Sunteți pe pagina 1din 1

PRODUS CERTIFICAT

AEROQ
Standard de referinta
SR EN 13499:2004
Nume / cod produs
Certificat nr .617
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
FABRICANT
SC ARABESQUE SRL; CUI 5340801; J17/666/1994; Galati; str. Timișului nr.1, cod.800324, România,
tel. 0236/499300, fax. 0236/434777
Denumire produs : Sistem compozit de izolare termica la exterior (ETICS) TERMOFIX cod:
TERMOFIX (ETICS) – EPS – EN 13499 – 2 – B-s2,d0– I10 – PE500
Noi SC ARABESQUE SRL in conformitate cu Regulamentul 305/2011 EU de stabilire a unor condiţii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcţii si HG 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului, cu Ordonanţa Nr. 20 din 18.08.2010 privind, stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările şi completările
ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată
atestarea conformităţii Sistem compozit de izolare termica la exterior (ETICS) TERMOFIX utilizat la termoizolarea exterioară a
elementelor de construcţii din clădiri civile, social - culturale şi industriale, noi şi pentru reabilitarea celor existente.
Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:
(SR) EN 13499 – 2004 – Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior
(ETICS) pe bază de polistiren expandat

Caracaterististicile sistemului
Sistem compozit de izolare termica (ETICS)-TERMOFIX Valori declarate Cerinta standard SR EN 13499:2004
finisaje DAW BENTA SRL 1,95
Rezistenţa termică – [m2K/W] >1,0
finisaje ADEPLAST SRL 1,92
Rezistenţa la smulgere a ETICS fixate cu diblu [kPa] 25,5 -
finisaje SC DAW BENTA SRL 602
Rezistentei la penetrare PE500 [N] > 500
finisaje SC ADEPLAST SRL 672
Rezistenta la impact I10 Fara deteriorari la 10J
Permeabilitatii la apa a suprafeţei finisaje SC DAW BENTA SRL 0,182
< 0,5
termosistemului w [kg/m2h0,5] finisaje SC ADEPLAST SRL 0,197
Aderenţa prin tracţiune a adezivuluI – adeziv TermofixEcobond 90,8
> 80
TERMOFIX [kPa] adeziv Termofix 83,2
Reactia la foc Bs2d0 SE EN 13501-1
Reactia la foc a polistirenului expandat EPS
Polistiren –producator, denunmire comerciala Reactie la foc - Clasa Standard de incercari
ADEPLAST SA -ADEPLAST EPS 80+ E SR EN 13501-1+A1
HIRSCH POROZELL SRL – Polistiren expandat ignifugat EPS 80 E SR EN 13501-1+A1
SWISSPOR SA –EPS 80F- polistiren expandat E SR EN 13501-1+A1
VeroTherm SRL E SR EN 13501-1+A1
Domeniul de utilizare : utilizat la termoizolarea exterioară a elementelor de construcţii din clădiri civile, social - culturale şi industriale, noi şi
pentru reabilitarea celor existente. Durata de viata a sistemului compozit este de minim 7 ani.
Denumirea si adresa organismului care a verificat atestarea conformităţii: SC AEROQ SA cu sediul in Bucuresti, Str. Feleacului nr.14B,
Sector 1 – a emis Ceritificatul de conformitate cu nr. 617 din 13.06.2013, modificat in 22.02.2018
Denumirea si adresa laboratorului notificat : Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala
Durabila „URBAN-INCERC”-Filiala Cluj Napoca.
Denumire si adresa laborator care a efectuat incercarila foc: Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, Bd.
Ferdinand I nr. 139, sector 2, Bucuresti
FABRICANT
Semnătura si stampila

Nume Mst. Ing. DIMA NECULAI


Sef Departament Calitate
Data: 04.03.2019