Sunteți pe pagina 1din 49

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE


PROIECT DE DIPLOMA
PARTEA A III-A
MANAGEMENTUL EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
INDRUMATOR
Drd. Ing. ELENA HERMAN
ABSOLVENT
NECHIFOR NICOLAE
BUCURESTI
2012
1
CUPRINS
C!. 1 D"#$%&n''( '&)n(#" * &#"n"%(# d& d&+(,
1.1. Antemasuratoare pe doua stadii fizice: fundatii, suprastructura
1.2. Devize oferta, lisata cuprinzand cantitatile de lucrari pentru stadiul fizic suprastructura
(formular F3)
1.3. Lista cuprinzand consumul de resurse
1.3.1. Lista cuprinzand consumurile de resurse material (C)
1.3.2. Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru (C!)
1.3.3. Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utila"elor de constructii (C#)
1.3.$. Lista cuprinzand costurile privind transportul (C%)
C!. 2 Orgn(,r& d& -n'(&r !r(+(nd &.&#$'( /$#rr(/"r
2.1. Determinarea populatiei santierului si a structurii sale
2.2. &ta'ilirea dotarilor social administrative( detalii dotari
2.3. )roiectul de or*anizare de santier( plan or*anizare de santier (sc 1:2++)
C!. 0 S(-'&%$/ d& %ng&%&n' / S&#$r(''(( -( Sn''(( (n M$n#
3.1. Apecte *enerale
3.2. ,'li*atiile an*a"atilor
3.3. ,'li*atiile lucratorilor
3.$. -orme de securitate si sanatate in munca
3... ,r*anizarea activitatilor de prevenire si protectie
2
CAPITOLUL 1
DOCUMENTATIA TEHNICO*ECONOMICA
DE DEVI1
1.1. Antemasuratoare pentru doua stadii fizice: fundatii, suprastructura
1.2. Deviz oferta pentru un stadiu fizic
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari pentru stadiul fizic suprastructura (formular F3)
&tructura si continutul c/eltuielilor
1.3. Lista cuprinzand consumurile de resurse
1.3.1. Lista cuprinzand consumurile de resurse material 0 (C)
1.3.2. Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru 0 (C!)
1.3.3. Lista cuprinzand consumurile de ore functionare utila"e 0 (C#)
1.3.$. Lista cuprinzand consumurile privind transporturile 0 (C%)
3
1.1. An'&%-$r'"r& !&n'r$ d"$ -'d(( 2(,(#&
Fundatii
&uprastructura
1.1.1. ASPECTE GENERALE ANTEMASURATOARE
4
Antemasuratoarea reprezinta piesa scrisa care sta la 'aza ela'orarii documentatiei te/nico
0 economice de deviz si implicit la 'aza evaluarii costului unei constructii. Antemasuratoarea
este piesa scrisa prin care se estimeaza cantitatile de lucrari pentru fiecare articol ce urmeaza a se
e1ecuta intr2o cate*orie de lucrari din cadrul unui o'iect de constructie.
Articolele cuprinse in antemasuratoare se refera la:
Articole de deviz propriu 0 zise
Articole de diferente
Articole de procurare
De asemenea, prin antemasuratoare se precizeaza si alte elemente necesare intocmirii
documentatiei de deviz, cum ar fi:
1. -ominalizarea variantelor articolelor de lucrari de transport(
2. Completarea cu articole(
3. &ta'ilirea unor diferente si elemente de calcul la c/eltuielile de transport si
manipulare, pentru material va*ona'ile precum si sporuri la manopera si ore
functionare utila"e.
)entru fiecare articol cuprins in antemasuratoare se precizeaza elementele ce il
caracterizeaza: sim'ol, articol, denumire, calcul cantitate.
Antemasuratoarea se intocmeste de catre proiectant pe parti de o'iect de constructie
(ansam'luri, su'ansam'luri sau elemente) corespunzatoare stadiilor fizice si in ordinea etapelor
te/nolo*ice de realizare sta'ilite anterior.
Detalierea unui o'iect de constructie in parti de o'iect corespunzator stadiilor fizice se
realizeaza de catre proiectant de comun acord cu te/nolo*ul, e1ecutantul.
Antemasuratoarea se ela'oreaza pe 'aza analizarii si masurarii proiectului et/nic,
materializandu2se printr2o lista de articole de lucrari *rupate pe parti de o'iect corespunzatoare
stadiilor fizice, punandu2se in evidenta pentru fiecare articol de lucrare o serie de elemente
caracteristice ce il defines si il delimiteaza (sim'ol sau cod, denumirea articolului, calculul
cantitatii, cantitatea, unitatea de masura si rotun"irea cantitatii).
Cea mai importanta etapa le ela'orarea unei antemasuratori o reprezinta incadrarea
articolelor de lucrari in indicatoarele de norme de deviz aferente.
)entru corecta efectuare a acestor operatii tre'uie sa se cunoasca te/nolo*ia de e1ecutie a
lucrarilor de constructii, deoarece in functie de modul de realizare a lucrarilor se impune ale*erea
acelor norme de deviz care corespund cel mai 'ine situatiei reale de e1ecutie.
3n cazul in care un articol de lucrare nu isi *aseste correspondent direct sau prin asimilare
la nivelul articoleleor de deviz normale se recur*e la ela'orarea unor norme locale proprii
situatiei de e1ecutie implicate.
, alta operatie deose'it de importanta in ela'orarea antemasuratorilor o reprezinta
evaluarea 0 masurarea conform proiectului, cat mai corecta a cantitatilor de lucrari.
Cu cat lucrarile de constructii se incadreaza in normele de deviz si preturile
corespunzatoare ale acestora in conformitate cu situatia reala (constructiva, te/nolo*ica,
or*anizatorica, economica) cu atat costul estimate in etapa de proiectare va corespunde costului
o'tinut prin e1ecutie.
De maniera si corectitudinea in care se intocmeste antemasuratoarea unui proiect depinde
calitatea documentatiei de deviz si implicit costul produsului de constructie.
5
02.L$#rr( d& 2$nd'((
+2.+1. CA.02.C1
4urnarea 'etonului armat in elementele constructiilor, e1clusiv cele e1ecutate in cofra"e *lisante
marca 51.+ in fundatii izolate cu volum pana la 3 mc, inclusiv.
6.7. mc
NTI = 3,93 om h/mc;
8otund 9 2#. mc
+2.+2. CB 10 A1
Cofra"e pentru 'eton in cuzineti, fundatii pa/ar si fundatii de utila"e simple cu forme re*ulate,
inclusiv spri"inirile din panouri refolosi'ile cu placa" de # mm.
6.7. mp
-4i21.++ om /:mc
8otund 9 311 mp
6
+2.+3. CC.01.C1
7ontarea armaturilor de otel2'eton , tip )C.2 in fundatii continue si radiere (placi).
6.7. ;*
-4i2+.+2 om /:;*
Conform e1trasului de armatura rezulta un consum de circa #$ ;* de armatura la fiecare mc de
'eton turnat in cuzineti.
6.7. ;*
M
02.03
= V
02.01
x 84 kg/mc = 284.57 x 84 = 23903.88 kg
8otund92$+++ ;*
+2.+$. C1.01.03.C1
)repararea 'etonului marca 51.+ cu a*re*ate *rele, sortate pana la 31 mm (pentru 'eton simplu
sau armat de lucra'ilitate L3 in strucuri si fundatii) preparat cu ciment 7 3+, in instalatii
centralizate.
6.7. mc
-4i2+.+#. om /:mc
8otund92#! mc
+2.+.. C1.00.01.B1
Confectionarea armaturilor din otel 'eton pentru 'eton armat in fundatii, fasonarea 'arelor
pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pa/ar) continui si radiere, in ateliere centralizare )C.2,
<91+ 0 1 mm
6.7. ;*
-4i2 +.+33 om /:;*
Conform e1trasului de armatura, rezulta circa . = din cantitatea totala de armatura montata
M
02.05
= M
02.03
x 0.65 x 1.01 = 23903.88 x 0.65 x 1.01 = 15692.89 kg
8otund 9 1.!++ ;*
7
+2.+. C1.00.01.F1
Confectionarea armaturilor din otel 'eton pentru 'eton armat in fundatii, fasonarea 'arelor
pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pa/ar) continui si radiere, in ateliere centralizare )C.2,
< > 1 mm
6.7. ;*
-4i2 +.+2. om /:;*
Conform e1trasului de armatura, rezulta circa 3. = din cantitatea totala de armatura montata
M
02.06
= M
02.03
x 0.35 x 1.01 = 23903.88 x 0.35 x 1.01 = 8450.02 kg
8otund 9 #$+ ;*
+2.+!. TRA.04.A.03
4ranspotul rutier al 'etonului 51.+ cu auto'etoniera la distanta de . ;m.
