Sunteți pe pagina 1din 50

Asistena Uniunii Europene n Romnia 1

Programe ale Uniunii Europene pentru Romnia 3


I Programe pentru Romnia 4
II Programe Comunitare deschise participrii Romniei 31
Produse care ofer informaii actualizate privind
oportunitile de finanare oferite de Uniunea European 46
Contacte utile 48
Cuprins
1
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
PHARE
PHARE este primul instrument financiar nerambursabil conceput de Uniunea European
pentru a sprijini Europa Central i de Est n evoluia ctre o societate democratic i o
economie de pia. nfiinat la nceputul anului 1989 pentru Polonia i Ungaria (primele dou
ri n care s-a realizat trecerea de la regimul comunist la democraie) programul s-a extins
treptat, incluznd n prezent 10 ri candidate din Europa Central i de Est (Bulgaria,
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Ceh, Romnia, Slovacia, Slovenia i
Ungaria), acordndu-le sprijin n parcurgerea unei perioade de restructurare economic i
schimbri politice importante.
Ca urmare a acestor evoluii, sfera de activitate a programului PHARE s-a lrgit, acesta orientndu-se
n prezent spre dezvoltarea economic pe termen lung i spre investiiile necesare procesului de
aderare. Programul se concentreaz pe urmtoarele dou linii directoare:
Dezvoltare instituional, sprijinirea administraiilor rilor candidate n adoptarea i
aplicarea legislaiei comunitare (acquis comunitar);
Sprijinirea investiiilor, sub dou forme: investiii pentru aplicarea acquis-ului i
investiii n coeziunea economic i social.
ntre 1990 i 2000, Romnia a beneficiat de peste 1,5 miliarde EURO prin programul PHARE.
Pentru perioada 2000 - 2006, sumele alocate prin PHARE se ridic la aproximativ 250 milioane
EURO anual, Romnia fiind cel de-al doilea mare beneficiar, dup Polonia. n prezent, PHARE
se concentreaz n Romnia asupra a trei mari sectoare: dezvoltare regional, dezvoltare
instituional i sprijinirea investiiilor n vederea implementrii acquis-ului.
ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale pentru Pre-Aderare) este cel de-al doilea
instrument financiar nerambursabil conceput pentru sprijinirea rilor candidate n procesul de
aderare la Uniunea European. ISPA ofer sprijin financiar pentru investiii n domeniul
transporturilor i al proteciei mediului, pentru a accelera procesul de armonizare a legislaiei
rilor candidate cu normele europene n aceste dou sectoare.
Romnia va beneficia de sume cuprinse ntre 240-270 milioane EURO pe an, fiind astfel cel
de-al doilea mare beneficiar, dup Polonia.
n sectorul transporturilor, se acord prioritate investiiilor destinate integrrii sistemului
romnesc de transport n cel al Uniunii Europene, precum i n viitoarele Reele Trans Europene
(Trans European Network - TEN). De asemenea, se acord o importan deosebit mbuntirii
legturilor cu alte state candidate n domeniul transporturilor, precum i mbuntirii sistemului
naional de transport prin eliminarea verigilor lips.
Principala prioritate a programului ISPA n domeniul proteciei mediului este sprijinirea Romniei
n procesul de adoptare a legislaiei europene. O atenie special este acordat apei potabile,
tratrii apelor uzate i evacurii reziduurilor menajere.
Asistena Uniunii Europene n Romnia
2
Romnia una dintre rile cu cele mai multe progrese nregistrate n implementarea programului
ISPA. Pn n momentul de fa, au fost selectate pentru finanare 33 de proiecte pentru
sectoarele transporturi i mediu, cu un buget total de 1,1 miliarde EURO.
SAPARD (Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural) este cel
de-al treilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru a sprijini rile candidate n
reforma structural n sectorul agricol i al dezvoltrii rurale, precum i n implementarea acquis-
ului comunitar referitor la Politica Agricol Comun (PAC) i a legislaiei aferente.
n perioada 2000-2006, Romnia urmeaz s primeasc 150 milioane EURO/an, fiind astfel cel
de-al doilea mare beneficiar dup Polonia. La aceast sum se va aduga contribuia de 50
milioane EURO a guvernului Romniei.
SAPARD finaneaz proiecte majore din domeniul agricol i al dezvoltrii rurale. Romnia a
identificat patru domenii care urmeaz s fie finanate cu prioritate n cadrul acestui program:
- mbuntirea activitilor de prelucrare i comercializare a produselor agricole i
piscicole;
- dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale;
- dezvoltarea economiei rurale (investiii n companiile cu profil agricol; diversificare
economic; silvicultur);
- dezvoltarea resurselor umane (mbuntirea pregtirii profesionale; asisten tehnic,
inclusiv studii menite s sprijine pregtirea i monitorizarea programului, campanii de
informare i publicitate).
Programe comunitare
Programele comunitare au fost concepute de Uniunea European pentru a promova
cooperarea dintre statele membre n diverse domenii legate de politicile comunitare, pe o
perioad de civa ani. Aceste programe au fost extinse i asupra statelor candidate pentru a le
sprijini n procesul de pregtire pentru aderare, ca o completare adus celor trei instrumente
financiare care le sunt destinate n exclusivitate (PHARE, ISPA i SAPARD).
Aceste programe respect urmtoarele principii:
- aceleai condiii i criterii de selecie a proiectelor se aplic att statelor membre ct i
rilor candidate;
- participarea la programele comunitare implic o contribuie financiar din partea rii
participante, precum i compatibilitate legislativ n sectorul respectiv.
Romnia particip la o serie de programe comunitare, precum Programul Cadru 6 (PC6) pentru
cercetare i dezvoltare, LIFE pentru protecia mediului, Leonardo da Vinci, Socrates i
Tineret/Youth - n domeniul educaiei, Cultura 2000, Egalitatea ntre sexe, Combaterea excluderii
sociale i Combaterea discriminrii - n domeniul social.
3
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
C O D
P a g i n a
R O N G O
E U N G O
R O
o r g . n o n - p r o f i t
E U
o r g . n o n - p r o f i t
I M M
C o m p a n i i
c o m e r c i a l e
C o m p a n i i
p r i v a t e
O r g a n i z a i i
i n t e r n a i o n a l e
I n s t . p u b l i c e
c e n t r a l e
I n s t . p u b l i c e
l o c a l e
A d m . p u b l i c
c e n t r a l
A d m . p u b l i c
l o c a l
I n s t i t u t e
d e f o r m a r e
S i n d i c a t e
I n s t i t u t e d e
c e r c e t a r e
C a m e r a d e
c o m e r
A s o c i a i i
p r o f e s i o n a l e
P e r s o a n e f i z i c e
O r g . c u l t u r a l e
p u b l i c e
O r g . c u l t u r a l e
p r i v a t e
R
O

0
1
0
4
.
0
3
R
O

0
1
0
4
.
0
1
R
O

2
0
0
2
/
0
0
0
-
5
8
6
.
0
1
.
0
1
R
O

2
0
0
2
/
0
0
0
-
5
8
6
.
0
1
.
0
2
B

7

-

0
3
0
R
O

2
0
0
2
/
0
0
0
-
5
8
6
.
0
3
.
0
2
.
0
2
R
O

0
0
0
7
.
0
2
.
0
2
.
0
2
R
O

0
1
0
8
.
0
3
.
0
1
R
O

0
1
0
8
.
0
3
.
0
3
R
O

2
0
0
2
/
0
0
0
-
5
8
6
.
0
5
.
0
2
.
0
2
R
O

9
9
0
4
.
0
4
R
O

0
1
0
3
.
0
4
R
O

0
1
0
2
.
0
3
R
O

2
0
0
2
/
0
0
0
-
6
2
5
-
0
4
R
O

2
0
0
2
/
0
0
0
-
6
2
8
-
0
3
B

7

-

0
3
0
S
A
P
A
R
D
0
1
C
o
m
P
r
g
0
0
L
i
f
e
C
o
m
P
r
g
0
2
F
P
6
C
o
m
P
r
g
0
0
L
C
o
m
P
r
g
0
0
S
C
o
m
P
r
g
0
0
Y
C
o
m
P
r
g
0
0
C
C
o
m
P
r
g
0
1
G
E
C
o
m
P
r
g
0
1
E
E
456789
1
0
1
2
1
4
1
6
1
9
2
0
2
2
2
4
3
1
3
2
3
4
3
6
3
8
4
0
4
1
4
2

F
o
n
d
u
l

p
e
n
t
r
u

S
o
c
i
e
t
a
t
e
a

C
i
v
i
l


2
0
0
1
/


C
o
m
p
o
n
e
n
t
a

d
e

D
e
z
v
o
l
t
a
r
e

a

S
o
c
i
e
t

i
i

C
i
v
i
l
e
F
o
n
d
u
l

p
e
n
t
r
u

S
o
c
i
e
t
a
t
e
a

C
i
v
i
l


2
0
0
1
/
C
o
p
i
i
i

m
a
i

n
t

i
F
o
n
d
u
l

p
e
n
t
r
u

S
o
c
i
e
t
a
t
e
a

C
i
v
i
l


2
0
0
2
/
C
o
p
i
i
i

m
a
i

n
t

i
S
p
r
i
j
i
n

p
e
n
t
r
u


s
t
r
a
t
e
g
i
a

n
a

i
o
n
a
l


d
e

m
b
u
n

i
r
e
a

s
i
t
u
a

i
e
i

r
o
m
i
l
o
r

2
0
0
2
F
o
n
d
u
l

E
U
R
O
P
A

2
0
0
2
F
i
n
a
n

a
r
e

n
e
r
a
m
b
u
r
s
a
b
i
l


p
e
n
t
r
u

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a

i
a

l
o
c
a
l

F
o
n
d
u
l

d
e

C
o
e
z
i
u
n
e

e
c
o
n
o
m
i
c

I

s
o
c
i
a
l


2
0
0
0
/
L
i
n
i
a

d
e

c
r
e
d
i
t
e

p
e
n
t
r
u

I
M
M
-
u
r
i
F
o
n
d
u
l

d
e

C
o
e
z
i
u
n
e

e
c
o
n
o
m
i
c

I

s
o
c
i
a
l


2
0
0
1
/
A
s
i
s
t
e
n


p
e
n
t
r
u

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
e

m
i
c
i

i

m
i
j
l
o
c
i
i
F
o
n
d
u
l

d
e

C
o
e
z
i
u
n
e

e
c
o
n
o
m
i
c

I

s
o
c
i
a
l

2
0
0
1
/
F
i
n
a
n

a
r
e

n
e
r
a
m
b
u
r
s
a
b
i
l


p
e
n
t
r
u

p
r
o
i
e
c
t
e

d
e
s
e
r
v
i
c
i
i

s
o
c
i
a
l
e

-

a
l

d
o
i
l
e
a

a
p
e
l

p
e
n
t
r
u

p
r
o
p
u
n
e
r
i
F
o
n
d
u
l

d
e

C
o
e
z
i
u
n
e

e
c
o
n
o
m
i
c

I

s
o
c
i
a
l

2
0
0
2
/
D
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

u
m
a
n
e
R
I
C
O
P

-

S
c
h
e
m
a

d
e

f
i
n
a
n

a
r
e

a

I
M
M

-

a
l

d
o
i
l
e
a

a
p
e
l
p
e
n
t
r
u

p
r
o
p
u
n
e
r
i
C
o
o
p
e
r
a
r
e

t
r
a
n
s
f
r
o
n
t
a
l
i
e
r


R
O
-
B
G

I

R
O
-
H
U

2
0
0
1

i

2
0
0
2
F
a
c
i
l
i
t
a
t
e
a

d
e

f
i
n
a
n

a
r
e

a

I
M
M
-
u
r
i
l
o
r
S
A
P
A
R
D
L
I
F
E

I
I
I
P
r
o
g
r
a
m
u
l

c
a
d
r
u

6
L
e
o
n
a
r
d
o

d
a

V
i
n
c
i

I
I
S
o
c
r
a
t
e
s

I
I
T
I
N
E
R
E
T
/
Y
O
U
T
H
C
u
l
t
u
r
a

2
0
0
0
E
g
a
l
i
t
a
t
e
a

n
t
r
e

s
e
x
e
I
n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

i

a
n
t
r
e
p
r
e
n
o
r
i
a
t
P
r
o
g
r
a
m
4
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Fondul pentru Societatea Civil 2001
Componenta de Dezvoltare a Societii
Civile
Fondul pentru Societatea Civil face parte din Programul Naional Phare pentru
Societatea Civil 2001. Obiectivul acestuia este ntrirea sectorului societii civile
pentru a rspunde ct mai bine nevoilor comunitii prin: a) multiplicarea/ntrirea reelei
de birouri pentru consilierea cetenilor (BCC-uri); b) dezvoltarea credibilitii i
capacitii sectorului ONG; c) ntrirea ONG-urilor din domeniile: democraie, drepturilor
omului i statul de drept, i d) promovarea implementrii acquis-ului n domeniul proteciei
mediului i dezvoltarea socio-economic i ncurajarea includerii grupurilor marginalizate.
Cine poate solicita
finanare
Buget
Activiti eligibile
Contact
Organizaiile neguvernamentale i non-profit.
10 milioane EURO
BIROURI DE CONSILIERE PENTRU CETA

T ENI
1. nfiinarea de Birouri de Consiliere pentru Ceteni (buget total: 628.750
EURO)
Termen limit: 2 iunie 2003, ora 16:00.
2. Dezvoltarea Birourilor de Consiliere pentru Ceteni (buget total:
930.000 EURO)
Termene limit: (1) pentru Birourile de Consiliere pentru Ceteni nfiinate
n prima rund a Programului Dezvoltarea Societii Civile
2000 - 2 iunie 2003, ora 16:00;
(2) pentru Birourile de Consiliere pentru Ceteni nfiinate
n cea de-a doua rund a Programului Dezvoltarea
Societii Civile 2000 - 21 iulie 2003, ora 16:00.
3. nfiinarea de Centre de Resurse pentru ONG (buget total: 150.000 EURO).
Termen limit: 21 mai 2003, ora 16:00.
DEZVOLTAREA SECTORULUI ONG
1. Autoreglementarea sectorului ONG (buget total: 291.254 EURO)
Termen limit: 22 mai 2003, ora 16:00.
2. Instruire pentru ONG-uri i Proiecte n parteneriat
- Seciunea 1: proiecte ce i propun dezvoltarea instituional a
ONG-uri (buget total: 453.750 EURO);
- Seciunea 2: proiectele derulate n parteneriat, care rspund
nevoilor locale prin utilizarea eficient a resurselor locale (buget
total: 600.000 EURO).
Termen limit: 22 mai 2003, ora 16:00.
EDUCAT IE CIVICA

