Sunteți pe pagina 1din 8

* Actul normativ a intrat in vigoare la data publicarii in M.O.

,19 septembrie 2014


AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE PROGRAM OPERATIONAL
HOTRRE nr. 799 din 17 septembrie 2014
privind implementarea Programului operaional Ajutorarea persoanelor defavorizate
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 688 din data de 19 septembrie 2014
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al Regulamentului (UE) nr.
223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor
european destinat celor mai defavorizate persoane i al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii
comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit
i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1
Prezenta hotrre creeaz cadrul juridic i organizatoric pentru aplicarea dispoziiilor
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie
2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014, i ale Regulamentului
(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii
generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
347 din 20 decembrie 2013.
Art. 2
n textul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele nelesuri;
a)program: Programul operaional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanat din Fondul
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
b)organizaii partenere: instituii publice i/sau organizaii nonguvernamentale ale cror
operaiuni au fost selectate pentru finanare prin Programul operaional Ajutorarea persoanelor
defavorizate de ctre Autoritatea de management;
c)grup-int: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevzute la art. 3 crora li se
distribuie gratuit asistena material de baz i/sau ajutoare alimentare, n conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 i n conformitate cu legislaia naional;
d)asisten material de baz: rechizite colare i ghiozdane care se distribuie gratuit
elevilor din nvmntul de stat, primar i gimnazial, acoperii de Ordonana Guvernului nr.
33/2001 privind acordarea de rechizite colare, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 126/2002;
e)ajutoare alimentare: alimente de baz distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin.
(1);
1

f)cupoane individuale: tiprituri cu caracter special, protejate mpotriva falsificrii sau


contrafacerii, pe care sunt nscrise numele, prenumele, codul numeric personal i adresa de
domiciliu ale persoanei din grupul-int.
Art. 3
(1)Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali n
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a)familiile i persoanele singure crora le este stabilit, prin dispoziie scris a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat n baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificrile i completrile ulterioare;
b)familiile beneficiare de alocaie pentru susinerea familiei acordat n baza Legii nr.
277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei, republicat, cu modificrile ulterioare;
c)omerii care beneficiaz n condiiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor
pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, de
indemnizaie de omaj n cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pn la 400 lei,
inclusiv, i omerii nregistrai la ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene sau a
municipiului Bucureti care nu beneficiaz de indemnizaie de omaj n condiiile Legii nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
d)pensionarii sistemului public de pensii ale cror drepturi, obinute din pensie sau, dup
caz, din pensii cumulate, se afl sub 400 lei/lun;
e)pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaia social pentru
pensionari, acordat potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, aprobat prin Legea nr. 196/2009, al cror venit se afl sub
400 lei/lun;
f)persoanele cu handicap grav i accentuat, neinstituionalizate, aduli i copii;
g)persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizaii i sporuri invalizilor, veteranilor i vduvelor de rzboi, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale
invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr.
49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 309/2002
privind recunoaterea i acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar n
cadrul Direciei Generale a Serviciului Muncii n perioada 1950-1961, cu modificrile i
completrile ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, precum
i celor deportate n strintate ori constituite n prizonieri, republicat, cu completrile ulterioare,
Ordonanei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
ctre regimurile instaurate n Romania cu ncepere de la 6 septembrie 1940 pn la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 189/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legii recunotinei fa de eroii-martiri i lupttorii care au
contribuit la victoria Revoluiei romne din decembrie 1989, precum i fa de persoanele care
i-au jertfit viaa sau au avut de suferit n urma revoltei muncitoreti anticomuniste de la Braov
din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 109/2005
privind instituirea indemnizaiei pentru activitatea de liber-profesionist a artitilor interprei sau
executani din Romnia, republicat, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaiei pentru
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite i
recunoscute ca persoane juridice de utilitate public, cu modificrile i completrile ulterioare,
Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru otul supravieuitor, cu modificrile
ulterioare, dac nu realizeaz alte venituri n afar de cele provenite din drepturile bneti
acordate de aceste legi ale cror cuantum cumulat se afl sub 400 lei/lun.
(2)Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevzute la alin. (1)
beneficiaz de ajutoare alimentare o singur dat n cadrul programului anual i pentru o
singur categorie de persoane defavorizate creia i aparin la data distribuirii ajutoarelor.
2

