Sunteți pe pagina 1din 232

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU:330.146:338:001.895(498)(0439)

STOICAN MIRELA

DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN N CONDIIILE


FORMRII ECONOMIEI INOVAIONALE

SPECIALITATEA 08.00.01 ECONOMIE POLITIC; DOCTRINE


ECONOMICE

Tez de doctor n economie

FILIP Nolea,
doctor n economie,
confereniar universitar

Conductor tiinific:

Autorul:

CHIINU, 2012

Stoican Mirela, 2012

CUPRINS
ADNOTRI .............................................................................................................................

LISTA ABREVIERILOR ......................................................................................................

INTRODUCERE ..................................................................................................................... 10
1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CERCETRII
CAPITALULUI UMAN ......................................................................................................

19

1.1. Abordrile conceptuale i premisele dezvoltrii teoriei capitalului uman ......................

19

1.2. Esena i structura conceptului de capital uman ............................................................

32

1.3. Fundamentele metodologice ale evalurii capitalului uman ........................................... 48


1.4. Concluzii la capitolul 1 ...................................................................................................

57

2. FORMAREA CAPITALULUI UMAN N ECONOMIA INOVAIONAL ..............

59

2.1. Dezvoltarea economiei inovaionale i particularitile procesului inovaional .............

59

2.2. Investiia n educaie i sntate determinant fundamental a capitalului uman ........ 73


2.3. Dinamica investiiilor n capitalul uman: analiz comparativ Romnia
versus Republica Moldova .............................................................................................. 93
2.4. Concluzii la capitolul 2 ...................................................................................................

104

3. IMPACTUL CAPITALULUI UMAN ASUPRA ECONOMIEI INOVAIONALE


A ROMNIEI .....................................................................................................................

106

3.1. Particularitile naionale ale utilizrii potenialului capitalului uman n Romnia ........ 106
3.2. Evaluarea capacitii inovative a capitalului uman din cadrul unei firme ......................

118

3.3. Rolul capitalului uman n formarea Sistemului Naional de Inovare din Romnia ........

129

3.4. Concluzii la capitolul 3 ...................................................................................................

144

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ...............................................................

145

BIBLIOGRAFIE .....................................................................................................................

151

ANEXE
Anexa 1. Trsturile capitalului uman .............................................................................
Anexa 2. Structura capitalului uman ................................................................................
Anexa 3. Criterii de msurare a capitalului intelectual ....................................................
Anexa 4. Indicatori Eurostat de msurare a capitalului educaional n rile europene ...
Anexa 5. Indicatorii strii de sntate pentru rile UE 27 i Republica Moldova ..........
Anexa 6. Ratingul rilor din UE n Indicele capacitii inovatoare ...............................
Anexa 7. Ratingul din rile UE n funcie de Indicele de Inovare a Economiei .............
Anexa 8. Tendinele ctigurilor relative ale populaiei adulte pe nivele educaionale ...
Anexa 9. Ierarhizarea rilor UE i a Republicii Moldova n funcie de valoarea EDI ...
Anexa 10. Determinanii strii de sntate ......................................................................
Anexa 11. Relaia dintre sntate, dezvoltarea economic i calitatea vieii ...................
Anexa 12. Evoluia ponderii cheltuielilor publice pentru educaie i sntate n
diverse ri ale lumii .......................................................................................
Anexa 13. Chestionar (1) .................................................................................................
Anexa 14. Datele obinute n urma chestionrii ...............................................................
3

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Anexa 15. Ratele de recuperare a investiiei n educaie .................................................


Anexa 16. Indexul global al competitivitii tehnologice pentru UE 27 ..........................
Anexa 17. Poziionarea rilor UE n funcie de factorii control ai inovrii ....................
Anexa 18. Prezentarea datelor poziionrii rilor UE 27 n funcie de factorii
control ai inovrii ...........................................................................................
Anexa 19. Poziionarea statelor UE n funcie de capacitatea de inovaie
i indicele inovativitii ..................................................................................
Anexa 20. Structura firmelor cu inovare non-tehnologic ...............................................
Anexa 21. Chestionar (2) .................................................................................................
Anexa 22. Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul
firmelor cu activitate de producie ................................................................
Anexa 23. Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul
firmelor cu activitate de arhitectur-construcii ............................................
Anexa 24. Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul
firmelor din comunicare-mass-media ............................................................
Anexa 25. Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul
instituiilor de educaie ..................................................................................
Anexa 26. Factorii control de analiz a capacitii de inovare a capitalului uman
i factorii eseniali asociai .............................................................................
Anexa 27. Fia de stabilire a capacitii de inovare a capitalului uman din firm ...........
Anexa 28. Coeficienii de apreciere medii ai factorilor de influen asociai
componentelor ................................................................................................
Anexa 29. Direciile principale ale politicii inovaionale a statelor la nivel mondial.......
Anexa 30. Contextul regional de inovaie.........................................................................
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII .................................................

179
180
181
182
186
188
192
193
202
209
216
223
224
225
226
227
228

CV-ul AUTORULUI ............................................................................................................... 229

ADNOTARE
Stoican Mirela Dezvoltarea capitalului uman n condiiile formrii economiei
inovaionale. Teza de doctor n economie. Specialitatea 08.00.01 Economie politic;
Doctrine economice. Chiinu, 2012.
Structura tezei. Teza este constituit din introducere, trei capitole, concluzii generale i
recomandri, bibliografie cu 246 titluri, 30 anexe, 150 pagini de text de baz, 27 figuri, 14
tabele, 22 formule.
Cuvinte-cheie: capital uman, inovaie, economie inovaional, capital educaional, capital
biologic, sistem naional de inovare, sistem regional de inovare, model de evaluare a capitalului
uman, investiie n capitalul uman, acumularea capitalului uman, business-angel, cluster,
strategie inovaional, capital de risc
Domeniul de studiu: capitalul uman i importana lui n economia inovaional.
Scopul cercetrii const n aprofundarea i dezvoltarea conceptului de capital uman i a
eficienei utilizrii lui n procesul formrii economiei inovaionale.
Obiectivele cercetrii sunt: argumentarea metodologiei cercetrii capitalului uman n
baza sintezei abordrilor neoclasice; relevarea esenei, caracteristicilor calitative i criteriilor de
dezvoltare a economiei inovaionale i a sistemului naional inovaional; elaborarea, n baza
cercetrilor, a modelului privind evaluarea capacitii inovative a capitalului uman din cadrul
firmei.
Noutatea, originalitatea tiinific a investigaiei const n: identificarea limitelor
abordrilor existente ale capitalului uman i analiza acestuia prin prisma dezvoltrii economiei
inovaionale; determinarea, n baza sondajului efectuat, a opiunii absolvenilor de liceu de a
realiza investiii ulterioare n dezvoltarea capitalului su uman; definirea indicelui capacitii
inovative a capitalului uman al firmei; adaptarea i aplicarea anchetei privind capacitatea
inovativ a capitalului uman din cadrul firmelor din Romnia; elaborarea i validarea modelului
de evaluare a capacitii inovative a capitalului uman din cadrul firmei.
Problema tiinific important soluionat n domeniul cercetat cuprinde argumentarea
rolului capitalului uman n formarea economiei inovaionale i a Sistemului Naional de Inovare.
Semnificaia teoretic rezid din faptul c raionamentele utilizate pot contribui la
dezvoltarea conceptelor legate de capitalul uman i economiei inovaional, n condiiile
globalizrii economiilor naionale.
Valoarea aplicativ a tezei const n faptul c, fiind examinate problemele actuale ale
capitalului uman i ale formrii economiei inovaionale sunt propuse soluii adaptate la situaia
concret din Romnia i Moldova. Sunt argumentate propuneri de utilizare a modelului propriu
de determinare a capacitii inovative a capitalului uman al firmei i definirea indicelui
capacitii inovative a capitalului uman din cadrul acesteia.
Implementarea i aprobarea rezultatelor tiinifice. Ideile de baz, concluziile i
recomandrile, elaborate n tez, au fost implementate n activitatea a dou ntreprinderi din
sectorul producie din judeul Vrancea (Romnia) i vor fi propuse i altor firme.. . 08.00.01
; . , 2011.
: , , ,
246 , 150 , 30 , 27 , 14
22 . : , ,
, , .
: .


. :
, ,

,
.

.

.

.
.

.

.

,

.
.

,
.

,
.

. 6
, 9
.

ANNOTATION
Mirela Stoican Development of human capital formation under innovative economy.
Doctoral thesis in economics. Specialty 08.00.01-Political Economy and Economic Doctrines.
Chisinau, 2012
Structure of the thesis: The thesis contains introduction, three chapters, conclusions and
recommendations, bibliography of 246 titles, 30 annexes, 150 pages of basic text, 27 figures, 14 tables, 22
formules.

Key phrases: human capital, innovation, innovative economy, educational capital,


biological capital, national innovation system, regional innovation system, model for human
capital valuation, investment in human capital, human capital accumulation, business-angel,
cluster, innovative strategy, venture capital.
Field of study: human capital and its importance in innovative economy.
Research purposes consist in deepening and development of human capital concept and efficiency
of its training in the process of innovative economy formation.
Research objectives are: human capital argument based on neoclassical synthesis approaches;
revealing the essence, qualitative and innovative economic development criteria and the national
innovation system; developing, research based, innovative model for assessing the ability of the human
capital of the company.

The novelty, the scientific originality of investigation consists in: identification of limits
of existing approaches and analysis through the development of innovative economy;
determination, survey-based, of the choice of high school graduates to further invest in
developing its human capital; defining the index of innovative capacity of human capital of the
company; adaptation and application of survey on the innovative capacity of human capital in
the companies in Romania; development and validation of evaluation of the innovative capacity
of human capital in the firm.The important scientific problem solved in the investigation
consists in the argumentation of the role of human capital in the formation of innovative
economy and ofNational System of Innovation.
The important scientific problem solved in the investigation consists in the argumentation of the
role of human capital in the formation of innovative economy and ofNational System of Innovation.
Theoretical semnification consists in reasoning used that can contribute to the development of the
conceptsrelated to human capital and of innovative economy, in the context of globalization of national
economies.
The applicative value of thesis consists in the fact that are proposed solutions adapted to the
concrete situation of Romania, with examination of actual problems of human capital and of innovative
economy formation. There are arguments of the approaches to use its own model for determining the
innovative capacity of human capital of the company and defining the innovative capacity index of
human capitalwithin it.

The implementation and the approval of scientific results. The basic ideas, conclusions
and recommendations developed in the thesis, have been implemented in the activity of two
enterprises in the production sector in the district of Vrancea (Romania)and these will be offered
to other companies.

LISTA ABREVIERILOR
AELS

GITR
GCR
HIV/SIDA
IEN
IMM-URI
INOV
ISD
ISP
IUS

Asocia ia European a Liberului Schimb, (European Free Trade


Association)
Autoritatea Naionala pentru Cercetare tiinific
Academia de tiine Economice
Anuarul Statistic al Romniei
Banca Mondial
Cercetare, Dezvoltare, Inovare
European Organization for Nuclear Research, (Organizaia European
pentru Cercetri Nucleare)
Community Inovation Survey
European Cooperation in Science and Technology (Programul European
de Cooperare a Cercetrii, tiinei i Tehnologiei)
ani de handicap
Indicele Dezvoltrii Educaionale
European Innovation Scoreboard
A public-privat partenership in nanoelectrinics strengthening european
competitiveness and sustenability
Global Information Technology
The Global Competitiveness Report
virusul imunodeficienei umane
Institutul de Economie Naional
ntreprinderi mici i mijlocii
cercetare, statistic de inovare
investiii strine directe
Indicele sntii populaiei
Innovation Union Scoreboard

KAM

Knowledge Assessment Methodology, (Economia bazat pe cunoatere)

MECTS
OCDE
OMS/WHO
ONU
PIB
PNUD
POS-CCE
RENITT

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului


Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizaia Mondial a Sntii
Organizaia Naiunilor Unite
Produsul Intern Brut
Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
Programul Operaional Sectorial, Creterea Competitivitii Economice
Reeaua Naional de Specialitate, Transfer Tehnologic i Inovare
Network
sindrom respirator sever acut
Sistem Naional de Inovare
Strategia Regional de Transfer de Tehnologie i Inovare
Strategia Regional de Inovare
Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur
Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats
rile nou asociate
Regatul Unit

ANCS
ASE
ASR
BM
CD-I
CERN
CIS
COST
DALYS
EDI
EIS
ENIAC

SARS
SNI
SRTTI
SRI
UNESCO
SWOT
TNA
UK

UNCTAD
USPTO
WTO

The United Nations Conference on Trade and Development(Conferina


Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare)
The United States Patent and Trademark Office's(Oficiul Statelor Unite
pentru Patente i Mrci)
The World Trade Organization, (Organizaia Mondial a Comerului)

INTRODUCERE
Actualitatea temei de cercetare. Progresul unui sistem economic este legat de formarea
economiei inovaionale, ca faz a societii postindustriale, n strns corelaie cu capitalul
uman. Economia inova ional reprezint economia bazat pe cuno tin e, inova ii, knowhow, siteme

i tehnologii noi

i realizarea lor n diferite sfere ale activit ii economice.

Rennoirea accelerat a bazei tehnologice a societii, formarea economiei inovaionale,


condiioneaz reformarea activitii umane ceea ce duce la formarea noului mod de via a
multor persoane. n form concentrat, esena acestor tendine globale const n accentuarea
socializrii i umanizrii relaiilor social-economice, modificrii principiale a locului i rolului
omului, transformrii intelectului n factor decisiv al progresului social n apariia fenomenului
capital uman.
Dup afirmaia cercettorilor occidentali capitalul uman este factorul determinant al
dinamismului acestor societi. Acesta determin unul din obiectivele de dezvoltare durabil a
economiei Romniei pentru perioada imediat urmtoare.
Formarea economiei inovaionale, unde rolul primordial l are factorul specific
cunotinele, impune cercettorilor s actualizeze conceptul de capital uman. Funcionarea i
dezvoltarea capitalului uman, utilizarea potenialului intelectual, nu devin mai puin importante
dect implementarea tehnologiilor avansate, deoarece capitalul uman este instrumentul cu care se
elaboreaz aceste tehnologii contribuind astfel la formarea unei noi economii, respectiv
economia inovaional.
Modificarea rolului capitalului uman, transformarea lui din element al costului n
principalul factor productiv i social al dezvoltrii, a condus la necesitatea formrii unei noi
paradigme a dezvoltrii. n cadrul noii paradigme a dezvoltrii comunitii mondiale capitalul
uman deine un loc primordial n avuia naional. Actualmente n rile dezvoltate ale lumii
circa 80% din creterea PIB-ului este asigurat de inovaie. Numrul lucrtorilor din sfera
inovaional n SUA i UE n ultimii 15 ani s-a dublat, iar n Asia de Sud-Est a crescut
aproximativ de 4 ori. Generarea ideilor noi, implementarea acestora n tehnologii i inovaii
determin calitatea dezvoltrii social-economice i nivelul de trai. Nivelul activitii
inovaionale, locul rii pe piaa mondial a produciei intelectuale sunt de asemenea i factorii
determinani ai securitii naionale.
Actualitatea temei este dictat i de necesitatea modernizrii eficiente i complexe a
economiei Romniei, modificarea structurii economice, prin majorarea calitii inovaionale,
formarea unui sistem inovaional naional orientat spre utilizarea eficient a potenialului

10

tehnico-tiinific, intelectual i industrial i nu n ultimul rnd de importana analizei experienei


mondiale a dezvoltrii sistemelor inovaionale, cu scopul studierii abordrilor de formare a
modelului naional de dezvoltare inovaional. Dezvoltarea inovaional va permite modificarea
esenial a structurii exporturilor Romniei, reorientarea de la resursele naturale spre tehnologii
avansate, respectiv spre exportul de cunotine, produse intelectuale i informaii.
Este evident c dezvoltarea economiei inovaionale devine imposibil fr dezvoltarea
accelerat a sferei social-economice i a investiiilor n factorul uman. Astfel, legitile globale
ale dezvoltrii societii postindustriale respectiv a economiei inovaionale sunt studiate
insuficient. Pn n prezent nu exist o abordare complex ce ine de formarea, dezvoltarea i
acumularea capitalului uman n condiiile economiei inovaionale. Componentele investiionale
rmn n afara cmpului de studiu att n economia autohton ct i a celor strine ceea ce
condiioneaz necesitatea continurii cercetrii acestor probleme inclusiv i n domeniul
elaborrii metodologiei i metodicii evalurii parametrilor cantitativi i eficienei lor.
n mod tradiional cercetrile sunt bazate pe analiza capitalului uman ca factor de
producie, iar investiiile n activele nemateriale ca sfer rentabil de a investi n capital uman. n
viziunea noastr noiunea de capital uman este condiionat de apariia i dezvoltarea formelor
noi de interaciune dintre producie i consum, care sunt determinate prin rolul deosebit al tiinei
i educaiei n economia inovaional. Experiena mondial demonstreaz c dezvoltarea
societii inovaionale este legat direct de conceptul de capital uman prin dezvoltarea
sectoarelor unde are loc acumularea capitalului uman i n primul rnd n sfera nvmntului i
tiinei.
De pe aceste poziii capitalul uman apare ca fenomen social-economic relativ nou.
Capitalul uman este tratat ca form a activitii umane specifice economiei inovaionale
contemporane, n care predomin componenta intelectual. n conformitate cu metodologia
respectiv, capitalul uman apare nu doar n form de stoc de for i capacitate de producie, dar
i a nevoilor, care reprezint motivaia i fora de consum, ce determin responsabilitate i
abilitate n realizarea acestor posibiliti.
Existena uzurii cunotinelor, nonocuprii omerilor cu studii, dar i a migraiei necesit
elaborarea fundamentelor teoretice adecvate problemei formrii economiei inovaionale. Din
aceste considerente soluionarea problemelor teoretice ce in de dezvoltarea capitalului uman au
o actualitate deosebit.
Tema aleas pentru demersul de cercetare tiinific este studierea rolului capitalului uman
n cadrul economiei inovaionale. Cercetarea, dezvoltarea i inovarea au un rol deosebit de
important n nelegerea mecanismelor generale ale procesului inovaional, acesta reprezentnd la
11

momentul actual una din cele mai importante probleme n dezvoltarea competitivitii i
avantajului competitiv a unei economii.
Gradul de cercetare a temei. Problemele formrii i utilizrii eficiente ale calitilor
productive ale oamenilor au fost studiate n cadrul teoriei capitalului uman. Abordarea
capacitilor productive ale omului ca rezultat al investiiilor, acumularea capitalului uman, a
abilitilor capabile s aduc venit au fost reflectate n lucrrile savanilor: W. Petty, A. Smith,
D. Ricardo, J. Mill, K.Marx, F. List, L.Walras, A. Marshall, E.Durkheim, M.Weber, T. Parsons,
G. MacLeod, J.McCulosk, Von Thunen, Irving Fisher, W. Farr, J. Welch, .a.
Fundamentele metodologice au fost formulate de paradigma neoclasic. La izvoarele
teoriei capitalului uman au stat viziunile economitilor colii neoclasice: Th. Schultz, J. Mincer,
G.Becker, E. Denison, J. Kendrick, L. Thurow, M. Fischer, B. Weisbrod, M. Blaug, S. Bowles,
Y. Ben-Porath, M. Woodhall, B. Kiker, G. Psachropoulos, F. Welch, precum i viziunile
savanilor autohtoni: Marta Christina Suciu, Bogdan Voicu, Dumitru Sandu, Olimpia Neagu i
din Republica Moldova: Nadejda ican, Dumitru Moldovanu, Olga Sorocean, Zorina

i can,

Natalia Coelev, Serghei Sobor, Lilia Plugaru .a.


Cu toat importana metodologic enorm i interesele tiinifice fa de problematica
capitalului uman exist multe probleme nc nesoluionate i de discuie. n particular, pn n
prezent, conceptul capitalul uman n diferite abordri este tratat n mod diferit.
Complexitatea procesului inovaional a dus la apariia unui ir de abordri teoreticometodologice a activitii inovaionale. Lucrrile lui J. Schumpeter, N. Kondratiev, P. Drucker,
F. Perroux, M. Porter au adus un aport enorm la dezvoltarea teoriei inovaiei.
Noiunea de inovaie este studiat de literatura economic mondial ca transformarea
cunotinelor n realitate, exprimate n produse i tehnologii. Cercettori n domeniu, precum
K.Marx, J. Galbraith, S. Kuznet, R. Solow, E. Denison, tratau inovaia ca o nou combinaie
tiinifico-organizatoric a factorilor de producie motivat prin aspiraii antreprenoriale.
Cercetrile savanilor P. Drucef, J. Schumpeter, N. Kondratiev pun accentul pe inovaii ca factor
al creterii durabile i competitivitii rii n condiiile globalizrii relaiilor economice. Apogeul
teoriei dezvoltrii inovaionale a economiei a devenit conceptul de Sistem Naional de
Inovare abordat n lucrrile lui Ch. Freeman, D. Clark, R. Nelson, Roy Rothwell, B. Lundwall,
J. Niosi, P.P. Savioti .a. ns toate aceste abordri privind conceptul de inovaie au ca element
comun omul ca factor care determin inovarea. Capacitatea acestuia de a inova a fost apreciat n
lucrrile lui W. Husberg (1970), D.A. Moore (1975), L. Sussman i S.D. Deep (1998), J.G.
Rowlinson (1998), E. Lifter (1999), R. Nelson (2002). O alt caracteristic a omului inovant este
aceea de a avea capacitatea de a-i asuma riscuri calculate. Acest aspect a fost reflectat n
12

lucrrile lui A. Sicard (1994), I. Abrudan, (1999), S. Verbenco (2001), M. Zlate (2004). Maynar
(1971), T. Lee (2001), R. Covey (2001), argumenteaz calitatea de lider a omului inovant.
Dorina de a se realiza n domeniu, mult fantezie precum i comunicarea facil cu oamenii, sunt
alte caracteristici ale omului inovant pe larg analizate n lucrri ale specialitilor n domeniu:
Tom Peters i R. Waterman (1989), S. Stanton (1995), B.Gates (1995), C. Johns (1998), V.F.
Birkenbihl (2000), E.J. Morris (2002), A. Manolescu (2004).
n Romnia studiile cu privire la inovare au nceput n anii '80. Pionieratul n elaborarea
metodologiei investigaiilor n domeniul cunoaterii i inovrii aparin economitilor care au
constituit diverse grupuri de lucru de pe lng Academia Romn abordnd diferite aspecte ale
inovrii. Conturarea particularitilor specifice cunoaterii i inovrii n abordare economic
sunt clarificate n lucrrile autorilor: Mihai Drgnescu, Steliana Sandu, Aurel Iancu, Gheorghe
Zaman, Constantin Ciutacu, Luminita Chivu, Andreea Clara Munteanu, Florin Pavelescu, Virgil
Dnu Amza, Gheorghe Bala, .a. n Republica Moldova abordri privind inovarea i SNI au
avut specialitii: R. Hncu, O. Sorocean, T. Pchina, S. Sobor, M. Hmuraru, S. Nohailc.
Starea actual a gradului de cercetare a capitalului uman i rolul su n economia
inovaional a determinat alegerea obiectului de studiu, obiectivelor i sarcinii cercetrii date.
Scopul lucrrii l constituie cercetarea aprofundat a fundamentelor teoreticometodologice a capitalului uman i a rolului su n procesul formrii economiei inovaionale a
Romniei precum

i demonstrarea importan ei capitalului uman n procesul de inovare,

i de

aici, necesitatea dezvoltrii economiei inova ionale.


Pentru realizarea scopului n cadrul cercetrii au fost propuse i soluionate urmtoarele
obiective:

determinarea premiselor metodologice ale cercetrii capitalului uman i studiu complex


al aportului teoretic n domeniu, realizat de economitii strini i naionali;

abordarea conceptual (esen, trsturi, clasificri) a capitalului uman n condiiile


economiei inovaionale;

relevarea esenei, caracteristicilor calitative i criteriilor de dezvoltare a economiei


inovaionale i a Sistemului Naional Inovaional;

sistematizarea i analiza comparativ a tendinelor formrii capitalului uman n


economia inovaional a rilor dezvoltate, n Romnia i Republica Moldova;

determinarea rolului i locului complexului tiinifico educaional n procesul de


reproducere a capitalului uman n condiiile economiei inovaionale;

13

argumentarea importanei investiiilor n capitalul uman ca premis a dezvoltrii


economiei naionale inovaionale i a efectului multiplicativ a acestuia;

elaborarea, n baza cercetrilor, a modelului privind evaluarea capacitii inovative a


capitalului uman din cadrul firmei;

elaborarea n baza investigaiilor a recomandrilor privind eficiena investiiei n capitalul


uman.
Obiectul cercetrii l

reprezint relaiile social-economice cu privire la formarea i

utilizarea eficient a capitalului uman n economia inovaional

i rolul acestuia n formarea

Sistemului Na ional de Inovare.


Suportul metodologic i teoretico-tiinific al cercetrii l-a constituit axarea pe doctrine,
concepii, principii, elaborate pn n prezent de savani cu nume notorii n domeniul teoriei
tiinei economice i ndeosebi n teoria capitalului uman i a inovaiei, precum: Adam Smith,
David Ricardo, William Petty, John Stuart Mill, Theodor Schultz, Joseph Schumpeter, .a. De
asemenea au fost studiate i lucrrile savanilor autohtoni printre care sunt: Marta Christina
Suciu, Bogdan Voicu, Dumitru Sandu, Olimpia Neagu, Mihai Drgnescu, Steliana Sandu, Aurel
Iancu, Gheorghe Zaman, Constantin Ciutacu, Luminita Chivu, Andreea Clara Munteanu Florin
Pavelescu, Gheorghe Bala, Virgil Dnu Amza i din Republica Moldova: Grigore Belostecinic,
Nadejda ican, Dumitru Moldovanu, Olga Sorocean, Rodica Hncu, Maria Hmuraru, Tatiana
Pchina, Marina Bunu, Serghei Sobor, Eugen Hricev, .a.
Pentru investigarea i soluionarea problemelor privind rolul capitalului uman n activitatea
de inovare, n formarea economiei inovaionale i a Sistemului Naional de Inovare au fost
aplicate urmtoarele metode: abstracia tiinific, analiza i sinteza, metode de analiz
cantitativ, analiza SWOT, inducia i deducia, modele matematice, investigarea evolutiv a
evenimentelor i fenomenelor cercetate. n activitatea de cercetare a fost studiat literatura
economic de specialitate, sistemul legislativ naional i internaional care reglementeaz
activitatea n domeniu, site-uri specializate, datele statistice, materialele informaionale ale
diferitelor organisme de specialitate, ale administraiei publice, rapoartele unor organisme
europene, internaionale (UNESCO, OECD, Consiliul Europei, FMI, UNCTAD, WHO,
Institutul de Economie Naional din Romnia, Institutul Naional de Statistic din Romnia,
Biroul Naional de Statistic a Republicii Moldova, Banca Naional a Moldovei, Expert Grup,
Institutul Training Foundation) i cele ale autoritilor publice, tratatele, studiile i materialele
care au fcut obiectul unor conferine sau simpozioane tiinifice etc.

14

Suportul informaional al lucrrii a fost asigurat de resursele oficiale (datele statistice ale
OCDE, Anuarul Statistic al Romniei, cercetrile sociologice ale academicienilor de pe lng
Academia Romn i a celor strini, articole periodice i revistele de specialitate, datele
Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii din Romnia, evalurile organizaiilor internaionale
(B.M., OMS, Banca Naional a Moldovei, FMI, UNCTAD, WHO, .a.).
La elaborarea lucrrii s-a inut cont de orientrile programelor naionale i internaionale,
respectiv de Planul Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare 2007-2013, Strategia Europa
2020, materialele conferinelor internaionale i naionale ce vizeaz subiectul investigat,
buletinele informative, informaia curent din mass-media, actele legislative .a.
Noutatea tiinific: n cadrul tezei de doctor au fost efectuate de ctre autor cercetri
experimentale, calitative i cantitative pentru determinarea capacitii inovative a capitalului
uman i stabilirea rolului acestuia n cadrul economiei inovaionale. Principalele contribuii
personale la studiul critic al literaturii de specialitate referitor la capitalul uman i inovaie pot fi
sintetizate astfel:
1.

Identificarea limitelor abordrilor existente ale capitalului uman i analiza acestuia prin
prisma dezvoltrii economiei inovaionale.

2.

Determinarea, n baza sondajului efectuat, a opiunii absolvenilor de liceu de a realiza


investiii ulterioare n dezvoltarea capitalului su uman.

3.

Definirea indicelui capacitii inovative a capitalului uman al firmei.

4.

Adaptarea i aplicarea anchetei privind capacitatea inovativ a capitalului uman din cadrul
firmelor din Romnia.

5.

Elaborarea i validarea modelului de evaluare a capacitii inovative a capitalului uman din


cadrul firmei.
Contribuiile aplicative constau n:

1.

Elaborarea unui model propriu de determinare a capacitii inovative a capitalului uman al


firmei.

2.

Definirea indicelui capacitii inovative a capitalului uman al firmei.


Importana teoretic i valoarea practic a tezei. Totalitatea problemelor soluionate n

tez reprezint o generalizare conceptual-practic a conceptului de capital uman, argumentnd


rolul

i eficien a acestuia n transformarea economiei n una inova ional. Lucrarea prezint

o abordare principial nou a rolului major de inut de capitalul uman, prin componenta sa
inova ional cu efect multiplicativ, la constituirea economiei inova ionale

i implicit la

formarea Sistemului Na ional de Inovare, fiind elaborat o viziune interdisciplinar complex a


15

rolului capitalului uman n dezvoltarea economiei inovaionale. Determinarea metodologiei


cercetrii capitalului uman s-a realizat pe baza sistematizrii i rennoirii conceptelor savanilor
strini i autohtoni, expunerea coninutului conceptului de capitalul uman n condiiile economiei
inovaionale
Valoarea practic const n:
- utilizarea de ctre comunitatea de afaceri a modelului de determinare a capacitii inovative a
capitalului uman al firmei i pentru a identifica factorii determinani ai potenialului creativ al
individului pe baza rezultatelor cercetrii din cadrul proiectului de cercetare aflat nc n
derulare.
- posibilitatea aplicrii aparatului teoretic propus la fundamentarea recomandrilor privind
corecia direciilor dezvoltrii inova ionale n mai multe ri, inclusiv n Romnia;
- faptul c rezultatele teoretice primite sunt aduse pn la nivelul unor recomandri concrete
privind concepia de trecere la economia inovaional orientat;
- c o parte important a tezelor conceptuale i a concluziilor poate servi drept baz teoretic la
elaborarea unor strategii concrete de dezvoltare a economiei Romniei;
-

posibilitatea utilizrii de ctre Ministerul Educaiei Cercetrii i Inovrii n perfecionarea

sistemului de nvmnt i funcionarea eficient a complexului tiinifico-educativ


Rezultatele cercetrii ulterior pot fi folosite:
- de ctre structurile guvernamentale n vederea fundamentrii conceptuale a strategiilor viitoare
privind investiiile n capitalul uman, formarea SNI i implicarea n Sistemul Regional
Inovaional;
- drept baz teoretic pentru cercetrile privind problemele dezvoltrii structurale a economiei
inova ionale n contexul regional inova ional;
- n cercurile tiinifico-profesorale n calitate de recomandri metodice n procesul instruirii
specialitilor de profil economic;
- la pregtirea materialelor didactice i tiinifice i predarea cursurilor de micro- i
macroeconomie, management, managementul resurselor umane, economie mondial, politici
macroeconomice, etc.
Aprobarea rezultatelor cercetrii. O parte din cunotinele teoretice i datele rezultate
precum i concluziile de baz privind formarea, dezvoltarea, acumularea, valorificarea i
optimizarea capitalului uman n economia inovaional au fost expuse i aprobate n cadrul unor
forumuri tiinifice, inclusiv la conferine de profil organizate de ctre World Scientific and
Engineering Academy and Society, Cambridge-Marea Britanie (februarie 2011), Iai-Romnia

16

(iunie 2011)

i Saint Malo &Le Mont Saint Michel Fran a, (aprilie 2012) seminare naionale

i internaionale. Ideile i tezele principale ale cercetrii i-au gsit expresia n 16 publicaii.
Rezultatele cercetrii au fost acceptate spre implementare n activitatea a dou ntreprinderi
din sectorul producie, industria textil din judeul Vrance, respectiv S.C. PANDORA PROD.
S.R.L, S.C. PHONIX PROD S.R.L. i n procesul educaional din cadrul UNIVERSITII
BIOTERRA BUCURETI.
Cuvinte cheie: capital uman, inovaie, economie inovaional, capital educaional, capital
biologic, sistem naional de inovare, sistem regional de inovare, model de evaluare a capitalului
uman, investiie n capitalul uman, acumularea capitalului uman, business-angel, cluster,
strategie inovaional, capital de risc.
Structura i coninutul tezei au fost concepute pornind de la problemele tiinifice
propuse, de la obiectivul principal i sarcinile preconizate spre realizare. Teza este constituit din
adnotare (n limba romn, englez i rus) introducere, cuvinte cheie, trei capitole, concluzii
generale i recomandri, bibliografie din 246 titluri, i este perfectat n158 pagini de text de
baz inclusiv 27 figuri, 14 tabele, 22 formule i 30 anexe.
n Introducere este argumentat actualitatea temei de cercetare, este trasat scopul i sunt
stabilite sarcinile i obiectul investigaiilor, suportul metodologic i informaional, este formulat
noutatea tiinific precum i semnificaia teoretico-aplicativ a rezultatelor obinute.
Capitol 1 ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CERCETRII
CAPITALULUI UMAN determin premisele metodologice generale de cercetare a capitalului
uman pe baza concepiilor filosofice, juridice i economice existente i raporturile lor de
interconexiune i interdependen. Autorul examineaz interrelaia categoriilor capital uman,
capital intelectual, capital biologic i capital social, de asemenea, apreciaz metodele
globale de evaluare a capitalului uman.
n capitolul 2 CAPITALULUI UMAN N ECONOMIA INOVAIONAL sunt
cercetate tendinele de baz i legitile formrii capitalului uman n economia inovaional n
rile dezvoltate i n Romnia. De asemenea sunt analizate investiiile n capitalul uman prin
cele dou abordri: a investiiilor n educaie i respectiv n sntate, i stabilirea costurilor de
oportunitate privind investiiile n educaie.
Capitolul

IMPACTUL

CAPITALULUI

UMAN

ASUPRA

ECONOMIEI

INOVAIONALE A ROMNIEI este dedicat modului n care capacitatea inovativ a


capitalului uman se poate reflecta n eficiena economic. Pentru msurarea capacitii inovative
a capitalului uman al firmei, a performanelor de inovare n Romnia a fost elaborat i validat un
17

model pentru determinarea viabilitii unei firme prin prisma capacitii de inovare a capitalului
uman. Realizarea acestui model a fost efectuat n baza cercetrilor unui eantion de 78 firme.
Rezultatul cercetrii s-a concretizat n formularea indicelui capacitii inovative a capitalului
uman. De asemenea este evideniat rolul capitalului uman n formarea SNI, abordnd strategiile
i politicile privind activitatea inovaional.
Concluzii generale i recomandri. n acest compartiment sunt formulate concluziile
generale i recomandrile elaborate de autor, care ar putea contribui la mbuntirea i
eficientizarea activitii inovative a firmelor i implicit a economiei inovaionale.

18

1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CERCETRII


CAPITALULUI UMAN
n acest capitol sunt relevate aspecte privind principalele teorii i concepte cu privire la
capitalul uman. Se evideniaz evoluia i structura capitalului uman, caracteristicile de baz i
variabilele de evaluare i analiz.
Pentru a fixa reperele analizei influenei capitalului uman n economie, sunt necesare
clarificri ale coninutului conceptual, descrierea formelor i trsturilor sale, precum i
prezentarea principalelor consideraii teoretice legate de locul i rolul acestuia n plan economic
i politic.
Omul este msura tuturor lucrurilor
Protagoras

1.1. Abordrile conceptuale i premisele dezvoltrii teoriei capitalului uman


n calitate de fundament al teoriei capitalului uman, servesc abordrile filozofilor din
Antichitate, Platon i Aristotel i a clasicilor, cu privire la capacitile de cunoatere i producie
ale individului, unde cunoaterea este o facultate mental a omului, dup cum subliniaz Platon
n Republica , concepia mental a cunoaterii. Omul este fiina care ordoneaz, care
clasific multitudinea de cunotine [1] pe care practica i le furnizeaz n lumea fenomenelor pe
care le constat.
William Petty, n anul 1683, n lucrarea Five essays in Political Arithmetic (Cinci eseuri
de politic aritmetic), efectueaz o msurare cantitativ n expresie monetar a valorii unei viei
omeneti, asimilnd-o cu ctigul obinut de-a lungul unei viei active, astfel nct s se poat
msura apoi sacrificarea economic (evalund producia sacrificat prin suma salariilor care ar fi
putut fi ctigate de ctre soldaii englezi). Acesta consider c dezvoltarea individului este
capital fix iar capacitile sale de producie constituie capitalul circulant [2].
Adam Smith, n lucrarea sa Avuia naiunilor, cercetare asupra naturii i cauzelor
ei(1776), nutrea convingerea c fiina uman este raional i calculat, fiind motivat n
principal de interesul economic individual. Smith pune accentul pe diviziunea social a muncii,
pe rolul instruirii muncitorilor pentru a se bucura de cele necesare, utile i plcute traiului
omenesc. Acesta a considerat ca de la sine neles ncercarea oamenilor de a reduce cantitatea
de timp i de efort afectat muncii, astfel nct, pn i lucrtorii de rnd vor ncerca, n
mod firesc, s gseasc metode mai simple i mai facile de a desfura munca. Aceast idee
conduce, n mod evident, la inventarea i perfecionarea mainilor i a diviziunii muncii, ca
proces firesc i necesar, realizat printr-o instruire adecvat.

19

Fr a oferi o modalitate de estimare a valorii capitalului uman, A. Smith a definit, ca i


elemente ale capitalului, n general, abilitile i cunotinele folositoare ale fiinei umane,
privit ca o main, avnd asociate att costuri ct i capacitatea de a produce venituri. n opinia
sa, individul apare ca un om , pentru a crui instruire s-a cheltuit mult munc i timp, trebuie
s dovedeasc un nivel superior de calificare i dexteritate, fiind astfel comparat cu orice
main scump, dar performant. Potrivit concepiei lui Smith, cheltuielile pentru educaia unei
persoane reprezint esena investiiei n capacitatea de a ctiga n viitor,... ele trebuie s se
recupereze n perioada vieii active a omului. A. Smith a folosit aceast perspectiv privind
egalitatea de anse pentru a explica de ce ratele salariale difer. n opinia sa, aceste rate ar fi
mai mari pentru operaii care au fost mai greu de nvat, deoarece oamenii nu ar fi dispui s le
nvee dac acestea nu ar fi fost compensate de un salariu mai mare. Dobndirea de cunotine i
ndemnare prin studii necesit o cheltuial vzut ca o investiie, care, apreciaz A. Smith este
tot un capital fix deoarece munca pe care acesta o va presta este de ateptat c i va reconstitui
pe lng salariul unei munci obinuite ntreaga cheltuial cu instruirea sa, plus, cel puin,
profitul obinuit al unui capital de valoare egal [3].
Concluzionnd, Adam Smith are meritul de a sublinia trei valori cruciale:
1. Odat cu diviziunea i specializarea muncii, crete, n mare msur, ndemnarea
indivizilor.
2. Nu individul, ci capacitile lui reprezint un element decisiv al bogiei naiunii.
3. Investiiile n cunotinele i educaia individului sunt considerate surse viitoare de venit.
J. S. Mill n lucrarea Principles of political economy afirma c omul, ca o simpl fiin
uman nu este capital, dar servete drept scop n numele creia exist bogia [4].
Leon Walras, n lucrarea Element of Pure Economics [5], considera capitalul uman ca
fiind venic, deoarece fiecare generaie produce asemeni ei. n opinia lui, cunotinele i
experiena nu se transmit pe cale ereditar, ele sunt o producie doar a oamenilor, care pot
deveni posesori ai capitalului uman, cu condiia s dispun de capaciti pentru formarea lui i de
resurse materiale i financiare necesare.
Economitii Frederich List i Alfred Marshall raportau la capital capacitatea omului de
a munci, cunotinele, deprinderile, pregtirea profesional, incluzndu-le n structura avuiei
naionale.
F. List a realizat o conexiune ntre bogia unei naiuni i capitalul spiritual al omenirii
afirmnd: Situaia actual a naiunii este o consecin a acumulrii tuturor descoperirilor,
inveniilor, ameliorrilor, perfecionrilor i eforturilor tuturor generaiilor care au trit
naintea noastr; ele constituie capitalul spiritual al omenirii actuale i fiecare naiune este
20

productiv numai n msura n care a tiut s-i nsueasc aceste cuceriri ale generaiilor
trecute i n msura n care a tiut s le sporeasc prin altele noi,...[6]. Pentru a veni n
completarea ideilor anterioare, F. List afirm: principala bogie a omului sunt cunotinele.
Alfred Marshall, reprezentantul colii neoclasice, n lucrarea Principiile economiei
politice (1890) [7] a atenionat asupra investiiilor n educaie i instruirea profesional, ca
factor de dezvoltare, considerndu-le investiii naionale, cel mai de pre din tot capitalul
este acela investit n fiina uman. n opinia sa, nvmntul devine creator al bazei de
adaptabilitate i mobilitate profesional a forei de munc. A. Marshall aborda cunotinele ca
cele mai importante surse ale producerii i consider c organizaiile dezvolt cunotinele
[8] astfel acesta denumete teoria capitalului uman ca fiind ireal.
Ideea potrivit creia instruirea i nu capacitatea nativ a individului este important n
nelegerea diferenelor de salarizare, se regsete i la Karl Marx, n lucrarea sa intitulat
Capitalul- critica economiei politice. n opinia sa fora de munc n minile lucrtorului este
marf dar nu capital..., n calitate de capital circulant ea funcioneaz dup vnzare n minile
capitalistului n timpul procesului de producie [9]. Marx aduce n discuie rolul pe care l are
individul n constituirea capitalului tehnic, prin urmare capitalul tehnic depinde de capitalul
uman, dar de o alt form a lui i anume capitalul intelectual care este de altfel capitalul strategic
al oricrei antreprize serioase. Capitalul uman fr capitalul tehnic atinge doar nivelul muncii de
subzisten, ns doar capitalul intelectual poate realiza un capital tehnic performant i o reuit
mbinare a acestuia cu capitalul uman (munca) sub avengura unei idei. Astfel, Marx reueste s
pun n valoare instruirea capitalului uman, ceea ce duce la obinerea unei idei valoroase, ceea ce
face din capitalul uman un catalizator al muncii. n conceptul lui Marx pot fi evideniate dou
deosebiri majore:
1. Spre deosebire de conceptul homo economicus, n care calitatea determinant era
individualismul, n conceptul lui Marx omul este studiat ca parte a ntregului (al grupului, clasei),
purttor al unor relaii i interese.
2. Valorile spirituale ale individului i societii reprezint componenta producei sociale.
Pn la conceptualizarea teoriei capitalului uman, n primul deceniu al secolului XX,
economiti ca J. Senior, G.Mac Leod, Irving Fischer, susineau conceptul potrivit cruia omul,
ca personalitate, mpreun cu cunotinele i deprinderile sale trebuie tratat n calitate de capital
uman. Irving Ficher a elaborat o teorie mai complex despre capital pe care nu l-a redus la
bunurile materiale productoare de profit, ci a considerat c orice stoc de resurse care are
capacitatea de a crea fluxuri de venituri viitoare, reprezint un capital. Educaia oamenilor, n

21

opinia lui I.Fisher, la fel ca investiiile obinuite de capital, produce fluxuri viitoare de venit i
poate fi inclus n noiunea de capital [10].
n a doua jumatate a secolului XX, sub influena progresului tehnico - tiinific i al
schimbrilor structurale din economie, s-a simit c mecanismele de pia nu asigur n mod
automat necesitile economiei n resurse umane calificate. Prin urmare, erau necesare eforturi
suplimentare pentru a produce resurse umane cu caliti noi [11]. Acest fapt a servit drept
premis pentru apariia unei noi teorii economice, concretizat n gndirea teoriei capitalului
uman. Sfritul anilor '60 au readus la via interesul fa de aceast problem n atenia lumii
academice, ndeosebi sub imboldul exponenilor noii coli de la Chicago, laureaii premiului
Nobel pentru economie, Jacob Mincer, Theodore Schultz, Gary Becker, i George Stingler.
Apar primele nsemnri cu privire la relaia existent dintre capitalul uman i influena pe
care o genereaz acesta din urm n procesul creterii economice. Astfel, Jacob Mincer, n
lucrarea Investiia n capitalul uman i distribuia veniturilor personale [12], publicat n
Journal of Political Economy n 1958, utilizeaz termenul de capital uman i, n opinia lui,
acesta are un rol dual n procesul creterii economice:

ca stoc de abiliti produs de educaie i instruire, capitalul uman este un factor de


producie alturi de capitalul fizic i munca brut n producerea output-ului;

ca stoc de cunotine, el este o surs de inovaie, o cauz important a creterii


economice [13].

Pentru prima dat se concretizeaz componentele capitalui uman n capital educaional i


respectiv capital biologic ntr-o form incipient. Att cheltuielile pentru educaie, ct i cele cu
sntatea sunt privite ca investiie, dar i drept consum. Delimitarea graniei ntre investiie i
consum nu a fost ns soluionat. n general s-a impus tratarea capitalului uman ca i investiie,
abilitile constituente ale capitalului uman putnd fi utilizate practic oricnd, n funcie de
mediul social i economic n care indivizii se pot plasa la un moment dat. Mai mult, investiia
este continu, intind fie dezvoltarea, fie meninerea stocului de capital.
La baza teoriei capitalului uman contemporan se afl concepia potrivit creia educaia
intensific deprinderile cognitive ale individului i

duce la creterea ctigurilor viitoare.

J.Mincer (1974) a cercetat relaia dintre un an colar suplimentar i creterea anticipat a


ctigurilor pe durata vieii, reflectat n ecuaia standard a salariului, ce se regsete n
modelul Mincer, n care este stabilit dependena dintre salariu i determinanii lui. El susine
c singurul cost al unui an suplimentar de coal este venitul anticipat, ignornd astfel costurile
directe, cum sunt taxele de studii [12].

22

J. Mincer are, de asemenea, meritul de a stabili o relaie ntre pregtirea la locul de munc,
educaie i venit i sugereaz c o investiie total n pregtirea la locul de munc poate fi
aproape la fel de mare ca i investiia n nvmnt.
Conceptul de capital uman este atribuit lui Theodore Schultz, prin apariia n American
Economic Review, a articolului intitulat Investiia n capitalul uman (1961) [14]. n viziunea
lui atributele ...care sunt valoroase i care pot fi dezvoltate prin investiii corespunztoare se
numesc capital uman. Investind n ei nsi, oamenii i lrgesc paleta de opiuni [15]. El este
cel care a demonstrat c investiiile n capitalul uman prin educaie i instruire sunt mult mai
eficiente dect investiiile n capitalul fizic: cunotinele i aptitudinile sunt o form de capital
i c acest capital este o parte substanial a rezultatului unei investiii deliberate [16].
Cheltuielile educaionale i cu sntatea sunt tratate de T. Schultz drept investiii, n
scopul creterii productivitii muncii, implicit a creterii economice, iar progresul n domeniul
sntii i educaiei reprezint variabila cheie a dezvoltrii economiei n secolul XX. Sunt
identificate i analizate cinci surse de formare i de perfecionare a capitalului uman:serviciile de
sntate care afecteaz sperana de via i vitalitatea persoanelor, formarea profesional
(inclusiv instruire) organizat de ctre companii, sistemul de nvare de la coala primar la
nvmntul superior, curriculum i formarea pentru aduli, ce sunt organizate de ctre companii
i migraia persoanelor i familiilor pentru gsirea unor oportuniti de munc.
Th. Schultz, alturi de Gary Becker i Ben Porath argumenteaz c nu doar activele
materiale ci i capacitile umane se pot acumula i deveni stoc de capital. Experiena,
deprinderile, cunotinele indivizilor, datorit acumulrilor, se pot transforma n capital durabil,
capabil s aduc venit. Capitalul uman reprezint mrimea personificat n individ a
capacitii de a aduce venit [17]. Deprinderile, capacitile i cunotinele conform teoriei
capitalului uman devin capital n baza urmtoarelor premise:
a) acestea dispun de calitatea a de a se acumula prin procesul de investiii;
b) analogic capitalului fizic asigur proprietarului su primirea venitului n forma de
salariu ridicat;
n acelai timp Lester C. Thurow [18] contrazice abordarea respectiv i atrage atenia
asupra faptului c, capitalul uman nu poate fi analizat analogic, ca cel fizic. Particularitile
capitalului uman sunt:
1. El este indivizibil de purttor, nu poate fi obiectul vnzrii-cumprrii (se vnd doar
serviciile prestate de capitalul uman). Din aceste considerente capitalul uman are cea mai joas
lichiditate. Pentru investiii n capitalul uman, practic nu exist pia dect cu unele excepii:

23

capitalizarea salariilor achitarea unor sume n cazul semnrii contractelor dintre


sportivi i cluburi, actori i teatre;

creditul studenesc;

2. Perioada investiional de lung durat. Dac perioada de investiie a capitalului fizic


este de 1,5-2 ani, educaia, ca principal form de investiie n capitalul uman dureaz ntre 12 20 ani [18].
3. Datorit lichiditii sczute, investiiile n capitalul uman sunt foarte riscante, ele
neputnd fi asigurate.
n lucrarea Buiding Wealth, Lester C. Thurow [19] determin c n cadrul revoluiei
cunoaterii crearea bogiei nu depinde de posesia echipamentului productiv sau a resurselor
naturale, ci de controlul asupra cunotinelor, evideniind capacitile intelectuale ale individului.
Inexistena unui sector dezvoltat al serviciilor bazate pe cunoatere, n care rolul determinant este
deinut de ctre capitalul uman, rile n curs de dezvoltare sunt aruncate i mai jos n piramida
puterilor mondiale.
Un aport major n formarea conceptului de investiii n capitalul uman la diferite nivele,
respectiv microeconomic, mezoeconomic, macroeconomic i mondoeconomic a avut
introducerea distinciei ntre capitalul uman general i cel specific.
Aceast idee a fost dezvoltat ulterior de ctre Gary Becker, n a crui viziune numai
familia suport cheltuielile pentru educaie i cunotine. Acestea sunt considerate ca investiii,
deoarece diminueaz cheltuielile curente pentru consum ale prinilor. Copiii, n concepia lui
Becker, apar n calitate de bunuri de consum ndelungat. Cheltuielile pentru finanarea
nvmntului general le ia asupra sa statul, din considerentul discrepanelor asigurrii materiale
ale familiilor i numrului de copii [20]. Investiiile n capitalul uman specific sunt suportate de
ctre firme deoarece ele se prezint n calitate de productori eficieni a acestui capital [20].
Fora de munc de nalt calificare se formeaz n procesul de pregtire n cadrul firmei i devine
condiia decisiv a competitivitii firmei. Cheltuielile respective sunt evaluate n calitate de
investiii de lung durat, iar n urma acestora firmele primesc venituri. Gary Becker a
demonstrat c aceste costuri pentru pregtirea profesional general le suport cei instruii,
respectiv lucrtorii acetia fiind contieni de profitul pe care l vor obine n urma pregtirii lor.
n cazul n care aceast pregtire ar fi suportat de firme, acestea ar nregistra costuri mai mari
dect productivitatea marginal n perioada n care se deruleaz pregtirea. Pregtirea
profesional tiinific este aceea care determin o cretere mai accentuat a productivitii
pentru firmele care asigur programele respective.

24

Teoria capitalului uman acord o atenie sporit eficienei economice a investiiilor n


capitalul uman, particular n educaie, aprnd astfel conceptul de randament economic a
investiiei n capitalul uman. Cu ct este mai mare mrimea lui, cu att mai benefice sunt
investiiile n nvmnt. Capitalizarea veniturilor viitoare creeaz valoarea pieei [21].
Studiile au demonstrat c rata eficienei pentru nvmntul primar este de 50% pn la 100%,
ntre 15% i 20% pentru nvmntul liceal, iar a studiilor superioare de 10-15% [22].
n opinia lui G. Becker ctigurile sunt considerate dependente de sumele investite n
capitalul uman iar acesta din urm este presupus a fi determinat de comparaia raional dintre
beneficii i costuri. Distribuia inegal a veniturilor i are obria n discrepane ce in mai puin
de diferenierile biologice dintre oameni i mai mult de cele culturale ivite din eforturi
educaionale disparate. Realizm astfel c sursa de inspiraie a lui G. Becker este Adam Smith
care afirm n Avuia Naiunilor c diferena ntre filozof i hamal este consfinit mai
degrab prin educaie i mai puin de natur. De asemenea acesta demonstreaz c piaa liber
poate susine universitile sau instituiile de pregtire profesional, rolul guvernului n educaie
reducndu-se la finanarea educaiei primare (ce produce puternice externaliti pozitive, dup
cum sugereaz Milton Friedman [23]) sau la creditarea studenilor pe parcursul derulrii
studiilor universitare. Esena teoriei lui G. Becker este simpl: veniturile indivizilor sporesc
substanial n funcie de gradul de educaie al acestora.
Continund activitatea de re-umanizare a tiinei economice demarat de ctre G.Becker,
J.Kendrick [24] atribuie la investiiile n capitalul uman alturi de cheltuielile cu educaia,
migraia i ntreinerea sntii i cheltuielile pentru dezvoltarea fizic a individului pn la
vrsta de 14 ani.
B. Kiker n articolul The Historycal Roots of the Concept Of Human Capital publicat n
anul 1966 la Universitatea din Carolina de Sud, afirma c au existat 6 motivaii care au
determinat anterior anilor 60 tratarea fiinei umane ca i capital [25]: demonstrarea puterii unei
naiuni, determinarea efectelor economice ale educaiei, investire n sntate i migraie,
propunerea sistemului de taxare echitabile, determinarea costului total al rzboiului, avertizarea
populaia asupra nevoii de conservare a vieii i sntii, sublinierea importanei vieii
indivizilor pentru economia real a rii n care locuiesc i stabilirea compensaiilor decise de
tribunale n caz de moarte sau accident. Acesta remarc dou metode de estimare a valorii fiinei
umane: procedura costului de producere i cea a ctigurilor capitalizate. Prima metod
rezid n estimarea costurilor nete de producere a fiinei umane n dezvoltare ei, fr costurile
de ntreinere a acesteia, iar cea de-a doua rezid ntr-o evaluare actual a ctigurilor trecute
i viitoare ale indivizilor.
25

Ulterior, evoluia teoriei capitalului uman pornind de la ideile lui Jacob Mincer se
ndreapt spre a demonstra rolul pe care l dobndete educaia n viaa economic, respectiv pe
care l are n creterea economic. n acest sens, Edward Denison [26] a dovedit empiric c
ncepnd cu anul 1929, pn n anul 1982, ritmul de cretere anual al venitului naional pe cap de
locuitor a constituit n SUA un procent de 1,55%. Aceast cretere a fost asigurat n proporie
de 0,38% din contul cheltuielilor cantitative pentru munc i capital i 1,17% din contul
productivitii factorilor. Conform calculelor, primul loc ntre factorii calitativi l deine
progresul n cunotine, respectiv de 0,68% [27].
Noua teorie a creterii economice a lui Robert E. Lucas [28], precum i modelul lui
Hirofumi Uzawa [29] constat, de asemenea, o strns legtur ntre creterea productivitii i
investiiile n capitalul uman i nu n capitalul fizic. Pe termen lung, creterea economic
susinut este posibil doar dac este posibil creterea fr limite a capitalului uman. n viziunea
lui Lucas, termenul de capitalul uman este utilizat ca fiind cunoatere i mai puin abiliti
dobndite prin educaie, astfel aprnd izolarea efectului capitalului uman de cel al abilitilor
nnscute i de cel al efectului de imagine creat de educaie. Acest aspect a fost pus n eviden
i de savanii Joshua Angrist i Alan Kreuger [30] prin studiile realizate n vederea stabilirii
efectelor abilitilor nnscute asupra salariilor, lund n calcul doar efectul colarizrii [31].
Relaia capital uman cretere economic iniiat de Robert M. Solow (1957) [32],
dezvoltat apoi de Edward Denison (1967) [26] i James Maddison (2001), acord o mai mare
importan factorilor reziduali (progres tehnic, educaie, sntate) n explicarea performanelor
creterii economice. Pe termen lung aceast cretere economic este posibil doar dac are loc
creterea fr limite a capitalului uman [33]. Economitii Jean Jacques Carre, Paul Dubois i
Edmond Malinvaud [34] au concluzionat c, n perioada 1950-1975, creterea economic
nregistrat de Frana s-a datorat accelerrii contribuiei creterii exogene. Aceasta din urm,
cunoscut sub numele de progres tehnic, reflect mbuntirea cunotinelor tiinifice i a
inovaiei i msurile de eficien n utilizarea mijloacelor de producie, n special a forei de
munc. Aceste progrese teoretice i studiile empirice ndeplinesc treptat condiiile de identificare
a rolului capitalului uman n creterea economic.
ntr-un studiu realizat de Richard Crawford [35] a fost demonstrat c, 70% din resursele
firmelor americane, reprezint investiiile n capitalul uman.
Lui Roger Ibbotson i Gary Brinson [36] le revine meritul de a fi ncercat s cuantifice
contribuia capitalului uman la sporirea bunstrii sociale. Astfel acetia au demonstrat c, n
anul 1989, bunstarea rilor dezvoltate era asigurat n proporie de 80% de ctre capitalul uman

26

prin comparaie cu Marea Britanie unde capitalul uman asigura jumtate din bunstarea rii n
anul 1946.
Nancy Birsdall, Thomas Pinckney i Richard Sabot au studiat raportul dintre creterea
economic i educaie n rile care au resurse naturale abundente. Concluzia la care au ajuns
este c aceste ri cheltuiesc mai puin pentru educaie dect celelalte ri. Efectele educaiei se
oglindesc n creterea productivitii n facilitarea progresului tehnologic sau achiziionarea de
informaii tehnologice i creterea salariilor [37].
De asemenea, pentru rile OCDE, s-au realizat studii de ctre cercettori precum Nancy
Birsdall [38], Angel de la Fuente [39], S. Scarpeta [40], iar concluziile acestora se rezum la
faptul c nivelul educaional este, n mod potenial, o determinant - cheie a creterii economice.
Pe de alt parte, noile teorii specific faptul c determinanta de baz a investiiei (n capitalul
uman sau fizic) este inovarea n economie, motivat de creterea profitului.
Teoriile contemporane abordeaz relaia ce se stabilete ntre capitalul uman i inovaie.
Astfel, Dirk de Clercq dezvolt o demonstraie a acestei relaii, formulnd urmtoarea afirmaie:
cu ct este mai mare nivelul de capital uman n cadrul unei ri, cu att mai mare va fi nivelul
educaiei n acea ar [41]. n susinerea acestei afirmaii, putem aduce urmtoarele argumente:
capitalul uman este nglobat n deprinderi, cunotinele i experiena oamenilor. Acesta
presupune c deprinderile i capacitile pot fi mbuntite i schimba modul n care acioneaz,
capitalul uman este o important surs de avantaj competitiv pentru indivizi, organizaii i
societi [31] i poate fi msurat prin nivelul educaiei i experienei de munc, precum i prin
performana economic la nivelul firmei.
Concepiile lui Thomas Davenport cu privire la capitalul uman se refer la valoarea pe care
o reprezint investiia n capitalul uman pentru deintorul su, respectiv oamenii sunt investitori
i proprietari de capital uman: capitalul uman semnific toate activele intangibile pe care
oamenii le aduc la locul lor de munc [42].
O alt direcie a noilor teorii asupra capitalului uman

se ndreapt spre exportul de

inteligen. Migraia de munc calificat, brain drain, este explicat de forele atrgtoare i
respingtoare n cercetrile i studiile teoretice. De asemenea, exist abordri despre centruperiferie i dezechilibru dintre cerere i ofert. Teoria neoclasic a migraiei la nivel
macroeconomic, fundamentat de ctre Arthur Lewis, Daniel Massey, Edward J. Taylor [43], a
concluzionat c persoanele care migreaz sunt cei relativ bine educai, calificai, productivi i
puternic motivai. Teoria microeconomic neoclasic, promovat de ctre Andreew Sjaastad
[44], trateaz migraia ca o investiie n capitalul uman i ca rezultat al analizei costurilor de
oportunitate [45].
27

Teoriile contemporane nu ocolesc nici interaciunea dintre economie i sntatea uman


[46], ca factor esenial n calitatea capitalului uman, respective a aciunii indivizilor n activitatea
economic. Preocuprile actuale se ndreapt ctre investiia n capitalul de sntate efectuat
att de ctre individ, ct i de ctre stat.
Generaliznd, putem spune ca apariia teoriei capitalului uman are un rol imens att din
punct de vedere teoretic ct i practic iar n tabelul 1.1 s-a realizat o sintez a evoluiei
principalelor abordri referitoare la capitalul uman.
Tabelul 1.1. Sinteza abordrilor capitalului uman
Nr
crt
1

1.

Esena abordrilor
2

valoarea monetar a capitalului uman


dezvoltarea individului este capital fix
diviziunea i specializarea muncii cresc ndemnarea indivizilor
capacitile individului sunt elemente de vocaie ale naiunii
investiiile n educaie sunt considerate surse viitoare de venit
cunotinele, experiena sunt elemente ale capitalului fix
rolul educaiei n formarea cunotinelor i experienei

3.

4.

avuia naional este rezultatul investiiilor n educaie i

2.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Autorul

pregtirea profesional
nvmntul este baza adaptabilitii i mobilitii profesionale a
forei de munc
cel mai valoros din toate capitalurile este cel investit n fiina
uman
capacitile de producie ale individului sunt capital circulant
apare distincia ntre munca simpl i cea complex
relaia ntre instruire i salarizare
rolul capitalului intelectual n formarea capitalului tehnic
educaia este investiia ce influeneaz veniturile viitoare i este
inclus n noiunea de capital
rolul capitalului uman n creterea economic
capitalul uman cuprinde stocul de abiliti i cunotine
este reliefat rolul investiiei n sntate;
apare relaia ntre educaie, pregtirea la locul de munc i venit
se definete conceptul de capital uman ca fiind cunotinele i
aptitudinile sunt o form de capital
cheltuielile cu sntatea i investiiile sunt cheltuieli care
determin creterea veniturilor individului

capitalul uman este indivizibil de purttor


are cea mai sczut lichiditate
investiiile n educaie sunt de lung durat
investiiile n capitolul uman sunt foarte riscante
sunt explicate conceptele de pregtire general i pregtire
specific
educaia i instruirea sunt investiii care sporesc veniturile
individului
se demonstreaz rolul eficienei investiiilor
se stabilete relaia dintre capitalul uman i distribuia veniturilor

28

William Petty
Adam Smith

Leon Walras
Friederich List
Alfred Marschall

Karl Marx

Irving Fischer
Jacob Mincer

Theodore Schultz

Lester C.Thrurow

Gary Becker

12.
13.