. MASS MEDIA INDEPENDENTA

1. Educaie civic (buget total: 927.500 EURO)


Termen limit: 23 mai 2003, ora 16:00.
2. Mass media independent (buget total: 417.503 EURO)
Termen limit: 23 mai 2003, ora 16:00.
ACCESS
1. ACCESS - Social
- Seciunea 1: Proiecte care se adreseaz localitilor rurale sau
localitilor rurale i urbane (buget total: 2 milioane EURO);
- Seciunea 2: Proiecte care se adreseaz localitilor urbane (buget
total 1.391.254 EURO).
Termen limit: 19 mai 2003, ora 16:00.
2. ACCESS - Acquis Comunitar n domeniile proteciei mediului i
dezvoltrii socio-economice (buget total: 1.1 milioane EURO)
Termen limit: 20 mai 2003, ora 16:00.
3. ACCESS - Participare la reele europene (buget total: 100.000 EURO)
Termene limit: 20 mai 2003, ora 16:00, 24 iulie 2003, ora 16:00,
24 septembrie 2003, ora 16:00.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Doina erban, Str. Jules
Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel. 203.54.41, fax. 230.24.53, e-mail:
doina.serban@cec.eu.int)
Fundaia pentru Dezvoltarea Societii Civile (Anca Zgreabn, Splaiul
Independenei, nr. 2K, intrarea 1, etaj 4, sector 3, Bucureti, tel.: 310.01.77,
fax: 310.01.80, e-mail: civilsociety2001@fdsc.ro)
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea Victoriei 88,
sector 1, Bucureti, tel./fax: 315.34.70, e-mail: contact@infoeuropa.ro,
www.infoeuropa.ro).
NB: Pentru mai multe informaii, v rugm s consultai site-ul www.infoeuropa.ro
5
Acest program este o continuare a Fondului Phare 1999 Copiii mai inti, destinat nchi-
derii instituiilor de tip vechi de protecie a copilului i prevenirii abandonului i crearea
unor servicii alternative. Pentru a atinge acest obiectiv programul va finana proiecte
locale care urmresc dezvoltarea/extinderea serviciilor alternative pentru protecia
copilului i va susine o campanie de informare public pentru prevenirea/reducerea
abandonului copiilor.
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Fondul pentru Societatea Civil 2001
Consolidarea i diversificarea serviciilor pentru
protecia copilului n Romnia (Schema de finanare
nerambursabil Copiii mai nti) LANSAT
Direciile Judeene de Protecie a Copilului, care pot solicita finanare
individual sau n parteneriat cu autoriti locale i/sau ONG-uri. n cazul
parteneriatelor, Direciile Judeene trebuie s fie parteneri principali.
7,5 milioane EURO
Fiecare cerere de finanare trebuie s vizeze o anume instituie
mare de tip vechi i s includ prevederi privind o serie de servicii
necesare pentru ca aceast instituie s poat fi nchis.
Activiti (servicii) eligibile pentru finanare n cadrul acestei
scheme de finanare nerambursabil sunt:
case de tip familial care includ centre de recepie i evaluare de
urgen;
centre de ngrijire de zi;
centre de recuperare;
reele de asisteni maternali;
centre maternale;
fond de urgen.
Se va acorda prioritate proiectelor care vor avea drept obiectiv
nchiderea urmtoarelor tipuri de instituii:
- instituii care adpostesc copii pn la vrsta de 3 ani (leagne);
- cmine spital;
- mari instituii rezideniale care adpostesc mai mult de 100 de copii.
Pentru ca un proiect s fie eligibil pentru finanare, o instituie din
judeul respectiv trebuie s fie nchis, ca rezultat al implementrii
proiectului.
Valoarea finanrii: ntre 30.000 i 800.000 EURO/proiect. Contri-
buia Uniunii Europene poate fi de pn la 100% din costul eligibil
total al proiectului.
Fiecare proiect trebuie s includ unul sau mai multe servicii. Numrul
maxim de servicii/proiect este de 4 la care poate fi adugat Fondul de
urgen (dac este solicitat). Pentru fiecare dintre serviciile incluse ntr-
un proiect, bugetul este:
pentru nchiderea unei instituii, alta dect un cmin spital - ntre
30.000 EURO i 150.000 EURO
pentru nchiderea unui cmin spital - ntre 30.000 EURO i 250.000
EURO.
Maximum 18 luni
14 februarie 2003, ora 16:00
Cererile se trimit la urmtoarea adres: Autoritatea Naional pentru
Protecia Copilului i Adopie, Bd. Magheru 7, sector 1, Bucureti.
Cererile trebuie completate n limba romn.
Ghidul solicitantului i cererea de finanare pot fi obinute de la:
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea
Victoriei nr. 88, sector 1, Bucureti, tel./fax: 315.34.70, e-mail:
contact@infoeuropa.ro / www.infoeuropa.ro)
sau pot fi descrcate de la pagina de Internet www.infoeuropa.ro
sau de pe site-ul Autoritii Naionale pentru Protecia Copilului i
Adopie / www.copii.ro
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (IDoina S erban, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.41, fax:
230.24.53, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Autoritatea Naional pentru Protecia Copilului i Adopie
(Mirela Lavric, Bd. Magheru, nr. 7, sector 1, Bucureti, tel.:
310.07.90, fax: 310.07.90, www.copii.ro).
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Durata proiectului
Termen limit pentru
depunerea cererilor
Unde se depun
cererile de finanare
Documente necesare
Contact
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
6
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Continuarea sprijinului pentru Copiii mai nti 2002
Consolidarea i diversificarea serviciilor pentru protecia
copilului n Romnia - schem de finanare nerambursabil
Programul urmrete reducerea numrului copiilor care locuiesc n instituii mari de tip
vechi prin: (1) nchiderea instituiilor de acest tip ca urmare a elaborrii i implementrii
unor servicii integrate moderne de protecie a copilului i (2) o campanie de informare
public destinat prevenirii instituionalizrii prin informarea populaiei cu privire la
serviciile alternative de protecie a copilului i accesul la asistena social. Numai n
cadrul primei componente se va acorda finanare nerambursabil pentru proiecte locale
care sprijin dezvoltarea unor servicii alternative de protecie a copilului.
Direciile Judeene de Protecie a Copilului.
10 milioane EURO
Schema de finanare nerambursabil va finana dezvoltarea unor servicii
alternative de protecie a copilului n Romnia care vor conduce la
nchiderea instituiilor mari de tip vechi. Se va acorda prioritate proiecte-
lor care vor avea drept obiectiv nchiderea urmtoarelor tipuri de instituii:
instituii care adpostesc copii pn la vrsta de 3 ani (leagne);
cmine spital;
mari instituii rezideniale care adpostesc mai mult de 100 de copii.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Doina S erban, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.41, fax:
230.24.53, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Autoritatea Naional pentru Protecia Copilului i Adopie
(Mirela Lavric, Bd. Magheru, nr. 7, sector 1, Bucureti, tel.:
310.07.90, fax: 310.07.90, www.copii.ro).
NB: Informaii suplimentare se pot obine la lansarea programului.
Cine poate solicita
finanare
Buget
Activiti eligibile
Contact
7
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Contact
Autoriti locale i organizaii neguvernamentale (ONG-uri)
4,8 milioane EURO, la care se adaug 1,6 milioane EURO din
bugetul naional
Pregtire profesional n meserii tradiionale (ex. construcii,
tmplrie etc).
Activiti lucrative, cum ar fi: meteuguri tradiionale i artizanat,
ateliere de meserii (croitorie, fierrie etc.), ateliere de producie
(produse lactate, carmangerie); producie agricol (cultivarea
legumelor, cerealelor etc.) i micro-ferme (psri, vaci, porci etc.);
construcii necesare desfurrii tipurilor de activiti menionate
mai sus.
Micro-infrastructur - construirea de reele i/sau racordarea la
reelele de ap, gaze i curent electric existente; construirea i/sau
refacerea drumurilor i podeelor; utilaje i echipamente specifice
activitilor susmenionate.
Refacerea i/sau construirea locuinelor - Pregtire n meserii
asociate construciei de locuine (crmidrie, zugrvit, tmplrie,
fierrie etc.), precum i n construirea propriu-zis i/sau renovarea
locuinelor.
Sntate - Aceast component include: (1) campanii de
promovare a sntii i igienei, adresate comunitilor de romi
vizate i (2) servicii de asisten medical primar: sprijinirea
cabinetelor de consultaie sau a unitilor sanitare mobile.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Doina S erban,
Str. Jules Michelet nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.41, fax:
230.24.53, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Ministerul Informaiilor Publice - Departamentul pentru relaii
interetnice - Oficiul Naional pentru Romi (Maria Ionescu,
Str. Smrdan, nr. 3, etaj 1, cam. 4, Bucureti, tel./fax: 313.94.55,
e-mail: maria.ionescu@publicinfo.ro).
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea
Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureti, tel./fax: 315.34.70, e-mail:
contact@infoeuropa.ro www.infoeuropa.ro).
NB: Informaii suplimentare se pot obine la lansarea programului.
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Sprijin pentru strategia naional
de mbuntire a condiiei romilor 2002
Finanare nerambursabil destinat facilitrii
accesului la serviciile de sntate.
Acest program are un dublu obiectiv: (1) sprijinirea dezvoltrii parteneriatelor
echitabile i durabile ntre comunitile romilor i instituiile publice de la nivel local i
judeean, n domeniul dezvoltrii comunitare i economice, i (2) asigurarea accesului
n mai bune condiii la serviciile de sntate. Schema de finanare nerambursabil va
sprijini proiecte de dezvoltare local, n urmtoarele domenii: mbuntirea strii de
sntate, construcia de locuine i renovarea locuinelor existente, reele utilitare,
infrastructur local, generarea veniturilor.
8
Fondul EUROPA este un program care sprijin arile candidate n procesul de
pregtire pentru aderarea la Uniunea European. Programul se concentreaz pe
ntrirea reelelor regionale de informare european i i propune s contribuie la
creterea gradului de nelegere cu privire la procesul de aderare i la legislaia
comunitar.
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Fondul EUROPA 2002
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Durata proiectului
Contact
Organizaii non-profit (ONG-uri i instituii publice) din Romnia sau din
statele UE/PHARE.
550.000 EURO
1. O mai bun cunoatere i inelegere a aspectelor legate de
Uniunea European la nivel local prin nfiinarea unor centre de
informare european locale/regionale sau a unor reele de
informare european, cu participarea autoritilor locale i/sau
a ONG-urilor, n judee care nu au beneficiat anterior de
finanare prin Fondul Europa pentru acest tip de activitate.
Lista judeelor eligibile i o hart a acestora vor fi anexate Ghidului
solicitantului.
2. O mai bun competen sectorial pe probleme legate de
Uniunea European prin adaptarea informaiei la nevoile
specifice ale grupurilor int prioritare n Romnia. (de ex.
asociaii profesionale, ntreprinztori, universitari etc.).
3. O mai bun nelegere din partea publicului a misiunii Uniunii
Europene n Romnia.
Proiectele trebuie s se adreseze publicului n general sau unor
grupuri delimitate cu precizie (populaia din zonele rurale, studeni,
pensionari) i s propun o metodologie adecvat.
Limite de buget: ntre 5.000 i 50.000 EURO/proiect
Contribuia UE: maximum 90% din costul eligibil
al proiectului.
Contribuia solicitantului: minimum 10% din costul eligibil
al proiectului (n numerar).
Maximum 12 luni
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Ioana Zamfirescu, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.92, fax:
230.24.53, e-mail: ioana.zamfirescu@ cec.eu.int).
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea
Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureti, tel./fax: 315.34.70, e-mail:
contact@infoeuropa.ro, www.infoeuropa.ro).
NB: Informaii suplimentare se pot obine la lansarea programului.
9
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Finanare nerambursabil pentru
administraia local
Obiectivul acestui program este s mbunteasc managementul administraiei
publice locale. O atenie special va fi acordat sistemelor de management al
bugetului local.
Consiliile judeene.
2,93 milioane EURO distribuii dup cum urmeaz: 2,2 milioane
EURO, contribuia Uniunii Europene, la care se adaug 0,73 milioane
EURO, contribuia Romniei
Se va acorda sprijin pentru derularea de micro-proiecte n domeniul
pregtirii profesionale, managementul resurselor umane, servicii
consultan specializate i dezvoltarea de sisteme informatice.
Informaiile nu sunt disponibile.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Elena Simina
Tnsescu, Str. Jules Michelet 18, sector 1, Bucureti, tel.:
203.54.00, fax: 230.24.53, e-mail: elena.tanasescu@cec.eu.int).
Ministerul Administraei Publice (Marius Profiroiu, Secretar de
Stat pentru Integrare European i Relaii Externe, tel.: 314.34.00,
fax: 311.36.41, e-mail: marius.profiroiu@gov.ro , www.mapgov.ro).
NB: Informaii suplimentare se pot obine la lansarea programului.
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
10
Programul de Coeziune economic i social este un program n valoare de 100
milioane EURO pentru sprijinirea guvernului Romniei n implementarea unei politici
coerente de dezvoltare regional, prin proiecte de investiii n sectoarele prioritare
(IMM-uri, dezvoltarea resurselor umane i infrastructur local i regional).
100 milioane EURO, cu o participare de 75% din partea UE, restul de
25% fiind acoperit de guvernul Romniei.
IMM-urile care sunt nregistrate i/sau au sediul i/sau operaiunile de
producie n regiunile int.
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia
11,39 milioane EURO
Proiecte de investiii care ar putea include:
procurarea de echipamente, utilaje etc;
construcii realizate n cadrul investiiei;
instruire i asisten tehnic pentru implementarea proiectului;
transport de echipamente, instalare, verificare sau alte lucrri legate
de cumprarea de echipament, cldiri i reabilitarea cldirilor.
Fiecare mprumut UE va avea asociat o component nerambur-
sabil n valoare de 25%, menit s stimuleze utilizarea de ctre
IMM a tehnologiilor avansate, de tipul:
- achiziionarea de licene industriale de fabricare i/sau licene
de servicii, ca de exemplu dreptul de franciz;
- achiziionarea de software pentru modernizarea activitilor
IMM-urilor (ex. design computerizat);
- mbuntirea sistemului de management (ex. achiziionarea de
servicii de consultan pentru a reduce costurile legate de
investiia finanat prin mprumut, achiziionarea de software i
servicii de consultan pentru dotarea sistemului de contabilitate
al IMM cu echipament computerizat etc.).
Limite de buget: pn la 300 000 EURO/proiect
mprumutul = Contribuia UE + contribuia bncii:
maximum 80% din valoarea proiectului,
din care:
Buget total
Cine poate solicita
finanare
Macro-regiuni eligibile
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Fondul Coeziune economic i social 2000
Linia de credite pentru IMM-uri
LANSAT
n 2003, va fi operaional numai Schema de credite bancare.
Linia de credite penru IMM-uri
Aceast schem este o continuare a programului PHARE RO 9711 (Schema de credit pilot
pentru IMM-uri). Creditele acordate prin aceast schem - care include o component de
finanare nerambursabil reprezentnd 25% din totalul sumei alocate de UE - sunt
destinate n special sprijinirii investiiilor n bunuri de capital. Maximum 20% din costurile
totale pot fi utilizate pentru finanarea capitalului de lucru legat de proiectul de investiie.
Bugetul iniial a fost de 8,1 milioane EURO. Bugetul a fost suplimentat cu 3,29 milioane
EURO, datorit interesului manifestat pentru aceast schem.
11
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Contribuia UE: maximum 75% din valoarea mprumutului
(care reprezint 60% din valoarea
proiectului, din care 15% este
nerambursabil, iar 45% este
rambursabil).
Contribuia bncii: minimum 25% din valoarea mprumutului
(care reprezint 20% din valoarea
proiectului).
Contribuia solicitantului: minimum 20% din valoarea proiectului
(din care cel puin 50% n numerar).
Perioada de rambursare: mprumuturile vor fi rambursate
n 3 pn la 6 ani, cu o perioad
de graie de 1-2 ani
Dobnda pentru contribuia UE: EURIBOR 3 luni
ROL max. 3% / an (Spread-ul bancar BUBOR la 12 luni)
EURO max 3% / an (Spread-ul bancar EURIBOR la 3 luni
minus 1,5%).
Proiectul va fi implementat prin sucursalele BCR, care este banca
selectat n urma licitaiei. BCR este, de asemenea, responsabil cu
evaluarea/selecia proiectelor.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Anca Curigu, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.40, fax.
230.24.53, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int)
Ministerul Dezvoltrii i Prognozei (Perla Simion, Str.
Ministerului, nr. 2-4, Bucureti, tel.: 335.26.20, fax: 336.18.43,
www.mdp.ro).
Ageniile de Dezvoltare Regional (vezi harta de la pagina 18).
BCR, Sediul Central, Bucureti (Cornelia Buc, tel.:
312.61.85/int. 4999) i sucursalele locale din regiunile eligibile.
Modaliti de
implementare
Contact
12
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Fondul Coeziune economic
i social 2001 LANSAT
Fondul Coeziune economic i social este un program n valoare de peste 110
milioane EURO pentru sprijinirea guvernului Romniei n implementarea unei
politici coerente de dezvoltare regional, prin proiecte de investiii n sectoarele
prioritare. Aceasta va contribui la crearea potenialului social i economic local al
zonelor int care se confrunt cu serioase restructurri industriale i la
demonstrarea potenialului de cretere economic al acestor zone.
n 2003, s-a lansat numai o schem de finanare nerambursabil n cadrul componentei
Asisten pentru ntreprinderile mici i mijlocii. n cadrul componentei pentru Servicii
sociale, se va lansa al doilea apel pentru propuneri, n cazul n care rmn fonduri
disponibile dup primul apel.
Asisten pentru ntreprinderile mici i mijlocii
Aceast schem de finanare are ca scop sprijinirea investiiilor pentru nfiinarea de noi
ntreprinderi i dezvoltarea micro-ntreprinderilor i ntreprinderilor tinere existente.
110,2 milioane EURO, cu o participare de 85 milioane EURO din
partea UE, restul fiind acoperit de guvernul Romniei

Zona industrial a Moldovei de Nord Est;

Zona de industrie complex a Moldovei Central Vestice;

Zona industrial a Subcarpailor de curbur;

Zona industrial i de servicii a Dunrii de Jos;

Zona industrial a Subcarpailor Munteniei;

Zona industrial a Olteniei Centrale;

Zona industrial a Podiului Mehedini;

Zona industrial a Banatului de Sud i a Bazinului Petroani;

Zona industrial-extractiv a Munilor Apuseni;

Zona de industrie extractiv a Maramureului i de industrie


predominant uoar a Transilvaniei de Nord;

Zona de industrie complex a Transilvaniei Centrale.