6.7. tona
M
02.07
= V
02.01
x 2.4 = 284.57 x 2.4 = 282.97 tone
8otund 9 #3 tone
+2.+#. TRA.05.A.03
4ransportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorc/ere cu remorca treiler cu capacitatea de
pana la 2+ t la distanta de . ;m
6.7. tona
M
02.08
= (M
02.05
+ M
02.06
)/1000 x 1.01 = (15692.89 + 8450.02)/1000 x 1.01 =
23.903 tone
8otund 9 2$ tone
8
05. S$!r-'r$#'$r
+$.+1. CA.02.61
4urnarea 'etonului armat in elementele constructiilor, e1clusiv cele e1ecutate in cofra"e *lisante ,
marca 52++ la constructii cu inaltimea pana la 3. m inclusiv in plansee(*rinzi stalpi si placi) cu
*rosimea placii peste 1+ cm.
6.7. mc
-4i2+.#. om /:mc
8otund 9#%# mc
+$.+2. CB.10.A1
Cofra"e pentru 'eton armat in placi, *rinzi si stalpi, e1clusiv sustinerile , din panouri refolosi'ile
cu placa" de 1. mm *rosime la constructii avand inaltimea pana la 2+ m inclusiv, la placi si
*rinzi.
6.7. mp
-4i2+.## om:/ mp
8otund9.21+ mp
+$.+3. CB.53.B
&ustineri din *rinzi metalice e1tensi'ile de inventar pentru turnarea *rinzilor monolite izolate, a
planseelor cu *rinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofra"elor de cel mult
.++ da-:m
2
(.++ ;*:m
2
), la constructii avand inaltimea pana la 2+ m inclusiv, *rinzile rezemand
pe popi.
6.7. 'ucata
9
-4i22.31 om:/ 'ucata
Din plan panotare planseu rezulta un numar de 11 *rinzi metalice e1tensi'ile pentru fiecare
nivel.
N
gr, nivel
= 116 bucati
N
04.03
= N
gr, nivel
x n = 116 x 5 = 580 bucati
8otund9.#+ 'ucati
+$.+$.CB.55.A
&ustineri cu popi metalici e1tensi'ili de inventar folosite pentru montarea placilor prefa'ricate cu
si fara 'ucla, a predalelor de planseu , la turnarea planseelor monolite cu *rinzi sau la *rinzi
monolite cu plansee prefa'ricate cu popi metalici e1tensi'ili tip )? 31++ 8(
6.7. 'ucata
-4i2+.$$ om:/ 'ucata
N
04.04
= N
04.03
x 2 = 580 x 2 = 1160 bucati
8otund911+ 'ucati
+$.+..CC.02.C0
7ontarea armaturilor din otel2'eton, tip )C.2 in elemente de constructii, e1clusiv cele din
constructii e1ecutate in cofra"e *lisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii e1ecutate
la o inaltime pana la 3. m inclusiv, din 'are fasonate avand diametrul pana la 1# mm inclusiv, in
*rinzi si stalpi si pana la 1+ mm inclusiv, in placi (inclusiv in scari si podeste)
6.7. ;*
-4i2+.+33 om:/ ;*
Conform e1trasului de armatura, rezulta un consum de circa %. ;* de armatura la fiecare mc de
'eton turnat in placi si *rinzi.
M
04.05
=
8otund9#.3++ ;*
+$.+.CC.02.D1
10
7ontarea armaturilor din otel2'eton, tip )C.2 in elemente de constructii, e1clusiv cele din
constructii e1ecutate in cofra"e *lisante, cu distantieri din mase plastice, la constructii e1ecutate
la o inaltime pana la 3. m inclusiv, din 'are fasonate avand diametrul peste 1# mm in *rinzi si
stalpi si de 12 mm in placi.
6.7. ;*
-4i2+.+2# om:/ ;*
Conform e1trasului de armatura, rezulta un consum de circa $+ ;* de armatura la fiecare mc de
'eton turnat in placi si *rinzi.
M
04.06
= V
04.01
x 40 = 897.5 x 40 = 35900 kg
8otund 9 3.%++ ;*
+$.+!.C1.00.02.D1
Confectionarea armaturilor din otel 'eton, pentru 'eton armat in elemente de constructii turnate
in cofra"e, e1clusiv cele e1ecutate in cofra"e *lisante, fasonarea 'arelor pentru pereti , *rinzi,
stalpi si diafra*me la constructii o'isnuite, in ateliere centralizate, )C.2, <92# mm.
6.7. ;*
-4i2+.+$1 om /:;*
Conform e1trasului de armatura, rezulta un consum de circa $+ ;* de armatura la fiecare mc de
'eton turnat in placi si *rinzi.
M
04.07
= (M
04.05
+ M
04.06
) x 1.01 = (85262.5 + 35900) x 1.01 = 121162.5 kg
8otund9122+++ ;*
+$.+#.TRA.04.A.03
4ransportul rutier al 'etonului 52++ cu auto'etoniera la distanta de . ;m.
6.7. tona
M
04.08
= V
04.01
x 2.4 = 897.5 x 2.4 = 2146.8 tone
8otund9 21.+ tone
+$.+%.TRA.05.03
11
4ransport rutier al armaturii fasonate cu autoremorc/er cu remorca treiler cu capacitatea de pana
la 2+ t la distanta de . ;m.
6.7. tona
M04.09 9 (M04.05 @ M04.06) : 1+++ 1 1.+1 9 (85262.5 + 35900) / 1000 = 121.16 tone
8otund9122 tone
12
1.2. D&+(, "2&r' !&n'r$ $n -'d($ 2(,(#
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari pentru stadiul fizic suprastructura (formular F3)
&tructura si continutul c/eltuielilor

13

STRUCTURA SI CONTINUTUL CHELTUIELILOR
I. S'r$#'$r -( #"n'(n$'$/ #)&/'$(&/(/"r d(r&#'&
C/eltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
M * #)&/'$(&/( 2&r&n'& #"n-$%$r(/"r d& r&-$r-& %'&r(/&, 2 in care se cuprinde valoarea
materialelor calculate cu preturile de la furnizori, fara 4.A.A.( in cazul materialelor care provin
din import valoarea acestora tre'uie sa includa si ta1e si comisioane plati'ile la frontier (ta1e
vamale, comisioane vamale etc.)(
% * #)&/'$(&/( 2&r&n'& #"n-$%$r(/"r #$ %n d& /$#r$, 2 in care se cuprinde valoarea
manoperei muncitorilor direct productivi
U * #)&/'$(&/( 2&r&n'& #"n-$%$r(/"r #$ $'(/7& d& #"n-'r$#'((, 2 in care se cuprinde valoarea
rezultata din totalul orelor de functionare a utila"elor respective si din tariful mediu orar
corespunzator functionarii(
' * #)&/'$(&/( 2&r&n'& #"n-$%$r(/"r !r(+(nd 'rn-!"r'$r(/&, 2 in care se cuprind:
a) Aaloarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefa'ricatelor, confectii etc.
de la producator sau furnizor la depozitul intermediarB, precum si de la depozitul
intermediarB la locul de punere in opera in raza de actiune a mi"loacelor de ridicat,
inclusiv ta1ele aferente acestor costuri(
') Aaloarea transporturilor cu utila"e de constructii de la 'aza de utila"e la punctul de lucru si
retur(
c) Aaloarea transpotrurilor te/nolo*ice in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole
distinct (transport de pamant, 'eton, mortar, moloz rezultat din demolari).
