Sunteți pe pagina 1din 4

Tema2: raspunderea contraventionala

1.
2.
3.
4.
5.

Notiunea si caracteristica raspunderii contrav ca forma a raspunderii juridice


Principiile si scopurile raspunderii contrav
Notiunea, semnele si componenta juridica a contrav
Cauzele care inlatura sau influenteaza la aplicarea rasp contrav
Delimitarea rasp contrav de alte forme de raspundere juridica

1.rasp poate fi definita drept obligatia subiectului de drept responsabil de a suporta consecintele nerespectarii unei
norme juridice in vederea restabilirii ordinii de drept in societate. Raspunderea juridica este o reactie a statului prin
care acesta incearca sa-si protejeze valorile sale consfintite in lege. Sunt general recunoscute formele de raspundere
juridica:
Disciplinara-penala
Civila
Administrativa
Autorii considera ca o data cu adoptarea codului contrav din 2008 sa cristalizat o noua forma de raspundere juridica
rasp contraventionala. Rasp contrav consta in aplicarea de caytre organul competent sau persoana cu functie de
raspundere a sanctiunii contraventionale fata de persoana ce a savirsit o contraventie.
Trasat rasp contrav:
*drept temei juridi al acestei raspunderi ne servestenumai contraventia, exista o singura exceptie de la acesta
regula, art.55 CP
*pu savirsirea contrav se aplica sanctiuni de regula pe cale extrajudiciara, de catre organul admin publice nemijlocit,
aceasta este o deosebire esentiala de raspundere penala unde toate pedepsele se aplica de instanta de judecata.
*aplicarea sanctiunilor se face prin intermediul unei proceduri speciale denumita procedura contraventionala
*intre organul care aplica sanctiunea contrav pe de o parte si si contravenienta pe de alta parte nu exista relatii de
subordonare. Aceasta este o deosebire esentiala de dreptul disiplinar
*aplicarea sanctiunii de regula se reduce la suportarea unor consecinte negative strict determinate de codul
contraventional si nu atrag dupa sine asa consecinte grave cum ar fi: concedierea de la serviciu, antecedente
penale,ca un cazul raspunderii penale
Este important sa facem o delimitare intre raspunderea contrav si constringerea contrav. Constringerea contrav
este un termen mai larg care cuprinde nu numai sanctiunile pu contraventii ci si masurile de prevenire a
contraventiilor de ex: controlul doc, a bagajelor precum si de masurile de stopare a contrav ca de ex :retinerea
contravenientului.
Concl: raspunderea contraventionala este un raport stabilit intre stat si contravenient al carui continut il constituie
dr statului de a aplica sanctiunea contraventului precum si oblig acestuia de a suporta aceasta sanctiune.
2.principiile dr sint acele idei generale care se afla la baza normelor de dr si carora li se spun aceste norme.
Raspunderea contraventionala are la baza sa urmatoarele principii institutionale sau speciale. Princ rasp contrav:
*princ legalitatii-este princ atit general cit si princ spec a d contrav. Fiindca nimeni nu poate fi declarat vinovat de
savirsirea unei contrav nici supus unei sanctiuni decit in conformitate cu legea contrav

*princ egalit in fata legii-ete un princ general cit si special si presupune ca persoanele ce au savirsit contrav sint
egale in fata legii si a autoritatilor publice si sint supuse raspunderii contrav, indiferent de rasa, nationalitate, sex,
origine. In cazul rasp contrav principiul dat nu poarta un caracter absolut, egalitatea treb sa fie inteleasa in functie de
cazul concret, ex:exista pers care se bucura de conditii speciale de sanctionare, invalizii de gr 1,2 nu se aplica arestul
contrav, precum si pers care au garantia de a nu fi urmarite contrav( repr diplomatici).
*princ dreptatii-presupune ca persana poate fi sanctionata numai pu contrav in a carei privinta este dovedita
vinovatia sa
*princ caracterului personal a rasp contrav-atit obligatia ce decurge din norma juridica de a avea o anumita conduita
cit si raspunderea ce survine in urma nerespectarii obligatiei revine numai pers care a savirsit fapta interzisa de lege
*princ individualizarii rasp contrav- presupune ca la aplicrea legii contrav se tine cont de caracterul si gradul
pericolului social al faptei, de persoana faptuitorului precum si de circumstantele atenuante sau agravante
*princ interdictiei dublei sanctionari contrav-nimeni nu poate fi supus timp de 2 ani sanct contrav pu una si aceeasi
fapta
*princ umanismului- in cadrul procesului contrav trebuie sa fie asigurata securitatea persoanei si tratamentul ei
uman
*princ inevitabilitatii rasp contrav- care consta in aceea ca sanctionarea persoanei vinovate de savirsirea contrav
este obligatorie cu exceptia pes din art 26 cod contrav.
Scopul raspunderii contrav are urmatoarele dretii:
-apararea valorilor consfintite in lege
-solutionarea cazului contraventional
-prevenirea savirsirii noilor contraventii
3. contraventia - fapta ilicita cu un grad de pericol social mai redus, decit infractiunea savirsita cu vinovatie care
atenteaza la valorile sociale ocrotite de lege, este prevazuta de codul contraventional si este pasibila de sanctiune
contrav. Elem esential al acestei definitii il constituie termenul fapta. Prin faptaintelegem un caz de comportare
volitiva care se manifesta in exterior prin 2 moduri: actiunea; inactiunea. Actiunea este o comportare activa , se
intelege incalcarea unei interdictii (ex: art 263 desfasurarea ilegala a actiit de intreprinzator). Prin inactiune ca
comportare pasiva intelegem neindeplinirea unei obligatii sau a unei prescriptii (ex art 204 calatria fara bilet).
Orice fapta pu a fi consderata contraventie trebuie sa intruneasca urmatoarele semne:
*cacterul antisocial al faptei- fapta devine contraventie doar in cazul in care produce urmari sociale negative care
constau in vatamarea unor valori sociale indicate expres in lege. M.Orlov considera ca au caracter de pericol social,
doar acele fapte care au provocat un prejudiciu semnificativ valorilor sociale. Gradul de pericol social al contraventiei
este determinat de lege in comparatie cu cel al infractiunii in sensul ca aceasta ae un pericol social mai redus decit
infractiunea.
*caracterul ilegal-pu ca lipsa social periculoasa sa fie considerata ontraventie ea trebuie sa fie prevazuta de cod
contrav, specific dr contrav este faptul ca conventia poate incalca norme ale diferitor ramuri de drept cum ar fi dr
vamal, funciar, ecologic.
*caracterul culpabil al faptei- fa[ta este considerata contraventie doar daca reprezinta o manifestare constienta si
volitiva a psihicului persoanei

