Sunteți pe pagina 1din 19

Relatii valutare

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.
T____ 1. Prin valuta se intelege unitatea monetara a unei tari detinuta de o persoana fizica sau juridica straina sau
care este utilizata in relatiile de plati cu strainatatea, neavand relevanta faptul ca este converibila sau nu.
T____ 2. Valutele de rezerva sunt monedele nationale ale unor tari detinute, pastrate de alte tari in rezerva lor
oficiala, de stat.
T____ 3. In vanzarea - cumpararea de D.S.T. pe valute in cont sau efective, pe piata valutara se utilizeaza
intotdeauna o valuta de transmisie.
T____ 4. Operatiunile la termen se caracterizeaza prin faptul ca vanzarea - cumpararea valutelor este initiata in
prezent la cursuri la termen, iar miscarea in conturi a sumelor are loc la termenul convenit.
F____ 5. Piata monetara cuprinde relatiile ce iau nastere in procesul atragerii si plasarii de fonduri pe termen
lung.
T____ 6. Importanta pietei monetare la nivelul unei tari consta in aceea ca permite finantarea pe termen scurt a
diferitelor entitati economice si ca este spatiul in care banca centrala isi exercita politica monetara.
T____ 7. Prin participarea la operatiunile specifice pietei interbancare, o banca poate sa isi fructifice fondurile
temporar disponibile si sa isi acopere nevoile de fonduri pe termen scurt.
F____ 8. Piata interbancara din Romania este o piata nationala pe care opereaza atat banci din tara noastra, cat si
banci din strainatate.
F____ 9. Piata certificatelor de trezorerie este un segment al pietei monetare pe care se tranzactioneaza toate
inscrisurile financiare pe termen scurt.
T____ 10. Specific cotarii eurovalutelor este faptul ca nu se coteaza cursul valutar, ci rata dobanzii la care se atrag
si plaseaza fonduri exprimate in eurovalute.
F____ 11. Elementele caracteristice unei obligatiuni sunt: dobanda, scadenta, pretul de emisiune, pretul de
rascumparare, drepturi suplimentare, precum si posibilitatea convertirii oricand pe alte instrumente financiare
cum ar fi actiunile.
T____ 12. Entitatile autorizate sa efectueze deopotriva operatiuni in nume propriu, cat si din ordinul clientilor se
numesc brokeri - dealeri si formatori de piata.
T____ 13. Formatorul de piata este un broker - dealer care este pregatit sa coteze un pret de vanzare si un pret de
cumparare pentru un titlu financiar in orice moment si astfel sa formeze piata pentru acel titlu.
T____ 14. Locul predominant in activitatea de creditare il detin bancile comerciale atat pe plan national, cat si
international.
F____ 15. Locul predominant in activitatea de creditare il ocupa creditele obligatare, rolul bancilor comerciale
fiind minor.
F____ 16. Banca centrala, dintr-o tara, este institutia care detine rolul de intermadiar principal intre cei ce au
fonduri disponibile si cei ce au nevoie de fonduri.
F____ 17. In implementarea politicii monetare, banca centrala nu poate utiliza politica rezervelor minime
obligatorii intrucat bancile comerciale nu sunt obligate sa pastreze rezervele lor la banca centrala.
T____ 18. Operatiunile pasive ale unei banci reflecta fondurile proprii si fondurile atrase sub forma de depozite si
imprumuturi de la alte banci.
T____ 19. Marketingul financiar la nivelul unei firme presupune cunoasterea in plan financiar a nevoilor firmei si
identificarea produselor si serviciilor financiar bancare oferite de institutiile specializate care sa raspunda
acestor nevoi.
T____ 20. Balanta comerciala este o componenta a balantei de plati fiind inclusa in contul curent.
T____ 21. Pozitia rezerve in cadrul balantei de plati reflecta modificarile in structura si pe total rezerve aur,
valute, D.S.T. ale unei tari pe parcurs de un an.
T____ 22. In cadrul contului capital si financiar la intrari de fonduri sunt cuprinse investitiile straine directe,
creditele primite in anul respectiv si ratele rambursate la credite acordate de tara respectiva in anii anteriori.
T____ 23. Resursele F.M.I. sunt formate din cotele de participatie a statelor membre, imprumuturile contractate
de la state membre sau alte organizatii, vanzari de aur, dobanzile si comisioanele la creditele acordate de F.M.I.
statelor membre.

T____ 24. Acordarea sprijinului financiar de catre B.E.R.D. tarilor beneficiare are la baza, alaturi de analiza
eficientei economice a proiectelor de investitie, si masura in care tarile respective au o evolutie bazata pe
democratie, pluralism politic, separarea puterilor in stat, libertatea presei.
F____ 25. In ansamblul fondurilor pe care o banca le are la dispozitie, fondurile proprii au o pondere mult mai
mare decat fondurile imprumutate.
F____ 26. Pentru fondurile pe care le atrage, banca plateste o dobanda cunoscuta sub denumirea de LIBOR.
F____ 27. Operatiunile active cuprind ansamblul operatiunilor desfasurate de banca pentru a-si procura
fondurile de care are nevoie pentru desfasurarea activitatii.
F____ 28. Balanta serviciilor si balanta comerciala sunt incluse in contul financiar al balantei de plati externe.
F____ 29. Sub denumirea de eurovalute sunt desemnate valutele tarilor din Uniunea Europeana care au adoptat
moneda unica euro.
F____ 30. Depozitul bancare prezinta avantajul negociabilitatii.
F____ 31. Creditele rotative sunt credite pe termen mediu si lung acordate in intregime in momentul incheierii
contractului, iar rambursarea se face la rate ale dobanzii fixe.
F____ 32. Din cauza faptului ca valoarea eurocreditelor sindicalizate este mare, grupul de banci constituit sub
forma de sindicat accepta sa acorde eurocredite numai pe termen scurt.
T____ 33. Eurocreditele sindicalizate permit dispersia riscului.
F____ 34. Euroefectele comerciale sunt emise de mari corporatii, firme multinationale care doresc sa dispuna
de fonduri pe termen lung in contul unor incasari viitoare.
F____ 35. In ansamblul participantilor pe piata eurovalutelor, persoanele particulare detin o pondere
importanta.
F____ 36. Prefixul euro utilizat pentru desemnarea eurovalutelor provine de la moneda unica euro adoptata de
unele tari din cadrul Uniunii Europene.
F____ 37. In etapa actuala, mijloacele de plata internationale sunt formate din: aur, valute, inscrisuri financiare
denominate in valute si drepturi speciale de tragere.
F____ 38. Din punctul de vedere al posibilitatii preschimbarii unei monede pe alta, valutele se impart in valute
tari, forte si valute slabe.
F____ 39. Pentru a-si acoperi cheltuielile de functionare si obtine profit, bancile trebuie sa practice dobanzi
pasive mai mari decat dobanzile active.
T____ 40. Spre deosebire de celelalte banci de dezvoltare regionala, acordarea creditelor de catre Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare are la baza si considerente politice.
T____ 41. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare se diferentiaza de celelalte banci de dezvoltare
regionala si prin accentul pe care il pune asupra sectorului privat.
F____ 42. Operatiunile pasive cuprind ansamblul operatiunilor pe care o banca le efectueaza pentru a investi,
respectiv plasa fondurile pe care le are la dispozitie.
F____ 43. In cadrul fluxurilor financiare internationale ponderea principala revin fluxurilor asociate ajutoarelor
acordate unor tari si platii datoriilor de razboi.
F____ 44. Miscarea fondurilor la nivel international se realizeaza in proportie covarsitoare sub forma de
moneda efectiva.
T____ 45. Certificatul de depozit este un inscris care confirma depunerea unor fonduri exprimata intr-o moneda
pe termen scurt la o institutie financiara.
F____ 46. Cotarea directa arata cate unitati monetare straine, al caror numar variaza, corespund unei unitati
monetare nationale.
F____ 47. Cursurile la termen presupun ca virarea in conturi a banilor preschimbati are loc in 48 de ore sau 2
zile bancare lucratoare de la data tranzactiei.
F____ 48. Certificatul de trezorerie este un inscris care confirma depunerea unor fonduri exprimate intr-o
moneda, pe un termen scurt ( de regula 3 luni) la o institutie financiara, cel mai adesea o banca.
F____ 49. Obligatiunile indexate presupun ca pretul de cumparare la lansare a acestor obligatiuni este mai mic,
comparativ cu pretul de rascumparare la scadenta, diferenta reprezentand dobanda cuvenita
investitorului.
T____ 50. Termenul broker desemneaza o persoana sau o firma care actioneaza ca intermediar, executand
ordine de vanzare sau ordine de cumparare de active financiare (sau reale) in favoarea clientilor,
percepand pentru aceasta activitate un comision sau o taxa de brokeraj.