C/eltuielile cu manopera vor include si o'li*atiile antreprenorilor catre 'u*etul de stat si catre
fondurile special, conform prevederilor le*ale in vi*oare:
Contri'utiile de asi*urari sociale(
Contri'utiile de asi*urari sociale de sanatate(
Contri'utiile la fondul de soma"(
Contri'utiile pentru prevenirea accidentelor si im'olnavirilor(
Contri'utiile pentru concedii si indemnizatii(
Contri'utiile la fondul de *arantare a creantelor salariale(
Comisionul camerei de munca (3.4.7.), etc
)entru anul 2+12, cuantumurile acestor contri'utii sunt:
CA& 0 Contri'utii la asi*urarile social? 2+,#+=
CA&& 0 Contri'utii la asi*urarile sociale de sanatate .,2+=
Contri'utie de soma" +,.=
Contri'utie pentru prevenirea im'olnavirilor si accidentelor (pe clase CA?-) +,%$=
CC3 0 Contri'utie pentru concedii si indemnizatii +,#.=
14
Contri'utie la fondul de *arantare a creantelor salariale +,2.=
Comisionul camerei de munca +,!.=
II. S'r$#'$r -( #"n'(n$'$/ #)&/'$(&/(/"r (nd(r&#'&
A. CC?L463?L3 D? 3-4?8?& D?-?8AL &3 D? ?E?C64A8? A L6C8A83L,8
8etri'utii ale personalului de conducere, te/nic, economic,de alta specialitate,
administrative, de deservire si de paza( impozitul, contri'utia la asi*urari sociale si la
fondul de soma", aferente(
Amortizarea mi"loacelor fi1e de interes *eneral(
C/eltuieli cu securitatea si sanatatea in munca(
C/eltuieli pentru prelucrarea prin mi"loace de calcul automat:mecanizat(
&alarii suplimentare ale muncitorilor direct productive, impozitul, contri'utia la asi*urari
sociale si la fondul de soma" asupra retri'utiilor totale ale acestor muncitori(
C/eltuieli privind utila"e de constructii, sculele si celelalte o'iecte de inventar in folosinta
cu c/aracter de productie (micul utila": tom'eroane, roa'e pe pneuri, rezervoare de
depozitare a apei, aparate de sudura electrica, dispozitive de fasonat, etc.)
C/eltuieli in le*atura cu predarea lucrarilor(
C/eltuieli cu transportul muncitorilor(
C/eltuieli neimputa'ile pentru efectuarea remediilor si refacerilor de lucrari(
C/eltuieli de protocol(
C/eltuieli pentru reclame, pliante(
C/eltuieli pentru scolarizare(
Alte c/eltuieli de interes *eneral si de e1ecutare a lucrarilor
C/eltuieli pentru prevenirea calamitatilorl
Costul lucrarilor de deratizare si dezinsectie
C/eltuieli de topometrie, trasare, etc.
Costul materialelor de propa*anda instructie educativa pentru prevenirea
incendiilor (afise, panouri, 'rosuri, etc.)
C/eltuieli privind instalarea minicentralelor electronice luate cu c/irie de la
unitatile )448 (costul proiectului, valoarea ca'lurilor, etc.)
15
5. CC?L463?L3 AD73-3&48A43A 0 D,&),DA8?&43
Furnituri de 'irou(
Carti, reviste si a'onamente(
C/eltuieli )448(
Deplasari in tara si in strainatate(
7ateriale pentru intretinerea si curatenia cladirilor si altor mi"loace fi1e(
8eparatii curente la cladiri si alte mi"loace fi1e(
7ateriale si piese dee sc/im' pentru functionarea mi"loacelor de transport usor(
C/eltuieli pentru incalzit(
?ner*ie electrica pentru iluminat si forta motrice in scopuri administrativ
*ospodaresti(
Apa, canal, salu'ritate pentru nevoi administrativ 0 *ospodaresti.
C. CC?L463?L3 -?)8,D6C43A?
)ierderi din intreruperi din cauze interne si e1terne(
Lipsuri de inventar la mi"loace circulante din ma*aziile unitatii peste normele le*ale
de perisa'ilitati(
Alte c/eltuieli neproductive.
D. CC?L463?L3 )83A3-D A&3D68A8?A L6C8A83L,8 D? C,-&486C433
C/eltuieli privind asi*urarea lucrarilor de constructii, prevazuta prin contracte la
conditiile special de contractare a lucrarilor de constructii pe perioada e1ecutiei fiind
o'li*atorii.
16
1.0. L(-'& #$!r(n,nd #"n-$%$r(/& d& r&-$r-&
1.3.1. Lista cuprinzand consumurile de resurse material 0 C
1.3.2. Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru 0 C!
1.3.3. Lista cuprinzand consumurile de ore functionare utila"e 0 C#
1.3.$. Lista cuprinzand consumurile privind transporturile 0 C%
17
CAPITOLUL 2
ORGANI1AREA DE SANTIER PRIVIND
EXECUTIA LUCRARILOR
33.1. Determinarea populatiei santierului si a structurii sale
33.2. &ta'ilirea dotarilor social administrative( detalii dotari
33.3. )roiectul de ora*anizare de santier( plan or*anizare de santier (sc 1:2++)
18
2.1. D&'&r%(nr& !"!$/'(&( -n'(&r$/$( -( -'r$#'$r(( -/&
19
)opulatia santierului reprezinta totalitatea personalului muncitor, a celui te/nic,
economic, social si administrative (4?&A) care desfasoara activitate productiva pe santier,
precum si a mem'rilor de familie cazati in or*anizarea de santier.
&tructura populatiei de santier:
1. Dupa domeniul de activitate
-C 9 personal din activitatea de constructii
-C 9 (-c 1 1,11) 9 2 pers 1 1,11 92#,# pers 9 2% pers.
1,11 0 reprezinta spor de 11= personal 4?&A
-3 9 personal din activitatea de instalatii pentru constructii
-3 9-c 1 1,22 1 +,3+ 9 2 1 1,22 1 +,3+ 9 %..1 pers. 9 1+pers.
-C7 9 personal din activitatea monta" utila"e
-C7 9 + pers.
NT0 8 NC 9 NI 9 NM 8 0: !&r-.
2. Dupa *radul de calificare
20
-1 9 personal muncitor cu *rad inalt de calificare, cate*oria > $
-1 9 +,.+ 1 -c @ +,2 1 -i @ +,!1 1 -C7 9 +,. 1 2% @ +,2 1 1+ @ +,!1 1 + 9 2+ pers.
-2 9 personal cu *rad mediu de calificare si necalificat cate*oria F $
-2 9 +,$+ 1 -c @ +,2+ 1 -i @ +,1. 1 -C7 9 +,$+ 1 2% @ +,2+ 1 1+ @+,1. 1 + 9 1$ pers.
-3 9 personal 4?&A
-3 9 +,1+ 1 -C @ +,1# 1 -i @ +,1$ 1 -C7 9 +,1+ 1 2% @ +,1# 1 1+ @ +,1$ 1 + 9 . pers.
NTO 8 N1 9 N2 9 N0 8 20 9 15 9 3 8 0: !&r-.
3. Dupa domiciliu sta'il

2 )ersonal localnic 2 .=
2 )ersonal din impre"urimi, navetisti ( G +;m, G 1 ora) 0 2.=
2 )ersonal din alte localitati, nelocalnici, nefamilisti 0 1+=
Nelocalnici
Alte localitati
zona limitrofa
Navetisti nelocalnici
6
0

k
m
Localnici
Localitate santier
)ersonal localnic 0 .=
21
-11 9 +,. 1 -1 9 +,. 1 2+ 9 13 pers.
-21 9 +,. 1 -2 9 +,. 1 1$ 9 % pers.
-31 9 +,. 1 -3 9 +,. 1 . 9 3 pers.
NT1 8 N11 9 N21 9 N01

8 10 9 : 9 0 8 23 !&r-.
NT1 8 0,43 . NT0 8 0,43 . 0: 8 23 !&r-.
)ersonal din impr"urimi 0 2.=
-12 9 +,2. 1 -1 9 +,2. 1 2+ 9 . pers.
-22 9 +,2. 1 -2 9 +,2. 1 1$ 9 $ pers.
-32 9 +,2. 1 -3 9 +,2. 1 . 9 1 pers.
NT2 8 N12 9 N22 9 N02

8 3 9 5 9 1 8 10 !&r-.
NT2 8 0,23 . NT0 8 0,23 . 0: 8 10 !&r-.
)ersonal din nelocalnic
2 Familisti 0 +=
-13 9 -23 9 -33 9 +
NT0 8 0 !&r-.
22
2-efamilisti 0 1+=
-1$ 9 +,1+ 1 -1 9 +,1+ 1 2+ 9 2 pers.
-2$ 9 +,1+ 1 -2 9 +,1+ 1 1$ 9 1 pers.