14.

estimarea valorii fiinei umane prin procedura costului de

producere i cea a ctigurilor capitalizate


investiiile n capitalul uman determin creterea productivitii i
respectiv creterea economic
capitalul uman este motor al creterii economice
indivizii sunt investitori i proprietari de capital uman

B.Kiker
R.Lucas, Uzawa,
Azaridis, Drazen,
P.Barro, P.Romer,
Weill, J.Crawfourd
Thomas Davenport

Sursa: elaborat de autor

Teoria capitalului uman nu a reuit ntotdeauna s satisfac ateptrile privind soluionarea


problemelor n domeniu. O astfel de problem o constituie faptul c elementele teoriei
capitalului uman pot fi utilizate doar la procesele de producie la scar, pentru diferenierea
remunerrii pe nivele de calificare [47]. ns n viziunea noastr, neajunsurile teoriei capitalului
uman sunt:
1. Teoria capitalului uman se limiteaz la studiul dependenelor funcionale, respectiv la
paradigma neoclasic reflectnd unilateral realitatea. Adepii teoriei capitalului uman nu au
evideniat caracterul formal al modelului neoclasic;
2. Teoria capitalului uman este specific analizei microeconomice, conform creia
creterea capitalului uman asigur creterea proporional a veniturilor. Oamenii cu idei, talent,
cu aport la dezvoltarea culturii nu totdeauna au fost corect evaluai.
n continuare vom analiza tradiiile autohtone de cercetare a problemei date.
O perioad lung de timp tiina autohton s-a bazat pe abordarea determinismului
economic, preluat de la economitii clasici. Aceast abordare se bazeaz pe argumentul c
sporirea bogiei naiunii este cu att mai mare, cu ct se consum mai puin, se economisete
mai mult i, respectiv, se investete n producia material.
Evoluia tehnico-tiinific aduce la via o legitate principial nou i anume pe prim-plan
apare dezvoltarea individului, creterea ritmului i acumulrii de bunuri materiale la scar,
transformarea capitalului uman n factor decisiv. Nivelele de educaie, cultur, profesionalism
etc. devin nu doar factorul determinant al creterii economice dar i principala valoare

societii postindustriale. Cercetrile autohtone n acest domeniu au fost foarte modeste.


Dumitru Sandu, n lucrarea Spaiul social al tranziiei (1999) stabilete locul capitalului
uman n dezvoltarea regional, realiznd un studiu ce are ca unitate de referin localitatea,
respectiv judeul. Acesta a definit capitalul uman prin trei elemente respectiv: capitalul
educaional (formal), capitalul sanitar i mediul de comunicare. Analiza efectuat a
relevat corelaii puternice la nivel judeean ntre cei trei indicatori, ca i ntre capitalul uman i
indicatorii resurselor financiare [48].

29

Marta Christina Suciu, n lucrarea Economia cunoaterii i civilizaia global, investiia


i sperana n om (2002) [49], i-a focalizat studiile asupra investiiei n oameni, n educaie, n
particular. Se evideniaz rolul deosebit de important pe care l are continuarea nvrii dup
prsirea sistemului tradiional de nvmnt. Educaia este cea care contureaz societatea
cunoaterii ce este diferit de societatea industrial a celui de-al doilea val al civilizaiei
umane (Marta Suciu p.75). Pe aceleai coordonate se regsete i George Vaideanu n lucrarea
Educaia la frontiera dintre milenii, care afirm ...simpla asimilare i aplicare a achiziiilor
tehnologiei nu mai este suficient, omul trebuind s fie pregtit pentru iniierea evaluarea i
dominarea schimbrilor... [50].
Legat de societatea cunoaterii, un aport important l are academicianul Mihai
Drgnescu, care n lucrarea Societatea informaional i a cunoaterii. Vectorii societii
cunoaterii, aprut la Academia Romn, face referire la rolul inovaiei n dezvoltarea
economico-social a societii, noua economie se bazeaz pe crearea de cunoatere, pe
utilizarea cunoaterii n domeniul economic, n special prin inovare, iar acest lucru se poate
realiza cu ajutorul capitalului intangibil, respectiv a capitalului uman, aducnd ca argument un
raport al Comisiei Europene, din care reiese c, n ri precum Frana, Italia i Germania, se
constat un interes pentru inovare i pentru capitalul de cunoatere i uman ca factor cheie n
orice politic economic [51].
ns Mocua Dorina Nicoleta, n lucrarea de doctorat Sntatea uman n perspectiva
dezvoltrii durabile (2009), este cea care stabilete interaciunea dintre sntatea uman i
noua economie, susinnd c sntatea constituie valoarea suprem de apreciere a capitalului
uman. Pornind de la esena capitalului uman, autorul dezvolt conceptul potrivit cruia
...sntatea uman este i un bun economic, n sensul c este produs i reprodus mereu de
om, interacionnd cu mediul, comunitatea i organizaiile n care triete i muncete i
cererea pentru sntate se bazeaz pe teza c sntatea este un bun de capital, care,
combinat cu factorul timp, produce ctiguri bneti... [52].
Bogdan Voicu, n studiul de cercetare realizat n cadrul Academiei Romne n anul 2005,
Capitalul uman: componente, niveluri, structuri. Romnia n context european [53] stabilete
legturile ntre capitalul uman prin componentele sale educaie i sntate, i dezvoltarea social
n cazul Romniei. Acesta demonstreaz c lipsa de acces, pe termen lung, la serviciile de
sntate i educaie, duce la scderea capacitii persoanelor de integrare social i, indirect, la
afectarea n sens negativ a anselor de a obine o profesie sau un loc de munc, n absena
colarizrii, sau scderea capacitii de a munci, prin afectarea fizic, ceea ce va influena starea
economic general a rii.
30

Investiiile n capital uman n Romnia au fost abordate ndeosebi n cadrul studiilor


publicate de Institutul de Economie Naional (IEN) care a desfurat cercetri privind corelaia
dintre dezvoltarea economic, formarea i distribuia veniturilor, nivelul de trai i dezvoltarea
uman [54].
n 1997, echipa IEN (Steliana Per, Constantin Ciutacu, Florin-Marius Pavelescu,
Valentina Vasile, Diana Rou, Luminia Chivu) a efectuat o prim ncercare de abordare
tiinific unitar, larg cuprinztoare, a problematicii formrii i evoluiei pieei muncii n etapa
de tranziie a economiei i societii romneti n studiul Evaluarea capitalului uman,
Coordonate strategice ale evoluiei pieei muncii n Romnia. [55]
Centrul de Informare i Documentare Economic din cadrul Institutului Naional de
Cercetri Economice al Academiei Romne a consacrat mai multe studii problematicii
capitalului uman [56]. Lucrri semnificative n dezbaterea conceptului de capital uman au avut
specialiti din cadrul acestui institut, precum: Aida Sarchizian [56], Diana Preda [57], Steliana
Per [58], Florin-Marius Pavelescu [59].
n cadrul Programului Observatorul Naional Romn (contract de cercetare al European
Training Foundation) s-au desfurat analize ale politicilor publice n domeniul educaiei i
formrii profesionale, elaborndu-se documente periodice de evaluare a sistemelor de educaie,
formare profesional i ocupare n Romnia.
Teoria capitalului uman nu a fost ocolit de critici de ordin ideologic, pragmatic i tehnic.
Ideile reprezentative ale criticilor capitalului uman au n vedere c toate cheltuielile legate
de capitalul uman sunt privite ca investiie, chiar dac unele sunt cheltuieli de consum. De
asemenea, nu se iau n considerare beneficiile non-pecuniare de la locul de munc (condiii mai
bune la munc, creterea satisfaciei la locul de munc) care nu pot fi reflectate n ctiguri
superioare, precum i faptul c rata de recuperare a investiiilor este incert [60].
Criticile ideologice se refer la utilizarea abuziv a termenului de capital, capitalul fiind
abordat ca un raport social de producie. Teoria capitalului uman a putut fi perceput ca o
reificare a omului. Aceasta d impresia c oamenii sunt pui pe acelai plan cu mainile,
capital fizic. Criticile pragmatice ns se refer la faptul c coala, organizarea social a colii,
poate fi considerat cu dificultate ca o consecin a alegerii indivizilor n materie de formare,
pentru c exist o coal burghez i o coala tiinific, structuri care anticipeaz alegerile care
pot fi fcute de ctre indivizi, iar critica tehnic evideniaz faptul c educaia, formarea nu sunt
condiionate n mod direct de nivelul de productivitate dar joac rolul de indicator de
productivitate potenial a diferiilor angajai, acionnd ca un filtru, relevnd posibilitile
viitoare ale indivizilor.
31

n mod deosebit, D.W. Livingstone [61] critic ideea conform creia creterea nivelului de
educaie conduce la creterea productivitii i, respectiv la creterea economic prin dovezile
aduse de ctre acesta, conform crora, n Canada anilor 70, cnd a avut loc o cretere a ratelor
de colarizare, ns nivelul veniturilor a stagnat, omajul a crescut, aspect care a dus la probleme
sociale majore.
Avnd n vedere cele sus menionate, putem concluziona:
1. Elaborarea teoriei capitalului uman a presupus o ncercare de a evalua modificrile reale n
economia rilor dezvoltate aduse de Primul val al Progresului Tehnico-tiinific. Adepii ei
au elaborat o nou abordare a rolului omului n dezvoltarea social.
2. Odat cu apariia teoriei capitalului uman, tratarea capitalului doar ca activ fizic este extins
ca un activ care include i capitalul uman, cu posibilitatea s genereze un flux viitor de
venituri.
3. Creterea nivelului educaiei este studiat n calitate de mijloc de repartiie echitabil a
veniturilor respectiv i a posibilitilor economice.
4. Capitalul uman a fost inclus n componena avuiei naiunilor, iar investiiile n capitalul
uman sunt studiate ca fiind necesare i importante din punct de vedere social.
5. Teoria capitalului uman a introdus conceptul de investiie n individ la diferite nivele
microeconomic, mezoeconomic, macroeconomic i mondoeconomic.
1.2. Esena i structura capitalului uman
Abordarea noiunii de capital uman s-a realizat din mai multe direcii ns fiecare dintre
acestea, n final, a prezentat capitalul uman ca fiind un ansamblu de abiliti, cunotine i
priceperi ale oamenilor i care contribuie nemijlocit la creterea veniturilor acestora.
Fiecare etap a istoriei gndirii economice, de la apariia teoriei capitalului uman, a avut un
aport la perfecionarea conceptualizrii noiunii de capital uman, ajungnd n prezent la o
formulare general acceptat, dar care poate suporta modificri n funcie de noile curente de
gndire economic sau pn la apariia unei crize a tiinei cnd n paradigm poate aprea o
anomalie [62]. Aceast formulare general acceptat este dat de ctre OCDE i definete
capitalul uman ca fiind (1) stocul de cunotine profesionale, deprinderi, abiliti i de
sntate, care pot conduce o persoan la sporirea capacitilor sale creative i implicit, a
veniturilor scontate a se obine n viitor; (2) capacitatea oamenilor de a produce n mod
eficient bunuri materiale i servicii [63].

32

Th. Schultz, unul dintre primii savani care au abordat noiunea de capital uman, consider
capitalul uman ca fiind format din cunotine i abiliti ale individului, concretizate n capital,
iar acest capital este rezultatul unor investiii realizate de ctre individ. [64]
Ulterior, Gary Becker, n cele trei ediii ale Capitalului uman (1964, 1975, 1993)
abordeaz noiunea de capital uman din perspectiva veniturilor viitoare ca urmare a investiiilor
n educaia i pregtirea individual. Esena teoriei capitalului uman, realizat de ctre Becker,
poate fi sintetizat astfel: veniturile indivizilor cresc substanial n funcie de gradul de educaie
al acestora. [65]
n 1992, B. Gazier [66] examineaz efectul pe care-l genereaz cunotinele generale sau
specifice, deprinderea i experiena asupra capacitilor productive ale individului. ns Leif
Edvinsson deja ncorporeaz capitalul uman al individului n cadrul firmei. Pe aceast direcie
continu i Pennings Lee, Von Witteloostujin (1998) [67], evideniind utilizarea cunotinelor
individului n cadrul firmei, inclusiv n activitatea managerial i de antreprenoriat.
n definiiile alocate conceptului de capital uman se regsesc vrsta individului i venitul
familiei (Kilkenny Nalbarte&Besser, 1999) [68], ns Joop Hartog (2000) [69] consider
capitalul uman ca fiind un concept ascuns, iar T. Davenport (2001) l definete ca fiind un activ
intangibil: capitalul uman semnific toate activele intangibile pe care oamenii le aduc la locul
lor de munc. El studiaz metafora capitalului uman din perspectiva celor patru componente,
respectiv: cunotine dobndite din diverse surse, deprinderi dezvoltate prin activiti practice,
talent (facultate nnscut pentru ceva anume), comportament modul observabil de aciune care
contribuie la ndeplinirea unei sarcini [70].
Dintr-o abordare funcional ns, capitalul uman nu reprezint doar un simplu ansamblu
al deprinderilor, cunotinelor i abilitilor personale. Principiul definirii funcionale
caracterizeaz fenomenul nu numai din punctul de vedere al structurii sale interne, ci i din
punctul de vedere al destinaiei funcionale.
n concepia lui Andrei Smc, definirea funcional a capitalului uman se realizeaz prin
utilizarea adecvat a deprinderilor, abilitilor i cunotinelor de baz n vederea sporirii
veniturilor [71].
Creterea acestor venituri va oferi individului posibilitatea perfecionrii acestor deprinderi
i cunotine (figura 1.1).

33

DEPRINDERI, ABILITI,
CUNOTINE DE BAZ

UTILIZAREA ADECVAT
PERFECIONARE

SPORIREA VENITURILOR

Fig.1.1. Definirea funcional a capitalului uman


Sursa: Andrei Smc. Teza de doctorat, Chiinu 2007. p.11

Conform celor afirmate mai sus, capitalul uman reprezint o acumulare a abilitilor,
cunotinelor, deprinderilor i motivailor ntruchipate n om.
n sintez, viziunile asupra definiiilor capitalului uman pe parcursul evoluiei teoriei
economice sunt prezentate n tabelul 1.2.
Tabelul 1.2. Evoluia definiiilor capitalului uman
Nr.
crt
1.
2.
3.

Definiia

Autorul

cunotinele i abilitile formeaz capital i acest capital este


produsul unei investiii deliberate
include capitalul educaional, capitalul biologic, capitalul migraiei

5.

abilitile i cunotinele unei persoane care i faciliteaz schimbarea


n aciune i cretere economic
ansamblul capacitilor productive ale unui individ, incluznd
aptitudinile sale operatorii n sensul cel mai larg: cunotine generale
sau specifice, ndemnare, experien...
valoarea cunotinelor abilitilor i a experienei angajailor firmei

6.

include vrsta individului i venitul familiei

4.

7.

8.

un concept ascuns, o valorizare a competenelor indivizilor. O


definiie simpl l descrie drept valoarea competenelor productive,
comercializabile de ctre o persoan
toate activele intangibile pe care oamenii le aduc la locul lor de
munc

Th.Schultz,
1961
G.Becker ,
1964
James Coleman,
1988
Bernard Gazier,
1992
Leif Edvinsson,
1997
Kilkenny
Nalbarte&Besser, 1999
Joop Hartog,
2000
Thomas Davenport,
2001

Sursa: elaborat de autor

Generaliznd abordrile de baz ale teoriei capitalului uman putem afirma: capitalul uman
reprezint msura capacitilor i calitilor individului formate n urma investiiilor care, fiind
utilizate eficient, conduc la creterea productivitii muncii i a veniturilor.
Aceste capaciti i caliti ale individului au contribuit la apariia i dezvoltarea noii
economii, au deschis noi orizonturi n percepia fenomenului economic, bazat pe ideii inovatoare
ce au dat natere economiei inovaionale.

34

Trsturile capitalului uman


Capitalul uman, fiind o noiune complex, ne conduce spre o analiz detaliat a
caracteristicilor sale. n urma acestei analize putem s stabilim trsturile capitalului uman care
deriv, pe de o parte, din legtura inseparabil de individualitate a posesorului, iar pe de alt
parte din condiiile producerii i distribuirii veniturilor produse de acesta:
a) valoarea economic special reflectat sub forma ctigurilor obinute de posesorul su, a
beneficiilor economice i non-economice la nivel de individ i de naiune, reprezentnd
principala valoare a societii i principalul factor al creterii economice;
b) Portabilitatea sau inseparabilitatea de fiina uman personalitatea uman; capitalul uman
nu poate funciona fr prezena i implicarea direct a posesorului lui;
c) Limitarea

date fiind capacitile fizice i intelectuale restrictive ale persoanei care

ncorporeaz capitalul su uman;


d) Transferabilitatea cunotinelor ce conduce la obinerea beneficiilor pentru individ prin
acumularea de la persoane instruite a cunotinelor (educaie);
e) Intangibilitatea, capitalul uman nu poate fi protejat prin licene i brevete i nici nu poate fi
depozitat, expus, etalat.
f) Relativa substituibilitate fr a avea capacitatea de a substitui i nefiind transferabil ca i
ceilali factori de producie clasici precum munca, capitalul fizic, pmntul.
g) Mobilitatea pe care o confer purttorului acestuia un individ instruit i cu o bun stare de
sntate are avantajul de a se putea deplasa oriunde dorete, aria opiunilor privind
valorificarea capitalului su uman fiind mai larg dect a unei persoane slab calificate. De
regul, mobilitatea confer flexibilitate i lrgete potenialul resurselor umane, constituinduse ca factor al creterii i dezvoltrii economice [72].
h) Caracterul extensibil i regenerabil capitalul uman se poate reface chiar dac n utilizare se
uzeaz i se poate dezvolta prin intermediul investiiilor n educaie (Learning by Doing) i
ngrijire medical. n opinia noastr, aceast trstur ar putea intra n contradicie cu
perisabilitatea capitalului uman din perspectiva neutilizrii eficiente a acestuia. Acest aspect
poate conduce la pierderi att din partea individului, prin veniturile reduse obinute, ct i
prin nerecuperarea investiiei n educaie. Din partea societii menionm pierderile
aprute n procesul de cretere economic. O consecin a acestei caracteristici, n opinia
noastr, o reprezint necesitatea sincronizrii cererii cu oferta de capital uman pe pia.
i)

Caracteristica de rivalitate i exclusivitate rivalitatea reprezint utilizarea cunotinelor i


abilitilor ntr-o activitate, excluznd utilizarea lor n altele, iar exclusivitatea presupune
beneficiul individului de dreptul exclusiv de drepturi i abiliti. n Anexa 1 sunt prezentate
35

schematic trsturile capitalului uman i consecinele pe care le genereaz att pentru


economie, ct i pentru individ.
Structura capitalului uman
Capitalul uman are o structur deosebit de complex iar componentele acesteia pot fi
studiate la diferite nivele:
1. Nanonivel sau la nivelul individului: capitalul sntii, capitalul intelectual,
organizatoric i antreprenorial; Capitalul uman individual const n totalitatea cunotinelor
competenelor obinute pe parcursul educaiei formale, abilitilor nnscute i experiena
dobndit la locul de munc precum i starea sa de sntate.
2. Micronivel sau la nivelul firmei: activele recunoscute ale capitalului individual; activele
nemateriale ale firmei (capital organizaional, capital structural, brand-capitalul i capitalul
social); Capitalul uman specific firmei const n abilitile i cunotinele care sunt relevante n
cadrul unei firme specifice i aduce angajatului ctiguri monetare corespunztoare produsului
su maginal curent.
3. Mezonivel sau la nivelul unei ramuri: componente identice agregate; Capitalul specific
ramurii industriale const n cunotinele ce decurg din experiena specific unei industrii [41].
4. Macronivel sau la nivelul economiei naionale: capitalul biologic, social, politic,
potenial intelectual naional i prioritile concureniale naionale. Capitalul uman al unei
naiuni const n cunotinele, abilitile i competenele tuturor indivizilor unei naiuni precum
i a strii de sntate a acestora n contextul n care educaia i sntatea reprezint indicatori ai
calitii capitalului uman. ntr-o form schematizat componentele capitalului uman se regsesc
n Anexa 2.
Dup coninut structura capitalului uman n economia inovaional poate fi reprezentat
astfel: educaie, pregtirea profesional, capacitatea de reproducere i rennoire a cunotinelor,
capacitile i tipurile de personalitate, sntatea i fondul genetic, motivaiile, capacitatea de
migraie.
Indivizii care iau decizia de a migra sunt n general mai bogai n capital uman, iar
micarea lor migratorie este dinspre zonele srace ctre cele dezvoltate. Aceasta afecteaz direct
stocurile de capital uman la nivel comunitar, putnd induce discrepane accentuate de la o
colectivitate la alta n cadrul aceleai societi sau ntre societi diferite. Decizia de investire n
capital uman la nivel macro- i meso-social poate fi orientat ctre descurajarea migraiei
indivizilor cu educaie peste medie n zonele srace n capital educaional, concomitent cu
investiii n consolidarea capitalului uman local. Alternativa poate fi una de meninere a

36

decalajelor. Mai mult, n unele cazuri, migraia indivizilor bogai n capital uman (att educaie
ct i stare de sntate) poate fi o soluie n cazul unor zone srace n resurse i reprezentate ca
neavnd anse de dezvoltare, din motive independente de voina uman. Plecarea masiv a
indivizilor mai educai i a tinerilor (cu o for de munc superioar) poate conduce la disoluia
acestor comuniti srace, n timp ce migranii pot obine acces la condiii de mediu social i
natural superioare[53].
Tranzi ia de la organizarea tehnocrat a produc iei la cea antropocentric se reflect n
noul model de dezvoltare
func iilor lucrtorului

i utilizare a capitalului uman. Acesta presupune extinderea

i transferul de la lucrtorul par ial caracterizat printr-o specializare

ngust, spre lucrtorul cu diapazon larg(universal), capabil s efectueze verificarea, evaluarea,


sinteza creativ a informa iei, s ptrund n esen a problemelor, s corecteze procesul
tehnologic, nu doar s reprezinte subiectul realizrii, ci s fie for a motrice a acestui progres.
Noua ordine economic ilustreaz transformrile cantitative n calitative sub influen a
revolu iei tehnico- tiin ifice

i accentueaz necesitatea formrii noii paradigme a dezvoltrii

sociale orientate spre imperativul intelectualit ii muncii, bog iei nemateriale (informa ii,
cuno tin e, intelect). nlocuirea muncii prin cuno tin e semnific transformarea produc iei
sociale din material n inova ional. Sursa generrii noilor cuno tin e este activitatea
intelectual a individului. Inova ia depinde de dou condi ii, respectiv de poten ialul
intelectual al omului

i de capacit ile lui de a genera noi idei

i de a le utiliza n context

productiv. Din aceast perspectiv componenta inovaional a capitalului uman reprezint


totalitatea capacitilor intelectuale ale lucrtorului pentru generarea i realizarea noilor
cunotine ct i capacitile lucrtorului de a selecta, sistematiza i utiliza cunotinele (figura
1.2).
COMPONENTA INOVAIONAL A CAPITALULUI UMAN

Capacitile lucrtorului de a selecta,


sistematiza i utiliza cunotinele

Capacitile intelectuale ale lucrtorului


de a genera i a realiza noi cunotine

Fig.1.2. Componenta inovaional a capitalului uman


Sursa: elaborat de autor

Particularitile capitalului uman n economia inovaional au valoare multiplicativ care


const n faptul c n urma procesului de producie, valoarea nou creat la ouptut depete

37

valoarea sa la input. Drept consecin, autorul propune urmtoarea definiie a capitalului uman n
economia inovaional care reprezint totalitatea relaiilor social economice cu privire la
formarea i acumularea cunotinelor cu efect inovaional multiplicativ.
n teoria economic conceptul de capital uman este abordat i din prisma formelor sale de
personificare, respectiv din cea a cunotinelor nglobate n individ, dar i din cea a cunotinelor
personificate n form fizic i material, n corelaie cu instituiile care contribuie la utilizarea
eficient a tuturor tipurilor de capital.
Formele capitalului uman au fost studiate din mai multe puncte de vedere, respectiv a
nivelului de analiz a acestuia (prezentat anterior), a elementelor de specificitate, coninut i nu
n ultimul rnd dup modul de formare. Dup elementele de specificitate s-au identificat
urmtoarele forme ale capitalului uman:

capital structural;

capitalul intelectual, activ intangibil i reprezint o combinaie ntre capitalul


structural i cel individual;

capital social const n totalitatea resurselor poteniale i efective care permit accesul la
o reea de valori i relaii durabile.

Literatura economic de specialitate a acordat n ultimi ani o atenie deosebit pentru trei
dintre componentele capitalului uman, respectiv: capital intelectual, capital biologic i capital
social, considerate ca fiind elemente cu o influen major asupra individului i a creterii
economice ntr-o economie inovaional.
A. Relaia capital uman capital intelectual
Conceptul de capital intelectual (CI) a fost menionat nc din anul 1836 de ctre William
Nassau care l considera un factor de producie deosebit de important, aprnd astfel prima
corelaie ntre capital i dezvoltare economic. n acelai timp, Karl Marx considera capacitile
native ale individului ca fiind fora de munc. Fora de munc reprezint totalitatea capacitilor
prioritar native, n timp ce capitalul uman, ca for de munc calificat, const n capaciti
native i dobndite.
Categoria capital intelectual a fost introdus mai trziu dect fora de munc i capitalul
uman. Ulterior evoluia studiilor privind capitalul intelectual a urmat un drum care adeseori era
de neptruns, iar meritul micrii tiinifice pe acest segment revine Japoniei, SUA i Europei.
Apariia noiunii de capital intelectual este legat de economia postindustrial care
nainteaz cerine

pentru elaborarea unei teorii ale capitalului intelectual. n condiiile

informatizrii i intelectualizrii vieii sociale, a predominrii modului intelectual de producie,

38

capacitile intelectuale i creative ale capitalului uman s-au dezvoltat ntr-un ritm accelerat.
Posibilitatea

existenei n afara individului

a rezultatelor activitii intelectuale a dus la

categoria capital intelectual care conine n sine capitalul uman (indivizibil de purttorului
su) dar i a capitalului structural care include n sine activele companiei create de intelectual.
Datorit complexitii conceptului de capital intelectual(CI), acesta a generat numeroase i
diverse definiii. Definiia lui David Klein i Laurance Prusak prezentat n lucrarea lui
Th.A.Stewart Intellectual Capital- The New Wealth of Organizations este urmtoarea:
Material intelectual care a fost formalizat, capturat i utilizat pentru a produce un activ de o
valoare mai mare . n viziunea lui Thomas A. Stewart Capitalul intelectual este materialul
intelectual cunotine, informaii, proprietate intelectual, experiena - care poate fi pus n
folosin pentru a crea bogie [73]. Leif Edvinsson a folosit chiar metafora copacului pentru a
descrie valoarea ascuns a capitalului intelectual Valoarea ascuns este ansamblul rdcinilor
unui copac. Calitatea fructului se bazeaz pe rdcini pe care nu le putei vedea...capitalul
intelectual este la fel de invizibil precum sunt rdcinile unui copac pentru o persoan aflat pe
sol. Cu toate acestea, tocmai aceast parte ascuns este cea care determin succesul n viitor.
[74].
Majoritatea definiiilor prezint elemente similare, cum ar fi: caracterul invizibil
(intangibil) al capitalului intelectual, relaia strns a capitalului intelectual cu cunotinele i
experiena angajailor, clienii i tehnologiile pe care le utilizeaz organizaia i legtura
cauzal dintre capitalul intelectual i succesul viitor al organizaiei.
n baza celor prezentate anterior, capitalul intelectual poate fi definit ca fiind sursa
energetic a unei organizaii care, printr-o utilizare contient i raional, poate fi
transformat ntr-un bun de valoare, constituind un avantaj relativ ce poate duce la beneficii n
viitor, ntr-o economie inovaional.
Exist diverse clasificri ale activelor intelectuale, una dintre acestea mparte capitalul
intelectual n trei categorii generale: capital uman, capital relaional i capital structural.
Capitalul uman desemneaz cunotinele, competenele i deprinderile pe care muncitorii
le iau cu ei seara acas. Putem exemplifica capacitatea de inovaie, creativitate, deprinderile,
experiena profesional, aptitudinea de a munci n echip, flexibilitatea, tolerana, motivaia,
satisfacia, capacitatea de instruire, formarea structural i studiile.
Capitalul relaional desemneaz resursele reieite din relaiile exterioare ale
ntreprinderii cu clienii si, furnizorii i partenerii si de cercetare-dezvoltare. El acoper o
parte a capitalului uman i structural implicat n relaiile ntreprinderii cu partenerii externi.

39

Putem exemplifica astfel imaginea, fidelitatea clienilor, satisfacia acestora, legturile cu


furnizorii, puterea comercial i capacitatea de negociere cu organismele financiare.
Capitalul structural desemneaz cunoaterea care rmne n snul ntreprinderii de
ndat ce personalul pleac seara acas. El cuprinde utilizrile, procedurile, sistemele, culturi
i baze de date ale ntreprinderii, de exemplu flexibilitatea structural, servicii de documentare
existena unui pol de cunoatere, utilizarea general de tehnologie, de informaii i capacitatea
de nvare organizaional.
Structura componentelor capitalului intelectual n viziunea lui I. Jianu, C. Brtianu [75]
este prezentat n figura 1.3.

Capitalul de ncredere
n viitorul organizaiei

Cultura organizaional

- cu beneficiarii / clienii
- cu furnizorii
- cu autoritile publice
locale / centrale
- cu bncile i cu societile
de asigurare
- cu acionarii
- cu publicul/cetenii

Capital structural organizaional

Proprietatea intelectual

Capital relaional

Abiliti intelectuale

Capital uman

Comportamentul
membrilor organizaiei

Competene

Capitalul intelectual

Fig.1.3. Structura capitalului intelectual


Sursa: prelucrare de autor dup I.Jianu, C.Brtianu Dinamica semantic
a conceptului de capital intelectual. Ed.: ASE Bucureti

Avnd n vedere componentele capitalului intelectual, reiese faptul c, prin competen,


calificare i agilitatea intelectual a angajailor, capitalul uman determin evoluii ale activitii
economice, att la nivel micro, ct i macro n sensul creterii economice.
Capitalul uman i cel intelectual nu se suplinesc reciproc. Astfel, capitalul uman cu un
nivel intelectual i creativ nalt ce permite posesorului su s obin un produs intelectual,
reprezint capital intelectual.
Capitalul uman este un concept mai larg dect capitalul intelectual. Pe de o parte, pentru
capitalul uman sunt caracteristice i capacitile intelectuale fizice, cunotinele, experiena, pe
cnd la baza capitalului intelectual se afl cunotinele i capacitile creative. Pe de alt parte,
capitalul intelectual este un concept mai larg comparativ cu capitalul uman deoarece include n
sine, n afar de capacitile caracteristice capitalului uman, activele care pot fi nstrinate

40

(proprietatea intelectual). Adepii celei de a doua viziuni includ capitalul uman n componena
capitalului intelectual.
Sunt unele opinii care consider ns capitalul intelectual ca fiind parte a capitalului
uman, respectiv din capitalul individual, alturi de cel al sntii, moral cultural, munc,
organizatoric i antreprenorial.
n viziunea noastr, n cea de a doua abordare exist unele contradicii care apar datorit
faptului c actualmente, diferite coli trateaz n mod diferit capacitile intelectuale. Capitalul
intelectual, categorie mai ngust, poate fi prezentat ca parte a capitalului uman, care const din
capacitile creatoare ale individului. Astfel, capitalul intelectual se include n capitalul uman i
invers. Reieind din corelaia categoriilor respective, capitalul intelectual, n viziunea noastr,
reprezint o form a capitalului uman, n structura calitilor crora predomin capacitile
intelectuale i creative dezvoltate la cel mai nalt nivel, utilizate n procesul muncii intelectuale
i capabile s creeze un produs nou.
Fie considerat element component a capitalului intelectual, fie capitalul intelectual
aflndu-se n structura capitalului uman, ambele concepte presupun investiii n educaie, n
cultura organizaional avnd n vedere att dinamica unei organizaii bazate pe nvare ntr-un
mediu competitiv, n continu schimbare, ct i propria sa creativitate i potenialul inovativ,
toate ntr-o economie inovaional. n acest tip de economie capitalul intelectual este factorul
care determin direciile de orientare a tiinei i cercetrii tehnologice, cel care determin
schimbrile n sfera tradiional de dezvoltare material, orientnd ntregul proces ctre
dezvoltarea bazat pe tehnologia informaional, sistemele computerizate i tehnologiile nalte
(higth-tech). Capitalul intelectual n relaie direct cu capitalul uman contribuie la
sustenabilitatea unei organizaii pe termen lung, avnd n vedere urmtoarea idee: cunoaterea
nseamn putere i profitabilitate [49].
B. Relaia capital uman capital social
Economia inovaional presupune att competene individuale, ct i cultivarea relaiilor
sociale. Capitalul social este elementul de baz n noile reele i are un rol major n inovare.
n vechea

economie, inovaiile

erau adesea rezultatul unor procese separate de

cercetare, dezvoltare i producie. n economia inovaional inovaia izvorte mai curnd din
reele i din colaborare [49].
Cercetrile economice recente ncearc o reconsiderare a teoriei capitalului uman prin
prisma contextului social. Conceptul de capital social este relativ nou iar definirea acestuia este
nc ntr-un proces n curs de desfurare. Robert Putnam consider capitalul social ca fiind

41

...acele caracteristici ale vieii sociale-reele, norme, ncredere - care permit participanilor s
acioneze mai eficient mpreun pentru atingerea obiectivelor comune... Pe scurt, capitalul
social are n vedere conexiunile care se manifest n societate, precum i normele i ncrederea
corespunztoare lor [76]. Conform accepiunii date de ctre R. Putnam, capitalul social are trei
componente: norme i obligaii morale, valori sociale i relaii sociale (bazate pe voluntariat).
n viziunea lui James Coleman, capitalul social reprezint un concept funcional, ce
permite att indivizilor ct i instituiilor s acioneze astfel nct s-i ating scopurile [77].
Portes ns definete capitalul social ca fiind ...abilitatea actorilor sociali de a-i asigura
anumite beneficii prin participarea la reele sociale sau prin integrarea n alte structuri sociale
[78].
n viziunea OCDE, capitalul social reprezint reelele i normele general recunoscute,
valorile, accepiunile i nelegerile care faciliteaz cooperarea n interiorul grupurilor i ntre
acestea [79].
n lumina acestor definiii, putem afirma c sfera de cuprindere a capitalului social este
extrem de ampl i c, dei este un concept relativ nou, acesta a ncercat s explice performana
economico-general, starea de sntate a membrilor societii i chiar msura n care imigranii
reuesc s se integreze n societate, constituind liantul n cadrul economiei inovaionale. Ca i
component a capitalului uman, prin ramura capitalului naional, capitalul social, alturi de
capitalul politic, de prioritile intelectual naionale, prioritile competitive naionale i
potenialul natural, contribuie la progresul capitalului uman prin aportul la succesul politicilor
educaionale. Capitalul uman i capitalul social par a se sprijini reciproc unul pe celalalt. ntrun studiu cu privire la evoluia nvmntului secundar n Statele Unite, Claudia Goldin i
Lawrence Katz susin afirmaia conform creia capitalului social afecteaz i este afectat de
acumularea de capital uman [80]. Educaia i studiile pot susine deprinderile, ndemnarea i
valorile ce contribuie la cooperarea social.
Sub acest aspect, considerm necesar evidenierea asemnrilor i deosebirilor care apar
ntre capitalul uman i cel social. Astfel, ca i repere de analiz, considerm obiectul pe care-l
reprezint fiecare dintre acestea, modalitatea de msurare, de modelare i nu n ultimul rnd
rezultatele pe care le ofer, fiecare dintre cele dou forme de capital.
Capitalul uman, n analiza sa, are n vedere individul, cu ansamblul stocului de cunotine,
abiliti, stoc de sntate i calificri profesionale n contextul unei economii inovaionale, n
timp ce capitalul social urmrete relaiile care se stabilesc ntre actorii din economia
inovaional, dect proprietatea unui individ aparte. De asemenea, capitalul social este un bun

42

public care se distribuie n grup i se creeaz prin investiii publice de timp i efort, dar nu n
form direct ca n cazul capitalului uman i a celui fizic.
Cele dou forme de capital au propria grup de elemente supuse procesului de comensurare
n vederea obinerii de rezultate. Capitalul uman utilizeaz n procesul de msurare durata
studiilor, calificrile, competenele n vederea stabilirii rezultatelor directe

i indirecte,

respectiv a veniturilor, productivitii muncii, a nivelului de sntate i a activitii comunitare,


n timp ce capitalul social msoar atitudini, valori, gradul de participare a indivizilor la
procesele din cadrul economiei inovaionale, numrul membrilor unei reele precum i gradul
de ncredere urmrind rezultate precum coeziunea social, randamentele economice i, nu n
ultimul rnd, a dezvoltrii sociale a capitalului social.
n tabelul 1.3 sunt prezentate schematic asemnrile i deosebirile ntre capitalul uman i
capitalul social.
Tabelul 1.3. Asemnri i deosebiri ntre capitalul uman i capitalul social
Capital uman

Capital social

Obiect

Individul

Raporturile relaionale

Comensurare

Durata studiilor
Calificri
Competene

Rezultate

Directe: venituri, productivitate


Indirecte: sntate, activiti comunitare

Modelare

Liniar

Atitudini
Valori
Participare
Numrul de membri ai reelei
Gradul de ncredere
Coeziune social
Randamente economice
Dezvoltarea capitalului social
Interactiv

Sursa: Tom Shuller, Les roles complementaires du capital humain et du capital social, 2001

n mod similar capitalului uman, capitalul social se depreciaz n timp dar nu se


depreciaz prin utilizare, ci dimpotriv, sporete i se dezvolt de la sine prin utilizare [81].
Pe ansamblu, putem afirma c teoria capitalului uman prezint numeroase riscuri dar i
merite. Tom Shuller n lucrarea Les roles complementaires du capital humain et du capital
social evideniaz rolul relaiilor sociale n creterea economic, ca factor de legtur ntre
inovaia tehnologic i capitalul uman. Inovaia tehnologic i capitalul uman joac ntradevr un rol important, sunt componente eseniale ale prosperitii, dar nu pot fi rupte de
contextul relaiilor sociale [82].
ntr-o societate inovaional, progresul economic sau social nu poate fi garantat printr-o
simpl sporire a capitalului uman fizic, natural sau financiar. Exist riscul nrutirii situaiei
unor categorii largi de populaie, prin faptul c acele grupuri care dein deja o poziie favorabil,
reuesc s-i sporeasc n continuare nivelul competenelor i calificrilor, limitnd accesul
celorlali la educaie i formare sau la formele materiale ale bunstrii.

43

Combinaia efectului pozitiv al capitalului social asupra calitii instituionale i a creterii


economice, cu factorii determinani ai capitalului social, sugereaz c politicile referitoare la
capitalul uman reduc inegalitiile ex-ante, precum i distana social ntre indivizi, i astfel
creterea coeziunilor sociale este susceptibil de a mbunti performana economic.
Teoria capitalului social solicit recurgerea la strategii sociale i economice pe termen
lung. Demn de menionat este reintroducerea dimensiunii morale pe arena politicilor economice
prin intermediul capitalului social, cunoscut fiind faptul c funcionarea durabil a economiei
este dat de calitatea relaiilor sociale. Teoria capitalului social pune sub semnul ntrebrii
individul homo economicus, tipic teoriei capitalului uman, caracterizat exclusiv prin egoism,
individualism, fr ns a crea un alt model bazat pe principii altruiste.
De asemenea putem stabili impactul pe care-l are capitalul social asupra activitii
inovative, pornind de la rezultatele lucrrilor empirice obinute de ctre R. Landry, N. Amara,
M. Lamari [83]. Astfel, capitalul social include n plus fa de capitalul uman, competene,
aptitudini i experien colectiv. La nivelul firmei, R. Landry ne ofer anumite indicii cu
privire la natura relaiei dintre inovare i capital social ca factor determinant n acest proces:

n primul rnd capitalul social determin alegerea unor lideri de afaceri n

domeniul inovrii. Putem arta chiar c variaiile marginale ale indicelui de capital social au un
impact mai mare asupra deciziilor relative ale inovaiei comparativ cu modificrile marginale n
varietatea tehnologic sau n efortul de cercetare dezvoltare.

Probabilitatea de inovare a firmelor crete semnificativ odat cu creterea

activelor i a patrimoniului lor n reelele relaionale.


Cu toate acestea, contrar prediciilor teoriilor capitalului social, indicatorii de ncredere nu
sunt asociai statistic cu probabilitatea c firma inoveaz.
Trebuie remarcate concluziile care se desprind din numeroasele studii i analize empirice
efectuate de savani asupra capitalului social, n contextul economiei inovaionale, unde relaiile
au un rol major n difuzarea noilor informaii, cunotine, idei inovative.
1. Ca i n cazul teoriei capitalului uman a lui G. Becker pe parcursul naintrii n vrst,
capitalul social al indivizilor manifest mai nti un trend ascendent, pentru ca spre sfritul
vieii s ptrund ntr-o faz de declin, ndeosebi dup vrsta de 50 de ani.
2. Respectnd linia teoriei capitalului uman n profesiile care presupun un grad ridicat de
calificare i n care aptitudinile social-comunicaionale constituie un element important de
apreciere i retribuire a efortului personal, capitalul social va nregistra valori mai nalte.
3. Acumularea capitalului uman. Indivizii care investesc mai mult n capitalul uman vor
realiza acelai lucru i n cazul capitalului social.
44

4. Cu ct o persoan apreciaz c n viitor mobilitatea sa profesional va fi mai ridicat, cu att


capitalul social al su va nregistra cote mai sczute.
5. n procesul de fundamentare a capitalului social sunt necesare multiple complementariti
care genereaz i procese de nvare.
6. Procesul de formare i dezvoltare a capitalului social, asemeni celui al capitalului uman, se
desfoar pe perioad ndelungat.
7. Spre deosebire de capitalul uman, capitalul social se poate eroda i distruge foarte rapid sub
influena forelor pieei.
8. Rolul capitalului uman pe piaa muncii este dat de cunotinele, abilitile i deprinderile
individului, n timp ce capitalul social, prin cercul propriu de cunotine i relaii, a
contribuit la achiziionarea unui loc de munc (nti au fost relaiile i apoi caracteristicile
capitalului uman), ns capitalul social permite angajatorului s obin informaii
suplimentare cu privire la angajaii poteniali sau efectivi.
9. Individul care este poziionat pe o treapt superioar a societii, ca urmare a pregtirii sale
profesionale, educaionale, i implicit a veniturilor sale, va beneficia de o mai mare bogie a
capitalului social.
10. Ca i n cazul capitalului uman, msurarea capitalului social este extrem de dificil, dac nu
chiar imposibil.
Meritul teoriei capitalului social rezid n evidenierea acelor legturi fr de care
dezvoltarea i progresul ar fi zdrnicite.
C. Relaia capital uman capital biologic
Starea de sntate constituie o resurs esenial pentru dezvoltarea individual. Capitalul
biologic depinde n mare msur de cel educaional, studiile relevnd o corelaie ntre nivelul de
educaie i cel de sntate, att pentru individ, ct i pentru familii [84]. Indivizii cei mai educai
opteaz pentru servicii medicale de calitate sporit, selectnd alternativele cele mai adecvate
pentru meninerea sntii n parametri optimi.
Th.W. Schultz a argumentat faptul c progresul n domeniul sntii i educaiei sunt
variabile cheie pentru explicarea evoluiei economice n decursul

secolului XX [85]. El

consider c infrastructurile i serviciile de sntate ce afecteaz sperana de via i vitalitatea


indivizilor constituie un alt factor major de producere a capitalului uman [86]. n termeni
economici, n opinia lui Pierre Gravot [87], este clar c o populaie mai sntoas este mai
productiv. Astfel apare relaia dintre sntate i dezvoltare.

45

Problemele de sntate constituie elemente cheie din perspectiva dezvoltrii durabile, ce


implic gestionarea i meninerea stocurilor de resurse n spiritul de echitate ntre generaii
[86], n contextul capitalului uman. n acest sens, la Conferina Naiunilor Unite din 1992
asupra mediului i dezvoltrii, se afirma c sntatea i dezvoltarea sunt strns legate ntre
ele. Dezvoltarea durabil, realizabil n economia inovaional, se bazeaz pe acumularea de
capital, n diversele sale forme, n principal capital fizic, uman i social.
n baza a numeroase studii empirice, s-a demonstrat cauzalitatea ntre creterea economic
i dezvoltarea uman n ambele direcii, din perspectiva capitalului de sntate. O populaie
bine hrnit, bine ngrijit i bine educat constituie un factor determinant al creativitii,
inovativitii i implicit a creterii economice. n modelul lui Robert Lucas (1988), n care
capitalul uman este tratat ca orice alt factor de producie, nivelul de educaie i cel al sntii
individului produce externaliti n sensul creterii economice. Creterea productivitii
determinat de mbuntirea capabilitilor [88] indivizilor, genereaz o cretere a venitului
naional. Modelele de cretere economic care utilizeaz sntatea (Robert Barro, Sala-iMartin (1995), D.E.Bloom,Goldman Sachs (1998) [89] confirm faptul c o majorare de 10 %
a speranei de via induce o cretere a PIB de la 0,3 la 0,4 procente.
n ceea ce privete sntatea, ea produce o ameliorare a capacitilor individuale de
dezvoltare personal, aceasta n plan fizic, intelectual i emoional (WHO, 2001) [90], ct i
asigurarea pentru indivizi a unei securiti economice n viitor. Starea precar de sntate este un
factor de stagnare economic i social. Boala afecteaz dezvoltarea n patru moduri principale:
n primul rnd, aceasta duce la o pierdere a bunstrii individuale, boala de astzi are un
impact semnificativ asupra vieii de mine, sntatea precar determin probleme sociale,
boala influeneaz viaa familiei individului bolnav.
Deteriorarea sntii provoac pierderi ale veniturilor curente, n cazul absenelor de la
munc i pierderi de venituri viitoare, datorate decesului prematur. Aceste pierderi de venituri
fac s stagneze consumul individului i nu permit o alimentare a cererii globale la nivel
macroeconomic. n acest sens evalurile economice n termeni de ani de handicap (DALYS)
conclud c un an de via ctigat cu o bun sntate este considerabil mai mare dect un an de
venituri.
Consecinele bolii asupra ciclului vieii nu sunt neglijabile: infirmiti mentale i psihice
cauzate de boli ale copilriei sunt reflectate pe tot parcursul vieii de pierderea productivitii
individului. Starea precar de sntate n copilrie duce la dificulti de nvare care au ca
rezultat, la maturitate, ctiguri salariale diminuate. Un studiu realizat de ctre John Strauss i
Duncan Thomas [91] confirm c dimensiunea (talia) adultului este puternic i pozitiv corelat
46

cu ctigurile salariale. Dimensiunile adultului depind de

condiiile de nutriie din timpul

copilriei. Un adult cu o constituie slab este mai puin productiv dect cei bine alimentai n
copilrie.
Boala mbrac mai mult dect att o dimensiune intergeneraii. n timp ce afecteaz un
individ, ea poate avea repercusiuni asupra altor membrii de familie. Copiii sunt afectai n primul
rnd de boala prinilor, n msura n care acetia din urm nu mai pot suporta cheltuielile
aferente educaiei, alimentaiei copiilor etc.
Demografia rilor n curs de dezvoltare se caracterizeaz printr-o rat a mortalitii
infantile i o rat a fertilitii ridicate - prevalena bolilor copilriei este ridicat - ea explic rata
mortalitii infantile nalte, probabilitatea de supravieuire a copilului este sczut. Aceste
comportamente creeaz astfel un cerc vicios al capcanei srciei: lipsa asigurrilor sociale
familiale, familiile numeroase nu pot aloca fiecruia dintre copii dect o anumit parte din
venituri pentru educaie i hran.
Aceste efecte intergeneraii, la nivel microeconomic, se traduc la nivel macroeconomic
printr-o cretere natural ridicat a populaiei cu o vrst medie sczut, ceea ce conduce la o
stagnare a populaiei cu vrst de munc, PNB pe cap de locuitor i ratele de economisire. n
cele din urm boala conduce la costuri ridicate pentru societate. Atunci o proporie nsemnat a
populaiei este bolnav, bugetele publice sunt alocate cu prioritate cheltuielilor de sntate, n
detrimentul altor servicii sociale. ncrederea populaiei n autoritile publice se deterioreaz, n
timp ce serviciile sociale sunt saturate (cazul epidemiei de SIDA din Africa Subsaharian).
O populaie sntoas vede creterea speranei de via i o prelungire a ciclului de via.
De asemenea sperana de ctiguri viitoare se va realiza cu indivizii care sunt cel mai mult
dispui s investeasc n educaie, sntate i s constituie o economisire financiar.
Politicile de sntate constituie o curea de transmisie privilegiat ntre creterea
economic i dezvoltarea uman n contextul economiei inovaionale.
Modelul Alma-Ata a fcut din sntate un drept fundamental al omului, a conferit un efect
de bunuri de merit interveniilor n sntate (Richard Musgrave, 1959), produse i finanate de
ctre stat. Acesta a fost inspirat din modelele marxiste i/sau keynesiene care vedeau n
autoritile publice singura entitate capabil de a face investiiile necesare pentru a dezvolta i a
rspunde nevoilor sociale ale populaiei.
n mod specific, echitatea egalitar care a fondat strategia de sntate pentru toi prin
declaraia de la Alma - Ata este abandonat n 1989 prin declaraia de la Bamako, n favoarea
unui concept mai diferenial de justiie, inspirat de Rowls. Acest sistem de sntate asigur astfel

47

sntatea minim pentru toi i las, dincolo de acest minim, boala pentru toi (Tizio, Flori
[92] i Tizio, 2002, [93]).
Modelul Iniiativa Bamako, la rndul su, este inspirat din teoria economic neoclasic. El
presupune, ntr-o perspectiv individualist, c exercitarea de raionalitate individual conduce
societatea la cele mai bune situaii posibile, prin intermediul mecanismelor de pia.
Prin urmare, n pofida viabilitii pe termen lung a sistemelor de sntate, ameliorarea
strii de sntate a populaiei poate crete, teoretic, productivitatea i, pentru a favoriza
incluziunea social, cercetarea dezvoltrii durabile implic i alte dimensiuni precum economia,
justiia i ecologia. Accesul democraiei, adic cutarea unui consens social dar mai ales pe
obiectivele de dezvoltare, constituie n opinia noastr, o condiie prealabil necesar pentru
punerea n aplicare a oricrei strategii pentru sntate. Neglijarea acestei condiii este un risc
major de declin economic, social i politic pentru aceste ri, n special pentru cele mai puin
dezvoltate dintre acestea.
1.3. Fundamentele metodologice ale evalurii capitalului uman
Teoria actual a capitalului uman impune evaluarea capitalului uman nu numai din prisma
volumului investiiilor n acesta, ci i din punctul de vedere al stocului acumulrii de ctre
individ a capitalului uman.
n vederea stabilirii mrimii capitalului uman se folosete att abordarea monetar ct i
cea natural. Cea mai simpl metod, i anume cea care utilizeaz preurile naturale (temporare),
este msurarea capitalului uman n ani de studii. Cu ct perioada studiilor este mai ndelungat
cu att mai mare este nivelul capitalului uman pe care-l posed. Referitor la aceast metod se
efectueaz ajustri n sensul n care un an de studii medii n coal difer de anul de studii
universitar, ns cea mai rspndit metod de msurare a capitalului uman este cea de msurare
a acestuia n valoare monetar.
William Petty este unul dintre primii savani care a folosit costul aprecierii pentru
msurarea preului individului apt de munc. n lucrrile sale el a propus metoda calcului
preului omului n mod separat. Dup prerea sa, preul pentru cea mai mare parte de oameni
este egal cu venitul anual pe care acesta l-ar aduce nmulit de 20 de ori. Valoarea total a
populaiei Angliei la vremea respectiv (aproximativ anul 1670) a apreciat-o ca fiind de
aproximativ 520 milioane lire sterline, iar valoarea fiecrui cetean n medie de 80 lire sterline.
n lucrrile sale William Petty a considerat munca omului ca fiind tatl bogiei.
Adam Smith, David Ricardo, care au reprezentat coala clasic englez a economiei
politice, la problema expus au oferit un loc important n lucrrile lor. Acetia au considerat c
48

muncitorii vnd nu fora de munc, ci munca. A. Smith a stabilit c pentru formarea cunotinelor
muncitorilor, a deprinderilor i abilitilor este necesar un timp determinat de munc i cheltuieli.
Dup prerea lui A.Smith salariu modific n dependen de complexitatea muncii, diferena
dintre salariul muncitorului calificat i a celui necalificat bazndu-se pe acest principiu.
D.Ricardo a examinat ideea cheltuieli de reproducere a forei de munc.
n prima jumtate a secolului XX au fost publicate o serie de lucrri n care autorii au adus
contribuii la problemele de msurare a capitalului uman.
Lester C. Turow susine c, capitalul uman al oamenilor ce reprezint, n sine, capacitile
de a produce bunuri i servicii, preul capitalului uman reprezint pur si simplu costul
capacitilor de producie.
n opinia noastr, capitalul uman nu este reprezentat de individ ca fiin vie, ci de
capacitile de producie a acestora, de priceperile i deprinderile acestuia.
Cea mai rspndit metod de msurare are la baz urmtoarele: oamenii sunt predispui
s aprecieze mai mult o sum de bani sau elementele de bunstare din prezent dect cele din
viitor. Adepii teoriei capitalului uman afirm c mrimea oricrui capital este determinat nu
de preul obinerii lui, ci de efectul economic al folosirii acestuia.
n accepiunea lui Irving Fischer, folosirea capitalului nseamn primirea unui procent ca
form universal a oricrui venit (salariu, profit, rent).
n continuare, adepii concepiei capitalului uman, n baza calculului capitalului uman au
folosit metoda discountului. Profitul la capital, investit n om, este determinat de acetia, ca
diferen dintre salariul aprecierii individului i acea parte care revine muncii. n concordan cu
aceast idee, creterea investiiei n om a schimbat considerabil structura salarizrii, n prezent
cea mai mare parte este rezultatul capitalului uman i nu munca, prin care se subnelege munca
simpl, de care dispune orice individ apt de munc. Pe msura creterii cheltuielilor pentru
perfecionarea i dezvoltarea capacitilor umane, are loc procesul de transformare a muncii n
capital uman.
n opinia lui Gary Becker, fiecare om poate fi privit ca o combinaie a unei uniti de
munc simpl i cantitatea ntruchipat n munc a capitalului uman.
Preul capitalului uman, n dimensiunea acestei aprecieri, are urmtoarea formul:

Va = i = a (B C )(1 + i )
n

(1.1)

unde: Va este preul capitalului uman al muncitorului de vrsta a; n vrsta la care se termin perioada activ a
omului; i cota procentual; B salariul total; C costurile totale

49

n abordarea monetar a capitalului uman a lui Milton Friedman se subnelege un


anumit fond care asigur muncii un venit permanent i nentrerupt. Venitul permanent
ntruchipeaz n sine mrimea medie a viitoarelor venituri. M. Friedman privete averea i
venitul, ca fenomen cu legturi reciproce ntre ele. Dac preul subiectului averii, al individului,
este (V), iar beneficiul de la acesta este r( %) pentru o perioad concret, atunci venitul nominal
al individului (D), pentru perioada dat, are urmtoarea componen

D = (r V ) 100

(1.2)

i invers, dac venitul monetar al individului de la averea sa pentru o perioad determinat este
egal cu (D), iar beneficiul acestei averi este egal cu r(%), atunci preul acestei averi este:

V =

D
100
r

(1.3)

Perioada luat n calcul este egal cu ntreaga perioad de via a individului. Mrimea
total a averii individului se calculeaz dup urmtoarea metod:
Vn =

Dn
D1
D2
+
+ ... +
2
1 + r (1 + r )
(1 + r )n

(1.4)

unde D1 este venitul viitor din toate formele de avere; n perioada de via a omului.

Iar venitul permanent se poate calcula astfel:

D n = r V n

(1.5)

M. Friedman evalueaz beneficiul (r) ca venitul mediu de la cinci tipuri de avere (bunuri

de folosin ndelungat, bani, aciuni, obligaiuni i capitalul uman). Venitul permanent este
suma veniturilor de la toate cele cinci forme de avere, i prezint n sine media veniturilor de la
toat averea. De asemenea acesta privete capitalul uman ca pe una dintre formele alternative
ale banilor. De aceea, el include capitalul uman n echilibrarea cererii de bani pentru posesorii
individuali de bogii.
Th. Schultz, unul din primii savani care a calculat mrimea capitalului uman n SUA, n

anul 1961, a folosit urmtoarea metod: preul unui an de studii, la orice nivel, se nmulete cu
numrul de ani-oameni de studii (anii de studii corespunztori fiecrui individ nmulii cu
numrul populaiei), acumulai de populaie la un moment dat. Preul fondului de studii se
calculeaz n baza mrimii preului de studii. Dup calculele lui T. Schultz, capitalul de studii
ntruchipat n populaia anului 1969 a fost de 1.307mlrd. $, iar reproducerea bogiei materiale
de 1.617 mlrd.$. Din anul 1929 pn n 1969, ritmul creterii fondului de studii a depit ritmul
creterii capitalului fizic, adic pentru fondul de studii s-a nregistrat un ritm de cretere de
4,1%, n timp ce pentru capitalul fizic de doar 2%.

50

V. Marienkevici s-a ocupat de asemenea de calculele ce vizeaz aportul capitalului uman

la creterea economic. Astfel, nsumnd 20 de tipuri de cheltuieli pentru studiile medii,


efectuate de ctre specialiti din diferite ri industrializate, el a artat c aceste mrimi oscileaz
ntre 8% i 20 %, n medie 16% innd seama c n cheltuielile de studii specialitii occidentali
includ costuri de oportunitate (studenilor) de aproximativ 20%. Investiia n studiile medii se
recupereaz, conform lui V. Marienkevici, n primii cinci ani de munc ai acestora.
Potrivit IDS msurarea capitalului uman nseamn gsirea legturilor, corelaiilor i, n
mod ideal, a relaiilor de cauzalitate dintre diferitele seturi de date, prin folosirea unor metode
statistice [94]. Importana tot mai mare care se acord obinerii avantajului prin capitalul uman a
dus la creterea interesului pentru crearea unor metode de msurare care s determine valoarea
acestui capital [95]. Motivele sunt urmtoarele:
1. Capitalul uman este componenta cheie a valorii de pia a unei companii. Un studiu

realizat n 2003 de ctre CFO Research Services [96] estima c valoarea capitalului
uman reprezint 36% din valoarea total a unei organizaii.
2. Procesul de identificare a modalitilor de msurare, de colectare i de analiz a datelor

obinute din msurtori vor putea ndrepta atenia firmei spre oamenii pe care trebuie
s-i gseasc, s-i pstreze i s-i foloseasc la ntreaga lor valoare.
3. Ceea ce nu se poate msura, nu se poate gestiona.

Un studiu ntreprins de Institute of Employment Studies [97] a artat c raportrile cu


privire la capitalul uman nu trebuie s cuprind doar datele obinute din msurtori, ci ele
trebuie s fie explicit corelate cu datele despre performana economic a firmei.
Exist un ntreg sistem de indicatori pentru aprecierea costului capitalului uman. Se poate
realiza o clasificare a acestor indicatori care ar permite o msurare a costului obinerii capitalului
uman la diferite nivele de dezvoltare a economiei naionale. n orice caz, exist diferite
posibiliti de grupare a acestor indicatori. Se pot diferenia trei metode importante de grupare a
acestora: dup activele sale, dup nivelul agregrii i dup mprirea indicatorilor n cei
naturali i cei de cost.
Principalele metode utilizate n msurarea capitalului uman sunt:
1) Indexul capitalului uman - Watson Wyatt (2001) [98]. Acesta are la baz 4 practici
organizaionale care se axeaz pe capitalul uman: recompensa total i rspunderea material,
fora de munc flexibil i colegial, excelena n domeniul recrutrii i integritatea n
comunicare.

51

2) Modelul performanei organizaionale - Mercer HR Consulting cuprinde urmtoarele


elemente: oamenii, procesele de munc, structura managerial, informaii i cunotine, procesul
decizional i recompensarea.
3) Monitorul capitalului uman - Andrew Mayo(2001): valoarea activului uman este
egal cu costul angajrii x coeficientul activului individual [99]. Prin aceast metod se
analizeaz n ce msur capitalul uman crete sau descrete (valoarea adugat), n ce msur
este suficient pentru nevoile firmei i ce aspecte ar trebui abordate cu prioritate.
4) Modelul Sears Roebuck (modelul implicrii sufleteti) recomand folosirea
anchetelor atitudinale pentru a determina satisfacia n munc a capitalului uman.
5) Metoda fiei scorului echilibrat (Kaplan i Norton, 1992) [100] are n vedere
comunicarea i educarea, fixarea obiectivelor i corelarea recompenselor cu performanele.
Avnd n vedere structura intern complex a capitalului uman, vom prezenta metodele de
msurare i cuantificare pentru capitalul intelectual, capitalul educaional i cel de sntate.
A. Msurarea capitalului intelectual

nc din anii 90 msurarea capitalului intelectual a devenit una din preocuprile de


cercetare pentru practicieni, lundu-se n calcul o serie de criterii ce provin att din zona
tiinific, ct i din cea a mediilor de afaceri. n Anexa 3 sunt prezentate criteriile de msurare a
capitalului intelectual.
Pn n prezent nu a fost prezentat nici un proiect de msurare complet al capitalului
intelectual. Potrivit profesorului Nick Bontis [101] exist patru mari sisteme de msurare folosite
n prezent de practicieni:
Bugetarea resurselor umane

Obiectivul metodei este acela de a cuantifica valoarea economic a oamenilor n cadrul


organizaiei cu scopul de a fi folosit n cadrul deciziilor manageriale i financiare.
Valoare economic adugat

Modelul valorii economice adugate a fost introdus ca o msurtoare comprehensibil a


performanei care leag elaborarea bugetului, planificarea financiar, realizarea obiectivelor,
msurarea performanelor, comunicarea ctre acionari i stimularea prin compensaii pentru a
nregistra corect toate modalitile prin care firma poate crea sau pierde valoare.
Metoda tabelei echilibrate

msoar att factorii financiari ct i cei nonfinanciari,

incluznd aici perspectiva clienilor, a proceselor interne, perspectiva dezvoltrii i trainingului


precum i un sistem de relaii coerente ntre aceste msuri.

52

Modelul Navigator,

potrivit acestui model, capitalul intelectual era mprit n capital

uman i capital structural.


Totui Sneiby n anul 2004 [102] a reuit s grupeze toate abordrile existente pentru
msurarea capitalului intelectual n cadrul unei organizaii, n patru mari categorii, respectiv:

Modele bazate pe evaluarea direct a capitalului intelectual se estimeaz valoarea


activelor intangibile prin identificarea diferitelor componente i msurarea acestor
componente.

Modele care au la baz valoarea de pia capitalul intelectual se determin ca diferen


ntre valoarea de pia a firmelor i capitalul social.

Modele bazate pe venituri ale activelor se bazeaz pe concepte tradiionale de contabilitate.

Modele bazate pe punctaje cadru se definesc componentele capitalului intelectual


(capitalul uman, capitalul structural i capitalul de pia) i se calculeaz indici care sunt
evideniai n grafice i punctaje.
Din ntreaga pleiad a metodelor utilizate n msurarea capitalului intelectual merit s

evideniem metoda Indexului Capitalului Intelectual (Roos Edvinsson i Dragonetti, 1997)


[103]. Aceast tehnic are la baz patru tipuri de indici, reunii ntr-unul singur. Aceti patru
indici sunt indicele resurselor umane, indicele infrastructurii, indicele inovrii i indicele
capitalului structural. Schimbrile indicelui capitalului intelectual se reflect n modificarea
valorii de pia a firmei.
Observm c din acest punct de vedere se poate realiza o msurare a capitalului intelectual
fie cantitativ, fie

calitativ, ns cercetarea calitativ n domeniu st nc sub semnul

contradictoriului.
B. Msurarea capitalului educaional

La nivel internaional au existat preocupri privind msurarea capitalului educaional


precum i comensurarea rezultatelor educaiei. Astfel, pentru rile din Europa s-au stabilit o
serie de indicatori ce msoar capitalul educaional, de ctre Eurostat, acetia fiind prezentai n
Anexa 4.

Pentru comensurarea rezultatelor educaiei la nivel internaional au avut preocupri o serie


de savani precum P. Romer, H.Weil i N.Mankiev n 1992, X. Sala -i- Martin (1997), Doppel
Hofer i A. Miller (2004), R. Barro i M. Luc n 1993.

