ru!i %e )ur" cu o cucoan"
care nu !i-i rud"1
0 Aaa2 Mai ales2 *i)ur c" nu- o/t" Herr ireCtor.
0 *i)ur. Asta-i )re!os. Uite9 Monica-i %rietena $ea. *%une tu- Monica- $"
s%"l eu %e din!i cu %eriu!a ta1
0 Nu. Tu ai %eriu!a ta.
0 Ve.i- Herr ireCtor2 Ei- '!i s%un %e onoarea $ea- c" do$ni(oarele celea se
s"rutau %e )ur" cu do$nii de-acolo2
0 Vai de $ine2
0 3rede-$"- Herr ireCtor. e asta- eu nu le l"sa$ s" $" s"rute %e o,ra....
i eu a$ ,")at de sea$" c" .iua nu /"ceau a(a. Nu$ai c'nd era lun".
0 Vra s" .ic" nu e(ti ,ine cu luna1
0 Nu- Herr ireCtor. 3'nd o &"d '$i &ine ciud".
0 Vin s" te %u%- Ol)u!a.
0 Pu%"-$".
0 Nu te su%eri1
0 Nu. Tu e(ti rud" cu $ine... i tu nu /aci ca do$ni(oarele de la *l"nic.
0 8ereasc" u$ne.eu2
La intrarea 'n sat- un tunel )"l,ui )"uri noa%tea.
0 Ne-a$ /ri%t- co%ii2 Au tri$es du%" noi- .'$,i Herr ireCtor recunosc'nd
/arul de la auto$o,il (i %resi$!ind ce ad"%ostea.
0 Iar Anica2 se su%"r" Ol)u!a... Mo(ule- ia &in s" gr'im oleac".
0 *" )r"i$2
Mo(ul r"$ase 'n ur$a ,oilor- (ter)'ndu-(i $ustea!a.
0 Mo(ule- s" s%ui c" nu ne-ai &".ut. Are s" te-n-tre,e o !i)anc" 0 )lasul
Ol)u!ei sc".u 0 care u$,l" cu un nea$!. tii- nea$!u cu c'ru#a dracului.
0 Las" c" le-ar"t eu2 Nea$ s%urcat2 $or$"i $o(ul trec'nd l'n)" ,oi.
Herr KuleC se a%ro%ia- cu ,ra!ul 'ncol"cit %e $i+locul Anic"i9 7inea /arul 'n
$'na ridicat"- ca %e o #al,".
0 N-ai &".ut %e ,oieri- $o(ule1 'ntre," distrat Anica.
0 H$2 Ai s" te-a/urise(ti- /a2 3#ei din /a!a $ea2 Hi- ,oal"2
Ho#ote de surd" &eselie %ornir" din /'nul carului- aco%erite de r'sul )reierilor
(i-al cosa(ilor.
*%iritual- Herr KuleC lu$in" luna cu /arul (i trecu $ai de%arte- &or,ind
Anic"i ca unei surdo$ute de acela(i nea$.
0 ;or(ul- Pro/iro- stri)" do$nul eleanu din cerdac- .&'rlind !i)ara.
0 ;or(ul- Pro/iro2 inton" corul din car- %rin .ar&a c'nilor din curte (i din sat.
3u la$%a 'ntr-o $'n" (i cu lin)ura de salat" 'n cealalt"- doa$na eleanu 'i
a(te%ta %e sc"ri- se&er" ca o ale)orie a Husti!iei casnice %entru acei care 'nt'r.ie
la $ese.
0 Po/ti$2 3ar cu ,oi &" $ai li%sea2 o$nule auto$o,ilist- acu$ se &ine la
$as"- (i a(a1
0 P".i!i- c-o arunc %e 8i!a.
0 Ali2
oa$na eleanu se )#e$ui- /erindu-se. M"nu(ile lui Herr ireCtor
%urtaser"- o cli%"- )roa.nica %orecl". u%" $"nu(i s"ri din car Ali- )udur'ndu-se
/renetic.
0 A$ c'(ti)at %ariul- 'ntrea,"-i- !i%" Ol)u!a a&'nt'ndu-se din car %e-a doua
trea%t" 'n ,ra!ele do$nului eleanu.
0 Ade&"rat1
0 Ve(nica ei %o$enire 2 inton" Herr ireCtor.
0 U/2 *la&a !ie oa$ne2 r"su/l" doa$na eleanu. Parc" a$ a&ut o
%resi$!ire9 catai/u-i )ata.
0 Ura %entru catai/2
0 ar n-a$ s" &i-l dau /iindc" &" /ace!i de ca%.
0 Pata%u$- ,u$... "-ni-l de su/letul lui Pata%u$- $a$" dra)"- se +elui
Ol)u!a ar"t'nd $oartea decla$atorie a ,asetului.
0 3e-a&e$ la $as"1 n"&"li "nu! scutur'ndu-se ca un c"!elandru scos din
a%".
0 ;una sara- tante Alice... Ol)u!a a '$%u(cat ,roasca.
0 aa1 ;una sara- Monica. Ho%a. 7i-i /oa$e1
0 :ro.a&- tante Alice.
0 ;ra&o2
3u /'n .,urlit 'n %"rul ,lond (i cu o,ra+ii ru$eni!i- Monica cli%ea- lu$inoas"
'n lu$ina l"$%ii.
0 a unde-i Anica1 N-a!i 'nt'lnit-o1
0 3aut" luna2 $or$"i Ol)u!a- $estec'nd un col! de %'ne.
0 e $iere2 ad"u)" Herr ireCtor- scutur'ndu-se de /'n.
0 :ri)ore2 Nu-!i dau catai/.
0 Are KuleC (i %entru $ine2
Pa(ii Pro/irii duduir". Aducea castronul cu ,or(.
0 Po/t" $are- ,oierilor2 le dori $o(ul- %lec'ndu-se.
0 Ase$enea- $o(ule2
0 Hii- ,oal"2... Nie- %otaie2
;oii %ornir" &is"tori %rin ocara c'nilor.
A,urii ,or(ului %ictar" nostal)ii %e /e!ele 'n/o$eta!ilor.
6n t"cerea de%lin"- &or,ir" nu$ai lin)urile- )reierii (i oc#ii c'nilor.
Partea a doua
I
AMEIUL MOLOVENE*3A
3" dintr-un cantalu% !inut la )#ea!"- delaolalt" cu lu$ina soarelui- intra
r"coarea %rin /erestrele desc#ise9 &enise toa$na.
3o(ule!ul cu stru)uri din $i+locul $esei- '$%odo,it cu /run.e ,a#ice- lu$ina.
*tru)uri de culoarea di$ine!ilor ,londe (i-a celor &er.ui5 de culoarea
a$ie.elor ,"lane5 de culoarea a$ur)urilor %ro/irii5 de culoarea $ie.ului de
noa%te &'n"t de du#uri necurate5 de culoarea no%!ilor al,astre ilu$inate de
so$nul lunii 0 se 'n)r"$"deau rede(te%t'nd icoana .ilelor (i no%!ilor trecute.
"nu! $'nca %oa$a- iute (i %lural. 6n /ar/uria lui s'$,uri (i co+i nu e@istau9
nu$ai sc#eletele &er.i ale ciorc#inelor 'nl"cri$ate. Ol)u!a arunca co+i!ele-
&e#e$ent- ca ni(te insulte /ar/uriei- %reocu%at" de $i(care $ai $ult dec't de
)ust. Monica des%rindea ,oa,a- o de.,r"ca de co+i!" 'ntre ,u.e (i- %e c'nd )ura
ale)ea s'$,urii de $ie.ul a%os- de)etele a(e.au co+i!a 'n /ar/urie- $editati&- ca
%entru un +oc de (a#9 se a%ro%ia s/'r(itul &acan!ei.
0 "nu!- s%al" %oa$a5 de c'te ori !i-a$ s%us2
"nu! $uie stru)urii 'n a%"...
0 *" (tii c-ai s" ca%e!i a%endicit"2 e ce 'n)#i!i s'$,urii1
Ae-ar da u$ne.euA- dori "nu! 'n sinea lui- 'n)#i!ind 'nainte9 se a%ro%ia
(coala.
0 Un c#i,rit- ceru doa$na eleanu- turn'nd a%" clocotit" 'n i,ricul de ca/ea.
Herr ireCtor alese un c#i,rit din cutiu!".
0 "-$i cutia- o$ule. oar nu-!i cer luna2
0 I$%osi,il2 3utiile de c#i,rituri dis%ar.
0 ;ine. Re&an(a $i-o iau la cai$ac.
0 Po/ti$ cutia... nu$ai s" /ie ca/eaua ,l"nit".
0 e ce-or 'i dis%"r'nd cutiile de c#i,rituri1 'ntre," do$nul eleanu-
a%rin.'ndu-(i !i)ara (i %un'nd cutia 'n ,u.unar- $a(inal.
0 8iindc" to!i /ur"$ cutiile de c#i,rituri ale celorlal!i2 "-$i 'na%oi cutia.
0 3e cutie1
0 A $ea.
0 e unde2 A $ea e. A$ scos-o din ,u.unar. Po/ti$9 o sin)ur" cutie... Ei2
dr"cie2
ou" cutii ie(ir" din ,u.unar.
0 Ai dre%tate2 Mare $inune cu c#i,riturile 2 *e &ede c" au un ele$ent
%enal 'n co$%o.i!ia lor.
0 8ocul- nu c#i,riturile.
0 e la Pro$eteu cetire1
0 Te cred.
0 ;ra&o- :ri)ore2 Voi %ro%une- c'nd se &a /ace re&i.uirea codului %enal- o
nou" in/rac!iune9 delictul %ro$eteian... A( /ace-o nu$ai ca s" &"d ca%ul $ai
$ultor cole)i de dincolo. A3e-i aia1A A3ine-i "laA1
0 3ine-i 'la, %a%a1
0 Un &itea.- Ol)u!a. A /urat /ocul .eilor (i .eii l-au %ede%sit $ai r"u dec't %e
#o!i.
0 i el s-a /"cut #aiduc1
0 Nu. A $urit.
0 i cine l-a r".,unat1
0 Literatura- .'$,i doa$na eleanu.
Ol)u!a t"cu- 'ncruntat". Anu$ite discu!ii 'nso!ite de .'$,ete- o su%"rau ca o
con&or,ire 'ntr-o li$," %e care nu o 'n!ele)ea 'ndea+uns. i %e deasu%ra- (i $ai
%resus de toate- o ne$ul!u$ea sur'sul lui "nu!.
0 3e r'.i1
0 A$ ni$erit o ,oa," acr".
0 H$2 '!i (ade ,ine9 de asta te-a$ 'ntre,at. Parc" e(ti Pata%u$. <a dulce,
%l'n)i1
"nu! /"cuse un s%irit %e t"cute. 3'nd do$nul eleanu e@%licase Ol)u!ei c"
#o!ul /ocului /usese %ede%sit- "nu! )'ndise9 A*-a /ri%t2A ac" n-ar /i /ost (i
Ol)u!a- "nu! ar /i s%us s%iritul. A(a sc"%ase de Ol)u!a2 6ndeo,(te- "nu! era
t"cut %e dina/ar" (i li$,ut %e din"untru- %oate /iindc" 'n"untru nu era Ol)u!a.
6n +urul i,ricului de ca/ea- #ora &iolent" a /l"c"rilor se rotea u(oar".
A8uuu2A
;ol,orosind- ca/eaua se u$/lase deodat"- cl",ucit" (i $'nioas" ca un
curcan de (ocolat". 7in'nd i,ricul de coad"- deasu%ra /l"c"rilor- doa$na
eleanu 'nce%u culesul cai$acului.
0 Nu $ai %ot2 )e$u Ol)u!a- co$,ati&". M-a$ u$/lat. Ma$" dra)" /"-$i (i
$ie o ca/ea.
0 Ia $" ro)2
0 Te ro)- $a$"2
0 3a/eaua nu-i %entru co%ii.
0 e ce1
0 8iindc" ener&ea.".
0 Atunci tu de ce ,ei1
0 ...8iindc" a+ut" di)estia.
0 i eu n-a$ di)estie1
0 Ai (i /"r" ca/ea.
0 i tu ai ner&i (i /"r" ca/ea- $a$" dra)"- (o%ti )ale( Ol)u!a.
0 Ol)u!a- nu te o,r".nici2
0 ac" $i-i %o/t" de ca/ea.
0 Las" c"-!i d" tata din /ar/urioar"- un %ic... un %icu(or de %o/t"- ad"u)"
do$nul eleanu si$!ind %ri&irea de Ne%tun a doa$nei eleanu 'ndre%tat"
asu%ra lui din clocotul ca/elei.
0 ;ine c" &ine (coala- o/t" $a$a Ol)u!ei. *" a$ (i eu %u!in" &acan!"...
"nu!- a+un)e. u-te (i te s%al" %e $'ni.
0 %erci, tante Alice.
0 *"-!i /ie de ,ine... Ol)u!a- #ai (i tu5 %li$,"-te %e a/ar" cu Monica. Acu(i
tre,uie s" &" culca!i.
0 tiu- o/t" Ol)u!a. Pa%a- '$i dai ca/ea1 o$nul eleanu '(i u$%lu
/ar/urioara.
0 *u/l"- Ol)u!a- s-o r"core(ti.
;runa /urtun" din /ar/urioar" a.&'rli un &al (i %e /a!a de $as".
0 Ol)u!a2 A.i a$ %us /a!a de $as".
0 Ma$" dra)"- 'nce%u Ol)u!a du%" ce-(i sor,i ca/eaua- de ce s%ui tu- c'nd
&er(i ca/ea- c" ai s" iei ,ani1
0 8iindc" a(a se s%une.
0 Atunci de ce te su%eri c'nd &"rs eu1
0 6!i $ul!u$esc2
0 Pentru %u!in- $a$" dra)"2 %erci, %a%a2 Hai- Monica2
u%" ce r"$aser" sin)uri- Herr ireCtor 'nce%u s" r'd".
0 3ine-i %ro/esoara Ol)u!ei1
0 O /at" e@celent".
0 Mult s'n)e r"u tre,uie s"-i $ai /ac".
0 6nc#i%uie(te-!i c" nu2 ;ine'n!eles- lec!iile s'nt discu#ii, (i ra%orturile dintre
ele ca$aradere(ti. Ol)u!a-i o/er" ceai sau dulcea!"- (i %ro/esoara con&or,iri
instructi&e... e alt/el- Ol)u!a 'n&a!" u(or (i cu %l"cere9 sin)ura $o(tenire
si$%atic" de la 8i!a Elencu2... i s'nt con&ins" c" %rietenia cu Monica (i &ia!a
'$%reun" or s-o $ai '$,l'n.easc".
0 P"cat ar /i2 sus%in" do$nul eleanu.
0 P"cat12 :'nde(te-te c"-i /at"- nu #aiduc2
0 a- da. A(a-i (ade ,ine Ol)u!ei... *" /i /ost "nu! ca ea...
A"nu! 'i $ai %rostu!9 el sa$"n" cu $a$a lui.A
0 6nc#i%uie(te-!i- :ri)ore- e" aceast" a$a,ilitate $i-a /ost ser&it" 'n /a!"-
de o %rieten" a &oastr" din co%il"rie... %ro,a,il un /lirt.
0 3ine1 'ntre," r'.'nd- Herr ireCtor.
0 o$ni(oara o,riceanu.
0 Mai tr"ie(te12
0 ra)"- 'i de-o &r'st" cu &oi2
0 ;iata Pro/iri!"2 e la ea ni$ic nu te %oate su%"ra. E lati/undiar"
ine@%ro%ria,il" 'n '$%"r"!ia cerurilor. A&ea $are ad$ira!ie %entru Ior)u...
0 Nu$ai1
0 Mai (tii12... Tu (i cu "nu! nu s'nte!i genul ei 6i %lac oa$enii li$,u!i (i
a)resi&i. i ea e un $ielu!. a-i %lac toreadorii2... *"raca2... Ior)ule- '!i aduci
a$inte ce o,r".nicii 'i s%uneai1
0 a... *"raca2
0 ra)ii $ei- 'nce%u Herr ireCtor- (ter)'ndu-(i $onoclul cu ,atista- ca
%entru o lu%t" cu oc#ii- /iindc" a &enit &or,a de Ka$i-Mura (i /iindc" a sunat
ceasul %lec"rii...
0 e+a1
0 ac" nu $" da!i &oi a/ar" $" d" toa$na... i cu$ s%unea$- /iindc" se
a%ro%ie %lecarea- a( &rea s" li$%e.i$ o c#estie care $" %reocu%" serios. 6e
inten!ii a&e!i &oi cu %ri&ire la "nu!1
0 3u$1 E /oarte si$%lu- r"s%unse re%ede doa$na eleanu. 6l d"$ la liceu.
0 i1
0 Punct.
0 :r",it" $ai e(ti la %uncte2
0 Nu &"d unde &rei s-a+un)i1
0 6ndat"... La ce liceu &re!i s"-l da!i1
0 La Liceul Internat.
0 Intern1
0 Vai- :ri)ore2 *e %oate una ca asta2 "nu! intern1... E@tern- /ire(te.
0 Ior)ule- tu n-ai ni$ic de s%us1
0 Eu s'nt de acord cu Alice. 3#estia-i li$%ede ca a%a.
0 e loc2... 3e &r'st" are "nu!1
0 Uns%re.ece ani5 nu (tii1
0 Per/ect. Vra s" .ic" e ,"iat.
0 3o%il.
0 Nu- nu2 ;"iat. i nenorocirea e c" %entru tine &a /i $ereu co%il.
0 E natural. *'nt $a$a lui.
0 8oarte /ru$os (i l"uda,il. N-a$ ni$ic de s%us. Tu e(ti o $a$"
ad$ira,il".
0 7!2
0 i toc$ai de asta e(ti %ri$e+dioas" %entru educa!ia unui ,"iat.
0 Vai2
0 Ascult"- Alice- s" l"s"$ /leacurile. *" &or,i$ serios. E 'n +oc &iitorul
sin)urului t"u ,"iat- sin)urului ur$a( al nu$elui nostru. Tu (tii ,ine c"-!i iu,esc
co%iii. a sau ,a1
0 Eu co%ii n-a$. M-a /erit u$ne.eu de c"s"torie %'n" acu$- (i de-acu$
'nainte (tiu s" $" /eresc sin)ur. A(a c" toat" a/ec!iunea $ea... (i restul- e
%entru co%iii &o(tri. i sin)ura $ea ,ucurie 0 al!ii ar nu$i asta ideal- eu 's $ai
$odest 0 e s"-i &"d oa$eni... $ai &rednici (i $ai 'ntre)i dec't noi. i- sla&"
o$nului- nici noi nu s'nte$ de le%"dat.
0 i1 se i$%acient" doa$na eleanu.
Herr ireCtor a%rinse o nou" !i)ar".
0 V" ro) s" $" crede!i c" tot ce &" s%un e )'ndit (i co%t de $ult- 'n
c"%"!'na asta /"r" de %lete %oetice... V"-ntre,9 ce-are s" se alea)" din "nu!
dac" &a /ace liceul a(a cu$ &re!i &oi1
oa$na eleanu ridic" din u$eri.
0 ra)ul $eu- ce s-ale)e din to!i co%iii crescu!i 'n condi!ii ,une- su,t
%ri&e)#erea %"rin!ilor. R"s%unde tu $ai %recis... dac" %o!i.
0 3red c" da. Un ratat.
0 :ri)ore2
0 A.i e(ti 'n toane rele- .'$,i do$nul eleanu- cu oarecare 'n)ri+orare
totu(i- ca la au.ul unui )'nd de-al s"u- ocolit (i rostit de un altul.
0 Nu )lu$esc- nici nu co,esc. V" %ot do&edi ceea ce a$ a/ir$at- cu
creionul 'n $'n"- $ate$atic.
0 Po/ti$... ai de&enit %rooroc2
0 Nu- Alice. e)ea,a te su%eri. *'nt con&ins c" Ior)u )'nde(te la /el9 s%une.
0 ra)" Ior)ule- tu e(ti un o$ de is%ra&"9 '!i iu,e(ti co%iii- ne&asta 0 #ai s"
.ice$ 0 dar e(ti un o$ co$od- $oldo&an %rin e@celen!". i asta s%une tot...
tii- de %ild"- c" !i se d"r'$" aco%eri(ul casei- 'n loc s"-l dre)i 0 ceea ce te &a
scoate %entru c't&a ti$% din ta,ieturile tale 0 e(ti 'n stare s" te '$,e!i 'n
/iecare .i ca s" ui!i c" din cli%"-n cli%" %oate s"-!i cad" 'n ca%. A(a-i1
0 Poate. Nu$ai c"- din /ericire- aco%eri(ul casei noastre e tea/"r.
0 ;ine. *" l"s"$ aco%eri(ul. Nasturul de la %antaloni- din .i 'n .i $ai
descusut- nu-i co(i la loc /iindc" te ,i.ui %e noroc (i ai /er$a con&in)ere c"
norocul se %reocu%" de ne$urirea a!ei de care-!i at'rn" nasturul. Iar 'n .iua c'nd
'!i cade- de&ii %esi$ist (i /aci ad$ira,ile stan!e $elancoliei celor ,"tu!i de
soart" 0 /"r" ca s"-!i co(i alt nasture la loc... Uite la(ul- la(ul nostru- la(ul2 Un
ora( care are %oe!i (i n-are %ri$ar- /iindc"- ,ine'n!eles- %ri$arii s'nt tot
$oldo&eni. Toat" acti&itatea %ri$arilor se reduce la 'n.estrarea cu ruine din ce
'n ce $ai %oetice (i $ai $elancolice a re&eriei %oe!ilor din ce 'n ce $ai ,e!i&i-
$ai acri (i $ai calici... ra)ii $ei- lenea $oldo&eneasc" 'nce%e cu &or,a
$oldo&eneasc" (i se 'nc#eie cu /a%ta $oldo&eneasc". Voi nu &ede!i c" li$,a
noastr" e /"cut" %entru /e$ei (i %entru tacla)ii 2 ulce 0 ce-i dre%t 0 (i
$olatec" 'n)ro.itor- de%ri$ant de $olatec"2 Parc"-i &or,it" nu$ai din %u/- la
)ura so,ei- cu +u$"tate )ur"- 'ntre dou" ca/elu!e cu (er,et- cu oc#ii c'r%i!i de
so$n. Li$,a &ala#ilor e &ul)ar"9 recunosc. E ,rutal"9 ade&"rat. ar e &ioaie.
Vor,ele-s scurte- r"stite- ca %entru lu%t". Ai i$%resia c" cine le roste(te are
$u(c#i- (i $u(c#i &'n+o(i- (i ner&i %e deasu%ra... i crede!i-$" c" ce s%un- s%un
cu durere- c"ci $i-e dra)" Moldo&a... Uite- %'n" (i dra)ostea %entru Moldo&a e
%lin" de $il"- ca %entru un ,iet ,"tr'n ne&olnic dar &enera,il. e alt/el asta e (i
e@%resia consacrat" a $oldo&enilor %entru Ia(i de %ild"9 A;"tr'nul nostru ora(2
;ietul Ia(i2A To!i 'l de%l'n) (i to!i re&endic" $ila celorlal!i %entru ,"tr'na ca%ital"
a Moldo&ei. i s%une-$i tu- Ior)ule- dac" nu e(ti %rototi%ul $oldo&eanului1
0 A(a-i- $")arule- s'nte$ /ra!i2
0 *'nte$ /ra!i... a. Nu$ai c" $oldo&enis$ul $eu a %ri$it un altoi
salutar...
0 Monoclul1
0 ac" a( /i r"$as 'n Moldo&a s'nt si)ur c"-l %urta$- cu$ se s%une- 'n
/undul %antalonilor.
0 E@a)ere.i2
0 e loc2... Adu-!i a$inte c" %rintr-a (asea de liceu /"cea$ &ersuri2
0 i1
0 Ar&onise$ de+a ener)ia la Muntele de Pietate.
0 To!i ,"ie!ii trec %e-acolo.
0 6n Moldo&a $ai ales... (i nenorocirea-i c" r"$'n.
0 Ai de&enit $oldo/o,1
0 Nuu... ar constat c" Moldo&a-i %ri$e+dioas". Tr"s"tura ei esen!ial"- din
care decur) toate celelalte- e o anu$it" lene- ele)ant"- aristocratic"- estetic"-
cu$ &rei s"-i s%ui- dar ne/ast" $ai ales. 3ine tr"ie(te 'n Moldo&a din co%il"rie-
tre,uie s"-(i %uie &at" 'n urec#i- ca (i $arinarii lui UlJsse- alt/el 'i ucid
/ru$oasele sirene...
0 :ri)ore- eu a$ tr"it nu$ai 'n Moldo&a- (i tr"iesc9 #$1
0 i s'nt /er$ con&ins c" te 'ntre,i (i tu cu$ ai a+uns unde e(ti.
0 N-a$ o,iceiul s"-$i %un ast/el de 'ntre,"ri... dar %oate c" ai dre%tate.
0 *i)ur c" a$. ac" nu era Alice- tot talentul (i toat" inteli)en!a ta !i-ar /i
/ost un /er$ent de a$"r"ciune 'n %lus. Poate e@a)ere. %u!in- dar- 'n /ond- a$
de%lin" dre%tate. Mediul $oldo&enesc e %ri$e+dios %entru educa!ia ,"ie!ilor...
Viitorul lui "nu! nu tre,uie 'ncredin!at norocului moldo2enesc. eoca$dat" 'l
a&e!i &oi- 'l a&e$ noi- 'n $'nile noastre.
0 e "nu! nu $" des%art. Asta s-o (tii- se scutur" ner&os doa$na
eleanu.
0 ra)" Alice- $'ine-%oi$'ne &ine ar$ata. Vr'nd-ne&r'nd !i-l ia. Nu $ai
&or,esc de $iile de des%"r!iri dintre %"rin!i (i co%ii 0 dintre $a$e (i ,"ie!i-
$ai ales 0 inerente &ie!ii. Or s"-ncea%" /e$eile- c#e/urile etc. ... ine&ita,ile.
3e-ai s" te /aci12 Ai s"-l le)i1 Nu. Ai s" %l'n)i... Or- (i %entru tine 0 (i $ai ales
%entru el 0 e ,ine ca des%"r!irile s" /ie /"r" lacri$i- ,"r,"te(ti. i-i iar"(i /oarte
,ine ca nenu$"ratele is%ite ale adolescen!ei (i-ale tinere!ei s"-l )"seasc"
b'rbat c"lit 'n &ia!"- nu %oet ancorat 'n /ustele $a$ei... i s" (tii- Alice 0 !i-o
s%une o e@%erien!" 0 ade&"rat" dra)oste %entru $a$ele lor au nu$ai co%iii
crescu!i 'n 2ia#', nu cei crescu!i 'n ietacul $a$ei. Odraslele din ietacul $a$ei
(tiu s"-i canoneasc" ,"tr'ne!ele- cu nenorocirile lor /utile. 3eilal!i (tiu s"
%re!uiasc" (i delicate!a (i +ert/ele secrete ale celei care i-a crescut- /iindc" la tot
%asul s-au lo&it de &ia!a care- cu$ (tii- nu-(i %ierde &re$ea cu solicitudini (i
a$a,ilit"!i $aterne...
0 :ri)ore dra)"- se ru)" doa$na eleanu- da eu nu-l r"s/"! %e "nu!.
*%une tu9 nu-s eu destul de se&er" cu el1 Poate $ai se&er" dec't cu Ol)u!a2
0 Alice- )enul acesta de se&erit"!i nu contea.". 6nd"r"tul mamei se2ere e
tot $a$a. 3o%ilul (tie sau si$te aceasta. A+un)e at'ta9 r"s/"!ul e )ata.
*e&eritatea care &ine de la un str"in e tonic"... E&ident- nu &or,esc de
$onstruoasele %ri)oniri care ucid su/letele. *la&" o$nului- s'nte$ 'n $"sur"
s"-l /eri$ %e "nu!. Vor,esc de se&eritatea- de as%ri$ea %e care co%ilul tre,uie
s-o 'nt'lneasc" de $ic- /iindc" nu$ai aceea 'i d" $u(c#i (i indi&idualitate
co$,ati&". *" ad$it- i%otetic- c" se&eritatea educa!iei de %'n" acu$ e /"r"
cusur... *" 'ntoarce$ %a)ina. *"-l %ri&i$ %e "nu! 'n liceu- 'n liceu la Ia(i-
,ine'n!eles. Ia 'nc#i%uie-!i c" 'ntr-o .i "nu! &ine acas" cu ca%ul s%art- /iindc" s-
a ,"tut sau s-a +ucat cu al!i ,"ie!i... Ei2 &e.i2 Ai tres"rit2 Atunci te &ei alar$a- &ei
e@a)era- &ei %l'n)e- 'l &ei co$%"ti$i... i "nu! &a si$!i ne&oia s" ai," c'te o
sor" de caritate %entru /iecare durere sau neca.... Ori- 'n &ia!" (i-n r".,oi
surorile de caritate nu-s o,li)atorii- (i c#iar dac" ar /i- s'nt rare... *au altce&a. O
not" %roast"- de %ild". "nu! te &a con&in)e 0 cu lacri$i- la ne&oie 0 c"-i
%ersecutat. Tu-l &ei crede /iindc" e(ti sensi,ila lui $a$"- (i /iindc"- %e de alt"
%arte- ,el/erii care s'nt oa$eni din &ia!" 0 cu tot ce i$%lic" aceasta 0 nu s"nt
la /el cu $a$ele (i nici nu %ot /i $a$" a trei.eci-%atru.eci de co%ii str"ini...
3onsecin!a9 'n loc s" n"scoceasc" el sin)ur $i+locul de-a ,irui reaua &oin!"-
neaten!ia sau se&eritatea dasc"lului- &a o,!ine o inter&en!ie la director- %rin
%"rin!i... Ei2 asta to%e(te ,"r,"!ia... i- asculta!i-$"- condi!iile de &ia!" de&in tot
$ai )rele. R"scoala !"r"neasc" e un se$n. Vor 'nce%e alte r"scoale- alte
tul,ur"ri 0 $ai cur'nd sau $ai t'r.iu. 3i&ili.a!ia a 'nce%ut s" %"trund" 'n !ara
noastr"- lu'nd as%ecte co$ice de o%eret" 0 dar &a is%r"&i %rin a %"trunde
ad'nc- e/ecti&- (i atunci &a lua as%ecte tra)ice. *e &or re&i.ui &alorile sociale- se
&or d"r'$a a(e."$intele ,ar,are (i %oetice- (i $arile ener)ii ale $uncii &or
co%le(i tirania tr'nd"&iei st"%'nilor de ieri. Vo$ a&ea- 'n s/'r(it- $ai $ul!i $edici
(i $ai %u!ini %o%i- $ai $ulte s%itale (i (coli- (i &or n"&"li 'n &ia!a social" oa$eni
care &or t"r" ci&ili.a!ia cu ei- &ul)ari dar ener)ici- ,rutali dar %uternici. -
atuncea- dra)ii $ei- a /i ne%otul lui conu 3ostac#e u$(a nu &a $ai 'nse$na
ni$ic- dec't %oate 'n rarele saloane cu $o,ile $'ncate de $olii (i ,oieri
sc"%"ta!i. Atunci nu te &a $ai 'ntre,a ni$eni9 A3ine-a /ost tat"-t"u1A Pa(a%ortul
ereditar %entru saloanele aristocratice (i %entru &ia!a social" de a.i 0 &a /i un
ar#ais$ %eri$at... 8erice 'ns" de acel care- %uternic %rin el- &a (ti s"-(i arunce
nu$ele cu i. de cronici nes%"la!ilor %e care i-a ,iruit cu %u$nii lui- ca o
i$%ertinen!". A(a- da2 Acela &a /i st"%'nul celorlal!i- ca (i str"$o(ii lui- dar
altfel...
0 :ri)ore- tu ui!i c" "nu! &a /i ,o)at...
0 Nu uit de loc... A&erea $o(tenit" e socotit" ca o /ericire c".ut" din cer- de
%oe!i- dar de oa$eni te/eri- nu. A2 nu s%un c" s"r"cia lucie e o /ericire2 Aceast"
%reten!ie o las reli)iei cu %o%i )ra(i2 ar tot at't de $are %ri$e+die ca (i calicia
e a&erea de-a )ata %entru su/letul co%iilor. ra)" Alice- ,ietu tatu-$eu- era un
o$ care se ridicase nu$ai %rin %uterile lui... N-ai tea$"2 Nu-s de$a)o)- nici nu
/ac %olitic"- nici nu-s sno, de-a-ndoaselea2 Vreau s"-!i s%un at't9 tata a a&ut
e@%erien!a &ie!ii. Ei ,ine- (tii ce ne s%unea el c'nd era$ $ai $ari1 AM"i ,"ie!i-
s"n"to(i s'nte!i- ca% a&e!i9 iaca-t" a&erea %e care &-o las. ac"-!i (ti s" /i!i
oameni, '!i l"sa ne%o!ilor $ei $ai $ult dec't &" las eu &ou"- dar c't &-a$ l"sat
&-a+un)e.A Iat"- Alice- sin)ura a&ere cu ade&"rat $"noas". 3ealalt" 0 c'nd e (i
$o(tenit" %e deasu%ra 0 e ,un" %entru ,acara- %entru (a$%anie... (i $ai t'r.iu
%entru doctori. A"nu! &a /i ,o)atA9 te cred2 8oarte ,ine2 Nu$ai c" 'n cli%a c'nd
'(i &a $'nui sin)ur a&erea- s" /ie at't de 'ntre)- at't de c"lit- 'nc't s" ai," $'ndria
c" el sin)ur ar /i /ost 'n stare s-o adune a(a cu$ au /"cut (i %"rin!ii s"i 0 (i s-o
%re!uiasc" $ai de)ra," ca o do&ad" (i ca o a$intire a &redniciei 'nainta(ilor
s"i- nu s"-(i $"soare ne$ernicia (i sl",iciunea 'n /a!a ei. i %entru asta tre,uie
s"-l /ace$ o$- 'nainte de a /i o$ ,o)at.
0 *"-l tri$it 'n :er$ania1 &or,i rar- cu te$ere (i s/ial"- doa$na eleanu.
0 Nici nu $-a$ )'ndit la a(a ce&a2
oa$na eleanu res%ir"- 'nsenin'ndu-se. Herr ireCtor '(i st"%'ni un .'$,et
cu o 'ncruntare. L"s'nd !i)"rile- '(i %re)"ti o #a&an". Herr ireCtor /u$a #a&ane
nu$ai du%" $esele lun)i- cu l"utari (i alte $u.ici- (i du%" discu!iile lun)i %e
care le &edea is%r"&indu-se cu i.,'nd".
O a%rinse.
0 ra)ii $ei- 'n aceast" %ri&in!" credin!a $ea e alta dec't aceea a
%ar&eni!ilor- ciocoilor (i c#iar $ultor ,oieri autentici care-(i tri$it odraslele %rin
str"in"t"!i de 'ndat" ce le-au 'n!"rcat- ca s" 'n&e!e limbi str'ine. E o eroare cu
)ra&e ur$"ri- dintre care cea $ai de c"%etenie e 'nstr"inarea de li$,a
na!ional". 3o%il"ria /iec"rui o$- 'n conce%!ia $ea- tre,uie s" /ie etnic". 8iecare
o$ tre,uie s" (tie s" 'n+ure 'n li$,a lui 0 /"r" dic!ionar 0 tre,uie s" %oat" r'de-
%l'n)e (i iu,i la /el. 3'nd n-ai a$intiri din co%il"rie- 'n li$,a ta na!ional"- ci 'ntr-o
li$," 'n&"!at" cu dasc"li- &ei /i o corcitur" la$enta,il"- cu$ a&e$ at'tea. Ori-
studiile 'n str"in"tate nu ur$"resc- (i nu tre,uie s" ur$"reasc" "nstr'inarea, ci
altoiul /ertil al unei ci&ili.a!ii su%erioare- %e un su/let /or$at din %unct de
&edere etnic- toc$ai 'n cli%a c'nd $ai e %er$ea,il. 3't des%re :er$ania2... Voi
crede!i c" &reau s"-$i tri$it toate nea$urile 'n :er$ania- /iindc" acolo $i-a$
/"cut eu studiile1 Eroare- dra)ii $ei... Mai 'nt'i- :er$ania n-a /ost %entru $ine o
2oca#iune cu$ e- de %ild"- Parisul- %entru at'tea sec"turi. 8ereasc" u$ne.eu2
M-a$ dus 'n :er$ania s" 'n&"! 'n condi!ii %ractice- ca nic"ieri aiurea 0 du%" c't
(tiu eu 0 s%ecialitatea $ea9 in)ineria. Asta nu 'nsea$n" c" socot :er$ania
indis%ensa,il" unei ,une educa!ii2 :er$ania e o !ar" cu $ulte calit"!i sociale (i
cu $ulte cusururi &"dite %entru su)acii lupoaicei. Mie $i-a /olosit- /"r" ca s" $"
ro,easc". ar asta-i altce&a2... *'nt 'n $"sur" s" %re!uiesc (i alte educa!ii dec't
cea )er$an". e alt/el- %entru un o$ 'ntre)- e ,un" ori(ice ci&ili.a!ie
ade2'rat'. 3ontactul cu $ai $ulte c#iar- nu-i stric". i$%otri&"- desc#ide
c'te&a /erestre ade&"rate 'n 'nc"%erea cu /erestre %ictate care e $intea noastr"
de cele $ai de $ulte ori. e asta o$ &or,i $ai t'r.iu. eoca$dat"-i &or,a s"-l
/or$"$ %e Ka$i-Mura.
0 i1
0 *i$%lu. 6nde%"rtarea de ietacul $oldo&enesc al e@celentei sale $a$e.
0 :ri)ore- &or,e(ti serios1 'ntre," do$nul eleanu.
0 ra)" Ior)ule- tu te ui!i %rea $ult la $onoclul $eu. Uite9 'l scot.
0 :ri)ore- dre%tate ai- nu .ic ,a. ar '!i $"rturisesc /ranc9 dorin!a $ea e
s"-$i &"d co%iii cresc'nd la un loc- su,t oc#ii $ei- a(a cu$ a$ crescut (i noi
su,t oc#ii %"rin!ilor no(tri... e rest... &o$ &edea...
0 *au- $ai e@act- nu te su%"ra- Ior)ule 0 c't des%re rest- cu$ o &rea
u$ne.eu2 u$ne.eu... (i lotul cel $are la loteria statului.
0 6n de/initi& eu nu $-a$estec2 A$ s%us nu$ai care-i dorin!a $ea... *"
#ot"rasc" Alice... Piedic" %entru &iitorul co%iilor $ei nu &reau s" /iu... c#iar
dac" $i-a( c"lca %e ini$".
R"$as" sin)ur" %e c'$%ul de lu%t"- doa$na eleanu '(i $u(c" ,u.ele
str'n)'ndu-(i ,atista 'n $'n".
0 ...1 o %ri&i Herr ireCtor %rin $onoclul din nou %us.
0 :ri)ore- &or,e(te %recis- /"r" ocol. 3e %ro%ui1
0 *la&" o$nului2... Pe "nu! $i-l da!i $ie... *ta!i- nu &" alar$a!i2 Pe
"nu! 'l da!i %e $'na $ea.
0 Precis- nu a(a.
0 Precis9 'l dau intern la o (coal" din ;ucure(ti 0 la care- &o$ &edea.
Vor,esc %rinci%ial... coala Luteran"- de %ild". Asta la 'nce%ut- %ro&i.or. L-a( da
acolo nu$ai din %ricina s%orturilor. La ne$!i s%ortul e o,li)ator. i $ediul e
destul de ro$Bnesc... Unde $ai %ui c"- 'n contact cu ne$!i(orii- "nu! &a
de&eni %atriot din clanul ro$Bnilor de-acolo9 tot teatrul social 'n $ic- %lus
s%orturile. 3e ai de .is1
0 Vor,i$ 'n %rinci%iu. Mai de%arte1
0 ;un... Vacan!ele le %etrece la ;ucure(ti 0 sau aiurea 0 'n to&"r"(ia $ea.
6n tot ca.ul nu acas".
0 3u$11
0 *tai- Alice. Nu-s at't de ne)ru2 Vor,esc de &acan!a de Pa(ti (i de 3r"ciun5
cea $are- e&ident- o %etrece cu &oi- la Medeleni 0 ca s" /ac" o dat" %e an
in#ala!ii de $oldo&enis$ 'n /a$ilie.
0 :ri)ore- e inu$an2
0 ra)" Alice- (%ri!urile s'nt ,une (i-(i au rostul lor nu$ai 'n %a#ar... 6n
ast/el de oca.ii- ori &in- ori a%". 6l &rei ,"r,at1 "-$i r")a. s" !i-l /ac. "-$i-l
$ie c't 'l dai (i 'n&"!"turii5 un an (colar- cu &acantele cele $ici... (i nu &ei
re)reta2
0 :ri)ore dra)"- s" nu-l &"d un an 'ntre)1
0 N-ai dec't s" &ii c'nd nu $ai %o!i- '$%reun" cu Ior)u 0 el are destule
%rocese la 3asa!ie 0 (i s"-l &e.i... 6n &or,itor 'ns".
0 i cine are s" se 'n)ri+easc" de el1 3ine-are s"-l '$,race1 *"-l c'r%easc"1
0 Eee2 Asta-i2... 3ine are s"-i (tear)" nasul2 3ine-are s"-i %otri&easc"
%"l"ria2 e ce nu-l 'nsori- Alice1... Nu-nu- n-ai nici o )ri+"2 'n)ri+esc eu de el- c"t
trebuie *i cum trebuie.
0 ...:ri)ore- (i casa noastr"1... R"$'ne )oal"...
0 a Ol)u!a1 8ace c't cinci2 a Monica1 Un co%il delicios5 toc$ai ce-!i
tre,uie !ie9 delicat"- cu$inte- /ru$oas"... i &ei a&ea $'ndria s"-!i iei- cu Ol)u!a
(i cu Monica- o 'ndoit" re&an(" 0 re)ional" (i /e$eiasc" 0 asu%ra ,"r,a!ilor de
/elul $eu- (i asu%ra $untenilor.
oa$na eleanu %ri&ea 'n )ol...
0 i $ai a$ o ulti$" %reten!ie- necesar"- ad"u)" re%ede Herr ireCtor5
&acan!a ur$"toare s" $i-l l"sa!i $ie %e "nu!. Vo$ /ace '$%reun" o %li$,are
%rin str"in"tate9 Italia- :er$ania- 8ran!a- An)lia... Vreau s"-i dau un a%eriti&
interna!ional... i s" n-ai )ri+"- Alice2 E&ident- n-o s"-i /iu $a$". 6n sc#i$, &a
a&ea 'n $ine un ca$arad atent (i e@%eri$entat. *e &a de%rinde s" stea sin)ur
'ntr-o odaie de #otel 0 de $'na 'nt'ia- se 'n!ele)e- al"turi de odaia $ea. Va
'n&"!a s"-(i /ac" sin)ur )ea$andanul 0 de %iele- cu trus"- (i 'n.estrat de un
,urlac co$%etent 'n )ea$an-dane. Va tre,ui s" se descurce 'n li$,i
necunoscute- cu c#elnerul- cu %ortarul... Va asculta $u.ic" ,un" 0 &e.i- Alice-
de ce sacri/icii s'nt 'n stare2 0 ca s" 'n&e!e cu$ s"-(i st"%'neasc" so$nul 'n
%u,lic... i %este doi ani- '!i tri$it un alt "nu! 0 ce&a $ai de.)#e!at (i $ai
neat'rnat 0 care &a aduce- cu$ se cu&ine s" /ac" cine&a care &ine din
str"in"tate- cadouri alese de el- din ,anii lui- %entru surori (i %"rin!i... -ai s" ai
&re$e atunci 0 trei luni de .ile- $ari (i late 0 s"-l 'n.estre.i cu delicate!a (i
ele)an!a su/leteasc" 0 at't de necesare 0 (i care s'nt darurile ne%re!uite ale
$a$elor de calitatea ta...
in oc#ii 'nc#i(i ai doa$nei eleanu- lacri$i re%e.i cur)eau %e o,ra+i c".'nd
%e /a!a de $as". Uneori- %al$ele i se ridicau 0 r".&r"tite sau ru)"toare 0 (i iar
c"deau- 'n&inse de lacri$i.
6n so/ra)eria /"r" de co%ii (i cu toa$n" %lutea t"cerea (i a%"sa &ia!a.
o$nul eleanu 'ntoarse ca%ul s%re /ereastr"- uit'nd !i)ara a%rins" %e /a!a
de $as". Herr ireCtor se sur%rinse o/t'nd- (i tu(i.
0 Ascult"- :ri)ore- 'nce%u doa$na eleanu (ter)'ndu-(i oc#ii- nu cu
,atista- ci cu %al$ele- "nu!... "nu! 0 )lasu-i tre$ura ca (i ,"r,ia 0 "nu! e
un co%il- (o%ti ea- i.,ucnind 'n %l'ns.
8a!a de $as" 'nce%use s" ard" ne)ricios- ne,")at" 'n sea$" de ni$eni.
o$nul eleanu se retrase l'n)" /ereastr". Herr ireCtor ridic" din u$eri.
0 a- Alice dra)"- asta-i soarta noastr". *'nte$ co%iii... %'n" c'nd nu $ai
s'nte$... *'nte$ oa$eni... %e %"$'nt... 8ace$ (i noi ce %ute$...
0 :ri)ore- 'l ru)" doa$na eleanu- cu oc#ii aco%eri!i- nici nu-i %re)"tit... N-
are uni/or$"... Nici nu-i %re)"tit... 3'te-i tre,uie... ac" nu-i %re)"tit...
0 Ia s" l"s"$ +alea la o %arte2 Parc" l-a$ %ro#odi. 3e u$ne.eu2 oar" nu-
l tri$ete$ la $oarte2 Vo$ /ace din el un o$ 'ntre)- un ,"r,at. i &o$ /i /erici!i
cu to!ii.
0 :ri)ore- se 'n&ior" deodat" doa$na eleanu- tre,uie s"-l 'ntre,"$ (i %e
"nu! dac" 2rea. El tre,uie s" #ot"rasc".
0 Ai dre%tate- Alice. Alt/el dec't cre.i (i dec't dore(ti- dar ai dre%tate. *" se
'n&e!e de $ic s" 2rea. *"-l c#e$.
0 Eu $" duc- i.,ucni doa$na eleanu.
0 Alice dra)"- du-te $ai 'nt'i (i te r"core(te. Uite9 ai oc#ii ro(i. Nu tre,uie s"
te &ad" a(a2... Noi &-a(te%t"$.
oa$na eleanu ie(i cu u$erii %leca!i de %o&ara ulti$ei s%eran!e.
0 Ei- Ior)ule- a$ r"$as 'ntre ,"r,a!i... Tre,uie s" con&ii c" ce-a$ /"cut e
,ine...
0 Ai dre%tate- dra)" :ri)ore... Mediul $oldo&enesc e ca$ sla,- .'$,i
do$nul eleanu (ter)'ndu-(i oc#ii u$e.i... ;ietul "nu!2
Min)ea de foot-ball, cu dou" %'ntece 0 de %iele %e dina/ar" (i de )u$" %e
din"untru 0 'n)#i!ise $in)ile de oin" ale co%iilor- cu$ a&ea s" 'n)#it" toate
$in)ile de oin" ale !"rii- de-a lun)ul anilor. 6nt'ile ei &icti$e 'n casa eleanu
erau )#etele9 roase ca de le%r".
0 :ri)ore- s" nu ui!i 0 c'nd 'i %leca 0 s" iei ti%arul %icioarelor ne%o!ilor t"i.
u%" /iecare %artid" de foot-baal '!i dau o tele)ra$" ur)ent"9 ATri$iteA. i tu ai
s" e@%edie.i c'te dou" %erec#i de )#ete de ca%. u%" trei tele)ra$e te-ai
co$%ro$is. Tot ;ucure(tiul &a (ti c" ai co%ii clandestini.
0 *au- $ai e@act- c" a$ ne%o!i a c"ror $a$" e denaturat"- r"s%undea Herr
ireCtor 'nc'ntat de succesul balonului.
u%" )#ete- &icti$ele $in)ii ne$!e(ti erau Anica (i Pro/ira. Anica (i Pro/ira
a&eau %icioare 0 Pro/ira- tr'nda&e5 Anica- a)ere. ar $in)ea a&ea ari%i (i o
/runte de ,er,ec...
i 'n s/'r(it &eneau )ea$urile9 niciodat" $in)ea nu intra 'n cas" %e u(". La
$ar)inea satului- 'n /a!a ci$itirului- se 'ntindea un t"%(an9 loc $ai %otri&it dec't
o)rada %entru +ocurile cu $in)ea. oa$na eleanu- 'ns"- socotea c"-i $ai
cu$inte s-o aud' %e Ol)u!a 0 c#iar s%"r)'nd )ea$uri- dec't s" n-o aud" de loc.
Herr ireCtor %rocla$ase le)ile +ocului- cu de$onstra!ii l"$uritoare.
0 ;ine- Herr ireCtor- da de ce n-ai &oie s" lo&e(ti cu $'na1 o,iectase
Ol)u!a ne&oind s" acce%te aceast" ciun)ie s%orti&".
0 8iindc" le)ea-i le)e. Nu se discut".
0 Atunci eu a$ s" /ac alt" le)e.
0 3u$- Ol)u!a1 Nu e(ti tu 'n stare s" /aci ceea ce /ac sute de ne$!i(ori1
0 ;ine2 A$ s" le-ar"t eu lor2
i ca s" se r".,une %e ne$!i(ori- Ol)u!a se +urase /a!" de Monica s" ,at"
acest ca% de neam#, care nu $erit" s"-l lo&e(ti cu $'na- nu$ai cu %iciorul.
Monica era ar,itru.
"nu! %urta $in)ea- lo&ind-o din /u)" cu un %icior- 'ndru$'nd-o cu cel"lalt.
Ol)u!a 'l a(te%ta cal$"- cu oc#i a)eri- cu$ a(te%ta un ,o@er 'n ring atacul
celuilalt. :oana dintr-un ca%"t al o)r".ii- de%"n'nd $in)ea cu %icioarele- (i
a%ro%ierea tre%tat" de Ol)u!a 'l isto&ise %e "nu!. 6i .&'cneau tB$%lele.
0 Haide odat"2
Erau /a!" 'n /a!" la c'!i&a %a(i. Min)ea ne$i(cat" a(te%ta lo&itura care-i &a
de.l"n!ui salturile.
Pier.'ndu-(i cu$%"tul- "nu! 'ntre,uin!" un &icle(u) nai&9 se %re/"cu nu$ai
c" lo&e(te $in)ea s%re drea%ta cu %iciorul dre%t 0 cel st'n) atac"- #ot"r't. ar
Ol)u!a s"rise s%re st'n)a (i %ri$ise $in)ea 'ntre %icioare 'ncle(t'nd-o. "nu! se
re%e.i or,e(te... 6n )ol. Odi#nit"- Ol)u!a $'n" $in)ea- /"r" )ra,"- $a)neti.'nd-
o cu %oruncile 'ndesite ale %icioarelor.
"nu! )'/'ia- aler)'nd du%" Ol)u!a cu de.n"de+dea )#inioni(tilor... Ol)u!a
'ntoarse ca%ul... se /eri &erti)inos 0 "nu! c".u 0 iar $in)ea lo&it" %uternic-
s"lt" lun) (i intr" 'n bar.
:enunc#iul lui "nu! era 'ns'n)erat ca o rodie coa%t". Monica aler)a cu
,atista 'n $'n".
0 Te doare- "nu!1
0 "-$i %ace2
0 3e i-ai /"cut- Ol)u!a1 'ntre," doa$na eleanu co,or'nd sc"rile 'n )oan".
0 L-a$ b'tut !i%" Ol)u!a aduc'nd $in)ea 'n ,ra!e.
0 3u$ l-ai ,"tut1
0 Ne-a$ +ucat- $a$". M-a$ '$%iedicat (i-a$ %ierdut %artida.
0 Ol)u!a- s" (tii c-a$ s" arunc 'n /'nt'n" $in)ea asta. *" te lini(te(ti odat".
0 e ce e(ti su%"rat"- $a$" dra)"1 'ntre," Ol)u!a ,l'nd- %ri&ind-o cu
,")are de sa$".
0 Nu-s su%"rat"2... a nu-$i %lac +ocurile &iolente2
0 e ce-ai %l'ns- $a$"1
0 Las"-$"- Ol)u!a2... "nu! dra)"- #ai cu $a$a 'n cas".
0 Ma$"- a.i nu $ai dor$i$1
0 Las"... Mai +oac"-te cu Monica.
c#io%"t'nd- cu ,atista Monic"i 'n +urul )enunc#iului (i $'na doa$nei
eleanu- de.$ierd"toare- %e cre(tetul ca%ului- "nu! %"(i s%re &iitor...
0 Monica- s" (tii c" s-a-nt'$%lat ce&a2 Haide$ 'n cas"... *tai9 nu$ai o dat"
s-o $ai arunc.
Picioarele Ol)u!ei se des/"cur" 'n un)#i dre%t5 $in)ea .&'cni sus-sus-sus...
%'n" ce dera%" 'n +os din cerul 'n)erilor.
0 Ai &".ut lo&itur"1 Acu$a #ai2
*cru$elni!ele erau %line de $ucuri5 /a!a de $as" c"run!it" %e-alocurea de
scru$.
Herr ireCtor /u$a. o$nul eleanu /u$a. A$'ndoi t"ceau- ur$"rind
dansul oriental- 'n&"luit 'n &oaluri- al /u$ului aro$at.
Ol)u!a-(i lu" la $as" locul o,i(nuit. Monica se str'nse l'n)" Ol)u!a.
0 Herr ireCtor- de ce nu $"-ntre,i de ce a$ &enit1
0 A2 tu e(ti Ol)u!a2 Iaca te-ntre,9 de ce-ai &enit1
0 A(a2
0 ;ine.
0 Pa%a- da tu nu $"-ntre,i1
0 3e s" te-ntre,1
0 3e &rei tu.
0 ...3e-ai /"cut %'n" acu$a1
0 M-a$ +ucat a/ar".
0 ;ine.
0 Tot ce /ac eu a.i 'i bine5 de ce %a%a1
0 3e-ai s%us1
0 Ni$ica. A$ )lu$it.
0 ;ine.
Ol)u!a o %ri&i %e Monica- r"s/r'n)'ndu-(i ,u.a de +os. Monica $"tur"
/"r"$iturile de %e /a!a de $as".
0 Herr ireCtor- ai $i)ren"1
0 Nu.
0 Atunci tu ai $i)ren"- %a%a1
0 e ce- Ol)u!a1 N-a$.
0 Atunci eu a$ $i)ren".
i t"cu 'ncruntat".
0 Te doare ca%ul- Ol)u!a1 o 'ntre," do$nul eleanu %ri&ind-o 'n s/'r(it cu
luare-a$inte.
0 tiu eu2
0 ...*%une tatei- Ol)u!a. Te &"d ca$ 'n/ier,'ntat".
0 Nu $" doare ca%ul... Eu nu s%un $inciuni.
0 E(ti su%"rat"1
0 e ce s" /iu su%"rat"1
0 Atunci ce ai1
0 a tu ce ai- %a%a1
01... Ni$ic. 8u$e.. M" )'ndesc...
0 La ce te )'nde(ti- %a%a1
0 La tine... la "nu!... la &oi.
0 ;ine- %a%a.
*e au.i un .)o$ot la u(". To!i 'ntoarser" ca%etele 'ntr-acolo. Pro/ira intr"
$estec'nd. Venea din ,uc"t"rie s"-(i ia desertul 'n su/ra)erie.
0 3ona(ule- %ot s" str'n) $asa1 'ntre," ea %otolindu-(i un c"scat- cu oc#ii
la stru)urii r"$a(i.
0 u%" ce-i is%r"&i de $'ncat- 'i r"s%unse crunt Ol)u!a.
0 A$ is%r"&it.
0 u-te (i te uit"-n o)lind".
0 Hai- du-te- Pro/iro5 ai s" str'n)i $asa $ai t'r.iu- inter&eni .'$,ind do$nul
eleanu.
Pro/ira ie(i. Un &olu$inos su)#i! crainici $ersul %a(ilor ei $asi&i.
0 Pa%a- de ce st"$ noi aici1
0 O a(te%t"$ %e $a$a.
0 i tu o a(te%!i- Herr ireCtor1
0 Eu 'l a(te%t %e "nu!.
0 *" a(te%t (i eu1
0 ac" &rei...
0 Tu ce .ici- %a%a1
0 3u$ &rei tu- Ol)u!a2.
0 Eu /ac a(a cu$ &rei tu.
0 *tai (i tu... de ce nu12
Ol)u!a ciu)uli c'te&a ,oa,e dintr-un ciorc#ine- rosto)olindu-le %e $as".
0 Pa%a- nu$"rul treis%re.ece %oart" )#inion1
0 Tu (tii ce-i ghinion, Ol)u!a1 o cercet" %rin $onoclu Herr ireCtor.
0 *i)ur- dac-a$ s%us2... :#inion e c'nd ai tu ,ac la c"r!i... (i c'nd a$ eu
cra$%e.
0 ;ra&o2 i cine te-a-n&"!at1
0 Tu- Herr ireCtor.
0 Unde-i Alice s" te-aud"2 A( c"%"ta o %a%ar"2
0 *%une- %a%a- nu$"rul treis%re.ece %oart" )#inion1
0 tiu eu- Ol)u!a1... A(a cred unii.
0 a tu ce cre.i1
0 "2... a (i nu.
0 Mai $ult da sau $ai $ult nu1
0 Parc" $ai $ult da.
0 3a (i $ine- %a%a... Herr ireCtor- nu cu$&a a.i 'i treis%re.ece1
0 e ce1 A.i ai )#inion1
0 M" ro)2... *%une tu (i s%un (i eu2
0 Nu-i treis%re.ece. Acu$a s%une.
0 Eu n-a$... da %oate c" au al!ii2
0 Iaca n-ai ni$erit9 al#ii au noroc a.i.
0 tiu- Herr ireCtor- 'l iscodi Ol)u!a.
0 e unde (tii1 Ai ascultat la u("1
0 Eu n-ascult la u("2
0 Atunci ce (tii1
0 6ntrea,"-l %e %a%a.
0 3e (tie- dra)"1
0 tiu eu2
0 Mare drac $ai e(ti- Ol)u!a2
0 ...Herr ireCtor- ce /aci tu c'nd !i-i ciud"1
0 e%inde2 Uneori 'n)#it... alteori...
0 Alteori1
0 Alteori /u$e.2
0 Eu 'n)#it.
0 6n)#i!i2 3e 'n)#i!i1
0 Poa$"- Herr ireCtor- r"s%unse cal$ Ol)u!a- stri&ind 'n din!i ca %e-o
alun"- un /ra)ed ,o, de ,usuioac".
6n ietacul doa$nei eleanu- %rin storurile l"sate 'n +os- lu$ina a$ie.ii de
toa$n" %"trundea ostenit" (i odi#nitoare.
3u o $'n"- "nu! se re.e$a %e u$"rul $a$ei lui 'n)enunc#eat" l'n)" el.
Piciorul cu %ricina (i-i !inea 'ntins. :enunc#iul .drelit /usese s%"lat (i ,adi+onat
eu iod... Acu$ &enise r'ndul ,anda+ului antise%tic.
Un %ronun!at $iros /ar$aceutic $")ulea n"rile lui "nu!. Oc#ii nu i se $ai
des%rindeau de %e 'n&elitoarea ,anda+ului- 'nse$nat" cu o cruce ro(ie.
=...3'nit "n r'-boaie soldatul c'-use,
1i-n pu#ine -ile chinuit muri.
9eparte de-o mam' care "l crescuse *i care-l iubi...=
Ne(tiind c" "nu! $urea Ade%arte de-o $a$" care 'l crescuse (i care-l iu,iA-
doa$na eleanu era 'n)ri+orat" de )ra&itatea o,ra+ilor lui.
0 Te str'n)e %ansa$entul- "nu!1
0 a- %ansa$entul... Nu. Nu $" str'n)e %ansa$entul2
0 *%une $a$ei- "nu!. ac" te str'n)e s" !i-l /ac din nou.
0 Nu- $a$". A(a e /oarte /ru$os. %erci.
Pornind de deasu%ra )enunc#iului- %ansa$entul a+un)ea %'n" la $i+locul
%ul%ei d'nd %iciorului un &est$'nt de ran" %entru decora!ii. =Ol pressent >uel>ue
chose (1)...=
Mai de$ult- doa$na eleanu &or,ea /ran!u.e(te cu do$nul eleanu $ai
ales atunci c'nd &roia s" n-o 'n!elea)" urec#ile co%iilor. e%rinderea de %risos 'n
&or,e 0 acu$ c'nd co%iii (tiau /ran!u.e(te 0 se re/u)iase 'n"untru- %entru
)'ndurile tainice.
0 E(ti trist- "nu!1 'l 'ntre," ea de.$ierd'ndu-i /runtea.
6ntre,area se %re/"cuse 'n 'nde$n9 "nu! de&eni trist.
=(au2re petit Luel sourire na2rant.A =K>...
P"truns de &anitatea triste!elor %oetice- "nu! %ri$i de.$ierd"ri %e /runte-
%e o,ra+i- cu$ ar /i %ri$it a%lau.e.
0 Vrei tu s"-!i dau ce&a1 Hai2 3ere ce&a $a$ei..
0 Ma$"- a.i nu $ai tre,uie s" dor$1 'ntre," "nu! eu )las din ce 'n ce $ai
nesi)ur.
0 E(ti o,osit- "nu!1 7i-i so$n2
0 Nuu2
0 Atunci de ce s" te culci2 Nu-i ,ine-aici- cu $a$a1
0 ;a da.
0 Hai s" te %ie%tene $a$a.
APoate c" $-a$ '$,oln"&itA- n"d"+dui "nu!- si$!indu-se la putere.
1 Pun ei ce&a la cale2 =8r.>
K *"r$anul de el2 3e .'$,et nedu$erit2 =8r.>
Prin &"lurele $oi (i 'nc'lcite- %ie%tenele &'slea u(or- ascult'nd $ai $ult de
$elancolia oc#ilor dec't de $'nile care-l %urtau c-un sco% %ractic. Pentru oricine
altul dec't doa$na eleanu- %"rul lui "nu! era castaniu (i ,uclat. ar oc#ii
str"inilor s'nt distra!i (i &"d con&en!ional9 nu $ai $ult- nici alt/el- dec't oc#ii
/unc!ionarilor de la %a(a%oarte.
A3astaniu (i ,uclat2A Adic" la /el cu sute (i $ii de ca%ete %rin care trece
/oar/ecele (i cos$eticul ,"r,ierilor2... ;ie!ii ,"ie!i2 Tre,uie s" /ii /e$eie ca s"
,a)e de sea$" lu$ea c" ai %"r /ru$os2
Ini$a doa$nei eleanu se str'nse a$ar- si$!ind ne%"sarea oa$enilor. i
$'nile $a$ei ocrotir"- o cli%"- .adarnic- '$%otri&a oc#ilor (i-a /oar/ecilor- risi%a
,uclelor lui "nu!.
0 *tai +os- "nu!. *" te %ie%tene $a$a /ru$os.
"nu! se a(e." %e dor$e.a de la %icioarele %aturilor al"turate.
0 6ntinde-te ,ine... A(a. tii- "nu!- c'nd erai $ic...
*e lun)ise de-a lun)ul dor$e.ei- cu ca%ul %e )enunc#ii doa$nei eleanu.
:#etele %r"/uite odi#neau %e (alul turcesc- (i 0 ciudat2 0 nici o o,ser&a!ie2
i$%otri&"- un .'$,et ."rit %rintre )ene.
=3'nit "n r'-boaie...=
0 *"-!i s%uie $a$a o %o&este1
0 aa2
0 3e s"-!i s%uie $a$a1
0 "nu!- se 'ntrist" ea deodat"- nu $ai (tie $a$a %o&e(ti %entru tine2 E(ti
$are- "nu!2... 3u$ trece &re$ea2
oa$na eleanu o/t" (i- l"s'nd %ie%tenele 'n %"r- alint" ca%ul %entru care
nu $ai a&ea %o&e(ti.
=...9eparte de-o mam'...=
Oc#ii doa$nei eleanu cuno(teau nuan!ele ,uclelor lui "nu! ca notele unei
!octurne de 3#o%in...
;ucle castanii2... 3astanii %e dina/ar"9 da. ar c'te /l"c"ri $ocneau 'n"untru2
3'te a%e ru)inii2 3e delicate c#enare ar"$ii ardeau %e $ar)inile (u&i!elor2
La s/'r(itul &acan!elor- ,uclele lui "nu! erau altele dec't cele de la 'nce%utul
&acan!elor. 6n ro(ul lor de soare cu%rins de 'ntuneric- si$!eai o do)oare %arc"-
si$!eai a%ro%iindu-se toa$na- cu$ si$!i 'n lu$ini(ul unor ta,louri de
Re$,randt- ni$,ul lui Isus.
Ai ,uclat2A ;ucl" cu ,ucl" alt/el ,uclat. i$inea!a- c'nd "nu! se de(te%ta
din so$n 0 'n cli%a #'d" c'nd %"rul oa$enilor e .,urlit (i de.$"!at 0 %"rul lui
r"s"rea ca o )r"$ad" de lalele 0 c'nd ar"$ii- c'nd castanii 0 'n/lorite 'n
)r"dinile so$nului.
At'tea di$ine!i2 At'tea de(te%t"ri co%il"re(ti2 O cli%"- tot trecutul anilor din
ur$" se aco%eri de ,runul lan de aur al lalelelor rotunde...
...i iat"- 'nce%ea liceul... &ia!a... uni/or$a... tunsul... ,"tr'ne!ea %entru unii-
tinere!ea %entru al!ii... (i co%ilul cu ,ucle de /at"- 'ntins %e dor$e."- niciodat"-
niciodat" nu &a $ai /i la /el...
0 "nu!.
0 ...
8urat" de )'nduri- doa$na eleanu nu ,")ase de sea$" c" "nu! a!i%ise
%e )enunc#ii ei. Ridic'ndu-i ca%ul cu $'nile- 'l a(e." %e c"%"t'iul dor$e.ei-
'nceti(or- ca %e un &as cu /lori (i /luturi.
3ran!... "nu! se de(te%t" 'ns%"i$Bntat- 'n sunet de s",ii %arc".
0 3e-i1
0 Ni$ic- "nu!. Uite...
0 M" tun.i- $a$"1 se alar$" el &".'nd (u&i!a de %"r (i /oar/ecele din $'na
doa$nei eleanu.
0 Nu- "nu!- .'$,i ea cu triste!" la )'ndul c" al!ii 'l &or des%uia. A$ t"iat o
(u&i!" nu$ai... %entru $ine.
0 e ce- $a$"1 'ntre," "nu! c"sc'nd cu %o/t".
0 A(a... s-o &e.i (i tu c'nd &ei /i $are... "nu!2...
0 Po/ti$1
0 Tu e(ti $are- "nu!1
0 a- $a$".
0 N-ai &rea tu s" r"$'i a(a cu$ e(ti9 $ititel1...
0 Nu2
0 ...'$%reun" cu $a$a.
0 aa.
0 ac" nu se %oate- "nu!2... Hai s"-!i dea $a$a ce&a ,un.
0 in (i/onier"1
0 in (i/onier"- .'$,i doa$na eleanu 'n /a!a (i/onierei de $a#on a $a$ei
(i-a ,unicei ei.
...Par/u$ul d"t"tor de nostal)ii al (i/onierelor co%il"riei din ietacul so$nului
(i al r"s/"!ului2 Par/u$ care se duce cu trecutul... Par/u$ %e care-l re)"se(ti 0
trec'nd )r",it de &ia!" %e o &ec#e uli!" cu .ar."ri 'n/lori!i... Te !ine-n dru$
ciudata adiere- &enind cu-a %ri$"&erii %rintr-o /ereastr" necunoscut" la care
%oate s" r"sar" un c#i% de /at" t'n"r"... 0 din cas"1 ori din trecut1 0
tur,ur"tor.
Par/u$ul de li&"n!ic" (i sul/in" str'nse 'n s"cule!e colorate- care at'rn" de
ra/turi ca ni(te delica!i desa)i ai a$intirilor... Miros de iar,"-$are- de colonie (i
de %ar/u$uri cu nu$e %e &eci uitate- ca ale /ericirii... :r"$e.ile al,iturilor-
.'$,itor de al,e-n u$,ra &iolet" a ra/turilor...
...i ."n)"nitul ar)intiu al c#eilor- (i sc'r!'itul $u.ical al (i/onierelor desc#ise
de o $'n" al,"- c'nd 'n o)linda lor r"sare 0 o cli%" nu$ai 0 un ietac (i un co%il
cu ,u.e u$ede (i oc#i duio(i /iindc" 'n (i/onier" e (ocolat"...
0 Ma$"- c'te a$ &oie s" iau1 'ntre," "nu!- ron!"ind o ta,let" rotund" de
(ocolat" AMarVuisA- $'nc'nd din oc#i cutia r"$as" 'n $'na lui.
0 Ia-!i-le %e toate... s" ai (i tu la tine 'n odaie.
0 Ade&"rat1
0 Ade&"rat.
"nu! 'nc#ise cutia du%" oarecare di,uire cu ca%acul9 era e$o!ionat.
0 i-acu$ #ai s" te %ar/u$e.e $a$a.
"nu! %lec" ca%ul ca %entru 'ncoronare. o%ul de sticl"- u$e.it- (er%ui
%rintre ,ucle- %e du%" urec#i- %e t'$%le- l"s'nd o adiere de lunc" +ila&" (i de
,o$,oane acre.
0 "nu!...
0 Po/ti$.
0 "nu!...
M'nile doa$nei eleanu u$,lau re%ede %rintre ra/turi- sucind (i /r"$'nt'nd
teancul ,atistelor.
0 "nu!- (o%ti ea rar- 'n sil"- du-te 'n so/ra)erie... Te a(tea%t" $o(u Puiu.
"nu! ie(i. 3urentul tr'nti u(a s$ul)'nd-o $'nii distrate. 6n a/ara u(ii- "nu!
a(te%ta cu&enita o,ser&a!ie9 AU(ile se-nchid, nu se tr'ntesc2A Neau.ind ni$ic- se
$ir"- (i %orni s%re so/ra)erie cu ,u.unarul u$/lat de cutia (ocol"!ilor-
(c#io%"t'nd din %ricina ,anda+ului.
O)linda (i/onierei o)lindi 'n treac"t o $'n" care aco%erea un o,ra....
0 Uite (i %e Ka$i-Mura2 i.,ucni &oios Herr ireCtor- a.&'rlind c"r!ile.
6n a(te%tarea 0 ca$ lun)" 0 a lui "nu!- Herr ireCtor +ucase c'te&a
%artide de DcartD cu do$nul eleanu.
0 a ce-i cu tine- Ka$i-Mura1
0 M-a$ +ulit la )enunc#i- $o(u Puiu.
0 i ai %ri$it cadou un %ansa$ent... ;ra&o !ie2 Ia stai +os.
Herr ireCtor '(i str'$," scaunul s%re "nu!... Ol)u!a care 'ndurase ca.na
unei silnice t"ceri- '(i turti ,"r,ia de $as"- cu oc#ii la %'nd". o$nul eleanu '(i
statornici %ri&irea %e %la/on5 Monica- %e )enunc#i.
0 7i-a s%us $a$a %entru ce te-a$ c#e$at1
0 Nu.
0 8oarte ,ine. Atunci s" &or,i$ noi a$'ndoi- ca doi ,"r,a!i... ca doi
%rieteni9 da1
0 a- 'n)'n" "nu!- str'n)'nd cutia cu (ocolat".
0 La &r'sta ta 0 c'!i ani ai1 dois%re.ece1
0 Ne'$%lini!i- re)ret" "nu! ro(indu-se.
0 N-are-a-/ace2 La dois%re.ece ani nu $ai e(ti co%il. E(ti )o)ea$ite ,"iat
$are2 A(a trebuie s" /ii.
Vocea lui Herr ireCtor r"suna cate)oric"- directoral". "nu! se %re)"ti
%entru un lun) (ir de Ada.A.
0 Tu (tii- "nu!- c" $o(u Puiu te iu,e(te... ca (i $a$a- ca (i tata...
0 a.
0 ...(i c"-!i &rea ,inele (i nu$ai ,inele...
0 a.
Ol)u!a se /r"$'nta.
0 ;ine- "nu!. *" &ede$ nu$ai- dac"-l iu,e(ti (i tu %e $o(u Puiu c't te
iu,e(te el %e tine...
"nu! cli%i. At'tea &or,e adresate lui- (i nu$ai lui- 'l a$e!eau. I se %"rea c"
'ntre ca% (i %icioare- erau Cilo$etri. 3a%ul se 'n"l!ase sus- sus- di$%reun" cu
%la/onul5 %icioarele co,or'ser" a/und- a/und- di$%reun" cu %odelele. i %este
%r"%astia dintre ca% (i %icioare aler)a $ereu trenul asur.itor al &or,elor...
0 Ia s"-$i s%ui tu $ie- "nu!- dac" &rei s-a+un)i 'ntr-o .i la /el ca $o(u
Puiu1...
0 a.
0 ...*" c'(ti)i (i tu ,ani 0 c't &rei 0 s" c#eltuie(ti c't %o!i- s" ai auto$o,il-
s" %or!i $onoclu- s" /ii- 'ntr-un cu&'nt- st"%'n %e tine- (i c'nd 'i s%une o &or," s"
tre$ure ceilal!i 'n /a!a ta (i s" te asculte ca %e un re)e...
0 a.
0 Atuncea "nu! trebuie s" /aci cu$ '!i s%une $o(u Puiu.
0 ;ine...
0 ar /iindc" e(ti ,"iat $are (i de(te%t (i 'n&"!at (i ascult"tor...
O lic"rire de s%ai$" 'l nelini(ti %e "nu!- ca un /ul)er %rin cea!a deas".
0 ...Mo(u Puiu &rea s" #ot"r"(ti tu sin)ur... i #ot"r'rea luat" de tine &a /i
s/'nt". 3u$ &ei s%une tu- a(a &o$ /ace noi. i tata- (i $a$a- (i $o(u Puiu te
&or asculta %e tine- ca (i cu$ noi to!i a$ /i co%iii t"i... ar tu- "nu!- tre,uie s"
c#i,.uie(ti serios (i s" r"s%un.i ca un ,"r,at. ac" &ei /ace a(a cu$ crede$
noi- te &o$ iu,i $ai tare (i te &o$ trata ca %e un o$ $are (i cu$inte- nu ca %e
un co%il... Ne-a$ 'n!eles1
0 a- &or,ir" sin)ure ,u.ele lui "nu!.
0 Acu$a ascult" ,ine...
=3'nit "n r'-boaie soldatul c'-use...= 3e s-a 'nt'$%lat1...
0 6nce%'nd din anul acesta 0 /iindc" acu(i se is%r"&e(te &acan!a...
"nu! str'nse $ai tare cutia din ,u.unar.
0 ...tu intri la liceu... Hei2 Nici nu-!i 'nc#i%ui tu- "nu!- ce $'ndrie-i s" /ii
licean2 3e 'nsea$n" asta9 (coala %ri$ar"1 8leac2 Pentru co%ii $ici2... Liceul e
altce&a2 i tata (i eu a$ /ost liceeni. i ce r"u ne %are c" nu $ai s'nte$2...
"nu! trase cu coada oc#iului la Ol)u!a- dar 'nt'lni nu$ai oc#ii tri(ti (i $ira!i
ai Monic"i.
0 e-acu$a 'nainte ai s" ai %antaloni lun)i- cu dun)"2 Au.i- "nu!1
(antaloni lungi. A(a cu$ %oart" tata (i cu $ine. 3e $ai &rei1
"nu! 'nce%u s" asculte.
0 3e se-nt'$%l" 'ns"9 noi cu to!ii &re$ ca tu s" ai %arte 'n &ia!" de ce-i $ai
,un (i ce-i $ai ales... i /iindc" la Ia(i nu s'nt licee de sa$"- a$ dori s" ur$e.i
liceul la ;ucure(ti. 6n ca%itala !"rii- "nu!2 *" stai 'ntr-un ora( cu re)ele2
u$inica te scot din internat- (i du%" ce tra)e$ un... o $as" )ro.a&" la Enescu
0 unde-ai s" co$an.i tu ce-!i trece %rin ca% 0 ne tr'nti$ 'ntr-o tr"sur" cu doi
cai ne)ri (i /ace$ o %li$,are la osea... i s" (tii- "nu!- $uscalul care l-oi
ale)e eu 'ntrece calea(ca re)elui2 Hei-#ei2 *"racul re)e2 Noi 'nainte- %icior
%este %icior- (i el 'n ur$a noastr"... tii tu c" $o(u Puiu se %rice%e2... i la anul
0 du%" ce-i 'n&"!a tu ,ine- ca s" nu-l /aci de r's %e $o(u Puiu 0 /ace$ a$'ndoi
o %li$,are 'n str"in"tate. 3'nd cu trenul- c'nd cu &a%orul2... i c'nd ti-i 'ntoarce-
&or,ind at'tea li$,i str"ine- r"$'ne Ol)u!a cu )ura c"scat"- )lu$i Herr ireCtor-
/"c'nd cu oc#iul Ol)u!ei. Vra s" .ic"- "nu!- iaca ce-!i %ro%une $o(u Puiu9 ori
r"$'i la Ia(i 0 'ntr-un liceu d"r"%"nat unde &in to!i descul!ii (i nes%"la!ii- 'ntr-un
liceu cu uni/or$e ur'te 0 ori &ii la ;ucure(ti cu $o(u Puiu- la un liceu ca cele
din %o&e(ti- 'n ora(ul 'n care st" re)ele- 'n ora(ul 'n care- du$inicile- o duce$
nu$ai 'ntr-o %etrecere- (i de unde- c'nd &ine &acan!a- #o% 'n tren (i tot 'nainte...