-3$ 9 +,1+ 1 -3 9 +,1+ 1 . 9 1 pers.
NT5 8 N15 9 N25 9 N05 8 2 9 1 9 1 8 5 !&r-.
NT5 8 0,10 . NT0 8 0,10 . 0: 8 5 !&r-.
2 7em'ri de familie
-mf 9 1,! 1 -43 9 1,! 1 + 9 + pers.
P"!$/'( -n'(&r$/$( ;
P 8 NT0 9 N%2 8 0: 9 0 8 0: !&r-.
P 8 NT1 9 NT2 9 NT0 . 2,< 9 NT5 8 P1 9 P2 9 P0 9 P5 8 23 910 9 0 95 80: !&r-.
23
D&'&r%(nr& !"!$/'(&( -n'(&r$/$(
TIP
PERSON
AL
Nr.
P&r-"
n&
STRUCTURA POPULATIEI DUPA DOMICILIUL STABIL
LOCALN
ICI
PERS. DIN
IMPRE6MUIRI
PERS. DIN ALTE
LOCALITATI
43= 23=
FAMILISTI
0=
NEFAMILISTI
10=
P&r-.
%$n#('"r
#/(2(#',
#'&g. d&
(n#drr&
>5
-192+ -11913 -129. -139+ -1$92
P&r-.
%$n#('"r
#/(2(#',
#'&g. d&
(n#drr&
?5
-291$ -219% -229$ -239+ -2$91
P&r-"n/
TESA
-39. -3193 -3291 -339+ -3$91
TOTAL -4+93% -4192. -4291+ -439+ -4$9$
M&%@r(
d& 2%(/(&
-mf9+ 2 2 1,! -43 2
POPULA
TIE
)93% )192. )291+ )39+ )$9$
24
2.2. S'@(/(r& d"'r(/"r -"#(/ - d%(n(-'r'(+&
25
CONSTRUCTII SOCIAL * ADMINISTRATIVE PENTRU POPULATIA
SANTIERULUI
)entru populatia santierului tre'uie asi*urate conditii normale de munca si viata pe
toata durata desfasurarii santierului.
-ecesitati social 0 administrative pentru populatia santierului:
&patii de cazare
Alimentatia
-ecesitati de i*iena si sanatate
-ecesitati cultural 0 sportive, recreative
-ecesitati te/nico 0 administrative
Cerinte specific de santier
,r*anizarea de santier in 8omania cuprinde 3 faze:
1. 3nstalarea santierului: dotari minime privind or*anizarea de santier pentru atacarea
lucrarilor
2. Dezvoltarea or*anizarii de santier pe masura estimarii lucrarilor de constructii
3. Lic/idarea or*anizarii de santier pe masura estimarii lucrarilor de constructii.
-ecesitatile social 0 administrative pentru populatia santierului se asi*ura astfel:
Constructii fi1e cu caracter definitive reprezentand 'aza te/nico 0 materiala a unitatii
de constructii
Constructii ce fac parte din o'iectivul de investitie cese realizeaza, prioritar fiind
folosite pentru or*nizarea de santier si eli'erate odata cu predarea o'iectivului
3nc/irieri din zona sau preluari de constructii din amplasamentul santierului
,'iecte de or*anizare de santier cu caracter mo'il, demonta'il si:sau transporta'il
Constructii provizorii nerecupera'ile
)roiectarea or*anizarii de santier din punct de vedere al asi*urarii necesitatilor populatiei
tre'uie sa ia in considerare pentru fiecare santier in parte disponi'ilitatile si conditiile specifice
reale ale santierului si ale investitiei (amplasament, valoarea lucrarilor, durata e1ecutiei
lucararilor, forta de munca necesara).
,ra*anizarea de santier este suportata la nivelul devizului *eneral si devizului oferta
pentru o'iectiv de investitie, reprezentand o cota procentuala din valoarea totala a lucrarilor.
Clasificarea constructiilor dupa destinatie pentru asi*urarea necesitatilor populatiei santierului:
)entru functii sociale: vestiare, dormitoare, *rupuri sanitare, puncte de sanatate
(dispensare), cantina (cu sali de mese)
)entru functii te/nico 0 administrative si cultural: 'irouri, la'oratoare, clu'uri, *radinite,
scoli
)entru functii au1iliare ane1e: */erete de paza, deposit pentru cazarmament, pic/ete )&3,
c/ioscuri cu diverse functii
26
4ipuri de constructii:
a) Containere multifunctionale
') Container multifunctional pe 'amie
c) Constructiile pentru or*anizarea de santier se pot diferentia dupa sistemul
constructive astfel:
&tructuri pe sc/elet (din lemn, metal sau 'eton cu inc/ideri din panouri usoare)
&tructuri cu pereti portanti prefa'ricate
Constructii din elemente speciale prefa'ricate
Constructii din celule spatiale prefa'ricate din 'eton
Constructie armonica 0 prelata din panza cauciucata fi1ate pe niste sisteme
metalice de sustinere
Constructii *onfla'ile si pneumatic 0 prin umflarea unei mem'rane
Constructii plia'ile
Aa*oane mo'ile sau autova*oane (va*oane tractate cu rol de dormitor, 'irou)
-?C?&A86L D? D,4A83 &,C3AL 0 AD73-3&48A43A?
1. Dotarile pentru or*anizarea de santier se ale* in functie de suprafata
2. Ale*erea dotarilor se realizeaza in raport cu numarul de utilizatori si cu
capacitatea dotarii
-r. 'uc. dotare 9 nr. 6tilizatori (ri) : capacitate dotare H'uc.I
ri 9 numar persoane sau utilizatori la nivelul unui tip de dotare
1. 5irouri
27
2. Aestiare
3. Drup sanitar
$. Closet uscat
.. Dormitoare
- C"n'(n&r %$/'(2$n#'("n/ '(! ISO #$ d&-'(n'(& ; @(r"$r(
2 dimensiuni : +. 1 2$3. 1 2.+ mm
2 *reutate totala, neec/ipat : 3,. t
2 *reutate totala, ec/ipat : .,# t
Aarianta 3 : 'irou pentru $ persoane
- 'irouri
- *rup sanitar
- dulapuri
- cuier /aine

- C"n'(n&r %$/'(2$n#'("n/ '(! ISO #$ d&-'(n'(& ; +&-'(r&
2 dimensiuni : +. 1 2$3. 1 2.+ mm
2 *reutate totala, neec/ipat : 3,. t
2 *reutate totala, ec/ipat : #,#1 t
Aarianta 3 : vestiar pentru 2 persoane
- dulap vestiar
- JC
- dus
- lavoar
- C"n'(n&r %$/'(2$n#'("n/ '(! ISO #$ d&-'(n'(& ; gr$! -n('r
2 dimensiuni : +. 1 2$3. 1 2.+ mm
2 *reutate totala, neec/ipat : 3,. t
28
2 *reutate totala, ec/ipat : %,2 t
Aarianta 33 : *rup sanitar tip A
- ca'ina dus
- ca'ina 2 JC
- dus
- &palator 2 lavoar
- C"n'(n&r %$/'(2$n#'("n/ '(! ISO #$ d&-'(n'(& ; d"r%('"r
2 dimensiuni : +. 1 2$3. 1 2.+ mm
2 *reutate totala, neec/ipat : 3,. t
2 *reutate totala, ec/ipat : #,#1 t
Aarianta 33 : dormitor cu 3 paturi sau cu 2 1 3 paturi suprapuse
- pat pentru o persoana
- noptiera
- dulap 0 fri*ider
- *rup sanitar
- cuier /aine
- sas intrare
- C/"-&' $-#'
2dimensiuni 1,2+ 1 2..+ 1 2,3+ m
Aarianta : 3 ca'ine
- ca'ina JC
- capac de vizitare
- fosa septic
29
STABILIREA DOTARILOR SOCIAL - ADMINISTRATIVE PENTRU
ORGANI1AREA DE BANTIER;
-r.
Crt
.
,'iecte social 2 administrative necesare ,'iecte social 2 administrative adoptate
Denumirea
o'iectului
6.F.
(prs
)
3ndice de
suprafata
(m2 :pers)
-r.
persoane
aferente
&uprafata
necesara
(m2)
4ip o'iect
6nitate
de
folosinta
-r
'uc
&uprafata
efectiva
(m2)
+ 1 2 3 $ .(931$) ! # %
1 5irouri 1 3 -39 . 1.
container
2.$3.1.+.