Pentru msurarea rezultatelor educaiei s-au propus spre analiz ratele de alfabetizare a
adulilor, numrul mediu al anilor de coal precum i ratele brute de colarizare pe sexe, pe
nivele educaionale pentru populaia de 25 ani i peste.
53

n cadrul iniiativei UNESCO ,,Educaia pentru toi, s-au stabilit i s-au agreat indicatori
internaionali care msoar progresul n atingerea obiectivelor legate de mbuntirea ngrijirii i
accesul la educaia copiilor, asigurarea educaiei primare universale pentru toi copii pn n anul
2015, accesul echitabil la programe de formare a ,,abilitilor pe via, eliminarea inegalitilor
n educaia primar i secundar, creterea cu 50% a alfabetizrii adulilor pn n 2015, precum
i mbuntirea tuturor aspectelor privind calitatea educaiei.
Indicele statistic utilizat n acest program internaional este INDICELE DEZVOLTRII
EDUCAIONALE (EDI). Este un indice compozit care se calculeaz ca medie aritmetic a:

ratei de cuprindere n nvmntul primar, ratei alfabetizrii adulilor, ratei supravieuirii pn


la nivelul 5 (n educaia primar), paritii de gen, specific EDI (media aritmetic a paritii de
gen a ratelor de colarizare n nivelul primar i secundar a ratei de alfabetizare a adulilor).
C. Msurarea sntii

Starea de sntate nainteaz i ea probleme de definire i msurare. Economia nc, nu a


produs msurri directe ale strii de sntate, utilizndu-se fie aprecieri subiective ale indivizilor,
fie msurri monetare ale cheltuielilor pentru ngrijirea medical. Dificultatea elaborrii unei
metode standard de msurare este determinat, n mare parte, i de multitudinea factorilor care
pot influena starea de sntate a populaiei. Conform modelelor clasice de clasificare a
determinailor strii de sntate, cele patru categorii de determinani acioneaz sinergic asupra
sntii populaiei, iar abordarea lor la nivel strategic, politic, poate influena sntatea ntregii
populaii.
Michael

Grossman, unul dintre savanii care au conceput un model de msurare a

sntii, evideniaz determinanii strii de sntate ca fiind serviciile medicale, educaia,


condiiile de locuit, venitul, statutul ocupaional i nutriia (figura 1.4).
Asisten medical
(serviciile medicale)
Educaie
Condiii de locuit

Stocul individual
de sntate

Venit
Statut ocupaional
Nutriie

Fig.1.4. Determinanii strii de sntate

54

Timpul trit n
deplin sntate

Sursa: Grossman M. (1972) The Demand for health: a Theoretical and Empirical Investigation. National Bureau
of Economic Research Occasional Paper No.119. New York, Columbia University Press - citat de Cam
Donaldson si Karen Gerard in : Economics of Health Care Financing The Visible Hand. Macmillan 1992

M. Grossman a elaborat un model privind influena pe care o are sntatea asupra

individului. Acesta a pornit de la ntrebarea De ce oamenii cheltuie bani pe asistena medical?


De ce vor s aib o stare bun de sntate? oferind un rspuns ntr-un articol publicat n anul
1972 intitulat: Conceptul capitalului sntii i nevoia de sntate [104].
Prima ipotez de la care a pornit M. Grossman a fost adaptarea interpretrii economice a
capitalului uman, folosit de ctre G. Becker (1967), la sntate, adoptnd urmtorul principiu:
indivizii investesc n ei nsi (prin educaie sau perfecionare) pentru

a-i mri bagajul de

cunotine, ceea ce va conduce la creterea productivitii acestora n sectorul de pia al


economiei. Analogic, sntatea poate fi considerat a fi o form a capitalului uman,
M.Grossman prezentnd un model de cerere pentru capitalul sntii.
A doua ipotez este c cererea de servicii medicale reprezint o stare bun de sntate.
Acesta consider sntatea ca fiind att un bun de consum ct i de investiii. Este un bun de
consum deoarece i face pe oameni s se simt mai bine, iar din prisma investiiilor,stocul de
sntate a persoanei determin totalitatea timpului pe care l folosete pentru a produce bani.
M. Grossman consider c indivizii dein un stoc de sntate care se depreciaz cu timpul
i care poate fi mrit prin investiii n sntate.
Stoc de sntate
Investiie

natere

moarte

Timp de via

Fig.1.5. Relaia dintre stocul de sntate i investiii


Sursa: I. Hirtzlin-Pantheon Sorbone-Universite 1 Paris

n acest model, autorul consider c moartea este un factor endogen, ea fiind aleas
opional de ctre consumator. Consumatorul nu achiziioneaz sntatea de pe pia, ci ea este
produs prin alocarea de timp de ctre individ pentru producerea ei. Sntatea este un bun
productiv care produce zile sntoase pentru individ.
Modelul lui Grossman se bazeaz pe ase ecuaii:
55

U = U ( f 0 H 0 ,..., f n H n , Z 0 ,..., Z n )

(1.6)

unde: H0 este Fondul genetic de sntate (motenit); Hn stocul de sntate ntr-o perioad de timp; fn fluxul de
servicii pe unitate de stoc; Zn cheltuiala total pentru un lucru util ntr-o perioad de timp n.

Modelul simplificat ncearc s stabileasc care este investiia optim n capitalul uman din
perspectiva sntii: o persoan i determin stocul optim de sntate utiliznd n ecuaie
eficiena marginal a acestui capital cu costul su n termenii preului total al investiiei.
M. Grossman susine c cererea de sntate nu este aceeai ca pentru bunurile obinuite,
demonstrnd legturile dintre producia de bunuri i cea de sntate. Modelul permite elaborarea
de predicii cu privire la schimbrile din venit, preuri i educaie i efectele lor asupra cantitii
de sntate cerut. Funcia de determinare a sntii este foarte simplist, diferitele grupuri
sociale avnd acces la aspecte de sntate n mod diferit. Prediciile care pot fi fcute sunt
limitate i nu ntotdeauna verificabile.
ns pentru a vorbi n termeni tehnici de starea de sntate va trebui s folosim o serie de
indicatori, utilizai n statistica internaional i care sunt legai de sperana de viat, mortalitate
precum i incidena unor boli, de regul cele asociate cu srcia - cum ar fi tuberculoza sau
epidemiile contemporane-HIV/SIDA, SARS. Analiza fiecrui indicator are avantajul c duce
cercetarea spre elemente concrete, unde corelarea cauz - efecte se poate interpreta n mod
adecvat. n acelai timp o asemenea analiz are i avantajul c permite fundamentarea unor
msuri cu caracter specific. Aceti indicatori pariali, conform economistului Dorina Mocua au
fost agregai ntr-unul global respectiv n: Indicele sntii populaiei (ISP). Pentru calculul
ISP se va porni de la urmtorii indicatori pariali:

A) Populaia: durata medie a vieii; sporul natural Rata la 1000 locuitori; nscui vii
Rata la 1000 locuitori; decese Rata la 1000 locuitori; nscui mori la 1000 de nscui; decese
la o vrst sub un an la 1000 nscui; rata general de fertilitate; rata de mortalitate; rata de
mortalitate infantil; raportul de dependen demografic (%).
B) Sntatea: nr. de paturi din unitile sanitare; populaia ce revine la un medic la 10.000
locuitori; populaia ce revine la un cadru sanitar; paturi n spitale la 1000 locuitori; consum
mediu de alcool-litru/cap loc., consum mediu zilnic calorii/loc., consum mediu zilnic
proteine/loc., nr. cazuri de SIDA; cheltuieli publice pentru sntate (% din PIB).
C) Educaia: rata de cuprindere colar; nr. de elevi i studeni ce revine la un cadru
didactic; cheltuieli publice pentru educaie (% din PIB).
D) Cadrul economic general: ponderea populaiei active n populaia total; rata
omajului; indicii pensiei medii reale; rata medie anual a inflaiei; indicii PIB /loc.

56

Principalii indicatori ai strii de sntate la nivel mondial, respectiv sperana de via la


natere, rata mortalitii infantile la 1000 de nscui vii, rata mortalitii sub vrsta de 5 ani la
1000 de nscui vii precum i cheltuielile de sntate n % din PIB sunt reliefate n Anexa 5 unde
s-a realizat i un clasament pentru rile membre UE i Republica Moldova dup indicatorul
sperana de via la natere.
Din punct de vedere al speranei de via la natere, observm c Italia, Frana, Spania i
Suedia nregistreaz cea mai mare rat iar Romnia, Lituania, Letonia i Republica Moldova se
poziioneaz pe ultimele locuri. Poziionarea pe ultimele locuri a Romniei i Republicii
Moldova este asociat i cu un nivel sczut al strii de sntate a populaiei. n Romnia,

periodicitatea anchetelor/barometrelor de msurare a strii de sntate la nivel naional este


sczut (ex.: ultima anchet efectuat pe un eantion reprezentativ la nivel naional de ctre
Ministerul Sntii dateaz din anul 1997), iar cea mai frecvent metod de msurare rmne
msurarea indicatorilor statistici ai strii de sntate [105].
Cea mai recent apreciere asupra strii de sntate a populaiei din Romnia este fcut de
ctre Comisia prezidenial pentru analiza i elaborarea politicilor din domeniul sntii
publice [106]. Conform Raportului Comisiei prezideniale pentru analiza i elaborarea
politicilor din domeniul sntii publice (Un sistem sanitar centrat pe nevoile ceteanului), din
punct de vedere al strii de sntate, populaia Romniei prezint unii dintre cei mai defavorabili
indicatori din ntreaga zon european, nu doar de la nivelul UE.
Nivelului sczut al strii de sntate din Romnia, n comparaie cu rile europene este
atribuit dezvoltrii reelelor sociale i comunitare, precum i condiiilor socio-economice,
culturale i de mediu.
1.4. Concluzii la capitolul 1

Modificarea rolului capitalului uman, transformarea lui din factor al costului de producie
n principalul factor productiv i social al dezvoltrii, a condus la necesitatea formrii unei noi
paradigme a dezvoltrii. n cadrul noii paradigme de dezvoltare a rilor, capitalul uman ocup
un rol prioritar n avuia naional. Unul din factorii eseniali de dezvoltare a capitalului uman
este dezvoltarea inovaional i invers, respectiv relaionarea reciproc. Pornind de la aceste
limite ale abordrilor capitalului uman concluzionm:

Odat cu tranziia la societatea post-industrial bazat pe economia inovaional, tehnologii


inovaionale, cresc semnificativ exigenele fa de calitatea capitalului uman.

Acesta se impune ca un factor cheie al performanei economice susinute n diverse domenii.

57

Prin capitalul uman se nelege stocul de cunotine, abiliti, capaciti i motivaii ce au


valoare economic, aceste stocuri formeaz capitalul din considerente ce servesc drept surs
a viitoarelor venituri.

Dup coninut, structura capitalului uman n economia inovaional poate fi reprezentat


astfel: educaie, pregtirea profesional, capacitatea de reproducere i rennoire a
cunotinelor, capacitile i tipurile de personalitate, sntatea i fondul genetic, motivaiile,
capacitatea de migraie.

Componenta inovaional a capitalului uman reprezint totalitatea capacitilor intelectuale


ale lucrtorului pentru generarea i realizarea noilor cunotine avnd n componena sa att
capacitile fizice, ct i cele intelectuale ale lucrtorului.

Capitalul uman n economia inovaional reprezint totalitatea relaiilor social-economice


cu privire la formarea i acumularea cunotinelor cu efect inovaional multiplicativ.

Capitalul uman este unul specific, ntruchipat n purttorul su. Ca i capitalul fizic el se
poate diminua sub aciunea uzurii fizice i morale, i majora n dependen de investiiile n
acesta.

Principalele forme de investiii n capitalul uman sunt cele n educaie, sntate, pregtirea la
locul de munc, urmate de cele n cultur, elaborri

tiin ifice

i dezvoltrii intelectuale.

Rezultatele studiilor empirice obinute din datele microeconomice confirm ipoteza conform
creia, capitalul uman, evaluat la nivelul educaiei, contribuie la creterea salariilor i
productivitii lucrtorilor i de asemenea la creterea economiei n ansamblu.

Prin analiza comportamentului i interaciunilor care caracterizeaz pieele forei de munc, a


instituiilor, politicilor i creterii economice, aceste studii pot furniza informaii relevante
care s sprijine procesul de politic pentru a mbunti performana economic.

58

2. FORMAREA CAPITALULUI UMAN N ECONOMIA


INOVAIONAL

Competiia economic de mine va fi o


btlie a creaiei i inveniei. Invenia, n
competiiile internaionale se sprijin, nc odat,
pe capacitatea noastr de inovare i cercetare i pe
calitatea educaiei i formrii
Lionel Jospin, Matignon, 1997

Noile tendine la nivel mondial de dezvoltare durabil ne-au determinat s credem c


inovaia joac un rol primordial, fiind capabil s asigure rennoirea bazei tehnice i tehnologice
a produciei, s realizeze o producie competitiv, s dezvolte sectorul serviciilor, conducnd la
formarea economiei inovaionale.
Prin intermediul acestei abordri tiinifice s-a realizat o analiz a fenomenului inovaional,
a infrastructurii inovaionale n scopul de a obine corelaia dintre dezvoltarea economic
durabil i inovaie. Liantul dintre aceste dou concepte l formeaz capitalul uman, prin
componenta sa inovaional.
2.1. Dezvoltarea economiei inovaionale i particularitile procesului inovaional

La sfritul secolului XX omenirea a intrat ntr-un stadiu nou de dezvoltare, stadiul de


constituire a societii post-industriale, care este de altfel rezultatul revoluiei social-economice a
societii contemporane.
La fundamentul revoluiei social economice a societii post-industriale se afl tehnologiile
informaionale i sistemele computerizate, tehnologii nalte de producie i respectiv tehnologiile
inovaionale, sistemele inovaionale i organizarea inovaional a diferitelor sfere ale activitii
umane. Rezultatul final va fi constituirea unei noi forme de organizare a economiei respectiv
economia inovaional. Formarea economiei inovaionale este direcia strategic a dezvoltrii
Romniei n prima jumtate a secolului XXI. n ultimii ani s-a creat o stare de spirit general
legat de rolul capitalului uman n creterea economic i formarea noii economii, ca etap
necesar n evoluia economic a societii.
Noua economie este bazat pe cunotine i idei, factori eseniali pentru crearea unor
standarde nalte de via unde ideile i tehnologiile inovative au un rol esenial. n literatura de
specialitate, noua economie este perceput ca un fenomen complex i interpretat diferit de ctre

59

economiti. Se utilizeaz diverse denumiri: noua economie, societatea postindustrial,


postmodernist, informaional, a cunoaterii economia digital, economia virtual , ns
toate prezint trsturile contemporane de dezvoltare a societii. n cadrul societii
postindustriale se regsesc societatea informaional, societatea cunoaterii i cea a cunotinelor
[107], Toate acestea se bazeaz pe ideile inovatoare ale capitalului uman, ceea ce determin
caracterul inovator al societii postindustriale i a rolului acestuia n construirea ei. n opinia
noastr urmtoarea etap a societii postindustriale o constituie societatea inovaional,
determinant a economiei inovaionale, ca treapt necesar n evoluia societii. Sintetiznd
opiniile autorilor privind societatea postindustrial autorul stabilete urmtoarea corelaie ntre
sintagmele noii societi (figura 2.1):
SOCIETATEA
POSTINDUSTRIAL

SOCIETATEA
INFORMAIONAL

Economia
informaional

Economia postindustrial

SOCIETATEA
CUNOATERII

SOCIETATEA
CUNOTINELOR

Economia
cunoaterii

SOCIETATEA
INOVAIONAL

Economia
cunotin elor

Economia
inova ional

Fig.2.1. Sintagmele societii postindustriale


Sursa: elaborat de autor

Economia inovaional reprezint economia societii bazate pe cunotine, inovaii, pe


acceptarea pozitiv a noilor idei, sisteme i tehnologii precum i realizarea lor n diferite sfere ale
activitii economice. Ea reprezint un tip de economie bazat pe fluxul de inovaii, pe
perfecionism tehnologic constant, pe producia i exportul de produse nalt tehnologizate cu
valoare adugat ridicat i pe exportul de tehnologii. Astfel, putem afirma c poten ialul
inova ional reprezint fundamentul dezvoltrii efective
subiec ilor

i a organizrii interac iunii

i a societ ii. Intelectualizarea societ ii aduce n prim plan capitalul uman ale

crui elemente sunt cuno tin ele, abilit ile, deprinderile, valorile morale, etc.
Procesul inovaional a incitat de-a lungul vremii la numeroase reflecii. Astfel, economistul

austriac Joseph Schumpeter a abordat pentru prima oar mecanismele i factorii procesului
inovaional argumentnd c spiritul antreprenorial i posibilitatea obinerii unui profit de

monopol temporar ar putea s stimuleze introducerea noilor produse pe pia sau reducerea
costurilor de producie. Acest fenomen a fost denumit distrugere creativ, prin care vechea
60

structur a pieei era distrus pentru a face loc unui inovator de succes. Putem afirma faptul c n
prezent contribuia lui J. Schumpeter la teoria inovaiei este actual i c, conceptele de
inovaie i dezvoltare tehnologic care constituie nucleul lucrrilor sale, au contribuit i

influenat teoria economic a inovrii [108].


Pornind de la conceptele lui J. Schumpeter, unii autori ai teoriei neoclasice au mbinat
ntr-un mod eficient elementele distrugerii creative n modelul creterii economice. Printre
promotorii acestei ncorporri se numr Philippe Aghion, Peter Howitt, G. Grossman i
E.Helpman economiti care au elaborat un model n care creterea economic este generat de o
secven ntmpltoare a unei inovaii care provine din activitatea de cercetare.
Economia inovaional se constituie prin formarea noilor piee de idei, elaborri,

proprieti

intelectuale,

produse

inovaionale

(piaa

previziunilor

consumatorilor

productorilor, piaa proprietii intelectuale, piaa de cunotine i idei). Se distrug astfel vechile
structuri tehnologice i se transform ntr-o nou ipostaz. n calitate de pia aparte se creeaz
piaa elaborrilor noilor forme organizatorice pentru companiile i structurile economiei
inovaionale (tehnoparcurile de pe lng universiti, centre corporatiste, clustere, centre de
transfer de tehnologie etc.). Caracteristicile fundamentale ale economiei inovaionale fiind:
nivelul nalt al libertii economice, nivelul ridicat al educaiei i tiinei, nivelul ridicat de trai
i n acelai timp competitiv, o calitate nalt a capitalului uman n sens larg, o pondere ridicat
a ntreprinderilor inovaionale (mai mult de 60%-80% din totalul ntreprinderilor) i produselor
inovaionale,

concuren i cererea ridicat pentru inovaie, apariia pieei produselor

inovaionale.
Economia este inovativ dac n societate :

Orice individ, grup de oameni, ntreprinderi, organizaii, din orice col al rii i n orice
moment, pot avea acces la noile cunotine din domeniul tiinei, la noile inovaii, la
activitatea inovativ i la procesele inovative.

Producerea, formarea i accesul oricrui individ, grup de persoane i organizaii la


informaii se realizeaz prin tehnologiile informaionale contemporane i a sistemului
computerizat.

Se asigur o infrastructur dezvoltat, ce permite formarea resurselor informaionale


naionale, necesare pentru meninerea permanent a progresului tehnico-tiinific i
dezvoltrii inovaionale, capabil de dezvoltarea informaiei pe termen lung asigurnd o
stabilitate dinamic a dezvoltrii socio-economice a societii i a informaiei tiinifice.

61

Are loc procesul activrii automatizrii i computerizrii tuturor ramurilor i sferelor de


producie i conducere, acestea realizndu-se ca urmare a schimbrilor radicale a structurii
sociale, a extinderii i activrii proceselor inovative.

Exist receptivitate la noile idei, cunotine i tehnologii, dac membrii societii sunt
pregtii pentru crearea i implementarea n practic a inovaiilor.
Exist o dezvoltare a infrastructurii inovative, capabil operativ i cu elasticitate s asigure

activitatea inovativ n condiii de concuren, impunnd crearea oricror inovaii i dezvoltarea


oricrei sfere de producie.
Noiunile de baz ale economiei inovative sunt: inovaia, activitatea inovaional i
infrastructura inovaional [109].

Odat cu apariia termenului inovaie ca o nou categorie economic, s-a format o nou
direcie tiinific inovatica care studiaz formarea de noutate, difuzia ei, adaptarea i
elaborarea deciziilor inovaionale a politicilor inovaionale.

Conform Dicionarului de Economie [63], inovaia corespunde cu noutatea care poate fi


aplicat n tehnica i tehnologia de producie sau n gestiunea unei uniti economice. Inovaia
include noile tehnici i tehnologii de producie, produsele, modalitile de gestiune, exploatarea
de noi piee sau surse de materii prime i materiale etc, cu condiia de a avea capacitatea s
mreasc eficiena economic.
Peter Drucker ns vede inovaia n calitate de instrument specific al unui

ntreprinztor, mijloc prin care el utilizeaz schimbarea ca o ocazie pentru diferite afaceri sau
servicii [110]. Eugeniu Hricev definete inovaiile drept modificri aprute n procesul
produciei de mrfuri i servicii, n relaiile social-economice, n tiin, cultur, educaie i alte
sfere ale activitii umane, condiionate de utilizarea resurselor intelectuale i orientate spre
modernizarea procesului de producie, mbuntirea rezultatelor lui i/sau reducerea costurilor
[111].
Fiecare inovare pornete de la o idee creatoare [112], iar pentru obinerea unei inovri
este necesar s se parcurg trei pai eseniali (figura 2.2):
CREATIVITATE

ACTIVITATE
INOVANT

SPIRIT
ANTREPRENORIAL

Fig.2.2. Etapele procesului de inovare


Sursa: prelucrare dup N.Naum, N.Fildan, G.Bala, ,,Inovarea, motorul secret
al competitivitii Bucureti, p.5

62

Astfel, generatorul inovrii l constituie creativitatea. Printre primii autori care au fcut
referire la creativitate sunt: Raymon Lulle, G.W. Leibnitz, Francis Balon i A. Einstein, ns
termenul propriu-zis a fost introdus de ctre G. Allport n 1937.
Definiiile alocate creativitii sunt numeroase: opereaz transformri originale i
semnificative n organizarea contientului (Mc Kinonon); reorganizeaz elementele cmpului
de

percepie

ntr-un

mod

original(G.

Allport);

asociaz

informaii

de

manier

imprevizibil(B. Ghiselin); este o combinare a ceva cunoscut pentru a produce idei sau soluii
noi (H. Laswell) sau realizeaz produse noi i de valoare pentru societate (A. Moles).
Conform economistului A.Camarda [113] procesul de creativitate se concretizez n patru
etape succesive i anume: cutarea instinctiv, intuiia, concretizarea i definirea logic a ideii
noi, acestea ca ntreg formnd nucleul de la care pornete inovaia. Creativitatea i inovarea
funcioneaz ca un ntreg, ambele avnd ca obiectiv final obinerea unei finaliti prin care noile
tehnologii conduc spre o cretere economic bazat pe inovaie. n contextul societii bazate pe
cunoatere i pe o economie creativ, capitalul intelectual, creativitatea i inovarea

sunt

motoarele cheie pentru dezvoltare, att la nivel macro i microeconomic. [114]. Danuta Hbner,
Comisar pentru politica regional, afirma n Regiunile pentru schimbare economic (2009) c
putem considera creativitatea ca o surs de inovare suprem care transform idei creatoare n
produse i servicii. Astfel creativitatea este mereu implicat atunci cnd inovarea duce la
rezultate economice [115]. Creativitatea i inovaia sunt posibile prin oameni, se realizeaz cu
oameni i pentru oameni.
Inovarea, ca proces este determinat de o serie de factori: dinamica procesului de nvare,

dimensiunea firmei, dimensiunea internaional a efortului n cercetare-dezvoltare (C-D),


structura pieei, cererea de pia (determin inovarea de proces sau inovarea de produs),
oportunitatea tehnologic (posibilitile pe care le are producia de a transforma resursele n noi
tehnici de producie), condiiile de apropriabilitate (recompensele dobndite prin inovare,
profiturile obinute pe baza produselor noi sau a tehnologiei mbuntite), preurile relative
(schimbrile preurilor relative determin alegerea celei mai bune posibiliti de producie),
structura proprietii (n sectoarele productive n cadrul holdingurilor, firma mam este stimulat
s controleze ofertanii sau clienii pentru a internaliza cunotinele acumulate), strategiile
naionale n C-D, tipul activitii industriale, raportul dintre influena forelor pieei i stocul de
cunotine disponibile.
1. n economia inovaional rolul principal i revine tiinei i nvmntului ca factor

determinant al inovrii. Progresul tehnico-tiinific a funcionat n paralel mult timp n economia

63

inovaional, ns rolul esenial l deine tiina, ca izvor al cunotinelor noi, al inveniei a


deschiderii, astfel vechiul cedeaz locul noului.
Ramurile care au dezvoltat i implementat informaii i cunotine n SUA n 1955
reprezentau 25% din PIB, n 1965, 33%, n 1980 mai mult de 60% iar la mijlocul anilor '90, 70 %
din PIB.
2. Dimensiunea firmei. Contribuia firmelor mari i mici la inovare trebuie privit

difereniat, pe ramuri. Unele studii empirice efectuate n Frana n anul 1990 au relevat c
ponderea firmelor inovative crete odat cu dimensiunea lor. Firmele mari prezint o mai mare
disponibilitate spre activitatea de cercetare-dezvoltare datorit diminurii riscurilor financiare ale
introducerilor tehnologiilor noi ct i datorit oportunitilor mai numeroase de a efectua
cercetarea tiinific, datorit portofoliului lor vast de activiti tehnologice [116]. La mijlocul
anilor '70 n SUA anual se nfiinau 300 de mii de ntreprinderi mici, n anii '80 ,700 de mii, iar
ctre anii '90 erau mai mult de 1.600 mii. n anul 1994 ponderea ntreprinderilor individuale, n
contextul economic al SUA, era de aproximativ 74%, aa cum n 1939 ea constituia doar 59%,
dar n acelai timp activitatea economic desfurat de aceste firme individuale lsa loc
corporaiilor. Cota ntreprinderilor mici i mijlocii formeaz n sfera afacerilor doar 5,5% iar din
profitul brut 20,6% pe cnd cota corporaiilor este de 89,5% din sfera afacerilor i 70% din
profitul brut. n acelai timp, corporaiile constituie a cincia parte din totalul ntreprinderilor. Ar
trebui menionat faptul c business-ul mic, care deine un rol esenial n realizarea economic a
societii, se adreseaz ntreprinderilor mici i mijlocii dar i unor corporaii. Aceleai rezultate
au fost obinute i ntr-o anchet realizat n Republica Moldova de ctre Silvia Nohailc [117]
unde rezultatele reflect c suma angajat n activitatea de inovare de ntreprinderile mari
depete 10% din totalul cheltuielilor brute ale acestora, n timp ce pentru ntreprinderile mici i
mijlocii aceasta este de doar 5%.
La nceputul anilor 2000, doar 7% dintre corporaii aveau cifra de afaceri anual mai mic
de 500.000 de dolari ns n cadrul ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM-uri), 92,6% aveau cifra
de afaceri de aproximativ 500.000 de dolari. Din totalul de 5 milioane de firme la nceputul anilor
2000, n SUA, 22 dintre ele, aveau un numr de angajai ntre 1 i 4, iar mai mult de 25 de
milioane de persoane erau angajate n firmele care aveau un numr mediu de angajai cuprins
ntre 4 i 20. n prezent, la nivel mondial, ntreprinderile mici i mijlocii (IMM-urile) reprezint
99% dintre ntreprinderi.
nfiinarea i dezvoltarea multor IMM-uri are la baz tehnologiile din corporaii, iar
pierderea unui loc de munc din corporaii nseamn reducerea mai multor locuri de munc n
business-ul mic. IMM-urile joac un rol important n viaa economic, avnd caracteristici ce
64

permit o adaptare mai uoar la economia bazat pe cunoatere [118]. Realitile economice
demonstreaz existena unor puternice relaii de complementaritate cu firmele mari, pe de o
parte, i IMM-uri, pe de alt parte. O economie este cu att mai sntoas i mai performant,
cu ct prezint o structur echilibrat nu numai sectorial, ci i dimensional, obinndu-se efecte
de sinergie superioare [119].
n sectorul ntreprinderilor mici i mijlocii din Europa se desfoar un important volum de
cercetare-dezvoltare ns cu mari discrepane ntre ele. Aceast situaie poate fi explicat prin
conjunctura social-economic din fiecare din aceste state, dar mai ales prin msura n care
firmele au anticipat ca soluie viitoare de dezvoltare, ndreptarea ctre activitatea inovativ.
n Europa ntreprinderile mici i mijlocii se numr printre cele mai inovative din punct de
vedere tehnologic din toate industriile prelucrtoare [120]. Conform Inobarometer 2009, unul din
zece companii mici nu au raportat inovaii n timp ce 98% din companiile mari nu au desfurat
activitate inovativ n anul 2009. La nivelul UE, n Ungaria 30% din firme nu au raportat
activitate inovativ pe anul 2009, plasndu-se astfel pe ultimul loc, n timp ce n Finlanda i
Cipru una din cinci firme este dependent de inovare. n Europa una din zece companii (cu peste

20 de angajai), este implicat n sectorul de inovare, obine venituri de inovare n mrime de


9%. n Romnia n intervalul 2006-2008 conform Anuarului statistic al Romniei 2011 [121]
existau 5907 de ntreprinderi cu inovare tehnologic din care 3751 n industrie (63,50%) i 2156
n sectorul serviciilor (36,49%). Dintre acestea, 3787 adic o proporie de 64,11% l reprezentau
ntreprinderile mici, 25,73% cele mijlocii, n timp ce firmele mari doar 10,15%. De remarcat, c
ponderea cea mai mare o dein IMM-urile din industria prelucrtoare 87,49% din totalul firmelor
din industrie i c n sectorul serviciilor IMM-urile dein o pondere de 93,92%.
3. Dimensiunea internaional a efortului C-D (n industriile tradiionale din Europa fa

de cele bazate pe noile tehnologii, s-a constatat o anumit lips de interes pentru C-D).
Laboratoarele corporatiste au alocat aproximativ 30% din bugete pentru C-D asupra crora
programele UE au avut o influen masiv.
4. Structura pieei (legtura dintre inovare i pia este dat de rolul difuzrii intra-

industriale). Cnd inovaiile vin din industrie, inovatorul dorete restricionarea utilizrii
informaiei n vederea ntririi poziiei ei pe pia, n timp ce pentru inovaia venit din afara
industriei, difuzia este mai uoar.
5. Cererea de pia care determin inovarea de proces sau inovarea de produs. n Romnia,

conform datelor din Anuarul Statistic al Romniei [121] situaia inovatorilor se prezint astfel:
Tabelul 2.1. Structura firmelor romneti n funcie de tipul de inovare (%)
Tipul firmelor

2002-2004

65

2004-2006

2006-2008

Inovatori numai de produs

1,8

1,9

12,01

Inovatori numai de proces

4,6

4,1

33,26

Inovatori de produs i de proces

13,3

15

52,02

Cu inovri nefinalizate sau abandonate

0,2

0,1

2,69

Firme non-inovative

80

78,9

66,7

Sursa: ASR 2011 i ASR 2010

6. Strategiile naionale n domeniul C-D i inovare. n SUA, guvernul federal finaneaz multe

proiecte din tiina mic aplicativ, ns majoritatea sunt canalizate spre tiina mare
fundamental, strategia adoptat fiind cea orientat spre aplicaie. n Marea Britanie, Frana i
restul Europei se regsesc strategii orientate spre aplicaii ce le utilizeaz ntr-un mediu

centralizat, unde organisme guvernamentale selecteaz prioritile pentru care sunt alocate
fondurile. Germania, unde industriile sunt specializate pe grupe de produse, adopt strategia
difuzrii, urmrind mbuntirea produselor i tehnologiilor i nu neaprat obinerea unora noi.
ri precum Coreea, Taiwan, Austria sau Danemarca au strategii de difuzare n mediul
centralist bazate pe negociere, consens i pe selecia unor anumite industrii. Japonia ns,
utilizeaz o sintez de strategii reducnd costurile i riscul implicat de introducerea unor
tehnologii fundamental noi. n Romnia s-a concretizat Strategia Naional CDI pentru
perioada 2007-2013 n anul 2010 orientat spre crearea i comercializarea produselor,
serviciilor, proceselor moderne, ecologic pure, competitive, precum i spre valorile unei
societii democratice deschise. n acela i timp Republica Moldova ca

ar aspirant la

integrarea n UE s-a elaborat Strategia n domeniul inovrii a Republicii Moldova pentru


perioada 2012-2020. Principalele obiective sunt: crearea condi iilor
favorabil inovrii, formarea capitalului uman instruit
unui mediu de cercetare deschis, performant
flexibilitate

i a unui mediu economic

i creativ, capabil s inoveze, dezvoltarea

i atractiv

i dezvoltarea companiilor cu o

i execu ie tehnologic nalt.

7. Tipul activitii industriale. Suedia, Germania i Danemarca, reprezentnd primele trei

ri europene din punctul de vedere al competitivitii mondiale, ocup poziii de lider n


domeniul inovativitii n toate sectoarele prelucrtoare (H. Hollander i A. Arundel, 2005),
orientate ndeosebi ctre sectoarele high i medium-high-tech. Pentru Romnia este prezentat
structura industriei prelucrtoare (SIP), iar pentru statele membre UE, indicile inovativitii
sectoriale (IIS) [122].
Tabelul 2.2. Structura industriei prelucrtoare din Romnia i
indicele inovativitii sectoriale din UE
Nr
crt.

Tipul industriei prelucrtoare

SIP%
2007

IIS
2007

66

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Alimentar i buturi, produse din tutun


Articole de mbrcminte, pielrie i nclminte
Prelucrarea lemnului
Celuloz,hrtie i produse din hrtie
Edituri, poligrafie i reproducerea pe supori a nregistrrilor
Prelucrarea ieiului, coxificarea i tratarea combustibililor nucleari
Substane i produse chimice
Produse din cauciuc i mase plastice
1
Materiale de construcii i alte produse din minerale nemetalice
Metalurgie
Construcii metalice si produse din metal
Maini i echipamente
Mijloace ale tehnicii de calcul i de birou
Maini i aparate electrice
Echipamente, aparate de radio, televiziune i comunicaii
Aparatur i instrumente de precizie optice i ceasornicrie
Mijloace de transport rutier
Altele
Total

21,97
22,05
8,02
1,45
3,76
0,24
4,03
3,76
2
3,67
1,69
8,02
5,77
0,41
2,31
0,62
1,45
1,92
8,85
100

0,38
0,34

0,36

0,58
0,48
3
0,41
0,45
0,39
0,54
0,61
0,55

0,63
0,57

Sursa: Pavelescu, M. .a. Evaluri ale gradului de pregtire a firmelor romneti n vederea integrrii
n Uniunea European, Academia Romn, 2007, p.161

7. Natura procesului de inovare. n perioada 1990-1996, n Frana 2/3 din firmele

industriei aeronautice, de metale neferoase, chimie organic, erau pioneri n materie de procedee
i procese tehnologice, n timp ce n industria de automobile, metale feroase, electronice, de
menaj au loc ameliorri tehnologice, iar n industria bunurilor de consum, 85% dintre firme nu au
realizat nici un procedeu inventiv [120].
Dezvoltarea noilor forme de activitate, care au schimbat radical nivelul de trai dup
industrializarea complet a societii, necesit tot mai multe cunotine i capaciti de prelucrare
a informaiilor, cerine frecvente de perfecionare a personalului, acumularea de noi cunotine i
capaciti. Aceste aspecte difer de la o ar la alta i au n vedere n primul rnd capacitatea de a
inova. n Anexa 6 este prezentat ratingul din rile UE n ceea ce privete capacitatea de inovare.
Rezultatele obinute au la baz analiza unor elemente precum instituiile, potenialul uman,
tehnologiile informaionale i comunicaiile, dezvoltarea pieei, dezvoltarea afacerilor prin
prisma mediului inovator, ecosistemului de inovare, deschiderea fa de competitorii strini i
locali, realizrile tiinifice i activitile creative, ca elemente constitutive ale Indicelui
Capacitii Inovatoare (ICI).

Din datele prezentate observm c pe primele poziii se afl Suedia cu un indice de


(0,871), urmat de Danemarca (0,834) i Finlanda (0,810) iar pe ultimele poziii se situeaz
Romnia cu (0,136) i respective Bulgaria cu (0,130). Situarea pe ultimele locuri n clasament a

67

Romniei i Bulgariei demonstreaz gradul redus de deschidere a societii politice i economice


n implementarea i utilizarea elementelor de dezvoltare a unei societi bazate pe cunoatere,
fr a stabili prioritile n acest sens i fr a utiliza infrastructura existent de nainte de '89.
Procesul inovativ actual n rile dezvoltate necesit, pe de o parte, specialiti foarte bine

pregtii, cu iniiativ i ntreprinztori lund hotrri decisive n procesul de activitate, pe de alt


parte, participarea angajailor n reformarea, mobilizarea potenialului inovativ care conduce la
nivelul ridicat al motivaiei i la creterea concurenei ntre firme. Indicele de Inovare reflect
astfel situaia existent

a procesului inovativ al rilor avnd n componena sa proporia

persoanelor cu studii superioare, nivelul educaional al tinerilor, cheltuielile publice i cele


private pentru C-D ca procent din PIB, numrul brevetelor, a modelelor noi industriale, high-tech
i exportul de tehnologii medii, etc.). Pentru perioada 2009-2010 la nivelul statelor din UE acesta
avea valori cuprinse ntre 0,623 i 0,174 (Anexa 7). Pe primele poziii se situeaz ri cu tradiie
n activitatea de inovare precum Finlanda (0,623), Suedia (0,615) i Germania (0,578). La polul
opus se situeaz ri precum Portugalia (0,199), Bulgaria (0,183) i Letonia (0,174). i de aceast
dat Romnia ocup locul 24 cu un indice de 0,249, sub media european de 0,366.
Pornind de la faptul c ntreg sistemul economic se bazeaz pe producie i consum, c
munca fizic i munca intelectual difereniaz consumul i producia i astfel se aprofundeaz
diferena social n societate [123], consumul n aceast situaie reprezint factorul determinant
n funcia inovatoare. Odat cu creterea capitalului n structura i dinamica modului de via, se
produc schimbri eseniale legate de evoluia tehnic, tehnologic, ceea ce duce la creterea
rentabilitii economice. Tehnica influeneaz sfera muncii, rolul i importana omului n
dezvoltarea economic a societii. Odat cu modificarea structurii tehnologice de producie, au
avut loc modificri eseniale n rolul deinut de om n cadrul produciei.
Orice inovaie n economie, indiferent unde, cnd consum sau producie, dup prerea
noastr nsemn majorarea consumului i nevoilor, ceea ce va duce la creterea capitalului uman.
Noua teorie a utilitii specific faptul c individul nu are nevoie de produse alimentare ci de a se
hrni, nu are nevoie de main ci de a se deplasa. n lumina noilor abordri se modific modul
de satisfacere a nevoilor odat cu progresul tehnologic n societate. Funcia de utilitate nu mai are
ca argument bunurile ci nevoile i astfel capitalul uman l putem defini ca ansamblul
experienelor, cunotinelor, deprinderilor dobndite de ctre individ care permit obinerea de
diferite grade de satisfacie prin consumul unei cantiti determinate de bunuri i servicii.

Profesorul japonez Noriaki Kano [124] a propus n acest sens o diagram foarte interesant
cunoscut ca Diagrama Kano n care se arat c unui cumprtor din ziua de azi, produsul cu

68

elemente de noutate, i face mai mult plcere dect unul clasic i ca urmare l va prefera
chiar dac sub aspectul performanelor, acesta din urm este ceva mai slab (figura 2.3).

Satisfacia clientului

Calitatea produsului

Fig.2.3. Rolul inovrii n asigurarea satisfacerii clientului


Unde A produs cu caracteristici inovante; B produs normal; C produs avnd doar
caracteristici de baz.
Aceast diagram demonstreaz c mai ales n condiii concureniale, nevoia de a
introduce noul, de a inova continuu, este imperativ.

Din aceste considerente prin inovaie se neleg schimbrile pozitive n sfera de producie
i consum n condiiile dezvoltrii economice durabile.
Capitalul uman al individului reprezint o important determinant pentru activitatea
inovaiei, iar reprezentarea capitalului uman la nivelul unei naiuni poate fi o exprimare a

abilitilor relevante pentru inovare.


Componenta inovaional a capitalului uman reprezint totalitatea capacitilor
intelectuale ale lucrtorului pentru generarea i realizarea noilor cunotine.
n cadrul formrii i dezvoltrii componentelor inovaionale a capitalului uman un rol
determinant l are motivarea muncii, care trebuie s corespund noilor cerine ale economiei
inovaionale. Formarea unui sistem motivaional eficient este posibil pe baza principiilor
securitii (fizice, sociale, juridice), echitii remunerrii, a autorealizrii.
Interaciunea dintre utilizarea capitalului uman i productivitatea acestuia poate favoriza
sau nu, trecerea de la creterea economic bazat pe factorii de producie clasici la cea bazat pe
eficien i apoi pe atingerea stadiului de economie bazat pe inovaie.
n figura 2.4 este prezentat relaia dintre utilizarea i productivitatea capitalului uman,
creterea economic i inovaia [125]. n timp ce utilizarea resurselor clasice determin o
cretere economic bazat pe factorii de producie clasici, creterea economic determinat de

69

inovaie presupune utilizarea resurselor complementare concretizate n creativitatea i

Productivitatea capitalului uman

inovativitatea capitalului uman.


Resurse complementare
(efectul de levier)

Creterea economic
determinat de inovaie

Creterea economic
determinat de eficien

Creterea economic determinat


de factorii de producie clasici

Atragerea de resurse

Utilizarea capitalului uman

Fig.2.4. Relaia dintre utilizarea capitalului uman i productivitatea sa,


creterea economic i inovaie
Sursa: prelucrare dup Accenture and The Lisbon Council, Skills for The Future, 2007

Din aceast prezentare putem concluziona c obinerea unei creteri economice bazat pe
inovaie este direct proporional cu capacitatea capitalului uman de a genera tehnologie
modern.
n profunzimea ideii, se desprinde rolul major pe care-l deine investiia n educaia
tehnologic i training. Nu este suficient investiia doar n capitalul fizic, ci este necesar o
strategie de investiie n capitalul uman alturi de strategiile de achiziie a cunotinelor globale
i tipic locale precum i strategiilor de investiie n noile tehnologii. n opinia lui O.Neagu aceste
strategii sunt complementare, respectiv tehnologiile nu sunt accesibile rilor dect prin investiii
n educaie, noile tehnologii mrind cererea pentru educaie i achiziia de noi cunotine.
Relaia capital uman progres tehnologic - cretere economic este sprijinit de stocul de

capital uman al naiunilor avnd n vedere cele dou aspecte ale acestuia respectiv utilizarea i
productivitatea lui, dou din cele patru componente ale Indicelui European al Capitalului uman,

elaborat de Asociaia European Lisbon Council mpreun cu firma de consultan n


management Accenture.
Utilizarea capitalului uman are n vedere partea din capitalul uman care este folosit,
msurnd ponderea capitalului uman n totalul populaiei, incluznd i o component
intergeneraional (recunoscnd faptul c grupelor de vrst le sunt asociate diferite stocuri de
capital uman). Partea neutilizat a stocului de capital naional o reprezint copii i tinerii care
studiaz, omerii, casnicele i pensionarii.
Productivitatea capitalului uman este calculat prin raportarea ponderii consumului din
cadrul PIB la fiecare $ investit n capitalul uman (la paritatea puterii de cumprare). Rata
70

productivitii capitalului uman este stabil pentru c ncorporeaz efectiv rata schimbrilor
tehnologice.
Abilitile pentru inovare se exprim prin numrul profesionitilor din activitatea de
cercetare-dezvoltare, numrul de patente, numrul personalului implicat n activitatea de
cercetare-dezvoltare-inovare, rata anual de cretere a PIB-ului pe locuitor, ponderea
cheltuielilor n domeniu din PIB, toate acestea avnd o legtur strns ntre ele i creterea
economic.
1) Astfel, la nivel mondial, n perioada 1990-2007, rata de cretere anual a PIB pe
locuitor, n rile cu dezvoltare uman ridicat era de 2,1% (cele mai ridicate valori

nregistrndu-se n Bosnia Heregovina 11,2%, Irlanda 5,8%, Singapore 3,8,%, Slovenia 3,5%
iar la polul opus, Brunei Darussalam cu 0,3%, Venezuela 0,2% i Emiratele Arabe 0,1%).
n rile cu dezvoltare uman medie, rata de cretere anual a PIB pe locuitor era de
4,8% la nivel mondial (Guineea Ecuatorial 21,1%, Vietnam 6%, Armenia 5,8%,

Tadjikistan 2,2%, urmat de Haiti i Djibouti fiecare cu cte 2,1%). Pentru rile cu
dezvoltare uman joas acest indicator era de 0,0% (Mozambic 4,2%, Burkina Faso 2,5%,

Tchad 2,4%, Congo 4,3%, Republica Centrafican 0,8% i Niger 0,6%).


Statelor lumii le revin niveluri diferite ale PIB pe cap de locuitor, acestea fiind, n anul
2009, cel mai nalt pentru Luxemburg 78395 dolari SUA, SUA 46381 USD, Elveia 43007
USD, n timp ce Republica Moldova doar 2843 USD, dup paritatea puterii de cumprare
[126].
2) Cheltuielile de cercetare-dezvoltare n 2007 (% din PIB) pentru rile cu dezvoltare
uman ridicat era de 2,4% (Suedia 3,60%, Islanda 2,75%, SUA 2,67%, Slovacia 0,46%,

Bulgaria 0,48% i Romnia 0,53%). n rile cu dezvoltare uman medie, aceste cheltuieli
reprezint 0,8% (Belize 1,4%, Ucraina 1,2%, Indonezia 0,1%, Pakistan 0,2%). Statele cu o

pondere mai mare a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare n PIB dein i o poziie mai bun n
clasamentele mondiale ale competitivitii, ceea ce determin i necesitatea creterii
investiiilor n acest domeniu. De remarcat este faptul c, la acest capitol, att Romnia ct i

Moldova mai au de recuperat decalaje considerabile n raport cu statele dezvoltate din punct de
vedere economic (figura 2.5).

71

Fig.2.5. Cheltuieli pentru CD-I raportate la PIB n perioada 2001-2009


Sursa: Gr. Belostecinic Economia cunoaterii ca surs de cretere economic
sustenabil. n: Analele ASEM, Ediia a IX-a, 2011

3) Patente nregistrate la 1 milion de locuitori n perioada 2000-2005, erau de 189 n


rile cu dezvoltare uman ridicat (Coreea 1113, Japonia 857, Suedia 166, Romnia 24, Chile

1, Bosnia Heregovina 3).


4) Numrul personalului implicat n activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (la un
milion de locuitori) n perioada 1990-2007 la nivel mondial rile cu dezvoltare uman ridicat
era de 3035 (Tonga 45454, Finlanda 7832, Islanda 6807, Paraguay 79, El Salvador 47 i

Seychelles 19). Suedia se poate luda cu o medie de 175 mii euro capital uman pe persoan
angajat, n timp ce n Portugalia aceast cifr este de numai 7, 3mii euro. rile de Jos
utilizeaz 64% din capitalul lor uman, n timp ce Italia doar 52%.
n Suedia, Marea Britanie i Finlanda productivitatea capitalului uman este stabil, n
timp ce aceasta tinde s scad n toate celelalte ri la o rat de pn la 1,5 % pe an n rile
mediteraneene.
Rezultatul evalurii noastre ne conduce spre concluzia c performana capitalului uman
este foarte variabil n lume.
Economia inovaional, ca orice sistem n dezvoltare, n calitate de surs de dezvoltare

conine i contradicii. Contradiciile economiei inovaionale legate de dezvoltarea capitalului


uman le putem concluziona n:
1. Contradicia dintre calitatea nalt a capitalului uman, noile tehnologii informaionale i
ritmurile inferioare ale creterii productivitii muncii.
2. Contradicia dintre accesibilitatea la informaie i necesitatea proteciei acesteia de ctre
structurile instituionale.

72

3. Contradicia legat de dezvoltarea accelerat a sectorului virtual care atrage fluxul de resurse
n infrastructura sa, ceea ce contribuie la crearea deficitului n dezvoltarea altor sectoare.
2.2. Investiia n educaie i sntate determinant fundamental
a capitalului uman
Exist dou descoperiri ale omului care pot fi
considerate ca cele mai dificile: arta de a guverna
oamenii i cea de a-i educa.
Kant

Individul este considerat un sistem organic complex, iar nivelul de complexitate, n afara
celui biologic, este dat de investiiile realizate n capitalul uman. Particularitatea investiiei n
capitalul uman o reprezint implicarea total a individului care o efectueaz. Personalizarea i
limitarea capitalului uman, cu alte cuvinte, ncorporarea sa n persoan, face ca toate deciziile cu
privire la alocarea sa s se fac natural n cadrul ciclului vieii.
Efectele investiiei n capitalul uman au fost cercetate de T. Schultz n lucrarea Investiia
n capitalul uman, care a pornit de la constatarea c nivelul unor ri dezvoltate, de exemplu,
SUA are un ritm de cretere mult mai nalt dect ar permite capitalul convenional folosit pentru
producerea acestui venit (munca, pmntul i capitalul) [14]. Aceast discrepan a numit-o
productivitate a resurselor i dup cercetri suplimentare a ajuns la concluzia c sporirea
venitului din munc se datoreaz ntr-o proporie apreciabil creterii capitalului uman.
n lucrarea Sursele creterii economice n Statele Unite [127], E.F. Denison ncearc s
msoare efectele capitalului uman asupra creterii economice, analiznd o perioad cuprins ntre
anii 1929-1957 i considernd c rata creterii pe an este x% pentru pmnt, y% pentru
schimbrile calitative n munc i z% pentru modificarea de capital. Acesta a constatat c atunci
cnd a nmulit cei trei factori tradiionali de producie cu procentele de cretere corespunztoare
a obinut o cretere medie anual a venitului naional de 2,93%, comparativ cu creterea total a
cheltuielilor pentru pmnt, munca i capital de 2,0%. Aadar, exista o cretere de 0,93% a
venitului naional pe an ce nu putea fi justificat de creterea nregistrat de factorii tradiionali
de producie. Autorul a extins analiza pn n anul 1969 demonstrnd n final, c educaia i
formarea profesional determin creterea venitului naional, calculnd inclusiv procentul ce
poate fi atribuit educaiei. Ambii teoreticieni T. Schultz, E.F. Denison au ajuns la concluzia c
investiia n capitalul uman are n vedere cheltuielile curente pentru educaie fcute de o
persoan, familie, o organizaie sau de societate n ansamblu, lundu-se n calcul posibilitatea
de a obtine ctig nu numai n planul performanelor profesionale, al abilitilor i priceperii,
dar i n eventualitatea obinerii de venituri suplimentare ntr-un viitor relativ.

73

Investiia n capitalul uman, reprezint ,,...orice activitate menit s asigure o sporire a


calitilor productive ale factorului uman... [128], ali autori (Dobrnin i Dialov) susin c:
,,capitalul uman este format n rezultatul investiiilor i acumulrii de ctre om a unui stoc de
sntate, cunotine, deprinderi, aptitudini, motivaii care, utilizate raional n procesul de
munc, contribuie la mrirea productivitii i veniturilor [129].
Prin analogie cu investiia n capitalul fizic, investiia n capitalul uman necesit cheltuieli.
n acest sens G. Becker face delimitri clare ntre capitalul uman i capitalul fizic sau financiar:
colarizarea, un curs de practic n computere, cifra asupra ngrijirii medicale i cursuri
asupra virtuilor punctualitii i cinstei reprezint, de asemenea, un capital, n sensul c ele
mbuntesc sntatea, mresc ctigurile sau cresc mult aprecierea unei persoane n timpul
vieii ei. n consecin, este o concordan total cu conceptul de capital, aa cum a fost definit el
n mod tradiional, pentru a putea spune c cifrele asupra educaiei, colarizrii, ngrijirii
medicale etc. sunt investiii de capital. Totui, acestea produc capital uman i nu unul fizic sau
financiar, pentru c nu poi separa o persoan de cunotinele, sntatea sau valorile ei, aa
cum este posibil s miti capitalul financiar i fizic n timp ce proprietarul acestora nu se implic
personal [21].
Analiza literaturii de profil remarc laturile comune i deosebirile dintre investiiile n
capitalul fizic i cel uman:
1. Laturile comune:

orice cheltuieli presupun consumul curent i asigur primirea venitului n viitor;

capitalul uman, ca i cel fizic, reprezint un stoc de resurse, adic are capacitatea de
acumulare;

ambele tipuri de investiii dau un efect pozitiv, productiv pe perioad lung;

nivelul de dezvoltare a economiilor n viitor depinde de investiiile curente n ambele forme


de capital;

capitalului uman n analogie cu capitalul fizic i este caracteristic amortizarea.

Devalorizarea capitalului apare sub forma uzurii fizice limitele organismului uman i uzurii
morale sub forma de necorespundere a capacitilor individului progresului tehnic.

2. Deosebiri

capitalul uman este indivizibil de purttor, nu poate fi vndut sau transmis prin motenire
precum capitalul fizic;

poate fi realizat numai prin munca purttorului su;

este foarte important pentru angajatorii care finaneaz programe de educaie;

preul capitalului uman se reflect n form de arenda adic salariu;


74

capitalul uman se deosebete prin influena sa att n sectorul pieei ct i n afara ei. Ca
rezultat, evaluarea randamentului de la investiii se complic prin factorii nonmonetari;

este

permanent

regenerabil

prin

asimilarea

de

noi

competene,

prin

restructurarea/reorganizarea celor anterior nsuite, prin transfer de cunotine, deprinderi,


competen;

capitalul uman, spre deosebire de cel material, n unele cazuri permite procesul amortizrii
inverse. Acest aspect este legat de majorarea n timp a stocului de cunotine, acesta
mbogindu-se continuu. Experiena de lucru a individului este evaluat de ctre patron la
un grad mai nalt dect primirea cunotinelor fr experiena practic.
Printre conceptele teoriei capitalului uman este necesar de a reliefa categoriile care sunt

recunoscute de economiti ca investiii (cheltuieli): directe: pentru educaie, inclusiv plata pentru
serviciile medicale, pentru schimbarea locului de munc i cheltuielile necesare traiului i
alternative: salariul sacrificat, produsul sacrificat n rezultat al educaiei de lung durat sau a

bolilor ndelungate.
Avnd n vedere componentele capitalului uman prezentate n capitolul 1 putem stabili
tipurile de investiii i interdependena dintre acestea (figura 2.6).
COMPONENTELE
CAPITALULUI UMAN

TIPURI DE INVESTIII N
CAPITAL UMAN

Capitalul de sntate i nivelul


de trai

Investiii n sntate

Capitalul cunotinelor (educaie)

Investiii n educaie

Capitalul pregtirii specialitilor


n producie

Investiii n pregtirea profesional


la locul de munc

Capitalul tiinific

Investiii n elaborri tiinifice i


dezvoltrii intelectuale

Capitalul cultural

Investiii n cultur (dezvoltare i


autodezvoltare)

Dispunerea de informaii economice


(disponibilitatea de informaii)

Investiii n cutarea informaiilor


economice importante

Fig.2.6. Clasificarea investiiilor n corelare cu structura capitalului uman


Sursa: elaborat de autor

Educarea individului n timpul educaiei formale i pe tot parcursul vieii presupune


alocarea unor resurse financiare, concretizate n investiiile n educaie i respectiv n pregtirea
la locul de munc. n mod similar asigurarea unui capital tiinific, cultural determin cheltuieli
cu elaborrile tiinifice i dezvoltrii intelectuale precum i investiii privind dezvoltarea i
autodezvoltarea individului. Astfel putem observa c investiia n capitalul uman nu include doar
cheltuieli pentru educaie i adaptare profesional, ci i acele cheltuieli alocate sntii,

75

cutrii unui loc de munc dar i a eforturilor ntreprinse de ctre familii att nainte de intrarea
n sistemul de nvmnt ct i dup aceea. Aceste cheltuieli pot fi privite att ca investiie, ct
i drept consum, ns, capitalul uman a fost tratat n general, ca o investiie, considerndu-se c
att investiia n educaie ct i n sntate, genereaz efecte pe termen lung care permit
individului s obin venituri n cretere, iar la nivel macroeconomic s conduc la creterea
economic.
Principalii factori care determin investiiile n capitalul uman sunt: starea general a

economiei, diferenele existente n distribuirea veniturilor, lungimea i stabilitatea fluxului de


venituri, costurile, venitul marginal al investiiei n capitalul uman i rata de recuperare a
investiiei n capitalului uman, renta de abilitate (veniturile suplimentare datorate aptitudinilor
speciale pe care le are un individ). Din prisma acestor factori, conform lui Olaru S., n lucrarea
Calitatea serviciilor educaionale-imperativ pentru nvmnt competitiv n plan european,
investiiile n capitalul uman ar trebui canalizate asfel nct s fie n concordan i cu politica de
ocupare a forei de munc la nivel naional. Perceperea shimbrilor produse n structura
resurselor de munc i efectele propagate ale acestora asupra investiiei n capitalul uman s-a
desfurat pe fundalul restrngerii activitii n unele domenii. Astfel, apariia omajului i
afectarea de ctre acesta a unor categorii socio-profesionale au dus la rapide schimbri n
principal n structura cererii de munc genernd i mutaii semnificative n configuraia
investiiilor n capitalul uman.
Investiiile n capitalul uman pot fi realizate att de individ (familie) ct i de firm i
respectiv de ctre societate prin intermediul statului.
Decizia de a investi n capitalul uman trebuie s fie raional, analizndu-se n profunzime
att costurile ct i beneficiile rezultate, aplicnd astfel, metoda cost beneficiu. Investiiile n
capitalul uman presupun beneficiu pentru individ, firm i societate.
Investiia n capitalul uman presupune nti de toate demararea unui proces de acumulare a
capitalului uman.
Dezvoltarea societii inovaionale, bazate pe cunotine, inovaii, pe acceptarea pozitiv a
noilor idei, sisteme i tehnologii precum i realizarea lor n diferite sfere ale activitii
economice are la baz dou modele de acumulare strns legate ntre ele:1) acumularea de
cunotine, ndemnri, deprinderi, abiliti, experien, cultur; 2) acumularea material.
n analiza noastr vom aborda aceste acumulri din prisma celor nemateriale. Acumulrile
nemateriale, dup caracterul lor de influen asupra dezvoltrii vieii sociale a oamenilor, au
prioritate major. Ele influeneaz toate aspectele vieii sociale, prin asigurarea continuitii
noilor cunotine tiinifice, tehnice, inovaii, know-how, calificarea profesional nalt a
76

muncitorilor precum i nivelul de cultur. Cu ct se rspndesc mai rapid cunotinele inovative,


cu att mai mult acestea se regsesc n potenialul profesional-calitativ a muncitorilor. Cu ct
mai nalt este nivelul produciei tiinifice, cu att mai eficient este rezultatul investiiei n
capitalul uman.
Analiznd aceast form de acumulare n rile dezvoltate, n a doua jumtate a secolului
XX, trebuie s menionm c cele mai importante i mai mari progrese obiective pentru condiiile
de reproducere au fost realizate n sfera nematerial.
Schimbrile prioritare de dezvoltare n perioada 1960-1990 i-au gsit exprimarea n
orientrea multilateral a dezvoltrii omului i satisfacerea diferitelor cereri de consum. De abia
n anii '60 investiiile n capitalul uman se egalau cu investiiile din sfera material, iar pe
parcurs acestea

le-au depit. Astfel, n SUA cheltuielile pentru nvmnt, sntate i

asigurrile sociale n anul 1970 au depit investiiile materiale globale aproape de dou ori, n
anul 1990 mai mult de trei ori, iar n anul 2000 aceast diferen fiind de aproximativ patru ori.
n etapa a doua de mbogire a vieii sociale a omului, de la mijlocul anilor '70, sec. XX,
n rile dezvoltate a aprut o nou trstur a creterii economice. Cel mai important izvor al
creterii a devenit consumul (tiina i educaia) n schimbul produciei. Acumularea capitalului
uman semnific astfel, n primul rnd, transformarea consumului n producie.
Consumul n economia inovaional, spre deosebire de activitatea de producie, devine
consumul productorului, adic se afl n unitate cu producia, prin urmare i cu acumularea. Din
aceste considerente, acumularea capitalului uman coincide att cu producia ct i cu consumul.
n calitate de unitate a nevoilor i capacitilor, capitalul uman, se formeaz att n
producie ct i n consum, dar capacitile de producie se creeaz iniial prin consum i se
relizeaz n producie. Nevoile de consum, invers, se creeaz n producia social i se satisfac
prin consum. Din aceste considerente nevoile i capacitile ca, componente ale capitalului uman,
se prezint n acelai timp att ca mijloace (resurse economice) ct i ca scopuri (rezultate finale)
ale dezvoltrii economiei inovaionale de pia [130].
Cele expuse mai sus argumenteaz necesitatea

corectrii abordrilor tradiionale ale

proceselor de interaciune a produciei i consumului, granielor i mecanismelor funcionrii


sistemului economic [131]. Din aceste considerente menionm dou inconveniente majore:
1. Capitalul uman, ca stoc de capaciti, se creeaz iniial n procesul de consum,
determinnd parametrii noi scopurilor sistemului economic inovaional i mijloacelor de
realizare a acestora.
2. Capitalul uman nu se realizeaz numai n sfera consumului ci i n producie, deoarece n
literatura economic de specialitate n cadrul expunerii esenei capitalului uman este
77

ignorat componenta stocului de nevoi i inovaii, care se formeaz n procesul de


producie.
O astfel de abordare a obiectivelor i problemei fundamentale a economiei inovaionale, a
mecanismelor ei de funcionare intr n contradicie cu ideologia utilitar ce predomin astzi n
tiina economic, n conformitate cu care capacitile de producie ale individului sunt studiate
doar ca resurse economice i nu ca obiective ale dezvoltrii economiei. Nevoile, invers, nu se
percep n calitate de resurse economice, ce dau natere abilitii, iniiativei i realizrii diferitelor
inovaii.
Putem astfel concluziona c, acumularea capitalului uman reprezint transformarea
substanei nou create n capital uman, ca stoc de nevoi i capaciti. Caracterul dual al

acumulrii capitalului uman ca unitate a proceselor de cretere a nevoilor i capacitilor reflect


particularitile tiinei i educaiei n calitate de forme organizatorico-economice de baz. tiina
i educaia, prin legtura dintre producie i consum, creeaz noi fore ale activitii economice,
noi trebuine i capaciti dar totodat rolul lor n reproducerea capitalului uman se difereniaz
esenial. Aceast difereniere st la baza distinciei ntre acumulrile totale i individuale ale
capitalului uman.
Aadar, tiina, care produce inovaia, noi metode de dezvoltare a vieii sociale, a muncii i
consumului, i transform pe oameni, face din ei purttori de noi capaciti i de consum. Rolul
tiinei n reproducerea ciclului capitalului uman este atingerea bunstrii sociale cu noi cereri de
consum i posibiliti. Acest lucru se realizeaz numai n scopul acumulrii de cunotine, de
investiie n capitalului uman. Astfel, rolul activitii intelectuale n procesul de reproducere a
capitalului uman, const n aciunea invers a consumului asupra produciei.
Educaia i nvmntul, folosirea unor noi metode de dezvoltare a indivizilor, dezvolt
nemijlocit capitalul uman individual. Astfel, putem concluziona c tiina i nvmntul
servesc la soluionarea diferenelor dintre consum i capaciti de producie, avnd un rol
hotrtor n mecanismul economico-organizatoric a ciclului de reproducere a capitalului uman.
Educaia, privit ca o categorie fundamental de studiu a tiinelor socio-umane, a fost definit n
moduri diferite, ns dou abordrii alternative se disting, respectiv a individului i cea a
societii, adic abordarea antropocentric i cea sociocentric [132].
Dac abordarea antropocentric presupune existena unei naturi umane universale i
invariabile, educaia avnd rolul de a dezvolta calitile nnscute ale individului, abordarea
sociocentric interpretez educaia prin prisma pregtirii individului n vederea exercitrii
diferitelor roluri sociale.