Vezi harta de la pagina 15.
- fie ntreprinderi noi, funcionale, constituite ntre 1 ian. 2001 31
dec. 2002, avnd maximum 50 de angajai i o cifr de afaceri
anual de maximum 8 milioane EURO sau micro-ntreprinderi, cu
maxim 9 angajai i o cifr de afaceri anual de maxim 8 milioane
EURO, constituite pan la maxim 31 dec. 2002;
- cel puin 20% din capital este deinut de ctre acionari privai
romni, iar restul de ctre acionari din rile Uniunii Europene sau
rile PHARE;
- au sediul i/sau capacitile de producie n Romnia, ntr-una din
cele 11 zone;
- nu au pierderi operaionale n anul fiscal precedent depunerii
dosarului de finanare;
- nu au printre acionari o ntreprindere cu mai mult de 50 angajai
i care s dein mai mult de 25% din aciunile sau drepturile de
vot ale ntreprinderii care solicit finanare;
- au resurse de finanare stabile i suficiente care s asigure
continuitate n derularea proiectului.
16,87 milioane EURO, dintre care:
12,65 milioane EURO din contribuia UE;
4,22 milioane EURO din contribuia Guvernului Romn.
Buget total
Zone eligibile
Cine poate solicita
finanare
Buget total
13
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Sectoarele de activitate eligibile sunt:
- industria prelucrtoare, cu excepia industriei tutunului i a
produciei de buturi care conin peste 15% alcool i industriei
armelor i muniiilor;
- sectorul construciilor;
- servicii de turism (cazare, aprovizionare, operatori de turism);
- producia de software i servicii IT.
Activiti eligibile:
Pentru investiii:
- investiii directe n echipamente i n know-how, pentru dezvoltarea
afacerii i/sau pentru alinierea la standardele de siguran i la
reglementrile privind protecia mediului ;
- investiii pentru dezvoltarea produciei i/sau a serviciilor (n
sectoarele eligibile);
- investiii n activiti de cercetare dezvoltare i/sau inovaie,
transfer de tehnologii, tehnologii IT;
- investiii efectuate n vederea certificrii calitii i adoptarea de
tehnologii nepoluante;
- servicii de turism (cazare, catering, tur operator, etc.);
- lucrri de reabilitare a cldirilor industriale direct legate de proiect.
Pentru servicii, numai cele de consiliere sunt eligibile:
- consultan pentru IMM pentru transfer tehnologic i cercetare-
dezvoltare ;
- elaborarea de planuri de marketing, studii de pia i msuri de
promovare a exporturilor;
- sprijin pentru obinerea certificatelor de calitate i/sau mediu
conform standardelor internaionale tehnice si de calitate (cum este
obinerea certificatului ISO 9000), etc.
Orice proiect trebuie s includ ntr-un procent de 2-10% din bugetul
total servicii de consultan.
ntre 10.000 i 100.000 EURO/proiect (contribuia public total:
PHARE co-finanare naional)
Contribuia UE fonduri publice: maximum 60% din valoarea
proiectului
Contribuia solicitantului: minimum 40% din valoarea proiectului
(din care cel puin 50% n numerar).
Maximum 12 luni
Cererea de finanare i anexele trebuie depuse la adresa Ageniei de
Dezvoltare Regional corespunztoare regiunii n care se va derula
proiectul (vezi harta de la pagina 18).
9 iunie 2003, ora 16.00. Cererile primite dup termenul limit vor fi
automat respinse, chiar dac data potei este anterioar termenului
limit.
Cererea de finanare, anexele i Ghidul solicitantului sunt disponibile la
adresele http://www.mdp.ro i http://www.infoeuropa.ro
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Anca Curigu, Str. Jules
Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.40, fax: 230.24.53, e-mail:
anca.curigut@cec.eu.int).
Ministerul Dezvoltrii i Prognozei (Gabriel Friptu, Director, Str.
Ministerului, nr. 2-4, Bucureti, tel.: 314.20.85, fax: 312.41.71, e-mail:
gabriel.friptu@mdp.ro, www.mdp.ro).
Ageniile de Dezvoltare Regional (vezi harta de la pagina 18).
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Durata proiectului
Unde se depun
cererile de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Documente necesare
Contact
14
Consilii locale i judeene, preferabil n cooperare cu ONG-uri locale,
actori cheie n cadrul comunitii locale i autoriti publice, n baza unui
acord de parteneriat care stabilete rolurile, responsabilitile i
contribuia fiecrui partener.
11 milioane EURO la care se adaug 3,74 milioane EURO din partea
guvernului Romniei.
dezvoltarea i mbuntirea proiectelor implementate la nivel
local, n zonele de restructurare industrial, capabile s ofere servicii
sociale pentru grupuri vulnerabile: cantine sociale, adposturi de
noapte pentru persoane fr locuin, adposturi temporare pentru
tinerii care prsesc instituiile de ocrotire, servicii de ngrijire la
domiciliu, centre de ngrijire, cluburi i centre de recreere, centre de
recuperare social i reabilitare, servicii casnice, ateliere
instituionalizate, centre de cazare temporar, centre pentru
persoane nevoiae, sprijin la domiciliu, - centre de consiliere, servicii
de consiliere prin linie telefonic gratuit, etc., incluznd reabilitarea
instituiilor selectate i dotarea cminelor de btrni cu echipament
specific (medical, social, de ntreinere i terapie recuperatorie);
instruirea omerilor n domeniul construciilor ca parte a
proiectelor de reabilitare a instituiilor menionate mai sus.
limite de buget: pn la 200.000 EURO/proiect
UE + fonduri publice: maximum 90% din costul proiectului
Contribuia solicitantului: minimum 10% din costul proiectului (n numerar).
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Marius Toth,
Str. Jules Michelet 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.38, fax:
230.24.53, e-mail: marius.toth@cec.eu.int)
Ministerul Dezvoltrii i Prognozei (Gabriel Friptu, Director,
Str. Ministerului, nr. 2-4, tel: 314.20.85, fax: 312.41.71, e-mail:
gabriel.friptu@mdp.ro, www.mdp.ro).
Ageniile de Dezvoltare Regional (vezi harta de la pagina 18).
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Schem de finanare nerambursabil pentru proiecte
de investiii n serviciile sociale - al doilea apel pentru
propuneri
Numai dac rmn fonduri disponibile dup primul apel pentru
propuneri (lansat n septembrie 2002, cu termen limit pentru
depunerea cererilor 17 februarie 2003)
Acest program este menit s previn marginalizarea social a persoanelor vulnerabile
din comuniti. Proiectele trebuie s fie axate pe categoriile sociale expuse riscului de
marginalizare social, cum ar fi: persoane n vrst care depind de alte persoane,
persoane fr locuin, tineri care au abandonat coala sau au prsit centrele de
plasament, familiile omerilor, femei singure lipsite de resurse de subzisten i care au
n ngrijire copii i alte persoane aflate n situaii dificile i/sau care triesc n condiii
extreme de srcie.
15
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Z
o
n
e
l
e

c

r
o
r
a

s
e

a
d
r
e
s
e
a
z


F
o
n
d
u
l

d
e

C
o
e
z
i
u
n
e

e
c
o
n
o
m
i
c

i

s
o
c
i
a
l


2
0
0
1

i

2
0
0
2
16
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Fondul Coeziune eonomic i social
2002
106,564 milioane EURO, cu o contribuie de 86,564 milioane EURO
din partea UE, restul fiind acoperit de guvernul Romniei

Zona industrial a Moldovei de Nord-Est;

Zona de industrie complex a Moldovei Central-Vestice;

Zona industrial a Subcarpailor de curbur;

Zona industrial i de servicii a Dunrii de Jos;

Zona industrial a Subcarpailor Munteniei;

Zona industrial a Olteniei Centrale;

Zona industrial a Podiului Mehedini;

Zona industrial a Banatului de Sud i a Bazinului Petroani;

Zona industrial-extractiv a Munilor Apuseni;

Zona de industrie extractiv a Maramureului i de industrie


predominant uoar a Transilvaniei de Nord;

Zona de industrie complex a Transilvaniei Centrale.


Vezi harta de la pagina 15.
Bugetul pentru acest apel este de aprox. 12 milioane EURO
(contribuia UE, la care se adaug contribuia guvernului Romniei).
Instituii publice sau private, care pot solicita finanare individual sau n
parteneriat, agenii de pregtire profesional, instituiile de instruire
profesional i pregtire continu, camere de comer, sindicate,
administraie public local, universiti, organizaii patronale, institute
de cercetare, agenii de ocupare a forei de munc.
Calificarea i recalificarea forei de munc
Activitile trebuie s se ncadreze n urmtoarele teme:
modernizarea activitilor de instruire profesional, n conformitate
cu cerinele pieei;
Buget total
Activiti eligibile
Buget total
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Programul include o schem de finanare nerambursabil pentru Dezvoltarea resurselor
umane.
Dezvoltarea resurselor umane
n contextul restructurrii industriale, este din ce n ce mai necesar ca fora de munc s fie
sprijinit pentru a se putea adapta mai uor la cerinele pieei muncii n formare. Astfel, aceast
component vizeaz dezvoltarea abilitilor forei de munc pentru a se putea adapta mai uor
la schimbrile structurale, n conformitate cu aptitudinile profesionale necesare pe piaa muncii,
o atenie special fiind acordat abilitilor de management i de dezvoltare a ntreprinderilor.
Mai mult, va fi facilitat accesul la locurile de munc pentru omeri prin (1) consolidarea msurilor
active de ocupare a forei de munc, (2) dezvoltarea de noi caliti profesionale n conformitate
cu necesitile crescnde de pe piaa muncii i (3) promovarea egalitii de anse pentru
persoanele vulnerabile (omeri pe termen lung, omerii de peste 45 de ani, tineri care prsesc
instituiile rezideniale, femei singure care au copii n ntreinere etc.).
Acest program este o continuare a Programelor Coeziune Economic i Social 1998, 2000
i 2001, n valoare de peste 106 milioane EURO. Programul urmrete sprijinirea guvernului
Romniei n implementarea unei politici coerente de dezvoltare regional, prin proiecte de
investiii n sectoarele prioritare. Aceasta va contribui la dezvoltarea potenialului social i
economic local al zonelor int care se confrunt cu serioase restructurri industriale i la
demonstrarea potenialului de cretere economic al acestor zone.
17
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
pregtirea profesional pentru personalul IMM-urilor n vederea
creterii nivelului de folosire a noilor tehnologii de producie,
dezvoltrii noilor produse i mbuntirii capacitii de folosire a
informaiei i a tehnologiilor de comunicare;
pregtirea profesional n deprinderile manageriale, incluznd
managementul activitilor de protecie a mediului, managementul
inovaiei, managementul controlului calitii i managementul
resurselor umane;
pregtirea profesional a angajatorilor pentru a sprijini dezvoltarea
afacerilor, cu o atenie special acordat promovrii femeilor;
sprijin pentru dezvoltarea resurselor umane, n contextul restructu-
rrii industriale: vor fi ncurajate i sprijinite bunele practici pentru
IMM-uri n domenii precum elaborarea de strategii de dezvoltare a
forei de munc, planuri de pregtire profesional, dezvoltarea unei
culturi de formare continu, reele de bune practici.
Msuri active de ocupare a forei de munc:
Activitile eligibile trebuie s se ncadreze n urmtoarele teme:
programe de pregtire profesional pentru omeri care urmresc
dezvoltarea abilitilor cerute pe piaa muncii;
elaborarea unei analize a necesitilor de pregtire profesional i
identificarea capacitilor necesare funcionrii birourilor locale de
plasare a forei de munc;
programe specializate de pregtire profesional i scheme de
plasament pentru persoanele vulnerabile (omeri pe termen lung,
femei necstorite, femei care se reintegreaz pe piaa muncii,
tineri, omeri n vrst de peste 45 de ani);
ndrumare i pregtire profesional n serviciile din domeniul
afacerilor pentru potenialii ntreprinztori;
consultan i ndrumare pentru nfiinarea de ntreprinderi
o serie de msuri pentru omeri, inclusiv consiliere profesional,
asisten n cutarea unui loc de munc, cluburi de joburi, planuri
de aciune pentru pregtirea/perfecionarea profesional indivi-
dual, centre de plasare a forei de munc, pregtire profesional
primar, orientare i servicii de mediere.
Cererile de finanare se depun la Agenia de Dezvoltare Regional din
regiunea n care se va derula proiectul (vezi harta de la pagina 18).
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Marius Toth, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.38, fax:
230.24.53, e-mail: marius.toth@cec.eu.int).
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea
Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureti, tel/fax: 315.34.70, e-mail:
contact@infoeuropa.ro www.infoeuropa.ro).
Ministerul Dezvoltrii i Prognozei (Gabriel Friptu, Director,
Str. Ministerului, nr. 2-4, tel: 314.20.85, fax: 312.41.71, e-mail:
gabriel.friptu@mdp.ro, www.mdp.ro).
Ageniile de Dezvoltare Regional (vezi harta de la pagina 18).
Unde se depun cererile
de finanare
Contact
18
6
M
A
R
A
M
U
R
E
S
H
U
N
E
D
O
A
R
A
S
A
T
U
-
M
A
R
E
A
D
R

6

N
O
R
D
-
V
E
S
T
d
i
r
e
c
t
o
r

C
l
a
u
d
i
u

C
O
S
I
E
R
C
l
u
j

N
a
p
o
c
a
,

S
t
r
.

S
e
x
t
i
l

P
u

c
a
r
i
u
,

n
r
.

2
,
c
o
d

3
4
0
0
t
e
l
.
/
f
a
x
:

+
4
0
-
2
6
4
-
4
3
.
1
5
.
5
0
t
e
l
:

+
4
0
-
2
6
4
-
4
3
.
1
5
.
5
2
e
-
m
a
i
l
:

a
d
r
n
v
@
m
a
i
l
.
d
n
t
c
j
.
r
o
A
D
R

7

C
E
N
T
R
U
d
i
r
e
c
t
o
r

S
i
m
i
o
n

C
R
E
T
U
A
l
b
a

I
u
l
i
a
,

S
t
r
.

D
e
c
e
b
a
l

n
r
.
1
2
,
c
o
d

2
5
0
0

t
e
l
.
:

+
4
0
-
2
5
8
-
8
1
.
8
6
.
1
6
f
a
x
:

+
4
0
-
2
5
8
-
8
1
.
8
6
.
1
3
e
-
m
a
i
l
:

a
d
c
e
n
t
r
u
@
a
b
x
.
l
o
g
i
c
n
e
t
.
r
o
A
D
R

4

S
U
D
-
V
E
S
T

O
l
t
e
n
i
a
d
i
r
e
c
t
o
r

M
a
r
i
l
e
n
a

B
O
G
H
E
A
N
U
C
r
a
i
o
v
a
,

S
t
r
.

U
n
i
r
i
i
,

n
r
.
1
9
,

c
o
d

1
1
0
0
t
e
l
.
/
f
a
x
:

+
4
0
-
2
5
1
-
4
1
.
9
4
.
9
6
e
-
m
a
i
l
:

a
d
r
4
o
l
t
e
n
i
a
@
i
c
n
e
t
.
r
o
a
d
r
@
r
d
s
l
i
n
k
.
r
o
A
D
R

3

S
U
D

M
u
n
t
e
n
i
a
d
i
r
e
c
t
o
r

I
o
n

M
A
N
O
L
E
C

r
a

i
,

S
t
r
.
1

D
e
c
e
m
b
r
i
e

1
9
1
8
,

n
r
.
1
c
o
d

8
5
0
0
t
e
l
.
/
f
a
x
:

+
4
0
-
2
4
2
-
3
3
.
1
7
.
6
9
f
a
x
:

+
4
0
-
2
4
2
-
3
1
.
3
1
.
6
7
e
/
m
a
i
l
:
a
d
r
3
s
u
d
@
n
e
x
.
r
o
A
D
R

1

N
O
R
D
-
E
S
T
d
i
r
e
c
t
o
r

C
o
n
s
t
a
n
t
i
n

A
P
O
S
T
O
L
P
i
a
t
r
a

N
e
a
m

,

S
t
r
.

A
l
e
x
a
n
d
r
u

c
e
l

B
u
n

n
r
.
2
7
b
i
s
,

c
o
d

5
6
0
0

t
e
l
.
:

+
4
0
-
2
3
3
-
2
1
.
8
0
.
7
1
t
e
l
.
/
f
a
x
:

+
4
0
-
2
3
3
-
2
1
.
8
0
.
7
2
e
-
m
a
i
l
:

a
d
r
n
o
r
d
e
s
t
@
a
d
r
n
o
r
d
e
s
t
.
r
o
A
D
R

8

B
U
C
U
R
E
S
T
I
-
I
L
F
O
V
d
i
r
e
c
t
o
r

D
a
n

N
I
C
U
L
A
B
u
c
u
r
e

t
i
,

C
a
l
e
a

V
i
c
t
o
r
i
e
i

n
r
.
1
6
-
2
0
,
s
c
a
r
a

A
,

e
t
.

2
t
e
l
.
:

+
4
0
-
2
1
-
3
1
5
.
9
6
.
5
9
t
e
l
/
f
a
x

:

+
4
0
-
2
1
-
3
1
5
.
9
6
.
6
5
e
-
m
a
i
l
:

n
d
d
@
h
o
m
e
.
r
o
A
D
R

2

S
U
D
-
E
S
T
d
i
r
e
c
t
o
r

L
u
m
i
n
i

a

M
I
H
A
I
L
O
V
B
r

i
l
a
,

S
t
r
.

P
-

a

I
n
d
e
p
e
n
d
e
n

e
i

n
r
.
1
,

e
t
.

5
,

c
o
d

6
1
0
0
t
e
l
.
:

+
4
0
-
2
3
9
-
6
1
.
1
0
.
8
6
f
a
x
:

+
4
0
-
2
3
9
-
6
2
.
3
4
.
0
3
e
-
m
a
i
l
:
s
e
a
g
e
n
c
y
_
r
o
@
c
i
b
n
e
t
.
f
l
e
x
.
r
o
M
i
n
i
s
t
e
r
u
l

D
e
z
v
o
l
t

r
i
i

i

P
r
o
g
n
o
z
e
i
G
a
b
r
i
e
l

F
r
i
p
t
u
,

D
i
r
e
c
t
o
r
S
t
r
.

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l
u
i

n
r
.

2
-
4
,

S
e
c
t
o
r

1
,

T
e
l
:

3
1
4
.
2
0
.
8
5
,

F
a
x
:

3
1
2
.
4
1
.
7
1
D
e
l
e
g
a

i
a

C
o
m
i
s
i
e
i

E
u
r
o
p
e
n
e

n

R
o
m

n
i
a
D
o
i
n
a

S

e
r
b
a
n
,

C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r

i
n
f
o
r
m
a
r
e

p
r
o
g
r
a
m
e

U
E
S
t
r
.

J
u
l
e
s

M
i
c
h
e
l
e
t

n
r
.

1
8
,

T
e
l
.
:

2
0
3
.
5
4
.
4
1
,

F
a
x
:

2
3
0
.
2
4
.
5
3
A
D
R

5

V
E
S
T
d
i
r
e
c
t
o
r

H
o
r
i
a

I
M
B
R
I
T
i
m
i

o
a
r
a
,

S
t
r
.

P
r
o
c
l
a
m
a

i
a

d
e

l
a

T
i
m
i

o
a
r
a

n
r
.