$2
'irouri
2 2%..$
2 Aestiar 1 +..
-1@-29
3$
22.1
container
2.$3.1.+.
2+
persoan
e
2 2%..$
3
Drup
sanitar
1 +.3
-1@-29
3$
1+.2
container
2.$3.1.+.
$+
persoan
e
1 1$.!!
$ Closet 1 +.+!
(-1@-2):$
9 %
+.3
closet 3
ca'ine 3.11
2..
$+
persoan
e
1 !.!.
.
Dormitoar
e
1 #.% -4$9 $ 3$.!
container
2.$3.1.+.
3 1 2
paturi
1 1$.!!

30
2.0. Pr"(&#'$/ d& "rgn(,r& d& -n'(&r
31
1. ASPECTE GENERALE
,r*anizarea si conducerea e1ecutiei lucrarilor de constructive 0 monta", in vederea
realizarii produsului de constructive, reprezinta o componenta a sistemului de mana*ement a
oricarui operator economic ce e1ecuta lucrari de constructii, constituind o cerinta esentiala a
desfasurarii normale si eficiente a intre*ului sistem productive de construire.
,r*anizarea e1ecutiei lucrarilor si implicit a santierelor de constructii tre'uie astfel
conceputa , realizata si planificata astfel incat sa respecte termenele contractual de predare si
punere in functiune a o'iectivelor de investitii, sa asi*ure conditii adecvate de munca si viata
personalului, o calitate corespunzatoare a lucrarilor si o deplina securitate si sanatate in
munca.
8ezolvarea acestor deziderate impune raespectarea re*lementarilor nationale, armonizate
celor europene, si celor pretinse de o or*anizare si o conducere moderna si eficienta, care sa
conduca la realizarea de lucrari care sa satisfaca e1i*entele de performanta calitativa si
economice pretinse.
,ra*nizarea e1ecutiei lucrarilor si a santierului de constructii se materializeaza la nivel
conceptual in cadrul proiectului de or*anizare de santier ).,.&..
)roiectul de or*anizare de santier trateaza conceptia de ansam'lu a or*anizarii de santier,
tinand seama se specificul se de natura lucrarilor, de volumul de lucrari si de valoarea
acestora, dar si de durata de desfasurare a e1ecutiei aferente o'iectivului de investitie sau
numai a o'iectului de constructive ce urmeaza sa fie realizat.
)roiectul de or*anizare de santier reprezinta principalul (n-'r$%&n' d& #""rd"nr& a
tuturor actiunilor implicate in realizarea o'iectivului sau o'iectului de constructive.
8ealizarea corespunzatoare a proiectului de or*anizare de santier si implicit a unei calitati
adecvate or*anizarii de santier, creeaza premizele pentru:
8educerea duratelor de e1ecutie
6tilizarea eficienta si cu ma1im de randament a tuturor resurselor disponi'ile
Asi*urarea unor conditii optime de munca si viata pentru personal
Cresterea productivitatii muncii
3m'unatatirea calitatii e1ecutiei lucrarilor
Limitarea riscului de producere a accidentelor de munca
Diminuarea risipei de material in cadrul santierului
8educerea costurilor de productie
)roiectul de or*anizare de santier ).,.&. reprezinta o documentatie te/nico 0 economica
ce se aliniaza principiilor *enerale de concepere si de realizare a proiectelor de profil din
domeniul constructiilor, cuprinzand un ansam'lu de piese scrise si piese desenate ce rezolva
pro'lemele te/nolo*ice si ora*nizatorice din cadrul santierului de constructii.
32
)roiectul de or*anizare de santier se ela'oreaza in doua etape independente:
3. )roiectul de amsam'lu al or*anizarii lucrarilor su' forma !r"(&#'$/$( d&
"rgn(,r& 2, I, care se intocmeste de catre proiectantul lucrarilor de 'aza.
33. )roiectul de or*anizare al e1ecutiei lucrarilor, su' forma !r"(&#'$/$( d&
"rgn(,r& 2, II, care se ela'oreaza de catre operatorul economic e1ecutant.
2. PROIECTUL DE ORGANI1ARE DE SANTIER * 2, I
)roiectul de or*anizare de santier faza 3, se intocmeste de catre proiectantul *eneral al
o'iectivului de investitie, reprezentand un proiect ce trateaza conceptia de ansam'lu a
or*anizarii lucrarilor. )ornind de la documentatia aferenta, proiectantul, in cadrul descrierii
lucrarilor din #!('"/$/ 1 al proiectului te/nic, face o serie de referiri asupra unor aspect
le*ate de or*anizarea de santier a1andu2se pe urmatoarele elemente:
Descrierea amplasamentului si a termenelor de finalizare a e1ecutiei
)rote"area lucrarilor e1ecutate si a materialelor din santier
Curatenia in santier si serviciile sanitare
Descrierea sumara a or*anizarii de santier
3n #!('"/$/ 2 se ela'oreaza caietele de sarcini pentru e1ecutia lucrarilor, se face
decrierea scrisa a lucrarilor, ordinea de e1ecutie a acestora, descrierea solutiilor te/nice si
te/nolo*ice folosite, care sa asi*ure e1i*entele de performanta calitative pretinse.
3n #!('"/$/ 0 al !r"(&#'$/$( '&)n(# sunt prezentate listele #n'(''(/"r d& /$#rr(,
necesare cuantificarii valorii si duratei estimative a e1ecutiei lucrarilor, iar in #!('"/$/ 5 se reda
gr2(#$/ g&n&r/ d& r&/(,r& /$#rr(/"r.
D&+(,$/ g&n&r/, ela'orate de proiectant in #!('"/$/ 3 (c/eltuieli), -$@#!('"/$/ 3.1
K,*anizarea de santierL, cuprinde c/eltuieli estimate ca fiind necesare contractantului in vederea
crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii 0 monta". Aceste c/eltuieli se
estimeaza de catre proiectant in 'aza unui deviz ce tine seama de te/nolo*ia de e1ecutie si de
*raficul de lucru afferent lucrarilor de 'aza, de amplasamentul o'iectivului, de posi'ilitatile de
'ransare la utilitati, de caile de acces auto si caile ferate, de spatiile, terenurile sau amena"arile
e1istente ce pot fi utilizate de constructor.
C/eltuielile estimate pentru or*anuzarea de santier sunt structurate in devizul *eneral in
su'capitole:
1.1.1 KLucrari de constructii si instalatii aferente or*anizarii de santierL
1.1.2 KC/eltuieli cone1e or*anizarii de santierL
,r*anizarea de santier pentru e1ecutia lucrarilor de constructii 0 monta" aferente
ac/izitiilor pu'lice este supusa procedurii de licitatie 0 ofertare atat su' aspectul desfasurarii
acesteia cat si su' aspectul costului lucrarilor de or*anizare.
3n aceste conditii Pr"(&#'$/ d& "rgn(,r& d& -n'(&r si implicit or*anizarea de santier,
revin spre ela'orare si detaliere operatorului economic e1ecutants de lucrari de constructii caruia
i s2a ad"udecat contractul de lucrari.
33
0. PROIECTUL DE ORGANI1ARE DE SANTIER * 2, II
,r*anizarea de santier se materializeaza la nivel conceptual in cadrul proiectului de
or*anizare de santier.
)roiectul de or*anizare de santier trateaza conceptia de ansam'lu a or*anizarii santierului de
constructii tinand seama de specificul, volumul, natura, amploarea si durata lucrarilor de
constructii 0 monta" aferente o'iectivului de constructive ce urmeaza a fi e1ecutat.
Pr"(&#'$/ d& "rgn(,r& d& -n'(&r &-'& " d"#$%&n''(& '&)n(#" * &#"n"%(# #&
#"r&-!$nd& "r(#r$( !r"(&#' d& !r"2(/ #"n-'r$#'((, cuprinzand un ansam'lu de piese scrise si
piese desenate ce rezolva pro'lemele or*anizatorice din cadrul santierelor de constructii.
)roiectul de or*anizare de santier trateaza si cuprinde urmatoarele aspecte:
1. ,'iectele de constructie ce urmeaza a fi e1ecutate la nivelul o'iectivului de investitie
2. )rocedeele te/nolo*ice adecvate pentru e1ecutia lucrarilor, in concordanta cu proiectul
te/nolo*ic, precum si dotarile si ora*anizarea corespunzatoare a acestor procedee
3. )lanificarea e1ecutiei lucrarilor intr2o succesiune lo*ica te/nolo*ico 0 or*anizatorica si
desfasurarii acestora
$. &e pun in evident duratele optime de e1ecutie a lucrarilor tinand seama de termenele
contractate si de caracteristicile reale ale santierului
.. &e trateaza pro'lema fortei de munca
. )osi'ilitatile de racolare a fortei de munca din zona santierului si posi'ilitatile de cazare
pentru personalul nelocalnic si transportul local al personalului din impre"urimi.
!. &e evidentiaza necesarul de material cat si amena"arile impuse pentru depozitarea si
conservarea materialeor, eventuale constructii pentru depozitare
#. &e nominalizeaza sursele de aprovizionare si modalitatile prin care se realizeaza aceasta
%. &e ela'oreaza *rafice diferentiale si inte*rale de aprovizionare si consum, stocuri pentru
principalele material
1+. Aspecte privind utila"ele de constructii si mi"loacele de utilizare ale acestora, dar si
constructiile si amena"arile privind parcarea, intretinereasi repararea acestora.
11. &ursele de utilitati precum si retelele aferente acestora
12. &e pun in evidenta retelele definitive si provizorii pentru or*anizarea de santier
13. Caile de circulatie si transport in interiorul santierului, definitive si provizorii
1$. 6nitatile de productie au1iliare necesare desfasurarii lucrarilor de constructii sau
mentinerea celor cu care cola'oreaza santierul
1.. &istemul propriu de control in vederea asi*urarii calitatii lucrarilor de constructii
1. 4rateaza pro'eleme le*ate de protectia si si*uranta muncii in cadrul santierului
1!. 4re'uie sa cuprinda si sa prevada masurile si dotarile privind prevenirea si stin*erea
incendiilor
1#. 7asuri de paza si si*uranta
1%. Lista o'iectelor de or*anizare de santier (disponi'ile si necesare)
34
2+. )lanificarea e1ecutiei lucrarilor de or*anizare de santier
21. Documentatia de deviz privind costurile aferente or*anizarii de santier.
)roiectul de or*anizare de santier se intocmeste in @, $r%'"r&/"r d"#$%&n'&:
1. )roiectul te/nic si caietele de sarcini
2. Autorizatia de constructive
3. Apro'area investitiei si desc/iderea finantarii la nivelul 'ancii finantatoare
$. Acorduri si avize intre e1ecutants si autoritatile locale: politie, primarie, domeniul pu'lic
.. Desc/iderea lucrarilor de constructii tre'uie anuntata 3nspectoratului de &tat in
Constructii si Amena"area 4eritoriului
. 8aportul de constatare pe teren
!. Lista cu disponi'ilul de o'iecte de santier a constructorului
)roiectul de or*anizare cuprinde urmatoarele piese scrise si desenate:
A. )iese scrise
1. 7emoriu te/nic si "ustificativ
2. -ecesar de forta de munca, material, utila"e si mi"loace de transport
3. Drafice de e1ecutie a lucrarilor de constructii
$. Lista cu dotari pentru ora*nizarea de santier
5. )iese desenate
1. )lanul de situatie al santierului cu incadrarea acestuia in zona la scara planului
topo*rafic
2. )lanul de or*anizare la nivel de o'iectiv de investitii
3. )lanul de or*anizare la nivelul o'iectelor de constructii
$. )lanul de or*anizare al 'azei de productie au1iliare
.. )lanul de or*anizare al *rupului de cazareM
. )lanul de or*anizare al e1ecutiei lucrarilor pet imp fri*uros (doar daca se lucreaza
pet imp fri*uros)
!. )lanuri de detalii de e1ecutie si de dotari aferente or*anizarii de santier si
unitatilor de productie au1iliara.
,r*anizarea de Nantier aferentO o'iectivului de construcPie analizat )@$? este redatO Qn planul
de or*anizare de Nantier ane1at.
35
CAPITOLUL 0
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI
SANATATII IN MUNCA
3.1. Aspecte *enerale
3.2. ,'li*atiile an*a"atilor
3.3. ,'li*atiile lucratorilor
3.$. -orme de securitate si sanatate in munca
36
0.1. ASPECTE GENERALE
&ecuritatea Ni sOnOtatea Qn muncO constituie un ansam'lu de activitOPi instituPionalizate
avRnd ca scop asi*urarea celor mai 'une condiPii Qn desfONurarea procesului de muncO , apOrarea
viePii , inte*ritOPii fizice Ni psi/ice , sOnOtOPii lucrOtorilor Ni a altor persoane participante la
procesul de muncO .
&ecuritatea Ni sOnOtatea Qn muncO este re*lementatO prin le*ea nr. 31% din 1$ iulie 2++ si de
CD 1$2. : 11.1+.2++ pentru apro'area -ormelor metodolo*ice de aplicare a prevederilor Le*ii
securitatii si sanatatii in munca nr. 31%:2++.
Le*ea are ca scop instituirea de mOsuri privind Qm'unOtOPirea securitOPii Ni sOnOtOPii Qn
muncO a lucrOtorilor Ni se aplicO an*a"atorilor, lucrOtorilor Ni reprezentaPilor lucrOtorilor din
sectoarele de activitate pu'lice Ni private, deci Ni Qn sectorul de de construcPii (cu e1cepPia forPelor
poliPiei, cazurile de dezastre, inundaPii Ni protecPiei civile).
Le*ea sta'ileNte principii *enerale referitoare la :
)revenirea riscurilor profesionale,
)rotecPia sOnOtOPii Ni securitOPii lucrOtorilor,
?liminarea factorilor de risc Ni accidentare,
3nformare, consultarea Ni participarea ec/ili'ratO potrivit le*ii Qn pro'lematica securitOPii
Ni sOnOtOPii Qn muncO,
3nstituirea lucrOtorilor Ni a reprezentanPilor lor, precum Ni direcPiile *enerale pentru
implementarea acestor principii,
37
Sn vederea asi*urOrii condiPiilor de securitate Ni sOnOtate Qn muncO Ni pentru prevenirea
accidentelor de muncO Ni 'olilor profesionale, le*ea sta'ileNte o'i*aPii specifice atRt pentru
an*a"atori cRt Ni pentru lucrOtori.
0.2.O@/(g'((/& ng7'"r(/"r
a. o'li*atiile *enerale ale an*a"atorilor:
An*a"atorul are o'li*atia de a asi*ura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate
aspectele le*ate de munca, iar daca acesta apeleaza la servicii e1terne nu este
e1onerat de responsa'ilitatile sale in acest domeniu.
3n cadrul responsa'ilitatilor sale, an*a"atorul are o'li*atia de a lua masurile
necesare pentru:
2 asi*urarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor(
2 prevenirea riscurilor profesionale(
2 informarea si instruirea lucratorilor(
2 asi*urarea cadrului or*anizatoric si a mi"loacelor necesare securitatii si
sanatatii in munca.
7asurile enumerate mai sus tre'uie implementate pe 'aza unor principia
*enerale de prevenire enumerate de le*e, dintre care amintim: evitarea riscurilor,
evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, com'aterea riscurilor la sursa, etc.
4inand seama de natura activitatilor din intreprindere si:sau unitate, an*a"atorul
are o'li*atia:
2 sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la
38
ale*erea ec/ipamentelor de munca, a su'stantelor sau preparatelor c/imice utilizate si la
amena"area locurilor de munca(
2 ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a si daca este necesar, masurile de
prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre an*a"ator sa
asi*ure im'unatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie inte*rate in
ansam'lul activitatilor intreprinderii si:sau unitatii respective si la toate nivelurile ierar/ice(
2 sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea
si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini(
2 sa asi*ure ca planificarea si introducerea de noi te/nolo*ii sa faca o'iectul
consultarilor cu lucratorii si:sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste
consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de ale*erea
ec/ipamentelor, de conditiile si mediul de munca(
2 sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific,
accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si2au insusit instructiunile adecvate.
7asurile privind securitatea, sanatatea si i*iena in munca nu tre'uie sa comporte in
nici o situatie o'li*atii financiare pentru lucratori.
'. servicii de prevenire si protectie:
An*a"atorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de
activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din
intreprindere si:sau unitate, denumiti in continuare lucratori desemnati. Acestia nu tre'uie
sa fie pre"udiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor
profesionale si tre'uie sa dispuna de timpul necesar pentru a2si indeplini o'li*atiile ce le revin.
?i tre'uie sa ai'a, in principal, atri'utii privind securitatea si sanatatea in munca si, cel
mult, atri'utii complementare.
39
Daca in intreprindere si:sau in unitate nu se pot or*aniza activitatile de prevenire si cele
de protectie din lipsa personalului competent, an*a"atorul tre'uie sa recur*a la servicii e1terne.
)revenirea riscurilor, precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor tre'uie
sa fie asi*urate de unul sau mai multi lucratori, de un serviciu ori de servicii distincte din
interiorul sau din e1teriorul intreprinderii si:sau unitatii.
c. primul a"utor, stin*erea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol *rav si imminent:
&unt sta'ilite in sarcina an*a"atorului urmatoarele o'li*atii:
2 sa ia masurile necesare pentru acordarea primului a"utor, stin*erea
incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptarea naturii activitatilor si marimii intreprinderii
si:sau unitatii, tinand seama de alte persoane prezente(
2 sa sta'ileasca le*aturile necesare cu serviciile specializate, indeose'i in ceea
ce priveste primul a"utor, serviciul medical de ur*enta, salvare si pompieri.
3n vederea aplicarii prevederilor de mai sus, an*a"atorul tre'uie sa desemneze lucratorii
care aplica masurile de prim a"utor, de stin*ere si de evacuare a lucratorilor.
Le*ea sta'ileste si care sunt o'li*atiile an*a"atorului in cazul e1istentei unui
pericol *rav si iminent si cele pentru asi*urarea conditiilor de securitate si sanatate in
munca, pentru prevenirea accidentelor de munca si a 'olilor profesionale.
d. informarea lucratorilor:
An*a"atorul tre'uie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si:sau reprezentantii
acestora sa primeasca informatiile necesare privind riscurile pentru securitate si sanatate in
munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si de protectie atat la nivelul
intreprinderii si:sau unitatii in *eneral, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si:sau
fiecarei functii.
40
e. consultarea si participarea lucratorilor:
An*a"atorii consulta lucratorii si:sau reprezentantii lor si permit participarea acestora
la discutarea tuturor pro'lemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca. Acest
lucru implica consultarea lucratorilor, dreptul lucratorilor si:sau reprezentantilor lor sa faca
propuneri, participarea ec/ili'rata. 8eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor au dreptul sa solicite an*a"atorului sa ia
masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens, in scopul diminuarii riscurilor
pentru lucratori si:sau al eliminarii surselor de pericol. An*a"atorul tre'uie sa acorde
reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii un
timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, si sa le furnizeze mi"loacele necesare
pentru a2si putea e1ercita drepturile si atri'utiile care decur* din le*e.
f. instruirea lucratorilor:
?ste prevazuta in sarcina an*a"atorului o'li*atia de a asi*ura conditii pentru ca
fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii
in munca, in special su' forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca
si postului sau:
2 la an*a"are(
2 la sc/im'area locului de munca sau la transfer(
2 la introducerea unui nou ec/ipament de munca sau a unor modificari ale
ec/ipamentului e1istent(
2 la introducerea oricarei noi te/nolo*ii sau proceduri de lucru(
2 la e1ecutarea unor lucrari speciale.
3nstruirea tre'uie sa fie adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri si
41
tre'uie facuta periodic si ori de cate ori este necesar. )rocesul de instruire tre'uie sa se realizeze
in timpul pro*ramului de munca.
0.0.O@/(g'((/& /$#r'"r(/"r
Fiecare lucrator tre'uie sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa nu puna in
pericol de accidentare sau im'olnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane
care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. )rintre
o'li*atiile sta'ilite de le*e in sarcina lucratorilor enumeram urmatoarele:
sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, su'stantele periculoase, ec/ipamentele
de transport si alte mi"loace de productie(
sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, sc/im'area sau
inlaturarea ar'itrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor te/nice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive(
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si:sau an*a"atorului
accidentele suferite de propria persoana, etc.
7asurile prin care se asi*ura suprave*/erea corespunzatoare a sanatatii
lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se sta'ilesc
potrivit re*lementarilor le*ale. Acestea vor fi sta'ilite astfel incat fiecare lucrator sa poata
'eneficia de suprave*/erea sanatatii la intervale re*ulate, suprave*/ere asi*urata de
medicii de medicina muncii.
0.5. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
42
A. N"r%& d& -&#$r(''& C( -DnD''& En %$n#D #$ !r(+(r& / #'(+(''& d&-2DC$r'D / En/F(%&
)rin lucru la inaltime se intele*e activitatea desfasurata la minimum 2 m, masurata de la
talpile picioarelor salariatului pRna la 'aza de referinta (solul) sau orice alta 'aza de referinta
artificiala, 'aze fata de care e1ista pericolul caderii in *ol.
7asurile te/nice si or*anizatorice pentru lucrul la inaltime sunt detaliate in K-orme
specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltimeK.
Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amena"at si dotat cu
masuri si mi"loace te/nico2or*anizatorice, necesare si o'li*atorii pentru prevenirea caderii in *ol
a lucratorilor.
Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime tre'uie asi*urat prin
mi"loace colective de protectie si prin ec/ipamente individuale.Lucrul la inaltime tre'uie sa se
desfasoare numai su' suprave*/ere.Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la
si de la aceste locuri de munca tre'uie marcate si semnalizate permanent.
La or*anizarea locului de munca amplasat la inaltime vor fi respectate si aplicate
prevederile de securitate a muncii, referitoare la pericolele posi'ile de accidentare specifice
activitatilor depuse in acel loc de munca, altele decRt pericolul caderii in *ol sau oricarui alt *en
de accidente.
Componenta ec/ipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime se va
sta'ili si acesta se va acorda in functie de domeniul de activitate, comple1itatea te/nolo*iei
aplicate, specificul conditiilor de munca, pe 'aza K-ormativului2cadru de acordare si utilizare a
ec/ipamentului individual de protectieK, ela'orat de 7inisterul 7uncii si )rotectiei
&ociale.3nainte de inceperea lucrului este o'li*atorie verificarea de catre lucrator a inte*ritatii
ec/ipamentului individual de protectie.
&alariatii sunt o'li*ati sa foloseasca ec/ipamentul individual de protectie, atRt in
timpul lucrului, cRt si in timpul accesului la si de la locul de munca. Daca in confi*uratia unui loc
de munca amplasat la inaltime e1ista o zona in care pericolul caderii in *ol se poate manifesta,
salariatii tre'uie sa poarte o'li*atoriu centura de si*uranta, impreuna cu frRn*/ia de si*uranta,
43
care vor impiedica accesul lucratorului in zona de pericol, pe toata perioada lucrului. 3n functie
de caracteristicile locului de munca se vor acorda tipuri diferite de centuri de si*uranta, care sa
asi*ure, dupa caz, spri"inirea, suspendarea corpului sau oprirea accesului intr2o zona periculoasa.
3n functie de cota de amplasare la inaltime a locului de munca , timpul de lucru efectiv va fi
sta'ilit de persoana "uridica sau fizica, cu avizul 7inisterului &anatatii, astfel ca solicitarile
psi/o2functionale ale salariatilor sa nu afecteze capacitatea de munca a acestora.
Daca in timpul lucrului la inaltime se produc, in mod neasteptat, emanatii nocive
(to1ice sau inflama'ile), lucrarile tre'uie oprite imediat si lucratorii evacuati.
?c/ipamentul individual de protectie, destinat sa previna sau sa diminueze efectele
caderilor de la inaltime, tre'uie sa includa un dispozitiv de prindere a corpului si un sBstem de
le*are la un punct de ancorare si*ur. ?c/ipamentul individual de protectie tre'uie sa evite, in caz
de cadere, o ciocnire a corpului de un o'stacol( de asemenea, forta de frRnare nu tre'uie sa
depaseasca valoarea dincolo de care apar leziuni corporale. 4re'uie, de asemenea, sa prezinte
perfecta si*uranta impotriva desc/iderii sau ruperii unui element al dispozitivului, ceea ce ar
provoca caderea utilizatorului.