*raspunderea contraventionala-fapta este recunoscuta ca contraventie doar daca legislatorul prevede pu savirsrea ei
o sanctiune contrav.
Semnele cntrav ne indica criteiile generale de diferentiere a acestora de alte incalcari ale legilor .
Componenta juridica a contraventiei reprezinta totalitatea elementelor intilnite in legea contrav care atrage dupa
sine raspunderea contrav.de existent acestor elemente depinde calificarea corecta a faptei contraventionale. Lem
componentei juridice sint:
*obiectul
*latura obiectiva
*subiectul
*laura subiectiva
Lipsa cel putin a unui element duce la imposibilitatea aplicarii rasp contrav.
Obectul contraventiei-reprezinta relatiile si valorile sociale ce sint ocrotite de legea contraventionala si la care
atenteaza contravenientul. Ob poate fi juridic si material. Ob juridic se clasifica in 4 categorii:
*ob general care repr toate valorile sociale ce sint ocrotite prin intermediul sanctiunilor contrav
*ob generic repr un grup omogen de raporturi si valori sociale ocrotite de normele conv
*ob nemijlocit repr o valoare sociala sau un raport social concret
*ob complexil intilnim in cazurile contraventiei ce atenteaza la mai multe obiecte nemijlocite art354 din cod contrav
Ob material il constituie entitatea fizica impotriva careia este orientata contraventia.
Latura obiectiva- repr partea exteioara a contrav ea include actiunea sau inactiunea faptei, consecintele faptei, precum
si legatura cauzala intre fapta si rezultatul social periculos al faptei. Pe linga aceste componente principale latura
obiectiva mai include si componente cu caracter facultativ cum ar fi locul, timpul, mijloacale contrav. Latura obiectiva
poate include si caracterul faptei.
Sub contraventiei-este pers fizica sau juridica impotriva careia se exercita constringerea statala prin aplicarea
sanctiunii contraventionale. sub a contrav treb sa intruneasca urmat cerinte:
1.la momentul savirsirii contrav sa aiba virsta implinita de 18 ani, iar pu un grup virsta intre 16-18ani
2. pers treb sa fie responsabila, adica trreb sasi dea seama atit de caracterul faptei sit si de consecintele ei
3.pers treb sa dispuna de libertate de vointa si actiune, adica sa nu fie constrinsa de o alta persoana sa comita
contraventia.
Sub care savirseste contrav mai este numit drept sub activ pe cind partea vatamatoare este numita in doctrina subiect
pasiv.
Sursa subiectiva este atitudinea psihica a pers ce a savirsit contrav fata de fapta si fata de consecintele ei. Elem
proncipal al laturii subiective il consituie vatamarea. Formele vatamarii:intentia si imprudenta.
Fomele intentiei:
*intetia directa- pers care a savirsit contrav isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al faptei
*intentia indirecta a admis in mod constient survenirea urmarilor
Formele imprudentei:

*sineincrederea pers care a savirsit contrav ii dadea seama de caracterul prejudiciabil al faptei nu a prevazut
posibilitatea survenirii urmarilor ei desi trebuia si putea sa la prevada
*neglijentapers care a savirsit contrav nu isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al faptei, nu a prevazut
posibilitatea survenirii urmarilor ei desi trebuia si putea sa le prevada.