Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 180 (XXIV) Nr. 7

Miercuri, 4 ianuarie 2012

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR
Nr.
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
1.288/2011. Hotrre pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici afereni lucrrilor de intervenii
Consolidare DN 57 km 137+500 km 152+990
NicolinOravia ......................................................
1.297/2011. Hotrre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiii Lucrri
de infrastructur portuar Cheu dana 23 i 25
parial din portul Brila ..............................................
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
265/2011. Ordin al ministrului administraiei i internelor
privind aplicarea normelor de eviden, pstrare, port,
manipulare i completare a consumurilor i pierderilor
de armament, muniii, aparatur electronooptic i
mijloace specifice de ordine public pe timpul
ndeplinirii misiunilor i operaiilor n afara teritoriului
statului romn ............................................................
918/2.977/2.600/2011. Ordin al ministrului transporturilor
i infrastructurii, al ministrului finanelor publice i al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale pentru
aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2011 al Societii Comerciale Electrificare
CFR S.A., filiala Companiei Naionale de Ci
Ferate C.F.R. S.A. ..............................................
919/2.976/2.610/2011. Ordin al ministrului transporturilor
i infrastructurii, al ministrului finanelor publice i al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale pentru
aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2011 al Societii Comerciale de Transport
Maritim i de Coast CFR Ferry-Boat S.A., filiala
Societii Naionale de Transport Feroviar de Marf
C.F.R. Marf S.A.............................................
1.793/2011. Ordin al ministrului sntii pentru modificarea
i completarea Ordinului ministrului sntii nr. 323/2011
privind aprobarea metodologiei i a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor n funcie de
competen ................................................................
ACTE ALE BNCII NAIONALE A ROMNIEI
45/2011. Circular privind punerea n circulaie, n scop
numismatic, a unei monede din aur cu tema Istoria
aurului Crucea de la Garvn Dinogetia............

Pagina

23

34

48

811

1214

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici afereni
lucrrilor de intervenii Consolidare DN 57 km 137+500
km 152+990 NicolinOravia
n conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 84/2003 pentru nfiinarea Companiei Naionale de Autostrzi i
Drumuri Naionale din Romnia S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
Administraia Naional a Drumurilor din Romnia, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 47/2004, cu modificrile ulterioare, i ale art. 3 lit. d) din
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 42 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici afereni lucrrilor de
intervenii Consolidare DN 57 km 137+500km 152+990 NicolinOravia,
judeul Cara-Severin, prevzui n anexa care face parte integrant din prezenta
hotrre.
Art. 2. Finanarea lucrrilor de intervenii menionate la art. 1 se face de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, n limita
sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii
publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii rspunde de modul de
utilizare a sumei prevzute n anex, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Gheorghe Dobre,
secretar general
p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 27 decembrie 2011.
Nr.1.288.
ANEX

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

afereni lucrrilor de intervenii Consolidare DN 57 km 137+500 km 152+990 NicolinOravia


Titular: Ministerul Transporturilor i Infrastructurii
Beneficiar: Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A. Direcia
Regional de Drumuri i Poduri Timioara
AMPLASAMENT: pe DN 57 NicolinOravia, ntre km 137+500 i km 152+990, n judeul CaraSeverin
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei, inclusiv TVA:
(1 euro = 4,1207 lei la data de 30 mai 2011)
din care construcii-montaj (C+M):
(inclusiv TVA)
Capaciti:
lungime:

37.527

mii lei

33.320

mii lei

15,67

km

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012


lime platform:
lime parte carosabil:
lime acostamente:
lime benzi de ncadrare consolidate:
anuri din beton:
rigole carosabile acoperite cu plcue:
parapet deformabil de tip semigreu:
nlocuire podee existente:
amenajare pasaj la nivel de CF cu elemente performante
Durata de realizare a lucrrilor:

9,00
7,00
2 x 1,00
2 x 0,50
5.040
2.570
840
3
1
6

m
m
m
m
m
m
m
buc.
buc.
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1-2006.
Finanarea investiiei
Finanarea lucrrilor de intervenii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii,
n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiii Lucrri de infrastructur
portuar Cheu dana 23 i 25 parial din portul Brila
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, i al art. 25 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Lucrri de infrastructur portuar Cheu dana 23 i 25 parial din portul Brila,
prevzui n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1 se face de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, n limita
sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, i din Fondul European de
Dezvoltare Regional (FEDR), n conformitate cu prevederile Programului
operaional sectorial Transport 20072013 i ale legislaiei comunitare i
naionale n vigoare, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit
legii.
Art. 3. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii rspunde de modul de
utilizare a sumei prevzute n anex, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Gheorghe Dobre,
secretar general
p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.297.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012