5

c
o
d

1
9
0
0
t
e
l
.
:

+
4
0
-
2
5
6
-
1
9
.
1
9
.
2
3
t
e
l
.
/
f
a
x
:

+
4
0
-
2
5
6
-
1
9
.
1
9
.
8
1
e
-
m
a
i
l
:

o
f
f
i
c
e
@
a
d
r
5
v
e
s
t
.
r
o
h
i
m
b
r
i
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m
H
A
R
G
H
I
T
A
S
U
C
E
A
V
A
N
E
A
M
T
B
A
C
A
U
V
A
S
L
U
I
I
A
S
I
B
O
T
O
S
A
N
I
C
A
L
A
R
A
S
I
I
A
L
O
M
I
T
A


B
R
A
I
L
A
T
U
L
C
E
A
C
O
N
S
T
A
N
T
A
B
U
C
U
R
E
S
T
I
T
E
L
E
O
R
M
A
N
D
A
M
B
O
V
I
T
A
G
I
U
R
G
I
U
M
E
H
E
D
I
N
T
I
D
O
L
J
G
O
R
J
V
A
L
C
E
AO
L
T
C
O
V
A
S
N
A
B
R
A
S
O
V
P
R
A
H
O
V
A
A
R
G
E
S
B
U
Z
A
U
V
R
A
N
C
E
A
G
A
L
A
T
I
S
A
L
A
J
C
L
U
J
A
R
A
D B
I
H
O
R
T
I
M
I
S
A
L
B
A
S
I
B
I
U
M
U
R
E
S
B
I
S
T
R
I
T
A
-
N
A
S
A
U
D
C
A
R
A
S
-
S
E
V
E
R
I
N
5
4
3
2
1
7
19
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
RICOP - Program de Restructurare Industrial
i Reconversie Profesional

Al doilea apel - Schema de finanare a IMM-urilor
Programul RICOP este menit s sprijine eforturile guvernului de transferare a forei de
munc din ntreprinderi mari de stat cauzatoare de pierderi ctre sectoare economice noi
i viabile. Include patru scheme de finanare, dintre care una este prevzut a fi
relansat (al doilea apel) n 2003, i anume Schema de finanare a IMM-urilor.
14,5 milioane EURO
1. Braov, Covasna
2. Gorj, Vlcea, Dolj, Olt, Hunedoara
3. Arge, Dmbovia, Teleorman
4. Galai, Brila, Buzu
5. Bacu, Vaslui, Neam, Iai
ntreprinderi cu sediul legal n Romnia care:
- desfoar activiti n zonele int;
- au mai puin de 249 angajai;
- au cel puin 20% capital romnesc i nu mai mult de 49% capital
provenit din ri nemembre UE sau ri PHARE;
- nu au pierderi sau restane fa de creditori sau bugetul de stat.
orice tip de investiii menite s sprijine crearea sau extinderea de
afaceri, cum ar fi: investiii n echipament, mijloace de transport sau
cldiri necesare desfurrii activitii de producie.
activitile proiectului nu trebuie s fie n domeniul agriculturii, al
extraciilor, energiei i comerului (en-gros i en-detail).
- valoarea finanrii - ntre 10.000 - 300.000 EURO/proiect;
- co-finanare din partea beneficiarului - 40% din valoarea total a
proiectului, din care 20% pot fi n natur.
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea
Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureti, tel/fax: 315.34.70, e-mail:
contact@infoeuropa.ro www.infoeuropa.ro).
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Anca Curigu,
Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel. 203.54.40, fax.
230.24.53, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).
Unitatea de Management a Programului RICOP (Dana Ionel,
tel.: 336.85.24, fax: 312.42.84, e-mail: dana.ionel@mail.mfinante.
gv.ro, www.ricop.ro).
NB: Informaii suplimentare se pot obine la lansarea programului.
Buget
Zone eligibile
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contract
Schema de finanare a IMM-urilor - destinat sprijinirii IMM-urilor nou nfiinate i extinderea
celor deja existente.
20
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de finanare nerambursabile
Cooperare transfrontalier 2001 i 2002
Proiecte Comune de Mici Dimensiuni- CBC Romania - Bulgaria
Proiecte Comune de Mici Dimensiuni- CBC Romania - Ungaria
Fondul Proiecte Comune de Mici Dimensiuni va sprijini nfiinarea i dezvoltarea de
reele de cooperare transfrontalier i stabilirea de legturi ntre aceste reele i
reele mai ample ale Uniunii Europene. Aceasta va conduce la mbuntirea cooperrii
transfrontaliere dintre cele dou ri la nivel local i la dezvoltarea ulterioar a
potenialului economic a regiunilor de grani.
CBC RO - BG: judeele Mehedini, Olt, Dolj, Teleorman, Clrai,
Giurgiu i Constana
CBC RO - HU: judeele Arad, Bihor, Satu-Mare i Timi
CBC Romnia - Bulgaria:
550.000 EURO anual, dup cum urmeaz:
500.000 EURO reprezentnd contribuia UE;
50.000 EURO reprezentnd contribuia beneficiarilor romni.
CBC Romnia - Ungaria
550.000 EURO anual, dup cum urmeaz:
500.000 EURO reprezentnd contribuia UE;
50.000 EURO reprezentnd contribuia beneficiarilor romni.
CBC Romnia - Bulgaria:
550.000 EURO anual, dup cum urmeaz:
500.000 EURO reprezentnd contribuia UE;
50.000 EURO reprezentnd contribuia beneficiarilor romni.
CBC Romnia - Ungaria
550.000 EURO anual, dup cum urmeaz:
500.000 EURO reprezentnd contribuia UE;
50.000 EURO reprezentnd contribuia beneficiarilor romni.
Toate organizaiile locale non-profit descentralizate, precum:
- municipaliti i comuniti din cadrul regiunii de grani stabilite;
- organizaii la nivel judeean i de departament ;
- organizaii de cooperare inter-comunal;
- euroregiuni;
- camere de comer;
- asociaii profesionale;
- organizaii sindicale;
- ONG;
- instituii publice (coli, spitale etc.).
Fondul va sprijini aciuni de cooperare la scar mic, n urmtoarele
zone prioritare:
Dezvoltarea economic: Sprijin pentru proiecte mici care se
concentreaz pe dezvoltarea ntreprinderilor mici, a iniiativelor de
marketing, pieelor, expoziiilor i evenimentelor de promovare, etc;
crearea unor structuri de cooperare transfrontalier i parteneriate
ntre organizaii.
Mediu: Proiecte care se axeaz pe probleme specifice de mediu n
regiune, cum ar fi realizarea de studii, evaluarea problemelor,
instruire pe probleme de mediu, aciuni menite s creasc interesul
public pentru mediu etc.
Zone eligibile
Buget total pentru
programele din 2001
Buget total pentru
programele din 2002
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
21
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Turism: Fondul va oferi finanare pentru o serie de aciuni pentru
dezvoltarea turismului, care nu implic investiii, cum ar fi : studii,
planuri, msuri de dezvoltare instituional, instruire specializat
pentru IMM-uri i programe conexe de dezvoltare a resurselor umane.
Schimburi culturale: Promovarea schimburilor culturale deja
existente i a celor ce urmeaz s apar ntre grupuri locale din
ambele pri ale regiunii de grani; ntlniri i schimburi ntre tineri;
activiti artistice i de sprijin n domeniul artistic; evenimente
culturale tradiionale i aciuni similare cu accent pe stabilirea unor
tradiii i a unei cooperri pe termen lung.
Democraie la nivel local: Proiecte care ajut la crearea i
intensificarea abilitilor structurilor organizaionale din administra-
ia public local i regional sau din alte organizaii (camere de
comer, asociaii comerciale, sindicate, ONG-uri). Se vor organiza
cursuri de instruire i se va disemina informaia relevant pentru a
facilita organizarea de vizite, elaborarea de proiecte i
familiarizarea cu diferitele aspecte procedurale. Proiectele comune
pot presupune i elaborarea de materiale pentru nvmntul la
distan. Vor fi sprijinite i activiti de transfer de know-how i
experien n domeniul educaional la diverse nivele.
Studii de planificare i de dezvoltare: Proiecte care ofer o baz
pentru planificare n cadrul unei regiuni de grani: proiectele vor
facilita planificarea comun n regiunile de grani, programe
comune de cercetare, sprijin pentru elaborarea unei strategii de
dezvoltare regional n zonele de grani cu scopul de a defini
prioritile comune de dezvoltare. Pot fi incluse de asemenea
proiectele pentru sprijinirea formulrii cererilor de finanare i
elaborarea de studii de fezabilitate.
ntre 5 000 i 50 000 EURO.
contribuia UE: maximum 90% din valoarea total a proiectului
contribuia solicitantului: minimum 10% (n numerar sau n natur)
Finanrile se vor acorda numai pentru proiecte al cror obiectiv
imediat nu este de natur comercial i este strict non-profit.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Doina S erban, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.41, fax:
230.24.53, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Ministerul Dezvoltrii i Prognozei (George Cotiga, Str.
Ministerului, nr. 2-4, Bucureti, tel.: 312.31.90, 314.20.85/int. 1520,
www.mdp.ro).
NB: Informaii suplimentare se pot obine la lansarea programului.
Condiii de finanare
Contact
22
I Programe finanate prin PHARE
Scheme de creditare
Facilitatea de finanare a IMM-urilor
LANSAT
100 milioane EURO
IMM care ndeplinesc urmtoarele condiii:
sunt entiti juridice romneti;
au capital privat;
au maximum 100 de angajai i o cifr de afaceri anual de
maximum 40 millioane EURO sau un bilan de maximum 27
milioane EURO;
nu sunt implicate n activiti legate de pariuri, afaceri imobiliare,
operaiuni bancare, asigurri sau intermediere financiar,
armament sau alte activiti care sunt inscrise pe lista BERD a
activitilor excluse pe criterii de mediu.
Investiii n mijloace fixe i capital de lucru pentru ntreprinderi noi sau
deja existente.
Valoarea creditului: ntre 10 000 i 125 000 EURO/proiect
Contribuia solicitantului:
min. 15%din valoarea total a proiectului pentru ntreprinderile deja existente
min. 30% din valoarea total a proiectului pentru ntrepriderile nou-create
Contribuia UE + contribuia bncii:
max. 85%din valoarea total a proiectului pentru ntreprinderile deja existente
max. 70% din valoarea total a proiectului pentru ntreprinderile nou-create
Perioada de rambursare: creditele se ramburseaz n maximum 4 ani,
cu o perioad de graie de ase luni.
La sediul tuturor sucursalelor bncilor care au semnat acorduri de
mprumut.
Buget total n Romnia
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Unde se depun
cererile de finanare
Facilitatea de finanare a IMM-urilor este un program dedicat sprijinirii IMM-urilor din
rile candidate n vederea integrrii acestor ri n Uniunea European. Programul este
co-finanat de Comisia European prin Programul Phare, Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare (BERD). Facilitatea de finanare a IMM-urilor are un buget
total, alocat pentru toate rile participante, n valoare de 710 milioane EURO (600
milioane EURO - contribuia BERD, la care se adaug 110 milioane EURO - contribuia
Uniunii Europene) destinat creditelor pentru IMM-uri prin intermediul bncilor locale i
investiiilor n fonduri private de capital. Schema include i faciliti de leasing financiar.
Programul are dou componente: (1) Credite i Garanii - care ofer credite, garanii i suport
tehnic (2) Capital - care ofer fonduri de investiii pentru ntreprinderi noi. n Romnia doar prima
component este operaional.
Au fost semnate acorduri de mprumuturi cu urmtoarele bnci romneti:
Banca Transilvania - 10 milioane EURO;
Banca Comercial Romn (BCR) - 40 milioane EURO;
Alpha Bank Romania (ABR) - 10 milioane EURO;
Banca Agricola Raiffeisen SA - 15 milioane EURO;
BancPost - 10 milioane EURO;
Volksbank Romania - 10 milioane EURO;
Banca Romneasc - 5 milioane EURO.
23
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Toate formularele se pot obine de la bncile mai sus menionate.
Banca Transilvania, Cluj Napoca (Gabriela Blaj, tel.: 0264-407.150,
fax: 0264-407.174, e-mail: btrl@btrl.ro, www.bancatransilvania.ro).
BCR Sediul Central - Bucureti (Cornelia Buc, tel.: 310.27.85,
fax: 311.19.70, e-mail: Maria.Busca@bcr.ro, www.bcr.ro).
Alpha Bank Romania, Bucureti (Cornelia Tudorache, Director al
departamentului credite, tel.: 209.23.92, fax: 321.71.97, e-mail:
ibarliha@alphabank.ro, www.alphabank.ro).
Banca Agricol Raiffeisen (Ctlin Ionescu, S ef de departament,
linie gratuit de informare: 0800.802.0202, tel.: 323.00.31, fax:
322.93.39, e-mail: catalin.ionescu@rbaro.ro).
BancPost (Maria Sultnoiu, Consilier al preedintelui, tel.:
335.62.75, 336.97.84, fax: 336.11.25, email: maria.sultanoiu@
bancpost.ro, www.bancpost.ro).
Volksbank Romania (Laureniu Mitrache, tel.: 303.93.00, fax:
303.93.93, laurentiu.mitrache@volksbank.com.ro, www.
volksbank.com.ro).
Banca Romneasc (Daniela Frigioiu, tel.: 312.16.01/int. 166, 167,
fax: 321.16.08, www.bcrom.ro).
Toate bncile menionate mai sus.
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Anca Curigu, Str.
Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.40, fax:
230.24.53, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).
BERD, Filiala Local Bucureti (Virginia T one, tel.: 202.71.11,
fax: 201.71.10).
Documente necesare
Contact
24
I SAPARD
Scheme de finanare nerambursabile
Programul SAPARD
SAPARD este programul UE pentru agricultur i dezvoltare rural. Programul i
propune s rezolve problemele legate de prelucrarea i comercializarea produselor
agricole i s aduc aceste dou activiti mai aproape de standardele UE. Programul
finaneaz investiii att publice ct i private. n perioada 2000 - 2006, Romnia va
primi 150 milioane EURO pe an finanare UE i 50 milioane EURO pe an finanare de la
bugetul de stat al Romniei.
n perioada 2000-2006, se finaneaz 11 msuri n cadrul programului SAPARD:
Axa 1: mbuntirea competitivitii produselor agricole i piscicole prelucrate:
1.1 mbuntirea procesului de prelucrare i comercializare a produselor agricole i piscicole;
1.2 mbuntirea standardelor privind calitatea i controlul produselor de origine vegetal
i animal i a standardelor privind protecia alimentelor i a consumatorului.
Axa 2: mbuntirea infrastructurii pentru dezvoltare rural i pentru agricultur:
2.1 Dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale;
2.2 Managementul resurselor de ap.
Axa 3: Dezvoltarea economic a zonelor rurale:
3.1 Investiii n exploatri agricole;
3.2 nfiinarea de grupuri ale productorilor agricoli;
3.3 Metode de producie care au n vedere protejarea mediului nconjurtor i conservarea
mediului natural;
3.4 Diversificarea activitilor economice;
3.5 Msuri forestiere.
Axa 4: Dezvoltarea resurselor umane:
4.1 mbuntirea pregtirii profesionale;
4.2 Asisten tehnic, inclusiv studii care s contribuie la pregtirea i monitorizarea programului,
precum i la campania de publicitate i informare.
Din cele 11 msuri, 6 urmeaz a fi lansate n 2003, respectiv:
mbuntirea procesului de prelucrare i comercializare a produselor agricole i
piscicole (1.1) - deja lansat;
Dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale (2.1) - deja lansat;
Investiii n exploatri agricole (3.1);
Diversificarea activitilor economice (3.4);
Msuri forestiere (3.5);
mbuntirea pregtirii profesionale (4.1).
Este posibil ca i celelalte msuri s fie lansate, pe msur ce sunt acreditate.
Informaiile de mai jos sunt susceptibile de a fi modificate, n funcie de deciziile
Comitetului de Monitorizare SAPARD.
1.1 mbuntirea procesului de prelucrare i comercializare a
produselor agricole i piscicole
Obiectivul general urmrete trei aspecte: (1) rentabilizarea prelucrrii i comercializrii produselor
agricole i piscicole, cu scopul de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar, (2) creterea
competitivitii i valorii adugate a produselor i (3) crearea de noi locuri de munc. Msura va fi
nsoit de privatizarea i restrngerea treptat a sectorului de stat supradimensionat.
25
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
255,86 milioane EURO (191,9 milioane EURO - contribuia UE).
asociaii i grupuri de productori (cu personalitate juridic);
societi comerciale cu capital integral privat;
asociaii, grupuri de productori i societi comerciale private din
sectorul viticol, care prelucreaz exclusiv soiuri superioare de
struguri.
Msura se concentreaz pe proiectele de investiii destinate:
mbuntirii i optimizrii procesului de prelucrare i
comercializare a produselor agricole i piscicole;
crerii sau modernizrii reelelor de colectare locale, a capacitilor
de preluare, stocare, condiionare, sortare i ambalare a produselor
agricole i piscicole.
Investiiile vor viza urmtoarele sectoare: lapte i produse lactate; carne
i ou; legume, fructe i cartofi; struguri, soiuri superioare de vin; pete,
acvacultur i cultura stridiilor; cereale; semine oleaginoase, zahr.
Proiectele propuse vor fi obligatoriu localizate n mediul rural, cu
excepia celor destinate modernizrii capacitilor de producie
deja existente, care pot fi amplasate n mediul urban.
Limite de buget: ntre 30.000 i 2.000.000 EURO
Pentru lapte i produse lactate, carne, fructe i legume, vinificaie,
pete, cartofi:
- 50% contribuie SAPARD;
- 50% contribuia beneficiarului.
Pentru cereale, semine oleaginoase, zahr:
- 30% contribuie SAPARD;
- 70% contribuia beneficiarului.
Agenia SAPARD (Str. Negustori, nr. 1B, Bucureti, tel.: 311.08.68,
fax: 315.61.19, e-mail: promovare@sapard.ro).
Birourile regionale ale Ageniei SAPARD (vezi harta de la pagina
30).
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Anca Curigu,
Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.40,
fax: 230.24.53, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int)
Delegaia Comisiei Europene n Romnia: www.infoeuropa.ro
Agenia SAPARD: www.sapard.ro
Directoratul General pentru Agricultur al Comisiei Europene:
www.europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm
Rapoarte pentru sectorul agricol:
europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/ceeccomp/index_en.htm
Buget total
(2000 - 2006)
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Site-uri web
26
2.1 Dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale
Obiectivul acestei msuri l constituie mbuntirea infrastructurii n mediul rural, att pentru a ridica
standardele de munc i via ct i pentru a reine populaia n mediul rural. Msura va contribui la:
mbuntirea accesului locuitorilor din aezrile rurale la reeaua rutier i feroviar,
precum i la fermele agricole, la obiectivele economice sau turistice;
sporirea activitilor economice, comerciale i turistice;
mbuntirea condiiilor igienico-sanitare i a activitilor productive;
mbuntirea calitii mediului i reducerea surselor de poluare.
I SAPARD
Scheme de finanare nerambursabile
Programul SAPARD
438,77 milioane EURO (329,08 milioane EURO contribuia UE)
Consilii locale comunale;
Asociaii ale consiliilor comunale cu personalitate juridic.
Se finaneaz urmtoarele msuri secundare:
Drumuri n zonele rurale: construirea de drumuri noi i
modernizarea celor existente. Au prioritate drumurile de acces la
drumurile publice judeene i naionale i la reeaua feroviar.
Sisteme de alimentare cu ap potabil a zonelor rurale:
construirea de noi reele de alimentare cu ap i extinderea
i/sau modernizarea celor existente (captarea apei de izvor,
alimentare cu ap, staii de tratare a apei, rezervoare de
stocare a apei, staii de pompare, reele de distribuie a apei);
Sistem de canalizare centralizat n zone rurale:
construirea de reele de canalizare noi i extinderea i /sau
modernizarea reelei existente (reele de colectare a apelor
uzate, instalaii de tratare a apelor uzate, staii de pompare i
conducte de evacuare a apelor uzate);
Sunt de asemenea eligibile pentru finanare :
sistemele IT sau programele (soft) destinate controlului
calitii i monitorizrii funcionrii procesului;
o parte din cheltuielile reprezentnd plata onorariilor arhitec-
ilor, inginerilor, consultanilor, consultan juridic, studii de
fezabilitate, cumprarea de licene i patente, elaborarea i
implementarea unui proiect legat nemijlocit de prezenta
msur, cheltuieli care nu trebuie s depeasc 12% din
costul eligibil total al proiectului;
Proiectul se va desfura obligatoriu n mediul rural.
Limite de buget: ntre 100.000 i 1.000.000 EURO.
Pentru proiecte care nu genereaz beneficii nete substaniale,
contribuia din fondurile SAPARD poate fi de pn la 100% din costul
total eligibil.
Un beneficiar are dreptul la finanarea a maximum 2 proiecte pe toat
durata programului SAPARD (2000-2006), a cror valoare total nu va
depi 1 milion EURO.
Vezi pag. 25.
Vezi pag. 25.
Buget total
(2000 - 2006)
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Site-uri web
27
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
226,16 milioane EURO (169,62 milioane EURO din contribuia UE)
productori agricoli individuali;
asociaii agricole familiale;
asociaii agricole fr personalitate juridic;
grupuri de productori sau alte asociaii agricole din sectorul
agricol privat;
societi comerciale agricole cu capital integral privat.
Sectorul plantelor:
achiziionarea de utilaje moderne: tractoare, combine, maini,
instalaii i echipamente agricole;
reabilitarea livezilor sau viilor, inclusiv procurarea materialului
sditor i nlocuirea varietilor de Vinis vinifera;
investiia n fermele de cultivare a plantelor agricole prin
modernizarea i extinderea cldirilor i utilitilor (alimentare
cu ap i curent electric, alimentare cu energie termic,
canalizare etc.);
modernizarea i construirea de noi sere cu structur metalic
uoar, dotate cu centrale proprii de nclzire i instalaii de
irigare, inclusiv reea utilitar.
Sectorul creterii animalelor:
procurarea de exemplare din rase de animale cu potenial
genetic mare;
investiii n tractoare, echipamente, utilaje i instalaii
destinate creterii animalelor;
construirea de noi ferme de animale sau modernizarea celor
existente, inclusiv dotarea acestora cu facilitile necesare.
Proiectul se va derula obligatoriu n mediul rural.
Limite de buget: ntre 10.000 i 500.000 EURO.
Fondurile SAPARD acoper max. 50% din costul eligibil al proiectului,
restul de 50% se asigur de beneficiar.
Vezi pag. 25.
Vezi pag. 25.
Buget total
(2000 - 2006)
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Site-uri web
3.1 Investiii n exploatri agricole
Msura are dou obiective: (1) s contribuie n acelai timp la creterea veniturilor productorilor
agricoli i la mbuntirea condiiilor de via i munc ale acestora, i (2) s asigure creterea
i ngrijirea animalelor n condiii igienice.
28
I SAPARD
Scheme de finanare nerambursabile
Programul SAPARD
3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice
Aceast msur i propune s creeze i / sau s pstreze locuri de munc i s genereze
venituri alternative, prin diversificarea activitilor rurale n domeniul agricol i forestier.
150,32 milioane EURO (112,74 milioane EURO - contribuia UE).
fermieri, proprietari de terenuri forestiere i/sau piscicultori,
persoane fizice (productori individuali de bunuri i/sau servicii);
asociaii familiale, asociaii i grupuri de productori cu
personalitate juridic;
societi comerciale cu capital integral privat.
Se acord sprijin financiar pentru:
nfiinarea de i investiia n anumite organizaii non-profit;
modernizarea i/sau crearea unitilor de revizie a utilajelor
agricole i a unitilor de furnizare a matrialelor agricole;
agro-turism n zonele rurale (nfiinarea i modernizarea
pensiunilor agro-turistice i de turism rural; dezvoltarea
serviciilor n domeniul recreativ);
turism forestier (vntoare, turism ecologic, pescuit sportiv) i
creterea vnatului;
revitalizarea activitilor meteugreti;
dezvoltarea i modernizarea acvaculturii i a activitilor
turistice pescreti;
sericicultur, stuprit, cultivarea ciupercilor, a arbutilor
fructiferi i a plantelor medicinale.
Limite de buget: ntre 5.000 i 200.000 EURO, din care 50% suportat
de beneficiar i 50% de programul SAPARD.
Un beneficiar poate primi finanare pentru max. 2 proiecte pe durata
programului SAPARD (2000-2006), a cror valoare total nu va depi
200.000 EURO.
Vezi pag. 25.
Vezi pag. 25.
Buget total
(2000 - 2006)
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Site-uri web
157,24 milioane EURO (117,93 milioane EURO din contribuia UE).
mpduriri:
- proprietarii de terenuri inapte pentru agricultur din sectorul privat
(persoane fizice i juridice) i din sectorul de stat (comune).
Pepiniere:
- persoane juridice private i persoane fizice
- asociaii familiale cu personalitate juridic
Exploatri forestiere:
- ageni economici privai
Drumuri forestiere:
- asociaii ale proprietarilor particulari
- comunele i asociaiile comunale
Buget total
(2000 - 2006)
Cine poate solicita
finanare
3.5 Msuri forestiere
Obiectivele acestei msuri sunt: (1) creterea rolului pdurii n mbuntirea condiiilor de
mediu, (2) extinderea suprafeei mpdurite, (3) mpdurirea terenurilor degradate,
(4) diminuarea efectelor secetei, i (5) reducerea procesului de deertificare. Proiectul i
propune, de asemenea, s promoveze gestionarea durabil a pdurilor, dezvoltarea silviculturii
i ntreinerea i mbuntirea resurselor silvice.
29
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
4.1 mbuntirea pregtirii profesionale
Aceast msur urmrete mbuntirea cunotinelor i competenelor profesionale ale
fermierilor i, n general, ale lucrtorilor din agricultur, silvicultur i piscicultur. Totodat,
msura va facilita orientarea acestora spre activiti neagricole.
Asociaii ale proprietarilor de pduri:
- asociaii legal nfiinate de proprietarii particulari de pduri
Msura va finana urmtoarele tipuri de investiii:
mpdurire:
pentru beneficiarii privai: se acord asisten pe durata a 5
ani, pentru nfiinarea i ntreinerea plantaiilor i a
varietilor de copaci cu cretere foarte rapid;
pentru beneficiarii de stat (comune): asistena se acord
numai pentru nfiinarea plantaiilor.
Pepiniere: Investiii n crearea de noi pepiniere i modernizarea celor
existente.
Exploatri forestiere: investiii menite s contribuie la ameliorarea i
intensificarea exploatrilor forestiere (prelucrare primar) i a capacitii
de transport.
Drumuri forestiere: investiii n construirea i modernizarea drumurilor
forestiere, inclusiv lucrri de regularizare i platforme primare, sisteme
de marcare, semnalizare i avertizare destinate reelei de drumuri
forestiere publice i private.
Asociaii ale proprietarilor de pduri: nfiinarea, dotarea i
administrarea asociaiilor proprietarilor de pduri, care colaboreaz la
realizarea unei gestionri eficiente i durabile a pdurilor proprii
(elaborarea planurilor de gestionare a fondului forestier).
Proiectul se va derula obligatoriu n mediul rural.
Limite de buget: ntre 10.000 i 500.000 EURO
Pentru beneficiarii privai: 50% contribuie privat, 50% contribuie
SAPARD.
Pentru beneficiarii publici: pn la 100 % contribuie SAPARD.
Vezi pag. 25.
Vezi pag. 25.
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Site-uri web
81,049 milioane EURO (60,78 milioane EURO din contribuia UE).
Diverse organisme specializate n servicii de pregtire profesional.
Pachete de instruire n urmtoarele sectoare: agricultur i piscicultur;
cultivarea pmntului prin metode ecologice; monitorizarea i evaluarea
problemelor importante de mediu, gestionarea fondului silvic,
administrarea i marketingul holdingurilor viabile, instruirea n sisteme
informaionale, transferul de tehnologie i know-how etc.
Limite de buget: ntre 10.000-100.000 EURO.
Programul SAPARD poate finana pn la 100% din costurile eligibile
ale proiectului.
Vezi pag. 25.
Vezi pag. 25.
Buget total
Cine poate solicita
finanare
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Contact
Site-uri web
30
6
M
A
R
A
M
U
R
E
S
H
U
N
E
D
O
A
R
A
S
A
T
U
-
M
A
R
E
B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

6

N
o
r
d
-
V
e
s
t
S
t
r
.

1

D
e
c
e
m
b
r
i
e

1
9
1
8
,

n
r
.

1
3

S
a
t
u

M
a
r
e
,
j
u
d
.

S
a
t
u

M
a
r
e
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
6
1
-
7
6
.
8
7
.
0
7
E
-
m
a
i
l
:

b
r
a
s
s
m
6
1
@
h
o
t
m
a
i
l
.
c
o
m
P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t
:

I
o
a
n

M
a
r
c
h
i

,
D
u
m
i
t
r
u

T

i
m
e
r
m
a
n
B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

7

C
e
n
t
r
u
S
t
r
.

I
u
l
i
u

M
a
n
i
u
,

n
r
.

1
3
,

A
l
b
a

I
u
l
i
a
,

j
u
d
.
A
l
b
a
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
5
8
-
8
1
.
0
3
.
3
5
P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t
:

A
n
a

G
o
i
a
M
o
c
a
n
,

S
t
a
n
c
a

M
o
c
a
n
B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

4

S
u
d
-
V
e
s
t

O
l
t
e
n
i
a
S
t
r
.

U
n
i
r
i
i
,

n
r
.

1
9
,

C
r
a
i
o
v
a
,

j
u
d
.

D
o
l
j
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
5
1
-
4
1
.
5
3
.
9
1

E
-
m
a
i
l
:

s
a
p
a
r
d
c
r
a
i
o
v
a
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m

,
s
a
p
a
r
d
c
r
a
i
o
v
a
@
k
.
r
o

P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t
:

D
a
n
i
e
l

P
o
p
e
s
c
u
,
I
o
n
i
c


F
l
o
r
e
a
B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

3

S
u
d

-

M
u
n
t
e
n
i
a
S
t
r
.

M
i
r
c
e
a

c
e
l

B
a
t
r
a
n
,

n
r
.

1
2
,
T

r
g
o
v
i

t
e
,

j
u
d
.

D

m
b
o
v
i

a
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
4
5
-
6
2
.
0
2
.
4
1

E
-
m
a
i
l
:

s
a
p
a
r
d
3
t
g
v
@
s
o
f
t
e
x
.
r
o

P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
:

D
o
r
i
n
a

C
o
m

a
,


M
a
r
i
l
e
n
a

N
e
d
e
l
c
u
B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

1

N
o
r
d
-
E
s
t
S
t
r
.

t
e
f
a
n

c
e
l

M
a
r
e

i

S
f

n
t
,

n
r
.
4
7
-
4
9
,

j
u
d
.

I
a

i
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
3
2
-
2
6
.
2
6
.
9
6

(
7
)
E
-
m
a
i
l

s
a
p
a
r
d
_
n
e
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m

P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
:

T
e
o
d
o
r

R
o
b
u
,
I
o
n

G

l
c

B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

8

B
u
c
u
r
e

t
i

-

I
l
f
o
v
S
t
r
.

R
o
s
e
t
t
i
,

n
r
.
4
,

S
e
c
t
o
r

1
,

B
u
c
u
r
e

t
i
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
1
-
3
1
1
.
0
6
.
6
5
E
-
m
a
i
l

b
r
i
p
s
8
@
k
.
r
o

P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
:

C
o
r
n
e
l

V
a
s
i
l
i
u
,

O
l
g
u

a

M
a
g
d
a
l
e
n
a

M
i
l
o
i
u

B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

2

S
u
d
-
E
s
t
S
t
r
.

R
e
v
o
l
u
t
i
a

d
i
n

2
2
D
e
c
e
m
b
r
i
e
,

n
r
.

1
7
,

C
o
n
s
t
a
n

a
,
j
u
d
.

C
o
n
s
t
a
n

a
T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
4
1
-
6
1
.
7
1
.
2
2

E
-
m
a
i
l
:

s
a
p
a
r
d
2
@
e
m
a
i
l
.
r
o
,
s
a
p
a
r
d
2
@
y
a
h
o
o
.
c
o
m


P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
:
G
h
e
o
r
g
h
i


C
o
r
b
u
,

A
d
r
i
a
n
a

S

u
r
c

A
g
e
n

i
a

S
A
P
A
R
D
,

B
u
c
u
r
e

t
i
G
a
b
r
i
e
l
a

T
e

i
l
e
a
n
u
,

C

l
i
n
a

M
u

a
t

S
t
r
.

N
e
g
u
s
t
o
r
i
,

N
r
.

1
B
,

S
e
c
t
o
r

2
,

B
u
c
u
r
e

t
i
T
e
l
:

+
4
0
-
2
1
-
3
1
1
.
1
0
.
7
1
,

T
e
l
/
F
a
x
:

+
4
0
-
2
1
-
3
1
1
.
0
9
.
9
9
,

e
-
m
a
i
l
:

p
r
o
m
o
v
a
r
e
@
s
a
p
a
r
d
.
r
o
D
e
l
e
g
a

i
a

C
o
m
i
s
i
e
i

E
u
r
o
p
e
n
e

n

R
o
m

n
i
a
A
n
c
a

C
u
r
i
g
u

,

C
o
o
r
d
o
n
a
t
o
r

I
n
f
o
r
m
a
r
e


P
r
o
g
r
a
m
e

U
E
S
t
r
.

J
u
l
e
s

M
i
c
h
e
l
e
t
,

N
r
.

1
8
,

T
e
l
:

2
0
3
.
5
4
.
4
0
,

F
a
x
:

2
3
0
.
2
4
.
5
3
,

e
-
m
a
i
l
:

a
n
c
a
.
c
u
r
i
g
u
t
@
c
e
c
.
e
u
.
i
n
t
B
i
r
o
u
l

r
e
g
i
o
n
a
l

5

V
e
s
t
S
t
r
.

P
i
a

a

L
i
b
e
r
t

i
i
,

n
r
.

1
,
T
i
m
i

o
a
r
a
,

j
u
d
.

T
i
m
i

T
e
l
/
F
a
x
:
:

+
4
0
-
2
5
6
-
4
3
.
2
6
.
6
5
E
-
m
a
i
l

:
s
a
l
a
g
e
a
n
@
m
a
i
l
.
d
n
t
t
m
.
r
o

P
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t
:
D
a
n
i
e
l
a

S

g
e
a
n
,

S
o
n
i
a

A
d
e
l
i
n
a

D
i
g
H
A
R
G
H
I
T
A
S
U
C
E
A
V
A
N
E
A
M
T
B
A
C
A
U
V
A
S
L
U
I
I
A
S
I
B
O
T
O
S
A
N
I
C
A
L
A
R
A
S
I
I
A
L
O
M
I
T
A