78

Astfel, dac mbinm cele dou abordri, concluzionm c individul prin educaie i
mbunatete calitile i abilitile pe care s le utilizeze n cadrul societii. n acest sens,
E.Durkheim argumenteaz : ,,omul pe care trebuie s-l realizeze educaia n noi nu este omul

aa cum l-a creat naura, ci omul pe care l vrea societatea, iar ea l vrea aa cum i cere
structura sa interioar. n rezumat, educaia este nainte de toate, mijlocul prin care societatea
i rennoiete nencetat condiiile propriei sale existene [133].
Economia educaiei s-a dezvoltat n genere avnd la baz ideea ciclului reproducerii
capitalui uman. La ideea acestui proces de reproducere, tiina i educaia constituie elemente
primordiale, fiecare din acestea genernd efecte, dar care n final se constituie ca un tot unitar ce
contribuie la dezvoltarea economic a societii, avnd la baz generatorul de ,,beneficii,
respectiv capitalul uman.
Din prisma investiiei n educaie, la nivel macroeconomic, capitalul uman se estimeaz
prin agregarea stocurilor individuale de capital uman, fie prin adunarea anilor ori a nivelurilor
colare parcurse de ctre indivizi, fie prin stabilirea ponderii populaiei adulte care a parcurs
fiecare nivel de colarizare, ori a mediei numrului de ani de coal parcuri de populaie. n
acest mod se poate concretiza nivelul de dezvoltare al unei ri sau se poate explica creterea
economic a acesteia. n acest sens veniturile monetare de la educaie se determin ca diferen
dintre veniturile obinute pe parcursul vieii. ntr-un studiu realizat n Republica Moldova n anul
2007 de ctre Millennium Challenge Corporation Moldova s-a demonstrat c veniturile obinute
de indivizii cu studii superioare difer de veniturile obinute de persoanele cu studii medii [134]
(tabelul 2.3, figura 2.7).
Tabelul 2.3. Regresia logaritmului salariului orar cu nivelul de educaie
(pe ani de experien, sectorul de activitate economic i proprietate)
Variabila
Valoare
nvmnt superior
6,64
Studii vocaionale
3,09
Studii medii complete
2,01
Studii medii incomplete
0,47
Not: n parantez este indicat valoarea criteriului statistic semnificativ la nivel de 1%.
Sursa: prelucrare autor dup V. Bozu, D. Caragia i I. Gotisan Analiza constrngerilor.
Raport final, Millennium Challenge Corporation Moldova, 2007

Fig.2.7. Raportul dintre nivelul mediu al studiilor i salariu mediu pe economie n 2010
Sursa: BNS Moldova

79

Figura 2.8 ne arat c din anul 2004 rata de rentabilitate a unui an de studii a nceput s
creasc de la aproximativ 5% la 9,5 % n anul 2010.
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

Fig.2.8. Rata de rentabilitate a unui an de studii (%)


Sursa: Analiza constrngerilor. Raport final, V. Bozu, D.Caragia i I. Gotisan,
Millennium Challenge Corporation Moldova, 2007

Conform acestei analize un an de educaie suplimentar majora venitul cu 9,55%. Raportul


menioneaz de asemenea c rentabilitatea este mai mare pentru un nivel suplimentar al studiilor
complete innd seama de sectoarele de activitate. n costurile educaiei, pe lng cheltuielile
directe pentru nvmnt se includ i veniturile sacrificate. Acestea reprezint salariile poteniale
pe care individul ar fi putut s le primeasc dac el ar fi lucrat. Pe seama veniturilor sacrificate,
n baza evalurii experilor, revine o pondere mai mare dect cea direct primit prin educaie.
Dependena direct dintre mrimea salariului i asigurarea social a lucrtorului dup nivelul de
educaie i calificare permite persoanelor cu un grad nalt de educaie s-i recupereze
cheltuielile pentru educaie

i s-i asigure venituri mai mari. n raportul privind educaia pe

anul 2011 al OECD, n tendina ctigurilor relative ale populaiei adulte n perioada 2007-2009,
pe nivele educaionale, pentru intervalul de vrst 25-64 ani, se observ o difereniere net
pentru persoanele care au o pregtire secundar superioar i cele cu pregtire superioar. Pentru
perioada 2007-2008, Ungaria prezent cea mai mare discrepan, de respectiv 2,94 ori mai mare
a tendinei relative a ctigurilor pentru persoanele cu nivel teriar de pregtire fa de cele cu
subnivel secundar superior, n timp ce n anul 2009 aceast difereniere major se nregistreaz n
SUA, de respectiv 2,79 ori mai mare pentru persoanele cu studii superioare fa de cele cu
subnivel secundar superior (Anexa 8).
Importana investiiei n educaie este legat de capacitatea de nvare a fiecrui individ i
de regulile instituionale (aparatul educativ n sens larg), altfel spus, de condiiile de producere i
acumulare a capitalului uman. Ea depinde de valoarea timpului i de ali factori de producie care
determin costul investiiei. n cele din urm, mrimea investiiei este de asemeni legat de
percepia profiturilor delimitate de finititudinea vieii umane. Corelnd ciclul de via al

80

ctigurilor, cu profilul investiiei n capitalul uman, se poate prezice modul n care se


structureaz fluxurile remuneraiei pe parcursul vieii active ale persoanelor.
n rile dezvoltate, n condiiile actuale, s-a format o structur de pregtire, unde profesiile
cu profil umanitar, sociale i economice, dein considerabil ntietate fa de cele tehnice. n
SUA procentul care revine specialitilor n domeniul tehnic n anul 2007, respectiv a inginerilor

la absolvirea instituiilor de nvmnt superior este foarte mic, de respectiv 7,0%, n rile
membre UE aceasta este de 12,6% , n Romnia de 14,5% iar cel mai mare procent se regsete
n Lituania de respectiv 31,5 %.
Un studiu efectuat de ctre FMI n anul 2004 Capitalul uman i dezvoltarea economic
[135] recomand rilor s investeasc n educaia cetenilor pentru a-i asigura o dezvoltare
rapid i durabil ,,O ar care nu investete n educaie, nu se poate dezvolta. n acelai studiu,
se reliefeaz faptul c resursele naturale sunt limitate, ns beneficiile educaiei nu se diminueaz
niciodat. Nivelul educaional la nivelul societii este un element care afecteaz direct
dezvoltarea economic, att din prisma tiinei ct i din cea a inovaiei, ns acest lucru nu se
realizeaz de sine stttor ci numai mpreun cu ceilali factori de natur diferit : tehnici sau
economici i politici. Noile metode educaionale au n vedere un ctig educaional estimat din
cheltuielile alocate pentru cercetare-dezvoltare, training n management i administrare.
n rile cu economie dezvoltat sau a celor care au nregistrat creteri economice rapide
(Japonia, Taiwan, China), creterile veniturilor individuale din ultima perioad au fost puse pe
seama investiiilor educaionale. n SUA, E.F.Denison (1985) estimeaz c pentru lucrtorul
mediu, n perioada 1929-1982 , 25% din creterea venitului individual se datoreaz educaiei (cu
referire la colarizarea de natur tehnic sau formarea continu la locul de munc), creterea
colarizrii lucrtorului mediu, ntre 1929-1982, explic o ptrime din creterea venitului
individual n aceast perioad. El nu este n stare s explice restul creterii. mi place s cred c
acest lucru se ntmpl, n principal, pentru c el nu poate msura efectele asupra ctigurilor
provenite din mbuntirea sntii, a colarizrii la locul de munc i asupra altor feluri de
capital uman [26].
Prin aceste informaii, nc odat, se demonstreaz c acumularea capitalului uman n
timpul educaiei ct i abilitile dobndite la locul de munc reprezint n sine o valoare pentru
creterea salariului n viitor precum i efectul multiplicativ al capitalului uman. n figura 2.9
este prezentat procesul de transformare a cunotinelor i capitalurile personalului n capitalul
unei firme, respectiv efectul multiplicativ pe care-l genereaz capitalul uman.

81

Sntatea
Calificarea
Cunotinele

CAPITALUL
UMAN

Proprietatea intelectual
Capacitatea antreprenorial
Nivelul de cultur
Menaje
Calificarea

CEREREA DE MUNC
I CAPITAL UMAN

Statul
Organizaii necomerciale
Documentaii
Concursuri

EVALUAREA
CAPITALULUI UMAN

Atestri
Selectri
Educaia
Sntatea

INVESTIII N
CAPITALUL UMAN

Recalificarea i perfecionarea
Creativitatea
Evidena activelor nemateriale
Organizarea proceselor de munc

INCLUDEREA N
BUSINESS

Activitatea de afaceri
Activitatea creativ
Creterea salariului

PONDEREA
VENITURILOR DIN
BUSINESS

Royalty
Participarea la capital i profit

Fig.2.9. Efectul multiplicativ al capitalului uman


Sursa: elaborat de autor

Constatm c diferite cantiti de educaie i diferite nivele educaionale genereaz venituri


diferite, deci exist o strns corela ie ntre nivelul de instruire al indivizilor

i posibilit ile

lor ulterioare de a- i gsi un loc de munc, discutm despre o corela ie pozitiv ntre nivelul
calificrii unei persoane

i siguran a, respectiv remunera ia la locul de munc . Astfel,

diferitele structuri educaionale sunt rezultatul unor investiii specifice, ns ntre aceste
82

segmente exist conexiuni complexe. Investiia n capitalul educaional privit din prisma
corelaiilor antreneaz o serie de elemente care contribuie n final la creterea economic (figura
2.10).
Grad de ocupare
Investiia n
capital
educaional

Capital
educaional

Nivel de productivitate a muncii

Cretere
economic

Nivel al consumurilor i al
economiilor

Fig.2.10. Capitalul educaional ca premis a creterii economice


Sursa : V.Cojocaru, C.Feura. Educaia n abordare economic.Ed. ASEM, 2006, p.39

ntr-un studiu realizat n anul 2007 de ctre Olimpia Neagu a fost evideniat corelaia dintre cei
doi indicatori (PIB i indicele educaional) utiliznd coeficientul de corelaie a rangurilor
Spearman, avnd n vedere datele oferite de ctre OCDE. n urma calcului realizat a rezultat un
coeficient de corelaie rs=0,835947, semnificnd astfel o corelaie puternic ntre indicele
educaional i cel al PIB.
O alt problem ns o constituie fenomenul migra ionist respectiv a

migra iei

creierelor. Cum capitalul uman joac un rol foarte important n dezvoltarea economic a unei
ri, scurgerea de inteligen fr un feedback cu efect pozitiv duce la adncirea srciei. Din
perspectiva rii emitente, fenomenul de brain-drain nseamn o pierdere de investiii i poate
reduce att rata de cretere economic, ct i nivelul veniturilor. Unii savan i afirm ns c
acest fenomen are

i o serie de efecte pozitive. Efectele migra iei n ara de origine conduc la

o scdere a ratei omajului reducnd astfel dezechilibrele de pe piaa muncii. n acelai timp,
apar noi factori de cretere economic: transferul veniturilor migranilor i calificrile
mbuntite ale lucrtorilor care se ntorc. Pe de alt parte, n ara de destinaie, rezerva de
resurse umane crete, ceea ce duce la ncetinirea creterii salariilor i la creterea de capital.
Dup teoria clasic, procesul de migraie nceteaz atunci cnd plile pentru munc sunt egale n
ambele ri. Tranziia la economia de pia i ulterioara aderare a Romniei la Uniunea
European au crescut considerabil mobilitatea internaional a populaiei, respectiv a forei de
munc. Dup 1990 emigraia romneasc a atins cote foarte nalte, nregistrnduse o ncetinire
ncepnd cu anul 2004. n plus, odat cu deschiderea treptat a pieelor muncii din unele ri
europene pentru muncitorii romni s-a ntregistrat un important flux de for de munc dinspre
Romnia ctre alte ri din U.E. Contribuind la diminuarea ratei oficiale a omajului i a

83

presiunilor sociale aferente, avnd un rol important la echilibrarea balanei de pli externe
(datorit remitenilor) lucrtorii romni plecai n strintate constituie o important pierdere de
potenial de munc pentru Romnia. Aceasta cu att mai mult cu ct o parte nsemnat a
emigraei este format din for de munc nalt calificat. Migrarea creierelor reprezint o
pierdere pentru societate, deoarece banii investii n formarea capitalului uman nu pot fi
recuperai. Societatea pierde producia pe care ar fi putut-o realiza cu ajutorul indivizilor n
formarea crora a investit. Din punct de vedere fiscal, pierderea se reflect n susinerea
finanrii nvmntului public de care ar beneficia copiii emigrantului rmai n ar, a
sistemului de sntate de serviciile cruia ar beneficia familia emigrantului i de finanarea pe
principiul solidaritii, a sistemului de pensii. Adugnd la aceasta i pierderile de capital uman
datorate emigraiei obinem imaginea unui deficit de cretere i dezvoltare economic foarte
important.
n baza datelor oferite de ctre OECD s-a realizat o ierarhizare a rilor europene att dup
rata de activitate a persoanelor cuprinse n intervalul 25-64 de ani, ct i dup rata omajului, pe
nivel educaional superior.
n urma analizei datelor sus men ionate oferite de ctre OECD reies urmtoarele :
a) Dup rata de activitate: pe primele locuri se situeaz Danemarca cu o rata de ocupare
de 89,5% , Suedia cu o medie de 88,52% i Olanda cu 85,97 % iar la polul opus se situeaz
Italia cu o medie de 78,27%;

b) Dup rata omajului: rile n care se nregistreaz cea mai ridicat rat a omajului
pentru persoanele cu studii superioare sunt Spania cu o medie de 6,27%, Italia 4,05% i Frana
cu 3,90%. rile cu media ratei omajului cea mai mic sunt Danemarca cu 2,15%, Austria
2,1% i Olanda cu numai 1,92%, de fapt rile cu economie dezvoltat.
Din analiza acestor date concluzionm c nivelul educaional influeneaz fluxurile de pe
piaa muncii, iar persoanele a cror nivel de pregtire este mai ridicat beneficiaz de alte
oportuniti comparativ cu celelalte categorii.
Pe baza datelor prezentate, putem afirma, nc o dat, c stocul de capital uman constituie
un factor de cretere economic n condiiile economiei cunoaterii conform celor afirmate de
M. Blaug precum c rile a cror populaie deine niveluri ridicate de educaie i pregtire

profesional sunt cele mai productive din punct de vedere economic [136].
Relaia dintre compoziia capitalului uman i creterea economic a generat opinii diferite
deoarece capitalul uman este tratat din punct de vedere teoretic ca un concept omogen neexistnd
prea multe dovezi ale modului n care diferite tipuri de colarizare influeneaz creterea

84

economic. Avnd n vedere caracteristicile celor dou componente educaionale, respectiv


educaia formal i cea de pregtire profesional putem afirma urmtoarele:
1) educaia format prin cele dou componente ale sale, respectiv educaia de baz i
educaia teriar genereaz efecte distincte:
asupra bunstrii individului, datorate creterii productivitii muncii i a aspectelor

legate de calitatea vieii, respectiv a sntii ca efect direct a creterii nivelului de


cunotine ale individului;
asupra venitului;
transmite semnale ctre piaa muncii;
dezvolt abilitatea de a realoca resurse n concordan cu schimbrile economice;
prin intermediul educaiei teriare se creeaz i se dezvolt abiliti pentru difuzia,
interpretarea i aplicarea cunotinelor;
sunt generate ideile inovatoare care conduc la capacitatea de a susine noile industrii;
crete nivelul de trai al individului prin modificarea nevoilor de consum i prin atenia

sporit asupra sntii, nutriiei etc.


2) pregtirea profesional contribuie la creterea stocului de cunotine, a abilitilor i
deprinderilor;

3) salariile i productivitatea muncii cresc odat cu creterea experienei.


Corelaia ce se stabilete ntre nivelul de educaie al populaiei i veniturile obinute n
Romnia pe ansamblu este bine relaionat, determinat de factori precum vrsta (de regul, la
acelai nivel de educaie, cei mai tineri ctig mai puin dect cei mai n vrst), averi
motenite, abiliti existente dincolo de educaie formal (de exemplu cazul fotbalitilor de top
sau cel al unor antreprenori), inechiti distribuionale, furtul, etc. (figura 2.11).

ABILITI

Nivel
educaie

Venituri
obinute

VRSTA

AVERI MOTENITE

Fig. 2.11. Factorii de influen a corelaiei dintre nivelul de educaie


i veniturile obinute
Sursa: elaborat de autor

n economia inovaional dezvoltarea i evoluia capitalului uman au loc n condiiile


principiilor de dezvoltare durabil a economiei. Capitalul educaional, ca pilon central n
evoluia societii inovaionale, se regsete n indicele dezvoltrii umane. Astfel, rapoartele
85

anuale ale PNUD privind dezvoltarea uman, cuprind i indicele care cuantific nivelul de
dezvoltare al sistemului educaional EDI (rata de alfabetizare a adulilor i rata combinat de
colarizare ntre nivelele primar, secundar i teriar). Nivelul acestor indicatori, potrivit
Raportului Dezvoltrii Umane 2009-2010 i 2010-2011 pentru statele membre, prezint mari
diferenieri ntre anul 2008 i respectiv 2011. n 2008 primele poziii erau ocupate de ctre
Marea Britanie (0,995), Frana i Italia fiecare cu un indice de 0,992, ultimele poziionate fiind
Malta (0,953), Moldova (0,955), Romnia (0,965) i Letonia (0,966). Nu acelai lucru putem
afirma despre valoarea EDI pentru anul 2011. De aceast dat se observ o repoziionare a
rilor, primele locuri fiind ocupate de Irlanda (0,963), Slovacia (0,933) i Olanda (0,931). Pe
ultimele poziii se situeaz Malta (0,797), Luxemburg (0,771), Portugalia (0,739) i Moldova
(0,716). Romnia nregistreaz un indice de 0, 831 mai mic dect n 2008, ns ocup poziia 20
fa de 26 n anul 2008. Se observ i o difereniere ntre maxim i minim pentru cei doi ani
analizai. Dac n anul 2008 maximul era de 0,995, n anul 2011 acesta este de doar 0,963, iar
valorile minime nregistrate sunt de 0,953 n 2008 i de 0,716 n 2011. Trebuie s remarcm c
fa de anul 2008 n anul 2011 are loc o devalorizare a sistemului educaional la nivelul Uniunii
Europene i n Republica Moldova (Anexa 9).
Concret, rile cu un nivel ridicat de educaie au anumite avantaje fundamentale i anume
se pot adapta efectiv la provocrile i oportunitile globalizrii deoarece ntreprinderile din
aceste ri sunt mai flexibile i mai dinamice n adaptarea i adoptarea noilor tehnologii.
Legtura dintre dezvoltarea economic i nvmnt poate fi obinut i analizat prin
asocierea i analiza comparativ a factorilor legai de politica de dezvoltare regional i gradul
de participare a populaiei la educaie pe regiuni. ntr-un studiu realizat de ctre prof. Maria
Mcri, Mihaela Crivac i Sorina Rakos n lucrarea Economic Development, Broadening of

the Labor Market and Increasing Quality of Labor Forces, Economic Effects of the
Europeanization of Higher Education [137] se argumenteaz c cel mai nalt nivel de
participare la educaie se nregistreaz n acele state membre ale UE dezvoltate din punct de
vedere economic i unde politicile educaionale sunt primordiale. Cercetrile n domeniu
evideniaz influena contribuiei statului n adoptarea deciziei de continuare a studiilor, nivelul
i dinamica instruirii fiind condiionate ndeosebi de nivelul alocaiilor i subsidiilor, care se
constituie n prghii ale procesului de formare i adaptare profesional. Astfel de investiii ale
statului sporesc oferta potenial de for de munc superior calificat, implicit flexibiliznd
piaa muncii i asigurnd o mai bun adaptare a oamenilor la schimbrile ce intervin n zona
cererii de munc [138].

86

Decalajele de venit i de capital uman (educaie, sntate i abiliti) se reproduc n plan


regional i chiar comunitar. La nivelul Romniei judeele mai srace au n general o populaie
mai slab educat. Regiunile mai bogate sunt de regul cele care atrag o for de munc mai
calificat, devenind astfel i mai dispuse spre cretere i tinznd s devin i mai bogate.
n Romnia judeele cele mai bogate n capital uman sunt poziionate n Transilvania i nordul
Munteniei Timi, Arad, Cluj, Sibiu, Braov, Prahova, Arge i Bucureti, n timp ce n
Moldova doar oraul Galai se plaseaz puin peste media naional restul de judee ca Suceava,
Botoani, Vaslui prezentnd un grad ridicat de deficien

a capitalului uman. Capitalul

educaional este concentrat cu precdere n aceleai judee, mai urbanizate, neagricole, dar i
principale centre universitare, ca Iai i Constana i ele centre universitare cu tradiie.
Romnia, ca ar european, este receptiv la schimbrile care au loc n sistemul de

nvmnt continental i este deschis spre implementarea msurilor ce se impun pentru


armonizarea legislaiei n domeniu, pentru construirea spaiului european unic al nvmntului
superior. Un factor determinant n procesul de maximizare a potenialului de capital uman l
constituie rspndirea integral, corect i general a sistemului de nvare pe ntregul teritoriu
Romniei, att n mediu urban ct i n cel rural. Acest fenomen se poate susine prin proiecte
guvernamentale, implicarea statului n educaia i formare profesional.
Continuarea progreselor n acumularea capitalului uman obinute n perioada 2002-2005
este garania dezvoltrii pe termen lung a economiei romneti. De aceea, politica fiscal va
trebui s sprijine n continuare acumularea capitalului uman, cu att mai mult cu ct pierderile n
viteza de dezvoltare economic, cauzate de sporul negativ al populaiei de 0,5% ct se
preconizeaz pn n 2015, pot fi considerabile.
nregistrarea de creteri economice la nivelul unei ri, adic de sporirea productivitii,
competitivitii i a veniturilor, pot avea loc acolo unde sistemul tiinific de nvmnt va fi
privit ca i resursa a productivitii de capital uman iar grija pentru sntatea individului va
ocupa un loc primordial n preocuprile organismelor sale.
n contextul economiei inovaionale, tiina economic consider sntatea uman alturi
de capitalul educaional, ca fiind un bun suprem ce ndeplinete att funciile bunurilor de
consum, ct i pe cele ale bunurilor de capital.
Sntatea uman este un bun economic, n sensul c ea este produs i reprodus mereu de
om, interacionnd cu mediul, comunitatea i organizaiile unde triete i muncete. Prin
consumarea sntii umane aceasta produce satisfacii indivizilor umani, n funcie de care
acestea sunt n msur s epuizeze celelalte bunuri de consum de care are nevoie individul.

87

Consumul succesiv de sntate uman conduce spre sfritul vieii la abateri de la limitele
normale de evoluie din perioadele de tineree i maturitate.
Sntatea uman este bun de capital (investiii) aceasta rezid din faptul c sntatea
uman dureaz o perioad ndelungat de timp, deprecierea ei nu are loc n mod rapid. Sntatea
uman este folosit de ctre individ pentru a produce venituri, factorul economic se integreaz ca
substan producnd astfel satisfacii individului. n opinia economistului Mocua D. ntre
economie i sntatea uman, din aceast perspectiv, exist o interaciune deplin, prin
sntatea uman finalizndu-se n ultim instan calitatea economic i capacitatea de
performan a capitalului uman, care este multiplicat de investiia n educaie i pregtirea
profesional.
n alocarea de resurse pentru producerea de sntate de ctre indivizi apar o serie de
variabile cum sunt vrsta, salariul, educaia cu un rol deosebit n aprecierea eficienei investiiei
n sntate [52].
mbuntirea strii fizice i emoionale a lucrtorilor, prin investiiile n domeniul
sntii, mrete perioada pe parcursul creia se beneficiaz de ctiguri i contribuie la
creterea productivitii lucrtorilor, firmele ncaseaz venituri mai mari i i permit s plteasc
mai bine salariaii din aceast perspectiv starea de sntate o putem considera ca fiind un stoc
de capital durabil. O cretere a stocului de capital pentru sntate poate fi astfel considerat ca

fiind o investiie. Investiia n sntate (Is) este o funcie de serviciile de sntate (Ss), de timpul
alocat ngrijirii sntii (Ts) i de nivelul de educaie a fiecrui individ (Ne). Deci:

Is = f (Ss, Ts, Ne)

(2.1)

Teoria capitalului uman acord o deosebit importan variabilei timp, pornind de la


mprirea timpului disponibil (Td) de care beneficiaz un individ. O parte din acesta este alocat
obinerii de venit, n calitate de timp de munc (Tm), o alt parte se folosete pentru
mbuntirea sntii (Ts), din ceea ce rmne, o alt parte se folosete pentru a produce acas
bunurile necesare sntii (Tp) iar ultima parte se pierde ca timp de mbolnvire (T).

Td = Tm + Ts + tp + T

(2.2)

Din perspectiva alocrii timpului disponibil al individului putem concluziona c sporirea


timpului destinat mbuntirii sntii are ca efect micorarea numrului de zile de mbolnvire
i sporirea stocului de sntate. Randamentul unei investiii n sntate poate fi apreciat, n
aceast viziune, ca fiind valoarea monetar obinut ca urmare a scderii numrului de zile de
boal.

88

Starea de sntate reprezint o important surs pentru dezvoltarea individual. Cu ct un


individ este n parametrii optimi de sntate, cu att randamentul acestuia este mai mare, ceea ce
implicit va conduce la obinerea unui venit consistent. n aceeai manier, deprecierea strii de
sntate a unui individ, conduce la diminuarea forei de munc, ce va avea influena negativ
asupra strii sale sociale. Pe de alt parte, srcia, ca factor nociv al societii, poate duce la
degradarea stocului de capital uman, prin obstrucionarea cheltuielilor de ntreinere i dezvoltare
a individului. Putem afirma c toate aceste elemente pot intra ntr-un cerc vicios, ceea ce va duce
la o srcie permanent. Ea nu este un scop n sine, ci doar o condiie a calitii vieii i un mijloc
prin care persoanele particip la dezvoltarea economic i social.

Aceast dezvoltare este

dependent de sntatea celor ce particip la procesul productiv i la viaa cultural.


Starea de sntate, capitalul biologic, depinde n mare msur de capitalul educaional,
studiile reliefnd faptul c indivizii cei mai educai vor opta pentru servicii medicale de sntate,
acetia nelegnd rolul important al strii de sntate n eficiena lor profesional, i nu numai,
selectnd astfel alternativele cele mai adecvate astfel nct s se menin sntatea n parametrii
optimi.
n condiiile crizei economice mondiale apare o nou paradigm i anume persoanele cu
nivel ridicat de pregtire se afl n imposibilitatea accesrii serviciilor medicale datorit
resurselor financiare reduse, conducnd astfel la deteriorarea calitii capitalului uman, la
reducerea productivitii acestora cu efecte directe i implicite asupra strii economiei.
Ca stare normal de existen i evoluie a vieii putem afirma c sntatea este considerat
ca un criteriu de performan. Ea poate fi definit din punct de vedere biologic, psihologic, social
i economic. n acest sens n Anexa10 am prezentat determinanii strii de sntate n viziunea
economitilor Cristina Drgoi i Dumitru Miron din cadrul ASE Bucureti n care stilul de via,
factorii genetici, factorii socio-economici, condiiile de mediu precum i infrastructura sanitar
contribuie ca un tot unitar la nivelul strii de sntate a individului i a societii.
Ceea ce trebuie remarcat este faptul ca sntatea nu poate fi separat de dezvoltarea
economic i de calitatea vieii. Relaiile dintre sntate, economie i progres sunt complexe i se
afl ntr-o interdependen continu ntr-o economie inovaional, unde cunoaterea, creativitatea
i cunotinele aprofundate determin, dar n acelai timp sunt determinate, de sntatea
individului. Cu ct sntatea este n parametrii ct mai ridicai, cu att individul are
predispoziie la procesele inovative, la distrugere creativ generatoare de noi performane
economico-sociale.
Principalele efecte ale dezvoltrii economice au fost iniial industrializarea i teriarizarea,
printr-o ameliorare a condiiilor de via. Ulterior, educaia i informaia au fost factorii care au
89

dus la schimbri n modul i comportamentul de via. Relaia ce se stabilete ntre sntate i


dezvoltarea economic din perspectiva calitii vieii este prezentat n Anexa 11.
Teoria capitalului uman aplicat la sntate evideniaz faptul c un consumator de
sntate este n acelai timp i un productor de sntate. Ceea ce trebuie remarcat este faptul

c nu se poate separa consumul de sntate de producia de sntate, individul fiind implicat n


ambele procese simultan.
La nceputul mileniului III, n Romnia principalii indicatori ai strii de sntate reflect
urmtoarele aspecte:
a) Sperana de via la natere indicator sintetic de evaluare absolut dependent de
dezvoltarea socio-economic a rii, nivelul de trai i tradiiile culturale n ceea ce privete
tratamentul medical reflectnd-o efectul ngrijirilor medicale acumulate de-a lungul mai multor
ani, ne arat n anul 2008 c pentru brbai sperana de via a fost de 70 ani iar pentru femei de
77 ani, respectiv de 73 ani ca medie, indicator sub cel propus de ctre OMS respectiv 69 ani
pentru brbai i 76 ani pentru femei i mai mic, comparativ cu alte state din UE (Italia 82 ani
sau 81 n Suedia). n clasamentul realizat pentru statele membre ale UE, Romnia ocup poziia
25 din 27 de state.
b) Natalitatea este o component pozitiv a micrii naturale a populaiei i reprezint
frecvena nou-nscuilor vii n populaia unei ri. Ea este influenat de mediul socio-cultural,
rata cstoriilor, rata divorurilor, cauze medicale, boli cromozomiale i genetice, cauze
endocrinologice, reflectnd deopotriv i efectul educaiei, progresului medicinii i dezvoltrii
sistemului sanitar. Din statele membre ale UE i Republica Moldova variaii se nregistreaz
doar n cazul unor ri precum Bulgaria, Cehia, Danemarca, Letonia, Lituania, Portugalia i
Luxemburg. Comparativ cu alte state din Europa, Romnia se ncadreaz n media european a
indicelui natalitii de aproximativ 11,3, cu excepia rilor: Republica Ceh, Danemarca,
Portugalia i Luxemburgului care nregistreaz un regres de 1,00 la mia de locuitori, avnd n
vedere datele comparative pentru anii 2008 i 2009 oferite de ctre Banca Mondial n 2011
(tabelul 2.4).
Tabelul 2.4. Situaia indicelui natalitii n Europa
Luxemburg
ara
Portugalia
ROMNIA
Bulgaria
Republica Ceh
Danemarca
Republica Moldova
Letonia
Lituania

12
11
Indicele natalitii (la o mie de locuitori)
10
9
Anul 2008
Anul 2009
10
10
10
11
12
11
12
11
12
12
10
11
10
11

90

-1,00
Variaia
-1,00
0
+1,00
-1,00
-1,00
0
+1,00
+1,00

Sursa: date prelucrate de autor dup The World Bank 2011


(http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN/countries)

c) Mortalitatea reprezint o comportare negativ a micrii naturale fiind un fenomen


demografic al deceselor ntr-o perioad data i pentru o populaie dat. Datele sunt similare n ce
privete mortalitatea infantil i cea nregistrat la vrste fragede. n rile Europei de vest, ratele
sunt de aproape dou ori mai mici dect n rile ex-comuniste. Acest indicator situeaz
Romnia printre rile europene cu cea mai mare mortalitate. Caracteristicile generale ale

mortalitii n Romnia sunt: decesele provocate de afeciunile hepatice, ceea ce plaseaz


Romnia pe locul 4 n UE, bolile aparatului respirator, accidente, traumatisme (locul 2 n Europa
la mortalitatea n urma accidentelor rutiere), creterea mortalitii n V i SV Romniei prin
mbtrnirea populaiei, bolile cardiovasculare, unde n ar 2 din 3 romni sufer de diferite
afeciuni cardiologice, comparativ cu media n rile Europene de 1 din 3.
d) Informaiile privind indicatorii care reflect msura n care ngrijirea medical la care
are acces marea majoritate a populaiei pentru a fi asigurat o stare bun de sntate, respectiv
rata mortalitii, rata mortalitii infantile i rata natalitii pentru Romnia n intervalul 19932008, perioad caracterizat, la nivel macroeconomic, att de perioade de recesiune(1997-1999;
2009-n prezent) i perioade de revenire (1993-1996) i de cretere (2000-2008) sunt prezentate
n figura 2.12.
30
25
20
15
10
5
0

ratamortalitii

199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12

12

12

13

12

12

10

10

12

12

12

12

12

12

ratamortalitaiiinfantile 23

24

21

22

22

20

15

16

16

14

14

17

15

14

12

11

10

ratanatalitii

11

10

11

11

11

10

10

10

10

10

10

11

Fig. 2.12. Indicatorii strii de sntate n anii 1993-2009


Sursa: date prelucrate autor dup: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2011

Din datele prezentate se observ c natalitatea a avut un nivel foarte sczut ceea ce face ca
descendena final a generaiilor tinere s se ndeprteze tot mai mult de nivelul necesar
nlocuirii simple a generaiilor. n anul 2009, numrul de nscui-vii (222,4 mii) a crescut cu 29
mii fa de anul 2006, iar rata natalitii a ajuns la 10,4 nscui-vii la 1000 locuitori.
Totodat rezult o rat foarte ridicat a mortalitii generale i infantile. n anul 2009 s-au
nregistrat 257,2 mii decese, cu 0,9 mii persoane mai puine dect n anul 2006, rata mortalitii
generale de 12,0 decese la 1000 locuitori a fost egal cu anul 2006.

91

n anul 2009 s-au nregistrat 2,3 mii decese sub un an, rata mortalitii infantile fiind de
10,1 (n scdere fa de valoarea nregistrat n anul 2006). Scderea mortalitii infantile s-a
nregistrat pe seama diminurii mortalitii infantile neonatale, neonatale precoce i a mortalitii
postneonatale, att n mediul urban, ct i n mediul rural. Cu toate acestea, rata mortalitii
infantile din Romnia rmne n continuare una dintre cele mai mari din Europa.
Din punct de vedere al investiiei n sntate respectiv a cheltuielilor pentru sntate ca
pondere din PIB, de asemenea Romnia ocup ultimul loc n clasament cu un procent de
aproximativ de dou ori mai mic (4,7) dect media rilor UE de respectiv 8,02.
n concluzie, evoluia acestor indicatori ne permite s constatm c trim ntr-o societate
n care lipsa resurselor economice, defectuoasa distribuie a celor care exist, neacordarea
ateniei necesare i prioritii n cadrul planificrii i alocrii resurselor de sntate sunt
principalele cauze care fac ca Romnia s se plaseze pe ultimele locuri din Europa, n ceea ce
privete starea de sntate. O influen negativ major o are cadrul politic. Astfel, n Romnia,
sntatea a ajuns s fie un domeniu mai puin prioritar, deoarece investiia n sntatea populaiei
aduce roade pe termen lung i nu rezultate pe termen scurt, cu impact electoral.
n acest context, trebuie totui nominalizat Programul de Evaluare a Strii de Sntate a
Populaiei (2007) [139]. Scopul declarat al acestui program a fost de a stabili ponderea n rndul

populaiei a factorilor determinani pentru bolile cu impact major asupra strii de sntate a
acestora precum i diagnosticarea precoce i monitorizarea acestor boli pentru evitarea deceselor
premature. De asemenea s-a urmrit mbuntirea strii de sntate a populaiei prin prevenirea
bolilor cu impact major asupra sntii i nu n ultimul rnd alinierea Romniei la standardele
Uniunii Europene privind durata medie de via.
n baza celor prezentate putem afirma c investiiile n educaie i sntate, transfer de
tehnologie, cercetare-dezvoltare i nu n ultimul rnd inovarea sunt factorii complementari ai
stabilitii macroeconomice ntr-o economie n tranziie care se dorete a fi de succes, acestea
reprezentnd pilonii pentru realizarea unei creteri economice i a unei dezvoltri durabile n
viitor.
Investiia n capitalul uman este una din cele mai rentabile i trebuie s reprezinte o
prioritate pentru orice comunitate care se nscrie pe calea dezvoltrii economico-sociale durabile.
n Romnia se au n vedere o serie de proiecte de investiii n educaie acestea viznd, n
principal, urmtoarele aspecte:

mbuntirea calitii nvmntului prin adoptarea curriculei colare i


universitare pentru sectoarele cu potenial economic i social de perspectiv;

dezvoltarea unui sector propriu de cercetare tiinific;


92

pregtirea managerilor pentru gestionarea economiei sustenabile [140];

pregtirea specialitilor pentru construcia i reconstrucia economiei sustenabile.

Dezvoltarea economic a Romniei va depinde n principal de investiiile n:

cercetare-dezvoltare;

inovaiile tehnologice.

Din acest motiv, Parlamentul European, n cadrul Proiectului de raport privind viitorul
demografic al Europei, ndeamn statele membre la o abordare global i calitativ a resurselor
umane, ncurajeaz investiiile n educaie i formare pentru a mbunti nivelul formrii de
baz al tinerilor, ca o garanie a capacitaii lor de a se adapta n viitor, investiii care s prevad i
msuri de sprijin pentru integrarea profesional a tinerilor la nceput de carier i de asisten n
ceea ce privete parcursul profesional pe durata ntregii viei active. n acelai document se
propune definirea ciclului de via activ de aproximativ 40 de ani [141].
n procesul de investiie n individ trebuie evideniate urmtoarele particulariti ale
acestor investiii:
1. Pe msura acumulrii capitalului uman, venitul crete pn la momentul atingerii
performanelor maxime n activitatea lucrativ.
2. Uzura capitalului uman se determin n primul rnd prin gradul de uzur fizic a
organismului i n al doilea rnd prin gradul de uzur moral, determinat de nvechirea
cunotinelor i modificarea educaiei primare.
3. Caracterul i formele de investiie n individ sunt determinate de particularitile istorice,
naturale, culturale i tradiii, (nivelul educaiei i alegerea profesiei copiilor n mare msur
depind de tradiiile de familie i nivelul de educaie a prinilor).
4. Gradul ridicat de risc al acestor investiii duc la imposibilitatea garantrii rezultatelor
scontate.
Pe ansamblu, analiza efectuat ne red o imagine a importanei acordate sistemului
educaional i a celui de sntate din fiecare din aceste ri i a modului n care guvernele statelor
respectiv au contientizat c educaia reprezint asigurarea necondiionat a dezvoltrii societii.

2.3. Dinamica investiiilor n capitalul uman: analiz comparativ Romnia


versus Republica Moldova

Extininderea celui de al II-lea val al progresului tehnico- tiin ific a condus la


paradigma tehnologiei informa ionale, ce cuprinde toate sferele
industriale modificnd astfel scara, dinamica

i ramurile economiei

i con inutul intern. n condi iile economiei


93

inova ionale cuno tin ele

i abilit ile specializate devin principala surs

dezvoltrii produc iei materiale

i nemateriale

reformelor economice att n Romnia ct

i factor cheie a

i a dezvoltrii economice durabile n perioada


i n Republica Moldova. Cuno tin ele

experien a ob inute anterior s-au devalorizat major. Pia a muncii actualmente prezint noi
cerin e fa de calitatea for ei de munc, ceea ce conduce la necesitatea acumulrii capitalului
uman ntr-un nou proces. Problema capitalului uman
extins

i a investi iilor n acesta este deosebit de

i cuprinde problemele educa iei, ocrotirii snt ii, problemele sociale, ale sistemului

de pensionare, etc. n ultimii ani una din problemele n discu ie o reprezint deficitul cadrelor
calificate. Dezvoltarea Romniei

i Republicii Moldova pe calea inova ional este determinat

de dezvoltarea for elor de produc ie. n politica inova ional a statelor recunoa terea acestui
factor se manifest prin organizarea pregtirii speciali tilor pentru comercializarea rezultatelor
activit ilor de cercetare, dezvoltare

i inovare.

Eficiena investiiei n capitalul uman a cunoscut n literatur mai multe forme de


exprimare: randament economic sau rata intern de recuperare a investiiei n capitalul uman
[142], rata marginal de recuperare, rata privat de recuperare sau rata social de recuperare
a investiiei n capitalul uman. Investiia nu produce aceleai beneficii la toate nivelurile
sistemelor de educaie i formare.
Rata beneficiului att pentru persoane (beneficiu privat), ct i pentru societate (beneficiu
social) variaz n funcie de ar i de genul persoanei. Ratele diferite de beneficiu pot reflecta
deficiene ale pieei muncii (omajul printre cei cu calificare sczut sau imigrani, rigiditate n
negocierea salariului, nivelul sczut al angajrii personalului de gen feminin etc.) i niveluri
diferite de investiii (investiiile ridicate diminueaz beneficiile marginale i trag n jos
beneficiile medii). Beneficiul total (privat i public) pentru un brbat care i-a completat studiile
liceale cu studii superioare depete 500.000 USD n Italia, Portugalia, Regatul Unit. n
medie, conform datelor prezentate n Education at a Glance 2010 OECD INDICATORS, n
rile OCDE, beneficiul total depete 335.000USD. Estimrile curente pentru Uniunea
European arat c beneficiile investiiilor tind s fie mai coborte n rile nordice i mai
ridicate n Regatul Unit i Irlanda, iar beneficiile pentru femei sunt mai ridicate dect cele
pentru brbai. Comparnd ratele estimate ale beneficiului la diferitele stadii ale sistemului de
educaie, (68.000 pentru nvmntul liceal i respective 145.000 pentru nvmntul superior)
reiese c educaia liceal devine nivelul de baz al educaiei pentru societatea cunoaterii. Este
evident c durata (i astfel costurile) perioadelor de omaj scade substanial, odat cu creterea
colarizrii de la educaia gimnazial la cea liceal.

94

Din punct de vedere economic orice decizie de a investi are n vedere o estimare att a
costurilor ct i a beneficiilor. Pentru investiia n educaie, analiza costurilor are n vedere
colarizarea, rechizitele colare, manualele concretizate n costuri directe, dar i costurile de
oportunitate.
n funcie de stadiul de dezvoltare uman, respectiv de IDU (indicele dezvoltrii umane) a
diverselor ri ale lumii, sunt stabilite prioritile n cadrul bugetelor guvernamentale n privina
cheltuielilor publice legate de formarea capitalului uman, respectiv pentru educaie i sntate.
Se evideniaz asocierea direct dintre nivelul de dezvoltare i ponderea din PIB a cheltuielilor
alocate formrii i sntii capitalului uman, rezultnd c naiunile care au considerat educaia i
sntatea ca prioriti n strategiile lor de dezvoltare (Irlanda,Suedia,Olanda, Frana etc.,
Romnia situndu-se pe ultimele poziii att la cheltuielile alocate sntii ct i educaiei de
respectiv 3,4% din PIB), se afl n ealonul rilor cu dezvoltare uman ridicat (Anexa 12).
n continuare ne-am propus s realizm o analiz comparativ ntre Romnia i Republica
Moldova privind investiiile n capitalul uman, respectiv n cel educaional. Decizia de a analiza
cele dou

ri a avut n vedere particularit ile na ionale comune, faptul ca cele dou state au

fcut parte din cadrul


din

rilor comuniste

i datorit faptului ca Republica Moldova este una

rile al crui obiectiv l reprezint integrarea n Uniunea European.


n Romnia efectele negative ale perioadei de tranziie, care au fost mai evidente n

sistemul economic, dar nu mai puin importante n cel social, s-au manifestat i n ceea ce
privete educaia. Cronicizarea deficitului de resurse financiare, srcia populaiei, dezordinea i
indisciplina din economie i societate, criza moral i deruta n faa unor schimbri a cror
direcie nu este ntotdeauna sesizabil i clar, au afectat condiiile de desfurare ale procesului
educaional starea infrastructurii, dotarea unitilor, asigurarea cu personal didactic i
motivarea acestuia i calitatea actului educativ, punnd obstacole n calea realizrii reformei n
nvmnt. Paradoxul apare n situaia n care teoria economic a demonstrat c n perioadele
de criz economic populaia se ndreapt ctre studiu, ctre ridicarea nivelului educaional, iar
n Romnia anului 2011 acest lucru este absolut de nerealizat avnd n vedere politicile statului
i respectiv situaia economic. Datorit inegalitilor existente pe plan social i economic (avere
i instruire), persoanele care nu dispun de venituri suficiente nu au posibilitatea s aspire la o
instruire superioar i nici la venituri mai mari pe parcursul vieii active. Conform lui Cosmin
Marinescu n lucrarea Educaia: perspectiva economic [143], Este un fenomen similar

bulgrelui de zpad deoarece starea de pauperitate i de maleducation sporete de la o


generaie la alta.

95

Gradul de cuprindere n nvmnt (raportul dintre numrul elevilor dintr-o anumit

grup de vrst, indiferent de nivelul de educaie i totalul populaiei de aceeai grup de vrst)
a fost puternic influenat de efectele negative ale tranziiei, consecina fiind reducerea participrii
la educaie att n Romnia ct i n Republica Moldova.
Tendinele demografice negative nregistrate ncepnd din primii ani '90 (concretizate n
reducerea ratei natalitii, creterea ratei mortalitii i, implicit, reducerea sporului natural i a
ratei medii anuale de cretere a populaiei), dei au nceput s se amelioreze n anii 2000, au
generat reducerea populaiei n vrsta de colarizare (populaia de 3-23 ani) din Romnia, n
perioada 2000-2006 reducerea fiind de 1006,6 mii persoane (de la 6625,5 mii la 5618,9 mii), ns
n anul colar 2007-2008 populaia n vrsta de colarizare a crescut cu aproape 48.000 fa de
anul 2006-2007, ajungnd astfel la cifra de 5666,9 mii iar pentru anul 2009/2010 a ajuns la un
numr de 4564,8mii. ceea ce reflect o scdere fa de perioada 2006/2007.
Concomitent cu scderea populaiei n vrst de colarizare s-a produs i reducerea cu
206,8 mii persoane a populaiei cuprins n sistemul de educaie: de la 4459,8 mii n anul colar
2004/2005 la 4343,0 mii n anul colar 2006/2007 dup care se nregistreaz o cretere n anul
2007/ 2008 la 4405 mii urmnd o tendin de scdere pentru urmtorii ani i ajungnd astfel n
2009/2010 la 4177,0 mii.
Populaia precolar, grupa de vrst 3-6 ani nregistreaz acelai trend cresctor de la
72,3% la 81,9% n anul colar 2009/2010.
Pentru categoria 7-10 ani se nregistreaz un trend linear pn n anul colar 2006/2007
dup care urmeaz un regres ajungndu-se la 94,5% n anul colar 2009-2010.
La grupa de vrst 11-14 ani, populaia ce urmeaz o form de nvmnt nregistreaz o
evoluie cresctoare pn

n anul colar 2005/2006 de respectiv 96,2 %

dup care se

nregistreaz un regres de pn la 94,5% n anul 2009/2010. La aceast grup diferena


nregistrat este cea mai mic de respectiv 1,3%

ntre valorile nregistrate n anul colar

2000/2001 i 2009/2010.
Rata de participare la educaie are o tendin cresctoare dup vrsta de 14 ani respectiv
pentru intervalul 15-18 ani de la 73,9 % n anul colar 2000/2001, pn la 81,3% n anul colar
2009/2010. Pentru grupa 19-23 ani i peste, cifrele ne arat o tendin cresctoare de la 36,4% n
anul colar 2000/2001, la un maxim de 63,8% pentru anul colar 2007/2008, dup care se
nregistreaz o scdere brusc n anul colar 2009/2010.
Depopularea colilor i universitilor vine n contextul n care Romnia se afl pe ultimele
locuri din Europa n privina raportului dintre numrul de elevi i studeni cuprini n sistemul de
nvmnt i numrul total al populaiei cu vrsta ntre 3 i 29 de ani. Concret, rata de
96

participare la toate nivelurile de educaie nregistrat de Romnia este de numai 56%, n


condiiile n care media UE este de 63% pentru anul 2010.
Dei tendina general este de reducere a populaiei, evoluiile demografice se reflect n
mod diferit la nivelul segmentelor de populaie colar cuprinse n diferitele niveluri de
nvmnt, date fiind ratele diferite de cuprindere specifice, pe vrste, sau pe ansamblul
grupelor de vrsta corespunztoare respectivelor niveluri de educaie.
Reducerea efectivelor colare corespunztoare nvmntului primar i gimnazial, care va
mai continua i n urmtorii ani (dar cu un ritm mai redus), conform prognozelor demografice, a
antrenat i va mai antrena consecine la nivelul resurselor umane, sub aspect cantitativ, i chiar n
ceea ce privete proiectarea reelei colare, n special n mediul rural.
n Republica Moldova dezvoltarea capitalului uman a fost destul de contradictorie n
ultimii ani: cu tendine pozitive n ceea ce privete accesul la educaie i tendine negative n
privina calitii studiilor i performanei capitalului uman, dup cum se afirm n Raportul de
ar elaborat de ctre Expert Grup n 2010. Capitalul uman este printre puinele resurse care
ofer un avantaj comparativ Republicii Moldova. i totui, dac fora de munc nu este
specializat n domeniile solicitate de poteniali investitori ofertani ai locurilor de munc
capitalul uman rmne a fi o resurs nevalorificat. n anul 2011 n nvmntul superior
numrul absolvenilor a constituit 27,8 mii persoane, n descretere cu 1,1 % fa de anul 2010.
n numrul total al absolvenilor instituiilor de stat, 8,4 mii persoane sau 37,9% au studiat cu
finanare bugetar.
Dac rata de alfabetizare a crescut de la 97,9% n 1999 la 98,9 % n anul 2008, acesta se
datoreaz schimbrilor demografice, adic a reducerii numerice a populaiei nscute nainte de
1991. n aceeai msur populaia cuprins n nvmnt a cunoscut o tendin descresctoare n
intervalul 2007-2010 de la 641,5 mii n anul colar 2007/2008 la 579,8 mii n anul colar
2009/2010.
Gradul de cuprindere n nvmnt pe trepte de educaie este foarte variabil:

pentru nvmntul preuniversitar acesta s-a majorat de la 71,1% n anul colar


2007/2008 la 74% n anul 2009/2010;

n nvmntul primar

se nregistreaz un regres ajungndu-se n anul colar

2009/2010 la 87,6%;

pentru nvmntul gimnazial se nregistreaz de asemenea o scdere de la 85,6% la


84% n anul colar 2009/2010.

97

Situaia comparativ privind gradul de cuprindere n nvmnt n anul colar 2009/2010


pentru Romnia i Republica Moldova este prezentat n figura 2.13 i ne reflect aceeai
tendin pentru ambele ri.

Fig. 2.13. Gradul de cuprindere n nvmnt n anul colar 2009/2010


Sursa: elaborat de autor n baza datelor INS i BNS

Participanii la educaie n nvmntul superior au urmat un trend descresctor, deoarece


economia se afla n recesiune imediat dup 1991. Dup anul 2000, n contextul revenirii
economice din Republica Moldova, participarea n nvmntul superior a crescut, ajungnd n
anul 2009/2010 la 105,78 mii.
Relaia care se stabilete ntre investiia n educaie i dezvoltarea capitalului uman trebuie
abordat i din prisma cheltuielilor publice, respectiv a politicilor guvernamentale privind
dezvoltarea capitalului educaional.
n Romnia cheltuielile publice alocate educaiei intesc spre 6% din PIB pentru anul 2014,
ns dac analizm situaia din alte ri, observm urmtoarele: la nivelul Organizaiei pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD ), procentul mediu este de 5.3%, Germania alocnd
4.4%, Italia 4.7%, UK i SUA cte 5.5%, iar Polonia i Ungaria 5.3%, respectiv 5.4%. n
Romnia, n anul 2007 a fost alocat 4,25% din PIB, n 2008 procentul alocat acestui sector a fost
de 6%, peste media european, iar pentru anul 2009 de 4,5%. ns raportarea la PIB
distorsioneaz imaginea de ansamblu pentru c nu ponderea n PIB este important atunci cnd
analizam dac o ar acord sau nu prioritate domeniului educaiei, ci ponderea cheltuielilor cu
acest domeniu n total cheltuieli publice. n figura 2.14 este prezentat ponderea bugetului
educaiei n total cheltuieli publice precum i a angajailor n educaie n total populaie activ
pentru anul 2008 n Romnia.

98

Fig.2.14. Ponderea bugetului educaiei n total cheltuieli publice


Sursa: http://businessday.ro/01/2010/

Cheltuielile pentru educaie n Republica Moldova au atins recordul de 9,5% din PIB,
media european fiind de 5,5% din PIB, fr ca s produc un impact economic i social
semnificativ. Acesta a avut un trend cresctor din anul 2007 de la aproximativ 7%, la 9,5% n
2009 (figura 2.15). n anul 2009, alocrile financiare pe elev n nvmntul secundar
profesional au constituit 10224 lei, ceea ce este cu 15% mai mult dect n nvmntul mediu de
specialitate (8709 lei/elev/an) i cu 33,5% (6802 lei/student/an) mai mult dect n nvmntul
superior [144].

Fig.2.15. Evoluia cheltuielilor cu educaia n Republica Moldova


Sursa: Raport de ar, Fundaia European pentru Instruire, Expert Grup, Chiinu, 2010

Urmrind evoluia cheltuielilor cu educaia ca pondere n PIB la nivelul celor dou ri n


intervalul 2007-2009 constatm c acestea nregistreaz creteri doar n Republica Moldova ceea
ce demonstreaz c la nivel guvernamental investiia n capitalul uman reprezint o prioritate nu
doar legislativ ct i la nivel executiv n timp ce n Romnia exist doar dorina de a atinge
pragul de min 6%, considerat ca fiind oportun pentru dezvoltarea societii (figura 2.16).

99

Fig. 2.16. Evoluia cheltuielilor cu educaia ca pondere n PIB


pentru perioada 2007-2011
n Romnia educaia a rmas doar la nivel declarativ obiectiv naional prioritar, precum i
n ceea ce privete modalitile de gestionare. Dac la legislaie se vor aduga o cretere
economic constant, resurse financiare n raport cu nevoile sistemului i experien i
perfecionare n gestionarea acestora, considerm c sistemul de nvmnt romnesc are anse
ridicate de a deveni unul performant.
Avnd n vedere c investiia n educaie genereaz att costuri ct i beneficii, analiza
costurilor de oportunitate, care relev posibilele ctiguri pe care individul le-ar fi obinut dac
nu ar fi continuat procesul de formare i s-ar fi integrat pe piaa muncii, se justific n condiiile
actuale.
Din prisma costului de oportunitate vizm s realizm o analiz a unor aspecte ale acestuia,
pe care le presupune urmarea de ctre un individ a unui program de educaie.
Pentru analiz s-a realizat un sondaj de opinie n rndul elevilor claselor a XII a din cadrul
Colegiului Gheorghe Asachi, profil servicii, domeniul de baz turism i alimentaie, Colegiul
Unirea- profil real i uman i Colegiul Mihail Koglniceanu profil servicii, domeniul de
baz economic, toate din oraul Focani, n anul colar 2010-2011 (Anexa 13). Eantionul este
format din totalitatea elevilor claselor a XII a din cadrul celor trei colegii mai sus menionate,
fiecare dintre acestea avnd specializri diferite, n anul colar 2010-2011. Mrimea acestuia s-a
stabilit conform foilor matricole din cadrul fiecrei uniti de nvmnt. n cadrul celor trei
colegii au fost nregistrai 452 elevi la clasele a XII-a.
Obiectivele cercetrii s-au concretizat n: determinarea opiunilor absolvenilor de liceu,

cunoaterea opiniei absolvenilor de liceu cu privire la necesitatea continurii studiilor,


cunoaterea opiniilor absolvenilor cu privire la durata studiilor pe care doresc s le urmeze,
determinarea probabilitii gsirii unui loc de munc dup terminarea studiilor liceale,
cunoaterea opiniilor absolvenilor cu privire la oferta pieei muncii, compararea beneficiilor

100

anticipate de pe urma alternativelor. Statistica ntrebrilor relevante i rezultatele msurrii cu


scala respectiv sunt prezentate n Anexa 14.
Aceast cercetare i-a propus s determine: Opinii i atitudini ale elevilor cu privire la
opiunile pe care le au dup absolvirea liceului. n urma acestei cercetri s-au desprins
urmtoarele concluzii:

49,68 % dintre respondeni doresc s-i continue studiile, iar absolvenii care au domiciliul
n mediul urban exprimndu-i dorina n mod expres, respectiv 37,10 % . Acest lucru
demonstreaz c factori precum educaia prinilor, ocupaia acestora, elementele de
tradiie sunt determinani ai deciziilor educaionale.

58,80% dintre respondeni consider absolut necesar s-i continue studiile fiind contieni
de oportunitile pe care acestea le ofer pentru viitor.

n ceea ce privete posibilitatea gsirii unui loc de munc imediat dup absolvirea liceului,
47,50% i-au exprimat dezacordul total. Dintre acetia 21% sunt absolveni ai liceului cu
profil teoretic ceea ce demonstreaz c absolvenii liceelor cu profil servicii i respectiv
economic au un avantaj competitiv, pe baza certificatului de calificare nivel 2 pe care-l
obin. Cei mai ncreztori sunt absolvenii liceului cu profil servicii care n proporie de
6,3% i-au exprimat acordul privind uurina gsirii unui loc de munc. Ca o completare
putem afirma c oferta educaional a Colegiului Gh. Asachi din Focani este armonios
corelat cu necesitile existente pe piaa muncii.

47,16% dintre respondeni sunt ncreztori c doar dup absolvirea studiilor superioare i
vor gsi un loc de munc cu uurin, iar 69,82% consider c salariul va fi mai mare dup
absolvirea acestor studii.
n sintez, n urma analizei efectuate se detaeaz o contientizare n rndul elevilor a

necesitii continurii studiilor, respectiv a investiiei n educaie, ca factor de influen asupra


veniturilor viitoare. De apreciat este faptul c fiecare dintre acetia neleg c prin alegerea
fcut, de a investi n educaie, vor face un sacrificiu, renunnd la unele beneficii imediate,
abordnd, astfel, noiunea costului de oportunitate.
n continuare ne propunem s stabilim modalitile de evaluare a alternativelor de urmat de
ctre absolvenii de liceu avnd la baz un model prezentat de Marta Christina Suciu, n
lucrarea Educaia economic [145].
Prin prisma costului de oportunitate absolvenii au de gsit un rspuns la ntrebarea dac
este bine sau nu, s continue studiile, n sperana c noile lor aptitudini le vor aduce un salariu
mai mare i posibiliti de angajare mai rapide. Investiia n educaie a absolvenilor de liceu
depinde de mai muli factori precum posibilitile financiare ale prinilor, educaia prinilor,
101

localitatea de reedin, elementele de tradiie, situaia existent pe piaa muncii, durata de


recuperare a investiiei, etc. Dac aceasta este sau nu o investiie bun din punct de vedere
economic depinde de mai muli factori care se constituie n alternative i care pot influena
opiunea acestora. Avnd ca baz rezultatele chestionarului aplicat observm c opiunile sunt
mprite, un procent de 69,82% dintre respondeni fiind convini de importana continurii
studiilor i a influenei acestora asupra veniturilor viitoare.
Toi aceti factori difer de la un elev la altul motiv pentru care nu este recomandabil
pentru toat lumea s urmeze o facultate sau cursuri postliceale, cel puin din punct de vedere al
unei investiii benefice n propria lor carier profesional.
Din analiza efectuat observm c unii dintre absolveni (22,95%), prefer s se angajeze
imediat dup absolvirea liceului, dorind s obin un ctig imediat, chiar dac este mai mic,
astfel asumndu-i un risc.
Avnd n vedere tendinele nregistrate n Romnia n ultimii ani referitor la nivelurile
educaionale (date prezentate n subcapitolul 2.2) s-a constatat c un numr din ce n ce mai mare
de persoane i-au asumat riscul continurii studiilor.
Aceast decizie, de a-i continua studiile, implic costuri pentru student dar i pentru
prinii studentului. Costul aciunii de a urma un program de educaie nu face altceva dect s
msoare ctigul obinut prin pierderea celei mai bune dintre variantele sacrificate.
Pentru a stabili oportunitatea unei investiii ntr-un program de educaie n cazul subiecilor
evaluai, pe termen lung sau mediu putem utiliza metoda analiza marginal sau calculul de
actualizare. Evaluarea variantelor programului de studii s-a realizat pe baza unei proceduri ce a
avut n vedere mai multe criterii: riscul continurii studiilor, costul programului (mii lei),
cheltuieli suplimentare (mii lei), perioada de recuperare a investiiei (luni), nivelul anticipat al
venitului, posibilitatea gsirii unui loc de munc dup absolvirea studiilor.
Vom opta pentru cele trei variante de timp alocat studiului(m), conform chestionarului:
V1 = 2 ani; V2 = 3 ani; V3 = 4 ani
Am notat cu tk timpul criteriului k unde k=1,2,3,4,5,
max
i tk=
min
c (cresctor)
i Sk=

unde Sk sensul favorabil


d (descresctor)

102

pentru fiecare din cele ase criterii vom fixa i limitele admise Lk fa de care se vor raporta cele
trei variante (m) stabilite prin chestionar.
Determinarea utilitilor s-a fcut prin interpolare liniar astfel:
dac Sk= c

(2.3)

Umk=
dac Sk= d
Optimul a

mk

reprezint mrimea consecinei extreme pentru care s-a acceptat o utilitate

maxim.
Pe baza analizei realizate putem concluziona c orice decizie implic cheltuieli, timp, un
efort susinut i nu n ultimul rnd renunarea la desfurarea altei activiti. Comportamentul
elevilor, n acest caz este unul de tip economic deoarece raionamentul realizat este de tipul costbeneficiu, adic a evalurii i comparrii:
Costurilor directe (taxa de colarizare pentru nvmntul privat, costul manualelor,

cheltuielile administrative).
Costurilor alternative (absolvenii de liceu care aleg

s-i continue studiile n locul

angajrii imediate renun astfel la venitul pe care l-ar fi ctigat pe perioada studiilor).
Beneficiilor monetare scontate.
Beneficiilor non-monetare, exprimate n extinderea orizontului intelectual, stabilirea de

relaii sociale etc.


Pentru adoptarea unei decizii raionale cu privire la eficiena investiiei n educaie de ctre
absolvenii de liceu se utilizeaz modelul cost-beneficiu. Din acest punct de vedere trebuie avut
n vedere faptul c perioada studiilor variaz de la 2 la 4 ani, n timp ce veniturile obinute de pe
urma acestei investiii vor fi obinute pe ntreg parcursul vieii active. Astfel apare necesitatea
actualizrii beneficiilor viitoare generate de continuarea studiilor absolvenilor de liceu.
Valoarea sumei obinut peste un an (V1) se va obine conform relaiei:

V1 = V p (1 + i ) ,

(2.4)

unde: Vp este valoarea prezent; i rata dobnzii.

Din (2.4) rezult relaia:

Vp =

V1
.
1+ i

(2.5)

n baza acestei formule putem calcula valoarea prezent a unui venit ce se va obine peste
un an. ns perioada de studii este mult mai ndelungat, ajungnd uneori la 5, respectiv 6 ani

103

pentru unele specializri (medicin, arhitectur, etc.). n aceast situaie decizia de a investi n
continuarea studiilor se va lua doar dac valoarea prezent net este pozitiv.
Reprezentanii teoriei capitalului uman au utilizat rata intern de recuperare a investiiei
n capitalul uman pentru a stabili dac se justific investiia fcut de ctre individ n educaie.
Rata intern de recuperare a investiiei (r) reprezint de fapt acea rat de actualizare, pentru
care valoarea net prezent a capitalului uman investit este zero. Pornind de la relaia:
Vp =

En
E1
E2
+
+ ... +
,
2
1 + i (1 + i )
(1 + i )n

(2.6)

unde E1, E2 En sunt creterile de ctig scontat pentru fiecare an de studii; n speraa individual pentru viaa
activ; i rata dobnzii.

Vom avea urmtoarea relaie:


Vp =

E3
E6
E1
E2
+
+
... +
=0 ,
2
3
1 + i (1 + i )
(1 + i )
(1 + i )6

(2.7)

unde E1, E2, E3, , E6 sunt costurile directe i indirecte corespunztoare celor 6 ani de studii universitare (am
considerat perioada cea mai ndelungat de studii superioare din Romnia); r cea mai mare rat a dobnzii
care poate fi pltit de individul respectiv pentru a mprumuta banii necesari finanrii investiiei n capital
uman.

Dac r>i, atunci investiia este profitabil pentru c dobnda mprumutului este sub nivelul
ratei interne de recuperare a investiiei.

