Sunteți pe pagina 1din 4

Se cere realizarea proiectului de executie pentru o hala industriala cu structura de rezistenta alcatuita din elemente prefabricate din

beton armat si beton precomprimat.


travei: 12 x T = 7 m + 0.15n, (n este numarul ordine grupa)
descideri intermediare: 2 x ! = 20 m+0.15n,
inaltimea utila: " m (par)# 7.5 m (impar)#
$ona: %lu&'(apoca (numerele pare), )ucuresti (numerele impare)
*undatiile paar ale stalpilor sunt pre*a+ricate
grin$ile principale au lungimea ! sunt precomprimate (precomprimare integrala), *iind reali$ate la alegere din:
' +eton de ultra'inalta re$istenta armat cu *i+re metalice (%1,0), masa volumica 2500 -g.m
/

' +eton usor (0%50.55), masa volumica 1700 -g.m
/

pentru pane se vor utili$a grin$i pre*a+ricate din +eton usor armat (0%50.55), masa volumica 1700 -g.m
/
stalpii pre*a+ricati sunt din +eton armat.
acoperisul se va reali$a din ta+la cutata avand cute mari con*orm cu detaliu atasat (grosime termoi$olatie 150mm)# panta acoperis va *i 21.
2legerea inciderilor la pereti ramane la latitudinea *iecaruia .
Continut proiect :
1. 3emoriu tenic de re$istenta,
2. %alculele de re$istenta si dimensionare pentru elementele de constructie,
/. 4lan *undatii si armare *undatii
5. 4lanuri co*ra& pentru elementele din +.a. si +.p.,
5. 4lanuri de armare pentru elementele din +.a. si +.p.
,. 4lan grin$i si contravantuiri.
,. 6xtras de materiale pe tipuri de elemente,
7. %ost total materiale utili$ate.
)6T7( !6 80T92 :(20T2 469;7932(2T ()8:4)
' se aplica tratament termic (T=90
o
C; U=!00"# la doua zile de la decofrare$ timp de %& de ore; maturitatea betonului creste
rapid; 'arsta a(ustata=)0 zile
' armat dispers cu fibre metalice in procent de & " din 'olum beton (&.00 *ol.+"#
%292%T69:<T:%: ;:)96:
<6%T:8(6 T92(<=69<202 )6T7( 2932T !:<469<
/ /
157
. 1 100 100 100 2.001
7>50 . 1
f f
b f b
V m
kg
Vol
V V kg m m
= = = =

' se *olosesc nisipuri ca si agregate: dimensiunea maxima agregat dg= 1., mm
'!892)0:T2T6 ;729T6 3296 <: 2!696(T2 ;729T6 )8(2, cnom se poate micsora
,roprietati fizico+mecanice ale betonului de ultra inlta perfromanta
,-,./T0T/0 *aloarea Unitatea de masura
9e$istenta la compresiune, *c-
%oe*icientul +etonului, c
9e$istenta la intindere directa, *ctm
9e$istenta la intindere directa pentru proictare, *ctd
9e$istena la intindere prin incovoiere, *ct-,*l
3odulul de elasticitate, 6cm
%oe*icientul lui 4oisson
%oe*icinetul de dilatare termica
%oe*icientul curgerii lente la timpul t=in*int, ?
%omportare liniar elastica pana la 0.>5 din *c-
1,0
1.2
10
>
/5
50000
0.2
1.1 @ 10
'5
0.2
(.mm
2
(.mm
2
(.mm
2
(.mm
2
(.mm
2
m.m.A%
%ur+a caracteristica la compresiune: