Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de transport

CONTRACT DE TRANSPORT nr._______________ incheiat astazi, _______________, intre:


CARGUS INTERNATIONAL SA, cu sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor nr.1, Jud. Ilfov, J23/344/2013, CUI
RO341!0",
cont RO81RNCB0091011433870003, BCR-Centrala, si
Firma ####################################################### Te!"a# ##############################
A$resa _##########################################################################################
C%$ Fisca #####################################, Nr. Re&istr' C%mert''i ############################
C%nt (ancar ####################################### $eschis a #####################################
Re)rezentant e&a ################################################################################
O$iectul pre%entului contract il constituie efectuarea de catre C&R'U( a serviciilor de transport rapid ) in
siste* +usa in
usa, ) pe teritoriul Ro*aniei - de docu*ente, colete si *arfa, catre $ene.ciari persoane .%ice si /uridice.
0oate transporturile
efectuate de C&R'U( cad su$ incidenta +0er*enilor si Conditiilor de 0ransport C&R'U(, ane1ate, parte
inte2ranta din
pre%entul contract.
3urata contractului este deter*inata pe 'n an si intra in vi2oare la data se*narii lui de catre a*$ele parti,
contractul
prelun2indu)se auto*at pe perioade succesive de un an, fara a *ai . necesara inc4eierea unui act aditional.
In ur*a co*en%ilor efectuate de Client, C&R'U( se va pre%enta la adresa indicata de catre Client si va prelua
de la acesta
docu*entele, coletele si *arfa ce ur*ea%a a . e1pediate in confor*itate cu serviciul ales de catre acesta.
C&R'U( va prelua e1peditiile nu*ai pe $a%a si in ur*a inc4eierii docu*entelor de transport 5607.
C&R'U( isi re%erva dreptul de a refu%a preluarea e1pedierilor care pun in pericol inte2ritatea trasportului
5*arfuri
nea*$alate, *arfuri a*$alate necorespun%ator7.
8redarea e1pedierilor se va face doar in $a%a se*naturii de pri*ire. In ter*en de 24 de ore, C&R'U( va
infor*a Clientul
) telefonic/fa1/e*ail, despre eventualele adrese inco*plete/2resite sau despre lipsa destinatarului.
In ca%ul in care aceste docu*ente sunt incorect co*pletate sau sunt inco*plete din culpa Clientului,
C&R'U( isi declina
orice responsa$ilitate pentru eventualele intar%ieri.
*%$aitati $e )ata:
0arifele sunt e1pri*ate in RO6 si nu includ 09&. :actura se va e*ite sapta*anal/$ilunar/lunar.
&c4itarea contravalorii facturilor se face in termen $e +, -cincis)rezece. zie $e a $ata emiterii
"act'rii.
In ca%ul in care contravaloarea serviciilor lunare prestate catre Bene.ciar se situea%a su$ valoarea de 200
5douasute7
RO6, valoare fara 09&, Clientul se o$li2a sa efectue%e plata in nu*erar catre C&R'U(, la data pri*irii
facturii.
In ca%ul in care Clientul nu ac4ita factura in ter*enul *entionat, acesta va datora penalitati de /.+,0 )e
1ecare zi $e
intarziere, calculate la su*a datorata, pana la data ac4itarii inte2rale a acesteia. 8enalitatile calculate pot
depasi de$itul
initial.
8re%entul contract poate inceta prin;
< acordul e1pres al a*$elor parti=
< denuntare unilaterala, cu preavi% de 30 de %ile inainte de data incetarii efective=
< prin re%iliere, in ca%ul in care oricare dintre parti nu isi e1ecuta total/partial oricare dintre o$li2atiile
preva%ute in *od
Contract de transport
e1pres in pre%entul contract.
Ras)'n$erea 2'ri$ica este inat'rata can$ )re2'$ici' este ca'zat $e "%rta ma2%ra sa' $e caz
"%rt'it, in c%n"%rmitate c' $is)%zitiie e&ae.
Liti&iie $e %rice "e ce $ec'r& $in $er'area )rezent''i c%ntract se 3%r s%'ti%na amia(i, iar in
caz c%ntrar a instantee $e$re)t $in raza se$i''i s%cia a s%cietatii Car&'s Internati%na SA.
Cargus International SA
8rin 3irector
Co*ercial
3)na Nadia Homoc
Repre%entant 9>n%?ri
Cosmin Stoian
Client
8rin repre%entant