Dac r<i, atunci investiia nu este profitabil, nefiind recomandabil s decidem s investim
n capitalul uman. Conform analizei efectuate pe efectivele absolvenilor de liceu pentru
varianta ciclului I de studii de respectiv 3 ani a reieit c r>i , deci aceast investiie este
una profitabil.
Conform estimrilor, n SUA, n perioada postbelic, fiecare an de instruire n instituia de

nvmnt superior aducea un supliment formaional la veniturile anuale de 5-15%, n timp ce


rata medie a profitului pe capitalul real constituia doar 4% [132].
n modelul clasic, evoluia ratei de recuperare a investiiei n educaie, este descresctoare
odat cu creterea nivelului de educaie sau numrul anilor de studii.
G. Psacharopoulos n studiul su intitulat Returns to Investment in Education [146] a

artat c ratele private de recuperare a investiiei n educaie pe fiecare nivel educaional (primar,
secundar, superior) pe regiuni la nivel mondial, sunt inferioare ratelor sociale de recuperare a
investiiei n educaie, diferena fiind de ntre 8,1-6,9 puncte procentuale, mai accentuat pentru
nivelul superior de educaie. Explicaia se afl n modul n care este definit rata social i
anume, lund n considerare costurile totale (private i externe) i beneficiile n care nu sunt
incluse cele sociale (Anexa 15).

104

n baza calculelor prezentate rezult c pentru Europa, Orientul Mijlociu i Africa de Nord,
unde media anilor de coal este cea mai ridicat, un coeficient de recuperare cu valoarea cea
mai mic de respectiv, 7,1%, n timp ce la polul opus se situeaz Africa Sub-Saharian unde
perioada de colarizare are valoarea cea mai mic, i corespunde o rat de recuperare de
aproximativ 12%, acest lucru sugernd diferenieri n eficiena procesului investiional n
educaie.
2.4. Concluzii la capitolul 2

Concluziile ce rezult din parcurgerea capitolului al doilea al lucrrii se refer la


evidenierea momentelor importante, ce in de esena capitalului uman n cadrul economiei
inovaionale i rolul investiiilor n educaie i sntate ca factori ai stabilitii macroeconomice,
ntr-o economie n tranziie. n baza studiului efectuat, putem conchide c:

Noile tendine la nivel mondial de dezvoltare durabil ne-a determinat s afirmm c inovaia
joac un rol primordial, fiind capabil s asigure rennoirea bazei tehnice i tehnologice a
produciei, s realizeze o producie competitiv, s dezvolte sectorul serviciilor, conducnd la
formarea economiei inovaionale.

Munca fizic i munca intelectual difereniaz consumul i producia i aprofundeaz


inechitatea social. Consumul reprezint factorul determinant n funcia de inovare.

Principiile fundamentale ale economiei inovaionale le putem concluziona prin: indicele nalt
al libertii economice, nivel ridicat al educaiei i tiinei, nivel ridicat de trai i n acelai
timp competitiv, calitate nalt a capitalului uman

n sens larg, pondere ridicat a

ntreprinderilor inovaionale (mai mult de 60%-80% din totalul ntreprinderilor) i produse


inovaionale, substituirea capitalului, concuren i cerere ridicat pentru inovaie, excedentul
de inovaie i ca urmare asigurarea eficienei lor pe seama concurenei, iniierea noilor piee,
principiul diversitii pieelor.

Investiia n capitalul uman, respectiv n educaie, formare i sntate, vizeaz pe de o parte


pregtirea profesional-tiinific a resurselor umane disponibile, iar pe de alt parte,
adaptarea resurselor umane la schimbrile structurale ale economiei impuse de progresul
tehnico-tiinific, pe criterii de eficien.

Investiia n capitalul uman este una din cele mai rentabile i trebuie s reprezinte o prioritate
pentru orice comunitate care se nscrie pe calea dezvoltrii economico-sociale durabile.

n economia inovativ investiiile n tiin, nvmnt i sntate, trebuie s depeasc


investiiile n alte elemente ale capitalului de baz. O astfel de depire ar permite

105

optimizarea rezolvrii problemelor cu privire la limitarea resurselor. n acest moment putem


considera c informaia i cunotinele tiinifice sunt resurse nestocate, care cu prere de ru
se dezvolt dar sunt insuficient folosite.

La nivelul Romniei i republicii Moldova se constat decalaje majore fa de situaia


existent n rile dezvoltate aprnd astfel necesitatea investiiilor timpurii n educaie.
Bazndu-ne pe raionamentul economic, afirmm c investiiile n capitalul educaional i

cel biologic se vor numra printre principalii factori care vor contribui la crearea economiei
inovaionale durabile i vor susine relansarea creterii economice n Romnia i Moldova, dup
recenta criz economic.

106

3. IMPACTUL CAPITALULUI UMAN ASUPRA ECONOMIEI


INOVAIONALE A ROMNIEI
Inovarea este unealta caracteristic a
ntreprinztorilor, mijlocul prin care ei exploateaz
schimbarea ca o posibilitate de a realiza diferite
afaceri sau servicii... Ei trebuie s cunoasc i s
aplice principiile inovrii de succes.
Peter F. Druker

3.1. Particularitile naionale ale valorificrii potenialului capitalului uman


n Romnia

Ideile creatoare i soluiile inovatoare se dovedesc a fi cruciale pentru ca Europa s


depeasc consecinele crizei economice care a izbucnit la sfritul anului 2008. n concordan
cu afirmaia comisarului pentru dezvoltare regional, Danuta Hbner conform creia
Stimularea competitivitii i ocuprii forei de munc n Europa, mai ales n climatul
economic dificil actual, implic idei noi i o gndire progresist, economia inovaional
reprezint soluia pe care trebuie s o adopte Romnia n perioada imediat urmtoare.
Capacitatea de dezvoltare de idei noi i de transformare a acestora n produse i servicii
inovatoare este esenial pentru dezvoltarea Romniei. Inovarea, apare astfel ca fiind cheia
dobndirii i meninerii unui avantaj competitiv. Din pcate, n Romnia se pare c distana n
materie de inovare se mrete din ce n ce mai mult fa de celelalte state membre UE. Problema
apare datorit dificultilor transformrii tehnologiilor n produse i procese comerciale.
Conform lui Porter Michel o naiune este competitiv atunci cnd permite dezvoltarea
determinanilor productivitii i creterea ratei productivitii [147]. Productivitatea i
competitivitatea Romniei depind n primul rnd de ritmul de acumulare a cunoaterii, de
dezvoltare a capitalului uman precum i de crearea unei infrastructuri inovaionale i de transfer
tehnologic. Implicarea n inovare i creativitate nu se rezum doar la aspectul financiar ci i la
calitatea capitalului uman i la potenialul creativ al acestuia.
Cercetarea noastr i propune s analizeze particularitile naionale ale utilizrii
potenialului capitalului uman n Romnia prin prisma performanelor n domeniul inovrii,
respectiv capacitatea firmelor romneti de a realiza inovaie. Analiza are n vedere parcurgerea
urmtoarelor aspecte:

Evaluarea inovativitii firmelor romneti n perioada anilor 2006-2010.

Analiza detaliat a componentelor inovativitii firmelor precum i stabilirea efectelor pe


care le genereaz aceti indicatori la nivelul economiei naionale.

107

Aspecte metodologice

Sursa datelor o reprezint:


1. Cercetarea statistic de inovare (INOV), bazat pe chestionarul european Community
Innovation Survey (CIS 2008) utilizat n toate statele membre UE, n conformitate cu
Regulamentul Consiliului European nr.1450/2004 privind statisticile de inovare. CIS
colecteaz informaii despre produse i procese inovative ct i despre inovrile
organizaionale i de marketing i alte variabile importante, n perioada anilor 2006-2008
inclusiv.
2. Eurostat 2011 privind tiina, Tehnologia i Inovaia n Europa.
3. Global Innovation Index 2009-2010.
4. The Global Information Technology Report 20092010.
1. Poziiile Romniei n clasamentul european i mondial al inovativitii

Dup o cretere economic n perioada 2006-2007 pe care a nregistrat-o Romnia,


intervalul 2008-2010 se caracterizeaz printr-un declin considerabil n toate sectoarele economiei
naionale, pe fondul crizei economice mondiale.
Dac criza din 2008 a fost una de lichiditi, actuala criz din 2011 se datoreaz
incapacitii guvernelor de a stimula economia, de a reporni motoarele economiei. Statele care au
avut n vedere investiiile n CD-I se afl azi n situaia de a nu cunoate efectele noii crize
(Suedia, Germania, Finlanda, Germania).
Guvernele statelor trebuie s contientizeze c dac n 2008 au avut ca soluii inundarea
pieelor cu lichiditi, s scad rata dobnzilor i s salveze de la faliment instituiile financiare,
pentru etapa actual trebuie s adopte msuri concrete prin care investitorii s se ndrepte ctre
sectorul tehnologie i inovaie, ca punct de plecare n soluionarea problemelor economice
aprute nou la orizont.
n faa noilor provocri Romnia se afl n situaia unei economii ubrede, nesigure, care
i de aceast dat minimalizeaz rolul cunoaterii i a transferului efectiv de noi tehnologii.
Simpla investire n CD-I nu rezolv automat problema creterii PIB-ului [89]. Conform lui
Peters L.Daniels [90] aceast investire trebuie asociat cu capitalul social, capacitii inovatoare

ct i a altor factori de influen (educaie, sntate,etc.).


Scderea PIB de la 137 miliarde euro n 2008 la 119,8 miliarde n 2010 nu face altceva
dect de a demonstra situaia macroeconomic dezastruoas n care se afl Romnia.
Dac n perioadele de cretere economic au avut loc sporiri ale investiiilor directe ISD i
o intensificare a comerului exterior, datele statistice pentru perioada 2008-2010 privind evoluia

108

indicatorilor macroeconomici evideniaz corelaia puternic dintre aceste variabile n relaia de


modificare a PIB.
Cercetrile efectuate de ctre specialiti au demonstrat c n contextul n care acioneaz i
unii factori socio-culturali, productivitatea inovatoare i cheltuielile cu CD-I influeneaz ntr-o
mare msur variaia PIB-ului.
n tabelul 3.1 sunt prezentai principalii indicatori macroeconomici nregistrai de Romnia
n perioada 2008-2010.
Tabelul 3.1. Indicatorii macroeconomici n Romnia n perioada 2008-2010
2008
Anul

Mld. euro

Indicator

2009

Variaia
fa de anul
2007
%

137,0
7,1
PIB
9,1
25,5
Valoare ISD
33,6
13,8
Exporturile
57,2
9,4
Importurile
Indicatori macroeconomici (% din PIB)
2008
6,64
24,52
41,75

ISD
Exporturi
Importuri

2010

Mld. euro

Variaia
fa de
anul 2008
%

Mld. euro

Variaia fa
de anul 2009
%

116,3
3,5
29,0
38,95

-7,1
-61,5
-13,9
-35,6

119,8
9,1
37,0
46,94

-1,2
25,5
27,6
19,9

2009

2010

3,0
24,93
33,49

7,59
30,88
39,18

Sursa: date prelucrate de autor pe baza informaiilor INS, Romnia n cifre 2011

Analiznd evoluia importurilor, investiiilor strine i a exporturilor ca procent din PIB


observm c importurile devanseaz major exporturile cu 17,23% n anul 2008 ajungnd n
2010, la o oarecare echilibrare, cnd se nregistreaz o diferen de 8,3%.
ISD cunosc cea mai mic valoare n anul 2009, scdere ce a fost influenat de deficitul
balanei comerciale precum i de criza creditelor, ajungnd n anul 2010 la un procent de 7,59%.
Investiiile strine directe n Romnia au dus la o cretere a importurilor i a deficitului de cont
curent fiind direcionate ctre retail i imobiliare i nu ctre sectoarele orientate ctre inovaie i
nalt tehnologie. Criza economic a redus volumul investiiilor i a pus din nou problema
factorilor de producie, n special a infrastructurii i a educaiei.
Raportndu-ne la datele privind evoluia cheltuielilor cu CD-I n Romnia (cap.2.1),
politica inadecvat de scdere continu a investiiilor n CD-I a contribuit de asemenea la o
scdere pronunat a PIB-ului.
Avnd n vedere situaia macroeconomic a Romniei n perioada 2008-2010, se apreciaz
c economia Romniei se situeaz n sfera de dominan a mediului clasic macroeconomic n
care ciclicitatea joac nc un rol puternic de influenare a fluxului productiv i reproductiv
naional structurat specific [148], iar competitivitatea economiei romneti, n raport cu

109

economiile statelor membre ale UE, conform Global Competitiveness Report (GCR 2011-2012)
este mult devansat de ctre celelalte state ale UE. Competitivitatea economiei se stabilete n
baza

indexului global al

competitivitii care cuprinde o serie de criterii, printre care i

inovativitatea. Indexului global al competitiviti pentru statele membre ale UE, din 133 de ri
evaluate la nivel mondial n perioada 2009-2010, poziioneaz pe primul loc Suedia (rangul 4),
urmat de ctre Danemarca (rangul 5) i Finlanda (rangul 6) n timp ce pe ultimele poziii se
situeaz Bulgaria (rangul 76), urmat de ctre Grecia (rangul 71), Letonia (rangul 68) i
Romnia (rangul 64)1. Pentru perioada 2011-2012 acelai document poziioneaz pe primele

locuri Suedia (rangul 2), Finlanda (rangul 4), Germania (rangul 6) n timp ce de aceast dat
Romnia ocup ultima poziie n rndul statelor membre ale UE, cu un rang de 77, devansat de
Bulgaria rangul 74 i Slovacia rangul 69. n acest clasament Moldova deine rangul 93.
Deinerea de ctre Romnia a ultimei poziii din clasamentul european se datoreaz unor factori
ce perturb mediul de afaceri precum: birocraia guvernamental, taxele ridicate, instabilitatea
politic, accesul greoi la sursele de finanare, corupia, infrastructura inadecvat, inflaia ridicat,
neadecvarea sistemului educaional la piaa forei de munc precum i problemele majore de
sntate public.
Deoarece economia mondial se afl n anul 2011 ntr-un mare impas, informarea i
cunoaterea tehnologic sunt obligate s joace un rol din ce n ce mai proeminent, ca factori
cheie al rennoirii i creterii durabile, avnd n vedere c acestea au devenit elemente ale
infrastructurii care stau la baza unei economii competitive. Poziionarea statelor ca Suedia,
Finlanda, Danemarca, Germania n ealonul rilor competitive, are la baz adoptarea unei
politici coerente i riguros fundamentate n ceea ce privete difuzarea i aplicarea de noi
tehnologii (figura 3.1)

.
Fig.3.1. Indexul global al competitivitii pentru statele UE 27 n perioada 2009-2010
Sursa: prelucrare de autor dup GCR 2011-2012; p.92-360
1

Rangul este stabilit pentru 133 de state, aferente perioadei 2009-2010 i pentru 142 de state, perioadei 2011-2012
valoarea cea mai mic reflect o competitivitate ridicat a rii respective.

110

Conform Global Information Technology Report 2009-2010, care utilizeaz indicele NRI
(Networked Readiness Index Rankings) privind gradul de competitivitate al rilor n domeniul
tehnologic, se constat n perioada 2007-2010 pentru statele membre ale UE 27, un echilibru
parial a rangului conform NRI i a indicelui global al competitivitii (Anexa 16).
Ca i n cazul indicelui competitivitii globale, ri precum Danemarca, Suedia, Olanda
dein primele poziii n clasamentul privind competitivitatea tehnologic, avnd rangul cel mai
mic, iar ultimele locuri n clasament sunt deinute de ctre state precum Bulgaria, Polonia i
Romnia. Cu excepia Letoniei i a Lituaniei care au nregistrat variaii mai mari n ceea ce

privete rangul n intervalul analizat, restul rilor se ncadreaz ntr-o poziie relativ constant.
Din prisma componentei inovaionale a indicelui competitivitii am realizat o analiz n
care am raportat Romnia la performana medie din Uniunea European (UE 27). Trebuie s
menionm

c analiza inovativitii se poate realiza cu ajutorul a trei metode respectiv,

UNCTAD (World Investment Report), GITR (Global Information Technology Report) i EIS
(European Innovation Scoreboard) n anul 2009 ns pentru anul 2010 acesta se regsete sub
denumirea Innovation Union Scoreboard (IUS).
Dac primele dou metode utilizeaz indici ai capacitii de inovare pentru a studia
inovativitatea, EIS folosete indicele inovativitii.
Pentru a evidenia capacitatea inovativ a firmelor romneti, am considerat o serie de
factori determinani alei n mod aleatoriu, capabili s ne prezinte o situaie fidel a stadiului
activitii inovaionale n Romnia, utiliznd componentele indicelui GITR. Factorii alei spre
analiz sunt: calitatea sistemului educaional, calitatea institutelor de cercetare, colaborarea
firmelor cu universitile i institutele de cercetare, numrul de brevete la 1 milion locuitori i
exportul de high- tech din total exporturi.
Analiza s-a realizat prin raportarea acestor factori pentru statele membre ale UE 27 i
Romnia, n perioada 2007-2009 (Anexa 17).
Calitatea sistemului educaional, n perioada 2008-2009, ca factor de mare importan n

dezvoltarea capitalului uman, n pregtirea acestuia de a atinge performane i de a genera idei


inovative, nregistreaz valori deosebite n state care au neles impactul pe care-l genereaz
acest element asupra dezvoltrii durabile a economiei. ri precum Finlanda, Danemarca i
Belgia au obinut scorurile cele mai mari, plasndu-se att n clasamentul rilor UE ct i n cel
mondial, n rndul primelor 15 state (Anexa 18, figura 1). Romnia se poziioneaz pe locul
21 la nivelul UE cu un scor de doar 3,45, i pe locul 77 la nivel mondial. Calitatea sistemului
educaional romnesc necesit investiii masive, pe care Romnia are dificulti mari de a le

111

asigura n condiiile limitrilor impuse deficitului bugetar prin Acordul cu FMI i prin Criteriile
de la Maastricht (obligatorii n cazul pregtirilor pentru adoptarea euro n 2015).
Calitatea institutelor de cercetare reflect o reorientare a guvernelor statelor ctre sectorul

CD-I, aceasta demonstrnd nelegerea rolului major pe care l are activitatea de CD-I n
reorganizarea i creterea durabil a economiei. La nivelul UE importana cea mai mare
acordat institutelor de cercetare i implicit calitatea activitii desfurate de ctre acestea se
nregistreaz n ri ca Marea Britanie, Germania i Suedia, iar la polul opus se regsesc
Bulgaria, Slovacia i Romnia. Cu toate c infrastructura pentru CD-I n Romnia dup 1989
permitea o dezvoltare ampl a acestui sector, constatm, din pcate, c acest avantaj nu a fost
exploatat corespunztor, plasndu-ne astfel la coada ealonului n rndul rilor UE poziia 25 i
respectiv 88 la nivel mondial, cu un scor de 3,53.(Anexa 18, figura 2)
Colaborarea firmelor cu universiti i institute de cercetare plaseaza ri precum

Finlanda, Suedia i Danemarca pe primele trei poziii, iar pe ultimele poziii, ri precum
Bulgaria, Grecia i Slovacia. Nici Romnia nu are au scor prea bun (3,33), poziionndu-se pe
locul 22 la nivel UE i 73 la nivel mondial, ns se constat o oarecare ndreptare spre
colaborarea firmelor cu universitile i institutele de cercetare att din ar ct i din strintate.
(Anexa 18, figura 3)
Nivelul de absorbie a tehnologiei la nivel de firm, ne demonstreaz c firmele din ri

precum Suedia, Danemarca i Finlanda se afl n fruntea ealonului, n timp ce ri precum


Bulgaria, Grecia i Romnia ocup ultimele poziii (Anexa 18, figura 4). Romnia
nregistreaz un scor de 4,43 plasndu-se pe locul 90 la nivel mondial.
Capacitatea de inovaie n perioada 2008-2009 plaseaz pe primele locuri Germania,

Suedia i Finlanda, de altfel primele state care i-au revenit de pe urma crizei din 2008, iar ri
precum Grecia, Bulgaria i Letonia sunt poziionate pe ultimele trei locuri (Anexa 18, figura 5).
Romnia i de aceast dat cu un scor de 3,02 se situeaz pe locul 24 la nivel UE i 64

mondial.
Numrul de brevete la 1 milion locuitori reflect intensitatea activitii de inovare,

activitate care s-a desfurat cu rezultate remarcabile n anul 2008 n ri precum Finlanda,
Suedia i Germania, n timp ce n ri ca Letonia, Romnia i Slovacia s-au nregistrat cele mai
slabe scoruri (Anexa 18, figura 6). Romnia este situat pe locul 26 n rndul rilor UE i 57
la nivel mondial cu un scor de 0,6.
Exporturile high-tech ca % din total exporturi la nivelul anul 2007 au nregistrat valorile

cele mai mari n Austria, Malta i Irlanda i cele mai sczute n Polonia, Romnia i Spania

112

(Anexa 18, figura 7). Romnia se plaseaz i de aceast dat pe locul 26 la nivelul UE n timp
ce la nivel mondial ocup poziia 55 , relativ acceptabil cu un scor de 29.
Din datele prezentate se constat c Romnia la toate capitolele analizate se situeaz pe
ultimele locuri, ceea ce demonstreaz slaba preocupare a societii privind soluionarea gravelor
probleme a economiei romneti.
Pentru o reflectare ct mai edificatoare a inovativitii n Romnia am considerat ca
necesar o analiz comparativ pentru cei doi indici, GITR i EIS) cu statele membre ale UE n
anul 2009 (Anexa 19). Ambele metode ne demonstreaz relevana criteriilor avute n vedere
pentru stabilirea inovativitii economiei, exprimnd ct mai fidel situaia n care se afl
economia romneasc. n urma analizei realizate observm c Romnia ocup poziia 24 att n
cazul metodei GITR ct i n cazul EIS. Acest aspect ne conduce la concluzia c Romnia nc
nu a acordat suficient atenie implementrii noilor tehnologii, creterii capacitii inovatoare a
firmelor i adoptarea unei politici guvernamentale capabile s susin i s ncurajeze sectorul
cercetrii i inovrii.
2. Analiza inovativitii firmelor romneti

Contientiznd rolul primordial pe care l au firmele n activitatea de inovare a unei ri


vom realiza o analiz a activitii de inovare n firmele romneti n perioada 2006-2008. Sursa
datelor o constituie Anuarul Statistic al Romniei 2011 i CIS 2008.
Analiza propus pornete de la premisa conform creia activitatea de inovare la nivelul
firmelor const n introducerea unui produs sau serviciu nou sau semnificativ mbuntit ori a
unui proces nou/mbuntit, o nou metod de marketing sau o nou metod organizaional.
Inovarea trebuie s fie nou pentru firm, dar nu este necesar s fie nou pentru sectorul de
activitate sau pentru pia.
Pe baza datelor oferite pentru Romnia, dintr-un total de 29.979 de ntreprinderi doar 9.986
dintre acestea s-au declarat ca fiind inovative n perioada 2006-2008, adic un procent de 33,30
% comparativ cu media UE 27 de respectiv 51,6 %, Romnia plasndu-se astfel pe locul 22.
Acest plasament ne ncadreaz ca fiind inovatori modeti alturi de Bulgaria, Lituania i Letonia.
Dintre aceste firme doar 5907 adic 19,70% sunt firme numai cu inovare tehnologic, fa de
media UE de aproximativ 40%. Din totalul firmelor nregistrate la nivelul Romniei, 26,8% au
declarat inovare non-tehnologic, sub media UE de aproximativ 40,1%, Romnia poziionnduse pe locul 22. Dintre aceste firme 19,8 % sunt declarate cu inovare organizaional i 11 % cu
inovare de marketing (Anexa 20, figura 1).

113

Din punctul de vedere al claselor de mrime n perioada 2006-2008, firmele care s-au

declarat inovative sunt structurate astfel (tabelul 3.2).


Tabelul 3.2.Tipologia firmelor inovative dup clasa de mrime n perioada 2006-2008
firme

firme inovative

% din total firme

firme numai cu inovare tehnologic

mici

6797

29,8

3787

mijlocii

2388

40,8

1520

mari

801

58,9

600

Total

9986

33,3

5907

Sursa: prelucrare autor dup Anuarul statistic al Romniei 2011, p. 399-400


Analiznd n structur considerm necesar s prezentm i situaia firmelor cu inovare nontehnologic. Astfel un numr de 8035 firme din totalul firmelor declarate cu inovare, au introdus
inovare organizaional i/sau de marketing, deci o pondere de 80,46 %. Dintre acestea 73,76%
au introdus inovri organizaionale, restul de 26,24% fiind firme ce au introdus inovri de
marketing.
Pe ansamblu se observ o tendin de a desfura inovare non-tehnologic la nivelul
firmelor romneti. Acest aspect este determinat i de eforturile financiare pe care le implic
fiecare dintre cele dou forme de inovare respectiv tehnologic i non-tehnologic. Pe structura
firmelor dup mrime se observ o cretere considerabil a activitii de inovare non-tehnologic
n cadrul firmelor mici. Din totalul de 8035 firme ce au declarat activitate inovativ nontehnologic, 68,11 % le reprezint firmele mici, 23, 79% cele mijlocii i doar 0,08% firmele
mari (Anexa 20, figura 2).
Dup tipul de inovare, ntreprinderile mijlocii i-au ndreptat activitatea de inovare ctre

inovarea de produs atingnd un procent de 13,5 %, n timp ce firmele mici nregistreaz cel mai
mare procent, de 35%, la inovarea de proces. Firmele mari i-au orientat activitatea ctre
inovarea de produs ct i de proces n proporie de 63% (Anexa 20, figura 3).
Un indicator important pentru msurarea activitii inovative a firmelor romneti, l
reprezint noutatea inovaiilor (ntreprinderi care au implementat sau dezvoltat produse noi
pentru firm sau noi pentru pia), unde Romnia a nregistrat o pondere de 55,6 % activitate de
inovare cu produse noi pentru ntreprindere i 24,8% cu produse noi pentru pia. La nivelul UE
acest indicator nregistreaz un procent de 49,0% ca fiind produse noi pentru firm i 37, 0%
pentru pia (Anexa 20, figura 4). Observm c de aceast dat, Romnia devanseaz UE la
produsele noi pentru firm, cu 6,6 procente ceea ce demonstreaz c activitatea inovativ n
Romnia este nc modest.

114

Avnd n vedere calificativul obinut de Romnia, ca inovatori modeti, considerm ca


necesar s analizm i finanarea alocat acestui sector.
O analiz la nivelul UE ne arat c firmele aparinnd vechilor state membre ale Uniunii
Europene cheltuiesc mai mult pentru activitatea de cercetare, dezvoltare i inovare, n timp ce
firmele inovative din statele noi intrate n UE investesc n echipamente, brevete, licene, knowhow, utilaje, etc. n anul 2008 n Romnia cheltuielile de inovare reprezentau 14,1% fa de
aproximativ 42% media pentru UE 27 (Anexa 20, figura 5).
Din datele prezentate observm c Romnia se situeaz sub 50% fa de media UE la
repartizarea cheltuielilor pentru CD-I cu doar 14,1% i la achiziii de alte cunotine externe cu
respectiv 1,3 %, depind ns media UE la achiziii de maini, echipamente i software. Aceast
situaie ne demonstreaz c firmele din Romnia sunt dispuse s investeasc mai mult n achiziii
dect n propria activitate de CD-I.
Analiznd n structur ponderea cheltuielilor cu CD-I dup sectorul de execuie, respectiv
sectorul ntreprinderilor, cel guvernamental i sectorul educaiei superioare se observ un trend
uor ascendent ce pornete de la 0,45% din PIB n anul 2006, atingnd 0,59% din PIB n anul
2008 i 0,47 % pentru anul 2009 (Anexa 20, figura 6).
La nivelul ntreprinderilor, pe surse de finanare, n aceeai perioad doar fondurile publice
alocate CD-I au nregistrat creteri de la 0,27% din PIB n 2006 la 0,31% din PIB n 2007. Pe
fondul crizei economice din 2008 s-a produs o reducere considerabil pe anul 2009, la doar
0,28% din PIB, mult sub nivelul mediei rilor UE, de respectiv 0,75%. Cheltuielile firmelor
pentru cercetare-dezvoltare reprezint un dezavantaj competitiv cronic (n ultimul deceniu au
rmas cantonate n zona lui 0,2% din PIB). Aceeai situaie se nregistreaz la nivelul
ntreprinderilor i n cazul surselor de finanare strine, unde n Romnia cheltuielile au fost de
doar 0,042% din PIB n 2009 fa de 0,11% din PIB media UE 27, ns n cretere fa de anii
precedeni (Anexa 20, figura 7).
Din datele prezentate observm c n Romnia este preponderent finanarea de ctre
sectorul guvernamental (0,18% din PIB n 2009) cu toate c i sectorul ntreprinderilor deine o
pondere nsemnat. ns, spre deosebire de rile UE, contribuia altor surse de finanare precum
unitile din nvmntul superior, fondurile din strintate etc., este foarte redus, de
aproximativ 0,045% fa de media UE 27 de 0,110% conform Innovation Union Scoreboard
2010 i The Innovation Union`s performance scoreboard for Research and Innovation [91].
De asemeni Romnia este prea puin preocupat de colaborarea n domeniul CD-I cu
exteriorul. Dac la nivelul UE 34,2 % din firmele inovative au cooperat cu alte firme, clieni,
concureni, universiti, institute de cercetare, pentru realizarea activitilor inovative, n

115

Romnia doar 13,8 % au colaborat cu acest gen de firme respectiv cu statele UE 27, cu AELS
(Asociaia european a Liberului Schimb), restul de 86,2% au inovat folosind numai resursele
proprii (Anexa 20, figura 8). n intervalul 2006-2008 ponderea cea mai mare o reprezint
sursele de informare din interiorul firmei de 44,6%, iar n 2009 majoritatea firmelor romneti
au ca surs de informare propria firm, sursele sale interne, doar n procent de 16,66% n scdere
fa de intervalul precedent, comparativ cu media UE de 30,31%.
Analiznd structural ntreprinderile cu inovare tehnologic care au indicat cea mai
important surs de informare pentru inovare, n total ntreprinderi inovative, ns pe clase de
mrime, dup numrul de salariai, se observ c firmele mari n procent de 54,7% au ca
principal surs de informare sursele interne. Poziia a doua este deinut de ctre furnizorii de
echipamente, componente sau software de 33% iar clienii reprezint a treia surs de informare
cu un procent de 27,1% (Anexa 20, figura 9). Clienii de pe piaa romneasc sunt prea puin
sofisticai, cu alte cuvinte clienii din Romnia cumpr aproape orice produs, ceea ce determin
ca firmele s nu se orienteze ndeosebi ctre clieni. Competiia pe piaa local nu se bazeaz
preponderant pe inovare sau avans tehnologic, ci mai degrab pe pre, companiile strine nu aduc
vrfurile de gam n Romnia, cu mici excepii pe anumite nie pe piaa produselor de lux, iar
companiile romneti nu sunt stimulate s investeasc n cercetare-dezvoltare pentru c piaa nu
cere produse noi, avansate tehnologic.
Avnd n vedere c n prezent orientarea ctre pia, ctre consumator trebuie s reprezinte
obiectivul major al firmelor, faptul c firmele nu acord suficient importan clienilor, nu poate
conduce dect la efecte negative n prezent dar i pe termen lung, deoarece firmele romneti nu
vor reui s se impun pe pia ca inovator de succes, produsele romneti rmnnd n mare
parte ntr-un con de umbr.
Dac facem o analiz pentru firmele din sectorul industrial i cel al serviciilor, dup clasa
de mrime,

referitor la sursa de informare se constat aceeai tendin pentru fiecare dintre

aceste dou sectoare (Anexa 20, figurile 10 i 11). Remarcm tendina foarte sczut de
colaborare cu institutele de cercetare att a celor private ct i a celor din sectorul public. Nici
universitile nu reprezint un punct de reper n colectarea informaiilor pentru CD-I, ceea ce
ridic ntrebri asupra modului n care este perceput nvmntul romnesc, respectiv calitatea i
performanele acestuia, de ctre firmele din Romnia. Rolul asociaiilor profesionale i
industriale este minimizat, acestea fiind declarate ca surs de informare pentru cercetare doar cu
un procent de 0,51%, fapt deloc de neglijat, contientiznd c acestea au un rol major n
difuzarea informaiilor i n contribuia avut la constituirea economiei bazate pe cunoatere, ce
ar trebui bine implementat i fundamentat n Romnia mileniului III.
116

Urmrind structura tipului de cooperare pentru anul 2008 pentru firmele inovative din
Romnia se nregistreaz procente foarte sczute la cooperarea cu firmele internaionale, de doar
7,6% cu firme din Europa i cu 0,6% pentru firme partenere din alte ri. Media la nivelul UE
este de 11,2% la cooperarea cu rile din Europa i de 2,6% cu partenerii din alte ri. Ciprul
ocup prima poziie privind cooperarea cu firmele naionale, Belgia deine prima poziie la
colaborarea cu firmele din statele europene, Suedia deine prima poziie att la colaborarea cu
firme din SUA ct i din China i India.
Analiznd gradul de cooperare al firmelor romneti n domeniul inovrii, dup clasa de
mrime i dup locaia geografic a partenerilor constatm c firmele mari nregistreaz ca
principal surs de cooperare firmele naionale 24,7% , urmate de cele mijlocii de 13,6% i de
cele mici cu 10,7%).
n opinia noastr, slaba cooperare nregistrat de Romnia reflect o lips de transfer la
inovare, ceea ce poate conduce la ieirea de pe pia i la pierderea potenialului competitiv.
Capitalul uman implicat n activitatea de CD-I a cunoscut o evoluie oscilant ncepnd

cu anul 2006 de la 29.340 salariai, la 28.398 n anul 2009 (tabelul 3.3).


Tabelul 3.3. Salariaii din activitatea de CD-I pe ocupaii i nivel de pregtire (n echivalent
norm ntreag)
Salariai din activitatea de CD-I dup
nivel de pregtire
TOTAL
1. Studii superioare din care:
* deintori ai titluri de doctor
2. Studii postliceale
3. Studii liceale
4. Alte situaii
II. Salariai din CD-I dup ocupaii:
TOTAL
1. Cercettori atestai
2. Tehnicieni i asimilai
3. Alte categorii de salariai

2006

2007

2008

2009

29340

28977

30390

28398

21532
11882
2218
4677
913

21369
14228
2278
4710
620

22128
14851
2134
5250
878

22468
14916
1566
3822
542

29340

28977

30390

28398

19021
4496
5823

18808
4361
5808

19394
4620
6376

19271
3991
5136

I.

Sursa: prelucrare de autor, ASR 2011, p.384-385

Din datele prezentate se constat c n anul 2008 a avut loc o majorare a numrului de
salariai ocupai n CD-I cu 3,57% fa de anul 2006, ca urmare a implementrii Strategiei
Naionale de CD-I 2007-2013. ns n anul 2009, pe fondul evoluiei negative a economiei,
numrul personalului angajat n CD-I s-a micorat cu 3,21% fa de anul 2006 i cu 6,55% fa
de anul 2008.
Pe nivele de pregtire ponderea cea mai mare o dein salariaii cu studii superioare, fiind
singura categorie care a nregistrat creteri din 2006 pn n 2009 de aproximativ 4,34%.
117

Aceea i tendin se nregistreaz

i n cazul personalului cu studii superioare de intoare de

titlu de doctor ( 4,34%).


Pe ocupaii, ponderea cea mai mare o dein cercettorii atestai, respectiv 67,86%, a cror
numr a crescut cu doar 1,31% n 2009 fa de anul 2006.
Concluzii privind analiza inovativitii firmelor romneti

Cercetarea efectuat ne arat c rile dezvoltate prezint niveluri ridicate de corelaie ntre
gradul de dezvoltare i inovativitate, aceast situaie fiind valabil i pentru Romnia ns n sens
invers. Rezultatele slabe nregistrate n domeniul economic ne confirm nc odat c activitatea
modest a firmelor romneti n domeniul CD-I se afl pe o traiectorie divergent fa de cea a
UE. Poziionarea Romniei pe locul 64 din punctul de vedere al competitivitii reprezint o
consecin direct a lipsei inovativitii ntregii economii. Principalele cauze identificate sunt:
1. Volumul sczut de finanare pentru CD-I, Romnia se afl printre rile cu cea mai
sczut rat a investiiilor n acest domeniu, de numai 0,58% n 2008. Situaia s-a nrutit n
2009, cnd cheltuielile publice au revenit la nivelul existent naintea boom-ului, respectiv 0,2%
din PIB. Contribuia slab a sectorului privat (mai puin de 30% din totalul investiiilor n CD-I)
se explic prin tipul de concuren pe piaa intern, bazat pe pre i nu pe inovare. n plus,
fondurile publice pentru cercetare sunt utilizate ineficient, deoarece acestea nu reuesc s creeze
un efect de rspndire n sectorul privat. Cheltuielile de cercetare dezvoltare reduse, att publice,
ct i private, arat o problem important a economiei romneti: lipsa inovrii, i chiar mai
grav lipsa cererii pentru produse inovative.
2. Creterea datoriei publice i constrngerile bugetare n urma acordului FMI ridic
semne de ntrebare cu privire la capacitatea Romniei de cretere a cheltuielilor publice n
domeniul inovrii i educaiei pe termen scurt i mediu chiar daca Strategia Naional pentru
Cercetare, Inovare 2007-2013 [92] prevede alocarea unor sume importante acestui sector.
3. Cooperarea defectuoas privind inovarea ndeosebi slaba legtur ntre cercetarea
academic i aplicaiile industriale. n UE principala contribuie vine din sectorul ntreprinderilor
i sectorul privat nonprofit, spre deosebire de Romnia, unde acesta investete modest n CD-I.
4. Slaba dezvoltare a clusterelor, n Romnia a fost ncurajat dezvoltarea parcurilor
industriale n defavoarea clusterelor iar guvernul Romniei nu s-a implicat financiar ci s-a limitat
doar la o informare n mediul de afaceri asupra rolului major pe care-l au acestea n dezvoltarea
economic competitiv.
5. Deficiena capitalului uman n sectorul CD-I, se datoreaz ndeosebi dezinteresului
acordat acestui sector i a lipsei motivaionale a tinerilor cercettori, care prefer s abandoneze

118

aceast ramur n favoarea altor domenii sau chiar a migrrii n ri unde preocuparea guvernelor
este de a dezvolta sectorul de CD-I .
3.2. Evaluarea capacitii inovative a capitalului uman din cadrul unei firme

I. Evaluarea capacitii inovative a capitalului uman din cadrul unei firme


1. Obiectivele cercetrii
Cercetarea are ca obiectiv dezvoltarea capitalului uman n cadrul firmei inovative, ca factor
primordial n activitatea de inovare. n calitate de model de referin, a fost luat modelul de
determinare a gradului de inovare la nivelul unui IMM( AGGB), elaborat de Bala Gh. Acest
obiectiv presupune stabilirea factorilor determinani ai capacitii inovative a capitalului uman,
crearea unui model de evaluare a capacitii inovative a capitalului uman i aplicarea acestuia pe
un numr semnificativ de firme din judeul Vrancea, cu scopul determinrii indicelui de inovare
a capitalului uman din cadrul firmelor.
Prin cercetarea efectuat s-a urmrit dezvoltarea unui sistem de indicatori care s cuantifice
valoarea, i prin care s se monitorizeze, performanele capitalului uman n acord cu
caracteristicile multidimensionale n procesele inovative de la nivelul unei firme.
2. Organizarea culegerii datelor
Pentru realizarea modelului de evaluare a capacitii inovative a capitalului uman din
cadrul unei firme s-a realizat o cercetare proprie n colaborare cu Colegiul Psihologilor din
Romnia, Filiala Bacu, prin Cabinet Individual de Psihologie Dasclu Maria Ctlina i S.C.
Pandora S.R.L., desfurat n intervalul septembrie 2010 martie 2011 n cadrul proiectului de
cercetare Managementul organizaional n economia inovaional.
n acest sens s-a ales o cercetare descriptiv, iar determinarea capacitii de inovare a
capitalului uman ntr-o firm s-a realizat pe baza unor criterii cantitative i calitative. Metodele
cantitative au constat ntr-un chestionar i prelucrarea statistic a acestuia (Anexa 21). Metodele
calitative au constat n interviurile cu managerii firmelor. Elaborarea chestionarului a avut n
vedere respectarea normelor de ntocmire, iar concluziile anchetei s-au ntemeiat pe legile
statisticii matematice.
n acest sens au fost trimise 354 de chestionare agenilor economici din judeul Vrancea
prin pot, n final fiind primite 78 de chestionare completate corespunztor. Data limit pentru
primirea rspunsurilor a fost 1 martie 2011.
Firmele cercetate sunt din sectorul producie, arhitectur-construcii, comunicaremassmedia i educaie. n figura 3.2 este prezentat structura firmelor respondente.

119

Fig. 3.2. Numrul firmelor respondente dup domeniul de activitate


Sursa: elaborat de autor

Cercetarea capacitii de inovare a capitalului uman din cadrul unei firme se bazeaz pe 30
de criterii de evaluare care includ att indicatori folosii de ctre European Innovation
Scoreboard, Eurostat, OMS, OECD ct i proprii indicatori.
n continuare am prezentat rezultatele analizei chestionarelor aplicate n firmele din cele
patru domenii de activitate.
A) Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul firmelor cu
activitate de producie sunt prezentate n Anexa 22.

Firmele din sectorul producie intervievate se consider ca fiind firme cu inovare iar
scopul acestei activiti este de a diversifica producia i de mbuntire a acesteia.
27,77 % din firmele de producie apreciaz rolul pe care-l are factorul uman n cadrul
acestora, n desfurarea activitii inovative. De asemenea 55,55% din firme consider c
ponderea personalului cu studii superioare reprezint un criteriu de baz n caracterizarea
capitalului uman, urmat de personalul cu studii doctorale.
83,33% afirm c sistemul informaional determin capacitatea inovativ a capitalului
uman urmat de educaie i respectiv starea de sntate. Starea de sntate este dat de stilul de
via a capitalului uman, n opinia a 33,33% din cei intervievai.
Motivaia, ca factor de control a capacitii inovative a capitalului uman este influenat n
proporie de 44,44% de potenialul de finanare de care dispune firma, urmat de motivaia
intrinsec, de fapt cea financiar, a personalului, n opinia a 33,55% din intervievai.
Firmele consider c sistemul relaional este dat de ctre cooperarea cu clusterele n opinia
a 22,22% din firme i de ctre colaborarea att cu universitile ct i cu firmele similare, de
dimensiuni mari.
50,00% consider gradul de accesare al informaiilor ca fiind cel care caracterizeaz
sistemul informaional n firm, ca factor de control n capacitatea inovativ a capitalului uman,
38,88% contientiznd necesitatea difuzrii de informaii tiinifice creative.

120

Proprietatea intelectual este unul din aspectele care definete activitatea de inovare din
cadrul firmei, doar 13,88% din firme declarnd obiecte de proprietate intelectual. 44,00% au
declarat c au ntmpinat probleme legate de proprietatea intelectual, marea majoritate( 37,5%)
legate de lipsa sau insuficiena surselor de finanare. n opinia acestora, business angel este
considerat ca prim surs de finanare pentru activitatea inovativ din firm, ns nici una nu a
apelat la aceast form.
B) Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul firmelor din
arhitectur-construcii sunt prezentate n Anexa 23. Firmele aparinnd acestui sector de

servicii plaseaz pe primul loc contribuia factorului uman la rezultatele firmei, ns capacitatea
inovativ a capitalului uman este dat de sistemul informaional, de calitile fizice ale
lucrtorului, ct i de capitalul educaional, ca factori de control. Firmele intervievate au fcut
aprecieri nefavorabile fa de calitatea nvmntului, ca parte integrant a capitalului
educaional. Acetia consider c nu exist o corelaie ntre cunotinele dobndite de absolvenii
de studii superioare pe parcursul anilor de studii i cunotinele necesare n activitatea
desfurat n cadrul firmei. Ca urmare nu studiile doctorale sau procentul persoanelor cu studii
superioare din firm determin capacitatea inovativ a lucrtorului, ci personalul specializat, n
opinia a 37,5% din firmele intervievate. Absolventul de studii superioare se formeaz la locul de
munc i de aceea 29,16% au declarat c investesc ndeosebi n programe de training specializat.
Motivaia activitii inovative a capitalului uman este dat n principal de cea intrinsec iar
sistemul relaional este bazat pe colaborarea cu incubatoarele de afaceri i nu pe cea cu
universitile.
Referitor la procesul inovativ din firm 16,66% din firmele chestionate nu au desfurat
activitate inovativ iar motorul firmei l constituie serviciile oferite i respectiv calitatea
acestora. Performanele activitii inovative sunt caracterizate n principal de absorbia
tehnologic la nivelul firmei i apartenena la tehnoparcuri.
Din firmele care au declarat c au desfurat activitate inovativ 83,33% au afirmat c
exist n firm obiecte ale proprietii intelectuale i 66,66% dintre acestea au ntmpinat
probleme legate de elaborarea serviciilor de proprietate intelectual, datorate ndeosebi de lipsa
surselor de finanare. i n opinia firmelor din sectorul servicii, business angel se consider ca
fiind principala surs de finanare n activitatea inovativ, trei dintre acestea apelnd la aceast
form de finanare.
C) Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul firmelor din
comunicare-massmedia sunt prezentate n Anexa 24. n cadrul firmelor aparinnd acestui

sector, 66,66% din firme consider esenial contribuia factorului uman la rezultatele firmei. n
121

acest sens capacitatea inovativ a capitalului uman este dat de sistemul informaional i de
motivaia activitii economice n proporie de 66,66% urmate de sistemul relaional, ca factori
de control. Firmele intervievate au fcut aprecieri nefavorabile

i de aceast dat fa de

calitatea nvmntului, ca parte integrant a capitalului educaional specificnd necesitatea


investirii n personalul cu studii superioare. Absolventul de studii superioare se formeaz la locul
de munc prin programe de training specializat, firmele constituindu-i propriile centre de
educaie.
Motivaia activitii inovative a capitalului uman este dat n principal de cea intrinsec iar
sistemul relaional este bazat pe colaborarea cu firmele similare de dimensiuni mari i cu
clusterele i nu pe cea cu universitile.
Referitor la procesul inovativ din firm toate firmele chestionate au desfurat activitate
inovativ iar motorul firmei l constituie calitatea performanelor capitalului uman.
Performanele activitii inovative sunt caracterizate n principal de absorbia tehnologic la
nivelul firmei i realizarea i modernizarea de produse/servicii noi.
Din firmele care au declarat c au desfurat activitate inovativ 22,22% au afirmat c
exist n firm obiecte ale proprietii intelectuale i 88,88% dintre acestea au ntmpinat
probleme legate de elaborarea serviciilor de proprietate intelectual, datorate ndeosebi de lipsa
surselor de finanare. n opinia firmelor din sectorul media i publicitate, sursele proprii de
finanare se consider ca fiind principala surs de finanare n activitatea inovativ, urmat de
fondurile europene.
D) Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul instituiilor de
educaie sunt prezentate n Anexa 25.

55,55% dintre firmele intervievate aparinnd domeniului educaie consider major rolul
factorului uman la rezultatele nregistrate de ctre firm. Acestea i-au exprimat o opinie
favorabil fa de motivaie i sistemul informaional, urmate de ctre capitalul educaional, ca
factori de control n determinarea capacitii inovative a capitalului uman. n ceea ce privete
capitalul de sntate i nivelul de trai, 55,55% consider c este influenat de factorii socioeconomici, urmai de stilul de via.
Motivaia activitii inovaionale a personalului, n opinia a 44,44% din firme, este dat att
de desfurarea de activiti de CD-I n firm ct i de potenialul de finanare a activitii de
inovare.
Sistemul relaional este influenat n principal de sistemul de difuzare a informaiilor
tiinifice creative (77,77%) urmat de dotarea unitilor cu echipamente IT.

122

Toate firmele intervievate au declarat ca fiind inovative. Motorul acestor firme, n opinia a
77,77% din cei intervievai, l constituie calitatea capitalului uman.
Procesul inovativ n firm este dat de potenialul de finanare a activitii inovative, fapt
pentru care 33,33% au realizat schimbri n activitatea de CD-I.
Proprietatea intelectual este dat de noile proiecte care se deruleaz n cadrul unitilor de
nvmnt iar problemele legate de proprietatea intelectual sunt cele ce privesc insuficiena sau
lipsa surselor de finanare, lipsa stimulrii de ctre stat a activitii inovative i nu n ultimul rnd
de lipsa unor parteneriate de inovare.
Concluzie.

n urma auditrii celor 78 de firme din judeul Vrancea din domeniile prezentate suntem n
msur s afirmm c fiecare dintre acestea contientizeaz rolul pe care l deine capitalul uman
n firm. Atitudinile privind factorii control care genereaz capacitatea inovativ ne vor ajuta n
demersul nostru privind stabilirea unui model de evaluare a capacitii inovative a capitalului
uman, iar rezultatele obinute se vor valida pe trei firme din sectorul producie, avnd la baz
proiectul de cercetare derulat.
II. Elaborarea unui model de determinare a capacitii inovative a capitalului uman
din cadrul unei firme

n urma aplicrii chestionarului firmelor din cele patru domenii de activitate diferite am
considerat oportun conceperea uni model de evaluare a capacitii inovative a capitalului uman
din firm. Acest model este bazat pe stabilirea a cinci componente majore denumite factori
control (Fc) care determin capacitatea inovativ a capitalului uman din cadrul firmelor i
crora le sunt asociate criterii de evaluare pe care le-am denumit factori de influen (Fi).
Acetia au fost stabilii att n baza literaturii de specialitate, ct i empiric, dintr-un ansamblu de
elemente care particip la derularea activitii umane creative din firm. Fiecrui factor control
i-am repartizat cte cinci factori de influen, utiliznd o metodologie specific:

Identificarea elementelor relevante pentru capacitatea de inovare a personalului din


cadrul firmei i clasificarea acestora n factori de control (Fc) ai capacitii inovative a
capitalului uman.

Identificarea factorilor de influen a capacitii inovative a capitalului uman.

Asocierea fiecrui factor control a grupului de factori de influen.

Preluarea i prelucrarea informaiilor.

Stabilirea tehnicilor utilizate n analiza acestora.

Stabilirea coeficienilor de importan (kj) pentru factorii de influen (Fi).

123

Stabilirea valorilor coeficienilor de ponderare (Ki) asociai factorilor control (Fc).

Stabilirea scorului general (SG).

Construirea i validarea unui algoritm de calcul.

Indicele capacitii de inovare a capitalului uman din firm se va exprima prin indicele
denumit de noi ICiK dup urmtoarea relaie:

I CiK = i =1 IFci
5

(3.1)

unde: ICiK este indicele capacitii inovative a capitalului uman; IFci indicele factorului control i.

n funcie de valoarea indicelui ICiK, putem avea urmtoarele grupe valorice:


Grupa valoric I: pentru ICiK cu valori 5 - capacitate mare de inovare a capitalului uman.
Grupa valoric II: pentru ICiK cuprins ntre [3-5] capacitate medie de inovare a capitalului
uman.
Grupa valoric III: pentru ICiK cuprins ntre [2-3]capacitate acceptabil de inovare a
capitalului uman.
Grupa valoric IV: pentru ICiK cuprins ntre [0-2] capacitate mic de inovare a capitalului
uman.
A) Metodologia stabilirii factorilor control i a factorilor de influen

Am elaborat acest model de apreciere a capacitii inovative a capitalului uman dintr-o


firm, bazat pe cinci factori control (Fc) i 25 de factori de influen (Fi) alocnd conform
modelului AGGB [149] cte un coeficient de ponderare factorilor control notat cu Ki. Pentru
fiecare factor de influen se repartizeaz o apreciere privind relevana acelui factor n
constituirea factorului de influen, notat cu kj. Aprecierea a fost fcut cu ajutorul Scalei
Likert iar valorile alocate sunt n funcie de gradul de influen al factorului respectiv n
constituirea factorului control corespunztor. Astfel pentru un grad de influen mai mare se va
acorda o not mai mare. Aceast apreciere este fcut de ctre doi evaluatori, iar suma valorilor
obinute pentru fiecare factor de influen, grupai n jurul unui factor control, va constitui
coeficientul de ponderare notat cu Ki astfel:

Ki = k j

(3.2)

unde Ki este coeficientul de ponderare al factorului control i; kj valoarea aprecierii pentru fiecare factor de
influen j grupat n jurul factorului control i.

n tabelul Anexa 26 sunt prezentai factorii control i factorii de influen asociai acestora.

124

Conform modelului propus de noi, doi evaluatori, unul economic i unul psiholog, vor
stabili capacitatea de inovare a capitalului uman utiliznd Fia de apreciere a capacitii de
inovare a capitalului uman din firm (Anexa 27).
n vederea stabilirii coeficienilor de ponderare (Ki) i a valorilor medii de apreciere pentru
factorii de influen (kj), am parcurs urmtoarele etape:

Estimarea unui interval pentru valorile medii ale coeficienilor n baza datelor existente n

literatura de specialitate i conform rezultatelor obinute de ctre evaluatori.

Estimri ale valorilor medii pentru coeficieni n baza rezultatelor obinute de la firmele

intervievate.

Stabilirea coeficienilor de ponderare ca sum a coeficienilor de apreciere asociai

factorilor de influen de ctre evaluatori. Coeficientul de ponderare este:

K i = j =1 kj
5

(3.3)

unde Ki este coeficientul de ponderare a factorului control i; kj coeficientul de apreciere pentru factorul de
influen j, asociat componentei i.

Stabilirea coeficienilor de apreciere pentru fiecare factor de influen, pentru fiecare din

cei cinci factori control, n baza aprecierilor pe scala Likert.

Stabilirea scorului general pentru factorii de influen ca media aritmetic a valorii

aprecierii acestora.

Sg =

xf
f

(3.4)

unde x este valoarea de apreciere conform scala Likert (-2,-1,0,1,2); f numrul de aprecieri individuale.

Modul de stabilire a factorilor control, alocarea coeficienilor de ponderare acestora,


gruparea factorilor de influen n jurul factorilor control i stabilirea metodei de apreciere a
acestora privind capacitatea inovativ a capitalului uman, constituie propriul model pentru
determinarea i n acelai timp evaluarea capacitii inovative a capitalului uman. Considerm c
acest model, n urma validrii pe care o vom realiza n cadrul a trei uniti de producie, va putea
constitui un instrument util n gestionarea eficient a capitalului uman creativ, pentru toate
firmele, conducnd astfel la decizii ce pot influena activitatea inovativ din cadrul firmelor i
creterea performanelor capitalului uman.
Stabilirea coeficienilor de ponderare i ai celor de apreciere de ctre evaluatori

Conform aprecierilor fcute de ctre cei doi evaluatori vom avea urmtoarele valori:

125

1. S-au stabilit coeficienii de ponderare pentru factorii control n tabelul 3.4 cu


urmtoarele ponderi din totalul de 100%. Dup efectuarea cercetrii vor fi prezentate noile valori
ale coeficienilor de ponderare rezultai din analiza statistic a datelor.
Tabelul 3.4. Repartizarea coeficienilor de ponderare
Indicator
Fc

Fc1
Fc2
Fc3
Fc4
Fc5

Evaluator psiholog

Denumire Fc

Capitalul de sntate i nivelul de


trai
Capitalul educaional
Motivaia activitii economice
Sistemul relaional
Sistemul de informaii

Punctaj
acordat
Ki
5,75
5,45
2,50
5,95
5,35
25

Evaluator economic

Evaluarea medie

Kj

23,00

Punctaj
acordat
Ki
5,75

23,00

5,75

23,00

21,80
10,00
23,80
21,40
100

5,55
2,35
5,95
5,40
25

22,22
9,40
23,80
21,60
100

5,50
2,42
5,95
5,38
= 25

22,00
9,70
23,80
21,50
100

Sursa: elaborat de autor

Observm c ponderile asociate fiecrui factor control de ctre cei doi evaluatori sunt
apropiate, ceea ce ne permite s afirmm c exist o viziune unitar asupra influenei acestor
factori asupra capacitii de inovare a capitalului uman.
Pentru fiecare factor de influen a capacitii de inovare a capitalului uman se apreciaz de
ctre evaluatori o not cuprins n plaja [-2, 2] conform Scalei Likert, n funcie de gradul mai
sczut sau mai ridicat de relevan a acelui factor n cadrul firmei. n baza aprecierii fcute
factorilor de influen de ctre evaluatori se va stabili scorul general (Sg) pentru fiecare grup de
factori de influen ca medie aritmetic a acestora.
n Anexa 28 sunt prezentai factorii de influen pentru fiecare factor control n parte i
valoarea medie a aprecierii kj acordat de evaluatori.
Stabilirea indicelui factorului control i (IFci)

Indicele pentru fiecare factor control se calculeaz dup relaia:

I Fci = K i S gi

(3.5)

Vom avea astfel urmtoarele valori:


IFc1=K1 Sg1= 6,61 ; IFc2=K2 Sg2= 6,05; IFc3=K3 Sg3=1,16; IFc4=K4 Sg4=7,08; IFc5=K5 Sg5=5,75.
Acum vom calcula ICiK dup formula:

I CiK = i =1 IFci / ni
5

(3.6)

unde: ni este numrul indicilor.

Rezult: ICiK = 26,65 / 5 = 5,33, ceea ce l ncadreaz n grupa valoric I, cu capacitate


mare de inovare a capitalului uman.

126

B) Validarea rezultatelor obinute n urma cercetrii efectuate

Cu ocazia intervievrii celor 78 de firme pentru fiecare factor de influen grupat n jurul
factorului control s-au acordat punctaje pe scala Likert n plaja (-2, +2) pentru a aprecia
importana acestora n determinarea capacitii de a inova a capitalului uman. Modul n care
managerii firmelor au notat aceti factori ne-au determinat ca pe baza frecvenei acestor
calificative acordate s procedm la o interpretare statistic a rezultatelor obinute pentru ca n
final s procedm la recalcularea ponderilor acestor coeficieni.
Pasul urmtor l-a constituit alegerea indicatorilor variaiei pentru a caracteriza modul n
care valorile caracteristicii graviteaz n jurul valorii centrale, gradul de dispersie a unitilor
colectivitii n raport cu o anumit caracteristic, respectiv gradul de omogenitate al
colectivitii pentru fiecare factor n parte.
Pentru a sintetiza ntr-o singur expresie numeric ntreaga variaie a unei caracteristici
trebuie s se recurg la o valoare medie calculat din abaterile individuale ale variantelor de la
media lor [150]. n acest sens vom calcula pentru toi cei 30 de factori analizai abaterea medie
liniar, coeficientul de variaie i dispersia.
1. Abaterea medie liniar s-a calculat ca o medie aritmetic ponderat din abaterile
absolute a termenilor seriei la media lor.

d=

i =1

X i x fi

fi

(3.7)

2. Pentru compararea omogenitii seriilor de date, respectiv a reprezentativitii


variabilelor analizate am calculat coeficientul de variaie (v). Astfel, acest coeficient arat cte
uniti din abaterea standard sau abaterea liniar revin la 100 de uniti de medie. Coeficientul de
variaie se calculeaz ca raport ntre abaterea medie liniar i nivelul mediu al seriei.
(3.8)

Pentru interpretarea rezultatelor se apreciaz urmtoarele limite ale coeficienilor de


variaie:
= [0 i 17%] media este strict reprezentativ;
= [17% i 35%] seria este reprezentativ n sens moderat, adic se admite c seria are
grad de omogenitate ridicat, dispersia este mic;
= [35 % i 50%] media este reprezentativ n sens larg;
50% media nu este reprezentativ, variaia este foarte mare i seria este eterogen.

127

Coeficientul de variaie poate lua valori ntre 0 i 100. Cu ct are o valoare mai mic, cu
att seria statistic este mai omogen i media este reprezentativ.
3. Dispersia (2) s-a calculat ca o medie aritmetic ponderat a ptratelor abaterilor
termenilor fa de media lor. Ea arat modul n care valorile caracteristice graviteaz n jurul
mediei. Aceasta msoar variaia total a caracteristicilor studiate datorit cauzelor eseniale i
ntmpltoare.

(x x )
=
fi

i =1

fi

( 3.9)

i =1

Pe baza calculelor indicatorilor variaiei pentru cei 5 factori control n baza frecvenei
aprecierilor fcute de ctre firme pentru cele patru domenii analizate putem concluziona:
Pentru Fc1 Capacitile fizice ale lucrtorului (capitalul de sntate i nivelul de trai),
indicatorii variaiei calculai ne ofer urmtoarea imagine:
Abaterea medie liniar Intervalul mediu de variaie ne arat c frecvena cea mai mare a

rspunsurilor se situeaz n intervalul de variaie [0,65; 1,87]


= 0,65;

= 1,87

Abaterea medie ptratic ne arat c oricare din frecvenele rezultate se abat, n medie

fa de numrul mediu, cu 0,7. Intervalul de variaie n aceast situaie este:

0,54 ;

1,98

Prin urmare, n intervalul [0,54; 1,98] se afl majoritatea rspunsurilor, din punctul de
vedere al frecvenei acestora.
Coeficientul de variaie. Deoarece v = 48,41% , media este reprezentativ n sens larg.

Pentru a constata tendina de normalitate a distribuiei rspunsurilor se calculeaz relaia


. Valoarea obinut este de 0,57, o diferen mic fa de

= 4/5

(0,61), astfel c aceast serie de

distribuie prezint o normalitate medie.


n mod similar s-au calculat indicatorii variaiei pentru toi cei cinci factor control i cei 25
factori de influen. Rezultatele analizei statistice

ne-au artat un grad moderat de

reprezentativitate, ceea ce ne permite s formulm modelul propriu de stabilire a capacitii


inovative a capitalului uman din firm.
n continuare vom trece la recalcularea ponderilor factorilor control n baza valorilor
aprecierii obinute n urma finalizrii cercetrii noastre i a indicelui pentru fiecare factor control
(tabelul 3.5).

128

Tabelul 3.5. Repartizarea coeficienilor de ponderare recalculai


Coeficienii de ponderare
iniiali

Scorul
general
iniial
Sgi

Indicele iniial
al factorului
control

Ki'

Ki' %

Fc1

4,78

19,12

22,66

Fc2

5,72

1,16

4,4

Fc3

1,19

7,08

25,53

21,5

1,07

5,75

21,65

100

26,65

100

IFci

IFci
%

1,15

6,61

24,76

22

1,1

6,05

2,42

9,7

0,48

Fc4

5,95

23,8

Fc5

5,38
25

Ki

Ki %

Fc1

5,75

23

Fc2

5,50

Fc3

Coeficienii de ponderare
recalculai

Scorul
general
recalculat
Sgi'

Indicele
recalculat al
factorului
control
IFci'

IFci'
%

0,96

4,58

17,47

22,88

1,14

6,52

24,87

5,25

21,00

1,05

5,51

21,01

Fc4

3,00

12,00

0,6

1,8

6,86

Fc5

6,25

25,00

1,25

7,81

29,79

25

100

26,22

100

Pe baza datelor de mai sus vom calcula indicele capacitii inovative a capitalului uman din
firm ca fiind:
I ' CiK =

I
5

Fc

26,22
= 5,24 .
5

Conform valorii obinute se ncadreaz n grupa valoric I, cu capacitate mare de inovare a


capitalului uman.
n urma analizei realizate de ctre cei doi evaluatori, factorii control care determin
capacitatea inovativ a capitalului uman din firm erau poziionai astfel: Fc4, Fc1, Fc2, Fc5, Fc3.
Dup realizarea cercetrii poziia acestora s-a modificat dup cum urmeaz: Fc5, Fc2, Fc3, Fc1,
Fc4. n figura 3.3 sunt prezentai indicii factorilor control n cele dou ipostaze.