(3)Persoanele care intr n grupul-int ntre data constituirii/actualizrii bazei de date i


data distribuirii asistenei materiale de baz i a ajutoarelor alimentare sunt incluse de ctre
autoritile locale pe liste suplimentare.
(4)Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice, aceast instituie constituie i actualizeaz anual baza de date privind
persoanele care surit incluse n grupul-int i pentru care vor fi tiprite cupoanele individuale.
(5)Primesc asisten material de baz, respectiv rechizite colare i ghiozdane, elevii din
nvmntul de stat, primar i gimnazial, n conformitate cu dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 33/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 126/2002.
(6)Ministerul Educaiei Naionale, prin inspectoratele colare, este responsabil cu
implementarea operaiunii privind asistena material de baz.
Art. 4
(1)Cupoanele individuale pentru ajutor se produc de ctre Compania Naional
"Imprimeria Naional" - S.A., n conformitate cu dispoziiile art. 15 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, i art. 6 lit. A.d) din anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 199/2000 privind
nfiinarea Companiei Naionale "Imprimeria Naional" - S.A., aprobat cu modificri prin Legea
nr. 402/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2)Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizeaz de ctre furnizorul de serviciu
universal n domeniul serviciilor potale desemnat n acest scop de ctre autoritatea de
reglementare n domeniu, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile potale, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 187/2013.
Art. 5
(1)Ajutoarele alimentare se ridic de ctre persoanele din grupul-int de la centrele de
distribuie ale primriilor n a cror raz teritorial i au domiciliul/reedina, pe baza cuponului
individual i a actului de identitate.
(2)Persoanele prevzute la art. 3 alin. (3) vor primi ajutoare alimentare pe baza
listelor suplimentare i a prezentrii unui document care atest ncadrarea n grupulint, care, dup caz, poate fi:
a)dispoziia scris a primarului sau mandatul potal pentru plata drepturilor, pentru
categoria de persoane prevzut la art. 3 alin. (1) lit. a) i b);
b)carnetul de omer vizat conform prevederilor legale sau mandatul potal ori orice alt
document prin care se atest plata indemnizaiei de omaj cuvenite lunar, pentru omerii care
beneficiaz de indemnizaie de omaj n cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pn
la 400 lei, inclusiv, sau adeverin eliberat de agenia pentru ocuparea forei de munc
judeean sau a municipiului Bucureti care atest nregistrarea persoanei ca omer n evidena
ageniei pentru ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti, pentru omerii
care nu beneficiaz de indemnizaie de omaj n condiiile Legii nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
c)decizia de pensie sau mandat potal pentru plata drepturilor, pentru categoria de
persoane prevzut la art. 3 alin. (1) lit. d) i e);
d)certificatul de ncadrare n grad de handicap grav i accentuat, pentru categoria de
persoane prevzut la art. 3 alin. (1) lit. f);
e)mandat potal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevzut la art. 3
alin. (1) lit. g).
3