Acu$a tu )'nde(te-te (i ale)e... Tu (tii cu$ e ,ine (i ce &rea $o(u Puiu.
Hot"r"(te.
S Hai- Monica. Noi n-a&e$ ce c"uta aici.
U(a %ocni... Herr ireCtor a%rinse o #a&an"... "nu! '(i roti %ri&irea %rin
odaie... o$nul eleanu %ri&ea %la/onul 'ncruntat- ca (i cu$ acolo sus ar /i /ost
.u)r"&it" &'n.area lui Isus.
Pri&irea lui "nu! 'nt'lni ca%ul tuns al lui Herr ireCtor- cicatricea de
*c#lT)er5 'n/rico(at"- se a,"tu 'n s%re ,u/et... ;ietul ,u/et2 3'nd "nu! era $ic
se ascundea 'n ,u/et... Acu$ era $are2... i $a$a nu era 'n su/ra)erie...
6n)#i!i uscat- iar 'n)#i!i... *in)ur %e un scaun deasu%ra lu$ii... i tre,uia s"
r"s%und" da.
Ridic" oc#ii 'n/r'n!i s%re Herr ireCtor.
0 Nu te )r",i- "nu!- 'l '$,"r,"t" Herr ireCtor. :'nde(te-te ,ine.
3a%ul lui "nu! .&'cnea )ol.
M'na-i 'n!e%enise %e cutia din ,u.unar... O &ies%e &enit" de-a/ar" 'i ,'.'i su,t
nas. *cutur" ca%ul- se a%"r" cu $'nile. Vies%ea se a(e." %e stru)uri. M'na lui
"nu! 'ncle(t" din nou cutia.
A...A2... Vra s" .ic" de asta $a$a...A
i tata (i Ol)u!a2 To!i (tiuser"- nu$ai el nu2...
6l alun)au din cas"... To!i 'l %"r"seau... Ni$"nui nu-i %"sa de el... (i $a$a1
3#iar $a$a2... "nu! nu $ai a&ea %e ni$eni...
6nc#ise oc#ii u$e.i!i... i deodat"- tur,inca lui I&an se 'ntredesc#ise. in ea
n"&"lir" 0 ca ni(te u$,re uria(e- 'ntr-o lu$e %ustie 0 ;ar,ara U,ric- :eno&e&a
de ;ra,ant- 3enu("reasa- toate do$ni!ele (i '$%"r"tesele ne/ericite... (i %rintre
ele- c'nele soldatului $ort 'n r".,oaie- c'nele A.or.
AVra s" .ic" a(a2 Vra s" .ic" a(a2A...
Pe o,ra+ii lui "nu! (i %este lu$ea +alnicelor u$,re alunecar" dou"
lacr"$i... (terse cu $'nie de $'na lui "nu!... 3"ci din tur,inca lui I&an 0 cu
%lete ne)re-n &'nt- cu oc#i sc'nteietori- cu %alo(ul 'ntr-o $'n" (i ,u.du)anul 'n
cealalt" 0 ie(ise 8"t-8ru$os din lacri$".
M'na lui "nu! s$unci cutia cu (ocolat"- i.)onind-o %e $as".
Nu-$i tre,uie2 ac"-i a(a- ,ine2... Las" c" &-ar"t eu2A...
3u )las ridicat- neo,i(nuit de tare (i de #ot"r't- "nu! rosti $arile &or,e9
0 a- $o(u Puiu- $er) cu $ata la ;ucure(ti. A(a &reau eu.
0 ;ra&o- "nu!- ,ra&o2 A(a ,"iat $ai 'n!ele) (i eu2 Vino s" te s"rut.
0 "nu!2 stri)" doa$na eleanu- sco!'nd ca%ul %rin u(a 'ntredesc#is"- /"r"
s" intre- ca 'n a(te%tarea re.ultatului unei o%era!ii.
A3e-a$ /"cut1A...
3a roua di$ine!ii- 8"t-8ru$os se risi%i 'n %loaie de lacr"$i %e o,ra+ii s"ruta!i
ai lui "nu!.
0 Alice2 Hai- Alice2 *-a /"cut2 *" ne tr"iasc" "nu!2 O sticl" de 3otnar.
0 Las"- las"- dra)ul $a$ei- are s" /ie ,ine- 'l alin" doa$na eleanu
str'n)'ndu-l 'n ,ra!e a(a cu$ l-ar /i str'ns %e %eronul unei )"ri lu)u,re- su,t
!i%"tul loco$oti&ei care l-ar /i dus la $"cel.
6n c'te&a cli%e so/ra)eria '(i sc#i$," 'n/"!i(area. Pro/ira iu!it" de-o %orunc"
scurt"- str'nse /a!a de $as" cu scru$ (i /"r$"turi- $"tur" %e +os- arunc'nd
%ri&iri crunte s%rintenei (i .'$,itoarei Anica- ale c"rei $'ni %urtau /ar/urii (i
."n)"nitoare tac'$uri- ca %e ni(te castaniete. O alt" /a!" de $as"- al,"-
'$%odo,it" cu ,roderii si$%le- aco%eri $asa- d'ndu-i un aer du$inical. Herr
ireCtor a+uta %e doa$na eleanu- %otri&ind- cu un /el de )alanterie- /aldurile (i
c"derea /e!ei de $as".
o$nul eleanu se duse 'n ,eci. "nu!- ne$i(cat %e scaun- a&ea %ri&irea
)ra&" (i distrat" a /i)uran!ilor %entru sc#i$,area decorului %iesei 'n care (i ei
s'nt decor.
0 Alice- /ac %rinsoare %e i@ Cilo)ra$e de $aroane c" n-ai ,i(coturi de
(a$%anie.
0 ;ine- :ri)ore. Pri&e(te...
6ntr-un ra/t de sus al ,u/etului- al"turi de tradi!ionalul %anera( cu stru)uri de
Mala)a (i $i)dale- ,i(coturile se 'n"l!au 'n &ra/ %udrat- ca ni(te )al,ene &'sle
ale &eseliei.
0 A$ %ierdut. La %orunc"2
0 Ai s" ne tri$i!i de la ;ucure(ti- c'nd 'nce%e se.onul $aroanelor un
&a)on... 8ace$ un %ra.nic- "nu!2 A(a-i1
0 Po/ti$1
0 Ni$ic... *%une $a$a %rostii.
O str'n)ere de ini$"... 3'nd 'i &re$ea $aroanelor- "nu! &a /i la ;ucure(ti...
O odaie )oal" 'n cas" (i alta 'nsu/let...
*-au.ir" lo&ituri de %icior 'n u(".
0 esc#ide!i 2
Anica s$unci u(a-n l"turi. :'/'ind- cu %"l"ria %e ca% (i %ardesiul %e u$eri-
intr" do$nul eleanu.
0 Asta-i %entru Alice (i %entru co%ii.
0 Pre.int-o2
0 AMu$$A- nou" sute (ase.
0 *e a%ro,"- e@cla$" Herr ireCtor desci/r'nd etic#eta 'n ti$% ce de)etele
'ncercau soliditatea do%ului cu casc" r".,oinic".
0 :ri)ore- ia %ri&e(te.
0 ;ine c" $ai &"d (i eu col, autentic %e o sticl" de &in.
0 ...de 3otnar- recti/ic" do$nul eleanu cu un ton #eraldic.
0 Uite ce $i-a!i /"cut /a!a de $as"2
6n $i+locul $esei- do$nul eleanu culcase cotnarul- /"c'ndu-i c"%"t'i dintr-
un (er&et. *ticla nea)r" cu do%ul '$,ro,odit 'n cear"- a&ea straiul de %ra/ (i a!e
de %"ian+en al anilor su,terani.
0 Anica- du-te 'n odaia /eti!elor (i %o/te(te-le.
0 *" ne a(e."$.
0 3u$1
0 "nu! l'n)" $ine- #ot"r' doa$na eleanu- lu'ndu-l de du%" )'t.
0 Vra s" .ic" %e $ine $-a!i dat a/ar"2 %rotest" Herr ireCtor.
0 Tu stai cu (a$%ania. Noi- $oldo&enii- st"$ cu "nu! (i cu cotnarul.
0 M" le%"d de *atana2
0 Nu se lea%"d" ea de tine2
0 a Ol)u!a unde-i1 'ntre," doa$na eleanu %e Monica.
0 $ante Alice- Ol)u!a... Ol)u!a a s%us c" doar$e- (o%ti Monica- su,!iind %e
c't cu %utin!" %e a spus.
0 Nu se %oate. *" &ie (i Ol)u!a.
0 O doare ca%ul- tante Alice.
0 Ia s" $" duc eu s" &"d ce-i- se ridic" do$nul eleanu si$!ind c" nu-i
lucru curat.
0 Pot s" intru1
0 Ol)u!a.
o$nul eleanu cr"%" u(a- %ri&i (i 'nceti(or se 'ndre%t" s%re %atul Ol)u!ei.
0 or$i1 o 'ntre," el- de.$ierd'ndu-i %letele.
0 Nu- r"s%unse ea cu oc#ii 'nc#i(i- cu %u$nii 'nc#i(i.
0 Te doare ca%ul1
0 Nu.
0 Atunci de ce nu &rei s" ,ei (i tu un %a#ar de (a$%anie %entru "nu!1
0 Nu &reau.
0 Ia uit"-te la tata.
e su,t )enele ne)re- %ri&irile ne)re i.,ucnir". Ol)u!a 0 ca (i cu$
desc#iderea oc#ilor ar /i i$%licat i$%erios sc#i$,area %o.i!iei 0 se ridic"-
a(e.'ndu-se %e %at. Pri&ea /"r" s" cli%easc".
0 Ei2 V"d c" e(ti su%"rat"2 Ia s%une tatei9 ce s-a 'nt'$%lat1
0 *'nt su%"rat".
0 e ce1
0 8iindc" a$ dre%tate.
0 Asta-i ,ucurie- Ol)u!a- nu su%"rare2
0 Nu. 8iindc" eu a$ dre%tate (i tu n-ai... (i eu &reau ca tu s" ai dre%tate
totdeauna.
o$nul eleanu a,ia '(i st"%'ni un .'$,et5 Ol)u!a )esticula cu de)etul9 asta
'nse$na c" su%"rarea-i %e s/'r(ite.
0 Ia e@%lic"-$i cu$ &ine asta.
0 Pa%a- 'nce%u Ol)u!a &e#e$ent- cine-s eu1
0 Tuu1 8ata $ea.
0 i $ai cine s'nt eu1
0 8ata $a$ei.
0 i $ai cine- %a%a1
0 ...i %rietena lui $o( :#eor)#e.
0 Ei- %a%a2 Tu $" /aci s" r'd- (i eu &reau s" /iu serioas"2 *%une- %a%a.
0 A$ a+uns la /undul sacului2 Mai s%une (i tu.
0 Pa%a- cine-i "nu!1
0 A#a2 8ratele t"u.
0 Vra s" .ic" el e /ratele meu?
0 *i)ur.
0 Pa%a- &ra s" .ic" "nu! e rud" cu $ine tot at't c't e (i eu tine (i $a$a1
0 a- Ol)u!a- .'$,i do$nul eleanu.
0 -atuncea- dac" eu a( /i tot a(a de $are ca (i $a$a- a( /i $a$a lui
"nu!.
0 A(a-i. Ar a&ea dou" $a$e. Vai de el2
0 Pa%a- ."u c" nu )lu$esc... Vra s" .ic" eu s'nt sora lui nu$ai /iindc"-s
$ic"...
0 Nu- Ol)u!a2 E(ti sora lui "nu! /iindc" a$'ndoi s'nte!i co%iii no(tri.
0 *i)ur- %a%a. Eu ce s%un2... Vra s" .ic" eu s'nt ca (i $a$a %entru "nu!-
nu$ai c" eu s'nt $ic" (i $a$a-i $are... a (i eu a$ s" /iu $are.
0 Te-ai su%"rat %e tata /iindc"-l tri$ete %e "nu! la ;ucure(ti1
0 *%une- Ol)u!a. Tu (tii c" tata te ascult" cu %l"cere.
0 Pa%a- de ce nu m-a#i 'ntre,at (i %e $ine1
0 Tu 'l iu,e(ti $ult %e "nu!1
0 M" ro)2... Eu s'nt sora lui. e ce nu $-a!i 'ntre,at1
0 ...tiu eu2... A(a-s %"rin!ii- Ol)u!a9 n-au 'ncredere 'n co%ii. i %oate c" n-
au dre%tate... 6ntotdeauna.
0 Te-ai su%"rat- %a%a1
0 Nu. M-a$ %oso$or't- %oate- /"r" s" &reau.
0 Pa%a- eu nu &reau s" te su%"r. Eu &reau s" ai tu dre%tate... e ce-a %l'ns
$a$a1
M'na do$nului eleanu 'i r"s%unse de.$ierd'ndu-i $'na.
0 i !ie-!i %are r"u- %a%a. *'nt si)ur".
0 3u$ '!i %are r"u (i !ie- Ol)u!a2 A(a-s %"rin!ii2 )lu$i el $elancolic.
0 Ve.i- %a%a2 Pe $ine nu $-a!i 'ntre,at2
0 Ol)u!a- tu (tii c" "nu! 2rea s" %lece1 El a #ot"r't- nesilit de ni$eni... 6n
s/'r(it2
0 tiu eu. El /ace cu$ &rea Herr ireCtor.
0 i $o(u Puiu 'l iu,e(te %e "nu! ca (i noi. El 'i &rea ,inele... alt/el dec't
noi... (i cred c" are dre%tate.
0 *%ui dre%t- %a%a1
0 a- da2
0 La noi acas" nu-i ,ine1
0 6i ,ine- Ol)u!a... ar %entru un ,"iat e $ai ,ine s" creasc" 'ntre ,"ie!i...
strunit cu$ tre,uie.
0 Mai ,ine era$ eu ,"iat.
0 e ce- Ol)u!a1
0 A(a2... N-ar /i %l'ns $a$a.
0 ;a da- Ol)u!a. Ma$a &" iu,e(te deo%otri&" %e a$'ndoi.
0 tiu- %a%a- nu .ic2... a eu nu &reau s" %l'n)" $a$a.
0 i-l l"sai %e tata sin)ur- dac" erai ,"iat1
0 Tu e(ti ,"r,at- %a%a2
0 i1
0 ...Nu te-a( /i l"sat- %a%a- i.,ucni ea $'nioas"- /iindc"-s /at".
o$nul eleanu o s"rut".
0 7i-a trecut su%"rarea1
0 ac" ai tu dre%tate- si)ur.
0 A$- Ol)u!a. A&oca!ii au totdeauna dre%tate2
0 i %"rin!ii- %a%a2
0 Ei- ,ra&o2 A(a te &reau9 &esel". Haide$ 'n so/ra)erie.
0 Pa%a- Herr ireCtor e $ai se&er dec't tine9 a(a-i1
0 ec't $ine 0 $i se %are 0 nu-i )reu s" /ii $ai se&er... 3e .ici1
0 Ade&"rat2 Tu nu e(ti de loc2... Nici nu-i ne&oie s" /ii2
0 a2 *%ui tu2
0 ;a da- %a%a. ac" ai /i tu se&er- eu...
0 Tu1...
Ol)u!a 'l %ri&i cu &iclean" serio.itate.
0 Eu $-a( arunca de %e aco%eri(... cu$ erai s" /aci (i tu c'nd erai $ic- (i !i-
ar %"rea r"u2
0 Oare2
0 a tu nu e(ti se&er. Tu nici nu %o!i s" te su%eri- %a%a.
0 Ei12
0 a. 6!i s%un eu2 7ie-!i &ine s" r'.i c'nd te su%eri- (-atunci 2rei s" te su%eri
(i $ai tare...
o$nul eleanu r'dea.
0 Tu sa$eni cu $ine- %a%a.
0 a- Ol)u!a. Ar tre,ui s"-l %ui la col! %e tata- /iindc" nu (tie s" /ie tat"
serios.
0 Ei- %a%a2 Eu te-ascult %e tine. tii- eu te-a$ su%"rat odat"- (i /iindc" tu nu
$i-ai s%us ni$ica- eu sin)ur" $-a$ %us la col!... Ve.i2 Nu $i-i ru(ine2 Eu '!i
s%un... a &reau s" (tiu dac" Herr ireCtor e se&er1
0 3't tre,uie- Ol)u!a. :ri)ore &" iu,e(te.
0 tiu- %a%a... Las"- a$ s" &or,esc eu cu Herr ireCtor... 3e cau!i aici1 e
ce nu ,a!i la u("- Anica1
0 6ntrea," coni!a de ce nu $ai &eni!i...
0 Hai s" $er)e$- %a%a... 6$i %are ,ine c" $i-ai /"cut o &i.it". A$ s" 'n&"!
s" /ac ca/ea. 3'nd $i-i $ai /ace tu o &i.it" a$ s" te trate. cu ca/ea nea)r".
0 M" o$oar" Alice- $"i dr"cu(orule2
0 i dulcea!"-!i dau- %a%a.
0 Ai tu dulcea!"1
0 *i)ur. Uite- %a%a... a s" nu $" s%ui2
Oc#ii do$nului eleanu scli%ir" de r'sul a$intirilor- %ri&ind )a&anoasele din
so,".
0 Acolo-i ,u/etul t"u2
0 a- %a%a- acolo a$ s" ascund ca/eaua (i i,ricul.
0 i de unde ai s" ai tu ca/ea (i i,ric1
0 6$i cu$%eri tu- %a%a... ca s"-$i %ot %ri$i $usa/irii.
0 i dac" ne %rinde $a$a1
0 Are s" )uste (i ea din ca/ea... s" &ad" dac"-s ,un" )os%odin"2
0 i dac" se su%"r"1
0 Ne %une la col! %e-a$'ndoi2
0 V-a!i '$%ot$olit1 'i 'nt'$%in" doa$na eleanu scutur'ndu-(i )'ndurile.
0 T"cere2 cu&'nt" Herr ireCtor. au cu&'ntul lui AMu$$A. A&i. urec#ilor
delicate2
0 :ri)ore- s" nu s%ar)i o)linda.
0 N-ai )ri+"- Alice2 o%urile de (a$%anie au %redilec!ie %entru urec#ile tale2
e rest n-ai )ri+"- c" are do%ul2
6ntr-o %ornire- doa$na eleanu (i Monica '(i astu%ar" urec#ile. Totu(i-
%ocnetul /esti& le /"cu s" tresar". o%ul .,ur" ca o &ra,ie dintr-un e@u,erant
.ar."r 'n/lorit 'n sticl"- scuturat 'n cu%e.
0 I$%eca,il2 se autoco$%li$ent" Herr ireCtor- u$%l'nd cu%ele... *er&i!i-
&"2 3ea $ai %lin" %entru Ka$i-Mura.
0 U$%le-o ,ine- Herr ireCtor- nu $" %ersecuta2 'l lu" 'n %ri$ire Ol)u!a
ar"t'nd cu de)etul ade&"ratul ni&el al (a$%aniei su,t cel decorati& al s%u$ei.
0 Alice- ce ai de s%us1 8iic"-ta &rea a,ata+uri alcoolice1
0 "-i- :ri)ore. 6n norocul lui "nu!.
0 *tai- Ol)u!a- nu 'nce%e... N-ai )ri+"- te-a$e!e(ti 'ndat".
0 Ai s" !ii un discurs- Herr ireCtor1 'ntre," Ol)u!a cu ,u.ele %u/oase de
s%u$".
0 Nu $" inter%ela2 Tu e(ti &e(nic 'n opo-i#ie... ra)ii $ei- 'nce%u Herr
ireCtor ridic'nd cu%a- de a.i 'nainte a$ %ierdut un ne%ot- dar a$ c"%"tat un
,"iat 'n acelea(i condi!ii ca (i 8ecioara Maria. ;eau $ai 'nt'i- 'n cinstea noului
tat" 0 &rednic tat"2 0 care-(i ,otea." /iul 'n (a$%anie nu 'n a%" ortodo@"... i
'n ce (a$%anie2 ad"u)" el $uindu-(i ,u.ele 'n ,londa roire. Raudeamus igitur.
3iocnite- cu%ele c'ntar" %ura ariet" a cristalelor su,!iri.
0 Hai- Alice- nu /i $a$" &itre)"2 3iocne(te cu tat"l co%ilului &ostru2
0 U$%le-o- :ri)ore.
0 3u$1 Ai (i ,"ut-o2 Tu- Alice2
0 Eu.
Herr ireCtor turn" &eselie acolo unde era ne&oie de $ult". 3-un /o(net-
s%u$a crescu. 6n $i(carea ei- cu%a se 'n"l!a- %arc" %al%it'nd- ase$eni unei
,alerine-n &'r/uri- /urat" de .,orul &oalurilor des/"(urate.
0 -acu$- dra)ii $ei- ur$" Herr ireCtor ciocnind cu doa$na eleanu- s"
,e$ 'n s"n"tatea fiului "ndrumat. orin!a $ea cea $ai /ier,inte e ca %este &reo
.ece ani- aduna!i 'n +urul acestei si$%atice $ese- c" ciocni$ din nou to!i cei de-
acu$. -atuncea- "nu!- s" $" %ri&e(ti tu %rin $onoclu 0 cu$ te %ri&esc eu
acu$a 0 (i s" .ici9 AAcest ra$olit care 'n &ia!a lui n-a (tiut s" ai," un co%il... a
i.,utit s" /ac" un o$A. 6n a(te%tarea acelei .ile- s-o cinsti$ %e aceasta cu$ se
cu&ine- s" cinsti$ %e $a$e2
0 E(ti ,ine dis%us- Herr ireCtor2 'l a%ostro/" Ol)u!a c-un ,i(cot 'n $'n".
0 Mi se %are c" s'nte$ a$'ndoi... ;un"-i (a$%ania2 3e .ici- Ol)u!a1
0 6i ,un"- Herr ireCtor2 Te %i(c" de li$,"2
0 Atunci !ine (i tu un toast.
0 3re.i c" $i-i /ric"1
0 Ia s" te &ede$2 o %ro&oc" Herr ireCtor- r"sturn'ndu-se %e s%etea.a
scaunului.
Ol)u!a se ridic" 'n %icioare.
0 Ma$"- d"-$i &oie s" $" sui %e scaun.
0 3e &rei s" /aci1
0 Vreau s" !in un discurs... %entru Herr ireCtor.
0 *uie-te. Ve.i nu$ai s" nu ca.i2
0 Parc" e(ti o statuie2 e@cla$" Herr ireCtor %ri&ind-o cu )'tul str'$,.
0 Nu $" interpela, Herr ireCtor2
o$nul eleanu nu-(i )"sea locul %e scaun. 3uno(tea tracul de,uturilor
oratorice (i- de(i )lu$"- de,utul Ol)u!ei 'l e$o!iona.
Ol)u!a '(i trecu %al$a %este /runte- u$%l'ndu-se de /"rB$"turi /iindc" a&ea
'n $'n" un ciot de ,i(cot.
0 ra)" Herr ireCtor- &or,i ea /"r" (o&"ire- %ri&indu-l- noi doi (i %'n" a.i
a$ /ost rude /iindc" tu e(ti $o(ul $eu. i nu-$i %are r"u2
0 Nici $ie- Ol)u!a.
0 Atunci a&e$ noroc la rude a$'ndoi2
0 ;ra&o- Ol)u!a2 a%laud" do$nul eleanu.
0 Mare noroc- Ol)u!a2 *" (tii de la $ine.
0 tiu- Herr ireCtor- de c'nd a$ /ost rud" cu 8i!a Elencu... a de a.i 'nainte
s'nte$ mai rude.
0 3#iar /oarte rude2 su%erlati&" Herr ireCtor co$%arati&ul Ol)u!ei.
0 ;a nu2 8oarte rud" s'nt nu$ai cu tata- cu $a$a (i cu cine2a...
0 3ine-i $isteriosul cine2a?
0 Ai s" &e.i- Herr ireCtor.
0 N-o 'ntreru%e- :ri)ore- o a%"r" do$nul eleanu.
0 Las"- %a%a- eu 'i r"s%und... e a.i 'nainte Herr ireCtor- tu e(ti tat"l
/ratelui $eu. e asta s'nte$ noi $ai rude9 /iindc" doi e $ai $are dec't unu- (i
/iindc" tu- de a.i 'nainte- e(ti de dou" ori rud" cu $ine.
0 i-!i %are ,ine- Ol)u!a1
0 *i)ur c"-$i %are ,ine2
0 Atunci #ai s" ciocni$.
0 *tai- c" n-a$ s/'r(it2... i eu doresc- Herr ireCtor- s" ai," (i /ratele $eu
noroc la rude cu$ a&e$ (i noi doi.
0 A bon entendeur, salut e@cla$" Herr ireCtor lu'nd-o 'n ,ra!e.
0 ;ra&o- Ol)u!a2 Nota .ece la discurs2
0 ra)ii $ei- &oci/era Herr ireCtor- a(e.'nd-o %e Ol)u!a la locul ei- c" a$
c"%"tat un ,"iat nu-i $are lucru2 ar &"d c" nu sca%" o$ul de ce e scris s" i se
'nt'$%le. M-a /erit u$ne.eu de ne&ast"- (i iac"t" c"-n sc#i$, '$i tri$ete o
soacr"2... *" ,e$ 'n cinstea celei $ai $inore soacre de %e )lo,ul terestru (i s"
dori$ ca toate celelalte s"-i sa$ene2
..."nu! $'ncase $ai $ulte ,i(coturi $uiate 'n (a$%anie- /"r" %o/t". Au.ea
r"sun'nd cu%ele ciocnite- &or,ele- )lu$ele- r'setele- /"r" s" le asculte... Vra s"
.ic" se 'nt'$%lase ce&a bun. To!i erau &eseli /iindc" "nu! s%usese da. "nu! ar
/i %utut s" s%un" da sau nu... e.use %e un scaun din so/ra)erie- 'nalt- ciudat de
'nalt 0 ca toate scaunele cli%elor sole$ne 0 (i to!i a(te%taser" s" #ot"rasc"
el... 9a.
3'nd 'i scosese dentistul- $ai de$ult- o $"sea- "nu!- cu $"seaua 'n $'n"-
%l'nsese %ri&ind-o cu nedu$erire (i du($"nie. 1-atunci, ca (i acu$- %"rin!ii lui 'l
/elicitaser"- r'.'nd al"turi de scaunul ca.nei... 3iudat2 Atunci o $"sea- acu$a un
da 0 din )ura lui "nu! ie(ite... i to!i erau &eseli2 ac-ar /i s%us nu1 To!i ar /i
/ost tri(ti... *"racu "nu!2 Nu$ai el era trist... (i %arc" nu... Era odat" un
'$%"rat care cu +u$"tate /a!" r'dea (i cu +u$"tate %l'n)ea...
R"sturnat %e scaun- do$nul eleanu res%ir" cotnarul din %"#"ru!.
0 :ri)ore- 'nce%u el .'$,ind cu ironic" $elancolie- $ult ai $ai ter/elit tu
ast".i ,iata noastr" Moldo&"2...
0 *co%ul scu." $i+loacele2
0 Nu- nu2 3riticele tale erau sincere- (i $ai ,ine dec't co%iii ni$eni nu (tie
s" &ad" %aiul din oc#ii %"rin!ilor... ar eu- dra)" :ri)ore- a$ ,"ut (a$%anie- (-
acu$a ,eau cotnarul acesta ro.no&enesc care are cinci.eci (i nou" de ani9 e
toc$ai din o $ie o%t sute %atru.eci (i o%t2... i 'nc#in- la r'ndul $eu- %entru
aceast" Moldo&" 'n care s-a /"cut cotnarul a$ar (i ,l'nd- %entru aceast"
Moldo&" 'n care $ai r"sar su/lete ase$"n"toare cotnarului- (i /iindc"-s a$are-
(i /iindc"-s ,l'nde- (i /iindc"-s rare. -at't doresc eu co%ilului $eu9 s" /ie din
acele su/lete- atunci c'nd 'n %i&ni!ele Moldo&ei cotnar nu &a $ai /i.
0 Pa%a- cotnarul e $ai ,un dec't tutunul1
0 Vrei s" )u(ti- Ol)u!a1
0 ac" s%ui tu2
0 Ia s" &ede$.
Ol)u!a '(i $uie ,u.ele- sor,i cu 'ncordat" aten!ie- (i ridic" din u$eri
'ncre!indu-(i /runtea.
0 6i a$ar- %a%a2 Mai ,un"-i (a$%ania2
0 Tu nu te %rice%i- Ol)u!a2 .'$,i do$nul eleanu. Asta-i %entru $o(ne)i ca
noi2
0 Pa%a- da s%une-$i dac"-i $ai ,un dec't tutunul2
0 Hei2 3red ,ine2 i-i $ai rar2
0 Atunci a$ s" te ro) ce&a.
0 *%une.
Ol)u!a se ridic" de %e scaun- se a%ro%ie de do$nul eleanu- (i 'nce%u s"-i
(o%teasc" la urec#e- tr")'nd cu oc#iul la ceilal!i.
0 Ol)u!a- nu-i %oliticos ce /aci tu2 o do+eni doa$na eleanu.
0 %erci, %a%a2... Ma$" dra)"- a(a-i c'nd /aci un c#e/2
0 Uite- Ol)u!a... i s%une-i s"-l ,ea 'n cinstea &oastr"- a co%iilor.
Ol)u!a ie(i cu %a#arul de cotnar 'n $'n"- c"lc'nd ca o acro,at" %e /r'n)#ie.
0 Pentru $o( :#eor)#e1 'ntre," doa$na eleanu.
0 Mai 'nca%e &or,"12
0 R"$'ne$ /"r" co%ii- .'$,i doa$na eleanu o/t'nd. Pe "nu! ni-l ia
:ri)ore- %e Ol)u!a ni-o ia $o( :#eor)#e... Nu$ai Monica e a noastr"... Hai s"
ne scul"$.
0 Noi $ai r"$'ne$- Alice- %rotest" Herr ireCtor- ar"t'nd %a#arul %e
+u$"tate %lin.
Herr ireCtor (i do$nul eleanu r"$aser" sin)uri 'n /a!a %a#arelor.
0 3'nd %leci tu- :ri)ore1
0 M'ne.
0 i %e "nu! c'nd !i-l aduc1
0 Peste &reo s"%t"$'n".
0 A(a de)ra,"1
0 Acu(i 'nce%e (coala.
0 i tri,unalul.
0 6nce% toate2... Tre,uie s"-l %re)"tesc9 s"-i /ac uni/or$"- s"-l $ai %li$,
%rin ;ucure(ti...
0 ;ine... *" tr"i$2
0 Noroc2
Pornit" toc$ai din 'nde%"rtate &re$i 0 cu alean de soare 'n)"l,enit %e /oi
de nuc 0 aro$a cotnarului se r"s%'ndi 'n t"cerea od"ii. i adierea toa$nei de
a/ar"- 'n&"luind su/larea toa$nei din cotnar- se u$%lu de a$intiri...
oa$na eleanu ie(ise din so/ra)erie de.$ierd'nd cu de)etele ,uclele lui
"nu!- ur$at" de Monica. A+un)'nd 'n dre%tul u(ii ietacului se o%ri.
0 Haide!i la $ine- co%ii.
Mut- "nu! trecu 'nainte- s%re odaia lui- cu ca%ul a%lecat. Intr". U(a se
'nc#ise. P"r"sit" de ,uclele lui "nu!- $'na doa$nei eleanu r"$ase o cli%" 'n
aer- cu de)etele r"s/irate- ca o /run." des%rins" de %e crean)" (i r".le!it" de
/ructul %e care-l ocrotea... 3".u.
0 Tu &rei s" &ii cu $ine- Monica1
8eti!a a%uc" $'na cea trist"- o str'nse cu toat" %uterea ei co%il"reasc" (i
intr" 'n ietac- /uri('nd o %ri&ire a,"tut" s%re u(a lui "nu!.
ou" t"ceri- una l'n)" alta- $'n" 'n $'n".
oa$na eleanu (edea 'ntins" %e %at- cu oc#ii 'nc#i(i5 Monica a(e.at" %e
$ar)inea %atului.
Oc#ii Monic"i nu se des%rindeau de %e c#i%ul neclintit al doa$nei eleanu.
6i &enea s"-(i !ie su/larea ca s" nu /ac" .)o$ot.
e la o &re$e- )enele doa$nei eleanu tre$urar"... (i dou" lacri$i
alunecar" de-a lun)ul o,ra+ilor. 7in'ndu-(i su/larea- Monica se a%lec" (i s"rut"
cu ti$iditate $'na doa$nei eleanu.
0 Tu erai aici- Monica1 tres"ri doa$na eleanu.
0 3u $ata- tante Alice.
0 Pui $ic... tu du-te l'n)" "nu!... Eu a$ s" dor$.
Monica ie(i 'n &'r/uri. *e o%ri 'n /a!a u(ii od"ii lui "nu!. ;"tu 'ncet cu
de)etul.
0 "nu!- (o%ti ea a%lec'nd urec#ea.
A%"s'nd ,ini(or cla$%a- 'ntredesc#ise u(a.
0 oar$e2... *"racu "nu!2...
u%" ce se 'nc#ise u(a la loc- "nu! desc#ise oc#ii din nou 0 (i nu .'$,i.
Monica intr" sin)ur" 'n od"i!a /eti!elor.
6n trei od"i- trei t"ceri %ri&eau &ia!a...
Venind de la $o( :#eor)#e cu %a#arul )ol- Ol)u!a d"du ,u.na 'n so/ra)erie.
Pro/ira s"ri de %e scaun cu )ura %lin"- ca o $"t"#"loas" ele&" sur%rins"
$'nc'nd 'n clas" de %ro/esoar". Anica %lec" oc#ii 'n +os- ascun.'nd ,i(cotul la
s%ate- cu )estul re&elator al (colarilor /u$"tori.
0 Po/t" $are2 Anica- #ai cu $ine2
Pro/ira le a(te%t" s" ias". e 'ndat" ce se 'nc#ise u(a- 'n&ie- ca statuia unui
ta,lou ale)oric du%" ce se las" cortina... A%lec'ndu-se- lu" ,i(cotul aruncat de
Anica- (i-l 'n)#i!i.
0 Ascult"- Anica- o cercet" as%ru Ol)u!a- ai $'ncat nu$ai- sau ai (i ,"ut1
0 Nici n-a$ a%ucat s" $"n'nc- duduie Ol)u!a- se t'n)ui Anica ar"t'ndu-i
$'nile )oale.
0 ;ine2 Atunci tre,uie s" te )r",e(ti /iindc" Pro/ira $"n'nc" tot. *tai- nu
%leca. Ai trea," cu $ine... Ia s"-i dau (i Pro/irei o trea,"2
Medit" 'ncruntat" (i re%ede desc#ise u(a so/ra)eriei.
0 Pro/ira2
0 O/2 M-a$ s%eriat- duduie2
0 u-te (i s%une &ierului s"-!i dea %oa$" /ra)"9 au.i1 *-o alea)" /ru$oas".
0 a aici cine s" cure!e1
0 tie (i Anica s" $"n'nce ,i(coturi2 u-te (i $"n'nc" %oa$". Hai re%ede.
Pro/ira o/t" (i %orni... sco!'nd un alt ,i(cot din ,u.unarul %estelcii.
0 Ascult" ,ine- Anica.
0 Ascult- duduie.
0 Ai s" te duci 'n odaia turceasc"- la $o(u Puiu- (-ai s" ,a!i la u(" "ncet. i
dac" nu r"s%unde ai s" ,a!i tare... Ia arat"-$i cu$ ai s" /aci1
Anica se a%ro%ie de u(a so/ra)eriei... (i intr".
0 Anica- te +oci cu $ine1
0 A$ uitat- duduie Ol)u!a2
0 8" cu$ !i-a$ s%us.
0 a. at 'ncet...
Toc-toc- ,oc"ni ea cu de)etul.
0 ...i dac" nu r"s%unde ,at tare.
;u/-,u/- ,"tu ea cu %u$nul.
0 A(a. i dac" nici atunci nu r"s%unde- intri 'n )oan"- tr'nte(ti u(a- te ,a!i
cu $'na %este )ur" (i s%ui 'n )ura $are9 AP"catele $ele2 Eu )'ndea$ c" era!i 'n
so/ra)erie2A Ai 'n!eles1 a s" /aci .)o$ot- ca s"-l tre.e(ti2
0 i dac" se su%"r"- duduie Ol)u!"1 'ntre," Anica a,ia !in'ndu-(i r'sul.
0 Nu-i trea,a ta2 Ai s"-i s%ui c" duduia Ol)u!a &rea s"-i &or,easc".
6n a(te%tarea Anic"i- Ol)u!a se %li$,a cu $'nile la s%ate- din ce 'n ce $ai
re%ede- ca cine&a care n"scoce(te dialo)uri cu re%lici scurte. Uneori se o%rea-
'(i desco%erea /runtea $ereu ,"tut" de (u&i!ele ne)re (i iar %ornea.
0 A s%us s" %o/ti!i.
0 or$ea1
0 Nu- /u$a.
0 ;ine. Acu$a du-te (i $"n'nc" tot ce-a r"$as %e $as". *" nu la(i ni$ic
Pro/irei2
0 ;ucuros de $usa/iri1 'ntre," a/a,il Ol)u!a intr'nd la Herr ireCtor.
0 6nc'ntat2
0 3e $ai /aci- Herr ireCtor1 Nu te deran+e.1
0 Tu2 Prietena $ea2 6$i %are r"u2... 3e &'nt te-aduce %e la $ine1
0 Ni$ic- Herr ireCtor2 A$ &enit s" te &"d- s" $ai st"$ de &or,"...
Herr ireCtor se ridic" 'ntr-un cot %e di&an- 'ncrust'ndu-(i $onoclul 'n or,it".
0 6$i /aci o 2i-it'?
0 *i)ur... a /ru$os #alat ai2 Tu e(ti ele)ant ca o cucoan".
0 A(a-s ,urlacii- Ol)u!a.
0 e ce nu$ai ,urlacii1
0 8iindc" ei n-au ne&ast"2 6n sc#i$,- au un #alat /ru$os.
0 i cei 'nsura!i nu tre,uie s" ai,"1
0 N-au ne&oie. Ei au o ne&ast" /ru$oas".
0 i dac"-i ur't"1
0 *e consolea."2 Adic" nu. "2 O/tea." (i ei2... a stai +os. 3e %ot s"-!i o/er9
o !i)ar"1
0 A.i e(ti &esel- Herr ireCtor2
0 3a 'ntotdeauna.
0 A.i nu-i ca 'ntotdeauna.
0 Ai dre%tate. A.i e o .i $are.
0 Pentru tine1
0 i %entru Ka$i-Mura... (i %entru to!i. N-ai &".ut1
0 Atunci de ce-a %l'ns $a$a1
0 e unde (tii tu c-a %l'ns1
0 A$ &".ut eu.
0 ;ine. A %l'ns... /iindc"-i $a$".
0 Ei2 Atunci ar tre,ui s" %l'n)" 'n /iecare .i2
0 A %l'ns de ,ucurie- Ol)u!a.
0 Nu- Herr ireCtor.
0 A(a cred eu.
0 *"-!i s%un eu de ce-a %l'ns9 /iindc" %leac" /ratele $eu.
0 ra)" Ol)u!a- $a$a a 'n!eles c"-i $ai ,ine %entru "nu! s" 'n&e!e la
;ucure(ti- (i ea sin)ur" a #ot"r't 0 cu$ de alt/el a #ot"r't (i "nu!.
0 Atunci de ce-a %l'ns1
0 A(a-s cucoanele- Ol)u!a. u%" ce se #ot"r"sc s" /ac" ce&a- %l'n)- (i le
trece.
0 i-a c'lcat pe inim', Herr ireCtor2
0 M"i2 c" $ulte $ai (tii2
0 Herr ireCtor- c'nd %leci1
0 M'ne- Ol)u!a.
0 Pleci sin)ur1
0 a. "nu! &ine cu Ior)u- %este o s"%t"$'n".
0 ...'$i %are ,ine- res%ir" ea.
Herr ireCtor 'i de.$ierd" %letele.
0 ;un" /at" e(ti tu2
0 Herr ireCtor- 'nce%u Ol)u!a %ri&indu-l dre%t 'n oc#i- tu e(ti se&er1
0 3u cine Ol)u!a1
0 tiu eu2... La ;ucure(ti- cu /unc!ionarii t"i.
0 *i)ur. Alt/el nu $er) tre,urile.
0 i ce /aci tu c'nd e(ti se&er1
0 "2... Vor,esc $ai as%ru- $" 'ncrunt- (i dac" nu $-ascult" 'i dau a/ar".
0 i dac" n-are s" te-asculte /ratele $eu1
0 "nu! $-ascult".
0 3ine (tie12 ac" /ace-o %rostie1
0 6i /ac $oral".
0 i dac" $ai /ace una1
0 H$2... O$ &edea2
0 H$2... Herr ireCtor- tu ai ,"tut &reodat" %e cine&a1 .
0 Poate2 Nu-$i $ai aduc a$inte2 3'nd era$ ,"iat...
0 a-!i %lace s" ,a!i1
0 Nu- Ol)u!a. E ur't (i s"l,atec.
0 Vra s" .ic"- n-ai s"-l ,a!i %e /ratele $eu1
0 Pe "nu!2 8ereasc" u$ne.eu2
Ol)u!a res%ir" ad'nc.
0 %erci, Herr ireCtor. tia$ eu2 Tu e(ti se&er- da ,un... 6$i dai &oie s"
u$,lu 'n )ea$andan1
0 M" ro)2
0 6nc#ide oc#ii- Herr ireCtor... Astu%"-!i oc#ii cu $'nile... Acu$a s"-$i s%ui
ce-a$ s" /ac2
0 Ai s"-!i /aci un du( cu colonie2
0 ;ine-$i %are c" n-ai )#icit2.. A.i nu te doare ca%ul- Herr ireCtor1
0 *la&a o$nului- a$ sc"%at2
0 3e r"u '$i %are2 Eu &roia$ s"-!i /ac o /ric!iune.
0 ;a $" doare2 3u$ nu2
Re&"rs'ndu-se- colonia )'l)'ia5 %al$a Ol)u!ei se rotea re%ede- '$%r"(tiind-o
%e ca%ul .i$!at as%ru de %"rul $"runt- 'n ti$% ce ,u.ele su/lau din r"s%uteri
s%re cre(tet.
0 6!i %lace- Herr ireCtor1
0 *tra(nic2 Parc" s-a $utat Polul Nord 'n ca%ul $eu2 Nu$ai ia-o $ai 'ncet-
c" acu(i ca%"t o $i)ren".
0 Nu-i ni$ica- Herr ireCtor2 6!i $ai /ac o /ric!iune. A.i 'i o -i mare
0 Pe ca%ul $eu2
0 i %e altele- Herr ireCtor- ad"u)" Ol)u!a- /r"$'nt'nd a$arnic.
Era o d"r"%"nare at't de str"&e.ie- c" %arc" nu era 'n &".du#ul toa$nei 0 (i
o ,l'nde!" &ast" 'n lu$in"... ca un trecut...
"nu! co,or' tre%tele %rid&orului cu $'nile 'n ,u.unar (i u$erii %leca!i.
4"rind $in)ea de foot-ball uitat" 'n o)rad"- '(i a$inti c" se +ucase cu Ol)u!a- c"
se r"nise la )enunc#i $ai adineaori 0 (i i se %"ru c" tre%tele %e care le co,oar"
s'nt altele dec't acele %e care le suise- (i c" o)rada-i alta- (i c" "nu! e altul...
3a (i cu$ tre%tele suite atunci *i co,or'te acum ar /i /ost ale &re$ii- nu ale
%rid&orului casei %"rinte(ti.
6nc#ise oc#ii...
e $ulte ori- s%re s/Br(itul &acan!elor $ai ales- "nu! &isa c" i s-a 'nt'$%lat
o nenorocire. i-ntotdeauna- desc#i.'nd oc#ii- nenorocirea se is%r"&ea. i "nu!
era /ericit- cu su/letul /r")e.it de .'$,ete des%rinse din s%ai$a so$nului. Ast/el
nenorocirile din so$n 'l de%rinser" s" socoat" nenorocirea ca un %ra) %este
care treci 0 desc#i.'nd u(a cu o desc#idere de %leoa%e 0 %entru a intra 'n al,a
'nc"%ere a lu$inii- cu o)lin.i nu$ai %entru .'$,ete (i /erestre nu$ai %entru
soare...
...esc#ise oc#ii. Min)ea de foot-ball, aceea(i5 cerul- 'nalt (i 'ntins5 'nce%ea
(coala- se a%ro%ia %lecarea5 "nu!- $ic (i sin)ur...
Vra s" .ic" l-au dat a/ar" din cas"... Nu-i &enea s" %l'n)"- nu. O/t".
3u$ ar /i &rut "nu! s" se /ac" cerul $ic-$ic- (i +os-+os- a(a cu$ era
cu&ertura $"su!ei %e care /"cea uneori- iarna- doa$na eleanu %asien!e sau
cetea o carte. i dedesu,tul cerului $ic(orat (i co,or't- a(a cu$ ar /i &rut
"nu!- s" /ie un co&or lu$inat de /l"c"rile so,ei (i o %isic" so$noroas"...
easu%ra $"su!ei $ai era o la$%" cu abat-,our. *u,t $"su!" se &edeau
%icioarele $a$ei 'n %anto/i su,!iri- st'nd locului- sau str'$,'ndu-se %e-o coast"
de nedu$erire- sau ,"t'nd tactul unei su%"r"ri- cu &'r/urile. "nu!- /ire(te-
(edea su,t $"su!". Ol)u!a se +uca %e-a/ar"- 'n o$"t. ar lui "nu! nu-i tre,uia
alt" +oac". Acolo- lu$ea se $ic(ora ca o c"su!" de %"%u(". Ni$eni nu $ai era
%e lu$e- dec't %icioarele $"su!ei- "nu! la $i+loc- %anto/ii $a$ei (i %isica.
"nu! (tia ce /ace $a$a /iindc" &edea ce /ac %anto/ii. tia c'nd .'$,e(te- c'nd
se 'ncrunt"- c'ad se su%"r". Pisica de la o &re$e torcea. i era o t"cere2...
3"ldura so,ei a+un)ea acolo $olatec" (i so$noroas"... Acolo 'nce%eau
%o&e(tile cu *tatu-Pal$"-;ar,"-3ot- cu Pric#indel... Acolo /"urise "nu! o lu$e
$"runt"- cu oa$eni $ici ca literile- cu ani$ale de statura $a+usculelor (i
c"su!e niciodat" $ai $ari dec't o carte de %o&e(ti- s"-nca%"-n ele nu$ai
,as$e. "nu!- nu$ai- era uria(- dar ce uria( cu$secade2... Era ,ine acolo2
Aceea era %atria lui "nu! lu$inat" de /ocul din so," ca de un soare al co-
&oarelor %e care dor$ co%ii (i &isea." %isici...
L-au i.)onit.
3e 'nalt era cerul2 3e $are %"$'ntul2
Porni 'ncet s%re li&ad"... 3e se 'nt'$%lase 'n tur,inca lui I&an1 3e &'nt
&e(te+ise- scuturase (i alun)ase '$%"ra!ii- /e!i-/ru$o(ii (i %o&e(tile1 Tur,inca lui
I&an era )oal"1
"nu! $er)ea singur. Ni$eni nu-l $ai 'nso!ea. O(tile care 'ntotdeauna
&eneau 'n ur$a lui "nu! sau 'l a(te%tau 'nainte 0 %ieriser". Pustiu 'nainte-
%ustiu 'n ur$"2 in cas"-l i.)oniser"- 'nainte-l a(te%ta (coala...
Tur,inca lui I&an era )oal" (i era )rea /iindc" 'n ea intrase durerea din &ia!"
'n locul celei din ,as$e- cu duioasa a%"sare de $oarte a toa$nei %e %"duri.
6n dru$ s%re li&ad" 'l a+unse Ali- )udur'ndu-se %e l'n)" el.
Nu$ai Ali 'l iu,ea %e "nu!. i du%" ce &a %leca "nu!- a$'ndoi &or r"$'nea
sin)uri9 "nu! la ;ucure(ti- Ali la Medeleni.
0 "nu!2
3u co.ile /lutur'nd %e s%ate- Monica aler)a du%" el.
0 "nu!- stai %u!in- "nu!2
6l a+unse 'n li&ad". :'/'ia.
0 "nu!... 6$i %are-a(a de r"u c" %leci2 se s%o&edi ea )ata de %l'ns- lu'ndu-l
de $'n" (i %ri&indu-l cu oc#ii $"ri!i.
0 3e &-a$ /"cut eu1 3e $ai &re!i cu $ine1 e ce nu-$i da!i %ace1
*$ul)'ndu-(i $'na din $'na Monic"i %orni 'nainte- 'nstr"in'ndu-se de-ai lui 'n
toa$n".
0 3e i-a$ /"cut eu1 $ur$ur" Monica aco%erindu-(i o,ra+ii cu $'nile...
*"racu "nu!2
i /iindc" nu$ai Ali $er)ea du%" "nu!- de(i )onit"- Monica %orni du%" Ali.
Aro$e dulci (i a$"rui- $irodenii %i%"rate- $ires$e stinse- su/l"ri u$ile-
a,ia si$!ite- deslu(ite totu(i...
*oarele u$ed 0 adierile &'ntului de %e $iri(ti- (i )r"dini- (i ar"turi 0
/ructele (i /run.ele cren)ilor 0 trunc#iurile %o$ilor 0 %"$'ntul 0 /run.ele (i
/ructele c".ute 0 (i /irele de iar,"-nco&oiate $iroseau de-a &al$a toate-toate.
Pluteau su/lete %rintre %o$i (i su/lete se des%rindeau din iar," (i din &'nt- (i
c"derea /run.elor de.$ierda $'#niri /"r" de /runte (i s/'(ieri /"r" de $'ni.
i %retutindeni 'nce%ea o %lecare- (i nic"ieri nu se &edea tristul cu/"r al
%lec"rilor- nici /e$eia care st" %e el 'n/ri)urat"- cu )enunc#ii str'n(i (i coatele
'$%reunate- aco%erindu-(i oc#ii9 s" nu $ai &ad" (i s" nu $ai %l'n)".
ar toa$na1
Monica se tu%ilase du%" trunc#iul unui $"r do$nesc. easu%ra ei- $erele
%line 'nco&oiau cren)u!ele- '$%o&"r'ndu-le- ca cerceii cu %rea )rele neste$ate
urec#ile $icilor in/ante.
e-acolo- Monica !inea to&"r"(ie lui "nu!- 'ntr-ascuns.
Ostenise. e aceea 'n)enunc#ease.
"nu! (edea %e ,anca de su, nuc- ne$i(cat. Monica-i &edea nu$ai ca%ul
a%lecat asu%ra $esei de ste+ar. *oarele-l ,"tea 'n %lin- c'rlion!'ndu-l cu ara$".
Pe $asa de ste+ar c"deau /run.e- lu$ini de soare (i nuci 'ntunecate 'n co+ile
&er.i. *e des/"cuse %arc" un str"&ec#i )ro$olnic- cu scoar!ele de /oi de nuc
su/late cu lu$ini de soare. i ca%ul unui %ui de /aun- a%lecat- &isa...
O lacri$" de-ar /i lucit 'n soare c".'nd din oc#ii lui "nu!- Monica ar /i
cute.at s" ias" din ascun."toare. ar nu$ai /run.ele c"deau din cren)ile de
nuc.
*u/letul lui "nu! se 'nde%"rtase at't de $ult de tru%ul lui "nu!- c"
$ur$urul ,u.elor lui era al unui co%il care a,ia (tia s" &or,easc"- (i nu$ai
.'$,etul era %oate al lui "nu! dac" nu al soarelui de %e o,ra..
/nu Ol'
9uduil'
E*ti ca*
$opora*
(e la moara %urgului
$rece fata turcului
6-un co,oc
9e motoc
6-o pestelc'
0trec'toare
/na mara
9ou' para
$riaria
6ompania...
8"r" 'n!eles- &ersurile c"%"tau odinioar" /ar$ecul nai& al ,u.elor care $ai
de)ra," (tiau s" r'd" dec't s" &or,easc". Pe-atunci- "nu! a&ea &reo trei ani.
Purta roc#i!" ca (i Ol)u!a- (i c'nd 'i era so$n anun!a9 AVau nani!iA. i o
,uco&ineanc"- d"daca lui- %oate 'n dorul satului de %este )rani!"- 'l 'n&"!ase
'ncetul cu 'ncetul &ersurile co%il"riei ei. "nu! le recita din ,ra!ele doa$nei
eleanu (i- du%" ce is%r"&ea- c"%"ta ,o$,oane (i s"rut"ri. 3'nd se culca- le
recita 'n (oa%t"- %entru el- %'n" ce-ador$ea.
/nu Oli
9uduili...
0 Nani- "nu!2 r"suna ca %rin &is )lasul doa$nei eleanu din %atul sla,
lu$inat de la$%a cu abat-,our &erde. i "nu! (o%tea $ai 'ncet9
E*ti cas
$opoas...
S *st2
Pe la moaa %ugului
Tece fata tucului...
S ...1 7!-!!2
i "nu! .'$,ea /iindc" nu$ai )'ndul lui $ai au.rea c" /ata turcului a&ea9
/n co-oc.
9i motoc...
i ador$ea .'$,ind.
...3"deau /run.ele nucului c'te una (i $ai $ulte laolalt" %e $asa de ste+ar.
i %o$ii ast" %ri$"&ar" erau 'n/lori!i- (i-acu$ nu $ai a&eau /lori- (i c"deau
/run.e )al,ene din ei- /o(nind uscat. Poate de asta &ersurile cantilenei care l"sa
.'$,etul so$nului %e ,u.ele lui "nu! 0 %e c'nd a&ea trei ani 0 acu$ /"r" de
'n!eles- (i-at't de trist i se des%rindeau de %e ,u.e- ru%te din trecut9
/nu Ol'
9uduil'
E*ti ca*
$opora*...
*e ridic"-n li&ad" 0 %e $"sur" ce se lun)eau u$,rele 0 r"coarea u$ed".
Monica '(i aco%erise %ie%tul cu $'nile9 tre$ura.
i "nu! era '$,r"cat su,!ire2 ac" r"cea1 *e ridic" 'n %icioare- /rec'ndu-(i
)enunc#ii 'ndurera!i- 'nce%u s" se 'nde%"rte.e de-a-ndaratelea- ascun.'ndu-se
%e du%" trunc#iuri. *e o%ri- uit'ndu-se9 "nu! nu se $i(ca. O lu" la /u)" din
r"s%uteri ca s" aduc" $ai de)ra," %elerina lui "nu!.
...3'nd e(ti trist de tot- '!i &ine s" dor$i. 6!i &ine s"-!i culci ca%ul %e )enunc#ii
altcui&a care te iu,e(te- sau- dac" e(ti sin)ur (i n-ai %e ni$eni- s" !i-l culci %e
%al$ele tale... a. 6!i &ine s" dor$i c'nd e(ti trist. i s" ui!i... ar c'nd te
de(te%!i1 Iar e(ti trist (i nu $ai %o!i s-ador$i din nou2...
"nu! o/t".
...e ce c"deau /run.ele1... 8iindc" &enise toa$na... 8run.ele erau
$oarte1... Nu. 8run.ele c"deau (i $ureau +os %e %"$'nt /iindc" &enise
toa$na... Toa$na...
8run.ele c"deau sau 2roiau s" cad"1... ac" &enise toa$na2... 3e s" $ai
/ac" ele %e cren)i2...
3'nd &ine toa$na- %as"rile %leac" (i /run.ele cad...
ac" "nu! ar /i /ost o /run." %e crean)a nucului- (i-ar /i &enit toa$na 0
ce-ar /i /"cut1... Toate /run.ele din +urul lui ar /i c".ut- (i el ar /i r"$as din ce 'n
ce $ai sin)ur 0 a(a cu$ era acu$... a. i el s-ar /i aruncat de %e crean)"... (i
l-ar /i luat &'ntul- (i l-ar /i a$estecat cu celelalte /run.e- (i cine (tie unde l-ar /i
a.&'rlit... (i ni$eni-ni$eni n-ar $ai /i (tiut de el...
...3'nd e(ti trist de tot '!i &ine s" dor$i (i s" ui!i...
Un )'nd ciudat se a%ro%ia de "nu!- de dina/ar" %arc"- a(a de ciudat c"
oc#ii lui "nu! se desc#iser" $ari (i or,i- ca 'n 'ntuneric- c'nd se a%ro%ie
s%ai$a care-!i a%uc" ini$a (i !i-o )'tuie...
6n /undul li&e.ii era o r'%" 'nalt" 0 tot at't de 'nalt" %entru "nu! c't era
%entru o /run." crean)a de %e care se .&'rlea 'n +os. ...8run.ele %lutesc- alunec"
(i se a(a." lin... Nucile cad (i se s/ar$"2... Nucile n-au s'n)e. ac-ar a&ea- le-ar
cur)e s'n)ele %e coa+"... ca unui o$.... ca unui o$ cu ca%ul s/"r$at... ca unui
,iet o$ trist...
A"nu!2 "nu!2 Unde e(ti- "nu!1 Unde-i "nu!1A...
i l-ar /i )"sit ,oarul +os- l'n)" r'%"- cu ca%ul s/"r$at- cu (iroaie de s'n)e %e
o,ra....
Mort "nu!1... El, 9'nu#, mort?...
0 Eu1
ANu se %oate2A $ur$ur" un )'nd 'nde%"rtat (i 'n&"luitor ca ori.ontul
r"s"ritului.
...To!i s'nt 'n doliu. Mer) 'n ur$a sicriului lui "nu!. Pl'n)... i lui "nu! 'i
&ine s" %l'n)" /iindc" (i el $er)e 'n ur$a sicriului.
0 Mort1
*in)ur 'n sicriu1 *in)ur 'n )roa%"1 6n %"$'nt ne)ru1... i noa%tea cu stri)oii1
*in)ur2
ANu. Mai ,ine la (coal".A
...Toa$na $or nucile s/"r$ate (i /run.ele c".ute. "nu! %leac" la (coal".
Monica r"s"ri 'nd"r"tul ,"ncii ca o icoan" lu$inat" de candelile a%usului.
8"r" s" s%uie o &or,"- a(e." %elerina %e u$erii lui "nu!... (i /"r" s" &rea- /"r"
s" (tie de ce- ,ra!ele ei su,!iri 'i 'ncol"cir" )ru$a+ii- (i ,u.ele 'nc#ise 'i s"rutar"
,uclele...
V".'nd c" ,ra!ele nu s'nt ale $a$ei lui- "nu! s"ri 'n %icioare scutur'ndu-(i
,uclele.
0 3ine !i-a dat &oie s" $" s"ru!i1
0 e ce $i-ai adus %elerina1
0 3a s" nu r"ce(ti- "nu!- 'n)'n" Monica- 'n)#i!ind.
0 Mai ,ine-a( r"ci. 3e te-a$esteci1
0 ac" $i-i $il" de tine2
0 3ine !i-a dat &oie s"-!i /ie $il"1 N-a$ ne&oie2
Aaa2 Nu se is%r"&ise &acan!a2 Are s" le-arate el2 'nt'lnind co.ile Monic"i-
a%uc" (i trase. 3a%ul Monic"i .&'cni 'nd"r"t- docil. O a$intire trecu %e dinaintea
oc#ilor lui "nu!9 la 'nce%utul &acan!ei- %e &re$ea caiselor- 'n li&ad"- o tr"sese
%e Monica de co.i... i %arc" se te$use de Monica... (i-i %"ruse r"u. 3e re%ede
trecuse &acan!a2 6nce%ea (coala2 Pleca. Era /ri)- toa$n"2
0 Te-ai su%"rat- Monica1 o 'ntre," el dulce- l"s'nd s"-i cad" co.ile din $'ni.
0 ...1
Nu-i &edea /a!a9 nu$ai co.ile ,l'nde (i )rele.
0 6$i %are r"u- Monica. Pardon... Nu !i-e /ri)1
3a%ul Monic"i /"cu se$n c" nu.
0 a &rei s" /u)i$ '$%reun"1
3a%ul Monic"i /"cu se$n c" da.
0 Tu e(ti c"lu! (i eu te $'n9 da1
0 a.
0 Hii- c"lu!2 r"sun" %uternic" (i ascu!it" &ocea lui "nu!.
Tot nu se is%r"&ise &acan!a2
Tre.it din so$n- Ali !'(ni s")eat". 3u co.ile de aur 'n $'ni- "nu! /u)ea su,t
/oile de aur. i-n
/a!a lui /u)ea Monica- .&elt"- cu /a!a %l'ns" (i ,itoare. i %retutindeni %rintre
ei- Toa$na.
Nori lun)i (i su,!iri se a(ternuser" din 'naltul cerului siniliu %'n" 'n .area
a%usului- ca nenu$"rate tre%te de $ar$ur" ale %alatelor din ,as$e.
6n )loria lu$inilor 0 ca-n !ara unor tor!i 'n"l!ate de ,ra!ele curtenilor 0 un
%unct ne)ru tres"ri (i %ieri. O r'ndunic" %oate. i soarele a%use dincolo de
lu$e- duc'nd cu el condurul delicat %ierdut de &ar" %e cea din ur$" trea%t" a
%alatului ceresc- (i $elancolia %rin!ilor 'ndr")osti!i de o cenu("reas".
Monica tres"ri %rin so$n- 'n)"i$'nd cu&inte nedeslu(ite.
or$ea %e-o coast"- de.&elit"- cu %icioarele 'ndoite de la )enunc#i- c-un
%u$n adus l'n)" /runte- cel"lalt re%e.it de-a lun)ul coa%sei- al," 'n )oliciunea
co%il"reasc" (i cea lunar"- ca statueta /u)ii r"sturnat".
0 Hii- c"lu!2
...Alear)" %rin li&ad"- /"r" s"-l %oat" &edea %e cel care-o $'n" de la s%ate
tr")'nd-o de co.i...
*e s$unci at't de tare- 'nc't &isul- ca un lun) %"r des%letit- 'l /lutura %e
dinaintea oc#ilor... *e aco%eri cu %ledul %e %icioare- ridic'ndu-se.
0 Hii- c"lu!2 $ur$ur" ceresc )lasul din &is.
Un .'$,et /ericit 'i r"sturn" ca%ul %e s%ate... i ce cu$inte era "nu!2 3e
sur's ,l'nd a&ea2... i ce oc#i dulci- &er.ui (i aurii2 i ,uclele lui cu $iros de
castane coa%te2 i ce re%ede-i trecea su%"rarea2...
0 Hii- c"lu!2
R'.'nd cu oc#ii 'nc#i(i- Monica-(i r"sturn" ca%ul %e %ern" a(te%t'nd so$nul...
(i &isul care a&ea s" uneasc" din nou co.ile ei cu $'nile lui "nu!.
3u /o(netele toa$nei (i !'r'itul )reierilor- ,alul al, al lunii ondula %e la
/ere(ti.
Prin 'ntuneric- do$nul eleanu r"suci o !i)ar" (i o a%rinse a%lec'ndu-se %e
$ar)inea %atului.
0 Nici tu nu dor$i1
0 8u$e.- Alice.
0 3'te ceasuri1
8lac"ra unui c#i,rit cli%i- r"scolind u$,rele.
0 3a$ t'r.iu... Unu.
oa$na eleanu se co,or' din %at- '(i arunc" %e u$eri c#i$onoul... Intr" 'n
&'r/uri 'n odaia lui "nu!- a%"s'nd (i ridic'nd cla$%a- $ut. "nu! dor$ea cu
,u.ele 'ntredesc#ise. *e de.&elise. 3"$e(a al," se 'n)r"$"dise 'n/oiat"
deasu%ra )enunc#ilor- desco%erind %icioarele lun)i cu )enunc#ii .)'ria!i-
%ul%ele lin rotun+ite- )le.nele su,!iri.
6n %al$a des/"cut" 'i +uca o lu$in" de lun". Lu$ini de lun" 'i tre$urau %rin
%"r (i %e o,ra+i.
3a un co%il de cas" ador$it la %icioarele unei al,e castelane al c"rei e&antai
de %ene al,e 'i lu$ina so$nul.
oa$na eleanu 'l 'n&eli- 'i alint" cu &'r/ul de)etelor ,uclele rotunde (i ie(i
'ncet.
0 3e /ace1
0 oar$e.
0 ;ine-i s" /ii co%il2 d"du din ca% do$nul eleanu turtindu-(i !i)ara 'n
scru$elni!".
0 ;ie!ii co%ii2 'n)'n" %entru ea $a$a lui "nu!.
3u $i(c"ri nesi)ure (i al,e c"deau %etalele unui tranda/ir de %e $"su!a de
noa%te9 cu$ se de.&elesc co%iii $ici %rin so$n- c'nd &isea."...
II
RO;IN*ON 3RU*OE
Ploua...
3ea din ur$" c"ru!" a (atrei de !i)ani se o%rise 'n dru$- ce&a $ai 'ncolo de
%oarta o)r".ii ,oiere(ti. 3aii /ira&i $uriser" %arc" 'n %icioare- cu ca%etele )rele-
(i $'!a un)#iular"- le)at" cu o /r'n)#iu!" 'nd"r"tul c"ru!ei- $ieuna sla,.
*u,t co&iltirul de culoarea norilor .dren!ele )al,ene (i ro(ii ale !i)"ncilor (i
scli%irea /ocoas" a sal,elor a,ia se deslu(eau %rin 'ntunericul 'nce!o(at de
/u$ul lulelelor- 'nstelat c'nd (i c'nd de luce/eri ru,inii.
Un )las /e$eiesc $o$ea 'nceti(or- c'nta %oate- ador$ind un co%il sau o
durere.
Anica- .)ri,ulit" 'n ,urni!"- '(i odi#nea su/letul (i $'na des/"cut" 'n %al$a
castanie a )#icitoarei. 3'nd rare- c'nd re%e.i (i ,ol$o+ite- &or,ele sorocului
aduceau n"de+de sau 'n/rico(are. Anica %ri&ea cu s%ai$" de)etul &r"+it
c"ut'ndu-i 'n %al$" c"r"rile &ie!ii- %otecile norocului (i du$,r"&ile dra)ostei.
Ploaia se 'nte!ea r"scolit" de &'nt. e su,t co&iltir un )las as%ru ,odo)"ni
r"stit.
:#icitoarea '(i lu" ,anii (i %orni s%re c"ru!". Anica intr" 'n o)rad" cu ca%ul
%lecat 'n +os. Trec'nd %e su,t ste+arul de la %oart"- ."ri ur$a sla," a unui %neu
de auto$o,il. Pri&irile-i alunecar" s%re .area a/u$at"... O/t". Toate dru$urile
erau (terse de cenu(iul des. *e scutur" 'n/ri)urat" (i aler)" s%re cas". 3'nii
str'n(i %e su,t stre(ini a,ia o %ri&ir".
6n %ri&eli(tea $oart"- c"ru!a cu !i)ani se 'nde%"rta duc'nd su,t co&iltir cele
din ur$" /ocuri (i culori ale toa$nei- l"s'nd 'n ur$a ei &".du#ul sur- ca o
,olna&" lu$in" de lun"...
Nu s-au.ea nici un l"trat. Ploaia &or,ea sin)ur" ca o cer(etoare ne,un".
Prin /erestruicele de $ansard" ale %odului 0 .",relite de %loaie %e dina/ar"-
.,'rcite de %"ian+eni %e din"untru 0 lu$ina intr" ca un &al de dantel" de $ult
aruncat" acolo %rintre celelalte &ec#ituri. i c'te nu erau2 Pe $"sur" ce
%orniser" ,"tr'nii din cas" lu'nd dru$ul ci$itirului- %odul se u$%luse cu tot ce
le 'ndestulase $ai cur'nd ta,ieturile (i ciud"!eniile lor- c't (i ale &re$ii lor- dec't
tre,uin!ele.
Odaia 8i!ei Elencu /usese sur)#iunit" 'n %od- 'n 'ntre)i$e- ca ose$intele
unui ciu$at. 6nc"%"toarele /otolii (i cana%ele- cu %icioare arcuite (i %ri$itoare
s%ete.e- c"%tu(ite cu $"tas" al,astr" 0 'nadins adus" din 8ran!a 0
c"run!iser" de c'nd t"cerea $o!"ia 'n ele. Ta,uretele- ca ni(te ,roa(te !estoase
cu al,astr" cara%ace- 'n!e%eniser" su,t a%"sarea &re$ii. i toate c"r!ile-
,ucoa&nele- )ro$olnicele (i ceasloa&ele r"s/oite de uscatul de)et al 8i!ei (i
colindate de oc#ii ei &er.i ."ceau 'n l".i sau )r"$"dite %e +os.
6ntr-un un)#er- stranii instru$ente de $u.ic" 0 n"scociri ale unui str"$o(
$elo$an (i (ui 0 a(te%tau %e str"ne%otul 'n care a&ea %oate s" 'n&ie su/letul
str",unului s" le de.le)e $elodiile a$u!ite. Vioare de le$n ,lond cu )'tul cur,5
&ioare ,rune ca .a#"rul ars- cu )'t (er%uitor de le,ede5 &iole cu %'ntecele
,o$,at ca al &olu%t"!ii5 co,.e- $andoline (i )#itare- care de care $ai sucite-
$ai 'ntortoc#eate. i toate 'necate 'n t"cere2
Teancuri de %ortrete cu ra$e ne)re- castanii sau aurii- o&ale sau %"trate- de
le$n sau cati/ea- $ari (i $ici 0 des%rinse tre%tat de %e .idurile od"ilor de +os
0 se re.e$au laolalt" %e u$"rul aceleia(i uit"ri5 (i c#i%urile lor %"reau icoane
ale col,ului (i ale %"ian+enilor- nu ale unor /e!e o$ene(ti.
Mirosea a le$n"rie 'ncins" de c"ldur"- a %utre)ai uscat (i a col, de ar#i&".
A(a c" aro$a de %roas%ete %iersici- 'n %od- era 'n)ro.itor de &esel"...
=...%"ncam ca un rege "n fa#a cur#ii. !u a2ea 2oie s'-mi 2orbeasc' dec"t
papagalul, ca un fa2orit. 6"nele meu care "mb4tr"nise *edea totdeauna la
dreapta mea; cele dou' pisici, la fiecare cap't al mesei, a*tept"nd s' le arunc
c"te o buc'#ic' de carne...=
A+un)'nd la acest %asa+- "nu! 'ntoarse cartea %e dos- a(e.'nd-o %e %odea-
lu" o %ersic" /ardat" (i $u(c" din ea .)o$otos.
3el $ai /ericit o$ din lu$e era Ro,inson 3rusoe- a(a cu$ 'l ar"ta lucioasa
cro$olito)ra/ie de %e co%ert".
6ntre coli,a 0 $ai $ult %e(ter" 0 (i %al$ierul de trunc#iul c"ruia at'rna o
nuc" de cocos- se &edea $area- dincolo de )"rdu!- ino/ensi&" (i dr")u!" ca o
)r"dini!" de al,"strele.
La intrarea coli,ei- 'n )aura nea)r"-&er.uie- un %"ian+en ale)oric '(i !esuse o
%'n." ne)li+ent %oli)onal". in coli," %ornea iar,a t'n"r" cu re/le@e &er.i de
acuarel" ud".
Tre,uie s" /i /ost tare cald c'nd se /oto)ra/iase Ro,inson- /iindc" deasu%ra
c"ciulei !u)uiete 0 care-i aco%erea (i urec#ile (i cea/a- ca o )lu)" 0 radia o
u$,rel" /"cut" din /run.e de %al$ier cu $ar)inele ro.e de soare su,t cerul
al,astru %rin care literile titlului de/ilau ro(ii9 Ro,inson 3rusoe.. a a(a-i %l"cea
lui Ro,inson9 s" u$,le )ros '$,r"cat %e orice &re$e2 *arica de ,lan" ,"r,oas"
era croit" %e talie. Ro,inson a&ea o /a!" /oarte si$%atic" 0 aducea cu Mo(
3r"ciun- nu$ai c" ,ar,a (i $uste!ile-i erau castanii. Muste!ile s%iritual r"sucite5
o,ra+ii ru$eori5 ,ar,a /ru$os rete.at". e su,t c"ciul" 'i n"&"leau c'rlion!ii %'n"
deasu%ra s%r'ncenelor- ca un ,reton drotat.
6n $'na st'n)"- ridicat" deasu%ra )enunc#iului st'n)- !inea %a%a)alul. Adic"
%a%a)alul sus!inea $'na- /iindc" toate de)etele 0 corect alineate 0 se
re.e$au %e s%inarea &erde- ca %e )"urile unui /luier5 iar cele %atru de)ete de
%"%u(" ale $'nii dre%te %luteau %e s%inarea c"%ri!ei care 'ntindea ,otul s%re
%a%a)al- ca (i cu$ ar /i &rut s"-l s"rute sau s"-l %asc".
Ro,inson era a(e.at %e... 0 nu se &ede %e ce2 edea cu$ stau /ac#irii- %e
aer. La %icioarele lui 0 de%"rtate unul de altul (i 'n &'r/uri- ca ale cui&a care
salt" un co%il %e )enunc#i 0 se 'ncruci(a o lo%at" cu alt" unealt" deca%itat" de
c#enarul co%er!ii. Pisicile dor$eau- %ese$ne- 'n coli," sau %e aco%eri(ul ei.
3'nele /u)ise de %e co%ert" (i s/or"ia 'n %od la %icioarele lui "nu!. *e nu$ea
Ali. Tot 'n %od- &e)#ea (i un %a%a)al 0 aido$a cu cel de %e co%ert" 0 nu$ai
c" era '$%"iat.
Insula lui Ro,inson- cu &esela si#"strie a cro$olito)ra/iilor- se $utase 'n
%odul cu &ec#ituri. "nu! era Ro,inson 3rusoe 'n insula lui Ro,inson 3rusoe. i
era /oarte ,ine 2
;ar,a lui Ro,inson de %e co%erta c"r!ii era u$ed" (i %lin" de %icuri
aro$a!i... /iindc" 'n %odul cu &ec#ituri al Medelenilor- Ro,inson 3rusoe $'nca
%iersici- 'n to&"r"(ia unui c'ne ador$it (i a unui %a%a)al '$%"iat.
H'rtiile (i c"r!ile celor dou" ,irouri 0 de la Ia(i (i de la $o(ie 0 ale do$nului
eleanu- a&eau /lu@ (i re/lu@- datorite %e r'nd $a)netis$ului ordonat al
doa$nei eleanu (i i.,ucnirilor tu$ultoase ale do$nului eleanu.
6n e%ocile /lu@ului- ,iroul era o odaie ca oricare alta- 'n.estrat" cu $asi&"
$o,il" de ,irou ,"r,"tesc- !inut" 'n cea $ai a$"nun!it" ordine (i cur"!enie- 'n
acele e%oci do$nul eleanu ori nu era acas"- ori nu lucra.
6n e%ocile re/lu@ului- din dula%uri- de %e dula%uri- din saltare- de %e eta+ere-
din ,u.unarele tuturor #ainelor- %ardesiurilor- #alatelor- %i+a$alelor (i
%altoanelor n"&"leau to$uri $ulticolore (i %rotei/or$e- dosare- re&iste- .iare-
caiete- carnete- coli- scrisori- tele)ra$e- reci%ise- /i!uici- cutii cu tutun cu !i)"ri-
cutii de c#i,rituri... %este tot. 6n acele e%oci doa$na eleanu nu intra 'n ,irou.
o$nul eleanu lucra ca Ne%tun 'n &iitoarea &alurilor.
O tele)ra$" sosit"- de di$inea!"- de la Ia(i- de.l"n!uise re/lu@ul.
=Arestat bancrut' frauduloas'. 6onfirmat mandat. 3og lucra#i memoriu
camer' acu-are. Onter2eni#i urgent. 0o#ie sose*te bani, informa#ii. !u m' l'sa#i.
3espect.
