Sunteți pe pagina 1din 5

* Actul normativ a intrat in vigoare la data publicarii in M.O.

,22 octombrie 2014


PROGRAMUL PRIMA MASINA
ORDONAN DE URGEN nr. 66 din 15 octombrie 2014
privind aprobarea Programului de stimulare a cumprrii de autoturisme noi
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 768 din data de 22 octombrie 2014
Avnd n vedere necesitatea respectrii angajamentelor asumate n acordurile ncheiate
cu organizaiile internaionale, pentru evitarea riscului ratrii intelor, se impun, n regim de
urgen, deblocarea procesului de creditare i facilitarea accesului persoanelor fizice la
finanare, aspect ce presupune implementarea de msuri anticriz de Guvernul Romniei
pentru susinerea sectoarelor economice prioritare.
Pentru c n lipsa unor msuri urgente de stimulare a consumului creterea economic
poate fi afectat, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construciile de maini i serviciile,
ar fi semnificativ afectate de condiiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de
creditare i dinamizarea activitii cu efecte asupra creterii economice i impact pozitiv n
privina locurilor de munc.
Prin adoptarea prezentului act normativ se dorete implementarea unui mecanism de
garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri
inferioare celor practicate la momentul actual, avnd n vedere gradul ridicat de colateralizare a
unui credit pentru achiziia de autoturisme n comparaie cu un credit de consum pentru nevoi
personale fr garanii materiale.
n vederea meninerii unor perspective ncurajatoare n ceea ce privete reluarea creterii
consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar n cadrul unei oferte specifice de
finanare dedicate persoanelor fizice, adaptat cererii poteniale,
avnd n vedere necesitatea crerii unui cadru favorabil pentru adoptarea i pentru
pregtirea implementrii strategiei naionale pentru competitivitate 2014-2020, care plaseaz
industria auto i componente printre sectoarele economice prioritare, fiind unul dintre cele 10
sectoare de viitor,
lipsa unei oferte de finanare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afecteaz
creterea consumului populaiei, gradul de utilizare a capacitilor de producie existente ale
productorilor de autoturisme i componente, precum i volumul comerului i serviciilor
specializate pentru autovehicule. Aceti factori reprezint contributori importani la formarea
valorii adugate din economie i care nu beneficiaz de suportul sistemului bancar ntr-o ofert
specific de finanare dedicat persoanelor fizice, proporional cu cererea potenial.
Considernd c se impune luarea unor msuri urgente n vederea atragerii de fonduri n
activiti de producie existente ale productorilor de autoturisme i componente care produc
valoare adugat i cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului
act normativ, care s vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achiziionrii de
autoturisme noi.
ntruct toate aceste aspecte vizeaz interesul public i constituie situaii de urgen i
extraordinare a cror reglementare nu poate fi amnat, impunnd adoptarea de msuri
imediate pe calea ordonanei de urgent,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Art. 1
1