Fig. 3.3. Poziionarea indicilor factorilor control


Sursa: elaborat de autor

Conform rezultatelor obinute putem concluziona c firmele intervievate consider c


sistemul informaional este factorul care determin cu preponderena capacitatea capitalului
uman, plasnd pe locul 2 capitalul educaional urmat de motivaia lucrtorului. Capitalul de
sntate n opinia acestora nu reprezint un element determinat, iar sistemul relaional, ca factor
control se situeaz pe ultima poziie. Acest lucru, de fapt, este confirmat i de existena n numr

129

limitat sau inexistena pentru unele din firmele intervievate, a contractelor de colaborare cu
universitile, clusterele etc.
n vederea diagnosticrii viabilitii unui agent economic prin prisma informaiilor obinute
la determinarea capacitii inovative a capitalului uman din firm, pentru firmele pentru care am
calculat indicele capacitii inovative a capitalului uman, am realizat i analiza diagnostic avnd
la baz modelul propus de noi pentru trei firme din sectorul producie respectiv industria textil,
industria alimentar i prelucrare a lemnului. Datele obinute sunt prezentate n tabelul 3.6.
Tabelul 3.6. Valoarea indicelui capacitii inovative
obinute pentru firmele din sectorul producie
Domeniul de activitate al firmei

ICiK

Confecii

5,31

Industria alimentar

5,00

Industria de prelucrare a
lemnului

5,10

Grupa valoric
Grupa valoric I: capacitate mare de inovare a capitalului
uman
Grupa valoric II: capacitate mare de inovare a capitalului
uman
Grupa valoric I: capacitate medie de inovare a capitalului
uman
Sursa: elaborat de autor

Din analiza viabilitii firmelor supuse cercetrii se poate concluziona c modelul de


determinare a capacitii inovative a capitalului uman din firm poate caracteriza un agent
economic i din punct de vedere al viabilitii. Prin aceasta se poate aprecia faptul c asocierea
factorilor de ponderare factorilor control i ai coeficienilor privind factorii de influen au fost
selectai astfel nct s caracterizeze agentul economic ct mai fidel.
3.3. Rolul capitalului uman n formarea Sistemului Naional de Inovare din Romnia

Eficiena economiilor moderne depinde ntr-o mare msur de rezultatele transformrilor


structurale, ce se bazeaz pe un proces de schimbare permanent a tehnologiilor de producere i
a sistemelor de management cu altele noi mai performante [151]. Att din considerente
economice ct i necesitatea implementrilor principiilor de asigurare a durabiliti, susinerea
elaborrilor i cercetrilor tiinifice, precum i stimularea climatului inovaional stabil trebuie s
constituie o prioritate strategic a Romniei. Apariia unei noi idei tehnice sau organizaionale i
concretizarea acesteia, necesit de obicei un ntreg organism de cunotine, expertize i abiliti,
pe care nici un actor nu le poate deine singur.
Teoria economic a inovaiei pune nainte de toate accent pe rolul fundamental al reelei
actorilor implicai n procesul inovaional. Studiile istorice au artat c rare sunt exemplele de

inovare complet controlate intern de ctre o singur organizaie invenii tehnice pentru
dezvoltarea industrial i comercializarea de produse inovatoare. Dup cum ne arat experiena

130

mondial, sunt cunoscute, cel puin, dou abordri de realizare n ar a politicii structuralramurale, orientate spre formarea economiei inovaionale. Prima abordare presupune orientarea
spre propriile inovaii aceasta fiind accesibil numai rilor nalt dezvoltate. A doua abordare este
bazat pe mprumutul i importul inovaiilor. Dup cel de al doilea model se conduc rile n curs
de dezvoltare precum Moldova i Romnia ntr-o oarecare msur, adaptnd tehnologiile,
produsele i mecanismele dezvoltrii inovaionale deja create n lume, i elaborarea i exportul
tehnologiilor nalte n cazul Romniei, ns n limite foarte restrnse. ntr-o analiz paralel ntre
cele dou ri prezentm caracteristicile modelului inovaional specific fiecreia (tabelul 3.7).
Tabelul 3.7. Caracteristicile modelului inovaional
Republica Moldova

Romnia

Ideologia liberal doar n privatizarea companiilor


de stat nu i a mediului de afaceri.
Surse financiare att interne ct i externe.
Motivarea medie a muncii.
Transpunerea rezultatelor se face n ritm
moderat.
Cercetarea fundamental este caracterizat printro specializare extern
Efectul de brain drain continu s reprezinte o
piedic n evoluia corespunztoare a economiei
naionale.

Ideologia liberal prea simplist


Surse financiare externe dar care sunt fluctuante,
datorit remitenelor din strintate
O motivare inferioar a muncii
Pasivitate inovaional( un ritm lent de
transpunere n realitate a ideilor)
cercetarea fundamental este caracterizat printr-o
specializare extern
Exportul resurselor de munc ceea ce apare ca o
frn n dezvoltarea economiei naionale

Sursa: realizat de autor

Din analiza prezentat constatm c Romnia corespunde mai mult modelului economic
inovaional dect Moldova n primul rnd datorit avantajului de a fi membr a UE. Trebuie
menionat c fiecare dintre acestea se confrunt cu o problem major i anume un grad de
corupie ridicat, ce frneaz dezvoltarea activitii inovaionale.
Pentru a transforma economia Romniei n regim de dezvoltare inovaional sarcina
primordial este constituirea pe etape a Sistemului Naional de Inovare. SNI este rezultat al
activitii politicii de stat, acesta nu apare spontan [152].
Sintagma sistem naional de inovare a intrat n dezbatere teoretic internaional abia
n anul 1988. Dei ne aflm ntr-un proces amplu de globalizare i europenizare acest concept
prinde rdcini din ce n ce mai adnci n pofida unor idei lansate n literatura economic de
specialitate potrivit crora sistemele naionale de inovare (SNI) vor fi nlocuite de sistemele de
inovare supranaionale. n acest sens n unele studii privind politica de inovare european a

nceput deja s se foloseasc sintagma de sistem de inovare post-naional (Luc Soete, Well,
2000), fapt ce ar putea sugera c SNI este deja depit sau c el i-a pierdut din relevana i
rolul su activ n raport cu cel al UE i cu cel global [153]. Realitatea contrazice ns aceste

131

afirmaii prin faptul c sistemele naionale de inovare sunt n plin proces de dezvoltare i
consolidare. Sistemele de inovare stau la baza evalurii nivelului de dezvoltare a economiei
bazate pe cunoatere (KAM). n acest concept sistemul de inovare constituie unul dintre pilonii

centrali, alturi de educaie, regimul economic i


TIC conform lui Q. Chen i E. Dahlman (2005). Aceste sisteme prezint o serie de
particulariti privind interdependena elementelor componente (figura 3.4).
Politica macroeconomic (inclusiv cea invaional)

Factorii sociali i politici

Legislaia

Cererea pieei pentru inovaie

Sistem de producie de
difuzare a cunotinelor

Cunotine,

Piaa noilor produse


i tehnologii

Informaii,
Inovaii

Subiecii activitii inovaionale

Producia inovaional
intern (industria)

Sistemul de
educaie

Componenta de marketing

Asigurarea
informaional

Factorii i condiiile mediului


internaional

unde

Sistemul finanicar

Importul

reprezint infrastructura inovaional

Fig.3.4. Particularitile modelului interdependenei elementelor sistemului


naional informaional
Sursa: Q. Chen i E. Dahlman

Sistemele de inovare pot fi delimitate n diferite moduri: spaial (din punct de vedere
geografic), sectorial i n funcie de amploarea activitilor pe care le ia n considerare. La nivel
mondial direciile politicii inovaionale difer n funcie de specificul fiecrei ri (Anexa 29).
Pentru a evalua nivelul de dezvoltare a economiei inovaionale din perspectiva sistemului
de inovare se vor lua n calcul urmtorii indicatori: ponderea outfluxuri ISD n PIB, pli pentru

redevene i licene (mil. USD), ncasri din redevene i licene (mil.USD), rata ocuprii n
132

tiin i inginerie, cercetri n CD, pondere cheltuieli CD n PIB, colaborri universiti firme
n domeniul CD, numr articole tiinifice la 1 milion locuitori, numr patente USPTO, exportul
high-tech (pondere n industria prelucrtoare), absorbia tehnologic la nivel de firm, pondere
influxuri ISD n PIB, rata plilor pentru redevene i licene(mil. USD pers.), rata ncasri din
redevene i licene (mil.USD pers.), numr cercettori la 1 mil.persoane, ponderea comerului
cu produse manufacturate n PIB, articole n tiin i tehnic, disponibilitatea capitalului de
risc, patente USPTO 1 mil. persoane, cheltuielile sectorului privat n CD, prezena lanului
valoric.
Sistemele de inovare n UE

La nivelul UE primele aciuni referitoare la promovarea cercetrii dezvoltrii i inovrii


au avut loc n 1975 cnd s-a pus n funciune Programul European de Cooperare a Cercetrii,
tiinei i Tehnologiei (COST), ceea ce a constituit primul pas privind formarea sistemului
internaional de inovare(SIE). Ulterior au mai fost susinute i elaborate i alte programe precum
EUREKA i ESPRIT. Tratatul de la Maastricht consfinete apariia Spaiului European al
Cercetrii, primul plan de aciune pentru inovare fiind lansat n Europa abia n 1996, dup ce

s-a demonstrat c la baza creterii economice se afl inovaia, ns punctul culminant s-a atins
prin elaborarea i aprobarea Consiliului European de la Lisabona din martie 2000 a Strategiei
Europene.
Sistemul European comunitar de inovare nu reprezint o nsumare a sistemelor naionale

de inovare i nici nu este un sistem supranaional, el este conceput astfel nct s se respecte att
principiul subsidiaritii ct i cel al coeziunii.
n cursul anilor '90, n egal msur se difereniaz ideea conform creia reelele de
inovaie sunt adesea propagate n anumite regiuni, prin urmare a aprut conceptul complementar
de Sistem Regional de Inovaie (SRI). Termenul poate fi neltor dac se ateapt ca toi cei
implicai n inovare s fie concentrai ntr-o regiune (indiferent de zona geografic, care este
dat pentru entitatea teritorial, examinat), totui, s admitem c n multe cazuri, un numr
semnificativ de legturi ntre actori pot fi formate pe un teritoriu, ce poate fi propice pentru un
anumit tip de inovare. Se observ, de exemplu, c un teritoriu conine o reea de ntreprinderi, de
sub-contractri sau de servicii foarte potrivit pentru o anumit reea de creativitate tehnologic,
sau ntreprinderile pot gsi parteneri de cercetare din sistemul public local i/sau for de munc
calificat, n special grupuri de tineri formai n universiti. Uneori calitatea teritoriului este pur
i simplu dat de receptivitatea clientului regional fa de produsul inovant sau de reacia sa,
care s duc la un proces de nvare prin utilizare (learning by using), ce permite inovarea n

133

interaciunea dintre productori i utilizatori. Astzi, UE pune un accent special pe politicile


regionale de inovare, n contextul unei Europe bazate pe cunoatere (Comisia European,
2001).
Regiunile nu sunt privite ca simple entiti care ncorporeaz un nivel de administraie sau
a unei circumscripii politice, ci ca manifestare spaial a proceselor de nvare interactiv ce se
realizeaz n jurul clusterelor sau a altor forme de sisteme localizate (B.T. Asheim, A. Isaksen,
2002, P. Cook, 2001, 2002, 2003). n cadrul Spaiului European de Cercetare, multe regiuni se
angajeaz ntr-o concuren real pentru a atrage fonduri publice, ntreprinderi inovatoare i
capital uman.
Regionalizarea politicii de cercetare i inovare, de asemenea contribuie la dezvoltarea unor
noi forme de dialog ntre nivelurile de guvernare i procesele de creare de noi cunotine. Pe de o
parte, regiunile apar ca o dimensiune a spaiului n care actorii inovrii (ntreprinderi, institute de
cercetare) formeaz propria reea cutnd apoi s formeze coaliii. Pe de alt parte, autoritile
regionale se constituie ele nsele n actorii proceselor mai puin cele care sunt n msur s
instrumenteze cercetarea pentru propria politic de dezvoltare (de exemplu, n Frana, guvernarea
la mai multe nivele de cercetare i inovare se exprim mai ales prin procesul de negociere a
Planului Contracte Regionale de Stat).
Cele mai multe regiuni au o politic de inovaie i transfer tehnologic sau cel puin de
instrumente naionale regionalizate care corespund acestui rol. Din contr, cele mai mari regiuni
autonome i care posed o infrastructur tehnic i tiinific notabil cum ar fi Lombardia,
Bavaria, Catalonia se pot luda c au o politic de cercetare complet. Principalele cadre ale

dezvoltrii politicilor de inovare regionale n Uniunea European sunt (prin Fondul European de
Dezvoltarea Regional n i Programul ntreprinderilor Mici i Mijlocii) Strategiile Regionale de
Inovare (SRI) i/sau Strategiile Regionale de Transfer de Tehnologie i Inovare (SRTTI).
Primele proiecte SRI / SRTTI au fost lansate n 1994 ca i proiecte pilot, urmate de alte 40 noi
proiecte SRI / SRTTI n anul 1996 i alte 34 n 1999, ultimele, mpreun cu alte 11 Proiecte de
Inovare Transregional. Peste o sut de regiuni particip n prezent la activitile SRI / SRTTI
unite n cadrul Centrului de Inovare Reeaua de Inovare a regiunilor Europene (IRC-IRE). n
2001-2002 au fost lansate primele 16 proiecte care s introduc strategii de inovare n
urmtoarele ri Nou Asociate (TNA): Bulgaria, Cipru, Republica Ceh, Estonia, Ungaria,
Letonia, Polonia, Romnia, Slovacia i Slovenia [154].
Comisia UE a lansat o serie de iniiative n vederea accelerrii dezvoltrii economiei
cunoaterii, a activitii inovaionale, concretizate n: Iniiativa Europei electronice (eEurope)
Planul de Aciune eEuropa 2002, Programul Tehnologiei Societii Informaionale (IST) n
134

cadrul programului pentru cercetare-dezvoltare (C&D), Programul eContent (eConinut), care


susine dezvoltarea coninutului cultural i lingvistic multimedia al internetului, Politica de
securitate i confidenialitate care intete s creeze un cadru legal favorabil i soluii tehnologice
pentru autentificarea, integritatea, confidenialitatea, protecia datelor personale, securitatea n
reea, Planul de Aciune pentru nvare electronic (eLearning) care coordoneaz activitile
comunitare legate de educaie n era digital. Iniiativa O Uniune a inovrii lansat prin
strategia Europa 2020 a introdus conceptul de parteneriat european pentru inovare, pentru a
aborda provocrile societale prin combinarea msurilor legate de ofert i cerere ce au un rol
important de jucat n ceea ce privete coordonarea eforturilor i concentrarea activitilor de-a
lungul ntregului ciclu al inovrii [155].
Pe ansamblu, disparitile regionale sunt enorme, ele fiind mai puternice n domeniul
tiinei i tehnologiei. n Frana, 48% a personalului din cercetare (privat i public) este
concentrat n Ile de France, n Marea Britanie, 40% din cercettori locuiesc n Londra iar n
Italia, 32% se regsesc n Lombardia. n Anexa 30 este prezentat contextul regional de inovaie
n corelaie cu influenele externe.
Rezultatele Eurostat din 2009 [156], asupra statisticii regionale, indic faptul c repartiia
geografic a inovaiei este inegal. Ele confirm c regiunile foarte inovante au tendina de a se

regrupa, iar aceast corelaie geografic duce n timp la cretere economic.


n anul 2007, UE 27 a alocat 229 miliarde de euro cercetrii i dezvoltrii. Cheltuielile de
C-D n procent din PIB, care s-au ridicat la 1,85% n 2007, au rmas stabile n raport cu 2006.
Cea mai mare intensitate a C-D s-a nregistrat n statele nordice i n Austria i Germania.

Astfel, n 2007, cheltuielile de C-D ca procent din PIB (intensitatea C-D) au fost cele mai mari n
Suedia (3,6% din PIB) i n Finlanda (3,47%) urmate de Austria (2,56%), Danemarca (2,55%) i
Germania (2,54%) iar cele mai sczute valori s-ai nregistrat n Cipru (0,45%), Slovacia (0,46%),
Bulgaria (0,48%) i n Romnia (0,53%). ntre 2001i 2007 cea mai nalt intensitate a C-D s-a
nregistrat n Austria (de la 2,07 din PIB la 2,56%), Estonia (de la 0,71% la 1,14%) i n
Portugalia (de la 0,80% la 1,18%). Observm c pentru anul 2008 procentele alocate s-au
modificat, n sensul diminurii acestora fa de anul 2007. n anul 2010, criza economic a
afectat profund domeniul cercetrii n Romnia, alocrile totale pentru cercetare, din fonduri
publice, fiind de aproximativ 1,64 miliarde lei, ceea ce a reprezentat o cretere cu 8,6% fa de
anul 2009 (1,53 miliarde lei), ns doar o revenire la valori apropiate anului 2008, i mult sub
nivelul planificat la lansarea Planului Naional de Cercetare-Dezvoltare i Inovare 2007-2013, de
circa 4 miliarde lei. Referitor la cheltuielile de inovare, ponderea cea mai mare au avut-o, n

135

continuare, achiziiile. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale ntreprinderilor (BERD) au rmas


reduse, cifrndu-se la 684,8M lei n anul 2009.
De asemenea, ocuparea forei de munc n C-D n anul 2007 reprezenta echivalentul a 2,3
mil. de persoane care lucreaz cu norm ntreag n UE-27. Personalul din C-D corespundea la

1,6 % din totalul locurilor de munc, cea mai mare proporie fiind nregistrat n Finlanda (3,25
din totalul locurilor de munc), n Suedia (2,7% n 2005), Luxemburg (2,6% n 2006),
Danemarca 82,4% n 2006) i n Austria (2,1% n 2006), iar la polul opus se situeaz Romnia
(0,5%), Bulgaria (0,6%), Cipru (0,7% n 2006), Polonia (0,8%) i n Portugalia (0,9% n 2006).
Cercettorii reprezentau 0,9% din totalul forei de munc a UE-27 n 2007, aceast proporie
variind n Romnia i Finlanda n 2005 la 2,1% . Pentru anul 2008 datele nu sunt disponibile
dect pentru cteva state, respectiv 0,09% n Republica Ceh, Slovacia 0,03% i Islanda de
0,4%. Referitor la personalul C-D, la sfritul anului 2009 n Romnia, i desfurau activitatea
n cercetare-dezvoltare 42420 salariai, n scdere cu 1082 salariai fa de cel nregistrat la
sfritul anului 2008.
ntreprinderile care au desfurat activitate de inovare n UE27 ntre 2008 i 2009, 39% din
acestea aparineau industriei i serviciilor cu mai puin de 10 angajai. Cea mai mare pondere a
ntreprinderilor care au desfurat activitate inovativ n aceast perioad se regsete n
Germania (63%) urmat de Belgia (52%), Austria i de ctre Finlanda(fiecare cu cte 51% 9 i
de ctre Luxemburg (0,49%). Cel mai sczut procentaj s-a nregistrat n Letonia (16%), Bulgaria
i Ungaria(20% fiecare), Romnia (21%) i n Lituania (22%).
n urma analizei efectuat pe baza informaiile oferite de ctre EUROSTAT privind
cheltuielile de cercetare dezvoltare, situaia numrului de personal angajat full-time n sectorul
CD-I n unele ri ale lumii i n Romnia putem concluzia c SNI n Romnia este afectat de
dou deficiene majore i anume: cercetarea fundamental este caracterizat printr-o
specializare extern, precum i lipsa unor strategii de cooperare temeinice bazate pe obiective
comune ntre unitile de cercetare i beneficiari.

Raportate la criza economic actual, anticipnd ca soluie intensificarea investiiei n CD-I


unele state ca SUA, Frana i Germania au nregistrat deja n 2009 primele rezultate pozitive. n
acest context, n care Romnia ocup ultimele poziii privind investiiile n CD-I, autoritile
romne trebuie s-i asume un rol mult mai accentuat pentru a ncuraja inovarea i cercetarea,
iar eforturile s fie canalizate spre sectoare bine definite, care aduc un plus de valoare economiei
locale i competitivitii europene. Este necesar un proces amplu de restructurare calitativ, prin
care accelerarea modernizrii Romniei s fie bazat pe promovarea inovrii, creativitii i
cercetrii, n conexiune cu politicile industriale, agricole i sociale.
136

Pentru Romnia, soluia ieirii din criz o constituie dezvoltarea capitalului uman, a
investiiei n acesta prin prisma economiei inovaionale. Nu este suficient investiia doar n
capitalul fizic, ci este necesar o strategie de investiie n capitalul uman alturi de strategiile de
achiziie a cunotinelor globale i tipic locale precum i strategiilor de investiie n noile
tehnologii. n opinia lui O.Neagu aceste strategii sunt complementare, respectiv tehnologiile nu
sunt accesibile rilor dect prin investiii n educaie, noile tehnologii mrind cererea pentru
educaie i achiziia de noi cunotine.
Stimularea activitii inovaionale trebuie s includ trei elemente interdependente:
formarea infrastructurii inovaionale, stimularea de ctre stat a cercetrii-dezvoltrii i stimularea
activitilor inovaionale de ctre stat. Managementul privat al C-D i inovrii, precum i
politicile tehnologice publice, demonstreaz logica sistemelor n locul unui proces linear
justificndu-se astfel existena infrastructurii economiei inovaionale [157].
Pentru dezvoltarea economiei inovaionale este necesar crearea unei infrastructuri
deosebite i a instituiilor de susinere a procesului inovaiona care includ:
1. legislaia ce reglementeaz relaiile din sfera economiei inovaionale;
2. expertiza independent a proiectelor de cercetare a colectivelor tiinifice i inginereti;
3. force-said, crearea crilor de drum (navigator) ce permit diminuarea riscurilor crerii
noilor produse i coordonarea eforturilor colectivului de inventatori;
4. diferite comuniti reele de experi i futurologi, ce permit formarea viziunii viitorului;
5. centre de educaie (instituii i coli ce permit pregtirea nu doar a savanilor i inginerilor,
ct i a ntreprinztorilor capabili s-i promoveze proiectele inovaionale);
6. centre de comercializare a tehnologiilor i elaborrilor.
Infrastructura inovaional n toate rile lumii se formeaz cu participarea deplin a
statului. Formarea infrastructurii inovaionale n Romnia este una din principalele direcii de
dezvoltare a rii i de integrare n sistemul inovaional mondial, deoarece n condiiile
progresului tehnico-tiinific accelerat competitivitatea rii este determinat de capacitatea de a
produce i a asimila tehnologii i produse inovaionale. Prin acesta se urmrete nlturarea
situaiei trenului plecat conform creia ntrzierea la crearea i introducerea noilor tehnologii
cu 1 an reprezint n realitate o ntrziere cu 3 ani. Acest lucru se poate realiza printr-o politic
inovaional stabil i utilizarea prghiilor de stat, orientate spre reformarea structural-ramural
i crearea modelelor de cretere inovaional [158].
n cadrul infrastructurii inovaionale structurile inovative au un rol determinant n
asigurarea derulrii proceselor inovative (financiare i materiale) care includ:

137

1. Tehnoparcurile reprezint un loc de concentrare a mai multor companii inovaionale,

de regul, de la 20 pn la cteva mii de astfel de companii pe o suprafaa de producie mare - de


la 4 mii m2 pn la cteva sute de mii m2. Avantajul principal al acestor intermediari este, n
primul rnd, micorarea cheltuielilor de promovare i consulting i, pe de alt parte, are loc
alimentarea reciproc cu idei noi, att din partea cercettorilor, ct i din partea consumatorilor.
Cu alte cuvinte, scopul principal al acestor structuri este scanarea pieei, pentru a analiza dac
produsul tehnologic este cerut de pia sau nu. Dac da, pasul urmtor va fi fabricarea n mas a
produselor acceptate de pia. n Romnia problema principal o reprezint lipsa experienei
practice n constituirea i managementul tehnoparcurilor. De asemenea lipsete i experiena
practic n asigurarea serviciilor de consultan pentru IMM-uri care vor funciona n cadrul
acestor tehnoparcuri. O alt problem cu care se confrunt Romnia n acest sector o reprezint
lipsa stimulentelor acordate pentru mobilitatea cercettorilor, alturi de problema finanrii, care
este doar parial rezolvat. n aceste condiii se impune stimularea interaciunii dintre institutele
de cercetare i tehnoparcuri. La nivelul anului 2010 n Romnia existau 4 tehnoparcuri autorizate
ANCS n Iai, Bucureti, Timioara i Galai.
2. Incubatoarele de afaceri au un rol esenial n reducerea riscului pentru start-up-uri,

ndeosebi n cazul IMM-urilor inovative. Incubatoarele de afaceri sunt gestionate n principal de


ctre Agenia Naional pentru IMM-uri i Cooperative / Ministerul IMM-urilor, Comerului i
Mediului de Afaceri i finanat de Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, n timp ce
furnizorii de inovare i tehnologie sunt gestionai de ctre Autoritatea Naional pentru Cercetare
tiinific i sunt grupai n Reeaua naional de specialitate Transfer Tehnologic i Inovare
Network (ReNITT din RO INNO Romnia), finanat att din fonduri naionale i a fondurilor
structurale ale UE. n Romnia n ultimul deceniu s-au nfiinat aproximativ 60 de incubatoare,
majoritatea fiind de tipul joint venture cu organizaii europene. RENITT acoper 13
incubatoare de afaceri, cea mai mare parte (15) din Bucureti i alii n Sf. Gheorghe, Braov,
Ploieti, Vlcea, Craiova i Arad. Existena acestora a fost dependent de sursele de finanare
extern, iar n momentul n care aceasta s-a ntrerupt, incubatoarele s-au desfiinat. Problema n
cazul acestor incubatoare o reprezint faptul c nu s-a reuit dect un transfer de cunoatere
formal, iar cea tacit a fost uitat.
3. Clusterele reprezint aglomerri industriale competitive, acestea constituind la

momentul actual o alternativ pentru Romnia. Acestea presupun formarea unor relaii ntre
firmele care au acelai profil, furnizori, firmele din sectoarele nrudite, firmele prestatoare de
servicii precum i universiti. Firmele grupate n clustere, indiferent dac sunt sau nu
competitori direci, au acces la inputuri specializate i la angajai specializai, au un acces sporit
138

la informaie relevant pentru sectorul lor de activitate i la termeni de comparaie privitori la


costuri i productivitate, pot beneficia de complementaritatea cu activitile altor firme din
cluster, au un acces mai facil mpreun la bunuri i investiii publice [159]. Existena
aglomerrilor industriale n Romnia, reprezint o oportunitate pentru dezvoltarea clusterelor, cu
efecte majore n dezvoltarea sectorial (exemplul din industria prelucrtoare a lemnului din
Maramure, Harghita i Covasna, n industria textil-Vrancea, Bacu i Timi, etc.) n rile
Uniunii Europene funcioneaz aproape 16 milioane de ntreprinderi mici i mijlocii (99% din
totalul ntreprinderilor din Uniune). Succesul acestei formule organizatorice este legat de
concentrarea, respectiv aglomerarea clusterian n diferite domenii, din rndul crora cel al
resurselor naturale ocup loc preponderent. n Romnia, densitatea ntreprinderilor mici i
mijlocii este de 13,8% la 1000 de locuitori, n comparaie cu densitatea nregistrat n rile
Uniunii Europene, care se situeaz ntre 25 i 48 ntreprinderi/1000 locuitori. Clusterizarea n
U.E. este n mod evident favorabil operaionalizat n comparaie cu amploarea pe care acest
proces o nregistreaz n Romnia. Clusterele autohtone sunt ntr-un stadiu incipient, comparabil
cu cel din UE. n Romnia primii paii pentru un cluster s-au fcut n Regiunea de Vest,
respective Automotive iar pentru regiunea Centru, n Covasna este n curs de constituire a unui
cluster n domeniul prelucrrii lemnului. n 2010 sunt nregistrate 13 clustere (Bucureti, ClujNapoca, Oradea, Timioara, etc.).
4. Organizarea de reele -aceast activitate are ca obiectiv sprijinirea firmelor la accesarea

informaiilor, cunotinelor, finanrii, precum i analiza posibilitilor unor parteneriate. n


Romnia a fost creat o reea inovativ regional (Tehimplus), n Regiunea de Vest.
5. Business angel. Sunt persoane fizice care ofer suport financiar proiectelor mici de

afaceri care nu pot accesa uor un alt tip de finanare (credite bancare, investitori instituionali).
n Romnia acetia sunt rari, iar angel investorii n Romnia au un spectru ngust de firme
(maxim 4-5, comparativ cu 20-30 n alte state) i n general sunt atrai pentru c fie i cunosc
deja pe fondatori sau li se ofer putere de decizie n firm.
6. Capitalul de risc (capital venture). n plus fa de angel investitori Capital venture

este atractiv pentru companiile noi, cu istorie de exploatare limitat, care sunt prea mici pentru a
mobiliza capitaluri n pieele publice i nu au ajuns la punctul n care sunt n msur de a
contracta un mprumut bancar. Capitalul de risc reprezint achiziionarea temporar a unui
pachet minoritar de aciuni de ctre investitorii profesionali n ntreprinderi puternic inovatoare i
cu o foarte bun rentabilitate n faza de cretere i dezvoltare. n fiecare an, exist aproape 2
milioane de companii create n SUA i numai 600-800 obin fonduri de capital de risc.
Mecanismul explorrii inovaiei utiliznd capitalul de risc este prezentat n figura 3.5.
139

Royality

Ideea
inovaional

Inovator

venit

Capitalul de
risc
Dividend

realizarea
produsului
inovaional

Investiia

Piaa

bun inovaional

Producie

comand pentru
produse
inovaionale

Investitor

Fig.3.5. Explorarea inovaiei utiliznd capitalul de risc


Sursa: Scobliacova I.V. // Autoreferat Tez de doctor, Oriol, 2008

n Romnia practic nu exist, n sens propriu, capital de risc. Romnia are nevoie stringent
de un plan de aciune pentru a implementa ct mai repede posibil strategia de dezvoltare a
capitalului de risc. Pentru Romnia, n opinia autorului, componentele unei strategii inovaionale
sunt prezentate n figura 3.6.
Componentele strategiei inovaionale de dezvoltare a Romniei

Integrarea n
lanurile
inovaionale globale

Crearea clusterelor
tehnologiei
inovaionale

Formarea direciilor
inovaionale

Formarea unei strategii


de finanare pentru
inovaie

Fig.3.6. Variantele strategiilor de dezvoltare inovaional n Romnia


Sursa: elaborat de autor

De asemenea este necesar crearea unei infrastructuri deosebite i instituii de susinere a


procesului inovaional astfel nct s se promoveze o cultur a concurenei bazat pe flexibilitate
i productivitate. Practica a demonstrat c exist trei scheme de aplicare a politicii inovaionale:
participarea direct a statului cu mijloace bugetare la procesul inovaional prin crearea

laboratoarelor publice, care acord gratuit rezultatele cercetrilor consumatorilor


poteniali;

140

acordarea granturilor cercettorilor cu condiia c vor fi ntocmite rapoarte detaliate

privind rezultatele cercetrilor i aceste rapoarte vor fi publicate. Dreptul de autor se


transmite statului iar avantajul const n accesul relative simplu la finanare i permite
stoparea cercetrilor ineficiente i redirecionarea mijloacelor financiare pentru
efectuarea cercetrilor eficiente;
acordarea nlesnirilor fiscale i subsidiilor din partea statului pentru companiile care

introduc mijloace financiare n inovaii. Aceast metod prezint o serie de avantaje, i


anume:

statul nu se ocup de alegerea domeniului de cercetare a fiecrui agent economic i


nici de realizarea rezultatelor cercetrilor;

nu se creeaz piaa inveniilor lipsite de perspectiv economic;

se creeaz imaginea egalitii;

n Romnia

au fost stabilite obiectivele principale ale politicii de stat n domeniul

cercetrilor i inovaiilor, care constituie: crearea de cunoatere, creterea nivelului cercetriidezvoltrii, utilizarea eficient a rezultatelor activitii tehnologico-tiinifice n economie,
dezvoltarea sferei inovaionale n baza comercializrii lucrrilor de cercetare-dezvoltare i a
rezultatelor acestora, creterea calitii sociale, valorificarea potenialului intelectual existent,
precum i dezvoltarea continu a potenialului intelectual din sfera cercetrilor i inovaiilor.
Msurile enumerate sunt de o necesitate indiscutabil, deoarece pe parcursul anilor
precedeni, finanarea slab i reformele ntrziate au mpiedicat racordarea la tendinele
mondiale, iar sectorul real extrem de fragil n-a putut exercita o cerere real pentru inovare.
ntreprinderile mari, care n anii 90 realizau integral s-au parial ciclul inovaional au fost
lichidate sau au ncetat activitatea de inovare ca urmare a lipsei surselor financiare.
Antreprenoriatul nu realizeaz investiii substaniale i de durat n inovare din cauza riscurilor
nalte care sunt iminente acestor activiti, iar structurile financiare respective (fondurile venture,
etc.) lipsesc. Nivelul culturii inovrii este extrem de redus att n sectorul productiv i de servicii,
ct i n instituiile de cercetare tiinific. Lipsesc informaiile privind nivelul activitilor de
inovare din companii i firme din cauza sistemului imperfect de eviden statistic i contabil a
activitii de inovare i costurilor acesteia. Modernizrile actuale se produc preponderent din
importul de noi tehnologii i sisteme de management. Cu toate c pe parcursul ultimilor ani s-au
produs schimbri pozitive n domeniul cercetrii-inovrii, sunt necesare activiti de stimulare a
acestor activiti n continuare. n acest context, prin intermediul Autoritii Naionale pentru
Cercetare tiinific (ANCS), n calitate de organ guvernamental, avnd responsabilitatea
elaborrii i armonizrii politicilor naionale CDI cu cele europene se urmrete s se asigure
141

racordarea obiectivelor comunitii tiinifice i tehnice i a mediului de afaceri din Romnia la


prioritile specifice tiinei i tehnologiei n Uniunea European, precum i la dinamica de
evoluie a acestora. Suportul pentru planificarea i implementarea politicilor CDI promovate de
ANCS n perioada post-aderare, i implicit n anul 2010, a fost dat de: Strategia Naional CDI
pentru perioada 2007-2013 (Strategia Naional), aprobat prin H.G. nr. 217/ 2007, Planul
Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare pentru 2007-2013 (Planul Naional), aprobat prin
H.G. nr. 475/ 2007 i Programul de guvernare 2009-2012.
Strategia Naional este menit s asigure realizarea scopului principal al politicii de stat

n sfera tiinei i inovrii care const n dezvoltarea social-economic i uman durabil a rii
prin stimularea i valorificarea maxim a potenialului intelectual, tiinific i tehnologic,
orientat spre crearea i comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologic
pure, competitive, precum i spre valorile unei societii democratice deschise. Ca principal
obiectiv pentru anul 2013 este stabilit recuperarea decalajelor existente fa de nivelul rilor
europene i se pregtete sistemul de CDI din Romnia pentru a identifica i consolida, prin
deschidere internaional, parteneriat i competiie, acele zone n care Romnia poate s exceleze
[159].
Obiectivele strategice stabilite prin Strategia Naional n perioada 2007-2013 sunt:
a) Crearea de cunoatere, respectiv obinerea de rezultate tiinifice i tehnologice de vrf,
competitive pe plan internaional.
b) Creterea competitivitii economiei romneti, prin inovare cu impact la nivelul
operatorilor economici i transferul cunotinelor n practica economic.
c) Creterea calitii vieii sociale, prin dezvoltarea de soluii, inclusiv tehnologice care s
genereze beneficii directe asupra societii.
Planul Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare 2007-2013 este principalul

instrument de implementare a Strategiei naionale. Acesta a fost aprobat prin Hotrrea


Guvernului nr. 475/2007, act normativ prin care se stabilesc regulile i principiile de
implementare, programele componente, modelul investiional i bugetul de respective 15 mld. lei
pentru perioada 2007-2013, procedura de monitorizare, precum i indicatorii de evaluare i
impact.
Planul Naional este structurat pe ase programe componente: a) Resurse umane, cu
obiectiv creterea numrului de cercettori i a performanelor profesionale ale acestora ; b)
Capaciti, pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare ; c) Idei, pentru punerea n practic a
unor rezultate tiinifice i tehnologice de vrf, comparabile cu cele de la nivel european,
reflectate prin creterea vizibilitii i recunoaterea internaional a cercetrii romneti. Pentru
142

acest program nu sunt stabilite domenii prioritare, accentul fiind pus pe excelen i vizibilitate
internaional ; d) Parteneriate n domeniile prioritare, cu obiective de concentrare a resurselor
i crearea parteneriatelor ntre institutele naionale de profil, universiti i operatori economici,
dedicate rezolvrii unor probleme complexe i transferarea soluiilor ctre mediul de afaceri ; e)
Inovare, pentru susinerea cercetrii pre-competitive i competitive, conduse de operatori
economici, n condiiile respectrii regulilor de ajutor de stat ; f)

Susinerea performanei

instituionale, pentru sprijinirea activitii institutelor naionale, n domeniul propriu de


activitate.
Programul de guvernare 2009-2012 prevede urmtoarele obiective i direcii de aciune

pentru politicile din domeniul cercetrii tiinifice i dezvoltrii tehnologice:


Obiectivele Programului de guvernare 2009-2012

sunt concretizate n

susinerea

domeniilor de vrf cu potenial pentru performan i a domeniilor n care Romnia este


implicat la nivel internaional (CERN, Extreme Light Infrastructure), sporirea numrului de
cercettori cu rezultate tiinifice de nivel internaional, creterea atractivitii carierelor
tiinifice i promovarea tinerilor cercettori, ncurajarea parteneriatelor instituionale i a
repatrierii diasporei tiinifice romneti, organizarea sistemului de cercetare - dezvoltare inovare n mod funcional, integrarea cercetrii tiinifice n mediul economic i social, ntrirea
capacitii instituionale i personale pentru atragerea de fonduri internaionale, publice i private
i promovarea performanelor tiinei n rndurile publicului.
Direciile de aciune din Programul de guvernare 2009-2012 au n vedere creterea
finanrii cercetrii-dezvoltrii, inclusiv cu surse din sectorul privat, finanarea multianual a
proiectelor de cercetare, n acord cu practicile europene, facilitarea utilizrii fondurilor ctigate
pe baz de competiie, inclusiv punerea n practic a principiului finanarea urmeaz
cercettorul", stimularea investiiilor private n cercetare-dezvoltare, aplicarea n practic a unui
plan de aciune de lung durat privind popularizarea tiinei i tehnicii ctre publicul larg,
inclusiv prin canale media, raionalizarea instituional a sistemului i alocarea resurselor prin
competiie, exclusiv n funcie de criteriile de calitate tiinific.
Alturi de cele trei documente definitorii privind susinerea dezvoltrii economiei
inovaionale au fost elaborate i o serie de programe complementare precum: Programele
nucleu, Programul Operaional Sectorial Axa 2 Creterea competitivitii prin cercetare,
dezvoltare i inovare, Planului sectorial al MECTS-ANCS, i Programele de cercetare
fundamental ale Academiei Romne.
Avnd n vedere situaia existent n Romnia n domeniul CD-I, respectiv a SNI,
considerm oportun realizarea unei analize SWOT care s evidenieze aspectele definitorii.
143

Tabelul 3.8. Analiza SWOT a SNI n Romnia


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

existena unui cadru stimulator pentru activitile de inovare,


cercetare-dezvoltare;
existena unei reele de organizaii pentru cercetare i
inovare care dispun de o anumit experien n domeniu i
de potenial uman calificat;
creterea important a finanrilor bugetare pentru
cercetare, inovare, transfer tehnologic i pentru crearea
infrastructurii inovaionale, astfel nct ctre anul 2020
acestea s ating 2% din PIB;
un numr de brevete, anual nregistrate raportat la 1 milion
de locuitori, la nivel mediu european;
inovatori de nivel nalt, posesori de meniuni la saloanele
internaionale de invenii;
ponderea exporturilor produselor de medie i nalta
tehnologie (Produse high tech sunt considerate cele care au
un coninut de inovaie pe care se bazeaz aproximativ 3,5
pn la 8,5 % din valoarea lor), n total exporturi 50,14% n
Romnia, fa de 47,36% UE 27[157];
ponderea exporturilor de servicii cu aport intensiv de
cunoatere, n total exporturi servicii de 44,91% n
Romnia, fa de 49,43% UE 27.
Participarea Romniei la aciunile Joint Research Centre,
programul EUREKA,
nscrierea Romniei ca membru cu drepturi depline la
ENIAC Joint Undertaking un parteneriat public-privat n
domeniul nanoelectronicii din anul 2009;
Cercetarea tiinific este prezent n aproape toate
domeniile, i n mod particular n prioritatea 7, unde,
conform Planului de Aciune aferent Strategiei, Romnia va
conduce un proiect de nfiinare a unei infrastructuri paneuropene dedicat activitilor de cercetare tiinific din
zona Dunrii, Deltei Dunrii i Mrii Negre.
Contractarea integral a fondurilor structurale alocate prin
POS-CCE Axa Prioritar 2, de ctre beneficiarii publici
Aderarea Romniei la iniiativa de nfiinare a Asociaiei
Parcurilor Tehnologice din regiunea Mrii Negre
OPORTUNITI
creterea continu a cererii de produse i tehnologii
inovaionale;
existena cadrului legal benefic pentru dezvoltarea
parteneriatelor public-privat n inovare i transfer tehnologic
prin iniierea i realizarea unor proiecte comune
(consoriuri/clustere, platforme tehnologice etc.);
valorificarea mecanismului de finanare prin intermediul
fondurilor structurale;
intensificarea integrrii nvmntului, cercetrii-inovrii i
antreprenoriatului;
creterea motivrii i a prestigiului inovatorilor;
extinderea cooperrii internaionale n domeniul CD-I, n
cadrul UE i n afara acesteia;
continuarea programelor EUREKA i EUROSTARS, parte a
reelei EUREKA pentru armonizarea i sincronizarea
programelor naionale de sprijinire a IMM-urilor cu activitate
de cercetare;
suplimentarea Programul Nucleu IFIH-HH cu un proiect nou
pentru ELI (Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics).

nivelul redus al culturii inovrii att n sectorul productiv i


de servicii, ct i n instituiile de cercetare i inovare;
lipsa informaiilor, n special a celor statistice privind
nivelul activitilor de inovare din companii i firme;
insuficienele sistemului educaional n vederea instruirii i
formrii continue a specialitilor n managementul inovrii,
n protecia, evaluarea i marketingul obiectelor de
proprietate intelectual.
slaba implicare a sectorului privat n activitatea de CD-I;
motivarea insuficient a tinerilor n vederea urmrii unei
cariere n domeniul cercetrii;
slaba colaborare ntre universiti i mediul privat de
afaceri;
slaba participare a Romniei la programul cadru PC7;
contractarea parial de ctre beneficiarii privai ai
fondurilor structural pentru CD-I prin POS-CCE Axa
Prioritar 2;
slaba finanare prin capital de risc

AMENINRI
continuarea exodului specialitilor calificai din sfera
cercetri inovrii n alte domenii de activitate i n alte
state;
gradul redus de atractivitate pentru tineret a activitilor n
domeniul inovrii n comparaie cu alte activiti ce in de
tehnologiile avansate moderne;
decalajele
regionale
n
dezvoltarea
proceselor
inovaionale ndeosebi n regiunea UE;
gradul insuficient de realizare a drepturilor asupra
obiectelor de proprietate intelectual.

Sursa: elaborat de autor

Cele prezentate n analiza SWOT, ne demonstreaz, c pe parcursul ultimilor ani au fost


ntreprinse aciuni ce in de stimularea proceselor inovaionale i au fost create premisele
realizrii inovaiilor n industria Romniei, pentru sporirea competitivitii produselor industrial
autohtone, precum i a volumelor de producie.
Din perspectiva abordrii Sistemului Naional de Inovare din Romnia acesta ofer o
organizare a sectorului de inovare n cadrul unei limite geografice determinate. Acesta acord
144

ntreprinderii un rol central n iniierea i rspndirea de noi tehnologii. Este necesar s se


dezvolte o politic naional n care accentul s-ar pune pe om ca un actor-cheie n generarea de
bogie. Promovarea inovrii ar putea fi fcut n contextul responsabilitii sociale a
ntreprinderilor pentru a garanta dezvoltarea i competitivitatea economiei n ansamblu.
Responsabilitatea, pe bun dreptate, are o importan crucial social corporativ i dedicarea
sa activitii de inovare conduce la o economie sntoas n cazul n care, desigur, sunt factori
care stimuleaz acest aspect, mai ales guvernele statelor.
3.4. Concluzii la capitolul 3

Activitatea de inovare la nivelul Romniei trebuie privit ca un sistem complex, ca o


strategie naional integrat Strategiei Europa 2020 care are rolul de a atinge obiectivele de
dezvoltare prestabilite, respectiv de transformare ntr-o economie inovaional.
Rolul firmelor romneti n dezvoltarea i propagarea activitii inovative este primordial,
acestea fiind, n fapt, canalele de difuzare i implementare a noilor tehnologii.
n condiiile n care firmele romneti nregistreaz slabe progrese n activitatea inovativ,
raportate la

rezultatele rilor membre ale UE, trebuie cu att mai mult

s-i intensifice

eforturile de cooperare internaional, precum i o reorientare ctre potenialul uman de care


dispun.
Stabilirea unor strategii bine fundamentate i coerente privind inovativitatea va conduce
firmele romneti, ntr-o societate concurenial, la crearea de plus valoare.
n acest context SNI n Romnia are urmtoarele direcii de dezvoltare: creterea capacitii
tiinei ca pondere n PIB, crearea de stimulente de cretere a cheltuielilor pentru business i
descoperiri tiinifice, formarea unei piee solide de inovaie, modernizarea sistemului
educaional i perfecionarea sistemului statistic i armonizarea lui la sistemul UE.
Avnd n vedere faptul c dimensionarea inovrii la nivelul unui operator economic este un
proces complex, n condiiile n care nu se pot stabili criterii unitare de evaluare crora s li se
asocieze un sistem de indicatori specifici, s-a evideniat necesitatea dezvoltrii unui model
multicriterial de evaluare. Elaborarea i validarea unui model privind determinarea capacitii
inovative a capitalului uman nu face altceva dect s reconfirme rolul deinut de ctre capitalul
uman n propagarea noii economii, cea inovaional, i reprezint, n opinia noastr, o soluie
privind politicile de dezvoltare ale fiecrei firme.

145

CONCLUZII I RECOMANDRI

Cercetrile efectuate care au vizat rolul capitalului uman n formarea economiei


inovaionale ne permite s realizm urmtoarele generalizri teoretice i s trasm urmtoarele
concluzii i recomandri:
Concluzii

1. Procesele mondiale ce au loc la debutul mileniului III legate de accelerarea dezvoltrii


sectorului teriar, a produciei individualizate, intelectualizarea activitii umane, crearea unui
sistem informaional performant, formarea unui nou mecanism motivaional etc. reprezint
premisele formrii unei economii postindustriale viabile, care necesit interpretri creative de
ctre tiina economic sub spectrul crizei economice globale ce se manifest din anul 2008.
Modificarea rolului individului, transformarea intelectului su n factor decisiv a progresului
societii, argumenteaz necesitatea formrii unei noi paradigme de dezvoltare. Esena ei const
n tranziia la un nou nivel de socializare, modificarea prioritilor de dezvoltare precum i
transferarea de la abordarea tehnocrat la cea antropocentric, orientat spre nevoile i
capacitile omului.
2. Abordarea antropocentric a capitalului uman pornete de la premisa cercetrii formei
activitii umane ca unitate a nevoilor i capacitilor, a produciei i consumului. Dac
activitatea productiv a fost studiat n literatura autohton, nevoile, ca element definitoriu al
activitii umane, for motric de dezvoltare a intereselor, practic nu au fost cercetate.
3. Nevoile umane, ca i capacitile, cercetate n cadrul modelelor motivaionale de ctre
savanii strini au o structur complex, sunt ierarhizate conform unor prioriti. Apariia i
dominarea nevoilor sociale au determinat schimbri majore n caracterul muncii, n separarea
tiinei i educaiei de munca simpl. n economia inovaional nevoile individului n
autoafirmare i autodezvoltare, respectiv ale capacitilor sale creative apar n prim plan, iar
nevoile materiale care stau la baza motivaiei, sistemului de preferine i valori ale individului
devin secundare. Nevoile i capacitile n economia inovaional sunt n interdependen.
Astfel capacitile sunt studiate doar ca resurse i nu scopuri, iar satisfacerea nevoilor invers.
Aceast stare de fapt are drept consecin modificarea structurii capitalului uman i schimbarea
viziunii asupra acestuia. Structura sa include urmtoarele elemente: educaie, pregtirea
profesional, capacitatea de reproducere i rennoire a cunotinelor, capacitile i tipurile de
personalitate, sntatea i fondul genetic, motivaiile, capacitatea de migraie.
4. Capitalul uman n economia inovaional reprezint totalitatea relaiilor social
economice cu privire la formarea i acumularea cunotinelor cu efect inovaional

146

multiplicativ, care const n faptul c n urma procesului de producie, valoarea nou creat la

ouptut depete valoarea sa la input. Componenta inovaional a capitalului uman reprezint


totalitatea capacitilor intelectuale ale lucrtorului pentru generarea i realizarea noilor
cunotine, avnd n componena sa att capacitile fizice, ct i pe cele intelectuale ale
lucrtorului.
5. Relaia capital uman - capital intelectual contribuie la sustenabilitatea unei organizaii
pe termen lung, avnd n vedere urmtoarea idee: cunoaterea nseamn putere i profitabilitate.
Relaia capital uman - capital social demonstreaz

existena legturilor dintre individ i

societate i rolul pe care-l au n dezvoltare i progres, iar relaia capital uman-capital biologic
demonstreaz c starea de sntate constituie o resurs esenial pentru dezvoltarea individual.
6. Exist un sistem de indicatori pentru aprecierea costului capitalului uman. Se poate
realiza o clasificare a acestor indicatori care ar permite o msurare a costului obinerii capitalului
uman la diferite nivele de dezvoltare a economiei naionale. Se pot diferenia trei metode
importante de grupare a acestora: dup activele sale, dup nivelul agregrii i dup mprirea
indicatorilor n cei naturali i cei de cost.
7. Investiia n capitalul uman este una din cele mai rentabile i trebuie s reprezinte o
prioritate pentru orice comunitate care se nscrie pe calea dezvoltrii economico-sociale durabile.
Studiile empirice referitoare la investiiile n capitalul uman aplicate n unele ri, evideniaz
faptul c acestea sunt generatoare de venituri suplimentare pe perioad ndelungat, att la nivel
social, ct i privat. Cea mai important caracteristic este faptul ca investiia n educaie e o
investiie pe termen lung, iar la ora actual, avnd n vedere prioritile manifestate n plan

economico-social, schimbrile de mentaliti, preferine i atitudini se poate afirma c toi


aceti factori, fac din educaie o investiie prea puin atractiv. n economia inovativ investiiile
n tiin, nvmnt i sntate, trebuie s depeasc investiiile n alte elemente ale capitalului
de baz.
8. n Romnia cheltuielile publice alocate educaiei intesc spre 6% din PIB pentru anul
2014, ns dac analizm situaia din alte ri, observm urmtoarele: la nivelul Organizaiei
pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD ), procentul mediu este de 5.3%, Germania
alocnd 4.4%, Italia 4.7%, UK i SUA cte 5.5%, iar Polonia i Ungaria 5.3%, respectiv 5.4%.
n Romnia, n anul 2007 a fost alocat 4,25% din PIB, n 2008 ponderea alocat acestui sector a
fost de 6%, peste media european, iar pentru anul 2009 de 4,5%.
Cheltuielile pentru educaie n Republica Moldova au atins recordul de 9,5% din PIB,
media european fiind de 5,5% din PIB, fr ca s produc un impact economic i social
semnificativ. Acesta a avut un trend cresctor din anul 2007 de la aproximativ 7%, la 9,5% n
147

2009. n anul 2009, alocrile financiare pe elev n nvmntul secundar profesional au


constituit 10224 lei, ceea ce este cu 15% mai mult dect n nvmntul mediu de specialitate
(8709 lei/elev/an) i cu 33,5% (6802 lei/student/an) mai mult dect n nvmntul
superior[160].
9. Din punct de vedere al investiiei n sntate respectiv a cheltuielilor pentru sntate ca
pondere din PIB, de asemenea Romnia ocup ultimul loc n clasament cu un procent de
aproximativ de dou ori mai mic (4,7) dect media rilor UE de respectiv 8,02.
10. n prezent, procesul de acumulare de capital uman din Romnia este supus unor
tendine divergente: pe

de o parte, de diminuarea bugetului alocat educaiei, sntii i

cercetrii-inovrii, ca urmare a situaiei conjuncturale prin care trece societatea romneasc i, pe


de alt parte, de inversarea a procesului migraionist ce a nceput s se manifeste pe parcursul
anului 2011, cnd o parte semnificativ dintre cei plecai n anii anteriori din ar revin datorit
conjuncturii internaionale nefavorabile. Dac n primul caz se produce o pierdere de stoc
educaional, care va putea fi recuperat dac n viitorul apropiat se reia trendul cresctor al
investiiilor n educaie, n cel de-al doilea caz se va observa, pe termen mediu i lung, un aport
semnificativ de capital uman i social, mai ales n comunitile rurale, acolo unde migraia a
afectat n mod semnificativ componena demografic n anii precedeni.
11. n structura ramural a economiei contemporane prioritatea o dein ramurile
scientofage. Nivelul de dezvoltare a tiinei, a ramurilor scientofage, a pieei mondiale de
tehnologii creeaz baza dezvoltrii economiei inovaionale.
12. Studiile privind activitatea inovativ din Romnia ne-au permis s concluzionm c
ntreprinztorul are un rol deosebit de important n formarea capitalului uman. Dac rolul tiinei
i nvmntului n reproducerea capitalului uman const n formarea i distribuia noilor
metode de bunstare social, rolul ntreprinztorului se confirm prin motivarea inovaional i a
activitii investiionale.
13. Cercetarea rolului capitalului uman n economia inovaional, ntreprins n lucrarea de
fa permite aprecierea situaiei reale din Romnia, diminuarea efectelor negative a crizei
economice care continu, determinarea prioritile n argumentarea conceptual a reformelor
orientate la atingerea scopurilor strategice de dezvoltare pe termen lung. Aceste prioriti constau
n crearea condiiilor pentru formarea i acumularea capitalului uman, dezvoltarea acelor ramuri
n care se produc. De asemenea Romnia trebuie s colaboreze eficient cu rile n care are loc
dezvoltarea rapid a economiei inovaionale, a unui sistem naional de inovare puternic inclus n
economia global inovaional, n baza produciei i exportului de produse intelectuale,
cunotine i informaii.
148

14. Realizarea n practic a strategiilor din domeniul CD-I n Romnia va avea impact
pozitiv i va contribui la: sporirea competitivitii economiei naionale pe pieele interne i
externe prin implementarea n practica economic a realizrilor tiinifice i a inovaiilor,
sporirea suportului tiinific i inovaional al dezvoltrii social economice a rii, accelerarea
ritmurilor de cretere economic i mbuntirea calitii acesteia, crearea noilor locuri de
munc, creterea exporturilor de mrfuri i servicii cu valoare adugat nalt, n special, a celor
sciento-intensive (IT, nano-tehnologii, farmaco-genetic, biotehnologii), majorarea investiiilor
interne i externe n economie, intensificarea dezvoltrii regionale; ameliorarea strii mediului
ambiant i sporirea gradului de protecie a acestuia; mbuntirea managementului n SNI,
realizarea programelor i proiectelor de transfer tehnologic n toate domeniile economiei i
integrarea mai rapid n structurile inovative la nivel global.
Recomandri

Pornind de la problemele studiate, se propun urmtoarele recomandri, privind dezvoltarea


i optimizarea capitalului uman n cadrul formrii economiei inovaionale:
1. Pentru formarea economiei inovaionale actualmente devine necesar crearea
Sistemului Naional de Inovare n care elementele definitorii, respectiv statul, instituiile
financiare, institutele de CD-I, infrastructura inovaional i agenii economici se afl n strns
interdependen.
2. Se impune elaborarea i punerea n practic a unei Strategii Naionale de Dezvoltare i
Utilizare Eficient a Capitalului Uman pn n anul 2020, corelat cu Strategia Europa 2020
pornind de la Strategia Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare, 2007-2013.
3. O importan major o reprezint interconectarea sistemelor educaional, al snti i
al cercetrii-dezvoltrii va permite o eficientizare a eforturilor depuse de ctre fiecare instituie
abilitat i adoptarea i aplicarea unor strategii unitare.
A) n domeniul educaional:

Modificarea paradigmei dezvoltrii educaiei de la cea tehnocrat la cea antropocentric din


considerentele c educaia de calitate produce capital uman mai productiv.

Realizarea prioritilor educaiei orientate spre majorarea calitii capitalului uman prin:
nvarea pe tot parcursul vieii (LLL) i nvarea lifewide learning (LWL) conceptele de
fiin uman, cunoatere i nvare trebuie incluse n pregtirea iniial i continu a
profesorilor; garantarea actului educativ prin implementarea la nivel naional al sistemului de
management al calitii Keizen (metoda pailor mici[161]) asigurarea finanrii adecvate a

149

nvmntului prin alocarea de la bugetul de stat a cel puin 6% din PIB; reintroducerea
sistemului de admitere n nvmntul liceal i cel universitar.

Impunerea unui caracter inovativ a actului educaional prin: rennoirea

structurii i

coninutului programelor de studii, cu includerea problematicii de management inovaional;


aprofundarea parteneriatului mediu de afaceri universiti centre de cercetare, att n ceea
ce privete cererea de cercetare / inovare ct i accesul la rezultatele tiinifice; dezvoltarea
sectorului de CD-I n cadrul instituiilor de nvmnt superior i crearea unei orientri spre
formarea SNI; dezvoltarea diferitelor forme de parteneriat al tiinei, educaiei i produciei,
inclusiv modernizarea obiectelor cercetrii inovaionale n structurile de educaie i crearea
unor structuri inovaionale.
B) n sistemul de sntate:

Politicile statului trebuie s asigure accesul la sntate pentru toat populaia, optimiznd
costurile serviciilor.

Asigurarea unei bune infrastructuri i creterea calitativ a actului medical astfel nct s se
amelioreze starea de sntate a populaiei.

Reluarea programului de asigurare anual n mod gratuit al controlului medical general


pentru toate categoriile de populaie.

Asigurarea finanrii sistemului sanitar.

Introducerea unor stimulente pentru firme n vederea creterii preocuprii acestora privind
sntatea capitalului uman din cadrul acestora.
C) n sectorul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare:

Politicile economice ale statului trebuie s aib n vedere strategiile de dezvoltare n


domeniul Cercetrii-Dezvoltrii i Inovrii (CDI). Acest aspect poate fi direcionat n dou mari
direcii de aciune: finanarea de ctre stat a tiinei, institutelor de cercetare, nvmntului i
culturii i dezvoltarea i aplicarea politicii naionale inovaionale-investiionale, realizndu-se, la
rndul su, printr-un complex de msuri:

Relansarea activitii de cercetare tiinific i tehnologic, n special, n domeniile n care


Romnia este deja competitiv; majorarea

investiiilor pentru cercetare; asigurarea

suportului financiar pentru inovare, prin atragerea resurselor financiare: prin programe
naionale din sfera tiinei i inovrii cu destinaie special (crearea i funcionarea
tehnoparcurilor i a incubatoarelor etc.), prin proiecte de transfer tehnologic cu cofinanare

150

obligatorie din surse extrabugetare, n special din business; prin utilizarea integral a
fondurilor structurale elaborarea i implementarea sistemelor noi de finanare.

Noua abordare n ceea ce privete inovarea trebuie s se orienteze ctre dezvoltarea de


instrumente care s permit, pe de o parte, creterea eficienei schemelor de cooperare dintre
universiti, centrele de cercetare i companii, iar pe de alt parte, facilitarea direct a
transferului de cunotine i tehnologii ntre diferiii actori participani pe pia, respectiv
centre de transfer tehnologic i spin off (firme nfiinate de cercettori pentru valorificarea
unui rezultat al cercetrii proprii ncercnd de cele mai multe ori s dezvolte un prototip) i
spin aut (firme dezvoltate de sine stttor n firmelor mam).

Dezvoltarea unei infrastructuri solide i formarea unei piee a tiinei; accelerarea constituirii
infrastructurii inovaionale moderne (clustere i platforme tehnologice; tehnoparcuri;
incubatoare de inovare; centre de transfer tehnologic; companii inovaionale; inclusiv IMMuri inovaionale sau subdiviziuni de cercetare inovare n cadrul companiilor mari, etc.);
crearea unor zone de greenfield pentru inovaii i a unor orae tiinifice similare Centrului
de resurse inovaionale Skolkovo din Rusia i a zonei Silicon Valley din SUA.

Continuarea procesului de armonizare a legislaiei naionale n domeniul inovrii cu cea a


UE; consolidarea mecanismului de combatere a nclcrii drepturilor de proprietate
intelectual; susinerea fondrii unor noi instituii n vederea constituirii unei reele integre,
care va conine toate elementele eseniale ale unei infrastructuri inovaionale moderne;
crearea unui sistem informaional automatizat care va permite asigurrii n timp util cu
informaii privind evoluia proceselor inovaionale din Romnia.
n scopul completrii teoriei i practicii economiei naionale privind gestiunea procesului

de formare a capitalului uman se recomand autoritilor s aplice modelul de determinare a


capacitii inovative a capitalului uman din firm ce poate constitui un instrument util n
gestionarea eficient a capitalului uman creativ, conducnd astfel la decizii ce pot influena
activitatea inovativ din cadrul firmelor i creterea performanelor capitalului uman cu efecte
directe asupra formrii economiei inovaionale.