:lumm=
Ar!")oas"- %eni!a aler)a de-a latul colii de #'rtie. Mada$ ;lu$$- &e#e$ent
i.)onit" din ,irou- a(te%ta 'n salon- cu u$,rela (i saco(a 'n $'n"- cu %"l"ria 'n
ca%- tr")'nd cu urec#ea (i o/t'nd %e nas de durere (i )utunar.
o$nul eleanu a%rinse $'nios o !i)ar"- arunc" o %ri&ire %ie.i(" %e
$oti&area stereoti%" a $andatului de arestare... (i oratoria 'nte$ni!at" 'n
%eni!" i.,ucni9
=E re2olt'toare=...
terse... 4'$,i- 'nc#i%uindu-(i s%as$ul clo%o!elului +usti!iei statuare (i
irasci,ile ca toate /e$eile care /ac %u!in" $i(care.
=...E ciudat' *i ,ignitoare u*urin#a cu care se r'pe*te libertatea unui om "ntr-
o societate ci2ili-at' care *tie s' respecte a2erea *i nu *tie s' respecte omul. &
arestare pre2enti2', "n definiti2, e un sechestru asigur'tor asupra persoanei.,.=
3'nd lucra- ni$eni nu intra 'n ,iroul do$nului eleanu- a/ar" de Ol)u!a-
/ire(te.
0 6!i aduc ca/eaua- %a%a... O &"rs sau n-o &"rs1 'ntre," ea- a%ro%iindu-se
cu$%"nitoare cu cea(ca 'n $'n".
0 3e &er(i e %entru tine2
0 Ei2 Pa%a2 Vrei s" nu &"rs de loc1
0 e ce1
0 Ai s" cre.i c" /ac dinadins.
o$nul eleanu sor,i din cea(c"5 Ol)u!a din /ar/urioar".
0 Tare-i /ri) (i ur't- %a%a2 6!i &ine s" /ii ,olna&2
0 Mi se %are c" n-ai ce /ace- Ol)u!a1
Ol)u!a 'l %ri&i %e su, s%r'ncene- st"%'nindu-(i un c"scat din senin &enit ca un
str"nut.
0 A$2 o/t" ea. M" %li$, %rin cas"... da $i-i ciud" c" nu-i /ru$os2
0 3e s" /ace$ noi oare1 se 'ntre," do$nul eleanu c-un oc#i la Ol)u!a (i
altul la $e$oriu.
0 Las" %a%a. Te deran+e.. V"d eu c" ai de lucrat.
0 3'nd ai s" /ii tu $are- Ol)u!a1
0 e ce- %a%a1
0 *" lucr"$ noi doi '$%reun".
0 3e ,ine-ar /i- %a%a2 a$ r'de tot ti$%ul (i-a$ ,ea la ca/ele2
0 a... Ne-a$ /ace de ca%2
0 a a$ /ace (i trea,"- ad"u)" Ol)u!a ridic'nd s%r'ncenele.
0 Mai 'nca%e &or,"12
0 Tu $i-ai dicta- %a%a- (i eu a( scrie... (i du%" ce-a( o,osi- eu !i-a( dicta (i
tu ai scrie..9 i n-ai $ai a&ea ne&oie de secretar2
0 Pe tine te-a( %une s" %ri$e(ti clien!ii.
0 3lientele- %a%a. Le-a( ar"ta eu2
0 Ai dre%tate2 3lientele-s teri,ile2 Ar tre,ui s" %l"teasc" du,lu.
0 Pa%a- /e$eia ceea din salon di&or!ea."1
0 e unde (i %'n" unde1
0 O/tea."- %a%a2 Nu %ot s-o su/"r9 a &rut s" $" s"rute2
0 I-au.i2
0 a- %a%a2 a ce-s eu1... 3e au- %a%a- cucoanele c" s"rut" tot ti$%ul1
0 Asta-i ocu%a!ia lor2
0 Eu n-a$ s" s"rut niciodat"2
0 Nici %e tata1
0 ;a %e tine da. Asta-i altce&a.
0 ;ine ne $ai '$%"c"$ noi doi- Ol)u!a2
0 P"cat c" nu e(ti tu $ic- %a%a. Ne-a$ /i +ucat '$%reun"2 Eu a( /i &rut s"
/i$ /ra!i.
0 *'nte$ %rieteni.
0 a eu nu te las s" lucre.i- %a%a. M" duc.
0 Unde1
0 6n salon.
0 3u $ada$ ;lu$$1
0 Las"- %a%a2... Tu lucre.i (i ea o/tea."2 A$ s" /ac at'tea )a$e la %ian- c"
are s" %l'n)"2
0 ;ra&o- Ol)u!a2 i du%" asta o d"$ a/ar" (i-o e@%edie$ la )ar".
0 a- %a%a2 O d"$ a/ar".
0 i /ace$ a$'ndoi ordine 'n ,irou2
Ol)u!a .'$,i. tia ea ce 'nsea$n" s" /ac" ordine2
0 Halal tat" ai tu- Ol)u!a2
0 Pa%a- tu nu tre,uia s" te /aci tat"... a-i /oarte ,ine a(a cu$ e(ti2
0 Pe %lacul t"u1
0 a- %a%a... Parc" te-a( /i c"%"tat cadou de la $o( :#eor)#e2
*o/ra)eria era n"%"dit" de /uni)ei colora!i- ca toate croitoriile9 'ntr-aceasta
se lucra la .estrea (colar" a lui "nu!. 3u $'nii inter$itente dar $ereu
'$%ros%"tate- $a(ina de cusut '(i 'n&"l$"(ea .orn"itul $etalic 'ntr-un )alo%ant
crescendo- ,rusc a$u!ea- (i iar 'nce%ea- ca o so!ie care-(i ceart" so!ul 'n rate
%asionate.
Li$,u!ia etnic" (i %ro/esional" a cusutoresei adus" de la Ia(i ne)"sind nici
un ecou- se con&ertise 'n $u!enie %osac"- de.$in!it" de dansul %icioarelor de
%edale (i de +ar)onul ro( al %"rului.
oa$na eleanu- er$etic al," 'n (or! de sor" de caritate- cu $etrul de
$u(a$a 'ncol"cit %e du%" )'t (i /oar/ecele 'n $'n" croia %e $asa 'ntins".
Monica- a(e.at" de %ro/il l'n)" /ereastr"- %e un scaun cu dou" %ernu!e- cu
s%atele %u!in adus- ,roda ini!iale %e ,atiste. .. 0 adic"9 an eleanu. A(a
a&ea s"-l stri)e la (coal"- la catalo).
Monica ,roda %e 'nt'iul %u!in $ai $ic dec't %e-al doilea- i$%erce%ti,il $ai
$ic- /iindc" nici $'nile Monic"i nu %uteau s"-i s%uie lui "nu! alt/el dec't9
"nu!.
ac-ar /i (tiut cine&a2... ..- adic"9 "nu! eleanu... Acul (o&"i 'n $'nile
Monic"i. Ade&"rul- ca un %ar/u$ de )aroa/e- n"&"lea a%rins %e o,ra+ii a%leca!i
asu%ra su/letului... ..- adic"... Adra)" "nu!A...
3ele dou" ini!iale erau 'nt'ia scrisoare de dra)oste a Monic"i.
0 Monica- n-ai &".ut ti%arul1
Monica tres"ri- sc"%'nd ,atista %e )enunc#i. 6n locul ei r"s%unse c-un sur's
a/a,il- %lin de %istrui- $ad$a.el 3lara- care (tia orice- c#iar (i locul ti%arului.
A3ine !i-a dat &oie s" $" s"ru!i1A se su%"rase "nu! c'nd 'l s"rutase 'n
li&ad".
A3ine !i-a dat &oie s"-!i /iu dra)1A s-ar /i su%"rat "nu! dac" ar /i (tiut.
Ara)" "nu!...A
a. 3ine i-a dat &oie s"-i /ie dra)1
i .'$,i... 3ine (tie2 Poate c" "nu! i-ar /i dat &oie s"-i /ie dra)...
0 3ucu!'2
0 oo- re%lic" %ianul %ro/und.
Mada$ ;lu$$ d"du din ca%.
3u de)etul cel $ic al $'nei st'n)i (i cu cel )ros al $'nei dre%te- Ol)u!a
,"tuse 'n&er(unat un du,lu do- 'n e@tre$a st'n)" a cla&irului- %un'nd (i %edala.
Un ,u,uit ,as de /urtun" 'n $un!i .,'rn'i %rin salon- lo&indu-se de )ea$uri (i
o)lin.i.
Ol)u!a &roia s" /ac" douche Dcossaise ti$%anului clientei. e aceea- )a$a
'nce%u s" aler)e 'ntr-un te$%o .)lo,iu su,!iindu-(i sunetele- %'n" c'nd- cu
a+utorul %edalei din nou %use- se %re/"cu 'ntr-un &iscol de &i,ra!ii ur.ic"toare-
'ntr-un !iuit str"%e.itor de c#inin" 'n urec#i- din care se %r"&"lir" 'nd"r"t- s%re
cruntele sonorit"!i din st'n)a- striden!ele din drea%ta...
Vaierul cre(tea... *e d"r'$au sunetele- '$,r'ncite de %edala cu de("n!at"
,rutalitate a unui ri@ 'ntr-o ta&ern" de a%a(i.
Ol)u!a l"s" %edala. :a$a sirea%" a$u!i... Acal$ia se l"s" ca un %ar/u$ de
tei... i do$ol- cu o ,l'nde!" ie.uit"- %rocesiunile de c"lu)"ri!e ale )a$ei
nor$ale se strecurar" %rin salon.
Ol)u!a tr")ea cu urec#ea (i coada oc#iului.
6ns" ti$%anul auditoarei era de%rins $ai de$ult (i cu notele ener&ante-
dre%t r"s%uns la casnice 'ntre,"ri- (i cu tu$ultul $u.icii %entru care ai %l"tit
,ani (i-!i d" a$e!eli de ca%... dar (i in&idia celorlal!i co$ercian!i. Mada$ ;lu$$
a&ea o /at" a,sol&ent" a clasei de %ian de la 3onser&atorul din Ia(i. o$ni(oara
Ra(ela cetea .leurs du mal (i c'nta la %ian o%erele lui Sa)ner.
Nici nu i-ar /i trecut %rin $inte Ol)u!ei c" auditoarea de&enise ad$iratoare.
Mada$ ;lu$$ a%ro,a- $inun'ndu-se de li%sa notelor. Pentru ea- Ol)u!a c'nta
%e dina/ar". A(a da2 La /el cu Ra(ela- nu$ai c" notele Ra(elei $ulte %arale $ai
costau2 6ucu#" s"$"na lui conu Ior)'. i el ,ine $ai &or,ea (i tot %e dina/ar"2 La
el era sc"%area...
0 Oo//2
;ra!ele Ol)u!ei osteniser". 6ncetul cu 'ncetul 'nce%u s" scurte.e c'$%ul
)a$elor- /"c'ndu-le e)al (i $onoton ca un e@erci!iu de di$inea!"- du%" so$n.
6n salon era /ri). Ploaia 'ntuneca )ea$urile. Lu$ina intra al,urie ca o %'cl"...
0 3u$1
Nu-(i cre.u urec#ilor. 6ntoarse ca%ul- %ri&ind %este u$"r. Mada$ ;lu$$
ador$ise- /"r" s"-(i /i le%"dat saco(a (i u$,rela. Ador$ise orc#estral9 sor,ea
aerul sus%in'nd- ca o su%" /ier,inte- #or"ia- o/ta (i (uiera %e nas (i %e )ur".
Ol)u!a 'ntoarse ca%ul cu sc'r,"... Era r"u dis%us"... (i nu $ai a&ea %e cine
s" se su%ere. Monica era %rietena ei. ;u/tea... "nu! %leca... Pe l'n)" asta- de
dou" .ile- o dat" cu %loaia intrase 'n su/letul Ol)u!ei o nelini(te %e care ar /i &rut
s-o ,at" (i n-a&ea cu$. Ni(te &or,e- din 'nt'$%lare au.ite9
0 3e s" /ie cu $o( :#eor)#e1 3" tare s-o $ai s/ri+it2 'ntre,ase &ata&ul unei
$o(ii 'n&ecinate.
0 Ia- ce s" /ie2 6l a+un)e (i %e el ceasul $or!ii... c"-i &re$ea2 o/tase Ion-
succesorul lui $o( :#eor)#e la )ra+d.
0 Nu !i-i ru(ine s" s%ui $inciuni1 s"rise Ol)u!a- ,"t'nd din %icior.
-at't.
e-atunci- de c'te ori r"$'nea sin)ur" se te$ea de minciunile lui Ion. i-i era
ciud" %e ea- %e tea$a ei- ca (i cu$ ast/el (i ea ar /i cre.ut c"-s ade&"rate
$inciunile lui Ion- 'nde$n'ndu-le oarecu$ s" se ade&ereasc".
6nce%u s" c'nte concertul de Mo.art 'n la $a+or- %entru %iano (i orc#estr" 0
de ast" dat" cu note. 3a (i 'n &ia!"- 'n $u.ic" Ol)u!a a&ea si$%atii (i anti%atii
&iolente. 3oncertul de Mo.art era %rietenul ei.
0 3e $ai studie.i tu- Ol)u!a1 o 'ntre,a doa$na eleanu 'n ti$%ul &acan!ei
c'nd o &edea ca$ rar %rin salon.
0 A$ s" studie. concertul meu, r"s%undea Ol)u!a e@%ro%riindu-l %e Mo.art
(i &iitorul.
3oncertul ei suna a $elancolie. 6nc#ise caietul... Mada$ ;lu$$ #or"ia
lu)u,ru... To!i lucrau 'n cas". A/ar" %loua. Ol)u!a '(i l"s" /runtea %e cla&iatur".
3la%ele- ad'ncite ,rusc- sc'ncir". 3u $'nie (i re&olt"- %iciorul Ol)u!ei lo&i 'n
%edala a doua a surdinei.
...Trecuser" ani $ul!i %rin /ile (i %rin %od- de la $asa lui Ro,inson 'n
to&"r"(ia %a%a)alului- c'nelui (i a %isicilor.
Odinioar" r'deau c"rnoase %iersici5 acu$ nu $ai erau dec't s'$,urii- ca ini$i
$ici de le$n. Ali '$,"tr'nise- dor$ind 0 %oate $urise. Pa%a)alul cu %ene
&e(tede (i %r"/uite a$u!ise- '$%"iat cu trecut. Ninsoarea col,ului (i a a!elor de
%"ian+en- a(ternuse %este toate cele- cenu(ii troiene- &ec#i t"ceri. Iar %e la
)ea$uri 0 %loaia- %loaia- (i iar %loaia sur"- 'n &".du#ul toa$nei (i-n cle%sidrele
&re$ii.
Nici "nu! nu /usese cru!at de lun)a trecere de ani. Pe c#i%ul lui- alt/el dec't
'n sar,"da t"l$"cire- se &edea c" Ro,inson '(i %"r"se(te insula- c" se des%arte
%entru totdeauna de-o %o&este 'ndelun) tr"it".
=0pun"nd adio insulei, luai cu mine c'ciula *i umbrela=...
"nu! o/t" 0 (i 'nce%u din nou lectura- cu cinci r'nduri $ai sus- cu$ un
'ndr")ostit a(tea%t" trenul nu %e %eron ci 'n sala de a(te%tare- /iindc"-i ce&a
$ai a%roa%e de casa iu,itei (i ce&a $ai de%arte de ulti$ul %ra) al des%"r!irii.
...=(u#in dup' aceasta=...
Oc#ii ceteau din r"s%uteri A%u!in du%" aceastaA- dar &iolele (i dulcile
&ioloncele ale $elancoliei- %l'n)eau cu aceea(i lun)" a%lecare de arcu(
As%un'nd adio insuleiA...
...=(u#in dup' aceasta barca cu pro2i-iile promise fu trimis' "n insul'. 9up'
rug'ciunea mea, comandantul puse "ntr-"nsa *i l'-ile cu hainele marinarilor, pe
care ace*tia le primir' foarte bucuro*i=...
i iar"(i9
=0pun"nd adio insulei=...
6$%ain+eni!i de lacr"$i- oc#ii lui "nu! '(i luar" un lun) adio de la
cro$olito)ra/ia de %e co%erta %"tat" de lacri$ile ,ucuriei. Pl'n)ea (i Ro,inson-
.'$,ind ce-i dre%t. Lacri$ile erau ale lui "nu!- nu ale te@tului. Pe-atunci 0 %e
c'nd .'$,ise %e co%ert" 0 nu (tia c-are s" %lece. Preocu%at de c"ciul" (i
u$,rel"- t"l$"citorul uitase lacri$ile.
Ur)ent (i i$%laca,il- te@tul %leca su,t oc#ii lui "nu!.
=0pun"nd adio insulei, luai cu mine c'ciula, umbrela *i papagalul, neuit"nd
nici banii despre care am 2orbit *i care st'tuser' ascun*i at"ta 2reme "nc"t
ruginiser'=...
...A6n insul"A- ad"u)"- /ericindu-i- )'ndul lui "nu!.
Mai erau (a%te r'nduri %'n" la s/'r(it.
...AAst/el "mi p'r'sii insula, la 1Y decembrie 1IKI, dup' o *edere de MK de
ani, dou' luni *i nou'spre-ece -ile, sal2at din 2ia#a aceasta trist' "n aceea*i -i a
lunci "n care sc'paser' din scla2ia maurilor din 0ale.=
i nici n-a $ai %ri&it insula- de %e &a%or- %'n" ce n-a $ai &".ut-o1 i nici n-a
/luturat ,atista1
"nu! %ri&i din nou cro$olito)ra/ia de %e co%ert"9 3u$1 $rist' &ia!a din
insul"1 Atunci de ce r'dea Ro,inson1... i de ce r'dea %arc" (i insula 'n +urul lui-
'ntr-aceea(i culoare ca (i o,ra.ul lui Ro,inson1
6nce%u iar"(i9
=Astfel "mi p'r'sii insula=...
6(i a(e.ase cartea %e )enunc#i. 3etea (i %l'n)ea (ter)'ndu-(i oc#ii cu $'nile.
A3"l"toria $ea fu norocoas'. 0osii "n Englitera la 11 iunie al anului 1IKJ,
dup' ce lipsisem din patria mea trei-eci *i cinci de ani.=
0 Trei.eci (i cinci de ani- $ur$urar" 'nc" odat" ,u.ele lui "nu! 'n t"cerea
%odului.
i nu luase ni$ic din insul"2 O %ietricic" $"car2 Un %u$n de nisi%2 O /loare
sau o /run."2... Ni$ic- ni$ic2
"nu! 'nc#ise cartea- '(i %lec" o,ra+ii u.i deasu%ra co%er!ii (i s"rut" ad'nc (i
lun) 'ntristarea colorat" a /ericirii.
*u/letul lui "nu! era o insul" din care %lecase Ro,inson 3rusoe- lu'ndu-(i
nu$ai c"ciula- u$,rela (i %a%a)alul.
...3lasa 'nt"ia... a doua... a treia... a %atra... a cincea... a (asea... a (a%tea...
a o%ta5 (i alte clase 'nc"...
i "nu! sin)ur 'n /a!a oceanului de ,"nci (colare...
6n %od era nu$ai ce-a fost odat'. 6n %od era insula lui Ro,inson 3rusoe.
incolo de %od 'nce%eau ,"ncile (colii...
A*%un'nd adio insuleiA- "nu! '(i r'ndui cartea 'n l"di!a +uc"riilor stricate (i-a
%o&e(tilor cetite- 'l stri)" %e Ali (i ie(i din %od... ar tur,inca lui I&an-
de.n"d"+duit de lar) desc#is"- 'n)#i!i (i %od- (i insul"- (i cli%"- cu a!e de
%"ian+en- lacri$i- col,- %ar/u$ de %iersici- .'$,itoare %o.e...
e asta- %ese$ne- u$erii lui "nu! erau %leca!i.
*e co,ora %e sc"ri- trec'nd din %odul cu &ec#ituri 'n %lin" toa$n".
6n )ra,"- ne)"sindu-(i )alo(ii- Ol)u!a-i luase %e-ai lui "nu!. 6i erau %rea
$ari. Tre,uia s" $ear)" t'r'( %rin $'.)a lunecoas".
3'nd te alun)" o s%ai$" din ur$" (i nu %o!i /u)i- dru$ul '!i 'nn"du(" %ie%tul
(i-!i lo&e(te ini$a- ca un co($ar.
3u tru%ul 'n/"(urat 'n %elerina de cauciuc (i ca%ul )ol aco%erit de )lu)"-
Ol)u!a 'nainta )reu. 6ndesa cu toat" %uterea de)etelor 'n ,otul )alo(ilor ca s"
nu-i %iard"... se a/unda 'n )lod... (i ca s" treac" $ai de%arte '(i 'ncorda %ul%ele
s$uncindu-se %ie.i(.
Parc" $'na o $in)e de /ier cu %a(i de %iatr" 'n /undul unei $"ri
'$%"ien+enit" de $edu.e.
6n)enunc#eat 'n /a!a icoanelor- $o( :#eor)#e se 'nc#ina.
6n +urul unui o$ ,"tr'n care se 'nc#in"- t"cerea e ca r"sun"tul unui cor
'nde%"rtat.
Plutea %ar/u$ul reli)ios al ,usuiocului. Lu$ini!a din %"#"relul ro( al
candelii- ru$enea c#i%urile 'ntunecate ale icoanelor- ca o %resi$!ire de auror"
trunc#iurile codrilor ad'nci.
6n r"sti$%uri- $o( :#eor)#e '(i des/"cea $'nile din '$%reunarea ru)"ciunii-
aco%erindu-(i %ie%tul scur$at de tu(".
u$ne.eu 'i '$%linise statornic ru)"ciunile9 a&ea s" i le-$%lineasc" (i de-
acu$ 'nainte.
Era dre%t s" tu(easc"9 /iindc" era ,"tr'n.
Era dre%t s" se-nn"du(e (i s"-l 'n+un)#ie %rin %ie%t9 /iindc" era ,"tr'n.
Era dre%t s" su/ere c't $ai a&ea de tr"it (i s" $oar" c't $ai cur'nd9 /iindc"
era ,"tr'n.
Tot ce era- dre%t era s" /ie. Nici nu c'rtea- nici nu se c"ina- nici nu o/ta. Mo(
:#eor)#e nu &roia ca toc$ai acu$- 'n %ra)ul ceresc al $or!ii- un ,leste$ 0
cu)etat sau (o%tit 0 s" 'ntoarc" de la el /a!a $ilosti&" a o$nului (i urec#ea
lui 'n)"duitoare. Mo( :#eor)#e cerea 'ndurare %entru )re(elile altora9 ,oierii lui
de-acu$ nu se '$%"rt"(eau niciodat"- (i rar c"lcau %rin ,iserica ctitorit" de
str",unii lor. 6ncolo- erau ,uni la ini$"- $ilosti&i (i dre%!i- dar uitaser" de casa
o$nului (i de /rica o$nului.
0 Iart"-i- oa$ne- c" $are-i $ila ta2
Iar tusa- ca o toac" de &ecernie o$eneasc".
u$ne.eu 'i '$%linise ru)ile. Nu se ru)a %entru el. Mo( :#eor)#e a&ea s"
%"(easc" dincolo, ur$at de %ri&irea ,ie!ilor cai %e care-i 'n)ri+ise (i cru!ase ca
%e ni(te or/ani.
*e ru)a %entru co%ilul ne&ino&at ca rou" (i /ru$os ca /lorile- de care cur'nd
a&ea s" se des%art".
0 uduita $o(ului...
*" nu a%ese asu%ra ei r"t"cirea %"rin!ilor. i s"-i /ie &ia!a ,l'nd"- /"r" de
dureri (i-a$"r"ciuni.
*u/letul lui $o( :#eor)#e se a(ternea la %icioarele lui u$ne.eu- ca un
co&or de ,un"tate- %e care ar /i &rut s" tot co%il"reasc" dudui!a $o(ului de %e
%"$'nt 'n /a!a sl"&itului ,unic din cer...
3u )alo(ii 'n $'n"- Ol)u!a trecu 'n )oan" %rin o)rada lui $o( :#eor)#e.
A+un)'nd 'n /a!a u(ii- d"du s" intre. 4"&orul era tras %e din"untru. ;"tu cu
%u$nii 'n u(". Nici un r"s%uns.
4&'rlind )alo(ii- i.,i cu a$'ndoi %u$nii 'n u(".
0 Mo( :#eor)#e2 !i%" ea %oruncitor (i tre$urat.
0 ...3e-i- dudui!a $o(ului2 Mata aici1 Pi &re$ea aiasta21
Au.indu-l- &".'ndu-l- Ol)u!a res%ir" ad'nc. Ridic" )alo(ii tencui!i de )lod (i-
c"%"t'ndu-(i cu$%"tul- .'$,i &iclean scutur'ndu-se de %loaie.
0 Mo( :#eor)#e- a$ &enit s" te-ntre, dac" nu li-i /ri) cailor1
"nu! cutreierase casa %e dina/ar" od"ilor /"r" s" intre 'n nici una. Nu-(i
)"sea loc- nici ast'$%"r. 6ndelun)ata lectur" din %od 'l 'nstr"inase de toate cele.
6i era dor de insula lui Ro,inson5 'i era $il" de sin)ur"tatea ei- $il" de
sin)ur"tatea lui.
ecorul /a$iliar- 'nt'$%in'ndu-l %retutindeni cu %re.en!e concrete- 'l
'nde%"rta de cas"- ca o as%ri$e c'nd e(ti trist. Ast/el- %ar/u$ul /e$eii de care
te-ai des%"r!it %l'n)'nd- %lutindu-!i 'n su/let (i 'n n"ri te /ace s"-!i %ar" tri&ial"
$elodia oric"rui alt )las /e$eiesc (i ,rutal" delicate!a oric"rei alte solicitudini.
6nstr"in"ri- $'#niri (i nostal)ii sortite s"-(i )"seasc" alinare (i c"$in nu$ai
'n scrisorile acele scrise cu $'ni calde 'nc" de str'nsoarea $'nilor dorite- scrisori
cu t'n)uiri u$ile (i a$are- ca %ar/u$ul to$natecelor tu/"nele.
Intr" 'n salona(ul doa$nei eleanu. 4"rind calendarul de %e ,iroua( se
a%ro%ie de el. Era desc#is la o .i nea)r"5 tot nea)r" (i cea care ur$a. Ne)re
erau toate. Parc" $urise toate s"r,"torile ro(ii din calendar- o dat" cu &acan!a
(i cu /run.ele...
Intr" la el 'n odaie.
Hainele )roase- de cur'nd scoase din cu/ere (i r'nduite %e s%ete.ele
scaunelor- $iroseau a na/talin"- *o,a rece- .,uciu$at" de &'nt- o/ta (i se &"ita
ca un !"ran ,olna& de %ie%t- s%orind /ri)ul od"ii (i %ustiul ei.
i $ai era a(a de $ult %'n" la noa%te- c" lui "nu! 'i &enea s" ca(te (i s"
sc'nceasc". *e tr'nti %e %at- aduc'ndu-(i )enunc#ii la ,"r,ie- &'r'ndu-(i $'nile 'n
c"ldura $'nicilor- )#e$uindu-se 'n el5 cerc'nd s"-(i !ie sin)ur to&"r"(ie cu
tru%ul- ca %isicile...
3a%ul Ol)u!ei r"s"ri 'ntre,"tor (i o,ra.nic.
0 A2 Tu e(ti aici1
0 a.
0 3e /aci1
0 Ni$ica. *tau.
0 A$ &enit s" te &"d.
A3e-o /i &r'nd Ol)u!a1A se 'ntre," "nu! a%atic %e dina/ar"- atent %e
din"untru.
Ol)u!a intr" cu )alo(ii lui "nu! 'n $'n"- lucio(i ca ni(te )alo(i de a,anos.
Era descul!"- 'n %a%uci.
0 6i %un su,t %at.
0 3e1
0 :alo(ii.
0 :alo(ii11 e ce1
0 :alo(ii t"i. Unde &rei s"-i %un1
0 Pune-i.
A3e-o /i /"cut cu )alo(ii $ei1A
0 Ol)u!a- ce-ai /"cut cu )alo(ii1
0 I-a$ s%"lat- 'i e@%lic" ea- a%ro%iind )alo(ii de nasul lui "nu!- ca %e ni(te
/lori atunci culese.
0 %erci, se /eri "nu!. e ce i-ai s%"lat1
0 A(a $i-a &enit. N-a&ea$ ce /ace2
0 7i-ai s%"lat (i ,otinele1 o 'ntre," serios "nu!- ridic'ndu-se 'ntr-un cot.
Ol)u!a se 'ncrunt". R".)'ndindu-se .'$,i.
0 Ai /ost 'n %od1 'l iscodi ea cu oc#ii $ic(ora!i.
0 3ine !i-a s%us1 tres"ri "nu!.
0 tiu eu2
0 Te ro) s" nu $" s%ui- Ol)u!a2
0 N-ai )ri+"2 'l asi)ur" ea )esticul'nd cu )alo(ii.
0 %erci. a tu unde-ai /ost1
0 M-a$ %li$,at.
0 3u )alo(ii $ei.
0 3u ni(te )alo(i2 se su%"r" Ol)u!a .&'rlindu-i su,t %at.
0 V"d2
0 Nu &e.i ni$ica2 Ascult"9 !i-i %o/t" de ro(co&e1
0 Ai tu1
0 *i)ur.
0 e unde ai1
0 R"s%unde9 &rei sau nu &rei1
0 Vreau.
8"c'ndu-(i &'nt cu ,ra!ele- Ol)u!a s"ri %este %ra) 'n odaia ei.
0 A#a2 se du$eri "nu! /"c'nd le)"tura dintre ro(co&ele Ol)u!ei (i )alo(ii
lui.
0 Po/ti$ ro(co&e.
0 %erci... 7s ,une- Ol)u!a- )ro.a& 's de ,une2 e@cla$" "nu! (tiind c"-s de
la $o( :#eor)#e2
Ol)u!a .'$,ea- $")ulit". "nu! .'$,i (i el $'ndru c-a /ost $ai (iret dec't
Ol)u!a.
0 Ol)u!a- dac" te &ede $a$a /"r" ciora%i1
0 e ce s" $" &ad"1
0 N-ai ciora%i1
0 ;a a$ eu... da $i-i lene s"-i caut.
0 Pot s"-!i dau eu o %erec#e.
0 Lun)i1
0 a. in cei %entru (coal". Nu i-a$ %us niciodat".
0 "-$i-i. 6!i dau eu al!ii.
0 Nuu2 7i-i dau cadou.
e c'te ori se 'nt'$%la s" /ie co$%licele Ol)u!ei- "nu! r"s/r'n)ea (i asu%ra
lui ad$ira!ia %entru is%r"&ile ei. O/randa ciora%ilor era (i o 'ndatorire- (i %lata
unei $")uliri.
Ol)u!a se a(e." turce(te %e %atul lui "nu!- '(i scoase %a%ucii (i 'nce%u s"-(i
%ri&easc" %icioarele )oale- a(te%t'nd ciora%ii.
0 Tu %o!i s" $i(ti de)etul cel $are /"r" s' le mi*ti pe celelalte?
0 Nu %ot.
0 e ce r'.i1 se 'ncrunt" Ol)u!a de$onstr'nd acro,a!ia 'n care e@cela.
0 Nu (tiu... 6s cara)#ioase de)etele %icioarelor2
0 Mele1 co$%lect" a$enin!"tor Ol)u!a.
0 Nu. Toate de)etele de la %icioare.
0 Ai dre%tate- re/lect" Ol)u!a cu )las tare- 'ntin.'nd %iciorul (i e@a$in'ndu-
(i de)etele r"s/irate... 6!i &ine s" r'.i c'nd te ui!i la ele2
0 Ol)u!a- 'nce%u "nu! 'ncura+at de inti$itatea con&or,irii- a(e.'ndu-se %e
$ar)inea %atului- eu a$ o,ser&at ce&a.
0 *%une.
0 a tu ai s" r'.i... Ai s" s%ui c" &or,esc %rostii2
0 V"d eu2 Mai 'nt'i s%une.
0 Eu... cred- &or,i rar "nu!- cu oc#ii 'ndre%ta!i spre %iciorul Ol)u!ei- c"-i
$ai ,ine s" /ii %icior dec't $'n"...
0 3u$11
"nu! se 'nro(i.
0 Mai s%une odat".
0 *tai. Vra s" .ic" tu s%ui c"-i $ai ,ine s" /ii %icior dec't s" /ii $'n"1 $edita
Ol)u!a e@a$in'ndu-(i alternati& $'na (i %iciorul... Nu $-a$ )'ndit niciodat"2 e
ce s%ui tu a(a1
0 Eu $-a$ )'ndit la asta 'ntr-o .i- la (coal"...
0 Hai- s%une-odat"2
0 tii... (edea$ 'n ,anc". Era ora de arit$etic". Eu /"cea$ o '$%"r!ire %e
caiet... (i $-a$ 'ncurcat.
0 *i)ur- dac" nu era $a$a cu tine2
0 -atuncea $-a$ )'ndit c"-i $ai ,ine s" /ii %icior dec't $'n"... 8iindc"
%icioarele nu /"ceau ni$ica9 ele (edeau 'n ,otine- (i (edeau a(a... de)ea,a. Pe
c'nd $'na $ea se $uncea s" /ac" '$%"r!irea...
0 a. *i)ur9 %icioarele nu /"ceau ni$ica.
0 Nu-!i s%un2 3u %icioarele ce /aci1 Te +oci 'n recrea!ie (i 'n clas" se
odi#nesc2 ridic" din u$eri "nu!- 'n/ier,'nt'ndu-se la &or,".
0 ;ine- da cu %icioarele mergi, o,iect" Ol)u!a.
0 Nu .ic2 a !ie nu-!i %lace s" $er)i1
0 *i)ur c"-$i %lace2
0 Ve.i2 3u %icioarele /aci nu$ai ce-!i %lace2
0 7ie-!i %lace s" $er)i la (coal"1 'l intero)" Ol)u!a.
0 ...Ei- nu.
0 Ve.i c" %icioarele nu /ac nu$ai ce-!i %lace1
"nu! $edit" $u(c'ndu-(i de)etul.
0 *tai- Ol)u!a2 a lor nu le %as"2 Picioarele nu "n2a#' la (coal".
0 A(a-i2 Ele-s tot ti$%ul 'n recrea!ie2
0 8oarte ,ine ai s%us2 Asta &roia$ s" s%un (i eu2
0 *tai. Tu ai s%us la 'nce%ut c"-i $ai ,ine s" /ii...
0 ...%icior. a- 'i lu" "nu! &or,a din )ur"- )esticul'nd con&ins.
0 Nu-i r"u s" /ii nici $'n"2 Iarna ai $"nu(i- stai 'n ,u.unarul de la %alton
sau 'n $an(on... M'nile-s de(te%te2 .'$,i Ol)u!a- %ri&indu-le %e ale ei cu$
tr")eau ciora%ii lui "nu! du%" ce luaser" )alo(ii lui "nu!.
0 ac" e(ti %icior ai (o(oni- '(i a%"r" "nu!- cu ti$iditate- %unctul de
&edere.
0 3e-are-a-/ace2 o(onii 's ur'!i (i %icioarele-s %roaste2 e asta nici nu le
&e.i9 le ascun.i 'n ,otine... Eu !in cu $'nile... ;uni ciora%i2 %erci
0 Ol)u!a- ce-ai &rea tu9 s"-!i taie $'nile sau %icioarele1
0 a nu &reau nici una- nici alta2
0 Nu. 4ic a(a2 ac-ai /i 'ntr-o %o&este (i '$%"ratul ar %orunci s"-!i taie
$'nile sau %icioarele- ce-ai ale)e tu1
0 M-a( /ace #aiduc (i i-a( t"ia eu lui (i $'nile- (i %icioarele- (i li$,a.
0 Nu &rei s" r"s%un.i2 o/t" "nu!.
0 Nu !i-a$ r"s%uns1 N-are dec't s-alea)" el2 Eu nu dau ni$ic2
Ol)u!a s"ri %e co&or. "nu! r"$ase )'nditor %e $ar)inea %atului.
0 Ol)u!a- tu '!i 'nc#i%ui cu$ ar /i cu ca%ul t"iat1
0 8oarte r"u2
0 Eu %ot s"-$i 'nc#i%ui... a a$e!e(ti2
0 N-ai ne&oie s"-!i 'nc#i%ui2
0 Tu nu te-ai )'ndit niciodat"1
0 e ce s" $" )'ndesc la asta2 A$ eu la ce s" $" )'ndesc2 e asta ai ca%-
ca s" te )'nde(ti c" nu-l ai1
0 Eu $-a$ )'ndit... Oare $ori dac"-!i taie ca%ul1
0 *i)ur.
"nu! nu 'ndr".ni s-o de.$int" %e Ol)u!a- dar clatin" din ca% cu 'ndoial".
0 ...Eu $-a$ uitat odat" 'n o)lind"... (i $i-a$ 'nc#i%uit c" n-a$ ca%.
0 Tre,uia s" !i-l tai $ai 'nt'i.
0 Nu l-a$ t"iat... Eu $" uita$ 'n o)lind" (i-$i 'nc#i%uia$ c" tru%ul e afar'
(i ca%ul nu$ai 'n o)lind".
0 Hei2 a tu te )'ndeai cu ca%ul t"u2 Vra s" .ic" )'ndul nu era 'n o)lind"-
era 'n ca%.
0 6n ca%ul din o)lind"- st"rui "nu!.
0 i n-ai s%art o)linda c'nd !i l-ai %us la loc1
0 Mi-a /ost /ric"- Ol)u!a. Eu $" uita$ din oglind', nu$ai la %icioare. Vra s"
.ic" %icioarele erau "ntr-o parte (i ca%ul 'n alt" %arte... cu$ ar /i doi oa$eni /a!"
'n /a!"- nu$ai c" unul n-a&ea ca%. Uite-a(a- Ol)u!a.
"nu! '(i ridic" %al$ele una-n /a!a celeilalte.
0 Acu$a- s" s%une$ c" aici ar /i oc#ii- 'n &'r/ul de)etelor. Vra s" .ic" $'na
drea%t" e ca%ul din o)lind". Ve.i9 '$i a%lec de)etele (i &"d din oglind' nu$ai
%icioarele.
0 Asta 'nsea$n" c" tu te ui!i 'n o)lind"... (i &e.i %rostii2
0 *" 'ncerci (i tu- Ol)u!a. u%" aceea '!i &ine s" 'nc#i.i oc#ii (i s" dor$i.
Ol)u!a nu-l $ai asculta. P'ndea %e /ereastr" 'n li&ad".
"nu! o/t"... El ar /i &rut s"-i s%uie $ulte Ol)u!ei 0 de %lecare. *"-i s%uie-
de %ild"- c" dac"-!i taie ca%ul nu $ori tot. Moare ca%ul9 da. Moare tru%ul9 da.
ar $ai este ce&a9 tur,inca lui I&an. Ea nu %oate s" $oar" /iindc" nici un
tr"ie(te9 n-are nici tru%- nici ca%. Ea este Ac'nd 'nc#i.i oc#iiA. 3'nd e(ti $ort
'nc#i.i oc#ii. Vra s" .ic" tur,inca lui I&an r"$'ne acolo unde este. Atunci nici
"nu! nu $oare- /iindc"- de(i tur,inca lui I&an e a lui "nu!- (i el- "nu!- e 'n
tur,inca lui I&an. 3'nd 'nc#ide oc#ii se %oate )'ndi la el ca la altcine&a. i
Ol)u!a-i 'n tur,inca lui I&an. To!i 's acolo. Vra s" .ic" dac" $oare "nu!- r"$'ne
tur,inca lui I&an. 3'nd "nu! tr"ie(te- tur,inca e a lui. 3ine ia tur,inca du%" ce
$oare "nu!1 u$ne.eu... ac" &rea u$ne.eu su/l" 'n tur,inca lui I&an- (i
to!i cei de-acolo 'n&ie5 "nu! '$%reun" cu ei... a- nu$ai c" atunci "nu! nu &a
$ai a&ea tur,inc". Tur,inca o !ine u$ne.eu. 6n sc#i$,- to!i cei care-au /ost 'n
tur,inc" s'nt ai lui "nu!- /iindc" el i-a adus la u$ne.eu 'n tur,inca lui. -
atunci "nu! &a /i st"%'n "n afar' a(a cu$ e acu$a st"%'n 'n"untru...
ac" Ol)u!a nu &rea s"-l asculte2
0 Unde-s cartu(ele1 'ntre," iute Ol)u!a- des%rin.'nd %u(ca din cui.
0 3e &rei s" /aci1
0 Las"2 "-$i-o re%ede2
Mer)'nd 'n &'r/ul %icioarelor %'n" la /ereastr"- o desc#ise ,ini(or. 8u$e)area
toa$nei a,uri odaia... Pi%"it" de %loaie- o cioar" se le)"na 'n cu$%"n" %e o
cren)u!" (i %e !elul %u(tii.
0 Las-o- s"raca2
Ol)u!a '(i str'$," )'tul 'nd"r"t- /"r" s" clinteasc" %u(ca- $"sur" din oc#i %e
"nu! 0 cu %ri&irea +uc"torilor de c"r!i %entru cei care dau s/aturi de la s%ate-
'n %lin +oc 0 'ntoarse ca%ul la loc- recti/ic" oc#irea (i trase. 3ioara c".u. i toate
ciorile li&e.ii i.,ucnir"- car,oni.'nd li&ada (i cerul cu o e@%lo.ie de ne)ru sonor.
Ol)u!a 'nc"rc" %u(ca din nou.
0 e ce !i-i $il" de ciori1 A$ '$%u(cat-o 'n ca%9 &roia$ s" &"d dac"
tr"ie(te /"r" ca%... ca tine2
0 Nu $i-i $il"2 $in!i "nu! ro(indu-se. A$ cre.ut c" &rei s" '$%u(ti o
&ra,ie.
0 Ai &".ut ce lo&itur"1
0 a.
0 Uite-o2 tres"ri Ol)u!a s"lt'nd %u(ca.
6nadins %arc"- u(a se desc#ise o dat" cu %ocnetul %u(tii. 3ioara c".u
de%arte. oa$na eleanu se /eri 'nd"r"t- sc"%'nd din $'n" %i+a$aua lui "nu!.
0 Ol)u!a2 Asta ce $ai este1
0 6$%u(c ciori.
0 *" (tii c-a$ s" dau odat" %u(ca asta2
0 Ma$" dra)"- nu-i a $ea5 e-a lui2
0 7i-o dau !ie2 .'$,i "nu!.
0 "-o $a$ei5 $ie-$i d" Herr ireCtor una de &'n"toare.
0 6nc#ide /ereastra (i du-te-n odaia ta. i tu de.,rac"-te- "nu!- s"-!i 'ncerc
%i+a$aua.
0 Ia s-o &"d (i eu- se ru)" Ol)u!a 'nc#i.'nd /ereastra.
0 Las"-$"- Ol)u!a2 Nu (tii ce s" $ai /aci ca s" $" su%eri2 Asta $ai li%sea9
&'n"toare 'n cas".
0 ac" %lou"2 Tu co(i- $a$" dra)" 0 /ru$oas" %i+a$a2 0 eu ce s" /ac1
Tra) (i eu cu %u(ca.
0 e ce nu studie.i la %ian1
0 Asta nu2 3e-s eu- l"utar1 3lienta s/or"ie (i eu s"-i c'nt21
*%ecul'ndu-(i indi)narea- Ol)u!a trecu %ra)ul 'nc#i.'nd u(a. Totodat"
sal&ase (i %u(ca de sec#estru- din care %ricin" .'$,i eni)$atic.
Monica toc$ai intrase 'n odaie- cu teancul de ,atiste lirice5 'nsu(indu-(i-l-
.'$,etul Ol)u!ei o nelini(ti- 'i ocoli %ri&irea- ascun.'nd ,atistele la s%ate.
0 7i-a$ adus .ece ro(co&e- o &esti Ol)u!a.
Monica se ro(i (i $ai tare.
0 e ce e(ti tu a(a ,un" cu $ine1 &or,i ea %ri&ind %a%ucii Ol)u!ei.
0 e ce s%ui c"-s ,un" cu tine2 i.,ucni Ol)u!a $'nioas".
0 8iindc" e(ti %rea ,un"... (i eu nu $erit.
0 Nu-i ade&"rat2 Nu-ti dau &oie s" &or,e(ti a(a2 Tu e(ti %rietena $ea. e ce
$" su%eri1
U(a .&'cni 'n l"turi /"c'nd loc doa$nei eleanu.
0 3e s-a 'nt'$%lat1
0 Ni$ic2
0 Atunci de ce !i%i1
0 7i%1 La cine s" !i%1 Vor,esc tare... ca s" $" 'nc"l.esc.
0 6nc"l.e(te-te /"r" s" te-aud2
U(a se 'nc#ise la loc. Monica se a(e." %e %at al"turi de ,atiste.
Ol)u!a ascunse %u(ca du%" so," (i se a%ro%ie de Monica. 'nd cu oc#ii de
,atiste- o lu" %e cea de deasu%ra- (i 'nainte ca Monica s-o %oat" o%ri- '(i su/l"
nasul.
0 Ol)uta2 3e /aci1
0 Nu &e.i1
0 Na-!i-o %e-a $ea.
0 Asta nu-i ,un"1
0 I-a lui 9'nu#.
in /ericire- ,atista lui "nu! slu+ise nu$ai de instru$ent $u.ical. Monica o
%"turi la loc.
0 Monica- tu ai ,")at de sa$" c" dac" &e.i $ai $ulte ,atiste '!i &ine s"-!i
su/li nasul1
0 8iindc" tu n-ai niciodat" ,atist" la tine2 clocoti Monica.
0 3ine are ,atist"1 Nu$ai tu ai2
0 i "nu! are- %rotest" Monica a%"s'nd ,atistele cu %odul %al$ei.
0 3re.i tu2 6ntr-o s"%t"$'n" le %ierde %e toate2 o 'ncredin!" Ol)u!a
autoritar.
0 Vai2 Nu-i ade&"rat2 e ce s%ui a(a1
0 3u$ nu-i ade&"rat1 Atunci de ce i-a /"cut $a$a at'tea ,atiste1 3a s"
ai," de unde %ierde2
Monica %ri&i 'n sus- 'n +os5 'ntoarse ca%ul la drea%ta- la st'n)a...
0 Ve.i- Monica2 Mie-$i &ine s"-$i su/lu nasul c'nd a$ ,atiste... (i !ie-!i &ine
s" %l'n)i2 Mai ,ine s" n-ai de loc2
6n %i+a$aua de /lanel" al,"- "nu! %"rea $e.inul lui Pierot.
0 Nu te str'n)e su,!ioar"- "nu!1
0 Nuu2
0 i s" (tii- "nu!- ai s" '$,raci %i+a$alele nu$ai c'nd !i-o /i /ri) acolo. Nu-i
,ine s" dor$i )ros '$,r"cat2
oa$na eleanu ocolea cu&'ntul9 dor$itor.
"nu! nu-(i $ai lua oc#ii din o)lind". Pantalonii %i+a$alei erau cei dint'i
%antaloni lun)i ai co%il"riei lui. 6i %i%"ia $ereu- cu o nedeslu(it" tea$" s" nu-i
si$t" des%rin.'ndu-se ,rusc de deasu%ra )enunc#ilor 0 acolo unde era &ec#iul
#otar al %antalonilor 0 (i s" r"$'ie scur!i (i ace(tia. A&eau (i dun)"9 o$a)iu
s%"l"toresei. :ra!ia o,r".nicu!" a )enunc#ilor (i a %ul%elor se $istuie 'n
ri)iditatea dun)ii.
"nu! era $'ndru. A(a de $'ndru c" ar /i dorit s%ectatori- c#iar %e cei din
dor$itorul internatului.
0 Nu te taie- "nu!1 ur$" doa$na eleanu cu 'ntre,"rile care /"ceau din
cea $ai des"&'r(it" #ain" un %ro&i.orat.
"nu! scutur" ca%ul (i %icioarele 'n acela(i ti$%.
0 Nu- $a$"2 Pantalonii cei &ec#i $" t"iau2 'i 'n&inui el %ostu$.
0 *"-i %or!i s"n"tos2 e-acu$a de.,rac"-te.
0 Ma$" las"-$" s" r"$'n a.i cu %i+a$aua... Mi-i /ri) la %icioare.
0 ;ine- "nu!. 3u$ &rei tu2
oa$na eleanu ie(i re%ede. Al,a #"inu!" de /lanel" era )rea %entru
su/letul ei.
0 Ol)u!a2
0 3e &rei1
0 Ai uitat cartu(ele la $ine.
0 ;ine. Ad"-le-ncoace.
Monica se 'ndre%t" s%re /ereastr"- (ter)'ndu-(i oc#ii ca (i cu$ )lasul lui
"nu!- %"trun.'nd %rin u(a 'nc#is"- ar /i %utut s-o &ad".
"nu! /"cu un actoricesc %o%as 'n /a!a u(ii. 6i &enea $ereu s" r'd".
3o$%un'ndu-(i o serio.itate de$n"- intr"- 'ntin.'nd Ol)u!ei cutia cu cartu(e.
0 ac" o &edea $a$a2 Noroc c-a$ ascuns-o eu2
0 e ce te lau.i1 Ma$a nu %une $'na %e cartu(e2... 3u$ 'i cu %antalonii
lun)i1
0 6$2
0 isear" a$ s"-i 'ncerc (i eu.
0 Tuu12 se $uie "nu!.
0 Eu. e ce te $iri1
0 ...8etele nu %oart" %antaloni2
0 Eu a$ s" %ort. Eu a$ (i %antaloni de c"l"rie2
0 e ce nu &rei tu s" %or!i c#i$onoul1 se +ert/i Monica.
0 8iindc" a$ %o/t" de %antaloni2
0 Nu $ai '$%u(ti ciori1 cerc" "nu! s-o a,at" s%re alte &icti$e.
0 Nu... Nu &reau s-o s%erii %e $a$a.
0 Atunci ce /ace$1 se de.n"d"+dui "nu!.
0 ti!i ce1 Vou" &i-i /ri)1
0 a- r"s%unser" 'ntr-un )las Monica (i "nu!.
0 Vre!i s" sta!i la /oc1
0 La ce /oc1 se $ir" "nu!.
0 Nu te %ri&e(te2 Vrei1
0 Vreau.
0 Veni!i du%" $ine... i-ncet- s" n-aud" ni$eni2
3u u$,letul de tain" al celor care $er) s" se 'nc#ine unor .ei %ri)oni!i-
Monica (i "nu!- unul du%" altul- ur$ar" %a(ii c"l"u.ei 'n %a%uci.
Uitaser" neca.urile (i a$"r"ciunile %oso$or'tei du%"-a$ie.e de toa$n".
"nu! .'$,ea- /iindc"-(i %li$,a %i+a$aua- (i /iindc"- '$%reun" cu Ol)u!a- se
'ndre%ta s%re o is%ra&" nou".
Monica .'$,ea /iindc" era-$%reun" cu "nu!.
4'$,ea (i Ol)u!a- /iindc" $isteriosul /oc la care 'i ducea s" se 'nc"l.easc"
era- %ur (i si$%lu- /ocul din ,uc"t"rie.
Venirea co%iilor 'n ,uc"t"rie sc#i$,ase 'n/"!i(area %litei. 6n locul
$editati&elor oale de toate $"ri$ile 0 'n)#esuite acu$a 'n /und 0 i.,ucneau
r'setele al,e ale )r"un!elor de %"%u(oi- %resc#i$,ate 'n cuco*ei. Pe $ar)inea
%litei- trei $ere do$ne(ti se coceau- %ri&e)#iate de ,a,"- ca o trinitate
,osu$/lat" de re%etente- strunit" de oc#ii %ro/esoarei (i .e/le$isit" de cole)ele
$"runte.
La )ura so,ei- %e trei sc"unele +oase- Ol)u!a- Monica (i "nu! '(i ru$eneau
o,ra+ii 'n ,"taia /l"c"rilor- ron!"ind cuco(ei /ier,in!i.
0 6'2 PT"-te u$ne.eu2 Acu(i2... se r"sti ,a,a la oala ner&oas" care-(i
str'$,ase ca%acul ,u/nind.
Tustrei ,u/nir" de r's.
;a,a se s/"dea cu oalele- cu tin)irile- cu $u(tele- necontenit. A(a c" cine&a
care ar /i ascultat din odaia de al"turi (i-ar /i 'nc#i%uit c" ,uc"t"ria-i %lin" de
,"r,a!i $u!i- dresa!i de o $atroan" cu )las ,"r,"tesc. i-ntr-ade&"r- 'n
,uc"t"rie ,a,a era st"%'n" %este tot ce era 'n"untru. 4eloas" (i #arnic"
st"%'n"- ca &ara 'n li&e.i. i )roas"2 At't de )roas" c" %"rea su%ranatural
dos%it" 'n cu%torul &ast din care co.onacii ie(eau o%ulen!i (i /alnici ca %a(alele
de la sultan.
Tr")'nd cu coada oc#iului la $ere- ,a,a cr"%" %orti!a rolei- arunc" 'n"untru
o %ri&ire sa&ant" (i re%ede o 'nc#ise la loc.
intr-acolo- c"ldura se re&"rs" %ar/u$at".
0 Miroase a turt" dulce- ,a,o2 se stro%(i Ol)u!a r'.'nd.
0 Are cine-o $'nca2 o/t" ,a,a r"sucind un $"r.
Pe %lit"- $erele '$,"tr'neau &".'nd cu oc#ii. 8eciorelnicul lor ten se-ntuneca
.,'rc'ndu-se. *us%inau 'nn"du(it (i l"cri$au so$noros. 6n sc#i$,- aro$a lor
cre(tea $ai &"ratic"- $ai '$,"t"toare- ca su/letul s%re cer %urces al
$ucenicelor arse %e ru).
Ol)u!a (edea la $i+loc- dre%t 'n /a!a /l"c"rilor care-i '$,r"cau /a!a 'n aur (i
ara$" /luid"5 Monica (i "nu! (edeau la drea%ta (i la st'n)a ei.
Pe +os- de-a lun)ul cu%torului- $otanii (i %isicile- nu$ai %u/ (i ara,escuri-
torceau de lene (i de cald ce le era. Mai la o %arte de %isici 0 %ruden!" sau
de$nitate 0 dor$ea Ali. Mai toate $u(tele a!i%iser" a$or!ite. Totu(i se )"seau
destule s"-l nec"+easc". Urec#ile lui Ali 0 &e(nic atente 0 %"l$uiau (i tr")eau
s/'rle.
*u,t cu%tor- 'ntr-un %anera( %lin de /'n- o clo(c" '(i dos%ea %ui(orii de aur.
Un )reier- cine (tie su,t ce )rind" ascuns 0 !inea ison su,til corului
%ri$"&"ratec.
i so,a duduia de /l"c"ri (i de &'nt- ca o #or".
Intr'nd 'n ,uc"t"rie- do$nul eleanu d"du cu oc#ii de co%ii st'nd 'n +urul
unei $esu!e rotunde. M'ncau $ere coa%te- cu $'nile. Pe $esu!"- 'n loc de
$"$"li)"- se r"corea o turt" dulce t"iat" /elii.
0 Aici '$i erai Ol)u!a1
0 a tu ce cau!i aici, %a%a1
0 Ma$" Marie- s%une te ro) lui Ion s" %uie caii la tr"sur"... Ei2 (-acu$ s" &"
r"/uiesc eu2 se 'ncrunt" do$nul eleanu /rec'ndu-(i $'nile.
0 R"$'i cu noi- %a%a2 se ru)" Ol)u!a ur$at" de Monica (i "nu!.
0 N-a$ loc- Ol)u!a2
0 Uite-aici- l'n)" $ine.
3'nd se 'ntoarse- ,a,a )"si %atru oas%e!i )r"$"di!i %e trei scaune 'n +urul
$esu!ei. 6(i aco%eri r'sul cu $'nile.
0 Ma$" Marie- da %e $ine nu $" cinste(ti cu ni$ica1
0 -a%oi cu ce- cona(ule1
0 Ei2... c-o ca/elu!"... a nu de-a noastr', de-a dumitale.
0 Las" c" are ,a,a2 se /"li ea /"c'nd cu oc#iul.
0 Mu(c"- %a%a.
o$nul eleanu $u(c" din $"rul 'ntins de Ol)u!a.
0 Pii2 :ro.a& de ,un2... A(a ce&a n-a$ $'ncat de c'nd era$ co%il2
0 Pa%a- (tii ce1 Po&este(te-ne ce&a de c'nd erai tu $ic.
0 Hai- %a%a- se ru)" (i "nu!.
0 i eu te ro)- $o(u Ior)u.
0 e c'nd era$ eu $ic... Hei2
0 Mai $u(c" odat"- %a%a. A(a ai s"-!i aduci a$inte2
Aro$a $erelor coa%te- %ar/u$ul cald de turt" dulce- /l"c"rile so,ei (i trei
c#i%uri de co%ii care-!i s'nt dra)i 0 nu s'nt nu$ai 'nde$n- ci c#iar i.&or de
,as$ (i a$intiri.
6n +urul $esu!ei erau %atru co%ii.
A/ar"- %loaia cur)ea cenu(ie- ,"t'nd 'n )ea$uri.
Peste sate- (esuri- codri- dealuri (i ora(e c"dea ursu.ul %oto% al triste!ei-
$uce.ind /run.ele- s%orind )lodul- 'nte!ind tusa- alun)'nd .'$,etele.
ar ,uc"t"ria ru$en" de /l"c"ri- %lin" de co%ii- %isici- %ui de )"in" (i %o&e(ti
%lutea %rin %loaie (i %rin toa$n"- ca o nou" arc" a lui Noe.
i u$,ra ,a,ei %e .idurile al,e a&ea o a$%loare ,i,lic".
III
PIPUA MONI3II
6n odaia lui "nu! ardea /ocul 'nc"l.ind lu$ina soarelui. Pe %odele s-aliniau
)#etele- %anto/ii- %a%ucii (i )alo(ii. Patul- $asa (i scaunele erau troienite de
al,iturile %re)"tite %entru cu/"rul din $i+locul od"ii.
0 e ce te-n)#esui1 $or$"i "nu!- str'n)'ndu-se $ai tare.
0 Taci... 7i-a$ $ai s%us odat" s" taci2 'l a$enin!" Ol)u!a- scutur'ndu-l de
u$"r.
edeau 'n)r"$"di!i 'n cu/"rul )olit de ra/turi- cu atitudini ri)ide de /ac#iri.
3u/"rul era al lui "nu!5 ideea, a Ol)u!ei. "nu! ,leste$a ideea- Ol)u!a
dis%re!uia cu/"rul. Nu$ai c" Ol)u!a '(i ducea ideile %'n" la ca%"t.
0 Nu $ai %ot. Eu ies a/ar"- se r".&r"ti "nu!.
0 ;a ai s" stai.
"nu! o/t" acru.
0 M"car desc#ide %u!in... s" r"su/lu.
3u $ult" .)'rcenie- Ol)u!a cr"%" ca%acul. "nu! '(i u$%lu %l"$'nii de
li,ertate- (i re%ede ,"tu din ca% o $"tanie ,er,eceasc"- din %ricina %la/onului
)r",it.
Presiunea %si#olo)ic" s%orea necontenit- ca 'ntr-un su,$arin nau/ra)iat %e
$"sur" ce se scu/und".
in antret &enea .&on de )lasuri. Acolo- su,t diri)uirea doa$nei eleanu-
Anica (i Pro/ira u$%leau cel"lalt cu/"r9 cel cu a(ternutul.
Pro/ira icnea 'ndes'nd salteaua- ca Ion la /r"$'ntatul co.onacilor. Trea,a o
/"cea Anica5 Pro/ira trudea nu$ai &er,al.
Al"turi de cu/"r- Monica- '$,r"cat" cu roc#i!" (i ,lu." de %osta& al,astru- se
uita 'n )ol... A%uc'nd deodat"- ca %rin so$n- $'na doa$nei eleanu- o str'nse
tare.
0 3e-i- Monica1
0 Nu... Ni$ic- tante Alice2 tres"ri ea.
6(i 'ncle(t" %u$nii. Oc#ii i se-n"s%rir" de $'nie '$%otri&a ei. Vroise s" (i-l
'nc#i%uie %e "nu! (i nu i.,utise. i doar 'l (tia $ai ,ine dec't se (tia %e ea2 i
doar acu$a 'l &".use2... Atunci1 u%" ce &a %leca "nu! 0 $ai era o noa%te
nu$ai 0 s" nu-l $ai &ad" deloc1
ANu-i ade&"rat2A
3u$ era "nu!1... A&ea oc#i &er.ui-aurii- ,ucle castanii- nasul 'n sus. Purta
#"inu!e de cati/ea gris care-i &eneau a(a de ,ine.
0 a unde-i "nu!1... 6ntre," doa$na eleanu 'ncuind lacata.
Monica '(i scutur" co.ile (i 'ntoase ca%ul s%re u(" de tea$" s" nu &ad"
tante Alice c" "nu! se +uca de-a ascunselea 'n su/letul ei.
0 "nu!2 Ol)u!a2 Unde s'nte!i1
0 ...
0 Ve.i- nu-s dincolo- Monica1
0 Nu-s- tante Alice2
Monica se uit" su,t %atul lui "nu!9 doa$na eleanu scotoci %rin dula%.
0 *"rut $'na- coni!".
0 3e-i- $a$" Mario1
0 A$ &enit s" iau %orunc" de la st"%'nul $eu- .'$,i ea- cli%ind- ce dulci s"-i
/ac de r"$as ,un1
0 Au.i- "nu!2 'l is%iti doa$na eleanu ca %e un du# $'nc"cios.
0 Eu ies- Ol)u!a2 e@%lod" "nu!- '$,r'ncind ca%acul.
4,urlit- con)estionat- ,ui$"cit de lu$in"- st"%'nul ,uc"t"resei (i-al Monic"i
'nc"lec" $ar)inea cu/"rului.
0 Aii2 se sc#i$onosi el- $u(c'ndu-(i li$,a.
0 3e-i- "nu!1
0 M-a %i(cat de %icior2
0 *" te-n&e!i $inte s" %ri&e(ti unde calci2 tun" Ol)u!a- c"ut'ndu-(i nou-
n"scutul cucui %e /runte.
0 ;at"-i norocul s"-i ,at" co%ii2 c#i#oti ,uc"t"reasa a+ut'nd Ol)u!ei s" ias".
0 ;a,o- s" /aci ,e.ele.
0 Las"- Ol)u!a. A.i %orunce(te "nu!.
0 Nu &e.i c" tace- $a$" dra)"2 P'n" ce se #ot"r"(te el- &ine $asa2
0 Eu nu tac...5 s%un... s"... /ac"...
0 3e s" /ac"1 ;e.ele. Uite9 nu %o!i s%une ni$ic2 'i %orunci Ol)u!a- !intindu-l
cu oc#i de #i%noti.ator.
0 *%une- "nu!- 'l 'ncura+" doa$na eleanu9 ce-!i %lace !ie $ai $ult1 O
cre$" de &anilie1 3l"tite cu dulcea!" de c"%(une1 Ni(te cra/le1...
0 ;e.ele-s cele $ai ,une. Eu &reau ,e.ele cu /ri(ca.
0 3u /ri(c"1 3atai/ cu /ri(c"2 o contra.ise "nu! ins%irat.
0 ;e.ele- s/id" Ol)u!a.
0 V"d eu c" a$ doi st"%'ni2 8ace ,a,a (i catai/ cu /ri(c" (i ,e.ele cu /ri(c".
...La /ereastr"- $"rul des%uiat de /run.e clocotea de &r",ii. :"l")ia lor
su,!ire (i destr","lat" se$"na at't de $ult cu 'nt"ia recrea!ie a unei (coli
%ri$are du%" s/'r(itul &acan!ei- c" te-a(te%tai $ereu s" r"sune clo%o!elul de
intrare 'n clas"- cur$'nd-o.
6ntrecerea la /u)" %ornea din /a!a o)r".ii. Monica '(i 'nnoda co.ile su,t
,"r,ie. 6ntin.'ndu-(i ,ra!ele (i 'ndoindu-(i tru%ul- "nu! '(i &eri/ica elasticitatea
$u(c#ilor )reu 'ncerca!i 'n cu/"r. Ali l"tra- )udur'ndu-se %e l'n)" ei. 3u $uc#ia
t"l%ii- Ol)u!a trase o linie %e (osea5 'n dre%tul %ietrei care $arca locul Ol)u!ei-
linia era drea%t" 0 se str'$,a 'ns" cotind 'nd"r"t %e $"sur" ce se a%ro%ia de
%iatra lui "nu!.
0 Nu $" !in2 %rotest" "nu! %ri&ind %ie.i( linia &iclean".
0 Tare-i %rost2 8"-o tu- Monica.
Monica-(i cru!" t"l%ile. Lu" o %iatr" ascu!it" (i .)'rie con(tiincios %e (oseaua
+ila&" o linie tre$ur"toare.
0 Un... doi- $ur$ur" Ol)u!a- isto&itor de rar- 'ncord'ndu-(i %ul%ele.
0 Trei2 !i%" "nu!- %ri%indu-se.
0 Na%oi2 Eu nu$"r.
"nu! '(i relu" locul- 'ncruntat.
0 Un- doi... trei.
Pornir" 'n %as aler)"tor cu Ali 'n /runte9 Monica 'n r'nd cu "nu!- Ol)u!a 'n
ur$". "nu! %ri&ea casa lui $o( :#eor)#e s%re care aler)au. Monica tr")ea cu
coada oc#iului la "nu! cu care aler)a9 Ol)u!a-i ur$a cal$- ca (i cu$ a$'ndoi
ar /i /ost 'n#"$a!i la )oana ei.
3o.ile Monic"i se des/"cur"9 (i le-nnod" la loc 'ntorc'nd ca%ul s%re "nu!. 3e
,ine ar /i /ost s" aler)e cu co.ile 'n $'nile lui %rin /ri)ul de aur2 Ni$eni nu i-ar /i
'ntrecut.
"nu! )'/'ia. 6ntoarse ca%ul 'nd"r"t5 Ol)u!a (i-l %lec" 'n +os- .'$,ind.
Adun'ndu-(i %uterile- "nu! '(i d"du dru$ul. *e-$%iedic".
O%rindu-se- Monica-i a+ut" s" se ridice.
0 in cau.a ta a$ c".ut2
Ol)u!a trecu %e l'n)" el 'n )oana $are- cu oc#ii la $o( :#eor)#e care-i
a(te%ta 'n %ra)ul %or!ii.
0 ;u/tea- acu$a te !ii1
"nu! sus%in". Monica-(i 'ncetini )oana +ert/indu-se %entru "nu!.
0 Ai &".ut- $o( :#eor)#e1
0 3a o r'ndunic"- dudui!a $o(ului2
0 3ine-i al doilea1 se interes" distrat Ol)u!a.
0 "nu!- triu$/" Monica.
"nu! nu $ai %utea &or,i9 res%ira. Arunc'nd din treac"t o %ri&ire #ain"
'n&insei- intr" %e %oart" 'naintea ei- di$%reun" cu Ol)u!a9 a(a-s ,iruitorii.
0 3ine $er)e cu $ine la scr'ncio,1 'ntre," Ol)u!a u$%l'ndu-(i )ura cu
&i(ine uscate.
Monica a(te%t" r"s%unsul lui "nu!. Mo( :#eor)#e '(i scutur" luleaua
%re)"tindu-se de %lecare.
"nu! t"cu. edea 'ntins %e la&i!"- 'n /a!a &etrei. 6i era a(a de lene c"-i
&enea s" r'd" (i nu %utea.
0 Tu nu $er)i- Monica1
0 Mi-i /ri).
0 Atunci $" duc sin)ur"1
0 a %e $o(u nu-l iei1
Ol)u!a .'$,i.
0 a casa cine-o %".e(te1
0 Hei2 Mo(ne)ii care stau la /oc. Noi tinerii ne d"$ #u!a 'n scr'ncio,.
*in)ur" cu "nu!2... Necute.'nd s" se a(e.e %e la&i!"- al"turi de el- Monica
se a(e." %e un sc"unel- l'n)" la&i!"- cu /a!a la /oc. ac" /l"c"rile &etrei ar /i
%utut str",ate %rin su/letul Monic"i- deasu%ra lui "nu! ar /i lucit un curcu,eu...
...At'tea &ite+ii /"%tuise 8"t-8ru$os- c" toate la un loc n-ar /i 'nc"%ut 'ntr-o
,i,liotec" ticsit" cu c"r!i de %o&e(ti. i totu(i nu era s"tul. Pornise %e alte
t"r'$uri- s%re alte is%r"&i.
6n ini$a lui "nu!- co%itele calului n".dr"&an ,"teau un tra% eroic... Un &'+'it
de ,u.du)an1 Nu. O $usc". 8"t-8ru$os o%ri calul. "nu! desc#ise un oc#i9 %e
s%inarea nasului- )'dilitor- o $usc" %ere)rin". *tr'$," nasul- $usca .,ur"-
ilar". Oc#iul desc#is o 'nto&"r"(i %'n" c'nd se a(e." %e ca%ul Monic"i. "nu!
'nc#ise oc#iul.
Monica a&ea co.i de aur ca (i Ileana 3os'n.eana1 Oare ce /"cea 8"t-8ru$os
c'nd era sin)ur cu Ileana 3os'n.eana1 O tr")ea de co.i1
Nu. *e s"rutau. A(a s%unea %o&estea.
a de ce se s"rutau1
0 Monica- tu (tii de ce se s"ruta 8"t-8ru$os cu Ileana 3os'n.eana1
Ileana 3os'n.eana (tia- dar 'i ,"tea ini$a at't de tare c" nu %utu r"s%unde
lui 8"t-8ru$os.
O s%ai$" ciudat" trecu %rin su/letul lui "nu!... ca (i cu$ 8"t-8ru$os ar /i
ru%t-o la /u)"... 3u$1 Nu se te$ea 8"t-8ru$os de .$ei (i de ,alauri (i-are s"-i
/ie /ric" de o Ilean" 3os'n.ean"1
esc#ise oc#ii. 6ntinse $'na. A%uc" o coad" de-a Monic"i (i trase 'ns%re el.
3a%ul Monic"i se 'ndoi %e s%ate5 ne$aia&'nd s%ri+in- c".u %e la&i!"- cu oc#ii
'nc#i(i (i /a!a %alid" ca %ar/u$ul crinilor.
"nu! se a%lec" asu%ra Ilenei 3os'n.eana. *i$!indu-i res%ira!ia dulce (i
cald" 0 de tainic" .$eur" 0 se d"du %u!in 'nd"r"t.
Aceea(i $usc" st"ruitoare (i concret" 'nce%u s" colinde o,ra+ii le)endari.
Lui "nu! 'i &eni ini$a la loc. 3u de)etul alun)" $usca.
AUnde s-o s"rut1A .",o&i "nu!- %li$,'ndu-(i &'r/ul de)etului %e conturul
o,ra+ilor. Alese &'r/ul nasului- %arc" era $ai %u!in %ri$e+dios- /iind %unctul cel
$ai de%"rtat de restul /e!ii.
8"r" s" &rea- si$!ind ,u.ele lui "nu! %e &'r/ul nasului- Monica tres"ri.
*"rutarea alunec" (i c".u ca o /loare u$ed" %e ,u.ele Monic"i.
0 "-$i %ace2 se s$ulse "nu!- tr")'ndu-(i ca%ul 'nd"r"t. Nu $" $ai +oc cu
tine de-a 8"t-8ru$os.
Ileana 3os'n.eana nu se +ucase.
Odaia lui "nu! se )olise tre%tat. Ra.ele soarelui lu$inaser" %alid /undul
cu/"rului 'n/"!at cu un cearcea/5 str"luciser" aurii %e al,iturile ra/tului de sus5
acu$ se stin)eau ro(ii %e ca%acul 'nc#is- %rintre etic#etele #otelurilor
cos$o%olite.
Erau (i sur%ri.e 'n cu/"rul lui "nu!. 3'te un na%oleon de aur 'n ,u.unarul
/iec"rei #"inu!e5 o %u(culi!" de ar)int- c"%tu(it" cu cati/ea &iolet"- %lin"- /ire(te-
cu ,ani de ar)int5 o cutie cu ,o$,oane en)le.e(ti5 %ac#ete de (ocolat" AVel$a
*uc#ardA5 o cutie cu ta,lete AMarVuisA5 s"cule!e cu li&"n!ic"5 un sa(eu %ar/u$at
%entru ,atiste... O ,un" %arte din su/letul (i/onierei %leca la internat 'n cu/"rul
lui "nu!- /"r" s" (tie el.
0 Anica- desc#ide /ereastra s-aerisi$ %u!in.
3u ."rile ro(ii- str"%unse de as%rul cronc"nit al ciorilor- a$ur)ul de toa$n"
%"rea uria(a o)lindire a unui c'$% de lu%t" aco%erit de 'n/r'n)eri. Venea &'nt
rece dintr-acolo.
oa$na eleanu 'ncuie cu/"rul- 'ncerc'ndu-i 'ncuietorile.
0 Anica- 'nc#ide dula%ul.
Era %lin de +urnale $ototolite ca dula%ul unei ca$ere de #otel du%"
%lecarea %asa)erului.
0 oa$ne- coni!"2 Mata12 Las"- c"-l tra) eu.
oa$na eleanu '$%in)ea cu/"rul- din $i+locul od"ii s%re %"rete.
0 Las"- Anica9 tu cur"!" %e +os.
0 3oni!"- 'ntre," Pro/ira intr'nd cu la$%a a%rins"- unde s"-i /ac %atul lui
cona(u "nu!1
0 3u$ unde1 Aici... 3e-i- $usa/ir1
0 a n-are saltea2
0 7!2 Ia de la alt %at.
oa$na eleanu $ai arunc" o %ri&ire %rin odaie- o%rindu-(i-o a%oi asu%ra
cu/"rului )ata de %lecare9 era )reu cu$ uneori o ini$" e )rea.
Ocolind lu$ina l"$%ii- ie(i a/ar".
Anica (i Pro/ira se %ri&ir" lun).
Le istorisea $o( :#eor)#e o %o&este de %e &re$ea c'nd u$ne.eu u$,la
%rintre oa$eni- 'nso!it de */intul Petru- cu c#i% (i strai de cer(etor.
Tustrei 'l ascultau cu$in!i (i recule(i- )r"$"di!i %e la&i!". Mo( :#eor)#e
(edea %e un sc"unel- cu s%atele la &atr" (i /a!a la co%ii. 6l au.eau $ai $ult dec't
'i &edeau- /iindc" lu$ina sc".use- &iorie- al,astr"- a%oi &'n"t" ca %runele 0 (i
/erestruicele od"ii erau $ici. 6n &atr"- cenu(a ,ru$ase $or$anele de +ar-
'n&"luindu-le c"runt- ro(ea!a.
R"sunaser" 'n urec#ile co%iilor )lasurile a tot /elul de oa$eni9 (i ,uni- (i
#aini- (i ne%"s"tori- (i $ilosti&i. Pe to!i 'i 'nt'lnise u$ne.eu %e c"ile ,as$ului-
cu to!i &or,ise 0 (i trecuse $ai de%arte. i nici unul din dru$e!i nu au.ise
ini$ile celor trei co%ii c'nt'nd %rin &eacuri la urec#ea lor- ca trei $ici clo%ote de
ar)int9 AVor,i!i cu u$ne.eu. Vor,i!i cu u$ne.eu. Vor,i!i cu u$ne.eu.A
i ,as$ul trecuse 'nainte- $inunat ca u$,ra u$ne.eului cer(etor %e al,e
dru$uri de !ar".
3'nd &or,ea */'ntul Petru lui u$ne.eu- $o( :#eor)#e se ridica 'n %icioare-
%lec'ndu-(i ca%ul al, 'n se$n de s$erenie (i ad'nc" su%unere. i )lasul lui
*/'ntul Petru- (i cu&iin!a lui se$"nau at't de $ult cu )lasul (i /elul de-a &or,i al
%o&estitorului- 'nc't co%iii- %rin %o&este- '(i aduceau a$inte de $o( :#eor)#e (i-
i .'$,eau /"r" s"-l &ad". ar )lasul lui u$ne.eu nu se$"na cu nici un )las
(tiut de ei (i totu(i %arc" le era %rieten.
Vor,ea u$ne.eu o dulce $oldo&eneasc" de !ar"- 'n (oa%t"- l"$urit"- 'ns"
(oa%t"9 at't de tainic" 'nc't trei r'nduri de urec#i se %lecau s-o asculte- (i trei
ca%ete.
...*e l"sa noa%tea 'n %o&este- cu$ se l"sa (i %e /erestruicile c"su!ei lui $o(
:#eor)#e. u$ne.eu cerea ad"%ost (i #ran" la u(a unei c"su!e d"r"%"nate.
0 Intra!i- oa$eni ,uni5 cu$ de nu. 3" loc- sla&" o$nului- este. a $'ncare
n-a$ de unde s" &" dau- c"-s &"dan" ne&oia(" cu trei co%ii.
