Sunteți pe pagina 1din 1

Factori generatori de risc:

- preferintele de cumparare ale clientilor produselor noastre;


- pretul si calitatea produselor si serviciilor concurentilor;
- pretul si calitatea materiilor prime si utilajelor furnizorilor;
- rata dobanzii pentru creditele de la banca si marimea garantiilor solicitate;
- marimea salariilor solicitate de viitorii angajati;
- nivelul taxelor si impozitelor;
- rata inflatiei, care influenteaza nivelul preturilor la produse si servicii, al dobanzilor la credite si al ratelor de schimb
valutar;
- modificarea legilor care reglementeaza afacerile;
- producerea de inundatii, incendii, atentate, cutremure sau razboi etc
In raport cu functiunile firmei, principalele categorii de riscuri internesunt:
- riscurile legate de aprovizionare si desfacere (contracte care nu au putut fi onorate de catre furnizori,
ingustarea pietei de desfacere etc.);
- riscurile tehnologice (imposibilitatea achizitionarii tehnologiei moderne din cauza problemelor legate in
principal de finantarea investitiilor);
- riscurile generate de factorul uman (greve, incompetenta etc.);
- riscurile informationale (imposibilitatea de a tine pasul cu noile tendinte ale pietei).
Riscurile externe se manifesta in mediul in care firma isi desfasoara activitatea:
- riscurile politice se refera la schimbarile care pot modifica radical mediul economic in care firma isi exporta in
cea mai mare parte produsele (risc de tara);
- riscurile financiare afecteaza rezultatele firmei in urma unor schimbari ce apar in conditiile pietei. Aceste riscuri
sunt in afara sferei de control a firmei. De aici apare necesitatea identificarii si a masurarii riscurilor conjuncturale
si, in primul rand, a riscului de pret si a riscului valutar;
- riscurile contractuale se refera la nerealizarea de catre partener a obliatiilor pe care si le-a asumat
princontracte.
!ntre riscurile pe care "i le asum# un antreprenor se pot sublinia urm#toarele:
- renun$area la ideea unui loc de munc# stabil ca anajat, pentru un loc de munc# nesiur (cel
pu$in %n faza de %nceput a afacerii);
- se poate ca %n afacere s# investe"ti bani din propriul t#u buzunar, pe care, %n caz de e"ec, s#
nu %i mai po$i recupera;
- este posibil s# te %nlodezi %n datorii pe care s#-$i fie reu s# le restitui;
- s-ar putea ca pe sectorul de pia$# pe care $i l-ai ales concuren$a s# fie prea puternic#;
- s# ai probleme cu #sirea "i anajarea unor oameni cu adev#rat competen$i.