Sunteți pe pagina 1din 5

CADRU NOMATIV PRIVIND EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR

PENTRU COLI I LICEE, CONFORM LEGISLAIEI AFLATE N


VIGOARE.
(extras din Indicativ NP 010/97)
Exploatara
Respectarea instruciunilor, regulilor i norelor de exploatare!
"onducerea colii, personalul didactic, personalul adinistrativ i personalul
de cur#enie vor $i instruii periodic i sunt o%ligai s# respecte ur#toarele nore
de exploatare!
instruciunile i regulile sta%ilite pentru proiectare&
nore de prevenire i stingere a incendiilor
nore de utili'are a instalaiilor de ap# rece i cald#, a instalaiilor de
(nc#l'ire, a instalaiilor de ga'e i a instalaiilor electrice!
Nore igienice eleentare ) sp#latul pe *ini, cur#enia interioar# i
exterioar# (curtea) colii&
+levii vor $i instruii asupra acestor nore de exploatare i se va ur#ri
respectarea strict# de c#tre acetia a norelor de prevenire a incendiilor i a
norelor eleentare de igien#!
,rice de$eciune constatat# la instalaii, (n special la instalaiile de ga'e i la
instalaiile electrice, va $i anunat# iediat serviciilor de specialitate ale $urni'orilor
i inspectoratului colar i se vor lua #suri de inter'icere a accesului copiilor i
restului personalului (n 'onele cu de$eciuni!
--------------!
Punctele terice, centralele terice, posturile de trans$orare i staiile de
popare ce deservesc cl#dirile de coli i licee vor $i aplasate de regul#, grupat (n
cl#dire independent#!
1
.tunci c*nd se aplasea'# (n cl#dire instalaiile a c#ror avariere (n ca' de
cutreur poate provoca incendii, explo'ii scurgeri de a%ur sau de ap# $ier%inte nu
vor $i ontate su% sau adiacent 'onei (nc#perilor (n care se a$l# (n od o%inuit
copii, s#li de clas#, s#li speciali'ate de sport, (n 'ona spaiilor de recreaie i (n 'ona
c#ilor de evacuare!
--------------!
Reguli speci$ice pentru o%ilier
.plasarea i $ixarea o%ilierului prev#'ut prin pre'entul Norativ (n aa
$el (nc*t c#derea, lunecare sau r#sturnare acesta s# nu provoace pierderi de viei
oeneti, r#nirea persoanelor sau s# %loc/e'e evacuarea din cl#dire!
0ulapurile din la%oratoare, (n care se a$l# su%stane care pot produce incendii
sau dega1#ri nocive, vor $i ancorate de perei iar ra$turile vor $i asigurate pentru a se
evita r#sturnarea recipienilor respectivi!
2#surile constructive pentru asigurarea sta%ilit#ii o%ilierului (n ca'ul unui
cutreur sever vor $i prev#'ute explicit (n proiectele colilor i liceelor! .ceste
#suri se vor aplica i (n ca'ul cl#dirilor existente cu oca'ia lucr#rilor de reparaii
curente!
---------------
S!"#ra$%a &$ xploatar
3n a$ar# de #surile prev#'ute de Norativ "+ 1495, pentru coli i licee se
vor reali'a i ur#toarele6
la ieirea din incinta colilor i liceelor se vor onta %alustrade de protecie
la liita trotuarului, care s# liite'e ieirea %rusc# (n carosa%il&
plat$orele de acces (n cl#dire vor $i prev#'ute cu %alustrad# de protecie,
indi$erent de (n#liea denivel#rii&
7
"#ile de evacuare a copiilor vor $i diensionate con$or regleent#rilor
generale, asigur*ndu4se l#ii de trecere a1orate cu 0,50 !
"#ile de circulaie i evacuare vor $i luinate i ventilate natural&
3n 'onele cu di$erene de nivel, este inter'is# prevederea a ai puin de trei
trepte!
8ile coridoarelor nu tre%uie s# $ie %atante, ele tre%uie s# se desc/id# (n
sensul ieirii din cl#dire, vor $i dotate cu ecanise (resorturi) de
auto(nc/idere lent# i alc#tuite din panouri pline, cu oc/iuri de luin# la
partea superioar# prote1ate cu ra# etalic#!
8ile vitrate vor $i prev#'ute cu gea securi'at pentru a evita posi%ila
accidentare&
9cara tre%uie ast$el re'olvat# (nc*t s# asigure un spaiu li%er de trecere $#r#
risc de lovire&
:alustradele sc#rilor tre%uiesc ast$el reali'ate (nc*t s# nu constituie o surs#
potenial# de accidentare&
2*na curent# s# nu poat# $i $olosit# drept to%ogan&
:arele verticale ale %alustradei nu vor avea interspaii ai ari de 10 c!
S!"#ra$%a '# pr!(!r la !$)tala%!!
9igurana cu privire la instalaii presupune asigurarea proteciei utili'atorilor
(potriva riscului de accidentare sau stres provocat de ageni agresani din instalaii
prin6
+lectrocutare&
.rsuri sau op#rire&
+xplo'ie&
Intoxicare&
"ontainare&
"ontactul cu eleente de instalaii&
"onsecine ale desc#rc#rilor atos$erice!
;
S!"#ra$%a la *o'
"erina de calitate a construciilor SIGURANA LA FOC ipune ca
soluiile adoptate prin proiect, reali'ate i eninute (n exploatare, (n ca' de
incendiu s# asigure6
protecia ocupanilor, in*nd seaa de v*rst#, starea lor de s#n#tate i riscul
de incendiu&
liitarea pierderilor de viei i %unuri ateriale&
(piedicarea extinderii incendiului la o%iectivele (nvecinate&
prevenirea avariilor la construciile i instalaiile (nvecinate, (n ca'ul
pr#%uirii construciei&
protecia serviciilor o%ile de popieri care intervin pentru stingerea
incendiilor, evacuarea ocupanilor i a %unurilor ateriale!
Pentru reali'area acestora, principalele per$orane se asigur# pe (ntreaga
durat# de utili'are a construciilor, pe %a'a unor scenarii de siguran# (ntocite
pentru $iecare situaie concret#, av*nd (n vedere6
riscul de i'%ucnire a incendiilor&
condiiile de siguran# a utili'atorilor (n ca' de incendiu&
coportarea la $oc a construciei (n ansa%lu i a principalelor ei p#ri
coponente&
caracteristicile speci$ice ale eleentelor i aterialelor utili'ate&
posi%ilit#ile de intervenie pentru stingerea incendiilor!
Co$+!%!! + )!"#ra$%, a #t!l!-ator!lor &$ 'a- + !$'$+!#
<
.sigurarea condiiilor de siguran# a utili'atorilor ipune sta%ilirea i
reali'area unor intervale de tip care s# perit# corelarea aciunilor de intervenie
i salvare, cu de'voltarea incendiului!
=alorile intervalelor de tip i nivelul per$oranelor reali'ate, au (n vedere
speci$icul prograelor $uncionale i v*rsta utili'atorilor!
I$tr($%!a p$tr# )t!$"r
3n scopul asigur#rii interveniei operative de stingere (n ca' de incendiu,
pentru $iecare ca' (n parte se vor ela%ora scenarii de siguran# lu*nd (n considerare
i1loacele i $orele proprii existente, precu i a1utorul serviciilor o%ile de
popieri existente (n 'ona de aplasare!
5

S-ar putea să vă placă și