B
R
A
I
L
A
T
U
L
C
E
A
C
O
N
S
T
A
N
T
A
B
U
C
U
R
E
S
T
I
T
E
L
E
O
R
M
A
N
D
A
M
B
O
V
I
T
A
G
I
U
R
G
I
U
M
E
H
E
D
I
N
T
I
D
O
L
J
G
O
R
J
V
A
L
C
E
AO
L
T
C
O
V
A
S
N
A
B
R
A
S
O
V
P
R
A
H
O
V
A
A
R
G
E
S
B
U
Z
A
U
V
R
A
N
C
E
A
G
A
L
A
T
I
S
A
L
A
J
C
L
U
J
A
R
A
D B
I
H
O
R
T
I
M
I
S
A
L
B
A
S
I
B
I
U
M
U
R
E
S
B
I
S
T
R
I
T
A
-
N
A
S
A
U
D
C
A
R
A
S
-
S
E
V
E
R
I
N
5
4
3
2
1
7
31
II Programe comunitare deschise participrii RomIaniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
LIFE III
2000 - 2004
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Obiectivul general al acestui program este sprijinirea implementrii i dezvoltrii politicilor de
mediu i legislaiei UE, n special integrarea politicii de protecie a mediului n cadrul altor
politici i dezvoltarea durabil n cadrul UE. Programul are dou componente, LIFE-Mediu i
LIFE-Natura, n cadrul crora sunt finanate msuri de protecie a mediului i de conservare a
habitatelor naturale i a florei i faunei slbatice.
Programul LIFE este deschis entitilor nregistrate n statele membre ale Uniunii
Europene (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Frana, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie),
n anumite ri candidate (Estonia, Letonia, Polonia, Romnia, Slovacia,
Slovenia, Ungaria) i n ri tere mediteraneene sau de la Marea Baltic.
Aceste entiti pot fi persoane fizice sau juridice, companii publice sau private
(inclusiv IMM-uri, ONG-uri, universiti, institute de cercetare) cu activitate n
domeniul proteciei mediului i a habitatelor.
640 milioane EURO (160 milioane EURO anual)
Romnia particip la urmtoarele componente:
LIFE-Natura: contribuie la implementarea directivelor comunitare "Psri"
(79/409/EEC) i "Habitate" (92/43/EEC) i, n special, la crearea reelei
europene de zone protejate - NATURA 2000 - viznd administrarea i
conservarea local a celor mai valoroase specii de faun i flor, precum i
a habitatelor.
LIFE-Mediu: contribuie la dezvoltarea tehnicilor i a metodelor
inovatoare prin co-finanarea de proiecte demonstrative. Sunt eligibile
pentru finanare cinci sectoare de activitate: (1) dezvoltarea i
planificarea exploatrii terenurilor; (2) administrarea apei; (3) reducerea
impactului activitilor economice asupra mediului; (4) administrarea
deeurilor; (5) reducerea impactului produselor asupra mediului prin
implementarea unei politici integrate. Life-Mediu nu finaneaz atragerea
investiiilor n tehnologia existent sau n infrastructur.
LIFE-Natura: Contribuia UE este de maximum 50% din costul total eligibil. n
mod excepional, pentru proiecte care urmresc prioritizarea habitatelor naturale
i a speciilor prioritare, contribuia UE poate fi de maximum 75% din costul total
eligibil. Pentru msurile nsoitoare, contribuia UE poate fi de pn la 100%.
LIFE-Mediu: Contribuia UE poate fi de maximum 30% din costurile totale
eligibile pentru proiectele potenial generatoare de venit (n viitor) sau de
reducere a costurilor operaionale. Pentru celelalte proiecte, contribuia UE
poate fi de maximum 50%.
Termenele limit pentru 2003 vor fi anunate pe site-ul Life http://europa.eu.int/
comm/environment/life/home.htm sau prin intermediul Autoritii Naionale.
Proiectele se vor depune mai nti la Autoritatea Naional competent, Unitatea
LIFE din cadrul Ministerului Apelor i Proteciei Mediului, Bd. Libertii,
nr. 12, Bucureti.
ntr-o a doua etap, proiectele vor fi trimise de ctre autoritatea naional
Comisiei Europene (vezi detalii mai jos).
Toate documentele necesare vor fi disponibile la adresa www.europa.
eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm sau la autoritatea naional.
European Commission, DG ENV.D.1, BU-9 02/1, B-1049 Brussels, fax:
+32-2-296.95.56, europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
Autoritile naionale romne:
LIFE Natura: Ministerul Apelor i Proteciei Mediului (Adriana Baz
Director, Direcia de protecie i conservare a biodiversitii, arii protejate i
monumente ale naturii, Bd. Libertii, nr. 12, sector 5, Bucureti, tel.:
410.05.31, fax:410.02.82, e-mail: baz@mappm.ro, biodiv@mappm.ro)
LIFE Natura: Ministerul Apelor i Proteciei Mediului (Costel Hanta,
Director, Bd. Libertii, nr. 12, sector 5, Bucureti, tel/fax: 335.00.67, e-mail:
hantac@mappm.ro)
Pentru a gsi un partener, putei introduce un anun la seciunea Parteneriat a
site-ului LIFE: http://europa.eu.int/comm/environment/life/tools/partnerships.htm
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Termen limit de depunere
a cererilor de finanare
Unde se depun cererile
de finanare
Documente necesare
Contact
32
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
Programul cadru 6
2002 - 2006
Toate entitile implicate n cercetare, diseminare sau aplicare a
rezultatelor, institute de cercetri, instituii de nvmnt la nivel
academic (universiti, studeni, profesori, catedre de cercetare din
cadrul universitilor etc.), IMM-uri din cele 15 state membre i din rile
candidate.
17,5 miliarde EURO
PC6 este structurat pe trei capitole axate pe urmtoarele activiti specifice:
I. Centralizarea i integrarea cercetrii comunitare
1. S tiina vieii, genetic i biotehnologie n domeniul sntii:
- Genetic avansat i aplicaiile acesteia n domeniul
sntii;
- Combaterea afeciunilor majore.
2. Tehnologia societii informatizate;
3. Nano-tehnologii i nano-tiine, materiale multifuncionale
bazate pe cunoatere, aparatur i procese de producie moderne;
4. Aeronautic i spaiu;
5. Calitatea produselor alimentare i protecia alimentar;
6. Dezvoltare durabil, schimbarea global i ecosisteme:
- Sisteme energetice durabile;
- Transport de suprafa durabil;
- Schimbarea global i ecosisteme.
7. Cetenii i administraia n societatea bazat pe cunoatere;
8. Activiti specifice, n domenii extinse ale cercetrii.
II. Structurarea Zonei de Cercetare European (ERA)
1. Cercetare i inovaie;
2. Resurse umane;
3. Infrastructuri cercetare;
4. S tiin i societate.
III. Consolidarea bazelor Zonei de Cercetare European
1. Sprijin n coordonarea activitilor;
2. Dezvoltarea coerent a politicilor de cercetare i inovaie.
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Programul cadru 6 (PC6) este principalul instrument al UE destinat finanrii cercetrii
n Europa, avnd scopul de a contribui la crearea unei adevrate Zone de Cercetare
European (ERA). ERA reprezint imaginea viitorului pentru cercetarea n Europa, o
pia intern a tiinei i tehnologiei. Ea asigur excelena activitii tiinifice, a
competitivitii i a creativitii, prin promovarea unei mai bune cooperri i
coordonri ntre factori principali la toate nivelurile.
PC6 este un program-cadru multi-anual care stabilete toate activitile de cercetare,
de dezvoltare tehnologic i experimentare din Comunitate (RTD). Programul are dou
pri distincte:
1. Programul-cadru al Comunitii Europene (CE), destinat activitilor de cercetare,
dezvoltare tehnologic i experimentare;
2. Programul-cadru Euratom destinat cercetrii i instruirii n sectorul nuclear.
33
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Programul-cadru Euratom va finana activiti orientate spre:
1. Gestionarea deeurilor radioactive;
2. Fuziune termonuclear controlat;
3. Protecia contra radiaiilor;
4. Alte activiti;
5. Activiti ale Centrului Comun de Cercetare.
Condiiile de finanare sunt descrise n apelul pentru propuneri pentru
fiecare program n parte.
Termenele limit sunt anunate n apelurile pentru propuneri, care se
public la adresele http://europa.eu.int/eur-lex i http://www.cordis.lu/
fp6/calls.htm
Propunerile de proiecte trebuie s fie trimise Comisiei Europene de
ctre partenerul principal, ca rspuns la un apel pentru propuneri sau
la un anun de licitaie publicat de ctre Comisie.
Cererile de finanare i apelurile pentru propuneri pot fi descrcate de
la urmtoarea adres de Internet: www.cordis.lu/fp6/step.htm
European Commission, DG Research
SDME 2/85
B-1049 Brussels - Belgium
europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
Ministerul Educaiei i Cercetrii (Str. Mendeleev, nr. 21-25,
Bucureti, tel.: 212.87.06, fax: 210.92.75, e-mail: msbarna@mct.ro,
www.mct.ro)
Reeaua Punctelor de contact naionale: www.cordis.lu/fp6/ncp.htm
Pentru a gsi un partener, accesai: www.cordis.lu/fp6/partners.htm
Informaii suplimentare despre promovarea inovaiei i ncurajarea
participrii IMM-urilor sunt disponibile la adresa: www.euro-info.ccir.ro/
Condiii de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Unde se depun
cererile de finanare
Documente necesare
Contact
34
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
LEONARDO DA VINCI II
2000 - 2006
Programul Leonardo da Vinci promoveaz:
dezvoltarea aptitudinilor i competenei tinerilor aflai n procesul de formare
profesional i instruire la toate nivelurile;
mbuntirea calitii i ncurajarea accesului la instruire permanent, n vederea
dezvoltrii capacitii de adaptare la schimbrile tehnologice i organizaionale;
promovarea i ntrirea contribuiei pe care o are formarea profesional la inovaie,
n vederea creterii competitivitii i a spiritului antreprenorial pentru crearea de
noi locuri de munc; cooperarea ntre instituiile de instruire, inclusiv ntre
universiti i companii comerciale, mai ales ntreprinderile mici i mijlocii
(IMM-uri).
Organisme publice i private (companii, inclusiv IMM-uri, ONG-uri,
universiti, organizaii de cercetare, parteneri sociali etc.) nfiinate
i/sau nregistrate juridic n statele membre ale Uniunii Europene, n
statele canadidate asociate programului, precum i n cele trei ri
SEE/AELS, implicate n procesul de instruire sau preocupate de
instruirea profesional, aflate n parteneriat internaional.
Persoanele fizice pot participa n program ca beneficiari, dar
nu pot candida pentru finanare.
1150 milioane EURO pentru 2000 - 2006 (pentru toate rile
participante la program)
Programul finaneaz:
1. MOBILITA

T I - sprijinirea mobilitii transnaionale a persoanelor


care desfoar activiti de instruire, n special pentru tineri i
pentru formatori prin: (a) perioade de instruire i/sau experien de
lucru ntr-o organizaie gazd din strintate cuprinse ntre 3
sptmni i 12 luni; (b) schimburi de experien cu durat
cuprins ntre 1 i 6 sptmni; (c) vizite de studii.
2. PROIECTE PILOT - sprijinirea dezvoltrii i transferului de inovaie
i calitate n domeniul instruirii profesionale (durata proiectelor -
maximum 3 ani), inclusiv aciuni tematice (perioade de maximum
3 ani);
3. COMPETENT E LINGVISTICE - promovarea abilitilor lingvistice i
culturale n pregtirea profesional prin proiecte pilot (durata
proiectelor - maxim 3 ani);
4. RET ELE TRANS-NAT IONALE - sprijin pentru reelele
transnaionale de cooperare care faciliteaz schimbul de
experien i de bune practici (durata proiectelor - maximum 3 ani);
5. MATERIALE DE REFERINT A

- elaborarea, actualizarea i
diseminarea materialelor de referin (durata proiectelor -
maximum 3 ani);
6. ACT IUNI COMUNE - care se relaioneaz cu alte iniiative
comunitare, n mod special cu programele educaionale i de
tineret (Socrates i Tineret), care nu sunt complet acoperite de un
singur program i care dureaz maximum 3 ani.
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
35
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Informaii despre condiiile financiare i bugetare sunt disponibile n
Manualul administrativ i financiar, disponibil pentru descrcare de la pagina:
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2/handbook_en.html
Mobiliti - 14 februarie 2003
Proiecte pilot (cu excepia activitilor tematice); Competene
lingvistice i Reele transnaionale: 7 martie 2003 (numai pentru
proiectele pre-selectate de ctre Agenia Naional).
Materiale de referin, Activiti tematice i propuneri depuse
de organizaiile europene n cadrul tuturor msurilor (cu
excepia Mobilitilor): 7 martie 2003 (numai pentru proiectele pre-
selectate de ctre Comisia European).
Proiecte selectate la nivel descentralizat - cererile de finanare
pentru Activitile 1, 2 (cu excepia activitilor tematice) 3 i 4 se
depun la Centrul Naional pentru Programul de Formare
Profesional Leonardo da Vinci.
Proiecte selectate la nivel centralizat - cererile de finanare pentru
Activitile 2 (activiti tematice), 5 i 6 se depun la Comisia
European.
Adrese la care se trimit propunerile de proiecte:
Centrul Naional pentru Programul de Formare Profesional
Leonardo da Vinci II (Splaiul Independenei, nr. 313, Universitatea
Politehnic, corp R, etaj 5, camera 518, Bucureti, Romnia).
The European Commission, Technical Assistance Office Socrates,
Leonardo and Youth, Leonardo Department
Call for proposals 2003-2004
59-61 Rue de Trves, B - 1040 Brussels
European Commission - Directorate General for Education and
Culture, Directorate for Vocational Training (Rue de la Loi/ Wetstraat
200, B - 1049 Bruxelles, fax: +32-2-295.57.23, e-mail:
leonardo@cec.eu.int leonardo-helpdesk@cec.eu.int )
Toate documentele necesare pot fi obinute de la Centrul Naional pentru
Programul de Formare Profesional Leonardo da Vinci sau pot fi
descrcate de la adresa:
www.europa.eu.int/comm/education/ leonardo_en.html
European Commission - Directorate General for Education and
Culture, Directorate for Vocational Training (Rue de la Loi/ Wetstraat
200, B - 1049 Bruxelles, fax: +32-2-295.57.23, e-mail: leonardo@cec.
eu.int.leonardo-helpdesk@cec.eu.int)
http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo_en.html
Technical Assistance Office Socrates, Leonardo and Youth,
Leonardo Department (59-61 Rue de Trves, B - 1040 Brussels,
fax: +32-2-233.01.50, e-mail: leonardo@socleoyouth.be)
Centrul Naional pentru Programul de Formare Profesional
Leonardo da Vinci (Splaiul Independentei, nr. 313, Universitatea
Politehnica, corp R, etaj 5, camera 518, Bucureti, tel.: 410.37.57, fax:
410.32.13, e-mail: info@leonardo.ro, www.leonardo.ro).
Pentru a cuta parteneri europeni, consultai site-ul:
leonardo.cec. eu.int/psd
Condiii de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Unde se depun
cererile de finanare
Documente necesare
Contact
36
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
SOCRATES II
2000 - 2006
Programul Socrates are urmtoarele obiective: consolidarea sistemului educaional la
toate nivelurile i facilitarea accesului la resursele educaionale n Europa; sprijinirea
cooperrii prin schimburi ntre instituii i schimburi de informaii; ncurajarea
nvmntului deschis i la distan, favorizarea recunoaterii diplomelor i a
perioadelor de studii n strintate; promovarea nvrii limbilor strine i a egalitii
anselor n toate sectoarele educaionale; ncurajarea mobilitii i a educaiei.
Entiti nregistrate n: statele membre ale Uniunii Europene, rile
SEE/AELS (Norvegia, Liechtenstein i Islanda) i rile asociate
(Bulgaria, Republica Ceh, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia,
Romnia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta i Turcia).
Persoane fizice: personal implicat direct n nvmnt, persoane cu
responsabiliti n sistemul i politicile educaionale la nivel local,
regional i naional.
Elevii, studenii sau alte categorii de persoane care studiaz nu
sunt eligibili n mod direct, dar pot participa n cadrul unui proiect
instituional.
Instituii: coli (de la nvmntul primar la toate formele de nvmnt
secundar), universiti, instituii/centre de pregtire a profesorilor, instituii
pentru formarea adulilor, asociaii (ale studenilor, prinilor, profesorilor,
ale personalului angajat, etc.) cu activitate n domeniul educaiei,
autoriti publice, companii private, institute de cercetare, organisme
profesionale, organizaii comerciale i camere de comer i industrie.
1.850 milioane EURO pentru 2000 - 2006 (pentru toate rile
participante la program).
Programul va cofinana proiecte pentru urmtoarele aciuni:
COMENIUS - nvmnt pre-universitar
1. Parteneriate ntre coli;
2. Instruire pentru profesori:
2.1 Proiecte de cooperare european pentru instruirea cadrelor
didactice,
2.2 Burse individuale pentru cadrele didactice: formare iniial,
3. Cooperare internaional;
ERASMUS - nvmnt superior
1. Cooperare interuniversitar;
2. Mobiliti pentru studeni i profesori;
3. Reele tematice;
GRUNDTVIG - Educaie pentru aduli i alte rute educaionale
1. Proiecte de cooperare european;
2. Parteneriate de studiu;
3. Asociaii individuale pentru instruirea cadrelor didactice;
4. Reele Grundtvig;
LINGUA - Comuniti lingvistice de predare i studiu
1. Promovarea studiului limbilor strine;
2. Crearea de instrumente pentru studiul limbilor strine;
MINERVA - nvmnt deschis i la distan / Tehnologii
informaionale i de comunicare n domeniul educaional.
OBSERVARE S I INOVAT IE
1. Activiti generale de observare
2. Arion - vizite de studiu pentru factorii de decizie din nvmnt;
3. Aciuni inovatoare pentru a rspunde noilor cerine educaionale.
ACT IUNI COMUNE - n cadrul programelor Leonardo da Vinci i
Tineret.
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
37
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
MA

SURI NSOT ITOARE - sprijin iniiative ce contribuie la


realizarea obiectivelor generale ale programului;
VIZITE PREGA

TITOARE - pentru toate aciunile.