(1)Se aprob Programul de stimulare a cumprrii de autoturisme noi, denumit n


continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului
persoanelor fizice la achiziia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.
(2)Prin Program persoanele fizice pot achiziiona un singur autoturism.
Art. 2
n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a)autoturism nou - se nelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3
pct. 2 din Ordonana Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificrile i
completrile ulterioare, produs n spaiul intracomunitar sau provenit din import, care
ndeplinete cel puin cerinele minime ale standardului EURO 5, achiziionat de la persoane
juridice care au ca obiect de activitate vnzarea autovehiculelor i al crui pre de achiziie nu
depete suma de 50.000 lei, la care se adaug TVA, dup caz;
b)beneficiarul Programului este persoana fizic ce ndeplinete cumulativ urmtoarele
condiii:
1.la data solicitrii creditului garantat, declar pe propria rspundere c nu a mai deinut
n proprietate un autoturism - bun nou;
2.nu nregistreaz obligaii de plat restante la bugetul general consolidat;
3.nu nregistreaz restane la plata altor credite bancare;
c)credit - linia de credit pe care instituia de credit sau instituia financiar nebancar o
pune la dispoziia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii i n baza unui contract
de credit;
d)contract de garantare - contractul ncheiat ntre beneficiarul Programului, instituia de
credit sau instituia financiar nebancar i Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru
ntreprinderile Mici i Mijlocii - S.A., denumit n continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin
Ministerul Finanelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se oblig s garanteze creditul acordat de
instituia de credit sau de instituia financiar nebancar i beneficiarul i asum obligaia s
ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executrii garaniei de ctre instituia de credit
sau de instituia financiar nebancar, n cazul producerii riscului de credit;
e)garant - statul, prin Ministerul Finanelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;
f)procent garantat - partea din credit care este acoperit de garania de stat, exprimat
n valoare procentual. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;
g)valoarea garaniei - valoarea menionat n contractul de garantare, al crei nivel poate
fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobnzile, comisioanele i orice alte costuri
generate de participarea la Program nu sunt incluse n valoarea garaniei;
h)riscul de credit - neplata parial sau integral a creditului, principal, de ctre
beneficiarul Programului;
i)valoarea de executare a garaniei - suma rezultat din aplicarea procentului garantat la
soldul restant al creditului, principal, sum care urmeaz a fi pltit instituiei de credit sau
instituiei financiare nebancare de ctre Ministerul Finanelor Publice n cazul producerii riscului
de credit;
j)prim de garantare - suma datorat de beneficiarul Programului constituit din
comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanelor Publice i din comisionul de administrare
cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al crei nivel se stabilete anual prin ordin al ministrului finanelor
publice i al ministrului delegat pentru buget;
k)comision de risc - suma datorat de beneficiarul Programului destinat acoperirii
riscului de garantare i finanrii anuale a capitalului necesar Programului;
l)comision de administrare - suma datorat de beneficiarul Programului care acoper
costurile de evaluare, acordare i administrare a garaniilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
m)garanie guvernamental - garanie asumat de F.N.G.C.I.M.M., n numele i n contul
statului, materializat ntr-un contract de garantare, care acoper pierderea suportat de
2

finanator, ca urmare a producerii riscului de credit, i care trebuie s fie irevocabil,


necondiionat i expres, conform reglementrilor Bncii Naionale a Romniei relevante din
perspectiva recunoaterii calitii de diminuator de risc de credit al garaniilor.
Art. 3
(1)Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria public, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu
modificrile ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare n baza
cruia Ministerul Finanelor Publice este autorizat s mandateze F.N.G.C.I.M.M. n
vederea emiterii de garanii n numele i n contul statului, n favoarea instituiilor de
credit i a instituiilor financiare nebancare care acord credite persoanelor fizice
eligibile pentru achiziia unui autoturism nou n cadrul Programului.
(2)n exercitarea atribuiilor delegate potrivit prezentei ordonane de urgen,
F.N.G.C.I.M.M. este autorizat s mandateze filialele sale n scopul derulrii Programului.
(3)Sursa de plat a garaniilor acordate de ctre F.N.G.C.I.M.M. n numele i n contul
statului pentru creditele obinute de beneficiarii eligibili n cadrul Programului este Fondul de risc
pentru ntreprinderi mici i mijlocii.
(4)Plafonul anual al garaniilor, modalitatea i condiiile de acordare, condiiile de
eligibilitate a instituiilor de credit i a instituiilor financiare nebancare i a persoanelor fizice
beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garaniilor se stabilesc prin normele de
aplicare a prezentei ordonane de urgen.
(5)Garaniile se acord n limita plafonului aprobat i n funcie de criteriile specifice
prevzute n normele i procedurile interne de creditare ale instituiilor de credit, respectiv
instituiilor financiare nebancare i n normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
(6)Mecanismul de garantare inclus n Program se deruleaz cu respectarea pct. 3.5 din
Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratatul CE privind
ajutoarele de stat sub form de garanii (2008/C 155/02), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
Art. 4
n baza contractului de garantare se nscrie n Arhiva Electronic de Garanii Reale
Mobiliare o ipotec legal mobiliar asupra autoturismelor achiziionate n cadrul Programului n
favoarea statului romn, reprezentat de Ministerul Finanelor Publice, precum i n favoarea
finanatorilor, proporional cu procentul de garantare, valabil pn la stingerea tuturor
obligaiilor de plat aferente creditului garantat acordat n cadrul Programului.
Art. 5
Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. acord garaniile prevzute la art. 2 constituie titluri
executorii i au valoare de nscrisuri autentice.
Art. 6
ntre Ministerul Finanelor Publice i F.N.G.C.I.M.M. se ncheie o convenie prin care se
stabilesc drepturile i obligaiile prilor n derularea Programului.
Art. 7
(1)Beneficiarul Programului se oblig s constituie, conform prevederilor Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare, n favoarea statului romn,
reprezentat de Ministerul Finanelor Publice, o ipotec mobiliar asupra soldurilor creditoare ale
tuturor conturilor deschise la instituia de credit finanatoare, respectiv instituia financiar
nebancar, valabil pn la stingerea creanelor datorate de acesta n baza contractului de
garantare, n limita liniei de credit contractate.
(2)Contractul de ipotec mobiliar prevzut la alin. (1) va fi nscris la Arhiva Electronic de
Garanii Reale Mobiliare de ctre instituia de credit finanatoare, respectiv instituia financiar
nebancar, care va primi un mandat special n acest sens, conform normelor de aplicare a
prezentei ordonane de urgen.
3