Mo( :#eor)#e desc#ise u(a. 3u &'ntul sineliu al no%!ii- u$ne.eu (i */'ntul
Petru intrar" 'n c"su!a %ri$itoare- unde trei co%ii sc'nceau de /l"$'n.i ce erau.
8e$eia cocea la /oc o turt" de cenu(" ca s" le-a$")easc" /oa$ea.
0 ...i c'nd d" ,iata /e$eie s" ridice s"r"cia de turt" de %e /oc- ce s"
&ad"1...
ilata!i (i candi.i- ca soarele- oc#ii co%iilor a(te%tau.
0 ...O %'ne c't un soare... u$ne.eu /"cuse $inunea. *"racul de l'n)" &atr"
era c#iar u$ne.eu.
T"cere (i 'ntuneric.
0 Mo( :#eor)#e- unde e(ti1 !i%" tare Ol)u!a.
0 Aici-s- dudui!a $o(ului.
Ol)u!a-(i trecu $'nile %este oc#i. O str"/ul)erase tea$a c" $o( :#eor)#e-i
u$ne.eu (i c" l-a %ierdut.
0 Mo( :#eor)#e - r"sun" un )las la u(a tindei- cur$'nd o lun)" t"cere.
0 Asta-i $a$a- le (o%ti Ol)u!a s"rind de %e la&i!". Ascunde!i-&" re%ede2
Aici-aici2 :ata- $o( :#eor)#e2
0 *"rut $'na- cuconi!". e $ult n-ai $ai &enit %e la $o(u2 'nt'$%in" $o(
:#eor)#e %e doa$na eleanu care intr" cu trei %altona(e %e ,ra!.
0 Las"- c" are cine s" &ie2 a unde-s1 Mo( :#eor)#e arunc" o %ri&ire %rin
od"i!"...
0 O /ost ei trei ie.i cucuie!i- da se &ede c" i-o $'ncat lu%ul2
A$intindu-(i cu$ a/lase lu%ul din %o&este %e cei trei ie.i 0 (i $ai cu sea$"
%e unul dintre ei 0 "nu! ,u/ni 'n r's. Alte r'sete acla$ar" (oa%tele l"$uritoare.
i,uind cu $'na %rin u$,r"- doa$na eleanu desco%eri i.&orul9 trei ca%ete
'n)#esuite su,t $asa cu ,ucoa&ne. 6ntre ti$% $o( :#eor)#e a%rinse la$%a. Pe
.idul al, se %erindar"- al,astre- u$,rele a trei ur(i ie(ind din ,'rlo) de-a
,u(ilea.
0 e-acu$ nu $ai ai ne&oie s" $"turi- $o( :#eor)#e2 .'$,i doa$na
eleanu ar"t'ndu-i ciora%ii co%iilor.
0 aa2 se $inun" $o( :#eor)#e. Tare-s )os%odari co%iii $o(ului. Au ei cui
s"$"na2
Alte #o#ote de r's i.,ucnir".
0 e ce r'de!i1 'i cercet" doa$na eleanu aler)'nd cu %ri&irea de la unul la
altul.
0 *"-!i /ie de ,ine... na(ule2 i.,uti Ol)u!a s" "ng"ne %rintre )e$ete de r's.
0 3e s%ui tu acolo1
3o%iii se %ri&ir" 'ntre ei. i din oc#ii lor $"ri!i- r'sul din nou clocoti- a,"t'ndu-
i ca un ura)an- care %e la&i!"- care %e +os- cu oc#ii u.i de lacri$i (i $'nile %e
sto$a#.
0 3e-au %"!it- $o( :#eor)#e1
0 3o%ii- cuconi!"2 '(i $u(c" $ustea!a $o(nea)ul- a,ia st"%'nindu-(i r'sul.
0 Na(ul- $a$"- na(ul2
0 3e-a&e!i cu na*ul? 3e-i cu na*ul? se $ir" doa$na eleanu- %i%"indu-(i
nasul- in&oluntar.
Monica (i "nu! %l'n)eau de-a ,inelea. Ol)u!a se &"ita- le)"n'ndu-se ca o
,ocitoare.
0 Po&estea cu lu%ul (i cu cei trei ie.i- cuconi!" 2 ridic" din u$eri $o(
:#eor)#e- .)uduit de r's.
0 3u lu%ul1
0 7i-o s%us-o el $o(u (i $atale- da erai $ititic" %e-atunci. Ei...
Tusa 'i 'nec" &or,a 'nce%ut". 3u $'nile %e %ie%t- '$%leticindu-se %u!in- $o(
:#eor)#e trecu 'n tind" t'r'nd tusa du%" el. O cli%"- r'setele (i cu tusa r"sunar"
'$%reun"- ca un ciudat .&on de +ale. A%oi r'setele se s/iir" (i contenir" ,rusc.
Intrase %arc" ce&a str"in 'n c"su!a lui $o( :#eor)#e- dincolo de lu$ina l"$%ii-
'n tind"- %rin u$,ra nea)r". i to!i a(te%tau cu str'n)ere de ini$" s/'r(itul unei
lu%te- %arc". Pe o,ra+ii co%iilor- ulti$ele lacri$i ale r'sului se 'ntristar"- lunec'nd
de-a lun)ul altor o,ra+i.
O suli!" nea)r" se des%rinse din /lac"ra l"$%ii (i- drea%t"- se 'n"l!"- &e)#ind
t"cerea (i a(te%tarea.
u%" un ti$%- mo* :#eor)#e r"s"ri din nou 'n lu$in".
0 Ei- co%ii- #ai s" %lec"$. *%une-!i ,un"-sara lui $o( :#eor)#e 0 (i tu-
"nu!- ia-!i r"$as-,un... (i $ata- $o( :#eor)#e- ai s" /aci ,ine (-ai s" stai 'n
cas" (i $'ne- (i %oi$'ne... %'n" c'nd !i-oi s%une eu. Au.i- $o( :#eor)#e1
"nu! o/t" 'ncet9 uitase c" %leac". i Monica uitase.
Mo( :#eor)#e des%rinse o iconi!" '$,r"cat" 'n ar)int 0 cea $ai scu$%"
din c'te a&ea 0 o s"rut" (i o 'ntinse lui "nu!.
0 *" te ai," u$ne.eu 'n %a.a lui. *" cre(ti $are (i &oinic... s-a+un)i s" /aci
/ericirea st"%'nilor $ei...
Vor,ea r")u(it- %ri&ind 'n %"$'nt.
8"r" s"-(i dea ,ine sea$a- "nu! se a%lec" (i s"rut" $'na care-i 'ntindea
iconi!a. A%lec'ndu-se $ai ad'nc dec't "nu!- $o( :#eor)#e-i r"scu$%"r"
)re(ala- s"rut'nd $'nu!a co%ilului st"%'nilor s"i.
...6ntr-un t'r.iu- $o( :#eor)#e- a(e.at %e $ar)inea la&i!ei- 'n"l!" ca%ul-
arunc'nd o %ri&ire %rin 'nc"%ere9 $irosea a /unin)ine. La$%a /ila de $ult. *ticla
era nea)r". 'nd din ca%- $o( :#eor)#e st'nse /lac"ra (i se a(e." din nou %e
$ar)inea la&i!ei. Pleca "nu!5 cur'nd &a %leca (i Ol)u!a... A%oi (i el...
0 Ma$"- de ce-s trei c#ei1 'ntre," "nu! intr'nd 'n ietac du%" doa$na
eleanu.
Trei c#ei!e ."n)"neau ca%ti&e 'n inelul c#eilor celor dou" cu/ere ale lui
"nu!. ou" )roase (i cenu(ii9 una su,!ire- nic#elat".
0 8iindc" ai dou" cu/ere (i un )ea$andan.
0 i un geamandan tres"ri "nu!.
oa$na eleanu .'$,i.
0 3are- $a$"1 'ntre," el- ar"t'nd cu n"de+de (i ne'ncredere )ea$andanul
de $aroc#in al,astru- a(e.at %e dor$e.".
0 *i)ur- "nu!. 7i l-a$ dat !ie.
*u,t oc#ii nedu$eri!i ai doa$nei eleanu- "nu! o ru%se la /u)" a/ar"-
s$uncind u(a... (i se 'ntoarse- 'nto&"r"(it de Ol)u!a (i Monica- )esticul'nd.
0 Ma$"- Ol)u!a nu $" crede2 Uite9 )ea$andanul care $iroas" /ru$os.
ac" !i-a$ s%us2
0 *i)ur c" nu te cred2 Mai 'nt'i &reau s" &"d.
0 Ai &".ut1
0 Mda2... a nu $ai $iroas" a(a /ru$os2
0 *%ui $inciuni2 Ai tu )utunar- se indi)n" "nu!- res%ir'nd cu nesa!
decla$ator $aroc#inul.
0 Nu-l desc#ide- "nu!. Ai s"-l des/aci la ;ucure(ti.
0 i eu s" nu &"d ce-i 'n"untru1 se '$,u/n" Ol)u!a.
0 Nu-i ni$ic de &".ut2 ridic" din u$eri doa$na eleanu- desc#i.'ndu-l.
Iac"t"9 ,atiste- o c"$e(e de noa%te...
ar Ol)u!a a&ea oc#i de &a$e( socialist.
0 a acolo ce-i1
i /"r" s" a(te%te r"s%unsul- scoase la i&eal" o %lu$ier" de lac +a%one..
0 Nu %une $'na- Ol)u!a2 se su%"r" "nu! %escuind (i el o %un)" de %iele
%lin" de relie/uri.
0 *ta!i- sta!i 2 V" ar"t eu sin)ur"- o/t" doa$na eleanu &".'nd in&a.ia.
i cu rese$narea .'$,itoare a unui artist silit s" ,ise.e des/"cu
)ea$andanul.
:ea$andanul de $aroc#in 0 el sin)ur dar 0 cu%rindea at'tea alte daruri-
'nc't 'nc#iderea lui a&u dre%t ur$are desc#iderea (i/onierei. Alt$interi- Ol)u!a
ar /i s%us c"-i %ersecutat" 0 necu&iin!" %entru care doa$na eleanu ar /i
tre,uit s-o %ede%seasc" 0 sau ar /i )'ndit nu$ai c"-i %ersecutat" 0 cu$ ar /i
)'ndit %oate (i Monica des%re Ol)u!a 0 )'nduri %e care doa$na eleanu le
socotea $ai %ri$e+dioase dec't o,r".niciile.
Ol)u!a %ri$i un %ac#et de (ocolat" (i /")"duin!a unui cu!ita( la /el cu acel
din %lu$ier" lui "nu!5 Monica- o sticlu!" ele)ant"- %lin" cu eau de cDdrat.
"nu! se %li$,a %rin ietac- arunc'nd %ri&iri %osesi&e )ea$andanului
'n/"(urat 'n 'n&elitoarea de %'n.". 8r"$'nta c#ei!ele din ,u.unar- cu &'r/ul
de)etelor- ."n)"nindu-le 'nn"du(it9 c"%"tase ticul tuturor acelora care %oart" 'n
,u.unare c#ei sau ,ani de $etal.
0 Hei2 a %e $ine $-a!i uitat2... Nu st"$ la $as"1 'ntre," do$nul eleanu
din %ra)ul u(ii- scutur'ndu-(i scru$ul !i)"rii %e co&or...
0 Ai-ia-ia2 Otra&" $i-ai dat- Ol)u!a2 se sc#i$onosi do$nul eleanu-
$o.olind ,ucata de (ocolat".
0 Ma$a $i-a dat-o2 se a%"r" Ol)u!a r'.'nd... Pa%a- c'nd /aci a(a- se$eni cu
$otanii2 Mai /" o dat".
0 Ia l"sa!i (ocolata. A(a &" strica!i %o/ta de $'ncare. La $as"2
in %ricina 'nsu/le!irii co%iilor- a /ocului din so," (i a darurilor- a+unul %lec"rii
lui "nu!- %"rea un a+un de 3r"ciun. A(te%tai %arc" s" r"sune la /erestre )lasuri
su,!iri- c'nt'nd &ec#ea &estire9
0tea-ua sus r'-sa-a-re,
6a o tai-n' ma-a-a-a-re...
ar du%" ce ie(ir" to!i- lu'nd (i la$%a- la )ea$urile %alide-n lu$ina lunii
r"sunar" trilurile )reierilor toa$nei.
in &olu%t"!ile %relun)ite r"sare $elancolia ca un 'n)er %".itor- ,olna& de
r"u de $are. e ast" dat" r"s"rise din /ri(ca ,e.elelor 0 %entru Ol)u!a 0 (i din
a catai/ului- %entru "nu!. A/ar" de do$nul eleanu- to!i erau )ra&i (i taciturni
'n +urul $esei. Monica a,ia )ustase din catai/5 doa$na eleanu- de loc. Nici
Pro/ira. 6n sc#i$,- oc#ii ei- c'nd 'nt'lneau /aldul de /ri(c" re&"rsat %e &re+ii
ru$eori ai catai/ului- de&eneau u$ani- ca ai c'nilor /l"$'n.i.
0 Ma$"- %ot s" $" scol1 'ntre," "nu! ocolind %ri&irea catai/ului (i a
Ol)u!ei.
0 a. *cula!i-&" cu to!ii... %une!i-&" %altona(ele (i %li$,a!i-&" %e-a/ar".
Monica se a%ro%ie de doa$na eleanu- 'i s"rut" $'na (i &or,i 'ncet- %ri&ind
'n +os9
0 $ante Alice- d"-$i &oie- te ro)- s" $" culc.
0 Nu !i-i ,ine- Monica1
0 ;a da... a $" doare ca%ul.
0 *" nu /i r"cit cu$&a2... ;ine- culc"-te. "nu!- ia-!i r"$as ,un de la
Monica.
0 e ce1 se o%ri "nu! din dru$- a$ar.
0 8iindc" tu %leci dis-de-di$inea!". Monica are s" doar$" atunci... Hai-
s"ruta!i-&"- co%ii2
Monica 'ntinse ,u.ele5 "nu!- o,ra.ul.
ANu $ai $"n'nc niciodat" catai/A- se +ur" "nu! 'n )'nd- /erindu-(i o,ra.ul de
,u.ele Monic"i- a c"ror su/lare 'i adusese 'nc" o dat" a$inte de nesu/erita
dulcea!" a catai/ului.
i se !inu de cu&'nt- deoca$dat"- l"s'nd o,ra.ul Monic"i s" %lece nes"rutat
(i ro(u su,t oc#ii lui ,la.a!i.
Monica 'ncuie u(ile. A%rinse lu$'narea. Trase un scaun l'n)" (i/onier" (i-
'n"l!'ndu-se 'n &'r/uri- lu" de deasu%ra un %ac#e!el 'n&"lit 'n #'rtie de $"tas".
A(e." sc"unelul la loc. i-n loc s" se de.,race ea- 'nce%u s"-(i de.,race
%"%u(a9 Monica cea $ic".
ou" no%!i de-a r'ndul- du%" ce ador$ea Ol)u!a- Monica lucrase roc#i!a de
$atas" al," 0 din %ac#e!elul ascuns deasu%ra (i/onierei 0 %e care tre,uia s-o
'$,race %"%u(a 'n locul roc#i!ei ne)re %urtate necontenit de la $oartea
,unicii... %'n" 'n a+unul %lec"rii lui "nu!.
6i %use $ai 'nt'i (osetele (i %a%ucii al,i- lua!i din %icioru(ele d"ruite de
doa$na eleanu. 3'nd &eni r'ndul roc#i!ei- de)etele Monic"i tre$urar" $ai
tare... ac"-i &enea r"u1 ac"-i era %rea scurt"1
A"- oa$ne- s"-i stea ,ine2 "- oa$ne s"-i stea ,ine2A
6i 'nc#eie ulti$ul nasture de la s%ate (i o a(e." %e $"su!a de noa%te 'n
lu$ina lu$'n"rii.
AVai- ce /ru$oas"-i2A
olo/an"- %rea ru$en" (i !a%"n" de st'n)"cie- %"%u(a %"rea o $iniatur" de
!"r"ncu!" 'n roc#ie de $ireas"- la /oto)ra/.
AMonica- tu (tii de ce se s"ruta 8"t-8ru$os cu Ileana 3os'n.eana1A
8iindc" Ileana 3os'n.eana era /ru$oas"... /ru$oas" cu$ era %"%u(a )"tit"
cu roc#i!a al,".
O,ra+ii Monic"i ardeau. Ini$a-i ,"tea re%ede. i $ai-$ai c"-i &enea s"
%l'n)" 'n /a!a %"%u(ei /iindc" %rea era /ru$oas"- %e c'nd ea...
*e uit" 'n o)lind". V".'ndu-(i roc#i!a 'ntunecat"- )#etele %r"/uite- %lec"
oc#ii 'n +os. 3a%ul nu (i-l %ri&ise.
Prea era /ru$oas" %"%u(a... i "nu!- (i "nu! 0 %ie%tul Monic"i se .,"tea
ca du%" /u)" 0 (i "nu! se &a 'ndr")osti de %"%u(a ei.
*cutur'ndu-(i co.ile 'nce%u s" se de.,race re%ede- 'n )oan". 6(i %use
c"$e(a de noa%te- '(i des%leti %"rul- lu" %"%u(a de c'te-o $'n" (i- r"sti)nind-o
%e tru%ul ei- se %ri&i din nou 'n o)lind".
P"%u(a a&ea roc#i!" al,"...
Monica a&ea c"$e(a al,"...
P"%u(a a&ea ,ucle ,londe...
Monica .'$,i- (i se ro(i- res%ir'nd ad'nc.
P"%u(a-i se$"na. A&ea oc#ii ne)ri- )ene co$%acte- o )ro%i!" 'n $i+locul
,"r,iei. A&ea *i ea ,ucle ,londe... dar scurte. *"raca %"%u("2 Ea nu %utea /ace
din %"rul ei #"!uri lui "nu!.
0 a e(ti a(a de /ru$os '$,r"cat"2 o consol" Monica.
6nseninat"- lu" lu$'narea de %e $"su!a de noa%te- a(e.'nd-o %e $asa de
scris. Totul era %re)"tit de cu .iu"9 (i condei cu %eni!" nou"- (i cerneal"- (i
scrisoare9 o scrisoare din acele $ici- c't o /oi!" de !i)ar"- colorat"- cu un tri/oi
%e %lic.
6ncet- cu o %asionat" cali)ra/ie- scrise %e #'rtiu!a liniat"9
=%onica "l iube*te %e 9'nu# din toat' inima=...
O%t &ec#i cu&inte %e o #'rtiu!"9 o%t ceruri tro%icale i$ens 'nstelate.
Roc#i!a al," a %"%u(ei a&ea o sin)ur" tain"- candid"9 un ,u.un"rel %entru
scrisoarea de dra)oste. *u/letul Monic"i era la /el cu roc#i!a %"%u(ei.
Ol)u!a (i "nu! $er)eau al"turi %rin o)rad". T"ceau- e@%lor'nd ,u.unarele
%altona(elor- 'n care $ai )"seau resturi din iarna trecut". "nu! desco%erise un
,ilet de intrare la %atina+ (i dou" ,o$,oane acre 'ncrustate 'n /undul c"%tu(elii
s%arte5 Ol)u!a /r"$'nta un )#e$otoc de #'rtie de cositor care 'n&elise odinioar"
ni(te castane ."#"rite.
Paltoanele $iroseau a na/talin". Aerul intra rece (i ascu!it %e n"ri- 'nro(indu-
le. *u/l"rile a,ureau. *u,t %a(ii lor %"$'ntul suna to$natec.
Linia dealurilor #ot"rnicea noa%tea cu %lutitoare ondul"ri ca o c"dere de
&oaluri lente de %e )oliciunea lunar".
ou" u$,re trecur" %e la %oart" 0 ireal de al,astre 'n ar)intul %ro/und.
3'nii se re%e.ir"- #"$"ind. Intonat" cu )las de ,as r")u(it- o sudal$" na!ional"
autenti/ic" decorul.
0 Tu nu (tii s" te ,a!i2 ridic" din u$eri Ol)u!a- o%rindu-se ,rusc.
0 3u$ nu (tiu1
0 Nu (tii.
0 Ai s" $"-n&e!i tu12
0 *i)ur- a/ir$" Ol)u!a cu t"rie.
0 H$2
Totu(i- ini$a lui "nu! 0 de alt" %"rere dec't ,u.ele 0 ,"tu $ai tare.
Ol)u!a 'l %ri&i cu solicitudine co$%"ti$itoare.
0 ac"-!i tra)e cine&a o %al$"- ce /aci1
0 6i tra) (i eu.
0 i dac"-!i tra)e un %u$n1
0 Tra) (i eu.
0 i dac"-!i tra)e 'nc" unul1
0 6i $ai tra) (i eu.
0 i dac" te-a%uc" de $'ni1
0 M" s$uncesc.
0 i dac"-!i d" cu %iciorul1
0 8u)- r"s%unse "nu! sincer din cau.a re%e.elii.
0 Ve.i12
0 Adic" nu2 re&eni "nu! /urios. Las"-$"-n %ace2 tiu eu ce s" /ac2
0 ;ine- atunci d"-$i o %al$".
"nu! o $"sur".
0 Vrei s" ne ,ate$1 'ntre," el '$%"ciuitor.
0 Nu. Vreau s"-!i ar"t.
0 i dac"-!i dau o %al$" nu te su%eri1
0 Nu- /iindc" nu %o!i2
0 4"u12
0 6ncearc".
0 Ai s" te su%eri2
0 N-a$ s" a$ de ce2 .'$,i Ol)u!a.
0 Ei2
0 Ei- ei2 'ncearc".
"nu! '(i %re)"ti $'na %entru o %al$" sincer"- !intind o,ra+ii Ol)u!ei. 3'nd
,ra!ul lui "nu! %orni- %iciorul Ol)u!ei 'i %usese %iedica. "nu! c".u 'n $'ni-
%"l$uind %"$'ntul.
0 Asta-i %orc"rie2
R'.'nd- Ol)u!a se %lec" s"-l ridice- cu ,ra!ele des/"cute.
0 "-$i %ace2
6nde%"rt'ndu-se c'!i&a %a(i- "nu! lu" o %iatr" cu de)etele tre$ur"toare de
$'nie 0 o arunc" 'n Ol)u!a (i /u)i 'n )oana $are s%re sc"ri.
0 Nu $-ai lo&it2 !i%" Ol)u!a du%" el. La(ule . ;u/tea2
"nu! n-o $ai au.ea. Intrase 'n ietacul doa$nei eleanu.
c#io%"t'nd- Ol)u!a %orni s%re cas". Piatra o lo&ise dre%t 'n /luierul
%iciorului.
Monica era culcat". Ol)u!a se de.,r"c" %e t"cute- /"r" s"-(i %ri&easc"
%iciorul 'ndurerat. 6nainte de-a stin)e lu$'narea se uit" lun) s%re u(a lui "nu!.
0 Monica- dac" e(ti %rietena $ea 0 s%r'ncenele Ol)u!ei se '$,inar" 0 s"
nu $ai &or,e(ti cu ;u/tea 0 e@%lodar" ,u.ele ei 0 niciodat"2 Au.i- Monica1 Nu
&reau eu s" $ai &or,e(ti cu ;u/tea.
Lu$'narea stins" /u$e)a 'nec"cios. *u,t o)#ial- Ol)u!a '(i $asa %iciorul.
Monica se %re/"cuse nu$ai c" doar$e9 )enele-i tre$uraser". *" nu $ai
&or,easc" cu "nu!1... 3a niciodat"- uitase s" '(i s%un" ru)"ciunea- /iindc" 'n
su/letul ei- sc"ldate-n aur- $ur$urau coruri de 'n&iere9
AMonica 'l iu,e(te %e "nu! din toat" ini$aA.
T"iatul un)#iilor de c"tre doa$na eleanu- (i $ai ales al %ieli!elor- /usese
totdeauna o ca.n" u$ilitoare %entru "nu!5 de data aceasta- ,inecu&'ntat".
Uitase c" s-a is%r"&it &acan!a5 c" $'ne dis-de-di$inea!"- c'nd so$nul e $ai
dulce &a %leca de acas" %entru tare $ult" &re$e5 c" &a /i intern la ;ucure(ti5
uitase. Totul era a,stract9 nu$ai r".,unarea Ol)u!ei era concret" /"r" s" i se
arate- ca cine&a care-!i st" la s%ate (i se /ace ne&".ut nu$ai c'nd 'ntorci ca%ul.
Nou" un)#ii de&eniser" o&ale (i ro.e. Polissoir-ul aluneca %e-a .ecea. "nu!
ar /i &rut s" ai," o sut". Pe $"sur" ce un)#ia se ru$enea- "nu! &edea
stin)'ndu-i-se steaua %olar".
ar doa$na eleanu .",o&ea. Ea sin)ur" #ot"r'se ca "nu! s" %lece
di$inea!a la Ia(i- '$%reun" cu do$nul eleanu- (i de acolo- 'n seara aceleea(i
.ile- s%re ;ucure(ti.
0 Are s"-!i %ar" r"u- Alice. Mai !ine-l acas" o .i (i sar" $i-l aduci la )ar"5 nu-
i %"cat s"-(i %iard" o ulti$" .i- %etrecut" acas"- %entru &i.ite1
0 Nu. E datoria lui s"-(i ia r"$as ,un de la rude. O .i $ai $ult sau $ai
%u!in...
0 ;ine. Te-ai $oli%sit (i tu de la :ri)ore 2
Acu$ 'i %"rea r"u. a- dac" trenul de sar" cu care "nu! a&ea s" %lece la
;ucure(ti nu s-ar /i o%rit la )ara Medelenilor- ar /i /ost $ai u(or %arc" s"-l
'nde$ne s"-(i 'nde%lineasc" datoriile- cu sacri/iciul unei .ile %etrecute acas".
ar a(a2
0 "nu!... dac" &rei- dac" !ii tu $ult- nu $ai %leci $'ne di$inea!". *tai cu
$a$a toat" .iua- (i sara $er)e$ la )ar" s"-l a(te%t"$ %e tata. Vrei "nu!1
0 Nu. Plec cu tata- &or,i "nu! %e ner"su/late.
0 3e1 Nu &-a!i culcat1 se $ir" do$nul eleanu intr'nd 'n ietac. ti!i c"-s
uns%re.ece1 Acu(i tre,uie s" ne scul"$. Hai la culcare.
oa$na eleanu- cu de)etul lui "nu! 'ntr-o $in" (i polissoir-ul 'n cealalt"-
ridic" oc#ii- desc#ise ,u.ele... (i le 'nc#ise la loc9 AA(a-s ,"r,a!ii2A
0 Haide$- "nu!. Nou" nu ne e so$n.
Pa%ucii erau %e co&ora(ul din /a!a %atului5 c"$e(a de noa%te %e %at. "nu!
'(i c"utase %a%ucii su,t %at5 c"$e(a de noa%te 'n dula%. Ol)u!a nu era nici su,t
%at- nici 'n dula%. Mai r"$'nea nu$ai u(a dins%re odaia ei.
0 Ma$"- eu n-a$ a&ut niciodat" c#eia la $ine 'nce%u "nu! cu ton
%l'n)"tor.
0 3e c#eie- "nu!1
0 3#eia de la odaia $ea.
0 a ce &rei s" /aci cu ea1
0 *"-nc#id u(a- $a$"... e ce st" c#eia la Ol)u!a1 Eu 's $ai $are.
0 e ce nu $i-ai s%us1
0 A$ uitat.
0 Tare $ai e(ti co%il- "nu! 2 'l de.$ierd" doa$na eleanu. Uite c#eia-
(o%ti ea 'nc#i.'nd u(a la loc.
I-o 'ntinse r'.'nd. "nu! 'ncuie u(a- 'n&'rtind c#eia de dou" ori.
0 Ma$"- nu ne culc"$1 res%ir" el- con)ediindu-(i %a.nicul inutil.
6ntin.'ndu-se 'n %at- "nu! si$!i ce&a tare al"turi de el- su,t o)#ial. *"ri din
%at9 i se %"ruse c" $i(c". A%rinse lu$'narea.
0 Aa2
6n locul (oarecelui de care se te$use- desco%eri %"%u(a '$,r"cat" 'n roc#ie
de $ireas".
0 A#a2 6!i ,a!i +oc de $ine2 ridic" el %u$nul s%re u(a 'nc#is". Las" e"-!i ar"t
eu2 R'.i tu- r'.i.
Are s" &ad" Ol)u!a2 *"-i %un" o %"%u(" 'n %at2 a ce-i el1 8at"1... N-are
dec't s" se ,at" dac" '-i %o/t"2 a s" nu-l insulte.
in )ea$andanul de $aroc#in- "nu! lu" %lu$iera- din %lu$ier"- cu!ita(ul
cu li$,i t"ioase. A%oi se a(e." %e $ar)inea %atului- cu %"%u(a 'ntre )enunc#i.
i-ncet cu-ncetul- ,uclele ,londe- de cur'nd %ar/u$ate cu eau de cDdrat
'nce%ur" s" cad" %e c"$e(a lui "nu!- tunse sarcastic.
P"%u(a n"%'rlise de-a ,inelea. ;uclele '$%ac#etate 'ntr-un +urnal $ai %'l%'ir"
o dat"- ,londe- 'n ,londul /l"c"rilor so,ei. "nu!- ,ine 'n&elit 'n o)#ial- din
c"ldura %atului .'$,i /l"c"rilor (i u(ii 'nc#ise de dou" ori cu c#eia.
*u,t %at- %"%u(a- 'n care a(te%ta dra)ostea Monic"i- %roas%"t" (i delicat"
ca 'nt'ia cirea(" de $ai- dor$ea co$%lect trans/i)urat" de tunsoare (i de
,ar,i(onul (i $uste!ile AHardt$ut# no. 1A.
..."nu! %l'n)e. Ol)u!a 'l a+un)e din ur$" (i-l lo&e(te 'n s%ate cu %u$nul (i
%iciorul. "nu! nu s%une ni$ic. tie ,ine c" $erit" s" /ie lo&it.
0 Tu %l'n)i1 'l 'ntre," Ol)u!a- %un'ndu-i $'na %e u$"r- %aci/ic.
0 Las"- "nu!2 Hai s" ne '$%"c"$.
*e s"rut" a$'ndoi. "nu! ar &rea s"-i s%uie ce&a... da nu-(i aduce a$inte
ce2
i %li$,area %rin o)rad" re'nce%e9 de data aceasta 'ns"- $er) la ,ra!
a$'ndoi- ca doi /ra!i $odel. "nu! &ede c" Ol)u!a-i aliata lui- (i-i %are /oarte r"u
c" tre,uie s"-i ascund" ce&a. ac" nu-(i aduce a$inte ce2
0 e ce s" %leci tu la ;ucure(ti1 Asta-i %ersecu!ie2
0 ac" &rea $a$a2 o/tea." "nu! din )reu.
0 a nu &reau eu.
...A$'ndoi /u) de-acas" la $o( :#eor)#e. Noa%tea e )ro.a&"- dar "nu! nu
se te$e /iindc" Ol)u!a e l'n)" el.
Au a+uns. 3iudat2 3"su!a lui $o( :#eor)#e luce(te 'n noa%tea nea)r" ca o
lun".
;at la u(". Lui "nu! 'i sare ini$a. U(a se desc#ide de la sine- (i-n tind"
r"sare $o( :#eor)#e. Ol)u!a (i "nu! cad 'n )enunc#i- 'naintea lui u$ne.eu-
/iindc" $o( :#eor)#e e c#iar u$ne.eu.
6i s"rut" $'na.
Ol)u!a s%une c" "nu! e %ersecutat- c" &or s"-l tri$eat" intern la ;ucure(ti
(i c" de asta au /u)it de-acas". u$ne.eu 'i %ri$e(te 'n cas".
Ol)u!a (i "nu! stau %e la&i!"5 u$ne.eu- %e sc"una(. eodat"- r"sare un
'n)er cu .$eul lui "nu! 'n $'n". E c#iar .$eul cel $are de la 'nce%utul
&acan!ei- cu s/oara t"iat" de Ol)u!a.
u$ne.eu se uit" la "nu!. "nu! .'$,e(te iert"tor.
R"sare un alt 'n)er cu %"%u(a Ol)u!ei 'n $'ni. "nu! tre$ur".
u$ne.eu ia %"%u(a %e )enunc#i- 'i trece $'na %este /a!" (i-n locul c#i%ului
cu $uste!i (i ,ar,i(on- .'$,e(te Monica. Nu$ai c" n-are %"r.
u$ne.eu &'r" $'na 'n so,"- ia un %u$n de /l"c"ri (i-l r"stoarn" %e ca%ul
tuns al Monic"i.
"nu! 'nc#ide oc#ii. Oare a ars Monica1... Nu. I-au crescut co.ile la loc.
u$ne.eu d"ruie(te %"%u(a lui "nu! (i .$eul Ol)u!ei... Vra s" .ic" Monica
a r"$as %"%u(a...
*-aud ,"t"i 'n u(". 6i caut" de-acas". Ol)u!a se 'ncrunt". "nu! se
cutre$ur". Nu$ai u$ne.eu .'$,e(te.
3e-i de /"cut1 3asa e 'ncon+urat". Herr ireCtor- tata (i cu $a$a ,at 'n u("
din r"s%uteri.
8"r" s"-i %ese de cei care ,at- u$ne.eu ia o iconi!" din cui- 'i %re/ace %e
to!i trei 'n s/in!i(ori .u)r"&i!i (i a(a." iconi!a la loc. e-acu$a %oate s"-i caute2
Herr ireCtor '(i %une $onoclul (i se uit" %rin odaie.
"nu! /ace cu oc#iul s/intelor de %e iconi!". */intele se %r"%"desc de r's.
Herr ireCtor se uit" la ei- &ede icoana- (i-(i /ace cruce. */in!ii '(i tra) coate
(i se 'ncrunt" a(a de se&er- c" Herr ireCtor $ai /ace o cruce.
L-au %"c"lit %e Herr ireCtor.
Iac" (i $a$a2 i ea se uit" la ei... ca$ lun).
*/in!ii cli%esc.
Ma$a ia icoana- s-a%leac" asu%ra ei 0 "nu! si$te l"$urit %ar/u$ul $a$ei
0 (i s"rut" %e /runte toc$ai %e "nu!...
0 Hai- "nu!- scoal"-te- (o%ti doa$na eleanu- de.$ierd'nd %e /runte cea
din ur$" de(te%tare 'n casa %"rinteasc"- a co%ilului cu ,ucle castanii.
e(i s-a%ro%ia di$inea!a- casa %"rea de(te%tat" 'n ne)ru $ie. de noa%te.
8e$eile intrar" 'n antret cu l"$%ile a%rinse- ur$ate de Ion (i de Prico%-
cel"lalt ar)at de la )ra+d. 3u toate se$nele (i %oruncile date 'n (oa%t" de
doa$na eleanu- ci.$ele lui Ion (i ale lui Prico% ,oc"neau as%ru %e %odele-
%ri$e+duind so$nul /eti!elor.
Anica (i Pro/ira- '$,r"cate )ros- cu ca%etele 'n/"(urate 'n tul%ane ne)re-
erau 'nc" ,ui$"cite de so$nul neis%r"&it.
"nu!- ca$ %alid 'n #ainele de cati/ea al,astr"- cu )uler tare- rabattu (i
ele)ant" la&alier"- se uita distrat 'n +urul lui. Mesteca $ereu- cu un aer
ne$ul!u$it5 &"rsase din )re(eal" %rea $ult" a%" de din!i 'n %a#arul cu a%"9 'l
usturau )in)iile.
3urentul /"cu s" tresar" (i s" tre$ure /lac"ra l"$%ilor. 3u/"rul cu a(ternutul
/u scos a/ar". Ali intr" 'n cas" %e u(a desc#is". Ni$eni nu-l )oni.
Oa$enii ridicar" cu/"rul din odaia lui "nu!- 'n t"cerea de (oa%te- cur$at"
doar de ,oc"nitul ci.$elor- u$,rele oa$enilor care duceau cu/"rul erau
lu)u,re.
6n %odul cu &ec#ituri- la lu$ina sla," a lu$'n"rii- "nu! (ter)ea cu radierul
$uste!ile (i ,ar,a %"%u(ii .Ni$ic nu se sc#i$,ase 'n %od de c'nd se des%"r!ise
de Ro,inson 3rusoe. Acela(i $iros- aceea(i %ace- aceia(i s'$,uri de %iersic"
usca!i (i %r"/ui!i.
*u,t #"rnicia radierului- o,ra+ii %"%u(ei '(i rec"%"tar" tenul /e$inin. ;"r,ia-
(i ar"t" din nou )ro%i!a5 ,u.ele-(i %ierdur" aro)an!a .'$,etului $u(c#et"resc-
re)"sindu-l %e acel sua&. Nu$ai li%sa ,uclelor $ai a$intea ur)ia care se
a,"tuse asu%ra ei.
3u%rin.'nd-o c-o $'n" de $i+loc- "nu! o 'nde%"rt" %u!in- %ri&ind-o. 6n
su/letul lui "nu! era &isul no%!ii- (i-n &isul no%!ii %"%u(a se o)lindi.
AP"cat c-a$ tuns-oA- d"du din ca% "nu!.
P"%u(a din &is se$"na cu Monica 0 era c#iar Monica5 %"%u(a din $'n"- de
c'nd era tuns"- nu $ai se$"na cu %"%u(a din &is. i lui "nu! 'i %"rea r"u-
/iindc" a,ia acu$ '(i aducea a$inte c" 'n &is u$ne.eu 'i d"duse lui %"%u(a
care se$"na cu Monica- (i 'i ,"tuse ini$a ciudat- dar ni$eni nu (tiuse- /iindc"-i
era ru(ine de Ol)u!a. O/t'nd- "nu! 'i /"cu loc 'n lada cu c"r!i- al"turi de
Ro,inson 3rusoe. P"%u(a cu roc#i!a de $"tas" al,"- sin)ur" 'ntre at'tea c"r!i-
a&ea coc#eta de.olare a unei do$ni!e 'n ,e+enie. e acu$a (i %e ea o a(te%ta
col,ul- ca o ,"tr'ne!" 'ntre str"ini. "nu! 'nc#ise ca%acul.
Noa%tea %"%u(ii 'nce%u o dat" cu c'ntecul cuco(ilor 0 (i inso$nia 0 /iindc"
"nu! uitase s" 'nc#id" oc#ii de sticl" 'n care a/lase $elancolic de ce se s"ruta
8"t-8ru$os cu Ileana 3os'n.eana c'nd erau sin)uri.
La loc de cinste 'n ca%ul $esei- sa$o&arul de ara$" scli%ea (i /u$e)a o,e..
6n (oldurile lui )"l,uie se o)lindea so/ra)eria- $asa (i cei trei co$eseni- co$ic
de/or$a!i de rasa $on)olic" %arc". A(te%t'nd s" i se r"coreasc" ceaiul- "nu!
ron!"ia 'n)'ndurat cornule!ele %res"rate cu c#i$ion- a,ia scoase din rol"9
,uc"t"reasa se sculase 'naintea tuturora.
oa$na eleanu desena cu de)etul %e /a!a de $as" ca%ul lui "nu!.
o$nul eleanu '(i sor,ea ceaiul cu la%te- control'ndu-(i uneori nodul
cra&atei. Era ,ine dis%us. u%" o lun)"- necur$at" (i ti#nit" &acan!" la !ar"- 'n
/a$ilie- ;ucure(tiul...
A%uc'nd $a(inal sticla cu ro$- turn" 'n %a#arul lui "nu! ca$ $ult... a(a
cu$ torni din sticl"- c'nd la s%ate c'nt" l"utarii.
0 Nu-nu-nu2 Asta nu2
0 Las"-l- Alice2 E ,"iat $are- ce u$ne.eu2
;"iat mare2 e%arte de-al $")uli- aceste dou" cu&inte 'l 'n/rico(au- ca un
tren ne)ru care-l ducea de-acas" 'ntre str"ini. 6n ceaiul cu ro$ c".ur" lacri$i.
Tre%tat- .orii- %ro/irii ca s"n"tatea tinere!ii- ,ucurar" /erestrele. oa$na
eleanu se scul" de la $as" (i 'nce%u s" %ri&easc" a/ar".
6n t"cerea de%lin"- sa$o&arul ,u/nea (i (uiera ca o ironic" loco$oti&".
0 ;un" di$inea!a (i s"rut $'na2
0 Ei- $o( :#eor)#e2 3e ,ine-$i %are22 se lu$in" "nu! &".'ndu-l %e ca%r".
0 Mo( :#eor)#e2 'l do+eni doa$na eleanu cu de)etul ridicat5 %arc" ne-a
/ost &or,a s" stai 'n cas"1
0 a- duduie2 -a%oi cu su$anul ista sau 'n cas" nu-i totuna1
To!i ser&itorii ie(ir" %e sc"ri. 3o%itele cailor dansau %e loc. "nu! se a(e." la
$i+loc 'ntre do$nul (i doa$na eleanu. Anica (i Pro/ira %"iurir" %ledul de o
%arte (i de alta.
0 Parc"-i un %rin!i(or2 e@cla$" tare ,uc"t"reasa.
"nu! '(i tr")ea $"nu(ile de %iele. oa$na eleanu .'$,i %entru el. 3aii se
s$unciser"- "nu! /"cu un se$n cu $'na s%re cas" (i ser&itori- (i o cli%" nu$ai
."ri 'n %ra)ul u(ei %e Monica 0 &isa1 0 cu %"rul des/"cut (i c#i$onoul %rea
lar)- !in'ndu-(i $'nile %e )ur"...
3'$%iile erau al,e de ,ru$"5 cerul &'n"t5 .area r"s"ritului tu$ultoas" de aur
ro(u.
Ali se luase du%" tr"sur". La intrarea 'n sat- dul"ii cio,"ne(ti se re%e.ir"
crun!i s%re el. Palid- "nu! se ridic" 'n %icioare.
0 Ma$"- uite- $a$"2 Hai s"-l lu"$ 'n tr"sur"- se ru)" el de.$ierd'nd $'na
doa$nei eleanu.
0 O%re(te- mo* :#eor)#e2
Ali se urc" 'n tr"sur"- ocrotit de (uierul ,iciului- )r"$"dindu-se %e %led la
%icioarele lui "nu!. Tra%ul cailor r"suna din nou. *atul r"$ase 'n ur$". i
&acan!a...
/nu Ol'
9uduil'
E*ti co(
$opora*...
0 ;un aer2 e@cla$" do$nul eleanu. 3'nd $" )'ndesc la in/ec!ia din
;ucure(ti2
0 *t2 oar$e2 (o%ti doa$na eleanu- lu'nd %e ,ra!e ca%ul 'n)reuiat al lui
"nu!.
(e la moara murgului
$rece iat' turcului...
6ntr-un ca%"t al ,"ncii de %e %eronul )"rii- "nu! (i doa$na eleanu (edeau
al"turi !in'ndu-se de $'n". A(e.at %e $ar)inea celuilalt ca%"t- do$nul eleanu
r"s/oia )r",it teancul de cita!ii- co%ii (i e@tracte- ascult'nd e@%lica!iile do$nului
te/lea cu %ri&ire la %rocesul a+uns la 3urtea de a%el... o$nul eleanu cerea
de la clien!ii s"i- c'nd se 'nt'$%la s"-i asculte- claritate (i %reci.iune- 'nsu(iri
care li%seau cu des"&'r(ire do$nului te/lea. ialo)urile dintre ei erau o
necontenit" ciocnire 'ntre un e@%res (i-un tren de $ar/".
0 "- cucoane Ior)ule- %e $ine a(a $" taie ca%ul. 3u$ adic"1... a aduc
$artor tot +ude!ul2
0 o$nul $eu2 'l 'ntreru%se )lacial do$nul eleanu- ridic'nd oc#ii de %e
#'rtii
o$nul te/lea '(i (terse /runtea n"du(it" (i o/t". oa$na eleanu &or,ea
lui "nu! %e (o%tite.
0 *" scrii $a$ei cu$ a+un)i... tot-tot-tot ce /aci. Au.i- "nu!1
6i $ai 'ndre%t" odat" la&aliera (i ,ereta.
0 o$nule te/lea2 'nce%u do$nul eleanu cate)oric.
o$nul te/lea se 'nclin" cu de/erent".
0 ...Eu stau la Ia(i %'n" disear". A.i '!i /i@e. ter$enul de +udecat" (i &"d
dosarul. isear" ai s" $" a(te%!i la trenul de ;ucure(ti. A$ s"-!i s%un ce
tre,uie s" /aci.
O sonerie &i,r" teatral %rin %acea c'$%eneasc" a %eronului. oi !"rani se
scular". oa$na eleanu se ridic". M'na lui "nu! 'i 'ncle(t" $'na.
Trenul intra 'n )ar"- lun)- $urd"rind lu$ina di$ine!ii. Va)onul de clasa 'nt'i
se o%ri dincolo de %eron. Aler)ar" 'ntr-un su/let. La /erestre cli%eau so$noros
c#i%uri %alide (i unsuroase.
0 Hai- Ioane- 'l )r",i do$nul eleanu- '$,r'ncind cu %iciorul 'n &a)on
)ea$andanele. i tu de ce nu ,a)i de sea$"1
"nu! 'n)#i!i 'n sec. 6l lo&ise %este %icioare.
0 "nu!- "nu!2 'l c#e$" doa$na eleanu $er)'nd al"turi de trenul %ornit.
A,ia a&u &re$e s"-i s"rute $'na 'ntins".
0 Ma$"- 'n)'n" "nu!- (ter)'ndu-(i oc#ii- nu-l l"sa %e Ali5 ia-l 'n tr"... 6n
tr"sur"- !i%" el ne$ai&".'nd-o.
6n ur$a trenului o cioar" co,or' 'ntre (ine- ciu)ulind %rin %rund.
0 udui!"- &or,i $o( :#eor)#e ridic'nd de +os ,atista doa$nei eleanu-
$ai a2em %e cine&a acas".
Prea $are /usese so/ra)eria %entru t"cerea 'n trei- din ti$%ul de+unului (i al
$esei5 %rea $are salona(ul doa$nei eleanu- %entru t"cerea de du%" $as"-
cu noa%tea la /erestre.
0 Hai la culcare- co%ii.
Ol)u!a (i Monica 'i s"rutar" $'na. oa$na eleanu nu le $ai 'nso!i 'n odaie.
*e des%"r!ir" 'n antret.
*e /"cuse )ri+itur" $are 'n odaia lui "nu!. U(a cu %ano%lia ruso-+a%one."
era dat" 'n l"turi. Mirosul de tere,entin" al %odelelor %roas%"t ceruite-
%"trundea r"coros 'n odaia /eti!elor- ca o indi/eren!".
6nainte de a se de.,r"ca- Ol)u!a 'nc#ise u(a. Monica se a(e." '$,r"cat" %e
$ar)inea %atului- %ri&ind 'n +os.
0 Tu nu te culci1 o 'ntre," Ol)u!a.
0 ;a da.
6nce%u s"-(i scoat" roc#i!a- cu $i(c"ri ostenite. Ol)u!a se sui 'n %at. Monica-
(i s%use ru)"ciunea $ai re%ede ca de o,icei.
0 Noa%te ,un"- Ol)u!a2
0 Noa%te ,un"- Monica2
Ol)u!a su/l" 'n lu$'nare. Monica r"$ase 'n %icioare 'ntre %aturi- %rin
'ntuneric- $ult" &re$e... 7in'ndu-(i su/larea se a%ro%ie de %atul Ol)u!ei.
0 3e /aci1 tres"ri Ol)u!a. si$!ind o lacri$" %e o,ra..
0 Ol)u!a- &or,i Monica .)uduit" de sus%ine- te-a$ tr"dat... Eu 'l iu,esc %e
"nu!.
0 *i)ur. Tu e(ti %rietena $ea... i eu 'l iu,esc.
6n)r"(at de con/ort- '$,ro,onat de lu$ini rotunde- $irosind a %iele 3.8-R.-
ist" (i a /u$ de #a&an"- &a)onul de dor$it )e$ea (i sc'r!'ia $olatec de-a lun)ul
Cilo$etrilor.
Pe /otoliul din /undul coridorului- conductorul- cu c#i%iul %e cea/" (i tunica
des/"cut" la )'t- '(i /"cea socotelile- $uind $ereu 'n )ur" creionul c#i$ic.
6n ca,ina $ic" 0 no.1?-11 0 do$nul eleanu +uca o %artid" de WcartW cu
un con/rate ,ucure(tean. Al"turi- %e $"su!"- tres"rea o sticl" de A3#errJ
;randJA5 dou" %a#are cu $ono)ra$a co$%aniei de ASa)on-LitsA c'ntau
ciocnindu-se cristalin.
6n /a!a ca,inei- a(e.at %e stra%ontinul de l'n)" /ereastr"- "nu! %ri&ea a/ar"
cu /runtea re.e$at" de sticla rece. Ni$eni nu-i $ai s%unea9 Au-te la culcare-
"nu!A- sau9 A3u$1 Nu te-ai culcat1A de(i trecuse ora c'nd co%iii Atre,uie s" se
culceA.
0 P" asta- nene- )reu s-o c'(ti)i2
Huruitul ro!ilor (i &or,a $unteneasc" a %artenerului do$nului eleanu
!ineau to&"r"(ie )'ndurilor lui "nu!.
Loco$oti&a !i%" ascu!it. Trenul '(i 'ncetini $ersul.
0 Pa%a- a$ a+uns2 se ilu$in" "nu! &".'nd la /ereastra &a)onului o%rit
/i)ura /a$iliar" a do$nului te/lea.
0 3e- nene- te-a(tea%t" clien!i %" la )"ri1
0 Un i$,ecil care $" %isea."2
3u c"r!ile de +oc 'n $'n"- do$nul eleanu ridic" )ea$ul din dre%tul lui
"nu!- d"du c'te&a ordine laconice do$nului te/lea (i- )r",it- '(i relu" %artida.
o$nul te/lea r"$ase aiurit la )ea$. "nu! '(i /r'n)ea $'nile... *" /i %utut- i-ar
/i dat do$nului te/lea (i tur,inca lui I&an... ac" nu (tia ce s"-i s%uie2 :orni!a
de %lecare r"sun"- dra$atic.
e.n"d"+duit- "nu! scoase cutia cu ,o$,oane de $int" (i o 'ntinse %e
)ea$. o$nul le/lea o lu" nedu$erit (i r"$ase cu ea 'n $'n"- %ri&ind-o...
Trenul %ornise. "nu!- a%lecat %e /ereastr"- /lutur" ,atista 'ndelun) s%re (e/ul
)"rii- care %rea t'r.iu aler)a du%" tren s" restituie cutia cu ,o$,oane.
Pier.'ndu-l din oc#i- "nu! se a(e." din nou %e stra%ontin (i- ca (i cu$ (e/ul
)"rii i-ar /i /ost sin)ura (i ulti$a ,ucurie de-a lun)ul dru$ului a$ar- 'nce%u s"
%l'n)".
O doa$n"- din u(a ca,inei al"turate- %ri&ise toat" scena. *e a%ro%ie de
"nu! cu un %ac#et de (ocolat".
0 3u$ te c#ea$"- %uiule1
0 "nu!2 sus%in" el ridic'ndu-se 'n %icioare.
0 ;ra&o- nene2 Halal /ecior2 6!i sea$"n"2 cli%i con/ratele c"tre do$nul
eleanu- ar"t'ndu-i cu de)etul idila de %e coridor.
...Trei )'nduri ur$"reau %rin noa%te acela(i tren c"ut'nd %e-acela(i c"l"tor.
IV
AMO :HEOR:HE- NU TRA:I IN LULEA1A
<a tante ;ulie,
<a tante 0ophie,
<a tante %elanie
Et l@oncle <eon... (1)
0 A#2 Pa%a2 Iar ai )re(it2 'l do+eni Ol)u!a .,urlindu-i %"rul cu %odul %al$ei.
o$nul eleanu- a%lecat %este u$"rul Ol)u!ei- asu%ra %u%itrului desci/ra-
cu )las de ,ariton r")u(it- (ansoneta adus" de la ;ucure(ti o dat" cu r")u(eala.
Ol)u!a 'l aco$%ania la %ian.
0 Ve.i- %a%a- tu c'n!i9 si-sol-$i-do 0 'n loc s" c'n!i9 si-la-si-do. Ascult"-$"
%e $ine.
6nce%u din nou- (uier'nd $elodia (i ,"t'nd tactul cu %iciorul. o$nul
eleanu /redona cu ,u.ele 'nc#ise- d'nd din ca%.
0 Ei- %a%a- iar12 3e-are s" s%uie $a$a1
o$nul eleanu '(i lu" o /i)ur" de (colar %rins cu lec!ia ne'n&"!at".
0 e ce )re(e(ti tu- %a%a- toc$ai la lZoncle <eon?
0 Mare $ister2 se 'ncrunt" do$nul eleanu. Eu cred c" tante %elanie '$i
%une %iedic"2
Ol)u!a ,u/ni de r's.
1
M"tu(a Hulie- X M"tu(a *o%#ie- X M"tu(a Melanie X i unc#iul Leon =/r.>.
0 Vai- %a%a2 ac-ai (ti tu cine-i tante Melanie- n-ai s%une una ca asta2
0 a tu de unde-o cuno(ti1
0 A(a2... Mi-o 'nc#i%ui eu... tii- %a%a- are oc#elari %e &'r/ul nasului (i se uit"
%e deasu%ra lor- o in&oc" Ol)u!a- scul%t'nd-o cu de)etele 'n aer.
0 i ce $ai are1
0 Aa2 Un ne)... un ne) %"ros deasu%ra ,u.ei2 i-i sla," ca un !'r...
0 ...3u oc#elari- adau)" do$nul eleanu.
0 *tai- %a%a2 Are $uste!i2
0 I-au.i2
0 4"u- %a%a2 M" +ur2 3'nd $"n'nc" ou" /ierte 'i r"$'ne )"l,enu( %e $uste!i.
Asta-i )re!os2 Vai- ce ur't"-i2... Pa%a- tante Melanie e ne&asta lui oncle Leon-
s"racul de el.
0 3e-!i s%unea$ eu2 Vrea s" di&or!e.e (i $-a an)a+at %e $ine a&ocat.
0 Nu %ri$i- %a%a. &ncle Leon are dre%tate. $ante Melanie e o .)ri%!uroaie".
Ea 'l %ersecut".
0 3e-i de /"cut1
0 *-o %ersecut"$ (i noi %e ea.
0 Atunci #ai s" $ai c'nt"$ odat".
0 Hai.
i din nou- )lasul de so%ran" (i cel de ,ariton sila,isir" %o$elnicul rit$at al
tantelor.
i$inea!a intra %e /erestre ca un &iscol de %olen- aurind scli%itor co&oare (i
o)lin.i. Monica (edea %e di&an l'n)" so,"- !in'nd %e )enunc#i o carte din
=:ibliothA>ue rose=.
0 *"raca Ol)u!a2 o/t" ea ad'nc din ca%.
in 'nt'$%lare- Monica a/lase ade&"rata %ricin" a contra$and"rii %lec"rii la
Ia(i- dar /")"duise doa$nei eleanu s" nu s%uie ni$ic Ol)u!ei.
... Et l@oncle <eon.
0 ;ra&o- %a%a2
0 3u a(a %ro/esoar" a+un) de%arte2
0 tii ce- %a%a1 Hai s" te-n&"! aco$%ania$entul2
0 Vrei s" $or1
0 Hai- %a%a... c-un de)et $"car.
Vr'nd-ne&r'nd- do$nul eleanu se a(e." la %ian.
Ol)u!a 'nce%u s"-i c"l"u.easc" de)etele nedi,ace %rintre cla%ele uni/or$e.
U(a salonului se desc#ise 'nceti(or. Anica-(i &'r' nu$ai ca%ul- a(te%t'nd.
Monica ie(i a/ar".
0 A &enit doctorul1
0 a- duduie- 'n)#i!i Anica (ter)'ndu-(i oc#ii cu %estelca... 3ere coni!a
s%irtul din dula% (i un %roso% curat.
3u %roso%ul (i sticla 'n $'n"- Anica o lu" la )oan" %e sc"ri. Monica intr" 'n
salon cu /runtea 'ncre!it" (i oc#ii )rei.
<a tante ;ulie,
<a tante 0ophie,
<a tante %elanie
Et l@oncle <eon...
oa$na eleanu ie(i cu doctorul 'n tind".
0 ...1
0 "- doa$n"... a.i... $'ne9 e o c#estie de ore.
0 *"-l trans%ort"$ la Ia(i- la s%ital...
0 P"cat de c#eltuial"2 Nu re.ist".
0 ...Anica- du-l %e do$nul doctor la curte... o$nule doctor- &or,i doa$na
eleanu trec'ndu-(i $'na %este /runte- /eti!a $ea 'l iu,e(te %e $o( :#eor)#e...
A( &rea s" nu (tie... O l"s"$ s" cread" c" e(ti un client al ,"r,atului $eu- &enit
%entru a/aceri.
0 VoEons N-a&e!i nici o 'nc#ietudine- .'$,i doctorul ridic'nd $'na. 6n cinci
$inute s'nte$ cei $ai ,uni a$ici. ;@en fais mon af,aire (1).
1
Ia te uit"2... M" descurc eu =/r.>.
V".'ndu-l %e doctor- !"ranii a(e.a!i %e %ris%" se ridicar" 'n %icioare-
salut'ndu-l ad'nc.
0 *ca%"- do$nule do/tor1 'ntre," unul.
0 3e&a $o(tenire1 )lu$i doctorul ascu!indu-(i %ri&irea. N-a&e!i nici o )ri+".
Mult nu $ai are.
Ur$at de Anica- doctorul trecu 'nainte5 tr"sura-l a(te%ta la %oart" cu Ion %e
ca%r".
0 *%urc"ciune2 scui%" %rintre din!i O!"leanca- ur$'ndu-l c-o %ri&ire
du($"noas" %ornit" din oc#ii u.i de lacri$i curate.
Mo( :#eor)#e cerc" s" 'nc#e)e un .'$,et $ucalit cu col!ul ,u.ei (i coada
oc#iului5 .'$,etul r"s"ri trist %e /a!a to%it" 'n +urul oc#ilor a$ari de su/erin!".
oa$na eleanu se a(e." %e $ar)inea la&i!ei- ,ini(or.
0 Vrei ce&a- $o( :#eor)#e1
0 uduie- (o%ti el rar- /r"$'nt'ndu-(i de)etele su,!iate- di ci $-o $ai
'$%uns1
0 8iindc" a(a tre,uie- $o( :#eor)#e. Asta-!i d" s"n"tate.
0 *"rut $'na... da eu a( .ice s" &ie %"rintele. Oc#ii lui $o( :#eor)#e
st"ruir" u$ili su,t %ri&irea doa$nei eleanu care- 'ncet- 'ntoarse ca%ul.
0 ;ine- $o( :#eor)#e- are s" &in" (i %"rintele... dac" &rei.
Un o/tat )reu cur$" t"cerea.
0 Te doare- $o( :#eor)#e1
0 ...
Oc#ii $o(nea)ului- 'ndre%ta!i s%re /erestrele lu$inoase- se u$%lur" de
lacri$i.
0 ...A$ s" #i-o aduc $ai 'ncolo- $o( :#eor)#e.Od"i!a 'n care Ol)u!a
desco%erea /ructele din li&ada O!"lencei- du%" aro$"- de cu$ intra %e u("-
$irosea acu$ a iod- a eter (i a s%irt ars.
0 ;un" !uic"- do$nule eleanu.
0 ;"tr'n".
0 ;un" (i ,"tr'nea!a la ce&a2 cli%i doctorul. i 'ntorc'ndu-se c"tre Ol)u!a9 A
la 2[tre, mademoiselle
Ol)u!a 'l %ri&i cu oc#i de $io% (i-(i &'r' din nou nasul 'n carte- o,ra. 'n o,ra.
cu Monica.
0 Monica- ai ,")at de sea$"1 3lientul se rade %e /runte2 (o%ti ea-
%re/"c'ndu-se c" cete(te.
Pro/ira ie(i cu ta,laua- arunc'nd doctorului o %ri&ire sc'r,it"9 $'ncase toate
a%eriti&ele.
0 i cu ce se delectea."- $" ro)- do$ni(oarele1 ac" nu-s indiscret1 le
'ntre," doctorul a(e.'ndu-se %e di&an al"turi de ele.
0 <es malheurs de 0ophie(1), recit" re%ede Monica- titlul c"r!ii- str'n)'ndu-
se 'n Ol)u!a.
0 Les malheurs? A2 Nu2 3u-a(a cetitoare tre,uie s" sc#i$,"$ titlul. Eu
%ro%un9 <es bonheurs de 0ophie(M).
*%iritual- as%ir" aer %e nas. Ol)u!a se 'ncrunt".
0 i &ra s" .ic"- *o/ia du$nea&oastr" e nenorocit"1 Ia %une!i-$" (i %e $ine
la curent cu nenorocirile ei.
0 3u$ nu- se o/eri Ol)u!a- %ri&indu-l dre%t 'n oc#i.
0 Vous a2e- la parole. (N)
0 *o/ia noastr"- 'nce%u Ol)u!a desco%erindu-(i /runtea- co$,ati&- era o
/eti!" ca (i noi...
0 8ru$oas"- cu$inte (i a$atoare de %o&e(ti- 'i lu" doctorul &or,a din )ur".
0 i ,inecrescut"- ad"u)" scurt Ol)u!a.
0 ;ucuria %"rin!ilor- 'nc#eie doctorul.
0 e unde (tii $ata1
1
!enorocirile 0ophiei, ro$an al contesei de *e)ur =1NEE01ONF> =/r.>.
K
;ucuriile *o%#iei =/r.>.
L
A&e!i cu&'ntul =/r.>.
0 Aa2 3e nu (tiu eu12 6$i s%une de)etul cel $ic.
0 aa1 Te ro) s" s%ui $ata de)etului cel $ic 0 care1 de la $'na st'n)"- de
la $'na drea%ta... sau de la %icior1
0 Iac"t"-l2
Ol)u!a 'l %ri&i cu deose,it" (i lun)" aten!ie.
0 Te ro) s"-i s%ui $ata c" s%une $inciuni (i dre%t %edea%s" s"-i tai un)#ia.
Un)#iile doctorului erau t"iate 0 sau- $ai e@act $'ncate 0 scurt. Nu$ai
de)etul cel $ic al $'nii dre%te era %ri&ile)iat cu %risosin!"- datorit" %ese$ne
unei conce%!ii estetice.
0 Ha-#a2 i de ce s%une $inciuni- do$ni(oar"1
0 8iindc" *o/ia noastr" nu era ,ucuria %"rin!ilor.
0 Nu-$i &ine a crede2
0 Ascult" $ata (i ai s" &e.i.
0 ;e suis tout oreilles. (1)
0 Odat"- &ine un do$n 'n &i.it" la %"rin!ii *o/iei...
o$nul eleanu- su,it- se a(e." %e di&an- la %icioarele Ol)u!ei.
0 *o/ia toc$ai c'nta la %ian. 3e s" /ac"1 *e scoal" (i ea s"-l %ri$easc" %e
$usa/ir- /iindc" era o /eti!" ,inecrescut". ar $usa/irul n-o l"sa 'n %ace. 6n loc
s" stea de &or," cu %"rin!ii *o/iei 0 cu$ stau oa$enii $ari 0 el &or,ea cu
*o/ia...
0 Ol)u!a- eu a( %ro%une s" ne a(e."$ la $as"- se a$estec" do$nul
eleanu.
0 N-o a(te%t"$ %e $a$a1... i-atunci- ur$" Ol)u!a 'nd'r+it"- *o/ia nu s-a
$ai %utut !ine (i i-a s%us 'n /a!"9 Ao$nule $usa/ir- nu %ot s" te su/"r9 /iindc"
te ra.i %e /runte- /iindc" $iro(i ca o /ar$acie (i /iindc" nu-$i dai %aceA.
T"cere )'tuit".
U(a se desc#ise. oa$na eleanu intr" cu o %re/"cut" 'nsu/le!ire.
1
*'nt nu$ai urec#i =/r.>.
0 O &este ,un"9 o scrisoare de la "nu!.
0 Ia s" &"d- s"ri Ol)u!a.
0 Haide$ la $as"... Ei- cu$ &"-$%"ca!i1 'ntre," doa$na eleanu %e
doctor.
0 Ad$ira,il2 Ne tac#in"$ de+a. ti!i9 =Lui s@aime se ta>uine(1)
l
=.
o$nul eleanu '(i $u(c" $ustea!a- str"nut'nd.
in %licul desc#is se re&"rs" %e /ar/uria doa$nei eleanu un teanc de
/oto)ra/ii.
0 "nu!2 Uite9 "nu!2 se ,ucur" doa$na eleanu.
0 Ia s" &ede$- $a$".
0 Tuns2 se-ntrist" doa$na eleanu- %ri&ind cu de-a$"nuntul /oto)ra/ia
%roas%"tului licean.
*in)ur doctorul '(i $'nca o$leta cu ,r'n." (i &erde!uri.
0 Ma$"- uite9 scrie ce&a %e dos.
0 =(entru %onica de la 9'nu#=, ceti doa$na eleanu slo&a cali)ra/ic"...
Po/ti$- Monica.
4u)ru$at" de e$o!ie- Monica (i lu" /oto)ra/ia /"r" s-o %ri&easc"- o a(e." %e
)enunc#i %i%"ind-o cu de)etele- 'n)#i!i- (i-(i trecu (er&etul %este o,ra+ii a%rin(i.
0 =(entru papa de la 9'nu#=.
0 Hei2 3a o ridic#e2 3"%"!'nosul tatei2
0 Asta-i %entru $ine. =(entru &lgu#a de la 9'nu#.=
0 Ma$"- da aceea %entru cine-i1
0 =(entru mo* Rheorghe...= ceti re%ede- o%rindu-se %rea t'r.iu- doa$na
eleanu.
0 ;ra&o- "nu!2 +u,il" Ol)u!a. Eu i-o duc lui $o( :#eor)#e.
To!i se %oso$or'r". Nu$ai doctorul .'$,i- cli%ind cu 'n!eles c"tr" doa$na
eleanu.
0 *ta!i- $" ro)- inter&eni el $estec'nd. a!i-$i (i $ie o /oto)ra/ie. Nu-s eu
%rietenul +une!ii1
1 3ine se iu,e(te se tac#inea." =/r.>.
0 Po/ti$ o$let"- ri%ost" crunt Ol)u!a 'ndes'nd /ar/uria 'ns%re el.
0 3#iar a(a. Hai s" $'nc"$- se scutur" doa$na eleanu.
0 3e scrie- $a$"1 3ete(te scrisoarea.
0 =9rag' mam', mi-e foarte dor de 2oi to#i, de mo* Rheorghe *i de Ali=...
O %au." lun)".
0 Las"- Alice. 3ete(te /iecare du%" $as".
ac" n-ar /i /ost doctorul la de+un- o$leta s-ar /i 'ntors a(a cu$ &enise- /"r"
ca ,uc"t"reasa s" se $ire.
0 Ma$"- eu $" duc la $o( :#eor)#e s"-i duc /oto)ra/ia- anun!" Ol)u!a
ur$"rind cu o %ri&ire crunt" %e doctorul care intra 'n salon.
0 Las"- $ai t'r.iu- Ol)u!a. Mo( :#eor)#e-i dus la %"dure. Mer)i cu tata c'nd
s-o 'ntoarce.
0 Mer)i (i tu- %a%a1
0 Nu !i-a$ %ro$is1 6i /ace$ noi doi o 2i-it'
0 i ne d"$ 'n scr'ncio,1
0 Vai2
0 i %e client 'l l"s"$ acas"- nu1
0 Nici &or,"2
0 ;ra&o- %a%a2 res%ir" Ol)u!a. Nu %ot s"-l su/"r. Ai &".ut cu$ $"n'nc"1
oa$na eleanu 'ntinse Ol)u!ei scrisoarea lui "nu!.
0 3ete(te-o cu Monica. E &or,a de ni(te )a&anoase2 cerc" ea s" .'$,easc".
Au.ind cu&'ntul )a&anoase- rostit de doa$na eleanu- Ol)u!a tres"ri. Lu'nd-
o %e Monica de $'n"- se )r",i s%re odaia ei- 'n care nu se /"cuse 'nc" /oc
/iindc" Ol)u!a %retindea c"-i %rea cald.
oa$na eleanu 'nce%u s" %l'n)".
0 ;iata Ol)u!a2 d"du din ca% do$nul eleanu.
Ol)u!a cetea cu )las tare scrisoarea lui "nu!5 l'n)" ea- Monica ur$"rea cu
%ri&irea (irurile nere)ulate %e care ar /i &rut s" le alinte (i s" le s"rute.
=...:'ie#ii de aici $" r"d fiindc' 2orbesc moldo2ene*te. 6hiar m-au poreclit
P1oldo2eanuQ *i Pdomnul %'iQ. %ie nu-mi pas'. !umai mi-i ciud' c' spun
minciuni 0pune *i tu, mam' drag', dac'-i ade2'rat c' eu spun5 P*i mai fa*iQ "n
loc s' spun Pce mai faci?Q=...
0 Nu-s eu acolo- c" &-a( ar"ta eu *i mai fac se stro%(i Ol)u!a la ne&".u!ii
$unteni- %ri)onitori ai lui "nu!.
0 a nu-i ade&"rat- Ol)u!a. "nu! nu s%une-a(a2 s"ri (i Monica- a%rins" de
$'nie.
0 *i)ur d" nu s%une2 a-s %ro(ti $untenii2 tii- ei 's ca$ sur.i2 e@%lic"
Ol)u!a co$%"ti$itoare. 3'nd &or,e(ti cu un $untean tre,uie s" !i%i- alt/el nu
te-n!ele)e. N-ai au.it1 Ei nu s%un m'i ca noi. Ei !i%"9 b'''
...=9a nici eu nu m-am l'sat=, ur$" "nu! 'nd"r"tnic.
0 ;ra&o !ie2 a%ro," Ol)u!a %e ne(tiute.
Monica %ri$i o$a)iul.
...=Oeri, c"nd intram "n clas', un b'iat spunea ar't"nd pe ni*te b'ie#i din alt'
clas'5 P%', ei are liber, al dracului= Atunci eu am s'rit *i i-am spus c' nu *tie
s' 2orbeasc' rom4ne*te, fiindc' "n rom4ne*te subiectul se acord' cu
predicatul, *-atunci trebuia s' spuie5 ei au li,erQ. $o#i b'ie#ii r"deau (i spuneau
c' el are dreptate, fiindc' eu s"nt *oldo2ean c'p'#"nos. Eu n-am spus nimica=...
0 8oarte r"u2 de.a%ro," Ol)u!a.
0 3e era s" /ac" s"racu "nu!1 'l a%"r" Monica.
0 *"-i insulte (i s"-i ,at".
A...da "n ora de rom4n', l-am "ntrebat pe domnul Olie (opescu cum se spune.
El mi-a dat dreptate. 9a eu nu mai pricep nimic 6hiar el spune tot a*a5 PEi
areQ 0pune tu, mam' drag', *i-a b'tut ,oc de mine sau nici el nu *tie
rom4ne*te?=
0 Ilie Po%escu- e(ti un %rost2 *e cunoa(te (i du%" nu$e c"-i %rost5 nu-i a(a-
Monica1
0 e ce- Ol)u!a1 El i-a dat dre%tate lui "nu!.
0 Nu tre,uie s" !ii cu %ro(tii- Monica. Ei n-are dre%tate niciodat" .
=9e c"nd m-am tuns mi-i foarte frig. 1i nu *tiu de ce, da mi-i ru*ine cu capul
gol 6e-ar mai r"de &lgu#a s' m' 2ad' a*a=
0 *"racu ;u/tea2 .'$,i Ol)u!a- %ri&ind /oto)ra/ia din $'nile Monic"i. Parc"-i
dat cu &ar %e ca%2
Ol)u!a re'nce%u lectura. Monica nu-(i $ai lua oc#ii de %e /oto)ra/ie. Asculta
(i %ri&ea. "nu!- 'n uni/or$" cu %antaloni lun)i a&ea o %o.i!ie /oarte /oto)ra/ic"9
un %icior 'nainte- ca la co$anda $ilit"reasc" A%e loc P%aus2A5 o $'n" &oi&odal
'n/i%t" 'n (old- cealalt"- %urt"toarea c#i%iului- at'rn'nd !a%"n" de-a lun)ul
coa%sei5 ca%ul str'$,at 'n sus. *ur'dea sera/ic $'nei ne&".ute a /oto)ra/ului.
Ro(i- o,ra+ii Monic"i '(i 'nsu(ir" .'$,etul.
*crisoarea se is%r"&ea cu ur$"torul %ost-scri%tu$9 =...1i eu am m"ncat
dulcea#' din ga2anoasele de la &lgu#a. :un' mai era, mam' drag' !umai la
noi acas' se face a*a bun' dulcea#'=
0 ;ra&o- "nu!2 A(a a( /i scris (i eu.
Ol)u!a ad$ira retorica $"iestrie cu care "nu! '$,inase s%o&edania +a/ului
dulce!ilor %"strate %entru iarn"- cu sl"&irea lor (i $")ulirea %")u,a(ului 0 /"r"
s"-(i dea sea$" c" acel A,un" $ai era- $a$" dra)"2A de%arte de a /i un
&icle(u)- %entru "nu! era o nai&" (i de%lin" doin".
u%" '$%"rt"(anie- $o( :#eor)#e %ri&ise lun) a,urii al,"strii ai /u$ului de
t"$'ie %lutind 'n/lori!i %rin odaie. e la o &re$e a!i%ise. Acu$ dor$ea cu /a!a 'n
sus. ;ra!ele-i at'rnau 'n l"turi- )rele. i tru%ul- (i c#i%ul %"strau %arc" 'nti%"rirea
rese$nat" a unei r"sti)niri.
oa$na eleanu 'l &e)#ea- a(e.at" %e un sc"unel al"turi de la&i!"- cu
coatele s%ri+inite %e )enunc#i (i /runtea cu/undat" 'n %al$e.
Ve)#ea (i O!eleanca. Ne'ndr".nind s" stea +os- su,t acela(i aco%er"$'nt cu
doa$na eleanu- (i /iind ostenit" de lun)a (edere 'n %icioare- 'n)enunc#ease 'n
/a!a icoanelor.
octorul- 'ntins %e %ris%"- la aer curat- cetea un ro$an /ran!u.esc- /"c'nd
re/lec!ii s%eci/ic ro$Bne(ti.
...Pe c'nd era de-o sa$" cu Ol)u!a- doa$na eleanu c"%"tase de la $o(
:#eor)#e un dar ne%ieritor- ca tranda/irii Iericonului9 .'$,etul co%il"riei. 8"r"
de $o( :#eor)#e nu l-ar /i cunoscut. Nu doar c" n-o iu,eau %"rin!ii2 ar $a$a
doa$nei eleanu- )reu .druncinat" de la na(tere- tr"ise $ai $ult %rin
str"in"tate. Venirile ei acas" 0 din ce 'n ce $ai rare 0 nu aduceau dec't o /a!"
$ai isto&it"- un .'$,et $ai c#inuit (i o %orunc" de lini*te s/"tuit" de doctori (i
rostit" de 8i!a Elencu 'n /a!a $or$anelor de +uc"rii %roas%"t aduse. 3onu
3ostac#e u$(a- %rins de &ia!a %olitic"- de.$ierda distrat- uneori nu$ai 0 (-
atunci c-un o/tat de $'#nire 0 ca%ul /eti!ei ti$ide cu care a&ea s" i se stin)"
nu$ele. 6n sc#i$,- str"+eri neclinti!i ai co%il"riei ei 'n c"$inul %"rintesc-
/useser" oc#ii 8i!ei Elencu- &er.i- ca un $uce)ai ni$icitor al oric"rei /r")e.i$i.
Mai t'r.iu- dasc"li (i )u&ernante- tot su,t diri)uirea 8i!ei Elencu- o 'n&"!ar" s"
/ie ,"tr'n" la $inte- de(tea%t"- %oso$or't" (i sa&ant" (i 'n alte li$,i dec't cea
ro$Bneasc".
Mo( :#eor)#e-i !inuse loc de $a$" (i ,unic. El alun)ase tot at'tea lacri$i
%e c't de(te%tase .'$,ete (i-n&ior"ri %e c#i%ul %alid al /e!ei isto&ite de
'n&"!"tur" (i sin)ur"tate.
i ea /usese odat" Adudui!a $o(uluiA. Acu$ era Ol)u!a... i $o(ul co%il"riei
lor se ducea...
e)etele doa$nei eleanu $'n)'iar" u(or %"rul al, al $o(nea)ului.
Alte a$intiri- de $ai t'r.iu- 'nlocuir" %e-ale co%il"riei5 (i acestea tot de $o(
:#eor)#e le)ate (i de c"su!a lui.
...8i!a Elencu %rinsese la Ia(i 0 era $ult de-atunci 0 o scrisoare de dra)oste
de la t'n"rul Ior)u eleanu- %ro/esorul de /ilo.o/ie al ne%oatei sale.