(3)Persoanele prevzute al art. 3 alin. (3) primesc ajutoare alimentare n cadrul


programului n limita cantitilor rmase disponibile, dup distribuirea pe baz de cupon
individual.
(4)Asistena material de baz este distribuit prin inspectoratele colare i coli conform
schemei de distribuie prevzute de Ordonana Guvernului nr. 33/2001, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 126/2002.
Art. 6
(1)n sensul prevzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014, Ministerul Fondurilor Europene
ndeplinete funcia de Autoritate de management pentru Programul operaional Ajutorarea
persoanelor defavorizate i are calitatea de beneficiar pentru operaiunea de distribuire a
ajutoarelor alimentare i implicit de autoritate contractant n sensul prevzut de Ordonana de
urgen a Guvernului, nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achiziie public a
ajutoarelor alimentare.
(2)Ministerul Educaiei Naionale are calitatea de beneficiar pentru operaiunea de
distribuire a asistenei materiale de baz.
(3)Autoritatea de Audit de pe lng Curtea de Conturi (AA) este desemnat ca autoritate
de audit pentru Programul operaional Ajutorarea persoanelor defavorizate.
(4)Autoritatea de certificare i plat din cadrul Ministerului Finanelor Publice (ACP) este
desemnat ca autoritate de certificare i plat pentru Programul operaional Ajutorarea
persoanelor defavorizate.
Art. 7
(1)Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate
pentru Romnia din angajamentul bugetar pentru perioada 2014- 2020 sunt n cuantum de
442.562.008,00 euro, n preuri curente, n conformitate cu defalcarea anual prezentat n
Decizia de punere n aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizrii
anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european i Fondul de coeziune n cadrul obiectivului privind investiiile
pentru cretere economic i ocuparea forei de munc i al obiectivului de cooperare teritorial
european, a repartizrii anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocrile specifice
pentru iniiativa privind ocuparea forei de munc n rndul tinerilor, mpreun cu lista regiunilor
eligibile, precum i a sumelor care urmeaz s fie transferate din alocrile fiecrui stat membru
din Fondul de coeziune i din fondurile structurale ctre Mecanismul pentru interconectarea
Europei i ctre ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014.
(2)Rata de cofinanare a Uniunii Europene la nivelul programului operaional este de 85%
din cheltuielile publice eligibile.
(3)Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operaional dac au
fost angajate i pltite de un beneficiar ntre 1 decembrie 2013 i 31 decembrie 2023.
(4)Cheltuielile efectuate pentru implementarea programului, cum ar fi, fr a se limita la
acestea: costuri administrative, transport, de depozitare, costurile pentru pregtirea,
gestionarea, monitorizarea primirii i predrii ajutoarelor alimentare, asistena administrativ i
tehnic, audit, informare msuri de control i evaluare, asistena tehnic, inclusiv consolidarea
capacitii organizaiilor partenere, se finaneaz din program, n conformitate cu dispoziiile
Regulamentului (UE) nr. 223/2014.
(5)Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac n trane anuale n perioada 1
ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operaional
constituie o decizie de finanare n sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012
al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.
1.605/2002 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26
4

octombrie 2012 i, odat notificat ctre statul membru n cauz, constituie un angajament
juridic n sensul regulamentului respectiv.
(6)Comisia European efectueaz pli sub form de prefinanare, pli intermediare i
pli ale soldului final.
(7)n urma deciziei de adoptare a programului operaional, Comisia European pltete o
sum cu titlu de prefinanare, reprezentnd 11% din contribuia total acordat din fond
programului operaional. Prefinanarea se utilizeaz numai pentru pli ctre beneficiari n cadrul
implementrii programului operaional.
(8)Pentru implementarea n condiii optime a proiectului i a derulrii operaiunilor
ncepnd cu anul 2014, se asigur n bugetul Ministerului Fondurilor Europene, n calitate de
beneficiar, sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului.
(9)Creditele de angajament i creditele bugetare necesare implementrii programului
operaional se stabilesc avnd n vedere Decizia de punere n aplicare a Comisiei nr. 190/2014
din 3 aprilie 2014 i se reflect n anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene n calitate
de autoritate de management.
(10)n bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare
finanrii totale a proiectelor.
(11)Propunerile de credite de angajament i de credite bugetare pentru asigurarea
sumelor necesare implementrii corespunztoare a proiectelor se stabilesc de ctre beneficiari
pe baza fielor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanare/finanate n cadrul
programului operaional, avizate de principiu de ctre Autoritatea de management.
(12)Dup autorizarea cheltuielilor de ctre Autoritatea de management, conform
prevederilor legale naionale i ale Uniunii Europene, sumele reprezentnd fonduri structurale
cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanare, se
vireaz de Autoritatea de management n conturile de venituri ale bugetelor din care au fost
finanate proiectele respective.
Art. 8
Atribuiile instituiilor publice centrale i locale cu responsabiliti n implementarea
programului sunt prezentate n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 9
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr.
600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de
intervenie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romnia i
atribuiile instituiilor implicate n planul european, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul finanelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vlcov
Ministrul muncii,
5

familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice,


Rovana Plumb
Ministrul educaiei naionale,
Remus Pricopie
ANEX:
Atribuiile instituiilor publice centrale i locale cu responsabiliti n
aplicarea i derularea Programului
operaional Ajutorarea persoanelor defavorizate
A.Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are urmtoarele atribuii:
a)ndeplinete funcia de Autoritate de management n sensul prevzut de Regulamentul
(UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
b)are calitatea de beneficiar n sensul prevzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 i
este responsabil de iniierea i implementarea operaiunilor de distribuire a ajutoarelor
alimentare prin:
- organizarea i derularea procedurilor de achiziie public pentru selectarea operatorilor
economici, conform prevederilor legale;
- ncheierea i implementarea contractelor cu operatorii economici selectai;
- plata cheltuielilor declarate de operatorii economici conform contractelor ncheiate cu
MFE;
- selectarea i ncheierea cu organizaiile partenere a unui acord de colaborare privind
punerea n aplicare a programului;
- decontarea, dup caz, organizaiilor partenere, pe baz de documente justificative, a
costurilor administrative i de transport ale acestora pentru derularea programului, n limita a
5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, n conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din
Regulamentul (UE) nr. 223/2014.
c)stabilete, n baza numrului de persoane incluse n grupul-int, cantitile de ajutoare
ce vor fi alocate fiecrui jude, respectiv municipiului Bucureti;
d)primete de la organizaiile partenere desemnate prin Programul operaional Ajutorarea
persoanelor defavorizate, pn la data de 1 mai a anului urmtor celui de raportare, un raport
anual i centralizeaz la nivel de ar datele privind realizarea programului, n vederea ntocmirii
i transmiterii Raportului anual de implementare a programului ctre Comisia European pn
la data 30 iunie a anului urmtor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul
(UE) nr. 223/2014;
e)public un rezumat al coninutului fiecrui raport anual de implementare, precum i al
celui final;
f)asigur prin structurile proprii i, dup caz, mpreun cu reprezentanii organizaiilor
partenere, verificarea material i contabil a distribuirii ajutoarelor alimentare n toate etapele
de punere n aplicare a programului i pe toat durata acestuia, la toate nivelurile lanului de
distribuie, inclusiv la nivel local;
g)previne, detecteaz, corecteaz neregulile i recupereaz sumele pltite necuvenit,
mpreun cu orice dobnzi aferente plilor ntrziate. Notific Comisia European cu privire la
neregulile care depesc 10.000 euro n contribuii din partea fondului i o ine la curent cu
privire la evoluia semnificativ a procedurilor administrative i juridice corespunztoare;
h)asigur, prin Compania Naional "Imprimeria Naional" - S.A., imprimarea cupoanelor
individuale, distribuirea acestora prin furnizorul de serviciu universal n domeniul serviciilor
potale desemnat n acest scop de ctre autoritatea de reglementare n domeniu i
6

transmiterea cupoanelor individuale pentru ajutoare alimentare la fiecare domiciliu al