(3)ntre instituia de credit sau instituia financiar nebancar, beneficiarul Programului i


statul romn, prin Ministerul Finanelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se poate ncheia o convenie,
n condiiile legii, prin care se stabilete c instituia de credit finanatoare, respectiv instituia
financiar nebancar, fr a solicita consimmntul beneficiarului, va urma instruciunile prin
care statul romn dispune de sumele aflate n cont.
Art. 8
(1)Instituia de credit i instituia financiar nebancar au dreptul la plata valorii de
executare a garaniei n cazul producerii riscului de credit.
(2)Sumele rezultate din executarea garaniilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin
Program, n numele i n contul statului, se pltesc finanatorului de ctre Ministerul Finanelor
Publice de la bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M.,
i se recupereaz de la beneficiarul Programului.
Art. 9
(1)Dup efectuarea plii prevzute la art. 8 alin. (2), Ministerul Finanelor Publice
informeaz F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plii i la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M.
ntocmete un nscris, act premergtor procedurii de executare silit, prin care se
individualizeaz creana rezultat prin plat.
(2)n termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informrii prevzute la alin. (1),
F.N.G.C.I.M.M. comunic nscrisul debitorului beneficiar al finanrii garantate.
(3)nscrisul, mpreun cu dovada efecturii procedurii de transmitere ctre debitorul
beneficiar al finanrii garantate, nsoit de contractul de garantare i de documentele prevzute
n normele de aplicare a prezentei ordonane de urgen, se nainteaz organelor fiscale
competente ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, pentru aplicarea msurilor de
executare silit, potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4)Pentru neplata sumelor prevzute la art. 8 alin. (2) se datoreaz dobnzi i penaliti de
ntrziere conform dispoziiilor cap. III din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, ncepnd cu ziua urmtoare datei plii sumei rezultate
din executarea garaniei i pn la data stingerii creanei inclusiv.
(5)Creanele rezultate din garaniile acordate i pltite instituiilor de credit i instituiilor
financiare nebancare n cadrul Programului sunt asimilate creanelor bugetare a cror colectare
i recuperare prin executare silit se efectueaz de Agenia Naional de Administrare Fiscal,
conform procedurii reglementate de Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, care se aplic n mod corespunztor.
(6)Sumele ncasate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat i
se ncaseaz ntr-un cont de venituri bugetare distinct.
Art. 10
n termen de maximum 15 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen, Ministerul Finanelor Publice, mpreun cu Ministerul Economiei, va elabora i va
supune aprobrii prin hotrre a Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonane de
urgen.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul economiei,
Constantin Ni
Ministrul finanelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vlcov
4

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 768 din data de 22 octombrie 2014

S-ar putea să vă placă și