0 3e-i asta- Alice1 'ntre,ase ea cu scrisoarea 'n $'n" (i un .'$,et o!e!it 'n
oc#i.
Ini$a ne%oatei si$!ise )reutatea 'ntre)ei %lanete.
0 Ia s" &ede$ noi ce-a scris domnul profesor, 'nce%use 8i!a Elencu
a(e.'ndu-se 'ntr-un /otoliu... =9raga mea Alice= ;re- ,re2... Vra s" .ic"- scu$%a
$ea ne%oat"- un slu)oi- un eleanu oarecare- are cute.an!a s" te tutuiasc" %e
tine, odrasl" de nea$ ,oieresc2 8ru$os2 Tare /ru$os2 tii tu- /eti!o- %entru ce-s
/"cute ,icele1... Nu (tii. Ei- s" te-n&e!e $"tu("-ta- c"-i $ai ,"tr'n". ;icele-
dra)" ne%oat"- s'nt /"cute %entru t"l%ile )roase- ca s" le /ac" $ai su,!iri... (i
$ai si$!itoare. i cu$ $ai s%une1 =9rag'= Un adiecti2 /oarte necu&iincios2...
i ce $ai s%une1 =%ea= 3u$ se %oate2 Nu-!i %are !ie- scu$%a mea ne%oat"- c"
acest %osesi& nes",uit %orne(te dintr-o $inte cu totul s$intit"1 3" alt/el nu-i cu
%utin!" s" 'ndr".neasc" un /ecior de ro,i s" /ure un cu&'nt a(a de ,oieresc2...
Mata- /eti!o- 'nc#eiase 8i!a %"turind scrisoarea ca %e un docu$ent de $are
%re!- ai s" $er)i cu $ine la !ar"- (i acolo a$ s"-!i s%un eu Adra)a $ea AliceA
%'n" ce ti-i s"tura de dra)oste- ca s" nu $ai si$!i ne&oia s" !i-o s%un" slu)ile.
8i!a se !inuse de cu&'nt a(a de &erti)inos- 'nc't t'n"rul Ior)u eleanu )"sise
nu$ai o u(" 'nc#is" 'n casa unde %reda lec!ii de /ilo.o/ie. Pe c'nd ne%oata 8i!ei
'n&"!a la Medeleni s"-(i st"%'neasc" lacri$ile su,t atenta %ri&e)#ere a oc#ilor
&er.i- t'n"rul Ior)u eleanu le l"s" s" cur)" 'n &oie- la Ia(i- c"%"t'nd ,ile din ce
'n ce $ai ro(ii la e@a$enele de dre%t.
6ntr-o ,un" .i- &ine la curte $a$a Anica- ne&asta lui $o( :#eor)#e.
0 *"rut $'na- duduie- o/tase ea ca s"-(i ascund" .'$,etul- o c".ut la %at
$o(nea)ul.
8"r" s" $ai a(te%te 'ncu&iin!area 8i!ei- Adudui!a $o(uluiA %ornise 'ntr-un
su/let. Mo( :#eor)#e o 'nt'$%inase 0 $o#or't de &esel ce era 0 'n tind".
6n loc de ,oal" 0 t'n"rul Ior)u eleanu.
Mo( :#eor)#e (tia ,ine cine-i (i ce %oate 8i!a Elencu. Totu(i nu %re)etase.
O du%" a$ia." 'ntrea)"- Mo( :#eor)#e (i $a$a Anica %'ndiser" %e )ea$
%entru /ericirea de la s%atele lor. O noa%te 'ntrea)" dor$iser" %e %ris%"- /iindc"
'n od"i!a lor dor$ea so$n /ericit- so$n tineresc Adra)ul dudui!eiA.
...3resc uneori 'n /a!a caselor co%il"riei $asi&i (i ,l'n.i ste+ari- al c"ror .&on
de /run.e- al c"ror cor de cui,uri- cu .ilele (i anii tot $ai scu$% '!i este- /iindc"
'n /run." (i 'n cui,uri tr"iesc (i c'nt" a$intiri (i /iindc" u$,ra lor e dulce ca o
dra)oste. i dac" se 'nt'$%l" ca securea s"-i a,at"- c"derea lor e-o %r",u(ire
de trecut- (i )olul li%sei lor &aier de +ale.
6n t"cerea od"i!ei nu s-au.ea dec't su/larea #urducat" (i (uier"toare a lui
$o( :#eor)#e. 3u #'r(c"it de /erestr"u- $oartea do,ora un ,l'nd ste+ar.
oa$na eleanu %l'n)ea.
O!"leanca se 'nc#ina la icoane.
3'nd %o&estea sau c'nd %leda- do$nul eleanu era st"%'nit de un .,uciu$
$eridional care-l /"cea s" nu-(i )"seasc" ast'$%"r. Odat"- la 3urtea cu +uri-
'n/ier,'ntat de oratorie (i de 'ntreru%eri- %"r"sise- 'ncetul cu 'ncetul- banca
ap'r'rii; (i 'nce%use s" 'nainte.e... A+unsese 'n $i+locul s"lii- 'ntre acu.at (i
+ura!i.
8"r" s"-(i dea sea$a- &alsa $ereu- 'naint'nd s%re $asa 3ur!ii- %'n" c'nd
%re(edintele sunase clo%o!elul9
0 o$nule a&ocat- '$i %er$ite!i s" c#e$ a%rodul s" $ute $asa 3ur!ii... ca
s" a&e!i loc2
0 M" ierta!i- do$nule %re(edinte- re%licase do$nul eleanu- o%rindu-se.
Ade&"rul te %oart" 'nainte- ca un asalt s%re dre%tate. Mul!u$esc onoratei cur!i
c" $-a tri$es la ti$% 'nd"r"t.
e ast" dat"- su,iectul %o&estirei era 'n cel $ai des"&'r(it acord cu
te$%era$entul %o&estitorului. Is%r"&ile celor Atrei $u(c#etariA nu erau nu$ai
%o&estite- ci (i redate %rin )est (i atitudine. *%ada ne'n&ins" a lui AdPArta)nanA-
redus" la %ro%or!iile %itice ale cou%e-%a%ier-ului de %e ,irou- do,or'se at'!ia
)uar.i de-ai cardinalului Ric#elieu- 'nc't do$nul eleanu- c'nd 'nainta- de ,un"
credin!"- d"dea la o %arte cu %iciorul i$a)inare cada&re. 6oupe-papier-ul nu
$ai a&ea %ic de %ra/9 du%" /iecare duel- do$nul eleanu 'l (ter)ea de s'n)e.
Abat-,our-ul l"$%ii- r"sturnat %e co&or- ar"ta c" slu+ise de /etru
cere$onioaselor saluturi sc#i$,ate 'ntre ,ra&ii At#os- Port#os- Ara$is (i al
%atrulea $u(c#etar al trei$ei9 )asconul dPArta)nan.
3ea(ca de ca/ea nea)r" era $'n+it" %e din"untru de dro+die- /iindc" 0 de(i
)olit" de %e la $i+locul %o&estirei 0 do$nul eleanu o r"sturna %e )'t-
$u(c#et"re(te- sor,ind din ea 'nc#i%uirea acelor sa&uroase &inuri care
r"scu$%"rau 0 'n scurtele %o%asuri 0 truda (i 'ncerc"rile celor %atru ,ra&i.
Monica (i Ol)u!a a&eau $i(c"ri de r'ndunele- ur$"rind .i).a)urile
%o&estitorului %rin lar)a 'nc"%ere.
0 ...Port#os 'i &ede- da ce-i %as" lui de %atru-cinci-(ase )uar.i de-ai
(na%anului de cardinal2 3-un ,r'nci nu$ai- r"stoarn" cal cu c"l"re! cu tot...
Un scaun c".u trosnind.
0 ...'n(/ac" %e c"l"re!...
3ea $ai ni$erit" 'ntruc#i%are a c"l"re!ului cardinalicesc era statuia +usti!iei
cu ,alan!ele &e(nic str'$,e. o$nul eleanu 'n(/ac" +usti!ia de ,ron..
0 ...(i-nce%e s" /ac" $ulineuri9 trei )uar.i cad $or!i- doi r"ni!i- ceilal!i /u).
Ulti$ul )uard 0 Husti!ia 0 c".u din )reu %e co&or- 'n a%lau.ele Ol)u!ei.
3arita,il"- Monica ridic" Husti!ia %un'nd-o la locul ei %e ,irou.
3a un AHristos a 'n&iatA rostit de %reot (i a%oi de $ii de )uri- ro(ea!a
soarelui 0 din nor 'n nor- din .are 'n .are 0 ilu$inase cerul.
O)rada casei lui $o( :#eor)#e- 'ncetul cu 'ncetul se u$%luse de !"rani.
Veniser" s" a/le &e(ti des%re cel $ai ,"tr'n (i cel $ai ,un dintre ei. Unii (edeau
+os la %"$'nt- al!ii %e %ris%"- al!ii 'n %icioare- t"cu!i (i sole$ni ca la $oartea
unui &oie&od.
Mo( :#eor)#e desc#ise oc#ii9 erau tur,uri. 6i 'nc#ise iar. O lu%t" /"r" tru%uri
se 'ncinse 'n t"cerea od"i!ei... Mo( :#eor)#e desc#ise din nou oc#ii. :'ndurile
se $i(cau ane&oie ca ni(te care troienite %rin ne,ulosul 'n)#e! al iernii.
octorul 'i lu" %ulsul. 6nt'lnind c#i%ul str"in- oc#ii lui $o( :#eor)#e se
'nturnar". Pri&i %rin 'nc"%ere... o recunoscu... 6nce%u s" caute... Oc#ii doa$nei
eleanu 'nt'lnir" %ri&irile $uri,undului.
oa$na eleanu '(i trecu $'na %este /runte9 uitase.
0 u-te acas"- (o%ti ea O!"lencei. /"c'ndu-i se$n s" se a%ro%ie- (i ad-o %e
Ol)u!a.
3u $ult" trud"- $o( :#eor)#e '(i urni ca%ul din loc9 a%lec'ndu-(i-l s"rut"
$'na doa$nei eleanu.
Ale@andre u$as scrisese a&enturile celor trei $u(c#etari5 do$nul eleanu
le istorisea %rin &iu )rai. Pornind %oate de la ada)iul +uridic9 =<a plume est
ser2e, la parole est libre(1)
l
= 0 %o&estitorul i$ensi/ica ro$antis$ul
ro$ancierului. o$nul eleanu nu $ai era a&ocatul Ior)u eleanu- ci al
cincilea $u(c#etar inedit9 &er,alul &itea. Tartarin de Tarascon.
A(a c" $u(c#etarii lu%tau cu o(tiri 'ntre)i %e care- /ire(te- le ,iruiau
ne)li+ent. 6n %lin )alo%- Port#os s$ul)ea ,uc#ete de ste+ari 0 sau al!i )i)an!i
&e)etali 0 %e care le arunca 'n ca%etele ur$"ritorilor- /"r" ca ar$"sarul de
su,t el 0 de cea $ai ro$antic" ras" 0 s" ,a)e de sea$" adaosul $iilor de
Cilo)ra$e.
PArta)nan trecea sin)ur %rin r'ndurile du($ane 0 ca Isus %e &alurile $"rii
0 '$%"r!ind 'n drea%ta (i-n st'n)a tr"snete de s%ad" (i inter+ec!ii ro$Bne(ti.
Iar c'nd to!i %atru $u(c#etari lu%tau delaolalt"- &'ntul celor %atru s%ade
de.r"d"cina %"durile. ac" *napanul de Ric#elieu ar /i /ost $ai %ractic- ar /i
a%elat la %atriotis$ul $u(c#etarilor 'n loc s"-i %ri)oneasc". i $u(c#etarii 0
flamberge au 2ent(M) 0 ar /i /"cut $ulineuri din .ori (i %'n"-n sear"- %urt'nd
ast/el cu &'ntul )alic al s%adelor toate cor",iile 8ran!ei %e $"ri (i oceane...
e-acu$ 'nainte- #aiducii na!ionali a&eau serio(i ri&ali 'n sti$a Ol)u!ei.
1
3ondeiul este scla&- cu&'ntul este li,er =/r.>
K
3u %ana(ul /lutur'nd 'n &'nt =/r.>.
Anica ,"tu de c'te&a ori 'n u(". Ne%ri$ind nici un r"s%uns- intr".
0 ...O lo&itur" la st'n)a9 ,an)2 Ad&ersarul o %arase...
Ol)u!a se 'ncrunt"9 %al%ita.
0 ...O lo&itur" la drea%ta... 3e &rei1 'ntre," dPArta)nan d'nd cu oc#ii de
Anica.
0 A/ar"2 !i%" Ol)u!a. *%une- %a%a.
0 Ad&ersarul era c#iar At#os1
0 Eeei2
Anica nu-(i lua oc#ii de la do$nul eleanu care ur$a a%rins %o&estirea.
V".'nd c" nu-i luat" 'n sa$"- 'naint" s%re ,irou.
0 A tri$es cuconi!a du%" duduia Ol)u!a.
0 ...Ad&ersarul lui Port#os era c#iar Ara$is2
0 Aaa2
0 Lui $o( :#eor)#e-i r"u de tot- &or,i tare Anica.
0 3e-ai s%us1 s"ri Ol)u!a.
Anica /u)ise. Ol)u!a se uit" la do$nul eleanu cu /runtea 'ncre!it".
0 3e-a s%us- %a%a1
o$nul eleanu- tre.it- cu%rinse cu %al$ele ca%ul Ol)u!ei- str'ns de tot-
s"rut'ndu-l %e /runte. Ol)u!a cli%i- se s$unci- desc#ise u(a (i o ru%se la /u)".
V".'nd-o %e Ol)u!a- !"ranii din o)rad" se desco%erir" ridic'ndu-se 'n
%icioare. Ol)u!a trecu 'n )oan" %rintre ei- %ri&indu-i ."%"cit".
0 Mo( :#eor)#e2 !i%" ea din tind"- )'/'ind.
O!"leanca intr" du%" ea. oa$na eleanu (i doctorul se ridicar" 'n %icioare.
Ol)u!a se uit" c'nd la unul- c'nd la altul- /"r" s" %ri$easc" nici un r"s%uns.
6n &'r/ul %icioarelor intrar" do$nul eleanu- Monica (i Anica. Tinda se
u$%luse de ca%ete. To!i t"ceau a%"s"tor.
O,ra+ii Ol)u!ei al,ir". *e a%ro%ie de la&i!"- %ri&indu-l %e Mo( :#eor)#e cu
s%ai$" (i ne'ncredere. Mo( :#eor)#e nu $ai %utea nici s"-i &or,easc"- nici s"-i
.'$,easc". A,ia o ."rea %oate 0 cu a,urul de su/let r"t"cit 'n oc#i.
0 Mo( :#eor)#e- nu tra)i din lulea1 'l 'ntre," Ol)u!a tainic- a%lec'ndu-se
asu%ra lui ca s" n-o aud" ni$eni.
Pleoa%ele $o(nea)ului se .,"tur" %e al,ul oc#ilor. Ol)u!a lu" luleaua de %e
$asa cu ,ucoa&ne. To!i se /ereau din calea ei. A(e." luleaua 'n $'na lui $o(
:#eor)#e- .",o&ind 'ndelun) cu $'nu!a ei rece %e 'n)#e!ul de)etelor al,e.
*e duse din nou la $asa cu ,ucoa&ne- lu" cutia cu c#i,rituri- se a%ro%ie de
la&i!". A%rinse c#i,ritul. Luleaua c".u din de)etele !a%ene... 3#i,ritul ardea
%'l%'ind 'n $'nu!a tre$ur"toare.
O!"leanca 'ntinse lu$'narea (i o a%rinse de la c#i,ritul %e s/'r(ite- stin)'nd
totodat" /lac"ra care ardea de)etele Ol)u!ei.
0 u$ne.eu s"-l ierte2
0 Pentru ce1 'ntre," ru)'ndu-se Ol)u!a- cu o s/'(ietoare duio(ie.
ar to!i %lecar" ca%etele.
i icoanele din %"rete t"ceau se&ere.
O a$ia." rece- cu cerul '$,"tr'nit de nouri suri.
easu%ra satului suna clo%otul- a$intind cerului de%"rtat intrarea 'n %"$'nt
a unui o$. Pe uli!a cea $are (i %rin /a!a o)r".ilor nu se &edea !i%enie de o$ 'n
&r'st"5 nu$ai co%ii de cei $"run!i care &or,esc cu )'.ele- se s/"desc eu &r",iile
(i se su%"r" %e co%aci. *atul %"rea al co%iilor.
La ci$itir- s"tenii cu ca%etele %lecate 'nd"r"tul /a$iliei eleanu ascultau
clo%otul +alnic.
3'nd 'nce%use slu+,a la $or$'nt- Ol)u!a se desco%erise. Pletele ei ne)re
/luturaser" 'n &'ntul as%ru laolalt" cu %letele /l"c"rilor (i-ale $o(ne)ilor.
Preotul era ,"tr'n. 3i$itirul- ,l'nd. Vor,ele slu+,ei se$"nau cu-acele a$u!ite
'n ,ucoa&nele c"su!ei de(arte.
AMo( :#eor)#e- unde e(ti1A
0 8ie-i !"r'na u(oar".
i deasu%ra $or$'ntului !"ranii ad'ncir" crucea de ste+ar.
ac" ar /i &".ut $o( :#eor)#e oc#ii dudui!ei lui- 'ncerc"na!i ca niciodat" (i
%ironi!i /"r" de lacri$i asu%ra $or$'ntului 0 AAici-s- dudui!a $o(uluiA 0
%ri&irea lor l-ar /i '$%o&"rat $ai )reu dec't !"r'na u$ed" care-l %ecetluise 'ntre
$or!i.
6nd"r"tul caselor ,oiere(ti 'nce%use %ra.nicul de %o$enire %re)"tit de
doa$na eleanu du%" datini.
3u $'na ei- Ol)u!a &"rs" din can" 'n ulciorul /iec"ruia. oa$na eleanu (i
Monica '$%"r!eau %a#arele cu rac#iu de %e ta,laua %urtat" de O!"leanca.
Anica- Pro/ira (i *a/ta 0 ,uc"t"reasa oa$enilor de %e $o(ie 0 aduceau
/elurile de ,ucate.
*/iala %oso$or't" adus" de la ci$itir nu !inu $ult. Mai 'nt"i &or,ir"
a$intirile ,"tr'nilor. Pe ur$" i.,ucnir" )lu$ele tinerilor9 la 'nce%ut 'n (oa%t"- la
urec#e- a%oi /"!i(. Rac#iul- su%a /ier,inte (i %ri&eli(tea ,un"t"!ilor calde 'nte!ir"
&oio(ia.
Ol)u!a se 'ncrunt". O &or," a%ri)" 'i a%rinse oc#ii... dar %orni s%re cas"-
str'n)'ndu-(i ,u.ele uscate. 6n /a!a sc"rilor se o%ri- ca alun)at" de cine&a. *e
'ndre%t" s%re )ra+d. Acolo ni$eni nu r'dea...
...Acolo- %e ca%ra tr"surii neclintite- /"r" de cai- /"r" de #"!uri- un co%il
%l'n)ea cu $'nile %e oc#i.
i du$ne.eul $inunatelor %o&e(ti nici nu tri$ese 'n)eri s" se-n#a$e
.,ur"tori5 nici nu cu%rinse de la s%ate %u$nii u.i- d'ndu-le #"!uri- nici nu (o%ti
c-un .'$,et ,l'nd9
AM'n" $ata- dudui!"A.
0 *tai +os- %"rinte.
V'r'nd $'na su,t ras"- %reotul scoase la i&eal" un %lic.
0 3ucoane Ior)ule- acu$ doi ani- $o( :#eor)#e 0 u$ne.eu s"-l ierte 0
$i-o 'ncredin!at o #'rtie %entru do$nia-ta. Iac"t-o.
o$nul eleanu lu" %licul de %'n." cu %ece!i ro(ii. Pe-o /a!" de coal"- $'na
lui $o( :#eor)#e a(ternuse tre$ur"toare c#irilice. u%" o scurt" arunc"tur"
de oc#i- do$nul eleanu se uit" la %reot.
0 P"rinte- eu a$ ca$ uitat slo&a asta. 8ii ,un (i cete(te.
Preotul '(i %use oc#elarii (i d"du )las &oin!elor din ur$" ale celui dus.
6nce%ea $o( :#eor)#e- lu'ndu-(i r"$as ,un de la st"%'nii s"i (i $ul!u$indu-le
%entru %'nea care o $'ncase la casa lor (i %entru ,un"tatea cu care-l
'n&redniciser". A%oi ar"ta 'ntre,uin!area ce roa)" s" se dea ,anilor %e care i-a
a)onisit. A%oi9
...=Eu Rheorghe Oernil', las cu limb' de moarte casa *i gospod'ria me
copiilor lui cuconu Oorgu 9eleanu, adic'telea, duduii &lgu#a *i lui cucona*u
9'nu#. 0" li hie casa *i p'm"ntul mieu loc de gioac' dup' moartea me precum
le-o fost *i c"t am tr'it. Oar' sipetul br'*o2enesc, ce am dar de la r'posatul
cuconu 6ostache 9um*a, "l l's cu tot ce-i "n el duduii &lgu#a. Am adunat "n
sipet oleac' de -estre, din munca me, pentru duduia &lgu#a. 1i 2' roag' mo*u
cu plec'ciune *i supunere s' face#i duduii &lgu#a hain' de mireas' din
m'tasurile adunate "n sipet. 6' dac' n-am a2ut eu parte s-o 2'd mireas',
m'car de-at"ta bucurie s' am parte, c' mult am iubit-o=...
6ntre ti$%- doa$na eleanu intrase 'n ,irou c"ut'nd-o %e Ol)u!a. Vor,ele
testa$entului se '$,inau 'n $intea ei cu dialo)uri din al!i ani- l"$urindu-le.
A3't- $o( :#eor)#e- c"-i ,un (i ie/tin.A
A;a $"tas"- s"rut $'na- c"-i scu$%" (i /ru$oas"A.
Ai %entru ce- $o( :#eor)#e1 3" doar /at" de $"ritat n-ai1A
A*' #ie2 tie el $o(u2A
=1i mi-i iertat mie, ca slug' 2eche a neamului dumnea2oastr' *i ca om
b'tr"n, s' ridic ochii la st'p"na me, duduia &lgu#a, *i s' -ic5 P9uduita mo*ului,
s' nu-#i hie ru*ine s' prime*ti s'stre de la o slug', c' munca *i dragostea "s
sfin#ite chiar de 9omnul nostru 9umne-euQ= ...
Nu$ai doa$na eleanu (tia 0 din 'nt'$%lare 0 c" Ol)u!a '$,r"case 'ntr-
ascuns roc#i!a de doliu a Monic"i %entru 'n$or$'ntarea slu)ei care-(i 'nc#inase
$unca anilor din ur$" unei al,e roc#ii de $ireas".
Noa%tea de toa$n" era u$ed" (i a$ar"- ca i.)onit" din /undul unui ocean.
Pe %eronul )"rii- doa$na eleanu- do$nul eleanu (i /eti!ele- str'n(i 'n +urul
)ea$andanelor- (edeau t"cu!i ca o /a$ilie de e$i)ran!i.
Trenul intr" 'n sta!ie cu o 'nt'r.iere de un ceas. *e suir" re%ede. Pe coridorul
nelu$inat un )las ,"r,"tesc 'ntre," c"sc'nd9
0 3e )ar" $ai e (i asta- do$nule1 3'nd dracu o s" $ai a+un)e$ cu-at'ta
stat %e loc2
Ol)u!a str'nse %u$nii.
:orni!a sun" scurt. Trenul %orni din anoni$a )ar" a &acan!elor sure ora(ele
cu nu$e at't de cunoscute.
------------------------
Ionel Teodoreanu
La Medeleni
Vol.2 i 3
Drumuri
Partea ntia
1
SFRITUL UUI ! "#L!R
Dei $lin% de &olari' (a)ta &l%dire a Li&eului La*%r din +u&ureti amu,i)e. Din ea
nu )-au*eau de&t *(onurile de-a.ar%/ 0em%tul lun0 al tram(aielor1 (o&i.er%rile ritmi&e
ale oltenilor &u *ar*a(aturi' .ru&te i &%r2uni1 i n r%)tim$uri' $rin .la&%ra al2% a (erii'
&orul &rud i anar3i& al (r%2iilor din "imi0iu.
Mai 2ine de &in&i )ute de $eni,i $orni)er% &ru&iada ultimelor te*e ale anului'
alun0ate de a&eeai teroare 4 &ori0en,a )au re$eten,a 4 &%l%u*ite de a&elai
.anati)m/ &u&erirea (a&an,ei .%r% de 0ri5i.
n toate &la)ele' miro)ul a&id al &ernelii )t%$nea 4 mai $re)u) de &elelalte 4 &a
$re*en,a unui de)tin. De $e &atedre' dominnd irurile )$in%rilor a$le&ate' *eii
dida&ti&i 4 ndeo2te )lu,i' nerai' &u o&3elari &%l%ri $e tri)te na)uri 4 a(eau e6$re)ia
eni0mati&% a *eilor autenti&i.
Fi,ui&ile &ir&ulau $e )u2t $u$itre' )e tu$ilau )u2t )u0%torile im$rimate &u ta2la
nmul,irii' $ndeau )u2t .ilele &aietelor liniate i emo,ionate 4 a0ere i &lande)tine &a
o$rlele 4 r%)%rind dintr-o manet% &u in)&ri$,ii mi&ro)&o$i&e' din &r%$%turile
ata(i&e ale 2%n&ilor )au din alte taini,e intime. "nd i &nd' ua (reunei &la)e )e
de)&3idea &u o n&etineal% leinat% i )e n&3idea $ateti&' i*0onind $e &oridor un mi&
#edi$ n uni.orm%' $rin) &u .i,ui&a n &aiet' &u &artea $e 0enun&3i )au a$le&at .ameli&
$e &aietul (e&inului. i &orul anti& al t%&erii murmura-n ure&3ile ure&3ite n $re*ent i
(iitor/ 7Re$etent... re$etent... re$etent...7
!lteori' o u% i*2u&nea n l%turi i )e-n&3idea $o&nind &a un a$lau* .ormida2il'
.%&nd lo& &olarului $alid de emo,ie' &are &u 0e)tul )&eni& al Damei cu camelii, ,inea
$e .a,% 2ati)ta &o$io) &arminat% &u )n0ele unei )ti&lu,e de &erneal% roie...
"la)a VIl-a modern% anali*a $oe*ia Melancolie 4 "Prea c printre nouri s-a
fost deschis o poart, prin care trece alb regina nopii moart" 4 &u o (ite*%
$%0u2itoare n $rimul rnd orto0ra.iei' &%l&at% la toate (ira5urile 0ramati&ale' &a o
(ul0ar% 0%in% )au 0)&% $e o)ea.
Tinerii &omentatori ai melan&oliei emine)&iene )e de).%tau &a la le&tura unor
)ti3uri de To$r&eanu' re*er(ndu-i ma)&a melan&oliei $entru te*ele tiin,i.i&e'
ndeo)e2i $entru &ea de la matemati&i.
Pro.e)orul de literatur% )e uita $e .erea)tr% .redonnd mintal o arie din Vduva
vesel. Purta o la(alier% la .el &u a lui Ma6imilian din Fire de artist, i a(ea numai
dou%*e&i i a)e de ani. Pe 2ule(ard tre&eau &u $ai d%n,uitori .ete &u 2lu*e de (ar%...
i $e &aiete "regina nopii moart".
"Dan Deleanu,
cl. V-a m."
I)&%litura din 5o)ul $a0inei )&ri)% n &ur)i(e toren,iale' era a2ia )&3i,at%' &a $e
re&i$i)a unei tele0rame ur0ente.
D%nu, )e uit% la &ea)ul-2r%,ar%' de)&o$erindu-l &u o 2ru)&% mi&are a 2ra,ului/
un03iul dre$t al minutarelor ar%ta trei 5um%tate. Se a$le&% la ure&3ea &amaradului de
2an&%.
4 Mir&ea...
4 ...8 &li$ir% o&3ii 2runi' )mul0ndu-)e din de&orul no&turn al Melancoliei &u un
re.le6 de lun% i o iluminare $ar&%.
4 ...eu $le&. Ia-mi tu 0eanta. e ntlnim a&a)%.
4 u m-ate$,i8 )e alarm% Mir&ea' ntor&nd &ondeiul.
4 u $ot. u mai $ot. Vreau )% tiu tot. S% )e ).rea)&% odat%.
4 "um8 Te du&i a&olo8
4 Da.
4 i )&ri)oarea8
4 Ru$e-o.
4 ...8 !)ta nu9 :u o du&.
4 !m )$u) nu.
4 Dan9
4 u te-ame)te&a.
4 Dan' te-ai 5urat9 )e n&runt% Mir&ea &u o&3i )erioi i o )u2it% roea,% n o2ra5i.
4 !m )%-mi &al& 5ur%mntul... u te uita aa9... Tu... 7n-ai iu2it7' &ontinu% n 0nd
D%nu,' intimidat i e6a)$erat de di)$re,ul ironi& al &amaradului )%u.
4 Pentru o a)t.el de femeie!
4 Mir&ea9
4 S))t9 uuir% 0la)uri indi0nate.
I*2ind $u$itrul i arun&nd o $ri(ire de ).idare ntre0ei &la)e' D%nu, )e ridi&% din
2an&%' )$%to), *(elt i ondulat n uoara uni.orm% de &am0ar. naint% )$re &atedr%'
.e2ril' urm%rit de $ri(iri nedumerite/ D%nu, era $rintre $remian,ii &la)ei. i e o a6iom%
$entru ori&e ele( 2un &% o or% e &u totul nende)tul%toare $entru nto&mirea unei te*e
de)tinate notelor ma5ore' mai ale) la rom;n% unde 7)&rii tot &e-,i tre&e $rin &a$7.
4 !i i i)$r%(it' Deleanu8 ntre2% $ro.e)orul' ritmndu-i ntre2area i 0e)tul 4
din di)tra&,ie 4 $e aria de o$eret% .redonat% $n% atun&i.
4 Da' domnule $ro.e)or.
!run&% )$re u% o $ri(ire )emni.i&ati(%.
4 "um )-ar *i&e/ "veni, vidi, vici..." inton% $ro.e)orul &u .amiliaritatea &anta2il% a
&3elnerilor de 2er%rie &nd )e a(nt% $le)nind din er(et' &-un 7(ine' (ineeee...7
4 <9 *m2i D%nu, &onde)&endent.
4 "e *i&i' Deleanu' de)$re :mine)&u al no)tru8 =enial $oet/ ai8 !re un &e
a$arte...
D%nu, )trn)e $umnii &u o (i0oare )$orti(%.
4 mi $ermite,i )% $le&' domnule $ro.e)or... ti,i' &%ldurile9 r%)u.l% el' tre&ndu-i
2ati)ta $e)te .a,a n%duit% 0la&ial.
4 Po.tim' $o.tim.
D%nu, )e n&lin% )&urt i )e )mun&i )$re u%' l%)nd n urm%-i $lutirea de $ar.um
tur2ur%toare i im$udi&% a adole)&en,ilor im$re0na,i de intimitatea unei .emei
&o&3ete.
Pro.e)orul a)$ir% &u n%ri (i0uroa)e $ar.umul e(o&ator i' nete*ndu-i mu)t%&ioara
&u un de0et' n&e$u )% .redone*e o arie din Fetia dulce. Totodat% de)&3i)e &aietul
*(rlit $e mar0inea &atedrei i' arun&nd o $ri(ire di)trat% $e te*a inde)&i.ra2il% 4 &u
)ati).a&,ia nduioat% a &3e.liilor &are nu )e uit% la 2a&i 4 $u)e un *e&e a$%)at &u
&reion rou' not% &are i0nora i &on,inutul te*ei' i Melancolia, dar &are a$lauda
)u$erlati( $ul$ele 0r%)une i dessous-urile ro*e ale Flori&%i Flore)&u n Fetia dulce.
"Mircea "almu#,
$l. V-a m."
Toat% re(olta lui Mir&ea )e de)&ar&% n i)&%litura arun&at% n mi5lo&ul .ilei' )u2t
te*a nei)$r%(it%' .%&nd' al%turi de &ore&titudinea .in% a rndurilor de mai )u)' e.e&tul
de*ordonat al tr%)netului ntr-un im$e&a2il $ar& en0le*e)&.
4 i dumneata' +almu8 "e-a,i $%,it a*i8 )e minun% $ro.e)orul' &on)ultndu-i
&ea)ul.
4 Snt &am indi)$u)' domnule $ro.e)or' r%)$un)e Mir&ea ae*ndu-i te*a
)a&ri.i&at% $e)te te*a lui D%nu,.
Tre&u n 0oana mare $rin &oridorul $u)tiu. "o2or )&%rile' (rte5. l a5un)e $e
D%nu, din&olo de 2ule(ard.
4 Dan9 Dan9
4 "e mai (rei8
4 ... :ti )u$%rat $e mine%
Se $ri(ir% o&3i n o&3i. D%nu, ).ida.
"e(a mai nalt i mult mai (oini& de&t Mir&ea i de&t to,i &amara*ii lui 4 &3iar
de&t re$eten,ii mu)t%&ioi 4 D%nu, a(ea n )&3im2 o .a,% &o$il%roa)%' &u toate &% n
5urul o&3ilor i )e inelau' (iorii' &ear&%nele dra0o)tii. I*0onit% din tru$' &o$il%ria )t%ruia
deli&at n rotun5imea lin% a o2ra5ilor' n $uritatea .eminin% a 2%r2iei i a 0tului' i n
entu*ia)mul .ra0ed al mniei &u re.le6e de (iolet% $e .runtea &u o (n% r%*(r%tit%.
Mi&%rile )$orti(e i &onturul 3ot%rt al tru$ului i d%deau o ener0ie a$arent%' atenuat%'
da&% nu de*min,it%' de dul&ea,a molate&% a o&3ilor &a)tanii. Roea,a mnilor )e
n(e&ina &u i*2u&nirea la&rimilor $e o2ra5ii lui Dan 4 n&% D%nu,.
4 !)&ult%' Mir&ea' n&e$u el ndoindu-i &u un 0e)t .amiliar li&eenilor &o*oro&ul
&3i$iului1 !dina' ori&e )-ar ntm$la' i ori&e-ai 0ndi tu, nu-i o femeie. "on&our.
"otind $e o )trad% lateral% )e nde$%rt% &u $ai ela)ti&i' ntre&nd $e rnd $e to,i
tre&%torii.
7!)ta n)eamn% &% eu )nt un m%0ar97 monolo0% Mir&ea.
Un tram(ai' (enind din)$re "otro&eni' )e o$ri la 3alta a$ro$iat%. Mir&ea )e re$e*i
ntr-a&olo. "-un $i&ior $e )&ar% o(%i. ntoar)e &a$ul n dire&,ia lui D%nu,. i *%ri
mer)ul a$le&at i ner(o) &a i )&ri)ul.
7Du-te &u tram(aiul1 du-te &u tram(aiul7' o$tea ndr5it% demnitatea lui Mir&ea.
Totui' numai demnitatea lui lu% tram(aiul. :l )e lu% du$% D%nu,' )%ltnd &ele
dou% 0en,i &olare &are-i m$o(%rau 2ra,ul.
7"a un 3amal97 )e 2at5o&ori )in0ur ter0ndu-i &u $odul $almei 2ro2oanele de
n%dueal%.
7!a ,i trebuie", 0ndi el' ntre2uin,nd $ronumele la $er)oana doua' &a i &um n
.elul a&e)ta ar .i )ta2ilit o di)tan,% ntre Mir&ea +almu' &are )e l%)a 5i0nit .%r% )%
rea&,ione*e' i 0la)ul &riti& &are' neatrnat' n.iera a&ea)t% nedemnitate.
!ri,a )e a2%tu)e &a o mi0ren% &ole&ti(% a)u$ra tre&%torilor &on0e)tiona,i i len,i.
"nii )&oteau lim2a1 oamenii 2ati)tele. Pe a&o$eriul &a)elor )-ar .i $utut $r%5i
&a.eaua.
Soarele ardea att de inten) n&t $ieri)e' al2' &a un (i)&ol' n &erul )&nteietor.
+u&uretiul ate$ta noa$tea &a o $loaie.
Vioi&iunea a0re)i(% a lui D%nu, i 0ra2a lui Mir&ea du$% el' &ontra)tau att de
&ate0ori& &u ritmul ln&ed al )tr%*ii' n&t un tre&%tor tri$lat de $nte&' &u un &arton de
n03e,at% ntr-o mn%' um2rela de)&3i)% n &ealalt% i o $o$ea)&% 2ati)t% atrnat% de
0uler &a o 2a(et%' )e ntoar)e du$% ei' e6&lamnd )ua(/
4 #39 Tinere,e9 Tinere,e9...
>
?%rind (itraliul al2a)tru al (e)ti2ulului' D%nu, n&e$u )% aler0e de-a 2inelea.
Smun&i n l%turi $orti,a de .ier. "nele l &unotea. l &unotea i 2%&anul de $e)te
drum.
4 !)ta-i %l d% inim%9 <%-3%9
La au*ul e$itetului arun&at n 0ura mare' &a o e6&lama,ie la teatru' din 0alerie'
Mir&ea nu ndr%*ni )% trea&% $rin .a,a 2%&%niei. Se o$ri $e lo&' $ro.und umilit.
D%nu, )un% autoritar' lun0' $ri(ind dum%no) t%2li,a de metal nuru2at% n *id'
dea)u$ra &utiei de )&ri)ori.
MI"<:L ST:P<!#
"%$itan din Marina "omer&ial%
T%2li,a a&ea)ta i amintea )ar&a)ti& *iua i &li$a &ea mai n&nt%toare a (ie,ii lui...
Lua)e $remiul nti la &on&ur)ul de $atina5' )u2t o&3ii !dinei' n a&lama,iile .reneti&e
ale Li&eului La*%r. # du$%-amia*% ntrea0% $atina)er% m$reun%' n.runtnd (i)&olul.
S$re )ar% o nto(%r%i)e a&a)%' &%l%u*ind-o &u 2ra,ul n 5urul mi5lo&ului $rin troienile
(i.oroa)e.
n .a,a uii' D%nu, )e de)&o$eri)e &eremonio).
4 'e vous baise les mains, madame
1
.
4 $omment! Vous n(entre) pas, cher monsieur!
2
i (eni)e )% .u0% &u .eri&irea inimii lui... !tun&i *%ri)e' la lumina 2e&ului ele&tri&'
t%2li,a. o$ti)e' &u o&3ii $le&a,i i 0la)ul r%0uit.
4 '(ai peur, madame, de d*ranger monsieur votre mari%
3
4 Mais &e suis seule, mon petit page... l est + l(*tranger
@
.
D%nu, ame,i)e' n0ro$at $ar&% )u2t tranda.iri. To,i .ul0ii nin)orii o0lindeau
)&li$irea din,ilor m%run,i.
Intra)e...
!&um ate$ta.
i-i (enea )% )mul0% i )% &al&e n $i&ioare tini&3eaua tutelar% a a&e)tui ridi&ol
Mi&3el Ste$3ano ",ui *tait tou&ours + l(*tranger
A
.
Sun% din nou/ a)&u,it% (i2ra,ie a )oneriei. i&i un r%)$un). +%tu &u $umnul n
lemnul uii' a$oi n 0eamuri. Par&% )e *%rea o mi&are $rintre $erdelu,ele uii din .a,%.
Uitndu-)e mai 2ine' nu *%ri nimi&' a$oi *%ri o0lindindu-)e n 0eamuri 4 3ol2at%
di.orm de &urio*itate 4 .i0ura 2%&anului i' .a,% n .a,%' umilitoare' uni.orma lui de
li&ean.
S&utur% &lan,a' a$ri0' &a $e o mn% )en)i2il%. imi&. "a)a &u )torurile tra)e era
mut%' n&3i)%' o)til%.
n 0oana mare n&on5ur% .a,ada i intr% $rin atenan)e. l ntm$in% 2ru)&' r%)%rind
de du$% 2u.et' $e 5um%tate )$eriat%' $e 5um%tate &o&3et% i *m2itoare' !neta. i .ri*a
&u de0etele nelinitite' &nd dantelu,ele or,ului' &nd u(i,ele 2retonului.
4 u-i a&a)%' domniorule/ $le&% la Sinaia.
D%nu, )e .%&u $alid.
4 ! $le&at8
4 Da' domniorule.
4 u )e $oate... Min,i. De &e nu mi-ai de)&3i)8
4 Dormeam' domniorule.
4 Min,i. "e-i a&olo8 Pentru &ine8 (o&i.er% D%nu,' ar%tnd &u de0etul $e 2u.et
$orto&alele t%iate al%turi de dou% $a3are a2urite.
4 Pentru mine' domniorule. M% 5ur' na9 S% nu mai a5un0... Da&% ,i-e $o.t%
r%&orete-te &-o lemonat.
4 !neta9
4 ?%u' domniorule9
4 Min,i9 !m )%-,i ar%t &% min,i. To,i )$une,i min&iuni' numai min&iuni...
1 S%rut minile' doamn% B.r.C.
2 "um8 u intra,i' dra0% domnule8 BFr.C
3 Mi-e team%' doamn%' )% nu-l deran5e* $e )o,ul dumnea(oa)tr%9 BFr.C
@ Dar )nt )in0ur%' mi&u,ul meu $a5... :l e)te n )tr%in%tate B.r.C.
A ...&are era mereu n )tr%in%tate B.r.C
4 Stai' domniorule. u )e $oate... e n&3i)' 0n0%(i !neta' ae*ndu-)e ener0i&
n .a,a uii.
D%nu, o a$u&% de um%r (roind )-o nl%ture. !neta l &u$rin)e de mi5lo&'
nnodndu-l &u 2ra,ele' li$indu-i o2ra*ul de .a,a lui. Se )&utur%' dar 2ra,ele ei l
)trn0eau din r%)$uteri.
4 "e-i a)ta89... Vai' D%nu,9 -vec les bonnes% .h% mon petit%
!neta i .r%mnta or,ul' le0%nndu-)e uor din olduri' n atitudinea &la)i&% a
)u2retelor de o$eret% )ur$rin)e de )t%$nele lor um2lndu-le la $udr%.
4 !)ta-i o in.amie9 0emu D%nu,' )mul0nd de 0ulerul tuni&ii' )u.o&at. Vreau )%-,i
(or2e)&.
4 Po.tim.
4 n .a,a !netei99
4 !neta' du-te a.ar%.
D%nu, )e ae*% $e un )&aun de ln0% ma)%' &u mna $e .runte.
4 Te ro0' de)&o$ere-te9
Lo(ind &u $odul $almei n &o*oro& i arun&% 5o) &3i$iul i' n.rnt de &%ldur%' de
aler0%tur% i de attea emo,ii' i l%)% 2ra,ele $e ma)% i &a$ul $e 2ra,e ate$tnd
de*le0area tuturor nenoro&irilor.
n linitea 2ru)&%' mutele n&leiate $e )$irala atrnat% de lam$% murmurau &u o
)urd% .rene*ie.
!dina Ste$3ano i $%turi una $e)te alta ari$ile &3imonoului 2rodat &u &ri*anteme
ru0inii' a&o$erindu-i tru$ul 0ol i 2%t%ile inimii.
Dei a2ia lune&a)e din a$ri0i de*mierd%ri' era $roa)$%t% i luminoa)% &a o
mandarin% de)&o5it%. P%rea $ul(eri*at &u ilarit%,i de aur (a$oro) &3i$ul ro*' &u na)ul
mi& i tren0%rete &rn' i 2u*a &ea de )u) tot &rn%' i $%rul ro i-att de &re,' n&t
D%nu, )$unea &% 0ra)eia*% &a i 0la)ul.
:ra mi&%/ a2ia ntre&ea um%rul lui D%nu,' &u to&uri &u tot' dar $rea (i(a&e $entru a
da r%0a* o&3iului )% o &u$rind%. i a(ea o&3ii mira,i' de mari &e erau' (er*i' ume*i'
r%&oroi.
!run&% o $ri(ire a)u$ra lui D%nu,/ ni&iodat% nu-l (%*u)e n uni.orm%. i &ul&a)e
.runtea $e 2ra,e &a un &olar .urat de )omn $e &nd i .a&e le&,ia. "a$ul a$le&at 4
numai relie.uri &a)tanii 4 de)&o$erea &ur2a ino&ent% a 0tului i o 0ro$i,%
m$re5muit% de (rte5urile $%rului.
Se a$le&% a)u$ra lui. # )%rutare' &a)t% la n&e$ut' )t%rui' n.ri0urnd )$inarea
a$le&at%. D%nu, )e )&utur%. !dina )e de*li$i' $ri(ind &u &a$ul a$le&at $e o $arte' urma
roie' &a o (e(eri,% 0ata )% &ulea0% n&% o alun%' dar )$eriat% i de).%tat% de $i&urul
&elor &are &ad... Se r%*0ndi. i )trn)e din nou &3imonoul de).%&ut. ntlnind o0linda
2u.etului )e a$le&%' ntin*nd 2u*ele' &iu.ulindu-i $%rul $e tm$le' $ie$t%nndu-i
)$rn&enele' &u 0e)turi iu,i' m%runte' mandolinate $ar&%.
#2ra5ii lui D%nu, ardeau &a i re)$ira,ia. # )im,ea mi&ndu-)e du$% &l%m$%nitul
minu)&ul al $a$u&ilor &u to&uri nalte. "%ldura de .nea,% a $ar.umului att de
&uno)&ut' in)inundu-i-)e $e .a,%' i de)t%inuia 0oli&iunea ntiului tru$ de .emeie $e
&are adole)&en,a lui i &ul&a)e o2ra5ii i tru$ul nai(.
"unotea (n%taie taini&e/ um2rele ntr*iate ale )%rut%rilor 0rele. "unotea
de*mierd%rile lun0i de-a lun0ul $ul$elor m2ietoare $n% a&olo unde $ieli,a e dul&e'
0ra)% i .ier2inte &a a ren&lodelor n ari,a de iulie. i &unotea dura ela)ti&itate a
)nilor *(&nind n mnile lui mai 0oi de&t ori&e 0oli&iune' rotun*i &a n)ui .ru&tul
de*mierd%rii mnilor &ri)$ate. i &unotea (rte5ul &ur2elor a&elui tru$ n0ro*itor de
al2' $e &are ar .i (rut )%-l to$ea)&% n tru$ul lui &a $e-o *%$ad% n $%mnt' i &are totui
r%mnea al ei.
Se au*ea *%n0%nitul lin0uri,ii n $a3arul &u oran5ad%' 2at5o&oritor $ar&%.
D%nu, )%ri n )u).
4 Ruine9 S%-,i .ie ruine9 !)ta-i &ru*ime9 -ai inim%9
4 Fiind&% 2eau oran5ad%8
!$u&nd-o &u (iolen,%' D%nu, o ridi&% n 2ra,e' i' 2lnd' o ae*% $e 0enun&3ii lui.
4 !dina' de &e nu ,i-e mil% de mine8
i &u (eni&a mi&are a &o$iilor alinta,i' i ali$i o2ra5ii de )nii ei.
4 S$une-mi &% nu-i ade(%rat... Te ro0' !dina. Fii 2un% i )$une-mi &% nu-i
ade(%rat.
i o2ra*ul' .r%mntndu-)e' &%uta 0oli&iunea )nilor i a ade(%rului dorit.
4 D%nu,' dar &e-i &u tine8 "e )% nu .ie ade(%rat8 u mai n,ele0 nimi&9... <ai'
$ro)tu,ule9 u eti tu $a5ul meu r%u i &uminte8...
i (or2ea n o2ra*' 0dilindu-l &u )u.larea &ald% i &u 0enele. Vor2ele ei 0ra)eiate
erau *m2itoare' nai(e i &u $ar.um de miere.
4 !dina' nu m% mai iu2eti9 )e tn0ui D%nu,. S$une-mi dre$t' ade(%rat... Dur%-te'
!dina9 Te ro0 5u...
# )%rutare )e adn&i a)&u,it n 2u*ele lui. Dou% mnu,e i n&letar% $%rul' )%l2ate&.
Un tremur de .run*iuri )u2t lun% i )tr%2%tu adn&. =.iau.
+ra,ul lui D%nu, i n&ol%&i tru$ul $e )u2t &3imono. "%$%tndu-i )u.larea' n&e$u
)% o )%rute la ntm$lare' ne2unete' &um )e t%(%le)& $rin iar2a $rim%(erii' )u2t ntia
$loaie' animalele tinere.
4 Snt un $ro)t9 Snt un $ro)t9 &nta 2u&uria lui &u o&3i tur2uri.
"u ea n 2ra,e' d%n,uind' $orni )$re u%.
De*meti&indu-)e' !dina )e )mun&i deodat%.
4 Stai ai&i' dra0% D%nu,... "uminte' D%nu,... D%nu,9 u )e $oate9 u (reau9 ,i$%
ea )$%imntat%' n $ra0ul uii' *(r&olindu-)e.
La ,i$%tul ei' ua )alonului' n(e&inat% &u a ieta&ului 4 )e de)&3i)e teatral.
4 "e-i tinere8 ntre2% un domn )&und' $linu,' &on0e)tionat' &u mono&lu narmat.
Vrei )-o r%$eti $e doamna8
4 "e &au,i dumneata8 "ine eti dumneata8 ntre2% D%nu, &u o&3ii m%ri,i' dnd
drumul !dinei din 2ra,e $e 5um%tate de*0olit%.
4 Dar dumneata8
D%nu, i )&utur% &a$ul. "li$i. n03i,i u)&at.
Domnul *m2ea ironi&' tr%0ndu-i mainal manetele. Re(%*ndu-l' du$% o t%&ere
n &are inima )e $r%2uea &u .ie&are 2%taie' D%nu, i*2u&ni' &u $umnii n&leta,i.
4 Iei a.ar%9
4 Tinere9 Mi )e $are &% ni&i $ro$rietar' ni&i &3iria nu eti9... #ri $oate m% nel8
ad%u0% el $otri(indu-i mono&lul &u un *m2et )trm2.
4 Iei a.ar%9
4 Tinere9
4 Iei a.ar%9 r%)$i&% D%nu, &-un .el de )tranie im$lorare n 0la).
4 Iei dumneata' da&% nu-,i $la&e &om$ania mea9
4 Iei a.ar%9 0emu D%nu,' tremurnd. Te-am in)ultat. Trimite-mi martori. M%
nume)& Dan Deleanu' )trada Pitar-Mou' 2E.
4 +ra(o' &a(alere9 Dar du$% &te (%d mai ai o adre)%/ la li&eu9 <ai8 !&olo
nimere)& mai uor9
4 Laule9
4 Mu&o)ule' adu-,i aminte &% ai ure&3i .ra0ede9
4 Ramolitule9
4 !.ar%' neruinatule9 *2ier% domnul' naintnd )$re D%nu, &u 2ra, r%*2un%tor.
Dar nainte &a )%-l .i a5un)' !dina l a&o$eri)e $e D%nu, &u tru$ul i &u 2ra,ele.
4 u-,i dau (oie9 !.ar% din &a)a mea9 !.ar%9
4 "a)a dumitale8 !3a9
# m2rn&i n l%turi &u toat% $uterea i' 2rutal' du$% nt%ia (i&torie' l n.%&% $e
D%nu, de tuni&%.
D%nu, l m%)ur% adn& i )mun&indu-)e nd%r%t' l $%lmui din dou% $%r,i' )&urt'
.ormida2il. Mono&lul &%*u. Pe&etluit &u o roea,% &are e(oli,a )$re (n%t 4 $e
amndoi o2ra5ii 4 domnul )e uita la D%nu, &a la mna denti)tului du$% &e ,i-a )&o)
m%)eaua.
Urm% un )&urt r%)tim$ de t%&ere' &a du$% e6$lo*ii. Re(enindu-i n .ire' domnul )e
re$e*i la D%nu, )u.lnd a)tmati&' &u $umnii ridi&a,i. Un $umn n $lin $ie$t l arun&% la
$%mnt.
!dina &u $umnii n 0ur% i o&3ii m%ri,i de )$aim%' &a ai &o$iilor &nd )e detea$t%
din )omn au*ind )ta.iile &are um2l% n $od' tremura' 03emuit% n $%rete' &u o&3ii la
D%nu,' $e &nd domnul' de 5o)' i relua mono&lul i-i $i$%ia nodul &ra(atei indemne'
&u aerul &ore&t i 0ra( al &elor r%)turna,i de o tr%)ur%' &nd i iau din nou n $rimire
demnitatea.
4 Iei a.ar%9 r%)un% 0la)ul lui D%nu, &a un re.ren automat.
Domnul )e ridi&% tuind. Se 0r%2i )$re (e)ti2ul' tam$onndu-i .runtea &u 2ati)ta.
D%nu, l urm%rea &u o $ri(ire de )u$ra(ie,uitor al unui &ata&li)m. n &a$ul 0ol un
)in0ur 0nd r%)una' tena&e i a2)urd/ 7S% nu-i uite &e(a1 )% nu-i uite &e(a7...
De dou% ori r%)un% metali& &3eia r%)u&it% n 2roa)&a uii de dina.ar%. !$oi' o (o&e
ne&at% de tu)%' n .al)et.
4 Pete...
Ua $o&ni' $%lmuind t%&erea.
D%nu, $orni )$re ieta&. n .a,a uii )e o$ri mirat. Se ntoar)e nd%r%t. Se o$ri'
*%$%&it' di)trat' &u un ti& n &ol,ul 2u*elor.
"u 0tul a$le&at' $orni n&et )$re )o.ra0erie' &%l&nd $rin &io2urile inimii lui.
!dina l urm%' .urindu-)e $e ln0% *id. Un $a$u& i &%*u din $i&ior. l le$%d% i
$e &el%lalt' urmndu-l $e D%nu,' de)&ul,% &a o $enitent%.
4 D%nu,9 r%)un% duio) i $ln0%tor 0la)ul din urm%.
ntoar)e &a$ul. # (%*u )$%imntat%' &u o&3ii n&remeni,i i n03e,a,i' &u 2u*ele
tremurnd' &u umerii 03emui,i' &u $i&ioarele 0oale' aa de mi&%-mi&% i de de*armat%'
&% i*2u&ni n $ln)et' 3o3otind' i .u0i.
>
4 #$rete la a treia &a)%... &ea &u tranda.iri' (or2i Mir&ea 2ir5arului &u 0la)
)&%*ut' .%&ndu-i )emn )% &otea)&% la )tn0%.
T%&u)er% tot drumul n tr%)ura &u &oul tra)' &a du$% o nmormntare.
Mir&ea )%ri' )tre&ur% n mna 2ir5arului moneda $re0%tit% i' &u o )oli&itudine
n0ri5orat%' ntin)e mna lui D%nu, a &%rui .a,% era 2lnd% i di)trat%.
4 "on&ourr... bon&ourr... <ai' ae1 3ai' ae..' Si&tirrr... Si&tirrr...
+ir5arul' &u 2i&iul ridi&at' rdea &u 3o3ote' $ri(ind &u &a$ul ntor) $a$a0alul al
&%rui 0la) de &o&ot% 2e,i(% l in(e&ti(a. La 0la)ul $a$a0alului r%)%ri' n 3aine ne0re
au)tere' &u &3i$ tra0i& de &a2otin )&o) la $en)ie' ae' .e&iorul lui <err DireFtor. Ginea
ntr-o mn% .a)&i&ola 1AA din $ontesa fr nume.
Se n&lin% $roto&olar n .a,a 2%ie,ilor' o0lindindu-le tre&erea n &3elia de un ro*
)er(ia2il. i urm%ri a$oi &u $ri(irea' i o )e(er% )ur$rindere i adn&i &utele &are
n&3ideau n $arante*% &ol,urile 0urii/ domnul Dan' .%r% de &3i$iu' &u na)turii de la
tuni&% )muli9
4 <m9 <m9
4 Si&tirr' )i&tirr9 3uruia ndr%&it $a$a0alul &%tr% 2ir5arul e6ta*iat.
4 Plea&% odat%' domnule9 in(it% ae $e 2ir5ar' &u un 0e)t )&andali*at. u (e*i &%
te n5ur% $a)%rea8... Ta&i' "o&o' ta&i odat%9
4 Si&tirrr' )i&tirrr...
4 Ta&i' "o&o' &% te-o a$u&a dam2laua' "o&o' "o&ulean%9 l im$lor% ae' )&o,nd
din 2u*unarul 5ilet&ei o 2u&%,i&% de *a3%r.
Dar "o&o' &are a2)or2i)e odinioar% )i&tirurile tuturor 3aimanalelor din 7F%0%d%ul7
lui ae' nu mai &ontenea. i 0la)ul $a$a0alului )una mai ur&io) $ornind din tru$ul &u
$ena5 de $erl%' mu0ur tn%r i m%r0ean.
Din $ra0ul uii' Mir&ea ntoar)e &a$ul i arun&% o $ri(ire de de.initi(% )&r2%
$a$a0alului n &are (edea i&oana +u&uretiului &o$leit de lu6' )trident i tri(ial.
>
<err DireFtor' tat%l ado$ti( al lui D%nut' a(ea o &on&e$,ie de)$re ma5oritate' )au'
mai e6a&t' de)$re minoritate' mult mai lar0% de&t a &odului &i(il i a &odului $enal.
Potri(it a&e)tei &on&e$,ii ori0inale' D%nu, .u)e)e de&larat ma5or 4 de &%tre <err
DireFtor 4 la &in&i)$re*e&e ani. I)$r%(i)e &ele $atru &la)e ale &ur)ului in.erior' la
&oala luteran%' n &3i$ onora2il/ media a$te i oare&are .ra&,iuni' la n(%,%tur%'
hors-concours la )$orturi' in&lu)i( 2%taie' de unde o redu&ere )im,itoare a notelor la
7&onduit%7.
La ).ritul anului &olar' <err DireFtor (eni)e &u automo2ilul &el nou 4 ti$ 1H11
4 la internatul unde &u $atru ani n urm% adu)e)e o 7.eti,%7 &u 3aine de 2%iat' &are-l
)trn0ea de mn% l%&r%mnd i )u)$innd.
o.erul 4 a&elai 2lond <err IuleF 4 n&%r&a)e 2a0a5ele )umare ale unui tn%r
li&ean' a &%rui .runte lar0 de)&3i)% )u2t a$&a $e-o ure&3e' i ai &%rui umeri lar0 &roi,i
4 n armonie &u .runtea 4 o0lindir% n o&3ii lui <err DireFtor' i-n mono&lul )%u
ima0ina &rud% a 2%r2%,iei temerar%-n 0nduri i .erm% n $umni.
S$re uimirea lui D%nu,' automo2ilul nu )e o$ri)e la ua a$artamentului din )trada
S&aune' unde D%nu, i a(ea odaia al%turi de ieta&ul lui <err DireFtor' &i la $oarta unei
&a)e )$rintene &u tera)% la eta5' o0rad% $a(at% i 0r%din% &u &3io& de (erdea,%. "a)a
al2% $%rea $udrat% n )&nteierea )oarelui de (ar%1 tranda.irii a0%,%tori i*(or,i $ar&%
din adn&ul ei' &%deau din mar0inea tera)ei a&o$erind .a,ada &u &o&3etul lor torent.
Sem%na att de mult &u o (il% &a)a din Pitar-Mou' n&t o&3ii )e mirau ntlnind
m$re5urimea ur2an%' n lo& de mare al2%)trie )au munte (erde.
<err DireFtor *m2i)e' a$rin*nd o ,i0ar%' la ntre2area mut% a lui D%nu,. n ua
&a)ei' ae' mai $roto&olar &a ori&nd 4 a&uma )inteti*a autonomia unei &a)e &u dou%
rnduri 4 )e n&lina)e n un03i dre$t' n tim$ &e $a$a0alul' iritat de tre&erea unei
tr%)uri' inau0ura)e rulada demo&rati&% a )i&tirului n noul &artier.
n a$artamentul de 5o)' D%nu, re&uno)&u)e mo2ila din )trada S&aune 4 &on.ort de
$iele i &o(oare 4 i miro)ul de tutun' de lemn de &ire i de &olonie 7@J117 al
3ainelor lui <err DireFtor. Din hall o )&ar% de )te5ar &u tre$te lar0i' a&o$erite de un
&o(or adn& du&ea la...
4 ...=ar)oniera tn%rului Dan Deleanu' anun,a)e <err DireFtor' &u o &iudat%
emo,ie n 0la).
/all $ar&3etat' &u *iduri 2oltite' $relun0it 4 i $re.%&ut oare&um n tera)% 4
din&olo de (itraliul &u dou% ui' n*e)trat &u o ma)% $%trat%' $atru )&aune i un mi&
2u.et' toate de lemn 2run' n &ontra)t &al&ulat &u *%$ada iernilor i tranda.irii (erilor
de $e tera)a o&rotit% de )oare $rintr-o (a)t% ari$% de $n*%' mo2il%.
4 "nd ai in(ita,i' $oate )er(i' &u oare&are 2un%(oin,%' de )o.ra0erie... e6$li&a)e
<err DireFtor ro)tul mo2ilierului.
La )tn0a' ieta&ul &u $ro$or,ii de )alon' )u2)tan,ial i )e(er mo2ilat1 al%turi'
n&%$%toare odaie de 2aie 4 de)$%r,it% n dou% $rintr-o $erdea 4 al &%rei )&o$ mi6t l
n(ederau 3alterele metali&e nuru2ate n *idul ri$olinat i 2alonul de 2o6 )u)$endat
a0re)i( ntre $la.on i $odea' al%turi de toate &ele tre2uitoare i0ienei i &o&3et%riei
2%r2%teti.
La drea$ta hall-ului' odaia de lu&ru/ .otolii i &ana$ea de $iele &a)tanie' )$a,ioa)e1
2irou ameri&an &u &a$a& mo2il/ 2i2liote&%' $endul% &u 2arometru1 iar $e $%retele din
)$atele 2iroului' trei $ano$lii/ una &u arme i unelte de (n%toare1 alta &u .lorete'
)$ade' m%ti de )&rim% i m%nui1 i &ea din mi5lo&' mai $u,in mar,ial%' al&%tuit% din
dou% ra&3ete de teni) &u $re)ele lor i o re,ea &u min0i al2e.
Dar mai era o )ur$ri*% n noua 0ar)onier% 4 a&ea)ta $re0%tit% de mama lui D%nu,.
=3eor03i,% a Marandei' .l%&%ul &el mai de*03e,at de $e moia Medeleni' du$% &e
u&eni&i)e trei ani 4 iarna' la Iai' (ara' la Medeleni' la )emnalul )oneriei r%)%ri)e &a
din $%mnt' &u $%r 2%lan' na) a)&u,it' o&3i al2atri i *m2et 2lond din $ri&ina
mu)t%&ioarei a2ia mi5ite' $urtnd &u de*in(oltur% )traiele nem,eti i lune&nd &u
$re)te,% $e lu&iul $ar&3etului' la &are &ontri2ui)e inten).
4 S% tr%ieti' &onaule9 De-amu ) ai&i la mata.
!du&ea n 0ar)oniera din Pitar-Mou dul&e,i .%&ute la Iai $entru tn%rul 0o)$odar
2u&uretean' )oli&itudine $rietenoa)% de &o$il de ,ar% i dul&e 0rai moldo(ene)&.
!$artamentul lui D%nu, a(ea i o intrare )e$arat%.
4 Iat% &3eia' i-o o.eri)e <err DireFtor &u oare&are )olemnitate ade&(at% a&e)tui
)im2ol.
l 2%tu)e $e um%r.
4 De-a&um nainte eti tu )in0ur )t%$n $e (ia,a i n &a)a ta... n a$artamentul de
5o) lo&uiete un (e&3i i de(otat $rietin al t%u 4 &e(a mai 2%trn de&t tine9 )u)$ina)e
<err DireFtor.
=3eor03i,% a Marandei de)tu$a)e o )ti&l% de am$anie' du$% &anoane...
De-atun&i' D%nu, .u)e)e )t%$n n &a)a lui' iar <err DireFtor' un (e&3i i de(otat
$rietin al )%u' $e &are D%nu, l &on)ulta i-l re)$e&ta )$ontan...
>
...!tent $e tera)% la ori&e *0omot' =3eor03i,% a Marandei' au*ind tr%)ura i
(%*ndu-i )t%$nul' )e re$e*i $e )&%ri. Lu% 0en,ile i &3i$iul lui Mir&ea' nre0i)tr% &u o
di)&ret% nedumerire ,inuta lui D%nu, i ddu raportul, ur&nd )&%rile n urma 2%ie,ilor.
4 ...Su) atea$t% &onau Tonel...
Un *m2et' $ri*at de na)ul a)&u,it' i a$rin)e mu)t%&ioara 2lond%. !u*ind numele
&elui &are-i ate$ta' Mir&ea ridi&% din umeri i din )$rn&ene.
4 ...!m $re0%tit de &eai.
4 S-)-)-)al(e' m%9 U-u-unde-a,i t-tt-ter)o8
D%nu, )&3i,% un )emn de )alutare )$re Tonel i intr% n ieta&' do&il' m$in) uor din
urm% de mna lui Mir&ea.
Tonel' 7Tontonel7 )au 7Mototonel7 4 &alam2ur onomato$ei& deri(at din
)u2)tanti(ul' detun%tor i (erti0ino)' moto&i&let% 4 a(ea o rond% .a,% de m%r
domne)&' $e &are un &o$il ar .i de)emnat' $rimiti( &u &%r2unele o&3ii' )$rn&enele i
mu)t%&ioara linear%. +l2ia' m$odo2ind &u triluri &a&o.oni&e' orii&e )ila2%' dar era
im$ermea2il/ *e.lemelele i $ore&lele &ole0ilor dintr-a a$tea modern%' i &3iar ale
7$utilor7 din &ur)ul in.erior' nu-l atin0eau.
4 ---i &e8 +-2%iat .rumo) )-)-)nt1 )u&-&-&-&e) la dame am9
Te*ele &ele 0rele i le .%&ea Mir&ea )au D%nu,1 de oral era e6onerat' &u e6&e$,ia
matemati&ilor' o2ie&t din $ri&ina &%ruia .u)e)e l%)at de dou% ori re$etent n &ur)ul
in.erior i la &are era &ori0ent ndeo2te n &ur)ul )u$erior. !(ea n )&3im2 o
tun%toare (o&e de 2ariton utili*at% de dire&,ia 7Li&eului La*%r7 la $rodu&,ii. Tonel o
mai utili*a i $entru 7&u-&u&eri-rea damelor7.
Se 7namora)e7 de trei .ete deodat% 4 a(ea liri)mul $lural &a i )ila2ele 4
(e&inele lui D%nu,' i (enea *ilni& $e tera)% 4 &u tuni&% de $o)ta( cloche, $antaloni
de teni)' tot cloche i 0uler de-o n%l,ime eroi&%. De-a&olo le $ndea 0alant' arun&n-
du-le &te trei tranda.iri )au alte .lori de )e*on i .ri(oli*nd 0e)tul 2enedi&,iunii
ortodo6e $rin e6e&utarea unor 72e*ele7 &u trei de0ete' $n% &nd n)era )au $n% &nd l
e6$ul*a 72u-2u&3erul de +almu7.
4 M-m-m% +almu' &e-&e-&e $or& $a-$a-$a-$a$a-0alul %)ta9 Si-)i&tirete' m%' &-
&-&-&a un $or&9 !-a-aud .-.-.etele' m%9 S-)-)tri&% $-$-$ontul lui Tonel' m%9
4 Tonel' du-te a&a)% i n(a,% $e mne... !i )% r%mi re$etent' Tonel9 ad%u0%
Mir&ea (%*ndu-i 0rima)a )&e$ti&%.
4 D-d-de &e' m%8
4 Fiind&% a(em te*% la i)torie i nu tii o iot%.
4 D-d-d-da tie +almu9 .%&u din o&3i Tonel.
4 M-am )%turat9 0e)ti&ul% e6a)$erat Mir&ea. u te mai la) )% &o$ie*i9 Du-te i-
n(a,% odat%9 :ti om 2%trn9 u ,i-e ruine9
4 S-)-)-)erio)' m%9
4 P-$e-$e-$e-$e $arola ta8
Mir&ea ridi&% din umeri.
4 !-a-a-atun&i )-))-))-)% nu mai (or2eti &u mine9... "-&&-&&-&o$ii eu de la
Deleanu9 "e-&e-&e &re*i tu' m-m-m% <-3-3ardtmut38 mai arun&% el din $ra0ul )&%rii'
a0itndu-i a$&a 2u.ant%.
"eaiul era $re0%tit $e tera)%. Samo(arul a$rin) $%rea &% rde &u 3o3ote n .a,a
$a3arelor.
Mir&ea intr% n ieta&.
4 Dan...
4 Unde eti' Dan8
u-l (edea din $ri&ina $enum2rei de)e/ o2loanele .ere)trelor erau n&3i)e.
D%nu, edea $e mar0inea $atului &u umerii $le&a,i i mnile uitate $e 0enun&3i &a
o &arte de)&3i)% $e &are )e la)% noa$tea.
4 Mir&ea...
Se o$ri mirat' netiind &e )% mai )$uie.
4 ..."e-a(em $e mne8
4 Te*% la i)torie... Vrei )% n(%,%m8
4 Da' arti&ul% di)trat i mainal D%nu,.
i deodat% )e ridi&% )%ltat' i &u$rin)e o2ra5ii &u $almele' $ri(i )$erio) toat%
n&%$erea1 o&3ii i )e dilatar% tre$tat &a ntr-o *(&nire de &omar.
4 Mir&ea9 r%)un% 0la)ul )u0rumat.
Mir&ea )im,i un .ior re&e de-a lun0ul )$in%rii.
D%nu, n&e$u )%-i &latine &a$ul &u o de*n%de5de &are nu mai n&%$ea n 2%t%ile
inimii i ale tm$lelor. Fa,a i )e n&re,i &ri)$at%' tran).i0urndu-)e n ma)&%. #&3ii i )-
adn&ir%. +u*ele )u$te' )e-n&%le&ar%.
Se $r%2ui $e $at' $ln0nd &u 3o3ote mari.
R%)una n u%' mai demult' o 2%taie )t%ruitoare1 au*ind-o' Mir&ea ntrede)&3i)e
ua' ma)&nd &u tru$ul n&%$erea.
4 =3eor03i,%' nu mai lu%m &eai' o$ti el &a dintr-o odaie &u moarte. Strn0e tot.
Lui Dan nu i-i to&mai 2ine. u mai $rimi $e nimeni.
n&3i)e ua &u &3eia.
n $enum2ra de$lin%' 5elania nn%2uit% )e *2%tea &a (ntul n &a)ele $u)tii.
Mir&ea )e ae*% $e mar0inea $atului' ).io) i )tn0a&i al%turi de durere.
4 Mir&ea' dra0% Mir&ea... !m )%-nne2une)&' Mir&ea9... Mir&ea dra0%' Mir&ea' &e
)% m% .a&8...
i la&rimile &ur0eau' &ur0eau iroaie $e o2ra5ii &l%tina,i.
4 Mir&ea' da&% mi-i mil% de ea9... :ra aa de mi&%' mi&%... )%ra&a' )%ra&a... i
$i&ioarele ei de)&ul,e9... Mir&ea dra0%' am )%-nne2une)&.
i $almele )e trau de-a lun0ul o2ra5ilor' i de0etele )e-n0ro$au n o&3i i'
alun0ate' )e-n0ro$au n $%r1 i inima 2%tea' 2%tea dnd (ia,% i $utere de*n%de5dii.
4 i mi-i dra0%' Mir&ea... i mi-i dra0%' dra0%... i-i toat% n mine...
i iar%i 3o3ote de $ln) )$ul2erar% (or2ele.
Mut' Mir&ea-i de*mierd% &a$ul.
...n&etul &u n&etul o )um2r% i)to(ire $otoli tru$ul *2u&iumat.
"urnd' din tim$ n tim$' &aden,a 3o3otelor tot mai ne&ate' mai nn%2uite' un
0eam%t r%)una tn0uitor i mu*i&al.
!$oi t%&erea )e lim$e*i $urtnd n ea &a un )u)ur de i$ot de$%rtat' o )u.lare de
&o$il adormit $ln0nd.
Din toat% .urtuna nu mai r%m%)e)e de&t un )in0ur (al duio) i monoton/ mna lui
Mir&ea alintnd' &u a&eeai mi&are' .runtea n%duit% i $%rul r%)&olit al lui D%nu,.
!$oi intrar% (ul0are' *0omotele de toate *ilele alun0ind um2ra &omarului i
deli&atul &alm/ uierul .onitor al .urtunului &u &are rndaul un0ur )tro$ea 0r%dina i
ndemnul lui "o&o/
4 Pi)-$i))1 $i)-$i))... <ai' Io&a' 3ai' Io&a9...
>
# uoar%' a2ia )im,it% 2%taie n u% &urm% intimitatea (e03ei i (i)%rii lui Mir&ea.
"u )&urte o$riri ntre2%toare' i tra)e mna din de0etele lui D%nu,' &are i-o
n&leta)er% $rin )omn.
4 "e-i' =3eor03i,%8 ntre2% el' n&3i*nd ua ieta&ului.
4 V% $o.tete domnu dire&tor la dumnealui.
"o2ornd )&%rile' Mir&ea-i tre&u mnile $e o&3i' i $ie$t%n% $%rul...
4 +un% *iua' Mir&ea' l ntm$in% &ordial <err DireFtor' e6aminnd alternati( $e
ae' &are n&remeni)e n&ordat &u )ti&la de &olonie ntr-o mn% i $antalonii
)mo&3in0ului n &ealalt% .S%-mi adu&i $eria de 3aine' ae1 &am $r%.ui,i $antalonii9 S-
ate$,i )oneria.
4 !m n,ele).
Di)$%ru &u un ri&tu) amar.
4 n&e$ )% .a& 2urt%9 Tre2uie )% rea&,ion%m' monolo0% <err DireFtor' tr%0nd &u
o&3iul la Mir&ea... Lui Dan nu-i e 2ine8 ntre2% el $e neate$tate' )&o,nd ,i0ara din
0ur%.
4 ...m9
4 +olna(8
4 #... indi)$o*i,ie...
4 Su.letea)&%8
4 ...9
Mir&ea ridi&% din umeri.
Se roi)e. <err DireFtor l 2%tu ami&al $e o2ra5i.
4 :ti &am )l%2u,' Mir&ea9 Prea mult% n(%,%tur%9 !$ro$o/ "um )e .a&e &% Tonel
nu-i $e tera)%8 L-am *%rit dnd tr&oale9
4 L-am trime) )% mai n(e,e $u,in.
4 !9 Da9 Studia*% 0eamurile de-al%turi9... ! $utea )%-l (%d $e Dan8
4 !&uma doarme.
4 Doarme8 0mberufen% 2%tu <err DireFtor n )$etea*a )&aunului' tr%0nd
totodat% un .um adn&. !tun&i totu-i n re0ul%9
!u*ind de)&on)iderarea durerii $rietenului )%u' Mir&ea a(u o mi&are de re(olt%.
<err DireFtor l lu% de 2%r2ie' *m2ind.
4 M%i 2%ie,i' nu (% )u$%ra,i. !)ta-i deo)e2irea ntre o$t)$re*e&e i $atru*e&i i
&in&i de ani... "nd n&e$ in)omniile 0ratuite' re0re,i i durerile' i )omnul tinere,ii...
Dar e6$erien,a mone0ilor e 5i0nitoare $entru &ei tineri/ i a(e,i dre$tate.
?m2etul lui <err DireFtor i tonul 4 de la e0al la e0al 4 de*armar% &om$let
$ornirea lui Mir&ea. Re(irimentul era aa de (%dit n&t <err DireFtor l $ri(i lun0.
4 Mir&ea dra0% 4 iart%-m% &% m% ame)te& 4 un )in0ur &u)ur ai tu' du$% $%rerea
mea/ )u.letul t%u (or2ete &u 0la) tare... l aude ori&ine' &u &ondi,ia )% n-ai2% (at% n
ure&3i. i .etele' dra0% Mir&ea' aud e6traordinar. +a0% de )eam%9
#2ra5ii lui Mir&ea ardeau. i $le&a)e 0enele i um2ra lor r%).rnt% $%rea
&ar2oni*at% )u2it de roul inten) al o2ra5ilor.
Se n&lin% i' mu&ndu-i 2u*ele' )ui re$ede )&%rile.
<err DireFtor l urm%ri &u $ri(irea' *m2ind amu*at.
4 ...Tot i 2ine &nd au &e au*i9
=3eor03i,% ate$ta n hall. V%*ndu-l' Mir&ea ntoar)e &a$ul i tre&u 0r%2it $e
tera)%. !r .i (rut )% .ie )in0ur $e lume/ )% nu-l (ad% i )% nu-l tie nimeni.
7Su.letul t%u (or2ete &u 0la) tare1 l aude ori&ine...7
Vra )% *i&%... (ra )% *i&%... i domnul Deleanu' i D%nu,... i &3iar...
