Sunteți pe pagina 1din 2

Prin tehnologie stealth se înţeleg o serie de contramăsuri pentru evitarea detectării avioanelor,

rachetelor şi navelor militare.


Tehnologiile urmăresc să le facă puţin vizibile (ideal invizibile) în domeniile:
Radar

Este cel mai important domeniu. Invizibilitatea radar se obţine prin aşa-zisa reducere a secţiunii
tranversale echivalente:
• Forme care reflectă puţin undele electromagnetice din spectrul folosit de radare (forme cu o
anumită curbură).
• Forme care reflectă undele radar concentrat în anumite direcţii (suprafeţe plane, derive înclinate
etc).
• Evitarea formelor care reflectă undele radar ca o oglindă perfectă (colţuri cave tridimensionale,
de exemplu guri de admisie a aerului în motoare.
• Metalizarea geamurilor, pentru ca undele radar să nu se reflecte de cavităţile interioare.
• Materiale care nu reflectă undele radar (plastice, compozite).
• Materiale care absorb undele radar (vopsele pe bază de ferite).
• Contramăsuri radar active (emisii de bruiaj).
• Planificarea misiunilor la LO-HI-LO, adică cu pătrundere şi retragere la o altitudine cât mai
joasă, unde relieful ecranează radarele. Această ultimă măsură este ineficientă dacă adversarul
dispune de radare ambarcate pe avioane care patrulează la mare înălţime.
Infraroşu

Jetul generat de motoare degajă o mare cantitate de căldură. Pentru dreducerea semnăturii termice (în
infraroşu) trebuie ca această căldură să fie cât mai mică, ceea ce se obţine prin:
• Motoare de putere redeusă, fără postcombustie, ceea ce limitează mult viteza de zbor (la B-2
Spirit la sub 800 km/h).
• Aşezarea duzelor de evacuare a gazelor deasupra fuzelajului, peste suprafeţe care au rolul de a
ascunde gazele de senzorii infraroşu de la sol, până când acestea se amestecă cu aerul rece.
(Vezi B-2)
• Raport de diluţie mare a gazelor de ardere.
• Planificarea misiunilor sub pătura de nori, altfel avionul este detectabil din satelit, de cei ce
dispun de asemenea tehnologie.
Rachetele, mai ales cele intercontinentale, degajă o căldură mult prea mare pentru a putea spera să
rămână nedetectate.
Vizibil

Problema nu este rezolvată satisfăcător, invizibilitatea în spectrul vizibil fiind obţinută numai pe timp
de noapte, ceea ce limitează disponibilitatea la misiuni de noapte. Măsuri:
• Vopsire în culori întunecate.
Zgomot

Reducerea semnăturii sonore produsă de motoare conduce la măsuri asemănătoare cu cele pentru
reducerea semnăturii termice.
Vapori de apă

Trebuie evitată formarea dârelor de condensare. Particulele de carbon eliminate de motoare sunt centre
de condensare a umidităţii atmosferice, Măsuri:
• Planificarea misiunilor la înălţimi mici, unde aerul nu este saturat cu vapori de apă.
• Motoare de puteri mici, care ele înseşi să nu elimine mulţi vapori proveniţi din arderea
hidrogenului din hidrocarburile din combustibil.
Dârele de vapori sunt şi ele detectabile din satelit.
Dioxid de carbon

Dârele de dioxid de carbon, provenit din arderea carbonului din hidrocarburile din combustibil,
evacuate din motoare în jeturile de gaze de ardere sunt detectabile din satelit.
Fum

Particulele solide conţinute în gazele de ardere evacuate din motoare sunt centre de condensare ale
umidităţii atmosferice. Măsuri:
• Motoare cât mai performante din punct de vedere al arderii complete din punct de vedere
chimic (ardere perfectă).

Concluzii
Tehnologiile stealth sunt relativ eficiente pentru evitarea detecţiei prin radar şi, împreună cu celelalte
măsuri, asigură mari şanse de succes împotriva unui adversar dotat normal, însă nu sunt eficiente
împotriva unui adversar care dispune de teledetecţie prin satelit.
În general nu se poate obţine şi viteză, şi capacitate de încărcare, şi invizibilitate.
• La F-117 sunt limitate viteza, ca urmare capacitatea de luptă aer-aer, supravieţuire în caz de
observare şi capacitatea de încărcare.
• La F-22 Raptor (foarte performant de fapt) este limitată capacitatea de încărcare.
• La B-2 Spirit este limitată viteza şi, în caz de observare, capacitatea de supravieţuire.