F____ 51. Obligatiunile standard sau conventionale se emit pe o durata de 5-15 ani si asigura detinatorului un
venit variabil determinat de dobanda LIBOR pe sase luni plus o marja de 0,125-0,250, diferentiata in
functie de calitatea debitorului.
F____ 52. Banca comerciala actioneaza ca agent al statului tinand in evidentele sale contul curent al trezoreriei
de stat, in care sunt reflectate impozitele si taxele precum si alte plati efectuate in contul si numele
trezoreriei de stat.
F____ 53. Creditele pe care bancile comerciale le acorda clientilor sai pe diferite termene fac parte din
categoria operatiunilor pasive ale bancilor.
F____ 54. Imprumuturile pe care o banca comerciala le ia de la alte banci comerciale fac parte din categoria
operatiunilor active ale bancilor .
T____ 55. Investirea fondurilor bancilor comerciale in actiuni la diferite companii, societati comerciale face
parte din categoria operatiunilor active ale bancilor.
T____ 56. Depozitele pe care bancile comerciale le plaseaza la alte banci fac parte din categoria operatiunilor
active.
T____ 57. Managementul financiar la nivelul oricarei firme cuprinde toate activitatile destinate sa asigure
obtinerea si utilizarea fondurilor in conditii de eficienta.
T____ 58. Relatiile valutar financiare internationale reprezinta ansamblul raporturilor care se formeaza intre
persoane fizice si persoane juridice in legatura cu miscarile de fonduri la nivel international.
F____ 59. Piata monetara cuprinde ansamblul relatiilor care iau nastere intre persoane fizice si persoane
juridice in procesul atragerii si plasarii de fonduri pe termen mijlociu si lung.
T____ 60. Termenul dealer desemneaza o persoana sau o firma care in nume propriu, pe riscul si raspunderea
sa efectueaza operatiuni de vanzare/cumparare de active financiare.
T____ 61. Convertibilitatea externa nelimitata se aplica doar nerezidentilor, tuturor operatiunilor si nu are
limita de suma.
F____ 62. Valutele tari sau forte sunt valute stabile si cu un curs descendent , de intarire a puterii de cumparare.
F____ 63. Valutele slabe sunt cele cu evolutii stabile, de mare amplitudine, cu tendinta de repreciere, adica de
diminuare a puterii de cumparare.
F____ 64. Cursul valutar fluctuant sau flotant se formeaza si evolueaza pe piata valutara cu anumite limite
prestabilite, in functie de cererea si oferta de valute.
F____ 65. Cursul oficial este termenul utilizat in cazul in care autoritatea monetara, bilateral, stabileste cursul
valutar, independent de raporturile valorice reale de pe piata.
A____ 66. Cursul bursier se forma la bursa din New York, in functie de cererea si oferta de valute de la o anumita
ora de functionare a bursei, fiind de fapt un curs de piata, dar reflectand practica din unele tari (de exemplu, a fost
practicat in trecut de Austria).
F____ 67. Cursul de piata sau cursul pietei, ca notiune in sens restrans, este cursul format la nivelul bancilor
centrale, iar in sens larg, cursul care se formeaza pe piata valutara in ansamblul ei (banci, case de
schimb valutar, bursa etc.), in functie de cererea si oferta de valute .
F____ 68. Cursul reprezentativ este utilizat de Banca Mondiala in evaluarea disponibilitatilor si operatiunilor
sale in diferite valute si in relatiile cu tarile membre.
F____ 69. Cursul valutar tolerat sau negru se formeaza pe piata incognito, in special in tarile cu restrictii
valutare.
F____ 70. Cursul la vedere (spot) este utilizat in cazul operatiunilor de vanzare-cumparare de valute (denumite
operatiuni la vedere) in care miscarea banilor in conturi are loc intr-un interval de 72 de ore sau 3 zile bancare
lucratoare de la initierea operatiunii.
F____ 71. Cursul la termen (forward) este utilizat pentru operatiunile de vanzare-cumparare de valuta in care
virarea in conturi a banilor preschimbati are loc la un interval mai mare de 72 de ore (1, 2, 3, 6 luni etc. pana la 1
an).
F____ 72. Cotarea valutelor reprezinta operatiunea tehnica prin care se stabileste in mod curent de catre BIRD
cursul unei monede.
F____ 73. Conform cotarii directe, practicata de majoritatea tarilor lumii, inclusiv de catre tara noastra,
unitatea monetara straina (1, 100, 1000), care variaza, este exprimata in unitati monetare nationale,
care raman constante.
F____ 74. Cotarea indirecta indica cate unitati monetare nationale, al caror numar variaza, corespund unei

unitati monetare straine.


F____ 75. Devalorizarea reprezinta miscarea oficiala (prin lege) a valorii unei monede.
F____ 76. Deprecierea valutara reprezinta fenomenul prin care o moneda pe un interval dat isi creste, sporeste
puterea de cumparare in raport cu alte monede.
F____ 77. Revalorizarea reprezinta micsorarea oficiala, prin lege, a valorii unei monede.
F____ 78. In cazul in care balanta de plati externe a unei tari este activa, tara respectiva apeleaza la noi
imprumuturi, procedeaza la amanarea rambursarii unor rate si dobanzi sau face apel la rezerva valutara.
A____ 79. Fluxurile financiare internationale au la baza aparitiei si dezvoltarii lor, in principal, trei tipuri de
relatii internationale: relatii comerciale, relatii necomerciale, relatii financiare.
Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
B____ 80. Importul de marfuri la nivelul unei tari genereaza un flux valutar care reprezinta pentru tara respectiva:
a. un venit valutar
b. o cheltuiala valutara
c. nu are relevanta fiind localizat la importator
A____ 81. Investitiile de portofoliu in strainatate aduc venituri sub forma de:
a. dobanzi si dividende
b. cote parti din profitul realizat de firme
c. nu sunt aducatoare de venit valutar fiind impozabile
C____ 82. Miscarea fondurilor la nivel international se poate realiza:
a. prin circulatia monedei efective
b. prin circulatia monedei de cont
c. prin amble
A____ 83. Inscrisurile financiare pot fi utilizate in stingerea unei obligatii de plata internationale cu conditia ca:
a. sa fie denominate intr-o valuta si/sau locul platii sa fie in strainatate.
b. sa exprime angajamentul de plata al unui importator privind plata in viitor la scadenta.
c. sa reprezinte ratele si dobinzile de rambursat la un credit primit din strainatate.
B____ 84. Dolarul SUA reprezinta pentru un cetatean american:
a. o moneda internatinala in care poate efectua orice plata.
b. moneda nationala in care poate efectua si plati internationale.
c. moneda nationala pe care un cetatean american nu are dreptul sa o utilizeze in afara granitelor SUA.
B____ 85. Drepturile speciale de tragere sunt:
a. un instrument monetar international fara o existenta materiala propriuzisa.
b. o moneda de cont utilizata de FMI pentru evidentieri.
c. o moneda electronica destinata sa inlocuiasca treptat monedele nationale pe suport hartie.
B____ 86. Volumul emisiunilor de D.S.T. se realizeaza de F.M.I.:
a. la cererea fiecarei tari in functie de deficitul balantei de plati a acesteia.
b. periodic in functie de comertul international, rezervele valutare ale tarilor, lichiditatea internationala si starea
balantelor de plati.
c. prin consultarea cu Banca Mondiala si Banca Reglementelor Internationale, ori de cite ori apar nevoi de
lichiditate la nivel international.
C____ 87. Unitatea monetara a Romaniei - leul- are urmatorul tip de convertibilitate:
a. convertibilitate externa nelimitata
b. convertibilitate externa limitata