151

BIBLIOGRAFIE
A. Lucrri generale i speciale

[1] Iancu, t., Stimularea activitii creative, procesul inovrii i integrarea european
(partea nti), 2011 (www.studiicrifst.ro) ( vizitat la 10.06.2011)
[2] ., . . 2- . . 46. .1.
[3] Smith, A., Avuia naiunilor. Cercetare asupra naturii i cauzelor ei, vol.1, Editura
Academiei, 1962, p.72-73
[4] Mill, J., Principles of political economy, London, Lexington Books, 1970
[5] Walras, L., Element of pure economics Homewofod, 1954, p.48
[6] List, F., Sistemul naional de economie politic, Cap.12, p.121-129, Ed.Academia
R.S.R., Bucureti, 1973
[7] Marshall, A., Principles of Economics, Fifth edition, MacMillan, London, 1907
[8] Steinberg, L., Communities of families and education, Weston W. Education and the
american family: a researcg synthesis, London, New York University Press, 1989, p.138168
[9] , ., . . 2- . . 24.
[10] Fischer, I., The Theory of Interest, New York, 1965
[11] Chirc, S., Mecanismul de funcionare a economiei, Vol.I, Chiinu, Editura ASEM, 1999
[12] Mincer, J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of
Political Economy, Vol.66, Issue 4, 1958, p.281-302
(http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2006549.pdf) ( vizitat la 04.06. 2008)

[13] Mincer, J., Human Capital Responsis to Technologicall Change in The Labour Market,
Working Paper no3207, National Bureau of Economic Reserach, 1050 Massachusetts
Avenue, Cambridge, MA02138, Decembre 1989 (www.nber.org/papers/w3027.pdf)
[14] Schultz, Th., Investiment in Human Capital, American Economique Review, 1(2), 1961,
p.1-17 (http:///www.jstor.org/stable/pdfplus/1818907.pdf) ( vizitat la 04.06.2008)
[15] Schultz, Th., Reflection on Investiment in Man the Journal of Political Economy, vol.70,
no5, part.2, Investment in Human Beings, Oct.1962, p.18
(http:///www.jstor.org/stable/pdfplus/1818907.pdf)( vizitat la 04.06.2008)

[16] Schultz, Th., The Economic Value of Education, Columbia University Press, The
European Institution for Life Long Learning, La theorie du Capital Humain et le
gouvernement denteprise, 1963, p.2-7
[17] ., . : . . 2- . - .: , 1993
[18] . . : . - .: -
, 1996
[19] Thurow, L., Building Wealth The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in a
Knowledge-Based Economy, HarperCollins Publishers, 2000, SUA
[20] Thurow, L., Investement in Human Capital, Wbdsworth, Publishing Company, California,
1970, p.1 apud Strombergen, Adolf, Rose, Dennis, Nanna; Ganesh, Review of Statistical
Measurement of Human Capital
(http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/opcity/un.pan016774.pdf )( vizitat la 10.07 2008)

[21] Becker, G., Capitalul uman o analiz teoretic i empiric cu referire special la educaie,
Ed.ALL,Bucureti, p.109-119

152

[22] . ., . ., . ., . ., .
: // ,
9-10, 1993
[23] Friedman, M., Essays in Positive Economics (1953), University of Chicago Press. Chapter
http://books.google.com/books?id=rSGekjfpf4cC&printsec=toc&dq=friedman+essays&lr=&source=gbs_
summary_s&cad=0#v=onepage&q=friedman%20essays&f=false( vizitat la 07.08.2009)

[24] Kendrick, J., The Formation and Stocks of Total Capital, New York, National Bureau of
Economic Research, 1976
[25] Kiker, B.F., The Historical Roots of The Concept of Human Capital, J.P.E., LXXIV,no5
1966, p.481-499, University South Karolina (http://www.jstore.org//pss/1829595)( vizitat la
07.08.2009)

[26] Denison, Edward F., Trends in American Economic Growth, 1929-1982, Washington,
Brookings Institution, 1985
[27] . ., . . . . . . - .:
, 1996
[28] Lucas, Robert E., Jr, On the Mechanics of Economic Development in Journal of
Monetary Economics, nr. 22, iulie 1988, p.3-42
[29] Hirofumi Uzawa, On a Two-Sector Model of Economic Growth, I", Review of Economic
Studies, XXVIII (Oct. 1961), 40-47
[30] Angrist, Joshua, Krueger, Alan, Does Compulsory School Attendance Affect Schooling
and Earnings, in Quarterly Journal of Economics, nr.106/4, 1991, p.979-1014
[31] Gregory, M., Priciples of economics, Second edition. Harvard University, Harcourt
College Publisher, 2004
[32] Solow, R., Growth Theory: An Exposition, Oxford University Press, New York, 2000
Technical Change and the Aggregate Production Function in Review of Economic and
Estadistics
[33] Neagu,O., Capitalul uman i dezvoltarea economic, Bucureti 2008 august 1957
[34] Malinvaud E., Jean Jacques Carr, Dubois P., La Croissance Franaise. Un essai
d'analyse conomique causale de l'aprs-guerre , ditions du Seuil, 1972 - Business &
Economics
[35] Crawford R., In the Era of Human Capital. The emergence of Talent, Intellingence and
Knowledge as the world the economic force and wat it means to managers and investors,
Harper Collins Publishers, New York, 1993, p.24-35, p.152-163
[36] Ibbotson, R., Brinson, G., Investiment Markets, Mc.Grow Hill, New York, 1987, p 21-15;
Ehrnberg, R.G., Smith, R., Modern, Labour Economics 3rd.ed,Scot Publisher Company,
Washinton D.C., 1989, P292-353
[37] Neagu, O. Capitalul uman fora fundamental a dezvoltrii, Bucureti, 2008, p.203
[38] Birdsall N., Rising Inequality in the New Global Economy. WIDER Angle Nr.2, 2005,
p.20
[39] Angel de Fuente; Ciccone, A., Le capital humain dans une economie mondiale fondee sur
la connaissance, Universite, Pompeu Fabro, 2002, p.10-11
[40] Bassanini, A., Scarpeta, S., Does Human Capital for Growth in OECD countries?,
Evidence from Pooled Mean Group Estimates, Economics Departament Working Papers
no. 282, 2001

153

[41] Dirk de Clercq, Mourad Dakhli, Human Capital, Social Capital and Innovation: a MultiCountry Study, Institute of International Business, Georgia State University,
Entrepreneurship & Regional Development, 16, March (2004), p.107-128
[42] Davenport, Thomas, Human Capital. What It is and Why People Invest It, San Francisco,
Jossey-Bass Publishers, 1999
[43] Lewis, A., Economic Development with Unlimited Supples of Labor, Manchester School
of Economic and Social, 1994, p.114-117
[44] Sjaastad, A., The cost and returns of human migration, Journal of Political Economic no.
70(5), 1962, p.80-93
[45] David,I., Geopolitica Migraiei Umane, Revista Romn de Geopolitic i Relaii
internaionale, Centrul de Relaii Internaionale, Studii i Cercetri, nov.25 th, 2010
[46] Becker, G. Comportamentul uman, o abordare economic, , Ed. All Bucureti, 1998
[47] . // , 1995. 9;
1996
[48] Sandu, D., Spaiul social al tranziiei, Ed. Polirom, Bucureti, 1999
[49] Suciu, M.C, Economia cunoaterii i civilizaia global, Investiia i sperana n om,
Ed.ASE Bucureti, 2002, p.16
[50] Vaideanu,G., Educaia la frontiera dintre milenii, Ed. Politic, Bucuresti, 1988
[51] Drgnescu, M., Societatea informaional i a cunoaterii. Vectorii societii
cunoaterii, Academia Romn (www.racai.ro)( vizitat la 09.05.2009)
[52] Mocua D.N. Sntatea uman n perspectiva dezvoltrii durabile, Ed.ASE Bucureti,
2009
[53] Voicu, B., Capitalul uman: componente, niveluri, structuri. Romnia n context european,
Academia Romna, Bucureti, 2005
[54] Constantin, M., Dezvoltarea capitalului uman din Romnia n procesul de aderare la
Uniunea European. O perspectiv comparativ- istoric, tez de doctorat, Universitatea
din Bucureti, 2010
[55] Per, S., (coord.), Evaluarea capitalului uman, Coordonate strategice ale evoluiei pieei
muncii n Romnia, IRLI, 1997
[56] Sarchizian, A., Educaia i formarea profesional - mecanism de modernizare a
structurilor ocupaional-profesionale, Vol. 179 Probleme economice, Academia
Romn, Institutul Naional de Cercetri Economice, 2005
[57] Preda, D., Fora de munc n Romnia : performane i constrngeri din perspectiva
aderrii, Vol. 204, Probleme economice, Academia Romn, Institutul Naional de
Cercetri Economice, 2006
[58] Per, S., Educaia i nvarea pe tot parcursul vieii, mai mult dect FPC/EA: clarificri
conceptuale, vol. 188-189, Probleme economice, Academia Romn, Institutul Naional
de Cercetri Economice, 2005
[59] Pavelescu, F. M., Ocuparea i utilizarea forei de munc n Romnia n a doua jumtate a
secolului al XX-lea, vol. 240-241/2007, Probleme economice, Academia Romn,
Institutul Naional de Cercetri Economice, 2007
[60] Fox, A., Lan, A., Whittton, G., Tunny, G., Some aspects of human capital investiments
Quensland, Labour Market Research, Unit Departament of Employment and Training
Working Paper no2, April 2001, p.5
(www.trainandemploy.qld.gov.au/resources/business_employers/pdf/wp2_human_cap_inves.pdf)( vizitat la

154

08.03.2009)

[61] Livingstone, D. W., The Limits of Human Capital Theory: Expading Knowledge, Informal
Learning and Underemployment, in Policy Options Rewue, July/Aug. 1997, p.9
(www.irpp.org/po/archive/julie97/livingst.pdf)( vizitat la 07.05.2009)

[62] Feura, E., Metodologia cercetrii economice, Ed.ASEM, Chiinu, 2008, p.17
[63] Enche, C-tin i colectiv. Dicionar de Economie, Ediia a II-a, Ed.Economic, Bucureti
2001, p.82
[64] Schultz, Theodore, W., The Economics of Being Poor, London, Blackwell, 1993
[65] Becker, Gary, S., Capitalul Uman. O analiz teoretic i empiric cu referire special la
educaie, Bucureti, Editura All, 1997
[66] Gazier B., Lechevalier A., The European employment strategy and transitional labour
markets: macroeconomic policy and institutional regimes, in R. Rogowski (ed.). 2008,
The European Social Model and Transitional Labour Markets: Law and Policy, London:
Ashgate, forthcoming
[67] Pennings, J. M., Lee, K., & van Witteloostujin, A., Human capital, social capital, and
firm dissolution. Academy of Management Journal , N41, 1998, p.425-440
[68] Kilkenny, M., Nalbarte, L., & Besser, T. Reciprocated community support and small-town
business success. Entrepreneurship & Regional Development, N11, 1999, p.231-246
(http://www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2002/papers/02asbe047.pdf)( vizitat la 07.05.2009)

[69] Joop Hartog & Edwin Leuven & Coen Teulings, Wages and the Bargaining Regime in a
Corporist Setting: The Netherlands, Tinbergen Institute Discussion Papers 00-013/3,
Tinbergen Institute, 2000
[70] Davenport, Th., The Human Capital, Metahafor:Whats in Name?in Learning From
Human Capital Revolution, Spring 2001(www.linezine.com/4.2/articles/tdthemwan.htm)( vizitat la
05.07.2009)

[71] Smc A., Factorii umani ai competitivitii economiei naionale // Teza de doctorat,
ASEM, Chiinu, 2007
[72] Neagu O., Capitalul uman i creterea economic, Bucureti, 2008
[73] Th. A. Stewart, Intellectual Capital- The New Wealth of Organizations, London: Nicholas
Brealey Publishing House, 1999
[74] Suciu, Marta-Christina. Activele intangibilie i capitalul intelectual factori cheie ai
convergenei, Ed ASE, Bucureti, 2002. p.24
[75] Jianu, I., Brtianu, C., Dinamica semantic a conceptului de capital intelectual, ASE
Bucureti, 2007
[76] Putnam, R, Turning in, Turning out:The strange Disappearnce of Social Capital in
America, Political Science and Politics, 1995
[77] Coleman, J. S. Social capital in the creation of human capital, American Journal of
Sociology, N94, 1998
[78] Portes, A., The Economic Sociology and the Sociology of Immigration: Essays on
Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship, New York: Russell Sage Foundation, 1995
[79] OECD, The Well-Being of Nations:The Role of Human and Social Capital, 2001
[80] Goldin, C., Katz, L., Human Capital and Social Capital: The Rise of Secondary
Schooling in America, 1910-1940, The Journal of Interdisciplinary History. Vol. 29, N4,
Spring, 1999 Patterns of Social Capital: Stability and Change in Comparative Perspective:
Part II Published by: The MIT Press, Issue Stable URL: http://www.jstor.org/stable/210537 (

155

vizitatla 16.07.2009)

[81] Sirven, N., Capital social et developpement:quelques elements danalyse, Centre


dEconomie du Developpement, Universite Montesquieu-Bordeaux, IV Septembre 2000
[82] Shuller, T. Les roles complementaires du capital humain et du capital social, 2005,
(www.OCDE.org)( vizitat la 16.07.2009)

[83] Landry, R., M. Lamari, and N. Amara , Utilization of Social Science Research Knowledge
in Canada, Research Policy 30 (2), 2001, p.333-349
[84] Gossman, M., The Correlation Between Health and Schooling in N.E.Terlekyj Household
Production and Consuption, National Bureau of Economic Research, New York, 1975
[85] Schultz, Th., Investiment in Human Capital, The Americam Economic Review, vol.51,
N1, Mart., 1961, p.1-17
[86] Schultz, Th., Investing in People, The Economics of Population Quality, 1972
[87] Gravot, P., Economie de leducation, Economica, Paris, 1993
[88] Sen, A., Poverty and faminis, an essay on entitlement and deprivation, Oxford,
Clarendon, 1981
[89] Bloom, D.E., Sachs J.D., Geography, demography and economic growth in Africa,
Brooking Papers on Economic Activity, N2, 1998, p.207-295
[90] OMS - Macroeconomics and health:investing in health for economic development.Report
of the commission on macroeconomics and health, Geneva
[91] Strauss, John, Duncan, Thomas, Health, Nutrition and Economic Development, in
Journal of Economic Literature, N36/2, 1998, p.766-817
[92] Tizio, Stphane, Flori, Yves-Antoine, De la gratuit la tarification des soins en Afrique
subsaharienne : grandeur et dcadence de lobjectif sant pour tous, Latec - document
de travail - economie (1991-2003) 1997-11, LATEC, Laboratoire d'Analyse et des
Techniques EConomiques, CNRS UMR 5118, Universit de Bourgogne
[93] Tizio, St., Sant et dveloppement durable. Proposition d'une grille de lecture de la
contribution des politiques de sant au dveloppement durable, LATEC - Document de
travail - Economie (1991-2003) 2002-07, LATEC, Laboratoire d'Analyse et des
Techniques EConomiques, CNRS UMR 5118, Universit de Bourgogne
[94] Institute of Development Studies (IDS), Searching for the Magic Bullet, HR Study, oct.,
2004, p.2-6
[95] Armstrong, Michel, Managementul resurselor umane, manual de practic, ed. a X-a,
CODECS, Bucureti, 2009
[96] CFO Research Services, Human Capital Management: The CFO`s perspectives, CFO
Publisching, Boston, 2003
[97] Institute of Employement Studies, Open for Business: HR and human capital reporting,
IIES, Brighton, Hartley, 2005
[98] Watson Wyatt , Human Capital Index, Publisher by Watson Wyatt,London, 2001
[99] Nicholas Brealey, The Human Value of the Enterprises: Valuing people as assets, London
[100] Kaplan, Norton- The balanced scorecard: measures that drive performance, Hardvard
Business Review, January-February, pp.71-79,1992
[101] Bontis, Nick, Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure
Intellectual Capital (http://www.business.mcmaster.ca/mktg/nbontis/ic/publications/bontisijmr.pdf)(
vizitat la 18.09.2009)

[102] Sveiby,

K.E.

The

New

Organizational
156

Wealth:

Managing

and

Measuring

[103]
[104]

[105]
[106]

[107]
[108]
[109]

[110]
[111]
[112]
[113]
[114]

[115]
[116]
[117]
[118]

[119]
[120]
[121]

Knowledgebased Assets. San Francisco: Barrett-Kohler Publishers, 1997


Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C., and Edvinsson, L. , Intellectual Capital:
Navigating in the New Business Landscape. Macmillan: London, 1997
Grossman M., The Demand for health: a Theoretical and Empirical Investigation.
National Bureau of Economic Research Occasional Paper N119. New York, 1972
Columbia University Press - citat de Cam Donaldson si Karen Gerard in : Economics of
Health Care Financing The Visible Hand. Macmillan, 1992
Vldescu, C. M., Ciutan, V. Mihail- Rolul msurrii mortalitii evitabile n aprecierea
strii de sntate a populaiei, Management in Health, Vol.14, N3, 2010
Raportul Comisiei Prezideniale, Un sistem sanitar centrat pe nevoile ceteanului,
pentru analiza i elaborarea politicilor din domeniul sntii publice din Romnia,
Administraia prezidenial Romnia, 2008.; Vldescu, C., Astarastoae, V., Scntee,
S.G. Un sistem sanitar centrat pe nevoile ceteanului. Romnia; Analiz de situaie
(I), Revista Romn de Bioetic, Vol. 8, N2. Aprilie-Iunie 2010
Hmuraru, M., Specificul antrenrii Republicii Moldova n procesul crerii noii
economii, Autoreferat al tezei de doctor n economie, Chiinu, 2008
Schumpeter, J. Capitalism, Socialism and Democracy
(http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y64l12.html)( vizitat la 18.09.2009)
Ene, C., Gheorghiu, A., A Theoretical Approach for Dynamic Modelling of Sustainabele
Development, 6th IASME/WSEAS International Conference on ENERGY&
ENVIRONMENT (EE'11) Cambridge, UK, 2011, Published by WSEAS Press
Drucker P., Inovaia i sistemul antreprenorial Bucureti , Ed. Enciclopedic, 1993
Hricev, E., Managementul inovaional. Chiinu: Ed. A.S.E.M., 2001
Naum, N., Fildan, N., Bala,G., Inovarea, motorul secret al competitivitaii, Rev.
Inventic i economie, Bucureti, 1997
Camarda, A.L., Radulescu, N., Managementul turismului, Ed.: Omnia Uni SAST,
Braov, 2004, p.106
M.C. Suciu, Al. G. Brtescu, Intellectual capital, innovation and creativity as key
drivers for long-run sustainable development in the context of the creative economy and
knowledge-based society 2010, Proceedings of the 5th WSEAS International
Conference on Economy and Management Transformation (Volume II), 2010,
Published by WSEAS Press, p.464
Hbner, D. Regiunile pentru schimbare economic, Bruxelles, 2009
. . - .: , 1978
Nohailc, S., Eficiena difuzrii inovaiilor prin intermediul pieei serviciilor financiare,
Tez de doctor n economie, ASEM, Chiinu, 2011
Popescu, D., Chivu, I., Ciocrlan-Chitucea, A., Curme, C., Popescu, D.O., Human
Resources Development from Small and Medium Enterprises within the KnowledgeBased Economy, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy
and Management Transformation (Volume I), 2010, Published by WSEAS Press, p.417
CNIPMMR, CARTA ALB A IMM-urilor din ROMNIA. O analiza aprofundat a
evoluiei sectorului de IMM- uri din 1990 pn n prezent, 2010
Sandu, S., Inovare, competen tehnologic i cretere economic, Editura Expert,
Bucureti, 2002
Anuarul statistic al Romniei, 2011
157

[122] Pavelescu, M .a, Evaluri ale gradului de pregtire a firmelor romneti n vederea
integrrii n Uniunea European, Academia Romn, 2007, p.161
[123] Stoican, M., Camarda A., Innovation Economy and the Importance of Human Capital in
the Developed Countries, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND
INFORMATION TECHNOLOGIES, Issue 4, Volume 5, 2011, NAUN
[124] Kano, Noriaki, Guide to TQM in Service Industries. Tokyo: Asian Productivity
Organization, 1996
[125] Accenture and The Lisbon Council, Skills for The Future, martie 2007
[126] Belostecinic, Gr., Economia cunoaterii ca surs de cretere economic sustenabil,
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Ediia a IX, Chiinu, 2011
[127] Denison, E. Accounting for United States Economic growth 1929-1969, Publisher:
Brookings Institutuion. Place of Publication: Washington, DC. Publication Year: 1974
[128] Campbel, R., Mc Connel, Stanlei B., Contemporary Labour Economics, Second edition,
Mc, Grow-Hill, Book, Co, New York, 1988, p.77
[129] S. A. Diatlov , A. I. Dobrynin, E. D. T Syrenova Chelovecheskii Kapital V Tranzitivnoi
ekonomike: Formirovanie, Otsenka, effektivnost Ispolzovaniia ,ISBN 5020284181 (502-028418-1) Hardcover, Nauka
[130] . ., . .
- // - . - .:
, 1998
[131] . ., . .
. / XXI
. . / . . . . - .: , 1999
[132] Cojocaru, V., Fura C., Educaia n abordare economic, Ed.ASEM, Chiinu, 2006,
p.8
[133] Durkheim E., Educaie i sociologie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1980
[134] Bozu, V., Caragia, D., Gotisan, I., Analiza constrngerilor. Raport final, Millennium
Challenge Corporation Moldova, 2007
[135] OECD, Education at a Glance-2007, p.126 (www.oecd.org/dataoecd/4/55/39313286.pdf)
(vizitat la 22.09.2009)
[136] Blaug, M., Economics of education, Middlesex, UK, 1970, p.56
[137] Mcri, M., Crivac, M., i Rakos, S., Economic Development, Broadening of the Labor
Market and Increasing Quality of Labor Forces, Economic Effects of the
Europeanization of Higher Education, Proceedings of the 5th WSEAS International
Conference on Economy and Management Transformation (Volume I), Timioara,
oct.2010, p.299
[138] Suciu, Christina Marta Investitia n educatie, Ed. Economica, Bucuresti, 2000, p.102
[139] Ministerul Sntii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Programul de
Evaluare a Strii de Sntate a Populaie, 2007
[140] Stoica, M., Investiiile i dezvoltarea durabil, Ed.Universitar, Bucureti, 2005, p.90
[141] Pintilie Popovici, E., Evaluarea economico-financiar a proiectelor de investiii n
nvmntul preuniversitar de stat, Tez de doctorat, Chiinu, 2009
[142] Romnu, Econometrie cu aplicaii la eficiena investiiilor, Bucureti, Editura tiinific

158

[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]

[149]
[150]
[151]

[152]
[153]
[154]

[155]

[156]

[157]
[158]
[159]
[160]
[161]

i Enciclopedic, 1975
Marinescu Cosmin. Educaia: perspectiva economic, Ed. Economica, Bucureti, 2001,
p.105
Lipceanu, S., Educaie vocaional la rscruce: o analiz a deciziilor de politici n
sistemul nvmntului mediu de specialitate, IDIS Viitorul, Chisinau, 2010
Suciu, M. C. Educaia economic, Ed. Economic, Bucureti, 2005
G. Psacharopoulos, H. A. Patrinos, Returrns to Investment in Education: A Further
Update, World Bank Policy Research Working Paper 2881, September 2002
Porter, M. E. On Competition, Updated and Expanded Edition. Boston: Harvard
Business School Press, 2008
Gaf-Deac,I., Marinescu, A., Marinescu,C., Negrila,C., Nicolae,F., Cercetri privind
angajamentul specific al economiei Romniei n clusteri bazai pe resursele naturale,
Revista Economic, nr. 5-6/2008
Bala, Gh, 2007- Analiza economico-financiar a inovrii la nivelul ntreprinderilor mici
i mijlocii, Tez de doctorat, Academia de Studii Economice, Bucureti, 2007
Isaic-Maniu, Al., Mitru, Ctin., voineagu, V., statistica pentru Managementul Afacerilor,
Ed. Economic, Bucureti, 1995
Caraganciu, Al., Andronic, R., Stimularea proceselor inovaionale un pas necesar
pentru intensificarea proceselor investiionale, Revista economic, nr.5-6, SibiuChiinu, 2008
Sorocean, O. Fundamentele inovaionale ale competitivitii naionale. n: materialele
Conferinei tiinifice Internaionale, ASEM. vol.1, Chiinu, 2010
Iancu A. Cretere i inovare,-o abordare economic. Editura Academiei Romane,
Bucureti, 2006, p. 41
A. Jinaru, A. Caragea, G. Turlea, Coach: Jean-Francois Feldman Promovarea
dezvoltrii NOII ECONOMII n Romnia n contextul aderrii la UE, Proiectul Phare
Ro 9907-02-01
Comisia European, CARTE VERDE, De la provocri la oportuniti: ctre crearea
unui cadru strategic comun pentru finanarea cercetrii i inovrii n UE, Bruxelles,
2011
Eurostat 2009; OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics ISBN 92-64-08356-1 - OECD 2010, Science and technology - Research and
Development - Expenditure on R&D
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, Politicile guvernamentale
pentru Cercetare-Dezvoltare i Inovare n Romnia, Raport ANCS, Bucureti, 2011
Sandu, S., Inovare, competen tehnologic i cretere economic, Editura Expert,
Bucureti 2002
Voinea L. .a. Reindustrializarea Romniei: Politici i Strategii, ASPES, 2010
Pchina,T, Prioritile structurale ale economiei n condiiile globalizrii. // Teza de
doctor habilitat, ASEM, Chiinu, 2007
Mndru, L., Begu, L. S., Quality Improvement Comparative analysis Between Keizen
Strategy and Innovation Strategy, The 33rd Annual Congress of The American
Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Proceedings Volume I, Polytechnic
International Press, Montreal, Quebec, Canada, 2009, ISBN 978-2-553-01433-8,

159

pag.403-406

B. Surse electronice

[162]
[163]
[164]
[165]
[166]
[167]
[168]
[169]
[170]
[171]
[172]
[173]
[174]
[175]
[176]
[177]
[178]
[179]
[180]
[181]
[182]
[183]
[184]
[185]
[186]
[187]
[188]
[189]
[190]
[191]
[192]
[193]
[194]
[195]
[196]
[197]
[198]
[199]
[200]

http://www.afic.asso.fr ( vizitat la 19.12.2009)


http://www.ailt.md( vizitat la 06.10.2011)
http://www.agpitt.ro/ ( vizitat la 08.02.2010)
http://www.ancs.ro/img/files_up/1188314177strategia%20ro.pdf( vizitat la 02.03.2010)
http://www.bea.gov/national/rd.htm ( vizitat la 08.05.2010)
http://www.beston.ro/index.php?page=home ( vizitat la 13.10.2010)
http://www.biblioteca.ase.ro( vizitat la 06.06.2010)
http://www.businessday.ro ( vizitat la 15.06.2011)
http://www.cambridge.org/uk ( vizitat la 15.03.2011)
http://www.complexity.ro/html/cercetare.html ( vizitat la 10.05.2011)
http://www.clusterobservatory.eu/ ( vizitat la 12.03.2011)
http://cisad.adc.education.fr/indri/ ( vizitat la 12.03.2011)
http://www.cspms.mdnet.md( vizitat la 18.09.2011)
http://www.data.euro.who.int/hfadb( vizitat la 18.09.2011)
http://www.dbresearch.com( vizitat la 18.09.2011)
http://www.edu.ro ( vizitat la 01.10.2011)
http://www.edu.md ( vizitat la 01.10.2011)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ ( vizitat la 04.10.2011)
http://www.esimplu.ro vizitat la 15.07.2011)
http://www.e-sondaje.ro/ (vizitat la 12.09.2011)
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana (vizitat la 14.09.2011)
http://europa.eu.int vizitat la 11.09.2011)
http://www.forfas.ie/media/forfas080627(vizitat la 31.08.2011)
http://www.imf.org ( vizitat la 18.09.2011)
http://www.infoescola.com/administracao_/diagrama-de-kano/ ( vizitat la 18.09.2011)
http://www.innova.e11.us vizitat la 15.07.2011)
http://www.insse.ro (vizitat la 11.09.2011)
http://www.ipp.md ( vizitat la 28.09.2011)
http://www.irecson.ro (vizitat la 15.07.2011)
http://www.leadership.ro (vizitat la 15.07.2011)
http://www.listafirme.ro/( vizitat la 15.07.2011)
http://www.ms.gov.md( vizitat la 18.09.2011)
http://www.ms.ro (vizitat la 15.07.2011)
http://www.oecd.org ( visitat la 31.08.2011)
http://www.statistica.md( vizitat la 28.09.2011)
http://www.strategia.ncsd.ro vizitat la 15.07.2011)
http://www.strategie-cdi.ro (vizitat la 31.08.2011)
http://www.unesco.org vizitat la 15.07.2011)
http://www.worldbank.org (vizitat la 31.08.2011)

C. Alte surse

[201] Banca Mondial : Romnia Not privind politicile educaionale, Romnia de la


aderare la integrare, 2007
[202] Banca Naional a Romniei : Raportul anual 2007, Bucureti, 2008

160

[203] Banca Naional a Romniei : Raportul anual 2008, Bucureti, 2009


[204] Banca Naional a Romniei : Raportul anual 2009, Bucureti, 2009
[205] Banca Naional a Romniei : Raportul anual 2010, Bucureti, 2011
[206] Cedefop
Employer-provided vocational training in Europe Evaluation and
interpretation of the third continuing vocational training survey,
2010
[207] Cedefop
Evaluation of Eurostat education, training and skills data sources,
2008
[208] Comisia European
Programul Naional de Reforme, Raport anual de implementare,1
octombrie 2008 1 octombrie 2009, Octombrie 2009, Bucureti
[209] Comisia European
Communication de la Commission au Parlement Europen, au
Conseil, au comit conomique et social europen et au comit
des regions, Mobilisation des investissements privs et publics en
vue d'une relance de l'conomie et d'une transformation
structurelle long terme: dveloppement des partenariats
public-priv, Bruxelles, 2009
[210] Comisia European
Document de travail des services de la Commission, Document
d'valuation de la stratgie de Lisbonne, Bruxelles, 2010
[211] Comisia European
Europa 2020: Comisia propune o nou strategie economic n
Europa, Bruxelles, 2010
[212] Comisia European
Europa 2020, une stratgie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive
[213] Consiliul Uniunii
ducation & formation 2010 - L'urgence des rformes pour
Europene
russir la stratgie de Lisbonne. Rapport intermdiaire conjoint
du Conseil et de la Commission sur la mise en oeuvre du
programme de travail dtaill concernant le suivi des objectifs
des systmes d'ducation et de formation en Europe, EDUC
436905/04. Bruxelles: Conseil de l'Union europenne, 2004/2007,
SEC (2007) 1284
[214] Consiliul U.E.
Cercetarea statistic de inovare (INOV), 2008
[215] UNESCO
Educaie pentru toi, 2009
[216] UNESCO
Efa Global Monitoring
[217] UNESCO
The hidden crisis:Armed conflict and education, EFA Global
Monitoring Report, 2011
[218] OECD
Education at a Glance 2010, OECD INDICATORS
[219] OCDE
Actifs intellectuels et cration de valeur, Rapport de synthse,
2008 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&
init=1&language=en&pcode=tps00158&plugi) (vizitat la
04.10.2011)
[220] INNO Metrics
INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010, The Innovation
Union's performance scoreboard for Research and Innovation,
February 2011
[221] INSEAD (WEF)
Global Information Technology, Report 2009-2010
[222] EUROSTAT
Key Data on Education in Europe, 2009
[223] EUROSTAT
Science, technology and innovation in Europe, 2011
[224] De la Fuente, A.,
Le capital humain dans une conomie mondiale fonde sur la
Ciccone, A.
connaissance, Rapport final, (studiu comandat de Comisia
European, Direcia General Ocuparea forei de munc i afaceri
sociale, Unitatea A1), Luxemburg, Oficiul pentru Publicaii

161

[225] WHO
[226] World Bank
[227] Centrul Analitic
Independent
[228] Expert Grup
Institutul de Economie
Naional
[229] Institutul Training
Foundation
[230] ETF
[231]
[232]
[234]

[235]

[236]
[237]
[238]

[239]

[240]

[241]

Oficiale ale Comunitilor Europene, 2003


World Health Report 2009, http://www.who.int/whr/en , 2010
(vizitat la 04.10.2011)
World Development Report 2009/2010
Sectorul de cercetare,dezvoltare i inovare din Moldova: este
oare necesar o reform?, Chisinau, 2011
Evaluarea posibilitilor de recuperare a decalajelor dintre
ROMNIA i UE n domeniul CD&I, National Institute of
Economic Research , Studii Economice 091001, studiu realizat de
ctre Sandu, Steliana & Paun, Cristian, 2009
Programul Observatorul Naional Romn, 2009
ENPI 08-14 Analizele pieelor muncii n regiunea Mrii Negre,
Moldova: Raport de ar, 2009

Fundaia Europa pentru Instruire, Expert Grup : Raport de ar, Chiinu, 2010
Commission working paper - Guidelines for Community action - in the field of
education and training, COM(93) 183 final (http://aei.pitt.edu/4769/01/000910_1.pdf)
vizitat la 04.10.2011)
Communication from the Commission: Making a European Area of Lifelong Learning a
Reality (COM (2001) 678 final
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF)
(vizitat la 09.10.2010)
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A
mobility strategy for the European Research Area (COM(2001) 331 final).
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0331:FIN:EN:PDF)
vizitat la (29.10.2010
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Strengthening the
local dimension of the European Employment Strategy (COM(2001) 629 final)
Communication from the Commission: Investing efficiently in education and training:
an imperative for Europe (COM(2002) 779 final)
Communication de la Commission - ducation & formation 2010 : L'urgence des
rformes pour russir la stratgie de Lisbonne (Projet de rapport intermdiaire conjoint
sur la mise en oeuvre du programme de travail dtaill concernant le suivi des objectifs
des systmes d'ducation et de formation en Europe) {SEC(2003) final).
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0685:FIN:FR:PDF)
( vizitat la 12.01.2011)
Communication
de
la
Commission
Opter
pour
la
croissance:
connaissance, innovation et emploi dans une socit fonde surla cohsion - Rapport au
Conseil europen de printemps du 21 mars 2003 sur la stratgie de Lisbonne pour le
renouveau conomique, social et environnemental, COM(2003) 5.
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0005:FIN:FR:PDF)
( vizitat la 12.01.2011)
Communication from the Commission: The role of the universities in the Europe of
knowledge (COM(2003) 58 final).
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0058:FIN:EN:PDF)
( vizitat la 12.01.2011)
Communication from the Commission: Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs:
Community Strategic Guidelines, 2007-2013, COM(2005) 299 final

162

[242]
[243]

[244]
[245]
[246]

Commission Staff Working Document Progress towards the Lisbon Objectives in


Education and Training Indicators and Benchmark
Document de lucru al serviciilor Comisiei: Construirea societii cunoaterii:
interaciunile ntre capitalul social i uman, SEC(2003) 652.
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/03/st10/st10181fr03.pdf ) ( vizitat la
22.01.2011)
Ederer, Peer; Schuller, Philipp i Willms, Stephan, The European Human Capital
Index: The Challenge of Central and Eastern Europe, Lisbon Council Policy Brief,
Vol.2, Nr. 3, 2007
Energising Europes Knowledge Triangle of Research,Education and Innovation
through the Structural Funds, EURAB (2007), Raport final
Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Raport anual 2009

163

Anexa 1
Tabel A1.1. Trsturile capitalului uman
Nr.
crt

2.

Trsturile
capitalului uman
Valoarea economic
special
Portabilitatea

3.

Limitarea

4.

Transferabilitatea
cunotinelor

5.

Intangibilitatea

6.

Relativa
substituibilitate
Mobilitatea

1.

7.

8.

Extensibil i
regenerabil

9.

Perisabilitatea

10.

Rivalitatea

11.

Exclusivitate

Consecine pentru individ

Consecine pentru economie

Obinerea de venituri

Cretere economic

Implicarea individului n obinerea


de beneficii individuale.
Reducerea posibilitilor sale de a
obine ctiguri relativ mari.
Beneficii prin acumularea de la
persoane instruite a cunotinelor
(educaie).
Nu poate fi protejat prin licene i
brevete.
Capitalul uman este dificil de
msurat.
Are cea mai joas lichiditate.

Prezena individului n procesul de


cretere economic.
Inconveniente n procesul de
dezvoltare i cretere economic.
Uurina n propagarea la nivelul
societii.

Efecte pozitive prin valorificarea


oportunitilor.
Uzura capitalului uman (prin
componentele educaie i
sntate) ceea ce duce la
scderea veniturilor.
Venituri reduse
Cheltuieli de reangrenare n
procesul educativ.
Imposibilitate de obinere a
veniturilor adiacente prin utlizarea
i n alte activiti.
Individul beneficiaz de dreptul
exclusiv asupra propriilor
cunotine i abiliti.
Sursa: elaborat de autor

164

Capitalul uman nu poate fi


depozitat, expus, etalat.
Nu poate fi gestionat la nivel
naional prin politici.
Negative prin efectul de brain
drain - migraia creierelor;
Pozitive - prin achiziionarea de noi
specialiti din exterior;
Amortizarea.
Creterea cheltuielilor cu educaia.
Cheltuieli crescute cu educaia.
Scdera creterii economice i a
dezvoltrii societii.
Posibilitatea utilizrii numai ntr-o
activitate.

Anexa 2
Figura A2.1. Structura capitalului uman
Capitalul sntii
Capitalul moral-cultural
Capitalul munc
LA NANONIVEL
Capitalul intelectual

COMPONENTELE CAPITALULUI UMAN

Capitalul organizatoric
Capitalul antreprenorial
Active recunoscute ale
capitalului uman individual
Capitalul
organizatoric

LA MICRONIVEL

Active
nemateriale
ale firmei

Capitalul
structural
Brand-capitalul
Capitalul social
al firmei

Capitalul social
Capitalul politic
Prioritile
intelectuale naionale

LA MACRONIVEL

Prioritile
competitive naionale

Capitalul biologic

Sursa: .. "
". . , 2009

165

Anexa 3
Tabelul A3.1. Criterii de msurare a capitalului intelectual
Criteriul

Criterii clasice de cercetare

VALIDITATE

FIABILITATE

OBIECTIVITATE

Contextul de afaceri

EFICIEN

UTILIZABILITATE

RELEVAN
STRATEGIC

Definiie

Exemplu

Dificultate de realizare

Msurtoarea captureaz
ceea ce dorim s tim,
obiectul msurtorii este
identificat i reprezentat n
mod corect
Stabilitatea instrumentelor
de msur; msurtori
repetate produc aceleai
rezultate

Absenteismul ca msur
a insatisfaciei
angajailor

Dubl problem legat de


validitatea constructului i
a indicatorului; nu atinge
niciodat 100%.
Complexitate, situaiile
reale nu sunt identice cu
cele din laborator

Perspectiva distanat i
dezinteresat a
observatorului

Stabilitatea
instrumentelor de
msur; msurtori
repetate produc aceleai
rezultate
Teste de inteligen
proiectate i validate
tiinific

Beneficiile aduse de
msurtori depesc
costurile legate de
colectarea, procesarea i
difuzarea rezultatelor

Msurarea abilitilor ca
i calificri formalizate,
n raport cu evaluarea la
6 luni n perioada de
instruire

Msurtorile se bucur de
atenie, sunt interpretare
adecvat i traduse n
practic

Creterea feedback-ului
managerial consecutiv
unui studiu care
evideniaz deficite

Principiul KISS (Keep It


Short and Simple);
eventuale probleme
legate de plauzibilitate,
inteligibilitate, uurin de
acce

Msurtorile sunt
importante n
monitorizarea strategiei
existente i inspir
dezvoltarea unei noi
strategii

Inovarea msurat ca
raport vnzri produse
noi/total vnzri

Deseori anulat de
uurina cu care se
trateaz problema
cuantificrii i de
mentalitatea de a
acumula detalii

Este imposibil de obinut


o total dezinteresare,
dar se poate aplica un
control metodologic
adecvat care s reduc
subiectivitatea la un nivel
acceptabil
Facilitate pentru
msurtori singulare
fcute prin extragere de
date contabile sau
statistice preexistente;
facilitate crescut pentru
cercetarea secundar
(Internet); deseori
contradicii cu criteriile de
validitate i relevan
strategic

Sursa: Adrian Curaj, Capitalul Intelectual, Bucureti,2008, p.26

166

Anexa 4
Tabel A4.1. Indicatori Eurostat de msurare a capitalului educaional n rile europene
Nr.

Indicator

Coninut

1.

Experiena colar

2.

Rata de participare la
educaie pe toate nivelele (%)
Elevi si studeni

3.

Nr.de ani estimai de educaie pe parcursul vieii (se


calculeaz adaugnd un an vrstelor corespunztoare
ratelor de cuprindere colar)
Ponderea procentual a persoanelor cu vrsta peste 18 ani,
care se afl n sistemul educaional
Nr. persoanelor care sunt colarizate , la 1000 de locuitori ,
far educaie preprimar
Procentul celor cu vrsta minima de 4 ani care sunt nrolai
n educaia precolar

4.

Rata de participare n
educaia precolar (%)

5.

Vrsta median

Vrsta care separ un grup n dou subgrupe de studeni


egale ca mrime

Studeni

Nr. studenilor cuprini n educaia teriar

7.

Mobilitatea studenilor n
Europa

Nr. studenilor strini la 1000 de locuitori

8.

Elevi n nivelul secundar


superior invmant
profesional pe sexe
Absolveni n tehnologie i
tiine pe sexe

Nr. elevilor n nivelul secundar superior nvmnt


profesional pe sexe
Nr. absolvenilor n tiin i tehnolgie la 1000 de persoane
cu vrsta ntre 20-29 ani, pe sexe

10.

Rata elevi / profesori

Nr. de elevi la un nvtor, n educaia primar

11.

Nr.de limbi strine nvate


de elev

Nr. mediu al limbilor strine nvate la nivel secundar


superior de educaie

12.

Nr.de elevi care studiaz


german , engleza, franceza

Nr.de elevi care studiaz germana , engleza, franceza la


nivel secundar superior de educaie

13.

Educaia de-alungul ntregii


viei

Nr. persoanelor cu vrste peste 20 de ani cuprini n orice tip


de activitate de nvare

6.

9.

Sursa : Eurostat, 2007, www.ec.europa.eu/eurostat

167

Anexa 5
Tabelul A.5.1. Indicatorii strii de sntate pentru rile UE 27 i Republica Moldova

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ara

Italia
Frana
Spania
Suedia
Germania
Austria
Belgia
Cipru
Finlanda
Grecia
Irlanda
Luxemburg
Malta
Olanda
Marea Britanie
Danemarca
Portugalia
Slovenia
Republica Ceh
Polonia
Slovacia
Estonia
Ungaria
Bulgaria
Romnia
Lituania
Letonia
Republica Moldova

Sperana de
via la
natere n ani
(2008)

Rata
mortalitii
infantile la
1000 de
nscui vii

Rata
mortalitii sub
vrsta de 5 ani
(la 1000
nscui vii)
2008

Total
cheltuieli de
sntate n %
din PIB
2007

Cheltuieli
publice de
sntate din
total cheltuieli
de sntate n
2007

82
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
77
76
75
74
74
73
73
72
71
69

4
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
1
2
3
3
3
2
2
2
4
3
3
4
5
6
3
5
8

4
4
4
3
4
4
5
4
3
3
5
3
7
6
6
4
8
3
5
9
7
6
7
11
23
4
9
16

8,7
11
8,5
9,1
10,4
10,1
9,4
6,6
8,2
9,6
7,6
7,1
7,5
8,9
8,4
9,8
10
7,8
6,8
6,4
7,7
5,4
7,4
7,3
4,7
6,2
6,2
10,3

76,5
79
71,8
81,7
76,9
76,4
74,1
45,6
74,6
60,3
80,7
90,9
77,5
82
81,7
84,5
70,6
71,5
85,2
70,9
66,8
76,5
70,6
57,2
80,3
73
57,9
50,8

Sursa: prelucrare de autor n baza : datele OMS 2010 (http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS10_Full.pdf )

168

Anexa 6

Tehnologiile informaiei i a
comunicaiilor, dezvoltarea
infrastructurii

Dezvoltarea pieei (condiiile


pentru investitori i creditori,
disponibilitatea de mprumuturile
guvernamentale)

Dezvoltarea afacerilor prin prisma


mediului inovator, ecosistemului
de inovare, deschiderea fa de
competitorii straini i locali

Realizrile tiinifice ( crearea de


cunotine, utilizarea
cunotinelor i ocuparea forei
de munc

Activiti creative

RATINGUL

ICI

6,110

5,570

5,550

4,630

4,200

4,200

4,13

0,871

6,080

5,570

5,040

5,020

4,080

4,080

3,89

0,834

6,060

5,680

4,910

4,750

4,110

4,110

3,68

0,810

5,840

4,710

4,890

4,870

4,400

4,400

3,79

0,751

5,650

4,590

4,710

5,420

3,960

3,960

3,40

0,718

5,670

4,490

4,990

4,630

3,690

3,690

3,41

0,658

5,690

4,710

4,140

5,050

3,660

3,660

3,52

0,630

5,390

4,940

4,350

4,650

3,560

3,560

3,79

0,622

5,840

4,530

4,660

4,630

3,340

3,340

3,51

0,612

5,400

4,710

4,840

4,600

3,580

3,580

3,32

10

0,593

5,980

3,940

4,920

3,700

3,090

3,090

5,04

11

0,551

5,510

4,210

4,610

4,540

2,990

2,990

2,62

12

0,441

5,190

4,450

4,220

4,040

3,170

3,170

2,98

13

0,403

5,010

4,240

3,800

4,220

3,270

3,270

2,93

14

0,396

4,720

4,060

4,040

4,540

3,240

3,240

2,93

15

0,375

5,280

3,710

4,300

3,690

4,150

4,150

2,27

16

0,357

5,360

4,110

4,010

3,990

3,650

3,650

2,03

17

0,351

5,030

4,000

3,990

4,220

2,840

2,840

2,63

18

0,321

4,850

3,990

3,550

3,970

3,090

3,090

2,70

19

0,282

4,880

3,990

3,770

4,090

2,850

2,850

2,49

20

0,260

4,820

3,540

3,500

4,190

2,930

2,930

2,81

21

0,245

4,450

3,620

3,640

3,890

2,940

2,940

3,03

22

0,201

4,780

3,890

3,360

4,240

2,620

2,620

2,49

23

0,185

4,580

4,040

3,030

4,030

2,690

2,690

2,46

24

0,176

4,670

3,750

3,620

3,640

2,550

2,550

2,75

25

0,141

4,440
4,200

3,480
3,280

2,780
3,330

4,340
4,260

2,780
2,850

2,780
2,850

2,49
2,62

26
27

0,136
0,130

Instituii (climat politic, legislaie,


condiii de afaceri create de
ageniile guvernamentale)

Potenialul uman(investiii n
educaie, instituiile de
nvmnt, potenialul inovator)

Tabelul A6.1. Ratingul rilor din UE n Indicele capacitii inovatoare (ICI)


pentru intervalul 2009-2010

ara

Suedia
Danemarca
Finlanda
Olanda
Marea Britanie
Germania
Irlanda
Belgia
Austria
Frana
Luxemburg
Estonia
Slovenia
Cehia
Spania
Malta
Cipru
Portugalia
Ungaria
Lituania
Slovacia
Italia
Letonia
Polonia
Grecia
Romnia
Bulgaria

Sursa: prelucrare de autor dup: Global Innovation Index 2009/10, INSEAD


(http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/reports/2009-10/FullReport_09-10.pdf )

169

Anexa 7

ara

Ratingul

Proporia persoanelor cu
studii superioare (pn la
100 de persoane n vrst
de 25-64 ani)

Nivelul de educaie al
tinerilor

Cheltuielile publice pentru CD ca procent din PIB

Cheltuieli private C-D ca


procent din PIB

Brevete

Noi Branduri

Noi desene i modele


industriale

High-tech i exporturile de
tehnologie medie fabricate
ca o parte din totalul
exporturilor

Vnzri de bunuri i servicii,


noi pe pia

Vnzri de bunuri i servicii


pentru ntreprinderi noi

IIE

Tabelul A7.1. Ratingul din rile UE n funcie de Indicele de Inovare a Economiei (IIE)
pentru perioada 2009-2010

Finlanda

36,60

86,20

0,94

2,76

247,3

141,7

145,10

53,60

10,84

4,83

0,623

Suedia

32,00

87,90

0,97

2,78

269,6

175,3

176,00

51,90

8,29

5,10

0,615

Germania

25,40

74,10

0,79

1,84

290,9

188,8

244,50

62,90

9,12

10,11

0,578

Luxemburg

27,70

72,80

0,30

1,32

231,8

1225,8

738,80

29,90

5,91

6,54

0,523

Austria

18,10

84,50

0,78

1,88

185,7

241,1

221,20

52,90

6,56

7,08

0,483

Danemarca

34,50

71,00

0,81

1,91

207,8

205,1

278,10

41,60

3,79

4,05

0,473

Belgia

32,30

82,20

0,58

1,32

137,9

127,7

102,90

48,10

6,16

7,39

0,439

Frana

27,30

83,70

0,72

1,27

134,7

94,20

101,90

57,20

6,16

5,56

0,438

rile de
Jos
Irlanda

9
10

32,20
33,90

76,20
87,40

0,73
0,47

0,89
0,93

205,8
65,3

196,8
171,7

159,40
42,00

39,50
50,90

6,02
7,19

4,87
5,43

0,424
0,396

Slovenia

11

22,60

90,20

0,58

1,07

57,6

103,4

54,40

56,50

5,83

7,50

0,391

Marea
Britanie
Estonia

12
13

32,00
34,30

78,20
82,20

0,63
0,71

1,21
0,56

85,9
7,10

139,0
65,60

71,10
26,10

50,30
35,40

3,70
4,43

4,81
9,27

0,381
0,356

Cehia

14

14,50

91,60

0,56

0,91

10,8

43,50

61,60

61,50

9,93

4,72

0,338

Spania

15

29,20

60,00

0,61

0,74

33,4

151,7

95,30

51,80

7,37

8,48

0,336

Lituania

16

30,40

89,10

0,62

0,19

3,20

33,10

12,80

34,40

6,04

6,39

0,308

Cipru

17

34,50

85,10

0,32

0,11

25,00

223,2

11,30

37,40

5,29

7,04

0,305

Slovacia

18

14,80

92,30

0,26

0,20

6,10

31,10

24,80

61,50

7,79

8,95

0,293

Grecia

19

22,60

82,10

0,41

0,16

10,90

36,60

11,40

31,20

16,60

9,04

0,293

Ungaria

20

19,20

83,60

0,45

0,53

13,70

27,60

19,50

66,40

7,82

2,70

0,287

Italia

21

14,40

76,50

0,55

0,60

85,20

120,6

174,40

51,30

4,53

4,52

0,285

Polonia

22

19,60

91,30

0,41

0,19

3,40

41,90

49,80

51,10

4,56

5,55

0,269

lta

23

13,10

54,20

0,18

0,35

33,80

228,2

26,70

71,90

24,79

3,85

0,263

Romnia

24

12,80

78,30

0,41

0,18

1,60

12,40

2,00

44,10

4,85

13,69

0,249

Portugalia

25

14,30

54,30

0,63

0,76

13,20

108,1

75,30

37,60

7,17

6,12

0,199

Bulgaria

26

22,80

83,70

0,33

0,15

3,50

36,20

12,50

24,20

6,70

3,59

0,183

Letonia

27

25,20

80,00

0,46

0,15

9,80

35,30

23,80

28,70

2,10

1,25

0,174

Sursa: prelucrare de autor dup : European Innovation Scoreboard. 2009-2010


http://www.eubusiness.com/topics/research/innovation-scoreboard.09-10/;
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/:

170

Anexa 8
Tabelul A8.1. Tendinele ctigurilor relative ale populaiei adulte pe nivele educaionale,
pentru categoria de vrst 25-64 ani (educaia secundar, superioar i post-secundar
non-teriar = 100) n rile dezvoltate
ara
Austria
Republica Ceh
Danemarca
Finlanda
Frana
Germania
Ungaria
Irlanda
Polonia
Spania
Suedia
Marea Britanie
SUA

Nivel educaional

2007

2008

2009

Subnivel secundar superior

67

68

124

Teriar

155

160

155

Subnivel secundar superior


Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar
Subnivel secundar superior
Teriar

73
183
82
125
94
148
84
150
91
162
72
211
77
161

81
138
84
126
70
157
65
172

72
183
83
125
93
147
84
147
90
167
73
210
74
153
83
167
109
141
83
126
71
154
66
177

71
188
89
127

85
146
109
157
106
151
101
164
109
167

120
126
70
159
64
179

Not: spaiile necompletate reprezint lipsa datelor.


Sursa: OECD indicators, Education at a Glance 2011 (www.oecd.org./dataoecd/17/32), 2011
tabel A8.1, p.147 i A8.2a, p.149

171

Anexa 9
Tabelul A9.1. Ierarhizarea rilor UE i a Republicii Moldova n funcie de
valoarea EDI i a componentelor sale
Indicii
EDI
ara
2008
Poziia

Marea Britanie
Slovenia
Suedia
Italia
Frana
Danamarca
Finlanda
Olanda
Belgia
Cipru
Estonia
Austria
Spania
Polonia
Grecia
Ungaria
Irlanda
R.Ceh
Lituania
Slovacia
Romnia
Portugalia
Letonia
Luxemburg
Bulgaria
Malta
Germaniai
R.Moldova

1
5
11
3
2
10
9
4
20
12
13
8
6
19
18
17
14
23
16
21
26
24
25
15
22
28
7
27

2011
i

EDI

Poziia

EDI

0,995
0,989
0,985
0,992
0,992
0,985
0,985
0,989
0,972
0,989
0,984
0,986
0,987
0,981
0,981
0,982
0,983
0,969
0,982
0,972
0,965
0,969
0,966
0,983
0,970
0,953
0,986
0,955

22
2
8
19
15
6
11
3
10
24
7
18
13
21
17
16
1
5
9
12
20
27
14
26
23
25
4
28

0,815
0.933
0,904
0,856
0,870
0,924
0,877
0,931
0,882
0,798
0,916
0,858
0,874
0,822
0,861
0,866
0,963
0,924
0,883
0,875
0,831
0,739
0,873
0,771
0,802
0,797
0,928
0,716

Rata de
cuprindere
n
nvmntul
primar
(2008)

Rata de
alfabetizare
a adulilor
(2008)

Paritatea
de gen
specific
EDI (2008)

Rata de
supravieui
re pn la
nivelul 5
(2008)

0,992
0,975
0,946
0,993
0,991
0,961
0,962
0,989
0,986
0,990
0,965
0,971
0,998
0,957
0,996
0,954
0,971
0,896
0,961
0,986
0,965
0,896
0,990
0,975
0,974
0,914
0,999
0,905

0,999
0,997
1,000
0,988
0,994
1,000
1,000
0,985
0,999
0,978
0,998
1,000
0,976
0,995
0,970
0,990
0,994
0,990
0,997
0,999
0,976
0,999
0,946
0,990
0,983
0,924
1,000
0,983

0,990
0,995
0,995
0,992
0,994
0,990
0,981
0,988
0,989
0,985
0,986
0,984
0,973
0,994
0,974
0,988
0,978
0,973
0,991
0,989
0,988
0,993
0,949
0,985
0,984
0,984
0,991
0,978

0,990
0,990
0,999
0,996
0,990
0,990
0,998
0,995
0,912
0,986
0,986
0,990
0,999
0,977
0,985
0,990
0,990
0,989
0,980
0,912
0,933
0,989
0,990
0,983
0,937
0,990
0,956
0,956

Sursa: prelucrare de autor dup:


- Repport mondial sur developpement humain 2009; Levers les barrieres:Mobilite et developpement humains,
- Repport mondial sur developpement humain 2011, Durabilit et quit : Un meilleur avenir pour tousest
disponible en tlchargement gratuit, http://hdr.undp.org/fr/statistiques/idh/
- EFA Global Monitoring Report, 2008, Education for All by 2015, Will we make it, p. 201
- EFA Global Monitoring Report, 2011, The hidden crisis: Armed conflict and education, UNESCO, p.264

172

Anexa 10

Figura A10.1. Determinanii strii de sntate

Factori genetici:

Stil de via :

Factori hormonali
Predispoziia
genetic

Alimentaie
Consum de alcool
Tabagism
Acivitate fizic

Factori socio-economici:

Preul produselor
Condiiile de locuit
Cheltuielile pentru
sntate

SNTATE
FIZIC
PSIHIC

Condiii de mediu:

Servicii sanitare:

Deeuri toxice
Riscuri profesionale
Riscuri ecologice
Expunerea la
poluani

Acces
Competen
Medicamente
Echipamente

Sursa: Cristina Drgoi, D. Miron : ASE REI Bucureti

173

Anexa 11
Figura A11.1. Relaia dintre sntate, dezvoltarea economic i calitatea vieii

Efecte ale dezvoltrii economice


cantitative i calitative

Inegaliti ale statutului de


sntate

industriualizare i teriarizare

demografice

biomedicale (cauze de deces)

CALITATEA VIEII

Dezvoltare i (re)organizarea
sistemului de sntate

Dezvoltarea i adoptarea
sistemului de asigurri sociale

diversificarea i specializarea
personalului medical
reele de echipamente sanitare
publice i private

acces efectiv i universal la


ngrijiri de sntate
eficiena macro i
microeconomic

Sursa: Cristina Drgoi, D. Miron : ASE REI Bucureti

174

Anexa 12
Tabelul A12.1. Evoluia ponderii cheltuielilor publice pentru educaie i sntate n
diverse ri ale lumii, n perioada 2000-2005, respectiv 2007- 2008
ara
ri cu dezvoltare uman ridicat
Irlanda
Suedia
Olanda
Frana
Finlanda
Spania
Danemarca
Austria
Marea Britanie
Belgia
Luxemburg
Italia
Germania
Grecia
Slovenia
Cipru
Portugalia
Republica Ceh
Malta
Ungaria
Polonia
Slovacia
Lituania
Estonia
Letonia
Bulgaria
Romnia
SUA
Japonia
ri cu dezvoltare uman medie
Columbia
Turcia
Tunisia
R.Moldova
ri cu dezvoltare uman sczut
Senegal
Nigeria
Tanzania

1
2
3
4

Cheltuieli publice pentru


sntate (% din PIB)

Cheltuieli publice pentru


educaie (% din PIB)

20041

20082

2000-20053

20074

5,7
7,7
5,7
8,2
5,7
5,7
7,1
7,8
7,0
6,9
7,2
6,5
8,2
4,2
6,6
2,6
7,0
6,5
7,0
5,7
4,3
5,3
4,9
4,0
4,0
4,6
3,4
6,9
6,3

8,7
9,4
9,9
11,2
8,4
9,0
9,7
10,5
8,7
10,2
7,2
9,1
10,5
9,7

9,9
7,1

7,3
7,0
7,8

3,4
16,0
8,1

4,8
7,4
5,4
5,9
6,5
4,3
8,5
9,5
5,4
6,1
3,6
4,7
4,6
4,3
6,9
6,3
5,7
4,4
4,5
5,5
5,4
4,3
5,2
5,3
5,3
4,2
3,4
5,9
3,6

4,7
6,3
5,6
6,0
5,6
4,8
7,1
5,4

6,1

4,5
4,7

5,6

5,6
4,6

4,9
5,3
4,0

05

4,25
7,6
4,9

6,7
5,6
2,6
4,2

6,0

4,8
3,7
7,3
4,3

7,0

2,4
1,4
1,7

5,4
0,9
2,2

RAPPORT SUR LE D VELOPPEMENT HUMAIN 2007/2008, p.294


Eco -Sante OCDE, 2010
RAPPORT SUR LE D VELOPPEMENT HUMAIN 2007/2008, p.294, datele corespund celor mai receni ani
disponibili pentru perioada menionat
Education at a Glance 2010, OECD Indicators, p. 217

175

Anexa 13
DATA...........................
NR. CHESTIONAR...................

CHESTIONAR (1)
n vederea efecturii unui studiu privind opiniile i atitudinile dumneavoastr cu privire la opiunea
dumneavoastr dup absolvirea liceului, v rugm s avei amabilitatea de a rspunde la urmtoarele
ntrebri. V asigurm c rspunsurile dumneavoastr sunt de un real interes pentru cercetare i vor
rmne strict confideniale.
1. Care au fost sursele dumneavoastr de informare privind posibilitile avute dup absolvirea liceului?
(se aleg toate variantele de rspuns corespunztoare)
ghiduri colare
internet
reviste de specialitate
agenia judeean de plasare a forei de munc
reclame
alta, care anume........................................
trguri educaionale
2. Care este opiunea dumneavoastr dup absolvirea liceului? (se alege o singur variant de rspuns)
s-mi continui studiile
s m angajez
s depun actele pentru obinerea indemnizaiei de omaj
alt tip de activitate, care anume..............................
3. Considerai necesar s v continuai studiile?
da
nu
nu tiu
4. Ce form de pregtire dorii s urmai?
studii postliceale( 2 ani)
superioare de scurt durat(3 ani)
superioare de lung durat(4-6 ani)
nu tiu
5. V rugm s v exprimai opinia cu privire la urmtoarea afirmaie:
(marcai varianta de rspuns corespunztoare)
Dup absolvirea liceului voi gsi un loc de munc cu uurin
___________
acord total

___________
acord

___________
nici acord
nici dezacord

___________
dezacord

___________
dezacord
total

6. n ce msur considerai c oferta educaional din Romnia v satisface exigenele?


extrem de mult

extrem de puin

7. Considerai c vei gsii mai uor un loc de munc dup absolvirea studiilor alese?
da
nu
nu tiu
8. Anticipai c vei avea un salariu mai mare dup absolvirea studiilor alese?
da
nu
nu tiu
9. Localitatea de reedin este n mediul:
urban
rural
10. Sexul:
feminin
masculin
V MULUMIM !