ANEX

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiii Lucrri de infrastructur portuar Cheu dana 23 i 25 parial din portul Brila
Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor i Infrastructurii
Beneficiar: Compania Naional Administraia Porturilor Dunrii Maritime S.A. Galai
Amplasament: mal stng Dunre, km 170+000, n zona danei 24 existente, amonte i aval de aceasta. Lucrrile hidrotehnice
proiectate se afl n zona str. Faa Portului nr. 2, intravilan municipiul Brila.
Indicatorii tehnico-economici:
Valoarea total a investiiei, inclusiv TVA, (n preuri n luna februarie 2011,
1 euro = 4,2574 lei)
mii lei
42.504*)
din care:
construcii-montaj (inclusiv TVA):
mii lei
36.499
Ealonarea investiiei:
Anul I
INV.
mii lei
25.526
C+M
mii lei
22.394
Anul II
INV.
mii lei
16.978
C+M
mii lei
14.105
Capaciti:
cheu vertical
ml
100
cheu de ateptare fluvio-maritim
ml
65
Durata de realizare a investiiei
luni
24
Durata de implementare a proiectului
ani
5
Factori de risc
Obiectivul de investiii se va proteja antiseismic n conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006, cu modificrile
ulterioare.
Finanarea investiiei
Finanarea obiectivului de investiii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii,
n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, i din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), n conformitate
cu prevederile Programului operaional sectorial Transport 20072013 i ale legislaiei comunitare i naionale n vigoare,
conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluiei ulterioare a preurilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
privind aplicarea normelor de eviden, pstrare, port, manipulare i completare a consumurilor
i pierderilor de armament, muniii, aparatur electronooptic i mijloace specifice
de ordine public pe timpul ndeplinirii misiunilor i operaiilor n afara teritoriului statului romn
Avnd n vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile
i completrile ulterioare, i ale Legii nr. 121/2011 privind participarea forelor armate la misiuni i operaii n afara teritoriului statului
romn,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008,
cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Asigurarea cu armament, muniii, aparatur
electronooptic i mijloace specifice de ordine public a
personalului i formaiunilor Ministerului Administraiei i

Internelor, denumit n continuare M.A.I., care particip la misiuni


i operaii n afara teritoriului statului romn se realizeaz n
conformitate cu:
a) specificul misiunii/operaiei n afara teritoriului statului
romn;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012


b) profilul fiecrei funcii i corespunztor nevoilor de
protecie a personalului;
c) solicitrile organizatorului misiunii/operaiei;
d) politica instituiei/organismului internaional cu privire la
securitatea personalului care particip la misiuni i operaii n
afara teritoriului statului romn;
e) regulile de angajare/Standardele operaionale de
securitate ale misiunii/Procedurile standard de operare;
f) prevederile normelor i tabelelor de nzestrare pentru
fiecare misiune i operaie desfurat n afara teritoriului
statului romn.
Art. 2. Asigurarea cu armament, muniii, aparatur
electronooptic i mijloace specifice de ordine public la nivelul
misiunii i operaiei n afara teritoriului statului romn cuprinde
dotarea, evidena, pstrarea, portul, manipularea i completarea
consumurilor i pierderilor n teatrele de operaii.
Art. 3. (1) Personalul M.A.I. particip la misiuni i operaii
n afara teritoriului statului romn n cadrul unei formaiuni, unui
contingent sau unei structuri constituite, precum i la misiuni
individuale n afara teritoriului statului romn.
(2) Personalul M.A.I. participant la misiuni i operaii n afara
teritoriului statului romn este instruit premergtor deplasrii n
teatrele de operaii i nceperii turului de serviciu, prin grija
structurilor MAI care asigur efectivele pentru misiunea/operaia
n afara teritoriului statului romn, precum i dup sosirea
acestuia n teatrele de operaii, nainte de nceperea executrii
propriu-zise a misiunilor, prin grija comenzii misiunii/echipei de
management al operaiunii, cu privire la legislaia specific
privind cunoaterea modului de purtare, pstrare, funcionare i
mnuire a armamentului, precum i cu privire la condiiile legale
n care se poate face uz de arm, pe aria de desfurare a
misiunii/operaiei n afara teritoriului statului romn.
CAPITOLUL II
Reguli privind pstrarea, portul, manipularea i evidena
armamentului, muniiei, aparaturii electronooptice i
mijloacelor de ordine public folosite n misiuni i operaii
n afara teritoriului statului romn
SECIUNEA 1
Reguli privind pstrarea armamentului i muniiei

Art. 4. (1) Armamentul se pstreaz n ncperi special


destinate acestui scop puse la dispoziia formaiunii romne,
care asigur condiiile tehnice de securitate i sunt dotate cu
dulapuri-rastel, fiete sau lzi din metal ncuiate i sigilate.
(2) Amenajrile sunt puse la dispoziie de structurile cu care
se colaboreaz sau n subordinea crora se desfoar
activitatea n teatrul de operaii, n conformitate cu procedurile
interne ale misiunii/operaiei.
(3) Pentru personalul care desfoar misiuni individuale, n
cazul n care nu exist posibilitatea asigurrii condiiilor
menionate la alin. (1), armamentul se pstreaz, n urma unui
raport de informare adresat efului formaiunii M.A.I. care
execut misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn,
astfel:
a) n camere de armament i/sau de muniii utilizate i de alt
personal internaional participant la misiune, special destinate
acestui scop, asigurate de organizatorul internaional al misiunii;
b) n locuri special amenajate, aflate n apropierea locului de
reedin sau de desfurare a activitilor personalului M.A.I.,
stabilite conform acordului ori conveniei ncheiate de statul
romn pentru participarea la misiunea/operaia n afara
teritoriului statului romn;
c) la reedin/locul de cazare, n casete metalice special
amenajate, asigurate cu cheie sau cu cifru, astfel nct s nu
permit accesul persoanelor neautorizate.

(4) Asigurarea cu casetele prevzute la alin. (3) lit. c) se


efectueaz de ctre structura M.A.I. care asigur suportul
logistic al misiunii/operaiei n afara teritoriului statului romn
sau, dup caz, prin grija structurilor care asigur suportul logistic
la nivelul misiunii/operaiei.
Art. 5. (1) Locurile de pstrare a armamentului i muniiei
necesare ndeplinirii misiunii/operaiei n afara teritoriului statului
romn, precum i armurierii/gestionarii formaiunilor sau
personalul desemnat pentru gestionarea materialelor se
consemneaz n dispoziia/ordinul de zi pe unitate.
(2) n situaia n care locurile de pstrare nu sunt stabilite,
eful formaiunii M.A.I. care execut misiunea/operaia n afara
teritoriului statului romn are obligaia de a solicita
conducerii/organizatorului internaional al misiunii locuri de
pstrare pentru armament i muniie, n funcie de
particularitile misiunii i de reglementrile interne ale acesteia.
(3) Acolo unde nu este prevzut un post de
armurier/gestionar, eful formaiunii M.A.I. care execut
misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn
desemneaz o persoan din rndul personalului participant la
misiune, care ndeplinete atribuiile privind gestionarea
armamentului i muniiilor necesare ndeplinirii misiunii.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru misiunile
individuale, regulile de pstrare a armamentului i muniiei
aferente se pot stabili i prin Procedurile standard de operare
specifice fiecrei misiuni nainte de nceputul turului de serviciu,
al misiunii sau ori de cte ori este necesar.
Art. 6. (1) Muniia se pstreaz n lzi metalice prevzute
cu ncuietori, n ncperi separate de cele pentru pstrarea
armamentului.
(2) Acolo unde nu se pot asigura ncperi separate, muniia
se poate pstra n aceeai camer cu armamentul, dar separat
de acesta, n lzi metalice prevzute cu ncuietori.
Art. 7. (1) Rezerva/Stocul de muniie se pstreaz n
ncperi special destinate i amenajate n acest scop i, pe ct
posibil, n ambalajul original sigilat al productorului.
(2) n situaia n care nu exist spaii corespunztoare,
muniia stoc de lupt pentru armamentul individual sau cea
aflat la bordul navelor se pstreaz n camere de armament i
muniii de serviciu/magazii de armament i muniie ale
formaiunilor/navelor.
Art. 8. Pentru asigurarea operativitii n executarea
misiunilor, muniia de serviciu se poate pstra i n
ncrctoare/benzi, n lzi special destinate, ncuiate i sigilate.
Art. 9. Autospecialele echipate cu armament i muniii se
pstreaz, de regul, separat de celelalte categorii de
autovehicule, n spaii/boxe/garaje prevzute cu ui metalice i
gratii la ferestre, avnd ncuietori sigure i echipate cu sisteme
de alarmare/instalaii video conectate la camera personalului de
serviciu sau la formaiunile de paz/similare.
Art. 10. n situaia n care armamentul i muniia se gsesc
la bordul mijloacelor navale participante la misiuni internaionale,
pstrarea acestora se face astfel:
a) armamentul individual, cel de semnalizare i muniia de
rzboi se pstreaz, dup caz, n magazia de armament i
muniii, prevzut cu sistem de semnalizare acustic la efracie,
sau n cabina de comand, nchise n dulapuri-rastel din metal,
prevzute cu dou deschideri separate, una pentru armament i
alta pentru muniie, ori n cutii metalice separate, ncuiate i
sigilate;
b) muniia se pstreaz, de regul, n cutii din tabl zincat,
n lzi de lemn sigilate i balotate sau n ambalajul original sigilat
al productorului;
c) muniia de semnalizare se pstreaz n cabina de
comand, ntr-o cutie din metal, ncuiat i sigilat, la distan de
orice surs de cldur;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

d) cnd ambarcaiunea este acostat la cheu i echipajul nu


se afl la bord, n locurile stabilite prin protocoale sau acorduri
existente la nivel internaional sau de organizaia sub egida
creia se desfoar misiunea/operaia, n funcie de
particularitile misiunii, reglementrile interne ale acesteia i
legislaia statului riveran.
SECIUNEA a 2-a
Reguli de eviden a armamentului, muniiei, aparaturii
electronooptice i a mijloacelor specifice de ordine public

Art. 11. Evidena tehnico-operativ a armamentului,


muniiei, aparaturii electronooptice i a mijloacelor specifice de
ordine public se organizeaz i se conduce potrivit legislaiei
romne i normelor specifice aprobate n cadrul M.A.I.
Art. 12. (1) n cazul formaiunilor constituite,
distribuirea/retragerea armamentului i muniiilor se face pe
baz de tichet nlocuitor, semntur n registrul special destinat
sau documente justificative ntocmite conform instruciunilor
privind evidena bunurilor materiale n unitile M.A.I.,
dispoziiilor tehnice ale structurilor de specialitate i
regulamentului de ordine interioar.
(2) n cazul formaiunilor constituite, n procesul-verbal de
predare-primire a serviciului de zi, personalul de serviciu/similar
consemneaz situaia cantitativ a armamentului i muniiei,
inclusiv a cantitilor existente asupra personalului aflat n
serviciu.
(3) n cazul personalului care execut misiuni individuale,
distribuirea/retragerea armamentului i muniiilor se face n
conformitate cu prevederile procedurilor interne ale misiunii
stabilite de organizatorul internaional al misiunii.
Art. 13. (1) Distribuirea/Retragerea armamentului i
muniiilor destinate pazei i aprrii sediilor/bazelor,
navelor/ambarcaiunilor i formaiunilor de intervenie se face de
ctre armurierul/gestionarul formaiunii/personalul desemnat
conform prevederilor art. 14 alin. (1).
(2) Cantitatea necesar de armament i muniie pentru paza
sediului n care i desfoar activitatea formaiunea M.A.I.,
precum i pentru executarea misiunilor ordonate se stabilete
prin dispoziie/ordin de zi pe unitate, la nceputul fiecrui tur de
serviciu, odat cu actualizarea documentelor.
Art. 14. (1) Pe timpul desfurrii misiunii/operaiei n
afara teritoriului statului romn, personalul M.A.I. care prsete
teatrul de operaii pred bunurile materiale pe care le are n
primire, pe baz de proces-verbal de predare-primire,
armurierului/gestionarului formaiunii sau, n cazul teatrelor de
operaii unde aceast activitate nu este posibil, personalului
desemnat din cadrul misiunii/operaiei, din imediata apropiere a
locaiei, n conformitate cu procedurile interne ale misiunii.
(2) n situaia n care prsirea teatrului de operaii se face
nainte de expirarea mandatului, eful formaiunii M.A.I. care
execut misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn
poate redistribui bunurile materiale prevzute la alin. (1) altui
personal desemnat; datele de identificare ale personalului cruia
i-au fost predate bunurile se comunic n scris formaiunilor
prevzute la art. 19.
Art. 15. (1) La terminarea turului de serviciu aferent
misiunii individuale, personalul M.A.I. pred bunurile materiale
pe care le are n primire armurierului/gestionarului
formaiunii/personalului care asigur rotaia, pe baz de procesverbal de predare-primire, ntocmit n 3 exemplare i avizat de
eful de contingent/grup.
(2) Un exemplar al procesului-verbal prevzut la alin. (1) se
transmite unitii de provenien a poliistului/militarului, care
i-a distribuit armamentul i muniia aferent.

SECIUNEA a 3-a
Portul i manipularea armamentului i muniiei

Art. 16. Portul armamentului i muniiei de ctre


personalul M.A.I. participant la misiuni i operaii n afara
teritoriului statului romn este permis numai n interes de
serviciu sau pentru autoaprare, cu respectarea legislaiei
specifice din teatrul de operaii i n conformitate cu regulile de
angajare/Standardele operaionale de securitate ale
misiunii/Procedurile standard de operare stabilite de
organizatorul internaional al misiunii.
Art. 17. (1) eful formaiunii M.A.I. care execut
misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn, prin
dispoziie/ordin de zi pe unitate/jurnal de bord, stabilete
nominal personalul care poate pstra asupra lui, temporar sau
permanent, armamentul i muniia, n funcie de specificul
misiunilor i de atribuiile pe care le are de ndeplinit, precum i
pentru autoaprare.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru misiunile
individuale, regulile aferente se pot stabili i prin Procedurile
standard de operare specifice fiecrei misiuni.
Art. 18. (1) Armamentul se poart, de regul, la vedere, cu
excepia misiunilor care prin caracterul i modul de aciune
impun ca acesta s nu fie vizibil.
(2) Pistolul se poart, de regul, n toc, ns, n funcie de
specificul misiunii, eful formaiunii care execut
misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn poate stabili
alt mod de purtare a armamentului.
(3) ncrctoarele cu cartue se pstreaz astfel: unul
introdus n pistol, iar cellalt n locaul prevzut n tocul de
purtare sau n tocul portncrctor.
(4) ncrcarea/Descrcarea armamentului se face n locuri
special destinate i amenajate, ns, n funcie de specificul
misiunii, aceast activitate se poate face la locul i n timpul
misiunii individuale.
CAPITOLUL III
Reguli privind modul de realizare a completrii
consumurilor i pierderilor n teatrul de operaii
i stabilirea rspunderii materiale
Art. 19. (1) Responsabilitatea asigurrii dotrii cu
armament, muniii, aparatur electronooptic i mijloace
specifice de ordine public se realizeaz de ctre structura
M.A.I. care asigur efectivele pentru misiunea/operaia n afara
teritoriului statului romn.
(2) Pentru misiunile individuale, dotarea cu armament i/sau
alte materiale de resort se realizeaz de ctre unitatea
desemnat de conducerea M.A.I.
Art. 20. (1) Cantitatea, tipul de armament i de muniie
aferent pentru perioada desfurrii turului de serviciu, muniia
pentru pregtire/antrenamentele efectuate n teatrele de operaii
i rezerva/stocul de muniie sunt stabilite de unitatea care
susine logistic misiunea/operaia n afara teritoriului statului
romn, n conformitate cu cerinele misiunii/operaiei.
(2) Pentru muniia de rzboi i muniia cu efect iritantlacrimogen se asigur n ar o rezerv de 50% din necesar.
(3) Cnd stocurile ajung la 75% din necesar, eful formaiunii
care particip la misiunea/operaia n afara teritoriului statului
romn solicit, n ar, rentregirea acestuia.
Art. 21. (1) Transportul armamentului, muniiei, aparaturii
electronooptice i al mijloacelor specifice de ordine public este
efectuat, de regul, de structura de provenien a personalului
participant la misiunea/operaia n afara teritoriului statului
romn, sub coordonarea Direciei generale afaceri europene i
relaii internaionale din M.A.I., denumit n continuare
D.G.A.E.R.I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012


(2) Transportul i asigurarea proteciei acestuia se realizeaz
conform reglementrilor interne ale M.A.I., cu respectarea
acordurilor internaionale bilaterale i/sau, dup caz, a legislaiei
naionale a rilor tranzitate.
(3) Transportul n/din teatrul de operaii se poate realiza cu
mijloace
M.A.I.
sau
cu
mijloace
stabilite
prin
colaborare/contractare de servicii cu alte structuri ale sistemului
de aprare, ordine public i securitate naional ori cu operatori
economici interni sau externi.
Art. 22. (1) Mentenana armamentului, muniiilor, aparaturii
electronooptice i mijloacelor specifice de ordine public se
organizeaz i se realizeaz potrivit legislaiei naionale i
normelor specifice aprobate n cadrul M.A.I.
(2) n cazul apariiei unor defeciuni la bunurile materiale
utilizate n misiunile/operaiile n afara teritoriului statului romn,
eful formaiunii M.A.I. care execut misiunea/operaia va
comunica n timp util formaiunilor prevzute la art. 19 cererile de
reparare sau de nlocuire a bunurilor defecte.
Art. 23. (1) Pierderea, sustragerea sau degradarea
armamentului, muniiei, aparaturii electronooptice i a
mijloacelor specifice de ordine public se raporteaz imediat
efului formaiunii M.A.I. care execut misiunea/operaia n afara
teritoriului statului romn, care va informa att D.G.A.E.R.I., ct
i factorii competeni din cadrul misiunii, conform reglementrilor
interne ale misiunii.
(2) D.G.A.E.R.I. va informa imediat conducerea M.A.I.
despre producerea unuia dintre evenimentele prevzute la
alin. (1), precum i Direcia arme, explozivi i substane
periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliiei
Romne, n cazurile de pierdere ori sustragere a armamentului
i/sau muniiei, n vederea implementrii modificrilor n
Registrul naional al armelor.
(3) n vederea stabilirii rspunderii materiale, documentele
necesare efecturii cercetrii administrative i scderii din
eviden/gestiune a bunurilor materiale respective vor fi

transmise, prin grija efului formaiunii M.A.I. care execut


misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn,
ordonatorului de credite care asigur logistic misiunea/operaia.
(4) Rspunderea material a personalului aflat n
misiuni/operaii n afara teritoriului statului romn se stabilete n
conformitate cu legislaia romn.
Art. 24. Comisia de cercetare administrativ, constituit
la nivelul unitii care a nregistrat paguba, administreaz
probele
i
rezultatele
comunicate
de
structurile
specializate/ofierul specializat cu investigaiile interne ale
misiunii, n vederea stabilirii rspunderii materiale i/sau
disciplinare.
CAPITOLUL IV
Dispoziii finale
Art. 25. Unitile M.A.I. care asigur logistic personalul sau
formaiunile participante la misiunile/operaiile n afara teritoriului
statului romn pot emite, conform competenelor,
ordine/dispoziii/norme/proceduri/tabele de nzestrare, n baza
i pentru punerea n aplicare a prezentului ordin.
Art. 26. Atribuiile efului formaiunii M.A.I. care execut
misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn i ale
armurierului/gestionarului formaiunii sau ale persoanei
desemnate referitoare la regimul armamentului i muniiei sunt
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 27. Prevederile prezentului ordin nu se aplic n
situaia n care regulile referitoare la pstrare, port, manipulare
i completare a consumurilor de armament, muniii, aparatur
electronooptic i mijloace specifice de ordine public produse
pe timpul ndeplinirii misiunilor i operaiilor n afara teritoriului
statului romn sunt stabilite prin Proceduri standard de operare
specifice fiecrei misiuni.
Art. 28. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul administraiei i internelor,


Mihai Capr,
secretar de stat
Bucureti, 25 noiembrie 2011.
Nr. 265.
ANEX

AT R I B U I I L E

efului formaiunii Ministerului Administraiei i Internelor care execut misiunea/operaia n afara


teritoriului statului romn i ale armurierului/gestionarului formaiunii sau ale persoanei desemnate
referitoare la regimul armamentului i muniiei
Art. 1. Atribuiile efului formaiunii Ministerului
Administraiei i Internelor, denumit n continuare M.A.I., care
execut misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn
sunt urmtoarele:
a)
asigur
coordonarea
activitilor
privind
evidena/gestionarea armamentului, muniiei, aparaturii
electronooptice i a mijloacelor de ordine public;
b) desemneaz personalul care ndeplinete atribuiile
armurierului, n situaia n care nu este reglementat altfel;
c) asigur fluxul informaional ctre autoritile naionale
competente, n domeniul gestionrii acestor echipamente;
d)
asigur
instruirea
noilor
membri
ai
contingentului/echipajului
cu
privire
la
prevederile
regulamentelor/procedurilor misiunii n ceea ce privete portul,
depozitarea i manipularea armamentului, muniiilor i
echipamentului de protecie i intervenie;
e) verific periodic modul de gestionare a armamentului,
muniiilor i echipamentului de protecie i intervenie asigurat,

precum i termenul de valabilitate a acestora, lund msurile


legale ce se impun;
f) organizeaz i conduce activitatea de raportare a oricror
evenimente asociate gestionrii, depozitrii i manipulrii
armamentului, muniiilor i echipamentelor de protecie i
intervenie;
g) asigur fluxul informaional pe aceast problematic cu
factorii competeni din cadrul misiunii;
h) solicit aprobarea efecturii edinelor de tragere i
coordoneaz desfurarea efectiv a acestora;
i) realizeaz cooperarea interinstituional cu ceilali
participani aflai n teatrul de operaii care au atribuii n
domeniul gestionrii armamentului, muniiilor i echipamentelor
de protecie i intervenie;
j) solicit rentregirea stocurilor de muniie de rzboi i
muniie iritant-lacrimogen, atunci cnd acestea au ajuns la 75%
din necesar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

Art. 2. Atribuiile armurierului/gestionarului formaiunii sau


ale persoanei desemnate din cadrul formaiunii constituite sunt
urmtoarele:
a) ine evidena tehnico-operativ a armamentului, muniiei,
aparaturii electronooptice i a mijloacelor specifice de ordine
public necesare ndeplinirii misiunilor;
b) ntocmete documentele privind evidena, pstrarea i
manipularea armamentului, muniiei, aparaturii electronooptice
i a mijloacelor specifice de ordine public, precum i consumul
de materiale;
c) verific periodic existentul i starea tehnic a bunurilor
materiale asigurate contingentului/structurii participante sau la
solicitarea efului de contingent/comandantului;

d) informeaz eful formaiunii M.A.I. care execut


misiunea/operaia n afara teritoriului statului romn asupra
situaiilor prevzute la art. 20 alin. (3) i art. 23 alin. (1) din ordin,
sesizate din oficiu sau aduse la cunotina sa sub orice form;
e) asigur pregtirea i desfurarea edinelor de tragere,
n condiii de maxim securitate i n concordan cu
regulamentele/procedurile misiunii;
f) ndeplinete i alte sarcini stabilite de eful formaiunii care
execut misiunea/operaiunea n afara teritoriului statului romn
pe linia evidenei, pstrrii, depozitrii i manipulrii
armamentului, mijloacelor tehnice i materialelor necesare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