7Dar nu-i ade(%rat7' )e a$%r% )u.letul ru$nd i nde$%rtnd $e 7&3iar7' &u )$aim%
i $udoare' de numele &are de*l%n,uia (ii 5o&uri de a$e i .u0i de &%$rioare n )u.let' i
$e o2ra5i &ulori de rodie.
Se o$ri)e $e mar0inea tera)ei' &u &a$ul a$le&at. i mnile' &u de0etele ntin)e
r%).irat n e(antai' de)t%inuiau &u &laritate 0e)tul )u.letului.
ero)tit' 7numele7 tre&u)e... :ra de$arte... +%t%ile inimii l urm%reau... #
o)teneal% .ra0ed% n&3idea .lorile )u.letului...
"3i$ul lui Mir&ea a(ea &onturul deli&at i *m2etul &iudat n &ol,ul 0urii' al unor
de)enuri de Vin&i. P%rul 2run' $ie$t%nat &u &%rare la o $arte' i n&lina u(i,ele
r%).irate $e o .runte drea$t% &a o n%l,are. Linia o2ra5ilor )e )u2,ia )$re 2%r2ie' )u$t%
$ar&% de *m2etul ne&ontenit 4 *m2et8 4 &are &on&entra .a,a n 5urul 2u*elor
)u2,iri. i )u2t .runte' o)teni,i de 0enele $rea 0rele' o&3ii ne0ri a(eau e(la(ia 0ra(% a
o&3ilor de$rini )% )e n&3ine la i&oane n 2i)eri&i nalte i ntune&oa)e.
7Su.letul t%u (or2ete &u 0la) tare1 l aude ori&ine...7
4 Fiind&% roe)& uor9
i )e roi din nou' .iind&% era ade(%rat.
4 La re(edere' Mir&ea9 i )tri0% <err DireFtor' ur&ndu-)e n automo2il. S$une-i
lui Dan )% nu m-ate$te la ma)%. Da&% (re,i (% trimit maina )% (% $lim2a,i.
4 u' mul,ume)&... M-atea$t% a&a)%.
i &a )% nu-l mai (ad% o&3ii )tr%2%t%tori ai lui <err DireFtor' )e 03emui $e un
.otoliu de $aie' la ad%$o)tul 2alu)tradei &u tranda.iri.
<uruiala &la6onului )ilueta a2ru$t drumul automo2ilului )$re "alea Vi&toriei.
7Su.letul t%u (or2ete &u 0la) tare1 l aude ori&ine...7
"u un 0e)t meditati( i .amiliar' Mir&ea i )&oa)e &reionul din 2u*unarul de la
$ie$t' (r n 0ur% &a$%tul nea)&u,it i n&e$u )%-l .r%mnte.
!&e)t ti& al 7e.ului &la)ei7 era notoriu n &la)a a$tea modern%. n .ie&are
diminea,% 4 &u $er)e(eren,a &ara&teri)ti&% 0lumelor &olare 4 a$%rea $e ta2ela
$roa)$%t )$%lat%' urm%toarea in)&ri$,ie/
"-spru inter)is fumatul... creioanelor%%%"
!&eleai trei )emne de e6&lamare $un&tau entu*ia)t 0luma &are $ro(o&a a&eleai
re.le&,ii i a&eleai r)ete.
4 "nd te (ei retra0e n T3e2aida' )&r2it de &ele lumeti' i $rooro&ea D%nu,'
Dumne*eu (a tre2ui )% de)&3id% o li2r%rie n deert $entru alimentarea ana3oretului
"reion.
Iar #l0u,a' $u)% la &urent ntm$l%tor de)$re de$rinderea &elui mai 2un $rieten al
lui D%nu,' ntr-o )&ri)oare i ad%u0a)e o nou% $ore&l%.
"1ransmite salutrile mele, eminentului tu amic /ardtmuth 2o. 3.
2o. 3 e4prim tria de caracter a acestui supra-/ardmuth care roade latino'
dup c5te-mi scrii 4 admirativ de altfel 4 cu aceea#i perseveren cu care roade
creioanele. 6u prefer creioanele 4 care 5ntr-adevr au un gust delicios de#i mai
puin antic dec5t al latinei7 gustul acesteia nu-mi convine, din care cau) cuvioasa
Monica e obligat s-mi serveasc de &u4t-gramofon la oral, #i s-mi facilite)e
plagiatul la te).
Vive Vale,ue
P. 8. -ceast formul epistolar am gsit-o 4 dup ce am cutat-o' bine5neles
4 5n Larou))e. 8pune-i-o lui /ardtmuth 4 fr s-i destinuie#ti restul 4 ca s-l
epate)i cu erudiia surorii tale.
Mai este #i o alt variant9 KVi(e et me amaL. -m 5ntrebuinat-o ca moto 5ntr-o
te) la latin. Poi s-i 5nchipui capul domnului -chindin :!; -rbore, venerabilul,
cel at5t de distrat 5nc5t a apucat 5ntr-o bun )i de dup g5t o elev pus de el la col,
confund5nd-o cu cortelul...
4 $e-i asta, bre! mi s-adresea) el impersonal, agit5nd caietul pe care l-am
cunoscut imediat, prin intuiie' cum spui tu, )Mil (ou) $lat9
Deschid o parante).
<"re= e o e4presiune familiar a domnului -rbore, mai mult9 o secreie proprie,
ca moscul la iepurii cu acela#i nume. $5nd suna-vor > cum scrie la -pocalips >
tr5mbitele supremei &udeci, o tcere de moarte fi-va 5ntre turmele rposailor.
2umai domnul -rbore, tre)indu-se din somnul morii, cu cortelul la subioar #i
prin)5ndu-#i ochelarii pe v5rful nasului, va 5ntreba inocent9
4 $e-i scandalul ista, bre!
...a#a cum face c5nd intr 5n clas, ceea ce va provoca, evident, ilaritatea
5ntregului cer, rat5nd efectul sublim al ?nvierii.
?nchid parante)a.
@a 5ntrebarea lui #i la un semn al meu se ridic 5n picioare toat clasa.
Domnul -rbore se str5mb #i se scarpin 5n cre#tet.
> 2u, bre, cu toate%... $um 5i )ice! $um 5i )ice. 8tai% Deleanu .lga. a spune tu,
ce-i asta, bre!
-am replicat 5ntreb5ndu-l care-i origina lui bre.
4 @atineasc au slvoneasc!
Aspunsul9
4 @as' bre% 2u m mai amr5 at5ta%
Dar partea miraculoas a acestei 5nt5mplri este c a observat motto-ul meu. .
coleg #i-a 5ncheiat te)a astfel9
<1e iubesc la nebunie,
Beta=.
Ci domnul -rbore s-a isclit dedesubt, pun5ndu-i D, ceea ce dovede#te c doamna
-rbore nu corectea) te)ele 4 #i bine face% 4 #i c domnul -chindin ru face c nu
le cete#te p5n la sf5r#it,
.lgua."
"urnd du$% a&ea)t% )&ri)oare' Mir&ea $rimi)e un $a&3et e6$ediat de la Iai' $e
&are )&ria/ "$omestibil". n $a&3et era o $lumier% $lin% &u &reioane <ardtmut31 iar $e
&a$' o in)&ri$,ie $iro0ra(at%/
Fabrica recunosctoare.
De-atun&i' &t%(a (reme' n .ie&are )&ri)oare' #l0u,a nu-l uita $e <ardtmut3.
7Aecomand lui /ardtmuth creioanele <$astell=. -u o culoare verde, ca @unca din
Mirce#ti. Dar consideraiile estetice n-au ce cuta aici% ?i dau un sfat medical9 1oi
carnivorii trebuie s fac din c5nd 5n c5nd puin diet vegetarian. $reioanele
<$astell= s5nt cele mai indicate."
!lta/
"-m, descoperit ni#te friandi)e pentru /ardtmuth. 2i#te creioane, ni#te creiona#e,
ni#te creioni#oare, ni#te creioni#orele, mici, micue, mititele. . drgl#ie, un
deliciu% 8e topesc 5n gur. ?i vine s le pl5ngi de mil, at5t s5nt de fragede #i
nevinovate% Dup ce le mn5nci, ai vi)iuni. <8e face= c e#ti 5n cer. Ci ve)i doi
5ngera#i c5t dou libelule inui pe degetul unui 5nger de &uste proporii, care le sur5de
serafic ca 5n crile po#tale ilustrate pe care le primesc de la un <satelit=
N
de al meu.
$ine cre)i c s5nt!
$hiar creiona#ele <?ngera#=, care se v5nd la maga)inul <8oceE F c-nie=,
sucursala a#i."
!lta/
"/. ". 4 Venus DraGing 4 -merican Pencil co. 2eG HorE.
KDoindre lMutile O lMa0rPa2leL
J
ne spune c-un u#or accent engle)esc domni#oara
$alIpso, profesoara noastr de france). ?n acest spirit #i cu acest accent
internaional, recomand lui /ardtmuth creioanele IanEee. 85nt nutritive, s5nt
instructive, s5nt distractive.
<. sen)aional noutate=. -m descoperit un creion de cinci Eilograme9 Mamuth.
6norm%
-m tremurat pentru viaa lui /ardtmuth. 6l, mititelul, nu-l poate m5nca. Dar dac
monstrul de creion e antropofag!"
i' n ).rit ntr-o diminea,% 4 era n $rea5ma (a&an,ei de "r%&iun 4 intrnd n
&la)%' Mir&ea )e minuna)e de t%&erea )olidar% a &amara*ilor )%i. Tonel l ntm$ina)e
n .a,a 2%n&ilor' ntin*ndu-i )olemn tele0rama $e &are i-o $reda)e $ortarul.
7MIR":! +!LMU'
ele( &l. VIl-a modern%'
Li&eul La*%r.
N "8atelit", n ar0oul $en)ionatelor de .ete' n)eamn%/ o 5un% ele(% &are 0ra(itea*%
liri& n 5urul alteia 4 dintr-o &la)% )u$erioar% 4 numit% 7.lam%7. Satelitul )e roete
0ra,io) i $udi& de &te ori i (ede .lama1 i aa*% $u$itrul1 i )&oate $etele de $e or,
i ro&3ie1 i trimite &%r,i $otale ilu)trate n tim$ul (a&an,elor... ntr-un &u(nt' )atelitul
e un .el de ordonan,% $a)ionat% a .lamei Bn.a.C.
J ! m2ina utilul &u a0rea2ilul B.r.C.
8lav ie st5rpitor al creioanelor nefaste 5n m5nile profesorilor. 8top. 0nite 5n
sobor te proclamm sf5ntul /ardtmuth al #colarilor de ambe-se4e"
Urmau i)&%liturile mai tuturor ele(elor $en)ionatului 7<um$el7 din Iai' &u a
#l0u,ei n .runte.
4 M-m-m% <-3-3ardtmut3' t-te )-)-)-).in,ir% .-.-.etele9 ?-*-*i&e,i' m%9
"/ardtmuth sus rsare
$a o tain mare
/ardtmuth luminea)
Ci adeverea)...
6tc."...
> Ura9 Ura9 Ura9
i (eni)e )% $ln0% de e6a)$erare n .a,a r)etelor &u a&&ent i 0e)t de &rm%.
Pro.e)orul intra)e &urmnd delirul.
i-n re&rea,ie 4 du$% o or% de )urd% ener(are 4 Mir&ea lua)e la o $arte $e
D%nu,.
4 "e &o$il%roa)%-i )ora ta9... Po,i )%-i )&rii din $artea mea &% am )%-l ro0 $e Mo
"r%&iun )%-i adu&% o $%$u% #i o min0e... &a )% ai2% &u &e )e 5u&a.
n re&rea,ia urm%toare' du$% o or% de 0ndire' (or2ele lui i $%ru)er% &rude'
5i0nitoare' odioa)e... "u &e era (ino(at% )ora lui Dan8 F%&u)e o 0lum%... .iind&% era
(e)el%.
Da&% 0luma ei )e tri(iali*a)e n r)etele unei &la)e de 2%ie,i' a)ta era alt&e(a9
=ata )% retra&te*e' nu ndr%*ni)e1 )e ).ii)e...
D%nu, nu-i )&ri)e)e nimi& #l0u,ei' .iind&% de la "r%&iun )&ria numai !dinei'
#l0u,a-i $l%ti)e t%&erea $rin t%&ere. Dar Mir&ea atri2ui)e (or2elor lui 4 &rude'
5i0nitoare' odioa)e 4 n&etarea )&ri)orilor.
S&ri)orile #l0u,ei erau numai ane&dote' mali,io*itate' re.le&,ii 2urleti' n%*2tii'
0lume' (e)elie. !tta tia Mir&ea din #l0u,a. i mai tia i o .oto0ra.ie' mai de demult'
n &are un &a$ rotund de .eti,%' numai o&3i i 0ro$i,e ilare' &u de0etul &el mare al mnii
$e (r.ul na)ului adu) n )u) i &el mi& r%).rnt n aer' ar%ta &% #l0u,a nu )tima de lo&
a$aratul lui D%nu,' adu) din =ermania' ni&i $e 5unele .oto0ra.' $e &t% (reme al%turi' o
.eti,% &u &o*i lun0i $le&a)e 0enele n $%mnt &a $entru ru0%&iune.
4 Surorile mele' e6$li&a)e D%nu,. "ea &are rde e #l0u,a' &ea &uminte e Moni&a.
!tta tia Mir&ea din #l0u,a/ r)ul din )&ri)ori i &el din .oto0ra.ia (e&3e.
F%r% )-o &unoa)&%' o au*i)e r*nd' r*nd de to,i i toate' &a un $lo$ im$ertinent
$lin de 0lumele (r%2iilor' r%)%rit din *idurile nalte ale unei &a)e ne&uno)&ute.
!$oi t%&erea.
Dar o .eti,% $e &are ai (%*ut-o r*nd $oate )% i $ln0%' nu8 -atun&i e &u att mai
tri)t &u &t ai au*it-o numai r*nd $n% atun&i. i da&% eti ln0% ea' i da&% din $ri&ina
ta $ln0e' i &eri iertare din toat% inima' &u la&rimi n o&3i 4 te-a$ro$ii' 2lnd de tot' i
ter0i o&3ii' i )%ru,i mnile ude...
7Da&% ai ti &e r%u mi $are97....
i $oate &% te iart%' i $oate &% rde din nou &u o&3ii ume*i. R)ul renate aa de
.ire)& din la&rimi...
"e dr%0%la% tre2uie )% .ie o .at% &u o&3ii ume*i... din $ri&ina ta... du$% &e te-a
iertat...
Dar mereu t%&erea9
T%&erea' du$% &e-ai u&i) 2rutal' &u o $iatr%' (e)elia...
!)t.el intra)e n )u.letul lui Mir&ea o .at%' o .eti,% ne&uno)&ut% $e &are o .%&u)e )%
$ln0%' )% ta&%' )% .ie a2%tut%' tri)t%... i $e &are no$,i de-a rndul o alina &u toate
umilin,ile' &u toate duioiile' &u toate (i)urile...
Dar n-o (%*u)e ni&iodat%... u tia &um e... tia doar &-a(ea un r) $roa)$%t' de
&o$il &u o&3i mari i din,i al2i... &% nu mai a(ea un r) de &o$il &u din,i al2i' &i numai
doi o&3i triti i mari' de &o$il &u r)ul u&i)... u&i) de el.
# tia n )u.letul lui &a un &o$il &are (ine noa$tea' &u noa$tea' i )t% )in0ur' &a
$%r%)it' $e o 2an&%' $ri(ind... Da' $ri(indu-l. i )u.letul lui Mir&ea era $lin de
melan&olia a&elei $ri(iri.
Dar $ri(irea a&eea era n el' $entru el9...
"'e fais souvent oe rJve *trange et p*n*trant
D(une femme inconnue, et ,ue &(aime, et ,ui m(aime,
6t ,ui n(est cha,ue fois, ni tout a fait la mJme,
2i tout + fait une autre, et m(aime et me comprend..."
Q
u mai a(ea ni&i tru$' nu mai a(ea ni&i nume/ era $ri(irea din el' lumina lui de
lun%' )in0ur%tatea lui nduioat%' 2u&uria melan&oliei lui...
i da&% uneori a&el nume demult $ierdut $rin )u.letul &are l a&o$eri)e &u (i)uri'
&a un inel $rin ier2uri a(ntate i .lori )%l2%t%&ite 4 &er&a )% r%)une' *(onirea lui
tre*ea n )u.let (ii 5o&uri de a$e adormite i ro$ot de &%$rioare )$erioa)e' iar $e o2ra5i
&uloarea inimii...
7Su.letul t%u (or2ete &u 0la) tare1 ori&ine l aude7...
Mir&ea i )&oa)e &reionul din 0ur%. i &-un r) de &o$il &are' a)&un) $e du$% $omi'
arun&% o 0lum%' i o$ti $ri(ind &reionul/
4 <ardtmut39
i )e roi din nou.
>
4 S%ra&a9 S%ra&a9
: aa de mi&% n 3aina de doliu9 i ,ine $umnii $e 0ur% &a )% nu $ln0%' dar o&3ii
$ln0' o&3ii $e &are nimeni n-are )%-i mai )%rute...
Q
1
Un (i) (i)e* ade)ea' &iudat' r%)&olitor' R De)$re-o ne&uno)&ut% 4 o iu2e)&' m%
iu2ete' R Mereu e alta' totui mereu doar ea' .irete' R i &are m% iu2ete i-mi tie
ori&e dor B.r.C.
Totu-i ne0ru.
"aii mer0 la $a). "u $ai 0rei' o)teni,i' o)teni,i9 +ie,ii &ai...
Fa,a lui D%nu, e al2%1 din tm$l%-i &ur0e )n0ele rou' &ald...
"aii )e )$erie' )ar' )i&riul )e r%)toarn%.
D%nu, &ade.
!39 "um l doare &a$ul9
7De)&3i)e o&3ii. i urni &a$ul &u 0reu' ndurerat. Di2ui &u mna $rin ntuneri&.
!$rin)e lam$a de $e m%)u,a de noa$te.Vi)a)e9 :ra (iu9 Tr%ia9
Porni)er% din inim% trei 0nduri &a trei &3iote. i tru$ul' $lin de 2u&uria roie a
)n0elui' )e-ntin)e' &a diminea,a du$% )omn.
4 "onaule' eti $lin de )n0e9 )%ri alarmat =3eor03i,% din $ra0ul od%ii de 2aie
unde (e03ea)e $rin ntuneri& $n% atun&i.
4 Sn0e8
i tre&u mna $e)te .a,%' &u )$aim%. :ra $lin de )n0e. Perna nroit%...
"li$i.
Da. Sn0e9
4 ,i &ur0e )n0e din na)' &onaule. Stai )-adu& un $ro)o$... ntinde-te' &onaule'
).%tui 0la)ul lui =3eor03i,% din odaia de 2aie.
D%nu, i r%)turn% &a$ul $e $ern%.
4 Ia&-aa. !&uma ridi&% mata mna )tn0% n )u)' &% tre&e ndat%.
D%nu, ridi&% mna... i o l%)% n 5o)' a2%tut. Un o.tat i un 0em%t r%)unar% )u2t
$ro)o$ul ud.
4 Mir&ea9... Unde-i Mir&ea8
4 # $le&at amu-amu. -o l%)at un 2ile,%l.
D%nu, i m$reun% mnile... Miro) de ar) n )u.let i 0ndurile )trm2e i )tri(ite
&a lanuri $e)te &are au tre&ut n%(%litori &%l%ri &u o mirea)% r%$it%.
Fa,a lui =3eor03i,% era n0ri5orat%. i tre&ea $alma $e)te o2ra*' n )u) i-n 5o)'
$ri(ind &u n&runtare tru$ul a2ia n)u.le,it i .a,a a&o$erit% &u $ro)o$ul ud.
4 =3eor03i,%' d%-mi )&ri)oarea lui Mir&ea' o.t% D%nu, dnd la o $arte $ro)o$ul i
ridi&ndu-)e &u &a$ul a$le&at $e )$ate din $ri&ina mi0renei.
"Drag Dan,
1e las dormind #i plec de l5ng tine cu mare nelini#te.Dar trebuie s m duc pe-
acas. -sear am dormit la tine fr s-o anun pe mama #i s5nt sigur c m a#teapt
cu ochii la poart9 tu o #tii%
1e rog drag Dan, s fii cuminte. Ctiu c5t de mult suferi. 85nt l5ng tine #i cu tine,
fre#te. ?i str5ng, din toat inima, am5ndou m5nile,
Mircea
P.8. Vino la noi disear. @a noi ai s uii de acest "ucure#ti corupt #i ticlos pe
care 5l ursc 5ndoit de c5nd vd suferina #i de)amgirea pe care i le-a pregtit.
1e a#tept nea$%rat. Dac nu poi veni, trimite-l pe Bheorghi c-un cuv5nt #i vin
eu la tine. Dac n-am nici un semn de la tine p5n la KL, vin nechemat.
?nc o dat 5i str5ng m5nile fre#te,
Mircea."
D%nu, i lu% &a$ul n mni.
4 "onaule' nu (rei )% iei mata olea&% de )u$%8
4 ?%u' &onaule9 Pui &e(a la inim% i te-n&%l*ete... "a$e,i $utere' &onaule...
=3eor03i,% )e )&%r$in% &u am%r%&iune.
4 !$oi &e-are )% *i&% &oni,a8 "-a&ui ne-ntoar&em la noi9..
4 ?%u' &onaule' 3ai i-i lua &e(a9
4 De)&3ide .ere)trele' =3eor03i,%... i .%-mi o &a.ea nea0r%' mare' amar%.
"u $ai de &on(ale)&ent' D%nu, )e du)e $n% la .erea)tr%.
oa$tea l ate$ta al2a)tr%' inutil%. R%)una ne&ontenit rumoarea 2atra&&ian% a
&a$italei.
Iei $e tera)%' ntin*ndu-)e ntr-un .otoliu.
# adiere de (nt tre&u' .eminin%' l%)nd o $re)im,ire de .lori de tei n de&lin... #
)trn0ere de inim%. La ora a)ta )e ntlnea &u !dina. # )trn0ea n 2ra,e 4
tremur%toare i luminoa)% &a o )tea de )e$tem2re 4 i nu-i (enea )% &read% &%-i a lui.
i nu era a lui.
i $ri(i mnile 0oale' 0oale/ .ru&tul ela)ti& &%*u)e1 )e(a )e&ret% )e&%tui)e. Toate
&ele de(eni)er% 0%unoa)e i m$o(%rate de uurin,a tomnati&% a $utredului
4 Doamne9 Doamne9
"Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne, tout tourne,
Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne au cabaret"...
H
"nta "o&o. i 0la)ul $ar&% nu era al lui' att de duio) i melodi& r%)una. =la) de
.emeie &are-a $ln) 4 (iol% 0utural% 4 &nd i adoarme un &o$il 2olna(' )au &nt% la
.erea)tr%' de)$letindu-i $%rul $entru nimeni
"Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne, tout tourne.
Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne au cabaret"...
!&eeai )tro.%' a&eeai melodie )im$l%' a&elai ritm timid i melan&oli& de
mu*i&u,% me&ani&%' $i&urnd ntr-un )alon &u mo2ile de&olorate.
"o&o )e le0%na uor n &u&a lui' i le0%narea lui era de 2%trn &nd i amintete
un (al) din (remea tinere,ii i adoarme dnd din &a$' ridi&ol i-nduio%tor.
"Muand &(ai bu du vin clairet
H !m 2%ut nite molan' R Totul )e-n(rtete totul )e-n-(rtete. R !m 2%ut nite molan' R
Totul )e-n(rtete-n 3an B.r.C
1out tourne, tout tourne,
Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne au cabaret..."
"o&o &nta mereu' aninnd n ritmul aiurit' 0ndul i )in0ur%tatea lui D%nu,.
Da&% l-ar .i ntre2at &ine(a/ 7"e ai' D%nu,87 !r .i r%)$un) &a un &o$il de ,ar%/
7imi&... Mi-i 5ale7...
Dar nimeni nu-l ntre2a nimi&. i a)&ulta &nte&ul $a$a0alului' du) din tri)te,% n
tri)te,%' tot mai de$arte' n adn&ul )u.letului 0ol.
..."ine tie $e &e (a) &u $n*e n.lorite-n (nt )%rat' $ornind din &ine tie &e In)ule
!*ore' "o&o (eni)e-odat% $e o mare &are-l le0%na 4 $ena5 de $erl%' mu0ur tn%r i
m%r0ean 4 ru$t din (erdea,a i a*urul in)ulei natale...
i &ine tie &e matrod 4 &u 2ar2% de ar0int i )are' i o&3i m%run,i' i tru$ul mare'
i .a,a &runt%' i )ur) nai( 4 &nta)e n &li$e de )in0ur%tate i alean un &nte& tri)t de
(e)elie i de (in.
Poate demult &ora2ia )e &u.unda)e' &u $n*e (etede1 $oate demult matrodul...
"Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne, tout tourne,
Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne au cabaret"...
Un &nte& (e&3i' &ntat de 2u*e &are-au .o)t' i-un $a$a0al &are-l &nta me&ani&' &u
le0%n%ri de (al i amintire... !tt a mai r%ma) dintr-o &ora2ie &u $n*ele-n.lorite-n (nt
)%rat' (enind din &ine tie &e In)ule !*ore...
...Aobinson $rusoe...
ntr-un $od &u (e&3ituri' demult' un &o$il $ln0ea &etind $le&area lui Ro2in)on
"ru)oe din in)ul%. Pln0ea )%rutnd o &romolito0ra.ie $ro)tu,%.
"o$il%rie &u miro) de $od i de li(ad%' de &ol2' de $ier)i&i i de la&rimi9
+u&le de .eti,%...
Un &o$il &are-ar .i (rut )% .ie o &uloare n &romolito0ra.ia de $e &o$erta lui
Ro2in)on "ru)oe. Un &o$il &are (roia )% nu mai &rea)&%' )% r%mie mi&' n $od' n
&artea minunat%.
Mo =3eor03e... $odul... $o(etile... i.oniera din ieta&... &o*ile Moni&%i... Iami-
Mura' PotemFin... Ileana "o)n*eana...
"0nu l
Duduit
6#ti ca#
1opora#
Pe la...
Pe la..."
u mai tia. Uita)e.
Se &u.unda)e tot' $ieri)e tot &a o &ora2ie (enind din &ine tie &e In)ule !*ore. i-
att mai r%mnea/ un 0la) me&ani&' n0nnd' la .el &u $a$a0alul' (er)ul nai(' &iudat i
.rnt' dea)u$ra unei de(a)t%ri de (e&i...
..."$ine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost
De-mi in la el urechea #i r5d de c5te-ascult
$a de pove#ti strine!... Parc-am murit demult..."
i )trn)e tm$lele n mnile re&i.
Iar i au*ea 0ndurile (or2ind )in0ure' ntr-o t%&ere )u$er)ti,ioa)% de ,intirim... Iar
r%)%rea )u.letul din um2r%' )traniu &a $ro$ria .a,% &nd i-o $ri(ea noa$tea n o0lind%'
&u o&3ii .i&i.
4 !m )%-nne2une)&9
=3eor03i,% a$rin)e lumina de $e tera)% i naint% n &um$%n% &u &ea&a de &a.ea.
D%nu, i $ri(i mnile' &li$ind. ?%ri o $at% de &erneal% $e de0et. i aminti de te*%.
!mintirile-i tre&ur% (ii $rin inim% um$lndu-i $ie$tul &u )toluri de *(&niri &a &erurile
$rim%(erii )au ale toamnei. Strn)e $umnii.
4 Ti&%lo)ul9
4 "ini ti-o n%&%5it' &onaule8
"Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne, tout tourne,
Muand &(ai bu du vin clairet
1out tourne au cabaret"...
Sor2i din &a.ea.
4 #39 Stu$id $a$a0al9 =3eor03i,%' )$une )%-l mute n &a)%.
Ti&%lo)ul9... ! n&er&at )% o m2rn&ea)&%9 n .a,a lui9...
Din inim%' mnii du$% mnii )e $r%(%leau &a )tn&ile' n0reuind $uterea $umnilor.
4 Ti&%lo)ul9
"um ar .i (rut )%-l ai2% n .a,% 4 &u .loreta' )$ada )au $i)tolul 4 )au 4 da9 mai
2ine 4 &u mnile 0oale. S%-l a$u&e de $ie$t' )%-l )&uture' )%-l *0uduie i )%-l
trntea)&%' )%-l (ad% $r%2uit la $%mnt &u .i0ura a&eea inert% i 2u3%it% de $%$u%
.%l&oa)% din &are )e )&ur0 t%r,ele...
Sor2i din &a.ea.
n&e$u )% &olinde tera)a &u $ai re$e*i' o$rindu-)e uneori &a i &um )-ar .i i*2it de
un *id. i iar $ornea' .erindu-)e.
"um $o,i )% iu2eti $e un a)t.el de om8... u. u )e $oate. +at5o&oreti
dra0o)tea... i nu )e $oate.
u. !dina l iu2ea $e el. !dina era a lui.
l a&o$eri)e &u tru$ul ei.
4 Ti&%lo)ul9
6a )%-l a$ere $e el!... # mirare n&nt%toare i a&o$eri )u.letul' n&%l*indu-i-l' &a
a&ele i*2u&niri de )oare n $rim%(erile nnourate' &%rora le ntin*i mnile. ?m2i. #
(edea mi&%' )$%imntat% i 3ot%rt% n .a,a lui' a&o$erindu-l' &a o .loare &are (roia )%
.ie $a(%*%/ $a(%*a lui... m$otri(a...
i (enea )% $ln0%. :ra tri)t i nduioat... Se ntm$la)e &e(a... Dra0o)tea lui era
o)tenit%...
i era uneori &a un ,i$%t n el' &a un (aiet' unde(a n adn&uri' &a dea)u$ra unei
(n%tori &u )%0e,i t%&ute. i o )$aim%... Se ntm$la)e &e(a... "e )e ntm$la)e8...
!dina era a lui' !dina l iu2ea' l a&o$eri)e &u tru$ul ei 4 atun&i &e )e ntm$la)e8
:ra o m3nire n el' unde(a n adn&uri' o )$aim%' o )in0ur%tate' un .ri0...
Stin)e lumina. Se ae*% ntr-un .otoliu. !te$ta... !te$ta )% )e ntm$le &e(a... S%
)e ntm$le o minune' &um ate$ta i &nd era &o$il... S% .ie deodat% !dina ln0% el'
.%r% )-o aud% (enind' .%r% )%-i $re)imt% $aii' )% .ie ln0% el' n 2ra,ele lui' &a un (i)
&are te .a&e )% tre)ari' )% *m2eti i )% )trn0i $erna $rin )omn.
S-o )imt% n 2ra,ele lui i )-o alinte' )% n&3id% o&3ii' )%-i re*eme &a$ul de $ie$tul
ei. i )-o aud% &a $rin (i)' (or2indu-i n oa$t%/
7D%nu,' nu )-a ntm$lat nimi&... Tu eti un r%u i un $ro)t' ai $ln)' ne-am ntri)tat
amndoi... dar ne-a tre&ut... !&uma )ntem amndoi' unul ln0% altul...7
i )-o )imt% n 2ra,ele lui' li$it% de el' &a o .loare a tru$ului lui' &a o .loare r%)%rit%
din el' n &are )u.letul lor era $ar.um.
F%r% de ea n&e$ea )in0ur%tatea1 era o troi,% la r%)&ru&ile $u)tiet%,ilor.
# dorea' o dorea ln0% el' n 2ra,ele lui' i era dor n o&3ii lui' n 2u*ele lui' n
o2ra5ii lui' n mnile lui' n tru$ul lui' &a )u.erin,a )e(ei n tul$ini .rnte' &u .loarea
)mul)%.
# tr%)ur% )e o$ri)e la $oart%. Tre)%ri. Se re$e*i la mar0inea tera)ei' &u inima
nne2unit% de )$aima 2u&uriei.
!dina8
u/ !neta.
D%nu, o.t% i )e n&runt%. :ra o de*am%0ire n el/ de &e nu (eni)e !dina' &nd el o
ate$ta $e ea8 Totui' (eni)e !neta' trimi)% de !dina. Prea5ma unei 2u&urii l .%&u
mndru' demn' )e(er' &a &ei &are a&ord% audien,e .a,% de &ei &are le &er.
=3eor03i,% ur&a )&%rile n 0oan%.
4 "onaule' o (enit o duduie &u un 2elet. ntrea2% da&% eti mata a&a)%. :u am
*i) &% nu tiu' *m2i =3eor03i,% $e n.undate. -am (init )% (%d9
4 Unde-i 2iletul8
4 ?&i & )% ,%-l deie matale n mn%' & atea$t r%)$un).
4 Po.tete-o )u).
D%nu, tre&u n 0oan% n odaia de 2aie. i $ie$t%n% $%rul' i )$%l% o&3ii' )e $udr%'
m2r%&% o $i5ama' *(rlind tuni&a mototolit% &u na)turii )muli. Vroia )% $ar% &alm'
linitit' odi3nit. n .a,a uii din)$re hall )e o$ri. i 2%tea inima. Intr%.
4 +un% *iua' 2un% )ara' !neta' (or2i el di)tant' &u o de*in(oltur% a.e&tat%.
4 S%rut mna' domniorule' )e a$le&% !neta &er&etndu-l $e .uri &u o&3i e6$er,i'
&are nlo&uiau $ro(i*or o&3ii )t%$nei. !(e,i o )&ri)oare de la dn)a.
4 Da' &on)im,i D%nu, lund-o. Po,i )% $le&i.
4 mi )$u)e )% ate$t r%)$un).
4 +ine' atea$t%.
Tre&u n 2irou' .%r% 0ra2%. n&3i)e ua. i )in0ur &u )&ri)oarea' o $ri(i' o re)$ir%'
)%rut% $li&ul i' tran).i0urat &a un &o$il &u darul n 2ra,e' i a)&ult% 2%t%ile inimii.
?%2o(i ndelun0 a)u$ra adre)ei/
"Domnului Dan Deleanu
Str. Pitar-Mou 20.
4 Da&-a ru$e-o8
l i)$itea &a o $r%$a)tie 0ndul )% ru$% )&ri)oarea .%r% )-o &etea)&% 4 )% )u.ere' )%
)e &3inuia)&% al%turi de 2u&uria nimi&it%... +u&uria8... Da&%-i )&ria &e(a n0ro*itor'
da&%... Ru$)e $li&ul.
"Dnu drag, tiu c nu m mai iubeti. Am simit astzi cnd ai !enit lng
mine dumnos, strin de mine, c nu m mai iubeti. "i su#r, Dnu. Auzi$ su#r.
%umai eu tiu ce-i n su#letul meu. &e i-am #cut, Dnu' &ine te-a nstrinat de
mine' &ine i-a s(us lucruri urte (e socoteala mea' "i cum ai (utut tu, Dnu, s
le crezi' &rezi, tu, co(ilul meu scum(, c a #i n stare s-i ascund ce!a' &rezi tu
c a putea eu s-i ascund ce!a' "i ce s-i ascund, Dnu, cnd toat !iaa mea e
a ta' Singurul lucru (e care ar #i trebuit s i-l ascund era iubirea mea... i n-am
(utut. Atunci ce i-a (utea ascunde' %u, Dnu, tu te-ai schimbat. Altdat tiam
un Dnu care nu-mi ascundea nimica, un Dnu care era numai al meu, un Dnu
care !a #i cea mai #rumoas amintire a bietului meu su#let. )nde-i acel Dnu,
unde-i' &ine mi l-a luat' &ine mi l-a #urat'
%u-s su(rat (e tine, Dnu. *rict de mult a su#eri din cauza ta, tu tot
Dnuul meu drag s rmi. +u eti un co(il rs#at, eu snt btrn (e lng tine.
%u-i nimic,
Dar s tii, Dnu, c te iubesc (rea mult ca s (ot tri des(rit de tine (entru
totdeauna. Auzi, Dnu.
Dac eti crud cu mine, are s-i (ar ru, +u, Dnu, mi eti mai scum( dect
!iaa i dac nu te mai am... are s-i (ar ru,
Dar eu nu-i cer mult, dragul meu Dnu. %u-i cer s m iubeti ntotdeauna
aa cum, - (oate - te temi tu. %u. "tiu c nu se (oate. %u s(un nimic. Dar
(rietenia ta nu (oi s mi-o iei, n-ai dre(tul s mi-o iei. Att i cer, Dnu, (rietenia
ta. S !ii din cnd n cnd la mine, s m lai s te (ri!esc, s-i dezmierd (rul, s
stau cuminte lng tine, (uin, nu mult: atta mi a.unge.
Dar (oate m nel, Dnu, Poate nu-i ade!rat? S(une-mi, Dnu, c nu-i
adevrat. Ar #i (rea ngrozitor s #ie aa cum m tem. S(une-mi, Dnu, scrie-mi o
!orb numai.
*rice mi-ai s(une, eu te ate(t, trist (n cnd !ei !eni,
Adina."
Re)$ir% adn&... # )im,ea al%turea' o (edea $ar&% $ln0nd' i-i era aa de mil% de
ea' &%-i (enea i lui )% $ln0% 4 i era .eri&it. i $e m%)ur% &e tri)te,ea ei l a$%)a mai
mult' 2u&uria lui era mai (ie. u (roia )%-i )&rie' ni&i )-o (ad%.
:ra &rud .a,% de el' &rud .a,% de ea' dar o &ru*ime &are-i n(iora )u.letul &u 2i&iuiri
de $loaie tn%r%.
De)&3i)e ua. !neta )e )&ul% de $e )&aun. D%nu, i (or2i din $ra0.
4 S$une &% 2ine.
4 ...8 S&rie,i-i' domniorule.
4 S$une &% 2ine.
4 De &e nu-i )&rie,i' domniorule8
!neta )e a$ro$ie de el' (or2indu-i n oa$t%.
4 Domniorule' dn)a $ln)e toat% *iua...
4 +ine.
n&3i)e ua. !neta ridi&% din )$rn&ene i &o2or )&%rile &%l%u*it% de =3eor03i,%.
D%nu, i ter)e o&3ii. Pri(i )&ri)oarea. "...-tunci ce i-a# putea ascunde!..." Da&%
min,ea8 Da&% ntrea0a )&ri)oare era o min&iun%8
"o2or n 0oan% )&%rile' tre&u aler0nd $e ln0% =3eor03i,%. # a5un)e $e !neta
&e(a mai n&olo de &a)%' n .a,a tr%)urii &u &are (eni)e. # a$u&% de mni. # 03emui
ln0% un 0ard' )trn0ndu-i mnile din r%)$uteri. !neta $%rea )$eriat%' &u mult )n0e
re&e.
4 Vai de mine' domniorule' ne (ede lumea...
4 !neta...
n03i,i' i era )il% i 0roa*% de &eea &e (roia )% .a&%.
4 La)%-m%' domniorule...
4 Ta&i' ta&i odat%9 !)&ult% &e am )% te ntre2. S%-mi )$ui dre$t.
4 ...8
4 "ine era... domnul...
4 ...8
4 !neta' nu min,i.
4 "are domn' domniorule9
4 De &e nu mi-ai de)&3i) &nd am )unat8
4 Doamne $%*ete9 Multe-mi .u dat )% tra09 P%i da&%-mi )$u)e)e &% nu-i a&a)%9
4 "um8 Gi-a )$u) &% nu-i a&a)%8... i&i $entru mine!
4 P%i da' domniorule.
4 i domnul &e &%uta8
4 P%i era $ro$rietarul' mn&a-l-ar &iorile9 Veni)e )%-i ia &3iria i intr% $% dindo).
De a)ta )$u)e dn)a &% nu-i a&a)%9 P%i &e9 Par&% el &re*u8 D% unde9 Intr% )-o ate$te.
i dumneata o d%dui d% 0ol9... Ve*i' domniorule9 i .%&ui $o&ino0ul9
4 "um8 Pro$rietarul8
4 u-,i )$u)ei' domniorule89
4 !neto' nu min,i9
4 "e )% mint' domniorule9 M% d%dui d% ruine9 :u )$u)ei &% nu-i a&a)% i el o
(%*u &u dumneata9
D%nu, i tre&u mna $e)te .runte.
4 !tun&i de &e mi-ai )$u) &% a $le&at la Sinaia8
4 "a )% nu intri... u te tiu eu $% dumneata89 Par&-aa m% &re*ui9...
Tm$lele lui D%nu, )e *2%teau. u mai tia nimi&9 S-o lo(ea)&% $e !neta )au )-o
)%rute... i-i era )&r2% de el i de ea/ )% (or2ea)&% &u )lu0ile' )% )$ione*e &u )lu0ile
dra0o)tea lui9
4 +ine' du-te.
4 u (ii &u mine' domniorule8
4 u. La)%-m%... ,i mul,ume)&' !neta.
i )&oto&i 2u*unarele' erau 0oale.
4 La)%' domniorule' alt%dat%...
Fu0i de ln0% ea. Ur&% )&%rile n 0oan%.
4 =3eor03i,%' $re0%tete-mi 3ainele.
Se lim$e*i)e tot... i-i era .ri&%9 i-i era ruine. Se n5o)i)e...
De &e nu $utea )-o $re.a&% $e !dina ntr-o i&oan%' ntr-o i&oni,% mi&% atrnat% la
&%$%tiul lui 4 -a&olo' )in0ur &u ea' de$arte de lume i de oameni' mai $re)u) de ei'
)% n0enun&3e*e' i dra0o)tea lui )% .ie )im$l% i &urat%8 S-o iu2ea)&% .%r% (or2e' .%r%
.a$te' n t%&ere i )in0ur%tate' &u toat% $uterea o&3ilor' &u tot a(ntul )u.letului' &u
toat% e(la(ia 2u*elor.
%(%li)e (ia,a &ea de toate *ilele n dra0o)tea lui' (ul0ar% i n%$ra)ni&%. !*(rlea
(ia,a &u oameni n dra0o)tea lui' mai r%i de&t $ietrele n mnile oamenilor. i el
)in0ur )e )im,ea n5o)it' murdar' ne(redni& de dra0o)te.
4 !m $re0%tit 3ainele' &onaule.
4 +ine' =3eor03i,%.
Se ae*% din nou' $rin ntuneri&' ntr-un .otoliu de $e tera)%. :ra o)tenit. !r .i (rut
)% ia)% din el' )% .u0%' l%)nd tot n urm%. S% .u0% din el &a dintr-o &a)% de &are ,i-e
)&r2%' lund &u el dra0o)tea lui' &a $e-un &o$il $e &are (rei )%-l $%)tre*i &urat.
"e &lare i r%)unau (or2ele lui <amlet &%tre #.elia 4 7Du-te la mn%)tire7... 4 i
&u &e duioie $ln0eau (or2ele &are-i $%ru)er% mai demult &rude i 2at5o&oritoare n
0ura unui &a2otin $om$o)9
7Du-te la mn%)tire7/ de$lina ele0ie a iu2irii &are nu )e $oate du&e la mn%)tire' i
&are )e )&u.und% n mlatini' iluminndu-le &a $%rul #.eliei ne&ate...
7D%nu,97 r%)un% duio) din urm% 0la)ul &are-i r%)&oli)e )u.letul.
l au*ea. l au*ea din toate $%r,ile &a o (i2ra,ie de &lo$ot $ur.
7D%nu,97...
i &ine 4 a.ar% de omeri&ul UlS))e 4 )-ar .i nde$%rtat' l%)ndu-l )% )e )tin0%-n
urm%' 5alni&9
>
umai &erul i luna nu erau 2u&uretene.
oa$tea miro)ea a 2en*in% &a o ro&3ie de 2al du$% )&oaterea $etelor de 0r%)ime
4 i uneori tranda.irii unei 0r%dini $ar.umau o &li$%' de*(%luind un *m2et 4 &a ntr-
o adiere de e(antai.
"%dea &te-o )tea' )&urt' urm%rit% de ,i0nalele im$erioa)e ale 0arditilor.
i r%)unau &ontradi&torii or&3e)tre )entimentale $entru 7,a$ii &u 0uler7' i alunele
$r%5ite' &are )e 2eau i )e m%nn&% 5o(ial' i &u$lete )%lt%re,e $entru ra&3iul &are
)%l2%t%&ete tri)te,a n o&3i i-n $umni.
n 0r%dini $arti&ulare &on&ertau &u 0ura &%)&at% 0ramo.oanele.
Dnu purta o romantic plrie de psl brun, cu boruri late, care-i puneau
o masc de umbr pe jumtatea feei.
Femeile' &u o2ra5ii $rea roii l urm%reau &u $ri(irea' .iind&% a(ea 2u*e $roa)$ete-
n lumina lunii' i .iind&% era m2r%&at ele0ant' dar nu-l o$reau.
!(ea un mer) dire&t' $a)ionat.
Mnile &u 0e)t no&turn 4 e6$erte dar $re&aute 4 )e .ereau )% atin0% (ite*a unui
tru$ (oini& i le0%narea 2ra,elor o)tile &a dou% )$ade de duel.
-a(ea de&t un )in0ur 0nd/ )%-i (ad% &a)a. i&i duioie' ni&i am%r%&iune' ni&i
)&r2%' ni&i dum%nie' ni&i melan&olie. Un 0nd dur' mat' &u &ontur $re&i)/ )%-i (ad%
&a)a. :ra )%tul de )entimente' emo,ii i *2u&ium teatral.
Un (id )$orti( nlo&ui)e tot. Mu&3ii lu&rau automat' du&nd tru$ul )$re un ,el.
Tre2uia )% a5un0%. :ra n mar. Su.letul...
...Dar )u.letul (enea n 0oan% di)$re &a)a ei' i tru$ul lui D%nu, )e o$ri m2%tat' &a
atun&i &nd' du$% ani de li$)%' ntor&ndu-te n lo&urile tinere,ii' iu2ita ,i &ade n 2ra,e'
.%r% )u.lare' $ar.umndu-,i n%rile &u $%rul...
"um i 2%tea inima9
i tre&u mna $e)te .runte.
"a)a !dinei l $ri(ea... De la el $n% a&olo era o $unte n0u)t% $e)te o $r%$a)tie
nea0r% de adn&uri' $e )u2t &are (uiau' (i5elioa)e' .lu(iile )n0elui/ i-n&olo' t%&erea
lumilor o$rite.
...De &nd o $ri(ea8 "ine tie9... i era att de dra0%9
edea a)&un) n 0an0ul unei &a)e' &u mnile m$reunate de &nd o (%*u)e la
0eamul luminat.
7!dina9 !i&i-)' !dina9... u m-au*i98 !i&i' ai&i ln0% tine... Iart%-l $e D%nu, al
t%u...7
!a )e tn0uiau 0ndurile. Un &or )tn0a&i' ln0% ea' la .erea)tra ei. "a nite &o$ii
de)&ul,i &u )teaua dra0o)tii lui... i ea nu le-au*ea (e)tirea umil%...
Dar tru$ul n&remeni)e &a o 3ru2% de)&3i)% n noa$te' $entru a$ari,ia unei
madone1 &a o )tn&% 0rea' n ate$tarea mira&uloa)% a i$otului (iu...
Tre&u o tr%)ur% $e )trada a&o$erit% de )u.letul lui D%nu,.
!dina tre)%ri' ate$t% &u o&3ii a$rini' i $le&% .runtea.
T%r)ura tre&u)e mai de$arte.
!$oi tre&u m$leti&indu-)e un om 2eat' de-a latul i de-a lun0ul.
!$oi tre&ur% amintiri' re$e*i &a $lutele &nd (in $e a$e re(%r)ate.
...!dina-l ate$ta $e el. Dar el (eni)e ln0% ea' )u2t o&3ii ei. i ea l ate$ta
de$arte' $ri(ind o noa$te unde nu era de&t )in0ur%tatea.
Se mbrcase ca o feti, duminica, aa cum i plcea lui. simpl blu! de
batist alb, cu "ulera rsfrnt, n care snii snt aa de cati c-i vine s le
sur!i. blu! de un alb subire i primvratec # albul parfumului de !ar!ri
din dimineile copilriei.
Un al2 n &are )nii )nt o mirare de (nt o$rit' &are te .a&e )% n&3i*i o&3ii i )%-,i
de*mier*i o2ra5ii. Un al2 &are e o lumin% $e un 5o& de 3ulu2i.
i toate amintirile adorar% al2ul ino&ent n &are adiau )nii.
Se pieptnase aa cum i plcea lui. $u co!ile pe spate, ca o feti care se duce
la biseric lsndu-i cercul acas, re!emat de "ard.
P%rul &u miro) de )oare' (ara9
i nnoda &o*ile )u2t 2%r2ie i-i )%ruta r)ul 2u*elor n&3i)e' i-i )$unea &% are
doi)$re*e&e ani i &% nu tie )% )%rute .iind&%-i $rea mi&%. i ea rdea &u tremurul
0enelor $le&ate $e o&3ii (er*i.
i-i de)$letea &o*ile.
7!&um am )% le .a& )% rd%97
Le )&utura' le-m$r%tia' i $%rul &re, rdea n 3o3ote de ro )&nteietor.
-a$oi o )%ruta. # )%ruta $e o&3i' &a )%-i n&3id%. # )%ruta $e 2%r2ie' &a )%
de)&3id% 2u*ele r*nd. # )%ruta $e 0ur%' &a )%-l &u$rind% de du$% 0t &u 2ra,ele i &a
)%-i (ad% tremurul n%rilor.
i o lua n 2ra,e i o )trn0ea 4 luminoa)% i tremur%toare &a o )tea de )e$tem2re
4 i nu-i (enea )% &read% &%-i a lui.
i-o de)$uia atun&i' &a )%-i 0%)ea)&% tru$ul' i )u.letul din el )%-l )&uture.
Tru$ul a&ela n0ro*itor de al2 4 .erme&%toare )$aim% a tru$ului lui9
...i &nd )im,ea $ro.unda 2%taie de ari$i a $a)%rii de $rad% &are ).ie adn& (ia,a
tru$ului' demoni&a 2%taie de ari$i a tru$ului .ier2inte n 0oli&iunea lui de .la&%r%
&%rnoa)% 4 o&3ii lui D%nu, $ri(eau o $ur% .a,% de .eti,% $alid%' &u &a$ul r%)turnat $e
)$ate' *m2ind &u uoare tre)%riri &erului n &are (ede n0eri...
Mnile lui D%nu, erau re&i.
...Dar a&uma (edea la 0eamul de $e)te drum' o .eti,% &u 2lu*% al2% i &o*ile $e
)$ate' o adora2il% .eti,% a &%rei 0ur% 2uda &a o &irea%' $entru &ine tie &e ne&a*
m%runt i 0ra,io).
"u o mi&are re)emnat% i )omnoroa)%' !dina tra)e )torul.
D%nu, d%du din &a$' i nu )e re$e*i' ni&i n-o )tri0%.
u. Iu2ea o .eti,%' i )u.letul era $ar.umul $rim%(erii n li(e*i. i mnile erau
&andide &a un &rin n mnile unei Madone.
u. Iu2ea o .eti,% &are )e du&ea la &ul&are n 2lu*% al2% i &o*i )omnoroa)e. #
iu2ea de de$arte i era dea)u$ra )omnului ei &a o )tea dea)u$ra unei a$e.
Tre&u)e o .urtun% i un *2u&ium adn&... Tre&u)e8...
i ter)e o&3ii. # iu2ea att de mult &% $ln0ea *m2ind )torului tra).
...i 2%tea inima.
De)$uia)e o 0r%din% de ultimii tranda.iri al2i' )%rind 0ardul &a un 3o,' du$% &e
$ndi)e nde$%rtarea $ailor )er0entului &u )$inarea (i0ilent%.
De)&3i)e $oarta' &u tranda.irii )u2t )urtu&. "nele nu-l l%tr%. !(ea o &oad% ami&al%
$entru D%nu,.
!9 -a(ea &u &e )%-i le0e9
4 ...8
%mbi. &i scoase batista i cu ea nnod co!ile trandafirilor de clana uii.
'i fu"i emoionat, ca un ndr"ostit, dup ce-a avut temeritatea s druiasc
flori casei n care e somnul fetei pe care o iubete de departe.
>
4 Mata &e )$ui' Mi3%i,%8
4 "um (rei mata' "atin&a...
!a i (or2eau unul altuia $%rin,ii lui Mir&ea +almu. :rau moldo(eni din e#i.
7"um (rei mata' "atin&a7 nu era o .ormul% de $olite,% )au de &omoditate &a)ni&%'
&i o re&unoatere 2la5in% i mu&alit%' delaolalt%' a ener0iei "atin&%i' n*e)trat% &u &ei
mai .rumoi o&3i din tinere,ea lui &onu Mi3%i,% i &u o (oin,% n armonie &u .o&ul
o&3ilor ne0ri.
Tot &e .%&u)e &onu Mi3%i,% de la lo0odn% n&oa&e' (roi)e &u&oana "atin&a. i a(ea
(oin,a noro&oa)%. # )in0ur% dat%' totui' (oin,a &u&oanei "atin&a...
i a&um re0reta. Re0reta aerul &urat &a a$a din $i(ni,% $entru dul&e,ile de (ar%1
re0reta 2elu0ul de (erdea,% &are tran).orm% unele &artiere ieene ntr-un .el de li(e*i
n &are &a)ele-) un .el de )tu$i mai mari1 re0reta $ri(elitea dealurilor =alatei i
"et%,uiei' i &%)u,a 2%trnea)&% 4 )in0ura ei *e)tre 4 &u &earda&' 0r%din% i amintiri'
din )trada Palladi1 i (a&a de la &are a(ea la$te 2un $entru )%n%tatea lui Mir&ea1 i
a&&entul moldo(ene)& al $rieteniei de a&olo1 i linitea Iaului' i ie.tin%tatea lui...
"u doi ani n urm%' )oli&itudinea di)trat% a unui mini)tru de 5u)ti,ie o.eri)e
$reedintelui )e&,iei a II-a a Tri2unalului Iai un lo& de &on)ilier la "urtea de a$el din
+u&ureti.
4 "um (rei mata' "atin&a...
"u&oana "atin&a (e03ea)e o noa$te' &u &a.ele ne0re i emo,ii' &a n Vinerea Mare
&nd &re)& &o*ona&ii... "urtea de a$el din +u&ureti era $ar&% mai a$roa$e de "a)a,ie
de&t rudele ieene ale 5u)ti,iei )u$reme... Viitorul lui Mir&ea' 0lorie a Li&eului
Internat. +u&uretiul era $ar&% mai a$roa$e de Pari) de&t nau.ra0iatul Iai...
Se a$ro$ia)er% aadar de "urtea de &a)a,ie' dar )e de$%rta)er% de 2la5inul ora al
tinere,ii. i totui &u&oana "atin&a nu $le&a)e .runtea. Re0reta Iaul' dar l re0reta
dintr-o 0o)$od%rie moldo(enea)&%' mira&ulo) r%)%rit% n Po$a anul 2u&uretean.
"%)u,% &u $atru od%i 4 mo2il% 2%trnea)&%' miro) de $odele &eruite i de .ru&te1
antre,el &u $%retele m$odo2it de un 2la*on $%)trat i ar%tat &u e(la(ie1 &ununile de
$remiant ale lui Mir&ea i $ortretul lui de &o$il &u nt;ia &unun% $e &a$1 $i(ni,% &u
mur%turi i $od &u amintiri/ un $ete& de o0rad% i o .ie de 0r%din%.
n &a)a din Po$a an 2@' &u&oana "atin&a de&reta)e moldo(eni)mul. Se (or2ea
moldo(enete' )e mn&a moldo(enete' )e tr%ia moldo(enete.
Dar i-n 0r%din%' (oin,a &u&oanei "atin&a )$ul2era)e )tr%dania ultimului $ro$rietar
de a nto&mi n .a,a &a)ei o 0r%din% (anitoa)% la &are 7)% )e uite 0ur%-&a)&% i (e&inii
&a la .ar.uria de )alat% ru)ea)&% de $e te503eaua re)taurantelor7.
!&um' 0r%dina era o odaie a.ar%' n &are 7)% $o,i )ta olea&% la aer7 la ad%$o)tul
(i,ei )%l2ati&e &are a&o$erea 0ardul din)$re )trad%. Florile &ele mai $ro(in&iale 4
,e)ute $ar&% n .a,a &a)elor moldo(eneti de mnile )t%$nei 4 )e aternu)er% )u$u)e
n Po$a an' &u a&eeai rnduial% i a&elai *m2et &olorat' al%turi de le0umele $e &are
&u&oana "atin&a nu (roia &u ni&i un &3i$ )% le &um$ere din $ia,%. :rau i &,i(a
$%$uoi' i' ntre ei' nalt%' rotund% i rural%' o .loarea-)oarelui. dominnd $etuniile'
(*doa0ele' $an)elele' &r%ie)ele' tu.%nelele' o&3iul 2oului' mi&)andrele' 2u)uio&ul...
Iar n o0rad% 4 nu &urte 4 era o $oiat% 4 nu &u&% de $a)%ri 4 o 3ulu2%rie 4
nu $orum2ar 4 un .elinar &u 0a* i &u &ne adu) de la Iai' &are ni&i $e )olul
Munteniei nu )e )im,ea )olidar &u motanul moldo(an $rin lene i lo&ul naterii.
n .a,a )&%rii de intrare' la drea$ta i la )tn0a' dou% &iu2ere &u leandri a$rindeau
.lori ro*e.
n a&ea)t% &a)% mode)t% dar (ie' D%nu, re0%)i)e $ar.umul $atriar3al al &o$il%riei i
moalea in.le6iune a (or2ei moldo(eneti. i &a)a l $rimi)e &u 2ra,ele de)&3i)e'
.iind&% era $rietenul lui Mir&ea' .iind&% era 7moldo(an de-al no)tru7 i .iind&%
&u&oana "atin&a a(ea o autoritar% )l%2i&iune $entru a&e)t 7dia(ol )im$ati&7.
i =3eor03i,% a Marandei &unotea 0o)$od%ria &u&oanei "atin&a. "nd )e .%&ea
0ri5itur% mare' d%dea i el o mn% de a5utor. Iar la Pati 4 &u mni&ile )u.le&ate i
le0at la &a$ 4 .r%mnta de)toini& aluatul &o*ona&ilor $entru &are <err DireFtor a(ea o
ade(%rat% e(la(ie. Mai era la 2u&%t%rie i o .eti&an% din <ol2o&a. n .ie&are dumini&%'
=3eor03i,% a Marandei i M%ndi,a din <ol2o&a' )e $lim2au ,inndu-)e de mn% $rin
"imi0iul tuturor e6ila,ilor rurali.
Du$% &um )e (ede' a$artamentul din Pitar-Mou a(ea o n&lina,iune $entru &a)a
din Po$a an' re&i$ro&% de alt.el.
>
"onu Mi3%i,% dormea n ieta&ul &u &andel% roie' 3ulu2ii dormeau n 3ulu2%rie'
dul&e,ile de tranda.ir' n 0a(anoa)e' 0%inile' n $oiat%. Felinarul lumina o0rada
am%nun,it m%turat%.
Mir&ea n(%,a n 0r%din% &u mai mul,i &amara*i' adi&% .%&ea 7&ur) real $entru
adul,ii &la)ei7' &um )$unea D%nu,.
Totui' &u&oana "atin&a nu )e )tatorni&i)e n .otoliul ae*at $e $eronul din .a,a
&a)ei' )u2t 2e&ul ele&tri&' unde &etea ''&nd totul era n re0ul%7 numere din Via,a
rom;nea)&%' din &are $re,uia' mai ale)' 72l%)t%m%,iile lui Patra&anu7 i 7min&iunile
mn&%ului de <o0a7/ moldo(eni de-ai notri.
!&eeai ate$tare &are .%&ea $e &u&oana "atin&a )% nu-i ti3nea)&% tr*iul de noa$te
&nd 0o)$od%ria era $a&i.i&at%' l .%&ea $e Mir&ea )% ai2% la&une n irul e6$li&a,iilor
$e &ari doi &ole0i le nre0i)trau minu)&ul $e .i,ui&i' i al,i doi' $ro(i*or' n &a$etele
0rele de ener0ia )omnului.
7De &e nu mai (ine Dan87 !&ea)t% ntre2are de a&tualitate )&3im2a .i*ionomia
tre&utului o.i&ial' determinnd uneori un )u2it i ine6$li&a2il armi)ti,iu ntre dou%
armate &are )e lu$tau n&l&it i eroi& n manualul de i)torie' iar alteori' ntineriri
ar2itrare ale &railor.
7De &e n-o .i (enind dia(olul87
7Dia(olul7 nu .u)e)e &%l&at ni&i de tram(aie' ni&i de automo2ile1 (enea &u $ai
domoli )$re &a)a unde era ate$tat. i ritmul $ailor le0%na m$%re&3eri de &u(inte
&are (oiau )% .ie (er) ntr-un )u.let lim$e*it du$% .urtun%.
D%nu, *m2i &u &a$ul a$le&at n l%turi' &a un (ioloni)t &nd i a&ord% (ioara.
"l *tait bien malheureu4
$e pauvre ciel d(ambre bleu,
$ar il *tait amoureu4
De la mer verte, de la mer bleue"
1E
...
"u(ntul &%dea de )u)' $lannd &a o mare $a)%re o)tenit% $e 5o&ul on&tuo) al
(alurilor.
"De la mer verte, de la mer bleue
De la mer verte, de la mer bleue"...
Se a$ro$ia. n&etini $a)ul &a i &um ar .i $urtat $e umeri o am.or% $rea $lin% i
.ra0il%.
"De la mer verte, de la mer beue,
De la mer verte, de la mer bleue"...
"...Malheureu4...
De la mer verte, de la mer bleue"...
Malheureu4%,
"-mbre bleu"!
De &e nu8 Suna .rumo)' r%&oro). "Aenard bleu"7 "ambre bleu"...
4 De unde-mi (ii8 l ntm$in% &u&oana "atin&a.
4 S%rut mna' )e n&lin% D%nu,.
4 M% ro0' m% ro0... u te-atin0e9 De$arte de mine' Satan%9 Unde ,i-) ure&3ile8...
S% te-n(e,i minte' dia(ol u%rni&' )% mai .a&i )% te ate$te &a $e mare &e o .emeie n
toat% .irea9 !&uma )%rut% mna i &ere $ardon.
4 Pardon9 *m2i D%nu,' )%rutnd mna &are r%)$ndea $ar.umul re&entelor dul&e,i
de tranda.ir.
1E :ra .oarte ne&%5it R +ietul &er de am2r%-al2a)tr%' R "% era ndr%0o)tit R De marea
(erde' de marea al2a)tr% B.r.C.
4 R*i tu' r*i9... Ia $o.tim &u mine9
4 Dan9
Mna lui Mir&ea 4 &u nede)$%r,itul &reion 4 )e a0ita din r%)$uteri &a mna unui
armator la i(irea &ora2iei )&%$ate din nau.ra0iu.
4 Sal(e' Deleanu9 r%)unar% $atru 0la)uri entu*ia)mate de di(er)iune.
4 Ia da,i-i $a&e' m% ro09 inter(eni &u&oana "atin&a du&ndu-l de mne&% n &a)%.
"u&oana "atin&a a$rin)e lumina din antre,el' $ri(i ta&mul $re0%tit $e me)&ioara
de $a)ien,e' i lundu-l $e D%nu, de um%r &u (r.ul de0etelor' l ntoar)e &u .a,a )$re
2e&ul ele&tri&.
4 -m au)it &% nu ,i-i 2ine9 "e-n)eamn% a)ta8... Ia )&oate lim2a... P.ee9... D%-mi
mna... <m9... Lim2% 2un%' tem$eratur% nu' m2r%&at &i(il' 5i0%rit &a un motan' um2l%
lelea $e )tr%*i... "unoatem noi de mult 2oala a)ta' domnul meu9... "e-ai mn&at la
ma)%8
4 ...Im$o)i2il )%-mi adu& aminte9 !m o memorie9...
4 Da' da9 Memoria9... Po.tim la ma)%. La o a)t.el de or% ar tre2ui )%-,i $un
lin0urile-n 2ru9
4 Vai de mine9 u mi-i .oame9
4 Po.tim9 Pr5oale &alde )% nu-mi &eri 9 e6&lam% indi0nat% &u&oana "atin&a'
ae*ndu-l &u de-a )ila $e )&aun n .a,a $r5oalelor re&i... !tea$t%' m% ro0' .l%mndule9
i $orun&i ea' a$rin*nd maina de )$irt' la &are tre2uia )% n&%l*ea)&% 2ulionul de
0%in%. i (%*nd' &u &oada o&3iului' &%-i n%duit de &%ldur%' ad%u0% n&runtat%/ P.ii9
Unde-ai n(%,at' dia(ole' )% te $ar.ume*i aa8... S&oate )urtu&ul9 !u*i dumneata9 S%
m% ame,ea)&%' nu alt&e(a9
F%r% )urtu&' n &%me% de m%ta)% &enuie' &u 0uler 5o)' $i&ior $e)te $i&ior' &u &otul
re*emat de ma)% i de0etele r%).irate $e .runtea &u$rin)% n mn%' D%nu, a(ea
*m2etul de 5u(enil% iluminare al adole)&en,ilor $oe,i &nd i re)$ir% )u.letul...
"u&oana "atin&a (%r)% 2ulionul. i 2ulionul .ier2inte do(edi lui D%nu, &t era de
n.ometat.
4 "e nu te mai tun*i' dia(ole8 Po.tim9 Par&%-i .%&ut &u drotul9 )e indi0n% 0la)ul
&u&oanei "atin&a' n tim$ &e de0etele &ule0eau admirati( o 2u&l% n )$iral% &u .ul0er
ar%miu.
i ridi&% .ar.uria de )u$%.
4 M% ro0' )% .a&i 2ine )% nu te )aturi &u $r5oale' &% mai e)te i $ui .ri$t... i nite
)trudel de &are-,i $la&e.
>
Una din &ele $atru od%i ale &a)ei din Po$a an' era odaie de mu)a.iri.
4 Mai 2ine )% am eu un $at $entru moldo(enii mei de&t )alon $entru munteni.
!l%turi era odaia lui Mir&ea.
!$roa$e toate (er)urile lui D%nu, .u)e)er% )&ri)e n odaia mu)a.irilor' la 2iroul de
nu&' $e &are $i)i&a i n&ol%&ea )omnul' &a un presse-papier .amiliar.
S&ri)orile de dra0o)te le )&ria n Pitar-Mou' dar (er)urile numai la 2iroul de nu&
&u )&aun )&ul$tat.
: dre$t &% din &a)a &u&oanei "atin&a +u&uretiul a(ea alt )unet. Se au*eau de-
a.ar% 0reierii i &o)aii de ar0int' &ot&od%&itul 0%inilor' $iuitul $i&ulinat al &ur&ilor'
u0uitul 3ulu2ilor 0roi.
Un &u& &nta n .a,a &elui &e )&ria la 2irou' anun,nd o$timi)t orele.
Iarna ardea .o&ul n )o2% 4 n Pitar-Mou erau &alori.ere.
i dimine,ele tim$urii i $ri$ite de &olari )omnoroi a(eau miro) de $ne $r%5it%
$entru &a.eaua &u la$te 7&u &aima&7.
Patul era n.%at $roa)$%t. Pe &u(ertura de $i&3et )e r%)ti0nea &a)t o &%me% de
noa$te de-a lui Mir&ea. Pe &o(oraul din .a,a $atului' o $%re&3e de $a$u&i tur&eti'
2roda,i' de-a &%ror e6$ro$riere &onu Mi3%i,% nu )e indi0na)e.
4 "um (rei mata' "atin&a...
Pe m%)u,a de noa$te' &u&oana "atin&a rndui)e ta2laua &u $a3arul de la$te 4
o2li0ator 4 i &3i)eaua &u dul&e,i .a&ultati(e.
>
Toate luminile din &a)% erau )tin)e' a.ar% de una. Din odaia mu)a.irilor' $rin ua
ntrede)&3i)%' $%trundea n odaia lui Mir&ea' dra (erde a l%m$ii &u a2at-5our de
$or,elan/ D%nu, )&ria.
Din $at' Mir&ea-i (edea numai $ro.ilul &on&entrat' &u .runtea )$ri5init% n $alm%.
S&ria' &u mni&ele &%meii de noa$te )u.le&ate. u-i n&3eia)e na)turii de la &%me%.
Pie$tul 0ol1 0tul 0ol. P%rul $ie$t%nat n )u)' &u relie.uri ntorto&3eate i )u2ite lu&iri'
&a *(r&olirile de 2alauri )&ul$ta,i $e &oa$)ele unui (a) &3ine*e)&' n &are un .o&
ne(%*ut i-ar .i o0lindit nelinitea.
De &te ori nu (e03ea)e Mir&ea 4 &ea)uri de noa$te de-a rndul 4 a(nd n .a,a
o&3ilor' $rin ua ntrede)&3i)%' i&oana $ro.ilului &on&entrat a)u$ra &aietului' dar
&o$il%ro) &nd )e ntor&ea )$re ntuneri&ul od%ii lui Mir&ea' &u 2u*ele )onore de trilul
(er)ului &rud.
4 !)&ul,i' Mir&ea8
"Pour,uoi, N, ma douleur,
/aleine douce, haleine moite,
Vent frileu4, vent berceur'
6f euilles-tu les pommiers, les blancs pommiers du coeur!
Pour,uoi les e4iler ces sonatines en fleurs
8ous le regard vain,ueur, sous le regard mo,ueur
De celle ,ui connait mon Ome, mon amour et ma
douleur!" L
11
11 Durere-a mea' o' de &e oare' R Dul&e-adiere' 2lnd%-adiere' R Vnt re&e' (nt lin &a o
le0%nare' R Ru$i .run*ele din meri' din merii inimii-n &andoare8 R De &e alun0i a&e)te
D%nu, nu )&ria (er)uri de&t n .ran,u*ete' lim2a le&turilor. :ra )in0ura mu)trare
$e &are i-o .%&ea Mir&ea. D%nu, r%)$undea &ate0ori&/
4 "um a $utea iu2i' )u.eri i &nta &u (or2ele $e &are le aud la &oal%' $e )trad%'
n $r%(%lii' &u (or2ele de toate *ilele8 7Lim2a matern%78 # re)$e&t i o iu2e)& &a $e o
mam%1 dar lim2a (er)urilor tre2uie )-o iu2eti alt.el... "u lim2a .ran&e*% n-am tr%it n
&a)% de mi& &o$il' nu m-am 5u&at &u ea' n-am mn&at la ma)% &u ea... : o .at%
.rumoa)% $e &are am ntlnit-o uneori numai1 am (%*ut-o n &%r,ile &u (er)uri' &um ai
(edea o .at% la teatru n lo5%' la 0eamul unei &a)e ne&uno)&ute' tre&nd n 0oan% ntr-o
tr%)ur%... Lim2a rom;nea)&% tr%iete &u mine n &a)% din &o$il%rie' o (%d *ilni&' lim2a
.ran&e*% e ntr-o &a)% )tr%in%' e .rumoa)% i eni0mati&%...
4 +ine' dar n-o &unoti de a5un)' re$li&a Mir&ea. : o lim2% li(re)&% $entru tine'
n-ai amintiri n ea...
4 To&mai de a)ta o iu2e)&. #amenii de &are te lea0% amintiri &omune )nt
$%rin,ii' .ra,ii' $rietenii din &o$il%rie... Dar o .at% $e &are o iu2eti &nd ai (%*ut-o
ntia oar%8 "e amintiri te lea0% de ea8 # iu2eti' to&mai .iind&% n-o &unoti. F%r%
eni0m%' .%r% ne&uno)&ut' nu e)te dra0o)te. Dra0o)tea e no)tal0ia de &e(a ne&uno)&ut
n &are $re)im,i .rumu)e,%... i o lim2% &are ,i-e $rea .amiliar% nu mai are eni0ma de
&are are ne(oie $oe*ia' .%r% de &are $oe*ia e un )imula&ru.
4 !tun&i' du$% tine' ar urma &a :mine)&u )% .i )&ri) $oe*iile lui n nem,ete'
Verlaine n lim2a tur&% i <eine n &3ine*ete9
4 Poate &-ar .i )&ri) mai .rumo)' .iind&% ni&iodat% n-ar .i )im,it o)teneala $e &are
,i-o d% .amiliarul' &uno)&utul lim2ii natale.
4 Dar de unde ai )&o) tu &% lim2a rom;nea)&% nu mai are mi)ter $entru tine8 #
&unoti .ra0mentar... De)&o$ere-o. F%-,i o lim2% $er)onal%' &um i-a .%&ut :mine)&u'
&um i-a .%&ut !r03e*i' &u (or2ele tuturora' dndu-le un alt a&&ent' o alt% mu*i&%.
4 u $ot. u m% atra0e... "u(intele de &are am ne(oie )un% odio). !)&ult%/
7amor97 l )$un numai' i-mi )un% n ure&3i toate (iorile ,i0%neti i &u$letele
)entimentale. : un &u(nt &are lo&uiete la ma3ala. ! m2%trnit a&olo. u $ot )%-l
iu2e)&. !ltul/ 7iu2ita97 ,i (ine )% ri&ane*i &nd l )$ui' )au )% .a&i &u o&3iul. Dar/
"l(aim*e, la bien-aim*e"! : dul&e' mu*i&al' 2lnd' i-,i (ine )% ridi&i o&3ii' &nd l
)$ui' &um i ridi&i .%r% )% $ri(eti nimi&' &nd au*i o mu*i&% de$%rtat%... Pentru mine'
lim2a rom;nea)&% e 2un% $entru di)&ur)uri' $entru $oe*ii $atrioti&e i $entru
)ar&a)mul lui "ara0iale...
Di)&u,iile dintre Mir&ea i D%nu,' $e a&ea)t% tem%' erau .%r% ).rit... D%nu, a(ea o
)u$erioritate a)u$ra lui Mir&ea1 $e &t% (reme el )&ria (er)uri n .ran,u*ete' $e &are
Mir&ea le $re,uia' Mir&ea nu )&ria (er)uri de lo&
u tia n&% D%nu, &% .ie&are &u(nt e o "enu%rea)% &are )-a ntor) de la 2al 4 de
la un 2al &u lun%' )oare' .luturi' rou% i $%duri 4 $ier*ndu-i &ondurul. i da&% )t%
a&o$erit% de &enu%' ntr-un 2ordei' la (atra )tin)% 4 n )&3im2 un .%t-.rumo)
)onatine n .loare' R Su2 $ri(irea trium.%toare' )u2 $ri(irea 2at5o&oritoare R ! &elei &e-
mi &unoate i )u.letul' i iu2irea' i dorul &are doare8 BFr.C
ndr%0o)tit o &aut% $rin toat% lumea &u &ondurul n mn%. i a&ea)t% umilin,%' a&ea)t%
ate$tare' i a&ea)t% &%utare' e eni0ma .ie&%rui &u(nt.
u tia n&% D%nu, &% n lim2a .ran&e*% "enu%re)ele )nt (enera2ile i &% .ie&are
dintre ele lo&uiete ntr-un $alat )tr%(e*iu de &letar 4 &u &onduri de toate .ormele i
&ulorile' ae*a,i $e &ala$oade 4 amintindu-i (remurile 2a)mului din tinere,% &nd
$i&iorul era mai mi& de&t &ondurul' i &nd &ondurul era $ierdut...
D%nu, a(ea o )l%2i&iune $entru al2/ meri i *ar*%ri n.lori,i )e )&uturau n no$,ile
de (er)uri' din)$re 2irou n odaia lui Mir&ea. <ulu2i' numai al2i' le2ede' nin)ori'
lumini de lun%' &o$ii n lun0i &%mei de noa$te' &a)e de ,ar% al&%tuiau (i)teria
(er)urilor lui D%nu,.
4 ! $utea .a&e tru)oul de $rim%(ar% al tuturor li(e*ilor &u al2ul din mine.
!&e)te no$,i de (e03e' &u du3ul $rim%(%rate& al al2ului ntre od%ile lor' erau unul
din )e&retele $rieteniei lui Mir&ea $entru D%nu,. "te &a$ri&ii nu-i tre&u)e' &te
n0enun&3eri nu ndura)e 4 el &are a(ea )u.letul mndru &a o i&oan% de &titor 4 din
$ri&ina a&elor no$,i. !&e)t 7*ar*%r e6ilat n (ia,a oamenilor7 &are n.lorea uneori n
odaia de al%turi' era .ratele o&3ilor triti. Pe a&e)t D%nu, n &%me% de noa$te' &u $ro.il
&on&entrat $e &aiet i &3i$ &o$il%ro)' &nd )e ntor&ea n)$re odaia lui' Mir&ea l
$ierdu)e de la "r%&iun. l (edea *ilni& i de-atun&i' la &oal%' dar (edea o .a,% de .aun
o)tenit )au e6u2erant' de &are .erea' &u o ndurerat% $udoare' $ri(irea o&3ilor din el...
!&um l re0%)i)e.