beneficiarului final;
i)primete rapoarte centralizate la nivel naional privind situaia cupoanelor distribuite i a
celor nedistribuite n baza situaiilor primite de la distribuitor;
j)monitorizeaz i evalueaz modul de implementare a Programului operaional
Ajutorarea persoanelor defavorizate i ia msuri de cretere a eficienei implementrii;
k)primete, analizeaz i implementeaz propuneri de mbuntire a punerii n aplicare a
programului;
l)stabilete formatul-cadru al tuturor documentelor-suport pentru implementarea
programului;
m)informeaz Comisia n termen de trei luni n legtur cu msurile corective luate n
urma primirii de la Comisia European a unor observaii cu privire la implementarea
programului;
n)n perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea i eficiena acestuia. n
acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali n 2017 i n 2022, n
conformitate cu modelul adoptat de Comisia European;
o)elaboreaz i public, n format Excel, o list de proiecte, contracte sau de aciuni
sprijinite prin intermediul programului care include cel puin urmtoarele informaii: numele i
adresa persoanei din grupul-int, cuantumul alocat, tipul de srcie material vizat;
p)sub rezerva disponibilitii fondurilor din prefinanare i din plile intermediare, n
calitatea sa de Autoritate de management, ramburseaz beneficiarilor valoarea total a
cheltuielilor eligibile efectuate de ctre acetia, cel trziu n termen de 90 de zile de la data
depunerii cererii de plat de ctre beneficiar;
r)stabilete n baza unui protocol ncheiat cu Ministerul Educaiei Naionale msurile
necesare pentru implementarea operaiunilor de distribuire a asistenei materiale de baz;
s)asigur aciuni de informare i comunicare ctre grupul - int, publicul larg i massmedia privind rolul i contribuia Uniunii Europene, a instituiilor implicate n derularea
programului. Asigur existena la punctele de distribuie a ajutoarelor alimentare cel puin a unui
afi, expus vizibil, cu o dimensiune minim A3, cuprinznd informaii despre program, fondul de
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema
Uniunii Europene, fr a stigmatiza beneficiarii.
B.Ministerul Educaiei Naionale are atribuii de beneficiar n sensul prevzut de
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 i implementeaz operaiunile privind asistena material
de baz n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 33/2001 privind
acordarea de rechizite colare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
126/2002.
C.Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice are
urmtoarele atribuii:
a)stabilete categoriile de persoane care fac parte din grupul-int;
b)constituie i actualizeaz anual baza de date privind persoanele care fac parte din
grupul-int, precum i transmiterea acesteia ctre toate instituiile implicate;
c)comunic anual, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numrul de beneficiari
pe judee i totalul naional, ca baz pentru alocarea cantitilor de ajutoare alimentare pe
fiecare jude;
d)elibereaz, prin ageniile teritoriale pentru ocuparea forei de munc, adeverina
prevzut la art. 5 alin. (2) lit. b) din hotrre.
D.Instituiile prefectului realizeaz monitorizarea predrii ajutoarelor alimentare de ctre
operatorii economici ctre reprezentanii autoritilor publice locale, precum i a procesului de
distribuie efectuat de autoritile executive ale autoritilor publice locale ctre persoanele care
aparin grupului int.
7

E.Autoritile executive ale autoritilor publice locale participante la program au


urmtoarele atribuii:
a)ntocmesc listele suplimentare n condiiile prevzute la art. 5 alin. (2) din hotrre;
b)primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituiei prefectului, ajutoarele
alimentare i asigur pstrarea acestora n condiii corespunztoare i de siguran, precum i
evidena de gestiune pn la distribuire;
c)n termen de 30 de zile de la preluare/recepie, distribuie ajutoarele alimentare
persoanelor din grupul-int, care dein cupoane individuale sau se afl pe liste suplimentare, pe
baza documentelor de identitate;
d)justific cantitile distribuite cu semntura de primire a persoanelor din grupul-int pe
versoul cuponului, alturi dedata i cantitatea primit;
e)transmit Ministerului Fondurilor Europene:
- un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul
economic,
- la terminarea distribuiei ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, mpreun cu o
situaie centralizatoare privind distribuia, care include i listele suplimentare prevzute la art. 3
alin. (3);
f)pstreaz cel puin 3 ani copia evidenelor de gestiune i listele de distribuie. Termenul
curge de la sfritul anului ntocmirii acestora;
g)asigur la nivelul localitii aciunile de informare i comunicare prevzute la lit. A.s).
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 688 din data de 19 septembrie 2014

S-ar putea să vă placă și