I INFRASTRUCTURII

Nr. 2.977 din 14 decembrie 2011

I PROTECIEI SOCIALE

Nr. 918 din 11 noiembrie 2011

Nr. 2.600 din 22 noiembrie 2011

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2011
al Societii Comerciale Electrificare CFR S.A.,
filiala Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. S.A.
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii publice, raionalizarea
cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i cu Fondul Monetar
Internaional, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 79/2008 privind msuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 203/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor msuri financiare
n domeniul bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 275/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 5 alin. (4) din
Hotrrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modificrile
i completrile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 12 din Hotrrea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
i unele msuri financiare, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii, ministrul finanelor publice i ministrul muncii, familiei i proteciei
sociale emit urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2011 al Societii Comerciale Electrificare CFR S.A.,
filiala Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. S.A.,
prevzut n anexa la prezentul ordin.
Art. 2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor
totale prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli reprezint
limite maxime i nu poate fi depit dect n cazuri justificate,
prin ordin comun al ministrului transporturilor i infrastructurii, al
ministrului muncii familiei i proteciei sociale i al ministrului
finanelor publice.
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

(2) n cazul n care n execuie se nregistreaz nerealizri


ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate
efectua cheltuieli proporional cu gradul de realizare a veniturilor
totale, cu ncadrarea n indicatorii de eficien aprobai.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 4. Societatea Comercial Electrificare CFR S.A.
va duce la ndeplinire prezentul ordin.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

Ministrul muncii, familiei


i proteciei sociale,
Sulfina Barbu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

9
ANEX*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII


Societatea Comercial Electrificare CFR S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureti
Cod unic de nregistrare: 16828396
B U G E T U L D E V E N I T U R I I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT

pe anul 2011

*) Anexa este reprodus n facsimil.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

I INFRASTRUCTURII

Nr. 2.976 din 14 decembrie 2011

I PROTECIEI SOCIALE

Nr. 919 din 11 noiembrie 2011

Nr. 2.610 din 22 noiembrie 2011

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2011
al Societii Comerciale de Transport Maritim i de Coast CFR Ferry-Boat S.A.,
filiala Societii Naionale de Transport Feroviar de Marf C.F.R. Marf S.A.
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii publice, raionalizarea
cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i cu Fondul Monetar
Internaional, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 79/2008 privind msuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 203/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor msuri financiare
n domeniul bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 275/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 5 alin. (4) din
Hotrrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modificrile
i completrile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 12 din Hotrrea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii, ministrul finanelor publice i ministrul muncii familiei i proteciei
sociale emit urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2011 al Societii Comerciale de Transport Maritim i de
Coast CFR Ferry-Boat S.A., filiala Societii Naionale de
Transport Feroviar de Marf C.F.R. Marf S.A., prevzut
n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor
totale prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli reprezint
limite maxime i nu poate fi depit dect n cazuri justificate,
prin ordin comun al ministrului transporturilor i infrastructurii, al
ministrului muncii familiei i proteciei sociale i al ministrului
finanelor publice.
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

(2) n cazul n care n execuie se nregistreaz nerealizri


ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate
efectua cheltuieli proporional cu gradul de realizare a veniturilor
totale, cu ncadrarea n indicatorii de eficien aprobai.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 4. Societatea Comercial de Transport Maritim i de
Coast CFR Ferry-Boat S.A. va duce la ndeplinire
prezentul ordin.

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

Ministrul muncii, familiei


i proteciei sociale,
Sulfina Barbu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

13
ANEX*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII


Societatea Comercial de Transport Maritim i de Coast CFR Ferry-Boat S.A.
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Constana
Cod unic de nregistrare: 23131730
B U G E T U L D E V E N I T U R I I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT

pe anul 2011
mii lei

*) Anexa este reprodus n facsimil.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

15

MINISTERUL SNTII

ORDIN
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului sntii nr. 323/2011
privind aprobarea metodologiei i a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor
n funcie de competen
Vznd Referatul de aprobare nr. R.L. 4.601/2011 al Direciei asisten medical i politici publice de sntate,
avnd n vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile
i completrile ulterioare,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii,
cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului sntii nr. 323/2011 privind
aprobarea metodologiei i a criteriilor minime obligatorii pentru
clasificarea spitalelor n funcie de competen, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie
2011, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1. Anexa nr. 1 METODOLOGIE pentru clasificarea spitalelor
n funcie de competen se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
a) Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 5. n cazuri excepionale, motivate obiectiv, ministrul
sntii poate aproba clasificarea provizorie, valabil pn la
data de 31 decembrie 2012, pentru un spital care ndeplinete
doar parial criteriile minime obligatorii pentru categoria
solicitat, cu condiia prezentrii de ctre unitatea solicitant a
unui plan de conformare cu responsabiliti i termene de
implementare precis specificate.;
b) Dup articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9,
cu urmtorul cuprins:
Art. 9. Managerii spitalelor clasificate ntr-o categorie cu
plan de conformare aprobat au obligaia de a raporta trimestrial
direciei de sntate public din aria administrativ-teritorial n
care i desfoar activitatea gradul de ndeplinire a planului
de conformare asumat.
2. Anexa nr. 2 CRITERIILE MINIME OBLIGATORII pentru
clasificarea spitalelor n funcie de competen se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:
a) La articolul 1, punctul 7 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult
3 specialiti dintre cele menionate la pct. 4 subpct. 4.1.;
b) La articolul 1, dup punctul 8 se introduce un nou
punct, punctul 81, cu urmtorul cuprins:
81. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic la nivel naional i/sau regional, n
conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului
sntii.;
c) La articolul 2, punctul 6 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
6. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic la nivel naional i/sau regional, n
conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului
sntii.;
d) La articolul 3, punctul 7 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult
3 specialiti dintre cele menionate la pct. 4 subpct. 4.1.;