D%nu, n&3i)e &aietul' )tin)e lam$a i )e )ui n $at. Mir&ea ate$ta)e n *adar
.amiliara ntre2are/ 7!)&ul,i' Mir&ea87
Totui era .eri&it. i mult% (reme $ri(i lumina lunii (i2rnd n od%i 4 &u a&eeai
$ri(ire $e &are o a(ea &nd a)&ulta (er)urile lui D%nu, 4 &a i &um al2ul lunar ar .i
.o)t o $ul2ere de)$rin)% din al2ul &aietului &u (er)uri' &a )% n&unune*e din nou
ntre0it% $uritate .r%,ea)&% a &elor dou% od%i (e&ine.
!,i$i)e *m2ind.
Un (i) tre&u $rin &te(a 2%t%i de inim%... Tre2uie )-o $rind%' tre2uie )-o $rind%.
Fu0e n 0oana mare du$% o .eti,% mult mai mi&% de&t el' &u &o*i 2londe $e )$ate...
Se a$ro$ie. i-i $lin de )$aim% )u.letul' i de &iudat% n&ntare. Da&% nu-i ea8
! $rin)-o de &o*i. Inima 2ate din r%)$uteri.
# )mun&ete-n)$re el' i-n a&eeai &li$% .eti,a &u &o*i 2londe a &re)&ut' &o*ile )-au
n.l%&%rat' i &oa$t%-n tru$ i roie n $%r o are-n 2ra,e $e !dina...
Se dete$t% la lumina de .ul0er a (i)ului.
!dina9 i a$%)a )u.letul amintirea ei' &a un $ar.um 0reu.
S&utur% &a$ul. Se &ul&% din nou. u mai $utea dormi. i 2%teau tm$lele. :ra o
i*2u&nire n tru$ &a .lu(iile &nd &lo&ote)& )u2t 03ia,%. Mnile (roiau )-a$u&e' 2ra,ele
)% )trn0%' tru$ul (roia ar)ura tru$ului dorit n (i).
Se m2r%&% $rin ntuneri&.
"u&ul din $%rete &nt% de dou% ori' amintind tre&erea orelor $ani&e $rin &a)a
$atriar3al%.
4 Mir&ea... dormi8
4 "e-i' Dan8 tre)%ri Mir&ea' (%*ndu-l m2r%&at.
4 M% du&...
"u(intele &%deau 0rele' &a ale unei )$o(edanii urte.
4 ...S$une mamei tale &% am $le&at di)-de-diminea,% )%-mi iau uni.orma de-
a&a)%.
4 Unde te...8 n&e$u Mir&ea' o$rindu-)e 2ru)&' n&runtat.
tia unde )e du&e. S%rind din $at' (%*u)e n lumina lunii &3i$ul de .aun &u o&3ii
lu&ioi.
n&%le&nd .erea)tra' D%nu, ntoar)e &a$ul )$re Mir&ea. l (%*u )e(er i &urat.
4 Da. M% du& la !dina. Mi-am uitat &3i$iul' (or2i el &u ).idare n 0la) i &ini)m
n o&3i.
Se .uri% $rin o0rad%' ne0ru.
De la .erea)tr%' Mir&ea l urm%ri &u melan&olia n0erilor &nd $ri(e)& $r%2uirea
unui .rate ntru ari$i' dar i &u )e&reta mndrie &% o $ri(e)& din &er.
II
7IL TT!IT U P:TIT P#MMI:R7
4 Vn*aaar... &i(ooo... Vn*aaar... &i(ooo...
a*al%' ironi&%' t%r%0%nat%' &omi&%' )olitar% i )olemn% $rooro&irea &omer&ial%
r%)una $e uli,ele i)tori&e ale laului' &are atrn% nen)u.le,it &a o *drean,% (oie(odal%
$e um%rul )leio) i o2)e&3io) al ne0u)torului de 3aine (e&3i.
4 Vn*aaar... &i(ooo...
Dar toate &a)ele erau de$rin)e' &a i &u trm2i,area &u&oilor dome)ti&i' &u &nte&ul
de le2%d% al "et%,ii lui te.an. Familiar tuturora' 0la)ul lui Meulem dete$ta *m2ete
$rin &a)e i 0lume $rin o0r%*i.
4 Vn*aaar... &i(ooo.
4 Meulem' &u,u-&u,u9
"u $ai trtori' de$rini iremedia2il )% trea)&% $a$u&i &l%m$%nitori' &u umeri
do2or,i $ar&% de $o(ara $ere&3ii de 03ete 0lodoa)e i de).undate i a )urtu&ului
de&olorat 4 mai mult .irm% de&t mar.% 4 ne0u)torul )e ndre$t% )$re $oarta &a)ei'
de unde un tn%r li&ean l $o.ti)e in5urio).
4 !tea$t% )% $le&e mama de a&a)%.
i Meulem ate$t%9
?m2i &u duioie' ondulndu-i &a$ul de 5o) n )u)' &a un motan 0dilit )u2t 2%r2ie.
!(ea 2ar2% al2% 4 de o 2i2li&% m2elu0are 4 i na)ul' &re)&ut &a )u2t
lu$%' i &oroiat' re$rodu&ea n )en) in(er) 4 &u a&eeai m$o(%rare re)emnat% i
(i&lean% 4 a$le&area 03e2oat% a )$in%rii. Per&iunii' )inuo) n&rli0a,i' atrnau $e
tm$le' )in&eri. Ure&3ile (e03eau (a)te i &on0e)tionate' )$%imntate $ar&% de
a$ro$iata i*2u&nire a trm2i,elor &ereti. Un o&3i era a&o$erit &u $la)ture ne0ru1 dar
&el%lalt era o &olonie de o&3i )inteti*a,i n (erdele )ur al unuia )in0ur' )tr%2%t%tor'
inten)' eni0mati& i $ro.und &a o&3iul din triun03iul &retin )au &a &el%lalt' &are-l
$re,ui)e $e I)u) i-l (ndu-)e &u ra2at.
Mama li&eanului iei $e $oart%' &u alai de $ar.um. Meulem )e n&lin% adn& i
&u&erni& n .a,a do)ului n&or)etat. !$oi' &u o $ri(ire .iltrat% $rintre 0ene' e(alu% i
m2r%&%mintea &o&3et%' i $a0u2a din $un0a )o,ului' i )e&eta din 2u*unarul
li&eanului.
4 ! &3i&3i' Meulem9 umai eu ) $ro)t )% (nd aa $antaloni .aini9... ?e&e lei'
.%r% )% m% to&me)&.
La au*ul (or2ei $antaloni' Meulem )e re$e*i &u 2ra,ele ridi&ate. +%t%ile inimii
li&eanului .r%0e*eau deli&iul &li$ei &omer&iale.
i deodat% Meulem )e ntri)t%. #.t% din 0reu i' &u 2u*a de 5o) n0reuiat% de
di)$re, amar' re)titui $antalonii.
4 u-i $entru mine...
i $le&%.
4 Vn*aaar... &i(ooo...
4 Meulem9
4 Vn*aaar... &i(ooo...
4 Meulem9
4 :i8
4 ,i 2a,i 5o& de mine9 Pantaloni noi/ numai a)t% iarn% i-am $urtat9... Gi-i l%) &u
&in&i lei...
4 Da&% nu-i $entru mine9
4 :ti ne2un' Meulem8
4 Meulem i ne2un... da $antalonii ) ru$,i n &u%r9
Li&eanul o.t% adn&/ el )in0ur i &r$i)e.
4 "t dai8
4 Meulem $l%tete 2ini. Ia&a o 2%n&u,% nou%-nou,' )e ntri)ta el' lu&ind n )oare
o 2%n&u,% de &in&i*e&i de 2ani.
4 Un leu' i na-,i $antalonii.
Tru$ul lui Meulem $orni' dar mna &u 2%n&u,a r%ma)e $e lo&' darni&%' i)$ititoare'
elo&(ent%...
4 D%' trtane9
Meulem lu% $antalonii &retini.
4 Vn*aaar &i(ooo...
Lumina era 2lnd% i ele0ia&%. Pe uli,ile &u 2olo(ani 2la5ini i 0ro$i .ireti' al%turi
de (r%2ii &iu0uleau 0%ini. n r%)tim$uri &lare r%)unau no)tal0i& .luierile nalte ale
lo&omoti(elor. Uneori' o (a&% )mul0ea un )mo& de iar2% ami&al r%)%rit% $e mar0inea
trotuarului. Ser0entul o $ri(ea din urm%' &u un aer de 2oar de03i*at. +*iau al2ine
tre&nd dintr-o 0r%din% ntr-alta' n *2or 2rodat' $e)te )trad%' ea $e)te un ru &alm.
Pul(eri*at n )oare i n (nt' $ar.umul teilor adia lumino)1 &te o .at% &u to&uri
)trm2e i o&3ii n&3ii )e o$rea' $%rnd &%-l a)&ult%.
i $e toate *%rile de*(%luite o&3iului' ondulau dealurile de un al2a)tru ar0intiu &a
nite mari mu0uri de mun,i 0ata )% n.lorea)&% r%&oroi delaolalt% &u (ara.
i $e)te toate' $re)im,it de )u.let mai mult de&t de o&3i' "ea3l%ul (a$oro) &a un
.um de t%mie &%delni,at de Tre&ut' din a.undul &ere)& al *%rilor moldo(ene...
4 Vn*aaar... &i(ooo...
>
"a)a r%$o)atului &onu "o)taFe Duma' &u dou% rnduri' ar%ta tot (oini&% i dr*%'
dei (enera2il%' n )tr%ni&ia *idurilor de $iatr% (%ruit%' &a un (n%tor de uri &o2ort
din mun,i. m$re5muit% (a)t de *id nalt i 0ro) de $iatr%' edea la o $arte de uli,%'
n.i$t% n $%mnt &a ntr-o adn&ire de lu$t%' &u .lori n .a,% i de)i de $omi roditori
nd%r%t. Fere)trele erau mari' dar mai ale) adn&i i &u *%2rele ro2u)te.
La eta5 )e ar%ta dominator 2al&onul de unde roman,io*itatea (e&3ilor 5u$ni,e (i)a
&u dealurile-n .a,% i de unde 0la)ul (e&3ilor 2oieri tuna i din&olo de *iduri.
?idul din)$re uli,% )e a(nta 0i0ant i dul&e n (erdea,a $lo$ilor 2%trni' &a un
3otar aerian al $ro$riet%,ii. Por,ile de )te5ar .ere&at 4 &u 2ar% $e din%untru 4 )e
de)&3ideau trium.al' anume $ar&% $entru i*2u&nirea nea0r% i )ur% a arm%)arilor
n3%ma,i la &aleti. i de la $oart% $n% la $eronul &a)ei aleea de ni)i$ 0%l2ui )e ar&uia
aa &um )-ar&uiau n tra$ &aletile &u mer) .o&o).
Muri)er% demult 2%trnii' dar n(e&3i,ii muri ad%$o)teau a&eiai i a&eiai $omi.
!a &% nu &a)a dintre *iduri $%rea ana&roni&%' &i 2e&ul ele&tri& de la $oart% i &ele
dou% 0lo2uri &u $i&ior nalt &are' de-a drea$ta i de-a )tn0a $eronului' luminau
ele&tri& de&orul .eudal.
#2inuitele &%r,i de (i*it% 4 de lemn )au de tini&3ea 4 &u )e&i )au $reten,ioa)e
in)&ri$,ii' ale a(o&a,ilor 4 li$)eau de la $oarta &a)ei Deleanu. Dar )e (ede &% ar .i .o)t
i de $ri)o)' de (reme &e n .a,a $eronului un numero) 0ru$ de &lien,i de am2e )e6e
ate$ta )o)irea domnului Deleanu. umeri&' dominau ,%ranii. Tr0o(e,ii erau mai &u
)eam% e(rei. Vor2eau &ole&ti( 4 &or .%r% mu*i&% 4 i 0e)ti&ulau .urioi' dei nu )e
).%deau' de).%urnd i &omentnd *iarele lo&ale &a $e nite 3%r,i )trate0i&e.
G%ranii t%&eau &run,i' 2%nuitori i )tn5eni,i. "u&oanele edeau $e 2%n&i' ,a$ene' &a
n 03i$)' n &or)etele n&ordate' .%&nd 4 &u (r.ul um2relu,elor 4 de)emnuri
)im2oli&e $e ni)i$ul )tro$it i 0re2lat/ inimi $udi& 2arate1 ini,iale lan0uro) m2inate i
$ro.iluri $rimiti(e...
n r%)tim$uri mai mari )au mai mi&i 4 (ariind du$% n)emn%tatea $un0ii i a
$ro&e)ului 4 un )e&retar a$%rea' in(itnd &urtenitor doamnele' autoritar ,%ranii i
.amiliar e(reii.
Domnul Deleanu era la &lu2' de unde )e ntor&ea $e la o$t' o$t 5um%tate 4 n)o,it
de #l0u,a' &are lua a&olo le&,ii de )&rim% 4 de&a(at' 2ine di)$u) i .l%mnd. !a &%
ntiul dia0no)ti& al $ro&e)ului l .%&eau doi )e&retari mai (e&3i' i tot ei luau i &el
nti a$eriti( .inan&iar. !l treilea )e&retar' $rea tn%r i $rea nai( n ale $ro.e)iei $entru
a 7trata &u &lien,ii7' .%&ea deo&amdat% $e a$rodul )i2ilin al &elorlal,i doi' )tri0nd'
&3emnd )au in(itnd &lien,ii' n ordinea &ate0oriei )o&iale' )e6ului i )ta0iului de
ate$tare. !(ea un nume e6&entri&' la nto&mirea &%ruia &ola2ora)er% )tr%moii i
$%rin,ii' du$% &um urmea*%/ Minodor 4 $%rin,ii' Stratulati( 4 )tr%moii. #l0u,a
.ier2ea &a un )amo(ar de &te ori era o2li0at% )% ro)tea)&% am2ele nume deodat%.
Minodor Stratulati( iei)e $e $eron. Dar n lo& )% indi&e o intrare &elor &e o
ate$tau' $ri(ea n )u)' &a i &um ar .i &on(or2it &u un &lient a)tral' im$lorndu-l )%
de)&ind%.
De .a$t )e uita la 2al&on unde' n 3alat de 2aie' &u umerii ilumina,i de aur inelat'
Moni&a i u)&a $%rul la )oare. Se l%u)e. Un a2ur rumen i n&%l*ea o2ra5ii. Pe
0enun&3i ,inea o &arte de)&3i)% .%r% )-o &etea)&%.
Se ridi&% n $i&ioare' adunnd n )no$ tumulto) $e &ea.% $%rul n&% 5ila(. Mni&ile
lar0i alune&ar% de)&o$erind 2ra,ele 0oale. i )&utur% &a$ul' n*eundu-)e din nou &u
aur.
De$arte &ur0ea' lin% i al2a)tr%' linia dealurilor.
Frumu)e,ea Moni&%i )e a.irma deodat%' &a )$lendoarea unui tr%)net. !a &um era
n(%luit% n &%derea am$l% a .aldurilor 3alatului al2 &u 0lu0% i mni&i n&%$%toare' n
.a,a *%rilor &u dealuri .lorentine' $%rea $o0ort% din &erul $ur al $i&turii italiene' &a un
n0er &u ari$ile )trn)e' ,innd de).%urat n mni un )ul &u mu*i&% $entru 0la)ul
3eru(imilor.
Fine,a $lin% a o2ra5ilor i a liniei 0tului' alune&nd de la 2%r2ie n &ur2% lun0% de
)tea &%*%toare' .%&ea )% )e $re)imt% $uritatea )$rinten% a )nilor )u2it rotun*i.
Formele Moni&%i erau lun0i alint%ri de linii ntret%iate' &um )tat nm%nun&3erile
&et-d(eau4-urilor' )au melodiile (iolelor &ntate &u ar&uuri lun0i.
:ra a(ntat% &u )u$rema i deli&ata )u$le,% a .umului n (%*du3 a&almie. P%rea &%
)e mi&% n (r.ul de0etelor' dar $i&ioarele &%l&au ori*ontal $%mntul' i totui' tru$ul
$%rea n%l,at 4 nu nalt 4 alun0it' nu lun0.
!a )nt tru$urile &ereti' &%rora ari$ele 4 ridi&ndu-le $o(ara $ailor 4 le a(nt%
&onturul )en*ual' )$irituali*ndu-l &u o n%)&nd% n%l,are de *2or o$rit (erti&al' atent
$ar&%' )$re ori*onturi' de unde $oate )% a$ar% iar% $orun&a *2orului. i aa )nt uneori
ntru$%rile tinere,ii $o0orte $e $%mnt n )&urt $o$a).
n lumina o(al% a .run,ii i a o2ra5ilor' )$rn&enele de)&3ideau ar&ul du2lu al
ari$elor de &o&or n *ori de $rim%(ar%. P%reau &% (in de de$arte' dintr-un Str%(e*iu de
*are' )au &% )e $ierd a.und.
Iar mnile Moni&%i' n0u)te' &alme i &u de0ete $relun0i' $uteau )% $oarte &rinul
reli0io)' i )% n&a$% n m%nua de ar0int' &are m2ra&% $e i&oane mnile Mariei...
Pe )tr%*ile Iaului' oamenii ntor&eau &a$ul du$% Moni&a' dorind $ar&% )-o (ad%
mirea)%. Iar la teatru' a$ari,ia ei n lo5% )olidari*a o&3ii 0aleriei &u 2ino&lurile lo5elor
i $arterului' .%&nd o $rime5dioa)% &on&uren,% )&enei.
#l0u,a-i )$unea &% e ri(ala 2i)eri&ii Trei Ierar3i i-o amenin,a)e &% (a )&rie
$ro.e)orului Ior0a 4 7Filo(atorul i)toriei7' &um l $ore&li)e #l0u,a 4 )% o
&atalo03e*e ntre monumentele i)tori&e ale Iaului.
Minodor Stratulati( era al $atrulea )e&retar ndr%0o)tit de Moni&a. Prede&e)orii )%i
ntru adorare .u)e)er% &on0edia,i n urma inter(en,iei #l0u,ei.
4 Pa$a' &ine are trei )e&retari8 Tu )au Moni&a8 Moni&%i i )&riu )&ri)ori de
dra0o)te' i ea n-are ne(oie )%-i )tri&e orto0ra.ia &etindu-le1 iar tu i $l%teti' i nu .a&
nimi&a9
Minodor nu &ute*a )% &om$un% e$i)tole 4 n&%9 De alt.el' dun0a re&tilinie a
$antalonilor ar%ta &lar &% n0enun&3erile lui n .a,a Moni&%i erau de ordin )u.lete)&. Se
mul,umea )% &ontem$le.
Dar n 2iroul domnului Deleanu mare i)$ra(% nu .%&ea.
Doi o0ari' n 0oan% $aralel%' &u ondul%ri .e)ti(e de )er$entine i 2oturi
)%0et%toare' )e a(ntar% )$re $oart%. Din urm%' n .u0% du$% ei' (enea #l0u,a' &u
ra&3et% n mn%' ndemnndu-i. ?%rindu-l $e Minodor la $nd% 4 2u.nea de r) numai
&nd l (edea' .iind&%-i vedea numele 4 i n&etini $a)ul' n (r.uri.
:ra *(elt% i .le6i2il%' &a un ar&a adole)&ent. Pi&ioarele' de*(%luite )u2t ro&3ia
)&urt% de teni)' ar%tau mu&3i de $atinatoare &u .ine o,%liri n dun0i' $ul$e (ioaie'
0le*ne nalte. Pre)im,eai 0enun&3ii dominatori de ama*oan%.
m2r%&a)e $entru teni) o 2lu*%-&%me% &u 0uler r%).rnt i mni&i )&urte' )u2t
,e)utul &%reia )nii mi&i nu tremurau' ni&i $al$itau' dnd $ie$tului mai &urnd relie. de
5u(enil% i im$ertinent% (oini&ie' de&t tul2ur%toare .eminitate.
i&i o n0reuiere' lene' moli&iune )au o(%ire nu )tn5enea (ioi&iunea ritmului
ela)ti& a tru$ului durat din 2i&iuiri de mu&3i re$e*i $e oa)e )u2,iri i im$etuoa)e.
i m2ro2odi)e )trn) 4 &a un $e)&ar na$olitan 4 $letele 2rune &u o 2ati)t% de
m%ta)% 0al2en%' &are $unea tonuri $orto&alii $e o2ra5ii ari de )oare i de (nt. !r&ul
)$rn&enelor era lun0' den) i &u o *2urlire me.i)to.eli&% la m2inarea &u r%d%&ina
na)ului. #&3ii' de un ne0ru tro$i&al' )e alun0au att de $uterni& n &ol,ul 0enelor' )$re
tm$le' n&t o&3ii &elui )$re &are )e ndre$tau o)teneau' &a o &ren0u,% n(%luit% i
&o$leit% )u2it de ari$ele (a)te ale unui *2or 0reu. Vi(a&itatea-i )&li$ea n o&3i i-n
n%ri' &a un 0er.
i &um (enea n (r.uri' ntm$inat% de o0arii &are )e ntor&eau &ur2i )$re )t%$na
lor' $%rea i&oana &om2ati(% a )altului )$re (ia,%' &u .runte dr*%' &u din,i al2i' i al2i
o0ari $e de l%turi' ale0ori&i $ar&%.
4 M*lisande, prends garde au Pell*as%
12
Moni&a )e a$le&% $e mar0inea 2al&onului' adunndu-i $%rul' $ri(i )$re tru2adurul
.%r% mandolin% i' n.%urndu-)e mai )trn) n 3alat' intr% n &a)%.
Minodor )e ntoar)e )ta&o5iu' )e n&lin%' 2l2i &e(a nede)luit... #l0u,a nu rdea.
n mna ei' ra&3eta a(ea ner( de &ra(a% i .ante*ii de )$ad%.
Minodor 0ermina)e $e lo& n .a,a ei.
4 !tea$t% &lien,ii' domnule... Minodor...
n&e$u)e 0ra(' dar 2u.ni de r) ro)tind )ila2ele ilariante i' r*nd' .u0i &u umeri
&o$il%roi.
4 Duduie #l0u,%' duduie #l0u,%9 o )tri0% e&ulai' aler0nd du$% ea &u $i&ioarele
,a$ene i laterale' &a un 0eneral de &a(alerie.
e&ulai era &el mai (e&3i )er(itor al &a)ei Deleanu' 7)lu52a7' )$unea el &u o
demnitate &on&reti*at% i n redin0ota &u $oale lun0i' n&3eiat% $n% )u). Purta &ra(at%
12 Meli*anda' .erete-te de Pelea)9 BFr.C
nea0r%' 0am2et% &enuie i manete rotunde de &eluloid' &u 2utoni $e &are era $i&tat%
luarea =ri(i,ei. :ra )la2 i al2 &a o $er$endi&ular% de &.id%. De(enea n)% imediat
uman 4 i &3iar )u$ra 4 0ra,ie mu)te,elor demne de o 2alad%' )au m%&ar de o
mono0ra.ie. Mu)te,ile lui e&ulai erau aa de (a)te' n&t nu )e mai lo&ali*au $e .a,%'
dea)u$ra 2u*ei de )u)' &i .%&eau $arte din )ilueta total%' ridi&nd tru$ul la ran0ul de
&ru&e.
#l0u,a $retindea &% e&ulai )lu5i)e odinioar% de &uier automat. n e6tremitatea
mu)te,ii din )tn0% i atrnau &u&oanele ro&3iile &u turnur%' iar n e6tremitatea
mu)te,ii din drea$ta i atrnau 2oierii $antalonii.
"nd era (nt' mu)to,ile lui e&ulai .l.iau &a un .ular de 2oran0i&.
Mai a(ea un )in0ur dinte/ )emn al2 de e6&lama,ie $e ntuneri&ul 0urii. Dar
mu)te,ile' dei &%runte' a(eau a&eeai (i0oare ori*ontal%.
4 Duduie #l0u,%' mata n-ai o misiune la $ot%8
4 "e &au,i la $ot%' e&ulai8
4 !m o empremat de la duduia Moni&a )% ridi& un transport... S% (ede,i...
:ra' lim2ut. 7S% (ede,i7 era n&e$utul &omentariilor a)u$ra e(enimentelor &a)ni&e'
uneori i a)u$ra &elor )o&iale1 dete)ta )o&iali)mul/ 7o mo5i&ie97
4 !aa9 Un $a&3et $entru Moni&a9 Ia )% (edem emprimata.
6mpremata lui e&ulai era o ,idul% de la $ot%' )&ri)% de mn%. e&ulai era
ideali)t/ nno2ila realit%,ile &ele mai m%runte. Un $a3ar de a$% )tili*at de e&ulai'
de(enea o 7r%&oritoare7. Su$a' un 7ele6tir7 de 0%in% )au de (a&%.
:6&ela n in(enti(itate $udi&%. Su2)tanti(ul 7ritirad%7' utili*at de )er(itori' e&ulai
nu-l a&&e$ta ni&i )u2t .orma 7&lo)et7. Formula lui e&ulai era 7lo&ul7' ro)tit% &u o
uoar% ridi&are a &a$ului i o taini&% a$le&are a 0enelor' &a i &um ar .i )$u) o parol
&on)$irati(%.
4 !3a9 !tea$t%' e&ulai. !m )%-,i dau o rapid. e&ulai *m2i n urma #l0u,ei'
&are )e ntor&ea )$re &a)%' &a un $ro.et &are i-ar 0%)i editor.
!2ia a&um $ri&e$ea #l0u,a re.u*ul Moni&%i de a mer0e la teni)ul de toate *ilele'
)u2t $rete6t &%-i )$al% $%rul. Un $a&3et de la D%nu,... 7Meta.orel7 )au 7+en5aminul7'
&um l $ore&li)e #l0u,a.
(rc scrile de dindos, cte trei deodat. )a scobort se ddea pe ramp, fr
cruare pentru rochii, acas, i pentru inima peda"o"elor, la coal.
4 "u,ula&3i9
4 ...9
4 Iar la mine-n odaie9
4 u...
4 "um' nu8 Da.
4 !m (rut...
4 +ine' "u,ula&3i' 2%iat eti tu )au .at%8 Du-te a.ar% i te 5oa&%. Gi$%' url%'
)$ar0e' dar la)%-n $a&e od%ile .etelor9
Puiu trnti ua' *(rli tranda.irul .urat din 0r%dina Li&eului Internat i adu) )u2t
tuni&%' $entru #l0u,a' &a o 2%taie de inim%' l &%l&% n $i&ioare i )e n%$u)ti n odaia
lui unde $ln0ea *ilni& )au .iind&% #l0u,a i )$unea "u,ula&3i' )au .iind&% nu-i )$unea
Puiu. #l0u,a &nd l ne0li5a &om$le&t' &nd l *e.lemi)ea.
4 La)%9... De a*i am )-o iu2e)& $e Moni&a9... S% dea Dumne*eu )% r%mn &ori5ent
da&%...
i ter)e o&3ii. n .ie&are *i )e 5ura &-are )-o iu2ea)&% $e Moni&a i ni&iodat% nu
i*2utea )% trie*e' Moni&a intr% n odaia #l0u,ei.
4 Te-ai ntor)8
#l0u,a )&ria la o m%)u,% 5oa)%' ae*at% tur&ete $e o $ern%' &u ra&3eta $e mar0inea
me)ei.
4 M-am ntor).
4 u te mai du&i la teni)8
4 u m% mai du& la teni).
Moni&a )e nroi. #l0u,a' atent% &u &oada o&3iului' *m2i.
4 Vrei )% m% du& la teni)8
4 :u...
4 Tu. Barde au Pell*as, M*lisande%
4 ...8
Moni&a )e a$rin)e mai tare &u o2ra5ii &olora,i &a merele n toamna $%rului.
#l0u,a )&ria. Deodat%' 2u.ni de r).
4 i dau o tele0ram%... 03i&i &ui8
4 -ai 03i&it9 Lui <aralam2 S&ro2o3a&i.
!&e)t <aralam2 era admini)tratorul moiei Medeleni.
4 !)&ult%/ "-tenie teren tenis. 8top, Punei s se pasc iarba. Sto$.7
Moni&a )&3i,% un 0e)t de $rote)tare. #l0u,a urm%/
4 !)ta-i o alu*ie la ne(a)ta lui &are-i (e0etarian%. :l e $rin ata(i)m...
4 "e ai &u ei' #l0u,a8
4 "e am8 1 .ur% de)tul $e $a$a9... "-stupai guri, turnai nisip, trasai careuri,
vruii-le. 8top. -tenie. 8top. -ltea-sa principele $arol va &uca tenis Medeleni. 8top.
8top. 8top..." !)ta n)eamn% $un&te-$un&te. : o ino(a,ie n $un&tua,ia tele0ra.i&%...
*Dac altea-sa satis#cut teren s(erai decoraie, in!itaie soie bal (alat. *lga
Deleanu."
l"ua-i frec de"etul ptat de cerneal de su"toare, de nvelitoarea
msuei i de covor.
4 S% (e*i tu &e lo& de teni) ne .a&e domnul S&ro2o3a&i9 # $une $e 7,%,i&a
Ralu&a7 )% )tro$ea)&% ni)i$ul &u 7odi&olon7 $entru na)ul au0u)t. Filetul l a)e*onea*%
&u 2rad. "o$a&ii i de&orea*% &u tranda.iri de 3rtie i lam$ioane tri&olore. n .a,a
2%n&ii aterne &o(orul din )alon i n do)ul 2%n&ii im$ro(i*ea*% o &oroan% re0al% din
$an)ele i nu-m%-uita.
Moni&a *m2ea a$le&at%' de*mierdnd )$inarea Leilei' &are-o urma $rin &a)% &a un
n&e$ut de tren%. Leila era o $i)i&% de !n0ora' ondulat% i ireal%' &a o lumin% de lun%
n ro&3ia ei de a2ur &enuiu &u iri*%ri al2%)trui. Dar de la D%nu,.
#l0u,a ridi&% un de0et )$re Moni&a.
4 Iar Meli*anda (a $l%ti a&ea)t% tele0ram% din $un0a ei' &u titlul de amend%'
$entru &% n-a )$u) #l0u,ei (e)tea 2un% &% atea$t% un $a&3et de la... +u&ureti.
n0enun&3ind &u o (ioi&iune ne2%nuit% 4 &u $i)i&a n 2ra,e 4 Moni&a )%rut%
o2ra5ii #l0u,ei.
4 ",,' &,,,' &,,,9
Un )alt &enuiu. "u 2u&uria ei' Moni&a .u0i du$% Leila ei.
#0arii #l0u,ei *0re$,%nau ua' )&3el%l%ind )urd.
4 <o$9
Prin od%i' &oridoare' antrete i $e )&%ri' i $rin o0rad% o ntreit% 0oan% )e
de*l%n,ui. Ui $o&nir%' $odele duduir%. Din $od i $n%-n atenan)e' to,i tiur% &%
#l0u,a $lea&% de a&a)% la teni).
De a&eea' o 2i&i&let% $edalat% .reneti& de dou% $i&ioare de li&ean 4 &u $antaloni
)&ur,i i o)ete 4 de)$i&% n dou% 0ru$ul &lien,ilor/ Puiu' &u (i5elie-n inim% i-n ro,i'
)e du&ea du$% #l0u,a' )%-i do(edea)&% 4 )%0etnd $rin .a,a tram(aielor' n.runtnd
tr%)urile' )er0en,ii i &3iar o&3elarii $ro.e)orilor $ietoni 4 &% nu-i "u,ula&3i.
De a&eea' Se(a)ti,a )au 7Se(a)ta7' ,%r%n&u,% &u tru$ $ietro) i o2ra5ii rumeni' &a
du$% un &ule) de &iree' intr% n odaia $rin &are )t%$na ei tre&u)e o &li$% numai' dar &a
un (nt n%$ra)ni& n od%i' )em%nnd $e di(an' $e )&aune i $e &o(or 0eant%' &%r,i'
2eret%' 03ete' ro&3ie de &oal% i de*ordine 4 n odaia n &are o )in0ur% i&oan% era
&alm% i melan&oli&%/ o (e&3e .oto0ra.ie de amator' tremurat% i de&olorat%' ae*at% n
medalion o(al $e m%)u,a de )&ri) a #l0u,ei' re$re*entnd )iluetele du2le 4 aureolate
$ar&% 4 ale &ailor' tr%)urii' 2i&iului' i $ro.ilul unui mo 2%trn &u o &o$ilit% n 2ra,e
i-un )ur) $e 2u*e' n lumina unei dimine,i de (ar% demult m$%ien5enite &u a&el mo
=3eor03e' &u a&ea 7dudui,a moului7 i &u a&ele (remi...
P
..."srut m5na $uconii o c)ut bele pi capu meu #am s5m eu niman din s spun
matali. Q5ci eri $ucona#u Dnu mi Bheorghi ie tu cr5li #5 "eletu di pi Pat, fli
pachet cum #tii tu, leag5li bini cu #far5, #i c5nd 5i fi gata s5 vii la mini s5 pun adresa
cam s5 li trimt acas c5 Dumnealui ave mosafiri la ceai pi cucona#u Mircea pi
cucona#u 1onel #5 pi cela tot uit cum 5i )5ci ista 8iranu cela cu nasu mari del r5d
Dumnealor, eu mapuc iutiiuti #5 fac cum mio poroncit da s5 vedi c Dracu #o bgat
coada c5 m ispite#ti s5 pun 5n pachet #5 o $Orti di pi msua di noapti cm )ic las s
fii mai mult R5 tot acas5 s5 duci, #o e#5t "ocluc. Mntorc eu dila Po#tie cu S5dula #5
iaca $ucona#u Dnu foc, undii $artea Bheorghi, )ic ci $arti $ona#ule c5 mata ai
c5t iarba #i nsipu )ici ceia di pi msu5 eu fceam pi prostu da undi lam v)ut a#a di
m5niet nani avut $ora& s5 )ic cavi bagato 5n Pachet ci s5# mai fac nimi r, c5 mortu
di la groap nus5ntoarci.
Q5c so cutm $ucona#ule poati nai avuto poati ai )hito pacatili meii $uconii
s5 faci moarti di om #5 gata%%%% di c5nd l slu&sc a#a di m5niet nu lam v)ut s5 nu fii
Didiochi parc5 era Duduia. .lgua c5nd vedi bt5nd gita la noi la Medeleni, #5 la tt5
urma daco v)ut c eu o in mori# c5 nam puso #5 nara puso so mai lini#tit #5 niam
pus diam rscolit tt5 casa da nam gsito so scot din Pm5nt gheorghi c5 ochii cu
mini nu mai dai )5ci, da dac5mio gs#ti om tiam fcut%%%
#5 eu )5c a#a $uconi c mam sftuit cu $ucona#u Mircea Dumne)u si 5i c
tarii bun la nim milostive#titi mata $uconii #i cum vini Pachetu cu "ocluc la e#
trime mata cartea cu 1rinu care #ti c5i mai rpidi c5 s5 duci Domnu 2eculai pi
-dresa lui $ucona#u Mircea c5 ari s5 )5c5 dumnealui c5 o luato din gre#al5 5n 1a#c5.
C5 iaca uitam, mo 5nvat $ucona#u Mircea ci )5ci $rii cu "ocluc
#5ardindili.ant da mai pi Frano)#ti..."
Doamna Deleanu i )&oa)e o&3elarii de le&tur% 4 i $urta de un an 4 ae*ndu-i
dim$reun% &u )&ri)oarea $e &la(iatura $ianului.
De doi ani' odat% $e )%$t%mn%' =3eor03i,% a Marandei &omenta &u de(otament
ntm$l%rile &are i )e $%reau lui mai e(enimente' din Pitar-Mou 2E' aa &um
.%0%dui)e la $le&are mamei lui Danu,.
Pn% la "r%&iun' o dat% $e )%$t%mn%' alteori mai rar' (eneau )&ri)ori de la D%nu,'
&are .%&eau a$roa$e inutil% le&tura &elorlalte &u )lo(% n&l&it% i &u(intele nai(
m$%re&3ete.
De la "r%&iun' n)%' D%nu, amu,i)e. Rareori trimetea &te-o &arte $otal% 4 "85nt
sntos. 8rutri la toi, Dnu7 4 &um$%rat% de la un de2it de tutun' de)i0ur' i
)&ri)% n 0oan% &u &reionul' $e mar0inea tara2ei.
Doamna Deleanu *m2i &u un .el de umil% mndrie. "etind )&ri)orile lui
=3eor03i,% a(ea im$re)ia &% $ri(ete $rin ua a2ia ntrede)&3i)% a unei od%i de
)er(itori 4 &urat% i )im$ati&%' dar de )er(itori 4 de&orul i (ia,a .ra0mentar% a unui
2%iat .rumo)' (oini&' mare i neatrnat' &are totui era 2%ie,elul ei.
>
#daia Moni&%i era de)$%r,it% de a #l0u,ei $rintr-un mi& (e)ti2ul &u2i& 4 dnd i
el $e 2al&on 4 n &are-i luau &eaiul dimine,elor &olare.
Dar atta deo)e2ire era ntre &ele dou% od%i n(e&inate' n&t $%reau )ituate $e
(er)antele o$u)e ale unui ma)i( munto)' &u ari,% i $orto&ali ntr-o $arte i
$re)im,irea &aden,at% a m%rii lar0i/ t%&eri de *%$e*i mate )au )&nteietoare n &ealalt%
i $re)im,irea 0ra(% a 2ra*ilor.
!lt &limat )u.lete)& orndui)e re&ule0erea meditati(% din odaia Moni&%i1 altul'
de*ordinea e6u2erant% din odaia #l0u,ei.
Mo2ilele (e&3i i demodate de la 2uni&a ei erau .ireti n odaia Moni&%i i ntre
*idurile mona&ale' ale &%ror )in0ure $odoa2e erau )im$li&itatea lor de *iduri de-
alt%dat%' i o0linda o(al% n ram% nea0r%' o0lind% &u a$a uor 2rumat%' n &are &3i$ul
o0lindit )e-n(%luia ntr-o ndul&ire tear)% i ntr-un a2ur de tre&ut.
De lemn ne0ru era i bahut-ul )&und' 2om2at i 2onom' &u o ro*a&e de )ide. n
mi5lo&' la .el &u ma)a .%r% &ol,uri a&o$erit% &u un al tur&e)&' tot (e&3i' de (reme &e n
tinere,% a&o$eri)e umerii rotun*i ai unei .ete &are ni&i nu 2%nuia &% ntr-o *i nu (a mai
.i de&t o amintire al2% n )u.letul unei Moni&e 2londe.
Fotoliul de ln0% ma)% 4 de mult to(ar% al ei 4 a(ea )$etea*% i $i&ioare
ar&uite' i &%$tueala de &ati.ea ru2inie odat%' a&um era roa)% i (iola&ee.
Dea)u$ra di(anului $e &are dormeau' (e03eau i (i)au Moni&a i Leila' o $oli,%-
&ol,ar' dat% &u 2ai,' ad%$o)tea )ul.ina 2i2liote&ilor adole)&ente/ Mu))et' Verlaine'
Tur03enie(' :mine)&u' <eine...
"ea mai luminoa)% .erea)tr%' i &ea mai nalt%' din odaia n &are luna i )oarele
$%)trau $ar.umul romanti)mului' era Moni&a1 $%rea de)&3i)% ntr-un *id de &a)tel
medie(al' $e un r%)%rit de *ori &u a$ro$iat tumult de )oare i al2ine. Pri(ind-o' o&3ii
)e ridi&au mai )u)' &%utnd $ar&% aurul (e)tit de ea.
Dar o&3ii Moni&%i erau ne0ri 4 &u $rea de$%rtate n)tel%ri 4 i erau $rea 0rei n
0enele lor lun0i &a )% nu .ie reli0ioi n .a,a dra0o)tei i a durerii.
i odaia Moni&%i )em%na mai mult &u o&3ii ei.
"l *tait un petit pommier
Brave comme une mignonne nfante7
/ avait une robe bouffante,
Vert de feuille et blanc-ros*,
$omme les &oues rondes des poup*es.
@e printemps lui souriait.
6t sa voi4 *tait chantante.
l *tait un petit bambin
4 Aond et rouge comme une cerise 4
Mui avait des boucles e4,uises.
2(*tant pas du tout malin,
voIait dans l(herbe des nains,
6t avec ses tendres mains
8age, il priait + l(*glise.
Puis, le petit "pommier d(antan
Devint grand, naturellement.
6t le petit bambin d(antan
Fit, tout simplement, autant.
Dis, N, douce soeur des pommiers,
1e souviens-tu d(un petit bambin
Aouge comme la paume de tes mains!
$ar moi, N, sage bien aim*e,
'(aime tou&ours le petit pommier."
13
13 :ra un merior &nd(a R =ra( &a o 0in0a% In.ant%1 R !(ea o ro&3ie 2u.ant% R De
.run*e (er*i i-un o2r%5or R !l2-ro* &a al $%$uilor R "nd $rim%(ara-i )urdea. RR i
...S.ritul (a&an,ei' &u un an n urm%/ )e$tem2rie. D%nu, $le&a di)-de-diminea,%.
Moni&a nu dormi)e de lo&. Vi)ul urt i 0reu o ,inu)e ntrea0a noa$te &u o&3ii de)&3ii
&a i ai lunii.
l ate$ta &u o2ra5i de *ori $ali*i' li$it% de (i,a roie a $rid(orului $le&%rilor i
toamnei.
4 M% du&' Moni&a.
i )u.letul Moni&%i )$unea/ 7Se du&e D%nu,7. "u toamna )e du&ea. R%mnea &u
toamna.
4 Gi-o dau ,ie' Moni&a.
"artea &u "@as sanglots longs, des violons de l(automne..."
!ler0au .run*e $e dealurile )tr%(e*ii ale (ntului' &a lumini )$eriate n &%utarea
unei domni,e ne&at% n a$e' &u mnile $e $ie$t.
T%&u)er%...
Se au*eau ro,ile tr%)urii.
Ple&area &u dou% inimi &ule)e din a&elai $om de toamn% de 0ra(ul n0er al
$%durilor i al iu2irilor.
D%nu, )e a$le&a)e' i de*mierda)e mna i $entru ntia oar% i-o )%ruta)e 4 $n%
atun&i )e )%rutau .r%,ete $e o2ra*1 n tim$ &e &u &ealalt% mn%' Moni&a-i de*mierda)e
aerian $%rul' )%rutndu-i-o a$oi $e .uri' &u la&rimi.
i ntre (er)urile lui Verlaine' (er)urile lui D%nu,' &a un $om ren.lorit n )tr%(e*iu
de toamn% 2lnd%...
"l *tait un petit pommier
Brave comme une mignonne nfante..."
...r%)$undeau unei $%$ue &are &u ani n urm%' ntr-o noa$te de toamn% i $le&%ri
&ute*a)e )% trea&% 3otarul r%*2oini& al $ra0ului od%ilor PotemFin-Iami-Mura' &u o
)olie a)&un)% n 2u*un%relul or,ului 3ainei de mirea)%.
"Monica 5l iube#te pe Dnu din toat inima..."
...De-atun&i (eni)er% Moni&%i (er)urile altora numai' dar trimi)e de D%nu,' &ule)e
$ar&% de mnile lui $entru ea.
!$oi (eni)e Leila' trimi)% $rin domnul Deleanu' &a o o.rand% de t%&ere i de lun%.
De la "r%&iun n)% nu mai $rimi)e nimi&. De atun&i &etea i Moni&a 4 du$%
doamna Deleanu 4 )&ri)orile )%$t%mnale ale lui =3eor03i,% a Marandei.
i de-atun&i' liniile $ure i )tr%(e*ii ale dra0o)tei )e a$le&a)er% (a)t o)tenite'
n&3i*nd n ele de&linul no)tal0i& al *%rilor marine &u $rea de$%rtate ori*onturi.
>
.redona &u (o&e-nalt%. RR :ra un dul&e 2%ie,el' R "a o &irea% 0ra) i ro*' R "u 2u&lele
.rumoa)e &o*. R i r%u de lo& ne.iind el R Vedea $rin ier2uri mul,i $iti&i' R i &u
mnu,ele lui mi&i RR Se n&3ina-n altar .rumo). i meriorul de-alt%dat% R "re)&u ntr-
una' du$% dat%' R i 2%ie,elul de-alt%dat% R F%&u i el la .el ndat%. RR #' dul&e )or%-a
merilor' R Mai tii a&el &o$il .rumo) R "a $alma minii tale ro*8 R "% mie' dra0a mea'
mi-e dor R Mereu de dra0ul merior B.r.C.
Veni)e o (e)te din )enin. De la D%nu,. Pentru Moni&a.
...Un $un&t $e ori*ont. "re*i &% e o rnduni&% mi0ratoare )$re alte *%ri. ,i $are r%u.
Pri(irile )e a.und% n de$%rt%ri. Te de)$ar,i de tine' mi0rator...
i deodat%' o ari$% )tr%(e*ie ,i atin0e .a,a. Tre)ari. ?m2eti &u o 2%taie de inim%.
Pun&tul de $e *are era o li2elul% a$ro$iat%. !tin) de ari$%' te re0%)eti. ,i (ine )% te-
alin,i $e .runte' dete$tat.
D%nu, era ln0% Moni&a' aa &um era $ar.umul teiului din .a,a &a)ei. "erul era
a$roa$e &a un )ur) a$le&at a)u$ra $%rului.
+onica se uitase de multe ori n o"lind. Dei nu atepta dect un pachet cu
cri de la Dnu, se "tise de var, ca i cum l-ar fi ateptat pe Dnu. rochie
de batist alb cu mneci scurte, brodat cu stelue albastre, ca o scrutare de
livnic prin lumina dimineelor de primvar.
7Moni&a' tu nu tre2uie )% a)&un*i nimi&/ ni&i .runtea' ni&i ure&3ile' ni&i tm$lele'
ni&i 0tul...7
!a dorea D%nu, )% )e $ie$tene Moni&a n tim$ul (a&an,elor. i Moni&a )e
$ie$t%na)e aa &um i $l%&ea lui D%nu, 4 )im$lu &a )in&eritatea luminii )au a a$elor
lim$e*i.
n und% $ornea de $e .runte $%rul auriu' l%)nd o und%/ .runtea al2%. Dou% unde )e
ridi&au de $e tm$le' lim$e*ind dou% unde/ o2ra5ii. i &o*ile de aur ale &o$il%riei 4
3%,urile lui D%nu, 4 $%reau adunate i )trn)e $e &a$ de a&eleai mini &are odinioar%
le tr%0eau' &a )% )e mire o&3ii &um de-au $utut atta (reme )% nu (ad%.
Pie$t%n%tura a&ea)ta l%)a &a o mirare iluminat% $e de*0olirea .e,ii' $oate un
*m2et' un dar..
Din nou D%nu, era ln0% Moni&a. Vor2ele lui D%nu, $luteau n 5urul ei' o
m$re5muiau' o &u$rindeau &a .umul n%l,at din a&ele &%,ui (r%5itoreti ale orientalilor'
.um d%t%tor de (i)uri' i de .eri&ire' i de )omn.
4 Moni&a' tu ai .o)t o i&oan% *u0r%(it% ntr-un )&3it de munte' ntr-un )&3it .oarte
mi&' al2' la $oalele unui munte $ietro) i )e(er &a un a)&et n aerul lim$ede...
Mer0eau &%l%ri $rin &rn0uri n &are toamna intra)e' &a )oarele n norii de amur0'
2%tnd n rou' 0al2en' ar%miu i (iolet. ntre ei' ntre (or2ele lor' .lutura (ntul'
*2urau .run*ele. Uneori' o (e(eri,% de ru0in% i $ri(ea (i(a&e' mai n&olo n&% una'
a$oi alta... dar $%rea a&eeai (e(eri,%' i &o$a&ii a&eiai $%reau' i toamna a&eeai' &a
i &um &rn0ul n&remenit ar .i $lutit $e ln0% ei' i ei ar .i $lutit &u el' )$re &erul
al2a)tru' ar&uit n .und de *are &a o &a)&ad%.
n%l,ndu-)e n )&%ri' D%nu, nde$%rta o &rean0%' .erind-o $e Moni&a.
Moni&a )e a$le&a' *m2ind.
"rean0a i*2u&nea la lo&.
P%mntul miro)ea umed a $loaie' a &iu$er&i' a $i(ni,% 2%trn%' a (in de "otnar' a
tu.%nele i $elin... Uneori o (iolet% de toamn% le tremura-n $ri(iri' &a o )tea &%*%toare.
4 :rai )in0ura $odoa2% a )&3itului. i erai Madona &elor $atru )au &in&i &%lu0%ri
de)&ul,i' &u ra)e de aia& a)$ru' 2%r2i lun0i i o&3i )%l2%ti&i,i. :rai $i&tat% $e un .ond
al2a)tru. +ra,ele 0oale erau &a doi &rini $le&a,i' i a(eai un nim2 linear n 5urul
&retetului... ntr-o *i' *idul a r%ma) 0ol' al2' i numai inelul aureolei mai )tr%lu&ea
n)emnnd lo&ul &a$ului... Moni&a' )im,i tu' melan&olia *idului 0ol' ntr-un )&3it de
munte8... i .ratele... .ratele Teo.an' .ratele &are )un% &lo$otele 4 .iind&% numai el
$oate )% ur&e )&%rile &lo$otni,ei 4 n0enun&3ea*% n .ie&are mie* de noa$te n .a,a
*idului 0ol i $ln0e' n lo& )% )e n&3ine... Moni&a' .ratele Teo.an e tn%r i .rumo)' &a
un n0er n 3ain% a)$r% de aia&. :l &rede &% Dumne*eu i-a luat Madona' &a )%-l
$ede$)ea)&% .iind&% o iu2ea. i uneori' lumina lunii $e *idul 0ol e al2% &a o2ra5ii
.ratelui Teo.an...
4 ,i $are r%u' D%nu,' &% *idul )&3itului a r%ma) 0ol8
4 ...Moni&a' a r%)%rit luna.
4 Unde8
4 !&olo...
Se r%)u&eau nd%r%t' $ri(eau luna r%)%rit% $e .umul &enuiu al *%rii' a$oi o&3ii lor
)e ntlneau n trea&%t i $orneau )$re &a)% t%&u,i. i )u.letul Moni&%i )e ntor&ea $e
*idul )&3itului de munte &a )% de*mierda .runtea .ratelui a)emuit lui D%nu,' un D%nu,
&u 2u&le lun0i &a n &o$il%rie...
4 <ei-3ei9
4 <ei-3ei9
"ntau e&ourile.
i #l0u,a-i a5un0ea din urm% n 0alo$ de $u)t%' &a un tn%r &nea* &a*a& a$le&at $e
&oama &alului. i )e-ntor&eau to,i trei $rin um2ra i lumina no$,ii' #l0u,a-n .runte n
tra$ d%n,uitor1 ei doi n urm%' &u t%&erea i )e&retul lor.
...Se a$ro$ia o nou% (a&an,%. # (e)teau teii. # nou% (a&an,% &u D%nu,.
"u D%nu,.
Moni&a )e uit% din nou n o0lind%' &a la .erea)tra unde ate$,i )% r%)ar% .eri&irea.
i n o0linda &are ad%$o)ti)e attea re)emn%ri' o2ra5ii Moni&%i erau roii' i-n o&3ii
Moni&%i rdeau (i)uri &a )&utur%rile de )tele n no$,ile de au0u)t.
>
Moni&a )e ridi&% deodat% i' ntor&ndu-)e' $ri(i )trada. ntr-ade(%r' e&ulai (enea
intermitent $rin .run*ele $lo$ilor. e&ulai (enea &u $a&3etul.
Moni&a ar .i dorit &a toate rndunelele (%*du3ului )% r%$ea)&% $a&3etul i )% i-l
adu&% n *2or' l%)ndu-i-l n mni &a $e un dar al *%rilor.
Dar $a&3etul era adu) de la $ot% de e&ulai. i e&ulai mer0ea n&et' &a ori&e om
)olemn' 2%trn i artriti&. i' $e dea)u$ra' e&ulai (enea &etind *iarul &um$%rat din
tr0' &u 0e)tul no2il al )tatuiei lui Mi3ail Io0%lni&eanu' al &%rei 2ron* $re*2it' du$%
&ura)e tie' n(er*ete &etind $e $a(a5ul ro* din .a,a Uni(er)it%,ii un di)&ur) i)tori&. i'
$e dea)u$ra' n a$ro$ierea &a)ei' e&ulai )e ntlni &u )er0entul de *i.
4 ...
4 ...
4 ...
:t&.
Moni&a iei)e $e 2al&on' a$le&ndu-)e $e 2alu)trad% &a un &rai-nou.
4 ...
4 ...
Mnile i o&3ii Moni&%i )e n&3inau lui e&ulai i )er0entului de *i' din &are nu
*%rea de&t 2aletul &enuiu i 0alonat al 2ra,elor.
ntre tim$' n 0r%din% a$%ru)e Minodor Stratulati( naintnd &u $ai de
)omnam2ul.
Moni&a intr% n odaie. "li$ele erau lun0i &a in)omniile1 odaia )trmt%' a$%)%toare
i $ro(i*orie &a o anti&amer%1 Leila' indi.erent% &a o)tilitatea *eilor )omnoroi1
e&ulai' un &al%u1 )er0entul' o .atalitate.
4 Intr%' e&ulai.
e&ulai era un mu&eni&. %dui)e ur&nd )&%rile. =.ia )er(ia2il.
4 Duduie Moni&a' n&e$u el &u mna )tn0% $e inim% i &ea drea$t% 4 &u
$a&3etul 4 la )$ate/ $ot )$une &% e&ulai al no)tru a .%&ut o tra&torie &a la Ple(na9
Po.ti,i.
Moni&a $rimi $a&3etul.
4 ?i&/ )% tr%ia)&% e&ulai &el &u mem2re de 03i*el% B0a*el%C.
"Domni#oarei
Monica...7
Re&uno)&u )&ri)ul lui D%nu,. e&ulai 0e)ti&ula n de$%rt%ri tele)&o$i&e.
4 ...i &um )$un' (ra )% *i&% *i&/ a(em re)t dou% $ata&e.
4 ,i mul,ume)&... ,i mul,ume)& din inim%' e&ulai. Te ro0 o$rete-,i tot.
4 Vai de mine9 M% onora,i e6&lu)i(. ti,i....
?%rind $e ma)% o moned% de &in&i lei o lu%' im$unnd-o mnei 4 de altminteri
2ene(ole 4 a lui e&ulai.
4 Duduie Moni&a' e&ulai a )$u)' e&ulai re$et% 2i)/ Domni#oar Moni&a'
)nte,i un &ara&ter no2il.
+%tu din &%l&ie &a din $inteni i iei $er$endi&ular $e mu)te,i' &u demnitatea
uni&% a &elor &are tiu )% $rimea)&% 2a&iuri a(nd aerul &% ei le-au dat.
Moni&a n&uie amndou% uile' l%)nd-o de)&3i)% numai $e &ea din)$re 2al&on.
#daia )e um$lu deodat% de m%t%)oa)e )&nteieri. u numai odaia/ ntre0 Iaul
tran).i0urat. Soarele n0enun&3ea)e dea)u$ra dealului =alatei. i de-a&olo )e re(%r)a
n 2o0at i 2lond tumult aurul *ilei' &a $%rul unei domni,e &%lu0%rite n (remea teilor
n.lori,i.
4 Samain9
umele &u )ila2e $line &a un .inal de (er)' de $e &o$erta 0al2en%' numele &u (aier
lim$ede de &lo$ot iean' era o amintire $entru Moni&a' le0at% de nu&ul 2%trn din
li(ada Medelenilor' i de D%nu,' &a toate amintirile.
"@es ros*s du couchant s(effeuillent sur le fleuve
6t, dans l(*motion pOle du soir tombant
8(*vo,ue un parc d(automne ou rJve sur un banc
Ma &eunesse d*&+ grave comme une veuve..."
1@
7De &ine' D%nu,87 ntre2a)e Moni&a' ntor&nd &a$ul de $e 2an&a din li(ad% unde
edea )in0ur% &u .run*ele nu&ului.
7!l2ert Samain.7
7!l2ert Samain... <ma &eunesse d*&+ grave comme une veuve...="
!&um )&otea (olumele net%iate din $a&3etul trimi) de D%nu,. Volumele 0al2ene n
&are (i)a "ma &eunesse d*&+ grave comme une veuve". Mnile Moni&%i $%reau &%
de*0roa$% aurul ar3eolo0i& al le0endelor eline.
-u4 flancs du vase
1A
.
@e chariot d(or
1N
.
$ontes
1J
.
-u &ardin de l(nfante
1Q
...
4...8
)u volumele cu acelai titlu. (nul era al ei. ,oate c cellalt era pentru
l"ua... &ntoarse coperta: "Monica".
D%nu, )emna &u numele ei &%r,ile $e &ari i le trimetea' $e nt%ia $a0in%' n &ol,ul
de )u)' $ie*i' &u o liniu,% dede)u2t. Moni&a &etea i re&itea numele ei' liter% &u liter%'
&a $e-o )&ri)oare de la D%nu,.
S&ri)ul lui D%nu, nu era n&% .ormat. Dar numele Moni&%i era )&ri) &u un .el de
ener0i&% autoritate &are d%dea numelui ei 4 )&ri) de D%nu, 4 .arme&ul ntiului .ru&t
&o$t ntr-un $om &rud.
ntoar)e &o$erta &eluilalt (olum/ 7!dina7.
4 !dina9...
-u &ardin de l(nfante7 Moni&a.
-u &ardin de l(nfante7 !dina.
4 !dina9...
umele &retea uria n noa$tea lui ne&uno)&ut%' &a un &a)tel &u turnuri ne0re.
4 !dina' !dina...
+ra,ele Moni&%i o)tenir% din inim%.
4 !dina8
Dar dealurile *%rii erau mute n )u$le,a lor al2a)tr%.
-u &ardin de l(nfante, Moni&a... umele ei o &3ema &a un ,i$%t de de*n%de5de.
1@ Pe .lu(iu' tranda.irii amur0ului )nt la(%' R Iar $ala-n-.iorare a )erii &e )e la)% R
:(o&%-un $ar& de toamn% &u-o 2an&%-n &ari (i)ea*% De-a&uma tinere,a-mi &a o
(%dan% 0ra(% B.r.C.
1A Pe &or$ul (a*ei B.r.C.
1N "ornul de aur B. r.C.
1J Po(e)tiri B.r.C.
1Q n 0r%dina In.antei B.r.C.
!9 :ra o )&ri)oare n (olumul ei9 i $le&% 0enele $e )&ri)oare1 numai 0enele o mai
de)$%r,eau de numele uria i 0reu.
"85nt trist, Monica. M-am schimbat. -m 5mbtr5nit. 85nt alungat din mine, #i nici o
poart de aur nu s-a 5nchis 5n urma mea, #i nici un arhanghel n-a ridicat din urm o
spad de flcri.
2u. M-am de#teptat deodat, fr de mine.
-m visat c-am fost copil! 2u mai #tiu% Dar din copilria mea numai tu ai mai
rmas 5nalt, ca un catarg cu pescru#i ostenii deasupra unei scufundri.
Mi-e dor de mine cu sufletul altuia. 85nt un om care merge pe str)i, printre
sergeni, prin faa bcniilor, berriilor, maga)inelor de mode, printre automobile,
tramvaie #i trsuri. Qar)rii albi, livada mea nev)ut de nimeni 4 prin care numai
eu mergeam, pe care numai eu o vedeam #i care venea cu mine pretutindeni ca o
turm dulce a primverilor 4 n-o mai vd, n-o mai simt, am pierdut-o, m-am
pierdut. - suflat viaa asupra ei ca o )5n rea #i a prefcut-o 5n oameni, case,
)gomote or#ene#ti, printre care trupul meu merge singur, at5t de singur c uneori
5mi vine s-nchid ochii #i s-i acopr cu m5nile.
Monica, sora mea de totdeauna, ast noapte te-am visat. -i fost prin sufletul meu
adormit, ls5ndu-mi parfumul teiului din faa balconului casei noastre de la a#i.
6u veneam 4 cine #tie de unde% 4 ur5t #i rupt, cu semnul pm5ntului, #i tu m-ai
5nt5mpinat 5n grdin, 5n faa scrilor. -m 5ngenuncheat 5n faa ta. Ci te vd #i 5n
clipa asta, cum i-ai umplut pumnii cu parfumul teilor 4 u#oar ap aurie 4 #i cum
l-ai revrsat pe cre#tetul capului meu.
4 -cuma, Dnu, poi intra 5n casa surorii tale Monica.
C-atunci m-am tre)it, Monica. 1u erai departe, casa noastr departe, #i eu acela#i
om i)gonit, acela#i om cu trup greu, purt5nd 5n mine semnul p-m5ntului. Dar tu,
Monica, s fii 5ntotdeauna bun, ca 5n visul cu parfum de tei, pentru fratele tu
Dnu."
Fa,a Moni&%i )l%2i)e &a a a&elora &are (or )% $ln0% i nu $ot. Su.letul i atrna n
mnile de)&3i)e' ru$t' $r%2uit.
"Dar tu, Monica, s fii 5ntotdeauna bun, ca 5n visul cu parfum de tei, pentru
fratele tu Dnu."
4 !dina.
"a un (nt a)$ru $rin (itralii )$arte. i )u.letul )e um$lu de umed amar.
Lu% &artea )tr%inei' (rnd )% o nde$%rte*e. # .oaie &%*u. i !dina a(ea o
)&ri)oare9
u. Ver)uri.
Ver)uri numai $entru )tr%in%...
"@e soir se grise d(acier
6t tranche le &our audacieu4.
0n songe tenace et coutumier
$ercle mon front fi*vreu4.
$omment pourrais-&e te renier
@ors,ue ton coeur rapace -u mien s(est fortement greff*,
0ne folle racine vivace...
$omment m(affranchir de toi
@ors,ue ma seule cuirasse
6st cette immense foi
Mui te b*nit la face...
@ors,ue &(aurai perdu ma &oi
0n glaive + l(*clair fugace
4 Vibrant comme un cri d(effroi 4
1ranchera mon Ome lasse.
...@e soir ,ui se grise d(acier
D*gaine son arme fine9
@(*troit sabre recourb*
De lune adamantine."
1H
"-u &ardin de l(nfante9 -dina."
4 S%ra&u D%nu,9
umele era (iu &a o (i$er% n &ol,ul .ilei. "u o mi&are net%' Moni&a ru$)e .oaia i
o .%&u 2u&%,i.
Sin0urul tr%)net al .urtunii.
Dar )u.letul era i)to(it.
Un &lo$ot )un% dea)u$ra laului' dnd n)er%rii o 0ra(itate .une2r%. Dealurile erau
(inete1 &erul' $alid dea)u$ra lor.
Moni&a-i lu% &a$ul n mni. #daia )e ntune&a)e.
1H Se-m2at% )eara &u o,el R i &a$ul *ilei &ura5oa)e-l
taie. R Un (i) )t%ruitor' mereu la .el' R Mi-n&er&uiete
.runtea de (%$aie. RR "um )% te $ot t%0%dui R "nd
inima-,i 3ain% R Pe-a mea adn& )e altoi' R # &runt%' (ie
r%d%&in%... RR De tine &um )% m% de*le0 R "nd $latoa
mea ).nt% R : numai &re*u-a&e)ta-ntre0 R "e te 2ine-
&u(nt%... RR "nd (oi $ierde-a&e)t &re* .rumo)' R # )$ad%
.ul0ernd 0r%2it%' R "a ,i$%tul de 0roa*% )&o)' R Va rete*a
inima mea *dro2it%. RR Seara &are &u o,el )e m2at% R
Tra0e din tea&% arma ei .in%/ R Su2,irea )a2ie n&o(o-
iat% R De lun% adamantin% B.r.C
"...Dar tu, Monica, s fii 5ntotdeauna bun. ca 5n visul cu parfum de tei, pentru
fratele tu Dnu."
7Dar tu' D%nu,' de &e...7
"Dis, N, douce soeur des pommiers,
1e souviens tu d(un petit bambin
Aouge comme la paume de tes mains!
$ar moi, N, sage bien-aim*e,
'(aime tou&ours le petit pommier"
2E
...
#&3ii Moni&%i $ln0eau' $ln0eau.
Dar )u.letul Moni&%i' &u dra0o)tea' i mila' i iertarea' i durerea' i toate $uterile
lui r%nite i )tri(ite 4 &a un $ar.um de tei a2%tu,i n .loare' &a un $ar.um de tei
ame)te&at &u a0onia &rud% a )e(ei 4 )e d%ruia de$lin tot 7.ratelui ei D%nu,7.
>
4 1ouch*%
21
Floreta &olonelului de)&ri)e un )alut de arme.
4 6n garde%
22
Din nou' &u pi))icatto metali&' .loretele n&ru&iate m$letir% *i0*a0uri )&li$itoare'
ar&uri )&urte' *(&nind' lune&nd' )%ltnd' tre)%rind' $ndind 4 n(iind n 5o&ul .in al
lamelor' *2orul )u2til' ner(o) i deli&at al rndunelelor )au tr%)netul ornamental al
ara2e)&urilor.
"olonelul +ar2%-Roie 4 2ar2a de un aur (ene,ian era &a un 2la*on (iu' motenit
din tat%-n .iu' de &o2ortorii .amiliei &are num%ra un domn n )&aunul Moldo(ei' i o
2ei*adea &u tru$ titani&' &are tre&u)e &a un *eu ar%miu al toamnei $rin inimile
.eminine ale e$o&ei 4 era $ro.e)orul de )&rim% al #l0u,ei. Tot el o ini,ia)e $e un $ur-
)n0e' n tainele (i0uroa)ei ele0ante a &%l%riei' $e &are &olonelul +ar2%-Roie o
ntru&3i$a &a un &entaur.
i iu2ea re0imentul de roiori mai mult de&t 0rul (a)telor moii $ornite to&mai
din "ea3l%u &a o tren% (erde $e malurile +i)tri,ei' a$oi aurie $e ale Siretului.
Un )in0ur lu&ru i re$roa #l0u,ei/ &% nu-i .ata lui1 i unul )in0ur domnului
Deleanu/ &% n-a .%&ut $e #l0u,a 2%iat.
n du$%-amie*ele de $rim%(ar% i de toamn%' &nd )e ntor&ea &%lare de la "o$ou'
&u #l0u,a la drea$ta i Moni&a la )tn0a' i 2%tea 2ar2a &u do)ul $almei' &eea &e )e
ntm$la altminteri rareori' numai atun&i &nd re0imentul de.ila im$e&a2il n .a,a unor
7o&3i de (ultur7.
2E #' dul&e )or%-a merilor' R Mai tii a&el &o$il .rumo) R "a $alma mnii tare ro*8 R "%
mie' dra0a mea' mi-e dor R Mereu de dra0ul merior B.r.C.
21 !tin)9 BFr.C
22 n 0ard%9 BFr.C
#dat%' de *e&e mai' (enind n .runtea re0imentului &a )% de.ile*e n .a,a lui (od%'
ntlni)e n a$ro$ierea 0r%dinii "o$oului' $e #l0u,a. S$re uimirea tuturor o.i,erilor'
&olonelul +ar2%-Roie d%du)e &omanda de de.ilare &u 0la) de tunet.
naintea &ui8
i tot re0imentul de.ila)e &u &a$ul la drea$ta 4 o.i,erii &u )%2iile $le&ate 4 n
.a,a unei ra&3ete de teni) i a unui *m2et ironi&' )t%$nit n)%.
"olonelul moteni)e de la )tr%2uni nu numai 2ar2a 4 n &are )e o0lindeau $ar&%
i 0al2enii' i 0rul 4 &i i $atima me)ei (er*i' n &are i 0rul' i 0al2enii 4 ori&t de
.lu(iali ar .i 4 )e (ar)% &a ntr-o mare. Totui' .loreta #l0u,ei )mul0ea *ilni& o or%
de$lin%' uneori ntre&ut%' $atimii &arto.ori&eti a &olonelului. !)t.el &% *ilni&' n
$rea5ma lui a$te 5um%tate' )eara' &olonelul )e ridi&a de la ma)a de 2a&ara 4 de &are l
le0a un Ultim 2a& 4 tre&ea n odaia de )&rim% a DoFeS-"lu2ului i' m2r%&at n
&o)tum de arme' o a#tepta $e #l0u,a &are )o)ea de la teni) &u n-tr*ieri mai mari )au
mai mi&i.
4 Mille e4cuses, mon colonel%
23
4 Mille remerciements, mon enfant% '(ai eu l(honneur de vous attendre.
2@
"olonelul (or2ea uneori + la =eor0e) dM:)$ar2U)
2A
' )$unea #l0u,a' &are $rimi)e n
dar de la el 4 &u titlul de manual eroi& 4 &%r,ile lui dM:)$ar2U) le0ate n maro&3in.
Pla.onierele erau a$rin)e.
De-a lun0ul $ere,ilor )e ntindeau lun0i &ana$ele de &ati.ea roie' mn&ate de
molii. ?idurile erau m$odo2ite &u $ano$lii' alternnd &u o0lin*i n rame aurite i
$i&turi )$orti(e.
#daia de )&rim% era )in0ura odaie a DoFeS-"lu2ului n &are miro)ul de tutun era
atenuat i (o&a2ularul &arto.ori&e)& a2)ent. De altminteri' era odaia &ea mai $u,in
.re&(entat%' a$roa$e $u)tie. "olonelul i #l0u,a erau )in0urele e6&e$,ii &are
ndre$t%,eau li$)a me)elor (er*i i din a&ea)t% n&%$ere.
imeni n-ar .i )$u) &% ad(er)arul &olonelului era o .at%. n.%,iarea #l0u,ei era &u
totul 2%ie,ea)&%. +ai nti mbrcmintea: pantaloni de scrim brbteti, pieptar
i masc bombat. !$oi im$etuo*itatea traini&% i )e(eritatea 5o&ului. +ra,ul &are
mnuia .loreta nu )e a$%ra &u $ani&i &o&3ete de e(antai' ni&i nu ata&a a(nd aerul &%
mnuiete o tul$in% de03i*at% n lam% de o,el din &a$%tul &%reia &rinul &%*u)e
$ro(i*or.
!$oi t%&erea. i&i madri0ale din $artea &olonelului' ni&i e6&lama,ii 4 o39 (ai9
a39 &e9 4 din $artea ad(er)arului. # t%&ere n&ordat%' n &are )-au*eau/ ritmul
re)$ira,iilor' ta&tul $i&ioarelor i &lin&3etul lamelor inteli0ente i )$rintene &a ironia'
$er.ide &a )ar&a)mul' (i&lene &a )ur)ul...
#&3ii #l0u,ei erau aten,i &a la un 5o& de a3 a&&elerat. Floreta &olonelului era
2ilin0(%/ &unotea i diale&tul lamelor italiene i al &elor .ran&e*e. #l0u,a tre2uia )%
re*ol(e mereu alte $ro2leme. Mintea lu&ra n ritmul 2ra,ului )$ontan. To,i mu&3ii
erau la $nd%. i &nd de)tinderea .and%rii nimerea $ie$tul ad(er)arului &u deli&atul
23 Mii de )&u*e' &olonele9 BFr.C
2@ Mii de mul,umiri' &o$ila mea' am onoarea )% (% ate$t B.r.C.
2A S&riitor .ran&e* B1QN341H@@C' autor de romane i)tori&e
(r. al .loretei' 2ru)& ndoit' mu&3ii 0%)eau n )&urta 2iruin,% o )inteti&% odi3n% i
noua ela)ti&itate a elanurilor a$ro$iate.
Ua din)$re odaia de 2rid0e )e de)&3i)e lent' de*(%luind .e,e &on0e)tionate n
.umul ,i0%rilor i un r%)ad multi&olor de &%r,i de 5o&' 0r%din%rit 4 meditati( )au
(iolent 4 de mni ner(oa)e.
4 !39 "onsoooir, dM!rta0nanette9
4 1ouch*.
4 Aepos et merci.
#l0u,a i )mul)e ma)&a' de )u2t &are &a$ul r%)%ri *2urlit' rumenit i im$ertinent'
ntre0ind )ilueta de $a5 r%*2oini&.
4 "onsoir, oncle universel%
> <a-3a9
alt' dar $u,in adu)' &um )nt domnitorii n &li$a &nd' din )tran%' a2ia i a$lea&%
.runtea n .a,a Mitro$olitului1 &u .runte nalt%' $ietroa)% i de 0al%' i $%r rar' $ie$t%nat
$e )$ate1 &u mu)tea,a &%runt% i .in%' dar li$)it% de 0alanterie' de$rin)% )% .ie
de*mierdat% meditati( n .a,a ideilor' nu r%)u&it% n .a,a .emeilor1 &u )$rn&ene
)tu.oa)e' de )u2t &are o&3ii a.un*i a(eau &o&3et%ria )% $ar% $re*2i,i' din &are $ri&in%
&a$ul )e r%)turna $e )$ate n .a,a unui om &a n .a,a unui munte1 cu "uler drept i
ri"id de moda veche, ca i manetele rotunde de o albea reacionar' &u *m2et
a.a2il de 2%trn &are di)$re,uiete mnia' n&runtarea i 0e)ti&ularea' )o&otindu-le $rea
5u(enile i ne&u(iin&io) demo&rati&e .a,% de )o2rietatea ironiei1 &u mni n0u)te i
de0ete lun0i i )u2,iri de &titor' de$rin)e $ar&% )% nire on&tuo)ul &3ilim2ar al
m%t%niilor1 i &u 0e)t o&rotitor i o)$italier de 2oier &nd $rimete oa)$e,i la &ona&'
ntm$inndu-i n &a$ul )&%rilor 4 oncle Mi&3el &ontem$la )ilueta #l0u,ei'
dM!rta0nanette' &um o )aluta el *ilni& intrnd n )ala de )&rim% &u e(antaiul n mn%'
aa &um intra i la Uni(er)itate.
La +u&ureti i )e )$unea domnule mini)tru )au e6&elen,% 4 era mo2ili*at
oare&um' mini)tru de 5u)ti,ie 4 &eea &e-l .%&ea )% r%)$und%/
"1iens% '(avais oubli*. $omme c(est aimable de votre part, cher monsieur, de me
l(avoir rappel*%"
2N
La Iai i )e )$unea domnule $ro.e)or 4 era )in0urul dintre $ro.e)orii Fa&ult%,ii de
dre$t .%r% titlu de do&tor.
".h! 2on, merci% 'e n(ai pas besoin de cela pour l(Jtre > n(est-ce pas, mon cher
collTgue!7
2J
La DoFeS' intimii i )$uneau on&le Mi&3el. Pe la )$ate to,i i )$uneau on&le Mi&3el'
.amiliaritate $e &are i-o n)ui)er%' 2inen,ele)' *iarele.
Vor2ea r%)$i&at' arun&nd (or2ele de )u)' &a un 2a&i din 2al&on. i (or2ea
moldo(enete &u un uor a&&ent .ran,u*e)&' $%)trat din tinere,%' a&&ent &are n(%luia
2N Ia te uit%9 Uita)em. "e ama2il din $artea dumnea(oa)tr%' dra0% domnule' &% mi-a,i
adu) aminte9 BFr.C
2J #9 u' mul,ume)&9 u am ne(oie de a)ta &a )% e6i)t 4 nu-i aa' )&um$ul meu
&ole08 BFr.C
&u un .el de $udoare ar3ai)mul neao al &u(intelor m2inate n .ra*e de o
&roni&%rea)&% $uritate.
#l0u,a l $ore&li)e 7l(oncle universel".
"6n effet, &e m(aperRois ,ue ma famille oncles,ue grandit drNlement% Mais, en
*change, &(ai le plaisir de recevoir une niTce trTs simpathi,ue par cette voie
profond*ment d*goUtante%"
2Q
"olonelul +ar2%-Roie $ri(ea &u o $%rintea)&% admira,ie nea)tm$%rul #l0u,ei'
&are' dei n re$ao)' .r%mnta .loreta .%r% urm% de o)teneal%.
4 Pur )n0e' onche Mi&3el.
4 1ais-toi, +ar2aro*a9 l alun0% on&le Mi&3el &u un 0e)t e6tenuat al e(antaiului.
Tu (e*i numai &ai. !i 3alu&ina,ia 0ra5dului $ro.e)ional9 Mai )nt i m%0ari $e lumea
a)ta' nu numai &ai1 n(est-ce pas, d(-rtagnanette! 'e viens &ustement d(en ,uitter un...
2H
4 Mui est-ce, monsieur @a Fontaine!
3E
4 $(est un politicien 4 naturellement
31i
"um l &3eam%8 !39...
n .a,a numelor &ole0ilor uni(er)itari i lu&e.erilor $oliti&i oncle Mi&3el a(ea un
re&ul (oit 4 de memorie 4 &are $unea o di)tan,% )anitar% ntre el i ei.
Ua )e de)&3i)e' .%&nd lo& unui domn &u o2ra5ii att de 0r%)uni' rumeori i
*m2itori' &% $%reau do)$i,i din $a)ta dolo.an% a .e)elor n0erailor lui Ru2en).
V%*ndu-l' on&le Mi&3el )e lumin%.
4 1iens% "um ,i d)5ci, ta&3i)tule8 u $ot )%-,i re,in numele ilu)tru9
4 :i' &oane Mi&3el9 "o)tea +a2i&.