c. convertibilitate interna
B____ 88. Prin moneda convertibila se intelege insusirea legala pe care o are o moneda de a se preschimba liber
pe o alta moneda:
a. fara nici o restrictie privind locul unde are loc preschimbarea in tara de origine sau in strainatate.
b. fara nici o restrictie cu privire la suma preschimbata, scopul preschimbarii sau calitatea celui ce solicita
preschimbarea.
c. fara nici o restrictie, fiind aplicabila doar rezidentilor din tara de origine a monedei.
C____ 89. In prezent valoarea unei monede este data de raportul valoric in care se afla cu alta, respectiv:
a. de definirea in aur a monedelor
b. de aranjamentul monetar comunicat F.M.I.
c. de cursul valutar format pe piata
B____ 90. Cotarea, ca tehnica prin care se exprima, cate unitati monetare straine corespund unei unitati monetare
nationale se numeste:
a. cotare directa
b. cotare indirecta
A____ 91. In Romania, in stabilirea cursului valutar al leului se utilizeaza tehnica potrivit careia unitatea
monetara
straina ramane constanta ( 1, 100, 1000 ), care este exprimata in unitati ROL care variaza, respectiv se practica:
a. cotarea directa
b. cotarea indirecta
C____ 92. Printre factorii care influenteaza evolutia cursului valutar se numara si factorii economici si monetari,
acestia se refera la:
a. politica guvernamentala stabila sau instabila a unui stat, conflicte internationale, starea de razboi.
b. declaratiile unor personalitati, pronosticurile prezentate de analisti.
c. starea balantei de plati, dinamica productiei industriale, a comertului exterior, inflatia, rata dobanzi, starea
echilibrului bugetar.
d. interventia bancii centrale care prin vanzari si cumparari de valuta contra moneda nationala influenteaza
evolutia cursului valutar a acesteia.
A____ 93. Piata valutara financiara internationala este un termen generic care cuprinde ansamblul relatiilor care
iau nastere:
a. in procesul de plasare, atragere si convertire a fondurilor a caror sfera de desfasurare,miscare depaseste cadrul
national.
b. in marile centre financiar valutare New-York, Londra si Tokio, care sau suprastructurat pe pietele valutarfinanciare nationale.
c. in cadrul operatiunilor comerciale, necomerciale si financiare pe care le dezvolta o tara cu restul tarilor lumii.
C____ 94. In cazul tranzactiilor valutare la vedere ( spot ) se utilizeaza cursuri la vedere, iar virarea banilor in
conturi are loc intr-un interval de :
a. cateva ore, in aceeasi zi
b. in 24 de ore, a doua zi
c. in 48 de ore, peste doua zile
d. in 72 de ore, peste trei zile
e. cel tarziu la o luna de la efectuarea tranzactiei.
C____ 95. Piata aurului, ramane o componenta a pietei valutar-financiare pe care se tranzactioneaza:
a. numai lingouri de aur cu puritate absoluta
b. metale pretioase ca aur, argint, platina

c. metale pretioase si titluri financiare cu raportare la aur.


B____ 96. Piata valutara este piata pe care se vand si se cumpara valute si pe care intervine banca centrala prin
vanzari si cumparari de valute, in primul rand, pentru:
a. a mari rezervele valutare oficiale.
b. a influenta cursul monedei nationale in raport cu monedele straine.
c. pentru a promova in acest fel politica monetara antiinflationista.
A____ 97. Valutele de rezerva sunt:
a. monedele nationale ale unor tari pastrate de alte tari in rezerva lor oficiala.
b. valutele convertibile detinute de bancile comerciale si bancile centrale din intreaga lume.
c. valute pastrate in rezerva pentru necesitati exceptionale, dezastre, razboi, cataclisme naturale.
C____ 98. In operatiunile specifice pietei valutare atunci cand acestea sunt efectuate in D.S.T.:
a. trebuie anuntat F.M.I. ca entitate ce emite si administreaza D.S.T.
b. nu sunt efectuate astfel de operatiuni deoarece D.S.T. nu au existenta materiala.
c. se utilizeaza intotdeauna o valuta de -transmisie-.
A____ 99. Operatiunile pe piata valutara pot avea scop comercial in sensul ca:
a. se cumpara valuta pentru achitarea importurilor sau se vinde valuta incasata din export.
b. se urmareste realizarea de castig din diferentele de curs dintre doua valute la momente diferite.
c. nu pot avea scop comercial intrucat operatiunile sunt specifice pietei valutare.
C____ 100. Operatiunea valutara prin care se urmareste realizarea de castig din diferenta de curs dintre doua
valute in doua momente diferite este definita ca o operatiune cu scop:
a. comercial
b. financiar
c. speculativ
d. de acoperire a riscului valutar
e. de corectie a cursului valutar
A____ 101. Piata monetara cuprinde relatiile care iau nastere in procesul atragerii si plasarii de fonduri.
a. pe termen scurt
b. pe termen lung
c. pentru a fi utilizati in finantarea diferitelor entitati economice
C____ 102. La sfarsitul unei zile unele banci inregistreaza un surplus de lichiditati in raport cu obligatiile lor de
plati si credite din zilele urmatoare, drept urmare:
a. aceste fonduri le pastreaza in tezaurul lor
b. le transforma in valute si efectueaza investitii directe in strainatate.
c. le plaseaza pe piata interbancara sau pe un alt segment al pietei monetare.
B____ 103. In Romania , piata interbancara in perioada postbelica:
a. a fost creata in 1947, odata cu nationalizarea BNR.
b. a fost creata in 1996.
c. a fost creata in 2001, dupa punerea in circulatie a monedei euro.
C____ 104. Piata certificatelor de trezorerie este un segment al pietei monetare pe care se tranzactioneaza
certificatele de trezorerie ale autoritatilor guvernamentale care au fost emise cu scopul:
a. sa asigure bancilor posibilitatea de a plasa fondurile temporar disponibile in inscrisuri financiare.
b. sa asigure existenta unei piete monetare pe care are loc o diversificare a inscrisurilor financiare negociate.
c. sa acopere diferentele valorice si in timp, ce apar intre veniturile si cheltuielile bugetare.

C____ 105. Prin eurovaluta se intelege o valuta care este straina in raport cu tara in care are loc operatiunea si
nici un participant nu este rezident al tarii de origine a valutei respective. De aceea cotarea eurovalutei inseamna:
a. cursul stabilit in tara de origine a eurovalutei.
b. cursul stabilit in tara in care au loc operatiunile -pe europiata.
c. rata dobanzii la care se plaseaza /atrag fonduri denominate in eurovalute.
C____ 106. Obligatiunile indexate sunt obligatiuni care aduc un venit sub forma de:
a. dobanzi fixe.
b. dobanzi variabile in raport de rata dobanzii LIBOR.
c. dobanda variabila in raport de pretul unei marfi cum ar fi aur, petrol .
A____ 107. Diferenta dintre preturile perechi la care se efectueaza cotarea unui titlu financiar -denumita marjaeste destinata sa:
a. acopere costurile de operare, riscurile tranzactiei si profitul intermediarului.
b. sa ii stimuleze pe brokeri sa cumpere mai ieftin titlurile pentru a putea sa le vanda mai scump.
c. este o regula impusa de regulamentele elaborate de autoritatile care supravegheaza piata de capital.
A____ 108. Termenul de broker desemneaza o persoana sau o firma care:
a. executa ordine din ordinul clientilor de vanzare/cumparare de active financiare percepand pentru aceasta un
comision sau taxa de brokeraj realizand profit din acest comision.
b. executa ordine de vanzare /cumparare in nume propriu pe riscul si raspunderea sa, profitul sau fiind realizat din
difernta de pret la care cumpara mai ieftin si vinde mai scump.
B____ 109. Termenul de dealer desemneaza o persoana sau o firma care:
a. executa ordine din ordinul clientilor de vanzare/cumparare de active financiare percepand pentru acestea un
comision sau taxa de brokeraj, realizand profit din acest comision.
b. executa ordine de vanzare/cumparare in nume propriu pe riscul si raspunderea sa , profitul sau fiind realizat din
diferenta de pret la care cumpara mai ieftin si vinde mai scump.
C____ 110. Garantarea creditului este soliciatata de banca in calitate de creditor debitorului , clientului sau
pentru:
a. a fi sigur ca debitorul are un patrimoniu real cu care poate garanta ( cladiri, terenuri ).
b. doreste sa isi mareasca portofoliul de garantii personale pe care le poate obtine astfel sub forma scrisorii de
garantie bancara.
c. pentru a se proteja de riscul de nerambursare a creditului si dobanzilor aferente.
A____ 111. Banca centrala este institutia ce se afla in fruntea sectorului bancar si care are ca principale functii
a. stabilirea si implementarea politicii monetare si de credit, emisiunea de moneda, administrarea rezervei
monetare, stabilirea si implementarea politicii valutare.
b. stabilirea si implementarea politicii economice si comerciale pentru asigurarea echilibrului balantei de plati,
cresterea rezervei valutare si intarirea cursului monedei nationale.
c. stabilirea, impreuna cu Ministerul de Finante, a politicii bugetare la nivel central si local, administrarea si
finantarea deficitelor bugetare prin emisiuni monetare, creditarea tuturor institutiilor financiar-bancare in cazul
lipsei de lichiditati pe piata.
A____ 112. Banca centrala este institutia care stabileste si implementeaza politica monetara si de credit, in acest
scop utilizand mai multe tehnici, denumite politici, respectiv:
a. plafonarea creditului, politica taxei scontului, politica pietei deschise, politica rezervelor minime obligatorii.
b. politica creditelor lombard, politica dobanzilor inalte, politica cursurilor valutare fixe, politica emisiunilor
monetare limitate.
c. politica antiinflationista, politica ocuparii integrale a fortei de munca, politica bugetara, politica vamala.

C____ 113. Politica rezervelor minime obligatorii consta in stabilirea unui cuantum procentul fata de depozitele
detinute de banci pe care acestea sunt obligate sa le tina la banca centrala . Acest lucru inseamna ca :
a. un procent ridicat aplicat depozitelor va diminua resursele de creditare ale bancilor comerciale , si deci
reducerea masei monetare
b. un procent scazut nu are nici o influenta asupra masei monetare, creind imposibilitatea bancilor de a mari
volumul creditelor.
c. politica rezervelor minime are ca scop sa constituie fonduri la banca centrala pentru ca aceasta sa acopere
deficitele bugetare.
A____ 114. Conturile pe care bancile comerciale sunt obligate sa le aiba deschise la banca centrala, se constituie
ca:
a. rezerva pentru situatii exceptionale, instrument de politica monetara, conturi prin care se deruleaza operatiunile
interbancare.
b. instrument de control al masei monetare pe care il poate utiliza banca centrala.
c. o alternativa la care apeleaza bancile centrale pentru a controla prin rulajul acestor conturi activitatea bancilor
comerciale. conturi activitatea bancilor comerciale.
B____ 115. La baza activitatilor de creditare pe care o efectueaza bancile comerciale ponderea cea mai importanta
o detin:
a. fondurile proprii sub forma capitalului social si a fondurilor de rezerva.
b. resursele atrase de la clientela sub forma conturilor curente si a celor la termen.
c. imprumuturile luate de la banca centrala .
A____ 116. Operatiunile active ale bancilor reflecta utilizarea fondurilor atrase pentru a obtine profit prin:
a. acordarea de credite si plasamente financiare.
b. constituirea de depozite la banca centrala.
c. efectuarea de operatiuni pe piata interbancara.
C____ 117. Nevoile de finantare pe termen scurt ale unei firme pot fi acoperite apeland la piata financiar-bancara
prin:
a. credite comerciale primite de la furnizorii sai.
b. obtinerea de imprumuturi obligatare pe piata de capital.
c. credite in descoperit de cont si credite de trezorerie de la banci comerciale.
A____ 118. Contul curent al balantei de plati cuprinde:
a. veniturile si incasarile in valute aferente operatiunilor comerciale si necomerciale.
b. miscarile de capital curente, pe termen scurt si veniturile si incasarile din dobanzi si comisioane .
c. veniturile si incasarile in valute legate de intretinerea reprezentantelor diplomatice.
A____ 119. Balanta comerciala este o componenta a balantei de plati fiind inclusa in:
a. contul curent
b. contul capital si financiar
c. active de rezerva.
B____ 120. Balanta de plati a unei tari din punct de vedere contabil intotdeauna este echilibrata deoarece:
a. pentru acoperirea pozitiilor pasive de la unele capitole utilizeaza pozitiile active din alte capitole ale balantei de
plati.
b. pentru acoperirea pozitiei pasive pe ansamblu se recurge la credite externe sau rezerva oficiala.
B____ 121. Modificare pozitiei rezerve din cadrul balantei de plati poate fi determinata de :
a. cresterea cursurilor valutare si a pretului aurului.
b. productia interna de aur, excedent sau deficit la alte pozitii din balanta, vanzari, cumparari de aur si valute.
c. politica dusa de banca centrala in gestionare rezervelor oficiale de aur , valute si D.S.T.

A____ 122. Balanta creantelor si angjamentelor este un document ce se intocmeste din prezent spre viitor si
permite stabilirea :
a. volumului global al creantelor de incasat si a angajamentelor de plata ale tarii pe anii urmatori;
b. cunoasterea datoriei externe a tarii in orice moment;
c. intocmirea balantelor de plati in anii urmatori.
A____ 123. Obiectivele activitatii F.M.I privesc:
a. dezvoltarea echilibrata a relatiilor monetare intre state , asigurarea echilibrului balantelor de plati, sprijin
financiar sub forma de trageri sau facilitati.
b. mentinerea cursurilor valutare fixe, acordarea de credite sub forma aranjamentelor standby pentru dezvoltarea
infrastructurilor.
c. acordarea de credite pe termen scurt si lung tarilor in curs de dezvoltare si tarilor sarace pentru dezvoltare
economica si ridicarea nivelului de viata.
A____ 124. Resurselor F.M.I. se utilizeaza pentru:
a. echilibrarea balantelor de plati si asigurarea stabilitatii financiar-monetare a tarilor
b. pentru dezvoltarea economica si depasirea perioadei de tranzitie.
c. ajutorarea financiara a acelor tari care se califica sa primeasca sprijin financiar de la F.M.I.
A____ 125. B.I.R.D. are ca obiective ale activitatii:
a. sa acorde asistenta financiara pe termen mediu si lung statelor membre in vederea reconstructiei si dezvoltarii.
b. sa acorde asistenta pentru obtinerea unor credite de catre statele membre de la diferite banci mari din intreaga
lume.
c. sa sprijine financiar tarile membre pentru a putea acoperi dezechilibrele balantelor de plati si plata datoriei
externe .
A____ 126. Finantarea pe baza de program acordata de B.I.R.D. presupune :
a. prezentarea de tara solicitatoare a unui program de dezvoltare corelat cu un program de redresare economica si
financiara pe termen mijlociu si lung.
b. prezentarea de tara solicitatoare a unui program de dezvoltare a relatiilor comerciale si financiare cu tarile din
zone geografice apropiate.
c. prezentarea unui program de participare la o uniune economica si monetara in vederea coordonarii dezvoltarii
in raport de tarile membre ale uniunii respective.
A____ 127. Pentru fondurile pe care le atrage, banca plateste o dobanda cunoscuta sub denumirea de dobanda:
a. pasiva
b. activa
c. preferentiala
B____ 128. In ansamblul fondurilor pe care o banca le are la dispozitie, fondurile proprii, in comparatie cu
fondurile imprumutate:
a. au o pondere mult mai mare
b. detin o pondere mult mai mica
c. se utilizeaza doar pentru creditarea persoanelor cu grad mare de risc
C____ 129. Certificatele de depozit emise de banci reprezinta: .
a. o operatiune activa
b. o operatiune de acoperire a riscului valutar
c. o operatiune pasiva
A____ 130. Pentru o banca, depozitele la termen plasate constituie:
a. o operatiune activa

b. o operatiune pasiva
c. o operatiune de acoperire a riscului de pret.
B____ 131. Disponibilitatile unei banci comerciale sub forma rezervei minime obligatorii din conturile curente
deschise la banca centrala reprezinta:
a. o operatiune activa
b. o operatiune pasiva
A____ 132. In balanta de plati externa, balanta transferurilor unilaterale este cuprinsa in:
a. contul curent
b. contul financiar
c. contul erori si omisiuni.
B____ 133. Intrarile si iesirile de fonduri privind investitiile de portofoliu sunt reflectate in:
a. contul curent al balantei deplati externe
b. contul financiar al balantei de plati externe
c. balanta veniturilor.
A____ 134. Platile si incasarile privind turismul international sunt reflectate in:
a. contul curent al balantei de plati externe
b. contul curent al balantei de plati externe
c. contul erori si omisiuni.
C____ 135. Intrarile si iesirile de fonduri privind investitiile straine directe sunt reflectate in:
a. balanta transferurilor unilaterale
b. balanta veniturilor
c. contul financiar al balantei de plati externe.
A____ 136. In cazul in care balanta de plati externe a unei tari este pasiva, tara respectiva poate sa:
a. faca apel la rezerva valutara
b. acorde credite altor tari.
B____ 137. Una din cauzele care a condus la aparitia eurodolarilor a fost:
a. izbucnirea razboiului din Irak
b. accentuarea razboiului rece
c. destramarea Imperiului habsburgic.
C____ 138. Principalii participanti pe piata eurovalutelor sunt:
a. persoanele particulare
b. bancile centrale
c. eurobancile.
B____ 139. Piata certificatelor de depozit este un segment important al:
a. pietei de capital
b. pietei monetare
c. pietei scontului.
B____ 140. Creditul in dolari SUA acordat unei firme din SUA de un grup de banci provenind din mai multe tari
este un:
a. eurocredit
b. credit sindicalizat
c. o linie de credit.

C____ 141. O banca are posibilitatea sa acorde un imprumut de 10 milioane dolari pe 3 luni cu o rata a dobanzii
de 6% si sa se refinanteze lunar, la rate de 4,5%, prima luna, 5%, luna a doua si 7%, luna a treia. Aceasta
operatiune apartine:
a. pietei valutare
b. pietei de capital
c. pietei monetare.
C____ 142. Linia de credit este:
a. un credit de valoare mare care permite diminuarea efortului financiar si dispersia riscului
b. un credit pe termen scurt acordat de banci clientilor cu probleme de lichiditate
c. o intelegere intre o banca si clientul sau prin care banca isi ia angajamentul sa tina la dispozitia clientului o
suma de bani pe o perioada determinata.
B____ 143. Creditele rotative sunt credite pe termen mediu si lung acordate in intregime in momentul incheierii
contractului, iar rambursarea se face la rate ale dobanzii:
a. fixe
b. variabile
c. de referinta.
A____ 144. Creditul in dolari SUA acordat de o banca din Londra unei firme din Franta este un:
a. eurocredit
b. credit strain
c. credit sindicalizat.
A____ 145. In prezent, valoarea unui DST se stabileste:
a. pe baza unui cos ponderat de 4 valute
b. pe baza unui cos ponderat de 16 valute
c. pe baza definirii printr-o cantitate de aur.
A____ 146. Scopul Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor este:
a. sa promoveze investitiile straine directe efectuate in tarile in dezvoltare
b. sa efectueze investitii in sectorul privat din tarile in dezvoltare
c. sa efecteze investitii straine directe in tarile membre FMI.
C____ 147. Printre modalitatile prin care o banca poate sa-si investeasca fondurile se numara si:
a. emiterea de certificate de depozit
b. deschiderea de conturi curente loro
c. participarea la capitalul altor societati.
A____ 148. Printre modalitatile prin care o banca poate sa-si investeasca fondurile se numara si:
a. deschiderea de conturi curente nostro
b. deschiderea de conturi curente loro
c. deschiderea de conturi LIBOR.
A____ 149. Plasamentele efectuate de banci sub forma de obligatiuni si actiuni reprezinta:
a. operatiuni active
b. operatiuni pasive
c. operatiuni imobiliare.
C____ 150. Cea mai veche institutie financiara internationala este:
a. Fondul Monetar International
b. Banca Internationala pentru Recontructie si Dezvoltare
c. Banca Reglementelor Internationale.