Aceasta *rupa de ?3) tre'uie sa asi*ure utilizatorul ca la sfRrsitul fazei de frRnare se va
*asi intr2o pozitie corespunzatoare, care sa2i permita, daca este cazul, sa primeasca
a"utor. 3n prospectul ?3) tre'uie sa se precizeze:
2caracteristicile impuse pentru punctul de ancorare si*ur, precum si Kspatiul li'erK
minim de su' utilizator si din "urul acestuia(
2modul adecvat de a purta dispozitivul atasat pe corp si de a racorda sistemul sau de
le*atura la punctul de ancorare si*ur.
?c/ipamentul individual de protectie va fi permanent intretinut (curatat, spalat, reparat).
La locurile de munca cu *rad mare de accidentare se vor asi*ura puncte de prim
a"utor, care vor fi amena"ate, or*anizate, dotate si vor functiona potrivit -ormelor 7inisterului
&anatatii.
?1ecutantul este o'li*at sa asi*ure mi"loace si dispozitive de semnalizare de
44
securitate si sanatate, adecvate locurilor de munca sau situatiilor periculoase si sa ia
masuri pentru mentinerea acestora in stare de functiune. &emnalizarea de securitate si sanatate
poate fi de interzicere, de avertizare, de o'li*are, de salvare sau prim2a"utor si se realizeaza, dupa
caz, in maniera permanenta sau ocazionala.
&emnalizarea permanenta tre'uie sa se realizeze prin panouri (indicatoare,placi)
si:sau culori de securitate, cRnd se refera la o interdictie, un avertisment, o o'li*atie, la
localizarea mi"loacelor de salvare sau de prim a"utor si la riscurile de lovire de o'stacole si
de cadere a persoanelor si prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie.
&emnalizarea ocazionala tre'uie sa se realizeze astfel:
2prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare ver'ala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, c/emare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica
sau evacuare de ur*enta(
2prin *est2semnal sau comunicare ver'ala, in caz de */idare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol.
&alariatii tre'uie sa fie informati si instruiti privind semnalizarea de securitate si
sanatate utilizata la locul de munca. &emnalele de avertizare tre'uie sa fie usor de perceput si de
inteles si sa fie lipsite de am'i*uitate.
&alariatii tre'uie sa poata patrunde in toate locurile necesare efectuarii operatiilor de
lucru, iar acestea tre'uie sa fie iluminate corespunzator sarcinii de lucru care se efectueaza.
Caile de circulatie pentru persoane si trecerile amplasate la inaltime vor fi prote"ate
cu 'alustrade inalte de cel putin 1,+ m, prevazute cu le*aturi de separatie orizontale
intermediare, iar la partea inferioara cu o 'ordura inalta de cel putin 1+ cm.
Caile de acces de ur*enta si iesirile tre'uie sa ramina in permanenta li'ere si sa
conduca in mod cRt mai direct afara sau in spatii si*ure. 3n caz de pericol tre'uie sa fie
posi'ila evacuarea rapida si in cea mai mare si*uranta posi'ila a salariatilor de la toate
punctele de lucru.
Caile de acces de ur*enta si iesirile care au nevoie de iluminat tre'uie sa fie dotate
45
cu instalatii de iluminare de si*uranta in caz de defectare a sistemului principal de iluminat.
Caile de acces de ur*enta si iesirile, precum si caile de circulatie si usile de acces spre
acestea tre'uie sa fie li'ere de orice o'stacole, astfel incRt sa poata fi utilizate in orice
moment fara dificultate.
Dolurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau *rila"e rezistente,
care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul
respectiv, sau vor fi in*radite cu 'alustrade si vor fi marcate cu indicatoare de securitate. 3n cazul
utilizarii de capace sau *rila"e, acestea vor fi asi*urate contra deplasarii.
Locurile de munca de pe platforme vor fi prevazute cu 'alustrade, pentru evitarea
pericolului de cadere in *ol. Dolurile, santurile , ri*olele situate in zonele de circulatie vor fi
acoperite sau marcate cu indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mi"loace
luminoase (felinare, avertizoare sau inscriptii luminoase).
Alte re*uli si masuri o'li*atorii privind modurile de semnalizare si caracteristicile lor
principale, intersc/im'a'ilitatea si complementaritatea semnalizarilor, conditiile de utilizare
si de mentinere a eficacitatii acestora, sunt cuprinse in K-omenclatorul mi"loacelor de
asi*urare a semnalizarii si sanatate la locul de muncaK, ela'orat la 7inisterul 7uncii si
)rotectiei &ociale.
?1ecutantul este o'li*at sa asi*ure un sistem operativ de informare a lucratorilor
asupra pericolelor la care sunt e1pusi si asupra masurilor de protectie care au fost luate. De
asemenea, tre'uie sa asi*ure instruirea lucratorilor privind modul in care urmeaza sa
intrerupa lucrul si sa paraseaca locul de munca spre o zona si*ura, in cazul aparitiei unei
situatii de pericol iminent. C/iar si atunci cRnd conducatorul locului de munca lipseste,
instructa"ul tre'uie sa asi*ure responsa'ilitatea lucratorilor pentru desfasurarea actiunilor
proprii in conditii corespunzatoare.
?1ecutantul tre'uie sa interzica continuarea sau reluarea activitatii inainte de
eliminarea cauzelor care au creat situatia de pericol iminent.
B. N"r%& d& -&#$r(''& C( -DnD''& En %$n#D (%!"'r(+ &/&#'r"#$'r((
46
)entru protectia impotriva electrocutarii prin atin*ere directa tre'uie sa se aplice
masuri te/nice si or*anizatorice. 7asurile or*anizatorice la completeaza pe cele te/nice in
realizarea protectiei necesare.
7asurile te/nice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atin*ere directa sunt urmatoarele:
a) acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de lucru) ale
instalatiilor si ec/ipamentelor electrice(
') inc/ideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri e1terioare (protectia prin
carcasare)(
c) in*radiri fi1e(
d) in*radiri mo'ile(
e) protectia prin amplasare (asi*urarea unor distante minime de protectie)(
f) scoaterea de su' tensiune a instalatiei sau ec/ipamentului electric la care urmeaza
a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune(
*) le*ari la pamRnt si in scurtcircuit, direct sau prin dispozitive speciale(
/) folosirea mi"loacelor de protectie electroizolante(
i) alimentarea la tensiune redusa de protectie(
") e*alizarea potentialelor si izolarea fata de pamRnt a platformei de lucru.
7asurile or*anizatorice impotriva electrocutarii prin atin*ere directa sunt urmatoarele:
a) e1ecutarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari,racordari)
tre'uie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician,autorizat si instruit pentru
lucrul respectiv(
') e1ecutarea interventiilor in 'aza unei autorizatii de lucru, a sarcinilor de
serviciu sau a unui proces ver'al(
47
c) delimitarea materiala a locului de munca (in*radire)(
d) esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice(
e) ela'orarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile
electrice(
f) or*anizarea si e1ecutarea verificarilor te/nice de protectie impotriva atin*erilor
directe.
)entru evitarea accidentelor prin atin*ere directa, masurile de protectie care pot fi
aplicate sunt urmatoarele:
1. folosirea tensiunilor foarte "oase 4FT&(
2. le*area la pamRnt(
3. le*area la nulul de protectie(
$. izolarea suplimentara de protectie aplicata utila"ului sau amplasamentului(
.. separarea de protectie(
. e*alizarea sau diri"area potentialelor(
!. deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de
defect periculoase(
#. folosirea mi"loacelor de protectie electroizolante.
Detaliile si precizarile pentru realizarea sistemelor de protectie tre'uie sa corespunda
prevederilor standardelor in vi*oare.
Carcasele si invelisurile e1terioare ale instalatiilor si ec/ipamentelor electrice tre'uie
sa fie rezistente la solicitarile fizice si c/imice in mediul in care functioneaza. 3n afara de
conditia impusa privind protectia impotriva electrocutarii prin atin*ere directa, carcasele si
invelisurile tre'uie sa fie in constructie corespunzatoare protectiei impotriva incendiilor si
e1ploziilor. -u se vor folosi improvizatii de ec/ipamente si utila"e.
48
3n*radirile de protectie tre'uie sa fie astfel realizate incRt sa nu e1iste elemente su'
tensiune nein*radite in zona de activitate a omului. 3n*radirile mo'ile tre'uie sa se
foloseasca pentru protectia persoanelor numai in timpul e1ecutarii unor lucrari in instalatiile
electrice, impotriva atin*erii directe sau prin intermediul unor elemente de lucru (scule,
conductoare etc.) de partile active, la distante mai mici decRt cele admise de protectie.
49