4 -h% $est cela% $ostea "abic, oui% @e voila, d(-rtagnanette% l a une maniTre,
pommad*e d(Jtre taEiste7 tout + fait fabrication 1aEe% l me remplit de &oie%
32
"o)tea +a2i& *m2ea &a un 2u&3et de tranda.iri n &%r,ile $otale ilu)trate.
4 Tare-i 0lume, &onu Mi&3el9
4 $omme la politi,ue d*veloppe l(esprit d(observation%...
33
4 ...@(esprit en g*n*ral
3@
, ad%u0% #l0u,a.
4 Domnioar% Deleanu' m-a n)%r&inat &onu Ior0u )% te anun, &% $le&a,i ndat%.
4 "um a)ta8 u-) n&% o$t 5um%tate9 )e n&runt% &olonelul. "e-a $%,it Ior0u de )e
0r%2ete8 "ti0%8
# -ai de mine. $onu /or"u are noble de-a pierde constant.
l"ua se ncrunt: o cut ntre sprncene, cu rsfrn"eri adnci. 'tia c tatl
ei pierde nebunete i c-i fcuse o celebritate din aceasta. Dar mai presus de
2Q De .a$t' mi dau )eama &% .amilia mea de un&3i )e m%rete n &3i$ amu*ant9 n)%' n
)&3im2' am $l%&erea de a $rimi o ne$oat% .oarte )im$ati&%' $e a&ea)t% &ale ne$l%&ut%9
BFr.C
2H Ta&i' +ar2aro*a9 B...C nu-i aa' dM !rta0nanette8 !2ia m-am de)$%r,it de unul B.r.C.
3E "ine e' domnule La Fontaine8 BFr.C
31 : un $oliti&ian 4 de)i0ur B.r.C.
32 !9 !)ta e 9 Da' "o)tea +a2i&9 Iat%-l' dM!rta0nanette9 !re o manier% $om%dat% de a
.i ta&3i)t1 &u totul un $rodu) Ta&3e. M% um$le de 2u&urie9 BFr.C
33 "um de*(olt% $oliti&a )$iritul de o2)er(a,ie9 BFr.C
3@ ...S$iritul' n 0eneral
toate o suprau "lumele pe socoteala acestei celebriti mnoase pentru o bun
parte dintre cei care-o satiri!au.
%vrli floreta pe canapea.
# + iertai, trebuie s m mbrac. *ncle +ichel, ai dreptate. $olonelul
vede numai cai arbeti i lame de 0oledo1 mai snt i copitele fabulei. 2un sara.
Dispru n odaia de baie, unde o ateptau o"arii, racheta i duul rece.
.ncle Mi&3el i .re&a $almele.
4 /m% $(est *patant% 6t pourtant elle ressemble parfois + sa tante 6lenco
Dum#a, ,ui *tait horriblement laide et affreusement intelligente. .ui% -ffreusement
in-tel-li-gente, monsieur taEiste% 1u l(as connue, "arbaro)a!
3A
4 .ncle Mi&3el9 $rote)t% &olonelul' 2om2ndu-i mar,ial 2u)tul.
4 T,' mon cher% -am )$u) &%-i urt%9 -u contraire% Mais elle lui ressemble,
surtout ,uand elle dit des v*rit*s. $(est drNle.
3N
4 Pur-)n0e9 murmur% &olonelul' &a un re.ren' 2%tndu-i 2ar2a &u do)ul $almei.
4 :i' la)%-m%9 )e )u$%r% oncle Mi&3el' de).%&nd e(antaiul. Iar te-ai .%&ut
im$re)ar de &ai9
>
# /onsoir, l"ua.
# /onsoir, papa.
"on0e)tionat% i n%duit%' &u o&3ii lu&ioi de .ri0urile 2%n&ii 2a&ara' &u tm$lele
)urite de tim$uriu i .ire al2e n mu)te,i' &u tr%)%turile ar)e de *2u&ium &a de un )oare
marin' dar $line de )trania i .ier2intea tinere,% a ner(ilor' i .runtea lar0% i 2om2at%
&a o )tatorni&% ).idare # faa domnului Deleanu surdea printete i copilrete
l"uei' &are era $u,in mai nalt% de&t el i $roa)$%t% de )oare' (nt i tinere,%.
4 !m &e(a $entru 7.ondul #l0u,a7' *m2i el' 2%tndu-i 2u*unarul de la $ie$t.
7Fondul #l0u,a7 era to(ar% la &ti0urile &arto.ori&eti ale domnului Deleanu.
Dei &unotea $a0u2ele *ilni&e' #l0u,a tolera tri2utul )eral $entru .ondul in)tituit de
tat%l ei' tiind &%-i .a&e $l%&ere.
Domnul Deleanu o )%rut% $e .runte i n&e$u )%-i $otri(ea)&% n .a,a o0lin*ii'
&ra(ata )trm2%.
4 V% )alut &u re)$e&t' &oani Ior0. umai dou% (or2e' da&% nu )e )u$%r%
domnioara matale.
=er <erman 4 mi)it 4 era &lient &i(il' &omer&ial i mai &u )eam% $enal' al
domnului Deleanu. i &um taini&ele lui a.a&eri nu $uteau .i re*ol(ate de&t de 7&oani
Ior07' l ate$ta la &lu2 4 unde-l 0%)ea )i0ur' n lo& )%-l ate$te la 2irou 4 unde
0%)ea )e&retarii.
4 =er9
3A <m' e )ur$rin*%tor9 i &u toate a)tea' )eam%n% &teodat% &u m%tu%-)a' :len&u
Duma' &are era ori2il de urt% i n.ior%tor de inteli0ent%. Da' n.ior%tor de in-te-li-
0ent%' domnule ta&3i)t9 !i &uno)&ut-o' +ar2aro*a8 BFr.C
3N Dim$otri(%9 n)% i )eam%n%' mai ale) &nd )$une ade(%ruri. : )traniu9 BFr.C
"um ar .i )$u)/ 7Mar97
Dar =er' &u un *m2et i 0e)t am.orat de 2alerin%' mai naint% un $a). :ra aa de
0ra) &% $%rea de dou% ori 0ra(id/ i $nte&ele' i .%l&ile.
4 "oani Ior09
4 !tea$t%-m% a&a)%' =er.
4 V-ate$t la 0ar%. "u re)$e&t i &om$limente la domnioara.
4 "e8 Ple&i' $a$a8
4 Da' $le& la +u&ureti. Didanii tiu tot9 "e )%-,i adu&' #l0u,a8
Se )uir% n tr%)ur%' &u o0arii la $i&ioare9
4 La 7Smirno(7. "e &um$%r%m' #l0u,a8
Domnu Deleanu r%)$undea la )aluturi n drea$ta i n )tn0a' *m2ind' 0e)ti&ulnd
ami&al' $rote&tor )au &u n,ele)' &a un orator $o$ular la &o2orrea din tren.
Sm2%ta n)u.le,i)e Iaul' mai ale) )trada L%$uneanu/ tre&eau $ar.umuri (iolent
$roa)te i m%t%)uri &olorate inten) &a a&adelele din 2or&anele &o.et%riilor $eri.eri&e.
4 Flori miro)itoare $entru dudu&i &o)ti)itoare9 "um$%ra,i' &um$%ra,i' domni
0alan,i i &a(aleri 2er2an,i9 +aronul de Va6 (% $orun&ete )% .i,i 0alan,i i ele0an,i
da&% (re,i )% .i,i 2er2an,i9 Tiu (io' ma 2el% dam%8
$u "hete de lac, "hetre albe, mnui albe, trandafir alb la butoniera
smochin"ului i monoclu cu nur lat pe o fa de "oril i"neasc, baronul de
-a3 4 &um )in0ur )e intitula 4 i $la)a .lorile &u o im$ertinen,% n 0la) i 0e)turi
&al&ulat ne0u)torea)&% $entru $u2li&ul de )m2%t%. n tim$ul )%$t%mnii )e adre)a
indi(idual tre&%torilor' &u &%l&ile li$ite i &obenul plecat9 7M%ria-(oa)tr%' nu (re,i7...
Tr%)ura )e o$ri n .a,a 2%&%niei 7Smirno(7. Intrar%.
4 +una )ara' domnioar% Vol0a. "i .a&i' domnule Medeleanu8
#l0u,a ntin)e o mn% $rietenoa)% noului-(enit &are intra n 2%&%nie &u mni
&ri)$ate i tremur%toare de or2 ner(o)' du3nind a (in' 2%r2o) &a Ro2in)on' dar 2run'
&u tr%)%turi a)&eti&e' o&3i 3alu&ina,i de der(i url%tor i m2r%&at &a o )$erietoare de
$%)%ri.
4 Vii de la Du$eS-"lu2' Pierdeleanu8... Lu%m o .i,ui&% i nite aFe.ali8
!$%)a $e .ie&are (or2% 4 &alam2ur ndeo2te 4 &a ntr-o &r5% &are i-ar .i
)u),inut 2i&i)ni&ia i a(ea a&&entul mirat e(reie)& al &elor &are imit% mereu 5ar0onul.
V%*u)e tr%)ura &a)ei Deleanu o$rindu-)e la 7Smirno(7' de $e)te drum' de la "Re)$e&t
0eneral7' i nu )e $utu)e o$ri 4 l%)nd mur%turile u)turoiete' $a)trama de 0)&%'
(ina,ul a&rior i &ei trei &on(i(i n .a,a &%rora i or3e)tra &alam2ururile 4 )% nu (ie
i la o ,ui&%.
"alam2ururile erau n inteli0en,a a&e)tui 5unimi)t &a o ma3ala n 5urul unui ora
&u taini&e 0r%dini i di)&rete $alate. "a )%-l &unoti' tre2uia )% tre&i mai nt%i $rin
ma3ala. #l0u,a tre&u)e' i l )tima. Stima i .aimoa)a r%utate (er2al% 4 &are era
lu&iditate 4 i 3umorul )in&erit%,ii )ale temerare' i )%r%&ia tru$ea)&% a a&e)tui n(%,at
4 dia0no)ti&ian mira&ulo) n medi&in% 4 .er.eni,o) &a o &arte (e&3e.
4 Domnule Pra3u' (ii la noi la ma)%8 l in(it% #l0u,a arun&nd o $ri(ire iute
domnului Deleanu' &are *m2i.
4 Vin. ,i mul,ume)&' domnioar%' ad%u0% el &eremonio)' $ie$t%nndu-i 2ar2a'
$ie$t%nat% &u mnile numai n a)t.el de o&a*ii.
Doamna Deleanu nu $rea m$%rt%ea )tima #l0u,ei i $rietenia domnului Deleanu
$entru a&e)t &on(i( &are l%)a dre de 0lod $e &o(oare' mormane de )&rum $e mo2ile'
$e .a,a de ma)% 4 ar3i$ela0ul tuturor alimentelor li&3ide )au ,uasi, i al 2%uturilor 4
i &are $e dea)u$ra (or2ea de r%u $e to,i. Dar alian,a #l0u,a-domnul Deleanu era mai
$uterni&%.
Se )uir% n tr%)ur% &u $a&3etele i )ti&lele1 #l0u,a la mi5lo&. #0arii' $e 5o). "aii
mer0eau n&et din $ri&ina a0lomera,iei1 &otind )$re "o$ou' $rin .a,a R$ei =al2ene' o
luar% la tra$. Trotuarul )tr%*ii "arol era att de $lin de $ietonii )m2etei' &% $%rea un
.uni&ular ur&nd )$re "o$ou.
oa$tea &%dea &lar% &a $e un de&or mn%)tire)&. !te$tai 0la)ul &lo$otelor.
Ru$nd t%&erea' do&torul Pra3u ntre2% 4 ironi& )au tri)t8 4 ntin*nd mna
&ri)$at% &a un 2le)tem/
4 Unde-i Iaul8 i )in0ur r%)$un)e' &u mimi&% i a&&ent de $arodie/ !i&i-)' moi9
>
4 Plea&% mae)trul la +u&ureti9 Do)arele...
4 "onau $lea& la +u&ureti. Di0ra2 la ma).
4 +ine' Ior0ule' iar m% anun,i n ultimul moment9 i mu)a.iri la ma)% $e
dea)u$ra9 Po.tim9... Pro.ira' )$une lui e&ulai )% mai $uie un ta&m... !9 Unde mi-e
&a$ul9 #l0u,a' ia (e*i tu &e-i &u )&ri)oarea lui =3eor03i,%... S&rie de nite &%r,i trimi)e
din 0real%. Uite/ &e-i a)ta/ .&ardindili&ant%
Ve)tea $le&%rii domnului Deleanu )e r%)$ndi)e &a )unetul trm2i,elor de
mo2ili*are' a&&elernd ritmul o2inuit al &a)ei i alarmndu-l.
Doamna Deleanu )e &on)a&r% $a&3etelor de)tinate lui D%nu,1 domnul Deleanu'
e6$edierii &lien,ilor i al&%tuirii 2a0a5elor 3aoti&e.
Puiu 4 )ur$rin) de #l0u,a n &li$a &nd (%muia )alamul i 03iudemul adu)e
$entru ma)% 4 .u)e)e e6$ul*at din )u.ra0erie n )alon )% ,ie to(%r%ie do&torului
Pra3u' )au' mai e6a&t' )omnului a&e)tuia' &%&i do&torul' de &te ori )e ae*a $e o )o.a
)au ntr-un .otoliu 4 .%r% &a )% ai2% n .a,% o ma)% &u $a3are' )ti&le &u trom$%
metali&% al%turi de 7).erturi7 i mu&uri de ,i0%ri 4 adormea &u 0ura de)&3i)%' a(nd
aerul &elor &loro.ormi*a,i $e un )&aun dentar.
Puiu )e $lim2a $rin )alon' &u mnile la )$ate' tro$%ind a0re)i(' &u )u.letul $lin de
re(olt% i amar/ iar l 2ru)&a)e #l0u,a9 Pe do&torul Pra3u nu $utea )%-l )u.ere9 i $e
dea)u$ra l e6a)$era i un ul&ior )trnit de &ol2ul (ite*elor &i&li)te9
#l0u,a du$% &e $orun&i lui e&ulai )% )&oat% o )ti&l% de (in 7.ain7 $entru de)ert n
&in)tea do&torului 4 altern% le&tura )&ri)orii lui =3eor03i,% &u mu&atul &om2ati( al
.eliilor de 03iudem $i$%rat' dur i aromat' &are )e m%nn&% o2li0ator n $i&ioare' &u o
a&nie de $ne )mul)% 4 .iind&% $nea nu-i t%iat% n&% 4 nto(%r%ind o le&tur%.
4 .&ardindilifant!
Intr% r*nd n odaia Moni&%i.
4 <ei-3ei9
!$rin)e lumina.
4 !i adormit8
Moni&a )e ridi&% de $e di(an' o&rotindu-i o&3ii &u $alma. Ro&3ia )u2,ire'
m2r%&at% $entru $rimirea $a&3etului' era &a o .loare 2%tut% de 2rum%.
4 La ma)%' Meli*ando9 Uite 03iudem. tii &% $a$a $lea&% la +u&ureti9...
Moni&a9
!$le&ndu-)e' #l0u,a-i &%ut% o&3ii1 Moni&a i-i a&o$eri.
4 !i $ln)8
#l0u,a arun&% o $ri(ire $e ma)%. V%*u ri)i$a &%r,ilor.
4 -u &ardin de l(nfante, !9 .&ardindilifant% ... "e-i a)ta8 "Pour -dine!"...
Moni&a )e re$e*i la ma)%.
4 Te ro0' #l0u,a' nu &eti.
4 : $entru tine8
4 ...u.
Moni&a $le&% n 5o) o&3ii $lni.
4 !tun&i' d%-mi (oie. Uite )&ri)oarea lui =3eor03i,%.
"etir% al%turi/ #l0u,a' (er)urile &u dedi&a,ie' &are l%mureau la&rimile Moni&%i1
Moni&a' )&ri)oarea &are e6$li&a $re*en,a' n a&elai $a&3et' a &elor dou% -u &ardin de
l(nfante. Fa,a #l0u,ei era atent%' )e(er%' $reo&u$at%. De ndat% n)% &e )im,i o&3ii
Moni&%i ndre$ta,i a)u$ra ei' i lu% un aer ironi& i )ur$rin).
4 6t tontaine et tonton%
Moni&a *m2i o)tenit )u2t o&3ii #l0u,ei.
4 De &e-ai $ln)8
4 Gi-a )&ri)8
4 Da.
4 Min&iuni8
4 Vai' #l0u,a9 D%nu,9
4 !tun&i de &e-ai $ln)8
4 Din $ri&ina !dinei 7au coeur rapace"
3J
!
Moni&a )e roi.
4 Fiind&% i-a .%&ut (er)uri i ,ie ,i-a )&ri) n $ro*%8
4 !tun&i de &e-ai $ln)8 )e n&runt% #l0u,a' 2%tnd &u $umnul n ma)%.
Leila de)&3i)e o&3i )$eria,i. l"ua trnti felia de "hiudem pe Au .ardin de
l01n#ante.
4 Moni&a' uit%-te la mine... Te ro0 )% nu .ii Meli*and%9... !&uma uit%-te-n
o0lind%. Uit%-te' &% nu-i ruine9 2%tu ea din $i&ior.
Silit% de mnile #l0u,ei' Moni&a )e uit% i-i (%*u .rumu)e,ea inutil%.
4 !tun&i' de &e-ai $ln)8... !)&ult%' Moni&a' tu tii &% odat% $e an (or2e)& i eu
)erio). :u afirm &% te iu2ete $e tine.
3J "u inima r%$itoare B.r.C
# lua)e (i0uro) de umeri. #&3ii #l0u,ei erau $a)iona,i i $uterni&i &a ai &elor &are
(or2e)& n numele lui Dumne*eu. # &ut% i )e adn&i)e $e .runte' dea)u$ra r%d%&inii
na)ului.
4 Tu &re*i &-o iu2ete $e domnioara !dina. Per.e&t. De &e8... R%)$unde9
4 Fiind&% i-a .%&ut (er)uri8... R%)$unde9
4 Mai nt%i nu i-a fcut (er)uri. - fcut o $oe*ie i a dedi&at-o domnioarei
!dina. !)ta-i mania i (anitatea &elor &are .a& (er)uri/ )% le dedi&e lui Dumne*eu'
$atriei' )au m%&ar unei domnioare. Dar (er)urile nu-) )&ri)ori9 i ni&i )&ri)orile nu
tre2uie)& luate n )erio)9 Dar (er)urile9 Da&% era tri)t din &au*a a&e)tei domnioare' i
)&ria o )&ri)oare' )au nu-i )&ria de lo&' i $ierdea $o.ta de mn&are' )l%2ea... De unde9
-ai (%*ut &e )&rie =3eor03i,%8 "% a a(ut un 0utunar' da i-o tre&ut9 Vra )% *i&%
Meta.orei' )%n%to) tun' .a&e $oe*ii 5alni&e 4 a)ta-i alt% manie a $oe,ilor )%n%toi 4
$e &are le trimite &u dedi&a,ie la di(er)e domnioare... "nd are )%-i ti$%rea)&%
(er)urile (iitoare are )% le dedi&e n 2lo& ,ie' )au mamei9 "e ai de )$u)8
4 u eti mul,umit%9 +ine. !tun&i )% $ro&ed%m ne0u)torete. S% &nt%rim/
domnioarei !dina i-a trimi) -u &ardin de lMnfante7 ,ie ,i-a trimi) toate (olumele lui
Samain. :i i-a trimi) o $oe*ie &u dedi&a,ie' n &are-i )$une min&iuni' &%&i da&% (roia
)%-i )$uie un ade(%r i )&ria o )&ri)oare1 ,ie n)% ,i-a )&ri) o )&ri)oare n &are tu )in0ur%
)$ui &% nu-,i )&rie min&iuni... "e-,i )&rie8
4 ..."%-i tri)t...
4 Si0ur' .iind&%-i la +u&ureti i tu eti la Iai. De a)ta .a&e $oe*ii 5alni&e.
4 ...!dinei...
# 4dinei. 4scult, +onica: domnioara 4dina 5 flirtea! cu 2enjaminul.
Dar fiecare brbat flirtea! cu toate fetele # i foarte bine face, aa trebuie s
fac. $u una face e3erciii de versificaie, cu alta joac tenis, cu alta patinea!,
cu alta suspin la Dama cu camelii, cu alta mer"e la cinema etc.. 'i pe una o
iubete. Dnu te iubete pe tine.
4 De unde tii8 ntre2% Moni&a' de)&3i*nd o&3ii mari &a n .a,a unui ora&ol.
4 tiu .iind&%-) )ora lui... i tiu eu .iind&% tiu. Gi-am )$u) eu (reodat%
min&iuni8
4 u.
4 !tun&i de &e nu m% &re*i8
Moni&a $le&% o&3ii' (or2ind n oa$t%/
4 !tun&i de &e nu mi-a )&ri) nimi& de la "r%&iun8
4 "um nu ,i-a )&ri)8 Dar )&ri)oarea de a*i8 Do(ad% mai 2un% de&t a)ta &e (rei8
"t tim$ nu ,i-a )&ri)' )% *i&em &% ai .i a(ut dre$tul )% te ndoieti. Dar a&um8... i tu
n-ai dre$tul )% te ndoieti9 urm% #l0u,a &u $a)iune' *0uduind um%rul Moni&%i. D%nu,
te iu2ete $e tine' i da&% te ndoieti n)eamn% &% tu nu-l iu2eti.
4 Vai' #l0u,a...
4 !tun&i n-am dre$tate8
Moni&a ridi&% din umeri' *m2ind' 0ata )% $ln0%.
4 !tun&i m%nn&%-,i 03iudemul... Fu0i' nu (reau )%rut%ri9 i ntor&ndu-)e de la
u%/ m$a&3etea*% in.anta i 3ai la ma)%' &% $lea&% $a$a.
#l0u,a intr% n odaia ei' &u .runtea n&re,it%. u era nt%ia oar% &nd )e mira ea
)in0ur% de tonul &ate0ori& al a.irma,iilor ei' du$% &e le .%&u)e i ar0umenta)e. "3iar
$ro.e)orii i $uneau o &li$% la ndoial% memoria )au tiin,a .a,% de .anati)mul &u &are
#l0u,a a.irma uneori o ine6a&titate i a in0enio*it%,ii &u &are .%&ea (ero)imil &eea &e
a.irma. De a)t% dat%' n)%' nu mai era (or2a de un $ro.e)or' &i de Moni&a...
4 Duduie #l0u,a' $o.ti,i e6$re)' o in(it% la ma)% e&ulai' ridi&nd mnile
nm%nuate n )emn de mare anan03ie.
4 S$une &% (in.
Medit% o &li$%' &u o&3ii ntrede)&3ii' &u .runtea n&ordat%. ?m2i.
'i brusc iluminat se ae! la msua de pe care-i !mbea foto"rafia lui mo
6heor"he i scrise trei scrisori cu vite!a unui dejun ntr-un restaurant de "ar
unde trenul se oprete cinci minute.
>
Ultimele e&ouri ale *ilei ntr*iau n 2u&%t%rie i n od%ile )er(itorilor.
Linitea intra)e n &a)% &a un n03e, .%r% duritate i .%r% )&nteiere. Prin .ere)trele
de)&3i)e intrau deli&a,ii oa)$e,i &ari ni&iodat% nu (in $e u%/ )omnul (ntului'
.ream%tul $lo$ilor' dul&ea,a teiului.
Paturile erau n.%,ate' dar 0oale1 luminile' )tin)e.
Doamna Deleanu i Moni&a )e $lim2au $e aleea &are du&ea )$re $oart%. T%&eau.
Fie&are &u 0ndurile i um2ra ei' dei $urtau n 0nduri $e a&elai D%nu,' altul n
.ie&are.
Doamna Deleanu )e re*ema ntr-un 2a)ton luat la ntm$lare din (e)tiar1 nu att
$entru a-i )$ri5ini tru$ul1 mai &u )eam% $entru a-i n)o,i )in0ur%tatea' &%&i t%&erea
Moni&%i era o de$%rtare.
Puiu' &%lare $e 2i&i&let%' .%&ea o$turi &on&entrate $e ni)i$ul aleii. :ra .urio).
#l0u,a $le&a)e la 0ar% &u domnul Deleanu' i el...
# ,uiule, nu-i dau voie s mer"i noaptea cu bicicleta prin ora. )a ora asta
copiii se culc.
# Da a!i i smbt, tante 4lice. +ne n-am coal. suspinase el.
# $u att mai bine: stai cu noi acas la aer curat.
Puiu Deleanu' li&ean n &la)a $atra' era (%r de-al doilea &u #l0u,a i D%nu,. !(ea
o .a,% rotund%' $e &are mniile &%deau rumene i de)e' &a &ireele )&uturate din $om' i
.runtea domnului Deleanu' $urtat% &u a&eeai aro0an,%.
"u $atru ani nainte' intra)e $e $oarta &a)ei Deleanu 4 laolalt% &u &lien,ii 4 un
&o$il m%runt i nde)at' tun) &3ilu0' &u o $%l%rie de $)l% nea0r%' $rea lar0% $entru el'
ad%$o)tind doi o2ra5i )%n%toi de &o$il &are )-a dat &u )%niu,a' doi o&3i )erioi i
$reo&u$a,i de &io2an $rematur' i un n%)u&.
Subt sumnel era mbrcat cu o cme rneasc alb, cu chenare brodate
de mama, i un bru ro, lat1 o pereche de bocanci de iuft, purtai cu strnicie,
ntre"eau silueta. +ai avea i un b pentru cni, o ldi de lemn cu toat
!estrea, i o scrisoare pentru domnul Deleanu.
Tat%l lui' ,%ran &3ia2ur' dar &u e(la(ia 2anului' din $%r,ile Palan&ei' dorea &a $rin
in.luen,a (%rului )%u 4 72oierul de la Iai7 4 )%-l introdu&% $e Mi3u 4 aa )e numea
&o$ilul 4 2ur)ier la Li&eul Internat din Iai.
"...#5 dac5 na fi cu putin5 s5 ti milostive#ti coani 'orgule di srcia noastr5 c5nd na
fi la 5nvturi l5i puni la treab ca s5 nu m5n5nci digiaba. $5 om mai trimeti #i noi
oleac di pstrvi, oleac di ca#, un curcan, ni#te prosoapi..."
$u nici un chip +ihu Deleanu nu voise s primeasc invitaia de-a sta la
dejun cu boierii. &nfipt n o"rad, ln" ldia lui, mncase, cu mna i cuitul,
merindele de-acas. "nd l ntre2au )er(itorii )au &lien,ii &te &e(a' edea la 0nduri'
a$oi r%)$undea tare 4 &a unui om de $e alt% (ale 4 $ri(ind din $lin' $e &el &e-l
ntre2a' &u o&3ii lui rotun*i. S$re )ar%' n.ri&oat de mul,imea &lien,ilor' )e re.u0ia)e
n 0r%din%. !&olo l de)&o$eri)e doamna Deleanu' trntit $e iar2%' &ntnd din .luier
nn%duit.
4 Tu tii )% &n,i din .luier' $uiule8
4 ...!3a9
F%r% inter(en,ia domnului Deleanu' Mi3u reui)e la e6amenul de 2ur)%' &u media
*e&e' di)tan,nd $e to,i &eilal,i &andida,i.
4 R%)$unde &a I)u) n tem$lu9 .eli&ita)e dire&torul $e domnul Deleanu.
0otui, +ihu nu intrase intern, nici nu se folosise de locul cti"at. Doamna
Deleanu reinuse acas pe micul i slbatecul suplinitor al lui Dnu. 'i, ncetul
cu ncetul, +ihu devenise ,uiu pentru doamna Deleanu i +onica, i $uulachi
pentru l"ua. Un Puiu *(elt' m2r%&at &u mult mai mult 0u)t de&t ma5oritatea
&ole0ilor )%i or%eni' un Puiu tran).i0urat' &are $urta totui n )u.let' &a un .ili0ram' $e
Mi3u de odinioar%.
n(%,a &u o uurin,% i o i)te,ime &are-l .%&eau )% .ie 4 n a.ar% de orele de &la)%
4 ntr-o (eni&% re&rea,ie. # )in0ur% lu$t% 0rea a(u)e)e &u ale n(%,%turii' dar 2irui)e/
&u lim2a .ran&e*%. ?ile i no$,i de-a rndul 4 n tain% i )in0ur%tate 4 )e trudi)e
Mi3u )%-l ro)tea)&% $e "le" aa &um r%)una dul&e' mu*i&al' .%r% e.ort' n 0ura .etelor i
a doamnei Deleanu. "u toate a&e)tea' e(olua)e de la 0reoiul i odio)ul "lio" $n% la
$er.e&ta $uritate a lui "le", &ti0at de el &a o &etate' du$% un lun0 i i)to(itor a)ediu n
tim$ul &%ruia (%r)a)e i la&rimi.
Dar mai &rud% de&t "le" era #l0u,a' &are-i d%rui)e de Pati' $e &nd era
&on(ale)&ent du$% .e2r% ti.oid%' 2i&i&leta/ o 2i&i&let% ele0ant% &a o rnduni&% n *2or'
n*e)trat% &u &au&iu&uri roii' .rn% automat% i dou% 03idoane/ unul de &ur)e i altul
de $lim2are. +inen,ele)' de)$er%rile *ilni&e ale lui Puiu ntre2uin,au numai 03idonul
de &ur)e' $e &are' a$le&at i n a)t% )ear%' .%&ea )emnul in.initului $e ni)i$ul aleii'
.iind&% doamna Deleanu nu-l l%)a)e )% mear0% la 0ar% &u 2i&i&leta i .iind&%' mai ale)'
#l0u,a nu-l a&&e$ta)e n tr%)ur%' $rete6tnd &% nu e lo&...
4 Da9 +%r2o)ul i 2e,i(anul de do&tor are lo&... i eu nu9
!39 De &e nu )e-m2oln%(ea din nou' de &e nu r%&ea' de &e nu-i ru$ea un $i&ior'
)% .ie #l0u,a iar%i 2un% &u el' &a n tim$ul &on(ale)&en,ei9 Pe-atun&i ea )in0ur% i
&eti)e &u 0la) tare amndou% minunatele/ @ivres de la &ungle ale lui RudSard Ii$lin0'
tradu&ndu-i unde nu $ri&e$ea' mimnd $e ur)ul +alloo' &el &u (or2e n,ele$te i la2%
autoritar%' $e 2oaul Iaa' )$aima 72andarlo0ilor7' &are (or2ea ))it &a un om .%r%
din,i' i $e MoV0li' &are era (oini& i ndr%*ne, 7&um tre2uie )% .ie ori&e 2%iat7.
i el era (oini& i ndr%*ne,' aa &um (roia #l0u,a. Pe 2i&i&let% nu )e temea ni&i de
tram(aie' ni&i de automo2ile1 la &oal%' de ni&i un &ole0' ni&i &3iar de re$eten,ii &u
(o&ea 0roa)% &are .umea*% la 7EE7 dei el $urta n&% o)ete i $antaloni )&ur,i.
Totui' de &nd )e n)%n%toi)e' #l0u,a nu-l mai lua n )eam%' i &nd l lua' i
)$unea "u,ula&3i. Uneori i (enea )% )e arun&e din $odul &a)ei' dar )e r%*0ndea'
arun&ndu-)e n (iitor &u elanul do2ndit din renun,area la &ealalt% arun&are.
La)%9 !re )% .ie el mare9... !re )% .ie &a Vlad Ge$e9... -atun&i are )% (ad%
#l0u,a9
4 Puiule' du-te la &ul&are.
Ro,ile (5ir% n)$re &a)%.
4 De &e-o .i ntr*iind atta8 ntre2% doamna Deleanu $e Moni&a.
4 ...Poate &% de la 0ar% )-a du) $e la Rodi&a' tante !li&e.
4 Da' e dre$t9
Plim2area ren&e$u t%&ut%. Doamna Deleanu )e liniti)e.
Rodi&a era o &amarad% a .etelor' i una din rarele ele(e ale $en)ionatului
7<um$el7 &are nu .%&ea &ur% de )l%2it' nu era ndr%0o)tit% de $ro.e)orul de .ilo*o.ie i
ni&i nu a&&e$ta moda leinului i a melan&oliei &u $alori ri0uroa)e. !(ea o $o.t% de
mn&are )tatorni&%/ ta&a-i era $lin% de &3i.le' )mo&3ine' mi0dale' alune' $e &are le
mn&a )u2t o&3ii $ro.e)orilor $e-n.undate. #l0u,a-i )$unea &% are o $ri(ire
antro$o.a0%. i $e dea)u$ra' Rodi&a rdea 7&a o &oal% $rimar%7. "nd (enea la
#l0u,a' doamna Deleanu *m2ea din a $atra odaie' .iind&% i de-a&olo le au*ea r*nd.
4 De &e rde,i8 le ntre2a ea 2ine(oitoare' de)&3i*nd ua.
i )e n&in0eau nite r)ete &are e6&ludeau (r)tele &are $uteau )% mai ntre2e
&au*a lor.
Prin t%&erea Iaului' tra$ul &ailor' ur&nd la deal' r%)una &lar i )onor &a )u2t
2ol,ile unei &atedrale de(a)tate.
Doamna Deleanu i Moni&a )e ndre$tar% )$re $oart%.
4 #l0u,a9... Unde-i #l0u,a' Ilie8
Din tr%)ur% )e &o2or)e 4 r%)turnnd $e )trad% o um2r% de 2alon &a$ti( 4 =er
<erman' &u $%l%ria &o2ort% adn& n noa$te &a o &iutur%.
4 "u re)$e&t i )%rut mna. Pot )% (% dau &om$limenti di la &oani Ior0 i di la
domnioari.
4 Unde-i #l0u,a' domnule8
=er ntin)e dou% )&ri)ori' )ur*%tor.
4 Domnioari a $le&at la +u&ureti9
4 u )e $oate' domnule9 Ilie' unde-i duduia8
4 Pui di la 0ar% nu )-o mai ntor)' )%rut mna' r%)$un)e Ilie de)&3i*nd $oarta.
=er lu% din tr%)ur%' &u $re&au,ii 0ra)e' un $a&3et.
4 "oani Ior0 o trime) nite n03e,a,... &i-i mai e6tra' $ute,i )% m% &rede,i. "u
re)$e&t.
ntor&ndu-)e &u tr%)ura' doamna Deleanu i Moni&a )e &22orr% 0r%2ite n
(e)ti2ul' a$rin*nd lumina.
4 "e *i&i' Moni&a9
4 ...D%9
4 !)ta-i $entru tine.
Pe $li&ul )&ri)orii adre)ate doamnei Deleanu' #l0u,a )&ri)e)e n .u0%/ 7M5ncai
5ngheata c se tope#te. 2u mi s-a 5nt5mplat nimica."
Doamna Deleanu ridi&% din umeri.
4 Ileana9 Ileana9 Pro.ira... Pro.ira... du n03e,ata n )o.ra0erie i $o.tete-l $e
&u&onau Puiu da&% nu doarme.
"Drag mam,
%u te alarma. %u te anun c m-am sinucis aruncndu-m subt roile trenului,
23a din contra4$ (lec la /ucureti s !d (e /en.aminul #amiliei. Am s-i (un
termometrul, am s-l ins(ectez dac-i (une galoii cnd (lou, n s#rit, ntr-un
cu!nt, am s te nlocuiesc.
Atunci de ce te su(eri' &um nu m-a #i su(rat eu dac (lecai mata # c5iar
#r s m-anuni # aa nici mata nu trebuie s te su(eri c (leac # anunndu-te
# #iica matale su(us 6'7 i iubitoare 67,
*lgua."
4 Po.tim9 Gie &e-,i )&rie' Moni&a8
4 M% anun,% &% $lea&% la +u&ureti i m% roa0% )% aran5e* luni la &oal% )%-i
moti(e* a2)en,a.
Se $ri(ir% o&3i n o&3i i *m2ir%.
4 Vai' Moni&a' tare-) $roa)te mamele9 !di&% de &e n-am $le&at eu8
Moni&a )e roi (iolent/ dar ea8
"Drag Monica,
Aceste rnduri (al(itante snt com(use n odaia mea, nu la gar, aa cum crede
mama. %u te-am anunat, (entru a e!ita emoiile din tim(ul mesei, mai ales tierea
a(etitului.
Plec la /ucureti.
Asta nseamn, scum( Melizand... &e s-i mai s(un, &ulc-te i dormi ca
2somnoroasele (srele4. %u negli.a s te uii n oglind de cte ori eti (esimist.
8 cel mai bun 2cordial4$ 2&ordial-Monica4, recomandat de mine.
Acuma s trecem la a#acerile mele. Mne diminea, adic nu, mne du(
amiaz trimite-l (e %eculai cu alturatul bilet, s-l caute (e doctorul Pra5u (rin
toate crciumele, nce(nd cu 29es(ect general4. S-i dea biletul nto!rit de o
sticl de !in 2#ain4 din (i!nia noastr. Doctorul Pra5u, cu a sa tremurtoare
mn, !a (lsmui un certi#icat medical # trimite-i i o coal # n care !a constata
c ele!a Deleanu *lga su#er de o boal oarecare # durata, a(ro:imati! trei-(atru
zile. Acest certi#icat l !ei (rezenta directoarei, #r s te roeti$ nota bene. Pe
%eculai l !ei rs(lti cum trebuie, tu care ai 2un caracter nobil4.
%u uita$ mne la ; s #ii gata (entru ca!alcad. 8:(lic-i colonelului li(sa mea,
atribuind-o unei cauze... ca!alereti$ nu' S(une-i c, su#letete, clresc la drea(ta
lui.
De n-a uita s iau in#anta, Partea cea mai nostim e c (lec la /ucureti n
acutrament de tenis, #r nimic altce!a.
Alea .acta est,
Al tu satra( de!otat,
*lgua.
P. S. S(er c ogarii nu !or rmne or#ani n li(sa mea' Adu-i aminte c-s de la
Meta#orel,
*lgua."
"1ubite doctore,
<i trimit o sticl de !in rou din acela (e care l-ai diagnosticat 2meritoriu4. Do
ut des
3Q
, cum s(un distinii secretari ai tatei, insistnd mai ales asu(ra lui Do.
1at ce te rog$ aterne (e alturata coal de 5rtie o maladie care m !a reine
n cas !reo cte!a zile - ce!a ino#ensi!, dar im(untor, o !ariant cu nume
(edant i rdcini (ulmonare a gutunarului, de (ild.
<i mulumete (entru amicalul certi#icat a matale de!otat,
=olga.
P. S. S nu scrii cum!a n certi#icat =olga, M numesc *lga Deleanu - cel
(uin aa (retinde catalogul - i directoarea noastr nu (rice(e dect alumele
(remiate de Academia 9om>n."
# $ine-i?
# 7u, +onica. &mi dai voie?
# $um nu. /ntr, ,uiule.
,uiu intr cu bu!ele roii de n"heata de !meur, n papuci, cu pelerina
peste cmea de noapte # blbnindu-i mnile i capul n caden jalnic.
# $e-i, ,uiule? 0e doare un dinte?
,uiu oft amar.
# $t are s steie la 2ucureti?
+onica !mbi.
# 'tiu eu. $teva !ile.
,uiu ddu din cap obidit i se ntoarse spre u. $u mna pe clamp se opri.
,lec fruntea. ,elerina tresrea ca i cum ar fi adpostit vnt.
4 La)%' Puiule' la)% &% (ine na$oi9 l &on)ol% Moni&a' lundu-l ln0% ea'
ae*ndu-i &a$ul $e 2ra,ele ei.
4 i&i nu mi-a )$u) 2una )ara9 "e i-am .%&ut eu8 i*2u&ni Puiu n la&rimi i
)u)$ine.
3Q D% &a )%-,i dau Blat.C
Moni&a i de*mierd% o2ra5ii u*i' $ri(indu-l &u duioie i melan&olie... D%nu, era
de$arte' D%nu, era mare... Unde era D%nu, &el &u 2u&le de .eti,%8 D%nu, &el &are-o
tr%0ea de &o*i $rin li(ad%8
"u &e i&oan% &o$il%rea)&% n&e$ea dra0o)tea ei/ un &o$il &u 2u&le mnnd $rin
li(ad% o .eti,% &u &o*i lungi9 7<ii' &%lu,97
<ii' &%lu,9 i iat%' erau mari9 i-l iu2ea $e D%nu, &u a&eeai inim%' an &u an' alta.
Uneori i )im,ea inima 0rea &a o la&rim%. !r .i (rut )% ai2% $e 2ra,ele ei &a$ul lui
D%nu,. "u )la2ele ei mni )%-l o&rotea)&% de tri)te,% i $rime5dii. "nd )e 0ndea la el'
)u.letul )e ndoia &a o )al&ie dea)u$ra unei a$e.
l iu2ea $e D%nu,. De &nd8 Tru$ul ei &re)&u)e i )e n%l,a)e &u iu2irea ei.
:ra tri)t%. Iu2irea ei era o am.or% uitat% $e mar0ina unei .ntni...
4 D%-mi o 2ati)t%' Moni&a.
i ter)e o&3ii i na)ul mai ale)' &u .urie.
4 M% du&.
Moni&a l n)o,i $n% la u%.
4 La)%' Puiule' (ine #l0u,a de0ra2%.
4 ...Moni&a' tu eti 2un%' la)%-m% )% dorm la ea n odaie... numai la noa$te.
4 +ine' Puiule' te la)' *m2i Moni&a.
4 Da )% nu-i )$ui' &% du$% a&eea iar m% .a&e "u,ula&3i9 )u)$in% Puiu i*2u&nind
din nou n la&rimi.
n.%urndu-)e &u o mi&are 3amletian% n $elerin%' intr% n odaia #l0u,ei.
Moni&a )tin)e lumina' i mut% .otoliul n 2al&on i' )in0ur%' r%ma)e n noa$te.
Re(%r)area lunii m$odo2i)e &u .ilde (e&3i o &oa)t% a &erului.
Iaul durat din t%&eri de 2i)eri&i' intra)e n noa$te de$lin. u au*eai ni&i 0la) de
om' ni&i 3uruit de ro,i' ni&i' r%&oroa)%' &o$ita &alului 2%tnd a).altul. Uneori' n
de$%rtarea Tataraului' 3%m%iau &nii' &a la ,ar%.
Turlele 2i)eri&ilor de $retutindeni i $lo$ii ar%tau &erul.
Luna )e n%l,a' ur&u de a2ur $e )&%ri .%r% tre$te' )ui lin' a(nt neted &a n )omn.
Par.umul teilor nu mai tiai/ &o2oar% din )tele8 adie )$re )tele8
Luna )e n%l,a. Tot &erul era o (i2ra,ie ne&ontenit%' &a a2urit de-un tremur dia.an
de ari$i de li2elul%.
Luna )e n%l,a n&linnd ar0intiu *%rile' de*(%luindu-)e tot mai al2%' $aloare din
$aloare' $e dea)u$ra turlelor' $e dea)u$ra $lo$ilor' $e)te .aldul dealurilor...
Se n%l,a i )-aduna o al2% i al2a)tr% )i3%)trie n 5urul ei' &a n $rea5ma 0ndului -
a $i)&ului nalt.
Se n%l,a &a $ar.umul &rinilor' &a o r%&oare $e tm$le' &a un nim2 $e &retet' &a o
iluminare a .run,ii' &a o dete$tare a (ederii...
Se n%l,a i )e um$lea &erul de n0eri lim$e*i' de .um de t%mie 4 al2e i al2a)tre
$lutiri n t%ria no$,ii...
...Pn% &nd' n &onto$irea de al2 i al2a)tru' de (n%t i (ioriu' de &enuiu i (iolet'
de (er*ui i )ur' de lumin%' i um2r%' i $enum2r% 4 noa$tea .u ritm de (%luri $e
re)$ira,ia unui tru$' i luna 4 &3i$ul a&elui tru$' &3i$ att de al2' de $ur i de
iluminat' &% n a&ea &li$%' n marea )in0ur%tate a n%l,imilor i n lim$e*imea &erului'
&3i$ul lui Dumne*eu )e ar%t% r%).rn0ndu-i )$lendoarea n adorarea lunii.
>
De repetate ori # cu un e3presiv crescendo # vecinul cabinei de ?agons-lits,
ocupat de domnul Deleanu i l"ua, btuse cu pumnul n pretele despritor,
intervenie care nteea rsetele.
Domnul Deleanu cedase l"uei o cme de noapte cu motive naionale,
papucii # prea lar"i pentru ea # i un halat de cltorie. 4stfel mbrcat,
l"ua se ae!ase turcete pe patul de jos, domnul Deleanu, fr surtuc, "uler i
cravat, pe strapontinul din fa.
,e msua dintre ei, cofia de fra"i, cumprat de la 2rnova, se nvecina cu
pachetele de ocolat i nelipsita sticlu $herr8-2rand8 cu dou pahare: al
l"uei umplut pe sfert.
0renul intr n "ara -aslui. %rindu-l pe domnul Deleanu, doi domni care
soseau ncercuii de tre"heri cu ba"aje se oprir cu braele deschise i fi"uri
beate:
# 0u, /or"ule.
# 7u, /ancule.
# 'i noi mer"em la 2ucureti, solo. r"ani!m o partid monstr. 4l nostru
eti. 4vem i un vina.
# 9e"ret, dra". $ltoresc cu fiic-mea.
# 7i, i?
# 7i, iaca.
# 4a... pardon. :oapte bun.
0renul porni urmrit de privirile elitei vasluiene pentru care trecerea
trenului era un prete3t de ntlnire i un prilej de "teal.
'i din nou, vecinul cabinei cu cofia de fra"i btu n prete cu e3asperare, cu
furie... dar i c-un fel de resemnare, au!ind efectul ilariant.
# )as-i, nene. r fi n voiaj de nunt. mormi patul de sus, deteptat din
somn, ctr mahmureala patului de jos.
III
:S"!P!D! #L=UG:I
#r0ia&%' dra0o)tea $i)i&ilor r%)una)e de-a lun0ul no$,ii de (ar%' modulnd )u2t
tremurul )telelor uui-tul (ntului de $u)t%' )&n&etul $rimordial al $run&ului' 0eam%tul
0utural al .emeii &u din,ii n&leta,i' 2o&etul )olitar al 0eamandurii i .urtunile
melodi&e ale (iolinelor.
!$oi' &a din milenii' &u &re)te roii' trm2i,a)er% &o&oii.
Ultimele )tele )e )tin)er% (i2rnd &lar n $aloarea (iorie.
Str%*ile i trotuarele erau al2e &a de ar0int mat. Ser0en,ii de noa$te dormitau'
l%)nd )% )e de)&3id% i )% (e03e*e )in0uri o&3ii ino&en,i ai *orelelor.
Plutea n.ri&oarea unei t%&eri .ra0ile' $e &are &urnd a(ea )-o ).arme nt%ia
3uruial% de ro,i muni&i$ale.
F%&ndu-i &u de0ete automate nodul &ra(atei' D%nu, )e a$le&% a.ar% $e)te
mar0inea .ere)trei. Sim,ea *orii' .%r% )% (ad% *area lor $ur%' a(nd )en*a,ia de
.r%0e*ime $e &are-o ai ntr-o &a)% &u *iduri )tr%(e&3i &nd tii &% ntr-una din
n&%$erile ei o .at% )e de*2ra&% n&et' iluminnd o0lin*ile &u $roa)$%ta i )$erioa)a ei
nuditate 4 rumenindu-le &u .o&ul o2ra5ilor atun&i &nd o&3ii ndr%*ne)& )% &u$rind%
tru$ul 0ol...
Dar *orii erau de$arte.
Vedea numai *iduri de &a)e $retutindeni' *iduri )u2t &are 3or%ia )omnul
or%%ne)&' $r%2uit' 0reoi' umilitoare $arodie a mor,ii.
Dori Medelenii &u o&3ii' &u n%rile' &u ure&3ile... Medelenii (a&an,elor i ai
&o$il%riei. Dete$t%rile &u *(onirea li(e*ii la &%$%ti i *orii la .ere)tre' &a tu.e de
$omuoar% &oa$t% n li(ad%. n%l,imea de *2or a &erului )$re &are-,i (ine )% .luturi
2ati)ta. Salturile lun0i ale dealurilor 0onite de (n%toarea &erea)&% a )oarelui...
Dou mnue, nc jilave de ap, i acoperir ochii.
# (nde fu"e copilul meu? opti 4dina n urechea lui, n"reuindu-i-o cu
cercei de srutri.
:u-i putu stpni btile inimii. :-o v!use doar cteva clipe, i parc o
regsea dup o desprire.
Se ntoarse, o cuprinse n brae i o strnse, despletit i ru"inie. &i srut
fruntea, btaia pleoapelor, "tul care ispitea dinii ca mie!ul alb al perlelor de
chilimbar. 'i de!vluind-o i privi snii, cuminte i-mbunat, fiindc erau mirai
ca deteptai din somn. 4poi de!mierd cu palmele rotunjite luminoasele lor
curbe, s"etate de dou mici reliefuri ro!e umbrite violet. '-apoi, nchi!nd ochii,
alint respiraia ondulat a snilor, cu pielia subire a ncheieturei braului...
+na 4dinei i acoperi ochii aprini.
# $uminte, cuminte... ;ai i-i bea ocolata.
i lundu-i mna de $e o&3i' )e n(%lui molate& n lun0ul 3alat de 2aie &are-i d%dea
o &iudat% n.%,iare de &%lu0%ra 2enedi&tin. umai $%rul ardea den)' &um ar)e)e de-a
lun0ul no$,ii' &a o tor)% $e un ntune&at 0alo$ n adn&uri.
4 u' D%nu,9
4 +a da.
i )&%$% din mni. # .u0%ri. # $rin)e $arali*at% i do&il% din $ri&ina r)ului. i
adun% $%rul a)&un*ndu-i-l )u2 3alat' o a&o$eri &u 0lu0a' n0ro$nd-o &u o2ra5i &u tot'
$n% &nd nu mai r%ma)e din ea de&t 0ura' &a un 2o2o& de 0aroa.%' $e &are 2u*ele lui
D%nu, i $ierdur% )u.larea' l%)ndu-l n.lorit n umeda roea,% a )n0elui i *m2etului.
4 <ai' D%nu, r%u' D%nu, tiran' D%nu, &u $leoa$e (inete...
i a&o$eri &u $alma 2u*ele ndurerate. Dar $e dea)u$ra mnii o&3ii rdeau.
4 +ea-,i o&olata' D%nu,.
Vor2ea &omi& i 0reu' &a &ei &u .i0ura n03e,at%. Vor2ele $%reau $rea
(oluminoa)e $entru 0ura ei mi&orat%' &u &ol,urile 2u*elor ar)e.
D%nu, )e ae*% $e $at' n .a,a me)u,ei de noa$te. !dina (eni ln0% el'
)u$ra(e03indu-l atent%. 7a sin"ur i pre"tise ocolata la flacra de spirt. 'i, ca
ntotdeauna, Dnu era nduioat v!nd-o "ospodin pentru el # i-att de mic,
de feti. 6esturile solicitudinei de mam # att de cunoscute n rsful de-
acas, dar neb"ate n seam # cptau o dr"la noutate cnd erau fcute de
4dina pentru el. dat i cususe un nasture c!ut, cu de"etarul pe de"et # abia
atunci observase Dnu ha!ul acestei minuscule cti r!boinice # cu micri
iui, suple i cate"orice, rupnd aa cu dinii, ferindu-se cu demnitate i
dojenindu-l convins de cte ori cerca s o srute. 4ltdat l badijonase cu iod n
"t, iscusit i sever ca un hirur", terori!ndu-l "raios, impunndu-i apoi, cu
srutri i ncruntri, fularul n jurul "tului, i cu jurminte teribile,
respectarea precauiunilor pe care i le dicta amnunit. 4ltdat i fcuse o
pijama, supunndu-l nendurat la canonul *ncercatului* repetat, pn cnd,
e3tenuat, se prefcuse c pleac trntind ua1 ntorcndu-se n vrful picioarelor,
o "sise pln"nd cu suspine copilreti, n tactul mainii de cusut, pedalat
ener"ic.
Toate a&e)te )&ene de(eneau vignette nduio%toare n amintirile dra0o)tii lui.
4 Mne &e .a&em' D%nu,8
4 !di&% a*i9
4 !a-i9
+u.nir% de r).
4 Tare mai )ntem r%i9
Rotindu-i $odul $almei $rin $%rul lui D%nu,' !dina i n)tru0ur% &a$ul de 2u&le.
4 !dina' a$lea&%-te.
4 Pentru8
4 +ea.
4 m9
4 +ea.
i a$%)% &a$ul n)$re &ea&a lui &u o&olat%.
4 u mi-e $o.t%' D%nu,' )e )&utur% !dina &er&nd )%-i )&a$e.
4 +a da. Te ro0... S%rut%-mi o&olata.
i muie 2u*ele.
4 S$une &e .a&em a*i' !dina8... !dina' ia uit%-te la mine9
4 "e-i' D%nu,8
4 u' nu. imi&a. De &e te-ai )$eriat8
4 De &e m-ai $ri(it aa8 l ntre2% ea $re&i$itat' &u$rin*ndu-i o2ra5ii. ) urt%8
4 u... !i mu)te,i de o&olat%. ter0e-te.
n&e$u )%-i 2ea o&olata' $e 0nduri.
# amintire (e&3e' .oarte nde$%rtat%' a&o$eri)e (ioi &a o roea,% n o2ra5i' &li$a de
.a,%. Tot aa/ Se )&ula)e de &u noa$te. Ple&a la +u&ureti' la li&eu'.. Inima 0rea' de
toamn%... T%ia)e $%rul $%$uei #l0u,ei' 2u&l% &u 2u&l%' i-i .%&u)e i mu)te,i &u
&reionul din $lumiera de la& 5a$one*%... P%$ua &u $%r 2lond... P%$ua din $od' din
lada &u 5u&%rii.
#are-o mai .i $%$ua din $od8... i era dor de ea &a de &e(a (iu... "a de-o iu2ire
din alt% (ia,%... Podul era $lin de &ol2 i a,e de $%ian5eni' i $%$ua a(ea o ro&3i,% de
m%ta)% al2% i &a$ul $rea mare .iind&% era tun)% &a o .eti,% &on(ale)&ent% du$% .e2r%
ti.oid%... ?m2i $%$uei din $od. ?m2ir% amintirile din nde$%rtarea nduioat% a
anilor...
ntoar)e &a$ul )$re .erea)tr%. ?orii )e &olorau deli&at n ro* i al2a)tru' &a i &um
ar .i tre&ut $e &er )toluri de i2ii i .laman*i' l%)nd .ul0uiri.
4 D%nu,9 Unde eti' D%nu,8
#&3ii !dinei erau (er*i &a dou% &iudate &ri)tale de )e(%. Pri(irea lor n(%luia
)u.letul n miro) de ier2uri du$% $loaie' de mu0uri &ru*i' de $%mnt de),elinat' de
(nturi ame,ite n $%duri &u (iolete. Pri(irea lor n)eta 2u*ele i n%rile. Su2t (erdele
lor 4 .o& umed 4 tru$ul de(enea 0ol i $%0n.
4 !dina' de &e te iu2e)& atta8
4 M% iu2eti' D%nu,8
4 u eu. 1u, tu m% iu2eti8
i .%r% )% ate$te r%)$un)' &u$rin)e n 2ra,e tru$ul iu2it' tru$ul a$ro$iat' tru$ul de
)u2t o&3ii' n%rile i 2u*ele lui 4 n &are )u.letul era de$%rtat &a o )tea o0lindit% ntr-o
a$% atin)% de 0enele &elui &e-o $ri(ete.
4 S$une-mi' !dina' m% iu2eti8 M% iu2eti ade(%rat8
!r .i (rut )% .ie )im$lu )u.letul ei' &a un 7da7 materiali*at' $e &are )%-l $i$%ie' )%-l
&u$rind% n mni' )%-l )imt% de$lin i al lui &a o inim% (ie )mul)% din $ie$t' 0rea'
&ald%' &on&ret%.
Dra0o)tea lui era *2u&iumat%' .%r% 3odin%' numai lu$t%' $nd%' n&ordare' &a (ia,a
&odrilor' unde i )omnul e o (e03e m$re5muit% de 5arul o&3ilor de $rad% i de
mi&%rile t%&erii.
# &ul&a)e $e $at' $ri(ind-o' a$le&at a)u$ra ei' &u &3i$ul o)tenit de )u.let &a de-o
mi0ren%.
4 !dina9 !dina9
:ra o 0rea tn0uire n (or2ele lui.
4 "e-i' D%nu,8
Vor2i)e &alm' &a i &um ar .i )$u)/ 7!.ar% $lou%71 )au/ 7"ea)ul a )tat7. Dar un
*m2et i tre)%rea n &ol,urile 2u*elor1 D%nu, nu-l (%*u.
4 imi&. Ple&' r%)$un)e D%nu, u)&at' ridi&ndu-)e.
4 u m% )%ru,i8 l ntre2% !dina &%)&nd.
4 "um (rei9
4 "um (rei tu' D%nu,9
4 Gi-e indi.erent8
4 Dar ,ie8
4 Mie da.
i tremura 2%r2ia' &a i (or2ele.
4 +ine. !tun&i $lea&%. :u m% &ul&...
4 Te &ul&i8
4 Da. De &e te miri8
Se )mun&i de ln0% ea &u $umnii )trni' de)&3i)e ua ieta&ului' o trnti1 de)&3i)e
ua de din .a,%' o trnti. Iei a.ar%' iremedia2il. Totui' n .a,a $or,ii )e o$ri' ate$t%' o
de)&3i)e' $orni din nou.
Strada era 0oal%. n .a,a &a)elor ardeau 2e&urile ele&tri&e a$rin)e de &u )ar%'
de&olorate i (e)te5ite &a .lorile du$% 2al.
La n&e$ut $aii lui D%nu, r%)unar% a$%)a,i' ner(oi' re$e*i' &a $inteni n 2urta
&alului 2le0 i adormit. !$oi' din &e n &e' $aii )e muiar%.
naint% n&et' &a i &um la .ie&are $a) ar .i tre2uit )% de)&3id% o u% $rin ntuneri&.
!5un0nd la &a$%tul )tr%*ii' o(%i &a la r%)&ru&ea unor drumuri ne&uno)&ute' i )e
ntoar)e nd%r%t' urm%rit de $ri(irea lun0% i 2%nuitoare a )er0entului de noa$te.
Mer0ea re$ede' aa &um $orni)e. # ura $e !dina. Vroia )% i-o )$un% n .a,%' )%-i
)tri0e n .a,% &% o ur%te' i )% $le&e din nou. Sim,ea ne(oia )% o a$u&e de mni' )% o
)trn0%' )%-i *dro2ea)&% mnile' )-o aud% )&n&ind de durere.
# ura' &um ura $e toate .emeile $%mntului. !r .i (rut )% le $re.a&% $e toate la un
lo&' ntr-un (a) de &ri)tal' $lin de otra(a )u.letului lor' )%-l ridi&e n mni' )%-l
trntea)&% i )%-l ).arme n mii de ,%nd%ri' i-n ,%nd%ri )% )e $re.a&% toate .emeile
$%mntului' &u r)ul i &u tru$ul lor .%,arni& 4 i )% $iar% de $e $%mnt $o&alul &u
otra(%. !tun&i ar .i .o)t &urat i *m2itor $%mntul' &a un &ur&u2eu.
n .a,a $or,ii )e o$ri. Par&% )e )&3im2a)e &e(a n n.%,iarea &a)ei9... !9 l%)a)e
)torul n 5o)' &a )% n-ai2% lumin%' &a )% $oat% dormi mai 2ine.
"e ne)im,ire9 "e &ru*ime9
:a dormea &u )torul tra)' i lui i (enea )% $ln0%' )%-i mute $umnii de durere' )%
.u0%' )% $iar%' )% nu mai .ie.
Intr% $e $oart% n (r.ul $i&ioarelor. Vroia )-o )ur$rind% dormind' )-o (ad%
dormind... Vroia )% intre' )-o (ad%...
!$%)nd n&et &lan,a' de)&3i)e ua ieta&ului.
4 D%nu,9
Un (al de )oare-i n&%l*i )u.letul.
4 u dormi8 o ntre2% el ironi&.
4 D%nu,9 l do5eni 0la)ul !dinei.
Se a$ro$ia)e de el' $rin ntuneri&' de*mierdndu-i o2ra*ul. D%nu, )e .eri 2ru)& i
)e ae*% n .otoliu.
4 De &e eti r%u' D%nu,8
4 De &e m-ai l%)at )% $le&8
4 Fiind&% tiam &-ai )% te ntor&i' *m2i !dina ae*ndu-)e n 2ra,ele lui.
4 Min,i. -a(eai de unde )% tii. Vroiai )% )&a$i de mine' )% r%mi )in0ur%... tiu
eu...
4 +a tiam' D%nu,' murmur% !dina' al%turndu-i o2ra5ii de .a,a lui. u te-ai
ntor)8
4 :u am vrut. -a(eai de unde )% tii.
4 +a da' D%nu,. !lt.el nu te l%)am )% $le&i. Pro)tu,ule' tu nu (e*i &-ai $le&at .%r%
)urtu&' n &%me% 8
4 ) n &%me%8
4 Da.
4 i tu m-ai l%)at8
4 Fiind&% aa eram )i0ur% &-ai )% te ntor&i... da&% nu $entru mine' $entru )urtu&9
D%nu, re)$ir% adn&. ?m2i.
4 De &e te 5o&i' !dina8 !m ieit &a un ne2un9 u mi-am dat )ama9 Da&% nu mai
(eneam8 Da&% m% du&eam a&a)%8 u ,i-ar .i $%rut r%u8
4 Mi-era aa de .ri&%' D%nu,' du$% &e-ai $le&at9 Uite...
i lu% mna' $unndu-i-o $e )nul )tn0. Snul era (iu n )$aima lui rotund% de
3ulu2 &a$ti(. i-att de dr%0%la era 0e)tul &are .%&u)e o.randa )nului 0ol i-a inimii
0oale' n&t 2u*ele lui D%nu, n lo& )% )%rute )nul' )%rutar% mna.
4 M% iu2eti' !dina8
4 Dar eu te ador' $ro)tule' r%).%,atule... D%nu,...
Dul&e &a o tn0uire de (ioar%' adu)% de (nt1 7D%nu,7...
i dou% tru$uri tinere *(&nir%' )e *2%tur%' i )e $r%(%lir% )trn)e' &a dou% mari
ari$i ale a&eluiai *2or milenar.
i de*mierd% .runtea mi&%' i-o )%rut%. !dina-i *m2ea a)&un)% n $%r' &a un .a0ure.
4 "e .a&em mine8
4 !*i9 l ndre$t% !dina' tre&ndu-i $almele $e)te o&3i.
4 !*i' da9
?m2ir%. :rau $ali*i &a .l%&%rile n lumina )oarelui.
4 D%nu,' ne (edem la noa$te...
l (%*u i-l )im,i tre)%rind. i adu)e mna $e 0ur%' $ri(indu-l &u o&3ii m%ri,i. Se
ridi&% ntr-o mn%' $le&ndu-i o2ra*ul $e $ie$tul lui.
4 Vreau )% dorm' D%nu,... i o)tenit% !dina... "rede-m%' D%nu,9 !m )% dorm
toat% *iua' toat% *iua' i du$% a&eea am )% te ate$t la 0eam' &u ro&3ia &are-,i $la&e
,ie...
i (or2ea n&et' &u o&3i ru0%tori' aten,i i )u$ui' &a unui )t%$n iu2it i temut.
D%nu, ntoar)e &a$ul ntr-alt% $arte' $ri(ind n 0ol.
4 Dar tu nu tii &% te iu2e)&' D%nu,8 umai $e tine... Te iu2e)&' D%nu,' )t%rui
0la)ul &u un tremur' n $rea5ma la&rimilor... De &e m% &3inuieti' D%nu, dra08 !a-)
de o)tenit%9...
D%nu, i a&o$eri o&3ii &u mna' )ur*ndu-i tri)t. i el era att de o)tenit &% uneori
ar .i (rut )%-i )&oat% inima din $ie$t' )-o $uie $e $%mnt' al%turi' &a o $o(ar%' )%-i
tear0% .runtea i )% r%)u.le o &li$%.
>
+u&uretiul )e dete$ta &u m%tur%torii' n 3uruiala de*m%,at% a ro,ilor' &a un om
&are )e )&ar$in% 2uima&' a)&ultnd *orn%itul ar,%0o) al dete$t%torului &are i-a
de&a$itat )omnul.
Du$ne)ele )e ndre$tau )$re $ia,%' &u &oul )u2t 2ra,. "te un oltean matinal' &u
i,arii )u.le&a,i $e (i0oarea $ro.e)ional% a $ul$elor $%roa)e' 0r2o(it de Filo0ramele
le0uminoa)e )au .ru&ti.ere din &ourile atrnate n &um$%n% $e &o2ili,%' i anun,a
mar.a' &u (er2 )onor' $entru el mai de0ra2% de&t $entru &a)ele n&% adormite' &um i
a&ord% un mu*i&ant in)trumentul.
Pe ori*ont' )oarele li$ea mari a.ie aurii.
"u mnile n.undate n 2u*unarele )urtu&ului i &a$ul $le&at' D%nu, ur&a
2ule(ardul )$re "alea Vi&toriei.
:ra o &iudat% anar3ie n 0ndurile lui' o ne&ontenit% (ra52%. I )e .ra0menta)e
)u.letul' &a mer&urul (%r)at n $alm%' i-a&um nu mai era de&t larma unor 0nduri
&ontradi&torii' &are (o&i.erau a)&u,it &a .emeile &nd )e &eart%.
Unele )$uneau/ 7De &e nu l-ai &re*ut $e Mir&ea8 !dina minte.7
!ltele/ 7!dina te iu2ete' !dina e &urat%' re)tul e min&iun%.7
i mintea da a)&ultare i dre$tate' i unora i altora.
Pri(eti un &u2 de)enat $e o .oaie de 3rtie/ ,i a$are n relie.' &ol,uro)' $roie&tat n
a.ara )u$ra.e,ii al2e' $e &are )t% &a un &u2 de &ri)tal &u mu&3ii (i*i2ile. ,i $rimeneti
o&3ii' du$% o )&urt% re&ule0ere' &u o 2%taie de $leoa$e' i $ri(eti din nou 4 &u2ul ,i
a$are n adn&ime' )&o2it nl%untrul 3rtiei din &are &a)&%. i totui' $e 3rtie-) a&eleai
linii $arali*ate' $e a&elai $lan ne&lintit. Dar o&3ii (%d &nd un relie.' &nd un adn&. i
a&ea )im$l% 0ru$are de linii ,i $oate da ame,eala $r%$%)tiilor...
!2ia $le&a)e de ln0% !dina' i totui )u.letul n)$re ea $ornea im$etuo)' mo3ort'
&a .umul in&endiului n&otro 2ate (ntul.
# l%)a)e dormind. # adormi)e &a $e un &o$il' )tnd la &%$%tiul ei' alintndu-i
.runtea i tm$lele. :l o ru0a)e' o ndemna)e )% doarm%' ()lind &u mnile )omnul )$re
ea.
Vroia )-o la)e dormind' &u )omnul' nu &u )u.letul ei ne&uno)&ut. i totui' )omnul
ei l ntri)ta)e &a o ne$%)are' &a o $%r%)ire. Ple&a)e de ln0% ea' &a un (nt' l%)ndu-i
tru$ul ei &a un (oal a2ia n)u.le,it. Ple&a)e' l%)ndu-l )in0ur. :a )e odi3nea. :l )u.erea
ln0% tru$ul ei.
# (e03ea)e mult% (reme' $ri(ind-o' ne$utnd )% )e de)$art% de ea. !dormi)e &u
2ra,ul ndoit )u2 &a$' de)&o$erind o )u2,ioar% ar%mie. Uneori tre)%rea &a o &oard% )u2t
ar&u/ de &e8
#are o l%)a)e dormind &u-ade(%rat8 #are nu-l nela)e8 u )e $re.%&u)e8 "a )%
$le&e el' &a )%-l alun0e de ln0% ea' &a )% r%mie )in0ur%...
Se o$ri. i (enea )% )e ntoar&% n 0oan%' )% intre $e neate$tate 4 &a atunci... "e-
ar .i 0%)it8 # l%)a)e dormind8 #are o&3ii ei (er*i &a .o).ore)&en,ele ntuneri&ului nu-l
i)&odeau $e )u2t 0enele .%,arni&e8... i era 0roa*% )-o mai )$ione*e' )-o mai n&er&e' )-
o mai )ur$rind%.
7Dar nu tii &% te iu2e)&' D%nu,87
u' nu-l nela)e. # l%)a)e dormind... Se )mun&i din lo& i $orni nainte $e "alea
Vi&toriei.
"um l &3inuia9 i era .ri&% de )u.letul lui &a de-o &a)% 0oal%' numai &u o0lin*i i
,iuitul t%&erii.
!r .i (rut )% n-o mai iu2ea)&%' att era de trudit9 "nd nu iu2ea n&%' )u.letul era &a
un $at al2 ntr-o odaie &u .ere)trele de)&3i)e )$re &er i )$re li(e*i.
"nd nu iu2ea9...
...u' Moni&a .u)e)e totdeauna )ora lui' $rietina lui' odi3na lui. # iu2ea &um ,i
um$li $ie$tul de aer &urat' &um 2ei din $umni a$a unui i$ot de munte' i .%r% )%-,i .ie
)ete' &um ,i-e dra0 $rim%(ara )% )tai $e-o 2an&% la )oare $rintre n.loriri.
Ln0% Moni&a era aa de &lar i de uor )u.letul &% $ar&% nu era' &um $ar&% nu e
(%*du3ul unor dimine,i de a$ril' $lin de e0ala tran)$aren,% a luminii...
...u. !dina nu-i )$unea min&iuni. !dina l iu2ea. n 2u*ele ei mi&i nu n&%$ea
min&iuna. !tun&i de &e )e temea8 De &e )e temea de o&3ii (er*i8...
La ntret%ierea )tradei Pitar-Mou &u )trada Mer&ur' n dre$tul &olii de &%lu0%ri,e'
)e ntlni &u <err DireFtor.
4 "on giorno%
4 +un% diminea,a' $a$a.
+onoclul lui ;err Dire<tor scnteia ca o vitrin. ,lria de pai era pus pe
ceaf, nasturii de jos ai vestei descheiai. +u*ele umede *m2eau.
Purta nti$%rirea (e)eliei a&elora $entru &are &a)ele n&e$ )% )e )trm2e umori)ti&
4 .%&nd din o&3i' mi&ndu-i 3o0e0ile &a nite ure&3i 4' .elinarele' )u2it ela)ti&e'
)% .a&% re(eren,e' i $%mntul )% &ur0%.
4 La &ul&are' .iule. Mi )e $are &% ne-am &am .%&ut de &a$9 "e *i i a*i8
4 Dumini&%' $a$a.
4 :ti 2eat' .iule8
4 Dumin&%' $a$a.
4 Da&% *i&i tu' ).nt9 S-a i)$r%(it9... "6mbrasse moi, "inette, embrasse moi
3H
... ta-
ta-ta-ta-ta...7 "um i' .rate' mai de$arte 8
4 u tiu' $a$a.
4 R%%%u' domnule9 n(a,%' .iule' n(a,%9
4 "o&ori&ooo9 "o&ori&ooo9 inton% "o&o &u&uri0ul &u&oilor 0ali&i.
4 +ra(o ,ie' "o&o9 Fa&e $e &u&oul9 S%-l .a&em )tare, la $oiat%9
4 oa$te 2un%' $a$a.
4 "e noa$te8 :ti turt%9 ?iu% mare' .iule9 Paaa9... !u*i' domnule' .a&e $e &u&ou9
=3eor03i,% adormi)e $e un .otoliu. !u*ind $ai $e )&ar%' )%ri n $i&ioare'
.re&ndu-i o&3ii.
4 S-,i .a& un &eai' &onaule8
4 u. M% &ul&' =3eor03i,%. S% m% )&oli la de5un.
Se de*2r%&% re$ede' le$%dndu-i 3ainele &u de*0u)t. Tra)e o2loanele. Se )ui n
$at' &u.undndu-)e n ntuneri&.
>
//
3H S%rut%-m%' inette' )%rut%-m% B.r.C.
!te$t% )omnul' &3inuit de a&eleai amintiri' de a&eleai ndoieli.
i n&et-n&et' tre$tat-tre$tat 4 &um )e to$e)& n (ite*a nea0r% rndurile unei
)&ri)ori de dra0o)te' ar)% n mn% 4 )u.letul lui D%nu, )e-ntune&% de )omn' $n% &nd
tru$ul' &u o deli&at% de)tindere' )e de)$%r,i de )u.let' r%mnnd )in0ur' &a mna din
&are a $i&at n .l%&%ri o &enu%.
>
"u&oana "atin&a +almu nu era 0ra)% &um i n&3i$uie &etitorul. !)ta nu
n)eamn% &% nu era ro2u)t%' .alni&% oare&um n ,inuta de 0o)$odin%.
n alte (remi' &a$ul &are $urta tul$anul ar .i $utut $urta &a)&a r%*2oini&%' tru$ul
n.%urat n or, al2' armura &a(alerea)&% i mnile n &are *%n0%neau &3eile tuturor
dula$urilor' )$ada )au 2u*du0anul.
#l0u,a &o2or din ta6imetru du$% domnul Deleanu &u -u &ardin de l(nfante n
mn%.
!u*ind trom$a automo2ilului o$rit la $oart%' &u&oana "atin&a iei din 0r%dini,% 4
unde )u$ra(e03ea &a.eaua &u la$te a lui Mir&ea i-a lui &onu Mi3%i,% 4 i (%*ndu-l
$e domnul Deleanu alun0% n&runtarea &u un *m2et' )e-n&runt% iar la &nele &are l%tra
i naint% )$re $oart% &u 2ra,ele de)&3i)e $rin $ani&a al2% a 3ulu2ilor. .
4 Maie)toa)% &a Marseille)a% o$ti #l0u,a la ure&3ea tat%lui ei' in)inundu-i un
*m2et.
4 S%rut mna' &u&oan% "atin&%.
4 Vnt din Moldo(a9... "e-mi (%d o&3ii8 Sora dia(olului. "e &au,i ai&i8
4 Pe <ardmut39 o$ti #l0u,a' )trn)% n 2ra,ele a.e&tuoa)e ale &u&oanei "atin&a.
4 Ia d%-i $a&e 2%iatului9 Uite la ea9 "a o ,i0an&%9 De unde mi-ai .urat o&3i
&oda,i8
Din 2u&%t%rie )e re$e*i M%ndi,a 0%tit% de dumini&%' de Dumne*eu 4 &u o&3i de
romani,% i o2ra5i &a oule de Pati1 de ea 4 &u 3ain% de 3or% i tul$an &u m%r0ele
al2a)tre.
4 S%rut mna' dudui,%. Ia&a dau 5o) 2a0a5u.
:ra de$rin)% &a to,i mu)a.irii din Moldo(a )% .ie 0%*dui,i la )t%$na ei.
4 Stai' .eti,o' o o$ri domnul Deleanu' &% $le&%m ndat%.
4 "um )% $le&a,i8 "e (or2%-i a)ta8 )e )&andali*% &u&oana "atin&a.
ntre domnul Deleanu i &u&oana "atin&a n&e$u o tr0uial% n)u.le,it% &a n
2a*arurile orientale. "u&oana "atin&a (roia )%-i 0%*duia)&% la ea $e to,i 4 7&u dia(ol
&u tot7. Domnul Deleanu in(o&% 0radul de rudenie &u <err DireFtor' deran5ul...
!mndoi (or2eau re$ede' &u 2u&uria de-a (or2i' de-a n%)&o&i' de-a re$li&a' de-a
0e)ti&ula.
Pe )trad% r%)unau' (i0uroa)e' 0la)urile (n*%torilor am2ulan,i' m2inndu-i
di)&ordant )tri0%rile.
4 Iaurt &aima&el' iaurt &aima&el...
4 Puia-0aia' 0aia-$uia... Pui-$uiiii...
4 "3io$-&3io$ &%r2uuu' &3io$-&3io$ &%r2uuu...
4 <ai la 0a*-0a*-0a*...
:ra n toi arle&3inada de *0omote a "a$italei/ tram(aie' automo2ile' &amioane'
&%ru,i' )onerii de 2i&i&lete... Lumina )oarelui &nt% $ar&% din mii de tal0ere.
#l0u,a e6ulta. Du$% t%&erea mn%)tirea)&% a Iaului' +u&uretiul i r%)%ri)e n o&3i
4 de la 0ar% $n%-n Po$a an 4 i-i r%)una n ure&3i &a o (e3ement% $anoram%'
&earda de )unete i de &ulori. u mai (%*u)e din &o$il%rie +u&uretiul. i (enea )%
(or2ea)&% tare' )% rd% tare' )% 0e)ti&ule*e' )% dan)e*e' )% )ar%. Intra)e n +u&ureti &a
ntr-un 3an &u &lo$o,ei/ nu mai $utea )ta lo&ului.
Ta6ime