Exist reguli specifice pentru fiecare Aciune. V rugm contactai
Agenia Naional Socrates.
Aciuni centralizate - cererile se trimit la Comisia European (vezi
contactele mai jos).
Aciuni descentralizate - cererile se trimit la Agenia Naional
Socrates (vezi contactele mai jos).
Aciuni centralizate:
- Comenius 2.1 - Proiecte de cooperare european pentru instruirea
cadrelor didactice - 1 martie 2003
- Grundtvig 1 i 4, Minerva, Lingua, Comenius 3 - 1 noiembrie
2003, pre-propuneri, 1 martie 2004, propunerea final
- Erasmus 1 i 3 - 1 noiembrie 2003
- Msuri nsoitoare - 1 aprilie 2003, 1 octombrie 2003
Aciuni descentralizate:
- Comenius 1 - Parteneriate ntre coli - 1 februarie 2003
- Comenius 2 - Burse individuale pentru cadrele didactice i pentru
asisteni n domeniul lingvistic: 15 martie 2003
- Grundtvig 2 - Parteneriate de studiu - 1 martie 2003
- Observare i inovaie - Arion - vizite de studiu pentru factorii de
decizie din nvmnt - 10 aprilie 2003
Vizite pregtitoare - Cererile se depun pe tot parcursul anului, cu 2 luni
nainte de vizit.
Pentru celelalte aciuni termenele limit vor fi anunate pe tot parcursul
anului. Pentru detalii i termene actuale va rugm:
- contactai Agenia Naional Socrates;
- vizitai site-ul web pentru "Apeluri Anuale de Propuneri" i "Ghidul
Solicitantului".http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates.html
Aciuni centralizate - formularele pot fi descrcate de la adresa:
europa.eu.int/comm/education/socrates/download.html
"Aciuni descentralizate" - formularele sunt disponibile la Agenia
Naional Socrates sau n anex la Ghidul Solicitantului
(www.socrates.ro).
European Commission, Directorate General for Education and
culture (200, Rue de la Loi, B-1049, Bruxelles, tel.: +32-2-
29.64.197, fax: +32-2-29.68.602).
www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
European Commission, Socrates Technical Assistance Office
(Rue de Treves 59-61, B-1040 Bruxelles, tel.: +32-2-233.01.11,
fax: +32-2-233 01 50)
europa.eu.int/comm/education/socrates.html
Agenia Naional Socrates (B-dul Schitu Mgureanu, nr. 1, et. 2,
sector 5, 70626 Bucureti, tel.: 311.35.05, 312.11.87, fax:
311.35.00, e-mail: agentie@socrates.ro, www.socrates.ro).
Condiii de finanare
Unde se depun
cererile de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Documente necesare
Contact
38
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
TINERET / YOUTH
2000 - 2006
Grupuri de tineri care doresc s organizeze un schimb de experien
sau s lanseze o iniiativ n cadrul comunitii locale din care fac parte,
tineri care doresc s se implice n activitatea Serviciului European de
Voluntariat, foti voluntari care doresc s-I fructifice experiena,
organizaii de tineret, lideri ai grupurilor de tineri, tineri angajai,
coordonatori de proiect sau organizatori din domeniul tineretului i al
educaiei neconvenionale, precum i organizaii non-profit, asociaii
sau structuri nregistrate n:
- statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Danemarca,
Germania, Grecia, Spania, Frana, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Finlanda, Suedia);
- statele SEE/AELS (Islanda, Liechtenstein i Norvegia);
- urmtoarele 12 state candidate: Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Republica Ceh, Romnia, Slovacia,
Slovenia i Ungaria.
520 milioane EURO pentru 2000 - 2006 (pentru toate rile
participante la program)
Aciunea 1 - Tineri pentru Europa/Schimburi de tineri i Reuniuni
ale tinerilor, care ofer grupurilor de tineri (cu vrste cuprinse ntre 15
i 25 de ani) din diferite ri ocazia de a se ntlni. Aceste activiti au
o valoare pedagogic i promoveaz formele de educaie neconven-
ional, pentru ca tinerii s studieze teme de interes comun I fiecare s
acumuleze cunotine despre cultura celorlalI.
Aciunea 2 - Serviciul European de Voluntariat (SEV): permite
tinerilor cu vrste cuprinse ntre 18 i 25 de ani s desfoare activiti
de voluntariat n strintate cu o durat de pn la 12 luni, n cadrul
unor proiecte locale din domenii precum: social, ecologie I protecia
mediului, art I cultur, noile tehnologii, activiti de divertisment I
sport etc.
Aciunea 3 - Iniiative pentru tineret - prin care tinerii cu vrste
cuprinse ntre 15/18 i 25 de ani sunt ncurajai s dezvolte proiecte
locale. Se intenioneaz s li se acorde ansa s-i dezvolte i s-i
exprime creativitatea i spiritul de iniiativ. Aceast aciune urmrete,
de asemenea, s le ofere fotilor voluntari din cadrul SEV ocazia de
a-i folosi experiena i abilitile dobndite pe parcursul serviciului de
voluntariat.
Aciunea 4 - Aciunile Comune, reunind programele SOCRATES
(educaie), LEONARDO DA VINCI (pregtire profesional) i
TINERET/YOUTH (educaie neconvenional). Aceast component va
oferi sprijin iniiativelor complementare acestor trei programe i altor
programe, precum Cultura 2000.
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Programul comunitar TINERET (YOUTH) traseaz cadrul legal pentru spijinirea activit-
ilor neconvenionale educative pentru tineri i promoveaz mobilitatea, iniiativa,
cooperarea intercultural n domeniul educaiei i solidaritatea tinerilor din Europa.
Programul TINERET se adreseaz, n principal, tinerilor cu vrste cuprinse ntre 15 i 25
ani stabilii legal ntr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau n alte ri
participante la programul TINERET. Programul urmrete de asemenea s contribuie la
realizarea unei Europe a Cunoaterii i s creeze o platform european pentru
elaborarea n cooperare a unei politici pentru tineri, bazat pe educaie neconvenional.
Programul sprijin, de asemenea, conceptul de formare continu i dezvoltarea
competenelor care promoveaz activitatea civic.
39
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Aciunea 5 - Msuri de sprijin: menite s dezvolte I s completeze
celelalte componente ale programului TINERET/YOUTH, n vederea
amplificrii rezultatelor obinute, continurii I dezvoltrii de aciuni
inovatoare n beneficiul comunitii locale i ncurajrii unei calitI
ridicate a proiectelor tinerilor, prin schimburi de bun practic I
instruirea organizatorilor de proiecte.
Sprijinul financiar se bazeaz pe principiul co-finanrii, att programul
TINERET, ct i organizatorii/participanii contribuind la acoperirea
costurilor.
Informaii referitoare la regulamentul financiar i detalii despre fiecare
tip de activitate sunt disponibile la ANSIT, Agenia Naional pentru
Sprijinirea Iniiativelor Tinerilor.
Pentru proiectele selectate la nivel naional (descentralizat), exist
cinci termene limit pe parcursul anului:
Pentru proiecte care demareaz n perioada Termen limit
1 mai - 30 septembrie 1 februarie
1 iulie - 30 noiembrie 1 aprilie
1 septembrie- 31 ianuarie 1 iunie
1 decembrie - 30 aprilie 1 septembrie
1 februarie - 30 iunie 1 noiembrie
Pentru proiectele selectate la nivel european (centralizat), exist
trei termene limit pe parcursul anului:
Pentru proiecte care demareaz n perioada Termen limit
1 iulie - 31 decembrie 1 februarie
1 noiembrie - 30 aprilie 1 iunie
1 aprilie - 30 septembrie 1 noiembrie
Nivel descentralizat - proiectele se depun la Direcia pentru
Cooperare European n Domeniul Tineretului - EUROTIN din cadrul
Ageniei Naionale pentru Sprijinirea Iniiativelor Tinerilor ANSIT (vezi
adresa mai jos).
Nivel centralizat - proiectele sunt selectate de ctre Comisia European
ANSIT ofer formularele oficiale. Documentele pot fi, de asemenea,
descrcate de pe site-ul Comisiei:
http://europa.eu.int/comm/education/ youth/youthprogram.html
European Commission, Directorate - General for Education
and Culture (Youth Unit, B - 1049 Brussels, tel.: +32-2-299.11.11,
fax: +32-2-299.40.38, e-mail: youth@cec.eu.int)
Technical Assistance Office, Youth Department (Rue de Trves
59-61, B-1040 Brussels, tel.: + 32-2-233.01.11, fax: +32-2-
233.01.50, e-mail: youth@socleoyouth.be, www.socleoyouth.be )
Direcia pentru Cooperare European n Domeniul Tineretului -
EUROTIN din cadrul Ageniei Naionale pentru Sprijinirea
Iniiativelor Tinerilor (ANSIT) (Piaa Valter Mrcineanu 1-3, et. 1,
cam. 136, Bucureti, tel.: 310.43.13; 310.43.28, fax: 310.43.13,
e-mail: eurotin@eurotin.ro, www.eurotin.ro).
ANSIT, Agenia Naional pentru Sprijinirea Iniiativelor Tinerilor
(Str. Dem I. Dobrescu, nr. 4-6, Sector 1, Bucureti, tel: 310.02.84,
fax: 310.22.14).
Condiii de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Unde se depun
cererile de finanare
Documente necesare
Contact
40
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
CULTURE 2000
2000 - 2004
Programul Cultura 2000 urmrete s contribuie la promovarea unui spaiu cultural
comun pentru popoarele europene, caracterizat att prin diversitate cultural, ct i
printr-un patrimoniu cultural comun. Acest instrument financiar sprijin proiecte de
cooperare cultural n toate sectoarele artistice i culturale (art dramatic, arte
vizuale i plastice, literatur, patrimoniu, istorie cultural etc). Cultura 2000 urmrete
s ncurajeze creativitatea i mobilitatea, accesul publicului la cultur, diseminarea
artei i a culturii i dialogul intercultural. Programul se concentreaz asupra rolului
culturii n integrarea social i n dezvoltarea socio-economic.
Organizaii publice sau private i companii private ale cror activiti
principale se desfoar n sfera cultural, nregistrate ntr-una dintre rile
participante la program:
- state membre UE: (Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Grecia,
Spania, Frana, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda,
Portugalia, Finlanda, Suedia);
- statele SEE/AELS (Islanda, Liechtenstein i Norvegia);
- urmtoarele 12 state candidate: Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Republica Ceh, Romnia, Slovacia,
Slovenia i Ungaria.
167 milioane EURO pentru perioada 2000-2004 (pentru toate statele
participante la program).
n fiecare an este evideniat un sector principal. In 2004, sectorul prioritar
este patrimoniul cultural. Acesta include: patrimoniul mobil, patrimoniul
construit, patrimoniul spiritual, arhive istorice i biblioteci, patrimoniul
arheologic, patrimoniul subacvatic, aezminte i peisaje culturale.
Sectoarele cri, lectur i traducere vor fi, de asemenea, incluse n
apelul pentru propuneri pentru 2004.
Exist dou principale categorii de proiecte:
- Proiecte anuale de cooperare - proiecte care dureaz maximum
12 luni.
- Acorduri de cooperare multianuale - proiecte care dureaz ntre 24
I 36 de luni, I n care a fost semnat un acord ntre parteneri n care
ei i exprim angajamentul fa de subiectele i fa de activitatea
proiectului.
1. Proiecte anuale - Contribuia UE se situeaz ntre 50.000 i
150.000 EURO, reprezentnd maximum 50% din costul total
eligibil al proiectului;
2. Acorduri de cooperare multianuale - Contribuia UE este de
maximum 300.000 EURO pe an (reprezentnd maximum 60% din
costul total eligibil pentru acordul cultural), fonduri pltite n trane
pe parcursul derulrii acordului cultural de cooperare.
Termenele limit de depunere a proiectelor urmeaz s fie anunate de
ctre Comisia European n cursul anului; pentru detalii contactai Punctul
de Contact Cultural din Romnia.
Cererile se trimit la urmtoarea adres:
European Commission
Policy development in the cultural sphere - Culture 2002 framework
programme (B-100 - Bureau 6/4, B-1049 Brussels).
Apelurile de propuneri si cererile de finanare pot fi descrcate de la
urmtoarele adrese: europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html,
www.eurocult.ro, www.cultura.2000.ro
European Commission, DG Education and Culture, Culture Unit
(e-mail: eac-culture@cec.eu.int, linia de informaii a Comisiei: +32-2-
296.65.99).
Ministerul Culturii I Cultelor, Punctul de contact cultural (tel: 222.58.50,
224.37.67, tel./fax: 223.37.25, e-mail: mioara@eurocult.ro, simon@
eurocult.ro, alex@eurocult.ro, www.eurocult.ro, www.cultura2000.ro).
Site-uri unde se pot cuta parteneri:
agora.mcu.es/pcc/index.htm, www.euclid.info
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Unde se depun cererile
de finanare
Documente necesare
Contact
41
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
Egalitatea ntre sexe
2001 - 2005
Programul Egalitatea ntre sexe reprezint unul din instrumentele de implementare a
Strategiei-Cadru a Comunitii privitoare la Egalitatea ntre Sexe destinat realizrii
egalitii ntre sexe i include politici de combatere a discriminrii ntre sexe precum
i aciuni specifice adresate femeilor. Programul are ca obiective promovarea i
diseminarea valorilor i practicilor care stau la baza egalitii ntre sexe, precum i o
mai bun nelegere a problemelor legate de egalitatea ntre sexe, inclusiv
discriminarea direct i indirect ntre sexe i discriminarea multipl a femeii.
- ONG-urile de resort de la nivel european, cu membri n trei sau mai
multe state membre (Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania,
Frana, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia,
Finlanda, Suedia, Regatul Unit) sau din rile SEE/AELS (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) sau din rile candidate participante la
program (Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia i Romnia);
- Parteneri sociali la nivel european;
- Reele sau parteneriate transnaionale, consorii ale autoritilor
regionale sau locale provenind din trei sau mai multe state membre
UE sau ale SEE/AELS sau din rile candidate menionate mai sus;
- Reele transnaionale ale organizaiilor care promoveaz egalitatea
ntre sexe.
50 milioane EURO (pentru perioada 2001-2005)
Proiectele pot finana activiti orizontale, n sferele de intervenie
vizate de Strategia-cadru a Comunitii privitoare la egalitatea ntre
sexe, cum ar fi: viaa economic, participarea i reprezentarea egal,
drepturi sociale, viaa civil, rolul sexelor i stereotipuri.
Se ncurajeaz participarea n egal msur a femeilor i brbailor la
proiecte.
Solicitanii sunt ncurajai s analizeze modaliti prin care proiectele
lor s devin accesibile persoanelor cu handicap.
Comisia European va finana pn la 80% din costurile eligibile ale
proiectului, restul va fi finanat de beneficiar.
Noul termen va fi comunicat pe site-ul de web al Directoratului General
pentru Ocuparea forei de munc I afaceri sociale:
europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
European Commission, DG Employment and Social Affairs
Archives - Courrier DG EMPL (JII 37 00/26) - VP/2002/6
Rue Joseph II, 37 , B- 1049 Brussels
Cererile se pot trimite i prin pota electronic, la adresa:
Empl-g01@cec.eu.int
Documentaia de licitaie, Ghidul solicitantului, cererea de finanare, se
pot descrca de la adresa de web:
www.europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
European Commission, DG Employment and Social Affairs
Fax: 0032-2-299 80 83, e-mail: empl-g01@cec.eu.int
www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
Dac v cutai un partener, accesai:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/partners/index_en.htm
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Condiii de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Unde se depun cererile
de finanare
Documente necesare
Contact
42
II Programe comunitare deschise participrii Romniei
A) Programe comunitare cu acces deplin
ntreprinderi i antreprenoriat
2001 - 2005
Persoane juridice (Centre Euro-Info, bnci, societi de leasing, instituii de
garantare, fonduri de garantare mutual, centre de difuzare a informaiilor,
cum ar fi camerele de comer, reele de sprijinire a afacerilor, instituii
naionale, locale sau regionale, asociaii de sector) nregistrate n statele
membre, rile membre ale SEE/AELS, rile Phare i ri tere.
Programul multi-anual 2001-2005 nu include asisten direct destinat
ntreprinderilor.
230 milioane EURO (pe perioada 2001-2005)
Activitile se mpart n urmtoarele categorii:
1. Reeaua Centrelor Euro Info: Centrele Euro Info reprezint
interfaa ntre instituiile europene i actorii locali. Centrele au sarcina
de a informa, ndruma i asista IMM-urile i de a le facilita, direct i
indirect, activitile.
2. Instrumente financiare: Sunt proiecte administrate de Fondul
European de Investiii (FEI), care se adreseaz special
mbuntirii mediului financiar, in beneficiul agenilor economici:
- Proiect de iniiere a Liniei Tehnologice Europene (ETF):
promoveaz dezvoltarea i creterea ratei de angajare pe
teritoriul Uniunii Europene, prin investiii n fonduri care asigur
capital de risc micilor ntreprinztori;
- Fond de garantare a IMM-urilor, asigur i faciliteaz accesul la
finanarea datoriei societilor mici cu potenial n ceea ce
privete crearea de locuri de munc n Europa;
- Aciunea Capital Iniial destinat stimulrii acordrii capitalului
de pornire pentru afaceri noi, cu potenial de dezvoltare i de
creare de noi locuri de munc, prin sprijinirea (recrutarea pe
termen lung a administratorilor de investiii) fondurilor de capital
de pornire, incubatoarelor sau altor organizaii similare la care
particip FEI.
3. Dezvoltarea Politicii: Comisia, n strns coordonare cu statele
membre, analizeaz i studiaz modaliti de ameliorare a climatului
general n care activeaz ntreprinderile. n acest sens, o atenie
special se acord proiectelor referitoare la procedurile optime, la
care Comisia i administraiile naionale colaboreaz activ pentru o
mai bun nelegere a diverselor probleme ale ntreprinztorilor i
pentru identificarea celor mai bune practici i evaluarea politicilor.
Temele finanrilor nerambursabile se public anual pe site-ul DG Enterprise
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/index.htm
Cine poate solicita
finanare
Buget total
Activiti eligibile
Programul multianual pentru ntreprinderi i antreprenoriat are urmtoarele obiective:
dezvoltarea mai intens i creterea competitivitii afacerilor, ntr-o economie inter-
naionalizat bazat pe cunoatere; promovarea spiritului ntreprinztor; simplificarea
i mbuntirea cadrului administrativ i legislativ n domeniul afacerilor;
mbuntirea mediului financiar, n beneficiul ntreprinztorilor i, n special, al IMM-
urilor; facilitarea accesului la serviciile de asisten, la programele i reelele
Comunitii i mbuntirea coordonrii acestor faciliti.
43
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
T inta investiional pentru ETF este o poziie minoritar, cuprins ntre
10 i 25% din capitalul total angajat ntr-un fond sau incubator de
afaceri. Se vor investi maximum 10 milioane EURO ntr-un singur fond
/incubator (15 milioane, n cazuri justificate).
FEI impune fondurilor de investiii de capital de risc s nu investeasc
mai mult de 15% din capitalul propriu, n afara Uniunii Europene i a
rilor candidate.
Condiiile financiare impuse n planurile de finanare nerambursabil
sunt incluse n documentele de licitaie.
Noile termene limit se vor anuna n documentele de cerere de ofert, la
adresa: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/index.htm
European Commission
Entreprise Directorate-General
B-1049 Brussels
Anunurile de licitaii I apelurile pentru propuneri se public pe site-ul
de web DG Enterprise i n Suplimentul S al Jurnalului Oficial al
Comunitilor Europene (destinat strict anunurilor de licitaii).
European Commission, DG Enterprise (Unit A6 - Co-ordination of
Enterprise Policy, B-1049 Brussels, Belgium, e-mail:
ENTR.EPMC@cec.eu.int)
www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_progr
amme/programme_2001_2005.htm
Condiii de finanare
Termen limit de
depunere a cererilor
de finanare
Unde se depun cererile
de finanare
Documente necesare
Contact
44
II Programe Comunitare deschise participrii Romniei
B) Programe Comunitare la care organizaii romneti pot participa cumai ca parteneri
Programele comunitare care ar putea fi
deschise participrii Romniei n 2003
IDA II - Schimb
electronic de date
Customs 2007
Fiscalis 2007
Combaterea
discriminrii
Combaterea excluderii
sociale
EContent
Informaie n format
electronic pentru
Reele globale
Program de aciune
comunitar n domeniul
sntii publice
1998-2004
2003-2007
2003-2007
2001-2006
2002-2006
2001-2005
2003-2008
72
133
44
98
75
100
312
Facilitarea dezvoltrii reelelor transeuropene de schimb
electronic de date ntre administraiile europene cu privire la
aplicarea legislaiei Uniunii Europene, consolidarea regulilor
Pieei interne i furnizarea de servicii transfrontaliere de e-
Government pentru ceteni i ntreprinderi.
- prevenirea fraudei prin:
mbuntirea sistemelor de schimb electronic de
informaii ntre administraiile naionale;
seminarii pentru oficialitile I experii n domeniul
vmilor;
schimb de experien ntre oficialii din administraiile
naionale.
- reducerea costurilor de conformitate pentru operatorii
economici prin ncurajarea dezvoltrii sistemelor de vmi
fr documente n care cea mai mare parte a datelor sunt
transferate I accesibile n format electronic.
- s ncurajeze o mai strns cooperare ntre autoritile
statelor membre;
- s asigure pregtire profesional pentru personal n
privina diferitelor forme de fraud;
- s dezvolte metodele de prevenire, detectare i
investigare bazate pe analizele de risc.
- mbuntirea percepiei problemelor legate de
discriminare;
- dezvoltarea capacitii de prevenire I de combatere
efectiv a discriminrii;
- promovarea i diseminarea valorilor i a practicilor privind
lupta mpotriva discriminrii.
S sprijine cooperarea n vederea mbuntirii eficacitii i
randamentului politicilor de combatere a excluderii sociale
prin:
- mbuntirea nelegerii problemelor legate de
excluderea social i de srcie;
- organizarea de schimburi de experien privind politicile
implementate;
- promovarea schimbului de experien n contextul planurilor
de aciune naionale i dezvoltarea capacitii celor care
activeaz n acest domeniu de a combate excluderea social
i srcia i de a promova moduri de abordare inovatoare.
- mbuntirea accesului I extinderea folosirii informaiei
publice;
- consolidarea produciei de informaii ntr-un mediu
multilingvistic i multicultural;
- intensificarea dinamismului pieei de produse digitale.
- mbuntirea informaiei i a cunotinelor utile pentru
dezvoltarea sectorului sntii publice;
- consolidarea capacitii de reacie rapid i coordonat la
pericolele pentru sntatea public;
- promovarea sntii i prevenirea bolilor prin orientarea
politicilor I activitilor ctre sntatea public.
Titlu Durata
Buget
(milioane Euro)
Obiective
45
CUM SA