e) La articolul 3, dup punctul 8 se introduce un nou


punct, punctul 81, cu urmtorul cuprins:
81. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic la nivel regional i/sau judeean, n
conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului
sntii.;
f) La articolul 4, dup punctul 5 se introduce un nou
punct, punctul 51, cu urmtorul cuprins:
51. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic la nivel regional i/sau judeean, n
conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului
sntii.;
g) La articolul 5, dup punctul 8 se introduce un nou
punct, punctul 81, cu urmtorul cuprins:
81. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic la nivel judeean i pentru medicii de
familie, n conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al
ministrului sntii.;
h) La articolul 6, dup punctul 7 se introduce un nou
punct, punctul 71, cu urmtorul cuprins:
71. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic pentru medicii de familie, n
conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al ministrului
sntii.;
i) La articolul 6, dup punctul 11 se introduce un nou
punct, punctul 12, cu urmtorul cuprins:
12. Unitile sanitare din subordinea Administraiei Naionale
a Penitenciarelor pot solicita direciilor de sntate public
schimbarea categoriei de clasificare ntr-una superioar,
respectiv categoria III, dac fac dovada ndeplinirii cumulative a
criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea n noua
categorie, cu excepia celor prevzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4
i 8, ndeplinirea acestora neputnd fi realizat din cauza
specificului asistenei medicale acordate n sistemul
penitenciar.;
j) La articolul 7, dup punctul 4 se introduce un nou
punct, punctul 41, cu urmtorul cuprins:
41. Spitalul trebuie s desfoare activitate de ndrumare i
coordonare metodologic la nivel judeean i pentru medicii de
familie, n conformitate cu metodologia aprobat prin ordin al
ministrului sntii.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Ministrul sntii,
Cristian Anton Irimie,
secretar de stat
Bucureti, 30 decembrie 2011.
Nr. 1.793.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 7/4.I.2012

ACTE ALE BNCII NAIONALE A ROMNIEI


BANCA NAIONAL A ROMNIEI

CIRCULAR
privind punerea n circulaie, n scop numismatic, a unei monede din aur cu tema
Istoria aurului Crucea de la Garvn Dinogetia
Art. 1. n conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004
privind Statutul Bncii Naionale a Romniei, Banca Naional a
Romniei va pune n circulaie, n scop numismatic, ncepnd
cu data de 22 decembrie 2011, o moned din aur cu tema
Istoria aurului Crucea de la Garvn Dinogetia.
Art. 2. Caracteristicile monedei sunt urmtoarele:
Valoare nominal
10 lei
Metal
aur
Titlu
999
Form
rotund
Diametru
13,92 mm
Greutate
1,224 g
Calitate
proof
Cant
zimat
Avers: inscripia n arc de cerc ROMANIA, stema Romniei,
valoarea nominal 10 LEI; reprezentarea unei pri a lanului
de prindere a crucii de la Garvn Dinogetia i a piesei de
nchidere i anul de emisiune 2011.

Revers: reprezentarea crucii de la Garvn Dinogetia;


inscripia n arc de cerc CRUCEA DE LA GARVAN
DINOGETIA, la exterior, circular, lanul de care este prins
crucea.
Art. 3. Moneda, ambalat n capsul de metacrilat
transparent, va fi nsoit de o brour de prezentare a tematicii
emisiunii, redactat n limbile romn, englez i francez.
Broura include i certificatul de autenticitate al emisiunii, pe
care se gsesc semnturile guvernatorului Bncii Naionale a
Romniei i casierului central.
Art. 4. Moneda din aur cu tema Istoria aurului Crucea
de la Garvn Dinogetia are putere circulatorie pe teritoriul
Romniei.
Art. 5. Punerea n circulaie, n scop numismatic, a
monedei din aur cu tema Istoria aurului Crucea de la Garvn
Dinogetia se realizeaz prin sucursalele regionale Bucureti,
Cluj, Iai i Timi ale Bncii Naionale a Romniei.

Preedintele Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei,


Mugur Constantin Isrescu
Bucureti, 19 decembrie 2011.
Nr. 45.

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

Cristina-Gabriela F. Popescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 7/4.I.2012 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|529106]
ISSN 14534495