B____ 151. Unul din principalele obiective ale Bancii Reglementelor Internationale sunt:
a. promovarea restructurarii economice in statele membre
b. promovarea cooperarii internationale intre bancile centrale ale statelor membre
c. promovarea dezvoltarii sectorului privat in statele membre.
A____ 152. Operatiunile pasive cuprind:
a. ansamblul operatiunilor desfasurate de banci pentru a-si procura fondurile de care au nevoie pentru a-si
desfasura activitatea
b. ansamblul operatiunilor desfasurate de banci pentru a-si plasa fondurile disponibile
c. ansamblul operatiunilor desfasurate de banci pentru finantarea preferentiala a clientilor.
B____ 153. Operatiunile pasive cuprind:
a. ansamblul operatiunilor pe care o banca le efectueaza pentru a investi fondurile pe care le are la dispozitie
b. ansamblul operatiunilor pe care o banca le desfasoara pentru a-si procura fondurile de care are nevoie pentru
desfasurarea activitatii
c. ansamblul operatiunilor de prospectare a pietei in vederea identificarea clientilor celor mai profitabili.
A____ 154. Volumul emisiunilor de DST realizate de FMI are in vedere:
1) comertul international;
2) cursurile valutare la termen;
3) rezervele valutare ale tarilor;
4) convertibilitatea externa a monedelor;
5) lichiditatea internationala;
6) starea balantelor de plati ale tarilor;
7) investitiile straine directe
a. 1+3+5+6
b. 2+3+4+6
c. 1+4+5+7
A____ 155. Principalele devize utilizate in platile internationale sunt:
1) cambia;
2) aurul;
3) biletul la ordin;
4) DST;
5) cecul.
a. 1+3+5
b. 2+3+5
c. 1+4+5
A____ 156. In mod traditional, bancile comerciale indeplinesc urmatoarele functii:
1) atragerea de depozite;
2) emisiunea de moneda;
3) transferul fondurilor;
4) acordarea de credite;
5) supravegherea sistemului bancar;
6) administrarea rezervei monetare internationale a tarii.
a. 1+3+4
b. 2+3+6
c. 1+4+5
B____ 157. Bancile detailiste se caracterizeaza prin:
1) dezvolta operatiuni de valori relativ mici;
2) au structuri teritoriale restranse;

3) clientela este formata din mari companii sau alte institutii financiare importante;
4) se adreseaza publicului larg, deservind deopotriva persoane particulare si firme mici si mijlocii;
5) dezvolta, in principal, operatiuni bancare traditionale;
6) au o larga retea de sucursale si filiale la nivel national.
a. 1+2+3+4
b. 1+4+5+6
c. 2+3+4+5
C____ 158. Nevoile unei firme de fonduri pe termen lung pot fi acoperite prin:
1) credite bancare pe termen lung;
2) credite de scont;
3) credite in descoperiri de cont;
4) finantare prin leasing;
5) emiterea de actiuni;
6) emiterea de obligatiuni.
a. 1+2+4+6
b. 2+3+4+5
c. 1+4+5+6
C____ 159. Principalele segmente ale pietei monetare nationale sunt:
1) piata interbancara;
2) piata actiunilor;
3) piata certificatelor de trezorerie;
4) piata scontului;
5) piata efectelor comerciale;
6) piata obligatiunilor
7) piata certificatelor de depozit.
a. 1+2+3+4+6
b. 2+3+5+6+7
c. 1+3+4+5+7
B____ 160. Principalele functii ale bancii centrale privesc:
1) stabilirea si implementarea politicii monetare si de credit;
2) acordarea de credite persoanelor fizice;
3) emisiunea de moneda;
4) stabilirea si implementarea politicii valutare;
5) ofera consultanta firmelor comerciale pentru obtinerea de eurocredite sindicalizate;
6) administrarea rezervei monetare internationale a tarii;
7) supravegherea sistemului bancar;
8) acordarea de credite firmelor multinationale;
9) actioneaza in calitate de imprumutator de ultima instanta;
10) rolul de banca a bancilor;
11) actioneaza ca agent al statului;
12) asigura legatura cu diferite organisme valutar-financiare internationale: FMI, BIRD, BRI
a. 1+2+3+4+6+7+8+11+12
b. 1+3+4+6+7+9+10+11+12
c. 2+3+5+6+7+8+9+11+12
B____ 161. Sistemul monetar de la Bretton Woods se caracteriza prin:
1) aurul avea un pret variabil;
2) mentinerea definirii in aur a valutelor;
3) convertirea in aur a valutelor se realiza decat prin intermediul dolarului american;
4) bancile centrale erau obligate sa mentina cursul monedelor in limita unei abateri fata de paritate de +/-5%;

5) aurul avea un pret fix;


6) convertirea in aur a valutelor se realiza decat prin intermediul lirei sterline;
7) cursul monedelor varia liber pe piata;
8) bancile centrale erau obligate ca prin interventii pe piata valutara sa mentina cursul monedelor in
limitele unei abateri fata de paritate de +/-1% (pana in 1971) si +/- 2,25% (pana in 1973).
a. 1+5+8+4
b. 2+3+5+8
c. 1+2+6+7
C____ 162. Sistemul monetar international post Bretton Woods se caracterizeaza prin:
1) in definirea valorii monedelor se are in vedere paritatea puterii de cumparare a acestora;
2) toate monedele sunt definite in aur;
3) stabilirea cursului valutar se realizeaza in baza aranjamentelor valutare;
4) in definirea valorii monedelor se are in vedere etalonul argint;
5) convertibilitatea monedei a devenit convertibilitate externa limitata;
6) nici o moneda nu mai este definita in aur;
7) cursurile valutare sunt fluctuante, bancile centrale ale tarilor fiind solicitate sa supravegheze evolutia controlata
a cursului monedelor lor pe piata;
8) convertibilitatea monedei a devenit convertibilitate de piata.
a. 1+2+5+7+8
b. 2+3+4+5+7
c. 1+3+6+7+8
C____ 163. Contul curent include:
1. balanta veniturilor
2. balanta capitalurilor
3. balanta comerciala
4. balanta transferurilor unilaterale
5. balanta serviciilor
a. 1+2+4+5
b. 2+3+4+5
c. 1+3+4+5
d. 1+2+3+4
D____ 164. In cadrul Grupului Bancii Mondiale sunt incluse urmatoarele institutii:
1. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD)
2. Banca Europeana de Investitii (BEI)
3. Corporatia Financiara Internationala (CFI)
4. Agentia Multilaterala de Garantare a Investitiilor (AMGI)
5. Centrul International pentru Aplanarea Disputelor Investitionale (CIADI)
6. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID)
7. Banca Reglementelor Internationale (BRI)
a. 2+4+5+6+7
b. 1+2+3+4+6+7
c. 1+2+3+5+7
d. 1+3+4+5+6
A____ 165. Sistemul monetar al unei tari cuprinde reglementarile referitoare la doua grupe mari de relatii:
1. relatiile monetare interne
2. relatiile monetare bilaterale
3. relatiile monetare mixte
4. relatiile cu alte sisteme monetare
a. 1+4

b. 2+3
c. 1+2+3+4
d. 2+4
e. 1+3
C____ 166. In etapa actuala, mijloacele de plata internationala sunt formate din:
1.valute
2. inscrisuri financiare denominate in valute
3. D.S.T.
4. E.C.U.
a. 1+2+4
b. 1+2+3+4
c. 1+2+3
Completion
Complete each sentence or statement.
167. Prin VALUTA se intelege unitatea monetara a unei tari detinuta de o persoana fizica sau juridica straina sau
utilizata in relatiile de plati cu strainatatea.
168. Prin valuta CONVERTIBILA se intelege insusirea legala pe care o are o moneda de a putea fi preschimbata
dedetinatorul ei in mod liber pe piata valutara.
169. CONVERTIBILITATEA INTERNA se refera la insusirea egala a unei monede de a se preschimba pe
teritoriul tarii de origine fara a avea circulatie internationala.
170. Valoarea unei monede este data de raportul valoric in care se afla in raport cu alta moneda, respectiv de
CURSUL VALUTAR de pe piata.
171.CURSUL VALUTAR este pretul unei unitati monetare exprimat in alte unitati monetare.
172. Factorii care influenteaza cursul valutar al unei monede pot fi grupati in patru categorii :
1. economici si FINANCIARI
2. politici
3. psihologici
4. tehnici
173. VALUTELE DE REZERVA sunt monedele nationale ale unor tari, detinute, pastrate de alte tari in rezerva
lor oficiala, de stat.
174. Piata MONETARA cuprinde relatiile ce iau nastere in procesul atragerii si plasarii fondurilor pe termen
scurt.
175. Importanta pietei monetare pentru autoritatile guvernamentale consta in aceea ca prin emiterea si/sau
vanzarea de inscrisuri financiare de debit permite acestora sa isi asigure finantarea pe termen SCURT
176. Obligatiunile CONVERTIBILE permit convertirea obligatiunii, intr-o perioada de timp de la emisiune, pe
un numar
prestabilit de actiuni care apartin aceleiasi firme.
177. Obligatiunile PRIVILEGIATE dau detinatorului dreptul la un divident fix care este ca marime independent
de marimea beneficiului realizat de firma respectiva.
178. Obligatiunile STRAINE , pentru a se putea distinge de obligatiunile interne, adesea pe diferite piete au
primit conventional o porecla- de exemplu pe piata SUA obligatiunile de acest fel sunt denumite yankee, in
Japonia samurai, in Marea Britanie bulldog.
179. Cotarea pe piata secundara a tuturor titlurilor financiare se face prin preturi perechi de cumparare mai mici si
de vanzare mai mari , iar diferenta dintre ele se numeste MARJA
180. Prin politica pietei DESCHISE( open market ) banca centrala influenteaza dimensiunea masei monetare prin
vanzarea si cumpararea de titluri financiare, respectiv cand doreste reducerea masei monetare procedeaza la
vanzarea de titluri financiare, iar cand doreste sa mareasca masa monetara in economie atunci cumpara titluri