OBT II
FINANT ARE DE LA
UNIUNEA EUROPEANA

2003
Administraiile din statele membre ale
Uniunii Europene, din statele
SEE/AELS i din rile candidate.
OficialitI din statele membre ale
Uniunii Europene i din statele
candidate.
Oficialiti din statele membre ale
Uniunii Europene i din statele
candidate
Toate cererile de participare la
programul Fiscalis sunt evaluate de
coordonatorii Fiscalis la nivel naional.
Organizaii non-profit cu activitate n
domeniul combaterii discriminrii.
Organisme publice i/sau private,
persoane i instituii implicate n lupta
mpotriva excluderii sociale, n special:
autoriti locale i regionale; orga-
nisme responsabile cu combaterea
excluderii sociale; parteneri sociali;
organisme care ofer servicii sociale;
organizaii neguvernamentale; univer-
siti i institute de cercetare; oficii
naionale de statistic; mass-media.
Companii industriale i comerciale,
inclusiv IMM-uri, universiti i instituii
de nvmnt superior, asociaii
comerciale i instituii publice, etc.
Instituii, asociaii, organizaii i
organisme cu activitate n domeniul
sntii publice.
n pregtire
n pregtire
n pregtire
n pregtire
n pregtire
n pregtire
n pregtire
Biroul Central IDA - Comisia European
ida-central@cec.eu.int
europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=home
Comisia European - Directoratul General pentru Uniunea
Fiscal I Vamal
europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_do
c/customs/custom-fiscalis-2007_en.htm
Comisia European - Directoratul General pentru Uniunea
Fiscal I Vamal
europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/fiscalis/index_
en.htm
taxud-fiscalis@cec.eu.int
oana.iacob@mfinante.gv.ro
Comisia European - Directoratul General pentru pentru
Ocuparea forei de munc I afaceri sociale
empl-antidiscrimination@cec.eu.int
europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/p
rog/calls_en.htm
Site pentru cutare de parteneri
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_ri
ghts/prog/partner_box_en.htm
Comisia European - Directoratul General pentru pentru
Ocuparea forei de munc I afaceri sociale
empl-e2@cec.eu.int
europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/ex_prog_en.htm
Site pentru cutare de parteneri
www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/prep_mes_en.htm
www.cordis.lu/econtent/
ntrebri generale: econtent@cec.eu.int
n legtur cu evenimentele: infsoevents.econtent@cec.eu.int
Apeluri pentru propuneri: infso-calls.econtent@cec.eu.int
Intrebri pentru experi: infso-experts.econtent@cec.eu.int
Comisia European - Directoratul General pentru Sntate i
protecia consumatorilor
europa.eu.int/comm/health/ph/eu_action/eu_action01_en.html
sanco-mailbox@cec.eu.int
Cine poate solicita finanare Stadiul actual Contacte / informaii suplimentare
46
Produse care ofer informaii actualizate
privind oportunitile de finanare oferite
de Uniunea European
Ce informaii pot fi gsite la Centrul de Informare i pe site-ul acestuia:
www.infoeuropa.ro?
Sunt dou tipuri de fie:
- fie care conin informaii despre oportunitile de finanare lansate,
denumite Fie de lansare. Sunt disponibile i pe site-ul Centrului de
Informare: www.infoeuropa.ro (seciunea Publicaii i resurse);
- fie care conin informaii despre stadiul sectoarelor i programelor care
beneficiaz de asisten din partea Uniunii Europene, denumite Fie de
sector i Fie de program. Pot fi gsite pe acelai site, la seciunea
Publicaii i resurse.
Fiele de lansare includ informaii privind programele Uniunii Europene recent lansate
(att programe naionale, ct i programe comunitare). Fiele se refer la obiectivele
programului, cine poate solicita finanare, activiti eligibile, condiii de finanare i
contacte utile i sunt disponibile la sediul Centrului de Informare i pe site-ul acestuia,
de la data lansrii programului pn la termenul limit de depunere a proiectelor.
Fiele de program includ informaii generale privind coninutul i stadiul implementrii
programelor de finanare ale Uniunii Europene n Romnia (obiective, buget, stadiul
actual al implementrii programului n Romnia, etc.).
Fiele de sector ofer informaii privind stadiul tuturor sectoarelor care beneficiaz de
asisten din partea Uniunii Europene. Aceste fie includ informaii generale privind
politica Uniunii Europene n sectorul respectiv, domenii prioritare pentru Romnia,
asisten i anterioar n derulare acordat acestui sector, precum i detaliile de
contact. Sunt 23 de fie de sector care includ informaii cu privire la urmtoarele
sectoare: Agricultur, Cultura i Audiovizualul, Dezvoltare regional, Dreptul
societilor comerciale, Educaie, Finane publice, IMM-uri, Justiie i afaceri interne,
Ocuparea forei de munc i sectorul social, Piaa intern - Libera circulaie a
mrfurilor, Politica n domeniul concurenei, Politica vamal, Protecia consumatorilor,
Protecia copilului, Protecia mediului, Reforma administraiei publice, Sntatea,
Sectorul financiar, Societatea civil, Sprijin pentru romi, Statistica, Telecomunicaii,
Transporturi. Sunt actualizate o dat la ase luni.
Cum s m abonez?
Pentru a primi prin e-mail informaii privind oportunitile de finanare lansate n
cadrul programelor finanate de Uniunea European, v putei abona la PrioriMail,
un serviciu gratuit prin care se trimit informaii cu prioritate tuturor abonailor.
Acest serviciu v pune la dispoziie informaii i cu privire la alte domenii, S tiri i
Angajri i Semnal.
47
Ce informaii pot gsi pe serverul EUROPA ?
europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html
Seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, unde sunt publicate apelurile pentru
propuneri din cadrul programelor comunitare.
ted.publications.eu.int
TED - (Tenders Electronic Daily) este seciunea Eur-LEX unde se public anunurile
de licitaii internaionale.
europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Aceasta este pagina Oficiul de cooperare EuropeAid, unde se gsesc
informaii privind licitaiile n derulare, care urmeaz s fie deschise sau care au fost
nchise, din cadrul programelor Uniunii Europene. Sunt disponibile informaii privind
ntregul proces de licitaie, ncepnd cu anunul de licitaie, lista celor nscrii i
contractorii aleI pentru implementarea contractelor. Site-ul are o seciune Quick
tender search, unde pot fi gsite anunurile de licitaie, prin selectarea opiunilor
necesare.
Aceste site-uri pot fi accesate gratuit la sediul Centrului de Informare al Comisiei
Europene n Romnia, Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureti. Centrul este deschis de
luni pn vineri, ntre orele 11:00 i 17:00.
Ateptm ntrebrile i sugestiile dumneavoastr la adresa contact@infoeuropa.ro
48
Contacte utile
Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia (Calea Victoriei 88, sector 1, Bucureti, tel/fax: 315.34.70, e-mail:
contact@infoeuropa.ro www.infoeuropa.ro).
Delegaia Comisiei Europene n Romnia (Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, Bucureti, tel.: 203.54.00, fax: 230.24.53, e-mail: delegation-
romania@cec.eu.int).
Doina S erban, Coordonator informare programe UE, tel.: 203.54.41, e-mail: doina.serban@cec.eu.int
Anca Curigu, Coordonator informare programe UE, tel.: 203.54.40, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int
Ioana Zamfirescu, Coordonator informare programe UE, tel.: 203.54.92, e-mail: ioana.zamfirescu@cec.eu.int
Marius Toth, Coordonator informare regional, tel.: 203.54.38, e-mail: marius.toth@cec.eu.int
Ministerul Informaiilor Publice - Departamentul pentru relaii interetnice - Oficiul Naional pentru Romi (Maria Ionescu, Str. Smrdan,
nr. 3, etaj 1, cam. 4, Bucureti, tel./fax: 313.94.55, e-mail: maria.ionescu@publicinfo.ro).
Ministerul Administraei Publice (Marius Profiroiu, Secretar de Stat pentru Integrare European i Relaii Externe, tel.: 314.34.00, fax:
311.36.41, e-mail: marius.profiroiu@gov.ro , www.mapgov.ro).
Autoritatea Naional pentru Protecia Copilului i Adopie (Mirela Lavric, Bd. Magheru, nr. 7, sector 1, Bucureti, tel./fax: 310.07.90,
www.copii.ro).
Ministerul Dezvoltrii i Prognozei (Str. Ministerului, nr. 2-4, Bucureti, www.mdp.ro).
Gabriel Friptu, Director, tel.: 314.20.85, fax: 312.41.71, e-mail:gabriel.friptu@mdp.ro
Perla Simion, tel.: 335.26.20, fax: 336.18.43
George Cotiga, tel.: 312.31.90, 314.20.85/int. 1520
Ageniile de Dezvoltare Regional
ADR 1 Nord-Est - judee: Bacu, Botoani, Iai, Neam, Suceava, Vaslui (Str. Alexandru cel Bun, nr. 27bis, Piatra Neam, jud. Neam, tel./fax:
+40-233-21.80.72, e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, director Constantin Apostol).
ADR 2 Sud-Est - judee: Brila, Buzu, Constana, Galai, Tulcea, Vrancea (Str. Piaa Independenei, nr. 1, etaj 5, Brila, jud. Brila, tel.: +40-
239-61.10.86, fax: +40-239-62.34.03, e-mail: seagency_ro@cibnet.flex.ro, director Luminia Mihailov).
ADR 3 Sud Muntenia - judee: Arge, Clrai, Dmbovia, Giurgiu, Ialomia, Prahova, Teleorman (Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Clrai,
jud. Clrai, tel./fax: +40-242-33.17.69, e-mail: adr3sud@nex.ro, director Ion Manole).
ADR 4 Sud-Vest Oltenia - judee: Gorj, Dolj, Mehedini, Olt, Vlcea (Str. Unirii, nr. 19 , Craiova, jud. Dolj, tel./fax: +40-251-41.94.96, e-mail:
adr4oltenia@icnet.ro, adr@rdslink.ro, director Marilena Bogheanu).
ADR 5 Vest - judee: Arad, Cara Severin, Hunedoara, Timi (Str. Proclamaia de la Timioara, nr. 5, Timioara, jud. Timi, tel./fax: +40-256-
19.19.81, e-mail: office@adr5vest.ro, himbri@yahoo.com, director Horia Imbri).
ADR 6 Nord-Vest - judee: Bihor, Bistria Nsud, Cluj, Maramure, Slaj, Satu Mare (Str. Sextil Puscariu, nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
tel./fax.: +40-264-43.15.50, e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro, director Claudiu Cosier).
ADR 7 Centru - judee:Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mure, Sibiu (Str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, jud. Alba, tel./fax: +40-258-81.86.13,
e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro, director Simion Creu).
ADR 8 Bucureti - Ilfov - pentru Bucureti i jud. Ilfov (Calea Victoriei, nr. 16-20, scara A, etaj 2, tel./fax: +40-21-315.96.65, e-mail:
ndd@home.ro, director Dan Nicula).
Agenia SAPARD (Str. Negustori, nr. 1B, sector 2, Bucureti, tel./fax: 311.09.99, e-mail: promovare@sapard.ro, www.sapard.ro, persoane de
contact: Gabriela Teileanu, Ctlina Muat).
Birourile regionale SAPARD
Biroul regional 1 Nord-Est - judee: Bacu, Botoani, Iai, Neam, Suceava, Vaslui (Str. tefan cel Mare i Sfnt, nr. 47-49, Iai, tel./fax:
+40-232-26.26.96 (7), e-mail: sapard_ne@yahoo.com, Persoane de contact: Teodor Robu, Ion Glc).
Biroul regional 2 Sud-Est - judee: Brila, Buzu, Constana, Galai, Tulcea, Vrancea (Str. Revolutia din 22 Decembrie, nr. 17, Constana,
jud. Constana, tel./fax: +40-241-61.71.22, e-mail: sapard2@email.ro, sapard2@yahoo.com, persoane de contact: Gheorghi Corbu,
Adriana S urc).
Biroul regional 3 Sud Muntenia - judee: Arge, Calarasi, Dmbovia, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman (Str. Mircea cel Batran, nr. 12,
Trgovite, jud. Dmbovia, tel./fax: +40-245-62.02.41, e-mail: sapard3tgv@softex.ro, persoane de contact: Dorina Coma, Marilena
Nedelcu).
Biroul regional 4 Sud-Vest Oltenia - judee:Gorj, Dolj, Mehedini, Olt, Vlcea (Str. Unirii, nr. 19, Craiova, jud. Dolj, tel.: +40-251-41.53.91, e-
mail: sapardcraiova@yahoo.com, persoane de contact: Daniel Popescu, Ionica Florea).
Biroul regional 5 Vest - judee: Arad, Cara Severin, Hunedoara, Timi (Str. Piaa Libertii, nr. 1, Timioara, jud. Timi, tel.: +40-256-
43.26.65, e-mail: salagean@mail.dnttm.ro, persoane de contact: Daniela Flavia Slgean, Sonia Adelina Dig).
Biroul regional 6 Nord-Vest - judee: Bihor, Bistria Nsud, Cluj, Maramure, Salaj, Satu Mare (Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13 Satu Mare,
jud. Satu Mare, tel./fax: +40-261-76.87.07, e-mail: brips6nv@k.ro, persoane de contact: Ioan Marchi, Dumitru T imerman).
Biroul regional 7 Centru - judee: Alba, Braov, Covasna, Harghita, Mure, Sibiu (Str. Iuliu Maniu, nr. 13, Alba Iulia, jud. Alba, tel./fax: +40-
258-81.03.35, e-mail: sapard7@cristalsoft.ro, persoane de contact: Ana Goia Mocan, Stanca Mocan).
Biroul regional 8 Bucureti - Ilfov - pentru Bucureti i jud. Ilfov (Str. Rosetti, nr.4, Sector 1, Bucureti, tel./fax:+40-21-311.06.13/16/65, e-mail:
brips8@k.ro, persoane de contact: Cornel Vasiliu, Olgua Magdalena Miloiu).
Ministerul Apelor i Proteciei Mediului (Str. Libertii, nr. 12, Bucureti, www.mappm.ro).
Adriana Baz, Director, tel.: 410.05.31, fax: 410.02.82, e-mail: baz@mappm.ro, biodiv@mappm.ro
Costel Hanta, Director, tel/fax: 335.00.67, e-mail: hantac@mappm.ro
Ministerul Educaiei i Cercetrii (Mircea Sbrn, Str. Mendeleev, nr. 21-25, Bucureti, tel.: 212.87.06, fax: 210.92.75, e-mail:
msbarna@mct.ro, www.mct.ro).
Centrul Naional pentru Programul de Formare Profesional Leonardo da Vinci (Splaiul Independenei, nr. 313, Universitatea
Politehnica, Bucureti, Corp R, etaj 5, cam. 518, tel.: 410.37.57, fax: 410.32.13, e-mail: info@leonardo.ro, www.leonardo.ro).
Agenia Naional Socrates (Bd. Schitu Magureanu, nr. 1, etaj 2, Bucureti, tel.: 311.35.05, fax: 311.35.00, e-mail: agentie@socrates.ro,
www.socrates.ro).
ANSIT, Agenia Naional pentru Sprijinirea Iniiativelor Tinerilor (Str. Dem I. Dobrescu, nr. 4-6, Bucureti, tel.: 310.02.84, fax: 310.22.14).
Ministerul Culturii i Cultelor - Punctul de Contact Cultural (tel.: 222.58.50, 224.37.67, e-mail: mioara@eurocult.ro , simon@eurocult.ro,
www.eurocult.ro, www.cultura2000.ro

S-ar putea să vă placă și