176

Anexa 14
Datele obinute n urma chestionrii
1. Care este opiunea d-vs dup absolvirea studiilor liceale?
Tabelul A14.1. Opiunea elevilor dup absolvirea liceului
Rspuns

Frecvene absolute
Urban
Rural
Total
118
40
158
23
30
53
64
16
80
20
7
27
225
93
318

S-mi continui studiile


S m angajez
S depun actele pentru omaj
Alt tip de activitate
TOTAL

Procente (%) din total


Urban
Rural
Total
37,10
12,60
49,68
7,23
9,40
16,66
20,12
5,00
25,15
6,3
2,25
8,49
70,75
29,25
100

Figura A14.1. Opiunea absolvenilor


omaj
continuarestudii

49.68

60

angajare
altactivitate

40

altactivitate
angajare
continuarestudii
omaj

37.1
12.6

20
0
urban

rural

total

Modulul este reprezentat de rspunsul continuare studii pentru care au optat 158 de elevi
din cadrul celor 318 respondeni, adic 49,7%, ponderea fiind deinut de ctre elevii cu
domiciliul n mediul urban.
2. Considerai necesar s v continuai studiile?
Tabelul A 14.2. Necesitatea continurii studiilor
Rspuns
Da
Nu
Nu tiu
TOTAL

Frecvene absolute
187
63
68
318

Procente (%)
58,80
19,80
21,40
100%

Figura A 14.2. Necesitatea continurii studiilor

60,00%
40,00%
20,00%

19,89%
58,80%

nutiu

da
nu
nutiu

nu

21,40%
da

0,00%

Modulul este reprezentat de rspunsul da pentru care au optat 187 de elevi din cadrul
celor 318 respondeni, adic 58,80 %.
177

continuare Anexa 14
3. Ce form de pregtire dorii s urmai?
Tabelul A14.3. Forma de pregtire aleas
Rspuns

Frecvene absolute

Procente (%)

35
185
35
63
318

11,00
58,17
11,00
19,83
100

Studii postliceale
Studii superioare de scurt durat(3 ani)
Studii superioare de lung durat(4-6 ani)
Nu tiu
Total

Figura A14.3. Forma de pregtire aleas


studiipostliceale
superioaredescurtdurat

11
0

superioaredelungdurat
nutiu

58,17

11

50

100

19,83

Modulul este reprezentat de rspunsul studii superioare de scurt durat pentru care au
optat 185 de elevi din cadrul celor 318 de respondeni, adic 58,17%.
4. Dup absolvirea liceului voi gsi un loc de munc cu uurin.
Tabelul A14.4. Uurina gsirii unui loc de munc dup absolvirea liceului
Rspuns

Puncte
acordate

Frecvene absolute
Profilul absolvit
economic
servicii
teoretic

Procente (%) din total general


Profilul absolvit
economic
total
servicii
teoretic

Acord total
Acord
Nici/nici
Dezacord

+2
+1
0
-1

14
20
3
12

5
12
10
46

9
15
4
17

4,40
6,30
0,90
3,80

1,50
3,80
3,20
14,50

2,90
4,70
1,25
5,35

8,80
14,77
5,35
23,58

Dezacord total
Total
Total general

-2
x
x

41
90

67
140
318

43
88

12,90
28,30

21,00
44,00

13,5
27,70

47,50
100

100

Figura A14.4. Uurina gsirii unui loc de munc dup absolvirea liceului
profilservicii
profilteoretic

50
8,8

14,77

5,35

23,58 47,5
totalopinii

profileconomic
totalopinii

profilservicii

0
acord acordnici/nici
dezacord
dezacordtotal
total
total profil

Modulul este reprezentat de rspunsul dezacord total pentru care au optat 151 de elevi
din cadrul celor 318 de respondeni, adic 47,50%.
178

continuare Anexa 14
5. Considerai c vei gsii mai uor un loc de munc dup absolvirea studiilor alese?
Tabelul A14.5. Probabilitatea gsirii unui loc de munc dup absolvirea studiilor alese
Rspuns
Da
Nu
Nu tiu

Frecvene absolute
150
100
68

Procente (%)
47,16
31,44
21,40

318

100

Total

Figura A14.5. Probabilitatea gsirii unui loc de munc dup absolvirea studiilor alese

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

nutiu

da
nu
nutiu

nu

21,40%
47,16% 31,44%

da

Modulul este reprezentat de rspunsul da pentru care au optat 150 de elevi din cadrul
celor 318 de respondeni, adic 47,16%.
6. Anticipai c vei avea un salariu mai mare dup absolvirea studiilor alese?
Tabelul A14.6. Posibilitatea obinerii unui salariu mai mare
dup absolvirea studiilor alese
Rspuns
Da
Nu
Nu tiu

Frecvene absolute
222
28
68

Procente (%)
69,82
8,80
21,38

318

100

Total

Figura A14.6. Posibilitatea obinerii unui salariu mai mare dup absolvirea studiilor alese

da
nu
nutiu

100,00%
21,38%

50,00%
0,00%

nutiu
nu

69,82%

da

8,80%

Modulul este reprezentat de rspunsul da pentru care au optat 222 de elevi din cadrul celor
318 de respondeni, adic 69,82%.
179

Anexa 15
Tabelul A15.1. Ratele de recuperare a investiiei n educaie,
dup modelul lui Mincer, 2001
Ratele sociale
Regiuni
Asia
Europa/ Orientul Mijlociu/
Africa de Nord
America Latin/Caraibe
OECD
Africa Subsaharian
La nivel mondial

Ratele private

nvmnt
primar

nvmnt
secundar

nvmnt
superior

nvmnt
primar

nvmnt
secundar

nvmnt
superior

16,2
15,6

11,1
9,7

11
9,9

20
13,8

15,8
13,6

18,2
18,8

17,4
8,5
25,4,
18,9

12,9
9,4
18,4
13,1

12,3
8,5
11,3
10,8

26,6
13,4
37,6
26,6

17
11,3
24,6
17,0

19,5
11,6
27,8
19,0

Sursa: Psacharopoulos G. Patrinos, H. A., Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank
Policy Research, Working Paper 2881, September 2002

Figura A15.1. Ratele private de recuperare a investiiei n educaie, pe regiuni, n anul 2001

Figura A15.2. Ratele sociale de recuperare a investiiei n educaie, pe regiuni, n anul 2001

180

Anexa 16
Tabelul A16.1. Indexul global al competitivitii Tehnologice pentru UE 27
n perioada 2007-2010
ara
Marea Britanie
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Cehia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Romnia
Spania
Suedia
Slovacia
Slovenia

2007-2008
15
15
25
68
33
32
1
18
6
19
20
55
41
23
45
48
35
21
26
9
69
30
58
34
2
43
31

2008-2009
12
16
24
68
41
36
1
20
6
21
16
56
37
23
42
44
33
24
27
7
62
28
61
31
2
43
30

2009-2010
20
13
22
71
32
36
3
25
6
18
14
56
46
24
48
52
41
17
109
31
65
33
59
34
1
26
55

Sursa:Prelucrare de autor dup: GITR 2009-2010


Figura A16.1. Indexul competitivitii tehnologice pentru rile UE 27
n perioada 2007-2010
MareaBritanie
Ungaria 80
Austria
Slovacia
Belgia
70
Slovenia
Bulgaria
60
50
Suedia
Cipru
40
Spania
Cehia
30
20
Romnia
Danemarca
10
0
Portugalia
Estonia
Polonia

Finlanda

Olanda

Franta

Malta
Luxemburg
Lituania
Letonia

Germania

Italia

181

Grecia
Irlanda

20072008
20082009
20092010

Anexa 17
Tabelul A17.1. Poziionarea rilor UE n funcie de factorii control ai inovrii (2007-2009)

ara

Calitatea sistemului
educaional
2008/2009

Calitatea institutelor
de cercetare
2008/2009

Colaborarea
firmelor cu
universiti i
institute de
cercetare 2008/2009

Nivelul de
absorbie a
tehnologiei la nivel
de firm 2008/2009

Scor

Scor

Scor

Scor

PM

PUE

PM

PUE

PM

PUE

PM

PUE

4,92
18
8
5,08
21
11
4,87
16
10
6,07
10
4
Austria
4,57
30
13
5,89
4
1
5,41
7
4
5,62
22
7
Marea Britanie
5,6
7
3
5,7
8
4
5,30
8
5
5,51
27
10
Belgia
3,32
82
24
3,05
75
27
3,03
102
27
4,11
107
27
Bulgaria
4,75
25
11
5,14
19
10
4,37
26
12
5,42
35
14
Cehia
5,53
9
5
4,06
52
20
3,77
47
18
5,39
39
15
Cipru
5,69
6
2
5,7
9
5
5,45
6
3
6,14
7
2
Danemarca
4,39
36
15
4,8
27
14
4,13
32
15
5,47
29
11
Estonia
5,87
4
1
5,58
13
7
5,62
3
1
6,08
9
3
Finlanda
4,83
24
10
5,22
17
9
5,00
42
8
5,51
26
10
Frana
4,66
27
12
5,77
5
2
5,25
10
6
6,00
14
5
Germania
3,21
90
27
3,62
77
23
3,17
90
26
4,34
98
26
Grecia
3,35
80
23
5,02
23
12
4,21
31
14
4,72
72
22
Ungaria
5,56
8
4
5,30
16
8
4,96
13
9
5,43
32
12
Irlanda
3,29
87
25
3,60
79
24
3,35
69
21
4,45
87
23
Italia
3,77
57
18
3,71
66
21
3,19
86
25
4,44
88
24
Letonia
3,46
76
20
4,11
46
18
3,82
45
17
4,82
64
20
Lituania
4,29
38
16
4,32
36
16
4,68
19
11
5,69
20
6
Luxemburg
5,17
15
7
5,7
7
6
5,15
11
7
5,52
25
8
Olanda
4,48
32
14
4,87
26
13
4,22
30
13
4,97
56
19
Slovenia
4,06
45
17
4,1
48
19
3,32
76
23
4,81
67
21
Polonia
3,58
68
19
4,61
31
15
4,08
33
16
5,43
34
13
Portugalia
3,45
77
21
3,53
82
25
3,33
73
22
4,43
90
25
Romnia
3,38
78
22
4,18
44
17
3,74
49
19
5,11
49
18
Spania
5,28
12
6
5,71
6
3
5,55
5
2
6,21
6
1
Suedia
4,89
21
9
3,66
69
22
3,53
57
20
5,24
43
16
Malta
3,25
89
26
3,48
86
26
3,31
80
24
5,18
45
17
Slovacia
Not: P. M. = poziia la nivel mondial; P.UE = poziia la nivelul Uniunii Europene; *= cele mai recente date

Capacitatea de
inovaie (media
ponderat) 20082009

Nr. Brevete la 1
mil.loc. 2008

Exporturi de high-tech
*
% din total export 2007

Scor

PM

PUE

Scor

PM

PUE

Scor

PM

PUE

4,81
4,70
4,75
2,87
4,20
3,48
5,33
3,56
5,56
5,14
5,87
2,60
3,31
3,83
3,92
2,96
3,18
4,38
4,87
4,46
3,13
3,56
3,02
3,66
5,71
3,05
3,14

11
16
12
73
21
40
7
37
5
9
2
101
48
30
27
68
53
19
10
17
57
38
64
34
4
61
55

7
9
8
26
12
18
4
17
3
5
1
27
19
14
13
25
20
11
6
10
22
16
24
15
2
23
21

55,10
50,70
48,06
2,10
4,71
1,20
71,10
1,50
155,50
51,10
108,10
2,10
6,60
37,30
23,00
0,40
3,20
50,80
80,50
7,00
1,40
1,00
0,60
6,80
115,20
4,90
0,90

17
20
21
36
32
47
14
41
6
18
9
37
28
23
25
66
34
19
13
26
43
48
57
27
8
31
49

6
9
10
20
17
23
5
21
1
7
3
20
15
11
12
27
18
8
4
13
22
24
26
14
2
16
25

96
14,27
7,77
8,07
12,55
6,39
11,2
7,58
17,26
14,74
11,55
4,19
20,62
24,86
5,54
4,29
7,07
6,39
16,09
4,59
2,87
6,34
2,9
3,76
11,94
44,37
4,35

27
21
28
51
22
32
26
29
15
20
25
47
11
10
39
46
30
33
18
43
56
34
55
48
24
2
45

1
8
14
13
9
17
12
15
5
7
11
24
4
3
20
23
16
18
6
21
27
19
26
25
10
2
22

Sursa: prelucrare de autor dup: GITR 2010

Anexa 18
Prezentarea datelor poziionrii rilor UE 27 n funcie de factorii control ai inovrii
Figura A18.1. Poziia rilor UE 27 n funcie de calitatea sistemului educaional
n 2008-2009

Figura A18.2. Poziia rilor UE 27 n funcie de calitatea institutelor de cercetare


n 2008-2009

continuare Anexa 18
Figura A18.3. Poziia rilor UE 27 n funcie de colaborarea firmelor cu universiti
i institute de cercetare 2008-2009

Figura A18.4. Poziia rilor UE 27 n funcie de nivelul de absorbie a tehnologiei


la nivel de firm 2008-2009

184

continuare Anexa 18
Figura A18.5. Poziia rilor UE 27 n funcie de capacitatea de inovaie
n 2008-2009

Figura A18.6. Poziia rilor UE 27 n funcie de numrul brevetelor la 1 mil. loc.


n 2008

185

continuare Anexa 18
Figura A18.7. Poziia rilor UE 27 n funcie de exporturile high-tech ca %
din total exporturi n anul 2007

186

Anexa 19
Tabelul A19.1. Poziionarea statelor UE n funcie de capacitatea de inovaie (GITR) i
indicele inovativitii (EIS) pentru anul 2009
Indicele capacitii de
inovaie (GITR)
2009
Indice
Rang

ara

Austria
Marea Britanie
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Olanda
Slovenia
Polonia
Portugalia
Romnia
Spania
Suedia
Malta
Slovacia

4,81
4,70
4,75
2,87
4,20
3,48
5,33
3,56
5,56
5,14
5,87
2,60
3,31
3,83
3,92
2,96
3,18
4,38
4,87
4,46
3,13
3,56
3,02
3,66
5,71
3,05
3,14

7
9
8
26
12
18
4
17
3
5
1
27
19
14
13
25
20
11
6
10
22
16
24
15
2
23
21

Indicele inovativitii (EIS)


2009
Indice

Rang

0,605
0,591
0,595
0,197
0,376
0,464
0,702
0,463
0,696
0,517
0,689
0,365
0,304
0,561
0,398
0,195
0,241
0,593
0,587
0,473
0,285
0,401
0,256
0,397
0,759
0,340
0,285

5
8
6
26
18
13
2
14
3
11
4
19
21
10
16
27
25
7
9
12
22
15
24
17
1
20
23

Sursa: prelucrare de autor dup: GITR 2010 i IUS (Innovation Union Scoreboard) 2010

187

continuare Anexa 19
Figura A19.1. Poziia rilor UE 27 conform GITR pentru anul 2009

Figura A19.2. Poziia rilor UE 27 conform EIS pentru anul 2009

188

Anexa 20
Figura A20.1. Structura firmelor cu inovare non-tehnologic 2006-2008, (%)

Sursa: prelucrare de autor dup: Eurostat Science, Technologie and


Innovation in Europe, 2011, p.91

Figura A20.2. Structura firmelor cu inovare non-tehnologic, dup mrime, 2006-2008(%)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

Figura A20.3. Repartiia tipurilor de inovare dup dimensiunea firmelor(%)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

189

continuare Anexa 20
Figura A20.4. Nivelul de repartiie al produselor noi pentru UE i Romnia,
2006-2008, (%)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

Figura A20.5. Ponderea cheltuielilor cu inovarea pentru anul 2008*(%)

Not: * la nivelul UE sunt date pariale


Sursa: prelucrare de autor dup: INS, Comunicat de Pres 269/2010

Figura A20.6. Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare


de performan i surse de finanare, 2006-2009(% n PIB)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

190

continuare Anexa 20
Figura A20.7. Cheltuielile totale de CD-I ale ntreprinderilor pe
surse de finanare, 2006-2009( % n PIB)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

Figura A20.8. Nivelul de colaborare n activitatea de inovare

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

Figura A20.9. ntreprinderi cu inovare tehnologic care au indicat cea mai important
surs de informare pentru inovare, n total ntreprinderi inovative, 2006-2008,(%)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011, p.367

191

continuare Anexa 20
Figura A20.10. ntreprinderi cu inovare tehnologic din sectorul industrial care au indicat
cea mai important surs de informare pentru inovare,
n total ntreprinderi inovative, 2006-2008,(%)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

Figura A20.11. ntreprinderi cu inovare tehnologic din sectorul servicii care au indicat
cea mai important surs de informare pentru inovare,
n total ntreprinderi inovative, 2006-2008, (%)

Sursa: prelucrare de autor dup: ASR 2011

192

Anexa 21
DATA...........................
NR. CHESTIONAR...................

CHESTIONAR (2)
n condiiile economico-sociale actuale cunotinele, informaia, intelectul reprezint unul din factorii decisivi ai
creterii economice i ai dezvoltrii economiei inovaionale.
n vederea efecturii unui studiu privind particularitile utilizrii potenialului capitalului uman i a gradului de
inovativitate a firmelor din judeul Vrancea v rugm s avei amabilitatea de a rspunde la urmtoarele ntrebri. V
asigurm c rspunsurile dumneavoastr sunt de un real interes pentru cercetare i vor rmne strict confideniale.
A: n prima parte a chestionarului v vom adresa cteva ntrebri despre firma dumneavoastr.
A1: Date de identificare:
Nume
Prenume
Poziia n firm
Nume firm
Forma juridic
Anul nfiinrii firmei
Localitatea
Domeniul principal de activitate
e-mail de legtur
A2: Precizai numrul de salariai ai firmei dumneavoastr:
a) Sub 10
a) ntre 10 i 49
b) ntre 50 i 249
c) 250 i peste
A3: Indicai procentul mediu de rentabilitate a firmei dumneavoastr n ultimii 3 ani.
B: Partea a dua a chestionarului este dedicat capitalului uman din firma dumneavoastr.
B1: ndicai procentual structura personalului firmei dumneavoastr, dup nivelul studiilor:
a) Studii profesionale
b) Studii liceale
c) Studii superioare
d) Studii doctorale
B2: V rugm s stabilii, acordnd un punctaj de la 1 la 5, msura n care factorul uman contribuie la rezultatele firmei
dumneavoastr.
1
2
3
4
5
B3: V rugm s stabilii n ce msur urmtoarele criterii pot contribui la eficiena capitalului uman n cadrul firmei
dumneavoastr.
1
2
3
4
5
Nivelul de educaie
Starea de sntate
B4: V rugm s stabilii n ce msur considerai c nivelul de salarizare este direct proporional cu nivelul de educaie, ca
factor stimulativ al productivitii muncii.
1
2
3
4
5

C. Partea a treia a chestionarului este dedicat ntrebrilor legate de activitatea inovativ, respectiv de proprietatea
intelectual din firma dumneavoastr:
C1: Din lista de mai jos, selectai ceea ce considerai a fi motorul firmei, acel element care orienteaz direcia firmei:
a) Calitatea i performanele capitalului uman
f) Cerinele clienilor i ale pieei
b) Capacitatea de producie
g) Cifra de afaceri
c) Tehnologia
h) Altele
d) Produsele/serviciile

193

e)

Strategiile de marketing

C2: Firma dumneavoastr aplic un proces inovativ?


a) Da
b) Nu
C3: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, menionai care este scopul aplicrii procesului inovativ n firma
dvs.:
a) mbuntirea produselor/serviciilor
b) Diversificarea produciei
c) mbuntirea proceselor de producie
d) mbuntirea managementului firmei
C4: V rugm s stabilii acordnd un punctaj dela 1 la 5, msura n care factorii enumeraii mai contribuie la caracterizarea
procesului inovativ la nivelul firmei dvs.
1
2
3
4
5
- Capacitatea inovativ
a capitalului uman
- Proprietatea intelectual
-Performanele activitii
de inovare
- Gradul de accesibilitate i
utilizare a informaiilor,
cunotinelor noi
- Potenialul de finanare a
activitii inovative
C5: V rugm s apreciai, acordnd o not, n ce msur credei c urmtoarele criterii influeneaz capacitatea inovativ
a capitalului uman:
1
2
3
4
5
-Studiile doctorale
-Studiile superioare
-Specializarea personalului
-Experiena personalului
C6: Marcai care este aciunea principal care s-a ntreprins n firma dvs. n ultimii 3 ani:
a) A fost introdus conceptul de management al calitii
b) Schimbri n procesul tehnologic
c) Crearea de produse/servicii noi
d) mbuntirea produselor/ serviciilor deja existente
e) Schimbri n activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare( CD-I)
f) Investiii n capitalul uman
C7: V rugm s stabilii, acordnd un punctaj dela 1 la 5, msura n care urmtoarele criterii pot contribui la caracterizarea
proprietii intelectuale:
1
2
3
4
5
-Noi mrci comerciale
-noi proiecte
-Brevete de invenii
-Patente
-Copyright
-know-how
C8: Exist n firma dvs. obiecte ale proprietii intelectuale?
a) Da
b) Nu
C9: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, indicai care anume. Pentru fiecare categorie aleas indicai
numrul lor:
a) Mrci
b) Proiecte
c) Brevete
d) Patente
e) Copyright
f)
Know-how
g) Altele
C10: Indicai cte persoane din efectivul firmei dvs. sunt ocupate cu elaborarea obiectelor de proprietate intelectual.

194

C11: Se confrunt firma dvs. cu probleme legate de elaborarea produselor/serviciilor de proprietate intelectual?
a) Da
b) Nu

C12: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, indicai care anume:


a) Insuficiena specialitilor cu cunotine n domeniul proprietii intelectuale
b) Lipsa stimulrii de ctre stat a firmei n domeniul obinerii obiectelor de
proprietate intelectual
c) Lipsa/insuficiena surselor de finanare
d) Lipsa parteneriatelor pentru inovare
C13: V rugm s stabilii, n ce msur contribuie urmtoarele criterii, la aprecierea potenialului de finanare a activitii
de CD-I:
1
2
3
4
5
-Finanarea din surse
proprii
-Finanarea din fonduri
publice private
-Finaarea din fonduri
europene pentru CD-I
-Bussines angel
C14: V rugm s stabilii n ce msur contribuie urmtoarele criterii la caracterizarea performanelor activitii de inovare.
1
2
3
4
5
- Absorbia tehnologic la
nivel de firm
-ISD( investiii strine directe)
n CD-I
-Realizarea/modernizarea de
produse/servicii
-Numrul de personal implicat n
activitatea de CD-I
-Rata vnzrilor de produse/servicii noi
pe pia, n cifra de afaceri
-Apartenena la tehnoparcuri
/clustere

C15: V rugm s stabilii, n ce msur contribuie urmtoarele criterii la caracterizarea gradului de accesibilitate i utilizare
a i cunotinelor noi:
1
2
3
4
5
-Cooperarea cu universiti
-Cooperarea cu clustere/
Tehnoparcuri
-Colaborarea cu bussines
Angel
-Colaborarea cu alte firme
similare, de dimensiuni mari
-Colaborarea cu incubatoarele
de afaceri
-Organizarea de reele

C16: Ce neajunsuri, dup prerea dvs. exist n sistemul legislativ actual al Romniei, n domeniul CD-I?

V mulumim !

195

Anexa 22
Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul firmelor cu
activitate de producie
A2: Precizai numrul de salariai ai firmei dumneavoastr:

A3: Indicai procentul mediu de rentabilitate a firmei dumneavoastr n ultimii 3 ani:

B2: V rugm s v exprimai acordul sau dezacordul n msura n care factorul uman contribuie
la rezultatele firmei
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
producie

Nr firme
responde
nte

% din
total
firme
sector
producie

Nr firme
responde
nte

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
resp
onde
nte

% din total
firme
sector
producie

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
producie

5,55

11,11

16,66

18

50

10

27,77

196

Total
respondeni

36

continuare Anexa 22
B3: V rugm s stabilii n ce msur urmtoarele criterii pot determina capacitatea inovativ a
capitalului uman n cadrul firmei dumneavoastr.
-2
Dezacord
total

Criteriu

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Capacitile
fizice ale
lucrtorului

2,77

16.66

16

44,44

13

36,11

36

Capitalul
educaional
Motivaia
activitii
economice
Sistemul
relaional
Sistemul
informaional

14

38,88

22

61,11

36

11,11

16

44,44

16

44,44

36

22,22

12

33,33

16

44,44

36

16,66

30

83,33

36

B4: Apreciai n ce msur credei c urmtoarele criterii pot favoriza capitalul de sntate i
nivelul de trai pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr?
-2
Dezacord
total

Criteriu

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Stilul de via

2,77

19,44

16

44,44

12

33,33

36

Factorii
genetici
Factorii socioeconomici

2,77

5,55

15

41,66

25,00

25,00

36

8,33

8,33

12

33,33

11

30,55

19,44

36

Serviciile
sanitare
Condiiile de
mediu din
cadrul firmei

8,33

8,33

10

27,77

10

27,77

10

27,77

36

2,77

2,77

25,00

14

38,88

11

30,55

36

B5: Apreciai msur n care nivelul de salarizare este direct proporional cu nivelul de
educaie, ca factor stimulativ al productivitii muncii, exprimndu-v acordul sau dezacordul.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
producie

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
producie

Total
respon
deni

5,55

11,11

11,11

17

47,22

25

36

197

continuare Anexa 22
B6: V rugm s stabilii n ce msur pot contribui urmtoarele criterii la caracterizarea
capitalului educaional al personalului din firm
-2
Dezacord
total

Criteriu

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

2,77

11,11

11

30,55

20

55,55

36

2,77

8,33

14

38,88

18

50,00

36

8,33

13,88

10

27,77

22,22

10

27,77

36

5,55

2,77

12

33,33

11

30,55

10

27,77

36

8,33

11,11

17

47,22

22,22

11,11

36

Ponderea
personalului cu
educaie
superioar
Personal cu
studii doctorale
Personal
specializat
Personal de
CD-I
Personal n
vrst de 30-34
ani care au
absolvit
nvmntul
superior

B7: Apreciai msura n care factorii enumerai contribuie la caracterizarea motivaiei activitii
inovative a personalului la nivelul firmei dvs.
-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

Criteriu

Desfurarea de
activiti de CD-in
cadrul firmei
Potenialul de
finanare a activitii
inovative din cadrul
firmei
Motivaia intrinsec

2,77

11,11

13

36,11

25,00

25,00

36

2,77

13,88

13

36,11

16

44,44

36

13,88

11,11

8,33

13

36,11

11

30,55

36

Motivaia extrinsec
Oportunitatea de a
accede pe scar
superioar n firm

2,77

2,77

20

55,55

22,22

16,66

36

2,77

5,55

16,66

16

44,44

11

30,55

36

B8: V rugm s apreciai, acordnd o not, n ce msur credei c urmtoarele criterii pot
favoriza sistemul relaional pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr n cadrul
activitii inovative.
Criteriu

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Cooperarea cu
universiti

2,77

8,33

11

30,55

13

36,11

22,22

36

Cooperarea cu
clustere
Colaborarea cu
bussines angel

8,33

13,88

5,55

14

38,88

12

33,33

36

19,44

13,88

25,00

22,22

16,66

36

Colaborarea cu
alte firme
similare, de
dimensiuni mari
Colaborarea cu
incubatoarele
de afaceri

8,33

11,11

16,66

15

41,66

22,22

36

5,55

11,11

16,66

18

50,00

16,66

36

198

continuare Anexa 22
B9: V rugm s stabilii exprimndu-v acordul sau dezacordul n msura n care factorii
enumerai contribuie la caracterizarea sistemului informaional la nivelul firmei dvs.
Criteriu

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
responden
te

Dotarea unitilor cu
echipament IT

16,66

16

44,44

14

38,88

36

Gradul de accesare
al informaiilor
Organizarea n
cadsrul firmei de
sesiuni tiinifice.etc.
Modul de comunicare
n firm
Sistemul de difuzare
a informaiilor
tiinifice creative

16,66

12

33,33

18

50,00

36

2,77

5,55

22,22

13

36,11

12

33,33

36

8,33

11,11

16,66

13

36,11

10

27,77

36

8,33

8,33

13,88

11

30,55

14

38,88

36

C1: Firma dumneavoastr aplic un proces inovativ?

C2: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, menionai care este scopul aplicrii
procesului inovativ n firma dvs.:

199

continuare Anexa 22
C3: Din lista de mai jos, selectai ceea ce considerai a fi motorul firmei, acel element care
orienteaz direcia firmei:

C4: V rugm s stabilii, msura n care factorii enumerai mai jos contribuie la caracterizarea
procesului inovativ la nivelul firmei dvs exprimndu-v acordul sau dezacordul.
Criteriu

Capacitatea
inovativ a
capitalului
uman
Proprietatea
intelectual
Performanele
activitii de
inovare
Gradul de
accesibilitate i
utilizare a
informaiilor
Potenialul de
finanare a
activitii
inovative

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

2,77

11,11

25,00

21

58,33

36

11,11

16,66

10

27,77

25,00

19,44

36

13,88

11

30,55

20

55,55

36

2,77

2,77

19,44

15

41,66

12

33,33

36

2,77

2,77

13,88

16

44,44

13

36,11

36

200

continuare Anexa 22
C5: Marcai care este aciunea principal care s-a ntreprins n firma dvs. n ultimii 3 ani:

C6: Apreciai msura n care urmtoarele criterii pot contribui la caracterizarea proprietii
intelectuale:
Criteriu

Noi mrci
comerciale
Noi proiecte
Brevete de
invenii
Patente
Copyirght
Know-how

-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

8,33

11,11

5,55

13

36,11

14

38,88

36

2
0

5,55
0

2
0

5,55
0

6
6

16,66
16,66

16
14

44,44
38,88

10
16

27,77
44,44

36
36

1
2
3

2,77
5,55
8,33

2
4
3

5,55
11,11
8,33

5
10
10

13,88
27,77
27,77

13
9
12

36,11
25,00
33,33

15
11
8

41,66
30,55
22,22

36
36
36

C7: Exist n firma dvs. obiecte ale proprietii intelectuale?

C11. Se confrunt firma dvs. cu probleme legate de elaborarea produselor/serviciilor de


proprietate intelectual?

201

continuare Anexa 22
C12: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, indicai care anume:

C13: V rugm s stabilii, n ce msur contribuie urmtoarele criterii, la aprecierea


potenialului de finanare a activitii de CD-I.
Criteriu

-2
Dezacord total
Nr.
% din
firme
total
firme

Finanarea din
surse proprii
Finanarea din
fonduri publice
private
Finanarea din
fonduri europene
Bussines angel

C14:

-1
Dezacord
Nr.
%din
firme
total
firme

0
Indiferent
Nr.
% din
firme
total
firme

1
Acord
Nr.
% din
firme
total
firme

2
Acord total
Nr.
% din
firme
total

Total
firme
respondente

2,77

2,77

13

36,11

11

30,55

10

27,77

36

13,88

19,44

13,88

10

27,77

25,00

36

5,55

5,55

12

33,33

12

33,33

22,22

36

11,11

2,77

10

27,77

25,00

12

33,33

36

V rugm s apreciai n ce msur contribuie urmtoarele criterii la caracterizarea


performanelor activitii de inovare.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Criteriu

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
fir
me

%din
total
firme

Nr.
fir
me

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

Absorbia tehnologic
la nivel de firm

2,77

8,33

16,66

13

36,11

13

36,11

36

ISD n CD-I

8,33

11,11

17

47,22

16,66

16,66

36

Realizarea/moderniza
rea de produse

2,77

5,55

14

38,88

13

36,11

16,66

36

Numrul de personal
implicat n activitatea
de CD-I
Rata vnzrilor de
produse noi pe pia,
n cifra de afaceri
Apartenena la
tehnoparcuri/clustere

13,88

11,11

11

30,55

22,22

22,22

36

5,55

5,55

12

33,33

10

27,77

10

27,77

36

16,66

13,88

25,00

25,00

19,44

36

202

Anexa 23
Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul firmelor cu
activitate de arhitectur-construcii
A2: Precizai numrul de salariai ai firmei dumneavoastr:

A3: Indicai procentul mediu de rentabilitate a firmei dumneavoastr n ultimii 3 ani.

B2: V rugm s v exprimai acordul sau dezacordul n msura n care factorul uman contribuie
la rezultatele firmei dvs.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
producie

Nr firme
responde
nte

% din
total
firme
sector
producie

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
resp
onde
nte

% din total
firme
sector
producie

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
producie

4,16

16,66

10

41,66

37,5

203

Total
respondeni

24

continuare Anexa 23
B3: V rugm s stabilii n ce msur urmtoarele criterii pot determina capacitatea inovativ a
capitalului uman n cadrul firmei dumneavoastr.
-2
Dezacord
total

Criteriu

Capacitile fizice ale


lucrtorului
Capitalul educaional
Motivaia activitii
economice
Sistemul relaional
Sistemul informaional

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

4,16

10

41,66

13

54,16

24

0
0

0
0

0
0

0
0

3
6

12,5
25,00

11
9

45,83
37,5

10
9

41,66
37,5

24
24

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

12,5
0

14
5

58,33
20,83

7
19

29,16
79,16

24
24

B4: Apreciai n ce msur credei c urmtoarele criterii pot favoriza capitalul de sntate i
nivelul de trai pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr?
-2
Dezacord
total

Criteriu

Nr.
firme

% din
total
firme

-1
Dezacord
Nr.
firme

0
Indiferent

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

Stilul de via

4,16

4,16

29,16

20,83

10

41,66

24

Factorii genetici

4,16

4,16

17

70,83

12,5

8,33

24

4,16

4,16

33,33

25,00

33,33

24

4,16

37,5

29,16

29,16

24

29,16

33,33

37,5

24

Factorii socioeconomici
Serviciile
sanitare
Condiiile de
mediu din
cadrul firmei

B5: Apreciai msur n care nivelul de salarizare este direct proporional cu nivelul de
educaie, ca factor stimulativ al productivitii muncii, exprimndu-v acordul sau
dezacordul.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
servicii

Nr
firme
respon
dente

% din
total
firme
sector
servicii

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
servicii

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
servicii

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
servicii

8,33

20,83

4,16

33,33

33,33

Total
respondeni

24

B6: V rugm s stabilii n ce msur pot contribui urmtoarele criterii la caracterizarea


capitalului educaional al personalului din firm.
Criteriu

Ponderea
personalului cu
educaie
superioar
Personal cu studii
doctorale
Personal
specializat
Personal de CD-I
Personal n vrst
de 30-34 ani care
au absolvit
nvmntul
superior

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

4,16

16,66

20,83

37,5

20,83

24

25,00

20,83

29,16

25,00

4,16

24

4,16

4,16

4,16

10

41,66

37,5

24

8,33

8,33

8,33

37,5

37,5

24

4,16

20,83

29,16

20,83

25,00

24

204

continuare Anexa 23
B7: Apreciai msura n care factorii enumerai contribuie la caracterizarea motivaiei activitii
inovative a personalului la nivelul firmei dvs.
-2
Dezacord
total

Criteriu

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

Desfurarea de
activiti de CD-i n
cadrul firmei
Potenialul de
finanare a activitii
inovative din cadrul
firmei
Motivaia intrinsec

8,33

8,33

37,5

11

45,83

24

4,16

4,16

16,66

33,33

10

41,66

24

4,16

4,16

10

41,66

12

50,00

24

Motivaia extrinsec

8,33

4,16

20,83

29,16

37,5

24

Oportunitatea de a
accede pe scar
superioar n firm

8,33

4,16

29,16

25,00

33,33

24

B8: V rugm s apreciai, acordnd o not, n ce msur credei c urmtoarele criterii pot
favoriza sistemul relaional pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastre n cadrul
activitii inovative.
Criteriu

Cooperarea cu
universiti
Cooperarea cu
clustere
Colaborarea cu
bussines angel
Colaborarea cu
alte firme
similare, de
dimensiuni mari
Colaborarea cu
incubatoarele
de afaceri

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

25,00

16,66

29,16

20,83

8,33

24

8,33

8,33

37,5

25,00

20,83

24

12,5

4,16

16,66

33,33

33,33

24

4,16

8,33

16,66

33,33

37,5

24

4,16

4,16

16,66

33,33

10

41,66

24

B9: V rugm s stabilii exprimndu-v acordul sau dezacordul n msura n care factorii
enumerai contribuie la caracterizarea sistemului informaional la nivelul firmei dvs.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Criteriu

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Dotarea unitilor
cu echipament
IT
Gradul de
accesare al
informaiilor
Organizarea n
cadrul firmei de
sesiuni
tiinifice.etc.
Modul de
comunicare n
firm
Sistemul de
difuzare a
informaiilor

8,33

11

45,83

12

50,00

24

25,00

33,33

10

41,66

24

4,16

4,16

37,5

29,16

25,00

24

4,16

25,00

37,5

33,33

24

4,16

4,16

16,66

37,5

37,5

24

205

continuare Anexa 23
C1: Firma dumneavoastr aplic un proces inovativ?

C2: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, menionai care este scopul aplicrii
procesului inovativ n firma dvs.:

C3: Din lista de mai jos, selectai ceea ce considerai a fi motorul firmei, acel element care
orienteaz direcia firmei:

206

continuare Anexa 23
C4: V rugm s stabilii, msura n care factorii enumerai mai jos contribuie la caracterizarea
procesului inovativ la nivelul firmei dvs exprimndu-v acordul sau dezacordul.
Criteriu

Capacitatea
inovativ a
capitalului
uman
Proprietatea
intelectual
Performanele
activitii de
inovare
Gradul de
accesibilitate i
utilizare a
informaiilor
Potenialul de
finanare a
activitii
inovative

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

11

45,83

13

54,16

24

8,33

8,33

25

29,16

29,16

24

11

45,83

25

37,5

33,33

24

16,66

10

41,66

10

41,66

24

4,16

25

33,33

37,5

24

C5: Marcai care este aciunea principal care s-a ntreprins n firma dvs. n ultimii 3 ani:

C6: Apreciai msura n care urmtoarele criterii pot contribui la caracterizarea proprietii
intelectuale:
Criteriu

Noi mrci
comerciale
Noi proiecte

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

8,33

10

41,66

12

50

24

16,66

11

45,83

37,5

24

Brevete de
invenii
Patente

33,33

33,33

33,33

24

4,16

25

37,5

33,33

24

Copyirght

20,83

37,5

10

41,66

24

Know-how

4,16

12

50

11

45,83

24

207

continuare Anexa 23
C7: Exist n firma dvs. obiecte ale proprietii intelectuale?

C11: Se confrunt firma dvs. cu probleme legate de elaborarea produselor/serviciilor de


proprietate intelectual?

C12: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, indicai care anume:

208

continuare Anexa 23
C13: V rugm s stabilii, n ce msur contribuie urmtoarele criterii, la aprecierea
potenialului de finanare a activitii de CD-I:

Criteriu

Finanarea din
surse proprii
Finanarea din
fonduri publice
private
Finanarea din
fonduri
europene
Bussines angel

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

4,16

8,33

16,66

33,33

37,5

24

4,16

8,33

10

41,66

25

20,83

24

4,16

4,16

33,33

33,33

25

24

4,16

4,16

12,5

37,5

10

41,66

24

C14: V rugm s apreciai n ce msur contribuie urmtoarele criterii la caracterizarea


performanelor activitii de inovare.

Criteriu

Absorbia
tehnologic la
nivel de firm
ISD n CD-I
Realizarea/mod
ernizarea de
produse-servicii
Numrul de
personal
implicat n
activitatea de
CD-I
Rata vnzrilor
de produseservicii noi pe
pia, n cifra
de afaceri
Apartenena la
tehnoparcuri/
clustere

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

12,5

10

41,66

11

45,83

24

12,5

25

29,16

20,83

12,5

24

4,16

37,5

33,33

25

24

13

54,16

25

20,83

24

33,33

37,5

29,16

24

8,33

4,16

25

29,16

33,33

24

209

Anexa 24
Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n cadrul
firmelor din comunicare-massmedia
A2: Precizai numrul de salariai ai firmei dumneavoastr:

A3: Indicai procentul mediu de rentabilitate a firmei dumneavoastr n ultimii 3 ani.

B2: V rugm s v exprimai acordul sau dezacordul n msura n care factorul uman contribuie
la rezultatele firmei dvs.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme
respondente

% din total
firme sector
media

Nr firme
responde
nte

% din
total
firme
sector
media

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
media

Nr
firme
resp
onde
nte

% din total
firme
sector
media

Nr firme
respondente

% din
total firme
sector
media

11,12

22,22

66,66

Total
respondeni

B3: V rugm s stabilii n ce msur urmtoarele criterii pot determina capacitatea inovativ a
capitalului uman n cadrul firmei dumneavoastr.
-2
Dezacord total
Criteriu
Capacitile
fizice ale
lucrtorului
Capitalul
educaional
Motivaia
activitii
economice
Sistemul
relaional
Sistemul
informaional

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

33,33

33,33

33,33

55,55

22,22

22,22

33,33

66,66

44,44

55,55

33,33

66,66

210

continuare Anexa 24
B4: Apreciai n ce msur credei c urmtoarele criterii pot favoriza capitalul de sntate i
nivelul de trai pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr?
-2
Dezacord total
Criteriu

Nr.
firme

% din
total
firme

-1
Dezacord
Nr.
firme

0
Indiferent

%din
total
firme

Nr.
firme

1
Acord

% din
total
firme

Nr.
firme

2
Acord total

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

Stilul de via

11,12

11,12

33,33

44,44

Factorii
genetici
Factorii socioeconomici
Serviciile
sanitare
Condiiile de
mediu din
cadrul

11,12

22,22

55,55

11,12

11,12

22,22

66,66

11,12

22,22

22,22

22,22

11,12

33,33

55,55

B5:Apreciai msur n care nivelul de salarizare este direct proporional cu nivelul de educaie,
ca factor stimulativ al productivitii muncii, exprimndu-v acordul sau dezacordul.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
producie

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
producie

33,33

22,22

22,22

11,12

11,12

Total
respondeni

B6: V rugm s stabilii n ce msur pot contribui urmtoarele criterii la caracterizarea


capitalului educaional al personalului din firm.

Criteriu

Ponderea
personalului cu
educaie
superioar
Personal cu
studii doctorale
Personal
specializat
Personal de
CD-I
Personal n
vrst de 30-34
ani care au
absolvit
nvmntul
superior

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

22,22

22,22

44,44

11,12

11,12

33,33

11,12

22,22

11,12

33,33

55,55

11,12

11,12

33,33

11,12

22,22

44,44

22,22

33,33

211

continuare Anexa 24
B7: Apreciai msura n care factorii enumerai contribuie la caracterizarea motivaiei activitii
inovative a personalului la nivelul firmei dvs.
-2
Dezacord total
Criteriu

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

11,12

88,88

22,22

77,77

11,12

33,33

55,55

11,12

11,12

33,33

11,12

33,33

11,12

11,12

22,22

33,33

22,22

Desfurarea de
activiti de CD-i n
cadrul firmei
Potenialul de
finanare a
activitii inovative
din cadrul firmei
Motivaia intrinsec
Motivaia
extrinsec
Oportunitatea de a
accede pe scar
superioar n firm

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

B8: V rugm s apreciai, acordnd o not, n ce msur credei c urmtoarele criterii pot
favoriza sistemul relaional pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr n cadrul
activitii inovative.
-2
Dezacord total
Criteriu
Cooperarea
cu universiti
Cooperarea
cu clustere
Colaborarea
cu bussines
angel
Colaborarea
cu alte firme
similare, de
dimensiuni
mari
Colaborarea
cu
incubatoarele
de afaceri

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

33,33

22,22

11,12

22,22

11,12

33,33

22,22

44,44

22,22

44,44

33,33

11,12

33,33

55,55

11,12

11,12

11,12

44,44

22,22

B9: V rugm s stabilii exprimndu-v acordul sau dezacordul n msura n care factorii
enumerai contribuie la caracterizarea sistemului informaional la nivelul firmei dvs.
-2
Dezacord total
Criteriu
Dotarea unitilor
cu echipament
IT
Gradul de
accesare al
informaiilor
Organizarea n
cadrul firmei de
sesiuni
tiinifice.etc.
Modul de
comunicare n
firm
Sistemul de
difuzare a
informaiilor
tiinifice creative

-1
Dezacord

0
Indiferent

Nr. firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

22,22

77,77

11,12

33,33

55,55

33,33

22,22

11,12

22,22

11,12

22,22

33,33

22,22

11,12

11,12

11,12

11,12

44,44

11,12

22,22

212

1
Acord

2
Acord total

continuare Anexa 24
C1: Firma dumneavoastr aplic un proces inovativ?

C2: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, menionai care este scopul aplicrii
procesului inovativ n firma dvs.:

C3: Din lista de mai jos, selectai ceea ce considerai a fi motorul firmei, acel element care
orienteaz direcia firmei:

213

continuare Anexa 24
C4: V rugm s stabilii, msura n care factorii enumerai mai jos contribuie la caracterizarea
procesului inovativ la nivelul firmei dvs exprimndu-v acordul sau dezacordul.
-2
Dezacord
total

Criteriu

Capacitatea
inovativ a
capitalului
uman
Proprietatea
intelectual
Performanele
activitii de
inovare
Gradul de
accesibilitate i
utilizare a
informaiilor
Potenialul de
finanare a
activitii
inovative

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

44,44

55,55

11,12

22,22

11,12

66,66

55,55

44,44

11,12

44,44

44,44

22,22

33,33

44,44

C5: Marcai care este aciunea principal care s-a ntreprins n firma dvs. n ultimii 3 ani:

C6: Apreciai msura n care urmtoarele criterii pot contribui la caracterizarea proprietii
intelectuale:
-2
Dezacord total
Criteriu
Noi mrci
comerciale
Noi proiecte

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

11,12

11,11

77,77

11,12

11,11

66,66

Brevete de
invenii
Patente

33,33

33,33

33,33

11,12

11,12

33,33

44,44

Copyirght

22,22

33,33

44,44

Know-how

22,22

44,44

33,33

214

continuare Anexa 24
C7: Exist n firma dvs. obiecte ale proprietii intelectuale?

C11. Se confrunt firma dvs. cu probleme legate de elaborarea produselor/serviciilor de


proprietate intelectual?

C12: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, indicai care anume:

215

continuare Anexa 24
C13: V rugm s stabilii, n ce msur contribuie urmtoarele criterii, la aprecierea
potenialului de finanare a activitii de CD-I:
-2
Dezacord total
Criteriu
Finanarea din
surse proprii
Finanarea din
fonduri publice
private
Finanarea din
fonduri
europene
Bussines
angel

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

22,23

33,33

44,44

11,12

22,22

33,33

33,33

33,33

22,23

44,44

11,12

22,23

22,22

2,23

C14: V rugm s apreciai n ce msur contribuie urmtoarele criterii la caracterizarea


performanelor activitii de inovare.
-2
Dezacord total
Criteriu
Absorbia
tehnologic la
nivel de firm
ISD n CD-I
Realizarea/mo
dernizarea de
produseservicii
Numrul de
personal
implicat n
activitatea de
CD-I
Rata
vnzrilor de
produseservicii noi pe
pia, n cifra
de afaceri
Apartenena la
tehnoparcuri/
clustere

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

11,12

33,33

55,55

33,33

55,55

11,12

11,12

11,12

44,44

44,44

22,22

44,44

33,33

55,55

22,22

22,22

22,22

11,12

11,12

44,44

11,12

216

Anexa 25
Rezultatele privind capacitatea de inovare a capitalului uman n
cadrul instituiilor de educaie
A2: Precizai numrul de salariai ai firmei dumneavoastr:

A3: Indicai procentul mediu de rentabilitate a firmei dumneavoastr n ultimii 3 ani.

B2: V rugm s v exprimai acordul sau dezacordul n msura n care factorul uman contribuie
la rezultatele firmei dvs
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

Total

2
Acord total

Nr firme
responde
nte

% din total
firme sector
media

Nr firme
responde
nte

% din
total
firme
sector
media

Nr firme
responde
nte

% din
total
firme
sector
media

Nr
firme
resp
onde
nte

% din total
firme
sector
media

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
media

11,12

33,33

55,55

respondeni

B3: V rugm s stabilii n ce msur urmtoarele criterii pot determina capacitatea inovativ a
capitalului uman n cadrul firmei dumneavoastr.
Criteriu

Capacitile
fizice ale
lucrtorului
Capitalul
educaional
Motivaia
activitii
economice
Sistemul
relaional
Sistemul
informaional

-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

55,55

44,44

55,55

44,44

2,23

77,77

11,12

44,44

44,44

22,23

77,77

217

continuare Anexa 25
B4: Apreciai n ce msur credei c urmtoarele criterii pot favoriza capitalul de sntate i
nivelul de trai pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr?
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Total
firme
respondente

Stilul de via

22.23

33,33

44,44

Factorii
genetici
Factorii socioeconomici
Serviciile
sanitare
Condiiile de
mediu din
cadrul

11,12

22,22

44,44

11,12

11,12

11,12

33,33

55,55

11,12

22,22

33,33

33,33

11,11

11,12

11,12

33,33

33,33

Criteriu

B5: Apreciai msur n care nivelul de salarizare este direct proporional cu nivelul de educaie,
ca factor stimulativ al productivitii muncii, exprimndu-v acordul sau dezacordul.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr firme
respondente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din
total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
producie

Nr
firme
respon
dente

% din total
firme
sector
producie

Nr firme
respon
dente

% din
total firme
sector
producie

11,12

22,22

33,33

33,33

Total
respondeni

B6: V rugm s stabilii n ce msur pot contribui urmtoarele criterii la caracterizarea


capitalului educaional al personalului din firm.
-2
Dezacord total
Criteriu
Ponderea
personalului
cu educaie
superioar
Personal cu
studii
doctorale
Personal
specializat
Personal de
CD-I
Personal n
vrst de 3034 ani care au
absolvit
nvmntul
superior

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Total
firme
respondente

44,44

55,56

11,12

33,33

55,55

11,12

11,11

22,22

22,22

33,33

55,56

44,44

55,56

44,44

218

continuare Anexa 25
B7: Apreciai msura n care factorii enumerai contribuie la caracterizarea motivaiei activitii
inovative a personalului la nivelul firmei dvs.
-2
Dezacord total
Criteriu
Desfurarea de
activiti de CD-i n
cadrul firmei
Potenialul de
finanare a
activitii inovative
din cadrul firmei
Motivaia intrinsec
Motivaia
extrinsec
Oportunitatea de a
accede pe scar
superioar n firm

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

11,12

44,44

44,44

44,44

55,56

33,34

33,33

33,33

11,12

11,12

22,22

22,22

22,22

11,12

11,11

22,22

33,33

22,22

B8: V rugm s apreciai, acordnd o not, n ce msur credei c urmtoarele criterii pot
favoriza sistemul relaional pentru personalul din cadrul firmei dumneavoastr n cadrul
activitii inovative.
-2
Dezacord total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Criteriu

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Cooperarea
cu universiti

11,11

4,44

55,55

Cooperarea
cu clustere
Colaborarea
cu bussines
angel
Colaborarea
cu alte firme
similare, de
dimensiuni
mari
Colaborarea
cu
incubatoarele
de afaceri

11,11

55,55

44,44

11,12

22,22

33,33

33,33

11,12

11,12

44,44

33,33

B9: V rugm s stabilii exprimndu-v acordul sau dezacordul n msura n care factorii
enumerai contribuie la caracterizarea sistemului informaional la nivelul firmei dvs.
Criteriu

Dotarea unitilor
cu echipament IT
Gradul de accesare
al informaiilor
Organizarea n
cadrul firmei de
sesiuni
tiinifice.etc.
Modul de
comunicare n
firm
Sistemul de
difuzare a
informaiilor
tiinifice creative

-2
Dezacord
total

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total

Total
firme
respondente

33,33

66,66

44,44

55,56

44,44

55,56

11,12

11,11

44,44

33,33

22,22

77,78

219

continuare Anexa 25
C1: Firma dumneavoastr aplic un proces inovativ?

C2: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, menionai care este scopul aplicrii
procesului inovativ n firma dvs.:

C3: Din lista de mai jos, selectai ceea ce considerai a fi motorul firmei, acel element care
orienteaz direcia firmei:

220

continuare Anexa 25
C4: V rugm s stabilii, msura n care factorii enumerai mai jos contribuie la caracterizarea
procesului inovativ la nivelul firmei dvs exprimndu-v acordul sau dezacordul.
-2
Dezacord total
Criteriu
Capacitatea
inovativ a
capitalului
uman
Proprietatea
intelectual
Performanele
activitii de
inovare
Gradul de
accesibilitate
i utilizare a
informaiilor
Potenialul de
finanare a
activitii
inovative

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

44,44

55,55

11,12

33,33

55,55

55,55

44,44

11,12

44,44

44,44

33,34

66,66

C5: Marcai care este aciunea principal care s-a ntreprins n firma dvs. n ultimii 3 ani:

C6: Apreciai msura n care urmtoarele criterii pot contribui la caracterizarea proprietii
intelectuale:
-2
Dezacord total
Criteriu
Noi mrci
comerciale
Noi proiecte

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firmei

11,12

11,11

77,77

Total
firme
respondente
9

11,12

88,88

Brevete de
invenii
Patente

33,33

33,33

33,33

11,12

11,12

33,33

44,44

Copyirght

22,22

33,33

44,44

Know-how

22,22

44,44

33,33

221

continuare Anexa 25
C7: Exist n firma dvs. obiecte ale proprietii intelectuale?

C11: Se confrunt firma dvs. cu probleme legate de elaborarea produselor/serviciilor de


proprietate intelectual?

C12: Dac la ntrebarea precedent ai rspuns afirmativ, indicai care anume:

222

continuare Anexa 25
C13: V rugm s stabilii, n ce msur contribuie urmtoarele criterii, la aprecierea
potenialului de finanare a activitii de CD-I:
-2
Dezacord total
Criteriu
Finanarea din
surse proprii
Finanarea din
fonduri publice
private
Finanarea din
fonduri
europene
Bussines
angel

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

22,23

33,33

44,44

22,22

33,33

44,44

22,23

22,23

44,44

22,22

22,23

33,33

2,22

C14: V rugm s apreciai n ce msur contribuie urmtoarele criterii la caracterizarea


performanelor activitii de inovare.
-2
Dezacord total
Criteriu
Absorbia
tehnologic la
nivel de firm
ISD n CD-I
Realizarea/mo
dernizarea de
produseservicii
Numrul de
personal
implicat n
activitatea de
CD-I
Rata
vnzrilor de
produseservicii noi pe
pia, n cifra
de afaceri
Apartenena la
tehnoparcuri/
clustere

-1
Dezacord

0
Indiferent

1
Acord

2
Acord total

Total
firme
respondente

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

%din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

Nr.
firme

% din
total
firme

11,12

33,33

55,55

33,33

22,22

2,22

11,12

11,11

11,12

11,12

44,44

44,44

44,44

55,55

55,55

22,22

22,22

22,22

11,12

11,12

44,44

11,12

223

Anexa 26
Tabelul A 26.1. Factorii control de analiz a capacitii de inovare a capitalului uman
i factorii eseniali asociai
Nr.
crt.
1.

2.

Fatorii control
Capacitile fizice
ale lucrtorului
(capitalul de
sntate i nivelul
de trai)

Capitalul
educaional

Factorii eseniali
1.1. Stilul de via (alimentaie, consum, alcool, tabagism, activitate fizic)
1.2. Factorii genetici (hormonali i predispoziia genetic)
1.3. Factorii socio-economici (preul produselor, condiiile de locuit,
cheltuieli pentru sntate)
1.4. Serviciile sanitare ( acces la servii, competen, medicaie)
1.5. Condiiile de mediu din firm (deeuri toxice, riscuri profesionale,
riscuri ecologice, expunere la poluani)
2.1. Procentul populaiei n vrst de 30-34 ani care au absolvit
nvmntul superior
2.2. Personalul cu studii doctorale ( ISCED 6)
2.3. Procentul angajailor cu cu studii superioare
2.4. Personalul specializat
2.5. Personalul din CD-I

3.

Motivaia activitii
economice

3.1 Desfurarea de activiti de CD-I n cadrul firmei


3.2. Potenialul de finanare a activitii innovative din firm
3.3. Motivaia intrinsec (forma de salarizare)
3.4. Motivaia extrinsec (non-financiar, recunoaterea valorii, starea civil
a persoanelor, gradul de spiritualitate)
3.5. Oportunitatea de a accede pe o scar superioar n firm

4.

Sistemul relaional

4.1. Cooperarea cu universitile


4.2. Cooperarea cu clusterele (tehnoparcuri)
4.3. Colaborarea cu bussines angel
4.4. Colaborarea cu alte firme similar de dimensiuni mari
4.5. Colaborarea cu incubatoarele de afaceri

5.

Sistemul de
informaii

5.1. Dotarea unitilor cu echipament IT


5.2. Gradul de accesare al informaiilor
5.3. Organizarea n firm a sesiunilor de comunicri tiinifice, teambulding-uri, braimstorming-uri
5.4. Modul de comunicare n firm (pe vertical i pe orizontal)
5.5. Sistemul de difuzare ales de firm a informaiilor tiinifice creative

224

Anexa 27
Tabelul A27.1. FIA DE STABILIRE A CAPACITII DE INOVARE A CAPITALULUI UMAN DIN FIRM
Nr.
crt.

Factorii
control

1.

Capacitile
fizice ale
lucrtorului
(capitalul de
sntate i
nivelul de
trai)

2.

Capitalul
educaional

3.

Motivaia
activitii
economice

Coeficientul
de
ponderare
Ki

Factorii eseniali

1.1. Stilul de via (alimentaie, consum, alcool, tabagism,


activitate fizic)
1.2. Factorii genetici (hormonali i predispoziia genetic)
1.3. Factorii socio-economici (preul produselor, condiiile de
locuit, cheltuieli pentru sntate)
1.4. Serviciile sanitare (acces la servii, competen, medicaie)
1.5. Condiiile de mediu din firm (deeuri toxice, riscuri
profesionale, riscuri ecologice, expunere la poluani).
2.1. Procentul populaiei n vrst de 30-34 ani care au absolvit
nvmntul superior
2.2. Personalul cu studii doctorale (ISCED 6)
2.3. Procentul angajailor cu studii superioare
2.4. Personalul specializat
2.5. Personalul din CD-I
3.1 Desfurarea de activiti de CD-I n cadrul firmei
3.2. Potenialul de finanare a activitii inovative din firm
3.3. Motivaia intrinsec( forma de salarizare)

4.

Sistemul
relaional

5.

Sistemul de
informaii

3.4. Motivaia extrinsec( non-financiar, recunoaterea valorii,


starea civil a persoanelor, gradul de spiritualitate)
3.5. Oportunitatea de a accede pe o scar superioar n firm
4.1. Cooperarea cu universitile
4.2. Cooperarea cu clusterele( tehnoparcuri)
4.3. Colaborarea cu business angel
4.4. Colaborarea cu alte firme similar de dimensiuni mari
4.5. Colaborarea cu incubatoarele de afaceri
5.1. Dotarea unitilor cu echipament IT
5.2. Gradul de accesare al informaiilor
5.3. Organizarea n firm a sesiunilor de comunicri tiinifice,
team-bulding-uri, braimstorming-uri
5.4. Modul de comunicare n firm( pe vertical i pe orizontal),
5.5. Sistemul de difuzare ales de firm a informaiilor tiinifice
creative

Coeficientul de
importan
asupra
factorului
control
kj

Aprecierea asupra criteriului


(Scala Likert)
-2

-1

Scorul general
pentru
coeficienii de
importan

SG

Anexa 28
Tabelul A28.1. Coeficienii de apreciere medii ai factorilor de influen
asociai componentelor
Factorii de influen (Fij) asociai componentei
Capitalul de sntate i nivelul de trai

Coeficientul k ij

Stilul de via (alimentaie, consum, alcool, tabagism,


activitate fizic)
Factorii genetici (hormonali i predispoziia genetic)
Factorii socio-economici (preul produselor, condiiile de
locuit, cheltuieli pentru sntate)
Serviciile sanitare (acces la servii, competen,
medicaie)
Condiiile de mediu din firm (deeuri toxice, riscuri
profesionale, riscuri ecologice, expunere la poluani).

k1.1= 0,65

11,30

k1.2= 1,35
k1.3=1,26

23,48
21,91

k1.4= 0,76

13,21

k1.5=1,73

30,10

5,75

100

Coeficientul k ij

k 2.1=1,04

18,90

k 2.2=0,81
k 2.3=1,7
k 2.4=0,73
k 2.5=1,22
5,50

14,73
30,90
13,28
22,19
100

Coeficientul k ij

k 3.1=0,65
k 3.2=0,64
k 3.3=0,03
k 3.4=0,60

26,85
26,45
1,24
24,80

k 3.5=0,50
2,42

20,66
100

Coeficientul k ij

k 4.1=1,40
k 4.2=1,04
k 4.3=1,31
k 4.4=1,20
k 4.5=1,00
5.95

23,52
17,49
22,02
20,16
16,81
100

Coeficientul k ij

Dotarea unitilor cu echipament IT


Gradul de accesare al informaiilor
Organizarea n firm a sesiunilor de comunicri tiinifice,
team-bulding-uri, braimstorming-uri
Modul de comunicare n firm (pe vertical i pe
orizontal)
Sistemul de difuzare ales de firm a informaiilor
tiinifice creative

k 5.1=1,19
k 5.2=1,46
k 5.3=0,92

22,12
27,14
17,10

k 5.4=0,90

16,73

k 5.5=0,91

16,91

TOTAL

5.38

100

TOTAL
Factorii de influen(Fij) asociai componentei
Capitalul educaional
Procentul populaiei n vrst de 30-34 ani care au
absolvit nvmntul superior
Personalul cu studii doctorale ( ISCED 6)
Procentul angajailor cu studii superioare
Personalul specializat
Personalul din CD-I

TOTAL
Factorii de influen (Fij) asociai componentei
Motivaia activitii economice
Desfurarea de activiti de CD-I n cadrul firmei
Potenialul de finanare a activitii inovative din firm
Motivaia intrinsec ( forma de salarizare)
Motivaia extrinsec (non-financiar, recunoaterea
valorii, starea civil a persoanelor, gradul de
spiritualitate)
Oportunitatea de a accede pe o scar superioar n firm

TOTAL
Factorii de influen (Fij) asociai componentei
Sistemul relaional
Cooperarea cu universitile,
Cooperarea cu clusterele (tehnoparcuri),
Colaborarea cu business angel,
Colaborarea cu alte firme similar de dimensiuni mari,
Colaborarea cu incubatoarele de afaceri
TOTAL

Factorii de influen (Fij) asociai componentei


Sistemul relaional

Sg

1,15

Sg

1,1

Sg

0,48

Sg

1,19

Sg

1,07

Anexa 29
Tabelul A29.1. Direciile principale ale politicii inovaionale a statelor la nivel mondial
Direciile politicii
inovaionale

Optimizarea structurii
sistemului inovaional

Stimularea cooperrii
inovaionale a businessului i a tiinei n cadrul
rilor

Integrarea n reelele
interregional
internaionale

Formarea reelelor
inovaionale interne

Formarea SNI

Specificul

rile

Optimizarea sistemului de gestiune


i planificarea n sfera inovaiilor

Japonia, Norvegia, India, Chile

Optimizarea finanrii tiinei i


sferei inovaionale

SUA, Frana, Marea Britanie, Austria,


Suedia, Taiwan

Dezvoltarea cercetrilor
fundamentale

Marea Britanie, Suedia, Slovenia

Stimularea apropierii simetrice a


universitilor i corporaiilor

SUA, Finlanda

Investiia public n tiin i sfera


inovaional

Islanda i Finlanda

Stimularea activitii inovaionale a


sectorului privat

Marea Britanie, Irlanda, China, Coreea,


Malaezia, India, Israel

Stimularea iniiativei inovative a


sectorului tiinific

Japonia, Germania, Noua Zeeland,


Danemarca

Integrarea complex

Finlanda, Israel, Irlanda, China

Specializarea tehnologic

Coreea, Malaezia, Singapore, Taiwan,


India

Crearea condiiilor special pentru


formarea reelelor n sfera
inovativ

SUA, Norvegia, Irlanda

Stimularea iniiativei naionale


regionale

Frana, Germania, Finlanda

Restructurarea sectoarelor de
tiin publice

Bulgaria, Letonia, Polonia

Iniierea integrrii tiinei i


educaiei

Lituania, Estonia, Cehia

Atragerea business-ului mic i


mijlociu n sfera inovaional

Romnia, Cehia, Slovacia, Lituania,


Estonia, Turcia, Chile

Determinarea direciilor prioritare


pentru export n domeniul
tehnologiei nalte

Chile, Romnia, Cehia, Turcia

227

Anexa 30
Figura A30.1. Contextul regional de inovaie

Sistem regional de inovaie


Sistem de aplicare i exploatare a cunotinelor
clieni

Reele
verticale

furnizori

Influene externe

Instituii ale
SNI

ntreprinderi

parteneri

Reele
orizontale

concureni

Politici
naionale

Alte SNI
Flux de cunotine i de capital uman

Subsistem de generare i difuzare de cunotine


Instituii de
intermediere
tehnologic

Instituii de
intermediere a forei
de munc

Instituii de
cercetare public

Instituii educative

Instituii
internaionale

Politici
supranaionale

Sursa: Prelucrare de autor dup: E. Autio Evaluations of RTD in regional systems of innovation,
European Planning Studies, 6, 134, 1998

228

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate n teza de doctorat, se


refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport consecinele, n
conformitate cu legislaia n vigoare.

Stoican Mirela

Data ________________

229

Curriculum Vitae
STOICAN (Chiriac) Mirela
Informaii de ordin personal:

Data i locul naterii :


Naionalitatea:
Starea civil:
Adresa personal:
Telefon:
e-mail:

30/11/1970, Focani (Romnia)


romn
cstorit
Aleea Echitii, nr.1, 620144 Focani (Romnia)
+40745533401
jercalai@yahoo.com

Studii:

01/11/2007 - 01/11/2010 : Studii doctorale; Academia de Studii Economice din Moldova;


specialitatea 08.00.01 Economie politic; Doctrine economice
01/10/2005 - 2007 : Master n specializarea "Management performant n alimentaie
public, agroturism i protecia consumatorului" ; Universitatea "Bioterra" Bucureti
(Romnia)
1995 - 2001 : Studii superioare la Facultatea de Economie; Universitatea "Petre Andrei
din Iai" (Romnia). Diploma de economist

Activitate profesional:

20/01/2006 - prezent : Asistent universitar; Universitatea George Bariiu din Braov (Romnia)

01/09/2003 - 20/01/2006 : Profesor; Colegiul Economic Mihail Koglniceanu Focani


(Romnia)

01/01/2002 - 18/06/2003 : ef-agenie la S.C. Asa Asigurri Atlassib S.A. Sibiu (Romnia)

01/07/2001 - 17/12/2001 : Director and chief executive la S.C. SAR Transilvania S.A. Cluj
Napoca (Romnia)

02/05/2000 - 01/07/2001 : Inspector coordonator n cadrul S.C. Asigurare Reasigurare


"Industriilor Arge" S.C. Asirag S.A. Piteti (Romnia)

01/09/1994 - 02/05/2000 : Profesor-maistru instructor; Gr. colar Economic "Mihail


Koglniceanu" Focani (Romnia)

31/07/1990 - 02/10/1990 : Oficiant, Direcia Judeean de Pot, Focani (Romnia)

Stagii de perfecionare:

2011-2012 Proiectul Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaional


Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013. Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional
n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere. Domeniul major de intervenie
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educaie i formare profesional. Numrul de identificare al contractului:
POSDRU/57/1.3/S/33440
Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice din nvmntul profesional i tehnic-profil SERVICII,
pentru extinderea metodei moderne interactive de nvare firm de exerciiu

230

Publicaii:

Numrul total de publicaii este de circa 22 lucrri, cele mai importante fiind urmtoarele:
1. Formarea Sistemului Naional de Inovare. Experiena Uniunii Europene i perspectivele
Romniei // n: Revista Economica nr.3(73), Chi inu, 2010
2. Rolul capitalului biologic n dezvoltarea economic (coautor N.Fillip) // n: Revista
Economica nr.2(76), Chi inu, 2011
3. Innovation economy and importance of human capital in developed countrie, NAUN
Journals, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION
TECHNOLOGIES, Issue 4, Volume 5, 2011
4. Investing in education in the innovative economy (coautor Adina Liana Camarda)
acceptat spre publicare n NAUN Journals, INTERNATIONAL JOURNAL OF
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, ID 17-183
Abiliti lingvistice:

nelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaie

Scriere
Discurs oral

franceza

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

germana

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

engleza

Competene i aptitudini de utilizare a calculatorului:

Utilizare calculator (pachet Office, Internet). Aptitudini dobndite autodidact ncepnd


din 1994 i prin cursul formare profesional privind utilizarea aplicaiei softwarw
educaional AEL, Siveco Romnia n 2009.

Disciplinele predate:

Microeconomie
Management
Managementul calitii
Marketing
Tehnica operaiunilor de turism
Etica n afaceri
Economia turismului

231

232