financiare.
181. Un PLAFON stabilit pentru o banca ii permite acesteia sa acorde credite mai multe in cazul unui plafon mai
mare/ridicat sau mai putine in cazul unui plafon redus/ mai mic.
182. Operatiunile PASIVE ale unei banci comerciale reflecta fondurile proprii sub forma de capital social si
fondurile atrase sub forma de depozite si imprumuturi.
183. Marketingul FINANCIAR, asociat managementului financiar la nivelul unei firme, cuprinde toate
activitatile destinate sa asigure obtinerea si utilizarea fondurilor in conditii de eficienta.
184. Fondurile disponibile a fi utilizate intr-un viitor mai indepartat de catre o firma pot fi fructificate prin
plasarea lor:
1- in conturi bancare la termen
2- cumpararea de titluri GUVERNAMENTALE
3- cumpararea de unitati de valoare
4- cumpararea de actiuni/obligatiuni
185. In balanta COMERCIALA sunt evidentiate toate incasarile din export si platile pentru import ale unei tari
custrainatatea, reflectand volumul valoric al acestora pe o perioada de un an .
186. Balanta SERVICIILOR grupeaza incasarile si platile in valuta din operatiuni care nu implica schimb de
marfa.
187. Notiunea de balanta de plati PASIVA sau dezechilibrata se refera la situatia in care toate incasarile realizate
intr-un an nu sunt suficiente pentru a acoperi toate platile valutare din acel an si se apeleaza la credite externe sau
rezerva valutara.
188. DATORIA EXTERNA reprezinta datoria contractata de un stat fata de strainatate pe o perioada mai mare
de un an.
189. Facilitatea transformarii sistemice, creata in 1994 de catre FMI, este o forma de finantare determinata de
perturbari severe in planul relatiilor comerciale traditionale si al aranjamentelor de plati cu strainatatea . Tarile
eligibile sa beneficieze de aceste facilitati au fost - in principal- fostele tari socialiste inclusiv CELE CARE AU
FACUT PARTE DIN CAER si tarile ce au facut parte din fosta URSS.
190. Resursele B.I.R.D. sunt formate din cotele varsate de tarile membre si , in primul rand, de imprumuturile
realizate prin emisiunea de OBLIGATIUNI
191. Utilizarea resurselor B.I.R.D. este strans legata de obiectivele activitatii sale si imbraca trei forme:
1.imprumuturi pe termen lung
2.finantarea pe baza de program
3. COFINANTAREA
192. Pentru fondurile pe care le atrage, banca plateste o dobanda cunoscuta sub denumirea de dobanda PASIVA
193. Contul curent al balantei de plati externe cuprinde: balanta COMERCIALA, balanta serviciilor, balanta
veniturilor, balanta transferurilor unilaterale.
194. Miscarea activelor de rezerva este reflectata in contul FINANCIAR al balantei de plati externe.
195. Contul FINANCIAR al balantei de plati externe cuprinde, in principal, intrarile si iesirile de fonduri
privind: investitiile directe, investitiile de portofoliu, alte investitii de capital (credite externe, imprumuturi FMI,
depozite etc.), miscarea activelor de rezerva.
196. Balanta creantelor si ANGAJAMENTELOR este un document care se intocmeste din prezent spre viitor,
fiind actualizata anual, si permite stabilirea volumului global al creantelor de incasat de tara si a angajamentelor
de plata existente la un moment dat.
197. Cauzele care au condus la aparitia eurodolarilor au fost atat de natura POLITICA, cat si economica si
monetara.
198. Pentru investitor, certificatul de DEPOZIT, spre deosebire de depozitul bancar, prezinta
avantajul ca este negociabil, in sensul ca, in intervalul de timp de la emitere pana la scadenta,
certificatul de depozit poate fi vandut pe piata secundara.
199. Importanta pietei eurovalutelor consta nu numai in atragerea si plasarea de fonduri pe termen scurt,
dar si in faptul ca sta la baza acordarii de eurocredite pe termen mediu si lung sub forma

creditelor ROTATIVE (roll-over).


200. Principalii participanti pe piata eurovalutelor sunt EUROBANCILE, adica bancile care opereaza intr-un
centru al europietei.
201. Un segment important al pietei monetare este piata INTERBANCARA, rezervata in exclusivitate bancilor.
202. Diferenta dintre rata dobanzii la care banca doreste sa plaseze fonduri si rata dobanzii la care este
dispusa sa primeasca depozite se numeste DIFERENTA de dobanda sau spread.
203. Cele mai importante subsegmente ale pietei monetare sunt:
a) piata certificatelor de trezorerie
b) piata certificatelor de depozit
c) piata SCONTULUI
d) piata efectelor comerciale.
204. Pe piata SCONTULUI sunt tranzactionate cambii si bilete la ordin, ca inscrisuri emise in baza unei
relatii comerciale in care vanzarea marfurilor s-a facut pe credit.
205. Pentru acordarea de eurocredite, peste nivelul dobanzii de referinta se adauga o MARJA, care difera
de la o operatiune la alta in functie de scadenta, bonitatea clientului care solicita creditul, riscurile
aferente operatiunii.
206. Eurocreditele SINDICALIZATE sunt credite finaniare internationale de valoare mare acordate pe
termen mediu si lung de un grup de banci constituite sub forma de sindicat sau consortiu bancar.
207. Liniile de CREDIT sunt intelegeri dintre o banca si clientul sau prin care banca isi ia
angajamentul sa tina la dispozitia clientului sau o suma de bani pe o perioada determinata (de regula
12-36 luni).
208. Operatiunile PASIVE cuprind ansamblul operatiunilor pe care o banca le efectueaza pentru a
investi, respectiv plasa fondurile pe care le are la dispozitie.
209. In etapa actuala, mijloacele de plata internationale sunt formate din VALUTE, inscrisuri financiare
denominate in valute si drepturi speciale de tragere (DST).
210. Inscrisurile financiare denominate in valute sunt denumite si DEVIZE
211. Din punctul de vedere al termenului in care au loc operatiuni de vanzare-cumparare pe piata valutara
se disting cursuri la vedere (spot) si cursuri la TERMEN(forward).
212. In functie de modul in care sunt utilizate in relatiile de plati internationale, valutele pot fi valute in
cont, care se prezinta sub forma unui disponibil in cont la o banca si valute EFECTIVE, sub forma bancnotelor si
a monedelor divizionare.
213. Factorii determinanti in evolutia cursurilor valutare pot fi grupati in patru categorii: economici,
politici, psihologici, TEHNICI
214. Obligatiunile CONVERTIBILE permit convertirea obligatiunilor intr-o perioada de timp de la emisiune (de
exemplu, in 2 ani) pe un numar prestabilit de actiuni ale aceleiasi firme.
215. TERMENUL DEALER este o persoana sau o firma care in nume propriu, pe riscul si raspunderea sa
efectueaza operatiuni de vanzare/cumparare de active financiare.
216. Actiunile PRIVILEGIATE dau detinatorului dreptul la un dividend fix, independent de marimea
beneficiului realizat in anul respectiv de firma.
217. BALANTA DE PLATI EXTERNE este un document sintetic, n care sunt cuprinse totalitatea platilor si
incasarilor decurgand din tranzactii comerciale, necomerciale si financiare ale unei tari cu restul tarilor lumii, pe
o perioada determinata de timp, de regula, un an.
218. Procedura platii de catre imprumutat a anuitatii se numeste SERVICIUL datoriei externe .
219. Suma reprezentand dobanda pe un an si rata anuala de amortizare a imprumutului se numeste ANUITATEA
imprumutului .
220. REZERVA monetara internationala (sau rezerva oficiala) reprezinta acea parte a detinerilor de
mijloace de plata internationale ale unui stat aflata in posesia autoritatilor monetare ale tarii respective (de regula,
banca centrala) si care sunt pastrate in rezerva de aceste autoritati.
221. LICHIDITATEA internationala in sens larg se refera la totalitatea mijloacelor de plata internationala
de care dispune o tara.
222. TRAGERILE constituie forma de baza de sprijin financiar a statelor membre.

223. Miscarea fondurilor la nivel international imbraca forma fluxurilor FINANCIARE internationale, care,
in principal, au la baza aparitiei si dezvoltarii lor trei tipuri de relatii internationale: relatiile
comerciale, relatiile necomerciale si relatiile financiare.
224. Relatiile COMERCIALE internationale (dintre statele lumii) imbraca forma importului si exportului
de marfuri.
225. Relatiile VALUTAR-financiare internationale reprezinta ansamblul raporturilor banesti care se
formeaza intre persoanele fizice si juridice in legatura cu miscarea fondurilor la nivel international.
226. Ca termen generic, relatiile NECOMERCIALE desemneaza operatiunile care nu imbraca forma marfara,
fiind, in esenta, servicii.
227. Relatiile internationale de CREDIT iau nastere intre doua entitati situate in tari diferite, in
care o parte este creditoare si cealalta, debitoare.
228. Conform FMI si OECD, investitiile straine DIRECTE sunt definite ca fiind acele investitii care
implica o relatie pe termen lung si care reflecta un interes de durata si controlul unui investitor strain
intr-o firma situata in alta tara decat cea a investitorului.
229. Investitiile straine de PORTOFOLIU se refera la plasamentele de fonduri banesti in diferite active
financiare, aducatoare de venit sub forma de dobanda sau dividend (obligatiuni, actiuni, certificate
de depozit, certificate de trezorerie etc.).
230. La baza operatiunilor de atragere/plasare de depozite se afla relatia (activitatea) de CORESPONDENT
bancar, prin care bancile isi acorda reciproc servicii privind pastrarea si fructificarea fondurilor
depuse in conturi sau convertirea lor in alte valute pe piata valutara internationala.
231. Moneda de CONT este moneda efectiva depusa in conturi la institutii financiar-bancare.
232. Miscarea monedei de cont intre institutiile financiar-bancare situate in tari diferite poarta denumirea
generica de TRANSFER international al fondurilor.
233. Sistemul monetar-FINANCIAR national cuprinde ansamblul normelor legale si institutiile care
reglementeaza, organizeaza si supravegheaza relatiile monetar-financiare ale unui stat.
234. Sistemul monetar INTERNATIONAL, intr-o acceptiune generica, constituie un ansamblu de norme si
tehnici, convenite si acceptate de tari destinate sa coordoneze comportamentul monetar-financiar al
tarilor in raporturile de plati si stingere a angajamentelor reciproce determinate de schimburile
comerciale, necomerciale si financiare.
235. Instrumentele monetare care sunt acceptate pentru lichidarea unei datorii/creante internationale sunt
cunoscute sub denumirea generica de MIJLOACE de plata internationale.
236. Valutele de REZERVA sunt monedele nationale ale unor tari detinute, pastrate de alte tari in
rezerva lor oficiala de stat.
237. CAMBIA este un instrument de plata si credit prin care tragatorul (creditorul) da ordin trasului
(debitorul sau) sa plateasca la o anumita data o suma de bani beneficiarului sau la ordinul acestuia.
238. BILETUL LA ORDIN este un instrument de plata si credit prin care debitorul, in calitate de emitent, se
obliga sa plateasca creditorului sau (beneficiarului) sau la ordinul acestuia suma de bani datorata la o
anumita scadenta.
239. CECUL este un instrument de plata prin care o persoana denumita tragator da
ordin neconditiont unei banci, denumita tras, de a plati la vedere o suma de bani in favoarea
beneficiarului (sau la ordinul acestuia).
240. Operatiunea de CONVERTIRE se refera la preschimbarea unei monede pe alta la cursul pietei, fara
obligatia autoritatii monetare de a preschimba moneda nationala in aur sau la un curs stabil in raport
cu o moneda straina.
241. Prin moneda CONVERTIBILA se intelege insusirea legala pe care o are o moneda de a putea fi
preschimbata liber pe piata valutara, fara nici o restrictie cu privire la suma de preschimbat, la scopul
preschimbarii (plati pentru tranzactii comerciale, necomerciale, financiare) sau calitatea celui ce
solicita preschimbarea (rezident sau nerezident).
242. Convertibilitatea GENERALA se aplica rezidentilor si nerezidentilor, tuturor operatiunilor
(comerciale, necomerciale si financiare) si nu are restrictii de suma la solicitarea preschimbarii .
243. Convertibilitatea externa NELIMITATA se aplica doar nerezidentilor, tuturor operatiunilor si nu are
limita de suma.
244. Convertibilitatea externa LIMITATA se aplica nerezidentilor, se refera exclusiv la plati pentru

tranzactii curente (comerciale si necomerciale) si , de regula, nu are limita de suma.


245. Convertibilitatea INTERNA se refera la insusirea legala a unei monede de a se preschimba pe
alta pe un teritoriu delimitat, al tarii de origine, deci moneda nu are circulatie internationala.
246. Reducerea valorii paritare a unei monede se numeste DEVALORIZARE, iar majorarea valorii paritare se
numeste REVALORIZARE.
247. ARANJAMENTUL VALUTAR, in esenta, reprezinta un ansamblu de instrumente utilizate de autoritatile
monetare pentru a asigura stabilitate valorii monedelor nationale si ratei de schimb fata de alte monede.
248. CURSUL VALUTAR este pretul unei unitati monetare exprimat in alte unitati monetare.
249. Cursurile UNICE apar in situatia in care autoritatile monetare dintr-o tara stabilesc un singur curs pentru
fiecare moneda straina, care este aplicat tuturor operatiunilor comerciale, necomerciale si financiare.
250. Cursurile MULTIPLE reprezinta situatia in care autoritatile monetare dintr-un stat stabilesc simultan mai
multe cursuri pentru aceeasi moneda straina, in functie de diferitele categorii de operatiuni la care sunt aplicate.